Manual de utilizare LG KE850

Manual de utilizare LG KE850
K E 8 5 0 / GHIDUL UTILIZATORULUI
KE850
ENGLISH
P/N : MMBB0222237 (1.0) G
Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a
utiliza telefonul mobil. Păstraţi acest manual
pentru consultări ulterioare.
Ghidul
utilizatorului
Fragmente ale acestui ghid de utilizare diferi faţă de telefonul dvs., în
funcţie de versiunea de software utilizată şi de operator.
Depozitarea aparatului învechit
1. Existenţa pe produs a simbolului tomberonului
întretăiat certifică faptul că produsul intră sub
incidenţa Directivei Europene 2002/96/CE.
2. Toate aparatele electronice şi electrotehnice trebuie
depozitate separat de fluxul deşeurilor menajere, în
centre special amenajate de către autorităţile locale
sau guvernamentale.
3. Depozitarea corectă a vechiului dvs. dispozitiv, va
ajuta la prevenirea consecinţelor negative asupra
mediului înconjurător şi a sănătăţii publice.
4. Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea
aparatului dvs. învechit, vă rugăm să contactaţi
biroul primăriei, serviciul de depozitare a unor astfel
de aparate sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
ROMÂNĂ
KE850
Cuprins
CUPRINS
5
INTRODUCERE
7
INSTRUCŢIUNI PENTRU
O UTILIZARE SIGURĂ ŞI
EFICIENTĂ
22 OPŢIUNILE ŞI FUNCŢIILE
APELULUI
32 ISTORICUL APELURILOR
32 Toate apelurile
23 MENIUL APELARE
32 Apeluri nepreluate
23 În timpul unui apel
32 Apeluri efectuate
10 CARACTERISTICI KE850
24 Apelurile de tip Conferinţă
32 Apeluri primite
10 Componentele telefonului
2
13 Informaţii despre afişaj
26 STRUCTURA ARBORICOLĂ A
MENIULUI
32 Tarife apeluri
14 Pictogramele afişate
29 APELARE
33 Apeluri de date
15 PRIMII PAŞI
30 CONTACTE
34 MESAJ
15 Instalarea cartelei SIM şi a
bateriei
30 Căutare
34 Mesaj text nou
30 Contact nou
34 Mesaj multimedia nou
30 Apelări rapide
35 Mesaj e-mail nou
31 Grupuri
36 Primite
31 Setări
36 Căsuţă de e-mail
31 Informaţii
37 Schiţe
17 Încărcarea bateriei
17 Decuplarea încărcătorului
18 Cartela de memorie
19 FUNCŢII GENERALE
19 Efectuarea unui apel
37 De trimis
19 Reglarea volumului
37 Trimise
19 Preluarea unul apel
37 Mesageria vocală
20 Introducerea textului
37 Serviciu de informaţii
Cuprins
38 Şabloane
51 PLAYER MP3
57 SETĂRI
38 Setări
51 Toate cântecele
57 AFIŞAJ
40 NAVIGATOR
52 Listă de redare
57 Fundal
40 Acasă
52 Setări
57 Lumină de fundal
40 Favorite
53 RADIO FM
57 Ceas
40 Accesaţi URL
54 JOCURI ŞI APLICAŢII
57 Luminozitate
40 Setări
54 Jocuri implicite
57 Temă
42 MULTIMEDIA
54 Descărcate
57 Numele reţelei
42 PERSONALE
54 Informaţii
58 PROFILURI
42 Imagini
54 Setări
58 General
43 Sunete
55 INSTRUMENTE
58 Silenţios
43 Clipuri video
55 CEAS ALARMĂ
58 Vibraţii
46 Documente
55 CALCULATOR
58 Exterior
46 Altele
55 ORA ÎN LUME
58 Căşti
47 CAMERĂ
55 CONVERTOR UNITĂŢI
59 SETĂRI
49 CAMERĂ VIDEO
56 CALENDAR
59 Data & Ora
50 ÎNREGISTRATOR VOCE
56 MEMO
59 Economizor energie
59 Limba
3
Cuprins
59 Apel
60 Securitate
62 Conectivitate
62 Mod Aeronavă
63 Resetare setări
63 Starea memoriei
64 BLUETOOTH
64 Bluetooth pornit/oprit
64 Lista dispozitivelor
64 Setări Bluetooth
4
64 Servicii acceptate
65 SERVICII SIM
66 ACCESORII
67 SERVICIUL DE REŢEA
68 DEPANARE
70 DATE TEHNICE
Introducere
Vă felicităm pentu achiziţionarea telefonului mobil
Prada, de la LG, un model avansat şi compact,
conceput pentru a utiliza cele mai recente
tehnologii din domeniul comunicaţiilor digitale
mobile.
5
Acest ghid al utilizatorului conţine informaţii
importante privind utilizarea şi funcţionarea
acestui telefon. Vă rugăm să citiţi cu atenţie
toate informaţiile incluse în acest ghid,
pentru a beneficia de performanţe optime
şi pentru a preveni avarierea sau utilizarea
necorespunzătoare a telefonului. Schimbările
care nu sunt aprobate explicit în acest ghid al
utilizatorului pot anula garanţia oferită pentru
acest echipament.
Pentru siguranţa dvs.
6
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
Nerespectarea acestor reguli poate fi periculoasă
sau ilegală. Acest manual conţine informaţii
suplimentare detaliate.
AVERTISMENT!
ATENŢIE!
° Telefoanele mobile trebuie oprite în situaţia în
° Închideţi telefonul în locurile în care
care călătoriţi cu o aeronavă.
° La volan, nu ţineţi telefonul în mână.
° Nu utilizaţi telefonul în apropierea benzinăriilor,
a depozitelor de combustibil, a uzinelor chimice
sau a zonelor în care se utilizează explozibili.
° Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizaţi
numai acumulatorii şi încărcătoarele originale
specificate.
° Dacă aveţi mâinile umede, nu manevraţi
telefonul în timp ce se află la încărcat. Contactul
cu umezeala poate provoca şocuri electrice sau
poate avaria telefonul.
° Ţineţi telefonul mobil într-un loc sigur, la care
copiii să nu aibă acces. Telefonul conţine piese
de mici dimensiuni, cu care copiii se pot îneca,
dacă le detaşează de telefon.
regulamentele impun acest lucru. De exemplu,
nu utilizaţi telefonul în spitale, deoarece acesta
poate afecta funcţionarea echipamentelor
medicale sensibile.
° Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie
disponibile în toate reţelele. De aceea, nu
trebuie să vă bazaţi niciodată numai pe telefonul
mobil pentru a efectua apeluri de urgenţă.
° Utilizaţi numai accesoriile originale, pentru a
evita avarierea telefonului.
° Toate transmiţătoarele radio prezintă riscuri
de interferenţă cu dispozitivele electronice
aflate în apropiere. Interferenţe minore pot
afecta funcţionarea televizoarelor, radiourilor,
computerelor etc.
° Acumulatorii trebuie depozitaţi în conformitate cu
legislaţia specifică.
° Nu dezasamblaţi telefonul sau acumulatorul.
Informaţii despre expunerea la unde radio şi
despre Rata de absorbţie specifică (Specific
Absorption Rate - SAR)
Acest telefon mobil, modelul KE850, a fost creat în
conformitate cu cerinţele de siguranţă în vigoare,
referitoare la expunerea la unde radio. Aceste
cerinţe se bazează pe indicaţii ştiinţifice care
includ marje de siguranţă, menite să garanteze
siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârsta
şi de starea de sănătate a acestora.
° Instrucţiunile pentru expunerea la unde radio
utilizează o unitate de măsură cunoscută sub
denumirea de Rată de absorbţie specifică sau
SAR. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând
o metodă standard de funcţionare, cu telefonul
transmiţând la puterea maximă certificată, în
toate benzile de frecvenţă folosite.
Deşi
pot exista diferenţe între nivelurile SAR
°
ale diferitelor modele de telefoane LG, toate
modelele sunt concepute pentru a respecta
toate instrucţiunile referitoare la expunerea la
unde radio.
° Limita SAR recomandată de Comisia
Internaţională pentru Protecţia împotriva
Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2W/kg,
estimat în medie pe zece (10) grame de ţesut
uman.
Valoarea
SAR maximă pentru acest model de
°
telefon, testată prin DASY4 pentru utilizare
auriculară este 0,838 W/kg (10g).
° Valoarea SAR pentru rezidenţii din ţările/regiunile
care au adoptat limita SAR recomandată de
Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică
(IEEE) este de 1,6 W/kg în medie pe (1) gram
de ţesut uman.
ÎNGRIJIREA ŞI
ÎNTREŢINEREA
PRODUSULUI
>
AVERTISMENT!
Utilizaţi numai acumulatorii, încărcătorul
şi accesoriile aprobate pentru utilizarea cu
acest model de telefon. Utilizarea oricăror
altor tipuri poate anula orice omologare
sau garanţie a telefonului şi poate fi
periculoasă.
° Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt
necesare reparaţii, duceţi aparatul la o unitate de
service calificată.
° Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor
electronice, cum ar fi televizorul, radioul sau
computerul.
Aparatul
nu trebuie ţinut lângă surse de căldură,
°
cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de
gătit.
° Nu scăpaţi aparatul din mână.
° Nu expuneţi aparatul la vibraţii sau la şocuri
mecanice.
° Carcasa telefonului poate fi avariată dacă
aceasta este înfăşurată sau ţinută într-o husă
de vinil.
° Utilizaţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul
unităţii. (Nu utilizaţi solvenţi, cum ar fi benzen,
tiner sau alcool).
° Nu expuneţi aparatul la fum sau praf excesiv.
° Nu ţineţi aparatul în aproprierea cardurilor
bancare sau a cartelelor magnetice de transport;
informaţiile stocate pe benzile magnetice pot fi
afectate.
° Nu atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite, deoarece
telefonul se poate defecta.
° Nu expuneţi telefonul la umezeală sau lichide.
° Utilizaţi cu grijă accesoriile, de exemplu căştile.
Nu acoperiţi antena dacă nu este necesar.
Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi
eficientă
EXPUNEREA LA ENERGIA
FRECVENŢELOR RADIO
7
Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi
eficientă
8
FUNCŢIONAREA EFICIENTĂ
A TELEFONULUI
DISPOZITIVE
ELECTRONICE
Toate telefoanele mobile pot cauza interferenţe,
ceea ce poate afecta funcţionarea altor
aparate.
° Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea
echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Nu ţineţi telefonul în apropierea unui
stimulator cardiac, de exemplu, în buzunarul de
la piept.
° Funcţionarea anumitor aparate auditive poate fi
afectată de telefoanele mobile.
° Interferenţe minore pot afecta funcţionarea
televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
în care acestea sunt amplasate. Utilizarea
necorespunzătoare a echipamentelor de
siguranţă poate provoca răniri grave.
ZONE ÎN CARE AU LOC
DETONĂRI
Nu utilizaţi telefonul în timpul detonărilor.
Respectaţi restricţiile şi reglementările sau reguli
care se aplică în astfel de locuri.
ZONELE CU EXPLOZIVI
° Nu utilizaţi telefonul în punctele de alimentare cu
combustibili. Nu utilizaţi telefonul în apropierea
combustibililor sau a altor substanţe chimice.
° Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaze, lichide
inflamabile sau explozivi în compartimentul
vehiculului în care se află telefonul mobil şi
accesoriile acestuia.
SIGURANŢA LA VOLAN
ÎN AERONAVE
Consultaţi legislaţia şi reglementările în
vigoare cu privire la utilizarea telefoanelor
mobile atunci când conduceţi un autovehicul.
° Nu utilizaţi telefonul fără kit „Mâini libere” în timp
ce şofaţi.
° Conduceţi autovehiculul cu atenţie maximă.
° Utilizaţi un kit „Mâini libere”, dacă este disponibil.
° Trageţi pe dreapta şi parcaţi înainte de a efectua
un apel sau înainte de a răspunde la telefon,
dacă acest lucru este impus de condiţiile de
trafic.
° Energia frecvenţelor radio poate afecta
anumite sisteme electronice ale vehiculului
dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau
echipamentul de siguranţă.
° Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu
blocaţi, cu aparate fixe sau portabile, locul
Dispozitivele „fără fir” pot provoca interferenţe în
aeronave.
° Opriţi telefonul mobil înainte de a vă îmbarca
într-o aeronavă.
° Nu utilizaţi telefonul la sol, fără a avea
permisiunea echipajului de zbor.
COPIII
Ţineţi telefonul mobil într-un loc sigur, la care copiii
să nu aibă acces. Telefonul conţine piese de mici
dimensiuni, cu care copiii se pot îneca, dacă le
detaşează de telefon.
° Dacă înlocuiţi bateria cu un tip necorespunzător,
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie
disponibile în toate reţelele. De aceea, nu trebuie
să vă bazaţi niciodată numai pe telefonul mobil
pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Verificaţi
disponibilitatea apelurilor de urgenţă la operatorul
local.
° Depozitaţi acumulatorii uzaţi respectând
INFORMAŢII DESPRE
ACUMULATOR ŞI
ÎNGRIJIRE
° Nu este necesar să aşteptaţi ca acumulatorul
°
°
°
°
°
°
°
să se descarce complet înainte de a-l reîncărca.
Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator,
nu există niciun efect de memorie care ar putea
compromite performanţele acumulatorului.
Utilizaţi numai acumulatori şi încărcătoare LG.
Încărcătoarele LG sunt concepute pentru a
maximiza durata de viaţă a bateriei.
Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi pachetul de
acumulatori.
Păstraţi curate contactele de metal ale
pachetului de acumulatori.
Înlocuiţi acumulatorul dacă performanţele
acestuia nu mai sunt acceptabile. Pachetul de
acumulatori poate fi reîncărcat de sute de ori
înainte de a necesita schimbarea.
Reîncărcaţi acumulatorul dacă nu a fost utilizat
o perioadă îndelungată, pentru a-i maximiza
capacitatea de utilizare.
Nu expuneţi încărcătorul la lumina directă a
soarelui şi nu-l utilizaţi în condiţii de umiditate
ridicată, de exemplu în baie.
Nu lăsaţi acumulatorul în locuri cu temperaturi
extreme, deoarece acest lucru poate afecta
performanţele acestuia.
există riscul ca aceasta să explodeze.
instrucţiunile fabricantului. Nu aruncaţi
acumulatorul împreună cu deşeurile menajere.
Reciclaţi acumulatorul.
Instrucţiuni pentru o utilizare sigură şi
eficientă
APELURI DE URGENŢĂ
9
Caracteristici KE850
1
6
2
3
7
9
8
10
5
4
10
COMPONENTELE
TELEFONULUI
1. DIFUZORUL
2. ECRANUL LCD PRINCIPAL
° Sus: Nivelul semnalului, nivelul de încărcare a
acumulatorului şi alte funcţii
° Jos: Meniu/Apelare/Mesaj/Agenda telefonică
3. TASTA TRIMITERE
° Apelează numere de telefon şi preia apelurile
primite.
4. TASTA ŞTERGERE
° Şterge câte un caracter la fiecare apăsare.
° Utilizaţi această tastă pentru a reveni la
ecranul precedent.
5. TASTA PORNIT/OPRIT/TERMINARE
° Încheie sau refuză un apel.
° Opreşte/porneşte telefonul.
6. CONECTOR PENTRU ÎNCĂRCĂTOR/CABLU/
DISPOZITIV „MÂINI LIBERE”
7. TASTELE LATERALE
° În modul „în aşteptare”: Reglează volumul
tonurilor tastelor.
° În meniu: Deplasare sus/jos
° În timpul unui apel: Reglează volumul
difuzorului
8. TASTA PROFIL
° O apăsare lungă activează/dezactivează
modul Vibraţie.
° Apăsaţi scurt această tastă pentru a accesa
în mod direct meniul profilurilor.
° Ţineţi apăsată această tastă pentru a activa
funcţia Deblocaţi atunci când tastatura este
blocată.
9. TASTA PENTRU BLOCAREA/DEBLOCAREA
TASTATURII
10. TASTA PENTRU CAMERA FOTO/MP3
° Apăsaţi scurt această tastă pentru a accesa
meniul MP3.
° Ţineţi apăsată această tastă pentru a activa
camera foto/video.
CONECTOR PT. CABLU/
CONECTOR PT. ÎNCĂRCĂTOR
Conectaţi cablul USB doar după
pornirea telefonului şi după localizarea
reţelei.
OBIECTIVUL
APARATULUI
FOTO
LOCAŞ PENTRU
CARTELA SIM
BLIŢ
Caracteristici KE850
VEDERE DIN SPATE
LOCAŞ PENTRU
CARDUL DE
MEMORIE
OGLINDĂ
PENTRU
AUTOPORTRET
11
ACUMULATOR
ORIFICIU PENTRU
ŞNURUL DE PRINDERE
TASTĂ PENTRU
BLOCAREA
TASTATURII
TASTĂ RAPIDĂ PENTRU
CAMERA FOTO/VIDEO ŞI
PENTRU MP3
Caracteristici KE850
12
° Tastele ecranului cu cristale lichide sunt taste tactile.
° Citiţi secţiunea “Precauţii privind butoanele tactile” înainte de a utiliza telefonul.
PRECAUŢII PRIVIND
BUTOANELE TACTILE
1. Asiguraţi-vă că mâinile dvs. sunt curate şi
uscate.
° Dacă vă aflaţi într-un mediu umed, îndepărtaţi
umezeala de pe suprafaţa palmelor sau a
tastelor tactile.
Tastatură tactilă
Taste dure
2. Nu este necesar să apăsaţi puternic pe
butoanele tactile pentru ca acestea să
funcţioneze.
Evitaţi lovirea aparatului, deoarece senzorii
butoanelor tactile se pot deteriora.
3. Utilizaţi vârful degetului pentru a apăsa exact
butonul tactil dorit, având grijă să nu atingeţi
butoanele destinate altor funcţii.
4. În momentul în care atât ecranul de start cât şi
lumina tastelor tactile sunt dezactivate,
apăsarea unei taste tactile nu va reactiva
pentru a
ecranul de start. Apăsaţi tasta
reactiva ecranul de start (tastele tactile nu
funcţionează dacă lumina acestora este stinsă).
5. Este posibil ca butoanele tactile să nu
funcţioneze normal în cazul în care acestea
sunt acoperite de o husă sau de o carcasă de
plastic. De asemenea, este posibil ca tastele
tactile să nu funcţioneze normal dacă le utilizaţi
purtând mănuşi.
6. Păstraţi obiectele de metal sau fabricate din
alte materiale conductoare departe de suprafaţa
butoanelor tactile, deoarece contactul cu
acestea poate provoca erori.
7. Acest telefon nu acceptă utilizarea unui pix
sau a unui stilou pentru selectarea funcţiilor.
Utilizarea unui pix sau a unui stilou va duce la
o activare defectuoasă a meniului. Utilizaţi doar
degetele dvs. pentru a accesa meniul.
8. Tastele tactile nu se activează corect în medii
cu umiditate sau temperatură ridicată.
Dacă atingeţi o dată fundalul Ceas analogic,
setaţi alarma. Funcţia Ceas analogic este
setată ca implicită.
Caracteristici KE850
INFORMAŢII DESPRE
AFIŞAJ
13
PICTOGRAMĂ
DESCRIERE
Accesează meniul direct.
Efectuează apeluri sau trimite
mesaj text/ multimedia.
Trimite mesaj text/ multimedia şi
afişează mesajele din directorul
Primite. Activează, de asemenea,
diverse funcţii ale mesajelor.
Accesează lista agendei
telefonice.
Caracteristici KE850
Pe ecran se afişează mai multe pictograme.
Acestea sunt descrise mai jos.
PICTOGRAMELE AFIŞATE
PICTOGRAMĂ/
INDICATOR
DESCRIERE
Meniul Numai vibraţii din
profil.
Utilizaţi GPRS.
Meniul General din profil.
Nu aveţi semnal sau aveţi
un semnal slab.
(Gol)
(Plin)
DESCRIERE
Indică nivelul semnalului
de reţea.
Utilizaţi un serviciu EDGE.
14
PICTOGRAMĂ/
INDICATOR
Meniul profilului Afară.
Meniul Silenţios din profil.
Meniul Căşti din profil.
Utilizaţi un serviciu de
roaming.
Aţi redirecţionat un apel.
Alarma a fost setată şi este
activată.
Telefonul accesează WAP.
Indică starea de încărcare a
acumulatorului.
Aţi activat modul Aeronavă.
Aţi activat Bluetooth.
Aţi primit un mesaj text.
Aţi primit un mesaj vocal.
Căsuţa mesajelor este plină.
Calitatea comunicării poate varia în funcţie
de reţea. Dacă nivelul semnalului de
reţea este mai mic de 2 linii, pot surveni
întreruperi, terminări bruşte ale apelului
sau un semnal audio slab. Vă rugăm să
ţineţi seama de indicatorul nivelului de
semnal atunci când efectuaţi un apel. Dacă
pictograma nu afişează nicio linie, înseamnă
că telefonul nu recepţionează niciun fel
de semnal. În acest caz, nu puteţi accesa
reţeaua pentru niciun fel de serviciu
(apeluri, mesaje etc.).
Asiguraţi-vă că aţi oprit telefonul înainte de a
scoate bateria.
2. SCOATEREA BATERIEI
Prindeţi partea de sus a bateriei şi ridicaţi-o din
compartimentul său.
Primii paşi
INSTALAREA CARTELEI
SIM ŞI A BATERIEI
1. SCOATEŢI CAPACUL BATERIEI.
Apăsaţi clema de eliberare a bateriei şi ridicaţi
capacul, începând din partea de jos a telefonului.
15
Scoaterea bateriei din telefon atunci când
acesta este pornit poate cauza defectarea
aparatului.
Primii paşi
3. INSTALAREA CARTELEI SIM
4. INSTALAREA BATERIEI
Asiguraţi-vă că aţi introdus corect cartela SIM, cu
conectorii auriţi orientaţi în jos. Pentru a scoate
cartela SIM, apăsaţi uşor şi extrageţi-o în direcţia
opusă.
Inseraţi partea de jos a bateriei în compartimentul
acesteia. Contactele bateriei trebuie să fie aliniate
cu bornele de contact ale telefonului. Apăsaţi în
jos partea de sus a bateriei până se fixează în
locaş. Nu forţaţi bateria.
2
1
Introducerea cartelei SIM
5. ÎNLOCUIREA CAPACULUI
BATERIEI.
16
Aşezaţi capacul bateriei în locaşul de prindere şi
apăsaţi în jos până se fixează clema de prindere.
2
1
Scoaterea cartelei SIM
Contactul de metal al cartelei SIM este foarte
sensibil la zgârieturi, putându-se avaria cu
uşurinţă. Manevraţi cu grijă cartela SIM.
Respectaţi instrucţiunile furnizate împreună
cu cartela SIM.
Înainte de conectarea încărcătorului la telefon,
verificaţi dacă este instalată bateria.
- Decuplaţi încărcătorul de la priza de
alimentare şi de la telefon în timpul
furtunilor însoţite de descărcări electrice
pentru a evita apariţia unor şocuri electrice.
- Asiguraţi-vă că acumulatorul nu intră în
contact cu obiecte ascuţite, cum ar fi dinţi
de animale, unghii etc. Există riscul de
declanşare a unui incendiu.
Primii paşi
ÎNCĂRCAREA BATERIEI
DECUPLAREA
ÎNCĂRCĂTORULUI
1. Asiguraţi-vă că bateria este încărcată complet
înainte de a utiliza telefonul.
2. Având săgeata inscripţionată pe mufă orientată
în jos, introduceţi mufa încărcătorului în orificiul
aflat pe partea laterală a telefonului.
3. Conectaţi celălalt capăt al încărcătorului în priza
de alimentare. Utilizaţi doar încărcătorul livrat în
pachetul original.
4. După finalizarea încărcării, pictograma cu bare
animate va deveni statică.
- Nu forţaţi conectorul încărcătorului
deoarece puteţi defecta atât telefonul cât şi
încărcătorul.
- Dacă vă aflaţi în străinătate şi doriţi să
utilizaţi un încărcător, acordaţi atenţie
adaptorului necesar pentru conectarea la
priză.
- Nu scoateţi acumulatorul sau cartela SIM în
timpul încărcării.
- Există riscul unei explozii dacă bateria este
înlocuită cu un model necorespunzător.
Depozitaţi bateriile uzate respectând
indicaţiile fabricantului.
Decuplaţi adaptorul de voiaj de la telefon,
respectând indicaţiile din figură. Asiguraţivă că efectuaţi decuplarea trăgând de mufa
încărcătorului şi nu de cablu.
17
Primii paşi
CARTELA DE MEMORIE
Introduceţi cartela de memorie în locaş,
glisând-o până în momentul în care aceasta se
află în poziţia indicată în figura de mai jos:
INSTALAREA
CARTELEI DE MEMORIE
Scoaterea cartelei de memorie
18
Glisaţi cartela de memorie cu
contactele orientate în jos.
SCOATEREA
CARTELEI DE MEMORIE
1. Apăsând cartela de memorie, cu vârful
degetelor, spre interior, veţi activa mecanismul
de ejectare.
2. Trageţi cu grijă cartela de memorie din locaş.
- Scoaterea sau introducerea repetată a cartelei de
memorie poate genera defecţiuni. Efectuaţi acest
lucru doar atunci când este absolut necesar.
- Când introduceţi o cartelă externă de memorie,
scoateţi-o şi reintroduceţi-o dacă pictograma sa
rămâne colorată în roşu. (Dacă pictograma rămâne
roşie după reintroducere, este posibil ca respectiva
cartelă să fie defectă, va trebui, aşadar, să înlocuiţi
cartela cu una nouă.)
- Scoaterea cartelei externe de memorie sau oprirea
telefonului în timpul utilizării cartelei (Salvare,
Copiere, Eliminare, Iniţializare, Redare etc.) poate
şterge sau iniţializa orice fişier salvat, putând
duce la defectarea cartelei sau la funcţionarea
necorespunzătoare a telefonului.
- Este recomandat să formataţi cartela doar atunci
când aceasta se află în telefon. Cartela de memorie
include spaţiu de sistem pentru orice fişier de
memorie externă, astfel că unele informaţii pot
rămâne salvate chiar şi după formatarea cartelei
de memorie.
- Este recomandat ca întotdeauna să realizaţi o
copie de siguranţă pentru datele salvate pe cartela
de memorie.
- Este posibil ca unele modele de cartele de
memorie să nu fie compatibile cu telefonul dvs.
Contactaţi fabricantul cartelei de memorie pentru
informaţii suplimentare.
REGLAREA VOLUMULUI
1. Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.
2. În modul „în aşteptare”, apăsaţi pictograma
.
3. Introduceţi un număr de telefon, însoţit de
prefix. Pentru a edita un număr afişat, apăsaţi
tasta
şi astfel veţi şterge câte o cifră.
sau
, veţi reveni la
° Dacă apăsaţi tasta
meniul anterior.
sau
pentru apelare.
4. Apăsaţi tasta
5. Dacă doriţi să încheiaţi apelul, apăsaţi
tasta
.
Utilizaţi tastele sus/jos situate pe partea laterală
a telefonului pentru a regla volumul în timpul unui
apel.
EFECTUAREA UNUI APEL
INTERNAŢIONAL
pentu a introduce
1. Ţineţi apăsată tasta
prefixul internaţional. Caracterul ‘+’ poate fi
înlocuit cu codul de acces internaţional.
2. Introduceţi prefixul ţării, prefixul zonei şi numărul
de telefon.
3. Apăsaţi tasta
pentru apelare.
sau
TERMINAREA UNUI APEL
Când aţi încheiat convorbirea, apăsaţi tasta
.
Terminare
EFECTUAREA UNUI APEL
DIN LISTA DE CONTACTE
Puteţi salva numele şi numerele de telefon
apelate frecvent, în memoria SIM sau în memoria
telefonului, denumită şi Listă de contacte.
Puteţi forma un număr prin căutarea numelui
corespunzător în Lista de contacte. Pentru detalii
suplimentare privind funcţia Contacte, consultaţi
pagina 30.
PRELUAREA UNUI APEL
Funcţii generale
EFECTUAREA UNUI APEL
Atunci când primiţi un apel, telefonul va suna iar
pe ecran se va afişa o pictogramă animată. Dacă
apelantul este identificabil, atunci se va afişa
numărul acestuia (sau numele/imaginea dacă
acestea sunt salvate în Lista de Contacte).
1. Apăsaţi tasta
sau tasta funcţională stânga
pentru a prelua apelul.
2. Terminaţi apelul apăsând tasta
.
Puteţi prelua un apel în timp ce utilizaţi
agenda telefonică sau alte opţiuni ale
meniului. În cazul în care telefonul este
conectat la un computer printr-un cablu
USB, apelurile primite vor fi refuzate
automat, dar, după deconectarea telefonului
de la computer, acestea vor fi afişate într-o
fereastră a Apelurilor nepreluate.
BLOCAREA TASTELOR
TACTILE ŞI A TASTATURII
Modul Tastatură blocată poate fi activat apăsând
tasta .
19
Funcţii generale
NIVELUL SEMNALULUI
Dacă vă aflaţi în interiorul unei clădiri, recepţia va
fi mai bună dacă vă poziţionaţi în apropierea unei
ferestre. Puteţi verifica nivelul semnalului cu
ajutorul indicatorului de semnal (
) de pe
ecranul telefonului.
INTRODUCEREA TEXTULUI
Puteţi introduce caractere alfanumerice, utilizând
tastele tactile. De exemplu, salvarea numelor
în agenda telefonică, scrierea mesajelor,
programarea evenimentelor în calendar sunt
funcţii care necesită introducerea de text. Telefonul
dispune de următoarele metode de introducere
a textului:
20
Acest mod permite introducerea literelor prin
apăsarea tastei care conţine litera respectivă;
o dată, de două sau de trei ori, până când se
afişează litera dorită.
MODUL 123
MODUL NUMERIC
Tastaţi numere, utilizând o singură tastare pentru
fiecare cifră. Pentru a activa modul 123 atunci
când vă aflaţi într-un câmp pentru introducerea
până când în colţul din
textului, atingeţi tasta
dreapta sus al afişajului se afişează Modul 123.
Puteţi reveni la modul precedent de introducere
a textului, ţineţi apăsată tasta
.
Unele câmpuri permit un singur mod de
introducere a textului (de ex., numerele de
telefon din agenda telefonică).
MODUL SIMBOL
MODUL T9
Acest mod permite introducere cuvintelor apăsând
o singură dată o tastă, pentru fiecare caracter.
Fiecare tastă are asociate mai multe caractere.
Modul T9 compară automat literele introduse cu
cuvintele dintr-un dicţionar intern, pentru a stabili
cuvântul corect. Astfel, sunt necesare mai puţine
tastări decât în modul tradiţional ABC. T9 este
setat în mod implicit la Oprit.
Pentru a activa modul T9, atingeţi tasta
selectaţi T9, apoi T9 pornit.
MODUL ABC
,
Cu ajutorul acestui mod, introduceţi caractere
speciale.
SCHIMBAREA MODULUI DE
INTRODUCERE A TEXTULUI
1. Atunci când cursorul se află într-un câmp care
permite introducerea de caractere, veţi observa
în colţul din dreapta sus al ecranului, indicatorul
pentru modul de introducere a textului.
2. Dacă doriţi să comutaţi modurile de introducere
a textului, atingeţi tasta
pentru a parcurge
modurile disponibile.
Puteţi reveni la modul precedent de introducere
a textului ţinând apăsată tasta
.
UTILIZAREA MODULUI ABC
Modul de introducere a textului predictiv T9
permite introducerea mai uşoară a cuvintelor,
cu un număr minim de tastări. Pe măsură ce
apăsaţi fiecare tastă, telefonul începe să afişeze,
utilizând dicţionarul încorporat, caracterele pe care
consideră că doriţi să le introduceţi.
Utilizaţi tastele
pentru a introduce textul.
1. Atingeţi tasta etichetată cu litera dorită:
O
dată
pentru
prima
literă.
°
° De două ori pentru a doua literă, şi aşa mai
departe.
2. Pentru a insera un spaţiu, atingeţi tasta
o
dată. Pentru a şterge caractere, apăsaţi tasta
. Atingeţi şi menţineţi atinsă tasta
pentru a şterge litere în mod continuu.
Puteţi selecta o altă limbă T9 utilizând
opţiunea
a meniului. Setarea implicită a
modului T9 este T9 oprit.
1. Atunci când vă aflaţi în modul predictiv T9 de
introducere a textului, începeţi introducerea unui
la
cuvânt, atingând una dintre tastele de la
.
° Cuvântul se modifică pe măsură ce tastaţi
literele. Ignoraţi afişajul până când terminaţi de
tastat cuvântul.
Exemplu: Apăsaţi
pentru a scrie
Home.
° În cazul în care cuvântul dorit lipseşte din lista de
opţiuni, adăugaţi-l, utilizând modul ABC.
2. Introduceţi tot cuvântul înainte de a edita sau
şterge caractere.
3. Încheiaţi fiecare cuvânt inserând un spaţiu, prin
apăsarea tastei
.
Pentru a şterge litere, apăsaţi
. Menţineţi
apăsată tasta
pentru a şterge litere continuu.
Pentru a ieşi din modul de introducere a
textului fără a salva textul introdus, apăsaţi
.
Telefonul revine la modul „în aşteptare”.
Funcţii generale
UTILIZAREA MODULUI T9
Dacă, în timp ce scrieţi mesajul, selectaţi
meniul Inserare, veţi putea insera un simbol,
o imagine, sunet, şablon de text sau contact.
UTILIZAREA MODULUI 123
(NUMERIC)
Modul 123 permite introducerea numerelor într-un
mesaj text (de exemplu, un număr de telefon).
Atingeţi tastele corespondente cifrelor dorite,
înainte de a comuta manual la modul de
introducere precedent.
Puteţi, de asemenea, să adăugaţi cifre, fără
să modificaţi modul de introducere, ci doar
apăsând tasta respectivă până la afişarea
cifrei dorite.
UTILIZAREA MODULUI
SIMBOL
Modul Simbol permite introducerea diferitelor
simboluri sau caractere speciale.
Pentru a introduce un simbol, apăsaţi tasta
.
21
Opţiunile şi funcţiile apelului
Ecranul tactil este format din următoarele meniuri:
Pictogramele meniului de sus pot diferi în
funcţie de tema selectată. (Tema Negru este
tema implicită.)
Apelarea
Apelarea
Contacte
Istoricul apelurilor
Mesaj
Navigator
22
Titlul meniului
PICTOGRAMĂ
DESCRIERE
Meniul Apel
Meniul Multimedia
Meniul Unelte
Meniul Setări
Dacă activaţi funcţia Blocat, puteţi selecta
tasta Fără sonor.
ÎN TIMPUL UNUI APEL
Meniul afişat pe ecranul telefonului, în timpul unui
apel, diferă de meniul principal afişat în modul
„în aşteptare”, iar opţiunile disponibile sunt
descrise mai jos.
FUNCŢIA DIFUZOR
Activaţi, în timpul unui apel, funcţia Difuzor
apăsând tasta BLOCARE apoi tasta
.
EFECTUAREA UNUI AL
DOILEA APEL
(ÎN FUNCŢIE DE REŢEA)
Puteţi prelua din agenda telefonică un număr,
pentru a efectua un apel secundar. În timpul
apelului, dacă apăsaţi tasta Profil, se vor activa
tastele pentru apelare.
COMUTAREA ÎNTRE DOUĂ
APELURI
Pentru a comuta între două apeluri, apăsaţi tasta
sau tasta funcţională stânga, apoi selectaţi
Comutaţi.
PRELUAREA UNUI APEL
Pentru a prelua un apel recepţionat, apăsaţi tasta
. De asemenea, telefonul vă poate avertiza
despre primirea unui alt apel, atunci când vă aflaţi
deja într-o convorbire. În difuzor se va auzi un ton,
iar pe afişaj va apărea cel de-al doilea apel, aflat
în aşteptare.
Această caracteristică, denumită Apel în
aşteptare, este disponibilă numai dacă reţeaua
acceptă această facilitate. Dacă funcţia Apel în
aşteptare este activată, puteţi plasa apelul iniţial
în aşteptare şi-l puteţi activa pe cel de-al doilea,
apăsând tasta funcţională stânga.
Meniul Apelare
Telefonul dvs. dispune de un număr de funcţii de
control pe care le puteţi utiliza în timpul unui apel.
Pentru a accesa aceste funcţii în timpul unui
conversaţii, apăsaţi tasta funcţională stânga
[Opţiuni].
RESPINGEREA UNUI APEL
RECEPŢIONAT
Puteţi respinge un apel în curs de recepţionare
prin apăsarea tastei
.
În timpul unui apel, puteţi refuza un alt apel,
apăsând de două ori tasta
.
OPRIREA MICROFONULUI
Opriţi volumul microfonului atingând tasta [Fără
sonor] situată în partea dreapta jos a ecranului.
Reporniţi microfoul atingând tasta [Sonor activat].
În momentul în care microfonul este oprit,
apelantul nu vă poate auzi, dar dvs. îl puteţi auzi.
TONURI DTMF LA APELARE
Pentru a activa tonurile DTMF în timpul unei
apelări (de ex. pentru a folosi telefonul cu o
centrală telefonică automată) atingeţi [Opţiuni]
apoi Trimiteţi DTMF – DTMF pornit. Selectaţi
DTMF oprit pentru a dezactiva tonurile DTMF. În
mod implicit, tonurile DTMF sunt pornite.
23
Meniul Apelare
Lumina de fundal a ecranului se va opri după
câteva secunde de la începerea unui apel, în
situaţia în care nu este apăsată nicio tastă.
Pentru a reactiva lumina de fundal, apăsaţi
orice tastă. Trimiterea tonurilor DTMF nu
este posibilă dacă lumina de fundal nu este
activată.
Pentru a activa tastatura în timpul unui apel,
apăsaţi tasta laterală .
APELURILE DE TIP
CONFERINŢĂ
24
Dacă operatorul de reţea permite această
caracteristică, serviciul pentru apeluri de tip
Conferinţă vă oferă posibilitatea de a purta,
simultan, o conversaţie cu mai mulţi apelanţi.
O conferinţă poate fi stabilită numai dacă aveţi
un apel activ şi unul în aşteptare, după ce aţi
răspuns în prealabil la ambele. După ce aţi stabilit
conferinţa, apelurile pot fi adăugate, deconectate
sau separate (adică eliminate din conferinţă,
dar conectate încă) de către persoana care a
stabilit conferinţa. Aceste opţiuni sunt disponibile
în meniul apelului. Numărul maxim de apelanţi
dintr-o conferinţă este cinci. După iniţiere, deţineţi
controlul conferinţei şi numai dvs. puteţi adăuga
interlocutori la această convorbire.
EFECTUAREA UNUI AL
DOILEA APEL
Puteţi să efectuaţi un al doilea apel, atunci când
vă aflaţi deja în cursul unei convorbiri. Introduceţi
al doilea număr şi apăsaţi
. După
conectarea celui de-al doilea apel, primul apel
este plasat automat în aşteptare. Puteţi comuta
între apeluri, apăsând tasta
.
Pentru a activa tastatura în timpul unui apel,
apăsaţi tasta laterală .
STABILIREA UNEI
CONFERINŢE
Pentru a porni o conferinţă, plasaţi un apel în
aşteptare şi, cu celălalt apel activat, apăsaţi tasta
funcţională stânga după care selectaţi maniul
Alăturare din Conferinţă.
PLASAREA UNEI
CONFERINŢE ÎN
AŞTEPTARE
Pentru a activa funcţia În aşteptare pentru un apel
conferinţă, apăsaţi tasta
. Ca variantă
alternativă, apăsaţi tasta funcţională stânga
[Opţiuni] şi selectaţi funcţia Conferinţă/Plasaţi
toate apelurile în aşteptare. Utilizatorii plasaţi în
aşteptare vor rămâne conectaţi. Pentru a reveni la
[Opţiuni], apoi
modul Apel conferinţă, atingeţi
Apel conferinţă.
Pentru a adăuga alte apeluri la un apel de tip
conferinţă existent, atingeţi tasta funcţională
stânga, apoi selectaţi meniul Alăturare din
Apel conferinţă.
Meniul Apelare
ADĂUGAREA APELURILOR
LA CONFERINŢE
APEL PRIVAT ÎN TIMPUL
UNEI CONFERINŢE
Pentru a efectua un apel privat cu unul dintre
participanţii la conferinţă, afişaţi numărul persoanei
pe care doriţi să o apelaţi, apoi apăsaţi tasta
funcţională stânga. Selectaţi meniul Privat din
Apel conferinţă pentru a-i plasa în aşteptare pe
toţi ceilalţi participanţi.
TERMINAREA UNEI
CONFERINŢE
Participantul afişat pe ecran, din cadrul unei
conferinţe, poate fi deconectat prin apăsarea
tastei
.
25
Structura arboricolă a meniului
Această pictogramă se referă la
meniurile corelate cu apelurile,
mesajele şi navigatorul.
Apelarea
0 Serviciu de informaţii
11 Şabloane
12 Setări
Navigator
Contacte
1 Acasă
1 Căutare
2 Favorite
2 Contact nou
3 Accesaţi URL
3 Apelări rapide
4 Setări
4 Grupuri
5 Setări
6 Informaţii
Istoricul apelurilor
26
9 Mesagerie vocală
Această pictogramă se referă
la meniurile corelate cu funcţiile
Multimedia, ca de exemplu: MP3,
Camera, Camera video, Radio FM.
1 Toate apelurile
2 Apeluri nepreluate
Personale
3 Apeluri efectuate
1 Imagini
4 Apeluri primite
2 Sunete
5 Tarife apeluri
3 Clipuri video
6 Apeluri de date
4 Documente
Mesaj
5 Altele
1 Mesaj text nou
Cameră
2 Mesaj multimedia nou
3 Mesaj e-mail nou
4 Primite
5 Căsuţă de e-mail
6 Schiţe
Cameră video
Înregistratorvoce
Player MP3
7 De trimis
1 Toate cântecele
8 Trimise
2 Listă de redare
Radio FM
Această pictogramă se referă
la meniurile corelate cu setările
telefonului.
Jocuri şi aplicaţii
1 Jocuri implicite
Afişaj
2 Descărcate
1 Fundal
3 Informaţii
2 Lumină de fundal
4 Setări
3 Ceas
4 Luminozitate
Această pictogramă se referă la
meniul Unelte.
5 Temă
6 Numele reţelei
Structura arboricolă a meniului
3 Setări
Profiluri
Ceas alarmă
1 General
Calculator
2 Silenţios
Ora în lume
4 Exterior
Convertor unităţi
5 Căşti
1 Monedă
Setări
2 Zonă
1 Data & Ora
3 Lungime
2 Economizor energie
4 Greutate
3 Limba
5 Temperatură
4 Apel
6 Volum
5 Securitate
7 Viteză
6 Conectivitate
Calendar
7 Mod Aeronavă
3 Vibraţii
8 Resetare setări
Memo
9 Starea memoriei
27
Structura arboricolă a meniului
28
Bluetooth
1 Bluetooth pornit/oprit
2 Lista dispozitivelor
3 Setări Bluetooth
4 Servicii acceptate
Servicii SIM
Acest meniu depinde de cartela SIM
şi de serviciile de reţea.
Această pictogramă reprezintă meniul corelat cu
funcţia Apel. Dacă selectaţi această pictogramă,
veţi efectua un apel sau veţi trimite un mesaj.
Puteţi accesa, direct din modul „în aşteptare”,
funcţiile Apelare, Mesaj şi Contacte, atingând
pictograma corespunzătoare.
Pentru a efectua şi
recepţiona apeluri,
asiguraţi-vă că telefonul
este pornit. În momentul
în care telefonul este
pornit, iar codul PIN este
introdus (nu neapărat
necesar, depinde de
setările înregistrate
în funcţia Solicitare
cod PIN), telefonul va
căuta automat reţeaua
înregistrată în cartela SIM.
Pentru a efectua un apel,
atingeţi pictograma
şi
accesaţi meniul Apelare.
Odată afişată tastatura,
puteţi inrtoduce numărul.
APELARE
APELARE (Meniu 1)
29
Contacte
CONTACTE (Meniu 2)
1. Atingeţi pictograma
sau pictograma meniului
în modul „în aşteptare”.
2. Selectaţi meniul Contacte.
Căutare (Meniu 2.1)
30
1. Atingeţi meniul Căutare din cadrul meniului
Contacte.
2. Puteţi afişa lista contactelor salvate.
3. Dacă doriţi să editaţi, să ştergeţi sau să copiaţi
. Se va afişa
o intrare, selectaţi pictograma
următorul meniu:
° Mesaj nou: După ce aţi găsit numărul pe care-l
căutaţi, puteţi să trimiteţi un mesaj text/
multimedia sau e-mail către numărul respectiv.
° Ştergeţi: Şterge o înregistrare.
° Editaţi: Editaţi numele, numărul, grupul,
caracterul şi imaginea, utilizând tastele de
navigare.
° Contact nou: Adăugaţi o intrare nouă.
° Trimiteţi contactul prin SMS/MMS/Email/Bluetooth: Trimiteţi informaţii din agenda
telefonică spre alte dispozitive compatibile cu
tehnologia Bluetooth. De asemenea, puteţi
trimite o intrare salvată în agenda telefonică prin
mesaje text/multimedia/e-mail.
° Copiaţi în SIM/telefon: Copiază o intrare din
SIM sau din memoria telefonului.
° Ştergere multiplă: Şterge mai multe intrări în
acelaşi timp.
° Căutare după 3x4: Căutaţi intrarea, introducând
numele. Acest meniu se afişează la activarea
editorului de căutare.
Contact nou (Meniu 2.2)
Cu această funcţie adăugaţi o înregistrare
în agenda telefonică. Capacitatea memoriei
telefonului este de 1000 de intrări. Capacitatea
cartelei de memorie depinde de cartela SIM.
Numărul caracterelor disponibile pentru
introducere depinde de cartela SIM.
1. Selectaţi Contact nou.
2. Selectaţi memoria în care doriţi să salvaţi: SIM
ori Telefon.
a. Atingeţi câmpul de introducere a numelui
pentru a putea începe introducerea, apoi
atingeţi [OK].
b. Introduceţi un nume şi atingeţi [Salvaţi].
Lungimile maxime pentru numele şi
numerele salvate depind de tipul cartelei
SIM.
c. Puteţi aloca intrarea respectivă unui grup,
derulând lista grupurilor.
d. Alocaţi un ton de apel intrării respective.
e. Puteţi selecta un personaj sau o imagine
pentru intrarea respectivă, utilizând bara de
derulare.
Paşii c, d, şi e sut disponibili doar pentru
intrările salvate în memoria telefonului şi
nu în SIM
Apelări rapide (Meniu 2.3)
Alocaţi oricare dintre cifrele de la 2 la 9 pentru
a accesa rapid intrările din lista numelor. Veţi
apela apoi aceste numere în mod direct, atingând
şi menţinând atinsă tasta respectivă. După
alocarea unui număr pentru apelare rapidă,
aveţi posibilitatea de a anula alocarea sau de a
o modifica. De asemenea, puteţi folosi apelarea
rapidă pentru a trimite mesaje.
1. Selectaţi Apelări rapide.
2. Dacă doriţi să adăugaţi o Apelare rapidă,
selectaţi (Gol). Apoi caăutaţi numele în agenda
telefonică.
3. Selectaţi [Atribuiţi] din centrul liniei de jos.
Informaţii (Meniu 2.6)
Puteţi aloca membri fiecărui grup. Există 7 grupuri
cărora le puteţi aloca membri.
° Setaţi tonul de apel pt. grup: Specifică tonul de
sonerie pentru apelurile membrilor grupului.
° Setaţi pictograma grupului: Selectează
pictograma aferentă grupului.
° Adăugaţi membru: Adăugaţi un membru la
grupul selectat.
° Ştergeţi membru: Elimină un membru din grup.
Redenumiţi:
Modificaţi numele unui grup.
°
° Ştergeţi tot: Şterge toţi membrii unui grup.
° Număr apelare servicii
Setări (Meniu 2.5)
1. Selectaţi Setări.
° Copiaţi tot
Puteţi copia/muta înregistrări din cartela SIM în
memoria telefonului şi invers.
2. Selectaţi Copiaţi tot
• Din SIM în telefon: Copiază toate intrările din
cartela SIM în telefon.
• Telefon -SIM: Copiază toate intrările din
telefon în cartela SIM.
° Ştergeţi tot
Şterge toate intrările din cartela SIM în telefon.
Această funcţie necesită codul de securitate.
Utilizaţi această funcţie pentru a accesa
o anumită listă de servicii oferite de către
operatorul dvs. (doar dacă aveţi o cartelă SIM
care suportă această funcţie).
° Număr propriu
Afişează numărul dvs. de telefon. Dacă utilizaţi
o cartelă SIM, alta decât cea pe care o utilizaţi
de obicei, puteţi salva noul număr de telefon
utilizând <Adăugaţi>.
° Starea memoriei
Verifică starea memoriei SIM sau pe cea a
telefonului.
Carte
de vizită
°
Creaţi o carte de vizită. Dacă selectaţi Editaţi,
puteţi crea o nouă carte de vizită.
Contacte
Grupuri (Meniu 2.4)
31
Istoricul apelurilor
ISTORICUL APELURILOR (Meniu 3)
Apeluri primite (Meniu 3.4)
Puteţi vizualiza registrul apelurilor nepreluate,
recepţionate şi efectuate numai dacă reţeaua
acceptă CLI (Calling Line Identification Identificarea liniei de apelare).
Numărul şi numele (dacă sunt disponibile) sunt
afişate alături de data şi ora efectuării apelului.
De asemenea, puteţi vizualiza orele apelurilor.
Toate apelurile (Meniu 3.1)
Cu ajutorul acestei funcţii, vizualizaţi ultimele 40
de apeluri recepţionate.
De asemenea, puteţi să:
° Vizualizaţi numărul, dacă este disponibil, şi să-l
apelaţi sau să-l salvaţi în agenda telefonică.
° Introduceţi un nume pentru număr şi să le salvaţi
în agenda telefonică.
° Trimiteţi un mesaj la numărul respectiv.
Ştergeţi
apelul din listă.
°
Puteţi vizualiza toate listele de apeluri efectuate
sau primite.
Tarife apeluri (Meniu 3.5)
Apeluri nepreluate (Meniu 3.2)
32
Cu ajutorul acestei funcţii, vizualizaţi ultimele 40
apeluri nepreluate. De asemenea, puteţi să:
° Vizualizaţi numărul, dacă este disponibil şi să-l
apelaţi sau să-l salvaţi în agenda telefonică/
° Introduceţi un nume pentru număr şi să le salvaţi
în agenda telefonică.
° Trimiteţi un mesaj la numărul respectiv.
° Ştergeţi apelul din listă.
Apeluri efectuate (Meniu 3.3)
Cu ajutorul acestei funcţii vizualizaţi ultimele 40 de
apeluri efectuate (reuşite sau încercate).
De asemenea, puteţi să:
° Vizualizaţi numărul, dacă este disponibil, şi să-l
apelaţi sau să-l salvaţi în agenda telefonică.
° Introduceţi un nume pentru număr şi să le salvaţi
în agenda telefonică.
° Trimiteţi un mesaj la numărul respectiv.
° Ştergeţi apelul din listă.
Durata apelului
Utilizaţi această opţiune pentru a vizualiza
durata apelurilor recepţionate şi efectuate. De
asememea, puteţi reseta duratele afişate pentru
următoarele contoare de apeluri:
° Ultimul apel: Durata ultimului apel.
° Toate apelurile: Durata totală a tuturor apelurilor
efectuate şi recepţionate de la ultima resetare
a contorului.
Apeluri
efectuate: Durata apelurilor efectuate.
°
° Apeluri primite: Durata apelurilor recepţionate.
Costul apelurilor
Permite verificarea costurilor pentru Ultimul apel
şi pentru Toate apelurile.
Setări
În acest meniu puteţi modifica setările după ce, în
prealabil, aţi introdus codul PIN2.
° Setaţi creditul: Acest serviciu de reţea permite
limitarea costurilor apelurilor, selectând unităţile
de facturare.
Pentru a obţine preţurile unitare facturate,
contactaţi operatorul. Pentru a selecta valuta
sau unitatea în acest meniu, aveţi nevoie de
codul PIN2.
° Afişare automată: Acest serviciu de reţea
permite afişarea automată a costului ultimelor
apeluri. Dacă funcţia este setată la Pornit, puteţi
vedea ultimul cost la încheierea apelului.
Istoricul apelurilor
° Setaţi tariful: Puteţi seta valuta şi preţul unitar.
Apeluri de date (Meniu 3.6)
Cu ajutorul opţiunii pentru informaţii GPRS, puteţi
vizualiza volumul de date transferate în reţea. În
plus, puteţi vizualiza durata conectării.
Durata sesiunilor (Meniu 3.6.1)
Verificaţi durata pentru Ultima sesiune şi Pentru
toate sesiunile. De asemenea, puteţi reseta
contorul sesiunilor.
Volumul sesiunii (Meniu 3.6.2)
Puteţi verifica volumul de date Trimise, Primite
sau Toate datele şi puteţi utiliza funcţia Ştergeţi
tot.
33
Mesaj
MESAJ (Meniu 4)
Mesaj multimedia nou (Meniu 4.2)
Acest meniu conţine funcţiile pentru SMS (Short
Message Service - Serviciul de mesaje scurte),
MMS (Multimedia Message Service - Serviciul de
mesaje multimedia), mesagerie vocală, precum şi
mesajele serviciului de reţea.
Cu ajutorul aceste funcţii puteţi scrie sau edita un
mesaj multimedia sau puteţi verifica dimensiunea
acestuia.
1. Accesaţi meniul Mesaj.
2. Dacă doriţi să scrieţi un mesaj nou, selectaţi
funcţia Mesaj multimedia nou.
3. Puteţi crea un mesaj nou sau puteţi alege unul
dintre şabloanele de mesaje multimedia deja
existente.
Dimensiunea maximă disponibilă pentru un fişier
care poate fi introdus într-un mesaj MMS este de
300 kb.
Mesaj text nou (Meniu 4.1)
34
Puteţi scrie şi edita mesaje text, verificând numărul
paginilor de mesaje.
1. Accesaţi meniul Mesaj.
2. Dacă doriţi să scrieţi un mesaj nou, selectaţi
funcţia Mesaj text nou.
3. Pentru a facilita introducerea textului, utilizaţi
T9.
, vor deveni
4. Dacă atingeţi pictograma
disponibile următoarele submeniuri:
° Inserare: Inseraţi simboluri, imagini, sunete,
şabloane de text, intrări din agenda telefonică
sau propria dvs. carte de vizită.
° T9: Activează sau dezactivează modul T9.
° Limba tastărilor: Selectează limba
introducerilor.
° Cuvânt T9 nou: Adaugă un cuvânt nou la
dicţionarul T9.
° Salvaţi în Schiţe: Salvează mesajul în Schiţe.
° Ştergeţi textul: Şterge tot textul.
° Ieşire: Dacă selectaţi funcţia Ieşire în timp ce
scrieţi un mesaj, veţi încheia editarea mesajului
şi veţi reveni la meniul Mesaj. Mesajul pe care
l-aţi scris nu va fi salvat.
Acest telefon suportă EMS versiunea 5 şi
este capabil să trimită imagini color, sunete,
stiluri de text etc. Este posibil ca destinatarul
să nu poată recepţiona imagini, sunete sau
text sau să le recepţioneze incorect dacă
telefonul său nu suportă astfel de funcţii.
Meniul Opţiuni din secţiunea Către
° Trimiteţi: Trimiteţi mesaje multimedia către
°
°
°
°
°
destinatari multipli, stabiliţi prioritatea mesajului
sau programaţi mesajul pentru trimitere
ulterioară.
Salvaţi: Salvează mesajele multimedia în schiţe
sau ca şabloane.
Contacte: Inserează un contact în mesaj.
Mesaje recente: Afişează numerele ultimelor
mesaje.
Setări: Configuraţi setările pentru expedierea
mesajelor.
Ieşire: Reveniţi la meniul Mesaj.
Toate mesajele vor fi salvate automat în
directorul De trimis, chiar şi după o trimitere
eşuată.
Meniul Opţiuni din secţiunea Subiect
° Trimiteţi: Trimiteţi mesaje multimedia către
destinatari multipli, stabiliţi prioritatea mesajului
sau programaţi mesajul pentru trimitere
ulterioară.
° Salvaţi: Salvează mesajele multimedia în schiţe
sau ca şabloane.
° Ieşire: Reveniţi la meniul Mesaj.
° Inserare: Inserează o imagine, videoclip, sunet,
°
°
°
°
°
planşă, şablon de text, contact, carte de vizită,
vCard şi vCalendar.
Previzualizare: Afişează mesajul pe care tocmai
l-aţi compus.
Salvaţi: Salvează mesajele multimedia în schiţe
sau ca şabloane.
Editaţi subiectult: Editaţi subiectul mesajului
multimedia.
Durata planşei: Stabileşte un temporizator
pentru planşe, texte, imagini şi sunete.
Ieşire: Reveniţi la meniul Mesaj.
Dacă doriţi să previzualizaţi o imagine (50K)
atunci când scrieţi un mesaj multimedia,
durata de încărcare va fi de circa 5
secunde. În timpul acestei încărcări nu veţi
putea activa nicio tastă. Veţi putea reveni
la scrierea mesajului multimedia după
încheierea încărcării.
Mesaj e-mail nou (Meniu 4.3)
Pentru a trimite/primi un e-mail, trebuie să
configuraţi contul de e-mail.
1. Puteţi introduce până la 20 adrese de e-mail în
câmpurile către şi Cc.
Sfat: Pentru a introduce caracterul "@", atingeţi
tasta
şi selectaţi "@".
2. Tastaţi subiectul mesajului e-mail şi atingeţi OK.
Conturi (Meniu 4.3.1)
Puteţi seta conturi e-mail selectând Nou. Utilizând
tasta
veţi putea selecta următoarele valori:
° Setaţi ca implicit: Setează un cont de e-mail
drept cont implicit.
° Editaţi
- Nume de cont: Editaţi numele contului de email.
- Adresă de e-mail: Introduceţi adresa dvs. de
e-mail, oferită de către operator.
- Nume propriu: Introduceţi un nume de
utilizator.
- Server e-mail intrare: Introduceţi adresa
POP3 sau IMAP4 pe care veţi primi mesajele
e-mail.
- Numele utilizatorului: Introduceţi IDul dvs. de
e-mail.
- Parola: Introduceţi parola dvs.
- Serverul e-mail-ului de ieşire: Introduceţi
adresa SMTP şi numărul Portului pentru
computerul care trimite mesajele e-mail.
Salvaţi: Salvaţi setările pentru e-mail.
Setări avansate
- Tip protocol: Alegeţi tipul protocolului. (POP3/
IMAP4)
- Dimensiune maximă la primire: Setaţi
dimensiunea maximă a fişierelor care pot fi
recepţionate (100KB/200KB/300KB).
- Salvaţi în server: Selectaţi Pornit pentru a
salva mesajul în server.
- Inseraţi semnătură: Selectaţi Pornit pentru a
adăuga semnătura dvs. la mesajele e-mail.
- Adresă e-mail pt. răspuns: Setaţi adresa de
e-mail pentru răspuns.
- Număr port de primire: Introduceţi numărul
de port POP3 ori IMAP4 necesar recepţionării
mesajelor e-mail.
- Număr port de ieşire: Introduceţi adresa
SMTP şi numărul portului pentru computerul
care expediază mesajul dvs. e-mail.
- Autentificarea mesajului expediat: Puteţi
seta dacă doriţi ca mesajul e-mail să fie
expediat autentificat sau neutentificat.
- IDul serverului de ieşire: Introduceţi IDul email-ului dvs.
- Parola serverului de ieşire: Introduceţi
parola mesajului pt. expedierea mesajului email.
Mesaj
Meniul Opţiuni din secţiunea Planşă
35
Mesaj
Profil reţea (Meniu 4.3.2)
Un profil este o informaţie de reţea utilizată pentru
conectarea la Internet.
Există profiluri prestabilite pentru anumiţi operatori,
salvate în memoria telefonului. Profilurile implicite
nu pot fi redenumite.
Seemnătură (Meniu 4.3.3)
Vă puteţi crea propria dvs. semnătură.
36
- Puteţi salva până la 20 de mesaje pentru
fiecare cont de e-mail (ceea ce înseamnă
100 de mesaje pentru 5 conturi). În
directorul Primite nu puteţi salva mai mult
de 20 de mesaje, în directoarele Schiţe
şi De trimis – 5 mesaje iar în directorul
Trimise până la 10 mesaje. În cazul în care
directoarele Schiţe, De trimis sau Trimise
sunt pline, iar dvs. încercaţi să salvaţi un
mesaj nou în aceste directoare, mesajul cel
mai vechi va fi şters automat.
- Dimensiunea maximă a unui mesaj trimis
este de 300 kb (împreună cu ataşamentele)
iar dimensiunea maximă a unui mesaj
recepţionat este 100 kb. În cazul în care
aţi recepţionat un mesaj cu mai mult de
5 ataşamente, se vor recepţiona numai
primele 5. Unele dintre ataşamente pot fi
afişate incorect.
Primite (Meniu 4.4)
Veţi fi înştiinţat(ă) când aţi primit mesaje. Acestea
vor fi salvate în Primite. În directorul Primite
puteţi identifica fiecare mesaj după pictograme.
Dacă telefonul afişează textul ‘Nu există spaţiu
pentru mesajul SIM’, va trebui să ştergeţi o parte
dintre mesajele salvate în directorul Primite. Dacă
telefonul afişează textul ‘Nu există spaţiu pentru
mesaj’, atunci va trebui să eliberaţi spaţiu în
fiecare zonă de memorie, ştergând mesaje, fişiere
media şi aplicaţii.
* Mesaje SIM
Mesajele SIM sunt mesaje salvate în mod
excepţional pe cartela SIM. Puteţi muta aceste
mesaje în telefon.
Dacă aţi primit înştiinţare multimedia, va trebui să
aşteptaţi până ce întregul mesaj a fost descărcat
şi procesat.
Pentru a citi un mesaj, selectaţi unul dintre
mesaje, apăsând Vizualizare.
° Ştergeţi: Şterge mesajul curent.
° Răspundeţi: Răspundeţi expeditorului.
° Răspundeţi tuturor: Puteţi trimite un răspuns
către toţi destinatarii.
° Redirecţionare: Redirecţionează către alt
destinatar mesajul selectat.
° Returnaţi apel: Apelaţi expeditorul.
° Informaţii: Afişează informaţii despre mesajele
recepţionate: Adresa expeditorului, Subiect (doar
pentru mesajele multimedia), Data & ora, tipul şi
dimensiunea mesajului.
° Ştergere multiplă: Selectaţi şi apoi ştergeţi
mesajele nedorite.
° Ştergeţi toate mesajele necitite: Şterge toate
mesajele necitite.
° Ştergeţi tot: Şterge toate mesajele.
Căsuţă de e-mail (Meniu 4.5)
Când accesaţi acest meniu, puteţi fie să vă
conectaţi de la distanţă la căsuţa dvs. poştală
pentru a vă prelua noile mesaje de e-mail, fie să
vizualizaţi mesajele de email preluate anterior fără
a vă conecta la serverul de e-mail.
Puteţi verifica mesajele salvate, Schiţele, directorul
De trimis, şi mesajele Trimise. În Primite, se pot
salva până la 20 de mesaje de e-mail.
Utilizând acest meniu, puteţi prestabili până la 5
mesaje multimedia, pe care să le utilizaţi ulterior în
mod frecvent. Acest meniu afişează lista mesajelor
multimedia prestabilite.
Sunt disponibile opţiunile următoare.
° Editaţi: Modificaţi mesajul selectat.
° Ştergeţi: Şterge mesajul selectat.
° Informaţii: Afişează informaţii despre fiecare
mesaj.
° Ştergere multiplă: După ce aţi selectat
mesajele pe care doriţi să le înlăturaţi, apăsaţi
OK pentru a le şterge.
° Ştergeţi tot: Şterge toate mesajele din director.
De trimis (Meniu 4.7)
Acest meniu permite afişarea mesajelor care
se trimit sau a căror expediere a eşuat. După
expedierea reuşită a unui mesaj, acesta se va
muta în directorul Trimise.
° Retrimiteţi: Retrimite mesajul. După expedierea
mesajului, acesta va fi mutat în directorul
Trimise.
° Editaţi: Modificaţi mesajul selectat.
° Informaţii: Afişează informaţii despre mesaj.
° Ştergeţi: Şterge mesajul selectat.
° Ştergere multiplă: După ce aţi selectat
mesajele pe care doriţi să le înlăturaţi, apăsaţi
OK pentru a le şterge.
Ştergeţi
tot: Şterge toate mesajele din director.
°
Trimise (Meniu 4.8)
Acest meniu afişează mesajele trimise.
Puteţi verifica ora şi conţinutul mesajului.
Mesageria vocală (Meniu 4.9)
După ce aţi selectat acest meniu, atingeţi [OK]
pentru a asculta mesageria vocală. Ţineţi apăsată
tasta
în modul de apelare pentru a asculta
mesageria vocală.
Când primiţi un mesaj vocal, telefonul
afişează o pictogramă şi emite o alertă.
Pentru a configura corect telefonul, solicitaţi
operatorului de reţea detalii despre acest
serviciu.
Mesaj
Schiţe (Meniu 4.6)
Serviciu de informaţii (Meniu 4.0)
(În funcţie de reţea şi abonament)
Mesajele serviciului informativ sunt mesaje
text livrate de reţea către telefonul dvs. Aceste
mesaje furnizează informaţii generale precum
rapoarte meteo, ştiri despre trafic, informaţii
despre taximetre, farmacii sau cotaţiile bursiere.
Fiecare tip de domeniu are un număr; astfel, veţi
putea contacta operatorul introducând numărul
corespondent informaţiei respective. În momentul
în care recepţionaţi un mesaj informativ, veţi fi
informat(ă) printr-o fereastră pop-up sau prin
afişarea directă a mesajului. Pentru a reafişa
mesajul în modul „în aşteptare” urmaţi paşii
descrişi în secţiunea de mai jos:
Citire (Meniu 4.0.1)
1. Dacă aţi recepţionat un mesaj informativ şi aţi
selectat Citire, mesajul se va afişa. Puteţi citi
un alt mesaj derulând cu tasta .
2. Mesajul va rămâne afişat până în momentul în
care se ajunge la mesajul următor.
Subiect (Meniu 4.0.2)
(În funcţie de reţea şi abonament)
° Adăugaţi nou: Puteţi adăuga numere pentru
mesaje informative în memoria telefonului,
utilizând un pseudonim.
° Vizualizaţi lista: Afişează numerele mesajelor
informative adăugate. Dacă atingeţi pictograma
, veţi putea adăuga şi şterge categoria
selectată.
37
Mesaj
° Listă activă: Selectaţi numerele mesajelor
informative din lista activă. Dacă aţi activat un
număr pentru serviciul informativ, veţi recepţiona
mesajele trimise de la acel număr.
Şabloane (Meniu 4.11)
Şabloane text (Meniu 4.11.1)
Aveţi la dispoziţie 6 şabloane text, precum cele
de mai jos:
• Sună-mă lnapoi.
• Întărzii. Ajung la
• Unde eşti acum?
• Sunt pe drum
• Urgent! Te rog să mă suni.
• Te iubesc.
Şabloane multimedia (Meniu 4.11.2)
38
Dacă lista şabloanelor nu conţine nicio intrare,
veţi putea adăuga un şablon nou atingând tasta
Nou. Dacă există deja şabloane multimedia,
afişaţi submeniurile acestora, după cum
urmează:
- Editaţi: Editaţi şabloane multimedia.
- Trimiteţi: Trimite un mesaj cu un şablon
multimedia.
- Ştergeţi: Şterge şabloane multimedia.
- Şablon nou: Scrieţi şi trimiteţi mesaje
multimedia.
- Ştergeţi tot: Şterge toate mesajele
multimedia.
Setări (Meniu 4.12)
Mesaj text (Meniu 4.12.1)
Dacă aţi selectat acest meniu, vor deveni
disponibile următoarele submeniuri:
° Numărul centrului de servicii: Prin intermediul
acestui meniu veţi primi numărul centralei SMS.
° Confirmare livrare: Dacă aţi setat această
funcţie la Da, veţi putea verifica dacă trimiterea
mesajului dvs. a fost reuşită.
Perioadă
de valabilitate: Acest serviciu de
°
reţea permite setarea duratei pentru care vor fi
salvate mesajele text în centrul de mesagerie.
° Costul răspunsului: După ce mesajul a fost
trimis, această funcţie permite destinatarului să
răspundă la mesajul dvs. şi să adauge costul
trimiterii la factura dvs. de telefonie mobilă. Acest
serviciu depinde de reţea.
° Tip mesaj:
Text, Voce, Fax, Natl. paginare, X.400, E-mail,
ERMES.
În mod implicit, mesajul este setat pe Text. Tipul
de mesaj poate fi convertit, însă, în diverse
formate. Contactaţi operatorul pentru a verifica
disponibilitatea acestor formate.
Mesaj mulitimedia (Meniu 4.12.2)
Dacă aţi selectat acest meniu, vor deveni
disponibile următoarele submeniuri:
° Durata planşei: Stabileşte durata fiecărei
planşe.
° Prioritate: Setaţi prioritatea mesajului selectat.
Perioadă
de valabilitate: Acest serviciu de
°
reţea permite setarea duratei pentru care vor fi
salvate mesajele text în centrala de mesaje.
° Raport livrare: Dacă aţi setat această funcţie la
Da, veţi putea verifica dacă trimiterea mesajului
dvs. a fost reuşită.
Raport
citire: Dacă aţi setat această funcţie la
°
Da, veţi putea verifica dacă destinatarul a citit
mesajul dvs.
° Descărcare automată: Dacă selectaţi Pornit,
primiţi mesaje multimedia automat. Dacă
selectaţi Oprit, primiţi doar un mesaj de
înştiinţare în Primite, având apoi posibilitatea
de a verifica această înştiinţare. Dacă selectaţi
Numai reţea de reşedinţă, veţi recepţiona
mesaje multimedia doar atunci când utilizaţi
multimedia, puteţi seta adresa URL a acestuia.
° Tip de mesaj permis
Personal: Mesaj personal.
Reclamă: Mesaj comercial.
Informaţii: Informaţii necesare.
E-mail (Meniu 4.12.3)
° Alertă
Pornit: Telefonul va reda un bip în momentul în
care aţi primit numerele serviciului informativ.
Oprit: Telefonul nu va semnala în niciun fel
primirea unui mesaj informativ.
° Limba
Selectaţi limba pe care doriţi să o utilizaţi. Toate
mesajele informative vor fi apoi afişate în limba
selectată.
Mesaj
reţeaua la care sunteţi abonat(ă).
° Profil reţea: Dacă selectaţi serverul de mesaje
În acest editaţi, ştergeţi sau adăugaţi un cont de
e-mail.
° Conturi
Utilizaţi funcţia Adăugaţi nou pentru a
crea un cont nou de e-mail. Folosiţi meniul
Editaţi, pentru a edita setările. Pentru detalii
suplimentare, consultaţi paginile 35 şi 36.
° Profil reţea
Activează profilul de reţea setat ca implicit.
° Semnătură
Creaţi propria dvs. semnătură.
Numar centru mesaje (Meniu 4.12.4)
Primiţi mesaje vocale dacă operatorul de reţea
suportă această funcţionalitate. Când soseşte un
mesaj vocal, simbolul acestuia se va afişa. Pentru
a vă configura corect telefonul, solicitaţii informaţii
de la operator.
Mesaje push (Meniu 4.12.5)
Activaţi această opţiune dacă doriţi să primiţi
mesaje push.
Mesaj informativ (Meniu 4.12.6)
° Primire
Pornit: Dacă selectaţi acest meniu, telefonul
dvs. va primi mesaje de la serviciul informativ.
Oprit: Dacă selectaţi acest meniu, telefonul
dvs. nu va primi mesaje de la serviciul
informativ.
39
Navigator
40
NAVIGATOR (Meniu 5)
Puteţi accesa diverse servicii WAP (Protocol
pentru aplicaţii wireless) cum ar fi servicii bancare,
ştiri, prognoze meteo şi informaţii despre cursele
aeriene. Aceste servicii sunt concepute special
pentru telefoanele mobile şi sunt întreţinute de
furnizorii de servicii WAP.
Verificaţi disponibilitatea serviciilor WAP, condiţiile
de tarifare şi costurile la operatorul de reţea şi/sau
furnizorul de servicii ale cărui servicii doriţi să le
utilizaţi. Furnizorii de servicii oferă şi instrucţiuni
despre modul de utilizare a acestor servicii.
După conectare, este afişată pagina de start.
Conţinutul depinde de operator. Pentru a părăsi
navigatorul în orice moment, apăsaţi
tasta (
). Telefonul va reveni la meniul
anterior.
Navigarea utilizând Navigatorul WAP
Puteţi naviga pe internet utilizând fie tastele
telefonului, fie meniul navigatorului WAP.
Utilizarea meniului navigatorului WAP
În timpul navigării sunt disponile mai multe opţiuni
pentru meniu.
Meniurile navigatorului WAP pot fi diferite, în
funcţie de versiunea navigatorului.
Acasă (Meniu 5.1)
Funcţie utilizată pentru conectarea la o pagină
iniţială. Pagina iniţială va fi reprezentată de siteul definit în profilul activat. Dacă nu aţi definit
deja pagina de start în cadrul profilului activat,
navigatorul va utiliza pagina implicită a reţelei.
Favorite (Meniu 5.2)
Utilizaţi acest meniu pentru a salva adresele URL
ale paginilor favorite, pentru o accesare ulterioară
mai uşoară.
Crearea unui Favorit
.
1. Selectaţi pictograma
2. Selectaţi Nou.
3. După introducerea adresei şi a numelui pentru
URL-ul respectiv, atingeţi tasta Salvaţi.
După selectarea unui favorit, sunt disponibile
următoarele opţiuni.
° Vizualizaţi: Verificaţi numele şi adresa URL
pentru favoritul salvat.
° Editaţi: Puteţi edita adresa URL şi/sau titlul
favoritului selectat.
° Nou: Selectaţi această funcţie pentru a crea un
favorit nou.
° Ştergeţi: Permite ştergerea favoritului selectat.
° Trimiteţi URL: Trimiteţi adresa URL salvată ca
favorit.
° Ştergeţi tot: Permite ştergerea tuturor
favoritelor.
Accesaţi URL (Meniu 5.3)
Vă puteţi conecta direct la pagina de internet
dorită. După introducerea adresei URL, atingeţi
Conectare.
Setări (Meniu 5.4)
Setaţi profilul, memoria cache, fişierele cookie şi
nivelul de securitate pentru serviciul de internet.
Profil reţea (Meniu 5.4.1)
Un profil este o informaţie de reţea utilizată pentru
conectarea la Internet.
Există profiluri prestabilite pentru anumiţi operatori,
salvate în memoria telefonului. Profilurile implicite
nu pot fi redenumite.
Fiecare profil are meniuri secundare, după cum
urmează:
° Vizualizaţi: Afişaţi profilul selectat.
° Editaţi: Redenumiţi profilul.
° Profil nou: Adăugaţi un profil nou.
° Resetaţi tot: Şterge din listă profilul selectat.
Informaţiile sau serviciile accesate sunt salvate în
memoria cache a telefonului.
° Goliţi cache: Elimină tot conţinutul salvat în
cache.
° Permiteţi cache: Dacă selectaţi Pornit, veţi
putea utiliza memoria cache pentru a salva
temporar conţinutul.
Navigator
Cache (Meniu 5.4.2)
Certificate de securitate (Meniu 5.4.3)
Este afişată o listă cu certificările disponibile.
Informaţii (Meniu 5.4.4)
Afişează versiunea navigatorului WAP.
41
Personale
MULTIMEDIA
Dacă atingeţi pictograma Multimedia, accesaţi
meniurile Multimedia, precum Aparatul foto,
Camera video, Înregistrator voce, MP3, Radio
şi Jocuri Java.
Nu schimbaţi numele implicite ale
directoarelor pentru că riscaţi ca aplicaţiile
să nu mai funcţioneze.
Dacă atingeţi pictograma
în lista JPG/BMP/
GIF/PNG, veţi putea observa submeniurile
următoare (în modul de vizualizare Miniatură):
Imagini
Imagini prestabilite
Descărcate
PERSONALE (Meniu 1)
Imagini (Meniu 1.1)
42
Afişează lista fişierelor JPG/BMP/GIF/PNG
din directoarele Imagini implicite sau din
Descărcate. Afişează pozele fotografiate sau
descărcate prin WAP. Dacă atingeţi o imagine
în modurile de vizualizare Listă sau Miniatură,
aceasta se va afişa normal.
Puteţi crea un director nou conectând o
unitate USB.
Memorie
Imagini
Vizualizaţi
Deschideţi
° Trimiteţi prin: Trimite imaginea prin Mesaj
multimedio/Email/Bluetooth.
° Setaţi ca fundal: Setează imaginea ca fundal.
Fundalul suportă modurile Pe tot ecranul/
Ajustare ecran/Original.
° Ştergeţi: Şterge imaginea selectată.
Fişier:
°
- Rotiţi imaginea: Roteşte imaginea într-un
unghi de 90°/180°/270°.
- Redenumiţi: Redenumeşte fişierul.
- Mutaţi/Copiaţi: Copiază sau mută imaginea din
memoria internă în cea externă sau viceversa.
- Information: Afişează informaţii despre fişier.
° Tipăriţi prin Bluetooth: Tipăreşte fişierul prin
Bluetooth.
° Vizualizaţi ca spectacol planşe: Afişează
fişierele JPG/BMP/GIF/PNG sub forma unui
spectacol de planşe.
° Ştergere multiplă: Şterge concomitent mai
multe fişiere.
° Ştergeţi tot: Şterge toate fişierele din listă.
° Vizualizare tip listă: Afişează lista fişierelor
JPG/BMP/GIF/PNG.
- Puteţi salva fişiere .JPG (.JPEG), atât în
telefon cât şi în cardul de memorie, în
directorul Fotografii. În directorul Imagini
din memoria telefonului sau din memoria
externă, puteţi salva fişiere cu extensia
JPG, BMP, PNG, GIF, WBMP ş.a.
- Pentru a seta ca fundal un fişier JPG/BMP/
GIF/PNG din directorul Fotografii, accesaţi
Meniu-Multimedia-Album foto şi selectaţi
funcţia Setaţi ca fundal din meniul Opţiuni.
- Nu veţi putea seta ca fundal un fişier
de tip You GIF, Ani GIF, GIF animat, GIF
transparent , JPG progresiv.
Sunete (Meniu 1.2)
Afişează lista fişierelor MP3, AAC, WMA, IMELODY, WAVE, MIDI, AMR, MMF, M4A din
directoarele Sunete prestabilite, Descărcate,
Înregistrări vocale şi MP3.
Dacă atingeţi pictograma
în cadrul unei liste,
vor deveni disponibile următoarele submeniuri:
Trimiteţi
prin:
Ataşează
fişierul
de sunet atunci
°
când scrieţi un mesaj.
° Setaţi ca ton de apel: Setează sunetul ca ton
de sonerie.
° Fişier: Afişează informaţii despre fişier şi DRM.
Ştergeţi:
Şterge un fişier.
°
° Ştergere multiplă: Şterge concomitent mai
multe fişiere.
° Ştergeţi tot: Şterge toate fişierele din listă.
Personale
Dacă atingeţi pictograma
în lista JPG/BMP/
GIF/PNG, veţi putea observa submeniurile
următoare (în modul de vizualizare Listă):
° Trimiteţi prin: Trimite imaginea prin MMS
/Email/Bluetooth.
° Setaţi ca fundal: Setează imaginea ca fundal.
(Funcţie disponibilă doar pentru extensiile JPG/
BMP/PNG)
° Ştergeţi: Şterge imaginea selectată.
Fişier:
°
- Rotiţi imaginea: Roteşte imaginea într-un
unghi de 90°/180°/270°.
- Redenumiţi: Redenumeşte fişierul.
- Mutaţi/Copiaţi: Copiază sau mută imaginea din
memoria internă în cea externă sau viceversa.
- Informaţii: Afişează informaţii despre fişier.
° Tipăriţi prin Bluetooth: Tipăreşte fişierul prin
Bluetooth.
° Vizualizaţi ca spectacol de planşe: Afişează
fişierele JPG/BMP/GIF/PNG sub forma unui
spectacol de planşe.
° Ştergeţi: Şterge un fişier.
° Ştergere multiplă: Şterge concomitent mai
multe fişiere.
° Ştergeţi tot: Şterge toate fişierele din listă.
° Vizualizare tip Listă/Miniatură: Afişează
fişierele JPG/BMP/GIF/PNG în modul Listă/
Miniatură.
Clipuri video (Meniu 1.3)
Afişează lista fişierelor MP4, 3GP din directorul
Descărcate.
Clipuri video
Director implicit
Descărcate
Deschideţi
Directorul Descărcate este setat ca implicit. Nu
puteţi edita sau şterge un director implicit. În acest
director puteţi salva fişierele descărcate din reţea.
43
Personale
Memoria internă (Telefon)
Clipuri video
Memoria externă
• Redare automată a următorului
- Oprit: Redă fişierul selectat.
- Repetare o dată: Redă imediat, o singură
dată, toate fişierele.
- Repetare toate: Redă în mod continuu şi
repetat toate fişierele dintr-o listă.
° Vizualizare miniaturi/Vizualizare listă: Afişează
o listă a fişierelor.
Clipuri video
Descărcate
Sus & jos, Butonul
Pagină Sus & Jos
Deschideţi
Dacă în telefon nu este inserat un card de
memorie, se va afişa mesajul de atenţionare
“Nicio memorie externă inserată”.
44
într-o listă, devin
Dacă atingeţi pictograma
disponibile următoarele submeniuri (în modul de
vizualizare Miniatură):
° Trimiteţi prin: Trimite fişierul selectat către alt
dispozitiv prin MMS, Email şi Bluetooth.
Nu puteţi utiliza caracterele: \ / : * ? “ < > |
° Ştergeţi: Şterge un fişier.
° Fişier:
- Redenumiţi: Redenumiţi fişierul.
- Mutaţi/Copiaţi: Copiază sau mută imaginea din
memoria internă în cea externă sau viceversa.
- Informaţii: Afişează informaţii despre fişier.
° Ştergeţi tot: Şterge toate fişierele din listă.
° Ştergere multiplă: Puteţi şterge concomitent
mai multe fişiere. Dacă bifaţi fişierul selectat,
prin atingerea ecranului, îl veţi putea şterge sau
puteţi anula acţiunea.
Descărcate
Deschideţi
Dacă directorul conţine mai mult de 9 fişiere,
pictogramele sus/jos şi pagină sus/jos se vor
afişa în partea din dreapta a afişajului.
Dimensiunea maximă a unui fişier care
poate fi inserat într-un MMS sau e-mail este
de 300kb. În situaţia în care încercaţi să
ataşaţi un fişier mai mare de 300kb, se va
afişa mesajul "Mesaj supradimensionat", iar
acţiunea se va anula automat.
Playerul video suportă:
• Video Codec : MPEG4, H.263
• Audio Codec : AAC, AMR
• Rezoluţii: 128X96, 176X144, 320X240, 352X288,
400X240, 176x120, 240x176, 320x176, 368x208,
384x160, 400x192, 416x176, 480x160
• Extensii: .3gp, .mp4
PICTOGRAMĂ
File name
DESCRIERE
Afişează timpul de redare a
fişierului video. Atingeţi bara
pentru a afişa poziţia indicatoare.
Personale
File name
Trimite fişierul video prin MMS
Tastă pentru blocarea tastaturii
8
Volum
Volum
Volum
Afişare normală
• Reglaţi volumul fişierului video apăsând tasta
funcţională pentru volum.
• Puteţi continua redarea din momentul opririi.
Activaţi această funcţie selectând Da din meniul
Continuaţi redarea?
Dacă veţi comuta ecranul pe imagine panoramică,
vor deveni disponibile următoarele funcţii:
Controlează volumul
Vizualizare panoramică
Derulare înapoi
Pauză sau Redare
Repede înainte
Revenire la vizualizare normală.
Nu puteţi asculta sunete cu receptorul având
funcţia Bluetooth activată.
Puteţi folosi funcţia Peisaj pentru a modifica
raportul laturilor imaginii. Modul implicit este Ecran
complet.(400X240).
Este posibil ca pentru anumite fişiere,
funcţiile FF sau REW să nu fie disponibile.
Imagine întreagă
45
Personale
° Setaţi mărirea: Măreşte imaginea.
° Setări vizualizare: Stabiliţi dimensiunea
textului utilizând funcţiile Potriviţi pe înălţime şi
Potriviţi pe lăţime.
° Setările Favoritelor: Dacă selectaţi Pornit,
reveniţi la ultima pagină deschisă direct. Pot fi
salvate ca favorite până la 100 de documente.
Panoramic
- Dacă fişierul are peste 300 de linii, este
posibil ca acesta să nu se deschidă corect.
- Puteţi deschide un fişier cu dimensiunea
maximă de 10MB.
- Imaginea ce apare în timpul încărcării se
poate opri dacă dimensiunea fişierului
depăşeşte maximul admis.
Altele (Meniu 1.5)
46
Tot ecranul
Setaţi fişierul imagine ca fundal astfel:
- JPG: Nu este suportat formatul Tonuri de
gri şi formatul Progresiv
- BMP: Maximum 24bit
- PNG: Fără limită
Documente (Meniu 1.4)
Afişează documentele text aflate în cartela SIM
sau în memoria telefonului. După deschiderea
fişierului, puteţi accesa submeniurile atingând
pictograma
.
° Peisaj: Citiţi textul sub formă de peisaj.
° Mergeţi la pagina: Mergeţi direct la pagina
selectată fără să o căutaţi.
Afişează lista fişierelor salvate în directoarele
Fişierele mele media\Altele din memoria
Multimedia.
° Trimiteţi prin: Trimite fişierul selectat către alt
dispozitiv prin Email sau Bluetooth.
° Ştergeti: Şterge un fişier.
° Fişier: Editaţi numele fişierului. De asemenea,
puteţi să copiaţi sau să mutaţi fişierul.
° Ştergere multiplă: Şterge concomitent mai
multe fişiere.
° Ştergeţi tot: Şterge toate fişierele din listă.
DRM (Digital Rights Management
– Managementul Drepturilor Digitale)
Ca urmare a sistemului Digital Rights
Management (DRM), unele fişiere media
descărcate de pe Internet sau primite
prin MMS pot conţine meniul "Achizionaţi
drepturi" pentru a fi accesate. Obţineţi cheia
acestui meniu de pe site-ul Web ce deţine
drepturile de autor.
Meniu
Realizaţi una din următoarele acţiuni pentru a
afişa ecranul de captură al aparatului foto:
1. Apăsaţi tasta cel puţin două secunde pentru
a accesa modul de captură al aparatului
foto. Sau, atingeţi pictograma Multimedia, şi
selectaţi meniul Aparat foto.
3. Focalizaţi pe subiect pentru a captura imaginea
şi apoi apăsaţi tasta .
3. Puteţi salva poza automat.
Înainte de a fotografia, puteţi accesa următorul
meniu:
Măsurare
Filtru
Calitate
AF, Pornit/
Oprit
Fotografiere
Vizualizaţi
Memorie
Meniu
Mod
Pictogramă
Descriere
cronometru
Fotografiere.
Preia imagini în mişcare.
Zoom
Flash
Oprit /
Pornit
Rezoluţie
Setaţi valoarea zoom-ului.
Setaţi bliţul pentru fotografiere în
locuri întunecate.
320X240, 640X480, 1280X960,
1600X1200
Pictogramă
Descriere
Toate, Centru
Oprit, Negativ, Gri, Sepia
Cameră
CAMERĂ (Meniu 2)
Normal, Fin, Super fin
Ajustează automat focalizarea
pentru o imagine clară, prin
apăsarea unui singur buton.
Efectuarea succesivă de fotografii
multiple.
- QVGA (1,3,6)
- VGA (1,3)
- ONE_MEGA (1)
- TWO_MEGA (1)
4:3, 16:9
Selectaţi un loc pentru salvare:
Telefon sau Card de memorie.
Selectaţi timpul de întârziere
(Oprit, 3 Secunde, 5 Secunde,
10 secunde). Telefonul
fotografiază după perioada de
timp specificată.
Ton
declanşator
Declanşator1, Declanşator2,
Declanşator3
Balans alb
Automat, Tungsten,
Fluorescent, Lumină naturală,
Înnorat
47
Cameră
Dacă atingeţi ecranul, veţi vizualiza următorul
meniu:
După realizarea fotografiei, următorul meniu este
disponibil:
Zoom
Luminozitate
Ştergeţi
Meniu
Meniu
Setare
48
Pictogramă
Descriere
Pictogramă
Setare
Schimbaţi setarea.
Mod
Schimbaţi modul de la Aparat
foto la Cameră video.
Director
Mutaţi fotografia în alt director.
Anulare
Reveniţi la meniul anterior.
Ştergeţi
Aparat
foto
Descriere
Dacă atingeţi această pictogramă
după realizarea unei poze, o
puteţi seta ca fundal sau trimite
ca mesaj prin MMS sau Email.
Ştergeţi
Dacă nu doriţi să salvaţi
fotografia, o puteţi şterge.
Fotografiaţi.
1. Selectaţi meniul Cameră video.
După afişarea setărilor pe ecran, puteţi derula
atingând pictogramele. Derulaţi până la setarea
pe care doriţi să o modificaţi, atingeţi ecranul şi
va apărea valoarea setării respective. Derulaţi la
valoarea preferată.
2. Pentru a începe înregistrarea, apăsaţi . De
îndată ce începe înregistrarea, se va afişa un
cronometru.
După înregistrarea de imagini în mişcare, puteţi
folosi următorul meniu:
Meniu
Pictogramă
Opţiune
Ştergeţi
Cameră
video
Descriere
Dacă atingeţi această pictogramă
după realizarea unei imagini, o
puteţi seta ca fundal sau trimite
ca mesaj prin MMS sau E-mail.
Ştergeţi
CAMERĂ VIDEO
CAMERĂ VIDEO (Meniu 3)
Dacă nu doriţi să salvaţi, o puteţi
şterge.
Înregistraţi un videoclip.
Timp de
înregistrare
La fel ca la setările Aparatului foto, exceptând
Durata.
Pentru detalii, vezi P.47
Meniu
Durata
Pictogramă
Descriere
Puteţi verifica durata înregistrării
în acest meniu. (Mesaj
multimedia/Nelimitat)
3. Apăsaţi tasta pentru a opri înregistrarea care
va fi ulterior salvată.
Ştergeţi
49
Înregistratorvoce
ÎNREGISTRATORVOCE (Meniu 4)
Înregistraţi memento vocale din meniul
Înregistrator voce.
Durata
înregistrării
Înregistrare
50
Dacă selectaţi
fără a alege un fişier vocal, vor
fi afişate următoarele submeniuri:
Personale:
Accesaţi
direct meniul Înregistrări
°
voce.
° Memorie: Selectaţi locaţia unde salvaţi
memento, pe telefon sau în memoria externă.
° Mod de înregistrare: Selectaţi modul
corespunzător, Nelimitat sau Mesaj
multimedia.
În modul Nelimitat, puteţi înregistra memento
sub formă de MP3. Însă, dacă înregistraţi
memento în timpul unui apel sau în modul
Mesaj multimedia, se va înregistra ca un
AMR.
1. Imediat ce este pornită înregistrarea, sunt
afişate mesajul Se înregistrează şi timpul
rămas.
2. Dacă doriţi oprirea înregistrării,apăsaţi tasta
centrală Stop.
Dacă atingeţi opţiunea
, după salvarea
memento-ului vocal, puteţi vizualiza următoarele
submeniuri:
° Înregistrare vocală nouă: Înregistraţi un nou
memento vocal.
° Trimiteţi prin: Trimiteţi memento-ul vocal prin
MMS, Bluetooth, Infraroşu sau E-mail.
° Personale: Accesaţi directoarele Sunete.
Toate cântecele (Meniu 5.1)
KE850 este dotat cu un player MP3 integrat.
Ascultaţi fişierele MP3 cu muzică din memoria
telefonului dvs. folosind căşti compatibile sau cu
ajutorul difuzorului intern.
Din cauza dimensiunilor reduse ale
difuzorului, sunetul poate fi distorsionat, în
special la volum ridicat şi la frecvenţe joase.
În consecinţă, vă recomandăm să utilizaţi o
cască stereo pentru a beneficia de o bună
calitate a muzicii.
Playerul acceptă următoarele formate:
• MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG2.5 Layer III: Cu frecvenţă de eşantionare de
la 8KHz la 48KHz. Rata de redare: maxim 320
Kbps, stereo.
• AAC: LC (Low complexity - complexitate joasă)
• AAC+: V1: (Rată de redare între 16~128 Kbps)
V2: (Rată de redare între 16~48 Kbps)
Frecvenţă de eşantionare între 8 KHz şi
48 KHz)
• WMA, RA
Telefonul KE850 nu acceptă fişiere MP3
şi AAC cu rată de redare variabilă. În
consecinţă, nu puteţi schimba formatul
fişierului din MP3 în AAC.
Puteţi transfera în memoria telefonului fişiere MP3,
de pe un PC, utilizând standardul Mass Storage
(Stocare masivă).
La conectarea telefonului la un computer folosind
cablul USB (livrat în pachetul roiginal), telefonul
va fi recunoscut în windows explorer ca un disc
amovibil. După copierea melodiilor pe discul
amovibil, trebuie să rulaţi funcţia Safely remove
the hardware from your system. Nu scoateţi
niciodată cablul din calculator sau din telefon
în timpul unui transfer de date, întrucât se pot
produce defecţiuni ale telefonului.
Player MP3
PLAYER MP3 (Meniu 5)
- Melodiile MP3 trebuie copiate în directorul
Sunete\MP3. Dacă copiaţi în oricare alt
director, nu puteţi vedea sau asculta
fişierele MP3.
- Computerul trebuie să ruleze sistemele de
operare Windows 2000 sau Windows XP.
Modul de redare
Bra de progresie
* Puteţi glisa
indicatorul barei de
progresie la poziţia
dorită .
Starea
controlerului
Timpul redării
Aleatoriu
51
Numele
fişierului
Aspect
player
- În cazul în care un fişier necorespunzător
este inclus în lista de redare, se va reveni la
meniul listei de redare.
- Formatele de fişiere WMA, RA sau AAC nu
suportă funcţiile FF/REW.
Player MP3
1. Apăsaţi tasta MP3 de pe marginea telefonului
pentru a deschide playerul MP3. Apoi selectaţi
lista de redare pentru a asculta muzică.
[Opţiuni]
2. Apăsaţi tasta funcţională stângă
pentru a accesa următoarele meniuri.
Setaţi
ca
ton
de
apel:
Setează
ca
ton
de apel
°
melodia curentă pe care o ascultaţi.
° Setări: Setează diverse funcţii, precum redarea
aleatorie, repetarea etc.
° Selectare multiplă: Selectaţi mai multe fişiere
concomitent pentru a le şterge sau pentru a le
adăuga.
° Adăugaţi la lista de redare: Adăugaţi fişierele
selectate la o listă de redare.
Listă de redare (Meniu 5.2)
52
Acest meniu afişează întreaga listă de redare.
Puteţi muta melodia apăsând tasta navigaţie. În
plus, dacă selectaţi meniul de opţiuni, puteţi şterge
fişierul sau să îi vizualizaţi informaţia.
° Mutaţi în sus: Mută în sus obiectul, în cadrul
listei de redare.
° Mutaţi în jos: Mută în jos obiectul, în cadrul
listei de redare.
° Eliminaţi: Şterge un fişier dintr-o listă de redare.
° Ştergeţi tot: Şterge toate fişierele dintr-o listă
de redare.
Setări (Meniu 5.3)
° Aleatoriu
Dacă setaţi Pornit, melodiile vor fi redate
aleatoriu.
Repetare
°
Setaţi modul de ascultare: Oprit, Repetare
toate, Repetare una.
° Aspect player
Selectaţi meniul cu efectul vizual dorit: Aspect
alb şi Aspect negru. Acest meniu permite
schimbarea fundalului ecranului.
Muzica este protejată prin copyright în
tratate internaţionale şi legislaţii naţionale
de drepturi de autor. Poate fi necesar să
obţineţi o permisiune sau o licenţă pentru
reproducerea sau copierea anumitor fişiere
audio. În anumite ţări, legislaţia interzice
copierea materialelor protejate, chiar şi
pentru uz personal. Consultaţi legislaţia
naţională din ţara în cauză, referitoare la
utilizarea acestor materiale.
Când un fişier MP3 este redat cu playerul
MP3, dacă apăsaţi scurt tasta MP3, puteţi
folosi modul BGM. În modul BGM, melodiile
MP3 pot fi redate în timp ce puteţi folosi
alte funcţii. BGM poate fi oprit din ecranul
playerului MP3.
Radio FM
RADIO FM (Meniu 6)
Radio (Meniu 6.1)
Căutaţi posturi radio şi le puteţi asculta.
- Pentru a îmbunătăţi recepţia radio,
prelungiţi cablul căştilor care funcţionează
ca o antenă FM.
- Nu puteţi folosi radioul FM căşti.
Salvare
4. Puteţi accesa următoarele opţiuni de meniu,
[Opţiuni].
apăsând tasta funcţională stânga
Editare
Editare
53
Opţiuni
Volum
Anulare
Controlul volumului
1. Atingeţi tasta numerică corespunzătoare unui
canal pentru a salva frecvenţa postului de radio
curent.
2. După presetarea canalelor de radio, puteţi
asculta toate canalele presetate.
3. Puteţi ajusta frecvenţa şi schimba postul de
radio din canalul selectat. Puteţi căuta următorul
post de radio atingând cel puţin două secunde
sau apăsînd tastele laterale.
Scanare automată
Resetaţi canalele
° Scanare automată: Dacă setaţi funcţia "Doriţi
executarea autoscanării acum?" pe Pornit,
canalele radio vor fi setate automat. Când se
afişează mesajul "Salvaţi acest post?", dacă
alegeţi Da, frecvenţa selectată va fi salvată.
° Resetaţi canalele: Puteţi reseta toate canalele
la 87,5Mhz.
- Puteţi bloca funcţia radio FM apăsând tasta
laterală de blocare.
- Nu puteţi porni lumina de fundal apăsând
tasta Ştergere sau atingând tastatura dacă
funcţia este blocată.
Jocuri şi aplicaţii
JOCURI ŞI APLICAŢII (Meniu 7)
Din acest meniu, gestionaţi aplicaţiile Java
instalate pe telefonul dvs. Puteţi rula sau şterge
aplicaţiile descărcate, sau puteţi seta opţiunea de
conectare.
Jocuri implicite (Meniu 7.1)
Puteţi să vă distraţi cu patru jocuri implicite. Dacă
doriţi să cunoaşteţi conţinutul jocurilor, folosiţi
meniul Ajutor.
Descărcate (Meniu 7.2)
Puteţi rula jocurile descărcate din reţea.
Informaţii (Meniu 7.3)
Verificaţi versiunea Java instalată pe telefon.
Setări (Meniu 7.4)
54
Pentru a descărca un joc, setaţi conectarea la
reţea din acest meniu.
Utilizaţi diversele instrumente instalate în telefon,
ca de exemplu Ceas alarmă, Calculator, Ora în
lume, Convertor unităţi şi Calendar.
Ceas alarmă (Meniu 1)
Setaţi alarmele care să pornească la o anumită
oră.
Ceas alarmă
Calculator (Meniu 2)
Dispune de funcţii standard, precum +, –, *, / :
Adunare, Scădere, Înmulţire şi Împărţire.
În plus, puteţi folosi diversele funcţii ale
calculatorului, ca de exemplu +/–, sin, cos, tan,
log, ln, exp, deg, rad atingând butonul Ştiinţă.
1. Introduceţi numerele atingând tastele numerice.
2. Dacă doriţi calcule complicate, ca de exemplu
.
sin, cos, atingeţi tasta
3. Dacă introduceţi un număr greşit, atingeţi
tasta
.
4. Atingeţi tasta = pentru a vedea rezultatul.
5. Pentru a opri aplicaţia Calculator, atingeţi
.
Ceas alarmă
INSTRUMENTE
Ora în lume (Meniu 3)
Puteţi verifica ora din oraşele mari selectate ale
lumii. Puteţi folosi funcţia zoom, găsind oraşele cu
ajutorul tastelor direcţionale.
Convertor unităţi (Meniu 4)
Salvare
Salvare
1. Selectaţi Pornit şi introduceţi ora dorită pentru
alarmă.
: Setaţi alarma atingând Pornit sau Oprit.
°
: Setaţi ora pentru alarmă.
°
: Setaţi durata de repetare pentru alarmă.
°
: Setaţi tonul alarmei din fiecare director.
°
: Introduceţi memento-ul alarmei.
°
Când porneşte alarma, puteţi vizualiza mementoul.
După setarea fiecărei valori, atingeţi Salvaţi.
Această aplicaţie converteşte orice unitate de
măsură în unitatea dorită. Există 7 tipuri de unităţi
care pot fi convertite: Monedă, Zonă Greutate,
Lungime, Greutate, Temperatură, Volum şi
Viteză.
Zonă
Zonă
Zonă
Puteţi seta până la 5 alarme diferite.
Resetaţi
Tipul de unitate
55
Ceas alarmă
1. Selectaţi una dintre cele şapte tipuri de unităţi
atingând meniul.
2. Introduceţi în câmpul corespunzător numărul
pe care doriţi să-l convertiţi. Este imposibil de
introdus simbolul "–" în convertorul de unităţi.
3. Pentru a reseta valoarea, atingeţi Resetaţi.
Calendar (Meniu 5)
Când accesaţi acest meniu, pe ecran va apărea
un calendar. În partea de sus a ecranului sunt
secţiunile datei. Oricând schimbaţi data, calendarul
se va actualiza în funcţie de aceasta. Un cursor
pătrat va fi folosit pentru a localiza o anumită zi.
Dacă observaţi o zi marcată în calendar, înseamnă
că aveţi o programare sau un memento pentru
acea zi. Această funcţie vă ajută la reamintirea
programărilor şi a memento-urilor. Telefonul va
reda un ton de alarmă dacă setaţi această funcţie
pentru nota respectivă.
Pentru a schimba ziua, luna şi anul:
56
Puteţi modifica
ziua/luna/anul,
atingând zona
respectivă
Niciun
program
, devin disponibile
Dacă selectaţi pictograma
următoarele submeniuri:
° Ştergeţi vechi: Şterge programările vechi.
° Ştergeţi tot: Şterge toate programările.
° Accesaţi data: Acces direct la data selectată.
Memo (Meniu 6)
Dacă selectaţi pictograma
după accesarea
meniului, veţi observa următorul submeniu:
° Nou: Creaţi un nou memento.
° Trimiteţi prin BT/Email/SMS/MMS: Trimite
memento-ul prin Bluetooth, E-mail, SMS şi MMS.
° Ştergere multiplă: Şterge imediat toate
memento-urile selectate.
° Ştergeţi: Ştergei memento-ul.
° Ştergeţi tot: Şterge toate memento-urile.
Puteţi configura setările telefonului.
Afişaj
SETĂRI
AFIŞAJ (Meniu 1)
Fundal (Meniu 1.1)
Puteţi selecta fotografiile de fundal în modul de
aşteptare.
Câteva elemente ale fundalului, ca de exemplu
fluturele sau ceasul pot fi mutate cu degetul.
Lumină de fundal (Meniu 1.2)
Stabiliţi durata iluminării ecranului.
Ceas (Meniu 1.3)
Selectaţi unul dintre diversele tipuri de ceasuri.
Luminozitate (Meniu 1.4)
Setaţi luminozitatea ecranului: 100%, 80%, 60%,
40%
Temă (Meniu 1.5)
Setaţi tema ce va fi afişată: Temă PRADA, Temă
albastră, Temă cu fluturi, Temă cu peşti.
Telefonul va afişa meniul de sus diferit, în
funcţie de tema aleasă.
Numele reţelei (Meniu 1.6)
Dacă această funcţie este activată, numele reţelei
se va afişa pe ecranul LCD principal.
57
Profiluri
PROFILURI (Meniu 2)
În meniul Profiluri, reglaţi şi personalizaţi tonurile
telefonului pentru diferite evenimente, medii sau
grupuri de apelare.
Există cinci profiluri presetate: General, Silenţios,
Vibraţii, Exterior, şi Căşti. Fiecare profil poate fi
personalizat.
Activaţi (Meniu 2.X.1)
1. Se afişează o listă cu toate profilurile.
2. În lista Profiluri, derulaţi la profilul pe care doriţi
să îl activaţi şi atingeţi Activaţi.
Personalizare (Meniu 2.X.2)
58
Derulaţi lista Profiluri până ajungeţi la profilul
dorit, apoi atingeţi Personalizare.
° Tip alertă apel: Stabileşte tipul de alertă pentru
apelurile recepţionate.
° Sonerii: Selectează tonul de apel dorit din listă.
° Volum sonerie: Stabileşte volumul soneriei.
° Tip alertă mesaj: Stabileşte tipul de alertă
pentru mesaje.
° Tonuri mesaj: Selectaţi tonul de alertă pentru
mesaje.
° Tonuri atingere: Selectaţi atingerea dorită şi
tonul tastei.
° Volum atingere: Stabileşte volumul atingerii şi
tonul tastei.
° Volum efecte: Setaţi volumului efectului sonor.
° Vol. prn ./op.: Setaţi volumul tonului emis la
pornirea sau la oprirea telefonului.
° Răspuns automat: Această funcţie va fi activată
numai când telefonul este conectat la un
dispozitiv Mâini libere.
• Oprit: Telefonul nu va răspunde automat.
• După 5 secunde: După 5 secunde, telefonul
va răspunde automat.
• După 10 secunde: După 10 secunde, telefonul
va răspunde automat.
Data & Ora (Meniu 3.1)
Setaţi data şi ora.
Data (Meniu 3.1.1)
Introduceţi data curentă.
Formatul datei (Meniu 3.1.2)
Puteţi seta formatul datei ca AAAA/LL/ZZ,
ZZ/LL/AAAA, LL/ZZ/AAAA.
(Z: Zi / L: Lună / A: An)
Oră (Meniu 3.1.3)
Introduceţi ora curentă.
Formatul orei (Meniu 3.1.4)
Setaţi formatul orei: 24 de ore sau 12 ore.
Actualizare automată (Meniu 3.1.5)
(În funcţie de reţea)
Dacă selectaţi Pornit, setarea datei şi a orei vor fi
actualizate automat.
Economizor energie (Meniu 3.2)
Dacă setaţi Pornit, puteţi economisi energie atunci
când nu utilizaţi telefonul.
Limba (Meniu 3.3)
Schimbaţi limba de afişare a textelor din telefon.
De asemenea, această schimbare va afecta limba
tastărilor.
Apel (Meniu 3.4)
Setaţi meniul relevant unui apel atingând meniul
Setare.
Redirecţionare apeluri (Meniu 3.4.1)
Serviciul de redirecţionare a apelurilor permite
redirecţionarea apelurilor de voce, fax şi date către
alt număr. Pentru detalii suplimentare, contactaţi
operatorul.
° Toate apelurile vocale
Redirecţionează necondiţionat toate apelurile
vocale.
° Dacă este ocupat
Redirecţionează apelurile vocale când telefonul
este utilizat.
Dacă
nu răspunde
°
Redirecţionează apelurile vocale la care nu
răspundeţi.
° Dacă nu este găsut
Redirecţionează apelurile vocale atunci când
telefonul este oprit sau când se află în afara
ariei de acoperire.
° Toate apelurile de date
Redirecţionează necondiţionat toate apelurile
de date către număr cu conexiune PC.
Toate
apelurile fax
°
Redirecţionează necondiţionat toate apelurile
către un număr cu conexiune fax.
° Anulaţi tot
Anulează serviciul de redirecţionare a tuturor
apelurilor.
Meniuri secundare
Funcţia Redirecţionare Apeluri are următoarele
meniuri secundare:
- Activaţi
Permite activarea serviciului respectiv.
Către centrul mesagerie vocală
Redirecţionează mesajele către centrul
mesageriei vocale. Această funcţie nu este
afişată în meniurile Apeluri de date şi Apeluri
fax.
Către alt nr.
Introduceţi numărul pentru redirecţionare.
Setări
SETĂRI (Meniu 3)
59
Setări
Către număr favorit
Puteţi selecta dintre 5 cele mai recente numere
numere de telefon redirecţionate.
- Anulaţi
Dezactivează serviciul respectiv.
- Vizualizaţi starea
Vizualizaţi starea serviciului respectiv.
Afişare număr propriu (Meniu 3.4.2)
(În funcţie de reţea şi abonament)
° Setat de reţea
60
Dacă selectaţi această opţiune, puteţi trimite
numărul dvs. de telefon în funcţie de serviciul
pe două linii, linia 1 sau linia 2.
° Pornit
Puteţi trimite numărul dvs. de telefon unui
destinatar. Numărul dvs. de telefon va fi afişat
în telefonul destinatarului.
° Oprit
Numărul dvs. de telefon nu va fi afişat.
Apel în aşteptare (Meniu 3.4.3)
(În funcţie de reţea)
° Activaţi
Dacă selectaţi Activare, puteţi accepta un apel
(recepţionat) în aşteptare.
° Anulare
Dacă selectaţi Anulare, nu veţi fi înştiinţat(ă) în
legătură c primirea unui alt apel.
° Vizualizaţi starea
Permite afişarea stării apelului în aşteptare.
Avertizare la minut (Meniu 3.4.4)
Dacă selectaţi Pornit, puteţi verifica durata
apelului. La trecerea fiecărui minut se va auzi
sunet de tonalitate joasă, pe parcursul unui apel.
Reapelare automată (Meniu 3.4.5)
° Pornit
Când este activată această funcţie, telefonul
va încerca automat să reapeleze, în cazul unui
eşec al conectării iniţiale la un apel.
° Oprit
Telefonul nu va încerca să reapeleze dacă nu
s-a conectat la apelul iniţial.
Trimiteţi tonuri DTMF (Meniu 3.4.6)
Puteţi trimite Tonuri DTMF în timpul unui apel
activ pentru a putea controla mesageria vocală
sau alte servicii automate.
Informaţii
Ton DTMF: Tonuri Duale pe Frecvenţă Multiplă.
Selectaţi linia (Meniu 3.4.7)
(În funcţie de SIM)
Acest meniu este afişat doar dacă SIM-ul suportă
două abonamente, adică două linii telefonice
diferite. Selectaţi care dintre linia telefonică (Linia
1 şi Linia 2) doriţi să o folosiţi pentru efectuarea
apelurilor şi trimiterea mesajelor scurte. Apelurile
de pe ambele linii pot fi recepţionate, indiferent de
linia selectată.
Securitate (Meniu 3.5)
Solicitare cod PIN (Meniu 3.5.1)
În acest meniu, puteţi seta dacă doriţi ca telefonul
să solicite la pornire codul PIN al cartelei SIM.
Dacă funcţia este activată, vi se va solicita să
introduceţi codul PIN.
1. Selectaţi Solicitare cod PIN în meniul setărilor
de securitate.
2. Setaţi Activaţi/ Dezactivaţi.
3. Dacă doriţi să schimbaţi setarea, trebuie să
introduceţi codul PIN1 când porniţi telefonul.
Blocare automată a tastaturii (Meniu 3.5.2)
Dacă activaţi această funcţie, tastele vor fi
blocate automat în modul „în aşteptare” fără să fie
necesară apăsarea vreunei taste.
Blocare telefon (Meniu 3.5.3)
Puteţi utiliza codul de siguranţă pentru a preveni
utilizarea neautorizată a telefonului.
De fiecare dată când porniţi telefonul, vi se va
solicita codul de siguranţă, dacă setaţi blocarea
telefonului pe Când este pornit. Dacă setaţi
blocarea telefonului pe Când este schimbată
cartela SIM, vi se va solicita codul de siguranţă
numai când schimbaţi cartela SIM.
Restricţionarea apelurilor (Meniu 3.5.4)
Serviciul Restricţionare apel împiedică telefonul
să efectueze şi să primească o anumită categorie
de apeluri. Această funcţie necesită parola de
blocare a apelurilor. Puteţi vedea următoarele
meniuri secundare.
° Toate apelurile efectuate
Serviciu de restricţionare a tuturor apelurilor
efectuate.
° Apeluri internaţionale efectuate
Serviciu de restricţionare a tuturor apelurilor
internaţionale efectuate, cu excepţia reţelei de
reşedinţă.
° Apeluri internaţionale efectuate în roaming
Serviciu de restricţionare a tuturor apelurilor
recepţionate.
° Toate recepţionate
Serviciu de restricţionare a tuturor apelurilor
recepţionate.
Apeluri
primite în roaming
°
Serviciu de restricţionare a tuturor apelurilor
recepţionate în roaming.
° Anulaţi tot
Anulează toate restricţionările.
° Modificaţi. parolă
Puteţi modifica parola pentru serviciul de
restricţionare a apelurilor.
Meniuri secundare:
- Activaţi
Permite solicitarea către reţea de a seta
restricţionarea apelurilor la Activat.
- Anulaţi
Setează restricţionarea apelurilor selectate la
Dezactivat.
- Vizualizaţi starea
Vizualizaţi starea apelurilor, dacă acestea sunt
restricţionate sau nu.
Număr apelare fixă (Meniu 3.5.5)
(În funcţie de SIM)
Puteţi restricţiona apelurile efectuate pentru
numerele de telefon selectate. Numerele sunt
protejate de codul PIN2.
° Pornit
Puteţi restricţiona apelurile efectuate către
numerele de telefon selectate.
Oprit
°
Anulează funcţia de apelare fixă.
° Listă de numere
Puteţi vizualiza lista de numere salvate ca
numere pentru apelare fixă.
Codul de securitate implicit al acestui telefon
este 0000. Codurile PIN 1 şi PIN 2 sunt
dependente de cardul SIM şi de operatorul
dvs.
Setări
4. Dacă introduceţi codul PIN1 greşit, de mai mult
de 3 ori, telefonul se va bloca. Dacă PIN-ul este
blocat, va trebui să introduceţi codul PUK.
5. Puteţi introduce codul PUK de maxim 10 ori.
Dacă introduceţi codul PUK greşit, de mai mult
de 10 ori, nu mai puteţi debloca telefonul. Va
trebui să contactaţi operatorul.
61
Setări
Modificaţi coduri le (Meniu 3.5.6)
Ataşare GPRS (Meniu 3.6.3)
PIN este o abreviere pentru Personal Identification
Number (Număr de identificare personală),
pentru a împiedica utilizarea de către persoane
neautorizate. Puteţi modifica codurile de acces:
Cod securitate, Cod PIN1, Cod PIN2.
1. Dacă doriţi schimbarea Cod de securitate/cod
PIN1/ cod PIN2, introduceţi codul iniţial, apoi
atingeţi [OK].
2. Introduceţi noul Cod de securitate/Cod PIN1/
Cod PIN2 şi verificaţi-le.
Puteţi configura serviciul GPRS în funcţie de
diferite situaţii.
° Porniţi
Dacă selectaţi acest meniu, telefonul este
înregistrat automat la o reţea GPRS atunci când
îl deschideţi. La iniţierea unei aplicaţii WAP sau
dialup prin computer, se realizează o conexiune
între telefon şi reţea, care permite transferul de
date. Când închideţi aplicaţia, conexiunea GPRS
este întreruptă, însă înregistrarea la reţeaua
GPRS se păstrează.
° Când este necesar
Dacă selectaţi acest meniu, conexiunea GPRS
este stabilită la conectarea la un serviciu WAP şi
este întreruptă când închideţi conexiunea WAP.
Conectivitate (Meniu 3.6)
Selectarea reţea (Meniu 3.6.1)
62
Puteţi selecta un tip de reţea.
° Automat: Dacă selectaţi modul Automatic,
telefonul va căuta şi va selecta automat o reţea
pentru dvs. Odată ce aţi selectat “Automatic”,
telefonul va fi setat pe “Automatic” chiar dacă
opriţi şi reporniţi telefonul.
° Manual: Telefonul va găsi lista cu reţelele
disponibile şi le va afişa sub formă de listă. Veţi
putea selecta reţeaua dorită dacă aceasta are
parteneriat roaming cu operatorul dvs. local.
Telefonul vă permite să selectaţi o altă reţea în
cazul în care conectarea la reţeaua selectată
eşuează.
° Preferate: Puteţi seta o listă de reţele preferate
la care telefonul să încerce să se conecteze
înainte de a încerca să se conecteze la altele.
Această listă este creată din lista predefinită de
reţele cunoscute.
Profil reţea (Meniu 3.6.2)
Un profil este o informaţie de reţea utilizată pentru
conectarea la Internet.
Exită profiluri implicite pentru anumiţi operatori,
salvate în memoria telefonului. Ştergerea
profilurilor implicite este imposibilă.
Conexiune USB (Meniu 3.6.4)
Puteţi folosi telefonul dvs. cu o varietate de
aplicaţii de conectivitate şi de comunicare de date
folosind USB.
Mod Aeronavă (Meniu 3.7)
Dacă activaţi Mod Aeronavă, veţi putea folosi
telefonul fără a vă conecta la reţeaua GSM fără
fir. Încă veţi putea folosi funcţii care nu necesită
folosirea reţetei fără fir. Cu Mod Aeronavă nu
puteţi efectua niciun apel, inclusiv apelurile de
urgenţă şi nici nu puteţi folosi alte funcţii ce
necesită conectarea la reţea.
Puteţi restaura setările stabilite din fabricaţie.
Este necesar codul de siguranţă pentru a activa
această funcţie.
° Restabilire setări prestabilite: Restaurează
setările iniţiale.
° Golire memorie multimedia: Vă permite să
formataţi memoria multimedia şi să creaţi un
director prestabilit.
Golire
memorie externă: Formatează datele de
°
pe memoria externă.
Setări
Resetare setări (Meniu 3.8)
Starea memoriei (Meniu 3.9)
Puteţi verifica spaţiul liber şi memoria folosită a
fiecărui spaţiu de memorie: Memorie internă,
Memorie multimedia şi Memorie externă. Puteţi
accesa meniul fiecărui spaţiu de memorie.
63
Bluetooth
64
BLUETOOTH (Meniu 4)
Lista dispozitivelor (Meniu 4.2)
Bluetooth permite dispozitivelor mobile
compatibile, perifericelor şi calculatoarelor aflate
în apropiere să comunice între ele direct, fără
cabluri. Acest telefon este compatibil Bluetooth,
ceea ce permite conectarea sa la căşti compatibile
Bluetooth, aplicaţii pentru PC şi altele.
Vizualizaţi toate dispozitivele compatibile cu
Bluetooth.
- Dacă folosiţi pcsync prin Bluetooth, puteţi
schimba date doar din agenda telefonică.
- Atunci când recepţionaţi date de la alt
dispozitiv Bluetooth, telefonul va solicita o
confirmare. După confirmarea transferului,
fişierul va fi copiat în telefonul dvs.
- În funcţie de tip, fişierul va fi salvat întrunul dintre următoarele directoare:
• MP3(.mp3, mp4, aac, wma): Directorul
Muzică.
• Video (.3GP): Directorul Video.
• Contacte (.VCF): Agendă.
• Text(.txt): Directorul Text.
• Alte fişiere (.*): Directorul de stocare a
fişierelor.
- Software Bluetooth suportat (Bluetooth
stacks) pentru DUN: Driverele recomandate
sunt WidComm Bluetooth pentru Windows
1.4 şi 3.0.
Bluetooth pornit/oprit (Meniu 4.1)
Activaţi sau opriţi Bluetooth din acest meniu.
Din cauza unei probleme de compatibilitate,
este posibil ca anumite dispozitive să nu
suporte această funcţie.
Setări Bluetooth (Meniu 4.3)
Puteţi înregistra un nou dispozitiv compatibil
Bluetooth. Dacă aţi adăugat deja dispozitivul, îl
puteţi căuta după introducerea parolei.
° Vizibilitatea mea
Setaţi funcţia astfel încât telefonul dvs. să fie
vizibil altor dispozitive Bluetooth.
° Nume propriu
Setaţi numele dispozitivului dvs. Bluetooth.
Numele implicit este KE850.
Adresa
mea
°
Verificaţi adresa dispozitivului Bluetooth pe care
l-aţi activat.
Servicii acceptate (Meniu 4.4)
Afişaţi lista lista dispozitivelor, ca, de exemplu,
căştile sau kiturile „Mâini libere” suportate de acest
dispozitiv cu Bluetooth activat.
Tipăriţi prin Bluetooth: Este disponibil doar
pentru imprimante capabile să suporte
Profilul pentru tipărire elementară. Puteţi
tipări folosind meniul “Trimiteţi prin
Bluetooth” în cazul imprimantelor care
suportă Profilul obiectului push. Dacă
dimensiunea fişierului este mai mare de
500KB (fişier GIF animat) 200KB (altele), se
va afişa mesajul pop-up “Neacceptat”.
Acest meniu depinde de cartela SIM şi de
serviciile de reţea.
- În cazul în care cartela SIM suportă servicii
SAT (SIM Application Toolkit), acest meniu
va purta numele serviciului respectiv, salvat
de operator în cartela SIM.
- În cazul în care cardul SIM nu suportă
serviciile SAT, meniul va fi Profiluri.
Servicii SIM
SERVICII SIM (Meniu 5)
65
Accesorii
ACCESORII
Există diverse accesorii pentru telefonul dvs. mobil. Puteţi selecta aceste opţiuni în funcţie de necesităţile
personale de comunicare.
Adaptor de voiaj
Cu ajutorul acestui
încărcător, puteţi să
încărcaţi acumulatorul
atunci când nu vă aflaţi
acasă sau la serviciu.
Controler combo Mâini libere,
microfon auricular şi player muzical
Căşti stereo
Dispozitiv de control:
buton Răspuns şi Terminare,
control player muzical, control
volum, buton de Plasare
în aşteptare şi microfon.
Acumulator standard
Curăţător pentru LCD
66
Cablu de date/CD
Util pentru conectarea
telefonului la un computer
pentru a transfera date.
Carcasă de piele
Card de memorie
Telefonul fără fir descris în acest ghid este aprobat
pentru utilizare în reţelele GSM 900, DCS 1800,
PCS1900.
° Dualband este o funcţie dependentă de reţea.
Verificaţi la operatorul dvs. de reţea dacă vă
puteţi abona la această funcţie astfel încât s-o
puteţi folosi.
Un
număr de opţiuni incluse în acest ghid de
°
utilizare se numesc Servicii de Reţea. Acestea
sunt servicii speciale pe care le activaţi la
operator. Înainte de a putea folosi oricare dintre
aceste Servicii de Reţea, trebuie să vă abonaţi
la operator şi să solicitaţi de la acesta instrucţiuni
de utilizare.
Serviciul de reţea
SERVICIUL DE REŢEA
67
Depanare
DEPANARE
Acest capitol listează unele probleme pe care este posibil să le întâmpinaţi în folosirea telefonului. Unele
probleme necesită apelarea la operatorul de reţea, dar majoritatea problemelor întâmpinate sunt uşor de
corectat de către dvs.
MESAJ
CAUZE POSIBILE
MĂSURI POSIBILE DE CORECTARE
Eroare SIM
Nu există niciun card SIM în telefon
sau cardul este inserat incorect.
Asiguraţi-vă că este inserat corect cardul
SIM.
Semnal slab.
În afara reţelei GSM
Poziţionaţi-vă la o înălţime mai mare sau
într-un loc deschis. Verificaţi harta cu
acoperirea reţelei.
Codurile nu se
potrivesc
Când doriţi schimbarea codului de
securitate, trebuie să confirmaţi noul
cod, reintroducându-l. Cele două
coduri introduse nu sunt identice.
Contactaţi operatorul dvs. de reţea.
Funcţia nu
poate fi setată
Nu este suportată de operator sau
este necesar un abonament separat.
Contactaţi operatorul.
Apelurile nu
sunt disponibile
Eroare de formare a numărului.
Card SIM nou inserat.
Limita de credit atinsă.
Reţeaua nouă nu este autrizată. Verificaţi
noile restricţii. Contactaţi operatorul sau
resetaţi limita folosind PIN 2.
Telefonul nu
poate fi pornit
Tasta Pornit/Oprit este apăsată prea
scurt.
Bateria este descărcată.
Contactele bateriei sunt murdare.
Apăsaţi tasta Pornit/Oprit cel puţin două
secunde.
Încărcaţi bateria. Verificaţi indicatorul de
încărcare de pe ecran.
Curăţaţi contactele.
Nu sunteţi
conectat(ă) la
reţea
68
Eroare de
încărcare
CAUZE POSIBILE
MĂSURI POSIBILE DE CORECTARE
Bateria complet descărcată.
Incărcaţi bateria.
Temperatura nu se încadrează în
limitele admise.
Asiguraţi-vă că temperatura ambientală este
corectă, aşteptaţi puţin şi apoi încărcaţi iar.
Problemă la contacte.
Verificaţi Alimentarea cu curent şi
conexiunea cu telefonul.
Încărcătorul nu este alimentat.
Încărcător defect
Tipul încărcătorului este
necorespunzător
Bateria defectă
Depanare
MESAJ
Verificaţi contactele bateriei, curăţaţi-le dacă
este necesar.
Conectaţi la o altă priză sau verificaţi voltajul.
Dacă încărcătorul nu se incălzeşte, înlocuiţi-l.
Folosiţi doar accesorii LG originale.Înlocuiţi
bateria.
Telefonul pierde
semnalul
Semnalul este prea slab
Reconectarea la un alt operator de reţea se
efectuează automată.
Numărul nu
este permis
Funcţia Apel fix este pornită.
Verificaţi setările
69
Date tehnice
DATE TEHNICE
Generale
Nume produs : KE850
Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900
Temperatura mediului extern
Maxim : +55°C (Descărcare)
+45°C (Încărcare)
Minim : -10°C
70
KE850_Silver_Eng_QSG_0108(1.0)
2008.1.8
4:26 PM
Page 1
FRONT VIEW
EARPIECE
Getting to know your phone
GETTING TO KNOW YOUR PHONE
MAIN LCD
° Top :
Signal strength,
battery level
and various function
1
° Bottom :
Menu/ Dialling/
Message/
Phonebook
END/ POWER KEY
SEND KEY
CLEAR KEY
KE850_Silver_Eng_QSG_0108(1.0)
2008.1.8
4:26 PM
Page 2
Getting to know your phone
SIDE VIEW
MOBILE SWITCH CAP
HEADSET / CHARGER
/ USB CABLE JACK
SIDE KEYS
° Volume of key tone
° In menu : Up & down
° During a call :
Volume of the earpiece
KEYPAD LOCK/ UNLOCK KEY
MP3/ CAMERA KEY
° Short press : MP3
° Long press : Camera
PROFILES KEYS
° Long press activates
Unlock mode in key lock.
2
REAR VIEW
HEADSET / CHARGER / USB CABLE JACK
FLASH
CAMERA LENS
SIM CARD SOCKET
SELF PORTRAIT
MIRROR
MOBILE SWITCH CAP
LOCK KEY
CAMERA AND MP3 HOT KEY
BATTERY
KE850_Silver_Eng_QSG_0108(1.0)
2008.1.8
4:26 PM
Page 3
° To wake up the touch keypad, Press end
.
Keypad information
KEYPAD INFORMATION
° Press the touch keys softly with your finger tips.
It may not work properly with metal, gloves, wet hands
or very humid environment. (Severe impact can
damage the keypad.)
TOUCH
KEYPAD
HARDWARE KEY
3
KE850_Silver_Eng_QSG_0108(1.0)
2008.1.8
4:26 PM
Page 4
Display information
DISPLAY INFORMATION
HOME SCREEN
MENU SCREEN
4
ICON
DESCRIPTION
ICON
DESCRIPTION
Used to enter menu
directly.
Call menu
Used to make a call or send
text/ multimedia message.
Multimedia menu
Message menu
Tool menu
Phonebook menu
Settings menu
KE850_Silver_Eng_QSG_0108(1.0)
2008.1.8
4:26 PM
Page 5
Installation
INSTALLING THE SIM CARD AND
THE HANDSET BATTERY
Make sure the power is off before you remove the battery.
1. REMOVE THE BATTERY
COVER.
2. REMOVE THE BATTERY.
Press the battery latch button, pull and remove
the battery cover.
To remove the battery, hold the top and
pull it towards you.
5
KE850_Silver_Eng_QSG_0108(1.0)
2008.1.8
4:26 PM
Page 6
Installation
3. INSTALL THE SIM CARD.
4. INSTALL THE BATTERY.
Insert and slide SIM card into the SIM card
holder with the gold contact part downwards.
To remove SIM card, press down and pull it
lightly in the reverse direction.
Insert the top end of the battery first into the
top edge of the battery compartment. Push
down the bottom end of the battery until it
snaps into space.
6
5. REPLACE THE BATTERY
COVER.
Lay the battery cover in place of the phone and
slide it until the latch clicks.
KE850_Silver_Eng_QSG_0108(1.0)
2008.1.8
4:26 PM
Page 7
DISCONNECTING
THE CHARGER
Before connecting the travel adapter to the
phone you must first install the battery.
Disconnect the travel adapter from the phone
as shown in the diagram.
Installation
CHARGING
THE BATTERY
7
KE850_Silver_Eng_QSG_0108(1.0)
2008.1.8
4:26 PM
Page 8
Camera
CAMERA
To use the camera
If you tap on the screen, you can view the
menu as follow:
1 Press the key for at least two seconds to
enter the camera capture mode directly.
Or, tap the Multimedia icon, and then
select Camera menu.
BRIGHTNESS
ZOOMING
2 Focus on the subject to capture the image,
and then press the key.
3 Your picture is saved automatically.
8
Menu
Setting
Menu
Icon
Description
Mode
Camera mode
My stuff
Mode
Camcoder mode
Back
Icon
Description
You can change the settings.
You can change the mode
from camera to camcoder
You can move the picture to
My stuff
You can go back to the
previous menu.
KE850_Silver_Eng_QSG_0108(1.0)
2008.1.8
4:26 PM
Page 9
Playmode
There are two ways of accessing the
music player:
1 Press the dedicated MP3 key
on the side
2 Select
Menu > Multimedia > MP3 Player
You can transfer your favourite tunes from
your PC to your phone via :
Shuffle
MP3 player
MP3 PLAYER
File name
with the file
extension
Status of the
music controller
Player skin
Running time
° Mass Storage Mode via the USB Cable
(inc. in the box).
° Bluetooth (must be enabled).
Please make sure that your songs are
placed directly in the 'Sounds' folder.
The software is compatible with
Windows 2000 & Windows XP
operating systems.
9
PLAY MODES
Repeat
Off
Repeat all
Repeat one
KE850_Silver_Eng_QSG_0108(1.0)
2008.1.8
5:8 PM
Page 10
FM radio
FM RADIO
You can browse radio stations and enjoy
listening to the radio.
You can access the following options menu by
pressing the left soft key
[Options].
Switch between
speaker / headset
Options
10
Cancel
Volume control
Preset radio channels with each corresponding
number
° Auto scan : If you select "Auto Scan Now?" to
On, it automatically sets the radio channels.
When "Save this Station?" message appears,
if you select Yes, the selected frequency will
be stored.
° Reset channels : You can reset all channels
at 87.5Mhz.
To improve the radio reception, extend
the headset cord which functions as the
FM antenna.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement