Bang & Olufsen BeoLab 2000 User manual

Bang & Olufsen BeoLab 2000 User manual
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
BEOLINK
Master Link Handboek
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
VOORWOORD
In dit boek wordt BeoLink (Master Link) van Bang & Olufsen behandeld,
en speciaal de vereisten voor de installatie ervan. Vandaar dat het boek
zich in het bijzonder richt op handelaren en technici.
Elk product, bijvoorbeeld een stereosysteem, een PC, een aardgas
systeem, enz., dat in een netwerk ingepast moet worden stelt bepaalde
eisen aan de omgeving t.a.v. de installatie. Deze eisen bepalen of het
systeem na installatie optimaal kan werken.
Hetzelfde geldt voor BeoLink van Bang & Olufsen. Hoewel die eisen niet
veelomvattend zijn, is het essentieel dat zij bekend zijn, want alleen
wanneer aan deze eisen is voldaan zal het systeem na installatie goed
werken.
Dit handboek geeft een korte en exacte inleiding van de basisregels die
bij een BeoLink installatie in acht genomen dienen te worden; daarnaast
wordt beschreven in hoeverre Master Link en Master Control Link
producten compatibel zijn.
Het handboek is gedeeltelijk opgezet als een naslagwerk, maar lees
vooral het gehele handboek om een compleet beeld te krijgen. Alleen
dan zal het ècht als een naslagwerk kunnen dienen.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
INHOUD
1
ZO LEEST U DE AANWIJZINGEN
Hoe het boek gelezen moet worden
2
ALGEMENE BESCHRIJVING
Wat is een BeoLink systeem/Master Link systeem en wat doet het?
4
PRODUCT BESCHRIJVING
Beschrijving van BeoLab 3500, BeoLab 2000 en BeoLink boxen
11
OPZETTEN
Beschrijving van diverse Master Link opzetten, compatibele opzetten,
bijzondere opzetten en het programmeren van de opzet
22
AFSTANDEN
Beschrijving van de te gebruiken kabellengte
23
INSTALLATIE METHODE
Beschrijving van verschillende installatie methoden
26
TIPS BIJ INSTALLATIE
Praktisch advies bij het installeren
29
TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Beschrijving van verschillende kabels en hun toepassing
32
PROBLEMEN
Wat kan er mis zijn wanneer het systeem niet werkt?
35
OVERZICHT
Omschrijving van termen en afkortingen
39
TOEBEHOREN
45
OPMERKINGEN
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
ZO LEEST U DE AANWIJZINGEN
In dit handboek wordt gebruik gemaakt van verschillende symbolen om
audio- en videoproducten en luidsprekers aan te duiden. Tenzij in de
tekst anders aangegeven, dienen deze symbolen om een productgroep
aan te geven en niet zozeer het mogelijk in de tekening herkenbare
specifieke product.
Daar dit handboek zich in het bijzonder concentreert op de basisregels
voor het installeren van systemen, zijn variabelen die voor bepaalde
producten gelden zoveel mogelijk weggelaten. Dat betekent dat
informatie van het handboek altijd van toepassing is bij het installeren
van Master Link; zowel voor wat betreft producten die uitgebracht zijn
vóór het verschijnen van dit boek, als producten die later verschenen. De
basisregels in het toepassen van Master Link zijn altijd hetzelfde.
Heeft U informatie omtrent een specifiek product nodig, raadpleeg dan
de Bang & Olufsen Product Configuratie gids.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
1
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
2
MASTER LINK
ALGEMENE BESCHRIJVING
Wat is BeoLink?
BeoLink is een term van Bang & Olufsen die staat voor:
1 De mogelijkheid audio-video systemen samen te stellen en te
bedienen;
2 De mogelijkheid geluid en beeld te distribueren vanuit het Bang &
Olufsen systeem in de centrale kamer naar andere kamers in huis, èn
het systeem in de centrale kamer via BeoLink te bedienen vanuit de
aangesloten kamers.
BeoLink is geen product - het wordt gevormd door een aantal
mogelijkheden die ontstaan door intelligente interactie tussen producten,
een synergetisch effect.
BeoLink kan op een aantal manieren tot stand komen, afhankelijk van de
gebruikte producten: in principe het Audio Aux Link / Master Control Link
(MCL) systeem, of het Master Link systeem. Het laatste is het recentste
systeem en het is de bedoeling dat het op lange termijn het andere zal
vervangen.
Introductie Master Link
Wanneer we Master Link beschouwen als een doorverbindingstechniek,
biedt het een paar voordelen boven het MCL systeem.
Zo werden bijvoorbeeld de verbindingen in de centrale kamer tot op
heden gedaan met één type kabel (Audio Aux Link) en de verbindingen
tussen de centrale kamer en de link kamers met een ander type (Master
Control Link). De nieuwe Master Link verbinding maakt gebruik van een
bustype verbinding, die geschikt is voor zowel alle verbindingen tussen de
audio- en videosystemen in de centrale kamer, als de verbindingen naar
de link kamers.
Een ander voordeel is de individuele volume-regeling en klank-correcties
in elke link kamer, dankzij de verdeling van audiosignalen op lijnniveau
en het gebruik van eindversterkers in elke link kamer.
In tegenstelling tot het oude signaal-verdeelsysteem, zijn Master Link
signalen symmetrische signalen, waardoor de distributie in CD-kwaliteit
plaatsvindt, ook bij vrij grote kabellengten.
Tenslotte is de distributie apparatuur verbeterd, b.v. door dunnere kabel
te introduceren en nieuwe manieren van aansluiten. Het voordeel hiervan
is dat het installeren eenvoudiger en eleganter geworden is. De grotere
eenvoud valt vooral op bij kleinere installaties, b.v. de installatie van een
intelligente keuken-luidspreker, wat een snelle routine klus is, terwijl
grotere installaties nog steeds meer planning en ervaring vereisen - wat al
wordt aangegeven door het verschijnen van dit boekje.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
3
BeoLink distributie omvat zowel audio- als videosignalen. In het Master
Link systeem worden audio- en stuursignalen via één coaxkabel
overgedragen, terwijl voor de distributie van videosignalen een
afzonderlijk coax kabelnet nodig is. Alleen BeoLink compatibele
producten kunnen volledig in een BeoLink systeem worden geïntegreerd,
waar oudere producten tot op zekere hoogte geïntegreerd kunnen
worden. Zie hiervoor de paragraaf ‘Compatibiliteit’ op pagina 17.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
4
MASTER LINK
PRODUCT BESCHRIJVING
Hieronder vindt U een beschrijving van de afzonderlijke elementen van
Master Link producten en hun toepassingen.
Omschrijving
BeoLab 3500
De BeoLab 3500 is een geïntegreerde link kamer luidspreker, bestaande
uit een actieve luidspreker met Master Link (ML) aansluiting, een IR
sensor en een display. De BeoLab 3500 bezit tevens een Master Control
Link (MCL) aansluiting. Verder heeft de BeoLab 3500 een ingebouwde
klok.
De BeoLab 3500 wordt geleverd met een netsnoer, een Master Link kabel
en een beugel voor wandmontage.
Toepassing
De BeoLab 3500 wordt gebruikt in link kamers waar U een geïntegreerde
actieve luidspreker wilt hebben. Via de BeoLab 3500 kunt U naar alle
bronnen van de centrale kamer luisteren, zowel audio als video.
De BeoLab 3500 heeft een ingebouwde geluidsregeling, wat betekent dat
klank en volume onafhankelijk van de centrale kamer kan worden
geregeld.
Met de klankregeling kunnen laag, hoog, balans en loudness individueel
worden ingesteld.
De BeoLab 3500 biedt de volgende lokale functies:
- Timer aan/uit
- Weergave/standby
Best. nr.
1160111 (EU)
1160211 (GB)
1160311 (USA/CDN)
1160411 (JAP)
1160511 (AUS)
Diversen
Naast de bij de BeoLab 3500 geleverde onderdelen, kunnen bij de
installatie Master Link kabels, pluggen en voetjes en aansluitkasten nodig
zijn (zie overzicht op pagina 23).
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
5
Omschrijving
BeoLab 2000
De BeoLab 2000 is een geïntegreerde link kamer luidspreker, bestaande
uit een actieve luidspreker met een Master Link (ML) aansluiting, een IR
sensor en directe bediening.
BANG & OLUFSEN
3m
Toepassing
De BeoLab 2000 wordt geleverd met een netsnoer en een beugel voor
wandmontage.
De BeoLab 2000 wordt gebruikt in link kamers waar u een geïntegreerde
actieve luidspreker wenst. Via de BeoLab 2000 kunt u naar alle bronnen in
de centrale kamer luisteren, zowel de audio- als videobronnen.
De BeoLab 2000 heeft een ingebouwde volumeregelaar, waarmee het
volume onafhankelijk van dat in de centrale kamer kan worden geregeld.
De BeoLab 2000 heeft de volgende bedieningsorganen:
-
Timer in/uit
PLAY / STANDBY
Volume hoger/lager
Direct kiezen van Radio, CD of Tape
Step-toets om door programma’s of nummers te schakelen
Best. nr.
1164129 (EU)
1164229 (GB)
1164329 (USA/CDN)
1164429 (JAP)
1164529 (AUS)
Diversen
Naast de bij de BeoLab 2000 geleverde onderdelen, zijn voor de installatie
een Master Link kabel en pluggen, voetjes en aansluitkasten nodig. Zie
overzicht op pagina 23.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
6
Omschrijving
MASTER LINK
BeoLink Active
De BeoLink Active bestaat uit een stuur-eenheid, een IR-ontvanger, een
ontvangerkabel en een netsnoer.
Toepassing
BeoLink Active luidsprekers worden gebruikt in link kamers waar actieve
luidsprekers nodig zijn. Alle actieve luidsprekers van Bang & Olufsen
kunnen worden aangesloten.
BeoLink Active heeft ingebouwde regelingen, wat betekent dat klank en
volume onafhankelijk van de centrale kamer kunnen worden geregeld.
Met de klankregeling is het mogelijk balans, hoog, laag en loudness
individueel in te stellen.
Met BeoLink Active kunt u naar het geluid van alle bronnen in de
centrale kamer luisteren - zowel de audio- als videobronnen.
BeoLink Active biedt de volgende lokale bedieningsfuncties:
- Timer aan/uit
- Weergave/standby
- Volume hoger/lager
Best. nr.
1161666
1161866 (USA/CDN)
Diversen
Naast de onderdelen die bij de BeoLink Active worden geleverd, kunnen
bij de installatie Master Link kabels, pluggen en voetjes en aansluitkasten
nodig zijn (zie overzicht op pagina 23).
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
7
Omschrijving
BeoLink Passive
De BeoLink Passive bestaat uit een stuur-eenheid, een IR sensor, een
ontvangerkabel en een netsnoer.
Toepassing
De BeoLink Passive luidsprekers worden gebruikt in link kamers waar
passieve luidsprekers nodig zijn. Alle passieve luidsprekers van Bang &
Olufsen kunnen daarvoor worden gebruikt.
De BeoLink Passive heeft ingebouwde regelingen, waarmee klank en
volume onafhankelijk van de centrale kamer kunnen worden geregeld.
Met de klankregeling kunnen balans, laag, hoog en loudness afzonderlijk
worden ingesteld.
Met een BeoLink Passive kunt u naar het geluid van alle bronnen in de
centrale kamer luisteren - zowel de audio- als videobronnen.
De BeoLink Passive bezit de volgende lokale bedieningsorganen:
- Timer in/uit
- Play/Standby
- Volume hoger/lager
Best. nr.
1165566 (AUS)
1165666 (EU)
1165766 (GB)
1165866 (USA/CDN)
Diversen
Naast de bij de BeoLink Passive geleverde onderdelen, zijn voor de
installatie een Master Link kabel en pluggen, voetjes en aansluitkasten
nodig (zie overzicht op pagina 23).
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
8
Omschrijving
MASTER LINK
BeoLink Video
BeoLink Video bestaat uit een stuur-eenheid, een netsnoer en een
datakabel.
Daarnaast heeft u een coaxkabel nodig van de HF uitgang van het
videosysteem in de centrale kamer. Deze kabel wordt aangesloten op de
antenne-ingang van de TV in de link kamer.
Toepassing
BeoLink Video wordt gebruikt in link kamers waar zowel beeld als geluid
wordt gewenst via een Bang & Olufsen TV-toestel. BeoLink Video wordt
aangesloten op de link kamer TV via een datakabel.
Met BeoLink Video kunt U alle bronnen in de centrale kamer gebruiken.
Zo kunnen ook SAT en V.TAPE worden bediend, maar ook kan een door
de TV in de centrale kamer gedecodeerde uitzending worden bekeken.
Bovendien kunnen alle audio bronnen worden bediend, en via de
luidsprekers van de Bang & Olufsen TV worden weergegeven. Voor een
nòg indrukwekkender weergave kunnen actieve luidsprekers van Bang &
Olufsen op het TV-toestel worden aangesloten.
BeoLink Video wordt op het TV-toestel aangesloten via een 7-pens
datalink kabel en op de centrale kamer met een Master Link kabel.
Daarnaast is nog een antenne-verbinding noodzakelijk (zie pagina 24).
Best. nr.
1161566
Diversen
Naast de onderdelen die bij de BeoLink Video worden geleverd, kunnen
bij de installatie Master Link kabels, pluggen en voetjes en aansluitkasten
nodig zijn (zie overzicht op pagina 23).
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
Omschrijving
9
BeoLink Converter
De BeoLink Converter bestaat uit een stuur-eenheid en een netsnoer.
Toepassing
De BeoLink Converter wordt gebruikt wanneer audio- en video-producten
met Master Link en Audio Aux Link (datalink) onderling verbonden
moeten worden.
De BeoLink Converter kan worden gebruikt in combinatie met zowel een
video- als een audiomaster. De BeoLink Converter bezit automatische
configuratie, wat betekent dat automatisch wordt vastgesteld of het om
een Master Link audio of een Master Link Video systeem gaat. De
configuratie vindt plaats zodra het lichtnet wordt aangesloten.
De BeoLink Converter kan ook worden gebruikt als ML-sturing*, d.w.z.
dat bijvoorbeeld een BeoCenter 2300 via de BeoLink Converter op de
Master Link kan worden aangesloten en dat zo geluid naar alle link
kamer producten kan worden gedistribueerd (zie pagina 17).
De BeoLink Converter wordt gebruikt in compatibele opzetten (zie
paragraaf ‘Compatibiliteit’, pagina 17).
Best. nr.
1161166
1161266 (USA/CDN)
1161466 (oude versie)
Diversen
Naast de onderdelen die bij de BeoLink Video worden geleverd, kunnen
bij de installatie Master Link kabels, pluggen en voetjes en aansluitkasten
nodig zijn (zie overzicht op pagina 23).
*OPMERKING!
De BeoLink Converter type nr. 1161466 kan niet gebruikt worden als MLsturing.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
10
MASTER LINK
Omschrijving
ML/MCL Converter
De ML/MCL Converter bestaat uit een stuur-eenheid en een versterker.
1.5 m
Toepassing
De ML/MCL Converter wordt gebruikt waar een aanpassing van Master
Link (ML) op Master Control Link (MCL) nodig is. Zo’n conversie is
noodzakelijk wanneer U het bestaande Master Control LInk systeem wilt
handhaven, hoewel het audiosysteem in de centrale kamer is vervangen
door een Master Link sturing, zoals bijvoorbeeld een BeoSound
Ouverture.
De ML/MCL Converter kan ook gebruikt worden in combinatie met een
Beosystem AV 9000 en een AV 9000 Master Panel.
Zie de opzet met ML/MCL Converter, pagina 19.
Best. nr.
1165066 (AUS)
1165166 (EU)
1165266 (GB)
1165366 (USA/CDN)
Diversen
Naast de onderdelen die bij de ML/MCL Converter worden geleverd,
kunnen bij de installatie Master Link kabels, pluggen en voetjes en
aansluitkasten nodig zijn (zie overzicht op pagina 23).
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
11
MASTER LINK
OPZETTEN
Aanbevolen opzetten
Een object bestaande uit verscheidene onderdelen kan meestal slechts op
één manier worden gemonteerd om het gewenste resultaat te bereiken.
Zo zal een versnellingsbak van een auto ook niet volgens de specificatie
werken wanneer een paar tandwielen worden weggelaten. Maar ook een
tandwiel te veel zal voor problemen zorgen.
Het punt hierin is dat zaken opgebouwd dienen te worden zoals bedoeld
was, anders werken ze niet optimaal.
Hetzelfde geldt voor BeoLink van Bang & Olufsen. In theorie kunnen de
producten van Bang & Olufsen op duizenden manieren worden
aangesloten. Daar het onmogelijk is een overzicht te maken van alle
denkbare aansluitingen, heeft Bang & Olufsen alleen de aantrekkelijkste
combinaties uitgekozen. Dit zijn de aanbevolen combinaties. Deze
aanbevolen combinaties zijn die welke bij de product ontwikkeling en
service een grote rol hebben gespeeld.
Wanneer een BeoLink systeem wordt opgezet is het daarom belangrijk
deze aanbevolen combinaties in het oog te houden.
Volgt U niet deze aanbevolen opzetten, dan kan het resultaat wel eens
hetzelfde zijn als bij de versnellingsbak met te weinig of te veel
tandwielen.
Bang & Olufsen verleent ALLEEN service op de aanbevolen opzetten.
Programmeren opties
Eén van de belangrijkste voorwaarden bij de aanbevolen opzetten om
optimaal te kunnen werken is dat de toegepaste producten ‘weten’ in
welke combinatie ze zich bevinden.
Het programmeren van de optie wordt uitgevoerd door een bepaalde
serie toetsen op de terminal in te drukken.
Voor de Beo4 terminal is de volgorde als volgt:
Indrukken en vasthouden
dan
Indrukken om de opzet-functie te activeren.
De Beo4 display geeft [OPTION?] aan - beide toetsen
loslaten
Indrukken om de Optionprogrammering te activeren
Indrukken om
[V.OPT] BeoVision op te roepen, of
[A.OPT] Beomaster/BeoSound, of
[L.OPT] Link kamer producten
dan
Toets het nummer van de gewenste Option in, b.v. 1
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
12
MASTER LINK
Voor de Beolink 1000 terminal gaat het om de volgende toetsen:
Beovision:
‘cijfer’
Beomaster/Beosound:
‘cijfer’
Link kamer producten:
‘cijfer’
De cijfer volgorde die wordt gebruikt hangt af van de opzet.
Optie 0
Optie 1
Optie 2
Optie 4
=
=
=
=
Geen IR ontvangst
Twee IR sensoren in dezelfde centrale kamer
Eén IR sensor in de centrale kamer
Link kamer product aangesloten op één of twee producten in
dezelfde kamer
Optie 5 = Twee IR sensoren in dezelfde link kamer
Optie 6 = Eén IR sensor in de link kamer
De meeste producten worden afgeleverd met de juiste instelling af
fabriek en daarmee ‘gereed zijn voor gebruik’.
In sommige situaties echter moet gewerkt worden met producten die al
eerder zijn geïnstalleerd, maar b.v. na een verbouwing een andere
functie krijgen. In ALLE illustraties wordt de correcte optie aangegeven,
ook die welke ‘af fabriek’ al correct zijn.
Opmerking!
Wanneer de optie niet juist is ingesteld, zal
het apparaat niet correct werken.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
13
MASTER LINK
Aanbevolen opzetten centrale
kamer
Audio systeem in één kamer
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
Video systeem in één kamer
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
AV systeem in één kamer
1.
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
2.
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Optie 2
: Optie 1
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
: Optie 0
: Optie 1
AV systeem in twee kamers
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Optie 2
: Optie 1
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
: Optie 2
: Optie 1
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
14
MASTER LINK
Aanbevolen opzetten voor één
product in de link kamer
BeoLab 3500
Optie programmering
Fabrieksinstelling
: Gereed voor gebruik
: Optie 6
BeoLab 2000
Optie programmering
Fabrieksinstelling
: Gereed voor gebruik
: Optie 6
BeoVision MX 4002
Optie programmering
Fabrieksinstelling
: Gereed voor gebruik
: Optie 6
BeoLink Active
Optie programmering
Fabrieksinstelling
Master Link
: Gereed voor gebruik
: Optie 6
BeoLink Passive
Optie programmering
Fabrieksinstelling
: Gereed voor gebruik
: Optie 6
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
15
MASTER LINK
BeoVision Avant
Master Link
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Optie 6
: Optie 1
Coaxial
BeoSound Ouverture
Master Link
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
: Optie 6
: Optie 1
BeoLink Video
Master Link
BeoLink
Video
Datalink
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Optie 6
: Optie 1
Coaxial
OPMERKING!
Zie de Bang & Olufsen Product Configuratie
Gids voor opties en opzetten voor een
BeoVision aangesloten op een BeoLink Video.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
16
MASTER LINK
Aanbevolen opzetten voor één
Audio en één Video product in
de link kamer
Master Link
Coaxial
Master
Link
Audio*
Video**
*OPMERKING!
Geldt voor alle
Audio link kamer
producten
**OPMERKING!
Geschikt voor Video
link kamer
producten, incl.
BeoLink Video.
Master Link
Master
Link
1.
Optie programmering BeoLab/BeoLink
Fabrieksinstelling BeoLab/BeoLink
:
:
Optie 5
Optie 6
Optie programmering BeoVision MX 4002
Fabrieksinstelling BeoVision MX 4002
:
:
Optie 5
Optie 6
2.
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
:
:
Optie 5
Optie 1
Optie programmering BeoVision Avant
Fabrieksinstelling BeoVision Avant
:
:
Optie 5
Optie 1
OPMERKING!
Zie de Bang & Olufsen Product Configuratie
Gids voor opties en opzetten van een
BeoVision aangesloten op BeoLink Video.
Coaxial
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
17
MASTER LINK
Compatibiliteit
Compatibiliteit tussen producten met Master Link aansluiting en Audio
Aux Link (datalink) of Master Control Link aansluiting.
Eén kamer opzet
Master Link
Master
Link
BeoLink
Converter
1.
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Optie 2
: Optie 1
Optie programmering Beomaster
Fabrieksinstelling Beomaster
: Optie 0
: Optie 1
2.
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
Optie programmering Beomaster
Fabrieksinstelling Beomaster
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
3.
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
Optie programmering Beomaster
Fabrieksinstelling Beomaster
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
4.
Optie programmering
Fabrieksinstelling
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
5.
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
Datalink
Master Link
BeoLink
Converter
Datalink
Master Link
BeoLink
Converter
Datalink
Datalink
AUXT-branch
Opmerking!
Informatie over welke Beomasters en
BeoVisions op de BeoLink Converter kunnen
worden aangesloten, vindt U in de Bang &
Olufsen Product Configuratie Gids.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
18
MASTER LINK
Twee kamer opzet
1.
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Optie 2
: Optie 1
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
: Optie 2
: Optie 1
2.
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Optie 2
: Optie 1
Optie programmering Beomaster
Fabrieksinstelling Beomaster
: Optie 2
: Optie 1
Opmerking!
Informatie over welke Beomasters en
BeoVisions op de BeoLink Converter kunnen
worden aangesloten, vindt U in de Bang &
Olufsen Product Configuratie Gids.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
19
MASTER LINK
Opzet met ML/MCL Converter
Dit product wordt gebruikt wanneer de cliënt het bestaande MCL systeem
wil handhaven en het audiosysteem in de centrale kamer wil vervangen
door een Master Link sturing.
De ML/MCL Converter kan worden aangesloten op elke aanbevolen MCL
link kamer opzet; zie Master Control Link Handboek.
MCL
Master Link
BeoLink
Video
Datalink
1.
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
2.
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
3.
Optie programmering BeoVision
Fabrieksinstelling BeoVision
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
Optie programmering BeoSound
Fabrieksinstelling BeoSound
: Gereed voor gebruik
: Optie 1
Master
Link
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
20
MASTER LINK
Speciale opzetten
Verder kennen we bij de aanbevolen opzetten nog twee extra
combinaties. Deze worden onder de aanbevolen opzetten niet genoemd
worden, komt doordat zij niet geheel voldoen aan de eigen Bang &
Olufsen eisen voor wat betreft bedieningsgemak. Dat zij tòch worden
genoemd is omdat zij in bepaalde situaties geschikt kunnen zijn en omdat
altijd de basis-functies zoals bronkeuze (radio, CD, a.tape enz.),
bronsturing (snelspoelen, step, keuze van nummers enz.) en volumeregeling mogelijk zijn.
Link kamer producten of link
kamer sets in de centrale kamer
Wanneer een extra luisterhoek in de centrale kamer wordt gewenst, b.v.
in een L-vormige kamer, is het mogelijk deze te bedienen zònder de
luisterhoek via het AV-systeem te activeren (de luidsprekers aangesloten
op het centraal geplaatste audiosysteem); het is mogelijk link kamer
producten en link kamer sets in de centrale kamer op te stellen.
Optie programmering link kamer product : Optie 4
Audio/video systeem
: Zie centrale kamer opzetten
Opmerking:
- Het AV systeem wordt als gebruikelijk
bediend.
- De extra luisterhoek zal alleen bevelen van
de terminal verwerken wanneer eerst op
LINK wordt gedrukt en dan pas op de
opdracht (CD, radio, a.tape, enz.).
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
21
Verder kan optie 4 worden gebruikt wanneer de link kamer en de
centrale kamer zodanig gesitueerd zijn dat beide kamers tegelijkertijd
worden bediend. Door de link kamer op optie 4 te zetten, kan de kamer
onafhankelijk worden bediend van de centrale kamer, want de link
kamer accepteert alleen bevelen die vooraf gegaan worden door het
indrukken van de toets LINK.
Opmerking!
De BeoLink Video kan niet in optie 4 worden
gezet!
Alle link kamer producten en link kamer sets met Master Link aansluiting,
uitgezonderd BeoLink Video, kunnen in deze speciale opzet worden
toegepast.
Opmerking!
De BeoLab 3500 S/W versie moet 1.1 of hoger
zijn!
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
22
MASTER LINK
AFSTANDEN
Max. 400m ML Cable
Er kunnen in één systeem maximaal 16 Master Link producten worden
doorverbonden, incl. die in de centrale kamer, via max. 400 m Master Link
kabel.
De kabel tussen de ontvanger en BeoLink Active mag niet langer zijn dan
5 m. Af fabriek wordt 5 m bijgevoegd.
Wordt meer dan 5 m gebruikt, dan kan storing optreden.
Een speciale 15 m ontvangerkabel met geringe capaciteit kan worden
besteld onder nummer 6270668.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
23
INSTALLATIE METHODE
In deze paragraaf worden twee typische installatie-methoden kort
voorgesteld, namelijk de zichtbare en de onzichtbare methode. In de
voorbeelden worden verscheidene Bang & Olufsen toebehoren gebruikt,
die U achterin dit handboek kunt terugvinden.
De afbeeldingen zijn slechts voorbeelden; er zijn natuurlijk nog veel meer
mogelijkheden.
Zichtbare montage
Zichtbare montage wordt gebruikt wanneer het niet mogelijk is de kabel
onzichtbaar weg te werken in goten of in het plafond. In dit voorbeeld is
het volgende gebruikt:
1.
2.
3.
4.
5.
4 x Master Link kabel met één plug.
Master Link kabel zonder pluggen.
2 x Master Link aansluitkast (inclusief ML kabel met één plug)
1 x BeoLink Video
1 x Datalink kabel (bijgeleverd bij BeoLink Video)
Onzichtbare montage
Hier is het mogelijk de kabels en de installatie-materialen in de wand of
het plafond weg te werken. In dit voorbeeld is het volgende gebruikt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4 x Master Link kabel met twee pluggen.
Master Link kabel zonder pluggen.
4 x Master Link wanddoos.
1 x Master Link aansluitkast (inclusief ML kabel met twee pluggen)
1 x BeoLink Video
1 x Datalink kabel (bijgeleverd bij BeoLink Video)
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
24
MASTER LINK
Een ander type onzichtbare installatie ziet U hieronder. Deze methode
kan b.v. in appartementen zonder kruipruimte of vliering worden
toegepast.
In dit voorbeeld is het volgende gebruikt:
1.
2.
3.
4.
5.
4 x Master Link kabel met twee pluggen.
Master Link kabel zonder pluggen.
4 x Master Link wanddoos.
1 x Datalink kabel (bijgeleverd bij BeoLink Video)
1 x BeoLink Video
Antenne installatie
Antenne installatie met ingebouwde splitser.
Antenne installatie met externe splitser.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
Inbouwset voor IR sensor
25
De inbouwset voor een IR sensor wordt gebruikt voor onzichtbare
installatie.
Er zijn twee verschillende versies.
Eén voor massieve wanden (best. nr. 3375187), bestaande uit een doos,
een afstandsring, een plastic afdekking (om de doos af te sluiten) en een
sierring.
De andere set is bedoeld voor lichte scheidingswanden (best. nr. 3375188)
en bevat twee beugels en een sierring.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
26
MASTER LINK
TIPS BIJ INSTALLATIE
Opstelling van de sensor
De sensor dient zodanig opgesteld te worden dat hij onbelemmerd de
signalen van een Bang & Olufsen afstandsbediening kan ontvangen.
Bij het bepalen van de plaats van de sensor, dient er op gelet te worden
dat het niet mogelijk mag zijn dat met de afstandsbediening twee
sensoren tegelijkertijd worden geactiveerd.
De tekening laat zien dat sensor 3 juist is geplaatst, terwijl sensor 1 vanuit
kamer 2 geactiveerd kan worden. Sensor 1 dient daarom op de positie
van sensor 2 geplaatst te worden.
Plaats de sensor niet in direct zonlicht of direct kunstlicht (b.v. een spotje)
of in de nabijheid van objecten die magnetische of elektrische velden
produceren (zoals dimmers) daar dat de gevoeligheid van de sensor
vermindert (korter bereik).
Wanneer de receiver buiten is geplaatst, denk er dan aan dat deze niet
werkt bij temperaturen boven 55oC of onder 0oC. Wanneer hogere of
lagere temperaturen optreden dient de sensor met een schakelaar
uitgeschakeld te worden, anders kan deze de werking van het gehele
systeem blokkeren.
Het is een goed idee de sensor naast een deur te plaatsen, zodat iemand
die de kamer binnenkomt of verlaat deze kan bedienen.
Ook kan het een goed idee zijn de sensor dicht bij de telefoon te
plaatsen, zodat de luidsprekers gemakkelijk uitgeschakeld kunnen
worden wanneer de telefoon gaat.
Opstelling stuur-eenheid
De stuur-eenheid hoeft niet in dezelfde ruimte als de sensor te worden
geplaatst, maar kan b.v. op de vliering worden ondergebracht. Denk wel
aan die temperaturen: niet boven 55oC en niet beneden 0oC.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
27
Gebruik van de Master Link
aansluitkast
1.
Lengte correctie van de kabel, b.v. 10 m tot 8,5 m.
2.
Kleur-wisseling van de kabel.
Vanwege esthetische redenen zijn alle ML kabels met pluggen alleen in
zwart leverbaar. Bij in zicht montage kan het nodig zijn grijze kabel te
gebruiken die gemakkelijk via de aansluitkast kan worden aangesloten.
3.
Aansluitingen tussen producten.
Max. 4 ML kabels in één aansluitkast.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
28
MASTER LINK
Centrale opstelling van een
BeoLink box
BeoLink Passive
BeoLink Active
Kast, kruipruimte of vliering
BeoLink Video
Zoals in de afbeelding is aangegeven kan een BeoLink box op een
centrale plaats worden aangebracht. (hoewel de maximale kabellengte
niet mag worden overschreden), en hetzelfde geldt voor de maximum en
minimum temperaturen. Zie de paragraaf ‘Afstanden’ op pagina 22 en
‘Plaats van de stuur-eenheid’ op pagina 26 voor nadere informatie.
Mogelijke voordelen van centrale opstelling zou kunnen zijn dat de
BeoLink eenheden gemakkelijker weg te werken zijn, BeoLink boxen
kunnen een gemeenschappelijke uitgang gebruiken, enz.
De BeoLink kasten zijn geschikt voor gebruik in een
omgevingstemperatuur tussen 10 - 40°C.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
29
MASTER LINK
TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Hieronder een korte beschrijving van de meest voorkomende bekabeling
voor een BeoLink installatie.
Beeld (satelliet, videorecorder en TV-uitzendingen) wordt overgebracht
via een 75 Ohm coaxkabel.
Voor best. nr. zie ‘Toebehoren’ op pagina 39.
➀
Master Link kabel
Pen nr. Master
Link plug
1
2
3
4-10
11
12
13
14
15
16
Afscherming
➁
Ader kleur
Functie
wit/groen (WH/GN)
groen (GN)
wit/blauw ((WH/BL)
data data +
ML-sensor
niet gebruikt
- voeding
+ voeding
-L
+L
-R
+R
Massa
blauw (BL)
roze (PI)
wit/oranje (WH/OR)
oranje (OR)
wit/rood (WH/RD)
rood (RD)
3 x vaste draden
Power Link kabel met ader voor display data
pen-1 = grijs
pen-2 =
pen-3 =
pen-4 =
pen-5 =
pen-6 =
pen-7 =
pen-8 =
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
= power
hoger/lager
afscherming = massa
bruin
= signaal,
links
geel
= luidspreker
relais
groen
= signaal,
rechts
wit
= Datalink
afscherming = massa
roze
= oversturing
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
30
➁
MASTER LINK
Power Link kabel zonder ader voor display data
pen-2
pen-3
pen-4
pen-5
➂
17
15
13
20
18
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
➃
1
2
3
6
4
15
13
11
9
7
5
16
18
20
17
19
8
21
10
12
14
2
1
6
3
4
15
13
11
9
7
5
16
17
19
18
20
8
21
10
12
14
pen-1
pen-2
pen-3
pen-4
pen-5
pen-6
pen-7
pen-8
pen-9
pen-10
pen-11
pen-12
pen-13
pen-14
pen-15
pen-16
pen-17
pen-18
pen-19
pen-20
pen-21
=
=
=
=
massa
signaal, links
luidspreker aan
signaal, rechts
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
audio uit, rechts
audio in, rechts
audio uit, links
audio, massa
blauw, massa
audio in. links
blauw signaal (C uit)
12 V sensor en datalink
groen, massa
data 2
groen, signaal
data 1
rood, massa
fast blanking, massa
rood, signaal (C in)
fast blanking
video uit, massa
video in, massa
video uit, signaal (Y uit)
video in, signaal (Y in)
afscherming, massa
Datalink kabel
pen-1
pen-2
pen-3
pen-4
pen-5
pen-6
pen-7
➄
afscherming
bruin
geel
groen
21-pens A/V kabel met RGB aansluiting:
21
19
=
=
=
=
Coaxkabel
=
=
=
=
=
=
=
geel
afscherming
blauw
rood
groen
zwart
wit
=
=
=
=
=
=
=
uitgang, links
signaal, massa
ingang, links
uitgang, rechts
ingang, rechts
data, massa
datalink
Voor coaxiale antenne-kabel, zie paragraaf over antenne-installatie,
pagina 24.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
31
MASTER LINK
➅
Ontvanger kabel
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
geel
grijs
groen
wit
bruin
Opmerking!
Neem alle stekkers van het gehele Bang &
Olufsen systeem uit het stopcontact bij het
maken van verbindingen!
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
32
MASTER LINK
PROBLEMEN
Master Link producten, b.v.
BeoLab 3500
Bij het zoeken naar fouten in een Master Link installatie, is de juiste
methode van groot belang. Begin met één voor één in de centrale kamer
en de link kamer(s) de stekker uit het stopcontact te nemen, om er achter
te komen of de fout in de centrale of in de link kamer(s) zit. Vervolgens
neemt U de stekkers van de individuele producten - weer één voor één uit het stopcontact tot het defecte product of de verkeerde aansluiting is
gevonden.
Eenvoudige metingen kunnen aan de Master Link worden gedaan met
een multimeter of een oscilloscoop. Alle aangegeven waarden gemeten
ten opzichte van massa.
De volgende waarden gelden voor Master Link:
Pen nr. in Master
Link aansluiting
1
2
3
4-10
11
Kleur ader
Functie
wit/groen
groen
wit/blauw
data-0,25 V +0,1 V
data+
+0,25 V +0,1 V
ML-sensor
niet aangesloten
- voeding
-7 tot -15 V
standby -3 tot -15 V
+ voeding
+7 tot +15 V
standby +3 tot +15 V
audio -L
1 V symm.
Rin 2,2 MOhm
Ruit 75 Ohm
audio +L
1 V symm.
Rin 2,2 MOhm
Ruit 75 Ohm
audio -R
1 V symm.
Rin 2,2 MOhm
Ruit 75 Ohm
audio +R
1 V symm.
Rin 2,2 MOhm
Ruit 75 Ohm
Massa
3 x vaste draden
blauw
12
roze
13
wit/oranje
14
oranje
15
wit/rood
16
wit/rood
Afscherming
Specificatie
De data overdracht gaat met een snelheid van 19.200 bit/sec.
Ter vergelijking: de snelheid bij de Master Control Link is 160 bit/sec.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
Storing
Geen geluid en geen bediening
33
Mogelijke oorzaak
Het product is op het lichtnet aangesloten en de standby diode brandt. Is
dat het geval, ga dan als volgt te werk:
-
Meet data+ (pen 2) t.o.v. massa.
Meet data- (pen 1) t.o.v. massa.
Geen overdracht, +/- 200 tot 300 mV moet worden gemeten.
Wèl overdracht, 0mV moet worden gemeten.
Meten met de oscilloscoop.
Meet als volgt:
Geen overdracht
------------------------------------- +0,25
------------------------------------- 0
------------------------------------- - 0,25
Overdracht
Wanneer data+ en data- er niet uitzien als aangegeven voor ‘geen
overdracht’ en niet in staat zijn te zenden, kan de fout schuilen in de
BeoVision of BeoSound in de centrale kamer, daar één van beide deze
spanning moet leveren.
Denk er aan dat in situaties met een BeoLink Converter altijd de Master
Link stuur-eenheid (BeoVision of BeoSound) deze spanning levert. Zijn er
twee Master Link stuur-eenheden, dan zal één van hen, indien
aangesloten, zichzelf als de leverancier van de data-spanning
configureren.
De fout wordt opgespoord door uitsluiting. Wanneer de fout niet zit in
één van de Master Link stuur-eenheden, dan trekt een ander product de
spanning naar een verkeerd niveau. Ook kan er een fout in een kabel
zitten of verkeerd zijn aangesloten. Data fouten kunnen ook worden
opgespoord in de service-functie; zie desbetreffende paragraaf.
Wanneer de data in orde zijn, gaat U verder met het meten van de
voedingsspanning, die met de specificatie overeen moet komen. Is die
spanning niet in orde, probeer dan weer via uitsluiting er achter te
komen welk product of welke verbinding de oorzaak is.
Geen geluid, maar bediening OK
De data en voedingsspanningen zijn in dit geval in orde. Meet de signaalniveaus op pen 13 tot 16 en vergelijk deze met de opgegeven specificatie.
Wanneer de signaal-niveaus goed zijn, schuilt de fout in het product in de
link kamer, mogelijk in de converter box, dan wel in een kabel of plug.
Weergave op half volume
Eén van de symmetrische audiosignalen is uitgevallen.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
34
Service functie
MASTER LINK
Producten met een display bezitten een service functie waarmee Master
Link fouten kunnen worden aangegeven. Denk er aan dat de fout
uitlezing aangeeft dat er iets mis is in het systeem, wat niet betekent dat
de fout zich bevindt in het specifieke product dat de fout aangeeft!
De BeoLab 3500 en BeoVision Avant zijn voorbeelden van producten met
service functie. Raadpleeg de service manual van desbetreffend product
voor informatie over het activeren van deze procedures.
Hier een voorbeeld van de service functie van de BeoLab 3500.
ERROR 1:
- Adres configuratie onmogelijk.
Fout tijdens adres configuratie. Er is geen adres toegewezen omdat te
veel eenheden op de Master Link zijn aangesloten.
- Verwijder alle producten van de Master Link en sluit ze opnieuw - één
voor één - aan tot de foutcode verschijnt. Maak van dat product de
aansluitingen los.
ERROR 2:
- Master Link data te laag
Het is niet mogelijk van Master Link te zenden, omdat de spanning te
laag is. Deze fout kan optreden wanneer er geen Master Link stuurschakeling is, of als gevolg van een kortsluiting in de Master Link, dan wel
in de sensor (ontvanger) schakeling.
- Maak één voor één de producten van de Master Link los, en kijk of
deze opstart.
- Reset het product dat de oorzaak blijkt te zijn en controleer de
verbindingen (kabel/plug) en de signaalweg (sensor schakeling). Zie de
reparatie aanwijzingen voor de sensor schakeling.
ERROR 3:
- Master Link data te hoog
Het is niet mogelijk van Master Link te zenden, omdat de spanning te
hoog is. Deze fout wordt veroorzaakt door een te lage drempel
weerstand in het systeem, of door een fout in de sensor schakeling.
- Maak één voor één de producten van de Master Link los, en kijk of
deze opstart.
- Reset het product dat de oorzaak blijkt te zijn en controleer of de
Master Link kabel misschien te lang is en controleer de signaalweg (de
sensor schakeling). Zie de reparatie aanwijzingen voor de sensor
schakeling.
ERROR 4:
Data conflict in Master Link
De data overdracht in de Master Link is te druk, of een bepaald product is
niet in orde en ontvangt geen data telegrammen meer.
- Voer de bediening nogmaals uit.
- Maak één voor één de producten van de Master Link los om er achter
te komen welk product de zaak blokkeert. Reset desbetreffend product
en controleer de Master Link aansluiting (kabel/plug) en de signaalweg
(versterkers in de sensor schakeling).
Raadpleeg de service manual van de individuele producten voor nadere
informatie.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
35
OVERZICHT
21-Pens AV kabel / SCART
Standaard verbinding tussen een TV-toestel en een videorecorder. De
kabel is geschikt voor het overdragen van RGB signalen.
Audio Aux Link
Misschien beter bekend als AV verbinding. De verbinding tussen audio- en
videosystemen. De verbinding komt tot stand via een 7-pens datalink
kabel.
AV systeem
Audio/video systeem. Integratie van audio en video, waardoor geluid van
het ene naar het andere systeem kan worden overgebracht.
BeoLink
Merknaam en algemene aanduiding van het Bang & Olufsen systeem om
beeld en geluid te distribueren. BeoLink bestaat in verschillende vormen,
afhankelijk van het product waarin het wordt gebruikt: het Audio Aux
Link/Master Control Link (MCL) systeem, of het Master Link systeem.
Beomaster
Aanduiding van audio masters, b.v. Beomaster 7000 en Beocenter 9500. In
de toekomst wordt deze vervangen door BeoSound.
BeoSound
Aanduiding van audioproducten, b.v. BeoSound Ouverture.
BeoVision
Aanduiding van TV-toestellen, b.v. Beovision MX 6000 en BeoVision
Avant.
Centrale kamer
Toewijzing van de kamer waarin de audio en/of videosysteem opgesteld
staan. Er zijn twee soorten centrale kamers:
ONE-room = audio en video systemen opgesteld in dezelfde kamer
TWO-room = audio en video systemen opgesteld in afzonderlijke kamers
Centrale kamer producten
Producten die dienen als sturing in een BeoLink systeem, b.v. BeoVision
en BeoSound.
Compatibiliteit
De mogelijkheid producten van verschillende modeljaren te gebruiken.
Control box
Een kastje waarin data en signalen worden gestuurd, b.v. BeoLink Active.
Datalink kabel
7-Pens datalink kabel voor Audio Aux Link verbinding tussen audio en
video systemen.
Eénweg afstandsbediening
Een afstandsbediening die de producten bedient door een commando uit
te zenden zònder terugmelding (b.v. BL 1000 en Beo4).
De BL 5000 en BL 7000 zijn tweeweg afstandsbedieningen die een
antwoord ontvangen van het bediende product.
Link kamer
Toewijzing van de andere kamer(s) in huis waar geluid en/of beeld
gewenst is.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
36
MASTER LINK
Link kamer product
Producten speciaal ontwikkeld voor link kamers, b.v. BeoLab 3500.
Link kamer sets
Sets speciaal bedoeld voor de link kamers, b.v. BeoLink Active en BeoLink
Video.
Master Control Link (MCL)
Master Control Link is de naam van de eerdere verbinding tussen centrale
kamer en link kamer.
Master Link (ML)
De nieuwe systeem interface van Bang & Olufsen. Master Link is de
verbinding tussen de producten in de centrale kamer en die in de link
kamer, maar het is tevens de verbinding tussen het audiosysteem en het
videosysteem.
Master Link Product
Alle producten die voorzien zijn van een Master Link aansluiting.
Master Link sturing
BeoSound en BeoVision met Master Link aansluiting. Minimaal eén van
deze producten is altijd nodig in een Master Link opzet.
Ontvanger (sensor)
IR sensor ingebouwd in video, audio en link producten. Daardoor kunnen
de producten met een éénweg afstandsbediening worden bediend, b.v.
Beolink 1000 en Beo4.
Optie programmeren
Het programmeren van opties wordt gedaan via een Bang & Olufsen
terminal en met het bedoelde product in standby.
Nadat de optie geprogrammeerd is ‘weten’ de producten in welke
combinatie zij zijn opgenomen; bediening en functioneren is dan
optimaal.
Product Configuratie Gids (PCG)
Een op PC-gebruik gebaseerde gids waarmee het mogelijk is de opzet die
U wenst samen te stellen en die antwoord geeft op alle vragen
aangaande compatibiliteit, opzet, opties, terminals, speciale condities en
andere zaken.
Power Link (PL)
De Power Link verbinding bevat alle noodzakelijke signalen en data die
nodig zijn voor het sturen van actieve luidsprekers. Twee verschillende
typen kabel zijn beschikbaar: één met een ader voor display data (dik) en
één zonder zo’n ader (dun). Denk er aan dat de laatste niet gebruikt kan
worden voor actieve luidsprekers met een display.
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
Opmerkingen:
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
37
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
38
MASTER LINK
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
OPMERKINGEN:
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
45
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
46
MASTER LINK
OPMERKINGEN:
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
MASTER LINK
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN
BANG & OLUFSEN
DK - 7600 STRUER
DENMARK
TELEPHONE 96841122*
CABLE ADDRESS BANGOLUF
TELEFAX 97853911
3540235
04-97
B
NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
PRINTED IN DENMARK BY BOGTRYKKERGÅRDEN AS, STRUER
MASTER LINK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement