ERm200D User Manual

ERm200D User Manual
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
CUPRINS
INTRODUCERE .................................................... 3
Tastatura ............................................................ 4
Accesarea directă a funcţiilor ......................................... 5
Taste de control şi editare.............................................. 5
Meniul de Iconuri ................................................ 6
ALIMENTARE........................................................ 7
MENIUL PRINCIPAL DE FIXARE......................... 9
1. Parola ........................................................... 10
2. Ton................................................................ 12
3. Format de Dată ............................................ 13
4. Format de Oră .............................................. 13
5. Ora Locală .................................................... 14
6. Alarma Pornit/Oprit....................................... 15
7. Alarma Zilnică............................................... 16
8. Memorie Folosită.......................................... 17
9. Limba de Afişare .......................................... 17
DICŢIONAR ......................................................... 18
Funcţia Generală a Dicţionarului...................... 18
Recunoaşterea Avansată a Cuvintelor ............ 20
Căutarea Încrucişată ........................................ 21
Ortograful Vector Ultima ................................ 22
DICŢIONARUL UTILIZATORULUI...................... 24
VERBE NEREGULATE ....................................... 25
PROVERBE AMERICANE .................................. 27
1
LanguageTeacher ®
model ERm200D
FRAZE ................................................................. 28
LEGĂTURA - PC ................................................. 29
CARTE TELEFONICĂ........................................ 31
MEMO.................................................................. 32
ORAR................................................................... 34
CALENDAR ......................................................... 36
ORA ..................................................................... 37
Ora Locală ........................................................ 37
Ora Internaţională............................................. 38
ANIVERSARE...................................................... 39
CALCULATOR..................................................... 40
MANAGER DE CONT ......................................... 41
CONVERSIUNI METRICE ŞI VALUTARE ......... 43
Conversiuni Metrice.......................................... 44
Conversiuni Valutare ........................................ 45
JOCURI................................................................ 47
Înţeleptul ........................................................... 47
Spânzurătoarea................................................ 48
ŞTERGEREA DE DATE...................................... 49
OPRIREA AUTOMATĂ ....................................... 49
2
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
INTRODUCERE
Felicitări pentru ca aţi cumpărat Dicţionarul
Electronic Englez-Român & Organizatorul de Afaceri
Language Teacher ERm200D. Acest extraordinar
ajutor de limbă dispune de următoarele posibilităţi:
• Vocabular principal de peste 450,000 cuvinte,
incluzând cuvinte de uz general şi proverbe, termeni
medicali, tehnici, juridici, de afaceri, precum şi
regionalisme şi expresii generale
• 128K organizatorul bi-limbaj de afaceri cuprinzând
Cartea Telefonică, Orarul, Memo, şi Lista de
Aniversări
• Funcţia de înregistrare de noi cuvinte pentru
extinderea dicţionarului
• Traducerea reversivă instantanee
• Sistemul de ortografie Vector Ultima
• Sistemul de recunoaştere avansată a cuvintelor
• 200 din cele mai cunoscute proverbe Americane
• Verbe Engleze neregulate
• Peste 1000 de fraze grupate pe teme
• Centrul de jocuri
• Legătura-PC pentru schimbul de date cu PC-ul
• Managerul de cont
• Calendar
3
LanguageTeacher ®
model ERm200D
• Conversiuni metrice şi valutare
• Ora Locală şi Internaţională
• Calculator
Bucuraţi-vă de Language Teacher ERm200D şi
faceţi din el ghidul Dvs. personal de călătorie şi de
afaceri.
Ca un continuu efort făcut de producător pentru
îmbunătăţirea calităţii şi performanţei Language
Teacher, câteva din caracteristicile produsului
cumpărat de Dvs. se pot uşor diferenţia de cele
descrise în acest manual.
Tastatura
Standardul American QWERTY de tastatură
îmbunătăţit prin adăugarea literelor Româneşti
permite introducerea oricărui cuvânt în câteva
secunde.
Caracterele Englezeşti şi Româneşti cât şi cifrele pot
fi selectate între ele apăsând tasta . În dicţionarul
principal, totuşi, limba de introducere este selectată
automat în aşa fel, încât să fie în acord cu limba
este dezactivată.
folosită curent, iar tasta
Pentru a accesa literele accentuate Româneşti,
precum şi cratimele, punctele, şi apostroful, apăsaţi
Ï şi apoi eliberaţi-o pentru folosirea tastei
corespunzătoare.
Câteva simboluri adiţionale pot fi accesate apăsând
Ï+SYMB. Folosiţi ∧ ∨ pentru a vedea mai multe
4
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
simboluri. Apăsaţi tasta cu numărul corespunzător
pentru a însera simbolul selectat.
Accesarea directă a funcţiilor
Dicţionar Principal
Ora Locală şi Internaţională
Calculator
Fraze
Carte Telefonică
Meniu Principal de Fixare
VERB
Verbe Neregulate
IDIOM
Proverbe Americane
Taste de control şi editare
∧∨
Listare pagini
SPELLER
Verificarea ortografiei în dicţionarul
principal
◄►
Mişcă cursorul
▼▲
Mişcă cursorul / derulare linii
Ï+▲
Începe o nouă linie
DEL
Şterge caracter sau înregistrare
↵
Enter
5
LanguageTeacher ®
model ERm200D
Comută Engleză / Română /
numeric
Ï+▼
Inserare / Scriere
l__l
Introduceţi spaţiu
Ï+SYMB.
Afişează simboluri (∨∧ pentru mai
multe)
Ï+►
Permitere editare înregistrare
ESC
Închide sau şterge ecranul
Simbolurile şi operaţiile de calculare sunt accesibile
când folosiţi funcţia Calculator.
Meniul de Iconuri
Language Teacher ERm200D dispune de o nouă
interfaţă la pornire cu iconuri funcţionale, care
organizează vizual şi facilitează accesul la multiplele
secţiuni ale dicţionarului.
Meniul de Iconuri apare după ce sistemul este
iniţializat sau ori de câte ori ieşiţi dintr-o secţiune prin
apăsarea tastei ESC. Porţiunea superioară a
Meniului de Iconuri include, de la stânga spre
dreapta, şi de sus în jos: Dicţionar, Dicţionarul
Utilizatorului, Verbe Neregulate, Proverbe, Fraze,
Legătura-PC.
6
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
Listaţi o pagină în jos pentru a vedea ecranul de
mijloc, care conţine următoarele iconuri: Carte
Telefonică, Memo, Orar, Calendar, Ora Locală şi
Internaţională, Aniversări.
Iconurile din partea de jos reprezintă secţiunile
Calculator, Manager de Cont, Conversiuni Metrice şi
Valutare, Joc, Ştergerea de Date, Meniu Principal de
Fixare:
Folosiţi tastele ∧ ∨ pentru deplasarea între ecranele
Meniului de Iconuri. Folosiţi tastele cu săgeţi pentru
selectarea iconurilor porţiunii de Menu afişate.
Apăsaţi ↵ pentru a deschide secţiunea a cărei icon
este selectată.
ALIMENTARE
Language Teacher ERm200D este alimentat prin
intermediul a două baterii CR2032 şi a unei baterii
CR1220 pentru stocarea în memorie.
7
LanguageTeacher ®
model ERm200D
♦ Notă: După ce aţi cumpărat Language Teacher
ERm200D introduceţi bateriile principale (incluse)
după cum este descris mai jos.
Când bateriile devin descărcate, va fi afişat un mesaj
de atenţionare. Pentru a preveni descărcare
completă a bateriilor şi posibila pierdere de date în
memoria RAM, înlocuiţi imediat tot setul de baterii.
Nu amestecaţi bateriile vechi cu cele noi.
• Apăsaţi tasta ON/OFF pentru a închide aparatul.
• Înlăturaţi capacul de la compartimentul de baterii
printr-o uşoară mişcare de alunecare.
• Folosind o mică şurubelniţă, înlăturaţi dispozitivul
metalic care ţine bateriile fixate.
• Înlocuiţi bateriile vechi cu cele noi.
♦ Notă: Asiguraţi-vă că ambele baterii sunt instalate cu
polul pozitiv (+)în partea de sus.
• Fixaţi bateriile folosindu-vă de dispozitivul metalic
special din compartiment.
• Printr-o mişcare uşoară de alunecare, introduceţi la
loc capacul de la compartimentul de baterii.
Asiguraţi-vă că acest capac este bine fixat.
♦ Notă: Aveţi la dispoziţie 2 minute pentru înlocuirea
bateriilor fără riscul de a pierde informaţia stocată în
memoria RAM. Nu depăşiţi limita de 2 min.!
Producătorul şi dealerul nu poartă
responsabilitatea pentru pierderile de informaţie
suferite de utilizator.
♦ Notă: Niciodată să nu încercaţi să înlocuiţi bateriile
în timpul funcţionării aparatului. Acesta poate fi
8
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
deteriorat. Dacă aveţi dificultăţi în timpul pornirii
aparatului, apăsaţi butonul RESET de pe partea
inferioară a compartimentului pentru baterii şi
sistemul va fi reiniţializat.
În timpul refixării sistemului, apăsaţi N ca răspuns la
întrebarea <CLEAR DATA? Y/N> sau <ERROR!
CLEAR? Y/N> pentru păstrarea informaţiei
utilizatorului şi a configuraţiei sistemului. Dacă
memoria RAM a fost totuşi afectată, sau dacă
dicţionarul este pornit pentru prima oară, va trebui să
apăsaţi Y pentru a reiniţializa sistemul.
MENIUL PRINCIPAL DE FIXARE
Pentru mai bune rezultate şi siguranţa că puteţi folosi
toate posibilităţile de care dispune Language
Teacher ERm200D's, este necesar ca să vă
familiarizaţi mai întâi cu Meniul Principal de Fixare,
care vă ajută să configuraţi produsul în aşa fel, încât
să răspundă ideal la nevoile Dvs.
• Parola
• Ton
• Format de Dată
• Format de Oră
• Ora Locală
• Alarma Pornit/Oprit
• Alarma Zilnică
9
LanguageTeacher ®
model ERm200D
• Memorie Folosită
• Limba de Afişare
♦ Notă: Toate întrebările şi mesajele vor apărea în
limba Engleză. Pentru a schimba limba de afişare în
limba Română, aceasta poate fi fixată prin
intermediul opţiunii 9.Limba de Afişare în fixările
personale.
1. Parola
• Apăsaţi PORNIT/OPRIT pentru a porni aparatul.
• Apăsaţi tasta
sau selectaţi iconul
partea inferioară a Meniului de Iconuri.
din
1 . P A RO L A
2.TON
3 . F O RM A T D E D A T Ă
4 . F O RM A T D E O R Ă
• Apăsaţi 1 sau verificaţi dacă linia Parola este
selectată şi apăsaţi ↵ pentru a accesa meniul Parola:
FIXA PAROLA
Ş T E R GE P A R OL A
• Selectaţi Fixa Parola pentru a afişa ecranul de
Fixarea Parolei.
10
English-Romanian Electronic Dictionary
_
User's Guide
N O UA P A R O LĂ :
• Introduceţi parola cu o lungime maximă de 8
caractere.
• Apăsaţi ↵ pentru a salva parola şi a vă reîntoarce la
meniul Parola. În colţul din stânga-sus al ecranului
va apărea o cheie simbolizând faptul că înregistrările
utilizatorului sunt protejate cu ajutorul parolei.
• Apăsaţi ESC sau
pentru a vă reîntoarce la
meniul principal de Fixare.
• Pentru a schimba parola, re-deschideţi meniul Parola
şi selectaţi opţiunea Fixa Parola.
_
V E C HE A P A R OL Ă :
• Introduceţi parola Dvs. Dacă parola introdusă nu
corespunde cu cea fixată, va apărea mesajul Parola
Ştearsă.
• Dacă parola introdusă corespunde cu cea fixată,
prompterul se va schimba în Intr. Noua Parolă.
Introduceţi o nouă parolă şi apăsaţi ↵ pentru a o
salva şi a vă reîntoarce la meniul Parola.
• Apăsaţi ESC sau
pentru a vă reîntoarce la
meniul principal de Fixare.
11
LanguageTeacher ®
model ERm200D
• Pentru a şterge parola, ceea ce înseamnă şi
ştergerea protecţiei datelor, redeschideţi meniul
Parola şi selectaţi opţiunea Şterge Parola.
• La apariţia prompterului, specificaţi parola Dvs. Dacă
cuvântul introdus nu corespunde parolei fixate, va
apărea mesajul Parola Ştearsă.
• Dacă parola introdusă corespunde cu cea fixată,
cheia va dispărea, iar meniul Parola va fi din nou
afişat. Prin urmare, înregistrările utilizatorului nu vor
mai fi protejate de parolă.
♦ Notă: Întotdeauna să ţineţi minte parola Dvs. Dacă o
uitaţi, veţi fi nevoit să resetaţi dicţionarul, ceea ce va
cauza pierderea datelor stocate în memoria RAM.
2. Ton
• În meniul principal de Fixare, apăsaţi tasta 2, sau
selectaţi linia Ton şi apăsaţi ↵ pentru a fixa Ton.
P O R NI T
O P R IT
TON
• Aceasta vă dă posibilitatea de a auzi un semnal ori
de câte ori apăsaţi o tastă a Language
Teacher. Ton este activată de fixarea iniţială a
sistemului.
• Apăsaţi ▼ sau ▲ pentru selectarea opţiunii OPRIT
respectiv PORNIT.
12
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
• Apăsaţi ↵ pentru a confirma fixările făcute de Dvs. şi
a vă reîntoarce la meniul principal de Fixare. Dacă
Ton este deschisă, în partea din dreapta-sus a
ecranului va fi afişată o mică notă.
3. Format de Dată
• În meniul principal de Fixare, apăsaţi tasta 3, sau
selectaţi linia Format de Dată şi apăsaţi ↵ pentru a
fixa Format de Dată.
F O R M AT D E D AT Ă
Z Z / LL / A A A A
L L / ZZ / A A A A
A A A A/ L L / Z Z
Formatul datei zi/lună/an este ales de sistem
automat.
• Folosiţi tastele ▼▲ pentru a alege formatul dorit.
• Apăsaţi ↵ pentru a confirma fixările făcute şi a vă
reîntoarce la meniul principal de Fixare.
4. Format de Oră
• În meniul principal de Fixare, apăsaţi tasta 4, sau
selectaţi linia Format de Oră şi apăsaţi ↵ pentru a
fixa Format de Oră.
13
LanguageTeacher ®
model ERm200D
F O R MA T D E OR Ă
2 4 - OR E
1 2 - OR E
Formatul de 24-ore este ales automat de sistem.
• Folosiţi tastele ▼▲ pentru a alege formatul dorit.
• Apăsaţi ↵ pentru a confirma fixările făcute şi a vă
reîntoarce la meniul principal de Fixare.
5. Ora Locală
• În meniul principal de Fixare, alegeţi opţiunea 5 şi
apăsaţi ↵ pentru a afişa ecranul de selectare a
oraşului.
INTR. PRIMA LITERĂ
P T R . O R A Ş SA U Ţ A R Ă
ORAŞ:_
Ţ A R Ă:
• Alegeţi câmpul ORAŞ sau ŢARĂ folosind tastele
◄►, şi introduceţi o literă. Numele oraşului şi a ţării
primele găsite în lista alfabetică a categoriei
selectate, vor fi afişate pe ecran. De exemplu:
M A D R ID , S P AN I A
01/01/1999 (VIN)
02:05:35
14
PM
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
• Folosiţi tastele ▼▲ pentru a naviga prin lista
alfabetică de oraşe şi ţări, sau folosiţi ∧ ∨ pentru a
naviga prin lista de ţări. Apăsaţi ↵ pentru a confirma
selecţia făcută şi a afişa ecranul de fixare a datei şi a
orei.
01/01/1999
0 8 : 06 A M
• Modificaţi valoarea de deasupra cursorului apăsând
tasta cu numărul potrivit, de pe tastatură. Mutaţi
cursorul cu ajutorul tastelor cu săgeţi. Dacă preferaţi
formatul American de oră de 12-ore, specificaţi PM
apăsând P sau AM apăsând A în ultima poziţie.
• Apăsaţi ↵ pentru salvarea fixărilor făcute. Ecranul
anterior va fi afişat cu noile fixări.
• Apăsaţi ESC sau
pentru a vă reîntoarce la
meniul principal de Fixare.
6. Alarma Pornit/Oprit
• În meniul principal de Fixare, alegeţi opţiunea 6 şi
apăsaţi ↵ pentru a fixa Alarma Pornit/Oprit.
P O R NI T
O P R IT |
AL A R M A
15
LanguageTeacher ®
model ERm200D
• Folosiţi tastele ▼▲ pentru pornirea semnalul de
Alarmă sau oprirea lui. Aceste fixări vor afecta atât
alarma Orarului cât şi Alarma Zilnică.
• Apăsaţi ↵ pentru a ieşi din fixarea Alarma
Pornit/Oprit şi a vă reîntoarce la meniul principal de
Fixare. Dacă Alarma este pornită, în partea de
dreapta-sus a ecranului va fi afişat un clopoţel.
7. Alarma Zilnică
• În meniul principal de Fixare, alegeţi opţiunea 7 şi
apăsaţi ↵ pentru a fixa ora de Alarma Zilnică.
A L A R MA Z I L N IC Ă
12:00 PM
• Pentru fixarea orei de alarmă, modificaţi valorile de
deasupra cursorului apăsând tastele cu numerele
potrivite, de pe tastatură. Mutaţi cursorul cu ajutorul
tastelor ◄►. Dacă preferaţi formatul American de
oră de 12-ore, specificaţi PM apăsând P sau AM
apăsând A.
• Apăsaţi ↵ pentru a ieşi din fixarea Alarma Zilnică şi
pentru a vă reîntoarce la meniul principal de Fixare.
16
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
8. Memorie Folosită
• În meniul principal de Fixare, alegeţi opţiunea 8 şi
apăsaţi ↵ pentru a afişa graficul Memoriei Folosite.
M E M O R IE F O L OS I T Ă
O N
|
15 . 2 0 %
• Apăsaţi ESC pentru a vă reîntoarce la meniul
principal de Fixare.
9. Limba de Afişare
• În meniul principal de Fixare, alegeţi opţiunea 9.
6 . A L AR M A P OR N . / O P R.
7 . A L AR M A Z IL N I C Ă
8 . M E MO R I E FO L O S I T Ă
9 . L I MB A D E AF I Ş A R E
• Apăsaţi tasta ↵.
L I M B A D E A FI Ş A R E
E N G L EZ Ă
R O M Â NĂ
• Selectaţi linia ROMÂNĂ şi apăsaţi ↵. Numele tuturor
opţiunilor vor fi afişate în limba Română.
17
LanguageTeacher ®
model ERm200D
L I M B A D E A FI Ş A R E
E N G L EZ Ă
R O M Â NĂ
• Apăsaţi ESC pentru vă reîntoarce la meniul principal
de Fixare. Începând de acum, toate mesajele vor
apărea în limba Română.
DICŢIONAR
Language Teacher ERm200D conţine cele mai
avansate dicţionare electronice Englez-Român şi
Român-Englez de pe piaţă. Pentru a utiliza
maximum de potenţial al acestor dicţionare, citiţi cu
atenţie această secţiune a Ghidului Utilizatorului.
Funcţia Generală a Dicţionarului
• Apăsaţi tasta PORNIT/OPRIT pentru a porni
dicţionarul.
• Apăsaţi tasta
sau selectaţi iconul
din
partea superioară a Meniului de Iconuri pentru a
accesa meniul principal al Dicţionarului.
18
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
• Selectaţi direcţia de traducere mişcând linia selectată
până la iconul corespunzător, şi apăsaţi ↵.
E N G L E ZĂ - > R OM Â N Ă
_
♦ Notă: Pentru a inversa direcţia de traducere, apăsaţi
ESC pentru a ieşi din meniul Dicţionarului şi selectaţi
celălalt icon.
• Folosind tastatura, introduceţi cuvântul pe care vreţi
să-l traduceţi.
♦ Notă: Pentru inserarea cuvintelor accentuate
Româneşti în ecranul dicţionarului Român ->Englez,
folosiţi Ï înainte de a apăsa tasta cu litera
corespunzătoare.
Să presupunem că doriţi să traduceţi cuvântul
Englezesc CATCH în limba Română.
E N G L E ZĂ - > R OM Â N Ă
CATCH_
CATCH
♦ Notă: Folosiţi Ï+▼ pentru a comuta între opţiunile
Insert şi Overwrite,DEL pentru a şterge un caracter,
ESC pentru a şterge ecranul.
• Apăsaţi ↵ pentru a afişa una din înregistrările
corespunzătoare ale dicţionarului.
19
LanguageTeacher ®
model ERm200D
CATCH
N
PRINDERE; APUCARE;
CAPTURARE; CAPTURĂ ;
• Apăsaţi tasta ▼ pentru afişarea mai multor traduceri
ale cuvântului CATCH. Pentru derularea tuturor
înregistrărilor, folosiţi ▲.
Cuvintele cu aceeaşi pronunţie sunt afişate ca o
singură înregistrare. Traducerile sunt organizate sub
formă de abreviaturi ale părţilor de vorbire apropiate.
În cadrul unei părţi de vorbire, înţelesurile diferite
sunt separate de virgule.
• Apăsaţi tasta ∨ sau ∧ pentru a accesa înregistrarea
următoare respectiv anterioară din lista alfabetică.
♦ Pentru a traduce alt cuvânt în acelaşi dicţionar,
începeţi să introduceţi literele, ecranul pentru
introducerea literelor apărând automat.
♦ Apăsaţi ESC pentru a vă reîntoarce la ecranul iniţial.
Recunoaşterea Avansată a Cuvintelor
Language Teacher ERm200D este echipat cu
funcţia de Recunoaştere Avansată a Cuvintelor. În
timpul introducerii cuvântului pe care doriţi să-l
traduceţi, cuvântul apropiat ca înţeles va apărea în
partea de jos a ecranului. Dacă cuvântul dorit va
apărea înainte ca Dvs. să-l fi terminat de introdus,
apăsaţi ↵ pentru a-i vedea traducerile.
20
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
• Începeţi să introduceţi, de exemplu, APPOINT în
dicţionarul Englez-Român. Când veţi ajunge la litera
O, cuvântul va apărea în partea de jos.
E N G L E ZĂ - > R OM Â N Ă
APPO_
A P P O IN T
• Apăsaţi ↵ pentru a afişa traducerile.
A P P O IN T
V
NUMI; DESEMNA;
DETERMINA; ADMITE;
Folosirea corectă a acestei funcţii vă permite să
acceleraţi munca depusă pentru traducerea textelor
mari.
Căutarea Încrucişată
Language Teacher ERm200D dispune de funcţia
de Căutare Încrucişată, care vă permite o traducere
reversă momentană a tuturor cuvintelor din
Dicţionarul principal.
• Introduceţi, de exemplu, APPOINT în dicţionarul
Englez-> Român şi apăsaţi ↵ pentru a vedea
traducerile.
21
LanguageTeacher ®
model ERm200D
A P P O IN T
V
NUMI; DESEMNA;
DETERMINA; ADMITE;
• Apăsaţi ► pentru a selecta prima traducere, apoi
folosiţi orice tastă cu săgeată pentru a selecta un
cuvânt la alegere:
A P P O IN T
V
NUMI; DESEMNA;
DETERMINA; ADMITE;
• Apăsaţi ↵ pentru o traducere reversă instantanee a
cuvântului selectat:
D E T E RM I N A
V
ESTABLISH; ASCERTAIN;
APPOINT; FIX;
• Pentru a începe o nouă Căutare Încrucişată, repetaţi
punctele 2 şi 3. Această funcţie poate fi folosită
maximum 20 de ori în timpul unei singure sesiuni.
♦ Notă: Apăsând ESC, reveniţi cu un pas înapoi în
seria de traduceri reversive.
Ortograful Vector Ultima
Ortograful Vector Ultima este unul din cele mai
avansate instrumente de profil de pe piaţă. El devine
22
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
de neînlocuit atunci când nu sunteţi sigur de
ortografia exactă a cuvântului.
• Introduceţi, de exemplu, RICIT pentru receipt.
E N G L E ZĂ - > R OM Â N Ă
RICIT_
RICK
• Apăsaţi SPELLER. O listă de sugestii va fi afişată pe
ecran.
R A C H IT I C
R A C H IT I S
R A C I ST
R E C E IP T
• Apăsaţi tasta ▼ pentru selectarea cuvântului
RECEIPT.
• Apăsaţi tasta ↵ pentru a afişa traducerile.
R E C E IP T
N
PRIMIRE; CHITANŢ Ă;
ADEVERINŢ Ă ; Î N CA S A R E ;
♦ Note: Dacă ortograful nu poate să vă sugestioneze
cuvinte alternative, va fi afişat mesajul ÎNTRARE
INEXIST.!
23
LanguageTeacher ®
model ERm200D
DICŢIONARUL UTILIZATORULUI
Language Teacher ERm200D vă permite crearea
vocabularului personal care este conectat automat la
dicţionarul principal.
• Selectaţi iconul
din partea de sus a Meniului
Iconurilor pentru a accesa meniul Dicţionarului
Utilizatorului.
• Selectaţi direcţia de traducere apăsând iconul
corespunzător şi apăsând ↵.
♦ Notă: Dacă Parola a fost fixată în meniul principal de
Fixare, la întrebarea prompterului veţi fi nevoit să
introduceţi parola necesară.
E: _
R:
• Completaţi câmpurile cu înregistrări, folosind tastele
◄► pentru a muta cursorul într-o nouă linie, şi
tastele ▼▲ pentru alternarea liniilor Engleză şi
Română (puteţi de asemenea să apăsaţi ↵ pentru a
trece la linia de jos). Uitaţi-vă la secţia Tastatura
pentru instrucţiunile de editare şi rolul tastele de
24
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
control. Apăsaţi ↵ de pe linia de jos pentru a salva
înregistrarea.
♦ Notă: Limba de introducere este schimbată automat.
• Listaţi înregistrările existente cu ajutorul tastelor ∧∨.
• Pentru a modifica o înregistrare, apăsaţi Ï+►.
• Pentru a declanşa o nouă operaţie de înregistrare în
timpul afişării unei alte înregistrări, apăsaţi ESC.
♦ Notă: Dacă apăsaţi ESC după editare, veţi fi nevoit
să decideţi dacă noul cuvânt sau schimbările
efectuate trebuie salvate.
• Pentru a şterge o înregistrare, apăsaţi DEL şi
confirmaţi ştergerea la apariţia prompterului.
• Pentru a deschide o înregistrare a Dicţionarului
Utilizatorului din Dicţionarul principal, introduceţi
complet începutul înregistrării în cadrul Dicţionarului
principal, şi apăsaţi ↵.
VERBE NEREGULATE
Toate verbele neregulate cel mai des folosite din
limba Engleză sunt stocate în catalogul Verbe
Neregulate al Language Teacher ERm200D, în
ordine alfabetică.
• Selectaţi iconul
din partea superioară a
Meniului de Iconuri pentru a accesa ecranul de
introducere al secţiunii de Verbe Neregulate.
25
LanguageTeacher ®
model ERm200D
VERBE
_
• Începeţi să introduceţi un verb pentru care doriţi să
vedeţi forma lui simplă şi traducerea.
VERBE
FORG_
F O R G ET
• Apăsaţi ↵ când verbul căutat apare pe linia de jos.
F O R G ET ; F O R GO T ;
F O R G OT T E N
UITA
• Folosiţi tastele ∨ şi ∧ pentru a naviga printre
înregistrările găsite.
• Dacă e necesar, folosiţi tastele ▼ şi ▲ pentru a
derula o înregistrare.
Folosiţi funcţia de Căutare Încrucişată pentru a afişa
înregistrările dicţionarului principal ale verbelor
Englezeşti şi Româneşti. Pentru mai multe detalii,
citiţi secţiunea Dicţionar.
26
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
PROVERBE AMERICANE
Peste 200 dintre cele mai populare proverbe
Americane şi echivalentele sau traducerile lor
Româneşti sunt incluse în Language Teacher
ERm200D, în catalogul Proverbe. Proverbele sunt
listate în ordine alfabetică.
• Selectaţi iconul
din partea superioară a
Meniului de Iconuri pentru a accesa ecranul de
introducere al secţiunii de Proverbe.
P RO V E R B E
_
• Începeţi să introduceţi un proverb, de exemplu:
P RO V E R B E
SK_
S K E L ET O N I N T H E C LO S
• Apăsaţi ↵ când proverbul dorit apare în linia de jos.
S K E L ET O N I N T H E
C L O S ET
U N S EC R E T RU Ş I N O S
• Folosiţi tastele ∨ şi ∧ pentru a naviga printre
înregistrări.
27
LanguageTeacher ®
model ERm200D
• Dacă e necesar, folosiţi tastele ▼ şi ▲ pentru
derularea unei înregistrări.
Folosiţi funcţia de Căutare Încrucişată pentru a afişa
înregistrările dicţionarului principal ale cuvintelor
Englezeşti şi Româneşti. Pentru mai multe detalii,
citiţi secţiunea Dicţionar.
FRAZE
Există peste 1000 de fraze de conversaţie stocate în
memoria Language Teacher ERm200D. Pentru
comoditate, ele au fost împărţite în câteva categorii,
listate mai jos:
1. Locuţiuni de Bază
7. Comunicare
2. Călătorie
8. La Bancă
3. Hotel
9. Transport
4. La Restaurant
10. Sănătate
5. Cumpărături
11. Salon Cosmetic
6. Excursii
12. Chemarea Poliţiei
• Apăsaţi tasta
sau selectaţi iconul
din
partea superioară a Meniului de Iconuri pentru a
accesa meniul Fraze.
1 . L O C UŢ I U N I D E B A Z Ă
2 . C Ă L ĂT O R I E
3 . H O T EL
4 . L A RE S T A U RA N T
28
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
• Selectaţi unul din subiecte folosind tastele ▼▲ şi
apăsaţi ↵. De exemplu, selectaţi 4.La Restaurant.
4 A . Î NT Â L N I R E
4 B . C OM A N D Ă MÂ N C A R E
4 C . S ER V I R E A
4 D . P LA T A
• Selectaţi un episod.
• Folosiţi tastele ∨ şi ∧ pentru a lista frazele în sus şi
în jos.
• Folosiţi tastele ▼ şi ▲ pentru derulare.
Folosiţi funcţia de Căutare Încrucişată pentru a afişa
înregistrările dicţionarului principal ale cuvintelor
Englezeşti şi Româneşti. Pentru mai multe detalii,
citiţi secţiunea Dicţionar.
LEGĂTURA - PC
Folosind cablul Legătura-PC (trebuie cumpărat
separat) al Language Teacher şi programul LT
ERm200Dlink, puteţi transfera informaţii din
secţiunea organizatorului Language Teacher
ERm200D către calculatorul personal computer şi
invers.
• Conectaţi aparatul la un calculator PC prin
intermediul cablului special.
29
LanguageTeacher ®
model ERm200D
• Selectaţi iconul
din partea superioară a
Meniului de Iconuri pentru a accesa meniul secţiunii
Legătura-PC.
1.TEL. PERSONAL
2.TEL. PTR. AFACERI
3.ORAR
4.MEMO
• Selectaţi o secţiune pentru transferul de date, de
exemplu:
3. ORAR
_____________________
TRANSMITERE
RECEPŢ IONARE
• Selectaţi modul de transfer: Transmitere sau
Recepţionare.
• Deschideţi aplicaţia ERm200Dlink pe calculator şi
alegeţi modul de transfer complementar cu cel al
unităţii.
• Porniţi întâi unitatea de recepţionare, apoi pe cea de
transmisie.
• Dacă comunicarea a fost realizată cu succes,
numărul de bytes transferat va fi reportat imediat de
programul ERm200Dlink.
30
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
CARTE TELEFONICĂ
În Cartea Telefonică, puteţi stoca nume, numere de
telefon, şi adrese, în limbile Engleză şi Română, şi
de asemenea să vedeţi, şterge, redactaţi
înregistrările, şi să le blocaţi cu ajutorul parolei.
• Apăsaţi tasta
sau selectaţi iconul
din
mijlocul Meniului de Iconuri pentru a accesa Cartea
Telefonică.
• Folosind tastele ► sau ◄, selectaţi una din iconuri
reprezentând parţi ale Cărţii Telefonice, adică
, şi apăsaţi ↵. O nouă operaţie de
înregistrare va fi deschisă automat.
♦ Notă: Dacă Parola a fost fixată în meniul principal de
Fixare, veţi fi nevoit să introduceţi parola curentă.
NUME:
TEL.:
FAX:
E - M A IL :
• Completaţi câmpurile cu înregistrări, folosind tastele
◄► pentru a deplasa cursorul în linie, şi tastele ▼▲
pentru a schimba linia (↵ pentru deplasarea pe linia
de cea mai de jos). Uitaţi-vă la secţiunea Tastatura
pentru instrucţiunile de editare şi rolul tastele de
31
LanguageTeacher ®
model ERm200D
control. Apăsaţi ↵ de pe linia de jos pentru a salva
înregistrarea.
♦ Notă: Puteţi să introduceţi datele în limba Engleză
sau Română. Pentru a comuta între ele şi tastele
numerice, apăsaţi tasta .
• Listaţi înregistrările existente cu ajutorul tastelor ∧∨.
• Pentru a modifica o înregistrare existentă, apăsaţi
Ï+►.
• Pentru a declanşa o nouă operaţie de înregistrare în
timpul afişării unei alte înregistrări, apăsaţi ESC.
♦ Notă: Dacă apăsaţi ESC după editare, veţi fi nevoit
să decideţi dacă noul cuvânt sau schimbările
efectuate trebuie salvate.
• Pentru a şterge o înregistrare, apăsaţi DEL şi
confirmaţi ştergerea la apariţia prompterului.
MEMO
Secţiunea Memo al Language Teacher ERm200D
vă permite stocarea uşoară de note şi de mesaje
scurte.
• Selectaţi iconul
din mijlocul Meniului de Iconuri
pentru a iniţializa un nou proces de Memo al
înregistrărilor.
♦ Notă: Dacă Parola a fost fixată în meniul principal de
Fixare, veţi fi nevoit să introduceţi parola curentă.
32
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
T I T L U:
C U P R IN S :
• Completaţi câmpurile cu înregistrări, folosind tastele
◄► pentru a deplasa cursorul în linie, şi tastele ▼▲
pentru a comuta între Titlu şi Cuprins (sau apăsaţi ↵
pentru deplasarea pe linia de cea mai de jos). Uitaţivă la secţia Tastatura pentru instrucţiunile de editare
şi rolul tastele de control. Apăsaţi ↵ pe linia de
Cuprins pentru salvarea înregistrării.
♦ Notă: Puteţi să introduceţi datele în limba Engleză
sau Română. Pentru a comuta între ele şi tastele
numerice, apăsaţi tasta .
• Listaţi înregistrările existente cu ajutorul tastelor ∧∨.
• Pentru a modifica o înregistrare existentă, apăsaţi
Ï+►.
• Pentru a declanşa o nouă operaţie de înregistrare în
timpul afişării unei alte înregistrări, apăsaţi ESC.
♦ Notă: Dacă apăsaţi ESC după editare, veţi fi nevoit
să decideţi dacă noul cuvânt sau schimbările
efectuate trebuie salvate.
• Pentru a şterge o înregistrare, apăsaţi DEL şi
confirmaţi ştergerea la apariţia prompterului.
33
LanguageTeacher ®
model ERm200D
ORAR
Folosind secţiunea Orar a Language Teacher
ERm200D, vă puteţi planifica efectiv timpul. Puteţi
introduce înregistrările în Engleză sau Română,
edita, căuta, sau a le şterge.
• Selectaţi iconul
din mijlocul Meniului de Iconuri
pentru a iniţializa o nouă operaţie de înregistrare a
Orarului.
♦ Notă: Dacă Parola a fost fixată în meniul principal de
Fixare, veţi fi nevoit să introduceţi parola curentă.
DATĂ: 01/01/1999
TIMP PORN.: 08:26A
T I M P O P R . : 08 : 2 6 A
A F A C ER E :
♦ Notă: Primele doua linii arată data şi ora curentă în
formatul fixat în meniul Fixare. Dacă doriţi să
schimbaţi formatul, mergeţi la meniul de Fixare şi
faceţi modificările dorite.
• În timpul creării unei înregistrări folosind data
curentă, apăsaţi ▼ sau ↵ pentru a vă deplasa la linia
următoare. Altfel, introduceţi noua dată folosind
tastele numerice, şi tastele ◄► pentru mutarea
cursorului.
• Specificaţi ora începerii şi terminării afacerii în liniile
doi respectiv trei. În formatul orei de 12-ore, litera A
este înseamnă AM, iar P - PM.
♦ Notă: Dacă e necesar, folosiţi tastele ▼▲ pentru a
vă deplasa la linia următoare sau anterioară (puteţi
34
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
de asemenea să apăsaţi ↵ pentru trecerea la linia
următoare). Dacă data sau ora sunt incorecte,
înregistrarea nu va putea fi salvată.
• Completaţi linia Afacere, folosind tastele ◄► pentru
a muta cursorul în cadrul liniei. Uitaţi-vă la secţia
Tastatura pentru instrucţiunile de editare şi rolul
tastele de control.
• În ultima linie Alarma, selectând D sau N, indicaţi
dacă doriţi ca un semnal să vă anunţe ora de
începere a afacerii. Pentru aceasta, semnalele Orar
şi Alarma generală (opţiunile 6 ale meniului principal
de Fixare) trebuie să fie pornite.
• Apăsaţi ↵ în linia de Alarmă, pentru a salva
înregistrarea.
♦ Notă: Puteţi să introduceţi datele în limba Engleză
sau Română. Pentru a comuta între ele şi tastele
numerice, apăsaţi tasta .
• Listaţi înregistrările existente cu ajutorul tastelor ∧∨.
• Pentru a modifica o înregistrare existentă, apăsaţi
Ï+►.
• Pentru a declanşa o nouă operaţie de înregistrare în
timpul afişării unei alte înregistrări, apăsaţi ESC.
♦ Notă: Dacă apăsaţi ESC după editare, veţi fi nevoit
să decideţi dacă noul cuvânt sau schimbările
efectuate trebuie salvate.
• Pentru a şterge o înregistrare, apăsaţi DEL şi
confirmaţi ştergerea la apariţia prompterului.
35
LanguageTeacher ®
model ERm200D
♦ Notă: Puteţi folosi secţiunea Calendar pentru accesa
înregistrările existente în Orar, data cărora este
marcată în Calendar cu un apostrof.
CALENDAR
Calendarul vă oferă o convenientă metodă de a
căuta şi decide înregistrările Orarului şi ale
Aniversării.
• Selectaţi iconul
din mijlocul Meniului de Iconuri
pentru a accesa ecranul Calendarului.
0 1 /0 1 / 1 9 99
VIN
1 2’
3
4
5 6 7
8 9
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 16
♦ Notă: Calendarul se deschide la data curentă,
afişată în colţul din stânga-sus al ecranului. Formatul
datei depinde de opţiunea aleasă în meniul principal
de Fixare.
Datele înregistrărilor existente în Orar şi Aniversare
sunt prevăzute cu apostrof sau ramă.
• Alegeţi data folosind tastele ◄►▼▲. Alegeţi luna
folosind tastele ∧∨.
• Pentru a deschide o înregistrare a Orarului sau a
Aniversării, data căreia este marcată în Calendar,
selectaţi această dată şi apăsaţi ↵.
♦ Notă: Dacă data selectată se aplică şi la Orar şi la
Aniversare, va apărea un meniu intermediar:
36
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
A N I V ER S A R E
ORAR
Alegeţi una dintre opţiuni şi apăsaţi ↵ pentru a
deschide înregistrarea corespunzătoare.
ORA
• Apăsaţi tasta
sau selectaţi iconul
mijlocul Meniului de Iconuri.
din
Ora Locală
• Selectaţi
în meniul de Oră.
NEW YORK, USA
01/01/1999
(FR)
08:25:36
♦ Notă: New York, USA este aleasă automat. Dacă
doriţi să selectaţi alt oraş, sau să modificaţi data şi
37
LanguageTeacher ®
model ERm200D
ora sau formatul lor de afişare, mergeţi la meniul
principal de Fixare şi efectuaţi schimbările dorite.
Ora Internaţională
• Selectaţi
din meniul de Oră. Vor fi afişate
următoarele:
I N T R .P R I M A L I T E R Ă
P E N T RU O R A Ş S A U Ţ AR Ă
O R A Ş: _
Ţ A R Ă:
• Alegeţi câmpul ORAŞ sau ŢARĂ cu ajutorul tastelor
◄► şi specificaţi o literă. Numele oraşului şi a ţării,
primele de pe lista alfabetică din categoria selectată,
precum şi data şi ora, vor apărea pe ecran. De
exemplu, introduceţi ‘P’ pentru oraş.
PANAMA, PANAMA
01/01/1999(VIN)
10:28:35
PM
• Folosiţi tastele ▼▲ pentru a naviga prin lista
alfabetică a oraşelor, şi ∧ ∨ pentru cea a ţărilor. De
exemplu, apăsaţi o singură dată ▼ pentru Paris,
France:
PARIS, FRANCE
01/01/1999(VIN)
04:28:43
38
PM
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
ANIVERSARE
În secţiunea de Aniversare a Language Teacher
ERm200D, puteţi foarte uşor să stocaţi informaţii
despre zile de naştere, date comemorative şi alte
evenimente repetate.
• Selectaţi iconul
din mijlocul Meniului de Iconuri
pentru a porni o nouă operaţie de înregistrare a
Aniversării.
♦ Notă: Dacă Parola a fost fixată în meniul principal de
Fixare, veţi fi nevoit să introduceţi parola curentă
DATA : 01/01
C U P R IN S :
♦ Notă: Primele două linii arată data curentă în
formatul fixat în meniul de Fixare. Dacă doriţi să
schimbaţi formatul, mergeţi la meniul de Fixare şi
faceţi modificările dorite.
• În timpul creării unei înregistrări folosind data
curentă, apăsaţi ▼ sau ↵ pentru a vă deplasa la linia
următoare. Altfel, introduceţi noua dată folosind
tastele numerice, şi tastele ◄► pentru mutarea
cursorului.
• Completaţi linia Cuprins, folosind tastele ◄► pentru
a muta cursorul în cadrul liniei. Uitaţi-vă la secţia
Tastatura pentru instrucţiunile de editare şi rolul
tastele de control. Apăsaţi ↵ în linia de Cuprins
pentru salvarea înregistrării.
39
LanguageTeacher ®
model ERm200D
♦ Notă: Dacă data specificată este incorectă,
înregistrarea nu va putea fi salvată.
♦ Notă: Puteţi să introduceţi datele în limba Engleză
sau Română. Pentru a comuta între ele şi tastele
numerice, apăsaţi tasta .
• Listaţi înregistrările existente cu ajutorul tastelor ∧∨.
• Pentru a modifica o înregistrare existentă, apăsaţi
Ï+►.
• Pentru a declanşa o nouă operaţie de înregistrare în
timpul afişării unei alte înregistrări, apăsaţi ESC.
♦ Notă: Dacă apăsaţi ESC după editare, veţi fi nevoit
să decideţi dacă noul cuvânt sau schimbările
efectuate trebuie salvate.
• Pentru a şterge o înregistrare, apăsaţi DEL şi
confirmaţi ştergerea la apariţia prompterului.
♦ Notă: Puteţi folosi secţiunea de Calendar pentru a
deschide o înregistrare existentă în Aniversare, data
căreia este înrămată în Calendar .
CALCULATOR
Calculatorul este una din posibilităţile Language
Teacher ERm200D, concepută special pentru Dvs.
• Apăsaţi tasta
sau selectaţi iconul
partea inferioară a Meniului de Iconuri.
40
din
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
C A LC U L A T OR
0.
• Folosiţi această funcţie în calitate de calculator
obişnuit de buzunar.
MANAGER DE CONT
Secţiunea de Manager de Cont a Language Teacher
 ERm200D, vă permite să monitorizaţi tranzacţiile
bancare.
• Selectaţi iconul
din partea inferioară a Meniului
de Iconuri pentru a accesa Managerul de Cont.
M A N A GE R D E CO N T
CONT
D E P O ZI T
R E T R AG E R E
• Folosind ▼▲, selectaţi una din opţiunile: Cont,
Depozit, Retragere, sau Transfer, şi apăsaţi ↵ pentru
a începe o nouă operaţie de înregistrare.
♦ Notă: Dacă Parola a fost fixată în meniul principal de
Fixare, veţi fi nevoit să introduceţi parola curentă.
• Introduceţi datele folosind tastele ◄► pentru a
deplasa cursorul în linie, şi tastele ▼▲ pentru a
schimba linia ( ↵ pentru deplasarea pe linia
următoare). Uitaţi-vă la secţia Tastatura pentru
41
LanguageTeacher ®
model ERm200D
instrucţiunile de editare şi rolul tastele de control.
Apăsaţi ↵ pe ultima linie pentru salvarea înregistrării.
• În timpul creării unei înregistrări folosind data
curentă, în linia de Data a oricărei înregistrări,
apăsaţi ▼ pentru deplasarea către linia următoare.
Altfel, introduceţi noua dată folosind tastele
numerice, şi tastele ◄► pentru mutarea cursorului.
♦ Notă: Dacă data specificată este incorectă,
înregistrarea nu va putea fi salvată.
• Specificaţi un număr de cont în timpul completării
liniilor Nr. Cont, De la, Către.
♦ Notă: Dacă vreo linie cu numărul de cont este lăsată
necompletată sau se referă la un cont inexistent
(sau, în opţiunea de Cont, dacă numerele sunt
dublate), înregistrarea nu va fi salvată.
• Suma se referă la suma de bani folosită pentru
calcularea balanţei contului în opţiunea Balanţă a
meniului Managerului de Cont. Orice retragere dintro balanţă negativă, va genera mesajul de atenţionare
Credit Limitat.
• Liniile Posesor, Detalii pentru referinţe şi pot fi
completate imediat ce este nevoie de ele.
♦ Notă: Puteţi să introduceţi datele în limba Engleză
sau Română. Pentru a comuta între ele şi tastele
numerice, apăsaţi tasta .
• Listaţi înregistrările existente cu ajutorul tastelor ∧∨.
• Pentru a modifica o înregistrare existentă, apăsaţi
Ï+►.
42
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
• Pentru a declanşa o nouă operaţie de înregistrare în
timpul afişării unei alte înregistrări, apăsaţi ESC.
♦ Notă: Dacă apăsaţi ESC după editare, veţi fi nevoit
să decideţi dacă noul cuvânt sau schimbările
efectuate trebuie salvate.
• Pentru a şterge o înregistrare, apăsaţi DEL şi
confirmaţi ştergerea la apariţia prompterului.
• Pentru relaţii cu privire la balanţa conturilor existente,
deschideţi ultimul meniu al Balanţei.
NR. CONT: 344 756 883
$: 3 5 5 0 .
NR. CONT: 993 745 876
$: - 6 . 3 0
CONVERSIUNI METRICE ŞI
VALUTARE
• Selectaţi iconul
din partea superioară a
Meniului de Iconuri pentru a accesa meniul de
Conversiuni Metrice şi Valutare.
43
LanguageTeacher ®
model ERm200D
Conversiuni Metrice
Cu ajutorul Language Teacher ERm200D, puteţi
foarte uşor să convertiţi măsuri din sistemul
American în cel metric, foarte des folosit în Europa şi
vice-versa.
• Selectaţi iconul
pentru a accesa secţiunea de
Conversiuni Metrice.
C O N V E R SI U N I ME T R I C E
L U N G IM E
ARIE
VOLUM
• Folosiţi tastele ▼▲ pentru a selecta o opţiune, de
exemplu Lungime, şi apăsaţi ↵:
LUNGIME
FT<>M
YD<>M
MILE<>KM
• Selectaţi o pereche, de exemplu, yard<>metru
YD:
M:
LUNGIME
0.
0.00
• Alegeţi sursa unităţii de măsură cu ajutorul tastelor
▼▲.
44
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
• Introduceţi o valoare numerică în câmpul benzii
selectate. Echivalentul său, va fi calculat momentan
şi afişat în cealaltă linie.
• Folosiţi ESC pentru a vă reîntoarce la ecranul
precedent.
Conversiuni Valutare
Funcţia de Conversiuni Valutare este incorporată în
Language Teacher ERm200D şi vă permite să
transformaţi instantaneu sume în 12 valute.
• Selectaţi iconul
pentru a accesa secţiunea de
Conversiuni Valutare.
CO N V E R S IU N I V AL U T A R E
N U M E D E V A L UT Ă
R A T Ă D E S C HI M B
C O N V ER S I U N E
• Pentru a modifica sau adăuga o denumire de valută,
selectaţi opţiunea Nume de Valută.
USD
ROL
DEM
N U M E D E V A LU T Ă
• Selectaţi abreviatura valutei sau una din cele din
liniile de rezervă de jos (marcate * * *) şi apăsaţi ↵.
• Introduceţi denumirea noii valute şi apăsaţi ↵ pentru
a o salva. Dacă este necesar, repetaţi procedura.
45
LanguageTeacher ®
model ERm200D
• Apăsaţi ESC pentru a vă reîntoarce la meniul de
Conversiuni Valutare.
• Selectaţi opţiunea Fixa Rată de Schimb.
USD
ROL
DEM
R A T Ă D E S C HI M B
1 .0 0 0 _
1. 0 0 0
1. 0 0 0
• Pentru a specifica rată de schimb valutar, selectaţi
linia corespunzătoare folosind tastele ▼▲ şi apăsaţi
↵, de exemplu:
ROL
R A T Ă D E S C HI M B
1.000
0.
• Introduceţi rata de schimb de bază, de exemplu,
pentru dolarul American (rata căruia trebuie să
rămână la 1.000), apoi apăsaţi tasta ↵ pentru a salva
valoarea.
• Specificaţi ratele de schimb pentru alte valute.
• Apăsaţi ESC pentru a vă reîntoarce la meniul de
Conversiuni Valutare.
• Selectaţi opţiunea Conversiuni.
• Selectaţi numele valutei folosind tastele ▼▲ şi
apăsaţi ↵.
• Introduceţi suma pentru a fi convertită şi apăsaţi ↵
pentru a obţine echivalentul în alte valute.
46
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
JOCURI
Language Teacher ERm200D conţine un joc de
ghicire a numerelor Înţeleptul şi unul de învăţare Spânzurătoarea, care vă va îmbunătăţi ortografia şi
vă va lărgi vocabularul personal.
• Selectaţi iconul
din partea inferioară a Meniului
de Iconuri pentru a accesa meniul de Jocuri.
Înţeleptul
• În meniul de Jocuri, selectaţi iconul
pentru a
accesa meniul Înţeleptului.
• Alegeţi un nivel de dificultate. La un nivel cu un
ridicat grad de dificultate un număr poate conţine
cifre care se repetă.
Aveţi la dispoziţie 12 încercări pentru a ghici un
număr din patru cifre.
• Introduceţi un număr şi acţionaţi ↵ pentru a vedea
rezultatele în partea din dreapta a ecranului.
47
LanguageTeacher ®
____
model ERm200D
1 . 12 3 4
2. 2345
3 . 2 45 6
Un cerc umplut înseamnă că una din cifrele
introduse, este prezentă în număr dar ocupă o altă
poziţie. Un cerc, indică prezenta cifrei ghicite în
poziţia potrivită.
Dacă aveţi succes sau folosiţi toate încercările, va fi
afişat mesajul corespunzător.
Spânzurătoarea
• În meniul de Jocuri, selectaţi icon
pentru a
porni Jocul de Cuvinte Spânzurătoarea.
J O C DE C U V I NT E
?????
- --- --- -
• Introduceţi litere, încercând să ghiciţi cuvântul.
Literele corect ghicite, vor apărea în locul semnului
întrebării în poziţia corespunzătoare din cuvânt.
Literele care lipsesc, sunt afişate simbolic în linia
punctată. În dreapta, cu fiecare literă ratată, este
adăugat cate un element la desenul prezent.
La terminarea jocului, în funcţie de rezultatul obţinut,
timp de o secundă va apărea mesajul Felicitări! sau
48
English-Romanian Electronic Dictionary
User's Guide
Aţi pierdut! Dacă nu puteţi ghici cuvântul, el va fi
afişat. Apăsaţi ESC pentru a începe un nou joc.
ŞTERGEREA DE DATE
Folosind funcţia de Ştergerea de Date a Language
Teacher ERm200D, puteţi elibera memoria prin
ştergerea datelor utilizatorului din secţiunile
selectate.
• Selectaţi iconul
din partea inferioară a Meniului
de Iconuri pentru a accesa meniul Ştergerea de
Date.
T E L . P E R S O N AL
T E L . P T R . AF A C E R I
A N I V ER S A R E
ORAR
• Selectaţi una din opţiuni şi confirmaţi la apariţia
prompterului.
OPRIREA AUTOMATĂ
Pentru păstrarea puterii bateriilor, Language
Teacher® ERm200D se opreşte automat dacă timp
de cinci minute nici una din taste nu a fost apăsată.
49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement