AVR 140 BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution

AVR 140 BRUKSANVISNING Power for the Digital Revolution
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 1
AVR 140 Audio/Video Receiver
BRUKSANVISNING
Power for the Digital Revolution®
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 2
AVR 140 Audio- och videoreceiver
3
4
4
5
7
9
12
12
12
13
14
15
15
16
16
16
16
17
17
18
19
20
22
23
26
26
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
35
35
35
36
36
36
Inledning
Säkerhets Information
Uppackning
Reglagen på Framsidan
Anslutningar på Baksidan
Fjärrkontrollens Funktioner
Installation och Anslutning
Anslutning av ljudutrustning
Anslutning av Videoutrustning
SCART A/V Anslutning
System och Nätanslutning
Högtalar Val
Högtalar Placering
Systeminställning
Första Påslagningen
Användning av OSD
Inställningar
Ingångsinställningar
Surroundinställningar
Inställning av Nattläge
Inställning för Surround Off (stereo)
Högtalarinställningar
Efterklangsinställning
Justering av Utgånsnivå
Användning
Surroundläges Tabell
Grundläggande Funktioner
Val av Källa
6/8 Kanals Direkt Ingång
Kontroller och Användning av Hörlur
Översikt över Surroundlägen
Återgivning av Digitalt ljud
Dolby Digital
DTS
PCM Ljuduppspelning
Val av Digital källa
Digital Bitstream Indikator
Typ av Surroundläge
PCM Indikator
Högtalare/Kanal indikator
Nattlägge
Bandinspelning
Använding av The Bridge
Inställning av Utgångsnivåer med en
Signalkälla
Reservminne
Avancerade Funktioner
Ljusstyrkan på frontpanelens display
Volymnivå vid påslag
Inställning av Semi OSD
Full-OSD Time Out Justering
Grundinställning av Surroundlägen
Full-OSD bakgrundfärg
Användning av Tunern
Grundläggannde Tuner Funktioner
Val av Station
Spara Inställningen
RDS Användning
RDS Inställning
RDS Display Alternativ
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
36
Program Sökning
37 Programmering av Fjärrkontrollen
37
Programmera Fjärrkontrollen med
37
37
37
38
38
38
Sifferkoder
Direkt Kod Ingång
Automatisk Sök Metod
Kod Avläsning
Macro Programmering
Apparatens Programmerade Funktioner
Andring av Volymen
38
39
39
39
40
42
42
43
44
Kanal “Punch-Through”
Transport “Punch-Through”
Återställa Apparatens Kontroll Väljare
Återställa Fjärrkontrollens Minne
Funktions Lista
Felsökning
Nollställning av Processor
Tekniska Specifikationer
Protokoll för Settings
Försäkran om överensstämmelse
Vi, Harman Consumer Group International
2, route de Tours
72500 Château-du-Loir
FRANKRIKE
förklarar härmed att den produkt som beskrivs i
denna bruksanvisning överensstämmer med följande
tekniska normer:
EN 55013:2001 + A1:2003
EN 55020:2002 + A1:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
EN 60065:2002
Jurjen Amsterdam
Harman Consumer Group International
07/05
Typografiska konventioner
För att hjälpa dig att använda denna handbok för fjärrkontroll, reglage på framsidan och anslutningar
på baksidan har vissa konventioner använts.
EXEMPEL (fetstil) anger en knapp på fjärrkontrollen eller framsidan eller en anslutning på baksidan.
EXEMPEL (teckensnitt för optisk läsning) anger ett meddelande som är synligt på informtionsdisplayen
på framsidan.
1 - (en siffra i en kvadrat) anger ett reglage på framsidan.
- (en siffra i en cirkel) anger en anslutning på baksidan.
0 - (en siffra i en oval) anger en knapp eller indikator på fjärrkontrollen.
Texten eller markören i receiverns OSD meny kan ibland skilja sig från hur det ser ut i bruksanvisningens figurer.
Även om typsnitt och bokstäver inte alltid stämmer överrens med figurerna, så är funktionerna densamma.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 3
Inledning
Tack för att du har valt Harman Kardon!
Genom att köpa en Harman Kardon AVR 140
har du försäkrat dig om många års lyssnarglädje.
Designad att stå för upplevelsen och detaljerna
från filmljud och varje nyans av musikaliskt
urval, AVR 140 är en san flerkanals receiver för
det nya millenniet. Utöver de traditionella 5.1
digitala avkodnings lägena som t.ex. Dolby Digital och DTS, erbjuder den det senaste inom surround teknologin som t.ex. Pro Logic II och IIx,
alla DTS-ES 6.1 lägena, DTS Neo:6 och den
senaste 7.1 versionen av Harmans egna Logic 7
teknologi.
AVR 140 har blivit anordnad så det är lätt att ta
fördel av all den kraft från dess digital teknologi, OSD menyer och färgkodade uttag och terminaler för en snabb och enkel installering. För
att du ska få maximal glädje av din nya receiver
bör du emellertid lägga några minuter på att
läsa igenom den här handboken. Då kan du vara
säker på att anslutningar till högtalare, programkällor och andra apparater blir riktiga. Om du
dessutom lägger ner några minuter på att lära
dig hur de olika reglagen fungerar kommer du
att kunna utnyttja hela kraften i AVR 140.
Om du har några frågor om denna produkt
eller hur du installerar och använder den kan
du vända dig till en representant för
Harman Kardon där du bor.
Beskrivning och funktioner
AVR 140 är en ytterst mångsidig AV-receiver
med en rad olika funktioner och möjligheter.
Dessutom för Dolby Digital och DTS avkodning
för digitala källor, finns ett brett urval av surroundlägen för Matrix surround kodade eller
Stereo inspelningar för användning av källor
som t.ex. CD, VCR, TV sändningar och
AVRs egna FM/AM tuner. Tillsammans med
Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic II och IIx, DTS
Neo:6, DTS 96/24, Dolby 3 Stereo, 5 kanal eller
7 kanal Stereo, Hall och Theater läge, erbjuder
AVR Harman Internationals exklusiva Logic 7
behandling i både 5.1 och 7.1 version för att
återskapa en vidare, mer omsvepande ljudfälts
miljö och mer definierade överflygningar och
panoreringar. Även om AVR 140 är en multikanal receiver, finns det inbyggt i receivern harman
kardon´s VMAx som kan simulera en flerkanalig
ljudbild med enbart två högtalare.
AVR 140 är mycket lätt att ställa in för bästa
resultat för dina högtalare och ditt lyssningsrum.
En Stereo-Direkt funktion, som förbikopplar alla
digitala steg. Bass Manager funktion både i surroundläge och stereoläge, möjliggör en optimering av receiverns inställningar som passar just
ditt högtalarsystem.
För det ultimata flexibilitet, har AVR anslutningar
för 4 video apparater, alla med både composite
och S-video ingångar. Ytterligare två ljud
ingångar är tillgängliga, och sex digital ingångar
och to utgångar gör AVR 140 kapabel att
hantera den senaste digitala ljud källorna.
För kompabilitet med den senaste HDTV video
källorna och progressive scan DVD spelare, har
AVR även ”wide-bandwidth”, ”low-crosstalk”
komponent video växling.
Det finns både koaxial och optisk digital utgång,
som kan anslutas till en digital inspelningsprodukt. Video inspelnings utgång och färgkodade
8-kanalers ingångar – för framtidens nya format.
Harman Kardon´s receivar kan hantera de flesta
signalkällorna som finns på markanden, som har
en analog linjeutgång, en optisk eller koaxial
digital utgång, detta inkuderar även de flesta
digitala mediaspelare. Genom att ansluta
Harman Kardons
till receivern, kan du
lysna till det som finns på en Apple iPod.
Receiverns fjärrkontoll är förprogrammerad med
koder som gör att du kan välja spår och navigera många av iPod´s funktioner. The Bridge™
öppnar nya möjligheter med din iPod.
I den kraftfulla förstärkaren används traditionella konstruktioner för hög strömstyrka, vilket ger
möjlighet att återge dynamikomfånget i varje
ljudkälla.
Harman Kardon uppfann hifi-receivern för snart
femtio år sedan. Med den bästa ledningsförmågan och tids-hedrad krets design, är AVR den
perfekta kombinationen av det senaste inom
digital ljud teknologi, en tyst men ändå kraftfull
analog förstärkare i ett elegant och lätt använt
paket.
■ Dolby Digital, Dolby Digital EX och
Dolby Pro Logic® II och IIx avkodning,
och alla DTS® lägena, inberäknat
DTS-ES® 6.1 Diskret & Matrix och Neo:6®
■ Förstärkare med hög strömkapcitet, för
Sex kanaler
■ Harman Kardons exklusiva Logic 7®,
tillgänglig för första gången med både
7.1 och 5.1 behandling i olika lägen
och två lägen av VMAx®
■ Ett Stereo-Direkt läge där den tvåkanaliga stereo signalen kopplas förbi
DSP processorn
■ Ett Stereo-Digital läge där man kan
programmera Bass Managemet funktionen, för en optimal låg-frekvens
övergång mellan fronthögtalare och
subwoofer
■ Hög-banbredd, HDTV-kompatibel
komponent video växling
■ Framsidans analoga A/V ingångar
■ Digital ingång på framsidan för anslutning till en digital bandspelare eller ett
digitalt videospel
■ Kan anslutas till harman kardon´s
, för styrning och navigering av
din Apple iPod
■ Ingångs-titling för alla ingångar (utom
för radio)
■ Ett flertal digitala in och utgångar
■ OSD meny med valbar bakgrundsfärg,
blå eller svart
■ 6 kanals/8 kanals direkt ingångar för
framtidens ljudformat
■ Utvecklade regleringar för basregistret,
tre separata delningsfrekvenser
■ Programmerbar fjärrkontroll
INLEDNING 3
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 4
Säkerhetsinformation
Viktig säkerhetsinformation
Placering
Kontrollera nätspänningen innan du
använder receivern
AVR är konstruerad för anslutning till
220-240 volts växelström. Anslutning till annan
spänning kan medföra olycks- eller brandrisk
och kan skada apparaten.
■ För att receivern ska fungera som avsett och
för att undvika olyckor bör du placera den på
en fast och jämn yta. Om du placerar
receivern på en hylla måste du kontrollera att
hyllan och fästena klarar belastningen.
Om du har några frågor om vilken spänning
receivern kräver eller vilken nätspänningen är
där du bor, bör du kontakta den som du har
köpt receivern av innan du ansluter den till ett
vägguttag.
Använd inte förlängningssladdar
För att undvika olyckor bör du endast använda
den nätsladd som är ansluten till apparaten. Vi
rekommenderar inte användning av
förlängningssladdar. Som för alla elektriska
apparater gäller att du inte ska placera
nätsladdar under mattor eller ställa tunga
föremål på dem. Skadade nätsladdar ska genast
bytas ut mot sladdar av samma slag.
Hantera nätsladden försiktigt
När du drar ut nätsladden ur ett vägguttag ska
du alltid dra i stickkontakten, aldrig i sladden.
Om du inte tänker använda apparaten under en
längre tid bör du dra ut kontakten ur
vägguttaget.
Öppna inte höljet
Det finns inte några delar i denna produkt som
du själv kan reparera. Att öppna höljet kan
innebära risk för elchock, och varje ändring av
produkten medför att garantin inte gäller. Om
vatten eller något metallföremål som gem,
metalltråd eller häftklammer råkar komma in i
apparaten måste du omedelbart dra ut
stickkontakten ur uttaget och vända dig till en
auktoriserad serviceverkstad.
■ Se till att det finns tillräckligt utrymme för
luftväxling både ovanför och under receivern.
Om den installeras i ett skåp eller annat slutet
utrymme måste det finnas tillräcklig luftväxling i utrymmet. Under vissa omständigheter
kan en fläkt vara nödvändig.
■ Placera inte receivern direkt på en
mattklädd yta.
■ Undvik att ställa receivern på extremt varma
eller kalla platser eller i utrymmen som
utsätts för direkt solljus eller värme från
element.
■ Undvik fuktiga platser.
■ Blockera inte ventilationsspringorna ovanpå
receivern och placera inte föremål direkt
ovanpå dem.
■ Beroende på receivern vikt och den värme
som den utvecklar, finns det en möjlighet att
receivern gummifötter kan lämna märken på
vissa träslag. Observera detta om du tänker
placera receivern på en trähylla eller på andra
material som är känsliga. Vi rekomenderar
extra försiktighet vid installering, eftersom
garantin inte gäller för denna typ av skador.
Uppackning
Kartongen och förpackningsmaterialet är
utformade så att receivern skyddas mot stötar
och vibrationer under transporten. Spara gärna
kartongen och förpackningsmaterialet så att du
kan använda det om du skulle flytta eller om
apparaten någon gång skulle behöva repareras.
För att kartongen ska ta så lite plats som möjligt
kan du platta till den. Skär försiktigt upp tejpen i
botten och vik sedan ihop kartongen så att den
blir mindre skrymmande. Andra kartongdelar kan
förvaras på samma sätt. Förpackningsmaterial
som inte kan vikas ihop bör sparas tillsammans
med kartongen i en plastpåse.
Glöm inte att ta bort skyddsfilmen på
fronpanelen. Skyddsfilmen kan annars påverka
motagningen av fjärrkontrollens styrkoder.
RISK FÖR ELCHOCK
ÖPPNA INTE
VARNING! AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN), EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA
RISK FÖR ELCHOCK. INGA DELAR INUTI APPARATEN KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN.
ÖVERLÅT SERVICE ÅT UTBILDADE SERVICETEKNIKER.
Utropstecknet innanför en liksidig
triangel ska fästa användarens
uppmärksamhet på att det finns viktiga
anvisningar för användning och
underhåll (service) i de dokument som
medföljer apparaten.
VARNING! UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT, EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA
RISK BRAND ELLER ELCHOCK.
4 SÄKERHETSINFORMATION
Förflyttning av apparaten
Ta bort alla anslutningssladdar till andra
apparater och dra ut stickkontakten ur
vägguttaget innan du flyttar receivern.
Om du inte vill spara kartongen och förpackningsmaterialet bör du tänka på att det kan
återvinnas. Bidra till en bättre miljö genom att
lämna materialet på närmaste återvinningsstation.
VARNING
Blixten med pilspetsen innanför en
liksidig triangel ska varna användaren för
att det finns oisolerad "farlig spänning"
innanför produktens hölje som kan vara
tillräckligt hög för att medföra risk för
elchock hos människor.
Rengöring
Om receivern blir smutsig kan du torka av den
med en ren och torr mjuk duk. Om så behövs
torkar du först av den med en mjuk duk fuktad
med en mild lösning av tvål och vatten och
sedan med en ny duk med rent vatten. Torka
sedan omedelbart torrt med en torr duk. Använd
ALDRIG bensen, rengöringssprayer, thinner,
alkohol eller andra flyktiga rengöringsmedel.
Använd inte slipande rengöringsmedel, eftersom
de kan skada metalldelarnas finish. Undvik att
spraya insektsmedel i närheten av receivern.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 5
Reglagen på Framsidan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Huvudströmbrytare
Systemströmbrytare (Power)
Spänningsindikator
Hörlursuttag (Phones)
Surroundgruppsväljare
Högtalarväljare (Speaker)
Väljarknappar
Tonlägesväljare (Tone mode)
Surroundlägesväljare
1 Huvudströmbrytare: Tryck in denna knapp
när du vill slå på strömmen till receivern. När
knappen trycks in ställs receivern i standbyläge,
vilket indikeras av den orange lysdioden 3.
Innan receivern kan användas MÅSTE denna
knapp tryckas in. Om du vill stänga av receivern
helt och förhindra att fjärrkontrollen används
trycker du in knappen och släpper sedan ut den
så att ”OFF” kan läsas på knappen.
OBS: Denna brytare står normalt i läge ”ON”.
2 Systemströmbrytare (Power): När
huvudströmbrytaren 1 är i läge ”ON” trycker du in denna knapp om du vill slå på receivern.
Om du trycker in knappen igen slås receivern av
(och ställs i standbyläge). Observera att strömindikatorn 3 blir blå när receivern är på.
) Inställningsknapp för tunern (Tuning)
! AM/FM-väljare (AM/FM)
@ Utför-knapp (Set)
# Förvalsväljare
$ Högtalare/Kanal Ingångsindikator
% Ingångsväljare (Source)
^ RDS-knapp (RDS)
& Fördröjning (Delay)
* Optisk digital ingång 3
( Surroundlägesindikatorer
Ó Digital koaxial 3 uttag
Ô Video 4 ingång
 Ingångsindikatorer
Ò Informationsdisplay
Ú Fjärrsensorfönster
Û Digitalingångsväljare (Dig. Select)
Ù Kanalväljare (Channel)
ı Volymkontroll (Volume)
3 Spänningsindikator: Lysdioden är orange
när receivern är i Standbyläge, vilket innebär att
receivern kan startas. När receivern är påslagen
blir indikatorn blå.
6 Högtalarväljare (Speaker): Tryck in denna
knapp om du vill välja högtalarpositioner för
lyssningsrummet. (På sidan 16 finns ytterligare
information om installation och inställning).
4 Hörlursuttag (Phones): Använd denna
kontakt när du vill lyssna i hörlurar med en
6,3 mm standardphonoplugg för stereo. Observera att högtalarna kommer automatiskt bli
avstängda när hörlursuttaget används.
7 Väljarknappar: När du ställer in receivern
använder du dessa knappar till att välja mellan
de alternativ som visas på informationsdisplayen Ò.
5 Surroundgrupps-väljare: Tryck på denna
knapp för att välja den surroundgrupp du önskar.
Vid varje tryckning väljer du en ny grupp i följande ordning:
Dolby lägen ➜ DTS lägen ➜ DSP lägen ➜
Stereo lägen ➜ Logic 7 lägen.
När väl knappen är intryckt och namnet på det
önskade surroundgruppsläget visas i Informationsdisplay ˜, trycker du in Surround
Mode Selector 9 för att söka igenom de olika
lägena. T.ex. om du väljer Dolbyläget måste du
sen trycka på Surround Mode Selector knappen 9 för att välja vilket Dolby läge du vill ha.
8 Tonlägesväljare (Tone mode): Med denna
knapp kopplar du in eller av tonkonrollerna.
När knappen trycks in och TONE I N visas i
displayen Ò aktiveras baskontrollen,
diskantkontrollen och balanskontrollen. När
knappen trycks in och TONE OUT indikeras
överförs signalen direkt utan att påverkas av
tonkontrollerna.
REGLAGEN PÅ FRAMSIDAN 5
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 6
Reglagen på framsidan
9 Surroundlägesväljare (Surround Mode
Selector): Tryck på denna knapp för att välja
mellan de surroundlägen som finns inom varje
grupp. Beroende på hur många högtalare du har
anslutna elloer om det är en analog eller digital
signal, kommer antalet läge att variera i de olika
grupperna. T.ex. du väljer först Dolby eller Logic 7
och sen trycker på denna knapp, för att se de val
som finns. För mer info. se sid. 29.
) Inställningsknapp för tunern (Tuning):
Om du trycker in vänstra sidan av knappen ställs
stationer med lägre frekvens in. Om du trycker in
högra sidan av knappen ställs stationer med
högre frekvens in. När du kommer till en station
med en stark signal tänds indikatorn
MANUAL TUNED eller AUTO TUNED
visas i Main Informations displayen Ò
(se sid. 35 för mer information om radioinställningen).
! AM/FM-väljare (AM/FM): Tryck in denna
knapp om du vill välja tunern som programkälla
för receivern. När du trycker in knappen första
gången hör du den senast inställda stationen.
Om du trycker igen växlar du mellan AM- och
FM-banden. Om du håller den intryckt växlar du
mellan stereo- och monomottagning respektive
mellan automatisk och manuell inställning.
(På sidan 35 finns mer information.)
@ Utför-knapp (Set): Knappen används vid
val under inställnings- och konfigurationsprocessen. När knappen trycks in läggs den inställning
som visas på informationsdisplayen Ò in i
receiverns minne. Set-knappen kan också användas för att ändra ljusstyrkan på displayen.
# Förvalsväljare: Tryck in denna knapp om
du vill söka igenom de stationer som har lagts in
i receiverns minne (Se sidan 35 för mer information).
6 REGLAGEN PÅ FRAMSIDAN
$ Högtalare/Kanalingång: Dessa indikatorer
har flera funktioner och anger antingen högtalartyp för de olika kanalerna eller typ av insignal.
Högtalarna för vänster front, center, höger front,
höger surround och vänster surround har tre
rutor, medan subwoofern har en enda ruta.
Centerrutan tänds när en ”liten” högtalare väljs,
och de båda yttre rutorna tänds när ”stora”
högtalare väljs. När ingen ruta tänds för center-,
surround- eller subwooferkanalerna har ingen
högtalare valts för denna position. (På sidan 20
finns mer information om inställning av högtalare.) Bokstäverna i rutorna i mitten visar vilka
ingångskanaler som används. Vid analoga insignaler av standardtyp tänds endast L och R, vilket
visar att insignalen är i stereo. När en digital
källa används visar indikatorerna vilka kanaler
som tas emot i den digitala ingången. När bokstäverna blinkar har den digitala överföringen
avbrutits. (På sidan 22 finns mer information om
kanalindikatorerna.)
Ó Digital koaxial 3 uttag: Denna uttag kan
fungera både som digital in och utgång.
Ô Video 3 ingång: Dessa uttag kan användas
för tillfällig anslutning av videospel eller bärbara
ljud- eller videoapparater.
 Ingångsindikator: Den valda signalkällan
indikeras här. Notera att när du startar receivern,
kommer alla indikatorerna all lysa under en kort
stund, för att sen gå till att visa den valda
ingången.
Ò Informationsdisplay: På denna display ser
du meddelanden och statusindikeringar som
hjälper dig att använda receivern.
Ú Fjärrsensorfönster: Sensorn bakom detta
fönster tar emot infraröda signaler från fjärrkontrollen. Rikta fjärrkontrollen mot detta område
och skym eller täck inte över det om inte en
extern fjärrsensor har installerats.
^ RDS-knapp (RDS): Tryck in denna knapp
när du vill visa RDS-meddelanden. (se sidan 36
för mer information).
Û Digitalingångsväljare (Dig. Select): När
du använder en källa med digital utgång och
trycker in denna knapp kan du välja mellan de
optiska (Optical) och koaxiala (Coaxial) digitala ingångarna. (På sida 17 och 29 finns mer
information om digitalt ljud).
& Fördröjning (Delay): Tryck in denna knapp
om du vill börja ställa in fördröjningstider. (På
sidorna 22 finns ytterligare information om fördröjningstider).
Ù Kanalväljare (Channel): Tryck in denna
knapp när du ska ställa in utgångsnivåerna med
en yttre ljudkälla. (Mer information finns på
sidan 32).
* Optisk digital ingång 3: Här kan man
ansluta en digital signal. När du inte använder
denna ingång, var noga med att plastpluggen
som sitter där från början finns på plats, detta för
att undgå smuts på det optiska uttaget.
ı Volymkontroll (Volume): Vrid ratten
medurs om du vill höja volymen och moturs om
du vill sänka den. Om mute är aktiverat kommer
ljudet automatiskt tillbaka när du rör volymkontrollen.
% Ingångsväljare (Source): Tryck in denna
när du vill välja en ny ingångskälla.
( Surroundlägesindikator: Vilket surroundläge du valt indikeras här. Notera att när du
startar receivern, kommer alla indikatorerna all
lysa under en kort stund, för att sen gå till att
visa det valda surroundläget.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 7
Anslutningar på baksidan
Video 1 -ingångar för komponentvideo
Video 2 Audio Ingång
Coaxial Digital ingång
Högtalarutgångar för Bakre Surround
högtalare
Video 1 video utgång
Video 1 video ingång
Optical Digital ingång
Video 1 Audio Ingång
Video 2 video ingång
AM-antenn (AM)
FM-antenn (FM)
Bandspelaringångar (Tape In)
Bandspelarutgångar
Subwooferutgång (Sub Woofer)
DVD Audio ingång
CD ingång
Video 1 ljudutgångar
Digital Media Spelare
(DMP) anslutning
8-Kanals Direkt Ingång
Digitalutgångar för ljud (Digital Output)
Video Monitor Utgång
DVD Video ingång
Fronthögtalare Utgång
Centerhögtalare Utgång
Surroundhögtalare Utgång
Eluttag som regleras med receiverns
strömbrytare (Switched)
Eluttag som inte regleras med receiverns
strömbrytare (Unswitched)
Nätsladds-uttag
Video 2 Komponent Video Ingångar
Utgångar för komponentvideo (Mon.)
OBS: För att lättare göra korrekta anslutningar
för flerkanals ingång/utgång och högtalareanslutningar, är alla anslutnings uttag och terminaler färg kodade i överrensstämmelse med senaste
CEA standarden som följer:
Front Vänster:
Vit
Front Höger:
Röd
Center:
Grön
Surround Vänster:
Blå
Surround Höger:
Grå
Surround Bak Vänster: Brun
Surround Bak Höger:
Barkbrun
Subwoofer (LFE):
Lila
Digital Ljud:
Orange
Komposit Video:
Gul
Komponent Video ”Y”: Grön
Komponent Video ”Pr”: Röd
Komponent Video ”Pb”: Blå
FM-antenn (FM): Anslut den medföljande
inomhusantennen eller en extra yttre FM-antenn
till detta uttag.
Video 1 ljudutgångar: Anslut dessa uttag
till RECORD/INPUT på en video eller på en
annan audiokälla.
Bandspelaringångar (Tape In): Anslut
dessa kontakter till kontakterna märkta
PLAY/OUT på en apparat för inspelning av ljud.
Digital Media Spelare (DMP)
anslutning: Receiverns skall vara avstängd när
du ansluter Harman Kardon´s
.
Anslutningen sker mellan receivern och din Apple
iPod. När du har valt Digital media Player läget,
kan du se iPod´s kontroller och navigering på din
video skärm ( om det finns någon ansluten till
Video Monitor utgången ) samt på den
Övre och Undre Display raden Ò. Du kan
också navigera din iPod och välja spår med
⁄/¤/‹/› knapparna DE, Set
knappen F och Transport Controls P
på receiverns fjärrkontroll. Se sid 32 för mer
information.
AM-antenn (AM): Anslut den medföljande
ramantennen för AM till dessa uttag. Om en yttre
AM-antenn används görs anslutningarna till AM
och GND enligt anvisningarna som medföljer
antennen.
Bandspelarutgångar: Anslut dessa uttag
till en RECORD/INPUT på en bandspelare.
Subwooferutgång (Sub Woofer): Anslut
denna till linjenivåingången på en aktiv subwoofer. Om en yttre subwooferförstärkare
används ansluts denna utgång till ingången på
subwooferförstärkaren.
DVD Ljud Ingångar: Anslut dessa uttag till
de analoga uttagen på en DVD eller annan ljud
eller video källa.
CD Ingångar: Anslut dessa uttag till analog
utgångarna på en CD spelare, CD växlare eller
någon annan ljud källa.
ANSLUTNINGAR PÅ BAKSIDAN 7
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 8
Anslutningar på baksidan
Direktingång för 8 kanaler: Dessa ingångar används när man vill ansluta en DVDAudio eller SACD spelare. Vilka ingångar du
använder beror på den information som finns på
skivan, i de flesta fall är det en 5.1 anslutning du
skall göra. OBS att det finns både surround och
bakre surround kanaler.
Digitalutgångar för ljud (Digital
Output): Anslut dessa till motsvarande digital
ingång på en digital inspelningsapparat för
exempelvis CD eller MiniDisc.
Video Monitor Utgång: Anslut dessa uttag
till komposit och/eller S-Video ingången på en TV
apparat eller video projektor för att se OSD
menyn och utgången på någon standard Video
eller S-Video källa vald med receiverns video
växlare.
DVD Video ingång: Anslut dessa uttag till
komposit eller S-Video uttag på en DVD eller
annan video källa.
Front Högtalare Utgångar: Anslut dessa
utgångar till passande + eller – terminaler på din
vänstra och högra högtalare. I överrensstämmelse med den nya CEA färgkods specifikation, är
den vita terminalen den positiva, eller ”+” terminal som skall anslutas till den röda (+) terminalen på Front Vänster högtalare med den äldre
färgkodningen, medan den röda terminalen är
den positiva, eller ”+” terminal som skall anslutas till röd (+) terminal på Front Höger högtalare.
Anslut svart (–) terminal på AVR till svart (–)
terminal på högtalarna. Se sidan 12 för mer
information om högtalare polaritet.
Center Högtalare Utgångar: Anslut dessa
utgångar till passande + eller – terminaler på din
centerkanals högtalare. I överrensstämmelse med
den nya CEA färgkods specifikation, är den gröna
terminalen den positiva, eller ”+” terminal som
skall anslutas till den röda (+) terminalen på
högtalare med den äldre färgkodningen. Anslut
svart (–) terminal på AVR till svart negativ (–)
terminal på högtalarna. (Se sidan 12 för mer
information om högtalare polaritet).
Surround Högtalare Utgångar: Anslut
dessa utgångar till passande + eller – terminaler
på dina surround högtalare. I överrensstämmelse
med den nya CEA färgkods specifikation, är den
Blå terminalen den positiva, eller ”+” terminal
som skall anslutas till den röda (+) terminalen på
Surround Vänster högtalare med den äldre färgkodningen, medan den Grå terminalen skall
anslutas till den röda (+) terminalen på Surround
Höger högtalare med den äldre färgkodningen.
Anslut svart (–) terminal på AVR till passande
svart negativ (–) terminal för varje surround
högtalare. (Se sidan 12 för mer information om
högtalare polaritet).
8 ANSLUTNINGAR PÅ BAKSIDAN
Eluttag som regleras med receiverns
strömbrytare (Switched): Detta kan användas
till att driva apparater som ska slås på samtidigt
som receivern med systemströmbrytaren 2.
Eluttag som inte regleras med
receiverns strömbrytare (Unswitched):
Detta uttag kan användas till att driva valfri
apparat. Det finns fortfarande ström i uttaget
oberoende av om receivern är på eller av (standby), under förutsättning att huvudströmbrytaren
1 är i påslaget läge.
OBS: Att den totala effektbehovet från den
produkt som är ansluten till uttagen inte får
överskrida 100 watt för Unswitched och
50 watt för Switched .
Nätsladds-uttag: Sätt i stickkontakten i ett
vägguttag.
Video 2 Komponent Video Ingångar:
Anslut Y/Pr/Pb komponent video utgångarna på
en HDTV Set-top omvandlare, sattelit receiver
eller annan video källas apparat med komponent
video utgångar till dessa uttag.
Utgångar för komponentvideo (Mon.):
Anslut dessa utgångar till ingångarna för komponentvideo på en videoprojektor eller bildskärm.
När en källa som är ansluten till en av de båda
komponentvideoingångarna väljs överförs
signalen till dessa kontakter.
Video 1 -ingångar för komponentvideo:
Anslut Y/Pr/Pb-utgångarna för komponentvideo
på en DVD-spelare till dessa kontakter.
OBS! Alla in- och utgångar för komponentvideo
kan också användas för RGB-signaler, på samma
sätt som för Y/Pr/Pb-signaler, om de är anslutna
till kontakter med motsvarande färg. Detta gäller
dock under förutsättning att endast de tre RGBlinjerna används och ingen separat synksignal
överförs från källan (se sid 13).
Video 2 Ljud Ingångar: Anslut dessa uttag
till PLAY/OUT ljuduttagen på en andra VCR eller
annan ljud eller video källa.
Koaxial Digital Ingång: Anslut koaxial
digital utgången från en DVD spelare, HDTV
receiver, utgången på en överrensstämmande
dators ljudkort för spelning av MP3 filer eller
ström, LD spelare, MD spelare eller CD spelare till
dessa uttag. Signalen kan antingen vara en Dolby
Digital signal, DTS signal, 2 kanals MPEG 1 signa
eller standard PCM digital källa. Anslut inte RF
digital utgången på en LD spelare till dessa
uttag.
Högtalarutgångar för Bakre surround
högtalare: Till dessa uttag ansluter man de
bakre surroundkanalerna i ett 6.1/7.1 system.
Video 1 video utgång: Anslut dessa uttag
till RECORD/INPUT komposit eller S-Video uttag
på en video.
Video 1 video ingång: Anslut dessa uttag
till PLAY/OUT komposit eller S-Video uttag på
en video.
Optisk Digital Ingångar: Anslut den optiska digitala utgången från en DVD spelare, HDTV
receiver, utgången på en överrensstämmande
dators ljudkort för spelning av MP3 filer eller
ström, LD spelare, MD spelare eller CD spelare till
dessa uttag. Signalen kan antingen vara en Dolby
Digital signal, DTS signal, 2 kanals MPEG 1 signal eller standard PCM digital källa.
Video 1 Ljud Ingångar: Anslut dessa uttag
till PLAY/OUT ljuduttagen på en VCR eller annan
ljud eller video källa.
Video 2 video ingång: Anslut dessa uttag
till PLAY/OUT komposit eller S-Video uttag på
en andra video .
Observera vid videoanslutning: När du
ansluter en videokälla så som en VCR video, DVD
spelare, satellitmottagare, videokamera eller
videospel till receivern, kan du använda antingen
komposit eller S-video, men inte båda samtidigt.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 9
Funktioner på huvudfjärrkontrollen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
Power Off Knapp
IR-sändningsfönster
Program Indikator
Power On Knapp
Ingångsväljare för CD/Band/DVD
AVR-val (AVR)
AM/FM
6-Kanals/8-Kanals Direkt Ingång
Test Ton
Insomning (Sleep)
Surroundläge (Surr.)
Nattläge (Night)
Kanalval (Ch./Disp)
⁄ / ¤ knappar
‹ knapp
Utför-Knapp (Set)
Digitalval/Avslutning (Dig/Exit)
Sifferknappar
Tunerläge (Tun-M)
Direkt Knapp
Inställning upp/ned (Down - Tuning - Up)
Menyvisning/Info (OSD/Info)
Dolby Lägesväljarknapp
DTS Digital Lägesväljare
Logic 7 Lägesväljarknapp
Transport Kontroll Knappar
Extra knapp
Skip Upp/Ner Knappar
Stereo Lägesväljarknapp
DTS Neo:6 Lägesväljare
Makro Knapp
RDS Väljarknapp
Förval Upp/Ned
Raderings Knapp
Minne (Memory)
Fördröjning (Delay)
› Knapp
Högtalarval (Spkr/Menu)
Mute
Volym upp/ner (Vol)
DMP Väljare
TV/Video väljare
Ljusknapp
OBS! Knapparna betecknas här efter den funktion de har vid styrning av receivern.
De flesta knappar har ytterligare funktioner när
de används med andra apparater.
På sidan 40-41 finns en förteckning över dessa
funktioner.
FUNKTIONER PÅ HUVUDFJÄRRKONTROLLEN 9
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 10
Funktioner på huvudfjärrkontrollen
Viktigt: Fjärrkontrollen kan programmeras så
att den kan styra upp till 7 olika produkter
AVR 140 inräknad. Innan du börjar är det viktigt
att du först trycker in den Ingångsväljarknapp
4 som motsvarar den enhet du vill styra. Fjärrkontrollen är fabriks kodad så att den kan styra
AVR och de flesta Harman Kardon CD eller DVD
spelare och kassettdäck. Fjärrkontrollen kan
också styra de flesta andra fabrikat genom de
styr koder som finns angivna i denna bruksanvisning. Se vidare på sidan 37-39 hur du programmerar de rätta koderna.
Det är också viktigt att komma ihåg att många
av knapparna på fjärrkontrollen kan få helt olika
funktioner beroende på vilken produkt du väljer.
0 Power Off Knapp: Om denna knapp
trycks in ställs receivern eller den valda signalkällan i Standby läge.
1 IR-sändningsfönster: Rikta detta fönster
mot AVR när du trycker in knappar på fjärrkontrollen. På så sätt försäkrar du dig om att
kommandon tas emot på rätt sätt.
2 Program Indikator: Denna trefärgade
indikator används för att hjälpa till vid programmering av fjärrkontrollen. ( se sid. 37 för mer
information om hur man programmerar fjärrkontrollen).
3 Power ON knapp: Tryck på denna kanpp
för att starta den produkt som är ansluten till
den signalingång som du valt genom att trycka
på någon av Input Selector knapparna 4
(gäller ej Tape).
4 Ingångsväljare för CD/Band/DVD: Om
du trycker in någon av dessa knappar sker tre
saker samtidigt. Om receivern inte är påslagen
slås den på. Vidare väljs den källa som står på
knappen som ingång. Slutligen ändras fjärrkontrollen så att den styr den valda apparaten. När
du har tryckt in någon av dessa knappar måste
du trycka in AVR 5 igen om du vill styra funktionerna på receivern med fjärrkontrollen.
5 AVR-val (AVR): Med denna knapp ändras
de övriga knapparnas funktioner så att de styr
receivern. Om receivern står i standbyläge
används knappen även till att stänga av den.
6 AM/FM: Med denna knapp väljs tunern
som programkälla. Om knappen trycks in medan
en tuner används skiftar man mellan AM- och
FM-banden.
10 FUNKTIONER PÅ HUVUDFJÄRRKONTROLLEN
7 6-Kanals/8-Kanals Direkt Ingång: Tryck
på denna knapp för att välja apparat som är
ansluten till 6-Kanals Direkt Ingångarna eller
8-Kanals Direkt Ingångarna (tillgänglig
ingång beror på vad som är valt av 5.1 eller
6.1/7.1 i surroundläges inställningen, se sid 28
för mer information).
8 Test Ton: Tryck in denna knapp för att
starta kalibreringen av receiverns nivåer (se
sid. 23 för mer information om kalibrering).
9 Insomning (Sleep): Om denna knapp
trycks in ställs receivern i insomningsläge. Efter
den tid som visas på displayen övergår receivern
automatiskt i standbyläge. Med varje tryckning
på knappen ändras återstående tid innan receivern stängs av i följande ordning:
Om knappen hålls intryckt i två sekunder stängs
insomningsläget av.
Observera att denna knapp även används till att
byta kanal på din TV, VCR och sattelit receiver när
passande källa är vald, med användning av
apparat Ingångsväljare 4.
A Surroundläge (Surr.): Tryck på denna
knapp för att välja någon av HALL, THEATER eller
VMAx surroundlägena. Observera att beroende
på typ av ingång, kan några lägen inte alltid vara
tillgängliga. (Se sid 26 för mer information om
surroundlägena). Observera att denna knapp
även används till att ställa in kanalerna på din
TV, VCR och Sattelit receiver när passande källa
är vald med användning av apparat Ingångsväljare 4.
B Nattläge (Night): Med denna knapp aktiveras nattläget. Detta läge är endast möjligt på
en Dolby Digital signal (Se sidan 18).
C Kanalval (Ch./Disp): Denna knapp
används för inställning av utgångsnivåerna på
receivern när en yttre källa används. Tryck in
knappen, välj den kanal som ska justeras med
knapparna ⁄ / ¤ D och tryck in Set F. Tryck
sedan in ⁄ / ¤ igen för att ändra nivåinställningen. (På sidan 31 finns mer information.)
D ⁄/¤ knappar: Dessa universala knappar
används till att ändra eller bläddra igenom saker
i OSD menyn eller på frontpanelen eller till att
göra konfigurationsinställningar som t.ex. digital
ingångar eller fördröjningstid. När en inställning
ändras, tryck först på knappen för funktionen
eller inställningen som ska ändras (ex. tryck på
Digitalväljarknappen G för att ändra digital
ingång) och tryck sedan på en av dessa knappar
för att bläddra igenom listan av alternativ eller
för att höja eller sänka en inställning. Sektionen i
den här bruksanvisningen som beskriver de individuella egenskaper och funktioner innehåller
specifik information för användning av dessa
knappars alla applikationer.
Om du programmerar AVR’s fjärrkontrol med
koder från en annan fjärrkontroll, fungerar denna
knapp också i det som vi kallar ”Auto Search”
funktionen. (se vidare sid 37 för mer information
om hur du programmerar fjärrkontrollen).
E ‹ knapp: Används för att ändra menyval
eller menyinställning om menystyrda apparater
(TV-apparat, videobandspelare, DVD-spelare
o.s.v.) används.
F Utför (Set): Med denna knapp matas
inställningar in i receiverns minne. Den används
också vid inställning av fördröjningstider, högtalarkonfiguration och utgångsnivåer.
G Digitalval/Avslutning (Dig/Exit): Med
denna knapp knyts en av digitalingångarna
*Ó till en källa. (På sidan 30 finns mer
information om val av digitala ingångar.)
H Sifferknappar: Dessa tio knappar används
för att ange tunerförval. De används dessutom
för att välja kanalnummer när TV, VCR eller Sat
mottagare har valts på fjärrkontrollen eller till att
välja spårnummer på en CD-, DVD- eller LDskiva, beroende på programmeringen av fjärrkontrollen.
I Tunerläge (Tun-M): Tryck på denna knapp
för att välja mellan manuel eller automatisk
radioinställning. När displayen visar MANUAL
och du trycker på Tunning knapparna K)
kommer frekvensen att röra sig uppåt eller nedåt
stegvis. När FM radio läget används och dispalyen visar AUTO, om du då trycker på denna
knapp kommer radion att gå över i mono läget,
vilket innebär att även svagare stationer kan
mottagas (se sid. 35 för mer information).
J Direkt Knapp: Tryck in denna knapp när
du vill söka efter en specifik förvalsstation.
Efter det att du tryckt in direkt knappen trycker
du in det önskade förvalsnumret med
Sifferknapparna H för att välja station.
K Inställning upp/ned (Down - Tuning Up): När radion är igång är det dessa knappar
som styr sökningen uppåt eller nedåt i frekvens.
Om Tuner Mode knappen I har tryckts in
eller om Band knappen ! på frontpanelen har
hållts intryckt, så att AUTO indikeras i Main
Information displayen Ò. Om man då trycker på någon av dessa knappar, kommer radion
att automatiskt att söka upp nästa station med
tillräcklig signalnivå. När displayen visas
MANUAL kommer sökningen att ske stegvis
(se sid. 35 för mer information).
L Menyvisning/Info (OSD/Info): Med
denna knapp visas och väljs bildskärmsmenyerna.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 11
Funktioner på huvudfjärrkontrollen
M Dolby Lägesväljare: Denna knapp
används för att välja en av de tillgängliga Dolby
Surround behandlings lägena. Varje tryck på
denna knapp kommer att välja en av Dolby Pro
Logic II lägena, Dolby 3 Stereo eller Dolby Digital.
Observera att Dolby Digital läget är endast tillgängligt när en digital ingång är vald och de
andra lägena endast så länge som ingen Dolby
Digital källa spelas (förutom Pro Logic II med
Dolby Digital 2.0 inspelningar, se sid 31). Se
sidan 25 för tillgängliga Dolby surroundläges
alternativ.
N DTS Digital Lägesväljare: När en DTS
källa används kommer AVR automatiskt att välja
passande läge och inga andra lägen blir tillgängliga. Intryckning av denna knapp visar nuvarande
läge som är vald av AVRs dekoder, beroende av
surround material som spelas och högtalarinställning. När DTS källa inte används, har denna
knapp ingen funktion. (Se sid 26 för tillgängliga
DTS alternativ).
O Logic 7 Väljare: Tryck denna knapp för att
välja en av de tillgängliga Logic 7 surroundlägena. (Se sid 26 för tillgängliga alternativ).
P Transport Kontroll Knappar: Dessa knappar har inte någon funktion på receivern, men de
kan programmeras för avspelning framåt/bakåt
av en rad olika CD- eller DVD-spelare och ljudeller videobandspelare. (På sidan 40 finns mer
information om hur man programmerar fjärrkontrollen.)
Q Extra knapp: Denna knapp har ingen styrfunktion på receivern. Men när fjärrkontrollen
används för att styra en DVD, kan du med denna
välja ON/OFF funktionen för skivans textspråk.
Skip Upp/Ner Knappar: Dessa knappar
har ingen funktion på receivern, men de används
för att skifta spår på den skiva som spelas för tillfället, på en CD eller DVD växlare.
Lägesväljare för Stereo (Stereo Mode
Selector): Tryck på denna knapp för att välja
ett stereoläge. När SURROUND OFF visas i
Main Informtion displayen Ò och endast
Surr Off Sourround Mode indikatorn (
lyser, är receivern i ett ”helt” analogt läge. Detta
innebär att det är en tvåkanalig återgivning utan
någon digital processor inkopplad. Bass
Management och övriga digitala signalbehandlingar är då också frånkopplade. Om du trycker
på denna knapp tills SURROUND OFF indikeras i Main Informations displayen Ò och
att både DSP och Surr Off ( indikatorerna
lyser, är processorn inkopplad och dess signalbehandlingar är också ativerade, även vid en tvåkanalig återgivning. När displayen visar 5 C H
STEREO or 7 C H STEREO kommer stereosignalen att kopplas till alla 5 kanalernas
slutsteg. (Se sid 19 för mer information om
stereoåtergivning).
DTS Neo:6 Lägesväljare: Vid intryckning
av denna väljarknapp bläddrar AVR igenom de
olika DTS Neo:6 Lägena, som extrakt en femeller sju-kanals surround fält från två-kanals
program material (från PCM källa eller analog
ingångs signal). För första trycket väljs det senaste DTS Neo:6 surroundläget som användes, och
för varje efterföljande tryck väljs nästa läge.
( Mute: Med denna knapp stänger man tillfälligt av ljudet på receivern eller den TV-apparat
som styrs, beroende på vilken apparat som har
valts. När du skall programmera fjärrkontrollen
för att styra en annan produkt, trycker du in
denna knapp och Ingångsväljare 4 för att
starta programmeringen. (se sid. 37 för mer
information om programmeringen.)
! Makro Knapp: Tryck in denna knapp för
att memorera eller ta fram ett Makro läge som
redan har programmerats i fjärrkontrollen.
(se sid. 38 för mer information om Makro funktionen).
) Volym upp/ner (Vol): Med dessa knappar
höjer eller sänker du volymen i anläggningen.
" RDS Medelande Knapp: Tryck in denna
knapp för att visa de medelande som RDS systemet kan återge.(se sid. 36 för mer information
om RDS systemet).
# Förval Upp/Ned: När tunern används
bläddrar man med dessa knappar genom listan
över de stationer som har programmerats i receiverns minne. När vissa produkter så som CD,
Video eller DVD har valts med Input Selector
knappen 4, kan dessa knappar användas för
kapitel eller spår sökning (CD, CDR).
$ Raderings Knapp: Tryck in denna knapp
för att radera felaktiga siffror, när du söker direkt
efter en radio station, genom att trycka in dess
frekvens.
% Minne (Memory): Tryck på denna knapp
för att memorera en station i receiverns minne.
Två understryckna indikatorer kommer att blinka
på högra sidan av displayen Ò, du har nu
5 sekunder på dig för att lägga in ett snabbvalsnumme med hjälp av Numeric keys H.
(se sid. 35 för mer information).
& Fördröjning (Delay): Med denna knapp
inleds inställningen av fördröjningstiderna vid
surroundljud. När knappen har tryckts in kan fördröjningstiderna anges genom att Set F
trycks in och sedan ⁄ / ¤ D Tryck in Set igen,
så avslutas processen. (På sidan 22 finns mer
information.)
› Knapp: Med denna knapp ändras menyinställningen eller menyvalet på de flesta av
receiverns inställningar.
' Högtalarval (Spkr/Menu): Med denna
knapp inleds processen för inställning av bassystemet efter den typ av högtalare som
används. När knappen har tryckts in väljs kanal
med ⁄ / ¤-knapparna D.
Tryck Inställningsknappen F och välj sedan
högtalare typ (Stor, Liten eller Ingen) som är
passande med högtalarna som används. (Se sid
20 för mer information).
*
Digital Media Spelare
(DMP)väljare: Om en
är ansluten
mellan receivers Digital media Player (DMP)
Connector och en Apple® iPod®. Tryck på
denna knapp för att välja iPod som signalkälla
för receivern. Om det finns en videoskärm ansluten till Video Monitor utgången kan
kan iPod informationen visas på skärmen samt
på den Övre och Undre displayraden Ò. Du
kan också navigera din iPod och välja spår med
⁄/¤/‹/› knapparna DE, Set
knappen F och Transport Controls P på
receiverns fjärrkontroll. Se sid 32 för mer information.
+ TV/Video Knapp: Denna knapp har inte
någon funktion på receivern, men om den
används tillsammans med en Video, DVD eller en
satelitmottagare som har TV/Video funktion, kan
du trycka på denna knapp för att växla mellan
utgången på en produkt och en yttre videoingång på samma produkt. Konsultera din bruksanvisning till den specifika produkt du tänker
använda.
OBS: Med tryck på någon av fjärrkontrollens
knappar kommer Ingångsväljarknappen
45 som är knuten med knappen som är
tryckt kortvarigt blinka röd för att bekräfta översändningen, så länge som det är en funktion för
den knappen för utvald apparat (se funktions
listan på sid 40 och 41).
, Ljusknapp: tryck på denna knapp för att
aktivera ljusregleringsfunktionen. Man kan minska samt stänga av belysningen helt. Vid första
tryckningen visas normalläget. Vid nästa tryckning ändras nivån på ljuset till -50% och vid
påföljande tryckning inom 5 sekunder kommer
displayen att bli helt svart. Denna inställning är
endast temporär, receivern återgår alltid till full
belysning när du startar produkten. Den blå ringen runt Spänningsindikator 3, kommer alltid
att lysa oavsätt viken inställning du har. Den blå
ringen i volymkontrollen kommer också att ha
full belysning när panelbelysningen är på 50%,
men kommer att släckas helt när panelbelysningen är på 100%.
FUNKTIONER PÅ HUVUDFJÄRRKONTROLLEN 11
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 12
Installation och anslutningar
När du har packat upp receivern och placerat den
på en fast yta som håller för tyngden kan du göra
anslutningarna till din ljud- och videoutrustning.
Anslutning av ljudutrustning
Vi rekommenderar att du använder kablar av hög
kvalitet när du gör anslutningar till källutrustning
och inspelningsutrustning för att bevara signalernas kvalitet.
När du gör anslutningar till ljudkällor eller högtalare bör du dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Då finns ingen risk för att högtalarna skadas av
ljud- eller transientsignaler.
1. Anslut den analoga utgången från en
CD-spelare till CD-ingångarna .
OBS! När CD-spelaren har både fasta och variabla ljudutgångar är det bäst att använda den
fasta utgången om inte insignalen till receivern
är så låg att ljudet blir brusigt eller så hög att
signalen blir förvrängd.
2. Anslut de analoga Play/Out uttagen på ett
kassettdäck, MD, CD-R eller någon annan bandspelare till Tape Input uttagen . Anslut de
analoga Record/In uttagen på en bandspelare till
Tape Output uttagen .
3. Anslut den digitala utgången på någon digital
källa som t.ex. CD eller DVD växlare eller spelare,
video spel, digital sattelit receiver, HDTV tuner
eller digital kabel TV box eller utgången från en
överrensstämmande dators ljudkort till den
Optiska och Koaxial Digital Ingångarna
*Ó.
Vi rekommenderar att du ansluter den digitala
utgången på din DVD spelare till Coax 1 Digital
Audio Input , eftersom den är förinställd för
en DVD spelare.
4. Anslut de koaxiala eller optiska digitalutgångarna på baksidan av receivern till motsvarande digitala ingångar på en CD-brännare
eller MiniDisc-spelare.
5. Montera den medföljande ramantennen för
AM enligt nedanstående skiss. Anslut den till
skruvanslutningarna märkta AM och GND .
6. Anslut den medföljande FM-antennen till FM
(75 ohm) . FM-antennen kan vara en yttre
takantenn, en inomhusantenn med eller utan förstärkare eller en anslutning från ett kabelnät.
Observera att om 300 ohms tvåtrådskabel
används för antennen eller anslutningen måste
du använda en adapter för 300 till 75 ohm.
12 INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR
7. När receivern är frånslagen kan du ansluta
till receiverns Digital media Player
(DMP) Connerctor . Anslut sen din Apple®
iPod® till
som en ren audiospelare, om
du har videomaterial i din iPod kan detta inte
återges igenom receivern.
8. Anslut högtalarutgångarna för front-,
center- och surroundhögtalare till respektive högtalare.
För att alla ljudsignaler ska överföras till högtalarna utan förluster i klarhet eller upplösning
föreslår vi att du använder högtalarkabel av hög
kvalitet. Det finns många märken, och valet av
kabel påverkas av avståndet mellan dina högtalare och receivern, vilken typ av högtalare du
använder, personlig smak och andra faktorer. Du
kan få goda råd om val av kabel där du köpte
receivern.
Kablar med diametern 1,5 mm2 kan användas för
korta kabeldragningar om högst 4 m. Vi rekommenderar inte att du använder kablar med
mindre diameter än 1 mm2, på grund av de
effektförluster och prestandaförsämringar som
uppkommer.
Kablar som dras inne i väggar ska ha markeringar som visar att de överensstämmer med gällande normer. Frågor om hur man drar kablar inne i
väggar bör ställas till en behörig elektriker.
När anslutning av kablar till högtalarna görs, var
säker på att uppmärksamma rätt polaritet.
Observera att positiv (+) terminal på varje högtalare anslutning numera bär en specifik färgkod
som beskrivs på sidan 8. Hur som helst, de flesta
högtalare använder fortfarande röd terminal för
den positiva (+) anslutningen. Anslut den ”negativa” eller ”svarta” kabeln till samma terminal på
både receivern och högtalaren.
OBS! De flesta högtalartillverkare använder visserligen svarta anslutningar för den negativa och
röda för den positiva polen, men vissa tillverkare
kan avvika från denna regel. För att försäkra dig
om att högtalarna går i rätt fas och fungerar
optimalt bör du läsa märkplåten på din högtalare
eller bruksanvisningen för högtalaren för att fastslå polariteten. Om du inte känner till polariteten
för din högtalare bör du be säljaren om råd
innan du går vidare eller rådfråga högtalarfabrikanten.
Vi rekommenderar också att båda högtalarna i
ett högtalarpar ansluts med lika lång kabel.
Använd till exempel lika långa kablar till vänster
och höger fronthögtalare, liksom till vänster och
höger surroundhögtalare, även om högtalarna i
paret står olika långt bort från receivern.
AVR 140 har inte något 7.1 läge. Alla signaler
som kan innehålla en 7.1 information, t.ex.
genom 6/8 Channel Direct Input eller
genom en 7 kanalers stereo processering
kommer att återges som en kanal genom den
högtalare som är ansluten till Surround Back
Speaker utgången .
9. Anslutningar till en subwoofer görs normalt via
en linjenivåanslutning för ljud från Subwoofer
till linjeingången på en subwoofer med
inbyggd förstärkare. Om en passiv subwoofer
används går anslutningen först till en effektförstärkare som ansluts till en eller flera subwoofers.
Om du använder en aktiv subwoofer utan linjenivåingångar följer du anvisningarna för anslutningar som medföljer högtalaren.
10. Om en extern flerkanals ljudkälla med 5.1
utgångar som t.ex. en extern digital processor/
dekoder, DVD-Audio eller SACD spelare används,
anslut utgångarna på den apparaten till
8-Kanals Direkt Ingångarna .
Anslutning av videoutrustning
Videoutrustning ansluts på samma sätt som ljudutrustning. Även här rekommenderas anslutningskablar av hög kvalitet för att bevara
signalens kvalitet.
1. Anslut en bild och ljudsignal från Play/Out
uttagen på en video till Video 1 eller
Video 2 In uttagen på baksidan. Anslut
Record/In uttagen på en video till Video 1 Out
uttagen på receivern.
2. Även om alla typer av videokällor kan anslutas
till dessa uttag, rekomenderar vi att ansluta din
videobandspelare till Video 1 Audio/Video 1
Video Input uttagen . Därmed kan du
kan använda fjärrkontrollens förprogrammerade
koder for en videobandspelare som är ansluten
till Video 1.
Av samma skäl rekommederar vi att du ansluter
din satellitmottagare till Video 2 Audio/video
Input uttagen och din TV till Video 3
Audio/Video Input uttagen Ô.
VIKTIGT: Om du endast använder din TV som
bildskärm (t.ex. om du använder en satellitmotagare som kanalväljare) bör du inte ansluta TV´s
utgångar till Video 3 Audio/Video och
S-Video ingången Ô, eller till någon annan
ingång på receivern.
3. Anslut de analoga ljud- och videoutgångarna
på en DVD-spelare eller laserskivspelare till
DVD .
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 13
Installation och anslutningar
4. Anslut de digitala ljudutgångarna på en CDeller DVD-spelare, satellitmottagare, kabel-TVbox eller HDTV-konverter till lämpliga optiska
(Optical) eller koaxiala (Coaxial) *Ó
digitala ingångar.
Komihåg att Coaxial 1 Digital ingången är förprogrammerad för en DVD spelare. Alla
andra ingångar har ett analogt grundläge, men
givetvis kan även andra digital källor kopplas till
en digital ingång på receivern.
5. Anslut den Komposita och S-Video (om
S-Video apparat används) Monitor Utgång uttagen på receivern till komposit och S-Video
ingången på din TV apparat eller videoprojektor.
6. Om DVD-spelaren och projektorn eller TV:n
båda har anslutningar för komponentvideo
ansluter du utgångarna för komponentvideo till
Video 1 -ingångar för komponentvideo
. Observera att även om anslutningar för komponentvideo används måste ljudanslutningar
ändå göras till de analoga DVD-ingångarna
eller någon av de koaxiala eller optiska
digitalingångarna .
7. Om du har tillgång till en annan apparat för
komponentvideo ansluter du den till Video
2-ingångarna för komponentvideo . Ljudanslutningarna för denna apparat ska göras
antingen till Video 2-ingångarna eller till
någon av de koaxiala eller optiska digitalingångarna .
8. Om ingångarna för komponentvideo används
ansluter du utgången för komponentvideo
till ingången för komponentvideo på en TV,
projektor eller annan visningsanordning.
9. Om du har en videokamera, video spel eller
annan ljud/video apparat som är ansluten till
AVR tillfälligt, anslut ljud, video och digital ljud
utgångarna på den apparaten till Frontpanels
Ingångarna *ÓÔ. En apparat som är
ansluten till Video 3 Uttaget Ô väljs som
Video ingång 3, och ansluts till ett digital uttag
*Ó och är vald som ”Optisk 3” eller
”Koaxial 3” ingång. (Se sid 17 för mer information om ingångs konfigurationer).
Viktigt om videoanslutning!
• Y/Pr/Pb komponent, RGB (se sid. 13), eller
komposit video signal kan endast visas i dess
orginal format och kan inte göras om till något
annat format. S-video signal kommer att göras
om till komposit signal. OSD menyn kan visas
på skärmen med både komposit och S-video
signal.
• Komponentvideosystemet i AVR är avsett för
videosignaler med standardfrekvens från DVDspelare och liknande apparater. Även om
systemet kan fungera med signaler för högdefinitionsvideo kan videokvalitén bli något
sämre än vid en direkt anslutning mellan DVDspelaren och TV:n.
• Alla in- och utgångar för komponentvideo kan
också användas för RGB-signaler, på samma
sätt som för Y/Pr/Pb-signaler, om de är anslutna till kontakter med motsvarande färg.
Men det är endast korrekt så länge som endast
de tre RGB video signalerna är från utgången
på en video källa, med en synk signal enbart i
”G” signalen, om det inte är någon synk signal
med separat utgång från källan.
Scartanslutningar
För de anslutningar som beskrivs ovan måste
videoapparaten vara utrustad med phonokontakter och/eller S-videokontakter för alla ljudoch videosignaler. Varje vanlig videoapparat (inte
S-VHS eller Hi8) för avspelning enbart måste ha
tre phonouttag och videobandspelare för inspelning och avspelning hela sex phonouttag. Varje
S-videoapparat (S-VHS, Hi8) måste ha två
phonouttag (ljud) och ett S-videouttag (video),
om det är en avspelningsapparat eller fyra
phonouttag (ljud in/ut) och två S-videouttag
(video in/ut) om det är en apparat för inspelning.
Många europeiska videoapparater är endast
delvis utrustade med phono- eller S-videouttag
och har sedan ett s.k. scart- eller Euro-AV-uttag
(ett nästan rektangulärt uttag med 21 stift, se
fig. på nästa sida).
Observera att endast videopluggarna (den
"gula" phonopluggen i figur 3 och S-videopluggen i figur 6) får anslutas till TV Monitor
Out och att volymen på TV-apparaten måste
sänkas till lägsta möjliga.
Viktig anmärkning om adapterkablar:
Om phonokontakterna på adaptern är märkta
med beteckningar ansluts alltid ”In”-pluggarna
för ljud och video till motsvarande ”In”-kontakter på receivern och ”Out” till ”Out”. Om det
inte finns någon märkning utgår man från signalens riktning enligt figurerna ovan och i anvisningarna som medföljer adaptern. Rådgör i
tveksamma fall med återförsäljaren.
Viktiga anmärkningar om
S-videoanslutningar!
1. Endast in- och utgångar för S-video på
S-videoapparater får anslutas till receivern, INTE
in- och utgångar för både normal- och S-video
(förutom TV, se punkt 2).
När båda anslutningarna är gjorda, kan endast
S-Video signalen ses på skärmen (tv-rutan).
2. AVR kan inte göra om en komposit signal till
S-video, men recievern kan däremot göra en
S-video signal till komposit signal. Därför måste
båda anslutningarna göras från AVR till TVapparaten om både video- och S-videokällor
används, och rätt ingång måste väljas på TV:n.
I sådana fall behövs följande adaptrar eller
kablar för scart till phono:
• Apparater för avspelning, som satellitmottagare, videokameror, DVD- eller LD-spelare, kräver
en adapter från scart till tre phonopluggar
enligt figur 1 (vanliga videoapparater) eller
från scart till två phonopluggar plus en Svideoplugg enligt figur 4 (S-videoutrustning).
• Videobandspelare för stereo måste ha en
adapter från scart till sex phonopluggar enligt
figur 2 (vanlig video) eller från scart till fyra
ljud- plus två S-videouttag enligt figur 5
(S-videobandspelare). Läs i anvisningarna för
adaptern vilken av de sex pluggarna som
används till inspelningssignalen till videobandspelaren (ansluts till receiverns Out-kontakter)
och vilka som används till avspelningssignalen
från videobandspelaren (ansluts till receiverns
In-kontakter). Fråga återförsäljaren om du är
osäker.
• Om du bara använder vanlig videoutrustning
behövs bara en adapter för tre phonopluggar
till scart (figur 3) för TV-mottagaren. Om du
även använder S-videoapparater behövs
dessutom en adapter från två phono- plus en
S-videoplugg till scart (figur 6), som ansluts till
den scartingång på TV-apparaten som är
avsedd för S-video.
INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR 13
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:31 Side 14
Installation och anslutningar
Svart
Gul
Figur 1:
SCART/phono-adapter
för avspelning; signalflöde:
SCART → phono
Röd
Svart
Röd
Blå1
Figur 2:
SCART/phono-adapter för
in- och avspelning;
signalflöde:
SCART ↔ phono
Gul
Grön1
Vit
Svart
Röd
Röd
Svart
Figur 4:
SCART/S-videoadapter för
avspelning; signalflöde:
SCART → phono
S-video in
Svart
Röd
Blå1
Figur 5:
SCART/S-videoadapter för
in- och avspelning;
signalflöde:
SCART ↔ phono
Gul
S-video in
S-video ut
Röd
Svart
Figur 6:
SCART/S-videoadapter för
avspelning; signalflöde:
phono → CART
S-video ut
1
Även andra färger är möjliga, t.ex. brun och grå.
Viktig information när du
använder SCART kablar
I SCART kabeln finns det förutom audio och
video signalen flera styrsignaler. Vilka är: att
växla till rätt video ingång så snart som video
källan har startats. Och med DVD spelare växlar
TV apparaten automatiskt om till 16:9 format
(om sådat finns på din TV) (med 16:9 TV eller
med 4:3 TV med val för 16:9 format) även RGB
ingången på din TV öppnas med en styrsignal i
SCART kabeln. Om du använder en adapter av
något slag kommer dessa styrsignaler att
försvinna och du måste tänka på att dessa
justeringar då måste göras manuellt.
14 INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR
Nätanslutningar
Receivern är utrustad med två (2) nätuttag. De
kan användas för att driva andra apparater, men
bör inte användas för effektkrävande utrustning
som effektförstärkare. Det totala effektuttaget
på Unswitched uttaget får inte överstiga
100 watt och på Switched uttaget 50 watt.
Nätuttaget som regleras med receiverns
strömbrytare (Switched) får ström endast
när receivern är på. Detta uttag rekommenderas
för apparater som inte har någon strömbrytare
eller en mekanisk strömbrytare som kan lämnas
påslagen.
OBS! Många apparater för ljud eller video kan
övergå till standbyläge om de används med
detta uttag och slås inte på helt om man inte
använder apparatens fjärrkontroll.
Gul
Figur 3:
Phono/SCART-adapter för
avspelning; signalflöde:
Phono → SCART
System- och nätanslutningar
Om RGB-signal med scart:
Om du använder en apparat med RGB-signaler i
en scartutgång (som de flesta DVD-spelare har),
och du vill använda denna RGB-signal, måste
scartutgången anslutas direkt till TV-apparaten.
Även om AVR kan hantera trevägssignaler för
video (som Y/Pb/Pr-komponentsignaler), kräver
de flesta TV en synksignal, förutom RGB signalen (även med SCART), för att öppna RGB
ingången och denna synksignal kan ej kopplas
igenom receivern. Alltså kan du endast koppla
RGB signalen genom AVR om det ej behövs
någon synksignal (se sid. 13 Video Anslutning 4).
Det finns ström i uttaget Unswitched så
länge receivern är ansluten till ett strömförande
uttag och huvudströmbrytaren 1 är påslagen.
AVR 140 drar väsentligt mer ström än andra
apparater som du har i hemmet. Dessa kan
också har löstagbara nätsladdar, använd inte
dessa om de inte är av samma typ eller har liknade specifikationer.
När nätsladden är ansluten till väggutaget, är
det nästan klar att använda receivern.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 15
Installation och anslutningar
Val av högtalare
Oavsett vilken högtalartyp eller vilket högtalarmärke som används ska samma modell eller
märke användas till vänster och höger fronthögtalare samt centerhögtalaren. Detta skapar en
sammanhållen främre ljudbild och eliminerar risken för distraherande störningar när ett ljud i de
främre kanalerna rör sig över högtalare som inte
passar ihop.
Placering av högtalarna
Placeringen av högtalarna i en hembio med flera
kanaler kan märkbart påverka ljudkvaliteten.
Beroende på vilken typ av centerhögtalare och
bildskärm du använder kan du placera centerhögtalaren direkt ovanför eller nedanför TVapparaten eller i mitten bakom en perforerad
projektionsbildskärm.
När du har installerat högtalaren för centerkanalen placerar du de vänstra och högra fronthögtalarna. De ska vara lika långt från varandra
som centerhögtalaren är från lyssningspositionen. I idealfallet ska högtalarna för frontkanalerna placeras så att diskantelementen befinner sig
högst 60 cm högre eller lägre än diskantelementet i centerhögtalaren.
Högtalarna ska också vara minst 0,5 m från TVapparaten om de inte är magnetiskt skärmade
för att undvika störningar. Notera att inte alla
högtalare är skärmade, även i ett komplett surround set kan det vara centern som endast är
skärmad.
Beroende på rumsakustik och typ av högtalare
kan ljudbilden förbättras om du flyttar vänster
och höger fronthögtalare något längre fram än
centerhögtalaren. Om möjligt bör du ställa in
alla fronthögtalare så att de riktas mot dig i
öronhöjd.
Utgå från dessa riktlinjer och pröva dig fram till
rätt placering för fronthögtalarna i just din
installation. Dra dig inte för att flytta högtalarna
tills anläggningen låter bra. Optimera högtalarplaceringen så att åkningar över främre
delen av rummet återges utan avbrott.
När AVR används i 5.1 kanals förfarande, är platsen att föredra för surround högtalarna på
sidoväggen i rummet, vid eller något bakom lyssningsposition. In a 6.1-channel system, a back
surround speaker is required, ideally placed at
the center of the room's rear wall, pointing
directly towards the front center channel speaker
Centrum på högtalaren ska stå vänd mot dig (se
nedan).
Centerhögtalare
Inte mer
än 60 cm
Vänster
fronthögtalare
Höger
fronthögtalare
A. Uppställning av högtalare för främre
kanaler med vanlig TV-apparat eller
bakprojektionsbildskärm
5.1-Channel System
Precis som vid en sidomontering skall de bakre
surroundhögtalarna placeras så att den nedre
delen på högtalaren är minst 60 cm ovanför lyssnarens öra. Högtalaren skall heller inte placeras
mer än 180 cm bakom lyssningspositionen.
Subwoofers avger främst oriktat ljud och kan
därmed placeras nästan var som helst i ett rum.
Placeringen av en subwoofer påverkas i hög
grad av rummets storlek och form och vilken typ
av subwoofer som används. En metod att hitta
den optimala placeringen för en subwoofer är
att först placera den längst fram i rummet, ungefär 15 centimeter från en vägg eller i ett hörn. En
annan metod är att tillfälligt placera subwoofern
på den plats där du normalt sitter och sedan gå
runt i rummet tills du hittar den plats där subwoofern låter bäst. Placera subwoofern där. Följ
även anvisningarna från tillverkaren eller prova
dig fram till den bästa placeringen för en subwoofer i ditt rum.
6.1-Channel System
Minst 15 centimeter från en vägg
Minst 60 centimeter
INSTALLATION OCH ANSLUTNINGAR 15
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 16
Systeminställning
När högtalarna har placerats i rummet och anslutits återstår programmering av receiverns
minnen. I AVR används två slags minnen: dels
sådana som är knutna till den valda ingången,
t.ex. surroundlägen, dels sådana som fungerar
oberoende av ingång, t.ex. utgångsnivåer för
högtalare, delningsfrekvenser eller fördröjningstider som används i surroundprocessorn.
Strömförsörjning
Det är nu dags att slå på strömmen och göra
dessa slutjusteringar.
1. Sätt i stickkontakten på nätsladden i ett
uttag utan strömbrytare.
2. Tryck in huvudströmbrytaren 1 så att den
fastnar i det inre läget och inte skjuter ut.
Kontrollera att strömindikatorn 3 blir gul,
vilket visar att receivern är i standbyläge.
3. Ta bort skyddsfilmen från huvud frontpanelens
lins. Om den lämnas på plats, kan den påverka
fjärrkontrollens utförande av dess funktioner.
4. Lägg i de 3 medföljande AAA-batterierna i
fjärrkontrollen enligt bilden. Se till att markeringarna för plus och minus i botten av batterifacket stämmer med markeringarna för plus
och minus på batterierna.
5. Starta AVR antingen genom att trycka på
System Power Control 2 eller Input
Source Selector % på frontpanelen, eller
på fjärrkontrollen på Strömbrytare (On)
3, AVR Selector 5 eller någon av Input
Selector 46. Power Indicator 3 blir
blå för att indikera att produkten har startats
och Main Information Display Ò tänds
upp.
OBS: Efter intryckning av en av Ingångsväljarknapparna 4 för att slå på apparaten, tryck
AVR Väljare 5 för att få fjärrkontrollen att
kontrollera AVRs funktioner.
16 SYSTEMINSTÄLLNING
Användning av skärmmenyer
Följande justeringar kan göras enkelt via skärmmenyerna. Dessa lättlästa menyer ger dig en klar
bild av receiverns aktuella status och underlättar
val av högtalare, fördröjning, ingång eller digital
källa.
För att skärmmenyerna ska visas måste det
finnas en anslutning från TV Monitor Out på baksidan till ingången för komposit- eller
S-video på TV-apparaten eller projektorn. För att
receiverns menyer ska synas måste rätt videokälla väljas på skärmen. Observera att OSD
menyn inte är tillgänglig när en komponent video
bild används.
VIKTIG INFORMATION: När OSD menyn
används tillsammans med en CRT projektor, plasma TV eller någon CRT monitor eller TV, är det
viktigt att den inte lämnas på bildskärmen en
längre tid. För all videovisning, men i synnerhet i
fråga om projektorer, gäller att oavbruten visning
av en oföränderlig bild som dessa menyer eller
bilder ur videospel kan medföra att bilden
"bränns in i" katodstråleröret permanent.
Garantin för AVR omfattar inte denna typ av
skada och det är inte säkert att den omfattas av
TV-apparatens garanti heller.
I AVR finns två olika skärmmenylägen, begränsat
(”Semi OSD”) och fullständigt (”Full OSD”). När
du ändrar inställningar bör du använda det fullständiga läget. Då visas en fullständig statusrapport eller lista över alternativ på skärmen, vilket
gör det lättare att se tillgängliga alternativ och
göra inställningarna på skärmen. I det begränsade läget visas informationen endast på en rad.
OBS! I detta läge visas dock inte menyalternativen på informationsdisplayen Ò. När de
fullständiga menyerna används visas OSD O N
på informationsdisplayen Ò som en påminnelse om att en skärm eller projektor måste
användas.
När det begränsade menysystemet används tillsammans med knapparna för separata inställningar visas en enda textrad på skärmen med
aktuellt menyval. Detta val visas även på informationsdisplayen Ò.
Den kompletta OSD menyn, kan alltid kopplas in
genom att du trycker på OSD knappen L. Då
visas MASTER MENU (Figur 1), och du kan
sedan göra ändringar på de olika menyerna.
Menyerna finns kvar på skärmen i 20 sekunder
efter det att en åtgärd har vidtagits på skärmmenyn. Du kan öka denna tid till högst 50 sekunder
genom att gå till menyn ADVANCED
SELECT och ändra FULL OSD TIME
OUT. Det begränsade menysystemet (Semi-OSD)
är också tillgängligt som standardval, även om
det kan stängas av på menyn ADVANCED
SELECT (Se sidan 34). Med semi-OSD system,
kan du göra justeringar direkt, genom att trycka
in knapparna på frontpanelen eller fjärrkontrollen
för de specifika parametrar som ska justeras. T.ex.
för att byta digital ingång för någon källa, tryck
Digital Väljarknappen ÛG och sedan
någon av Väljarknapparna ‹ / › 7 eller ⁄/¤
D på frontpanelen eller fjärrkontroll.
**
MASTER
I
A
S
M
A
N
U
U
A
D
P
D
R
N
V
U
I
R
U
A
T
S
O
S
OUN
AL
NCE
MENU
**
ETUP
ETUP
D
SELECT
SETUP
D
Figur 1
Systeminställning
Alla de inställningar som gäller för högtalare,
digitalingång, surroundläge, efterklangstid och
delningsfrekvenser kan om man så vill göras helt
separat för varje ingång. Dessa inställningar
memoreras i receiverns minne. Detta innebär att
du kan anpassa inställningarna till varje ingångskälla och optimera receiverns återgivning.
Det betyder, till exempel, att du kan förbinda
olika surroundlägen och analoga eller digitala
ingångar med olika källor, eller sätta olika högtalare konfigurationer som resulterar i byte till bas
hanterings system eller användningen av en center högtalare och/eller subwoofer. När dessa
inställningar är gjorda, kommer den automatiskt
att minnas det när du väljer den ingången.
Grundinställningen för alla ingångar utom för
DVD och Video 2 är analoga. För DVD är grundläget Coaxial Digital ingången och för
Video 2 är det Optical Digital ingången .
När DSP behandlings systemet används för första
gången för någon ingång, kommer högtalarinställningen automatiskt bli ”små” (small) i alla
positioner med subwoofern inställd på LFE.
Grundinställningen i surroundläget är Logic 7
Music, men Dolby Digital eller DTS kommer automatiskt att väljas när en källa med digital kodning används.
Innan du börjar använda receivern vill du antagligen ändra dessa inställningar för de flesta ingångar, så att de är anpassade efter digitala eller
analoga insignaler, typ av högtalare och egenskaper hos surroundläget. Kom ihåg att du måste
göra dessa inställningar för varje ingång som
används, eftersom inställningar för olika ingångar lagras för sig. När du har gjort inställningarna
behöver du emellertid inte göra några ändringar
förrän någon del i anläggningen ändras.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 17
Systeminställning
För att arbetet ska gå så snabbt och enkelt som
möjligt föreslår vi att du gör inställningarna steg
för steg, för varje ingång, i det fullständiga menysystemet.
Anteckna dina inställningar för varje ingång i
bruksanvisningens protokoll, så att detta finns
bevarat om du skulle råka ut för ett strömavbrott
eller att du behöver lägga in inställningarna igen
av någon annan anledning.
Val av ingång
Första steget att konfigurera AVR är att välja en
ingång, som skall associera med en analog eller
digital ingång, detta gäller alla ingångskällor som
du använder. Notera att när du har valt en ingång
kommer inställningarna på Digital ingång,
Högtalar inställningar, Delay och Surround inställningar att memoreras på just den ingången.
Detta innebär att varje gång som du väljer denna
ingång, kommer dessa inställningar att var operativa. Det innebär också att du måste repetera de
här följande momenten för varje ingång som du
tänker använd. Detta ger dig maximal flexibilitet
för att "skräddarsy" alla ingångar efter dina
önskemål. När du väl en gjort en grund inställning behöver du bara justera de inställningar som
är nödvändiga just för den ingången.
Om du ska göra inställningarna på de fullständiga skärmmenyerna trycker du in OSD L en
gång, så att MASTER MENU (Figur 1) visas.
Kontrollera att ›-markören står vid Input setup.
Tryck in Set F, så att menyn INPUT
SETUP (Figur 2) visas på skärmen. Tryck in ‹/›
E tills önskad ingång markeras på skärmen och dessutom i ingångsindikatorerna 
på framsidan med en blå lysdiod. Om en standardsignal med analoga vänster- och högersignaler ska användas krävs ingen ytterligare justering.
*
I
N
C
D
A
N
A
O
I
U
P
M
M
G
T
I N P U T
U
E
P
I
O
B A C K
S E T U P
T
:
:
O N E N T
I
T A L
I N :
P O L L
:
T O
*
D V D
N : C O M P
V 1
C O A X I A L
1
O F F
M A S T E R
M E N U
Figur 2
Det finns möjlighet att ändra de namn som visas i
OSD menyn och på frontpanelens Display, på alla
ingångar utom för Tuner. Detta kan vara värdefullt om du t-ex. har två videoapparater, du kan
då benämna dem med ett namn som gör det lätt
att skillja dem åt.
För att byta namn, tryck på ⁄/¤ Navigations
knapparna D på fjärrkontrollen, så att ➞
markören pekar på NAME. Tryck sen på och håll
inne knappen Set F i några sekunder tills en
blinkande box visas höger om kolon teknet. Släpp
omedelbart Set knappen F nu är det klar för
att byta namn.
Tryck på ⁄/¤ Navigations knappen D och
notera att en full uppställning med bokstäver,
stora följt av små, siffror och slutligen symboler.
Tryck på ¤ Navigations knapparna D tills
den första bokstaven som det ”nya” namet börjar med visas. Om du vill göra ett mellanslag,
trycker du på › Navigationsknappen .
När rätt bokstav visas trycker du på › Navigationsknappen , fortsätt på detta sätt till
samtliga bokstäver är klara, maxantalet är 14.
Tryck på Set knappen F för att memmorera in
namnet och fortsätt sen men systeminställningen.
Om någon av dina produkter har en Komponent
Videoutgång, kan receivern ändra dessa så att
rättsignal visas i displayen. Båda Component
Video ingångarna kan adresseras till
vilken källa som helst. Grundinställningen är för
Video 1 Component Video ingång är för
DVD spelare och att Component Video 2
ingångarna för alla andra källor. Om ditt
system inte innehåller någon produkt med komponet utgång, tryck på ¤ Navigationsknappen
D för att gå till nästa inställning.
För att ändra Komponent knytningen, se först till
så att ➞ markören pekar på COMPONENT
I N linjen i menyn, tryck sen på ‹ / › Navigations knappen E tills du ser rätt ingång i
menyn. När du söker igenom listan av ingångar,
kan man , ibland höra ett svagt klickande ljud.
Detta inget onormalt utan det är ljud från de relä
som man använder för att skifta mellan de tre
komponent ingångarna.
När rätt komponent ingång har valts, trycker du
på ¤ Navigations knappen D för att gå till
nästa inställning.
Om du vill knyta en av de digitala ingångarna till
den valda ingångskällan trycker du in ¤ D på
fjärrkontrollen medan menyn INPUT SETUP
(Figur 2) visas på skärmen. Kontrollera att markören flyttas nedåt till DIGITAL I N. Tryck in
knapparna ‹/› E tills namnet på önskad
digitalingång visas. Om du vill återgå till den
analoga ingången trycker du in knapparna tills
ANALOG visas. När rätt ingång indikeras, trycker du in ¤ knappen D tills markören är intill
BACK T O MASTER MENU och trycker sen
på Set knappen F.
För att förbinda en analog eller digital ingång
med den ingångs källan som för närvarande är
vald när som helst med användning av den separata funktions knappen, tryck Digital Ingångsväljarknappen ÛG på frontpanelen eller
fjärrkontrollen medan full-OSD inte används.
Inom fem sekunder måste du göra ditt val genom
att trycka på Selector knapparna på frontpanelen 7 eller ⁄/¤ D på fjärrkontrollen tills rätt
önskad digital eller analog ingång visas i Main
Information Display Ò och på den lägre
tredjedelen an skärmdisplayen som är ansluten
till receivern. Tryck sedan in Set knappen F för
att memorera inställningen.
Vissa digitala videokällor, kan växla mellan analog och digital utsignal, beroende på vilken station som sänder. AVR har en Auto Polling krets
som innebär att om den digital signalen försvinner, kopplar receivern automatiskt om till den
analoga ingången. För att detta skall fungera
måste du ansluta både den digitala och den analoga signalen till receivern
Om du skulle vilja koppla ifrån denna Auto
Polling funktion, gör följande. Se till att markören
pekar på AUTO POLL raden i menyn. Tryck
därefter på ‹/› Navigation knapparna
E tills OFF markeras. Om du vill aktivera
kretsen igen, gör du så att O N markeras istället.
Om du har valt
DMP som källa, kommer det att finnas en extra rad i menyn, där du
kan bestämma om du vill ladda din iPod när den
är ansluten till
, även när AVR 140 är i
Standby läge. Tryck på ⁄/¤ knapparna D tills
markören ➞ pekar på RECHARGE IN
ST-BY raden. Tryck sen på ‹/› knapparna
E tills ordet YES visas om du vill förtsätta
laddningen. En blått ljus kommer att lysa på
indikeringen, för att påminna att laddningen pågår även när receivern är i Standby
läge. Grundinställningen är N O, alltså ingen
laddning efter det att receivern är i Standby läge.
När alla justeringar är gjorda, trycker du på ¤
knappen D tills ➞ markören pekar på BACK
T O MASTER MENU för vidare inställningar.
Surroundinställning
Nästa steg är att bestämma vilket surroundläge
som du vill använda på de olika ingångarna.
Eftersom val av surroundläge är en fråga om personlig smak kan du välja vilket läge som helst
och byta senare. Surroundläges tabellen på sid.
26 kan hjälpa dig att göra det bästa valet för den
ingång du valt. Till exempel kan du välja Dolby
pro Logic II eller Logic 7 för de flesta analoga ingångar och Dolby Digital för ingångar som är
anslutna till digitala källor. För programkällor som
CD-spelare, kassettdäck eller tuners vill du
kanske välja Stereo, om du föredrar detta läge för
standardkällor i stereo och det är osannolikt att
surroundkodat material förekommer. Logic /
Music och 5 Channel Stereo är också utmärkta
lägen för att avspela en stereo signal.
SYSTEMINSTÄLLNING 17
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 18
Systeminställning
Det är enklast att göra surroundinställningarna
med de fullständiga skärmmenyerna. På MASTER MENU (Figur 1) trycker du in
⁄/¤ D tills markören ➞ är vid menyn
SURROUND SETUP. Tryck in Set F, så
att menyn SURROUND SELECT (Figur 3)
visas på skärmen.
*
D
D
L
D
V
S
S U R R OU N D
O
T
O
S
M
T
L
S
G
P
A
E
B Y
S E L E C T
*
SU R R O U N D
I C
7
( S U RR )
x
R E O
B A C K
T O
M A S T E R
M E N U
Figur 3
Varje linje på denna menyn (fig. 3) motsvarar ett
surroundläge och på varje läge finns det ett flertal val som skall göras. Hur många val du skall
gör beror på hur högtalarinställningen ser ut för
ditt system.
När SURR BACK linjen i SPEAKER
SETUP menyn (fig. 7) är i läge NONE, är
receivern i 5.1 läge, vilker innebär att de inställningar som skall göras är endast de som gäller
för femhögtalare.
När SURR BACK i SPEAKER SETUP
menyn (fig.7) är iläge SMALL eller LARGE,
kommer receivern att ställa sig i 6.1/7.1 läge.
Dolby Digital EX och 7STEREO eller Logic 7 7.1
kommer att vara tillgängliga.
I detta läget innebär det också att vissa av
inställningslägena inte är tillgängliga, om inte du
använder en digital källa med rätt bitström.
Komihåg att om du har en högtalare för de bakre
surroundkanalerna, kommer båda kanalerna att
återges av denna enda högtalare. Mode indikatorn kommer i vissa fall visa 7.1, vid dessa fall
behöver du inte göra några justeringa för att
spela 6.1. Båda de bakresurroundkanalerna i ett
7.1 läge kommer att återges av en högtalare.
OBS: När Dolby Digital eller DTS källa är valda
och spelar, AVR kommer då att välja passande
surroundläge automatiskt, oberoende av vilket
surroundläge som är fastställd för den ingången.
Då blir inga andra surroundlägen tillgängliga,
förutom VMAx med Dolby Digital inspelningar
och alla Pro Logic II lägena med Dolby Digital 2
kanals (2.0) inspelningar (se sid 29).
För att välja det läge som ska användas som
första fastställda läget för en ingång, tryck först
⁄/¤ knapparna D tills på-skärmen (onscreen) markören är bredvid det önskade lägets
huvudkategori namn. Därefter, tryck Set
Knappen F för att se submenyn. Tryck ‹/›
Knapparna E för att bläddra igenom de
tillgängliga alternativen, och tryck sedan
¤ Knappen D så att markören är bredvid
BACK T O MASTER MENU för att fortsätta
uppsättnings processen.
På DOLBY SURROUND menyn (Figur 4),
innefattar valen alternativen Dolby Digital, Dolby
Pro Logic II eller IIx Music, Dolby Pro Logic II eller
IIx Cinema, Dolby Pro Logic II och Dolby 3 Stereo.
Dolby Digital EX och Dolby Pro Logic IIx är
endast möjliga om receiver är i läge 6.1/7.1 och
att de bakre Surround högtalarna är aktiverade i
läge Small eller Large, se sid. 21 för mer information. Om du nu spelar en skiva med en EX signal,
kommer EX läget att väljas automatiskt. Man kan
givetvis också välja EX läget manuelt på frontpanelen eller på fjärrkontrollen (se sid 29). En komplett förklaring av dessa lägen finns på sidan 2627. Observera att när Dolby Digital läget är valt
finns det ytterligare inställningar för Nattläge
som endast är knuten till surroundläget. Inte med
ingången. Därför måste dessa inställningar
endast göras en gång, inte med varje ingång som
används. De beskrivs senare i nästa huvud kapitel (se nedan).
* DOLBY SURROUND *
MODE:DOLBY PLIIx MUSIC
CENTER WIDTH:3
DIMENSION
:0
PANORAMA
:OFF
NIGHT
:---UPSAMPLING
:OFF
BACK TO SURROUND SELECT
Figur 4
När markören pekar på MODE raden trycker du
på ‹/› Navigation knapparna E för att
välja önskat Dolby läge, komihåg att urvalet av
surroundlägen kan varigera beroende på vilket
material du spelar samt hur många högtalare det
finns i ditt system.
När du väljer Dolby proLogic II Music eller Dolby
Pro Logic Iix Music, finns det tre iställningar man
kan göra för att optimera ljudbilden i ditt rum.
(om du väljer andra Dolby lägen kommer displayen visa punkter, för att tala om att dessa inställningar inte är aktiverade)
• Center Width: Denna inställning justerar balansen på den vokala informationen mellan front
vänster, center och front höger. En låg siffra
sprider centerinformationen mer i de bägge
fronthögtalarna. En hög siffra (upp till 7) återger en mer tydlig centerinformation i centerhögtalaren.
• Dimension: Med denna inställning kan du kan
justera djupet i ljudbilden, vilket innebär att
man kan flytta ljudbilden mot den främre delen
av rummet eller flytta ljudbilden mot den bakre
delen av rummet. Inställningen 0 är normalläge, R-3 är mot den barkre delen och F-3 är
mot en mer front styrd ljudbild.
• Panorama: Denna ON eller OFF inställning ökar
upplevelsen av att ljudet kommer från sidorna
för en mer ”omslutande” ljudbild.
För att ändra dessa parametrar trycker du på
Navigation knapparna D i DOLBY
SURROUND menyn tills ➞ markören pekar på
den raden som du vill justera. Tryck sen på ‹/›
Navigation knapparna E för att välja
läge.
⁄/¤
Observera att när Dolby Digital läget är valt finns
det ytterligare inställningar för Nattläge som
endast är knuten till surroundläget. Inte med ingången. Därför måste dessa inställningar endast
göras en gång, inte med varje ingång som
används.
Inställning av nattläge
Nattläget är en specialfunktion för filmljud i
Dolby Digital, som gör att du kan begränsa toppnivån och ändå få samma dynamikomfång och
tydlighet. Därmed förhindrar du att plötsliga
höga ljud stör omgivningen, utan att ditt eget
utbyte minskar. Observera att nattläget endast är
tillgängligt i Dolby Digital.
För att justera inställningen för Nattläget från
menyn tryck på OSD Knappen L så att
MASTER menyn visar sig. tryck sen på ¤
knappen D för att öppna AUDIO SETUP
och tryck sen på Set knappen F för att välja
SURROUND SETUP menyn. Tryck igen på
¤ knappen D en gång och tryck Utför F
för att välja DOLBY menyn (se figur 5).
* DOLBY SURROUN D *
MODE:DOLBY DIGITA L
CENTER WIDTH:---DIMENSION
:---PANORAMA
:---NIGHT
:OFF
UPSAMPLING
:---BACK TO SURROUND S E L E C T
Figure 5
18 SYSTEMINSTÄLLNING
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 19
Systeminställning
För att justera inställningen för Nattläget,
kontrollera att ➞ markören är på NIGHT
raden i DOLBY menyn. Därefter, tryck på ‹/ ›
Knapparna E för att välja mellan följande inställningar.
OFF: När OFF är markerat är nattläget
avstängt.
MID: När MID är markerat används en svag
komprimering.
MAX: När MAX är markerat används en
kraftigare komprimeringsalgoritm.
När du vill använda Nattläget, rekommenderar vi
att du väljer MID inställningen till att börja med
och ändrar till MAX inställningen senare, om så
önskas.
Du kan när som helst ändra nattläget direkt om
du använder en källa i Dolby Digital. Tryck först in
Night B. När du trycker in knappen visas
D-RANGE längst ner på skärmen och på
huvudinformationsdisplayen Ò. Tryck inom
tre sekunder in ⁄/¤ D och välj önskad inställning. Tryck sedan in Utför F, så bekräftas
inställningen.
På den sista raden väljer du om du vill akivera
Uppsamplings funktionen. I normalläget är funktionen ej akiverad, vilket innebär att den digitala
signalen behandlas med sin normal samplingshastighet. T.ex en 48 kHz signal behandlas vid
48 kHz. Uppsamplings-funktionen innebär att en
48 kHz signal kan uppsamplas till 96 kHz för en
förbättrad upplösning.
För att aktivera funktionen, tryck på ⁄/¤
Navigations knappen n så att ➞ markören
pekar på UPSAMPLING raden, tryck sen på
‹/› Navigationsknapparna E så att
O N blir markerad. Denna funktion är endast
möjlig i följande lägen Dolby Pro Logic II-Music,
Dolby Pro Logic II-Movie, Dolby Pro Logic och
Dolby 3 Stereo.
På DTS menyn, för de valda alternativen som
görs med ‹/› Knapparna E på fjärrkontrollen avgörs av en kombination av de typer av
DTS programs material som används och om
antingen 5.1 eller 6.1/7.1 högtalare utgångs
konfiguration används.
När man spelar en DTS signal kommer antalet
lägen att varigera, beroende på DVD skivans
innehåll (DTS Stereo, DTS 5.1, DTS-ES matrix eller
DTS-ES Discrete). Tryck på ‹/› knapparna
E för att söka igen de olika lägen som
finns på den skivan som är igång.
Utan signal eller när en analog signal spelas, kan
du aktivera de olika DTS Neo:6 lägena. DTS
neo:6 3-channel Cinema( rekomenderas när du
inte har några surroundhögtlare), DTS Neo:6 5
channel Cinema (rekommederas för film och för
TV), DTS Neo:6 5-channel Music (optimerad för
musik) och DTS Neo: 6 6 channel Cinema och
Music läge (tillgängliga när de bakre surroundhögtalaren är aktiverade i antigen LARGE eller
SMALL, se mer info. På sid. 21).
När 5.1 konfiguration används kommer AVR
automatiskt att välja 5.1 version av DTS behandling när en DTS data ström tas emot. När 6.1/7.1
läget är vald, Kommer DTS-ES Discrete läget
automatiskt aktiveras när en DTS källa med ES
Discrete ”flagga” används och DTS-ES Matrix
läget kommer att aktiveras om signalen är
ES-Matrix kodad. I båda lägena kommer den
mottagna surround läget att indikeras i informations displayen Ò på frontpanelen och på
bildskärmen. När en icke-ES DTS skiva används,
när 6.1/7.1 läget är valt kommer apparaten automatiskt välja DTS + NEO:6 läget för att skapa en
full 8-kanals surroundläge. När en DTS 96/24 signal spelas, kommer receivern automatiskt att
välja DTS läget och återge den ökade upplösningen som den högre samplingsfrekvensen
medger. Se sid. 26 och 27 för mer information
om DTS.
På LOGIC 7 menyn, för de valda alternativen
som är gjorda med ‹/› Knapparna E på
fjärrkontrollen avgör om antingen 5.1 eller
6.1/7.1 högtalare utgångs konfiguration
används. I båda fallen, möjliggör valet av Logic 7
läge Harman Kardons exklusiva Logic 7 behandling att skapa ett fullt omsvepande flerkanals
surround ljud från antingen två-kanals Stereo
eller Matrix-kodad programmering som t.ex. VHS
kassetter, laserdisc eller TV-sändning producerad
med Dolby surround.
I 5.1 kofigurationen kan du välja Logic 7/5.1
Music, Cinema eller Enhanced läge. De fungerar
bäst med två-kanals musik, surroundkodat program eller standard två-kanals programmering av
någon typ, i motsvarande grad. När 6.1/7.1 läget
är valt, är Logic 7/7.1 Music eller Cinema läget
tillgängligt, men utgången kommer att vara i full
8-kanals ljudfält. Observera att Logic 7 läget är
inte tillgängligt när antingen Dolby Digital eller
DTS Digital ljudspår används.
På DSP (SURR) menyn, väljs alternativen
med ‹/› Knapparna E på fjärrkontrollen,
välj en av de DSP surroundlägena som är avsedd
för användning med två-kanals stereo program
för att skapa en rad olika ljudfälts presentationer.
Alternativen är Hall 1, Hall 2, Theater, VMAx Near
och VMAx Far. Hall och Theater läget är avsedda
för flerkanals installationer, medan de två VMAx
lägena är optimerade för att leverera en full surround fält när endast front vänster och höger
högtalare är installerade. Se sidan 25 för en komplett förklaring av DSP surround lägena.
Observera att Hall och Theater lägena inte är tillgängliga när en Dolby digital eller DTS ljudspår
spelas.
På STEREO menyn, kommer val alternativen
gjorda med ‹ / › Knapparna E på fjärrkontrollen antingen stänga av surround behandlingen för en traditionell två-kanals stereo presentation, eller välj 5 C H Stereo eller 7
C H Stereo beroende på om antingen 5.1
eller 6.1/7.1 utgången används. De senare lägena matar den stereofoniska ingångs signalen till
både front högtalarna, sid högtalarna och de
båda surround bak högtalarna (om de används),
Medan den monofoniska signalen sprids över
alla högtalare, även centern. Se sidan 26-28 för
en komplett förklaring av 5 CH Stereo och 7 CH
Stereo läget.
Efter att valen är gjorda i Dolby, DTS, Logic 7,
DSP (Surround) eller Stereo menyn, tryck på
⁄/¤ knapparna D så att markören flyttas
till BACK TO SURR SELECT raden och
tryck på Set Knappen F.
Inställningar för Surround Off
(Stereo) Läge.
För att optimera återgivningen av tvåkanaligt
material, har receivern två stereo lägen. En
Stereo-Direkt som kopplar signalen förbi all digitalprocessering och ett digitalt läge som gör att
du kan använda Bass Managerment funktionerna även på en analog stereosignal.
Stereo Direkt Läge
När du har valt Stereo Direct läget genom att
trycka på Stereo Mode Selector knappen tills SURROUND OFF visas i displayen Ò
och att Surround Mode Indicator ( för
surround off lyser, kommer signalen att gå direkt
igenom förstärkaren utan någon digital processering.
I detta läge kommer alltid inställningen på fronthögtalarna automatisk att gå över till LARGE,
det är inte möjligt att ställa dessa i SMALL.
När receivern är i läge Stereo Bypass, kan man fortfarande använda subwoofern. Normalinställningen
från fabriken är läge ”off”, men du kan när som
helst ändra denna, gör på följande sätt.
SYSTEMINSTÄLLNING 19
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 20
Systeminställning
1. Tryck på Speaker Button 6'.
2. Tryck sen på Set knappen F@ för att
aktivera inställnings menyn.
3. Tryck på ⁄/¤ knapparna D på fjärrkontrollen eller ‹/ › knapprna 7 på frontpanelen, för
att välja rätt läge. SUBNONE innebär ingen
subwoofer och SUBL+R iunnebär att subwoofern är aktiverad.
4. När rätt text visas i displayen, trycker du på
Set knappen F@ för att återgå till normal
läge.
Stereo-Digital Läge
I Stereo-Direkt läget sänd alltid en fullregister
signal till fronthögtalarna, utan någon digital
processering. Vilket är utmärkt om du har fullregisterhögtalare, men om du har små ”satellit”
högtalare rekomenderar vi att man använder
DSP SURROUND OFF läget istället.
I detta läge kan man använda Bass Management
även vid tvåkanalig analog återgivning. Tryck på
Stereo Mode Selector tills SURROUND OFF visas i Displayen Ò och att
både DSP och SURR.OFF Surround Mode
Indikatorn ( lyser. OBS! Om endast
SURR.OFF Surround Mode Indikatorn (
lyser, är receivern i Stereo-Direkt läge.
I detta läget kan du justera in Speaker Setup så
att fronthögtalarna och subwoofern får den
inställning som är önskvärd.
Högtalarinställning
Denna meny talar om vilken typ av högtalare
som receivern är inställd för. Det är viktigt att
ställa in justeringen som bestämer om ditt
system är ett 5-kanaligt eller ett 6/7 kanaligt
system och även vilka högtalare som kan återge
lågfrekvens (bas). Använd inställningen LARGE
om högtalarna är vanliga bredbandshögtalare
som kan återge ljud under 200 Hz. Använd
SMALL för mindre satellithögtalare med
begränsat frekvensomfång, utan återgivning
under 200 Hz. Om du använder ”små” fronthögtalare krävs en subwoofer för lågfrekventa ljud.
Om du inte är säker på vilken kategori högtalarna tillhör kan du se efter i bruksanvisningen till
högtalaren eller fråga återförsäljaren.
At last, this menu also makes you chose if the
speaker setting will be the same for each input
source (GLOBAL), or will be set differently for
each input (INDEPENDENT).
Observera:
• Eftersom högtalarinställningarna behöver göras
för varje ingång individuellt, kan du avgöra vilken högtalare som skall användas beroende på
ingångskälla som väljs. Så det är egentligen
möjligt att stänga av Centern och/eller
Subwoofern med någon vald musik källa och
använda dem med någon ingångskälla för film.
• Med för närvarande valda ingång kommer alla
högtalarinställningar bli kopierade till alla
andra surroundlägen (så länge högtalare
används med dem) och behöver inte upprepas
när en annan surroundläge väljs med den
ingången.
Det är lättast att ställa in med hjälp av
SPEAKER SIZE menyn (fig. 7) . Om inte
den menyn är framme trycker du på OSD knappen L för att få fram MASTER MENU
(fig. 1) och sedan trycker du på ¤ knappen D
tre gånger så att markören pekar på
MANUAL SETUP.
*
S
S
D
C
P
P
E
H
MANUAL
E
E
L
A
A
A
A
N
BACK
KER
S
KER
X
Y
ADJ
NEL
A
TO
SETUP
I
U
D
Z
O
S
J
*
E
VER
T
UST
MASTER
MENU
Figur 6
I detta läge, tryck på Set knappen F och välj
SPEAKER SIZE menyn (fig. 7).
*
SPEAKER
SIZE
T
T
R
R
W
S
/RI
ER
OUN
BA
OOF
MG
S
S
S
S
S
G
BACK
TO
L
C
S
S
S
B
E
E
U
U
U
A
F
N
R
R
B
S
GHT:
:
D
:
CK
:
ER
:
R
:
M
M
M
M
U
L
A
A
A
A
B
O
MANUAL
L
L
L
L
*
L
L
L
L
BAL
SETUP
Figur 7
1. Innan du startar högtalarinställningen, måste
du först avgöra om du vill att alla signal-ingångar skall ha samma grundinställning
(GLOBAL) eller om alla ingångar skall ställas in individuellt (INDEPENDENT).
När alla de inställningar som du behöver göra är
klara, trycker du på ⁄ knappen D tills BASS
MGR linjen markeras, här gör du nu de slutliga
inställningarna.
20 SYSTEMINSTÄLLNING
Här kan man välja mellan att ha samma inställning på alla ingångar eller att ha olika på varje
ingång. I de flesta fall är standard inställningen
O. Men i vissa fall, t.ex. om du har stora fronthögtalare som du använder både vid musiklyssning och vid filmåtergivning, kan det vara
önskvärt att ha olika delningspunkter när du lyssnar till musik från en CD spelare och när du spelar en film från en DVD.
Om du vill ställa in olika delningar på varje ingång, skall BASS MGR linjen var markerad och
sen trycker du på ‹/ › knapparna E tills
INDEPENDENT markeras. Nu kommer den
fabriksinställda delningsfrekvensen att indikeras i
menyn och alla andra ingångar kommer också
att kopplas om till INDEPENDENT läget. Nu
skall du välja inställning för just den ingången
som du har valt. Komihåg att inställningen du nu
gör gäller enbart för just den ingången, du måste
alltså gå tillbaka till INPUT menyn och välja en
annan ingång och sen tillbaka till denna menyn
igen för att ändra inställningarna för just den
ingången. Repetera sen denna procedur för varje
ingång, där du vill ändra fabrikens grundinställning.
OBS: Om du har valt INDEPENDENT, kan
du ange olika högtalar-inställningar för varje
signalingång. Då kan du själv välja vilken Bass
Management inställning som passar just den
signalkällan (t.ex. om du spelar en film från en
DVD eller om du spelar en CD skiva med musik,
kan det vara önskvärt att ha olika inställningar).
Den valda delningsfrekvenserna kan inte väljas
för varje ingång. Anledningen är även om Bass
Management kan variera inställningarna är just
högtalarna detsamma hela tiden.
2. Börja med att ställa markören på
LEFT/RIGHT linjen för att ställa in för
fronthögtalarna. Tryck sen på ‹ / › knapparna
E så att antingen LARGE eller
SMALL visas, välj den önskade storleken.
Om SMALL väljs överförs lågfrekventa ljud i
frontkanalerna endast till subwooferutgången.
Om du väljer detta alternativ och det är inte
någon subwoofer ansluten, kommer du inte höra
några lågfrekvens ljud med frontkanals signaler.
Om LARGE väljs, kommer en icke-beskuren
signal att kopplas till fronthögtalarna. Beroende
på vilken inställning som är gjord på
SUBWOOFER raden (se text nedan) kommer
frontkanalernas bas information också eventuellt
att kopplas till subwoofern.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 21
Systeminställning
OBS: När frontkanalerna är i läge LARGE och
surround väljaren är i "surround off" och
"matar" receivern med en analog signal,
kommer singnalen att gå direkt igenom
förstärkaren utan att digitaliseras eller processas.
Om du har stora fronthögtalare eller vill ha en
"analog direkt" hantering av signalen skall du
välja detta läget. Om du vill välja denna möjlighet
på endast en ingång, t.ex. CD ingången skall du
välja INDEPENDENT inställningen på
BASS MGR linjen (den nedersta linjen). Då
kommer bara de signaler som du väljer att koppla
som "analog direkt" att kopplas förbi
processorn. Andra analoga signaler så som t.ex.
Video kommer att digitaliseras och behandlas i
processor på vanlikt sätt.
Viktig Information: När en högtalaruppsättning med en subwoofer och två front satteliter är
anslutna till subwooferns högtalarutgångar,
måste subwooferns ingång anslutas till Front
Högtalare Utgångarna och ”STOR”
(LARGE) måste väljas för front högtalarna
(and NONE for the subwoofer, see below).
3. När du har valt inställning för frontkanalerna
trycker du in ¤ D på fjärrkontrollen, så att
markören flyttas till CENTER.
4. Tryck in ‹/› E på fjärrkontrollen och
välj den inställning som bäst motsvarar centerhögtalarens egenskaper utifrån högtalardefinitionerna på denna sida.
Om du väljer SMALL överförs lågfrekventa ljud
i centerkanalen till fronthögtalarna, under förutsättning att dessa är inställda på LARGE och
att Sub är avstängt. Om Sub är på överförs
lågfrekventa ljud i centerkanalen endast till
subwoofern.
Om du väljer LARGE överförs en signal med
fullt frekvensomfång till utgången för centerhögtalaren. I analoga och digitala surroundlägen
överförs INGEN signal för centerkanalen till
subwooferutgången (förutom när Pro Logic II
Music Läget används).
OBS: Om du väljer Logic 7 som surroundläge för
en särskild ingångskälla för vilken du har konfigurerat dina högtalare, AVR kommer inte göra
LARGE (STOR) alternativet tillgängligt för center
högtalaren. Detta beror på kraven i Logic 7
behandlingen, och inte en indikation för ett problem med din receiver.
När NONE är vald, kopplas ingen signal till
centerkanalen. Receivern kommer att verka i
“phantom” centerkanalsläge. Centerkanals information kommer att sändas till vänster och höger
frontkanalsutgång och centerkanalens bas sänds
till subwoofer utgången när L/R+LFE är vald
i SUBWOOFER raden i denna meny (se
nedan). Detta läge behövs om ingen Center högtalare används. Observera att när Logic 7 Cinema
eller Enhanced surroundläge är valda måste en
Center högtalare användas, Logic 7 Music läget
fungerar bra utan en Center också.
5. När du har gjort inställningarna för centerkanalen trycker du in ¤ D på fjärrkontrollen,
så att markören flyttas till SURROUND.
6. Tryck in
E på fjärrkontrollen och
välj de alternativ som bäst motsvarar surroundhögtalarna, utifrån definitionerna på sida 19.
‹/›
När SMALL (SMÅ) är vald, kommer all den
digitala surroundläges lågfrekventa surround
kanalsljud sändas till Frontarna när subwoofern
är avstängd eller till subwoofer utgången när
Subwoofern är igång. Med någon av de analoga
surroundlägena beror surround bas matningen på
läget som är vald och inställningarna på subwoofern och front högtalarna.
Om du väljer LARGE skickas en signal med
fullt frekvensomfång till utgångarna för surroundkanalerna (i alla analoga och digitala surroundlägen). Förutom i lägena Hall och Theater överförs
INGA bass signaler för surroundkanalerna till
subwooferutgången.
Om du väljer NONE delas surroundinformationen upp mellan utgångarna för vänster och
höger fronthögtalare. För optimala prestanda när
inga surroundhögtalare används bör läget Dolby
3 Stereo användas.
När du använder surround bak högtalare med
ditt system, tryck ¤ Knappen D på fjärrkontrollen för att flytta markören till SURR
BACK.
Denna linjen har två funktioner, förutom att den
reglerar vilken inställning du vill ha på de bakre
surroundhögtalarna, "talar" den också om för
receiverns processor att justera in sig för 5.1 eller
6.1/7.1 hantering.
OBS: För att justera högtalarinställningarna för
de bakre surroundhögtalarna, måst ett multikanal-signalläge aktiveras, t.ex. Logic 7, Dolby
Pro Logic, DTS Neo:6, 5-channel Stereo, Hall 1
eller 2 (5-kanaler) eller Theater (5-kanaler) eller
så kan en Dolby Digital eller DTS signal avspelas.
Detta gör att systemet kan akivera de bakre
surroundhögtalarnas inställning.
Tryck på ‹ / › knapparna på fjärrkontrollen för att
välja den inställning som bäst motsvarar de
ingående vänstra och högra bakre surroundhögtalarna, enligt följande:
När man väljer NONE är endast 5.1 avkodning
möjlig och de bakre surround förstärkarna är
frånkopplade.
När man väljer SMALL är en komplett 6.1/7.1
avkodning möjlig och låg-frekvens informationen
under den valda delningspunkten kommer att
återges av subwoofern. Om du inte har någon
subwoofer kommer det inte att höras någon
lågbas från de bakre surround kanalerna.
När man väljer LARGE är en komplett 6.1/7.1
avkodning möjlig och en hela signalen kommer
att återges av de bakre surroundhögtalarna, med
ingen signal till subwoofern.
OBS: Det är inte möjligt att ställa in AVR för 7.1
läge. Anslut inte mer än en högtalare till
Surround back Speaker Output , detta kan
annars belasta slutsteget fel.Om du spelar 7.1
signaler genom 6/8 – Channel Direct Input
, genom 7 Channel Stereo eller Logic 7, kommer bägge bakre-surroundkanalerna att återges
av en högtalare.
7. När du har gjort inställningarna för surroundkanalerna trycker du in ¤ D på fjärrkontrollen, så att markören flyttas till
SUBWOOFER.
8. Tryck in ‹/› E på fjärrkontrollen och
välj det alternativ som passar bäst in på
anläggningen.
Valmöjligheterna för subwoofern är beroende hur
inställningen är gjord för de övriga högtalarna
och då främst fronthögtalarna.
Om fronthögtalarna är inställda på SMALL
kommer subwoofern att automatiskt kopplas om
till SUB, vilket är ett "på" läge.
Om fronthögtalarna är inställda på LARGE,
finns det tre möjliga inställningar.
• Om du inte önskar använda en subwoofer
trycker du in ‹/› knapparna E på fjärrkontrollen tills NONE visas på skärmmenyn.
I detta fall kommer all basinformation att kopplas till fronthögtalarna.
• Det finns möjlighet att välja om fronthögtalarna alltid skall återge basfrekvenserna och att
subwoofern endast skall arbeta när receivern
har en digital signal som har en dedikerad lågbasinformation, eller LFE ljudspår. För att välja
detta läge trycker du på ‹/› knapparna
E på fjärrkontrollen tills att LFE visas i
skärmmenyn.
• Om du vill använda en subwoofer men också
dina fronthögtalare för att återge basinformation. Detta oberoende av vilken signalkälla eller
surroundläge du lyssnar till. Då trycker du in
‹/› knapparna E på fjärrkontrollen så
att L/R+LFE visas på skärmmenyn. När
detta altenativ är valt, kommer en full frekvens
signal sändas till front vänster/höger "huvud"
högtalarna, och även till LFE ljudspåret.
Subwoofer kommer att ta emot front vänster
och höger bas frekvenser under delnings frekvens som är vald i nästa inställnings alternativ
i denna meny, som beskrivs nedan.
SYSTEMINSTÄLLNING 21
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 22
Systeminställning
9. När alla högtalar- inställningar (size) är klara,
kan du om du vill använda AVR Quadruple
delningspunkts system, vilket möjliggör
individuella inställningar för varje
högtalargrupp. Detta är ett stort hjälpmedel
om du till ex. använder olika fabrikat på dina
högtalare eller om de har radikalt olika storlek.
Med denna funktion kan du välja den delningpunkt som bäst passar ihop med de högtalare
som du använder i ditt system. Lågfrekvens
delningen i dina högtalare bestäms av den typ
av högtalarelement som används och lådans
storlek. Delningspunkten bör vara vid den
lägsta frekvens som bashögtalaren kan återge
eller vid den frekvens som motsvarar delningsfrekvensen mellan bas och mellanregisterhögtalarna. Innan du gör några justeringar bör du
därför ta reda delningsfrekvenserna på dina
högtalare, antingen från bruksanvisningen,
tillverkarens hemsida eller från din handlare.
Du behöver dessa frekvensvärden för att göra
nästa grupp av inställningar.
Delningsfrekvenserna för front, center surround
och bakre surround, bestämmer vart bas
informationen ”sänds” vidare när den delas.
Inställningen för LFE bestämmer den
delningspungt som subwoofer kan hantera. LFE
är en given del av multisignalen i en Dolby Digial
och DTS signal. Även om LFE är den ”.1” del av
signalen som innehåler basinformation, kan vissa
skivor innehålla frekvenser som är högre än de
din subwoofer kan hatera. För att undvika detta
och även som hjälp för en subwoofer som inte
har någon egen frekvensdelning, finns det
möjlighet att välja en lämplig delningsfrekvens
på den signal som kopplas till subwoofern.
Inställnings alternativen är desamma som för de
övriga högtalarna. Vi rekommederar att välja en
frekvens som ligger lite högre än den övre
frekvensangivelsen som subwoofern har, se
subwooferns bruksanvisning. När markören
pekar på LFE raden, trycker du på ‹/›
Navigation knapparna E för att välja
önskad inställning.
Den fabriksinställda delningen ligger på 100 Hz
på alla kanalerna. Om denna inställning är ok,
behöver du inte göra några mer inställningar och
du kan hoppa över nästa stycke.
Notera att delningspunkterna för surroundhögtalarna och de bakre högtalarna kommer att vara
identiska. Därför kan man inte välja delningspunkt för de bakre surroundhögtalarna, det är
också därför som man ej kan göra något val i
menyn.
Men om du vill ändra en av inställningarna, skall
då gå till SPEAKER X-OVER menyn, se fig 8.
*
L
C
S
S
L
B
E
E
U
U
F
A
S P EA K E R
F
N
R
R
E
S
X - O V E R
T / RI G H T : 1 0
T E R
: 1 0
R O UN D
: 1 0
R
BA C K
: 1 0
: L E
S
MG R
: G L
B A C K
TO
0
0
0
0
F
O
M A N U A L
H
H
H
H
T
B
*
Z
Z
Z
Z
/ R I G H T
A L
S E T U P
Figure 8
För att ändra på någon av de fyra högtalargrupperna, front, surround, center eller bakresurround, tryck på ⁄/¤ knapparna D tills markören pekar på den önskade raden, tryck sen på
⁄/¤ knapparna E till rätt önskad
inställning visas. De val du kan göra på frekvensdelningen mellan huvudhögtalarna och subwoofern är följande
40 Hz,60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz och
200 Hz. Välj den frekvens som motsvarar högtalarens lägsta frekvensangivelse eller den som
ligger närmast över angivelsen.
På detta sätt undviker man att få ett "hål" i
frekvensåtergivningen.
I de fall när du väljer LARGE på fronthögtalarna och L/R+LFE på subwoofer utgången,
kommer frontkanalernas basinformation, under
den valda delningsfrekvensen, att återges av
både fronthögtalarna och subwoofern.
22 SYSTEMINSTÄLLNING
Viktig Information: Alla inställningar när det
gäller delningspunkter kommer att vara
i"Global", vilket betyder att alla ingångar får
samma inställningar oavsätt om BASS MANAGER
är i läge Global eller Independent.
10. När du har gjort alla högtalarinställningar
trycker du först in ¤ D until the cursor is next
to the BACK TO MANUAL SETUP line and
press the Set F, så kommer du tillbaka till
Manual Setup submenu.
Tryck inom fem sekunder in ⁄/¤ D på fjärrkontrollen om du vill välja en annan högtalarposition. Du kan också trycka in Set @F om
du vill börja ställa in vänster och höger fronthögtalare.
När Set knappen @F har tryckts in är systemet färdigt för att ändra fronthögtalar inställningen, då visas FRONT LARGE eller
FRONT SMALL på skärmen och huvudinformations displayen Ò, beroende på
aktuell inställning. Tryck in ⁄/¤ D på fjärrkontrollen tills önskad inställning visas. Följ de
tidigare anvisningarna för ”large” eller ”small”
och tryck sedan in Set @F.
Om du behöver ändra en annan högtalarposition
trycker du in ⁄/¤ på fjärrkontrollen D och
väljer en annan högtalarposition. Tryck in Set
@F och sedan ⁄/¤ D på fjärrkontrollen,
tills rätt högtalarinställning visas. Tryck sedan in
Set @F igen som bekräftelse på valet.
För att underlätta inställningarna ändras symbolerna för högtalare/kanalingång $ efter den
högtalartyp som väljs i respektive position. När
endast inner ikonen lyser, är högtalarinställningen i läge "small". När både den inre rutan och
de två yttre rutorna med cirklar inuti är tända, är
högtalaren inställd på ”large”. När ingen indikator visas i en högtalarposition är denna position
inställd på ”none” (ingen högtalare).
OBS: Dessa ikonfigurer är tillgängliga endast när
ändringar i uppsättningen görs utan användning
av full OSD läget.
Som t.ex., i figuren nedan, alla högtalare är
inställda som ”large”, och en subwoofer är
inställd.
11. Du kan när som helst ändra högtalarinställningarna utan att använda de fullständiga skärmmenyerna. Tryck bara in Speaker på fjärrkontrollen '. När du har tryckt in knappen visas
FRONT SPEAKER både längst ner på
skärmen och på huvudinformations
displayen Ò.
Efterklangsinställning
Skillnaden i avstånd mellan fronthögtalarna och
surroundhögtalarna, och din lyssningsposition är
olika. Du kan kompensera detta genom att justera efterklangstiden för de olika högtalarna.
För att göra inställningen, måste man först mäta
upp avståndet i meter mellan front, center och
surroundhögtalarna och den lyssningsposition
som finns i ditt rum.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 23
Systeminställning
Eftersom de olika surroundlägena arbetar på olika
sätt, måste efterklangsinställningen göras för varje
surroundläge. Men när en inställning är gjord för
ett av de surroundlägen som har alla kanalerna
aktiverade, behöver du inte göra någon inställning
för de surroundläge som har mindre antal kanaler
aktiverade i samma grupp. T.ex.om inställningen är
gjord för Dolby Pro Logic IIx- Movie, det blir då
dessamma för Dolby Pro Logic II-Movie.
Inställningen därimot måste göras för Dolby Pro
Logic IIX-Music, Dolby Pro Logic IIx-Game, Dolby
Pro Logic, Dolby 3 Stereo och Dolby Digital EX.
Efterklangstiden kan justeras för alla surroundlägen. Även om alla kanaler kommer att visas på
skärmen med sin grundinställningen eller med
ett injusterat avstånd, kommer endast vara möjligt att justera dem som det valda surroundläget
har aktiverat. T.ex. om du lyssna till en CD och
använder CD ingången i DSP Surround Off, kan
du endast justera vänster och höger front och
subwoofern. Markören kommer att hoppa över
de övriga raderna i menyn. Börja därför alltid
med med inställningen i ett 5.1, 6.1 eller 7.1
läge, beroende hur många högtalare du har i ditt
system. När du skall göra inställningen för Logic
7 kan denna göras utan att du behöver aktivera
någon signal.
Om ditt system innehåller bakre-surroundhögtalare, skall avståndet anges två gånger,både för
den högra och vänstra. Detta för att den krets
som mixar de bakre surroundkanalerna vid ett
7.1 surroundläge skall göra detta korrekt.
To start with the delay settings at first select the
DELAY ADJUST MENU (Figure 9). Tag nu
fram MASTER MENU (fig. 1), om du inte har
har skärmmenyn framme, trycker du på OSD
knappen L för att få upp master menyn. Tryck
på ¤ Knappen D tre gånger eller tills påskärmen (on-screen) ➞ markören pekar på
MANUAL SETUP. Press the Set Button F
and call up the DELAY ADJUST submenu.
* DELAY ADJUST *
FL :
CEN:
FR :
SR :
DELAY
UNIT:
BACK
10FT
SBR:
10FT
SBL:
10FT
SL :
10FT
SUB:
RESET:OFF
FEET
TO
MANUAL
10FT
10FT
10FT
10FT
SETUP
Figur 9
Flytta sen ➞ markören till UNIT raden och välj
den enhet du vill använda, meter eller fot. Flytta
därefter ➞ markören till FL raden och gör den
första justeringen. Tryck nu på ‹ / › knapparna
E tills rätt avstånd mellan fronthögtalaren
och din lyssningsposition indikeras tryck sen på ¤
knappen D en gång för att hoppa till nästa rad.
Markören är nu på CEN raden vilket innebär
justering för centerhögtalaren. Tryck på ‹ / ›
knapparna E tills rätt avstånd indikeras.
Repetera proceduren tills alla högtalarna är
justerade. Den sista justeringen gäller endast om
du har bakre surroundhögtalare.
När efterklangstiden är inställd för alla högtalare,
kan du återgå till huvudmenyn, genom att trycka
på ⁄/¤ Navigations knapparna D tills ➞
markören pekar på BACK T O MASTER
MENU, tryck sen på Set knappen F.
Justering av utgångsnivå
Justeringen av utgångsnivåerna är en mycket viktig inställning i en apparat för surroundljud. Den
är särskilt viktig i en receiver för Dolby Digital
som AVR, eftersom en korrekt inställning av
utgångsnivåerna gör att ljudet återges med rätt
riktning och intensitet.
OBS! Många har en felaktig uppfattning om surroundkanalernas funktion. Även om vissa tror att
det alltid ska komma ljud från varje högtalare
hörs det i själva verket lite eller inget alls från
surroundkanalerna. Detta beror på att dessa
kanaler endast används när en regissör eller ljudtekniker med avsikt lägger ljud här för att skapa
stämning, en specialeffekt eller en rörelse som
går från den främre till den bakre delen av rummet. När utgångsnivåerna är rätt inställda är det
normalt att surroundhögtalarna bara används då
och då. Att på ett konstlat vis höja volymen i de
bakre högtalarna kan förstöra illusionen av ett
omgivande ljudfält som motsvarar upplevelsen i
en biograf eller konsertsal.
När receivern är inställd för 6.1 läge och ditt
system endast har en bakre surroundhögtalare,
skall nivåjusteringen göras två gånger även om
du endast har en högtalare. Detta för att få rätt
kanalbalans mellan de bägge bakre surroundkanalerna.
VIKTIGT! Utgångsnivån kan ställas in separat
för varje digitalt eller analogt surroundläge. På så
vis kan du kompensera nivåskillnader mellan
högtalare, som även kan variera efter surroundläge, eller avsiktligt höja eller sänka volymen i vissa
högtalare, beroende på vilket surroundläge du
har valt. Observera att justeringar gjorda för
något surroundläge är verksam med alla ingångar som är knuten med samma surroundläge.
Efterklangsinställningen kan justeras på fjärrkontrollen under det att du tittar på en film eller
video, genom att du trycker på Delay Select
knappen &.
För att ändra en inställning på en enskild kanal,
tryck på Delay Select knappen & följt av
⁄/¤ Navigationsknapparna D för att
välja vilken kanal det gäller, detta indikeras i OSD
menyn och Nedre Display raden Ò. När rätt
kanal indikeras, trycker du på Set knappen F
inom fem sekeunder. Tryck sen på ‹ / › Navigationsknapparna E för att välja efterklangstid och sen Set knappen F för att
begräfta inställningen. Du kan nu välja med
⁄/¤ Navigationsknappen D ny kanal som
du vill justera. Om du väljer att stoppa här avbryts funktionen efter fem sekunder och receivern återgår till normalläge.
SYSTEMINSTÄLLNING 23
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 24
Systeminställning
Innan du börjar ställa in utgångsnivåerna måste
du kontrollera att alla högtalare är korrekt
anslutna. Skruva ner ljudet.
För en enkel set-up, gör på följande sätt när du
sitter i din lyssningsposition:
1. Kontrollera att alla inställningar är gjorda
enligt de önskemål som du har för dina högtalare och koppla ifrån skärmmenyerna.
2. Justera volymen så att den visar -15 i
Huvudinformationsdisplayen Ò.
3. Välj någon ingång som är knuten med det
surroundläge som du vill justera utgångs
nivåerna på. Komihåg att du måste justera alla
andra sourroundlägen också.
4. Manuell justering gör du genom att använda
CHANNEL ADJUST menyn (figur 10). Om
du redan befinner dig i huvudmenyn trycker du
in ¤ D tills markören ➞ är vid MANUAL
SETUP. Om du inte är i huvudmenyn trycker
du in OSD L så att MASTER MENU visas
(Figur 1). Tryck sedan in ¤ D tre gånger, så
att markören ➞ står vid MANUAL SETUP.
Tryck sen på Set knappen F för att
MANUAL SETUP menyn ( fig.6) skall
visas, sök sen ned till att markören ➞ pekar
på CHANNEL ADJUST raden och tryck
sen på Set knappen F.
*
F
C
F
S
C
T
T
L
E
R
R
H
E
E
C H AN N E L
:
0
N :
0
:
0
:
0
A N N EL
S T
TO
S Y
TO
B A C K
TO
A D J U S T
d
d
d
d
B
S B
B
S B
B
S L
B
S U
R E S E T :
N E
S E Q :
N E
:
M A N U A L
R :
L :
:
B :
O F F
A U T O
O F F
*
0
0
0
0
d
d
d
d
B
B
B
B
S E T U P
Figure 10
När CHANNEL ADJUST menyn visas är
testtonen inte aktiverad. Använd ⁄/¤
Navigation knapparna D för att välja den
kanal som skall justeras, med hjälp av en testskiva med känd nivå. När ➞ markören pekar på
den kanal som skall justeras, trycker du på ‹/›
Navagation knappen E för att höja
eller sänka nivån. Innan du gör denna manuella
inställning, rekomenderar vi att du gör justeringen med hjälp av receiverns egen testton, så att
du vet att alla högtalare är rätt anslutna.
24 SYSTEMINSTÄLLNING
5. För att starta den automatiska testtons cirkuleringen, när en högtalare tidigare har blivit
inställd (se sid 23). Tryck på ⁄/¤
Navigations knapparna D tills ➞ markören pekar på TEST TONE SEQ raden.
Tryck sen på ‹/› Navigations knapparna
E tills AUTO visas. Nu kommer testtonen att cirkulera runt mellan högtalarna.
Tonen kommer att spelas i två sekunder innan
den fortsätter till nästa högtalare. Markören ➞
kommer att blinka intill den aktiverade högtalaren, för att indikera ifrån vilken högtalare ljudet
skall komma.
VIKTIGT! Eftersom denna testton är mycket svagare än normal musik måste volymen sänkas när
du har ställt in alla kanaler och återvänder till
huvudmenyn.
OBS: Kom ihåg att bekräfta att högtalarna har
blivit riktigt anslutna. När test tonen cirkulerar,
lyssna och försäkra att ljudet kommer från
högtalarpositionen som visas i Huvud
Informations Displayen Ò. Om ljudet kommer från en högtalarposition som inte motsvarar
positionen i displayen, stäng av AVR med
Huvudströmbrytaren 1 och kontrollera
högtalarkablar och anslutningar till extern förstärkare för att försäkra att varje högtalare är
ansluten till korrekt utgångs terminal.
OBS: Om ditt sytem endast har en bakre
surroundhögtalare och sytemet är inställt för 6.1,
kommer du att höra tonen två gånger från
samma högtalare, en gång med SBL indikering
och en med SBR indikering. Detta är fult normalt
och möjliggör att göra en justering för att få rätt
balans för mixnings-kretsen som gör en 6.1 signal, när ett 7.1 läge används typ Logic 7/7.1.
6. När du har kontrollerat högtalarpositionerna
låter du testtonen cirkulera igen och hör efter
om någon kanal låter starkare än de andra.
Utgå från vänster fronthögtalare och använd
‹ / › E på fjärrkontrollen för att ställa in
samtliga högtalare på samma volym. När du
trycker in någon av knapparna ‹ / › stannar
testtonen kvar i den kanal som ställs in, så att
du får tid att göra justeringen. När du släpper
knappen börjar tonen åter cirkulera efter fem
sekunder. Markören ➞ kan även flyttas direkt
till en högtalare med hjälp av ⁄/¤ D på
fjärrkontrollen.
7. Fortsätt ställa in högtalarna tills alla har
samma volym. Använd bara ‹ / › E på
fjärrkontrollen, INTE huvudvolymkontrollerna.
Om du använder en ljudtrycksmätare (SPL) för
exakt nivå justering med test tonen, öppna
huvud Volym Kontrollen ) till –15 dB och
ställ in individuell utgångsnivå för varje kanal så
att mätaren läser 75dB, C-Weighted Slow. Efter
att alla inställningar är gjorda minska huvud
volymen.
Du kan också göra en helt manuell inställning,
genom att trycka på ⁄/¤ Navigations knapparna D tills ➞ markören pekar på TEST
TONE SEQ raden. Tryck sen på ‹/›
Navigations knapparna E tills
MANUAL visas.Testtonen kommer att starta
automatiskt , men kommer att ljuda i samma
kanal tills du väljer att flytta den till en annan
högtalare med ⁄/¤ Navigations knapparna
D. Om du vill ta bort testtonen i det manuella
läget kan detta göras genom att trycka på ⁄/¤
Navigations knapparna D tills ➞ markören
pekar på TEST TONE raden, tryck sen på ‹/›
Navigations knapparna E tills OFF är
markerat.
Om du tycker att utnivån är för hög eller för låg,
kan du repetera proceduren. Återgå till steg 2 och
justera huvudvolymen upp eller ned. Du kan repetera denna procedur hur många gånger som helst,
tills du får den inställning som du önskar. För att
undvika skador på produkten eller på din hörsel,
bör du inte sätta huvudvolymen över 0 dB.
När alla kanaler har samma nivå, är justeringen
klar. Använd ⁄/¤ knapparna D för att flytta
markören ➝ till TEST TONE raden och tryck
sen på ‹ / › knapparna E tills ordet
O F F visas, för att avbryta testtonen.
Observera att varje gång som ett visst surroundläge har valts, kommer dessa nivåinställningar att
användas. Nivåerna måste ställas in enskilt för
varje surroundläge även dess variationer t.ex.
Dolby Pro Logic II-Movie och Dolby Pro Logic IIMusic. Detta kan verka som överkurs, men det är
viktigt för att optimera receivern hur den skall
hantera de metoder som finns för att behandla
ljudsignalerna till de olika kanalerna.
Inställningarna kan flyttas över från ett läge till
ett annat läge som har en annan kanal inställning t.ex. Dolby Pro Logic IIx-Movie och Dolby
Pro Logic II –Movie. Om du vill gör en ”snabb
start”, kan du göra inställningen för Dolby Pro
Logic IIx-Movie och kopiera denna inställning till
de andra Dolby lägena, endast de som är möjliga
för varje läge. Senare kan det vara bra att justera
utnivån när du lyssnar till olika signalkällor istället för testtonen. Se sid. 31 för mer information
om justering av utnivån för olika signalkällor.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 25
Systeminställning
OBS! Subwooferns utgångsnivå kan inte ställas
in med testtonen. Om du vill ändra subwooferns
nivå följer du stegen i Inställning av utgångsnivåer på sidan 32.
När samtliga kanaler har samma nivå är inställningen är klar. Skruva nu ner Volymen ) till
–40 dB, innan du börjar spela, annars kommer
lyssningsnivån att vara för hög. Lämna menyn
genom att trycka in knapparna ⁄/¤ D tills
markören ➞ är vid BACK T O MASTER
MENU. Tryck sedan in Set F, så stängs
testtonen av och du återvänder till menyn
MASTER MENU.
Utgångsnivåerna kan även när som helst justeras
med väljarknapparna och det begränsade menysystemet. När du vill ställa in utgångsnivåerna på
detta sätt trycker du först in Test Tone 8 på
framsidan eller Test 8 på fjärrkontrollen. När
du trycker in knappen börjar testtonen cirkulera
som tidigare beskrivits. Den kanal som testtonen
ska komma från visas nederst på skärmen och på
huvudinformations displayen Ò. Medan
testtonen cirkulerar visas dessutom rätt kanalposition i indikatorerna för högtalare/kanalingång $ med en blinkande bokstav i rätt
kanal. Höj volymen ) tills du hör ljudet
tydligt.
Justera utgångsnivån med väljarknapparna
D på fjärrkontrollen tills önskad nivå
visas på displayen eller skärmen. När du släpper
knapparna börjar tonen cirkulera igen efter fem
sekunder.
⁄/¤
När all nivåer är inställda, måste du skruva nu
ner Volume ) till –40 dB, innan du börjar
spela, annars kommer lyssningsnivån att vara för
hög. Glöm inte att trycka på Test Ton Väljar
8 knappen igen, för att ta bort test tonen och
avsluta processen.
VIKTIGT! Den utgångsnivå som ställs in gäller
sedan för alla ingångar, men bara i det surroundläge som har valts. Om du vill att nivån även ska
gälla ett annat läge väljer du läget (för valfri ingång) och upprepar processen som beskrivs
ovan. Därmed kan du även kompensera nivåskillnader mellan högtalare, som kan skilja sig åt
mellan surroundlägen, eller avsiktligt höja eller
sänka nivån för vissa högtalare, beroende på
vilket surroundläge du har valt.
OBS! Det går inte att ställa in utgångsnivåerna i
VMAx eller Surround Off, eftersom inga surroundhögtalare används. (Därför kan det inte
heller finnas några nivåskillnader mellan högtalare i rummet.) Om du vill kompensera nivåskillnader mellan lägena Stereo, VMAx och andra
surroundlägen (oberoende av vald ingång) kan
utgångarna justeras med proceduren för nivåinställning på sidan 32 även för lägena Surround
Off (Stereo) och VMAx.
Efter det att en ingång har justerats för surroundläge, digital ingång och högtalartyp, går du tillbaka till INPUT SETUP raden i MASTER
menyn och gå in på inställningar för varje ingång
som du vill använda. Vanligtvis är den endast den
digitala ingången och surroundläget som varijerar, medan att högtalar-inställningen oftast är
densamma (när ingången är inställd på
GLOBAL). Men om du föredrar kan man även
välja olika typer av högtalare eller stänga av eller
på högtalarna individuellt för varje ingång som
används.
När du har gjort de inställningar som beskrivs på
föregående sidor är receivern färdig för användning. Även om det finns några ytterligare inställningar som bör göras är det bäst att vänta med
dessa tills du har möjlighet att lyssna på en rad
olika källor och olika programmaterial. Dessa
avancerade inställningar beskrivs på sidorna 3334 i denna handbok. Dessutom kan du när som
helst ändra de inställningar du gjort. Om du vill
adderar nya eller andra signalkällor eller högtalare, eller om du vill ändra inställningarna av andra
skäl, följer du bara ovan angivna moment. Notera att alla ändringar kommer att memoreras i
receiverns minne, alltså finns det kvar även efter
att receivern har stängs av. Däremot försvinner
den om du gör en reset (se sid. 42).
Du har nu gjort de inställningar som behövs och
kommer strax att få uppleva musik och hemmabio av högsta klass. Varsågod och njut!
SYSTEMINSTÄLLNING 25
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 26
Användning
Översikt över surroundlägen
LÄGE
EGENSKAPER
DOLBY DIGITAL
Kan endast användas när källmaterialet är kodat i Dolby Digital.
Det ger upp till fem separata ljudkanaler och en särskild kanal
för lågfrekventa effekter.
DOLBY DIGITAL EX
Dolby Digital EX kan endast användas när receivern är inställd för 6.1/7.1 återgivning. När det
finns filmer eller andra program som är kodade med Dolby EX återes den kompletta 6.1/7.1
ljudbilden. Om receivern är inställd för 6.1/7.1 och en Dolby Digital signal utan EX information
spelas, väljs EX läget automatiskt och en simulering av den bakresurround kanalen återges.
DTS 5.1
När högtalare konfigurationen är inställd för 5.1 kanals förfarande, DTS 5.1 läget är tillgängligt
när DVD, ljudskivor eller laserdisc som är kodade med DTS data spelas. DTS 5.1 ger upp till fem
separata huvudkanaler för ljud samt en särskild kanal för låga frekvenser.
DTS-ES 6.1 Matrix
DTS-ES 6.1 Discrete
När högtalare konfigurationen är inställd för 6.1/7.1 förfarande, uppspelning av DTS-kodat program
källa kommer automatiskt att välja en av de två DTS-ES lägena. Nya skivor med speciell DTS-ES
discrete kod kommer att avkodas till sex diskreta, full-bandbredds kanaler plus en separat låg
frekvens kanal. Alla andra DTS skivor kommer avkodas med användning av DTS-ES Matrix läget,
som skapar en 6.1 kanals ljudfält från original 5.1 kanals ljudspåret.
DOLBY PRO LOGIC II
MOVIE
MUSIC
DOLBY PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II är den senaste versionen av Dolby Laboratoriets surround teknologi som skapar
och avkodar fullfrekvens diskret vänster, center, höger, höger surround och vänster surround kanal
från antingen matrix surround kodat program eller digital ingång med PCM eller Dolby Digital 2.0
inspelning används. Dolby Pro Logic II Movie läget är optimerat till ljudspår för film, som är
inspelade med matrix surround, genom att skapa äkta center, vänster och höger surround signal.
Dolby Pro Logic II Music läget skall användas till musik som är inspelad med matrix surround eller
vanlig stereokälla, genom att skapa diskret vänster och höger surround signal. Pro Logic II
läget skapar övertygande fem kanals surround från vanlig stereo inspelningar.
DOLBY PRO LOGIC IIx
MUSIC
MOVIE
GAME
Dolby pro Logic IIx är en utveckling från Dolby Pro Logic II. Detta nya surroundläge simullerar ett
6.1 eller 7.1 läge från en tvåkanalig grundsignal. Det finnns både Movie och Music lägen.
Movie, Music och Game versioner av Pro Logic IIx finns. Game läget styr special effekter till
surroundkanalerna och med hjälp av subwoofern får du full upplevelse av ditt videospel.
Logic 7 Cinema
Logic 7 Music
Logic 7 Enhance
Exklusivt till Harman Kardon för AV receivers, Logic 7 är ett avancerat läge som tar ut maximum av
surround information från antingen surroundkodat program eller traditionell stereo material.
Beroende på antalet högtalare som används och valet som är gjort i SURROUND SELECT
menyn, ”5.1” versionen av Logic 7 läget är tillgänglig när 5.1 alternativet är vald, medan ”7.1”
versionen av Logic 7 producerar en full ljudfälts presentation, inklusive bak surround högtalare när
”6.1/7.1” alternativet är vald. Logic 7 C (eller Cinema) läget skall användas med någon källa som
innehåller Dolby Surround eller liknande matrix kodning. Logic 7 C levererar förstärkt center kanals
förståelighet, och mer exakt placering av ljud som mattas och panorerar på ett mycket jämnare och
mer realistiskt sätt än med tidigare avkodnings teknik. Logic 7 M eller Music läget skall användas
med analoga eller PCM stereo källor. Logic 7 M höjer lyssnings upplevelsen genom att presentera en
vidare front ljudscen och bättre bakre atmosfär. Båda Logic 7 lägena styr även låg frekvens
information till subwoofern (om installerad och konfigurerad) för att leverera högsta bas effekt. Logic
7 E (eller Enhance) läget är en utbredning av Logic 7 lägena som i första hand används med musik
program och är tillgänglig med 5.1 surroundläget som enda val. Logic 7 E lägger till ytterligare bas
förbättring genom de låg frekvenser som cirkulerar i 40 Hz till 120 Hz området till front och
surround högtalarna som levererar en mindre lokaliserad ljudscen som visar sig breddare och vidare
än när subwoofern är enda källan för bas energi.
26 ANVÄNDNING
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 27
Användning
Översikt över surroundlägen
LÄGE
EGENSKAPER
DTS Neo:6 Cinema
DTS Neo:6 Music
Dessa två lägen är tillgängliga när någon analog källa spelas för att skapa en 6-kanals surround
presentation från konventionell Matrix kodad och traditionell Stereo källa. Välj Cinema versionen av
Neo:6 när ett program med någon typ av analog Matrix surroundkodning används. Välj Musik
versionen av Neo:6 för optimal behandling när en icke-kodad 2-kanals stereo program spelas.
Om du väljer ett DTS Neo:6 Cinema läge, kan du använda en 3, 5 eller 6 kanalig inställning, beroende på
hur många högtalar ditt system har. Använd 3 kanaler om du endast har front och center högtalare, alla
surroundinformtion kommer att mixas in dessa högtalare. Det 6-kanaliga läget finns endast om receivern
är aktiverad för bakre surroundhögtalare.
DTS 96/24
DTS 96/24 är en signal med högre upplösning, samplingsfrekvensen är 96 kHz och dynamiken är upp till 24 bitar.
Receivern känner själv av och kopplar om till att hantera den högre upplösningen.
Dolby 3 Stereo
Informationen som finns på en surroundkodad eller en stereo signal för att skapa en centerinformation.
Den information som normalt skulle återgess av surroundhögtalarna, blir här inmixade i fronthögtalarnas signal.
Använd detta läge när du har en centerhögtalare men inte några surroundhögtalare.
THEATER
I detta läge används surroundavkodning för simulering av en vanlig
biograf eller teater från en stereo eller mono signal.
HALL 1 och HALL 2
De två Hall lägena har ett matrix dekoder som simulerar en medium stor
konsert sal eller opera hus från en stereo eller mono signal.
VMAx Near
VMAx Far
Om du väljer att ha enbart två fronthögtalare, kan harman/kardon´s patenterade system
VMAx ge en tredimensionell ljudbild med en virtuell upplevelse av center och surroundhögtalare. VMAx N "Near Field" ska du välja om lyssningspositionen är mindre än 1,5
meter från högtalaren. VMAx F "Far Field" ska du välja om lyssningspositionen är mer än
1,5 meter från högtalaren.
VMAx lägena är även tillgängliga med användning av Hörlursuttaget 4. När hörlur används,
kommer ”Far” fälts läget att trycka ljudfältet bort från dina öron, och minska ”insidan av
huvudet” känslan som ofta upplevs med användning av hörlurar.
5-Channel Stereo
7-Channel Stereo
Detta läge tar fördel av flera högtalare för att placera en stereo signal både fram och bak i ett
rum. Beroende på om AVR har konfigurerats för antingen 5.1 eller 6.1/7.1 förfarande, en av
dessa lägen, men inte båda, är tillgänglig vid alla tillfällen. Perfekt för musik spelning i
situationer som t.ex. partyn, detta läge placerar samma signal i front vänster och surround
vänster, och i front höger och surround höger högtalare. Center kanalen är matad med en
summerad mono mix av det material som är i fas från vänster och höger kanaler.
Surround Off (Stereo)
Surround Off (Bypass)
DSP Surround Off
Dessa läge kopplar ifrån all surround behandling och återger den rena tvåkanaliga
stereosignalen. Surround Off (Bypass) kan endast användas med anloga signalkällor,
eftersom det inte sker någon form av digital signalbehandling på vägen.Digtal Bass
Management kan inte användas i Surround Off läget. DSP Surround Off kan användas på
både analoga och digitala signaler, eftersom man här gör en digitalisering av signalen
för att kunna använda Bass Management funktionen.
ANVÄNDNING 27
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 28
Användning
Grundläggande funktioner
När du har installerat och ställt in receivern är
det lätt att använda den. Följ bara de här anvisningarna:
Starta och stänga receivern
• När du använder receivern första gången
måste du sätta på den med huvudströmbrytaren 1 på framsidan. Därmed ställs receivern i standbyläge, vilket framgår av den gula
färgen på strömindikatorn 3. Nu kan du
börja lyssna genom att trycka in Power 2 eller
Ingångsväljaren (Source) % på framsidan
eller AVR 5 på en av fjärrkontrollerna. Kontrollera att strömindikatorn 3 blir blå. Därmed
sätts receivern på, med den senast använda källan. Du kan även sätta på receivern i standbyläge
genom att trycka in någon av väljarknapparna på
fjärrkontrollen 4567 eller Ingångsväljarknappar % på frontpanelen.
OBS: Efter det att någon av Ingångsväljarknapparna 4 har tryckts in för att starta receivern,
trycker du på AVR Väljare 5 för att justera med
fjärrkontrollen.
När du vill slå av receivern trycker du bara in
Power på framsidan 2 eller fjärrkontrollen
3. Strömmen till utrustning som är ansluten till
det eluttag som regleras med receiverns
strömbrytare (Switched) på baksidan
stängs av och strömindikatorn 3 blir orange.
När fjärrkontrollen används för att stänga ”av”
receivern ställs denna i själva verket i standbyläge, vilket framgår av den orange färgen på
strömindikatorn 3.
När du ska vara hemifrån en längre tid bör du
stänga av receivern helt med huvudströmbrytaren 1 på framsidan.
OBS! Alla förval kommer att raderas om receivern är avstängd med Huvudströmbrytaren
1 i mer än 2 veckor.
Hur du använder Sleep Timer
• Om du vill programmera receivern så att den
stängs av automatiskt trycker du in Sleep 9
på fjärrkontrollen. För varje tryckning ökas tiden
innan receivern stängs av i följande ordning:
Insomningstiden visas på indikatorn för den
huvudinformations displayen Ò och räknas
ner tills den inställda tiden har gått.
28 ANVÄNDNING
När den programmerade tiden har gått, stänger
receivern av sig (till standby läge). Notera att ljuset på frontpanelen går ner till halva styrkan när
du använder Sleep funktionen. För att ta bort
Sleep funktionen trycker du på Sleep knappen
9 tills displayen får normal ljusstyrka och att
ordet SLEEP OFF syns i huvudinformations displayen Ò.
Val av källa
• Välj en källa genom att trycka in någon av
väljarknapparna på fjärrkontrollen
467*.
OBS! Efter det att någon av Input Selector knapparna 4 trycks in för att starta receivern, trycker du på AVR Väljare 5 för att fjärrkontrollen
ska kunna reglera AVR funktionerna.
• Du kan också byta ingångskälla genom att
trycka in Ingångsväljaren (Source) (Källa)
%. Med varje tryckning väljer du en ny källa i
listan.
• När du ändrar ingång, kommer receivern att
atommatiskt växla till de inställningar som du har
gjort för den ingången.
• Frontpanelens Video 3 ingången Ô,
Optisk Digital 3 ingången * eller Koaxial
Digital ingången 3 Ó, kan användas för att
tillfälligt ansluta någon videokälla så som TV-spel
eller videokamera.
• När du byter ingångskälla visas namnet på den
nya källan ett ögonblick nederst på skärmen.
Namnet visas även på huvudinformationsdisplayen Ò, och en blå lysdiod tänds vid källan i ingångsindikatorerna ˆ på framsidan.
• Om du väljer en signalingång som är enbart är
för ljud (tuner, CD, Tape, 6/8 Channel input) kommer dem sist valda video ingången att ligga
kopplad till Video Utgångarna och till
Video Monitor Utgång . Detta medger
samtidig lyssning och tittande på olika källor.
• När
Digital media spelare (DMP)
används och en Apple iPod är kopplad till
Harman Kadon´s
och som i sin tur är
ansluten till DMP Connector på baksidan.
Information medelanden kommer att vissa på
den skärma som är ansluten till receiverns Video
Monito Output och fjärrkontollen kan
navigera några av funktionerna på din iPod.
Medelanden kommer också att visas i frontpanelens display och media spelarens batteri kan
också laddas. Se bruksanvisningen för
och din iPod.
• När du väljer en videokälla överförs ljudsignalen till högtalarna och videosignalen till lämplig
Monitor Utgång och kan visas på en TVmonitor som ansluts till receivern. Om en källa
med komponentvideo ansluts till komponentingångarna DVD eller Video 1 överförs den
till utgången för komponentvideo .
Kontrollera att TV-apparaten är inställd för
visning av rätt videosignal (komposit-, S- eller
komponentvideo, se anmärkningarna om S-video
på sidan 13).
6 eller 8-Kanalers Direkt Ingång.
• Det finns 2 val av ingångs typ, när du använder
en DVD-Audio eller SACD spelare som är
ansluten till ingångarna 8-Channel Direct
. Välj den ingångstyp som motsvarar inställningen på receivern och signalkällan som du
använder.
• 6 C H DIRECT skall användas när SBR och
SBL kanalerna inte används och när signalkällan
har sitt eget "bass management" system. I detta
läge går signalen direkt till volymkontrollen utan
att passera igenom någon digital hantering,
dessutom så signalblockeras receiverns övriga
ingångar för att undvika oönskade överhörningar.
• 8 C H DIRECT INPUT skall användas
när alla 8 ingångarna på 8-Channel Direkt används och när signalkällan har sitt eget "bass
management" system. I detta läge går signalen
direkt till volymkontrollen utan att passera
igenom någon digital hantering, dessutom så
signalblockeras receiverns övriga ingångar för att
undvika oönskade överhörningar.
Observer att när 6-Kanals eller 8-Kanals
Ingången används, kan du inte välja något surroundläge, eftersom den externa dekodern avgör
vilken behandling som används. Dessutom, är det
inte någon signal vid inspelnings utgångarna
eller bas handhavande när 6-Kanals eller
8-Kanals Direkt Ingången används och ton eller
balanskontrollen fungerar inte.
Kontroller och användning
av hörlurar
• Ställ in volymen på en behaglig nivå med
volymkontrollen ı på framsidan eller
pilknapparna vid Vol. respektive Volym på
fjärrkontrollerna ).
• Du kan tillfälligt stänga av allt ljud i högtalarna
med Mute (. Därmed bryts signalen till samtliga högtalare och hörlursuttaget, men pågående
inspelning eller kopiering påverkas inte. När
systemet är i läge "mute", blinkar ordet MUTE i
Main Informations Displayen Ò. Tryck på
Mute knappen ( igen för att återgå till normal användning.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 29
Användning
• Om du vill koppla ur tonkontrollerna och
balanskontrollen på receivern trycker du in Tone
Mode knappen 8 så att ordet Tone Off
visas i Huvudinformations displayen Ò.
Om du vill aktivera tonkontrollerna igen trycker
du in Tone Mode 8 en eller två gånger, så att
Tone I n visas en kort stund på Huvudinformations displayen Ò.
• Om du vill lyssna ostört sätter du i en
6,3 mm:s stereophonoplugg från ett par stereohörlurar i Phones 4 på framsidan. När du har
anslutit hörlurarna rullar HEADPHONES I N
fram över huvudinformations displayen Ò
en gång, och samtliga högtalare tystnar. När
hörlurspluggen tas ut igen återupptas signalöverföringen till högtalarna.
Val av Surroundläge
En av de viktigaste möjligheterna på receivern är
dess förmåga att återge flerkanalig surround ljud
från en digital källa, analog matix surround
enkodade program och standard stereo och
mono program.
Valet av surroundläge baseras på personlig smak,
och även på typen av program material som
används. T.ex. CD, film eller TV program med logotypen av en av de stora inom surround-kodnings
processer, som t.ex. Dolby Surround skall spelas i
antingen Dolby Pro Logic II eller IIx Movie (med
film) eller Music (med musik) surroundläget, med
någon av DTS NEO:6 lägena eller med Harman
Kardons exklusiva Logic 7 Movie läge, för att
skapa en full frekvens 5.1 kanals eller (med Logic
7 och DTS NEO:6) även 7.1 kanals surround signal
från surroundkodat program, med en stereofonisk
vänster och höger bak signal, som om den var
inspelad (inspelat ljud från vänster bak sida kommer endast att höras från den sidan, för mer detaljer se tabellen på sid 26).
Observera att när Dolby Digital 2.0 signaler
(“D.D 2.0” spår från DVD), som är kodad med
Dolby Pro Logic information, tas emot från någon
digital ingång, kommer Dolby Pro Logic II Movie
läget väljas automatiskt (i stället för Dolby Digital
läget) och kommer att avkoda en full frekvens
5.1 kanals surround ljud även från dessa inspelningar (se även ”Dolby Digital” på sid 29).
För att skapa en vid, omsvepande ljudfälts miljö
och definierade panoreringar och överflygningar
med alla analoga stereo inspelningar välj Dolby
Pro Logic II Music eller Emulation läget eller
Harman Kardons exklusiva Logic 7 Music läge för
en dramatisk förbättring i jämförelse med Dolby
Pro Logic (I) läget från föregående tid.
OBS! När ett program en gång har kodats med
surroundinformation bibehålls denna information
så länge som programmet sänds i stereo.
Dessa filmer med surround ljud kan avkodas via
någon av de analoga surroundlägena som t.ex.
Pro Logic II eller IIx Cinema, Logic 7 Cinema eller
DTS Neo:6 Cinema, när de sänds via konventionell
TV station, kabel-TV, betal-TV och sattelit sändning. Dessutom spelas allt fler TV-program, sportsändningar, radiopjäser och musikskivor in med
surroundljud. På webbplatsen för
Dolby Laboratories (www.dolby.com) finns en
lista över dessa program.
Även om ett program inte har en förteckning som
bärare med avsiktlig surround information, kan du
upptäcka att Dolby Pro Logic II eller IIx Music, DTS
NEO:6 Music eller Logic 7 Music eller Enhanced
lägena ofta levererar ett omsvepande surround
presentation genom användning av det naturliga
surround informationen som finns i alla stereo
inspelningar.
Även när ett program inte anger att det är kodat
med surroundinformation, kan du med hjälp av
Pro logic, Dolby 4 Stereo eller Logic 7 ofta få en
bra surround upplevelse genom den naturliga
surroundinformationen som finns i alla stereo
inspelningar. Prova även Theater, Hall och 5/7
kanals Stereo funktionerna (särskilt effektiv med
gamla “extrema” stereo inspelningar) och för
mono program blir vår rekommendation att
använda Theater eller Hall. Och om du endast har
två högtalare kan du med hjälp av VMAx få en
virtuell surround upplevelse.
Surroundlägena väljs med användning av antingen frontpanelens kontroller eller fjärrkontrollen.
För att välja ett annat surroundläge på frontpanelen, trycker du först på Surround Mode
Group Selector knappen 5 tills den önskade
surroundgruppen så som Dolby, DTS eller Logic 7
visas. Tryck sen på Surround Mode Selector
knappen 9 för att välja en specifikt
surroundläge.
För att välja surroundläge med fjärrkontrollen,
tryck då på den gruppknapp som innehåller det
läget som du önskar: Dolby M, DTS
Surround N, DTS Neo:6
, Logic 7 O,
Stereo eller DSP Surround A. Vid första
intyckningen visas det läget som är i funktion
eller den första som är tillgänglig i den grupp
som du valt. För att söka igenom de olika lägena,
tryck då en gång till tills det önskade läget
indikeras i huvudinformations displayen Ò.
För att välja från DSP lägena (Hall 1, Hall 2,
Theater eller VMAx Far) tryck på Surroundlägesväljaren A upprepande för att bläddra
genom listan av tillgängliga lägen.
När surroundlägena ändras, kommer en blå LED
lysa bredvid nuvarande läge i Surroundlägesindikatorernas ( lista på frontpanelen.
Kom ihåg att Dolby Digital eller DTS endast kan
väljas när en digital ingång används. När en
digital källa används ställs automatiskt rätt läge
in (Dolby Digital eller DTS), oberoende av vilket
läge som har valts tidigare. Ytterligare information om val av digitala källor finns i följande
avsnitt av denna handbok.
När man använder 6 eller 8 kanalers direkt
ingångarna, sker ingen surround bearbetning,
eftersom signalen här är en analog signal.
Signalen kopplas direkt till volymkontrollen utan
att omvandlas till digital form.
Om du vill lyssna i vanlig tvåkanalig stereo med
enbart vänster och höger fronthögtalare (plus
eventuell subwoofer), tryck på Stereo Knappen
5 tills SURR OFF syns i Huvudinformations displayen Ò.
Digital Ljuduppspelning
Digitalt ljud är en stor förbättring från det äldre
analoga surround behandlingens systemet som
t.ex. Dolby Pro Logic. Det levererar fem eller sex
diskreta kanaler: vänster front, center, höger front,
vänster surround och höger surround och med
DTS-ES (se nedan) även surround bak (med identisk signal för vänster och höger). Varje kanal har
fullt frekvensomfång (20 Hz till 20 kHz) och ger
dramatiskt förbättrad dynamik och betydande
förbättring av förhållandet mellan signal och
brus. Dessutom är det i digitala system möjligt
att använda en ytterligare kanal för lågfrekvent
information. Det är denna ”.1”-kanal som avses
när dessa system beskrivs som “5.1”, “6.1” or
“7.1”. Baskanalen är åtskild från övriga kanaler,
men eftersom den med avsikt har begränsad
bandbredd har ljudteknikerna gett den denna
unika beteckning.
Dolby Digital
Dolby Digital (AC-3®) är en standard på alla DVD
skivor, och är också tillgänglig på LD skivor och
sattelit sändningar och HDTV.
Observera att det krävs en särskild, yttre
RF-demodulator om du vill använda AVR för att
återge ljudspåren på laserskivor. Anslut
RF-utgången på LD-spelaren till demodulatorn
och anslut sedan den digitala utgången på
demodulatorn till ingångarna Optisk eller
Koaxial *Ó på baksidan. För DVDskivor eller DTS-kodade laserskivor krävs ingen
demodulator.
DTS
DTS är ett annat system för digitalt 5.1, 6.1 or
7.1-ljud. Fastän både DTS och Dolby Digital är digitala används olika metoder för kodning av signalerna och de kräver alltså olika avkodningskretsar för
att omvandla de digitala signalerna till analoga.
ANVÄNDNING 29
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 30
Användning
DTS kodade signaler finns på en del DVD och LD
skivor och en del Audio CD-DTS skivor. Du kan
avkoda alla skivtyperna på AVR. Allt du behöver
göra är att ansluta din spelare till Optiska eller
Koaxial ingångarna på baksidan eller på
frontpanelen *Ó.
För att du ska kunna lyssna på DVD-skivor som
är kodade med DTS måste DVD-spelaren klara
DTS, vilket framgår av DTS-symbolen på framsidan. Observera att vissa äldre DVD-spelare inte
klarar DTS-kodade DVD-skivor. Detta beror alltså
inte på AVR utan på att spelaren inte kan överföra DTS-signalen till de digitala utgångarna.
Om du inte vet om DVD-spelaren klarar
DTS-kodade skivor kan du se efter i handboken
till DVD-spelaren.
OBS! Tänk på att en del DVD spelare endast har
en digital utgång för Dolby Digital. För att försäkra sig att DTS data skickas till AVR, se i setup
menyn på din DVD spelare för att se om DTS
data via digital utgången är möjlig.
Återgivning av PCM-ljud
PCM (Pulse Code Modulation) är det okomprimerade digitala ljudsystem som används för vanliga
kompaktskivor, digitala (ej Dolby)/DTS-kodade
laserskivor och vissa DVD-skivor. Med de digitala
kretsarna i AVR kan du erhålla digital till analog
avkodning av hög kvalitet, och kretsarna kan
anslutas direkt till den digitala ljudutgången på
CD- eller LD-spelare (LD-spelare endast vid PCMeller DTS-program, och för skivor i Dolby Digital
krävs en RF-adapter, se mer i texten om Dolby
Digital på den här sidan.
Anslut din spelare till Optiska eller Koaxial
ingångarna på baksidan eller på frontpanelen *Ó.
Om du vill lyssna på en digital PCM-källa väljer
du först ingång för önskad källa (t ex CD). Därmed överförs eventuell videosignal till TV-monitorn och den analoga ljudsignalen är tillgänglig
för inspelning. Tryck sedan in Dig. Û G och
bläddra med ⁄ / ¤ D på fjärrkontrollen eller
väljarknapparna 7 på framsidan tills önskat
val, OPTICAL eller COAX, visas på Huvudinformations displayen Ò. Tryck in Utför
(Set) @ F när du vill göra ditt val.
Vid PCM avspelning kommer receivern att automatiskt ställa sig i det fabriksinställda surroundläget eller i LOGIC 7 , men du kan också välja
ett annat surroundläge om så önskas, dock inte
Dolby Digital eller DTS.
30 ANVÄNDNING
Val av digital källa
Om du ska använda något av digitallägena
måste du ansluta en digital källa till receivern.
Anslut digitalutgångarna på DVD-spelare, HDTVmottagare, satellitmottagare eller CD- spelare till
Optiska eller Koaxial på baksidan eller frontpanelen *Ó. För att du ska få en reservsignal och en källa till analog stereoinspelning
bör de analoga utgångarna på digital källutrustning också anslutas till motsvarande ingångar på
baksidan av receivern. (Anslut t.ex. den analoga
stereoutgången från en DVD-spelare till DVD
Ljud Ingångarna på baksidan när du ansluter källans digitala utgångar.)
Kanalindikering
För att välja en digital källa som t.ex. DVD, välj
först dess ingång med användning av fjärrkontrollens eller frontpanelens Ingångsväljare
4% som det skildras i denna bruksanvisning
för att ordna dess matning av video signalen (om
det är någon) till TV apparaten och sörja för dess
analoga ljud signal för inspelning. När den digitala ingång som är knuten med den ingång som
valts (”DVD”) inte väljs automatiskt (pågrund av
inställningen som gjordes innan under system
konfigurationen, se sid 18), väljer du digital källa
genom att trycka på Digital Ingångsväljar
knappen G Û och använder sen ⁄/¤ knapparna D på fjärrkontrollen eller Väljar
knappen 7 på frontpanelen för att välja någon
av den OPTICAL eller COAXIAL ingången, detta indikeras i Huvudinformations
displayen Ò eller på skärmmenyerna.
• En 1:a indikerar att det är en monokanal från
en Dolby Digital bitsteam signal.
AVR kommer automatiskt att känna av om det är
en Dolby Digital, DTS eller en vanlig PCM signal,
vilket är standard formatet från en vanlig CD.
Notera att en digital signal är associerad med en
analog ingång direkt när den väljs, den digital
ingången behöver inte väljas varje gång du väljer
ingång.
Indikator för Digital Bitströms format
När en digital källa spelar kommer receivern att
automatiskt känna av vilken typ av bitstream
signal som är på gång. Med den informationen
väljer den rätt surroundläge för signalen. När det
finns PCM signal från en CD eller LD får man
själv välja surroundläge. Eftersom det finns
många olika surroundläge har AVR flera olika
indikatorer som talar om för dig vilken typ av
signal som finns på ingången.
När man spelar en digital signalkälla, kommer
receivern att visa olika medelande som visar vilken typ av bitstream signal det är. Detta indikeras
strax efter det att man har valt en ny ingång eller
ett nytt surroundläge. Denna information visas i
huvudinformations displayen Ò i fem
sekunder, sen återgår displayen till att visa
normal indikering.
För Dolby Digital och DTS källor visas en tre siffrig
indikering, som visar hur många kanaler som finns
på DVD skivan. T.ex. kan den visa 3/2/1.
Den första siffran visar hur många frontkanler
det finns.
• En 3:a indikerar att det finns front vänster,
höger och center. Skivor med Dolby Digital 5.1
och DTS 5.1.
• En 2.a indikerar att den finns front vänster och
höger, men ingen centerkanal. Skivor med
Dolby Digital bitsteams signal.
Siffran i mitten indikerar hur många surroundkanaler det finns på skivan.
• En 2.a indikerar att den finns vänster och
höger bakkanler. Skivor med Dolby Digital 5.1
och DTS 5.1.
• En 1.a indikerar att det endast finns en bakkanal. Skivor med Dolby Digital bitsteams signal.
• En 0:a indikerar att det inte finns någon bakkanalsinformation. Skivor med tvåkanalig stereoinformation.
Den sista siffran indikerar om det finns en LFE
kanal (lågfrekvens-kanal). Det är “.1” kanalen
som finns i 5.1 angivelsen på många DVD skivor
och som enbart innehåller basfrekvenser.
• En 1:a indikerar att det finns en LFE kanal.
Skivor med Dolby Digital 5.1 och DTS 5.1.
• En 0:a indikerar att det inte finns någon LFE
kanal. Men även om det inte finns någon dedikerad baskanal, kommer basen att finnas i den
signal som återges av frontkanalerna.
• Informationen på displayens högra sida, visar
om den digitala signalen innehåller en speciell
styrsignal som kommer att aktivera 6.1 eller
7.1 läget. Displayen kommer att visa EX-ON
eller EX-OFF för Dolby Digital och ES-ON eller
ES-OFF för DTS.
Om displayen visar ordet UNLOCK i Lower
Display Line Ò. Innebär det att den digitala
signalen har avbrutits på något sätt. När detta
inträffar har inte receivern någon signal att låsa
på. Det kan inträffa när du startar en DVD innan
processorn har valt vilket läge den skall öppna
upp, eller när du stoppar, pausar eller söker mellan olika sektioner på en skiva. Detta felmedelande kan också visas om signalen försvinner vid en
digitalsändning TV, radio eller satellit.
Felmedelandet är alltså normalt och indikerar
inte att det är fel på din receiver, utan att signalen av någon anledning har försvunnit.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 31
Användning
Om man spelar en Dolby Digital 3/2/1 eller
DTS 3/2/1 signal, kommer receivern att automatiskt att koppla om till ett lämpligt surroundläge, i
detta fall är det inte möjligt att söka något annat
surroundläge. Om man spelar en skiva med Dolby
Digital 3/1/0 eller 2/0/0 kan man välja någon av
Dolby surround lägena.
Om EX styrningen är från och receivern är akiverad
för 6.1/7.1, kan du manuellt välja EX behandling
genom att välja Dolby Digital EX läget, följ texten
på sidan 18 och 26. Om ES styrningen inte finns i
en DTS signal, kan du simmulera en 6.1 signal
genom att välja DTS+Neo:6 läget, följ texen på
sidan 18 och 26. Här används DTS neo:6
algoritmer för att simmulera de bakre surroundkanalerna från en DTS bit-steam signal.
Om du spelar en Dolby Digital 3/2.1 eller DTS
3/2/.1, kommer receivern att automatiskt koppla
om till rätt surroundläge, inga andra lägen kan
väljas förutom följande:
• Om det är en Dolby Digital 2.0 kan du välja att
lyssna på den som den är. För att göra detta
måste du söka ingenom de olika Dolby lägena
tills Stereo ikonen lyser i Surround Mode
indikatorn ( tillsammans med Dolby Digital
ikonen.
Du kan också välja ett surroundläge genom att
söka igenom de olika Dolby Pro Logic II och IIx
lägena då kommer Dolby Pro Logic ikonen att
lysa tillsammans med Dolby Digital ikonen.
• Om en EX styring inte finns i en Dolby Digital
signal, kan du söka igenom de olika Dolby
surroundlägena för att manuellt välja Dolby
Digital EX.
• Om du spelar en DTS 5.1 signal, kan denna
avspelas som 2-kanaler, 5.1 och 6.1 (om receivern är aktiverad för 6 kanaler). För att höra en
2-kanalig återgivning, skall du söka igenom
DTS lägena tills Stereo ikonen i Surround
Mode insikatorn ( lyser tillsammans med
DTS ikonen. Fortsätt sökningen för DTS 5.1 eller
6.1tills önskat läge indikeras.
• Om du spelar en DTS ES 6.1 signal, kan denna
avspelas som 2-kanaler, 5.1 och 6.1 (om receivern är aktiverad för 6 kanaler). För att höra en
2-kanalig återgivning, skall du söka igenom
DTS lägena tills Stereo ikonen i Surround
Mode insikatorn ( lyser tillsammans med
DTS ikonen. Fortsätt sökningen för DTS 5.1 eller
DTS-ES tills önskat läge indikeras.
Om det är en Dolby Digital signal med 3/1/0 eller
2/0/0, kan du välja alla Dolby lägena.
Det är alltid bra att kontrollera vilka siffror som
kommer upp i displayen för att se så att den
motsvarar informationen som finns på DVD
skivans box. I vissa fall kan displayen visa 2/0/0
när skivan skall innehålla 5.1 eller 3/2/1. I dessa
fall bör du kontrollera inställningen av ljuddelen
på din DVD spelare, så att den sänder iväg rätt
signal till receivern.
PCM Indikator
PCM är förkortningen för Pulse Code Modulation,
vilket är den digitala okomprimerade form som
signalen på en CD skiva är lagrad i. Dolby Digital
och DTS är digitala signaler som är komprimerade och indikeras inte av PCM indikatorn. Om det
finns en PCM signal kommer huvudinformations displayen Ò att en kort stund visa bokstäverna PCM och den samplingsfrekvens som
signalen har.
Samplingsfrekvensen är vanligtvis 44 eller 48
KHZ och på en högupplöst signal 96 eller
192KHZ.
Indikatorn PCM 4 8 KHZ kommer också att
visas när du väljer en analog källa. Detta för att
tala om att den anlog/digital omvandling som
sker i receivern har en samlingfrekvens på
48 kHz.
Speaker/Channel Indicators
Förutom Bitströms Indikatorerna finns det en
unik kanal display, som indikerar hur många
kanaler av digital information som blir mottagen.
Dessa indikatorer är de L/C/R/LFE/SL/SR/SBL/SBR
bokstäverna som är inuti mitt lådan på
Högtalare/Kanals Ingångsindikatorerna $
i frontpanelens Huvudinformations display.
Ò.
Komihåg att receivern är kapabel att behandla en
7.1 signal även om du endast kan ansluta en
bakre surroundhögtalare. Den information till de
två bakre surroundkanalerna kommer att återges
av 1 högtalare, om denna är injusterad i
SPEAKER SIZE menyn ( fig. 7). När en signal i vanlig analog stereo eller analog surroundkodning används tänds endast indikatorerna ”L”
och ”R”, eftersom analoga signaler endast innehåller en vänster- och en högerkanal och carry
surroundinspelningar endast har surroundinformation i vänster och höger kanal.
Digitala signaler kan ha en, två, fem, sex eller sju
separata kanaler, beroende på programmaterial,
överföringsmetod och kodningsmetod. När en
digital signal återges tänds de bokstäver i indikatorerna som svarar mot den mottagna signalen.
Kom ihåg att även om Dolby Digital t.ex. betecknas som ett ”5.1”-system är inte alla DVD-skivor
i Dolby Digital eller spår på DVD- eller andra program i Dolby Digital kodade för 5.1. Det är ibland
normalt för en DVD med Dolby Digital ljudspår
att trigga på "L" och "R" indikatorn.
OBS! Många DVD-skivor är inspelade med både
”5.1”- och ”2.0”-versioner av samma ljudspår,
där ”2.0”-versionen ofta används för andra
språk. När du spelar en DVD bör du alltid kontrollera vad för slags ljud det finns på skivan. På flertalet skivor visas denna information i form av en
uppgift eller symbol på baksidan av skivfodralet.
När det finns flera alternativa ljudspår kan du
behöva göra vissa justeringar av DVD-spelaren
(vanligen med knappen ”Audio Select” eller på
en menyskärm på skivan) för att en fullständig
5.1-signal ska överföras till receivern eller för att
välja lämpligt ljudspår och därmed språk. (”2.0”spår kan spelas i alla surroundlägen, även Logic 7
se om indikator "PCM" på sid. 30). Det förekommer även att signalen ändras under avspelningen
av en DVD-skiva. I vissa fall spelas förhandsreklam endast in med 2.0-ljud, medan huvudfilmen
har 5.1-ljud. Så länge DVD-spelaren är inställd
för en sexkanalig utsignal känner receivern automatiskt av ändringar av signaltyp och kanal, och
ändringarna avspeglas i indikatorerna.
ANVÄNDNING 31
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 32
Användning
Viktig Information: När en digital surround
källa (Dolby Digital, DTS) spelas, kommer bokstäverna SBL/SBR för surround bak kanalerna
endast att synas när en DTS ES DISCRETE 6.1
källa spelas. Då kommer detta surroundläge visas
i frontdisplayen och på-skärm (on-screen). Med
alla andra inspelningar kan ikonfiguren för surround bak högtalarna lysa (när dessa högtalare
har konfigurerats) för att indikera att en signal
har matats till dem (Matrix avkodad med DTS
NEO:6, Logic 7 eller 7 Kanals Stereo), men inga
bokstäver inuti kommer att lysa eftersom apparaten inte tar emot en ingångs signal för surround
bak kanalerna.
Bokstäverna i indikatorerna för högtalare/
kanalingång $ blinkar också för att visa när
en signalström har avbrutits. Detta inträffar när
en digital ingångskälla väljs innan avspelningen
startar, eller när en digital källa som DVD-spelare
ställs i pausläge. De blinkande indikatorerna visar
att avspelningen har avbrutits på grund av att
det saknas en digital signal, inte på grund av
något fel i AVR. Detta är helt normalt, och den
digitala överföringen återupptas så snart avspelningen startar igen.
Nattläge
En särskild funktion i Dolby Digital är nattläget,
som innebär att ingångskällor i Dolby Digital kan
återges med full digital detaljrikedom samtidigt
som den maximala toppnivån reduceras och de
låga nivåerna höjs med 1/4 till 1/3. Detta förhindrar att plötsliga starka partier stör omgivningen utan att upplevelsen av den digitala
källan därför förminskas. Nattläget är endast tillgängligt i Dolby Digital.
Nattläget kan enbart användas när du spelar en
Dolby Digital DVD. För att aktivera nattläget
trycker du på Night (Natt) knappen B på
fjärrkontrollen. Sen trycker du på ⁄/¤ knapparna D för att välja vilken grad av komprimering
du önskar. För att stänga av nattläget trycker du
på ⁄/¤ knapparna D tills den undre delen av
video displayen tills huvudinformationsdisplayen Ò visar D-RANGE OFF.
Nattläget kan även väljas att alltid vara på så
fort en Dolby Digital läge är aktiverat med någon
nivå av kompression med användning av alternativen i DOLBY menyn.
Se sidan 18 för information om användning av
menyerna för att ställa in detta alternativ.
VIKTIGT OM DIGITAL LJUDÅTERGIVNING:
• När den digitala avspelningskällan stoppas
eller ställs i ett läge för paus, snabb förflyttning
framåt eller kapitelsökning avbryts dataöverföringen tillfälligt och bokstäverna för kanalpositioner inuti indikatorerna för högtalare/kanaler
$ blinkar. Detta är normalt och innebär inte att
det är fel på AVR eller programkällan. Receivern
32 ANVÄNDNING
återgår till digital avspelning så snart data finns
tillgängliga och när maskinen står i ett standardavspelningsläge.
• Även om praktiskt taget alla DVD-filmer, CDskivor och HDTV-källor kan avkodas i AVR är det
möjligt att vissa framtida digitala källor inte kommer att vara kompatibla med AVR.
• OBS! att inte alla digital program innehåller
full 5.1 och 6.1 information. Se efter i informationen om DVD- eller laserskivan vilken typ av ljud
som har spelats in. Receivern kommer automatiskt att känna av vilken typ av digitalt surroundformat som finns på skivan och ställa in sig efter
detta. Vilket format som spelas indikeras i
högtalare/kanalingång $.
• När en Dolby Digital eller DTS källa spelas, kan
du i normala fall inte välja visa av de analoga
surroundlägena som t.ex. Dolby Pro Logic II,
Dolby 3 Stereo, Hall, Theater, 5/7 kanals Stereo
eller Logic 7, förutom med en särskild Dolby
Digital 2.0 inspelning som även kan spelas med
Pro Logic II läget (se sid 26).
• När du spelar en Dolby Digital eller DTS skiva, är
det inte möjligt att göra en analog inspelning
genom Tape eller Video 1 utgångarna om
signalkällan enbart är ansluten till en digital ingång på receivern. Den två- kanaliga informationen
kan du spela in om du ansluter en analog signal
till motsvarande analog ingång på receivern (t.ex.
DVD). Den digitala signalen kan däremot spelas in
från Digital Ljudutgång .
Bandinspelning
I normala fall, så kopplas den audio/video signal
som man lyssnar till bandspelar uttagen. Detta
betyder att du kan spela in den signal du lyssnar
till genom att ansluta en bandspelare till Tape
Utgångarna eller Video 1 Utgång .
Om du ansluter en digital bandspelare, en CD-R
eller Mini Disc spelare, kan du spela in digitalt
genom Digital Ljudutgång . Signalen kommer att finnas på både den optiska och koaxiala
digitala utgången, oberoende vilken typ av
digital ingång du använder.
OBS!
• De digitala utgångarna är endast aktiva när
det finns en digital signal. En analog insignal
omvandlas inte till en digital signal och en digital
signal inte till en analog (Dolby Digital till PCM
eller vice versa men koaxiala digitala signaler
omvandlas inte till optiska och vice versa). Dessutom måste den digitala inspelningsutrustningen
vara kompatibel med utsignalen. PCM digital
utgången från en CD-spelare kan t.ex. spelas in
på en CD-R eller MiniDisc, men signaler i Dolby
Digital eller DTS kan inte spelas in.
• Att göra en analog inspelning från en Dolby
Digital eller DTS källa är inte möjligt, om källan
endast är ansluten till en digital ingång. Den
analoga tvåkanaliga signalen från källan kan
dock spelas in. (Se punkt 5 om digital återgivning
ovan.)
Använding av
Om en Harman Kardon
är ansluten till
en Apple iPod, tyck på
DMP Selector
knappen * för att välja iPod som signalkälla.
Genom att välja
DMP knappen *
aktiveras också fjärrkontrollens koder för iPod, du
kan även använda frontpanelens kontroller för
att styra din iPod. Du kan välja
DMP
som källa från frontpanelen, genom att trycka
flera gånger på Input Source selector % tills
DMP visas i Upper Display raden Ò även
om ingen Input Indicator  lyser.
När The bridge är ansluten och en iPod är
inkopplad, kommer Upper Display Line Ò att
visa DMP/CONNECTED. När detta
medelande visas kan du styra din iPod med
fjärrkontollen. Se tabellen på sidan 40-41 för en
list på de knappar som är programmerade för att
styra din iPod. Kort är det Reverse Search, Play
och Forward Search knapparna P och
⁄/¤/‹/› knapparna DE och Set
knappen F används på liknande sätt som
kontrollerna på din iPod. Flera andra knappar
kan också användas för att välja album och
playlist. Se vidare i bruksanvisningen för
.
Frontpanelens knappar kan också användas för en
del iPod funktioner. Tryck på Tuner Mode
knappen ^ för Play eller Pause på ett spår.
Tunning selector knappen ) kan användas
för search reverse (vänstra sidan av knappen) eller
forward (högra sidan av knappen). Tryck på Tuner
band Selector knappen ! för att öppna upp
menyn på din iPod. Tryck på ‹ / › knapparna 7
och Set knappen @ för att välja.
Justering av Utgångsnivåer
med Signalkälla
Normalt ställer du in utgångsnivåerna med testtonen, enligt beskrivningen på sidan 23.
I vissa fall kan det emellertid vara önskvärt att
justera utgångsnivåerna med programmaterial
som en testskiva eller en inspelning du känner
väl till. Dessutom kan utgångsnivåerna för
subwoofern och lägena Stereo och VMAx bara
justeras på detta sätt.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 33
Användning
Avancerade funktioner
Om du vill justera utgångsnivåerna med programmaterial väljer du först det surroundläge
som du vill ställa in högtalarna efter (se OBS!
nedan), startar programkällan och ställer in referensvolymen för vänster och höger frontkanal
med volymkontrollen ).
När du har ställt in referensnivån trycker du in
Ch CÙ och kontrollerar att FRONT L
LEVEL visas på huvudinformationsdisplayen Ò. Om du vill ändra denna nivå
trycker du först in Utför (Set) F @ och
använder sedan väljarknapparna 7 eller
⁄ / ¤ D för att höja eller sänka volymen.
Använd INTE volymkontrollen, eftersom detta
ändrar referensinställningen.
När du har gjort ändringen trycker du in Utför
(Set) F @ och sedan väljarknapparna 7
eller ⁄/¤ D för att välja nästa position du vill
justera. Om du vill ändra subwoofernivån trycker
du in väljarknapparna 7 eller ⁄/¤ D tills
WOOFER LEVEL visas på huvudinformationsdisplayen Ò eller skärmen (endast tillgängligt om subwoofern är påslagen).
Tryck in Set F @ när önskad kanal visas på
huvudinformationsdisplayen Ò och skärmen. Ange sedan nivån enligt ovanstående
anvisningar.
Upprepa proceduren som är behövligt tills alla
kanaler som behövde justeras har blivit inställda.
När alla justeringar har blivit gjorda och inga
ytterliggare justeringar är gjorda inom fem
sekunder, kommer AVR återgå till normal
användning.
Kanalernas nivå för valfri ingång kan även justeras med det fullständiga menysystemet. Ställ
först volymen på en behaglig nivå med volymkontrollen ı). Tryck sedan in OSD L, så
att MASTER MENU (Figur 1) visas. Tryck in ¤
D tre gånger tills på-skärm (on-screen) ➞ är
vid MANUAL ADJUST raden. Tryck sen på
Set knappen F för att aktivera MANUAL
ADJUST och använd ⁄/¤ D för att söka
till CHANNEL ADJUST raden. Tryck sen på
Set knappen F för att kunna se CHANNEL ADJUST submeny.
F
C
F
S
C
T
T
*
C H A N N E L
L
E
R
R
H
E
E
:
0
:
0
:
0
:
0
N N E L
T
T O
Y
T O
N
A
S
S
B A C K
T O
A D J U S T
d
d
d
d
B
S B
B
S B
B
S L
B
S U
R ES E T :
N E
S E Q :
N E
:
M AN U A L
R :
L :
:
B :
O F F
A U T O
O F F
*
0
0
0
0
d
d
d
d
B
B
B
B
När menyn framträder, kommer den interna test
tonen stängas av. Detta kommer möjliggöra
användning av en extern test skiva eller annan
material källa som test signal. Därefter, använd
⁄/ ¤ Knapparna D till att välja kanaler som
ska justeras. Vid varje högtalare position använd
‹ / › Knapparna E för att ändra utgångsnivå.
Kom ihåg, när du använder en skiva med test
signaler (pink noise) eller en extern signal generator som källa, målet är att ha utgångsnivåerna
för varje kanal lika när de hörs från lyssningsposition, med något valt surroundläge. När din test
källa är en normal skiva med musik signaler, kan
du justera nivån för varje kanal och surroundläge
som du föredrar, du kan minska center kanalens
nivå när du tycker den är för hög eller höja nivån
på surround kanalerna när du tycker att de är för
låga med specifika surroundlägen.
Om du vill återställa alla nivåer till deras fabriksinställning på 0dB offset, tryck på ⁄ / ¤
Knapparna D så att på-skärm (on-screen)
markören är bredvid CHANNEL RESET
raden och tryck ‹ / › Knapparna E så att
ordet O N framhävs. Efter att nivåerna är återställda, återta proceduren som skildras ovan för
att återställa nivåerna till önskad inställning. När
du har gjort alla ändringar flyttar du markören
➞ med knapparna ⁄/¤, så att den står vid
BACK T O MASTER MENU. Tryck sedan in
Uför (Set) F om du vill återvända till huvudmenyn och göra ytterligare ändringar. Annars
trycker du in OSD L och lämnar menysystemet.
OBS! Utgångsnivåerna kan ställas in separat för
varje digitalt och analogt surroundläge. Om du
vill ha särskilda inställningar för ett visst läge
väljer du detta läge och följer sedan anvisningarna ovan.
Med Stereo och VMAx lägena är justerings proceduren som beskrivs ovan det enda sättet att
trimma utgångsnivån, för att anpassa Stereo
eller VMAx nivån med andra lägen.
Reservminne
Receivern är utrustad med ett reservminne där
tunerförval och information om systeminställningar lagras om strömmen till receivern bryts
genom att receivern stängs av helt, stickkontakten av misstag dras ut eller det inträffar ett
strömavbrott. Minnet fungerar i ungefär två
veckor och sedan måste all information läggas in
igen.
AVR 140 har en rad avancerade funktioner som
ger extra flexibilitet. Även om det inte är nödvändigt att utnyttja funktionerna ger de ytterligare möjligheter som du kanske vill använda.
Frontpanelens-Ljusdämpningstid.
Förutom att reglera ljusnivån, se sid 34. Finns
det också möjlighet att få ljus på displayen när
du har tryckt in en knapp och sen långsamt försvinna bort. Hur lång tid ljuset skall ligga kvar
kan regleras i tid.
Gör på följande sätt, tryck på OSD knappen L
så att du får upp huvudmenyn på bildskärmen.
Tryck sen på ⁄/¤ Navigations knappen D
tills ➞ markören pekar på ADVANCE raden,
tryck sen in Set knappen F för att gå in i
ADVANCE SELECT menyn (fig. 11).
*
ADVANCED
SELECT
*
VFD FADE TIME OUT:OFF
VOLUME DEFAULT:OFF
DEFAULT VOL SET:625dB
SEMI OSD TIME OUT:5
FULL OSD TIME OUT:20
DEFAULT SURR MODE:ON
OSD BACKGROUND:BLUE
BACK
TO
MASTER
MENU
Figur 11
När ADVANCE SELECT menyn visas, trycker
du på ⁄/¤ Navigations knappen D tills ➞
markören pekar på VFD FADE TIME OUT
raden. Tryck sen på ‹ / › Navigations knappen
E tills önskad tid visas i displayen.
När detta är gjort, återgår receivern till normalläge. Varje gång du nu trycker på en knapp kommer ljuset i displayen att lysa under den tid som
du har valt. Efter det kommer ljuset att gradvis
försvinna bort, förutom ljuset runt Stanby/On
Swith 3. Om du har stängt av ljuset helt tidigar men Dim knappen (se sid. 34), kommer inte
denna funktion att kunna aktiveras.
Om du vill göra andra justeringar i ADVANCE
SELECT menyn, trycker du på ⁄/¤ Navigations knappen D till ➞ markören pekar
på den önskade raden eller på raden BACK
T O MASTER MENU och tryck på Set knappen F, för att göra justeringarna. När alla
justeringar är klara, trycker du på OSD Knappen
L för att gå ur menyn.
S E T U P
Figur 10
ANVÄNDNING / AVANCERADE FUNKTIONER 33
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 34
Avancerade funktioner
Volym vid påslag
Liksom flertalet AV-receivers återgår AVR alltid
till den senaste volyminställningen när den sätts
på. En del föredrar dock att AVR alltid sätts på
med samma volym, oavsett vilken volym som
gällde när receivern stängdes av. Om du vill
ändra standardinställningen så att samma volym
alltid används vid påslag måste du göra en
ändring på menyn ADVANCED SELECT
För att starta justeringen, trycker du på OSD
knappen L för att få fram MASTER MENU
(fig. 1). på skärmen. Tryck in ⁄ knappen D två
gånger tills markören ➞ är intill ADVANCED
raden.
Tryck in Utför F, så öppnas menyn
ADVANCED SELECT (Figur 11).
Flytta här markören › till raden för standardvolym genom att trycka in ⁄/¤ D tills du kommer till raden. Tryck sedan in › , så att ON
visas i Video displayen. Tryck in ¤ D en gång
så att markören ➞ är vid DEFAULT VOL
SET. Ställ in önskad volym vid påslag genom
att trycka in ‹/› E eller hålla knapparna
intrycka tills önskad volym visas på raden
DEFAULT VOL SET. Observera att denna
inställning inte kan göras med de vanliga volymkontrollerna.
OBS! Eftersom volymen vid påslag inte kan
höras när inställningen görs vill du kanske avgöra lämplig nivå innan du gör inställningen. Lyssna på valfri källa och ställ in volymen på önskad
nivå med de vanliga volymkontrollerna ). När
du har kommit till en lämplig nivå för påslag
antecknar du det värde som visas nederst på
skärmen eller på huvudinformationsdisplayen Ò. (Ett vanligt värde visas som ett
negativt tal, t.ex. -25 dB). Gör ändringen med
knapparna ‹ / › E.
Till skillnad från vissa andra ändringar på denna
meny gäller standardvärdet för volym vid påslag
tills det ändras eller stängs av på denna meny,
också när receivern stängs av helt.
Om du vill göra andra justeringar i menyn,
trycker du på ⁄/¤ knapparna D tills skärmmenyns markör › pekar på den önskade raden
eller på BACK T O MASTER MENU raden
och tryck in Utför knappen F. Om du inte har
några andra justeringar att göra, trycker du på
OSD knappen L för att gå ur menyn.
34 AVANCERADE FUNKTIONER
Inställningar i det begränsade
menysystemet
Ändring av tid för avstängning av
det fullständiga menysystemet
I det begränsade menysystemet visas enradiga
meddelanden längst ner på skärmen när volym,
ingångskälla, surroundläge eller tunerfrekvens
för någon av konfigurationsinställningarna ändras. Det begränsade menysystemet är användbart för återkoppling på kontrolländringar eller
fjärrkommandon på skärmen när det är svårt att
se displayerna på framsidan. Ibland vill du
kanske ändå stänga av dessa meddelanden.
Du kanske också vill ändra den tid som meddelandena finns kvar på skärmen. Båda sakerna
är möjliga på AVR.
Det fullständiga menysystemet används för att
förenkla inställningar av AVR genom en rad
skärmmenyer. Standardinställningen är att
menyerna försvinner från skärmen efter 20
sekunder om inget händer. Denna tidsgräns är
en säkerhetsåtgärd som ska förhindra att menytexten bränns in i katodstrålerören i skärmen
eller projektorn, vilket skulle kunna inträffa om
menyerna var på under obegränsad tid. En del
kan dock föredra en något längre eller kortare
tid innan menyerna släcks.
Om du vill stänga av det begränsade menysystemet måste du göra en ändring på menyn
ADVANCED SELECT (Figur 11). För att
starta justeringen, trycker du på OSD knappen
L för att få fram MASTER MENU på skärmen. Tryck in ⁄ knappen D två gånger tills
markören ➞ är intill ADVANCED raden. Tryck
in Utför F, så öppnas menyn ADVANCED
SELECT.
Flytta markören › till SEMI OSD med ⁄/¤
D. Tryck sedan in › , så att ordet OFF
visas i Video displayen.
Observera att denna inställning är tillfällig och
endast är aktiv tills den ändras eller AVR stängs
av. När receivern stängs av förblir de begränsade
menyerna aktiverade, även om de stängdes av
vid det föregående lyssningstillfället.
Om du vill ändra den tid som de begränsade
menyerna är kvar på skärmen går du till menyn
ADVANCED SELECT enligt tidigare
beskrivning och trycker in ⁄/¤ D tills markören ➞ är vid SEMI-OSD TIME OUT.
Tryck sedan in ‹/› E tills önskad tid i
sekunder visas. Till skillnad från de flesta andra
alternativ på denna meny är detta en permanent
ändring, och tidsvärdet gäller tills det ändras,
även om receivern stängs av.
Om du vill göra andra justeringar i menyn, trycker du på ⁄/¤ knapparna D tills skärmmenyns
markör ➞ pekar på den önskade raden eller på
BACK T O MASTER MENU raden och tryck
in Utför knappen F. Om du inte har några
andra justeringar att göra, trycker du på OSD
knappen L för att gå ur menyn.
Om du vill ändra avstängningstiden måste du gå
till menyn ADVANCED SELECT (fig. 11).
För att starta justeringen, trycker du på OSD
knappen L för att få fram MASTER MENU
på skärmen. Tryck in ⁄ knappen D två gånger
tills markören ➞ är intill ADVANCED raden.
Tryck in Utför F, så öppnas menyn
ADVANCED SELECT (Figur 11).
Flytta markören ➞ till FULL-OSD TIME
OUT med ⁄/¤ D. Tryck sedan in ‹ / ›
E tills önskad tid visas i sekunder. Till skillnad från många andra alternativ på denna meny
är detta en permanent ändring, och tiden gäller
tills den ändras, även när receivern stängs av.
Om du vill göra andra justeringar i menyn, trycker du på ⁄/¤ knapparna D tills skärmmenyns
markör › pekar på den önskade raden eller på
BACK T O MASTER MENU raden och tryck
in Utför knappen F. Om du inte har några
andra justeringar att göra, trycker du på OSD
knappen L för att gå ur menyn.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 35
Användning av Tunern
Grundinställning av
Surroundlägen.
Denna inställning kommer att aktiverad även i
Standby läge.
När receivern tar emot en Dolby Digital eller DTS
signal, sker omkopplingen till rätt surroundläge
automatiskt till det första val som finns på skivan. I de flesta fall fungerar detta utmärkt, men
det kan finnas tillfälle då du själv vill välja vilket
läge som skall vara grundinställnings-läget.
Om du vill göra andra justeringar, använd ⁄/¤
knapparna D tills markören ➝ pekar på den
rad där du vill göra justeringen. Avsluta med att
trycka på Set knappen F. För att avsluta
inställningen tryck på OSD knappen L för att
gå ut menyn.
Om du vill att det förval som finns på skivan skall
gälla, behöver du inte göra någonting. Låt inställningen för grundinställningen vara i läge ON.
Användning av tunern
För att valet av surroundläge skall vara det som
senast användes av Dolby Digital eller DTS, gör
följande. Tryck på ⁄/¤ Knapparna D så att
markören ➞ pekar på DEFAULT SURR
MODE raden så att OFF indikeras. Receivern
kommer nu att välja det surroundläge som
användes senast och inte skivans förval.
Denna funktion gäller inte vid PCM eller analoga
signaler. Med dessa in-signaler kommer alltid det
surroundläge som användes senast, för just
denna ingång, att väljas.
Om du vill göra andra justeringar, tryck då på
⁄/¤ Knapparna D tills markören ➞ pekar
på den rad där du vill göra justeringen eller till
RETURN T O MASTER MENU raden och
tryck på Set knappen F. Om du inte vill göra
några fler inställningar, tryck då på OSD knappen L för att gå ur meny-systemet.
Val av bakgrundsfärg för
OSD menyn
Om du använder den kompletta OSD menyn, är
grundfärgen blå med vita bokstäver. Om du vill
kan du välja en svart bakgrundfärg istället. Tryck
på OSD knappen L för att aktivera
MASTER MENU. Använd ⁄/¤ knapparna
D för att söka ned till ADVANCED raden,
tryck därefter på Set knappen F för att välja
ADVANCED SELECT submeny. Tryck på
⁄/¤ knapparna D igen för att söka till OSD
BACKGROUND raden. Tryck på ‹/›
knapparna E tills önskad färg BLUE
eller BLACK indikeras och markerad den.
Med tunern i AVR 140 kan du ta emot AM-, FMoch FM-stereostationer och RDS-data.
Stationer kan ställas in manuellt eller lagras
som förval och tas fram från ett minne med
30 positioner.
Val av station
1. Tryck in AM/FM 6 på fjärrkontrollen om du
vill välja tunern som källa. På framsidan kan du
välja tunern genom att trycka in Source % tills
tunern är aktiv eller när som helst trycka in
Band !.
2. Tryck in AM/FM 6 eller Band ! igen om
du vill byta frekvensband.
3. Tryck in Tune-M I på fjärrkontrollen eller
håll Band ! på framsidan intryckt i 3 sekunder
när du ska välja manuell eller automatisk
inställning.
När knappen trycks in så att AUTO visas i
displayen Ò, och man trycker på Tunning
Selector knapparna 8J kommer radion att
söka uppåt eller nedåt till nästa station med tillräcklig signalnivå. Displayen kommer under en
kort stund visa AUTO S T TUNED när sökningen stannar på en stereo FM station och
AUTO TUNED när sökningen stannar på en
AM eller mono FM station.
När du trycker på knappen så att MANUAL
visas i displayen Ò kommer sökningen ske
stegvis. När radion har hittat en station som har
tillräcklig nivå kommer displayen att visa
MANUAL TUNED.
4. Du kan även ställa in stationer direkt genom
att trycka in Direkt-Knappen J och sedan de
sifferknappar H som svarar mot stationens
frekvens. Observera för att skriva in nummer som
är högre än 100 behöver du endast skriva ”1”
istället för ”10”, den första ”0” läggs till automatiskt. Stationen ställs in automatiskt när den
sista siffran har matats in. Om du trycker in fel
knapp medan du anger en direkt frekvens trycker
du in Clear $ och börjar om.
OBS! När en FM-station som sänder i stereo
hörs dåligt får du bättre ljudkvalité om du byter
till mono genom att trycka in Tune-M I på
fjärrkontrollen eller hålla Band ! på framsidan
intryckt så att MANUAL visas i displayen Ò
och släcks.
Inställning av stationsförval
Upp till 30 stationer kan lagras i receiverns
minne och enkelt tas fram igen med kontrollerna
på framsidan eller fjärrkontrollen.
Om du vill lägga in en station i minnet ställer du
först in stationen enligt ovanstående beskrivning
och gör sedan följande:
1. Tryck in Memory % på fjärrkontrollen. Kontrollera att 2 linjar tänds och blinkar på informationsdisplayen Ò.
2. Inom 5 sekunder, trycker du på Sifferknapparna H motsvarande det nummer som du vill
programmera stationen på. När du har tryckt
visas förvalsnumret i huvudinformations
displayen Ò.
3. Upprepa processen för ytterligare stationer
som ska läggas in.
Framtagning av förval
• Om du manuellt vill ta fram en station som har
lagts in i förvalsminnet trycker du in de
sifferknappar H som svarar mot stationens
position i minnet.
• Om du vill gå igenom listan över lagrade förval
manuellt trycker du in Förval (Preset) ##
på framsidan eller fjärrkontrollen.
ANVÄNDNING AV TUNERN 35
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 36
Användning av Tunern
RDS
Receivern är utrustad med RDS (Radio Data
System) som ger möjlighet att överföra en mängd
olika information över FM-bandet. RDS, som
används i många länder, är ett system för överföring av information om stationer eller bolag,
programtyp, textmeddelanden om stationen eller
uppgifter om ett musikstycke samt rätt tid.
I takt med att allt fler FM-stationer sänder RDS
blir AVR en lättanvänd central för information
och underhållning. I detta avsnitt får du veta
hur du kan dra största möjliga nytta av RDSsystemet.
RDS Tuning
När en FM station innehåller RDS data, kommer
receivern att automatiskt visa stationens namn
eller liknande information i Displayen Ò.
Visningsalternativ för RDS
Genom RDS-systemet är det möjligt att sända en
mängd olika information förutom den stationsbeteckning som visas när stationen först ställs in.
Vid normal RDS-funktion visas stationens eller
företagets namn på displayen. Om du först trycker in RDS ^" kan du sedan bläddra genom
de olika datatyperna i följande ordning:
Vissa RDS-stationer sänder inte alla dessa ytterligare uppgifter. Om de data som krävs för det
valda läget inte sänds, visas meddelandet
N O TYPE, N O TEXT eller N O TIME på
huvudinformationsdisplayen Ò efter den
individuella tidsgränsen.
I varje FM-läge kräver RDS-funktionen en tillräckligt stark signal.
Programsökning (PTY)
En viktig RDS-funktion är möjligheten att förse
sändningar med koder för programtyp (PTY), som
anger vad för slags material som sänds. I följande
lista visas de förkortningar som används för att
ange olika programtyper, tillsammans med en
förklaring:
• (RDS ONLY)
• (TRAFFIC)
• POP: Populärmusik
• ROCK: Rockmusik
• LÄTTLYSS: Lättlyssnat
• L KLASS: Lätt klassiskmusik
• KLASSISK: Kompletta klassiska verk
• Stationsbeteckningen (och vid vissa privata stationer även annan information).
• ÖVRIG M: Övrig musik, reggae, rap o s v
• Stationens frekvens (FREQ).
• NYHETER: Nyheter
• Programtyp (PTY) enligt listan nedan.
• INFO: Allmän information
OBS! Flera stationer sänder ingen PTY information. Displayen kommer då att visa NONE, när
PTY funktionen är aktiv.
• SPORT: Sport
• Ett textmeddelande (radiotext, R T) med information från radiostationen. Detta meddelande
kan rulla fram över displayen så att det är möjligt
att visa längre meddelanden än de åtta positionerna annars medger. Beroende på signalens
kvalité kan det ta upp till 30 sekunder innan
textmeddelandet visas. Under tiden blinkar ordet
TEXT på informationsdisplayen när RT har valts.
• Aktuell tid. Observera att det kan ta upp till två
minuter innan tiden visas. Ordet TIME blinkar
på informationsdisplayen när CT-indikatorn är
aktiv.
Noggrannheten i tidsangivelsen beror på radiostationen, inte receivern.
• AKTUELLT: Fördjupning av nyheter
• UTBILDN: Utbildningsprogram
• TEATER: Teater och program om teater
• KULTUR: Kultur i bred mening
• VETENSKP: Vetenskapsprogram
• UNDERH: Underhållningsprogram
• VÄDER: Väderrapporter
• EKONOMI: Ekonomiprogram
• FÖR BARN: Barnprogram
• SOCIALT: Program om sociala frågor
• ANDLIGT: Andliga frågor
• TELEFON: Telefonväkteri
• RESOR: Resor och semester
36 ANVÄNDNING AV TUNERN
• FRITID: Fritid och hobby
• JAZZ: Jazzmusik
• COUNTRY: Countrymusik
• NATION M: Nationell musik
• OLDIES: Klassisk pop
• FOLKM: Folkmusik
• DOKUMENT: Dokumentärer
• TEST: Test av meddelande för nödsituation
• ALARM: Lam
Du kan söka efter en viss programtyp (PTY) så
här:
1. Tryck in RDS ^" till aktuell programtyp
visas på huvudinformationsdisplayen Ò.
2. Medan PTY visas, tryck på Förval Upp/Ner
knappen ## eller håll dem intryckta för att
bläddra genom listan av tillgängliga PTY typer,
som visas ovan startande med PTY för närvarande mottagen. För att enkelt söka nästa stations
sändning med någon RDS data, använd Förval
Upp/Ner knappen ## tills RDS ONLY
visas i displayen.
3. Tryck in Tuning )K, så inleds en sökning
uppåt eller nedåt på FM-bandet efter den första
RDS-station som svarar mot önskat val och har
godtagbar signalstyrka.
4. Radion kommer att söka igenom hela FM
bandet en gång, tills nästa station med önskad
programtyp och godtarbar signalkvalitet har hittats. Om inte sådan station hittas visas NONE
på displayen under några sekunder, och tunern
återgår till den FM-station som var inställd före
sökningen.
OBS! Vissa stationer sänder ständigt trafikinformation. Dessa stationer kan bli funna genom att
välja TRAFFIC, alternativet i framför NEWS
i listan. AVR kommer att finna nästa passande
station, även om den inte sänder trafikinformation när sökning görs.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 37
Programmering av fjärrkontrollen
Till AVR 140 hör en kraftfull fjärrkontroll som inte
bara styr receivern utan också de flesta vanliga
apparater för ljud och bild, däribland CD-spelare,
TV-apparater, kabel-TV-boxar, videobandspelare,
satellitmottagare och annan utrustning för hemmabio. När du har programmerat fjärrkontrollen
med koderna för dina apparater kan du ersätta
de flesta andra fjärrkontroller med denna enda
universella fjärrkontroll.
Programmera fjärrkontrollen med
sifferkoder
Fjärrkontrollen är förprogrammerad för alla receiverns funktioner, men även för att kunna styra de
flest av andra harman kardon produkter t.ex CD
växlare, DVD spelare, CD spelare och kassettdäck
samt för navigering av en Apple iPod. Dessutom
finns det möjlighet att programmera fjärrkontrollen med styr pulser från andra tillverkares fjärrkontroller enligt följande metoder.
Direkt kodinmatning
Denna metod är det lättaste sättet att programmera fjärrkontrollen så att den fungerar med
olika produkter.
1. Använd tabellerna i den separata kod-guiden,
för att se vilken tre-siffriga kod som motsvarar
din produkt, detta gäller både typ (video, TV)
och vilket fabrikat. Om det finns mer än ett
nummer för ett märke bör du notera alternativen.
2. Slå på den produkt som du vill programmera
in i receiverns fjärrkontroll.
3. Tryck och håll inne Ingångsväljar 4 för
den produkt som du vill programmera in och
Mute
knappen ( samtidigt. När
Program Indikatorn 2 lyser ljusbrun och
börjar att blinka, släpper du knapparna.
Det är viktigt att du gör nästa steg inom
20 sekunder.
4. Om den produkt som du vill programmera in,
har fjärrstyrd till/frånslag, gör du enligt följande
steg:
a. Rikta fjärrkontrollen mot den produkt som
skall programmeras in, och slå den tre siffrorna
på Siffer knapparna H. Om produkten
stängs av, har rätt kod används. Tryck sen på
Ingångsväljar knappen 4 igen och observera att den röda lampan under Input Selector
blinkar tre gånger, för att konfirmera programmeringen.
b. Om den produkt som du vill programmera in
inte stänger av sig, fortsätt då med nästa tre
siffriga kod tills produkten stänger av sig.
Tryck sen på Ingångsväljar knappen 4
igen och observera att den röda lampan under
Ingångsväljarn blinkar tre gånger, för att
konfirmera programmeringen.
5. Om till och frånslag inte kan fjärrstyras på
produkten, gör följande (max. 20 sek. efter
steg 3, eller så måste du göra om steg 3).
a. Slå de tre första siffrorna nummer koden på
Siffer knapparna H och tryck in Ingångsväljarn 4 igen. Tryck in någon transport
knapp som du kan styra med fjärrkontrollen
typ Pause eller Play fl P. Om produkten
som du vill programmera in startar, här rätt
kod använd.
b. Om produkten inte startar, repetera steg 3 och
5a med nästa siffer kod, tills produkten startar.
6. Använd alla funktioner på fjärrkontrollen för
att kontrollera att apparaten fungerar som den
ska. Många tillverkare använder ett antal olika
kodkombinationer, så du bör kontrollera att inte
endast påslag fungerar utan även funktioner för
volym, kanalval och transport. Om funktionerna
inte fungerar som de ska måste du kanske
använda en annan fjärrstyrningskod.
7. Om produkten inte reagerar på någon kod, det
finns ingen kod för din produkt eller om bara
vissa av produktens funktioner fungerar, försök
då med Auto Search metoden.
Viktigt när du använder fjärrkontrollen
till AVR till att styra harman/kardon CDbrännare.
Från fabriken är fjärrkontrollen programmerad att
styra Harman Kardons CD spelare. Den kan även
styra de flesta av funktionerna på Harman
Kardons CD-Inspelare (se funktions listan på sid
40) efter att koden ”002” är inskriven med CD
Väljarknappen 4 som det beskrivs ovan. För
att återgå till CD spelar styrning krävs att koden
”001” måste skrivas in.
Auto Search Metoden
Om produkten som du vill styra med Receiverns
fjärrkontoll inte finns med i kod-guiden eller om
bara vissa av av produktens funktioner fungerar,
kan det vara bra att försöka med Auto Search
metoden. Observera att Auto Search bara
fungerar på apparater som kan slås på med en
fjärrkontroll:
1. Slå på den apparat som du vill styra med
fjärrkontrollen.
2. Tryck och håll inne Ingångsväljare 4 för
den produkt som du vill programmera in och
Mute
knappen ( samtidigt. När
Program Indikatorn 2 lyser ljusbrun och
börjar att blinka, släpper du knapparna.
Det är viktigt att du gör nästa steg inom
20 sekunder.
3. För att hitta den kod som din produkt är förprogrammerad med, riktar du fjärrkontrollen mot
den produkt som du vill programmera in och håll
inne ⁄ knappen D. Nu kommer det att sända
ut en serie koder från fjärrkontrollens databas,
en blinkning från den röda lampan under
Ingångsväljarn Selector 4 indikerar att en
kod har sänds iväg. När produkten stänger av
sig, släpper du genast ⁄ knappen D. Det kan
ibland ta ett par minuter innan rätt kod har
hittats.
4. Om inte ⁄ knappen släpps i tid, efter det att
produkten har stängts av, kommer den rätta
koden att försvinna. Därför bör du göra en
funktions test: Starta produkten igen, medan
Ingångsväljaren 4 lyser röd, tryck in ⁄
knappen D en gång och sen ¤ knappen D
en gång. När produkten stängs av har du rätt
kod, om inte, har rätt kod försvunnit. För att hitta
rätt kod igen, medan Ingångsväljaren 4
lyser röd, tryck på ¤ knappen D stegvis
genom alla koderna. Så snart produkten stängs
av har rätt kod hittats.
5. Tryck in Ingångsväljaren 4 igen, och
notera att den röda lampan blinkar tre gånger
för att konfirmera programmeringen.
6. Kontrollera alla funktioner på fjärrkontrollen så
att du kan vara säker på att apparaten fungerar.
Många tillverkare använder ett antal olika kodkombinationer, så du bör kontrollera att inte
endast påslag fungerar utan även funktioner för
volym, kanalval och transport. Om funktionerna
inte fungerar som de ska måste du kanske söka
efter en annan kod med Auto-Search eller ange
en kod med direkt inmatning.
Kodavläsning
När koden har lagts in med Auto Search är det alltid bra att veta den exakta koden, så att den lätt
kan läggas in igen om det behövs. Du kan också
läsa koderna för att kontrollera vilken apparat som
har programmerats för en viss knapp.
1. Tryck och håll inne Ingångsväljar 4 för
den produkt som du vill programmera in och
Mute knappen ( samtidigt. När Program
Indikatorn 2 lyser ljusbrun och börjar att
blinka, släpper du knapparna. Det är viktigt att
du gör nästa steg inom 20 sekunder.
2. Tryck på Utför-knappen F. Program Indikatorn 2 blinkar grönt i en följd som motsvarar den tre siffriga koden, med en sekund imellan
varje siffra. Räkna det antal blickningar mellan
varje paus, för att se siffrorna i koden. En blickning
är 1, två blickningar är 2, o.s.v. Ett snabbt förlopp
på tre blinkningar indikerar siffran 0.
Ett exempel: En blinkning, en sekunds paus, sex
blinkningar, en sekunds paus och 4 blinkningar
anger att koden är inställd på 164.
PROGRAMMERING AV FJÄRRKONTROLLEN 37
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 38
Programmering av fjärrkontrollen
För framtida bruk kan du skriva upp inställningskoderna för utrustningen i ditt system här:
DVD ____________ CD ________________
VID1/VCR ________ VID3/TV __________
VID2/CBL/SAT ______________________
TAPE ______________________________
Macro Programming
Makro är en funktion som gör det möjligt att
programmera kombinationer som du använder
ofta och att du kan aktivera dessa med en enkel
tryckning på en knapp. Ett Makro kan innehålla
upp till 19 olika kommandon i en förutbestämd
ordning. Receivern fjärrkontroll kan lagra upp till
fem olika makron, en som arbetar ihop med
Power On knappen 3 och fyra som styrs av
Macro knapparna !.
1. För att starta programmera en macro, tryck på
Mute knappen ( och Macro knappen !
för att bli programmerad eller Power-On knappen 3 samtidigt. Notera att den senaste valda
Input Selector lyser röd och att Program
Indicator 2 blinkar i ljusbrun.
2. Ange de makro steg du önskar genom att
trycka på den knapp som motsvarar den funktion
du önskar styra. Makro funktionen kan lagra upp
till 19 olika steg, varje gång du trycker in en
knapp räknas det som ett steg. Program Indikatorn 2 kommer att blinka grön två gånger
för att bekräfta varje knapp tryck du gör.
OBS! När du lägger in kommandon för Power
On funktion på någon produkt under en Makro
sekvens, trycker du på Mute knappen (.
Tryck INTE på Power-On knappen 3.
• Kom ihåg att trycka på rätt Ingångsväljare
4 innan byter till en annan produkt. Detta är
också nödvändigt för AVR Väljar knappen 5,
så länge som den inte lyser rött och att AVR
funktionerna skall programmeras.
3. När alla steg har memorerats, trycker du på
Sleep knappen 9 för att lagra alla kommandon. Det röda lyset under Ingångsväljaren
45 kommer blinka och sedan stängas av
och Program Indikatorn 2 kommer blinka
grön två gånger för att bekräfta macro att bli
programmerad.
Exampel: För att programmera Macro 1
knappen !, så att den startar AVR, TV och en
satelitmottagare, göt följande steg:
• Tryck in Macro 1 knappen ! och Mute (
på samma gång och släpp den sedan.
• Notera att Program Indikatorn blinkar med
en gul färg.
38 PROGRAMMERING AV FJÄRRKONTROLLEN
• Tryck in AVR Väljare 5.
• Tryck in Mute ( knappen för att memorera
AVR Power On kommandot.
• Tryck på VID 2 Ingångsväljar knappen 4
för att indikera att nästa steg är "TV".
• Tryck på Mute ( knappen för att memorera
"TV Power On" kommandot.
• Tryck på VID 3 Ingångsväljarknappen
4 för att indikera att nästa steg är
“Sattelitmottagaren”.
• Tryck på Mute , knappen för att memorera
Satelitmottagare "On" kommandot.
• Tryck på Sleep/Kanal Upp knappen 9 för
att avsluta makro programmeringen.
När du nu trycker på Macro 1 knappen !
kommer alla produkterna att starta samtidigt.
Radering av Makro Kommandon.
För att ta bort de kommandon som finns inlagda
på någon av makro knapparna, gör på följande
sätt:
1. Tryck in Mute knappen , och den Macro
knappen !, som har de kommandon som du
vill radera.
2. Observer att Program Indikatorn 2 kommer att blinka ljusbrun, och den röda LED under
Ingångsväljaren 45 som senast användes
kommer att sättas på.
3. Inom 10 sekunder trycker du på Surroundlägesväljar/Kanal Ner knappen A.
4. Den röda LED under Väljaren släcks och
Program Indikator 2 lyser grönt denna blinkar tre gånger innan den släcks.
5. När Program Indikator 2 släcks har
makrot raderats.
Styrning av andra apparater
När receiverns fjärrkontroll har programmerats
med koderna för andra apparater trycker du in
väljarknappen 4 för lämplig apparat om du
vill att fjärrkontrollen inte ska styra receivern utan
en annan apparat. När du trycker in någon av
dessa knappar blinkar den med rött sken en kort
stund för att ange att du styr en annan apparat.
När du använder en annan apparat än AVR stämmer kanske inte funktionerna exakt med de
funktioner som är angivna på fjärrkontrollen eller
knappen. Vissa kommandon, som volymkontrollen, är samma som för AVR. Andra knappar ändrar
funktion så att de svarar mot en sekundär beteckning på fjärrkontrollen.
T.ex. är Sleep och Surroundlägesväljar knapparn
också reglage för Kanal sökning upp och ned på
de flesta TV, Video eller kabelboxar.
För en del produkter kan funktionen på en knapp
inte alls följa den indikering som trycka ikonen
visar. För att se vilken funktion som en knapp har
kan du söka i Funktions Listan på sidan 40-41.
Sök först upp den produkt grupp du söker (t.ex.
TV, Video). Därefter tittar du på fjärrkontrollens
diagram på sidan 40. Notera att varje knapp har
ett nummer.
För att klara ut vilken funktion en specifik knapp
har på en produkt, titta efter knappnumret i
funktionslistan och sen i kulomen för den
produkt som du ska styra. Till exempel, knapp
nummer 45 är “direkt” knappen för AVR, men
det är "Favorit" knappen för många sattelitmottagare. Knapp 36 är Delay knapp för AVR men är
Open/Close för CD-spelare.
Observera att numren som används till att beskriva knapp funktionerna ovan och på sidan 40,
med avsikt att beskriva hur knapparna används är
en olik uppsättning av nummer, än de som
används i resterande del av denna bruksanvisning
för att beskriva knapparnas funktioner för AVR.
Användning av fjärrkontrollen
med andra apparater
• Tillverkare kan använda olika koduppsättningar
för samma produktkategori. Därför är det viktigt
att du kontrollerar om den koduppsättning som
du har angett styr så många kontroller som möjligt. Om det visar sig att bara några få funktioner
går att använda bör du undersöka om en annan
koduppsättning ger fler funktioner.
• Beroende på märke och produkttyp är det inte
säkert att funktionerna i tabellerna svarar mot
vad som händer i apparaten. I sådana fall kan
det vara bra att skriva vad som händer i tabellen
eller göra upp en särskild lista.
• När du trycker in en knapp på fjärrkontrollen
ska den röda lampan under väljarknappen
45 blinka en kort stund. Om den blinkar för
vissa men inte alla knappar innebär detta INTE
ett att det är fel på fjärrkontrollen utan snarare
att ingen funktion har programmerats in för
knappen.
Ändring av Volymen även när en
annan signalkälla är vald
Fjärrkontrollen kan programmeras så att du kan
styra Volymkontrollen ) och Mute ( från
antingen TV eller AVR i förening med någon av
apparaterna som styrs av fjärrkontrollen. T.ex så
tror vi att AVR kommer att användas som ljudsystem för din TV, och att du vill kunna styra volymen även om fjärrkontrollen är inställd för TV.
Antingen AVR eller TV volymkontroll kan vara
knuten med någon av fjärrkontrollens apparater.
För att programmera funktionen, gör följande.
1. Tryck på Ingångsväljare knappen 4 för
den produkt som du vill koppla ihop med volymkontrollen och Mute knappen ( samtidigt tills
den röda lampan börjar lysa under Ingångsväljare 4 och att Program Indikatorn 2
blinkar i gult.
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 39
Programmering av fjärrkontrollen
2. Tryck på Volym Upp knappen ) och notera
att Program Indikator 2 slutar att blinka
och fortsätter att lysa gult.
3. Tryck antingen på AVR Väljare 5 eller
Ingångsväljare 4, beroende på vilken
produkts volymkontroll du vill kopplas ihop för
"Punch-Through" funktionen. Program Indikatorn 2 kommer att blinka tre gånger och sen
släckas för att konfirmera funktionen.
Exempel: För att AVR´s volymkontroll aktiv även
när fjärrkontrollen är inställd på TV. Tryck på
Video/TV Ingångsväljare 4 och Mute
knappen ( samtidigt. Sen trycker du på
Volym Upp knappen ) och slutligen trycker
in AVR Ingångsväljare 5.
OBS: Skulle du vilja återgå till original inställningen efter det att du har gjort ett "Punch-Through",
måste du repetera stegen här ovan. Hur som helst,
tryck på samma Ingångsväljare i steg ett och tre.
Kanal "Punch-Through
AVRs fjärrkontroll kan programmeras att verka så
att kanal kontroll funktion, utförs med Sleep
9 och Surround A knapparna, för antingen
TV, kabel-TV, eller sattelit receiver som används i
ditt system kan användas i förening med en av
de andra apparaterna som styrs av fjärrkontrollen. T.ex om du använder din video och skulle du
vilja ändra kanal på din satelitmottagare när fjärrkontrollen är inställd på video.
För att programmera funktionen, gör följande.
1. Tryck på Ingångsväljare knappen 4 för
den produkt som du vill ändra kanal på och
Mute knappen ( samtidigt tills den röda lampan börjar lysa under Ingångsväljare 4 och
att Program Indikatorn 2 blinkar i ljusbrun.
2. Tryck på Volym Ner knappen ) och notera
att Program Indikatorn 2 slutar att blinka
och fortsätter att lysa ljusbrun.
Transport "Punch-Through"
Fjärrkontrollen kan programmeras så att Transport Kontroll Funktioner P (Play, Stop, Fast
Forward, Rewind, Pause och Record) för en Video
DVD eller CD kan styras även när du har valt
någon av de övriga 6 produkterna. T.ex om du
använder din TV och skulle du vilja stoppa eller
starta din video när fjärrkontrollen är inställd på
TV.
För att programmera funktionen, gör följande.
1. Tryck på Ingångsväljar knappen 4 för den
produkt som du vill ändra kanal på och Mute
knappen ( samtidigt tills den röda lampan
börjar lysa under Ingångsväljare 4 och att
Program Indikatorn 2 blinkar i ljusbrun.
2. Tryck på Play knappen P och notera att
Program Indikatorn 2 slutar att blinka och
fortsätter att lysa ljusbrun.
3. Tryck och släpp AVR Selector 5 eller
Ingångsväljare 4, beroende på vilken produkts du vill ändra kanal på. Program Indikatorn 2 kommer att blinka tre gånger och sen
släckas för att konfirmera funktionen.
Återställning av
Fjärrkontrollens Minne
Det kan finnas tillfälle där du vill programmera
om fjärrkontrollen utan att påverka de kommandon, makros eller "Punch-Through"
inställningar som du har gjort. För att göra detta,
det är möjlig att återställa fjärrkontrollen till
fabriksinställningarna. OBS! att när du väl har
återställt, är alla kommandon eller koder du har
lagt in borta och måste då läggas in igen.
1. Tryck på någon av Ingångsväljar knappen
4 och ”0“ knappen H samtidigt tills
Program Indikatorn 2 blinkar ljusbrun.
2. Tryck in ”3“ knappen H tre gånger.
3. Den röda LED under Ingångsväljare 4
släcks och Program Indikatorn 2
kommer att sluta blinka och lyser grönt istället.
4. Program Indikatorn 2 kommer att vara
grön, ända tills fjärrkontrollen är återställd.
Det kan ta en stund, beroende på hur många
kommandon det finns i minnet.
5. När Program Indikatorn 2 släcks har
fjärrkontrollen återställts till fabriksinställningen.
Exempel: För att styra transporten på en CD
medan fjärrkontrollen är inställd på TV, trycker du
först på VID 2/TV Ingångsväljar knappen 4
och Mute knappen ( samtidigt. Släpp dem
och tryck på Play knappen P och slutligen på
CD Ingångsväljar knappen 4.
OBS: Skulle du vilja återgå till original inställningen efter det att du har gjort ett "PunchThrough", måste du repetera stegen här ovan.
Men tryck på VID 2/TV Ingångsväljare i
steg 1 och 3.
OBS! Innan du programmerar fjärrkontrollen för
Volym, Kanal eller Transport "Punch-Through”,
bör du kontrollera att alla programmeringar av
TV, CD, DVD eller satelitmottagare är slutförda.
3. Tryck och släpp AVR Väljare 5 eller Input
Selector 4, beroende på vilken produkts du vill
ändra kanal på. Program Indikatorn 2
kommer att blinka tre gånger och sen släckas för
att konfirmera funktionen.
Exempel: För att ändra kanalen på din TV
medan fjärrkontrollen är inställd på VCR, trycker
du först på VID 1/VCR Ingångsväljare
knappen 4 och Mute knappen ( samtidigt.
Släpp dem och tryck på Volym Ner knappen
) och slutligen på VID2/TV Ingångsväljare
knappen 4.
OBS: Skulle du vilja återgå till original inställningen efter det att du har gjort ett "PunchThrough", måste du repetera stegen här ovan.
Hur som helst, tryck på samma Ingångsväljare
i Steg 1 och 3.
PROGRAMMERING AV FJÄRRKONTROLLEN 39
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 40
Lista över funktioner
40 LISTA ÖVER FUNKTIONER
No.
Knapp namn
Funktion
DVD
CD/CDR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Power On
Power Off
Mute
AVR
DVD
CD
Tape
VID 1
VID 2
VID 3
DIM
AM/FM
6/8 Ch. Select
Power On
Power Off
Mute
AVR Select
DVD Input Select
CD Input Select
Tape Input Select
Video 1 Select
Video 2 Select
Video 3 Select
DIM
Tuner Select
6/8 Ch Input Select
Power On
Power Off
Power On
Power Off
Sleep
Test
T/V select
Volume Up
Surround Select
Night
Spare Button
Volume Down
Channel/Guide
Sleep
Test Tone
⁄
Speaker/Menu
fi
Set
fl
Digital/Exit
¤
Delay/Prev. Ch.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tun-M
9
0
Memory
Tune Up
Direct
Clear
Preset Up
Tune Down
OSD
RDS
Preset Down
M1
M2
M3
M4
Dolby
DTS SURR
DTS Neo:6
Logic 7
Stereo
Skip Down
Skip Up
Rewind
Play
Fast Forward
Record
Stop
Pause
Volume Up
Surround Mode Select
Night Mode Select
Volume Down
Channel Trim
Move/Adjust Up
Speaker Adjust
Move/Adjust Left
Set
Move/Adjust Right
Digital Input Select
Move/Adjust Down
Delay Adjust
1
2
3
4
5
6
7
8
Tuner Mode
9
0
Memory
Tune Up
Direct Tuner Entry
Clear
Preset Tune Up
Tune Down
OSD
RDS
Preset Tune Down
DVD Select
CD Select
DIM
DIM
-/Input Select
Subtitle on/off
Title
Up
Menu
Left
Enter
Right
Open/Close
Down
Return
1
2
3
4
5
6
7
8
Chapter
9
0
Audio
Next Chapter
Angle
Clear
Slow Forward
Prev Chapter
Disc Skip
Slow Rev
-/CDR Select
-/CDP Select
Intro/-
Open/Close
1
2
3
4
5
6
7
8
Repeat
9
0
Time/CDR Display
Random
Clear
+10/-/Track Increment
Program
Disc Skip
Dolby Modes
DTS Digital Modes
DTS Neo:6 Select
Logic 7 Select
Stereo Mode Select
Skip –
Skip +
R. Search
Play
F. Search
Stop
Pause
Skip –
Skip +
R. Search
Play
F. Search
-/Record
Stop
Pause
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 41
Lista över funktioner
No.
Knapp namn
Tape
VCR (VID 1)
TV (VID 2)
CBL (VID 3)
SAT(VID 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Power On
Power Off
Mute
AVR
DVD
CD
Tape
VID 1
VID 2
VID 3
DIM
AM/FM
6/8 Ch. Select
Power On
Power Off
Power On
Power Off
Power On
Power Off
Mute
Power On
Power Off
Power On
Power Off
(DMP)
Tape Select
VCR Select
TV Select
DIM
DIM
VID 3 Select
DIM
VID 3 Select
DIM
Sleep
Test
T/V select
Volume Up
Surround Select
Night
Spare Button
Volume Down
Channel/Guide
Channel +
Channel +
Channel +
Channel +
Channel –
Volume Up
Channel –
Channel –
Channel –
⁄
Up
Menu
Left
Enter
Right
Exit
Down
1
2
3
4
5
6
7
8
Up
Menu
Left
Enter
Right
Exit
Down
Prev Channel
1
2
3
4
5
6
7
8
Info/Guide
Up
Menu
Left
Enter
Right
Exit
Down
Prev Channel
1
2
3
4
5
6
7
8
Info/Guide
Up
Menu
Left
Enter
Right
Exit
Down
Prev Channel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
9
0
9
0
9
0
DIM
The Bridge (DMP) Select
Volume Down
Speaker/Menu
fi
Set
fl
Digital/Exit
¤
Delay/Prev. Ch.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tun-M
9
0
Memory
Tune Up
Direct
Clear
Preset Up
Tune Down
OSD
RDS
Preset Down
M1
M2
M3
M4
Dolby
DTS SURR
DTS Neo:6
Logic 7
Stereo
Skip Down
Skip Up
Rewind
Play
Fast Forward
Record
Stop
Pause
Volume Up
Menu
Scroll –
Select
Scroll +
Repeat
Shuffle
Album +
Sleep
Clear
OSD
Clear
OSD
FAV
Bypass
Music
FAV
Next
Alt
OSD
OSD
Chapter +
Album –
Chapter –
Rewind
Play
Fast Fwd
Record/Rec.Pause
Stop
Scan –
Scan +
Rewind
Play
Fast Fwd
Record
Stop
Pause
Day +
Day +
Playlist –
Playlist +
R. Search
Play/Pause
F. Search
LISTA ÖVER FUNKTIONER 41
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 42
Felsökning
Problem
Orsak
Lösning
Receivern fungerar inte när
huvudströmbrytaren 1 trycks in.
• Ingen ström.
• Kontrollera att stickkontakten sitter i ett
strömförande uttag.
• Undersök om uttaget är försett med strömbrytare.
Displayen tänds men det kommer inte ljud eller bild.
• Glappkontakter
• Mute är på.
• Volymen är sänkt.
• Kontrollera att alla kontakter sitter fast.
• Tryck in Mute-knappen (.
• Höj volymen.
Det kommer inget ljud från någon högtalare.
Lampan runt strömbrytaren 2 är röd.
• Förstärkaren står i skyddsläge
p g a möjlig kortslutning.
• Förstärkaren står i skyddsläge
p g a inre fel.
• Kontrollera att det inte är några kortslutningar i
högtalaranslutningarna vid receivern och högtalarna.
• Kontakta en serviceverkstad för
Harman Kardon-produkter.
Det kommer inget ljud från
surround- eller centerhögtalarna.
• Inkorrekt surroundläge
• Ingång är mono
• Välj ett läge annat än Stereo
• Det är inte någon surround information från mono
Välj ett läge annat än Stereo källor (förutom med
Theater och Hall surroundlägena)
• Kontrollera högtalarnas läges konfiguration
• En del surroundlägen kan inte skapa surround
kanals information från icke-kodade program
• Inkorrekt konfiguration
• Stereo eller Mono program material
Receivern svarar inte på kommandon
från fjärrkontrollen.
• Svaga batterier i fjärrkontrollen.
• Fel apparat vald.
• Fjärrsensorn Ú är skymd.
• Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
• Tryck in AVR 5.
• Se till att sensorn på framsidan inte är skymd
för fjärrkontrollen eller anslut en extra sensor.
Bokstäver blinkar på kanalindikatordisplayen $
och den digitala ljudöverföringen avbryts.
• Digital ljudöverföring i pausläge.
• Återuppta DVD-avspelning.
• Kontrollera att digital ingång har valts.
Återkommande surrande ljud i tunern.
• Lokala störningar.
• Flytta bort receivern eller antennen från datorer,
lysrör, motorer eller annan elektrisk utrustning.
Återställning av processorn
I de sällsynta fall då receivern eller displayen inte
fungerar kan det bero på problem med systemets
minne eller mikroprocessor.
Pröva att dra ut stickkontakten från uttaget och
sedan vänta minst tre minuter. Därefter sätter du
i stickkontakten igen och kontrollerar om receivern fungerar. Om systemet fortfarande inte fungerar kan en återställning av systemet lösa problemet.
Om du vill radera alla inställningar i hela systemminnet, inklusive tunerförval, inställningar av
utgångsnivåer, fördröjningstider och högtalarinställningar ställer du först apparaten i
standby genom att trycka in Power 2.
Därefter trycker du in och håller inne
Tonlägesväljare knappen 8 i tre sekunder.
Receivern kommer att startas automatiskt. Tänk
på att när du nu har tömt minnet måste du på
nytt lägga in alla inställningar igen.
OBS! Om du återställer processorn raderar du
alla inställningar för högtalare, utgångsnivåer,
surroundlägen, digitala ingångstilldelningar och
tunerförval. Efter en återställning återgår
receivern till de fabriksinställda värdena och alla
inställningar av dessa måste göras om.
Om systemet fortfarande inte fungerar kan det
ha inträffat en elektrisk urladdning eller svåra
nätstörningar som har skadat minnet eller
mikroprocessorn.
Om dessa åtgärder inte löser problemet bör du
ta kontakt med en serviceverkstad som är
auktoriserad av Harman Kardon.
42 FELSÖKNING
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 43
Tekniska Specifikationer
Ljuddel
Stereoläge
Kontinuerlig genomsnittlig effekt (FTC)
50 watt per kanal, 20 Hz–20 kHz,
vid <0,07 % THD, båda kanalerna drivna 8 ohm
6 kanaliga surroundlägen
Effekt per kanal
Vänster och höger frontkanal:
40 watt per kanal,
vid < 0,07 % THD, 20 Hz–20 kHz, 8 ohm
Centerkanal:
40 watt, vid < 0,07 % THD, 20 Hz–20 kHz, 8 ohm
Surroundkanaler (L & R Side, Back):
40 watt per kanal,
vid < 0,07 % THD, 20 Hz–20 kHz, 8 ohm
Ingångskänslighet/Impedans
Linjär (Högnivå)
200 mV/ 47 kohm
Signal-till-brusförhållande (IHF-A)
100 dB
Separation av angränsande kanaler i surroundsystemet
Analog avkodning
40 dB
(Pro Logic o.s.v.)
Dolby Digital (AC-3)
55 dB
DTS
55 dB
Frekvensomfång
Vid 1W (+0 dB, -3 dB)
10 Hz–130 kHz
Hög momentan strömkapacitet (HCC)
±25 A
TIM-distorsion
Omätbar
Stigtid
16µsek
Stigtid
40 V/µsec**
FM-tuner
Frekvensområde
Användbar känslighet
Signal-till-brusförhållande
Distorsion
Stereoseparation
Selektivitet
Spegelfrekvensdämpning
Mellanfrekvensdämpning
87,5–108,0 MHz
IHF 1,3 µV/13,2 dBf
Mono/Stereo: 70/68 dB (DIN)
Mono/Stereo: 0,2/0,3 %
40 dB vid 1 kHz
±400 kHz, 70 dB
80 dB
90 dB
AM-tuner
Frekvensområde
Signal-till-brusförhållande
Användbar känslighet
Distorsion
Selektivitet
522–1620 kHz
45 dB
Ramantenn: 500 µV
1 kHz, 50 % Mod. 0,8 %
±10 kHz: 30 dB
Videodel
Videoformat
Ingångsnivå/Impedans
Utgångsnivå/Impedans
Videofrekvensomfång
(Komposit och S-Video)
Videofrekvensomfång
(komponent)
Allmänt
Nätspänning
Effektförbrukning
Mått (max.)
Bredd
Höjd
Djup
Vikt
PAL/NTSC
1 Vp-p/75 ohm
1 Vp-p/75 ohm
10 Hz–8 MHz (–3 dB)
10 Hz–50 MHz (–3 dB)
AC 220–240 V/50 Hz
65 W i viloläge, 540 W maximalt
(uppmätt när alla 7 kanalerna arbetar)
440 mm
165 mm
382 mm
11,1 kg
Djupmåttet innefattar rattar, knappar och anslutningar.
Höjdmåttet innefattar fötter och chassi.
Alla funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Harman Kardon är ett registrerat varumärke och Power for the Digital
Revolution är ett varumärke som tillhör Harman Kardon, Inc.
Harman Kardon, Power for the Digital Revolution, The Bridge
and Logic 7 are
registered trademarks of Harman International Industries, Incorporated.
* Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic II" och dubbel-D-symbolen är registrerade
varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade
arbeten. ©1992–1999 Dolby Laboratories, Inc. Med ensamrätt.
DTS och DTS Surround, DTS-ES och DTS Neo:6 är varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
VMAx är ett varumärke som tillhör Harman International Industries, Inc.
SA-CD is a trademark of Sony Electronics, Inc.
Apple and iPod are registered trademarks of Apple Computer, Inc.
Cirrus är ett registrerat varumärke som tillhör Cirrus Logic Corp.
**Utan antislewfilter för insignalen och isolationsfilter för utsignalen.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER 43
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 44
APPENDIX – SETTINGS WORKSHEET
Table 1: Input Settings
FEATURE
Input Title
Component Video Input
DVD
VIDEO 1
Component Component
Video 1 (Y/N) Video2 (Y/N)
VIDEO 2
VIDEO 3
Component
Video 2 (Y/N)
Component
Video 2 (Y/N)
DMP CD
––––––––––
TAPE
TUNER
6/8 CH. DIRECT
––––––––
Component Component Component
Component
Video 1 (Y/N) Video 1 (Y/N) Video 1 (Y/N) Video 2 (Y/N)
Digital Audio Input
Auto Poll (On/Off)
Surround Mode
Night Mode
Front L/R Speaker Size*
Center Speaker Size*
Surround L/R Speaker Size*
Surround Back Speaekr Size*
Subwoofer
Front L/R Crossover
Center Crossover
Surround L/R Crossover
Surround Back Crossover
LFE Setting
Table 2: Audio Setup (Tone Control Settings)
Table 4: Output Level
CONTROL
Tone (In/Out)
Bass
Treble
CHANNEL
Left Front
Right Front
Center
Surround Left
Surround Right
Surround Back Left
Surround Back Right
Subwoofer
SETTING
Table 3: Delay Settings
CHANNEL
Left Front
Right Front
Center
Surround Left
Surround Right
Surround Back
Subwoofer
Unit (Feet/Meters)
SETTING
Table 5: Advanced Settings
SETTING
*If the GLOBAL setting was selected, you need only indicate speaker sizes for one input.
44 APPENDIX
FEATURE
VFD Fade Time-Out
Volume Default
Default Volume Setting
Semi-OSD Time-Out
Full-OSD Time-Out
Default Surround Mode (On/Off)
OSD Background (Blue/Black)
SETTING
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 45
INTRODUCTION 45
25339_AVR140_SVE_2 30/08/05 10:32 Side 46
250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797
www.harmankardon.com
Harman Consumer Group International:
2, route de Tours, 72500 Château-du-Loir, France
© 2005 Harman Kardon, Incorporated
Part No.: OM P/N CQX1A1055Z
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising