UNI-T | UTD3025 series | Communication & Control Software for UTD2025_3025 Series

Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Dokument No. SYSC-0-100108
Leden 2010
Digitální Osciloskop
S Možností Ukládání Dat
Komunikační & Ovládací
Software
Uživatelský Manuál a Postup Instalace
Strana 1 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Obsah
Kapitola 1
Instalace Digitálního Osciloskopu,
Komunikační a Ovládací Software……………….….…3
1.1
Hardwarové Požadavky …………………………………………….. 3
1.2
Instalace software …………………………………………………… 3
1.3
Spuštění software ……………………………………………………. 7
1.4
Instalace USB Ovladače …………………………………………..… 8
Kapitola 2
Seznámení s vašim Digitálním Osciloskopem
Komunikační a Ovládací Software
2.1
Ovládací Panel …………………………..………………………….. 11
2.2
Hlavní menu ……………………………………………..…………... 12
2.3
Povely na ovládacím panelu ………………………………...……….. 18
2.4
Přenosové rozhraní a vysvětlující
poznámky………………...………...
19
Kapitola 3
Uživatelský Průvodce pro Digitální Osciloskop
Oscilloscope
Komunikační a Ovládací Software
21
3.1
USB ovládání rozhraní ………………………………………………. 22
3.2
Ethernet (LAN) ovládání rozhraní …………………………………... 24
3.3
GPIB ovládání rozhraní …………………………………………….... 25
Kapitola 4
Systémová Hlášení a Řešení Problémů …………….... 26
4.1
Systémová Hlášení ……………………………………………..…... 26
4.2
Řešení Problémů……...……………..………………………...……. 26
11
Strana 2 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Kapitola 1
Instalace Osciloskopu,
Komunikační a Ovládací Software
1.1 Požadavky na Hardware
Požadavky Vybavení Minimálně:
Osciloskop
UTD2025_3025 Série Digitálních Osciloskopů.
Počítač
Windows 2000/XP/Vista, 128 MB RAM, 16x CD-ROM nebo lepší
(Uživatelé Vista sledujte individuální hardwarové požadavky), SVGA
grafická karta.
Propojení Kabelem
USB A-B kabel nebo RJ45 síťový kabel nebo GPIB komunikační
kabel.
1.2 Instalace Software
Vaše UTD2025_3025 Série Digitálních Osciloskopů je dodávána s komunikačním a ovládacím software,
který se nachází na přiloženém instalačním CD-Rom. Alternativně můžete stáhnout nejnovější verzi tohoto
software z internetu:
Název Souboru: UTD2025_3025 oscilloscope communication and control software.
Instalace:
Krok první: Vložte CD-ROM, který jste obdrželi s vašim osciloskopem, do mechaniky CD-Rom vašeho
počítače. Vyčkejte, až systém nalezne komunikační a ovládací software osciloskopu. (Viz
obrázek 1-1).
Poznámka:
Obrázek 1-1
1. Pokud jste si instalační balíček stáhli z internetu, musíte tento archiv nejdříve rozbalit.
2. Software podporuje Windows 2000, Windows XP a Vista operační systémy.
V systémech Vista je podporován pouze protokol USB 2.0.
Krok druhý: Klikněte dvakrát myší na ikonu, která je vyobrazena na obrázku 1 pro instalaci ovládacího
a komunikačního software. Objeví se instalační průvodce instalací komunikačního a
ovládacího software jak je vyobrazeno na obrázku 1-2.
Strana 3 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Obrázek 1-2
Krok tři: Přečtěte si hlášení na obrázku 1-2 následně klikněte na [NEXT (N)] tlačítko pro vstup do
dalšího kroku, jak ukazuje další obrázek 1-3.
Krok čtyři:
Obrázek 1-3
Vložte vaše uživatelské jméno a případně název společnosti, následně klikněte na [NEXT
(N)] tlačítko pro vstup do dalšího kroku, jak ukazuje další obrázek 1-4.
Strana 4 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Krok pátý:
Obrázek 1-4
Na obrázku 1-4, můžete kliknout na tlačítko [CHANGE (H) …] pokud si přejete změnit
umístění pro instalaci software, následně klikněte na [NEXT (N)]. Vstoupíte do obrazovky
vyobrazené na obrázku 1-5.
Obrázek 1-5
Krok šestý:
Překontrolujte informace vyobrazené na obrázku 1-5, pokud vše souhlasí, klikněte na
[NEXT (N)] pro vstup na první stránku automatické instalace jak je vyobrazeno na obrázku
1-6.
Strana 5 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Obrázek 1-6
Krok sedmý: po dokončení automatické instalace se zobrazí okno, jak je vyobrazeno na obrázku 1-7.
Klikněte na tlačítko [FINISH (F)]. Nyní je komunikační a ovládací software vašeho
osciloskopu úspěšně nainstalován na vašem počítači a je připraven k použití.
Obrázek 1-7
Pokud byste se v průběhu instalace chtěli vrátit k předchozím krokům instalace, můžete kliknout na tlačítko
[BACK (B)] Pro ukončení instalace v jejím průběhu, můžete instalaci ukončit kliknutím na tlačítko [CANCEL
(C)].
Strana 6 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
1.3 Spuštění software
Po kompletním dokončení instalace ovládacího a komunikačního software, můžete aplikaci spustit dvěma
způsoby.
1.
Po dokončení instalace komunikačního a ovládacího software osciloskopu se na ploše počítače automaticky
vytvoří zástupce, jak je vyobrazeno na obrázku 1-8. Pro spuštění software jednoduše klikněte myší dvakrát na
tuto ikonu.
Obrázek 1-8
2.
Alternativně můžete software spustit z nabídky START  Programy  Digital storage oscilloscope  DSO,
jak je vyobrazeno na obrázku 1-9.
Obrázek 1-9
Strana 7 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
1.4 Instalace USB ovladače
Pokud budete používat pro komunikaci USB port, musíte po instalaci software nainstalovat příslušný ovladač
portu USB. Postupujte podle následujících kroků:
1. Na zadním panelu vašeho Digitálního Osciloskopu UTD2025_3025 Série se nachází zásuvka pro připojení do
USB portu. Pomocí přiloženého USB A-B kabelu, můžete propojit USB port zařízení s Host USB portem na
vašem počítači. Současně získáte možnost napájet osciloskop z portu USB.
2. Po kontrole, že propojení kabelem je v pořádku, zapněte napájení digitálního osciloskopu.
V pravém dolním rohu obrazovky vašeho počítače by se mělo objevit hlášení, že je připojen nový hardware.
“New hardware DSO detected”, jak ukazuje obrázek 1-10.
Obrázek 1-10
Následně ikona zobrazí informaci o typu hardware. “New hardware DSO detected”, jak ukazuje obrázek 1-11.
Obrázek 1-11
Následně se zobrazí průvodce pro přidání nového hardware do vašeho počítače, jak ukazuje obrázek 1-12.
Obrázek 1-12
Strana 8 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
3.
Zvolte automatickou instalaci (doporučeno), obrázek 1-12, (I) volba, následně klikněte na [NEXT (N)] pro
automatické vyhledání ovladače a přechod na stránku instalace jak ukazuje obrázek 1-13.
Obrázek 1-13
4.
Jak ukazuje obrázek 1-13, instalační průvodce přidáním nového hardware automaticky vyhledá ovladač USB
vašeho digitálního osciloskopu pro komunikaci s ovládacím a komunikačním software a automaticky jej
přiinstaluje do vašeho systému. Po úspěšné instalaci se zobrazí závěrečné dialogové okno instalace, jak
ukazuje obrázek 1-14.
Obrázek 1-14
Strana 9 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
5.
Na obrázku 1-14 klikněte na tlačítko [FINISH (F)]. USB ovladač je nainstalován a umožňuje neustálou
komunikaci mezi vašim digitálním Osciloskopem a Ovládacím a Komunikačním software vašeho
osciloskopu. Přečtěte si “3.1 USB Ovládací rozhraní” v Kapitole 3: Průvodce obsluhy vašeho osciloskopu a
komunikačního software je předmětem dalších kapitol a před použitím osciloskopu důrazně doporučujeme si
tyto kapitoly přečíst.
Strana 10 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Kapitola 2
Seznámení s Osciloskopem komunikační
a Ovládací Software
2.1 Ovládací Panel
Poté co jste aktivovali komunikační a ovládací software, zobrazí se panel podobný rozhraní digitálního
osciloskopu. Jedná se o virtuální ovládací panel osciloskopu. V průběhu přijímání dat, můžete tvar vlny sledovat na
virtuálním ovládacím panelu. Toto rozhraní také nabízí množství funkčních menu, ovladačů a otočných ovladačů
pro nejlepší nastavení zobrazení tvaru vlny a parametrů kanálů. Před vstupem do jednotlivých menu ukončete
přenos dat signálu.
Indikace Přenosu
Volba Kanálů
Menu
Virtual display
Rozsah
Stav Kanálu
Ovládací panel
Real-time ovládání
Obrázek 2-1
Strana 11 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
2.2 Hlavní Menu
Obrázek 2-1 ukazuje v levém horním rohu nabídku čtyř menu v hlavním menu: document (dokument), function
(funkce), waveform refresh (obnovení tvaru vlny) a help (nápověda). Práce s těmito menu je následující:
1. Document (Dokument)
Pokud jste si nějaký průběh tvaru vlny uložili pomocí komunikačního a ovládacího software na
váš počítač nebo jiné například přenosné medium, můžete pomocí funkce “Load” zobrazit
uložený průběh tvaru vlny na vašem virtuálním osciloskopu. Jednoduše vstupte do příslušného
adresáře a otevřte uložený soubor.
Load:
Poznámka:
Pokud je tvar vlny uložen na mobilním USB zařízení, je potřeba pro jeho otevření
nastavit při ukládání funkci “long storage”. Pro nastavení “long storage”, použijte
tlačítko STORAGE na čelním panelu osciloskopu: STORAGE  Type: WAVEFORM
 NEXT  Disk (USB)  Storage depth (Long storage).
Save:
Tato funkce umožní uložit právě snímaný tvar vlny na váš počítač nebo jiné záznamové zařízení.
Zvolte “Document”  “Save” a uložte tvar vlny na počítač nebo jiné záznamové zařízení ve
formátu souboru *.dat. Souboru můžete přiřadit jakýkoliv název.
Record:
Umožňuje přenášená data zaznamenávat průběžně. Zvolte “Document”  “Record”. Zobrazí se
nabídka virtuálního panelu, jak ukazuje Obrázek 2-2 a započne záznam přenášených dat.
Dialogové okno záznamu ukazuje průběžně stav záznamu přenášených dat. Pro pozastavení
záznamu, jednoduše klikněte na tlačítko “pause”. Pro pokračování záznamu klikněte na tlačítko
“continue” a záznam bude pokračovat od bodu, kdy byl pozastaven.
Dialogové okno, které je na Obrázku 2-3 se objeví v případě, že ukončíte záznam dat, nebo když
délka záznamu překročí maximální počet datových zobrazení. Klikněte na “YES” na Obrázku 23 pro uložení záznamu ve formátu *.dat na pevný disk vašeho počítače nebo jiné záznamové
zařízení. Pokud si nepřejete se záznamem dále pracovat, klikněte na tlačítko “NO” jak je
vyobrazeno na Obrázku 2-3. Funkce záznamu tvaru vlny může zaznamenat až 2000 datových
obrazovek.
Obrázek 2-2
Obrázek 2-3
Page 12 of 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Playback:
Dynamic
playback:
Static
playback:
Po zastavení přenosu dat a jejich uložení na počítači nebo jiném záznamovém zařízení, můžete
uložené tvary vln přehrávat v ovládacím software osciloskopu. Jednoduše zvolte “Document” 
“Playback”. Můžete přehrávat zaznamenaný tvar vlny jak ve statickém tak dynamickém módu.
Zvolte “Document”  “Playback”  “Dynamic playback”. Zobrazí se rozhraní pro přehrávání
tvaru vlny, jak ukazuje Obrázek 2-4. Určete umístění souboru uloženého tvaru vlny a klikněte na
tlačítko [Load]. Zaznamenaný tvar vlny bude přehráván na obrazovce virtuálního panelu se
zobrazením postupu přehrávání.
Zvolte “Document”  “Playback”  “Static playback”. Zobrazí se rozhraní pro přehrávání
tvaru vlny, jak ukazuje Obrázek 2-4. Určete umístění souboru uloženého tvaru vlny a klikněte na
tlačítko [Load]. Nyní se zobrazí okno, jak ukazuje Obrázek 2. Použitím manuálního tlačítka
přehrávání můžete přehrávat záznamy obrazovku po obrazovce. Také můžete pro rychlé
zobrazení vložit číslo rámce a kliknout na “ENTER”. Požadovaná obrazovka bude zobrazena.
Pro ukončení “static playback” funkce, jednoduše klikněte na tlačítko“close static playback”.
Manual playback
tlačítko
Obrázek 2-4
Pole pro vložení
čísla obrazovky
Obrázek 2-5
Strana 13 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Print
preview:
Po kompletaci úkolu přenosu dat nastavení přenosového rozhraní můžete zvolit “Document”
“print preview” si můžete před tiskem prohlédnout tvar vlny nebo rozhraní připravené k
vytištění.
Waveform: Prohlížený tvar vlny je posledním tvarem vlny, který je vytvořený z přenesených dat do
komunikačního a ovládacího software osciloskopu poté, co je “data transmission” dokončen.
Nebo je zobrazen konečný a uložený soubor, který je na vašem počítači nebo jiném záznamovém
například USB zařízení.
V závislosti na počtu kanálů, které jsou aktivní současně s přenosem dat, můžete zvolit mód
kanálu pro prohlížení tvaru vln a to zvolením některé funkce v nabídce menu funkcí. Při natažení
dat ze dvou kanálů můžete zvolit následující možnosti: “single channel (jeden kanál)” (CH1,
CH2), “two channels (oba kanály)” (CH1 & CH2, CH1 & Math, CH2 & Math) nebo zobrazit vše
na obrazovce rozhraní ovládacího a komunikačního software. Pro ukončení prohlížení,
jednoduše klikněte na tlačítko “Exit”.
Interface:
Rozhraní náhledu ukazuje poslední obrazovku zpracovanou osciloskopem poté, co je ukončen
přenos dat.
Printing:
Po ukončení přenosu dat zvolte “Document”  “Print” pro vytištění tvaru vlny nebo rozhraní.
Waveform: Vytištěný tvar vlny je posledním tvarem vlny, který je vytvořený z přenesených dat do
komunikačního a ovládacího software osciloskopu poté, co je “data transmission” dokončen.
Nebo se jedná o vyobrazení souboru, který byl načten funkcí “Load” z vašeho počítače nebo
jiného například USB zařízení.
Interface:
Vytištěné rozhraní je poslední obrazovka, která je vytvořená z přenesených dat do
komunikačního a ovládacího software osciloskopu poté, co je “transmission interface” uzavřen.
Exit:
Poté, co je dokončena úloha “data transmission” nebo “transmission interface” zvolte
“Document” “exit” pro ukončení komunikačního a ovládacího software osciloskopu.
2. Funkce
Všechna podmenu v sekci menu “FUNCTION” mohou být měněna a nastavována, pokud je ´předešlá úloha “data
transmission” nebo “transmission interface” dokončena.
◆
Matematické Funkce: Když kliknete na toto menu, otevře se dialogové okno matematických funkcí, které
vám umožní snadnou volbu požadované matematické operace nebo FFT jak ukazuje Obrázek 2-6.
Strana 14 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Obrázek 2-6
Matematická Sekce:
Můžete vybrat matematickou operaci mezi dvěma zdroji signálu A a B. K
dispozici mate čtyři volby matematických operací: +, -, x, ÷.
Volba zdroje signálů:
Zdroje signálů jsou označeny jako A a B. Můžete jim přiřadit kanály CH1 nebo
CH2.
FFT volba zobrazení:
Můžete zvolit zpracování “Rectangle”, “Hanning”, “Hamming” a “Blackman”.
FFT volba zdroje signálů:
Můžete volit CH1 nebo CH2.
◆ Dálkové ovládání: Digitální osciloskop můžete ovládat pomocí dálkového ovládání ve spojené s ovládacím
a komunikačním software osciloskopu. V módu dálkového ovládání se na obrazovce počítače zobrazuje
panel přístroje, který je prakticky shodný s panelem osciloskopu vyobrazeným na Obrázku 2-7.
Strana 15 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Virtuální ovládací
panel
Obrázek 2-7
Význam všech tlačítek a ovladačů na panelu dálkového ovládání je stejný jako na ovládacím panelu osciloskopu.
K ovládání funkcí klikněte na odpovídající tlačítka. K efektivnímu ovládání virtuálního panelu je nutno být dobře
obeznámen s funkcemi a menu osciloskopu a také s konkrétním stavem nastavení osciloskopu.
Poznámka: Pomocí dálkového ovládání je možno ovládat osciloskop pouze přes virtuální panel. Není možné
současně zobrazovat průběh tvaru vlny přes přenosové rozhraní. Není možné současně mít aktivováno
dálkové ovládání a současně přenosové rozhraní pro zobrazení tvaru vlny.
◆ Datová Tabulka: obrazuje funkční vztah mezi napětím a časem vzorkovacího bodu, právě snímaného tvaru
vlny. Například V=F(t).
Indikátor
Kanálu
Obrázek 2-8
Strana 16 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Po kliknutí na “save data” volba v oddíle “function selection” na této obrazovce, se zobrazí dialogové okno pro
uložení souboru dat, jak je vyobrazeno na Obrázku 2-9. Zvolte cestu a umístění uložení datového souboru, napište
název souboru a zvolte “save” (uložit). Právě zobrazená data se uloží do souboru ve formátu EXCEL. Pro
ukončení zobrazení datové tabulky klikněte na “exit”.
Zvolte cestu
uložení
Napište
název
Obrázek 2-9
◆ Parameter measurement:
Zobrazuje všechny parametrické hodnoty měřeného tvaru vlny a zvoleného
kanálu.
◆ Select channel:
Můžete zvolit kanál CH1 nebo CH2.
◆ Start/pause transmission:
“Start transmission” znamená zahájení přenosu dat. “Pause transmission”
znamená ukončení přenosu dat.
Obrázek 2-10
Strana 17 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
3.
Waveform refresh (obnovení zobrazení)
◆ Single refresh: Jedná se v podstatě o jedno vynucené spuštění. Načtená data pro měřený tvar vlny jsou
načtena a zobrazena ve virtuálním ovládacím panelu.
◆ Waveform time interval setup: je možno nastavit časový interval pro obnovení souboru načtených
dat.
4.
Help (informace)
V tomto menu je zobrazena verze právě aktuálního a nainstalovaného komunikačního a ovládacího software.
2.3 Povely na Ovládacím Panelu
V následujících odstavcích jsou popsány ovládací klávesy a tlačítka na ovládacím panelu (viz. Obrázek 21):
◆ Channel status: Indikuje stav ovládání digitálního osciloskopu.
Během aktivace “data transmission”, je v této informační liště zobrazován celkový stav a nastavení
osciloskopu. Hodnoty v této oznamovací oblasti se průběžně mění avšak není možno jakkoliv něco měnit na
nastavení osciloskopu přes tuto oznamovací oblast.
CH1: Způsob propojení (DC, AC, GND); Potlačení určité oblasti pásma (On, Off). Typ filtru (low-pass,
high-pass, band-pass, band-stop); Digitální filtr (pokud se indikátor rozsvítí, znamená to, že je filtr
zapnutý (ON), pokud indikátor zhasne, znamená to, že funkce je vypnuta (OFF); Reverse filtr (pokud
se indikátor rozsvítí, znamená to, že je filtr zapnutý (ON), pokud indikátor zhasne, znamená to, že
funkce je vypnuta (OFF); Sonda (1X, 10X, 100X, 1000X).
CH2: Způsob propojení (DC, AC, GND); Potlačení určité oblasti pásma (On, Off). Typ filtru (low-pass,
high-pass, band-pass, band-stop); Digitální filtr (pokud se indikátor rozsvítí, znamená to, že je filtr
zapnutý (ON), pokud indikátor zhasne, znamená to, že funkce je vypnuta (OFF); Reverse filtr (pokud
se indikátor rozsvítí, znamená to, že je filtr zapnutý (ON), pokud indikátor zhasne, znamená to, že
funkce je vypnuta (OFF); Sonda (1X, 10X, 100X, 1000X).
◆ Způsob Vzorkování: Random; Real-time; SCAN
◆ Interpolace: Yes (Ano); No (Ne)
◆ Právě aktivní proces na kanálech: MATH; CH1; CH2
◆ Volba kanálu: CH1; CH2; MATH
◆ Nastavení časové základny: Vertical; Horizontal
◆ Nastavení Rozsahu:
Napěťový Rozsah, Rozsah časové základny
◆ Real-time Control: Volba způsobu komunikace (USB, LAN, GPIB); ON/OFF (pokud se indikátor
rozsvítí, znamená to, že je filtr zapnutý (ON), pokud indikátor zhasne, znamená to, že funkce je vypnuta
(OFF); Data transmission filtr (pokud se indikátor rozsvítí, znamená to, že je filtr zapnutý (ON), pokud
indikátor zhasne, znamená to, že funkce je vypnuta (OFF); „Transmission interface filtr“ (pokud se indikátor
rozsvítí, znamená to, že je filtr zapnutý (ON), pokud indikátor zhasne, znamená to, že funkce je vypnuta
(OFF).
Strana 18 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Reverse mathematics function: Svítící indikátor ukazuje, že reverzní atematická funkce je aktivní. Pokud
indikátor nesvítí, znamená to, že reverzní matematická funkce není aktivní.
Mathematics function: Volba matematické funkce u menu nabídek matematických funkcí.
Auto Refresh: Nastaví časový interval obnovování zobrazení tvaru vlny.
Refresh time : Nastaví časový interval v režimu “auto refresh”.
2.4 Přenosové rozhraní a poznámky
Aby bylo možno software ovládat, je nutno nastavit volbu buď USB nebo LAN, klikněte na “transmission
interface” tlačítko ve virtuálním ovládacím panelu ovládacího a komunikačního software. Otevře se pracovní
obrazovka “transmission interface”. Zde můžete povolit vzdálené ovládání, jak je ukázáno na obrázku 2-11.
Virtuální zobrazovací panel ukazuje načtený tvar vlny a ovládací rozhraní osciloskopu. Virtuální ovládací panel je
skutečně ovládacím panelem vašeho osciloskopu. Z tohoto místa můžete ovládat jednotku osciloskopu.
Provozní mód
Virtuální panel zobrazení
Obrázek 2-11
Virtuální Ovládací panel
Menu:
Volba Funkcí:
Uložení a ukončení zobrazení
Save: Volba “Single” jako na obrázku 2-11 pro uložení tvaru vlny a vyobrazení
obrazovky virtuálního panelu ve formátu *.bmp na pevný disk počítače nebo
přenosné zařízení například USB.
Exit:
Ukončí rozhraní vzdáleného přenosu.
Serial:
Při volbě “serial” bude tvar vlny zobrazený na obrazovce průběžně obnovován v reálném
čase a synchronizován s daty, které ukládá osciloskop. V tomto módu můžete zobrazení dat
upravovat avšak reakce na ovládání je poněkud pomalejší.
Single:
Při volbě “single” nejsou zobrazovaná data synchronizována s načítáním osciloskopu. V
tomto módu je rozsah přenosu dat omezený, avšak reakce na ovládání je rychlejší.
Close:
Uzavře “transmission interface” a navrátí zobrazení na hlavní ovládací panel (Obrázek 2-1).
Strana 19 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Kapitola 3
provozní průvodce pro komunikační a ovládací
software osciloskopu
Nyní byste měli zvládnout pochopení základní struktury, menu voleb a základní struktury ovládání komunikačního
a ovládacího software osciloskopu. Na následujících stránkách naleznete podrobnější informace, jak tento software
ovládat. V těchto kapitolách se také zaměříme na ovládání při připojení na USB, LAN a GPIB.
Abyste využili maximální výkon software, doporučujeme vám přečíst si pozorně tuto kapitolu, abyste se s
aplikacemi dobře seznámili.
Po úspěšné instalaci software a ovladače, připojte komunikační kabel do USB A-B komunikačního portu. Zapněte
napájení osciloskopu a aktivujte software. Na obrazovce počítače se zobrazí ovládací panel, který je vyobrazen na
obrázku 3-1.
Obrázek 3-1
Strana 20 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
3.1 USB ovládací rozhraní
Po instalaci komunikačního a ovládacího software je nutno nejdříve nainstalovat ovladač pro komunikaci po USB
portu. Postup instalace ovladače USB je vysvětlen v kapitole “Kapitola 1.4 : Instalace USB ovladače”. Po celkové
instalaci spusťte software a zobrazí se obrazovka na Obrázku 3-1.
V sekci “Device” zvolte USB a pokračujte podle následujícího postupu:
1.
2.
Zvolili jste “USB” v poli výběru zařízení, jak je vyobrazeno na virtuálním ovládacím panelu.
Klikněte na [Equipment ON/OFF] tlačítko a změňte stav na “ON”. Indikátor se rozsvítí zeleně. Po volbě
“OFF”, indikátor zhasne, jak ukazuje Obrázek 3-2.
Obrázek 3-2 ON/OFF stavový displej tlačítka aktivace zařízení.
3.
Klikněte na tlačítko [Data Transmission] a změňte na stav “ON”. Při rozsvícení indikátoru je funkce
nastavena na “ON”. Když indikátor zhasne, funkce je vypnuta “OFF”, jak ukazuje Obrázek 3-3. Když je
aktivován přenos dat, můžete používat ovládací tlačítka a otočné ovladače na ovládacím panelu k ovládání
osciloskopu. Podle nastavení těchto tlačítek a otočných ovladačů se budou odpovídajícím způsobem měnit
parametry nastavení osciloskopu.
Obrázek 3-3 ON/OFF stavový displej tlačítka stavu datového přenosu
4.
Po ukončení přenosu dat, můžete opět kliknout na tlačítko [Data Transmission] pro deaktivaci přenosu.
Během přenosu dat není možné ovládat osciloskop pomocí software. Funkční klávesy na virtuálním
ovládacím panelu nejsou aktivní, avšak stale ukazují nastavené hodnoty a aktuální stav nastavení osciloskopu.
Strana 21 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
5.
Kliknutím na tlačítko “transmission interface” vstoupíte do módu [Transmission Interface]. Indikátor se
rozsvítí a signalizuje stav “ON”. Mód přenosového rozhraní je nyní aktivován, jak je vyobrazeno na
Obrázku 3-4.
Obrázek 3-4
6.
V prostředí virtuálního ovládacího panelu, který je na obrázku 3-4, můžete ovládat osciloskop pomocí
různých tlačítek, jak jsou jejich funkce vysvětleny v tomto uživatelském návodu. Zvolte propojení “Serial”
jak je například vyobrazeno na obrázku výše a osciloskop bude přenášet vyobrazení tvaru vlny do virtuálního
displeje v reálném čase. Při volbě “Single” bude virtuální displej zobrazovat pouze první obsah přenosového
rozhraní.
Poznámka: V sériovém módu, pokud je objem přenášených dat poměrně vysoký, může být odezva na povely
ze softwarového prostředí relativně pomalá. V “single” módu je odezva rychlá, protože objem přenášených
dat je poměrně nízký.
7.
Po dokončení práce s touto obrazovko, můžete ukončit toto rozhraní kliknutím na tlačítko [CLOSE].
Poznámka: Ovládací módy “data transmission” (přenos dat), “remote control” (dálkové ovládání)
a “transmission interface” (rozhraní pro přenos) nemohou být spuštěny současně (simultánně).
Strana 22 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
3.2 Ethernet (LAN) ovládací rozhraní
Ethernet port je určen pro síťovou správu modulu UTD2025_3025 Digitálního Osciloskopu. Tento rozšiřující
modul TCP/IP protokolu umožňuje přímé síťové spojení s osciloskopem UTD2025_3025 série. Po instalaci
ovládacího a komunikačního software můžete osciloskop vzdáleně ovládat přes Internet nebo po síti LAN. Jelikož
software podporuje vzdálený přístup mnoha uživatelů, je možno vytvořit celou síť uživatelů bez jakýchkoliv
geografických omezení při provádění měření a testování.
Pomocí volitelného příslušenství Ethernet modulu UT-M01 (pro UTD2025
modely) nebo UT-M05 (pro
UTD3025 modely), můžete ovládat osciloskop po síti LAN podle následujícího postupu:
1.
2.
Zvolte “LAN” v poli voleb zařízení na “real-time” ovládacím panelu.
Po volbě “LAN” se zobrazí dialogové okno, které je na Obrázku 3-5.
Obrázek 3-5
Vložte DSO IP adresu do tohoto okna. IP adresa nastavená v software a v modulu osciloskopu musí být shodná, V
opačném případě by neprobíhala komunikace mezi software a osciloskopem.
V návodu pro osciloskop naleznete postup pro nastavení LAN. Vstupte do podmenu strana 3 kliknutím na
[UTILITY]  LAN v prostředí ovládacího panelu osciloskopu, abyste mohli nastavit TCP/IP protokol. Měli byste
nastavit IP adresu, netmask (maska sítě) a vstupní bránu (default gateway) pro síť LAN. V prostředí jedné sítě by
každý osciloskop měl mít nastavenu svou vlastní jedinečnou síťovou IP adresu a neměl by být v konfliktu s jinými
zařízeními, která jsou společně na síti.
3.
Pro ostatní provozní instrukce odkazujeme na kroky 2, 3, 4, 5, 6 a 7 pro “USB ovládací rozhraní v
této kapitole.
Poznámka: Při použití rozhraní LAN, můžete pracovat s osciloskopem vzdáleně po síti nebo přes Internet. Ve
vašem routeru musí být povolená funkce mapování portů a také nastavená veřejná síťová adresa vaší společnosti.
Strana 23 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
3.3 GPIB ovládací rozhraní
GPIB port patří k vybavení modulu UTD3025 Série Digitálního Osciloskopu. Po instalaci komunikačního a
ovládacího software můžete ovládat rozhraní osciloskopu po sběrnici GPIB. Můžete jednoduše vytvářet celé
měřící systémy, rychle a efektivně provádět celé sobory měření a testování.
S volitelným rozšiřujícím modulem UT-M02 může ovládat váš osciloskop přes rozhraní GPIB podle následujících
kroků:
1.
Zvolte “GPIB” v poli voleb zařízení na “real-time” ovládacím panelu.
2.
Po volbě “GPIB” se zobrazí dialogové okno, které je na Obrázku 3-6.
Obrázek 3-6
Vložte GPIB adresu zařízení (rozsah: 1-30). PIB adresa nastavená v software a v modulu osciloskopu musí být
shodná, V opačném případě by neprobíhala komunikace mezi software a osciloskopem.
Vstupte do podmenu strana 3 kliknutím na [UTILITY]  GPIB v prostředí ovládacího panelu osciloskopu, abyste
mohli nastavit GPIB adresu.
Na hlavní společné sběrnici nesmí být dvě zařízení se shodnou GPIB adresou.
3.
Pro ostatní provozní instrukce odkazujeme na kroky 2, 3 pro “USB ovládací rozhraní v této
kapitole.
Poznámka: Během použití GPIB rozhraní, není povolen přístup k rozhraní “transmission interface”
(přenosové okno).
Strana 24 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.
Kapitola 4
Systémová Hlášení a Možné Problémy
4.1 Systémová Hlášení
“Time out” hlášení: Překontrolujte konfiguraci komunikačního rozhraní. Zdali je zařízení fyzicky správně
připojeno a ověřte softwarovou verzi a případný “update” ovladače.
SCAN hlášení: SCAN provede jeden osamocený přenos. Proveďte jednorázový “refresh” (obnovení zobrazení).
Continue? (pokračovat?)
Are you sure you want to exit Virtual Instrument? Hlášení, které se vás ptá, zdali si opravdu přejete ukončit ovládací
software.
4.2 Možné Problémy
1.
Pokud vás systém po vstupu do [Equipment ON/OFF] vyzývá, abyste provedli kontrolu “sériové” nebo USB
konfigurace, pokračujte podle následujících kroků:
 Zkontrolujte, zdali je osciloskop připojen ke zdroji napájení.
 Zkontrolujte propojení komunikačních portů mezi osciloskopem a komunikačním software a jeho nastavení.
 Zkontrolujte, zdali je v pořádku kabelové propojení mezi počítačem a osciloskopem.
 Zkontrolujte, zdali je úspěšně nainstalován ovladač USB portu.
 Po kontrole všech výše uvedených bodů, restartujte software osciloskopu a vypněte a opět zapněte napájení
osciloskopu.
2.
Pokud se vám nedaří provést “update” softwarového ovladače, postupujte podle následujících kroků:
 Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu “Můj počítač” na pracovní ploše počítače jak ukazuje Obrázek 4-1.
Aktivujete nabídku, která je na obrázku 4-2.
Obrázek 4-1
Obrázek 4-2
Strana 25 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.

Podle Obrázku 4-2, zvolte “properties” (vlastnosti) a zobrazí se okno, které vidíte na obrázku 4-3.
Obrázek 4-3
 Zvolte “hardware” jak vidíte na Obrázku 4-3 a Obrázku 4-4.
Obrázek 4-4
Strana 26 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Uni-Trend Technology (Chengdu) Ltd.

Zvolte “Device Manager” jak vidíte na Obrázku 4-4. Zobrazí se okno jako na Obrázku 4-5.
Obrázek 4-5
 Vidíte nabídky na Obrázku 4-5, smažte položku “digital storage oscilloscope” v seznamu “Universal serial
main line controller” (USB řadič). Následně restartujte hardware osciloskopu (vypněte a zapněte napájení
osciloskopu). Zvolte automatický “update” ovladače. Automaticky se nainstaluje nejnovější verze USB
ovladače pro digitální osciloskop.
Poznámka: V průběhu komunikace mezi ovládacím software a digitálním osciloskopem, nepřipojujte další
například síťový kabel, když je současně již připojen USB propojovací kabel. Rovněž během
komunikace digitálního osciloskopu s ovládacím software žádný komunikační kabel
neodpojujte.
Výrobek nepatří do komunálního odpadu!
Po skončení životnosti jej recyklujte v souladu se zásadami ochrany
životního prostředí a dle zákona č. 185/2001Sb. o odpadech
Strana 27 z 27
Komunikační & Ovládací Software pro UTD2025_3025 Sérii Osciloskopů Uživatelský Manuál
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising