Alpine CDE-123 User manual

Alpine CDE-123 User manual
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/
ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
EN
R
MP3/WMA/AAC CD Receiver
DE
CDE-123R
FR
ES
• OWNER’S MANUAL
Please read before using this equipment.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor
Gebrauch des Gerätes.
• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit
toestel te gebruiken.
• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prosimy zapoznać siç z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Παρακαλούμε διαβάστε το πριν χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή.
IT
SE
NL
RU
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
Designed by ALPINE Japan
68-16909Z43-A
PL
GR
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
HORN DISTRIBUTION S.A.
UL. KURANTÓW 34
02-873 WARSZAWA
TEL.: 0-22 331-55-55
FAX.: 0-22 331-55-00
WWW.ALPINE.COM.PL
Centralny Serwis:
ul. Kurantów 26, 02-873 Warszawa,
tel. 22/331 55 33, [email protected]
Spis treści
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE ................................................ 5
PRZESTROGA................................................. 5
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ................................. 5
Czynności wstępne
Lista akcesoriów ..........................................................8
Włączanie i wyłączenie zasilania ...........................8
Wybór źródła dźwięku...............................................8
Zdejmowanie i mocowanie panelu
przedniego ....................................................................9
Zdejmowanie ...........................................................9
Mocowanie................................................................9
Pierwsze włączenie systemu...................................9
Regulacja głośności....................................................9
Ustawianie poziomu przyciemnienia ..................9
Radio
Słuchanie radia ......................................................... 10
Ręczne programowanie stacji radiowych ....... 10
Automatyczne programowanie stacji .............. 11
Wybór zaprogramowanych stacji ...................... 11
Funkcja wyszukiwania częstotliwości............... 11
RDS
Ustawianie trybu AF (częstotliwości
alternatywnych) ON/OFF ...................................... 11
Odbieranie regionalnych (lokalnych)
stacji RDS..................................................................... 12
Ustawianie funkcji PI SEEK .................................... 12
Ustawianie odbioru PTY31
(audycje alarmowe)................................................. 12
Odbieranie informacji o ruchu drogowym..... 12
Strojenie PTY (rodzaj programu) ........................ 13
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
podczas odtwarzania płyt CD lub słuchania
radia .............................................................................. 13
Pierwszeństwo dla informacji.............................. 13
Wyświetlanie tekstu nadawanego przez
stację radiową ........................................................... 13
CD/MP3/WMA/AAC
Odtwarzanie .............................................................. 14
Opcja Repeat Play .................................................... 14
M.I.X. (Odtwarzanie w kolejności losowej)...... 14
POLSKI
Wyszukiwanie z użyciem funkcji CD Text.........14
Wyszukiwanie nazwy folderu/pliku
(dotyczy plików MP3/WMA/AAC).......................14
Tryb wyszukiwania według nazwy
folderu ......................................................................14
Tryb wyszukiwania według nazwy pliku......15
Szybkie wyszukiwanie ............................................15
Informacje o plikach MP3/WMA/AAC ...............15
Słowniczek ..............................................................16
Ustawienia dźwięku
Regulacja poziomu głośności subwoofera/
tonów niskich/tonów średnich/tonów
wysokich/balansu (kanały lewy i prawy)/
tłumienia (przód-tył)/poziomu AUX Mix/
podbijania tonów niskich i wysokich/funkcji
Defeat............................................................................17
Ustawienia dźwięku.................................................17
Ustawienia korekcji dźwięku
(FACTORY EQ).........................................................17
Regulacja krzywej parametrycznej korekcji
dźwięku (3BAND EQ) ...........................................18
Ustawianie kontroli poziomu głośności tonów
niskich ............................................................................18
Ustawianie poziomu głośności tonów
średnich .........................................................................18
Ustawianie poziomu głośności tonów
wysokich........................................................................18
Regulacja filtra górnoprzepustowego ..........19
Włączanie i wyłączanie subwoofera ..............19
Regulacja filtra dolnoprzepustowego...........19
Ustawianie fazy subwoofera.............................19
Ustawianie systemu subwoofera ....................19
Inne funkcje
Wyświetlanie tekstu.................................................20
Wskaźniki.................................................................20
Tekst ..........................................................................20
Używanie przedniego gniazda wejściowego
AUX ................................................................................20
Ustawianie ulubionego źródła na przycisk FAV
(FAV SETUP).................................................................21
Ustawianie ulubionego źródła.........................21
Przywołanie ulubionego źródła ......................21
SETUP
Ustawianie funkcji ....................................................21
Ustawianie funkcji BLUETOOTH ......................22
Ustawianie połączenia BLUETOOTH....................22
Ustawianie języka menu BT....................................22
Ustawienia ogólne ...............................................22
3-PL
Spis treści
Ustawianie ulubionego źródła na przycisk FAV
(FAV SETUP) ..................................................................22
Odtwarzanie plików MP3/WMA/AAC
(PLAY MODE)................................................................22
Włączanie/wyłączanie trybu wyciszenia
(INT MUTE) ....................................................................23
Ustawianie trybu AUX REAR Setup
(AUX-R SET)..................................................................23
Ustawianie trybu AUX SETUP.................................23
Ustawianie opcji AUX Level (AUX GAIN) ............23
Ustawianie opcji AUX REAR Level
(AUX-R GAIN)................................................................23
Ustawianie opcji AUX MIX.......................................23
Ustawianie języka (CYRILLIC) .................................24
Podłączenie do zewnętrznego wzmacniacza
(POWER IC)....................................................................24
Demonstracja ..............................................................24
Ustawienia wyświetlacza .................................. 24
Zmiana koloru podświetlenia................................24
Ustawienia rodzaju przewijania............................25
Ustawianie przewijania (TEXT SCR) .....................25
Ustawienia tunera................................................ 25
Regulacja poziomów sygnału źródłowego
(FM-LEVEL) ....................................................................25
Ustawianie urządzenia iPod/iPhone i
USB ........................................................................... 25
Ustawianie trybu wyszukiwania USB ..................25
Ustawianie funkcji pomijania USB .......................25
Pamięć USB/przenośny odtwarzacz
audio (opcja)
Podłączanie pamięci USB (opcja) ....................... 26
Podłączanie pamięci USB do przedniego
złącza USB............................................................... 26
Wyjmowanie pamięci USB z przedniego
złącza USB............................................................... 26
Korzystanie z funkcji tworzenia banków
pamięci USB/przenośnego odtwarzacza
audio............................................................................. 26
Odtwarzanie .............................................................. 27
Wyszukiwanie określonego utworu.................. 27
Wyszukiwanie według informacji
zapisanych w znacznikach................................ 27
Wyszukiwanie według nazwy wykonawcy.......28
Wyszukiwanie w trybie Eksploratora
(FILE NAME) (tylko pamięć Flash)................... 28
Opcja Repeat Play .................................................... 28
M.I.X. (Odtwarzanie w kolejności losowej)...... 29
Wybór opcji Lista odtwarzania/Wykonawca/
Album/Gatunek/Kompozytor/Folder............... 29
Funkcja pomijania alfabetycznego
(tylko tryb wyszukiwania informacji
zawartych w znacznikach).................................... 29
4-PL
POLSKI
Szybkie wyszukiwanie ...........................................29
Pamięć pozycji wyszukiwania ..............................29
iPod/iPhone (opcja)
Podłączanie urządzenia iPod/iPhone ................30
Ustawianie sterowania urządzeniem iPod.......30
Odtwarzanie ...............................................................30
Wyszukiwanie określonego utworu ..................31
Funkcja wyszukiwania bezpośredniego...........31
Wybór opcji Lista odtwarzania/Wykonawca/
Album/Gatunek/Kompozytor/Odcinek............32
Funkcja pomijania alfabetycznego ....................32
Pamięć pozycji wyszukiwania ..............................32
Odtwarzanie losowe (M.I.X.) .................................32
Opcja Repeat Play.....................................................32
Wyświetlanie tekstu.................................................33
Informacje
W razie trudności ......................................................33
Zagadnienia podstawowe.................................33
Radio .........................................................................33
CD...............................................................................34
MP3/WMA/AAC.....................................................34
Dźwięk ......................................................................34
iPod............................................................................34
Wskazówki dotyczące odtwarzacza CD........34
Wskazówki dotyczące pamięci USB/
przenośnych odtwarzaczy audio....................35
Wskazówki dotyczące trybu odtwarzacza
iPod............................................................................35
Dane techniczne .......................................................36
Instalacja i podłączenia
OSTRZEŻENIE .............................................. 37
PRZESTROGA .............................................. 37
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .............................. 37
Instalacja ......................................................................38
Wyjmowanie urządzenia ...................................39
Kable do podłączania iPod/iPhone
(do nabycia oddzielnie)......................................39
Podłączanie do przedniego złącza USB..............39
Podłączanie do tylnego złącza USB .....................39
Odłączanie urządzenia iPod/iPhone ...................40
Tylne złącze pamięci USB (do nabycia
oddzielnie) ..............................................................40
Podłączanie pamięci USB ........................................40
Wyjmowanie pamięci USB ......................................40
Połączenia ...................................................................41
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
Tym symbolem oznaczone są ważne instrukcje.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
NIE WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI ODWRACAJĄCYCH UWAGĘ OD
BEZPIECZNEGO PROWADZENIA POJAZDU.
Każdą czynność wymagającą dłuższej uwagi należy wykonywać
dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Należy zatrzymać
pojazd w bezpiecznym miejscu przed podjęciem dalszych
czynności. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować
wypadek.
NIE NALEŻY ZWIĘKSZAĆ NATĘŻENIA DŹWIĘKU POWYŻEJ POZIOMU, PRZY
KTÓRYM NIE SŁYCHAĆ ODGŁOSÓW DOBIEGAJĄCYCH SPOZA POJAZDU.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy
usłyszenie sygnałów takich jak: dźwięk syreny pojazdów
ratunkowych lub sygnałów ostrzegawczych (np. przy przejeździe
kolejowym) może stanowić zagrożenie i doprowadzić do wypadku.
SŁUCHANIE GŁOŚNEJ MUZYKI W SAMOCHODZIE MOŻE
TEŻ BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU.
NIE ROZKŁADAĆ I NIE WYKONYWAĆ SAMODZIELNYCH MODYFIKACJI.
W przeciwnym wypadku może dojść do wypadku, pożaru lub
porażenia prądem.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V I UJEMNYM
UZIEMIENIEM.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy). Niezastosowanie się do tego wymogu
może spowodować pożar lub inne wypadki.
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK BATERIE, PRZECHOWYWAĆ W
MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie może spowodować poważne obrażenia ciała. W
wypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem.
PRZY WYMIANIE BEZPIECZNIKÓW NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WŁAŚCIWEGO
NATĘŻENIA PRĄDU.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar lub
porażenie prądem.
NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I PANELI RADIATORÓW.
NIE WKŁADAĆ RĄK, PALCÓW LUB PRZEDMIOTÓW OBCYCH W GNIAZDA
WEJŚCIOWE URZĄDZENIA LUB SZCZELINY.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub
uszkodzenia urządzenia.
PRZESTROGA
Tym symbolem oznaczone są ważne instrukcje.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie
mienia.
W WYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU NALEŻY NIEZWŁOCZNIE
WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub
zniszczenia urządzenia. Należy dostarczyć urządzenie do naprawy
do autoryzowanego przedstawiciela firmy Alpine lub najbliższego
centrum serwisowego Alpine.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Czyszczenie urządzenia
W regularnych odstępach czasu należy czyścić urządzenie miękką,
suchą tkaniną. W przypadku trudnych do usunięcia plam należy
zwilżyć materiał wyłącznie wodą. Zastosowanie innych środków
może spowodować rozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie
plastikowej obudowy urządzenia.
Temperatura
Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że temperatura
wewnątrz pojazdu znajduje się w zakresie od -10°C do +60°C.
Skraplanie pary
W wyniku skraplania pary wodnej urządzenie może nie odtwarzać
dźwięku z płyty CD w sposób płynny. W takiej sytuacji należy wyjąć
płytę CD z radioodtwarzacza i odczekać około 1 godzinę, aż wilgoć
odparuje.
Uszkodzone płyty
Nie wolno odtwarzać połamanych, zakrzywionych lub
uszkodzonych płyt. W przeciwnym wypadku może dojść do
poważnego uszkodzenia mechanizmu odtwarzania.
Konserwacja
W przypadku problemów z urządzeniem nie należy dokonywać
samodzielnych napraw. Należy dostarczyć urządzenie do naprawy
do przedstawiciela firmy Alpine lub najbliższego serwisu Alpine.
W przeciwnym wypadku nieodprowadzone ciepło może
spowodować zapalenie urządzenia.
URZĄDZENIE STOSOWAĆ TYLKO W MOBILNYCH INSTALACJACH PRĄDU
12 V.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar,
porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.
5-PL
Nigdy nie wykonywać następujących czynności
Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniem
Nie chwytać i nie ciągnąć płyty, która jest wciągana do środka przez
mechanizm powtórnego załadowania.
Nie wkładać płyty do urządzenia, jeśli wyłączone jest zasilanie.
Zachować ostrożność, aby nie upuścić płyty w trakcie przenoszenia.
Trzymać płytę w taki sposób, aby nie zostawić na jej powierzchni
odcisków palców. Nie przyklejać taśmy, papieru lub etykiet do płyty.
Nie pisać na płycie.
POPRAWNIE
NIEPOPRAWNIE
POPRAWNIE
Wkładanie płyty
W radioodtwarzaczu może znajdować się tylko jedna płyta. Nie
wkładać do urządzenia więcej niż jednej płyty.
Przed włożeniem płyty należy upewnić się, że strona wierzchnia, z
opisem, skierowana jest do góry. Jeżeli płyta zostanie włożona
niewłaściwie, na panelu radioodtwarzacza zostanie wyświetlony
komunikat „ERROR”. Jeżeli komunikat „ERROR” jest wyświetlany
pomimo prawidłowego włożenia płyty, należy nacisnąć ostro
zakończonym przedmiotem (np. długopisem) przełącznik RESET.
Odtwarzanie muzyki podczas jazdy po nierównym terenie może
powodować przeskoki dźwięku, jednak nie spowoduje to
zadrapania płyty bądź uszkodzenia radioodtwarzacza.
Czyszczenie płyty
Odciski palców, kurz lub zabrudzenia na powierzchni płyty mogą
powodować przeskakiwanie podczas odtwarzania. Należy
wyczyścić dolną powierzchnię płyty miękką, czystą tkaniną w
kierunku od środka do zewnętrznej krawędzi. Jeżeli powierzchnia
jest mocno zabrudzona, przed czyszczeniem należy zwilżyć miękką
tkaninę w roztworze z łagodnym i neutralnym detergentem.
Nowe płyty
Aby zapobiec zakleszczeniu płyty CD, na panelu radioodtwarzacza
wyświetlany jest komunikat „ERROR”, jeżeli płyta została włożona
niepoprawnie lub jej powierzchnia jest nieregularna. Jeżeli płyta jest
wysuwana natychmiast po włożeniu, należy sprawdzić palcem
krawędź zewnętrzną płyty i krawędź środkowego otworu.
Znajdujące się tam nierówności lub zgrubienia mogą
uniemożliwiać prawidłowe załadowanie płyty. Nierówności można
usunąć, wycierając krawędź środkowego otworu i/lub krawędź
zewnętrzną za pomocą długopisu lub podobnego przedmiotu, a
następnie wkładając płytę z powrotem do radioodtwarzacza.
Otwór środkowy Otwór środkowy
Nierówności
Nowa płyta
Akcesoria do płyt
Na rynku dostępny jest szereg akcesoriów do ochrony powierzchni
płyt i poprawy jakości dźwięku. Większość akcesoriów ma jednak
wpływ na grubość i/lub średnicę płyty. Stosowanie takich
akcesoriów może skutkować przekroczeniem standardowych
wymiarów i prowadzić do problemów z odtwarzaniem. Użycie
takich akcesoriów jest niezalecane w przypadku odtwarzaczy płyt
CD firmy Alpine.
Krawędź zewnętrzna
(nierówności)
Płyty o nieregularnym kształcie
Nie wolno odtwarzać w urządzeniu płyt innego kształtu niż okrągły.
W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia mechanizmu
radioodtwarzacza.
Miejsce instalacji
Należy upewnić się, że urządzenie nie zostanie zainstalowane w
miejscu narażonym na:
•
•
•
•
bezpośrednie działanie słońca i temperatury;
wysoki poziom wilgotności i wodę;
nadmierny kurz;
nadmierne wibracje.
6-PL
Warstwa przezroczysta
Stabilizator płyty
Obchodzenie się z płytami (CD/CD-R/CD-RW)
•
•
•
•
•
•
Nie dotykać powierzchni.
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie przyklejać nalepek lub etykiet.
Czyścić gromadzący się na nośniku kurz.
Jeśli konieczne, zlikwidować nierówności wokół krawędzi płyty.
Nie stosować dostępnych w handlu akcesoriów do płyt.
Nie zostawiać płyt w samochodzie lub w urządzeniu przez
dłuższy czas. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Wysoka temperatura i wilgoć mogą uszkodzić płytę
CD, uniemożliwiając jej ponowne odtworzenie.
Dla klientów korzystających z płyt CD-R/CD-RW
• Jeżeli urządzenie nie odtwarza płyty CD-R/CD-RW, należy
sprawdzić, czy ostatnia sesja nagrania została zamknięta
(sfinalizowana).
• W razie potrzeby należy sfinalizować płytę CD-R/CD-RW i
spróbować odtworzyć ją ponownie.
Informacje o odtwarzanych nośnikach
Należy stosować tylko płyty CD z etykietą zawierającą logo
umieszczone poniżej.
Korzystanie niestandardowych płyt nie daje gwarancji
prawidłowego działania.
Urządzenie odtwarza płyty wielokrotnego nagrywania (CD-R i
CD-RW) zapisane wyłącznie za pomocą urządzeń muzycznych.
Możliwe jest także odtwarzanie płyt CD-R/CD-RW zawierających
pliki w formacie MP3.
• Niektóre z poniższych płyt CD mogą nie być odtwarzane przez
urządzenie:
płyty uszkodzone, z odciskami palców na powierzchni, płyty CD
wystawione na działanie światła słonecznego i skrajnych temperatur
(np. pozostawione w samochodzie), płyty zapisane w niestabilnych
warunkach, płyty CD, których nagranie nie zostało zakończone
pomyślnie lub na których podjęto próbę powtórnego nagrania, płyty
chronione przed kopiowaniem niezgodne z branżowym standardem
dla płyt audio.
• Zapisując płyty z plikami ze skompresowaną muzyką należy upewnić
się, że stosowane są formaty kompatybilne z urządzeniem. Aby
uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz „Informacje o plikach
MP3/WMA/AAC” na str. 15.
• Znajdujące się na płycie pliki danych innych niż muzyczne, są
ignorowane i nie są odtwarzane.
Ochrona złącza USB
• Do złącza USB tego radioodtwarzacza można podłączyć tylko pamięć
Flash USB, przenośny odtwarzacz audio lub urządzenie iPod/iPhone.
Inne urządzenia USB mogą działać niepoprawnie. Rozgałęziacz USB
nie jest obsługiwany.
• Do przedniego złącza USB nie należy podłączać pamięci Flash o
szerokości większej niż 20 mm.
Należy także unikać jednoczesnego podłączania pamięci Flash i
urządzenia do wejścia Front Aux do przedniego złącza USB.
• Pamięć USB podłączona do urządzenia wystaje poza jego obrys i
może spowodować niebezpieczeństwo podczas prowadzenia pojazdu.
Należy użyć dostępnego w sprzedaży kabla przedłużającego USB i
podłączyć ją w bezpieczny sposób.
• W zależności od podłączonej pamięci Flash pewne funkcje
radioodtwarzacza mogą być niedostępne lub niewykonywane.
• Rodzaje plików muzycznych odtwarzanych przez urządzenie: MP3/
WMA/AAC.
• Na panelu radioodtwarzacza mogą być wyświetlane informacje na
temat utworu (wykonawca, utwór itp.), jednak niektóre znaki mogą
nie być wyświetlane prawidłowo.
Obchodzenie się z pamięcią USB Flash
PRZESTROGA
Firma Alpine nie odpowiada za utracone dane itd., nawet jeśli
utrata ma miejsce podczas korzystania z radioodtwarzacza.
• Aby zapobiec błędom funkcjonowania i uszkodzeniom urządzenia,
należy przestrzegać następujących zasad:
dokładnie przeczytać instrukcję obsługi pamięci Flash;
• Pamięć USB należy podłączyć w miejscu nieutrudniającym kierowcy
prowadzenia pojazdu.
• Pamięć Flash może nie funkcjonować poprawnie w warunkach
wysokiej lub niskiej temperatury.
• Należy używać wyłącznie urządzeń pamięci Flash USB z
certyfikatem. Nawet pamięć USB z certyfikatem może jednak nie
działać poprawnie, w zależności od typu i stanu technicznego.
• Funkcjonowanie pamięci Flash nie jest gwarantowane. Korzystanie z
pamięci Flash dozwolone jest na zasadach określonych umową.
• W zależności od ustawień typu pamięci Flash, stanu pamięci i
oprogramowania do kodowania, urządzenie może nie odtwarzać
prawidłowo muzyki lub może wyświetlać nieprawidłowe znaki.
• Pliki zabezpieczone przed kopiowaniem (ochrona praw autorskich)
nie są odtwarzane.
• Rozpoczęcie odtwarzania może być opóźnione w przypadku pamięci
Flash. W przypadku szczególnych plików innych niż muzyczne w
pamięci Flash, opóźnienie spowodowane odnalezieniem i
odtworzeniem pliku może być znaczne.
• Urządzenie czyta pliki muzyczne w formatach „mp3”, „wma” oraz
„m4a”.
• Nie należy nadawać żadnego z powyższych rozszerzeń plikom innym,
niż muzyczne. W przeciwnym wypadku pliki nie zostaną rozpoznane
jako niemuzyczne. Na skutek tego urządzenie odtworzy dźwięk
zawierający szum, który może doprowadzić do uszkodzenia
głośników i/lub wzmacniacza.
• Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej ważnych plików na
komputerze osobistym.
• Nie należy wyjmować urządzenia USB podczas odtwarzania. Należy
zmienić ustawienie funkcji SOURCE na źródło inne niż USB, a
następnie wyjąć urządzenie USB, aby uniknąć uszkodzenia pamięci.
Obchodzenie się z przenośnym odtwarzaczem audio
• Urządzenie może kontrolować przenośny odtwarzacz audio z
interfejsem USB. Formaty plików audio, które można odtwarzać to
MP3 i WMA.
• Działanie przenośnego odtwarzacza audio nie jest gwarantowane.
Korzystanie z przenośnego odtwarzacza audio dozwolone jest na
zasadach określonych umową. Należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi pamięci przenośnego odtwarzacza audio.
• Przenośny odtwarzacz audio należy zamontować w miejscu
nieutrudniającym kierowcy prowadzenia pojazdu.
• Przenośny odtwarzacz audio może nie funkcjonować poprawnie w
warunkach wysokiej lub niskiej temperatury.
• W zależności od ustawień oraz typu przenośnego odtwarzacza audio,
stanu pamięci i oprogramowania do kodowania, urządzenie może nie
odtwarzać prawidłowo muzyki lub wyświetlać nieprawidłowe znaki.
• Jeżeli przenośny odtwarzacz audio zawiera ustawienie MSC/MTP,
należy je ustawić na MTP.
• Jeżeli przenośny odtwarzacz audio przechowuje dane w pamięci
masowej USB, ich odtworzenie przez urządzenie może nie być
możliwe.
• W zależności od ustawień przenośnego odtwarzacza audio pamięć
masowa USB może nie być obsługiwana. Szczegółowe informacje na
temat ustawień można znaleźć w podręczniku użytkownika
odtwarzacza.
• Urządzenie może odtwarzać pliki MP3/WMA zsynchronizowane
przy użyciu programu Windows Media Player (wersje 7, 8, 9), a
następnie przesłane do urządzenia. Możliwe jest odtwarzanie plików
z rozszerzeniem „mp3” lub „wma”.
• Jeżeli dane nie zostaną zsynchronizowane przy użyciu programu
Windows Media Player i przesłane w inny sposób, urządzenie może
nie odtwarzać ich prawidłowo.
• Pliki zabezpieczone przed kopiowaniem (ochrona praw autorskich)
nie są odtwarzane.
• Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej ważnych plików na
komputerze osobistym.
• Nie należy wyjmować urządzenia USB podczas odtwarzania. Należy
zmienić ustawienie funkcji SOURCE na źródło inne niż USB, a
następnie wyjąć urządzenie USB, aby uniknąć uszkodzenia pamięci.
7-PL
• Gdy przenośnym odtwarzaczem audio jest telefon komórkowy
Nokia:
Nie wszystkie telefony komórkowe Nokia mogą być używane jako
przenośne odtwarzacze audio. Jeśli telefon Nokia nie będzie po
podłączeniu działał jako przenośny odtwarzacz audio, ustaw go w
tryb pamięci masowej i ponownie podłącz do tego radioodtwarzacza.
Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja użytkownika telefonu
Nokia.
• Windows Media i logo Windows są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch to znaki
towarowe firmy Apple Inc., zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach.
• Urządzenia elektroniczne oznaczone symbolem „Made for iPod” i
„Made for iPhone” zostały opracowane specjalnie z myślą o łączeniu
się z urządzeniami iPod lub iPhone, a ich producent uzyskał
świadectwo wypełniania norm wydajności firmy Apple. Firma
Apple nie odpowiada za działanie urządzenia ani jego zgodność ze
standardami ustawowymi i bezpieczeństwa.
• Nazwa i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Alpine Electronics,
Inc. używa tych znaków na mocy licencji.
• „Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest
licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę Thomson”.
• „Nabycie produktu daje prawo osobie prywatnej do korzystania z
niego w celach niekomercyjnych i nie daje prawa do cesji licencji ani
wykorzystania produktu w sposób komercyjny (tj. wytwarzania
przychodu) do emisji w czasie rzeczywistym (naziemnej,
satelitarnej, kablowej i/lub za pomocą innych mediów) przez
Internet, sieć intranet i/lub inne platformy elektronicznej wymiany
danych, jak choćby systemy sprzedaży płatnych utworów
muzycznych czy aplikacje audio-on-demand. Zastosowania te
wymagają niezależnej licencji. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, patrz http://www.mp3licensing.com”
Czynności wstępne
SOURCE/
Rotary encoder

FAV
e
BAND/ F/R
FUNC./VIEW
6/DIMMER
Lista akcesoriów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie główne ..................................................................1
Kabel zasilający........................................................................1
Kabel USB .................................................................................1
Kieszeń montażowa.................................................................1
Etui ............................................................................................1
Gumowa osłona .......................................................................1
Śruba sześciokątna ..................................................................1
Wkręt (M5 × 8) ..........................................................................4
Instrukcja użytkownika .............................................. 1 zestaw
Włączanie i wyłączenie zasilania
Nacisnąć przycisk SOURCE, aby włączyć urządzenie.
Uwaga
• Urządzenie można włączyć, naciskając dowolny inny przycisk z
wyjątkiem przycisku  i e (Zwalnianie).
Nacisnąć i przytrzymać przycisk SOURCE przez co
najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
Uwaga
• Przy pierwszym włączeniu głośność jest ustawiona na poziomie 12.
Wybór źródła dźwięku
Nacisnąć przycisk SOURCE, aby zmienić źródło
dźwięku.
TUNER  DISC  USB FRONT*1/iPod FRONT*2  BT AUDIO*3 
AUXILIARY*4  TUNER
*1 Wyświetlane tylko wtedy, gdy urządzenie iPod/iPhone nie jest
podłączone. Przy ustawionym źródle USB FRONT można
przełączyć się na źródło USB REAR naciskając przycisk BAND/
F/R.
*2 Wyświetlane tylko wtedy, gdy urządzenie iPod/iPhone jest
podłączone. Przy ustawionym źródle iPod FRONT można
przełączyć się na źródło iPod REAR naciskając przycisk BAND/
F/R, gdy urządzenie iPod/iPhone podłączone jest do tylnego
złącza USB.
*3 Wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja BT IN jest ustawiona na
HFP+AUDIO; patrz „Ustawianie połączenia BLUETOOTH” na
str. 22.
8-PL
*4 Patrz „Używanie przedniego gniazda wejściowego AUX” na
str. 20.
Przy ustawionym źródle AUX można przełączyć się na źródło
AUX REAR naciskając przycisk BAND/F/R gdy ustawienie ON
wybrane jest zgodnie z opisem w rozdziale „Ustawianie trybu
AUX REAR Setup (AUX-R SET)” (patrz „Ustawianie trybu
AUX REAR Setup (AUX-R SET)” na str. 23).
Uwaga
• Ulubione źródło można przywołać naciskając przycisk FAV. Aby
uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz „Ustawianie ulubionego
źródła na przycisk FAV (FAV SETUP)” na str. 21.
Pierwsze włączenie systemu
Przycisk RESET należy nacisnąć przy pierwszym włączeniu urządzenia,
po wymianie akumulatora w samochodzie itp.
1
2
3
Wyłączyć zasilanie urządzenia.
Zdjąć panel przedni.
Nacisnąć przycisk RESET końcem długopisu lub innym
ostro zakończonym przedmiotem.
Zdejmowanie i mocowanie panelu
przedniego
Zdejmowanie
1
2
3
Przełącznik RESET
Wyłączyć zasilanie urządzenia.
Nacisnąć przycisk e (Zwalnianie) w lewym dolnym rogu
urządzenia, aż do wyjęcia panelu przedniego.
Regulacja głośności
Przekręcać Rotary encoder, aż zostanie ustawiona żądana
głośność.
Chwycić lewą stronę panelu przedniego i wyjąć go z
urządzenia.
Ustawianie poziomu przyciemnienia
1
Uwagi
• Panel przedni może być gorący przy normalnym użytkowaniu (dotyczy
to zwłaszcza końcówek złączy na wewnętrznej powierzchni panelu
przedniego). Nie oznacza to uszkodzenia.
• Aby zabezpieczyć panel przedni, należy umieścić go w etui znajdującym
się w zestawie.
• Przy zdejmowaniu panelu przedniego nie należy używać zbyt dużej
siły, aby nie uszkodzić urządzenia.
2
2
Tryb DIMMER A:
Zmniejszenie jasności podświetlenia urządzenia przy włączonych
(ON) światłach pojazdu. Tryb ten jest przydatny, jeżeli użytkownik
ma wrażenie, że podświetlenie radioodtwarzacza w nocy jest zbyt
intensywne.
Włożyć prawą stronę panelu przedniego do urządzenia
głównego. Wsunąć wyżłobienie w panelu przednim w
występy urządzenia głównego.
Nacisnąć lewą stronę panelu przedniego, aż zostanie
stabilnie zablokowana w urządzeniu głównym.
Aby wybrać tryb DIMMER, należy kilkukrotnie nacisnąć i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk
6DIMMER.
DIMMER A (tryb automatyczny)  DIMMER ON  DIMMER OFF 
DIMMER A
Mocowanie
1
Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy
przycisk FUNC.VIEW, aby wskaźnik  został
włączony.
Tryb DIMMER ON:
Wyłączenie podświetlenia urządzenia.
Tryb DIMMER OFF:
Włączenie podświetlenia urządzenia.
3
Aby włączyć tryb normalny, należy nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy przycisk FUNC.VIEW.
Wskaźnik  znika.
Uwagi
• Urządzeniem można sterować, gdy wskaźnik  jest włączony. Jeśli
w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, wskaźnik
 zostanie wyłączony.
Uwagi
• Przed zamocowaniem panelu przedniego należy upewnić się, że
końcówki złącz nie są zabrudzone ani zakurzone i że między panelem
przednim i urządzeniem głównym nie znajdują się żadne obce ciała.
• Należy naciskać ostrożnie panel przedni, trzymając za boki panelu
przedniego, aby przez przypadek nie nacisnąć przycisków.
9-PL
• Funkcja nie działa, jeżeli ustawienie ILLUMINATI ma wartość inną
niż TYPE1, patrz „Zmiana koloru podświetlenia” na str. 24.
Radio
Sterowanie za pomocą pilota
Radioodtwarzacz może być sterowany za pomocą opcjonalnego
pilota Alpine. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
skonsultować się z przedstawicielem firmy Alpine.
Skierować nadajnik opcjonalnego pilota w kierunku czujnika
zdalnego sterowania.
SOURCE/


Rotary encoder/ /ENTER

Czujnik zdalnego sterowania
TUNE/A.ME
BAND
Podłączanie do modułu zdalnego sterowania
Radioodtwarzacz może być sterowany za pomocą elementów
sterowania dźwiękiem należących do wyposażenia samochodu.
Należy zainstalować opcjonalny moduł zdalnego sterowania firmy
Alpine. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
skontaktować się z przedstawicielem firmy Alpine.
FUNC./VIEW
Preset buttons
(1 through 6)
Słuchanie radia
1
2
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk SOURCE, aby wybrać
tryb TUNER.
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk BAND, aż zostanie
wyświetlony odpowiedni zakres fal radiowych.
F1 (FM1)  F2 (FM2)  F3 (FM3)  MW  LW  F1 (FM1)
3
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk TUNEA.ME, aby wybrać
tryb strojenia.
DX SEEK (tryb stacji odległych)  SEEK (tryb stacji lokalnych) 
OFF (tryb ręczny)  DX SEEK
Uwaga
• Trybem początkowym jest tryb stacji odległych.
Tryb stacji odległych:
Będą wyszukiwane stacje o wysokim i o niskim poziomie sygnału
(funkcja automatycznego strojenia).
Tryb stacji lokalnych:
Będą wyszukiwane wyłącznie stacje o wysokim poziomie sygnału
(funkcja automatycznego strojenia).
Tryb ręczny:
Częstotliwość jest dostrajana ręcznie w trybie krokowym
(strojenie ręczne).
4
Naciskać przycisk  lub , aby dostroić żądaną
stację.
Przytrzymanie przycisku  lub  powoduje ciągłą zmianę
częstotliwości.
Ręczne programowanie stacji radiowych
Podczas odbierania stacji radiowej nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy jeden z preset buttons (1
through 6), pod którym stacja ma zostać
zaprogramowana.
Na wyświetlaczu jest podawany zakres fal radiowych, numer
oraz częstotliwość zaprogramowanej stacji radiowej.
Uwagi
• Można zaprogramować 30 stacji (6 stacji dla każdego z zakresów fal:
FM1, FM2, FM3, fale średnie (MW) i fale długie (LW)).
• Jeśli stacja jest zapisywana w pamięci, w której już znajduje się inna
stacja, zostanie ona usunięta i zastąpiona przez nową stację.
10-PL
• Jeśli wskaźnik  świeci, należy go wyłączyć, naciskając i
przytrzymując przez co najmniej 2 sekundy przycisk FUNC.VIEW, co
umożliwi sterowanie.
RDS
Automatyczne programowanie stacji
1
2
Rotary encoder/ /ENTER
AUDIO/SETUP
/TA
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk BAND, aż zostanie
wyświetlony odpowiedni zakres fal radiowych.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk TUNEA.ME przez co
najmniej 2 sekundy.
W trakcie automatycznego programowania częstotliwość na
wyświetlaczu stale się zmienia. Tuner zacznie automatycznie
wyszukiwać i programować 6 stacji z silnym sygnałem w
wybranym zakresie fal. Zostaną one zaprogramowane dla
przycisków stacji 1 do 6 w kolejności odpowiadającej sile
sygnału.
Po zakończeniu automatycznego programowania tuner włącza
stację zaprogramowaną w pozycji 1.
Uwaga
• Jeśli nie została zaprogramowana żadna stacja, tuner powróci do stacji
wybranej przed włączeniem procedury automatycznego
programowania.
Wybór zaprogramowanych stacji
Wybrać zakres fal radiowych, a następnie nacisnąć jeden z
preset buttons (1 through 6), pod którymi są
zaprogramowane żądane stacje radiowe.
Na wyświetlaczu jest podawany zakres fal radiowych, numer
oraz częstotliwość wybranej stacji radiowej.
 

3/PTY
1/AF
FUNC./VIEW
2/NEWS
Ustawianie trybu AF (częstotliwości
alternatywnych) ON/OFF
RDS (Radio Data System) jest radiowym systemem transmisji
informacji z nadawaniem na fali podnośnej 57 kHz normalnej
transmisji na falach ultrakrótkich (FM). RDS umożliwia odbieranie
różnych informacji, takich jak informacje o ruchu drogowym czy nazwa
stacji oraz automatyczne dostrajanie do nadajnika o silniejszym sygnale
nadającego ten sam program.
1
Uwaga
2
• Jeśli wskaźnik  świeci, należy go wyłączyć, naciskając i
przytrzymując przez co najmniej 2 sekundy przycisk FUNC.VIEW, co
umożliwi sterowanie.
3
Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy
przycisk FUNC.VIEW, aby wskaźnik  został
włączony.
Naciśnij 1AF, aby wybrać tryb AF (częstotliwości
alternatywnych) ON lub OFF.
Aby włączyć tryb normalny, należy nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy przycisk FUNC.VIEW.
Wskaźnik  znika.
Funkcja wyszukiwania częstotliwości
Można wyszukiwać stacje radiowe według ich częstotliwości.
1
2
3
Nacisnąć i przytrzymać przycisk ENTER przez co
najmniej 2 sekundy w trybie radio, aby włączyć tryb
przeszukiwania częstotliwości.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądaną
częstotliwość.
Nacisnąć przycisk ENTER, aby odbierać wybraną
częstotliwość.
Uwagi
• Po wybraniu trybu AF ON urządzenie automatycznie dostraja się do
stacji z silnym sygnałem z listy AF.
• Trybu AF OFF należy używać, gdy automatyczne przestrajanie nie jest
potrzebne.
• Jeśli opcja PTY31 (audycja alarmowa) (patrz „Ustawianie odbioru
PTY31 (audycje alarmowe)” na str. 12) jest włączona, a urządzenie
odbiera sygnał PTY31 (audycja alarmowa), urządzenie automatycznie
wyświetli komunikat „ALARM” na wyświetlaczu.
• Urządzeniem można sterować, gdy wskaźnik  jest włączony. Jeśli
w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, wskaźnik
 zostanie wyłączony.
Cyfrowe dane RDS zawierają następujące informacje:
Uwaga
PI
Identyfikacja programu
• Aby anulować, nacisnąć przycisk  w trybie wyszukiwania. Tryb
wyszukiwania zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie
wykonana żadna czynność.
PS
Nazwa stacji
AF
Lista częstotliwości alternatywnych
TP
Znacznik systemu informacji dla kierowców
TA
Wiadomości drogowe
EON
Informacje o innych sieciach
11-PL
Odbieranie regionalnych (lokalnych) stacji
RDS
1
2
Aby włączyć tryb SETUP, należy nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy przycisk AUDIOSETUP.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać tryb TUNER, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
BLUETOOTH*  GENERAL  AUDIO  DISPLAY  TUNER 
iPod & USB
2
BLUETOOTH*  GENERAL  AUDIO  DISPLAY  TUNER 
iPod & USB
* Wyświetlana tylko wówczas, gdy tryb INT MUTE jest ustawiony
na OFF, a włączony tryb jest inny niż BT AUDIO.
3
4
4
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać tryb RDS REG, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
5
Nacisnąć i przytrzymać przycisk AUDIOSETUP przez co
najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu normalnego.
Uwagi
• Nacisnąć przycisk , aby przejść do poprzedniego trybu.
• Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać opcję ON lub OFF.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk AUDIOSETUP przez co
najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu normalnego.
Po odebraniu audycji alarmowej poziom głośności zostanie
automatycznie zmieniony na poziom zapamiętany w trybie
informacji o ruchu drogowym. Aby uzyskać więcej informacji na
ten temat, patrz „Odbieranie informacji o ruchu drogowym” na
str. 12.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać opcję ON lub OFF.
W trybie OFF urządzenie automatycznie odbiera odpowiednią
lokalną stację RDS.
5
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać opcję ALARM, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Jeśli została wybrana opcja ON, audycje alarmowe będą
odbierane niezależnie od źródła. Przy odbiorze jest wyświetlany
komunikat „ALARM”.
* Wyświetlana tylko wówczas, gdy tryb INT MUTE jest ustawiony
na OFF, a włączony tryb jest inny niż BT AUDIO.
3
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać tryb TUNER, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Uwagi
• Naciśnięcie przycisku  w trakcie wykonywania procedury powoduje
powrót do poprzedniego trybu.
• Jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność w trybie
SETUP, tryb określania ustawień zostaje wyłączony.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
Ustawianie funkcji PI SEEK
1
2
Aby włączyć tryb SETUP, należy nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy przycisk AUDIOSETUP.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać tryb TUNER, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
BLUETOOTH*  GENERAL AUDIO  DISPLAY  TUNER 
iPod & USB
* Wyświetlana tylko wówczas, gdy tryb INT MUTE jest ustawiony
na OFF, a włączony tryb jest inny niż BT AUDIO.
3
4
5
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać tryb PI SEEK, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać opcję ON lub OFF.
2
Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy
przycisk TA, aby wskaźnik „TA” został włączony.
Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać żądaną stację
nadającą informacje o ruchu drogowym.
Gdy stacja nadająca informacje o ruchu drogowym jest
dostrojona, wskaźnik „TP” świeci się.
Informacje o ruchu drogowym słychać tylko wtedy, gdy są
nadawane. Jeśli informacje o ruchu drogowym nie są nadawane,
urządzenie pozostaje w trybie oczekiwania. Gdy rozpoczyna się
nadawanie informacji o ruchu drogowym, urządzenie
automatycznie je odbiera, a na wyświetlaczu jest wyświetlany
komunikat „T INFO” (Informacje o ruchu drogowym).
Po zakończeniu nadawania informacji o ruchu drogowym
urządzenie automatycznie przechodzi w tryb oczekiwania.
Uwagi
Nacisnąć i przytrzymać przycisk AUDIOSETUP przez co
najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu normalnego.
Uwagi
• Nacisnąć przycisk , aby przejść do poprzedniego trybu.
• Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
Ustawianie odbioru PTY31 (audycje
alarmowe)
Ustawić odbiór PTY31 (audycje alarmowe) na ON/OFF.
1
1
Aby włączyć tryb SETUP, należy nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy przycisk AUDIOSETUP.
12-PL
• Jeśli siła sygnału informacji o ruchu drogowym opada poniżej
określonego poziomu, urządzenie pozostaje w trybie odbioru przez 1
minutę. Jeżeli siła sygnału pozostaje poniżej określonego poziomu przez
dłużej niż 1 minutę, wskaźnik „TA” zaczyna migać.
• Jeśli nie chcesz odsłuchiwać odbieranych informacji o ruchu drogowym,
naciśnij lekko  lub , aby pominąć te informacje o ruchu
drogowym. Tryb TA pozostaje włączony (ON), aby można było odebrać
następną informację o ruchu drogowym.
• Jeśli poziom głośności został zmieniony podczas odbierania informacji
o ruchu drogowym, zmieniony poziom głośności zostanie zapamiętany.
Przy następnym odebraniu informacji o ruchu drogowym poziom
głośności zostanie automatycznie dostosowany do zapamiętanego
poziomu.
• W trybie TA strojenie SEEK powoduje wyłącznie wybieranie stacji TP.
Uwaga
Strojenie PTY (rodzaj programu)
1
2
Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy
przycisk FUNC.VIEW, aby wskaźnik  został
włączony.
Uwaga
• Jeśli przez 5 sekund po naciśnięciu opcji 3PTY nie jest podejmowane
żadne działanie, tryb PTY zostanie automatycznie wyłączony.
4
3
Nacisnąć 3PTY, aby włączyć tryb PTY, gdy urządzenie
znajduje się w trybie radio (odbiór FM).
Rodzaj programu odbieranej stacji będzie wyświetlany przez
5 sekund.
Jeśli nie można odebrać żadnych wiadomości PTY, komunikat
„NO PTY” będzie wyświetlany przez 5 sekund.
Jeśli nie można odbierać żadnej stacji RDS, na wyświetlaczu
pojawia się komunikat „NO PTY”.
3
• Radioodtwarzacz obsługuje funkcję EON (informacje o innych
sieciach), która umożliwia śledzenie częstotliwości alternatywnych z
listy AF. Jeżeli odbierana stacja nie wysyła informacji o ruchu
drogowym, radioodtwarzacz automatycznie dostraja się do
odpowiedniej stacji aktualnie nadającej informacje o ruchu
drogowym.
Nacisnąć  lub  w ciągu 5 sekund po włączeniu
trybu PTY, aby wybrać żądany rodzaj programu, gdy jest
wyświetlany rodzaj programu (PTY).
Wskaźnik „TA” znika.
Pierwszeństwo dla informacji
Ta funkcja umożliwia zaprogramowanie urządzenia, tak by program z
informacjami był priorytetowy. Program z informacjami nie zostanie
nigdy pominięty, ponieważ urządzenie automatycznie daje priorytet dla
programów z informacjami, jeśli są nadawane i przerywa aktualnie
odbierany program. Ta funkcja jest dostępna, gdy urządzenie zostało
ustawione w trybie odbioru zakresów innych niż fale długie (LW) i fale
średnie (MW).
Każde naciśnięcie powoduje zmianę rodzaju programu na
następny.
1
Należy nacisnąć 3PTY w ciągu 5 sekund po wybraniu
rodzaju programu, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji dla
wybranego rodzaju programu.
2
Wybrany rodzaj programu miga podczas wyszukiwania i świeci
się światłem ciągłym po znalezieniu stacji.
Jeśli nie można odbierać żadnych stacji PTY, komunikat „NO
PTY” będzie wyświetlany przez 5 sekund.
5
Aby włączyć tryb normalny, należy nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy przycisk FUNC.VIEW.
Wskaźnik  znika.
Uwaga
• Urządzeniem można sterować, gdy wskaźnik  jest włączony. Jeśli
w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, wskaźnik
 zostanie wyłączony.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
podczas odtwarzania płyt CD lub słuchania
radia
1
2
Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy
przycisk TA, aby wskaźnik „TA” został włączony.
Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać informacje o
ruchu drogowym, jeśli to konieczne.
Gdy rozpoczyna się nadawanie informacji o ruchu drogowym,
urządzenie automatycznie wycisza odtwarzacz CD lub audycję
radiową FM.
Gdy nadawanie informacji o ruchu drogowym kończy się,
urządzenie automatycznie powraca do źródła, które było
odtwarzane przed nadaniem informacji o ruchu drogowym.
Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy
przycisk TA, aby wyłączyć tryb informacji o ruchu
drogowym.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk FUNC.VIEW przez co
najmniej 2 sekundy, aby włączyć tryb funkcji, gdy
urządzenie znajduje się w trybie radio (odbiór FM).
Nacisnąć przycisk 2NEWS, aby włączyć tryb PRIORITY
NEWS.
Aby wyłączyć funkcję PRIORITY NEWS, nacisnąć 2NEWS.
Uwaga
• W przypadku funkcji PRIORITY NEWS, inaczej niż dla funkcji TA,
głośność nie zwiększa się automatycznie.
3
Nacisnąć i przytrzymać przycisk FUNC.VIEW przez co
najmniej 2 sekundy, aby włączyć tryb zaprogramowanych
stacji, gdy urządzenie znajduje się w trybie radio (odbiór
FM).
Wskaźnik  znika.
Uwaga
• Urządzeniem można sterować, gdy wskaźnik  jest włączony. Jeśli
w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, wskaźnik
 zostanie wyłączony.
Wyświetlanie tekstu nadawanego przez
stację radiową
Komunikaty tekstowe ze stacji radiowej mogą być wyświetlane.
Aby wybrać funkcję Tekst nadawany przez stację radiową
podczas odbierania stacji FM w trybie radio, należy
nacisnąć przycisk VIEW.
Informacje na wyświetlaczu zmieniają się po każdym naciśnięciu
przycisku.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz „Wyświetlanie
tekstu” na str. 20.
Gdy nie można odbierać stacji nadających informacje o ruchu
drogowym:
W trybie odtwarzacza płyt CD:
Jeżeli nie można odebrać sygnału TP, stacja nadająca informacje o
ruchu drogowym na innej częstotliwości zostanie wybrana
automatycznie.
13-PL
Opcja Repeat Play
CD/MP3/WMA/AAC
1
SOURCE/ Rotary encoder/ /ENTER

Utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
a*1  a*2  (off )  a
 

*1 Wyłącznie utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
*2 Wyłącznie pliki w folderze są odtwarzane wielokrotnie. (Tylko
tryb MP3/WMA/AAC)
2
 
4 5
Odtwarzanie
1
Nacisnąć przycisk a 4.
Aby wyłączyć tryb odtwarzania z powtarzaniem,
postępując zgodnie z powyższą procedurą, wybrać opcję
(off).
M.I.X. (Odtwarzanie w kolejności losowej)
1
Nacisnąć przycisk 5s.
Utwory są odtwarzane w kolejności losowej.
s*1  s ALL*2  (off )  s
Włożyć płytę nadrukiem do góry.
*1 Wyłącznie pliki w folderze są odtwarzane losowo. (Tylko tryb
MP3/WMA/AAC)
*2 Utwory/pliki są odtwarzane w kolejności losowej.
Płyta zostanie automatycznie wciągnięta do urządzenia.
2
Aby wyłączyć tryb odtwarzania M.I.X., postępując zgodnie
z powyższą procedurą, wybrać opcję (off).
Wyszukiwanie z użyciem funkcji CD Text
• Jeżeli płyta została już włożona, nacisnąć SOURCE, aby przejść w
tryb odtwarzania DISC.
W przypadku płyt z funkcją CD Text utwory mogą być wyszukiwane i
odtwarzane z pomocą tytułów. W przypadku płyt bez funkcji CD Text
wyszukiwanie jest przeprowadzane z użyciem numerów ścieżek
przypisanych każdemu z utworów.
Przy odtwarzaniu plików MP3/WMA/AAC należy nacisnąć
 lub , aby wybrać żądany folder.
1
Uwaga
2
3
Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać żądany utwór
(plik).
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  spowoduje
ciągłe szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu.
4
Aby zatrzymać odtwarzanie (pauza), nacisnąć przycisk
.
Ponowne naciśnięcie przycisku  wznawia odtwarzanie.
5
Aby wysunąć płytę, nacisnąć przycisk .
Uwagi
• Nie należy wyjmować płyty CD, gdy płyta jest wysuwana. Do
odtwarzacza można włożyć tylko jedną płytę jednocześnie. W
przeciwnym przypadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
• Po włożeniu płyty jest wyświetlany wskaźnik „”.
• Nie można odtwarzać płyt CD o średnicy 8 cm.
• Pliki w formacie WMA chronione w systemie DRM (Digital Rights
Management), pliki w formacie AAC zakupione za pomocą witryny
iTunes Store oraz pliki zabezpieczone przed kopiowaniem (ochrona
praw autorskich) nie mogą być odtwarzane przez to urządzenie.
• Numer utworu wyświetlany przy odtwarzaniu danych MP3/WMA/
AAC jest numerem pliku nagranego na płycie.
• Czas odtwarzania może być wyświetlany niepoprawnie, jeżeli jest
odtwarzany plik VBR (plik o zmiennej szybkości transmisji).
Nacisnąć przycisk ENTER podczas odtwarzania.
Spowoduje to ustawienie trybu wyszukiwania i wyświetlenie
wskaźnika „”.
2
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany utwór, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Zostanie odtworzony wybrany utwór.
Uwagi
• Aby anulować, nacisnąć przycisk  w trybie wyszukiwania. Tryb
wyszukiwania zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 60 sekund nie
zostanie wykonana żadna czynność.
• Jeżeli wyszukiwanie CD Text jest wykonywane w trybie odtwarzania
M.I.X., następuje anulowanie trybu odtwarzania M.I.X.
Wyszukiwanie nazwy folderu/pliku (dotyczy
plików MP3/WMA/AAC)
Nazwy folderów i plików mogą być wyszukiwane i wyświetlane podczas
odtwarzania.
Tryb wyszukiwania według nazwy folderu
1
Podczas odtwarzania plików MP3/WMA/AAC nacisnąć
przycisk ENTER, aby włączyć tryb wyszukiwania.
Zaświeci się wskaźnik „”.
14-PL
2
3
4
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać tryb
wyszukiwania według nazwy folderu, następnie należy
nacisnąć przycisk ENTER.
Informacje o plikach MP3/WMA/AAC
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany folder.
PRZESTROGA
Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy
przycisk ENTER, aby odtworzyć pierwszy plik w
wybranym folderze.
Z wyjątkiem użytku prywatnego, kopiowanie danych audio (w
tym danych w formatach MP3/WMA/AAC) lub ich dystrybucja,
przekazywanie lub kopiowanie bez zezwolenia właściciela praw
autorskich, za opłatą lub bez, jest surowo zabronione przez
ustawę o prawach autorskich i traktaty międzynarodowe.
Uwagi
• Aby anulować, należy nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2
sekundy przycisk  w trybie wyszukiwania. Tryb wyszukiwania
zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana
żadna czynność.
• Aby wyszukać pliki w trybie wyszukiwania według nazwy folderu,
należy nacisnąć przycisk ENTER. Można wyszukiwać pliki w
folderze.
• Nacisnąć , aby wyłączyć tryb wyszukiwania według nazwy folderu
w kroku 3, aby wybrać tryb wyszukiwania według nazwy pliku.
• Folder główny wyświetlany jest jako „ROOT”.
• Jeżeli wyszukiwanie według nazwy folderu jest wykonywane w trybie
odtwarzania M.I.X., następuje anulowanie trybu odtwarzania M.I.X.
Tryb wyszukiwania według nazwy pliku
1
Podczas odtwarzania plików MP3/WMA/AAC nacisnąć
przycisk ENTER, aby włączyć tryb wyszukiwania.
Zaświeci się wskaźnik „”.
2
3
4
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać tryb
wyszukiwania według nazwy pliku, następnie należy
nacisnąć przycisk ENTER.
Wybrać żądany plik, przekręcając Rotary encoder.
Nacisnąć przycisk ENTER, aby odtworzyć wybrany
plik.
Uwagi
• Aby anulować, należy nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2
sekundy przycisk  w trybie wyszukiwania. Tryb wyszukiwania
zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana
żadna czynność.
• Nacisnąć przycisk  w trybie wyszukiwania, aby powrócić do
poprzedniego trybu.
• Jeżeli wyszukiwanie według nazwy pliku jest wykonywane w trybie
odtwarzania M.I.X., następuje anulowanie trybu odtwarzania M.I.X.
Szybkie wyszukiwanie
Utwory (pliki) można wyszukiwać.
1
Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy
przycisk ENTER w trybie CD/MP3/WMA/AAC, aby
uruchomić tryb szybkiego wyszukiwania.
Co to jest MP3?
Standard MP3, którego oficjalna nazwa brzmi „MPEG-1 Audio Layer 3”,
jest standardem kompresji zalecanym przez ISO (International
Standardization Organization) oraz przez komisję MPEG
współtworzoną przez Międzynarodową Komisję Elektroniczną (IEC).
Pliki MP3 zawierają skompresowane dane dźwiękowe. Kodowanie MP3
może w znacznym stopniu kompresować dane dźwiękowe, przez co
wielkość plików z muzyką zmniejsza się do około jednej dziesiątej ich
wielkości początkowej. Odbywa się to z zachowaniem jakości bliskiej
jakości płyty CD. Format MP3 osiąga tak duży stopień kompresji przez
usuwanie dźwięków, które są niesłyszalne dla ludzkiego ucha lub są
maskowane przez inne dźwięki.
Co to jest WMA?
WMA lub „Windows Media™ Audio” jest formatem skompresowanych
danych audio.
WMA jest formatem podobnym do danych dźwiękowych MP3,
umożliwia on osiągnięcie jakości dźwięku płyty CD przy mniejszych
wielkościach plików.
Co to jest AAC?
AAC jest skrótem od „Advanced Audio Coding”, jest to podstawowy
format kompresji dźwięku używany w standardach MPEG2 lub MPEG4.
Metoda tworzenia plików MP3/WMA/AAC
Dane dźwiękowe są kompresowane z użyciem oprogramowania z
kodekami MP3/WMA/AAC. Szczegółowe informacje dotyczące
tworzenia plików MP3/WMA/AAC są podane w instrukcji użytkownika
tego oprogramowania.
Pliki MP3/WMA/AAC, które mogą być odtwarzane przez urządzenie,
mają następujące rozszerzenia: „mp3” / „wma” / „m4a”. Pliki bez
rozszerzeń nie mogą być odtwarzane (obsługiwane wersje WMA 7.1, 8 i
9). Pliki zabezpieczone oraz nieprzetworzone pliki AAC (z rozszerzeniem
„.aac”) nie są obsługiwane.
Istnieje wiele różnych wersji formatu AAC. Należy sprawdzić, czy
stosowane oprogramowanie jest zgodne z wymienionymi powyżej
akceptowanymi formatami. Zdarza się, że plik w tym formacie może nie
być odtworzony, nawet jeśli rozszerzenie jest prawidłowe.
Odtwarzanie plików AAC kodowanych przez program iTunes jest
obsługiwane.
Obsługiwane częstotliwości próbkowania i szybkości transmisji
MP3
Częstotliwości
próbkowania:
Szybkość transmisji:
WMA
Częstotliwości
próbkowania:
Szybkość transmisji:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,
12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
8-320 kb/s
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
48-192 kb/s
Zaświeci się wskaźnik „”.
2
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany utwór
(plik), a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Wybrany utwór jest odtwarzany natychmiastowo.
Uwaga
• Aby anulować, nacisnąć przycisk  w trybie wyszukiwania. Tryb
wyszukiwania zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 10 sekund nie
zostanie wykonana żadna czynność.
AAC
Częstotliwości
próbkowania:
Szybkość transmisji:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,
12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
16-320 kb/s
Urządzenie może nieprawidłowo odtwarzać dźwięk w zależności od
częstotliwości próbkowania.
15-PL
Znaczniki ID3/WMA
Urządzenie obsługuje znaczniki ID3 v1 i v2 oraz znaczniki WMA.
Jeżeli plik MP3/WMA/AAC zawiera znaczniki, urządzenie może
wyświetlać jego tytuł (nazwę ścieżki), nazwę wykonawcy i nazwę
albumu zawarte w znacznikach ID3/WMA.
Urządzenie może wyświetlać wyłącznie jednobajtowe znaki
alfanumeryczne (do 30 dla znaczników ID3 i do 15 dla znaczników
WMA) oraz znak podkreślenia. W przypadku znaków nieobsługiwanych
jest wyświetlany komunikat „NO SUPPORT” (Obsługa niemożliwa).
Jeśli dane zawierają informacje inne niż informacje zawarte w
znacznikach ID3, odtworzenie pliku audio może nie być możliwe.
Informacje zawarte w znacznikach mogą być wyświetlane
nieprawidłowo w zależności od ich zawartości.
Tworzenie płyt z plikami MP3/WMA/AAC
Pliki MP3/WMA/AAC są przygotowywane, a następnie zapisywane na
płycie CD-R lub CD-RW za pomocą oprogramowania do nagrywania
płyt CD-R. Na płycie można zapisać do 510 plików/folderów (łącznie z
folderami głównymi), a maksymalna liczba folderów wynosi 255.
Odtwarzanie może być niemożliwe, jeżeli płyta wychodzi poza opisane
powyżej ograniczenia.
Obsługiwane nośniki
Urządzenie może odtwarzać płyty CD-ROM, CD-R i CD-RW.
Systemy plików
Urządzenie obsługuje płyty sformatowane w standardach ISO9660
Level 1 i Level 2.
Norma ISO9660 ma ograniczenia, o których należy pamiętać.
Maksymalny poziom zagnieżdżenia folderów wynosi 8 (łącznie z
katalogiem głównym). Liczba znaków w nazwie folderu/pliku jest
ograniczona.
W nazwach folderów/plików mogą być używane litery od A do Z (małe i
wielkie), cyfry od 0 do 9 oraz podkreślenie („_”).
Urządzenie może także odtwarzać płyty w formatach Joliet, Romeo oraz
innych formatach zgodnych z normą ISO9660. Mimo to, nazwy plików,
folderów itp. mogą być niekiedy wyświetlane nieprawidłowo.
Obsługiwane formaty
Urządzenie obsługuje formaty CD-ROW XA, Mixed Mode CD, Enhanced
CD (CD-Extra) oraz płyty wielosesyjne.
Urządzenie nie może odtwarzać prawidłowo płyt nagranych w trybie
Track At Once ani pakietowo.
Kolejność plików
Pliki są odtwarzane w kolejności, w jakiej oprogramowanie do
nagrywania płyt zapisuje je na płycie. W związku z tym kolejność
odtwarzania może różnić się od oczekiwanej. Należy sprawdzić w
dokumentacji oprogramowania, jaka jest kolejność zapisu plików.
Kolejność odtwarzania folderów i plików jest następująca.
Katalog
główny
Folder
16-PL
Plik MP3/WMA/AAC
* Numer i nazwa folderu nie będą wyświetlane, jeżeli w folderze nie ma
plików.
Słowniczek
Szybkość transmisji
Jest to współczynnik kompresji „dźwięku” określony przy kodowaniu.
Im większa jest szybkość transmisji, tym wyższa jest jakość dźwięku,
lecz pliki również są większe.
Częstotliwość próbkowania
Ta wartość informuje, ile razy na sekundę dane są próbkowane
(nagrywane). Na przykład płyty CD z muzyką mają częstotliwość
próbkowania 44,1 kHz, co oznacza, że dźwięk jest próbkowany
(nagrywany) 44 100 razy na sekundę. Im większa jest częstotliwość
próbkowania, tym jakość dźwięku jest wyższa, lecz pliki również są
większe.
Kodowanie
Konwertowanie płyt CD audio, plików WAVE (AIFF) oraz innych plików
dźwiękowych do danego formatu kompresji dźwięku.
Znacznik
Informacje o utworze, takie jak tytuły ścieżek, nazwy wykonawców,
nazwy albumów itp. zapisane w plikach MP3/WMA/AAC.
Katalog główny
Folder główny (lub katalog główny) znajduje się na najwyższym
poziomie systemu plików. Katalog główny zawiera wszystkie foldery i
pliki. Jest on tworzony automatycznie dla wszystkich nagrywanych płyt.
2
Ustawienia dźwięku
Przekręcać Rotary encoder, aż w każdym trybie zostanie
ustawiony żądany dźwięk.
Po ustawieniu opcji DEFEAT ON uprzednio ustawione poziomy
ustawień BASS, MID i TREBLE zostaną zastąpione przez wartości
fabryczne.
Rotary encoder/ /ENTER
AUDIO/SETUP
Ustawienia dźwięku
Radioodtwarzacz można dowolnie dostosować do własnych preferencji i
wymagań. W menu AUDIO SETUP można zmieniać ustawienia
dźwięku.
Kroki od 1 do 5 służą do wyboru jednego z trybów ustawień,
który ma zostać zmodyfikowany. Szczegółowe informacje na
temat wybranego ustawienia podane są w odpowiednim fragmencie poniżej.

Regulacja poziomu głośności subwoofera/
tonów niskich/tonów średnich/tonów
wysokich/balansu (kanały lewy i prawy)/
tłumienia (przód-tył)/poziomu AUX Mix/
podbijania tonów niskich i wysokich/funkcji
Defeat
1
1
2
*1 Wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja INT MUTE jest ustawiona
na OFF, a tryb jest ustawiony na inny niż BT AUDIO.
3
Po każdym naciśnięciu przycisku tryb zmienia się w następujący
sposób:
*2 Regulacja nie jest możliwa, gdy opcja DEFEAT ustawiona jest
na ON.
*3 Wartości ustawień FACTORY EQ’s i 3BAND EQ’s są ze sobą
powiązane.
*4 Wartości ustawień FACTORY EQ’s i 3BAND EQ’s są ze sobą
powiązane. W kroku 3 w trybie 3BAND EQ możliwy jest wybór
trzech elementów (tonów niskich, średnich i wysokich), należy
przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany element, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER, aby przejść do kroku
4.
*5 Funkcje te nie są dostępne, gdy opcja Subwoofer ustawiona jest
w pozycji OFF.
*1 Gdy tryb subwoofer jest ustawiony na OFF, poziom głośności
subwoofera nie podlega regulacji, patrz „Włączanie i wyłączanie
subwoofera” na str. 19.
*2 Możliwość regulacji tylko w przypadku, gdy opcja DEFEAT jest
OFF.
*3 Możliwość regulacji tylko w przypadku, gdy opcja AUX MIX jest
ON (patrz „Ustawianie opcji AUX MIX” na str. 23).
0 ~ +15
-7 ~ +7
Poziom tonów średnich
-7 ~ +7
Poziom tonów wysokich
-7 ~ +7
Balans
L15 ~ R15
Regulacja przód/tył
R15 ~ F15
Poziom AUX Mix
0 ~ 15
Podbijanie tonów niskich i wysokich
ON/OFF
Defeat
ON/OFF
Głośność
0 ~ 35
Uwagi
• Jeżeli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
• Podbijanie dźwięków niskich i wysokich oznacza wzmocnienie
dźwięków o niskich i wysokich częstotliwościach przy ustawionej
niskiej głośności. Kompensuje to zmniejszenie czułości słuchu tonów
niskich i wysokich.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądane menu
ustawień dźwięku, a następnie nacisnąć przycisk
ENTER.
FACTORY EQ*2/*3  3BAND EQ*2/*4  HPF*2  SUBWOOFER 
SUBW LPF*5  SUBW PHASE*5  SUBW SYS*5
SUBW*1  BASS*2  MID*2  TREBLE*2  BAL  FAD  AUX
MIX*3  LOUD*2  DEFEAT  VOLUME  SUBW
Subwoofer
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać opcję AUDIO, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
BLUETOOTH*1  GENERAL  AUDIO  DISPLAY  TUNER 
iPod & USB
Nacisnąć kilkakrotnie AUDIO, aby wybrać żądany tryb.
Poziom tonów niskich
Aby włączyć tryb SETUP, należy nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy przycisk AUDIOSETUP.
4
Przekręcić Rotary encoder, aby zmienić ustawienie, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
(np. wybrać opcję SUBWOOFER ON lub SUBWOOFER OFF)
5
Nacisnąć i przytrzymać przycisk AUDIOSETUP przez co
najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu normalnego.
Uwagi
• Naciśnięcie przycisku  powoduje powrót do wcześniejszego trybu
menu dźwiękowego.
• Brak jakichkolwiek czynności w ciągu 60 sekund powoduje wyjście z
trybu menu dźwiękowego.
Ustawienia korekcji dźwięku (FACTORY
EQ)
W radioodtwarzaczu fabrycznie predefiniowano 10 typowych ustawień
korekcji dźwięku, które obejmują szeroki wachlarz źródeł dźwiękowych.
USER  FLAT  POPS  ROCK  NEWS  JAZZ  ELEC
DANCE  HIP HOP  EASY LIS  COUNTRY  CLASSICAL
17-PL
Regulacja krzywej parametrycznej
korekcji dźwięku (3BAND EQ)
3
Nacisnąć przycisk , aby przejść do poprzedniego
kroku.
 Ustawianie pasma tonów średnich (WIDTH (Q))
Aby uzyskać krzywą odpowiedzi bardziej dostosowaną do własnych
preferencji, ustawienia korektora można zmieniać. W tym trybie można
regulować ustawienia tonów niskich, średnich i wysokich.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądane pasmo
tonów średnich.
WIDE 0,75  MEDIUM 1,00  MEDIUM 1,25  NARROW 1,50
Ustawianie kontroli poziomu głośności tonów
niskich
1
 Ustawianie częstotliwości środkowej tonów średnich
(CENTER FRQ)
Po wybraniu opcji BASS w trybie regulacji 3BAND EQ,
należy przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany
element ustawienia tonów niskich, a następnie nacisnąć
przycisk ENTER.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądaną
częstotliwość środkową tonów średnich.
500 (Hz)  1,0k (Hz) (ustawienie początkowe)  1,5k (Hz) 
2,5k (Hz)
WIDTH (Q)  CENTER FRQ  LEVEL
2
3
 Ustawiania poziomu głośności tonów średnich
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądaną wartość
ustawienia, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany poziom
głośności tonów średnich (-7 ~ +7)*.
Nacisnąć przycisk , aby przejść do poprzedniego
kroku.
Można zwiększać lub obniżać poziom głośności tonów średnich.
* Regulację można również wykonać przez naciśnięcie AUDIO.
Patrz „Regulacja poziomu głośności subwoofera/tonów niskich/
tonów średnich/tonów wysokich/balansu (kanały lewy i prawy)/
tłumienia (przód-tył)/poziomu AUX Mix/podbijania tonów
niskich i wysokich/funkcji Defeat” na str. 17.
 Ustawianie pasma tonów niskich (WIDTH (Q))
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądane pasmo
tonów niskich.
WIDE 0,50  MEDIUM 1,00  MEDIUM 1,50  NARROW 2,00
Poszerza lub zwęża podbijane pasmo tonów niskich. Ustawienie
szerszego zakresu powoduje podbijanie szerszego zakresu częstotliwości
powyżej i poniżej częstotliwości centralnej. Ustawienie węższego
zakresu powoduje wyłącznie podbijanie częstotliwości bliskich
częstotliwości centralnej.
 Ustawianie częstotliwości środkowej tonów niskich
(CENTER FRQ)
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądaną
częstotliwość środkową tonów niskich.
60 (Hz)  80 (Hz) (ustawienie początkowe)  100 (Hz)  120 (Hz)
Podkreśla wyświetlane zakresy częstotliwości tonów niskich.
 Ustawiania poziomu głośności tonów niskich
Po wybraniu opcji TREBLE w trybie regulacji 3BAND EQ,
należy przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany
element ustawienia tonów wysokich, a następnie nacisnąć
przycisk ENTER.
WIDTH (Q)  CENTER FRQ  LEVEL
2
3
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądaną wartość
ustawienia, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Nacisnąć przycisk , aby przejść do poprzedniego
kroku.
 Ustawianie pasma tonów wysokich (WIDTH (Q))
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądane pasmo
tonów wysokich.
Można zwiększać lub obniżać poziom głośności tonów niskich.
WIDE 0,75  NARROW 1,25
Ustawianie poziomu głośności tonów średnich
2
1
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany poziom
głośności tonów niskich (–7~+7)*.
* Regulację można również wykonać przez naciśnięcie AUDIO.
Patrz „Regulacja poziomu głośności subwoofera/tonów niskich/
tonów średnich/tonów wysokich/balansu (kanały lewy i prawy)/
tłumienia (przód-tył)/poziomu AUX Mix/podbijania tonów
niskich i wysokich/funkcji Defeat” na str. 17.
1
Ustawianie poziomu głośności tonów wysokich
Po wybraniu opcji MID w trybie regulacji 3BAND EQ,
należy przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany
element ustawienia tonów średnich, a następnie nacisnąć
przycisk ENTER.
 Ustawianie częstotliwości środkowej tonów wysokich
(CENTER FRQ)
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądaną
częstotliwość środkową tonów wysokich.
7,5K (Hz)  10,0K (Hz) (ustawienie początkowe)  12,5K (Hz) 
15,0K (Hz)
 Ustawianie poziomu głośności tonów wysokich
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany poziom
głośności tonów wysokich (–7~+7)*.
WIDTH (Q)  CENTER FRQ  LEVEL
Można zwiększać lub obniżać poziom głośności tonów
wysokich.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądaną wartość
ustawienia, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
* Regulację można również wykonać przez naciśnięcie AUDIO.
Patrz „Regulacja poziomu głośności subwoofera/tonów niskich/
tonów średnich/tonów wysokich/balansu (kanały lewy i prawy)/
tłumienia (przód-tył)/poziomu AUX Mix/podbijania tonów
niskich i wysokich/funkcji Defeat” na str. 17.
18-PL
Regulacja filtra górnoprzepustowego
Ustawianie systemu subwoofera
Filtr górnoprzepustowy urządzenia można wyregulować zgodnie z
osobistymi upodobaniami.
Gdy subwoofer jest włączony, można wybrać opcję SYS 1 lub SYS 2 w
celu uzyskania żądanego efektu subwoofera.
 Element ustawień: HPF
 Element ustawień: SUBW SYS
Zawartość ustawienia:
OFF (ustawienie początkowe) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) /
160 (Hz)
Odtwarzane są wszystkie częstotliwości powyżej wybranego
poziomu odcięcia.
Włączanie i wyłączanie subwoofera
Kiedy subwoofer jest włączony, istnieje możliwość regulacji jego mocy
wyjściowej (patrz „Regulacja poziomu głośności subwoofera/tonów
niskich/tonów średnich/tonów wysokich/balansu (kanały lewy i prawy)/
tłumienia (przód-tył)/poziomu AUX Mix/podbijania tonów niskich i
wysokich/funkcji Defeat” na str. 17).
Zawartość ustawienia:
SUBW SYS 1 (ustawienie początkowe) / SUBW SYS 2
SUBW SYS 1:
Poziom subwoofera zmienia się zgodnie z głównym ustawieniem
głośności.
SUBW SYS 2:
Poziom subwoofera zmienia się inaczej niż główne ustawienie
głośności. Na przykład nawet przy niskim poziomie głośności
subwoofer nadal jest słyszalny.
 Element ustawień: SUBWOOFER
Zawartość ustawienia:
ON (ustawienie początkowe) / OFF
ON:
Przez złącza RCA subwoofera jest przesyłany sygnał z subwoofera
(patrz „Połączenia” na str. 41).
OFF:
Przez złącza RCA subwoofera nie jest przesyłany żaden sygnał z
subwoofera (patrz „Połączenia” na str. 41).
Regulacja filtra dolnoprzepustowego
Filtr dolnoprzepustowy urządzenia można wyregulować zgodnie z
osobistymi upodobaniami.
 Element ustawień: SUBW LPF
Zawartość ustawienia:
OFF (ustawienie początkowe) / LPF 60 (Hz) / LPF 80 (Hz) / LPF
120 (Hz) / LPF 160 (Hz)
Odtwarzane są wszystkie częstotliwości poniżej wybranego poziomu
odcięcia.
Ustawianie fazy subwoofera
Fazę wyjściową subwoofera można przełączać między opcjami
SUBWOOFER NORMAL (0°) i SUBWOOFER REVERSE (180°). Aby
wyregulować poziom, należy przekręcić Rotary encoder.
 Element ustawień: SUBW PHASE
Zawartość ustawienia:
NORMAL (ustawienie początkowe) / REVERSE
19-PL
Inne funkcje
SOURCE/ Rotary encoder/ /ENTER
FAV
BAND/ F/R

VIEW
Wyświetlanie tekstu
W przypadku odtwarzania płyty kompatybilnej ze standardem CD Text
wyświetlane są informacje tekstowe, takie jak nazwa albumu czy nazwa
ścieżki. Jeżeli odtwarzane są pliki w formacie MP3/WMA/AAC, mogą
być również wyświetlane takie informacje jak: nazwa folderu, nazwa
pliku, znaczniki itd.
Nacisnąć przycisk VIEW.
Informacje na wyświetlaczu zmieniają się po każdym naciśnięciu
przycisku.
Uwaga
• Jeżeli dla opcji TEXT SCR wybrane jest ustawienie SCR MANUAL,
naciśnięcie i przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy przycisku 
spowoduje jednokrotne wyświetlenie bieżącego tekstu (z wyjątkiem
trybu radio).
Informacje wyświetlane w trybie radio:
Jeśli istnieje PS (nazwa stacji)
PS (nazwa stacji)  PTY (rodzaj programu)  TEKST NADAWANY
PRZEZ STACJĘ RADIOWĄ  PS (nazwa stacji)
Jeśli nie istnieje PS (nazwa stacji)
CZĘSTOTLIWOŚĆ  PTY (rodzaj programu)  TEKST NADAWANY
PRZEZ STACJĘ RADIOWĄ  CZĘSTOTLIWOŚĆ
Wskaźniki
Oprócz informacji tekstowych wyświetlane są, w zależności od trybu
pracy, następujące wskaźniki.
Tryb MP3/
WMA/AAC/USB
AUDIO
Wskaźnik/Tryb
Tryb odtwarzania płyt CD
Tryb iPod/
iPhone

—
wyświetlana
nazwa folderu*2

—
wyświetlana
nazwa wykonawcy*1
wyświetlana
nazwa wykonawcy*1

wyświetlana
nazwa płyty*3
(CD-Text)
wyświetlana
nazwa
albumu*1
wyświetlana
nazwa
albumu*1

wyświetlana
nazwa
utworu*3
(CD-Text)
wyświetlany
tytuł utworu*1 /
nazwa pliku
wyświetlany
tytuł utworu*1
—
*1 Informacje zawarte w znacznikach:
Jeśli w znacznikach nie ma żadnych informacji, wyświetlana jest
informacja: „ARTIST”/„ALBUM”/„SONG”.
*2 Folder główny wyświetlany jest jako „\ROOT”.
*3 W przypadku braku tekstu (nazwa płyty lub nazwa utworu)
wyświetlana jest informacja: „DISC TEXT”/„TRACK TEXT”.
Tekst
Płyty zapisane w standardzie CD-Text zawierają informacje, takie jak
nazwa płyty i nazwa ścieżki. Dane te określa się jako „informacje
tekstowe”.
Uwagi
• Odtwarzacz może nie wyświetlać prawidłowo niektórych informacji,
np. w przypadku nietypowych znaków diakrytycznych.
• Jeżeli urządzenie nie może wyświetlić informacji tekstowych, widoczny
jest komunikat „NO SUPPORT” (Obsługa niemożliwa).
• Informacje tekstowe lub zawarte w znacznikach mogą być wyświetlane
nieprawidłowo w zależności od ich zawartości.
Informacje wyświetlane w trybie odtwarzania płyt CD:
NR UTWORU/CZAS, JAKI UPŁYNĄŁ  TEKST (NAZWA PŁYTY)*1 
TEKST (NAZWA UTWORU)*1  NR UTWORU/CZAS, JAKI UPŁYNĄŁ
Używanie przedniego gniazda wejściowego
AUX
Informacje wyświetlane w trybie odtwarzania plików MP3/WMA/
AAC:
NR PLIKU/CZAS, JAKI UPŁYNĄŁ  (NR FOLDERU/NR PLIKU)*2 
NAZWA FOLDERU  NAZWA PLIKU NAZWA WYKONAWCY*3
 NAZWA ALBUMU*3  NAZWA UTWORU*3  NR PLIKU/CZAS,
JAKI UPŁYNĄŁ
Przenośny odtwarzacz muzyczny można podłączyć do złącza
wejściowego na przednim panelu. Wymagany jest opcjonalny kabel
adaptera (standardowy RCA na 3,5ø mm z miniwtyczką lub 3,5ø mm na
3,5ø mm z miniwtyczką).
*1 Informacje wyświetlane w trakcie odtwarzania płyty
wykonanej w standardzie CD Text.
*2 Tylko dla trybu płyty MP3/WMA/AAC.
*3 Znaczniki ID3/znaczniki WMA
Jeżeli plik MP3/WMA/AAC zawiera znacznik ID3/znacznik
WMA, zostaną wyświetlone informacje zapisane w
znaczniku ID3/znaczniku WMA (np. tytuł utworu, nazwa
wykonawcy i tytuł albumu). Inne znaczniki są ignorowane.
20-PL
Nacisnąć przycisk SOURCE i wybrać tryb AUXILIARY,
aby słuchać dźwięku z urządzenia przenośnego.
Odtwarzacz przenośny itp.
SETUP
Urządzenie główne
Rotary encoder/ /ENTER
AUDIO/SETUP
FAV 
lub
 
Opcjonalny kabel adaptera
(miniwtyczki RCA [czerwony, biały]
3,5ø mm) lub (miniwtyczki 3,5ø mm).
Ustawianie funkcji
Uwagi
• Funkcja jest dostępna tylko po ustawieniu funkcji AUX SETUP na ON.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz „Ustawianie trybu
AUX SETUP” na str. 23.
• Przy ustawionym źródle AUX można przełączyć się na źródło AUX
REAR naciskając przycisk BAND/F/R. Aby uzyskać więcej informacji
na ten temat opcji AUX REAR, patrz „Ustawianie trybu AUX REAR
Setup (AUX-R SET)” na str. 23.
• Jeśli urządzenie pamięci Flash jest bezpośrednio podłączone do
przedniego złącza USB, rozmiar lub kształt mogą utrudniać
prowadzenie, należy więc unikać podłączania złącza wejściowego AUX
i pamięci Flash jednocześnie.
Ustawianie ulubionego źródła na przycisk
FAV (FAV SETUP)
Za pomocą poniższych kroków można ustawić ulubione źródło na
przycisk FAV. Po ustawieniu, można bezpośrednio przełączyć się na
ulubione źródło naciskając przycisk FAV.
Ustawianie ulubionego źródła
1
2
Aby włączyć tryb ustawień FAV, należy nacisnąć i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk FAV.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać ulubione źródło, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Ulubione źródło zostało ustawione.
Uwagi
• Aby nie używać tej funkcji, należy wybrać „OFF”.
• Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
Przywołanie ulubionego źródła
Po ustawieniu źródła na przycisk FAV, należy nacisnąć
przycisk FAV, aby przywołać źródło.
Uwaga
• W zależności od ustawienia, nawet po ustawieniu źródła na przycisk
FAV, jego przywołanie może nie być możliwe. Na przykład, po
ustawieniu źródła AUX jako ulubionego źródła i wybraniu ustawienia
OFF zgodnie z opisem w rozdziale „Ustawianie trybu AUX SETUP”
(patrz „Ustawianie trybu AUX SETUP” na str. 23), źródło AUX nie
zostanie przywołane po naciśnięciu przycisku FAV.
Radioodtwarzacz można dowolnie dostosować do własnych preferencji i
wymagań. Z poziomu menu SETUP możliwe jest modyfikowanie
ustawień GENERAL, DISPLAY itp.
Kroki od 1 do 5 służą do wyboru jednego z trybów menu
SETUP, który ma zostać zmodyfikowany. Szczegółowe informacje na temat wybranego elementu menu SETUP podane są
w odpowiedniej sekcji poniżej.
1
2
Aby włączyć tryb SETUP, należy nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy przycisk AUDIOSETUP.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądaną pozycję, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
BLUETOOTH*1  GENERAL  AUDIO*2  DISPLAY  TUNER 
iPod & USB
(np. wybrać przycisk GENERAL)
BLUETOOTH:
BT IN  BT MENU*3
GENERAL:
FAV SETUP*4  PLAY MODE  INT MUTE*5  AUX-R SET 
AUX-R NAME*6  AUX SETUP  AUX NAME*7  AUX GAIN*7
 AUX-R GAIN*6  AUX MIX*7  CYRILLIC  POWER IC 
DEMO
DISPLAY:
ILLUMINATI  SCROLLTYPE  TEXT SCR
TUNER:
RDS REG*8  PI SEEK*9  ALARM*10  FM-LEVEL
iPod & USB:
USB SEARCH  USB SKIP
*1 Wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja INT MUTE jest ustawiona
na OFF, a tryb jest ustawiony na inny niż BT AUDIO.
*2 Patrz „Ustawienia dźwięku” na str. 17.
*3 Nie wyświetlane, gdy opcja BT IN jest ustawiona na OFF.
*4 Można również dokonać ustawień zgodnie z opisem w rozdziale
„Ustawianie ulubionego źródła na przycisk FAV (FAV SETUP)”
(patrz „Ustawianie ulubionego źródła na przycisk FAV (FAV
SETUP)” na str. 21).
*5 Wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja BT IN jest ustawiona na
OFF.
*6 Wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja AUX-R SET jest ustawiona
na ON.
*7 Wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja AUX SETUP jest ustawiona
na ON.
*8 Patrz „Odbieranie regionalnych (lokalnych) stacji RDS” na
str. 12.
21-PL
3
*9 Patrz „Ustawianie funkcji PI SEEK” na str. 12.
*10 Patrz „Ustawianie odbioru PTY31 (audycje alarmowe)” na
str. 12.
Ustawianie języka menu BT
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać element
ustawienia, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 Element ustawień: BT MENU
(np. wybrać przycisk POWER IC)
4
Przekręcić Rotary encoder, aby zmienić ustawienie, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
(np. wybrać przycisk POWER IC ON lub POWER IC OFF.)
5
Nacisnąć i przytrzymać przycisk AUDIOSETUP przez co
najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu normalnego.
Uwagi
• Nacisnąć przycisk , aby przejść do poprzedniego trybu.
• Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
Ustawianie funkcji BLUETOOTH
Wybrać opcję BLUETOOTH z głównego menu ustawień w kroku 2
powyżej.
Ustawianie połączenia BLUETOOTH
Jeżeli do radioodtwarzacza jest podłączony opcjonalny BLUETOOTH
INTERFACE, za pomocą telefonu komórkowego obsługującego
standard BLUETOOTH można rozmawiać w trybie głośnomówiącym.
Ustawienie należy włączyć w sytuacji, gdy do radioodtwarzacza jest
podłączony BLUETOOTH INTERFACE i jest używana funkcja
BLUETOOTH. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji
obsługi opcjonalnego urządzenia BLUETOOTH INTERFACE.
 Element ustawień: BT IN
Zawartość ustawienia:
OFF (ustawienie początkowe) / HFP / HFP+AUDIO
OFF:
Ta opcja nie umożliwia radioodtwarzaczowi rozpoznania
połączenia z BLUETOOTH INTERFACE.
HFP:
Tę pozycję należy ustawić po podłączeniu BLUETOOTH INTERFACE
(KCE-250BT). (Urządzenie głośnomówiące jest dostępne, ale
źródło dźwięku BT nie jest wyświetlane.)
HFP+AUDIO:
Tę pozycję należy ustawić po podłączeniu BLUETOOTH INTERFACE
(KCE-400BT). (Urządzenie głośnomówiące oraz źródło dźwięku BT
są dostępne.)
Uwagi
• Po wprowadzeniu powyższego ustawienia, należy przekręcić kluczyk
stacyjki do pozycji OFF (ACC OFF), a następnie ponownie ustawić go
w pozycji ON (ACC ON).
• Przycisku w można używać tylko w przypadku podłączenia
opcjonalnego urządzenia BLUETOOTH INTERFACE.
• Po podłączeniu telefonu komórkowego obsługującego funkcję
głosowego wybierania numerów, można używać tej funkcji.
• Gdy opcja INT MUTE jest ustawiona w pozycji ON, nie można
dokonać ustawień przystawki BLUETOOTH. W przypadku
podłączenia BLUETOOTH INTERFACE, należy ustawić opcję INT
MUTE na OFF. Patrz „Włączanie/wyłączanie trybu wyciszenia (INT
MUTE)” na str. 23.
Można ustawić 6 języków menu BT.
Zawartość ustawienia:
ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / ITALIANO /
NEDERLANDS
W przypadku podłączenia opcjonalnego BLUETOOTH
INTERFACE, język wyświetlany w menu telefonu
(zarejestrowanego dla ostatniego połączenia
wybieranego/odebranego/nieodebranego oraz książki
telefonicznej/wybierania głosowego) zostanie zmieniony
w zależności od tego ustawienia.
Gdy opcja „BT MENU” ustawiona jest na „ENGLISH”, menu
telefonu wyświetlane jest jako:
VOICE DIAL/DIALLED/RECEIVED/MISSED/PHONE BOOK
Gdy opcja „BT MENU” ustawiona jest na „DEUTSCH”, menu
telefonu wyświetlane jest jako:
SPRACHWAHL/GEWAEHLT/ANGENOMMEN/VERPASST/
TEL-BUCH
Gdy opcja „BT MENU” ustawiona jest na „FRANCAIS”, menu
telefonu wyświetlane jest jako:
CP-VOCALE/COMPOSES/RECUS/MANQUES/
REPERTOIRE
Gdy opcja „BT MENU” ustawiona jest na „ESPANOL”, menu
telefonu wyświetlane jest jako:
MARC VOCAL/REALIZADAS/RECIBIDAS/PERDIDAS/
AGENDA
Gdy opcja „BT MENU” ustawiona jest na „ITALIANO”, menu
telefonu wyświetlane jest jako:
C VOCALE/EFFETTUATE/RICEVUTE/PERSE/RUBRICA
Gdy opcja „BT MENU” ustawiona jest na „NEDERLANDS”,
menu telefonu wyświetlane jest jako:
VOICE DIAL/GEKOZEN/ONTVANGEN/GEMISTE/TEL
BOEK
Ustawienia ogólne
Opcję GENERAL można wybrać z głównego menu ustawień w kroku 2.
Ustawianie ulubionego źródła na przycisk FAV
(FAV SETUP)
Jedno źródło można wybrać jako źródło ulubione. Po ustawieniu,
można bezpośrednio przełączyć się na ulubione źródło naciskając
przycisk FAV.
USB FRONT  USB REAR  FM1  FM2  FM3  LW  MW  AUX
 AUX REAR  DISC  BT AUDIO  FAV OFF
Uwagi
• W zależności od ustawienia, niektóre pozycje mogą nie być dostępne.
• Aby nie używać tej funkcji, należy wybrać „FAV OFF”.
• To ustawienie można również aktywować naciskając i przytrzymując
przycisk FAV przez co najmniej 2 sekundy. Aby uzyskać więcej
informacji na ten temat, patrz „Ustawianie ulubionego źródła na
przycisk FAV (FAV SETUP)” na str. 21.
Odtwarzanie plików MP3/WMA/AAC (PLAY
MODE)
Urządzenie może odtwarzać płyty CD zawierające dane CD oraz MP3/
WMA/AAC (utworzone w rozszerzonym formacie CD (CD Extra)). W
pewnych sytuacjach odtwarzanie płyty CD w formacie rozszerzonym
może być jednak trudne. W takim przypadku należy wybrać
odtwarzanie tylko pojedynczej sesji z danymi CD. Jeżeli płyta zawiera
22-PL
zarówno dane CD jak i dane MP3/WMA/AAC, odtwarzanie płyty
rozpoczyna się od jej części z danymi CD.
 Element ustawień: PLAY MODE
Zawartość ustawienia:
CD-DA (ustawienie początkowe) / CDDA/MP3
CD-DA:
Możliwość odtwarzania tylko danych CD zapisanych w sesji 1.
CDDA/MP3:
Możliwość odtwarzania danych CD, plików MP3/WMA/AAC w
trybie mieszanym oraz płyt wielosesyjnych.
Uwaga
• Parametry te należy ustawić przed włożeniem płyty. Jeżeli płyta już
znajduje się w czytniku, należy ją najpierw wyjąć.
Ustawianie trybu AUX SETUP
Do złącza AUX tego urządzenia można podłączyć sygnał audio z innego
urządzenia, np. przenośnego odtwarzacza audio.
 Element ustawień: AUX SETUP
Zawartość ustawienia:
ON (ustawienie początkowe) / OFF
ON*:
Opcję ON należy wybrać, gdy do radioodtwarzacza podłączone
jest urządzenie przenośne. Jeżeli naciśnięty zostanie przycisk
SOURCE oraz wybrana zostanie opcja AUX, źródłem dla
radioodtwarzacza jest sygnał dźwiękowy urządzenia
przenośnego.
* Kiedy opcja AUX SETUP jest ustawiona w pozycji ON,
możliwa jest zmiana ustawienia opcji AUX NAME. Nacisnąć
ENTER, gdy opcja AUX SETUP ustawiona jest na ON i
wybrać opcję AUX NAME przekręcając Rotary encoder, a
następnie nacisnąć ENTER. Po wykonaniu tych czynności,
należy przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądane
ustawienie opcji AUX NAME.
Włączanie/wyłączanie trybu wyciszenia (INT
MUTE)
W przypadku podłączenia urządzenia oferującego funkcję przerywania,
za każdym razem, gdy z urządzenia otrzymany zostanie sygnał
przerwania, sygnał audio zostanie automatycznie wyciszony.
Uwaga
 Element ustawień: INT MUTE
• Gdy ustawiona jest opcja PORTABLE, na wyświetlaczu pojawi się
napis PMD.
Zawartość ustawienia:
OFF AUX (ustawienie początkowe) / OFF AUX-R / ON
OFF:
Kiedy ta opcja jest ustawiona na wartość OFF (wył.), nie można
wybrać źródła sygnału AUX.
OFF AUX:
Jeśli z urządzenia zostanie odebrany sygnał przerwania,
radioodtwarzacz przełączy się na głośność źródła AUX.
Ustawianie opcji AUX Level (AUX GAIN)
OFF AUX-R:
Jeśli z urządzenia zostanie odebrany sygnał przerwania,
radioodtwarzacz przełączy się na głośność źródła AUX REAR.
Ustawienie to można zmienić po ustawieniu opcji ON zgodnie z opisem
w rozdziale „Ustawianie trybu AUX SETUP”.
ON:
Jeśli z urządzenia zostanie odebrany sygnał przerwania, dźwięk
zostanie wyciszony.
 Element ustawień: AUX GAIN
Ustawianie trybu AUX REAR Setup (AUX-R SET)
Do złącza interfejsu BLUETOOTH tego urządzenia można podłączyć
sygnał audio z innego urządzenia, np. przenośnego odtwarzacza audio.
Do wykorzystania złącza interfejsu BLUETOOTH jako wejścia AUX IN
wymagane jest zastosowanie specjalnego przewodu-przejściówki
(KCE-237B).
Nie można jednocześnie podłączyć przenośnego urządzenia
muzycznego i BLUETOOTH INTERFACE do złącza interfejsu
BLUETOOTH.
Zawartość ustawienia:
LOW (ustawienie początkowe) / HIGH
LOW:
Zmniejsza poziom zewnętrznego sygnału wejściowego audio.
HIGH:
Zwiększa poziom zewnętrznego sygnału wejściowego audio.
Ustawianie opcji AUX REAR Level (AUX-R GAIN)
Ustawienie to można zmieniać po ustawieniu opcji ON zgodnie z
opisem w rozdziale „Ustawianie trybu AUX REAR Setup”.
 Element ustawień: AUX-R GAIN
 Element ustawień: AUX-R SET
Zawartość ustawienia:
ON / OFF (ustawienie początkowe)
ON*:
Opcję ON należy wybrać, gdy do radioodtwarzacza podłączone
jest urządzenie przenośne. Jeżeli naciśnięty zostanie przycisk
SOURCE oraz wybrana zostanie opcja AUX REAR, źródłem dla
radioodtwarzacza jest sygnał dźwiękowy urządzenia
przenośnego.
* Kiedy opcja AUX-R SET jest ustawiona w pozycji ON, możliwa
jest zmiana ustawienia opcji AUX-R NAME. Nacisnąć
ENTER, gdy opcja AUX-R SET ustawiona jest na ON i
wybrać opcję AUX-R NAME przekręcając Rotary encoder, a
następnie nacisnąć ENTER. Po wykonaniu tych czynności,
należy przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądane
ustawienie opcji AUX-R NAME.
Uwaga
• Gdy ustawiona jest opcja PORTABLE, na wyświetlaczu pojawi się
napis PMD.
OFF:
Kiedy ta opcja jest ustawiona na wartość OFF (wył.), nie można
wybrać źródła sygnału AUX REAR.
Zawartość ustawienia:
LOW / HIGH (ustawienie początkowe)
LOW:
Zmniejsza poziom zewnętrznego sygnału wejściowego audio.
HIGH:
Zwiększa poziom zewnętrznego sygnału wejściowego audio.
Ustawianie opcji AUX MIX
W przypadku podłączenia zewnętrznego urządzenia audio do
przedniego złącza AUX radioodtwarzacza CDE-123R, głos z urządzenia
zewnętrznego zostanie wymieszany z dźwiękiem z radia, płyty CD itp.
 Element ustawień: AUX MIX
Zawartość ustawienia:
OFF (ustawienie początkowe) / ON
Uwagi
• Jeśli ta funkcja nie będzie używana, szumy mogą być bardziej słyszalne.
W takim przypadku zaleca się wybranie ustawienia OFF.
• To ustawienie działa tylko, gdy opcja AUX SETUP ustawiona jest na
ON.
23-PL
Ustawianie języka (CYRILLIC)
ON :
Istnieje możliwość ustawienia języka wyświetlanego przez urządzenie.
Głośniki
GŁOŚNIK
PRAWY PRZEDNI
 Element ustawień: CYRILLIC
Prawy
przedni
Zawartość ustawienia:
OFF (ustawienie początkowe) / ON
OFF :
Angielski, czcionka łacińska
GŁOŚNIK
PRAWY TYLNY
ON :
Rosyjski, angielski
Prawy
tylny
Uwaga
• Informacje dotyczące wyświetlania języka rosyjskiego na tym
urządzeniu zawiera poniższa tabela.
GŁOŚNIK
LEWY TYLNY
Lewy
tylny
GŁOŚNIK
LEWY PRZEDNI
D:
C:
D C
Lewy
przedni
OFF :
D C
D C
D C
Wzmacniacz
Lewy
przedni
Prawy
przedni
Wzmacniacz
Lewy
tylny
Prawy
tylny
Uwaga
• Jeżeli wyjście zasilania ustawione jest na OFF, system nie wytwarza
żadnego dźwięku.
Demonstracja
Urządzenie wyposażone jest w funkcję demonstracji na wyświetlaczu.
Podłączenie do zewnętrznego wzmacniacza
(POWER IC)
Jeżeli do radioodtwarzacza podłączony jest wzmacniacz zewnętrzny,
jakość dźwięku można poprawić, wyłączając zasilanie wzmacniacza
wbudowanego w radioodtwarzaczu.
 Element ustawień: POWER IC
Zawartość ustawienia:
ON (ustawienie początkowe) / OFF
ON :
Sygnał kierowany do głośników pochodzi ze wzmacniacza
wbudowanego.
OFF :
Ten tryb należy stosować, gdy wyjście radioodtwarzacza
podłączone jest do wzmacniacza zewnętrznego. Przy takim
ustawieniu wzmacniacz wewnętrzny urządzenia głównego jest
wyłączony (OFF) i nie podaje sygnału do głośników.
 Element ustawień: DEMO
Zawartość ustawienia:
DEMO ON / DEMO OFF (ustawienie początkowe)
Uwaga
• Aby wyjść z trybu Demo, ustawić opcję DEMO OFF.
Ustawienia wyświetlacza
Opcję DISPLAY można wybrać z głównego menu ustawień w kroku 2.
Zmiana koloru podświetlenia
Użytkownik może zmienić kolor podświetlenia następujących czterech
przycisków:
SOURCE, FAV,  , , BAND i .
 Element ustawień: ILLUMINATI
Zawartość ustawienia:
ILUM TYPE1 (ustawienie początkowe) / TYPE2 /TYPE3 /
TYPE4
TYPE1 :
Kiedy kolor sześciu przycisków jest niebieski, pozostałe przyciski
mają kolor czerwony.
TYPE2 :
Kiedy kolor sześciu przycisków jest zielony, pozostałe przyciski
mają kolor zielony.
24-PL
TYPE3 :
Kiedy kolor sześciu przycisków jest pomarańczowy, pozostałe
przyciski mają kolor czerwony.
TYPE4 :
Kiedy kolor sześciu przycisków jest czerwony, pozostałe przyciski
mają kolor czerwony.
Ustawienia rodzaju przewijania
Użytkownik ma do wyboru dwie metody przewijania.
Należy wybrać rodzaj przewijania odpowiadający własnym
preferencjom.
 Element ustawień: SCROLLTYPE
Zawartość ustawienia:
SCR TYPE1 / SCR TYPE2 (ustawienie początkowe)
SCR TYPE1:
Znaki pojedynczo przewijane są od prawej do lewej strony.
SCR TYPE2:
Słowa budowane są od lewej do prawej, po jednej literze. Gdy
wyświetlacz zapełni się, wyświetlane informacje zostają
skasowane i na wyświetlaczu w identyczny sposób pojawia się
dalsza część tekstu, aż do wyświetlenia wszystkich słów tytułu.
Ustawianie przewijania (TEXT SCR)
Odtwarzacz CD ma możliwość przewijania nazw płyt i ścieżek
zapisanych na płytach w standardzie CD-TEXT, jak również informacji
tekstowych plików MP3/WMA/AAC, nazw folderów oraz znaczników.
 Element ustawień: TEXT SCR
Zawartość ustawienia:
SCR AUTO / SCR MANUAL (ustawienie początkowe)
SCR AUTO:
Bieżące informacje tekstowe dla płyty CD, folderu, znacznika itp.
przewijane są automatycznie.
SCR MANUAL:
Wskazania wyświetlacza przewijane są po włożeniu płyty lub po
zmianie ścieżki itp.
Uwaga
• Urządzenie przewija nazwy tekstowe płyty, nazwy folderów, nazwy
plików i informacje zawarte w znacznikach.
Ustawienia tunera
Opcję TUNER można wybrać z głównego menu ustawień w kroku 2.
Ustawianie urządzenia iPod/iPhone i USB
Opcję „iPod & USB” można wybrać z głównego menu ustawień w kroku
2.
Ustawianie trybu wyszukiwania USB
Radioodtwarzacz umożliwia wyszukiwanie plików audio USB w trybie
informacji zawartych w znacznikach lub w trybie Eksploratora (FILE
NAME).
 Element ustawień: USB SEARCH
Zawartość ustawienia:
TAG (ustawienie początkowe) / FILE NAME
TAG:
W przypadku wybrania opcji TAG, można użyć trybu
wyszukiwania listy odtwarzania/wykonawców/albumów/
utworów/gatunków/kompozytorów/folderów/plików w celu
zawężenia zakresu wyszukiwania.
FILE NAME:
W przypadku wybrania opcji FILE NAME, można wyszukać folder/
plik tak, jak wyszukuje się pliki na komputerze.
Uwagi
• Po wprowadzeniu powyższego ustawienia, należy przekręcić kluczyk
stacyjki do pozycji OFF (ACC OFF), a następnie ponownie ustawić go
w pozycji ON (ACC ON).
• W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat trybu
wyszukiwania, patrz „Wyszukiwanie określonego utworu” na str. 27.
Ustawianie funkcji pomijania USB
Podczas wyszukiwania w trybie Eksploratora (FILE NAME), można
przeskoczyć o wyznaczoną liczbę folderów/plików, naciskając przycisk
. Na przykład, w przypadku wybrania opcji 10FILE w trybie
wyszukiwania Eksplorator (FILE NAME), naciskając przycisk  można
skoczyć w przód o 10 folderów/plików od bieżącego folderu/pliku;
naciskając przycisk  można skoczyć w tył o 10 folderów/plików od
bieżącego folderu/pliku. Jeśli liczba wyszukanych folderów/plików jest
mniejsza od ustawionej liczby przeskakiwanych, naciśnięcie przycisku
 spowoduje przeskoczenie do pierwszego lub ostatniego folderu/
pliku.
 Element ustawień: USB SKIP
Zawartość ustawienia:
10FILE (ustawienie początkowe) / 20FILE / 50FILE / 100FILE
Regulacja poziomów sygnału źródłowego
(FM-LEVEL)
Jeśli różnica poziomu głośności między odtwarzaczem CD a radiem FM
jest zbyt duża, należy wyregulować poziom sygnału FM.
 Element ustawień: FM-LEVEL
Zawartość ustawienia:
FM-LV HIGH (ustawienie początkowe) / FM-LV LOW
25-PL
1
SOURCE/ Rotary encoder/ /ENTER
2

Ostrożnie odłączyć pamięć USB od kabla USB lub wyjąć ze
złącza USB.
Zamknąć osłonę złącza USB.
Uwagi
 

BAND/ F/R
VIEW
Preset buttons
(1 through 6)
Podłączanie pamięci USB (opcja)
Po podłączeniu do radioodtwarzacza pamięci USB/przenośnego
odtwarzacza audio można odtwarzać pliki MP3/WMA/AAC.
Uwaga
• Gdy opcja TAG została ustawiona zgodnie z opisem w rozdziale
„Ustawianie trybu wyszukiwania USB” (patrz „Ustawianie trybu
wyszukiwania USB” na str. 25), w trybie USB, gdy radioodtwarzacz
zostanie zresetowany, opcja ACC zostanie przestawiona z OFF na ON,
lub gdy do radioodtwarzacza zostanie podłączone urządzenie USB,
przez kilka sekund będzie wyświetlany komunikat „BANKING”.
Ponieważ radioodtwarzacz wyposażony jest w dwa złącza USB, pamięć
USB można podłączyć do przedniego złącza USB lub do tylnego złącza
USB.
Podłączanie pamięci USB do przedniego
złącza USB
1
2
Wyjmowanie pamięci USB z przedniego
złącza USB
Pamięć USB/przenośny
odtwarzacz audio (opcja)
Otworzyć osłonę złącza USB.
Podłączyć pamięć USB bezpośrednio do złącza USB lub za
pośrednictwem kabla USB.
To urządzenie
Złącze USB
Pamięć USB
(do nabycia oddzielnie)
lub
Pamięć USB
Kabel (do nabycia
(do nabycia oddzielnie)
oddzielnie)
• Należy zmienić źródło dźwięku na inne niż USB, a następnie odłączyć
pamięć USB. Odłączenie pamięci USB w trakcie odtwarzania ze źródła
USB może spowodować uszkodzenie danych.
• Pamięć USB należy odłączać od kabla ostrożnie, ruchem na wprost.
• W przypadku braku dźwięku lub nierozpoznania pamięci USB mimo
podłączenia pamięci USB należy odłączyć pamięć USB i podłączyć ją
ponownie.
• Kabel USB należy poprowadzić z dala od innych kabli, itp.
• Po odłączeniu pamięci USB należy zamknąć osłonę złącza USB, aby
zapobiec dostawaniu się do niego kurzu i obcych przedmiotów, co może
spowodować uszkodzenie złącza.
• Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania pamięci USB do
tylnego złącza USB, patrz „Tylne złącze pamięci USB (do nabycia
oddzielnie)” na str. 40.
Korzystanie z funkcji tworzenia banków
pamięci USB/przenośnego odtwarzacza
audio
W przypadku podłączenia pamięci USB, poniższy opis jest dostępny
tylko wtedy, gdy opcja TAG została ustawiona zgodnie z opisem w
rozdziale „Ustawianie trybu wyszukiwania USB” (patrz „Ustawianie
trybu wyszukiwania USB” na str. 25).
Co to jest bank?
Bank zawiera 1 000 utworów zapisanych w pamięci. Komunikat
„BANKING” odnosi się do grupowania utworów dostępnych w pamięci
USB w bankach zawierających po 1 000 utworów. Po podłączeniu
urządzenia USB pamięci masowej USB 1BANK może przechowywać do
1 000 utworów przy spełnieniu podanych niżej warunków. W
przeciwnym wypadku maksymalna liczba przechowywanych utworów
może być mniejsza niż 1 000.
Warunki (ogólne, przybliżone wartości)
list odtwarzania: 20 (32 znaków, 64 bajtów)
gatunków: 10 (32 znaków, 64 bajtów)
kompozytorów: 30 (32 znaków, 64 bajtów)
wykonawców: 30 (32 znaków, 64 bajtów)
albumów: 100 (32 znaków, 64 bajtów)
tytułów: 1 000 (32 znaków, 64 bajtów)
folderów: 100 (32 znaków, 64 bajtów)
plików: 1 000 (32 znaków, 64 bajtów)
ścieżek plików: 1 000 (128 znaków, 256 bajtów)
Informacje o tworzeniu banków
Podczas tworzenia banku jest wyświetlany komunikat „BANKING”.
Operacja tworzenia banków jest wykonywana po każdym podłączeniu
pamięci USB/przenośnego odtwarzacza audio lub po włączeniu
zasilania radioodtwarzacza.
Tworzenie banków może potrwać od kilku do kilku minut. Zależy to od
liczby plików i folderów w pamięci USB/przenośnym odtwarzaczu
audio.
Operacje dostępne podczas tworzenia banków
• Podczas tworzenia banków wyświetlane informacje zmieniają się, więc
funkcja VIEW nie jest dostępna.
• Podczas odtwarzania utworu jest dostępne szybkie przewijanie oraz
wybór następnego utworu.
• Podczas tworzenia banków kolejność odtwarzania utworów może się
różnić od kolejności utworów w pamięci USB/przenośnego
odtwarzacza audio.
26-PL
• Nie zaleca się wyszukiwania w trakcie procesu tworzenia banków,
ponieważ jest wtedy tworzona baza danych i w niektórych przypadkach
może doprowadzić to do nieprawidłowego działania urządzenia.
Radioodtwarzacz jest wyposażony w funkcję BANK umożliwiającą
automatyczne dzielenie utworów zapisanych w pamięci USB/
przenośnym odtwarzaczu audio na banki po 1 000 utworów, co ułatwia
ich wyszukiwanie i odtwarzanie. W jednym banku może znajdować się
maksymalnie 1 000 utworów zgodnie z kolejnością w pamięci USB/
przenośnym urządzeniu audio. Urządzenie może obsługiwać
jednocześnie 20 banków (20 000 utworów).
Numer banku
Numer utworu
Bank1
1~1 000
Bank2
1 001~2 000


Bank20
19 001~20 000
Odtwarzanie
1
Nacisnąć przycisk SOURCE, aby wybrać tryb USB.
W zależności od wybranego złącza USB, nacisnąć przycisk
BAND/F/R w celu przełączenia źródła USB pomiędzy
ustawieniem FRONT a REAR.
2
Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać żądany utwór
(plik).
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  spowoduje
ciągłe szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu.
Uwaga
• W zależności od podłączonego przenośnego odtwarzacza audio mogą
być niedostępne funkcje szybkiego przewijania do przodu/do tyłu.
3
Aby zatrzymać odtwarzanie (pauza), nacisnąć przycisk
.
Wyszukiwanie określonego utworu
Można wybrać wyszukiwanie utworu w trybie informacji zawartych w
znacznikach lub w trybie Eksploratora (FILE NAME). Przed
wyszukaniem utworu należy wybrać żądany tryb wyszukiwania, zgodnie
z opisem w rozdziale „Ustawianie trybu wyszukiwania USB” (patrz
„Ustawianie trybu wyszukiwania USB” na str. 25).
Wyszukiwanie według informacji
zapisanych w znacznikach
Przed wykonaniem poniższych procedur należy upewnić się, że opcja
TAG została wybrana zgodnie z opisem w rozdziale „Ustawianie trybu
wyszukiwania USB” (patrz „Ustawianie trybu wyszukiwania USB” na
str. 25).
Urządzenie pamięci Flash lub przenośny odtwarzacz audio mogą
zawierać setki utworów. Dzięki wykorzystaniu informacji zawartych w
znacznikach plików i ułożeniu tych utworów w listy odtwarzania,
funkcje wyszukiwania radioodtwarzacza ułatwią odszukanie utworu.
Każda kategoria muzyczna posiada własną, indywidualną hierarchię. Na
podstawie poniższej tabeli w celu zawężenia zakresu wyszukiwania
można zastosować następujące tryby wyszukiwania: Bank*1/Listy
odtwarzania*2/Wykonawcy/Albumy/Utwory/Gatunki/Kompozytorzy/
Foldery/Pliki.
Hierarchia 1
Hierarchia 2
Bank*1
Lista
odtwarzania
(PLAYLIST)*2
Utwór
—
—
Bank*1
Wykonawca
(ARTIST)*
Album*
Utwór
—
Bank*1
Album
(ALBUM)*
Utwór
—
—
Bank*1
Utwór
(SONG)
—
—
—
Bank*1
Gatunek
(GENRE)*
Wykonawca*
Album*
Utwór
Bank*1
Kompozytor
(COMPOSER)*
Album*
Utwór
—
Bank*1
Folder
(FOLDER)
Plik
—
—
Bank*1
Plik
(FILE)
—
—
—
Ponowne naciśnięcie przycisku  wznawia odtwarzanie.
Uwagi
• Pliki w formacie WMA chronione w systemie DRM (Digital Rights
Management), pliki w formacie AAC zakupione za pomocą witryny
iTunes Store oraz pliki zabezpieczone przed kopiowaniem (ochrona
praw autorskich) nie mogą być odtwarzane przez to urządzenie.
• Czas odtwarzania może być wyświetlany niepoprawnie, jeżeli jest
odtwarzany plik VBR (plik o zmiennej szybkości transmisji).
• Jeśli znaczniki zawierają informacje, wyświetlane są nazwy
wykonawcy/albumu/utworu.
• Jeżeli plik MP3/WMA/AAC zawiera znacznik ID3/znacznik WMA,
zostaną wyświetlone informacje zapisane w znaczniku ID3/znaczniku
WMA (np. tytuł utworu, nazwa wykonawcy i tytuł albumu). Inne
znaczniki są ignorowane.
• Jeżeli informacje tekstowe nie są zgodne z tym urządzeniem,
wyświetlany jest napis „NO SUPPORT”.
• Przed odłączeniem pamięci USB należy upewnić się, że źródło zostało
zmienione lub wybrano zatrzymanie odtwarzania (pauzę).
• Nacisnąć VIEW, aby zmienić wyświetlane informacje. Aby uzyskać
więcej informacji na ten temat, patrz „Wyświetlanie tekstu” na str. 20.
Hierarchia 3 Hierarchia 4 Hierarchia 5
*1 W jednym banku może znajdować się maksymalnie 1 000 utworów
zgodnie z kolejnością w pamięci Flash/przenośnym odtwarzaczu
audio. Jednakże kolejność utworów zapisanych w banku może się
różnić od kolejności utworów w urządzeniu pamięci Flash/
przenośnego odtwarzacza audio.
*2 Wyszukiwanie list odtwarzania nie jest dostępne po podłączeniu
przenośnego odtwarzacza audio.
Przykład:
Wyszukiwanie według nazwiska wykonawcy
Następujący przykład wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się
wyszukiwanie według wykonawcy. Do tej samej operacji można użyć
innego rodzaju wyszukiwania, jednak inna będzie wtedy hierarchia.
27-PL
Wyszukiwanie według nazwy wykonawcy
1
2
Aby włączyć tryb wyboru wyszukiwania, nacisnąć przycisk
ENTER.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany bank, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Na kilka sekund może zostać wyświetlony komunikat
„BANKING”.
3
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać tryb ARTIST, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
PLAYLIST  ARTIST  ALBUM  SONG  GENRE  COMPOSER
 FOLDER  FILE  PLAYLIST
4
5
6
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądanego
wykonawcę, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać album, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać utwór, a następnie
nacisnąć przycisk ENTER.
Odtworzony zostaje wybrany utwór.
Wyszukiwanie w trybie Eksploratora (FILE
NAME) (tylko pamięć Flash)
Przed wykonaniem poniższych procedur należy upewnić się, że opcja
FILE NAME została wybrana zgodnie z opisem w rozdziale „Ustawianie
trybu wyszukiwania USB” (patrz „Ustawianie trybu wyszukiwania USB”
na str. 25).
Pamięć Flash może zawierać setki utworów. Organizując utwory według
folderu można szybko odnaleźć żądany folder/plik. Ta czynność jest
podobna do wyszukiwania folderu/pliku na komputerze PC.
1
2
• Po wybraniu opcji [ALL] w trybie wyszukiwania informacji zawartych
w znacznikach za pomocą symbolu „*”, aby odtworzyć wszystkie
utwory w wybranym trybie wyszukiwania należy nacisnąć i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk ENTER.
• W trybie wyszukiwania naciśnięcie i przytrzymanie przez co najmniej
2 sekundy przycisku  lub brak jakichkolwiek działań w ciągu 60
sekund spowoduje wyjście z trybu wyszukiwania.
• Katalog główny pamięci Flash/przenośnego odtwarzacza audio jest
wyświetlany jako „\ROOT”.
• Po zmianie banku podczas odtwarzania z powtórzeniem tryb
odtwarzania z powtórzeniem zostanie anulowany.
• Naciśnięcie przycisku  w trybie wyszukiwania spowoduje powrót
do poprzedniego trybu.
• Jeżeli wyszukiwanie jest wykonywane w trybie odtwarzania M.I.X.,
następuje anulowanie trybu odtwarzania M.I.X.
• W trybie wyszukiwania, naciśnięcie jednego z preset buttons (1
through 6), umożliwia szybkie wyszukanie poprzez bezpośrednie
przejście do określonego miejsca. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, patrz „Funkcja wyszukiwania bezpośredniego” na str. 31.
• W trybie wyszukiwania informacji zawartych w znacznikach możliwe
jest szybkie wyszukanie wykonawcy lub utworu za pomocą pomijania
alfabetycznego. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
„Funkcja pomijania alfabetycznego (tylko tryb wyszukiwania
informacji zawartych w znacznikach)” na str. 29.
• W trybie wyszukiwania Eksplorator (FILE NAME) możliwe jest szybkie
wyszukiwanie folderu/pliku za pomocą pomijania USB. Aby uzyskać
więcej informacji na ten temat, patrz „Ustawianie funkcji pomijania
USB” na str. 25.
• Podczas wyszukiwania utworów, artystów i innych danych w pamięci
Flash kolejność wyświetlania może być nieprawidłowa, jeżeli dane
znaczników zawierają mieszane kody znaków.
Opcja Repeat Play
1
Utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
Nacisnąć przycisk ENTER, aby włączyć tryb
wyszukiwania.
Podczas wyszukiwania utworu według informacji zawartych w
znacznikach
a*1  a*2  a*3  (off )  a
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany folder/
plik.
Podczas wyszukiwania folderu/pliki w trybie Eksplorator (FILE
NAME) (tylko pamięć Flash)
a*1  a*4  (off )  a
Podczas wyszukiwania folderu włączona jest kontrolka .
Podczas wyszukiwania pliku włączona jest kontrolka .
3
*1 Wyłącznie plik jest odtwarzany wielokrotnie.
*2 Zgodnie z informacjami o wykonawcy bieżącego utworu,
tworzona jest lista odtwarzania zawierająca utwory jednego
wykonawcy, a następnie rozpoczyna się jej odtwarzanie.
*3 Zgodnie z informacjami o albumie zawierający bieżący utwór,
tworzona jest lista odtwarzania zawierająca utwory pochodzące
z jednego albumu, a następnie rozpoczyna się jej odtwarzanie.
*4 Wyłącznie pliki w folderze są odtwarzane wielokrotnie.
Nacisnąć przycisk ENTER, aby odtworzyć wybrany plik
lub przejść do wybranego folderu.
Nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk
ENTER, aby odtworzyć wszystkie utwory w wybranym
folderze.
4
Nacisnąć przycisk a 4.
Po przejściu do folderu w kroku 3, należy powtarzać kroki
2 i 3 aż do odnalezienia żądanego folderu/pliku.
Uwagi
• W przypadku podłączenia przenośnego odtwarzacza audio, mimo
wybrania opcji FILE NAME zgodnie z opisem w rozdziale „Ustawianie
trybu wyszukiwania USB” (patrz „Ustawianie trybu wyszukiwania
USB” na str. 25), użyty zostanie tryb wyszukiwania informacji
zawartych w znacznikach.
• W trybie wyszukiwania informacji zawartych w znacznikach, po
naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku
ENTER na każdym z poziomów hierarchii (z wyjątkiem poziomów
Utwór i Plik), odtwarzane są wszystkie utwory znajdujące się w obrębie
wybranej hierarchii.
• Nawet jeśli utwory należą do tej samej listy odtwarzania, mogą zostać
zapisane w innym BANKU.
28-PL
2
Aby wyłączyć tryb odtwarzania z powtarzaniem,
postępując zgodnie z powyższą procedurą, wybrać opcję
(off).
Uwaga
• Podczas odtwarzania z powtarzaniem ustawienie opcji M.I.X. na ON
spowoduje anulowanie tego odtwarzania.
M.I.X. (Odtwarzanie w kolejności losowej)
1
Nacisnąć przycisk 5 s.
Utwory są odtwarzane w kolejności losowej.
Podczas wyszukiwania utworu według informacji zawartych w
znacznikach
s*1  s ALL*2  (off )  s
Podczas wyszukiwania folderu/pliki w trybie Eksplorator (FILE
NAME) (tylko pamięć Flash)
s*3  s ALL*4  (off )  s
*1 Wybór opcji Shuffle Songs powoduje odtworzenie utworów w
przypadkowej kolejności w obrębie wybranej kategorii (listy
odtwarzania, albumu itp.). Wszystkie utwory w obrębie
kategorii odtwarzane są jednokrotnie.
*2 Wszystkie utwory z bieżącego banku są odtwarzane w
kolejności losowej. Utwór nie zostanie odtworzony ponownie
dopóki wszystkie utwory nie zostaną wykorzystane.
*3 Wszystkie utwory z bieżącego folderu są odtwarzane w
kolejności losowej. Utwór nie zostanie odtworzony ponownie
dopóki wszystkie utwory nie zostaną wykorzystane.
*4 Wszystkie utwory znajdujące się w pamięci Flash są odtwarzane
w kolejności losowej. Utwór nie zostanie odtworzony ponownie
dopóki wszystkie utwory nie zostaną wykorzystane.
2
Aby wyłączyć tryb odtwarzania losowego M.I.X.,
postępując zgodnie z powyższą procedurą, wybrać opcję
(off).
Uwagi
• Gdy utwór jest odtwarzany losowo (M.I.X.) w trybie USB, może on
zostać ponownie odtworzony, nawet jeśli nie zostały odtworzone
wszystkie utwory z bieżącego banku lub pamięci Flash.
• Podczas odtwarzania w trybie M.I.X. ustawienie opcji odtwarzania z
powtarzaniem na ON spowoduje anulowanie odtwarzania w trybie
M.I.X.
• Podczas odtwarzania z powtarzaniem itp. wyświetlany w trybie M.I.X.
numer ścieżki może być nieprawidłowy.
Funkcja pomijania alfabetycznego (tylko
tryb wyszukiwania informacji zawartych w
znacznikach)
Funkcja pomijania wg wartości początkowych pozwala na przejście do
następnego numeru, symbolu lub litery, np. od A do B, od B do C.
Po naciśnięciu przycisku  możliwe jest pomijanie w przeciwną stronę
np. od B do A.
W trybie wyszukiwania informacji zawartych w
znacznikach nacisnąć przycisk  lub , aby użyć funkcji
pomijania alfabetycznego.
Wyświetlany jest następny numer, symbol lub litera.
Uwagi
• Znaki zdefiniowane dla funkcji pomijania pochodzą ze standardu
UTF-16, powszechnie używanego w wielu systemach komputerowych.
• Jeżeli tryb wyszukiwania utworów zostanie aktywowany w trybie
wyszukiwania list odtwarzania, funkcja nie będzie prawidłowa.
Szybkie wyszukiwanie
Możliwe jest wyszukiwanie utworu spośród wszystkich utworów
bieżącego banku pamięci Flash/przenośnego odtwarzacza audio bez
konieczności wybierania albumu, wykonawcy itp.
1
2
Aby uruchomić tryb szybkiego wyszukiwania, nacisnąć i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk
ENTER.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany utwór
(plik).
Wybrany utwór jest odtwarzany natychmiastowo.
Uwaga
Wybór opcji Lista odtwarzania/Wykonawca/
Album/Gatunek/Kompozytor/Folder
Zmiana opcji Lista odtwarzania*/Wykonawca/Album/Gatunek/
Kompozytor/Folder jest bardzo prosta. Na przykład w trakcie słuchania
utworu z wybranego albumu album ten można zmienić.
Aby wybrać żądaną opcję listy odtwarzania*/wykonawcy/
albumu/gatunku/kompozytora/folderu, należy nacisnąć
przycisk  lub .
* Pozycja jest nieprawidłowa po podłączeniu przenośnego
odtwarzacza audio.
• Aby anulować, nacisnąć przycisk  w trybie wyszukiwania. Tryb
wyszukiwania zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie
wykonana żadna czynność.
Pamięć pozycji wyszukiwania
Podczas odtwarzania można szybko powrócić do ostatnio wybranego
poziomu hierarchii w trybie wyszukiwania.
Nacisnąć przycisk .
Zostanie wyświetlona ostatnio wybrana hierarchia w trybie
wyszukiwania.
Uwagi
• Jeżeli do wyszukiwania utworu zastosowano tryb wyszukiwania wg
utworu, funkcja ta jest nieaktywna.
• Jeżeli w trakcie wyszukiwania wg wykonawcy wybrany został album,
wyszukiwanie obejmie również pozostałe albumy tego samego
wykonawcy.
• W przypadku pamięci Flash, funkcja ta nie jest dostępna w trybie
odtwarzania M.I.X. ALL/M.I.X. song.
• W przypadku przenośnego odtwarzacza audio, funkcja ta nie jest
dostępna w trybie odtwarzania M.I.X..
• Funkcja ta nie jest dostępna w trybie odtwarzania RPT ALBUM/RPT
ARTIST.
29-PL
iPod/iPhone (opcja)
SOURCE/ Rotary encoder/ /ENTER

 

BAND/ F/R
VIEW
Preset buttons
(1 through 6)
6
iPod touch (1 generacja): wersja 3.1.3
iPod nano (3 generacja): wersja 1.1.3 PC
iPod classic (80 GB, 160 GB): wersja 1.1.2
iPod nano (2 generacja): wersja 1.1.3
iPod z obsługą wideo: wersja 1.3
iPod nano (1 generacja): wersja 1.3.1
• Urządzenia z potwierdzoną zgodnością z oznaczeniem Made for
iPhone. Wcześniejsze wersje urządzeń mogą działać niepoprawnie.
iPhone 4: wersja 4.2.1
iPhone 3GS: wersja 4.2.1
iPhone 3G: wersja 4.2.1
iPhone: wersja 3.1.3
• Aby dokładnie zapoznać się ze sposobem określania modelu
odtwarzacza iPod, należy przeczytać dokument firmy Apple
„Identifying iPod models”, dostępny na stronie internetowej pod
adresem http://support.apple.com/kb/HT1353
• To urządzenie nie obsługuje funkcji odtwarzania filmów z urządzenia
iPod/iPhone, nawet jeśli używa się odpowiedniego przewodu wideo.
Podłączanie urządzenia iPod/iPhone
Ustawianie sterowania urządzeniem iPod
Do tego radioodtwarzacza można podłączyć urządzenia iPod/iPhone za
pomocą przewodu połączeniowego do odtwarzacza iPod (do nabycia
oddzielnie). Gdy do radioodtwarzacza podłączone jest urządzenie iPod/
iPhone, można wybrać obsługę urządzenia iPod/iPhone za pomocą jego
elementów sterujących, lub za pomocą elementów sterujących
radioodtwarzacza. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
„Ustawianie sterowania urządzeniem iPod” na str. 30.
Instrukcja użytkownika zawiera jedynie wprowadzenie do obsługi
urządzenia iPod/iPhone za pomocą radioodtwarzacza. Dlatego przed
rozpoczęciem obsługi, należy ustawić opcję HU (HEAD UNIT) zgodnie
z opisem w rozdziale „Ustawianie sterowania urządzeniem iPod” (patrz
„Ustawianie sterowania urządzeniem iPod” na str. 30). Aby uzyskać
więcej informacji na temat obsługi urządzenia iPod/iPhone za pomocą
jego samego, należy zapoznać się z Instrukcją użytkownika urządzenia
iPod/iPhone.
Gdy podłączone jest urządzenie iPod/iPhone, można je obsługiwać
korzystając za pomocą jego elementów sterujących lub za pomocą
radioodtwarzacza.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk ENTER przez co
najmniej 2 sekundy, aby przełączyć tryb sterowania
urządzeniem iPod pomiędzy HU (HEAD UNIT) a iPod.
Po zmianie trybu sterowania, co spowoduje włączenie pauzy,
nacisnąć  w celu kontynuowania.
HU (HEAD UNIT):
Obsługa urządzenia iPod/iPhone za pomocą radioodtwarzacza.
iPod:
Obsługa urządzenia iPod/iPhone za pomocą jego elementów
sterujących. W przypadku wybrania urządzenia iPod, sterowanie
niektórymi funkcjami za pomocą radioodtwarzacza nie będzie
możliwe.
Uwagi
• Po podłączeniu urządzeń iPod touch, iPhone itp do radioodtwarzacza,
można również korzystać z ich funkcji telefonicznych i internetowych.
Ich użycie spowoduje zatrzymanie lub wstrzymanie odtwarzania
utworów. Nie należy wtedy obsługiwać radioodtwarzacza, aby uniknąć
nieprawidłowego działania.
• Po podłączeniu do tego urządzenia telefonu iPhone można używać
jako odtwarzacza iPod. Jeśli telefon iPhone jest urządzeniem
głośnomówiącym, jest potrzebny opcjonalny BLUETOOTH
INTERFACE.
• Ponieważ radioodtwarzacz wyposażony jest w dwa złącza USB,
urządzenie iPod/iPhone można podłączyć do przedniego złącza USB
lub do tylnego złącza USB. Aby uzyskać więcej informacji na temat
podłączania urządzenia iPod/iPhone do radioodtwarzacza, patrz
„Kable do podłączania iPod/iPhone (do nabycia oddzielnie)” na str. 39.
• Nie zostawiaj iPod/iPhone w samochodzie, ponieważ mechanizmy tego
urządzenia mogłyby ulec uszkodzeniu, gdyż nie są odporne na
działanie wysokich temperatur i wilgotności.
Informacje na temat modeli urządzeń iPod/iPhone współpracujących
z radioodtwarzaczem
• Urządzenia z potwierdzoną zgodnością z oznaczeniem Made for
iPod. Wcześniejsze wersje urządzeń mogą działać niepoprawnie.
iPod touch (4 generacja): wersja 4.2.1
iPod nano (6 generacja): wersja 1.0
iPod touch (3 generacja): wersja 4.2.1
iPod nano (5 generacja): wersja 1.0.2 PC
iPod classic (160 GB) (koniec 2009 r.): wersja 2.0.4
iPod touch (2 generacja): wersja 4.2.1
iPod nano (4 generacja): wersja 1.0.4
iPod classic (120 GB): wersja 2.0.1
30-PL
Odtwarzanie
1
Nacisnąć przycisk SOURCE, aby przejść do trybu iPod.
W zależności od wybranego złącza USB, nacisnąć przycisk
BAND/F/R w celu przełączenia źródła iPod pomiędzy
ustawieniem FRONT a REAR.
2
Aby wybrać żądany utwór, nacisnąć przycisk  lub .
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  lub  spowoduje
ciągłe szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu bieżącego
utworu.
3
Aby zatrzymać odtwarzanie (pauza), nacisnąć przycisk
.
Ponowne naciśnięcie przycisku  wznawia odtwarzanie.
Uwagi
• Po podłączeniu odtwarzacza iPod/iPhone do tego urządzenia
odtwarzanie utworu zostanie wznowione od miejsca, w którym
nastąpiło odłączenie odtwarzacza od urządzenia.
• Jeżeli użytkownik słucha odcinka wybranego podcastu lub książki
audio, aby zmienić odcinek, należy nacisnąć przycisk  lub .
• Odcinek może się składać z kilku rozdziałów. Aby zmienić rozdział,
należy nacisnąć przycisk  lub .
Wyszukiwanie określonego utworu
Odtwarzacz iPod/iPhone może zawierać setki utworów. Dzięki
wykorzystaniu informacji zawartych w znacznikach plików i ułożeniu
tych utworów w listy odtwarzania, funkcje wyszukiwania
radioodtwarzacza ułatwią odszukanie utworu.
Każda kategoria muzyczna posiada własną, indywidualną hierarchię.
Opierając się na tabeli poniżej, aby zawęzić obszar poszukiwań, można
stosować następujące tryby wyszukiwania: Lista odtwarzania/
Wykonawca/Album/Utwór/Podcast/Gatunek/Kompozytor/Książka
audio.
Hierarchia 1
Hierarchia 2
Hierarchia 3
Hierarchia 4
Lista odtwarzania
(PLAYLIST)
Utwór
—
—
Wykonawca
(ARTIST)*
Album*
Utwór
—
Album
(ALBUM)*
Utwór
—
—
Utwór
(SONG)
—
—
—
Podcast
(PODCAST)
Odcinek
—
—
Gatunek
(GENRE)*
Wykonawca*
Album*
Utwór
Kompozytor
(COMPOSER)*
Album*
Utwór
—
Książka audio
(AUDIOBOOK)
—
—
—
Przykład:
Wyszukiwanie według nazwiska wykonawcy
Następujący przykład wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się
wyszukiwanie wg wykonawcy (ARTIST). Do tej samej operacji można
użyć innego rodzaju wyszukiwania, jednak inna będzie wtedy
hierarchia.
1
2
4
5
Funkcja wyszukiwania bezpośredniego
Funkcja wyszukiwania bezpośredniego w radioodtwarzaczu może
służyć do jeszcze sprawniejszego odnajdywania albumów, utworów itp.
W trybie PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/
COMPOSER/AUDIOBOOK użytkownik może szybko zlokalizować
dowolny utwór.
Zaświeci się wskaźnik „”.
W trybie wyszukiwania, aby szybko pominąć określony
procent zawartości biblioteki utworów, należy nacisnąć
jeden z preset buttons (1 through 6).
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać tryb
wyszukiwania ARTIST, a następnie nacisnąć przycisk
ENTER.
Przykład wyszukiwania utworu:
Jeżeli w odtwarzaczu iPod/iPhone znajduje się 100 utworów,
zostają one procentowo podzielone na 6 grup (tak jak pokazano
poniżej). Grupy te przydziela się przyciskom stacji (1 do 6).
Aby włączyć tryb wyboru wyszukiwania, nacisnąć przycisk
ENTER.
PLAYLIST  ARTIST  ALBUM  SONG  PODCAST  GENRE
 COMPOSER  AUDIOBOOK  PLAYLIST
3
• Po wybraniu opcji [ALL] w trybie wyszukiwania oznaczonym
symbolem „*”, aby odtworzyć wszystkie utwory w urządzenia iPod/
iPhone lub w wybranym trybie wyszukiwania należy nacisnąć i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk ENTER.
• W trybie wyszukiwania naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy
przycisku  lub brak jakichkolwiek działań w ciągu 60 sekund
spowoduje wyjście z trybu wyszukiwania.
• Naciśnięcie przycisku  w trybie wyszukiwania spowoduje powrót
do poprzedniego trybu.
• Jeżeli wyszukiwanie jest wykonywane w trybie odtwarzania M.I.X.,
następuje anulowanie trybu odtwarzania M.I.X.
• Jeżeli w trybie wyszukiwania według listy odtwarzania (PLAYLIST) na
wybranej liście odtwarzania nie ma żadnych utworów, na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „NO SONG” (brak utworów).
• Jeżeli w trybie wyszukiwania PODCAST w urządzeniu iPod/iPhone nie
ma żadnych podcastów, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NO
PODCAST”.
• Jeżeli w trybie wyszukiwania AUDIOBOOK w urządzeniu iPod/iPhone
nie ma żadnych książek audio, na wyświetlaczu pojawi się komunikat
„NOAUDIOBOK”.
• Jeżeli w trybie wyszukiwania według listy odtwarzania zostanie
wybrana zapisana w urządzeniu iPod/iPhone „nazwa iPod”,
naciśnięcie przycisku ENTER pozwoli wyszukać wszystkie utwory
znajdujące się w urządzeniu iPod/iPhone. Ponadto naciśnięcie i
przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy przycisku ENTER
umożliwi odtworzenie wszystkich utworów z urządzenia iPod/iPhone.
• Zależnie od modelu odtwarzacza iPod/iPhone wyszukiwanie wg
podcasta może nie być obsługiwane.
• W trybie wyszukiwania, naciśnięcie jednego z preset buttons (1
through 6), umożliwia szybkie wyszukanie poprzez bezpośrednie
przejście do określonego miejsca. Aby uzyskać więcej informacji na ten
temat, patrz „Funkcja wyszukiwania bezpośredniego” na str. 31.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądanego
wykonawcę, a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany album, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Przekręcić Rotary encoder, aby wybrać żądany utwór, a
następnie nacisnąć przycisk ENTER.
Przykład 1:
Przypuśćmy, że szukany utwór znajduje się mniej więcej w
połowie (50%) biblioteki: należy nacisnąć przycisk 4, tak aby
przeskoczyć do 50. utworu, a następnie przekręcić Rotary
encoder, aby odszukać żądany utwór.
Przykład 2:
Przypuśćmy, że szukany utwór znajduje się blisko końca (83%)
biblioteki: należy nacisnąć przycisk 6, tak aby przeskoczyć do
83. utworu, a następnie przekręcić Rotary encoder, aby
odszukać żądany utwór.
Wszystkich 100 utworów (100%)
Uwagi
• Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku wybrania opcji iPod w sposób
opisany w rozdziale „Ustawianie sterowania urządzeniem iPod” (patrz
„Ustawianie sterowania urządzeniem iPod” na str. 30).
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy przycisku
ENTER na każdym z poziomów hierarchii (z wyjątkiem poziomów
SONG i AUDIOBOOK), odtwarzane są wszystkie utwory znajdujące
się w obrębie wybranej hierarchii.
0%
17%
33%
50%
67%
83%
Przyciski
stacji
1
2
3
4
5
6
Utwory
1.
utwór
17.
utwór
33.
utwór
50.
utwór
67.
utwór
83.
utwór
31-PL
Wybór opcji Lista odtwarzania/Wykonawca/
Album/Gatunek/Kompozytor/Odcinek
Zmiana opcji Lista odtwarzania/Wykonawca/Album/Gatunek/
Kompozytor/Odcinek jest bardzo prosta.
Na przykład w trakcie słuchania utworu z wybranego albumu album ten
można zmienić.
1
Utwory są odtwarzane w kolejności losowej.
s*1  s*2  (off )  s
*1 Opcja Shuffle Albums.
*2 Opcja Shuffle Songs.
2
• Jeżeli do wyszukiwania utworu zastosowano tryb wyszukiwania wg
utworu, funkcja ta jest nieaktywna.
• Jeżeli w trakcie wyszukiwania wg wykonawcy wybrany został album,
wyszukiwanie obejmie również pozostałe albumy tego samego
wykonawcy.
• Funkcja ta nie jest dostępna w trybie odtwarzania losowego (M.I.X.).
Aby wyłączyć tryb odtwarzania M.I.X., postępując zgodnie
z powyższą procedurą, wybrać opcję (off).
Uwaga
• Jeżeli utwór zostanie wybrany w trybie wyszukiwania wg albumu
przed wyborem odtwarzania losowego M.I.X., utwory nie będą
odtwarzane losowo, nawet jeżeli wybrana jest opcja Shuffle Albums.
Aby wybrać żądaną Listę odtwarzania/Wykonawcę/
Album/Gatunek/Kompozytora/Odcinek, należy nacisnąć
przycisk  lub .
Uwagi
Nacisnąć przycisk 5 s.
Opcja Shuffle ALL:
Opcja Shuffle ALL odtwarza w sposób losowy wszystkie utwory w
odtwarzaczu iPod/iPhone. Utwór nie zostanie odtworzony ponownie
dopóki wszystkie utwory nie zostaną wykorzystane.
1
Nacisnąć przycisk 6.
Utwory są odtwarzane w kolejności losowej.
s ALL  (off)  s ALL
* Opcja Shuffle ALL.
Funkcja pomijania alfabetycznego
Funkcja pomijania wg wartości początkowych pozwala na przejście do
następnego numeru, symbolu lub litery, np. od A do B, od B do C.
Po naciśnięciu przycisku  możliwe jest pomijanie w przeciwną stronę
np. od B do A.
W trybie przeszukiwania nacisnąć przycisk  lub , aby
użyć funkcji pomijania alfabetycznego.
2
Aby wyłączyć tryb odtwarzania M.I.X., postępując zgodnie
z powyższą procedurą, wybrać opcję (off).
Uwagi
• Jeżeli wybrano opcję Shuffle ALL, wybrane utwory odtwarzane w trybie
wyszukiwania zostają anulowane.
• Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku wybrania opcji iPod w sposób
opisany w rozdziale „Ustawianie sterowania urządzeniem iPod” (patrz
„Ustawianie sterowania urządzeniem iPod” na str. 30).
Wyświetlany jest następny numer, symbol lub litera.
Opcja Repeat Play
Pamięć pozycji wyszukiwania
Podczas odtwarzania utworów za pomocą urządzenia iPod/iPhone
można szybko powrócić do ostatnio wybranego poziomu hierarchii w
trybie wyszukiwania.
Nacisnąć przycisk .
W przypadku odtwarzania utworów z odtwarzacza iPod/iPhone
dostępna jest tylko funkcja Repeat One.
Opcja Repeat One:
Wielokrotne odtwarzanie pojedynczego utworu.
1
* Opcja Repeat One.
Uwaga
• Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku wybrania opcji iPod w sposób
opisany w rozdziale „Ustawianie sterowania urządzeniem iPod” (patrz
„Ustawianie sterowania urządzeniem iPod” na str. 30).
Odtwarzanie losowe (M.I.X.)
Dostępna w odtwarzaczu iPod/iPhone funkcja odtwarzania losowego w
tym radioodtwarzaczu wyświetlana jest jako s.
Opcja Shuffle Albums:
Utwory w obrębie każdego albumu odtwarzane są we właściwej
kolejności. Po odtworzeniu wszystkich utworów w albumie następny
album wybierany jest losowo. Procedura trwa aż do zakończenia
odtwarzania wszystkich albumów.
Opcja Shuffle Songs:
Wybór opcji Shuffle Songs powoduje odtworzenie utworów w
przypadkowej kolejności w obrębie wybranej kategorii (listy
odtwarzania, albumu itp.). Wszystkie utwory w obrębie kategorii
odtwarzane są jednokrotnie.
32-PL
Nacisnąć przycisk a 4.
Utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
a*  (off)  a
Zostanie wyświetlona ostatnio wybrana hierarchia w trybie
wyszukiwania.
2
Aby wyłączyć tryb odtwarzania z powtarzaniem,
postępując zgodnie z powyższą procedurą, wybrać opcję
(off).
Uwaga
• W zależności od podłączonego urządzenia iPod przechodzenie
pomiędzy utworami może nie być dostępne w trybie odtwarzania z
powtarzaniem.
Wyświetlanie tekstu
Informacje
Użytkownik może wyświetlać informacje zawarte w znacznikach
utworu znajdującego się w odtwarzaczu iPod/iPhone.
Nacisnąć przycisk VIEW.
W razie trudności
Każde naciśnięcie przycisku zmienia sposób wyświetlania.
Uwaga
• Jeżeli dla opcji TEXT SCR wybrane jest ustawienie SCR MANUAL,
naciśnięcie i przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy przycisku 
spowoduje jednokrotne wyświetlenie bieżącego tekstu.
NR UTWORU/CZAS, JAKI UPŁYNĄŁ  NAZWA WYKONAWCY* 
NAZWA ALBUMU*  TYTUŁ UTWORU*  NR UTWORU/CZAS, JAKI
UPŁYNĄŁ
* Informacje zawarte w znacznikach
Jeśli w znacznikach nie ma żadnych informacji, wyświetlana jest
informacja: „ARTIST”/„ALBUM”/„SONG”.
Uwagi
• Wyświetlacz może wyświetlać wyłącznie znaki alfanumeryczne
(ASCII).
• Maksymalna liczba znaków dla urządzenia głównego wynosi 128 (128
bajtów).
• Niektóre znaki mogą nie być wyświetlane poprawnie.
• Jeśli informacje nie są obsługiwane przez urządzenie, wyświetlany jest
komunikat „NO SUPPORT” (Obsługa niemożliwa).
W przypadku wystąpienia problemów należy wyłączyć zasilanie, a
następnie włączyć je ponownie. Jeżeli radioodtwarzacz nadal nie działa
poprawnie, należy przejrzeć elementy z następującej listy. Ten
przewodnik ma na celu wyodrębnienie problemu w przypadku usterki
radioodtwarzacza. Ponadto należy upewnić się, że inne elementy
systemu są właściwie podłączone, albo skonsultować się z
autoryzowanym przedstawicielem firmy Alpine.
Zagadnienia podstawowe
Urządzenie lub wyświetlacz nie działa.
• Wyłączony zapłon pojazdu.
– Jeżeli radioodtwarzacz podłączony jest w sposób zgodny z
instrukcjami, przy wyłączonym zapłonie urządzenie nie będzie
pracowało.
• Niewłaściwe podłączenie przewodu zasilania (czerwony) i przewodu
akumulatora (żółty).
– Sprawdzić podłączenia przewodu zasilania i przewodu
akumulatora.
• Przepalony bezpiecznik.
– Sprawdzić bezpiecznik radioodtwarzacza i, jeżeli zachodzi taka
potrzeba, wymienić na nowy o odpowiedniej wartości
znamionowej.
• Błąd wewnętrznego mikrokomputera spowodowany interferencją,
szumami itp.
– Używając długopisu lub innego ostro zakończonego przedmiotu,
nacisnąć przycisk RESET.
Radio
Brak możliwości odbioru stacji.
• Brak anteny lub przerwany przewód połączeniowy.
– Upewnić się, czy antena jest prawidłowo podłączona;
w razie potrzeby wymienić antenę lub przewód.
Nie można dostroić stacji w trybie wyszukiwania.
• Użytkownik znajduje się w strefie słabego sygnału.
– Należy sprawdzić, czy tuner pracuje w trybie DX.
• Jeżeli użytkownik znajduje się w strefie silnego sygnału, być może
antena nie jest uziemiona lub nie jest właściwie podłączona.
– Należy sprawdzić podłączenia anteny i upewnić się, że jest ona
odpowiednio uziemiona w punkcie zamocowania.
• Antena może nie mieć odpowiedniej długości.
– Należy upewnić się, że antena została całkowicie wysunięta; jeżeli
jest złamana, należy ją wymienić na nową.
Szumy w transmisji.
• Antena nie ma odpowiedniej długości.
– Należy wysunąć ją do końca lub wymienić, jeżeli jest złamana.
• Antena jest słabo uziemiona.
– Należy sprawdzić, czy antena jest odpowiednio uziemiona w
punkcie zamocowania.
33-PL
CD
Nie działa odtwarzacz płyt CD.
• Temperatura poza zakresem pracy płyty odtwarzacza CD (+50°C).
– Należy odczekać, aż obniży się temperatura w pojeździe (lub
bagażniku).
Odtwarzany z CD dźwięk jest niestabilny.
• Skraplanie się wilgoci w module CD.
– Odczekać dostatecznie długo, aby skroplona woda mogła
wyparować (około 1 godziny).
Brak możliwości włożenia płyty CD.
• Płyta znajduje się już w odtwarzaczu CD.
– Płytę CD należy wysunąć i wyjąć.
• Płyta CD jest wkładana w niewłaściwy sposób.
– Należy upewnić się, że płyta CD jest wkładana zgodnie z
zaleceniami znajdującymi się w części poświęconej obsłudze
odtwarzacza płyt CD.
Brak możliwości szybkiego przewijania płyty CD do przodu lub do
tyłu.
• Płyta CD jest uszkodzona.
– Wysunąć płytę CD i wyrzucić ją; używanie uszkodzonej płyty CD
w radioodtwarzaczu może doprowadzić do zniszczenia
mechanizmu urządzenia.
Dźwięk odtwarzacza CD przerywa z powodu wibracji.
• Niewłaściwe zamocowanie radioodtwarzacza.
– Należy ponownie zamontować radioodtwarzacz.
• Płyta jest bardzo zabrudzona.
– Należy wyczyścić płytę.
• Płyta jest porysowana.
– Należy zmienić płytę.
• Głowica czytająca jest zabrudzona.
– Nie należy używać dostępnych w sprzedaży środków do
czyszczenia płyt lub soczewek. Należy skonsultować się z
najbliższym przedstawicielem firmy Alpine.
Dźwięk odtwarzacza CD przerywa bez występowania wibracji.
• Płyta jest zabrudzona lub porysowana.
– Należy wyczyścić płytę; zniszczoną płytę należy wymienić.
Na wyświetlaczu pokazuje się komunikat o błędzie (tylko w wersji z
wbudowanym odtwarzaczem CD).
• Błąd mechaniczny.
– Nacisnąć przycisk . Gdy komunikat o błędzie zniknie z
wyświetlacza, płytę należy ponownie włożyć do napędu. Jeżeli
sposób zaproponowany powyżej nie rozwiązuje problemu, należy
skonsultować się z najbliższym przedstawicielem firmy Alpine.
Brak możliwości odtwarzania płyt CD-R/CD-RW.
• Nie wykonano operacji zamknięcia (finalizacji) sesji nagrywania.
– Należy przeprowadzić finalizację i ponownie spróbować
odtworzyć płytę.
Dźwięk
Brak dźwięku w głośnikach.
• W radioodtwarzaczu nie ma sygnału wyjściowego z wewnętrznego
wzmacniacza.
– Opcja POWER IC jest ustawiona na „ON”, patrz „Podłączenie do
zewnętrznego wzmacniacza (POWER IC)” na str. 24.
iPod
Odtwarzacz iPod nie odtwarza nagrań i nie wydaje żadnych
dźwięków.
• Odtwarzacz iPod nie został rozpoznany.
– Należy zresetować zarówno radioodtwarzacz jak i odtwarzacz
iPod. Patrz „Pierwsze włączenie systemu” na str. 9. Informacje o
resetowaniu odtwarzacza iPod zawiera Instrukcja użytkownika
odtwarzacza iPod.
Wskazówki dotyczące odtwarzacza CD
• W napędzie nie ma płyty CD.
– Należy włożyć płytę CD.
• Pomimo, że płyta została włożona do napędu, wyświetlany jest
komunikat „NO DISC” (Brak płyty) i radioodtwarzacz nie
rozpoczyna odtwarzania ani nie wysuwa płyty.
– Należy wyjąć płytę, wykonując dwie czynności:
Ponownie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy
przycisk .
Jeżeli płyta nadal nie zostaje wysunięta, należy skonsultować się z
przedstawicielem firmy Alpine.
• Błąd mechanizmu.
1 Nacisnąć przycisk  i wysunąć płytę CD.
Jeżeli płyta nie zostaje wysunięta, należy skonsultować się z
przedstawicielem firmy Alpine.
2 Gdy po wysunięciu płyty na wyświetlaczu nadal
sygnalizowany jest komunikat o błędzie, należy ponownie
nacisnąć przycisk .
Jeżeli komunikat o błędzie nie znika z wyświetlacza po
kilkakrotnym naciśnięciu przycisku , należy skonsultować się
z przedstawicielem firmy Alpine.
• W przypadku, gdy wyświetlany jest komunikat „ERROR” (Błąd):
Jeżeli naciśnięcie przycisku  nie powoduje wysunięcia płyty, należy
nacisnąć przycisk RESET (patrz „Pierwsze włączenie systemu” na
str. 9), a następnie ponownie nacisnąć przycisk .
Jeżeli płyta nadal nie zostaje wysunięta, należy skonsultować się z
przedstawicielem firmy Alpine.
MP3/WMA/AAC
Pliki w formacie MP3, WMA lub AAC nie są odtwarzane.
• Nastąpił błąd zapisu. Niekompatybilność formatu MP3/WMA/AAC.
– Należy upewnić się, że pliki MP3/WMA/AAC zostały zapisane w
formacie obsługiwanym przez radioodtwarzacz. Patrz „Informacje
o plikach MP3/WMA/AAC” na str. 15, a następnie ponownie
nagrać pliki w formacie obsługiwanym przez urządzenie.
• Odtworzono plik WMA zabezpieczony przed kopiowaniem.
– Możliwe jest tylko odtwarzanie plików, które nie są zabezpieczone
przed kopiowaniem.
• Używana częstotliwość próbkowania/szybkość transmisji nie jest
obsługiwana przez radioodtwarzacz.
– Należy używać takiej częstotliwości próbkowania/szybkości
transmisji, która jest obsługiwana przez radioodtwarzacz.
34-PL
Wskazówki dotyczące pamięci USB/
przenośnych odtwarzaczy audio
• Błąd bazy danych lub dekodera.
– Problem można rozwiązać, zmieniając źródło.
• Błąd komunikacji lub rozruchu itp.
– Problem ten można rozwiązać, podłączając ponownie pamięć
Flash/przenośny odtwarzacz audio lub zmieniając źródło.
• Na złączu USB urządzenia pojawiło się niestandardowe napięcie.
– Problem można rozwiązać, zmieniając źródło.
Wskazówki dotyczące trybu odtwarzacza
iPod
• W odtwarzaczu iPod/iPhone nie ma utworów muzycznych.
– Nagrania muzyczne należy pobrać do odtwarzacza iPod/iPhone z
Internetu, a następnie podłączyć go do radioodtwarzacza.
• Błąd bazy danych lub dekodera.
– Problem można rozwiązać, zmieniając źródło.
• Błąd komunikacji lub rozruchu itp.
– Problem można rozwiązać, podłączając ponownie urządzenie
iPod/iPhone lub zmieniając źródło.
lub
• W pamięci Flash/przenośnym odtwarzaczu audio nie znaleziono
żadnych utworów (plików).
– Po zapisaniu utworów (plików), pamięć Flash/przenośny
odtwarzacz audio należy ponownie podłączyć do
radioodtwarzacza.
• Używana częstotliwość próbkowania/szybkość transmisji nie jest
obsługiwana przez radioodtwarzacz.
– Należy używać takiej częstotliwości próbkowania/szybkości
transmisji, która jest obsługiwana przez radioodtwarzacz.
• Odtwarzacz iPod/iPhone nie został wykryty.
– Problem można rozwiązać, podłączając ponownie urządzenie
iPod/iPhone.
• Na złączu USB urządzenia pojawiło się niestandardowe napięcie.
– Problem można rozwiązać, zmieniając źródło.
• Odtworzono plik WMA zabezpieczony przed kopiowaniem.
– Możliwe jest tylko odtwarzanie plików, które nie są zabezpieczone
przed kopiowaniem.
NO SUPPORT
• Wprowadzone informacje tekstowe nie są rozpoznawane przez
urządzenie.
– Należy skorzystać z pamięci USB, w której zapisano informacje
tekstowe obsługiwane przez urządzenie.
35-PL
DANE OGÓLNE
Wymagane napięcie
Dane techniczne
SEKCJA TUNER FM
Zakres strojenia
Czułość mono
Selektywność kanałów naprzemiennych
Współczynnik sygnału do
szumu
Separacja stereo
Współczynnik przechwytu
35 dB
2,0 dB
SEKCJA TUNER MW
Zakres strojenia
Czułość (Standard IEC)
531-1 602 kHz
25,1 μV/28 dB
SEKCJA TUNER LW
Zakres strojenia
Czułość (Standard IEC)
153-281 kHz
31,6 μV/30 dB
SEKCJA ODTWARZACZA CD
Pasmo przenoszenia
Kołysanie i drżenie (%
WRMS)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
Zakres dynamiczny
Współczynnik sygnału do
szumu
Separacja kanałów
SEKCJA USB
Wymagania dotyczące pamięci USB
Maksymalny pobór mocy
Klasa pamięci USB
System plików
Dekodowanie plików MP3
Dekodowanie plików WMA
Dekodowanie plików AAC
Liczba kanałów
Pasmo przenoszenia*
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
Zakres dynamiczny
Współczynnik sygnału do
szumu
Separacja kanałów
87,5-108,0 MHz
0,7 μV
80 dB
65 dB
36-PL
WYMIARY KORPUSU
Szerokość
Wysokość
Głębokość
±14 dB przy 60 Hz
±14 dB przy 1 kHz
±14 dB przy 10 kHz
1,6 kg
178 mm (7")
50 mm (2")
161 mm (6-3/8")
WYMIARY PANELU CZOŁOWEGO
Szerokość
170 mm (6-3/4")
Wysokość
46 mm (1-13/16")
Głębokość
25 mm (1")
Uwaga
5-20 000 Hz (±1 dB)
Poniżej granicy pomiaru
• Z uwagi na nieustanne ulepszanie produktu, specyfikacja i konstrukcja
urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
PRZESTROGA
0,008% (przy 1 kHz)
95 dB (przy 1 kHz)
105 dB
85 dB (przy 1 kHz)
USB 1.1/2.0
500 mA
Pamięć masowa
FAT 12/16/32
MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Windows Media™ Audio
Pliki „.m4a” w formacie
AAC-LC
2-kanały (Stereo)
5-20 000 Hz (±1 dB)
0,008% (przy 1 kHz)
95 dB (przy 1 kHz)
105 dB
85 dB (przy 1 kHz)
* Pasmo przenoszenia może się zmieniać w zależności od
oprogramowania dekodera i szybkości transmisji.
GŁOWICA
Długość fali
Moc lasera
Maksymalna moc wyjściowa
Maksymalne napięcie przed
wyjściem
Tony niskie
Mid
Tony wysokie
Waga
14,4 V DC
(dopuszczalne 11-16 V)
50 W × 4
2 V/10 k omów
795 nm
CLASS I
CLASS 1
LASER PRODUCT
(Dolna część odtwarzacza)
Instalacja i podłączenia
Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, przed jego zainstalowaniem
lub podłączeniem należy zapoznać się z poniższymi informacjami
oraz częścią patrz „Instrukcja obsługi” na str. 5.
PRZESTROGA
OSTRZEŻENIE
WYKONANIE I PODŁĄCZENIE INSTALACJI KABLOWEJ NALEŻY
POZOSTAWIĆ SPECJALIŚCIE.
PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
Wykonanie i podłączenie instalacji do tego urządzenia wymaga
specjalistycznych umiejętności technicznych i doświadczenia. Ze
względów bezpieczeństwa należy zlecić te prace przedstawicielowi
firmy, od której urządzenie zostało nabyte.
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować pożar lub
uszkodzenie urządzenia.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V I UJEMNYM
UZIEMIENIEM.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy). Niezastosowanie się do tego wymogu
może spowodować pożar lub inne wypadki.
PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW NALEŻY ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD OD
UJEMNEGO BIEGUNA AKUMULATORA.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować porażenie
prądem lub obrażenia ciała w wyniku zwarcia instalacji
elektrycznej.
NIE WOLNO SPLATAĆ ZE SOBĄ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH.
Nie wolno zdejmować z kabli elektrycznych izolacji w celu
doprowadzenia prądu do innych urządzeń. W przeciwnym
wypadku nastąpi przekroczenie obciążalności prądowej przewodu,
czego skutkiem będzie pożar lub porażenie prądem.
W TRAKCIE WIERCENIA UWAŻAĆ, ABY NIE USZKODZIĆ RUR I
PRZEWODÓW SAMOCHODU.
W wypadku konieczności wiercenia dziur w podwoziu należy
przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić ani
nie zablokować rur, przewodu paliwowego, baku albo instalacji
elektrycznej. Niezastosowanie odpowiednich środków ostrożności
może być przyczyną pożaru.
NIE UZIEMIAĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA POŚREDNICTWEM ŚRUB I
NAKRĘTEK UKŁADU HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.
Śruby i nakrętki wykorzystywane w układzie hamulcowym,
kierowniczym (i w innych układach mających wpływ na
bezpieczeństwo pojazdu) jak również baku, BEZWZGLĘDNIE nie
mogą być wykorzystywane jako elementy instalacji elektrycznej ani
uziemiającej. W przeciwnym wypadku może dojść do utraty
kontroli nad pojazdem, pożaru, itp.
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK BATERIE, PRZECHOWYWAĆ W
MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie może spowodować poważne obrażenia ciała. W
wypadku połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem.
NIE WOLNO MONTOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCU, W KTÓRYM
UTRUDNIAŁOBY ONO STEROWANIE POJAZDEM, TAKIM JAK KIEROWNICA
CZY DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW.
W przeciwnym wypadku może dojść do ograniczenia widoczności
kierowcy i/lub ograniczenia jego ruchów, a w konsekwencji do
poważnego wypadku.
DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOWAĆ WYSZCZEGÓLNIONE AKCESORIA I
MOCOWAĆ JE W SPOSÓB PEWNY.
Zawsze stosować wyłącznie wyszczególnione akcesoria. Użycie
części innych niż wyszczególnione może skutkować uszkodzeniem
podzespołów wewnętrznych urządzenia lub jego niewłaściwym
zamocowaniem. W efekcie części mogą ulec poluzowaniu i
stanowić zagrożenie dla ludzi lub innych przedmiotów.
PRZEWODY INSTALACJI NALEŻY POPROWADZIĆ W TAKI SPOSÓB, BY NIE
BYŁY ŚCIŚNIĘTE OSTRYMI METALOWYMI KRAWĘDZIAMI.
Kable i przewody należy poprowadzić z dala od części ruchomych
(jak np. szyn siedzeń) oraz ostrych lub spiczastych krawędzi.
Zapobiegnie to ściśnięciu przewodu i uszkodzeniu instalacji. Jeżeli
konieczne jest przeprowadzenie przewodów przez otwór w metalu,
należy zastosować gumową przelotkę, aby zapobiec ocieraniu się
izolacji o krawędź metalu.
NIE MONTOWAĆ W MIEJSCACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI LUB ZAPYLENIU.
Unikać montażu urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub
zapyleniu. Wilgoć i pył przenikają do wnętrza urządzenia i mogą
powodować awarie.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Przed montażem radioodtwarzacza CDE-123R należy upewnić się, że
odłączono przewód od ujemnego bieguna akumulatora. Ogranicza to
ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek zwarcia.
• Należy podłączyć oznaczone kolorami wyprowadzenia według
rysunku. Błędne podłączenie może spowodować nieprawidłowe
działanie lub uszkodzenie układu elektrycznego pojazdu.
• Przy podłączaniu urządzenia do układu elektrycznego samochodu
należy zwrócić uwagę na podzespoły zamontowane fabrycznie (np.
komputer pokładowy). Nie podłączać radioodtwarzacza płyt do
przewodów tych urządzeń. Przy podłączaniu urządzenia CDE-123R
do skrzynki bezpiecznikowej należy upewnić się, że obwód, do
którego podłączony jest radioodtwarzacz CDE-123R, jest zasilany
prądem o odpowiednim natężeniu. W przeciwnym wypadku może
dojść do uszkodzenia urządzenia lub samochodu. W razie
wątpliwości należy skonsultować się z najbliższym przedstawicielem
firmy Alpine.
• Odtwarzacz CDE-123R wykorzystuje gniazda żeńskie typu RCA, za
pomocą których podłączane są inne urządzenia (np. wzmacniacz)
wyposażone w gniazda RCA. Podłączenie niektórych urządzeń może
wymagać zastosowania przejściówki. W takim przypadku należy
skonsultować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Alpine.
• Przewód ujemny (–) głośnika jest podłączany do gniazda (–). Nie
wolno podłączać lewego głośnika do gniazda prawego głośnika (i
odwrotnie) ani do nadwozia pojazdu.
37-PL
WAŻNE
Należy zapisać numer seryjny urządzenia w przeznaczonym do
tego celu miejscu poniżej i zachować do wglądu. Numer seryjny
umieszczono lub wygrawerowano na spodzie urządzenia.
NUMER SERYJNY: [
DATA INSTALACJI: [
INSTALACJĘ WYKONAŁ: [
MIEJSCE ZAKUPU URZĄDZENIA: [
Instalacja
]
]
]
]
PRZESTROGA
Nie zdejmować panelu przedniego w trakcie instalacji
urządzenia w samochodzie.
Przy próbie założenia zdjętego panelu przedniego przed
zakończeniem instalacji może dojść do odkształcenia
podtrzymującej panel metalowej płyty.
Urządzenie główne musi być zainstalowane pod kątem nie
większym niż 35 stopni w stosunku do płaszczyzny poziomej.
Maks. 35°
1
Zdjąć kieszeń montażową z urządzenia głównego (patrz
„Wyjmowanie urządzenia” na str. 39). Wsunąć kieszeń
montażową w deskę rozdzielczą i przymocować trwale za
pomocą metalowych klamer.
Gumowa osłona (w zestawie)
Śruba
sześciokątna
(w zestawie)
Wspornik
Kieszeń montażowa
(w zestawie)
Deska
rozdzielcza
Płyty mocujące*
To urządzenie
* Jeżeli kieszeń montażowa jest przymocowana zbyt luźno do deski
rozdzielczej, można przygiąć płyty mocujące.
2
Jeżeli pojazd wyposażony jest w szynę montażową, należy
wkręcić w tylny panel radioodtwarzacza CDE-123R długą
śrubę sześciokątną i nałożyć na nią gumową osłonę. W
wypadku braku szyny należy przymocować urządzenie
główne za pomocą metalowej taśmy (do nabycia
oddzielnie). Podłączyć pozostałe przewody do
radioodtwarzacza CDE-123R zgodnie z opisem
zamieszczonym w rozdziale PODŁĄCZENIA.
Metalowa taśma montażowa
Wkręt
*
Nakrętka
Nakrętka sześciokątna (M5)
To urządzenie
*
Wkręt* należy dobrać do odpowiedniego otworu w podwoziu
pojazdu.
38-PL
3
Wsunąć radioodtwarzacz CDE-123R w deskę rozdzielczą.
Po wsunięciu urządzenia do końca należy upewnić się, że
sworznie blokujące są zsunięte w najniższe położenie. W
tym celu można popychać sworznie śrubokrętem,
jednocześnie dociskając urządzenie główne do deski
rozdzielczej. Takie postępowanie gwarantuje pewne
zamocowanie urządzenia głównego, dzięki czemu nie
wypadnie ono z deski rozdzielczej. Zamontować panel
przedni.
Kable do podłączania iPod/iPhone (do
nabycia oddzielnie)
1
Podłączyć kabel USB do urządzenia iPod/iPhone za
pomocą przewodu połączeniowego do odtwarzacza iPod.
Kabel USB (dostępny w zestawie)
Sworzeń blokujący
Przewód połączeniowy do odtwarzacza iPod (do nabycia oddzielnie)
Wyjmowanie urządzenia
1
2
3
2
Podłącz kabel USB do złącza USB w radioodtwarzaczu.
Zdjąć panel przedni.
Podłączanie do przedniego złącza USB
Za pomocą niewielkiego śrubokręta (lub innego
podobnego narzędzia) popchnąć sworznie blokujące w
położenie „górne” (patrz rysunek powyżej). Po
odblokowaniu każdego kolejnego sworznia należy
pociągnąć lekko urządzenie główne, aby zapobiec
ponownemu zablokowaniu sworznia.
1
2
Otworzyć osłonę złącza USB.
Przewód połączeniowy do odtwarzacza iPod należy
podłączyć bezpośrednio do złącza USB lub poprzez kabel
USB.
To urządzenie
Wyciągnąć urządzenie główne.
Złącze USB
SAMOCHODY JAPOŃSKIE
Przednia część
obudowy
To urządzenie
Wkręty (M5 × 8)
(w zestawie)
Przewód połączeniowy do odtwarzacza iPod Kabel (do nabycia
oddzielnie)
(do nabycia oddzielnie)
Podłączanie do tylnego złącza USB
Szyna montażowa
Podłączyć przewód USB do tylnego złącza USB radioodtwarzacza, a
następnie zabezpieczyć połączenie, używając blokady dołączonej do
przewodu USB w sposób pokazany poniżej.
Przewód połączeniowy do odtwarzacza iPod
(do nabycia oddzielnie)
To urządzenie
Tylne złącze USB
blokada
Kabel (dostępny w zestawie)
39-PL
Odłączanie urządzenia iPod/iPhone
Odłączyć przewód połączeniowy do odtwarzacza iPod od urządzenia
iPod/iPhone.
Uwagi
• Radioodtwarzacz może ładować urządzenie iPod/iPhone dla bieżącego
źródła i może przestać ładować w przypadku przełączenia na inne
źródło.
• Po przełączeniu urządzenia na źródło sygnału inne niż USB iPod
konieczne jest odłączenie urządzenia iPod/iPhone. W przypadku
odłączenia urządzenia iPod/iPhone w trybie USB iPod może wystąpić
uszkodzenie danych.
• Jeśli nie słychać dźwięku lub urządzenie iPod/iPhone nie jest
rozpoznawane po podłączeniu, należy je odłączyć, a następnie
podłączyć ponownie; ewentualnie można zresetować urządzenie iPod.
• Urządzenie iPod/iPhone nie należy pozostawiać w pojeździe na dłuższy
czas. Wysoka temperatura i wilgoć mogą uszkodzić płytę iPod/iPhone,
uniemożliwiając jej ponowne odtworzenie.
Tylne złącze pamięci USB (do nabycia
oddzielnie)
Podłączanie pamięci USB
Podłączyć przewód USB do tylnego złącza USB radioodtwarzacza, a
następnie zabezpieczyć połączenie, używając blokady dołączonej do
przewodu USB w sposób pokazany poniżej.
To urządzenie
blokada
Złącze USB
Pamięć USB
(do nabycia oddzielnie)
Kabel (dostępny w zestawie)
Wyjmowanie pamięci USB
Ostrożnie wyjąć pamięć USB ze złącza kabla USB.
To urządzenie
Złącze USB
Pamięć USB
(do nabycia oddzielnie)
Kabel (dostępny w zestawie)
Uwagi
• Pamięć USB należy odłączać od kabla ostrożnie, ruchem na wprost.
• W przypadku braku dźwięku lub nierozpoznania pamięci USB mimo
jej podłączenia należy odłączyć pamięć USB i podłączyć ją ponownie.
• Należy zmienić źródło dźwięku na inne niż USB, a następnie odłączyć
pamięć USB. Odłączenie pamięci USB w trakcie odtwarzania ze źródła
USB może spowodować uszkodzenie danych.
• Kabel USB należy poprowadzić z dala od innych kabli.
40-PL
Połączenia
Do BLUETOOTH INTERFACE
(do nabycia oddzielnie)
Umożliwia obsługę modułu
interfejsu zdalnego sterowania
Do pamięci USB/przenośnego odtwarzacza
audio lub urządzenia iPod/iPhone
Antena
Złącze antenowe ISO
Złącze antenowe JASO
(różowo-czarny)
(niebiesko-biały)
AUDIO INTERRUPT IN
REMOTE TURN-ON
Do telefonu
Do wzmacniacza
Do podświetlenia deski rozdzielczej pojazdu
(czerwony) IGNITION
(czarny)
(niebieski)
Do anteny
GND
Stacyjka
POWER ANT
DIMMER
BATTERY
(pomarańczowy)
(żółty)
Głośniki
(zielony)
Akumulator
Lewy tylny
(zielono-czarny)
(biały)
Lewy przedni
(biało-czarny)
(szaro-czarny)
(szary)
(fioletowo-czarny)
(fioletowy)
Prawy przedni
Prawy tylny
Głośniki
Lewy przedni
Wzmacniacz
Prawy przedni
Lewy tylny
Wzmacniacz
Prawy tylny
Wzmacniacz
Głośniki
niskotonowe
41-PL
 Złącze interfejsu BLUETOOTH
 Złącze zasilania ISO
Podłączyć do opcjonalnego BLUETOOTH INTERFACE. W celu
korzystania z telefonu komórkowego bez użycia rąk niezbędne jest
opcjonalne urządzenie BLUETOOTH INTERFACE. Szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia BLUETOOTH
INTERFACE.
Istnieje również możliwość podłączenia do urządzenia zewnętrznego
(np. przenośnego odtwarzacza), służy do tego przewód-przejściówka
(KCE-237B) podłączany do złącza AUX IN (do nabycia oddzielnie).
 Złącze ISO (wyjście głośnikowe)
Uwaga
 Wyjście prawego przedniego głośnika (–) (szaro-czarny)
• Patrz „Ustawianie trybu AUX REAR Setup (AUX-R SET)” na str. 23.
AUX-R ON :
Jeśli podłączone jest urządzenie zewnętrzne.
AUX-R OFF :
Kiedy ta opcja jest ustawiona na wartość OFF (wył.), nie można
wybrać źródła sygnału AUX REAR.
 Wyjście prawego przedniego głośnika (+) (szary)
 Złącze sterujące interfejsu zdalnego sterowania
Umożliwia obsługę modułu interfejsu zdalnego sterowania. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z
przedstawicielem firmy Alpine.
 Tylne złącze USB
 Wyjście lewego tylnego głośnika (+) (zielony)
 Wyjście lewego tylnego głośnika (–) (zielono-czarny)
 Wyjście lewego przedniego głośnika (+) (biały)
 Wyjście lewego przedniego głośnika (–) (biało-czarny)
 Wyjście prawego tylnego głośnika (–) (fioletowo-czarny)
 Wyjście prawego tylnego głośnika (+) (fioletowy)
 Uchwyt bezpiecznika (10 A)
 Przednie złącza wyjściowe RCA
CZERWONY odpowiada kanałowi prawemu, BIAŁY kanałowi lewemu.
 Tylne złącza wyjściowe RCA
CZERWONY odpowiada kanałowi prawemu, BIAŁY kanałowi lewemu.
Podłączyć do pamięci USB/przenośnego odtwarzacza audio lub
urządzenia iPod/iPhone. Aby korzystać z urządzenia iPod/iPhone,
wymagane jest połączenie za pomocą przewodu połączeniowego
odtwarzacza iPod.
 Złącza wyjściowe RCA (głośnik niskotonowy)
Uwagi
 Przewód przedłużający RCA (do nabycia oddzielnie)
• Należy użyć dostarczonego w zestawie kabla USB. Użycie kabla USB
innego niż dostarczony w zestawie nie daje gwarancji prawidłowości
działania.
• Kabel USB należy poprowadzić z dala od innych kabli.
 Przewód połączeniowy BLUETOOTH INTERFACE (w zestawie
z BLUETOOTH INTERFACE)
 Gniazdo antenowe
 Wejście wyciszania dźwięku (różowo-czarny)
Podłączyć to wyprowadzenie do wyjścia interfejsu dźwiękowego
telefonu komórkowego, które jest zwierane do masy po wykryciu
połączenia przychodzącego.
 Zdalne włączanie (niebiesko-biały)
Podłączyć to wyprowadzenie do wyprowadzenia zdalnego włączania
wzmacniacza lub procesora sygnału.
 Wyłącznik zapłonu (stacyjka) (czerwony)
Podłączyć to wyprowadzenie do styku w skrzynce bezpieczników
pojazdu lub innego, niewykorzystanego źródła zasilania (+) 12 V,
będącego pod napięciem wyłącznie po włączeniu zapłonu lub
przekręceniu stacyjki w położenie akcesoriów.
 Uziemienie (czarny)
Podłączyć to wyprowadzenie do uziemienia w podwoziu pojazdu.
Należy upewnić się, że koniec przewodu został solidnie zamocowany
dołączoną śrubą do nieosłoniętego metalu.
 Antena (niebieski)
Podłączyć do tego wyprowadzenia przewód prowadzący do gniazda
+B anteny, jeśli jest zainstalowana.
Uwaga
• To wyprowadzenie powinno być wykorzystywane tylko do sterowania
anteną pojazdu. Nie podłączać za jego pomocą wzmacniacza,
procesora sygnału itd.
 Przyciemnianie (pomarańczowy)
To wyprowadzenie można podłączyć do wyprowadzenia sygnału
podświetlenia panelu przyrządów. Umożliwi to automatyczne
przyciemnianie panelu urządzenia przez sterownik przyciemniania
pojazdu.
 Do akumulatora (żółty)
Podłączyć to wyprowadzenie do bieguna dodatniego (+)
akumulatora pojazdu.
42-PL
CZERWONY odpowiada kanałowi prawemu, BIAŁY kanałowi lewemu.
 Złącze zasilania
 Przejściówka antenowa ISO/JASO (do nabycia oddzielnie)
Zastosowanie przejściówki antenowej ISO/JASO jest niezbędne w
niektórych modelach samochodów.
 Przednie gniazdo wejściowe AUX
Złącze to umożliwia także przesyłanie sygnału wejściowego audio z
urządzenia zewnętrznego (na przykład odtwarzacza przenośnego) za
pośrednictwem dostępnego w sprzedaży konwertera.
 Przednie złącze USB
Podłączyć do pamięci USB/przenośnego odtwarzacza audio lub
urządzenia iPod/iPhone. Aby korzystać z urządzenia iPod/iPhone,
wymagane jest połączenie za pomocą przewodu połączeniowego
odtwarzacza iPod.
Aby zminimalizować poziom zakłóceń zewnętrznych w systemie nagłośnienia samochodu:
• odtwarzacz i prowadzące od niego przewody należy instalować
w odległości minimum 10 cm od instalacji elektrycznej
pojazdu;
• przewody prowadzące do akumulatora powinny być
poprowadzone jak najdalej od pozostałych przewodów;
• należy podłączyć uziemienie do nieizolowanego metalu
(usunąć wszelkie ślady farby, brudów i smarów, jeśli to
konieczne) w podwoziu samochodu;
• w przypadku instalacji dodatkowego urządzenia do redukcji
szumów należy podłączyć je jak najdalej od radioodtwarzacza.
W celu zapoznania się z ofertą systemów redukcji szumów
należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Alpine;
• przedstawiciele firmy Alpine dysponują pełną wiedzą na temat
sposobów poprawy jakości dźwięku.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement