Vodafone | Chat | Ghidul Utilizatorului Vodafone Chat

© Grupul Vodafone 2012. Vodafone şi logourile Vodafone
sunt mărci înregistrate ale grupului Vodafone.
Toate produsele sau numele de companii menţionate în acest
document pot fi mărci comerciale ale deţinătorilor acestora.
Română - CJB32F0VDAZA
1
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd
Ghidul Utilizatorului
Vodafone Chat
1:1- 1:2
2
2012-8-15 13:17:02
Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a telefonului,
accesaţi HYPERLINK www.vodafone.com/vodafonechat pentru a
descărca manualul de utilizare complet. În plus, pe site puteţi consulta
secţiunea „Întrebări frecvente”, actualiza aplicaţii software etc.
Difuzor
Tastă volum
Bliţ
Aparat foto
1 Mobilul dvs.
Conector micro-USB
1.1 Taste şi conectori
Lumină notificare
Conector căşti
Difuzor
Bară de stare
Ecran principal
Bară widget
Tasta
programabilă
stânga
Tasta trimitere
Tasta mod silenţios
Tasta mesagerie
vocală
Tasta Sym
Tasta Shift
Tasta navigare/
Tasta OK
Tasta terminare
Tasta programabilă
dreapta
Tasta ştergere
Tasta Enter
Tasta Alt
Microfon
Tasta spaţiu Tastă mesagerie
instantanee
• Glisaţi pentru a se deplasa în stânga/dreapta/sus/jos
• Apăsaţi pentru a confirma o opţiune (apăsaţi centrul
tastei)
• Răspundeţi/Efectuaţi un apel
• Accesaţi jurnalul de apeluri
• Apăsaţi: Terminare apel
Reveniţi la ecranul principal
• Apăsaţi şi ţineţi: Pornire/Oprire
• Apăsaţi şi ţineţi: Accesaţi mesageria vocală
• Apăsaţi o dată: Introduceţi o majusculă
• Apăsaţi de două ori: blocaţi tastatura pe mod introducere
majusculă
• Apăsaţi o dată: introducere caracter din jumătatea
superioară a tastei
• Apăsaţi de două ori: blocaţi tastatura pe modul de
introducere caracter din jumătatea
superioară a tastei
Alt + B: accesaţi Bluetooth
Alt + J: accesarea aplicaţiilor
Alt + M: accesaţi muzică
Alt + P: accesarea profilurilor audio ale dispozitivului
1
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:1-Sec1:2
2
2012-8-15 13:17:06
• Apăsaţi: introduceţi un spaţiu (în modul Editare)
Apăsaţi tasta OK, apoi tasta Spaţiu pentru a
debloca tastatura (în ecranul Blocare)
• Apăsaţi şi ţineţi: Accesaţi lista de limbi pentru introducere
text (în modul Editare)
Blocaţi tastatura (pe ecranul principal)
• Ţineţi apăsată tasta Spaţiu, apoi apăsaţi tasta Alt pentru
a selecta metoda de introducere
• Accesaţi tabelul cu simboluri
• Ţineţi apăsată tasta Alt, apoi apăsaţi tasta Sym pentru a
accesa tabelul cu emoticoane
• Confirmaţi o opţiune
• Treceţi la rândul următor
• Ţineţi apăsat: comutaţi între profilul general şi cel
silenţios
• Volum sus/jos
• Defilare în sus/în jos
1.2.1
Bară de stare (1)
Din bara de stare, puteţi vizualiza atât starea telefonului, cât şi
notificările.
Nivel de încărcare a bateriei.
Bluetooth activat şi vizibil.
Funcţia Bluetooth este activată, însă în modul invizibil.
Conectare Bluetooth.
Aplicaţia Java activată.
Căşti conectate.
Tastatură blocată.
Modul fără sunet este activat în timpul unui apel.
Profilul silenţios este activat.
Alarmă sau întâlnire programată.
Nivel putere semnal.
Apeluri pierdute.
• Apăsaţi pentru a şterge un cuvânt sau un caracter
Apel în desfăşurare.
• Apăsaţi pentru a accesa aplicaţii: Google Talk, MSN, Facebook,
Facebook Chat, Twitter
Cronometru activat.
E-mail necitit.
1.2 Ecran principal
Radio pornit.
Ecranul principal este divizat în mai multe părţi, după cum este prezentat
mai jos:
Mesaj WAP. (2)
Roaming.
Bară de stare
Cartelă SD introdusă.
Cartelă SIM nedisponibilă.
Funcţia GPRS activată.
Reţea 2G disponibilă.
Bară widge
Selectaţi pentru
a intra în meniul
principal
Reţea 3G disponibilă.
(1)
(2)
Pictogramele şi ilustraţiile din acest ghid sunt oferite doar în scop
informativ.
În funcţie de operatorul reţelei dvs.
3
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:3-Sec1:4
4
2012-8-15 13:17:06
2 Noţiuni de bază
Wi-Fi deconectat.
Wi-Fi conectat.
Comutare linie (1) : indică linia selectată.
2.1 Configurare
Mod vibraţie şi sonerie: telefonul dvs. vibrează şi sună.
Îndepărtarea sau instalarea capacului bateriei
Muzică activată.
Opţiune GPRS conectată.
Opţiune EDGE activată.
Opţiune EDGE conectată.
Player de muzică activ.
Mod vibraţie.
Introducerea sau retragerea cartelei SIM
SMS necitit.
Trebuie să introduceţi cartela SIM pentru a putea efectua apeluri.
Opriţi telefonul şi îndepărtaţi bateria înainte de a introduce sau retrage
cartela SIM.
MMS necitit.
Trimitere MMS.
Mod avion.
1.2.2
Bară widget
Widget-urile sunt comenzi rapide practice pentru acces rapid din ecranul
principal.
1.2.3
Blocaţi/Deblocaţi ecranul
Pentru a vă proteja telefonul şi intimitatea, puteţi bloca ecranul ţinând
apăsată tasta Spaţiu.
Pentru a debloca ecranul, apăsaţi
1.2.4
Poziţionaţi cartela SIM cu cipul în jos apoi glisaţi-l în locaşul destinat
pentru acest scop. Asiguraţi-vă că este introdusă corect. Pentru a scoate
cartela, apăsaţi-o şi glisaţi-o afară.
Instalarea sau îndepărtarea bateriei
, apoi tasta Spaţiu.
Meniul principal
Pentru a accesa meniul principal, selectaţi opţiunea „Meniu” din ecranul
principal.
• Introduceţi şi potriviţi bateria în locaş, apoi închideţi capacul
telefonului.
• Desfaceţi capacul, apoi îndepărtaţi bateria.
(1)
În funcţie de operatorul reţelei dvs.
5
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:5-Sec1:6
6
2012-8-15 13:17:06
Instalarea şi retragerea cartelei de memorie (cartela microSD)
3 Apeluri
3.1 Efectuarea unui apel
Introduceţi cardul microSD cu contactul auriu orientat în jos în fantă
până când este blocat în poziţie. Pentru a-l scoate, împingeţi cardul uşor
până când se deblochează.
Introduceţi numărul dorit direct de pe tastatură sau selectaţi un contact
din Agendă sau din Jurnal apeluri, apoi apăsaţi tasta
pentru a
efectua apelul. Numărul introdus poate fi salvat în Agendă selectând
opţiunea „Salvare”.
Dacă faceţi o greşeală, puteţi şterge cifrele incorecte apăsând tasta Ştergere.
.
Pentru a închide, apăsaţi tasta
3.2 Preluarea sau respingerea unui apel
Încărcarea bateriei
Când primiţi un apel, apăsaţi tasta
pentru a răspunde.
sau selectaţi opţiunea „Preluare”
. În cazul în care apelantul (numai
Încheiaţi apelul apăsând tasta
contact local) nu este unul din prietenii de pe Facebook, iar setarea de
reamintire este activă, va apărea un ecran de reamintire pentru a vă sugera
să trimiteţi o solicitare de prietenie pe Facebook către apelant.
3.3 Apelarea mesageriei vocale (1)
Conectaţi încărcătorul la telefon şi, respectiv, la priză.
Pentru a reduce consumul şi pierderea de energie, când bateria
este complet încărcată, deconectaţi încărcătorul de la priză,
dezactivaţi funcţia Bluetooth sau aplicaţiile care rulează în
fundal şi nu sunt în utilizare, reduceţi durata iluminării de fundal
etc.
2.2 Pornirea telefonului
Mesageria vocală este pusă la dispoziţie de către reţea pentru a evita
pierderea apelurilor. Funcţionează ca un robot telefonic ale cărui
înregistrări le puteţi asculta oricând. Pentru a accesa mesageria vocală,
ţineţi apăsată tasta
.
4 Modificarea meniurilor
Meniurile pot fi modificate în modul dorit de dvs.
2.3 Oprirea telefonului
Modificaţi ordinea
Accesaţi meniul principal, concentraţi-vă asupra elementului din meniul
principal pe care doriţi să-l mutaţi, selectaţi „Opţiuni/Mutare”, apoi
va apărea semnul „√” pe elementul selectat, după care eliberaţi-l în
locul favorit.
Afişaţi/Ascundeţi
Accesaţi meniul principal, selectaţi „Opţiuni/Adăugare şi eliminare
meniu”, apoi bifaţi/debifaţi caseta de selectare din stânga a meniului
selectat pentru a afişa/ascunde un element, după care selectaţi
„Finalizare” pentru a salva operaţiunea.
Ţineţi apăsată tasta
(1)
Ţineţi apăsată tasta
până ce telefonul porneşte, apoi introduceţi
codul PIN dacă este necesar. Se afişează ecranul principal.
Configurarea telefonului pentru prima dată
Când porniţi telefonul pentru prima dată, vi se solicită ajustarea setărilor
iniţiale de bază şi conectarea la contul de Facebook pentru sincronizare
Informaţii Facebook.
de pe ecranul principal.
Contactaţi operatorul reţelei dvs. pentru a verifica disponibilitatea acestui
serviciu.
7
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:7-Sec1:8
8
2012-8-15 13:17:07
5 Mesaje ................................
Puteţi accesa acest meniu utilizând următoarele opţiuni:
• Accesare din meniul principal, prin selectarea opţiunii „Mesaje”.
• Selectaţi
din bara widget.
5.2.1
Configurarea contului de e-mail
Servicii de e-mail predefinite
Dacă deţineţi un cont de e-mail la un serviciu predefinit, îl puteţi instala
în telefon selectând serviciul (Gmail, Sky, etc.), introducând numele de
utilizator, parola şi numele contului, apoi confirmând prin selectarea
opţiunii „OK”.
5.1 SMS/MMS
Serviciu nou de e-mail
Acest telefon mobil vă permite crearea, modificarea şi primirea de
mesaje SMS sau MMS.
Pentru a configura un cont de e-mail nou, diferit de serviciile predefinite,
selectaţi opţiunea „Alte conturi e-mail”.
Mesajele MMS vă permit să trimiteţi clipuri video, imagini, fotografii, animaţii
şi sunete către ale aparate mobile compatibile şi adrese de e-mail.
Vi se va solicita să introduceţi adresa de e-mail, numele afişat, parola,
numele contului, apoi să confirmaţi selectând „Salvare”. După aceea, va
trebui să selectaţi protocolul (1) (POP3 sau IMAP4), să introduceţi adresa
serverului de primire şi de expediere, iar apoi să selectaţi „Salvare”.
5.1.1
Creare SMS/MMS nou
Puteţi selecta opţiunea „Creare SMS/MMS nou” din ecranul de
mesagerie, pentru a crea mesaj text/multimedia. Puteţi adăuga unul sau
mai mulţi destinatari din lista de contacte şi puteţi elimina un destinatar
apăsând pe . Selectaţi opţiunea „Agendă” utilizând tasta
, după
care puteţi selecta mai mulţi destinatari.
Un SMS va fi convertit automat în MMS dacă sunt adăugate imagini,
videoclipuri, fişiere audio, diapozitive sau sunt anexate alte fişiere, dacă
se adaugă Subiect, CC/BCC/adresă e-mail sau dacă mesajul conţine
peste 8 pagini de text.
După ce terminaţi introducerea textului, apăsaţi tasta
trimite mesajul.
pentru a
Un SMS care depăşeşte un anumit număr de caractere
(numărul de caractere depinde de limba dvs.), va fi taxat ca
mai multe mesaje. Un MMS care conţine fotografii şi/sau
sunete poate fi, de asemenea, taxat ca mai multe mesaje.
Literele specifice (accente) vor mări dimensiunea unui SMS,
din această cauză destinatarul poate primi mesajul dvs. sub
forma a mai multe SMS-uri.
5.2 E-mail
6 Agenda................................
6.1 Consultarea contactelor
Puteţi accesa această funcţie din meniul principal, selectând „Agenda”
sau selectând
din bara widget.
La accesarea meniului, veţi vedea două file:
Telefon
Sunt afişate toate contactele
Grup
Puteţi organiza contactele în grupuri
La consultarea contactelor pentru prima dată, vi se va solicita
să le importaţi în telefon de pe cartela SIM.
6.2 Adăugarea unui contact
Puteţi adăuga un contact nou selectând opţiunea „Adaugă contact”.
Următoarele câmpuri sunt disponibile la crearea unei înregistrări noi
în Agendă: Nume, Imagine, Mobil, Acasă, Birou, E-mail, Data naşterii,
Memento pentru data de naştere, URL, Adresă, Sonerie.
Telefonul dvs. are un client de e-mail cu setări predefinite pentru câteva
servicii de e-mail cunoscute, precum Gmail, Sky, AOL etc. În afară de
acestea, puteţi seta alte conturi de e-mail POP3 sau IMAP4, pe care le
puteţi utiliza.
(1)
Consultaţi furnizorul serviciului dvs. de e-mail pentru mai multe detalii cu
privire la protocol.
9
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:9-Sec1:10
10
2012-8-15 13:17:07
7 Jurnal apeluri ..................
9 Muzică ................................
Puteţi accesa această funcţie astfel:
Puteţi accesa această funcţie din meniul principal, selectând „Muzică”.
• Selectaţi
din meniul principal
• Apăsaţi tasta
• Selectaţi tasta
din ecranul principal
din bara widget
7.1 Toate apelurile
Jurnalul apeluri afişează trei tipuri diferite de apeluri:
Apeluri pierdute
Apeluri efectuate (Reapelare)
Apeluri primite
Localizaţi un contact, selectaţi „Vizualizare” pentru a vizualiza detaliile
pentru a efectua direct un apel.
apelului, apăsaţi tasta
7.2 Opţiuni disponibile
De aici, puteţi accesa fie playerul de muzică, fie funcţia radio.
9.1 Player de muzică
Vă oferă flexibilitate deplină în gestionarea muzicii atât de pe telefon
mobil, cât şi de pe cartela SD.
9.2 Radio
Telefonul dvs. este echipat cu un radio FM (1) cu funcţionalitate RDS (2).
Puteţi utiliza aplicaţia ca radio obişnuit cu canale salvate sau puteţi
afişa informaţii vizuale paralele legate de programul radio, dacă reglaţi
pe posturi care oferă servicii radio vizuale. Puteţi asculta în timp ce
executaţi alte aplicaţii.
10 Wi-Fi (3)...............................
Când apăsaţi pe „Opţiuni”, aveţi acces la trimiterea mesajului,
Apelare, Apeluri pierdute, Setări apeluri, modificarea înainte de
apelare, ştergere etc.
Utilizând Wi-Fi, vă puteţi conecta la internet atunci când telefonul dvs.
este în raza de acoperire a unei reţele wireless. Funcţia Wi-Fi poate fi
utilizată pe telefon chiar şi atunci când nu este introdusă nicio cartelă
SIM.
7.3 Mesagerie vocală
Pentru a accesa această funcţie, apăsaţi pe
principal, apoi selectaţi
.
Din acest meniu, puteţi vizualiza întreaga memorie a mesageriei vocale.
pentru a intra în meniul
Pentru a vă conecta/deconecta la o reţea wireless
8 Facebook ...........................
Facebook este o aplicaţie socială care conectează oamenii cu prieteni şi
alte persoane care lucrează, studiază şi trăiesc în jurul lor. Puteţi selecta
opţiunea „Facebook” din meniul principal, pentru a lansa aplicaţia
Facebook.
• Apăsaţi pe „Wi-Fi”
• Selectaţi opţiunea „Conexiune Wi-Fi”
Dacă reţeaua pe care o selectaţi este securizată, sunteţi obligat să
introduceţi o parolă sau alte date de autentificare (pentru detalii,
contactaţi operatorul reţelei).
După ce terminaţi, selectaţi „Opţiuni/Finalizat”.
Pentru deconectarea de la o reţea Wi-Fi, selectaţi „Opţiuni/
Deconectare”.
(1)
(2)
(3)
Calitatea dispozitivului radio depinde de acoperirea postului radio în zona
în care vă aflaţi.
În funcţie de operatorul dvs. de reţea şi piaţă.
În funcţie de model.
11
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:11-Sec1:12
12
2012-8-15 13:17:07
Opţiuni disponibile:
Conectare
Apăsaţi pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi
Adăugare
Apăsaţi pentru a adăuga reţele Wi-Fi noi când
opţiunea Wi-Fi este activată
Definirea unui punct Apăsaţi pentru a seta un punct de acces
de acces
Stare Wi-Fi
Apăsaţi pentru a vedea starea reţelelor locale
wireless
Dezactivare Wi-Fi
Apăsaţi pentru a dezactiva reţelele locale
wireless
Mod de economisire Apăsaţi pentru a selecta Mod activ
energie
permanent, Mod economic, Mod economic
maxim
Reîmprospătare
Apăsaţi pentru a reîmprospăta toate reţelele
Wi-Fi disponibile
11 WEB ....................................
13 Imagini ..............................
La accesare, acest meniu afişează următoarele două file:
Creaţiile mele Lista fotografiilor pe care le-aţi făcut
Imagini
Lista imaginilor oferite împreună cu telefonul
Materiale video Lista materialelor video realizate de dvs.
Galeria Facebook este afişată în albume. Primul album va fi „Fotografii fani”
generat automat şi care conţine toate imaginile pe care le-aţi etichetat.
14 Ceas .................................
14.1 Alarmă
Telefonul mobil are încorporat un ceas cu alarmă, cu funcţie de amânare.
Puteţi configura un număr de până la 5 alarme separate şi puteţi alege
dacă alarma se repetă sau nu.
14.2 WorldTime
Browserul WEB vă permite să navigaţi oriunde pe întregul Web. Acesta
recunoaşte şi sugerează completări la adresele URL plecând de la
marcaje şi istoricul de navigare, vă permite să salvaţi pagini pentru
vizualizare offline şi afişează pe telefon un mouse virtual.
Funcţia WorldTime afişează ora locală curentă şi fusul orar din diferite
oraşe. Puteţi vizualiza până la trei oraşe în acelaşi timp.
12 Aparat foto .....................
Vă permite să setaţi data şi ora în format de 12 sau 24 de ore.
14.3 Ora şi data
Puteţi, de asemenea, să adaptaţi la ora de vară.
Telefonul dvs. mobil este echipat cu un aparat foto şi cameră video.
Pentru a accesa această funcţie, selectaţi tasta
meniu principal.
din ecranul de
Cartela de memorie (dacă este disponibilă) este configurată
automat drept loc de stocare preferat pentru fotografiile sau
fişierele video realizate.
13
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:13-Sec1:14
14
2012-8-15 13:17:07
15 Calendar..........................
18 Unelte ..............................
Odată ce intraţi în acest meniu din ecranul de meniu principal, puteţi
vedea un calendar lunar care vă permite să urmăriţi şedinţele şi întâlnirile
importante etc. Zilele cu evenimente introduse vor fi marcate cu
diferite culori.
18.1 Meteo ..........................................................
Când sunteţi conectat la Facebook, toate înştiinţările privind
ziua de naştere a prietenilor dvs. vor fi sincronizate automat la
calendarul local. O pictogramă
va apărea pe bara de stare
pentru a vă înştiinţa cu privire la zilele de naştere din viitorul
apropiat.
16 Social ...............................
Puteţi accesa acest meniu selectând opţiunea „Social” din meniul
principal.
Acesta vă permite să accesaţi uşor funcţii precum MSN, Gtalk, FBChat
Telefonul dvs. este echipat cu mai multe unelte frecvent utilizate. Puteţi
accesa aceste instrumente selectând „Unelte” din meniul principal.
Telefonul dvs. este echipat cu o aplicaţie pentru starea vremii care vă va
oferi prognoze pentru trei zile pentru oraşele dvs. favorite.
Pentru a accesa funcţia, selectaţi „Meniu” prin
, apoi
.
meniul principal, şi selectaţi
, pentru a accesa
18.2 Ştiri ...............................................................
O economisire semnificativă de timp, care furnizează ştiri de pe un site
web într-o formă simplă.
Odată abonat la un canal, aveţi posibilitatea să urmăriţi şi să gestionaţi pe
mobil întregul conţinut RSS preferat în orice moment, oriunde!
şi Twitter.
18.3 Activităţi ......................................................
17 Aplicaţii ...........................
Vă permite să gestionaţi cu uşurinţă şi să monitorizaţi progresul unei activităţi
cu prioritate. Toate activităţile vor fi ordonate în funcţie de datele scadente.
Accesaţi aplicaţiile utile din acest meniu.
Aplicaţiile pe care le utilizaţi cel mai frecvent pot fi adăugate la meniul
principal sau eliminate de acolo selectând „Opţiuni” din ecranul
meniului principal, apoi „Adăugaţi şi eliminaţi meniu".
18.4 Note ..............................................................
Puteţi crea o notă în format text sau vocal prin accesarea opţiunii „Note”,
din lista de aplicaţii.
15
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:15-Sec1:16
16
2012-8-15 13:17:07
18.5 Calculator....................................................
20 Setări ................................
Accesaţi această funcţie selectând „Calculator” din lista de aplicaţii.
Din meniul principal, selectaţi pictograma
pentru personalizarea telefonului.
Introduceţi un număr, selectaţi tipul de operaţiune pe care doriţi să o
efectuaţi, apoi introduceţi cel de-al doilea număr şi apăsaţi tasta
pentru a afişa rezultatul.
18.6 Convertor...................................................
Puteţi utiliza conversiile de greutate şi distanţă, selectând unitatea pe
pentru a introduce
care doriţi să o transformaţi, apoi apăsând tasta
cifrele. Confirmaţi în final selectând „OK”.
18.7 Cronometru . .............................................
Cronometrul este o aplicaţie simplă pentru măsurarea timpului, cu
care puteţi înregistra mai multe rezultate şi puteţi întrerupe/relua
măsurarea.
19 Manager de fişiere .......
Veţi avea acces la toate fişierele video şi audio stocate pe telefon sau
pe cartela SD în aplicaţia de administrare a fişierelor. Puteţi accesa
o serie de elemente cu această opţiune: Muzica mea, Fotografiile
mele, Clipurile mele, Creaţiile mele, Alte fişiere, Telefon, Card de
memorie etc.
Introducerea cartelei SD:
, apoi funcţia dorită,
20.1 Profiluri audio dispozitiv
Pentru a modifica profilurile audio ale dispozitivului, selectaţi opţiunea
„Modificaţi” pentru a afişa funcţiile următoare utilizând tasta OK: Mod,
Sonerie, Tip ton de apel, Volum, Tastatură, Bip mesaj, Bip pornire,
Bip oprire.
20.2 Setări dispozitiv
Vă permite să vă configuraţi telefonul cu uşurinţă: Ecran, Setare limbă,
Data şi ora, Mod căşti, Comenzi rapide tastatură, Setare timp
blocare automată.
20.3 Conectivitate
Un set de setări de profil pentru Bluetooth, Contul de date, Mesaje
multimedia, Internet, E-mail, Streaming etc.
20.3.1 Bluetooth
Pentru a utiliza telefonul cu un dispozitiv Bluetooth, trebuie să parcurgeţi
două etape:
• Împerecheaţi dispozitivul cu telefonul şi înregistraţi-l,
• Selectaţi-l să utilizeze comunicarea de tip mâini-libere. Numai un
dispozitiv audio Bluetooth (căştile dvs. Bluetooth sau kitul auto) poate
fi conectat în timpul comunicării.
20.4 Revenire la setările din fabrică
Selectaţi pentru revenirea la setările din fabrică.
Introduceţi cardul microSD cu contactul auriu orientat în jos în fantă
până când este blocat în poziţie
Toate datele utilizatorului, fişierele şi aplicaţiile descărcate vor fi pierdute
definitiv.
Puteţi să reveniţi la setările din fabrică utilizând, de asemenea, tastele
şi apăsaţi tasta
în acelaşi
neprogramabile: ţineţi apăsată tasta
timp.
17
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:17-Sec1:18
18
2012-8-15 13:17:07
21 Profitaţi la maxim de
telefonul dumneavoastră
21.1 Suita Vodafone Chat 655/655W pentru
PC
Există o suită Vodafone Chat 655/655W pentru PC pe care o puteţi
descărca gratuit de pe site-ul web:
www.vodafone.com/vodafonechat
21.2 Vodafone Chat 655/655W Software
Upgrade
Utilizând instrumentul Vodafone Chat 655/655W Software Upgrade
puteţi actualiza aplicaţia software a telefonului dvs. de la PC.
Descărcaţi Vodafone Chat 655/655W Software Upgrade de pe site-ul web
(www.vodafone.com/vodafonechat) şi instalaţi-l pe PC-ul dvs. Lansaţi
instrumentul şi actualizaţi-vă telefonul urmând instrucţiunile pas cu pas
(consultaţi ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu instrumentul).
Aplicaţia a telefonului dvs. va fi acum cea mai recentă.
Toate informaţiile personale se vor pierde permanent
după procesul de actualizare. Recomandăm realizarea de
copii de rezervă după datele dvs. personale cu ajutorul suitei
Vodafone Chat 655/655W pentru PC înainte de a realiza o
actualizare.
Suita Vodafone Chat 655/655W pentru PC include:
• Arhivare/restaurare
Puteţi arhiva datele importante din mobilul dvs. şi să le restauraţi când
este necesar.
• Modem GPRS
Folosiţi telefonul mobil pentru conectarea PC-ului la internet.
• Personalizare Multimedia
Personalizaţi telefonul dvs. cu imagini, animaţii şi melodii.
• Gestiune muzică
Creaţi şi ztansferaţi liste de redare cu fişiere muzicale şi permite editarea
versurilor.
21.3 Cameră web (1)
Puteţi folosi telefonul dvs. ca webcam pentru mesagerie instant pe
calculatorul dvs.
• Conectaţi telefonul dvs. la PC printr-un cablu USB.
• Mergeţi la dosarul „Computerul meu” de pe calculator şi găsiţi
dispozitivul video USB.
• Mesagerie
Puteţi compune SMS/MMS cu uşurinţă pe PC şi apoi le transferaţi în
telefon.
Sisteme de operare suportate
• Windows XP/Vista/Windows 7
(1)
Utilizarea camerei web poate fi diferită în funcţie de sistemul de operare al
calculatorului dvs.
19
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:19-Sec1:20
20
2012-8-15 13:17:07
22 Mod de introducere text/
tabel cu caractere
Există două metode de introducere a textului care pot fi utilizate pentru
a scrie mesaje:
• Normal
• Mod predictiv
Normal
Acest mod vă permite să tastaţi textul prin alegerea unei litere sau a unei
secvenţe de caractere.
23 Informaţii despre siguranţa
produsului
Pictograme şi simboluri grafice
Citiţi secţiunea cu informaţiile referitoare la siguranţă de la
pagina 23 a acestui manual de utilizare
Nu utilizaţi telefonul în timp ce alimentaţi maşina cu carburant
Nu utilizaţi telefonul ţinându-l în mână în timp ce conduceţi
maşina
Mod predictiv
Acest dispozitiv poate produce o lumină puternică sau
intermitentă
Acest mod permite scrierea predictivă pe tastatura fizică şi acceptă
scrierea în mai multe limbi.
În cazul utilizării în apropierea corpului, menţineţi o distanţă
de 1,5 cm
A nu se arunca în foc
Componentele de dimensiuni mici prezintă risc de sufocare
Evitaţi contactul cu dispozitivele magnetice
Acest dispozitiv poate produce un sunet puternic
Evitaţi temperaturile extreme
Menţineţi acest aparat la distanţă de stimulatoare cardiace sau
de alte dispozitive medicale personale
Evitaţi contactul acestuia cu lichide şi păstraţi-l uscat
Opriţi telefonul când se solicită acest lucru în spitale sau unităţi
medicale
Nu încercaţi să îl demontaţi
Opriţi telefonul când se solicită acest lucru în aparate de zbor
sau aeroporturi
Nu vă bazaţi pe acest dispozitiv pentru comunicări de urgenţă
Opriţi telefonul în medii explozive
Utilizaţi numai accesoriile aprobate
21
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:21-Sec1:22
22
2012-8-15 13:17:07
Informaţii despre siguranţa produsului
• Expunerea la câmpurile de radiofrecvenţă (RF)
Declaraţie generală privind energia RF
Telefonul dumneavoastră conţine un transmiţător şi un receptor. Când
este în poziţia PORNIT, acesta recepţionează şi transmite energie RF. Când
comunicaţi folosind telefonul dvs., sistemul care se ocupă de comunicarea
dvs. controlează nivelul puterii cu care transmite telefonul dvs.
Rata Specifică de Absorbţie (SAR)
Dispozitivul dvs. mobil este un transmiţător şi receptor radio. Acesta a fost
proiectat astfel încât să nu depăşească limitele de expunere la undele
radio care sunt recomandate de directivele internaţionale. Aceste directive
au fost stabilite de către organizaţia ştiinţifică independentă ICNIRP şi
cuprind limite de siguranţă stabilite în aşa fel încât să se asigure protecţia
tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau de starea sănătăţii.
Aceste directive utilizează o unitate de măsură numită Rată Specifică de
Absorbţie (Specific Absorption Rate) sau, pe scurt, SAR. Limita SAR pentru
dispozitivele mobile este de 2 W/kg, iar cea mai înaltă valoare SAR pentru
acest dispozitiv în urma testării la ureche a fost de 1.04 W/kg (1). Deoarece
dispozitivele mobile oferă o varietate mare de funcţii, acestea pot fi utilizate în
alte poziţii, ca de exemplu pe corp, în modul descris în acest ghid de utilizare.
Deoarece valoarea SAR se măsoară utilizând cea mai mare putere de
transmitere a unui dispozitiv, valoarea efectivă SAR a acestui dispozitiv
în timpul funcţionării este, în general, mai mică decât cea indicată mai
sus. Acest lucru se întâmplă datorită schimbărilor automate ale nivelului
de putere al dispozitivului, pentru ca acesta să utilizeze numai puterea
minimă necesară în timpul comunicării cu reţeaua.
Funcţionarea în apropierea corpului
Informaţii importante referitoare la siguranţă în cazul expunerii la
radiaţia de radiofrecvenţă (RF).
Pentru a asigura conformitatea cu directivele privind expunerea RF,
telefonul trebuie utilizat la o distanţă minimă de 1,5 cm de corp.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la expuneri RF care pot
depăşi limitele relevante impuse de directive.
„Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest telefon, stabilită cu ocazia
testării comportamentul în cazul utilizării în apropierea corpului sau a
conformităţii cu standardul privind radiaţiile, este de 1.06 W/kg. Deşi pot
fi multe diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor telefoane şi în diverse
poziţii, toate corespund directivelor internaţionale relevante şi cerinţelor
UE pentru expunerea la RF (unde radio).”
Limitarea expunerii la câmpurile de radiofrecvenţă (RF).
Pentru persoanele care doresc să-şi reducă expunerea la câmpurile RF, Organizaţia
Mondială a Sănătăţii (World Health Organisation – WHO) oferă următorul sfat:
(1)
Măsuri de precauţie: informaţiile ştiinţifice actuale nu indică nevoia unor
măsuri de precauţie speciale în cazul utilizării telefoanelor mobile. Dacă unele
persoane sunt îngrijorate, pot alege să limiteze expunerea lor şi a copiilor lor
la radiaţiile RF prin reducerea duratei convorbirilor sau utilizarea dispozitivelor
„mâini libere” pentru a ţine telefoanele mobile la distanţă de cap şi de corp.
Puteţi obţine mai multe informaţii pe acest subiect pe pagina Organizaţiei Mondiale
a Sănătăţii: http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.
Testele sunt efectuate în conformitate cu standardul IEC PT62209-1.
23
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:23-Sec1:24
24
2012-8-15 13:17:08
• Distragerea atenţiei
Şofatul
Trebuie acordată întotdeauna întreaga atenţie şofatului, pentru a reduce
riscul de accidente. Utilizarea unui telefon în timpul şofatului (chiar şi
cu un kit „mâini libere”) duce la distragerea atenţiei şi poate provoca
accidente. Trebuie să respectaţi legile şi reglementările locale care
limitează utilizarea dispozitivelor fără fir la volan.
Operarea utilajelor
Trebuie acordată întotdeauna întreaga atenţie operării utilajelor, pentru
a reduce riscul de accidente.
• Manipularea produsului
Declaraţie generală privind manipularea şi utilizarea
Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil pentru felul în care utilizaţi
telefonul şi pentru toate consecinţele utilizării acestuia.
Trebuie să opriţi telefonul ori de câte ori utilizarea acestuia este interzisă.
Utilizarea telefonului dvs. este supusă măsurilor de siguranţă stabilite
pentru a proteja utilizatorii şi mediul înconjurător al acestora.
- Manipulaţi întotdeauna cu grijă telefonul dvs. şi accesoriile acestuia, şi
păstraţi-l într-un loc curat şi lipsit de praf.
- Nu expuneţi telefonul sau accesoriile acestuia la flăcări deschise sau
la produse din tutun aprinse.
- Nu expuneţi telefonul sau accesoriile acestuia la lichide, umezeală
sau umiditate ridicată.
- Nu lăsaţi să cadă, nu aruncaţi şi nu încercaţi să îndoiţi telefonul sau
accesoriile acestuia.
- Nu utilizaţi produse chimice puternice, solvenţi de curăţare sau
aerosoli pentru a curăţa dispozitivul sau accesoriile acestuia.
- Nu vopsiţi telefonul sau accesoriile acestuia.
- Nu încercaţi să demontaţi telefonul sau accesoriile acestuia. Numai
persoanele autorizate au permisiunea de a face acest lucru.
- Nu expuneţi telefonul sau accesoriile acestuia la temperaturi extreme.
Limitele în cazul acestui telefon sunt de -10 şi +50 grade Celsius.
- Vă rugăm să verificaţi reglementările locale privind eliminarea
deşeurilor electronice.
Nu purtaţi telefonul în buzunarul din spate al pantalonilor, deoarece ar
putea fi deteriorat când vă aşezaţi.
Copii mici
Nu lăsaţi telefonul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici şi
nu le permiteţi să se joace cu acesta.
Copiii s-ar putea răni pe ei înşişi, ar putea răni alte persoane sau ar putea
distruge telefonul din greşeală.
Telefonul conţine componente de mici dimensiuni, cu margini tăioase,
care pot provoca răni sau care se pot desprinde, prezentând un risc
de sufocare.
Demagnetizarea
Pentru a evita pericolul demagnetizării, nu lăsaţi produsele electronice sau
dispozitivele magnetice în apropierea telefonului un timp îndelungat.
Descărcarea electrostatică (electrostatic discharge – ESD)
Nu atingeţi conectorii metalici ai cartelei SIM.
Antena
Nu atingeţi antena dacă nu este necesar.
Poziţia normală de utilizare
Când efectuaţi sau primiţi un apel telefonic, ţineţi telefonul la ureche, cu
partea de jos orientată înspre gură, la fel cum utilizaţi un telefon fix.
25
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:25-Sec1:26
26
2012-8-15 13:17:08
Airbaguri
Nu puneţi telefonul în spaţiul de deasupra unui airbag sau în zona de
deschidere a unui airbag.
Puneţi telefonul într-un loc sigur înainte de a începe să conduceţi maşina.
Convulsii/Leşinuri
Acest telefon poate produce lumini intermitente puternice.
Microtraumatismele repetate
Pentru a micşora riscul microtraumatismelor repetate, respectaţi
următoarele sfaturi când tastaţi sau jucaţi jocuri la telefonul mobil:
- Nu strângeţi telefonul foarte tare
- Apăsaţi uşor pe butoane
- Utilizaţi caracteristicile speciale ale telefonului care micşorează
numărul de butoane care trebuie apăsate, cum ar fi mesajele-şablon
sau textul predictiv.
- Faceţi multe pauze pentru a vă întinde şi relaxa
Apelurile de urgenţă
Acest telefon, la fel ca orice telefon fără fir, funcţionează utilizând
semnale radio, care nu pot garanta conectarea în orice condiţii. De aceea
nu vă bazaţi numai pe un telefon fără fir pentru comunicări de urgenţă.
Zgomotele puternice
Acest telefon poate produce zgomote puternice, care vă pot afecta
auzul. Expunerea prelungită la muzică la volum maxim pe dispozitivul
de redare a muzicii poate deteriora auzul ascultătorului. Utilizaţi numai
căştile recomandate.
Lumina puternică
Acest telefon poate produce lumini puternice şi bruşte, de aceea nu se
recomandă folosirea lui foarte aproape de ochi.
Încălzirea telefonului
Telefonul se poate încălzi în timpul încărcării sau al utilizării normale.
• Siguranţa electrică
Accesoriile
Utilizaţi numai accesorii aprobate.
Nu realizaţi conexiuni cu produse sau accesorii incompatibile.
Aveţi grijă să nu atingeţi bornele bateriei şi să nu lăsaţi ca obiecte
metalice, cum ar fi monede sau port-chei, să atingă sau să scurtcircuiteze
aceste borne.
Conectarea la o maşină
Cereţi sfatul unui profesionist când conectaţi interfaţa telefonului la
sistemul electric al maşinii.
Produse cu defecte sau deteriorate
Nu încercaţi să demontaţi telefonul sau accesoriile acestuia.
Repararea telefonului sau a accesoriilor acestuia trebuie efectuată
numai de către persoane calificate.
Dacă telefonul sau accesoriile acestuia au fost scufundate în apă,
înţepate sau au căzut de la mare înălţime, nu le utilizaţi până când nu
sunt verificate la un centru de service autorizat.
Manipularea bateriei şi siguranţa
Opriţi întotdeauna telefonul şi deconectaţi încărcătorul înainte de a
scoate bateria.
Utilizaţi întotdeauna bateria şi încărcătorul furnizate sau alte piese care
au fost aprobate de producător pentru a fi utilizate cu telefonul dvs.
Utilizarea altor baterii sau încărcătoare poate fi periculoasă.
Nu demontaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria. Scurtcircuitarea accidentală
poate avea loc dacă un obiect metalic (o cheie, o agrafă pentru hârtie
sau un pix) atinge bornele bateriei.
Utilizarea necorespunzătoare a bateriei poate cauza incendiu, o explozie
sau poate sta la baza altor pericole. În cazul în care consideraţi că bateria
a fost deteriorată, nu o mai utilizaţi, ci duceţi-o la un centru de service
pentru a fi testată.
• Interferenţa
Declaraţie generală privind interferenţa
Trebuie acordată o atenţie specială în cazul utilizării telefonului în
imediata apropiere a unor dispozitive medicale personale, cum ar fi
stimulatoarele cardiace sau aparatele auditive.
Stimulatoarele cardiace
Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă păstrarea unei distanţe
de minimum 15 cm între telefonul mobil şi stimulatorul cardiac, pentru a
evita o posibilă interferenţă. În acest scop, utilizaţi telefonul la urechea
opusă părţii în care aveţi stimulatorul cardiac şi nu purtaţi telefonul în
buzunarul de la piept.
Aparatele auditive
Persoanele cu aparate auditive sau cu alte tipuri de implanturi cohleare
pot auzi zgomote de interferenţă când utilizează dispozitive fără fir sau
când un astfel de dispozitiv se află în apropiere. Nivelul de interferenţă
va depinde de tipul de aparat auditiv şi de distanţa faţă de sursa de
interferenţă. Creşterea distanţei de separare dintre cele două aparate
poate reduce interferenţa. De asemenea, puteţi consulta producătorul
aparatului pentru a discuta cu acesta alternativele posibile.
Dispozitivele medicale
Vă rugăm să discutaţi cu medicul dvs. pentru a stabili dacă funcţionarea
telefonului dvs. poate interfera cu funcţionarea dispozitivului dvs.
medical.
27
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:27-Sec1:28
28
2012-8-15 13:17:08
Spitalele
Opriţi telefonul mobil dacă vi se solicită acest lucru în spitale, clinici
sau unităţi medicale. Rolul acestor solicitări este de a preveni posibila
interferenţă cu echipamentele medicale foarte sensibile.
Aparatele de zbor
Opriţi telefonul mobil ori de câte ori vi se solicită acest lucru de către
personalul aeroportului sau al liniei aeriene.
Consultaţi personalul liniei aeriene în privinţa utilizării dispozitivelor
fără fir la bordul aparatului de zbor. Dacă dispozitivul dvs. oferă un
„mod pentru zbor”, acesta trebuie activat înainte de urcarea la bordul
aeronavei.
Interferenţa în maşini
Reţineţi că, din cauza interferenţei posibile cu echipamentele
electronice, unii producători de vehicule interzic utilizarea telefoanelor
mobile în vehiculele produse de ei, cu excepţia cazului în care se include
în instalaţie un kit „mâini libere” cu antenă externă.
• Mediile explozive
Staţiile de alimentare cu carburanţi şi atmosferele explozive
În locurile cu atmosfere explozive, respectaţi toate indicatoarele privind
oprirea dispozitivelor fără fir cum ar fi telefonul dvs. mobil sau orice alt
tip de echipamente radio.
Printre zonele cu atmosfere potenţial explozive se numără zonele de
alimentare cu carburanţi, spaţiile de sub punte ale ambarcaţiunilor,
unităţile de transfer sau stocare de carburanţi sau produse chimice,
zonele unde aerul conţine produse chimice sau particule precum mici
grăunţi, praf sau pulberi metalice.
Detonatoare şi zone de detonares
Opriţi telefonul mobil sau dispozitivul fără fir când vă aflaţi într-o zonă
unde au loc detonări sau în zone unde este afişat mesajul de a opri
„staţiile radio de emisie-recepţie” sau „dispozitivele electronice” pentru
a evita interferenţele cu operaţiile de detonare.
Telefonul dvs. este un emiţător-receptor care funcţionează în sistem
GSM pe patru benzi, la 850/900/1800/1900 MHz, sau în sistem UMTS
pe două benzi, la 900/2100 MHz.
Acest echipament este compatibil cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/EC. Copia completă a Declaraţiei de
conformitate pentru telefonul dvs. poate fi obţinută de pe site-ul nostru
Web: www.alcatelonetouch.com.
• Protecţia împotriva furtului (1)
Telefonul dvs. este identificat de un IMEI (număr de serie al telefonului)
indicat pe eticheta de pe ambalaj şi în memoria aparatului. Vă recomandăm
să notaţi numărul prima dată când utilizaţi telefonul prin introducerea
secvenţei * # 0 6 # şi să-l păstraţi într-un loc sigur. Este posibil să vă fie
cerut de către poliţie sau operatorul dvs. dacă telefonul vă este furat. Acest
număr permite blocarea telefonului dvs. mobil împiedicând utilizarea sa
de către alte persoane, chiar cu o cartelă SIM diferită.
(1)
Contactaţi operatorul de reţea pentru a verifica disponibilitatea serviciului.
29
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:29-Sec1:30
30
2012-8-15 13:17:08
• Declinarea responsabilităţii
Pot fi unele diferenţa între descrierea din manualul de utilizare şi
funcţionarea telefonului, în funcţie de ediţia software-ului de pe
telefonul dvs. sau servicii specifice operatorului.
TCT Mobile nu va răspunde din punct de vedere legal pentru
asemenea diferenţe (dacă există) şi nici pentru eventualele consecinţe,
responsabilitatea revenind exclusiv operatorului.
Acest simbol de pe telefonul dvs., bateria şi accesoriile
semnifică faptul că aceste produse trebuie depuse la
punctele de colectare la sfârşitul duratei lor de viaţă:
- Centrele municipale de colectare a deşeurilor cu
containere speciale pentru aceste tipuri de echipament
- Containere de colectare la punctele de vânzare.
Acestea vor fi reciclate, prevenind împrăştierea substanţelor
în mediul înconjurător, astfel încât componentele lor să poată fi
reutilizate.
În ţările Uniunii Europene:
Aceste puncte de colectare sunt accesibile în mod gratuit.
Toate produsele cu acest semn trebuie aduse la aceste puncte de
colectare.
În afara jurisdicţiei Uniunii Europene:
Articolele de echipament cu acest simbol nu trebuie aruncate în
containere obişnuite dacă în regiunea dvs. există instalaţii de colectare
şi reciclare potrivite; trebuie duse la punctele de colectare pentru a
fi reciclate.
RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP
INCORECT. ELIMINAREA BATERIILOR UZATE ÎN CONFORMITATE CU
INSTRUCŢIUNILE.
• Licenţe
Logo-ul microSD este marcă înregistrată.
Cuvântul şi logo-urile Bluetooth sunt deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de
către TCT Mobile Limited şi filialele sale este licenţiată.
Alte mărci comerciale şi denumiri înregistrate aparţin
firmelor respective.
Vodafone
Chat
655/655W
Bluetooth QD ID B018931
Logo-ul Wi-Fi este o marcă de certificare din partea
Wi-Fi Alliance.
Dispozitivul dumneavoastră foloseşte frecvenţă
nearmonizată şi este destinat utilizării în toate ţările
europene. Reţeaua WLAN poate fi folosită în UE fără
restricţii în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior
în Franţa.
Notă
Informaţiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
S-au depus toate eforturile posibile pentru a redacta acest manual
astfel încât conţinutul său să fie corect, dar afirmaţiile, informaţiile şi
recomandările din acest manual nu constituie niciun fel de garanţie,
expresă sau implicită. Vă rugăm să citiţi cu atenţie măsurile de precauţie
care trebuie luate şi informaţiile referitoare la siguranţă, pentru a asigura
utilizarea corectă şi în siguranţă a dispozitivului dumneavoastră fără fir.
Adresa TCT Mobile Limited:
TCT Mobile Europe SAS, 55 Av. des champs pierreux Le Capitole, Noyau
B, 1er é tage, 92000 Nanterre, France.
Site: http://www.vodafone.com/vodafonechat
31
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:31-Sec1:32
32
2012-8-15 13:17:08
24 Garanţia telefonului
TERMENI ŞI CONDIŢII DE GARANŢIE
6. Garanţia limitată este oferită doar clienţilor care cumpără produsul
într-una din ţările (sau regiunile) indicate la sfârşitul acestui document.
Garanţia limitată este valabilă numai în ţara (sau regiunea) în care
Vodafone intenţionează să comercializeze produsul.
1. Vodafone îşi asumă garanţia pentru acest telefon mobil pentru o
perioadă de doi (2) ani de la data achiziţionării de către proprietarul
iniţial (garanţie netransferabilă) în condiţii normale de utilizare.
7. Dacă produsul este returnat companiei Vodafone după expirarea
perioadei de garanţie, se vor aplica politicile normale de service ale
Vodafone, iar clientul va fi taxat în consecinţă.
2. Pentru baterie se oferă o garanţie limitată de douăsprezece (12)
luni, iar pentru încărcător de douăzeci şi patru (24) de luni împotriva
defectelor de fabricaţie. Pentru celelalte accesorii se oferă o garanţie
limitată de douăzeci şi patru (24) de luni împotriva defectelor de
fabricaţie.
a) Vodafone nu îşi asumă pentru produs nicio altă obligaţie sau
responsabilitate în afara celor precizate în mod expres în această
garanţie limitată.
3. Această garanţie nu acoperă daunele rezultate din:
a) uzura normală a echipamentului;
b) defecte şi deteriorări cauzate de utilizarea echipamentului în alt
mod decât cel normal şi obişnuit;
c) dezasamblarea, reparaţia, transformarea sau modificările
neautorizate;
d) utilizarea necorespunzătoare, abuz, neglijenţă sau accident
provocat într-un mod oarecare;
b) Toate informaţiile privind garanţia, toate funcţiile produsului şi
toate specificaţiile referitoare la acesta pot fi modificate fără o
notificare prealabilă.
8. ACEASTĂ GARANŢIE IA LOCUL ORICĂROR ALTE GARANŢII EXPRESE
SAU IMPLICITE, INCLUZÂND ÎN MOD CONCRET ORICE GARANŢIE
PRIVIND VANDABILITATEA SAU IDONEITATEA PENTRU UN ANUMIT
SCOP. VODAFONE NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU
ÎNCĂLCAREA GARANŢIEI DINCOLO DE CORECTAREA ÎNCĂLCĂRII
ÎN MANIERA DESCRISĂ MAI SUS. COMPANIA VODAFONE NU VA FI
RESPONSABILĂ ÎN NICIUN CAZ PENTRU CONSECINŢELE REZULTATE.
e) defecte sau deteriorări cauzate de testarea, utilizarea, întreţinerea
şi instalarea în mod necorespunzător sau transformarea şi
modificarea de orice fel;
f) defecte sau deteriorări cauzate de scurgeri de alimente sau
lichide, de coroziune, rugină sau utilizarea unei tensiuni
necorespunzătoare;
g) zgârieturi sau deteriorări ale suprafeţelor din plastic şi ale oricăror
alte suprafeţe expuse factorilor externi, care sunt rezultatul utilizării
normale de către client;
4. Livrarea telefonului care necesită operaţiuni de service/reparaţie
trebuie efectuată pe cheltuiala utilizatorului.
5. Această garanţie va deveni nulă de drept în cazul oricăruia dintre
evenimentele următoare:
a) dacă numărul de serie sau ştampila de garanţie au fost şterse sau
îndepărtate.
b) dacă unul din termenii din această garanţie a fost transformat sau
modificat într-un anumit fel, fără un acord scris prealabil din partea
Vodafone.
33
IP4347_VF655_VF655W_QG_Rom_Black_06_110814.indd Sec1:33-Sec1:34
34
2012-8-15 13:17:08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising