Yamaha PSR-450 de handleiding

Add to My manuals

advertisement

Yamaha PSR-450 de handleiding | Manualzz

SPECIALE MEDEDELINGEN

Dit product heeft batterijen of een externe spanningsvoorziening (adapter) nodig. Sluit dit product NIET aan op een andere spanningsvoorziening of adapter dan in de handleiding wordt beschreven, dan op het naamplaatje staat of die speciaal wordt aanbevolen door Yamaha.

Dit product zou alleen gebruikt mogen worden met de bijgeleverde componenten of een kar, rek of standaard die speciaal wordt aanbevolen door

Yamaha. Als een kar, enz. wordt gebruikt, neem dan alstublieft alle veiligheidsmarkeringen en instructies, die het product vergezellen, in acht.

SPECIFICATIES ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN:

Wij menen dat de informatie die deze handleiding bevat juist is op het moment van drukken. Yamaha houdt zich echter het recht voor de specificaties te veranderen of aan te passen, zonder kennisgeving en zonder de verplichting reeds bestaande modellen daaraan aan te passen.

Dit product, alleen of in combinatie met een versterker en hoofdtelefoon of luidsprekers, kan in staat zijn geluidsniveaus voort te brengen die tot permanente gehoorbeschadiging kunnen leiden. Gebruik GEEN hoge of onaangename volumeniveaus gedurende een langere tijd. Mocht u gehoorbeschadiging of oorsuizen ervaren, dan kunt u het beste contact opnemen met een

KNO-arts of gehoordeskundige.

BELANGRIJK: Des te harder het geluid, des te korter de tijd die nodig is om tot gehoorbeschadiging te leiden.

MERK OP:

Servicekosten die worden gemaakt vanwege een gebrek aan kennis van hoe een functie of effect werkt (als het instrument wordt gebruikt waarvoor het is ontworpen) vallen niet onder de fabrieksgarantie en komen derhalve voor rekening van de gebruiker. Bestudeer deze handleiding zorgvuldig en raadpleeg uw dealer voordat u om service verzoekt.

MILIEUZAKEN:

Yamaha streeft ernaar om producten te maken die zowel veilig als milieuvriendelijk zijn. Wij menen oprecht dat onze producten en de gebruikte productiemethodes aan deze doelstellingen voldoen. Om ons zowel aan de letter als de geest van de wet te houden, willen we dat u zich bewust bent van de volgende zaken:

Kennisgeving batterij:

Dit product KAN een kleine niet-oplaadbare batterij bevatten die (indien van toepassing) vastgesoldeerd zit. De gemiddelde levensduur van zo'n batterij is ongeveer vijf jaar. Als vervanging noodzakelijk wordt, neem dan contact op met gekwalificeerd servicepersoneel om de vervanging uit te voeren.

Het kan zijn dat dit product ook werkt met een gangbaar type batterijen.

Enkele daarvan kunnen oplaadbaar zijn. Vergewis u ervan dat de op te laden batterij inderdaad oplaadbaar is en dat de oplader geschikt is voor het desbetreffende type batterij.

Als u batterijen plaatst, gebruik dan nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. De batterijen MOETEN juist worden geplaatst. Het gebruik van niet-overeenkomende soorten of foutieve plaatsing kan leiden tot oververhitting en scheuren van de batterijbehuizing.

Waarschuwing:

Probeer geen enkele batterij uit elkaar te halen of te doorboren. Houd alle batterijen bij kinderen vandaan. Zorg dat lege batterijen niet bij het normale afval komen, maar zorg dat ze zo spoedig mogelijk als Klein Chemisch Afval worden ingeleverd. Opmerking: Informeer bij een willekeurige leverancier van batterijen in uw omgeving naar informatie over de verwijderingsvoorschriften voor batterijen.

Opmerking over verwijdering:

Als u dit product weg wilt doen omdat het kapot is en niet meer gemaakt kan worden of omdat het apparaat om een of andere reden aan het eind van zijn bruikbare levensduur is, vergewis u er dan van wat de wettelijke bepalingen op dat moment zijn voor het verwijderen van producten die lood, batterijen, plastics, etc. bevatten. Als uw leverancier u daarmee niet kan helpen, neem dan alstublieft rechtstreeks contact op met Yamaha.

POSITIE NAAMPLAATJE:

Het naamplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het product. U vindt hierop het modelnummer, serienummer, vereisten voor de spanningsvoorziening, enz. Het is verstandig om het modelnummer, het serienummer en de aankoopdatum in de hieronder gereserveerde ruimte te noteren. Bewaar ook uw officiële aankoopbon, aangezien dat uw garantiebewijs is.

Model

Serienummer

Aankoopdatum

92-BP (onderkant)

BEWAAR DEZE HANDLEIDING ALSTUBLIEFT

2

PSR-450 Gebruikershandleiding

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions.

Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class “B” digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit “OFF” and “ON”, please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to coaxial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact

Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600

Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by

Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

OBSERVERA!

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også selvom der or slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)

Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer

Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden.

Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

(battery)

PSR-450 Gebruikershandleiding

3

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDER GAAT

* Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging.

WAARSCHUWING

Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u gewond raakt of zelfs sterft als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, schade, brand of andere gevaren. De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening/netadapter

• Gebruik uitsluitend de spanning die als juist wordt aangegeven voor het instrument.

Het vereiste voltage wordt genoemd op het naamplaatje van het instrument.

• Gebruik uitsluitend de aangegeven adapter (PA-5D, PA-5C of een door Yamaha aanbevolen gelijksoortige adapter). Gebruik van een andere adapter kan brand en defecten veroorzaken.

• Controleer zo nu en dan de stekker en verwijder stof en vuil dat zich erop verzameld heeft.

• Plaats de adapter niet in de buurt van warmtebronnen zoals kachels of radiatoren.

Verbuig of beschadig het snoer niet, plaats er geen zware voorwerpen op en leg het niet op een plaats waar mensen er over kunnen struikelen of er voorwerpen over kunnen rollen.

Niet openen

• Open het instrument niet, haal de interne onderdelen niet uit elkaar en modificeer het instrument niet. Het instrument bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Als het apparaat stuk lijkt te zijn, stop dan met het gebruik ervan en laat het nakijken door Yamaha-servicepersoneel.

Waarschuwing tegen water

• Stel het instrument niet bloot aan regen, gebruik het niet in de buurt van water of onder natte of vochtige omstandigheden en plaats geen voorwerpen op het apparaat die vloeistoffen bevatten die in de openingen kunnen vallen.

• Haal nooit een stekker uit het stopcontact met natte handen.

Waarschuwing tegen brand

• Plaats geen brandende voorwerpen, zoals kandelaars, op het instrument.

Een brandend voorwerp kan omvallen en brand veroorzaken.

Als u onregelmatigheden opmerkt

• Als het snoer van de adapter beschadigd is of stuk gaat, als er plotseling geluidsverlies is in het instrument, of als er plotseling een geur of rook uit het instrument komt, moet u het instrument onmiddellijk uitzetten, de stekker uit het stopcontact halen en het instrument na laten kijken door een officieel Yamaha Service Center.

LET OP

Volg altijd de algemene voorzorgsmaatregelen op die hieronder worden opgesomd om te voorkomen dat u of iemand anders gewond raakt of dat het instrument of andere eigendommen beschadigd raken. De maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot:

Spanningsvoorziening/netadapter

• Als u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u altijd aan de stekker trekken, nooit aan het snoer.

• Haal de adapter uit het stopcontact gedurende een elektrische storm (b.v. onweer), of als u het instrument gedurende langere tijd niet gebruikt.

• Sluit het instrument niet aan op een stopcontact met een stopcontactverdeler. Dit kan resulteren in een verminderde geluidskwaliteit en het stopcontact oververhitten.

• Haal de batterijen uit het instrument als u het gedurende een langere periode niet gebruikt, om schade door lekken van de batterijen te voorkomen.

• Houd batterijen weg van kinderen.

• Vermijd contact met de vloeistof als een batterij lekt. Als de batterijvloeistof in contact mocht komen met uw ogen, mond of huid was het dan onmiddellijk met water en raadpleeg een arts. Batterijvloeistof is corrosief en kan mogelijk gezichtsverlies of chemische verbranding veroorzaken.

Batterij

• Vergewis u er van dat de batterijen altijd op de juiste manier geplaatst worden (let op de + en - tekens). Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot oververhitting, brand of lekken van batterijvloeistof.

• Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik geen nieuwe batterijen in combinatie met oude batterijen. Ook moet u geen verschillende batterijsoorten (bijvoorbeeld alkaline en mangaan of verschillende merken) door elkaar gebruiken. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of lekken van batterijvloeistof.

• Gooi batterijen nooit in het vuur.

• Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.

Locatie

• Stel het instrument niet bloot aan extreme schokken of stof, extreem koude of warme omstandigheden (zoals in direct zonlicht, bij de verwarming, of in de auto) om vervorming van het paneel of schade aan de interne elektronica te voorkomen.

• Gebruik het instrument niet in de nabijheid van een TV, radio, stereo-installatie, mobiele telefoon of andere elektrische apparaten. Anders kan het instrument, de TV of radio bijgeluiden opwekken.

• Plaats het instrument niet op een onstabiele plek waar het kan omvallen.

• Haal voordat u het instrument verplaatst alle kabels en de adapter los.

• Gebruik uitsluitend de standaards en rekken die voor uw instrument aanbevolen zijn. Als u het instrument vastmaakt aan de standaard of het rek, gebruik dan uitsluitend de bijgeleverde schroeven. Anders kan dit leiden tot beschadiging van de interne componenten of het vallen van het instrument.

(4)-8

1/2

4

PSR-450 Gebruikershandleiding

Aansluitingen

• Voordat u het instrument aansluit op andere elektronische componenten moet u alle betreffende apparatuur uitzetten. Voordat u alle betreffende apparatuur aanzet moet u alle volumes op het minimum zetten. Voer de volumes van alle componenten, na het aanzetten, geleidelijk op tot het gewenste luisterniveau, terwijl u het instrument bespeelt.

Onderhoud

• Gebruik bij het schoonmaken van het instrument een zachte, droge, schone doek.

Gebruik geen verfverdunners, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of chemisch geïmpregneerde schoonmaakdoekjes.

Zorgvuldig behandelen

• Steek geen vinger of hand in de openingen van het instrument.

• Steek of laat nooit papier, metaal of andere voorwerpen in de openingen op het paneel of het toetsenbord vallen. Als dit gebeurt, zet dan onmiddellijk het instrument uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat vervolgens uw instrument nakijken door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

• Plaats geen vinylen, plastic of rubberen voorwerpen op het instrument, aangezien dit het paneel of het toetsenbord kan verkleuren.

• Leun niet en plaats geen zware voorwerpen op het instrument en ga voorzichtig om met de knoppen, schakelaars en aansluitingen.

• Gebruik het instrument niet te lang op een oncomfortabel geluidsniveau aangezien dit permanent gehoorverlies kan veroorzaken. Consulteer een KNO-arts als u geruis in uw oren of gehoorverlies constateert.

Data wegschrijven

Wegschrijven en back-uppen van uw data

Voor instrumenten met RAM dat data vasthoudt door gebruik te maken van droge-celbatterijen of een netadapter

• Zolang er droge-celbatterijen zijn geïnstalleerd of de netadapter is aangesloten, houdt het instrument de data vast als het instrument uit staat. Als u de batterijen verwijdert of de adapter loskoppelt zullen de data verloren gaan. Sla belangrijk data op op een diskette of op externe media zoals de Yamaha MDF3 MIDI-datafiler. Houd de netadapter aangesloten terwijl u de batterijen vervangt, om het verloren gaan van data te voorkomen.

Een backup van de diskette maken

• Om te voorkomen dat er data verloren gaan door beschadigde media, adviseren wij u belangrijke data op twee afzonderlijke diskettes op te slaan.

Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van of modificaties aan het instrument, of data die verloren zijn gegaan of gewist.

Zet het instrument altijd uit als u het niet gebruikt.

Zelfs als de aan/uit-schakelaar in de stand STANDBY staat, loopt er, bij gebruik van een netadapter, nog een minimale hoeveelheid stroom door het instrument. Als u het instrument voor een lange tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u de netadapter uit het stopcontact haalt.

Lege batterijen vallen onder Klein Chemisch Afval en dienen als zodanig behandeld te worden.

De illustraties en LCD-schermen, zoals die te zien zijn in deze handleiding, zijn uitsluitend bedoeld voor instructiedoeleinden en kunnen afwijken van die van uw instrument.

● OPMERKING OVER DE AUTEURSRECHTEN

Dit product bevat en gaat vergezeld van computerprogramma's en inhoud waarvan Yamaha alle auteursrechten heeft of waarvan het over de licenties beschikt om gebruik te mogen maken van de auteursrechten van derden. Onder dergelijke auteursrechten vallen, zonder enige beperkingen, alle computersoftware, stijlfiles, MIDI-files, WAVE-data en geluidsopnamen. Elk ongeautoriseerd gebruik van dergelijke programma's en inhoud, buiten het persoonlijke gebruik van de koper, is volgens de betreffende wettelijke bepalingen niet toegestaan. Elke schending van auteursrechten heeft wettelijke consequenties. MAAK GEEN, DISTRIBUEER GEEN OF GEBRUIK GEEN ILLEGALE KOPIEËN.

(4)-8

2/2

PSR-450 Gebruikershandleiding

5

Omgaan met de diskdrive (FDD) en diskettes

Dit instrument beschikt over een ingebouwde diskdrive (op het bedieningspaneel). Dit laat u de originele data die u op het instrument heeft gecreëerd opslaan op diskette, en maakt het u mogelijk data van diskette naar het instrument te laden.

Let er op de diskettes en de diskdrive met zorg te behandelen. Volg de onderstaande belangrijke voorzorgsmaatregelen.

■ Diskettecompatibiliteit

Er kunnen 3,5'' 2DD- en 2HD-diskettes worden gebruikt.

■ Een diskette formatteren

● Als u merkt dat u nieuwe, lege diskettes of oude diskettes die met andere apparaten zijn gebruikt, niet kunt gebruiken, kan het zijn dat u ze moet formatteren. Voor details over hoe een diskette te formatteren, zie blz. 59. Houd in gedachte dat alle data op de diskette verloren zullen zijn gegaan na het formatteren. Zorg ervoor dat u van tevoren controleert of de diskette geen belangrijke data bevat.

OPMERKING

• Het kan zijn dat diskettes, die op dit instrument geformatteerd zijn, in hun huidige toestand wel of niet bruikbaar zijn op andere apparaten.

■ Plaatsen/uitnemen van diskettes

● Een diskette in de diskdrive plaatsen:

• Houd de diskette met het label naar boven en met het sluitermechanisme naar voren in de richting van de diskdrive. Plaats de diskette zorgvuldig in de opening, langzaam verder duwend tot het einde, waar deze op zijn plaats klikt en waardoor de uitwerpknop naar buiten komt.

OPMERKING

• Als het instrument wordt aangezet, licht de diskdrivelamp (links onder aan de diskdrive) op om aan te geven dat de diskdrive kan worden gebruikt.

• Plaats nooit iets anders dan diskettes in de diskdrive. Andere voorwerpen kunnen beschadiging van de diskdrive of diskettes veroorzaken.

● Een diskette uitnemen:

• Nadat u heeft gecontroleerd of het instrument geen toegang zoekt* tot de diskette, drukt u de uitwerpknop links onder van de diskettesleuf stevig geheel in.

Als de diskette wordt uitgeworpen, neem deze dan uit de diskdrive. Als de diskette niet kan worden uitgeworpen omdat deze blijft steken, probeer deze dan niet te forceren, maar probeer in plaats daarvan de uitwerpknop nogmaals in te drukken, of probeer de diskette weer terug te plaatsen en opnieuw uit te werpen.

* Toegang zoeken tot de diskette geeft een actieve handeling aan, zoals het opnemen, afspelen of wissen van data. Als een diskette wordt geplaatst terwijl het instrument aan staat, wordt er automatisch toegang tot de diskette gezocht, aangezien het instrument controleert of de diskette data bevat.

Dit lampje licht op tijdens diskette lees-/schrijfhandelingen, zoals wanneer u een diskette heeft geplaatst, tijdens opnemen, terugspelen, formatteren, enz.

LET OP

• Werp de diskette niet uit of zet het instrument zelf niet uit terwijl er toegang tot de diskette wordt gezocht. Dit doen kan niet alleen resulteren in het verloren gaan van data op de diskette, maar ook de diskdrive beschadigen. Zorg ervoor dat u de diskette uit de diskdrive haalt voordat u het instrument uitschakelt. Een diskette die gedurende langere perioden in de diskdrive wordt gelaten, kan makkelijk stof en vuil oppikken, die datalees- en -schrijffouten kunnen veroorzaken.

■ De lees-/schrijfkop van de diskdrive reinigen

● Reinig de lees-/schrijfkop regelmatig. Dit instrument bevat een precisie magnetische lees-/schrijfkop die, na langdurig gebruik, een laag magnetische deeltjes vast kan houden, die tenslotte lees- en schrijffouten kunnen veroorzaken.

● Om de diskdrive in optimale werkende conditie te houden, beveelt

Yamaha het gebruik van een in de winkel verkrijgbare koppenreinigingsdiskette (droge-methode) aan om één keer per maand de kop mee te reinigen. Vraag uw Yamaha-leverancier naar de beschikbaarheid van de juiste koppenreinigingsdiskettes.

■ Over diskettes

● Ga zorgvuldig met diskettes om, en volg deze voorzorgsmaatregelen:

• Plaats geen zware voorwerpen op de diskette en buig de diskette niet en oefen er op geen enkele manier druk op uit. Bewaar de diskettes altijd in hun beschermende doosjes als ze niet worden gebruikt.

• Stel de diskette niet bloot aan direct zonlicht, extreme hoge of lage temperaturen, overmatige vochtigheid, stof of vloeistoffen.

• Open het sluitermechanisme niet en raak het oppervlak van de daadwerkelijke disk in de diskette niet aan.

• Stel de diskette niet bloot aan magnetische velden, zoals die door televisies, luidsprekers, motors, enz. worden voortgebracht, aangezien magnetische velden de data op de diskette geheel of gedeeltelijk kunnen wissen, waardoor deze onleesbaar wordt.

• Gebruik nooit een diskette met een verbogen sluitermechanisme of behuizing.

• Plak niets anders dan de bijgeleverde labels op de diskette. Let er ook op dat de labels op de juiste plaats worden geplakt.

● Om uw data te beveiligen (schrijfbeveiligingsnokje):

• Zet het schrijfbeveiligingsnokje in de stand 'protect' (open) om te voorkomen dat er belangrijke data verloren gaan. Zorg er bij het data wegschrijven voor dat het schrijfbeveiligingsnokje van de diskette in de stand 'overwrite' (vakje dicht) is ingesteld.

Schrijfbeveiligingsnokje ON (op slot of schrijfbeveiligd)

Schrijfbeveiligingsnokje OFF (van slot of niet schrijfbeveiligd)

● Databack-up

• Om uw data optimaal veilig te stellen beveelt Yamaha aan om van belangrijke gegevens twee kopieën op verschillende diskettes te bewaren. Hierdoor heeft u zelfs nog een kopie als één van de diskettes beschadigd of kwijt is.

6

Dit lampje is altijd aan als het instrument aan staat, ongeacht de diskettehandelingen.

PSR-450 Gebruikershandleiding

De paneellogo's

De PSR-450 is compatibel met in de winkel verkrijgbare muzieksoftware (diskette) die van een van de hieronder aangegeven logo's is voorzien.

LET OP

• Het gebruik van een netadapter wordt aanbevolen als u diskettehandelingen uitvoert. Als u batterijen gebruikt en de batterijen weigeren tijdens een handeling, kunnen de data van de PSR-450 en/of diskette verminkt raken of verloren gaan.

GM System Level 1

'GM System Level 1' is een aanvulling op de MIDI-standaard die er voor zorgt dat GM-compatibele muziekdata op elke willekeurige GM-compatibele toongenerator accuraat kunnen worden teruggespeeld, ongeacht de fabrikant. Het GM-logo is aangebracht op alle software en hardware die GM

System Level 1 ondersteunen.

STYLE FILE

Het Style File Format 'SFF' is het originele stijlfileformat van Yamaha dat van een uniek conversiesysteem gebruikmaakt om zo automatische begeleiding van een hoge kwaliteit te kunnen leveren, die is gebaseerd op een uitgebreide reeks akkoordtypen. De PSR-450 gebruikt de SFF-data intern, waarbij deze gelezen worden van optionele SFF-stijldiskettes.

XGlite

Zoals de naam al aangeeft is 'XGlite' een vereenvoudigde versie van het kwalitatief hoogwaardige

Yamaha XG-klankopwekkingsformat. Uiteraard kunt u elke willekeurige XG-songdata afspelen via een XGlite-toongenerator. Houd echter in gedachte dat enkele songs anders kunnen terugspelen in vergelijking tot de originele data, ten gevolge van de gereduceerde set besturingsparameters en effecten.

● Muziekstandaard

Plaats de onderste rand van de bijgeleverde muziekstandaard in de uitsparing achteraan op het bedieningspaneel van de PSR-450.

● Bijgeleverde accessoires

De verpakking van de PSR-450 bevat de volgende items. Controleer alstublieft of u ze allemaal heeft.

• Muziekstandaard

• Diskette (stijldata)

• Gebruikershandleiding

● Handelsmerken

• Apple en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

• Windows is het geregistreerde handelsmerk van de Microsoft ® Corporation.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

PSR-450 Gebruikershandleiding

7

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Yamaha PSR-450!

U bezit nu een draagbaar keyboard dat een aantal geavanceerde functies bevat,

een fantastisch geluid geeft en buitengewoon gemakkelijk is in het gebruik.

En dat alles in een uiterst compacte behuizing. Deze bijzondere eigenschappen

maken dit instrument tot een uitzonderlijk expressief en veelzijdig instrument.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, terwijl u uw nieuwe PSR-450 bespeelt, om zo volledig gebruik te kunnen maken van zijn vele mogelijkheden.

8

Belangrijkste eigenschappen

De PSR-450 is een hoogwaardig maar gebruiksvriendelijk keyboard met de volgende eigenschappen en functies:

■ Muziekdatabase ........................................................... blz. 16

De muziekdatabase selecteert automatisch de optimale stijl en voice voor het type muziek dat u wilt spelen.

■ Diskdrive........................................................................ blz. 54

Opnamen van uw eigen toetsenspel (usersongs) en andere data die op de PSR-450 zijn gecreëerd, kunnen op diskette worden opgeslagen (blz. 55). Usersongs kunnen ook als GM-compatibele files van het format SMF (Standard MIDI File) worden opgeslagen, die met de juiste voicetoewijzingen op elk GM-compatibele instrument terug zullen spelen (blz. 57). Bovendien kunnen in de winkel verkrijgbare GM-songs rechtstreeks van diskette afgespeeld worden, zonder dat ze in het geheugen van het instrument hoeven te worden geladen (blz. 54).

■ Grand Piano (vleugel)................................................... blz. 24

De voice-, stijl- en songselecties kunnen met een druk op één knop voor pianospelen worden geoptimaliseerd.

■ Easy Performer ............................................................. blz. 50

Als u een bepaalde song wilt spelen, maar het u nog niet helemaal lukt , kan de Easy Performer u helpen om het snel onder de knie te krijgen.

● [L] linkerhand, [R] rechterhand ......... blz. 50

Selecteer de part die u wilt oefenen — druk op de knop [L] voor linkerhand of de knop [R] voor rechterhand — en bespeel het toetsenbord in het juiste ritme. Zolang u in het juiste ritme speelt, zullen de juiste akkoorden en melodie klinken

… zelfs als u de verkeerde noten speelt.

● Dictionary (woordenboek) ................. blz. 46

Makkelijk toegang tot grafische akkoordvingerzettingsdisplays.

● 61-toetsen met aanslaggevoeligheid voor delicate dynamische nuances.

● 135 voices van hoge kwaliteit + 12 drumkits + 480 XG-voices. Maximale polyfonie van 32 noten.

● 140 grootse stijlen die een uitgebreide reeks muziekgenres beslaan.

● Tot 16 complete paneelsetups (voice- en stijlselecties, enz.) kunnen in het 'registratiegeheugen' worden opgeslagen en ogenblikkelijk tijdens het spelen worden teruggeroepen.

● Klankverbeterende digitale effecten inclusief ingebouwde Reverb, DSP en Harmony.

● Met het songgeheugen kunt u uw eigen spel opnemen – tot 5 songs met elk 6 tracks (5 melodietracks + 1 stijltrack).

● Een groot LCD-paneel toont u de paneelinstellingen, akkoordweergave en andere data.

● MIDI-functies voor uitgebreide muzikale mogelijkheden (werkt met GM System Level 1).

● Via de functie taptempo kunt u tempo's op uw gevoel instellen.

PSR-450 Gebruikershandleiding

INHOUD

Opstellen 10

Spanningsvereisten........................................................... 10

Het instrument aanzetten .................................................. 11

Aansluitingen voor accessoires......................................... 11

Bedieningspaneel en aansluitingen 12

Beknopte handleiding

STAP 1

Songs afspelen ............................................................... 14

• Luister naar de demosongs ........................................... 14

• Eén song selecteren en afspelen ................................. 14

STAP 2

Spelen en de muziekdatabase gebruiken . 16

• Muziekdatabase ................................................................ 16

• Instellingen die onderdeel uitmaken van de muziekdatabase . 17

STAP 3

Spelen en een stijl gebruiken ............................. 18

• Alleen ritmebegeleiding .................................................. 18

• Volledige begeleiding met linkerhandakkoorden ... 19

• Variaties aanbrengen in de stijl (secties) .................. 20

• Handige stijlafspeelfuncties .......................................... 22

Manieren om het stijlafspelen te starten............................ 22

Manieren om het stijlafspelen te stoppen.......................... 23

Het stijlvolume instellen..................................................... 23

STAP 4

Probeer de verscheidene instrumentvoices uit .. 24

• De voice Grand Piano bespelen ................................... 24

• Met de metronoom spelen ............................................. 24

De metronoom starten en stoppen.................................... 24

Het metronoomtempo instellen ......................................... 24

De maatsoort van de metronoom instellen........................ 25

Het metronoomvolume instellen........................................ 25

• Selecteer en probeer een verscheidenheid aan voices uit ............................................................................. 26

• Gebruik One Touch Setting om automatisch voices te selecteren ......................................................... 27

• Probeer de drumkits uit .................................................. 27

• Verschillende voices met de linker- en rechterhand spelen ................................................................................... 28

One Touch-selectie van een SPLIT-voice......................... 28

Het splitpunt veranderen ................................................... 28

• Twee voices tegelijkertijd spelen (DUAL-voice) ...... 29

• MAIN- en DUAL-voice-instellingen .............................. 29

STAP 5

Spelen met een verscheidenheid aan effecten 30

• Toonhoogtevariatie met het pitchbendwiel .............. 30

Het pitchbendbereik aanpassen........................................ 30

• Harmony aan de rechterhandmelodie toevoegen ... 31

Selecteer het type Harmony.............................................. 31

Spelen met Harmony......................................................... 32

• Voeg Reverb toe ............................................................... 32

• Voeg DSP-effecten toe .................................................... 33

STAP 6

Uw spel opnemen ......................................................... 34

• Opnameprocedure ........................................................... 34

• Usersongdata wissen ...................................................... 36

Song wissen ...................................................................... 36

Track wissen ..................................................................... 37

Basisbediening en LCD-display 38

Databack-up & -initialisatie 41

Databack-up ...................................................................... 41

Data-initialisatie ................................................................. 41

Speelfuncties 42

• Aanslaggevoeligheid voor het regelen van de toetsdynamiek ................................................................... 42

Aanslaggevoeligheid aan/uit ............................................. 42

Aanpassing van de aanslaggevoeligheidsrespons ........... 42

• De toonhoogte omhoog of omlaag transponeren in stappen van halve noten ........................................... 43

• Fijnstemming van de toonhoogte ................................ 43

Stijlakkoorden (begeleiding) afspelen 44

• Eenvoudige akkoorden met slechts 1 ~ 3 vingers .. 44

• Volledige akkoorden ........................................................ 44

• Akkoorden opzoeken met de Dictionary (woordenboek) 46

Songafspeelfuncties 48

• De melodievoice van een song veranderen ............. 48

• Songvolume ....................................................................... 48

• Herhaaldelijk afspelen ..................................................... 49

Easy Performer 50

• Spelen met Easy Performer ........................................... 50

Sla de paneelinstellingen op (registratiegeheugen) 52

• De huidige paneelinstellingen opslaan ...................... 52

• De opgeslagen paneelinstellingen terugroepen ..... 53

Opslaan op en laden van diskette 54

• Diskettesongs afspelen .................................................. 54

Wijzig de octavering van het afspelen van een track ........ 55

• Save (opslaan) ................................................................... 55

Load (laden) ...................................................................... 57

Delete (wissen) ................................................................. 58

Format ............................................................................... 59

MIDI-functies 62

• Wat is MIDI?

....................................................................... 62

• Wat u met MIDI kunt doen .............................................. 63

• Op een PC aansluiten ...................................................... 64

• Lokaal aan/uit .................................................................... 64

• Verzending van de paneelinstellingen van de

PSR-450 (initiële verzending) ........................................ 65

• Clock-instellingen ............................................................. 66

Voiceoverzicht ........................................................................ 67

Maximale polyfonie ........................................................... 67

Drumkitoverzicht ................................................................... 74

Stijloverzicht ........................................................................... 76

Muziekdatabaseoverzicht .................................................... 77

Effecttypeoverzicht ............................................................... 78

MIDI-implementatieoverzicht .............................................. 80

MIDI-dataformat ...................................................................... 81

Effectoverzicht................................................................... 82

Problemen oplossen ............................................................. 83

Specificaties ............................................................................ 84

Index .......................................................................................... 85

PSR-450 Gebruikershandleiding

9

Opstellen

Dit gedeelte bevat informatie over het opstellen van uw PSR-450, voor het bespelen ervan.

Lees dit gedeelte zorgvuldig door voordat u het instrument gaat gebruiken.

Spanningsvereisten

Ofschoon de PSR-450 zowel via een netadapter als batterijen kan werken, beveelt

Yamaha het gebruik van een netadapter aan, wanneer maar mogelijk. Het gebruik van een netadapter is milieuvriendelijker dan dat van batterijen en put de energievoorraad minder uit.

■ q

Een netadapter gebruiken

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Let er op dat de schakelaar [STANDBY/ON] van de PSR-450 op STANDBY staat.

w Sluit de netadapter (PA-5D, PA-5C of andere speciaal door Yamaha aanbevolen adapter) aan op de aansluiting voor de spanningsvoorziening.

e Sluit de netadapter aan op een stopcontact.

w e

LET OP

• Onderbreek nooit de spanningsvoorziening (d.w.z. de batterijen verwijderen of de netadapter los halen) tijdens een opnamehandeling op de PSR-450! Dit zou namelijk kunnen resulteren in het verloren gaan van data.

WAARSCHUWING

• Gebruik UITSLUITEND een

Yamaha PA-5D, PA-5C netadapter (of andere speciaal door

Yamaha aanbevolen adapter) om uw instrument via het lichtnet te voeden. Andere adapters kunnen leiden tot onherstelbare beschadiging van zowel de adapter als de PSR-450.

• Koppel de netadapter los als u de PSR-450 niet gebruikt of tijdens een elektrische storm.

Batterijen gebruiken

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Voor het werken op batterijen heeft de PSR-450 zes 1,5V maat 'D' , R20P (LR20) of equivalente batterijen nodig. (Alkaline batterijen worden aanbevolen). Als de batterijen moeten worden vervangen, kan het volume teruglopen, het geluid vervormd klinken of kunnen er zich andere problemen voordoen. Als dit gebeurt, zet dan het instrument uit en vervang de batterijen zoals hieronder beschreven.

q Zet het instrument ondersteboven op een zacht kleed en open dan het batterijencompartimentklepje dat zich op het onderpaneel van het instrument bevindt.

w Plaats de zes nieuwe batterijen zoals te zien is in de illustratie en let er daarbij op dat de polariteit (de + en -) van de batterijen juist is.

e Plaats het compartimentklepje weer terug en let erop dat deze goed vastklikt.

LET OP

• Als de batterijen leeg raken, vervang ze dan door een complete set (6) nieuwe batterijen.

Gebruik NOOIT oude en nieuwe batterijen door elkaar.

• Gebruik ook niet verschillende soorten batterijen (zoals alkaline en mangaan) door elkaar.

• Haal de batterijen uit het instrument als u het gedurende een langere periode niet gebruikt, om mogelijke schade door lekken van de batterijen te voorkomen.

• Het gebruik van een netadapter wordt aanbevolen als u diskettehandelingen uitvoert. Als u batterijen gebruikt en de batterijen weigeren tijdens een handeling, kunnen de data van de PSR-450 en/of diskette verminkt raken of verloren gaan.

10

PSR-450 Gebruikershandleiding

Opstellen

Het instrument aanzetten

Als er een adapter is aangesloten of er batterijen zijn geplaatst, drukt u gewoon op de knop STANDBY zodat deze in de stand ON komt. Zet het instrument altijd uit als u het niet gebruikt. (Druk nogmaals op de schakelaar zodat deze weer omhoog komt.)

LET OP

• Zelfs als de schakelaar in de stand 'STANDBY' staat, loopt er nog een minimale hoeveelheid stroom door het instrument. Als u de PSR-450 gedurende langere tijd niet gebruikt, haal dan de netadapter los van het stopcontact en/ of verwijder de batterijen uit het instrument.

Aansluitingen voor accessoires

Een hoofdtelefoon gebruiken

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Om privé te oefenen en te spelen zonder anderen te storen, kunt u een hoofdtelefoon aansluiten op de aansluiting PHONES/OUTPUT op het achterpaneel. Het geluid van het ingebouwde luidsprekersysteem wordt automatisch uitgeschakeld, zodra u een stekker in deze aansluiting steekt.

Een keyboardversterker of een stereo-installatie aansluiten

Alhoewel de PSR-450 is uitgerust met een ingebouwd luidsprekersysteem, kunt u toch via een extern versterker/luidsprekersysteem spelen.

Zorg er eerst voor dat de PSR-450 en alle externe apparaten uitgeschakeld zijn en sluit dan het éne eind van een stereo audiokabel aan op de aansluiting(en) LINE IN of AUX IN op het andere apparaat, en het andere eind op de aansluiting

PHONES/OUTPUT achterop de PSR-450.

Stereoinstallatie

Een voetschakelaar gebruiken

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Deze eigenschap laat u een voetschakelaar

(Yamaha FC4 of FC5) gebruiken om het geluid van de voices sustain te geven. Deze voetschakelaar werkt op dezelfde manier als een demperpedaal op een akoestische piano — houd de voetschakelaar ingetrapt terwijl u speelt, om het geluid langer aan te houden.

De MIDI-aansluitingen gebruiken

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

De PSR-450 is ook uitgerust met MIDI-aansluitingen, waardoor u de PSR-450 op andere MIDIinstrumenten en -apparaten aan kunt sluiten.

(Voor meer informatie, zie blz. 64.)

LET OP

• Zet, om beschadiging van de luidsprekers te voorkomen, de volumeregeling van de externe apparaten op de minimumstand voordat u de aansluiting maakt.

Het negeren van deze waarschuwingen kan leiden tot elektrische schokken of beschadiging van apparatuur. Stel, als de apparatuur weer aan staat, het gewenste volume in door geleidelijk tijdens het spelen de volumes weer te verhogen.

OPMERKING

• Zorg ervoor dat de voetschakelaarplug juist is aangesloten op de aansluiting FOOT SWITCH voordat u het instrument aanzet.

• Houd de voetschakelaar niet ingetrapt op het moment dat u het instrument aanzet. Hierdoor wordt de polariteit van de voetschakelaar omgedraaid, wat een omgekeerde werking tot gevolg heeft.

MIDI-instrument

PSR-450 Gebruikershandleiding

11

Bedieningspaneel en aansluitingen

Bedieningspaneel

q Schakelaar [STANDBY/ON]........................................... blz. 11 w Draaischijf [MASTER VOLUME].................................... blz. 38 e Knop [DEMO] ................................................................. blz. 14 r Knop [HARMONY] ......................................................... blz. 31 t Knop [SPLIT].................................................................. blz. 28 y Knoppen [LINKERMENU], [RECHTERMENU] ............ blz. 38 u i

Knoppen [DUAL], [SETTING ▲ / ▼ ] ............................... blz. 29

Knop [Dict.] (DICTIONARY)........................................... blz. 46 o Knop [EASY PERFORMER] .......................................... blz. 50

!0

Knop [SONG] ................................................................. blz. 14

!1

Knop [STYLE] ................................................................ blz. 18

!2

Knop [VOICE] ................................................................. blz. 26

!3

Knop [PORTABLE GRAND] .......................................... blz. 24

!4

Knop [METRONOME] .................................................... blz. 24

!5

Knop [TOUCH] ............................................................... blz. 42

!6

Nummerknoppen [0] ~ [9],

Knoppen [+/YES] en [–/NO] .......................................... blz. 39

!7

Knop [ACMP ON/OFF]

Knop [A-B REPEAT] ................................................ blz. 19, 49

!8

Knop [SYNC STOP] ....................................................... blz. 22

!9

Knop [SYNC START]

Knop [ PAUSE] ..................................................... blz. 22, 15

@0 Knop [START/STOP]................................................ blz. 15, 18

@1 Knop [INTRO/ENDING/rit.]

Knop [ REW]......................................................... blz. 15, 21

@2 Knop [MAIN/AUTO FILL]

Knop [ FF]............................................................. blz. 15, 20

@3 Knop [TEMPO/TAP] ....................................................... blz. 22

@4 SONG MEMORY-knoppen

[REC], [1] ~ [5], [A] ......................................................... blz. 34

@5 Knop [M.D.B.] (MUSIC DATABASE).............................. blz. 16

@6 REGIST. MEMORY-knoppen

[MEMORY], [1], [2], [BANK] ........................................... blz. 52

@7 DISKDRIVE ..................................................................... blz. 54

@8 [PITCH BEND]-wiel ........................................................ blz. 30

Achterpaneel

@9 Aansluitingen MIDI IN/OUT ........................................... blz. 11

#0 Aansluiting FOOTSWITCH ............................................ blz. 11

#1 Aansluiting PHONES/OUTPUT ..................................... blz. 11

#2 Aansluiting DC IN 12V................................................... blz. 10

12

PSR-450 Gebruikershandleiding

Stijloverzicht q w e r i o t

!7 !8 !9

@0 @1 @2

@3

Muziekdatabaseoverzicht Voiceoverzicht y

@4

000 GrandPno

001

!0

!1

!2

@5

@6 y

!3

u

!4

!5

!6

@7

000

GrandPno

001

@8

Bedieningspaneel en aansluitingen

@9 #0 #1 #2

PSR-450 Gebruikershandleiding

13

STAP

1

Songs afspelen

De PSR- 450 bevat 5 demonstratiesongs. Laten we beginnen met de demonstratiesongs af te spelen.

Luister naar de demosongs

Druk op de knop [DEMO].

De demonstratiesongs zullen achtereenvolgens afspelen.

Songnummer

001

R&B

Songnaam

Pictogram song

Maatnummer

[Songoverzicht]

Songnr.

001

002

003

004

005

Songnaam

R&B

Pop Ballad

Dance

Bossa

Trad Swing

Druk op de knop [START/STOP] of op de knop [DEMO] om het afspelen te stoppen.

of

Eén song selecteren en afspelen

1

Druk op de knop [SONG].

Songnummer

001

R&B

Songnaam

Pictogram song

14

PSR-450 Gebruikershandleiding

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en

[–] om een songnummer te selecteren.

Beknopte handleiding

STAP 1 • Songs afspelen

001 ~ 005

006 ~ 010

011 ~ 109

Demonstratiesongs (zie blz. 14).

Usersongs (songs die u zelf opneemt).

Diskettesongs. (Als er een diskette die SMF-songfiles bevat in de diskdrive van de PSR-450 wordt geplaatst, komen deze songnummers beschikbaar.

Zie blz. 54 voor informatie over SMF-files.)

3

Start en stop het songafspelen.

Druk op de knop [START/STOP] om het afspelen van de geselecteerde song te starten. U kunt meespelen op het toetsenbord terwijl de song speelt.

Druk een tweede keer op de knop [START/STOP] om het afspelen te stoppen.

001

R&B

Huidige maatnummer

Huidige tel

● Overige handelingen

Knop [ PAUSE] ...........Stopt het afspelen tijdelijk. Druk een tweede keer op deze knop om het afspelen voort te zetten vanaf het punt waarop is gestopt.

Knop [ FF] ...................Spoelt de song snel vooruit als deze tijdens het afspelen wordt ingedrukt. Verhoogt het maatnummer als deze wordt ingedrukt terwijl het afspelen is gestopt.

Knop [ REW] ...............Spoelt de song snel achteruit als deze wordt ingedrukt tijdens het afspelen (er is geen geluid te horen tijdens het snel terugspoelen). Verlaagt het maatnummer als deze wordt ingedrukt terwijl het afspelen is gestopt.

PSR-450 Gebruikershandleiding

15

Beknopte handleiding

STAP

2

Spelen en de muziekdatabase gebruiken

U wilt muziek van uw favoriete stijl spelen, maar u weet niet hoe u de beste voice en stijl voor het muziektype dat u wilt spelen moet kiezen … selecteer gewoonweg de betreffende stijl in de muziekdatabase. De paneelinstellingen van de PSR-450 zullen automatisch worden aangepast zodat u over de ideale combinatie van geluiden en stijl beschikt!

Muziekdatabase

1

Druk op de knop [M.D.B.]

Er verschijnt een muziekdatabasenaam in de display.

001 AlvFever

2

Selecteer een muziekdatabase.

Raadpleeg het overzicht op het paneel van de PSR-450 of achter in de handleiding en gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om een muziekdatabase te selecteren. Selecteer er één die past bij het idee dat u heeft van de song die u wilt gaan spelen.

002 Croco RK

Probeer '227' te selecteren en speel de onderstaande song.

Silent Night

16

PSR-450 Gebruikershandleiding

Beknopte handleiding

STAP 2 • Spelen en de muziekdatabase gebruiken

3

De stijl zal beginnen te spelen zodra u een akkoord met de linkerhand speelt.

Probeer bijvoorbeeld een C-akkoord te spelen.

Splitpunt

OPMERKING

• De linker- en rechterhandsecties van het toetsenbord zijn gescheiden bij het 'splitpunt' (blz. 28).

4

Volg de muzieknotatie en speel de akkoorden met uw linkerhand en de melodie met uw rechter.

Raadpleeg blz. 44 voor informatie over het spelen van akkoorden.

Splitpunt

5

Druk op de knop [START/STOP] of de knop [INTRO/ENDING/ rit.] om het afspelen te stoppen.

Raadpleeg blz. 20 voor informatie over het gebruik van ENDINGs.

Instellingen die onderdeel uitmaken van de muziekdatabase

■ Voice-instellingen

• MAIN: voice, volume, Reverb-diepte, DSP-diepte ....................................................................................................... blz. 29

• DUAL: aan/uit, voice, octavering, volume, Reverb-diepte, DSP-diepte ....................................................................... blz. 29

• Reverb-type.................................................................................................................................................................. blz. 32

• DSP-type...................................................................................................................................................................... blz. 33

• Harmony aan/uit........................................................................................................................................................... blz. 31

• Harmony-type .............................................................................................................................................................. blz. 31

• Transponering .............................................................................................................................................................. blz. 43

■ Stijlinstellingen

• Synchro Start = aan*.................................................................................................................................................... blz. 22

• Stijlnummer .................................................................................................................................................................. blz. 18

• Splitpunt ....................................................................................................................................................................... blz. 28

• MAIN A/MAIN B ........................................................................................................................................................... blz. 20

• Tempo .......................................................................................................................................................................... blz. 24

• Stijlvolume.................................................................................................................................................................... blz. 23

* Kan alleen worden ingesteld als het stijlafspelen is gestopt.

PSR-450 Gebruikershandleiding

17

Beknopte handleiding

STAP

3

Spelen en een stijl gebruiken

Dit instrument beschikt over de functie automatische begeleiding (stijl) die volledige begeleidingen kan produceren op basis van de akkoorden die u in de linkerhand speelt. U kunt uit 140 verschillende muziekstijlen kiezen.

De bijgeleverde diskette bevat ook stijlfiles die u in de PSR-450 kunt laden en als stijlnummer 141 op dezelfde manier kunt gebruiken als de interne stijlen. Zie blz. 57 voor informatie over het laden van de stijldata.

Alleen ritmebegeleiding

1

Druk op de knop [STYLE].

Stijlnummer Stijlnaam

001

Cool 8Bt

Pictogram stijl

2

Selecteer een stijl.

Raadpleeg het stijloverzicht op het paneel van de PSR-450 of achter in de handleiding (blz. 76) en gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen

[+] en [–] om een stijl te selecteren.

001

Cool 8Bt

3

Druk op de knop [START/STOP] om het afspelen van de ritmetracks van de geselecteerde stijl te starten. Druk nogmaals op de knop [START/STOP] om het afspelen te stoppen.

OPMERKING

• Aangezien de pianiststijlen (128 ~

140) en de gitaarserenadestijl

(121) geen ritmeparts bevatten, zal er geen geluid worden geproduceerd als u het alleen-ritmeafspelen start. Om deze stijlen te gebruiken zet u de stijl aan en speelt u op het toetsenbord (de niet-ritmebegeleiding zal klinken).

Raadpleeg blz. 19 voor informatie over stijlen aan- en uitzetten.

18

PSR-450 Gebruikershandleiding

Beknopte handleiding

STAP 3 • Spelen en een stijl gebruiken

1

2

3

Volledige begeleiding met linkerhandakkoorden

Druk op de knop [STYLE].

Selecteer een stijl.

Zet de stijl aan.

Druk op de knop [ACMP ON/OFF]. Het linkerhandgedeelte van het toetsenbord is nu het 'begeleidingsbereik' waarin u de akkoorden speelt die de begeleiding zullen bepalen.

OPMERKING

• Het 'begeleidingsbereik' voor de linkerhand en het 'melodiebereik' voor de rechterhand van het toetsenbord, zijn gescheiden bij het splitpunt. Zie blz. 28 voor informatie over hoe het splitpunt te wijzigen.

Het standaardsplitpunt is 54 (F # 2)

4

Synchro Start activeren.

Druk op de knop [SYNC START].

Er zal 'ACMP ON' verschijnen Begeleidingsbereik

5

Knippert als Synchro Start is geactiveerd

Als Synchro Start wordt geactiveerd komt de stijl in de modus 'stand-by', en zal deze beginnen te spelen zodra u in het begeleidingsbereik van het toetsenbord voor de linkerhand begint te spelen.

Begeleidingsbereik

Speel een linkerhandakkoord om het afspelen te starten.

Voorbeeld: Akkoord C (C-majeur).

Het standaardsplitpunt is 54 (F # 2)

6

Probeer afwisselende linkerhandakkoorden te spelen.

Raadpleeg blz. 44 voor informatie over het spelen van linkerhandakkoorden.

Begeleidingsbereik

7

Druk op de knop [START/STOP] om het stijlafspelen te stoppen.

PSR-450 Gebruikershandleiding

19

Beknopte handleiding

STAP 3 • Spelen en een stijl gebruiken

Variaties aanbrengen in de stijl (secties)

Elke stijl bevat een aantal 'secties' die kunnen worden gebruikt om variatie in uw spel aan te brengen. De secties worden hieronder beschreven.

INTRO MAIN A / MAIN B

ENDING FILL IN

● Sectie INTRO

Deze sectie geeft een ideale inleiding voor de geselecteerde stijl. Het afspelen schakelt automatisch naar de sectie MAIN zodra het INTRO klaar is. De lengte van de inleiding varieert van stijl tot stijl.

● Sectie MAIN

Deze sectie wordt gebruikt voor het hoofdcouplet van uw song. De sectie MAIN — een pattern van 2 ~ 4 maten — zal continu herhalen tot u een andere sectie selecteert. De sectie MAIN heeft 'A'- en 'B'-variaties die automatisch zo zullen worden gearrangeerd dat ze bij de linkerhandakkoorden passen, die u speelt.

● Sectie FILL IN

De sectie FILL IN kan worden gebruikt om een FILL-IN of 'break' in uw spel in te passen. Als u op de knop [MAIN/AUTO FILL] drukt tijdens het afspelen, zal de sectie AUTO FILL automatisch eenmaal worden afgespeeld, waarna het afspelen automatisch zal terugkeren naar de sectie MAIN A of B. Als MAIN A werd afgespeeld voor de FILL IN, zal MAIN B na de FILL IN beginnen te spelen, en andersom.

● Sectie ENDING

Voegt een passende ENDING toe aan de automatische begeleiding. Het stijlafspelen zal stoppen als de sectie ENDING helemaal is afgespeeld. De lengte van de sectie ENDING varieert van stijl tot stijl.

1

Druk op de knop [STYLE].

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om een stijl te selecteren.

3

Zet de begeleiding aan.

Druk op de knop [ACMP ON/OFF].

Er zal 'ACMP ON' verschijnen

4

Synchro Start activeren.

Druk op de knop [SYNC START].

20

PSR-450 Gebruikershandleiding

Beknopte handleiding

STAP 3 • Spelen en een stijl gebruiken

5

Druk op de knop [MAIN/AUTO FILL].

MAIN A

De naam van de geselecteerde sectie

— MAIN A of MAIN B — zal worden getoond

Selecteer de sectie MAIN die op de sectie INTRO moet volgen — A of B.

6

Druk op de knop [INTRO/ENDING/rit.].

7

Speel een linkerhandakkoord om het afspelen van de sectie

INTRO van de geselecteerde stijl te starten.

Voorbeeld: Akkoord C (C-majeur).

Raadpleeg blz. 44 voor informatie over het spelen van linkerhandakkoorden.

Begeleidingsbereik

De sectie MAIN die in stap 5 hierboven is geselecteerd zal beginnen te spelen zodra de sectie INTRO klaar is.

8

Gebruik de knop [MAIN/AUTO FILL] om desgewenst FILL INs toe te voegen.

MAIN A

Als MAIN A werd afgespeeld voor de FILL IN, zal MAIN B na de FILL IN beginnen te spelen, en andersom.

9

Druk op de knop [INTRO/ENDING/rit.].

De sectie ENDING zal beginnen te spelen. Het afspelen zal stoppen als de

ENDING helemaal is afgespeeld. Als u voor de tweede keer op de knop

[INTRO/ENDING/rit.] drukt (terwijl de ENDING speelt), zal de ENDING

ritardando afspelen (het tempo zal geleidelijk vertragen).

PSR-450 Gebruikershandleiding

21

Beknopte handleiding

STAP 3 • Spelen en een stijl gebruiken

Handige stijlafspeelfuncties

Manieren om het stijlafspelen te starten

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Er zijn drie verschillende manieren om het stijlafspelen te starten, zoals hierna staat aangegeven.

Welk methode u ook kiest, u kunt nu op de knop [INTRO/ENDING/rit.] drukken, voordat u het afspelen start, om uw spel te beginnen met een inleiding die, als deze klaar is, automatisch zal omschakelen naar de sectie MAIN.

● Onmiddellijke start

Druk op de knop [START/STOP] om alleen met het afspelen van het ritme van de geselecteerde stijl te beginnen. De bas en akkoorden zullen beginnen te spelen zodra u een akkoord in het begeleidingsbereik van het toetsenbord speelt.

● Toetsenbordstart

Druk op de knop [SYNC START] en de teldisplay (BEAT) zal beginnen te knipperen, om aan te geven dat de modus synchro start 'stand-by' is geactiveerd. Als de knop [ACMP ON/OFF] is aangezet, zal de stijl beginnen te spelen zodra u een akkoord in het begeleidingsbereik van het toetsenbord speelt. Als de functie [ACMP ON/OFF] uit is, zal het spelen van een willekeurige toets op het toetsenbord de alleen-ritmebegeleiding starten.

Begeleidingsbereik

● Tapstart

U kunt met een opmaat beginnen in het tempo waarin u het afspelen wilt starten. Tik gewoon op de knop [TEMPO/TAP] in het gewenste tempo – 4 keer voor 4/4-maatsoorten en 3 keer voor 3/4-maatsoorten – en de geselecteerde stijl zal beginnen te spelen in het ingetikte tempo.

● Synchro Stop

Als deze functie is geselecteerd zal de begeleidingsstijl alleen afspelen terwijl u akkoorden in het begeleidingsgedeelte van het toetsenbord speelt. Het afspelen van de begeleiding zal stoppen als u de toetsen loslaat.

Gebruik de knop [ACMP ON/OFF] om de begeleiding aan te zetten — de aanduiding ACMP ON verschijnt in de display.

Druk op de knop [SYNC STOP]. Het instrument zal nu net zo werken als in de modus Synchro Start stand-by. Het stijlafspelen zal beginnen zodra u een akkoord in het begeleidingsbereik van het toetsenbord speelt, maar vervolgens zal de begeleiding stoppen (de modus Synchro Start stand-by zal opnieuw worden geactiveerd) als u de toetsen met uw linkerhand loslaat. Het stijlafspelen zal alleen verdergaan als u daadwerkelijk in het begeleidingsbereik van het toetsenbord speelt.

De stijl zal afspelen terwijl u de toetsen bespeelt

Het stijlafspelen zal stoppen als u de toetsen loslaat

Modus Synchro Start stand-by

22

PSR-450 Gebruikershandleiding

Beknopte handleiding

STAP 3 • Spelen en een stijl gebruiken

Manieren om het stijlafspelen te stoppen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

De volgende drie methoden kunnen worden gebruikt om het stijlafspelen te stoppen.

● Onmiddellijke stop

Het afspelen zal stoppen zodra u op de knop [START/STOP] drukt.

● Stoppen en de modus Synchro Start activeren

Als u op de knop [SYNC START] drukt tijdens het stijlafspelen, zal het afspelen onmiddellijk stoppen en de modus Synchro Start standby zal worden geactiveerd (de maatindicator zal knipperen).

● Speel de ENDING en stop

Druk op de knop [INTRO/ENDING/rit.] om het afspelen van de sectie

ENDING te beginnen. Het afspelen zal stoppen als de ENDING helemaal is afgespeeld. Als u voor de tweede keer op de knop [INTRO/ENDING/rit.] drukt

(terwijl de ENDING speelt), zal de ENDING ritardando afspelen (het tempo zal geleidelijk vertragen).

Het stijlvolume instellen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

U kunt het totaalvolume van het begeleidingsgeluid aanpassen om de beste balans met het toetsenbordgeluid te bereiken.

1

Gebruik de knop [LINKERMENU] om STYLE/SONG VOLUME

(STY VOL) te selecteren.

De huidige volume-instelling zal in de display verschijnen

100

STY VOL

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de [+] en [–] knoppen om het volume naar wens tussen 000 en 127 in te stellen.

OPMERKING

• De standaardvolume-instelling

'100' kan ogenblikkelijk worden teruggeroepen door de knoppen

[+] en [–] tegelijk in te drukken.

• Het stijlvolume kan worden ingesteld als er een stijl is geselecteerd.

Verlaagt de volume-instelling, wat in een lager volume resulteert

Verhoogt de volume-instelling, wat in een hoger volume resulteert

PSR-450 Gebruikershandleiding

23

Beknopte handleiding

STAP

4

Probeer de verscheidene instrumentvoices uit

De voice Grand Piano bespelen

De PSR-450 beschikt over een duizelingwekkend aantal eigenschappen en functies, maar als u gewoon met de vleugel wilt oefenen of spelen, hoeft u alleen maar op de knop [PORTABLE GRAND] te drukken.

Als u op de knop [PORTABLE GRAND] drukt, worden alle instellingen van de

PSR-450 ogenblikkelijk geoptimaliseerd voor pianospel.

● Instellingen van de knop [PORTABLE GRAND]:

• Voice .................................................. Grand Piano

• Aanslaggevoeligheid .......................... Aan

• Metronoom......................................... Uit

• Harmony ............................................ Uit

• Splitpunt ............................................. 54 (F # 2)

• ACMP................................................. Uit

• DUAL ................................................. Uit

Met de metronoom spelen

De PSR-450 bevat een onmisbaar oefenhulpmiddel — een metronoom met instelbaar tempo en instelbare maatsoort.

De metronoom starten en stoppen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Druk op de knop [METRONOME] om het afspelen van de metronoom te starten.

De metronoom geeft een belgeluid op de eerste tel van elke maat.

Toont de huidige tel

Druk nogmaals op de knop [METRONOME] om de metronoom te stoppen.

Het metronoomtempo instellen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Om het metronoomtempo in te stellen drukt u eerst op de knop [TEMPO/TAP] en gebruikt u vervolgens de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om het gewenste tempo in te stellen.

OPMERKING

• Het standaardmetronoomtempo kan ogenblikkelijk worden teruggeroepen door de knoppen [+] en

[–] tegelijk in te drukken.

24

PSR-450 Gebruikershandleiding

Beknopte handleiding

STAP 4 • Probeer de verscheidene instrumentvoices uit

De maatsoort van de metronoom instellen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

De maatsoort van de metronoom wordt automatisch zo ingesteld dat deze overeenkomt met de geselecteerde song of stijl. Om de metronoom in te stellen op een maatsoort die afwijkt van die van de huidige song of stijl, volgt u de onderstaande procedure.

1

Druk langer dan een seconde op de knop [METRONOME] tot de instellingsdisplay voor de maatsoort van de metronoom verschijnt.

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en

[–] om de gewenste maatsoort in te stellen.

02

TIME SIG

De huidige maatsoort

(2 tellen per maat in dit voorbeeld)

06

07

15

02

03

04

05

Nummerknoppen

00

01

Maatsoort

— (geen belgeluid)

1 tel

(de bel zal op elke tel klinken)

2 tellen per maat

3 tellen per maat

4 tellen per maat

5 tellen per maat

6 tellen per maat

7 tellen per maat

15 tellen per maat

Het metronoomvolume instellen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1

Gebruik de knop [LINKERMENU] om METRONOME VOLUME

(MTR VOL) te selecteren.

Huidige metronoomvolume

100

MTR VOL

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~

[9] of de knoppen [+] en [–] om het volume naar wens tussen 000 en

127 in te stellen.

OPMERKING

• De standaardvolume-instelling

'100' kan ogenblikkelijk worden teruggeroepen door de knoppen

[+] en [–] tegelijk in te drukken.

PSR-450 Gebruikershandleiding

25

Beknopte handleiding

STAP 4 • Probeer de verscheidene instrumentvoices uit

Selecteer en probeer een verscheidenheid aan voices uit

De PSR-450 gebruikt de geavanceerde technologie AWM (Advanced Wave

Memory) om een verscheidenheid van 627 voices van topkwaliteit te produceren.

001 ~ 125.............. Originele voices van de PSR-450.

126 ~ 135.............. Er zullen verschillende voices in het linker- en rechterhandbereik van het toetsenbord klinken (zie blz. 68).

136 ~ 147.............. Drumkits met verschillende drum- en percussie-instrumenten die aan afzonderlijke toetsen van het toetsenbord zijn toegewezen. (zie blz. 27, 74).

148 ~ 627.............. Standaard XG-voices (zie blz. 69).

1

Druk op de knop [VOICE].

OPMERKING

• Elke voice wordt automatisch opgeroepen met de geschiktste octaafinstelling. Dus kan het bespelen van een centrale-C bij de éne voice hoger of lager klinken dan bij een andere voice

Voicenummer

001

GrandPno

Voicenaam

Pictogram voice

2

Selecteer een voice.

Raadpleeg het overzicht op het paneel van het instrument of achter in de handleiding, en gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om een voice te selecteren.

3

Speel.

Probeer een verscheidenheid aan voices te selecteren en bespelen.

26

PSR-450 Gebruikershandleiding

Beknopte handleiding

STAP 4 • Probeer de verscheidene instrumentvoices uit

Gebruik One Touch Setting om automatisch voices te selecteren

De functie One Touch Setting selecteert automatisch de ideale voice voor u, als u een stijl of song selecteert. Selecteer gewoonweg voicenummer '000' om deze functie te activeren.

1

Druk op de knop [VOICE] en gebruik vervolgens de nummerknop [0] of de knoppen [+] en [–] om voicenummer '000' te selecteren.

000

Cool!EP

Dit zet de functie One Touch Setting aan. One Touch Setting wordt uitgezet als u een ander voicenummer selecteert.

Probeer de drumkits uit

Selecteer één van de drumkitvoices (voices 136 ~ 147), en u kunt een verscheidenheid aan drum- en percussie-instrumenten via het toetsenbord bespelen.

[Drumkitoverzicht]

136 Standard Kit 1

137 Standard Kit 2

138 Room Kit

139 Rock Kit

140 Electronic Kit

141 Analog Kit

142 Dance Kit

143 Jazz Kit

144 Brush Kit

145 Symphonic Kit

146 SFX Kit 1

147 SFX Kit 2

Voorbeeld: 136 Standard Kit 1 ap

Br ush T

Br ush Slap

CastanetStic ks

Open Rim Shot k edal

Hi-Hat Open Cr ash Cymbal 1 ine

Tambour Co wbell

Vibr aslap

Bongo L Conga H Open

OPMERKING

• Details over de instrumenten en toetstoewijzingen van elk van de drumkits kunnen op blz.

74 worden gevonden.

acas t ve s er

C3 l l k H

Seq Clic Br ush Swir ap

Br ush T

Swir

Snare Roll

Snare H Soft um Soft

Bass Dr um

Snare M om

L

Floor T

Snare H Hard

Floor T

H om om

Lo w T

Mid T om

L

Mid T om

H

High T om

Bongo H

H L

Guiro Long

W

Samba Whistle

W k H k L

Cuica Open

Tr ree

PSR-450 Gebruikershandleiding

27

Beknopte handleiding

STAP 4 • Probeer de verscheidene instrumentvoices uit

Verschillende voices met de linker- en rechterhand spelen

Als u één van de 'SPLIT'-voices (126 ~ 135) selecteert, zullen er verschillende voices in het linker- en rechterhandbereik van het toetsenbord klinken. Als u voicenummer 126 selecteert kunt u bijvoorbeeld een akoestische bas met de linkerhand spelen en een vleugel met de rechter.

Splitpunt

Zoals in de bovenstaande illustratie wordt aangegeven, staat de toets die het linker- van het rechterhandbereik scheidt, bekent als het 'splitpunt'. Het standaardsplitpunt is ingesteld op toetsnummer 54 (F#2), maar u kunt deze instelling aanpassen aan uw eigen speelstijl, door de procedure te volgen die hieronder staat beschreven bij

'Het splitpunt veranderen'.

One Touch-selectie van een SPLIT-voice

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Zoals hierboven aangegeven, zal het selecteren van een voicenummer tussen 126 en 135 het toetsenbord splitsen, waardoor u verschillende voices met de linker- en rechterhand bespeelt. Als er een andere voice is geselecteerd kunt u ogenblikkelijk de laatst geselecteerde

SPLIT-voice (126 ~ 135) terugroepen, door gewoon op de knop [SPLIT] te drukken.

Het splitpunt veranderen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Het toetsenbord is verdeeld in een linker- en rechterhandbereik bij het 'splitpunt'.

Als er een stijl is geselecteerd en de begeleiding aan staat, fungeren de toetsen links van het splitpunt als het begeleidingsbereik, waarin u akkoorden speelt die de begeleiding bepalen (blz. 19). Als de begeleiding uit is, scheidt het splitpunt de instrumenten voor de linker- en rechterhand bij de splitvoices (126 ~ 135).

Het standaardsplitpunt is ingesteld op toetsnummer 54 (F#2), maar u kunt deze instelling aanpassen aan uw eigen speelwensen.

1

Druk op de knop [STYLE] en druk vervolgens langer dan een seconde op de knop

[ACMP ON/OFF] zodat de instellingsdisplay voor het splitpunt (S_POINT) verschijnt.

Huidige splitpuntinstelling

054

Splitpunt

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om het splitpunt op de gewenste toets in te stellen.

Standaard splitpuntinstelling: 54 (F # 2)

28

36 48 60 72 84 96

Aan elke toets is een nummer toegewezen, zoals in de bovenstaande illustratie is aangegeven. Raadpleeg de illustratie bij het instellen van het splitpunt.

Het momenteel ingestelde splitpunt wordt gemarkeerd (diapositief) aangegeven in de toetsenbordillustratie in de display.

PSR-450 Gebruikershandleiding

OPMERKING

• Het standaardsplitpunt 54 (F # 2) kan ogenblikkelijk worden teruggeroepen door de knoppen [+] en

[–] tegelijk in te drukken.

Beknopte handleiding

STAP 4 • Probeer de verscheidene instrumentvoices uit

Twee voices tegelijkertijd spelen (DUAL-voice)

Als u op de knop [DUAL] drukt om de modus DUAL-voice te activeren, kunt u een tweede voice samen met de hoofdvoice spelen. De tweede voice wordt de 'DUALvoice' genoemd, terwijl de originele voice de 'MAIN-voice' wordt genoemd.

Deze aanduiding verschijnt als DUAL-voice aan staat

001

GrandPno

MAIN- en DUAL-voice-instellingen

Gebruik de procedure die hieronder staat beschreven om de voice te bepalen die als DUAL-voice gebruikt wordt, pas de balans tussen de MAIN- en DUAL-voices aan en maak andere aanpassingen.

1

Gebruik de knoppen [SETTING

/

] om het item te selecteren dat u aan wilt passen.

Raadpleeg het volgende overzicht.

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en

[–] om het item naar wens in te stellen.

3

Druk op de knop [DUAL] om de modus DUAL-voice instellen te verlaten.

[Menu-items voor de MAIN- en DUAL-voice]

Item

MAIN-voicevolume

DUAL-voice-DSP

MAIN-voice-DSP

DUAL-voice-Reverb

MAIN-voice-Reverb

DUAL-voiceoctavering

Display

M.Volume

D.DspLvl

M.DspLvl

D.RevLvl

M.RevLvl

D.Octave

Bereik

0 ~ 127

Past het volume van de MAIN-voice aan en daardoor de balans met de DUAL-voice.

0 ~ 127 Stelt de DSP-diepte van de DUAL-voice in.

0 ~ 127 Stelt de DSP-diepte van de MAIN-voice in.

0 ~ 127 Stelt de Reverb-diepte van de DUAL-voice in.

0 ~ 127 Stelt het Reverb-niveau van de MAIN-voice in.

-2 ~ 2 Stelt de octavering van de DUAL-voice in.

DUAL-voice

DUAL-voicevolume

Dual Voice

Name

D.Volume

1 ~ 627

0 ~ 127

Hiermee selecteert u de DUAL-voice via het voicenummer.

Past het volume van de DUAL-voice aan en daardoor de balans met de MAIN-voice.

PSR-450 Gebruikershandleiding

29

Beknopte handleiding

STAP

5

Spelen met een verscheidenheid aan effecten

Toonhoogtevariatie met het pitchbendwiel

Het [PITCH BEND]-wiel kan worden gebruikt om vloeiende toonhoogtevariaties aan te brengen in de noten die u op het toetsenbord speelt.

Draai het wiel van u af om de toonhoogte te verhogen, of naar u toe om de toonhoogte te verlagen. Als u het wiel loslaat zal deze automatisch naar de middenpositie terugkeren en de toonhoogte van het toetsenbord zal weer normaal worden.

Het pitchbendbereik aanpassen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Het bereik van het pitchbendwiel kan in stappen van halve noten worden aangepast.

Als het pitchbendbereik bijvoorbeeld op '2' is ingesteld, zal het helemaal omhoog draaien van het wiel een maximale toonhoogteverhoging van 2 halve noten geven

(één hele noot), en zal het helemaal naar beneden draaien ervan een maximale toonhoogteverlaging van dezelfde hoeveelheid geven (2 halve noten — één hele noot).

Met de hoogst mogelijke pitchbendbereikinstelling van '12' wordt het pitchbendbereik ±1 octaaf.

1

Gebruik de knop [LINKERMENU] om PITCH BEND RANGE

(PB RANGE) te selecteren.

Huidige instelling van het pitchbendbereik.

02

PB RANGE

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en

[–] om het pitchbendbereik naar wens in te stellen.

OPMERKING

• De standaardinstelling van het pitchbendbereik '02' kan ogenblikkelijk worden teruggeroepen door de knoppen [+] en [–] tegelijk in te drukken.

30

PSR-450 Gebruikershandleiding

Beknopte handleiding

STAP 5 • Spelen met een verscheidenheid aan effecten

Harmony aan de rechterhandmelodie toevoegen

Druk op de knop [HARMONY] om de functie Harmony aan te zetten die automatisch harmonieën, trillers, tremolo- en echo-effecten aan de rechterhandnoten toevoegt.

Selecteer het type Harmony

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Er zijn in totaal typen Harmony beschikbaar, en de optimale wordt automatisch geselecteerd als u een voice selecteert, maar u kunt de keuze van het type Harmony naar wens veranderen door de onderstaande procedure te volgen.

1

Gebruik de knop [RECHTERMENU] om HARMONY te selecteren.

Momenteel geselecteerd type

Harmony

01

Duet

OPMERKING

• Harmony zal worden uitgezet als de functie Dictionary wordt gebruikt.

• De standaard Harmony-typeselectie voor de momenteel geselecteerde voice kan ogenblikkelijk worden teruggeroepen door de knoppen [+] en [–] tegelijk in te drukken.

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en

[–] om het gewenste type Harmony te selecteren.

Een volledig overzicht van de typen Harmony is te vinden op blz. 79.

● Harmony-typen (01 ~ 05)

Deze 26 typen werken als er een stijl is geselecteerd en de begeleiding aan staat.

Er worden Harmony-noten toegevoegd aan de noten die u in het rechterhandbereik van het toetsenbord speelt, die gebaseerd zijn op de akkoorden die u in het linkerhandbereik speelt.

Er wordt alleen Harmony toegepast op de laatste noot die in de rechterhand wordt gespeeld.

● Trill-typen (06 ~ 12)

Er wordt een triller geproduceerd met de huidige tempo-instelling, die gebruik maakt van de laatste twee noten die in het rechterhandbereik van het toetsenbord worden gespeeld.

● Tremolo-typen (13 ~ 19)

Alle in het rechterhandbereik van het toetsenbord gespeelde noten zullen in tremolostijl

(herhaald) worden gespeeld met de huidige tempo-instelling.

● Echotypen (20 ~ 26)

Er zal een echo-effect aan alle in het rechterhandbereik van het toetsenbord gespeelde noten worden toegevoegd, met de huidige tempo-instelling.

PSR-450 Gebruikershandleiding

31

Beknopte handleiding

STAP 5 • Spelen met een verscheidenheid aan effecten

Spelen met Harmony

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1

Druk op de knop [STYLE].

2

Druk op de knop [ACMP ON/OFF] om de begeleiding aan te zetten.

Er zal ACMP ON in de display verschijnen

3

Druk op de knop [HARMONY] om Harmony aan te zetten.

4

Speel een melodie in het rechterhandbereik van het toetsenbord terwijl u akkoorden in het linkerhandbereik speelt.

Probeer bijvoorbeeld een akkoord C (C-majeur) te spelen.

Begeleidingsbereik

5

Druk een tweede keer op de knop [HARMONY] om Harmony uit te zetten.

Voeg Reverb toe

Reverb voegt de ambiance van een concertzaal of club toe aan wat u op het toetsenbord speelt, alsook aan het geluid van het song- of stijlafspelen. Er zijn in totaal 9

Reverb-typen beschikbaar en het ideale type wordt automatisch geselecteerd als u een song of stijl selecteert, maar u kunt ook een van de beschikbare Reverb-typen zelf selecteren door de hierna volgende procedure te volgen.

1

Gebruik de knop [RECHTERMENU] om REVERB te selecteren.

Momenteel geselecteerde type Reverb

03

Hall3

32

PSR-450 Gebruikershandleiding

Beknopte handleiding

STAP 5 • Spelen met een verscheidenheid aan effecten

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en

[–] om het gewenste type Reverb te selecteren.

Een volledig overzicht van de typen Reverb is te vinden op blz. 78.

3

Bespeel het toetsenbord om het geselecteerde Reverbgeluid te horen dat aan de voice wordt toegevoegd.

OPMERKING

• Als u geen enkele Reverb aan uw geluid wilt toevoegen, selecteer dan Reverb-type 10 (Uit).

• De standaard Reverb-typeselectie voor de momenteel geselecteerde voice kan ogenblikkelijk worden teruggeroepen door de knoppen

[+] en [–] tegelijk in te drukken.

• De Reverb-diepte kan afzonderlijk voor de MAIN- en DUAL-voices worden aangepast (blz. 29).

Voeg DSP-effecten toe

Naast de hiervoor beschreven Reverb-effecten, beschikt de PSR-450 over een keur aan DSP-effecten die u aan uw geluid kunt toevoegen. Er zijn in totaal 39 DSP-effecten beschikbaar, van Reverb-achtige ambiance-effecten tot distortion, die heel effectief op bijvoorbeeld gitaarvoices kan worden toegepast. Het ideale type DSP wordt automatisch geselecteerd als u een song of stijl selecteert, maar u kunt ook een van de beschikbare typen zelf selecteren door de hierna volgende procedure te volgen. Als u geen enkel DSP-effect wilt toepassen, selecteer dan DSP-typenummer 40 (Uit).

1

Gebruik de knop [RECHTERMENU] om DSP te selecteren.

Momenteel geselecteerd type DSP

02

Hall2

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en

[–] om het gewenste type DSP te selecteren.

Een volledig overzicht van de typen DSP is te vinden op blz. 78.

3

Bespeel het toetsenbord om het geselecteerde DSP-effect te horen dat aan de voice wordt toegevoegd.

OPMERKING

• De standaard DSP-typeselectie voor de momenteel geselecteerde voice kan ogenblikkelijk worden teruggeroepen door de knoppen

[+] en [–] tegelijk in te drukken.

• De DSP-diepte kan afzonderlijk voor de MAIN- en DUAL-voices worden aangepast (blz. 29).

PSR-450 Gebruikershandleiding

33

Beknopte handleiding

STAP

6

Uw spel opnemen

Door het songgeheugen te gebruiken kunt u tot 5 verschillende songs opnemen (songnummers 006 ~ 010: User 1 ~ 5). Songs die u opneemt kunnen op dezelfde manier worden afgespeeld als de presetsongs.

Elke usersong kan worden opgenomen met gebruikmaking van 6 tracks.

● Melodietracks [1] ~ [5]

Deze tracks nemen de melodieparts op.

● Stijltrack [A]

De stijltrack neemt de linkerhandakkoorden en begeleiding op.

● Data die kunnen worden opgenomen

◆ Melodietracks 1 ~ 5

• Noot aan/uit (het toetsindrukken en loslaten)

• Aanslagsnelheid (toetsdynamiek)

• Voicenummer

• Reverb-type*

• DSP-type*

• Harmony-type aan/uit

• Sustain aan/uit

• Tempo*/maatsoort* (alleen als de stijltrack niet is opgenomen)

• Pitchbend

• Pitchbendbereik

◆ Stijltrack

• Akkoordwisselingen en -timing

• Stijlpatternwijzigingen

• Stijlnummer*

• Reverb-type*

• DSP-type*

• Tempo

• Maatsoort*

OPMERKING

Opnamecapaciteit

Als u alleen op de melodietracks opneemt kunnen er ongeveer 10.000 noten worden opgenomen. Er kunnen ongeveer 5.500 akkoordwisselingen worden opgenomen als u alleen op de stijltrack opneemt.

* Deze instellingen worden eenmalig aan het begin van de song opgenomen en kunnen niet tijdens de song gewijzigd worden.

** Deze instellingen worden aan het begin van de song opgenomen. Er kunnen veranderingen tijdens de song worden gemaakt, maar de veranderingen zullen niet worden opgenomen.

Opnameprocedure

1

Activeer de modus klaar-voor-opname.

Nadat u op de knop [STYLE] heeft gedrukt, zullen de volgende stappen automatisch de laagst genummerde lege usersong (songnummer 006 ~ 010), die beschikbaar is voor opname, selecteren en de modus klaar-voor-opname activeren.

● Om 1 melodietrack en stijltrack samen op te nemen

Stap 1-1.

Druk op de trackknop van de melodietrack waarop u wilt opnemen (1 ~ 5), terwijl u de knop [REC] ingedrukt houdt. Het nummer van de geselecteerde track zal in de display knipperen.

rEC

User 2

LET OP

• Als alle usersongs (songnummers

006 ~ 010) data bevatten zal automatisch songnummer 006 worden geselecteerd. In dit geval zult u over de voorgaande data in song 006 opnemen en deze wissen, dus let erop dat u geen materiaal wist dat u wilt bewaren!

OPMERKING

• Als u de song wilt selecteren waarop u wilt opnemen (songnummer 006 ~ 010), of een bepaalde song wilt selecteren om te veranderen, selecteer dan het gewenste songnummer met de knoppen [+] en [–] voordat u stap 1-1 uitvoert.

34

PSR-450 Gebruikershandleiding

Beknopte handleiding

STAP 6 • Uw spel opnemen

Stap 1-2.

Druk op de knop [A] terwijl u de knop [REC] ingedrukt houdt.

Er zal in de display knipperen.

2

Start het opnemen.

3

Het opnemen zal beginnen zodra u op het toetsenbord begint te spelen. U kunt het opnemen ook starten door op de knop [START/STOP] te drukken.

Het huidige maatnummer zal in de display worden getoond tijdens het opnemen.

Stop het opnemen.

Stop het opnemen door of op de knop [START/STOP] te drukken, of op de knop [REC].

rEC

User 2

● Om alleen een melodietrack op te nemen

Druk op de trackknop van de melodietrack waarop u wilt opnemen (1 ~ 5), terwijl u de knop [REC] ingedrukt houdt. Het nummer van de geselecteerde track zal in de display knipperen.

OPMERKING

• Als de stijltrack wordt geselecteerd voor opnemen, gaat automatisch de begeleiding aan.

• De begeleiding kan niet worden aan- of uitgezet als het opnemen eenmaal is begonnen.

• Als er een SPLIT-voice is geselecteerd voor het opnemen, zullen de noten onder het splitpunt niet worden opgenmen.

OPMERKING

• Als de begeleiding wordt aangezet, en er is nog niet opgenomen op de stijltrack, zal de stijltrack automatisch voor opnemen worden geselecteerd als er een melodietrack wordt geselecteerd.

In dit geval zult u de stijltrack uit moeten zetten als u alleen een melodietrack op wilt nemen.

• Om het opnemen te annuleren drukt u op de trackknop die overeenkomt met het knipperende tracknummer in de display, zodat het knipperende tracknummer verdwijnt.

LET OP

• Als het instrument door een van de onderstaande redenen wordt uitgeschakeld tijdens het opnemen, zullen alle data in de song, die zijn opgenomen, verloren gaan.

• De schakelaar [STANDBY/ON] wordt ingedrukt.

• De netadapter wordt losgekoppeld terwijl er geen batterijen in het instrument geïnstalleerd zijn.

• De batterijen raken leeg.

of

Als u op de knop [INTRO/ENDING/rit.] drukt terwijl u de stijltrack opneemt, zal de sectie ENDING worden afgespeeld, waarna het opnemen automatisch zal stoppen.

Als het opnemen klaar is zal de huidige maat terugkeren naar maatnummer 001 en het nummer van de opgenomen track zal continu in de display verschijnen.

● Om een nieuwe track op te nemen

Herhaal de stappen

2

t/m

4

om extra tracks op te nemen.

Door op de SONG MEMORY-knoppen [1] ~ [5] en [A] te drukken, kunt u het afspelen van opgenomen tracks beluisteren (de tracknummers zullen continu oplichten in de display), terwijl u extra tracks opneemt. U kunt opgenomen tracks ook dempen (de tracknummers zullen verdwijnen) terwijl u extra tracks opneemt.

● Om een track opnieuw op te nemen

Selecteer de track waarop u opnieuw wilt opnemen op de normale manier.

De nieuwe opname zal alle voorgaande data in de track overschrijven.

LET OP

• Als de netadapter wordt losgekoppeld en de batterijen worden verwijderd nadat het instrument is uitgezet, zullen alle usersongdata verloren gaan. Zorg ervoor dat u alle data die u wilt bewaren, opslaat op diskette om het verloren gaan ervan door per ongeluk wissen te voorkomen.

4

Schrijf belangrijke data weg naar diskette (zie blz. 54).

PSR-450 Gebruikershandleiding

35

Beknopte handleiding

STAP 6 • Uw spel opnemen

Usersongdata wissen

In de usersongs (songnummers 006 ~ 010) opgenomen data kunnen worden gewist als ze niet langer nodig zijn.

Er zijn twee methoden voor het wissen van songdata voorhanden: 'Song wissen' wist alle data van de aangegeven song, en 'Track wissen' wist alle data van een aangegeven track in een song.

Song wissen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wist alle opgenomen data van een aangegeven song.

1

Na het drukken op de knop [SONG], gebruikt u de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om het nummer van de song te selecteren die u wilt wissen (songnummer 006 ~ 010).

OPMERKING

• Songnummers 001 ~ 005 kunnen niet worden gewist.

007

User 2

2

Druk langer dan een seconde op de SONG MEMORY-knop

[1], terwijl u de knop [A] ingedrukt houdt.

Alle tracknummers — ~ , — zullen in de display knipperen.

YES

ClrUser2

3

Druk op de knop [+/YES] in de nummerknopgroep.

Er zal 'Sure?' (zeker?) in de display verschijnen.

4

Druk een tweede keer op de knop [+/YES] om de data daadwerkelijk te wissen.

Alle data in de geselecteerde song zullen worden gewist en er zal 'Clear'

(wissen) in de display verschijnen.

U kunt de wishandeling afbreken door op de knop [–/NO] te drukken.

36

PSR-450 Gebruikershandleiding

Beknopte handleiding

STAP 6 • Uw spel opnemen

Track wissen

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Wist alle data van de éne aangegeven track in de aangegeven song.

1

Na het drukken op de knop [SONG], gebruikt u de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om het nummer van de song te selecteren die de track bevat die u wilt wissen (songnummer 006 ~ 010).

OPMERKING

• Songnummers 001 ~ 005 kunnen niet worden gewist.

007

User 2

2

Druk op de SONG MEMORY-knop die overeenkomt met de track die u wilt wissen — [1] ~ [5], [A] — en houd deze langer dan een seconde ingedrukt.

YES

ClrTr1

3

Druk op de knop [+/YES] in de nummerknopgroep.

Er zal 'Sure?' (zeker?) in de display verschijnen.

4

Druk een tweede maal op de knop [+/YES] om de data daadwerkelijk te wissen.

Alle data in de geselecteerde track zullen worden gewist en er zal 'Clear'

(wissen) in de display verschijnen.

U kunt de wishandeling afbreken door op de knop [–/NO] te drukken.

PSR-450 Gebruikershandleiding

37

Basisbediening en LCD-display

Aanduiding [DRUK EN HOUD EVEN INGEDRUKT]

Knoppen met deze aanduiding kunnen worden gebruikt om een volgende functie op te roepen, als de betreffende knop wordt ingedrukt en ingedrukt wordt gehouden.

Houd deze knop ingedrukt tot de functie is opgeroepen.

• Knop [ACMP ON/OFF] ............ Splitpuntinstelling

• Knop [CLEAR] ......................... Song wissen, track wissen

• Knop [METRONOME] ............. Maatsoortinstelling

• Knop [TOUCH] ........................ Aanslaggevoeligheidsinstelling

• Knop [VOICE] .......................... Melodievoicewijziging

Het volume aanpassen

Draai aan de draaischijf [MASTER

VOLUME].

Vermindert het totaalvolume.

Verhoogt het totaalvolume.

000 GrandPno

001

Functie-instelling en aanduidingen

Met deze knoppen kunt u de verscheidene functie-instellingen oproepen.

[LINKERMENU]

• TRANSPOSE ................... blz. 43

• STYLE/SONG

VOLUME .................... blz. 23, 48

• METRONOME

VOLUME .......................... blz. 25

• PITCH BEND RANGE...... blz. 30

• TUNING............................ blz. 43

• MIDI.................................. blz. 62

[RECHTERMENU]

• HARMONY ....................... blz. 31

• REVERB........................... blz. 32

• DSP .................................. blz. 33

• TRACK ASSIGN R ........... blz. 51

• TRACK ASSIGN L............ blz. 51

• TRACK OCTAVE .............. blz. 55

Merk op dat de menubalk ( , ) in de LCD de menucategorie

(TRANSPOSE, STYLE/SONG VOL, enz.) aangeeft bij elk menu dat u selecteert, en de momenteel geselecteerde menunaam en -waarde verschijnen in de LCD.

Als bijvoorbeeld Transpose is geselecteerd:

Menubalk Waarde Menunaam

00

TRANSPOS

38

PSR-450 Gebruikershandleiding

Basisbediening en LCD-display

Naam- en nummeraanduiding

(song/stijl/voice)

De momenteel geselecteerde naam en het nummer (song, stijl of voice) verschijnt hier.

Als bijvoorbeeld song is geselecteerd:

Songnummer Songnaam

Eén van de modi oproepen (song, stijl of voice)

● Drukken op één van de onderstaande knoppen roept de betreffende modus op — song, stijl of voice, en de indicator in de display verschijnt naast de momenteel geselecteerde modus.

002

PopBld

[SONG] [STYLE] [VOICE]

De nummerknoppen gebruiken selecteert songnummers.

De nummerknoppen gebruiken selecteert stijlnummers.

De nummerknoppen gebruiken selecteert voicenummers.

● De volgende aanduidingen verschijnen als u op de knop [VOICE] drukt in de modus song of stijl.

[SONG] ➝ [VOICE] [STYLE] ➝ [VOICE]

De nummerknoppen gebruiken selecteert voicenummers.

De knop [START/STOP] start het songafspelen.

De nummerknoppen gebruiken selecteert voicenummers.

De knop [START/STOP] start het stijlafspelen .

Nummers invoeren

● Gebruik de knoppen [+] en [–] als u het nummer met stappen van

één wilt wijzigen.

Instellingswaarden

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–].

Verlaagt het nummer met één stap.

Verhoogt het nummer met één stap.

Om het nummer continu omhoog of omlaag te veranderen, drukt u op de betreffende knop [+] of [–]. Om een negatieve waarde in te voeren houdt u de knop [–] ingedrukt terwijl u het nummer invoert.

Verlaagt het nummer met één stap.

Verhoogt het nummer met één stap.

Om het nummer continu omhoog of omlaag te veranderen, drukt u op de betreffende knop [+] of [–].

● Om het gewenste nummer rechtstreeks in te voeren, gebruikt u de nummerknoppen [0] ~ [9].

Bijvoorbeeld, voicenummer 003: Hnky Tonk

Druk achtereenvolgens op de nummerknoppen [0], [0], [3].

003

HnkyTonk

OPMERKING

• Als het eerste cijfer of de eerste twee cijfers van het nummer '0' zijn (bv. 074 of 005), is drukken op de knop [0] niet nodig. Druk echter wel op de knop [0] als de '0' onderdeel is van het getal (bv. 105).

PSR-450 Gebruikershandleiding

39

Basisbediening en LCD-display

Notatie

Toont de melodie- en akkoordnoten van een song als de functie Easy Performer wordt gebruikt, of de noten van de akkoorden die u aangeeft als de functie Dictionary wordt gebruikt. Andere keren worden de noten die u op het toetsenbord speelt getoond.

OPMERKING

• Noten die onder of boven de notenbalk vallen worden met '8va' in de notatie aangegeven.

• Bij enkele specifieke akkoorden, kan het voorkomen dat niet alle noten in het notatiegedeelte van de display worden aangegeven.

Dit is het gevolg van ruimtebeperking in de display.

Maatdisplay

Geeft het maatnummer van de huidige song of stijl, of de metronoomtel aan.

Er verschijnt 'F t ' als er een song met een vrij tempo is geselecteerd.

Akkoorddisplay

Toont de naam van het akkoord dat momenteel wordt afgespeeld, of de naam van het akkoord dat op het toetsenbord wordt gespeeld.

Teldisplay

Geeft de huidige tel in de maat van de stijl of song aan met knipperende pijlen.

Octaveringsdisplay

De aanduiding 'Over' en een pijl zullen knipperen als de noten buiten het toetsbereik van het instrument worden gespeeld tijdens het afspelen van diskettesongs. Als u de toonhoogte van het toetsenbord voor het afspelen omhoog of omlaag heeft geschoven, zal de geselecteerde octavering ook worden getoond: +1, +2, –1 of –2 .

001

GrandPno

Batterijniveau-aanduiding

Dit verschijnt als de batterijspanning te laag wordt om een juiste werking te waarborgen (zie blz. 10) .

TOUCH

Geeft aan dat de Touch (aanslaggevoeligheid) is aangezet.

HARMONY

Geeft aan dat de Harmony is aangezet.

DUAL

Geeft aan dat de DUAL-voice is aangezet.

SYNC STOP

Geeft aan dat de SYNC STOP is aangezet.

40

PSR-450 Gebruikershandleiding

Songtrackdisplay

Hier wordt informatie die aan de songtracks gerelateerd is getoond .

• U kunt op de SONG MEMORY-knoppen [1] ~ [5], [A] drukken om het afspelen van de corresponderende tracks aan of uit te zetten.

• Als er ~ of corresponderende track data.

wordt aangegeven bevat de

• Als ~ of niet wordt aangegeven bevat de corresponderende track of geen data of is deze uitgezet

(gedempt).

• Als ~ of knippert is de corresponderende track geselecteerd voor opnemen.

Begeleiding aan (ACMP ON)

Geeft aan dat de begeleiding is aangezet.

Databack-up & -initialisatie

Databack-up

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Afgezien van de hieronder vermelde gegevens, worden alle paneelinstellingen van de

PSR-450 teruggezet naar de standaardinstelling als de PSR-450 wordt aangezet. De data hieronder worden veiliggesteld - d.w.z. in het geheugen vastgehouden — zo lang er een netadapter is aangesloten of er zich volle batterijen in de PSR-450 bevinden.

• Usersongdata

• Songvolume

• Registratiegeheugendata

• Registratiegeheugenbanknummer

• Metronoomvolume

• Aanslaggevoeligheid aan/uit

• Stemming

Data-initialisatie

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Alle data kunnen worden geïnitialiseerd en worden teruggebracht naar de fabrieksinstelling door de hoogste (meest rechtse) witte toets ingedrukt te houden terwijl de

PSR-450 wordt aangeschakeld. Er verschijnt kort 'CLr Backup' in de display.

LET OP

• Alle registratiegeheugendata en usersongdata, alsook alle andere hiervoor genoemde instellingen, zullen worden gewist en/ of gewijzigd, als de data-initialisatieprocedure wordt uitgevoerd.

• Het uitvoeren van de data-initialistatieprocedure zal normaal gesproken de normale toestand van de PSR-450 weer oproepen, als de PSR-450 is vastgelopen of om een of andere reden niet goed functioneert.

CLr

Backup

PSR-450 Gebruikershandleiding

41

Speelfuncties

Aanslaggevoeligheid voor het regelen van de toetsdynamiek

Aanslaggevoeligheid aan/uit

De aanslaggevoeligheid van het toetsenbord kan worden aangezet door op de knop [TOUCH] te drukken. Als de aanslaggevoeligheid aan staat kunt u het volume van de noten regelen door hoe hard u op de toetsen speelt.

Geeft aan dat de aanslaggevoeligheid aan staat

Druk een tweede keer op de knop [TOUCH] om de aanslaggevoeligheid uit te zetten. Als de aanslaggevoeligheid uit staat, wordt hetzelfde volume geproduceerd, ongeacht hoe hard u op de toetsen speelt.

Aanpassing van de aanslaggevoeligheidsrespons

De gevoeligheid voor de aanslag op het toetsenbord kan naar drie stappen (1 ~ 3) worden aangepast. Des te hoger het getal, des te groter de volumevariatie ten gevolge van de variatie in uw aanslag op de toetsen — dat wil zeggen het toetsenbord wordt 'aanslaggevoeliger'.

Druk langer dan een seconde op de knop [TOUCH] tot de instellingsdisplay voor de aanslaggevoeligheidsrespons verschijnt.

Huidige gevoeligheid

2

Medium

Gebruik de nummerknoppen [1] ~ [3] of de knoppen [+] en [–] om de aanslaggevoeligheidsresponse naar wens in te stellen.

42

PSR-450 Gebruikershandleiding

Speelfuncties

De toonhoogte omhoog of omlaag transponeren in stappen van halve noten

Deze functie maakt het u mogelijk om de totale toonhoogte van het instrument in stappen van halve noten te transponeren.

1

Gebruik de knop [LINKERMENU] om TRANSPOSE te selecteren.

Huidige transponeerinstelling

00

TRANSPOS

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om de hoeveelheid transponering naar wens in te stellen tussen –12

~ 12 (stappen van halve noten). De instelling '00' geeft de normale toonhoogte (geen transponering).

Fijnstemming van de toonhoogte

Deze functie maakt het mogelijk de totale toonhoogte van het instrument fijn te stemmen.

1

Gebruik de knop [LINKERMENU] om TUNING te selecteren.

Huidige stemmingsinstelling

000

TUNING

OPMERKING

• Om negatieve waarden in te voeren drukt u op de nummerknoppen

[0] ~ [9] terwijl u de knop [–] ingedrukt houdt.

• De standaardinstelling '00' kan ogenblikkelijk worden opgeroepen door de knoppen [+] en [–] tegelijk in te drukken.

• Transponeren kan op geen enkele drumkitvoice worden toegepast

(136 ~ 147).

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om de hoeveelheid transponering naar wens in te stellen tussen –100

~ 100 (stappen van 1 cent). De instelling

'000' geeft de normale toonhoogte.

OPMERKING

• De stemming wordt aangepast in stappen van 1 cent (100 cents = 1 halve noot).

• De standaardinstelling '000' kan ogenblikkelijk worden opgeroepen door de knoppen [+] en [–] tegelijk in te drukken.

• Om negatieve waarden in te voeren drukt u op de nummerknoppen

[0] ~ [9] terwijl u de knop [–] ingedrukt houdt.

• Stemmen kan op geen enkele drumkitvoice worden toegepast

(136 ~ 147).

PSR-450 Gebruikershandleiding

43

Stijlakkoorden (begeleiding) afspelen

Als de knop [ACMP ON/OFF] is gebruikt om de stijlbegeleiding aan te zetten, kunnen de volgende akkoorden in het begeleidingsbereik van het toetsenbord (links van het splitpunt) worden gespeeld, om de begeleiding te sturen.

● Eenvoudige akkoorden met slechts 1 ~ 3 vingers.

● Volledige akkoorden met de juiste vingerzetting.

Het standaardsplitpunt is 54 (F # 2)

OPMERKING

• Alle akkoordvingerzettingen die hier staan aangegeven gebruiken de C als de grondtoon.

• Zie blz. 28 voor details over hoe het splitpunt in te stellen.

36 48 60 72 84 96

Eenvoudige akkoorden met slechts 1 ~ 3 vingers

Majeur-, mineur-, septiem- en mineurseptiemakkoorden kunnen met slechts de eenvoudige vingerzettingen die hieronder staan aangegeven worden gespeeld.

C C

7

Cm

• Om een majeurakkoord te spelen

Speel de grondtoon van het akkoord.

• Om een mineurakkoord te spelen

Speel de grondtoon van het akkoord met de dichtstbijzijnde zwarte noot links ervan.

Cm

7

• Om een septiemakkoord te spelen

Speel de grondtoon van het akkoord met de dichtstbijzijnde witte noot links ervan.

• Om een mineurseptiemakkoord te spelen

Druk de grondtoon van het betreffende akkoord in met de dichtstbijzijnde witte en zwarte noot links ervan (drie in totaal).

OPMERKING

• De toetsen van het toetsenbord komen met de volgende akkoordgrondtonen overeen:

Begeleidingsbereik (de toetsen links van het splitpunt — 54[F # 2]).

Volledige akkoorden

De herkende akkoordvingerzettingen staan hieronder aangegeven.

C C (9) C

6

C

6

(9) CM

7

CM

7 (9)

CM

7

( # 11) C ( b 5) CM

7 b 5

Csus

4

Caug Cm Cm (9) Cm

6

Cm

7

CmM

7

CmM

7

(9) Cm

7 b 5 CmM

7 b 5 Cdim Cdim

7

C

7

C

7

(9) C 7

( # 11) C

7

(13) C

7

( # 9) C

7 b 5 C sus 4

Cm

C

7

(

7

(9) b 9)

C

1+2+5

Cm

7(11)

C

7

( b 13)

44

* Noten tussen haakjes kunnen eventueel worden weggelaten; de akkoorden worden ook zonder deze noten herkend.

PSR-450 Gebruikershandleiding

Stijlakkoorden (begeleiding) afspelen

■ Overzicht van de herkende akkoorden

Akkoordnaam / [Afkorting] Normale ligging

Majeur [M]

Toegevoegde none [(9)]

Sext [6]

1 - 3 - 5

1 - 2 - 3 - 5

1 - (3) - 5 - 6

Sext met toegevoegde none [6(9)]

Majeurseptiem [M7]

1 - 2 - 3 - (5) - 6

1 - 3 - (5) - 7 of

1 - (3) - 5 - 7

Majeurseptiem met toegevoegde none [M7(9)] 1 - 2 - 3 - (5) - 7

Majeurseptiem met overmatige undecime

[M7( # 11)]

1 - (2) - 3 - # 4 - 5 - 7 of

1 - 2 - 3 - # 4 - (5) - 7

Verminderde kwint [( b 5)] 1 - 3 - b 5

Majeurseptiem met verminderde kwint [M7 b 5] 1 - 3 - b 5 - 7

Vooruitgenomen kwart [sus4]

Vermeerderd [aug]

Vermeerderde majeurseptiem [M7aug]

Mineur [m]

1 - 4 - 5

1 - 3 - # 5

1 - (3) - # 5 - 7

1 - b 3 - 5

Mineur met toegevoegde none [m(9)]

Mineursext [m6]

Mineurseptiem met toegevoegde undecime

[m7(11)]

1 - 2 - b 3 - 5

1 - b 3 - 5 - 6

Mineurseptiem [m7] 1 - b 3 - (5) - b 7

Mineurseptiem met toegevoegde none [m7(9)] 1 - 2 - b 3 - (5) - b 7

1 - (2) - b 3 - 4 - 5 - ( b 7)

Mineurmajeurseptiem [mM7]

Mineurmajeurseptiem met toegevoegde none

[mM7(9)]

1 - b 3 - (5) - 7

1 - 2 - b 3 - (5) - 7

Mineurseptiem met verminderde kwint [m7 b 5] 1 - b 3 - b 5 - b 7

Mineurmajeurseptiem met verminderde kwint

[mM7 b 5]

1 - b 3 - b 5 - 7

Verminderd [dim]

Verminderde septiem [dim7]

Septiem [7]

Septiem met verminderde none [7(

Septiem met toegevoegde verminderde tredecime [7( b 13)] b 9)]

Septiem met toegevoegde none [7(9)]

Septiem met overmatige undecime [7( # 11)]

Septiem met toegevoegde tredecime [7(13)]

Septiem met toegevoegde vermeerderde none

[7( # 9)]

Septiem verminderde kwint [7 b 5]

1 - b 3 - b 5

1 - b 3 - b 5 - 6

1 - 3 - (5) - b 7 of

1 - (3) - 5 - b 7

1 - b 2 - 3 - (5) - b 7

1 - 3 - 5 - b 6 - b 7

1 - 2 - 3 - (5) -

1 - (2) - 3 - # b 7

4 - 5 - b

1 - 2 - 3 - # 4 - (5) - b 7

1 - 3 - (5) - 6 - b 7

1 - # 2 - 3 - (5) - b 7

7 of

Vermeerderde septiem [7aug]

Septiem met vooruitgenomen kwart [7sus4]

1 - 3 - b 5 - b 7

1 - 3 - # 5 - b 7

1 - 4 - (5) - b 7

Eén plus twee plus vijf [1+2+5] 1 - 2 - 5

Akkoord

(C)

C C

Display

C(9)

C6

C6(9)

CM7

C(9)

C6

C6(9)

CM7

CM7(9) CM7(9)

CM7( # 11) CM7( # 11)

C( b 5)

CM7 b 5

Csus4

Caug

C b 5

CM7 b 5

Csus4

Caug

CM7aug CM7aug

Cm Cm

Cm(9)

Cm6

Cm(9)

Cm6

Cm7

Cm7(9)

Cm7

Cm7(9)

Cm7(11) Cm7(11)

CmM7 CmM7

CmM7(9) CmM7(9)

Cm7 b 5 Cm7 b 5

CmM7 b 5 CmM7 b 5

Cdim

Cdim7

C7

Cdim

Cdim7

C7

C7( b 9)

C7( b 13)

C7( b 9)

C7( b 13)

C7(9)

C7( # 11)

C7(9)

C7( # 11)

C7(13)

C7( # 9)

C7(13)

C7( # 9)

C7 b 5

C7aug

C7sus4

C1+2+5

C7 b 5

C7aug

C7sus4

C

OPMERKING

• Noten tussen haakjes kunnen worden weggelaten.

• Het spelen van twee dezelfde grondtonen in aangrenzende octaven geeft een op de grondtoon gebaseerde begeleiding.

• Een reine kwint (1 + 5) produceert een begeleiding gebaseerd op de grondtoon en de kwint en kan dus zowel met mineur als majeur gebruikt worden.

• De akkoordliggingen zijn allemaal in de grondligging, maar inversies kunnen gebruikt worden, met uitzondering van: m7, m7 b 5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7 b 5, 6(9), 1+2+5

• Inversies van de 7sus4- en m7(11)-akkoorden worden niet herkend als de noten tussen haakjes worden weggelaten.

• De automatische begeleiding zal soms niet veranderen als er gerelateerde akkoorden achter elkaar gespeeld worden (bijvoorbeeld sommige mineurakkoorden gevolgd door mineurseptiem).

• Een tweevingerzetting zal een akkoord gebaseerd op het voorgaande akkoord produceren.

PSR-450 Gebruikershandleiding

45

Stijlakkoorden (begeleiding) afspelen

Akkoorden opzoeken met de Dictionary (woordenboek)

Als u een akkoordnaam weet maar niet zeker bent over de vingerzetting op het toetsenbord voor het akkoord, kunt u het opzoeken met de functie 'dictionary'.

1

Druk op de knop [Dict.].

Dict.

2

Laten we voor dit voorbeeld de vingerzetting voor GM7 opzoeken. Zoek de toetsen (grondtoon) (aanduiding onder de toetsen) en druk op de toets G (er zal geen geluid worden geproduceerd). De grondtoon G verschijnt in de display.

Dict.

3

Zoek de toetsen (akkoordtype) (aanduiding onder de toetsen) en druk op de toets M7 (er zal geen geluid worden geproduceerd). De vingerzetting voor het aangegeven akkoord — grondtoon + akkoordtype — zal zowel in notatie als in het grafische toetsenbord in de display verschijnen.

Dict.

Raadpleeg de display terwijl u de vingerzetting voor het akkoord op het toetsenbord probeert. Als u het akkoord goed speelt, zal de akkoordnaam in de display knipperen.

OPMERKING

• Majeurakkoorden worden gewoonlijk alleen met de grondtoonnaam aangegeven. Een 'C' in de notatie verwijst bijvoorbeeld naar een Cmajeurakkoord. Om de vingerzetting voor een majeurakkoord op te zoeken, drukt u op de grondtoontoets en vervolgens op de akkoordtypetoets M.

46

PSR-450 Gebruikershandleiding

Stijlakkoorden (begeleiding) afspelen

Over akkoorden

Twee of meer noten tegelijkertijd spelen geeft een 'akkoord'.

Een noot samen met twee andere noten, die drie noten (stappen) uit elkaar liggen — zoals de noten C, E en G — geven een harmonieus geluid. Akkoorden als deze worden 'drieklanken' genoemd en ze spelen een belangrijk rol in de meeste muziek.

terts

Grond terts

Als we het bovenstaande akkoord als voorbeeld nemen, wordt de laagste noot van de drieklank de "grondtoonnoot" genoemd. Dit is de belangrijkste noot in de klank en het ondersteunt en vormt de basis voor de overige akkoordnoten.

U zult opmerken dat de middelste noot van het akkoord hierboven (E) de derde stap is in de reeks achtereenvolgende noten — C, D en dan E. Er zijn twee types "tertsen" in akkoorden: grote tertsen en kleine tertsen.

Grote terts — vier halve stappen vanaf de grondtoon Kleine terts — drie halve stappen vanaf de grondtoon

We zullen ook de hoogste noot van ons originele akkoord veranderen en nog drie extra akkoorden maken, zoals hieronder aangegeven. (De onderschriften geven de intervallen tussen elk van de noten aan.)

◆ Majeurakkoord

C

M

◆ Mineurakkoord

C m

◆ Vermeerderd akkoord

C aug

◆ Verminderd akkoord

C dim

Kleine terts Grote terts Grote terts Kleine terts Grote terts Grote terts Kleine terts Kleine terts

De basiskarakteristieken van het akkoord klinken hetzelfde, ongeacht of we de volgorde van de noten van boven naar beneden veranderen, of als we dezelfde noten toevoegen in andere octaven. Er kunnen op deze manier prachtige harmonieën worden gemaakt, en er kan emotionele muziek worden gecreëerd door verschillende akkoorden achter elkaar te spelen volgens algemeen geaccepteerde regels. Harmonie bepaalt het karakter van akkoorden, en muziek wordt gecreëerd op basis van harmonie.

● Akkoordnamen

Aan de hand van de akkoordnaam, kunt u in een oogopslag aangeven wat voor een soort akkoord het is en welke noten het akkoord vormen. Begrip van de basisopbouw van akkoorden is erg nuttig — als u hier eenmaal bekend mee bent kunt u snel en gemakkelijk akkoorden spelen door naar de namen te kijken die boven de notatie verschijnen.

Grondtoonnoot

C m

Akkoordtype

● Akkoordtypen

(Deze akkoorden vallen onder de akkoorden die door de Fingered-methode worden herkend.)

Vooruitgenomen kwart

C sus4

Septiem

C 7

Mineurseptiem

C m7

Majeurseptiem

C M7

Reine kwint Reine kwart

Mineur-/majeurseptiem

C mM7

Verminderde septiem

Majeurakkoord

Septiem, verminderde kwint

( b 5)

C

7

Verminderde septiem

Mineurakkoord Majeurseptiem Majeurakkoord

Mineurseptiem, verminderde kwint

( b 5)

C m7

Septiem, vooruitgenomen kwart

C

7sus4

Majeurseptiem Mineurakkoord Verminderde kwint

Septiemakkoord

Verminderde kwint

Mineurseptiemakkoord

Verminderde septiem

Vooruitgenomen kwartakkoord

PSR-450 Gebruikershandleiding

47

Songafspeelfuncties

De melodievoice van een song veranderen

U kunt de melodievoice van een song veranderen in elke andere voice die u wilt.

1

Druk op de knop [SONG] en selecteer vervolgens de song waarvoor u een andere melodievoice wilt selecteren.

2

Druk op de knop [VOICE] en gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om de gewenste voice te selecteren.

003

HnkyTonk

De geselecteerde voice zal klinken als u het toetsenbord bespeelt.

3

Druk langer dan een seconde op de knop [VOICE].

Er zal MELODY VOICE CHANGE (melodievoicewijziging) in de display verschijnen en de voice die u in stap

2

selecteerde, zal de geselecteerde originele voice van de song vervangen.

MELODY V

Songvolume

U kunt het volume van het songafspelen aanpassen om de beste balans met het toetsenbordgeluid te bereiken.

1

Gebruik de knop [LINKERMENU] om STYLE/SONG VOLUME te selecteren.

Huidige instelling voor het songvolume

100

SONG VOL

48

PSR-450 Gebruikershandleiding

Songafspeelfuncties

2

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om het songvolume naar wens tussen 000 en 127 in te stellen.

OPMERKING

• De standaardwaarde voor het songvolume '100' kan ogenblikkelijk worden teruggeroepen door de knoppen [+] en [–] tegelijk in te drukken.

• Het songvolume kan worden aangepast als er een song is geselecteerd.

Herhaaldelijk afspelen

U kunt een sectie van een song aangeven – 'A' is het startpunt en 'B' het eindpunt – voor herhaaldelijk afspelen.

1

Speel de song af en druk op de knop [A-B REPEAT] aan het begin van de sectie die u wilt herhalen (het 'A'-punt).

A-

REPEAT

OPMERKING

• De start- en eindpunten van de herhaling kunnen worden aangegeven in eenheden van één maat.

• Als u het startpunt 'A' helemaal aan het begin van de song wilt instellen, druk dan op de [A-B

REPEAT] voordat u het afspelen van de song begint.

2

Druk een tweede keer op de knop [A-B REPEAT] aan het eind van de sectie die u wilt herhalen (het 'B'-punt). De aangegeven sectie A-B van de song zal nu herhaaldelijk afspelen.

A-b

REPEAT

U kunt het herhaaldelijk afspelen stoppen door op de knop [A-B REPEAT] te drukken, terwijl er 'A-b REPEAT' in de display wordt aangegeven.

PSR-450 Gebruikershandleiding

49

Easy Performer

Spelen met Easy Performer

Met Easy Performer is het makkelijk voor u om songs te spelen die u nog niet zelf kunt spelen.

Als Easy Performer aan staat kan de melodie of begeleiding worden gedempt zodat u zelf één part kunt spelen. En Easy Performer zal foute noten voor u corrigeren, zolang u het toetsenbord met de juiste timing bespeelt.

1

Selecteer de song die u wilt spelen.

Druk op de knop [SONG] en gebruik vervolgens de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om een song te selecteren.

001

R&B

OPMERKING

• Als u een diskettesong gebruikt kunt u een bepaalde track selecteren die door Easy Performer moet worden uitgevoerd (blz. 51).

2

Selecteer de rechter- of linkerhandpart.

Druk op de knop [R] als u de rechterhandpart wilt spelen, of op de knop [L] als u de linkerhandpart wilt spelen. Het songafspelen zal automatisch starten.

L EasyPerf r EasyPerf

001 R&B 001 R&B

Easy Performer uit

(huidige songnaam wordt getoond)

Easy Performer uit

(huidige songnaam wordt getoond)

3

Bespeel het toetsenbord met de juiste timing.

Het geluid van de part die u in stap

2

hierboven heeft geselecteerd, zal worden gedempt. Bekijk de notatie en het toetsenbord in de display, en speel de aangegeven noten met de juiste timing. Als u een verkeerde noot speelt, zal de PSR-

450 de juiste noot voor u spelen.

Notatiedisplay r

EasyPerf

Toetsenborddisplay

50

PSR-450 Gebruikershandleiding

Easy Performer

4

Stop de performance.

Druk op de knop [START/STOP].

● Trackselectie

Als u een diskettesong gebruikt met Easy Performer, kunt u een track selecteren die zal worden gedempt (de part die u zult spelen). Doe het volgende na stap

1

— 'Selecteer de song die u wilt spelen.' — op blz. 50.

z

Om een rechterhandtrack te selecteren gebruikt u de knop [RECHTERMENU] om

TRACK ASSIGN R te selecteren, of TRACK ASSIGN L voor een linkerhandtrack.

x

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen [+] en [–] om de gewenste track te selecteren.

Geselecteerde tracknummer

05

R-PART

OPMERKING

• Deze functie werkt alleen met songfiles van het SMF-format 0

(raadpleeg blz. 57 voor informatie over SMF-files).

• Zorg ervoor dat u de track die u wilt spelen selecteert terwijl het songafspelen is gestopt.

PSR-450 Gebruikershandleiding

51

Sla de paneelinstellingen op (registratiegeheugen)

De huidige paneelinstellingen (voice-, stijl- en overige instellingen die via het paneel van het instrument zijn gemaakt) kunnen worden opgeslagen en teruggeroepen wanneer ook maar nodig. Er kunnen 16 complete paneelsetups — 8 banken van 2 geheugens — worden opgeslagen.

8 banken

Geheugen 1 Geheugen 2

Er kunnen 16 paneelsetups (8 banken x 2) worden opgeslagen

De huidige paneelinstellingen opslaan

● Instellingen die worden opgeslagen door het registratiegeheugen

• MAIN-voicenummer

• MAIN-voicevolume

• Reverb-niveau van de MAIN-voice

• DSP-niveau van de MAIN-voice

• DUAL-voice aan/uit

• DUAL-voicenummer

• Octavering van de DUAL-voice

• DUAL-voicevolume

• Reverb-niveau van de DUAL-voice

• DSP-niveau van de DUAL-voice

• Splitpunt

• Reverbtype

• DSP-type

• Harmony aan/uit, Harmony-type

• Stijlnummer*

• Begeleiding aan/uit*

• MAIN A/B*

• Stijlvolume*

• Tempo*

• Transponering

• Pitchbendbereik

* Kunnen niet worden opgeslagen in de modus songafspelen

(als het pictogram SONG wordt weergegeven). Deze parameters kunnen worden opgeslagen na op de knop [VOICE] of [STYLE] te hebben gedrukt.

1

Stel de paneelregelaars naar wens in (voice, stijl, enz.).

2

Druk op de knop [BANK] en gebruik vervolgens de nummerknoppen [1] ~ [8] of de knoppen [+] en [–] om de bank te selecteren waarin u de instellingen wilt opslaan.

1

BANK

Banknummer

52

PSR-450 Gebruikershandleiding

Sla de paneelinstellingen op (registratiegeheugen)

3

Druk op de knop REGIST. MEMORY [1] of [2] terwijl u de knop

[MEMORY] ingedrukt houdt om de data daadwerkelijk op te slaan.

Geheugennummer

1

MEMORY1

LET OP

• Als u de paneelinstellingen opslaat naar een geheugenlocatie die reeds data bevat, zullen de voorgaande data worden overschreven door de nieuwe instellingen.

De opgeslagen paneelinstellingen terugroepen

1

Druk op de knop [BANK] en gebruik vervolgens de nummerknoppen [1] ~ [8] of de knoppen [+] en [–] om de bank te selecteren die de instellingen bevat die u wilt terugroepen.

LET OP

• Alle huidige paneelinstellingen zullen worden overschreven als er een registratiegeheugen wordt teruggeroepen. Als u de instellingen wilt bewaren zult u ze op moeten slaan in een vrije registratiegeheugenlocatie voordat u de opgeslagen instellingen terugroept.

1

BANK

2

Druk op de knop REGIST. MEMORY [1] of [2], die de instellingen bevat die u wilt terugroepen. De paneelinstellingen zullen overeenkomstig veranderen

1

BANK

PSR-450 Gebruikershandleiding

53

Opslaan op en laden van diskette

Data die kunnen worden opgeslagen en geladen met de PSR-450

Extensie Opslaan Laden

.USR

.STY

Datatype

Usersong

Userstijl

Registratiegeheugen

Stijlfile

Ja

Nee

Ja

Ja

OPMERKING

• Usersongs, diskettestijldata (stijlnummer 141) en het registratiegeheugen worden opgeslagen en geladen als een enkele file op de

PSR-450.

Diskettesongs afspelen

Optionele GM-songs, piano-playersongs of songs die zijn opgenomen in het format SMF (Standaard MIDI File) kunnen rechtstreeks van diskette worden gespeeld, zonder dat de data daadwerkelijk in de PSR-450 moet worden geladen.

1

Plaats de diskette in de diskdrive.

Plaats de diskette die de songdata bevat in de diskdrive met de sluiter naar voren en het label naar boven gericht. Zorg ervoor dat u de diskette er helemaal insteekt, totdat deze op zijn plaats 'klikt'.

De PSR-450 zal automatisch omschakelen naar de modus songafspelen als er een diskette wordt geplaatst die afspeelbare songs bevat.

Songnaam en -nummer

011

D-Song01

OPMERKING

• Sommige songdata kunnen noten buiten het bereik van de 61 toetsen van de PSR-450 spelen.

OPMERKING

• De tempo-instelling van enkele in de winkel verkrijgbare diskettesongs ligt vast. Deze songs worden 'vrije-temposoftware' genoemd. Als u songdata met een vrij tempo op de PSR-450 afspeelt, geeft de maatdisplay ' F t ' aan en de teldisplay knippert niet. Ook komt het maatnummer in de display niet overeen met het daadwerkelijke maatnummer dat wordt gespeeld en geeft u alleen een indicatie van hoeveel er van de song is afgespeeld.

2

Selecteer de song die u wilt horen.

Gebruik de nummerknoppen [0] ~ [9] of de knoppen

[+] en [–] om een song te selecteren.

3

Start het songafspelen.

Druk op de knop [START/STOP] om het afspelen van de geselecteerde song te beginnen.

4

Ga terug naar stap

2

als u een andere song wilt selecteren.

5

Stop het afspelen van de song.

Druk op de knop [START/STOP] om het afspelen te stoppen.

54

PSR-450 Gebruikershandleiding

Opslaan op en laden van diskette

Wijzig de octavering van het afspelen van een track

Als u diskettesongs afspeelt, kan het bereik van sommige songs het bereik van het toetsenbord van de PSR-450 (C1 ~ C6) overschrijden. In zulke gevallen zullen de noten die buiten het bereik vallen, niet in de displaynotatie of het displaytoetsenbord worden getoond, maar het pictogram zal verschijnen met een pijl

< / > die aangeeft of de noten onder of boven het bereik van de PSR-450 vallen.

Als u wilt dat de noten die buiten het bereik vallen worden getoond, gebruik dan de procedure die hieronder staat aangegeven om de octavering van de betreffende track te wijzigen. De toonhoogte van de track zal ook overeenkomstig worden verschoven. Het maximale bereik van de octaveringswijziging is plus of min 2 octaven.

OPMERKING

• De trackoctaafverschuiving heeft invloed op de track die geselecteerd is via de procedure 'Trackselectie' die beschreven staat op blz. 51.

Verschijnt als er een noot wordt gespeeld die onder het bereik van het toetsenbord valt

1

Stop het afspelen en gebruik de knop [RECHTERMENU] om

TRACK OCTAVE te selecteren.

0

OCTAVE

Verschijnt als er een noot wordt gespeeld die boven het bereik van het toetsenbord valt

2

Selecteer de trackoctaveringswaarde.

Druk op de nummerknoppen [0], [1] of [2] om de octaafwijziging aan te geven.

Als u de octavering omhoogschuift zal er of links van het pictogram

verschijnen. Als u de octavering omlaagschuift zal er of rechts van het pictogram verschijnen.

OPMERKING

• De octavering kan alleen worden ingesteld als het afspelen is gestopt.

• Om negatieve waarden in te voeren drukt u op de nummerknoppen

[1] of [2] terwijl u de knop [–] ingedrukt houdt.

Save (opslaan)

Alle usersongs (songnummers 006 ~ 010) en de userstijlen (stijlnummer 141) kunnen in één handeling op diskette worden opgeslagen.

1

Plaats een geformatteerde diskette in de diskdrive.

Raadpleeg 'Formatteren' op blz. 59 voor informatie over formatteren.

2

Druk op de knop [SAVE].

De naam van de nieuw file die wordt opgeslagen zal in de display verschijnen (bv. UF_00nnn). De filenaam zal automatisch door de PSR-450 worden gegenereerd. U kunt de opslaghandeling annuleren door nog twee keer op de knop [SAVE] te drukken om de opslagdisplay te verlaten.

S--

UF_00nnn

OPMERKING

• Als de knop [SAVE] wordt ingedrukt terwijl er geen diskette in de diskdrive is geplaatst, verschijnt het bericht 'No disk' boven in de display en kunnen er geen diskettehandelingen worden uitgevoerd.

• Als het schrijfbeveiligingsnokje van de diskette is ingesteld op ON (blz.

6) of de diskette is een opzettelijk

'tegen kopiëren beveiligde' diskette, verschijnt er het bericht

'Protect' om aan te geven dat de opslagfunctie (SAVE) niet kan worden uitgevoerd.

PSR-450 Gebruikershandleiding

55

Opslaan op en laden van diskette

● Om een bestaande file op de diskette te overschrijven, gebruikt u de knoppen

[+] en [–] om de naam te selecteren van de file die u wilt overschrijven.

S-U

FILENAME

3

Verander de filenaam indien nodig.

De filenaam die in de display wordt aangegeven kan via het toetsenbord worden veranderd. Filenamen kunnen maximaal uit 8 tekens bestaan.

• Als er een toets wordt ingedrukt zal het letterteken boven de toets op de huidige cursorpositie worden ingevoegd.

• Druk op de toets A # 5 om de cursor naar links te verplaatsen, of op de toets B5 om de cursor naar rechts te verplaatsen.

• Druk op de toets C6 om het letterteken op de plaats van de cursor te wissen en er een spatie te plaatsen.

Voer lettertekens in

OPMERKING

• Als u de filenaam verandert zal de file worden opgeslagen als een nieuwe file.

4

Druk op de knop [EXECUTE].

A # 5

B5

C6

YES

FILENAME

OPMERKING

• Als u een file heeft geselecteerd waarnaar reeds data zijn weggeschreven zal er 'yES Over Wr?'(Ja, overschrijven?) boven in de display verschijnen.

5

Voer de opslaghandeling uit.

Druk op de knop [+/YES] om het uitvoeren van de opslaghandeling te beginnen. Er zal 'Saving' in de display verschijnen terwijl de file wordt opgeslagen.

S-U

Saving

U kunt de opslaghandeling afbreken door op de knop [–/NO] te drukken.

Verlaat de opslagmodus door op de knop [UTILITY] te drukken.

Er zal 'Complete' in de display verschijnen als de opslaghandeling is afgerond.

---

Complete

56

PSR-450 Gebruikershandleiding

LET OP

• Werp nooit de diskette uit en zet nooit het instrument uit terwijl de file wordt opgeslagen (het bericht

'Saving' verschijnt in de display).

OPMERKING

• Als er niet genoeg ruimte op de diskette is zal het bericht 'DiskFull' verschijnen en u zult niet in staat zijn enige data op te slaan. U kunt onnodige files op de diskette wissen (blz.

58) of de diskette vervangen door een nieuwe, en de opslaghandeling herhalen.

• Als er een schrijffout plaatsvindt tijdens een opslaghandeling verschijnt het bericht 'Error'. Als de fout na herhaling van de opslaghandeling opnieuw optreedt, zou er iets mis kunnen zijn met de diskette. Plaats een andere diskette in de diskdrive en herhaal de opslaghandeling.

Opslaan op en laden van diskette

SMF (Standaard MIDI Format) Format 0-files opslaan

Het format SMF is een standaard format voor het opslaan van MIDI-muziekdata. Om songdata van de PSR-

450 op te slaan als SMF Format 0, voert u de volgende stappen uit na het uitvoeren van stap

2

op blz. 55.

2-1

Druk in stap

2

op blz. 55 van de opslaghandeling hiervoor, na het drukken op de knop [SAVE], nogmaals op de knop [SAVE] om de opslagmodus

SMF op te roepen.

to SMF?

2-2

Druk op de knop [EXECUTE].

S-S

User 1

2-3

Selecteer een song om op te slaan via de knoppen

[+] en [–].

2-4

Druk op de knop [EXECUTE].

Ga door met stap

3

op blz. 56 van de opslaghandeling hiervoor.

Load (laden)

Deze procedure laadt usersongs die u op diskette heeft, of stijldata van de bijgeleverde diskette in de PSR-450 voor gebruik.

1

Plaats de diskette in de diskdrive.

Plaats de diskette die de data bevat die u wilt laden.

2

Druk op de knop [LOAD].

Er zal een filenaam in de display verschijnen.

U kunt de laadmodus op dit punt verlaten door een tweede keer op de knop

[LOAD] te drukken.

OPMERKING

• Als de knop [LOAD] wordt ingedrukt terwijl er geen diskette in de diskdrive is geplaatst, verschijnt het bericht 'No disk' boven in de display en kunnen er geen diskettehandelingen worden uitgevoerd.

L-U

FILENAME

Dit type filenaam zal verschijnen als de file een userfile is.

Stijlfiles verschijnen als ' L-S '.

PSR-450 Gebruikershandleiding

57

Opslaan op en laden van diskette

3

Selecteer de file die u wilt laden.

Gebruik de knoppen [+] en [–] om de naam van de file te selecteren die u wilt laden.

OPMERKING

• Als de diskette geen file bevat geeft de display 'No file' aan, om aan te geven dat laden niet mogelijk is.

L-U

FILENAME

4

Druk op de knop [EXECUTE].

YES

FILENAME

5

Voer de laadhandeling uit.

Druk op de knop [+/YES] om het uitvoeren van de laadhandeling te beginnen.

Er zal 'Loading' in de display verschijnen terwijl de file wordt geladen.

LET OP

• Werp nooit de diskette uit en zet nooit het instrument uit terwijl de file wordt geladen (het bericht 'Loading' verschijnt in de display).

L-U

Loading

U kunt de laadhandeling afbreken door op de knop [–/NO] te drukken.

Verlaat de laadmodus door op de knop [LOAD] te drukken.

Er zal 'Complete' in de display verschijnen als de laadhandeling is afgerond.

---

Complete

OPMERKING

• Als er data van een diskette naar de PSR-450 worden geladen, zullen de data die zich reeds in het geheugen van de PSR-450 bevinden, worden vervangen door de data van de diskette. Sla belangrijke data op naar een diskettefile voordat u de handeling verricht.

Delete (wissen)

Deze handeling wist een geselecteerde file van een diskette.

1

Plaats de diskette in de diskdrive.

Plaats de diskette die de data bevat die u wilt wissen.

2

Druk op de knop [UTILITY].

Er zal een filenaam in de display verschijnen.

d-U

FILENAME

Er is een userfile geselecteerd.

SMF-files verschijnen als ' d-s '.

OPMERKING

• Als de knop [UTILITY] wordt ingedrukt terwijl er geen diskette in de diskdrive is geplaatst, verschijnt het bericht 'No disk' boven in de display en kunnen er geen diskettehandelingen worden uitgevoerd.

• Als het schrijfbeveiligingsnokje van de diskette is ingesteld op ON (blz.

6) of de diskette is een opzettelijk

'tegen kopiëren beveiligde' diskette, verschijnt er het bericht

'Protect' om aan te geven dat de wisfunctie (DELETE) niet kan worden uitgevoerd.

• Alleen files die zijn gecreëerd op de PSR-450 en zijn opgeslagen als files (usersong, enz.) kunnen worden gewist. Als er geen files op de diskette staan die de PSR-450 kan wissen, zal er FORMAT in de display verschijnen in plaats van

DELETE, als de knop [UTILI-TY] wordt ingedrukt.

58

PSR-450 Gebruikershandleiding

Opslaan op en laden van diskette

3

Selecteer de file die u wilt wissen.

Gebruik de knoppen [+] en [–] om de naam van de file te selecteren die u wilt wissen.

OPMERKING

• Als de diskette geen file bevat, geeft de display 'No file' (geen file) aan, om aan te geven dat de wisfunctie niet kan worden uitgevoerd.

d-U

FILENAME

U kunt de wishandeling afbreken door twee keer op de knop [UTILITY] te drukken.

4

Druk op de knop [EXECUTE].

YES

FILENAME

5

Voer de wishandeling uit.

Druk op de knop [+/YES] om het uitvoeren van de wishandeling te beginnen.

Er zal 'Deleting' in de display verschijnen terwijl de file wordt gewist.

LET OP

• Werp nooit de diskette uit en zet nooit het instrument uit terwijl de file wordt gewist (het bericht

'Deleting' verschijnt in de display).

d-U

Deleting

U kunt de laadhandeling afbreken door op de knop [–/NO] te drukken.

Verlaat de wismodus door twee keer op de knop [UTILITY] te drukken.

Er zal 'Complete' in de display verschijnen als de wishandeling is afgerond.

---

Complete

Format

Standaarddiskettes (van de typen 3,5-inch 2HD of 2DD) moeten door de PSR-450 worden geformatteerd voor ze kunnen worden gebruikt voor het opslaan van data van de PSR-450.

Een ongeformatteerde diskette formatteren q Plaats een nieuwe ongeformatteerde diskette in de diskdrive.

De PSR-450 zal automatisch de formatteermodus activeren als er een ongeformatteerde diskette in de drive wordt geplaatst.

CUE

Format?

OPMERKING

• Als het schrijfbeveiligingsnokje van de diskette is ingesteld op ON (blz.

6) of de diskette is een opzettelijk

'tegen kopiëren beveiligde' diskette, verschijnt er het bericht

'Protect' om aan te geven dat de formatteerfunctie niet kan worden uitgevoerd.

LET OP

• Als er een diskette in de diskdrive wordt geplaatst die niet door de PSR-450 kan worden gelezen, zal deze op dezelfde manier worden behandeld als een ongeformatteerde diskette.

Let er op dat u geen belangrijke data wist door per ongeluk een diskette te formatteren.

PSR-450 Gebruikershandleiding

59

Opslaan op en laden van diskette w Druk op de knop [EXECUTE].

Er zal 'yES Sure?' (Ja, zeker?) in de display verschijnen, om u om bevestiging te vragen om door te gaan met de formatteerhandeling.

YES

Sure?

U kunt de formatteerhandeling afbreken door op de knop [–/NO] te drukken.

Verlaat de formatteermodus door op de knop [UTILITY] te drukken.

e Voer de formatteerhandeling uit.

Druk op de knop [+/YES] om het uitvoeren van de formatteerhandeling te beginnen. Er zal 'Formatin' in de display verschijnen terwijl de diskette wordt geformatteerd.

LET OP

• Werp nooit de diskette uit en zet nooit het instrument uit terwijl de diskette wordt geformatteerd

(het bericht 'Formatin' verschijnt in de display).

072

Formatin

Er zal 'Complete' in de display verschijnen als de formatteerhandeling is afgerond.

---

Complete

Een reeds geformatteerde diskette formatteren

Deze functie is handig voor het snel wissen van onnodige files van een reeds geformatteerde diskette.

q Plaats de geformatteerde diskette in de diskdrive. w Druk op de knop [UTILITY].

60 d-U

FILENAME

Dit betreft een userfile.

Als de geplaatste diskette geen files bevat zal de PSR-450 automatisch doorgaan naar stap e .

PSR-450 Gebruikershandleiding

LET OP

• Als er reeds data op de diskette zijn opgeslagen, wees dan zorgvuldig met formatteren. Als u de diskette formatteert, zullen alle reeds opgenomen data worden gewist.

OPMERKING

• Als de knop [UTILITY] wordt ingedrukt terwijl er geen diskette in de diskdrive is geplaatst, verschijnt het bericht 'No disk' boven in de display en kunnen er geen diskettehandelingen worden uitgevoerd.

Opslaan op en laden van diskette e Druk nogmaals op de knop [UTILITY].

U kunt de formatteermodus verlaten door nog een keer op de knop [UTILITY] te drukken.

CUE

Format?

OPMERKING

• Als het schrijfbeveiligingsnokje van de diskette is ingesteld op ON (blz.

6) of de diskette is een opzettelijk

'tegen kopiëren beveiligde' diskette, verschijnt er het bericht

'Protect' om aan te geven dat de formatteerfunctie niet kan worden uitgevoerd.

r Druk op de knop [EXECUTE].

Er zal 'yES Sure?' (Ja, zeker?) in de display verschijnen, om u om bevestiging te vragen om door te gaan met de formatteerhandeling.

YES

Sure?

t Voer de formatteerhandeling uit.

Druk op de knop [+/YES] om het uitvoeren van de formatteerhandeling te beginnen. Er zal 'Formatin' in de display verschijnen terwijl de diskette wordt geformatteerd.

LET OP

• Werp nooit de diskette uit en zet nooit het instrument uit terwijl de diskette wordt geformatteerd

(het bericht 'Formatin' verschijnt in de display).

072

Formatin

U kunt de formatteerhandeling afbreken door op de knop [–/NO] te drukken.

Verlaat de formatteermodus door op de knop [UTILITY] te drukken.

Er zal 'Complete' in de display verschijnen als de formatteerhandeling is afgerond.

---

Complete

PSR-450 Gebruikershandleiding

61

MIDI-functies

De PSR-450 is MIDI-compatibel, beschikt over MIDI IN en MIDI OUT en voorziet in een verscheidenheid aan MIDI-gerelateerde besturingsmogelijkheden. Met deze MIDI-functies kunt u uw muzikale mogelijkheden enorm uitbreiden. Dit gedeelte legt uit wat MIDI is, wat het voor u kan betekenen en hoe u MIDI op uw PSR-450 kunt gebruiken.

Wat is MIDI?

U zult zonder twijfel gehoord hebben van de uitdrukkingen 'akoestisch instrument' en 'digitaal instrument'. In de wereld van vandaag zijn dit de twee hoofdcategorieën muziekinstrumenten.

We nemen even een akoestische piano en een klassieke gitaar als representatieve akoestische instrumenten. Ze zijn eenvoudig te begrijpen. Bij de piano slaat u een toets aan en intern slaat een hamertje tegen een snaar en speelt een noot. Bij de gitaar tokkelt u direct aan de snaar en de noot speelt. Maar hoe speelt een digitaal instrument een noot?

● Nootproductie bij een akoestische gitaar

● Nootproductie bij een digitaal instrument.

L

Gesamplede noot

Toongenerator

(Elektronisch circuit) Gesamplede noot

R

Bespeel het toetsenbord

Tokkel aan een snaar en de kast resoneert het geluid.

Gebaseerd op de speelinformatie van het toetsenbord wordt een in de toongenerator opgeslagen gesamplede noot afgespeeld via de luidsprekers.

Zoals in de bovenstaande illustratie is te zien, wordt bij een elektronisch instrument de gesamplede noot (van te voren opgenomen noot), opgeslagen in het geluidsgeneratorgedeelte, afgespeeld op basis van informatie die van het toetsenbord wordt ontvangen. Maar welke informatie van het toetsenbord is dat precies, zodat het de basis kan vormen voor het produceren van een noot?

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u een kwartnoot 'C' speelt met het vleugelgeluid op de PSR-

450. In tegenstelling tot een akoestisch instrumentgeluid, stuurt het elektronische instrument informatie van het toetsenbord uit zoals 'met welke voice', 'met welke toets', 'hoe sterk', 'wanneer werd deze ingedrukt' en 'wanneer werd deze losgelaten'. Deze stukjes informatie worden vervolgens omgezet in numerieke waarden en verzonden naar de geluidsgenerator. Op basis van deze nummers speelt de geluidsgenerator de opgeslagen gesamplede noot.

[ Voorbeeld van toetsinformatie ]

Voicenummer (met welke voice)

Nootnummer (met welke toets)

Noot aan (wanneer ingedrukt) en noot uit (wanneer losgelaten)

Aanslag (hoe sterk)

001 (Grand Piano)

60 (C3)

Timing numeriek uitgedrukt (kwartnoot)

120 (sterk)

62

PSR-450 Gebruikershandleiding

MIDI-functies

MIDI is een afkorting van Musical Instrument Digital Interface, waarmee u elektronische muziekinstrumenten met elkaar kunt laten communiceren, door het versturen en ontvangen van uitwisselbare data zoals noten, besturingswijzigingen, programmawijzigingen en verscheidene andere soorten MIDI-data en -boodschappen.

De PSR-450 kan een ander MIDI-apparaat besturen door het versturen van informatie over de noten en verscheidene soorten besturingsinformatie. De PSR-450 kan worden bestuurd door binnenkomende MIDI-boodschappen die automatisch de geluidsgeneratormodus bepalen, alsook de MIDIkanalen, voices en effecten selecteren, de parameterwaarden wijzigen en natuurlijk de voices voor de verschillende parts bespelen.

MIDI-boodschappen kunnen in twee groepen worden verdeeld: kanaalboodschappen en systeemboodschappen. Hieronder staat een uitleg van verschillende MIDI-boodschappen die de PSR-450 kan ontvangen/verzenden.

● Kanaalboodschappen

De PSR-450 is een elektronisch muziekinstrument dat 16 kanalen aan kan. Er wordt dan meestal gezegd: 'het kan 16 instrumenten tegelijk spelen'. Kanaalboodschappen verzenden informatie zoals noot aan/uit, programmawijzigingen, voor elk van de 16 kanalen afzonderlijk.

Naam van de boodschap

Noot aan/uit

PSR-450 bediening/paneelinstelling

Boodschappen die door het spelen op het toetsenbord worden gegenereerd. Elke boodschap bevat een specifiek nootnummer dat overeenkomt met de ingedrukte noot en de aanslag op basis van hoe snel de noot is ingedrukt.

Programmawijziging

Besturingswijziging

Voicenummer (samen met de betreffende bankselectie MSB/LSB-instellingen, indien nodig).

Boodschappen die worden gebruikt om een enkel aspect van het geluid (volume, pan, enz.) te wijzigen.

● Systeemboodschappen

Deze informatie geldt over het algemeen voor het hele MIDI-systeem.

Systeemboodschappen bevatten boodschappen zoals exclusiefboodschappen, die unieke data bevatten voor elke instrumentenfabrikant, en realtime-boodschappen die het MIDI-apparaat besturen.

Naam van de boodschap

Exclusiefboodschap

PSR-450 bediening/paneelinstelling

Instellingen van het type Reverb/DSP, enz.

Realtime-boodschap Start/stop-bediening

De boodschappen die de PSR-450 ontvangt/verstuurt, staan in het MIDI-implementatieoverzicht op blz. 80.

Wat u met MIDI kunt doen

● Verbinding maken met andere MIDI-apparaten via een MIDI-kabel, en speeldata zenden en ontvangen.

Verbinding maken met een computer via een MIDI-kabel, en speeldata zenden en ontvangen.

● Lokaal aan/uit: Bepaalt of de op de PSR-450 gespeelde noten worden weergegeven door de interne geluidsgenerator van de PSR-450 of niet.

● Initiële verzending: Als u het spel op de PSR-450 opneemt op een externe sequencer of soortgelijke apparatuur, verstuurt deze functie de huidige paneelinstellingen van de PSR-450, zodat als de sequence wordt afgespeeld, de originele paneelinstellingen automatisch worden teruggezet.

Clock-instellingen: Hierdoor kan andere MIDI-apparatuur met de PSR-450 worden gesynchroniseerd voor afspelen.

PSR-450 Gebruikershandleiding

63

MIDI-functies

Op een PC aansluiten

Door de PSR-450 aan te sluiten op een computer, kunt u data van de PSR-450 op de computer opnemen en beheren, en kunt u speeldata van de computer ontvangen die af kan spelen op de PSR-450.

● De USB-aansluiting van de computer en de MIDI-aansluitingen van de

PSR-450 worden verbonden via een USB-MIDI-interface.

USB

USB-MIDI-interface

(Yamaha UX16 of andere)

MIDI IN

OUT

IN

MIDI OUT

PSR-450

OPMERKING

• Voor het verbinden van MIDI-apparaten moeten er speciale MIDI-kabels worden gebruikt. Deze zijn o.a. te koop bij muziekzaken, enz.

• Gebruik nooit MIDI-kabels die langer zijn dan ongeveer 15 meter.

Kabels die langer zijn kunnen storingen oppikken, wat datafouten kan veroorzaken.

Bij dit type set-up zal het juiste USB-MIDI-stuurprogramma op uw computer geïnstalleerd moeten zijn.

Lokaal aan/uit

Deze functie kan worden gebruikt om de lokale besturing aan of uit te zetten.

Lokale besturing bepaalt of de op de PSR-450 gespeelde noten wel of niet worden weergegeven via het interne klankopwekkingssysteem. De interne geluidsgenerator wordt gebruikt als de lokale besturing aan staat, en niet als de lokale besturing uit staat.

on (Lokaal aan)..........Dit is de normale instelling waarin de op het toetsenbord van de PSR-450 gespeelde noten worden weergegeven door het interne klankopwekkingssysteem. MIDI-data die via de aansluiting MIDI IN worden ontvangen zullen ook worden weergegeven door de interne geluidsgenerator.

oFF (Lokaal uit) ........Met deze instelling prduceert de PSR-450 zelf geen geluid, maar de speeldata worden via de aansluiting MIDI OUT verzonden. MIDI-data die via de aansluiting MIDI IN worden ontvangen zullen worden weergegeven door de interne geluidsgenerator.

1

Gebruik de knop [LINKERMENU] om MIDI te selecteren.

on

LOCAL

64

Als er reeds 'LOCAL' (lokaal) in de display wordt aangegeven, ga dan verder met stap

3

.

PSR-450 Gebruikershandleiding

MIDI-functies

2

Selecteer de instelmodus lokale besturing.

Druk op de nummerknop [1] om 'LOCAL' te selecteren.

on

LOCAL

3

Zet de lokale besturing aan of uit.

Gebruik de knop [+/YES] om de lokale besturing aan te zetten, of de knop [–/NO] om de lokale besturing uit te zetten.

Verzending van de paneelinstellingen van de PSR-450 (initiële verzending)

Stuurt de paneelinstellingen van de PSR-450 naar een extern MIDI-apparaat.

Als u het spel op de PSR-450 opneemt op een externe sequencer of soortgelijke apparatuur, kunt u deze functie gebruiken om de huidige paneelinstellingen van de

PSR-450 te versturen, zodat als de sequence wordt afgespeeld, de originele paneelinstellingen automatisch worden teruggezet.

1

Gebruik de knop [LINKERMENU] om MIDI te selecteren.

INITSEND

Als er reeds 'INITSEND' (initiële verzending) in de display wordt aangegeven, ga dan verder met stap

3

.

2

Selecteer de instelmodus initiële verzending.

Druk op de nummerknop [2] om 'INITSEND' te selecteren.

3

Verzend de paneelinstellingen.

Druk op de knop [START/STOP] om de verzending van de paneelinstellingen te beginnen.

Er zal 'End' in de display verschijnen als de verzending is afgerond.

End

PSR-450 Gebruikershandleiding

65

MIDI-functies

Clock-instellingen

Deze instellingen worden gebruikt om externe MIDI-apparatuur met het afspelen van de song, stijl of metronoom van de PSR-450 te synchroniseren.

Interne clock ..............Dit is de normale instelling van de PSR-450.

Externe clock .............De tijdsbasisfuncties van de PSR-450 zullen met de MIDIclock van een extern MIDI-apparaat worden gesynchroniseerd.

Als er geen MIDI-clocksignaal van een extern apparaat wordt ontvangen, zullen de functies song, stijl en metronoom van de PSR-450 niet werken.

1

Druk op de knop [TEMPO/TAP].

2

Druk op de knop [+] tot de TEMPO-waarde 280 wordt bereikt.

280

TEMPO

3

Druk nog een keer op de knop [+].

ECL

TEMPO

Als er 'ECL' in de display verschijnt, staat de PSR-450 in de modus externe clock.

Om terug te gaan naar de modus interne clock drukt u op de knop [–] om terug te keren naar een interne tempoinstelling.

66

PSR-450 Gebruikershandleiding

Voiceoverzicht

Maximale polyfonie

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

De PSR-450 is maximaal 32 noten polyfoon. Dit betekent dat er maximaal tot 32 noten tegelijk kunnen klinken, ongeacht de gebruikte functie. De stijl gebruikt een aantal van deze beschikbare noten, dus als de stijl wordt gebruikt, is het aantal beschikbare noten om via het toetsenbord te kunnen bespelen overeenkomstig verminderd. Hetzelfde geldt voor de SPLITvoice en songfuncties.

OPMERKING

• Het voiceoverzicht bevat ook de MIDI-programmawijzigingsnummers voor elke voice. Gebruik deze programmawijzigingsnummers als u de PSR-450 via een extern MIDI-apparaat bespeelt.

• De programmanummers 001 tot en met 128 komen rechtstreeks overeen met de MIDI-programmawijzigingsnummers 000 tot en met 127.

Dat houdt dus in dat er een verschilwaarde van 1 tussen de programmanummers en de MIDI-programmawijzigingsnummers is.

Vergeet dit niet!

• Sommige voices kunnen continu doorklinken of hebben een lange uitsterftijd als de noten al zijn losgelaten en het sustainpedaal

(voetschakelaar) is ingetrapt.

007

008

009

010

011

012

013

025

026

027

028

021

022

023

024

014

015

016

017

018

019

020

● Paneelvoice-overzicht

Voicenr.

029

030

031

032

033

001

002

003

004

005

006

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Bankselectie

MSB

000

000

000

000

000

000

LSB

112

112

112

112

113

112

114

119

112

112

113

114

112

MIDIprogrammanummers

PIANO

Voicenaam

001 Grand Piano

002 Bright Piano

004 Honky-tonk Piano

003 MIDI Grand Piano

003 CP 80

007 Harpsichord

E.PIANO

005 Cool! Galaxy Electric Piano

005 Cool! Electric Piano

005 Funky Electric Piano

006 DX Modern Electric Piano

006 Hyper Tines

006 Venus Electric Piano

008 Clavi

114

112

113

112

112

114

118

119

118

117

117

112

113

112

116

ORGAN

019

017

019

017

017

018

017

019

019

017

017

017

020

020

021

Cool! Organ

Cool! JazzOrgan

Cool! RotorOrgan

Jazz Organ 1

Jazz Organ 2

Click Organ

Bright Organ

Rock Organ

Purple Organ

16'+2' Organ

16'+4' Organ

Theater Organ

Church Organ

Chapel Organ

Reed Organ

112

ACCORDION

022 Musette Accordion

113

113

022 Traditional Accordion

024 Bandoneon

113

112

023 ModernHarp

023 Harmonica

045

046

047

048

049

050

051

052

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

059

060

061

062

053

054

055

056

057

058

063

064

065

Voicenr.

066

Bankselectie

MSB LSB

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

112

114

112

113

112

113

117

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

113

113

116

112

112

112

113

112

112

112

112

112

112

112

112

112

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

GUITAR

025 Classical Guitar

029 Cool! Elec.Gtr

026 Folk Guitar

026 12Strings Guitar

027 Jazz Guitar

027 Octave Guitar

028 60's Clean Guitar

028 Clean Guitar

029 Muted Guitar

030 Overdriven Guitar

031 Distortion Guitar

BASS

033 Acoustic Bass

034 Finger Bass

035 Pick Bass

036 Fretless Bass

037 Slap Bass

039 Synth Bass

039 Hi-Q Bass

040 Dance Bass

STRINGS

050 Live! Orchestra

049 String Ensemble

050 Chamber Strings

051 Synth Strings

050 Slow Strings

045 Tremolo Strings

046 Pizzicato Strings

041 Violin

043 Cello

044 Contrabass

106 Banjo

047 Harp

056 Orchestra Hit

CHOIR

053 Choir

PSR-450 Gebruikershandleiding

67

Voiceoverzicht

098

099

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

092

093

094

095

096

097

084

085

086

087

088

089

090

091

078

079

080

081

082

083

074

075

076

077

070

071

072

073

Voicenr.

067

068

069

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Bankselectie

MSB

000

000

000

LSB

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

113

112

053

054

Vocal Ensemble

Vox Humana

112 055 Air Choir

SAXOPHONE

117

114

113

114

118

112

112

112

067

066

065

072

067

068

067

066

Sweet! Tenor Sax

Sweet! Alto Sax

Sweet! Soprano Sax

Sweet! Clarinet

GrowlSax

Baritone Sax

Tenor Sax

Alto Sax

112

114

112

112

112

112

115

117

112

112

112

113

112

112

065

067

069

072

070

071

Soprano Sax

Breathy Tenor Sax

Oboe

Clarinet

English Horn

Bassoon

TRUMPET

057 Sweet! Trumpet

058 Sweet! Trombone

060 Muted Trumpet

057 Trumpet

058 Trombone

058 Trombone Section

061 French Horn

059 Tuba

BRASS

112

112

112

112

115

119

112

113

119

112

113

114

062 Brass Section

062 Big Band Brass

062 Mellow Horns

063 Synth Brass

063 80's Brass

063 Techno Brass

FLUTE

074 Sweet! Flute 114

113

112

112

112

076 Sweet! Pan Flute

074 Flute

073 Piccolo

076 Pan Flute

112

112

075

080

Recorder

Ocarina

112

SYNTH LEAD

081 Square Lead

082

086

099

101

082

082

Sawtooth Lead

Voice Lead

Star Dust

Brightness

Analogon

Fargo

68

PSR-450 Gebruikershandleiding

112

113

114

115

116

117

122

123

124

125

118

119

120

121

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

140

141

142

143

136

137

138

139

144

145

146

147

Voicenr.

127

127

127

127

127

127

127

127

127

127

126

126

000

000

000

000

000

000

000

000

Bankselectie

MSB

000

000

000

LSB

118

112

113

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

SYNTH PAD

089 SweetHeaven

089 Fantasia

101 Bell Pad

000

000

000

112

112

092

095

Xenon Pad

Equinox

113 090 Dark Moon

PERCUSSION

112

112

112

112

112

112

112

112

012

013

014

115

009

011

015

048

Vibraphone

Marimba

Xylophone

Steel Drums

Celesta

Music Box

Tubular Bells

Timpani

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

SPLIT

Acoustic Bass/Grand Piano

Finger Bass /Bright Piano

Fretless Bass/DX Modern

Electric Piano

Acoustic Bass/Vibraphone

Fretless Bass/Brass

Section

Analogon/Sawtooth Lead

Slap Bass/Clavi

Classical Guitar/Sweet!

Flute

String Ensemble/Grand

Piano

DRUM KITS

Vox Humana/Choir

001 Standard Kit 1

002 Standard Kit 2

009 Room Kit

017 Rock Kit

025 Electronic Kit

026 Analog Kit

028 Dance Kit

033 Jazz Kit

041 Brush Kit

049 Symphony Kit

001 SFX Kit 1

002 SFX Kit 2

Voiceoverzicht

● XG-voiceoverzicht

187

188

189

190

191

192

193

194

173

174

175

176

169

170

171

172

165

166

167

168

161

162

163

164

181

182

183

184

177

178

179

180

185

186

157

158

159

160

153

154

155

156

148

149

150

151

152

Voicenr.

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Bankselectie

MSB LSB

034

040

041

042

000

001

032

033

032

040

045

064

001

000

001

018

032

040

041

000

000

001

000

001

000

001

018

040

041

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

PIANO

001 Grand Piano

001

001

001

001

002

002

003

003

003

003

003

004

004

005

005

005

005

005

005

Grand Piano KSP

Mellow Grand Piano

Piano Strings

Dream

Bright Piano

Bright Piano KSP

Electric Grand Piano

Electric Grand Piano KSP

Detuned CP80

Layered CP 1

Layered CP 2

Honky-tonk Piano

Honky-tonk Piano KSP

Electric Piano 1

Electric Piano 1 KSP

Mellow Electric Piano 1

Chorus Electric Piano 1

Hard Electric Piano

Velocity Crossfade Electric Piano 1

005 60's Electric Piano 1

006 Electric Piano 2

006 Electric Piano 2 KSP

006 Chorus Electric Piano 2

006 DX Electric Piano Hard

006 DX Legend

006 DX Phase Electric Piano

006 DX + Analog Electric Piano

006 DX Koto Electric Piano

035

000

001

027

045

000

001

025

006 Velocity Crossfade Electric Piano 2

007 Harpsichord

007 Harpsichord KSP

007 Harpsichord 2

007 Harpsichord 3

008 Clavi

008 Clavi KSP

008 Clavi Wah

000

000

064

000

064

065

008

008

Pulse Clavi

Pierce Clavi

000

CHROMATIC

009 Celesta

010

011

011

012

Glockenspiel

Music Box

Orgel

Vibraphone

001

045

000

012 Vibraphone KSP

012 Hard Vibraphone

013 Marimba

235

236

237

238

231

232

233

234

239

240

241

242

227

228

229

230

223

224

225

226

219

220

221

222

215

216

217

218

211

212

213

214

207

208

209

210

Voicenr.

200

201

202

203

204

205

206

195

196

197

198

199

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

040

000

032

035

040

064

065

000

032

000

064

065

066

000

032

033

037

000

064

067

000

024

032

040

064

065

066

035

036

037

038

000

032

033

034

Bankselectie

MSB

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

LSB

000

096

097

000

035

096

097

001

064

097

098

000

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

013 Marimba KSP

013 Sine Marimba

013 Balimba

013 Log Drums

014 Xylophone

015 Tubular Bells

015 Church Bells

015 Carillon

016 Dulcimer

016 Dulcimer 2

016 Cimbalom

016 Santur

ORGAN

017 DrawOrg

017 Detuned DrawOrg

017 60's DrawOrg 1

017 60's DrawOrg 2

017 70's DrawOrg 1

017 DrawOrg 2

017 60's DrawOrg 3

017 Even Bar

017 16+2'2/3

017 Organ Bass

017 70's DrawOrg 2

017 Cheezy Organ

017 DrawOrg 3

018 Percussive Organ

018 70's Percussive Organ

018 Detuned Percussive Organ

018 Light Organ

018 Percussive Organ 2

019 Rock Organ

019 Rotary Organ

019 Slow Rotary

019 Fast Rotary

020 Church Organ

020 Church Organ 3

020 Church Organ 2

020 Notre Dame

020 Organ Flute

020 Tremolo Organ Flute

021 Reed Organ

021 Puff Organ

022 Accordion

022 Accord It

023 Harmonica

023 Harmonica 2

024 Tango Accordion

024 Tango Accordion 2

PSR-450 Gebruikershandleiding

69

Voiceoverzicht

70

266

267

268

269

270

271

262

263

264

265

258

259

260

261

254

255

256

257

250

251

252

253

243

244

245

246

247

248

249

Bankselectie

MSB LSB

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

040

041

000

065

066

043

045

000

043

032

000

040

041

000

018

032

000

035

040

041

096

000

016

025

043

096

000

016

Voicenr.

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

281

282

283

284

277

278

279

280

272

273

274

275

276

289

290

291

292

285

286

287

288

PSR-450 Gebruikershandleiding

065

000

028

000

027

040

043

045

000

040

045

000

018

097

000

027

032

032

033

034

096

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

GUITAR

025 Nylon Guitar

025 Nylon Guitar 2

025 Nylon Guitar 3

025 Velocity Guitar Harmonics

025 Ukulele

026 Steel Guitar

026 Steel Guitar 2

026 12-string Guitar

026 Nylon & Steel Guitar

026 Steel Guitar with Body Sound

026 Mandolin

027 Jazz Guitar

027 Mellow Guitar

027 Jazz Amp

028 Clean Guitar

028 Chorus Guitar

029 Muted Guitar

029 Funk Guitar 1

029 Muted Steel Guitar

029 Funk Guitar 2

029 Jazz Man

030 Overdriven Guitar

030 Guitar Pinch

031 Distortion Guitar

031 Feedback Guitar

031 Feedback Guitar 2

032 Guitar Harmonics

032 Guitar Feedback

032 Guitar Harmonics 2

BASS

033 Acoustic Bass

033 Jazz Rhythm

033 Velocity Crossfade Upright Bass

034 Finger Bass

034 Finger Dark

034 Flange Bass

034 Bass & Distorted Electric Guitar

034 Finger Slap Bass

034 Finger Bass 2

034 Modulated Bass

035 Pick Bass

035 Muted Pick Bass

036 Fretless Bass

036 Fretless Bass 2

036 Fretless Bass 3

036 Fretless Bass 4

036 Synth Fretless

036 Smooth Fretless

037 Slap Bass 1

037 Resonant Slap

037 Punch Thumb Bass

320

321

322

323

314

315

316

317

318

319

324

325

335

336

337

338

331

332

333

334

339

340

341

342

326

327

328

329

330

Voicenr.

305

306

307

308

301

302

303

304

309

310

311

312

313

297

298

299

300

293

294

295

296

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

006

012

018

064

065

066

096

019

032

040

041

064

020

024

035

040

000

043

000

018

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

003

008

040

040

041

042

045

041

064

065

000

000

003

008

024

035

Bankselectie

MSB

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

LSB

000

008

000

000

000

000

008

040

000

000

040

000

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

038 Slap Bass 2

038 Velocity Switch Slap

039 Synth Bass 1

039 Synth Bass 1 Dark

039 Fast Resonant Bass

039 Acid Bass

039 Clavi Bass

039 Techno Synth Bass

039 Orbiter

039 Square Bass

039 Rubber Bass

039 Hammer

040 Synth Bass 2

040 Mellow Synth Bass

040 Sequenced Bass

040 Click Synth Bass

040 Synth Bass 2 Dark

040 Smooth Synth Bass

040 Modular Synth Bass

040 DX Bass

040 X Wire Bass

STRING

041 Violin

041 Slow Violin

042 Viola

043 Cello

044 Contrabass

045 Tremolo Strings

045 Slow Tremolo Strings

045 Suspense Strings

046 Pizzicato Strings

047 Orchestral Harp

047 Yang Chin

048 Timpani

ENSEMBLE

049 Strings 1

049 Stereo Strings

049 Slow Strings

049 Arco Strings

049 60's Strings

049 Orchestra

049 Orchestra 2

049 Tremolo Orchestra

049 Velocity Strings

050 Strings 2

050 Stereo Slow Strings

050 Legato Strings

050 Warm Strings

050 Kingdom

050 70's Strings

050 String Ensemble 3

051 Synth Strings 1

Voiceoverzicht

386

387

388

389

390

391

382

383

384

385

378

379

380

381

374

375

376

377

370

371

372

373

366

367

368

369

360

361

362

363

364

365

Voicenr.

355

356

357

358

359

351

352

353

354

347

348

349

350

343

344

345

346

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

018

040

041

045

064

027

032

045

064

000

012

020

024

035

040

041

042

006

032

037

000

000

016

000

000

000

016

017

032

000

018

Bankselectie

MSB LSB

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

041

064

000

035

064

040

000

000

040

000

003

016

032

027

064

065

000

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

051 Resonant Strings

051 Synth Strings 4

051 Synth Strings 5

052 Synth Strings 2

053 Choir Aahs

053 Stereo Choir

053 Choir Aahs 2

053 Mellow Choir

053 Choir Strings

054 Voice Oohs

055 Synth Voice

055 Synth Voice 2

055 Choral

055 Analog Voice

056 Orchestra Hit

056 Orchestra Hit 2

056 Impact

BRASS

057 Trumpet

057 Trumpet 2

057 Bright Trumpet

057 Warm Trumpet

058 Trombone

058 Trombone 2

059 Tuba

059 Tuba 2

060 Muted Trumpet

061 French Horn

061 French Horn Solo

061 French Horn 2

061 Horn Orchestra

062 Brass Section

062 Trumpet & Trombone Section

062 Brass Section 2

062 High Brass

062 Mellow Brass

063 Synth Brass 1

063 Quack Brass

063 Resonant Synth Brass

063 Poly Brass

063 Synth Brass 3

063 Jump Brass

063 Analog Velocity Brass 1

063 Analog Brass 1

064 Synth Brass 2

064 Soft Brass

064 Synth Brass 4

064 Choir Brass

064 Analog Velocity Brass 2

064 Analog Brass 2

405

406

407

408

409

410

411

412

399

400

401

402

403

404

392

393

394

395

396

397

398

425

426

427

428

421

422

423

424

417

418

419

420

413

414

415

416

433

434

435

436

429

430

431

432

437

438

Voicenr.

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

019

020

024

025

000

006

008

018

019

064

065

066

000

006

008

018

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Bankselectie

MSB LSB

000

000

040

043

000

040

041

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

REED

065 Soprano Sax

066 Alto Sax

066 Sax Section

066 Hyper Alto Sax

067 Tenor Sax

067 Breathy Tenor Sax

067 Soft Tenor Sax

064

000

000

000

000

000

067 Tenor Sax 2

068 Baritone Sax

069 Oboe

070 English Horn

071 Bassoon

072 Clarinet

PIPE

073 Piccolo 000

000

000

000

000

074 Flute

075 Recorder

076 Pan Flute

077 Blown Bottle

000

000

078

079

Shakuhachi

Whistle

000 080 Ocarina

SYNTH LEAD

040

041

045

096

000

065

000

064

000

064

081

081

081

081

081

081

081

081

082

082

082

082

082

082

082

082

082

082

082

082

083

083

084

084

085

085

Square Lead

Square Lead 2

LM Square

Hollow

Shroud

Mellow

Solo Sine

Sine Lead

Sawtooth Lead

Sawtooth Lead 2

Thick Sawtooth

Dynamic Sawtooth

Digital Sawtooth

Big Lead

Heavy Synth

Waspy Synth

Pulse Sawtooth

Dr. Lead

Velocity Lead

Sequenced Analog

Calliope Lead

Pure Pad

Chiff Lead

Rubby

Charang Lead

Distorted Lead

PSR-450 Gebruikershandleiding

71

Voiceoverzicht

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

474

475

476

477

470

471

472

473

466

467

468

469

462

463

464

465

458

459

460

461

454

455

456

457

449

450

451

452

453

Voicenr.

443

444

445

446

439

440

441

442

447

448

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

064

065

000

000

064

066

067

064

065

066

067

018

064

065

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Bankselectie

MSB

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

LSB

065

000

024

064

000

035

000

016

064

065

000

064

000

016

017

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

085 Wire Lead

086 Voice Lead

086 Synth Aahs

086 Vox Lead

087 Fifths Lead

087 Big Five

088 Bass & Lead

088 Big & Low

088 Fat & Perky

088 Soft Whirl

SYNTH PAD

089 New Age Pad

089 Fantasy

090 Warm Pad

090 Thick Pad

090 Soft Pad

064

065

000

000

020

027

064

066

090

090

090

091

091

091

091

091

092

092

092

092

093

093

093

094

094

094

095

096

096

096

096

096

Sine Pad

Horn Pad

Rotary Strings

Poly Synth Pad

Poly Pad 80

Click Pad

Analog Pad

Square Pad

Choir Pad

Heaven

Itopia

CC Pad

Bowed Pad

Glacier

Glass Pad

Metallic Pad

Tine Pad

Pan Pad

Halo Pad

Sweep Pad

Shwimmer

Converge

Polar Pad

Celestial

065

066

000

027

SYNTH EFFECTS

000 097 Rain

045

064

097 Clavi Pad

097 Harmo Rain

097

097

098

098

African Wind

Carib

Sound Track

Prologue

064

000

012

098 Ancestral

099 Crystal

099 Synth Drum Comp

72

PSR-450 Gebruikershandleiding

Voicenr.

516

517

518

519

512

513

514

515

508

509

510

511

504

505

506

507

500

501

502

503

496

497

498

499

492

493

494

495

488

489

490

491

528

529

530

531

532

533

524

525

526

527

520

521

522

523

534

535

536

537

Bankselectie

MSB LSB

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

065

066

067

068

064

096

000

064

065

066

067

000

018

019

040

064

070

071

072

000

066

067

068

069

041

042

064

065

014

018

035

040

066

067

068

069

000

064

008

014

064

065

070

071

096

000

000

000

000

000

000

032

035

096

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

099 Popcorn

099 Tiny Bells

099 Round Glockenspiel

099 Glockenspiel Chimes

099 Clear Bells

099 Chorus Bells

099 Synth Mallet

099 Soft Crystal

099 Loud Glockenspiel

099 Christmas Bells

099 Vibraphone Bells

099 Digital Bells

099 Air Bells

099 Bell Harp

099 Gamelimba

100 Atmosphere

100 Warm Atmosphere

100 Hollow Release

100 Nylon Electric Piano

100 Nylon Harp

100 Harp Vox

100 Atmosphere Pad

100 Planet

101 Brightness

101 Fantasy Bells

101 Smokey

102 Goblins

102 Goblins Synth

102 Creeper

102 Ring Pad

102 Ritual

102 To Heaven

102 Night

102 Glisten

102 Bell Choir

103 Echoes

103 Echoes 2

103 Echo Pan

103 Echo Bells

103 Big Pan

103 Synth Piano

103 Creation

103 Star Dust

103 Resonant & Panning

104 Sci-Fi

104 Starz

WORLD

105 Sitar

105 Detuned Sitar

105 Sitar 2

105 Tambra

Voiceoverzicht

578

579

580

581

582

583

584

585

586

569

570

571

572

565

566

567

568

573

574

575

576

577

561

562

563

564

555

556

557

558

559

560

Voicenr.

550

551

552

553

554

546

547

548

549

542

543

544

545

538

539

540

541

000

000

000

000

000

000

000

000

064

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Bankselectie

MSB LSB

000

000

064

096

096

097

000

000

097

098

000

000

097

000

028

096

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

105 Tamboura

106 Banjo

106 Muted Banjo

106 Rabab

106 Gopichant

106 Oud

107 Shamisen

108 Koto

108 Taisho-kin

108 Kanoon

109 Kalimba

110 Bagpipe

111 Fiddle

112 Shanai

112 Shanai 2

112 Pungi

098

000

096

000

101

000

000

097

097

098

099

100

097 112 Hichiriki

PERCUSSIVE

000

096

113 Tinkle Bell

113 Bonang

113

113

113

113

Altair

Gamelan Gongs

Stereo Gamelan Gongs

Rama Cymbal

113

114

115

115

115

116

116

117

Asian Bells

Agogo

Steel Drums

Glass Percussion

Thai Bells

Woodblock

Castanets

Taiko Drum

096

000

064

065

066

000

064

065

117

118

118

118

118

119

119

119

Gran Cassa

Melodic Tom

Melodic Tom 2

Real Tom

Rock Tom

Synth Drum

Analog Tom

Electronic Percussion

000

000

000

000

000 120 Reverse Cymbal

SOUND EFFECTS

000

000

121 Fret Noise

122 Breath Noise

123

124

125

126

Seashore

Bird Tweet

Telephone Ring

Helicopter

000

000

000

127 Applause

128 Gunshot

001 Cutting Noise

Voicenr.

615

616

617

618

611

612

613

614

607

608

609

610

603

604

605

606

623

624

625

626

627

619

620

621

622

599

600

601

602

595

596

597

598

591

592

593

594

587

588

589

590

Bankselectie

MSB LSB

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

064

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

MIDIprogrammanummers

Voicenaam

002 Cutting Noise 2

004 String Slap

017 Flute Key Click

033 Shower

034 Thunder

035 Wind

036 Stream

037 Bubble

038 Feed

049 Dog

050 Horse

051 Bird Tweet 2

055 Ghost

056 Maou

065 Phone Call

066 Door Squeak

067 Door Slam

068 Scratch Cut

069 Scratch Split

070 Wind Chime

071 Telephone Ring 2

081 Car Engine Ignition

082 Car Tires Squeal

083 Car Passing

084 Car Crash

085 Siren

086 Train

087 Jet Plane

088 Starship

089 Burst

090 Roller Coaster

091 Submarine

097 Laugh

098 Scream

099 Punch

100 Heartbeat

101 Footsteps

113 Machine Gun

114 Laser Gun

115 Explosion

116 Firework

PSR-450 Gebruikershandleiding

73

Drumkitoverzicht

• ' ' geeft aan dat het drumgeluid hetzelfde is als in de 'Standard Kit 1'.

• Elke percussievoice gebruikt één noot.

• Het MIDI-nootnummer en de noot zijn in feite een octaaf lager dan het toetsenbordnootnummer en de noot. In '136: Standard Kit', bijvoorbeeld, komt de 'Seq

Click H' (nootnr. 36/noot C1) overeen met (nootnr. 24/noot C0).

• Toets uit: Toetsen gemarkeerd met een 'O' stoppen bij noot-los onmiddellijk hun geluid.

• Voices met hetzelfde alternatienootnummer (*1 … 4) kunnen niet tegelijkertijd gespeeld worden. (Ze zijn juist ontworpen om achter elkaar gespeeld te worden.)

C1

C # 1

D1

E1

D # 1

F1

F # 1

G1

G # 1

A1

B1

A # 1

C2

C # 2

D2

D # 2

E2

F2

G2

G # 2

A2

F # 2

A # 2

B2

C3

C # 3

D3

D # 3

E3

F3

F # 3

G3

G # 3

A3

B3

A # 3

C4

C # 4

D4

E4

D # 4

F4

F # 4

G4

G # 4

A4

B4

A # 4

C5

C # 5

D5

D # 5

E5

F5

F # 5

G5

G # 5

A5

A # 5

B5

C6

Voicenr.

MSB/LSB/PC

Toetsenbord MIDI

Nootnr.

Noot Nootnr.

Noot

25

26

C

D

# 0 13 C #

0 14 D

-1

-1

27 D # 0 15 D # -1

28 E 0 16 E -1

29 F

30 F #

31 G

0 17 F -1

0 18 F # -1

0 19 G -1

32 G # 0 20 G # -1

33 A

34 A #

0 21 A

0 22 A #

-1

-1

35 B

36 C

0 23 B

1 24 C

-1

0

Toets

Uit

37 C # 1 25 C # 0

38 D

39 D #

1 26 D

1 27 D #

0 O

0

40 E

41 F

1

1

28

29

E

F

42 F # 1 30 F #

43 G

44 G #

1 31 G

1 32 G # 0

45 A 1 33 A 0

46 A # 1 34 A # 0

47 B 1 35 B

48 C

49 C #

2 36 C

2 37 C #

0

0

0

1

1

0 O

0 O

50 D 2 38 D 1

51 D # 2 39 D # 1

52 E 2 40 E

53 F

54 F #

2 41 F

2 42 F #

1

1

1

55 G 2 43 G 1

56 G # 2 44 G # 1

57 A

58 A #

2 45 A

2 46 A #

1

1

59 B 2 47 B 1

60 C 3 48 C 2

61 C # 3 49 C # 2

62 D

63 D #

3 50 D

3 51 D #

2

2

64 E 3 52 E

65 F 3 53 F

66 F # 3 54 F #

67 G

68 G #

69 A

70 A #

71 B

72

74

76

77

79

81

C

73 C

D

75 D

E

F

78 F

G

80 G

A

#

#

#

#

3

3 56 G

3

3 58 A

3

4

4

55

57

59

67

69

G

A

B

4 65 F

4 66 F #

G

4 68 G

A

#

#

4 60 C

4 61 C #

4 62 D

4 63 D #

4 64 E

#

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

82 A # 4 70 A # 3

83 B 4 71 B 3 O

84 C

85 C #

86 D

5 72 C

5 73 C #

5 74 D

4

4

O

4 O

87 D # 5 75 D # 4

88 E 5 76 E 4

89 F

90 F #

91 G

5 77 F

5 78 F #

5 79 G

4

4

4

92 G # 5 80 G # 4

93 A

94 A #

5 81 A

5 82 A #

4

4

95 B

96 C

5 83 B

6 84 C

4

5

97 C # 6 85 C # 5

98 D

99 D #

6 86 D

6 87 D #

5

5

100 E

101 F

6 88 E

6 89 F

5

5

102 F # 6 90 F #

103 G 6 91 G

5

5

136

127/000/001

Alternatietoewijzing

3

3

4

4

1

1

1

2

2

Standard Kit 1

Chinese Cymbal

Ride Cymbal Cup

Tambourine

Splash Cymbal

Cowbell

Crash Cymbal 2

Vibraslap

Ride Cymbal 2

Bongo H

Bongo L

Conga H Mute

Conga H Open

Conga L

Timbale H

Timbale L

Agogo H

Agogo L

Cabasa

Maracas

Samba Whistle H

Samba Whistle L

Guiro Short

Guiro Long

Claves

Wood Block H

Wood Block L

Cuica Mute

Cuica Open

Triangle Mute

Triangle Open

Shaker

Jingle Bell

Bell Tree

Surdo Mute

Surdo Open

Hi Q

Whip Slap

Scratch Push

Scratch Pull

Finger Snap

Click Noise

Metronome Click

Metronome Bell

Seq Click L

Seq Click H

Brush Tap

Brush Swirl

Brush Slap

Brush Tap Swirl

Snare Roll

Castanet

Snare H Soft

Sticks

Bass Drum Soft

Open Rim Shot

Bass Drum Hard

Bass Drum

Side Stick

Snare M

Hand Clap

Snare H Hard

Floor Tom L

Hi-Hat Closed

Floor Tom H

Hi-Hat Pedal

Low Tom

Hi-Hat Open

Mid Tom L

Mid Tom H

Crash Cymbal 1

High Tom

Ride Cymbal 1

137

127/000/002

Standard Kit 2

Snare H Soft 2

Open Rim Shot 2

Bass Drum 2

Snare M 2

Snare H Hard 2

138

127/000/009

Room Kit

SD Room L

SD Room H

Room Tom 1

Room Tom 2

Room Tom 3

Room Tom 4

Room Tom 5

Room Tom 6

139

127/000/017

Rock Kit

SD Rock H

Bass Drum H

BD Rock

SD Rock L

SD Rock Rim

Rock Tom 1

Rock Tom 2

Rock Tom 3

Rock Tom 4

Rock Tom 5

Rock Tom 6

140

127/000/025

Electronic Kit

Reverse Cymbal

Hi Q 2

Snare L

Bass Drum H

BD Rock

BD Gate

SD Rock L

SD Rock H

E Tom 1

E Tom 2

E Tom 3

E Tom 4

E Tom 5

E Tom 6

Scratch Push

Scratch Pull

141

127/000/026

Analog Kit

Reverse Cymbal

Hi Q 2

SD Rock H

Bass Drum H

BD Analog L

BD Analog H

Analog Side Stick

Analog Snare 1

Analog Snare 2

Analog Tom 1

Analog HH Closed 1

Analog Tom 2

Analog HH Closed 2

Analog Tom 3

Analog HH Open

Analog Tom 4

Analog Tom 5

Analog Cymbal

Analog Tom 6

Analog Cowbell

Analog Conga H

Analog Conga M

Analog Conga L

Analog Maracas

Analog Claves

Scratch Push

Scratch Pull

74

PSR-450 Gebruikershandleiding

Drumkitoverzicht

C1

C # 1

D1

E1

D # 1

F1

F # 1

G1

G # 1

A1

B1

A # 1

C2

C # 2

D2

D # 2

E2

F2

F # 2

G2

G # 2

A2

B2

A # 2

C3

C # 3

D3

D # 3

E3

F3

F # 3

G3

G # 3

A3

B3

A # 3

C4

C # 4

D4

E4

D # 4

F4

F # 4

G4

G # 4

A4

B4

A # 4

C5

C # 5

D5

D # 5

E5

F5

F # 5

G5

G # 5

A5

B5

C6

A # 5

Voicenr.

MSB/LSB/PC

Toetsenbord MIDI

Nootnr.

Noot Nootnr.

Noot

25

26

C

D

# 0 13 C #

0 14 D

-1

-1

27 D # 0 15 D # -1

28 E 0 16 E -1

29 F

30 F #

31 G

0 17 F -1

0 18 F # -1

0 19 G -1

32 G # 0 20 G # -1

33 A

34 A #

0 21 A

0 22 A #

-1

-1

35 B

36 C

0 23 B

1 24 C

-1

0

Toets

Uit

37 C # 1 25 C # 0

38 D

39 D #

1 26 D

1 27 D #

0 O

0

40 E

41 F

1

1

28

29

E

F

42 F # 1 30 F #

43 G

44 G #

1 31 G

1 32 G # 0

45 A 1 33 A 0

46 A # 1 34 A # 0

47 B 1 35 B

48 C

49 C #

2 36 C

2 37 C #

0

0

0

1

1

0 O

0 O

50 D 2 38 D 1

51 D # 2 39 D # 1

52 E 2 40 E

53 F

54 F #

2 41 F

2 42 F #

1

1

1

55 G 2 43 G 1

56 G # 2 44 G # 1

57 A

58 A #

2 45 A

2 46 A #

1

1

59 B 2 47 B 1

60 C 3 48 C 2

61 C # 3 49 C # 2

62 D

63 D #

3 50 D

3 51 D #

2

2

64 E 3 52 E

65 F 3 53 F

66 F # 3 54 F #

67 G

68 G #

69 A

70 A #

71 B

72

74

76

77

79

81

C

73 C

D

75 D

E

F

78 F

G

80 G

A

#

#

#

#

3

3 56 G

3

3 58 A

3

4

4

55

57

59

67

69

G

A

B

4 65 F

4 66 F #

G

4 68 G

A

#

#

4 60 C

4 61 C #

4 62 D

4 63 D #

4 64 E

#

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

82 A # 4 70 A # 3

83 B 4 71 B 3 O

84 C

85 C #

86 D

5 72 C

5 73 C #

5 74 D

4

4

O

4 O

87 D # 5 75 D # 4

88 E 5 76 E 4

89 F

90 F #

91 G

5 77 F

5 78 F #

5 79 G

4

4

4

92 G # 5 80 G # 4

93 A

94 A #

5 81 A

5 82 A #

4

4

95 B

96 C

5 83 B

6 84 C

4

5

97 C # 6 85 C # 5

98 D

99 D #

6 86 D

6 87 D #

5

5

100 E

101 F

6

6

88

89

E

F

102 F # 6 90 F #

5

5

5

103 G 6 91 G 5

136

127/000/001

Alternatietoewijzing

3

3

4

4

1

1

1

2

2

Standard Kit 1

Chinese Cymbal

Ride Cymbal Cup

Tambourine

Splash Cymbal

Cowbell

Crash Cymbal 2

Vibraslap

Ride Cymbal 2

Bongo H

Bongo L

Conga H Mute

Conga H Open

Conga L

Timbale H

Timbale L

Agogo H

Agogo L

Cabasa

Maracas

Samba Whistle H

Samba Whistle L

Guiro Short

Guiro Long

Claves

Wood Block H

Wood Block L

Cuica Mute

Cuica Open

Triangle Mute

Triangle Open

Shaker

Jingle Bell

Bell Tree

Surdo Mute

Surdo Open

Hi Q

Whip Slap

Scratch Push

Scratch Pull

Finger Snap

Click Noise

Metronome Click

Metronome Bell

Seq Click L

Seq Click H

Brush Tap

Brush Swirl

Brush Slap

Brush Tap Swirl

Snare Roll

Castanet

Snare H Soft

Sticks

Bass Drum Soft

Open Rim Shot

Bass Drum Hard

Bass Drum

Side Stick

Snare M

Hand Clap

Snare H Hard

Floor Tom L

Hi-Hat Closed

Floor Tom H

Hi-Hat Pedal

Low Tom

Hi-Hat Open

Mid Tom L

Mid Tom H

Crash Cymbal 1

High Tom

Ride Cymbal 1

142

127/000/028

Dance Kit

Reverse Cymbal

Hi Q 2

AnSD Snappy

AnBD Dance-1

AnSD OpenRim

AnBD Dance-2

AnBD Dance-3

Analog Side Stick

AnSD Q

143

127/000/033

Jazz Kit

SD Jazz H Light Brush Slap L

BD Jazz

SD Jazz L

AnSD Ana+Acoustic SD Jazz M

Analog Tom 1 Jazz Tom 1

Analog HH Closed 3

Analog Tom 2

Analog HH Closed 4

Analog Tom 3

Analog HH Open 2

Jazz Tom 2

Jazz Tom 3

Analog Tom 4

Analog Tom 5

Analog Cymbal

Analog Tom 6

Jazz Tom 4

Jazz Tom 5

Jazz Tom 6

Analog Cowbell

Analog Conga H

Analog Conga M

Analog Conga L

Analog Maracas

Analog Claves

Scratch Push

Scratch Pull

144

127/000/041

Brush Kit

BD Jazz

Brush Slap

145

127/000/049

Symphony Kit

Bass Drum L

Gran Cassa

Gran Cassa Mute

Marching Sn M

Brush Tap Marching Sn H

Brush Tom 1 Jazz Tom 1

Brush Tom 2 Jazz Tom 2

Brush Tom 3 Jazz Tom 3

146

126/000/001

SFX Kit 1

147

126/000/002

SFX Kit 2

Cutting Noise Phone Call

Cutting Noise 2 Door Squeak

String Slap

Door Slam

Scratch Cut

Scratch

Wind Chime

Telephone Ring 2

Brush Tom 4 Jazz Tom 4

Brush Tom 5 Jazz Tom 5

Hand Cym. L

Brush Tom 6 Jazz Tom 6

Hand Cym.Short L

Hand Cym. H

Hand Cym.Short H

Flute Key Click Car Engine Ignition

Car Tires Squeal

Car Passing

Car Crash

Siren

Train

Jet Plane

Starship

Burst

Roller Coaster

Submarine

Shower

Thunder

Wind

Stream

Bubble

Feed

Dog

Horse

Bird Tweet 2

Ghost

Maou

Laugh

Scream

Punch

Heartbeat

FootSteps

Machine Gun

Laser Gun

Explosion

Firework

PSR-450 Gebruikershandleiding

75

Stijloverzicht

76

013

014

015

016

017

018

019

020

025

026

027

028

021

022

023

024

005

006

007

008

001

002

003

004

009

010

011

012

036

037

038

039

040

041

042

029

030

031

032

033

034

035

Stijlnummer

043

044

045

046

PopShuffle1

PopShuffle2

GuitarPop

16BeatUptempo

KoolShuffle

JazzRock

HipHopLight

BALLAD

PianoBallad

LoveSong

6/8ModernEP

6/8SlowRock

OrganBallad

PopBallad

16BeatBallad1

16BeatBallad2

Stijlnaam

8 BEAT

Cool8Beat

8BeatModern

8BeatAdria

60'sGuitarPop

BubblegumPop

60's8Beat

8Beat

OffBeat

60'sRock

HardRock

RockShuffle

8BeatRock

16 BEAT

16Beat

DANCE

EuroTrance

Ibiza

HouseMusik

SwingHouse

TechnoPolis

Clubdance

ClubLatin

Garage1

Garage2

TechnoParty

UKPop

HipHopGroove

HipShuffle

HipHopPop

DISCO

70'sDisco1

70'sDisco2

DiscoPhilly

SaturdayNight

PSR-450 Gebruikershandleiding

076

077

078

079

080

081

082

083

088

089

090

091

084

085

086

087

092

093

070

071

072

073

066

067

068

069

074

075

Stijlnummer

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

Stijlnaam

LatinDisco

DiscoChocolate

DiscoHands

DiscoFox

SchlagerPop

SWING & JAZZ

BigBandFast

BigBandMedium

OrchestraSwing

BigBandBallad

BigBandShuffle

JazzClub

Swing1

059

060

061

062

063

064

065

Swing2

Five/Four

JazzBallad

Dixieland

Ragtime

AfroCuban

Charleston

R & B

Soul

DetroitPop1

60'sRock&Roll

6/8Soul

CrocoTwist

Rock&Roll

DetroitPop2

BoogieWoogie

ComboBoogie

6/8Blues

COUNTRY

Country8Beat

CountryPop

CountrySwing

Country2/4

CowboyBoogie

CountryShuffle

Bluegrass

WildWest

LATIN

BrazilianSamba

BossaNova

PopBossa

Tijuana

DiscoLatin

Mambo

Salsa

Beguine

GuitarRumba

RumbaFlamenca

119

120

121

122

123

124

125

126

127

100

101

102

103

096

097

098

099

104

105

106

111

112

113

114

107

108

109

110

115

116

117

118

135

136

137

138

139

140

128

129

130

131

132

133

134

Stijlnummer

094

095

MariachiWaltz

GuitarSerenade

SwingWaltz

JazzWaltz1

JazzWaltz2

CountryWaltz

OberWaltzer

Musette

PIANIST

Stride

PianoSwing

PianoBoogie

PianoRag

Arpeggio

Musical

Habanera

SlowRock

8BeatPianoBallad

PianoMarch

6/8PianoMarch

PianoWaltz

PianoBeguine

Stijlnaam

RumbaIsland

Reggae

BALLROOM

VienneseWaltz

EnglishWaltz

Slowfox

Foxtrot

Quickstep

Tango

Pasodoble

Samba

ChaChaCha

Rumba

Jive

TRADITIONAL

USMarch

6/8March

GermanMarch

PolkaPop

OberPolka

IrishDance

Tarantella

ScottishReel

Hawaiian

Showtune

ChristmasSwing

ChristmasWaltz

WALTZ

ItalianWaltz

Muziekdatabaseoverzicht

MDB-nr.

MDB-naam

POP HITS

038

039

040

041

042

043

044

045

030

031

032

033

034

035

036

037

046

047

048

049

050

051

052

053

ShearJz

Showbiz

SplnkyTb

SunnySde

TstHoney

TwoFoot5

WhatsNew

Wild Cat

054 WondrLnd

EASY LISTENING

055

056

057

BlackFst

ByeBlues

CaliBlue

Alex Rag

Blue Set

DayOfW&R

HighMoon

MistySax

MoonLit

New York

PanthrSw

PatrolBr

PatrolSx

PetiteCl

RedRoses

SaintMch

SatinWd

SaxMood

SF Heart

009

010

011

012

013

014

015

016

001

002

003

004

005

006

007

008

017

018

019

020

021

022

023

024

NoMatter

ProudGtr

SailngSx

Sept.Pop

SultanSw

SweetLrd

ThnkMsic

TitanicH

025

026

027

028

WantToBe

WatchGrl

WhatALoo

WhitePle

029 YestDGtr

SWING & JAZZ

AlvFever

Croco Rk

DayPdise

EasySday

GoMyWay

HowDeep!

HurryLuv

I breath

I'm Torn

Imagine

ISurvive

JustCall

JustWay

LoveMeT

My Baby

NikitTrp

MDB-nr.

058

MDB-naam

CiaoCpri

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

098

099

100

101

102

103

104

105

090

091

092

093

094

095

096

097

067

068

069

070

071

072

073

074

059

060

061

062

063

064

065

066

075

076

077

078

079

080

081

082

Schiwago

ShadowGt

SingRain

SmallWld

SpkSoft

SpnishEy

StrangeN

TieRibbn

083

084

085

086

TimeGoes

WhteXmas

WishStar

WondrWld

ROMANTIC BALLADS

087 AdelineB

088

089

ArgenCry

BeautBdy

Close2U

DAmorStr

DolanesM

ElCondor

Entrtain

Frippers

LoveLove

LuckySax

LuvStory

MyPrince

OSoleMio

PalomaGt

PuppetBr

Raindrop

RedMouln

R'ticGtr

Bl Bayou

CatMemry

CavaSolo

E Weiss

ElvGhett

Feeling

Fly Away

Fnl Date

GreenSlv

GtCncert

HrdToSay

LonlyPan

MBoxDnce

Mn Rivr

Norw.Flt

OnMyMnd

OverRbow

Red Lady

ReleseMe

SavingLv

Shore Cl

SierraMd

SilverMn

SmokyEye

SndOfSil

TblWater

WhereLov

MDB-nr.

117

MDB-naam

WhisprSx

154

155

156

157

158

159

160

161

147

148

149

150

FunkyTwn

KillSoft

MiamiTrn

Nine PM

151

152

153

SingBack

StrandD

LATIN NIGHTS

BambaBrs

BambaFlt

BeHappy!

CopaLola

DayNight

Ipanema

MarinaAc

MuchoTrb

SmoothLt

162

163

164

165

SunOfLif

Sunshine

Tico Org

TrbWave

COUNTRY & WESTERN

166 BCountry

167

168

BlownWnd

Bonanza

169

170

171

BoxerGtr

CntryRds

GreenGrs

118 WomanLov

ROCK &FUSION

119

120

DavAgain

JumpRock

121

122

123

124

OyComCha

PickUpPc

RdRiverR

SatsfyGt

125

126

127

128

Sheriff

SmokeWtr

TwistAgn

VenusPop

RHYTHM & BLUES

129 AmazingG

130

131

BoogiePf

Clock Rk

132

133

134

135

136

137

138

139

CU later

GreenDor

HappyDay

JohnnyB

MercyBrs

OldHouse

RisingSn

S Preems

140

141

142

143

ShookUp

SuperStv

TeddyBer

Yeh Orgn

144

HIP HOP HOUSE

2 of US

145

146

B Leave

Back St

MDB-nr.

172

MDB-naam

Jambala

220

221

222

223

224

225

226

227

212

213

214

215

216

217

218

219

205

206

207

208

209

210

211

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

188

189

190

191

192

193

180

181

182

183

184

185

186

187

173

174

175

176

LondonSt

LooseEL

MagSeven

TopWorld

177 YlwRose

DISCO & PARTY

178

179

AlhHwaii

Babylon

Barbado1

Barbado2

BirdySyn

FestaMex

HandsPty

LuvTheme

ModrnTlk

MovStar

NxtAlice

Obaladi

PalomaFl

PubPiano

Tijuana

Why MCA?

BALLROOM

BrazilBr

CherryBr

CherryOr

DanubeWv

MantoStr

SandmnFx

SundyNvr

TangoPiz

Tea4Two

TulipWtz

YesSirQk

TRADITIONAL

AlpenTri

Balalaik

Ceilidh

CielPari

Cl Polka

Comrades

DnceLord

Funiculi

HappyPlk

Herzlin

HornPipe

JinglBel

Kufstein

LindoMex

MexiHat

MickyFlt

NavyAway

RlBarrel

SnowWtz

StarMrch

WashPost

WdCuttrs

XmasWalz

PSR-450 Gebruikershandleiding

77

Effecttypeoverzicht

[Reverb-typeoverzicht]

Type Reverb Nr.

05

06

07

08

01

02

03

04

09

10

Hall 1

Hall 2

Hall 3

Room 1

Room 2

Stage 1

Stage 2

Plate 1

Plate 2

Off

[DSP-typeoverzicht]

23

24

25

26

19

20

21

22

27

28

29

30

15

16

17

18

11

12

13

14

35

36

37

38

31

32

33

34

39

40

Nr.

05

06

07

08

01

02

03

04

09

10

Type DSP

Hall 1

Hall 2

Hall 3

Room 1

Room 2

Stage 1

Stage 2

Plate 1

Plate 2

Early Reflection 1

Early Reflection 2

Gate Reverb

Reverse Gate

Chorus 1

Chorus 2

Flanger 1

Flanger 2

Symphonic

Phaser

Rotary Speaker 1

Rotary Speaker 2

Tremolo 1

Tremolo 2

Guitar Tremolo

Auto Pan

Auto Wah

Delay Left - Center - Right

Delay Left - Right

Echo

Cross Delay

Karaoke

Distortion Hard

Distortion Soft

Overdrive

Amp Simulation

EQ Disco

EQ Telephone

3Band EQ

2Band EQ

Geen effect

Hall1

Hall2

Hall3

Room1

Room2

Stage1

Stage2

Plate1

Plate2

Off

Displaynaam

Displaynaam

Hall1

Hall2

Hall3

Room1

Room2

Stage1

Stage2

Plate1

Plate2

ER1

ER2

Gate1

Gate2

Chorus1

Chorus2

Flanger1

Flanger2

Symphony

Phaser

Rotary1

Rotary2

Tremolo1

Tremolo2

Guitar Tremolo

AutoPan

AutoWah

DelayLCR

DelayLR

Echo

CrossDly

Karaoke

D Hard

D Soft

Overdrv

AmpSimu

EQ Disco

EQ Tel

3BandEQ

2BandEQ

Off

78

PSR-450 Gebruikershandleiding

[Harmony-typeoverzicht]

Type Harmony Nr.

01

02

03

04

05

Duet

Trio

Block

Country

Octave

06 Trill 1/4-noot

19

20

21

22

15

16

17

18

23

24

25

26

11

12

13

14

07

08

09

10

Trill 1/6-noot

Trill 1/8-noot

Trill 1/12-noot

Trill 1/16-noot

Trill 1/24-noot

Trill 1/32-noot

Tremolo 1/4-noot

Tremolo 1/6-noot

Tremolo 1/8-noot

Tremolo 1/12-noot

Tremolo 1/16-noot

Tremolo 1/24-noot

Tremolo 1/32-noot

Echo 1/4-noot

Echo 1/6-noot

Echo 1/8-noot

Echo 1/12-noot

Echo 1/16-noot

Echo 1/24-noot

Echo 1/32-noot

Duet

Trio

Block

Country

Octave

Tril1/4

Displaynaam

Trem1/8

Trem1/12

Trem1/16

Trem1/24

Trem1/32

Echo1/4

Echo1/6

Echo1/8

Tril1/6

Tril1/8

Tril1/12

Tril1/16

Tril1/24

Tril1/32

Trem1/4

Trem1/6

Echo1/12

Echo1/16

Echo1/24

Echo1/32

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Effecttypeoverzicht

PSR-450 Gebruikershandleiding

79

MIDI-implementatieoverzicht

YAMAHA [ Portable Keyboard ] Datum:12-12-2003

Model PSR-450 MIDI-implementatieoverzicht Versie: 1.0

Herkent Opmerking Verzendt

Basiskanaal

Functie...

Standaard

Gewijzigd

1 - 16 x

1 - 16 x

Modus

Standaard 3

Boodschap x

Gewijzigd **************

Noot0 - 127 nummer : Echte voice **************

Aanslag Noot AAN

Noot UIT o 9nH,v=1-127 x 9nH,v=0

Aftertouch

Toetsen

Kanalen x x

3 x x

0 - 127

0 - 127 o 9nH,v=1-127 x 9nH,v=0 of 8nH x x

Pitchbend o o

Besturingswijziging

0,32 o

1 x

5 x

7,10 o

11 x

6,38 o

64 o

66,67 x

71-74 x

84 x

96-97 x

98-99 x

100-101 o

Programmao 0 - 127 wijziging: Echte nrs.

************** o

*1 o x o

*1 o o o x

*1 o

*1 o o x o o 0 - 127

Bankselectie

Modulatiewiel

Portamentotijd

Volume/Panpot

Expressie

Data-invoer

Sustain

Sostenuto/Soft

Geluidsbesturing

Portamentobesturing

RPN-toename,-afname

NRPN LSB,MSB

RPN LSB,MSB

Systeemexclusief o *2 o *2

: Songpositie x

Algemeen: Songselectie x

: Stemmen x x x x

80

Systeem : Clocko

Realtime: commando's o o o

Overige:Al het geluid uit o

:Reset alle besturingen x

:Lokaal AAN/UIT x

Bood-:Alle noten UIT x schap-:Actief meten o pen :Reset x o(120,126,127) o(121) o(122) o(123-125) o x

*1 Raadpleeg nr.2 op blz. 81. *2 Raadpleeg nr.3 op blz. 81.

Modus 1 : OMNI AAN, POLY Modus 2 : OMNI AAN, MONO

Modus 3 : OMNI UIT, POLY Modus 4 : OMNI UIT, MONO

PSR-450 Gebruikershandleiding o : Ja x : Nee

MIDI-dataformat

OPMERKING:

1 Standaard (fabrieksinstellingen) functioneert de PSR-450 gewoonlijk als een 16-kanaals multitimbrale toongenerator, en hebben binnenkomende data geen invloed op de paneelvoices of paneelinstellingen. De onderstaande MIDI-boodschappen hebben echter wel invloed op de paneelvoices, stijlen en songs.

• MIDI-hoofdstemming

• Systeem exclusiefboodschappen voor het wijzigen van het type

Reverb, Chorus en DSP.

2 Boodschappen voor deze besturingswijzigingsnummers kunnen niet vanaf de PSR-450 zelf verzonden worden. Ze zouden echter kunnen worden verstuurd als de stijl of song speelt met het Harmony-effect.

3 Exclusief

<GM Systeem AAN> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

• Deze boodschap roept automatisch alle standaardinstellingen voor het instrument op, met uitzondering van de MIDI-hoofdstemming.

<MIDI-hoofdvolume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, ll, mm, F7H

• Met deze boodschap kunt u de volumes van alle kanalen tegelijkertijd veranderen (universeel systeemexclusief).

• De waarden van "mm" worden gebruikt voor de MIDI-hoofdstemming.

(Waarden voor 'll' worden genegeerd.)

<MIDI-hoofdstemming> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, ll, cc,

F7H

• Deze boodschap wijzigt tegelijkertijd de stemmingswaarde van alle kanalen.

• De waarden 'mm' en 'll' worden gebruikt voor de MIDI-hoofdstemming.

• De standaardwaarden voor 'mm' en 'll' zijn respectievelijk 08H en 00H.

Elke waarde kan worden gebruikt voor 'n' en 'cc'.

<Reverb-type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, llH, F7H

• mm : Reverb-type MSB

• ll : Reverb-type LSB

Raadpleeg het Effectoverzicht (blz. 82) voor details.

<Chorus-type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, llH, F7H

• mm : Chorus-type MSB

• ll : Chorus-type LSB

Raadpleeg het Effectoverzicht (blz. 82) voor details.

<DSP-type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 40H, mmH, llH, F7H

• mm : DSP-type MSB

• ll : DSP-type LSB

Raadpleeg het Effectoverzicht (blz. 82) voor details.

<DROOG-niveau> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 08H, 0mH, 11H, llH, F7H

• ll : Droge niveau

• 0m : Kanaalnummer

4 Als de stijl wordt gestart wordt er een boodschap FAH verzonden. Als de stijl wordt gestopt wordt er een boodschap FCH verzonden. Als de clock op Extern wordt gezet, worden zowel FAH (stijl starten) als FCH (stijl stoppen) herkend.

5 Lokaal aan/uit

<Lokaal AAN> Bn, 7A, 7F

<Lokaal UIT> Bn, 7A, 00

De waarde voor 'n' wordt genegeerd.

PSR-450 Gebruikershandleiding

81

MIDI-dataformat

Effectoverzicht

* Als de ontvangen waarde geen effecttype bevat in de TYPE LSB, wordt de LSB naar TYPE 0 verwezen.

* De nummers tussen haakjes voor de effecttypenaam komen overeen met de in de display aangegeven nummers.

* Door een externe sequencer te gebruiken, die in staat is systeem exclusiefboodschappen en parameter wijzigingen te bewerken en te verzenden, kunt u de effecttypes Reverb, Chorus en DSP selecteren die niet vanaf het bedieningspaneel van de PSR-450 zelf toegankelijk zijn. Als één van deze effecten door een externe sequencer wordt geselecteerd verschijnt er ' - ' in de display.

82

● REVERB

TYPE

MSB

000

001

002

00

Geen effect

(1)Hall1

Room

003

004

Stage

Plate

005~127 Geen effect

01 02 08

TYPE LSB

16

(2)Hall2

(6)Stage1

(8)Plate1

17

(3)Hall3

(4)Room1

(7)Stage2

(9)Plate2

18 19

(5)Room2

20

● CHORUS

TYPE

MSB

00

000~064 Geen effect

065 Chorus

066

067

Celeste

Flanger

068~127 Geen effect

01 02

Chorus2

08

Flanger1

TYPE LSB

16 17

Chorus1

Flanger2

18 19 20

● DSP

TYPE

MSB

00

Geen effect

(1)Hall1

01

000

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

Room

Stage

Plate

Delay L,C,R

(28)Delay L,R

(29)Echo

(30)Cross Delay

(10)Early Reflection1 (11)Early Reflection2

(12)Gate Reverb

(13)Reverse Gate

012~019 Geen effect

020 (31)Karaoke

021~064 Geen effect

065 Chorus

066

067

Celeste

Flanger

02

(15)Chorus2

08

(16)Flanger1

TYPE LSB

(2)Hall2

16

(6)Stage1

(8)Plate1

(27)Delay L,C,R

072

073

074

075

068

069

070

071

Symphonic

Rotary Speaker

Tremolo

Auto Pan

(19)Phaser

Distortion

(34)Overdrive

(35)Amp Simulation

076

077

(38)3Band EQ

(39)2Band EQ

078 Auto Wah

079~127 Geen effect

(18)Symphonic

(20)Rotary Speaker1

(22)Tremolo1

(25)Auto Pan

17

(3)Hall3

(4)Room1

(7)Stage2

(9)Plate2

(14)Chorus1

(17)Flanger2

(32)Distortion Hard (33)Distortion Soft

(36)EQ Disco (37)EQ Telephone

(26)Auto Wah

18 19

(5)Room2

20

(21)Rotary Speaker2 (23)Tremolo2 (24)Guitar Tremolo

PSR-450 Gebruikershandleiding

Problemen oplossen

Symptoom

Er is een 'plop'-geluid te horen als de schakelaar [STANDBY/ON] wordt ingedrukt om het instrument aan te zetten.

Oorzaak Oplossing

De inschakelstroom in het instrument.

Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid.

• Het volume is minder geworden.

• De geluidskwaliteit is slechter geworden.

• Het ritme stopt.

• Opgenomen songdata worden niet goed teruggespeeld.

• De display verdwijnt plotseling en de paneelinstellingen worden gereset.

Er komen vreemde geluiden uit de

PSR-450.

De batterijen raken leeg.

Vervang de batterijen door een complete set van 6 nieuwe batterijen, of sluit de netadapter aan.

Er klinkt geen geluid uit de luidsprekers van de PSR-450 als het toetsenbord wordt bespeeld.

Dit kan gebeuren als er een mobiele telefoon (of andere draadloze apparatuur) in de nabijheid van het instrument wordt gebruikt of overgaat.

Er is een hoofdtelefoon of een aansluitkabel in de aansluiting PHONES/OUT-

PUT van het instrument aangesloten.

Zet mobiele telefoons in de nabijheid van het instrument uit. Een mobiele telefoon in de buurt van de PSR-450 gebruiken, inclusief het overgaan door binnenkomende telefoontjes, kan ongewenste vreemde geluiden veroorzaken.

Haal de hoofdtelefoon of aansluitkabel los.

• Sommige noten geven geen geluid als er een aantal toetsen tegelijk worden bespeeld.

• De automatische begeleiding of het songafspelen wordt onderbroken.

De functie Dictionary kan aan staan.

De modus lokale besturing kan uitgezet zijn.

Dit kan gebeuren als de maximale polyfonie (het maximum aantal af te spelen noten) van de PSR-450 wordt overschreden.

Zet de functie Dictionary uit.

Zet de modus lokale besturing aan.

De maximale polyfonie van de PSR-

450 is 32 noten. Zorg ervoor dat het maximum aantal noten dat wordt gespeeld — inclusief de automatische begeleiding of het songafspelen — 32 of minder is.

De ritmebegeleiding speelt niet als de knop [START/STOP] wordt ingedrukt.

De automatische begeleiding wil niet beginnen.

De automatische begeleiding speelt niet goed af.

Er is een stijlnummer tussen 128 en

140 (Pianist-categorie) of nummer 121

(Guitar Serenade) geselecteerd.

De clock-instelling kan op extern ingesteld staan en het instrument ontvangt geen extern clocksignaal.

Het stijlvolume kan helemaal dichtgedraaid staan.

Dit is geen fout. De stijlen Pianist en

Guitar Serenade bevatten geen ritmeparts.

Raadpleeg de instructies over de clockinstelling op blz. 66, en stel de clock in op intern.

Raadpleeg de instructies op blz. 23 en stel het stijlvolume in op een geschikt niveau.

Raadpleeg de instructies op blz. 28 en stel het splitpunt op een geschikte toets in.

De werking van de voetschakelaar is verkeerd om.

Het toetsenbordsplitpunt is niet goed ingesteld voor de akkoorden die u speelt.

Het instrument is aangezet terwijl de voetschakelaar ingedrukt was.

De klankkleur en het volume van het geluid dat wordt geproduceerd varieert afhankelijk van de gespeelde toetsen.

Om realistische instrumentgeluiden en

-response te reproduceren, maakt het klankopwekkingssysteem AWM van de

PSR-450 gebruik van 'multi-sampling' waarbij verschillende instrumentsamples aan verschillende toetsbereiken zijn toegewezen. Dit kan resulteren in kleine verschillen in het geluid.

Zet het instrument uit en vervolgens weer aan, zonder de voetschakelaar in te drukken.

Dit is geen fout.

PSR-450 Gebruikershandleiding

83

Specificaties

Toetsenbord

• 61 standaardmaat toetsen (C1 - C6), aanslaggevoelig

Display

• Grote multifunctionele LCD-display (met achtergrondverlichting)

Set-up

• STANDBY/ON

• MASTER VOLUME : MIN - MAX

Paneelregelaars

• LINKERMENU, RECHTERMENU, SONG, STYLE, VOICE,

M.D.B., PORTABLE GRAND, METRONOME, [0] ~ [9],

[+/YES], [–/NO], DEMO, TOUCH, HARMONY, SPLIT,

DUAL, [ ▲ ], [ ▼ ], Dict., EASY PERFORMER [L], [R],

TEMPO/TAP, PITCH BEND

Voice

• 135 paneelvoices + 12 drumkits + 480 XG-voices

• Polyfonie: 32

Stijl

• 140 stijlen + diskette

• Stijlregelaars: ACMP ON/OFF, SYNC STOP, SYNC

START, START/STOP, INTRO/ENDING/ rit., MAIN/AUTO FILL

• Stijlvolume

Muziekdatabase

• 227

Dictionary (woordenboek)

One Touch Setting

• Voice (voor elke stijl of song)

Menuregelaars

• Transpose

• Style/Song Volume

• Metronome Volume

• Pitch Bend Range

• Tuning

• MIDI

• Harmony

• Reverb

• DSP

• Track Assign R

• Track Assign L

• Track Octave

Effecten

• Reverb : 9 typen

• DSP : 39 typen

• Harmony : 26 typen

Song

• 5 songs + 5 usersongs

• Songvolume

Opnemen

• Song

Usersong: 5 songs

Opnametracks : 1, 2, 3, 4, 5, STYLE

• Song Clear, Track Clear

Diskette

• Song afspelen

• Load (laden)

• Save (opslaan)

• Execute (uitvoeren)

• Delete (wissen)

• Format (formatteren)

• SMF Save (SMF opslaan)

MIDI

• Clock

• Initiële verzending

• Lokaal aan/uit

Aansluitingen voor optionele accessoires

• PHONES/OUTPUT, DC IN 12V, MIDI IN/OUT,

FOOTSWITCH

Versterker

• 6 W + 6 W

Luidsprekers

• 12 cm x 2 + 3 cm x 2

Vermogensdissipatie

• 20 W (bij het gebruik van de netadapter PA-5D)

Spanningsvoorziening

• Adapter : Yamaha PA-5D netadapter

• Batterijen : Zes "D" maat, R20P (LR20) of equivalente batterijen

Afmetingen (B x D x H)

• 952 x 387 x 169 mm (37-1/2" x 15-1/4" x 6-2/3")

Gewicht

• 8,5 kg (18 lbs., 12 oz.)

Bijgeleverde accessoires

• Muziekstandaard

• Datadiskette

• Gebruikershandleiding

Optionele accessoires

• Hoofdtelefoon : HPE-150

• Netadapter

• Voetschakelaar

: PA-5D, PA-5C

: FC4, FC5

• Keyboardstandaard : L-6, L-7

* De specificaties en beschrijvingen in de gebruikershandleiding zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Yamaha Corp. behoudt zich het recht voor om producten of specificaties op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of te modificeren. Aangezien specificaties, apparatuur en opties per locatie kunnen verschillen, kunt u het beste contact opnemen met uw Yamaha-leverancier.

84

PSR-450 Gebruikershandleiding

Index

A

Aanslaggevoeligheid....................... 42

Aanslaggevoeligheidsresponse ....... 42

Aansluitingen voor accessoires ...... 11

A-B-herhaling................................. 49

ACMP aan/uit ................................. 19

Akkoord .......................................... 46

Akkoorddisplay .............................. 40

Akkoordtype ................................... 46

B

Back-up........................................... 41

Bank................................................ 52

Batterijen ........................................ 10

Bedieningspaneel en aansluitingen. 12

Begeleidingsbereik ......................... 19

C

Clock............................................... 66

D

Demo .............................................. 14

Dictionary (woordenboek).............. 46

Drumkit........................................... 27

Drumkitoverzicht...................... 27, 74

DSP-typeoverzicht.......................... 78

DUAL ............................................. 29

E

Easy Performer ............................... 50

Effecttypeoverzicht......................... 78

ENDING......................................... 23

F

FF.................................................... 15

Format............................................. 59

G

GM.................................................... 7

GM System Level 1 .......................... 7

Grand Piano .................................... 24

Grondtoon....................................... 46

H

Harmony ......................................... 31

Harmony-typeoverzicht .................. 79

I

Initialisatie ...................................... 41

Initiële verzending .......................... 65

Instrument aanzetten....................... 11

INTRO ............................................ 20

K

Kanaalboodschappen...................... 63

L

Load (laden).................................... 57

Lokaal aan/uit ................................. 64

M

Maatdisplay .................................... 40

MAIN ............................................. 20

MAIN-voice ................................... 29

Mastervolume ................................. 38

Maximale polyfonie........................ 67

Melodietracks ................................. 34

Melodievoice veranderen................ 48

Menu............................................... 38

Metronoom ............................... 24, 25

Metronoomvolume ......................... 25

MIDI ............................................... 62

MIDI-aansluiting ............................ 11

MIDI-dataformat ............................ 81

MIDI-implementatieoverzicht ........ 80

Muziekdatabase .............................. 16

N

Netadapter....................................... 10

Notatie ............................................ 40

Nummers invoeren.......................... 39

O

One Touch Setting .......................... 27

Opnameprocedure........................... 34

Opnemen......................................... 34

Opstellen......................................... 10

Optionele accessoires ..................... 84

P

Pauze............................................... 15

Personal Computer ......................... 64

Pitchbend ........................................ 30

Problemen oplossen........................ 83

Programmawijziging ...................... 63

R

Registratiegeheugen ....................... 52

Reverb............................................. 32

Reverb-typeoverzicht...................... 78

Rew................................................. 15

Ritardando ...................................... 21

S

Save (opslaan)................................. 55

SMF Format 0-files opslaan ........... 57

Song................................................ 14

Songoverzicht ................................. 14

Songvolume .................................... 48

Spanningsvereisten ......................... 10

Specificaties.................................... 84

Split ................................................ 28

Splitpunt ......................................... 28

Start ................................................ 22

Stemming........................................ 43

Stijl ................................................. 18

Stijloverzicht................................... 76

Stijltrack ......................................... 34

Stijlvolume ..................................... 23

Stop................................................. 23

Sync Start ....................................... 22

Synchro Stop .................................. 22

Systeemboodschappen.................... 63

T

Teldisplay ....................................... 40

Tempo ............................................. 24

Track............................................... 40

Track wissen ................................... 37

Trackoctavering .............................. 55

Tracktoewijzen R/L ........................ 51

Transponeren .................................. 43

U

Uitvoeren ........................................ 56

User ................................................ 34

Utility.............................................. 58

V

Voetschakelaar gebruiken ............... 11

Voice ............................................... 26

Voiceoverzicht ................................ 67

W

Wissen ............................................ 36

PSR-450 Gebruikershandleiding

85

Index

86

PSR-450 Gebruikershandleiding

Neem voor details over de producten alstublieft contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiger of de geautoriseerde distributeur in het onderstaande overzicht.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,

M1S 3R1, Canada

Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,

U.S.A.

Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de Mexico S.A. De C.V.,

Departamento de ventas

Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del

Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F.

Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil LTDA.

Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil

Tel: 011-3085-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.

Sucursal de Argentina

Viamonte 1145 Piso2-B 1053,

Buenos Aires, Argentina

Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN

AMERICAN COUNTRIES/

CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,

Calle 47 y Aquilino de la Guardia,

Ciudad de Panamá, Panamá

Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,

MK7 8BL, England

Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd.

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin

Tel: 01-2859177

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH,

Branch Switzerland

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland

Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH,

Branch Austria

Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria

Tel: 01-60203900

THE NETHERLANDS

Yamaha Music Central Europe,

Branch Nederland

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands

Tel: 0347-358 040

BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH,

Branch Belgium

Rue de Geneve (Genevastraat) 10, 1140 - Brussels,

Belgium

Tel: 02-726 6032

FRANCE

Yamaha Musique France

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France

Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy

Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230

Las Rozas (Madrid), Spain

Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House

147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece

Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1

Box 30053

S-400 43 Göteborg, Sweden

Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvej 8B

DK-2730 Herlev, Denmark

Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy

Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,

SF-00101 Helsinki, Finland

Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1

N-1345 Østerås, Norway

Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120

IS-128 Reykjavik, Iceland

Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany

Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LB21-128 Jebel Ali Freezone

P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.

Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.

25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West),

Jingan, Shanghai, China

Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,

Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Tel: 2737-7688

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)

PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot

Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia

Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,

Youngdungpo-ku, Seoul, Korea

Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,

Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,

Makati, Metro Manila, Philippines

Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

No.11 Ubi Road 1, No.06-02,

Meiban Industrial Building, Singapore

Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.

Taiwan 104, R.O.C.

Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor

Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan

Bangkok 10330, Thailand

Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,

Victoria 3006, Australia

Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,

Auckland, New Zealand

Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST

TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-2312

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

Tel: +81-53-460-3273

[PK] 32

Yamaha informatie http://www.yamaha.nl/

Yamaha PK CLUB (Portable Keyboard Home Page, alleen Engels) http://www.yamahaPKclub.com/

Yamaha Manual Library (handleidingenbibliotheek, ook Nederlands) http://www2.yamaha.co.jp/manual/dutch/

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation

© 2004 Yamaha Corporation

Nederlandstalige gebruikershandleiding geproduceerd door TerrActs (www.terracts.nl)

advertisement

Related manuals