Bezzbiornikowy system podawania kleju termotopliwego InvisiPac

Bezzbiornikowy system podawania kleju termotopliwego InvisiPac
Instrukcje – części
Bezzbiornikowy system
podawania kleju
termotopliwego InvisiPac™
HM25™
332377P
PL
System jest przeznaczony do podawania i dozowania kleju termotopliwego w granulkach.
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Urządzenie nie zostało zatwierdzone do zastosowań w atmosferach wybuchowych lub
miejscach niebezpiecznych.
8,3 MPa (83 bary, 1200 psi) Maksymalne ciśnienie robocze
204°C (400°F) Maksymalna temperatura robocza cieczy
0,7 MPa (7 barów, 100 psi) Maksymalne ciśnienie wlotowe powietrza
Istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami zawartymi
w niniejszej instrukcji obsługi oraz w instrukcji obsługi pistoletu i węża.
Niniejszą instrukcję należy zachować.
ti20440b
9902471
Posiada certyfikat
zgodności
z CAN/CSA C22.2 Nr 88
Zgodny
z ANSI/UL 499
Spis treści
Powiązane instrukcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wymagane narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Identyfikacja części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ustawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podłączenie części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zalecane ustawienie powietrza . . . . . . . . . . . . . 18
Podłączanie przewodu elektrycznego . . . . . . . . 19
Obwody elektryczne o napięciu 480 V . . . . . . . 21
Obwody elektryczne o napięciu 208 V . . . . . . . 21
Wybór ustawień modułu ADM . . . . . . . . . . . . . . 21
Pistolety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Podłączenie kontrolera PLC . . . . . . . . . . . . . . . 24
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Początkowy rozruch i wypełnianie systemu . . . 26
Napełnianie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Napełnianie automatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dozowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wyłączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Procedura usuwania nadmiaru ciśnienia . . . . . 30
Opróżnianie systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Płukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Wskazówki dotyczące obsługi umożliwiające
zminimalizowanie zwęglania . . . . . . . . . . . . 32
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wymiana filtru paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wymiana filtru wlotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Wymiana filtra lejka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Wytyczne dotyczące konserwacji filtra* . . . . . . 35
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tabela kodów błędu modułu ADM . . . . . . . . . . 36
Rozwiązywanie problemów z MZLP . . . . . . . . . 49
2
Naprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Pompa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Element topiący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Moduł wielostrefowej kontroli temperatury
przy niskiej mocy (MZLP) . . . . . . . . . . . . . . 60
Błąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Elementy sterowania powietrzem . . . . . . . . . . . 63
Silnik pneumatyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Procedura aktualizacji oprogramowania . . . . . . 69
Schemat elektryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Zasilanie i zworki zacisków . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Kable adaptery do pistoletów innych
niż firmy Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Blokada regulacji powietrza, 24R084 . . . . . . . . 88
Stojak systemowy, 24R088 . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Kółko samonastawne do stojaka, 120302 . . . . . 89
Płyta adaptera, 24R083 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Podajnik wibrujący o pojemności 30 galonów,
24R136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Zestaw wieży świetlnej, 24R226 . . . . . . . . . . . . 92
Zestaw zbiornika powietrza, 16W366 . . . . . . . . 93
Załącznik A – moduł ADM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Obsługa – Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . 101
Identyfikacja ikon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Załącznik B – Pobieranie, wysyłanie danych
przez łącze USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Procedura pobierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Uzyskiwanie dostępu do plików . . . . . . . . . . . . 107
Procedura wysyłania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Dzienniki na pamięci USB . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Plik ustawień systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Plik języka systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Rozszerzona gwarancja firmy Graco . . . . . . . . . 116
Informacja o firmie Graco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
332377P
Powiązane instrukcje
Powiązane instrukcje
Instrukcje obsługi są dostępne w witrynie www.graco.com.
Instrukcje obsługi komponentów w języku angielskim:
Część
3A2805
332072
Opis
Pistolet do kleju termotopliwego InvisiPac GS35,
Instrukcja – Części
Ogrzewany wąż InvisiPac, Instrukcja – Części
Wymagane narzędzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zestaw standardowych kluczy Allena
Zestaw metrycznych kluczy Allena
Klucze płaskie o różnych rozmiarach (rosnąco)
Klucz płaski 17 mm (11/16 cala)
Zapadka 8 mm (3/8 cala)
Gniazdo 8 mm (3/8 cala)
Wkrętak nasadowy 7,5 mm (5/16 cala)
Gniazdo 11 mm (7/16 cala)
Głęboko osadzone gniazdo 22 mm (7/8 cala)
332377P
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gniazdo 25 mm (1 cal)
Gniazdo 13 mm
Gniazdo 10 mm
Zapadka 12,5 mm (1/2 cala)
Przecinak boczny
Wkrętak do łbów krzyżakowych
Wkrętak do łbów płaskich
Miernik wielofunkcyjny
Przecinak do rur
3
Modele
Modele
WAŻNA INFORMACJA
Aby zapobiec uszkodzeniom systemu, przed włączeniem
zasilania należy sprawdzić, czy zworki zacisków
są poprawnie założone.
Typ Φ
Model
Kanały
Napięcie
24P260
2
200-240 V AC
1Φ / PE
• 1-fazowe
• 200-240VAC
50/60 Hz
32 A
24P261
4
200-240 V AC
1Φ / PE
• 2 przewody i PE
50/60 Hz
40 A
24P262
2
350-415 V AC Y
50/60 Hz
16 A
24P263
4
350-415 V AC Y
50/60 Hz
16 A
50/60 Hz
27 A
50/60 Hz
27 A
50/60 Hz
40 A
50/60 Hz
30 A
50/60 Hz
40 A
3Φ / przewód zerowy /
PE
3Φ / przewód zerowy /
PE
Opis
Maks.
natężenie
prądu
Częstotliwość w Amperach
• 3-fazowe z przewodem
zerowym
• Napięcie międzyfazowe
350-415 V AC
• Napięcie fazowe
200-240 V AC
• 3 przewody i przewód
zerowy oraz PE
24P264
2
200-240 V AC Δ
3Φ / PE
24P265
4
200-240 V AC Δ
3Φ / PE
• 3-fazowe bez przewodu
zerowego
• Napięcie międzyfazowe
200-240 V AC
• 3 przewody i PE
24U132
6
200-240 V AC
1Φ / PE
• 1-fazowe
• 200-240 V AC
• 2 przewody i PE
24U133
6
350-415 V AC Y
3Φ / przewód zerowy /
PE
• 3-fazowe z przewodem
zerowym
• Napięcie międzyfazowe
350-415 V AC
• Napięcie fazowe
200-240 V AC
• 3 przewody i przewód
zerowy oraz PE
24U134
6
200-240 V AC Δ
3Φ / PE
• 3-fazowe bez przewodu
zerowego
• Napięcie międzyfazowe
200-240 V AC
• 3 przewody i PE
4
332377P
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia
Poniższe ostrzeżenia dotyczą instalacji, używania, uziemienia, konserwacji i napraw tego urządzenia. Znak wykrzyknika oznacza
ostrzeżenie ogólne, zaś symbol niebezpieczeństwa oznacza występowanie ryzyka specyficznego przy wykonywaniu czynności.
Gdy te symbole pojawiają się w treści podręcznika lub etykietach ostrzeżenia, należy powrócić do niniejszych ostrzeżeń.
W stosownych miejscach, w treści niniejszego podręcznika mogą pojawiać się symbole niebezpieczeństwa oraz ostrzeżenia
związane z określonym produktem, niezamieszczone w niniejszej części.
OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM
Sprzęt musi być uziemiony. Niewłaściwe uziemienie, ustawienie lub użytkowanie systemu może spowodować
porażenie prądem.
•
Wyłączyć i rozłączyć zasilanie na głównym wyłączniku przed odłączaniem kabli i przed serwisowaniem
lub montażem sprzętu.
•
Podłączać wyłącznie do uziemionych źródeł zasilania.
•
Całość instalacji elektrycznej musi być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka i być zgodna
z miejscowymi przepisami i zarządzeniami.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA
W czasie pracy, powierzchnie urządzenia i podgrzewane płyny mogą się nagrzewać do wysokiej temperatury.
W celu uniknięcia poważnych oparzeń:
•
Nie wolno dotykać gorących cieczy ani sprzętu.
+
NIEBEZPIECZEŃSTWO WTRYSKU PODSKÓRNEGO
Ciecz wypływająca pod wysokim ciśnieniem z pistoletu, przeciekających węży lub pękniętych elementów spowoduje
przebicie skóry. Uszkodzenie to może wyglądać jak zwykłe skaleczenie, ale jest poważnym urazem, który w rezultacie
może doprowadzić do amputacji. Konieczna jest natychmiastowa pomoc chirurgiczna.
•
Nie kierować pistoletu w stronę innej osoby lub jakiejkolwiek części ciała.
•
Nie przykładać ręki do dyszy natryskowej.
•
Nie zatrzymywać lub nie zmieniać kierunku wycieku za pomocą ręki, ciała, rękawicy ani szmaty.
•
Po zakończeniu rozpylania oraz przed czyszczeniem, kontrolą i serwisowaniem sprzętu należy postępować
zgodnie z procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia.
•
Dokręcić wszystkie połączenia doprowadzania cieczy przed włączeniem urządzenia.
•
Węże i złączki należy sprawdzać codziennie. Natychmiast naprawić lub wymienić zużyte lub uszkodzone części.
NIEBEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CZĘŚCIAMI RUCHOMYMI
Ruchome części mogą ścisnąć, skaleczyć lub obciąć palce oraz inne części ciała.
•
Nie zbliżać się do ruchomych części.
•
Nie obsługiwać sprzętu bez założonych osłon i pokryw zabezpieczających.
•
Sprzęt pod ciśnieniem może uruchomić się bez ostrzeżenia. Przed sprawdzeniem, przeniesieniem lub serwisem
sprzętu należy wykonać procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia i odłączyć wszystkie źródła zasilania.
332377P
5
Ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYNIKAJĄCE Z NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA
Niewłaściwe stosowanie sprzętu może prowadzić do śmierci lub kalectwa.
•
Nie obsługiwać sprzętu w stanie zmęczenia lub pod wypływem substancji odurzających lub alkoholu.
•
Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego lub wartości znamionowej temperatury odnoszących się
do części systemu o najniższych wartościach znamionowych. Patrz rozdział Dane techniczne znajdujący się
we wszystkich instrukcjach obsługi sprzętu.
•
Używać płynów i rozpuszczalników zgodnych ze zwilżonymi częściami urządzenia. Patrz rozdział Dane techniczne
znajdujący się we wszystkich instrukcjach obsługi sprzętu. Zapoznać się z ostrzeżeniami producenta cieczy
i rozpuszczalników. W celu uzyskania pełnych informacji na temat materiału, należy uzyskać kartę charakterystyki
bezpieczeństwa produktu (MSDS) od dystrybutora lub sprzedawcy.
•
Nie opuszczać obszaru roboczego, jeśli sprzęt jest podłączony do zasilania lub pod ciśnieniem.
•
Należy wyłączyć cały sprzęt i postępować zgodnie z procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia, gdy sprzęt
nie est używany.
•
Sprawdzać urządzenie codziennie. Naprawić lub natychmiast wymienić uszkodzone części wyłącznie
na oryginalne części zamienne producenta.
•
Nie zmieniać ani nie modyfikować sprzętu. Zmiany lub modyfikacje mogą spowodować unieważnienie atestów
przedstawicielstwa oraz zagrożenie bezpieczeństwa.
•
Upewnić się, czy sprzęt posiada odpowiednie parametry znamionowe i czy jest zatwierdzony do użytku
w środowisku, w którym jest stosowany.
•
Sprzętu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. W celu otrzymania dodatkowych informacji
proszę skontaktować się z Państwa dystrybutorem sprzętu.
•
Węże i kable robocze należy prowadzić z dala od ruchu pieszego, ostrych krawędzi, ruchomych części oraz
gorących powierzchni.
•
Nie zaginać lub nadmiernie nie wyginać węży i nie używać ich do ciągnięcia wyposażenia.
•
Dzieci i zwierzęta trzymać z dala od obszaru roboczego.
•
Należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I WYBUCHU
Łatwopalne opary pochodzące z rozpuszczalników oraz farb, znajdujące się w obszarze roboczym, mogą ulec
zapłonowi lub eksplodować. Aby zapobiec wybuchowi pożaru lub eksplozji należy stosować się do poniższych
wytycznych:
•
Nie wolno stosować klejów rozpuszczalnikowych, mogących powodować powstawanie wybuchowej atmosfery
w trakcie obróbki.
•
Urządzenie należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach.
•
Usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu takie jak lampki kontrolne, papierosy, przenośne lampy
elektryczne oraz plastikowe płachty malarskie (potencjalne zagrożenie wyładowaniami elektrostatycznymi).
•
W obszarze roboczym nie powinny znajdować się niepotrzebne przedmioty, wliczając w to rozpuszczalniki,
szmaty i benzynę.
•
Nie przyłączać lub nie odłączać przewodów zasilania ani nie włączać i nie wyłączać oświetlenia w obecności
łatwopalnych oparów.
•
Należy uziemić cały sprzęt w obszarze roboczym. Patrz instrukcje dotyczące uziemienia.
•
Używać wyłącznie uziemionych przewodów.
•
Bezzwłocznie przerwać pracę, jeżeli pojawią się iskry statyczne lub przebicie. Nie stosować ponownie
urządzeń do czasu zidentyfikowania i wyjaśnienia problemu.
•
W obszarze roboczym powinna znajdować się działająca gaśnica.
NIEBEZPIECZEŃSTWO TOKSYCZNEGO DZIAŁANIA CIECZY LUB OPARÓW
Toksyczne ciecze lub opary mogą spowodować, w przypadku przedostania się do oka lub na powierzchnię skóry,
inhalacji lub połknięcia, poważne obrażenia lub zgon.
•
Zapoznać się z kartami charakterystyki bezpieczeństwa produktu (MSDS), aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat stosowanych cieczy.
•
Niebezpieczne ciecze należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach, a ich utylizacja musi być zgodna
z obowiązującymi wytycznymi.
6
332377P
Ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
Podczas pobytu w obszarze roboczym należy nosić odpowiednie środki ochrony, co pomoże zapobiec poważnym
urazom, w tym urazom oczu, utracie słuchu, wdychaniu oparów toksycznych oraz oparzeniom. Obejmują one
między innymi:
•
Środki ochrony oczu oraz słuchu.
•
Respiratory, odzież ochronną oraz rękawce, zalecane przez producenta cieczy i rozpuszczalników
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z CIŚNIENIOWYMI ELEMENTAMI ALUMINIOWYMI
Używanie płynów, które nie są przeznaczone do kontaktu z aluminium w urządzeniach ciśnieniowych może
spowodować silną reakcję chemiczną i doprowadzić do rozerwania urządzenia. Niezastosowanie się do niniejszego
ostrzeżenia prowadzić może do zgonu, powstania poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
•
Nie stosować 1,1,1-trichloroetanu, chlorku metylenu, innych fluorowcowanych rozpuszczalników węglowodorowych
lub płynów zawierających takie rozpuszczalniki.
•
Wiele innych płynów może zawierać substancje chemiczne, które mogą reagować z aluminium. Informacje
na temat zgodności uzyskać można u dostawcy materiałów.
332377P
7
Identyfikacja części
Identyfikacja części
G3
G2
G4
A
G
H
G1
F
E
C
D
B
L
K
Legenda:
A
B
C
D
E
F
G
G1
G2
G3
G4
H
J
K
L
M
N
P
R
S
Moduł zaawansowanego wyświetlania (ADM)
Skrzynka elektryczna
Regulator ciśnienia powietrza pompy
Manometr powietrza pompy
Regulator ciśnienia powietrza przenoszącego próżnię
Miernik ciśnienia powietrza przenoszącego próżnię
Rurka wytrząsająca
Głowica wytrząsarki
Rurka przenosząca próżnię
Lejek wlotowy przenoszący próżnię
Źródło powietrza do przenoszenia próżni, śr. zewn. 8 mm (3/8 cala)
Główny wyłącznik zasilania
Wlot powietrza do systemu
Wlot przenoszenia próżni (wytrząsarki)
Silnik powietrzny i pompa
Odciążenie naprężenia przewodów w związku z dopływem zasilania
Kształtka rozgałęźna ogrzanej cieczy (element topiący)
Moduł wielostrefowej kontroli temperatury przy niskiej mocy (MZLP)
Wyloty cieczy umożliwiające podłączenie ogrzewanych węży
(ponumerowanych 1-4)
Kabel Wejścia/Wyjścia klienta (opcjonalny)
N
R
M
P
S
ti20441b
J
RYS. 1
8
332377P
Identyfikacja części
Kształtka rozgałęźna ogrzanej cieczy
AB
Z
Y
U
R
X
AA
T
W1
W2
ti20442b
UWAGA: System przedstawiono na ilustracji z plastikowymi i metalowymi
osłonami zdemontowanymi dla celów poglądowych.
RYS. 2
Legenda:
T
U
W1
W2
X
Y
Klapa dostępowa do przedniej skrzynki elektrycznej
Element topiący
Port odpływowy
Taca odpływowa
Filtr wlotowy (niskie ciśnienie – przed pompą)
Filtr wylotowy (wysokie ciśnienie – za pompą)
332377P
Z
Czujnik poziomu granulek kleju
AA Połączenie zasilania i uprzęży RTD do ogrzewanego węża
i pistoletu (uprząż łączy system z ogrzewanym wężem,
a następnie ogrzewany wąż z pistoletem)
AB Ekran lejka wlotowego
9
Identyfikacja części
Skrzynka elektryczna
AC
AJ
P
ti20907b
AH
AF
AG
RYS. 3
Legenda:
P
Wielostrefowy moduł kontroli temperatury przy niskiej mocy (MZLP)
AC Złącze dopływu zasilania
AF Uziemienie podstawy montażowej
10
AG Bloki i zworki zacisków
AH Przekaźnik nagrzewnicy
AJ Zworki zacisków dopływu zasilania. Patrz strona 19.
332377P
Identyfikacja części
Moduł zaawansowanego wyświetlania (ADM)
Interfejs użytkownika
B
Legenda Funkcja
WAŻNA INFORMACJA
W celu uniknięcia uszkodzenia przycisków programowych
nie należy naciskać ich za pomocą ostrych przedmiotów,
takich jak długopisy, karty plastikowe czy paznokcie.
UWAGA: Patrz Załącznik A – moduł ADM na stronie 101,
gdzie zawarto szczegółowe informacje na temat działania
modułu ADM.
BB
BA
Układ podgrzewania oraz włączania/
wyłączania pompy
BB
Wskaźnik stanu systemu (LED)
BC
Zatrzymanie wszystkich procesów systemowych
BD
Określone ikoną znajdującą się obok przycisku
ekranowego
BE
Przerwanie bieżącej operacji
BF
Akceptacja zmian, potwierdzenie błędów, wybór
elementu, przełączenie wybranego elementu
BG
Przełączenie pomiędzy ekranem ustawień i pracy
BH
Nawigacja w obrębie ekranu lub przejście
do nowego ekranu
BC
BA
BD
BK
BL
BE
BF
BH
BG
BP
TI12362a1
RYS. 4
BM
BR
BN
RYS. 5
Legenda:
BK
BL
BM
BN
BP
BR
332377P
Etykieta identyfikacyjna numeru katalogowego części
Interfejs USB
Połączenie kablowe CAN (zasilanie i komunikacja)
Diody LED stanu modułu
(nieużywane)
Panel dostępu do tokena oprogramowania
11
Identyfikacja części
Komponenty ekranu
Kolejność wyświetlania ekranów
Bieżąca data i czas
Tryb pracy
Awarie, stan
Stan podgrzewania
elementu topiącego
Rzeczywista temperatura
elementu topiącego
Stan ogrzewania
węża i pistoletu
Rzeczywista temperatura węża
Rzeczywista temperatura pistoletu
RYS. 6: Komponenty głównego ekranu
Tryb pracy
Opis
System wyłączony
System nie jest zasilany.
Nieaktywny
Układ podgrzewania oraz pompy
są wyłączone.
Rozgrzewanie
System podgrzewa materiał
do ustawionej temperatury.
Stan komponentów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktywny
12
System jest przygotowany
do dozowania materiału.
•
•
Brak wskaźnika LED stanu systemu na module ADM
Brak ogrzewania
Pompa jest wyłączona
Żółty kolor wskaźnika LED stanu systemu
na module ADM
Brak ogrzewania
Pompa jest wyłączona (ustawienie zmieniono ręcznie)
Migający na zielono wskaźnik LED stanu systemu
na module ADM
Ilość dostarczanego ciepła wzrasta aż do osiągnięcia
ustawionej temperatury
Pompa jest wyłączona
Świecący w sposób ciągły zielony wskaźnik LED
stanu systemu na module ADM
Ogrzewanie osiągnęło poziom ustawionej temperatury
Pompa jest włączona
332377P
Identyfikacja części
332377P
13
Ustawienie
Ustawienie
Uziemienie
W celu zredukowania ryzyka porażenia prądem należy
uziemić sprzęt. Niewłaściwe uziemienie może powodować
porażenie prądem elektrycznym. Uziemienie zapewnia
przewód umożliwiający upływ prądu elektrycznego.
System InvisiPac jest wyposażony w zacisk uziemiający.
System powinien zostać uziemiony przy użyciu tego zacisku
przez wykwalifikowanego elektryka. Patrz Podłączanie
przewodu elektrycznego na stronie 19.
Lokalizacja
Podłączenie części
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy
podłączać przewodów elektrycznych aż do zakończenia
procedury Podłączenie części.
1.
•
•
Temperatura otoczenia musi wynosić 0-49°C (32-120°F).
Długość węża próżniowego dostarczanego wraz z urządzeniem
to 3 m (10 stóp). Maksymalna długość dostępnego węża
próżniowego to 9,1 m (30 stóp). Zbiornik na granulki kleju
musi znajdować się w zasięgu węża próżniowego, nie dalej
niż w odległości 9,1 m (30 stóp).
Pistolet(y) może (mogą) znajdować się w maksymalnej
odległości 7,6 m (25 stóp) od elementu topiącego.
Obsługa systemu podstawowego jest najłatwiejsza w przypadku
jego ustawienia na poziomie wzroku. W celu zamontowania
systemu na poziomie wzroku należy zapoznać się z rozdziałem
Stojak systemowy, 24R088. Patrz strona 89.
Jeżeli system jest instalowany zamiast systemu pracującego
z klejem termotopliwym innym niż firmy Graco, należy zakupić
Płyta adaptera, 24R083. Patrz strona 89.
Opcjonalnie dostępny jest Podajnik wibrujący o pojemności
30 galonów, 24R136 (zamawiany oddzielnie). Patrz strona 90.
Aby ułatwić naprawę systemu, należy system ustawić tak, aby
był on dostatecznie dostępny i oświetlony z każdej ze stron.
14
•
Ustawić system w żądanym położeniu i ustawieniu
roboczym. Patrz Lokalizacja na tej stronie.
Dno skrzynki elektrycznej zawiera otwory umożliwiające
mocowanie systemu InvisiPac do podłoża. Dostęp do
otworów można uzyskać poprzez dolną klapę dostępową
w trzech tylnych ścianach skrzynki elektrycznej.
Aby zainstalować system InvisiPac zamiast systemu
pracującego z klejem termotopliwym innym niż firmy
Graco, należy zakupić Płyta adaptera, 24R083.
Instrukcja montażu jest dostępna na stronie 89.
Aby podnieść system do poziomu wzroku, należy
zakupić Stojak systemowy, 24R088. Instrukcja
montażu jest dostępna na stronie 89.
UWAGA: Wąż przenoszący próżnię, dostarczany wraz
z urządzeniem, musi sięgać od systemu do zbiornika na
granulki kleju. Dostarczony wąż ogrzewany musi sięgać
od systemu do pistoletu(-ów).
2.
Zamontować lejek wlotowy układu przenoszenia
próżni (G3) w systemie. Patrz RYS. 7.
a.
Wsunąć lejek przez wspornik połączony z silnikiem
powietrznym.
b.
Umieścić lejek tak, aby jego wlot był skierowany
w żądaną stronę.
c.
Podłączyć przewód powietrzny o zewnętrznej
średnicy 3,8 mm (5/32 cala) do lejka.
332377P
Ustawienie
d.
Zamontować dostarczony zacisk węża wokół
wspornika silnika powietrznego i podstawy lejka,
a następnie zacisnąć zacisk.
6.
Nałożyć szczeliwo do rur na gwinty, a następnie
przymocować rurkę wytrząsającą (G) do głowicy
wytrząsarki (G1). Patrz RYS. 8.
WAŻNA INFORMACJA
G2
G3
Aby zapobiec zatarciu głowicy wytrząsarki (G1) o rurkę
wytrząsającą (G), nie wolno nadmiernie nakręcać głowicy
wytrząsarki na rurkę wytrząsającą. Elementy te powinno
się dokręcać ręcznie.
G2
G6
G4
G5
ti21130b
RYS. 7
3.
4.
Podłączyć długi, dostarczony przewód powietrzny
o zewnętrznej średnicy 8 mm (3/8 cala) (G4) do
łącznika zatrzaskowego na przewodzie powietrznym
wychodzącym z układu. Patrz RYS. 7.
UWAGA: W kolejnych krokach, prowadząc wąż przenoszący
próżnię, należy upewnić się, że wąż próżniowy nie tworzy
ciasnych pętli, zakrętów ani załamań. Tego rodzaju
zniekształcenia utrudniają optymalne działanie układu
przenoszącego próżnię.
UWAGA: Maksymalna długość węża próżniowego wynosi
9,1 m (30 stóp). W miarę możliwości wąż należy prowadzić
poziomo. Wąż próżniowy nie może podnosić się powyżej
3,0 m (10 stóp), mierząc od wlotu próżniowego. Każde
pionowe wzniesienie spowoduje spadek maksymalnej
prędkości przepływu w układzie przenoszącym próżnię.
5.
G
Wsunąć wąż przenoszący próżnię o średnicy zewnętrznej
33 mm (1,3 cala) (G2) do wlotu lejka przenoszącego (G3)
próżnię i zabezpieczyć całość przy pomocy dostarczonego
zacisku węża. Patrz RYS. 7.
Przeprowadzić przezroczysty wąż przenoszący próżnię
o zewnętrznej średnicy 33 mm (1,3 cala) od układu
do miejsca, w których znajduje się zbiornik zawierający
granulki kleju.
G4
G1
ti21131a
RYS. 8
7.
Podłączyć przezroczysty wąż przenoszący próżnię
o średnicy 33 mm (1,3 cala) (G2) do stalowej rurki
wytrząsającej (G) i zabezpieczyć dostarczonym
zaciskiem węża. Patrz RYS. 8.
8.
Przeprowadzić przewód powietrzny o zewnętrznej
średnicy 8 mm (3/8 cala) (G4) wzdłuż przezroczystego
węża próżniowego o średnicy 33 mm (1,3 cala) (G2)
i zabezpieczyć w kilku miejscach dostarczonymi
plastikowymi zapinkami (G5). Patrz RYS. 8.
9.
W razie konieczności należy zabezpieczyć przezroczysty
wąż próżniowy o średnicy 33 mm (1,3 cala) oraz przewód
powietrzny o średnicy 8 mm (3/8 cala), mocując je
w różnych miejscach plastikowymi zapinkami do struktury
wspornika.
10. Podłączyć drugi koniec długiego przewodu powietrznego
o średnicy zewnętrznej 8 mm (3/8 cala) (G4) do łącznika
zatrzaskowego o średnicy 8 mm (3/8 cala) (G4) na głowicy
wytrząsarki (G1).
11. Należy upewnić się, że zbiornik na granulki kleju znajduje
się w żądanym położeniu roboczym. Położenie zbiornika
należy wybrać tak, aby ułatwiało ono jego napełnianie
granulkami.
332377P
15
Ustawienie
12. Umieścić zespół wytrząsarki w pustym zbiorniku
na granulki z klejem, a następnie napełnić zbiornik
granulkami.
UWAGA: Aby zapewnić optymalną pracę systemu, należy
zakupić Podajnik wibrujący o pojemności 30 galonów,
24R136. Instrukcja montażu jest dostępna na stronie 90.
UWAGA: Jeżeli na rurze podającej (G) gromadzi się
nadmierna ilość ładunku elektrostatycznego, na końcu
rury należy zamontować opcjonalny zestaw uziemiający
rurę podającą 24R708 (G6). Patrz RYS. 8.
d.
UWAGA: W opisanym poniżej kroku, strona łącznika
hydraulicznego wyposażona w uszczelkę okrągłą (68)
jest skierowana w stronę systemu. Patrz RYS. 9.
e.
Zamontować dostarczony łącznik hydrauliczny (68)
z uszczelką okrągłą w otwartym porcie i dokręcić
kluczem płaskim lub okrągłym o średnicy 17 mm
(11/16 cala).
f.
Zamontować wąż na łączniku hydraulicznym (68),
kierując stronę wyposażoną we wtyczkę elektryczną
w stronę systemu. Przy pomocy klucza płaskiego
17 mm (11/16 cala) dokręcić wąż na łączniku
hydraulicznym (68).
g.
Zlokalizować złącze MZLP (AA) oznaczone tym
samym numerem co port wylotowy cieczy z węża.
Zdemontować osłonę złącza, a następnie zamontować
złącze węża ogrzewanego. Patrz RYS. 9.
h.
Powtórzyć procedurę dla pozostałych kanałów.
Aby ułatwić instalację, należy najpierw korzystać
z dolnych portów elementu topiącego.
i.
Założyć zatyczki na wszystkie nieużywane złącza
elektryczne MZLP.
13. Zamontować węże podgrzewane, patrz RYS. 9:
Aby zredukować zagrożenie pożarem i wybuchem, wraz
z systemem InvisiPac należy stosować wyłącznie ogrzewane
węże firmy Graco. Stosowanie innych węży spowoduje
utratę aprobat agencyjnych.
N
247
Pistolet
68
W2
W1
AA
ti21132a
RYS. 9
a.
b.
Umieścić szmatkę na tacy odpływowej (W2)
podłączonej do elementu topiącego. W systemie
w stanie fabrycznym mogą znajdować się szczątkowe
ilości oleju. Patrz RYS. 9.
Przy użyciu klucza Allena 6 mm (1/4 cala) wyjąć
korek portu odpływowego (W1). Patrz RYS. 9.
UWAGA: Klucz Allena w rozmiarze 6 mm (1/4 cala) jest
dostarczany luzem wraz z systemem.
c.
16
Usunąć korek (247) z wylotu elementu topiącego
o najniższym numerze. Nie wolno używać korka
odpływowego (W1). Patrz RYS. 9.
Gdy ciecz całkowicie spłynie z układu, zamontować
ponownie korek portu odpływowego (W1), a następnie
usunąć szmatkę. Patrz RYS. 9.
UWAGA: Należy użyć portu wylotowego cieczy 1, a złącze
elektryczne od strony tego węża podłączyć do złącza MZLP 1.
System nie będzie pracował dopóki do złącza MZLP 1 nie
zostanie podłączony wąż. Jeżeli do złącza 1 nie zostanie
podłączony wąż, doprowadzi to do awarii „Invalid Sensor hose/gun” (Nieprawidłowy czujnik — wąż/pistolet).
14. Zamontować pistolet(y), patrz RYS. 9:
UWAGA: W przypadku tego systemu nie ma konieczności
używania pistoletów firmy Graco. Wszystkie pistolety
podłączane do systemu muszą jednak posiadać następujące
parametry znamionowe: 8,3 MPa (83 bary, 1200 psi),
204°C (400°F), posiadać czujnik typu RTD i pracować
z mocą nieprzekraczającą 400 W.
a.
Podłączyć wylot cieczy ogrzewanego węża do wlotu
cieczy pistoletu. Dokręcić kluczem płaskim 17 mm
(11/16 cala). Patrz RYS. 9.
b.
W przypadku pistoletów firmy Graco podłączyć
złącze elektryczne pistoletu do złącza elektrycznego
ogrzewanego węża. Patrz RYS. 9.
c.
W przypadku pistoletów innych producentów niż
Graco należy podłączyć złącze elektryczne pistoletu
do uprzęży adaptera (16T916, 16T917 lub 16Y828),
następnie podłączyć złącze uprzęży adaptera do
332377P
Ustawienie
gniazda ogrzewanego węża. Patrz Kable adaptery
do pistoletów innych niż firmy Graco na stronie 88,
aby określić kabel adaptera jaki należy stosować
wraz z używanym zaworem.
d.
powietrza w pistolecie zawartymi w instrukcji pistoletu
i w razie potrzeby użyć regulatora w celu zmniejszenia
ciśnienia powietrza w pistolecie.
18. Zamknąć zawór kulowy.
Powtórzyć czynności dla wszelkich dodatkowych
pistoletów.
15. W razie konieczności należy zaprogramować kontroler
zaworu tak, aby otwierał i zamykał pistolet. Patrz instrukcja
obsługi pistoletu.
UWAGA: System kontroluje wyłącznie ogrzewanie pistoletu.
Należy zaprogramować oddzielny kontroler pistoletu,
otwierający i zamykający pistolety.
16. Zamontować dostarczony kulowy zawór upustowy wlotu
powietrza oraz zestaw filtra powietrza (część Graco
o numerze 24R707) przy wlocie powietrza do systemu (J)
(gwint żeński 1/4 NPT). Patrz RYS. 10.
ti21147a
RYS. 11
19. Podłączyć przewód dopływu powietrza o minimalnej
średnicy 8 mm (3/8 cala) do filtra powietrza. Patrz RYS. 11.
J
UWAGA: Ciśnienie dopływu powietrza musi mieć wartość
od 550 kPa (5,5 bara, 80 psi) do 690 kPa (6,9 bara, 100 psi).
Zalecana wartość ciśnienia to 690 kPa (6,9 bara, 100 psi).
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że ciśnienie powietrza
spadnie poniżej 0,5 MPa (5 barów, 80 psi), można wykorzystać
zestaw zbiornika powietrza, który pozwala na pracę systemu
przy ciśnieniu 0,4 MPa (4 bary, 60 psi). Patrz Zestaw
zbiornika powietrza, 16W366 na stronie 93.
20. Aby uniemożliwić dostęp do regulacji ciśnienia powietrza,
należy zakupić Blokada regulacji powietrza, 24R084.
Instrukcja montażu jest dostępna na stronie 88.
ti21133a
RYS. 10
UWAGA: System musi zawierać odpowietrzający zawór
kulowy, który po zamknięciu uwalnia ciśnienie panujące
w dalszej części układu. W przeciwnym wypadku konieczne
jest odłączenie zasilania systemu powietrzem w przypadku
każdorazowego uwalniania ciśnienia w układzie.
21. Aby zamontować wieżę świetlną wskazującą wystąpienie
błędu w systemie czerwonym światłem, należy zakupić
Zestaw wieży świetlnej, 24R226. Instrukcja montażu jest
dostępna na stronie 92.
22. Aby rozbudować system 2-kanałowy do systemu
4-kanałowego, należy zakupić Zestaw rozbudowy
do 4 kanałów, 24R237. Instrukcja montażu jest
dostępna na stronie 94.
23. Zamontować zatyczki złączy elektrycznych MZLP
na wszystkich nieużywanych kanałach.
UWAGA: W system należy wykorzystywać filtr powietrza
o minimalnym przepływie 30 scfm.
17. Jeżeli to samo zasilanie powietrzem obsługuje pistolet(y),
należy upewnić się, że w przewodzie powietrznym
zamontowano trójnik przed zaworem kulowym.
Pomiędzy zaworem kulowym a systemem nie mogą
znajdować się żadne dodatkowe elementy. Należy
zapoznać się z wymaganiami odnośnie ciśnienia
332377P
17
Ustawienie
Zalecane ustawienie powietrza
Główny przewód powietrza
Ciśnienie na wejściu:
mniej niż 15,2 m (50 stóp):
8 mm (3/8 cala)
więcej niż 15,2 m (50 stóp):
1/2 cala
0,55-6,8 MPa
(5,5-6,8 bara, 80-100 psi)
wydajność 30 scfm.
Brak załamań węża
przenoszącego próżnię
Ciśnienie na wejściu:
8 mm (3/8 cala),
0,68 MPa
(6,8 bara, 100 psi),
wydajność 30 scfm
Dopilnować
podłączenia
powietrza lejka
Filtr powietrza/zawór
kulowy przy wlocie
powietrza do systemu
(zestaw Graco 24R707,
dołączony)
Próżnia:
0,28-0,55 MPa
(2,8-5,5 bara, 40-80 psi);
a także przynajmniej 65%
ciśnienia powietrza
w wytrząsarce podajnika,
jeżeli ta będzie użyta
Pompa:
0,14-0,68 MPa
(1,4-6,8 bara,
20-100 psi)
Powietrze do pistoletów
Regulator ustawiony
na 0,48 MPa
(4,8 bara, 70 psi)
ti21554a
RYS. 12
18
332377P
Ustawienie
Podłączanie przewodu
elektrycznego
Podręcznik instalacji zworek bloku zacisków
Lokalizacja bloku zacisków
Przewód
Zworka
Zworka
Zworka
Napięcie
połącz.
2-zacisk. 3-zacisk. 5-zacisk.
127201
126814
126815
126816
UWAGA: Patrz rozdział Uziemienie na stronie 14.
W przypadku nieprawidłowego prowadzenia prac
niepoprawna instalacja elektryczna może spowodować
porażenie prądem i inne poważne obrażenia. Wszystkie
prace przy instalacji elektrycznej powinny być wykonywane
przez wykwalifikowanego elektryka. Należy upewnić się,
że instalacja jest zgodna ze wszystkimi krajowymi,
państwowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Aby zredukować ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
przed podłączeniem przewodu elektrycznego należy
wykonać całą procedurę Podłączenie części, która
rozpoczyna się na stronie 14.
UWAGA: Zamontowane łożysko uwalniające naprężenia (106)
pasuje do przewodów elektrycznych o zewnętrznej średnicy
0,708-1,260 cala. Patrz RYS. 14. W razie potrzeby należy użyć
klucza płaskiego i dokręcić łożysko uwalniające naprężenia,
do momentu ścisłego dopasowania do kabla.
200-240 V AC,
1 faza
350-415 V AC,
3 fazy,
WYE
200-240 V AC,
3 fazy,
DELTA
Niewykorzystane
Niewykorzystane
3-5
6-10
Niewykorzystane
5-6,
8-9
2-4
Niewykorzystane
3-7
4-5,
9-10
6-8
Niewykorzystane
UWAGA: Zworki należy zmieniać tylko wówczas, jeżeli
korzystamy z innej fazy lub napięcia niż przewidziane
fabrycznie dla systemu.
UWAGA: Wszystkie niezbędne zworki dostarczane są wraz
z systemem w woreczku, który znajduje się z tyłu przedniego
panelu dostępowego do skrzynki elektrycznej. Niezużyte
zworki należy trzymać w woreczku.
2-zaciskowa
126814
W przypadku Obwody elektryczne o napięciu 480 V,
patrz strona 21.
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
2.
Odłączyć kabel od ADM, przepchnąć kabel przez
plastikową zasłonę, a następnie usunąć plastikową
zasłonę z systemu.
3.
Zdjąć klapę dostępową skrzynki elektrycznej (T).
Patrz RYS. 2 na stronie 9.
4.
Należy upewnić się, że zworki bloku zacisków znajdują
się w położeniach odpowiadających używanej fazie
i napięciu. W razie konieczności należy wymienić je tak,
aby zapewnić zgodność z parametrami przedstawionymi
na RYS. 15 na stronie 20. Patrz tabela poniżej, RYS. 13
oraz RYS. 15.
3-zaciskowa
126815
5-zaciskowa
126816
ti21182a
Przewód
127201
RYS. 13: Zworki
UWAGA: Wraz z zaciskami 2C-10C należy stosować
dostarczone, wykonane z twardego metalu zworki zacisków 2,
3 i 5 oraz przewód połączeniowy. Do zacisków 11-14 należy
używać czerwonych, plastikowych zworek.
5.
Wsunąć przewód elektryczny przez łożysko uwalniające
naprężenia skrzynki elektrycznej (106). Patrz RYS. 14
na stronie 20.
WAŻNA INFORMACJA
Aby zapobiec uszkodzeniom systemu, przed przystąpieniem
do kolejnego kroku należy upewnić się, że zworki zacisków
zostały założone prawidłowo.
332377P
19
Ustawienie
6.
Podłączyć zaizolowane ferrule do końca każdego
przewodu.
106
7.
Podłączyć przewód uziemiający uziemienia podstawy
montażowej (AF). Patrz RYS. 14.
8.
Podłączyć L1, L2, L3 i N tak, jak przedstawiono
na RYS. 15. Nie wszystkie modele systemu
wykorzystują wszystkie 4 kable.
9.
Przy pomocy zapinek plastikowych zamocować przewód
elektryczny do mocowań znajdujących się w górnej części
wnętrza skrzynki elektrycznej.
10. Dokręcić zaciski śrubowe momentem wynoszącym
co najmniej 1,1 N•m (10 in-lb).
11. Zamontować klapę skrzynki elektrycznej.
12. Przed włączeniem ogrzewania przeprowadzić procedurę
Wybór ustawień modułu ADM opisaną na stronie 21.
AF
ti20907b
RYS. 14
RYS. 15
20
332377P
Ustawienie
Obwody elektryczne
o napięciu 480 V
3.
Z poziomu ekranu System 2:
W przypadku zasilania 480 V wykwalifikowany elektryk
powinien zamontować transformator obniżający napięcie
z 480 V do 240 V.
Dopasowanie rozmiaru transformatora
W przypadku zasilania jednofazowego można zastosować
transformator 480 V do 240 V, 24U169 (do nabycia oddzielnie).
Patrz Transformator jednofazowego napięcia 480 V
do 240 V, 24U169 na stronie 98.
Minimalną wartość znamionową transformatora można
obliczyć mnożąc napięcie wyjścia przez ustawienie
przerywacza w module ADM.
Jedna faza, przykład ustawienia przerywacza w module
ADM (20 A): 240 woltów x 20 amperów = 4800 watów
Trzy fazy, przykład ustawienia przerywacza w module ADM
(20 A): 240 woltów x 20 amperów x √ (3) = 8315 watów
Obwody elektryczne
o napięciu 208 V
W przypadku zasilania 208 V wykwalifikowany elektryk może
zamontować transformator obniżający napięcie z 208 V
do 240 V, aby polepszyć czasy rozruchu.
a.
Zaznaczyć pole w kolumnie „Zainstalowane” dla
każdego kanału z zainstalowanym wężem i pistoletem.
b.
Wybrać typ RTD używanego wraz z każdym
zainstalowanym pistoletem. Patrz instrukcja
obsługi pistoletu.
UWAGA: Nieprawidłowe ustawienia RTD spowodują, że system
nie będzie w stanie utrzymać ustawionej wartości temperatury.
UWAGA: Obsługiwane typy RTD to: Ni, 100 omów; Ni,
120 omów; NiFe, 604 omy; Pt, 100 omów (385), Pt, 100 omów
(392); a także Pt, 1000 omów. Możliwy jest wybór opcji „Auto”,
ale powinno się jej używać wyłącznie wtedy, gdy nie można
zidentyfikować konkretnego typu RTD. Zastosowanie ustawienia
„Auto” dla RTD może doprowadzić do niedokładnych
odczytów temperatury.
Dopasowanie rozmiaru transformatora
Minimalną wartość znamionową transformatora można
obliczyć, mnożąc napięcie wyjścia transformatora przez
ustawienie przerywacza w module ADM.
Jedna faza, przykład ustawienia przerywacza w module
ADM (20 A): 240 woltów x 20 amperów = 4800 watów
Aby zapobiec pożarom i wybuchom, wykwalifikowany elektryk
musi określić prawidłowy rozmiar przerywacza stosowanego
wraz z zasilaniem systemu.
4.
Z poziomu ekranu System 3:
Trzy fazy, przykład ustawienia przerywacza w module ADM
(20 A): 240 woltów x 20 amperów x SQRT(3) = 8315 watów
Wybór ustawień modułu ADM
UWAGA: Patrz Załącznik A – moduł ADM na stronie 101,
aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat
modułu ADM, łącznie z ogólnymi informacjami dotyczącymi
jego działania.
1.
Włączyć (pozycja ON) główny wyłącznik zasilania
.
2.
a.
Po zakończeniu rozruchu modułu ADM należy
nacisnąć
, aby przejść z ekranów Obsługa
do ekranów Ustawienia. Przy użyciu
i
332377P
,
Wprowadzić rozmiar stosowanego głównego
przerywacza. Jest to przerywacz obwodu
montowany na zewnątrz systemu, dla układu
zasilania systemu.
,
można przełączać ekrany.
21
Ustawienie
UWAGA: W przypadku używania transformatora 480 V
do 240 V, wprowadzony rozmiar przerywacza będzie
dwukrotnością wartości znamionowej 480 V. W przypadku
używania transformatora 24U169 rozmiar przerywacza
powinien być ustawiony na 30 amperów, a zasilanie
na jednofazowe.
UWAGA: Funkcja Plan umożliwia automatyczne włączanie
i wyłączanie ogrzewania systemu w określonym czasie,
dzięki czemu temperatura w systemie osiąga żądaną wartość
w momencie rozpoczęcia zmiany roboczej.
8.
W razie konieczności należy określić pozostałe
ustawienia z poziomu ekranów Ustawienia przed
przejściem do kolejnych etapów, wykorzystujących
ekrany Obsługa. Ustawienia te nie są wymagane
do pracy systemu, ale zawierają użyteczne funkcje.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na
temat każdego elementu ustawień, patrz Załącznik A –
moduł ADM, który rozpoczyna się na stronie 101.
9.
Nacisnąć
UWAGA: System InvisiPac ogranicza ilość pobieranej mocy
na podstawie rozmiaru przerywacza obwodu wejściowego.
Czynnik ten wpływa na czas rozruchu, ponieważ wpływa
on bezpośrednio na ilość energii cieplnej zużywanej
na ogrzewanie materiałów.
b.
5.
Wybrać rodzaj doprowadzanego zasilania.
Z poziomu ekranu Zaawansowane 1, określić datę
i czas systemowy.
, aby przejść z ekranów Ustawienia
do ekranów Obsługa. Przy użyciu
można przełączać ekrany.
,
,
i
10. W celu wyregulowania ustawień elementu topiącego
systemu (nagrzewnicy zbiornika) z poziomu ekranu
Cele należy użyć
i
, wyświetlanych obok
. Ponadto, żądane wartości ustawień
6.
Z poziomu ekranu Zaawansowane 2, określić jednostki
temperatury i masy.
7.
Aby określić opcjonalną funkcję Plan, patrz Plan
na stronie 29.
22
temperatury można wprowadzić przy pomocy klawiatury
numerycznej.
332377P
Ustawienie
11. Z poziomu ekranu Cele należy wyregulować ustawienia
ogrzewanego węża i pistoletu:
a.
b.
Nacisnąć
Przy użyciu
Przy użyciu
, aby wybrać kanał.
i
wyświetlonych obok
należy wyregulować ustawienia temperatury
pistoletu do poziomu żądanego dla danego kanału.
UWAGA: Alternatywnie można korzystać z fizycznych
przycisków strzałek skierowanych w górę i w dół, obecnych
na klawiaturze modułu ADM do momentu, gdy
znajduje
się obok ustawienia temperatury poddawanego zmianie.
Następnie przy pomocy klawiatury numerycznej wprowadzić
żądaną wartość temperatury.
332377P
c.
i
, wyświetlonych obok
wyregulować ustawienia temperatury
ogrzewanego węża do poziomu żądanego dla
danego kanału.
UWAGA: Alternatywnie można korzystać z fizycznych
przycisków strzałek skierowanych w górę i w dół, obecnych
na klawiaturze modułu ADM do momentu, gdy
znajduje
się obok ustawienia temperatury poddawanego zmianie.
Następnie przy pomocy klawiatury numerycznej wprowadzić
żądaną wartość temperatury.
Pistolety
Ogrzewanie pistoletu jest kontrolowane przez system, jednak
system nie kontroluje otwierania i zamykania zaworów. Należy
skonfigurować oddzielny kontroler pistoletu obsługujący
otwieranie i zamykanie zaworów.
23
Ustawienie
Nagrzewnica
wł./wył.
Włączanie lub wyłączanie układu
podgrzewania i pompy.
Wł./Wył. kanału 1,
2, 3 lub 4
Włączanie lub wyłączanie ogrzewania
węża i pistoletu dla danego kanału.
Zdjąć przednią klapę dostępową skrzynki elektrycznej.
4.
Przeprowadzić kabel Wejście/Wyjście przez zespół
uwalniania naprężeń w skrzynce elektrycznej. Patrz
kabel Wejście/Wyjście klienta (S) na RYS. 1 na stronie 8.
5.
Odłączyć zasilanie od PLC.
6.
Podłączyć PLC do złączy H1 i H2.
UWAGA: Każde złącze ma cztery sygnały. Płyta MZLP
określa zakres wejściowy dla każdego sygnału. Poniższa
tabela zawiera przypisania styków.
Błąd (alarm)
Wskazuje, kiedy występuje aktywny
alarm. Aktywny alarm wyłączy układ
podgrzewania i pompę.
Błąd (odchylenie/
doradczy)
Wskazuje aktywne odchylenie lub
alarmu typu „doradczy”. Aktywne
odchylenie lub alarm typu „doradczy”
NIE powodują wyłączenia układu
podgrzewania ani pompy.
Wym. kons.
Wskazuje, kiedy wartość całkowita
konserwacji zostanie osiągnięta dla
wartości powiadomienia ustawionej
przez użytkownika.
UWAGA: Wszystkie wyjścia są zazwyczaj otwarte, kiedy
zasilanie jest wyłączone (OFF). W przypadku wyjścia błędu
(alarm) styczniki otwierają się przy wystąpieniu alarmu.
W innych przypadkach styczniki są zamknięte.
J7
Wskazuje, kiedy system osiągnął
wymaganą temperaturę i pompa
zatrzymuje się przy określonym ciśnieniu.
F5
System gotowy
F6
Nieużywane.
F8 F7
Wył.
H1
H2
F10 F9
Opis
J2
Opcje menu rozwijanego co do wyjścia klienta
Opcja
J3
Nieużywane.
3.
J5
Wył.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
J6
Opis
2.
F1
Opcja
Z poziomu ekranu System 1 (z poziomu ekranów
Ustawienia) należy wybrać funkcję każdego wejścia
złącza H1 MZLP oraz każdego wyjścia złącza H2 MZLP.
F2
Opcje menu rozwijanego co do wejścia klienta
1.
J1
Kontroler PLC może kontrolować i monitorować wszystkie
elementy przedstawione w rozwijanych menu ekranu System
1 w ekranach Ustawienia.
UWAGA: System InvisiPac jest dostarczany wraz z dwoma
złączami z zaciskami śrubowymi, pasującymi do złączy H1
i H2 MZLP. Styczniki można znaleźć w woreczku znajdującym
się na wewnętrznej stronie przedniej klapy dostępowej
do skrzynki elektrycznej. Aby wymienić złącza, należy
zamówić zestaw 24P176.
F4 F3
Podłączenie kontrolera PLC
RYS. 16: Płyta MZLP
H1 – Wejście klienta
H2 – Wyjście klienta
Sygnał
Wtyk
Sygnał
Wtyk
1
1, 2
1
1, 2
2
3, 4
2
3, 4
3
5, 6
3
5, 6
4
7, 8
4
7, 8
Wejścia: Wysokie: 10-30 V DC, Niskie: 0-5 V DC. Wejścia
funkcjonują bez względu na biegunowość. Zastosowanie
„wysokiego” napięcia włączy nagrzewnice i uaktywni kanały.
Zdjęcie napięcia spowoduje wyłączenie nagrzewnic i kanałów.
Wyjścia: 0-250 V AC, 0-30 V DC, 2 A.
24
332377P
Ustawienie
Diagramy bloku połączeniowego kontrolera PLC
Poniższe diagramy bloku pokazują sposoby podłączenia wejść i wyjść klienta do modułu InvisiPac MZLP. Dla wygody, każda
sztuka InvisiPac wysyłana jest wraz z zestawem złączy o numerze 24P176. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia złącza
należy zamówić zestaw 24P176 w celu jego wymiany.
Wejście MZLP klienta
Wyjście klienta
Vin (brak biegunowości)
maks. 30 V DC
RYS. 17: Wejście klienta
Wyjście MZLP klienta
Wejście klienta
maks. 250 V AC, 2 A
do wejścia klienta
RYS. 18: Wyjście klienta
332377P
25
Obsługa
Obsługa
Ogrzewanie i dozowanie kleju termotopliwego może
prowadzić do powstawania potencjalnie szkodliwych
oparów. Należy zapoznać się z ostrzeżeniami producenta
oraz z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej
(MSDS), aby poznać określone zagrożenia i środki
ostrożności. Może być konieczne zapewnienie wentylacji
w obszarze roboczym.
UWAGA: Patrz Załącznik A – moduł ADM na stronie 101,
gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat
modułu ADM.
UWAGA: Z systemem InvisiPac można stosować tylko okrągłe
granulki termotopliwe kleju o średnicy 6 mm (1/4 cala). Granulki
kleju typu PSA nie będą działać w systemie InvisiPac.
1.
Skierować pistolety do odpowiedniego pojemnika
na odpady.
2.
Upewnić się, że wlot wytrząsarki znajduje się na dnie
pustego zbiornika na granulki kleju. Opcjonalnie dostępny
jest drgający zbiornik na granulki kleju, numer części
24R136. Patrz Akcesoria na stronie 87.
UWAGA: Wlot wytrząsarki musi być całkowicie pokryty
granulkami kleju aby były one efektywnie zasysane do rury.
3.
Napełnić zbiornik na granulki kleju granulkami kleju
termotopliwego.
4.
Włączyć (pozycja ON) główny wyłącznik zasilania
WAŻNA INFORMACJA
W celu uniknięcia uszkodzenia przycisków programowych nie
należy naciskać ich za pomocą ostrych przedmiotów, takich jak
długopisy, karty plastikowe czy paznokcie.
.
5.
Otworzyć zawór kulowy wlotu powietrza do systemu.
UWAGA: Patrz Załącznik B – Pobieranie, wysyłanie
danych przez łącze USB na stronie 107, gdzie znajdują
się szczegółowe informacje na temat złącza USB.
Opis
System zawiera układ przenoszenia próżni, który w razie
potrzeby zasysa granulki kleju do systemu. Po stopieniu
klej przedostaje się do pompy, skąd jest pompowany do
ogrzewanych węży, a następnie do ogrzewanych pistoletów.
Pistolet otwiera się na krótko w celu dozowania żądanej
ilości kleju.
Pomimo, iż system szybko rozgrzewa się do temperatury
roboczej, istnieje funkcja Plan dostępna w module ADM, która
eliminuje konieczność oczekiwania na rozgrzanie się systemu.
Funkcja Plan umożliwia automatyczne ogrzewanie systemu
w czasie określonym przez użytkownika, dzięki czemu system
jest gotowy do dozowania kleju w momencie rozpoczęcia
zmiany roboczej. Funkcja Plan umożliwia również wyłączenie
układu podgrzewania w czasie nie określonym przez
użytkownika, dzięki czemu nieużytkowany system nie
jest ogrzewany.
ti21146a
6.
Przy pomocy regulatora ciśnienia powietrza pompy (C)
wyregulować ciśnienie powietrza pompy do poziomu 0.
Patrz RYS. 1 na stronie 8.
7.
Przy pomocy regulatora ciśnienia powietrza pompy (E)
wyregulować ciśnienie powietrza pompy do poziomu
równego 280-690 kPa (2,8-6,9 bara, 40-100 psi).
Zalecane ustawienie wartości ciśnienia wynosi
414 kPa (4,1 bara, 60 psi). Patrz RYS. 1 na stronie 8.
Początkowy rozruch
i wypełnianie systemu
UWAGA: Przed pierwszym rozruchem urządzenia
należy zakończyć wszystkie procedury konfiguracyjne.
Patrz Ustawienie na stronie 14.
26
332377P
Obsługa
UWAGA: Przenoszenie próżni nie rozpocznie się aż do
momentu osiągnięcia przez pompę temperatury roboczej.
Aby zapobiec pożarom i wybuchom, nie wolno przekraczać
znamionowej temperatury roboczej cieczy czyszczącej.
Bezpośrednio po przepłukaniu w systemie pozostają
resztki cieczy czyszczącej, aż do momentu wypełnienia
systemu klejem. Nie wolno podnosić temperatury
powyżej temperatury znamionowej cieczy czyszczącej
aż do momentu wypełnienia systemu klejem.
UWAGA: W nowym systemie mogą znajdować się resztki
oleju używanego podczas prób w fabryce przeprowadzanych
przed wysyłką. Aby uniknąć zadymienia, należy koniecznie
wykonać następujący krok.
8.
9.
12. W momencie otwarcia się pistoletów i osiągnięcia przez
system właściwej temperatury powoli zwiększać ciśnienie
powietrza w pompie aż do rozpoczęcia bardzo powolnej
pracy pompy. Ciśnienie ok. 140 kPa (1,4 bara, 20 psi)
powinno wystarczyć.
UWAGA: Pompa może chodzić nierówno przy ciśnieniu
poniżej 140 kPa (1,4 bara, 20 psi).
13. Kontynuować pracę pompy aż do momentu, gdy każdy
z pistoletów będzie dozował czysty, pozbawiony
powietrza materiał.
14. Po zakończeniu wypełniania wszystkich pistoletów należy
wyregulować pompę do żądanej wartości ciśnienia:
Wyłącznie w przypadku nowych systemów: tymczasowo
ustawić temperaturę elementu topiącego na 121°C (250°F).
Patrz Wybór ustawień modułu ADM na stronie 21
w celu uzyskania wskazówek.
Nacisnąć
, aby włączyć nagrzewnice i pompę.
UWAGA: Gdy system osiągnie właściwą temperaturę, pompa
zostanie automatycznie włączona, jednak nie zostanie ona
uruchomiona, ponieważ do pompy nie jest dostarczane
ciśnienie powietrza.
UWAGA: Kiedy element topiący osiągnie wymaganą
temperaturę, uruchomi się funkcja automatycznego
napełniania w celu napełnienia lejka granulkami.
10. Wyłącznie w przypadku nowych systemów: Po osiągnięciu
przez element topiący temperatury 121°C (250°F)
i wypełnieniu lejka granulkami należy ustawić temperaturę
elementu topiącego z powrotem na żądaną wartość
temperatury roboczej. Patrz Wybór ustawień modułu
ADM na stronie 21 w celu uzyskania wskazówek.
11. Przy pomocy oddzielnego kontrolera pistoletu należy
otworzyć pistolety i pozostawić je otwarte.
WAŻNA INFORMACJA
W kolejnym etapie, w celu uniknięcia uszkodzenia pompy
wskutek jej kawitacji, nie należy dostarczać do niej powietrza
o ciśnieniu przekraczającym 140 kPa (1,4 bara, 20 psi)
aż do momentu zakończenia wypełniania systemu.
332377P
a.
Wyregulować pompę do ciśnienia o wartości
140-690 kPa (1,4-6,9 bara, 20-100 psi).
b.
Przy pomocy oddzielnego kontrolera pistoletu należy
powtarzać sekwencję otwierania i zamykania kolejnych
pistoletów, sprawdzając wzór dozowania kleju.
c.
Powtarzać aż do uzyskania żądanego wzoru
dozowania.
Napełnianie ręczne
UWAGA: O ile jest to możliwe, należy korzystać
z automatycznego napełniania. System domyślnie
wykorzystuje napełnianie automatyczne i należy
ręcznie zmienić ustawienia na napełnianie ręczne.
Należy korzystać z napełniania ręcznego tylko
w przypadku, gdy system napełniania automatycznego
nie działa i nie można naprawić go dostatecznie szybko.
Należy możliwie jak najszybciej wykonać serwisowanie
automatycznego systemu podającego w celu ograniczenia
gromadzenia się odpadów na zatyczce podającej.
Zaleca się utrzymywanie minimalnej szybkości przepływu
rzędu 0,7 kg/godzinę (1,5 funta/godzinę), aby uniemożliwić
topienie się materiału wewnątrz zatyczki podającej i lejka.
Jeżeli szybkość wytwarzania materiału jest mniejsza niż
0,7 kg/godzinę lub system jest utrzymywany w stanie
temperatury roboczej bez dozowania kleju przez dłuższy
czas, należy skorzystać z napełniania ręcznego z zachowaniem
ostrożności. Szybkość przepływu w systemie można
monitorować po włączeniu ekranu Diagnostyka.
1.
Z poziomu ekranu System 3 (w ekranach Ustawienia)
należy wybrać tryb „Ręczny” z rozwijanego menu
Tryb napełniania.
2.
Zdjąć śruby z łbem gwiazdkowym, a następnie zdjąć
zatyczkę z lejka.
27
Obsługa
3.
Napełnianie automatyczne
Napełnić lejek granulkami kleju.
System jest domyślnie napełniany automatycznie. Jeżeli
system napełniania automatycznego nie działa i nie może
zostać natychmiast naprawiony, można skorzystać
z napełniania ręcznego.
Aby wykonać automatyczne napełnianie:
ti21154a
1.
Z poziomu ekranu System 3 (w ekranach Ustawienia)
należy wybrać opcję „Automatyczne” z rozwijanego
menu Tryb napełniania.
2.
Należy upewnić się, że wytrząsarka i rura są podłączone
do systemu. Patrz Podłączenie części na stronie 14.
3.
Upewnić się, że wlot wytrząsarki (K) znajduje się na dnie
zbiornika napełnionego granulkami kleju termotopliwego.
Patrz RYS. 1 na stronie 8.
RYS. 19
4.
Napełnić lejek w miarę potrzeby tak, aby utrzymać
żądaną prędkość dozowania.
5.
Po zakończeniu dozowania danego dnia należy dozować
klej do pojemnika na odpady do momentu, gdy poziom
materiału spadnie do poziomu minimalnej średnicy lejka,
a następnie kontynuować przemywanie zaworu materiałem
przez kolejne 75 suwów pompy.
UWAGA: Czynność ta spowoduje spadek poziomu kleju
w zatyczce podającej do prawidłowego poziomu w celu
zapobieżenia problemom w trakcie rozruchu kolejnego
dnia produkcji.
UWAGA: Suwy pompy można monitorować z poziomu
ekranu Konserwacja lub licząc suwy pompy. Aby policzyć
suwy pompy, należy nasłuchiwać impulsów wydechowych
silnika powietrznego, dwa impulsy wydechu oznaczają
jeden cykl pracy pompy (dwa suwy).
UWAGA: Wlot wytrząsarki musi być całkowicie pokryty
granulkami kleju, aby były one efektywnie zasysane do rury.
4.
Jeżeli wcześniej nie wprowadzono tego ustawienia,
należy użyć regulatora ciśnienia powietrza przenoszącego
próżnię (E) aby wyregulować ciśnienie powietrza
przenoszącego próżnię do poziomu 280-690 kPa
(2,8-6,9 bara, 40-100 psi). Zalecane ustawienie
wartości ciśnienia wynosi 414 kPa (4,1 bara, 60 psi).
Patrz RYS. 1 na stronie 8.
UWAGA: W razie konieczności system automatycznie
przeniesie granulki do systemu.
Dozowanie
UWAGA: W systemie InvisiPac można stosować wyłącznie
granulki kleju termotopliwego.
1.
Jeżeli system jest pusty lub w przewodach znajduje
się powietrze, należy wykonać procedurę Początkowy
rozruch i wypełnianie systemu opisaną na stronie 26.
2.
Jeżeli główny wyłącznik zasilania jest wyłączony
(pozycja OFF), należy go włączyć (pozycja ON)
ti21154a
RYS. 20
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji Plan, główny
przełącznik zasilania powinien zawsze znajdować się
w położeniu włączonym (pozycja ON).
3.
Przygotowanie do dozowania:
a.
28
.
Należy upewnić się że zawór kulowy wlotu powietrza (J)
jest otwarty. Patrz RYS. 1 na stronie 8.
332377P
Obsługa
b.
c.
4.
Sprawdzić manometry (D, F), aby sprawdzić
czy prawidłowo określono wartości ciśnienia
przeniesienia próżni oraz ciśnienia powietrza
w pompie. Patrz RYS. 1 na stronie 8.
W przypadku używania funkcji automatycznego
napełniania, patrz Napełnianie automatyczne
na stronie 28.
d.
W przypadku używania funkcji ręcznego napełniania,
patrz Napełnianie ręczne na stronie 27.
e.
Należy upewnić się, że pistolety są zamknięte.
Nacisnąć
Wyłączenie
Nacisnąć
, aby wyłączyć nagrzewnice i pompę. Na ekranie
wyświetli się komunikat „Nieaktywne”. W przypadku używania
funkcji Plan nagrzewnice i pompa zostaną wyłączone
automatycznie, w zaprogramowanym czasie. Nie ma
konieczności naciskania
, jeżeli korzysta się z funkcji
Plan, chyba, że użytkownik chce wyłączyć układ podgrzewania
przed zaprogramowanym czasem. Gdyby nagrzewnice zostały
wyłączone ręcznie, funkcja Plan automatycznie włączy je przy
następnym zaprogramowanym czasem.
, aby włączyć nagrzewnice i pompę.
UWAGA: Jeżeli wykorzystywana jest funkcja Plan, nagrzewnice
i pompa zostaną automatycznie włączone w zaprogramowanym
czasie. Nie ma konieczności naciskania
, jeżeli
korzystamy z funkcji Plan, chyba, że użytkownik chce włączyć
układ podgrzewania przed zaprogramowanym czasem.
UWAGA: Pompa zostanie automatycznie uruchomiona
po osiągnięciu żądanej wartości temperatury. Będzie ona
pracować dla stałej wartości ciśnienia, chyba, że pistolet
zostanie otwarty. Materiał będzie dozowany każdorazowo
po otwarciu pistoletu po osiągnięciu temperatury roboczej.
5.
Po osiągnięciu temperatury roboczej należy użyć
oddzielnego kontrolera pistoletu, aby otworzyć i zamknąć
pistolety według żądania i dozować materiał.
Nie wolno wyłączać głównego wyłącznika zasilania
(pozycja OFF), jeżeli korzystamy z funkcji Plan.
Plan
Funkcja Plan umożliwia użytkownikowi określenie czasów
automatycznego włączania i wyłączania nagrzewnic i pompy.
UWAGA: W trakcie pracy systemu rzeczywiste temperatury
węża, pistoletu i urządzenia topiącego systemu są wyświetlane
na ekranie głównym.
Ustawić godziny dla Planu
UWAGA: Czas ustawia się przy pomocy 24-godzinnego
zegara. Dla każdego dnia można określić kilka godzin
włączania i wyłączania systemu.
332377P
1.
Z poziomu ekranu Plan (w ekranach Ustawienia) należy
określić godziny włączania (pozycja ON) dla każdego
z dni tygodnia.
2.
Określić godziny wyłączania (pozycja OFF) dla każdego
z dni tygodnia.
29
Obsługa
Opróżnianie systemu
Włączanie funkcji Plan
Funkcja Plan jest włączana automatycznie po wprowadzeniu
wartości na ekranie Plan. Aby wyłączyć funkcję Plan, należy
skasować wszystkie wartości na ekranie Plan lub wyłączyć
(pozycja OFF) główny wyłącznik zasilania w celu
uniemożliwienia systemowi automatycznego włączania
i wyłączania nagrzewnicy.
Jak korzystać z funkcji Plan
Pod koniec dnia pracy należy pozostawić włączone zasilanie
(ON)
UWAGA: System należy opróżnić przed rozpoczęciem
przepłukiwania oraz przed niektórymi procedurami
konserwacji i naprawy.
1.
Z poziomu ekranu System 3 (w ekranach Ustawienia)
należy zmienić ustawienia napełniania na „Ręczne”.
2.
Jeżeli układ podgrzewania jest wyłączony, należy
. Funkcja Plan powoduje automatyczne włączenie
i wyłączenie nagrzewnic i pompy o określonych godzinach.
Procedura usuwania
nadmiaru ciśnienia
Za każdym razem, kiedy pojawi się ten symbol,
prosimy postępować zgodnie z procedurą
usuwania nadmiaru ciśnienia.
nacisnąć
Urządzenie jest stale pod ciśnieniem aż do chwili ręcznej
dekompresji ciśnienia. Aby uniknąć poważnych obrażeń
spowodowanych działaniem cieczy pod ciśnieniem, takich
jak wtrysk podskórny, rozpylenie cieczy oraz obrażeń
wywołanych działaniem ruchomych części, należy
postępować zgodnie z procedurą usuwania nadmiaru
ciśnienia zawsze po zakończeniu natryskiwania oraz przed
czyszczeniem, kontrolą lub serwisowaniem urządzenia.
1.
Wyłączyć (OFF)
główny wyłącznik zasilania.
2.
Zamknąć zawór kulowy wlotu powietrza.
, aby włączyć nagrzewnice i pompę.
3.
Obniżyć ciśnienie powietrza w pompie do wartości 0.
4.
Zamknąć zawór kulowy wlotu powietrza do systemu.
5.
Odłączyć wąż od wlotu pistoletu, a następnie umieścić
wylot węża w zbiorniku na odpady. Powtórzyć dla
wszystkich węży. Należy upewnić się, że złącze
elektryczne łączące wąż z pistoletem pozostaje
podłączone.
6.
Otworzyć pistolet i pozwolić, aby ciecz pozostała
w pistolecie została odprowadzona.
7.
Po osiągnięciu przez system temperatury roboczej,
powoli zwiększać ciśnienie powietrza w pompie aż
do momentu, gdy ciecz zacznie spływać do zbiornika
na odpady.
UWAGA: Ręcznie sprawdzić, czy nadmiar ciśnienia został
usunięty poprzez otwarcie pistoletu i upewnienie się, że nie
wydziela się z niego klej.
UWAGA: Opróżnianie systemu może trwać kilka minut. Jeżeli
w pompie nie znajduje się już stopiona ciecz, pompa zacznie
pracować szybciej.
8.
Gdy pompa zwiększy szybkość pracy, należy zamknąć
zawór kulowy wlotu powietrza do systemu.
9.
Nacisnąć
, aby wyłączyć nagrzewnice i pompę.
10. Odkręcić korek spustowy elementu topiącego (W1).
Patrz RYS. 2 na stronie 9.
11. Odłączyć wąż od wylotu elementu topiącego.
30
332377P
Obsługa
12. Odczekać, aż system przestanie być opróżniany
lub maksymalnie 10 minut.
5.
UWAGA: W systemie pozostaną resztki kleju.
Z poziomu ekranu System 3 (w ekranach Ustawienia)
należy upewnić się, że funkcja ustawień napełniania
jest ustawiona w trybie „Ręcznym”.
13. Po zakończeniu wykonywania procedury wymagającej
opróżnienia systemu, z poziomu ekranu System 3 należy
ponownie zmienić opcję napełniania systemu na „Auto”.
Płukanie
Aby zapobiec pożarom i wybuchom, należy stosować ciecz
czyszczącą zalecaną przez producenta.
• Nigdy nie wolno przekraczać temperatury
znamionowej cieczy czyszczącej.
• Nigdy nie wolno płukać systemu ani czyścić elementów
aluminiowych roztworami czyszczącymi zawierającymi
chlorowane pochodne węglowodorów.
Aby zapobiec pożarom i wybuchom, nie wolno przekraczać
znamionowej temperatury roboczej cieczy czyszczącej.
6.
Zmienić ustawienia elementu topiącego, podgrzewanych
węży i pistoletów do zalecanej przez producenta
temperatury cieczy czyszczącej klej termotopliwy.
7.
Należy upewnić się, że zawór kulowy wlotu powietrza
do systemu jest zamknięty oraz, że ciśnienie powietrza
w pompie jest ustawione na 0.
8.
Odczekać na ogrzanie lub schłodzenie się systemu
do temperatury zalecanej przez producenta cieczy
czyszczącej.
9.
Napełnić element topiący płynem do czyszczenia kleju
termotopliwego o wysokiej, znamionowej temperaturze
roboczej. Informacji dotyczących zalecanych płynów
czyszczących klej termotopliwy można zasięgnąć
u dostawców kleju termotopliwego. Ciecz powinna
znajdować się na poziomie 12,7 mm (1/2 cala)
powyżej górnej krawędzi elementu topiącego.
Aby zapobiec poważnym obrażeniom, należy nosić
odzież ochronną.
UWAGA: Procedura ta opisuje sposób, w jaki należy płukać
pojedynczo węże w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
Patrz karta techniczna lub karta charakterystyki substancji
niebezpiecznej (MSDS) kleju termotopliwego w celu
odnalezienia zalecanej cieczy czyszczącej. Należy
skontaktować się z dostawcą kleju, jeżeli karta techniczna
lub karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
jest niedostępna.
1.
Wykonać procedurę Opróżnianie systemu opisaną
na stronie 30.
2.
Jeżeli układ podgrzewania jest włączony, należy
nacisnąć
, aby wyłączyć nagrzewnice i pompę.
3.
Poluzować zacisk węża mocujący zespół lejka do
wspornika silnika powietrznego, a następnie zdjąć
zespół lejka z systemu. Zachować połączenie
przezroczystej rurki o średnicy 33 mm (1,3 cala)
oraz zatyczki lejka z lejkiem.
4.
Poluzować zacisk, a następnie zdjąć plastikową osłonę
elementu topiącego. Upewnić się, że czujnik stanu
napełnienia jest połączony z zatyczką.
ti21053a
10. Odłączyć jeden z węży od odpowiadającej
mu kształtki pistoletu.
UWAGA: W trakcie całej procedury pistolety powinny
być zamknięte.
332377P
31
Obsługa
11. Poprowadzić odłączony wąż do pojemnika na odpady.
12. Jeżeli układ podgrzewania jest wyłączony, należy
nacisnąć
, aby włączyć nagrzewnice i pompę.
24. Odczekać na schłodzenie się temperatury przed
rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury konserwacji,
których opis rozpoczyna się na stronie 33.
25. Założyć zatyczkę napełniającą na gumową obudowę
elementu topiącego.
13. Należy odczekać na osiągnięcie przez element topiący
temperatury zalecanej przez producenta cieczy
czyszczącej klej termotopliwy.
26. Wsunąć zespół lejka przez wspornik silnika powietrznego,
a następnie zacisnąć zacisk.
UWAGA: Pompa nie będzie działać, ponieważ zawór kulowy
wlotu powietrza do systemu jest zamknięty.
27. Z poziomu ekranu System 3 (w ekranach Ustawienia)
należy wybrać opcję ustawienia napełniania „Auto”.
14. Po osiągnięciu żądanej temperatury elementu topiącego
należy pozwolić cieczy do czyszczenia „wsiąknąć”
w element topiący w temperaturze oraz przez czas
określony przez producenta cieczy do czyszczenia
kleju termotopliwego.
UWAGA: Proces „nasiąkania” jest ważny, ponieważ zapewnia
ono najlepsze możliwe efekty czyszczenia.
15. Po „nasiąknięciu” płynu czyszczącego klej termotopliwy
przez określony czas należy otworzyć zawór kulowy
wlotu powietrza do systemu. Powoli zwiększać ciśnienie
powietrza w pompie do momentu rozpoczęcia cyklu
roboczego pracy pompy i pompowania mieszaniny cieczy
czyszczącej klej termotopliwy i kleju na zewnątrz węża,
do pojemnika na odpady.
16. Po przyspieszeniu cykli roboczych pompy należy
zamknąć zawór kulowy wlotu powietrza do systemu,
aby zatrzymać pompę.
17. Powtórzyć kroki 7 do 16 do momentu, gdy z odłączonego
węża dozowana jest czysta, niezawierająca kleju ciecz
do czyszczenia kleju termotopliwego.
UWAGA: Wówczas element topiący i odłączony wąż będą
dokładnie przepłukane.
18. Połączyć wąż z kształtką rozgałęźną pistoletu.
19. Powtórzyć kroki 7 do 18 dla każdego dodatkowo
zainstalowanego węża, pozostawiając za każdym razem
inny wąż odłączony od kształtki rozgałęźnej pistoletu.
20. Wyjąć i wymienić filtr(y) we wszystkich kształtkach
rozgałęźnych pistoletu. Patrz instrukcja obsługi pistoletu.
21. Wymiana filtru paliwa. Patrz strona 33.
22. Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
23. Umieścić zbiornik na odpady poniżej tacki odpływowej
(W2), a następnie odkręcić korek odpływowy (W1)
i odczekać na opróżnienie systemu. Patrz RYS. 2
na stronie 9.
32
Aby zapobiec pożarom i wybuchom, nie wolno przekraczać
znamionowej temperatury roboczej cieczy czyszczącej.
Resztki cieczy czyszczącej pozostają w systemie
aż do momentu zakończenia wypełniania go klejem.
28. Wykonać procedurę Początkowy rozruch i wypełnianie
systemu opisaną na stronie 26.
Wskazówki dotyczące obsługi
umożliwiające zminimalizowanie
zwęglania
Ustawić wartość funkcji Czas bezczynności do momentu
dezaktywacji systemu z poziomu ekranu System 3, wybierając
najniższą możliwą wartość, która nie zakłócają normalnej
pracy urządzenia. Funkcja ta automatycznie wyłącza układ
podgrzewania, jeżeli pompa pozostaje bezczynna dłużej niż
przez zaprogramowany czas. Wyłączenie układu podgrzewania
minimalizuje obniżenie wydajności kleju i ogranicza tworzenie
się zwęgleń.
W miarę możliwości należy starać się wykorzystywać funkcję
Plan, patrz strona 29, umożliwiającą automatyczne włączanie
i wyłączanie układ podgrzewania zgodnie z własnym planem
produkcyjnym. Spowoduje to, że klej będzie poddany działaniu
danej temperatury najkrócej jak to możliwe. Mniej czasu
w wysokiej temperaturze oznacza mniejsze obniżenie
wydajności kleju i mniej zwęgleń.
332377P
Konserwacja
Konserwacja
6.
Wsunąć klucz Allena przez zatyczkę filtra wylotowego,
aby podnieść i wyjąć filtr wylotowy (236) z systemu.
7.
Usunąć zespół filtra wylotowego.
Wymiana filtru paliwa
8.
Filtr wylotowy służy do uniemożliwienia przedostawania
się drobnych zanieczyszczeń do węży i pistoletów. Należy
regularnie sprawdzać stan filtra. Wymienić filtr po przepłukaniu
go oraz po zmianie kleju stosowanego w systemie.
Umieścić uszczelki okrągłe (232, 237) dostarczone wraz
z nowym filtrem wylotowym na nowym filtrze (236).
9.
Umieścić nowy filtr wylotowy wraz z uszczelkami okrągłymi
w obudowie. Dokręcić kluczem gniazdowym 25 mm (1 cal).
10. Zamontować małą metalową osłonę (28) nad filtrem
wylotowym, a następnie dokręcić dwiema śrubami (8).
236
Wymiana filtru wlotowego
232
Aby uniknąć poważnych obrażeń, należy założyć rękawice
ochronne i odzież izolujące dłonie i ciało przed gorącymi
powierzchniami i materiałami.
237
Filtr wlotowy służy do przedostawania się dużych obiektów
do wnętrza systemu. Filtr wlotowy można wymieniać
wyłącznie, gdy system jest pusty.
1.
28
8
ti20752a
RYS. 21
1.
Jeżeli temperatura systemu jest niższa od temperatury
roboczej, należy nacisnąć
, aby włączyć
nagrzewnic i pompę, a następnie odczekać
na osiągnięcie przez system temperatury roboczej.
Aby uniknąć poważnych obrażeń, należy założyć rękawice
ochronne i odzież izolujące dłonie i ciało przed gorącymi
powierzchniami i materiałami.
2.
UWAGA: Niektóre kleje mają różne temperatury topnienia.
Pierwszą testowaną temperaturą winna być temperatura
równa w przybliżeniu połowie temperatury dozowania.
Jeżeli dozowanie ma miejsce w temperaturze 204°C (400°F),
najpierw należy wypróbować temperaturę 93°C (200°F),
a następnie zwiększać ją co 11°C (20°F). W przypadku
dozowania w temperaturze 121°C (250°F), najpierw należy
wypróbować temperaturę 52°C (125°F), a następnie
zwiększać ją co 11°C (20°F).
UWAGA: Aby upewnić się, że klej ma postać żelu, a nie
cieczy, nie wolno zdejmować zatyczki filtra wlotowego (215)
w przypadku przekroczenia żądanej temperatury. Jeżeli
temperatura jest zbyt niska, lepkość kleju może być zbyt
wysoka, aby wyjęcie filtra wlotowego było możliwe (213).
2.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
4.
Poluzować dwie śruby (8), a następnie przesunąć niewielką
metalową zasłonę (28) znajdującą się z tyłu systemu,
aby ją zdjąć. Patrz RYS. 21.
5.
Przy użyciu klucza gniazdowego 25 mm (1 cal) odkręcić
filtr wylotowy (236).
332377P
Jeżeli temperatura elementu topiącego jest niższa
od żądanej a układ podgrzewania jest wyłączony,
należy nacisnąć
Wykonać Procedura usuwania nadmiaru ciśnienia,
strona 30, ale nie dopuścić do schłodzenia systemu.
Aby wykonanie tej procedury było możliwe, klej musi
być w stanie ciekłym.
3.
Zamknąć zawór kulowy wlotu powietrza do systemu.
, aby włączyć nagrzewnice.
Jeżeli temperatura elementu topiącego jest wyższa
od żądanej, a układ podgrzewania jest włączony,
należy nacisnąć
3.
, aby wyłączyć nagrzewnice.
Należy odczekać na osiągnięcie przez element topiący
żądanej temperatury.
33
Konserwacja
4.
Po osiągnięciu przez element topiący żądanej temperatury
należy wyłączyć (pozycja OFF) główne zasilanie.
9.
Wsunąć nową osłonę (213) w podstawową kształtkę
rozgałęźną elementu topiącego (201).
5.
Odłączyć kabel od ADM, przepchnąć kabel przez
plastikową zasłonę, a następnie usunąć plastikową
zasłonę z systemu.
10. Zainstalować zatyczkę filtra (215), następnie dokręcić
kluczem gniazdowym 25 mm (1 cal).
6.
Jeżeli klej osiągnął postać ciekłą, umieścić kawałek
kartonu pod zatyczką filtra wlotowego (215), aby
skierować płyn z dala od systemu, do pojemnika
na odpady.
7.
Przy użyciu klucza gniazdowego 25 mm (1 cel) odkręcić
zatyczkę filtra wlotowego (215).
11. Przeprowadzić kabel ADM przez plastikową osłonę (29),
następnie zamontować osłonę w systemie. Podłączyć
kabel do modułu ADM (30).
Wymiana filtra lejka
701
705
706
213
215
201
ti20909a
RYS. 23
RYS. 22
8.
Jeżeli klej ma postać żelu dostatecznie rzadkiego,
aby możliwe było zdjęcie filtra wlotowego: Przy użyciu
podnośnika uszczelek okrągłych lub małego klucza
Allena wyjąć osłonę filtra (213) z systemu.
W przeciwnym wypadku:
a.
Zainstalować zatyczkę filtra wlotowego (215).
b.
Zainstalować osłonę i ADM.
c.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
ON (wł.).
d.
Demontaż (patrz RYS. 23):
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia
OFF (Wył.).
2.
Poluzować i zdjąć dwie śruby z łbem gwiazdkowym (705)
po stronie lejka (706), a następnie zdjąć zatyczkę
lejka (701).
Ponowny montaż (patrz RYS. 23):
1.
Umieścić zatyczkę lejka (701) na lejku (706).
2.
Wkręcić dwie śruby z łbem gwiazdkowym (705),
aby zamontować zatyczkę lejka na podstawie lejka.
Po uruchomieniu oprogramowania ADM,
nacisnąć
34
ti20927b
, aby włączyć nagrzewnice.
e.
Należy odczekać aż temperatura wzrośnie o 11°C
(20°F) powyżej poprzedniej wartości.
f.
Przejść do punktu 4.
332377P
Konserwacja
Wytyczne dotyczące konserwacji filtra*
Klasyfikacja środowiska
Czyste
Umiarkowane
Zakurzone
Wymieniać
filtr co sześć
miesięcy
Wymieniać
filtr co
cztery
miesiące
Wymieniać
filtr co dwa
miesiące
Filtr wlotu pompy
Filtr wylotu pompy
Filtr kształtki rozgałęźnej pistoletu
Filtr powietrza systemowego
Filtry wylotu zaworu
elektromagnetycznego
Filtr lejka podającego
Inspekcja/czyszczenie lejka podającego
* Te zalecenia stanowią wytyczne poziomu obsługi — rzeczywiste poziomy obsługi wymagane w danej fabryce będą się różniły
w zależności od warunków środowiskowych i eksploatacyjnych. Używanie klejów o wysokiej lub niskiej wydajności oraz klejów
zawierających środek o przedłużonym uwalnianiu lub pylistych będzie miało wpływ na częstotliwość przeprowadzania konserwacji.
Aby ustalić cykl konserwacji zapobiegawczych dostosowanych do danego środowiska, firma Graco zaleca sprawdzanie filtrów co
4 tygodnie od momentu ich zamontowania i wymianę w uzasadnionych przypadkach. Należy dokumentować przerwy między
wymianami i w przyszłości wykorzystać te dane w charakterze planu konserwacji zapobiegawczych.
332377P
35
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych nieoczekiwanym
włączeniem się urządzenia wskutek użycia zdalnego
kontrolera, przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów
należy odłączyć kabel Wejście/Wyjście klienta od systemu.
Tabela kodów błędu modułu ADM
Jeżeli wystąpi błąd, należy nacisnąć
Konserwacja i nacisnąć
, aby go zatwierdzić. Jeżeli wystąpi błąd Konserwacji, należy przejść do ekranu
, aby usunąć błąd.
Ostatnia cyfra kodu błędu wskazuje element topiący, pistolet lub wąż którego błąd dotyczy. Znak podkreślnika „_” dotyczy kodu
odnoszącego się do więcej niż jednego elementu.
Ostatnia cyfra kodu
Część, do której odnosi się kod:
0
Element topiący
1
Pistolet 1
2
Wąż 1
3
Pistolet 2
4
Wąż 2
5
Pistolet 3
6
Wąż 3
7
Pistolet 4
8
Wąż 4
9
Pistolet 5
A
Wąż 5
B
Pistolet 6
C
Wąż 6
Alarm wyłączy układ podgrzewania i pompę. Odchylenie lub alarm typu „doradczy” nie spowodują wyłączenia układu
podgrzewania ani pompy.
Kod
A4D0
A4D_
A4D_
36
Opis
Wysokie natężenie
prądu elementu
topiącego
Wysokie natężenie
prądu w wężu X
Wysokie natężenie
prądu w pistolecie X
Typ
Alarm
Przyczyna
Awaria lub zwarcie w nagrzewnicy
taśmowej lub prętowej.
Rozwiązanie
Zmierzyć opór do uziemienia między przewodami
nagrzewnicy. Wartość odczytu powinna być wysoka.
Alarm
Awaria lub zwarcie w kablach
zasilania węża.
Awaria lub zwarcie w prętach
nagrzewnicy w kształtce
rozgałęźnej pistoletu.
Wymienić podgrzewany wąż.
Alarm
Wymienić kształtkę rozgałęźną pistoletu.
332377P
Rozwiązywanie problemów
Kod
A7D0
Opis
Nieoczekiwana
wartość prądu
Typ
Alarm
A7D_
Nieoczekiwana
wartość prądu,
pistolet X
Alarm
A7D_
Nieoczekiwana
Alarm
wartość prądu, wąż X
A8D0
Brak natężenia prądu
w elemencie
topiącym
Alarm
A8D_
Brak natężenia prądu
w wężu X
Alarm
A8D_
Brak natężenia prądu
w pistolecie X
Alarm
CAC_
Błąd modułu
komunikacyjnego
Alarm
CACX
Brak DB
Alarm
332377P
Przyczyna
Nieoczekiwany przepływ
prądu do elementu topiącego.
Rozwiązanie
Wymienić MZLP.
Wadliwa(-e) nagrzewnica(-e) elementu topiącego.
Sprawdzić opór nagrzewnicy oraz opór do uziemienia.
Wymienić wadliwą(-e) nagrzewnicę(-e).
Nieoczekiwany przepływ
Wadliwy MZLP. Wymienić MZLP.
prądu do pistoletu X.
Wadliwy element nagrzewnicy pistoletu. Sprawdzić
opór nagrzewnicy oraz opór do uziemienia.
Nieoczekiwany przepływ
Wadliwy MZLP. Wymienić MZLP.
prądu do węża X.
Wadliwy element nagrzewnicy węża. Sprawdzić
opór nagrzewnicy oraz opór do uziemienia.
Brak zasilania
Sprawdzić bezpieczniki F1 i F2 w module MZLP
w elemencie topiącym.
z płytą zależną.
Sprawdzić, czy J1 włączono do MZLP z płytą zależną.
Brak zasilania węża.
Sprawdzić bezpieczniki F5 i F6 lub F9 i F10 na
module MZLP, do którego podłączony jest wąż
zawierający błąd.
Sprawdzić, czy kabel elektryczny ogrzewanego
węża jest podłączony do modułu MZLP.
Sprawdzić ciągłość styków C i D złącza elektrycznego
znajdującego się na końcu węża po stronie modułu
MZLP. Informacje na temat pomiarów impedancji,
patrz instrukcja ogrzewanego węża. Jeżeli odczyty
pomiarów są zbyt wysokie, należy wymienić wąż.
Jeżeli system wykorzystuje wyłącznie jeden wąż
i pistolet, złącze elektryczne ogrzewanego węża
należy podłączyć do kanału 1 modułu MZLP.
Pistolet jest pozbawiony zasilania. Sprawdzić bezpieczniki F3 i F4 lub F7 i F8 na MZLP
kontrolującym kanał zawierający błąd.
Sprawdzić, czy wtyczka elektryczna węża jest
podłączone do tylnej części modułu MZLP.
Sprawdzić ciągłość styku A węża po stronie
pistoletu ze stykiem J złącza na końcu węża
podłączanego do złącza MZLP oraz styku C na
końcu skierowanym do pistoletu ze stykiem A na
końcu węża skierowanego w stronę modułu MZLP.
Odczyt pomiaru powinien wynosić 0-1 Ω. Jeżeli
odczyty pomiarów wykraczają poza ten zakres,
należy wymienić wąż.
Jeżeli system wykorzystuje wyłącznie jeden wąż
i pistolet, złącze elektryczne ogrzewanego węża
należy podłączyć do kanału 1 modułu MZLP.
System nie odpowiada na
System nie zawiera prawidłowo załadowanego
połączenie z modułem ADM.
oprogramowania. Wykonać procedurę Procedura
aktualizacji oprogramowania przedstawioną
na stronie 69.
Brak prawidłowego ustawienia numeru na module
MZLP. Ustawić numer 1 na płycie z płytą zależną.
Ustawić numer 2 na płycie bez płyty zależnej.
System nie rozpoznaje
Uszkodzona płyta zależna modułu MZLP. Wymienić.
płyty zależnej.
Wadliwe połączenie między płytą zależną a płytą
MZLP. Poluzować płytę zależną, osadzić ją ponownie,
a następnie zabezpieczyć.
37
Rozwiązywanie problemów
Kod
DADX
DDDX
Opis
Niek. pompa
Zasysanie pompy
Typ
Alarm
Odchylenie
DE0X
Błąd przełącznika
cykli
Alarm
L6FX
Błąd czujnika
poziomu
Alarm
L8FX
Upływ czasu
napełniania
Alarm
MMUX USB Log Full
(Pełny log USB)
Doradczy
T1D0
Niska temperatura
elementu topiącego
Alarm
T1D_
Niska temperatura
węża
Alarm
T1D_
Niska temperatura
pistoletu
Alarm
T4C_
Wysoka temperatura
PCB MZLP
Alarm
38
Przyczyna
Pompa podejmuje próbę
podania kleju. Brak materiału
do podawania.
Zużyte lub uszkodzone
uszczelki pompy
Pompa podejmuje próbę
podania kleju. Brak materiału
do podawania.
Zużyte lub uszkodzone
uszczelki pompy
Brak sygnału z czujnika
silnika powietrznego.
Brak sygnału z czujnika poziomu.
Brak powietrza do
napełnienia zatyczki.
Zatkany otwór w zatyczce
napełniania poniżej
czujnika poziomu.
Element topiący otrzymał ilość
granulek kleju niewystarczającą
dla szybkości przepływu.
Pełne logi USB. Dane zostaną
utracone, jeżeli nie zostaną
uprzednio pobrane.
Element topiący osiągnął zadaną
temperaturę, która następnie
spadła i nie może powrócić
do żądanej wartości.
Wąż osiągnął zadaną
temperaturę, która następnie
spadła i nie może powrócić
do żądanej wartości.
Pistolet osiągnął żądaną
temperaturę, która następnie
spadła i nie może powrócić
do żądanej wartości.
Płyta MZLP przegrzewa się.
Rozwiązanie
Brak kleju w zbiorniku. Napełnić zbiornik klejem.
Nieprawidłowa, zbyt niska temperatura elementu
topiącego. Ustawić wartość zgodną
z zaleceniami producenta.
Zatkany przewód przenoszący próżnię lub lejek.
Wyczyścić zatkany wąż lub lejek.
Sprawdzić uszczelki pompy. W razie
konieczności naprawić.
Brak granulek kleju w zbiorniku. Napełnić
zbiornik granulkami.
Nieprawidłowa, zbyt niska temperatura elementu
topiącego. Sprawdzić ustawienia temperatury
elementu topiącego i skorygować
do zaleceń producenta.
Zatkany przewód przenoszący próżnię lub lejek.
Wyczyścić zatkany wąż lub lejek.
Zbyt duża szybkość dozowania.
Sprawdzić uszczelki pompy. W razie
konieczności naprawić.
Sprawdzić okablowanie zworki J16 na płycie zależnej.
Patrz Schemat elektryczny na stronie 70.
Wadliwy przełącznik cykli. Wymienić.
Obluzowany sworzeń przełącznika cykli. Dokręcić
sworzeń przełącznika cykli.
Upewnić się, że kabel czujnika jest podłączony
do czujnika.
Sprawdzić złącze zworki J14 na płycie zależnej.
Upewnić się, że żaden obiekt nie blokuje linii
„widzenia” czujnika napełnienia (poziomu).
Wadliwy czujnik napełnienia (poziomu). Wymienić.
Sprawdzić dopływ powietrza z przewodu o średnicy
3,8 mm (5/32 cala).
Zdjąć zatyczkę napełniania i wyjąć obiekt
zatykający otwór.
Brak kleju w zbiorniku. Napełnić zbiornik klejem.
Zatkany wąż doprowadzający materiał do wlotu
lub lejek. Wyczyścić zatkany wąż lub lejek.
Pobieranie danych z pamięci USB. Patrz
Załącznik B – Pobieranie, wysyłanie
danych przez łącze USB na stronie 107.
Sprawdzić oporność prętów nagrzewnicy
i nagrzewnicy taśmowej.
Sprawdzić oporność ogrzewanego węża.
Prawidłowy zakres wartości oporności można
znaleźć w instrukcji obsługi węża.
Sprawdzić rezystancję prętów nagrzewnicy kształtki
rozgałęźnej. Wartości rezystancji można sprawdzić
w instrukcji obsługi pistoletu.
Temperatura otoczenia musi być niższa niż
50°C (120°F).
Wadliwa płyta MZLP. Wymienić.
332377P
Rozwiązywanie problemów
Kod
T4D0
Opis
Wysoka temperatura
elementu topiącego
Typ
Alarm
T6D0
Błąd czujnika
elementu topiącego
Alarm
Przyczyna
Temperatura elementu
topiącego wzrasta powyżej
ustalonej wartości.
Temperatura węża wzrasta
powyżej ustalonej wartości.
Temperatura zespołu
pistoletu wzrasta powyżej
ustalonej wartości.
Brak odczytu z RTD.
T4D_
Wysoka temperatura
węża
Wysoka temperatura
pistoletu
Alarm
T6D_
Błąd czujnika węża
Alarm
Brak odczytu z RTD.
T6D_
Błąd czujnika
pistoletu
Alarm
Brak odczytu z RTD.
T8D_
Brak wzrostu
temperatury pistoletu
(wszystkie strefy)
Alarm
Odczyt wartości temperatury
nie ulega zmianie.
T4D_
T8D_
T8D0
332377P
Brak wzrostu
temperatury węża
(wszystkie strefy)
Brak wzrostu
temperatury
w elemencie
topiącym
(wszystkie strefy)
Alarm
Alarm
Alarm
Odczyt wartości temperatury
nie ulega zmianie.
Odczyt wartości temperatury
nie ulega zmianie.
Rozwiązanie
Wadliwy RTD. Wymienić.
Wadliwy RTD. Wymienić.
Wadliwy RTD. Wymienić.
Upewnić się, że złącze J5 na płycie MZLP
jest bezpiecznie podłączone.
Wadliwy RTD. Wymienić.
Złącze elektryczne węża nie jest podłączone
do modułu MZLP.
Wadliwy RTD. Wymienić.
Złącze elektryczne węża nie jest podłączone
do modułu MZLP lub złącze elektryczne
kształtki rozgałęźnej nie jest podłączone
do ogrzewanego węża.
Wadliwy RTD. Wymienić.
Sprawdzić bezpieczniki F3 i F4 lub F7 i F8 na MZLP,
do którego podłączony jest kanał zawierający błąd.
Wadliwe pręty nagrzewnicy w kształtce rozgałęźnej
pistoletu. Wymienić kształtkę rozgałęźną pistoletu.
UWAGA: Wadliwe pręty nagrzewnic w kształtce
rozgałęźnej pistoletu mogą również spowodować
błąd braku natężenia prądu.
Złącze elektryczne ogrzewanego węża lub kable
są uszkodzone. Sprawdzić rezystancję okablowania
węża. Zakresy prawidłowych wartości oporności –
patrz instrukcja obsługi węża.
Sprawdzić bezpieczniki F5 i F6 lub F9 i F10 na
module MZLP, kontrolującym kanał zgłaszający błąd.
Uszkodzone kable nagrzewnicy w wężu. Wymienić
podgrzewany wąż.
UWAGA: Uszkodzone kable nagrzewnic w wężu
mogą również powodować występowanie błędu
braku natężenia prądu.
Złącze elektryczne ogrzewanego węża lub kable
są uszkodzone. Sprawdzić rezystancję okablowania
węża. Zakresy prawidłowych wartości oporności –
patrz instrukcja obsługi węża.
Sprawdzić bezpieczniki F1 i F2 w module MZLP
z płytą zależną.
Uszkodzone kable nagrzewnicy w elemencie
topiącym. Wymienić element topiący.
UWAGA: Uszkodzone przewody nagrzewnic
w elemencie podgrzewającym mogą również
powodować występowanie błędu braku
natężenia prądu.
Sprawdzić, czy zworka J1 jest prawidłowo
podłączona do modułu MZLP z płytą zależną.
Sprawdzić, czy w elemencie topiącym
zainstalowano RTD.
39
Rozwiązywanie problemów
Kod
V1I_
Opis
Niskie napięcie Can
V4I_
Wysokie napięcie Can Alarm
V8M_
Brak napięcia
sieciowego
Alarm
WJDX
Błąd zaworu
elektromagnetyczneg
o pompy
Alarm
WKFX
Błąd zaworu
elektromagnetyczneg
o napełnienia
Alarm
WSUX USB Invalid
Configuration
(Nieprawidłowa
konfiguracja USB)
Typ
Alarm
Odchylenie
Przyczyna
Rozwiązanie
Wadliwy lub przeciążony zasilacz. Należy upewnić się, że zasilanie wynosi 24 V DC.
Jeżeli odczyt wartości napięcia jest niski, należy
odłączyć przewody zasilające i ponownie sprawdzić
odczyt wartości napięcia. Jeżeli odczyt wartości
napięcia jest wciąż niski, należy wymienić zasilacz.
Jeżeli wartość napięcia jest prawidłowa po
odłączeniu przewodów zasilających, należy
wymienić moduł MZLP.
Wadliwy lub przeciążony zasilacz. Należy upewnić się, że zasilanie wynosi 24 V DC.
Jeżeli wartość napięcia jest zbyt wysoka, należy
wymienić zasilacz.
Napięcie zasilania jest mniejsze
Zmierzyć moc zasilania przy wyłączonym systemie.
niż 100 V AC.
Jeżeli napięcie zasilania ma wartość mniejszą
niż 100 V AC, należy skontaktować się
z wykwalifikowanym elektrykiem, aby
skorygować zbyt niską wartość napięcia.
Sprawdzić, czy złącze jest prawidłowo podłączone
Napięcie nie jest pobierane
do zworki J14 płyty zależnej.
z zaworu elektromagnetycznego
powietrza do silnika
Uszkodzona kształtka rozgałęźna, wymienić
powietrznego.
kształtkę rozgałęźną.
Sprawdzić złącze zworki J14 na płycie zależnej.
Napięcie nie jest pobierane
z zaworu elektromagnetycznego
Wadliwe zawory elektromagnetyczne powietrza.
powietrza do celów napełniania.
Wymienić. Patrz strona 63.
Na dysku USB nie znaleziono
System nie zawiera prawidłowo załadowanego
prawidłowego pliku konfiguracji.
oprogramowania. Wykonać procedurę Procedura
aktualizacji oprogramowania przedstawioną
na stronie 69. Ponowić próbę pobrania danych
przez złącze USB.
Uszkodzenie modułu ADM.
Wymienić moduł ADM.
Rozwiązywanie problemów mechanicznych i elektrycznych
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Błąd upływu czasu
ponownego
napełniania
System nie był w stanie wykonać
ponownego napełnienia w czasie
krótszym niż 30 sekund.
Sprawdzić podajnik pod kątem odpowiedniego materiału i jego sklejenia.
Należy upewnić się, czy ciśnienie powietrza w systemie przenoszącym
próżnię wynosi 40-80 psi (zalecane 60 psi) oraz, czy powietrze przepływa
do rurki zasilającej w trakcie próby ponownego napełnienia zbiornika.
Zrestartować system. Jeżeli błąd trwa pomimo wykonania kolejnej próby
napełnienia, a jednostka jest natychmiast potrzebna dla celów produkcyjnych,
należy przełączyć ją w tryb ręcznego napełniania. Patrz Napełnianie
ręczne na stronie 27.
Sprawdzić filtr lejka. Jeżeli jest zapchany, patrz Wymiana filtra lejka
na stronie 34.
Napełnianie
klejem w systemie
InvisiPac
trwa długo.
Poziom kleju w podajniku
jest niski.
Sprawdzić podajnik pod kątem odpowiedniego materiału i jego sklejenia.
Przepływ w próżni jest ograniczony.
Należy upewnić się, czy ciśnienie powietrza w systemie przenoszącym
próżnię wynosi 40-80 psi (zalecane 60 psi) oraz czy powietrze przepływa
do rurki zasilającej w trakcie próby ponownego napełnienia zbiornika.
Sprawdzić filtr lejka. Jeżeli jest zapchany, patrz Wymiana filtra lejka
na stronie 34.
40
332377P
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Przeniesienie
próżni nie działa
Brak zespołu przenoszenia
powietrza do próżni.
Należy upewnić się, czy ciśnienie powietrza w systemie przenoszącym
próżnię wynosi 40-80 psi (zalecane 60 psi).
Powietrze dociera do manometru
powietrza, ale nie dociera
do wytrząsarki.
Upewnić się, że przewód powietrzny jest podłączony lub nie jest zaciśnięty.
Powietrze dociera do wytrząsarki,
ale materiał nie jest podawany.
Zatkana wytrząsarka, wyjąć z systemu i usunąć przyczynę zatkania.
Wytrząsarka nie drży.
Należy upewnić się, że wytrząsarka drży w trakcie podawania materiału.
Jeżeli wytrząsarka nie drży, oznacza to, że jest ona zablokowana. Zdjąć
obudowę wytrząsarki i zdemontować ją w celu oczyszczenia ścieżki i kuli
znajdującej się wewnątrz.
W podajniku znajdują się
zblokowane materiały. Niektórej
materiały klejące wykazują
tendencję do blokowania się.
Wysoka temperatura i wilgotność
otoczenia sprzyjają blokowaniu
się materiałów.
Niektóre materiały należy okresowo wytrząsać, aby rozbić bryłki. Zakupić
i zamontować Podajnik wibrujący o pojemności 30 galonów, 24R136.
Patrz strona 90.
Błąd zaworu
elektromagnetycz
nego napełnienia
Awaria zaworu
elektromagnetycznego
napełniania lub jego
okablowania.
Upewnić się, że okablowanie między zworką J13 a zaworem
elektromagnetycznym napełniania nie uległo uszkodzeniu.
Błąd czujnika
poziomu
Awaria czujnika poziomu (20) lub
kabla czujnika 16T108 (J14 dla
czujnika poziomu (20)).
Granulki kleju
w zasobniku nie
zakrywają głowicy
wytrząsarki.
Zrestartować system. Jeżeli błąd trwa pomimo wykonania kolejnej
próby napełnienia, a jednostka jest natychmiast potrzebna dla celów
produkcyjnych, należy przełączyć ją w tryb ręcznego napełniania.
Patrz Napełnianie ręczne na stronie 27.
Sprawdzić połączenie przewodu czujnika J14 z czujnikiem poziomu (20).
Włączyć ekran diagnostyczny modułu ADM, a następnie sprawdzić odczyty
czujnika na ekranie Diagnostyka. Wartości odczytów czujnika nie powinny
przekraczać 3V, jeżeli element topiący jest całkowicie pusty (widoczne są
jego otwory przepustowe). Normalny zakres roboczy wynosi od 2,1 do 2,8 V.
Jeżeli wartość odczytu przekracza 2,75 V, wówczas system powinien
zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy materiał.
Zrestartować system. Jeżeli błąd trwa pomimo wykonania kolejnej próby
napełnienia, a jednostka jest natychmiast potrzebna dla celów produkcyjnych,
należy przełączyć ją w tryb ręcznego napełniania. Patrz Napełnianie ręczne
na stronie 27.
System InvisiPac
usuwa pył
z granulek kleju
w trakcie
ponownego
napełniania
systemu.
Niektóre kleje są bardzo pyliste
z racji obecności dodawanych do
nich środków przeciwzbrylających
lub procesu produkcji kleju,
w którym powstają małe cząstki
kleju. Filtr zatyczki wlotu zasilania
mógł ulec zatkaniu.
System InvisiPac
nie zatrzyma się,
pompa będzie
pracować nawet
wówczas, gdy
pistolety będą
zamknięte.
Wyciek cieczy.
332377P
Wymiana filtra lejka, patrz strona 34.
UWAGA: Konserwację filtra zatyczki zasilania należy wykonywać
w regularnych odstępach serwisowych. Zaleca się, aby filtr zatyczki
zasilającej serwisować co najmniej co każde 540 kg (1200 funtów)
dozowanego kleju, jednakże w przypadku niektórych klejów
częstotliwość tę należy znacznie zwiększyć, aby zachować żądaną
czystość systemu.
Należy upewnić się, że ciecz nie wycieka na zewnątrz.
Sprawdzić i przetestować zawór uwalniający ciśnienie.
Przeprowadzić procedurę Zawór odpowietrzania cieczy przemywania,
strona 48.
Jeżeli system wciąż nie może zatrzymać się, konieczna może okazać
się wymiana zaworu uwalniającego ciśnienie lub pompy.
41
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
System nie
będzie dozować
materiału.
Temperatura systemu jest
zbyt niska.
Należy upewnić się, że system działa.
Nieprawidłowe ustawienia
temperatury wprowadzone
do modułu ADM.
Należy upewnić się, że ustawienia temperatury są prawidłowe.
Silnik powietrzny nie otrzymuje
sprężonego powietrza lub jego
ciśnienie jest zbyt niskie.
Należy upewnić się, że wartość ciśnienia pompy powietrznej jest
ustawiona na poziomie powyżej 20 psi. Sprawdzić działanie zaworu
elektromagnetycznego powietrza zasilającego pompę, strona 48.
Pompa zasilająca nie podaje kleju.
W razie konieczności naprawić lub wymienić zespół sterowania powietrzem.
W razie konieczności naprawić lub wymienić zespół pompy.
Sterowanie kształtki rozgałęźnej
i pistoletów nie działa.
System InvisiPac nie steruje czasem pracy kształtki rozgałęźnej i zaworów.
Jest to oddzielna, wymagająca regulacji jednostka sterująca. Należy
zasięgnąć porady producenta lub wykwalifikowanego elektryka.
Awaria przełącznika cykli lub
jego okablowania.
Sprawdzić okablowanie między przełącznikiem cyklu roboczego silnika
powietrznego a zworką J16. W razie potrzeby naprawić/wymienić.
Poluzowany lub brakujący
element mocujący (26).
Należy upewnić się, że element mocujący (26) jest zaciśnięty.
Patrz sekcja Systemy InvisiPac zaczynająca się na stronie 74
w celu identyfikacji części.
USB Log Full
(Pełny log USB)
System InvisiPac wyświetli ten
komunikat, gdy log dysku USB
osiągnie stan 90% zapełnienia.
Aby zapobiec utracie danych, należy pobrać dane systemowe. Patrz
Załącznik B – Pobieranie, wysyłanie danych przez łącze USB
na stronie 107.
System InvisiPac
wyświetla ucieczkę
pompy lub spadek
prędkości jej pracy.
Błąd ten występuje na ogół
wówczas gdy dochodzi
do kawitacji pompy wskutek
nieprawidłowego załadowania
materiału.
Sytuacja taka może wystąpić, jeżeli przekroczona zostanie szybkość topienia
dla układu, co powoduje pochwytywanie powietrza przez podawany klej
i niższą od żądanej temperaturę materiału.
Błąd przełącznika
cykli
1.
Należy upewnić się, że system InvisiPac nie przekracza 33 cpm,
włączając ekran diagnostyczny.
2.
Jeżeli szybkość zmiany cykli jest mniejsza od 33 cpm a system wciąż
przestaje działać, należy zwiększyć temperaturę systemu InvisiPac
o 5,8°C (10°F) powyżej aktualnej temperatury oraz pozostawić węże
i pistolety w żądanej temperaturze.
3.
Jeżeli pompa w dalszym ciągu zatrzymuje się lub zwalnia, należy
zwiększać temperaturę co 5,8°C (10°F), nie przekraczając
maksymalnej temperatury dla dozowanego materiału.
UWAGA: Niektóre materiały topią się trudniej niże inne i ich przetwarzanie
z szybkością 11,34 kg/godzinę (25 funtów/hr) może okazać się niemożliwe.
System InvisiPac poddano testom w którym osiągnięto ciągłe szybkości
topienia rzędu 10 kg/godzinę (25 funtów/godzinę), dozując klej w granulkach
EVA systemem InvisiPac w temperaturze 191°C (375°F) i temperaturze
węży i zaworów równej 177°C (350°F).
42
Zablokowany czujnik poziomu,
nieprawidłowy odczyt poziomu.
Oczyścić zatyczkę zasilająca wokół czujnika poziomu, upewniając się,
że granulki kleju nie zatykają otworu czujnika.
System nie dostarcza
wystarczającej ilości powietrza
do zwężki Venturiego czujnika
ultradźwiękowego.
Upewnić się, że powietrze dostarczane do systemu ma ciśnienie
przynajmniej 550 kPa (5,5 bara, 80 psi).
332377P
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Nie można
osiągnąć
szybkości
stapiania
10 kg/godzinę
(25 funtów/
godzinę)
dla żądanej
temperatury kleju.
1. Jeżeli szybkość zmiany cykli jest mniejsza od 33 cpm a system wciąż
System InvisiPac monitoruje
przestaje działać, należy zwiększyć temperaturę systemu InvisiPac
temperaturę wewnątrz aluminiowej
o 5,8°C (10°F) powyżej aktualnej temperatury oraz pozostawić węże
masy elementu topiącego (202).
i pistolety w żądanej temperaturze.
Jeżeli szybkość topnienia
przekracza 9 kg/godzinę
2. Jeżeli pompa w dalszym ciągu zatrzymuje się lub zwalnia,
(20 funtów/godzinę),
należy zwiększać temperaturę co 5,8°C (10°F), nie przekraczając
konieczna może być zmiana
maksymalnej temperatury dla dozowanego materiały.
temperatury systemu.
UWAGA: Bezpiecznik 50 A jest niezbędny w celu zmaksymalizowania
wydajności rozruchu i szybkości przepływu. Patrz wielkości stosowanych
bezpieczników przedstawionych na ekranach Ustawienia.
UWAGA: Niektóre materiały topią się trudniej niż inne, tym samym
niemożliwe może okazać się ich przetwarzanie z szybkością 10 kg/godz.
(25 funtów/godz.). System InvisiPac poddano testom w którym osiągnięto
ciągłe szybkości topienia rzędu 10 kg/godzinę (25 funtów/godzinę), dozując
klej w granulkach EVA systemem InvisiPac w temperaturze 191°C (375°F)
i temperaturze węży i zaworów równej 177°C (350°F).
Moduł ADM nie
wyświetla danych
po włączeniu
systemu
Załączanie
się głównego
bezpiecznika
332377P
Bezpiecznik zasilania wyłączony
lub niepodłączony kabel zasilający.
Włączyć bezpiecznik zasilania lub podłączyć kabel zasilający.
Odłączony kabel od modułu ADM.
Podłączyć kabel do modułu ADM.
Wtyczka nie jest włączona
na płycie MZLP.
Kabel ADM należy podłączyć do zworki J6 na płycie MZLP.
Nieprawidłowe zasilanie 24 V DC.
Sprawdzić wyjście na zasilaniu, powinno ono dawać odczyt równy 24 V DC,
jeżeli nie stwierdza się napięcia, należy wymienić zasilacz.
Awaria modułu ADM.
Wymienić moduł ADM.
Nieprawidłowe ustawienie
bezpiecznika modułu ADM.
Nieprawidłowe ustawienie bezpiecznika w module ADM w ustawieniach
bezpiecznika na ekranie ustawień.
Wewnętrzne zwarcie do
uziemienia w systemie.
Odłączyć zasilanie i wykonać pomiar pomiędzy każdą z nóg zasilania
do uziemienia. Wynikiem odczytu winna być otwarta wartość rezystancji.
Zbyt mały bezpiecznik
w panelu zasilania.
Należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka w zakresie doboru
rozmiaru bezpiecznika.
43
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Powolny rozruch
lub rozruch
systemu trwa
dłużej niż 10 minut
Nieprawidłowe ustawienie
bezpiecznika modułu ADM.
Nieprawidłowe ustawienie bezpiecznika w module ADM w ustawieniach
bezpiecznika na ekranie ustawień.
Niskie napięcie zasilania.
Napięcie zasilania winno mieć wartość 200-240 V AC dla jednostki
230 woltów oraz 380-400 V AC dla jednostki 400 woltów.
Wadliwa nagrzewnica prętowa.
Kształtka rozgałęźna elementu
topiącego i pistoletu.
Zmierzyć i sprawdzić pręty nagrzewnicy w elemencie topiącym lub kształtce
rozgałęźnej. Rezystancja kształtki rozgałęźnej wynosi 130-140 omów.
Uszkodzony ogrzewany wąż.
Zmierzyć rezystancję kabli nagrzewnicy w wężu, styki C i D. Patrz część
poświęcona naprawom w celu sprawdzenia oporności każdego z kabli.
Niedostateczna moc zasilania
dostarczana do systemu.
W zależności od połączeń
węży i pistoletu, oraz minimalnej
mocy zasilania, czasy rozruchu
będą zróżnicowane.
Należy podłączyć system do źródła zasilania zdolnego do zapewnienia
maksymalnej mocy zgodnej ze specyfikacją. Wszelkie modyfikacje muszą
być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Patrz Schemat
elektryczny na stronie 70 celem uzyskania szczegółowych informacji
na temat podłączania systemu do innego zasilacza.
Brak dozowania
kleju lub
dozowana
jest niewielka
ilość kleju
Nieprawidłowe ustawienia RTD
w systemie.
1.
Sprawdzić, czy temperatury elementu topiącego, węża i kształtki
rozgałęźnej są identyczne z temperaturą otoczenia.
2.
Jeżeli temperatura kształtki rozgałęźnej jest znacznie wyższa
lub niższa niż temperatura elementu topiącego, wówczas
ustawienia RTD są nieodpowiednie dla stosowanego RTD.
Wybrać prawidłowe ustawienie RTD z ekranu ustawień
System 2 przed rozpoczęciem pracy.
UWAGA: Niewybranie prawidłowej wartości RTD spowoduje niedogrzanie
lub przegrzanie pistoletu i kształtki rozgałęźnej. Ustawienie dla RTD na
ekranu modułu ADM jest wyższe od rzeczywistej wartości RTD. Należy
zasięgnąć porady producenta odnośnie prawidłowej wartości RTD.
System nie
wskazuje błędów
oraz prawidłowej
temperatury,
jednakże zarówno
temperatury
kształtki
rozgałęźnej,
jak i pistoletu
są wyższe od
ustalonej wartości
temperatury
44
Nieprawidłowe ustawienia RTD
w systemie.
1.
Sprawdzić, czy temperatury elementu topiącego, węża i kształtki
rozgałęźnej są identyczne z temperaturą otoczenia.
2.
Jeżeli temperatura kształtki rozgałęźnej jest znacznie wyższa lub niższa
niż temperatura elementu topiącego, wówczas ustawienia RTD są
nieodpowiednie dla stosowanego RTD. Wybrać prawidłowe ustawienie
RTD z ekranu ustawień System 2 przed rozpoczęciem pracy.
UWAGA: Niewybranie prawidłowej wartości RTD spowoduje niedogrzanie
lub przegrzanie pistoletu i kształtki rozgałęźnej. Ustawienie dla RTD na
ekranu ADM jest niższe od rzeczywistej wartości RTD. Należy zasięgnąć
porady producenta odnośnie prawidłowej wartości RTD.
332377P
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Brak kleju lub
nieprawidłowa
ilość dozowanego
kleju po otwarciu
wszystkich
zaworów
Zatkany filtr kształtki
rozgałęźnej pistoletu.
Wymienić filtr kształtki rozgałęźnej. Filtr kształtki Graco na dnie kształtki
rozgałęźnej lub filtr okładzinowy w przypadku innych kształtek rozgałęźnych.
Brak kleju lub
nieprawidłowa
ilość dozowanego
kleju po otwarciu
jednego/wszystkic
h zaworów
332377P
Zatkany wąż.
Przepłukać lub wymienić wąż.
Wadliwy zawór
elektromagnetyczny.
Sprawdzić, czy do zaworu elektromagnetycznego dostarczane jest
prawidłowe napięcie. Jeżeli wartość napięcia jest prawidłowa, należy
wymienić zawór elektromagnetyczny.
Brak sygnału sterowania do
zaworu elektromagnetycznego.
Jeżeli na zaworze elektromagnetycznym nie stwierdza się napięcia, należy
sprawdzić kabel sterowania i zdalny kontroler. Wymienić element.
Zatkane tłumiki zaworu
elektromagnetycznego.
Wymienić tłumiki zaworu elektromagnetycznego.
Brak dopływu powietrza
do elektromagnesu.
Przywrócić dopływ powietrza do elektromagnesu.
Zatkany filtr wylotowy systemu.
Wymiana filtru paliwa. Patrz strona 33.
Jeżeli jednocześnie
uruchamianych jest kilka
zaworów, może dojść
do przekroczenia maksymalnej
szybkości pompowania.
Zawory należy otwierać kolejno, aby zmniejszyć maksymalną wymaganą
szybkość przepływu do poziomu poniżej maksymalnej szybkości pompowania.
Zatkana końcówka pistoletu.
Wymienić końcówkę pistoletu.
Uszkodzony pistolet w zamkniętym/
częściowo otwartym położeniu.
Wymienić pistolet.
Zatkany filtr kształtki rozgałęźnej
(kształtki jednozaworowe).
Wymienić filtr kształtki rozgałęźnej. Filtr kształtki Graco na dnie kształtki
rozgałęźnej lub filtr okładzinowy w przypadku innych kształtek rozgałęźnych.
Zatkany wąż (układy
jednozaworowe).
Przepłukać lub wymienić wąż.
Uszkodzony zawór
elektromagnetyczny
(układy jednozaworowe).
Sprawdzić, czy do zaworu elektromagnetycznego dostarczane jest
prawidłowe napięcie. Jeżeli wartość napięcia jest prawidłowa, należy
wymienić zawór elektromagnetyczny.
Brak sygnału sterowania do
zaworu elektromagnetycznego
(kształtka rozgałęźna
jednozaworowa).
Jeżeli na zaworze elektromagnetycznym nie stwierdza się napięcia, należy
sprawdzić kabel sterowania i zdalny kontroler. Wymienić element.
Zatkane tłumiki zaworu
elektromagnetycznego (kształtka
rozgałęźna jednozaworowa).
Wymienić tłumiki zaworu elektromagnetycznego.
Brak dopływu powietrza
do zaworu elektromagnetycznego
(kształtka rozgałęźna
jednozaworowa)
Przywrócić dopływ powietrza do elektromagnesu.
Zatkany filtr wylotowy systemu.
Wymiana filtru paliwa. Patrz strona 33.
Jeżeli jednocześnie
uruchamianych jest kilka
zaworów, może dojść
do przekroczenia maksymalnej
szybkości pompowania.
Zawory należy otwierać kolejno, aby zmniejszyć maksymalną wymaganą
szybkość przepływu do poziomu poniżej maksymalnej szybkości pompowania.
45
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Klej wypływa
z jednego/kilku
zaworów mimo,
że nie zostały
one włączone
Awaria zaworu w położeniu
otwartym.
Wymienić zawór.
Ciśnienie kleju jest zbyt wysokie.
Zmniejszyć ciśnienie powietrza doprowadzanego do silnika powietrznego.
Pistolet nie
nagrzewa się.
Awaria pręta grzejnego
w kształtce rozgałęźnej.
Sprawdzić oporność prętów nagrzewnicy. Naprawić kształtkę rozgałęźną,
jeżeli pręty nagrzewnicy dają wynik otwarty pomiaru.
Poluzowane połączenie kabla
przy systemie lub kształtce
rozgałęźnej.
Sprawdzić połączenia kabla na obu końcach węża.
Awaria RTD.
Sprawdzić oporność RTD, jeżeli wykracza ona poza normalny zakres,
należy wymienić RTD.
Nieprawidłowe ustawienie RTD
w ustawieniach modułu ADM.
Ustawić prawidłową wartość RTD z poziomu ekranu ustawień modułu ADM.
Zasięgnąć porady producenta odnośnie prawidłowej wartości RTD.
Uruchomiono bezpiecznik
odcięcia termicznego.
Zmierzyć rezystancję odcięcia termicznego. Jeżeli jest otwarty, należy
wymienić.
Zawór na kształtce uległ
poluzowaniu.
Dokręcić śrub poluzowanego zaworu.
Awaria uszczelki okrągłej zaworu.
Wymienić uszczelki okrągłe z tyłu przeciekającego zaworu.
Awaria zaworu, klej wycieka
pośrodku zaworu.
Wymienić zawór.
Klej wycieka
z kształtki
rozgałęźnej
lub zaworu.
Brak ogrzewania
elementu
topiącego.
Silnik powietrzny
nie pracuje.
System nie
załącza się.
46
Poluzowany wąż.
Zacisnąć wąż.
Przepalony bezpiecznik w F1 i F2.
Sprawdzić pręty nagrzewnicy pod kątem zwarcia między kablami prętów
a uziemieniem.
Przełącznik kabel-nadmierna
temperatura jest wyłączony
lub uszkodzony.
Sprawdzić połączenie przełącznika kabel-nadmierna temperatura, zarówno
do płyty głównej, jak i do przełącznika. Jeżeli połączenie jest prawidłowe,
należy szukać przerwy w przewodzie.
Zablokowany przełącznik
nadmiernej temperatury.
Zmierzyć oporność przełącznika nadmiernej temperatury. Wartość odczytu
powinna być bliska 0 omów w temperaturze pokojowej. Jeżeli obwód jest
otwarty, należy wymienić przełącznik nadmiernej temperatury.
Brak powietrza dostarczanego
do silnika powietrznego.
Sprawdzić źródło sprężonego powietrza. Upewnić się, że zawór
elektromagnetyczny powietrza został wyregulowany pod kątem
silnika powietrznego.
Zawór elektromagnetyczny
powietrza nie reguluje silnika
powietrznego.
Jeżeli nie ma możliwości regulacji powietrza na zaworze elektromagnetycznym
powietrza, należy sprawdzić zasilanie, jeżeli 24 V DC jest obecne na zaworze,
należy go wymienić.
Powietrze jest dostępne dla
silnika powietrznego, ale silnik
nie działa.
Wymienić filtr powietrza silnika.
Brak zasilania urządzenia.
Sprawdzić, czy bezpiecznik zasilania jest włączony.
Sprawdzić, czy kabel zasilający jest podłączony.
332377P
Rozwiązywanie problemów
Problem
Przyczyna
Rozwiązanie
Wyładowanie
elektrostatyczne
wskutek dotknięcia
wytrząsarki lub
kontenera na klej.
Kabel uziemiający znajduje
się w niewłaściwym miejscu
w zespole wytrząsarki. Niektóre
kleje, szybkości przepływu
i warunki otoczenia mogą
powodować nadmierne
gromadzenie się ładunku
elektrostatycznego na rurce
wytrząsającej.
Podłączyć kabel uziemiający od wału jednostki wytrząsarki do prawdziwego
uziemienia. Zamówić zestaw uziemiający wytrząsarkę 24R708.
Klej nie jest
dozowany
w odpowiednim
momencie.
Pistolety otwierają się
w niewłaściwym momencie.
System InvisiPac nie steruje czasem otwierania się i zamykania zaworów.
Konieczna jest w tym celu regulacja oddzielnego kontrolera. Należy zasięgnąć
porady producenta lub wykwalifikowanego elektryka.
332377P
47
Rozwiązywanie problemów
Zawór odpowietrzania cieczy przemywania
Procedurę tę należy wykonać, gdy wskazuje na to tabela
Rozwiązywanie problemów.
1.
Gdy system jest aktywny i znajduje się w wymaganej
temperaturze kleju, należy ustawić wartość ciśnienia
powietrza silnika powietrznego na 140 kPa (1,4 bara,
20 psi).
2.
Odłączyć przewód powietrza (36) od zaworu
uwalniającego ciśnienie.
3.
Podłączyć przewód powietrzny i pozwolić silnikowy
powietrznemu na wykonanie cyklu.
4.
Ponownie podłączyć przewód powietrzny do zaworu
uwalniającego ciśnienie i sprawdzić, czy system
się zatrzyma.
5.
Jeżeli system wciąż nie zatrzymuje się, wykonać dziesięć
cykli płukania pompą przez jeden pistolet.
6.
Powtarzać tę procedurę do momentu, gdy z pistoletu
nie jest już wypychane powietrze.
Sprawdzić działanie zaworu elektromagnetycznego
powietrza zasilającego pompę
Procedurę tę należy wykonać, gdy wskazuje na to tabela
Rozwiązywanie problemów.
UWAGA: System musi znajdować się w temperaturze
roboczej, aby możliwe było załączenie zaworu
elektromagnetycznego pompy.
1.
Jeżeli układ podgrzewania i pompa są wyłączone, należy
nacisnąć
2.
Należy odczekać aż system wyznaczy określone
wartości temperatury.
3.
Ustawić wartość ciśnienia powietrza pompy na 140 kPa
(1,4 bara, 20 psi).
4.
Odłączyć przewód powietrza o średnicy zewnętrznej
8 mm (3/8 cala) od silnika powietrznego.
5.
Należy upewnić się, że przez przewód powietrzny
płynie powietrze.
6.
Jeżeli powietrze nie przepływa przez przewód, należy
sprawdzić okablowanie między zworką J13 a zaworem
elektromagnetycznym pompy.
36
ti20441b1
RYS. 24
48
, aby włączyć nagrzewnice i pompę.
332377P
Rozwiązywanie problemów
Sygnał
Opis
Zasilanie MZLP zostało włączone,
a napięcie zasilania mieści się
w zakresie roboczym.
Włączone żółte światło
Trwa wewnętrzna komunikacja
Stałe światło czerwone
Awaria modułu MZLP. Patrz tabela
rozwiązywanie problemów.
Czerwone
migające światło
Trwa aktualizacja oprogramowania
lub brak oprogramowania.
MZLP
Red
Yellow
Włączone
zielone światło
Green
Rozwiązywanie problemów
z MZLP
7 89
56
J3
234
01
ti20441b1
RYS. 25: Kontrolki sygnalizacyjne LED MZLP
UWAGA: Dioda LED MZLP znajduje się wewnątrz skrzynki
elektrycznej. Aby podejrzeć diodę, należy zdjąć przednią
klapę dostępową skrzynki elektrycznej.
332377P
ti20348a
RYS. 26: Położenie diagnostycznych diod LED MZLP
49
Naprawa
Naprawa
Demontaż (patrz RYS. 27):
UWAGA: Niektóre procedury wymagają stosowania
specjalistycznych narzędzi. Należy zapoznać się z opisem
każdej z procedur przed jej rozpoczęciem aby upewnić się,
że użytkownik dysponuje odpowiednimi narzędziami,
umożliwiającymi wykonanie całej procedury. Należy zamówić
niezbędne narzędzia i zapewnić sobie dostęp do nich przed
rozpoczęciem procedury.
WAŻNA INFORMACJA
Podczas wykonywania dowolnej procedury wymagającej
zdjęcia uszczelek lub innych miękkich elementów, nie
wolno pozostawiać nieprzepłukanego systemu w stanie
zdemontowanym na dłużej niż 30 minut, co zapobiega
stwardnieniu kleju. Utwardzony klej uszkodzi uszczelki
i inne miękkie części w trakcie instalacji.
Pompa
1.
Płukanie systemu. Patrz strona 31.
2.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
3.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
4.
Zdjąć plastikową osłonę (27).
5.
Zdjąć lejek wlotu przeniesienia próżni.
6.
Odłączyć węże powietrzne od zaworu uwalniającego (245)
oraz od silnika powietrznego (218).
7.
Odkręcić cztery nakrętki (3) mocujące osłonę elementu
topiącego (27) na miejscu, następnie zdjąć osłonę
elementu topiącego.
8.
Wymontować zespół silnika powietrznego:
Wymienić uszczelkę gardzieli, łożysko gardzieli,
drążek, uszczelkę i łożysko tłoka
9.
a.
Zdjąć pierścień ustalający (239).
b.
Wyjąć kołek (238).
c.
Odkręcić trzy śruby (240).
Przy użyciu płaskiego śrubokręta i gumowego młotka
rozerwać nakrętkę mocującą (235).
10. Przy użyciu szczypiec do blokady kanału wyjąć nakrętkę
mocującą (235).
218
233
11. Wsunąć klucz Allena przez otwór u góry tłoczyska (223),
aby podnieść i wyjąć tłoczysko (223) z kształtką
rozgałęźną. Czynność ta spowoduje również wyciągnięcie
tulejki U (234) oraz łożyska gardzieli (233).
223
234
12. Wyjąć zawór tłoka (222) z drążka tłoka (223).
225
238
13. Wyjąć i wyrzucić tulejkę U tłoka (225) oraz łożyska (226).
240
239
235
27
226
Ponowny montaż (patrz RYS. 27):
222
1.
Montaż drążka tłoka:
a.
Zamontować nową tulejkę U (225) na tłoczysku (223)
tak, aby jego usta były skierowane w stronę drążka.
b.
Zamontować łożysko tłoka (226) na tłoczysku (223)
tak, aby żłobiony koniec był skierowany w stronę
środkowej części.
245
3
ti21046a
RYS. 27
50
332377P
Naprawa
c.
2.
Zamontować zawór tłoka (222) na tłoczysku (223).
Okręcić momentem 33-41 N•m (24-30 ft-lb).
6.
Aby chronić uszczelki przed ostrymi krawędziami, należy
umieścić narzędzie do montażu uszczelnienia 15B661
w otworze gardzieli. Patrz RYS. 28.
Nasunąć łożysko gardzieli (233) na tłoczysko (223).
Za pomocą gniazda i opukiwania gumowym młotkiem
wepchnąć łożysko gardzieli (233) na miejsce i osadzić
tulejkę U gardzieli.
235
15B661
203
233
ti20877a
RYS. 28
ti21144a
3.
Wepchnąć zespół tłoczyska (223) do kształtki rozgałęźnej
wylotu elementu topiącego klej (203).
RYS. 30
4.
Nasmarować tulejkę U gardzieli (234) i wsunąć tulejkę
U na tłoczysko (223) krawędziami skierowanymi w dół.
7.
Zdjąć narzędzie do montażu uszczelek.
5.
Umieścić głębokie gniazdo 23 mm (7/8 cala, 8 mm - 3/8 cala
napęd) nad tłoczyskiem (223), a następnie, przy pomocy
gumowego młotka delikatnie wbić tulejkę U (234)
na miejsce. Patrz RYS. 29.
8.
Zamontować nakrętkę mocującą (235). Patrz RYS. 28.
9.
Zamontować zespół silnika powietrznego (patrz RYS. 27):
a.
Wkręcić trzy śruby (240).
b.
Z pierścieniem mocującym umieszczonym wokół
tłoczyska, zamontować kołek ustalający (238).
c.
Zamontować pierścień mocujący (239) nad
kołkiem ustalającym.
10. Przy użyciu nakrętek (3) zamontować osłonę elementu
topiącego (27).
11. Podłączyć przewody powietrzne do zaworu uwalniającego
nadmiar ciśnienia oraz do silnika powietrznego.
12. Zamontować plastikową osłonę (27).
234
ti21047a
RYS. 29
332377P
51
Naprawa
Testy po wymianie obudowy wlotu pompy.
Ponowny montaż (patrz RYS. 31):
1.
Zamontować nową uszczelkę okrągłą (229),
osadzenie (228) i kulę (227) a następnie, przy
pomocy klucza gniazdowego 12 mm (1/2 cala)
umieścić zapadkę bez gniazda, umożliwiającą
zamontowanie i dokręcenie zaworu stopy (230)
na elemencie topiącym.
2.
Instalacja zespołu elementu topiącego.
Patrz strona 55.
Wymiana uszczelek cylindra i tłoka pompy
254
201
218
239
227
235
228
233
229
230
234
233
224
226
257
222
ti20749a
RYS. 31
Demontaż (patrz RYS. 31):
1.
Płukanie systemu. Patrz strona 31.
2.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
3.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
4.
Zdjąć zespół elementu topiącego. Patrz strona 54.
5.
Przy użyciu zapadki o średnicy 12,5 mm (1/2 cala) bez
gniazda można zdjąć zawór stopy (230) z dna kształtki
rozgałęźnej wylotu elementu topiącego (203).
6.
52
Wyjąć i wyrzucić (228), kulę (227) i pierścień O-ring (229).
217
216
217
230
ti21048a
RYS. 32
Demontaż (patrz RYS. 27):
1.
Płukanie systemu. Patrz strona 30.
2.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
3.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
4.
Zdjąć plastikową osłonę (27). Patrz RYS. 27 na stronie 50.
332377P
Naprawa
5.
Odłączyć przewody powietrzne od zaworu uwalniającego
ciśnienie (245) i silnika powietrznego (218) Patrz na RYS.
27 na stronie 50.
6.
Odkręcić nakrętki (3) mocujące osłonę elementu
topiącego (27), a następnie zdjąć osłonę elementu
ogrzewającego. Patrz RYS. 27 na stronie 50.
7.
Wyjąć zespół silnika powietrznego. Patrz RYS. 27
na stronie 50:
8.
9.
a.
Zdjąć pierścień ustalający (239).
b.
Wyjąć kołek (238).
c.
Odkręcić trzy śruby (240).
14. Wyjąć i wyrzucić uszczelki cylindra (217). Patrz RYS. 31.
Ponowny montaż:
1.
Nanieść smar na uszczelki (217), a następnie założyć nowe
uszczelki cylindra (217) na cylinder (216). Patrz RYS. 31.
1303
217
216
Przy użyciu płaskiego śrubokręta i gumowego młotka
rozerwać nakrętkę mocującą (235).
217
Przy użyciu szczypiec do blokady kanału wyjąć nakrętkę
mocującą (235).
1302
203
10. Wsunąć klucz Allena przez otwór u góry tłoczyska (223)
aby podnieść i wyjąć tłoczysko (223) z kształtką rozgałęźną.
Czynność ta spowoduje również wyciągnięcie tulejki
U (234) oraz łożyska gardzieli (233).
11. Zdjąć zespół elementu topiącego. Patrz strona 54.
12. Przy użyciu zapadki o średnicy 12,5 mm (1/2 cala) bez
gniazda można zdjąć zawór stopy (230) z dna kształtki
rozgałęźnej wylotu elementu topiącego (203).
13. Wsunąć narzędzie do cylindrów (1301) do dolnej części
kształtka rozgałęźnej wylotu elementu topiącego (203).
Przy użyciu gumowego młotka delikatnie wyjąć
cylinder (216). Patrz RYS. 31.
ti21049a
RYS. 34
2.
Umieścić narzędzie do instalacji cylindrów żeńskich
(1302) w kształtce rozgałęźnej (203), aby chronić
uszczelki przed ostrymi krawędziami. Patrz RYS. 34.
3.
Przy użyciu narzędzia do montażu męskich cylindrów
(1303) wcisnąć cylinder (216) do kształtki rozgałęźnej
elementu topiącego (203). W razie konieczności, wbić
cylindry na miejsce przy pomocy gumowego młotka.
Patrz RYS. 31.
4.
Przy użyciu zapadki napędowej 12,7 mm (1/2 cala)
bez gniazda zainstalować i zdecydowanie osadzić
zawór stopy (230) na dnie kształtki rozgałęźnej wylotu
elementu topiącego (203).
5.
Wykonać procedurę Instalacja zespołu elementu
topiącego opisaną na stronie 55.
6.
Wykonać część Reassembly procedury Wymienić
uszczelkę gardzieli, łożysko gardzieli, drążek,
uszczelkę i łożysko tłoka, której opis zaczyna się
na stronie 50.
1301
203
217
216
217
ti20880a
RYS. 33
332377P
53
Naprawa
Element topiący
3.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
Zdjąć zespół elementu topiącego
4.
Odłączyć wszystkie ogrzewane węże od kształtki
rozgałęźnej wylotu elementu topiącego (203).
5.
Odłączyć kabel od ADM (30) a następnie przesunąć
do przodu osłonę (29) i wyjąć ją z systemu.
6.
Odkręcić i zdjąć śruby (8), a następnie zdjąć przednią
klapę dostępową skrzynki elektrycznej (10).
7.
Wyjąć rurkę powietrzną (36) z zaworu uwalniającego
ciśnienie (245). Wyciągnąć rurkę powietrzną z metalowej
osłony (27).
8.
Wykręcić i wyjąć śruby (3) znajdujące się z tyłu metalowej
osłony (27), a następnie zdjąć osłonę.
9.
Poluzować zacisk węża na wsporniku silnika
powietrznego (528), a następnie zdjąć lejek (61).
61
62
13
12
30
29
13
10. Wyjąć przewody z przełącznika nadmiernej
temperatury (251).
53
11. Wyjąć izolatory (52, 53) z zespołu elementu topiącego (5).
12. Odłączyć kabel czujnika stanu napełnienia od czujnika (20).
52
13. Odłączyć kabel czujnika cyklu pompy od silnika
powietrznego.
27
14. Wyjąć rurkę powietrzną z zatyczki napełniania (62).
15. Wyjąć rurkę powietrzną z silnika powietrznego (218).
16. Poluzować śrubę (AA), a następnie wyjąć czujnik (125).
Patrz RYS. 36 na stronie 56.
17. Zdjąć przednią klapę dostępową skrzynki elektrycznej (10).
3
18. Zdjąć wszystkie kable nagrzewnicy z następujących
zacisków. Wyciągnąć kable przez gumowy pierścień
uszczelniający znajdujący się w górnej części skrzynki
elektrycznej (1). Patrz RYS. 36 na stronie 56, gdzie
znajdują się odnośniki literaturowe.
259
8
3
10
ti21050b
1
RYS. 35
UWAGA: Czynność tę należy wykonywać wyłącznie wówczas,
gdy wymieniane są elementy wymagające uzyskania dostępu
do spodniej części zespołu elementu topiącego.
1.
Wykonać procedurę Opróżnianie systemu opisaną
na stronie 30, a następnie odczekać na schłodzenie
się systemu.
2.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu.
54
Pozycja
Oznakowanie Oznakowanie
1 kabla
2 kabla
Nagrzewnica taśmowa
(208)
TB1-11B
TB1-13B
Pręt nagrzewnicy elementu
topiącego (209)
TB1-14C
CR1-NC
Pręt nagrzewnicy podstawy
(210)
TB1-11C
TB1-13C
Pręt nagrzewnicy pompy
(250)
TB1-12B
CR1-COM
332377P
Naprawa
19. Odkręcić cztery nakrętki (3), a następnie wyjąć zespół
elementu topiącego z systemu. Pozostawić wszelkie
luźne izolatory do ponownego montażu.
20. Odkręcić sworznie (259) a następnie wyjąć zespół
elementu topiącego z podstawy elementu
topiącego (257).
Instalacja zespołu elementu topiącego
6.
Podłączyć rurę powietrzną do silnika powietrznego (218).
7.
Podłączyć rurę powietrzną do zatyczki napełniania (62).
8.
Podłączyć kabel czujnika stanu napełnienia do czujnika
stanu napełnienia (20).
9.
Podłączyć kabel czujnika cyklu roboczego pompy
do silnika powietrznego.
10. Zainstalować lejek (61) na wsporniku silnika
powietrznego (528), a następnie dokręcić zacisk.
1.
2.
Przeprowadzić pręt nagrzewnicy elementu topiącego (209)
przez duży otwór w podstawie elementu topiącego (257),
a następnie przez mały otwór w bocznej ściance podstawy
elementu topiącego (257).
Po umieszczeniu 10 izolatorów (4) w miejscu zespołu
elementu topiącego, umieścić zespół elementu topiącego
w podstawie elementu topiącego (257).
11. Zainstalować czujnik temperatury (125) na elemencie
topiącym, a następnie dokręcić śrubę (AA) do nagrzewnicy
taśmowej. Patrz RYS. 36 na stronie 56.
12. Zainstalować izolatory (52, 53) na zespole elementu
topiącego (5).
13. Podłączyć przewody do przełącznika nadmiernej
temperatury (251). Patrz RYS. 38 na stronie 58.
14. Korzystając ze śrub (3) zamontować metalową osłonę (27).
WAŻNA INFORMACJA
Aby zapobiec zgnieceniu miękkich izolatorów (4), nie wolno
nadmiernie dokręcać 4 sworzni (259) w kolejnym etapie.
15. Wyciągnąć rurę powietrzną zaworu uwalniającego
ciśnienie (36) przez metalową obudowę, a następnie
połączyć rurę powietrzną z zaworem uwalniającym
ciśnienie (245).
3.
Przy użyciu 4 sworzni (259) przytwierdzić zespół elementu
topiącego do podstawy elementu topiącego (257).
16. Nałożyć przednią klapę dostępową (10) na skrzynkę
elektryczną (1).
4.
Przy użyciu czterech nakrętek (3) przytwierdzić zespół
elementu topiącego do systemu.
17. Przeprowadzić kabel ADM przez osłonę, następnie
zamontować osłonę i podłączyć kabel do modułu ADM.
5.
Pogrupować 4 zestawy przewodów nagrzewnicy
i przeprowadzić je razem przez pierścień uszczelniający
w górnej części skrzynki elektrycznej (1). Podłączyć
przewody zgodnie z poniższym opisem. Patrz RYS. 36
na stronie 56, gdzie znajdują się odnośniki literaturowe.
18. Ponownie podłączyć wszystkie węże do kształtki
rozgałęźnej wylotu elementu topiącego (203).
Oznakowanie
1 kabla
Oznakowanie
2 kabla
Nagrzewnica
taśmowa (208)
TB1-11B
TB1-13B
Pręt nagrzewnicy
elementu
topiącego (209)
TB1-14C
CR1-NC
Pręt nagrzewnicy
podstawy (210)
TB1-11C
TB1-13C
Pręt nagrzewnicy
pompy (250)
TB1-12B
CR1-COM
Pozycja
332377P
19. Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji ON (wł.).
20. Otworzyć zawór kulowy wlotu powietrza do systemu.
55
Naprawa
Wymiana nagrzewnicy taśmowej
CC
8.
Poluzować zaciski taśmowe (CC), a następnie zsunąć
zatyczkę napełniania (62) i gumową obudowę z elementu
topiącego.
9.
Poluzować śrubę (AA), a następnie wyjąć czujnik (125).
10. Zlokalizować kable w blokach zacisków TB1-11B
i TB1-13B. Poluzować śruby bloku zacisków i wyjąć kable.
125
53
AA
62
208
1
11. Wyciągnąć kable przez pierścień uszczelniający (63)
znajdujący się w górnej części skrzynki elektrycznej (1).
Zacisnąć ewentualne zaciski kabli utrzymujące kable
w określonym położeniu.
12. Kontynuować poluzowywanie śruby (AA), a następne
przesunąć do góry i zdjąć nagrzewnica taśmowa (208).
Ponowny montaż (patrz RYS. 36):
1.
Zainstalować nagrzewnicę taśmową (208) na elemencie
topiącym tak, aby otwór i śruba były skierowane
na przednią część systemu, dokładnie w kierunku
portu czujnika.
2.
Zainstalować czujnik (125).
3.
Przesunąć nagrzewnicę taśmową w górę, a następnie
dokręcić śrubę (AA).
UWAGA: Nagrzewnica taśmowa powinna być skierowana
tak, aby po zamocowaniu podtrzymywać czujnik w danym
położeniu. Nagrzewnica nie powinna zginać czujnika.
10
63
4.
Przeprowadzić kable nagrzewnicy taśmowej przez
pierścień uszczelniający (63) w górnej części skrzynki
elektrycznej (1).
5.
Podłączyć kable do zacisków, zgodnie z oznaczeniami.
Kable powinny zawierać oznaczenia zgodne
z przedstawionymi w poniższej tabeli. Dokręcić
śruby bloku zacisków.
ti20753a
RYS. 36
Oznakowanie Oznakowanie
1 kabla
2 kabla
Demontaż (patrz RYS. 36):
Pozycja
1.
Poluzować zacisk na wsporniku silnika powietrznego (528),
a następnie zdjąć zespół lejka (61).
Nagrzewnica taśmowa (208) TB1-11B
2.
Patrząc przez otwór w korku napełniania, dozować klej
aż do momentu gdy poziom cieczy w elemencie topiącym
znajduje się na poziomie siatki w kształcie plastrów
miodu lub poniżej.
6.
Założyć klapę dostępową skrzynki elektrycznej (10).
Patrz RYS. 36.
7.
Założyć tkaninę izolującą element topiący (53).
3.
Po osiągnięciu dostatecznie niskiego poziomu płynu należy
zamknąć odpowietrzający zawór kulowy zamontowany
na wlocie powietrza systemu.
8.
Zamontować lejek w zatyczce napełniającej (62) gumowej
obudowy, z zaciskami taśmowymi utrzymującymi
ją w miejscu.
4.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia
OFF (Wył.).
9.
Zainstalować lejek w zatyczce napełniania (62), a następnie
zacisnąć zaciski taśmowe (CC) na gumowej obudowie.
5.
Odłączyć kabel do ADM (30) a następnie zdjąć osłonę (29).
10. Przesunąć zespół lejka (61) przez wspornik silnika
powietrznego (528), a następnie zacisnąć zacisk.
6.
Zdjąć przednią klapę dostępową (10) skrzynki
elektrycznej (1).
7.
Zdjąć tkaninę izolującą elementu topiącego (53).
56
TB1-13B
11. Przeprowadzić kabel ADM przez osłonę, następnie
zamontować osłonę i podłączyć kabel do modułu ADM.
332377P
Naprawa
12. Otworzyć zawór kulowy wlotu powietrza do systemu.
13. Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji ON (wł.).
Wymiana czujnika temperatury nagrzewnicy taśmowej
9.
Odłączyć kabel czujnika temperatury od złącza modułu
MZLP oznaczonego jako J5. Patrz RYS. 37.
UWAGA: Złącze to zawiera również kable przełącznika
nadmiernej temperatury.
10. Odłączyć kable przełącznika nadmiernej temperatury (251).
Patrz RYS. 38 na stronie 58.
11. Wyciągnąć kable ze skrzynki elektrycznej, a następnie
wyrzucić czujnik (125) i kable.
53
Ponowny montaż (patrz RYS. 37):
CC
40
125
AA
ti20762a
RYS. 37
1.
Przeprowadzić nowe kable uprzęży przez pierścień
uszczelniający (63) w górnej części skrzynki elektrycznej.
2.
Podłączyć złącza kabli do przełącznika nadmiernej
temperatury (251). Patrz RYS. 38 na stronie 58.
3.
Umieścić czujnik temperatury nagrzewnicy taśmowej (125)
w elemencie topiącym.
4.
Dokręć śruby (AA).
UWAGA: Śruby powinny lekko dociskać czujnik temperatury,
utrzymując go w miejscu. Nagrzewnica nie powinna
zginać czujnika.
5.
Podłączyć nową uprząż do złącza modułu MZLP
oznaczonego jako J5.
6.
Założyć klapę dostępową skrzynki elektrycznej (10).
Patrz RYS. 36 na stronie 56.
7.
Założyć tkaninę izolującą element topiący (53).
8.
Korzystając ze śrub (3) zamontować metalową osłonę (27).
9.
Przeprowadzić rurę powietrzną zaworu uwalniającego
ciśnienie przez metalową osłonę, a następnie podłączyć
ją do zaworu uwalniającego ciśnienie.
Demontaż (patrz RYS. 37):
1.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
2.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
3.
Odłączyć kabel od modułu ADM, a następnie
zdjąć osłonę.
4.
Wyciągnąć rurkę powietrzną (36) z zaworu uwalniającego
ciśnienie. Wyciągnąć rurkę powietrzną przez metalową
osłonę (27).
5.
Odkręcić śruby (3), a następnie zdjąć metalową
osłonę (27).
6.
Zdjąć tkaninę izolującą elementu topiącego (53).
7.
Poluzować śrubę (AA), a następnie wyjąć czujnik (125).
8.
Zdjąć klapę dostępową skrzynki elektrycznej (10).
332377P
10. Przeprowadzić kabel ADM przez osłonę, następnie
zamontować osłonę i podłączyć kabel do modułu ADM.
11. Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji ON (wł.).
12. Otworzyć zawór kulowy wlotu powietrza do systemu.
57
Naprawa
Wymienić przełącznik nadmiernej
temperatury nagrzewnicy
6.
Otworzyć zawór kulowy wlotu powietrza do systemu.
7.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji ON (wł.).
Wymienić pręt nagrzewnicy
251
206
255
250
ti21052a
RYS. 38
Demontaż (patrz RYS. 37):
1.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
2.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia
OFF (Wył.).
3.
Odłączyć kabel od modułu ADM, a następnie zdjąć osłonę.
4.
Wyciągnąć rurkę powietrzną (36) z zaworu uwalniającego
ciśnienie. Wyciągnąć rurkę powietrzną przez metalową
osłonę (27).
5.
210
206
ti20755a
209
Przy użyciu klucza gniazdowego w rozmiarze 11 mm
(7/16 cala) odkręcić śruby (3), a następnie zdjąć
metalową osłonę (27).
ti20754a
6.
Odłączyć przewody od przełącznika nadmiernej
temperatury (251).
RYS. 39
7.
Odkręcić śruby (255) mocujące przełącznik nadmiernej
temperatury (251) do zespołu elementu topiącego (5),
a następnie zdjąć przełącznik.
Demontaż (patrz RYS. 39):
Ponowny montaż (patrz RYS. 37):
1.
Przy użyciu dwóch śrub (255) zabezpieczyć nowy
przełącznik nadmiernej temperatury (251) do miernika.
2.
Podłączyć kable do nowego przełącznika nadmiernej
temperatury.
3.
Przy użyciu klucza gniazdowego 11 mm (7/16 cala)
zakręcić nakrętki (3) mocujące osłonę metalową (27).
4.
Przeprowadzić rurkę powietrzną zaworu uwalniającego
ciśnienie (36) przez metalową osłonę, a następnie
podłączyć ją do zaworu uwalniającego.
5.
Przeprowadzić kabel ADM przez osłonę, następnie
zamontować osłonę i podłączyć kabel do modułu ADM.
58
209
206
UWAGA: Procedura ta dotyczy wymiany dowolnego
z powyższych drążków nagrzewnicy.
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
2.
Jeżeli wymieniany jest drążek nagrzewnicy elementu
topiącego (209), Zdjąć zespół elementu topiącego.
Patrz strona 54.
3.
Odłączyć kabel od ADM, a następnie zdjąć osłonę (29).
4.
Jeżeli zdejmowany jest drążek nagrzewnicy pompy (250):
a.
Wyjąć rurkę powietrzną (36) z zaworu uwalniającego
ciśnienie (245). Wyciągnąć rurkę powietrzną przez
metalową osłonę (27).
332377P
Naprawa
b.
Odkręcić nakrętki (3), a następnie zdjąć osłonę (27).
5.
Zdjąć przednią klapę dostępową skrzynki elektrycznej (10).
Patrz RYS. 36.
6.
Odłączyć kable drążka nagrzewnicy od bloków zacisków
opisanych w poniższej tabeli.
7.
Przeprowadzić kabel modułu ADM przez plastikową
osłonę, następnie zainstalować plastikową osłonę
i podłączyć kabel do modułu ADM.
Wymiana zaworu uwalniania ciśnienia cieczy
Oznakowanie Oznakowanie
1 kabla
2 kabla
Pozycja
Pręt nagrzewnicy elementu
topiącego (209)
TB1-14C
CR1-NC
Pręt nagrzewnicy
podstawy (210)
TB1-11C
TB1-13C
Pręt nagrzewnicy
pompy (250)
TB1-12B
CR1-COM
7.
Przeciągnąć kable pręta nagrzewnicy przez pierścień
uszczelniający w górnej części skrzynki elektrycznej (1).
8.
Zdjąć pierścień mocujący pręt nagrzewnicy (206),
a następnie zdjąć i wyrzucić drążek nagrzewnicy (209,
210 lub 250).
27
3
36
244
Ponowny montaż (patrz RYS. 39):
1.
Przeprowadzić nowy kabel pręta nagrzewnicy przez
pierścień uszczelniający (63) w górnej części skrzynki
elektrycznej, a następnie podłączyć kable nowego
drążka nagrzewnicy do bloków zacisków opisanych
w poprzedniej tabeli.
245
ti20757a
RYS. 40
WAŻNA INFORMACJA
Aby zapobiec uszkodzeniu drążka nagrzewnicy, nie wolno
stosować kolejnym kroku smaru termicznego.
2.
Zamontować pręt nagrzewnicy, a następnie pierścień
mocujący drążka nagrzewnicy (206). Patrz RYS. 39.
3.
Założyć klapę dostępową skrzynki elektrycznej (10).
Patrz RYS. 36.
4.
Jeżeli wymieniany jest drążek nagrzewnicy elementu
topiącego (209), Instalacja zespołu elementu
topiącego. Patrz strona 54.
5.
6.
Jeżeli wymieniany jest drążek nagrzewnicy pompy
(210 lub 250), należy przeprowadzić kabel modułu
ADM przez osłonę, a następnie zamontować osłonę
i podłączyć kabel do modułu ADM.
Jeżeli instalowany jest pręt nagrzewnicy pompy (250),
należy zamontować metalową osłonę (27):
a.
Umieścić metalową osłonę w systemie.
b.
Zamontować i dokręcić nakrętki (3).
c.
Przeprowadzić rurkę powietrzną przez metalową
osłonę (27) a następnie połączyć rurkę powietrzną (36)
do zaworu uwalniającego ciśnienie (245).
332377P
1.
Opróżnianie systemu. Patrz strona 30.
2.
Zamknąć zawór kulowy wlotu powietrza do systemu.
3.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia
OFF (Wył.).
4.
Wyjąć rurkę powietrzną (36) z zaworu uwalniającego
ciśnienie (245). Wyciągnąć rurkę powietrzną przez
metalową osłonę (27). Patrz RYS. 40.
5.
Odkręcić nakrętki (3), a następnie zdjąć osłonę (27).
6.
Przy użyciu klucza płaskiego, aby zdemontować zawór
uwalniający ciśnienie cieczy elementu topiącego (245).
Patrz RYS. 40.
7.
Wyjąć uszczelkę okrągłą przy użyciu chwytaka
do uszczelek okrągłych (244).
8.
Zamontować uszczelkę okrągłą (244) w kształtce
rozgałęźnej.
WAŻNA INFORMACJA
Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki okrągłej, przed
przejściem do następnego etapu należy upewnić się,
że jest ona prawidłowo osadzona.
59
Naprawa
9.
Nakręcić nowy zawór uwalniający ciśnienie cieczy (245)
na kształtkę rozgałęźną. Patrz RYS. 40. Po dokręceniu
ręką, dokręcić dokładnie kluczem płaskim.
10. Korzystając ze śrub (3) zamontować metalową osłonę.
11. Podłączyć rurę powietrzną do zaworu uwalniającego
ciśnienie.
12. Przeprowadzić kabel ADM przez plastikową osłonę,
a następnie zainstalować osłonę i podłączyć kabel
do ADM.
Moduł wielostrefowej kontroli
temperatury przy niskiej
mocy (MZLP)
WAŻNA INFORMACJA
Aby zapobiec uszkodzeniom systemu należy zawsze
korzystać z szybko działających bezpieczników. Szybko
działające bezpieczniki są konieczne w celu zapewnienia
ochrony przed zwarciem.
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
2.
Zdjąć przednią klapę dostępową skrzynki
elektrycznej (10).
3.
Aby wyciągnąć przepalony bezpiecznik, należy
użyć odpowiedniego nieprzewodzącego narzędzia
do wyciągania bezpieczników.
WAŻNA INFORMACJA
Wymiana bezpiecznika MZLP
Użycie nieodpowiedniego narzędzia takiego jak śrubokręt
lub szczypce może spowodować stłuczenie szklanej
powłoki na bezpieczniku.
Każdy moduł MZLP jest wyposażony w następujące
bezpieczniki:
UWAGA: F1 i F2 to białe bezpieczniki ceramiczne, zawierające
oznaczenie 16 A na korpusie.
UWAGA: F3-F10 są wykonane z przezroczystego szkła i mają
oznaczenie 8 A na korpusie.
J1
J2
F10 F9
4.
F4 F3
F8 F7
F2
F6
Aby założyć nowy bezpiecznik, należy użyć odpowiedniego
nieprzewodzącego narzędzia do wyciągania bezpieczników.
WAŻNA INFORMACJA
F1
F5
Użycie nieodpowiedniego narzędzia takiego jak śrubokręt
lub szczypce może spowodować stłuczenie szklanej
powłoki na bezpieczniku.
J7
5.
J6
J5
Zamontować przednią klapę dostępową skrzynki
elektrycznej (10).
Wymiana MZLP
J3
ti20349a
RYS. 41: Lokalizacja bezpieczników
Demontaż:
Bezpiecznik Część
F1, F2
250 V AC, 16 A, szybko załączający się,
biały, ceramiczny
F3-F10
250 V AC, 8 A, szybko załączający się,
przezroczyste szkło
Bezpieczniki dostępne w zestawie bezpieczników 24P859.
Dołączono zapasowy zestaw.
60
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia
OFF (Wył.).
2.
Zdjąć przednią klapę dostępową skrzynki elektrycznej (10).
3.
Odłączyć złącze elektryczne ogrzewanego węża
od MZLP (112).
4.
Zaznaczyć położenie każdego kabla, następnie odłączyć
wszystkie kable od wymienianego MZLP (112).
Patrz RYS. 43.
5.
Odkręcić i zdjąć cztery śruby (114) mocujące MZLP (112)
do skrzynki elektrycznej (1) a następnie ostrożnie zdjąć
MZLP ze skrzynki elektrycznej. Patrz RYS. 42.
332377P
Naprawa
Wymiana karty zależnej MZLP
ti20910a
Demontaż:
MZLP nr 2
1
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia
OFF (Wył.).
2.
Zdjąć przednią klapę dostępową skrzynki elektrycznej (10).
3.
Zaznaczyć położenie każdego kabla, a następnie
odłączyć wszystkie kable od karty zależnej płyty
MZLP (112a). Patrz RYS. 43.
4.
Zdjąć cztery śruby montażowe (112b) z karty
zależnej (112a) i odłożyć je. Patrz RYS. 43.
MZLP nr 1
112
114
RYS. 42
6.
112b
Podczas wymiany MZLP nr 1 należy wyjąć kartę zależną
i podkładkę dystansową, a następnie zamontować
je na nowym MZLP. Patrz RYS. 42 w celu identyfikacji
MZLP nr 1 i MZLP nr 2.
112a
ti20342a
Ponowny montaż:
1.
Ustawić przełącznik obrotowy modułu MZLP w położeniu
„1” na MZLP wyposażonym w kartę zależną. Ustawić
przełącznik obrotowy modułu MZLP w położeniu „2” na
MZLP nie wyposażonym w kartę zależną. Patrz RYS. 43,
na którym widać położenie przełącznika obrotowego.
2.
Korzystając z czterech śrub (114) zamontować MZLP (112)
na skrzynce elektrycznej (1).
3.
Ponownie podłączyć kable do MZLP (112).
112
Przełącznik obrotowy
RYS. 43
5.
Odłączyć kartę zależną (112a) od modułu MZLP (112).
Ponowny montaż:
UWAGA: Nie używać nadmiernej siły podczas podłączenia
elektryczności. Aby umieścić poprawnie złącze, wystarczy
użycie minimalnej siły. W przypadku wyczucia oporu należy
przerwać pracę i sprawdzić orientację złącza.
1.
Podłączyć nową kartę zależną (112a) do modułu
MZLP (112).
2.
UWAGA: Jeżeli określenie położenia złącza jest niemożliwe,
patrz Schemat elektryczny na stronie 70.
Korzystając ze śrub (112b), aby zamocować kartę
zależną do MZLP (112).
3.
Podłączyć kable do nowej karty zależnej (112a).
4.
Zamontować przednią klapę dostępową skrzynki
elektrycznej (10).
5.
Podłączyć złącza elektryczne podgrzewanego węża
do nowego MZLP.
UWAGA: MZLP może wymagać zaktualizowanego
oprogramowania. Patrz Procedura aktualizacji
oprogramowania na stronie 69.
332377P
UWAGA: Nie używać nadmiernej siły podczas podłączenia
elektryczności. Aby umieścić poprawnie złącze, wystarczy
użycie minimalnej siły. W przypadku wyczucia oporu należy
przerwać pracę i sprawdzić orientację złącza.
UWAGA: Jeżeli określenie położenia złącza jest niemożliwe,
patrz Schemat elektryczny na stronie 70.
4.
Zamontować przednią klapę dostępową skrzynki
elektrycznej (10).
61
Naprawa
Błąd
Wymiana zatyczki napełniania
Wymiana czujnika napełnienia
20
112
62
35
20
13
62
ti20760a
ti20761a
RYS. 44
Demontaż (patrz RYS. 44):
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia
OFF (Wył.).
2.
Delikatnie pociągnąć za kable, jednocześnie odkręcają
złącze czujnika napełnienia, następnie zdjąć kabel
czujnika napełnienia z czujnika (20).
3.
Poluzować nakrętkę mocującą czujnik napełnienia i wyjąć
czujnik napełnienia (20) z nakrętki napełnienia (62).
Ponowny montaż (patrz RYS. 44):
RYS. 45
Demontaż (patrz RYS. 45):
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
2.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
3.
Odłączyć kabel od modułu ADM, a następnie zdjąć osłonę.
4.
Poluzować zacisk węża na wsporniku silnika
powietrznego (528) a następnie zdjąć zespół lejka.
5.
Wkręcić nowy czujnik napełnienia (20) w nakrętkę
napełniania (62). Dokręcić czujnik do dna nakrętki
napełniania, a następnie odkręcić o pół obrotu.
Poluzować nakrętkę blokującą czujnik napełnienia,
a następnie zdjąć czujnik (20) z nakrętki napełniającej (62).
6.
Wyjąć przewód powietrza (35) z nakrętki napełniania (62).
2.
Dokręcić nakrętkę mocującą czujnik napełnienia (20).
7.
Poluzować górny zacisk (13) na gumowej obudowie,
a następnie zdjąć zatyczkę napełniającą (62).
3.
Podłączyć kabel czujnika napełnienia do nowego
czujnika napełniania (20).
1.
62
332377P
Naprawa
Ponowny montaż (patrz RYS. 45):
1.
Założyć nową zatyczkę napełniania na element topiący.
Dopasować otwór wlotowy lejka do wspornika.
2.
Zainstalować lejek przez wspornik silnika
powietrznego (528), a następnie dokręcić
zacisk lejka.
3.
Dokręcić zacisk do gumowej obudowy (13),
aby zamocować zatyczkę napełniania
w danym miejscu.
Elementy sterowania powietrzem
Wymiana zaworów elektromagnetycznych układu
sterowania powietrzem
8
402
4.
Podłączyć przewód powietrzny (35) do zatyczki
napełniania (62).
5.
Wkręcić czujnik napełnienia (20) do zatyczki
napełniania (62). Dokręcić czujnik do dna nakrętki
napełniania, a następnie odkręcić o pół obrotu.
6.
Dokręcić nakrętkę mocującą czujnik napełnienia (20).
Wymiana ADM
405
9
1
58
ti20764a
FF
RYS. 47
UWAGA: Aby wymienić zawory elektromagnetyczne układu
sterowania powietrzem, system należy przechylić w tył,
aby uzyskać dostęp do przestrzeni pod skrzynką elektryczną.
30
Demontaż (patrz RYS. 47):
CC
ti20763a
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia
OFF (Wył.).
2.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
3.
Zdjąć przednią klapę dostępową (10) ze skrzynki
elektrycznej (1).
4.
Odkręcić dwie śruby przy pomocy klucza gniazdowego
8 mm (3/8 cala) (8).
5.
Zanotować położenie połączenia każdego z przewodów
powietrznych.
6.
Wsunąć ręce przez otwory dostępowe (FF), patrz RYS. 47
w dnie skrzynki elektrycznej, a następnie odłączyć
przewody powietrzne od zaworów elektromagnetycznych
sterowania powietrzem (402).
7.
Odłączyć kabel zaworu elektromagnetycznego sterowania
powietrzem od zworki J13 płyty zależnej modułu MZLP.
Wyjąc kabel ze skrzynki elektrycznej.
8.
Odkręcić i zdjąć dwie śruby (405) mocujące zawory
elektromagnetyczne (402) do zespołu sterowania
powietrzem (9), a następnie wyjąć zawory
elektromagnetyczne sterowania powietrzem.
RYS. 46
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
2.
Odłączyć kabel (CC) od dolnej części modułu ADM (30).
Patrz RYS. 46.
3.
Zdjąć moduł ADM ze wspornika (58).
4.
Zamontować nowy moduł ADM na wsporniku.
5.
Podłączyć kabel do dolnej części nowego modułu ADM.
UWAGA: Moduł ADM może wymagać aktualizacji
oprogramowania. Patrz Procedura aktualizacji
oprogramowania na stronie 69.
332377P
63
Naprawa
6.
Ponowny montaż (patrz RYS. 47):
1.
2.
3.
4.
5.
Korzystając z dwóch śrub (405) zamocować nowe
zawory elektromagnetyczne (402) w zespole sterowania
powietrzem (409).
Przeprowadzić kabel nowego zaworu
elektromagnetycznego do skrzynki elektrycznej
i podłączyć kabel do zworki J13 płyty zależnej
modułu MZLP.
Wsunąć ręce przez otwory dostępowe (FF), patrz RYS. 47
w dolnej części skrzynki elektrycznej, a następnie
podłączyć przewody powietrzne do zaworów
elektromagnetycznych sterowania powietrzem (402).
Wsunąć zespół sterowania powietrzem (9) we właściwe
miejsce, a następnie, korzystając z dwóch śrub (8) należy
zabezpieczyć skrzynkę elektryczną (1).
Zamontować przednią klapę dostępową skrzynki
elektrycznej.
Wymiana manometru sterowania powietrzem
403
8
403b
403a
403c
Zdjąć manometr powietrza z panelu.
Ponowny montaż (patrz RYS. 48):
1.
Nasunąć nowy manometr na panel i wsunąć wspornik
z powrotem do tylnej części manometru. Zamontować
łącznik powietrzny na manometrze, ręcznie, na razie
bez dokręcania.
2.
Zamontować wspornik (403c), a następnie dokręcić
palcami dwie nakrętki (403a).
3.
Umieścić mały klucz płaski na mosiężnej części
manometru, a następnie przy pomocy drugiego
płaskiego klucza dokręcić łącznik powietrzny (403b).
WAŻNA INFORMACJA
W poniższym etapie nie wolno zbyt mocno dokręcać dwóch
nakrętek (403a). Nadmierne dokręcenie nakrętek może
spowodować uszkodzenie manometru.
4.
Zorientować manometr zgodnie z wymaganiami,
a następnie dokręcić dwie nakrętki (403a), aby
zamocować manometr (403) w danym miejscu.
5.
Wsunąć zespół kontroli powietrza (9) na miejsce,
korzystając z dwóch śrub (8), mocując zespół
do skrzynki elektrycznej.
9
Silnik pneumatyczny
Wymiana zaworu sterującego
402
ti20765a
RYS. 48
218
Demontaż (patrz RYS. 48):
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
2.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
3.
Odkręcić dwie śruby (8) a następnie wysunąć zespół
sterowania powietrzem (9) ze skrzynki elektrycznej (1)
tak, aby widoczne były tylne części mierników.
4.
Odkręcić dwie nakrętki (403a) mocujące miernik (403)
w danym miejscu, a następnie zdjąć wspornik (403c).
5.
Umieścić mały klucz płaski na mosiężnej części miernika,
a następnie przy pomocy drugiego, małego klucza
płaskiego zdjąć łącznik powietrzny (403b).
64
513
ti20767a
RYS. 49
1.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
332377P
Naprawa
2.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
2.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia
OFF (Wył.).
3.
Przy pomocy klucza gniazdowego 10 mm wyjąć
zawór sterujący silnika powietrznego (513) z silnika
powietrznego (218).
3.
Poluzować zacisk na wsporniku silnika powietrznego (528),
a następnie zdjąć zespół lejka (61).
4.
Nasmarować niewielką ilością smaru i zamontować
nowy zawór sterujący silnika powietrznego (513).
4.
Poluzować górny zacisk węża na obudowie gumowej,
a następnie zdjąć zatyczkę napełniania.
5.
Dokręcić zawór sterujący z wartością momentu
10,7-11,9 N•m (95-105 in-lb).
5.
Dozować klej do momentu, gdy poziom cieczy w elemencie
topiącym osiągnie, lub znajdzie się poniżej, siatki
w kształcie plastrów miodu.
UWAGA: Jeżeli śruba lub uszczelka zaworu powietrznego
spadnie w trakcie wykonywania tej procedury, może ona
wpaść do elementu topiącego. Przed przejściem do kolejnego
etapu, poziom płynu w elemencie topiącym musi znajdować
się poniżej siatki.
Wymiana zaworu powietrza
508
527
509
6.
Po osiągnięciu dostatecznie niskiego poziomu płynu
należy zamknąć odpowietrzający zawór kulowy
zamontowany na wlocie powietrza systemu.
7.
Odłączyć przewód powietrzny i kabel od silnika
powietrznego.
8.
Przy użyciu klucza gniazdowego 10 mm odkręcić cztery
śruby (508) mocujące zawór powietrza (527) do silnika
powietrznego (218).
9.
Zdjąć zawór powietrza (527) i uszczelkę (509), a następnie
wyrzucić je.
Ponowny montaż (patrz RYS. 50):
218
ti20768a
1.
Nasmarować smarem, a następnie umieścić uszczelkę
nowego zaworu powietrznego (509) na zawór (527).
2.
Ostrożnie umieścić nowy zawór powietrzny (527)
na silniku powietrznym, a następnie wkręcić cztery
śruby (508). Upewnić się, że uszczelka zaworu
powietrza (509) pozostaje na miejscu, przykładając
stałe ciśnienie do silnika powietrznego.
3.
Przy użyciu klucza gniazdowego 10 mm dokręcić śruby
momentem (508) 10,7-11,9 N•m (95-105 in-lb).
4.
Zamontować zatyczkę napełniania, a następnie dokręcić
zacisk górnego węża do gumowej obudowy.
5.
Podłączyć wąż powietrzny i kabel do silnika powietrznego.
RYS. 50
Demontaż (patrz RYS. 50):
1.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
332377P
65
Naprawa
Demontaż silnika pneumatycznego
6.
218
27
238
220
240
239
211
219
7.
Wymontować zespół silnika powietrznego:
a.
Zsunąć pierścień mocujący (239).
b.
Wyjąć kołek (238).
c.
Odkręcić trzy śruby (240).
Jeżeli zastępowany jest uszkodzony silnik powietrzny
nowym, całkowicie zmontowanym silnikiem powietrznym:
a.
Odkręcić trzy śruby (211) mocujące drążki
poprzeczne (220) do płyty podstawy (219).
b.
Zdjąć drążki poprzeczne (220) z silnika
powietrznego (218).
Montaż silnika pneumatycznego
Patrz RYS. 51.
3
1.
ti20758a
RYS. 51
2.
Jeżeli uszkodzony silnik powietrzny jest zastępowany
nowym, całkowicie zmontowanym silnikiem powietrznym:
a.
Zamontować drążki poprzeczne (220) na silniku
powietrznym (218).
b.
Zamontować trzy śruby (211) mocujące drążki
poprzeczne silnika powietrznego (220) do płyty
podstawy (219).
Połączyć zespół silnika powietrznego z systemem:
a.
Założyć trzy śruby (240), aby przytwierdzić zespół
silnika powietrznego do systemu.
b.
Założyć kołek (238).
c.
Zamontować pierścień mocujący (239) na kołek (238).
Patrz RYS. 51.
1.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
2.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
3.
Odłączyć przewód powietrzny (36) od zaworu
uwalniającego ciśnienie (245), a następnie
przeciągnąć przewód przez metalową osłonę (27).
Patrz RYS. 40 na stronie 59.
4.
Odkręcić trzy śruby (3) mocujące metalową osłonę (27)
a następnie zdjąć metalową osłonę (27).
5.
Odłączyć przewód dopływu powietrza od silnika
powietrznego (218).
66
3.
Korzystając z czterech nakrętek (3) zamontować osłonę
elementu topiącego (27).
4.
Ponownie podłączyć przewód zasilania powietrzem
do silnika powietrznego (218).
5.
Ponownie podłączyć przewód powietrzny (36) do zaworu
uwalniającego ciśnienie (245). Patrz RYS. 40 na stronie 59.
332377P
Naprawa
Wymiana uszczelki okrągłej tłoka silnika powietrznego
4.
Korzystając z czterech śrub (511) zamontować zespół
kształtki rozgałęźnej powietrza (520) na silniku, dokręcając
je palcami tak, aby dopasować osłonę silnika (506).
5.
Dokręcać stopniowo dwa sworznie (512) momentem
15-18 N•m (11-13 ft-lb), aby zapewnić sobie prawidłowe
osadzenie uszczelek górnej i dolnej zatyczki (505).
6.
Dokręcić cztery śruby kształtki rozgałęźnej powietrza (511)
momentem 10,7-11,9 N•m (95-105 in-lb).
7.
Montaż silnika pneumatycznego, strona 66.
511
512
520
Wymiana uszczelek gardzieli silnika powietrznego
501
504
523
506
UWAGA: Procedura ta wykorzystuje klej, wymagający do
pełnego utwardzenia 12-godzinnej pracy systemu w trybie
jałowym. Jeżeli to możliwe, procedurę tę należy wykonywać
na koniec dnia lub tygodnia, dzięki czemu klej może utwardzić
się przez noc lub weekend, jeżeli system nie pracuje.
W przeciwnym wypadku należy zachowywać zapasowe części
silnika, dzięki czemu można je użyć po utwardzeniu kleju.
505
505
ti20766a
511
510
RYS. 52
512
Demontaż (patrz RYS. 52):
1.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
2.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
3.
Demontaż silnika pneumatycznego, strona 66.
4.
Przy pomocy klucza gniazdowego 10 mm odkręcić cztery
śruby (511) w celu usunięcia zespołu kształtki rozgałęźnej
powietrza (520). Patrz RYS. 52.
5.
6.
Przy pomocy klucza gniazdowego 13 mm odkręcić dwa
sworznie (512) a następnie zdjąć górną zatyczkę silnika
powietrznego (510).
Zdjąć i wyrzucić uszczelkę okrągłą (504) tłoka (519).
Ponowny montaż (patrz RYS. 52):
520
223
517
507
507
501
502
519
ti20769a
RYS. 53
Demontaż (patrz RYS. 53):
1.
Zamknąć odpowietrzający zawór kulowy na wlocie
powietrza do systemu celem całkowitego uwolnienia
ciśnienia powietrza w systemie.
2.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
WAŻNA INFORMACJA
3.
Demontaż silnika pneumatycznego, strona 66.
Silnik powietrzny należy ponownie montować z zachowaniem
ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia uszczelek.
4.
Odkręcić cztery śruby (511) w celu zdjęcia zespołu
kształtki rozgałęźnej powietrza (520).
1.
Nasmarować wszystkie uszczelki smarem.
2.
Zamontować nową uszczelkę okrągłą tłoka (504)
na tłok (519).
3.
Ponownie zamontować pozostałe części silnika
powietrznego, za wyjątkiem zespołu kształtki
rozgałęźnej powietrza, a następnie dokręcić
palcami dwa sworznie (512).
332377P
67
Naprawa
5.
Odkręcić dwa sworznie (512) a następnie starannie
zdjąć zatyczkę podstawy silnika powietrznego (501)
z reszty zespołu silnika.
6.
Odłączyć drążek (223) od tłoczyska silnika
powietrznego (519), a następnie zdjąć drążek
z zatyczki podstawy silnika powietrznego (501)
7.
Zdjąć pierścień mocujący (517) z zatyczki podstawy (501)
8.
Zdjąć uszczelki dwóch tulejek U (507) z gardzieli
zatyczki podstawy silnika powietrznego (501)
i wyrzucić zużyte uszczelki.
4.
Nanieść klej o dużej sile klejenia, dostarczany wraz
z zestawem, na gwinty drążków, a następnie połączyć
drążek (223) z tłokiem silnika powietrznego (519).
Okręcić momentem 47-54 N•m (35-40 funtów/stopę).
WAŻNA INFORMACJA
Silnik powietrzny należy ponownie montować z zachowaniem
ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia uszczelek.
5.
Ponownie zamontować pozostałe części silnika
powietrznego, za wyjątkiem zespołu kształtki
rozgałęźnej powietrza, a następnie dokręcić
palcami dwa sworznie (512).
Ponowny montaż (patrz RYS. 53):
1.
Nanieść smar wodoodporny na nowe uszczelki
tulejki U (507), następnie zamontować uszczelki
w gardzieli zatyczki podstawy silnika powietrznego (501).
6.
Korzystając z czterech śrub (511) zamontować zespół
kształtki rozgałęźnej powietrza (520) na silniku, dokręcając
je palcami tak, aby dopasować osłonę silnika (506).
2.
Zamontować pierścień mocujący (517) w zatyczce
podstawy (501).
7.
3.
Ostrożnie wsunąć drążek (223) do zatyczki podstawy
silnika powietrznego.
Dokręcać stopniowo dwa sworznie (512) momentem
15-18 N•m (11-13 ft-lb), aby zapewnić sobie prawidłowe
osadzenie uszczelek górnej i dolnej zatyczki (505).
8.
Dokręcić cztery śruby kształtki rozgałęźnej powietrza (511)
momentem 10,7-11,9 N•m (95-105 in-lb).
9.
Montaż silnika pneumatycznego, strona 66.
10. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu należy
odczekać 12 godzin na całkowite utwardzenie kleju
stosowanego w kroku 4.
68
332377P
Naprawa
Procedura aktualizacji
oprogramowania
UWAGA: Po pojawieniu się ekranu wyświetlą się następujące
okienka:
Pierwsze:
Oprogramowanie
sprawdza, które moduły
CGA pobiorą dostępne
aktualizacje.
Gdy oprogramowanie obecne w module ADM jest
aktualizowane, aktualizacja ta jest automatyczna
we wszystkich połączonych z nim elementach GCA.
W trakcie aktualizacji wyświetlany jest ekran stanu,
wskazujący postęp aktualizacji.
1.
Wyłączyć (pozycja OFF) główny wyłącznik zasilania.
2.
Zdjąć moduł ADM ze wspornika.
3.
Zdjąć panel dostępowy tokena.
Drugie:
Stan aktualizacji
wraz z przybliżonym
czasem pozostałym
do jej ukończenia.
Trzecie:
Aktualizacje zostały
zakończone. Ikona
wskazuje powodzenie/
niepowodzenie
aktualizacji. Patrz
poniższa tabela ikon.
r_24P860_3B9900_3a
RYS. 54: Zdjąć panel dostępowy
4.
Wsunąć i zdecydowanie wcisnąć token aktualizacyjny
oprogramowania InvisiPac (T, nr katalogowy 24R324)
do gniazda.
Ikona
Opis
Aktualizacja zakończyła się powodzeniem.
UWAGA: Token nie posiada preferowanej orientacji
Aktualizacja zakończyła się
niepowodzeniem.
Aktualizacja zakończona, nie ma
konieczności wprowadzania zmian.
T
Aktualizacja zakończyła się powodzeniem/
dobiegła końca, jednak jeden lub więcej
modułów nie zawierał programu ładującego
CAN, dzięki czemu oprogramowanie tego
modułu nie zostało zaktualizowane.
r_24P860_3B9900_4a
RYS. 55: Włożyć token
5.
Zamontować moduł ADM we wsporniku.
6.
Włączyć (pozycja ON) zasilanie systemu.
WAŻNA INFORMACJA
7.
Wyjąć token (T).
8.
Założyć panel dostępowy tokenu.
9.
Nacisnąć
, aby kontynuować przechodzenie
między ekranami obsługi systemu InvisiPac.
W trakcie aktualizacji wyświetlany jest stan, wskazujący
postęp aktualizacji. Aby zapobiec uszkodzeniu pobieranego
oprogramowania, token należy wyjąć dopiero po zniknięciu
ekranu stanu.
332377P
69
Schemat elektryczny
Schemat elektryczny
Aby zapobiec porażeniom prądem elektrycznym
i uszkodzeniom systemu, wszelkie prace elektryczne
winny być wykonywane przez wykwalifikow anego elektryka.
Zasilanie i zworki zacisków
WAŻNA INFORMACJA
Aby zapobiec poważnym uszkodzeniom systemu należy
upewnić się, czy zworki zacisków są zamontowane poprawnie.
Patrz Podłączanie przewodu elektrycznego na stronie 19.
70
Zasilanie i zworki zacisków są specyficzne dla wykorzystywanej
fazy i napięcia zasilania. Typ zasilania i rozmiar bezpiecznika
muszą być prawidłowo ustawione w ADM. Patrz Wybór
ustawień modułu ADM na stronie 21.
W przypadku zmiany typu zasilania należy korzystać
z dostarczonych wraz z systemem, wykonanych z twardego
metalu zworek zacisków 2, 3 i 5 oraz śrub i przewodu
połączeniowego. Patrz Podłączanie przewodu elektrycznego
na stronie 19, gdzie znajdują się szczegółowe informacje
o zmianie lokalizacji zworek zacisków.
332377P
24R036
1000W
Base
24R039
1250W
Band
332377P
24R037
1500W
Pump
GB1
24R034
500W
Melter
GND
Hose
Heater
Hose
Heater
NC
T°
Hose
RTD
T°
Hose
RTD
COM
NO
Gun
Heater
Gun
Heater
CR1
PS1
L
N
G
A2
OverTemp
CHANNEL 2
T°
Gun
RTD
T°
Gun
RTD
OverTemp
CHANNEL 1
G
L3
L2
L1
GND
GND
16T199
A1
16T200
16T088
J2
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
J9
J5
16
15
14
13
12
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
J8
J7
J6
J3
24R042
J1
L1
L2
L3
G
MZLP 1
24R234
Black
Red
Green
24R040
16T108
Level
Sensor
Solenoid
16T089
16T103
Cycle Switch
Optional Light Tower
ADM
Over-Temp
Switch
RTD
Schemat elektryczny
Systemy z jednym modułem MZLP
71
72
GB1
24R036 24R039 24R037 24R034
1000W 1250W 1500W 500W
Base
Band Pump
Melter
GND
Hose
Heater
Hose
Heater
NC
N
G
T°
Hose
RTD
Gun
Heater
T°
Hose
RTD
L2
L1
OverTemp
GND
CHANNEL 2
T°
Gun
RTD
T°
Gun
RTD
16T199
16T200
16T088
OverTemp
GND
CHANNEL 1
CR1
PS1
Gun
Heater
COM
NO
L
G
J9
A J6
CB
ED
GF
JH
LK
M
J5
J8
A
CB
ED
GF
JH
LK
M
16
15
14
J7 12
13
24R042
J1 J3
MZLP 1
24R234
L1
L2
J2
L3
Green
Red
Black
24R040
16T087
16T103
Cycle Switch
16T108
Level
Sensor
Optional Light Tower
24R029
Solenoid
Hose
Heater
RTD
OverTemp
Switch
Hose
Heater
16T201
T°
Gun
RTD
T°
Gun
RTD
CHANNEL 4
T°
Hose
RTD
Gun
Heater
T°
Hose
RTD
Gun
Heater
CHANNEL 3
ADM
Over
Temp
GND
Over
Temp
GND
J2
J9
J8
L1
L2
L3
G
J3
J6
MZLP 2
16T089
Schemat elektryczny
Systemy z dwoma modułami MZLP
332377P
332377P
L3
L1
L2
NEU
NC
COM
NO
13
14
11
12
9
10
2
3
4
5
6
7
8
CR1
+V
+V
L
N PS1 -V
-V
G
OK
TERMINAL BLOCK
(16T201)
OT Input
RTD Input
(16W034)
(16T199)
(16T200)
(16T088)
(16T106)
J2
J7
J3
J16
J15
J14
J13
J12
J6
J3
(24N989)
DRN
+V
-V
DL
DH
MZTCM 2
J5
J1
L1
L2
L3
G
MZTCM 1
(24N658)
(16T087)
(16T087)
(16T103)
(16T108)
(24P011)
J2
J6
MZTCM 3
CYCLE SWITCH J16-1, 4, 5
LEVEL SENSOR J14-1, 2, 4
SOLENOID J13-2,4
J5
J3
16W035
(16T089)
Schemat elektryczny
Systemy z trzema modułami MZLP
73
Części
Części
Systemy InvisiPac
Części systemu, strona 1 z 3
3
28
8
43
30
58
29
8, 75
74, 82
7
39
3
69
43
44
27
8, 75
8, 75
ti20732a
45
74
43
2
Uszczelki drzwi (11) zakładać na drzwi (10) zgodnie z diagramem ich położenia.
5
Nałożyć szczeliwo do rur na wszystkie nieobrotowe gwinty rurowe.
7
Orientacja zgodnie z rysunkiem.
332377P
Części
Części systemu, strona 2 z 3
61
20
48
62
25
43
13
26
12
5
8
13
7
53
24
52
41
3
2 11
42
10
40, 54
4
8
1
43
83
63
63
ti20733b
8
9
332377P
75
Części
Części systemu, strona 3 z 3
35
1,04 m
(41 cali)
33
0,41 m
(16 cali)
57
34
1,22 m
(48 cali)
35
1,04 m
(41 cali)
32
34
0,18 m
(7 cali)
35
1,04 m
(41 cali)
34
0,05 m
(2 cale)
66
87
64
34
1,22 m
(48 cali)
64
66
65
34
0,05 m
(2 cale)
33
0,58 m
(23 cale)
36
0,33 m
(13 cali)
55
ti20734b
76
332377P
Części
Części systemu
Nr ref. Część
1
--3
115942
4
5
7
8
9
167002
24R375
--113161
---
10
11
12*
13*
20
22
24
25u
26u
--------24R041
--116658
-----
27
28
29
30d
------24P860
31
32†
33†
34†
117026
112739
C12509
---
35†
598095
36†
39
-----
40
41
42
43s
44
45
48
49
52
------16U029
----110932
C38321
16T675
536
54
55
57
16T677
-------
58
61
62*
63
--24R738
--121487
64
65
198177
---
66
---
67
68
101976
255021
332377P
Opis
Ilość
OBUDOWA, układów elektrycznych
1
NAKRĘTKA, sześciokątna, do śrub
8
kołnierzowych
IZOLATOR, termiczny; podkładka
4
ELEMENT TOPIĄCY I POMPA
1
TACA, na kapiący klej
1
ZATYCZKA, śruby z łbem sześciokątnym
15
ZESPÓŁ ELEMENTÓW STEROWANIA
1
POWIETRZEM
KLAPA, przednia
1
PIANKA, krawędź, drzwi
1
ADAPTER, wlot elementu topiącego
1
ZACISK, węża, łącznik
2
CZUJNIK, ultradźwięków
1
WYTRZĄSARKA I RURA, układ podający
1
ŁĄCZNIK, rurka, męski, 1/4 npt
1
PRZEŁĄCZNIK, cykli
1
ZATRZASK, śruba, z łbem stożkowym,
1
M4 x 35 mm
WSPORNIK, tylny
1
OSŁONA, filtr
1
OSŁONA, element topiący
1
MODUŁ, zaawansowanego wyświetlania
1
(ADM)
ŚRUBA, z łbem gniazdowym, M5 x 12
2
TRÓJNIK, złączka
1
RURKA nylonowa, okrągła
3,25
WĄŻ, nylonowy, 8 mm (3/8 cala) zewn. śr., 4,92
1,7 MPa (17 barów, 250 psi)
RURKA, 3,8 mm (5/32 cala) zewn. śr.,
6,75
nylonowa
RURKA, PTFE, 6 mm (1/4 cala) zewn. śr.
1,3
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY,
1
6 mm (1/4 cala), śr. wewn.
PROWADNICA, złączka odciążenia
2
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, przewód
1
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, rurka
1
NAKLEJKA, bezpieczeństwo
1
NAKLEJKA, InvisiPac
1
NAKLEJKA, manometry
1
ZŁĄCZKA, wewnętrzna
1
OPASKA, zapinka przewodu
10
IZOLATOR, kształtka rozgałęźna,
1
elementu topiącego
IZOLATOR, elementu topiącego
1
NAKRĘTKA, łożysko
2
NAKLEJKA, identyfikacyjna
1
ŁĄCZNIK, rurka o średnicy zewnętrznej
1
3/8 cala
WSPORNIK, montażowy
1
LEJEK, wlotowy, zasilania
1
KSZTAŁTKA ROZGAŁĘŹNA, wlot zasilania
1
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, blacha,
3
19 mm (3/4 cala)
ŁĄCZNIK, złącze, męski
2
ŁĄCZNIK, trójnik, 1/8 NPT x 9 mm
1
(3/8 cala) rurka x 9 mm (3/8 cala) rurka
OGRANICZNIK, powietrza, wylot
2
0,055 mm (0,0225 cala)
NARZĘDZIE, klucz Allena, płaski
1
ŁĄCZNIK, prosty, hydrauliczny
(wyłącznie zespoły 24P260, 24P262,
24P264; 2 szt.)
(wyłącznie zespoły 24P261, 24P263,
24P265; 4 szt.)
(wyłącznie zespoły 24U132, 24U133,
24U133; 6 szt.)
Nr ref. Część
Opis
69
114606 ZATYCZKA, otwór
70
24R324 TOKEN AKTUALIZACJI
OPROGRAMOWANIA, system InvisiPac
74
117126 ŚRUBA, z łbem gniazdowym, M5 x 16
75
16V153 PODKŁADKA, zabezpieczająca
80
262907 ZESTAW EKRANU LEJKA (nie pokazano)
82
117017 PODKŁADKA
83
16V540 IZOLATOR, zespołu elementu topiącego
85
24P859 ZESTAW BEZPIECZNIKÓW MZLP
(nie pokazano)
86
24P176 ZESTAW ZŁĄCZY WEJŚCIA/WYJŚCIA
(nie pokazano)
87
108982 ZŁĄCZE, rurki
88
24R707 ZESTAW WLOTU POWIETRZA
(nie pokazano)
89
114271 PASEK ZABEZPIECZAJĄCY
(wyłącznie zespoły 24P260, 24P262,
24P264; 8 szt.)
(wyłącznie zespoły 24P261, 24P263,
24P265; 16 szt.)
(wyłącznie zespoły 24U132, 24U133,
24U133; 24 szt.)
92
127208 ŁĄCZNIK, trójnik, 6 JIC x 6 JIC x 9/16-18
(wyłącznie zespoły 24U132, 24U133,
24U133; 2 szt.)
93
ŁĄCZNIK, kolanko 45°, hydrauliczny
(wyłącznie zespoły 24P260, 24P262,
24P264; 2 szt.)
(wyłącznie zespoły 24P261, 24P263,
24P265; 4 szt.)
(wyłącznie zespoły 24U132, 24U133,
24U133; 2 szt.)
94
116793 ŁĄCZNIK, kolanko, hydrauliczny, 9/16-18
x 9/16-18(wyłącznie zespoły 24P260,
24P262, 24P264; 2 szt.)
(wyłącznie zespoły 24P261, 24P263,
24P265; 4 szt.)
(wyłącznie zespoły 24U132, 24U133,
24U133; 2 szt.)
Ilość
1
1
3
4
1
2
1
1
1
1
1
--- Nie na sprzedaż.
s Naklejki o niebezpieczeństwie podczas wymiany i ostrzegawcze,
przywieszki i karty dostępne są bezpłatnie.
d
Do modułu ADM nie jest dołączone oprogramowanie. Należy
zamówić oprogramowanie tokena 24R324.
Dostępne zestawy (zamawiane oddzielnie):
Zestaw
Opis
Zawiera
24R885u
Przełącznik cykli
25, 26
24R028*
Obudowa wlotowa
12, 13, 62
24R030†
Rurki
32, 33, 34, 35, 36, 304. Patrz
Wytrząsarka i rurka systemu
zasilającego, 24T812 na stronie
83 w celu identyfikacji części
z pozycji 304.
24R0316
Element topiący
53, 202, 204, 207, 211 i 253.
Patrz Części elementu
topiącego i pompy na stronie 81
w celu identyfikacji elementów
202-253.
24U635
Manometr
z akrylową
soczewką
77
Części
Skrzynka elektryczna
MZLP 3
MZLP
118
4
113
114
112a
106, 107
3 118
113
114
120
112 2
110
108
113
109
1
Nałożyć uszczelniacz do rur na wszystkie
nieobrotowe gwinty rurowe.
2
Ustawić przełącznik obrotowy w położenie „1”
dla MZLP z kartą zależną.
3
Ustawić przełącznik obrotowy w położenie „2”
dla MZLP.
4
Ustawić przełącznik obrotowy w położenie „3”
dla MZLP.
WLD
MZLP 2
114
101
131
132
117
111
104
102
78
WLE
105
332377P
Części
Części skrzynki elektrycznej
Nr ref.
Część
Opis
Ilość
131
113974
Ilość
1
1
101
---
SKRZYNKA, sterownicza
1
132
123967
ŚRUBA, maszynowa, z łbem
sześciokątnym, gniazdowym
GAŁKA, odłączenie dla operatora
102
126807
MODUŁ, bezpiecznik
1
133
24P176
ZESTAW, złącza We/Wy klienta
Nr ref.
Część
Opis
2
104
123970
WYŁĄCZNIK, odłączanie, 40 A
1
134_
16W034
UPRZĄŻ, trzeciego modułu MZLP
1
105
126839
STYCZNIK, n-biegunowy
1
135_
16W035
ZŁĄCZE, zworka
1
106
---
1
107
---
108
104641
TULEJA, z przepustem do dławnicy,
gwint M40
NAKRĘTKA, z przepustem do
dławnicy, gwint M40
ŁĄCZNIK, grodziowy
109
502937
110
1
1
Zestaw
Opis
Zawiera
24R237†
Rozbudowa
z układu
2-kanałowego
do 4-kanałowego
113, 118, 121, 129, opaska
uziemiająca na nadgarstek
oraz token do aktualizacji
oprogramowania. Patrz Zestaw
rozbudowy do 4 kanałów,
24R237 na stronie 94.
1
24U575_
Rozbudowa
z układu
4-kanałowego
do 6-kanałowego
113, 118, 121, 129,134, 135,
opaska uziemiająca na nadgarstek
oraz token do aktualizacji
oprogramowania. Patrz Zestaw
rozbudowy do 6 kanałów,
24U575 na stronie 96.
12
24R040u
RTD
125, 251 i 255. Patrz Zespół
elementu topiącego i pompy,
24R375 na stronie 80.
24P859
Bezpieczniki MZLP 8 szt. - 8 A, bezpieczniki 250 V
2 szt. - 16 A, bezpieczniki 250 V
24P176
Złącza Wejście/
Wyjście klienta
114421
ŁĄCZNIK, trójnik, rurka 3/8 ,
gwint męski 1/4 npt
PROWADNICA, złączka odciążenia
1
111
117666
ZACISK, uziemienie
1
112*
---
MODUŁ, MZLP z płytą zależną
1
112a
24R042
PŁYTA ZALEŻNA MZLP
113†_
16T440
114
125856
116
24P175
ZATYCZKA, nakrętki mocującej,
uszczelniająca
(tylko zespoły z 1 MZLP; 2 szt.)
(tylko zespoły z 2 MZLP; 4 szt.)
(tylko zespoły z 3 MZLP; 6 szt.)
ŚRUBA, 8-32, z kołnierzem
ząbkowanym
PŁYTA, pusta, pojedyncze MZLP
(tylko zespoły z 1 MZLP; 2 szt.)
(tylko zespoły z 2 MZLP; 1 szt.)
NAKRĘTKA, sześciokątna, do śrub
kołnierzowych
MODUŁ, GCA, MZLP
(tylko zespoły z 2 MZLP; 1 szt.)
(tylko zespoły z 3 MZLP; 2 szt.)
USZCZELKA, piankowa, MZLP
(tylko zespoły z 1 MZLP; 2 szt.)
(tylko zespoły z 2 MZLP; 1 szt.)
STYK, prosty
117
115942
118†_6 24R234
119
---
120
196762
121†_
16T087
1
1
1
122
16T088
KABEL, do płyty, męski/męski,
101 mm (4 cale)
(tylko zespoły z 2 MZLP; 1 szt.)
(tylko zespoły z 3 MZLP; 2 szt.)
KABEL, zasilający, męski/przewód
123
16T089
KABEL, CAN, żeński/żeński, 1 m
1
124
16T103
KABEL, pompy
1
125u
---
CZUJNIK, temperatury nagrzewnicy
taśmowej
KABEL, ultradźwiękowy, M12-4p, 1 m
1
1
UPRZĄŻ, drugiego modułu MZLP
(tylko zespoły z 2 MZLP; 1 szt.)
(tylko zespoły z 3 MZLP; 1 szt.)
PASEK, dociskowy
4
126
16T108
129†_
16T201
130
114958
332377P
Dostępne zestawy (zamawiane oddzielnie):
2 złącza umożliwiające
podłączenie do H1 i H2
na płycie zależnej MZLP.
Stosowane do podłączenia
kontrolera PLC.
*
Zakupić osobno MZLP (118) i płytę zależną (112a).
6
W przypadku wyjmowania MZLP (118) należy użyć zestawu płytki
zaślepiającej (116).
1
79
Części
Zespół elementu topiącego i pompy, 24R375
2 208
211
218
204
217
216
2 202
239
205
235
238
236
217
233
207
254
259
253
215
223
234 5
220 3
213
206
240
260
250
237
210
225 5
226
219
232
206
224
222 4
211
221
249
227
228
252 7
229
231
203
214
201
251
232
255
252 7
249
230
257
246
258
209
247
206
1
2
3
80
Nasmarować wszystkie uszczelki i uszczelki
okrągłe smarem.
Ustawić zbiornik elementu topiącego (202)
w jednej linii z otworem czujnika w zacisku
nagrzewnicy taśmowej (208).
Okręcić momentem 7-15 N•m (5-11 ft-lb).
242
4
Okręcić momentem 24-30 N•m (33-41 ft-lb).
5
Zorientować tulejki U (225, 234) sprężynami
we wskazanym kierunku.
7
Wkładki należy mocować (252) 0,3-1,3 mm
(0,01-0,05 cala) poniżej powierzchni.
243
244
245
ti20739b
332377P
Części
Części elementu topiącego i pompy
Nr ref.
Część
250•
Opis
Ilość
1
WKŁADKA, helikalna
7
Nr ref.
Część
Opis
201
---
1
251**•
24R037 NAGRZEWNICA, pręt ogniowy,
1500 watów
--WYŁĄCZNIK, nadmiernej temperatury
1
252•
---
Ilość
2026
---
KSZTAŁTKA ROZGAŁĘŹNA, podstawa
elementu topiącego
ELEMENT TOPIĄCY
203•
---
KSZTAŁTKA ROZGAŁĘŹNA, wylot
1
2046
---
PŁYTA, montażowa
1
205
---
OBUDOWA, nagrzewnicy
206•
111317
2076
126475
2536
---
PŁYTKA, elementu topiącego
1
254
---
USZCZELKA OKRĄGŁA, 910
1
1
255**•
107388
2
PIERŚCIEŃ, mocujący, wewnętrzny
3
256
---
ŚRUBA, maszynowa, z łbem gniazdowym,
nr 4-40, 9,5 cm (3/8 cala) długości
SMAR
USZCZELKA OKRĄGŁA, FKM, 157
1
257
---
WSPORNIK, elementu topiącego
1
258
---
1
259
115506
208
24R039 NAGRZEWNICA, taśmowa
1
209
24R034 NAGRZEWNICA, pręt ogniowy, 500 watów
1
210
24R036 NAGRZEWNICA, pręt ogniowy, 1000 watów
1
2116
116940
7
ŚRUBA, z łbem sześciokątnym, 5/16-18,
12,7 mm (1/2 cala) długości
24R369 FILTR WLOTOWY
1
214•
112855
1
215
24T297 WTYCZKA, uszczelka okrągła
1
216‡•
---
TULEJA, cylinder
1
USZCZELNIENIE, uszczelka okrągła, PTFE
2
213
217†‡• 108526
2183
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, o-ring
219
24R025 SILNIK, pneumatyczny, 6,3 cm (2,5 cala),
suw 1,22 cm (0,48 cala), wysoka
temperatura
--PŁYTA, adapter pompy
1
220
---
KOŃCÓWKA, drążka
3
1
1
221•
192624
PROWADNICA, kulka
222u•
239932
ZAWÓR tłok
1
223u•
---
TŁOCZYSKO, tłoka
1
224†u• 105444
KULKA, 7,6 mm (0,3 cala)
1
225†u• ---
USZCZELKA, tulejka U, tłoka
1
226†u• ---
ŁOŻYSKO, tłoka
1
227†•
105445
KULKA, 12,7 mm (0,5 cala)
1
228†•
192642
GNIAZDO, węglik
1
229†•
107079
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, o-ring
1
230•
---
OBUDOWA, zaworu stopy
1
231•
105802
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, o-ring
1
232†v• 113944
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, o-ring
2
233†•
ŁOŻYSKO, gardzieli
1
234†‡• ---
USZCZELKA, tulejka U, gardzieli
1
235•
193046
NAKRĘTKA, uszczelniająca
1
236v•
---
FILTR, zespół, siatka 100
237v•
15K234 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, o-ring
1
2383
196762
STYK, prosty
1
2393
196750
SPRĘŻYNA, ustalająca
1
240
101864
3
242H•
117059
ŚRUBA, z łbem gniazdowym, 5/16-18,
2,54 mm (1,0 cal) długości
O-RING, kauczuk fluorowy
243H•
16W327 MOCOWANIE, gniazda, zaworu spustowego
1
244H•
1
245H•
15Y627 USZCZELNIENIE, uszczelka okrągła
nr 2-116, PTFE
--ZAWÓR, uwalniający ciśnienie
1
246•
121295
4
---
247•
ŚRUBA, z łbem gniazdowym, 5/16-18,
6,3 cm (2,5 cala) długości
15H304 ŁĄCZNIK, wtyczka 9/16 cala SAE
249
167002
332377P
1
IZOLATOR, podgrzewanie
1
260
115814
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, 6,3 mm
(1/4 cala) śr. wewn.
ŚRUBA, maszynowa, z podkładką i łbem
sześciokątnym, 1/4-20, 7,62 cm (3,0 cale)
długości
PODKŁADKA, płaska
297*
120663
ŁĄCZNIK, prosty, hydrauliczny
1
298*
126961
ŁĄCZNIK, hydrauliczny, kolanko 45 stopni
1
299*
116793
ŁĄCZNIK, hydrauliczny, kolanko 90 stopni
1
*
4
3
Nie pokazano albo nie złożono. Ilość jest równa liczbie kanałów
obsługiwanych przez urządzenie.
--- Nie na sprzedaż.
Dostępne zestawy (zamawiane oddzielnie):
Zestaw
Opis
Zawiera
24P852†
Naprawa pompy
217, 224, 225, 226, 227, 228,
229, 232, 233, 234 oraz zestaw
do instalacji uszczelek 15B661.
24P853‡
Walec
216, 217, 234 i zestaw do
instalacji uszczelek 15B661.
24P854u
Tłoczysko pompy
222, 223, 224, 225, 226
24P855v
Filtr, siatka 100
232, 236, 237
24P856H
Zawór uwalniający
nadmiar ciśnienia
242, 243, 244, 245
24R0253
Silnik pneumatyczny
218, 238, 239
24R0316
Element topiący
202, 204, 207, 211, 253 oraz
izolator (53). Patrz opisy
części Systemy InvisiPac
rozpoczynające się na stronie 74
celem identyfikacji izolatora (53).
24R040**
RTD
125, 251 i 255. Patrz Skrzynka
elektryczna na stronie 78.
24R709 •
Zmontowana kształtka
rozgałęźna pompy
203, 206, 214, 216, 217, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 250, 251,
252, 255
---
Narzędzia specjalne
Patrz Narzędzia specjalne
na stronie 87.
1
1
5
10
81
Części
Silnik pneumatyczny, 24R025
4 511
528
1
Okręcić momentem 15-18 N•m (11-13 ft-lb).
527
2
Nanieść smar wodoodporny.
509
3
Nanieść klej epoksydowy, a następnie okręcić
momentem 47-54 N•m (35-40 ft-lb).
4
Okręcić momentem 10,7-11,9 N•m (95-105 in-lb).
513 2 4
518
512 1
4 511
520
3
522
507
503
508
501
515
507 2
517
519
502 2
504 2
505 2
523
502 2
ti20903a
506
513 2 4
510
24R025 części
Nr ref.
501
502u
503
504Hu
Część
--108993
-----
505
506
507u
508u
509†u
15M289
---------
510
511†
512
513
515
516
517u
518H
15M291
--15M314
24R027
15M213
-------
82
Opis
OSŁONA, dolna, 6,3 cm (2,5 cala)
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, o-ring
ŁOŻYSKO, 14,2 mm (9/16 cala)
USZCZELNIENIE, uszczelka
okrągła, FKM
CYLINDER, silnika, 6,3 cm (2,5 cala)
OSŁONA, silnika powietrznego
USZCZELKA, tulejka U, FKM
USZCZELKA, pokrywy, mała
USZCZELKA, zaworu powietrza,
kształtki rozgałęźnej
OSŁONA, silnika, 6,3 cm (2,5 cala)
ŚRUBA, M6 x 25, gwintująca
ŚRUBA, kołpak
ZAWÓR, sterujący
TŁUMIK, 3/8
SMAR, wodoodporny
PIERŚCIEŃ, podtrzymujący
TŁOCZYSKO, silnika powietrznego,
6,3 cm (2,5 cala)
Ilość
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
8
2
2
1
1
1
1
Nr ref.
519H
Część
---
520
---
521Hu
522
523
527†
528
--105444
--24R026
---
Opis
TŁOK, silnika powietrznego,
6,3 cm (2,5 cala)
KSZTAŁTKA ROZGAŁĘŹNA,
średnia, krótka
KLEJE
KULKA, 8 mm (0,3 cala)
NAKLEJKA, identyfikacyjna
ZAWÓR, powietrza, mały
WSPORNIK, zespół wlotu zasilania
Ilość
1
1
1
4
1
1
1
--- Nie na sprzedaż.
H Zawarty w zestawie tłoka silnika powietrznego 24R705
(zamawiany oddzielnie).
u
Zawarty w zestawie uszczelek silnika powietrznego 24R706
(zamawiany oddzielnie).
†
Zawarty w zestawie zaworu silnika powietrznego 24R026
(zamawiany oddzielnie).
332377P
Części
Wytrząsarka i rurka systemu zasilającego, 24T812
306
301
1
304
302
1
Nałożyć szczeliwo do rur na gwinty.
ti20738a
Części
†
Nr ref.
301
302
303†u
Część
24P861
24N954
---
304
---
305u
125370
306
125871
Opis
WYTRZĄSARKA
RURA, stalowa
RURA, przezroczysty PCV, 33 mm
(1,3 cala) zewn. śr.
WĄŻ, nylonowy, 8 mm (3/8 cala)
zewn. śr., 1,7 MPa (17 barów, 250 psi)
ZACISK, wąż, śr. 1,7 do 3,8 cm
(11/16 do 1-1/2 cala)
OPASKA, kablowa, 190 mm (7,5 cala)
Ilość
1
1
10
Zestaw węża zasilającego o długości 9,1 m (30 stóp) 24R043
również dostępny (zamawiany oddzielnie). Zestaw zawiera
również dwa zaciski węża.
H Zawarto w zestawie rurek 24R030. Zawartości innych zestawów
można znaleźć w części Części systemu na stronie 77.
u
Nie pokazano.
15,5
3
4
UWAGA: Dostępny jest również zestaw uziemienia wytrząsarki
24R708 (zamawiany oddzielnie). Zestaw zawiera zespół kabli
uziemiających oraz śrubę i podkładkę przeznaczoną do montażu
na rurze wytrząsającej (301).
--- Nie na sprzedaż.
332377P
83
Części
Zespół elementów sterowania powietrzem
402
405
406
1 404
401
1 404
403
ti20737a
1
Nałożyć uszczelniacz do rur na wszystkie nieobrotowe gwinty rurowe.
Części zespołu sterowania powietrzem
Nr ref.
401
402
Część
--24R029
403
15T500
404
15T498
405
100058
406
054753
Opis
PANEL, sterowania powietrzem
STEROWANIE, powietrzem
przenoszenie próżni i pompa
MANOMETR, powietrza, montowany
na panelu, 3 mm (1/8 cala) NPT
ŁĄCZNIK, 90 stopni, obrotowy, 4 mm
(5/32 cala) rurka x 3,2 mm (1/8 cala)
żeńska NPT
ZATYCZKA, śruby z łbem
sześciokątnym
RURKA, nylonowa, okrągła, czarna
Ilość
1
1
2
2
2
2
--- Nie na sprzedaż.
84
332377P
Części
Zawór uwalniający nadmiar ciśnienia, 24P856
607 3
1
606
1
601
614 2
605
611
608
1
602
609 2
612 2
603 3
610
610
604
1
Nałożyć uszczelniacz do rur na wszystkie nieobrotowe gwinty rurowe.
2
Nałożyć smar.
3
Okręcić momentem 0,5-0,7 N•m (4-6 in-lb).
Nr ref.
Część
Opis
613
Ilość
i
Nr ref.
Część
Opis
609†
110073
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, o-ring
Ilość
1
610
111841
PODKŁADKA, płaska 16 mm (5/8 cala)
2
601
---
KORPUS, ciecz
1
611†
---
ŁOŻYSKO, zaworu
1
602
---
KORPUS, powietrze
1
612†
---
USZCZELKA OKRĄGŁA, FKM
1
603
15T413
TŁOK, powietrze
1
613
---
ŁĄCZNIK, zatrzaskowy
1
614†
---
USZCZELKA, tulejka U, zawór
uwalniający ciśnienie
1
604
---
KOŁPAK POWIETRZNY, zawór
1
605
---
ŁOŻYSKO, wału, igłowe
1
606
---
WAŁ, igłowy, zawór
1
607
---
GNIAZDO, zespół kulki
1
608†
108771
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY, o-ring
1
332377P
--- Nie na sprzedaż.
†
Części zawarte w zestawie naprawczym zaworu uwalniającego
ciśnienie 24P857 (nabywane oddzielnie).
85
Części
Lejek wlotowy zasilania, 24R738
701
705
706
ti20927b
Nr ref.
Część
Opis
701
262907
ZESPÓŁ FILTRA I KOŁPAKA
Ilość
1
705
---
ŚRUBA, nr 10-16, gwintująca
2
706
---
LEJEK, wlot zasilania
1
--- Nie na sprzedaż.
86
332377P
Akcesoria
Akcesoria
Narzędzia specjalne
Niniejsze specjalne narzędzia zaprojektowano, by maksymalnie ułatwić naprawy systemu, dając jednocześnie pewność, że jego
części nie ulegną uszkodzeniu.
Część
Przeznaczenie
Część
Przeznaczenie
1301*
Usunąć cylinder
1304**
Instalacja tłoczyska – żeńskie
1302*
Instalacja cylindra – żeński
1305**
Instalacja tłoczyska – męskie
1303*
Instalacja cylindra – męski
1306**
Instalacja tłoczyska – kula
*
Części uwzględniono w Zestawie narzędzi cylindra 24R227
(zakupywane oddzielnie).
**
Części uwzględniono w Zestawie narzędzi tłoczyska 24R228
(zakupywanym oddzielnie).
ti20983a
332377P
87
Akcesoria
Kable adaptery do pistoletów
innych niż firmy Graco
Blokada regulacji powietrza,
24R084
16T916: Umożliwiają one podłączenie pistoletów producentów
innych niż firma Graco, wykorzystujących prostokątne,
6-stykowe złącze.
Panel umożliwia blokadę dostępu do śrub regulacji powietrza.
ti21128a
16T917: Umożliwiają one podłączenie pistoletów
producentów innych niż firma Graco, wykorzystujących
okrągłe, 9-stykowe złącze.
801
802
ti20984a
ti21129a
UWAGA: Śruby stanowią część systemu podstawowego
i nie wchodzą one w skład zestawu.
16Y828: Umożliwiają one podłączenie pistoletów
producentów innych niż firma Graco, wykorzystujących
okrągłe, 6-stykowe złącze.
Nr ref.
Część
Opis
801
---
PANEL, blokada, sterowania powietrzem
Ilość
1
802
---
WSPORNIK, blokada, sterowania
powietrzem
1
Instalacja blokady regulacji powietrza
WLD
Instalacja kabla-adaptera do pistoletów
producentów innych niż firma Graco
Patrz Podłączenie części na stronie 14.
88
1.
Odkręcić śruby z panelu powietrza systemu.
2.
Zamontować panel przy użyciu śrub (801).
3.
Wepchnąć wspornik (802) do panelu (801).
4.
Wsunąć blokadę przez otwór w panelu i wsporniku,
aby zablokować dostęp do elementów sterowania
powietrzem. Blokada nie wchodzi w skład zestawu.
332377P
Akcesoria
Stojak systemowy, 24R088
Płyta adaptera, 24R083
Przy użyciu stojaka można zamontować system na poziomie
wzroku. Po zamontowaniu systemu na stojaku, moduł ADM
znajduje się na wysokości 1,14 m (45 cali) powyżej dolnej
krawędzi stojaka.
Przy użyciu tej płyty adaptera można zainstalować system
InvisiPac zamiast istniejącego systemu aplikatora kleju
termotopliwego.
C
Wymiary otworów na sworznie
A
249 mm (9,8 cala)
B
377,0-385,0 mm
(14,843-15,157 cala)
C
431,9-439,9 mm
(17,003-17,317 cala)
B
A
1002
1001
1104
1101
1003
1102
A
1103
ti20985a
Nr ref.
Część
Opis
Ilość
1001
---
STOJAK
1
1002
112395
ŚRUBA, kołnierzowa, z kołpakiem
3
1003
112958
NAKRĘTKA, sześciokątna, kołnierzowa
3
Nr ref.
Część
Opis
1101
---
PŁYTA, adapter
1
1102
112395
ŚRUBA, kołnierzowa, z kołpakiem
6
3.
4.
Umieścić stojak (1001) w żądanym położeniu.
Ustalić położenie stojaka przy pomocy sworzni
umieszczanych w przeznaczonych na nie otworach
Umieścić system na stojaku.
Przy użyciu śrub i nakrętek zabezpieczyć system na stojaku
Kółko samonastawne
do stojaka, 120302
Kółko samonastawne ze stojakiem ciernym montuje
się bezpośrednio na stojaku systemu bez użycia
dodatkowego sprzętu. Wymagane są cztery.
Kółka samonastawne podnoszą stojak
o dodatkowe 108 mm (4,25 cala).
332377P
Ilość
1103
112958
NAKRĘTKA, sześciokątna, kołnierzowa
9
1104
121283
ŁĄCZNIK, kolanko, 45 stopni
1
Instalacja płyty adaptera
1.
Zdjąć istniejący system aplikatora kleju termotopliwego.
2.
Przy użyciu sześciu śrub (1102) oraz sześciu
nakrętek (1103) zamocować płytę adaptera (1101)
poprzez istniejące otwory wykonane dla
poprzedniego systemu.
3.
Ustawić system InvisiPac wraz ze sworzniami na płycie
adaptera (1101), a następnie umieścić go na płycie
adaptera (1101).
4.
Przy użyciu trzech pozostałych nakrętek (1103) zamocować
system InvisiPac do płyty adaptera (1101).
5.
Używając łącznika kolankowego (1104) zamontować
filtr wlotu powietrza do systemu (A, nie dołączono
do zestawu).
Instalacja stojaka systemu
1.
2.
ti21918a
89
Akcesoria
Podajnik wibrujący o pojemności 30 galonów, 24R136
Podajnik posiada wytrząsarkę dającą pewność, że granulki kleju utrzymują stałą, płaską powierzchnię. Bez tego dodatku granulki
kleju mogą się sklejać, uniemożliwiając ciągłe pokrywanie wlotu systemu przenoszenia próżni granulkami. Fakt ten powoduje,
że system przenoszenia próżni nie jest w stanie przenosić granulek kleju.
Wymagania ciśnienia powietrza wlotowego: 0,7 MPa (7 barów, 100 psi)
Pobór powietrza: 29,1 metra sześciennego na godzinę (17,1 scfm)
902
903
910
901
903
915
915
905
904
907
916
909
ti20928a
914
Nr ref.
Część
Opis
901
---
PODAJNIK, 30 galonów
902
---
POKRYWA, podajnika, 30 galonów
903
126930
WYTRZĄSARKA, wibrator kulkowy
904
126929
905
---
ZAWÓR, sterujący powietrza,
3-drożny, zamknięty
WSPORNIK, wytrząsarka, zbiornik
907
---
908
119798
WĄŻ, nylonowy, 8 mm (3/8 cala) zewn.
śr., 1,7 MPa, 17 barów (250 psi)
ZŁĄCZE, trójnik, wpychana rurka
909
113779
TŁUMIK
90
912
Ilość
2
4
Nr ref.
Część
Opis
Ilość
1
1
1
1
910
111192
ŚRUBA, łeb kołnierzowy
912
125857
914
121141
915
120389
ŚRUBA, 10-24, z kołnierzem
ząbkowanym
ŁĄCZNIK, kolanko, obrotowe,
złącze rurowe 8 mm (3/8 cala),
gwint męski 1/4 npt
ŁĄCZNIK rurki
1
1
916
---
ZŁĄCZE, rurki, 90 stopni
917
125539
ŁĄCZNIK, rozgałęźnik, rurka o średnicy
zewnętrznej 8 mm (3/8 cala)
1
1
1
2
1
1
--- Nie na sprzedaż.
332377P
Akcesoria
Montaż drgającego podajnika o pojemności
111 litrów (30 galonów)
Patrz RYS. 56, na którym przedstawiono zamontowany
drgający podajnik.
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji
wyłączenia OFF (Wył.).
2.
Po całkowitym złożeniu stalowego rdzenia wytrząsarki
i podłączeniu przewodu powietrznego o zewnętrznej
średnicy 8 mm (3/8 cala) do głowicy wytrząsarki przeciąć
przewód powietrzny w miejscu, gdzie przezroczysty wąż
przenoszący próżnię o średnicy 3,3 cm (1,3 cala) łączy
się ze stalowym drążkiem wytrząsarki.
3.
Przy użyciu łącznika rozgałęziającego (917) należy
podłączyć przecięty przewód powietrzny o średnicy
zewnętrznej 8 mm (3/8 cala).
4.
Zamontować pozostałą część (1,22 m (48 cali)) węża
o średnicy zewnętrznej 8 mm (3/8 cala) dostarczonym
wraz z zestawem do pozostałego złącza łącznika
rozgałęziającego (917).
5.
Podłączyć drugi koniec części (1,22 m (48 cali)) odcinka
przewodu powietrznego o średnicy zewnętrznej 8 mm
(3/8 cala) do łącznika kolankowego (916) na sterowanym
zaworze powietrza.
6.
Podłączyć sprężone powietrze do łącznika
powietrza (914) na sterowanym zaworze powietrza.
Sprężone powietrze musi być zdolne do osiągnięcia
ciśnienia 0,7 MPa (7 barów, 100 psi).
UWAGA: Powietrze dostarczane z próżni systemowej do
sterowanego zaworu musi być ustawione na co najmniej
65% sprężonego powietrza dostarczanego do łącznika
kolankowego (914). Jeżeli ciśnienie powietrza sterowanego
zaworu będzie miało niższą wartość, należy zwiększyć
wartość na regulatorze ciśnienia powietrza przenoszącego
próżnię (E, patrz RYS. 1 na stronie 8).
Łącznik
rozgałęziający
Do sterowanego
zaworu powietrza
Wytrząsarka
podajnika
UWAGA: Sterowany zawór powietrza musi wykorzystywać
sprężone powietrze. Dodanie trójnika do wlotu do systemu
w celu uruchomienia wytrząsarki podajnika może wpłynąć
na działanie pompy i przebieg procesu przenoszenia próżni.
7.
Umieścić zespół stalowego drążka wytrząsarki
w podajniku (901) tak, aby stalowy rdzeń znajdował
się w żłobieniu na krawędzi podajnika.
8.
Umieścić pokrywę (902) na podajniku (901).
UWAGA: Wytrząsarka podajnika będzie aktywna w trakcie
przenoszenia granulek przez układ przenoszenia próżni.
332377P
Do głowicy
wytrząsarki
Sterowany
zawór
powietrza
Do źródła
sprężonego
powietrza
ti21350a
RYS. 56
91
Akcesoria
Zestaw wieży świetlnej, 24R226
Wieża świetlna umożliwia szybkie stwierdzenie z dala od systemu czy system jest nieaktywny lub wyłączony (brak świateł),
rozgrzewa się (migoczące zielone światło), osiągnął temperaturę roboczą (ciągłe zielone światło), lub czy wystąpił aktywny
błąd (światło czerwone).
1201
1201a
AA
1203
1204
J3
F5
J2
1202
F4 F3
F2
BB
F1
J1
J12
J6
J7
J5
F10 F9
F8 F7
F6
1205
ti20987b
24R226 Części
Nr ref.
Część
Opis
1201
16T102
ŚWIETLNA, wieża, czerwona i zielona
1
1201a
---
ŚRUBA
3
1202
---
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY,
do jednego kabla
WSPORNIK, wieży świetlnej
1
1203
16K322
1204
---
1205
125835
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY,
do wielu przewodów
ZACISK, ferrytowe paciorki
Ilość
1
1
1
--- Nie na sprzedaż.
92
332377P
Akcesoria
Instrukcja do zestawu wieży świetlnej
Zestaw zbiornika powietrza,
16W366
Zestaw ten pozwala na pracę systemu przy tak niskim
ciśnieniu jak 0,4 MPa (4 bary, 60 psi).
1.
Ustawić główny przełącznik zasilania w pozycji wyłączenia
OFF (Wył.).
2.
Odłączyć kabel od modułu ADM, przepchnąć kabel przez
plastikową zasłonę, następnie usunąć zasłonę z systemu.
3.
Usunąć istniejący pierścień uszczelniający (AA)
ze skrzynki elektrycznej, a następnie zamontować
zamiast niego nowy pierścień uszczelniający (1204).
4.
Włożyć pierścień uszczelniający (1202) w otwór
we wsporniku wieży świetlnej (1203).
5.
Usunąć śruby (BB) z metalowej przesłony systemu,
a następnie przy użyciu tych sworzni (BB) zamocować
wspornik (1203) do metalowej przesłony.
6.
Przeprowadzić kabel wieży świetlnej przez otwór we
wsporniku (1203), następnie przy użyciu dostarczonych
śrub wieży świetlnej (1201a) zamontować wieżę
świetlną (1201).
7.
Zdjąć przednią klapę dostępową skrzynki elektrycznej.
8.
Przeprowadzić kabel wieży świetlnej przez drugi otwór
we wsporniku (1203), następnie przez pierścień
uszczelniający (1204) do skrzynki elektrycznej.
9.
1505
Podłączyć kabel wieży świetlnej do złącza modułu MZLP
oznaczonego J12.
1503
1504
1504
1505
1506
1501
16W366 Parts
Nr ref.
1501
1502
1503
1504
1505
1506
Część
--100081
113777
114485
155665
---
Opis
WĄŻ, nylonowy, 1,8 m (6 stóp)
TULEJA, rury
TRÓJNIK, rozgałęziający
ZŁĄCZE, męskie, 3/8 npt
POŁĄCZENIE, adapter
ZBIORNIK, powietrza,
do akumulatora
Ilość
1
1
1
2
1
1
--- Nie na sprzedaż.
332377P
93
Akcesoria
Zestaw rozbudowy do 4 kanałów, 24R237
Przy użyciu tego zestawu można rozbudować zestaw 2-kanałowy do zestawu 4-kanałowego.
AA
1301
1306
BB
1305
1302
1304
ti20988a
Nr ref.
1301
1302
Część
--16T087
1303
16T201
1304
1305
112190
16T440
1306
24R324
u
94
Opis
MODUŁ, GCA, MZLP
KABEL, zworka, męski/męski,
10 cm (4 cale)
UPRZĄŻ, zasilanie drugiego
modułu MZLP
PASEK, uziemiający, na nadgarstek
KOPUŁKA, nakrętki blokującej,
uszczelnienia
TOKEN AKTUALIZACJI
OPROGRAMOWANIA,
system InvisiPac
Ilość
1
1
1
1
2
1
Nie pokazano.
332377P
Akcesoria
Instalacja zestawu rozbudowującego
do 4 kanałów
7.
Zdjąć przednią klapę dostępową skrzynki elektrycznej.
1.
Odłączyć wtyczkę od źródła zasilania lub wyłączyć
bezpiecznik zasilania układu.
2.
Umieścić uziemiający pasek na nadgarstku (1304)
i połączyć drugi koniec z uziemioną powierzchnią.
3.
Ustawić przełącznik obrotowy modułu MZLP w położeniu
„1” na MZLP wyposażonym w kartę zależną.
8.
Ustawić przełącznik obrotowy modułu MZLP w położeniu
„2” na MZLP nie wyposażonym w kartę zależną.
Przesunąć złącze CAN za złącza J3 MZLP 1 do złącza J6
MZLP 2. Patrz RYS. 57.
9.
Przesunąć kabel zasilający (CC) ze złącza J6 MZLP 1
do złącza J3 MZLP 1. Patrz RYS. 57.
4.
5.
6.
Odkręcić śruby (BB), a następnie zdjąć płytę (AA)
z systemu.
Przy użyciu śrub (B) zamontować moduł MZLP (1301)
w systemie.
UWAGA: Nowy moduł MZLP (1301) będzie określany jako
moduł MZLP 2, zaś pierwotny moduł MZLP dostarczony wraz
z systemem będzie obecnie nazywany modułem MZLP 1.
Patrz RYS. 57.
UWAGA: Nie używać nadmiernej siły podczas podłączenia
elektryczności. Aby umieścić poprawnie złącze, wystarczy
użycie minimalnej siły. W przypadku wyczucia oporu należy
przerwać pracę i sprawdzić orientację złącza.
10. Podłączyć kabel zworki (1302) do złącza J6 MZLP 1
i podłączyć drugi koniec kabla zworki (1302) do złącza J3
MZLP 2. Patrz RYS. 57.
11. Podłączyć kable od uprzęży zasilania (1303) do złączy
zgodnie z oznaczeniami na plastikowym złączu.
12. Podłączyć uprząż zasilającą (1303) do złącza J2
modułu MZLP 2.
Krok 8: Przesunąć złącze CAN (DD).
MZLP 2
MZLP 1
J6
J1
J5
J9
J3
Krok 9:
Przesunąć
kabel
zasilający
(CC).
J8
J2
J2
J8
J9
J1
J3
J5
J6
ti20989a1
Krok 10: Zainstalować kabel zworki (1302).
RYS. 57
332377P
95
Akcesoria
Zestaw rozbudowy do 6 kanałów, 24U575
Przy użyciu tego zestawu można rozbudować zestaw 4-kanałowy do zestawu 6-kanałowego.
1304
CC
1308
1302
WLD
BB
1307
AA
1306
BB
1303
1305
1301
Nr ref.
1301
1302
Część
--16T087
1303
112190
96
Opis
MODUŁ, GCA, MZLP
KABEL, zworka, męski/męski,
10 cm (4 cale)
PASEK, uziemiający, na nadgarstek
Ilość
1
1
1
Nr ref.
1304
1305
Część
16U422
16T440
1306
1307
1308
16W034
16W035
127208
Opis
Ilość
TOKEN, aktualizacji oprogramowania
1
KOPUŁKA, nakrętki blokującej,
2
uszczelnienia
UPRZĄŻ, MZLP nr 3
1
ZŁĄCZE, zworka
1
ŁĄCZNIK, trójnikowy
2
332377P
Akcesoria
Instalacja zestawu rozbudowującego do 6 kanałów
1.
Odłączyć wtyczkę od źródła zasilania lub wyłączyć
bezpiecznik zasilania układu.
7.
Przesunąć złącze ADM CAN ze złącza J6 MZLP 2
do złącza J3 MZLP 3. Patrz RYS. 58.
2.
Umieścić uziemiający pasek na nadgarstku (1303)
i połączyć drugi koniec z uziemioną powierzchnią.
8.
3.
Ustawić przełącznik obrotowy modułu MZLP (1301)
w położeniu „3”.
Podłączyć kabel zworki CAN (1302) do złącza J6 MZLP 2
i podłączyć drugi koniec kabla zworki (1302) do złącza J6
MZLP 3. Patrz RYS. 58.
9.
Zamontować złącze zworki (1307) w J5 na MZLP 3.
4.
Odkręcić śruby (BB), a następnie zdjąć płytę (AA)
z systemu.
10. Podłączyć kable od uprzęży zasilania (1306) do złączy
zgodnie z oznaczeniami na plastikowym złączu.
5.
Przy użyciu śrub (B) zamontować moduł MZLP (1301)
w systemie.
11. Podłączyć uprząż zasilającą (1306) do złącza J2 modułu
MZLP 3.
6.
Zdjąć przednią klapę dostępową skrzynki elektrycznej.
12. Wyjąć zatyczki (CC) z rozdzielacza cieczy i w ich miejsce
wstawić łączniki trójnikowe (1308).
UWAGA: Nie używać nadmiernej siły podczas podłączenia
elektryczności. Aby umieścić poprawnie złącze, wystarczy
użycie minimalnej siły. W przypadku wyczucia oporu należy
przerwać pracę i sprawdzić orientację złącza.
UWAGA: Nowy moduł MZLP (1301) będzie określany jako
moduł MZLP 3, zaś pierwotne moduły MZLP dostarczone
wraz z systemem będą obecnie nazywane modułami MZLP 1
i MZLP 2. Patrz RYS. 58.
Krok 8: Zamontować kabel zworki (1302).
0=/3
0=/3
-
7R
$'0
0=/3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Krok 7: Przenieść złącze ADM CAN.
WLD
RYS. 58
332377P
97
Akcesoria
Transformator jednofazowego napięcia 480 V do 240 V, 24U169
Transformator musi być zamontowany przez wykwalifikowanego
elektryka, aby móc obsługiwać urządzenia InvisiPac o napięciu
240 V przy zasilaniu jednofazowym 480 V.
UWAGA: Używając transformatora 24U169, limit amperów
modułu ADM należy ustawić na 30 amperów, a zasilanie
na jednofazowe. Patrz krok 4 procedury Wybór ustawień
modułu ADM opisanej na stronie 21.
Specyfikacje elektryczne 24U169:
Faza:
Pojedynczy
Częstotliwość:
60 Hz
k Va:
7,5 k Va
Wartość znamionowa k: 1
Główna konf.:
2 uzwojenia
Druga konf.:
2 uzwojenia
Materiał uzwojeń:
Miedź
Połączenie:
Wyprowadzenia przewodów
24U169 — specyfikacje mechaniczne:
Wzrost temperatury:
115°C (239°F)
System izolacji:
180°C (356°F)
Układ chłodzący:
Powietrze/suche
Budowa:
Zamknięta (w obudowie) rdzeń i cewka
Obudowa:
Stal, NEMA 3R
Aprobaty 24U169:
Aprobaty:
Poziom dźwięku:
na listach UL, cUL oraz zatwierdzone
przez CSA
Poniżej norm NEMA
24U169 — informacje odnośnie montażu:
270 mm (10,6 cala)
98
Napięcie pierwotne
Napięcie wtórne
Zaczepy
240 x 480
120/240
Brak
Pierwotne
H1
H3
H2
H4
X4
X2
X3
X1
Wtórne
Połączenia
Wyprowadzenia
linii
480
H2 - H3
H1, H4
240
H1 - H3, H2 - H4
H1, H4
240
X2 - X3
X1, X4
240/120
X2 - X3
X1, X2, X4
120
X1 - X3, X2 - X4
X1, X4
Wolty
203 mm (8,0 cala)
178 mm (7,0 cali)
381 mm (15 cali)
258 mm (10,2 cala)
24U169 — okablowanie:
6 mm (1/4 cala), wymagane
zastosowanie sprzętu
montażowego
Ciężar: 68 kg (150 funtów)
332377P
Akcesoria
Zestaw symulatora modułu ADM InvisiPac, 24R323
Przy pomocy tego zestawu można przeszkolić użytkowników
w obsłudze modułu ADM bez konieczności używania całego
systemu InvisiPac. Zestaw zawiera wszystko, co jest niezbędne
do symulacji ekranów modułu ADM. Nie zawiera on samego
systemu InvisiPac.
1401
Nr ref.
Część
Opis
1401
24P860
1402
124149
MODUŁ, zaawansowanego
wyświetlania (ADM)
ZASILACZ, CGA
Ilość
1403
---
1404
24R322
1405
24R324
1
1
ZESTAW KABLI, US, MX, PR, CA, TW,
115 V, 10 A
TOKEN, symulator InvisiPac
1
1
TOKEN AKTUALIZACJI
OPROGRAMOWANIA,
system InvisiPac
1
Instrukcje symulatora
1.
Zdjąć panel dostępu ADM i zainstalować token
symulatora systemu InvisiPac (1404).
1402
1404
1403
r_24P860_3B9900_3a
RYS. 59: Zdjąć panel dostępowy
ti20990a
332377P
2.
Podłączyć zasilacz (1402) do ADM (1401).
3.
Podłączyć kabel (1403) do zasilacza (1402).
4.
Wykonać procedurę Procedura aktualizacji
oprogramowania przedstawioną na stronie 69.
99
Akcesoria
Zworka chroniąca przed nadmierną temperaturą, 16Y727
Dzięki zworce chroniącej przed nadmierną temperaturą
można używać elementu topiącego InvisiPac bez węża
ani pistoletu przymocowanych do połączenia
elektrycznego kanału 1.
Montaż
1.
Z poziomu ekranów ustawień modułu ADM należy
odinstalować kanał 1. Wszystkie pozostałe kanały można
zainstalować lub odinstalować w zależności od potrzeb.
UWAGA: Nieodinstalowanie kanału 1 na ekranach ustawień
modułu ADM spowoduje aktywację kilku alarmów dotyczących
kanału 1, kiedy nie będzie do niego przymocowany wąż/pistolet.
WLD
100
2.
Przyłączyć zworkę chroniącą przed nadmierną
temperaturą do kanału 1.
3.
W module ADM nie powinno być żadnych aktywnych
alarmów. Element topiący jest teraz gotowy do pracy
bez węża ani pistoletu przytwierdzonych do kanału 1.
332377P
Załącznik A – moduł ADM
Załącznik A – moduł ADM
Obsługa – Informacje ogólne
Zasilanie modułu ADM
Opis
Wybrać kanał do podglądu i/lub
edycji ustawień temperatury
pistoletu lub węża
ustawienia temperatury węża.
ADM włącza się automatycznie po włączeniu (pozycja ON)
zasilania.
Nawigacja między ekranami
Za pomocą
i
wyregulować ustawienie.
Ustawienia temperatury węża.
Aby przechodzić między ekranami Konfiguracja i Obsługa,
należy nacisnąć
Ikona
. Przy użyciu
,
,
i
Za pomocą
ustawienie.
i
wyregulować
można przełączać ekrany.
Włączanie, wyłączanie układu podgrzewania
Użyć, aby zmienić ustawienia
temperatury
Aby włączyć lub wyłączyć cały układ podgrzewania, należy
nacisnąć
. Aby określić, które kanały są aktywne
Ustawienia temperatury
pistoletu (góra) i węża (dół)
w przypadku włączenia układu podgrzewania, należy
przejść do ekranu System 2. Patrz strona 104.
Resetowanie masy całkowitej
Identyfikacja ikon
Ikona
Tylko ekrany ustawień
Opis
Wejście w ekran w celu zmiany
ustawień
Tylko ekrany obsługi
Ogrzewanie wyłączone
Nagrzewanie układu, rzeczywista
temperatura jest niższa od
zaprogramowanej
Osiągnięto zaprogramowaną
wartość temperatury
Wyjście z ekranu
Błąd Resetowanie konserwacji
Tylko ekrany Plan
Rzeczywista temperatura węża
(po lewej) i pistoletu (po prawej)
Edycja wartości planu
Usuwanie wartości planu
Rzeczywista temperatura systemu
(przedstawiono nagrzewanie)
Akceptacja wartości planu
Ustawienia temperatury systemu.
Za pomocą
ustawienie.
i
Anulowanie wartości planu
wyregulować
Przy pomocy fizycznej klawiatury
numerycznej wprowadzić wartość
ustawienia temperatury.
332377P
101
Załącznik A – moduł ADM
Ekrany obsługi
Ekran gł.
Zdarz.
Ekran ten wyświetla rzeczywistą temperaturę elementu
topiącego systemu oraz każdego pistoletu i węża.
Ekran Zdarzenia przechowuje pamięć maksymalnie
200 zdarzeń. Listę zdarzeń można pobrać z logów USB.
Patrz Załącznik B – Pobieranie, wysyłanie danych przez
łącze USB na stronie 107.
Wartości doc.
Ekran ten wyświetla i umożliwia edycję ustawień temperatury
dla elementu topiącego systemu oraz dla każdego pistoletu
i węża. Patrz Wybór ustawień modułu ADM na stronie 21.
102
Zdarzenia śledzone
Pobrano niestandardowy język
Wysłano niestandardowy język
Zawór napełniania zamknięty
Zawór napełniania otwarty
Wyłączono dostarczanie ciepła
Włączono dostarczanie ciepła
Pobrano logi
Resetowanie łącznej liczby cykli pompy
Wył pom
Wł pom
Naciśnięto czerwony przycisk zatrzymania
Zmieniono wartość konfiguracji
Wył. zas. systemu
Wł. zas. systemu
Pobrano ustawienia systemu
Wysłano ustawienia systemu
Wyłączono złącze USB
Podłączono dysk USB
Odł.o dysk USB
Resetowanie liczby czynności konserwacyjnych
użytkownika
332377P
Załącznik A – moduł ADM
Błędy
Diagn.
Ekran Błędy przechowuje pamięć maksymalnie 200 błędów
Patrz Tabela kodów błędu modułu ADM na stronie 36.
Listę błędów można pobrać z logów USB. Patrz Załącznik B –
Pobieranie, wysyłanie danych przez łącze USB na
stronie 107.
Na ekranie tym wyświetlane są szczegółowe informacje
o różnych elementach, ułatwiające rozwiązywanie problemów
związanych z systemem. Ekran ten można ukryć, odznaczając
opcję „Włącz ekran diagnostyczny” z poziomu ekranu System 3.
Szybkość przepływu jest aktualizowana co 15-20 sekund
na podstawie średniej szybkości przepływu za ostatnie
15-20 sekund.
332377P
103
Załącznik A – moduł ADM
Ekrany ustawień
UWAGA: Optymalną czynnością jest prawidłowe określenie
wszystkich ustawień z poziomów ekranów System w celu
zapewnienia idealnej pracy systemu.
System 2
Hasło
Z poziomu tego ekranu można włączyć zainstalowane
kanały i określić typ stosowanego RTD pistoletu.
Patrz Wybór ustawień modułu ADM na stronie 21.
Jeżeli hasło ma wartość inną niż „0000”, konieczne jest
wprowadzenie hasła dostępu do ekranów ustawień.
System 3
System 1
Można stosować kontroler PLC w celu sterowania lub
monitorowania systemu. Patrz Podłączenie kontrolera PLC
na stronie 24 w celu uzyskania wskazówek.
Wł. ekranu diagn.: Należy wybrać, czy ukrywać ekran
Diagnostyka.
Blokowanie ekranów Uruchamianie: Wyłączanie zmian
ustawień z poziomu ekranów uruchamiania (obsługi). Jeżeli
ekrany ustawień są chronione hasłem, wartości ustawień
nie można zmieniać bez uprzedniego podania hasła.
Czas bezczynności pompy do wyłączenia systemu: Układ
podgrzewania zostanie wyłączony po upływie określonego
czasu bezczynności pompy.
Typ zasilania: Wybrać typ zasilania systemu.
Rozmiar bezpiecznika: Wybrać rozmiar bezpiecznika.
Ustawienia napełniania: Aby korzystać z automatycznego
przeniesienia próżni, należy wybrać tryb Auto. Aby wyłączyć
automatyczne przeniesienie próżni, należy wybrać tryb ręczny
(Manual). Główną przyczyną wyłączania automatycznego
napełniania jest przepłukiwanie systemu. Jednakże, jeżeli
istnieje problem z automatycznym systemem napełniania,
którego nie można szybko rozwiązać, system można
przywrócić do pracy, korzystając z trybu ręcznego napełniania.
Patrz Napełnianie ręczne na stronie 27.
Patrz Wybór ustawień modułu ADM na stronie 21.
104
332377P
Załącznik A – moduł ADM
Konserwacja
Zaawansowane 1
System powiadomi użytkownika w określonym terminie
o konieczności przeprowadzenia konserwacji. Pola podane
w okienkach mogą być edytowane przez użytkownika.
„Wymagane” i „Aktualne” to liczba cykli od ostatniego resetu.
„Okres” to ustawiona liczba cykli między powiadomieniami
o konserwacji. „Żywotność” to liczba cykli wykonanych
w trakcie całej żywotności systemu.
Język: Język wyświetlany na ekranie.
Format daty: Wybierz format daty.
Data: Określ datę.
Czas: Określić czas.
Wprowadź hasło: Jeżeli hasło jest inne niż „0000”,
ekrany Ustawienia będą chronione hasłem.
Wygaszacz ekranu: Ekran wyłączy się po upływie
określonego czasu.
Tryb cichy: Wyłączyć dźwięki modułu ADM.
UWAGA: Liczba cykli wykonanych w trakcie całego czasu
życia urządzenia zostanie zresetowana wyłącznie wówczas,
gdy wymieniony zostanie moduł zaawansowanego
wyświetlania (ADM).
Zaawansowane 2
Plan
Przy pomocy tego ekranu można określić czas w jakim
system automatycznie włącza i wyłącza ogrzewanie.
Patrz Wybór ustawień modułu ADM na stronie 21.
332377P
Jedn. tem.: Jednostki miary wyświetlanych temperatur.
Jednostki masy: Jednostki wymiaru masy.
Ciężar właściwy: Wymagany do przeliczenia dozowanej
objętości na dozowaną masę, co umożliwia śledzenie
całkowitej masy i szybkości przepływu dozowanego kleju.
UWAGA: Gdy wartość ciężaru właściwego jest podana,
całkowita masa kleju dozowanego od ostatniego resetu masy
całkowitej jest wyświetlana na ekranie głównym, zaś szybkość
przepływu jest wyświetlana na ekranie Diagnostyka.
105
Załącznik A – moduł ADM
Zaawansowane 3
Zaawansowane 4
Wył. pob./wys. przez USB: Wyłącza możliwość korzystania
ze złącza USB w celu pobierania i wysyłania danych.
Wyłączanie błędów loga USB: Jeżeli funkcja ta jest wyłączona,
system nie będzie ostrzegać użytkownika w sytuacji, gdy pliki
dzienników są pełne. Jeżeli pliki dzienników są pełne, dane
zaczną być nadpisywane.
Głębokość pobierania: Ostatnie ___dni: Pobieranie danych
przez port USB zapewnia dostęp do danych obejmujących
liczbę wprowadzonych dni. Starsze dane mogą znajdować się
w pamięci, ale nie będą one pobierane, jeżeli są one starsze
niż liczba wprowadzonych dni.
Ekran ten wyświetla numer katalogowy i wersję każdego
z zainstalowanych modułów oprogramowania.
106
332377P
Załącznik B – Pobieranie, wysyłanie danych przez łącze USB
Załącznik B – Pobieranie, wysyłanie danych przez
łącze USB
System może przechowywać 250 000 pozycji w dziennikach
i dodaje od nową pozycję do dzienników co 15 sekund.
Oznacza to, że system przechowuje 1041 godzin danych
dotyczących pracy systemu, lub 43 dni ciągłej jego pracy.
Po zapełnieniu dzienników, system rozpocznie nadpisywanie
najstarszych danych.
UWAGA: Aby zapobiec utracie jakichkolwiek danych, należy
pobierać dzienniki danych nie rzadziej niż co 43 dni.
Procedura pobierania
WAŻNA INFORMACJA
Wysyłanie edytowanego pliku konfiguracji systemu może
spowodować jego uszkodzenie. Nigdy nie wolno umieszczać
zmodyfikowanego pliku SETTINGS.TXT w folderze UPLOAD
na dysku optycznym.
UWAGA: Pliki dziennika zdarzeń, dziennika błędów, ustawień
systemowych i języków systemu są pobierane razem w ramach
tej procedury. Patrz Dzienniki na pamięci USB, Plik
ustawień systemu i Plik języka systemu rozpoczynające się
na stronie 108.
1.
Uzyskiwanie dostępu do plików
Wszystkie pliki pobrane ze złącza USB są umieszczane
w folderze DOWNLOAD na dysku przenośnym. Na przykład:
„E:\GRACO\12345678\DOWNLOAD\”. 8-cyfrowy format
nazwy folderu odpowiada 8-cyfrowemu numerowi seryjnemu
ADM, który znajduje się z tyłu modułu ADM. W przypadku
pobierania danych z różnych modułów ADM, dla każdego
modułu ADM utworzony zostanie jeden podfolder w folderze
GRACO.
Pliki dziennika powinny być otwierane w programie
obsługującym arkusze kalkulacyjne.
UWAGA: W przypadku wysyłania plików za pomocą poczty
elektronicznej należy skompresować je do formatu zip,
aby zminimalizować rozmiar pliku.
Procedura wysyłania
WAŻNA INFORMACJA
Wysyłanie edytowanego pliku konfiguracji systemu może
spowodować jego uszkodzenie. Nigdy nie wolno umieszczać
zmodyfikowanego pliku SETTINGS.TXT w folderze UPLOAD
na dysku optycznym.
Podłączyć dysk USB do portu USB. Patrz RYS. 60.
UWAGA: Dysk pamięci Flash musi mieć rozmiar 8 GB
lub mniejszy.
Tej procedury używa się do instalacji pliku konfiguracji systemu
i/lub pliku niestandardowego języka. Patrz Plik ustawień
systemu lub Plik języka systemu rozpoczynające się
na stronie 108.
1.
W razie potrzeby wykonać procedurę pobierania
Procedura pobierania, strona 107, aby automatycznie
wygenerować prawidłową strukturę folderów na dysku USB.
2.
Podłączyć dysk USB do złącza USB komputera.
3.
Automatycznie otworzy się okno dysku USB. Jeżeli tak
się nie stanie, otworzyć zawartość dysku USB za pomocą
eksploratora Windows.
4.
Otworzyć folder Graco.
5.
Otworzyć folder systemowy. W przypadku pracy z więcej
niż jednym systemem w folderze Graco będzie widoczna
większa liczba folderów. Wszystkie foldery są oznaczone
odpowiadającym numerem seryjnym modułu ADM
(numer seryjny można znaleźć z tyłu modułu).
6.
W razie instalacji pliku ustawień konfiguracji systemu,
umieścić plik SETTINGS.TXT w folderze UPLOAD.
RYS. 60: Port USB ADM
2.
Pasek menu i lampka wskaźnikowa złącza USB wskaże
pobieranie plików na dysk USB. Odczekać do zakończenia
aktywności dysku USB. Okienko wyświetlane będzie
obecne na ekranie do momentu zakończenia przesyłania
danych, jeżeli nie zostanie ono potwierdzone.
UWAGA: Jeżeli okienko nie pojawia się, oznacza to,
że pamięć Flash jest niekompatybilna z ADM. Spróbuj
użyć inną pamięć Flash.
UWAGA: System jest w stanie zapisać 45 Mb dodatkowych
danych tygodniowo, w zależności od eksploatacji systemu.
332377P
107
Załącznik B – Pobieranie, wysyłanie danych przez łącze USB
7.
W razie instalacji pliku niestandardowego języka,
umieścić plik DISPTEXT.TXT w folderze UPLOAD.
8.
Odłączyć dysk USB od komputera.
9.
Podłączyć dysk USB do portu USB systemu InvisiPac.
10. Pasek menu i lampka wskaźnikowa złącza USB wskaże
wysyłanie plików z dysku USB. Odczekać do zakończenia
aktywności dysku USB.
11. Odłączyć dysk USB od portu USB.
UWAGA: Jeżeli zainstalowano plik języka niestandardowego,
użytkownicy mogą teraz wybrać nowy język z rozwijanego
menu Język.
UWAGA: Jeżeli pliki SETTINGS.TXT lub DISPTEXT.TXT
będą nadal w folderze UPLOAD, będą one wysyłane przy
każdym włożeniu dysku USB do odpowiadającego modułu
ADM. Aby uniknąć przypadkowego nadpisania ustawień
systemowych, po skończonym wysyłaniu należy skasować
te pliki z folderów UPLOAD znajdujących się na dysku USB.
Dzienniki na pamięci USB
Podczas pracy system InvisiPac zapisuje informacje związane
z systemem i jego działaniem w pamięci pod postacią plików
log. System InvisiPac przechowuje w pamięci zdarzenia, daty,
dzienniki GCA, Black Box i diagnostyczne. Aby pobrać pliki
dziennika, należy postępować zgodnie z Procedura
pobierania, strona 107.
Events Log (Log zdarzeń)
Dziennik zdarzeń (1-EVENT.CSV) zachowuje zapis ostatnich
175 000 zdarzeń. Każdy zapis zdarzenia w pliku dziennika
zawiera datę i czas wystąpienia zdarzenia, typ zdarzenia,
kod zdarzenia i jego opis.
Dziennik danych
Dziennik danych (2-DATA.CSV) śledzi wartości
zaprogramowanej i rzeczywistej temperatury
co 15 sekund. Dziennik ten może przechowywać
do 250 000 linii danych.
108
System przechowuje 1041 godzin danych dotyczących
pracy systemu lub 43 dni ciągłej jego pracy. Po zapełnieniu
dzienników, system rozpocznie nadpisywanie
najstarszych danych.
UWAGA: Aby zapobiec utracie jakichkolwiek danych, należy
pobierać dzienniki danych nie rzadziej niż co 43 dni.
Dziennik GCA
Dziennik ten (3-GCA.CSV) wymienia zainstalowane moduły
GCA oraz wersje ich odpowiedniego oprogramowania.
Black Box, dzienniki diagnostyczne
Dzienniki te (4-BLACKB.CSV, 5-DIAGN.CSV) mają na celu
dostarczanie użytecznych informacji firmie Graco podczas
wzywania pomocy technicznej.
Plik ustawień systemu
WAŻNA INFORMACJA
Wysyłanie edytowanego pliku konfiguracji systemu może
spowodować jego uszkodzenie. Nigdy nie wolno umieszczać
zmodyfikowanego pliku SETTINGS.TXT w folderze UPLOAD
na dysku optycznym.
Plik ustawień konfiguracji systemu nosi nazwę SETTINGS.TXT
i jest zapisany w folderze DOWNLOAD.
Plik ustawień konfiguracji systemu jest pobierany każdorazowo
po podłączeniu pamięci USB. Przy pomocy tego pliku można
przywrócić ustawienia systemowe celem ich przywrócenia
w przyszłości lub łatwego powielenia ustawień dla kilku
systemów InvisiPac. Informacje dotyczące używania tego
pliku opisano w części Procedura wysyłania, strona 107.
Zaleca się pobieranie pliku SETTINGS.TXT po określeniu
wszystkich ustawień systemu zgodnie z potrzebami. Należy
zachować plik celem korzystania z niego w przyszłości
w przypadku zmiany ustawień i konieczności szybkiego
przywrócenia żądanej konfiguracji.
UWAGA: Ustawienia systemu mogą nie być kompatybilne
dla różnych wersji oprogramowania InvisiPac.
332377P
Załącznik B – Pobieranie, wysyłanie danych przez łącze USB
Plik języka systemu
Tworzenie ciągów niestandardowego języka
Plik niestandardowego języka nosi nazwę DISPTEXT.TXT
i jest zapisany w folderze DOWNLOAD.
Plik języka systemu jest automatycznie pobierany każdorazowo
po podłączeniu napędu USB. W razie potrzeby, plik ten można
wykorzystać do utworzenia zdefiniowanego przez użytkownika
zestawu ciągów znakowych w danym języku, celem ich
wyświetlania w ADM.
Plik niestandardowego języka to plik tekstowy zawierający
dwie kolumny, którego zawartość jest rozdzielana tabulatorem.
W pierwszej kolumnie znajduje się lista ciągów znaków
w języku wybranym w momencie pobrania. W drugiej
kolumnie można wprowadzać ciągi znaków niestandardowego
języka. Jeżeli już wcześniej zainstalowano niestandardowy
język, w tej kolumnie znajdują się niestandardowe ciągi
znaków. W przeciwnym wypadku druga kolumna jest pusta.
System może wyświetlać następujące znaki formatu Unicode.
W przypadku znaków spoza tego zestawu system wyświetla
znak zastępczy formatu Unicode, który jest widoczny pod
postacią białego znaku zapytania wewnątrz czarnego rombu.
Aby zainstalować plik, należy zgodnie z potrzebami
zmodyfikować zawartość drugiej kolumny pliku
niestandardowego języka i wykonać czynności opisane
w części Procedura wysyłania, strona 107.
•
•
•
•
•
U+0020 — U+007E (Łacina podstawowa)
U+00A1 — U+00FF (Dodatek Latin-1)
U+0100 — U+017F (Łacina rozszerzona-A)
U+0386 — U+03CE (Greka)
U+0400 — U+045F (Cyrylica)
Niezwykle istotny jest format pliku niestandardowego języka.
Aby proces instalacji zakończył się pomyślnie, trzeba
przestrzegać poniższych reguł.
•
•
•
•
•
•
332377P
Plik musi mieć nazwę DISPTEXT.TXT.
Plik musi być plikiem tekstowym, którego
zawartość jest rozdzielana tabulatorem
i kodowana w trybie Unicode (UTF-16).
Plik może zawierać tylko dwie kolumny
rozdzielone jednym znakiem tabulatora.
Nie wolno zmieniać liczby wierszy pliku.
Nie wolno zmieniać kolejności wierszy.
Wprowadzić niestandardowy ciąg znaków
we wszystkich wierszach drugiej kolumny.
109
Dane techniczne
Dane techniczne
System dozowania gorącego, stopionego kleju InvisiPac
Stany Zjednoczone
Instalacja elektryczna
Usługi elektryczne
Jedn. miary
24P260: 200-240 V AC, 1-fazowe, 50/60 Hz, maks. 32 A
24P261: 200-240 V AC, 1-fazowe, 50/60 Hz, maks. 40 A
24P262: 350-415 V AC/200-240 V AC, 3-fazowe z przewodem zerowym,
50/60 Hz, 16 A maks.
24P263: 350-415 V AC/200-240 V AC, 3-fazowe z przewodem zerowym,
50/60 Hz, 16 A maks.
24P264: 200-240 V AC, 3-fazowe bez fazy obojętnej, 50/60 Hz, 27 A maks.
24P265: 200-240 V AC, 3-fazowe bez przewodu zerowego, 50/60 Hz, 27 A maks.
24U132: 200-240 V AC, 1-fazowe, 50/60 Hz, maks. 40 A
24U133: 350-415 V AC/200-240 V AC, 3-fazowe z przewodem zerowym,
50/60 Hz, maks. 30 A
24U134: 200-240 V AC, 3-fazowe bez przewodu zerowego, 50/60 Hz, 40 A maks.
Maksymalna moc pistoletu na kanał
400 W
Przepustowość wejścia/wyjścia
4 wejścia (0-30 V DC), 4 wyjścia (240 V AC, 24 V DC, 2 A)
Ogólne
Kleje
6 mm (1/4 cala), okrągłe granulki kleju
Szybkość przepływu pompy
96 funtów/godzinę
Wydajność pompy
6,2 cm3/cykl
Czas do osiągnięcia temperatury *
Mniej niż 10 minut
Szybkość topnienia/stała przepustowość
25 funtów/godzinę
Pompa
Tłok pneumatyczny, 12:1
Kanały
od 1 do 4
43,5 kg/godzinę
11,3 kg/godzinę
Wymiary systemu, bez rurki próżniowej oraz wytrząsarki 19,0 x 42 x 16,5 cala
(szerokość x wysokość x głębokość) **
Wymiary wytrząsarki (szerokość x wysokość)
0,4 x 4,0 stopy
0,12 x 1,22 m
Ciężar
85 funtów
39 kg
80-100 psi
0,55-0,69 MPa (5,5-7 barów)
20-100 psi
0,14-0,69 MPa (0,7-7 bara)
240-1200 psi
1,7-8 MPa (17-80 bara)
100-400°F
38-204°C
32-120°F
0-49°C
Zakresy ciśnień i temperatur
Główny zakres ciśnienia powietrza dostarczanego
do systemu (ustawiany za pomocą regulatora
z przodu systemu)
Zakres ciśnienia roboczego powietrza dostarczanego
do pompy
Zakres ciśnienia roboczego cieczy dostarczanej
do pompy
Zakres sterowania temperaturą
Zakres temperatury otoczenia
Specyfikacje przenoszenia próżni
Maksymalna długość węża przenoszącego próżnię
Maksymalne pionowe wzniesienie węża
przenoszącego próżnię
Zakres pneumatycznego ciśnienia roboczego
przenoszenia próżni (ustawiany za pomocą regulatora
z przodu systemu)
Pobór powietrza w związku z przenoszeniem próżni
pod ciśnieniem 280 kPa, 2,8 bara (40 psi),
Pobór powietrza w związku z przenoszeniem próżni
pod ciśnieniem 550 kPa (5,5 bara, 80 psi)
110
483 x 1067 x 419 mm
30 stóp
9,1 m
10 stóp
3,0 m
40-100 psi
280-690 kPa (2,8-6,9 bara)
9,5 scfm (praca przerywana; 4% dla
25 funtów/godzinę)
16,1 scmh (praca przerywana; 4% dla
11,3 kg/godzinę)
17,2 scfm (praca przerywana; 4% dla
25 funtów/godzinę)
29,2 scmh (praca przerywana; 4% dla
11,3 kg/godzinę)
332377P
Dane techniczne
System dozowania gorącego, stopionego kleju InvisiPac
Stany Zjednoczone
Wymagany rozmiar rurek powietrza
Maksymalna średnica wewnętrzna rurek powietrza
(mniej niż 15,2 m (50 stóp) rurki)
Minimalna średnica wewnętrzna rurek powietrza
(mniej niż 15,2 m (50 stóp) rurki)
Dźwięk
Poziom ciśnienia akustycznego***
Kod IP
Podstawowy system InvisiPac
Części zwilżane
Części zwilżane
Aprobaty i normy
Jedn. miary
0,9 cm (3/8 cala).
9,5 mm
1/2 cala
12,7 mm
77 dB(A)
IP54
PTFE, odporne na działanie środków chemicznych uszczelki okrągłe, aluminium,
stal nierdzewna, powłoki cynkowe, stal węglowa, mosiądz, węgliki, chrom
UL499, CSA88, CE, ISO 9001
Drgający podajnik o pojemności 111 litrów (30 galonów)
Wymagane ciśnienie powietrza dostarczanego
100 psi
do drgającego podajnika o pojemności 111 litrów
(30 galonów)
Pobór powietrza
17,1 scfm
0,7 MPa (7 barów)
29,1 metrów sześciennych na godzinę
* Od 21°C do 177°C (70°F do 350°F), w zależności od zasilania i konfiguracji urządzenia.
** Nie obejmuje rury przenoszącej próżnię, zespołu wytrząsarki oraz zbiornika na granulki kleju.
*** Natężenie dźwięku mierzone z odległości 1 metra (3,1 stopy) od sprzętu.
332377P
111
Dane techniczne
Czas rozruchu
Silnik jednofazowy
UWAGA: Podane czasy są przybliżone i mogą zmieniać się w zależności od warunków otoczenia, konfiguracji napięcia i urządzenia.
Czas rozruchu w minutach
Kanały
(nr)
Długość
węża
m (stopy)
1
4 (1,2)
11
9,9
9,9
9,9
13
13
13
13
1
12 (3,6)
13
9,9
9,9
9,9
14
13
13
13
1
25 (7,6)
15
9,9
9,9
9,9
17
13
13
13
2
4 (1,2)
13
9,9
9,9
9,9
15
13
13
13
2
12 (3,6)
16
9,9
9,9
9,9
18
13
13
13
2
25 (7,6)
20
13
9,9
9,9
23
13
13
13
3
4 (1,2)
15
9,9
9,9
9,9
17
13
13
13
3
12 (3,6)
19
12
9,9
9,9
22
13
13
13
3
25 (7,6)
26
16
12
9,9
29
19
13
13
4
4 (1,2)
16
9,9
9,9
9,9
18
13
13
13
112
Przerywacz Przerywacz Przerywacz Przerywacz Przerywacz Przerywacz Przerywacz Przerywacz
20 Amp
30 Amp
40 Amp
50 Amp
20 Amp
30 Amp
40 Amp
50 Amp
240 V
240 V
240 V
240 V
208 V
208 V
208 V
208 V
4
12 (3,6)
22
14
9,9
9,9
25
16
13
13
4
25 (7,6)
31
20
14
12
35
23
16
13
5
4 (1,2)
18
11
9,9
9,9
20
13
13
13
5
12 (3,6)
25
16
11
9,9
28
18
13
13
5
25 (7,6)
36
23
17
14
41
27
19
15
6
4 (1,2)
20
12
9,9
9,9
22
13
13
13
6
12 (3,6)
28
18
13
10
32
20
13
13
6
25 (7,6)
41
27
20
16
47
31
22
18
332377P
Dane techniczne
Silnik trójfazowy
UWAGA: Podane czasy są przybliżone i mogą zmieniać się w zależności od warunków otoczenia, konfiguracji napięcia i urządzenia.
Czas rozruchu w minutach
Kanały
(nr)
Długość Przerywacz Przerywacz Przerywacz Przerywacz Przerywacz Przerywacz Przerywacz Przerywacz
węża
20 Amp
30 Amp
40 Amp
50 Amp
20 Amp
30 Amp
40 Amp
50 Amp
m (stopy) 240 V/480 V 240 V/480 V 240 V/480 V 240 V/480 V 208 V/415 V 208 V/415 V 208 V/415 V 208 V/415 V
1
4 (1,2)
11
9,9
9,9
9,9
13
13
13
13
1
12 (3,6)
13
9,9
9,9
9,9
14
13
13
13
1
25 (7,6)
15
9,9
9,9
9,9
16
13
13
13
2
4 (1,2)
13
9,9
9,9
9,9
14
13
13
13
2
12 (3,6)
16
11
9,9
9,9
17
13
13
13
2
25 (7,6)
20
14
10
9,9
22
14
13
13
3
4 (1,2)
14
9,9
9,9
9,9
16
13
13
13
3
12 (3,6)
18
12
9,9
9,9
20
13
13
13
3
25 (7,6)
25
17
13
9,9
26
18
13
13
4
4 (1,2)
15
10
9,9
9,9
17
13
13
13
4
12 (3,6)
21
14
11
9,9
23
15
13
13
4
25 (7,6)
30
20
15
12
34
22
17
13
5
4 (1,2)
17
11
9,9
9,9
19
13
13
13
5
12 (3,6)
23
16
12
9,9
27
18
14
13
5
25 (7,6)
34
23
17
14
40
27
20
16
6
4 (1,2)
18
12
9,9
9,9
21
14
13
13
6
12 (3,6)
26
17
13
11
30
20
15
13
6
25 (7,6)
39
26
19
16
46
31
23
19
332377P
113
Dane techniczne
Wymiary
Wymiary systemu
Wymiary otworów montażowych
ŚCIANA
133 mm (5,3 cala)
Minimalna odległość tylnego otworu
montażowego od ściany: 178 mm (7,0 cali)
51 mm
(2,0 cala)
1057 mm
(41,6 cala)
529 mm (20,8 cala)
257 mm (10,1 cala)
ti20440b1
439 mm
(17,3 cala)
180 mm (7,1 cala)
0,84 mm
(3,3 cala)
114
361 mm (14,2 cala)
0,84 mm
(3,3 cala)
332377P
Dane techniczne
Wymiary dla systemu montowanego na stojaku i z zasilaniem próżniowym
Promień zgięcia rurki
203 mm (8,0 cali)
305 mm
(12,0 cali)
1689 mm
(66,5 cala)
ti22341a
762 mm
(30,0)
432 mm
(17,0 )
660 mm
(26 cali)
Promień:
232 mm (9,1 cala)
ti22343a
787 mm
(31,0)
332377P
115
Rozszerzona gwarancja firmy Graco
Standardowa gwarancja firmy Graco gwarantuje, że wszystkie urządzenia wymienione w tym podręczniku, a wyprodukowane przez firmę
Graco i opatrzone jej nazwą, były w dniu ich sprzedaży nabywcy wolne od wad materiałowych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawiła
specjalnej, przedłużonej lub ograniczonej gwarancji, produkt jest objęty osiemnastomiesięczną gwarancją na naprawę lub wymianę wszystkich
uszkodzonych części urządzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie dla urządzeń montowanych,
obsługiwanych i utrzymywanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.
Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zużycia urządzenia oraz wszelkich uszkodzeń, zniszczeń lub zużycia urządzenia, powstałych
w wyniku niewłaściwego montażu czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niewłaściwej lub niefachowej
konserwacji, zaniedbań, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany części na inne, nieoryginalne. Za takie przypadki
firma Graco nie ponosi odpowiedzialności, podobnie jak za niewłaściwe działanie urządzenia, jego zniszczenie lub zużycie spowodowane
niekompatybilnością z konstrukcjami, akcesoriami, sprzętem lub materiałami innych producentów lub niewłaściwą konstrukcją, montażem,
działaniem lub konserwacją tychże.
Warunkiem gwarancji jest zwrot na własny koszt reklamowanego wyposażenia do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu weryfikacji
reklamowanej wady. Jeśli reklamowana wada zostanie zweryfikowana, firma Graco naprawi lub wymieni bezpłatnie wszystkie uszkodzone części.
Wyposażenie zostanie zwrócone do pierwotnego nabywcy z opłaconym transportem. Jeśli kontrola wyposażenia nie wykryje wady materiałowej
lub wykonawstwa, naprawa będzie wykonana według uzasadnionych kosztów, które mogą obejmować koszty części, robocizny i transportu.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJĄ WYŁĄCZNĄ, A JEJ WARUNKI ZNOSZĄ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH
GWARANCJI, ZWYKŁYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ
GWARANCJI DZIAŁANIA URZĄDZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU.
Wszystkie zobowiązania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powyżej. Nabywca potwierdza, że nie ma prawa do żadnych innych
form zadośćuczynienia (między innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub umyślnie zyski, zarobki, uszkodzenia osób lub mienia,
lub inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynności związane z dochodzeniem praw w związku z tymi zastrzeżeniami należy zgłaszać
w ciągu dwóch (2) lat od daty sprzedaży.
FIRMA GRACO NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ ORAZ NIE GWARANTUJE, ŻE URZĄDZENIE
BĘDZIE DZIAŁAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZĘTEM, MATERIAŁAMI I ELEMENTAMI INNYCH
PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMĘ GRACO. Części innych producentów, sprzedawane przez firmę Graco (takie jak silniki
elektryczne, spalinowe, przełączniki, wąż, itd.), objęte są gwarancją ich producentów, jeśli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc
w dochodzeniu roszczeń w ramach tych gwarancji.
Firma Graco w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe wynikające z dostawy
wyposażenia firmy Graco bądź dostarczenia, wykonania lub użycia jakichkolwiek produktów lub innych sprzedanych towarów na skutek naruszenia
umowy, gwarancji, zaniedbania ze strony firmy Graco lub innego powodu.
Informacja o firmie Graco
Szczegółowe informacje na temat systemu InvisiPac można znaleźć na stronie internetowej www.InvisiPac.com.
Aby uzyskać wsparcie techniczne lub pomoc działu obsługi klienta, należy zadzwonić pod darmowy numer telefonu: 1-800-458-2133.
Wszystkie informacje przedstawione w formie pisemnej i rysunkowej, jakie zawiera niniejszy dokument,
odpowiadają ostatnim danym produkcyjnym dostępnym w czasie publikowania.
Graco zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w dowolnej chwili bez powiadamiania.
Informacje dotyczące patentów są dostępne na stronie www.graco.com/patents.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 3A2347
Siedziba główna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea
GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2013, Graco Inc. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Graco posiadają certyfikat ISO 9001.
www.graco.com
Wersja P, czerwiec 2014 r.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement