Jacob Jensen Telephone 3
Telephone 3
Vejledning
Brukerveiledning
Gebruikshandleiding
User manual
Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation
Manual del usuario
Manuale d’istruzioni
JACOB JENSENTM Telephone 80
JACOB JENSENTM Telephone 1
JACOB JENSENTM Telephone 5
DK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Guarantee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
DK
Tillykke med din nye JACOB JENSENTM Telefon.
Telefonen er designet i Danmark af Jacob Jensen, hvis produkter har
vundet international anerkendelse for originalt, enkelt og klassisk
design. Jacob Jensen har modtaget mere end 100 priser fra hele
verden, og 19 af hans produkter indgår i Design Study Collection og
Design Collection på museum of Modern Art i New York.
JACOB JENSENTM Telefon 3 kan stå eller hænge og er udstyret med et
display, hvor man kan se det nummer, man ringer til. Telefonen er
derudover udstyret med 14 numres hukommelse, mikrofonafbryder i
håndsættet og indstillingsmulighed for høj eller lav ringestyrke.
Installation
Bordmodel
Telefonen leveres med en fod, der påsættes således:
1.Kanalerne i foden føres op i sporene forrest på basen og foden er
monteret, når der lyder et lille klik.
2.Sæt spiralledningen i stikket på basen og håndsættet.
3.Tilslut netledningen til basen og telefonstikket i væggen.
Vægmodel
Telefonen kan også monteres på væggen. Gør således:
1.Afmonter spiralledningen fra basen og telefonstikket fra væggen.
2.Tryk knappen, i det firkantede hul på basen ved siden af stikket til
spiralledningen, ind (med en kuglepen eller en finger) samtidigt
med at foden trækkes ud (væk fra basen).
3.Hæng telefonen op på de monterede vedlagte skruer (skabelon til
vægophæng findes på side 21).
4.Monter spiralledningen i basen og telefonstikket i væggen igen.
Telefonopkald
For at løfte håndsættet trykkes let på rørets øverste del med
pegefingeren, hvorefter røret løfter sig op i hånden.
1.Løft røret og afvent klartone.
2.Tast telefonnummeret.
3.Læg røret på, når samtalen er afsluttet.
Genopkald
Tryk på
, hvis det kaldte nummer skal ringes op igen. Det sidst
kaldte nummer ligger i hukommelsen, indtil et andet nummer tastes.
Genopkaldsfunktionen kan også benyttes, .
når der ringes via omstillingsanlæg
1.Løft røret.
2.Afvent klartone fra omstillingsanlægget.
3.Tast prefixet for bylinie.
4.Tryk på
5.Det sidst indtastede nummer ringes op automatisk.
Bemærk: Telefonnumre på mere end 32 cifre kan ikke gemmes.
Kvik- og Kortnumre
Telefonen har hukommelse for tre kviknumre og 10 kortnumre samt
et hukommelsesnummer af max. 20 cifres længde. Numrene lagres
således:
Kviknumre:
1.Løft håndsættet og afvent klartone.
2.Tryk på tasten
3.Tast det telefonnummer, du ønsker at gemme.
4.Tryk derefter på en af tasterne M1, M2 eller M3.
5.Læg røret på.
Kortnumre:
1.Løft håndsættet og afvent klartone.
2.Tryk på tasten
3.Tast det telefonnummer, du ønsker at gemme.
4.Tryk på tasten
5.Giv det lagrede telefonnummer en “adresse” i hukommelsen (en
af tasterne 0-9) og læg røret på.
GEM nummer
MEM+ tasten husker ét nummer - f.eks. et man bruger ofte.
Når man har ringet et nummer op, trykkes på tasten
og derefter
på MEM+. Herved bliver nummeret automatisk gemt i hukommelsen
til næste gang, man lagrer et nyt nummer.
Løft håndsættet, afvent klartone, tryk dernæst på MEM+ og det
lagrede nummer bliver ringet op.
Der kan indsættes pauser i de gemte numre. Det kan være
nødvendigt, hvis telefonlinien går over et omstillingsanlæg og der
skal bruges forvalg for at få en udgående linie. Pausen indsættes ved
at taste
, hvor pausen skal være (f.eks. 0
70226033).
Opringning med Kvik- og Kortnumre
Kviknumre:
Løft røret af, afvent klartone og tast M1, M2 eller M3.
Kortnumre:
Løft røret af, afvent klartone og tast
og den af nummertasterne
0-9, hvorunder det ønskede nummer er gemt.
Mikrofonafbryder (MUTE)
Når tasten mærket MUTE i håndsættet holdes inde, er mikrofonen
afbrudt. Mikrofonen tilsluttes igen, når tasten slippes.
Regulering af ringestyrke
Der kan vælges mellem "høj" og "lav" ringestyrke. Ringestyrken
reguleres ved at kontakten på undersiden af telefonens base skubbes
til den ønskede position.
Taletidsvisning
Når du foretager et opkald, viser telefonen, hvor lang tid opkaldet
har varet. Uret begynder at tælle, når du løfter røret.
Efter 59 minutter og 59 sekunder starter uret forfra. Uret slukker
automatisk, når du lægger røret på.
Brug af R-Tasten
R-tasten bruges ved omstilling af samtaler via omstillingsanlæg
(PABX) og ved visse af teleselskabernes særtjenester.
Rengøring
Rengør telefonen med en blød klud opvredet i sæbevand. Anvend
aldrig sprit eller lignende.
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
4.
*
#
Beskrivelse af telefonen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Højttaler på håndsæt
Afbryder og ophæng til håndsæt
Ophæng af håndsæt
Mikrofonafbryder (håndsæt - MUTE)
Mikrofon
Elektronisk ringer (undersiden)
Stik til telefonledning (undersiden)
Display
12 nummervalgstaster (primære)
8 funktionstaster (sekundære)
Regulering af ringestyrke (underside af base HI/LOW)
10.
11.
Telefonen har følgende funktionstaster
5.
Fig. 1.
*
# Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for
menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående ’overkrydsede
skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr.
Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og
elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan
afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne.
Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske
forvaltning.
- Bruges ved opkald af indkodede numre
- Kviknummer
- Kviknummer
- Kviknummer
- GEM nummer
- Bruges ved programmering af numre
- Tast til omstillingsanlæg (PABX)
- Genopkald af sidst indtastede nummer og pause-funktion
ved indtastning af numre i hukommelsen
- Tast til specialtjeneste
- Tast til specialtjeneste
- Mikrofonafbryder
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald
af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald.
Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at
mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med
bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge
mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af
affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
- Indholdet i denne manual kan ændres uden yderligere varsel.
- Producenten og leverandørerne kan ikke gøres ansvarlig overfor
dig eller nogen anden person for skader, udgifter, mistet
indtjening eller andre forhold, som skyldes brugen af dette
produkt.
Undertegnede Bell Xpress A/S erklærer herved, at følgende udstyr
(telefon, type TP-0062) overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
NO
Gratulerer med din nye JACOB JENSENTM Telefon.
Telefonen er designet i Danmark av Jacob Jensen, hvis produkter
har fått internasjonal anerkjennelse for originalt, stilrent og klassisk
design. Jacob Jensen har mottatt over 100 designpriser fra hele
verden, og 19 av hans produkter inngår Design Study Collection og
Design på Museum of Modern Art i New York.
JACOB JENSENTM Telefon 3 kan monteres stående eller hengende
på vegg. Den er utstyrt med et display slik at man kan se hvem
man ringer til. Telefonen er i tillegg utstyrt med minne for 14
telefonnumre, mikrofonbryter i håndsettet og mulighet for å velge
lav eller høy ringetone.
Installasjon
Bordmontering
Telefonen leveres med en fot, som monteres på denne måten:
1.Før kanalene på foten opp i sporene i forkant av baseenheten til
det høres et klikk.
2.Sett spiralkabelen i uttaket på telefonrøret.
3.Tilslutt nettkabelen mellom telefonen og vegguttaket.
Veggmontering
Telefonen kan også henges på veggen, da gjøres følgende:
1.Ta bort spiralledningen fra basen og vegguttaket.
2.Trykk inn knappen i det firkantede hullet på basen samtidig som
foten trekkes ut fra sporet.
3.Heng opp telefonen med de medfølgende skruene. Mal til
veggoppheng finnes på side 21.
4.Monter spiralledningen i basen og sett telefonledningen inn i
vegguttaket igjen.
Hvordan opprette en telefonsamtale
For å ta av røret trykker man lett på øverste del av det, deretter vil
røret løfte seg opp i hånden.
1.Løft røret og vent på summetone.
2.Tast inn ønsket telefonnummer.
3.Legg på røret når samtalen er avsluttet.
Repetisjon av sist slåtte nummer
Trykk på
for å ringe opp det sist oppringte telefonnummeret.
Det siste ringte telefonnummeret vil ligge i minnet inntil et annet
nummer tastes.
Repetisjon når det ringes via hussentral/PABX:
1.Løft av røret
2.Vent på summetone
3.Trykk prefix for å få bylinje
4.Trykk på
5.Det sist ringe telefonnummeret ringes opp
MERK: Telefonnumre på flere enn 32 siffer vil ikke lagres.
Kvik- og Kortnumre
Telefonen har minne for tre hurtigtaster og 10 kortnumre, samt en
ekstra hurtigtast på max. 20 siffers minne. Slik går man frem for å
lagre telefonnumre:
Hurtigtast:
1.Løft røret og vent på summetone.
2.Trykk på
3.Tast inn det ønskede telefonnummeret.
4.Trykk på en av tastene M1, M2 eller M3.
5.Legg på røret.
Kortnummer:
1.Løft røret og vent på summetone.
2.Trykk på
3.Tast inn det ønskede telefonnummeret.
4.Trykk på
5.Velg en av tastene 0-9
6.Legg på røret.
MEM+:
MEM+-tasten kan lagre et enkelt nummer, gjerne et som brukes
ofte. Når man har ringt et telefonnummer, trykker man på
og deretter på MEM+. Nummeret blir lagret i minnet på telefonen
inntil man lagrer et nytt telefonnummer. Løft av røret og vent
på summetone. Trykk deretter på MEM+ for å ringe det lagrede
telefonnummeret.
Det kan lagres pauser i de lagrede numrene. Det kan være
nødvendig dersom du for eksempel ringer via en telefonsentral
(PABX) der det skal brukes et forvalg for å få tilgang på utgående
linje. Pausen legges inn ved å taste
hvor pausen skal inntreffe
(for eksempel 0
70226033)
Å ringe ved hjelp av hurtigtast og kortnummer.
Hurtigtast:
Løft av og vent på summetone. Trykk deretter på M1, M2, eller M3.
Kortnummer:
Løft av røret og vent på summetone. Trykk deretter på
og den
av nummertastene 0-9 som det ønskede telefonnummer er lagret på.
Mikrofonbryter (Mute)
Når knappen på telefonrøret som er merket med MUTE holdes inne,
brytes mikrofonen slik at samtalepartner ikke vil kunne høre lyd. Når
knappen slippes vil mikrofonen være på igjen.
Ringestyrke:
Det kan velges høyt eller lavt volum på ringetonen. Volumet
reguleres ved å flytte bryteren som sitter på undersiden av telefonen
til den ønskede posisjonen.
Taletidsregistrering:
Når det ringes med telefonen, viser displayet i telefonen hvor lang
tid samtalen har vart. Tidsmålingen begynner når røret løftes av
og stoppes automatisk når det legges på. Etter 59 minutter og 59
sekunder i samtale begynner telleverket på nytt.
Bruk av R-tasten
R-tasten benyttes ved omstilling av samtaler via en telefonsentral
(PABX) og ved visse av telefonileverandørenes særtjenester.
Rengjøring
Telefonen kan rengjøres med en fuktig klut med mildt såpevann.
Bruk ikke sprit eller liknende!
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
4.
*
#
Beskrivelse av telefonen
1.
Høyttaler på håndsettet
2.
Gaffelbryter
3.
Oppheng til håndsett
4.
Mikrofonsperre (Mute)
5.
Mikrofon
6.
Høyttaler for ringetone
7.
Inngang for telefonledning
8.
Display
9.
12 nummervalgstaster (primære)
10.
8 funksjonstaster (sekundære)
11.
Regulering av ringevolum (undersiden av basen – HI/LOW)
10.
11.
5.
Fig. 1.
Avskaffing
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet
2002/96/EG om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste
electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet angir
rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.
Forhandleren vil informere deg om aktuelle måter å kvitte deg med
apparatet.
Telefonen har følgende funksjonstaster
- Brukes når et lagret kortnummer skal ringes opp
- Hurtigtast
- Hurtigtast
- Hurtigtast
- Lagre et nummer
- Brukes ved programmering av numre
- Tast beregnet på PABX telefonsentraler
- Repetisjon av sist slåtte nummer og pausefunksjon ved
lagring av telefonnumre i minnet
* - Tast for spesielle tjenester
# - Tast for spesielle tjenester
- Mikrofonbryter
- Innholdet i denne brukerveiledningen kan endres uten
forutgående varsel.
- Produsenten og leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for skader,
utgifter, tapt fortjeneste eller andre forhold som skyldes bruken av
dette produktet.
Undertegnede Bell Xpress AS, erklærer herved at følgende utstyr
(Telefon type TP-0062) overholder de vesentlige krav og øvrig relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
NL
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSENTM
Telefoon.
Deze telefoon is ontworpen in Denemarken door Jacob Jensen.
De ontwerpen van Jacob Jensen worden internationaal gewaardeerd
vanwege hun originele, eenvoudige en klassieke vormgeving. Jacob
Jensen heeft wereldwijd meer dan 100 designprijzen ontvangen en
verschillende creaties uit de studio's van Jacob Jensen Design zijn
opgenomen in de diverse collecties van het Museum of Modern Art
in New York.
De JACOB JENSENTM Telephone 3 is geschikt om aan te sluiten op het
openbare telefoonnetwerk en kan worden neergezet of gemonteerd
aan de wand. De telefoon toont het gekozen nummer op een display
en is uitgerust met een geheugen voor 14 nummers en een “mute”functie in de hoorn. Het belvolume van deze telefoon kan worden
ingesteld.
Installatie
Tafelstandaard
De telefoon is uitgerust met een standaard die u als volgt bevestigt:
1.Schuif de uitsparingen in de standaard en de corresponderende
geleiders aan de onderkant van het telefoontoestel in elkaar. De
standaard is goed bevestigd als u een klik hoort.
2.Schuif het contactpunt van het spiraalvormige snoer in de stekker
van de telefoon en de hoorn.
3.Verbind de telefoonlijn met het toestel en de wandcontactdoos.
Bevestiging aan de wand
Om de telefoon aan de wand te bevestigen, volgt u onderstaande
stappen:
1.Maak het spiraalvormige koord en de telefoonlijn los van het
toestel en de wandcontactdoos.
2.Druk met een vinger of een pen op de knop binnenin de vierkante
opening naast het contactpunt en verwijder tegelijkertijd de
standaard van het toestel.
3.Plaats de telefoon op de schroeven die al bevestigd zijn in de muur
(zie de werktekening afgebeeld op pagina 21).
4.Verband het spiraalvormig koord en de telefoonlijn opnieuw met
het toestel en de wandcontactdoos.
Gebruik van de telefoon
Om de hoorn van de telefoon op te nemen, drukt u licht op het
bovenste gedeelte van de hoorn met uw wijsvinger. De hoorn valt
dan vanzelf in uw hand.
1.Neem de hoorn van het toestel en wacht tot u de kiestoon hoort.
2.Toets het telefoonnummer in.
3.Plaats de hoorn terug op het toestel na beëindiging van het
telefoongesprek.
Herhalen van het laatstgekozen nummer
Als de lijn bezet is of u wilt het laatstgekozen nummer nog eens
kiezen, druk dan op de
, het nummer wordt dan automatisch
herhaald. Het laatstgekozen nummer blijft bewaard in het geheugen
van de telefoon totdat het toestel opnieuw wordt gebruikt.
De herkiesfunctie kan ook worden gebruikt .
in combinatie met een telefoon-centrale (PABX)
1.Neem de hoorn van het toestel.
2.Wacht op de kiestoon.
3.Kies het toegangsnummer voor een externe lijn.
4.Druk op de
5.Het laatstgekozen nummer wordt automatisch gekozen.
Let op: nummers die uit meer dan 32 cijfers bestaan, kunnen niet in
het geheugen worden opgeslagen.
“Snelkies” nummers
Deze telefoon heeft een geheugen voor drie nummers die met het
indrukken van één enkele toets kunnen worden gekozen. Verder
kunt u tien nummers programmeren die met het indrukken van
twee toetsen worden gekozen en één nummer van maximaal 20
cijfers. Om deze nummers te programmeren in het geheugen van de
telefoon, volgt u onderstaande stappen:
Nummers die met één enkele toets gekozen kunnen worden (M1,
M2, M3):
1.Neem de hoorn van het toestel en wacht op de kiestoon.
2.Druk op de
3.Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan.
4.Druk op één van de toetsen M1, M2 of M3.
5.Plaats de hoorn terug op het toestel.
Nummers die met twee toetsen gekozen kunnen worden:
1.Neem de hoorn van het toestel en wacht op de kiestoon.
2.Druk op de
3.Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan in het geheugen.
4.Druk op de
5.Druk op één van de cijfertoetsen (van 0-9) om het nummer een
geheugenplaats te geven.
6.Plaats de hoorn terug op het toestel.
Nummer bewaren
De MEM+ -toets dient om een nummer te bewaren dat vaak
gebruikt wordt. Nadat u het telefoonnummer heeft ingetoetst, drukt
u op de
en op MEM+ en het nummer wordt bewaard totdat
er een ander nummer wordt opgeslagen. Neem de hoorn van het
toestel, wacht op de kiestoon, druk op de MEM+ en het opgeslagen
nummer wordt automatisch gekozen.
Let op: Indien er getelefoneerd wordt via een telefooncentrale, kan
het nodig zijn om een pauze in te lassen tussen het toegangsnummer
en het telefoonnummer. Gebruik in dat geval de
om een pauze
in te voeren (bijvoorbeeld: 0
070226033).
Automatisch telefoneren
Eéntoets-nummers:
Neem de hoorn van het toestel, wacht op de kiestoon en druk op
M1, M2 of M3.
Tweetoets-nummers:
Neem de hoorn van het toestel, wacht op de kiestoon, druk op de
en op het nummer van de geheugenplaats (0–9).
Mute-functie
Als u op de “MUTE”-toets drukt en deze ingedrukt houdt, is de
microfoon van uw telefoon uitgeschakeld. Als u de toets weer
loslaat, is de microfoon weer in gebruik.
Belvolume
U kunt het belvolume van de telefoon op luid (HI) of zacht (LOW)
zetten. Schuif de schakelaar aan de achterkant van het toestel in de
gewenste positie.
Gespreksduur
Als u telefoneert wordt de gespreksduur getoond. De tijdmeting
begint zodra u de hoorn van het toestel neemt. Na 59 minuten en
59 seconden springt de klok op nul en begint opnieuw. De klok stopt
automatisch wanneer u de hoorn terugplaatst.
R
De “R”-toets wordt gebruikt voor het doorverbinden van een
gesprek bij gebruik van een telefooncentrale (PABX) en voor enkele
speciale diensten die het telefoonbedrijf aanbiedt.
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
4.
*
#
Beschrijving
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. Luidspreker op de hoorn
Schakelaar en houder voor de hoorn
Haak voor de hoorn
Microfoonschakelaar (Hoorn-MUTE)
Microfoon
Elektronische bel (achterzijde van het toestel)
Contactpunt voor telefoonsnoer
Display
12 nummertoetsen (primair)
8 functietoetsen (secundair)
Schakelaar om het belvolume te regelen (achterzijde van
het toestel)
10.
11.
Bijzondere kenmerken
5.
Fig. 1.
*
# Schoonmaken
Reinig de telefoon met een zachte doek. Gebruik geen agressieve
chemicaliën, oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen.
Afvoeren van afval
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese
richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige
terugneming en verwerking van oude apparaten. Vraag uw
speciaalzaak om actuele informatie over het afvoeren van afval.
- Keuze voor geprogrammeerde nummers
- Ééntoets-snelkies nummer
- Ééntoets-snelkies nummer
- Ééntoets-snelkies nummer
- Bewaren van een nummer
- Programmeren van nummers
- Voor telefooncentrale (PABX) en speciale diensten
- Herhalen van het laatst bewaarde nummer en pauzefunctie bij het opslaan van nummers in het geheugen.
- Toets voor speciale diensten
- Toets voor speciale diensten
- Schakelaar voor microfoon
- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht
worden gewijzigd.
- De producent en de leveranciers zijn niet aansprakelijk voor
schade, kosten, inkomstenderving of andere schade, die door het
gebruik van dit product zou kunnen ontstaan.
Hierbij verklaart Bell Xpress A/S dat het toestel (telefoon, type TP-0062)
in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
UK
Congratulations on the purchase of your new JACOB JENSENTM
Telephone.
The telephone is designed in Denmark by Jacob Jensen, whose
products have gained international recognition for their original,
simple and classic design. Jacob Jensen has received around 100
prizes from around the world and has 19 products included in The
Design Study Collection and The Design Collection of The Museum of
Modern Art in New York.
The JACOB JENSENTM Telephone 3 is suitable for connection to the
public network and can either stand or be mounted on the wall.
The telephone displays the number dialled and is equipped with a
memory for 14 numbers, mute function in the handset and high/low
ringing tone adjustment.
Installation
Table stand
The telephone is supplied with a table stand which you attach as the
following:
1.Slide the canals of the table stand into the tracks of the base. The
table stand is mounted when you hear a click.
2.Fit the modular contact of the coiled cord into the plug of the
telephone and handset.
3.Connect the telephone line cord to the base and to the wall outlet.
Wall mounting
The telephone can be mounted on the wall by doing the following:
1.Disconnect the coiled cord from the base and the line cord from
the wall outlet.
2.Push the button inside the square hole next to the modular jack
using a pen or a finger, and pull the bracket away from the base at
the same time.
3.Place the telephone on the screws already mounted on the wall
(use the template on page 21).
4.Reconnect the coiled cord and the telephone line cord to the base
and the wall outlet.
How to make a telephone call
To lift off the handset, gently press on the upper part of the handset
with your index finger and the handset falls into your hand.
1.Lift off the handset and wait for the dialling tone.
2.Dial the telephone number.
3.Put down the handset when the conversation is over.
Redial
If the number called is busy, or if you want to repeat the telephone
call press the
key and the number is dialled automatically. The
number will be stored until the next time a telephone call is made.
The redail function is also used for dialling .
through a switchboard (PABX)
1.Lift off the handset.
2.Wait for the dialling tone from the switchboard.
3.Enter the prefix for the cityline.
4.Press
5.The last number dialled is automatically called.
Notice: Numbers larger than 32 digits cannot be stored.
10
One and two-touch numbers
The telephone has a memory for three one-touch numbers, ten twotouch numbers and one number of max. 20 digits.
To store numbers into the memory, do as the following:
One-touch numbers:
1.Lift off the handset and wait for the dialling tone.
2.Press
3.Enter the telephone number you wish to store.
4.Press one of the keys M1, M2 or M3.
5.Hang up the handset.
Two-touch numbers:
1.Lift off the handset and wait for the dialling tone.
2.Press
3.Enter the telephone number you wish to store.
4.Press
5.Press 0-9 to select location.
6.Hang up the handset.
Save number
The MEM+ key is used for saving a number often used.
After dialling the number, press the
and the MEM+ key and the
number is saved until the next time a number is stored.
Lift off the handset, wait for the dialling tone, press the MEM+ key
and the number stored is automatically dialled.
Note: When dialling through a switchboard it might be necessary to
insert a pause between the prefix and the number called. Use the
key to insert a pause (e.g. 0
70226033).
Automatic dialling
One-touch numbers:
Lift off the handset, wait for the dialling tone and press M1, M2 or
M3.
Two-touch numbers:
Lift off the handset, wait for the dialling tone, press the
key and
the selected location 0-9.
Mute function
When the MUTE button in the handset is pressed and held down
the microphone is disconnected. When the button is released, the
microphone is active again.
Ringing tone
The ringing tone can be adjusted to “HI” or “LOW”. Slide the switch
at the rear side of the base into the desired position.
Talking timer
When you make a telephone call the telephone displays the duration
of the call. The timer starts counting when you pick up the handset.
After 59 minutes and 59 seconds the timer resets to zero and starts
again. The timer automatically stops when you put down the
handset.
R-key
The R-key is used for connecting a telephone call using a switchboard
(PABX) and for some special services offered by the telephone
company.
Cleaning
Clean the telephone by using a soft cloth. Do not use aggressive
chemicals, cleaning solvents or strong detergents.
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
4.
*
#
Description
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. Speaker on handset
Switch off and hanger for the handset
Hook for the handset
Microphone switch (Handset - MUTE)
Microphone
Electronic ringer (rear side of the base)
Plug for telephone cord
Display
12 numerical keys (primary)
8 functional keys (secondary)
HI/LOW ringing tone adjustment (rear side of the base)
10.
11.
Description of the functional keys
5.
Fig. 1.
*
# Disposal
This appliance is labelled in accordance with European directive
2002/96/EG concerning used electrical and electronic appliances
(waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of used
appliances as applicable throughout the EU. Please ask your dealer
about current means of disposal.
- For dialling stored numbers
- One-touch number
- One-touch number
- One-touch number
- Save number
- For storing numbers
- For switchboard (PABX) and special services
- Redial of last number saved and pause function
when storing numbers
- Key for special services
- Key for special services
- Microphone switch
- The contents of this manual are subject to change without notice.
- The manufacturer and its suppliers accept no liability whatsoever
for any damage, expense, loss of profits or any other damage
incurred as a result of using this product.
Hereby Bell Xpress A/S declares that this equiment (telephone, type
TP-0062) is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
11
DE
Gratulation zum Kauf Ihres neuen JACOB JENSENTM Telefons.
Das Telefon wurde in Dänemark von Jacob Jensen entworfen,
dessen Produkte mit ihrem originellen, einfachen und klassischen
Design Weltruf erlangt haben. Er erhielt über 100 internationale
Auszeichnungen, und 19 seiner Kreationen werden in der Design
Study Collection und der Design Collection des Museums of Modern
Art in New York ausgestellt.
Das JACOB JENSENTM Telephone 3 ist passend für den Anschluß an das
öffentliche Netz und kann entweder auf einem Tisch stehend oder
hängend an der Wand montiert werden. Das Telefon zeigt im Display
die gewählten Nummern und ist mit 14 Speicherplätzen, Haltetaste
im Hörerteil und hoch/tief Klingelzeichenfunktion ausgestattet.
Aufbauanleitung
Tischaufbau
Das Telefon ist mit einem Standfuß ausgestattet, den Sie wie folgt
installieren:
1.Schieben Sie die Führunsschlitze des Standfußes in die
Gegenstücke der Telefonunterseite. Der Standfuß ist fixiert, wenn
Sie ein Klicken hören.
2.Stecken Sie die Klinkenstecker des Spiralkabels in das Telefon und
das Hörerteil.
3.Verbinden Sie das Telefonkabel in das Telefon mit dem
Wandstecker.
Wandmontage
Das Telefon kann an der Wand wie folgt montiert werden:
1.Trennen Sie das Spiralkabel von dem Telefonbasisteil und das
Telefonkabel von dem Wandstecker.
2.Drücken Sie mit dem Finger oder einem Stift auf den Knopf in dem
viereckigen Loch in der Nähe der Steckerbuchse und ziehen Sie
gleichzeitig die Klammer weg, die das Basisteil am Standfuß hält.
3.Setzen Sie das Telefon auf die bereits an der Wand befestigten
Schrauben (Bohrschablone seite 21).
4.Verbinden Sie nun wieder das Spiralkabel und das Telefonkabel.
So wird das Telefon benutzt.
Um den Hörer abzuheben, tippen Sie auf die Höreroberseite sanft
mit dem Zeigefinger, so daß sich der Hörer direkt in Ihre Handfläche
hebt.
1.Nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.
2.Wählen Sie eine Telefonnummer.
3.Hörer nach Beendigung des Gesprächs wieder auflegen.
Wahlwiederholung
Wenn die angewählte Nummer besetzt ist, oder wenn Sie einen
Anruf wiederholen wollen, drücken Sie die
und die Nummer
wird automatisch gewählt. Die Nummer wird solange gespeichert bis
der nächste Anruf unter anderer Nummer erfolgt.
Die Wahlwiederholung kann auch beim Telefonieren .
über eine Telefonanlage genutzt werden
1.Nehmen Sie den Hörer ab.
2.Warten Sie auf den Wählton der Telefonanlage, wählen Sie dann
die Vorwahl der Gesellschaft.
3.Drücken Sie nun die
4.Die letzte gewählte Nummer wird automatisch wiedergewählt.
Hinweis: Nummern, die länger als 32 Stellen sind können nicht
gespeichert werden.
12
Festspeichertasten und Kurzwahlziele
Das Telefon hat eine Speicherkapazität für drei Festspeichertasten,
10 Nummern für Kurzwahlziele und eine nummer bis maximal 20
Stellen. Um die Nummern zu speichern, führen Sie folgende Schritte
durch:
Festspeichertasten:
1.Heben Sie den Hörer ab und warten Sie auf den Wählton.
2.Drücken Sie die
einmal.
3.Geben Sie die zu speichernde Nummer über die Tastatur ein.
4.Drücken Sie nun eine der drei Tasten M1, M2 oder M3.
5.Hörer wieder auflegen.
Kurzwahlziele:
1.Nehmen Sie den Hörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
2.Drücken Sie die
einmal.
3.Geben Sie die zu speichernde Telefonnummer ein.
4.Nocheinmal die
drücken.
5.Drücken Sie die Zahlen 0-9 für die Speicherplätze.
6.Hörer wieder auflegen.
Nummern sichern
Die MEM+ wird zum Abspeichern einer häufig gewählten Nummer
benutzt.
Nach dem Wählen dieser Nummer über die Tastatur drücken Sie die
und danach die MEM+, und diese Nummer wird bis zum neuen
Überschreiben gespeichert.
Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die MEM+, dann wird die
vorher gespeicherte Nummer gewählt.
Achtung: Wenn Sie innerhalb einer Telefonanlage telefonieren,
kann es nötig sein, daß Sie eine Pause zwischen Vornummer und
die jeweilige Rufnummer setzen müssen. Nutzten Sie für diese
Programmierung der Pause die
(z. B. 0
70226033).
Automatisches Wählen
Mit Speichertasten:
Heben Sie den Hörer ab, warten Sie auf den Wählton und drücken
Sie auf M1, M2 oder M3.
Per Kurzwahl:
Nehmen Sie den Hörer ab, warten Sie auf den Wählton, drücken Sie
die
und die gewünschte Kurzwahlnummer.
Haltefunktion (Mute)
Wenn der MUTE Knopf im Hörerteil gedrückt und festgehalten wird
ist das Mikrophon ausgeschaltet. Wenn der Knopf losgelassen wird,
ist das Mikrophon wieder aktiv.
Klingelton
Der Klingelton kann hoch oder tief eingestellt werden, in dem der
Schalter and der Rückseite des Basisteils entweder auf HI oder LOW
gestellt wird.
Gesprächstimer
Wenn Sie einen Anruf tätigen, erscheint im Display die
Gesprächsdauer. Der Timer startet mit der Aufnahme des Hörers.
Nach 59 Minuten und 59 Sekunden stellt sich der Timer wieder
auf Null und beginnt erneut. Der Timer stellt sich automatisch bei
Auflegen des Hörers aus.
R-Taste
Die R-Taste wird benutzt, um einen Telefonanruf weiter zu
verbinden innerhalb einer Telefonanlage und außerdem für einige
Spezialdienste der Telefongesellschaften.
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
4.
*
#
Beschreibung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Lautsprecher im Hörerteil
Trennschalter und Aufhängung des Hörers
Aufhängungshaken im Hörer
Haltefunktion (MUTE)
Mikrophon
Elektrische Klingel auf der Telefonrückseite
Stecker für Telefonkabel
Display
12 Nummerntasten
10 Funktionstasten (0-9)
Hoch/Tief Klingeltonschalter auf der Telefonrückseite
10.
11.
Funktionen
5.
Fig. 1.
*
# Reinigung
Reinigen Sie Ihr Telefon mit einem weichen Tuch. Benutzen
Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder
Verdünnungsmittel.
- Kurzwahlfunktionstaste
- Speichertaste
- Speichertaste
- Speichertaste
- Taste zur Speichereingabe
- Sicherung einer Speichernummer
- R-Taste für Telefonanlagen und Telefondienste
- Wahlwiederholung und Pausentaste beim
Nummernspeichern
- Taste für Spezialdienste
- Taste für Spezialdienste
- Mikrophonschalter
- Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann jederzeit ohne
Voranmeldung geändert werden.
- Der Hersteller und seine Unterlieferanten lehnen jede Haftung ab
für jeden Schaden der durch den Gebrauch des Gerätes entstehen
könnte.
Entsorgung
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen
für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte
vor. Über aktuelle Entsorgungswege bitte beim Fachhändler
informieren.
Hiermit erklärt Bell Xpress A/S, daß sich dieses Gerät (Telefon Type TP0062) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und
den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
13
FR
Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition de ce nouveau
téléphone de JACOB JENSENTM.
Ce téléphone créé par Jacob Jensen, le célèbre designer danois,
son travail reconnu dans le monde entier par son design discret et
classique. Jacob Jensen a été récompensé par plus d’une centaine de
distinctions internationales et plus de dix-neuf de ses oeuvres sont
exposés au musée of Modern Art à New York.
Le téléphone de JACOB JENSENTM peut être connecté au réseau
publique. Il peut être posé sur une table ou fixé au mur. Le numéro
composé est indiqué sur l’affichage digital et le Telephone 3 est aussi
équipé d’une mémoire pour 14 numéros, fonction “silence” sur le
récepteur et sonnerie réglable “haut” ou “bas”.
Installation
Sur la table
Ce téléphone a un socle ajusté comme suit:
1.Glissez les canaux du socle dans la voie du système de base.
Le socle est fixé quand un “clic“ est attendu.
2.Insérez la fiche du fil enroulé au récepteur et au système de base.
3.Branchez le fil du téléphone au système de base et au réseau
téléphonique.
Fixation murale
Ce téléphone peut être fixé au mur comme suit:
1.Débranchez le fil enroulé du système de base ainsi que le fil du
téléphone du réseau téléphonique.
2.Poussez le bouton noir à côté la fiche du système de base soit avec
un stylo ou un doigt. En appuyant sur le bouton noir, enlevez le
socle en même temps.
3.Placez le téléphone sur les vis fixées au mur (utilisez le modèle fait
pour cet effet à la page 21).
4.Branchez le fil enroulé au système de base et le fil du téléphone au
réseau téléphonique.
Comment passer un coup de téléphone
Pour décrocher, appuyez sur la partie supérieure du récepteur et il
sera dès lors prêt à l’emploi.
1.Décrochez et attendez la tonalité.
2.Composez le numéro désiré.
3.Raccrochez quand la conversation est terminée.
Bis
Si votre correspondant ne répond pas ou si sa ligne est occupée,
vous pouvez le rappeler sans recomposer son numéro en appuyant
sur la touche
. Le numéro est mis en mémoire jusqu’à ce qu’un
nouveau numéro soit composé.
La fonction “Bis” sert aussi à passer un coup .
de téléphone par une centrale téléphonique privée
1.Décrochez.
2.Attendez la tonalité depuis la centrale téléphonique privée.
3.Composez le préfixe pour obtenir la ligne téléphonique.
4.Appuyez sur la touche
5.Le dernier numéro est alors recomposé automatiquement.
Notice: Des numéros de plus de 32 chiffres ne peuvent être
mémorisés.
Touche à mémoire “une fois” et “deux fois”
Le téléphone a une mémoire de trois touches à mémoire “une fois “ (M1, M2, M3), dix touches à mémoire “deux fois” (0-9) et
pour un numéro de max. 20 chiffres (MEM+).
14
Pour mettre les numéros en mémoire faites comme suit:
Touche à mémoire “une fois” (M1, M2, M3):
1.Décrochez et attendez la tonalité.
2.Appuyez une fois sur la touche
3.Composez le numéro que vous désirez mémoriser.
4.Appuyez sur une des touches M1, M2 ou M3.
5.Raccrochez.
Touche à mémoire “deux fois”:
1.Décrochez et attendez la tonalité.
2.Appuyez une fois sur la touche
3.Composez le numéro que vous désirez mémoriser.
4.Appuyez une fois sur la touche
5.Appuyez sur une des touches numériques (0 – 9) pour sélectionner
la position mémoire.
6.Raccrochez.
Mise en mémoire d’un seul numéro en usage fréquent
La touche MEM+ sert à mémoriser un seul numéro qui est en usage
fréquent.
Après avoir composé le numéro désiré, appuyez sur la touche
et
la MEM+, et le numéro est mis en mémoire jusqu’à ce qu’un nouveau
numéro soit mis en mémoire.
Décrochez, attendez la tonalité, appuyez sur la touche MEM+ et le
numéro mis en mémoire est alors recomposé automatiquement.
Notice: Quand l’appel est passé par une centrale téléphonique
privée, il faut peut être insérer une pause entre le préfixe et le
numéro composé. Pour insérer une pause appuyez sur la touche (par exemple 0
70226033).
Composer automatiquement
Touche à mémoire “une fois”(M1, M2, M3):
Décrochez, attendez la tonalité et appuyez sur M1, M2 ou M3.
Touche à mémoire “deux fois“ (0-9):
Décrochez, attendez la tonalité, appuyez sur la touche
et
sélectionnez une des positions mémoire (0-9).
Touche “silence” (MUTE)
Quand la touche MUTE (silence) sur le récepteur est enclenchée
le microphone est désactivé. Quand la touche est déclenchée le
microphone est activé.
Sonnerie
La sonnerie peut être réglée “haut” ou “bas”. Glissez le bouton au
dos du système de base à la position désirée.
Temps de communication
Lorsque vous passez un appel téléphonique, l'écran affiche la durée
de votre communication. Le minuteur commence à compter le temps
à partir du moment ou vous décrochez le combiné. Après 59 minutes
et 59 secondes, le minuteur se remet à zéro et recommence le
comptage. Le minuteur s'arrête automatiquement
quand vous reposez le combiné.
R
La touche R sert à passer un coup de téléphone par une centrale
téléphonique et pour d’autres services offers par la société
téléphonique.
Nettoyage
Nettoyez le téléphone à l’aide d’un chiffon mou. N’utilisez pas des
produits chimiques ou détergents forts.
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
4.
*
#
10.
Description
1.
2.
3.
4.
Écouteur
Pour raccrocher la ligne et le récepteur
Crochet pour le récepteur
Touche pour le microphone (sur le récepteur – touche
silence, MUTE)
Microphone
Sonnerie
Fiche pour le fil du téléphone
Affichage
12 touches numériques
8 touches fonctionnelles
Réglage de tonalité “haut” ou “bas” (au dos du système de
base, HI/LOW)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
Caractéristiques des touches fonctionnelles
5.
Fig. 1.
*
# Mise au rebut
Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2002/96/EG
relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste
electrical and electronic equipment - WEEE). La directive définit le
cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés
applicables dans les pays de la CE. Pour connaître les circuits actuels
de mise au rebut, veuillez consulter votre revendeur.
- pour un appel à partir d’un numéro en mémoire
- Touche à mémoire “une fois”
- Touche à mémoire “une fois”
- Touche à mémoire “une fois”
- Touche à mémoire pour un seul numéro
- Touche à mémoire “deux fois”
- Appel passé par une centrale téléphonique
- Rappel du dernier numéro et la fonction pause pendant la
mise en mémoire
- Touche pour des services spéciaux
- Touche pour des services spéciaux
- Touche “silence” pour le microphone
- Le contenu de ce mode d’emploi est susceptible de modifications
sans avis préalable.
- Le fabricant et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité
envers vous ou toute tierce personne pour tout dommage, pertes
de bénéfices ou toute autre revendication résultant de l’utilisation
de ce produit.
Par la présente Bell Xpress A/S déclare que l’appareil (téléphone,
type TP-0062)est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directve 1999/5/CE.
15
ES
Felicidades por su nuevo teléfono de JACOB JENSENTM.
Este teléfono ha sido diseñado en Dinamarca por Jacob Jensen, cuyos
productos han obtenido un reconocimiento internacional por su
diseño original, sencillo y clásico. Jacob Jensen ha recibido más de
100 premios en todo el mundo, y 19 de sus productos están incluidos
en la Design Study Collection y la Design Collection del Museo de
Arte Moderno de Nueva York.
El JACOB JENSENTM Telephone 3 puede utilizarse como modelo de
mesa o de pared y está provisto de una pantalla en la que se puede
ver el número al que se llama. Tiene, además, una memoria de 14
números, interruptor del micrófono en el auricular y posibilidad de
ajustar el volumen del timbre.
Instalación
Montaje de sobremesa
El teléfono se suministra con un pie que debe montarse de la
siguiente manera:
1.Monte el pie de la base deslizando los rieles hacia arriba en las
muescas previstas a tal efecto. El pie estaza montado cuando Ud.
oiga un clic.
2.Introduzca el cable rizado en la toma del auricular y en la de la
base.
3.Conecte el cable del teléfono a la parte delantera de la base y a la
roseta de la pared.
Montaje en la pared
El teléfono también puede montarse en la pared. Para hacerlo, siga
las siguientes instrucciones:
1.Desconecte de la base el cable rizado.
2.Apriete (con un bolígrafo o con el dedo) el botón situado en el
orificio cuadrado de la base al lado de la clavija para el cable
rizado, al mismo tiempo que extrae el pie (de la base).
3.Cuelgue el teléfono de los tornillos que se incluyen montados (al
final de las instrucciones de uso encontrará una ilustración para el
montaje en la pared Pagina 21).
4.Vuelva a conectar a la base el cable rizado.
Llamadas telefónicas
Como hacer una llamada de teléfono.
Para coger el auricular, presione suavemente en la parte superior del
mismo con su dedo indice y el auricular caera en su mano.
1.Levante el auricular y espere la señal de tono.
2.Marque el número de teléfono.
3.Una vez finalizada la llamada, coloque el auricular de modo que
se fije al soporte, después de lo cual se quedará colocado de forma
automática.
Rellamada
Pulse la tecla
si desea volver a llamar al mismo número.
El último número al que se ha llamado se queda en la memoria hasta
que se marca otro número.
La función de rellamada también puede utilizarse .
cuando se llama a través de una centralita
1.Levante el auricular.
2.Espere la señal de marcado de la centralita.
3.Marque el prefijo para la línea exterior.
4.Pulse la tecla
5.Se llama de forma automática al último número marcado.
Importante: Los números de teléfono de más de 32 cifras no se
graban.
16
Marcación rápida y marcación abreviada
El teléfono tiene memoria para la marcación rápida de tres números
y la marcación abreviada de 10, además de un número de memoria
de un máximo de 20 cifras. Los números se memorizan de la
siguiente forma:
Marcación rápida:
1.Levante el auricular y espere la señal de marcado.
2.Pulse la tecla
3.Marque el número de teléfono que desee memorizar.
4.Pulse después una de las teclas M1, M2 o M3.
5.Cuelgue el auricular.
Marcación abreviada:
1.Levante el auricular y espere la señal de marcado.
2.Pulse la tecla
3.Marque el número de teléfono que desee memorizar.
4.Pulse la tecla
5.Dé una "dirección" al número de teléfono memorizado en las memorias (una de las teclas 0-9)
6.Cuelgue el auricular.
Número de memoria.
La tecla MEM+ recuerda un número (p. ej., uno que se utilice con
frecuencia).
Si después de llamar a un número pulsa la tecla
y la MEM+,
se grabará el número de forma automática en la memoria hasta la
próxima vez que se memorice un número nuevo.
Levante el auricular, espere la señal de marcado, pulse a continuación
MEM+ y se llamará al número memorizado.
Se pueden insertar pausas en los números grabados, algo que puede
ser necesario si la línea telefónica pasa por una centralita y se tienen
que utilizar pausas para acceder a una línea exterior. Las pausas se
insertan pulsando
cuando deba hacerse la pausa (p. ej. 0
70226033).
Llamadas mediante marcación rápida y abreviada
Marcación rápida:
Levante el auricular, espere la señal de marcado y pulse M1, M2 o
M3.
Marcación abreviada:
Levante el auricular, espere la señal de marcado y pulse
y la tecla
0-9 en la que esté memorizado el número deseado.
Interruptor del micrófono (MUTE)
Cuando se mantiene presionada la tecla MUTE del auricular, se
desconecta el micrófono, y se vuelve a conectar al soltar la tecla.
Ajuste del volumen del timbre
Se puede elegir entre un volumen "alto" o "bajo". El volumen del
timbre se regula empujando el interruptor de la parte inferior de la
base del teléfono hasta la posición deseada.
Cronómetro de conversación
Cuando realiza una llamada de teléfono, el teléfono muestra la
duración de la llamada. El cronómetro comienza a contar cuando
levanta el auricular. Después de 59 minutos y 59 segundos el
cronómetro vuelve a cero y comienza de nuevo. El cronómetro se
detiene de forma automática cuando cuelga el auricular.
Uso de la tecla R
La tecla R se utiliza en el redireccionamiento de conversaciones
telefónicas vía centralita (PABX) o para determinados servicios
especiales de compañías telefónicas.
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
4.
*
#
Descripción del teléfono
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Altavoz del auricular
Interruptor y soporte para el auricular
Soporte del auricular
Interruptor del micrófono (auricular - MUTE)
Micrófono
Timbre electrónico (cara inferior)
Toma para el cable del teléfono (cara inferior)
Pantalla
12 teclas de elección de números (primarias)
8 teclas de función (secundarias)
Ajuste del volumen del timbre (cara inferior HI/LOW)
10.
11.
Funciones
El teléfono tiene las siguientes teclas de función:
5.
Fig. 1.
*
# Limpieza
Limpie el teléfono con un paño suave humedecido en agua jabonosa.
No utilice nunca alcohol ni similares.
Consejos para la eliminación de embalajes y el desguace de aparatos
usados
Este aparato cumple con la Directiva europea 2002/96/EG sobre
aparatos eléctricos y electrónicos identificada como (waste electrical
and electronic equipment - WEEE). La directiva proporciona el
marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la
retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos
y electrónicos. Solicite una información detallada sobre las vías
actuales para la eliminación de los embalajes y el desguace de
aparatos usados a su distribuidor.
- se utiliza al llamar a números registrados
- marcación rápida
- marcación rápida
- marcación rápida
- número de memoria
- se utiliza al programar los números
- tecla para centralitas (PABX)
- rellamada al último número marcado y función de pausa
al introducir los números en las memorias
- tecla para servicios especiales
- tecla para servicios especiales
- interruptor del micrófono
- Los contenidos de este manual están sujetos a cambios sin aviso
previo.
- Los fabricantes y sus suministradores no aceptan responsabilidad
alguna por daños, gastos, pérdidas de ganancia o cualquier otro
daño producido a causa del uso de este producto.
Por medio de la presente Bell Xpress a/s declara que el (teléfono tipo
TP-0062) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
17
IT
Congratulazioni per aver acquistato un prodotto JACOB JENSENTM.
Questo telefono è stato disegnato in Danimarca da Jacob Jensen,
i cui prodotti hanno raggiunto fama internazionale per la loro
originalità e il loro design classico e lineare. Jacob Jensen ha ricevuto
circa 100 premi in tutto il mondo e 19 suoi prodotti sono inclusi nella
collezione permanente del Design Study Collection e del Design
Collection del Museo di Arte Moderna di New York.
Il telefono di JACOB JENSENTM è predisposto per essere collegato
alla rete pubblica e può essere anche montato a muro. Il telefono
mostra il numero chiamato, può contenere 14 numeri in memoria, è
dotato di funzione mute sulla cornetta, e di volume della suoneria
regolabile.
Installazione
Supporto da tavolo
Il telefono è dotato di un supporto da montare come segue:
1.Fate scivolare le scanalature della base dell’apparecchio nelle
tracce corrispondenti situate nel supporto. L’apparecchio è
montato sul supporto quando si sente un click.
2.Inserite lo spinotto che si trova all’estremità del filo a spirale nella
spina della cornetta.
3.Collegate la linea telefonica all’attacco predisposto sul muro.
A parete
1.Scollegate il filo a spirale del telefono dalla cornetta.
2.Premere il bottone che si trova sotto l’apparecchio usando una
penna o un dito e staccare il supporto da tavolo.
Tirate il filo del telefono verso il baso attraverso le scanalature per
far sì che si liberi e che possa essere connesso alla presa telefonica
predisposta sul muro.
3.Riconnettete quindi la linea telefonica.
4.Posizionate il telefono sulle viti già montate sul muro (vedi le
illustrazioni a pag. 21).
Come effettuare una chiamata
Per sollevare la cornetta premete leggermente con l’indice la parte
superiore della cornetta.
1.Attendete il segnale di linea libera e componete il numero.
2.Alla fine della conversazione riponete la cornetta.
Riselezione numero
Per la rielezione automatica di un numero, premete il tasto
il numero viene memorizzato fino alla chiamata successiva.
;
La funzione di rielezione automatica si può usare anche attraverso
un centralino (PABX)
1.Sollevate la cornettaa.
2.Aspettate il segnale di libero dal centralino.
3.Inserite il prefisso (del centralino) per la linea esterna.
4.Premete
5.L’ultimo numero viene composto automaticamente.
Nota: non possono essere memorizzati numeri con più di 32 cifre.
Chiamata rapida
Il telefono può memorizzare 3 numeri a chiamata rapida
one-touch (con una cifra/tasto), 10 numeri a chiamata rapida con due
tasti/cifre, e un numero di massimo 20 cifre.
18
Per inserire i numeri in memoria, eseguite le seguenti istruzioni:
Numeri con un tasto:
1.Sollevate la cornetta e aspettate il segnale di libero.
2.Premete
.
3.Componete il numero che volete memorizzare.
4.Premete i tasti M1, M2 O M3.
5.Riponete la cornetta.
Numeri con due tasti:
1.Sollevate la cornetta e aspettate il segnale di libero.
2.Premete
.
3. Componete il numero che volete memorizzare.
4.Premete
.
5.Premete 0-9 per selezionare la posizione.
6. Riponete la cornetta.
Salvare un numero
Il tasto MEM+ serve a salvare in memoria un numero usato di
frequente.
Dopo aver composto il numero premete il tasto
e il tasto
MEM+; il numero rimane in memoria fino a che non si memorizza
un altro numero. Sollevate la cornetta e aspettate il segnale di
libero, premete MEM+ e il numero memorizzato verrà composto
automaticamente.
Nota: se si è collegati ad un centralino, potrebbe essere necessario
inserire una pausa tra il prefisso per la linea esterna e il numero
chiamato. Usate il tasto
per inserire la pausa. (e.g. 0
70226033).
Composizione automatica del numero
Numeri con un tasto:
Sollevate la cornetta , aspettate il segnale di libero e premete M1,
M2 o M3.
Numeri con due tasti:
Sollevate la cornetta , aspettate il segnale di libero; premete il tasto
e la posizione 0-9.
Funzione mute
Per escludere il microfono durante una conversazione, tenete
premuto il tasto MUTE sulla cornetta; quando lo rilasciate il
micorofono si riattiva.
Volume suonera
Per aumentare o abbassare il volume della suoneria, posizionate il
cursore della base nella posizione desiderata.
Timer chiamata
Durante una conversazione, il display mostra la durata della
conversazione. Il timer si avvia quando sollevate la cornetta; dopo
59 minuti e 59 secondi il timer si azzera e riparte. Il timer si arresta
automaticamente quando riponete la cornetta.
Tasto R
Utilizzare questo tasto per collegarsi quando si usa un centralino
(PABX) e per alcuni servizi speciali offerti dalle compagnie
telefoniche.
Pulizia
Usate un panno morbido e asciutto non usate detergenti aggressivi,
chimici o solventi.
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
4.
*
#
Descrizione apparecchio
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. Speaker cornetta
Appoggio cornetta per segnale libero/occupato
Aggancio cornetta
Switch microfono (muto o attivo)
Microfono
Campanello elettronico (sul retro)
Plug per cavo telefonico (sul retro)
Display
Tasti numerici (12)
Tasti funzioni (8)
Regolazione tono alto/basso (sul retro)
10.
11.
Descrizione tasti funzioni
5.
Fig. 1.
*
# Smaltimento
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva
europea 2002/96/EG in materia di apparecchi elettrici ed elettronici
(waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva
definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi
dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea. Informarsi
presso il proprio rivenditore sulle attuali vie di smaltimento.
- Per chiamare numeri memorizzati
- Numero con un tasto
- Numero con un tasto
- Numero con un tasto
- Salvare numero
- Memorizzare numeri
- Per centralino o servizi speciali
- Richiama l’ultimo numero / funzione pausa
Quando si memorizza un numero
- Tasto per servizi speciali
- Tasto per servizi speciali
- Tasto attivazione/muto microfono
- Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza
preavviso.
- Il produttore e i fornitori non accettano responsabilità per
eventuali danni, spese o perdita di profitto dovute all’uso di
questo apparecchio.
La qui presente Bell Xpress A/S dichiara che questo apparecchio
(telefono tipo TP-0062) è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre
disposizioni della Direttiva 1999/5/EC.
19
Assembling the table stand and telephone cords
Slide the canals of the table
stand into the tracks of the
base. The table stand is
mounted when you hear a
click.
Fit the modular contact of the
coiled cord into the plug of
the telephone.
Fit the modular contact of the
coiled cord into the plug of
the handset.
Connect the line cord to the
base and to the telephone
wall outlet.
Disassembling the table stand
20
Disconnect the coiled cord
and the line cord from the
base. Push the button inside
the square hole next to the
modular jack using a pen or
a finger, and pull the bracket
away from the base at the
same time.
This is your guarantee of an authentic JACOB JENSENTM Telephone.
The individual number below matches the one on your telephone.
Individual No.:
......................................................................
Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................
......................................................................
Bought from: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................
......................................................................
Date of purchase: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEMPLATE FOR WALL MOUNTING
For wall mounting please use the screws enclosed.
Mount the screws according to the distance shown in fig. 2 below.
(6 mm drill for plugs).
IMT3EU.29042008
Fig. 2.
21
JACOB JENSENTM Doorbell USB
JACOB JENSENTM Doorbell
JACOB JENSENTM One-Slot Toaster
JACOB JENSENTM Flatbed Toaster
Product by: Bell Xpress A/S, Denmark · www.bellxpress.dk
www.jacobjensen.com
Generation to generation...
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement