Rika Memo - Energieconcepten

Rika Memo - Energieconcepten
M EM O
M A N U A L
R I K A - P E L L E T K A C HE L
V e r wa r m i n g v o o r
d e wo o n k a m e r
NE DE R LANDS
F ig . 1
F ig . 2
2
F ig . 3
3
NE DE R LANDS
F ig . 4
4
NE DE R LANDS
F ig . 5
5
NE DE R LANDS
NEDERLANDS
INHOUD
Technisch overzicht + onderdelen - overzicht
8
1 . DE VERPAKKING
2 . BELANGRIJKE INFORMATIE
Algemene aandachtspunten en waarschuwingen
9
3 . WAT ZIJN PELLETS?
Pelletopslag
9
Technologie, Bedieningscomfort, bedieningszekerheid,
efficientie en emissie
10
4 . AUTOMATISCHE ZEKERHEIDSFUNCTIES
Stroomuitval
Oververhitting
Lage temperatuursuitschakeling
Elektrische overstroombeveiliging
10
10
10
10
5 . INSTALLATIE VAN DE KACHEL
Algemene richtlijnen
Uitvoeren van de rookgasaansluiting
Bodembescherming
Elektrische aansluiting
Verbrandingslucht
11
11
11
11
12
6. MONTAGE BEKLEDING, OPTIES
Algemeen
Montage van de staal -en keramiekbekleding (fig.5)
12
12
7. B E D I E N I N G
Algemene aanwijzingen
Sturing -en bedieningsfuncties
De eerste stapjes
Comfortfuncties
Menuopbouw
Comfortfuncties met de ruimtevoeler
- Verplichte instellingen
- Bediening
Comfortfuncties met externe ruimtethermostaat
13
13
14
15
15
18
19
22
26
8 . OPTIES
GSM
Pellettoevoer - instellingen door de klant
26
26
9 . ELEKTRISCHE ONTSTEKING
Inschakelen zonder elektrische ontsteking
Enkele praktijkwaardes
Brandstoftoevoer
6
27
27
27
E N
O N D E R H O U D
Belangrijke opmerkingen
Deurglas reinigen
Rookgaskanaal reinigen
Rookgasventilator reinigen
Pelletvoorraadruimte reinigen
Deurdichting inspecteren
Rookkanaal controleren
11.
NE DE R LANDS
10 .R E IN IG IN G
28
28
28
29
30
30
30
S T O R IN G - O O R Z A A K - O P L O S S IN G
1 2 . I N B E D R I JF N A M E H A N D L E I D I N G
E N P R O T O C O L
13 .W IJ G A R A N D E R E N
S
Y M
B
O
O
L
V
Blangrijke mededeling
Praktische tip
7
E
R
K
L
A
R
I
N
G
NEDERLANDS
TECHNISCHE GEGEVENS
ONDERDELEN - OVERZICHT
( Fig. 1 )
( F ig. 3 - Fig. 5)
TECHNISCHE GEGEVENS
Nr.
Verklaring
Maten (mm) en gewicht (kg)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Hitz
eschutzkpl.
FŸhler
klemme
Steuerungkpl.
Zugpla
tte
BehŠlt
er kpl.
Thermoelemen
t NiCrNi
Sich erungshalt
er
Sich erungs
temperaturschalte r
ZŸndpa
trone
Sc
h necke geschw.
Ge
triebemo
tor 110V/50Hz
Zuluft rohr ges.
GeblŠse kpl.
FR-TŸr bearb. undck.
la gra u
TŸrglas
Verschlussbolz
en matt chrom K5
Glashalt
er
FR-Deckel bearbeit
et
30
31
32
33
34
35
Putzdec
kel grau
ISK-Schraube
FR-Front kpl.
GehŠnge BA1 un
ten lack. gra u
KŠfigmutter ST.verz. KŠfig NR M8
Mulde
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Deckel li ges.
Konvektionsrippe kpl.
BehŠlterdeckel
RŸckwand
Deckel re ges.
Verkleidungerkpl. Stahl
Sechskantschraube M5x16
Verkleidungerkpl. Keramik
Zuluftflansch
Verkleidungo/unten
v
Stahl
Verkleidungo/unten
v
Keramik
Verkleidungo/ob
v
Keramik
Verkleidungo/ob
v
Stahl
Sechskantschraube M5x10
Hoogte
980
Breedte
495
Diepte
528
Gewicht zonder bekleding
75
Gewicht met staalbekleding
101
Gewicht met keramiekbekleding
111
Diameter rookafvoer
Vermogen
Volume op te warmen woning
afhankelijk van de isolatie
Brandstofverbruik
1 00
2,4-6 kW
40-160
Bis 1,8 kg/h
Pelletvoorraad
16 k
kg
Netaansluiting
230V/50Hz
Gemiddeld elektrisch verbruik
.
Zekering
Gemiddelde
.
druk:
Maximale belasting
Deellast
Gemiddelde
:
rookgasafvoer:
Maximale belasting
Deellast
< 100 W
1,6 T
1 1 ,7 Pa
1 0,, 1 Pa
a
6,6 g/s
3,8 g/s
De Eigenaar van de pelletkachel moet
de technische dokumentatie bewaren.
Respecteer de nationale en Europese
normen, alsook regionale voorschriften,
die voor de installatie en inbedrijfname
van toepassing zijn!
1. DE VERPAKKING
Uw eerste indruk is voor ons heel
belangrijk!
- De verpakking van uw pelletkachel
biedt een goeie bescherming tegen
beschadiging. Bij transport kan er,
uitzonderlijk, schade aan de kachel
(of toebehoren) voorkomen.
- De verpakking van uw pelletkachel
is neutraal voor het milieu.
De karton en de folie (PE) kunnen
probleemloos gesorteerd en
hergebruikt worden.
Controleer de pelletkachel zorgvuldig
op schade en volledigheid. Eventuele
gebreken moeten onmiddellijk gemeld
worden aan de vakhandelaar.
8
- Maak uw kinderen attent op de
bijzondere gevaren en houdt hen
op een veilige afstand van de kachel.
ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN
EN WAARSCHUWINGEN
Neemt u eerst deze inleidende
algemene waarschuwingen door.
- Het plaatsen van niet-hittebestendige
voorwerpen op of naast de kachel is
verboden.
- Lees deze handleiding grondig
door alvorens de pelletkachel in
gebruik te nemen.
- Droog geen was op de pelletkachel!
- Voor het transport van uw
verwarmingstoestel gebruik enkel
toegelaten transportmiddelen met
toereikend draagvlak.
- Een droogrek om kleren en dergelijke
te drogen moet op een veilige afstand
van de pelletkachel opgesteld worden.
-BRANDGEVAAR!
- Door het opbranden van pellets
komt warmte-energie vrij, die zorgt
voor de opwarming van het
verwarmingstoestel, de deuren,
het deur -en bedieningshandvat,
de rookafvoer en eveneens het
frontpaneel van de pelletkachel.
Het aanraken van deze onderdelen
zonder bescherming of hulpmiddel
zoals bv. een hittebestendige
handschoen of ander bedieningsgerief
is gevaarlijk.
- Als de kachel in werking is, is het
verboden om licht ontvlambare of
explosieve producten te gebruiken in
de kamer of een aangrenzende kamer.
3. WAT ZIJN PELLETS ?
Pellets worden gemaakt van houtafval bekomen door houtverzaging
-en bewerking. Dit houtafval wordt
verkleint, gedroogd en zonder bindmiddel tot de "brandstof" pellets
samengeperst.
Vraag een lijst van brandstofleveranciers
aan uw installateur.
Het gebruik van minderwaardige of
ontoelaatbare pellets verhinderd de goeie
werking van de kachel.
De garantie vervalt als er brandstoffen
worden gebruikt die niet voldoen aan "de
specificatie van de pellets".
SPECIFICATIE VAN DE DE PELLETS:
Verbrandingswaarde:
5,3 kWh/kg
Dichtheid:
700 kg/m³
Waterinhoud::
Max. 8%
Asaandeel:
Max. 1%
Diameter:
6 mm
Lengte:
Max. 30mm
Inhoud:
100% onbehandeld
hout en zonder
bindmiddel.
Verpakking:
In zakwaar
PELLETOPSLAG
Om een probleemloze verbanding van
pellets te bekomen is het belangrijk de
pellets zo droog mogelijk en vrij van
vuil te bewaren.
9
NEDERLANDS
2. BELANGRIJKE INFORMATIE
NEDERLANDS
HOOGSTE EFFICIENTIE GROOTSTE BEDRIJFSZEKERHEID
TECHNOLOGIE
De technologische voorsprong van uw
kachel is het resultaat van jaren testen
in labo's.
Een zeer groot warmtewisseloppervlak
samen met een optimale verbrandingsluchtcontrole garandeert een zeer goeie
brandstofnuttiging
De praktische voordelen van uw
pelletkachel zijn overduidelijk:
Een fijn gedoseerde pellettoevoer in
een geoptimaliseerde brandmond uit
hoogwaardig staal zorgt voor een
volledige verbranding met zeer goeie
rookgaswaardes en dit in iedere
bedrijfsfase.
BEDIENINGSCOMFORT BEDRIJFSZEKERHEID
Een elektronische regeling, samen
met het meten van de verbrandingstemperatuur, stuurt en controleert
het samenspel van rookgasafvoer,
voedingsslak en temperatuur. Dit
regelsysteem garandeert een optimale
verbrandings -en bedrijfstoestand.
Uw bedieningsbijdrage wordt zo tot
het minimum herleidt, dit voorkomt
bedieningsfouten tijdens het bedrijf.
4 . AUTOMATISCHE ZEKERHEIDSFUNCTIES
STROOMUITVAL
LAGE TEMPERATUURSUITSCHAKELING
Na een korte stroomuitval worden
de bedrijfsfuncties, die vóór de
stroomuitval ingesteld waren, voortgezet. Bekijk hiervoor het hoofdstuk
"zekerheidsuitschakelingen" pagina 19
Koelt de kachel af tot onder een
bepaalde minimum temperatuur, dan
schakelt het toestel uit. Deze uitschakeling kan ook gebeuren bij een laattijdige start van de vlam.
OVERVERHITTING
Een temperatuurbegrenzer (STB) schakelt
de kachel bij oververhitting automatisch
uit.
Na afkoeling van de kachel moet de
temperatuurbegrenzer (STB) handmatig
teruggezet worden. De pelletkachel is
enkel via het bedieningsbord in te schakelen
en werkt dan in het regelprogramma.
OPGELET: Als een oververhittingstoestand zich heeft voorgedaan, moet
er een reiniging gebeuren.
10
ELEKTRISCHE OVERSTROOMBEVEILIGING
Het toestel is met een hoofdzekering
(aan de rugzijde) tegen overstroom
beveiligd (Type: "Technische gegevens
" p.8).
ROOKAFVOERKANAAL AANSLUITEN
ALGEMENE RICHTLIJNEN
Fig. 1
Het toestel moet aan een schoorsteen, bestemd voor vaste brandstof,
aangesloten worden. Een gemetste
schoorsteen moet een minimum diameter van 120 mm hebben.
WERKVOLGORDE
1. Uitmeten en uittekenen van de rookafvoerkanalen (met behulp van fig.1)
2. Boren van de muurdoorvoer
Het rookafzuigsysteem is gebaseerd op
een onderdruk in de verbrandingskamer
en een lichte overdruk in de rookgasuitlaat. Daarom is het belangrijk dat de
rookafvoerkanalen correct en luchtdicht
geïnstalleerd worden.
3. Rookafvoerkanaal bevestigen
4. Kachel met rookafvoer aansluiten
BODEMBESCHERMING
Enkel hittebestendige dichtingsmaterialen, zoals aluminium kleefband
hittebestendige silicone en minerale
wol mogen gebruikt worden.
Opstelvlak: De kachel moet op een
vuurvaste ondergrond geplaatst
worden.
Bij brandbare ondergronden (hout,
parket, tapijt,...) is het aangewezen
om een vuurvaste ondergrond of plaat
aan te leggen.
Wij bevelen voor de aansluiting
uitsluitend opgeleide vaklui aan.
Minimumafmetingen van een onderplaat:
Achten Sie weiters darauf
, dass das
Rauchrohr nic
ht in den freien Quersc
hnitt des
Schornsteines hineinragt
.
Van de vuuropening naar voor toe:
50 cm
Van de vuuropening naar links en naar
rechts: 30 cm
Volg de plaatselijk geldende
bouwvoorschriften. Contacteer jouw
dienstdoende schoorsteenveger.
VEILIGHEIDSAFSTANDEN
Telkens van het toesteloppervlak,
gemeten; fig.2 pg.2
Vermijdt een te lang rookafvoerkanaal.
1. Tot brandbare voorwerpen
a = 88 00
b = 200
Vermijdt te veel bochten in het
rookafvoerkanaal.
2. Tot niet-brandbare voorwerpen
a = 400 mm b = 100
Indien er geen mogelijkheid is om
rechtstreeks in de schouw te gaan,
voorzie je best een aansluitstuk met
reinigingsopening (T-stuk).
ELEKTRISCHE AANSLUITING
De kachel wordt met een ca. 2,5 m
lange aansluitkabel met eurostekker
geleverd. De kabel moet in een 230
Volt, 50 Hz stopcontact gestoken
worden. Het gemiddelde elektrische
verbruik bedraagt in normaal bedrijf
100 W. Gedurende de automatische
start (ca. 10 minuten) bedraagt het
vermogen 350 W. De aansluitkabel
moet zo gelegd worden dat contact
met hete of scherpe onderdelen van
de kachel wordt vermeden.
11
NEDERLANDS
5. INSTALLATIE VAN DE KACHEL
NEDERLANDS
2. Minstens diameter 50mm
VERBRANDINGSLUCHT
Ieder verbrandingsproces verbruikt
zuurstof. Deze verbrandingslucht wordt
bij alleenstaande kachels uit de ruimte
genomen. Deze onttrokken lucht moet
in de woningen toegevoerd worden, om
geen onderdruk in de woning te hebben.
Hiervoor raden we aan om de ruimte
waar de kachel zich bevindt voldoende
te verluchten.
3. Om een optimale luchttoevoer te
garanderen mag de leiding niet langer
zijn dan 4m. Er moeten zo weinig
mogelijk bochten gebruikt worden
4. Eindig buiten met een bocht van 90°
naar beneden of een windbescherming.
Als er één of meerdere van deze punten
niet worden gerespecteerd bestaat de
kans dat er een slechte verbranding
ontstaat in de kachel of onderdruk in
de ruimte waar de kachel is geplaatst.
Er bestaat ook de mogelijkheid om, in
plaats van buitenlucht, lucht uit een
aangrenzende ruimte te zuigen. Let wel,
deze ruimte moet dan ook voldoende
verlucht zijn zodat deze niet in onderdruk
komt te staan.
Bij luchtdichte woningen kan weinig
lucht naar binnen stromen en is het
dus ook aangeraden om voldoende
verluchting te voorzien. Indien niet
anders mogelijk is er de mogelijkheid
om extern de verbrandingslucht aan
te zuigen.
TOEVOER VAN EXTERNE VERBRANDINGSLUCHT
1. Wij bevelen het gebruik aan van
stalen of PVC buizen.
6.MONTAGE, BEKLEDING, OPTIES
(deel 64). Verwijder enkel de zijbekleding
van de kachel (deel 55 of 57)
ALGEMEEN
OPGELET: Enkel aan het toestel werken
als de netstekker van de kachel uit het
stopcontact is.
Bij de montage van de kachel geen
voorwerpen (schroeven etc.) in de
brandstofvoorraad laten vallen. Ze
kunnen de voedingsslak blokkeren en
de kachel beschadigen.
De kachel moet uitgeschakeld en afgekoeld zijn vooraleer er aan te werken.
MONTAGE VAN DE STAAL -EN
KERAMIEKBEKLEDING
1. Schroef de zeskantige bouten (deel 56)
los. Neem de beide platen af (deel 50, 54).
Neem de convectiestrook (deel 51)
van de kachel af.
2.Verwijder de zeskantschroeven (deel 63)
aan beide zijden van de bekleding bovenaan de kachel, aan de voorkant (deel 62,
61) en neem deze delen af.
3. Open de deur en bevestig de bekleding
(deel 60 of deel 59) onderaan, aan de
voorkant van de kachel.
4. Verwijder de drie zeskantschroeven
12
BEDIENING
ALGEMENE AANWIJZINGEN
BEDIENINGSPANEEL
Instellingen en functies kunnen via het
bedieningspaneel ingesteld worden.
De kachel mag maar aangelegd
worden als de montage is voldaan.
De pelletkachel is ontwikkeld en
geoptimaliseerd om enkel goeie
houtpellets te verbranden. De verbranding van niet-gepelletiseerde
vaste brandstoffen (stro, maïs, hout,
…) is niet gegarandeerd. Het niet
naleven van deze voorschriften doet
de garantie -en aansprakelijkheid
teniet en kan de werking van de
kachel beïnvloeden.
Bij correct gebruik van de kachel kan
hij niet oververhit raken. Onregelmatig gebruik kan evenwel de
levensduur van de elektrische onderdelen (ventilator, motoren en
elektrische sturing) verkorten en is
niet bevorderlijk.
Het scherm licht op wanneer er een toets
wordt ingedrukt (gedurende 3 min.).
Wanneer er gedurende 3 minuten geen toets
wordt ingedrukt dan zal de verlichting
uitgeschakeld worden.
STURING EN BEDIENINGSFUNKTIES
(Fig.3, deel 3)
De pelletkachel is met een programmeerbare microprocessor uitgevoerd.
Onderhoud aan de sturing (hoofdprintplaat) en aan het bedieningspaneel mag enkel door vakmannen
uitgevoerd worden. Zelf werken
uitvoeren aan deze onderdelen
betekent verlies van garantie en
aansprakelijkheid.
13
NEDERLANDS
7.
NEDERLANDS
DE EERSTE STAPPEN
Om de eerste stappen in de wereld
van de RIKA-Pelletkachels zo
eenvoudig mogelijk te maken wordt de
kachel geleverd in normale warmtebedrijf. Hier kan het vermogen veranderd
worden in stappen van 5%.
Zodra het toestel is aangesloten verschijnt
er op het display de standaardtekst
"EASY OFF".
- Toestel uitgeschakeld
Toets
Afbeelding Beschrijving
EASY
OFF
+
EASY
45
-
EASY
35
Standaardaanduiding voor een uitgeschakeld toestel in eenvoudige
werking. Hier kan ook, bij uitgeschakeld toestel, het vermogen
ingesteld worden tussen 30 en 100%.
Met de (+) knop kan het vermogen verhoogd worden in stappen
van 5%.
Met de (-) knop kan het vermogen verlaagd worden in stappen
van 5%.
- Toestel starten
Toets
Afbeelding Beschrijving
I/O
IGNITE
De kachel wordt gestart door het indrukken van de O/I-toets.
START
Dit wordt aangeduid met "IGNITE", deze aanduiding wordt na korte
tijd opgevolgd door "START". Nadat de startfase succesvol is
verlopen verschijnt er "EASY" met daarbij het ingestelde vermogen
in %.
EASY
- Toestel ingeschakeld
Toets
Afbeelding Beschrijving
EASY
Standaardaanduiding voor pelletkachel in normale werking.
40
+
EASY
45
-
EASY
40
Met de (+) knop kan het vermogen verhoogd worden in stappen
van 5%.
Met de (-) knop kan het vermogen verlaagd worden in stappen
van 5%.
- Toestel uitschakelen
Toets
Afbeelding Beschrijving
I/O
STOP
EASY
OFF
De kachel wordt uitgeschakeld door het indrukken van de O/I-toets.
De uitschakelfase wordt gestart en het vuur wordt uitgeblazen.
De rookgaventilator gaat op zijn maximale snelheid draaien.
14
Naast de standardfuncties biedt de
Rika -pelletkachel u ook de mogelijkheid aan om gebruik te maken van de
comfortfuncties.
Alvorens men gebruik kan maken van
deze functies zoals vorstbescherming,
installatie van een externe ruimte-
Toets
thermostaat, sturing van de kachel
via GSM, kinderzekering en het
terug zetten van de fabrieksinstellingen, dient men over te schakelen
van eenvoudige werking naar
comfortwerking.
Afbeelding Beschrijving
EASY
De kachel is uitgeschakeld in normale werking.
OFF
Druk meer dan 10 sec. op de "MENU"-knop om te wisselen
naar de gewenste werking. Als bevestiging ziet men ook de
wissel op het scherm.
MENU
HEAT
0FF
Standaardaanduiding voor een kachel die uitgeschakeld is
in de "HEAT"-werking (comfortfunctie).
Na de geslaagde wissel kunnen er nu wijzigingen worden aangebracht in het comfortmenu.
MENUOPBOUW EN MENUWERKING
HEAT
De kachel is uitgeschakeld in de HEAT-mode.
OFF
MENU
Uitgaand van de hierboven beschreven staandaardafbeelding kan met de
"MENU"-knop gekozen worden tussen de verschillende comfortfuncties.
MODE
Hier kan u kiezen tussen de drie verschillende werkingen van de kachel.
(Enkel met Rika-ruimtevoeler mogelijk; zie comfortwerking Rika-ruimtevoeler.)
MENU
Met de "MENU"-toets kan men naar het volgende onderdeel navigeren.
TIME
Hier kunnen tijdsinstellingen worden vastgelegd.
(Enkel met Rika-ruimtevoeler mogelijk; zie comfortwerking Rika-ruimtevoeler.)
MENU
Met de "MENU"-toets kan men naar het volgende onderdeel navigeren.
SETUP
Hier kunnen gezamelijke opties ingesteld worden.
MENU
Met de "MENU"-toets kan men naar het volgende onderdeel navigeren.
INFO
Toegang tot het info-onderdeel. Hier kunnen de toestanden, temperaturen
en werkingsinfo opgevraagd worden.
MENU
Door herhaaldelijk op de "MENU"-toets te drukken kom je terecht in
het standaardscherm
15
NEDERLANDS
COMFORTFUNCTIES
NEDERLANDS
De instellingen van de opties gebeuren in het menu-onderdeel "SETUP"
Toets
bladeren
Toets
wijzigen
SETUP
Aanduiding voor het hoofdstuk opties in
de sturing van uw kachel. Hier kunt u de
werkingstoestanden van "ON" (actief) op
"OFF" (inactief) plaatsen en omgekeerd.
I/O
FROST
ON
Aanduiding van de optie "FROST",
vorstbescherming (deze optie kan enkel in
combinatie met de ruimtevoeler gebruikt worden.)
(+)/(-)
FROST
OFF
Aanduiding van de optie "FROST",
vorstbescherming (deze optie kan enkel in
combinatie met de ruimtevoeler gebruikt worden.)
EXT
ON
Aanduiding van de optie "EXT" (externe
eenheid). Dit moet ingeschakeld worden
als er gebruik gemaakt wordt van een externe
ruimtethermostaat.
EXT
OFF
Aanduiding van de optie "EXT" (externe
eenheid). Dit is standaard uitgeschakeld
GSM
OFF
(Momenteel nog niet mogelijk)
GSM
ON
SMS
OFF
(Momenteel nog niet mogelijk)
SMS
ON
(Momenteel nog niet mogelijk)
CODE
1234
(Momenteel nog niet mogelijk)
CODE
1245
(Momenteel nog niet mogelijk)
LOCK
ON
Aanduiding van de optie "LOCK", kinderslot
(toetsenvergrendeling). Om enkel bij actieve
kinderzekering de toetsen te vergrendelen moet
u in het standaardscherm ca. 4 sec. de "I/O"-toets
ingedrukt houden, vervolgens kort op de "MENU"knop drukken en beide toetsen lossen. Als
bevestiging verschijnt er 5 sec. "LOCK"
LOCK
OFF
Aanduiding van de optie "LOCK", kinderslot
(toetsenvergrendeling).
RESET
-I/O-
Hier is het mogelijk om de instellingen terug
te zetten op de fabrieksinstellingen.
RESET
De kachel wordt momenteel op de fabrieksinstellingen gezet.
Aanduiding voor het hoofdstuk opties in
de sturing van uw kachel.
Door meermalig te drukken op de "MENU"-toets
keert u terug naar het standaardscherm.
MENU
(+)/(-)
MENU
(+)/(-)
MENU
(+)/(-)
MENU
(+)/(-)
MENU
(+)/(-)
MENU
I/O
MENU
Afbeelding Beschrijving
(Momenteel nog niet mogelijk)
SETUP
MENU
16
Toets
bladeren
Toets
wijzigen
Afbeelding Beschrijving
Toegang tot informatiemenu, hier kunnen
verschillende toestanden, temperaturen en
werkingsinfo gecontroleerd worden.
INFO
I/O
IN
I/O
FLAME
504
Aanduiding van de actuele vlamtemperatuur
MENU
ROOM
25
Aanduiding van de actuele ruimtetemperatuur
(enkel met ruimtevoeler)
MENU
EXT
ON
Aanduiding actuele externe aansluiting (vb.
ruimtethermostaat).
MENU
DOOR
ON
Aanduiding deurcontact.
MENU
STB
OFF
Aanduiding van de toestand van de
temperatuurbegrenzer.
MENU
IN
MENU
OUT
AUGER
ON
Aanduiding van de toestand van de
schroefaandrijfmotor.
MENU
AUGER
55
Aanduiding van de tijdsduur voor het draaien
van de schroef.
MENU
FAN
ON
Aanduiding van de toestand van de
rookgasventilator.
MENU
FAN
1650
Aanduiding van het toerental van de
rookgasventilator.
MENU
IGNIT
ON
Aanduiding van de toestand van de
ontsekingskaars.
MENU
OUT
MENU
PAR
I/O
RUN - T
75
Aanduiding van het aantal branduren.
MENU
RUNKG
125
Aanduiding van de hoeveelheid verbruikte
pellets.
MENU
S- VER
1.01
Aanduiding van de softwareversie van de printplaat.
MENU
F- VER
1.01
Aanduiding van de softwareversie van het
voedingssysteem.
MENU
U- VER
1.01
Aanduiding van de softwareversie van het
bedieningspaneel.
MENU
PAR
I/O
Door meermalig te drukken op de "MENU"-toets
keert u terug naar het standaardscherm.
MENU
17
NEDERLANDS
Toegang tot informatiemenu via menuonderdeel "INFO"
NEDERLANDS
COMFORTFUNCTIES MET GEINSTALLEERDE
RIKA - RUIMTEVOELER
Om gebruik te maken van de comfortfuncties moet er een Rika-ruimtevoeler
geïnstalleerd zijn.
worden. Het in -en uitschakelen van de
kachel gebeurt door de ruimtevoeler.
Wanneer de ruimtetemperatuur de ingestelde
voelertemperatuur overschrijdt wordt de
kachel uitgeschakeld.
- AUTO (combinatie van tijdsprogramma
en een ruimtevoeler)
Hier kan u tussen de 3 mogelijke
werkingstoestanden (Modi) kiezen:
In de "AUTO" werking kunt u als extra functie
de temperatuurschakeling combineren met
een tijdschakeling. Er zijn 2 tijdsprogramma's
per dag beschikbaar. Tussen de programma's
kan een lagere temperatuur ingesteld worden;
of de kachel kan volledig uitgeschakeld worden.
- HEAT (Manuele werking)
Deze functie is de standaardfucntie en
wordt weergegeven door "EASY". In deze
werking kan het vermogen van de kachel
in stappen van 5% door u gewijzigd
worden.
De keuze tussen de verschillende functies
vindt u terug in het menu-onderdeel "MODE".
- ROOM (Werking met ruimtevoeler)
In de "ROOM" werking kan het vermogen
eveneens in stappen van 5% geregeld
worden. Of de kachel al dan niet moet
verwarmen moet niet meer zelf bepaald
Toets
bladeren
Toets
wijzigen
I/O
(+)/(-)
I/O
Afbeelding
Beschrijving
MODE
Weergave voor het menu-onderdeel van
de verschillende werkingstoestanden.
HEAT
ROOM
AUTO
Weergave van de huidig ingestelde werking.
ROOM
AUTO
HEAT
Door het meermalig drukken op nde (+)
of (-) knop kan men een andere functie
kiezen.
MODE
Hiermee wordt de ingestelde mode
bevestigd.
Door meermalig te drukken op de "MENU"-toets
keert u terug naar het standaardscherm.
MENU
18
Om de kachel in de AUTO-mode te gebruiken moet u een tijdprogramma instellen.
- Actuele datum -en tijdsinstellingen
Deze instellingen gebeuren in eht menu-onderdeel "TIME"
Toets
bladeren
Toets
wijzigen
Afbeelding Beschrijving
TIME
Weergave om in het menu-onderdeel van de
tijdsprogrammering te gaan.
I/O
TIME SET
Weergave voor de tijdsprgrammering van de
actuele datum en tijd.
I/O
10:02
Aanduiding van de uren en minuten.
+
11:02
Wijzigen van de uren.
-
11:03
Wijziging van de minuten.
DAY
01
Aanduiding van de dag.
DAY
31
Met de (+) en de (-) knop kan de dag ingesteld
worden.
MONTH
02
Aanduiding van de maand.
MONTH
06
Met de (+) en de (-) knop kan de maand ingesteld
worden.
YEAR
06
Aanduiding van het jaar
YEAR
07
Met de (+) en de (-) knop kan het jaartal ingesteld
worden.
MO
Ter controle verschijnt de weekdag. Indien deze
verkeerd is, is er een fout gebeurd in de ingave
van de data.
I/O
TIME
SET
Wanneer de verschenen dag correct is kan
de instelling bevestigd worden.
Menu
TIME
SET
Indien de verschenen dag niet correct was
kan je de instellingen opnieuw overlopen
door op de "MENU" knop te drukken.
MENU
(+)/(-)
MENU
(+)/(-)
MENU
(+)/(-)
MENU
Door meermalig te drukken op de "MENU"-toets
keert u terug naar het standaardscherm.
MENU
19
NEDERLANDS
Instellingen AUTO werking
NEDERLANDS
- Instelling van de dag -en weekschakeltijden
Deze instellingen gebeuren in het menu-onderdeel "TIME"
- Weekprogramma
Hier is het mogelijk om voor iedere dag van de week twee programma's in te stellen.
Toets
bladeren
Toets
wijzigen
TIME
Weergave voor het "TIME" menu.
TIME SET
Weergave om de datum -en tijdsinstellingen
te wijzigen.
TIME
AUTO
Weergave voor het programmeringsmenu.
I/O
WEEK
Weergave voor het weekprogramma.
I/O
On1
00:00
Aanduiding eerste start.
(+)/(-)
On1
08:00
Met de (+) en de (-) knoppen kan het
tijdstip ingesteld worden.
OFF1
00:00
Aanduiding eerste stop.
OFF1
13:10
Met de (+) en de (-) knoppen kan het
tijdstip ingesteld worden.
On2
00:00
Aanduiding tweede start.
On2
15:30
Met de (+) en de (-) knoppen kan het
tijdstip ingesteld worden.
OFF2
00:00
Aanduiding tweede stop.
OFF2
20:50
Met de (+) en de (-) knoppen kan het
tijdstip ingesteld worden.
WEEK
Weergave voor het weekprogramma.
I/O
MENU
MENU
(+)/(-)
MENU
(+)/(-)
MENU
(+)/(-)
MENU
Afbeelding Beschrijving
MENU
Door herhaaldelijk op de "MENU"-toets
te drukken kom je terecht in het
standaardscherm.
20
Hier is het mogelijk om per dag twee programma's in te stellen.
T oets
bladeren
T oets
wijz igen
Af beelding
Beschrijv ing
T IME
W eergave voor het "TIME" menu.
T IME SET
W eergave om de datum -en tijdsinstellingen
te wijzigen.
T IME
AUTO
W eergave voor het programmeringsmenu.
W EEK
W eergave voor het weekprogramma.
DAY
W eergave voor het dagprogramma.
I/ O
MO
Aanduiding voor de eerste dag van de week.
I/ O
On1
00:00
Aanduiding eerste start.
(+)/ (-)
On1
08:00
Met de (+) en de (-) knoppen kan het
tijdstip ingesteld worden.
OFF1
00:00
Aanduiding eerste stop.
OFF1
13:10
Met de (+) en de (-) knoppen kan het
tijdstip ingesteld worden.
On2
00:00
Aanduiding tweede start.
On2
15:30
Met de (+) en de (-) knoppen kan het
tijdstip ingesteld worden.
OFF2
00:00
Aanduiding tweede stop.
OFF2
20:50
Met de (+) en de (-) knoppen kan het
tijdstip ingesteld worden.
MENU
MO
Aanduiding voor de eerste dag van de week.
MENU
TU
Aanduiding voor de tweede dag van de week.
I/ O
MENU
I/ O
(+)/ (-)
MENU
(+)/ (-)
MENU
(+)/ (-)
MENU
(+)/ (-)
Ga zo verder voor de resterende dagen van de week.
T oets
bladeren
MENU
T oets
wijz igen
Af beelding
Beschrijv ing
SU
Aanduiding voor het programmeren van de
laatste dag van de week.
day
W eergave voor het dagprogramma.
MENU
Door herhaaldelijk op de "MENU"-toets
te drukken kom je terecht in het
standaardscherm.
21
NE DE R LANDS
- Dagprogramma
NEDERLANDS
Bediening van de kachel in de gekozen functie
"HEAT" - functie
- Kachel: uitgeschakeld
Toets
Afbeelding Beschrijving
HEAT
OFF
+
HEAT
45
-
HEAT
35
Standaardweergave voor een kachel die is uitgeschakeld in "HEAT"
mode. Terwijl de kachel is uitgeschakeld is het ook mogelijk om
het vermogen in stappen van 5% te verhogen of te verlagen.
Met de (+) knop kan het vermogen verhoogd worden in stappen
van 5%.
Met de (-) knop kan het vermogen verlaagd worden in stappen
van 5%.
- Kachel: starten
Toets
Afbeelding Beschrijving
I/O
IGNITE
START
HEAT
De kachel wordt gestart door het indrukken van de O/I-toets.
Dit wordt aangeduid met "IGNITE", deze aanduiding wordt na korte
tijd opgevolgd door "START". Nadat de startfase succesvol is
verlopen verschijnt er "EASY" met daarbij het ingestelde vermogen
in %.
- GerŠt: eingesc
haltet
Taste
Anzeige
Beschreibung
HEAT
Standaardaanduiding voor pelletkachel in normale werking.
40
+
HEAT
45
-
HEAT
40
Met de (+) knop kan het vermogen verhoogd worden in stappen
van 5%.
Met de (-) knop kan het vermogen verlaagd worden in stappen
van 5%.
22
NE DE R LANDS
"ROOM" - functie
- Kachel: uitgeschakeld
T oets
Af beelding
Beschrijving
ROOM
Standaardweergave voor een kachel die is uitgeschakeld in "ROOM"
mode. Terwijl de kachel is uitgeschakeld is het ook mogelijk om
de gewenste temperatuur tussen 5°C en 28°C in te stellen.
OFF
+
ROOM
25
-
ROOM
23
Met de (+) knop kan de temperatuur verhoogd worden in stappen
van 1°C.
Met de (-) knop kan de temperatuur verlaagd worden in stappen
van 1°C.
- Kachel: starten
T oets
Af beelding
Beschrijving
I/ O
IGNIT E
De kachel wordt gestart door de "I/ 0" - knop in te drukken en wanneer
de ingestelde temperatuur nog niet is bereikt. Dit wordt aangeduid met
"IGNIT E", deze aanduiding wordt na korte tijd opgevolgd door "ST ART ".
Nadat de startfase succesvol is verlopen verschijnt er "ROOM" met daarbij
de ingestelde temperatuur.
START
ROOM
- Kachel: ingeschakeld
T oets
Af beelding
Beschrijving
ROOM
Standaardaanduiding voor pelletkachel in werking tijdens de
"ROOM"-fucntie.
23
+
ROOM
24
-
ROOM
22
Met de (+) knop kan de temperatuur verhoogd worden in stappen
van 1°C.
Met de (-) knop kan de temperatuur verlaagd worden in stappen
van 1°C.
- Kachel: stoppen
T oets
Af beelding
Beschrijving
I/ O
ST OP
Als de ingestelde temperatuur wordt bereikt wordt de kachel automatisch
uitgeschakeld en verschijnt er "STBY (Standby).
Zodra de ruimtetemperatuur zakt onder de ingestelde temperatuur
dan wordt de kachel opgestart.
STBY
23
NE DE R LANDS
"AUT O" - functie
- Kachel: uitgeschakeld
Gewenste temperatuur instellen
T oets
bladeren
T oets
wijzigen
Af beelding
Beschrijving
AUTO
OFF
Standaardweergave voor een kachel die is uitgeschakeld
in "AUTO" mode. Terwijl de kachel is uitgeschakeld is het
ook mogelijk om de gewenste temperatuur tussen 5°C en
28°C in te stellen.
On - T
25
W eergave voor het betreden van de
temperatuursinstelling.
I/ O
On - T
25
W eergave van de ingestelde temperatuur.
+
On - T
26
Met de (+) knop kan de temperatuur verhoogd
worden in stappen van 1°C.
-
On - T
24
Met de (-) knop kan de temperatuur verlaagd
worden in stappen van 1°C.
I/ O
AUTO
24
Hiermee wordt de ingestelde waarde opgeslaan.
+
Gewenste tussentemperatuur instellen (temperatuur tussen 2 programma's door.)
T oets
bladeren
T oets
wijzigen
Af beelding
Beschrijving
AUTO
OFF
Standaardweergave voor een kachel die is uitgeschakeld
in "AUTO" mode. Terwijl de kachel is uitgeschakeld is het
ook mogelijk om de gewenste tussentemperatuur tussen
5°C en 28°C in te stellen.
On - T
25
W eergave voor het betreden van de tussentemperatuursinstelling.
I/ O
On - T
25
W eergave van de ingestelde temperatuur.
+
On - T
26
Met de (+) knop kan de temperatuur verhoogd
worden in stappen van 1°C.
-
On - T
24
Met de (-) knop kan de temperatuur verlaagd
worden in stappen van 1°C.
I/ O
AUTO
24
Hiermee wordt de ingestelde waarde opgeslaan.
-
- Kachel: starten
T oets
Af beelding
Beschrijving
I/ O
IGNIT E
De kachel wordt gestart door de "I/ 0" - knop in te drukken; wanneer
de ingestelde temperatuur nog niet is bereikt en wanneer er een programma
actief is. Dit wordt aangeduid met "IGNIT E", deze aanduiding wordt na korte
tijd opgevolgd door "ST ART ". Nadat de startfase succesvol is verlopen verschijnt
er "AUT O" met daarbij de ingestelde temperatuur.
START
AUTO
24
Gewenste temperatuur instellen
T oets
bladeren
T oets
wijzigen
Af beelding
Beschrijving
AUTO
24
Standaardweergave voor een ingeschakelde kachel
in "AUTO"-functie.
On - T
25
W eergave voor het betreden van de
temperatuursinstelling.
I/ O
On - T
25
W eergave van de ingestelde temperatuur.
+
On - T
26
Met de (+) knop kan de temperatuur verhoogd
worden in stappen van 1°C.
-
On - T
24
Met de (-) knop kan de temperatuur verlaagd
worden in stappen van 1°C.
I/ O
AUTO
24
Hiermee wordt de ingestelde waarde opgeslaan.
+
Gewenste tussentemperatuur instellen (temperatuur tussen 2 programma's door.)
T oets
bladeren
T oets
wijzigen
Af beelding
Beschrijving
AUTO
OFF
Standaardweergave voor een ingeschakelde kachel
in "AUTO"-functie.
On - T
25
W eergave voor het betreden van de tussentemperatuursinstelling.
I/ O
On - T
25
W eergave van de ingestelde temperatuur.
+
On - T
26
Met de (+) knop kan de temperatuur verhoogd
worden in stappen van 1°C.
-
On - T
24
Met de (-) knop kan de temperatuur verlaagd
worden in stappen van 1°C.
I/ O
AUTO
24
Hiermee wordt de ingestelde waarde opgeslaan.
-
- Kachel: stoppen
T oets
Af beelding
Beschrijving
I/ O
STOP
Door eht bereiken van de gewenste temperatuur of het eindigen van een
ingesteld programma wordt de kachel automatisch uitgeschakeld. Van zodra
de temperatuur zakt onder de ingestelde temperatuur start de kachel opnieuw.
STBY
25
NE DE R LANDS
- Kachel: ingeschakeld
NE DE R LANDS
Gezien er een functie voorzien is voor deze
ruimtethermostaat is het noodzakelijk om
deze in te stellen.
Zoals hiervoor beschreven dient men de functie
"EXT" te activeren (ON). Met deze functie kan
de externe ruimtethermostaat uiteraard ook
gedesactiveerd worden.
Voor alle verdere instellingen betreffende de
ruimtethermostaat dien je de handleiding van
deze ruimtethermostaat te raadplegen.
CO MFO RT FUNCT IE MET EEN EX T ERNE
RUIMT ET HERMO ST AAT
De RIKA-pelletkachel heeft achteraan een
klem waarop een externe ruimtethermostaat kan aangesloten worden.
Dit kan met een 2-polige kabel van
0,5-0,75 mm².
Let wel! de kachel wordt dan in -en
uitgeschakeld door de externe
ruimtethermostaat.
8 .
O P T IE S
Met de I/ 0 toets kan je overgaan naar
het tweede cijfer van de code. Met de MENU
toets bevestig je de code en ga je over naar
het volgende menu-onderdeel.
Deze opties mogen enkel worden
uitgevoerd door ervaren vakluit die zijn
opgeleid door Rika.
GSM
De GSM functie kan in het menuonderdeel SET UP geactiveerd en
gedesactiveerd worden. Er kan ook
worden ingesteld of de kachel
foutweergaves moet doorsturen naar
de GSM, na het laatste commando.
( "niet gestart" wanneer er een
commando "starten" werd verstuurd.)
Verder kan een SMS ontvangstcode
ingesteld worden - die het commando
bevestigd.
Instelling:
Men kiets setup-onderdeel CODE.
Knippert het eerste cijfer van de
code dan kan je deze wijzigen
met de + of de - toetsen.
26
A U T O M A T IS C H E
S T A R T
De pelletkachel is met een elektrische gloeikaars uitgevoerd.
Deze treedt in werking samen
met het startprogramma.
De inschakelduur van de gloeikaars
is circa 6 min.
BRANDSTOFTOEVOER
INSCHAKELEN ZONDER GLOEIKAARS
Om te verhinderen dat het vuur wegens
een tekort aan brandstof uitdooft bevelen
we aan om een zeker minimum voorraad
te onderhouden. Een Zak van 15 kg kan
bijgevuld worden als er nog een 2 kg
voorraad is. Bekijk regelmatig de voorraad.
Het deksel van de voorraadruimte blijft
best gesloten, met uitzondering tijdens het
bijvullen.
Voorzichtigheid tijdens het bijvullen!
De Pelletzak niet in aanraking met
de kachel brengen. Pellets die naast
de voorraadruimte vallen weg doen.
OPGELET
Is de gloeikaars defect, gelieve de
reparatiedienst op de hoogte te
brengen.
Als de pelletkachel niet met een
gloeikaars is uitgerust of deze is
defect, dan ontsteek je de kachel
als volgt:
Voor de pelletcapaciteit zie de technische
fiche.
1. Controleer of de pellethouder
gevuld is met pellets, de brandkamer gereinigd is.
2. Een brandbaar product in de
brandermond leggen en daarbovenop enkele pellets leggen.
Geen ontvlambare vloeimiddelen
gebruiken!
3. Het brandbaar product aansteken
en de deur sluiten. V ervolgens de
"ON/ OF" - toets indrukken. Deze druk
start het startproces.
PRAKT ISCHE T IP
Het pelletverbruik hangt van de
grootte van je pellets af. Hoe
groter de pellets, hoe langzamer
de toevoer van de pellets en
omgekeerd. De kachel kan risicoloos blijven branden; toch is het
aanbevolen om de kachel 'snachts,
of bij afwezigheid, uit te schakelen.
(Verwarmen is nutteloos op deze
momenten.)
27
NE DE R LANDS
9 .
NE DE R LANDS
10 .
R E IN IG IN G
E N
O N D E R H O U D
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
enkele luchtgaatjes verstopt lijken kan
je deze met een plamuurmes verwijderen. Deze gaatjes moeten vrijblijven om een optimale verbranding
te verzekeren. Als je deze mond uitneemt om te reinigen kan je meteen
ook de onderliggende ruimte stofzuigen.
Het is aanbevolen bij veel gebruik de
asruimte en de vuurkom te reinigen om
de 2 à 3 dagen
De kachel moet uitgeschakeld en
afgekoeld zijn vooraleer er onderhoudswerken uitgevoerd worden.
Om de kachel uit te schakelen
verwijzen we naar het hoofdstuk
"bediening"
Onderhoud enkel uitvoeren als de
netspanning niet is aangesloten!
De frequentie, wanneer de kachel gereinigd moet worden, de onderhoudsintervallen, hangt van het soort pellets en het gebruik af. Hoge vochtigheid, as, stof en spanen kunnen de
noodzakelijke onderhoudsintervallen
verdubbelen. W e willen er daarom nog
éénmaal op wijzen dat er enkel goeie
pellets mogen gebruikt worden.
Beeld 2
DEURGLAS REINIGEN
Hout als meststof
Het glas van de deur reinig je best met
een vochtige doek. Hardnekkig verbrandde
deeltjes verwijder je met een daarvoor
bestemd product.
Na de verbranding van de pellets blijven
er minerale delen van het hout (ca. 1%)
als as in de vuurkamer. Deze as is een
natuurproduct en een uitstekende meststof voor de planten in de tuin.
ROOKGASKANALEN REINIGEN
Het rookgaskanaal moet minstens 1 x per
jaar, in het begin of op het einde van het
stookseizoen, gereinigd worden. Bij constante
werking raden we een kortere periode aan
tussen het reinigen door (ca. iedere 3 maand).
In de asse kunnen nog gloeiende
delen aanwezig zijn.
BEDIENINGSMATERIAAL
De rookgaskanalen zijn in de vuurkamer
gesitueerd (beeld 5)
Bij de kachel steekt een metalen staaf,
een handschoen en een plamuurmes.
De metalen staaf kan gebruikt worden
om de deur te openen, de handschoen
wordt gebruikt om hete onderdelen te
nemen. Het plamuurmes wordt gebruikt
om de gaatjes van de vuurkom te
reinigen.
- V erwijder de convectieribben en de bekleding
zoals uitgelegd in hoofdstuk " Montage van
de staal -of keramiekbekleding" pagina 12.
- V erwijder de vleugelmoeren (fig.3) en neem
het vuurhaarddeksel (fig.3, deel 18) weg.
Zowel aan de linker als aan de rechterzijde
van het toestel.
Achteraan de kachel kan het bedieningsmateriaal opgehangen worden.
- De rookkanalen aan de vuurhaardzijde met
de staalborstel reinigen.
- Zuig de vrijgekomen assen en stof op, zowel
in de vurrhaard als in de rookgaskanalen.
VUURKOM REINIGEN
- De afgenomen in tegenstelde volgorde terug
monteren.
De vuurkom moet regelmatig gecontroleerd worden, de luchtgaatjes
moeten altijd vrijblijven. Indien
28
Beeld 3
Beeld 6
Beeld 4
Rookgaskanalen reinigen
Beeld 7
De rookgasventilator niet
beschadigen tijdens de werken
ROOKGASVENTILATOR REINIGEN
(Beeld 6,7,8)
Beeld 5
De rookgaskamer moet minstens 1x
per jaar gereinigd worden, in het
begin of op het einde van ieder
stookseizoen. Bii voortdurende werking raden we aan de periode tussen
het reinigen te verkorten (3 maanden)
ROOKGASKAMER REINIGEN
De rookgaskamer moet minstens 1x
per jaar gereinigd worden, in het
begin of op het einde van ieder
stookseizoen. Bii voortdurende werking raden we aan de periode tussen
het reinigen te verkorten (3 maanden)
Om de rookgasventilator te inspecteren
en te reinigen, verwijder de 4 zeskantschroeven (Fig.4) en neem voorzichtig
de rookgasventilator uit de behuizing (Fig.4).
Zuig de assen op met een stofzuiger.
zuig ook de interne rookgaskanalen proper.
Bij het monteren van de rookgasventilator
controleer je de dichtheid van het huis.
De rookgaskamer bevindt zich onder de
vuurkamer. (Beeld 6 en 7)
- Demonteer de frontbekleding (zie
"montage van de staal -of keramiek
bekleding" pagina 12)
- Open de deur.
- Demonteer de onderste revisieopening
(fig. 4, deel 30)(2 zeskantschroeven).
29
NE DE R LANDS
- Verwijder de verbrandingsresten met
de stofzuiger uit de rookgaskamer.
Stofzuig tevens de ventilator zonder
deze brutaal aan te raken.
- Monteer de delen terug in de omgekeerde volgorde zoals je ze hebt gedemonteerd.
NE DE R LANDS
Alle motoren hebben verzegelde kogellagers. Smering is niet nodig.
Beeld 8
PELLETVOORRAAD REINIGEN
Laat regelmatig de voorraad volledig leegbranden. Stofzuig de resten zoals houtspaanders, stof en andere voorwerpen.
W anneer je niet met de stofzuiger in de
pelletvoorraad kan, verwijder dan het linkse
bovendeksel. Van daaruit kan je makkelijk
met de zuigmond tot aan de schroef van
de pelletvoorraad. De regelmaat van deze
handeling hangt uiteraard af van de kwaliteit
van de pellets. Toch is het aangeraden iedere
450kg (30 zakken) de pelletvoorraad te
stofzuigen.
DEURDICHT ING CONT ROLEREN
De toestand van de dichtingen van
de deur dienen regelamtig gecontroleerd
te worden. Indien deze niet meer
volledig aansluit dient ze vervangen
te worden.
Interval: jaarlijks
ROOKGASAANSLUITING CONTROLEREN
De aansluiting inspecteren en reinigen.
Aangekoekte assen kunnen het vermogen
van de kachel beïnvloeden en houden ook
een risico in.
30
Wanneer een fout zich voordoet verschijnt er een tekst die de fout beschrijft.
Om te resetten druk je de I/0 knop in.
Afbeelding
Foutweergave
Verklaring/ oplossing
DOOR OPEN >I/O<
Deur geopend
Controleer de dichtheid van de deur en
de deurschakelaar.
STL >I/O<
Zekerheidstemperatuurbegrenzer
Oorzaak van het uitschakelen achterhalen.
De begrenzer kan gereset worden met de
drukknop achteraan.
NO PELLETS >I/O<
Geen pellets
Kan ook bij de eerste start optreden;
Controleer de hoeveelheid pellets in
de voorraad en start de kachel na de
reset.
FAN DEFECT >I/O<
Rookgasventilator
defect
Rika - vakman contacteren.
FLAME SENSOR DEFEKT
Vlam
Rika - vakman contacteren.
Ruimtevoeler
defect
Ruimtevoeler testen, bij defect
vervangen.
CONVEYER DEFEKT
>I/O<
Pellettoevoer defect
Rika - vakman contacteren.
TOO LITTLE AIR >I/O<
Te weinig
verbrandingslucht
Luchttoevoer controleren;
Rika - vakman contacteren.
>I/O<
ROOM SENSOR DEFEKT
>I/O<
PROBLEEM
PROBLEEM
Vuur brandt met zwarte, oranje vlam.
Pellets hopen zich op en het ruitje
wordt rap zwart.
Het vuur dooft of de kachel schakelt
automatisch uit.
OORZAAK:
OORZAAK:
-
-
Onvoldoende verbrandingslucht.
-
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
-
-
-
Controleer of de vuurkom (waar de pellets
in vallen) correct is gemonteerd. De
vuurkom moet vast in de houder steken.
Assen of vuiligheid die de luchtopeningen
in de vuurkom versperren dienen
verwijderd te worden. Indien mogelijk,
een beter pelletkwaliteit verbranden.
Controleer dat het rookgaskanaal vrij is
van asse. (Zie hoofdstuk "onderhoud").
Controleer het luchtkanaal op
verstoppingen.
Controleer de deurdichting.
Rookgasventilator reinigen.
Onderhoud door een erkende vakman.
(Sturingsinstellingen, Rookgasventilator)
31
-
Pelletvoorraad is leeg.
Pellets worden niet toegevoerd.
Thermische schakelaar (bovenste
temperatuursbegrenzing) schakelt.
Deur is open of niet goed gesloten.
Slechte pelletkwaliteit.
Pellettoevoer is te klein.
NEDERLANDS
1 1 . STORING - OORZAAK - OPLOSSING
NEDERLANDS
- Bekabeling controleren.
Vergewis u er van dat de verbinding tussen
de kabels en de klemmen in orde is.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
- Pelletvoorraad bijvullen
- Zie het volgende probleem: Pellets
worden niet toegevoerd.
OPGELET: NETSTEKKER UITTREKKEN
PROBLEEM
- Kachel 1 u laten afkoelen.
Ventilator werkt niet
- Siehe "onderhoud".
OORZAAK
- Gebruik enkel kwaliteitpellets of
gekeurde pellets.
-
Geen elektriciteit
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
- Laat de pellettoevoer door een
vakman regelen.
PROBLEEM
-
Controleer dat de stekker van de kachel
is aangesloten op het net.
-
Controleer de contactdoos.
-
Controleer de zekering op de achterzijde
van de kachel.
Pellets worden niet toegevoerd.
OORZAAK:
PROBLEEM
- Pelletvoorraad is leeg.
Er komt roet of rookgassen uit de kachel.
- Voedingsmotor of printplaat is
defect.
OORZAAK
- Schroef is verstopt door te veel
zaagsel of groot voorwerp.
-
De deur van de kachel is geopend.
-
Ondichtheden in de rookgaskanalen.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
- Pelletvoorraad controleren. Indien nodig,
pellets bijvullen.
- Laat storingen door uw installateur
vaststellen en eventueel onderdelen
laten testen.
- Pelletvoorraad en schroef herstellen.
PROBLEEM
Kachel brandt enige tijd en schakelt
dan zichzelf uit.
OORZAAK
-
Rookgassen bereiken niet de gewenste T.
-
Onder-temperatuursensor moet vervangen
worden.
-
Kabel naar de onderste of bovenste
temperatuurbegrenzing is defekt.
-
Sturing is defekt.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
-
De deur altijd volledig sluiten. Open
enkel de deur als er geen vuur is.
-
Zorg er voor dat de rookgaskanalen
volledig gesloten zijn. (bv.
hittebestendige aluminiumkleefband,
hittebestendige dichting of hittebestendige silicone).
Als er werkzaamheden worden
uitgevoerd aan de sturing of de
bekabeling moet de stekker
uitgetrokken worden.
Eventuele herstellingen mogen
enkel worden uitgevoerd door
geschoolde vaklui.
Wanneer een fout voorkomt dient
eerst de oorzaak gevonden te worden.
Het probleem dient opgelost te worden
alvorens terug op te starten.
Opstart (reset van de fout) gebeurd door
de I/0 knop in te drukken.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
- Eventueel een nieuwe startprocedure
proberen.
- Temperatuurvoeler door een vakman
laten controleren en eventueel laten
vervangen.
32
Softwareupdate Memo/como Bijkomende info – softwarupdate versie 1.20 Uitschakelen tijdens de startfase Eénmaal de kachel is ingeschakeld (starttoets) en binnen de 50 sec. wordt uigeschakeld (min. 2sec. starttoets), wordt de toevoer van pellets gestopt. Wordt er tijdens de ontsteking (“IGNIT”, “START”) uitgeschakeld (min. 2sec. starttoets), verschijnt op het display “IGNIT OFF”, “START OFF” en wordt de uitdooffase gestart (duurt 10min.) Omschakelen van “EASY” mode op “HEAT” mode Druk minimum 15 seconden op de “MENU”‐knop om te wisselen tussen “EASY” en “HEAT” mode. Als bevestiging verschijnt de wissel op het display. Reset foutmelding Als een fout optreedt wordt deze weergegeven op het display (rood). Door 2sec. op de “START”‐toets te drukken wordt deze foutmelding gereset. “SERVICE” melding Na een verbruik van 700 kg pellets verschijnt “SERVICE” op het display. Reiniging en onderhoud is noodzakelijk. De weergave kan gereset worden door min. 2sec. op de “START”‐toets te drukken Blokkering toetsen “LOCK” functie Om deze functie te activeren ga ja naar het standaardscherm (Heat of Easy) en je drukt gedurende 5 seconden gelijktijdig op de + en – toets. Als bevestiging verschijnt op het display “LOCK”. Desactiveren: 5 seconden + en – gelijktijdig indrukken. Als bevestiging verschijnt “LOCK OFF” op het display. Programmatie “TIME AUTO” (Enkel in combinatie met Rika‐ruimtevoeler) De “DAG” –en “WEEK” programmatie zijn verwisseld. Wordt er door de ingestelde tijden genavigeerd, zonder een wijziging aan te brengen, dan worden deze tijden niet overschreven. De standaardinstelling van Programma 1 is van 6:00 – 12:00, programma 2 is van 14:00 tot 18:00. Tussen programma 1 en 2 moet minimum 1h tijd geprogrammeerd worden. Programma 1 kan niet over programma 2 geprogrammeerd worden. Actueel Flowschema Software 1.20 – Como/Memo (08/07/2009)
Menü
Comfortfuncties
Onderdeel “MODE” enkel in combinatie
Met de RIKA ruimtevoeler of
De draadloze RIKA ruimtevoeler.
Display
Aanduiding van
De huidige bedrijfstoestand
Omschakelen tussen EASY en HEAT mode
„Menü“-toets Min. 5 sec. lang indrukken
Menü
Menü
Menü
Menü
Menü
Menü
+
+
Met de “+” en “-“ toets wordt de
antivorstbeveiliging in -of uitgeschakeld.
Deze functie werkt enkel in combinatie
met een ruimtevoeler van RIKA.
Met de “+” en “-“ toets
respectievelijk uren en
minuten instellen.
Menü
-
Menü
+
Menü
+
+
Met de “+” en “-“ toets wordt het
extern contact in -of uitgeschakeld.
Deze functie werkt enkel in combinatie
met een ruimtevoeler van RIKA.
Met de “+” en “-“ toets
de dag instellen
Menü
-
+
-
Wijzigen van het vermogen
Druk op de “+” of “-“ knop
(Wijziging per 5%)
+
+
Het display “TIME AUTO” wordt eerst
zichtbaar in verbinding met de RIKA
ruimtevoeler of de draadloze RIKA
ruimtevoeler. Druk op de I/O-toets om
in het submenu de tijdsprgrammering
in te stellen.
Wijzigen van het vermogen
Druk op de “+” of “-“ knop
(Wijziging per 5%)
Menü
Menü
Menü
+
Met de “+” en “-“ toets wordt de
GSM functie in -of uitgeschakeld.
Aanduiding totale
Hoeveelheid
Verbrande pellets
Motor toevoer pellets
Info hoeveelheid
Actuele ruimtetemperatuur
Menü
Menü
+
+
Menü
-
Met de “+” en “-“ toets wordt de
SMS functie in -of uitgeschakeld.
Actuele toestand extern
contact
Menü
Menü
Aanduiding verbrande
pellets vanaf het
laatste onderhoud
(in kg)
Rookgasventilator
On/off
-
Menü
Menü
Met de I/O toets worden
alle ingestelde parameters
op fabrieksinstellingen
geplaatst.
Menü
Menü
+
Met de “+” en “-“ toets
wordt de LOCKfunctie
in -of uitgeschakeld.
Met de “+” en “-“ toets
het jaartal instellen
Menü
Menü
Menü
GSM-Option
Menü
Aanduiding
bedrijfsuren
-
Met de “+” en “-“ toets
de maand instellen
Bevestig de gewenste
Comfortfunctie HEAT/AUTO/ROOM
door op de I/O-toets te drukken.
Motor toevoer pellets
On/off
Actuele vlamtemperatuur
Menü
+
-
Menü
-
Menü
Programmatie
Menü
Menü
Deur vuurhaard
geopend/gesloten
Respectievelijk
Deurcontact in/uit
Menü
Menü
Menü
Actuele sofwaterversie
Printplaat Resp. 1.15
Rookgasventilator
Info toerental
Menü
Menü
Menü
+
Menü
Met de “+” en “-“ toets wordt de
Huidig actieve code gewijzigd.
Met de I/O-toets wordt het nieuwe
Getal bevestigd.
Zekerheidstemperatuurbegrenzer
Contact open/gesloten
Ontsteking
On/off
Actuele softwareversie
bedieningspaneel
Menü
Codering software
Menü
Codering hardware
Menü
Programmatie “TIME AUTO” softwareversie 1.20 – Como/Memo
Menü
-
Menü
Menü
+
Menü
Menü
-
+
Menü
+
-
-
+
Menü
-
+
-
+
Menü
-
+
Menü
-
+
Menü
-
Menü
+
Menü
Menü
Menü
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement