Trendnet RB-TEG-448WS 48-Port Gigabit Web Smart Switch Quick Installation Guide

Trendnet RB-TEG-448WS 48-Port Gigabit Web Smart Switch Quick Installation Guide | Manualzz
48-Port gigabitu sieci mądrze zmiana
TEG-448WS
Ÿ Instrukcja uruchomieniowa (1)
TEG-448WS (C1) / 08.06.2015
БЪЛГАРИН
Nederlands
MAGYARORSZÁGI
1. Przed rozpoczęciem instalacji
Zawartość Opakowania
Ÿ TEG-448WS
Ÿ Wielojęzyczna instrukcja szybkiej instalacji
Ÿ Płyta CD-ROM (Instrukcja obsługi programu i Podręcznik użytkownika)
Ÿ Przewód zasilający
Ÿ Zestaw do montażu w szafie rack
Minimalne wymagania
Ÿ Komputer z portem Ethernet i przeglądarką internetową
Ÿ Kabel sieciowy
Wyposażenie opcjonalne
Ÿ Szafa rack 19” zgodna ze standardem EIA
Ÿ Moduły SFP (np. TE100-MGBFX, TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40,
TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D3, TEG-MGBS10D5, TEG-MGBS40D3, TEG-MGBS40D5)
1
2
3. Do adaptera sieciowego komputera przypisać statyczny adres IP w podsieci 192.168.10.x
(np. 192.168.10.25) oraz maskę podsieci 255.255.255.0.
4. Otworzyć przeglądarkę internetową, w pasku adresowym wpisać adres IP przełącznik, a następnie
wcisnąć Enter. Domyślny adres IP to 192.168.10.200.
5. Podąć Nazwę użytkownika i Hasło, a następnie kliknąć Login (zaloguj). Domyślne:
Nazwa użytkownika: admin
Hasło: admin
Uwaga: W nazwie użytkownika i haśle rozpoznawana jest wielkość liter.
6. Kliknij System, a następnie IPv4 Setup (Instalacja IPv4).
2
MAGYARORSZÁGI
1
Nederlands
БЪЛГАРИН
2. Instalacja i konfiguracja sprzętu
Nederlands
БЪЛГАРИН
7. Skonfigurować przełącznik zgodnie z wymogami sieci. Kliknąć Apply (zastosuj).
8. Kliknąć OK.
MAGYARORSZÁGI
9. Kliknąć Save Settings to Flash (Zapisz ustawienia w pamięci flash) (pasek menu).
10. Kliknąć Save Settings to Flash (Zapisz ustawienia w pamięci flash) (Przycisk).
11. Kliknąć OK.
Uwaga:
Aby w łatwy sposób uzyskać podgląd wszystkich przełączników zarządzania siecią, przypisać adres
IP, zmienić hasło lub zrobić upgrade oprogramowania, należy zainstalować narzędzie do zarządzania
Web Smart Switch Management Utility. Postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną w Podręczniku
użytkownika.
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji i zawansowanej zmiany ustawień modelu TEG-448WS
znajdują się w Podręczniku użytkownika na załączonej płycie CD-ROM.
3
TEG-448WS
Limited Warranty
TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific
warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.
Garantie Limitée
TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales
d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web
de TRENDnet.
Eingeschränkte Garantie
TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler
Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet
genannt.
Garantía limitada
TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y
funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio
web de TRENDnet.
Ограниченная гарантия
Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном
использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте
компании TRENDnet.
Garantia Limitada
A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os
períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.
Piiratud garantii
TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel. Garantiiaja täpne
pikkus konkretse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehelt.
Garanzia limitata
TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio.
I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.
Обмежена гарантія
TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного
використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті
компанії TRENDnet.
TEG-448WS
Certifications
This device can be expected to comply with Part 15 of the
FCC Rules provided it is assembled in exact accordance
with the instructions provided with this kit.
Operation is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause harmful interference
(2) This device must accept any interference received
including interference that may cause undesired
operation.
Waste electrical an electronic products must not
be disposed of with household waste. Please
recycle where facilities exist. Check with your
Local Authority or Retailer for recycling advice.
Technical Support
If you have any questions regarding the product
installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support
Applies to PoE Products Only: This product is to be connected
only to PoE networks without routing to the outside plant.
Note
The Manufacturer is not responsible for any radio or TV
interference caused by unauthorized modifications to this
equipment. Such modifications could void the user’s authority to
operate the equipment.
Advertencia
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las
caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su
funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado
puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El
adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de
la energia electrica domiciliaria exitente en el pais o zona de
instalación.
Product Warranty Registration
Please take a moment to register your
product online. Go to TRENDnet’s website at:
http://www.trendnet.com/register
TRENDnet
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501. USA
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.
TEG-448WS (C1) /08.06.2015
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement