Siemens Optipoint 420 de handleiding

Add to My manuals

advertisement

Siemens Optipoint 420 de handleiding | Manualzz
HiPath 2000
HiPath 3000
HiPath 4000
optiPoint 410/420 S V6.0
economy
economy plus
standard
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften
Voor uw veiligheid
De IP-toestellen optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0 voldoen aan de Europese Norm EN 60 950 waarin de veiligheid van IT-apparatuur, inclusief elektronische bureau-apparatuur is geregeld. Bij de ontwikkeling van dit toestel is grote nadruk gelegd op veiligheid om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen.
Het gevaar bestaat altijd dat kinderen kleine voorwerpen inslikken. Bij het
optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel kunnen dit de stekkers van de telefoonkabel zijn.
Houd deze voorwerpen buiten bereik van kinderen.
• Gebruik alleen de geleverde transformator en de speciale LAN-aansluitkabel.
• Probeer nooit de behuizing van de transformator te openen.
Onderhoud van het toestel
•
•
•
Het toestel niet in badkamers en dergelijke gebruiken. Het toestel is
niet spatwaterbestendig.
Trek voordat u de LAN- aansluitkabel aansluit of loshaalt, de stekker
van de transformator uit de contactdoos.
Het toestel mag niet in aanraking komen met kleurafgevende of agressieve vloeistoffen, zoals thee, koffie, sappen of frisdranken.
Plaats van het toestel
•
•
•
•
•
2
Gebruik het toestel in een gecontroleerde omgeving met een temperatuurbereik tussen 5°C en 40°C.
Houd voor een goede geluidskwaliteit bij handsfree telefoneren het
bereik voor de microfoon vrij (voor rechts). De optimale afstand voor
handsfree telefoneren is 50 cm.
Plaats het toestel niet in een ruimte met hoge stofontwikkeling; dit kan
de levensduur van het toestel aanzienlijk verkorten.
Stel het toestel niet bloot aan direct zonnestralen of andere warmtebronnen> Hierdoor kunnen de elektronische componenten en de
kunststof behuizing beschadigen.
Gebruik het toestel niet in omgeving met dampvorming (bijv. badkamer).
Veiligheidsvoorschriften
Belangrijke informatie
Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat!
Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires! Het gebruik van andere accessoires is gevaarlijk en leidt tot het vervallen van de garantie
en het CE-keurmerk.
Maak het toestel of een uitbreidingsconsole nooit open! Raadpleeg een
deskundige in geval van problemen.
Dit document bevat slechts een algemene beschrijving respectievelijk een beschrijving
van de functies die in een concreet geval niet altijd in de beschreven vorm van toepassing
zijn respectievelijk die door verdere ontwikkeling van de producten kunnen wijzigen. De
beschreven functies zijn alleen van toepassing, voor zover ze bij het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
De gebruikte merken zijn eigendom van Siemens AG of van de respectievelijke eigenaren.
Conformiteitsmarkeringen
De CE-markering geeft aan dat het toestel voldoet aan EU-richtlijn
1999/5/EG.
Dit apparaat is geproduceerd onder een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 14001). Dit proces staat garant voor een minimaal verbruik
van primaire grondstoffen en energie, alsmede voor een minimale hoeveelheid productieafval.
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden
aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik
en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar
u het product hebt gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.
Deze hiervoor aangehaalde vermeldingen zijn uitsluiten geldig voor apparaten die in de landen van de Europese Unie worden verkocht en worden geïnstalleerd en die voldoen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. In landen buiten de Europese Unie kunnen daarvan afwijkende verordeningen voor het
verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur van toepassing zijn.
3
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderhoud van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaats van het toestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conformiteitsmarkeringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
2
3
3
Algemene informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Over deze gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Correct gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Productidentificatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Echo-effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aanwijzingen en symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Symbolen in dit handboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toesteltypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opbouw van de optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard .
Display en dialoogtoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsenblok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmeerbare toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Besturingstoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
14
15
16
17
18
Het toestel bedienen via het display . . . . . . . . . . . .19
Standaard-telefoonfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functies kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkomende oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproep via hoorn beantwoorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproep aannemen met opgelegde hoorn (handsfree telefoneren) .
Gesprek beëindigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omschakelen op handsfree telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naar de hoorn omschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meeluisteren in het vertrek tijdens het gesprek . . . . . . . . . . . . . . .
Oproep weigeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In de wachtstand zetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesprek doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
19
19
20
20
20
21
21
22
22
22
23
23
23
Inhoudsopgave
Opbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiezen na beleggen van de lijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiezen voor beleggen van de lijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DTMF-toonkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bellerslijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bellerslijsten openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toets voor "Gemiste oproepen" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toets voor nummerherhaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruggespraak bij een tweede gesprekspartner . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruggespraak activeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruggespraak beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wisselgesprek houden met twee deelnemers . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiesondersteuning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Met naamkiestoets kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische kiesvertraging gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verkort kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notitieboekfuncties gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsen voor uitgebreid naamkiezen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . .
Belsignaal uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niet storen activeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niet storen in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niet storen in-/uitschakelen met functietoets . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
25
26
27
29
29
30
30
31
31
32
32
33
34
35
36
37
37
37
38
Individuele instellingen van het toestel . . . . . . . . . 39
Setup-menu openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configuratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Landinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum/tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gespreksduur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesprek doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesprek verbinden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiesmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproepweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zomertijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische kiestimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wachttoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wachtstand muziek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niet storen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wachttoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opties voor rusttoestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tijdlimiet bij inactief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproepoverzicht van DSM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type USB-toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
40
40
40
41
41
42
43
43
44
45
46
47
47
48
48
49
49
50
51
52
52
5
Inhoudsopgave
Symbolen weergeven in plaats van tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opties voor kiezen met opgelegde hoorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melding voor gemiste oproepen onderdrukken. . . . . . . . . . . . . . . .
Oproep tijdens het kiezen weigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lokale functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verkort kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikerspassword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toestel blokkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Geheugen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functietoetsen programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorbeeld 1: de functie "Mute" onder
een functietoets programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorbeeld 2: Uitgebreid naamkiezen
programmeren onder functietoets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorbeeld 3: telefoonnummer/naam onder
functietoets programmeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functietoetsen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audio-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume van luidspreker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume van beltoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belsignaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume van hoorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volume van headset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akoestiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klikvolume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
54
54
55
56
56
57
58
59
60
61
62
65
67
68
68
69
70
70
71
71
72
Het toestel bedienen met de
optiPoint display module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Display bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beginscherm van het oproepoverzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schakelen tussen displays. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Display Toepassingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkomende oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkomende oproep in rustmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproep aannemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproep afwijzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belsignaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesprek in de wacht zetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesprek beëindigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemiste oproepen weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
73
73
74
75
76
76
77
79
79
80
80
81
Inhoudsopgave
Opbellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kiezen na beleggen van de lijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Kiezen voor beleggen van de lijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Gesprek beëindigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kiezen vanuit Contacten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Kiezen met naamkiestoetsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Uitgebreid naamkiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Twee telefoongesprek tegelijkertijd voeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ruggespraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Gesprek doorverbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Een wisselgesprek- houden met twee deelnemers . . . . . . . . . . . . 95
Nummerherhaling van laatstgekozen nummer . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Bellerslijsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Gekozen nrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Gemiste opr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ontvangen opr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Niet storen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Tekenmodus wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Schakelen tussen overschrijf- en invoegmodus. . . . . . . . . . . . . . . 103
Op de Display Module navigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Bedieningselementen selecteren en activeren . . . . . . . . . . . . . . . 105
Invoervelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Besturingstoetsen van het toestel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Menu Setup in de Display Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Webinterface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menustructuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Change user password . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Function keys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Functietoets selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Country Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Language Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audio Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Call-related parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alfabetische referentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
109
110
110
111
112
113
113
114
114
115
Editors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Tekst invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Bij tekstinvoer navigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
7
Inhoudsopgave
Bijlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Weergave in rustmodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruikersmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toestelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbindingsstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruggespraakgesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkomende gesprekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meldingen en waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statusmeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foutmeldingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsen van een label voorzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
124
127
127
127
128
128
129
129
130
131
Trefwoordenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Alle belangrijke functies in één oogopslag . . . . .135
8
Algemene informatie
Algemene informatie
Over deze gebruiksaanwijzing
In deze gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van het toestel
optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 en zijn functies. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor veilig en correct gebruik van het toestel. Volg deze instructies nauwkeurig op. U voorkomt zo bedieningsfouten en kunt uw multifunctionele toestel in het
netwerk optimaal gebruiken.
Iedere persoon die de optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0 installeert, bedient of programmeert, moet deze gebruiksaanwijzing lezen en de aanwijzingen opvolgen.
Voor uw eigen veiligheid raden we u aan de paragraaf met de veiligheidsinstructies zorgvuldig door te nemen. Volg deze aanwijzingen
nauwkeurig op zodat u zichzelf en anderen niet aan risico’s blootstelt en ook het toestel niet beschadigt.
Deze gebruiksaanwijzing is gebruikersvriendelijk opgebouwd. Dit betekent
dat u stap voor stap kennismaakt met de bediening van de
optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0. In het begin
worden de eenvoudige basisfuncties beschreven, vervolgens de instelling
van alle bedrijfsparameters en aan het einde van de gebruiksaanwijzing
vindt u een beschrijving van alle extra functies. Taken voor de beheerder
worden beschreven in een apart handboek. De beknopte gebruikershandleiding bevat een snelle en betrouwbare uitleg van veelgebruikte functies.
Correct gebruik
Het optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel is
ontwikkeld voor spraakoverdracht en aansluiting op een LAN en moet worden geplaatst op een bureautafel. U kunt het toestel ook los gebruiken. Elk
ander gebruik wordt beschouwd als niet-correct gebruik.
Productidentificatie
De systeemgegevens van het toestel - productnaam en serienummer vindt u op het typeplaatje aan de onderzijde van het toestel. Houd deze gegevens bij de hand als u vanwege een probleem of een defect aan het toestel contact opneemt met onze service.
9
Algemene informatie
Echo-effect
In bepaalde omstandigheden hoort u bij het gebruik van het toestel een
soms zeer duidelijke echo. De oorzaak hiervoor is niet een constructiefout
of een andere fout van uw IP-toestel, maar het andere toestel. Als de echo
zich bijvoorbeeld voordoet tijdens een telefonische conferentie, moet u
eventueel de luidspreker en microfoons anders opstellen.
Service
De servicedienst van Siemens kan u alleen ondersteuning bieden bij
problemen met of defecten aan het toestel zelf.
Als u vragen hebt over het gebruik zal de leverancier of een netwerkbeheerder u graag verder helpen.
Neem bij vragen over de telefoonaansluiting contact op met de netwerkaanbieder.
Kies bij problemen met of defecten aan het toestel het service-telefoonnummer van uw land.
Aanwijzingen en symbolen
Veiligheid
Belangrijke informatie voor het voorkomen van persoonlijk letsel en beschadiging van het toestel zijn duidelijk gemarkeerd daar dit belangrijke
aanwijzingen zijn voor een correct gebruik.
7
Dit symbool duidt op gevaren. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van het
toestel.
Dit symbool verwijst naar het volgende:
• Belangrijke informatie voor correct gebruik van het toestel
• Bijzonder belangrijke informatie die betrekking heeft op het verschil in gebruik als SingleLine- en als MultiLine-toestel.
10
Algemene informatie
Stap voor stap
Symbolen in dit handboek
De stappen voor de bediening via het toestelmenu worden in de linkerkolom in logische volgorde grafisch
weergegeven. De symbolen hebben de volgende betekenis:
n Hoorn opnemen.
t Hoorn opleggen.
s Gesprek voeren.
o Telefoonnummer of code invoeren.
dd Code invoeren.
u of v
Afhankelijk van de modus een waarde verhogen of verlagen.
Toets indrukken.
Oplichtende toets indrukken.
Knipperende toets indrukken.
Kiezen?
02=Bellerslijsten
: Keuzemogelijkheid wordt op het display weergegeven.
Met toets : bevestigen.
: Keuzemogelijkheid zoeken.
Toetsen < > indrukken
tot de optie op het scherm verschijnt.
Dan met toets : bevestigen.
11
Inleiding
Inleiding
Overzicht
Het optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel is een moderne multifunctionele IP-telefoon. Het toestel is bestemd
voor aansluiting op een datanetwerk. Het wordt niet direct op een ISDNcentrale of het openbare netwerk aangesloten.
In deze gebruiksaanwijzing wordt het gebruik beschreven van een
optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestel
dat is aangesloten op de Siemens HiPath 3000/HiPath 4000.
Enkele functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven,
zijn alleen beschikbaar in combinatie met de HiPath 3000/
HiPath 4000. Als u het optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0-toestel niet in een HiPath 3000/HiPath 4000-omgeving gebruikt, vraagt u de benodigde gebruiksaanwijzing aan via het
servicepersoneel.
De optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 maakt
spraakcommunicatie mogelijk via het standaardprotocol IP (Internet Protocol). Het toestel is compatibel met de signalerings-stack conform de specificatie in het SIP-protocol (Session Initiation Protocol).
U kunt de optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 gebruiken als een normaal toestel. Het enige verschil is dat uw gesprekken
worden doorgegeven via een datanetwerk. Het toestel is uitgerust met
een ethernet-interface zodat met behulp van het TCP/IP-protocol zowel via
uw eigen intranet als via het wereldwijde internet kunt telefoneren.
Daarnaast ondersteunt de optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0 andere standaardprotocollen voor optimalisering van de
data- en spraakoverdracht en het vereenvoudigen van het toestelbeheer.
Het servicepersoneel kan bijvoorbeeld updates van de toestelsoftware of
functie-uitbreidingen downloaden via een FTP-server op de optiPoint 410/
420 economy/economy plus/standard S V6.0.
De optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 is voorzien
van een tweeregelig display en bijzondere dialoogtoetsen waarmee u snel
en eenvoudig navigeert door de menustructuur van de toestelsoftware.
Dankzij het grote aantal functies en de programmeerbare toetsen kunt u
de instelling van het toestel aanpassen aan uw individuele wensen en vereisten.
12
Inleiding
Uitrusting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tweeregelig alfanumeriek display
Weergave van tijd en datum
Handsfree-voorziening (niet bij optiPoint 410/420 economy/
economy plus) en luidspreker
Nummerherhaling en opslag van laatste 20 telefoonnummers
Kiezen met opgelegde hoorn
Menuteksten in landtaal
12 functietoetsen op twee niveaus programmeerbaar
3 dialoogtoetsen voor menubediening
Programmering van telefoonnummers onder kiestoetsen
Weergave van telefoonnummer of naam van beller
Beveiliging van gebruikersinstellingen met wachtwoord
Volume en toonreeks van belsignaal variabel
Toesteltypes
Uw servicepersoneel of de beheerder kan de optiPoint 410/420 economy/
economy plus/standard S V6.0 als SingleLine-toestel (met één lijn) configureren.
13
Inleiding
Opbouw van de optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard
Hier weergegeven op de optiPoint 420 standard
Luidspreker voor
Verlicht grafisch disMeeluisteren
play, 2 regels met elk Toetsenvelden –
Vrij programmeerbare1:
24 tekens
Hoorn
Functietoetsen
Toetsenvelden –
Vrij programmeerbare1
functietoetsen
Kiestoetsen
Microfoon voor
Handsfree telefoneren2
Dialoogtoetsen voor bladeren naar functies
Dialoogtoets voor bevestigen van functie
Toetsen voor telefooninstellingen
1
Met automatische toetslabels
2
Niet economy en economy plus
14
-
-
-
-
-
-
-
Automatische
toetslabels
Handsfree-voorziening
Display
regels x tekens
2x24
2x24
2x24
2x24
2x24
2x24
Mini-Switch
bijv. PC-aansluiting
-
Headsetaansluiting
4/8
4/8
4/8
5/7
5/7
5/7
Aansluiting van een
uitbreidingsconsole
Toestel
model
optiPoint 410 economy
optiPoint 410 economy plus
optiPoint 410 standard
optiPoint 420 economy
optiPoint 420 economy plus
optiPoint 420 standard
Functietoetsen
Eigenschappen van het optiPoint 410/420-toestel, model economy en standard
-
Inleiding
Display en dialoogtoetsen
De optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 is voorzien
van een tweeregelig display. In normaal bedrijf geeft dit display het rustmenu weer.
14:15
1228
26.09.04
Centrale >
Tijd en datum
Telefoonnummer
Vrij te bewerken weergave
+ Toestelmenu openen
In het rustmenu wordt op de eerste regel de tijd en datum weergegeven
en op de tweede regel het telefoonnummer of de naam. Voor de tweede
regel kan de gebruiker in de configuratie een willekeurige naam instellen,
bijvoorbeeld de gebruikersnaam of de naam van het communicatieplatform. Het pijlsymbool ">" rechts van de tweede regel geeft aan dat het
menu met meer functies wordt aangeboden. Als er statusmeldingen zijn,
kunt u in deze regel door de meldingen bladeren.
Als u instellingen wilt vastleggen, kunt u met de drie dialoogtoetsen <,
>, : en de functietoets "Annuleren" in het hiërarchisch opgebouwde
menusysteem navigeren. De menustructuur bestaat uit maximaal vier niveaus. Op de eerste regel wordt het geselecteerde menu in de menustructuur weergegeven, op de tweede regel de gekozen optie in dit menu.
15
Inleiding
Toetsenblok
Op het toetsenblok van de optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0-toestellen worden cijfers, letters en speciale tekens aangegeven. Afhankelijk van de invoermodus kunt u zowel cijfers en/of letters
als speciale tekens invoeren door de desbetreffende toets zo vaak in te
drukken tot het gewenste teken op het display verschijnt.
Voorbeelden van alfanumerieke invoer zijn wachtwoorden, gebruikersnamen, FTP-downloadbestanden en hun padnamen.
Als u bijvoorbeeld de letter "R" wilt invoeren, drukt u driemaal op de toets
"7", want "R" staat op de derde plaats. Voor de letter "U" drukt u tweemaal
op de toets "8".
16
Inleiding
Programmeerbare toetsen
De optiPoint 410/420 economy/economy plus/standard S V6.0 is uitgerust
met 12 functietoetsen die op twee niveaus kunnen worden geprogrammeerd (het wordt afgeraden de toetsen Annuleren en Shift anders te programmeren). Vijf van deze toetsen zijn op het eerste niveau al voorgeprogrammeerd:
Bij optiPoint 420-toestellen kunt u bovendien een naam toekennen aan de
toets die dan automatisch wordt weergegeven.
Luidspreker
Nummerhaling
Oproeplijst
6
1
2
7
3
4
8
5
9
10
Afbreken
11
Shift-toets
12
Functietoets
Functie
1
Luidspreker van toestel in-/uitschakelen
2
Een van de 20 laatstgekozen nummers opnieuw kiezen.
3
De laatste 20 gemiste oproepen weergeven, hierna zijn
de functies Kiezen, Bewerken en Nummerherhaling
mogelijk.
11
De huidige bedieningsstap afbreken.
12
Omschakelen naar het tweede toetsniveau
Naast elke functietoets bevindt zich een lampje (LED) dat de status van de
functie aangeeft.
17
Inleiding
Besturingstoetsen
De besturingstoetsen v en u bevinden zich links naast de kiestoetsen.
Afhankelijk van de modus kunt u de volgende instellingen wijzigen:
v toets
u toets
Inkomende oproep
Volume van het belsignaal verlagen
Volume van het belsignaal verhogen
Handsfree telefoneren
(niet bij economy/
economy plus)
Volume van de luidspreker op het toestel
verlagen
Volume van de luidspreker op het toestel verhogen
Telefoneren met
hoorn
Volume van de luidspreker op de hoorn
verlagen
Volume van de luidspreker op de hoorn verhogen
Instellingen via het
configuratiemenu
en "Audio-instellingen"
Volume van luidspreker, hoorn, toetstoon en
belsignaal en de toonreeks en melodie van het
belsignaal regelen (bevestigen met :)
Modus
18
Het toestel bedienen via het display
Het toestel bedienen via het display
Alle functies van het optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0-toestel worden als statusonafhankelijke dialoogmenu’s op
het display aangeboden. Met de drie dialoogtoetsen kunt u door de aangeboden functies bladeren, de gewenste functies selecteren en activeren.
Bovendien kunt u comfortfuncties programmeren onder functietoetsen,
bijvoorbeeld naamkiesnummers of korte oproepen voor bepaalde processen.
Als u de verbinding met het ingevoerde telefoonnummer tot stand wilt
brengen, kunt u bijvoorbeeld de toets : indrukken. Met de toets < kunt
u het telefoonnummer bewerken en corrigeren.
Standaard-telefoonfuncties
Telefoonnummers worden gekozen via het toetsenblok. Er worden normale telefoonnummers (E.164-nummers) gekozen. Het E.164-nummer van
een toestel en het aanmeldnummer voor de gebruikersmobiliteit kan maximaal 20 cijfers lang zijn. Overige nummers, bijvoorbeeld de te kiezen telefoonnummers, kunnen maximaal 24 tekens lang zijn.
Kiesondersteuning en comfortfuncties kunnen worden geactiveerd met individueel programmeerbare functietoetsen.
Hier volgen enkele voorbeelden van kiesondersteuning en comfortfuncties:
• nummerherhaling
• Geselect. Kiezen
• Uitgebreid naamkiezen
• Verkort kiezen
• Handsfree
• Mute
• Laatstgekozen nummer herhalen
De overige functies worden hoofdzakelijk via dialoogmenu’s uitgevoerd.
Functies kiezen
Functies worden met de toetsen < of > geselecteerd en met de toets
: bevestigd. Het pijlsymbool (>) in de tweede regel geeft aan dat er meer
functies beschikbaar zijn. In de rustmodus worden geen menuopties aangeboden (geen prompt).
Aan het einde van de menulijst kunt u met de toets > bladeren naar het
begin van de lijst, aan het begin van de menulijst kunt u met de toets <
naar het einde van de lijst bladeren.
Nadat u een functie hebt geselecteerd met de toets : wordt u stap voor
stap door de keuzeprocedure geleid totdat u alle parameters hebt ingevoerd.
19
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Inkomende oproepen
Het toestel gaat over (zie ook
pagina 70).
Als het telefoonnummer van de gesprekspartner wordt
meegestuurd, verschijnt dit nummer op het display.
Als u juist instellingen vastlegt op het toestel als
er een oproep binnenkomt, wordt deze handeling
onderbroken. Zodra het gesprek is beëindigd,
keert het toestel automatisch terug naar het punt
in de menustructuur waar u het voor het gesprek
hebt verlaten.
Oproep via hoorn beantwoorden
n Hoorn opnemen.
u of v
Gespreksvolume instellen. Toetsen zo vaak indrukken
totdat het gewenste volume is ingesteld.
Oproep aannemen met opgelegde hoorn
(handsfree telefoneren)
Deze functie is niet beschikbaar bij de
optiPoint 410/420 economy/economy plus.
Het toestel gaat over. De oproeper wordt weergegeven.
Oproep beantwoorden? >
: Bevestigen
of
Luidspreker
u of v
Toets indrukken. Lampje licht op.
Handsfree telefoneren.
Volume instellen. Toetsen zo vaak indrukken totdat het
gewenste volume is ingesteld.
Opmerkingen over handsfree telefoneren:
• Laat uw gesprekspartner weten dat u handsfree telefoneert.
• De handsfree-functie werkt beter naarmate het ontvangstvolume lager is ingesteld.
• Bij handsfree telefoneren bedraagt de optimale afstand tot het toestel circa 50 cm.
20
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Gesprek beëindigen
Toets indrukken. Lampje dooft.
Luidspreker
of
Toets indrukken.
Verbreken
of
>
Verbinding verbreken?
>
: Selecteren en bevestigen.
Als de verbinding wordt verbroken door de andere deelnemer, verschijnt op het display van het
toestel de melding "Gewist".
Omschakelen op handsfree telefoneren
Deze functie is niet beschikbaar bij de
optiPoint 410/420 economy/economy plus.
Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn.
Luidspreker
en t Toets ingedrukt houden en tegelijkertijd de hoorn opleggen. Vervolgens de toets loslaten.
Gesprek voortzetten.
Bij landinstelling USA
Wanneer de landinstelling USA is, hoeft u bij omschakelen naar handsfree telefoneren de luidsprekertoets niet
ingedrukt te houden, als u de hoorn oplegt.
Luidspreker
Toets indrukken.
t Hoorn opleggen en gesprek handsfree voortzetten.
21
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Naar de hoorn omschakelen
Deze functie is niet beschikbaar bij de
optiPoint 410/420 economy/economy plus.
Voorwaarde: u voert handsfree een gesprek.
n en s Hoorn opnemen. Gesprek voortzetten.
Meeluisteren in het vertrek tijdens het
gesprek
U kunt andere personen in het vertrek bij het gesprek
betrekken. Laat uw gesprekspartner weten dat u de
luidspreker hebt ingeschakeld.
Voorwaarde: u voert een gesprek via de hoorn.
Inschakelen:
Toets indrukken. Lampje licht op.
Luidspreker
Uitschakelen:
Toets indrukken. Lampje dooft.
Luidspreker
Oproep weigeren
U kunt een inkomende oproep weigeren. Als het telefoonnummer van de beller wordt verzonden, wordt het
nummer opgeslagen in de lijst met gemiste gesprekken
zodat u de deelnemer later kunt terugbellen.
>
Oproep weigeren?
>
: "Oproep weigeren" selecteren en bevestigen.
Op het display verschijnt weer het rustmenu.
De beller krijgt een weigering.
22
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
In de wachtstand zetten
Met deze functie plaatst u een gesprek in de wachtstand, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de gesprekspartner kan meeluisteren bij interne ruggespraak.
De functie "Wachtstand" moet zijn geactiveerd
door het servicepersoneel.
Menu gebruiken
Voorwaarde: U voert een gesprek.
>
Wachtstand?
>
: Selecteren en bevestigen.
Het gesprek wordt in de wachtstand gezet. Het telefoonnummer van de beller in de wachtstand en de melding "In de wacht" worden weergegeven op het display.
Na een instelbare tijd herinnert een dubbele toon u eraan dat de beller nog in de wachtstand staat. Bovendien
verschijnt op het display de melding "Nog steeds in de
wacht".
Terug naar wachtende? >
: Bevestigen om het gesprek in de wachtstand te hervatten. U kunt ook ruggespraak starten of de verbinding
verbreken.
Gesprek doorverbinden
Uw actuele gesprek kunt u doorverbinden naar een ander toestel (met aankondiging).
>
Ruggespr./doorverb.?
>
: Selecteren en bevestigen (zie ook
pagina 30).
o Telefoonnummer van het toestel invoeren waarmee het
gesprek moet worden doorverbonden.
Kiezen?
>
: Bevestigen.
De deelnemer beantwoordt de oproep.
>
s Doorverbinden aankondigen bij de deelnemer.
Doorverb. uitvoeren?
>
: Selecteren en bevestigen (u kunt ook gewoon de hoorn
opleggen om de deelnemer door te verbinden).
Op het display wordt aangegeven dat de deelnemers
met elkaar zijn verbonden. Hoorn opleggen.
23
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Opbellen
U kunt telefoonnummers kiezen met opgenomen of opgelegde hoorn.
Als de functie Bezet bij kiezen is ingeschakeld
(zie
pagina 55), kunt u niet worden onderbroken door een oproep. Een beller krijgt dan het bezetteken.
Kiezen na beleggen van de lijn
n Hoorn opnemen.
Herhaling van het laatste nummer
>
Nr. herh. 72261496?
>
: Selecteren en bevestigen. Het nummer wordt gekozen
en de verbinding tot stand gebracht.
of Nummer kiezen
o Telefoonnummer invoeren en
Kiezen?
>
: bevestigen.
Als het toestel verwacht dat u een waarde invoert, kunt
u ook op een functietoets drukken waaronder een bestemmingsnummer is geprogrammeerd, bijvoorbeeld
de lijst voor nummerherhaling of met gemiste oproepen of een toets voor Uitgebreid naamkiezen . Een
uitgebreide beschrijving van hoe u het kiezen kunt vereenvoudigen, vindt u op
pagina 32.
24
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Kiezen voor beleggen van de lijn
o Telefoonnummer invoeren.
Kiezen?
>
: Invoer bevestigen.
of
Luidspreker
Op luidsprekertoets drukken.
of Wachten tot de automatische kiesvertraging is afgelopen.
Het telefoonnummer wordt gekozen en de verbinding
tot stand gebracht.
Als u een kiesplan gebruikt en Hot-Keypad hebt
ingesteld (zie
pagina 54), dan wordt automatisch gekozen zodra de ingevoerde tekenreeks
overeenkomt met een vermelding in het kiesplan.
DTMF-toonkiezen
Tijdens een verbinding kunt u de functie Toonkiezen gebruiken om antwoordapparaten, voicemailboxes en dergelijke te bedienen. Voor elke cijfertoets die u indrukt,
wordt een toon met een andere frequentie verzonden.
Hiervoor beschikbaar zijn de toetsen 0 - 9, de sterretjetoets (*) en de hekjetoets (#).
Welke bedieningstonen nodig zijn voor het antwoordapparaat of de voicemailbox, leest u in de gebruiksaanwijzing van deze apparaten.
25
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Bellerslijsten
Het Menu Bellerslijsten bevat vier lijsten voor:
• Gemiste opr.
• Gekozen nrs.
• Ontvangen opr.
De bellerslijsten bevatten maximaal de 20 laatste deelnemers die voor de desbetreffende lijst zijn opgeslagen.
De volgende gegevens worden opgeslagen:
• telefoonnummer
• aantal belpogingen van elke deelnemer (max. 99)
• datum en tijd van de laatste belpoging van elke gebruiker
In de lijsten "Gemiste oproepen" en "Ontvangen oproepen" kunnen alleen vermeldingen worden opgeslagen
als de beller-ID als naam, nummer of beide wordt
weergegeven.
Dit is niet het geval als:
• bij Oproepweergave "Geen weergave" is ingesteld
( pagina 46).
• er geen identificatiegegevens van de beller zijn verzonden.
26
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Bellerslijsten openen
>
02=Call log(NL)?
>
: Selecteren en bevestigen.
Lijst selecteren
1=Oproeplijst?
>
: Bevestigen.
of
>
2=Gekozen nrs?
>
: Selecteren en bevestigen.
of
>
3=Ontvangen opr.?
>
: Selecteren en bevestigen.
of
>
4=Omgeleide opr.?
>
: Selecteren en bevestigen.
De lijsten staan op chronologische volgorde waarbij de
als laatste opgeslagen beller bovenaan staat.
Met de toetsen > en < kunt u door de lijsten bladeren.
Vermelding selecteren
Selecteer in de desbetreffende lijst de gewenste vermelding.
>
3=543219876?
>
: Bijvoorbeeld de derde vermelding selecteren en bevestigen.
Details weergeven
Voor de geselecteerde deelnemer kunt u details weergeven.
>
2=Details?
>
: Selecteren en bevestigen.
Op het display worden datum en tijd van de oproep
weergegeven. Als er meer oproepen van dezelfde deelnemer zijn binnengekomen, worden alleen de tijd en datum van de laatste oproep op het display weergegeven.
27
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Deelnemer opbellen
Nadat u de gewenste deelnemer hebt geselecteerd,
kunt u deze met de volgende optie bellen.
>
>
1=Kiezen?
>
Kiezen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen, de verbinding wordt tot stand gebracht.
Deelnemer in de lijst wissen
De geselecteerde deelnemer kunt u als de vermelding
niet meer nodig hebt, uit de lijst verwijderen.
>
3=Verwijderen?
>
: Selecteren en bevestigen. De geselecteerde vermel-
ding is gewist en de volgende vermeldingen schuiven
een plaats op.
Alle deelnemers in de lijst wissen
Vanuit elke willekeurige vermelding kunt u de volledige
lijst wissen. Activeer hiervoor de volgende Optie.
>
4=ALLES verwijderen?
>
: Selecteren en bevestigen. Alle vermeldingen in de huidige lijst worden gewist.
Volgende/vorige vermelding selecteren
Als een deelnemer is geselecteerd, kunt u met de volgende opties naar de volgende of vorige deelnemer
wisselen.
>
5=Volgende nummer?
>
: Selecteren en bevestigen.
of
>
6=Vorige nummer?
>
: Selecteren en bevestigen.
Door te drukken op de toets "Afbreken" of door de optie
0=Einde te selecteren, verlaat u de bellerslijst.
28
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Toets voor "Gemiste oproepen"
Als in de lijst "Gemiste oproepen" nieuwe, nog niet bekeken vermeldingen staan, knippert de LED van de
toets "Bellerslijst". Terwijl u de lijst bekijkt, brandt de
LED.
Wanneer u de lijst verlaat, knippert de LED pas weer bij
een nieuwe vermelding.
Voorwaarde: de toets is geconfigureerd (
Oproeplijst
pagina 60).
Toets indrukken om direct de lijst "Gemiste oproepen"
te openen ( pagina 27).
Toets voor nummerherhaling
U kunt de lijst met de 20 laatstgekozen nummers ook
direct openen met de toets voor nummerherhaling.
De laatste 20 telefoonnummers worden automatisch
opgeslagen, ongeacht de gebruikte lijn. Als de geselecteerde deelnemer bezet was of als de deelnemer niet
opnam, kunt u bij de volgende poging het nummer opnieuw kiezen zonder het nummer opnieuw in te voeren.
Het als laatste gekozen telefoonnummer staat bovenaan in de lijst.
Voorwaarde: de toets is geconfigureerd (
Nummerhaling
pagina 60).
Toets indrukken om direct de lijst "Gekozen nummers"
te openen ( pagina 27).
29
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Ruggespraak bij een tweede
gesprekspartner
U kunt tijdens een gesprek ruggespraak houden bij een
andere deelnemer en de verbinding met de eerste deelnemer in de wacht zetten.
U kunt het gesprek dat in de wachtstand staat, doorverbinden met de tweede deelnemer, ook als deze nog
niet heeft opgenomen.
Ruggespraak activeren
Voorwaarde: U voert een gesprek.
Ruggespr./doorverb.?
>
Kies #?
>
: Bevestigen
: Bevestigen.
o Telefoonnummer van de tweede collega invoeren.
Kiezen?
>
: Bevestigen om het telefoonnummer te kiezen.
De verbinding wordt tot stand gebracht en weergegeven.
U kunt tijdens het invoeren van het telefoonnummer het kiezen afbreken met de toets Anuleren
en terugkeren naar de eerste gesprekspartner.
30
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Ruggespraak beëindigen
Als de gebelde deelnemer niet opneemt:
> Verbreken en terugkeren?> : Selecteren en bevestigen om de actieve verbinding te
verbreken.
U bent weer verbonden met de eerste deelnemer.
Als de gebelde deelnemer opneemt:
Verbreken en terugkeren?>
: Ruggespraak houden met de deelnemer.
Bevestigen om naar de eerste deelnemer terug te keren.
Het is mogelijk om een wisselgesprek te houden met
twee deelnemers
pagina 31.
Wisselgesprek houden met twee deelnemers
Voorwaarde: u voert een ruggespraakgesprek
( pagina 30).
>
Wisselgesprek?
>
Wisselgesprek?
>
: Selecteren en bevestigen. U bent weer verbonden met
de eerste deelnemer.
>
: Zo nodig "Wisselgesprek" selecteren en bevestigen.
De tweede verbinding wordt weergegeven.
Ruggespraak beëindigen
>
Verbreken en terugkeren?>
: Selecteren en bevestigen.
31
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Kiesondersteuning
Het optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0-toestel beschikt over diverse kieshulpen en opslagfuncties waarmee u gemakkelijker telefoongesprekken kunt voeren en telefoonnummers kunt
beheren.
Met naamkiestoets kiezen
U kunt telefoonnummers die u vaak kiest, programmeren onder functietoetsen ( pagina 60). Als u op een
dergelijke "naamkiestoets" drukt, verschijnt het opgeslagen telefoonnummer op het display en kunt u de verbinding tot stand brengen.
Voorwaarde: het rustmenu wordt weergegeven.
Op geprogrammeerde naamkiestoets drukken. Het opgeslagen telefoonnummer en/of de naam wordt weergegeven.
Hans Molenaar
Kiezen?
>
: Het telefoonnummer bevestigen. De verbinding wordt
tot stand gebracht.
32
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Automatische kiesvertraging gebruiken
Na afloop van een configureerbare vertragingstijd wordt
in aansluiting op de invoer van het laatste cijfer automatisch het kiezen gestart. De kiesvertraging wordt in verschillende gevallen toegepast:
• kiezen vanuit de rustmodus
• doorschakelen van een inkomende oproep
• Ruggespraak
• een opgenomen oproep doorverbinden
De vertraging kan op de volgende wijzen worden verkort:
• Toets : indrukken. Dit is altijd mogelijk.
• De hoorn opnemen. De vertraging wordt alleen verkort als u een nummer hebt ingevoerd op een toestel in de rustmodus of een telefoonnummer voor
ruggespraak hebt ingevoerd op een toestel met opgelegde hoorn.
• Luidsprekertoets indrukken. De vertraging wordt alleen verkort als u een nummer hebt ingevoerd op
een toestel in de rustmodus waarop geen luidspreker-LED brandt, of een telefoonnummer voor ruggespraak waarop geen luidspreker-LED brandt.
Als het servicepersoneel een alarmnummer
heeft ingesteld, wordt voor dit nummer de kiesvertraging teruggebracht tot een seconde.
Standaard is de vertraging 6 seconden. U kunt
deze waarde wijzigen
pagina 47.
De automatische kiesvertraging is niet effectief
als u een kiesplan gebruikt en Hot-Keypad hebt
ingesteld (zie
pagina 54), Er wordt automatisch gekozen zodra u een tekenreeks hebt ingevoerd die voorkomt in het kiesplan.
33
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Verkort kiezen
Er zijn twaalf verkorte kiesnummers beschikbaar om
het kiezen van telefoonnummers te vereenvoudigen.
Voor elk verkort kiesnummer kunt u een telefoonnummer programmeren
pagina 56.
Bellen met verkort kiezen
De functietoets "Verkort kiezen" indrukken.
Verkort kiezen
Het telefoonnummer van verkort kiesnummer 1 wordt
weergegeven.
>
1) 08972228596_?
>
: Naar het gewenste verkorte kiesnummer bladeren en
bevestigen.
of
o Gewenst eencijferig verkort kiesnummer invoeren
2) 5618239758?
>
: Bevestigen.
Kiezen?
>
: Kiezen starten.
Verkorte kiesnummers waarvoor geen telefoonnummer is geprogrammeerd, worden weergegeven als "Niet geprogrammeerd".
34
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Notitieboekfuncties gebruiken
Als het laatstgekozen nummer bezet was, de gebelde
deelnemer niet heeft opgenomen of als u het nummer
van een deelnemer wilt noteren, kunt u het telefoonnummer opslaan (max. 24 alfanumerieke tekens) en
weer oproepen op het moment dat u het nodig hebt.
Beide deelnemers aan het gesprek kunnen het telefoonnummer van de gesprekspartner opslaan.
Als er geen verbinding is, kunt u in het notitieboek ook
een vaak gekozen telefoonnummer noteren. In dit geval
wordt het zojuist opgeslagen nummer standaard weergegeven en kunt u dit met de pijl- en cijfertoetsen wijzigen.
Telefoonnummer opslaan
Voorwaarde: u voert een gesprek
De bestaande verbinding wordt weergegeven.
Functietoets "Notitieboek" indrukken.
Notitieboek
Opslaan?
>
: Het telefoonnummer van de andere deelnemer wordt
weergegeven. "Opslaan" bevestigen om het telefoonnummer op te slaan.
of
o Voer een willekeurig ander nummer in en bevestig dit.
Het opslaan wordt bevestigd door de melding "Nummer
opgeslagen" .
Opgeslagen nummer bellen
Het display geeft de ruststand aan.
Functietoets "Notitieboek" indrukken.
Notitieboek
Het opgeslagen nummer wordt weergegeven.
Kiezen?
>
: Kiezen starten.
35
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Toetsen voor uitgebreid
naamkiezen gebruiken
De functie Uitgebreid naamkiezen is te vergelijken
met gewoon naamkiezen. Het verschil is dat bij ’uitgebreid’ naamkiezen op willekeurige plaatsen tussen de
kiestekens ook stuurfuncties worden geaccepteerd.
Stuurfunctie
Actie tijdens het kiezen
OK <OK>
Tekens die volgen op deze stuurfunctie, worden verzonden in de
vorm van DTMF-signalen als het
gesprek is aangenomen.
Pauze <PA>
Na deze stuurfunctie volgt een
wachttijd van 3 seconden voordat
de tekens worden verzonden.
Ruggespraak
<RF>
Op deze plaats wordt ruggespraak
gehouden.
Opleggen <AL>
Bestaande verbinding op deze
plaats verbreken.
Werkwijze voor het programmeren van toetsen voor
Uitgebreid naamkiezen, zie
pagina 62.
36
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Belsignaal uitschakelen
Als u niet wilt worden gestoord door het rinkelen van
een inkomende oproep, kunt u het belsignaal uitschakelen.
Voorwaarde: er moet een functietoets zijn geconfigureerd (zie
pagina 60).
Toets "Belsignaal uit" indrukken.
De LED brandt.
Belsignaal uit
Deze instelling blijft van kracht zolang de LED
brandt.
Bij een inkomende oproep klinkt het belsignaal eenmaal, daarna blijft het stil.
De LED "Belsignaal uit" knippert.
Belsignaal uit
U schakelt de functie uit door nogmaals op de toets
"Belsignaal uit" te drukken.
De LED gaat uit.
Belsignaal uit
Niet storen activeren
Een andere mogelijkheid om storende, inkomende oproepen te voorkomen, is het activeren van de functie
Niet storen. Bij een oproep rinkelt het toestel niet. De
beller krijgt het bezetteken.
Op een MultiLine-toestel is deze functie alleen
beschikbaar voor de hoofdlijn.
Voorwaarde: niet storen moet zijn toegestaan, anders
verschijnt de menuoptie niet (zie
pagina 49).
Niet storen in-/uitschakelen
>
04=Niet storen?
>
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen. De nieuwe instelling wordt weergegeven.
of
Uitschakelen?
>
: Bevestigen. De nieuwe instelling wordt weergegeven.
In het rustdisplay knippert of staat de melding "Niet storen - setup".
37
Het toestel bedienen via het display
Stap voor stap
Niet storen in-/uitschakelen met functietoets
Voorwaarde: er moet een functietoets zijn geconfigureerd (zie
pagina 60).
Niet storen
Toets "niet storen" indrukken.
De LED brandt.
Deze instelling blijft van kracht zolang de LED
brandt.
Als dan een oproep binnenkomt, hoort de beller het bezetteken. Alleen oproepen voor oproepovernamegroepen worden doorgeschakeld.
Niet storen
De LED voor "Niet storen" knippert.
U schakelt de functie uit door nogmaals op de toets
"Niet storen" te drukken.
Niet storen
38
De LED gaat uit.
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Individuele instellingen van het
toestel
In dit hoofdstuk worden de instellingen voor de
optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0 beschreven, zoals de taal van de bedieningsinstructies, datum en tijd, kiesmodus en audio-instellingen.
Setup-menu openen
Alle instellingen worden uitgevoerd via het menu "Setup". U opent dit menu als volgt:
Voorwaarde: het rustmenu wordt weergegeven.
>
>
05=Setup?
>
2=Configuratie?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Selecteren en bevestigen.
Een overzicht van de opties vindt u hier vanaf
pagina 124.
>
0=Einde?
>
: Selecteren en bevestigen om het menu te verlaten.
Zodra u de hoorn opneemt, verlaat u automatisch het
menu "05=Setup".
Links van alle menu’s en menuopties ziet u een
nummer. Met behulp van de menustructuur aan
het einde van dit hoofdstuk kunt u sneller in het
menu navigeren door deze nummers in te voeren.
De submenu’s "2=Configuratie" en "3=Lokale
functies" in het menu "05=Setup" kunnen worden beveiligd met een gebruikerswachtwoord
pagina 57.
De volgende menu’s worden beschreven in de paragrafen hieronder:
• Instellingen
pagina 40
• Configuratie
pagina 40
• Lokale functies pagina 56
• Functietoetsen programmeren
pagina 60
• Audio-instellingen
pagina 68
39
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Instellingen
Het menu Instellingen is dynamisch. Dit betekent dat
het alleen verschijnt als er bepaalde gegevens over de
status van het toestel beschikbaar zijn, bijvoorbeeld:
Gebruikersstatus ingesteld
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Setup“
pagina 39.
1=Instellingen?
>
: Bevestigen om de huidige status van het toestel weer
te geven.
Configuratie
Met het menu Configuratie kunt u individuele instellingen uitvoeren voor het gebruik van de optiPoint 410/
420 economy/economy plus/standard S V6.0.
Het menu kan worden beveiligd met een gebruikerswachtwoord
pagina 57.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Setup“
pagina 39.
>
2=Configuratie?
>
: Selecteren en bevestigen.
Een overzicht van de opties vindt u hier vanaf
pagina 124.
Landinstellingen
Met deze instellingen past u het toestel aan de specifieke omstandigheden in uw land aan, bijvoorbeeld de
weergave van datum en tijd of technische parameters
voor verzending).
De standaardweergave op het display is afhankelijk van het geïnstalleerde taalpakket.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
40
01=Landinstellingen?
>
2=DE?
>
: Bevestigen
: Selecteren en bevestigen om het gewenste land in te
stellen, hier bijvoorbeeld Duitsland .
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Taal
Met deze menuoptie stelt u de taal voor de bedieningsinstructies in.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
02=Taal?
>
1=Duits?
>
: Selecteren en bevestigen, de ingestelde taal wordt
weergegeven.
>
: Gewenste taal selecteren en bevestigen.
Datum/tijd
Met deze functie kunt u een van de drie beschikbare
weergavemodi voor de datum selecteren en de tijd
handmatig instellen.
Als uw toestel niet is aangesloten op een SNTPserver, moet u de datum en tijd handmatig instellen.
Weergavemodus selecteren
Eerst wordt het geconfigureerde formaat op het display
weergegeven.
U hebt de keuze uit de volgende weergavemodi:
Optie
Voorbeeld
1=DD.MM.JJ
22.05.03
2=JJ-MM-DD
03-05-22
3=MM/DD/JJ
05/22/03
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
>
03=Datum/tijd?
>
1=DD.MM.JJ?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Gewenste weergave selecteren en bevestigen.
41
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Datum en tijd instellen
Nadat u het weergaveformaat hebt geselecteerd, verschijnt het datumveld.
Dag:20 Maand:09 Jaar:05?>
Hier kunt u met de toetsen > en < naar de volgende
of vorige waarde gaan om correcties aan te brengen.
Uur:15 Minuut:10?
De juiste cijfers met de toetsen invoeren.
>
: De ingevoerde datum bevestigen.
Als datum en tijd ongeldig zijn, klinkt op het toestel een waarschuwingstoon en gaat de cursor
terug naar de eerste positie in het invoerveld als
u probeert de ingevoerde waarde te bevestigen.
of
Met de toets "Annuleren" teruggaan naar het menu
"Configuratie" zonder de wijzigingen toe te passen.
Afbreken
Gespreksduur
Met deze optie schakelt u de weergave van de gespreksduur in of uit.
Deze menuoptie is alleen beschikbaar als ze door
het servicepersoneel is geactiveerd.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
07=Gespreksduur?
>
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen. De gespreksduur wordt weergegeven.
of
Uitschakelen?
>
: Bevestigen. De weergave wordt onderdrukt.
De nieuwe instelling wordt weergegeven.
42
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Gesprek doorverbinden
Met deze menuoptie schakelt u de mogelijkheid om
een bestaand gesprek door te verbinden met een andere deelnemer in of uit.
Deze menuoptie is alleen beschikbaar als ze door
het servicepersoneel is geactiveerd.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
09=Doorverbinden?
>
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen. Gesprek kan worden doorverbonden.
of
Uitschakelen?
>
: Bevestigen. Gesprek doorverbinden is niet toegestaan.
De nieuwe instelling wordt weergegeven.
Gesprek verbinden
Met deze menuoptie schakelt u de mogelijkheid een actief gesprek en een gesprek in de wacht te verbinden in
of uit.
Deze menuoptie is alleen beschikbaar als ze door
het servicepersoneel is geactiveerd.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
10=Gespr. verbinden?
>
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen. Gesprekspartners kunnen worden verbonden.
of
Uitschakelen?
>
: Bevestigen. Verbinden niet toegestaan.
De nieuwe instelling wordt weergegeven.
43
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Contrast
Met deze menuoptie stelt u het contrast van de displayweergave in. U kunt een waarde instellen tussen 1 (contrast zwak) en 4 (contrast groot).
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
>
11=Contrast?
>
1=Displaykonstrast?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Selecteren en bevestigen.
of
>
02=Toetsopschr.?
>
: Selecteren en bevestigen.
U stelt het contrast in met
uv
Insteltoetsen op het toestel ou
<> de pijltoetsen of
o e tot m de cijfertoetsen.
00
: Instelling bevestigen. De waarde van de nieuwe instelling, bijvoorbeeld voor het contrast, wordt weergegeven.
44
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Kiesmodus
Met deze optie legt u vast of bij het kiezen van een bestemming alleen een nummer of ook een naam kan
worden ingevoerd.
n een HiPath 3000/HiPath 4000-omgeving kan alleen numeriek worden gekozen.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
>
12=Kiesmodus?
>
01=Naam?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Selecteren en bevestigen voor alfanumerieke invoer.
of
>
02=Nummer?
>
: Selecteren en bevestigen voor numerieke invoer.
of
>
03=Naam en nummer?
>
: Selecteren en bevestigen voor beide mogelijkheden.
Stel in aan welke invoer u de voorkeur geeft.
>
>
1=Naam?
>
2=Nummer?
>
: Selecteren voor alfanumerieke invoer.
: Selecteren voor numerieke invoer.
De nieuwe instelling wordt weergegeven.
45
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Oproepweergave
Met deze functie legt u vast welke nummeridentificatie
(Calling Line Identification) bij een inkomende oproep
wordt weergegeven.
Mogelijke opties zijn:
01=Naam
02=Nummer
04=Geen weergave
05=Naam en tel. nummer
Als er geen passende gegevens beschikbaar zijn, wordt
de volgende mogelijke identificatie weergegeven.
In een HiPath 3000/HiPath 4000-omgeving
wordt in plaats van de naam nogmaals het
nummer weergegeven. Als er geen telefoonnummer wordt meegestuurd, verschijnt de tekst
"Anoniem" op het display. Daarom dient voor de
displayweergave "naam en nummer" te worden
ingesteld.
Vergeet niet, dat er geen "Gemiste oproepen" of
"Ontvangen oproepen" in de bellerslijsten worden
opgeslagen, als u de optie "Geen weergave" kiest
( pagina 26).
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
>
46
13=Oproepweergave?
>
01=Naam?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Gewenste optie selecteren en bevestigen. De nieuwe
instelling wordt weergegeven.
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Zomertijd
Met deze functie legt u vast dat de tijd van het toestel
automatisch wordt omgesteld naar zomer- en wintertijd.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
14=Zomertijd?
>
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen. Met zomertijd.
of
Uitschakelen?
>
: Bevestigen. Zonder zomertijd.
De nieuwe instelling wordt weergegeven.
Automatische kiestimer
Met deze menuoptie legt u de lengte van de kiesvertraging. Dit is de tijd die verstrijkt na invoer van het telefoonnummer totdat het toestel automatisch het telefoonnummer kiest zonder dat u de toets : hoeft in te
drukken.
U kunt een waarde instellen tussen 1 (automatisch kiezen na 1 seconde) en 9 (automatisch kiezen na 9 seconden).
Deze instelling wordt niet toegepast op het automatisch kiezen van het alarmnummer.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
15=Autom. kiestimer?
>
: Selecteren en bevestigen.
U stelt het aantal seconden in met
uv
Insteltoetsen op het toestel ou
<> de pijltoetsen of
o e tot m de cijfertoetsen.
: Instelling bevestigen. De waarde van de nieuwe instelling wordt weergegeven.
47
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Wachttoon
Met de optie Option Wachttoon timer wijzigt u de tijd
waarna u automatisch wordt herinnerd aan een deelnemer in de wachtstand.
De laagste waarde is 3, de herinneringstoon klinkt na 3
minuten. De hoogste waarde is 15, de herinneringstoon
klinkt na 15 minuten.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
17=Wachttoon timer?
>
: Selecteren en bevestigen. De huidige tijd wordt weergegeven.
U stelt het aantal minuten in met
uv
Insteltoetsen op het toestel ou
<> de pijltoetsen of
o e tot m de cijfertoetsen.
: Instelling bevestigen. De waarde van de nieuwe instelling wordt weergegeven.
Wachtstand muziek
Met deze optie schakelt u de wachtmuziek in en uit, die
u te horen krijgt, als u in de wachtstand wordt geplaatst
en geen wachtmuziek van een externe bron beschikbaar is (niet bij HiPath 4000).
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
Deze menuoptie is alleen beschikbaar als ze door
het servicepersoneel is geactiveerd.
>
18=Wachtstand muziek? >
: Selecteren en bevestigen.
Inschakelen?
: Bevestigen.
>
of
Uitschakelen?
>
: Bevestigen.
De nieuwe instelling wordt weergegeven.
48
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Niet storen
Met deze menuoptie staat u toe of verbiedt u dat een
gebruiker de functie "Niet storen" activeert. Als de functie "Niet storen" is uitgeschakeld, is de optie "04=Niet
storen" niet beschikbaar op het toestel.
Deze menuoptie is alleen beschikbaar als ze door
het servicepersoneel is geactiveerd.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
19=Niet storen?
>
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen.
of
Uitschakelen?
>
: Bevestigen.
De nieuwe instelling wordt weergegeven.
Wachttoon
Met deze optie schakelt u de herinneringstoon in of uit
die signaleert dat er nog een gesprek in de wacht staat.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
21=Wachttoon?
>
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen.
of
Uitschakelen?
>
: Bevestigen.
De nieuwe instelling wordt weergegeven.
49
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Opties voor rusttoestand
In de vierde regel van de optiPoint 410/420 economy/
economy plus/standard S V6.0 worden systeemberichten weergegeven.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
36=Gereed-status?
>
01=Cycle/Flash?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen. Als er meerdere meldingen zijn, kunt u bladeren naar deze meldingen.
of
>
50
02=Statisch?
>
: Selecteren en bevestigen. De melding met de hoogste
prioriteit wordt altijd weergegeven, ook als er meer meldingen zijn. Als er meerdere meldingen zijn, staat er een
plusteken achter de huidige melding. Met de plus-/mintoets kunt u heen en weer schakelen tussen de meldingen.
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Tijdlimiet bij inactief
Met deze tijdlimiet legt u vast na welke periode van inactiviteit het toestel automatisch terugkeert naar de
rusttoestand.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
38=Tijdlimiet voor inactief?
1=Geen tijdlimiet?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen.
of
>
2=30 sec.?
>
: Selecteren en bevestigen.
of
>
3=1 min.?
>
: Selecteren en bevestigen.
of
>
4=2 min.?
>
: Selecteren en bevestigen.
of
>
5=5 min.?
>
: Selecteren en bevestigen.
of
>
6=10 min.?
>
: Selecteren en bevestigen.
of
>
7=15 min.?
>
: Selecteren en bevestigen.
51
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Oproepoverzicht van DSM
Deze functie is alleen beschikbaar als u een optiPoint
display module op uw optiPoint 410/420 standard hebt
aangesloten. Met deze optie legt u vast of na het opnieuw starten het oproepoverzicht wordt weergegeven
op het toesteldisplay of op de Display Module.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
39=DSM-opr. bekijken?
>
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen. Het oproepoverzicht wordt weergegeven
op de optiPoint display module.
of
Uitschakelen?
>
: Bevestigen. Het oproepoverzicht wordt weergegeven
op het toesteldisplay.
De nieuwe instelling wordt weergegeven.
Type USB-toetsenbord
Met deze menuoptie legt u de taal voor een extern
USB-toetsenbord vast.
De volgende talen zijn mogelijk:
01=Engels UK
02=Engels US
03=Duits
04=Spaans
05=Italiaans
06=Frans
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
40=Type USB-toetsen?
>
03=Duits?
52
>
: Selecteren en bevestigen. De ingestelde taal wordt
weergegeven, bijv. US.
>
: Selecteer de nieuwe gewenste taal en bevestig uw
keuze. De nieuwe instelling wordt weergegeven.
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Symbolen weergeven in plaats van tekst
Als u wilt dat meldingen, bijvoorbeeld voor "Gemiste
oproepen", niet als tekst, maar als symbool op de optiPoint display module worden weergegeven, dan schakelt u deze optie in (alleen bij optiPoint 410/
420 standard S V6.0).
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Configuratie“
pagina 40.
>
45=Symb. opr.-overzicht?>
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen. Er worden symbolen weergegeven op de
optiPoint display module.
of
Uitschakelen?
>
: Bevestigen. Tekst wordt weergegeven op de optiPoint
display module.
De nieuwe instelling wordt weergegeven.
53
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Opties voor kiezen met opgelegde hoorn
Deze functie moet u alleen wijzigen als u een kiesplan
gebruikt (wordt geconfigureerd door het servicepersoneel). Als de functie is vrijgegeven, hebt u de keuze uit
twee instellingen:
• Context
• Hot-Keypad
De standaardinstelling is Context. Bij deze instelling
moet u als u met opgelegde hoorn kiest, de optie
"Kiezen" bevestigen, de luidsprekertoets indrukken of
wachten tot de kiesvertraging is afgelopen om de verbinding tot stand te brengen. Als Hot-Keypad is ingesteld, wordt automatisch gekozen zodra de ingevoerde
tekenreeks overeenkomt met een vermelding in het
kiesplan.
Ga naar het menu "Configuratie" (zie
pagina 40).
Context
>
48=Kiezen bij gereed?
>
1=Context?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen.
of Hot-Keypad
>
2=Hot-keypad?
>
: Selecteren en bevestigen.
Melding voor gemiste
oproepen onderdrukken
Als deze functie is ingeschakeld, worden in de gereedstatus gemiste oproepen op het display van het toestel
aangegeven. Als u deze functie uitschakelt, kunt u nieuwe gemiste oproepen alleen maar herkennen aan het
knipperen van een toegewezen functietoets. Deze
functie heeft geen uitwerking op een eventueel op uw
toestel aangesloten optiPoint display module.
>
51=Meld. gemiste opr.? >
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen om in te schakelen.
of
Uitschakelen?
54
>
: Selecteren en bevestigen, om uit te schakelen.
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Oproep tijdens het kiezen weigeren
Als u deze functie inschakelt, wordt een oproep die tijdens het kiezen binnenkomt, geweigerd. De beller krijgt
dan het bezetteken.
>
52=Bezet bij kiezen?
>
Inschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen om in te schakelen.
of
Uitschakelen?
>
: Selecteren en bevestigen, om uit te schakelen.
55
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Lokale functies
In het menu "Lokale functies" stelt u enkele toestelspecifieke functies in. U kunt bijvoorbeeld een wachtwoord
definiëren of de status bij aflevering van het geheugen
herstellen.
Het menu kan worden beveiligd met een gebruikerswachtwoord
pagina 57.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Setup“
pagina 39.
>
3=Lokale functies?
>
: Selecteren en bevestigen. Eventueel wachtwoord invoeren.
Een overzicht van de opties vindt u vanaf
pagina 124.
Verkort kiezen
Met deze menuoptie programmeert u tot 12 verkorte
kiesnummers.
Voorwaarde: u bevindt zich in het menu "Lokale functies"
pagina 56.
01=Verkort kiezen?
>
: Bevestigen.
Let op: het volgnummer van het verkorte kiesnummer
staat links van het telefoonnummer. Voor verkorte kiesnummers waarvoor nog geen telefoonnummer is geprogrammeerd, wordt "Niet geprogrammeerd" weergegeven.
>
1) 23456176?
>
5)Niet geprogrammeerd?>
Door de verkorte kiesnummers bladeren.
>
: Stoppen als een niet geprogrammeerd verkort kiesnummer wordt weergegeven en bevestigen.
Programmabestemming #?
: Bevestigen.
of
e tot m Direct cijfers invoeren.
of
<> Met de pijltoetsen een andere kiesmodus instellen en
vervolgens cijfers invoeren.
56
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Als het verkorte kiesnummer als is geprogrammeerd en
u op : drukt, worden deze cijfers verschoven naar de
derde regel op het display. Door het eerste cijfer in te
voeren, wordt de oorspronkelijke inhoud gewist en
wordt het nieuwe cijfer weergegeven .
Als u direct cijfers invoert met de cijfertoetsen, wordt
de inhoud gewist en wordt het nieuwe ingevoerde cijfer
weergegeven.
Programmabestemming #?
: Bevestigen om cijfers te kunnen invoeren.
o Cijfers invoeren
: en bevestigen.
5) 0451524486?
>
Het opgeslagen nummer wordt weergegeven.
U kunt nu met de pijltoetsen door de andere verkorte
kiesnummers bladeren of nieuwe nummers programmeren.
Gebruikerspassword
Met deze menuoptie wijzigt u uw gebruikerswachtwoord of voert u uw wachtwoord in. Met uw wachtwoord beveiligt u de gebruikersspecifieke instellingen
en de taalinstellingen.
Voorwaarde: u bevindt zich in het menu "Lokale functies"
pagina 56.
>
: Selecteren en bevestigen.
> : Bevestigen
o : Een nieuw wachtwoord (6 cijfers) invoeren en bevesti-
02=Gebruikerswachtwoord
Wijzigen?
gen.
o : Het wachtwoord nogmaals invoeren en bevestigen. Als
u twee keer hetzelfde wachtwoord hebt ingevoerd, verschijnt de melding "Wachtwoord geaccepteerd".
U schakelt het wachtwoord uit door "000000" in te stellen.
U kunt het gebruikerswachtwoord ook wijzigen
via de webserver
pagina 110.
57
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Toestel blokkeren
Met deze menuoptie blokkeert u uw toestel. Onbevoegden kunnen dan niet met uw toestel telefoneren of
de gebruikersinstellingen wijzigen.
Alarmnummers en vooraf gedefinieerde nummers uit
het kiesplan kunnen wel worden gekozen.
Het toestel kan alleen worden geblokkeerd als u
een gebruikerswachtwoord hebt ingesteld
pagina 57.
Voorwaarde: u bevindt zich in het menu "Lokale functies"
pagina 56.
>
03=Toestel blokkeren?
>
: Selecteren en bevestigen.
Toestel alleen blokkeren
>
02=Alleen blokk.?
>
: Selecteren en bevestigen. "Toestel geblokkeerd" wordt
op het display weergegeven.
Als een gebruiker nu een nummer op het toestel wil invoeren of een menu wil openen, verschijnt de melding
"Opgeven Gebruikerspassw." en moet de gebruiker het
wachtwoord invoeren.
Telefoonblokkering opheffen
> Open het menu op het toestel. U moet het Gebruikerspassw. invoeren. Zodra u het Gebruikerspassw. hebt
ingevoerd, is de blokkering opgeheven.
58
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Geheugen
Met deze optie wist u verkorte kiesnummers of herstelt
u de status bij aflevering van het toestel.
Verkorte kiesnummers wissen
Met deze optie wist u alle geprogrammeerde verkorte
kiesnummers.
Voorwaarde: u bevindt zich in het menu "Lokale functies"
pagina 56.
>
>
04=Geheugen?
>
1=VK-lijst wissen?
>
Wissen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen.
: Selecteren en bevestigen. Alle verkorte kiesnummers
zijn gewist.
Fabrieksinstellingen van het geheugen herstellen
Met deze optie herstelt u de status bij aflevering van de
toestelinstellingen.
Alleen de gegevens die de gebruiker heeft geconfigureerd, worden hersteld. De instellingen van
het servicepersoneel worden niet gewijzigd.
Ga naar het menu "Lokale functies"
>
>
>
04=Geheugen?
>
2=Status bij aflevering? >
Wissen?
>
pagina 56.
: Selecteren en bevestigen.
: Selecteren en bevestigen.
: Selecteren en bevestigen. Alle gebruikersgegevens
worden teruggezet op de status bij aflevering.
59
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Functietoetsen programmeren
Het optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0-toestel beschikt over diverse functies
die u naar behoefte onder functietoetsen kunt programmeren.
Een overzicht van de opties vindt u vanaf
pagina 124.
Het optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0-toestel is uitgerust met 12 functietoetsen die op twee niveaus kunnen worden geprogrammeerd.
Voor vijf van deze toetsen is het eerste niveau vooraf
geprogrammeerd. Deze toetsen worden op
pagina 17 genoemd en weergegeven. Maar ook
deze vijf vooraf geprogrammeerde toetsen kunt u anders programmeren.
We raden u aan de programmering van de toetsen Cancel/Release en Shift niet te wijzigen omdat u deze toetsen nodig hebt om processen te annuleren of het tweede toetsniveau te programmeren.
De programmering van de functietoetsen van de
optiPoint 420-toestellen of een
optiPoint self labeling key module wordt ondersteund door de elektronische labelfunctie.
Hoe u functietoetsen programmeert via het toestelmenu wordt hieronder beschreven aan de hand van voorbeelden. U kunt de toetsen ook programmeren via de
webinterface ( pagina 108).
60
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Voorbeeld 1: de functie "Mute" onder
een functietoets programmeren
U wilt de microfoon tijdens een telefoongesprek kunnen in- en uitschakelen. Deze functie wilt u programmeren onder een functietoets.
Functies kunnen alleen op het eerste niveau onder toetsen worden geprogrammeerd.
Op het tweede niveau kunnen alleen nummers/
namen worden geprogrammeerd.
>
>
05=Setup?
>
4=Functietoetsen?
>
1=Eerste toetsfunctie?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Selecteren en bevestigen.
: Bevestigen. U wordt gevraagd een toets in te drukken.
De te programmeren functietoets indrukken (de bijbehorende LED knippert).
>
09=Microfoon uit?
>
: Selecteren en bevestigen.
De programmering van de functietoetsen van een
optiPoint 420 of een
optiPoint self labeling key module wordt ondersteund door de elektronische labelfunctie. De volgende prompt verschijnt:
>
Doorgaan?
>
: Selecteren en bevestigen om het voorgestelde label te
accepteren.
of
Wijzigen?
: Bevestigen om het elektronische toetslabel aan te passen.
o : Toetsnaam invoeren of wijzigen en bevestigen. Het label wordt automatisch toegewezen aan de desbetreffende toets.
De nieuwe functie is nu toegewezen aan de functietoets.
Als u nog een toets (of een ander niveau van dezelfde
toets) wilt programmeren, selecteert u het niveau opnieuw.
Noteer de geprogrammeerde functie op het labelkaartje als u een optiPoint 410 gebruikt
pagina 131.
61
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Voorbeeld 2: Uitgebreid naamkiezen
programmeren onder functietoets
Het programmeren van de functie Uitgebreid naamkiezen onder een functietoets biedt de volgende mogelijkheden:
• een nieuwe toets Uitgebreid naamkiezen definiëren en de reeks kiestekens invoeren
• de reeks kiestekens van een reeds geprogrammeerde toets voor Uitgebreid naamkiezen bewerken.
De functie Uitgebreid naamkiezen is vergelijkbaar
met de functie "Naamkiezen", maar bij "Uitgebreid
naamkiezen" kunnen op een willekeurige plaats in de
reeks kiestekens stuurfuncties voor het kiezen worden
ingevoegd. Zoals bij elke functie waarmee een uitgaande oproep kan worden gestart, wordt de lijn, indien mogelijk, automatisch gekozen.
De kiescijfers worden als tekst ingevoerd en automatisch geïnterpreteerd als een van de volgende adresvormen:
• cijferreeks
• URL
U kunt stuurfuncties voor het kiezen selecteren en invoegen.
Stuurfunctie
Actie tijdens het kiezen
OK <OK>
Tekens die volgen op deze stuurfunctie, worden verzonden in de
vorm van DTMF-signalen als het
gesprek is aangenomen.
Pauze <PA>
Na deze stuurfunctie volgt een
wachttijd van 3 seconden voordat de tekens worden verzonden.
Ruggespraak
<RF>
Op deze plaats wordt ruggespraak gehouden.
Opleggen <AL>
Bestaande verbinding op deze
plaats verbreken.
De tekens voor weergave van de stuurfuncties voor het
kiezen mogen in dezelfde kiestekenreeks worden gecombineerd. Voor bepaalde tekens gelden echter beperkingen.
62
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Bij de verwerking van de tekenreeks voor Uitgebreid
naamkiezen worden de gegevens geïnterpreteerd als
gekozen cijfers. De regels voor de interpretatie van elk
teken zijn afhankelijk van de huidige status van het toestel en de inhoud van de tekenreeks voor Uitgebreid
naamkiezen.
• De stuurfunctie Opleggen in een tekenreeks zorgt
dat elke huidige verbinding wordt verbroken; eventueel resterende tekens worden verwerkt in een
nieuwe context (in het algemeen "vrij").
• De stuurfunctie Ruggespraak in een tekenreeks
zorgt dat de huidige verbinding in de wacht wordt
gezet en de resterende tekens worden geïnterpreteerd als kiescijfers.
• De stuurfunctie Pauze aan het begin van de tekenreeks betekent dat de tekenreeks uitsluitend als
DTMF-cijfers moet worden verzonden. Als er geen
andere verbinding is, wordt deze toets genegeerd.
De pauze heeft dan de lengte nul.
• De stuurfunctie Pauze na kiescijfers zorgt ervoor dat
na tot stand komen van de verbinding een wachttijd
van ten minste 3 seconden wordt ingevoegd.
• De stuurfunctie Pauze na DMTF-cijfers resulteert in
een wachttijd van ten minste 3 seconden plus 0,2
seconde per vorig blok verzonden cijfers.
• Als een tekenreeks wordt afgesloten met OK, worden de cijfers verzonden zonder te wachten tot de
gebruiker op OK drukt of tot een tijdlimiet wordt
overschreden.
De functie Uitgebreid naamkiezen kan onder meerdere functietoetsen zijn geprogrammeerd waarbij elke
voor elke functietoets een specifieke kiestekenreeks is
gedefinieerd.
>
05=Setup?
>
: Selecteren en bevestigen.
>
4=Functietoetsen?
>
: Selecteren en bevestigen.
Programmering van het eerste niveau:
1=Eerste toetsfunctie?
>
: Bevestigen. U wordt gevraagd een toets in te drukken.
De te programmeren functietoets indrukken (de bijbehorende LED knippert).
>
u
31=Verkort kiezen?
>
: Selecteren en bevestigen
o De kiesreeks die u wilt opslaan, invoeren.
AL RF OK PA
v
Een functie invoegen met de toetsen u en v.
63
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
: Bevestigen als de bestemming volledig is.
De programmering van de functietoetsen van een
optiPoint 420 of een
optiPoint self labeling key module wordt ondersteund door de elektronische labelfunctie. De volgende
prompt verschijnt:
: Bevestigen om het elektronische toetslabel aan te pas-
Wijzigen?
sen.
o : Naam of nummer invoeren of wijzigen en bevestigen.
Het label wordt automatisch toegewezen aan de desbetreffende toets.
of
>
Doorgaan?
>
: Selecteren en bevestigen om het bestaande label te accepteren.
Naamkiezen
Nu kunt u met deze functietoets op het geprogrammeerde niveau kiezen.
Noteer het geprogrammeerde nummer op het labelkaartje als u een optiPoint 410 gebruikt
pagina 131.
64
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Voorbeeld 3: telefoonnummer/naam onder
functietoets programmeren
U kunt vaak gekozen telefoonnummers onder een functietoets programmeren. Als u op een dergelijke toets
drukt, verschijnt het opgeslagen telefoonnummer op
het display en kunt u de verbinding tot stand brengen.
>
>
05=Setup?
>
4=Functietoetsen?
>
: Selecteren en bevestigen.
: Selecteren en bevestigen.
Programmeren van het eerste niveau:
1=Eerste toetsfunctie?
>
: Bevestigen. U wordt gevraagd een toets in te drukken.
De te programmeren functietoets indrukken (de bijbehorende LED knippert).
02=Nummer toewijzen? >
>
Programmabestemming #?
: Bevestigen.
: Selecteren en bevestigen.
o : Het telefoonnummer dat of de naam die u wilt opslaan,
invoeren en bevestigen.
De programmering van de functietoetsen van een
optiPoint 420 of een
optiPoint self labeling key module wordt ondersteund door de elektronische labelfunctie. De volgende prompt verschijnt:
: Bevestigen om het elektronische toetslabel aan te pas-
Wijzigen?
sen.
o : Naam of nummer invoeren of wijzigen en bevestigen.
Het label wordt automatisch toegewezen aan de desbetreffende toets.
of
>
Doorgaan?
>
: Selecteren en bevestigen om het bestaande label te accepteren.
Nu kunt u met deze functietoets op het geprogrammeerde niveau kiezen.
Als u nog een toets (of een ander niveau van dezelfde
toets) wilt programmeren, selecteert u het niveau opnieuw.
Noteer de geprogrammeerde functie op het labelkaartje als u een optiPoint 410 gebruikt
pagina 131.
65
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Programmeren van het tweede niveau:
>
2=Tweede toetsfunctie? >
: Bevestigen. U wordt gevraagd een toets in te drukken.
Op het tweede niveau kunnen alleen telefoonnummers/namen worden geprogrammeerd, onder andere Uitgebreid naamkiezen.
De te programmeren functietoets indrukken (de bijbehorende LED knippert).
02=Nummer toewijzen? >
>
Programmabestemming #?
: Bevestigen.
: Selecteren en bevestigen.
o : Het telefoonnummer dat of de naam die u wilt opslaan,
invoeren en bevestigen.
De programmering van de functietoetsen van een
optiPoint 420 of een
optiPoint self labeling key module wordt ondersteund door de elektronische labelfunctie. De volgende prompt verschijnt:
: Bevestigen om het elektronische toetslabel aan te pas-
Wijzigen?
sen.
o : Naam of nummer invoeren of wijzigen en bevestigen.
Het label wordt automatisch toegewezen aan de desbetreffende toets.
of
>
Doorgaan?
>
: Selecteren en bevestigen om het bestaande label te accepteren.
Nu kunt u met deze functietoets op het geprogrammeerde niveau kiezen.
Als u nog een toets (of een ander niveau van dezelfde
toets) wilt programmeren, selecteert u het niveau opnieuw.
Noteer de geprogrammeerde functie op het labelkaartje als u een optiPoint 410gebruikt
pagina 131.
66
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Functietoetsen gebruiken
Afhankelijk van de huidige status van het toestel kunt u
geprogrammeerde functies oproepen. De naam van de
functie wordt weergegeven nadat u op een functietoets
hebt gedrukt.
Voorbeeld 1: functie Notitieboek activeren
Voorwaarde: het rustmenu of een actieve verbinding
wordt weergegeven of het display.
Functietoets "Notitieboek" indrukken.
Notitieboek
o: Het telefoonnummer dat u wilt opslaan, invoeren en bevestigen
of
Opslaan?
>
: Bevestigen.
Het opslaan van het nummer wordt bevestigd door de
melding "Nummer opgeslagen" .
Voorbeeld 2: belsignaal voor inkomende oproepen
uitschakelen
Belsignaal uit
Functietoets "Belsignaal uit" indrukken
Belsignaal uit
De LED "Belsignaal uit" brandt.
Het belsignaal is uitgeschakeld. In plaats daarvan gaat
bij een inkomende oproep de LED knipperen.
67
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Audio-instellingen
Via dit menu stelt u het volume van het oproepsignaal
bij inkomende oproepen, het volume van de luidspreker
en het volume van de hoorn en de akoestiek voor
handsfree bellen in.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Setup“
pagina 39.
>
5=Audio-instellingen?
>
: Selecteren en bevestigen.
Een overzicht van de opties vindt u vanaf
pagina 124.
Volume van luidspreker
In rustmodus
Stel het volume van de luidspreker, hoorn en belsignaal
in de rustmodus van het toestel in. De zachtste instelling voor de luidspreker is 1, de hardste is 8.
Ga naar het menu "Audio-instellingen" (zie hierboven).
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Audio-instellingen"
pagina 68.
1=Luidsprekervolume?
>
: Bevestigen. Het huidige volume wordt weergegeven.
U kunt deze waarde hoger of lager maken met
uv
Insteltoetsen op het toestel ou
<> de pijltoetsen of
o e tot l de cijfertoetsen.
>
: Instelling bevestigen. De nieuwe instelling wordt als
waarde weergegeven.
Tijdens een gesprek
U kunt het volume van de luidspreker of hoorn tijdens
een gesprek regelen met de toetsen u en v. Dan met
toets : de instelling opslaan. Deze instelling geldt echter alleen voor het gevoerde gesprek.
Als u geen waarde invoert, wordt het menu "Volume van
luidspreker" na 5 seconden niet meer weergegeven.
68
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Volume van beltoon
In rustmodus
De zachtste instelling voor het belsignaal is 1, de hardste is 5.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Audio-instellingen"
pagina 68.
>
2=Beltoonvolume?
>
: Selecteren en bevestigen.
U kunt deze waarde hoger of lager maken met
uv
Insteltoetsen op het toestel ou
<> de pijltoetsen of
o e tot i de cijfertoetsen.
>
: Instelling bevestigen. De nieuwe instelling wordt als
waarde weergegeven.
Bij een inkomende oproep
Als het toestel bij een inkomende oproep rinkelt, kunt u
het volume van het belsignaal regelen met de toetsen
u en v. Dan met toets : de instelling opslaan. Deze
instelling geldt echter alleen voor de huidige oproep.
Als u geen waarde invoert, wordt het menu "Volume van
belsignaal" na 5 seconden niet meer weergegeven.
69
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Belsignaal
De toonreeks kan in 3 stappen worden veranderd, de
melodie in 8 stappen. Tijdens de programmering kunt u
met de pijltoetsen < en > wisselen tussen de invoervelden voor toonreeks en muziek.
Als het belsignaal is geconfigureerd, kunt u hier
afwijken van de gekozen instellingen.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Audio-instellingen"
pagina 68.
>
3=Beltoon?
>
: Selecteren en bevestigen. De huidige instelling wordt
weergegeven.
Melodie 2 Toonsequenti 1
> Met pijltoets invoerveld voor muziek of toonreeks selecteren.
o e tot i Met de cijfertoetsen de gewenste waarde wijzigen.
Melodie 3 Toonsequenti 2
: Wijziging bevestigen. De nieuwe instelling wordt weergegeven.
Volume van hoorn
U past het volume van de luidspreker van de hoorn als
volgt aan:
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Audio-instellingen"
pagina 68.
>
5=Volume van de hoorn? >
: Selecteren en bevestigen. De huidige instelling wordt
weergegeven.
U kunt deze waarde hoger of lager maken met
uv
Insteltoetsen op het toestel ou
<> de pijltoetsen of
o e totl de cijfertoetsen.
>
: Instelling bevestigen. De nieuwe instelling wordt als
waarde weergegeven.
70
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Volume van headset
optiPoint 410/420 economy heeft geen aansluiting voor een headset.
U past het volume van de headset als volgt aan:
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Audio-instellingen"
pagina 68.
>
8=Headset vol.?
>
: Selecteren en bevestigen. De huidige instelling wordt
weergegeven. U kunt deze waarde hoger of lager maken met
uv
Insteltoetsen op het toestel ou
<> de pijltoetsen of
o e tot l de cijfertoetsen.
>
: Instelling bevestigen. De nieuwe instelling wordt als
waarde weergegeven.
Akoestiek
Met deze instelling kunt u de akoestiek van de handsfree-voorziening aanpassen aan de omstandigheden in
de kamer. U kunt kiezen uit instellingen voor normale,
galmende of gedempte ruimtes.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Audio-instellingen"
pagina 68.
>
6=Akoestiek?
>
2=Met echo?
>
: Selecteren en bevestigen. De huidige instelling wordt
weergegeven, bijvoorbeeld Normaal.
>
: Andere instelling selecteren en bevestigen. De nieuwe
instelling wordt weergegeven
Akoestiek tijdens een gesprek instellen
Als u in de modus "Handsfree" telefoneert (niet bij
optiPoint 410/420 economy/economy plus), kunt u de
akoestiek alleen wijzigen als u de instellingen "2=Met
echo" en "3=Gedempt" onder functietoetsen hebt geprogrammeerd. Zie voor meer informatie de paragraaf
"Functietoetsen gebruiken" in het hoofdstuk "Individuele
instellingen van het toestel" op
pagina 60.
Let op: de instelling voor akoestiek wordt weer
teruggezet op "1=Normaal" als u de functietoetsen voor "2=Met echo" of "3=Gedempt" deactiveert.
71
Individuele instellingen van het toestel
Stap voor stap
Klikvolume
U kunt instellen dat er een klik klinkt als u een toets indrukt. U hebt de keuze uit drie volumes die u als volgt
instelt.
De klik is alleen hoorbaar in de gespreksmodus. Bij de
configuratie hoort u geen toetsklik.
Voorwaarde: U bevindt zich in het menu "Audio-instellingen"
pagina 68.
>
7=Klikvolume?
>
: Selecteren en bevestigen. De huidige instelling wordt
weergegeven.
Deze waarde maakt u hoger of lager met:
uv
Insteltoetsen op het toestel ou
<> de pijltoetsen of
o e tot g de cijfertoetsen.
>
: Instelling bevestigen. De nieuwe instelling wordt als
waarde weergegeven.
72
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Het toestel bedienen met de
optiPoint display module
De optiPoint display module kan op de
optiPoint 410/420 economy/economy plus niet
worden aangesloten.
Display bedienen
U kunt de bedieningselementen op het display selecteren met de meegeleverde bedieningsstift of met een
vergelijkbaar voorwerp. Volg de aanwijzingen op
pagina 105.
Beginscherm van het oproepoverzicht
Voorwaarde: "DSM-opr. bekijken" is ingeschakeld
( pagina 52) en het toestel is niet geblokkeerd
( pagina 58).
Als u het toestel de eerste keer aansluit of opnieuw
start, verschijnt de vraag of u op het display wilt drukken
om het Oproepbesturing te starten.
Als u op het symbool Menu klikt, verschijnt een scherm
waarin wordt aangegeven welke opties in de rustmodus van het toestel beschikbaar zijn.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
+44 123456 78910
Oproep protocol
Herhaling laatste nr.
Niet storen
Belsignaal aan
Setup
Contacts
73
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Zie voor meer informatie de volgende paragrafen:
• Oproep protocol pagina 97
• Herhaling laatste nr.
pagina 96
• Niet storen pagina 101
• Belsignaal aan
pagina 79
• Setup
pagina 107
Schakelen tussen displays
We raden u aan een toets in te stellen waarmee u snel
kunt schakelen tussen het display van het toestel en het
Oproepbesturing van de Display Module ( pagina 60).
Beeldwissel
74
Indrukken om snel te schakelen.
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Display Toepassingen
Druk op het symbool Annuleren in het Oproepbesturing
( pagina 73) om het Oproepbesturing te sluiten als u
andere applicaties wilt gebruiken.
Druk op het symbool Home in het Oproepbesturing
( pagina 73), als u wilt dat Oproepbesturing op de
achtergrond open blijft, terwijl u andere applicaties gebruikt.
Toepassingen
Oproepbestu-
Contacts
Adresboek
Oproep
protocol
Browser
Programmatuur
Display
Voice
Selecteren
U keert terug naar het Oproepbesturing door het bijbehorende symbool te selecteren en vervolgens te drukken op de displaytoets Selecteren.
75
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Inkomende oproep
Inkomende oproep in rustmodus
Bij een inkomende oproep rinkelt het toestel en verschijnt op het display het volgende scherm.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Inkomende oproep
Als u juist instellingen uitvoert op het toestel
pagina 107, wanneer er een oproep binnenkomt, schakelt het display naar het Oproepbesturing.
Vervolgens wordt een Gesprächsbox geopend en als
het telefoonnummer van de beller wordt verzonden,
verschijnt dit in de box.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Joop Smit
987654321
Inkomende oproep
76
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Oproep aannemen
n U kunt nu de hoorn opnemen en met de beller spreken
of
op het symbool Verbinden in de Gesprächsbox drukken om de oproep aan te nemen.
Het display verandert en de Gesprächsbox
ter bij de lijn .
is dich-
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Joop Smit
987654321
00:24
Ruggespraak/doorverbinden
Bellers kopiëren naar het
telefoonboek "Contacten"
Nadat u een oproep hebt beantwoord, kunt u het telefoonnummer in de regel via nummerweergave zien
( pagina 46).
In een HiPath 3000/HiPath 4000-omgeving wordt de
naam vervangen door het telefoonnummer, zodat het
telefoonnummer dan dubbel verschijnt.
Met het telefoonnummer kunt u een nieuwe vermelding in Contacts aanmaken.
Met een van deze data kunt u een nieuwe vermelding
in het telefoonboek maken.
Op het symbool Telefoonboek in de Gesprächsbox
drukken om het telefoonboek te openen. Hoe u vermeldingen in het telefoonboek kunt opnemen, leest u in de
gebruiksaanwijzing van de optiPoint display module.
77
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Als u in Contacts een naam hebt toegewezen
aan een telefoonnummer, verschijnt deze naam
in het betreffende veld, zodra deze persoon u opbelt. Het meegestuurde telefoonnummer wordt
overschreven met de naam uit Contacts .
Er wordt in de verdere beschrijving van uitgegaan
dat de voorbeeldpersonen zijn opgeslagen in het
lokale telefoonboek Contacts.
78
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Oproep afwijzen
U kunt een inkomende oproep echter ook weigeren.
Deze oproep wordt opgeslagen in de lijst "Gemiste oproepen" ( pagina 97) en van daaruit kunt u later terugbellen.
Druk op het symbool "Afwijzen". De beller ontvangt hiervan een signaal.
Het toestel gaat terug naar de rustmodus.
Als een omleiding is ingesteld, wordt de oproep doorgeschakeld naar de bestemming voor Anrufumleitung
bei „Besetzt“.
Belsignaal
Als u niet wilt worden gestoord door het belsignaal van
een inkomende oproep, schakelt u het belsignaal gewoon uit.
In de rustmodus van het toestel kiest u in het menu de
optie Belsignaal aan of Belsignaal uit. U kunt het inen uitschakelen van het belsignaal ook programmeren
onder functietoets ( pagina 60).
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
+44 123456 78910
Contacts
Oproep protocol
Herhaling laatste nr.
Niet storen
Belsignaal aan
Setup
79
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Gesprek in de wacht zetten
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Joop Smit
987654321
In wacht
00:24
Ruggespraak/doorverbinden
Met deze functie zet u een actief gesprek in de wacht.
Uw gesprekspartner krijgt de melding dat hij of zij in de
wacht wordt gezet.
Voorwaarde: U voert een gesprek.
Druk op het symbool Wachtstand om het gesprek in de
wacht te zetten. De gespreksbox is nu verder verwijderd van de lijn.
Druk op het symbool Terug naar wachtende om het gesprek weer te verbinden. De gespreksbox is nu weer
dichter bij de Lijn.
U kunnen twee gesprekken tegelijkertijd in de
wacht zetten.
Gesprek beëindigen
Een gesprek dat u voert, kunt u op de volgende wijzen
direct beëindigen:
op het symbool Omleiden drukken
of
t de hoorn opleggen.
80
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Gemiste oproepen weergeven
Als u een oproep niet aanneemt, worden de oproepgegevens vastgelegd in de lijst "Gemiste oproepen".
Het symbool voor "Gemiste oproepen" en het aantal oproepen worden alleen weergegeven als er vermeldingen in de lijst voor "Gemiste oproepen" zijn opgeslagen
( pagina 98).
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
+44 123456 78910
4
Contacts
Druk op het symbool voor "Gemiste oproepen" om de
lijst te openen ( pagina 98).
Het symbool wordt alleen weergegeven als de
functie Symbolen oproepoverzicht is ingeschakeld, anders staat hier een tekstmelding. Bij
levering is de functie uitgeschakeld.
( pagina 53).
81
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Opbellen
U kunt een telefoonnummer kiezen met opgenomen of
opgelegde hoorn.
Als de functie Bezet bij kiezen is ingeschakeld
(zie
pagina 55), kunt u niet worden onderbroken door een oproep. Een beller krijgt dan het bezetteken.
Kiezen na beleggen van de lijn
n Hoorn opnemen.
of
Indrukken.
Luidspreker
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
<Kiezen, a.u.b.>
123
Contacts
o Telefoonnummer via het toetsenblok invoeren.
of
Het telefoonnummer via het toetsenbord op het display
weergeven. (Het toetsenbord op het display wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van de optiPoint display module).
U kunt ook telefoonnummers gebruiken die zijn
opgeslagen in Contacts ( pagina 87), in de
Herhaling laatste nr. ( pagina 96) of in een
van de Oproep protocol ( pagina 97).
82
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
123
12345678
: Bevestig het telefoonnummer zodra u het hebt ingevoerd.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
12345678
Bezig met bellen...
Het telefoonnummer wordt gekozen.
Zodra de deelnemer antwoordt, wordt de actieve verbinding weergegeven in de Oproepbesturing.
83
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Voice-dialing
U kiest een telefoonnummer door de naam van een persoon uit te spreken.
Voorwaarde: voor de vermeldingen in het telefoonboek "Contacten" moet de functie Voice-dialing zijn geconfigureerd.
Hoe u Voice-mail configureert voor vermeldingen, leest u in de gebruiksaanwijzing van de
optiPoint display module.
n Hoorn opnemen.
of
Indrukken.
Luidspreker
I
Op voice-dialing-toets op Display Module drukken.
In het display wordt de modus voor voice-dialing weergegeven ("Voice Recognition").
s Spreek de naam van de gewenste deelnemer in de
hoorn of de microfoon. Herhaal dit zo nodig. Als de
naam van de deelnemer wordt herkend, wordt het
nummer gekozen.
84
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Kiezen voor beleggen van de lijn
Oproepbesturing
OproepbestuMon 07/03/05 11:34
Del//123
12345678
Contacts
o Telefoonnummer via het toetsenblok invoeren.
of
Voer het telefoonnummer via het toetsenbord op het
display in. (Het toetsenbord van de display wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van de optiPoint 410
Display Module).
U kunt ook telefoonnummers gebruiken die zijn
opgeslagen in Contacts ( pagina 87), in de
Herhaling laatste nr. ( pagina 96) of in een
van de Oproep protocol ( pagina 97).
Druk op het symbool Opnemen om het telefoonnummer te kiezen.
of
Luidspreker
Druk op de luidsprekertoets om het telefoonnummer te
kiezen.
of Wachten tot de automatische kiesvertraging is afgelopen.
Als u een kiesplan gebruikt en Hot-Keypad hebt
ingesteld (zie
pagina 54), dan wordt automatisch gekozen zodra de ingevoerde tekenreeks
overeenkomt met een vermelding in het kiesplan.
85
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
12345678
Bezig met bellen...
Het telefoonnummer wordt gekozen.
Zodra de deelnemer antwoordt, wordt de actieve verbinding weergegeven in de Oproepbesturing.
Gesprek beëindigen
U kunt een gesprek op de volgende wijzen direct beëindigen:
t Hoorn opleggen
of
de luidsprekertoets indrukken als u handsfree telefoneert,
Luidspreker
of
op het symbool Hoorn opleggen drukken.
Als er nog een ander gesprek beschikbaar is, rinkelt
het toestel zoals bij een normaal inkomende oproep. Is
de verbinding verbroken door de andere deelnemer,
dan wordt dit gemeld op het display van het toestel.
86
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Kiezen vanuit Contacten
Als u in het lokale telefoonboek "Contacts" deelnemers
hebt opgeslagen, kunt u deze gebruiken elke keer dat u
een nummer kiest .
Hoe u vermeldingen in het telefoonboek kunt opnemen, leest u in de gebruiksaanwijzing van de
optiPoint display module.
Contacts openen
Als u een deelnemer uit "Contacts" wilt bellen, drukt u
voor of na het beleggen ( pagina 85 resp.
pagina 82) van de lijn op de displaytoets Contacts.
Voor ruggespraak ( pagina 90) met een deelnemer uit
"Contacts" drukt u ook op de displaytoets Contacts.
In alle gevallen verschijnt een display dat vergelijkbaar is
met het onderstaande:
Contacts
Ralf Beckers
Jasmijn de Vos
Susanne Veldstra
Paul Jansen
Harald Kramer
Eva Meier
Inge Bruinsma
Joop Smit
Frans Snijders
Kiezen
Weergeven
Zoek en selecteer de gewenste deelnemer in de lijst en
druk vervolgens op de displaytoets Kiezen. Het telefoonnummer wordt gebruikt voor de functie.
87
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Kiezen met naamkiestoetsen
Als u drukt op een naamkiestoets waarvoor een telefoonnummer is opgeslagen (zie
pagina 65), verschijnt het nummer in de gespreksbox.
Hans Molenaar
Geprogrammeerde functietoets indrukken.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
12345678
Bezig met bellen...
Het opgeslagen nummer wordt weergegeven en gekozen. Als de verbinding tot stand is gebracht, bevindt u
zich in de modus Handsfree.
88
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Uitgebreid naamkiezen
Bij ’Uitgebreid naamkiezen’ kunt u op een willekeurige
plaats in de tekenreeks stuurfuncties voor het kiezen invoeren. De HiPath 3000/HiPath 4000 herkent automatisch of de cijfers verwijzen naar een telefoonnummer
of een URL.
Stuurfunctie
Actie tijdens het kiezen
OK <OK>
Tekens die volgen op deze stuurfunctie, worden verzonden in de
vorm van DTMF-signalen als het
gesprek is aangenomen.
Pauze <PA>
Na deze stuurfunctie volgt een
wachttijd van 3 seconden voordat
de tekens worden verzonden.
Ruggespraak
<RF>
Op deze plaats wordt ruggespraak
gehouden.
Opleggen <AL>
Bestaande verbinding op deze
plaats verbreken.
Voor informatie over het programmeren van een toets
voor ’uitgebreid naamkiezen’, zie
pagina 62.
89
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Twee telefoongesprek tegelijkertijd
voeren
Ruggespraak
Tijdens een gesprek kunt u een andere deelnemer opbellen om ruggespraak te houden terwijl het gesprek
met de eerste deelnemer in de In wacht staat.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Joop Smit
987654321
00:24
Ruggespraak/doorverbinden
Op Ruggespraak/doorverbinden drukken om het
nummer van de tweede deelnemer te kiezen. Het huidige gesprek krijgt de status In wacht.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Del//123
123456789
Joop Smit
987654321
In wacht
Contacts
90
00:24
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Voer het telefoonnummer via het toetsenbord op het
display in. (Het toetsenbord van de display wordt beschreven in de gebruiksaanwijzing van de
optiPoint display module.
of
o Telefoonnummer via het toetsenblok invoeren.
U kunt ook telefoonnummers gebruiken die zijn
opgeslagen in Contacts ( pagina 87), in de
Herhaling laatste nr. ( pagina 96) of in een
van de Oproep protocol ( pagina 97).
U kunt tijdens het invoeren van het telefoonnummer het kiezen afbreken met de toets Annuleren en terugkeren naar de eerste gesprekspartner.
Druk op het symbool Opnemen om het telefoonnummer te kiezen.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
123456789
Bezig met bellen...
Joop Smit
987654321
In wacht
00:24
Doorverbinden uitvoeren
91
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Eva Meier
123456789
00:24
Joop Smit
987654321
In wacht
00:24
Doorverbinden uitvoeren
U kunt nu een wisselgesprek houden met twee deelnemers
pagina 95.
U kunt ook beide deelnemers in de wacht zetten. De
optie Wisselgesprek is dan niet meer mogelijk.
92
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Gesprek doorverbinden
Bij ruggespraak kunt u de twee andere deelnemers met
elkaar verbinden.
Voorwaarde: u hebt een gesprek voor ruggespraak gestart
pagina 90.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Eva Meier
123456789
00:24
Joop Smit
987654321
In wacht
00:24
Doorverbinden uitvoeren
Op Doorverbinden uitvoeren drukken om het gesprek
dat in de wachtstand staat, door te verbinden met de
tweede deelnemer.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Eva Meier
123456789
00:24
Bezig met doorverbinden ...
Joop Smit
987654321
00:24
OK
93
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Eva Meier
123456789
00:24
Bezig met doorverbinden...gereed
Joop Smit
987654321
00:24
OK
Druk op de displaytoets OK om de procedure direct af
te sluiten. U kunt vervolgens de hoorn opleggen of opnieuw kiezen.
94
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Een wisselgesprek- houden met twee
deelnemers
U kunt heen en weer schakelen tussen twee gesprekspartners met wie u via ruggespraak verbonden bent
(makelen).
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Eva Meier
123456789
00:24
Joop Smit
987654321
In wacht
00:24
Wisselgesprek
Doorverbinden uitvoeren
Open het menu en kies de optie Wisselgesprek, om te
wisselen naar de andere deelnemer. De actieve verbinding krijgt de status In wacht.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Eva Meier
123456789
In wacht
00:24
Joop Smit
987654321
00:24
Doorverbinden uitvoeren
95
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Zoals u ziet bevindt de actieve gespreksbox zich
dichter bij de lijn en is de gespreksbox In wacht
hiervan verder verwijderd. Het symbool In
wacht verandert in het symbool Terug naar
wachtende en omgekeerd.
Nummerherhaling van
laatstgekozen nummer
Met deze menuoptie herhaalt u direct het laatstgekozen
telefoonnummer.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
<Kiezen, a.u.b.>
123
Oproep protocol
Herhaling laatste
Contacts
Open het menu en kies de optie Herhaling laatste nr.,
om het laatstgekozen telefoonnummer opnieuw te kiezen. De menuoptie kunt u ook kiezen in het menu van
de status Gereed.
De optie Herhaling laatste nr. is alleen beschikbaar als in de lijst "Gekozen nummers" vermeldingen staan ( pagina 97).
96
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Bellerslijsten
Selecteer een deelnemer in de Oproep protocol om
deze op te bellen of te wissen. U kunt de details van
een oproep weergeven of de gegevens van de beller
opslaan in het telefoonboek.
De volgende bellerslijsten worden gemaakt:
• Gekozen nrs.
• Gemiste oproepen
• Ontvangen opr.
Zie voor meer informatie de beschrijving van het toestelmenu
pagina 26.
De bellergegevens van inkomende oproepen
kunnen alleen worden opgeslagen als identificatiegegevens van de beller worden verzonden
( pagina 46).
Gekozen nrs.
De 20 laatstgekozen nummers worden automatisch opgeslagen. Als een aansluiting is bezet of als de oproep
niet worden aangenomen, kunt u het nummer herhalen
met behulp van de lijst Gekozen nummers.
De gekozen nummers zijn in aflopende volgorde gesorteerd op datum en tijd. Het als laatste gekozen nummer
staat bovenaan in de lijst.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
+44 123456 78910
Oproep protocol
Herhaling laatste nr.
Niet storen
Belsignaal aan
Setup
Contacts
97
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Open in de rustmodus of als u wordt gevraagd een
nummer in te voeren, het menu en druk op de optie
Oproep protocol.
Druk op de optie Gekozen nummers.
of
Druk op de toets Nummerherhaling om de lijst Gekozen nummers te openen.
Nummerherh.
Oproeplijsten
Gemiste oproepen (10) 8 nieuw
Gekozen nummers (8)
45678990
Frans Snijders
Susanne Veldstra
Eva Meier
Paul Jansen
Maria Weber
Maarten van der Marel
Ontvangen oproepen (12)
Kiezen
Bekijken
Selecteer een deelnemer en druk op de displaytoets
Kiezen om het telefoonnummer te kiezen.
Gemiste opr.
Open in de rustmodus het menu en druk op de optie
Oproep protocol.( pagina 73).
Druk op de optie Gemiste oproepen. Deze lijst bevat
de oproepen die op dit toestel niet zijn aangenomen. De
lijst is chronologisch gesorteerd. De als laatste ingekomen oproep staat bovenaan.
of
Oproeplijst
98
Druk op de toets "Oproeplijst" om de lijst Gemiste
oproepen te openen.
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Oproeplijsten
Gemiste oproepen (10) 8 nieuw
43216789
Joop Smit
Johan Wagenaar
Harald Kramer
Ralf Beckers
Inge Bruinsma
Jasmijn de Vos
Gekozen nummers (8)
Ontvangen oproepen (12)
Kiezen
Bekijken
Als een deelnemer een nummer kiest, een oproep omleidt of een inkomende oproep niet aanneemt, worden
de details van de beller in de desbetreffende Oproep
protocol opgeslagen. Afhankelijk van de beschikbare
worden de naam en/of het nummer van het toestel
weergegeven. Met de stift kunt u de gewenste vermelding selecteren.
Druk op de desbetreffende displaytoets te drukken,
kunt u:
• details van de beller weergeven ( pagina 100)
• de vermelding wissen
• het nummer kiezen
• het nummer in het telefoonboek opslaan (het telefoonboek wordt geopend).
99
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Details
Als u op de displaytoets Details drukt, worden de volgende gegevens weergegeven:
• aantal belpogingen van elke deelnemer (max. 99)
• datum en tijd van de laatste belpoging.
Oproeplijsten
Gemiste oproepen 1 van 10
987654321
Joop Smit
0101010202
03/03/03
6:28
Oproepen: 68
Vorige
Kiezen
Volgende
Annuleren
Ontvangen opr.
Open in de rustmodus het menu en druk op de optie
Oproep protocol( pagina 73).
Druk op de optie Ontvangen oproepen. Deze lijst bevat de oproepen die op dit toestel zijn aangenomen. De
lijst is chronologisch gesorteerd. De als laatste aangenomen oproep staat bovenaan.
Oproeplijsten
Gemiste oproepen (10) 8 nieuw
Gekozen nummers (8)
Ontvangen oproepen (12)
13579329
Joop Smit
Frank Vermeulen
Harald Kramer
Thea de Groot
Christa Bloem
Robert Hurkmans
Kiezen
100
Bekijken
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Niet storen
De beller ontvangt de bezettoon, als u de functie ’niet
storen’ hebt ingeschakeld.
Voorwaarde: de functie "Niet storen" moet zijn geconfigureerd ( pagina 49).
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
+44 123456 78910
Oproep protocol
Herhaling laatste nr.
Niet storen
Belsignaal aan
Setup
Contacts
Open in de rustmodus het menu en druk op de optie
Niet storen.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
+44 123456 78910
Niet storen
Niet storen uit
Op de displaytoets Niet storen uit drukken om "Niet
storen" uit te schakelen.
101
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Tekens invoeren
Tekenmodus wijzigen
Drukken om bij de invoer via het toetsenbord te schakelen tussen schakelen tussen numerieke, alfanumerieke
(kleine letters) en alfanumerieke tekens (hoofdletters).
Numerieke invoer
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
123
12345678
Alfanumerieke invoer (kleine letters)
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
abc
Johan
mno6
102
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Alfanumerieke invoer (hoofdletters)
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
ABC
JOHAN
MNO6
Schakelen tussen overschrijf- en
invoegmodus
Schakelen naar invoegmodus
Als in de onderste systeembalk het symbool
wordt
weergegeven, is de overschrijfmodus actief. Ingevoerde tekens komen in de plaats van reeds bestaande tekens.
Drücken, um in den Einfügemodus zu wechseln.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Del//123
12345678
103
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Schakelen naar overschrijfmodus
Als in de onderste systeembalk het symbool
wordt
weergegeven, is de invoegmodus actief. Ingevoerde
tekens worden ingevoegd tussen reeds bestaande tekens.
Drukken om naar de overschrijfmodus te schakelen.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Ins//123
12345678
Extra toetsen
< Eén tekens rechts van de cursor wissen.
: Invoer bevestigen (bijvoorbeeld om te kiezen).
104
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Op de Display Module navigeren
Bedieningselementen selecteren
en activeren
U kunt de bedieningselementen selecteren met de
meegeleverde bedieningsstift of met een vergelijkbaar
voorwerp dat het oppervlak van het display niet beschadigt.
Op het display bevinden zich de volgende bedieningselementen:
bijv.
of
of
•
bijv. Doorverbinden uitvoeren •
•
Symbolen
Displaytoetsen
Gespreksbox met telefoonnummer, naam en eventueel statusinformatie
Alle bedieningselementen die u met de bedieningsstift
kunt selecteren en/of waarvoor gegevensinvoer vereist
is, kunt u ook selecteren met de toetsen C, D, E
en F en activeren met de toets :.
Geselecteerde bedieningselementen zijn gemarkeerd
met een dik kader. Bij een donkere achtergrond is het
kader lichtgekleurd.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
Eva Meier
123456789
00:24
Joop Smit
987654321
In wacht
00:24
Doorverbinden
Voorbeeld: het symbool Wachtstand
is geselecteerd - dik kader - en kan nu worden geactiveerd.
105
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
De toetsen van de Display Module hebben dezelfde
functie:
D of F Volgend bedieningselement voor activering selecteren.
C of E Vorig bedieningselement voor activering selecteren.
: Bedieningselement activeren, een eventueel bestaand
menu wordt tegelijkertijd geopend.
Invoervelden
Als het geactiveerde bedieningselement een invoerveld
is, hebben de besturingstoetsen - afhankelijk van de gekozen invoermodus ( pagina 102) - de volgende werking:
D • Overschrijfmodus: van het invoerveld naar het vol•
gende bedieningselement.
Invoegmodus: de cursor een teken naar rechts verschuiven en na het laatste teken naar het volgende
bedieningselement gaan.
C • Overschrijfmodus: wistoets (een teken links van de
•
cursor wissen).
Invoegmodus: de cursor een teken naar links verschuiven en bij het eerste teken naar het vorige bedieningselement gaan.
: Invoer bevestigen (bijvoorbeeld om te kiezen).
E van het invoerveld naar het volgende bedieningselement.
F Van het invoerveld naar het vorige bedieningselement.
Besturingstoetsen van het toestel
De besturingstoetsen C en D en de bevestigingstoets : van het toestel hebben dezelfde werking als deze toetsen van de Display Module
( pagina 105).
106
Het toestel bedienen met de optiPoint display module
Stap voor stap
Menu Setup in de Display Module
Het menu Setup ( pagina 39) kunt u ook openen via
het menu van de optiPoint display module. U gebruikt
dan het toetsenblok van het toestel.
Oproepbesturing
Mon 07/03/05 11:34
+44 123456 78910
Oproep protocol
Herhaling laatste nr.
Niet storen
Belsignaal aan
Setup
Contacts
Kies in de rustmodus Setup in het menu om het menu
Setup van het toestel te openen. Het volgende scherm
verschijnt:
Setup
Setup:
2=Configuration?
>
Met het toetsenblok van het toestel voert u de cijfers
e tot m in, met de toetsen < > : kunt u bladeren en bevestigen.
107
Webinterface
Stap voor stap
Webinterface
Algemeen
De optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0 is voorzien van een HTTP-webserver
waarmee inhoud van de telefoon kan worden afgebeeld
op een webbrowser van een PC die is geïntegreerd in
het LAN ("Webbased Management Tool“).
Hiervoor moeten de IP-gegevens van de
optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0 en de PC correct zijn geconfigureerd.
Schermen van de webinterface bevatten de volgende
bedieningselementen:
User Op link klikken om naar de desbetreffende pagina te
gaan.
Op knop klikken om de wijzigingen in het scherm toe te
passen. Hiermee worden de wijzigingen van kracht in
de optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0.
Op knop klikken om wijzigingen in het scherm ongedaan te maken en bestaande waarden van de
optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0 te herstellen.
Op knop klikken om een actie uit te voeren (geldt ook
voor "Save", "Download" en "Restart“). Bij een fout verschijnt een foutmelding.
Optie kiezen uit keuzelijst.
Op een veld in een van de afbeeldingen van de
interface klikken voor meer informatie over het
veld.
108
Webinterface
Voorbereiding
Webinterface openen
U activeert de interface door een webbrowser te openen en de volgende
URL in te voeren:
https://[IP van toestel]
Waarbij [IP van toestel] staat voor het IP-adres van de optiPoint 410/
420 economy/economy plus/standard S V6.0 die u wilt afbeelden.
Bevestig zo nodig de volgende opmerking met "Ja":
De beginpagina verschijnt:
109
Webinterface
Gebruikersinterface openen
User Klikken om naar het gedeelte voor gebruikers te gaan.
Gebruikerswachtwoord voor het optiPoint 410/420 economy/economy
plus/standard S V6.0-toestel invoeren (standaard: 123456) en op "Login"
klikken“
.
Als geen gebruikerswachtwoord is gedefinieerd, voert u de standaardwaarde "000000" in.
Menustructuur
Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken
voor meer informatie over het veld.
Change user password
Zie voor informatie over het wijzigen van het gebruikerswachtwoord in het
toestelmenu
pagina 57.
110
Webinterface
Function keys
Zie voor informatie over het programmeren van functietoetsen in het toestelmenu
pagina 60.
Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken
voor meer informatie over het veld.
Phone
111
Webinterface
Functietoets selecteren
Functietoets "Loudspeaker"
Functietoets "Selected dialing"
Functietoets "Phone lock"
Functietoets "Repertory dial"
112
Webinterface
Infomelding
De geselecteerde functies worden geprogrammeerd onder de gewenste
functietoetsen.
Country Settings
Zie voor informatie over de landinstelling in het toestelmenu
pagina 40.
Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken
voor meer informatie over het veld.
Language Settings
De gewenste taal instellen
pagina 41.
Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken
voor meer informatie over het veld.
113
Webinterface
Audio Settings
Zie voor informatie over audio-instellingen in het toestelmenu
pagina 68.
Op een veld in een van de afbeeldingen van de interface klikken
voor meer informatie over het veld.
Call-related parameters
De beschrijvingen van de parameters in het toestelmenu vindt u als volgt:
• Kiesvertraging op
pagina 47
• Niet storen activeren toegestaan
pagina 49
• Opties voor kiezen met opgelegde hoorn pagina 54
114
Webinterface
Alfabetische referentie
In deze verklarende woordenlijst vindt u de basisinformatie die u nodig
hebt voor configuratie van de optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0.
• In het hoofdstuk "Alfabetische referentie" worden de termen die in de
menu’s voorkomen, op alfabetische volgorde beschreven.
• De pictogrammen leiden naar de procesbeschrijvingen:
–
Bediening op de optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0
–
Bediening via de webinterface
Append codes
Appendcodes zijn stuurfuncties die op willekeurige plaatsen in de kiestekenreeks worden geaccepteerd.
U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden:
Functie
OK
Clear
Consult
Pauze
pagina 112
Betekenis
Tekens die volgen op deze functie, worden verzonden in de vorm van DTMF-signalen als het gesprek
is aangenomen.
Bestaande verbinding op deze plaats verbreken.
Op deze plaats wordt ruggespraak gehouden.
Na deze functie volgt een wachttijd van 3 seconden voordat de tekens worden verzonden.
pagina 62
Auto-dial timer
Tijdvenster (in seconden) tussen invoer van het laatste cijfer en het begin
van de kiesprocedure.
• Minimale waarde: 1
• Maximale waarde: 8
• Standaardwaarde: 6
pagina 114
pagina 47
115
Webinterface
Country
Selecteer in de keuzelijst het land waarin de optiPoint 410/420 economy/
economy plus/standard S V6.0 wordt gebruikt. Landspecifieke instellingen
bijvoorbeeld voor de belsignaal of bezettoon worden hierdoor toegepast.
U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden:
• United States
• Germany
• France
• Italy
• Spain
• Austria
• Switzerland
• Belgium
• United Kingdom
• Argentina
• Brazil
• Luxembourg
• Netherlands
• Portugal
• Poland
• Czech Republic
pagina 113
pagina 40
DND feature enabled on phone
De gebruiker kan de functie "Niet storen" op het toestel in- en uitschakelen.
pagina 114
pagina 49
Handset Volume
Volume van de hoorn instellen.
• Minimale waarde: 1 (zacht)
• Maximale waarde: 8 (luid)
• Standaardwaarde: 4
pagina 114
pagina 70
Idle dialing mode
Deze functie moet u alleen wijzigen als u een kiesplan gebruikt (wordt geconfigureerd door het servicepersoneel). Als de functie is vrijgegeven,
hebt u de keuze uit twee instellingen:
• Context (Context)
• Hot Keypad (direct kiezen)
pagina 114
116
pagina 54
Webinterface
Key Click Volume
Het volume van een klik op de kiestoetsen instellen.
• Minimale waarde: 0 (geen toon hoorbaar)
• Maximale waarde: 3 (luid)
• Standaardwaarde: 2
pagina 114
pagina 72
Key Label
Voer hier de naam voor het automatische toetslabel in.
• Geldt alleen voor optiPoint 420-toestellen en
optiPoint self labeling key module
• Waarde: 0 tot 12 tekens
pagina 112
pagina 60
Language
Kies de gewenste taalinstelling:
• German
• English
• French
• Italian
• Dutch
• Spanish
• Portuguese
pagina 113
pagina 41
Loudspeaker Volume
Volume van de luidspreker instellen optiPoint 410/420 economy/economy
plus/standard S V6.0.
• Minimale waarde: 1 (zacht)
• Maximale waarde: 8 (luid)
• Standaardwaarde: 2
pagina 114
pagina 68
Melody
Melodie van belsignaal bij inkomende oproepen instellen.
• Minimale waarde: 1 (melodie 1)
• Maximale waarde: 8 (melodie 8)
• Standaardwaarde: 2
pagina 114
pagina 70
Parameters voor "Repertory dial"
Voer hier de stuurfuncties in die op willekeurige plaatsen in de kiestekenreeks worden geaccepteerd, zie
pagina 115.
pagina 112
pagina 62
117
Webinterface
Parameters voor "Selected dialing"
Voer hier het telefoonnummer in voor nummer toewijzen.
pagina 112
pagina 32
Ringer Volume
Volume van het belsignaal instellen.
• Minimale waarde: 1 (zacht)
• Maximale waarde: 5 (luid)
• Standaardwaarde: 3
pagina 114
pagina 69
Select a function
Kies hier de gewenste functies van de functietoetsen op het eerste en
tweede niveau.
U hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden:
Functietoets
Clear definition1
(Wissen)
Selected dialing1
(Geselect. kiezen)
Abbreviated dialing
(Verk. kiezen)
Repeat dialing
(Nummerherhaling)
Missed calls
(Gemiste opr.)
Loudspeaker
(Luidspreker)
Mute
(Mute)
Ringer off
(Beltoon uit)
Hold
(wacht)
Alternate
(makelen)
Join
(verbinden)
Setup menu
(Setup-menu)
Room echoing
(Galmend)
Room muffled
(Gedempt)
118
Beschrijving
Huidige belegging wissen.
Functietoets als naamkiestoets instellen en telefoonnummer programmeren.
Functietoets als verkorte-kiestoets instellen.
Functietoets als toets voor nummerherhaling instellen.
Functietoets instellen om een lijst met gemiste
oproepen op het display weer te geven.
Functietoets als luidsprekertoets instellen.
Microfoon uitschakelen programmeren onder de
functietoets.
In-/uitschakelen van het belsignaal onder de functietoets programmeren.
Een oproep in de wacht zetten programmeren onder een functietoets.
Wisselgesprek houden met twee deelnemers
programmeren onder functietoets.
Oproep toevoegen aan conferentie programmeren onder een functietoets.
Openen van menu "Setup" onder de functietoets
programmeren.
Schakelen naar galmende akoestiek onder de
functietoets programmeren.
Schakelen naar gedempte akoestiek onder de
functietoets programmeren.
Webinterface
Functietoets
Shift
(niveau)
Notebook
(Notitieboek)
Settings
(Instellingen)
Phone lock
(Toestel blokkeren)
Headset
(headset)
Do not disturb
(Niet storen)
Repertory dial1
(uitgebreid naamkiezen)
Swap screens
(beeldscherm)
Beschrijving
Toegang tot twee programmeringsniveau onder
de functietoets programmeren.
Functie "Notitieboek" onder de functietoets programmeren.
Controle van huidige status onder de functietoets
programmeren.
Blokkeren en deblokkeren van het toestel onder
functietoets programmeren.
Functietoets voor in- en uitschakelen van headset.
"Niet storen" in- en uitschakelen onder een functietoets programmeren.
Functie "Repertory dialing" onder de functietoets
programmeren.
Toestelscherm schakelen tussen lijnweergave en
de optiPoint display module (DSM) (alleen bij
optiPoint 410/420 standard S V6.0).
Quit (annuleren)
Functietoets om een gesprek te beëindigen.
Confirm (Bevestigen) Bevestigingstoets ":" weergeven.
1
Functietoetsen hebben twee niveaus.
pagina 111
pagina 60
Tone Sequence
Reeks beltonen bij inkomende oproepen instellen.
• Minimale waarde: 1 (sequentie 1)
• Maximale waarde: 3 (sequentie 3)
• Standaardwaarde: 2
pagina 114
pagina 70
User password
Wachtwoord invoeren voor gebruikersniveau van de webinterface.
• Current password: het huidige wachtwoord invoeren.
• New password: het nieuwe wachtwoord invoeren.
• Confirm new password: het nieuwe wachtwoord bevestigen .
• Standaardwaarde: 123456
pagina 110
pagina 57
119
Editors
Stap voor stap
Editors
Tekst invoeren
Met de teksteditor kunt u via het toetsenveld van de
optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0 tekst invoeren (letters, cijfers en speciale tekens).
De editor wordt automatisch geactiveerd als u op de
optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0 wordt gevraagd teksten in te voeren.
Met de editor kunt u niet alleen tekens invoeren, maar
ook binnen teksten navigeren en tekens wissen.
De maximale tekstlengte wordt niet bepaald door het
aantal tekens dat op het display zichtbaar is, omdat de
tekst naar links en rechts kan worden verschoven. De
maximale grootte is 200 tekens per tekst.
Tekens invoeren
Een korte t_
D EF3
Op de eerste regel van het display wordt de tekst weergegeven die u invoert of wilt wijzigen. De huidige positie waar u tekst kunt toevoegen, wijzigen en wissen
(cursor), wordt aangegeven door een underscore "_".
Op de tweede regel worden de tekens weergegeven
die met een bepaalde toets op het toetsenveld kunnen
worden gekozen. In bepaalde situaties wordt hier meer
informatie weergegeven.
Het gekozen teken wordt gemarkeerd door een pijl. In
het voorbeeld hierboven is dat de toets g die tweemaal moet worden ingedrukt om het teken "e" te schrijven.
In de onderstaande tabel ziet u alle tekens die kunnen
worden ingevoerd. Als u een toets meermaals indrukt,
roept u na elkaar de bijbehorende tekens op. Als u vervolgens de toets een seconde of langer niet indrukt,
wordt het gewenste teken ingevoerd.
Welke tekens aan de toetsen zijn toegewezen, is
afhankelijk van de taalinstelling van de
optiPoint 410/420 economy/economy plus/
standard S V6.0.
120
Editors
Stap voor stap
Toets
1x
2x
3x
e
f
g
h
i
j
k
l
m
q
d
r
@
(1)
1
4x
a
b
c
2
d
e
f
3
g
h
i
4
j
k
l
5
m
n
o
6
p
q
r
s
5x
6x
7x
8x
9x
15x
7
t
u
v
8
w
x
y
z
9
/
(
)
[
]
*
<
=
>
%
.
(1)
,
?
0
!
:
;
’
„
#
@
_
&
+
-
^
|
(1) spatie
Met de shift-toets schakelt u bij de invoer van letters
tussen hoofdletters en kleine letters (in de tabel weergegeven door een lichtblauwe achtergrond).
Shift-toets
De status van de shift-toets (overschrijf- of invoegmodus) wordt op de vierde regel rechts weergegeven:
Shift-toets niet actief.
Een korte tekst._
DEL
Shift-toets actief
Een korte tekst._
INS
121
Editors
Stap voor stap
Bij tekstinvoer navigeren
Tijdens het invoeren van tekst kunt u met de volgende
toetsen door de tekst navigeren:
< "Shift-toets" uit: het teken links van de cursor wissen.
"Shift-toets" aan: de cursor naar links bewegen of de
tekst naar rechts verschuiven.
> Rechts van de tekst: een spatie invoegen.
Anders:
"Shift-toets" uit: het teken rechts van de cursor wissen.
"Shift-toets" aan: de cursor naar rechts bewegen of de
tekst naar links verschuiven.
Shift-toets
Bij de navigatie schakelen tussen "Cursor bewegen" en
"Tekens wissen".
: Gegevensinvoer afsluiten en wijzigingen accepteren.
Afbreken
Gegevensinvoer afsluiten en wijzigingen afwijzen.
Als een lange tekst niet volledig op het display past, geven pijlen op de tweede regel aan in welke richting kan
worden gebladerd:
122
Een lange tekst die hier ing
>
Bij lange tekst die rechts niet op het display past: pijl
naar rechts.
wordt hier ingevoerd._
<
Bij lange tekst die links niet op het display past: pijl naar
links.
n lange tekst die hier ingev
<
>
Bij lange tekst die links en rechts niet op het display
past: pijl naar links en rechts.
Een korte tekst._
Bij korte tekst: geen pijl.
Bijlage
Bijlage
In deze bijlage vindt u een overzicht van de menu’s van de optiPoint 410/
420 economy/economy plus/standard S V6.0-toestellen en van de mogelijke meldingen en een omschrijving hiervan.
Bovendien vindt u hier tabellen voor de standaardprogrammering van de
functietoetsen.
Weergave in rustmodus
Prioriteit
1
2
3
5
7
Categorie Beschrijving
Download De configuratie of software van het toestel wordt
bijgewerkt
Systeem Geeft informatie als er geen verbinding is of als de
registratie bij de server is mislukt
Opnieuw Herinnert eraan dat het toestel opnieuw moeten
starten
worden gestart
Niet sto- Geeft aan dat op enkele uitzonderingen na, alle belren
lers een bezetteken horen
OpGeeft het aantal gemiste oproepen aan
roeplijst
123
Bijlage
Gebruikersmenu
Toestelmenu
|--- ...
|--- 02=Bellerslijsten?
| |--- 1=Oproeplijst?
| |--- 2=Gekozen nrs?
| |--- 3=Ontvangen opr.?
| |--- 4=Omgeleide opr.?
| |--- 0=Einde?
|--- 03=Doorschakelen?
| |--- 1=Onmiddellijk?
| | |--- 1=Bestemming wijzigen?
| | | |--- 01=Gebruik toetsenbord?
| | | |--- 02=Gebruik editor?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 2=Aanzetten/Uitzetten?
| | |--- 0=Einde?
| |--- 2=Bij geen gehoor?
| | |--- 1=Bestemming wijzigen?
| | | |--- 01=Gebruik toetsenbord?
| | | |--- 02=Gebruik editor?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 2=Aanzetten/Uitzetten?
| | |--- 0=Einde?
| |--- 3=Bij in gesprek?
| | |--- 1=Bestemming wijzigen?
| | | |--- 01=Gebruik toetsenbord?
| | | |--- 02=Gebruik editor?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 0=Einde?
| |--- 0=Einde?
|--- 04=Niet storen?
| |--- In-/uitschakelen?
| |--- Doorgaan?
|--- 05=Setup?
| |--- 1=Instellingen?
| |--- 2=Configuratie?
| | |--- 01=Landinstellingen?
| | | |--- 1=US?
| | | |--- 2=DE?
| | | |--- 3=FR?
| | | |--- 4=IT?
| | | |--- 5=ES?
| | | |--- 6=AT?
| | | |--- 7=CH?
| | | |--- 8=BE?
| | | |--- 9=UK?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 02=Taal?
| | | |--- 1=Duits?
| | | |--- 2=Engels?
| | | |--- 3=Frans?
| | | |--- 4=Italiaans?
| | | |--- 5=Nederlands?
| | | |--- 6=Spaans?
| | | |--- 7=Portugees?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 03=Datum/tijd?
| | | |--- 1=DD.MM.JJ?
| | | |--- 2=JJ-MM-DD?
| | | |--- 3=MM/DD/JJ?
| | | |--- 0=Einde?
124
Standaardinstelling
0
0
0
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Niet geactiveerd
Bijlage
Toestelmenu
| | |--- 04=Gericht omleiden?
| | |--- 05=Doorschakelen?
| | |--- 07=Gespreksduur?
| | |--- 08=Opr. in wachtstand?
| | |--- 09=Doorverbinden?
| | |--- 10=Gespr. verbinden?
| | |--- 11=Contrast?
| | | |--- 01=Display?
| | | |--- 02=Toetsopschr.?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 12=Kiesmodus?
| | | |--- 01=Naam?
| | | |--- 02=Nummer?
| | | |--- 03=Naam en nummer?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 13=Oproepweergave?
| | | |--- 01=Naam?
| | | |--- 02=Nummer?
| | | |--- 04=Geen weergave?
| | | |--- 05=Naam en tel. nummer?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 14=Zomertijd?
| | |--- 15=Autom. kiestimer?
| | |--- 16=CFNR-timer?
| | |--- 17=Wachttoon timer?
| | |--- 18=Wachtstand muziek?
| | |--- 19=Niet storen?
| | |--- 20=Binnenkomend bericht?
| | |--- 21=Wachttoon?
| | |--- 22=Conferentie?
| | |--- 23=Lokale conferentie?
| | |--- 32=Autom. antwoorden?
| | |--- 33=Piepje autom. antw?
| | |--- 34=Autom. herverbinding?
| | |--- 35=Piepje auto herv?
| | |--- 36=Gereed-status?
| | | |--- 01=Cycle/Flash?
| | | |--- 02=Statisch?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 38=Tijdlimiet voor inactief?
| | | |--- 1=Geen tijdlimiet?
| | | |--- 2=30 sec.?
| | | |--- 3=1 min.?
| | | |--- 4=2 min.?
| | | |--- 5=5 min.?
| | | |--- 6=10 min.?
| | | |--- 7=15 min.?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 39=DSM-opr. bekijken?
| | |--- 40=Type USB-toetsen?
| | | |--- 01=Engels UK?
| | | |--- 02=Engels US?
| | | |--- 03=Duits?
| | | |--- 04=Spaans?
| | | |--- 05=Italiaans?
| | | |--- 06=Frans?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 43=Doorschakelbest.?
| | | |--- 01=Best. inv./wijz.?
| | | |--- 00=Einde?
| | |--- 44=Lijn-instell.?
| | |--- 45=Symb. opr.-overzicht?
| | |--- 46=Opr. park.?
Standaardinstelling
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Aan
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Aan
2
2
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Uit
6
16
3
Aan
Uit
Niet ondersteund
Aan
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Niet ondersteund
Aan
Niet ondersteund
Uit
Niet ondersteund
125
Bijlage
Toestelmenu
Standaardinstelling
| | |--- 47=Terugnemen?
Niet ondersteund
| | |--- 48=Kiezen bij gereed?
| | | |--- 1=Context?
| | | |--- 2=Hot-keypad?
| | |--- 00=Einde?
| | |--- 49=Terugb. bij bezet?
Niet ondersteund
| | |--- 50=Terugb. geen antw.?
Niet ondersteund
| | |--- 51=Meld. gemiste opr.?
AAN
| | |--- 52=Bezet bij kiezen?
AAN
| | |--- 53=Opleggen bij oproepsignaal?
AAN
| |--- 3=Lokale functies?
| | |--- 01=Verkort kiezen?
Niet geprogrammeerd
| | |--- 2=Gebruikerswachtwoord?
000000
| | |--- 3=Toestel blokkeren?
Uit
| | | |--- 02=Alleen blokk.?
| | | |--- 03=Best. inv./wijz.?
| | | |--- 00=Einde?
| | |--- 04=Geheugen?
| | | |--- 1=VK-lijst wissen?
| | | |--- 2=Status bij aflevering?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 0=Einde?
| |--- 4=Functietoetsen?
| | |--- 1=Eerste toetsfunctie?
| | | |--- 01=Wis definitie?
| | | |--- 02=Nummer toewijzen?
| | | |--- 03=Verkort kiezen?
| | | |--- 04=Nummerherhaling?
| | | |--- 05=Gemiste gesprekken?
| | | |--- 06=Berichten?
Niet ondersteund
| | | |--- 07=Doorschakelen?
Niet ondersteund
| | | |--- 08=Luidspreker?
| | | |--- 09=Microfoon uit?
| | | |--- 10=Beltoon uit?
| | | |--- 11=Wachtstand?
| | | |--- 12=Wisselgesprek?
| | | |--- 13=Doorverb. v. melden?
| | | |--- 14=Gespr. verbinden?
| | | |--- 15=Doorverbinden?
Niet ondersteund
| | | |--- 16=Setup-menu?
| | | |--- 17=Galmend?
| | | |--- 18=Gedempt?
| | | |--- 19=Shift-toets?
| | | |--- 20=Notitieblok?
| | | |--- 21=Instellingen?
| | | |--- 22=Toestel blokkeren?
| | | |--- 23=Conferentie?
Niet ondersteund
| | | |--- 24=Lokale conferentie?
Niet ondersteund
| | | |--- 25=Headset?
| | | |--- 26=Niet storen?
| | | |--- 30=Oproepovernamegroep Team? Niet ondersteund
| | | |--- 31=Verkort kiezen?
| | | |--- 32=Lijn?
Niet ondersteund
| | | |--- 33=Faciliteit wissel?
Niet ondersteund
| | | |--- 34=Parkeren?
Niet ondersteund
| | | |--- 35=Terugnemen?
Niet ondersteund
| | | |--- 36=Displ.-wissel?
| | | |--- 37=Annul./vrijg.?
| | | |--- 38=Bevestigen?
| | | |--- 39=Rugg./doorverb.?
Niet ondersteund
| | | |--- 40=Terugbel.?
Niet ondersteund
| | | |--- 41=Wis terugbellen?
| | | |--- 00=Einde?
126
Bijlage
Toestelmenu
| | |--- 2=Tweede toetsfunctie?
| | | |--- 01=Wis definitie?
| | | |--- 02=Nummer toewijzen?
| | | |--- 03=Verkort kiezen?
| | | |--- 04=Parkeren?
| | | |--- 05=Terugnemen?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 0=Einde?
| |--- 5=Audio-instellingen?
| | |--- 1=Luidsprekervolume?
| | |--- 2=Beltoonvolume?
| | |--- 3=Beltoon?
| | |--- 5=Volume van de hoorn?
| | |--- 6=Akoestiek?
| | | |--- 1=Normaal?
| | | |--- 2=Galmend?
| | | |--- 3=Gedempt?
| | | |--- 0=Einde?
| | |--- 7=Klikvolume?
| | |--- 8=Headset vol.?
| | |--- 0=Einde?
|--- 09=Spraakberichten?
| |--- 1=Berichten opvragen?
| |--- 0=Einde?
Standaardinstelling
Niet ondersteund
Niet ondersteund
2
3
2/2
4
0
2
Toestelmenu
Kiezen
Menuoptie
Kies #?
Nr. herh.?
Actie
Telefoonnummer invoeren
Laatstgekozen nummer
opnieuw kiezen
Volgende stap
Kiezen via toetsenveld
Het opgeslagen nummer
kiezen
Verbindingsstatus
Menuoptie
Ruggespr./doorverb.?
Actie
Gebruiker 1 in de wacht houden,
gebruiker 2 opbellen
Volgende stap
Menu "Ruggespraak-Verbinding"
Wachtstand?
Gesprek in de wacht zetten
Menu " Enkelvoudige Verbinding "
Doorverb. v. mel- Gesprek doorgeven aan gebruiker Rustmenu
den?
2 en verbinding zonder ruggespraak verbreken
Verbinding verbre- Huidige verbinding verbreken
Rustmenu
ken?
127
Bijlage
Ruggespraakgesprek
Menuoptie
Wisselgesprek?
Actie
Actieve verbinding in de wacht zetten en terugkeren naar deelnemer
die in de wacht staat
Gespr. verbinden? Verbindung met ruggespraak doorgeven aan de twee met elkaar verbonden deelnemers, en zich uit
het gesprek terugtrekken
Wachtstand?
(Alleen digitale toestellen) Verbonden deelnemer in de wacht zetten
Verbreken en te- Verbinding met verbonden deelnerugkeren?
mer verbreken en terugkeren naar
de deelnemer die in de wacht
staat
Volgende stap
Menu "Ruggespraak-Verbinding"
Rustmenu
Menu " Enkelvoudige Verbinding "
Inkomende gesprekken
Menuoptie
Oproep weigeren?
Oproep beantwoorden?
128
Actie
Inkomende oproepen
niet aannemen
Inkomende oproep aannemen
Volgende stap
Rustmenu
Menu "Verbinden" voor eerste oproep
Menu "Ruggespraak" voor
tweede oproep
Bijlage
Meldingen en waarschuwingen
Statusmeldingen
Statusmeldingen worden in het algemeen weergegeven in de bovenste regel van het display. Ze blijven daar (statisch) tot ze worden vervangen door
een nieuwe status.
Op displayregel 2
Verb. niet mogelijk
Rinkelen
Bezet
Geweigerd
Menu "Verbinden"
Gewist
Gewist - onbekend
Nog steeds in de wacht
Wachten niet mogelijk
Verbinden niet mog.
Toelichting
De verbinding met de aangegeven deelnemer
kan niet tot stand worden gebracht
Het andere toestel wordt opgeroepen
Het andere toestel is bezet
De opgeroepen deelnemer heeft het gesprek
geweigerd
De verbinding wordt tot stand gebracht
Het andere toestel heeft de verbinding verbroken
De verbinding werd om onbekende reden verbroken
Gesprek xxxxxxxxx staat in de wacht
Het was niet mogelijk het aangesloten toestel
in de wacht te zetten
Het was niet mogelijk een gesprek door te
verbinden
129
Bijlage
Foutmeldingen
Foutmeldingen worden weergegeven op het display en als akoestische
signalen die eventueel door het netwerk kunnen worden gemaakt.
In het algemeen verschijnen foutmeldingen op de tweede regel van het
display. Hierdoor blijft de samenhang tussen de oorspronkelijke actie en de
weergegeven foutmelding duidelijk.
Voorbeeld:
Een inkomende oproep kon niet worden omgeleid:
08972261485
Afwijzen niet mogelijk
Toets : of Annuleren indrukken
U kunt foutmeldingen met de toets : of de toets Annuleren bevestigen
en "wissen".
130
Bijlage
Toetsen van een label voorzien
U hebt de volgende mogelijkheden om de toetsen van de optiPoint 410/
economy/economy plus/standard S V6.0 te voorzien van een label waarop
de geprogrammeerde functies en de bijbehorende telefoonnummers worden aangegeven:
Label maken
• Handmatig:
De optiPoint wordt geleverd met labelstroken. Noteer de functie of een
naam op een wit veld in de strook en bevestig de strook op de optiPoint.
• Met een computer via het internet:
U vindt een "Online Key Labelling Tool" en een gebruikersinterface op
http://www.siemens.com/hipath
"Downloads"
"Software".
Plaats de strook naast de toetsen van
uw optiPoint 410 en dek de strook af
met de transparante folie (matte zijde boven).
131
Trefwoordenregister
Trefwoordenregister
niet storen ............................................. 101
nummerherhaling ................................... 96
ontvangen oproepen ............................ 100
oproep aannemen .................................. 77
oproep afwijzen ...................................... 79
ruggespraak ............................................. 90
schakelen tussen displays .................... 74
tekenmodus .......................................... 102
wisselgesprek ......................................... 95
A
Aanwijzingen voor het gebruik .................. 3
Afstand voor handsfree .............................. 2
Akoestiek ..................................................... 71
Automatisch kiezen ................................... 33
Automatische kiestimer ............................ 47
B
Basisinstellingen ........................................ 40
Basismenu .................................................. 15
Bedieningsstappen .................................... 11
Bellerslijsten ............................................... 97
Belsignaal .................................................... 70
Beltoon uit ................................................... 37
Besturingstoetsen ..................................... 18
Betekenis der symbolen ........................... 11
C
CE-markering ................................................ 3
Contrast ....................................................... 44
D
Datum/tijd .................................................... 41
Deelnemer verbinden ............................... 93
Dialoogtoetsen ..................................... 15, 19
Display ................................................... 14, 15
Doorverbinden aan/uit ............................... 43
DSM
bellerslijsten ............................................ 97
belsignaal ................................................. 79
deelnemer verbinden ............................ 93
display Toepassingen ............................ 75
gekozen nummers ................................. 97
gemiste oproepen .................................. 98
gesprek beëindigen ............................... 80
gesprek in wacht .................................... 80
inkomende oproep ................................. 76
kiezen na beleggen van de lijn ............. 82
kiezen voor beleggen van de lijn ......... 85
meldingen van gemiste oproepen ...... 81
menu Setup .......................................... 107
navigeren ............................................... 105
132
E
E164-telefoonnummer .............................. 19
Echo-effect .................................................. 10
Ethernet-interface ...................................... 12
F
Foutmeldingen ......................................... 130
Functietoetsen
tabel .......................................................... 60
vrij programmeerbaar ............................ 14
G
Galmende akoestiek .................................. 71
Gebruikerspassword ................................. 57
Gedempte akoestiek ................................. 71
Geheugen .................................................... 59
Geheugen wissen ...................................... 59
Gekozen nummers
DSM ......................................................... 97
Gemiste oproepen ............................... 81, 98
Gesprek
aannemen ................................................ 20
beëindigen ............................................... 80
doorverbinden ......................................... 23
in wacht zetten ....................................... 80
Gesprek beëindigen .................................. 86
Gesprek verbinden aan/uit ....................... 43
Gespreksduur aan/uit ................................ 42
Gespreksvolume ........................................ 20
H
Handsfree telefoneren ........................ 20, 21
Trefwoordenregister
I
Inkomende oproep .................................... 77
IP-adres ........................................................ 19
K
Kiesmodus .................................................. 45
Kiesondersteuning ............................... 19, 32
Kiestoetsen ................................................. 16
Kiezen met naamkiestoetsen .................. 88
Kiezen met opgelegde hoorn ................... 25
Kiezen met opgenomen hoorn .......... 24, 82
Kiezen met opliggende hoorn .................. 85
Kiezen na beleggen van de lijn .......... 24, 82
Kiezen voor beleggen van de lijn ....... 25, 85
Klikvolume ................................................... 72
L
Landinstellingen ......................................... 40
Letters invoeren ......................................... 16
Luidspreker ................................................. 20
M
Meeluisteren ............................................... 22
Meldingen en waarschuwingen ............ 129
Menu Inkomende gesprekken ............... 128
Menu Ruggespraakgesprek ................... 128
Menu Verbindingsstatus ......................... 127
Microfoon .................................................... 14
N
Naamkiestoets ........................................... 32
Niet storen .......................................... 49, 101
Notitieboekfuncties ................................... 35
Nummerherhaling ...................................... 96
nummerherhaling ....................................... 29
O
Oproep
aannemen ................................................ 77
afwijzen .................................................... 79
inkomend ................................................. 76
weigeren .................................................. 22
Oproepweergave ....................................... 46
P
Programmeerbare toetsen ................. 17, 60
tweede niveau ........................................ 17
R
Ruggespraak ......................................... 30, 90
S
Serienummer ................................................ 9
Speciale tekens .......................................... 16
Standaard-telefoonfuncties ...................... 19
Status ........................................................... 40
Statusmeldingen ...................................... 129
T
Taal ............................................................... 41
Taal voor bedieningsinstructies ............... 41
TCP/IP-protocol ........................................... 12
Tekenmodus ............................................. 102
Telefoonnummer opslaan ......................... 35
Toestel blokkeren ....................................... 58
Toets-label ................................................... 14
Toonkiezen .................................................. 25
Twee deelnemers verbinden ................... 93
Typeplaatje .................................................... 9
U
Uitgaande oproepen .................................. 24
Uitrusting van het toestel ......................... 13
Ondersteuning van gebruikers ................ 10
Ontvangen oproepen .............................. 100
Ontvangstvolume ....................................... 20
Opbellen ...................................................... 82
Opbouw van het toestel ........................... 14
133
Trefwoordenregister
V
Veiligheidsvoorschriften ............................. 2
Verkort kiezen ............................................. 34
in-/uitschakelen ....................................... 56
Verkorte kiesnummers, wissen .............. 59
Volume van beltoon ................................... 69
Volume van hoorn ...................................... 70
Volume van luidspreker ............................ 68
W
Wachtstand muziek ................................... 48
Wachttoon ................................................... 49
Wisselgesprek ...................................... 31, 95
Z
Zomertijd ..................................................... 47
134
Alle belangrijke functies in één oogopslag
Alle belangrijke functies in één oogopslag
Bellen:
Ofwel: n +
Of: o +
o
Kiezen
>
Kiezen
>
:
: + zodra de persoon zich meldt n
of handsfree spreken en meeluisteren.
Nummer herhalen (uit de lijst "Gekozen nrs."):
+ Vermelding selecteren > 3=543219876?
n + Nummerhaling
>
: en
bevestigen
Nummer herhalen (laatstgekozen nummer):
> : + Kiezen
n + Nr. herh. 72261496?
>
:
Tijdens gesprek wisselen tussen hoorn en handsfree/meeluisteren:
Van hoorn naar handsfree en meeluisteren:
ingedrukt houden + t.
Luidspreker
Van handsfree/meeluisteren naar hoorn: n.
Ruggespraak bij een tweede gesprekspartner
Ruggespr./doorverb.?
Beëindigen: >
>
: + tweede gesprekspartner o
Verbreken en terugkeren?>
Kiezen
>
:
:
Tussen gesprekken wisselen (makelen):
>
Wisselgesprek?
>
:
>
:+o+
Gesprek doorverbinden:
>
Ruggespr./doorverb.?
aankondigen +
>
Doorverb. uitvoeren?
Kiezen
>
:
>
: + s Gesprek
Alle belangrijke functies in één oogopslag
Bellerslijst opvragen:
Lijst selecteren:
>
+
Oproeplijst
>
: of >
Vermelding selecteren: >
3=543219876?
2=Gekozen nrs?
Details weergeven: >
Persoon opbellen: >
1=Oproeplijst?
>
3=Ontvangen opr.?
>
2=Details?
:
:+>
>
:
>
:
>
1=Kiezen?
: of
Kiezen
>
:
Verkorte kiesnummers opslaan:
>
05=Setup?
01=Verkort kiezen?
>
>
: + > 3=Lokale functies?
:+>
:+
>
5)Niet geprogrammeerd?>
:+
: + o + :. Het opgeslagen nummer wordt weergegeven
Programmabestemming #?
5) 0451524486?
>
Kiezen met verkorte kiesnummers:
Verkort kiezen
+>
1) 08972228596_?
>
:+
Kiezen
>
:
of
Verkort kiezen
+ o Verkort kiesnr.+
Kiezen
>
1) 08972228596_?
>
:
:+
VK-nummer onder functietoets programmeren:
>
05=Setup?
1=Eerste toetsfunctie?
>
>
Programmabestemming #?
:+>
4=Functietoetsen?
:+
+
>
02=Nummer toewijzen? >
:+ o Telefoonnummer :
Kiezen met naamtoets:
Henri Moreau
+
Kiezen
>
:
Niet storen activeren:
>
04=Niet storen?
resp. +
Uitschakelen?
>
:+
>
:
Inschakelen?
:+
>
:
:+>
www.siemens.com/hipath
Deze publicatie bevat uitsluitend een algemene beschrijving van de
functies. Bij gebruik van het product kan de functionaliteit afwijken van
de beschrijving, omdat het product inmiddels verder is ontwikkeld of
omdat de functionaliteit voor de betreffende markt niet van toepassing
is. De beschreven functies zijn alleen van toepassing, voor zover ze bij
het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
De gebruikte merknamen zijn eigendom van Siemens AG en respectieve overige eigenaren.
© Siemens AG 2006
Siemens Communications
Hofmannstr. 51 • D-81359 München
Bestelnr.: A31003-A2056-S632-1-5419
Levermogelijkheden en technische wijzigingen voorbehouden.
Gedrukt in Duitsland.
25.07.06

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement