obi335tu
򔻐򗗠򙳰
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı
Kılavuzu
򔻐򗗠򙳰
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı
Kılavuzu
Not: Bu bilgileri ve desteklediği ürünü kullanmadan önce Ek D, “Service and Support”, Ek E, “IBM Statement of Limited
Warranty - Z125-4753-0804/2004” ve Ek G, “Notices” altındaki bilgileri okuduğunuzdan emin olun.
Birinci Basım (Mart 2005)
© Copyright International Business Machines Corporation 2005. Her hakkı saklıdır.
İçindekiler
Güvenlik: Önce Bunu Okuyun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Genel Güvenlik Yönergeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Hizmet . . . . . . . . . .
Güç Kabloları ve Güç Bağdaştırıcıları .
Uzatma Kabloları ve İlgili Aygıtlar . .
Fişler ve Prizler . . . . . . .
Piller . . . . . . . . . .
Isı ve Ürünün Havalandırılması . .
CD ve DVD Sürücüsü Güvenliği . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. vii
. vii
. vii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
Bu Kitap Hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Ürününüzün Kaydedilmesi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. xi
Bölüm 1. Giriş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Ürün Tanımı . . . . . . .
Yazılım Tanımı . . . . . .
Kuruluş Gereksinimleri . . . .
Başlamadan Önce. . . . . .
Kullanım Yönergeleri . . .
Sürücü Denetimleri ve Bağlaçları
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
1-3
Bölüm 2. Kuruluş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Sürücünün Kurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Adım 1. Bilgisayarın Açılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Adım 2. Sürücünün paketinin açılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Adım 3. Yapılandırma atlama kablolarının ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Adım 4. Sürücünün bölmeye takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Adım 5. Kabloların sürücüye takılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Adım 6. Donanım kuruluşunun tamamlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Adım 7. Yazılımın kurulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Adım 8. Sisteminizin CD Kayıttan Çalma Özelliği İçin Ayarlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Sürücünün Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Kaydedilebilir Ortamın Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Tek ve Çift Yüzlü DVD-RAM Ortamının Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Diskin Kartuştan Çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
CD-R ve CD-RW Disklerinin Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Sürücülerin CD’lerle ve DVD’lerle Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Dikey Olarak Takılmış Bir Sürücüye Disk Yerleştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Diskin El İle Çıkarılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
DVD Player Yazılımının Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Yazılımı Kullanmadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
DVD Player’ın Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
DVD Bölge Kodunun Değiştirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
IBM Drive Letter Access (DLA) Yazılımının Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
RecordNow Yazılımının Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
RecordNow Projeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Önyüklenebilir Bir CD ya da DVD’nin Oluşturulması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
CD ve DVD Görüntüleri Hakkında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Intervideo WinDVD Creator Olanağının Kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Sürücüye Bakım Yapılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Disklerin Kullanılması ve Bakımının Yapılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Sürücünün dikkatli kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
© Copyright IBM Corp. 2005
iii
Ek A. Ürün Belirtimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
Ek B. Sorun Çözme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
Ek C. Aygıt Sürücüsü Yapılandırma Ayarlarının Uyarlanması . . . . . . . . . . . . C-1
Windows Me için DMA’nın Etkinleştirilmesi . . . .
Windows 2000 Professional için DMA’nın Etkinleştirilmesi
Windows XP için DMA’nın Etkinleştirilmesi . . . .
Dijital Ses Çıkışının Etkinleştirilmesi . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
C-1
C-1
C-1
C-2
Ek D. Service and Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-1
Online technical support .
Telephone technical support
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. D-1
. D-1
Ek E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-0804/2004 . . . . . . . . . . . E-1
Part 1 - General Terms . . .
Part 2 - Country-unique Terms .
Part 3 - Warranty Information .
Warranty Period . . . .
Types of Warranty Service
Worldwide telephone list .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. E-1
. E-3
. E-12
. E-12
. E-12
. E-13
Ek F. Guarantee supplement for Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F-1
Ek G. Notices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G-1
Trademarks . . . . . . . . . . . . . . .
Electronic emissions notices . . . . . . . . . .
Federal Communications Commission (FCC) statement .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. G-1
. G-2
. G-2
Ek H. Servis İstasyonları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H-1
Ek I. Ek Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-1
Ek J. Garanti Belgesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J-1
iv
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Güvenlik: Önce Bunu Okuyun
Bu ürünü kurmadan Önce Güvenlik Bilgileri’ni okuyun.
Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.
Pred instalací tohoto produktu si prectete prírucku bezpecnostních instrukcí.
Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.
Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d’installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.
Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.
Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.
Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.
Antes de instalar este producto lea la información de seguridad.
© Copyright IBM Corp. 2005
v
Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.
vi
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Genel Güvenlik Yönergeleri
Yaralanma ya da maddi zarar riskini azaltmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.
Hizmet
IBM HelpCenter tarafından belirtilmedikçe, bir ürünün bakımını kendiniz yapmayı denemeyin. Yalnızca, ürününüzü
onarmak için onay almış bir IBM yetkili hizmet sağlayıcısı kullanın.
Not: Ürünün bazı parçaları için model büyütme ya da değiştirme işlemleri yapılabilir. Bu parçalar CRU’lar (Müşteri
Tarafından Değiştirilebilir Birimler) olarak adlandırılır. IBM, CRU’ları açık bir şekilde tanımlar ve müşterilerin bu tip
parçaları değiştirmesinin uygun olduğu durumlarla ilgili yönergelerin yer aldığı çeşitli belgeler sağlar. Bu tür
değiştirme işlemlerini gerçekleştirirken tüm yönergelere dikkatle uymanız gerekir. Değiştirme işlemini
gerçekleştirmeden önce, her zaman, gücün kapalı olduğundan ve ürünün tüm güç kaynaklarıyla bağlantısının
kesildiğinden emin olun. Başka sorunuz ya da endişeniz varsa, IBM HelpCenter ile iletişim kurun.
Güç Kabloları ve Güç Bağdaştırıcıları
Yalnızca ürün üreticisi tarafından sağlanan güç kablolarını ve güç bağdaştırıcılarını kullanın.
Bir güç kablosunu hiçbir zaman, bir güç bağdaştırıcısının ya da başka bir nesnenin etrafına dolamayın. Bu şekilde
dolanması, kablonun aşınmasına, kırılmasına ya da kıvrılmasına yol açacak bir şekilde kabloyu gerebilir. Bu durum bir
güvenlik tehlikesi yaratır.
Kabloları her zaman, üzerinden yürünmeyecek, ayak altında kalmayacak ya da nesneler tarafından sıkıştırılmayacak bir
şekilde döşeyin.
Kabloyu ve güç bağdaştırıcılarını sıvı maddelerden koruyun. Örneğin, kablonuzu ya da güç bağdaştırıcınızı hiçbir
zaman lavobalara, borulara, tuvaletlere yakın yerlere ya da sıvı temizlik maddeleriyle temizlenen zeminlere koymayın.
Sıvı maddeler, özellikle de kablo ya da güç bağdaştırıcısı yanlış kullanımdan dolayı gerginse, kısa devreye neden
olabilir. Ayrıca, sıvı maddeler güç kablosu uçbirimlerinin ve/ya da bağdaştırıcı üzerindeki bağlaç uçbirimlerinin
aşınmasına neden olarak aşırı ısınmaya yol açabilir.
Güç kablolarını ve sinyal kablolarını her zaman doğru sırayla bağlayın ve tüm güç kablosu bağlaçlarının yuvalarına
güvenli ve tam olarak takıldığından emin olun.
AC giriş iğnelerinde aşınma görülen ve/ya da AC girişinde ya da herhangi bir yerinde aşırı ısınma (örneğin, deforme
olmuş plastik) görülen güç bağdaştırıcılarını kullanmayın.
Uçlarından birindeki elektrik bağlantılarında aşınma ya da aşırı ısınma görülen ya da herhangi bir şekilde hasarlı
görünen güç kablolarını kullanmayın.
Uzatma Kabloları ve İlgili Aygıtlar
Kullandığınız uzatma kablolarının, ani akım değişikliğine karşı koruyucu aygıtların, kesintisiz güç kaynaklarının ve
anahtarlı uzatma kablolarının, ürünün elektrik gereksinimlerini karşılayabilecek akımla kullanıldığından emin olun. Bu
aygıtları hiçbir zaman aşırı yüklemeyin. Anahtarlı uzatma kabloları kullanılıyorsa, yük, anahtarlı uzatma kablosu giriş
değerini aşmamalıdır. Güç yükleri, güç gereksinimleri ve giriş değerleriyle ilgili sorunuz olursa, ek bilgi için bir
elektrik teknisyenine başvurun.
© Copyright IBM Corp. 2005
vii
Fişler ve Prizler
Bilgisayar donatınızla kullanmayı planladığınız bir priz (güç prizi) hasar görmüş ya da aşınmış görünüyorsa, yetkili bir
elektrik teknisyeni tarafından değiştirilmeden prizi kullanmayın.
Fişi bükmeyin ya da değiştirmeyin. Fiş hasar görmüşse, değiştirmek için üreticiye başvurun.
Bazı ürünlerde üç geçme dişli fiş kullanılmıştır. Bu fiş yalnızca topraklanmış bir elektik prizine takılabilir. Bu bir
güvenlik özelliğidir. Fişi topraklanmamış bir prize takmayı deneyerek, bu güvenlik özelliğini engellemiş olursunuz.
Fişi prize takamıyorsanız, onaylanmış bir priz bağdaştırıcısı için ya da elinizdeki fişi bu güvenlik özelliğini geçerli
kılan bir fişle değiştirmek için bir elektrik teknisyenine başvurun. Bir elektrik prizini hiçbir zaman aşırı yüklemeyin.
Genel sistem yükü, şube devresi değerinin yüzde 80’ini aşmamalıdır. Güç yükleri ve şube devresi değerleriyle ilgili
sorunuz olursa, ek bilgi için bir elektrik teknisyenine başvurun.
Kullandığınız güç prizinin tesisatının düzgün bir şekilde yapıldığından, kolay erişilebilir olduğundan ve donatıya yakın
konumlandığından emin olun. Güç kablolarını, kabloları gerecek şekilde uzatmayın.
Donatıyı elektrik prizine dikkatlice takın ve çıkarın.
Piller
Tüm IBM kişisel bilgisayarlarında, sistem saatine güç sağlayan, yeniden doldurulamayan, madeni para büyüklüğünde
bir pil bulunur. Ayrıca, Thinkpad dizüstü kişisel bilgisayarlar gibi birçok taşınabilir ürün, taşınır durumdayken sistem
gücü sağlamak için yeniden doldurulabilir bir pil takımı kullanır. Ürününüzle kullanmanız için IBM tarafından
sağlanan piller uyumluluk bakımından sınanmıştır ve yalnızca IBM onaylı parçalarla değiştirilebilir.
Pilleri açmayı ya da pillere bakım yapmayı hiçbir zaman denemeyin. Pilleri ezmeyin, delmeyin ya da yakmayın ya da
metal devrelere kısa devre yapmayın. Pili suya ya da diğer sıvı maddelere maruz bırakmayın. Pil takımını yalnızca,
ürünle birlikte verilen belgelerdeki yönergelere göre yeniden doldurun.
Pilin yanlış ve kötü kullanılması pilin aşırı ısınmasına neden olarak, pil takımından ya da iç pilden gaz ya da alev
“çıkmasına” yol açabilir. Piliniz hasar görürse ya da pilinizin boşaldığını ya da pil kablolarında yabancı maddelerin
biriktiğini fark ederseniz, pili kullanmayı durdurun ve pil üreticisinden değiştirin.
Piller uzun süre kullanılmadıklarında özelliklerini kaybedebilir. Bazı yeniden doldurulabilir pillerde (özellikle Lityum
İyon piller), pilin boşalmış bir durumda bırakılması pilin kısa devre yapma riskini artırarak pilin ömrünü kısaltabilir ve
ayrıca, bir güvenlik tehlikesi de taşıyabilir. Yeniden doldurulabilir Lityum-İyon pilleri tamamen boşaltmayın ya da bu
pilleri boşalmış halde saklamayın.
Isı ve Ürünün Havalandırılması
Bilgisayarlar açık olduklarında ve piller dolarken ısı üretir. Dizüstü bilgisayarlar küçük boyutlarından dolayı büyük
miktarda ısı üretir. Her zaman aşağıdaki temel önlemleri alın:
v Bilgisayar çalışırken ya da pil dolarken, bilgisayarınızın tabanını, dizinizle ya da vücudunuzun herhangi bir
bölgesiyle uzun süre temas edecek şekilde bırakmayın. Bilgisayarınız olağan çalışması sırasında ısı üretir, bu
nedenle bilgisayarınızın vücutla uzun süre temas etmesi, rahatsızlığa ya da olası bir deri yanığına neden olabilir.
v Yanıcı maddelerin yanında ya da patlayıcı madde olan ortamlarda bilgisayarınızı çalıştırmayın ya da pili
doldurmayın.
v Güvenlik, rahatlık ve güvenilir işleyiş için ürününüzde havalandırma yuvaları, fanlar ve/ya da ısı alıcıları bulunur.
Bu özellikler, ürünün bir yatak, kanepe, halı ya da başka bir esnek yüzeyin üzerine konulmasıyla bloke edilebilir. Bu
özellikleri hiçbir bloke etmeyin, kapatmayın ya da geçersiz kılmayın.
viii
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
CD ve DVD Sürücüsü Güvenliği
CD ve DVD sürücüleri, diskleri yüksek bir hızda döndürür. Bir CD ya da DVD çizilirse ya da fiziksel bir zarar görürse,
CD sürücüsü kullanımdayken disk kırılabilir ya da parçalanabilir. Bu durum yüzünden ortaya çıkabilecek zararlara
karşı korunmak ve makinenize zarar gelme riskini azaltmak için aşağıdaki önlemleri alın:
v CD/DVD disklerini her zaman özgün ambalajlarında saklayın.
v CD/DVD disklerini her zaman doğrudan güneş ışığından ve doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutun.
v CD/DVD disklerini kullanılmadıklarında bilgisayarınızdan çıkarın.
v CD/DVD disklerini bükmeyin ya da bilgisayara ya da ambalajlarına yerleştirirken zorlamayın.
v Her kullanımdan önce CD/DVD disklerinizde çizik olup olmadığını denetleyin. Çizilmiş ya da hasar görmüş diskleri
kullanmayın.
Genel Güvenlik Yönergeleri
ix
x
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Bu Kitap Hakkında
®
Bu kitap IBM Multi-Burner Plus sürücüsü hakkında bilgi sağlar ve aşağıdaki dillerde kullanılabilir:
v Brezilya Portekizcesi
v Çekçe
v İngilizce
v Fransızca
v Almanca
v İtalyanca
v Japonca
v Basitleştirilmiş Çince
v Slovakça
v İspanyolca
v Geleneksel Çince
v Türkçe
Bu kılavuz aşağıdaki bölümlere ayrılır:
Bölüm 1, ″Giriş″
Bu bölümde IBM Multi-Burner Plus’a ilişkin ürün ya da yazılım tanımları ve kuruluş gereksinimleri yer alır.
Bölüm 2, ″Kuruluş″
Bu bölümde IBM Multi-Burner Plus’a ilişkin donanım ve yazılım kuruluş yönergeleri ile işletim bilgileri yer alır.
Ekler
Eklerde aşağıdakiler hakkında bilgiler yer alır:
v Ürün belirtimleri
v Sorun çözme
v Aygıt sürücüsü ayarlarının uyarlanması
v Yardım ve hizmet
v Garanti ve özel notlar
Satın alma belgenizi sakladığınızdan emin olun. Garanti hizmeti almak için bu belge gerekli olabilir.
Ürününüzün Kaydedilmesi
Bu IBM ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen ürününüzü kaydetmek ve IBM’den gelecekte daha sağlıklı
hizmet alabilmek için bize gerekli bilgileri vermek üzere birkaç dakikanızı ayırın. Sizin görüşleriniz sizin için önemli
olan ürünleri ve hizmetleri geliştirmenin yanı sıra sizinle daha iyi iletişim kurmak için de yararlıdır. Ürününüzü
aşağıdaki IBM Web sitesinde kaydedebilirsiniz:
http://www.ibm.com/pc/register
İlgili Web sitesinde ürünle ilgili daha fazla bilgi almak istemediğinizi belirtmezseniz, IBM, size kaydedilen ürününüzle
ilgili bilgi ve güncellemeler gönderecektir.
© Copyright IBM Corp. 2005
xi
xii
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Bölüm 1. Giriş
Bu bölümde IBM Multi-Burner Plus’a ilişkin ürün ya da yazılım tanımları ve kuruluş gereksinimleri yer alır.
Ürün Tanımı
Bu seçenek paketi, çoklu ortam uygulamaları için tasarlanmıştır. Sürücü, aşağıdaki işletim sistemlerine ilişkin yazılımı
içeren CD’yle birlikte gönderilir.
v Microsoft® Windows® 2000 Professional
v Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
v Microsoft Windows XP
Seçenek paketiniz aşağıdakileri içerir:
v User’s Guide and Software CD (Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu’nu ve Yazılım Uygulamalarını içerir)
v IBM Multi-Burner Plus Drive
v Dört montaj vidası (M3 x 5 mm, yuvalı)
v IDE kablosu
v IBM Multi-Burner Plus Quick Start Guide
v Laser Safety Guide
Öğelerden biri eksik ya da zarar görmüş ise, ürünü satın aldığınız yere başvurun. Garanti hizmetinden yararlanmak için
satın alma belgenizi sakladığınızdan emin olun. Teknik destek bilgileri için Ek D, “Service and Support” (sayfa D-1)
başlıklı konuya bakın.
Multi-Burner Plus sürücünüz, DVD Forum DVD-Multi Recorder belirtimiyle uyumludur ve DVD-RAM, DVD-RW ve
DVD-R (Genel için 650 nm) ortamlarında okumanın yanı sıra kaydetme özelliğine de sahiptir. Ayrıca, sürücünüz
DVD+RW Alliance DVD+RW ve DVD+R biçimlerinde okuyabilir ve kaydedebilir. Buna ek olarak, sürücünüz, CD-R,
CD-RW (Standart, Yüksek Hızlı, Ultra Hızlı ve Ultra Hızlı +) ortamlarına kaydedebilir ve güvenilir bir CD ve DVD
yazma işlemi için arabelleğin kapasitesinin altında çalışmasını önleyen teknolojiyi kullanır. Multi-Burner Plus
sürücünüz, DVD Video, Video CD, ses CD’si, çoklu oturum, genişletilmiş mimari (XA) CD’leri ve Kodak Photo
CD’leri de içinde olmak üzere birçok biçimi okuyabilir. Multi-Burner Plus sürücüsü, yalnızca IDE (integrated drive
electronics; bütünleştirilmiş sürücü elektroniği) ya da geliştirilmiş IDE (EIDE) mimarisini kullanan bir bilgisayara
kurulmak üzere tasarlanmıştır.
Yazılım Tanımı
IBM Multi-Burner Plus User’s Guide and Software CD’si aşağıdakileri içerir:
v Intervideo WinDVD Creator
Bu yazılım, video dosyalarını genellikle bağımsız DVD oynatıcılarda oynatılabilen DVD-RW, DVD-R, DVD+RW
ve DVD+R ortamlarına kaydetmenizi sağlar. Ayrıca, bu yazılımı, kayıt işleminden önce kendi videolarınızı
düzenlemek ya da değiştirmek için de kullanabilirsiniz. DVD-RAM kayıt işlemi de desteklenir.
Bilgisayarınızda analog ya da IEEE 1394 yakalama aygıtı kuruluysa, bu yazılımı, bir kameradan video kaydetmek
için kullanabilirsiniz.
v IBM Drive Letter Access (DLA)
Bu yazılım, sürücü harfini kullanarak diskete yazar gibi doğrudan CD ve DVD ortamına yazmanızı sağlar. Ayrıca,
DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW ve DVD+R ortamlarını biçimleyebilirsiniz. DLA ile birlikte, dosyaları
sürükleyip bırakabilir, yeni dizinler yaratabilir ya da herhangi bir uygulamadaki dosyaları doğrudan Multi-Burner
Plus sürücünüze kaydedebilirsiniz.
© Copyright IBM Corp. 2005
1-1
v UDF reader
Bu yazılım, DVD sürücüleri olan diğer bilgisayarlarda DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW ve CD-RW ortamlarını
okumak için gereken yazılımı kurmanızı sağlar.
v IBM Record Now
Bu yazılım, CD’leri kopyalamanızı, ses CD’leri, MP3 CD’leri ve yazan kişiye ait veri CD’leri yaratmanızı sağlar.
Ayrıca, RecordNow programını diğer bilgisayarlarda ya da uyumlu tüketici elektronik ürünlerinde kullanmak üzere
verileri DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW ve DVD+R disklerine yazmak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca,
önyüklenebilir CD’ler yaratabilir ve daha sonra kaydetmek üzere CD görüntülerini saklayabilirsiniz.
v IBM Simple Backup
Bu yazılım, sistem dosyalarınızın tam ya da artımlı yedeklemelerini DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW,
DVD+R, CD-R ya da CD-RW ortamlarında yaratmanızı ve bilgisayarınız çöktüğünde bilgisayarınıza bunları geri
yüklemenizi sağlar.
v Intervideo WinDVD
Bu yazılım, DVD videolarını bilgisayarınızda kayıttan oynatmanızı ya da video dosyalarını sabit disk sürücünüzden
oynatmanızı sağlar.
Not: FIREGL, Intergraph ve 3dLabs gibi bazı grafik bağdaştırıcıları DVD video kayıttan oynatmayı desteklemez.
Kuruluş Gereksinimleri
Sürücüyü kurmadan önce, bilgisayarınızın aşağıdaki sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun:
v En az mikroişlemci: Intel® Pentium® ya da eşdeğeri
DVD yazma ve kayıttan oynatma işlemi için Intel Pentium II 266MHz mikroişlemci ya da üstü ve AGP 2X Video
kurulmuş olmalıdır.
v En az RAM: 32 MB (UMA içeren sistemler: 64 MB)
v Windows 2000 Professional, Windows Me ya da Windows XP
v Kullanılabilir 5.25 inçlik sürücü bölmesi
v Kullanılabilir koşut IDE bağlantısı
v Kuruluş için 70 MB’lik bir sabit disk alanı, VCD kalitesinde bir MPEG-1 videosunun her bir saati için 620 MB’lik
sabit disk alanı ve DVD kalitesinde bir MPEG-2 videosunun her bir saati için 2 GB’lik sabit disk alanı
v DVD yazma işlevleri için en az 1024 x 768 piksel ekran çözünürlüğü
v 44.1 ya da 48 kHz örnekleme hızını destekleyen ses bağdaştırıcısı
v İsteğe bağlı stereo hoparlörler
Başlamadan Önce
Multi-Burner Plus sürücünüzü kurmadan önce aşağıdaki bölümlerdeki bilgileri okuyun.
Kullanım Yönergeleri
Sürücünüzü korumak için aşağıdaki önlemleri alın:
v Sürücüyü kurmaya hazır oluncaya kadar Multi-Burner Plus sürücünüzü antistatik ambalajı içinde saklayın. Kuruluş
aşamasında sürücüyü fazla hareket ettirmeyin; tersi bir durum, statik elektrik yüklenmesine neden olabilir.
v Sürücüyü dikkatli tutun. Sürücünün düşürülmesi ya da sarsılması içindeki bileşenlerin zarar görmesine neden
olabilir.
v IDE ya da güç kablolarını takarken zorlamayın. Zorlama, bağlaca ya da sürücüye zarar verebilir.
1-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Sürücü Denetimleri ve Bağlaçları
Aşağıdaki şemalarda sürücü denetimlerinin ve bağlaçlarının konumu ve işlevleri gösterilmektedir.
Sürücünün önden görünüşü
M U LT I
RECORDER
1Disk çekmecesi
Bu çekmece diski takıp çıkardığınız yerdir.
2Kullanımda göstergesi
Bu ışık, sürücü bir diski okuduğunda, diske yazdığında ya da bir diski oynattığında yanar.
3El ile çıkarma deliği
Bu delik, sürücüden bir diski çıkarmak üzere çıkarma mekanizmasına erişmenizi sağlar.
4Open/Close (Açma/Kapama) düğmesi
Bu düğmeyi ittiğinizde disk çekmecesi açılıp kapanır.
Sürücünün arkadan görünüşü
Pin 1
1Ayrılmıştır
2Ses çıkışı bağlacı
Bu bağlaç, analog ses sinyallerini bir ses bağdaştırıcısına gönderir.
3Yapılandırma iğneleri
Bu iğneler, sürücü yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.
4IDE kapısı
Bu kapı sürücüyü IDE kablosuna bağlar.
5Güç bağlacı
Bu bağlaç sürücüyü güç kablosuna bağlar.
Bölüm 1. Giriş
1-3
1-4
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Bölüm 2. Kuruluş
Bu bölümde IBM Multi-Burner Plus’a ilişkin donanım ve yazılım kuruluş yönergeleri ile işletim bilgileri yer alır.
Sürücünün Kurulması
Sürücüyü kurmak için aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekir:
Adım 1. Bilgisayarın Açılması
1. Bilgisayarı ve bağlı tüm aygıtları kapatın.
2. Bilgisayarın ve bağlı tüm aygıtların kablolarını elektrik prizlerinden çıkarın.
3. Bilgisayarın kapağını çıkarın. Bilgisayarın kapağını çıkarmaya ilişkin yönergeler için bilgisayarınızla birlikte
gönderilen belgelere bakın.
Adım 2. Sürücünün paketinin açılması
1. Sürücünün içinde bulunduğu antistatik ambalajı açmadan önce, ambalajı, boyasız bir metal zemine en az iki saniye
boyunca sürtün. Bu işlem paketteki ve vücudunuzdaki statik elektriği boşaltır.
2. Sürücüyü ambalajdan çıkarın.
Sürücüyü yere koymak zorundaysanız, antistatik ambalajı düz ve korumalı bir zemine koyun ve sürücüyü
ambalajın üzerine yerleştirin.
Adım 3. Yapılandırma atlama kablolarının ayarlanması
Atlama kablosunu aşağıda gösterildiği biçimde yapılandırma iğnelerinin üzerine yerleştirerek, sürücünüzü ana sürücü
1, bağımlı sürücü 2ya da kablo seçimi 3ayarında yapılandırabilirsiniz.
Sürücünüze ilişkin doğru yapılandırmayı belirlemek üzere aşağıdaki kılavuz yönergeleri kullanın.
v Sürücü, IDE kablosuna bağlı olan tek aygıt olacaksa, sürücüyü ana aygıt olarak yapılandırın. Bu, önceden
ayarlanmış bir yapılandırmadır.
v Sürücü, IDE kablosundaki ikinci aygıt olacaksa, sürücüyü bağımlı aygıt olarak yapılandırın. Diğer aygıtı ana sürücü
olarak yapılandırdığınızdan emin olun. Bazı durumlarda, aynı kablodaki başka bir aygıt, bağımlı sürücü olarak
yapılandırıldığında, sabit disk sürücüsü, ana ve bağımlı sürücü bir arada (master-with-slave-present) ayarını
gerektirebilir. Diğer aygıtlardaki atlama kablolarını yapılandırmaya ilişkin ek bilgi için bilgisayarınızla birlikte
gönderilen belgelere bakın.
v Bazı bilgisayarlar, aygıt bağlaçlarında ters bağlantılı iki tel bulunan özel ATA kablolarını kullanır, böylece sürücüler,
atlama kablosunun konumu yerine kabloya göre yapılandırılabilir. Kablo seçimi ayarını (cable-select) yalnızca bu
özel kablolarla donatılmış bilgisayarlarda kullanın. ATA bağdaştırıcınızın, atlama kablolarını, kablo seçimi
konumuna ayarlamanızı isteyip istemediğini belirlemek için bilgisayarla birlikte gönderilen belgelere bakın.
Atlama kablosunu, kablo seçimi konumuna ayarlarsanız, IDE kablosu, ana ve bağımlı sürücü ayarlarını kablodaki
sürücünün konumuna dayalı bir biçimde otomatik olarak yapar. Sürücünün, kabloya bağlı olan tek aygıt mı yoksa
© Copyright IBM Corp. 2005
2-1
ikinci aygıt mı olduğuna bağlı olarak, bu kablolama sistemi için kablo seçimi ayarını kullanmanız gerekir. IDE
denetleyicisine en yakın olan sürücü otomatik olarak ana sürücü olur. IDE kablosundaki diğer aygıtlar da kablo
seçimi konumuna ayarlanmalıdır.
Adım 4. Sürücünün bölmeye takılması
Dikkat
Vidaları doğrudan sürücüye takarken, seçenek paketindeki M3 x 5-mm montaj vidalarını kullandığınızdan emin
olun. Çok uzun vidaların kullanılması sürücüye zarar verebilir.
Sürücüyü bilgisayara yatay ya da dikey olarak takabilirsiniz. Sürücüyü dikey olarak takmak için, sürücü tepsisini
kapatmadan önce disklerin sürücüye tam olarak yerleştirildiğinden emin olun; tersi durumda, sürücü, diski düzgün bir
şekilde okuyamaz.
1. Sürücüyü sürücü bölmesine yerleştirin. Bilgisayarınıza depolama aygıtlarının takılması için belirli yordamların
izlenmesi gerekebilir. Depolama aygıtlarına ilişkin ek yönergeler için bilgisayarınızla birlikte gönderilen belgelere
bakın.
2. Sürücü bölmesindeki vida deliklerini, sürücü kasasındaki ya da montaj bloğundaki vida dişli deliklerle aynı hizaya
getirin.
3. Vidaların yerlerini denetlemek için, vidaları gevşek bir şekilde takın. Genellikle her iki tarafta iki vida kullanılır.
Hizalamanın doğru olduğundan emin olun ve sonra sürücüyü sabitlemek için vidaları sıkın. Vidaları çok fazla
sıkmayın.
Adım 5. Kabloların sürücüye takılması
Aşağıdaki şemada kabloların sürücüde nereye takılması gerektiği gösterilir.
1. Sürücüdeki IDE bağlacına 40 iğneli bir IDE kablosu bağlacı 1takın. Kabloyu, renk kodlu ucu güç kablosu
bağlacına 2en yakın yerde olacak şekilde hizalayın. IDE kapısına takılı kablo yoksa, bilgisayarınızın IDE
kablosuna takılı yalnızca tek bir aygıt varsa ya da bilgisayarınızın kablosu yavaş hıza sahip 40’lık bir iletici
tipindeyse, bu seçenekle birlikte verilen yüksek hıza sahip 80’lik ileticiyi kullanın. IDE kablosunda en çok üç adet
bağlaç bulunabilir. IDE kablosuna yalnızca tek bir aygıt bağlıyorsanız, en iyi sinyal kalitesini elde etmek için
kablonun bir ucunu IDE kapısına ve diğer ucunu ise aygıta takın. Ara bağlaç kullanmayın.
IDE kablosuna iki aygıt bağlıyorsanız, kablonun bir ucunu IDE kapısına, ana ve bağımlı aygıtları ise diğer uçtaki
boş kalan bağlaçlara takın. Birçok bilgisayarda en çok dört adet ATA aygıtına bağlamak üzere iki kablo bulunur. En
iyi başarımı elde etmek için, hızlı aygıtları (sabit disk sürücüleri), birincil IDE kapısına bağlı olan kabloya ve
sürücüyü ya da diğer daha yavaş aygıtları (CD-ROM sürücüleri, manyetik bant sürücüleri, disket sürücüleri) ikincil
IDE kapısına bağlı olan kabloya takın.
2. Dört iğneli güç kablosunu 2sürücüdeki güç kablosuna takın.
Kabloların, bilgisayar kapağı tarafından sıkıştırılmadığından ve tüm kablo ve güç bağlantılarının güvenli
olduğundan emin olun.
2-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Adım 6. Donanım kuruluşunun tamamlanması
1. Sürücünün güvenli bir şekilde monte edildiğinden ve bağlaçların düzgün olarak takıldığından emin olun.
2. Kabloların bilgisayar kapağını ve herhangi bir güç kaynağı fan kanadını ya da hava akışı yolunu engellemediğinden
emin olun.
3. Bilgisayarın kapağını yeniden takın.
4. Tüm dış aygıtları yeniden takın.
5. Tüm güç kablolarını elektrik prizlerine yeniden takın.
Adım 7. Yazılımın kurulması
Sürücüye ilişkin tüm yazılımlar User’s Guide and Software CD’sinde bulunur. User’s Guide and Software CD’sinde,
bu Kullanıcı Kılavuzu, IBM RecordNow, IBM Simple Backup, IBM DLA, Intervideo WinDVD ve WinDVD Creator
Plus yazılımları bulunur. Yazılımı kurmak için aşağıdaki yordamı gerçekleştirmeniz gerekir:
1. User’s Guide and Software CD’sini sürücünüze takın. CD otomatik olarak başlarsa 6. Adım’a geçin.
2. CD otomatik olarak başlamazsa, Start (Başlat) ve Run (Çalıştır) seçeneklerini tıklatın.
3. e:\launch.bat komutunu yazın; burada e , CD ya da DVD sürücünün harfidir.
4. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
5. Kullanacağınız dili seçin.
6. Kurmak istediğiniz yazılımı seçin.
7. Ekrana gelen yönergeleri izleyin.
8. Yazılım kurulduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Not: Sürücünün tüm işlevlerine erişmek için, tarayıcı penceresinde listelenen UDF okuyucusu dışındaki tüm
uygulamaları kurun. Bu, UDF dosyalarını tanımayan diğer bilgisayarlar içindir.
Not: Hızlı kurulum, önceden kurulan yazılım sürümlerinin üzerine yazacak.
Adım 8. Sisteminizin CD Kayıttan Çalma Özelliği İçin Ayarlanması
Sürücünüzde ses CD’lerini çalabilmek için, dijital kayıttan çalma özelliğini etkinleştirmeniz gerekir. Dijital kayıttan
çalma özelliği, ses verilerini sürücüden bilgisayara göndermek için analog bir ses kablosu kullanmak yerine IDE veri
kablosunu kullanır. Bu işlemin sonunda bilgisayarınız, dijital verileri analog ses verileri biçimine dönüştürmeye
çalışırken daha fazla çalışır, ancak sonuçta daha kaliteli bir kayıttan çalma özelliği elde edilir. Ses CD’si dinlemek için
iki bölümün ayarını yapmanız gerekir: Sürücünün yapılandırılması ve kayıttan çalma uygulamasının yapılandırılması.
Sürücünün, Dijital Kayıttan Çalma Özelliği İçin Yapılandırılması
İşletim sisteminiz Windows XP ise, sürücünüzün dijital kayıttan çalma özelliği için otomatik olarak yapılandırılmış
olması gerekir.
İşletim sisteminiz Windows 2000 ya da Windows Me ise, sürücünüzün dijital kayıttan çalma özelliği için
yapılandırılması gerekir. Lütfen, dijital çıkışı etkinleştirmek için Dijital Ses Çıkışının Etkinleştirilmesi (sayfa C-2)
başlıklı konuda yer alan yönergeleri adım adım izleyin.
Dijital Kayıttan Çalma Özelliği İçin Kayıttan Çalma Uygulamasının Yapılandırılması
Ses CD’sinin sisteminizde duyulabilmesi için, CD kayıttan çalma uygulamanızın da dijital kayıttan çalma özelliği için
yapılandırılması gerekir. Windows Media Player’ı kayıttan çalma uygulamanız olarak kullanmak istiyorsanız, bu
özelliği Windows Media Player içinde etkinleştirmek üzere Dijital Ses Çıkışının Etkinleştirilmesi (sayfa C-2) başlıklı
konuda yer alan yönergeleri izleyin. Üçüncü kişi bir CD player uygulamanız varsa, detaylar için uygulamalarınıza
ilişkin belgelere bakın.
Sürücünün Kullanılması
Bu bölümde Multi-Burner Plus’ı kullanmaya ilişkin bilgiler yer alır.
Kaydedilebilir Ortamın Kullanılması
Multi-Burner Plus, aşağıdaki ortam tiplerine kayıt yapabilir:
Bölüm 2. Kuruluş
2-3
v DVD-RAM: Veri depolaması için eniyilenen ve üzerine birden çok kez yazılabilen ortamdır. DVD-RAM ortamı, en
son teknolojiye sahip DVD-ROM sürücülerinin çoğunda okunabilir, ancak bu ortam, bazı setüstü DVD oynatıcılar
tarafından okunamaz.
v DVD-R: Setüstü DVD oynatıcılarla ve bilgisayarlarla en uyumlu olan ve üzerine bir kez yazılabilen ortamdır.
DVD-R ortamı, hemen hemen tüm DVD-ROM sürücülerde ya da DVD oynatıcılarda okunabilir.
v DVD-RW: Setüstü DVD oynatıcıların çoğunda ve hemen hemen tüm bilgisayarlarda okunabilen ve üzerine birden
çok kez yazılabilen ortamdır. Bazı eski DVD oynatıcılar da bu ortamı okuyamayabilir.
v DVD+R: Setüstü DVD oynatıcılar ve bilgisayarlarla uyumlu olan ve üzerinde bir kez yazılabilen ortamdır. Eski
DVD oynatıcılar ve bilgisayar DVD-ROM sürücüleri bu ortamı okuyamayabilir.
v DVD+RW: Birçok setüstü DVD oynatıcı tarafından okunabilen ve üzerine birden çok kez yazılabilen ortamdır. Eski
bilgisayar DVD-ROM sürücüleri ve setüstü oynatıcılar bu ortamı okuyamayabilir.
v CD-R: Birçok CD ve DVD oynatıcı tarafından okunabilen ve üzerine bir kez yazılabilen ortamdır.
v CD-RW: Birçok CD ve DVD oynatıcı tarafından okunabilen ve üzerine birden çok kez yazılabilen ortamdır.
Tek ve Çift Yüzlü DVD-RAM Ortamının Kullanılması
DVD-RAM ortamının tek yüzlü ve çift yüzlü sürümleri vardır.
2.6 GB’lik ve 4.7 GB’lik sürümler tek yüzlüdür. 9.4 GB’lik sürümler çift yüzlüdür. Ortamın her iki yüzündeki verilere
erişmek için, ortamı sürücüden çıkarmanız, ters çevirip sürücüye yeniden takmanız gerekir.
Diskin Kartuştan Çıkarılması
DVD-RAM ortamı, çıplak disk (bare-disc) ya da kartuş biçimlerinde kullanılabilir. Multi-Burner Plus sürücünüzdeki
kartuş ortamını kullanmak için önce diski kartuştan çıkarmanız gerekir.
Not: Tip 1 (Type 1) kartuşlarındaki ortam çıkarılamaz ve bu sürücüde kullanılamaz. Diğer tüm kartuş tipleri (2-9)
çıkarılabilir ve Multi-Burner Plus sürücünüzde kullanılabilir.
Diskin Kartuştan Çıkarılması
2a
3a
Tükenmez kalemin ucunu kullanarak, kilitleme mandalı parçasını1itip kırın. Diski çıkarmak üzere kartuş kapağı
kilidini 2aşağı doğru itmek için tükenmez kalemin ucunu kullanın ve 3kartuş kapağını dışarı çekin. Kartuş kapağı
açıldığında disk çıkarılabilir.
Not: Kartuş kapağı kilidi ve kartuş mandalı yukarıdaki 2ave 3aşekillerinde gösterildiği biçimde bazı kartuşların
yan tarafında bulunur.
Dikkat
Çıplak ortamı kullanırken diskin kayıt alanına dokunmayın.
2-4
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Diskin Kartuşa Geri Takılması
Diski kartuşa geri takmak için diskin etiketli yüzünü 1, DVD-RAM kartuşunun etiketli yüzüyle hizalayın. Diski
yerleştirin ve kartuş kapağını 2kapatın. Kapak kapatıldığında bir tık sesi duyulacaktır.
Kullanım Yönergeleri
Çıkarılan diske el ile dokunurken dikkatli olun. Kalıntılar, toz zerrecikleri, parmak izleri, lekeler ya da tırnak izleri
ortamın kaydetme ya da çalışma işlemlerini etkileyebilir. Tozu ve diğer kalıntıları temizlemek için bir CD Temizleme
Seti kullanın. Diski temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Diskin yüzeyini temizlemek için kir çözücü
ürünler kullanmayın. Bir diski etiketlerken, yumuşak uçlu bir keçeli kalem kullanarak yalnızca etiketli yüze yazın.
Diski doğrudan güneş ışığından, yüksek dereceli sıcaklıklardan ve nemden koruyun. Diskin her iki tarafına da etiket
yapıştırmayın.
CD-R ve CD-RW Disklerinin Kullanılması
Multi-Burner Plus sürücüsü hem CD-R, hem de CD-RW disklerine yazabilir. CD-RW diskleri silinip birçok kez
kullanılabilir, CD-R disklerine ise yalnızca bir kez yazılabilir. Yazılabilir ortam tiplerini dikkatli bir şekilde tutun ve
temizleyin. Disklerinizin ömrünü uzatmak için Disklerin Kullanılması ve Bakımının Yapılması (sayfa 2-10) başlıklı
konuya bakın.
Notlar:
1. CD-R diskleri çoğu ses CD çalarında çalınabilir. CD-RW diskleri ise yalnızca bazı ses CD çalarlarında çalınabilir.
2. Piyasadaki bazı ses çalarlar, yalnızca ses için etiketlendirilen ortamlarda kaydedilen disklerde çalınır.
3. CD-R ortamı yazma hızına göre sınıflandırılır. Sürücünüzü kaydetme hızı üst sınırında kullanmak için 40x ya da
daha yüksek hızlı ortam gereklidir. En iyi sonuçları elde etmek için yazma hızını, ortam hız sınıflandırmasına göre
sınırlayın. Seçenek takımında yer alan RecordNow yazılımı, gerektiğinde maksimum yazma hızını sınırlamanızı
sağlar.
4. CD-RW ortamı da yazma hızına göre sınıflandırılır. IBM Multi-Burner Plus sürücüsü yalnızca 4X ya da daha
yüksek hızlı olarak sınıflandırılan CD-RW disklerine yazmayı destekler. Maksimum yazma hızı, diskin paketinde
ya da diskin kendi üzerinde belirtilir.
5. Aşağıdaki tabloda, standart, çoklu, yüksek, ultra ve ultra hızlı+ CD-RW ortamlarıyla Multi-Burner Plus
uyumluluğu gösterilir:
Ortam Sınıflandırması
Yazma
Sınıflandırma Yok
2x desteklenmiyor
Çoklu Hız, 1x2x4x, 4x, 1x-4x
Evet
Bölüm 2. Kuruluş
2-5
Ortam Sınıflandırması
Yazma
Yüksek Hızlı, 4x-10x, 4x-12x, 8-10x
Evet
Ultra Hızlı, 16x-24x
Evet
Ultra Hızlı+, 16x-32x
Evet, 24x hızında
Sürücülerin CD’lerle ve DVD’lerle Kullanılması
Bir veri diskini okumak için aşağıdakileri yapın:
1. Bilgisayarı açın.
2. Sürücünün ön tarafındaki Open/Close (Açma/Kapama) düğmesine basın.
3. Diski tepsinin içine etiketli yüzü yukarı bakacak şekilde takın.
4. Open/Close (Açma/Kapama) düğmesine basarak ya da yükleme tepsisini hafifçe iterek tepsiyi kapatın.
Uyarı: Yükleme tepsisini zorla açmayın ya da tepsiye yabancı nesneler koymayın.
5. Sürücünün kullanımda olduğunu belirten göstergenin ışığının sönmesini bekleyin ve daha sonra My Computer
(Bilgisayarım) seçeneğini çift tıklatın.
6. CD-ROM ya da DVD-RAM/DVD-R/DVD-RW simgesini çift tıklatın.
Dikey Olarak Takılmış Bir Sürücüye Disk Yerleştirilmesi
Dikey olarak takılmış bir sürücüye disk takmak için aşağıdaki işlemleri yapın:
Not: Sürücü tepsisinin tasarımı gösterilenden farklı olabilir (üreticiye göre değişir).
1. Eject/Load (Çıkar/Tak) düğmesine basın.
2. Diski tepsiye yerleştirin ve diskin, dikey montaj parçalarının 1arkasına düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin
olun.
3. Eject/Load (Çıkar/Tak) düğmesine basarak ya da tepsiyi içeriye doğru hafifçe iterek yükleme tepsisini kapatın.
2-6
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Not: 8 cm’lik ve ″kredi kartı büyüklüğündeki CD’ler″, özel bir bağdaştırıcı olmadan dikey olarak takılmış sürücülerde
kullanılamaz.
Diskin El İle Çıkarılması
Eject/Load (Çıkar/Tak) düğmesine bastığınızda tepsi dışarı çıkmazsa bilgisayarı kapatın. Bir araç olarak kullanmak
üzere büyük bir kağıt ataşını resimde gösterildiği gibi düzleştirin. Düzleştirilen ucun en az 45 mm (1.8 inç)
uzunluğunda olması gerekir. Düzleştirilen ucu, sürücünün önündeki el ile çıkarma deliğine yerleştirin (bkz. “Sürücü
Denetimleri ve Bağlaçları” sayfa 1-3). Tepsi açılıncaya kadar kağıt ataşını deliğe doğru itin. Diski çıkarıncaya kadar
tepsiyi yavaşça çekin.
DVD Player Yazılımının Kullanılması
Bu bölümde DVD Player yazılımının nasıl kullanılacağı ve uyarlanacağı açıklanır. DVD Player yazılımına ilişkin
güncel bilgileri User’s Guide and Software CD’sinde yer alan benioku (readme) dosyasında bulabilirsiniz.
Yazılımı Kullanmadan Önce
WinDVD’nin çalışabilmesi için uyumlu bir video aygıt sürücüsü ve IDE veriyolu kontrol aygıtı gerekir. DMA veriyolu
kontrol aygıtını etkinleştirmek ve video aygıt sürücülerini bulmak için Ek C, “Aygıt Sürücüsü Yapılandırma
Ayarlarının Uyarlanması” (sayfa C-1) başlıklı konuya bakın.
DVD Player’ın Kullanılması
Sürücüye bir DVD Video diski taktığınızda, DVD Player yazılımı otomatik olarak başlatılır ve video diski oynamaya
başlar. DVD diskinde hem video, hem de program içeriği bulunuyorsa, program içeriği otomatik olarak oynatılacaktır.
Video/program DVD diskinin video içeriğini görüntülemek için Start (Başlat) menüsüne gidip launch WinDVD
(WinDVD’yi başlat) seçeneğini belirleyip Play (Oynat) seçeneğini tıklatın.
Microsoft Windows XP işletim sisteminde, DVD Video içeriğini Windows Media Player uygulamasını kullanarak da
oynatabilirsiniz.
DVD Bölge Kodunun Değiştirilmesi
Bölgeselleştirme ve Kopyalamaya karşı Koruma (DVD bölge kodu), DVD’lerde dağıtılan fikri mülkiyet haklarının
yetkisiz olarak çoğaltılmasını önlemek amacıyla CSS (content scramble system; içeriği karıştırma sistemi) standardını
kullanır. Bu standart, ilk olarak ″Motion Picture Association of America (MPAA)″ tarafından video korsanlığını
önlemek üzere talep edilmiştir, ancak tüm içeriklere uygulanabilir. CSS, şifrelenmemiş verilerin doğru yetkilendirme
olmadan gönderilmesini engelleme üzerine çalışan bir sistemdir. Kayıttan oynatma sistemleri, şifrelenmiş verilerin
kodunu çözmek üzere CSS’yi lisanslamalıdır.
CSS belirtimi dünyayı yedi özel bölgeye ayırır. Bir bölge için belirlenen bir içerik, başka bir bölgedeki kayıttan
oynatma sistemleri tarafından okunamaz. CSS, DVD içeriğinin dijital olarak kopyalanmasını engellemek için
kullanılırken, DVD içeriğinin analog olarak kopyalanmasını engelleyen başka bir teknoloji de Macrovision tarafından
oluşturulmuştur. Macrovision standardı, ticari VCR’leri kullanarak video içeriğinin yetkisiz olarak çoğaltılmasını
engellemek üzere genellikle film endüstrisi tarafından kullanılan bir karıştırma sistemidir. DVD kayıttan oynatma
sistemleri, hem CSS, hem de Macrovision kopyalamaya karşı koruma standartlarını desteklemelidir.
DVD Video diskini bir sürücüye ilk taktığınızda, bölge ayarı yapmanız istenir. Dünyanın başka bir bölgesine
taşınırsanız, bölge kodunu değiştirmek için DVD Player yazılımını kullanabilirsiniz.
Bölüm 2. Kuruluş
2-7
Not: DVD bölge kodunu yalnızca beş kez değiştirebilirsiniz. Bölge kodunu beş kez değiştirdikten sonra sürücü,
yalnızca ayarladığınız beşinci bölge koduyla ilişkilendirilmiş adlara sahip MPEG-2 videolarını oynatabilir.
Bölge kodunu değiştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
1. Bilgisayarınızı açın ve işletim sisteminizi başlatın.
2. Start (Başlat) öğesini tıklatın.
3. Programs (Programlar) seçeneğini belirleyin.
4. Intervideo WinDVD seçeneğini tıklatın.
5. Intervideo WinDVD öğesini tıklatın.
6. Properties (Özellikler) penceresini açmak için Properties (Özellikler) simgesini tıklatın.
7. General Properties (Genel Özellikler) etiketini tıklatın.
8. Yeni bölge için tek bölgeli bir DVD girin.
9. Ülkeniz için doğru bölge kodunu seçin.
10. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
IBM Drive Letter Access (DLA) Yazılımının Kullanılması
Drive Letter Access (DLA) yazılımı, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, CD-R ve CD-RW
ortamlarına veri yazabilmeniz için sağlanır. DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW ve CD-RW ortamlarına birden çok kez
yazılabilir, ancak DVD-R, DVD+R ve CD-R ortamları yalnızca bir kez biçimlenebilir ve yazılabilir.
DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, CD-R ya da CD-RW ortamlarını biçimlemek ya da bunlara
yazmak için:
1. Sürücüye bir disk takın.
2. My Computer (Bilgisayarım) öğesini çift tıklatın. Multi-Burner Plus sürücüsünün harfini sağ tıklatın.
3. Format (Biçimlendir) seçeneğini tıklatın. Bir DVD’yi biçimleme işlemi 90 dakikaya kadar sürebilir.
4. Biçimleme işlemi tamamlandıktan sonra, dosyaları Multi-Burner Plus sürücüsü simgesine sürükleyip
bırakabilirsiniz ya da Windows Explorer’da dosyaları taşıyabilirsiniz.
CD-R ve DVD-R ortamlarını, başka bilgisayarlardaki ortamlarla uyumlu yapmak için:
1. My Computer (Bilgisayarım) öğesini çift tıklatın. Multi-Burner Plus sürücüsünün harfini sağ tıklatın.
2. Make Compatible (Uyumlu Yap) seçeneğini tıklatın.
UDF olarak biçimlenmiş DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW ya da CD-RW ortamlarını başka bilgisayarlarda
kullanmak için User’s Guide and Software CD’sinde bir UDF Reader yazılımı bulunur. UDF Reader’ı kullanmak için
aşağıdaki yordamı izleyin:
1. User’s Guide and Software CD’sini, UDF olarak biçimlenen diskleri kullanmak istediğiniz bilgisayarın CD ya da
DVD sürücüsüne takın.
2. Start (Başlat) öğesini tıklatın.
3. Run (Çalıştır) seçeneğini tıklatın.
4. e:\UDF\language yazın; burada e, CD ya da DVD sürücüsünün harfidir ve language ise sizin kullandığınız
dildir.
5. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
6. SETUP.EXE dosyasını çift tıklatın ve ekrana gelen yönergeleri izleyin.
Notlar:
1. UDF Reader yalnızca başka bir DLA programının kurulu olmadığı sistemlerde gereklidir.
2. Windows XP içinde ″DLA ile kullan″ menü öğesi belirlenmemişse, Windows XP CD kayıt özelliği kullanılır.
RecordNow Yazılımının Kullanılması
RecordNow yazılımı, DVD’lere, Ses CD’lerine, Veri CD’lerine kaydetmenizi ve varolan diskleri kopyalamanızı sağlar.
Ayrıca, sabit disk sürücünüze görüntü kaydetmenizi ve önceden kaydetmiş olduğunuz görüntüleri CD’lere yazmanızı
sağlar. RecordNow yazılımının kullanılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi RecordNow yardımı içinde yer alır. RecordNow
yardımına, RecordNow menüsü içinde F1’e basarak erişebilirsiniz.
2-8
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Windows Me ya da Windows 2000’de RecordNow’ı başlatmak için Start→Programs→IBM RecordNow (Başlat Programlar - IBM RecordNow) seçeneklerini belirleyin.
RecordNow Projeleri
RecordNow yazılımı başlatıldıktan sonra farklı işlevlere sahip 3 etiket arasından seçim yapabilirsiniz.
v Audio Project etiketi, Ses CD’leri, MP3 Jukebox diskleri yaratmanızı ya da bir ses CD’si dinlemenizi ya da bir CD
etiketi oluşturmanızı sağlar.
v Data Project etiketi ise, bir veri diski oluşturmanızı, aslının aynı bir kopya oluşturmanızı, yeniden yazılabilir bir diski
silmenizi ya da CD ya da DVD etiketi oluşturmanızı sağlar.
v Backup Project menüsü ise, dosyalarınızı arşivlemenizi, aslının aynı bir kopya oluşturmanızı, bir CD ya da DVD’nin
görüntüsünü kaydetmenizi, kaydedilen bir görüntüyü diske yazmanızı ya da disk etiketi oluşturmanızı sağlar.
Kullanılabilen tüm CD ve DVD projeleri için, RecordNow yazılımı, proje seçildiğinde sürücü içinde bulunan CD ya da
DVD’deki herhangi bir veriden başlatılır.
Önyüklenebilir Bir CD ya da DVD’nin Oluşturulması
Önyüklenebilir bir CD ya da DVD’nin oluşturulması için, bir veri projesini başlatın ve proje penceresinin sağ üst
köşesinde bulunan önyüklenebilir CD düğmesine basın. Sabit diskinizden bir önyükleme görüntüsü seçmeniz ya da
disketten bir önyükleme görüntüsü oluşturmanız istenir.
CD ve DVD Görüntüleri Hakkında
RecordNow yazılımı, ISO ve GI tipinde CD görüntüleri kaydedip yaratabilir. ISO görüntüleri yalnızca tek bir veri
oturumu bulunan veri CD’lerini kaydetmek için kullanılır. Ses CD’lerini, DVD’leri, birden çok oturumlu CD’leri ve
melez tipli CD’leri kaydetmek için GI biçimini kullanmanız gerekir.
Intervideo WinDVD Creator Olanağının Kullanılması
Intervideo WinDVD Creator’ı kullanarak video ve ses dosyalarını yakalayabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz.
Ayrıca, kendi video ve ses dosyalarınızı kullanarak DVD videoları yaratmak ya da kaydetmek için de Intervideo
WinDVD Creator’ı kullanabilirsiniz. Intervideo WinDVD Creator özelliklerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için User’s
Guide and Software CD’sinde bulunan çevrimiçi ″WinDVD Creator User’s Guide″ adlı kılavuza başvurun.
WinDVD Creator ana penceresindeki ana işlevler Capture (Yakala), Edit (Düzenle), Author (Yazar) ve Make Movie
(Film Yap) işlevleridir. Bu işlevleri kullanarak kendi video ve ses dosyalarınızı içe aktarabilir ve düzenleyebilirsiniz;
daha sonra bunları şu desteklenen biçimlerde kaydedebilirsiniz: MPEG-1, MPEG-2, ASF, WMV ve AVI.
Capture ve Edit adımlarını gerçekleştirerek ses ve video dosyalarınızı hazırladığınızda, Author işlevi aracılığıyla
uyarlanmış bir menü ekleyebilirsiniz. Kendi menü artalanlarınız olarak kullanmak üzere istediğiniz stildeki resimleri
içe aktarabilir ya da örnek resimlerden bir tane seçebilirsiniz. Filminiz hazır olduğunda, filminizi yaratırken
kullanılacak olan çıktı biçimini ve video standardını seçebileceğiniz Make Movie seçeneğine geçebilirsiniz. Filminizi
CD’ye yazın ya da daha sonra yazmak üzere sabit disk sürücüsüne kaydedin. Sabit diskinizde bir DVD görüntüsü
yaratmak için WinDVD Creator Plus kullanıyorsanız, Project (Proje) menüsünden Load Image to Burn (Yaratılacak
Görüntüyü Seç) seçeneğini belirleyin.
WinDVD Creator ayrıca, sabit disk sürücünüzde herhangi bir ek alan kullanmadan, Disk Manager’ı (Disk Yöneticisi)
kullanarak videoyu doğrudan DVD kaydedilebilir ortamına kaydetme olanağını sunar. Disk Manager’ı kullanarak yeni
video yakalayabilir ya da önceden varolan video dosyalarını kullanıp daha sonra uyarlanmış menü yaratarak filminizi
tamamlayabilirsiniz. Filminiz +VR ya da -VR video biçimlerinde yaratılabilir. Disk Manager aracılığıyla, video
kesimleri ekleyip silerek ya da uyarlanmış menünüzü değiştirerek filminizi istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.
Not: +/-VR olarak biçimlenmiş disklerin, eski setüstü DVD oynatıcılarla uyumluluğu sınırlıdır.
Bölüm 2. Kuruluş
2-9
Sürücüye Bakım Yapılması
Bu bölümde sürücünüzün ve sürücünüzle birlikte kullandığınız CD’lere ve DVD’lere bakım yapılmasına ilişkin bilgiler
yer alır.
Disklerin Kullanılması ve Bakımının Yapılması
Dijital diskler, yüksek yoğunluklu ortamlardır; bunların okunabilir durumda kalmalarını sağlamak için diskleri dikkatle
kullanmak ve temiz tutmak gereklidir. Aşağıdaki önlemleri alarak disklerinizin ömrünü uzatabilirsiniz.
Dikkat:
Bir CD’nin dairesel hareketlerle silinmesi, veri kaybına neden olabilir.
v Diski kenarlarından ya da ortasındaki delikten tutun.
v
v
v
v
v
Diskin yüzeyine dokunmayın.
Diskleri her zaman özgün ambalajında saklayın.
Diskleri her zaman doğrudan güneş ışığı almayacak bir yerde saklayın.
Diskleri her zaman doğrudan ısı kaynaklarının uzağında saklayın.
Kullanılmadığında diskleri bilgisayardan çıkarın.
v
v
v
v
v
Her kullanımdan ÖNCE diskin yüzeyinde çatlak olup olmadığını kontrol edin.
Diskleri bilgisayar/ambalaj içine yerleştirirken zorlamayın.
Diskleri bükmeyin ya da eğmeyin.
Disklerin yüzeyine yazı yazmayın.
Diski temizlemek için ticari temizleme maddeleri kullanmayın.
ÖNEMLİ: Üzerinde çatlaklar olan diskleri kullanmayın.
Sürücünün dikkatli kullanılması
Çalışma sırasında sürücünüzü korumak için aşağıdaki önlemleri alın:
v Sürücü çalışırken sürücüyü başka bir yere taşımayın. Bunu yaparsanız verilerde hata olabilir ya da sürücü ya da
ortam zarar görebilir.
v Sürücüyü aşağıdaki koşulların herhangi birinde çalıştırmayın:
– Yüksek nem
– Yüksek sıcaklık
– Aşırı toz
– Mekanik titreşim
2-10
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
v
v
v
v
– Ani şok ya da düşürme
– Eğik yüzeylere koyma
– Doğrudan güneş ışığı
– Ani sıcaklık değişiklikleri
Sürücüye yabancı nesneler sokmayın.
Sürücünün üzerine nesneler koymayın.
Sürücü kapağını çıkarmayın ve sürücünün iç parçalarına bakım yapmaya çalışmayın.
Sürücü birimini, sürücü çekmecesinde disk takılıyken ya da çekmece açıkken taşımayın.
Özgün paketleme malzemelerini saklayın. Sürücü birimini başka bir yere taşımanız gerekiyorsa, sürücünün güvenli bir
şekilde taşındığından emin olmak için özgün paketleme malzemelerini kullanın.
Bölüm 2. Kuruluş
2-11
2-12
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Ek A. Ürün Belirtimleri
Bu ek aşağıdaki bilgileri içerir:
v Fiziksel belirtimler
v Güç belirtimleri
v Ortam gereksinimleri
v Okuma hızları
v Yazma hızları
Fiziksel belirtimler
Aşağıdaki çizelgede sürücünün fiziksel belirtimleri1 aşağıdaki çizelgede listelenmiştir.
Fiziksel belirtim
Yükseklik
42 mm (1.7 inç)
Genişlik
149 mm (5.9 inç)
Uzunluk
190 mm (7.5 inç)
Ağırlık
870 g (1.9 lb.)
Güç belirtimleri
Aşağıdaki çizelgede, sürücü için voltaj düzeyine göre güç belirtimleri listelenmektedir. Güç belirtimleri sürücü güç
bağlacında ölçülmüştür ve bunlar nominal değerlerdir.
Güç belirtimleri
Voltaj
Ortalama
En fazla
Voltaj
5V dc
0.8 A
1.5 A
Voltaj
12V dc
1.2 A
2.1 A
Ortam gereksinimleri
Belirtim
Çalışır Durumda
Boşta
Sıcaklık
+5° C - +45° C
-30° C to +60° C
(+41° F - +113° F)
(-22° F - 140° F)
%15 - %85
%10 - %90
Bağıl nem (yoğunlaşmasız)
Okuma hızları
Ortam
Okuma Hızı
DVD-ROM (tek katman)
9.3 - 22.2 MB/s (16X CAV)
DVD-ROM (çift katman)
4.6 - 11.0 MB/s (8X CAV)
DVD-R (4.7 GB)
6.9 - 16.6 MB/s (12X CAV)
DVD+R (4.7 GB)
6.9 - 16.6 MB/s (12X CAV)
1. Ürün tanımlama verileri IBM’in tasarım hedeflerini belirtir ve karşılaştırma amacıyla sağlanır; gerçek sonuçlar, çeşitli etkenlere bağlı olarak
değişiklik gösterebilir. Bu ürün verileri bir garanti oluşturmaz. Bilgiler duyuruda bulunmaksızın değiştirilebilir.
© Copyright IBM Corp. 2005
A-1
DVD+R (8.5 GB çift katman)
4.6 - 11.0 MB/s (8X CAV)
DVD-RW (4.7 GB)
4.6 - 11.0 MB/s (8X CAV)
DVD+RW (4.7 GB)
4.6 - 11.0 MB/s (8X CAV)
DVD-RAM (4.7/9.4 GB, 5X)
4.2 - 6.9 MB/s (5X PCAV)
DVD-RAM (2.6 GB)
2.8 MB/s (2X ZCLV)
CD-ROM
2.6 - 6.0 MB/s (40X CAV)
CD-R
2.6 - 6.0 MB/s (40X CAV)
CD-RW
2.6 - 6.0 MB/s (40X CAV)
CD-DA (DAE)
2.6 - 6.0 MB/s (40X CAV)
Yazma hızları
Ortam
Yazma hızları
DVD-R (Genel için Sürüm 2.0, 16X)
9.0 - 22.0 MB/s (16X PCAV)
DVD+R (16X)
9.0 - 22.0 MB/s (16X PCAV)
DVD+R (8.5 GB çift katman)
5.5 MB/s (4X CLV)
DVD-RW (6X)
8.3 MB/s (6X CLV)
DVD+RW (8X)
8.3 - 11.0 MB/s (8X ZCLV)
DVD-RAM (4.7/9.4 GB, 5X)
4.2 - 6.9 MB/s (5X PCAV) (doğrulama kapalı)
CD-R (40X)
2.4 - 6.0 MB/s (40X ZCLV)
CD-RW (Ultra Hızlı ya da Ultra Hızlı+)
2.4 - 3.6 MB/s (24X ZCLV)
Not: 1X DVD = 1.385 MB/s; 1 MB/s = 106 bayt/saniye
1X CD = 150 KB/s; 1 KB/s = 210 bayt /saniye
1 MB = 220 bayt; 1 KB = 210 bayt
A-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Ek B. Sorun Çözme
Bilgisayar sorunları, donanım, yazılım ya da kullanıcı hatalarından kaynaklanabilir. Sorunları kendi kendinize çözmek
için ya da bir hizmet teknisyenine iletmek üzere yararlı bilgileri toplamak için bu bölümdeki bilgileri kullanabilirsiniz.
Ayrıca, bilgisayarınıza, işletim sisteminize ya da ses bağdaştırıcınıza ilişkin belgelere de bakmanız gerekebilir.
Durumunuza uygun olabilecek sorun açıklamaları için aşağıdaki listeyi gözden geçirin.
v Bilgisayarınız ya da sürücünüz düzgün çalışmıyor ya da kullanımda göstergesinin ışığı yanmıyor
Aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Diskin sürücüye etiketli yüzü üstte olacak şekilde yerleştirilmiş olup olmadığını denetleyin.
2. Tüm aygıtların bilgisayara ve elektrik prizine düzgün bir şekilde takılmış olup olmadığını denetleyin.
3. Bilgisayarı kapatın, bilgisayarınızın ve bağlı tüm aygıtların kablolarını elektrik prizlerinden çıkarın ve
bilgisayarın kapağını çıkarın.
4. Tüm güç ve IDE kablolarının düzgün bir şekilde bağlı olup olmadığını denetleyin. IDE kablosunu çıkarıp
eğilmiş ya da yanlış hizalanmış iğneler olup olmadığını denetleyin. Sorun bulamazsanız, kabloyu yeniden takın.
5. Bilgisayarın kapağını yerine yerleştirin ve tüm kabloları ve güç kablolarını yeniden takın. Bilgisayarı açın,
işletim sistemini yeniden başlatın ve Open/Close (Açma/Kapama) düğmesine basın. Tepsi açılmazsa ve
kullanımda göstergesinin ışığı yanmazsa, bilgisayarı kapatın ve başka bir 4 iğneli DC gücü kablosu kullanmayı
deneyin.
6. IDE kablosundaki renk kodlu ucun IDE kapısındaki 1. iğneyle aynı hizada ve sürücüdeki güç kablosuna en yakın
yerde olup olmadığını denetleyin. Bkz. “Adım 5. Kabloların sürücüye takılması” sayfa 2-2.
7. Sürücünün ve IDE kablosundaki diğer aygıtların ayarlarının doğru olup olmadığını denetleyin. Bkz. “Adım 3.
Yapılandırma atlama kablolarının ayarlanması” sayfa 2-1.
8. Aşağıdakileri yapın:
– IDE kablosundaki orta bağlaç, sistem kartındaki IDE kapısına bağlıysa, bağlacı çıkarıp kabloyu yeniden
takın.
– IDE kapısında yalnızca bir aygıt varsa, orta bağlacı açıkta (varsa) bırakarak, kablonun bir ucundaki bağlacı
IDE kapısına, diğer ucundaki bağlacı ise aygıta takın.
– IDE kapısında iki aygıt varsa, kablonun bir ucundaki bağlacı IDE kapısına takın. Bir sabit disk sürücüsü
varsa, bunu kablonun diğer ucundaki bağlaca takın ve sürücüyü orta bağlaca takın.
v Sürücüye erişemiyorsunuz ya da DVD-RAM (CD-ROM) simgesi görüntülenmiyor
Sürücü düzgün bir biçimde kurulmuşsa My Computer (Bilgisayarım) penceresinde bir DVD-RAM ya da CD-ROM
simgesi görüntülenir. My Computer öğesini çift tıklatın. Açılan pencerede bir CD-ROM simgesi görüntülenmezse,
sürücünün düzgün biçimde kurulduğunu doğrulayın. Yapılandırma atlama kablosunun düzgün biçimde ayarlandığını
doğrulayın. Bkz. “Adım 3. Yapılandırma atlama kablolarının ayarlanması” sayfa 2-1. Bilgisayarınızı yeniden
başlatın. Sürücü simgesi yine de bulunmazsa, aşağıdaki adımları izleyin:
1. Start (Başlat) seçeneğini tıklatın.
2. Settings (Ayarlar) seçeneğini belirleyin.
3. Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini belirleyin.
4. System (Sistem) simgesini tıklatın.
5. Device Manager (Aygıt Yöneticisi) etiketini tıklatın.
6. View Devices by Type (Aygıtları Türüne Göre Göster) seçeneğini çift tıklatın.
7. Device Manager (Aygıt Yöneticisi) penceresinde görüntülenen listeden Hard Disk Controllers (Sabit Disk
Denetleyicileri) seçeneğini belirleyin. Denetleyici ile bir çakışma olmadığını doğrulayın. Aygıt durumunun
denetleyicinin düzgün çalıştığını gösterdiğinden emin olun.
© Copyright IBM Corp. 2005
B-1
8. Device Manager (Aygıt Yöneticisi) penceresinde görüntülenen listeden CD-ROM seçeneğini belirleyin.
CD-ROM sürücüsünün listede bulunduğundan ve çakışma olmadığından emin olun. Aygıt durumunun aygıtın
düzgün çalıştığını gösterdiğinden emin olun.
9. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
10. Tüm pencereleri kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Aygıt simgesi hala yoksa, kablo bağlantılarını, aygıt atlama kablosu ayarlarını denetleyin ve varsa çakışmaları
giderin.
v Sürücü, işletim sistemi tarafından tanınmıyor ya da sürücü düzgün çalışmıyor
Bazı bilgisayarlarda, toplu depolama aygıtlarına ilişkin Compatible (Uyumlu) ve High Performance (Yüksek
Başarım) kipleri bulunur. Normalde, sürücü, High Performance kipinde daha iyi çalışır. Ancak, sizin sürücünüz bu
kipte düzgün bir biçimde çalışmıyorsa, Compatible kipini kullanmanız gerekebilir.
Bilgisayarınıza ilişkin yapılandırma ayarı bilgilerini denetlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.
1. Yapılandırma hizmet programına erişin.
2. Devices (Aygıtlar) seçeneğini belirleyin.
3. Mass Storage Devices (Toplu Depolama Aygıtları) bölümüne geçin.
IDE başarım kiplerini seçmeye ilişkin ek ayrıntılar için bilgisayarınızla birlikte gönderilen belgelere bakın.
v Bilgisayar, aygıt sürücüleri yüklendikten sonra sürücüyü tanımıyor
Multi-Burner Plus aygıt sürücüsündeki ve bilgisayarınızdaki ya da diğer sürücülerdeki ya da diğer donanımlardaki
uyumsuzlukları denetleyin. En düşük düzeydeki CONFIG.SYS ve AUTOEXEC.BAT sistem dosyalarını kullanarak
bir sistem disketi yaratın.
1. Özel CONFIG.SYS ve AUTOEXEC.BAT dosyalarını yaratmadan önce, uygun bir dizinde bu dosyaların yedek
kopyasını oluşturun. DOS komut isteminde aşağıdakileri yapın:
a. copy CONFIG.SYS CONFIG.IBM yazıp Enter tuşuna basın.
b. copy AUTOEXEC.BAT AUTOEXEC.IBM yazıp Enter tuşuna basın.
2. Disket sürücüye boş, biçimlenmiş bir disket takın.
3. CONFIG.SYS ve AUTOEXEC.BAT dosyalarını diskete kopyalayın.
4. Bilgisayarı kapatın ve sistem disketinin (yarattığınız disket) disket sürücüsüne takılmış olduğundan emin olun.
5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın (bilgisayar sistem disketinden başlatılır).
6. Başlangıç iletilerini inceleyin ve IBMIDECD.SYS aygıt sürücüsünün yüklendiğinden emin olun. MSCDEX
yüklendiğinde, bilgisayarın Multi-Burner Plus için atadığı sürücü harfine bakın.
7. Yükleme tepsisine bir veri CD’si takın ve Kullanımda göstergesinin ışığı sönünceye kadar bekleyin.
8. dir x: komutunu yazarak diski okumaya çalışın; burada, x harfi, MSCDEX iletisinden sonra atanan
Multi-Burner Plus sürücüsünün harfidir.
– Bilgisayar diski okuyabiliyorsa, CONFIG.SYS ya da AUTOXEC.BAT dosyası tarafından yüklenen aygıt
sürücüleri arasında çakışma olabilir. Bu aygıt çakışmasını gidermeniz gerekir. Aygıt çakışmalarını giderme
hakkında ek bilgi almak isterseniz bilgisayarınızla birlikte gönderilen belgelere bakın.
– Diske erişemiyorsanız bir donanım sorununuz olabilir. Diski okuyamıyorsanız ya da MSCDEX tarafından
bir sürücü harfi atanmamışsa bir sonraki adıma gidin.
9. Bilgisayarı kapatın, bilgisayarınızın ve bağlı tüm aygıtların kablolarını elektrik prizlerinden çıkarın ve
bilgisayarın kapağını çıkarın.
10. Multi-Burner Plus dışındaki tüm IDE aygıtlarına ilişkin IDE ve güç kablolarını çıkarın.
11. Multi-Burner Plus’ı ana aygıt olarak yapılandırın ve bunu birincil IDE kapısındaki son IDE bağlacına bağlayın.
12. Bilgisayarın kapağını yeniden takın. Klavyeyi yeniden bağlayın; güç kablolarını elektrik prizlerine takın.
13. Sistem disketini disket sürücüsüne ve veri disketini Multi-Burner Plus sürücüsüne takın.
14. Bilgisayarı yeniden başlatın.
15. dir C: komutunu yazarak diski okumaya çalışın (Multi-Burner Plus, IDE kapısına bağlı olan tek aygıt olduğu
için C sürücüsüdür).
B-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
– Bilgisayar diski okuyabiliyorsa, bilgisayarınızda kurulu olan aygıtlardan biriyle çakışma olabilir. Bu aygıt
çakışmasını gidermeniz gerekir. Diğer aygıtlara ilişkin atlama kablosu ayarlarını denetleyin ya da aygıtla
birlikte gönderilen belgelere bakın.
– Diske erişemiyorsanız bir donanım sorununuz olabilir. Multi-Burner Plus hala diskteki verileri
okuyamıyorsa, Multi-Burner Plus arızalı olabilir. Ek D, “Service and Support” (sayfa 0-0) başlıklı konuya
bakın.
v Disk okunamıyor
Aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Disk kirli olabilir; Disklerin Kullanılması ve Bakımının Yapılması (sayfa 2-10) başlıklı konuda açıklandığı
biçimde diski temizleyin.
2. Disk bozuk olabilir; başka bir disk deneyin.
3. Disk, ISO-9660, High Sierra Group (HSG) ya da Universal Disc Format (UDF) ile uyumlu değildir. Satın
aldığınız yere başvurun.
v Diskten ses gelmiyor
1. Veri CD’si kullanmadığınızdan emin olun.
2. Ses bağdaştırıcısı ses denetimini ayarlayın. Ses bağdaştırıcınızla ve ses CD’si çalma programıyla birlikte
gönderilen belgelere bakın.
3. Dijital ses çıkışını etkinleştirin. Ek bilgi için bkz. “Dijital Ses Çıkışının Etkinleştirilmesi” sayfa C-2.
v Bir hata iletisi aldınız
Aşağıdaki genel hata iletileri için gerekli işlemleri yapın:
– CDR-103
Multi-Burner Plus içindeki disk High Sierra, ISO 9660 ya da UDF biçiminde değil.
Multi-Burner Plus, ortamı desteklemiyor.
– CDR-101
Sürücü hazır olmadan önce Multi-Burner Plus’a erişmeye çalışırsanız ″sürücü okumaya hazır değil″ durumu
ortaya çıkar. Yükleme tepsisine bir disk yerleştirdikten sonra sürücüye erişmeye çalışırsanız Kullanımda
göstergesinin ışığı yanar. Sürücüye erişmeye çalışmadan önce kullanımda göstergesinin ışığının sönmesini
bekleyin.
v Multi-Burner Plus çalışmıyor ve diski dışarı çıkarmıyor
Diski el ile çıkarmanız gerekiyor. Diskin El İle Çıkarılması (sayfa 2-7) başlıklı konuya bakın.
v Multi-Burner Plus simgesi, ek bir yazılım ekleninceye kadar My Computer (Bilgisayarım) içinde
görüntüleniyordu; ancak şu anda görüntülenmiyor
1. Windows Media Player da içinde olmak üzere CD’ye kaydetmeyle ilgili tüm yazılımları silin.
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC108002BE10318} içinde bulunan ″LowerFilters″ adlı kayıt defteri değerini silin ve sistemi yeniden başlatın.
3. CD’ye ilişkin Media Player 9 ile başlayan tüm yazılımları yeniden kurun.
Ek B. Sorun Çözme
B-3
B-4
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Ek C. Aygıt Sürücüsü Yapılandırma Ayarlarının Uyarlanması
Microsoft Windows Me ve Windows 2000 Professional işletim sistemlerinde iki aygıt sürücüsü yapılandırma
parametresi vardır: Auto Insert Notify (Otomatik Takma Bildirimi) ve DMA.
Auto Insert Notify parametresi, sürücüye bir disk takıldıktan hemen sonra bilgisayarın bu diski çalmaya ya da erişmeye
otomatik olarak başlamasını sağlar. DMA parametresi, bilgisayarın DMA denetleyicisinin, CD’den belleğe veri
aktarımlarını işlemesini sağlayarak ve bilgisayar mikroişlemcisini daha önemli işleri yapmak üzere serbest bırakarak
bilgisayarın başarımını artırır. Örneğin, DMA etkinleştirildiğinde, mikroişlemci videoya daha fazla işlemci süresi
ayırdığı için, filmlerin ve oyunların daha sorunsuz çalışması sağlanabilir.
Windows Me için DMA’nın Etkinleştirilmesi
Windows Me’de DMA parametresi ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
1. Start (Başlat) seçeneğini tıklatın.
2. Settings (Ayarlar) seçeneğini tıklatın.
3. Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini tıklatın.
4. View all control panel options (Tüm denetim masası seçeneklerini göster) seçeneğini tıklatın.
5. System (Sistem) simgesini çift tıklatın.
6. Device Manager (Aygıt Yöneticisi) etiketini tıklatın.
7. CD-ROM’u çift tıklatın.
8. Değiştirmek istediğiniz sürücüyü tıklatın.
9. Settings (Ayarlar) etiketini tıklatın.
10. DMA onay kutusunu tıklatın.
11. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Windows 2000 Professional için DMA’nın Etkinleştirilmesi
Windows 2000 Professional’da parametre ayarını değiştirmek üzere aşağıdaki işlemleri yapın:
1. Start (Başlat) seçeneğini tıklatın.
2. Settings (Ayarlar) seçeneğini tıklatın.
3. Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini tıklatın.
4. System (Sistem) simgesini çift tıklatın.
5. Hardware (Donanım) etiketini tıklatın.
6. Device Manager (Aygıt Yöneticisi) düğmesini tıklatın.
7. Ağacı genişletmek için IDE ATA/ATAPI denetleyicilerini tıklatın.
8. Multi-Burner Plus’ın bulunduğu denetleyiciye karşılık gelen aygıtı (Primary IDE ya da Secondary IDE) tıklatın.
9. Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) etiketini tıklatın.
10. Transfer Mode (Aktarma Kipi) açılan menüsünü belirleyip varsa DMA’yı seçin.
11. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
12. System Properties (Sistem Özellikleri) penceresini kapatmak için Close (Kapat) seçeneğini tıklatın. Sistem
ayarlarının değiştiğini bildiren bir ileti görüntülenir.
13. Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Windows XP için DMA’nın Etkinleştirilmesi
DMA parametre ayarını Windows XP masaüstünden değiştirmek için aşağıdakileri yapın:
1. Start (Başlat) seçeneğini tıklatın.
2. Control Panel (Denetim Masası) seçeneğini tıklatın.
3. Switch to classic view (Klasik görünüme geç) seçeneğini tıklatın.
4. System (Sistem) simgesini çift tıklatın.
5. Hardware (Donanım) etiketini tıklatın.
6. Device Manager (Aygıt Yöneticisi) düğmesini tıklatın.
© Copyright IBM Corp. 2005
C-1
7.
8.
9.
10.
Ağacı genişletmek için IDE ATA/ATAPI denetleyicilerini tıklatın.
Multi-Burner Plus’ın bulunduğu denetleyiciyi çift tıklatın (Primary IDE ya da Secondary IDE).
Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar) etiketini tıklatın.
Multi-Burner’ın bulunduğu yere karşılık gelen uygun Transfer Mode (Aktarma Kipi) açılan menüsünü seçin
(Ana aygıt için Device 0 ve Bağımlı aygıt için Device 1)
11. Varsa DMA’yı seçin.
12. OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
Dijital Ses Çıkışının Etkinleştirilmesi
Sisteminizin bu sürücüden dijital sesi kayıttan çalması için düzgün bir biçimde yapılandırılmış olması gerekir.
Yapılandırılması gereken iki ayar vardır. Ayarlardan bir tanesi aygıt özelliklerinde bulunur; ikinci ayar ise Windows
Media Player içinde bulunur.
Aygıt özelliklerini ayarlamak için aşağıdaki yordamı kullanın:
1. My Computer (Bilgisayarım) seçeneğini sağ tıklatıp Properties (Özellikler) seçeneğini belirleyin.
2. Hardware (Donanım) etiketinden Device Manager (Aygıt Yöneticisi) seçeneğini belirleyin. Windows Me içinde,
Hardware etiketini tıklatmaya gerek kalmadan, aşağıda görüldüğü gibi, Device Manager doğrudan görünür.
C-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
3.
Device Manager etiketinde, DVD/CD-ROM sürücülere ilişkin ’+’ işaretini açın, sürücünüzü sağ tıklatın ve
Properties (Özellikler) seçeneğini tıklatın.
4. Properties (Özellikler) etiketini belirleyin ve aşağıda gösterildiği gibi, Enable Digital Audio (Dijital Sesi
Etkinleştir) onay kutusunu işaretleyin.
Windows Media Player içinde Digital Audio Playback (Dijital Ses Kayıttan Çalma) özelliğini etkinleştirmek için
aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
1. Windows Media Player’ı açın.
2. Media Player menüsünden Tools (Araçlar) →Options... (Seçenekler) seçeneklerini tıklatın.
3. CD Audio (CD Sesi) etiketini belirleyin ve Digital Playback (Dijital Kayıttan Çalma) kutusunu aşağıda görüldüğü
gibi işaretleyin.
Ek C. Aygıt Sürücüsü Yapılandırma Ayarlarının Uyarlanması
C-3
C-4
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Ek D. Service and Support
The following information describes the technical support that is available for your product, during the warranty period
or throughout the life of the product. Refer to your IBM Statement of Limited Warranty for a full explanation of IBM
warranty terms.
Online technical support
Online technical support is available during the life of your product through the Personal Computing Support Web site
at http://www.ibm.com/pc/support.
During the warranty period, assistance for replacement or exchange of defective components is available. In addition, if
your IBM option is installed in an IBM computer, you might be entitled to service at your location. Your technical
support representative can help you determine the best alternative.
Telephone technical support
Installation and configuration support through the IBM Support Center will be withdrawn or made available for a fee,
at IBM’s discretion, 90 days after the option has been withdrawn from marketing. Additional support offerings,
including step-by-step installation assistance, are available for a nominal fee.
To assist the technical support representative, have available as much of the following information as possible:
v
v
v
v
v
v
v
Option name
Option number
Proof of purchase
Computer manufacturer, model, serial number (if IBM), and manual
Exact wording of the error message (if any)
Description of the problem
Hardware and software configuration information for your system
If possible, be at your computer. Your technical support representative might want to walk you through the problem
during the call.
For the support telephone number and support hours by country, refer to the following table. If the number for your
country or region is not listed, contact your IBM reseller or IBM marketing representative. Response time may vary
depending on the number and nature of the calls received.
Phone numbers are subject to change without notice. For the latest phone number list, go to
http://www.ibm.com/pc/support and click Support Phone List.
© Copyright IBM Corp. 2005
D-1
Country or Region
Telephone Number
Country or Region
Telephone Number
Africa
+44 (0) 1475 555 055
Japan
Desktop: 0120-887-870
v Overseas calls:
81-46-266-1084
ThinkPad: 0120-887-874
v Overseas calls:
81-46-266-1084
IntelliStation and xSeries:
81-46-266-1358
PC Software: 0120-558-695
v Overseas calls:
81-44-200-8666
Argentina
0800-666-0011
Luxembourg
298-977-5063
Australia
131-426
Malaysia
(60) 3-7727-7800
Austria
01-24592-5901
Mexico
001-866-434-2080
Bolivia
0800-0189
Middle East
+44 (0) 1475 555 055
Belgium
Dutch: 02-210 9820
Netherlands
020-514 5770
French: 02-210 9800
Brazil
55-11-3889-8986
New Zealand
0800-446-149
Canada
English: 1-800-565-3344
Nicaragua
255-6658
French: 1-800-565-3344
In Toronto: 416-383-3344
Chile
800-224-488
Norway
66 81 11 00
China
800-810-1818
Panama
206-6047
Peru
0-800-50-866
China (Hong Kong and S.A.R.) Home PC: 852-2825-7799
Commercial PC:
852-8205-0333
Colombia
980-912-3021
Philippines
(63) 2-995-2225
Costa Rica
284-3911
Portugal
21-892-7147
Denmark
45 20 82 00
Russia
095-940-2000
Dominican Republic
566-4755
Singapore
(65) 1-800-840-9911
or 566-5161 ext. 8201
Toll Free within the Dominican
Republic: 1-200-1929
Ecuador
1-800-426911 (option #4)
Spain
91-714-7983
El Salvador
250-5696
Sweden
08-477 4420
Finland
09-459 69 60
Switzerland
058-333-0900
France
02 38 55 74 50
Taiwan
886-2-8723-9799
Germany
07032-1549 201
Thailand
(66) 2-273-4000
Guatemala
335-8490
Turkey
00-800-446-32-041
D-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Country or Region
Telephone Number
Country or Region
Telephone Number
Honduras
Tegucigalpa & Sand Pedro
Sula: 232-4222
United Kingdom
0-1475-555 055
United States
1-800-IBM-SERV
San Pedro Sula: 552-2234
India
1600-44-6666
(1-800-426-7378)
Indonesia
(62) 21-523-8535
Uruguay
000-411-005-6649
Ireland
01-815-9202
Venezuela
0-800-100-2011
Italy
02-7031-6101
Vietnam
Ho Chi Minh: (84) 8-829-5160
Hanoi: (84) 4-843-6675
Ek D. Service and Support
D-3
D-4
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Ek E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-47530804/2004
Part 1 - General Terms
This Statement of Limited Warranty includes Part 1 - General Terms, Part 2 - Country-unique Terms, and Part 3 Warranty Information. The terms of Part 2 replace or modify those of Part 1. The warranties provided by IBM in this
Statement of Limited Warranty apply only to Machines you purchase for your use, and not for resale. The term
″Machine″ means an IBM machine, its features, conversions, upgrades, elements, or accessories, or any combination
of them. The term ″Machine″ does not include any software programs, whether pre-loaded with the Machine, installed
subsequently or otherwise. Nothing in this Statement of Limited Warranty affects any statutory rights of consumers
that cannot be waived or limited by contract.
What this Warranty Covers
IBM warrants that each Machine 1) is free from defects in materials and workmanship and 2) conforms to IBM’s
Official Published Specifications (″Specifications″) which are available on request. The warranty period for the
Machine starts on the original Date of Installation and is specified in Part 3 - Warranty Information. The date on your
invoice or sales receipt is the Date of Installation unless IBM or your reseller informs you otherwise. Many features,
conversions, or upgrades involve the removal of parts and their return to IBM. A part that replaces a removed part will
assume the warranty service status of the removed part. Unless IBM specifies otherwise, these warranties apply only in
the country or region in which you purchased the Machine.
THESE WARRANTIES ARE YOUR EXCLUSIVE WARRANTIES AND REPLACE ALL OTHER
WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. IN
THAT EVENT, SUCH WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO
WARRANTIES APPLY AFTER THAT PERIOD. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW
LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY
NOT APPLY TO YOU.
What this Warranty Does not Cover
This warranty does not cover the following:
v any software programs, whether pre-loaded or shipped with the Machine, or installed subsequently;
v failure resulting from misuse (including but not limited to use of any Machine capacity or capability, other than that
authorized by IBM in writing), accident, modification, unsuitable physical or operating environment, or improper
maintenance by you;
v failure caused by a product for which IBM is not responsible; and
v any non-IBM products, including those that IBM may procure and provide with or integrate into an IBM Machine at
your request.
The warranty is voided by removal or alteration of identification labels on the Machine or its parts.
IBM does not warrant uninterrupted or error-free operation of a Machine.
Any technical or other support provided for a Machine under warranty, such as assistance with "how-to" questions and
those regarding Machine set-up and installation, is provided WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND.
How to Obtain Warranty Service
If the Machine does not function as warranted during the warranty period, contact IBM or your reseller to obtain
warranty service. If you do not register the Machine with IBM, you may be required to present proof of purchase as
evidence of your entitlement to warranty service.
© Copyright IBM Corp. 2005
E-1
What IBM Will Do to Correct Problems
When you contact IBM for service, you must follow the problem determination and resolution procedures that IBM
specifies. An initial diagnosis of your problem can be made either by a technician over the telephone or electronically
by access to an IBM website.
The type of warranty service applicable to your Machine is specified in Part 3 - Warranty Information.
You are responsible for downloading and installing designated Machine Code (microcode, basic input/output system
code (called ″BIOS″), utility programs, device drivers, and diagnostics delivered with an IBM Machine ) and other
software updates from an IBM Internet Web site or from other electronic media, and following the instructions that
IBM provides.
If your problem can be resolved with a Customer Replaceable Unit (″CRU″) (e.g., keyboard, mouse, speaker, memory,
hard disk drive), IBM will ship the CRU to you for you to install.
If the Machine does not function as warranted during the warranty period and your problem cannot be resolved over the
telephone or electronically, through your application of Machine Code or software updates, or with a CRU, IBM or
your reseller, if approved by IBM to provide warranty service, will either, at its discretion, 1) repair it to make it
function as warranted, or 2) replace it with one that is at least functionally equivalent. If IBM is unable to do either, you
may return the Machine to your place of purchase and your money will be refunded.
IBM or your reseller will also manage and install selected engineering changes that apply to the Machine.
Exchange of a Machine or Part
When the warranty service involves the exchange of a Machine or part, the item IBM or your reseller replaces becomes
its property and the replacement becomes yours. You represent that all removed items are genuine and unaltered. The
replacement may not be new, but will be in good working order and at least functionally equivalent to the item
replaced. The replacement assumes the warranty service status of the replaced item.
Your Additional Responsibilities
Before IBM or your reseller exchanges a Machine or part, you agree to remove all features, parts, options, alterations,
and attachments not under warranty service.
You also agree to:
1. ensure that the Machine is free of any legal obligations or restrictions that prevent its exchange;
2. obtain authorization from the owner to have IBM or your reseller service a Machine that you do not own; and
3. where applicable, before service is provided:
a. follow the service request procedures that IBM or your reseller provides;
b. backup or secure all programs, data, and funds contained in the Machine;
c. provide IBM or your reseller with sufficient, free, and safe access to your facilities to permit IBM to fulfill its
obligations; and
d. inform IBM or your reseller of changes in the Machine’s location.
4. (a) ensure all information about identified or identifiable individuals (Personal Data) is deleted from the Machine
(to the extent technically possible), (b) allow IBM, your reseller or an IBM supplier to process on your behalf any
remaining Personal Data as IBM or your reseller considers necessary to fulfill its obligations under this Statement
of Limited Warranty (which may include shipping the Machine for such processing to other IBM service locations
around the world), and (c) ensure that such processing complies with any laws applicable to such Personal Data.
Limitation of Liability
IBM is responsible for loss of, or damage to, your Machine only while it is 1) in IBM’s possession or 2) in transit in
those cases where IBM is responsible for the transportation charges.
Neither IBM nor your reseller are responsible for any of your confidential, proprietary or personal information
contained in a Machine which you return to IBM for any reason. You should remove all such information from the
Machine prior to its return.
E-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Circumstances may arise where, because of a default on IBM’s part or other liability, you are entitled to recover
damages from IBM. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from
IBM (including fundamental breach, negligence, misrepresentation, or other contract or tort claim), except for any
liability that cannot be waived or limited by applicable laws, IBM is liable for no more than
1. damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; and
2. the amount of any other actual direct damages, up to the charges (if recurring, 12 months’ charges apply) for the
Machine that is subject of the claim. For purposes of this item, the term ″Machine″ includes Machine Code and
Licensed Internal Code (″LIC″).
This limit also applies to IBM’s suppliers and your reseller. It is the maximum for which IBM, its suppliers, and your
reseller are collectively responsible.
UNDER NO CIRCUMSTANCES IS IBM, ITS SUPPLIERS OR RESELLERS LIABLE FOR ANY OF THE
FOLLOWING EVEN IF INFORMED OF THEIR POSSIBILITY: 1) THIRD PARTY CLAIMS AGAINST
YOU FOR DAMAGES (OTHER THAN THOSE UNDER THE FIRST ITEM LISTED ABOVE); 2) LOSS OF,
OR DAMAGE TO, DATA; 3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY
ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES; OR 4) LOST PROFITS, BUSINESS REVENUE, GOODWILL
OR ANTICIPATED SAVINGS. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION
OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION
OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW
LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY
NOT APPLY TO YOU.
Governing Law
Both you and IBM consent to the application of the laws of the country in which you acquired the Machine to govern,
interpret, and enforce all of your and IBM’s rights, duties, and obligations arising from, or relating in any manner to,
the subject matter of this Statement of Limited Warranty, without regard to conflict of law principles.
THESE WARRANTIES GIVE YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER
RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR JURISDICTION TO JURISDICTION.
Jurisdiction
All of our rights, duties, and obligations are subject to the courts of the country in which you acquired the Machine.
Part 2 - Country-unique Terms
AMERICAS
ARGENTINA
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the Ordinary Commercial
Court of the city of Buenos Aires.
BOLIVIA
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the courts of the city of La
Paz.
BRAZIL
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Agreement will be settled exclusively by the court of Rio de Janeiro, RJ.
CHILE
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the Civil Courts of Justice
of Santiago.
Ek E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-0804/2004
E-3
COLOMBIA
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the Judges of the Republic
of Colombia.
EQUADOR
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the Judges of Quito.
MEXICO
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the Federal Courts of
Mexico City, Federal District.
PARAGUAY
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the courts of the city of
Asuncion.
PERU
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the Judges and Tribunals
of the Judicial District of Lima, Cercado.
Limitation of Liability: The following is added at the end of this section:In accordance with Article 1328 of the
Peruvian Civil Code the limitations and exclusions specified in this section will not apply to damages caused by IBM’s
willful misconduct (″dolo″) or gross negligence (″culpa inexcusable″).
URUGUAY
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the City of Montevideo
Court’s Jurisdiction.
VENEZUELA
Jurisdiction: The following is added after the first sentence:
Any litigation arising from this Statement of Limited Warranty will be settled exclusively by the Courts of the
Metropolitan Area Of the City of Caracas.
NORTH AMERICA
How to Obtain Warranty Service: The following is added to this Section:
To obtain warranty service from IBM in Canada or the United States, call 1-800-IBM-SERV (426-7378).
CANADA
Limitation of Liability: The following replaces item 1 of this section:
1. damages for bodily injury (including death) or physical harm to real property and tangible personal property caused
by IBM’s negligence; and
Governing Law: The following replaces "laws of the country in which you acquired the Machine" in the first sentence:
laws in the Province of Ontario.
UNITED STATES
Governing Law: The following replaces "laws of the country in which you acquired the Machine" in the first sentence:
laws of the State of New York.
ASIA PACIFIC
E-4
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
AUSTRALIA
What this Warranty Covers: The following paragraph is added to this Section:
The warranties specified in this Section are in addition to any rights you may have under the Trade Practices Act 1974
or other similar legislation and are only limited to the extent permitted by the applicable legislation.
Limitation of Liability: The following is added to this Section:
Where IBM is in breach of a condition or warranty implied by the Trade Practices Act 1974 or other similar legislation,
IBM’s liability is limited to the repair or replacement of the goods or the supply of equivalent goods. Where that
condition or warranty relates to right to sell, quiet possession or clear title, or the goods are of a kind ordinarily
acquired for personal, domestic or household use or consumption, then none of the limitations in this paragraph apply.
Governing Law: The following replaces "laws of the country in which you acquired the Machine" in the first sentence:
laws of the State or Territory.
CAMBODIA AND LAOS
Governing Law: The following replaces "laws of the country in which you acquired the Machine" in the first sentence:
laws of the State of New York, United States of America.
CAMBODIA, INDONESIA, AND LAOS
Arbitration: The following is added under this heading:
Disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited Warranty shall be finally settled by arbitration
which shall be held in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Center
(″SIAC Rules″) then in effect. The arbitration award shall be final and binding for the parties without appeal and shall
be in writing and set forth the findings of fact and the conclusions of law.
The number of arbitrators shall be three, with each side to the dispute being entitled to appoint one arbitrator. The two
arbitrators appointed by the parties shall appoint a third arbitrator who shall act as chairman of the proceedings.
Vacancies in the post of chairman shall be filled by the president of the SIAC. Other vacancies shall be filled by the
respective nominating party. Proceedings shall continue from the stage they were at when the vacancy occurred.
If one of the parties refuses or otherwise fails to appoint an arbitrator within 30 days of the date the other party appoints
its, the first appointed arbitrator shall be the sole arbitrator, provided that the arbitrator was validly and properly
appointed.
All proceedings shall be conducted, including all documents presented in such proceedings, in the English language.
The English language version of this Statement of Limited Warranty prevails over any other language version.
HONG KONG S.A.R. OF CHINA AND MACAU S.A.R. OF CHINA
Governing Law: The following replaces "laws of the country in which you acquired the Machine" in the first sentence:
laws of Hong Kong Special Administrative Region of China.
INDIA
Limitation of Liability: The following replaces items 1 and 2 of this Section:
1. liability for bodily injury (including death) or damage to real property and tangible personal property will be
limited to that caused by IBM’s negligence; and
2. as to any other actual damage arising in any situation involving nonperformance by IBM pursuant to, or in any
way related to the subject of this Statement of Limited Warranty, the charge paid by you for the individual Machine
that is the subject of the claim. For purposes of this item, the term "Machine" includes Machine Code and Licensed
Internal Code ("LIC").
Arbitration: The following is added under this heading
Disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited Warranty shall be finally settled by arbitration
which shall be held in Bangalore, India in accordance with the laws of India then in effect. The arbitration award shall
be final and binding for the parties without appeal and shall be in writing and set forth the findings of fact and the
conclusions of law.
Ek E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-0804/2004
E-5
The number of arbitrators shall be three, with each side to the dispute being entitled to appoint one arbitrator. The two
arbitrators appointed by the parties shall appoint a third arbitrator who shall act as chairman of the proceedings.
Vacancies in the post of chairman shall be filled by the president of the Bar Council of India. Other vacancies shall be
filled by the respective nominating party. Proceedings shall continue from the stage they were at when the vacancy
occurred.
If one of the parties refuses or otherwise fails to appoint an arbitrator within 30 days of the date the other party appoints
its, the first appointed arbitrator shall be the sole arbitrator, provided that the arbitrator was validly and properly
appointed.
All proceedings shall be conducted, including all documents presented in such proceedings, in the English language.
The English language version of this Statement of Limited Warranty prevails over any other language version.
JAPAN
Governing Law: The following sentence is added to this Section:
Any doubts concerning this Statement of Limited Warranty will be initially resolved between us in good faith and in
accordance with the principle of mutual trust.
MALAYSIA
Limitation of Liability: The word ″SPECIAL″ in item 3 of the fifth paragraph is deleted.
NEW ZEALAND
What this Warranty Covers: The following paragraph is added to this Section:
The warranties specified in this section are in addition to any rights you may have under the Consumer Guarantees Act
1993 or other legislation which cannot be excluded or limited. The Consumer Guarantees Act 1993 will not apply in
respect of any goods which IBM provides, if you require the goods for the purposes of a business as defined in that Act.
Limitation of Liability: The following is added to this Section:
Where Machines are not acquired for the purposes of a business as defined in the Consumer Guarantees Act 1993, the
limitations in this Section are subject to the limitations in that Act.
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PRC)
Governing Law: The following replaces ″laws of the country in which you acquired the Machine″ in the first sentence:
laws of the State of New York, United States of America (except when local law requires otherwise).
PHILIPPINES
Limitation of Liability: Item 3 in the fifth paragraph is replaced by the following:
SPECIAL (INCLUDING NOMINAL AND EXEMPLARY DAMAGES), MORAL, INCIDENTAL, OR
INDIRECT DAMAGES FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES; OR
Arbitration: The following is added: under this heading
Disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited Warranty shall be finally settled by arbitration
which shall be held in Metro Manila, Philippines in accordance with the laws of the Philippines then in effect. The
arbitration award shall be final and binding for the parties without appeal and shall be in writing and set forth the
findings of fact and the conclusions of law.
The number of arbitrators shall be three, with each side to the dispute being entitled to appoint one arbitrator. The two
arbitrators appointed by the parties shall appoint a third arbitrator who shall act as chairman of the proceedings.
Vacancies in the post of chairman shall be filled by the president of the Philippine Dispute Resolution Center, Inc..
Other vacancies shall be filled by the respective nominating party. Proceedings shall continue from the stage they were
at when the vacancy occurred.
If one of the parties refuses or otherwise fails to appoint an arbitrator within 30 days of the date the other party appoints
its, the first appointed arbitrator shall be the sole arbitrator, provided that the arbitrator was validly and properly
appointed.
E-6
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
All proceedings shall be conducted, including all documents presented in such proceedings, in the English language.
The English language version of this Statement of Limited Warranty prevails over any other language version.
SINGAPORE
Limitation of Liability: The words ″SPECIAL″ and ″ECONOMIC″ in item 3 in the fifth paragraph are deleted.
EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA (EMEA)
THE FOLLOWING TERMS APPLY TO ALL EMEA COUNTRIES:
The terms of this Statement of Limited Warranty apply to Machines purchased from IBM or an IBM reseller.
How to Obtain Warranty Service:
Add the following paragraph in Western Europe (Andorra, Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, United Kingdom, Vatican State, and any country subsequently added to the European Union, as from the
date of accession):
The warranty for Machines acquired in Western Europe shall be valid and applicable in all Western Europe countries
provided the Machines have been announced and made available in such countries.
If you purchase a Machine in one of the Western European countries, as defined above, you may obtain warranty
service for that Machine in any of those countries from either (1) an IBM reseller approved to perform warranty service
or (2) from IBM, provided the Machine has been announced and made available by IBM in the country in which you
wish to obtain service.
If you purchased a Personal Computer Machine in Albania, Armenia, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,
Croatia, Czech Republic, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Federal Republic of Yugoslavia, Former
Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, or
Ukraine, you may obtain warranty service for that Machine in any of those countries from either (1) an IBM reseller
approved to perform warranty service or (2) from IBM.
If you purchase a Machine in a Middle Eastern or African country, you may obtain warranty service for that Machine
from the IBM entity within the country of purchase, if that IBM entity provides warranty service in that country, or
from an IBM reseller, approved by IBM to perform warranty service on that Machine in that country. Warranty service
in Africa is available within 50 kilometers of an IBM approved service provider. You are responsible for transportation
costs for Machines located outside 50 kilometers of an IBM approved service provider.
Governing Law:
The phrase "the laws of the country in which you acquired the Machine" is replaced by:
1) ″the laws of Austria″ in Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia,
Georgia, Hungary, Kazakhstan, Kyrgyzstan, FYR Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia,
Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, and FR Yugoslavia; 2) ″the laws of France″ in Algeria,
Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Republic,
Djibouti, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, French Guiana, French Polynesia, Gabon,
Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Lebanon, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte,
Morocco, New Caledonia, Niger, Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu, and Wallis & Futuna; 3)
″the laws of Finland″ in Estonia, Latvia, and Lithuania; 4) ″the laws of England″ in Angola, Bahrain, Botswana,
Burundi, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Jordan, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mozambique,
Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Saudi Arabia, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda,
United Arab Emirates, the United Kingdom, West Bank/Gaza, Yemen, Zambia, and Zimbabwe; and 5) ″the laws
of South Africa″ in South Africa, Namibia, Lesotho and Swaziland.
Jurisdiction: The following exceptions are added to this section:
1) In Austria the choice of jurisdiction for all disputes arising out of this Statement of Limited Warranty and relating
thereto, including its existence, will be the competent court of law in Vienna, Austria (Inner-City); 2) in Angola,
Ek E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-0804/2004
E-7
Bahrain, Botswana, Burundi, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Jordan, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta,
Mozambique, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Saudi Arabia, Sierra Leone, Somalia,
Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, West Bank/Gaza, Yemen, Zambia, and Zimbabwe all disputes arising
out of this Statement of Limited Warranty or related to its execution, including summary proceedings, will be submitted
to the exclusive jurisdiction of the English courts; 3) in Belgium and Luxembourg, all disputes arising out of this
Statement of Limited Warranty or related to its interpretation or its execution, the law, and the courts of the capital city,
of the country of your registered office and/or commercial site location only are competent; 4) in France, Algeria,
Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Republic,
Djibouti, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, French Guiana, French Polynesia, Gabon,
Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Lebanon, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte,
Morocco, New Caledonia, Niger, Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu, and Wallis & Futuna all
disputes arising out of this Statement of Limited Warranty or related to its violation or execution, including summary
proceedings, will be settled exclusively by the Commercial Court of Paris; 5) in Russia, all disputes arising out of or in
relation to the interpretation, the violation, the termination, the nullity of the execution of this Statement of Limited
Warranty shall be settled by Arbitration Court of Moscow; 6) in South Africa, Namibia, Lesotho and Swaziland,
both of us agree to submit all disputes relating to this Statement of Limited Warranty to the jurisdiction of the High
Court in Johannesburg; 7) in Turkey all disputes arising out of or in connection with this Statement of Limited
Warranty shall be resolved by the Istanbul Central (Sultanahmet) Courts and Execution Directorates of Istanbul, the
Republic of Turkey; 8) in each of the following specified countries, any legal claim arising out of this Statement of
Limited Warranty will be brought before, and settled exclusively by, the competent court of a) Athens for Greece, b)
Tel Aviv-Jaffa for Israel, c) Milan for Italy, d) Lisbon for Portugal, and e) Madrid for Spain; and 9) in the United
Kingdom, both of us agree to submit all disputes relating to this Statement of Limited Warranty to the jurisdiction of
the English courts.
Arbitration: The following is added under this heading:
In Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Georgia, Hungary,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, FYR Macedonia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Tajikistan,
Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, and FR Yugoslavia all disputes arising out of this Statement of Limited
Warranty or related to its violation, termination or nullity will be finally settled under the Rules of Arbitration and
Conciliation of the International Arbitral Center of the Federal Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by three
arbitrators appointed in accordance with these rules. The arbitration will be held in Vienna, Austria, and the official
language of the proceedings will be English. The decision of the arbitrators will be final and binding upon both parties.
Therefore, pursuant to paragraph 598 (2) of the Austrian Code of Civil Procedure, the parties expressly waive the
application of paragraph 595 (1) figure 7 of the Code. IBM may, however, institute proceedings in a competent court in
the country of installation.
In Estonia, Latvia and Lithuania all disputes arising in connection with this Statement of Limited Warranty will be
finally settled in arbitration that will be held in Helsinki, Finland in accordance with the arbitration laws of Finland then
in effect. Each party will appoint one arbitrator. The arbitrators will then jointly appoint the chairman. If arbitrators
cannot agree on the chairman, then the Central Chamber of Commerce in Helsinki will appoint the chairman.
EUROPEAN UNION (EU)
THE FOLLOWING TERMS APPLY TO ALL EU COUNTRIES:
The warranty for Machines acquired in EU countries is valid and applicable in all EU countries provided the Machines
have been announced and made available in such countries.
How to Obtain Warranty Service: The following is added to this section:
To obtain warranty service from IBM in EU countries, see the telephone listing in Part 3 - Warranty Information.
You may contact IBM at the following address:
IBM Warranty & Service Quality Dept.
PO Box 30
Spango Valley
Greenock
Scotland PA16 0AH
E-8
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
CONSUMERS
Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights
are not affected by the warranties provided in this Statement of Limited Warranty.
AUSTRIA, DENMARK, FINLAND, GREECE, ITALY, NETHERLANDS, NORWAY, PORTUGAL, SPAIN,
SWEDEN AND SWITZERLAND
Limitation of Liability: The following replaces the terms of this section in its entirety:
Except as otherwise provided by mandatory law:
1. IBM’s liability for any damages and losses that may arise as a consequence of the fulfillment of its obligations
under or in connection with this Statement of Limited Warranty or due to any other cause related to this Statement
of Limited Warranty is limited to the compensation of only those damages and losses proved and actually arising as
an immediate and direct consequence of the non-fulfillment of such obligations (if IBM is at fault) or of such cause,
for a maximum amount equal to the charges you paid for the Machine. For purposes of this item, the term
″Machine″ includes Machine Code and Licensed Internal Code (″LIC″).
The above limitation shall not apply to damages for bodily injuries (including death) and damages to real property
and tangible personal property for which IBM is legally liable.
2. UNDER NO CIRCUMSTANCES IS IBM, ITS SUPPLIERS OR RESELLERS LIABLE FOR ANY OF
THE FOLLOWING, EVEN IF INFORMED OF THEIR POSSIBILITY: 1) LOSS OF, OR DAMAGE TO,
DATA; 2) INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES, OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL
DAMAGES; 3) LOST PROFITS, EVEN IF THEY ARISE AS AN IMMEDIATE CONSEQUENCE OF
THE EVENT THAT GENERATED THE DAMAGES; OR 4) LOSS OF BUSINESS, REVENUE,
GOODWILL, OR ANTICIPATED SAVINGS.
FRANCE AND BELGIUM
Limitation of Liability: The following replaces the terms of this section in its entirety:
Except as otherwise provided by mandatory law:
1. IBM’s liability for any damages and losses that may arise as a consequence of the fulfillment of its obligations
under or in connection with this Statement of Limited Warranty is limited to the compensation of only those
damages and losses proved and actually arising as an immediate and direct consequence of the non-fulfillment of
such obligations (if IBM is at fault), for a maximum amount equal to the charges you paid for the Machine that has
caused the damages. For purposes of this item, the term ″Machine″ includes Machine Code and Licensed Internal
Code (″LIC″).
The above limitation shall not apply to damages for bodily injuries (including death) and damages to real property
and tangible personal property for which IBM is legally liable.
2. UNDER NO CIRCUMSTANCES IS IBM, ITS SUPPLIERS OR RESELLERS LIABLE FOR ANY OF
THE FOLLOWING, EVEN IF INFORMED OF THEIR POSSIBILITY: 1) LOSS OF, OR DAMAGE TO,
DATA; 2) INCIDENTAL OR INDIRECT DAMAGES, OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL
DAMAGES; 3) LOST PROFITS, EVEN IF THEY ARISE AS AN IMMEDIATE CONSEQUENCE OF
THE EVENT THAT GENERATED THE DAMAGES; OR 4) LOSS OF BUSINESS, REVENUE,
GOODWILL, OR ANTICIPATED SAVINGS.
THE FOLLOWING TERMS APPLY TO THE COUNTRY SPECIFIED:
AUSTRIA
The provisions of this Statement of Limited Warranty replace any applicable statutory warranties.
What this Warranty Covers: The following replaces the first sentence of the first paragraph of this section:
The warranty for an IBM Machine covers the functionality of the Machine for its normal use and the Machine’s
conformity to its Specifications.
The following paragraphs are added to this section:
The limitation period for consumers in action for breach of warranty is the statutory period as a minimum. In case IBM
or your reseller is unable to repair an IBM Machine, you can alternatively ask for a partial refund as far as justified by
the reduced value of the unrepaired Machine or ask for a cancellation of the respective agreement for such Machine and
get your money refunded.
Ek E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-0804/2004
E-9
The second paragraph does not apply.
What IBM Will Do to Correct Problems: The following is added to this section:
During the warranty period, IBM will reimburse you for the transportation charges for the delivery of the failing
Machine to IBM.
Limitation of Liability: The following paragraph is added to this section:
The limitations and exclusions specified in the Statement of Limited Warranty will not apply to damages caused by
IBM with fraud or gross negligence and for express warranty.
The following sentence is added to the end of item 2:
IBM’s liability under this item is limited to the violation of essential contractual terms in cases of ordinary negligence.
EGYPT
Limitation of Liability: The following replaces item 2 in this section:
as to any other actual direct damages, IBM’s liability will be limited to the total amount you paid for the Machine that
is the subject of the claim. For purposes of this item, the term ″Machine″ includes Machine Code and Licensed Internal
Code (″LIC″).
Applicability of suppliers and resellers (unchanged).
FRANCE
Limitation of Liability: The following replaces the second sentence of the first paragraph of this section:
In such instances, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from IBM, IBM is liable for no
more than: (items 1 and 2 unchanged).
GERMANY
What this Warranty Covers: The following replaces the first sentence of the first paragraph of this section:
The warranty for an IBM Machine covers the functionality of the Machine for its normal use and the Machine’s
conformity to its Specifications.
The following paragraphs are added to this section:
The minimum warranty period for Machines is twelve months. In case IBM or your reseller is unable to repair an IBM
Machine, you can alternatively ask for a partial refund as far as justified by the reduced value of the unrepaired
Machine or ask for a cancellation of the respective agreement for such Machine and get your money refunded.
The second paragraph does not apply.
What IBM Will Do to Correct Problems: The following is added to this section:
During the warranty period, transportation for delivery of the failing Machine to IBM will be at IBM’s expense.
Limitation of Liability: The following paragraph is added to this section:
The limitations and exclusions specified in the Statement of Limited Warranty will not apply to damages caused by
IBM with fraud or gross negligence and for express warranty.
The following sentence is added to the end of item 2:
IBM’s liability under this item is limited to the violation of essential contractual terms in cases of ordinary negligence.
HUNGARY
Limitation of Liability: The following is added at the end of this section:
The limitation and exclusion specified herein shall not apply to liability for a breach of contract damaging life, physical
well-being, or health that has been caused intentionally, by gross negligence, or by a criminal act.
The parties accept the limitations of liability as valid provisions and state that the Section 314.(2) of the Hungarian
Civil Code applies as the acquisition price as well as other advantages arising out of the present Statement of Limited
Warranty balance this limitation of liability.
E-10
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
IRELAND
What this Warranty Covers: The following is added to this section:
Except as expressly provided in these terms and conditions, all statutory conditions, including all warranties implied,
but without prejudice to the generality of the foregoing all warranties implied by the Sale of Goods Act 1893 or the
Sale of Goods and Supply of Services Act 1980 are hereby excluded.
Limitation of Liability: The following replaces the terms of section in its entirety:
For the purposes of this section, a ″Default″ means any act, statement, omission, or negligence on the part of IBM in
connection with, or in relation to, the subject matter of this Statement of Limited Warranty in respect of which IBM is
legally liable to you, whether in contract or tort. A number of Defaults which together result in, or contribute to,
substantially the same loss or damage will be treated as one Default occurring on the date of occurrence of the last such
Default.
Circumstances may arise where, because of a Default, you are entitled to recover damages from IBM.
This section sets out the extent of IBM’s liability and your sole remedy.
1. IBM will accept unlimited liability for death or personal injury caused by the negligence of IBM
2. Subject always to the Items for Which IBM is Not Liable below, IBM will accept unlimited liability for physical
damage to your tangible property resulting from the negligence of IBM.
3. Except as provided in items 1 and 2 above, IBM’s entire liability for actual damages for any one Default will not in
any event exceed the greater of 1) EUR 125,000, or 2) 125% of the amount you paid for the Machine directly
relating to the Default.
Items for Which IBM is Not Liable
Save with respect to any liability referred to in item 1 above, under no circumstances is IBM, its suppliers or resellers
liable for any of the following, even if IBM or they were informed of the possibility of such losses:
1. loss of, or damage to, data;
2. special, indirect, or consequential loss; or
3. loss of profits, business, revenue, goodwill, or anticipated savings.
SLOVAKIA
Limitation of Liability: The following is added to the end of the last paragraph:
The limitations apply to the extent they are not prohibited under §§ 373-386 of the Slovak Commercial Code.
SOUTH AFRICA, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO AND SWAZILAND
Limitation of Liability: The following is added to this section:
IBM’s entire liability to you for actual damages arising in all situations involving nonperformance by IBM in respect of
the subject matter of this Statement of Warranty will be limited to the charge paid by you for the individual Machine
that is the subject of your claim from IBM.
UNITED KINGDOM
Limitation of Liability: The following replaces the terms of this section is in its entirety:
For the purposes of this section, a ″Default″ means any act, statement, omission, or negligence on the part of IBM in
connection with, or in relation to, the subject matter of this Statement of Limited Warranty in respect of which IBM is
legally liable to you, whether in contract or tort. A number of Defaults which together result in, or contribute to,
substantially the same loss or damage will be treated as one Default.
Circumstances may arise where, because of a Default, you are entitled to recover damages from IBM.
This section sets out the extent of IBM’s liability and your sole remedy.
1. IBM will accept unlimited liability for:
a. death or personal injury caused by the negligence of IBM; and
b. any breach of its obligations implied by Section 12 of the Sale of Goods Act 1979 or Section 2 of the Supply of
Goods and Services Act 1982, or any statutory modification or re-enactment of either such Section.
Ek E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-0804/2004
E-11
2. IBM will accept unlimited liability, subject always to the Items for Which IBM is Not Liable below, for physical
damage to your tangible property resulting from the negligence of IBM.
3. IBM’s entire liability for actual damages for any one Default will not in any event, except as provided in items 1
and 2 above, exceed the greater of 1) Pounds Sterling 75,000, or 2) 125% of the total purchase price payable or the
charges for the Machine directly relating to the Default.
These limits also apply to IBM’s suppliers and resellers. They state the maximum for which IBM and such suppliers
and resellers are collectively responsible.
Items for Which IBM is Not Liable
Save with respect to any liability referred to in item 1 above, under no circumstances is IBM or any of its suppliers or
resellers liable for any of the following, even if IBM or they were informed of the possibility of such losses:
1. loss of, or damage to, data;
2. special, indirect, or consequential loss; or
3. loss of profits, business, revenue, goodwill, or anticipated savings.
Part 3 - Warranty Information
This Part 3 provides information regarding the warranty applicable to your Machine, including the warranty period and
type of warranty service IBM provides.
Warranty Period
The warranty period may vary by country or region and is specified in the table below. NOTE: ″Region″ means either
Hong Kong or Macau Special Administrative Region of China.
A warranty period of 3 years on only parts means that IBM provides warranty service without charge for parts only, on
a repair or exchange basis, in the first, second, and third years of the warranty period.
Multi-Burner Plus
Country or Region of Purchase
Worldwide
Warranty Period
1 year
Type of Warranty
Service
7
Types of Warranty Service
If required, IBM provides repair or exchange service depending on the type of warranty service specified for your
Machine in the above table and as described below. Warranty service may be provided by your reseller if approved by
IBM to perform warranty service. Scheduling of service will depend upon the time of your call and is subject to parts
availability. Service levels are response time objectives and are not guaranteed. The specified level of warranty service
may not be available in all worldwide locations, additional charges may apply outside IBM’s normal service area,
contact your local IBM representative or your reseller for country and location specific information.
1. Customer Replaceable Unit (″CRU″) Service
IBM provides replacement CRUs to you for you to install. CRU information and replacement instructions are
shipped with your Machine and are available from IBM at any time on your request. Installation of Tier 1 CRUs is
your responsibility. If IBM installs a Tier 1 CRU at your request, you will be charged for the installation. You may
install a Tier 2 CRU yourself or request IBM to install it, at no additional charge, under the type of warranty service
designated for your Machine. IBM specifies in the materials shipped with a replacement CRU whether a defective
CRU must be returned to IBM. When return is required, 1) return instructions and a container are shipped with the
replacement CRU, and 2) you may be charged for the replacement CRU if IBM does not receive the defective CRU
within 30 days of your receipt of the replacement.
2. On-site Service
E-12
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
IBM or your reseller will either repair or exchange the failing Machine at your location and verify its operation.
You must provide suitable working area to allow disassembly and reassembly of the IBM Machine. The area must
be clean, well lit and suitable for the purpose. For some Machines, certain repairs may require sending the Machine
to an IBM service center.
3. Courier or Depot Service *
You will disconnect the failing Machine for collection arranged by IBM. IBM will provide you with a shipping
container for you to return your Machine to a designated service center. A courier will pick up your Machine and
deliver it to the designated service center. Following its repair or exchange, IBM will arrange the return delivery of
the Machine to your location. You are responsible for its installation and verification.
4. Customer Carry-In or Mail-In Service
You will deliver or mail as IBM specifies (prepaid unless IBM specifies otherwise) the failing Machine suitably
packaged to a location IBM designates. After IBM has repaired or exchanged the Machine, IBM will make it
available for your collection or, for Mail-in Service, IBM will return it to you at IBM’s expense, unless IBM
specifies otherwise. You are responsible for the subsequent installation and verification of the Machine.
5. CRU and On-site Service
This type of Warranty Service is a combination of Type 1 and Type 2 (see above).
6. CRU and Courier or Depot Service
This type of Warranty Service is a combination of Type 1 and Type 3 (see above).
7. CRU and Customer Carry-In or Mail-In Service
This type of Warranty Service is a combination of Type 1 and Type 4 (see above).
When a 5, 6 or 7 type of warranty service is listed, IBM will determine which type of warranty service is
appropriate for the repair.
* This type of service is called ThinkPad EasyServ or EasyServ in some countries.
The IBM Machine Warranty worldwide web site at http://www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/ provides
a worldwide overview of IBM’s Limited Warranty for Machines, a Glossary of IBM definitions, Frequently Asked
Questions (FAQs) and Support by Product (Machine) with links to Product Support pages. The IBM Statement of
Limited Warranty is also available on this site in 29 languages.
To obtain warranty service contact IBM or your IBM reseller. In Canada or the United States, call 1-800-IBM-SERV
(426-7378). In other countries, see the telephone numbers below.
Worldwide telephone list
Phone numbers are subject to change without notice. For the warranty service contact telephone number in a country
not yet reflected in the list below, contact IBM in that country or visit http://www.ibm.com/pc/support/ and click
Support Phone List for a current telephone listing.
Ek E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-0804/2004
E-13
Country or Region
Telephone Number
Country or Region
Telephone Number
Africa
+44 (0) 1475 555 055
Japan
Desktop: 0120-887-870
v Overseas calls:
81-46-266-1084
ThinkPad: 0120-887-874
v Overseas calls:
81-46-266-1084
IntelliStation and xSeries:
81-46-266-1358
PC Software: 0120-558-695
v Overseas calls:
81-44-200-8666
Argentina
0800-666-0011
Luxembourg
298-977-5063
Australia
131-426
Malaysia
(60) 3-7727-7800
Austria
01-24592-5901
Mexico
001-866-434-2080
Bolivia
0800-0189
Middle East
+44 (0) 1475 555 055
Belgium
Dutch: 02-210 9820
Netherlands
020-514 5770
French: 02-210 9800
Brazil
55-11-3889-8986
New Zealand
0800-446-149
Canada
English: 1-800-565-3344
Nicaragua
255-6658
French: 1-800-565-3344
In Toronto: 416-383-3344
Chile
800-224-488
Norway
66 81 11 00
China
800-810-1818
Panama
206-6047
Peru
0-800-50-866
China (Hong Kong and S.A.R.) Home PC: 852-2825-7799
Commercial PC:
852-8205-0333
Colombia
980-912-3021
Philippines
(63) 2-995-2225
Costa Rica
284-3911
Portugal
21-892-7147
Denmark
45 20 82 00
Russia
095-940-2000
Dominican Republic
566-4755
Singapore
(65) 1-800-840-9911
or 566-5161 ext. 8201
Toll Free within the Dominican
Republic: 1-200-1929
Ecuador
1-800-426911 (option #4)
Spain
91-714-7983
El Salvador
250-5696
Sweden
08-477 4420
Finland
09-459 69 60
Switzerland
058-333-0900
France
02 38 55 74 50
Taiwan
886-2-8723-9799
Germany
07032-1549 201
Thailand
(66) 2-273-4000
Guatemala
335-8490
Turkey
00-800-446-32-041
E-14
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Country or Region
Telephone Number
Country or Region
Telephone Number
Honduras
Tegucigalpa & Sand Pedro
Sula: 232-4222
United Kingdom
0-1475-555 055
United States
1-800-IBM-SERV
San Pedro Sula: 552-2234
India
1600-44-6666
(1-800-426-7378)
Indonesia
(62) 21-523-8535
Uruguay
000-411-005-6649
Ireland
01-815-9202
Venezuela
0-800-100-2011
Italy
02-7031-6101
Vietnam
Ho Chi Minh: (84) 8-829-5160
Hanoi: (84) 4-843-6675
Not: * The numbers will be answered with a Japanese language voice prompt. For telephone support in English, please
wait for the Japanese voice prompt to end, and an operator will answer. Please ask for ″English support please,″
and your call will be transferred to an English speaking operator.
Ek E. IBM Statement of Limited Warranty - Z125-4753-0804/2004
E-15
E-16
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Ek F. Guarantee supplement for Mexico
This supplement is considered part of IBM’s Statement of Limited Warranty and shall be effective solely and
exclusively for products distributed and commercialized within Territory of the Mexican United States. In the event of
a conflict, the terms of this supplement shall apply.
All software programs pre-loaded in the equipment shall only have a thirty- (30) day guarantee for installation defects
from the date of purchase. IBM is not responsible for the information in such software programs and/or any additional
software programs installed by you or installed after purchase of the product.
Services not chargeable to the guarantee shall be charged to the final user, prior an authorization.
In the event that warranty repair is required please call the IBM Support Center at 001-866-434-2080, where you will
be directed to the nearest Authorized Service Center. Should no Authorized Service Center exist in your city, location
or within 70 kilometers of your city or location, the guarantee includes any reasonable delivery charges related to the
transportation of the product to our nearest Authorized Service Center. Please call the nearest Authorized Service
Center to obtain the necessary approvals or information concerning the shipment of the product and the shipment
address.
To obtain a list of Authorized Service Centers, please visit:
http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/
servicio_mexico.html
Manufactured by:
SCI Systems de México, S.A. de C.V.
Av. De la Solidaridad Iberoamericana No. 7020
Col. Club de Golf Atlas
El Salto, Jalisco, México
C.P. 45680,
Tel. 01-800-3676900
Marketing by:
IBM de México, Comercialización y
Servicios, S. A. de C. V.
Alfonso Nápoles Gándara No 3111
Parque Corporativo de Peña Blanca
Delegación Álvaro Obregón
México, D.F., México
C.P. 01210,
Tel. 01-800-00-325-00
© Copyright IBM Corp. 2005
F-1
F-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Ek G. Notices
IBM may not offer the products, services, or features discussed in this document in all countries. Consult your local
IBM representative for information on the products and services currently available in your area. Any reference to an
IBM product, program, or service is not intended to state or imply that only that IBM product, program, or service may
be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any IBM intellectual property
right may be used instead. However, it is the user’s responsibility to evaluate and verify the operation of any non-IBM
product, program, or service.
IBM may have patents or pending patent applications covering subject matter described in this document. The
furnishing of this document does not give you any license to these patents. You can send license inquiries, in writing,
to:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROVIDES THIS PUBLICATION “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain
transactions, therefore, this statement may not apply to you.
This information could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the
information herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication. IBM may make
improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time without
notice.
IBM may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any
obligation to you.
Any references in this publication to non-IBM Web sites are provided for convenience only and do not in any manner
serve as an endorsement of those Web sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this IBM
product, and use of those Web sites is at your own risk.
Trademarks
The following terms are trademarks of the IBM Corporation in the United States or other countries or both:
IBM
IBM logo
ThinkPad
Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.
Intel and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation in the United States, other countries, or
both
Other company, product, and service names may be trademarks or service marks of others.
© Copyright IBM Corp. 2005
G-1
Electronic emissions notices
IBM Multi-Burner Plus
Federal Communications Commission (FCC) statement
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
v Reorient or relocate the receiving antenna.
v Increase the separation between the equipment and receiver.
v Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
v Consult an IBM authorized dealer or service representative for help.
Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper
cables and connectors are available from IBM authorized dealers. IBM is not responsible for any radio or television
interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or
modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user’s authority to operate the
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
Responsible party:
International Business Machines Corporation
New Orchard Road
Armonk, NY 10504
Telephone: 1-919-543-2193
Tested To Comply
With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE
Industry Canada Class B emission compliance statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Avis de conformite a la reglementation d’Industrie Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Deutsche EMV-Direktive (electromagnetische Verträglichkeit)
Zulassungbescheinigunglaut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)
vom 30. August 1995 (bzw. der EMC EG Richtlinie 89/336):
Dieses Gerät ist berechtigt in Übereinstimmungmit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu
führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraph 5 des EMVG ist die:
G-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
IBM Deutschland Informationssysteme GmbH, 70548 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraph 3 Abs. (2) 2:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024:1998 und EN 55022:1998 Klasse B.
EN 55022 Hinweis:
“Wird dieses Gerät in einer industriellen Umgebung betrieben (wie in EN 55022:B festgetlegt), dann kann es dabei
eventuell gestört werden. In solch einem FA11 ist der Abstand bzw. die Abschirmungzu der industriellen Störquelle zu
vergröβern.”
Anmerkung:
Um die Einhaltung des EMVG sicherzustellen sind die Geräte, wie in den IBM Handbüchern angegeben, zu installieren
und zu betreiben.
European Union - emission directive
This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 89/336/ECC on the
approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.
IBM can not accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a
non-recommended modification of the product, including the fitting of non-IBM option cards.
This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment
according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential
environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.
Union Européenne - Directive Conformité électromagnétique
Ce produit est conforme aux exigences de protection de la Directive 89/336/EEC du Conseil de l’UE sur le
rapprochement des lois des États membres en matière de compatibilité électromagnétique.
IBM ne peut accepter aucune responsabilité pour le manquement aux exigences de protection résultant d’une
modification non recommandée du produit, y compris l’installation de cartes autres que les cartes IBM.
Ce produit a été testé et il satisfait les conditions de l’équipement informatique de Classe B en vertu de Standard
européen EN 55022. Les conditions pour l’équipement de Classe B ont été définies en fonction d’un contexte
résidentiel ordinaire afin de fournir une protection raisonnable contre l’interférence d’appareils de communication
autorisés.
Unione Europea - Directiva EMC (Conformidad électromagnética)
Este producto satisface los requisitos de protección del Consejo de la UE, Directiva 89/336/CEE en lo que a la
legislatura de los Estados Miembros sobre compatibilidad electromagnética se refiere.
IBM no puede aceptar responsabilidad alguna si este producto deja de satisfacer dichos requisitos de protección como
resultado de una modificación no recomendada del producto, incluyendo el ajuste de tarjetas de opción que no sean
IBM.
Este producto ha sido probado y satisface los límites para Equipos Informáticos Clase B de conformidad con el
Estándar Europeo EN 55022. Los límites para los equipos de Clase B se han establecido para entornos residenciales
típicos a fin de proporcionar una protección razonable contra las interferencias con dispositivos de comunicación
licenciados.
Ek G. Notices
G-3
Union Europea - Normativa EMC
Questo prodotto è conforme alle normative di protezione ai sensi della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea
89/336/CEE sull’armonizzazione legislativa degli stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica.
IBM non accetta responsabilità alcuna per la mancata conformità alle normative di protezione dovuta a modifiche non
consigliate al prodotto, compresa l’installazione di schede e componenti di marca diversa da IBM.
Le prove effettuate sul presente prodotto hanno accertato che esso rientra nei limiti stabiliti per le le apparecchiature di
informatica Classe B ai sensi del Norma Europea EN 55022. I limiti delle apparecchiature della Classe B sono stati
stabiliti al fine di fornire ragionevole protezione da interferenze mediante dispositivi di comunicazione in concessione
in ambienti residenziali tipici.
Japanese statement of compliance for products less than or equal to 20 A per phase
G-4
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Ek H. Servis İstasyonları
Garanti süresi içerisinde müşteri arızalı ürünü aşağıda belirtilen merkezlere teslim ederek garanti hizmetinden
yararlanır. Ürün yerinde garanti hizmeti içeriyorsa, bu merkezlerden birine telefon edebilirsiniz.
Garanti Hizmetinin Alınabileceği Merkezler
- ADANA
Firma adı:BSD Adres:Cemal Paşa Mah. 7.Sokak No:7 Mualla Berrin Gökşen Apt. Asma Kat Seyhan 01151 Adana
Tel: 322-458 25 10
- ANKARA
Firma adı: ARION Adres:Hereke Sok. 8/2 Gaziosmanpaşa Ankara Tel: 312-447 13 95
Firma adı: BİLSİSTEK Adres:Çetin Emeç Blv.Hürrüyet Caddesi Tavuskuşu Sok. 25/19 Dikmen Ankara Tel:
312-483 42 41
Firma adı: OR-BİM Adres:Selanik Cad. 82/35 Kızılay Ankara Tel: 312-417 17 97
Firma adı: ELEKTRONİK BÜRO MAKİNALARI Adres:Yazanlar Sk. No:9/1 Aşağı Ayrancı Ankara Tel: 312-427
55 80
Firma adı:DESTEK Adres:Cinnah Cad. No.51/4 Çankaya 06880 Ankara Tel: 312-442 19 21
- ANTALYA
Firma adı: ELİPS Adres:Dr.Burhanettin Onat Cad. M. Zeybek Apt. No:93 K:2 D:10 Antalya Tel: 242-322 87 18
- BURSA
Firma adı: GE-TEK Adres:Uluyol Cad. Altıngül Sok No: 41 Bursa Tel: 224-271 91 91
Firma adı: MONİTOR DİGİTAL Adres: Şehit Mümin Mutlu Sok. No:2 Mudanya Yolu 16610 Bursa Tel: 224-242 43
10
Firma adı: NETPRO Adres:Kükürtlü Mahallesi Mudanya Cad. Beysel Sitesi No:131/a K:1 D:1 Bursa Tel: 224-234
59 80
- DENİZLİ
Firma adı:BİL-SAN Adres:2.Ticari Yol Kazım Kaynak İş Merkezi No:65 Kat:3 21100 Denizli Tel: 258-264 28 55
- GAZİANTEP
Firma adı: KALENDER Adres:Gazi Muhtarpaşa Blv. No.23A Şehitkamil Gaziantep Tel: 342 215 18 18
- İSTANBUL
Firma adı: ATAKOM Adres:Emniyet Caddesi 1.Huzur Çıkmazı No:15 Kısıklı Çamlıca İstanbul Tel: 216-422 53 34
Firma adı: ATAK Adres:Sehit Ahmet Sok. No:4 K:3 Mecidiyeköy İstanbul Tel: 212-347 77 55
Firma adı: ATLANTİS Adres:Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No:2/1 Simsek Apt. Üsküdar İstanbul Tel: 216-474
59 59
Firma adı: BİLGİ BİRİKİM Adres:Kocayol Cd. Kozyatağı Sk. K:3 B Blok Kozyatağı İstanbul Tel: 216-373 98 00
Firma adı: BÜRO DONANIM Adres:Büyükdere Cd. No:66/1 Mecidiyeköy İstanbul Tel: 212-288 58 88
Firma adı: BÜROLİNK Adres:Mecidiye Cad. Güre İşhanı No:16 K:2 Mecidiyeköy İstanbul Tel: 212-216 06 00
Firma adı: BYTE Adres:E-5 üzeri, Aydınevler Aşık Veysel Sok. No:24 Küçükyalı İstanbul Tel: 216-489 97 08
Firma adı: CPI COMPUTER Adres: Mühürdar Cad. Sahil Apt. 99/1 Kadıköy 34710 İstanbul Tel: 216-346 42 00
Firma adı: DETA Adres:Vatan Cad. Ortadoğu İş Merkezi No:2 Kat:1 Çağlayan İstanbul Tel: 212-296 47 00
Firma adı: EKSEN Adres:Osmanağa Mah. Mühürdar Fuat Bey Sk. No:2-4 Kadıköy İstanbul Te: 216-418 00 21
Firma adı: ELİPS Adres:Yıldız Cad. İnan Apt. No:35/A Beşiktaş 80690 İstanbul Tel: 212- 227 50 94
Firma adı: EMOBİL Adres:Eren Sokak Özsoy Plaza No:10 Kat:3 D:10 Beşiktaş İstanbul Tel: 212-327 87 87
Firma adı: ENTER Adres:Yeşilce Mah. Çelik Sok. Ablak İş Merkezi No:35 4.Levent İstanbul Tel: 212-270 90 66
Firma adı: ERA Adres:Org.İzzet Aksalur Cad. Ordu Yapı Koop. 1.Blk K:3 D:9 4.Levent İstanbul Tel: 212-279 30 04
© Copyright IBM Corp. 2005
H-1
Firma adı: GOLD Adres:Başçavuş Sok. Emintaş İş Merkezi No:9/201 Kadıköy İstanbul Tel: 216-418 11 44
Firma adı: ISOMAK Adres:Esentepe Mah. Kardeşler Cad. N:44 Gültepe 34498 İstanbul Tel: 212-269 97 47
Firma adı: İSTANBUL PAZARLAMA Adres:Büyükdere Caddesi Otello Kamil Sokak Milo Çıkmazı No:12
Gayrettepe İstanbul Tel: 212-275 1295
Firma adı: JFORCE Adres:Konaklar Mahallesi Sebboy Sok. Petekler Sitesi E Blok B:1-2 4.Levent 34330 İstanbul
Tel: 212- 282 29 27
Firma adı: KARE Adres:Halit Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi Elektrokent A Blok K:11 No:1571-1580 Sişli
34384 İstanbul Tel: 212-210 49 49
Firma adı: MAESTRO Adres:Biracılar Sok. No:20/A Mecidiyeköy 34387 İstanbul Tel: 212-217 67 67
Firma adı: MATRİS Adres: Eski Üsküdar Yolu No:3 K:2 D:7 İçerenköy İstanbul Tel: 216-574 12 60
Firma adı: MAYA Adres:F.Kerim Gökay Cad. Altunizade Sitesi B Blok Altunizade İstanbul Tel: 212-428 78 28
Firma adı: MERKOM Adres:Atakan Sok. Belkan İşhanı No:4 D:4 Mecidiyeköy 34347 İstanbul
Firma adı: METRO Adres:Özbey Cad. No:111 Fikirtepe İstanbul Tel: 216-544 10 00
Firma adı: NETCOM Adres:Nüzhiye Cad. No:42/A Beşiktaş İstanbul Tel: 212-258 33 50
Firma adı: NOVATEK Adres:Raşit Rıza Sk. Yıldırım İş Hanı No:1 K:1 Mecidiyeköy 80300 İstanbul Tel: 212-356
75 77
Firma adı: OKİDA Adres:Cemal Sahil Sok. Urfalı İş Merkezi No:4 K:1 Mecidiyeköy İstanbul Tel: 212-216 97 00
Firma adı: PENTA Adres:Y.Dudullu Mah. Yeni Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:8 Ümraniye 34775 İstanbul
Firma adı: PROLONG Adres:Eski Büyükdere Cad. Dilaver Sok. No:4/1 Oto Sanayi 4.Levent 80660 İstanbul Tel:
212-317 62 22
Firma adı: ROMAR Adres: Rıhtım Caddesi No:201 Tahir Han Karaköy 34425 İstanbul Tel: 212-252 08 09
Firma adı: S Adres:Maya Akar Center Büyükdere Caddesi No:100-102 B Blok K:14 No:55 Esentepe 34394 İstanbul
Tel: 212-356 44 88
Firma adı: SELF Adres:Belediye Sitesi Lale3 Blok 16/2 Levent İstanbul Tel: 212-352 63 93
Firma adı: SİEMENS BUSINESS SERVICES Adres:Noramin İş Merkezi Kat:2 Maslak 80670 İstanbul Tel: 212-335
65 70
Firma adı: SOHO MARKET Adres:İnönü Cad. Turaboğlu Sok. Sumko Sitesi A-2 Blok No:2 Kozyatağı İstanbul Tel:
216-416 00 71
Firma adı: SÜRAT Adres:Bulgurlu Mah. Bağlar Cad. Safak İş Merkezi No:5 Üsküdar 34696 İstanbul Tel: 216-522
11 50
Firma adı: VATAN Adres:E5 Karayolu Güney Yan Yol Merkez Efendi Mahallesi Tercuman Sitesi Çarşısı Binası
Topkapı İstanbul Tel: 212-570 76 77
Firma adı: VİRANOVA Adres:Abide-i Hürriyet Cad. İzzetpaşa Sok. Dağlıhan No:31/3 Sişli İstanbul Tel: 212-231
26 25
Firma adı: VİVA Adres:Dereboyu Caddesi No:37/1 Mecidiyeköy İstanbul Tel: 212-216 90 10
Firma adı: YÖNSİS Adres:Bahariye Cad. Süleymanpaşa Sok. No:56/9 Kadıköy 34714 İstanbul
- İZMİR
Firma adı: BİRİM Adres:Atatürk Cad. No:380 Kat:7 Alsancak İzmir Tel: 232-464 77 33
Firma adı: ADAPA Adres:Ankara Asfaltı RodKar İş.Mrk. No:26 K:3 D:306-309 Bornova İzmir Tel: 232-462 67 80
Firma adı: DESTEK Adres:Sair Eşref Bulvarı No:22/114 Çankaya İzmir Tel: 232-464 77 33
Firma adı: E-ÇÖZÜM Adres:Mustafa Kemal Bulvarı 184 Sokak No:60/8 Bornova İzmir Tel: 232-388 11 12
Firma adı: EGEBİMTES Adres:1370 Sok. No:42 Yalay İş Merkezi K:2/201-202-401 Montro İzmir Tel: 232-489 00
60
- KONYA
Firma adı: ALAMAÇ Adres:Babalık Mah. Keyhüsrev Sok. No:11/B Konya Tel: 332-320 62 20
- MUĞLA
Firma adı: BOBİS Adres:Nafiz Özsoy Cad. No:8 Bodrum Muğla Tel: 252-316 05 32
H-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Firma adı: ELİPS Adres:Milas Cad. Yokuşbaşı İş Merkezi No: 207 Bodrum 48400 Muğla
- SANLIURFA
Firma adı: BİLBAN Adres:Kızılay İşhanı Kat 1-2 Sanlıurfa Tel: 414-215 22 12
- TRABZON
Firma adı: ANALİZ Adres:Kemerkaya Mah. Küçük Sokak No:8 Trabzon Tel:462-323 09 90
Ek H. Servis İstasyonları
H-3
H-4
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Ek I. Ek Bilgiler
Bağlantı ve montaja ilşkin bilgiler:
Aksamınızı çalışır hale getirebilmeniz için gerekli bağlantı ve montaj bilgileri ″Kuruluş″ başlıklı bölümde
açıklanmıştır. Kuruluş işlemini kendiniz yapmak istemiyorsanız satıcınızdan ya da bir IBM Çözüm Ortağı’ndan ücret
karşılığı destek alabilirsiniz.
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar:
Sürücünüzü ve bağlı olduğu aygıtı taşırken ya da nakliye sırasında dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır.
Bilgisayarınızı taşımadan önce tüm bağlı ortamların çıkartılmış olması, bağlı aygıtların çözülmesi ve kabloların
sökülmüş olması gerekir. Bu sabit diskinizin zarar görmemesi için gereklidir. Ayrıca bilgisayarınızı taşırken uygun
koruma sağlayan bir taşıma kutusu kullanılmasına dikkat edin. Bakıma ilşkin diğer ek bilgiler için kitabın ilgili
bölümünden (eğer sağlanmışsa) yararlanabilirsiniz.
Aygıta ilişkin bakım, onarım ya da temizliğe ilişkin bilgiler:
Aygıta ilişkin kullanıcının yapabileceği bir bakım ya da onarım yoktur. Bakım ya da onarıma gereksinim duyarsanız bir
IBM Çözüm Ortağı’ndan destek alabilirsiniz. Ayrıca servis istasyonlarına ilişkin bilgileri kitabınızın Ek H bölümünde
bulabilirsiniz.
Periyodik bakıma ilişkin bilgiler:
Ürün bir uzmanın yapması gereken periodik bakımı içermez.
Ürünün özelliklerine ilişkin tanıtıcı ve temel bilgiler:
Ürününüze ilişkin tanıtıcı ve temel bilgileri kitabınızın ilk bölümünde bulabilirsiniz. Ayrıca ürününüze ait teknik
belirtimler Ek A kısmında belirtilmiştir.
Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler:
Kullanımla ilgili hatalardan kaçınmak için bilgisayarınızın bakımına ilişkin bölümü ve genel güvenlik yönergelerini
okumanızı tavsiye ederiz. Ayrıca karşılaşabileceğiniz sorunların tanılanması ve çözülmesine ilişkin bilgiler de yine
konuyla ilgili bölümde sağlanmıştır.
İmalatçı ya da ithalatçı firmaya ilişkin bilgiler:
Ürünün ithalatçı firması IBM Türk Ltd. Şirketi’dir. Adresi ve telefonu şöyledir:
Büyükdere Cd. YKB Plaza B Blok Levent, 80613 İstanbul, Türkiye Tel: 90 212 317 10 00
Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar:
Bu konuyla ilgili öncelikler güvenliğe ilişkin bölümlerin okunmasını tavsiye ederiz. Ürünün kullanılmadan önce
kuruluşuna ilişkin bilgiler kitabınızın ″Kuruluş″ başlıklı bölümünde verilmiştir. Ek C bölümünde de yapılandırma
ayarlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlanmıştır. Ürününüzün onarım ya da bakıma gereksinimi olduğunda Ek H
bölümünde sağlanan servis istasyonlarından birine başvurmanızı öneririz.
Kullanım sırasında insan ya da çevre sağlığına zararlı olabilecek durumlar:
Böylesi bir duruma maruz kalmamak için güvenlik yönergelerinde belirtilen hususları dikkatle okuyun ve uygulayın.
© Copyright IBM Corp. 2005
I-1
Servis istasyonlarına ilişkin bilgiler:
Bunlar kitabınızın aynı başlıklı bölünde belirtilmiştir. Herhangi bir onarım ya da yedek parça ihtiyacı durumda bu
istasyonlardan birine başvurabilirsiniz.
I-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
Ek J. Garanti Belgesi
Belge numarası: 01877
Belgenin onay tarihi: 07 Mart 2003
Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak
yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir
İmalatçı ya da İthalatçı Firmanın:
Ünvanı: IBM TÜRK LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi: BÜYÜKDERE CADDESI, LEVENT - 80613 İSTANBUL
Firma yetkilisinin imza ve kaşesi:
MALIN
Cinsi : Kişisel Bilgisayar ve Aksamları
Markası: IBM
Modeli:
Bandrol ve Seri no:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Azami Tamir Süresi: 30 (Otuz) iş günü
Garanti Süresi: 3(üç) yıl
SATICI FIRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Telefon/Fax:
Fatura Tarihi ve No:
Tarih-İmza-Kaşe:
Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar da dahil olmak üzere,
aşağıdaki nedenler sonucu oluşacak arızaların giderilmesi ″garanti″ dışı olup, ek ücret karşılığı yapılır:
Kaza, malın üzerinde değişiklik yapılmış olması, müşteri tarafından yapılan uygun olmayan bir bakım veya firmamızın
sorumluluğu altında olmayan bir üründen kaynaklanan arızalar
© Copyright IBM Corp. 2005
J-1
Garanti, malın veya parçaların belirleyici etkilerinin sökülmesi veya değiştirilmesi halinde de geçerliliğini yitirir.
Garanti Belgesi’nin Satıcı Firma tarafından imzalanmış, kaşelenmiş, fatura tarih ve numarası yazılmış olmasına dikkat
edilmelidir.
MÜSTERİNİN
İsmi:
Adresi:
Telefon:
Garanti Sartları
1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir
süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması
durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden
itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı ya da ithalatçı; malın
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek
zorundadır.
4- Malın garanti sürei içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde,
işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri
yapılacaktır.
5-Malın;
Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması
veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
Tamir için gerekli azami sürenin aşılması,
Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
7-Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından
şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep
edilmez.
8-Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret, Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin
Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
J-2
IBM Multi-Burner Plus Kullanıcı Kılavuzu
򔻐򗗠򙳰
Parça numarası: 73P3374
Basıldığı yer
(1P) P/N: 73P3374
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement