Samsung SC20F70 Series User manual

Add to My manuals
48 Pages

advertisement

Samsung SC20F70 Series User manual | Manualzz

SC20F70 Serisi

SC07F80 Serisi

Elektrik Süpürgesi

kullanıcı el kitabı

✻ Lütfen süpürgeyi kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu baştan sona okuyun.

✻ Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Daha eksiksiz bir servis almak için, lütfen aşağıdaki adresten ürününüzü kaydedin: www.samsung.com/register

Türkçe

İçindekiler

ELEKTRİK SÜPÜRGENİZ

07

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ

KULLANMADAN ÖNCE

08

08 Montaj

09 UV fırçasını kullanma (Opsiyonel)

09 Toz Sensörünü (Opsiyonel) Takılması

10 Aksesuar kullanma

SÜPÜRGEYİ ÇALIŞTIRMA

12

12 Güç kablosu

12 Filtre kontrolü

12 AÇMA/KAPAMA

13 Güç Kontrolü

14 Toz Sensörü (Opsiyonel)

BAKIM

15

15 Toz haznesinin ve ızgaranan temizlenmesi

18 Çıkış filtresinin temizlenmesi

19 Zemin araçları bakımı

SORUN GİDERME

22

Güvenlik bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ

UYARI

UYARI

• Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.

• Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, elektrik süpürgenizin

özellikleri bu el kitabında açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir.

KULLANILAN İKAZ/UYARI SEMBOLLERİ

Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.

UYARI

Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.

İKAZ

KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

YAPMAMANIZ gereken bir durumu gösterir.

Uymanız gereken bir şeyi gösterir.

Fişi prizden çıkarmanız gerektiğini gösterir.

UYARI

Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.

Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını veya enkazlarını temizlemek için kullanmayın.

İçlerinde toz birikmesini önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda olmasını sağlayın.

Elektrik süpürgesini filtrelerden herhangi birinin çıkarıldığı durumlarda kullanmayın.

Bu koşulların yerine getirilmemesi yaralanmaya sebep olabilir, elektrik süpürgenize zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Güvenlik bilgileri _03

ÖNEMLİ UYARILAR

GENEL

• Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.

• UYARI: Halı veya zemin ıslakken, elektrik süpürgesini kullanmayın. Suyu çekmek için kullanmayın.

• Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Elektrik süpürgesinin bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürgesinin hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.

• Toz haznesi olmayan elektrik süpürgesini kullanmayın.

En iyi verimliliği sağlamak için, toz haznesini dolmadan boşaltın.

• Elektrik süpürgesini kibritleri, ateş olan külleri veya sigara izmaritlerini toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürgesini sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.

• Elektrik süpürgesi parçalarına hasar verebileceği için, sert, keskin nesneleri elektrik süpürgesi ile toplamaktan kaçının.

Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın.

Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.

• Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi

üzerinde kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden

çıkarın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.

• Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar.

04_ Güvenlik bilgileri

Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.

• Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.

• Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.

• Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.

• Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

• Elektrik süpürgesini hortumdan tutarak taşımayın.

Elektrik süpürgesi setindeki tutacağı kullanın.

• Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürgesinin fişini çıkarın.

Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.

UV FIRÇASI

• UV fırçasının UV ışınları cilde ve göze zarar verebileceği için ışınların cildiniz veya gözünüze temas etmesine asla izin vermeyin ve çocukların ve yaşlıların UV Fırçasını kullanmasına izin vermeyin.

Doğru kullanılmadığı takdirde kişilerin görme duyusuna zarar gelebilir.

• Eğer şeffaf pencere kırılırsa ve UV ışınları doğrudan açığa çıkarsa, elektriği kapatın ve servis merkezine danışın.

• Döşekleri, nevresimleri, yatakları, yastıkları ve benzerlerini sterilize etmek dışında amaçlarla UV Fırçasını kullanmayın.

Şirket, UV Fırçasının yukarıdaki listede belirtilen amaçlar dışında kullanımından kaynaklanan kazaların yol açtığı kayıplardan sorumlu tutulamaz.

• UV Fırçasının üzerine oturmayın, fırçayı düşürmeyin veya ürüne darbe yapmayın. Aksi takdirde yaralanma ve üründe hasar meydana gelebilir.

• UV Fırçanın arkasındaki güç terminallerine metal iğne veya

çubukla dokunmayın. Bu elektrik çarpmasına veya yangına yol

Güvenlik bilgileri _05

açabilir.

• Eğer UV lambası arızalanırsa, ürünü asla kendi başınızı demonte etmeyin ve değiştirmeyin.

Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.

• UV fırçasında dahili boşalma olduğu için, ürünü asla yanıcı bir sprey veya madde yanında kullanmayın.

• UV fırçasını uzun bir süre kullandıktan sonra, pencere yüzeyi sıcak olabileceği için UV lambası penceresine dokunmamaya dikkat edin.

• UV lambalarının doğal özelliklerinden ötürü UV fırçası düşük sıcaklıkta yavaş başlayabilir. Lütfen UV Fırçasını kapalı mekanlarda tutun.

06_ Güvenlik bilgileri

Elektrik süpürgeniz

OPSİYONEL (Modele bağlı) *

SC20F70U / SC07F80U Serisi

Power turbo plus * Parke ustası * Mini turbo * Boru * Tutacak *

Pil kapağı * Toz sensörü * Mobilya fırçası * UV fırçası * 2'si 1 arada aksesuar *

Elektrik süpürgeniz _07

Elektrik süpürgesini kullanmadan önce

MONTAJ

Hortumun takılması

Tutacak ve borunun takılması

Fırçanın takılması

08_ Elektrik süpürgesini kullanmadan önce

UV FIRÇASINI KULLANMA (OPSİYONEL)

Fırçayı hortum tutacağına yerleştirin

UV fırçası hortum tutacağına sağlam bir şekilde oturduğunda bir "klik" sesi duyulur.

Güvenlik nedenlerinden ötürü, UV fırçalaması yalnızca 30 dakika çalışır ve ardından durur. İşleme devam etmek için [Brush ON/OFF] (Fırça AÇIK/KAPALI) düğmesine tekrar basın.

İKAZ

Hortum tutacağına yerleştirilen (boruya doğrudan bağlanmayan) UV fırçası nevresimler içindir.

TOZ SENSÖRÜNÜ (OPSİYONEL) TAKILMASI

Toz sensörünü fırça ve boru arasına boru ve hortum arasına takın

Elektrik süpürgesini kullanmadan önce _09

AKSESUAR KULLANMA

Birleştirme aksesuarı (Opsiyonel)

1

Toz fırçası

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Aksesuarı tutacağa takın.

Toz fırçası

Oluk aracı

Oluk aracı

Toz fırçası - Pervazları, oymalı kısımları vb. temizlemek içindir.

Oluk aracı - Oyukları, olukları ve köşeleri temizlemek içindir.

10_ Elektrik süpürgesini kullanmadan önce

2

Boru

Teleskopik borunun ortasında bulunan uzunluk kontrol düğmesini ileri ve geri kaydırarak borunun uzunluğunu ayarlayın.

Saklama için, zemin başlığını yuvasına yerleştirin

İKAZ

Zemin başlığı yuvasındayken makineyi kaldırmayın.

Elektrik süpürgesini kullanmadan önce _11

Süpürgeyi çalıştırma

GÜÇ KABLOSU

İKAZ

Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.

FİLTRE KONTROLÜ AÇMA/KAPAMA

Toz kutusunun kontrol edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde, filtre ışığı yanar.

12_ Süpürgeyi çalıştırma

GÜÇ KONTROLÜ

Hortum (radyo frekansı sinyalleri kullanılarak kontrol edilir)

AÇMA/KAPAMA

SC20F70H / SC07F80H Serisi

Daha alçak / yüksek bir güç seçin

Sessiz bir mod seçin

-/+

SC20F70U / SC07F80U Serisi

Daha alçak / yüksek bir güç seçin

UV brush ON/OFF (UV fırçası AÇIK/

KAPALI)

• UV sterilizasyonu tek başına etkinleştirilemez.

• Çalıştırmak için [SUCTION (-/+)]

[EMİŞ (-/+)] ve [BRUSH ON/

OFF] (FIRÇA AÇMA/KAPAMA) düğmelerine basın.

• Bir tutacak kontrolünü kullanırken, tutacak göndericisinin üstünü kapatmayın.

• Temizlik esnasında 30 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmazsa, önlem olarak elektrik kapatılır. Bu durumda ana ünitedeki düğmesine basın veya güç kablosunu prizden çıkarıp tekrar takın.

İKAZ

1. Pilleri kesinlikle parçalarına ayırmayın veya yeniden şarj etmeyin.

2. Pilleri kesinlikle ısıtmayın veya ateşe atmayın.

3. Kutupları (+), (-) değiştirmeyin

4. Pilleri düzgün bir şekilde atın.

Süpürgeyi çalıştırma _13

TOZ SENSÖRÜ (OPSİYONEL)

Toz Sensörü İşlemleri

• Toplanan toz miktarını gösterir ve kullanıcının daha etkin temizlik yapmasına yardımcı olan sensöre iletir.

• Toz sensörü süpürge çalıştırıldığında otomatik olarak açılır ve süpürge durdurulduğunda otomatik olarak kapanır.

Yeşil : Sensöre iletilen toz miktarı az.

Kırmızı : Sensöre iletilen toz miktarı fazla.

Tozlu bir mekanın temizliği esnasında kırmızı ışık yanmıyorsa

- Sensörleri (2EA) kuru bir bez ile silin.

- Süpürgeyi kullanırken dikkat edin çünkü bir darbe toz sensörünün arızalanmasına veya kırılmasına neden olabilir.

Pilleri takma

Toz sensörü çalışmıyorsa, pilleri değiştirin.

PİL TÜRÜ: AAA Boyutu

14_ Süpürgeyi çalıştırma

Bakım

TOZ HAZNESİNİN VE IZGARANAN TEMİZLENMESİ

Eğer "MAX" seviyesine erişirse veya filtre Kontrolü ( ) yanıyorsa toz haznesini boşaltın.

1

Tutacağını kaldırarak toz haznesini çıkarın

2

Düğmeyi yan tarafa doğru ittirin.

3

Izgara bölümünü döndürün ve çıkarın.

4

Bakım _15

Düğmeye basın.

Toz haznesini gövdeden ayırın.

5

Toz haznesini ve gövdeyi su ile temizleyin

6

Tamamen kuruyana kadar toz haznesini ve gövdeyi gölgede kurutun.

7

İKAZ

Izgarayı takın ve saat yönünde döndürün.

1 2

16_ Bakım

TOZ FİLTRESİNİ TEMİZLEME

1 2

Açmak için toz haznesi kapağını çekin.

3

Filtreyi toz haznesinden çıkarın.

4

Tozu gidermek için filtreyi silkeleyin ve ardından yıkayın.

5

Filtrenin 12 saatten daha uzun bir süre gölge bir alanda kurumasını sağlayın.

Filtreyi toz haznesine takın.

Tekrar elektrik süpürgesine yerleştirmeden önce, filtrenin tamamen kurumuş olduğundan emin olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.

Islak filtre kullanmayın.

Hasar görürse veya deforme olursa toz filtresini değiştirin.

Filtre doğru bir şekilde takılmazsa toz haznesi kapağı kapanmaz.

Bakım _17

ÇIKIŞ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ

1 2

Tutacağını kaldırarak toz haznesini çıkarın.

HEPA filtresini dışarı çekin.

3 4

HEPA filtresini temizlemek için silkeleyin.

• Filtre çekilerek tutucusundan

çıkarılabilir ve değiştirilebilir.

Filtre ve tutucuyu ana gövdeye takın.

18_ Bakım

• Emiş gücü, fark edilir şekilde sürekli olarak azalıyorsa veya elektrik süpürgesi aşırı bir şekilde ısınıyorsa çıkış filtresini temizleyin.

Not: Hepa Filtreler yıkanamaz.

Eğer temizlemek sorunu çözmüyorsa filtreyi değiştirin.

• HEPA Filtresini 6 ayda bir değiştirmeniz önerilmektedir.

ZEMİN ARAÇLARI BAKIMI

2 Adımlı Fırça

• Giriş kolunu zemin yüzeyine göre ayarlayın.

Halı

Zemin

• Giriş tıkalıysa, atık maddeyi tamamen

çıkarın.

Power Turbo Plus Fırça (Opsiyonel Aksesuar)

1 2

3 4

1

2

Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler temizliğin etkinliğini azaltabilir. Bu durumda, tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.

Bakım _19

UV fırçasının toz haznesindeki tozu çıkarma (Opsiyonel)

Toz haznesinin dolduğunu fark ettiğinizde, toz haznesini boşaltmak için [Dust Removal] (Toz

Çıkarma) düğmesine basın.

Toz haznesi

• Süpürge çalışırken (emiş), vakum toz haznesindeki maddeyi ana üniteye

çekecektir.

• [Dust Removal] (Toz Çıkarma) düğmesi

konumda olduğunda, süpürgenin emiş gücü azalır.

UV fırçasının temizlenmesi (Tamburun temizlenmesi) (Opsiyonel Aksesuar)

Sık sık saç ve hayvan tüyünün çekilmesi durumunda, tambura dolanan bu maddeler temizliğin etkinliğini azaltabilir. Bu durumda, tamburu dikkatli bir şekilde temizleyin.

20_ Bakım

Mini turbo fırça (Opsiyonel Aksesuar)

- Fırça silindirini kontrol etme

Bir tıkanıklık meydana geldiğinde veya birikinti olduğu görüldüğünde fırça silindirini kontrol edin.

- Kayışı kontrol etme

Kayışın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin.

Eğer kayış kırılmış ya da çatlamışsa,

Kayışı talimatlara uygun bir şekilde değiştirin.

Bakım _21

Sorun Giderme

SORUN

Motor çalışmıyor.

ÇÖZÜM

• Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin.

• Soğuması için bekleyin.

Emme gücü yavaş yavaş azalıyor.

Çalıştırma esnasında, elektrik süpürgesi arka arkaya çalıştırıldıktan ve üç defa durdurulduktan sonra durur.

• Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı giderin.

• Girişteki tıkanıklığı giderin.

Kablo tamamen geri sarmıyor.

• Kabloyu 2-3 m dışarı doğru çekin ve kablo geri sarma düğmesine basın.

Elektrik süpürgesi kiri toplamıyor.

• Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

Düşük veya azalan emme.

Gövde aşırı ısınıyor.

• Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse talimatlarda gösterildiği gibi temizleyin. Filtreler kullanılamayacak durumdaysa, yenileriyle değiştirin.

• Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta belirtildiği şekilde temizleyin.

Statik elektrik boşalması.

Elektrik süpürgesinden tuhaf bir ses geliyor.

• Lütfen emiş gücünü azaltın.

• Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir.

Havadaki nemin normale dönmesi için lütfen odayı havalandırın.

• Süpürgenin moturu, koruma amaçlı olarak ilk açıldığında yavaşça döner.

(Motor stabilize olmadan önce) bu durum başlangıç aşamasında gürültülü bir sese sebep olur ve makinedeki bir arızaya işaret etmez.

Bu elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır:

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi : 2004/108/EEC

Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC

22_ Sorun Giderme

Kullanım ömrü 10 yıldır.

MODEL

NO

Boyutlari

(E*B*Y)

SC20F70HA 308X481X342

Net ağirlik

9.6

Teknik Özellikler

Maximum güç

Nominal güç

Emiş gücü

2000W 1800W 360W

SC20F70HB 308X481X342 9.7

SC20F70HC 308X481X342 10.3

SC20F70HD 308X481X342 10.2

2000W

2000W

2000W

1800W

1800W

1800W

360W

360W

360W

Toz hacmi

2.0 lt

2.0 lt

2.0 lt

2.0 lt

Siklon

Filtre

Hayir

Hayir

Hayir

Hayir

Boru Tipi teleskobik teleskobik teleskobik teleskobik

SC20F70 Series

SC07F80 Series

Vacuum Cleaner

user manual

✻ Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.

✻ For indoor use only.

Thank you for purchasing a Samsung product.

To receive a more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

English

Contents

YOUR VACUUM CLEANER

07

BEFORE USING THE VACUUM

CLEANER

08

08 Assembly

09 Using the UV brush (Option)

09 Installing the Dust Sensor (Option)

10 Using accessory

OPERATING CLEANER

12

12 Power cord

12 Check fi lter

12 ON/OFF

13 Power control

14 Dust Sensor (Option)

MAINTENANCE

15

15 Cleaning the dust bin and grille

18 Cleaning the outlet fi lter

19 Maintain fl oor tools

TROUBLESHOOTING

22

Safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING

• Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

• Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

Indicates that a risk of death or serious injury exists.

WARNING

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

CAUTION

OTHER SYMBOLS USED

Represents something you must NOT do.

Represents something you must follow.

Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

This vacuum cleaner is designed for household use only.

Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.

Regularly keep the fi lters in clean conditions to prevent of collecting fi ne dust in them.

Do not use this vacuum cleaner with any of the fi lters removed.

Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

Safety information _03

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

• Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.

• WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or fl oor is wet. Do not use to suck up water.

• Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.

• Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.

Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best effi ciency.

• Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.

• Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.

Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.

Do not block the suction or the exhaust port.

• Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

04_ Safety information

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.

• The use of an extension cord is not recommended.

• If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualifi ed person in order to avoid a hazard.

• Don’t carry the vacuum cleaner by holding the hose.

Use the handle on the vacuum cleaner set.

• Unplug the cleaner when not in use.

Turn off the power switch before unplugging.

UV BRUSH

• Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes, never allow the rays to make contact with skin or eyes and do not let children or the elderly use the UV Brush. If used incorrectly it may cause damage to a persons eyesight.

• If the transparent window is broken and the UV rays are exposed directly, turn the power off and contact the service center.

• Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from material. The company will not be held liable for any loss due to accidents from using the UV Brush for purposes other than its original purpose as listed above.

• Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting impacts on the product. Failing to do so may result in injury or product damage.

• Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush with a metal pin or rod. This may result in electric shock or fi re.

Safety information _05

• When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify the product yourself.

Please contact the manufacturer or service center for a replacement.

• Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never use the product near an infl ammable spray or substance.

• Take care not to touch the UV lamp window after using the

UV Brush for an extended period of time as the surface of the window may be hot.

• The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the inherent characteristics of UV lamps. Please keep the UV Brush indoors.

06_ Safety information

Your vacuum cleaner

OPTION (Depending on model) *

SC20F70U / SC07F80U Series

Power turbo plus * Parquet master * Mini turbo * Pipe * Handle *

Cover battery * Dust sensor * Furniture brush * UV brush * 2-in-1 accessory *

Your vacuum cleaner _07

Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLY

Connecting the Hose

Connecting the handle and pipe

Connecting the brush

08_ Before using the vacuum cleaner

USING THE UV BRUSH (OPTION)

Connecting the brush into the hose handle

There will be a “clicking” sound when the UV brush has been installed securely on the hose handle.

For safety reasons, UV brushing only runs for 30 minutes and then stops operating.

To resume the operation, press the [BRUSH ON/OFF] button again.

CAUTION

The UV brush, which is assembled into the hose handle (not directly connected to the pipe), is dedicated for bedclothes.

INSTALLING THE DUST SENSOR (OPTION)

Assemble the dust sensor between the brush and the pipe between the pipe and the hose

Before using the vacuum cleaner _09

USING ACCESSORY

Combination accessory (Option)

Crevice tool

1

Dusting brush

Accessories (Option)

Install the accessory to the handle.

Dusting brush

Crevice tool

Dusting brush - For cleaning moldings, carved articles. etc.

Crevice tool - For cleaning in folds, crevices and corners.

10_ Before using the vacuum cleaner

2

Pipe

Adjust the length of the pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe.

For storage, park the fl oor nozzle

CAUTION

Do not pick up a machine while the fl oor nozzle parked.

Before using the vacuum cleaner _11

Operating cleaner

POWER CORD

CAUTION

When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

CHECK FILTER ON/OFF

The fi lter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying.

12_ Operating cleaner

POWER CONTROL

Hose (controlled by radio frequency signals)

ON/OFF

SC20F70H / SC07F80H Series

Select a lower power / higher power

Select a quiet mode

-/+

SC20F70U / SC07F80U Series

Select a lower power / higher power

UV brush ON/OFF

• UV sterilization cannot be activated by itself.

• Press the [SUCTION (-/+)] and

[BRUSH ON/OFF] for operation.

• Don’t cover the handle transmitter when you use a handle control.

• If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the power will shut off as a precaution. If this happens, press the button on the main unit or replug the power cord in again.

CAUTION

1. Never disassemble or recharge the batteries.

2. Never heat up the batteries or throw them into a fi re.

3. Do not reverse (+), (-) poles.

4. Dispose of the batteries property.

Operating cleaner _13

DUST SENSOR (OPTION)

Dust Sensor Operations

• Indicates the amount of dust being picked up and passing by the sensor which assist the user to clean more effi ciently.

• The dust sensor is activated au tomatically when the cleaner runs and is turned off when the cleaner is stopped.

Green : Amount of dust passing sensor is small.

Red : Amount of dust passing sensor is large.

If the red light does not light up when cleaning a dusty location

- Clean the sensors (2EA) with a dry cloth.

- Take care when you use the cleaner because the dust sensor may malfunction or may break due to an impact.

Installing the Batteries

If the dest sensor does not work, change the batteries.

BATTERY TYPE : AAA Size

14_ Operating cleaner

Maintenance

CLEANING THE DUST BIN AND GRILLE

Empty the dust bin, if dust reaches 'MAX' or Check fi lter ( ) light is illuminating.

1

Take the dust bin out by lifting the handle.

2

Push the button aside.

3

Turn the grille and take out it.

4

Maintenance _15

Push the button.

Separate the dust bin from body.

5

Clean the dust bin and body with water.

6

Leave the dust bin and body in the shade until completely dry.

7

CAUTION

Install the grille and turn to clockwise.

1 2

16_ Maintenance

CLEANING THE DUST FILTER

1 2

Pull the dust bin cover to open.

3

Remove the fi lter from the dust bin.

4

Shake the fi lter to remove dust, then wash the fi lter.

5

Let the fi lter dry for more than 12 hours.

Put the fi lter into the dust bin.

Make sure the fi lter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner.

Allow 12 hours for it to dry.

Do not use wet fi lter.

Replace the dust fi lter if it becomes damaged or deformed.

The dust bin cover will not close if the fi lter is not installed correctly.

Maintenance _17

CLEANING THE OUTLET FILTER

1 2

Take the dust bin out by lifting the handle.

Pull out the HEPA Filter.

3 4

Shake the HEPA Filter to clean.

• The fi lter can be replaced and separated from holder by pulling.

Install the fi lter and holder in main body.

• Clean the outlet fi lter when suction is noticeably reduced continuously or the vacuum cleaner abnormal overheads.

Note: HEPA Filters are not washable.

Replace fi lter if cleaning does not resolve the problem.

• Recommend that HEPA Filter should be changed once in 6 month.

18_ Maintenance

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

• Adjust the inlet lever according to the fl oor surface.

Carpet

Floor

• Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

Power Turbo Plus Brush (Optional Accessory)

1 2

3 4

1

2

Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning effectiveness over time due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

Maintenance _19

To remove dust from the dust bin of the UV brush (Option)

When the dust bin is fi lled, turn the [Dust

Removal] switch to empty the dust bin.

Dust bin

• While the cleaner is operating (suction), the vacuum will suck the material from the dust bin to the main unit.

• While the [Dust Removal] switch is in the

position, the suction power of the cleaner is reduced.

Cleaning the UV brush (Cleaning the drum) (Optional Accessory)

Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning effi ciency overtime due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

20_ Maintenance

Mini turbo brush (Optional Accessory)

- To check brushroll

Check brushroll, when a clog is present or debris is visible.

- To check belt

Inspect belt to ensure that it is in good condition.

If belt is broken or cracked, replace belt according to instructions.

Maintenance _21

Troubleshooting

PROBLEM

Motor does not start.

SOLUTION

• Check cable, pulg and socket.

• Leave to cool.

Suction force is gradually decreasing.

In operation, the vacuum cleaner stops after repeating runs and stops three times.

• Check for blockage and remove.

• Please unclog the intake.

Cord does not rewind fully.

• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.

Vacuum cleaner dows not pick up dirt.

• Check hose and replace if required.

Low or decreasing suction.

Body overheating.

Static electicity discharge.

The vacuum cleaner makes a strange noise.

• Please check fi lter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if fi lters are out of condition change them to new ones.

• Please check fi lters, if required clean as illustrated in the instruction.

• Please decrease power suction.

• This can also occur when air in the room is very dry.

Please ventilate the room till air humidity becomes normal.

• In order to protect the motor in the cleanr, it rotates slowly when you just turn on the cleaner.

(Before the motor stabilizes,) this causes the loud noise at the initial state and it is not failure in the machine.

This vacuum cleaner is approved by the following:

Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Directive : 2006/95/EC

22_ Troubleshooting

Memo

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.

Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad.

Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye

DJ68-00701Q-01

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement