Miele DG 5080 User manual

Miele DG 5080 User manual
Gebruiks- en montagehandleiding
Stoomovens
DG 5070
DG 5080
DG 5088
Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt.
Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan uw apparaat.
nl - NL
M.-Nr. 07 280 910
Inhoud
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bijgeleverde accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sensortoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Opvangschaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Waterreservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Duur (bereidingstijd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Geluiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Opwarmfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bereidingsfase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Stoomreductie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Warmhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Apparaat in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Eerste reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kookpunt justeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Principe van de bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ovenfunctie kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Duur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Na afloop van de bereidingstijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Na gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tijdens de bereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Het onderbreken van de bereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Water bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Automatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2
Inhoud
Koken menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Eigen programma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Extra functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Starttijd / einde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Voorverwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kookwekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vergrendeling apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Taal J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dagtijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Stoomreductie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Warmhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Voorverwarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Voorgeprogrammeerde temperaturen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Waterhardheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Eenheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Miele{home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Handelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Fabrieksinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ovenruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Opvangschaal, rooster, stoomovenpan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Automatische deuropener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Waterreservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Dichting waterreservoir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ovendeur demonteren en terugplaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Nuttige tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Bij te bestellen accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Stoomovenpannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Reinigings- en onderhoudsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3
Inhoud
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Inbouw in een hoge kast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Inbouw in een onderkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Inbouw in combinatie met een bakoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Apparaat plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Miele|home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Miele|home SuperVision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Aanmeldmogelijkheden bij het SuperVision-weergave-apparaat: . . . . . . . . . . . . 65
Beschrijving van de SuperVision-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Weergave stoomoven/combi-stoomoven oproepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
SuperVision-weergave oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Instellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Weergavemogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Aangemelde apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Geluidssignalen aangemelde apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Nog een apparaat aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Dagtijd voor alle apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
SuperVision deactiveren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Storingen en foutmeldingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Klantcontacten / typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Verantwoord gebruik
Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist
gebruik echter kan persoonlijk letsel
of beschadiging van het apparaat
tot gevolg hebben.
Lees daarom de gebruiks- en montagehandleiding aandachtig door,
voordat u het apparaat in gebruik
neemt. In de handleiding vindt u belangrijke instructies met betrekking
tot inbouw, veiligheid, gebruik en
onderhoud.
Bewaar de gebruiks- en montagehandleiding en geef deze door aan
een eventuele volgende eigenaar!
~ Het apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het alleen
voor de toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
Gebruik voor andere doeleinden is niet
toegestaan en kan gevaarlijk zijn. De
fabrikant kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door
foutieve bediening.
~ Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn
het apparaat veilig te bedienen en die
volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
5
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Kinderen
Technische veiligheid
~ Maak gebruik van de vergrendeling,
zodat kinderen het apparaat niet onbedoeld kunnen inschakelen.
~ Controleer het apparaat voor de in-
~ Houd kinderen in de gaten wanneer
zij zich in de buurt van het apparaat bevinden. Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.
~ Kinderen mogen het apparaat alleen
zonder toezicht gebruiken als ze weten
hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
~ Voorkom dat kinderen de deur van
het apparaat openen als het wordt gebruikt. Houd kinderen op een afstand,
totdat het apparaat voldoende is afgekoeld en er geen verbrandingsgevaar
meer bestaat.
~ Voorkom dat kinderen op de geopende deur gaan staan of zitten of eraan gaan hangen.
~ Verpakkingsmateriaal (zoals folies
en piepschuim) kan gevaarlijk zijn voor
kinderen. Verstikkingsgevaar! Bewaar
het verpakkingsmateriaal dan ook buiten het bereik van kinderen en zorg dat
het zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
6
bouw op zichtbare schade. Neem een
beschadigd apparaat nooit in gebruik.
Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.
~ Voordat u het apparaat aansluit,
dient u de aansluitgegevens (spanning
en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om beschadiging
van het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
~ De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als
het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende
veiligheidsbepalingen is geïnstalleerd.
Het is zeer belangrijk dat wordt nagegaan of aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat bij
twijfel de huisinstallatie door een vakman inspecteren. De fabrikant kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor
schade die wordt veroorzaakt door een
ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische
schok).
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Als de stekker wordt verwijderd,
mag dit apparaat uitsluitend door een
vakman worden ingebouwd en aangesloten. Deze is precies op de hoogte
van de landelijke voorschriften en van
de voorschriften van het gemeentelijke
energiebedrijf en houdt zich daar strikt
aan. Wanneer er bij het inbouwen en
aansluiten van het apparaat fouten worden gemaakt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die daar eventueel het gevolg van is.
~ Defecte onderdelen mogen alleen
~ Gebruik het apparaat alleen als het
– als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.
is ingebouwd, zodat de veiligheid gewaarborgd is.
~ Open in geen geval de ommanteling
van het apparaat.
Wanneer onderdelen worden aangeraakt die onder spanning staan of wanneer elektrische of mechanische onderdelen worden veranderd, levert dit gevaar op voor de gebruiker. Het kan er
tevens toe leiden dat het apparaat niet
meer goed functioneert.
~ Laat installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitsluitend door
vakmensen uitvoeren die door de fabrikant zijn geautoriseerd. Ondeskundig
uitgevoerde werkzaamheden leveren
grote risico's op voor de gebruiker. De
fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk
worden gesteld.
door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van die onderdelen kan Miele garanderen dat zij aan
de veiligheidseisen voldoen.
~ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient het apparaat
spanningsvrij te worden gemaakt. Het
apparaat is alleen dan spanningsvrij als
aan één van de volgende voorwaarden
is voldaan:
– als de zekering van de huisinstallatie
er geheel is uitgedraaid.
– als de stekker uit het stopcontact is
getrokken. Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
~ Als dit apparaat binnen de garantieperiode defect raakt, mag het alleen
door Miele worden gerepareerd, anders vervalt de garantie.
~ Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee
kan een veilig gebruik van het apparaat
niet worden gewaarborgd. Er kan bijvoorbeeld oververhitting ontstaan.
~ Als de aansluitkabel beschadigd is,
moet deze door een speciale kabel van
het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) worden vervangen. Een dergelijke kabel is
verkrijgbaar bij Miele.
7
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
Veilig gebruik
~ Zorg ervoor dat gerechten altijd vol-
~ Trek altijd ovenwanten aan of ge-
doende worden verhit. Eventuele bacteriën in het eten worden alleen gedood, wanneer de temperatuur hoog
genoeg is (> 70 °C) en lang genoeg
wordt aangehouden (> 10 min.).
bruik pannenlappen als u met het hete
apparaat werkt. De ovenwanten of pannenlappen mogen niet nat of vochtig
zijn, omdat ze de warmte dan beter geleiden. U kunt zich branden!
~ Voorkom dat de opvangschaal en
de ovenpannen overstromen als u deze
in de ovenruimte zet of eruit haalt. Vermijd ook elk contact met de hete stoom
en de hete ovenwanden. U kunt zich
hieraan branden!
~ Gebruik alleen kunststof serviesgoed dat bestand is tegen hoge temperaturen (tot 100 °C) en stoom. Het materiaal kan anders smelten, broos worden of gemakkelijk breken.
~ Verhit in dit apparaat geen afgesloten conserven en maak geen conserven in het apparaat in. In de verpakking
kan overdruk ontstaan, waardoor de
verpakking uiteen kan spatten en de
ovenruimte beschadigd kan raken.
Daarnaast loopt u het risico zich te
branden of anderszins letsel op te lopen.
~ Bewaar bereide gerechten niet in de
ovenruimte en gebruik voor de bereiding geen voorwerpen die kunnen
roesten. Er kan anders corrosie aan het
apparaat ontstaan.
~ Het apparaat is zo ingesteld dat er
na gebruik altijd restwater in het reservoir achterblijft. Als er geen restwater
achterblijft, is er sprake van een storing. Neem dan contact op met de afdeling Klantcontacten.
~ Dompel het waterreservoir niet in
water en reinig het niet in de afwasautomaat. U loopt anders kans op een elektrische schok als u het reservoir terugplaatst!
~ Giet het waterreservoir na elk gebruik leeg. Dit in verband met de hygiëne en om condensvorming in het apparaat te voorkomen.
~ Voorkom dat het waterreservoir kantelt als u het uit het apparaat haalt en
neerzet. U kunt zich aan het hete water
branden.
8
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
~ Als u een stopcontact in de buurt
van het apparaat voor een ander apparaat gebruikt, mag het aansluitsnoer ervan niet tussen de deur van het apparaat beklemd raken, anders kan de kabelisolatie beschadigd raken. U kunt
dan een elektrische schok krijgen.
Als de "Veiligheidsinstructies en
waarschuwingen" niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die daarvan het gevolg is.
~ Plaats geen zware voorwerpen op
de geopende ovendeur. De deur mag
met maximaal 8 kg worden belast.
~ Als u het apparaat gedurende
een langere periode niet gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties), reinig het
dan nog eens grondig en droog alles
af. U voorkomt zo geurvorming, etc.
Zorg dat het waterreservoir leeg is. Laat
de ovendeur openstaan.
9
Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
Het verpakkingsmateriaal
Het afdanken van het apparaat
De verpakking beschermt het apparaat
tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
voor recycling.
Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter
ook schadelijke stoffen die nodig zijn
geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
oude apparaat bij het gewone afval
doet of er op een andere manier niet
goed mee omgaat, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid en
het milieu.
Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
leverancier de verpakking terug. Als u
de verpakking zelf wegdoet, informeer
dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.
Verwijder uw oude apparaat dan ook
nooit samen met het gewone afval,
maar lever het in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur. Vraag uw handelaar indien nodig om inlichtingen.
10
Algemeen
Model
a Bedieningspaneel
j Stoomtoevoer
b Automatische deuropener voor
stoomreductie
k Opvanggoot ovenruimte
c Wasemafvoer
l Bodemverwarmingselement
d Deurdichting
m Temperatuurvoeler
e Stoomkanaal
n Stoomafvoer
f Ruimte waterreservoir
g Waterreservoir (stoomaggregaat)
met inzet
h Contactpunt waterreservoir
i Niveaus
11
Algemeen
Bijgeleverde accessoires
U kunt de bijgeleverde accessoires (en andere accessoires)
desgewenst ook nabestellen (zie "Bij te bestellen accessoires").
Opvangschaal
Voor het opvangen van vocht, GN 2/3,
325x350x40 mm (BxDxH)
DGGL 8
1 ovenpan met gaten, GN 1/2,
inhoud 2,0 l / nuttige inhoud 1,7 l
325x265x40 mm (BxDxH)
DGGL 1
2 ovenpannen met gaten, GN 1/3,
inhoud 1,5 l / nuttige inhoud 0,9 l
325x175x40 mm (BxDxH)
Rooster
Om kookgerei op te zetten
12
Algemeen
Siliconenvet
Voor het invetten van de dichting in het waterreservoir
Ontkalkingstabletten
Voor het ontkalken van het waterreservoir
13
Algemeen
Bedieningspaneel
a Apparaat in- en uitschakelen.
b Keuzetoetsen
c Cijfertoetsen
d Kookwekker
e "Clear"-toets
f Display
14
Principe
Sensortoetsen
U bedient het apparaat door de betreffende sensortoets aan
te tippen. Elke aanraking wordt met een akoestisch signaal
bevestigd.
U kunt het volume van het signaal wijzigen (zie "Instellingen /
Volume").
Toets
Functie
s
Apparaat in- en uitschakelen.
C
"Bladeren" in het menu.
Keuze van de menupunten of waarden uit het
display ernaast.
(De toetsen lichten op als een keuze mogelijk is.)
0,1, 2, ... Invoer van temperaturen.
Invoer van tijden.
(De toetsen lichten op als een invoer mogelijk of
vereist is.)
<
Teruggaan naar het vorige niveau.
Wissen van de laatste invoer.
l
In- en uitschakelen van de kookwekker.
Instelling kookwekker.
15
Principe
Display
In het display verschijnen naast teksten ook symbolen:
Sym- Betekenis
bool
ß
p
Verschijnt met een menupunt of een verzoek (bijvoorbeeld "Verder"). Is aan een sensortoets toegewezen.
U kiest het gewenste punt door de sensortoets ernaast aan te tippen.
Er kunnen maximaal 3 regels worden weergegeven.
Als er meer regels zijn, verschijnen deze pijlen.
- - - - Na de laatste keuzemogelijkheid verschijnt er een
streepjeslijn. Daarna bent u weer bij het begin van
de lijst.
+ / - Invoer van temperaturen.
Invoer van tijden.
(Verschijnen alleen als een invoer mogelijk of vereist
is.)
L
De actuele instelling wordt met een vinkje aangegeven.
K
In het display kunnen ook tips en aanwijzingen voor
de bediening verschijnen. U kunt een dergelijke melding wissen door op "OK" te drukken of door de aanwijzingen uit te voeren.
<
Waterniveau in het waterreservoir:
vol
=
halfvol
?
weinig water
R
Starttijd
O
Programma afgerond
De vergrendelingsfunctie is op "Toelaten" ingesteld:
16
)
Uit = bediening is mogelijk
$
Aan = bediening is niet mogelijk
Principe
Opvangschaal
Zet de opvangschaal op de bodem van het apparaat als u
ovenpannen met gaten gebruikt. Vochtdruppels worden hierin opgevangen en u kunt het vocht gemakkelijk verwijderen.
Waterreservoir
De maximale vulhoeveelheid is 1,2 liter, de minimale hoeveelheid 0,75 liter. Aan de binnen- en buitenkant van het reservoir
vindt u markeringen. De bovenste markering mag niet worden overschreden!
De maximale hoeveelheid is bij 100 °C voldoende voor een
bereiding van ca. 2 uur, de minimale hoeveelheid voor ca. 30
minuten (als de deur niet wordt geopend).
Het waterniveau in het reservoir wordt in het display met een
symbool aangegeven.
Temperatuur
Aan sommige ovenfuncties is een voorgeprogrammeerde
temperatuur toegewezen. U kunt deze voorgeprogrammeerde temperatuur voor een enkele bereiding of definitief
wijzigen (zie "Instellingen / Voorgeprogrammeerde temperaturen").
Duur (bereidingstijd)
U kunt een tijd instellen tussen 1 minuut (-:-1) en 10 uur
(10:00).
Als u de tijd met de cijfertoetsen invoert, moet u deze in uren
en minuten invoeren (als u meer dan 59 minuten instelt).
Voorbeeld: duur 80 minuten = 1:20.
Geluiden
Als het apparaat in gebruik is, hoort u een ventilatorgeluid.
Bij de stoomproductie ontstaan geluiden die u van een
waterkoker kent.
17
Principe
Opwarmfase
Tijdens de opwarmfase wordt de ovenruimte tot de ingestelde temperatuur opgewarmd. Het oplopen van de temperatuur kunt u op het display volgen.
De duur van de opwarmfase is afhankelijk van de hoeveelheid voedingsmiddel en de temperatuur ervan. In het algemeen duurt de opwarmfase ca. 7 minuten. Als u gekoelde of
ingevroren voedingsmiddelen bereidt, neemt de tijd toe. U
kunt de opwarmfase verkorten door het waterreservoir met
heet water te vullen.
Bereidingsfase
Als de ingestelde temperatuur bereikt is, begint de bereidingsfase. Tijdens de bereidingsfase kunt u in het display de
nog resterende tijd (resttijd) aflezen.
Stoomreductie
Deze functie is standaard ingeschakeld. Met deze functie
komt na afloop van een bereiding minder stoom vrij als de
deur wordt geopend. U kunt deze functie uitzetten (zie "Instellingen / Stoomreductie").
Warmhouden
Het apparaat is standaard zo ingesteld dat het gerecht op
een temperatuur van 70 °C maximaal 15 minuten wordt
warmgehouden, wanneer u het apparaat na afloop van de
bereiding niet uitschakelt. U kunt de functie uitschakelen (zie
"Instellingen / Warmhouden").
Houdt u er rekening mee dat bepaalde gerechten, zoals vis,
door het warmhouden nog gaarder worden.
Uitvoerige informatie over het gebruik en tips voor de
omgang met het apparaat vindt u in de bijgevoegde documentatie.
18
Vóór het eerste gebruik
Apparaat in gebruik nemen
Als het apparaat op de netspanning wordt aangesloten,
wordt het automatisch ingeschakeld.
In het display verschijnt in het Duits de begroeting "Miele Willkommen". Daarna wordt u gevraagd enkele basisinstellingen uit te voeren die voor de ingebruikneming van het apparaat nodig zijn.
Volg de aanwijzingen op het display.
Taalkeuze
Na de begroeting verschijnt het verzoek de taal in te stellen:
^ Druk zo vaak op een van de sensortoetsen naast de pijltjes
totdat de gewenste taal in het display verschijnt.
^ Tip de toets aan die zich links naast de gewenste taal bevindt.
Uw keuze wordt met een vinkje L aangegeven.
Als u per ongeluk een taal kiest die u niet beheerst, kunt u
aan de hand van het symbool J gemakkelijk weer terug naar
het submenu "Taal".
^ Bevestig uw keuze door de toets naast "OK" aan te tippen
(rechts onder naast het display).
Tijdformaat
Vervolgens wordt u verzocht, het tijdformaat van de klok aan
te geven. Standaard is een 24-uursritme ingesteld.
^ Tip de toets aan die zich naast het gewenste tijdformaat
bevindt.
^ Druk ter bevestiging op de sensortoets naast "OK".
19
Vóór het eerste gebruik
Dagtijd
Vervolgens wordt u gevraagd de dagtijd in te stellen.
Hiervoor kunt u gebruik maken van de toetsen naast + en - of
van de cijfertoetsen.
Voer de dagtijd met 4 cijfers in, bijvoorbeeld 's ochtends 10
over 9 = 09:10.
^ Voer de uren en minuten in en bevestig met "OK".
Dagtijdweergave
Daarna verschijnt de vraag of de dagtijd moet worden weergegeven:
Aan = de dagtijd wordt continu weergegeven.
60 seconden aan = de dagtijd wordt na het uitschakelen van
het apparaat gedurende 60 seconden weergegeven.
Geen weergave = de dagtijd is alleen te zien als het apparaat
ingeschakeld is.
^ Kies de gewenste instelling.
Na de bevestiging met "OK" verschijnt
– de melding dat het apparaat voorbereid is op het
Miele|home-systeem.
– de melding dat de ingebruikneming succesvol is afgesloten.
^ Bevestig steeds met "OK".
Nadat u de laatste melding heeft bevestigd, is het apparaat
klaar voor gebruik.
20
Vóór het eerste gebruik
Bij het apparaat wordt een tweede typeplaatje geleverd. Plak
dit typeplaatje op de aangegeven plaats achter in uw gebruiksaanwijzing.
Eerste reiniging
Verwijder eventueel aanwezige beschermfolies.
Waterreservoir
Haal het waterreservoir uit het apparaat en verwijder de inzet
(zie ook het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud / Waterreservoir"). Spoel het waterreservoir en de inzet grondig met heet
water om. Doe dat handmatig en gebruik geen afwasmiddel!
Reinig het waterreservoir en de inzet niet in de afwasautomaat. Dompel het waterreservoir niet in water!
Accessoires / ovenruimte
Haal alle accessoires uit de ovenruimte en reinig deze handmatig of in de afwasautomaat.
Het apparaat is tijdens de productie met een onderhoudsmiddel behandeld. Reinig de ovenruimte met een schoon
sponsdoekje, afwasmiddel en warm water om het onderhoudsmiddel te verwijderen.
21
Vóór het eerste gebruik
Kookpunt justeren
Vul het waterreservoir met water (zie de rubriek "Principe /
Voorbereiding") en schakel het apparaat gedurende 15 minuten in op het programma "Koken universeel" (100 °C). Ga
daarbij te werk zoals beschreven in het hoofdstuk "Bediening".
Hierdoor worden de watervoerende delen doorgespoeld en
wordt het apparaat aangepast aan het kookpunt van het water. Het kookpunt wordt bepaald door de hoogteligging van
de woonplaats.
Hierbij komt meer stoom vrij dan bij normaal gebruik.
Na een verhuizing moet het kookpunt ook op de nieuwe locatie worden gejusteerd als het hoogteverschil minimaal 300
meter bedraagt. Voer daartoe het ontkalkingsprogramma uit
(zie "Reiniging en onderhoud / Ontkalken").
22
Ovenfuncties
Uitvoerige informatie over de volgende ovenfuncties en tips voor de omgang met
het apparaat vindt u in de bijgevoegde documentatie.
Ovenfunctie / menu
2
Koken universeel
Voor het bereiden van alle voedingsmiddelen, voor inmaken, sap
maken, complete menu's en speciale toepassingen
Koken vis
Koken groente
Koken vlees
(
Verwarmen
)
Ontdooien
F
Ontkalken
Voor het ontkalken van het waterreservoir
Automatic
Koken menu
Voor het gelijktijdig bereiden van
verschillende voedingsmiddelen
Eigen programma's
Voor het samenstellen en opslaan
van bereidingen
Instellingen
Voor het wijzigen van de standaardinstellingen
c
2
Voorgeprogrammeerde
temperatuur
°C 100
°F 212
Temperatuurbereik
°C 40 - 100
°F 105 - 212
°C 85
°F 185
°C 100
°F 212
°C 100
°F 212
°C 100
°F 212
°C 60
°F 140
-
°C 75 - 100
°F 165 - 212
°C 90 - 100
°F 195 - 212
°C 90 - 100
°F 195 - 212
°C 80 - 100
°F 175 - 212
°C 50 - 60
°F 120 - 140
-
-
-
-
-
-
-
23
Principe van de bediening
Voorbereiding
^ Vul het waterreservoir ten minste tot aan de markering
"min". Daarvoor hoeft u de inzet niet uit het reservoir te halen.
Gebruik uitsluitend leidingwater, geen gedestilleerd water, mineraalwater of andere vloeistoffen!
^ Schuif het reservoir tot de aanslag in het apparaat.
Als u het waterreservoir niet goed plaatst, zal de verwarming
van het apparaat niet reageren en verschijnt na enige tijd de
foutmelding F20 (zie ook het hoofdstuk "Nuttige tips").
^ Plaats het gerecht in de oven.
Ovenfunctie kiezen
^ Schakel het apparaat in (s).
^ Wordt de gewenste ovenfunctie niet weergegeven, tip dan
een van de oplichtende sensortoetsen aan, naast de pijlen
rechts op het display, totdat de gewenste ovenfunctie verschijnt.
^ Kies de ovenfunctie door de sensortoets ernaast aan te tippen.
Temperatuur instellen
^ Als u de voorgeprogrammeerde temperatuur wilt gebruiken, bevestig deze dan met "OK". Als u de temperatuur
wilt wijzigen, voer dan met de toetsen - / + of met de
cijfertoetsen de gewenste temperatuur in en bevestig met
"OK".
Duur instellen
^ Stel met - / + of met de cijfertoetsen de gewenste tijd in, bijvoorbeeld 20 minuten.
^ Bevestig de instelling met "OK".
Na de bevestiging start het apparaat automatisch.
24
Principe van de bediening
Na afloop van de bereidingstijd
Na afloop van de bereidingstijd klinkt er een akoestisch signaal en in het display verschijnen "Stoomreductie" en "Programma afgerond". Tijdens de stoomreductie gaat de deur
automatisch een klein stukje open.
Open de deur pas als in het display de tekst "Stoomreductie"
dooft. Haal dan pas het gerecht uit het apparaat.
^ Schakel het apparaat uit.
Ook na het uitschakelen van het apparaat draait de ventilator
nog enige tijd door. U kunt die nalooptijd verkorten door na
het uitschakelen het waterreservoir uit het apparaat te halen.
Als u het apparaat niet uitschakelt, start de warmhoudfunctie.
Voorkom dat de ovenpannen overstromen als u deze uit
de ovenruimte haalt. Vermijd ook elk contact met de hete
stoom en de hete ovenwanden. U kunt zich hieraan
branden!
Na gebruik
^ Haal de opvangschaal uit het apparaat en giet deze leeg.
^ Haal het waterreservoir uit het apparaat en giet het leeg.
Duw het waterreservoir bij het uitnemen iets omhoog.
^ Reinig het hele apparaat na elk gebruik, zoals beschreven
in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Wrijf alle onderdelen daarna weer droog.
^ Laat de deur openstaan, zolang de ovenruimte nog vochtig
is.
Het apparaat is zo ingesteld dat er na gebruik altijd restwater in het reservoir achterblijft. Als er geen restwater
achterblijft, is er sprake van een storing. Neem dan contact op met de afdeling Klantcontacten.
25
Bediening
Tijdens de bereiding
Het onderbreken van de bereiding
De bereiding wordt onderbroken als u de deur opent. De verwarming wordt uitgeschakeld en de resttijd wordt opgeslagen.
Als u de deur opent, komt er stoom vrij. Doe daarom een
stap terug en wacht totdat de stoom is vervluchtigd.
Voorkom dat de ovenpannen overstromen als u deze in de
ovenruimte zet of eruit haalt. Vermijd ook elk contact met
de hete stoom en de hete ovenwanden. U kunt zich hieraan branden!
De bereiding wordt voortgezet als u de deur sluit.
Na het sluiten van de deur wordt het drukverschil vereffend.
Hierbij kan een fluitend geluid ontstaan.
Het apparaat wordt nu eerst weer op temperatuur gebracht.
In het display ziet u de oplopende temperatuur in de ovenruimte. Als de ingestelde temperatuur is bereikt, wisselt de
displayweergave en loopt de resttijd af.
Wijzigen
^ Kies "Wijzigen".
^ Kies het gewenste punt (bijvoorbeeld "Temperatuur") en
voer de wijziging uit.
^ Bevestig met "OK".
26
Bediening
Opslaan
U kunt een actief bereidingsproces opslaan, waardoor u het
later via het menu "Eigen programma's" kunt oproepen.
^ Kies "Wijzigen".
^ Tip een van de sensortoetsen naast de pijltjes aan totdat
"Opslaan als" verschijnt.
^ Kies "Opslaan als".
In het display verschijnt een samenvatting.
^ Bevestig met "Verder".
^ Ga vervolgens te werk zoals beschreven in de rubriek "Eigen programma's" onder "Opslaan".
Water bijvullen
Als tijdens een bereiding het water op raakt, klinkt er een
akoestisch signaal en verschijnt in het display het verzoek
water bij te vullen.
^ Haal het waterreservoir uit het apparaat en vul het met water.
^ Schuif het reservoir tot de aanslag in het apparaat.
^ Sluit de deur.
De bereiding wordt voortgezet.
27
Bediening
Automatic
De gewichtsaanduidingen bij de automatische programma's
betreffen het gewicht per stuk. U kunt dus één moot zalm van
250 g bereiden, maar ook 10 moten van 250 g tegelijk.
^ Vul het waterreservoir en schuif het in het apparaat.
^ Plaats eventueel de opvangschaal op de bodem van het
apparaat.
^ Zet het gerecht in het apparaat.
^ Schakel het apparaat in (s).
^ Kies het gewenste programma.
^ Kies het gewenste voedingsmiddel.
Afhankelijk van het gekozen programma en het voedingsmiddel volgen daarna nog vragen over de grootte en de gewenste gaarheid. Standaard staat het apparaat op een gemiddelde gaarheid. Werk eerst met de aangereikte waarde.
Na afloop kunt u de bereiding eventueel nog verlengen.
^ Voer eventueel de gewenste waarden in en bevestig deze
met "Verder".
^ Start de bereiding meteen of voer een starttijd of een einde
in (zie de betreffende rubriek).
28
Bediening
Koken menu
U kunt maximaal drie componenten kiezen, bijvoorbeeld vis
met een bijgerecht en groente.
De verschillende componenten kunnen in willekeurige volgorde worden gekozen. Het apparaat sorteert de componenten
automatisch op bereidingstijd. Het voedingsmiddel met de
langste bereidingstijd moet het eerst in de oven worden geplaatst.
^ Vul het waterreservoir en schuif het in het apparaat.
^ Plaats eventueel de opvangschaal op de bodem van het
apparaat.
^ Schakel het apparaat in (s).
^ Kies "Koken menu".
^ Kies het gewenste voedingsmiddel.
Afhankelijk van het voedingsmiddel volgen na de keuze nog
vragen over de grootte en de gewenste gaarheid van het product.
^ Kies de gewenste waarden c.q. voer de waarden in en bevestig deze met "Verder".
^ Kies "Volgend product toevoegen".
^ Kies het gewenste voedingsmiddel en ga verder te werk
zoals bij het eerste voedingsmiddel.
^ Herhaal de procedure voor het derde voedingsmiddel.
Na het bevestigen van "Menubereiding starten" geeft het apparaat aan welk voedingsmiddel u moet inschuiven en op
welk niveau.
Na afloop van de opwarmfase wordt aangegeven wanneer
het tweede voedingsmiddel in de oven moet. In het display
verschijnt de naam van het voedingsmiddel en het niveau.
Voor het derde product geldt hetzelfde.
U kunt uiteraard ook een menu samenstellen van voedingsmiddelen die niet in de elektronica staan. Aanwijzingen
hiervoor vindt u in de bijgevoegde documentatie in het
hoofdstuk "Koken menu".
29
Bediening
Eigen programma's
U kunt maximaal 25 bereidingen onder een eigen naam opslaan in het menu "Eigen programma's".
Als u nog geen eigen programma heeft opgeslagen, verschijnen alleen de ovenfuncties.
Als u al eigen programma's heeft opgeslagen, verschijnt de
volgende keuzelijst:
Kiezen
Met deze functie kunt u eigen programma's oproepen en
starten.
Samenstellen
Met deze functie kunt u eigen programma's samenstellen.
Wijzigen
Met deze functie kunt u bestaande programma's laten weergeven en wijzigen.
Wissen
Met deze functie kunt u bestaande programma's wissen.
Naar het hoofdmenu
U kunt maximaal drie bestaande programma's aan het hoofdmenu toevoegen. Een bepaalde positie kunt u aan het einde
van het hoofdmenu vastleggen.
Samenstellen
^ Kies "Eigen programma's".
^ Kies eventueel "Samenstellen".
^ Kies de gewenste ovenfunctie.
^ Voer zoals gebruikelijk de instellingen uit en bevestig met
"Verder".
Er verschijnt een samenvatting.
^ Bevestig met "Verder".
U kunt de bereiding nu opslaan.
30
Bediening
Opslaan
U kunt de bereiding opslaan onder de naam die de elektronica aanreikt (bijvoorbeeld "Gerecht 1"), onder een door u gekozen naam (bijvoorbeeld "Minestrone"), of u kunt voor een
combinatie van beide namen kiezen (bijvoorbeeld "Gerecht 1
Minestrone").
Met de sensortoetsen links en rechts naast het alfabet markeert u de gewenste letters. Bevestig uw keuze met "Teken
kiezen". Hoofdletters en kleine letters worden automatisch
weergegeven. Sluit het geheel met "Naam bevestigen" af.
31
Extra functies
Starttijd / einde
U kunt de start tot een later tijdstip uitstellen. Het apparaat
wordt dan automatisch ingeschakeld.
Met "Starttijd" bepaalt u de tijd waarop de bereiding moet beginnen. Met "Einde" bepaalt u de tijd waarop de bereiding
moet zijn beëindigd.
Het verschil tussen de starttijd en het einde is de ingevoerde
bereidingstijd plus de door het apparaat berekende opwarmtijd.
Nadat u de instellingen voor een bereiding heeft ingevoerd,
kunt u (binnen 60 seconden) het starttijdstip nog verschuiven.
U kunt deze functie niet gebruiken als de ovenruimte na een
bereiding nog warmer is dan 40 °C, bijvoorbeeld na een bereiding.
Het bereidingsresultaat kan negatief worden beïnvloed als
tussen het inschuiven van het gerecht en de starttijd veel
tijd ligt.
Verse voedingsmiddelen kunnen verkleuren en zelfs bederven.
^ Kies zoals gebruikelijk een ovenfunctie, een temperatuur
en een bereidingstijd.
^ Kies "Starttijd" of "Einde" en voer het tijdstip in waarop de
bereiding moet beginnen dan wel eindigen.
^ Bevestig met "OK".
Voorverwarmen
Het apparaat heeft een voorverwarmfunctie. Bij het voorverwarmen wordt de ovenruimte tot ca. 40 °C opgewarmd. Als
de oven voorverwarmd is, wordt de opwarmfase korter en
daarmee neemt ook de gehele bereidingstijd af.
Deze functie is standaard niet actief. Als u deze functie wilt
gebruiken, moet u de standaardinstelling wijzigen (zie "Instellingen / Voorverwarmen").
Ook als de voorverwarmfunctie actief is, kunt u bij elke bereiding beslissen of u de functie wilt gebruiken of niet.
32
Extra functies
Tijdens het voorverwarmen moet zich het gevulde waterreservoir in het apparaat bevinden.
De voorverwarmfunctie wordt afgebroken als u de deur
opent. U kunt de functie opnieuw starten als u het apparaat
uit- en weer inschakelt.
Als u binnen 30 minuten na afloop van de voorverwarmfunctie de deur niet opent, verschijnt het hoofdmenu in het
display.
Voorverwarmen gebruiken
^ Schakel het apparaat in.
In het display verschijnt het hoofdmenu. Kies geen ovenfunctie.
Na enkele seconden wisselt de displayweergave en begint
het apparaat op te warmen. Als het voorverwarmen beëindigd is, verschijnt "Programma afgerond".
^ Plaats het gerecht in de oven.
In het display verschijnt het hoofdmenu.
^ Voer op de normale manier de instellingen uit.
Voorverwarmen niet gebruiken
^ Plaats het gerecht in de oven.
^ Schakel het apparaat in.
Kies de gewenste ovenfunctie en stel op de gebruikelijke manier de temperatuur en de duur in.
33
Extra functies
Kookwekker
De kookwekker kunt u instellen om bepaalde processen te
bewaken.
U kunt de kookwekker ook tijdens een lopende bereiding gebruiken.
U kunt een tijd instellen tussen 1 seconde (-:- -:-1 uren:minuten:seconden) en 9 uur, 59 minuten en 59 seconden
(9:59:59).
Een tijd tot 10 minuten wordt in minuten en seconden weergegeven, een tijd vanaf 10 minuten in uren en minuten.
De kookwekkertijd moet in minuten en seconden dan wel in
uren, minuten en seconden worden ingevoerd.
Voorbeeld: 8 minuten = -:-8:00.
Na afloop van de tijd hoort u een signaal. U schakelt de kookwekker uit door op "<" te drukken. Als u de kookwekker niet
uitschakelt, loopt de klok door in stappen van een seconde
(oplopend) en het symbool l knippert. U kunt zo zien hoeveel tijd verstreken is, sinds het afgaan van de kookwekker.
Instellen
^ Druk op de toets l.
^ Voer de gewenste tijd in met de sensortoetsen naast + / - of
gebruik de cijfertoetsen.
^ Bevestig met "OK".
Wijzigen
^ Tip de toets l aan, voer de gewenste tijd in en bevestig de
instelling met "OK".
Wissen
^ Tip de toets l aan en daarna de toets <. Bevestig uw
keuze met "OK".
34
Extra functies
Vergrendeling apparaat
Deze vergrendelingsfunctie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt ingeschakeld.
Standaard is de vergrendelingsfunctie uitgeschakeld. Om de
functie te kunnen activeren, moet u eerst eenmalig de standaardinstelling op "Toelaten" zetten (zie het hoofdstuk "Instellingen / Veiligheid").
Activeren
^ Kies het symbool ).
^ Kies "Aan" en bevestig uw keuze met "OK".
Deactiveren
^ Kies het symbool $.
^ Kies "Uit" en bevestig uw keuze met "OK".
35
Instellingen
U kunt voor sommige instellingen een alternatief kiezen. U
kunt achtereenvolgens meerdere instellingen wijzigen.
Ga als volgt te werk:
^ Schakel het apparaat in.
^ Kies het menu "Instellingen".
^ Kies de instelling die u wilt wijzigen.
Een vinkje L geeft de actuele instelling aan.
Als in de submenu's binnen 5 minuten geen keuze wordt gemaakt, springt de weergave terug naar het menu "Instellingen".
Taal J
Het apparaat kan op allerlei talen worden ingesteld.
Via het submenu "Taal J" kunt u een taal kiezen.
Als u per ongeluk een taal heeft gekozen die u niet beheerst,
kunt u aan de hand van het symbool J gemakkelijk weer terug naar het submenu "Taal".
Dagtijd
Weergave: U kunt instellen of de dagtijd continu, gedurende
60 seconden of niet moet worden weergegeven (bij uitgeschakeld apparaat).
Tijdformaat: U kunt kiezen uit een 12- of 24-uurs-ritme.
Instellen: Hier kunt u de dagtijd instellen.
Synchroniseren: Als uw apparaat een
Miele|home-communicatiemodule heeft en u het apparaat
bij Miele|home aangemeld heeft, wordt de dagtijd aangepast aan de Miele|home-systeemtijd. U kunt de
synchronisatie uitschakelen als u een tijd wilt invoeren die
van de systeemtijd afwijkt.
36
Instellingen
Start
Het apparaat is standaard zo ingesteld dat een bereiding enkele seconden na de laatst ingevoerde waarde automatisch
start. U kunt ook een handmatige start instellen.
Stoomreductie
U kunt deze functie aan- en uitzetten. Kies voor uitschakelen
als u meerdere voedingsmiddelen wilt bereiden die op verschillende tijdstippen in de oven worden geplaatst. Als de
stoomreductie uitgeschakeld is, komt veel stoom vrij als u de
deur opent. Bovendien kunt u dan niet gebruik maken van de
warmhoudfunctie.
Warmhouden
U kunt deze functie aan- en uitzetten.
Voorverwarmen
U kunt deze functie aan- en uitzetten.
Voorgeprogrammeerde temperaturen
U kunt de voorgeprogrammeerde temperaturen definitief wijzigen als u vaak met afwijkende temperaturen werkt. U kunt
de temperaturen binnen de aangegeven grenzen wijzigen.
37
Instellingen
Waterhardheid
Uw apparaat staat standaard ingesteld op hardheidsgraad IV
(zeer hard 4). U kunt deze instelling aanpassen als deze waterhardheid niet overeenkomt met de waterhardheid in uw regio.
De hardheid van het water kunt u vaststellen met behulp van
de bijgeleverde teststrip. Maar u kunt ook contact opnemen
met het waterleidingbedrijf.
De waterhardheid wordt aangegeven in hardheidsgraden (I
tot IV) of in graden Duitse hardheid (1 tot >21 °dH).
Hardheidsgraad
°dH
Instelling
I
1-7 °dH
zacht 1
II
8-14 °dH
gemiddeld 2
III
15-21 °dH
hard 3
IV
>21 °dH
zeer hard 4
Display
Ook het contrast en de lichtsterkte van het display kunnen
worden gewijzigd.
Volume
U kunt het volume van de geluids- en toetssignalen wijzigen.
Het toetssignaal kan ook worden uitgezet.
Veiligheid
Als u de instelling onder "Vergrendeling" verandert in
"Toelaten", kan bij uitgeschakeld apparaat de vergrendeling
worden geactiveerd.
Eenheden
Het gewicht kan in kg of lbs worden weergegeven, de temperatuur in °C of °F, de hoogte in cm of inch.
38
Instellingen
Miele{home
(Bij te bestellen accessoire.)
Dit menupunt verschijnt alleen als het apparaat voorzien is
van een communicatiemodule.
Afhankelijk van de aanmeld-status van het apparaat verschijnt de volgende melding:
Miele{home installatie
Het apparaat is nog niet bij Miele{home aangemeld.
De beschrijving van de aanmelding vindt u in de gebruiksaanwijzing "Miele{home" die bij de communicatiemodule
hoort.
Miele{home SuperVision
Het apparaat is bij Miele{home aangemeld.
Voor een beschrijving van de mogelijke instellingen zie het
hoofdstuk "Miele|home SuperVision - Instellingen".
Handelaar
Via dit punt kan de vakhandel het apparaat presenteren, zonder dat de verwarming wordt ingeschakeld (demo-functie).
Voor particulier gebruik is deze instelling niet relevant.
Heeft u onbedoeld een van de menupunten gekozen en ingeschakeld, dan kunt u deze als volgt weer uitschakelen:
– Demo-functie
^ Kies het menupunt "Uit" en volg de aanwijzingen op het display.
– Etalagefunctie,
demo-mode
^ Druk op een sensortoets naast het display en volg de aanwijzingen op het display.
39
Instellingen
Fabrieksinstellingen
Alle instellingen: Alle onder "Instellingen" uitgevoerde wijzigingen worden weer op de fabrieksinstellingen gezet. Eigen
programma's blijven behouden.
Alleen de eigen programma's worden gewist.
Alleen het hoofdmenu wordt weer op de fabrieksinstellingen
gezet.
Alleen gewijzigde voorgeprogrammeerde temperaturen
worden weer op de fabrieksinstellingen gezet.
40
Reiniging en onderhoud
Algemeen
Reinig het apparaat na elk gebruik en wrijf het daarna weer
droog. Laat het apparaat wel eerst afkoelen.
Sluit de ovendeur pas als het apparaat helemaal opgedroogd
is.
Gebruik voor het reinigen van het apparaat nooit een
stoomreiniger.
Stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
Gebruik voor de reiniging geen professionele afwasmiddelen maar alleen normale huishoudelijke afwasmiddelen.
Gebruik geen reinigings- of afwasmiddelen die alifatische
koolwaterstoffen bevatten. Hierdoor kunnen de afdichtingen opzwellen.
41
Reiniging en onderhoud
Front
Verwijder verontreinigingen op het front bij voorkeur meteen. Als verontreinigingen te lang inwerken, kunt u ze
soms niet meer verwijderen en kunnen de oppervlakken
verkleuren of aangetast worden.
Reinig het front met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel
en warm water. Wrijf het daarna met een zachte doek droog.
U kunt voor het reinigen ook een schoon, vochtig
microvezeldoekje zonder reinigingsmiddel gebruiken.
Alle oppervlakken zijn krasgevoelig. Bij glazen oppervlakken kunnen krassen ook glasbreuk tot gevolg hebben.
Alle oppervlakken kunnen verkleuren of aangetast worden
als deze met ongeschikte reinigingsmiddelen in aanraking
komen.
Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen,
mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:
– soda-, alkali-, ammoniak-, zuur-, of chloridehoudende reinigingsmiddelen.
– kalkoplossende reinigingsmiddelen.
– schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen.
– oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
– reinigingsmiddelen voor roestvrij staal.
– reinigingsmiddelen voor afwasautomaten.
– ovensprays.
– glasreinigers.
– schurende harde sponzen en borstels, bijvoorbeeld pannensponsjes.
– scherpe metalen schrapers.
42
Reiniging en onderhoud
Ovenruimte
Maak de ovenruimte, de bovenwand, de deurdichting, het
opvanggootje, de binnenkant van de deur en de ruimte voor
het waterreservoir na elk gebruik droog. De aanwezige condens kunt u gemakkelijk met een spons of een sponsdoekje
verwijderen.
Verwijder vettige verontreinigingen met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water. Wis het geheel daarna
met schoon water af.
Wees voorzichtig als u de achterwand van de ovenruimte
reinigt. Er mag niets in de dichtingen van de stoomtoe- en
-afvoer vast komen te zitten. U zou de dichtingen zo onbedoeld achter de achterwand kunnen drukken.
Het bodemverwarmingselement kan na verloop van tijd verkleuren door het vocht dat erop terechtkomt. Deze verkleuringen kunt u eenvoudig verwijderen met het
Miele-reinigingsmiddel voor keramische platen en roestvrij
staal (zie "Bij te bestellen accessoires"). Wis alles met schoon
water af. Er mogen geen resten reinigingsmiddel achterblijven.
Vervang de deurdichting als deze brokkelig of broos is geworden. U kunt de deurdichting bij Miele bestellen.
Opvangschaal, rooster, stoomovenpan
Reinig de opvangschaal, het rooster en ovenpannen na elk
gebruik. Alle delen kunnen in een afwasautomaat worden gereinigd.
Blauwe vlekken in de ovenpannen kunt u met azijn verwijderen.
U kunt ook het Miele-reinigingsmiddel voor keramische platen
en roestvrij staal gebruiken (zie "Bij te bestellen accessoires").
Spoel de ovenpannen daarna met schoon water af om alle
resten van het reinigingsmiddel te verwijderen.
Automatische deuropener
Zorg dat er geen verontreinigingen op de deuropener achterblijven. Verwijder verontreinigingen meteen met een schoon
sponsdoekje, afwasmiddel en warm water. Wis de deuropener vervolgens met schoon water af.
43
Reiniging en onderhoud
Waterreservoir
Haal het waterreservoir na elk gebruik uit het apparaat, giet
het leeg en maak het droog.
^ Druk op de beide vergrendelingspunten om de inzet te ontgrendelen en verwijder de inzet.
^ Plaats de inzet pas weer in het reservoir als beide delen
helemaal droog zijn. Het terugplaatsen gaat het best als u
de inzet schuin in het reservoir steekt a en vervolgens laat
zakken b.
Het waterreservoir mag niet in water worden gedompeld
en beslist niet in de afwasautomaat worden gereinigd!
Giet het waterreservoir na elk gebruik leeg. Dit vanwege
de hygiëne en om condensvorming in het apparaat te vermijden.
Gebruik geen ruwe sponzen of harde borstels.
44
Reiniging en onderhoud
Dichting waterreservoir
Als u het waterreservoir na verloop van tijd alleen nog met
moeite kunt plaatsen of uitnemen of als de foutmelding F20
verschijnt, moet de dichting worden ingevet. Gebruik daarvoor een kleine hoeveelheid van het bijgeleverde siliconenvet
(zie "Bijgeleverde accessoires"). Voor het invetten hoeft u de
dichting niet los te halen.
Let op!
– Verwijder siliconenvet dat op de huid terechtkomt door afwissen of afspoelen.
– Als het vet in de ogen komt, moeten de ogen met veel water worden gespoeld.
– Waarschuw een arts, als het vet wordt doorgeslikt.
Vervang de dichting als deze brokkelig of broos is geworden
of als zich onder in de ruimte voor het waterreservoir meer
water bevindt dan anders.
U kunt de dichting bij Miele bestellen.
Gebruik voor het insmeren alleen het bijgeleverde siliconenvet en beslist geen margarine, olie of andere huishoudvetten. De dichting kan anders uitzetten.
45
Reiniging en onderhoud
Ontkalken
Voor een optimale ontkalking adviseren wij de speciale ontkalkingstabletten van Miele (zie "Bij te bestellen accessoires"). U kunt ook een normaal ontkalkingsmiddel op citroenzuurbasis gebruiken. Houdt u zich altijd aan de veiligheidsvoorschriften en de doseeraanwijzingen!
Het ontkalkingsmiddel mag niet op de deurgreep of de
metalen panelen terechtkomen. Er kunnen anders vlekken
ontstaan. Wis gemorst ontkalkingsmiddel meteen weg.
Het apparaat attendeert u er na een bepaalde bedrijfsduur
op dat het waterreservoir (waarin zich het stoomaggregaat
bevindt) moet worden ontkalkt.
Na de laatst mogelijke bereiding wordt het apparaat geblokkeerd.
Wij raden u aan het apparaat te ontkalken voordat het wordt
geblokkeerd.
^ Bereid in het waterreservoir 1 l ontkalkingsvloeistof. Houdt
u zich daarbij aan de aanwijzingen op de verpakking van
het ontkalkingsmiddel.
^ Schuif het reservoir tot de aanslag in het apparaat.
^ Schakel het apparaat in en kies de functie "Ontkalken".
^ Bevestig met "Verder".
Het ontkalkingsprogramma start en kan alleen in de eerste
minuut nog worden onderbroken. Daarna niet meer.
Zet het apparaat niet voor het einde van het ontkalkingsprogramma uit, omdat u het programma anders volledig
moet herhalen.
Na 12 minuten wordt u erop geattendeerd dat u het waterreservoir met vers water moet vullen.
46
Reiniging en onderhoud
^ Haal het waterreservoir uit de oven en giet het leeg. Haal
vervolgens de inzet uit het reservoir.
^ Spoel het reservoir en de inzet grondig uit.
^ Plaats de inzet weer terug, vul het reservoir met 1 liter
schoon water en schuif het reservoir tot de aanslag in het
apparaat.
Na het inschuiven van het reservoir wordt het ontkalkingsprogramma automatisch voortgezet.
Na het ontkalken:
^ Schakel het apparaat uit.
^ Open de deur.
^ Haal het waterreservoir uit het apparaat en giet het leeg.
^ Maak het apparaat droog.
^ Sluit de ovendeur pas als het apparaat helemaal opgedroogd is.
47
Reiniging en onderhoud
Ovendeur demonteren en terugplaatsen
U kunt gemakkelijker bij de ovenruimte als u de ovendeur
verwijdert.
Deur demonteren
^ Open de deur helemaal.
^ Klap de vergrendelingsbeugels van de deurscharnieren
omhoog.
^ Sluit de deur langzaam, totdat de omhooggeklapte vergrendelingsbeugels de ovenrand raken.
^ Trek de deur met beide handen gelijkmatig schuin naar boven toe uit de scharnieren (zie afbeelding).
Deur terugplaatsen
^ Plaats de deur op de scharnieren.
^ Open de deur helemaal.
^ Draai de vergrendelingsbeugels weer terug.
^ Sluit de deur.
48
Nuttige tips
,Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen
door vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties leveren gevaar op voor de gebruiker.
Wat moet u doen als . . .
... u het apparaat niet kunt inschakelen?
Controleer of de zekering van de huisinstallatie doorgeslagen
is.
Is dat niet het geval, haal dan ca. 1 minuut de elektrische
spanning van het apparaat en wel als volgt:
– Schakel de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit c.q.
draai de desbetreffende stop eruit of
– schakel de aardlekschakelaar uit.
Nadat de zekering, de hoofd- of de aardlekschakelaar weer
is ingeschakeld, kunt u het apparaat weer normaal gebruiken. Waarschuw een elektricien of Miele als u de storing
niet zelf kunt verhelpen.
... de demo-functie ingeschakeld is?
Als de demo-functie ingeschakeld is, wordt het apparaat niet
verwarmd. Voor het uitzetten van de functie zie het hoofdstuk
"Instellingen / Handelaar".
... u na het uitschakelen van de oven nog een ventilatorgeluid hoort?
Het apparaat is voorzien van een ventilator die de wasem uit
de ovenruimte afvoert. Als u het apparaat uitschakelt, draait
de ventilator nog enige tijd door.
49
Nuttige tips
... u het waterreservoir slechts met moeite tot de aanslag
kunt inschuiven dan wel uit het apparaat kunt halen?
Vet de dichting van het waterreservoir met een kleine hoeveelheid siliconenvet in, zoals beschreven in "Reiniging en
onderhoud / Dichting waterreservoir".
... de opwarmfase ongebruikelijk lang duurt?
Controleer de bodem van het waterreservoir.
Als daar ongebruikelijk veel kalk is afgezet, moet u de ingestelde waterhardheid controleren. Stel de juiste waterhardheid in, als dat nog niet is gebeurd (zie "Instellingen / Waterhardheid") en ontkalk het apparaat zoals beschreven in de rubriek "Ontkalken".
Is de juiste waterhardheid ingesteld of doet het probleem
zich opnieuw voor, neem dan contact op met de afdeling
Klantcontacten.
... het apparaat na een verhuizing niet meer overgaat van
de opwarm- naar de bereidingsfase?
Na een verhuizing moet het kookpunt ook op de nieuwe locatie worden gejusteerd als het hoogteverschil minimaal 300
meter bedraagt. Voer daartoe het ontkalkingsprogramma uit
(zie "Reiniging en onderhoud / Ontkalken").
... bij koken met het apparaat ongebruikelijk veel stoom
vrijkomt of op andere plaatsen dan normaal?
Controleer of
– de deur goed dicht zit.
– de deurdichting overal goed aansluit. Druk de dichting
eventueel zo aan dat deze overal goed zit.
– de deurdichting beschadigd is of scheurtjes vertoont. De
dichting moet dan worden vervangen.
Is het probleem daarna nog niet verholpen, neem dan contact op met de afdeling Klantcontacten.
50
Nuttige tips
... bij het voortzetten van de bereiding een fluitend geluid
te horen is?
Na het sluiten van de deur wordt het drukverschil vereffend.
Hierbij kan een fluitend geluid ontstaan. Dit geluid is normaal
en er is dus geen sprake van een defect.
... in het display een F met een getal verschijnt?
Deze combinatie geeft een foutmelding aan.
– F 20: Het apparaat wordt niet warm.
Controleer eerst of het waterreservoir tot aan de aanslag in
het apparaat is geschoven en schakel het apparaat uit en
weer in.
– Als de temperatuur bij het begin van de opwarmfase binnen 5 minuten niet met minimaal 2 °C stijgt, verschijnt er
een foutmelding. Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld grote
hoeveelheden diepvriesproducten bereidt.
– Vet de dichting van het waterreservoir met een kleine hoeveelheid siliconenvet in (zie de betreffende rubriek in "Reiniging en onderhoud").
Als u het apparaat daarna nog niet in gebruik kunt nemen,
schakel het apparaat dan uit en neem contact op met Miele.
– Andere foutmeldingen:
Neem contact op met de afdeling Klantcontacten.
51
Bij te bestellen accessoires
Het Miele-assortiment omvat ook tal van nuttige accessoires
die speciaal op uw apparaat zijn afgestemd.
U kunt deze producten via internet bestellen.
De producten zijn ook verkrijgbaar bij Miele (zie omslag) en
bij uw Miele-vakhandelaar.
Stoomovenpannen
De roestvrijstalen ovenpannen zijn pannen die aan de
Gastro-norm voldoen (GN). Met 1/3 en 1/2 worden de breedte en de diepte aangegeven.
DGGL 1
Ovenpan met gaten, GN 1/3,
inhoud 1,5 l / nuttige inhoud 0,9 l
325x175x40 mm (BxDxH)
DGG 2
Ovenpan zonder gaten, GN 1/3,
inhoud 2,5 l / nuttige inhoud 2,0 l
325x175x65 mm (BxDxH)
DGG 3
Ovenpan zonder gaten, GN 1/2,
inhoud 4,0 l / nuttige inhoud 3,1 l
325x265x65 mm (BxDxH)
DGGL 4
Ovenpan met gaten, GN 1/2,
inhoud 4,0 l / nuttige inhoud 3,1 l
325x265x65 mm (BxDxH)
52
Bij te bestellen accessoires
DGGL 5
Ovenpan met gaten, GN 1/3,
inhoud 2,5 l / nuttige inhoud 2,0 l
325x175x65 mm (BxDxH)
DGGL 6
Ovenpan met gaten, GN 1/3,
inhoud 4,0 l / nuttige inhoud 2,8 l
325x175x100 mm (BxDxH)
DGG 7
Ovenpan zonder gaten, GN 1/3,
inhoud 4,0 l / nuttige inhoud 2,8 l
325x175x100 mm (BxDxH)
DGGL 8
Ovenpan met gaten, GN 1/2,
inhoud 2,0 l / nuttige inhoud 1,7 l
325x265x40 mm (BxDxH)
DGD
Deksel voor ovenpannen GN 1/3
Opvangschaal
Voor het opvangen van vocht, GN 2/3,
325x350x40 mm (BxDxH)
53
Bij te bestellen accessoires
Rooster
Om kookgerei op te zetten
Reinigings- en onderhoudsmiddelen
Het Miele-assortiment omvat ook reinigings- en onderhoudsmiddelen die speciaal op de apparaten zijn afgestemd.
Ontkalkingstabletten
6 stuks
Voor het ontkalken van het waterreservoir
Reinigingsmiddel voor keramische platen
en roestvrij staal 250 ml
Voor het verwijderen van verkleuringen op het
bodemverwarmingselement door druppelend vocht.
Voor het verwijderen van verkleuringen op ovenpannen
Universeel microvezeldoekje
Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
Siliconenvet
Voor het invetten van de dichting in het waterreservoir
54
Bij te bestellen accessoires
Diversen
Multi-braadpan KMB 5000-S
Speciale aluminium braadpan met anti-aanbaklaag, met deksel van roestvrij staal. Ook geschikt voor fornuizen en
bakovens en voor de braadzone van inductiekookplaten.
Niet geschikt voor gaskookplaten!
Maximale inhoud: 2,5 kg
Afmetingen: 325x260x65 mm (BxDxH)
Miele{home
Gedetailleerde informatie vindt u in de rubriek "Miele{home"
en op internet onder www.miele.nl.
55
Veiligheidsinstructies voor het inbouwen
~ Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om beschadiging van het
apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
~ De wandcontactdoos moet ook na het inbouwen van het
apparaat gemakkelijk toegankelijk zijn.
~ Dit apparaat mag uitsluitend door een vakman op een
niet-stationaire locatie (bijvoorbeeld een boot of camper) worden ingebouwd en aangesloten. Hierbij moet aan alle voorwaarden voor een veilig gebruik worden voldaan.
~ Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de gebruiker de inhoud van de ovenpannen op het bovenste niveau kan zien. Alleen zo kan worden voorkomen dat de gebruiker zich brandt aan overstromende gerechten of heet water.
Alle maten zijn in mm aangegeven.
56
Afmetingen
Inbouw in een hoge kast
* Apparaten met glazen front
** Apparaten met metalen front
a Inbouwstoomoven
b Inbouwnis
c Aansluitpunt voor de aansluitkabel
d Plaats voor de contactdoos aan de achterwand
e Aansluitkabel
57
Afmetingen
Inbouw in een onderkast
* Apparaten met glazen front
** Apparaten met metalen front
a Inbouwstoomoven
b Inbouwnis
c Aansluitpunt voor de aansluitkabel
d Plaats voor de contactdoos aan de achterwand
e Aansluitkabel
58
Afmetingen
Inbouw in combinatie met een bakoven
* Apparaten met glazen front
** Apparaten met metalen front
a Inbouwstoomoven
b Inbouwnis
c Aansluitpunt voor de aansluitkabel
d Plaats voor de contactdoos aan de achterwand
e Aansluitkabel
f Uitsparing voor de ventilatie van een pyrolysebakoven
g Bakoven
59
Apparaat plaatsen
^ Schuif het apparaat in de kast en justeer het.
^ Bevestig het apparaat met de bijgevoegde houtschroeven
i 3,5 x 25 mm rechts en links aan de zijwanden van de
kast.
60
Elektrische aansluiting
Aansluiting op een geaard stopcontact wordt aanbevolen,
omdat dat eventuele werkzaamheden van de technicus gemakkelijker maakt. Het stopcontact moet ook na het inbouwen toegankelijk zijn.
Wordt de stekker verwijderd, dan mag het apparaat uitsluitend door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Deze is op de hoogte van de landelijke
voorschriften en de voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een
huisinstallatie die volgens alle geldende voorschriften is geïnstalleerd.
Is het stopcontact niet toegankelijk of is er sprake van een
vaste aansluiting, dan moet het apparaat via een schakelaar
met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. De contactopening in uitgeschakelde toestand moet minimaal 3 mm bedragen. Geschikt zijn zelf-uitschakelaars, zekeringen en relais (EN 60 335).
Als de aansluitkabel beschadigd is, moet deze door een speciale kabel van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) worden vervangen. Een dergelijke kabel is verkrijgbaar bij Miele.
Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist overeenkomen.
De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
directe of indirecte schade als gevolg van ondeskundig
inbouwen of door een verkeerde aansluiting.
De fabrikant kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde aarddraad (bijvoorbeeld een elektrische schok).
Na inbouw moet zijn gewaarborgd dat onder spanning
staande delen niet kunnen worden aangeraakt.
61
Elektrische aansluiting
Aansluitwaarde
zie typeplaatje
Aansluiting
AC 230 V / 50 Hz
Zekering: 16 A (type B of C)
Aardlekschakelaar
Om extra veiligheid te kunnen garanderen, wordt in de
EU-voorschriften en -richtlijnen voor Nederland geadviseerd
de huisinstallatie van een aardlekschakelaar (30 mA) te voorzien.
Bij een beveiliging ß 100 mA kan de aardlekschakelaar reageren, als het apparaat wordt ingeschakeld, nadat het enige
tijd niet gebruikt is.
62
Elektrische aansluiting
Spanningsvrij maken
Moet het apparaat spanningsvrij worden gemaakt, ga dan,
afhankelijk van de situatie, als volgt te werk:
– Bij zekeringen:
Draai de zekering los en haal deze
uit de houder.
– Bij een zekeringsautomaat:
Druk op de testknop (rood) totdat
de middelste knop (zwart) eruitspringt.
– Bij een inbouwzekeringsautomaat:
(zelfuitschakelaar, min. type B of C)
Zet de tuimelschakelaar van 1 (Aan) op 0 (Uit).
– Bij een aardlekschakelaar:
Zet de hoofdschakelaar van 1 (Aan) op 0 (Uit) of druk op
de testknop.
Zorg dat de netspanning niet per ongeluk weer kan worden ingeschakeld.
63
Miele|home
Voor communicatie geschikte apparaten maken voor de
communicatie met de Miele|home-weergave-apparaten
(SuperVision-apparaat, InfoControl) gebruik van het
stroomnet (230 V) in huis (Powerline-techniek). Zo kunt u
op elk moment informatie over uw apparaat op het
weergave-apparaat aflezen, bijvoorbeeld de status, een
foutmelding, etc.
Onderdelen Miele|home
a Communicatiemodule (bij te bestellen)
b Voor communicatie geschikte apparaten (voorbeelden)
c 230 Volt stroomnet (Powerline)
d SuperVision-apparaat,
bijvoorbeeld stoomoven/combi-stoomoven als
stationair weergave-apparaat
e InfoControl (basisstation en mobiele unit)
als mobiel weergave-apparaat (bij te bestellen)
64
Miele|home SuperVision
Uw stoomoven/combi-stoomoven is geschikt voor
Miele|home SuperVision.
Dit houdt in dat u uw apparaat als weergave-apparaat d
kunt gebruiken. U kunt hiermee centraal informatie opvragen over alle aangemelde apparaten b. U kunt bijvoorbeeld de status aflezen of foutmeldingen. Daarnaast wordt
u bij foutmeldingen of aanwijzingen met akoestische signalen gewaarschuwd.
Om deze mogelijkheid te kunnen benutten, moet u uw apparaat voorzien van de communicatiemodule (XKM 2000 SV)
a. Daarna moet het apparaat bij Miele|home met
SuperVision worden aangemeld (installatie).
Hoe u de communicatiemodule moet inbouwen en hoe u
de installatie van Miele|home moet uitvoeren, leest u in
de installatiehandleiding die bij de communicatiemodule is
gevoegd.
Meer informatie vindt u op internet onder www.miele.nl.
Aanmeldmogelijkheden bij het SuperVision-weergave-apparaat:
– Voor communicatie geschikte apparaten
U kunt maximaal 11 daarvoor geschikte apparaten aanmelden. Daarvan:
– maximaal twee ovens en/of combi-magnetrons.
– maximaal twee stoomovens en/of combi-stoomovens.
– maximaal twee afwasautomaten.
– maximaal twee kookplaten.
– maximaal twee koffieautomaten.
– maximaal twee afzuigkappen.
– maximaal twee koel- en/of vrieskasten.
– maximaal twee wijnbewaar- en/of wijnklimaatkasten.
– maximaal twee wasautomaten.
– maximaal twee droogautomaten.
65
Miele|home SuperVision
Als u meerdere apparaten van één productgroep aanmeldt,
dan krijgen deze een doorlopend nummer, bijvoorbeeld wasautomaat 1, wasautomaat 2, etc.
– Andere weergave-apparaten
Het verdient aanbeveling slechts een SuperVision-apparaat
als weergave-apparaat aan te melden. Dan is een snellere
en betrouwbare gegevensoverdracht gewaarborgd.
Beschrijving van de SuperVision-weergave
In het display worden alle aangemelde apparaten en het
SuperVision-apparaat weergegeven. Een bij Miele|home
aangemelde InfoControl wordt niet weergegeven. Verder verschijnen in het display de status van het apparaat, de starttijd, de duur en de resttijd.
De volgorde waarin de aangemelde apparaten in het display
verschijnen, is afhankelijk van de status van het apparaat.
1. Apparaten met een foutmelding.
2. Apparaten waarbij een aanwijzing verschijnt.
3. Apparaten die in gebruik zijn.
4. Apparaten die ingeschakeld zijn.
5. Apparaten die uitgeschakeld zijn.
Foutmeldingen worden met het symbool , aangegeven en
er klinkt een akoestisch signaal.
Bij het programma-einde van een aangemeld apparaat verschijnt de status "Einde" en klinkt er een akoestisch signaal.
De dagtijd verschijnt rechts boven in het display. Als u de
kookwekker heeft ingesteld, verschijnt in plaats van de dagtijd de kookwekkertijd.
Weergave stoomoven/combi-stoomoven oproepen
^ Kies het menupunt "Stoomoven" of "Combi-stoomoven".
66
Miele|home SuperVision
SuperVision-weergave oproepen
Afhankelijk van de status van de stoomoven/combi-stoomoven kunt u de SuperVision-weergave oproepen.
Apparaat is ingeschakeld
In het display verschijnt het hoofdmenu.
^ Kies in het hoofdmenu "SuperVision".
Apparaat is in gebruik
Een gekozen bereiding wordt uitgevoerd of er is een bereiding geprogrammeerd. In het display verschijnen de actuele
waarden van de bereiding.
^ Kies in het display links onder het menupunt "SuperVision".
Apparaat is uitgeschakeld
In het display verschijnt de SuperVision-weergave.
U kunt de SuperVision-weergave uitschakelen of zo instellen dat alleen foutmeldingen verschijnen (zie "Instellingen Weergavemogelijkheden").
67
Miele|home SuperVision
Instellingen
Kies in het hoofdmenu "InstellingenJ" en dan het menupunt
"Miele|home".
U kunt nu de volgende menupunten kiezen of wijzigen:
Weergavemogelijkheden
– SuperVision weergeven
De SuperVision-weergave verschijnt in het display. Dit is
de standaardinstelling.
– Weergave alleen bij foutmeldingen
De SuperVision-weergave verschijnt alleen bij foutmeldingen van aangemelde apparaten en van het
weergave-apparaat.
De SuperVision-weergave kan niet via het hoofdmenu worden opgeroepen.
– Geen weergave
De SuperVision-weergave verschijnt niet en kan niet via het
hoofdmenu worden opgeroepen.
Aangemelde apparaten
– Weergeven
Het weergave-apparaat en alle aangemelde apparaten
worden opgesomd en de actuele verbindingsstatus
(Supervision-apparaat, verbonden, niet verbonden) wordt
weergegeven. Dat is handig omdat men zo bijvoorbeeld
kan zien dat aangemelde apparaten niet worden weergegeven (= niet verbonden).
Een bij Miele|home aangemelde InfoControl verschijnt
echter niet in de lijst.
– Actualiseren
Als het weergave-apparaat bijvoorbeeld achteraf bij een
bestaand Miele|home-systeem wordt aangemeld, kent het
weergave-apparaat niet alle aangemelde apparaten. De
apparaten worden nu gezocht en de lijst wordt geactualiseerd.
68
Miele|home SuperVision
Geluidssignalen aangemelde apparaten
Hier worden alle apparaten opgesomd waarbij een signaal te
horen is als er een aanwijzing in het display verschijnt en/of
bij het programma-einde.
U kunt kiezen uit "Aan" en "Uit", afhankelijk van de vraag of u
het signaal op het weergave-apparaat wilt horen of niet.
Een akoestisch signaal bij een foutmelding kan niet worden
in- of uitgeschakeld.
Nog een apparaat aanmelden
Miele|home-apparaten en een InfoControl kunnen ook achteraf nog worden aangemeld.
Dagtijd voor alle apparaten
Met deze functie kunt u de dagtijd bij meerdere apparaten tegelijk instellen, omdat de tijd automatisch wordt overgenomen.
Als u "Ja" instelt, wordt de tijd door de aangemelde apparaten overgenomen.
Als u "Nee" instelt, kunt u bij elk apparaat de dagtijd apart instellen.
Is een InfoControl bij het Miele|home-systeem aangemeld
en als tijdgever vastgelegd, dan wordt deze functie bij het
SuperVision-apparaat automatisch uitgeschakeld.
SuperVision deactiveren
Als het SuperVision-apparaat niet meer met Miele|home verbonden moet zijn, kunt u deze functie van het apparaat deactiveren.
69
Miele|home SuperVision
Storingen en foutmeldingen
Storing
Oorzaak
In de lijst van
aangemelde apparaten ontbreekt de
InfoControl.
Dit is geen storing! Een InfoControl verschijnt niet in
het SuperVision-display.
In de lijst van
aangemelde apparaten ontbreekt een
voor communicatie
geschikt apparaat.
Het voor communicatie ge- Herhaal de aanmeldprocedure
schikte apparaat is niet
bij het SuperVision-apparaat en
aangemeld.
bij het voor communicatie geschikte apparaat.
Het menupunt
SuperVision verschijnt niet in het
hoofdmenu.
Bij de installatie achteraf
van het
SuperVision-apparaat is
een storing opgetreden.
Oplossing
Kies bij het
SuperVision-apparaat onder "Instellingen - Miele|home" het menupunt "Aangemelde apparaten
- Actualiseren".
De weergavemogelijkheid Kies bij het
is gewijzigd.
SuperVision-apparaat onder "Instellingen - Miele|home" het menupunt
"Weergavemogelijkheden SuperVision weergeven".
Het SuperVision-apparaat Herhaal de aanmeldprocedure.
is niet aangemeld bij het
Miele|home-systeem.
Bij de installatie achteraf
van het
SuperVision-apparaat is
een storing opgetreden.
Kies bij het
SuperVision-apparaat onder "Instellingen - Miele|home" het menupunt "Aangemelde apparaten
- Actualiseren".
De storing is niet te verhelpen
Neem contact op met de Miele-vakhandel of met Miele.
Overige foutmeldingen
Foutmeldingen die bij de installatie van het Miele|home-systeem optreden of bij
het aan- dan wel afmelden van voor communicatie geschikte apparaten /
weergave-apparaten vindt u in de installatiehandleiding "Miele|home" die bij de
communicatiemodule is gevoegd.
70
Klantcontacten / typeplaatje
Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
– uw Miele-vakhandelaar of
– de afdeling Klantcontacten van Miele.
De gegevens van Miele vindt u op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing.
Voor een goede en vlotte afhandeling moet de afdeling Klantcontacten weten
welk type apparaat u heeft en welk serienummer het heeft. Beide gegevens vindt
u op het typeplaatje.
Voor informatie over het Miele-Service-Verzekering-Certificaat kunt u zich wenden
tot uw Miele-vakhandelaar of de bijgaande folder raadplegen.
Plak hier het bijgevoegde typeplaatje. Controleer of de gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens op het titelblad van deze gebruiksaanwijzing.
71
Wijzigingen voorbehouden / 3409
M.-Nr. 07 280 910 / 01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement