EDNord RSS-1200 User`s guide

EDNord RSS-1200 User`s guide
Brother Laser Printer
HL-1030/1240/1250
Brugsanvisning
Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan udskrive eller læse den fra CD
ROM. Opbevar CD-ROMmen på et let tilgængeligt sted.
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
INDHOLDSFORTEGNELSE
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Hvad er inkluderet i kassen................................................................1-1
Komponenter...............................................................................................1-1
Om printeren ......................................................................................1-2
Printerens egenskaber ........................................................................1-3
Hvilket ekstraudstyr findes (Kun HL-1250)......................................1-7
Placering af printeren.........................................................................1-8
Strømforsyning............................................................................................1-8
Omgivelser ..................................................................................................1-8
Systemkrav for Brother Printing Solution for Windows...................1-9
Hvilken slags papir kan jeg brug .....................................................1-10
Hvordan man lægger papir i papirbakken .......................................1-15
Hvordan du føder ét ark manuelt .....................................................1-18
Hvordan der udskrives på begge sider af ark (Manuel Duplex) ....1-24
Hvad betyder LED indikeringer ......................................................1-27
Klar Ready (Paper) LED indikation ..........................................................1-28
Data (Toner) LED indikation ....................................................................1-29
Tromle Drum LED indikation...................................................................1-31
Alarm LED indikation...............................................................................1-31
Operationer med knappens........................................................................1-32
Andre kontrolegenskaber ..........................................................................1-33
KAPITEL 2 EKSTRAUDSTYR
Ekstraudstyr og forbrugsstoffer .........................................................2-1
Nedre papirbakke (Kun for HL-1250)...............................................2-2
Hvordan SERIELT INTERFACE (RS-100M) bruges (Kun for HL1250)……………………………………………………………......2-3
Hvordan du vælger RS-422A (Apple) eller RS-232C (IBM) Seriel
Interface indstilling (Kun for HL-1250)......................................................2-4
Hvordan du indstiller serielt interface .........................................................2-5
Hvordan du forbinder serielt interfacekabel................................................2-8
Hvad er Brother print server (NC-2010p) .......................................2-10
Egenskaber ................................................................................................2-10
Hvordan du sætter ekstra hukommelse i (kun HL-1250) ................2-11
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 3 VEDLIGEHOLDELSE
Hvordan du udskifter tonerpatron......................................................3-3
Hvordan du udskifter tromleenheden ................................................3-9
Hvordan du rengører printeren ........................................................3-14
Rengøring af printerens ydre .....................................................................3-14
Hvordan du rengører printerens indre og tromleenhed .............................3-16
KAPITEL 4
FEJLSØGNING
Identificér dit problem problem.........................................................4-1
Kontrolpanel indikationer..................................................................4-2
Operatørkald og hvordan de fjernes ............................................................4-2
Servicekald indikationer..............................................................................4-4
Fejlbeskeder i statusmonitor ..............................................................4-6
Udskrevne fejlmeddelelser ................................................................4-8
Papirhåndtering ................................................................................4-10
PAPIRSTOP og hvordan de fjernes ................................................4-11
Andet…………………………………………………………........4-16
For udskrift via Seriel Interface (kun for HL-1250).................................4-16
For DOS brugere (For HL-1240/1250 Only).............................................4-16
For Apple Macintosh brugere...................................................................4-17
For iMac og Power Mac G3 med USB brugere ( HL-1240/1250 Only)......4-17
Forbedring af udskriftskvalitet ........................................................4-18
Hvordan du udskriver rigtigt ...........................................................4-24
For DOS users (For HL-1240/1250 Only)..............................................4-25
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
Printer Tekniske Specifikationer ......................................................A-1
Udskrift.......................................................................................................A-1
Funktioner ..................................................................................................A-3
Elektrisk og mekanisk ................................................................................A-4
Parallel Interface Specification.........................................................A-5
USB (Universal Seriel Bus) Interface (For HL-1240/1250 Only).....A-7
Indbyggede fonte (For HL-1240/1250 Only).....................................A-8
HL-1240: Bitmappede Fonte......................................................................A-8
HL-1250: Bitmappede Fonte......................................................................A-8
Skalérbare fonte..........................................................................................A-9
Symbol Sets / Character Sets (Tegnsæt)(For HL-1240/1250 Only).A-10
OCR Symbol Sets (Kun HL-1250)...........................................................A-10
HP LaserJet IIP Mode (HL-1240) ............................................................A-10
HP LaserJet 6P Mode (HL-1250).............................................................A-10
EPSON Mode (KunHL-1250)..................................................................A-11
IBM Mode (KunHL-1250) .......................................................................A-11
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
TABLE OF CONTENTS
Definition af Advarsler, Bemærkninger og
Noter.AdvarselBemærkning
Følgende konventioner er brugt:
Advarsel
Indikerer Advarsels der må efterleves for at undgå personlig skade.
!
Bemærkning
Indikerer bemærknings der bør følges for at udnytte printeren bedst mulig og
undgå beskadigelse af den.
✒ Note
Indikerer noter og nyttige tips.
Sikker brug af printeren
Advarsels
Når printeren har været i brug, vil visse indvendige dele være meget
varme. Hvis du åbner et af kabinetlågene, skal du undgå berøring,
som er vist skraveret.
Høj temperatur
Set forfra
Set bagfra
Der er højspædingselektroder ideni printeren. Sørg derfor for at
afbryde strømmen før rengøring.
Sluk for strømmen og tag stikket ud
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Forsendelse af printeren
Hvis du skal sende printeren, skal du emballere den omhyggeligt for at undgå transportskader.
Det anbefales at du gemmer og bruger originalemballagen. Sørg for forsikring under transport.
!
Bemærkning
Under forsendelse af printeren skal TROMLEENHED inkl. TONERPATRON
være taget ud og lagt i plasticposen. Hvis dette ikke gøres kan evt. spild af
toner beskadige printeren. En sådan beskadigelse dækkes ikke af garanti mod
fabrikationsfejl!.
1 Fjern tromleenhed.
2 Placer den i plasticposen og luk
posen.
3 Fjern strømkablet og pak printeren
ind.
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
(For USA & CANADA Only)
For technical and operational assistance, please call:
In USA
In CANADA
1-800-276-7746
1-800-853-6660
514-685-6464
(within US)
(within Montreal)
If you have comments or suggestions, please write us at:
In USA
Printer Customer Support
Brother International Corporation
15 Musick
Irvine, CA 92618
In CANADA
Brother International Corporation (Canada), Ltd.
- Marketing Dept.
1, rue Hôtel de Ville
Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6
BBS
For downloading drivers from our Bulletin Board Service, call:
In USA
1-888-298-3616
In CANADA
1-514-685-2040
Please log on to our BBS with your first name, last name and a four digit number for
your password. Our BBS supports modem speeds up to 14,400, 8 bits no parity, 1
stop bit.
Fax-Back System
Brother Customer Service has installed an easy to use Fax-Back System so you can
get instant answers to common technical questions and product information for all
Brother products. This is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the
system to send the information to any fax machine, not just the one you are calling
from.
Please call 1-800-521-2846 (U.S.A) or 1-800-681-9838 (Canada) and follow the
voice prompts to receive faxed instructions on how to use the system and your index
of Fax-Back subjects.
DEALERS/SERVICE CENTERS (USA only)
For the name of an authorized dealer or service center, call 1-800-284-4357.
SERVICE CENTERS (Canada only)
For service center addresses in Canada, call 1-800-853-6660
INTERNET ADDRESS
For technical questions and downloading drivers: http://www.brother.com
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
KAPITEL 1
OM DENNE PRINTER
Hvad er inkluderet i kassen
Komponenter
Se efter om du har disse dele efter udpakning:
Tromleenhed (med tonerpatron)
Strømkabel
Printer
Dokuments
CD-ROM
Diskette
Fig. 1-1 Komponenter i kassen
Komponenter kan variere fra land til land.
1-1
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Om printeren
Udlæggerbakke til forside nedad
Trådstøtte
Kontrolpanel
Papirkassette
Kabinetlåg
Papirstyr til manuel fødning
Åbning til manuel fødning
Fig. 1-2 Set forfra
Kabinetlåg, bagside
Kabinetlåg, bagside
Kontakt
Kontakt
Til
Parallelinterface sokkel
Til
Parallelinterface sokkel
USB sokkel
(For HL-1240/1250 Only)
Fig. 1-3 HL-1030/1240 Set bagfra
Tilslutning for nedre bakke
Fig. 1-4 HL-1250 Set bagfra
1-2
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Printerens egenskaber
❏ Høj opløsning og høj udskrivningshastighed
HL-1030 :
True 600 x 600 dots per inch (dpi) (GDI mode), with microfine toner and up
to 10 pages per minute (ppm) print speed (A4 or Letter paper).
HL-1240 :
Ægte 600 X 600 dpi (dpi) (GDI mode) , Ægte 300 X 300 dpi (dpi) (PCL
mode) med microfin toner og op til 12 sider pr. minut(ppm) (A4).
HL-1250 :
Ægte 600 X 600 dpi (dpi) og 1200 x 600 dpi for grafik med microfin toner
og op til 12 sider pr. minut (ppm)(A4).
❏ Frontbetjening
Basal betjening sker fra forsiden af printeren.
❏ Alsidig papirhåndtering
Printeren tager automatisk papir ind fra universalpapirkassetten. Du kan
bruge forskellig størrelse papir: A4, letter (amerikansk), B5, Executive, A5
og A6. Du kan lægge papir enkeltvis i øbning til manuel fødning. Se i
"Hvilken type papir kan jeg bruge" i kapitel 1.
❏ Forbedret udskrift og brugervenlighed til Windows®
®
Printer drivere til Microsoft Windows 95/98, Windows 3.1 og Windows NT 4.0 er
på den medleverede CD-ROM.De installeres med installationsprogrammet, og
driveren understøtter vores unike komprimeringsmetode, for at give højere
udskriftshastighed og give dig mulighed for at vælge forskellige printerindstillinger,
bl.a. tonerbesparelse, brugerdefineret papirstørrelse, dvale, gråskalajustering,
opløsning mv.
1-3
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
❏ Kvik Print Setup
Du kan let ændre indstillinger i et lille vindue.
❏ Remote Printer Console Program for DOS
(For HL-1240/1250 Only)
The Remote Printer Console (RPC) programmet findes på CD-ROMmen. Hvis
du bruger printeren fra et DOS program, som ikke programmerer printeren i
fornødent omfang, kan du let ændre printerens brugerindstillinger
(grundindstillinger) her. - F.eks symbolsæt (æ, ø og å´s placering),
sideopsætning (f.eks. top- og bundmargen).
Dette program giver også mulighed for visning af status (dette kan kun køre i
rigtigt DOS-mode - dvs. ikke i Windows dos-box).
❏ Populære printeremuleringer (For HL-1240/1250 Only)
Printeren understøtter følgende populære emuleringer modes.
HL-1240 understøtterHP LaserJet IIP (PCL4).
HL-1250 understøtterHP LaserJet 6P (PCL6), Epson FX-850 og IBM Proprinter
XL. Hvis du bruger DOS, Windows 3.0 eller andet styresystem kan du bruge én
af disse emuleringer. Printer har også automatisk skift mellem emulering.
mellem HP og Epson eller HP og IBM. Hvis du vil vælge emulering kan du
bruge RPC programmet.
❏ Printer Status Monitor med Bi-directional Parallel Interface
Printerdriveren kan overvåge printerens status ved hjælp af bi-direktional
kommunikation. IEEE-1284 bi-direktional parallel printer kabel anbefales.
Printerstatus monitor programmet kan vise aktuel status. Under udskrift viser en
animeret dialogbox af printjob. Hvis der opstår fejl, vil dialogboxen advare,
f.eks. hvis printeren løber tør for papir.
1-4
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
❏ USB Interface (Kun for Windows 98, iMac eller Power mac
G3 med USB) (For HL-1240/1250 Only)
Universal Serial Bus Interface er et interface, som giver mulighed for at tilslutte
printeren til flere enheder. Windows 98 driver leveres med på CD-ROMmen.
❏ Højopløsningskontrol & Avanceret fototeknologi
(Kun HL-1250)
Højopløsningskontrol (High resolution control - HRC) giver meget høj
udskriftskvalitet..
Avanceret fototeknologi (Advanced Photoscale Technology - APT) gør det
muligt for printeren at udskrive 256 gråtoner, hvilket giver næsten fotografisk
kvalitet. Dette bruges til udskrift af billeder.
❏ Forbedret hukommelsesstyring
Printeren har sin egen datakomprimeringsteknologi. i printeren og medleveret
driver, som kan komprimeret grafik og fontdata i printerens hukommelse.
Derved undgås hukommelsesfejl, og gør det muligt at udskrive de fleste
udskriftsjob med grafik med printerens standardhukommelse.
1-5
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
❏ Miljøvenlig
Økonomiprintmåde
Denne feature gør det muligt at reducere omkostninger ved at spare tonerpulver.
Det er nyttigt til udkast eller udskrift til korrekturlæsning. Du kan vælge mellem
to indstillinger—25% toner og 50% toner besparelse—i Windows printer driver:
Dvale (Strømsparemåde)
Når printeren ikke er blevet brugt i et bestemt tidsrum vil den gå i dvale, og
automatisk spare på strømmen. HL-1030/1240 bruger mindre end 5 Watt og HL-1250
mindre end 6 Watt i dvale..
Lave forbrugsomkostninger
Da tonerpatron og tromleenhed er adskildt, skal du kun udskifte tonerpatron efter
ca. 3000 sider, hvilket både er billigt og miljøvenligt. (Du kan også købe
højkapacitetstoner med toner til ca. 6000 sider).
Antal sider pr. tonerpatron afhænger af hvilken type udskrift du udskriver, dvs.
hvor stor dækflade. Det opgivne tal på 3000 sider er baseret på 5% dækflade,
hvilket svarer til korrespondance (dvs. uden billeder).
❏ Stregkoder (Kun HL-1250)
Denne printer kan udskrive 11 typer stregkdoder:
Code 39
Interleaved 2 af 5
EAN-8
EAN-13
UPC-A
EAN-128
UPC-E
Codabar
US-PostNet
ISBN
CODE 128
1-6
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Hvilket ekstraudstyr findes (Kun HL-1250)
❏ Extern Print Server (Brother NC-2010p)
Netværk print server Brother NC-2010p findes som ekstraudstyr. Den giver
mulighed for tilslutning til netværk via parallelporten. Se “Hvad er Brother print
server (NC-2010p)” i kapitel 2.
❏ Nedre bakkeenhed (LT-400) (Kun HL-1250)
En nedre bakkeenhed øger papirkapaciteten. Du kan lægge ekstra papir og skifte
mellem øvre og nedre bakke automatisk. Se Nedre Bakkeenhed i kapitel 2.
❏ Serielt Interface (RS-100M) (Kun HL-1250)
For at forbinde printeren til computer/Unix arbejdsstation/Mac computer med
serielt interface, skal du bruge ekstraudstyr RS-100M interface til printeren. Se
“At bruge SERIAL INTERFACE (RS-100M) forbindelse i kapitel 2.
❏ SIMM (hukommelse) (Kun HL-1250)
Printeren har 4.0 Mbytes hukommelse som standard og én sokkel til ekstra
hukommelse. Den kan udvides til max. 36 Mbytes ved at installere ét rammodul
(SIMM). Dette anbefales hvis du skriver grafik i høj opløsning.
1-7
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Placering af printeren
Bemærk venligst følgende, før printeren tages i brug:
Strømforsyning
• Sørg for strømforsyning indenfor det specificerede:
Spænding:: 230 V ±10%
Frekvens:
50 Hz
• Strømkablet inklusiv forlængerkabel bør ikke være mere end 5 meter.
• Undgå at dele samme strømgruppe med andre strømkrævende udstyr som
aircondition, kopimaskine ol. Hvis dette ikke kan undgås anbefales en isolationstrafo eller højfrekvens støjfilter.
Omgivelser
• Printeren bør installeres nær en stikkontakt, som er let at komme til.
• Brug kun printeren indenfor følgende temperaturer og fugtighedsgrader:
Rumtemperatur:
10°C til 32.5°C
Fugtighed:
20% til 80% (uden kondensering)
• Printeren bør bruges i et ventileret rum.
• Placér printeren på en vandret, plan flade.
• Hold printeren ren, undgå at bruge den i støvede omgivelser.
• Placér ikke printeren lufttilgang til dens ventilationsåbninger kan forhindres.
Sørg for min. 10 cm afstand.
• Printeren må ikke anbringes i direkte sollys. Brug evt. tungt gardin eller
persienne, hvis en sådan placering ikke kan undgås.
• Placér ikke printeren nær magneter, eller apparater, der genererer et magnetisk
felt. (F.eks. højttalere).
• Undgå at tilføje printere kraftige stød eller vibrationer.
• Undgå at udsætte printeren for ild eller saltholdige eller korrosive gasser.
• Placér ikke noget ovenpå printeren.
• Undgå placering tæt på aircondition.
• Hold printeren vandret under transport.
1-8
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Systemkrav for Brother Printing Solution for
Windows
Kontrollér følgende systemkrav for udskrift for at bruge printeren med Brother
Printing Solution for Windows:
• IBM PC eller kompatibel med 80486 SX eller større processor
• 10 MB plads på harddisk til printerdriver og fonte
• Microsoft Windows 3.1/3.11, Windows 95/98 eller NT 4.0
1-9
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvilken slags papir kan jeg brug
Medietype
Øvre papir papirbakke
Papirtype
ark
Åbning til manuel fødning
Transparencies
ark
konvoloutter
Nedre papirbakke
(Ekstraudstyr til HL-1250)
kalender
transparenter
Labels
andre størrelser
ark
Papirstørrelse
A4, letter, ISO B5, Executive,
A5, A6,
A4, Letter
A4, letter, B5 (JIS/ISO),
Executive, A5, A6, legal
COM 10, Monarch, C5, DL and
ISO B5
Day-Timer® J, K, L
A4, Letter
A4, Letter
70-216 x 116-356 mm
A4, letter, ISO B5, Executive, A5
Papirspecifikation
Papirkassette
Vægt
Tykkelse
Fugtighedsgrad
Ark
64 til 105 g/m2
0.008 til 0.13 mm
4% til 6%1 af vægt
Åbning til manuel fødning
Vægt
Tykkelse
Ark
64 til 158 g/m2
0.08 til 0.2 mm
Fugtighedsgrad
4% til 6% af vægt
Konvolut
75 til 90 g/m2 enkelt tykkelse
0.084 til 0.14 mm
enkelt tykkelse
4% til 6% af vægt
1-10
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
✒ Note
• Vi anbefaler at du bruger labels eller transparenter, der er fremstillet til brug for
laserprintere.
• Udskriftshastigheden kan ændres afhængigt af anvendt papir af hensyn til at
undgå beskadigelse af printeren.
Papirkapacitet
Øvre papirbakke
A4papir:
Ca.. 250 ark 80 g/m2
transparenter
10 ark
Op til 27 mm i højden (op
til mærket)
Udskrift med tryk nedad i udlæggerbakken
Ca.. 150 ark 80 g/m2
A4:
Udskrift med tryk opad ud af bagsiden på printeren
Tykt papir:
Ét ark ad gangen
Anbefalet papir
Ark:
Xerox 80 Premier Papir eller tilsvarende
Label:
Avery laser label eller tilsvarende
Transparenter:
3M CG3300 eller tilsvarende
1-11
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Bemærkninger
Det anbefales at du afprøver papir før indkøb af store mængder, især hvis størrelsen
er speciel.
Undgå at bruge coated papir, især vinylcoated papir..
Undgå fortrykt eller meget kraftigt præget papir.
Brug anerkendt papir, især almindeligt papir og transparenter. I tvivlstilfælde kan du
spørge forhandleren.
Hvis papiret ikke kan fødes fra bakken, så prøve åbning til manuel fødning.
Brug papir med neutral PH værdi. Undgå papir med syreindhold, da dette ville
kunne ødelægge tromleenheden.
Sørg for at papirvalg står rigtigt i printerdriver.
Udskriftskvalitet kan blive forringet og tromlelevetid forkortet under følgende
forhold:
Udskrift udelukkende på kraftige emner som navnekort, konvolutter etc.
Ark
Vi anbefaler at du bruger papir i såkaldt lang bane, dvs. at papirfibre følger
printretningen. Hvis du bruger papir i kort bane, kan du risikere papirstop.
Labels / transparenter
Undgå at bruge labels, hvor ikke hele bærefolien er dækket, da det kan ødelægge
tromleenheden. Dette betyder også at du ikke må printe på et ark, hvor et eller flere
labels allerede er taget af.
Vi anbefaler at du bruger labels eller transparenter, som er fremstillet til brug i
laserprintere.
1-12
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Specialpapir
Hvis du bruger papir med huller, skal du være ekstra omhyggelig med luftning af
papirstakken før brug.Ellers vil du risikere papirstop.
Brug IKKE papir, der er limet sammen. Selv om du skiller dem ad, vil der være
limrester, som let kan ødelægge printeren.
Sørg for at undgå krøllet papir.
Fig. 1-5 Luft papiret og ret det ud
Du må kun bruge én størrelse papir i bakken ad gangen.
1-13
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Konvolutter
Brug kun glatte konvolutter, hvor limen er skjuld under udskrift.
Følgende typer konvolutter kan ikke bruges
Beskadigede, krøllede eller irregulært formede.
Ekstremt skinnende eller prægede konvolutter.
Konvolutter med klammer.
Konvolutter med selvklæbende flader, der ikke er skjult under udskrift.
Konvolutter med meget kraftige sider.
Konvolutter, der ikke er foldet tilstrækkeligt.
Konvolutter med relief.
Konvolutter, der allerede er trykt i laserprinter.
Konvolutter med tryk på indersiden.
Konvolutter der ikke kan stakkes pænt.
Fig. 1-6 Konvolutter
Printbart område
Figuren nedenfor viser det fysisk printbare område.
6.35 mm
(0.25 in.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4.2 mm
(0.17 in.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,
,,
,
,,,,,,,,
,,
,,
,,,,,,,,
,,
,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,
,,
,,,,,,,,
,,
,,
,,,,,,,,
,,
,,
,,,,,,,,
,,
,
,,,,,,,
,,
,
,
5.1 mm
(0.20 in.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ikke printbart område
Fig. 1-7 Printbart område
1-14
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
4.2mm
(0.17 in.)
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Hvordan man lægger papir i papirbakken
☛ 1.
Træk papirbakken helt ud af printeren..
Fig. 1-8 Træk papirbakken ud.
☛ 2.
Justér papirstyr til højre og i bunden til den størrelse papir, du vil bruge.Sørg for at
skyde enden af papirstyret korrekt ind.
Fig. 1-9 Justér papirstyr
1-15
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
☛ 3.
Læg papir i papirbakken. Sørg for at papiret ligger plant i alle fire hjørner..
Fig. 1-10 Læg papir i
✒ Note
Læg ikke mere end 250 ark papir i papirbakken, (80 g/m2), ellers kan der ske
papirstop. Læg kun papir indtil linierne på papirstyr.
Fig. 1-11 Papirlinier
1-16
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
☛ 4.
Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for at sætte den helt i..
✒ Note
Træk forlængerstykket i udlæggerbakken helt ud, for at undgå at papir glider ned.
Fig. 1-12 Træk forlængerstykket i udlæggerbakken ud.
• Hvis du ikke trækker forlængerstykket ud, skal du altid fjerne udskrifter så snart
de er kommet ud.
!
Bemærkning
Hvis du ikke trækker forlængerstykket ud, skal du fjerne hvert ark papir umiddelbart
efter udskrift. Dette gælder specielt transparenter.
fig. 1-13 Remove each sheet
1-17
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvordan du føder ét ark manuelt
✒ Note
• Isæt et ark papir i åbning til manuel fødning med begge hænder
• Printeren går automatisk i manuel måde, når du førder i åbning til manuel
fødning.
• Hvis papir er mellem A4 og A6 samt mellem 64 g/m2 og 105 g/m2 anbefaler vi
at du bruger arkføder
Du kan se denne teknik på videoen på CD-ROMmen.
1-18
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
☛ 1.Vælg manuel fødning i printerdriver.
<Windows 95 / 98 and Windows 3.1>
1-19
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
<Windows NT4.0>
Fig. 1-14 Select manual feed mode
☛ 2.
Udskriv.
✒ Note
"NO PAPER" vises i status monitor indtil du sætter papir i.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
FIG 1-15 Intet papir
1-20
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
☛ 3.
Indstil bredde på papirstyr ved at bruge begge hænder.
Fig. 1-16 Indstil bredde på papirstyr
☛ 4.
Sæt papir i åbning til manuel fødning ved at bruge begge hænder, indtil papiret rører
føderullerne. Hold papiret hér indtil printeren tager papiret et lille stykke ind, og slip
så.
Fig. 1-17 Sæt papir i
☛ 5.
Når printeren har lagt arket ud, kan du sætte næste ark i som anvist i punkt 4.
Printeren venter indtil du lægger papiret i. Gentag proceduren indtil printjobbet er
færdigt.
1-21
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
At udskrive på kraftigt papir
Printeren har lige papirgennemgang fra åbning til manuel fødning til bagsiden af
printeren, når bagerste kabinetlåg er lukket op. Dette bruges til kraftigt papir.
☛ 1.
Vælg manuel fødning i printerdriver.
☛ 2.
Løft bagerste kabinetlåg op.
Fig. 1-18 Løft bagerste kabinetlåg op.
☛ 3.
Udskriv som sædvanligt.
✒ Note
"NO PAPER" vises i status monitor indtil du sætter papir i.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
FIG 1-19 Intet papir
1-22
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
☛ 4.
Indstille bredde på papirstyr med begge hænder..
☛ 5.
Sæt papir i åbning til manuel fødning med begge hænder indtil papiret rører
føderuller. Hold papiret her indtil printeren trækker papiret lidt ind og slip så.
☛ 6.
Når printeren har lagt arket ud, kan du sætte næste ark i som anvist i punkt 4.
Printeren venter indtil du lægger papiret i. Gentag proceduren indtil printjobbet er
færdigt
☛ 7.
Luk bagerste kabinetlåg.
!
Bemærkning
• Fjern hvert ark straks efter udskrift.
Fig. 1-20 Fjern hvert ark straks efter udskrift
1-23
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvordan der udskrives på begge sider af ark
(Manuel Duplex)
De medleverede printerdrivere til Windows 95/98, Windows 3.1 og Windows NT
4.0 giver alle mulighed for manuel duplex udskrift. Se hjælpetekst i printerdriver for
mere information.
Anvisninger for udskrift på begge sider af papiret.
1 Hvis papiret er for tyndt, kan det resultere i folder.
2 Sørg for at papiret er lige.
3 Brug almindeligt papir eller, ikke brevpapir.
4 Tøm først papirbakken, og læg så papirstak med den beskrevne side opad. (Læg
ikke denne stak ovenpå stakken med ubeskrevet papir).
5 Hvis papiret i fødes, kan det skyldes at det er krøllet. Glat det ud og prøv igen.
1-24
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Udskriv på begge sider af papiret fra papirbakke.
☛ 1.
Vælg den ønskede manulle duplex printmetode fra printerdriver.
☛ 2.
Printeren vil automatisk udskrive alle lige paginerede sider på den ene side af
arkene.
☛ 3.
Tag den stakken med de udskrevne lige sidenumre og læg dem i papirbakken med
de ubeskrevne sider nedad og overkanten ud mod dig. Følg instruktionerne på
skærmen.
Fig. 1-21 Papirretning for papirbakke
☛ 4.
Printeren vil nu automatisk udskrive alle ulige paginerede sider på de andre sider af
arkene.
1-25
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
At udskrive på begge sider af papiret fra åbning til manuel fødning
!
Bemærkning
• Glat arkene ud før du sætter dem i - ellers kan det forårsage papirstop.
• Brug af meget tyndt eller tykt papir anbefales ikke.
• Når du bruger manuel duplex, kan du risikere papirstop eller reduceret
udskriftskvalitet. Se evt. Papirstop i kapitel 4.
☛ 1.
Vælg den ønskede manuelle duplex måde fra printerdriver.
☛ 2. Brug begge hænder til at isætte arket i åbning til manuel fødning med
siden, der skal skrives på opad.
Følg instruktionerne på skærmen.
Gentag dette til du har udskrevet alle de lige paginerede sider.
☛ 3. Tag stakken med de lige paginere sider og sæt dem én ad gangen i åbning
til manuel fødning med siden, der skal skrives på opad og øverste ende ud mod dig.
Følg instruktionerne på skærmen.
Fig. 1-22 Papirretning for åbning til manuel fødning
☛ 4.
Gentag trin 4 indtil du har udskrevet alle de ulige paginerede sider.
1-26
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Hvad betyder LED indikeringer
Dette afsnit refererer til følgende LED lamper samt knappen på kontrolpanelet..
LED indikationer i illustrationerne i dette kapitel vises i denne tabel:
❍
LED er FRA
LED blinker
●
LED er TIL
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 1-23 LEDs og knap på kontrolpanel
✒ Note
Når power knappen er slukket eller printeren er i dvale, er alle LED inklusiv
Ready LEDslukkede.
1-27
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Klar Ready (Paper) LED indikation
Klar Ready LED indikerer aktuel status af printer.
LED
Fra
❍
Blinker
Blinker
Til
Printer status
power knappen er slukket eller printeren er i dvale. Hvis printer er i
dvale, vil den vågne automatisk, hvis der sendes printjob, eller hvis
du trykker på knappen.
Printeren varmer op.
(Blinker med et sekunds interval)
Printeren køler ned og stopper udskrift indtil den interne temperatur
kommer ned..
(Blinker med to sekunders interval)
Printeren er klar til at udskrive.
●
Denne LED fungerer også som Paper LED sammen med Alarm LED. De blinker
samtidigt for at indikere perpirfejl.
LED blinker
Fejl
Papirstop
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Udfør
Udbedr papirstop, se evt. kapitel 4
"PAPIRSTOP og hvordan de udbedres" og
tryk på knappen hvis ikke printeren
genoptager udskrift automatisk.
Inter papir
Læg papir i printeren, se evt. kapitel 1 og tryk
på knappen.
Manglende fødning Tag papirstakken ud, luft den, og sæt den i
igen. Tryk på knappen
1-28
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Data (Toner) LED indikation
Data LED indikerer aktuel status af printdataproces.
LED
Printeren har ikke nogen printdata.
Fra
❍
Blinker
Til
●
Printer status
Printeren modtager data fra computer eller den processerer data i sin
hukommelse.
Der resterer data i printerhukommelsen. Hvis Data LED er tændt i
lang tid og der ikke bliver skrevet noget, kan du trykke på knappen
for at udskrive de resterende data.
1-29
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
DenneLED fungerer også som Toner LED sammen med Alarm LED. De blinker
samtidigt for at indikere tonerfejl. Se "Hvordan udskiftes tonerpatron" i kapitel 3.
LED
Fejl
Toner lav
Udføres
Indikerer tonerpatron snart skal skiftes. Hav en
ny tonerpatron klar til a pakke ud til når der
indikeres toner tom..
Toner tom
Udskift tonerpatronen med ny, se kapitel 3.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Blinker hvert
5. sekund
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
1-30
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Tromle Drum LED indikation
Drum LED indikerer at tromleenhedens (drum unit) levetid er ved at være ovre.
LED
Fra
Printer status
Tromleenheden kan bruges
❍
Til
●
Tromleenheden er næsten brugt op. Det anbefales at du køber en ny
og installerer den.. Se kapitel 3.
Alarm LED indikation
Alarm LED blinker (uden at andre LED blinker) for at indikere "KABINETLÅG
ÅBENT" eller HUKOMMELSE FULD". I andre tilfælde vil den blinke sammen
med én af de andre LED. Se Kontrolpanel indikationer i kapitel 4.
1-31
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Operationer med knappens
Knappen bruges til følgende formål, afhængig af situationen.
Annullér udskrift
Hvis du trykker på knappenunder udskrivning, vil printeren straks stoppe og skyde
papiret ud.
Vågn op
Hvis printeren er i dvale, vil et tryk på knappenvække den. Det kan tage op til max.
45 sekunder før den er.Klar.
Form Feed
Hvis Data LED er tændt, så tryk på knappen og printeren vil udskrive data, der er
i bufferen. Dette kaldes "Form Feed."
Fejlretning
Hvis der sker fejl, vil printeren i mange tilfælde gå ud af fejltilstand automatisk. Hvis
ikke kan du trykke på knappen for at fortsætte udskrift.
1-32
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 1 OM DENNE PRINTER
Andre kontrolegenskaber
Printeren har følgende nyttige egenskaber:
Dvale
Hvis printeren ikke modtager data i en bestemt periode (timeout) vil den gå i dvale..
Dvale virker som om printeren er slukket. Timeout er 5 minutter som standard; men
justeres automatisk til passende tid alt efter brug (Intelligent Dvale). Mens printeren
er i dvale er alle LED slukkede, men den kan stadig modtage data. Når der sendes
data, vil printeren vågne og påbegynde udskrift. Dette sker også hvis du trykker på
knappen.
✒ Note
• Selvom printeren går i dvale, vil ventilatoren køre indtil printerens indre er kølet
ned.
• Dvale køler printerens indre ned, så rumteperatur og tidsrum siden sidste udskrift
har indflydelse på hvor lang tid, der går til den er klar til udskrift. Det kan tage op
til 45 sekunder. Ready LED blinker for at indikere at printeren er ved at varme
op.
• Du kan ændre timeout for dvalefunktion i den medleverede printerdriver eller i
Remote Printer Console program. Se hjælpesektionen i printerdriver eller RPC
programmet for mere information.
1-33
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Test Print Mode
Printeren har følgende testprintmodes (testprint måder). Følg disse trin:
☛ 1.
Sørg for at kabinetlåget er lukket..
☛ 2.
Hold knappennede og tænd på power knappen. Hold button nedtrykket indtil
Drum LED tændes.
Drum LEDtændes for at vise at printeren er i testprint mode.
☛ 3.
Slip og tryk nappen igen for at udføre testudskrift og hold knappen nede for at vælge
anden funktion som vist i tabellen nedenfor. Slip knappen for at udføre ønskede
funktion.
LED Lit
Drum
Valg
Testside
Ready
Udskriv Config &
Udskriv Fonts I
Alarm
Fabriksnulstilling
Data
Hex Dump udskrift
Funntion
Printeren udskriver testside og returnerer til
klarstatus (Ready)Printeren udskriver aktuel konfiguration og
liste over interne fonte og returnerer til
klarstatus (Ready).
Printerens brugerindstillinger nulstilles til
fabriksindstilling og alle evt. macroer
slettes. Herefter returnerer printeren til
klarstatus (Ready).
Printeren kan i denne status udskrive alle
data som hexadecimal værdi, så du kan
checke datafejl og problemer. For at komme
ud af denne status må du slukke/tænde
printeren.
1-34
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 2 EKSTRAUDSTYR
KAPITEL 2
EKSTRAUDSTYR
Ekstraudstyr og forbrugsstoffer
Til denne printer kan fås følgende ekstraudstyr og forbrugsstoffer.
1
2
3
Vare
Tonerpatron
Tromleenhed
Print Server
1
2
<Kun for HL-1250>
Vare
1
Nedre papirbakke
1
Information
Se side 3-3
Se side 3-9
Se side 2-10
2
Serial Interface
3
SIMM
3
Egenskaber
Arkføder og 250 arks bakke
Information
Se side 2-2
Forbinder printer til seriel port
fra computer.
Hukommelsen kan udvides til
36 Mbytes
Se side 2-3
2
3
2-1
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Se side 2-11
Nedre papirbakke (Kun for HL-1250)
Nedre papirbakke (ekstraudstyr) fungerer som tredie papirkilde, som kan rumme ca.
2
250 ark papir (80 g/m )
Fig. 2-1 Læg papir i nedre papirbakke
Ifyldning af papir foregår som i øvre papirbakke.
Papirspecifikationerne er anderledes for nedre papirbakke, som anført nedenfor.
Papirtype
Ark
!
Størrelser
A4, letter, ISO B5, Executive, A5
Vægt og kapacitet
2
64 til 105 g/m
almindelig papir.
250 ark
Bemærk
• Hvis der opstår papirstop med nedre arkføder så check installeringen af den.
2-2
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 2 EKSTRAUDSTYR
Hvordan SERIELT INTERFACE (RS-100M) bruges
(Kun for HL-1250)
For at forbinde printeren til en DOS computer eller til en Apple Macintosh
computer med serielt interface, skal du installere et RS-100M serielt interface, som
er ekstraudstyr. Når du har installeret det serielle interface, kan du dele printeren
mellem to computere (to IBM kompatible PCs eller énIBM kompatibel PC og én
Apple Macintosh) ved at bruge det parallelle interface og det serielle interface på
samme tid. Automatisk skift imellem dem er en standardegenskab.
✒ Note
• Det serielle interface føres af brother kun som ekstraudstyr; men nogle
forhandlere fører printeren med interfacet indbygget som standard.
• Det serielle interface til Apple Macintosh (RS-422A) kan kun udskrive med 300
dpi.
Det serielle interface installeres på main boardet i printeren. Se vejledningen, der
følger med interfacet.
2-3
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvordan du vælger RS-422A (Apple) eller RS-232C (IBM)
Seriel Interface indstilling (Kun for HL-1250)
✒ Note
Dette afsnit gælder kun for printere, hvor der er installeret serielt interface.
!
Bemærk
Sørg for at vælge indstilling på interfacet som følger:
• For Apple Macintosh computere: skulle det ikke være nødvendigt at indstille
interfacet, da RS-422A er fabriksindstilling.
• For IBM kompatible PCs skal du flytte kontakten til IBM (RS-232C)
indstillingen.
Om nødvendigt ændres indstillingen sådan:
☛ 1.
Sørg for at printeren er slukket.
☛ 2.
Vælg RS-422A(Apple) eller RS-232C(IBM) interface indstilling ved at flytte
skydekontakten til højre for at vælge IBM(RS-232C) indstilling eller til venstre for
at vælge Apple(RS-422A) indstilling.
Fig. 2-2 Vælg RS-422A (Apple) eller RS-232C (IBM) indstilling
2-4
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 2 EKSTRAUDSTYR
Hvordan du indstiller serielt interface
✒ Note
Dette afsnit gælder kun for printere med serielt interface installeret.
!
Bemærk
Sørg for at indstille det serielle interface til at passe sammen med computeren:
• Skift aldrig indstilling for RS-422A parametre til Apple Macintosh.
Indstillingerne er korrekt sat fra fabrikken. Du behøver kun at indstille dem,
hvirs du tidligere har haft brugt RS-100M interfacet i RS232C indstilling. Hvis
du siden skal bruge det til MacIntosh computer, skal du stille tilbage til
fabriksindstilling.
• Indstil RS 232C parametre til at passe med din computer. Du kan ændre
indstillinger på computeren forskelligt alt efter brug. Med DOS's MODE
kommando eller i dit DOS program eller i Windows (som kun gælder for
Windows programmer). Se computeren og/eller programmets brugsanvisning.
• Ændr ikke på DIP switche mens printeren er tændt.
Hvis nødvendigt indstilles parametre sådan:
☛ 1.
Sørg for at printeren er off-line.
☛ 2.
Indstil interface i henhold til tabel 1 nedenfor ved at flytte DIP switche op (TIL)
eller ned (FRA). Standardindstilling er ned (FRA)
ON
12 3 4 5 6 78
Fig. 2-3 Indstilling af serielt interface
2-5
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Tabel 1: Serielt Interface Parametre
Vælger
1
2
3
4
5
6
7
8
Parameter
Bits pr. sekund
Bits pr.
sekundBaud Rate
Datalængde
Stop Bit
Parietet
Parietet
Protokol
Robust Xon
Til (op)
Se tabel 2
Se tabelTable 2
Fra (ned)
7 bits
2 bits
Se tabel 3.
Se tabel 3.
Xon/Xoff + DTR
Til
8 bits
1 bit
kun DTR
Fra
For RS-422A
57600
9600
1200
19200
For RS-232C
9600
4800
1200
19200
Table 2: Bits pr. sekund indstilling
Vælger 1
Fra
Til
Fra
Til
Vælger 2
Fra
Fra
Til
Til
Tabel 3: Parietet indstilling
Vælger 5
Til
Til
Fra
Vælger 6
Til
Fra
Fra
Parietet
Odd
Even
None
✒ Note
• Fabriksindstilling er indikeret med fed (alle vælgere FRA).
• Hvis robust Xon indstilling er slået til med vælger 8, vil printeren sende Xon
signal hvert sekund til computeren indtil den begynder at modtage date. Dette
gælder kun når vælger 7 er sat til TIL.
2-6
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 2 EKSTRAUDSTYR
RS-100M Interface Konnektor
8
7
6
5
4
3
2
1
Fig. 2-4 Interface konnektor
Pin Assignment
Pin No.
1
2
3
4
5
6
7
8
Signal
IBM(RS-232C)
Apple(RS-422A)
DTR
DTR
DSR
DSR
TxD
TxD0V
0V
RxD
RxDTxD+
N.C.
RxD+
2-7
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvordan du forbinder serielt interfacekabel
✒ Note
Dette afsnit er kun for printere med serielt interface installeret.
Du skal bruge et serielt interfacekabel med en 8 pin DIN type konnektor til at
forbinde printeren med computeren.
✒ Note
• Spørg forhandleren efter serielt interface kabel.
• Hvis du er Mac bruger skal du finde kablet i en Mac computerforretning. Se
efter Apple serielt kabel mærket "Macintosh til StyleWriter" eller "Macintosh til
Personal LaserWriter". Køb ikke Straight through eller LocalTalk kabel.
• Hvis du er PC bruger skal du købe et specielt kabel. Hvis din COM port har ni
ben skal du bruge et “IBM AT til ImageWriter II” kabel. Hvis din COM port har
25-ben, skal du bruge et “DB25 til ImageWriter II.”kabel Spørg evt.
forhandleren.
Du kan forbinde både printerens parallelle og serielle port samtidigt. Autointerface
funktionen gør det muligt at dele printeren mellem to computere.
2-8
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 2 EKSTRAUDSTYR
☛ 1.
Sørg for at power er slået fra.
!
Bemærk
Sørg for at power knappen er slået fra før du forbinder interfacekabler, ellers vil
printeren kunne blive beskadiget.
☛ 2.
Sæt parallelt kabel i printeren.
☛ 3.
Sæt serielt kabel fra PC eller Macintosh i printer.
☛ 4.
Tænd på power knappen.
2-9
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvad er Brother print server (NC-2010p)
Network print server (ekstraudstyr) Brother NC-2010p giver mulighed for at tilslutte
printeren til netværk via parallelporten.
Brother print servers giver mulighed for at tilslutte flere hosts til en Brother printer
på et 10 Mbit Ethernet netværk. Enhver bruger kan udskrive printjob som om
printeren var direkte tilsluttet deres computer. Det er ikke nødvendigt med
specialsoftware tl computere og brugere på DEC, UNIX, Novell, AppleTalk, LAN
Server/Warp Server, Windows NT, Windows 95/98, NetBIOS og Banyan VINES
computere.
Egenskaber
Brother print servers tilbyder det bredeste spekter af egenskaber, inklusiv:
• LAT, TCP/IP, Netware, AppleTalk, NetBIOS, Banyan VINES og DLC/LLC
protokol
• Network Operating System kompatibilitet:
- Digital Equipment Corporation networks, inklusiv PATHWORKS og
DECprint Server
- UNIX systems der understøtter enten Berkeley lpr/lpd printing protocol,
eller udskrift til rå TCP port
- Novell Netware V2.15 eller højere, V3.xx, eller V4.xx, inklusiv support
for NetWare Directory Services (NDS)
- AppleTalk Phase 2
- Windows NT4.0 og NT3.5x
- IBM LAN Server V4.0 eller højere, eller tidligere version, der har IBM
TCP/IP V2.xx
- Windows 95/98 (Peer-to-Peer eller client mode)
• Meget høj ydelse
• Uovertruffen netværks- og printermanagement.
-
BRAdmin og BRAdmin32 Windowsbaseret Management utilities.
SNMP MIB I og MIB II over IP eller IPX
Remote console management via DEC NCP, TELNET eller NetWare.
HTTP web browser management.
• Ipd-Plus feature for multipel services med bruger setup og reset strenge plus
text-til-PostScript conversion.
• Flash memory for let opdatering af firmware
2-10
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 2 EKSTRAUDSTYR
Hvordan du sætter ekstra hukommelse i (kun HL1250)
HL-1030/1240 printer har 2 Mbyte standardhukommelse, og kan ikke opgraderes.
HL-1250 printer har 4 Mbyte standardhukommelse samt en sokkel tl ekstra
hukommelse.. Hukommelsen kan udvides op til ialt 36 Mbytes ved at installere
single in-line memory module (SIMM).
Ekstra hukommelse kan være nyttig, eller nødvendig hvis du bruger sidebeskyttelse
(page protection)..
Anbefaling af minimum hukommelse (inkl. indbygget hukommelse)
Sidebeskyttelse = AUTO eller Fra
Letter/A4
Legal
300 dpi
2 MB
2 MB
600 dpi
2 MB
2 MB
Sidebeskyttelse = Letter, A4, eller Legal
Letter/A4
Legal
300 dpi
2 MB
3 MB
600 dpi
6 MB
6 MB
Denne printer kan bruge SIMM med følgende specifikationer:
Hastighed
Pin Type
Højde
Output
60 nsec - 80 nsec
72 pin
25.4 mm eller mindre
32 bit eller 36 bit
2-11
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
✒ Note
HL-1250 kan også understøtte en opløsning på ægte 600 dpi og 1200 x 600 dpi
under Windows 95/98, Windows 3.1 og Windows NT 4.0 med medleverede
printerdrivere. Det anbefales at udvide hukommelsen for at undgå fejl med
hukommelse fuld.
✒ Note
Printeren har kun én sokkel for SIMM opgradering. Hvis du vil udvide
hukommelsen efter at have monteret SIMM, må du tage det først installerede ud før
isætning af nyt SIMM.
Hvordan du installerer SIMM
For at installere SIMM følges disse trin:
☛ 1.
Sluk på power kontakten og tag strømkablet ud. Afmontér interfacekabel(er).
Fig. 2-5 Tag strømkabel og interfacekabel af.
2-12
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 2 EKSTRAUDSTYR
!
Bemærk
Sørg for at slukke for strømmen før du isætter eller afmonterer SIMM fra main main
PCB.
☛ 2.
Åbn dæsklet bagpå. Skru skruerne på låget af som vist på nedenstående tegning og
træk bagsidedækslet ud.
Fig. 2-6 Tag Main PCB ud
☛ 3.
Pak SIMM ud af posen og hold den i kanten.
!
Bemærk
SIMM kan beskadiges af selv en ringe mængde statisk elektricitet. Rør ikke ved den
andre steder end i kanten. Brug antistatisk armbånd eller rør jævnligt ved antistatisk
underlag, eller ved metalbagpladen på main PCB.
2-13
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
☛ 4.
Installér SIMM i soklen ved den viste vinkel og skub den forsigtigt mod lodret
stilling, indtil den klikker på plads.
Fig. 2-7 Installér SIMM
☛ 5.
Genisæt bagsidedæksel
☛ 6.
Skrue de to skruer i.
☛ 7.
Genmontér interfacekabel fra computer, og sæt strømkabel i og tænd.
☛ 8.
Check at SIMM er monteret korrekt ved at udføre testudskriften "Print
Configuration", hvorpå total hukommelsesstørrelse vises.
✒ Note
Hvis du har installeret RS-100M, skal du tage det ud først, og så installere SIMM.
2-14
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
CHAPTER 3 MAINTENANCE
KAPITEL 3
VEDLIGEHOLDELSE
Følgende er vedligeholdelsesbeskeder og vises på LED. De gør dig opmærksom på
at udskifte forbrugsstoffer.
LED
vedligeholdelses
besked
Toner tom
Forbrugsstof,
der skal
udskiftes
Tonerpatron
Hvordan det
udskiftes
3,000 sider *
(standard toner patron)
Se 3-3
6,000 sider *
(højkapacitets
tonerpatron)
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Tromle brugt op
Ca. levetid
Tromleenhed
Op til 20.000 sider
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
3-1
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Se 3-9
Periodisk vedligeholdelse
For at sikre udskriftskvalitet bør fixeringsenhed udskiftes efter følgende antal
udskrevne sider:
Enhed
Fixeringsenhed
Separator pad
Pick up roller
Ca. levetid
50.000 sider *
50,000 sider *
50.000 sider *
Hvor det købes
Hos forhandler
Hos forhandler
Hos forhandler
* Antal udskrevne sider afhænger af hvilke typer
printjob og papirtype du bruger. De nævnte tal er baseret på udskrift med 5%
dækflade..
3-2
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
CHAPTER 3 MAINTENANCE
Hvordan du udskifter tonerpatron
Printeren kan udskrive ca. 3.000 sider med 5% dækflade med standardtonerpatron
på A4 papir.. Hvis du bruger højkapacitetstonerpatron vil antal sider være 6.000
under samme betingelser.. Når tonerpatronen er ved at løbe tør vil Alarm og Data
(Toner) LEDs blinke hvert 5. sekund for at indikere toner lav status.
✒ Note
• Antal udskrevne sider pr. tonerpatron afhænger af udskrifternes type. Om det er
breve eller grafik etc.
• Det anbefales at du har en ekstra tonerpatron klar, til at skifte med.
• Bortkast brugte tonerpatron med dagrenovation. Pas på ikke at spilde
tonerpulver på tøj.
• Det anbefales at rengøre printeren samtidigt med udskiftning af tonerpatron. Se
"Hvordan rengøres printeren" i dette kapitel, eller se CD-videoen.
• Der er mange faktorer som bestemmer den aktuelle levetid på tromleenheden, så
som temperatur, fugtighed, papirtype og toner, antal sider pr. udskriftsjob. Under
ideelle forhold vil gennemsnitlig tonerforbrug være ca. 3.000 sider (6.000 sider
hvis du bruger højkapacitetstonerpatron) Aktuel antal sider du kan udskrive kan
være mindre end det estimerede. Da vi ikke har kontrol over de mange faktorer,
der er afgørende for tonerens levetid, kan vi ikke garantere et minimum antal
sider.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 3-1 Toner lav og tom indikering
3-3
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
!
Note
Alarm og Data (Toner) LED vl blinke kontinuerligt for at indikere at toneren er
næsten tom. Når dette sker skal du isætte ny tonerpatron før du kan fortsætte
udskrift.
Tonerpatron udskiftes på følgende måde. Du kan også se metoden på videoen på
CD-ROMmen.
☛ 1.
Åbn kabinetlåget. Træk tromleenhden ud
Fig. 3-2 Fjern tromleenheden
✒ Bemærk
Det anbefales at lægge tromleenheden på et stykke papir for at undgå tonerspild.
Rør ikke ved elektroderne vist nedenfor, dette ville evt. kun medføre skader pga.
statisk elektricitet.
fig. 3-3 Elektroder
3-4
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 3 VEDLIGEHOLDELSE
☛ 2.
Placér tromleenhed på en plan overflade og træk tonerpatronen ud ved at
skubbe lukkeflappen nedad med højre hånd.
Fig. 3-4 Fjern den gamle tonerpatron
!
Bemærk
Håndtér tonerpatronen forsigtigt. Hvis du spilder toner på hænder eller tøj, så børst
det væk eller skyl evt. med KOLDT vand.
☛ 3.
Pak den nye tonerpatron ud, ryst den forsigtigt fra side til side 5-6 gange,
mens du holder den vandret. .
Fig. 3-5 Ryst tonerpatronen
3-5
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
☛ 4. Fjern beskyttelsesfolien
fig. 3-6 Fjern beskyttelsesfolien.
!
Bemærk
• Pak først tonerpatronen ud umiddelbart før brug. Hvis den ligge pakket ud i lang
tid kan dens levetid forkortes.
• Hvis en udpakket tromleenhed udsættes for sollys eller andet stærkt lys kan den
blive beskadiget.
• Brug en ægte Brother tonerpatron, som er fremstillet til at give højeste
udskriftskvalitet.
• Udskrivning med 3parts leverandørers tonerpulver kan ikke blot reducere
udskriftskvalitet, men også ødelægge eller forkorte levetid af selve printeren.
Sker dette vil en sådan ødelæggelse ikke være omfattet af garanti mod
fabrikationsfejl.
• Det samme gælder for tromleenhed af fremmed fabrikat.
• Installér tonerpatronen straks efter at du har fjernet beskyttelsesfolien. Rør ikke
ved skraverede område vist nedenfor.
Fig. 3-7 Developer ruller
Fig. 3-8 OPC tromle
3-6
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 3 VEDLIGEHOLDELSE
☛ 5.
Installér den nye tonerpatron i tromleenheden indtil den går på plads (klik). Hvis
tonerpatron er installeret korrekt, vil låsen løftes automatisk.
X
Fig. 3-9 Installering af tonerpatron i tromleenhed.
!
Bemærk
Sørg for at tonerpatron er installeret korrekt, ellers vil den kunne gå løs fra
tromleenheden.
3-7
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
☛ 6.
Rengør primær koronatråd indeni tromleenheden ved at skyde den blå tap til højre
side og venstre side flere gange. Husk at parkere den før du sætter tromleenheden på
plads.
Parkering (▲)
Fig. 3-10 Rengøring af prmær koronatråd
!
Bemærk
Sørg for at du sætter den blå tap tilbage (ved ▲ mærket) før du geninstallerer
tromleenheden. Ellers vil du få en lodret sort stribe på dine udskrifter.
☛ 7. Geninstallér tromleenheden og luk kabinetlåget.
Fig 3-11 Re-install the drum unit assembly
3-8
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
CHAPTER 3 MAINTENANCE
Hvordan du udskifter tromleenheden
Printeren bruger en tromleenhed til at danne billedet på papiret.Hvis Drum LED
tændes indikerer det at den er næsten brugt op. Vi anbefaler at du så køber en ny
tromleenhed til at kunne udskifte med.. Selv om Drum LED er tændt kan du stadig
udskrive et stykke tid. Hvis udskriftskvaliteten er nedsat, kan det være nødvendigt at
udskifte tromleenheden selvom Drum LED ikke lyser endnu.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 3-12 Tromleenhed er næsten brugt op
!
Bemærk
• Vær forsigtig når du håndterer tromleenheden, da den rummer tonerpulver.
• Du bør rengøre printeren ved udskiftning af tromleenhed. Se "Hvordan du
rengører printeren" i dette kapitel eller i instruktionsvideoen på CD-ROMmen.
✒ Note
• Tromleenheden er et forbrugsstof, som det er nødvendigt at udskifte med
mellemrum.
• Der er mange faktorer som bestemmer den aktuelle levetid på tromleenheden, så
som temperatur, fugtighed, papirtype og toner, antal sider pr. udskriftsjob. Under
ideelle forhold er levetiden er anslået til 20.000 sider. Aktuel antal sider du kan
udskrive kan være mindre, og da førnævnte forhold ligger uden for vor kontrol,
kan vi ikke garantere noget bestemt antal.
• For bedste ydelse brug kun original Brother toner. Du bør kun bruge printeren i
rene, støvfri omgivelser med ventilation.
3-9
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
F'ølg disse trin for at udskifte tromleenheden. Du kan også se videoen på på CDROMmen.
☛ 1.
Åbn kabinetlåget og træk tromleenheden ud.
Fig. 3-13 Fjern tromleenheden
!
Bemærk
Undgå at berøre elektroderne vist nedenfor for at undgå evt. statisk elektricitet.
fig. 3-14 Elektroder
3-10
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 3 VEDLIGEHOLDELSE
☛ 2.
Placér tromleenhed på på en plan flade og tage tonerpatronen ud ved at
dreje låseklappen nedad med højre hånd.
Fig. 3-15 Fjern tonerpatron
✒ Note
• Bortkast den gamle tromleenhed med dagrenovation. Sørg for ikke at spilde
tonerpulver.
• Læg tromleenhed på et stykke papir for ikke at spilde tonerpulver.
• Vær forsigtig når du håndterer tromleenheden, da den rummer tonerpulver. Hvis
du spilder tonerpulver så børst det straks af eller skyl med KOLDT vand.
☛ 3.
Pak ny tromleenhed ud..
!
Bemærk
• Pak først tromleenhed ud umiddelbart før brug. Hvis den ligger udpakket, og
bliver udsat for direkte sollys eller andet stærkt lys, kan den blive ødelagt.
•
Vær forsigtig når du håndterer tromleenheden, da den rummer tonerpulver. Hvis
du spilder tonerpulver så børst det straks af eller skyl med KOLDT vand.
3-11
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
☛ 4.
Installér tonerpatron i tromleenhed indtil den går på plads (klik). Hvis
tonerpatronen er installeret korrekt, vil låsen åbne automatisk.
!
Bemærk
Sørg for at tonerpatronen er installeret korrekt, ellers kan den gå løs fra
tromleenheden, mens du holder i den.
X
Fig.3-16 Install the toner cartridge into the drum unit
☛ 5.
Installér tromleenheden i printeren.
Fig. 3-17 Installér tromleenheden
Nulstil ikke sidetæller hvis du kun installerer tonerpatron.
3-12
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 3 VEDLIGEHOLDELSE
☛ 6.
Nulstil sidetæller i henhold til instruktion, der følger med den nye tromleenhed.
!
Bemærk
Nulstil ikke sidetæller hvis du kun installerer tonerpatron.
☛ 7.
Luk kabinetlåget.
☛ 8.
Check at Drum LEDer slukket.
3-13
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvordan du rengører printeren
Rengør printerens ydre og indre jævnligt. Hvis der kommer klatter af toner på de
udskrevne sider skal du gøre printeren ren.
Rengøring af printerens ydre
✒ Note
Rengør printerens ydre efter følgende instruktion eller se videoen på CD-ROMmen.
☛ 1.
Sluk for power kontakten og tak strømkablet ud
Advarsel
Der er højspændingselektroder indeni printeren. Før rengøring skal du være
sikker på at have slukket og afmonteret strømkablet.
Fig. 3-18 Sluk printeren og tag strømkablet ud
☛ 2.
Brug en fugtig klud til rengøring.
3-14
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 3 VEDLIGEHOLDELSE
!
Bemærk
Brug vand eller neutralt rengøringsmiddel til rengøring. Brug af fortyndere eller
benzen vil beskadige printerens overflade.
☛ 3.
Børst støv og smuds væk med en fugtig klud og giv printeren tid til at tørre helt for
du tænder for den igen
☛ 4.
Sæt strømkablet i.
3-15
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvordan du rengører printerens indre og tromleenhed
✒ Note
Rengør printerens indre og tromleenhed efter følgende instruktioner eller så videoen
med CD-ROMmen.
☛ 1.
Sluk for power kontakten og tag strømkablet ud.
Advarsel
Der er højspændingselektroder indeni printeren. Før rengøring skal du være
sikker på at have slukket og afmonteret strømkablet
Fig. 3-19 Sluk for kontakten og tag strømkablet ud.
☛ 2.
Åbn kabinetlåget.
☛ 3.
Tag tromleenheden ud af printeren.
3-16
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 3 VEDLIGEHOLDELSE
Advarsel
Hvis du lige har brugt printeren, vil visse dele indeni printeren være meget
varme. Rør aldrig delene, som er vist skraveret på nedenstående tegning.
Høj temperatur
Set forfra
Set bagfra
Fig. 3-20 Indeni i printeren
☛ 4.
Rengør forsigtigt scannervinduet i bunden af printeren med en tør klud.
Scannervinduet
Fig. 3-21 Rengøring af scannervinduet
!
Bemærk
• Rør ikke ved scannervinduet med fingrene.
• Brug ikke rensealkohol (isophorol).
• Håndtér tromleenhed forsigtigt, da den indeholder tonerpulver. Hvis du spilder
toner på hænder eller tøj, så børst det straks væk eller skyld med KOLDT vand.
✒ Note
Det anbefales at lægge tromleenheden på et stykke papir for at undgå tonerspild.
3-17
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
☛ 5.
Rengør primær koronatråd indeni tromleenheden ved forsigtigt at flytte tappen til
højre og venstre flere gange.
Parkering (▲)
Fig. 3-22 Rengør primær koronatråd
☛ 6.
Sæt tappen tilbage i udgangspositionen (ved▲ mærket) før du sætter tromleenheden
på plads.
!
Bemærk
Vær sikker på at sætte tappen i udgangspositionen, ellers vil de udskrevne sider få
en lodret sort stribe.
☛ 7.
Sæt tromleenheden på plads i printeren.
Se afsnittet "Hvordan udskifter jeg tromleenheden" tidligere i dette kapitel.
☛ 8.
Luk kabinetlåget.
☛ 9.
Sæt strømkablet i og tænd for power kontakten.
3-18
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 4 FEJLSØGNING
KAPITEL 4
FEJLSØGNING
Identificér dit problem problem
Check først følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
At strømkablet er forbundet korrekt og at printeren er tændt.
At alle emballagedele er fjernet.
At tonerpatron og tromleunit er installeret korrekt.
At kabinetlåg er helt lukket.
At papiret er sat korrekt i papirbakke.
At interfacekabel er forbundet rigtigt mellem printer og computer.
At den rigtige printerdriver er installeret - og valgt i dit program.
At program og PC er indstillet til at bruge den rigtige printerport.
Printeren udskriver ikke
Hvis du ikke kunne løse problemet med ovenstående check, så find problemet i følgende liste.
• Printer LED blinker
Gå til ‘Kontrol Panel Indikationer’ på side 42
• Status Monitor fejlmeddelelse
dukker op
Gå til ‘Status Monitor Fejlindikationer’ på
side 4-6
• Udskrevne fejlmeddelelser
Gå til ‘Udskrevne fejlmeddelelser’ på side 4-8
• Papirhåndtering
Gå til ‘Papirhåndtering’ på side 4-10, eller
‘PAPIRSTOP og hvordan man fjerner dem’
på side 4-11
• Andet
Gå til ‘Andet’ på side 4-16
Der skrives sider ud; men der er problemer med:• Udskriftskvalitet
Gå til ‘Forbedring af udskriftskvalitet’ på side
4-18
• Udskrift er forkert
Gå til ‘Hvordan du udskriver korrekt’ på side
4-24
4-1
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Kontrolpanel indikationer
Operatørkald og hvordan de fjernes
LED indikationer vist i dette kapitel ses nedenfor:
❍
LED er FRA
LED blinker
●
LED er TIL
Hvis en retbar fejl opstår, vil printeren indikere "operatørkald"’ medLED
indikationerne er vist i nedenstående tabel.
Identificér fejlen fra tabellen og foretag den anbefalede korrektion. Printeren vil i de
fleste tilfælde herefter gå ud af fejltilstand; men nogle gange vil det være nødvendigt
at nulstille den som vist nedenfor.
F.eks. viser følgende at toner er lav.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 4-1 LED indikation at toner er lav.
4-2
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
CHAPTER 4 TROUBLESHOOTING
LED blinker
Fejl
Papirstop
Udføres
Fjern det fastklemte papir, se næste
afsnit "PAPIRSTOP og hvordan de
udbedres". Tryk på knappen hvis
printeren ikke automatisk genoptager
udskrift.
Intet papir
Læg papir i printeren som omtatlt i
kapitel 1 og tryk på knappen.
Genisæt papirstakken og tryk på
knappen.
Indikerer at tonerpatronen er næsten
tom. Køb en ny tonerpatron og hav
den klar til når Toner Tom bliver
indikeret.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Manglende
fødning
Toner lav
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
(hvert 5. sekund)
Toner tom
Udskift tonerpatron med en ny, som
omtalt i kapitel 3.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
4-3
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Servicekald indikationer
Hvis en ikke retbar fejl dukker op, vil printeren indikere servicekald, dvs.
nødvendighed af service af autoriseret servicepersonale ved at tænde alle LED
skiftevis med én af følgende kombination:
For eks. er følgende indikation tegn på Fuser malfunction fejl (varmestationsfejl).
Drum
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 4-2 LED indikation forårsaget af fejl i varmestation
Servicekald
Fuser
defekt
Drum
Laser BD
defekt
❍
Scanner
defekt
ROM fejl
❍
Ready
❍
Alarm
❍
❍
❍
Data
❍
❍
❍
❍
Servicekald
D-RAM fejl
Service A
Service B
Engine
Interface
error
❍
❍
Drum
Ready
❍
❍
❍
Alarm
❍
Data
❍
❍
Servicekald
NV-RAM
fejl
Main motor
defekt
❍
Drum
Ready
❍
CPU runtime
fejl
❍
Alarm
Data
4-4
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 4 FEJLSØGNING
Hvis du ser en af disse servicekald, kan du prøve at slukke og tænde printeren og
prøve igen.
Hvis du får den samme servicekald igen, skal du få printeren serviceret hos
forhandleren. Husk at beskrive fejlen til forhandleren.
✒ Note
Sørg for at kabinetlåget er lukket, før du kontakter forhandleren.
4-5
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fejlbeskeder i statusmonitor
Statusmonitor vil give besked om problemer med printeren som defineret i følgnede
tabel.
Fejlbesked
KABINETLÅG ÅBENT
INGEN PAPIR eller
MANGLENDE FØDNING
PAPIRSTOP
TONER LAV
TONER TOM
PRINT OVERLØB
Udfør
• Luk kabinetlåg
• Papirbakken kan være tom eller ikke korrekt installeret.
• Hvis der er papir i bakken, så sørg for at det er lige. Hvis det
er krøllet skal du rette dte ud. Tag papirstakken ud, luft den,
go læg den i bakken igen.
• Reducér stakkens højde og prøv igen.
• Sørg for at du bruger papir iflg. specifikationerne - se kapitel
1.
• Se PAPIRSTOP og hvordan de fjernes.
• Køb en ny tonerpatron, så du har den klar til når printeren
indikerer toner tom.
• Se "Hvordan du udskifter tonerpatron" i kapitel 3 eller se
video på CD-ROMmen.
• Tryk panelknappen for at udskrive data i bufferen.
• Hvis dette ikke retter fejlen, kan du reducere kompleksiteten
af siden eller reducér opløsningen.
• Kun for HL-1250
Udvid printerens hukommelse med SIMM. Se kapitel 2.
Indstil sidebeskyttelse til TIL i Windows driver eller RPC
program.
• Kun for HL-1250
Ændr følgende indstilling i medleverede Windowsdriver
og prøv igen. Den bedste kombination afhænger af det enkelte
dokuments udformning.
Graphics Mode
True TypeTM mode
Use Printer True TypeTM Fonts
4-6
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 4 FEJLSØGNING
Fejlbesked
MEMORY FULL
RESULUTION ADAPTED
(The printer has printed the
document at a reduced
resolution.)
FUSER MALFUCTION
LASER BD MALFUNCTION
SCANNER MALFUNCTION
D-RAM ERROR
NV-RAM ERROR
MAIN MOTOR ERROR
ENGINE INTERFACE ERROR
Udfør
• Tryk på panelknappen for at udskrive restenrende data.
• Reducér udskriftsopløsning eller reducér kompleksitet af
dokument.
• Kun for HL-1250
Udvid printerens hukommelse med SIMM. Se kapitel 2.
• Reducér kompleksitet af dokuent, for at forhindre automatisk
reducering af opløsning.
• Kun for HL-1250
Udvid printerens hukommelse med SIMM. Se kapitel 2.
• Sluk printeren, vent få sekunder og tænd igen.
• Lad printern stå tændt i 10 minutter, hvis fejlen ikke er
forsvundet, så henvend dig til forhandleren..
• Sluk printeren, vent få sekunder og tænd igen. Hvis fejlen
ikke forsvinder så henvend dig til forhandleren.
• Sluk printeren, vent få sekunder og tænd igen. Hvis fejlen
ikke forsvinder så henvend dig til forhandleren
• Sluk printeren, vent få sekunder og tænd igen. Hvis fejlen
ikke forsvinder så henvend dig til forhandleren.
• Sluk printeren, vent få sekunder og tænd igen. Hvis fejlen
ikke forsvinder så henvend dig til forhandleren.
• Sluk printeren, vent få sekunder og tænd igen. Hvis fejlen
ikke forsvinder så henvend dig til forhandleren
• Sluk printeren, vent få sekunder og tænd igen. Hvis fejlen
ikke forsvinder så henvend dig til forhandleren
4-7
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Udskrevne fejlmeddelelser
Printeren vil rapportere visse problemer ved at udskrive fejlmeddelelser, som vist i
nedenstående tabel.
Fejlmeddelelse
MEMORY FULL
PRINT OVERRUN
RESOLUTION ADAPTED
(The printer has printed the
document at a reduced resolution)
SERIAL INTERFACE
FRAMING ERROR
(HL-1250 Only)
SERIAL INTERFACE
PARITY ERROR
(HL-1250 Only)
Udfør
• Tryk panelknappen for at udskrive resterende data.
• Reducér opløsning eller kompleksitet af dokument..
• Kun for HL-1250
Udvid printerens hukommelse med SIMM. Se kapitel 2.
• Tryk panelknappen for at udskrive resterende data.
• Hvis dette ikke retter fejlen, så reducér kompleksitet eller
opløsning af dokument..
• Kun for HL-1250
Udvid printerens hukommelse med SIMM. Se kapitel 2.
Indstil sidebeskyttelse til TIL i Windowsdriver eller RPC
program.
• Kun for HL-1250
Ændr følgende indstillinger i Windows driver og prøv
igen. Den bedste kombination afhænger af det enkelte
dokument.
Graphics Mode
True TypeTM mode
Use Printer True TypeTM Fonts
• Reducér kompleksitet af dokument for at forhindre automatisk
reduktion af opløsning.
• Kun for HL-1250
Udvid printerens hukommelse med SIMM. Se kapitel 2.
• Tryk panelknappen for at genoptage udskrift.
• Check at kommunikationsparametre som bps og antal stopbit
er indstillet ens på computer og printer.
• Tryk panelknappen for at genoptage udskrift.
• Check at kommunikationsparametre som bitlængde og parietet
er indstillet ens på computer og printer.
4-8
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 4 FEJLSØGNING
Fejlmeddelelse
SERIAL INTERFACE
OVERRUN ERROR
(HL-1250 Only)
SERIAL INTERFACE INPUT
BUFFER OVERFLOW
(HL-1250 Only)
Udfør
• Tryk panel knap for at genoptage udskrift.
• Hvis fejlen opstår igen, kan interfacet være beskadiget, tal
med forhandleren.
• Tryk panel knap for at genoptage udskrift.
• Check at kommunikationsparametre som handshake protokol
er indstillet ens på computer og printer.
• Hvis fejlen opstår igen, kan interfacet være beskadiget, tal
med forhandleren.
4-9
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Papirhåndtering
Sørg for at bruge papir iflg. specifikationerne. Se "Hvilken type papir kan jeg bruge" i kapitel 1.
Problem
Printeren tager ikke papir ind..
Printeren tager ikke papir fra
åbning til manuel fødning..
Printeren vil ikke tage
konvolutter..
Der er sket papirstop.
Printeren udskriver ikke til
udlæggerbakken.
Printeren vil ikke udskrive på
anbefalet papir
(Kun for HL-1250 med
ekstraudstyret nedre
papirbakke)
Anbefaling
• Hvis der er papir i papirbakke, så sørg for at det er lige. Hvis
ikke så ret det ud. Tag papirstakken ud, luft den og læg den i
igen.
• Reducér stakken og prøv igen.
• Check at du ikke er kommet itl at vælge manual mode i
printerdriver.
• Genisæt arkene, ét ad gangen.
• Sørg for at have valgt manuel feed i printerdriver.
• Printeren kan tage konvolutter fra åbning til manuel fødning. Dit
program skal være indstillet til korrekt konvolutstørrelse. Se
programmets brugsanvisning.
• Fjern papirstop, se "PAPIRSTOP og hvordan de fjernes" eller
videoen på CD-ROMmen.
• Luk bagerste kabinetlåg..
• Sørg for at kablet er forbundet til printeren.
• Sørg for at du har valgt den rigtige printerdriver, og at denne er
indstillet rigtigt.
4-10
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
CHAPTER 4 TROUBLESHOOTING
PAPIRSTOP og hvordan de fjernes
Når der opstår papirstop, vil printern indikere det med LED som vist nedenfor.
Drum
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 4-3 LED indikation pga. papirstop
Advarsel
Hvis du lige har brugt printeren, vil delene vist skraveret på nedenstående
tegning være meget varme. Når du åbner kabinetlåget, så sørg for ikke at røre
disse dele.
Høj temperatur
Set forfra
Set bagfra
Fig. 4-4 Inside the Printer
4-11
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Fjern fastklemt papir iflg. efterfølgende forklaring eller se videoen på CDROMmen.
Hvis det fastklemte papir fjernes helt og du lukker papirbakken kan du fortsætte
udskrivning automatisk. Hvis printeren ikke fortsætter udskrift så tryk på
panelknappen.Hvis den stadig ikke udskriver så check om du har overset fastklemt
papir, og prøv herefter igen.
✒ Note
Hvis du får papirstop når du bruger den ekstra nedre papirbakke, så check om du har
installeret den korrekt..
Tag altid alt papir ud og ryst og stød den samlede papirstak af gammelt og nyt papir
op.
☛ 1.
Fjern papirbakken helt fra printeren.
Fig. 4-5 Fjern papirbakken.
4-12
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
CHAPTER 4 TROUBLESHOOTING
☛ 2.
Træk alt fastklemt papir op og ud af printeren.
Fig. 4-6 Træk det fastklemte papir op og ud
☛ 3.
Åbn kabinetlåget.
4-13
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
☛ 4.
Fjern tromleenheden. Træk fastklemt papir op og ud af printeren. Brug ikke vold til
at fjerne tromleenheden. Hvis den sidder fast skal du i stedet trække i kanten af
papiret fra papirkassetten.
Fig. 4-7 Tag tromleenheden ud
Fig. 4-8 Træk det fastklemte papir ud
4-14
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 4 FEJLSØGNING
!
Bemærk
Rør ikke ved elektroderne vist nedenfor for at undgå evt. statisk elektricitet.
fig. 4-9 Elektroder
☛ 5.
Åbn bagerste kabinetlåg og træk fastklemt papir ud af fuser unit (varmeenhed).
Hvis du er nødt til at trække papir ud mod bagsiden af printeren vil
varmeenheden blive smudset til af toner. Skriv et antal sider ud indtil siderne
blive fri for tilsmudsning.
Fig. 4-9 Træk det fastklemte papir ud
☛ 6.
Luk bagerste kabinetlåg
☛ 7.
Installér tromleenhed og luk kabinetlåg (forreste).
4-15
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Andet
Problem
Printeren kan ikke printe. "Der
var en fejl under udskrift til
LPT1 (eller BRUSB)" - Der er
fejlmeddellelse på din PC.
Anbefaling
• Check at interfacekabel ikke er beskadiget.
• Sørg for at have valgt rigtigt printer hvis du har interfaceswitch.
For udskrift via Seriel Interface (kun for HL-1250)
Problem
Ikke i stand til at udskrive fra
program.
Anbefaling
• Hvis du bruger serielt interface, skal du sørge for at
skydekontakten samt DIP switche står korrekt.
For DOS brugere (For HL-1240/1250 Only)
Problem
Ikke i stand til at udskrive fra
program.
Anbefaling
• Check at DOS programmets interfaceindstilling passer med
printerens. F.eks. hvis du bruger parallelt kabel, er det
sandsynligt at interfaceindstilling skal være LPT1.
• Check om printeren er i alarmtilstand.
• Check om du har valgt korrekt printerdriver og -port i
programmet.
• Kun for HL-1250
Hvis du bruger serielt interface, skal du sørge for at RS 232C er
valgt med skydekontakten og at DIP switche er indstillet til
samme bps, parietet, stopbit og handshake som dit program.
4-16
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 4 FEJLSØGNING
For Apple Macintosh brugere (For HL-1250 Only)
Problem
Ikke i stand til at udskrive fra
program
Anbefaling
• Sørg for at medleverede Macintosh printerdriver er installeret i
systemfolder og at den er valgt med Vælgeren (Chooser)..
• Check PORT valg i Vælgeren (Chooser): Det skal passe med
porten du har sluttet printerens kabel til.
• Den serielle ports skydekontakt skal stå på Apple (RS-422A)
position.
• Check kabeltype. Du kan ikke brug Local Talk eller "lige
igennem" type kabel. Se kapitel for detaljer om kabeltype.
For iMac og Power Mac G3 med USB brugere (HL1240/1250 Only)
Problem
Ikke i stand til at udskrive fra
program
Anbefaling
• Sørg for at medleverede Macintosh printerdriver er installeret i
systemfolder og at den er valgt med Vælgeren (Chooser).
HL-1240 (eller HL-1250)
dukker ikke op i vælgeren.
• Check at printeren er tændt.
• Check at USB interface kabel er forbundet korrekt.
• Check at printerdriver er installeret korrekt.
4-17
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Forbedring af udskriftskvalitet
!
Bemærk
Hvis Drum LED er tændt kan du ordre udskriftsproblem med at udskiftet
tromleenheden med en ny. Drum LED indikerer at tromlen er ved at være brugt op.
Dette afsnit giver oplysninger om følgende emner:
Problem eksempler
ABCDEFGH
CDEF
abcdefghijk
defg
ABCD
abcde
01234
Anbefaling
• Check omgivelser. Forhold som høj luftfugtighed og høj varme
kan forårsage dette.
• Hvis hele siden er lys, kan du være kommet til at slå
tonersparefunktion til. Kontrollér indstilling i printerdriver.
• Installér ny tonerpatron. Se kapitel 3.
• Installér ny tromleenhed. Se kapitel 3.
Svagt
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
• Sørg for at du bruger papir iflg. specifikationerne. Se kapitel 1.
• Check omgivelserne. Høj temperatur eller høj luftfugtighed kan
forårsage dette.
• Installér ny tonerpatron. Se kapitel 3.
• Installér ny tromleenhed. Se kapitel 3.
Grå baggrund
4-18
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 4 FEJLSØGNING
Problem eksempel
Anbefaling
• Sørg for at bruge papir iflg. specifikationerne. En ru papirtype,
der måske har opsuget fugt eller meget tykt papir kan forårsage
dette.
• Sørg for at vælge rigtig papirtype i printerdriver. Se kapitel 1.
• Prøv at installere ny tromleenhed. Se kapitel 3.
Skygger
•
ABCDEFGH
abcdefghijk
•
Sørg for at bruge papir iflg. specifikationerne. En ru papirtype
kan forårsage dette
Tromleenheden kan være beskadiget. Installér en ny. Se kapitel
3.
ABCD
abcde
01234
Tonerstænk
•
•
•
•
.Rens evt. med en vatpind. Se kapitel om rengøring.
Sørg for at bruge anbefalet papir mv. Se kapitel 1.
Vælg "Tykt papir" indstilling i printerdriver, eller brug lidt
tyndere papir.
Check omgivelserne, f.eks kan meget høj luftfugtighed være
årsag til dette problem.
Hul udskrift
4-19
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Problem eksempel
94 mm
(3.7 in.)
94 mm
(3.7 in.)
Anbefaling
• Hvis problemet ikke er løst efter udskrift af nogle få sider, kan
en label eventuelt have sat sig fast på tromleenhedens OPC
overflade.
Rengør tromleenheden som forklaret efterfølgende.
1. Læg udskrift ved siden af tromleenheden og find hvor
urenheden er.
Hvide pletter
Det udskrevne har hvide pletter i
sort tekst eller grafik med 94mm
mellemrum målt lodret.
94 mm
(3.7 in.)
94 mm
(3.7 in.)
fig. 4-11 find præcis placering af urenhed.
2. drej tromlen med hånden mens du betragter tromleoverfladen.
Sorte pletter
Udskrevne sider har sorter pletter
med en lodret afstand på 94mm
fig. 4-12 drej tromlen
3. Når du har fundet urenheden, så børst den væk med en ren
bomuldsklud.
fig. 4-13 Børst overfladen med en ren bomuldsklud.
4-20
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
CHAPTER 4 TROUBLESHOOTING
Problem eksempel
Anbefaling
!
94 mm
(3.7 in.)
94 mm
(3.7 in.)
Bemærk
Prøv ikke at berøre tromleoverfladen med noget andet end en
bomuldsklud. (F.eks. kan en skarp genstand let lave ridser i
overfladen).
• Tromleenheden kan være beskadiget. Sæt en ny i
Hvide pletter
Det udskrevne har hvide pletter i
sort tekst eller grafik med 94mm
mellemrum målt lodret.
94 mm
(3.7 in.)
94 mm
(3.7 in.)
Sorte pletter
Udskrevne sider har sorter pletter
med en lodret afstand på 94mm
• Rengør tromleenhedens koronatråd.
• Tromleenheden kan være beskadiget. Installér en ny. Se kapitel
3.
Helt sort
4-21
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Problem eksempel
Anbefaling
• Tromleenheden kan være blevet beskadiget. Installér en ny. Se
kapitel 3.
• Sørg for at bruge papir, der er iflg. specifikationerne. Se kapitel
1.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Sorte vertikale gentagne defekter
Tonerprikker på den udskrevne
side
✒Note
• Hvis du bruger labels kan limen klæbe til tromleoverfladen.
• Brug ikke papir med clips eller hæfteklammer, da det vil
beskadige tromleoverfladen.
• Tromlen må ikke udsættes for sollys.
• Sørg for at bruger papir, der overholder specifikationerne. For ru
eller for kraftigt papir kan forårsage dette.
• Sørg for at indstille papirtype i printerdriver.
• Problemet kan forsvinde af sig selv. Prøv at udskrive flere sider,
især hvis printeren ikke har været brugt et stykke tid forinden.
• Tromleenheden kan være beskadiget. Installér en ny. Se kapitel
3.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Hvide horisontale striber
•
•
ABCDEFGH
abcdefghijk
Rengør printerens indre og koronatråd i tromleenhed. Se kapitel
3.
Tromleenheden kan være beskadiget. Installér en ny. Se kapitel
3.
ABCD
abcde
01234
Horisontale linier
• Rengør tromleenhedens koronatråd.
• Sørg for at rensebørsten stilles i hvileposition.
• Tromleenheden kan være beskadiget. Installér en ny. Se kapitel
3.
• Tonerpatronen kan være beskadiget. Installér en ny. Se kapitel 3.
Check at der ikke ligger fremmedlegemer oven på
scannervindue i bunden af printeren (under
tromleenhed).Fixérunit (varmestation) kan være tilsmudset. Få
den renset på serviceværksted.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Sorte vertikale linier
Udskrevne sider har tonerstænkt
eller vertikale striber
4-22
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 4 FEJLSØGNING
Problem eksempel
.
Anbefaling
• Rengør scannervindue med en blød klud. Se kapitel 3.
• Tonerpatron kan være beskadiget. Installér en ny. Se kapitel 3.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Hvide vertikale striber
•
FGH
ABCDE
hijk
fg
e
d
abc
ABCD
abcde
01234
•
•
•
Sørg for at papir ligger korrekt i papirbakke og at papirstyr ikke
er for stramme eller for løse.
Hvis du bruger mauel fødning, så se afsnit herom i kapitel 1.
Papirbakken kan være fyldt for meget op.
Check papirtype og kvalitet. Se afsnit herom i kapitel 1.
Skæv side
•
•
•
Check papirtype og kvalitet. Høj varme og fugtighed får papir
til at krølle. Se afsnit om papirtyper i kapitel 1."
Hvis der går lang tid imellem at du bruger printeren, kan
papiret have ligget for længe i bakken. Prøv også at vende
stakken 180°
Prøv at bruge lige igennem udgangen. Se kapitel 1 om mauel
fødning.
Krøllet eller bølget
B DEFGH
abc efghijk
•
•
•
Sørg for at papiret lægges rigtigt i. Se kapitel 1.
Check papirtype og kvalitet. Se kapitel 1 om papirtyper.
Prøv at bruge lige igennem udgangen. Se kapitel 1 om mauel
fødningVend stakken eller prøv at dreje stakken 180°.
A CD
bcde
1 34
Krøllet eller rynket
4-23
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Hvordan du udskriver rigtigt
Problem
Printeren udskriver uventet
eller udskriver sludder.
Printeren kan ikke udskrive
hele sider. Der kommer en fejl
“PRINT OVERRUN” (print
overløb).
Printeren kan ikke udskrive
hele sider. Der kommer en fejl
"MEMORY FULL"
(hukommelse fuld).
Anbefaling
• Check om printerkabel er for langt (Vi anbefaler paralleltkabel
på max 2 meter).
• Check at kablet ikke er defekt.
• Hvis du bruger interfaceswitch, så prøv at tage den af.
• Check at printerdriver er valgt som standard.
• Prøv evt. at ændre indstilling på bios-opsætning på din PC's
parallelport.
• Check at printeren ikke er forbundet til samme port som andre
enheder, som f.eks diskdrev eller scanner.
Fjern andre enheder.
Slå printerstatus fra i printerdriver.
• Tryk panelknappen for at udskrive resterende data.
• Hvis dette ikke retter fejlen, så reducér kompleksitet eller
opløsning på dokumentet.
• Kun for HL-1250
Udivd hukommelsen i printeren med SIMM. Se kapitel 2.
Sæt page protection (sidebeskyttelse) til TIL i printerdriver eller
RPC program.
• Kun for HL-1250
Ændr følgende indstilling i Windowsdriver og prøv igen.
Bedste kombination af indstilling afhænger af dokumenttype.
Grafik Mode
True TypeTM mode
•
Use Printer True TypeTM Fonts
• Tryk panelknappen for at udskrive resterende data..
• Reducér opløsning eller kompleksitet af dokument.
• Kun for HL-1250
Udvid printerens hukommelse med SIMM. Se kapitel 2.
4-24
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
KAPITEL 4 FEJLSØGNING
Problem
Øverste og nederste af siden
udskrives ikke; men kan godt
ses på skærmen.
(Ved tilslutning med RS232C/422A
Kun for HL-1250)
Printeren udskriver de første
sider; men derefter mangler der
noget.
Anbefaling
• Printere har et område der ikke kan skrives på. Normal bruges
de to første og to sidste linier på arket ikke, hvilket giver 66
linier tilbage. Justér top- og bundmargen i dokument.
• Dette skyldes interfaceindstilling. Computeren ignorer det
serielle interfac's signal om at dets buffer er fuld. Det kan
skyldes forkert serielt printerkabel eller manglende
overensstemmelse i indstilling af interface og computer.
For DOS users (For HL-1240/1250 Only)
Problem
Printeren udskriver; men
udskriften ser forkert ud.
Nogen gange udskriver den
blot nogle få tegn og udskyder
derpå siden.
Anbefaling
• Dette tyder på at dit programs printerdriver ikke passer med
printeren. Printeren kan bruges med mange forskellige drivere:
HL-1240 (HP LaserJet IIP) / HL-1250 (HP LaserJet 6P, Epson
FX-850 og IBM Proprinter XL). Prøv evt. en HP emulering og
derpåLaserJet IIP (for HL-1240) eller HP LaserJet 6P (for HL1250)
4-25
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
APPENDIX
Printer Tekniske Specifikationer
Udskrift
Udskriftsmetode
Electrophotography ved
semiconductor laser beam
scanning
Laser
Bølgelængde
Output:
780 nm
5 mW max
Opløsning
HL-1030:
600 dpi (under Brother Printing Solution
for Windows)
HL-1240:
600 dpi(under Brother Printing Solution
for Windows)
300 dpi
(under DOS og andre OS
HL-1250:
1200 (H) x 600 (B) dpi
(for Windows DIB graphics)
600 (H) x 600 (B) dpi
(for Windows og DOS)
600 (H) x 600 (B) dpi
(using Apple Macintosh with USB)
300 (H) x 300 (B) dpi
(for Apple Macintosh og ekstraudstyr RS100M)
Udskriftskvalitet
Normal udskrifts mode
Økonomi mode (op til 25% og 50% toner
besparelse)
A-1
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Udskriftshastighed HL-1030:
Op til 10 sider pr minut
HL-1240/1250:
Op til 12 sider pr minut
(Når der bruges A4 fra papirbakke)
NOTE:
Maks. udskriftshastighed afhænger af
mange ting, bl.a. interfacetype, emulering,
computerstørrelse, hukommelse,
kompleksitet af dokument osv. Maks.
hastighed opnås ved mange kopier af
samme side.
Opvarmning
Max. 45 sekunder ved 23°C
Opvarmningstid afhænger af
rumtemperatur og luftfugtighed.
Første print
15 sekunder
Ved A4 fra papirbakke.
Print Media
Tonerpatron:
6,000
sider/højkapacitetspatron
3,000 sider/standard patron
Forventet levetid
NOTE:
Forventet levetid
Ved udskrift af A4 med 5% dækflade.
Tonerpatrons levetid afhængder af hvilke
udskriftsjob, der laves.
Tromleenhed
Gennemsnitlig op til
20,000 sider
NOTE:
Der er mange faktoer, der bestemmer
aktuel levetid, så som temperatur,
luftfugtighed, papirtype samt antal sider
pr. udskriftsjob.
A-2
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
Funktioner
TrueType Fonts
på CD
TrueType-kompatible softfonte for Windows medleveres påCD.
Der er 35 fonte.
Emulering
HL-1030:
HL-1240:
HL-1250:
Printer Driver
Interface
Brother Printing Solution for Windows
Brother Printing Solution for Windows
HP LaserJet IIP (PCL 4)
Brother Printing Solution for Windows
Automatisk emuleringsskift mellem HP LaserJet6P (PCL 6), EPSON FX850 eller IBM Proprinter XL
Windows 3.1/3.11, Windows 95/98 og Windows NT 4.0 driver, understøtter
Brother Native Compression mode og Windows 3.1/3.11, Windows 95/98
bi-direktional communikation (For HL-1240/1250 Only)
Macintosk driver for system 6.0.7 eller højere fås som ekstraudstyr. (Kun for
HL-1250) med RS-100m).
Bi-direktional parallel
USB interface (For HL-1240/1250 Only)
RS-422A/RS-232C serielt interface (Kun HL-1250) Ekstraudstyr
Hukommelse
HL-1030/1240 :
2 MB
HL-1250 :
4 MB
Diagnose
Selvdiagnosticeringsprogram
Kan udvides til ialt 36MB med SIMM
A-3
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Elektrisk og mekanisk
Strømkilde
U.S.A. og Canada:
Europa og Australia:
AC 110 til 120 V, 50 / 60 Hz
AC 220 til 240 V, 50 /60 Hz
Strømforbrug
Printing (gennemsnit):
340W eller mindre
Stand-by:
Dvale HL-1030/1240
HL-1250
80 W eller mindre
5 W eller mindre
6 W eller mindre
(Når blæseren stopper)
Lyd
Udskrift:
Dvale:
49 dB A eller mindre
27 dB A eller mindre
Temperatur
Drift:
Ikke fungerende:
10 til 32.5°C
0 til 40°C
Luftfugtihed
Drift:
Lagring:
20 til 80% (uden kondensering
10 til 85% (uden kondensering)
Dimensioner
(B x D x H)
360 x 370 x 235 mm
Vægt
Ca.. 9.2 kg inkl. forbrugsstoffer.
A-4
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
Parallel Interface Specification
✒ Note
• For at sikre bedste ydelse bør du bruge et IEEE 1284 paralleltkabel.
• Vi anbefaler parallelkabler på maks. 2.0 meters
Interface Connector
Printer Side:
Amphenol 57RE-40360-730B (D12)
or equivalent
A shielded cable should be used.
Pin Assignment
Pin No.
Signal
Direction Pin No.
Signal
Direction
1
DATA STROBE
Input
19
0V (S.G.)
–
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DATA 1
DATA 2
DATA 3
DATA 4
DATA 5
DATA 6
DATA 7
DATA 8
ACKNLG
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Output
20
21
22
23
24
25
26
27
28
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11
12
13
BUSY
PE
SLCT
Output
Output
Output
29
30
31
0V (S.G.)
0V (S.G.)
INPUT PRIME
–
–
Input
14
AUTO FEED
Input
32
FAULT
Output
15
16
17
18
N.C.
0V (S.G.)
0V (S.G.)
+5V
–
–
–
–
33
34
35
36
N.C.
N.C.
N.C.
–
–
–
Input
SLCT IN
A-5
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
✒ Note
For at bruge bi-direktional kommunikation sla du bruge interfacekabel med dette
kabellayout.
Pin
1
18
2
19
3
Pin
1
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
17
13
15
14
30
31
33
32
34
36
35
18
16
4
20
5
6
21
7
8
22
9
10
24
11
23
12
13
14
25
16
15
17
Shield
Shield
Fig. A-1 Parallel Interface Kabel
A-6
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
USB (Universal Seriel Bus) Interface(HL-1240/1250)
Interface Connector
2
1
4
3
Fig. A-2 USB interface connector (For HL-1240/1250 Only)
Pin Assignment
Pin No.
1
2
3
4
Signal
Vcc (+5V)
- Data
+ Data
Ground
Serial Data Serial Data +
A-7
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Indbyggede fonte (For HL-1240/1250 Only)
Følgende bitmappede fonte finde i printeren.
HL-1240: Bitmappede Fonte
Brougham 10 (12 punkt)
Brougham 12 (10 punkt)
Letter Gothic 16.66 (8.5 punkt)
lige/normal
lige/fed
kursiv/normal
kursiv/fed
lige/normal
lige/fed
kursiv/normal
kursiv/fed
lige/normal
lige/fed
kursiv/normal
kursiv/fed
(Disse fonte kan bruges i både portræt og landskab)..)
HL-1250: Bitmappede Fonte
Denne printer har følgende bitmappede fonte. De kan bruges i
HP LaserJet 6P, EPSON FX-850, og IBM Proprinter XL mode. De har følgende
karakteristik.
•
•
•
Letter Gothic 16.66 Normal, Kursiv, Fed, FedKursiv (portræt og landskab)
OCR-A(portræt og landskab)
OCR-B(portræt og landskab)
A-8
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
Skalérbare fonte
Følgende skalérbare fonte kan bruges i HP LaserJet 6P,
EPSON FX-850 og IBM Proprinter XL mode.
Intellifont Kompatible Fonte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alaska (Extrafed)
Antique Oakland (Oblique, Fed)
Brougham (Oblique, Fed, FedOblique)
Cleveland Condensed
Connecticut
Guatemala Antique (Kursiv, Fed, FedKursiv)
Letter Gothic (Oblique, Fed)
Maryland
Oklahoma (Oblique, Fed, FedOblique)
PC Tennessee Roman (Kursiv, Fed, FedKursiv)
PC Brussels Light (Kursiv, Demi, DemiKursiv)
Utah (Oblique, Fed, FedOblique)
Utah Condensed (Oblique, Fed, FedOblique)
Microsoft Windows 3.1 TrueType Compatible Fonts
•
•
•
•
BR Symbol
Helsinki (Oblique, Fed, FedOblique)
Tennessee Roman (Kursiv, Fed, FedKursiv)
W Dingbats
A-9
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Symbol Sets / Character Sets (Tegnsæt)
(For HL-1240/1250 Only)
OCR Symbol Sets (Kun HL-1250)
Når OCR-A eller OCR-B font er valgt, skal tilsvarendesymbol set (tegnsæt) altid bruges.
•
•
OCR-A
OCR-B
HP LaserJet IIP Mode (HL-1240)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO14 JIS ASCII
ISO57 Chinese
ISO11 Swedish
HP Spanish
ISO17 Spanish
ISO10 Swedish
ISO16 Portuguese
ISO84 Portuguese
ISO85 Spanish
PC-8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PC-8 D/N
PC-8 Turkish
PC-850
PC-852
PC-860
PC-863
PC-865
Roman 8
ISO Latin 1 (ECMA-94)
Windows Latin 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO60 Norwegian 1
ISO61 Norwegian 2
ISO4 UK
ISO25 French
ISO69 French
HP German
ISO21 German
ISO15 Italian
ISO6 ASCII
Legal
ISO2 IRV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO6 ASCII
ISO10 Swedish
ISO11 Swedish
ISO14 JIS ASCII
ISO15 Italian
ISO16 Portuguese
ISO17 Spanish
ISO21 German
ISO25 French
ISO57 Chinese
ISO60 Norwegian1
ISO61 Norwegian2
ISO69 French
ISO84 Portuguese
ISO85 Spanish
HP German
HP LaserJet 6P Mode (HL-1250)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Roman 8 (8U)
ISO Latin1 (0N)
ISO Latin2 (2N)
ISO Latin5 (5N)
ISO Latin6 (6N)
PC-8 (10U)
PC-8 D/N (11U)
PC-850 (12U)
PC-852 (17U)
PC-775 (26U)
PC-1004 (9J)
PC-8 Turkish (9T)
Windows Latin1 (19U)
Windows Latin2 (9E)
Windows Latin5 (5T)
Windows Baltic (19L)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Legal (1U)
Ventura Math (6M)
Ventura Intl (13J)
Ventura US (14J)
PS Math (5M)
PS Text (10J)
Math-8 (8M)
Pi Font (15U)
MS Publishing (6J)
Windows 3.0 (9U)
Desktop (7J)
MC Text (12J)
Symbol (19M)
Windings (579L)
ISO2 IRV
ISO4 UK
A-10
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
EPSON Mode (KunHL-1250)
•
•
•
•
•
•
•
•
US ASCII
PC-8
PC-8 D/N
PC-850
PC-852
PC-860
PC-863
PC-865
•
•
•
•
•
•
•
•
PC-8 Turkish
German
UK ASCII I
French I
Danish I
Italy
Spanish
Swedish
•
•
•
•
•
•
•
Japanese
Norwegian
Danish II
UK ASCII II
French II
Dutch
South African
PC-852
PC-860
PC-863
•
•
PC-865
PC-8 Turkish
IBM Mode (KunHL-1250)
•
•
•
PC-8
PC-8 D/N
PC-850
•
•
•
✒ Note
Hvis du vil se alle tegn i hvert tegnsæt (sombol set)/character set, så udskriv
CHARSETS.PRN filen fra “Print form” valg i Direct Access Menu på Remote
Printer Console Program.
A-11
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
❏
HP LaserJet IIP/ HP LaserJet 6P
(Kun HL-1250)
A-12
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
Følgende tabel viser tegn, der alene er tilgængelige i korresponderende tegnsæt.
Koderne i toppen af tabellen, er de værdier hvor disse tegn indsættes i Roman 8
tegnsættet. Se dette.
A-13
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
❏ HP LaserJet IIP/6P, EPSON FX-850, IBM Proprinter XL
❏ EPSON FX-850
A-14
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
Følgende tabel viser tegn, der alene er tilgængelige i korresponderende tegnsæt.
Koderne i toppen af tabellen, er de værdier hvor disse tegn indsættes i US ASCII
tegnsættet. Se dette.
A-15
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
Trademarks
The Brother logo is a registered trademark of Brother Industries, Ltd.
Apple, the Apple Logo, and Macintosh are trademarks, registered in the United
States and other countries, and TrueType is a trademark of Apple Computer, Inc.
Epson is a registered trademark and FX-80 and FX-850 are trademarks of Seiko
Epson Corporation.
Hewlett Packard is a registered trademark and HP LaserJet 6P, 6L, 5P, 5L, 4, 4L 4P,
III, IIIP, II, and IIP are trademarks of Hewlett-Packard Company.
IBM, IBM PC, and Proprinter are registered trademarks of International Business
Machines Corporation.
Microsoft and MS-DOS are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and other
countries.
ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
All other brand and product names mentioned in this User’s Guide are registered
trademarks of their respective companies.
Compilation and Publication Notice
Under the supervision of Brother Industries Ltd., this manual has been compiled and
published, covering the latest product’s descriptions and specifications.
The contents of this manual and the specifications of this product are subject to
change without notice.
Brother reserves the right to make changes without notice in the specifications and
materials contained herein and shall not be responsible for any damages (including
consequential) caused by reliance on the materials presented, including but not
limited to typographical and other errors relating to the publication.
©1999 Brother Industries Ltd.
A-16
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
REGULATIONS
Federal Communications Commission(FCC) Declaration of Conformity
(For USA Only)
Responsible Party : Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911, USA
TEL : (908) 704-1700
declares, that the products
Product Name :
Brother Laser Printer HL-1030, HL-1240, HL-1250
Model Numbers : HL-12
Product Options : ALL
complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important
A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a
Class B digital device.
Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the
user’s authority to operate the equipment.
Industry Canada Compliance Statement (For Canada Only)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
A-17
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
International ENERGY STAR Compliance Statement
The purpose of the International ENERGY STAR Program is to promote the development and
popularization of energy-efficient office equipments, which includes computers, monitors,
printers, facsimile receivers and copy machines world-wide.
As an International ENERGY STAR partner, Brother Industries, Ltd. has decided that this
product meets the guideline of the program.
Radio Interference (220-240 V Model Only)
Denne printer er fremstillet så den overholder EN55022(CISPR Publication 22)/Class B.
Af hensyn til dæmpning af elektromagnetisk støj skal der bruges et IEEE-1284 paralleltkabel på
maks. 2m.
Laser Safety (For 110–120 V Model Only)
This printer is certified as a Class I laser product under the U.S. Department of Health and
Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to the Radiation Control
for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous
laser radiation.
Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and
external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of user
operation.
A-18
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
FDA Regulations (For 110-120 V Model Only)
U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for laser products
manufactured on and after August 2, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in
the United States. One of the following labels on the back of the printer indicates compliance
with the FDA regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.
MANUFACTURED:
Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory
Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, CHINA
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J
MANUFACTURED:
BROTHER INDUSTRIES (USA) INC.
2950 Brother Blvd., Bartlett, TN 38133, U.S.A.
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J
MANUFACTURED:
BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan
This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J
Caution
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this
manual may result in hazardous radiation exposure.
Declaration of Conformity (For Europe)
We,
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
declare that this product is in conformity with the following normative documents.
Safety:
EMC:
EN 60950,
EN 60825
EN 55022 Class B,
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
following the provisions of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the Electromagnetic
Compatibility Directive 89/336/EEC (as amended by 91/263/EEC and 92/31/EEC).
Issued by:
Brother Industries Ltd.
Printer Products Division
A-19
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
IEC 825 Specification (For 220–240 V Model Only)
This printer is a Class 1 laser product as defined in IEC 825 specifications. The label shown
below is attached in countries where it is required.
CLASS 1LASER PRODUCT
APPAREIL Å LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
This printer has a Class 3B Laser Diode which emits invisible laser radiation in the Scanner
Unit. The Scanner Unit should not be opened under any circumstances.
Caution
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this
manual may result in hazardous radiation exposure.
( For Finland and Sweden )
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Varning – Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
A-20
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
APPENDIX
VIGTIGT for din sikkerhed!
Af hensyn til din sikkerhed bør du kun bruge den påmonterede stikprop inkl. jordben.
Hvis du bruger forlængerledning, skal du sikre den også har forbundet jordben til soklernes
jordforbindelse.
Selvom jordforbindelsen ikke er i orden vil printeren kunne fungere alligevel, så hvis du ikke
er sikker på at forholdene er i orden, bør du få en fagmand til at undersøge det.
Afbryder
Denne printer bør installeres tæt på stikkontakt, så du har mulighed for at afbryde strømmen
om nødvendigt.
Geräuschemission / Acoustic Noise Emission (For Germany Only)
Lpa < 70 dB (A) DIN 45635-19-01-KL2
A-21
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
IMPORTANT - Wiring Information (For U.K. only)
If the power cord supplied with this printer is not suitable for your electrical outlet, remove the
plug from the mains cord and fit an appropriate three pin plug. If the replacement plug is
intended to take a fuse then fit a fuse with the same rating as the original.
If a moulded plug is severed from the power cord then it should be destroyed because a plug
with cut wires is dangerous if plugged into a live socket outlet. Do not leave it where a child
might find it.
In the event of replacing the plug fuse, fit a fuse approved by ASTA to BS1362 with the same
rating as the original fuse.
Always replace the fuse cover. Never use a plug with the cover omitted.
WARNING - THIS PRINTER MUST BE PROPERLY EARTHED.
The wires in the mains cord are coloured in accordance with the following code:
Green and yellow:
Blue:
Brown:
Ground
Neutral
Live
The colours of the wiring in the power lead of this printer may not correspond with the
markings which identify the terminals in your plug. If you need to fit a different plug, proceed
as follows.
Remove a length of the cord outer sheath, taking care not to damage the coloured insulation of
the wires inside.
Cut each of the three wires to the appropriate length. If the construction of the plug permits,
leave the green and yellow wire longer than the others so that, in the event that the cord is
pulled out of the plug, the green and yellow wire will be the last to disconnect.
Remove a short section of the coloured insulation to expose the wires.
The wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter “E” or by the earth symbol or coloured green or green and
yellow.
The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the
letter “N” or coloured black or blue.
The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the
letter “L” or coloured red or brown.
The outer sheath of the cord must be secured inside the plug. The coloured wires
should not hang out of the plug.
A-22
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
INDEX
INDEX
-Aåbning til manuel fødning
Alarm LED
Alarmlampe
anbefalet papir
Apple Macintosh
APT
auto-emuleringsskift
-I1-2, 1-10, 1-18
1-31
4-2
1-11
2-4
1-5
1-4
IBM
ikke retbar fejl
indbyggede fonte
intet papir
interface
-Kkabinetlåg
kabinetlåg, bagside
knap
kontrolpanel
kort
kraftigt papir
-Bbagerste papirstyr
bitmappede fonte
bits pr. sekund
1-2
A-8
2-6
-Ccharacter set
LED
LEDs
-D1-29
2-6
1-5
2-5
2-3
1-3
1-31
2-6
1-24
1-33
1-6
manglende fødning
nedre bakkeenhed
nedre papirbakke
network print server
netværk print server
1-7
1-10, 2-2
2-10
1-7
-Oøkonomimåde
operatørkald
opløsning
opvarmning
øvre papirbakke
-F-
1-6
4-2
1-3
A-2
1-10, 1-11
1-34
-P-
-Hhex dump udskrift
HRC
hukommelse
hukommelse SIMM
1-28, 4-3
-N-
1-4, A-3
Fabriksnulstilling
1-27
1-27
-M-
-Eemulering
1-2
1-2
1-27, 1-32
1-2, 1-27
1-22
1-22
-L-
A-11
Data LED
datalængde
datakomprimeringsteknologi
DIP switch
DOS
dpi
Drum LED
DTR
duplex print
dvale
dvale
2-4
4-4
A-8
1-28
A-3
paper
stop
papir LED
papir tom
papir type
papirbakken
papirkapacitet
1-34
1-5
A-3
2-11
I-1
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
1-28
1-28
4-3
1-10
1-15
1-11
papirstop
papirstørrelse
papirstyr
papirstyr
papirstyr til manuel fødning
parallel interface
parietet
ppm
parallel interface pin assignment
parallel interface specifikation
primær koronatråd
printbare område
printer driver
printer status monitor
protokol
stop bit
symbol set
4-3
1-10
1-15
1-21
1-2
1-2
2-6
1-3
A-5
A-5
3-8, 3-18
1-14
A-3
1-4
2-6
-Ttest print mode
testside
Til strømforsyning
timeout
toner
lav
tom
toner LED
toner patronlevetid
tonerpatron
tonerpatron, højkapacitets
tromleenhed
tromleenhed levetid
-RReady LED
Remote Printer Console
resolution
retbar fejl
robust
RPC
RS-232C
RS-422A
2-6
A-10, A-11
1-28
1-4
A-1
4-2
2-6
1-4
2-4
2-4
1-34
1-34
1-2
1-33
1-30, 4-3
1-30, 4-3
1-29
A-2
3-3
1-6
3-9
A-2
-Uudskriftskvalitet
udskriftsmetode
Udskriv Config
Udskriv Fonts I
universal serial bus interface
USB interface
A-1
A-1
1-34
1-34
1-5, A-7
1-2
-Sscannervinduet
serielt interface
serielt interface parametre
serielt interfacekabel
servicekald
SIMM
skalérbare fonte
skydekontakt
-W-
3-17
2-3
2-6
2-8
4-4
2-11
A-9
2-4
Windows DIB graphic
A-1
XXon/Xoff
I-2
EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500
2-6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement