Katalogovy_list_ADCS

Katalogovy_list_ADCS
Corinte
Corinte
Nerezová clona s inteligentní regulací pro exkluzivní vchody
• Horizontální montáž
Použití
Nerezové vzduchové clony Corinte jsou určeny do interiérově
náročných objektů např. obchodů, hotelů, bank či restaurací.
Montáž po obou stranách dveří vytváří klasickou symetrii,
optimalizuje efekt clony a zajišťuje maximální tepelný komfort.
Clony Corinte patří k nové generaci clon s integrovanou
inteligentní regulací SIRe, která je schopna zajistit zcela
automatickou ochranu dveřních prostor. Regulace SIRe je
zaměřena na maximální úspory energií a na schopnost adaptovat
provoz clony na jakékoliv vnitřní a venkovní teplotní podmínky.
- Doporučená instalační výška 3 m*
- Délky ADCS: 1,7 a 2,2 m
- Délky ACCS: 1, 1,5, 2, 2,5 a 3 m
•
Vertikální montáž
- Doporučená instalační šířka 5 m*
(clony po obou stranách dveří)
- Délky ADCS: 2,2 a 2,5 m
- Délky ACCS: 2, 2,5 a 3 m
Koncepce vzhledu
1 Bez ohřevu
3 Elektrický ohřev ADCS: 15–22,5 kW
3 Elektrický ohřev ACCS: 8–23 kW
2 Vodní ohřev WH, WL
R
Corinte je exkluzivní stylová clona s nerezovými bočními panely,
vhodná pro horizontální i vertikální montáž. Corinte se vyrábí ve
dvou provedeních: ADCS a ACCS s různými rozměry a různými
výkony. Clony Corinte nabízí širokou škálu možností, volitelné
je umístění připojení i provedení nerezu (leštěné, zrcadlové či
kartáčované). Více informací viz. Specifikace objednávky.
Optimalizovaný průtok vzduchu technologií
Thermozone.
Rychlostní profil
Popis výrobku
• Integrovaný proaktivní regulační systém SIRe je předprogramován
tak, aby zprovoznění bylo jednoduché a rychlé.
m
m
0,1
ADCS
ACCS
9,6 m/s
11,0 m/s
0,5
6,5 m/s
6,1 m/s
1,0
4,8 m/s
4,6 m/s
• Regulace SIRe je schopna zajistit zcela automatický provoz clon
s optimalizovaným výkonem pro dosažení maximálních úspor
energie (podrobnosti viz. kapitola Regulace).
1,5
4,1 m/s
3,9 m/s
• Clony Corinte jsou připraveny k ovládání a monitorování BMS
systémem budovy. Lze využít i komunikační protokol Modbus.
2,0
3,7 m/s
3,6 m/s
• Zakázková výroba dle konkrétních požadavků interiéru.
2,5
3,4 m/s
3,3 m/s
3,0
3,1 m/s
3,0 m/s
Měřeno dle ISO 27327-1. Průměrné hodnoty pro
výrobky této série.
58
• Všechny regulační komponenty jsou propojitelné přiloženými
kabely s konektory.
• Modely pro vertikální i horizontální montáž.
• Při vertikální montáži lze zvolit umístění připojení elektřiny a/nebo
vody (z vrchu či ze spodu clony).
• Provedení nerezových panelů může být leštěné, zrcadlové či
kartáčované. Sací a výtlačná mřížka jsou v černé barvě RAL
9005.
*) Doporučená instalační výška a šířka se liší podle podmínek v příslušných prostorách.
Corinte ADCS
ADCS
• Horizontální montáž
- Doporučená instalační výška 3 m*
- Délky: 1,7 a 2,2 m
• Vertikální montáž
- Doporučená instalační šířka 5 m*
(clony po obou stranách dveří)
- Délky: 2,2 a 2,5 m
1 Bez ohřevu
3 Elektrický ohřev: 15–22,5 kW
2 Vodní ohřev WH, WL
Clony Corinte jsou dispozici ve dvou různých provedeních: ADCS a ACCS. Více informací o clonách ACCS naleznete na konci této
sekce.
*) Doporučená instalační výška a šířka se liší podle podmínek v příslušných prostorách.
59
Corinte ADCS
Technické parametry
1 Clony bez ohřevu - ADCS A
Typ
Topný
výkon
[kW]
Průtok
vzduchu*3
[m3/h]
Hladina
hluku*4
[dB(A)]
Příkon
motoru
[W]
Napětí
motoru
[V]
Proud
motoru
[A]
Délka
[mm]
[kg]
ADCS17A*¹
0
1400/3000
40/60
670
230V~
2,9
1700
73
ADCS22A
0
1800/4000
42/61
990
230V~
4,3
2200
95
ADCS25A*²
0
2050/4500
43/63
1150
230V~
5,0
2450
108
Hmotnost
3 Clony s elektrickým ohřevem - ADCS E
Typ
Výkonové
stupně ohř.
[kW]
Průtok
vzduchu*3
[m3/h]
t*5
ADCS17E*¹
7,5/15
1400/3000
ADCS22E
10/20
ADCS25E*²
11,2/22,5
Příkon
motoru
[W]
Napětí
motoru
[V]
Proud
motoru
[A]
Napětí [V]
Proud [A]
(ohřev)
Délka
[°C]
Hladina
hluku*4
[dB(A)]
[mm]
[kg]
32/15
40/60
670
230V~
2,9
400V3~/21,7
1700
73
1800/3600
33/15
42/61
890
230V~
3,6
400V3~/28,9
2200
95
2050/4100
33/15
43/63
1080
230V~
4,3
400V3~/32,5
2450
108
Hmotnost
2 Clony s vodním ohřevem - ADCS WH, výměník pro vysokou vstupní teplotu vody (580 °C)
Typ
Topný
výkon*5
[kW]
Průtok
vzduchu*3
[m3/h]
ADCS17WH*¹
22,5
1400/3000
ADCS22WH
29,3
ADCS25WH*²
34,3
t*5,6
Hladina
hluku*4
[dB(A)]
Příkon
motoru
[W]
Napětí
motoru
[V]
Proud
motoru
[A]
Délka
[°C]
Objem
vody
[l]
[mm]
[kg]
29/22
2,8
39/59
670
230V~
2,9
1700
85
1800/4000
29/22
3,6
42/60
990
230V~
4,3
2200
110
2050/4500
30/22
4,0
42/61
1150
230V~
5,0
2450
125
Hmotnost
Hmotnost
2 Clony s vodním ohřevem - ADCS WL, výměník pro nízkou vstupní teplotu vody (480 °C)
Typ
Topný
výkon*6
[kW]
Průtok
vzduchu*3
[m3/h]
ADCS17WL*¹
17,3
1400/3000
ADCS22WL
24,5
ADCS25WL*²
28,0
t*5,7
Hladina
hluku*4
[dB(A)]
Příkon
motoru
[W]
Napětí
motoru
[V]
Proud
motoru
[A]
Délka
[°C]
Objem
vody
[l]
[mm]
[kg]
22/17
2,8
39/59
670
230V~
2,9
1700
85
1800/4000
23/18
3,6
42/60
990
230V~
4,3
2200
110
2050/4500
24/18
4,0
42/61
1150
230V~
5,0
2450
125
*1) Pouze pro horizontální montáž.
*2) Pouze pro vertikální montáž.
*3) Nejnižší/nejvyšší průtok vzduchu z celkových 5 stupňů.
*4) Podmínky: Vzdálenost od clony 5 m, směrový faktor 2, ekvivalentní absorpční plocha 200 m2, při nejnižším/nejvyšším průtoku vzduchu.
*5) ∆t = zvýšení teploty vzduchu při maximálním topném výkonu a nejnižším/nejvyšším průtoku vzduchu.
*6) Platí pro teplotu vody 80/60 °C a teplotu vzduchu +18 °C.
*7) Platí pro teplotu vody 60/40 °C a teplotu vzduchu +18 °C.
Clony vyhovují označení CE.
Třída ochranného krytí: IP20.
Specifikace objednávky
Typ - Montáž - Umístění připojení - Povrchová úprava
Příklad: ADCS22WL - VL - A - P
Umístění připojení
Vertikální montáž
Horizontální montáž
Typ
Viz. Technické parametry
Montáž a
připojení
HL (Horizontální, připojení vlevo),
HR (Horizontální, připojení vpravo),
VL (Vertikální, levé) nebo VR (Vertikální,
pravé) při pohledu z místnosti ven
Umístění
připojení
A nebo B, viz. obrázek
Povrchová
úprava
P = Leštěný nerez
B = Kartáčovaný nerez
MP = Zrcadlově leštěný nerez
60
Technické změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.
HL
HR
A
A
B
B
Corinte ADCS
Rozměry
2200/2450
Vertikální montáž
500
350
Dveřní otvor
Horní část clony při pohledu z vrchu.
Min 180
M8
M8
72
72
116
225
225
125
125
Min 180
VL - A
VR - A
116
Kryt připojení
Spodní část clony při pohledu z vrchu.
VL - B
VR - B
Cu ø22
61
Corinte ADCS
Rozměry
Horizontální montáž
1700/2200
500
75
1666/2166
150
376
100
126
350
87
35
80
180
35
ø1
2
25
40
62
Corinte ADCS
Montáž
Clony lze instalovat v horizontální i vertikální poloze.
Horizontální montáž
Clona se instaluje co nejblíže dveřnímu otvoru, výtlak vzduchu
směřuje směrem dolů.
Při objednání je nutno vyspecifikovat, zda připojení clony
bude umístěno na levé nebo pravé straně clony (při pohledu
z místnosti ven). Clona se uchycuje na zeď nebo do stropu
pomocí přiložených konzol. Při závěsné montáži do stropu lze
vhodná zařízení (závitové tyče apod.) upevnit na konzole.
Minimální vzdálenost od výfukové mřížky clony s elektrickým
ohřevem k podlaze je 1800 mm.
Vertikální montáž
Při vertikální montáži se clony instalují co nejblíže dveřnímu
otvoru. Pro dosažení maximálního efektu by clony měly být
instalovány po obou stranách dveří.
Při objednání je nutno vyspecifikovat, zda clona bude
umístěna na levé nebo pravé straně dveří (při pohledu z
místnosti ven) a zda připojení má být provedeno z vrchu nebo
ze spodu clony.
Vzduchová clona se instaluje do podlahového rámu, který je
součástí dodávky clony. Okraj se vodorovně uchytí k podlaze.
Clona musí být vždy zabezpečena proti pádu ve své horní části.
K vyplnění prostoru mezi clonou a stropem slouží prodlužovací
díl, který lze objednat jako příslušenství.
ADCS E: Min 220 mm
ADCS A/W: Min 180 mm
75
376
50
ADCS E: Min 220 mm
ADCS A/W: Min 180 mm
Minimální odstupové vzdálenosti
63
Corinte ADCS
Připojení
Clony ADCS mají vestavěný regulační systém SIRe. Externí
součásti regulačního systému se k řídicí desce připojují
jednoduše pomocí kabelů s RJ konektory. Více informací o
regulaci SIRe naleznete v kapitole "Regulace".
Clony bez ohřevu
Elektrické připojení může být u vertikální montáže provedeno
z vrchu nebo ze spodu a u horizontální montáže zleva nebo
zprava, závisí na specifikaci objednávky. Napájecí napětí
(230V~) se přivádí do svorkovnice.
Clony s elektrickým ohřevem
Elektrické připojení může být u vertikální montáže provedeno
z vrchu nebo ze spodu a u horizontální montáže zleva nebo
zprava, závisí na specifikaci objednávky. U clon s elektrickým
ohřevem jsou regulace a ohřev napájeny zvlášť. Napájecí
napětí (230V~) regulace i napájecí napětí ohřevu (400V3~) se
přivádí do svorkovnice.
SIRe
Umístění řídicí desky SIRe ve cloně
Clony s vodním ohřevem
Elektrické připojení může být u vertikální montáže provedeno
z vrchu nebo ze spodu a u horizontální montáže zleva nebo
zprava, závisí na specifikaci objednávky. Napájecí napětí
(230V~) se přivádí do svorkovnice.
Připojení vody může být u vertikální montáže provedeno z
vrchu nebo ze spodu a u horizontální montáže zleva nebo
zprava, závisí na specifikaci objednávky. Clona je pro připojení
vody vybavena měděnými hladkými trubkami Ø22 mm.
Příslušenství
ADCSEH, prodlužovací díl
Při vertikální montáži slouží k vyplnění mezery mezi clonou a
stropem, zajišťuje tak elegantnější instalaci. Vyrábí se přesně
na zakázku, výška musí být přesně specifikována v rozsahu
100-1000 mm.
ADCM P/S, spojovací sada
Používá pro spojení několika clon v jeden kompaktní celek.
ADCMP je určena pro montáž do stropu a ADCMS pro
stěnovou montáž.
ADCSEH
ADCM P/S
AXP300, ochranné hrazení
Ochranné hrazení se instaluje na podlahu a chrání clonu před
nárazy např. od nákupních vozíků.
64
AXP300
Typ
Popis
ADCSEH
Prodlužovací díl
ADCMP
Spojovací sada pro montáž do stropu
ADCMS
Spojovací sada pro stěnovou montáž
AXP300
Ochranné hrazení
Corinte ADCS
Regulace
Basic
Competent
reg
Au
tom
ati
cká
Ma
nu
áln
í re
gu
M
lac anu
e o áln
ula
tá č
í
ce
e k p ro
otá
a t vo z
ep
če Auto
lot
kv
ma
y
zá
t
i
Up
vis ck
los ý p
rav
ti n
uje
r
a t o vo
do
z
ep
bě
lot
hd
ě
le
fre
kve
F
Re
nc lex
gu
e p ibi
luje
ou lní
žív
ch
r
od Fun
án ežim
íd
clo kce
ve
ny
ří
při otev
ř
trv
ale ené
o te d v
Pro
vře eře
vo
zd
n
d v ých
le
eří
ča
so
K ch
vé
ho ale
pro nd
gra ář
mu
BM
Ind
So
ika
ce Alar
vlá
vým m
d
ve
nti á za
Z
ěn filtru
lát
y fi
orů pnut ákla
ltru
a s í/vy dní
ním pnu BM
á a tí c
S
lar lony říz
En
e
mo
,
erg
vá o tá č n í
eti
hlá ky
cky
E
še
ú s ko n
ní
po
Pro
rný omi
vo
c
pro ký
zn
í re
vo
zn režim
žim
í re
sd
Re
K
žim
o
tep
ů
gu
eln raze mfo
luje
r
m
o
t
n
up
otá
oh klade í rež
čky
od
na
u p ným im
zá
Ro
kla Pro rostř na
zší
a
dě
e
řen
ve ktivn dí
éř
nk
íze
ov í říz
ní
ní
Fu
te p e n í
clo
kn
P
ny
lot
ce
y
z n lné
pro
a d BM
ma Lim
ř
az
Sř
xim ita
e
í
né
áln ce
Ko
h o ze n
í v tep
í
mp
yu
lot sys BMS
let
ž
y
ití
ní
do vra tému
BM
dá
Sř
va tné
íze
né
v
ní Kom
ho ody
pře
te p
p
s k lex
la
om ní
u n BM
ika
S
čn
í p řízen
ro
í
Mo toko
db l
us
Advanced
Clony Corinte jsou již z výroby vybaveny základní řídicí deskou
SIRe. SIRe je inteligentní nízkonapěťový regulační systém,
který se může přizpůsobit každému unikátnímu použití i
prostředí. Existují 3 různé regulační úrovně: Basic, Competent a
Advanced. Více informací naleznete v kapitole Regulace.
Regulace topné vody
SIRe Basic a Competent
VOS
Typ
Popis
SIReB
Regulační systém SIRe Basic
SIReAC
Regulační systém SIRe Competent
SIReAA
Regulační systém SIRe Advanced
SIRe Advanced
VOSP
VOT
VMO
VMOP
VMT
Sady ventilů VOS(P), VOT, VMO(P) nebo VMT se používají pro
regulaci průtoku topné vody. Více informací naleznete v kapitole
Regulace.
Typ
Popis
Typ
Popis
VOS15LF*1
VOS15NF*2
Sada ventilů on/off, DN15
VMO15LF*1
Modulovaná sada, DN15, 0-10V
Sada ventilů on/off, DN15
VMO15NF*2
Modulovaná sada, DN15, 0-10V
VOS20
Sada ventilů on/off, DN20
VMO20
Modulovaná sada, DN20, 0-10V
VOS25
Sada ventilů on/off, DN25
VMO25
Modulovaná sada, DN25, 0-10V
VOSP15LF*1
Tlakově nezávislá sada, DN15
VMOP15LF*1 Tlakově nezávislá modulovaná sada, DN15, 0-10V
VOSP15NF*2
Tlakově nezávislá sada, DN15
VMOP15NF*2 Tlakově nezávislá modulovaná sada, DN15, 0-10V
VOSP20
Tlakově nezávislá sada, DN20
VMOP20
Tlakově nezávislá modulovaná sada, DN20, 0-10V
VOSP25
Tlakově nezávislá sada, DN25
VMOP25
Tlakově nezávislá modulovaná sada, DN25, 0-10V
VOT15
Třícestný ventil a servopohon on/off, DN15
VMT15
Třícestný ventil a modulovaný servopohon, DN15, 0-10V
VOT20
Třícestný ventil a servopohon on/off, DN20
VMT20
Třícestný ventil a modulovaný servopohon, DN20, 0-10V
VOT25
Třícestný ventil a servopohon on/off, DN25
VMT25
Třícestný ventil a modulovaný servopohon, DN25, 0-10V
* ) LF - nízký průtok vody
*2) NF - normální průtok vody
1
65
Corinte ADCS
Tabulka výkonů pro různé parametry topné vody
ADCS WH
Vstupní teplota vody: 110 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +35 °C*1
Typ
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Výkon
ADCS17WH
max
3000
min
1400
ADCS22WH
ADCS25WH
Vstupní/výstupní teplota vody: 110/80 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Tlaková
ztráta
[kPa]
Výkon*2
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
17,3
39,9
0,06
0,4
33,8
51,2
0,28
6,0
8,1
38,5
0,02
0,1
20,6
61,4
0,17
2,5
4000
23,1
38,0
0,08
0,7
43,9
50,3
0,36
10,7
min
1800
10,4
33,2
0,03
0,2
26,6
61,5
0,22
4,3
max
4500
26,0
35,2
0,08
1,1
51,4
51,7
0,42
17,6
min
2050
11,8
29,7
0,04
0,3
31,0
62,6
0,26
7,1
Typ
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Výkon
ADCS17WH
max
3000
min
1400
ADCS25WH
Vstupní/výstupní teplota vody: 90/70 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Tlaková
ztráta
[kPa]
Výkon*2
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
17,3
43,8
0,09
0,9
27,3
44,8
0,34
8,8
8,1
38,2
0,04
0,2
16,7
53,0
0,20
6,3
Tlaková
ztráta
[kPa]
4000
23,1
43,0
0,12
1,6
35,5
44,1
0,43
15,5
min
1800
10,4
34,7
0,05
0,3
21,4
53,0
0,26
6,2
max
4500
26,0
40,2
0,13
2,3
41,5
45,2
0,51
25,6
min
2050
11,8
32,1
0,05
0,5
25,0
53,9
0,31
10,2
Typ
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Výkon
ADCS17WH
max
3000
min
1400
ADCS25WH
[kW]
Výst. teplota Průtok
vzduchu
vody
[°C]
[l/s]
max
Vstupní teplota vody: 80 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +35 °C*1
ADCS22WH
Tlaková
ztráta
[kPa]
max
Vstupní teplota vody: 90 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +35 °C*1
ADCS22WH
[kW]
Výst. teplota Průtok
vzduchu
vody
[°C]
[l/s]
Vstupní/výstupní teplota vody: 80/60 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Tlaková
ztráta
[kPa]
Výkon*2
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
17,3
46,3
0,13
1,6
22,5
40,0
0,27
6,4
8,1
38,7
0,05
0,3
13,7
46,8
0,17
2,6
[kW]
Výst. teplota Průtok
vzduchu
vody
[°C]
[l/s]
Tlaková
ztráta
[kPa]
max
4000
23,1
46,2
0,17
2,9
29,3
39,6
0,36
11,2
min
1800
10,4
36,0
0,06
0,5
17,7
47,0
0,22
4,5
max
4500
26,0
43,6
0,17
4,0
34,3
40,5
0,42
18,6
min
2050
11,8
33,8
0,06
0,7
20,7
47,7
0,25
7,5
Vstupní teplota vody: 82 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +35 °C*1
Vstupní/výstupní teplota vody: 82/71 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Typ
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Výkon
ADCS17WH
max
3000
17,3
45,7
0,12
1,4
26,4
43,9
0,59
24,7
min
1400
8,1
38,6
0,05
0,3
16,0
51,6
0,36
9,9
ADCS22WH
ADCS25WH
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
Tlaková
ztráta
[kPa]
Topný
výkon*2
[kW]
Tlaková
ztráta
[kPa]
max
4000
23,1
45,5
0,15
2,5
34,1
43,1
0,76
43,4
min
1800
10,4
35,7
0,05
0,4
20,5
51,5
0,46
17,1
max
4500
26,0
42,8
0,16
3,5
39,8
44,0
0,89
70,7
min
2050
11,8
33,4
0,06
0,6
23,8
52,2
0,53
27,8
*1) Doporučená výstupní teplota vzduchu pro dostatečný komfort a optimalizovaný výkon.
*2) Nominální výkon pro danou vstupní a výstupní teplotu vody.
Hodnoty pro jiné parametry topné vody naleznete na www.frico.se/cz, resp. www.frico.sk.
66
Výst. teplota Průtok
vzduchu
vody
[°C]
[l/s]
Corinte ADCS
Tabulka výkonů pro různé parametry topné vody
ADCS WL
Vstupní teplota vody: 80 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +35 °C*1
Typ
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Výkon
ADCS17WL
max
3000
min
1400
ADCS22WL
ADCS25WL
Vstupní/výstupní teplota vody: 80/60 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Tlaková
ztráta
[kPa]
Výkon*2
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
17,2
35,8
0,09
0,9
30,9
48,4
0,38
10,2
8,2
33,9
0,04
0,2
18,3
56,6
0,22
4,0
4000
23,0
32,6
0,12
1,6
42,6
49,4
0,52
22,1
min
1800
10,4
29,2
0,05
0,4
24,4
58,0
0,30
8,1
max
4500
26,0
31,6
0,13
2,1
48,4
49,7
0,59
30,4
min
2050
11,8
27,6
0,05
0,5
28,0
58,2
0,34
11,3
Typ
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Výkon
ADCS17WL
max
3000
min
1400
ADCS25WL
Vstupní/výstupní teplota vody: 70/50 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Tlaková
ztráta
[kPa]
Výkon*2
[kW]]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
17,2
37,6
0,13
1,6
24,2
41,8
0,29
6,7
8,1
33,7
0,05
0,3
14,4
48,3
0,18
2,7
4000
23,0
34,9
0,16
2,8
33,6
42,8
0,41
14,8
1800
10,4
30,0
0,06
0,6
19,4
49,7
0,24
5,5
max
4500
26,0
34,0
0,17
3,6
38,3
43,1
0,47
20,4
min
2050
11,8
28,7
0,07
0,7
22,3
50,0
0,27
7,7
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Výkon
ADCS17WL
max
3000
min
1400
Vstupní/výstupní teplota vody: 60/40 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Tlaková
ztráta
[kPa]
Výkon*2
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
17,2
39,9
0,21
3,7
17,3
35,0
0,21
3,8
8,1
34,2
0,08
0,6
10,3
39,8
0,13
1,5
Tlaková
ztráta
[kPa]
4000
23,0
38,0
0,25
6,6
24,5
36,0
0,30
8,6
min
1800
10,4
31,4
0,09
1,0
14,2
41,2
0,17
3,3
max
4500
26,0
37,3
0,28
8,4
28,0
36,4
0,34
11,9
min
2050
11,8
30,5
0,10
1,3
16,4
41,6
0,20
4,6
Typ
Otáčky
Průtok
vzduchu
[m3/h]
Výkon
ADCS17WL
max
3000
min
ADCS25WL
[kW]
Výst. teplota Průtok
vzduchu
vody
[°C]
[l/s]
max
Vstupní teplota vody: 55 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +35 °C*1
ADCS22WL
Tlaková
ztráta
[kPa]
min
Typ
ADCS25WL
[kW]
Výst. teplota Průtok
vzduchu
vody
[°C]
[l/s]
max
Vstupní teplota vody: 60 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +35 °C*1
ADCS22WL
Tlaková
ztráta
[kPa]
max
Vstupní teplota vody: 70 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Výstupní teplota vzduchu: +35 °C*1
ADCS22WL
[kW]
Výst. teplota Průtok
vzduchu
vody
[°C]
[l/s]
Vstupní/výstupní teplota vody: 55/35 °C
Teplota v místnosti: +18 °C
Tlaková
ztráta
[kPa]
Výkon*2
[kW]
Výstupní
Průtok
teplota vody vody
[°C]
[l/s]
[kW]
Výst. teplota Průtok
vzduchu
vody
[°C]
[l/s]
Tlaková
ztráta
[kPa]
17,5
41,5
0,31
7,7
13,7
1400
8,1
34,8
0,10
31,5
0,17
2,5
1,0
8,2
35,0
0,10
max
4000
23,0
39,9
1,0
0,37
12,9
19,8
32,6
0,24
6,0
min
1800
10,4
max
4500
26,0
32,5
0,11
1,6
11,5
36,8
0,14
2,3
39,4
0,40
16,5
22,8
32,9
0,28
min
2050
11,8
8,4
31,8
0,12
2,0
13,4
37,2
0,16
3,3
*1) Doporučená výstupní teplota vzduchu pro dostatečný komfort a optimalizovaný výkon.
*2) Nominální výkon pro danou vstupní a výstupní teplotu vody.
Hodnoty pro jiné parametry topné vody naleznete na www.frico.se/cz, resp. www.frico.sk.
67
Corinte ADCS
Schémata zapojení
Interní schéma zapojení
Clony bez ohřevu
ADCSA
SIReB1
C2
Internal Motor
sensor protection
Yellow
Orange
Red
Brown
Black
Green
Blue
230V
200V
170V
145V
120V
100V
N
Transformer
ROOM
Transformer
C1
230V
200V
170V
145V
120V
100V
N
Blue
Black
Actuator
230V~
Supply
230V~
N L
230V~
Clony s elektrickým ohřevem
ADCSE 400V3~
SIReB1
C2
Internal Motor
sensor protection
Yellow
Orange
Red
Brown
Black
Green
Blue
230V
200V
170V
145V
120V
100V
N
Transformer
ROOM
Transformer
C1
230V
200V
170V
145V
120V
100V
N
Blue
Black
Actuator
230V~
Black
Grey
Blue
Supply
230V~
N L
400V3~
68
230V~
Corinte ADCS
Schémata zapojení
Interní schéma zapojení
Clony s vodním ohřevem
ADCS W 230V~
SIReB1
C2
Internal Motor
sensor protection
Yellow
Orange
Red
Brown
Black
Green
Blue
230V
200V
170V
145V
120V
100V
N
Transformer
ROOM
Transformer
C1
230V
200V
170V
145V
120V
100V
N
Blue
Black
Actuator
230V~
Supply
230V~
N L
230V~
69
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement