Bang & Olufsen BeoLab 2000 User manual

Bang & Olufsen BeoLab 2000 User manual
BEOLINK
Master Link Håndbog
MASTER LINK
FORORD
Denne håndbog omhandler Bang & Olufsens BeoLink® system (Master Link)
med særligt henblik på installationskravene. Håndbogen henvender sig
derfor specielt til forhandlere og installatører.
Alle produkter, hvad enten der er tale om stereoanlæg, PC'ere, naturgasanlæg
osv., der indgår i systemer (netværk), stiller bestemte krav til omverdenen i
forbindelse med installationen. Krav som skal sikre den bedst mulige
udnyttelse af systemet efter sammenkoblingen.
Det gælder også for Bang & Olufsens BeoLink system. Selv om systemet ikke
stiller mange krav, er det vigtigt, at man er bekendt med dem, da det ofte
er overholdelsen af de grundlæggende krav, der i sidste ende er afgørende
for, om systemet fungerer korrekt, når først installationen er udført.
Håndbogen giver en kort og præcis introduktion til de grundregler, som
skal overholdes i forbindelse med installation af BeoLink, samt beskriver,
hvordan man opnår kompatibilitet mellem Master Link produkter og
Master Control Link produkter.
Håndbogen er delvis opbygget som et opslagsværk, men hele håndbogen
bør læses for at give det totale overblik. Først herefter vil den have sin
berettigelse som opslagsværk.
Januar 2004
MASTER LINK
INDHOLD
1 LÆSEVEJLEDNING
Hvordan skal jeg læse håndbogen?
2 OVERORDNET BESKRIVELSE
Hvad er et BeoLink system/Master Link system, og hvad kan det gøre
for mig?
4 PRODUKTBESKRIVELSE
Beskrivelse af BeoLab 3500, BeoLab 2000 og BeoLink kittene
11 OPSTILLINGER
Beskrivelse af de anbefalede Master Link opstillinger, kompatibilitetsopstillinger, specielle opstillinger og optionprogrammering
22 DIMENSIONERING
Beskrivelse af mulige kabellængder
23 INSTALLATIONSTYPER
Beskrivelse af de forskellige måder at installere BeoLink på
26 INSTALLATIONSTIPS
Praktiske råd i forbindelse med installationen
31 TEKNISK BESKRIVELSE
Beskrivelse af de forskellige kabeltyper der typisk anvendes
34 FEJLFINDING
Hvad kan der være i vejen, når systemet ikke fungerer?
38 ORDLISTE
Beskrivelse af specifikke ord, begreber og forkortelser
42 TILBEHØR
MASTER LINK
1
LÆSEVEJLEDNING
I håndbogen er der anvendt forskellige symboler til at illustrere audioprodukter,
videoprodukter og højttalere. Med mindre andet er nævnt i teksten, skal
disse symboler blot forstås, som om de tilhører en af de ovennævnte
produktkategorier, og ikke som det specifikke produkt illustrationen måtte
forestille.
Da håndbogen specielt lægger vægt på de grundlæggende regler ved
installation af BeoLink systemet, nævner vi fællestrækkene ved produkterne
og undgår så vidt muligt at omtale de eventuelle detailforskelle, der måtte
være. Håndbogen vil derfor altid være aktuel ved installation af Master Link,
hvad enten produkterne er lanceret før håndbogen eller er kommet til på
et senere tidspunkt. Grundreglerne for Master Link vil altid være de samme.
Er der brug for produktspecifikke oplysninger henvises til Bang & Olufsens
Product Configuration Guide.
2
MASTER LINK
OVERORDNET BESKRIVELSE
Hvad er BeoLink?
BeoLink er et Bang & Olufsen begreb. Det dækker over følgende:
1. Evnen til at skabe og betjene audio-/videosystemer
2. Evnen til at fordele lyd og billede fra et Bang & Olufsen system i et
hovedrum til andre rum i hjemmet og til at betjene hovedrumssystemet
fra rummene, der er tilsluttet ved hjælp af BeoLink.
BeoLink er ikke et produkt - det er et antal egenskaber, der opstår som
følge af intelligent vekselvirkning mellem produkter, en synergieffekt.
BeoLink kan opbygges på forskellige måder, afhængigt af de produkter
der anvendes: grundlæggende enten med Master Link systemet eller med
Datalink/Master Control Link (MCL) systemet (Det ældre system).
En indledning til Master Link
Master Link som metode til forbindelse har nogle fordele sammenlignet med
MCL systemet.
Et eksempel herpå er, at mens forbindelsen i hovedrummet tidligere måtte
ske med én type kabel (7-polet Datalink - også kendt som Audio Aux Link)
og tilslutningen mellem hoved- og link-rum med en anden type kabel
(Master Control Link), så anvender Master Link system sig af en bus-type
forbindelse, som tager vare på alle sammenkoblinger såvel mellem
hovedrummets audio-/videosystem som mellem hoved- og link-rum.
En yderligere fordel er den totalt uafhængige lydstyrkeregulering og
tonekontrol i alle linkrum, takket være fordelingen af audiosignaler på
linieniveau og anvendelsen af effektforstærkere i hvert enkelt linkrum.
I modsætning til det tidligere signalfordelingssystem fordeles Master Link
signaler som balancerede signaler, hvilket muliggør fordeling af lyd af CDkvalitet, selv med relativt lange kabelafstande.
Endelig er det anvendte tilbehør til fordeling blevet forbedret, f.eks. ved
lanceringen af et tyndere kabel og nye kabeltermineringsmetoder.
Fordelen ved disse forbedringer er primært, at installationen er blevet
nemmere og mere elegant. Dette gælder specielt for mindre installationer,
f.eks. af en intelligent køkkenhøjttaler, som nu er enkel og hurtig, mens
større installationer stadigvæk kræver en del planlægning og kendskab til
installationsmetoder - som også denne bogs eksistens antyder.
MASTER LINK
3
BeoLink dækker over evnen til at fordele såvel audio- som videosignaler. I
Master Link systemet distribueres audio- og kontrolsignaler ved hjælp af ét
enkelt kabel, mens fordelingen af videosignaler kræver et antennenetværk
(coax).
Kun BeoLink kompatible produkter kan integreres helt i et BeoLink system,
men systemprodukter fra tidligere sæsoner kan indgå i begrænset omfang,
som beskrevet i afsnittet om kompatibilitetsopstillinger, side 17.
4
MASTER LINK
PRODUKTBESKRIVELSE
Nedenfor beskrives Master Link produkterne, det medfølgende tilbehør,
samt hvad det benyttes til.
Indhold
BeoLab 3500
BeoLab 3500 er en integreret aktiv linkrumshøjttaler med højre og venstre
lydkanal. BeoLab 3500 har tilslutning for Master Link (ML), IR modtager
samt display. BeoLab 3500 har også Master Control Link (MCL) tilslutning.
Endelig er der indbygget urdisplay i BeoLab 3500.
BeoLab 3500 leveres med netledning samt beslag til vægmontering.
3m
Anvendelse
BeoLab 3500 anvendes i linkrum, hvor der ønskes en integreret aktiv
højttaler. Med BeoLab 3500 er det muligt at lytte til og betjene samtlige
kilder i hovedrummet, både audio- og videokilder.
BeoLab 3500 har indbygget lydreguleringskredsløb, så lydstyrke og
lydjustering kan foretages individuelt i forhold til hovedrummet.
Lydjusteringen giver adgang til individuel justering af balance, bas, diskant
og loudness.
BeoLab 3500 har følgende nærbetjeningsmuligheder:
- Timer on/off
- PLAY / ST.BY
Typenummer
1160111 (EU)
1160211 (GB)
1160311 (USA/CDN)
1160411 (JAP)
1160511 (AUS)
1160711 (KOR)
1160811 (CHN/HK)
Diverse
Foruden det medfølgende tilbehør kan installationen kræve et Master Link
kabel samt stik, stikdåser og samledåser (se også afsnittet om installationstyper,
side 23).
1160611 Bord stand til placering på hylde/bord (plan flade).
MASTER LINK
Indhold
5
BeoLab 2000
BeoLab 2000 er en integreret linkrumshøjttaler, som består af en aktiv
højttaler med Master Link (ML) forbindelse, en IR-modtager og nærbetjening.
BeoLab 2000 leveres med netledning samt beslag for vægmontering.
3m
Anvendelse
BeoLab 2000 anvendes i linkrum, hvor der ønskes en integreret aktiv
højttaler. Med BeoLab 2000 er det muligt at lytte til samtlige kilder fra
hovedrummet, audio- såvel som videokilder.
BeoLab 2000 har indbygget lydregulering, så lydstyrken kan justeres
uafhængig af hovedrummet.
BeoLab 2000 har følgende nærbetjeningsmuligheder:
-
Timer on/off
PLAY / ST.BY
Lydstyrke op/ned
Nærvalg af Radio, CD og TV
Step-knap for skift mellem programmer eller tracks
Typenummer
1164126 (EU)
1164226 (GB)
1164326 (USA/CDN)
1164426 (JAP)
1164526 (AUS)
1164626 (KOR)
1168026 (CHN/HK)
Diverse
Udover det tilbehør, som leveres med BeoLab 2000, kræver installationen
et Master Link kabel samt stik, stikdåser og samledåser (se afsnittet om
installationstyper, side 23).
1206626 Hjørne beslag (til montering i hjørne).
6
MASTER LINK
Indhold
BeoLink Active
BeoLink Active består af en kontrolboks, en IR-modtager, et kabel til IRmodtageren samt en netledning.
1.5m
5m
Anvendelse
BeoLink Active anvendes i linkrum sammen med aktive højttalere. Alle
forskellige typer Bang & Olufsen aktive højttalere kan tilsluttes. Tilsluttes
BeoLab 8000 skal der yderligere bruges et Y-led, da BeoLink Active kun har
en Power Link udgang, og signalet ikke kan sløjfes videre i BeoLab 8000.
BeoLink Active har indbygget lydkontrolkredsløb, så lydstyrke og lydjustering
kan foretages individuelt i forhold til hovedrummet.
Lydjusteringen giver adgang til individuel justering af balance, bas, diskant
og loudness.
Med BeoLink Active er det muligt at lytte til lyden fra alle hovedrumsprodukter
- både video- og audiokilder.
BeoLink Active har følgende nærbetjeningsmuligheder:
- Timer on/off
- PLAY / ST.BY
- Lydstyrkeregulering
Typenummer
1163666 (EU)
1163766 (KOR)
1163866 (USA/CDN)
1163966 (JPN)
1168166 (CHN/HK)
Diverse
Foruden det medfølgende tilbehør kræver installationen et Master Link
kabel samt stik, stikdåser og samledåser (se også afsnittet om
installationstyper, side 23).
MASTER LINK
7
BeoLink Passive
Indhold
BeoLink Passive består af en kontrolboks, en IR-modtager, et kabel til IRmodtageren og en netledning.
1.5m
5m
Anvendelse
Bemærk ved installation, at forstærker blokken er konstrueret til at fungere
i temperaturer imellem 10-40º C. Ved temperaturer over eller under, kan
den blokere hele Master Link systemet, hvis tilkoblet til et sådanne.
BeoLink Passive højttalere anvendes i linkrum sammen med passive højttalere.
Alle Bang & Olufsens passive højttalere kan tilsluttes.
BeoLink Passive har indbygget lydkontrol, som betyder, at lyd og lydstyrke
kan justeres uafhængig af hovedrummet.
Med lydjusteringen er det muligt at justere balance, bas, diskant og loudness
individuelt.
Med en BeoLink Passive er det muligt at lytte til lyden fra alle hovedrumsprodukter - video- såvel som audiokilder.
BeoLink Passive har følgende nærbetjeningsmuligheder:
- Timer on/off
- PLAY /ST.BY
- Lydstyrke op/ned
Typenummer
1165566 (AUS)
1165666 (EU)
1165766 (GB)
1165866 (USA/CDN)
1165966 (KOR)
1166766 (CHN/HK)
Diverse
Udover det tilbehør, der leveres med BeoLink Passive, kræver installationen
et Master Link kabel samt stik, stikdåser og samledåser (se afsnittet om
installationstyper, side 23).
8
MASTER LINK
Indhold
BeoLink Video
BeoLink Video består af en kontrolboks, en netledning samt et Datalink
kabel.
1.5m
Anvendelse
3m
Ydermere skal der til installationen anvendes et coax-kabel fra
videosystemets HF-udgang i hovedrummet. Coax-kablet tilsluttes
antenneindgangen på linkrums-TV'et.
BeoLink Video anvendes i rum, hvor der ønskes både lyd og billede gengivet
på et ældre Bang & Olufsen TV uden Master Link stik. BeoLink Video
tilsluttes linkrums-TV'et ved hjælp af det medfølgende Datalink-kabel.
Med BeoLink Video får man adgang til alle kilder i hovedrumsanlægget.
Specielt kan man fremhæve muligheden for at betjene og se SATprogrammer og videobånd, hvortil kommer muligheden for at se og
betjene dekodede programmer fra TV- og SAT-modtager i hovedrummet.
Hertil kommer adgangen til samtlige audiokilder, der gengives gennem
højttalerne i Bang & Olufsen linkrums-TV'et. Ønsker man et bredere
stereoperspektiv og højere lydstyrke, kan der tilsluttes aktive højttalere til
linkrums-TV'et.
BeoLink Video tilsluttes TV'et ved hjælp af det vedlagte 7-polede Datalinkkabel og til hovedrummets system med et Master Link kabel. Hertil kommer
et coax-kabel (se side 24).
Typenummer
1161566
Diverse
Foruden det medfølgende tilbehør kræver installationen et Master Link
kabel, et coax-kabel samt stik, stikdåser og samledåser (se også afsnittet
om installationstyper, side 23).
MASTER LINK
Indhold
9
BeoLink Converter
BeoLink Converter består af en kontrolboks og en netledning.
1.5m
Anvendelse
BeoLink Converter anvendes ved sammenkobling af et audio- og et
videosystem, hvor det ene system bygger på Master Link og det andet på
Datalink (Audio Aux Link).
BeoLink Converter kan anvendes både med en audiomaster og en
videomaster. BeoLink Converter har autokonfiguration, hvilket vil sige, at
den automatisk afgør, om den befinder sig i et Master Link videosystem
eller i et Master Link audiosystem. Konfigurationen finder sted efter
nettilslutning.
BeoLink Converter kan desuden anvendes som ML-driver*, hvilket betyder,
at det er muligt at tilslutte f.eks. en BeoCenter 2300 via BeoLink
Converteren til Master Link og derved fordele lyden til alle
linkrumsprodukter (se side 17).
BeoLink Converter anvendes i kompatibilitetsopstillinger (se afsnittet om
anbefalede kompatibilitetsopstillinger, side 17).
Typenummer
1160966 (KOR)
1161166 (EU)
1161266 (USA/CDN)
1161466 (gammel version)
Diverse
Foruden det medfølgende tilbehør kræves til installationen et Master Link
kabel samt stik, stikdåse og samledåse (se også afsnittet om installationstyper,
side 23).
* BEMÆRK!
BeoLink Converter, typenr. 1161466 kan ikke anvendes som ML-driver.
10
MASTER LINK
ML/MCL Converter
Indhold
ML/MCL Converter består af en kontrolboks samt en effektforstærker.
1.5m
Anvendelse
ML/MCL Converter anvendes, hvor det er nødvendigt at konvertere fra
Master Link (ML) til Master Control Link (MCL). En konvertering er
nødvendig hvor en eksisterende MCL installation ønskes anvendt sammen
med en Master Link driver i hovedrummet, f.eks. en BeoSound Ouverture.
ML/MCL Converter kan også anvendes hvis hovedrumssystemet består af et
BeoSystem AV 9000 og Master Panel AV 9000 med fordeling via et
eksisterende MCL system.
Se afsnittet om opstillinger med ML/MCL Converter side 19.
Typenummer
1165066 (AUS)
1165166 (EU)
1165266 (GB)
1165366 (USA/CDN)
Indhold
BeoLink PC2
USB
Jack
Anvendelse
Typenummer
Diverse
BeoLink PC2 består af en kontrolboks som tilkobles computeren via USB og
jack-stik ledning. Alle tilslutninger foretages til denne boks (Mains, Master
Link, Power Link og evt. IR-øje).
Vil man kunne se TV og DVD på computeren via BeoLink, skal der derudover
installeres et TV-kort i computeren (kortet købes som tilbehør) samt et coax
kabel fra videosystemets HF-udgang i hovedrummet.
Mains
BeoLink PC2 giver dig mulighed for at lytte til dine gemte musikfiler i resten
af dit Master Link system (feks. i hovedrummet). Der er også mulighed for
at lytte til kilder mens du sidder ved computeren (f.eks. radio og CD).
Der er mulighed for tilslutning af IR-øje (8087030) og Power Link højttalere.
1670 (EU)
1671 (DK)
1672 (GB)
1673 (USA/CDN)
1674 (JPN)
1675 (AUS)
1678 (CH)
1679 (I)
Foruden det medfølgende tilbehør kræves til installationer et Master Link
kabel samt stik, stikdåser og samledåser (se også afsnittet om installationstyper,
side 23).
MASTER LINK
11
OPSTILLINGER
Anbefalede opstillinger
En mekanisme, som er bygget op af flere dele, kan som regel kun samles
på én måde, hvis det påtænkte resultat skal nås. F.eks. vil en gearkasse til
en bil ikke kunne fungere optimalt, hvis man ikke monterer alle de tilhørende
tandhjul. Lykkes det at få monteret et tandhjul for meget, vil der højst
sandsynligt også opstå problemer.
Pointen i ovennævnte er, at man kun får tingene til at fungere ordentligt
ved at sætte dem sammen på den måde, de er konstrueret til.
Det gælder også for Bang & Olufsens BeoLink system. I teorien kan Bang &
Olufsens produkter kombineres på en lang række forskellige måder. Da det
vil være totalt umuligt at få overblik over bare en brøkdel af disse mange
kombinationsmuligheder, har Bang & Olufsen udvalgt de mest attraktive
opstillinger. Disse udvalgte kombinationer kaldes anbefalede opstillinger.
Det er de anbefalede opstillinger, som sættes i fokus i forbindelse med
produktudvikling og service.
Når et BeoLink system planlægges, er det derfor meget vigtigt, at det sker i
henhold til de anbefalede opstillinger.
Følges de anbefalede opstillinger ikke, kan man nemt risikere at stå i samme
situation som med gearkassen med et tandhjul for meget eller et tandhjul
for lidt.
Hertil kommer, at Bang & Olufsen KUN servicerer de anbefalede opstillinger.
Optionprogrammering
En af betingelserne for at de anbefalede opstillinger fungerer optimalt, er
at produkterne, som indgår i opstillingen, "ved" hvilken type af system, de
indgår i.
Selve optionprogrammeringen foretages ved at indtaste en bestemt
knapsekvens på fjernbetjeningen.
Når man anvender Beo4 er programmeringssekvenserne som følger:
V
Tryk og hold knappen nede
derefter
t
Tryk for at få adgang til opstillingsfunktionen. Displayet på
Beo4 udlæser [OPTION?] - slip begge knapper
O
Tryk for at acceptere at du ønsker at lave en option
programmering
t

Tryk for at ændre udlæsningen i displayet til
[V.OPT] for BeoVision, eller
[A.OPT] for Beomaster/BeoSound, eller
[L.OPT] for linkrumsprodukter
derefter
1
Tryk dernæst det korrekte nummer for den valgte option,
f.eks. 1.
12
MASTER LINK
Når man anvender BeoLink 1000 er programmeringssekvenserne som følger:
BeoVision:
“nummer”
Beomaster/BeoSound:
“nummer”
Linkrumsprodukt:
“nummer”
Nummervalget afhænger af opstillingen.
Option 0
Option 1
Option 2
Option 4
=
=
=
=
Option 5
Option 6
=
=
Ingen IR-modtagelse
To IR-modtagere i samme hovedrum
En IR-modtager i hovedrum
Linkrums produkt forbundet til et eller to hovedrumsprodukter i samme rum
To IR-modtagere i samme linkrum
En IR-modtager i linkrummet
For de fleste hovedrums produkter gælder, at de leveres i den korrekte
option fra fabrikken og dermed er "klar til brug". Linkrums produkter skal
som regel optionprogrammeres, alt efter hvilken opstilling de står i.
Det skal bemærkes, at man i nogle situationer kan komme ud for at arbejde
med produkter, som har været installeret tidligere, f.eks. i forbindelse med
ombygning af hjemmet. Derfor har vi opgivet den korrekte option ved alle
illustrationer, også de som er "klar til brug" fra fabrikken.
BEMÆRK:
Såfremt optionprogrammeringen ikke er foretaget korrekt, vil der forekomme
fejl i betjeningen.
MASTER LINK
13
Anbefalede hovedrumsopstillinger
Audiosystem i ét rum
Master Link
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Klar til brug
Option 1
:
:
Klar til brug
Option 1
1.
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Klar til brug
Option 1
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Klar til brug
Option 1
2.
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Option 2
Option 1
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Option 0
Option 1
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Option 2
Option 1
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Option 2
Option 1
Videosystem i ét rum
Master Link
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
AV system i ét rum
Master Link
Master
Link
Master
Link
Master
Link
AV system i to rum
Master Link
Master
Link
14
MASTER LINK
Anbefalede opsætninger for ét produkt i linkrum
Master Link
BeoLab 3500
Optionprogrammering
Fabriksprogrammering
Master Link
:
:
Klar til brug
Option 6
:
:
Klar til brug
Option 6
:
:
:
Klar til brug
Option 1
Accessories
:
:
Klar til brug
Option 6
:
:
Klar til brug
Option 6
BeoLab 2000
Optionprogrammering
Fabriksprogrammering
BeoVision MX 4200
Master Link
Optionprogrammering
Fabriksprogrammering
Master Link
Coaxial
Master Link
BeoLink Active
Optionprogrammering
Fabriksprogrammering
BeoLink Passive
Master Link
Optionprogrammering
Fabriksprogrammering
MASTER LINK
15
BeoVision Avant
Master Link
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Option 6
Option 1
:
:
Option 6
Option 1
:
:
Option 6
Option 1
Coaxial
BeoSound 3000
Master Link
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
BeoLink Video
Master Link
BeoLink
Video
Datalink
Coaxial
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
BEMÆRK!
Oplysninger om option og programmeringer for et BeoVision forbundet til
BeoLink Video findes i Bang & Olufsens Product Configuration Guide.
BeoLink PC2
Master Link
Optionprogrammering BeoLink
Fabriksprogrammering BeoLink
:
:
Option 6
Option 6
16
MASTER LINK
Anbefalede opsætninger for ét audio- og ét videoprodukt i linkrum
Master Link
Master
Link
Coaxial
Audio*
1.
Optionprogrammering BeoLab/BeoLink
Fabriksprogrammering BeoLab/BeoLink
:
:
Option 5
option 6
Optionprogrammering BeoVision MX 4200
Fabriksprogrammering BeoVision MX 4200
:
:
Option 5
Option 1
Video**
BEMÆRK!
Oplysninger om option og programmeringer for et BeoVision forbundet til
BeoLink Video findes i Bang & Olufsens Product Configuration Guide.
*
Bemærk!
Gælder for alle Audio linkrumsprodukter.
** Bemærk!
Gælder for Video linkrumsprodukter inkl.
BeoLink Video.
Master Link
Master
Link
Coaxial
2.
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Option 5
Option 1
Optionprogrammering BeoVision Avant
Fabriksprogrammering BeoVision Avant
:
:
Option 5
Option 1
MASTER LINK
17
Anbefalede kompatibilitetsopstillinger
Kompatibilitet mellem produkter med Master Link og Datalink (Audio Aux
Link) tilslutninger eller Master Control Link tilslutning.
Master
Link
BeoLink
Converter
Power
Link
Master
Link
Datalink
Opstilling i ét rum
1.
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Option 2
Option 1
Optionprogrammering Beomaster
Fabriksprogrammering Beomaster
:
:
Option 0
Option 1
2.
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Klar til brug
Option 1
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Klar til brug
Option 1
3.
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Klar til brug
Option 1
Optionprogrammering Beomaster
Fabriksprogrammering Beomaster
:
:
Klar til brug
Option 1
4.
Optionprogrammering
Fabriksprogrammering
:
:
Klar til brug
Option 1
5.
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Klar til brug
Option 1
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Klar til brug
Option 1
MCL
Master Link
Master
Link
BeoLink
Converter
Datalink
Master Link
Master
Link
BeoLink
Converter
Datalink
MCL
Master Link
BeoLink
Converter
Datalink
Master Link
Datalink
BeoLink
Converter
AUXT-branch
Datalink
BEMÆRK!
Oplysninger om hvilke Beomaster/BeoCenter produkter og BeoVision TV
der kan anvendes med BeoLink Converter findes i Bang & Olufsens Product
Configuration Guide.
18
MASTER LINK
Opstilling i to rum
Master Link
BeoLink
Converter
Master
Link
1.
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Option 2
Option 1
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Option 2
Option 1
2.
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Option 2
Option 1
Optionprogrammering Beomaster
Fabriksprogrammering Beomaster
:
:
Option 2
Option 1
Datalink
Master Link
Master
Link
BeoLink
Converter
Datalink
MCL
BEMÆRK!
Oplysninger om hvilke Beomaster og BeoVision produkter der kan anvendes
med BeoLink Converter findes i Bang & Olufsens Product Configuration Guide.
MASTER LINK
19
Opstillinger med ML/MCL Converter
ML/MCL Converter anvendes når et eksisterende MCL system ønskes anvendt
sammen med et nyt ML audiosystem i hovedrummet.
ML/MCL Converter kan tilsluttes alle anbefalede MCL linkrumsopstillinger,
jvf. Master Control Link håndbogen.
Master
Link
MCL
1.
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Klar til brug
Option 1
MCL
2.
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Klar til brug
Option 1
Option programming BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Klar til brug
Option 1
3.
Optionprogrammering BeoVision
Fabriksprogrammering BeoVision
:
:
Klar til brug
Option 1
Optionprogrammering BeoSound
Fabriksprogrammering BeoSound
:
:
Klar til brug
Option 1
Master Link
Master
Link
Master Link
BeoLink
Converter
Datalink
MCL
Master Link
20
Specielle opstillinger
MASTER LINK
Udover de anbefalede opstillinger findes der yderligere to kombinationer.
De er ikke nævnt under anbefalede opstillinger, fordi de ikke lever 100%
op til Bang & Olufsens egne krav mht. enkel betjening. Vi har valgt at
beskrive de to opstillinger i dette separate afsnit, fordi de i nogle situationer
kan være formålstjenlige og muliggør betjening af alle grundlæggende
funktioner som f.eks. kildevalg (Radio, CD, A.Tape, osv.), kildekontrol (spole
frem og tilbage, step, valg af bestemt track, osv.) og lydstyrkeregulering.
Linkrumsprodukt eller linkrumskit i hovedrummet
Denne opstilling benyttes, når man ønsker en ekstra lyttezone i hovedrummet,
f.eks. i en vinkelstue. Kravet er, at den ekstra lyttezone skal kunne betjenes
uden at det centralt placerede AV-systems højttalere aktiveres. For at opnå
denne zoneopdeling kan man montere linkrumsprodukter eller linkrumskit.
Master Link
Master Link
Optionprogrammering linkrumsprodukt :
Option 4
Audio/videosystem
Se "Hovedrumsopstillinger"
:
Bemærk:
AV-systemet betjenes som normalt.
Den ekstra lyttezone opfatter kun informationer fra fjernbetjeningen, hvis
LINK tasten aktiveres før kildevalg (Radio, CD, A.Tape, osv.).
MASTER LINK
21
Den omtalte option 4 er endvidere anvendelig hvis et linkrum og et hovedrum
hænger sammen, og produkternes placering i de sammenhængende rum
resulterer i at betjening i ét af rummene medfører betjening også i det
andet rum. Ved at sætte linkrummets produkter i option 4 opnår man, at
rummene kan betjenes uafhængigt af hinanden, idet et linkrumsprodukt i
option 4 kun opfatter informationer fra fjernbetjeningen, hvis link-tasten
aktiveres.
Main room
Link room
OPTION 1
OPTION 4
NB!
BeoLink Video kan IKKE sættes i option 4!
Link room
Link room
OPTION 4
OPTION 6
Alle linkrumsprodukter og linkrumskit med Master Link tilslutningen kan
anvendes i denne type opstilling - med undtagelse af BeoLink Video.
Bemærk!
BeoLab 3500 skal være forsynet med software version 1.1 eller højere.
22
MASTER LINK
DIMENSIONERING
Max. 400m ML Cable
Et BeoLink system med Master Link kan bestå af op til 16 rum, inklusive
hovedrumssystemets produkter, og der må højst være 400 meter Master
Link kabel.
Kablet mellem receiver og BeoLink Active må ikke være længere end 5 meter
(vedlagt).
Et specielt 15 meter langt lavkapacitetskabel kan bestilles, best. nr. 6270668.
Receiver cable
max. 5m
MASTER LINK
23
INSTALLATIONSTYPER
I dette afsnit fortæller vi kort om to typiske måder at udføre installationer
på, nemlig skjult og synlig installation. Eksemplerne beskriver forskellige
måder at anvende Bang & Olufsens installationstilbehør, og dette findes
beskrevet bagest i håndbogen.
Illustrationerne viser kun et par eksempler på installation, og der findes
naturligvis en lang række andre muligheder som vi ikke her kan gennemgå
i detaljer.
Synlig installation









En synlig installation anvendes, hvor det ikke er muligt at gemme kabler og
installationsmateriale på loftet og/eller ved hjælp af rørføring i væggene. I
dette eksempel har vi anvendt:
1.
2.
3.
4.
5.
4 x Master Link kabel med ét stik
Master Link kabel uden stik
2 x Master Link samledåse
1 x BeoLink Video
1 x Datalink kabel (vedlagt BeoLink Video)
Skjult installation















I denne type installation kan man gemme kabler og installationsmateriale i
vægge og/eller på loft. I dette eksempel har vi anvendt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4 x Master Link kabel med to stik
Master Link kabel uden stik
4 x Master Link vægdåse
1 x Master Link samledåse
1 x BeoLink Video
1 x datalink kabel (vedlagt BeoLink Video)
24
MASTER LINK
En anden slags skjult installation vises nedenfor. Denne installation kan
anvendes f.eks. i lejligheder, hvor der ikke er adgang til loft eller kælder.
I dette eksempel har vi anvendt:





4 x Master Link kabel med to stik
Master Link kabel uden stik
4 x Master Link stikdåser
1 x datalink kabel (vedlagt BeoLink Video)
1 x BeoLink Video
Antenneinstallation med indbygget antennesplitter.
Master Link
Aerial
Antenneinstallation med udvendig antennesplitter.
Master Link
Aerial




1.
2.
3.
4.
5.
Antenneinstallation




MASTER LINK
Indbygningskit for IR-modtager
25
Indbygningskittet for IR-modtageren anvendes til usynlige installationer.
Der er to typer af indbygningskit.
En for massive vægge (bestill. nr. 3375187) som består af en indmuringsdåse,
et afstandsstykke, et plastikdæksel (til lukning af dåsen under monteringen)
og en pyntering.
Det andet kit er beregnet til lette skillevægge (bestill. nr. 3375188) og består
af to beslag og en pyntering.
26
MASTER LINK
INSTALLATIONSTIPS
Placering af IR-modtager
Modtageren skal placeres, så der ikke er hindringer for modtagelse af IRsignaler fra en Bang & Olufsen fjernbetjening.
Når man beslutter sig for placeringen af IR-modtageren, skal man sikre sig,
at det ikke vil være muligt at aktivere mere end én modtager på samme tid
ved hjælp af fjernbetjeningen.
Room 1
Room 2
1
2
3
Illustrationen viser at IR-modtager 3 er korrekt placeret, mens modtager 1
utilsigtet kan aktiveres fra rum 2. Modtager 1 skal i stedet placeres som vist
med modtager 2.
Modtageren bør ikke placeres i direkte sollys eller direkte kunstigt lys
(f.eks. spots) eller i nærheden af produkter, der producerer elektrisk støj
(f.eks. lysdæmpere eller plasma), idet en sådan placering kan begrænse
modtagerens følsomhed (= kortere fjernbetjeningsafstand).
Hvis modtageren placeres udendørs, skal man vide, at den ikke virker ved
temperaturer over 55º C eller under 0º C. Ved risiko for temperaturer der
overskrider disse grænser, bør IR-modtageren kunne frakobles med en
omskifter, da den ellers vil kunne blokere for betjening af hele systemet.
Det er ofte en god ide at placere modtageren tæt ved døren, fordi det
letter lokalbetjening, når man kommer ind i rummet eller forlader det.
Det kan også være en god ide at placere modtageren tæt ved telefonen så
den person, der telefonerer nemt kan mute anlægget.
Placering af kontrolboksen
Kontrolboksen skal ikke nødvendigvis placeres i samme rum som IRmodtageren, men kan f.eks. placeres på loftet. Bemærk dog at temperaturen
ikke må overstige 40º C eller komme under 10º C.
MASTER LINK
27
Anvendelse af Master Link samledåse
1.
Til justering af længden på et kabel, f.eks. fra 10 meter til 8,5 meter.
2.
Til farveskift på en synlig kabelinstallation.
Af æstetiske årsager er alle ML kabler med stik sorte. Når man laver synlige
installationer, kan det være ønskværdigt at anvende grå kabler langs
væggene, og overgangen fra sort til grå klares nemt med samledåsen.
Black
Grey
3.
Forbindelse mellem produkter.
Der kan højst samles 4 ML kabler pr. samledåse.
28
MASTER LINK
Central placering af BeoLink bokse
BeoLink Passive
BeoLink Active
Cupboard or basement or attic
BeoLink Video
Som det fremgår af illustrationen, kan man placere BeoLink boksene centralt.
Bemærk dog, at de maximale kabellængder ikke må overskrides, samt at
man skal respektere kravene til omgivelsestemperaturerne. Se afsnittet om
"Dimensionering", side 22, og "Placering af kontrolbokse", side 26, for
yderligere information.
Mulige fordele ved en central placering kunne f.eks. være at BeoLink boksene
er nemmere at gemme, at de kan være fælles om et netstik, osv.
BeoLink boksene er konstrueret til brug indenfor temperaturen 10-40º C.
LexCom Home®/IHC Net®
Hvis man i huset allerede har en LexCom Home®/IHC Net® installation er
det muligt at bruge dette netværk, og hovedtavle til distribution af Master
Link og Power Link. Video distribution skal dog stadig foregår via coaxial
kabel, som trækkes ved siden af installationen (LexCom Home®/IHC Net®/
installation understøtter ikke coaxial distribution).
Bang og Olufsen enheder forbindes til LexCom Home®/IHC Net® vægudtag
vha. specielle Master Link/Power Link kabler til LexCom Home®/IHC Net®.
Disse kabler findes i tilbehør oversigten bag i denne håndbog.
Selve distributionen foregår på hovedtavlen, præcis som alle andre signaler
der føres i en LexCom Home®/IHC Net® installation. Modulerne der skal
bruges i hovedtavlen købes hos den lokale installations forretning.
Modul: BO100-ML er til distribution af Master Link.
Modul: BO100-PL er til distribution af Power Link.
Den samlede længde af kabel, som bærer Master Link signalet, må ikke
overstige 400 m. Denne længde omfatter både Master Link kabler og
LexCom Home®/IHC Net® installationskablerne.
Hvis 16 enheder er tilsluttet systemet, betyder dette at gennemsnitslængden
ikke må overstige 25 m, incl. forbindingskablet fra apparat til vægudtag.
Til hvert Power Link system må der max. tilsluttes 10 højttalere (5 sæt).
Den samlede længde må for hvert system ikke overskride 100 m. Denne
længde omfatter både Power Link og LexCom Home®/IHC Net®
installationskablerne.
MASTER LINK
29
LexCom Home®/IHC Net® hovedtavle - Master Link
Antenne
Tele
Data Switch
Uplink
Master Link
Master Link
Power Link
1 2 3 4
Link/Data
Pwr
Link/Data
1
Antenne T110
Tele T100
1 2 3 4 5 6 7 8
2
Data Switch S100-T
3
4
MasterLink BO 100-ML
MasterLink BO 100-ML
PowerLink BO 100-PL
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ML
ML
Fremgangsmåde for opkobling :
1. Fastslå nummeret på det udtag,
hvor apparatet tilsluttes.
3. Foretag patcing fra Master Link
modulet til patchporten.
5. Tilslut kabel fra vægudtag til
produkt.
18
18
17 18
14 15 16
11 12 13
18
17 18
14 15 16
11 12 13
2. Gå til hovedtavlen og find den
tilhørende patchport.
Symbol
ML
4. Gå tilbage til vægudtaget og
placer Master Link symbol.
30
MASTER LINK
LexCom Home®/IHC Net® hovedtavle - Power Link
�������
����
�����������
������
�����������
�����������
����������
� � � �
���������
���
���������
�
������������
���������
� � � � � � � �
�
�
�
������������������
��������������������
��������������������
�������������������
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
���
���
���
Fremgangsmåde for opkobling :
1. Fastslå nummeret på det udtag,
hvor apparatet tilsluttes.
3. Foretag patcing fra Power Link
modulet til patchporten.
5. Tilslut kabel fra vægudtag til
produkt. Husk på højttalere at
indstille Left/Right knappen.
22
22
21 22
18 19 20
15 16 17
22
Symbol
PL1
21 22
18 19 20
15 16 17
2. Gå til hovedtavlen og find den
tilhørende patchport.
4. Gå tilbage til vægudtaget og
placer Power Link symbol.
MASTER LINK
31
TEKNISK BESKRIVELSE
Det følgende afsnit indeholder en kort beskrivelse af den kabelføring, der
oftest anvendes i forbindelse med en BeoLink installation.
Billedsignaler (fra satellit- og almindelig TV-modtager samt videobåndoptager)
fordeles gennem et 75 ohm coaxkabel.
Reservedelsnumre findes beskrevet i "Tilbehør".
















Master Link kabel
Ben i Master
Link stikket
1
2
3
4-10
11
12
13
14
15
16
Skærm
1
2
3
4
5
6
7
8
PI
9
10
12
GN WH/
GN WH/
BL
OR WH/ WH/ RD
OR RD
11
BL
Kabelfarve
Funktion
hvid/grøn (WH/GN)
grøn (GN)
hvid/blå (WH/BL)
Data Data +
ML-sense
Ingen tilslutning
- forsyningsspænding
+ forsyningsspænding
- L (venstre kanal)
+ L (venstre kanal)
- R (højre kanal)
+ R (højre kanal)
stel
blå (BL)
pink (PI)
hvid/orange (WH/OR)
orange (OR)
hvid/rød (WH/RD)
rød (RD)
3 x massiv ledning
13
14
15
16
‚
Power Link kabel med leder til displaydata
white
shield
6
8
1
52 4
7
78 6
1
3
5 24
grey
shield
grey
3
pink
white
green
shield
brown
yellow
shield
Ben 1
Ben 2
Ben 3
Ben 4
Ben 5
Ben 6
Ben 7
Ben 8
=
=
=
=
=
=
=
=
grey
shield
brown
yellow
green
white
shield
pink
=
=
=
=
=
=
=
=
grå
skærm
brun
gul
grøn
hvid
skærm
lyserød
=
=
=
=
=
=
=
=
power up/down
stel
signal, venstre kanal
højttalerrelæ
signal, højre kanal
Datalink
stel
overload
32
ƒ
MASTER LINK
Power Link kabel uden leder for displaydata
shield
brown
7 6
8
1
3
5 24
7 6
8
3
1
5 24
Ben 2
Ben 3
Ben 4
Ben 5
=
=
=
=
shield
brown
yellow
green
=
=
=
=
skærm
brun
gul
grøn
=
=
=
=
stel
signal, venstre kanal
højttalerrelæ
signal, højre kanal
shield
green
yellow
„
21-polet A/V kabel med RGB-tilslutning
1
2
3
6
4
15
13
11
9
7
5
16
18
20
17
19
8
21
10
12
14
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
…
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
2
1
6
3
4
15
13
11
9
7
5
16
17
19
18
20
8
21
10
12
14
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
1
2
3
4
5
6
7
8
=
=
=
=
=
=
=
=
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
Ben
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
lyd ud, højre kanal
lyd ind, højre kanal
lyd ud, venstre kanal
lyd stel
blå stel
lyd ind, venstre kanal
blå signal (C ud)
12 V styrespænding og
Datalink
grøn stel
data 2
grøn signal
data 1
rød stel
fast blanking, stel
rød signal (C ind)
fast blanking
video ud, stel
video ind, stel
video ud, signal (Y ud)
video ind, signal (Y ind)
skærm, stel
Datalink kabel
white
7 6
3 41
52
blue
green
shield
red
7 6
3 41
52
Ben 1
Ben 2
Ben 3
Ben 4
Ben 5
Ben 6
Ben 7
=
=
=
=
=
=
=
yellow
shield
blue
red
green
black
white
=
=
=
=
=
=
=
gul
skærm
blå
rød
grøn
sort
hvid
=
=
=
=
=
=
=
udgang, venstre kanal
signal, stel
indgang, venstre kanal
udgang, højre kanal
indgang, højre kanal
data stel
datalink
yellow
black
†
Coax-kabel
Hvad angår coax kabel til antenneinstallation, se afsnittet om antenneinstallation, side 24.
MASTER LINK
‡
33
Modtagerkabel
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
Gul
Grå
Grøn
Hvid
Brun
Bemærk!
Samtlige Bang & Olufsen produkter
i systemet skal være frakoblet
netspændingen under installation!
Power Link kabel
Ø2,5mm
MKIII
MKIII
Shields from
wires without
insulation
2
Seen from solderside
Green
Brown
Yellow
Blue
5
3
4
7
4 2 5
1 8 3
6 7
34
MASTER LINK
FEJLFINDING
Ved fejlfinding på en Master Link installation bruges i første omgang
udelukkelsesmetoden. Først frakobles linkrummene for at konstatere om
fejlen ligger i hovedrummet eller i linkrummene. Herefter tilkobles
linkrummene en efter en, indtil fejlen igen opstår. Så er det hurtigt at
konkludere om fejlen ligger i hovedrummet, eller hvilket linkrum der skaber
problemet.
Er der ikke junktionbokse i systemet, kan man også koble linkrummene fra
ved at tage Master Link stikket ud af produkterne.
Det er også muligt at bruge LED testeren, som er en gennemgangstester
der afslører dårlige forbindelser, og afbrudte ledninger i et ML system.
Med denne tester er det lynhurtigt at lokalisere fejl på de enkelte ledere i
ML kablerne. Alle produkter skal være frakoblet under brugen af denne
tester (se side 40).
More than 20m
BeoLink
Converter
Datalink
Datalink
Master Link
I et sytem med to mastere (f.eks. konfigurere BeoLink Converter som master)
tilsluttet og den samlede længde Master Link kabel er over 20 m, bør man
foretage en kortslutning på Master Link kablet. Denne kortslutning er
indbygget i junktionbokse, så hvis en sådanne er monteret i systemet,
behøver man ikke lave kortslutningen. Kortslutningen skal foretages
imellem ben 3 (hvid/blå) og ben 12 (pink), og kan laves i et af produkterne,
i en vægdåse, eller ved at montere en junktionboks. Ved tvivl foretages
kortslutningen på ML kablet uanset system setup. Uden kortslutningen kan
følgende fejl opstå : Alle link-audiofunktioner fungerer, men ikke linkvideofunktioner.
MASTER LINK
35
Master Link
Aerial
Har du en af følgende oplevelser på Master Link systemet : Video går i
baglås (rød bjælke på skærmen), summen i fronthøjttalerne, klikken i
baghøjttalere når de ikke bliver brugt, summen i samtlige højttalere, eller
ingen kommunikation imellem AV produkter ?
Så tjek om antenne-stel er jordet, er den ikke det anbefales det at lave en
forbindelse herfra til jord.
Simple målinger på Master Link kan foretages enten med et voltmeter eller
bedre med et oscilloscope.
Alle specifikationer er målt til stel, med oscilloscope.
Følgende specifikationer på Master Link er gældende :
Ben nr. i
Master Link
stikket
1
2
3
4 - 10
11
Kabelfarve
Funktion
Specification
hvid/grøn
grøn
hvid/blå
Ingen tilslutning
blå
-0.25 V ± 0,1 V
+0.25 V ± 0,1 V
12
pink
13
hvid/orange
data data+
ML-sense
(N.C.)
- forsyningsspænding
+forsyningsspænding
lyd -L
14
orange
lyd +L
15
hvid/rød
audio -R
16
rød
audio +R
Skærm
3 x massiv ledning
-7 V to -15V
Stndby -3V to -15V
+7 V to +15 V
Stndby +3V to +15V
1 V Bal
Rin 2,2 Mohm,
Rout 75 ohm
1 V Bal
Rin 2,2 Mohm,
Rout 75 ohm
1 V Bal
Rin 2,2 Mohm,
Rout 75 ohm
1 V Bal
Rin 2,2 Mohm,
Rout 75 ohm
Stel
Datahastigheder er 19.200 bit/sek.
Til sammenligning kan nævnes at datahastigheden for Master Control Link
er 160 bit/sek.
36
Fejl
Ingen lyd og ingen betjening
MASTER LINK
Mulig årsag
Produktet er tilsluttet nettet og stand-by dioden lyser.
Hvis dette er i orden, gør således:
-
Mål data+ (ben 2) relativt til stel.
Mål data- (ben 1) relativt til stel.
Når der ikke er transmission, bør der måles mellem +/- 200 og 300 mV.
Når data transmitteres, bør der måles 0V.
Måling med oscilloscope.
Mål følgende:
Ingen transmission
———————————— + 0.25 V
———————————— 0 V
———————————— - 0.25 V
Transmission
0.3V
0V
Data+
mS
Data-
-0.3V
Hvis data- og data+ ikke er som vist ved 'Ingen transmission' og ikke er i
stand til at transmittere, kan det være en fejl i hovedrummets BeoVision
eller BeoSound, da det er en af disse to, der leverer spændingen.
Bemærk, at ved opstillinger med BeoLink Converter er det altid Master Link
driveren, der leverer spændingen. Hvis der er to Master Link drivere i
systemet, vil den ene ved tilslutning konfigurere sig som forsyningsmaster.
Fejlen findes ved udelukkelsesmetoden. Hvis ikke fejlen er i en af Master
Link driverne, er der et andet apparat, der trækker henholdsvis data low
eller high. Der kan også være tale om en kabelfejl eller en forbindelsesfejl.
Datafejl kan også udlæses i service mode, se afsnittet om service mode.
Hvis data er OK, gå da videre med måling af forsyningsspændingen, der
skal være som opgivet under specifikationer. Hvis spændingen ikke er OK,
bruges udelukkelsesmetoden, indtil det fejlbehæftede apparat eller den
fejlbehæftede forbindelse er fundet.
Ingen lyd men betjeningen OK
Data og forsyningsspænding er da OK. Mål signalniveau ben 13 til 16 i
forhold til opgivne specifikationer. Hvis signalniveauet er OK, er der fejl i
linkrumsproduktet, evt. konverterboks, kabler eller forbindelsesfejl.
Afspilning finder sted ved halv
lydstyrke
Et af de balancerede lydsignaler mangler.
MASTER LINK
Service mode
37
Produkter med display har en service mode, hvor Master Link fejl kan udlæses.
Bemærk, at fejludlæsningen indikerer, at der er tale en systemfejl, hvilket
ikke er ensbetydende med, at fejlen findes i netop det produkt, hvor den
udlæses.
BeoLab 3500 og BeoVision Avant er eksempler på produkter, hvor service
mode forefindes. Se serviceanvisningen for det enkelte produkt for at se,
hvordan man får adgang til service mode og de muligheder service mode
giver.
Nedenstående eksempel på service mode er fra BeoLab 3500.
ERROR 1:
-
Adressekonfiguration er umulig.
Fejl under adressekonfiguration. Ingen adresse er blevet fundet, fordi for
mange enheder er tilsluttet Master Link.
- Fjern alle produkter fra Master Link opkoblingen og tilslut dem igen, ét
efter ét indtil fejlen dukker op. Produktet kobles fra igen.
ERROR 2:
-
Master Link data trukket low.
Det er ikke muligt at transmittere på Master Link, fordi det er trukket low.
Fejlen kan opstå, hvis der ikke forefindes et Master Link driver kredsløb,
eller som følge af en fysisk kortslutning på Master Link eller i datamodtagerens
kredsløb.
- Fjern produkterne fra Master Link opkoblingen ét ad gangen og iagttag
om det starter igen.
- Reset det fejlbehæftede produkt og check tilslutningen (kabel/stik) og
signalvejen (datamodtagerens kredsløb). Se afsnittet om Reparationstips
for beskrivelse af datamodtagerens kredsløb.
ERROR 3:
-
Master Link data trukket high.
Det er ikke muligt at transmittere data på Master Link, fordi det er blevet
trukket high. Denne fejl opstår, enten fordi pull-up modstanden i systemet
er blevet for lille, eller som følge af en fejl i datamodtagerens kredsløb.
- Fjern produkterne fra Master Link opkoblingen ét ad gangen og iagttag
om det starter igen.
- Reset det fejlbehæftede produkt, check om Master Link kablet er for langt,
og check signalvejen (datamodtagerens kredsløb). Se afsnittet om
Reparationstips for beskrivelse af datamodtagerens kredsløb.
ERROR 4:
-
Datakollision på Master Link
Datatrafikken på Master Link har været usædvanlig stor, eller et produkt er
blokeret og kan ikke modtage datatelegrammer.
- Gentag betjeningssekvensen.
- Fjern produkterne fra Master Link tilslutningen ét ad gangen for at finde
ud af hvilket produkt der er blokeret. Reset det fejlbehæftede produkt og
check Master Link tilslutningen (kabel/stik) og signalvejene (forstærkerne
i datamodtagerens kredsløb).
Se serviceanvisningen omkring de enkelte produkter hvis der er behov for
yderligere information.
38
MASTER LINK
ORDLISTE
21-polet AV kabel / SCART
Standardkabel for forbindelse mellem TV og forskellige videokilder, typisk
videobåndoptager. Kablet er specificeret for overførelse af RGB-signaler.
Audio Aux Link
Audio Aux Link er navnet på den 7-polede Datalink-forbindelse mellem
audio- og videomaster i hovedrum, en forbindelse som ved lanceringen
muliggjorde en høj grad af integration mellem audio- og videosystemer og
dermed muligheden for AV-integration. I den nyeste generation af
produkter er Audio Aux Link forbindelsen afløst af Master Link.
AV-opstilling
Opstilling med et sammenkoblet audio- og videosystem, med to mastere,
hvorved det er muligt at flytte lyden fra ét system til det andet.
AV-system
Audio/videosystem. Integrering af audio og video, hvor der kun er én
master, som styrer al betjening.
BeoLink
Salgsbetegnelse og overordnet betegnelse for Bang & Olufsens metode til
fordeling af lyd og billede til andre rum i hjemmet. BeoLink kan opnåes på
forskellig vis, afhængigt af de produkter, der anvendes i opstillingen:
grundlæggende enten ved hjælp af Datalink/Master Control Link (MCL)
eller ved hjælp af Master Link systemet.
Beomaster
Styreenhed eller audiomaster i komponentbaseret audiosystem, f.eks.
Beomaster 7000. Betegnelsen vil fremover for nylancerede produkter blive
afløst af BeoSound.
BeoSound
Fælles betegnelse for audioprodukter, f.eks. BeoSound Ouverture. Led i ny
navnestruktur for Bang & Olufsens produkter, hvor alle nylancerede
audioprodukter vil få betegnelsen BeoSound.
BeoVision
Fælles betegnelse for TV- og videosystemer, f.eks. BeoVision MX 6000 og
BeoVision Avant. Led i ny navnestruktur for Bang & Olufsens produkter,
hvor alle nylancerede videoprodukter vil få betegnelsen BeoVision.
Datalink kabel
7-polet datalink kabel som anvendes til Audio Aux Link forbindelse mellem
audio- og videosystemer i hovedrum. I den seneste generation af produkter
er kablet afløst af Master Link kablet.
En-vejs fjernbetjening
En fjernbetjening som betjener produkterne ved at sende en kommando til
dem uden at kræve tilbagesvar (f.eks. BeoLink 1000 og Beo4). BeoLink 5000
og BeoLink 7000 er to-vejs fjernbetjeninger, hvor tilbagesvar fra produktet
er påkrævet.
Hovedrum
Betegnelse for det/de rum i hjemmet hvor det centrale system er placeret,
og hvorfra evt. fordeling til andre rum foregår. Hovedrummet kan
indeholde et audio-, et video- eller et AV-system.
Der findes grundlæggende to typer hovedrum:
Et-rumsopstillinger: audio- og videosystem placeret i samme rum.
To-rumsopstillinger: audio- og videosystem i to adskilte rum.
Hovedrumsprodukter
Produkt(er) som kan være driver i et BeoLink system, f.eks. BeoVision Avant
og BeoSound Ouverture.
MASTER LINK
39
IR-modtager
IR-modtageren er indbygget i video-, audio- og linkprodukter og modtager
infrarøde signaler fra en fjernbetjening. Produkterne kan derved betjenes
med en BeoLink 1000 eller Beo4.
Kompatibilitet
Mulighed for at sammensætte produkter fra forskellige sæsoner og med
forskellige snitflader.
Kontrolboks
Boks der kontrollerer data og signaler, eksempelvis i BeoLink Active.
Linkrum
Betegnelse for det/de rum i hjemmet hvor der er installeret kits eller
produkter der muliggør fordeling fra et hovedrumssystem.
Linkrums kit
Kits specielt konstrueret til linkrum, f.eks. BeoLink Active og BeoLink Video.
Linkrums produkt
Produkter der er specielt konstrueret til linkrum, f.eks. BeoLab 3500.
Master Control Link (MCL)
Master Control Link er navnet på den hidtidige forbindelse mellem hovedrum
og linkrum. Afløses successivt fra sæsonen 1994/95 af Master Link
forbindelsen ved lanceringen af nye produkter.
Master Link (ML)
Bang & Olufsens nye systemsammenkobling. Master Link er navnet på
forbindelsen mellem audio- og videosystemet i hovedrummet.
Se afsnittet "Generel beskrivelse".
Master Link driver
BeoSound og BeoVision med Master Link stik. En Master Link driver kræves
altid i en Master Link opstilling.
Master Link produkt
Alle produkter med Master Link stik.
Optionprogrammering
Optionprogrammering udføres med en Bang & Olufsen fjernbetjening. De
produkter, der skal optionprogrammeres skal være i stand-by.
Med optionprogrammeringen fortæller man produkterne, hvilken type
opstilling de indgår i, så de kan betjenes og fungere optimalt.
Power Link (PL)
Bang & Olufsens forbindelse mellem en master og aktive Bang & Olufsen
højttalere, med signaler på linieniveau. Der findes to udgaver af kablet: én
type med såvel liniesignaler til displayudlæsning (8-polet) samt en tyndere
type uden datasignaler til displayudlæsning (4-polet). Sidstnævnte kan ikke
anvendes til højttalere med display.
Product Configuration Guide (PCG)
Et PC-baseret værktøj som giver mulighed for at sammensætte den ønskede
produktopstilling, og som giver svar på spørgsmål omkring kompatibilitet,
opstillinger, options, fjernbetjeninger, specielle hensyn etc., så et system i
kundens hjem kan dimensioneres optimalt og fejlfrit.
40
LED-tester
MASTER LINK
Til fejlfinding på Master Link/Power Link systemer findes der en simpel
gennemgangstester. Ved hjælp af denne kan man hurtigt finde afbrydelser
eller dårlige forbindelser i systemet.
Professionelt værktøj til fejlfinding på
ML/PL installationer.
Gennemgangstester forbindelser/kabler
og stikdåser.
8053404
ML/PL ledningstester
LED-testeren består af to bokse og to Master Link ledninger.
Hovedboksen tilkobles til Master Link systemet, og tændes. Hovedboksen
sender nu en elektrisk puls igennem hver enkelt leder i Master Link kablet.
LED boksen kan nu tilkobles de resterende Master Link tilslutninger, en efter
en. En række LED dioder vil lyse op, eftersom som hovedboksen sender
pulserne igennem de enkelte ledere. Herved kan man lynhurtigt se om der
er gennemgang i alle ledere, og lokalisere det defekte led (feks. junktionboks
eller vægdåse). Lyser en LED svagt tyder det på en dårlig forbindelse. Der
er også ud- og indgang til test af Power Link kabler.
I illustrationen ser man et Master Link system som det typisk kunne være
koblet op. Lad og sige det er på dette system vi vil bruge LED testeren til at
gennemgangsteste Master Link kablerne.
MASTER LINK
41
Alle produkter skal være frakoblet under testen, da det ellers ikke er muligt
at gennemgangsteste kablerne, pga. kortslutninger i produkterne.
Hovedboksen tilkobles f.eks. i hovedrummet, og derefter kan man gå rundt
og koble LED boksen ind på alle Master Link tilslutninger, og på denne måde
lokalisere den junktionboks (i dette f.eks. er der kun junktionbokse) der
skaber problemet. De små ekstra ledninger der følger med, kan bruges hvis
der er mistanke til at et evt. kabel imellem et produkt- og vægudtag er
defekt.
LED-tester
hovedboks
42
MASTER LINK
TILBEHØR
Anvendes som forbindelse mellem to
produkter eller mellem en vægdåse og
et produkt. Ø 6,5 mm.
6270632
6270708
6270709
6270631
6270711
6270633
6270635
3,0 m med et stik, sort
0,5 m med to stik, sort
1,5 m med to stik, sort
3,0 m med to stik, sort
5,0 m med to stik, sort
10,0 m med to stik, sort
20,0 m med to stik, sort
6270047
6270048
6270049
6270050
6270052
6270056
6270059
3,0 m med et stik, hvid
0,5 m med to stik, hvid
1,5 m med to stik, hvid
3,0 m med to stik, hvid
5,0 m med to stik, hvid
10,0 m med to stik, hvid
20,0 m med to stik, hvid
Master Link kabel i metermål.
Anvendes til forbindelse mellem
vægdåser. Ø 6,5 mm
6250418
6250422
6250423
Master Link kabel
Master Link kabel uden stik
100 m, grå
100 m, sort
100 m, hvid
Signal- og kontrolkabel mellem to
Power Link stik, med leder til displaydata. Ø 3,5 mm
6270687
6270688
6270689
6270696
2,5 m, sort
5,0 m, sort
10,0 m, sort
20,0 m, sort
6270063
6270064
6270065
6270066
2,5 m, hvid
5,0 m, hvid
10,0 m, hvid
20,0 m, hvid
6250404
6250438
100 m uden stik, sort
100 m uden stik, hvid
Power Link kabel
MASTER LINK
Signal- og kontrolkabel mellem to
Power Link stik, uden leder til displaydata. Ø 2.5 mm
6270077
6270078
6270079
6270080
6270081
0,5 m, sort
2,5 m, sort
5,0 m, sort
10,0 m, sort
20,0 m, sort
6270082
6270083
6270084
6270085
2,5 m, hvid
5,0 m, hvid
10,0 m, hvid
20,0 m, hvid
6250462
100 m uden stik, sort
Anvendes som forbindelse mellem
BeoLink Converter, samt et audio og et
video produkt med Datalinkforbindelser.
43
Power Link kabel
AUX T-stik
6270702
Anvendes til seriel forbindelse af aktive
højttalere.
6270706
6270705
Power Link T-stik
0,3 m
1,6 m
Til forbindelse mellem to produkter
eller mellem en vægdåse og et produkt.
6270222
6270639
6270353
6270337
6270354
6250265
1,5 m med to stik, sort
3,0 m med to stik, sort
5,0 m med to stik, sort
10,0 m med to stik, sort
20,0 m med to stik, sort
100 m uden stik, sort
6270393
6270640
6270394
6270395
6270396
6250269
1,5 m med to stik, grå
3,0 m med to stik, grå
5,0 m med to stik, grå
10,0 m med to stik, grå
20,0 m med to stik, grå
100 m med to stik, grå
6270338 1,5 m forlængerledning, sort
Datalink kabel
44
MASTER LINK
Anvendes som forbindelse mellem IRmodtager og BeoLink Active/Passive,
hvor der kræves mere end 5 m kabel.
6270668
Lavkapacitetskabel
15 m, hvid
Stik til relevante kabler, f.eks. Power
Link, Data-link o.l.
DIN-stik, han
7220163
7220688
7220701
7220573
7220345
7-ben, sort
7-ben, grå
7-ben, grå, vinkel
8-ben, sort
8-ben, grå
7220026
7211072
Han, metal
Hun, metal
Coax stik
2560257
2,5 m, hvid
Kabelbakke, smal
Indvendige mål: 8 x 18 mm
Fås i pakker med 10 stk.
2548255
2548256
2548257
7219071
2369117
Udvendigt hjørne (1)
Indvendigt hjørne (2)
L-formet stykke (3)
Forgreningsdåse (incl. speciel
klemrække f. MCL) (4)
Sømplugs (100 stk.) til
montering
Til skjult installation fra BeoLab 3500
monteret på væg.
2560276
2,5 m, hvid
Fås i pakker med 10 stk.
Kabelbakke, halvrund
MASTER LINK
Fleksibelt plastrør.
Indvendig diameter: 23 mm
45
Kabelbakke, fleksibel
Fås i ruller à 10 m.
2952033
Hvid
Vægdåse med Master Link fatning.
Loddefri terminaler. Anvendes til Master
Link tilslutning, mellem rum eller
mellem Master Link produkt og
vægdåse.
7210937
7210938
7210940
72 x 50 mm, grå (DK)
72 x 50 mm, hvid (DK)
80 x 80 mm, hvid (EURO)
Vægdåse med 8-polet DIN-bøsning
med loddeterminaler.
Anvendes som stikforbindelse mellem
audiosystem og vægdåse.
7210675
7210473
7210512
Vægdåse
Vægdåse, 8-polet DIN
49 x 49 x 24 mm, hvid (DK)
49 x 49 x 24 mm, grå (DK)
80 x 80 x 24 mm, hvid
(EURO)
DK indmuringsdåse til vægdåse.
Anvendes til forsænket montering i
mur- eller gipsvæg.
Dimensioner:
Indmuringsdåse
80 x 83 mm
7219089
DK underlag til vægdåse. Anvendes til
udvendig montering på mur.
Dimensioner:
7210898
7210899
grå
hvid
80 x 53 x 30 mm
Underlag
46
MASTER LINK
Underlag til vægdåse. Anvendes til
udvendig montering på mur.
7210681
7210474
7219092
49 x 49 mm vægdåse,
hvid (DK)
49 x 49 mm vægdåse,
grå (DK)
80 x 80 mm vægdåse,
hvid (EURO)
Indmuringsdåse til vægdåse. Anvendes
til forsænket montering i mur- eller
gipsvæg.
7219048
7219090
Indmuringsdåse
52 x 52 x 37 mm (DK)
71 x 71 x 44 mm (EURO)
Plade til afdækning af installationer
som ikke anvendes.
3164593
3164707
Underlag
Dækplade
49 x 49 x 24 mm, grå (DK)
49 x 49 x 24 mm, hvid (DK)
Udendørs monteringsdåse for ML og
MCL transceiver.
Udendørs monteringsdåse
Dimensioner: 75 x 125 x 175 mm
3132221
Anvendes til usynlige installationer i
massive vægge.
3375187
Indbygningskit for ML transceiver,
massiv væg
MASTER LINK
Anvendes til usynlige installationer i
lette skillevægge.
47
Indbygningskit for ML transceiver,
let skillevæg
3375188
Master Link fatning til montering i
ekstra vægdåse (med blænddæksel).
ML fatning
8009947
Anvendes til forkortelse af ML kabel,
farveskift på kabelføring og til
forbindelse mellem produkter.
3132170
3132197
3132220
sort
grå
hvid
Anvendes til Master Link forbindelser
mellem produkter.
3375189
3629132
ML samledåse, stor
sort
Professionelt værktøj til montering af
ML kabler.
3629127
ML samledåse, lille
Til montering i ML
vægdåse
Til montering i ML
samledåse
Tools
48
MASTER LINK
Adapter fra B&O Power Link til LexCom
Home®/IHC Net®.
6270017
6070020
6270004
6270022
1,5m
3,0m
5,0m
10m
sort
sort
sort
sort
6270023
6270024
6270025
6270026
1,5m
3,0m
5,0m
10m
hvid
hvid
hvid
hvid
Adapter fra B&O Master Link til
LexCom Home®/IHC Net®.
6270006
6270011
6270002
6270012
1,5m
3,0m
5,0m
10m
sort
sort
sort
sort
6270013
6270014
6270015
6270016
1,5m
3,0m
5,0m
10m
hvid
hvid
hvid
hvid
Professionelt værktøj til fejlfinding på
ML/PL installationer.
Gennemgangstester forbindelser/kabler
og stikdåser.
8053404
ML-LexCom Home®/IHC Net®
Kabel tester
ML/PL ledningstester
Professionelt værktøj til montering af
Master Link stik på Master Link kabel.
Stik bestilles løst ved siden af.
3624032
ML crimp tool complete
i kuffert
3624042
3624040
3624041
3624043
1 stk. tang (1)
1 stk. tang (2)
1 stk. crimp-hoved (3)
1 stk. afisolering værktøj (4)
Master Link stik, til montering på
Master Link kabel. Monteres med ML
Tool.
Leveres i pose med 25 stk.
3390548
PL-LexCom Home®/IHC Net®
ML Plug
ML Tool
ML Stik
MASTER LINK
Reservedele til ML tang, fra ML tool
kufferten.
3032033
2816378
2816377
ML Tool vedligeholdelse
Justeringshjul (1)
Låse fjeder (2)
Hoved fjeder (3)
Reservedele til ML tang, fra ML tool
kufferten.
2816376
2816375
49
Hoved fjeder (1)
Låse fjeder (2)
ML Tool vedligeholdelse
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement