Untitled - German Electronics

Untitled - German Electronics
 Ați luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulțumim. Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin competența tehnică, performanța extraordinară şi inovația permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de rețea. Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerințe ale pasionaților de bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susținută de un raport calitate‐preț deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! Domenii de utilizare Termometrul non‐contact cu infraroşu este un dispozitiv de măsurare non‐contact a temperaturii. Acesta determină temperatura pe baza razelor infraroşii emise de un obiect şi pe baza gradului de emisivitate a acelui obiect. Acest tip de măsurare este extrem de util în cazul obiectelor fierbinți, greu accesibile sau în mişcare. Dispozitivul măsoară temperatura de la suprafața obiectului. Temperatura mediului din spatele unor suprafețe transparente de genul plasticului sau sticlei nu poate fi măsurată. Domeniul de măsurare a temperaturii este cuprins între ‐50 C şi 1000° C(modelul IR 1000‐30D), ‐50 C şi 1200°C(modelul IR 1200‐50D USB) sau ‐50C şi 1600°C(modelul IR 1600‐50D USB) . Pentru alimentarea cu curent este necesară o baterie de 9 volți. Pe lângă măsurarea de tip non‐
contact a temperaturii, dispozitivul poate fi de asemenea utilizat pentru măsurători cu senzori de temperatură obişnuiți (tipul K). Modelele IR 1200‐50D USB şi IR 1600‐50D USB, având interfață USB, permit transferul datelor cu temperaturile măsurate către un calculator. Acest produs îndeplineşte cerințele tuturor directivelor europene şi naționale în vigoare. Conformitatea sa a fost certificată, iar declarațiile şi documentele justificative sunt deținute de către producător. Pentru a menține produsul în bună stare şi pentru a asigura o funcționare lipsită de riscuri, utilizatorul trebuie să respecte instrucțiunile cuprinse în acest manual de utilizare! Acest produs va fi utilizat doar în maniera descrisă mai sus – în caz contrar, poate apărea pagube. Mai sunt şi alte pericole suplimentare, cum ar fi scurtcircuite, incendii şi şocuri electrice. Citiți instrucțiunile de folosire cu atenție şi păstrați‐le pentru consultări viitoare. Caracteristici Laser dublu cu focalizare Funcția integrată alarmă integrată pentru valori de graniță inferioare şi superioare, cu semnalizare optică şi acustică Salvarea temperaturilor maxime, minime şi medii precum şi diferențele de temperatură în timpul măsurătorilor Funcție de măsurare continuă Emisivitatea este ajustabilă de la 0,10 la 1,00 Măsurare suplimentară a temperaturii prin senzor de tip K Iluminarea de fundal a ecranului poate fi activată/dezactivată Poate stoca până la 100 valori de temperatură (doar modelele IR 1200‐50D USB şi IR 1600‐50D USB) Transferul valorilor măsurate pentru temperatură spre un PC prin interfața USB (doar modelele IR 1200‐50D USB şi IR 1600‐50D USB) Pachetul conține Termometru infraroşu Geantă pentru depozitare 1 baterie bloc 9V Senzor tip K Manual de utilizare Cablu USB (doar modelele IR 1200‐50D USB şi IR 1600‐50D USB) CD cu software (doar modelele IR 1200‐50D USB şi IR 1600‐50D USB) În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție! Din rațiuni de securitate şi de certificare, nu sunt admise modificările sau reconfigurări neautorizate la acest produs(CE). Este interzisă expunerea dispozitivului la presiuni mecanice extreme sau vibrații puternice. Este interzisă expunerea dispozitivului la câmpuri electromagnetice, temperaturi extreme, lumină solară directă sau umezeală. Este interzisă expunerea dispozitivului la umiditate ridicată sau lichide. Dacă este folosit în spații exterioare dispozitivul va fi folosit doar în condiții meteo adecvate sau cu un înveliş de protecție. Aburii, praful, fumul şi/sau vaporii pot afecta caracteristicile optice ale termometrului şi pot duce la măsurători eronate. Este interzis să priviți spre raza laser cu ochiul liber sau cu un instrument optic. Nu îndreptați raza laser către oglinzi sau alte suprafețe ce reflectă lumina. 2|www.germanelectronics.ro
Nu îndreptați laserul către persoane sau animale. Radiațiile cu laser pot provoca leziuni ale ochiului sau pielii. Acest produs este echipat cu un laser clasa 2, conform EN 60825‐1:1994+A1:2002+ A2:2001. Atenție: operarea eronată a acestui produs sau modificarea setărilor poate conduce la radiații periculoase. Dispozitivul nu ar trebui folosit imediat după ce a fost adus dintr‐un mediu rece într‐unul cald. Condensul poate distruge aparatul. Dacă lentila este aburită, rezultatele măsurate ar putea fi greşite. Permiteți aparatului să se aclimatizeze la temperatura ambientală înainte de folosire. Dacă observați că aparatul nu mai poate fi operat în siguranță, deconectați‐l şi asigurați‐vă că nu mai poate fi operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: ‐ prezintă daune evidente ‐ nu mai funcționează ‐ produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau ‐ produsul a fost transportat în condiții improprii 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Orificiu ieşire undă laser/de măsurare Mufă pentru senzor tip K Interfață USB (doar modelele IR 1200‐50D USB şi IR 1600‐50D USB) Tasta „sus” Tasta de măsurare Tasta „mod” Tasta „jos” Tasta iluminare de fundal şi laser Ecran Tasta pentru deschiderea compartimentului bateriei Capacul compartimentului bateriei Compartimentul bateriei 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
„Scan”, afişarea valorii măsurate „Hold”, pentru a salva temporar valoarea măsurată Indică activarea laserului Indică o măsurare continuă Afişare valori de alarmă Unitatea de măsură (°C sau °F) Simbol baterie goală Simbol emisivitate Ecran secundar Ecran secundar Produsul nu este o jucărie! Țineți‐l departe de animale sau de mâinile copiilor! Elementele de operare 3|www.germanelectronics.ro
2. Scoateți bateria uzată şi înlocuiți‐o cu o baterie de acelaşi tip, respectând polaritatea corectă. Clipul bateriei are rolul de permite înlocuirea bateriei doar respectând polaritatea corectă. Nu forțați instalarea bateriei! 3. Închideți compartimentul bateriei (12) prin fixarea capacului (11). Drept baterii de schimb recomandăm produsul Conrad cod nr. 652509. Modul de operare Termometrele cu infraroşu măsoară temperatura de la suprafața obiectelor. Senzorul dispozitivului măsoară radiațiile termice emise, reflectate şi transmise de obiect şi calculează apoi o valoare a temperaturii. 23.
24.
25.
26.
27.
Afişaj temperatură MAX/MIN/DIF/AVG (medie) Afişaj valoare temperatură măsurată cu infraroşu Simbol USB (interfață) Simbol „MEMORY” indicând nivelul de stocare a valorilor Afişaj grafic sub formă de coloane Instalarea/înlocuirea bateriei Atunci când instalați bateriile în aparat, aveți grijă ca polaritatea să fie corectă. Extrageți bateriile atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele daune create prin curgerea bateriilor. Bateriile defecte sau care curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuşi de protecție atunci când manevrați aceste baterii. Țineți bateriile departe de mâinile copiilor. Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să fie înghițite de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeți imediat la medic. Schimbați toate bateriile deodată. Dacă amestecați bateriile vechi cu cele noi acest lucru poate dăuna aparatului. Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate în foc. Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Pericol de explozie! Înlocuiți bateriile la apariția simbolului pentru baterie descărcată (19). 1. Apăsați tasta pentru deschiderea compartimentului bateriei (10), îndepărtați capacul (11) pentru a deschide compartimentul bateriei (12). Gradul de emisivitate este o valoare folosită pentru a descrie radiația de energie caracteristică unui anumit material. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât mai mare va fi capacitatea materialului de a emite radiații. Multe materiale şi suprafețe organice au o emisivitate de aproximativ 0,95. Suprafețele metalice sau materialele strălucitoare au o emisivitate scăzută – prin urmare, rezultatele măsurate sunt mai puțin precise. Din acest motiv emisivitatea poate fi ajustată la modelele de termometru cu infraroşu IR 1000‐30D, IR 1200‐50D USB şi IR 1600‐50D USB. Măsurare: 1. Îndreptați orificiul de măsurare (1) către obiectul vizat ținând dispozitivul într‐o poziție cât mai apropiată de verticală. Asigurați‐vă că obiectul măsurat nu este mai mic decât spotul infraroşu al dispozitivului (v. dimensiunea spotului). 2. Țineți apăsată tasta de măsurare (5). Pe display este afişată valoarea măsurată (24). Valoarea afişată reprezintă temperatura medie de suprafață a spotului infraroşu de măsurare. În timpul măsurării va fi afişat simbolul „SCAN”(13). 3. După eliberarea tastei de măsurare(5) ultima valoare măsurată (24) este afişată încă 7 secunde, pentru a putea fi citită mai uşor. De asemenea va fi afişat simbolul „Hold” (14). 4. Dispozitivul se decuplează automat după 7 sec. de la eliberarea tastei de măsurare (5). 5. Dacă domeniul de temperatură este depăşit, aparatul va afişa simbolul „‐‐‐‐‐‐‐‐‐„. Pentru a determina punctul cel mai cald de pe obiectul măsurat apăsați tasta de măsurare (5) şi scanați obiectul măsurat cu o mişcare în zigzag, până când veți găsi locul respectiv. Cea mai mare temperatură măsurată va fi afişată în stânga jos pe ecran drept temperatură maximă (22) ‐ dacă este activată funcția temperatură maximă. Pentru a obține rezultate de măsurare exacte trebuia ca termometrul cu infraroşu să se adapteze la temperatura ambientală. Permiteți întotdeauna aparatului să atingă temperatura mediului ambiant atunci când îl duceți într‐o locație nouă. Suprafețele strălucitoare nu permit realizarea unor măsurători exacte. O soluție în acest caz este să le acoperiți cu bandă adezivă sau vopsea neagră mată. Aparatul nu poate face 4|www.germanelectronics.ro
măsurători prin suprafețe transparente sau sticlă. În acest caz el va măsura temperatura de la suprafața sticlei. Măsurători îndelungate ale unor obiecte cu temperaturi ridicate, realizate de la mică distanță vor duce la încălzirea aparatului de măsură şi, implicit, la rezultate eronate. Pentru măsurători corecte trebuie avută în vedere următoarea regulă: cu cât temperatura obiectului testat este mai mare, cu atât va trebui să fie mai mare distanța de măsurare şi mai mică perioada de timp în care se face această măsurare. Mărimea spotului de măsurare – raport distanță/spot (D/S) (8). Când laserul este activat, pe ecran apare simbolul „Laser activ” (15). Apăsând din nou tasta pentru iluminare şi laser (8) laserul este dezactivat, iar simbolul „Laser activ” (15) dispare. Iluminare de fundal Apăsați tasta pentru iluminarea de fundal şi laser (8) pentru a activa sau dezactiva iluminarea de fundal, atunci când aparatul de măsură funcționează. Setați unitatea de măsură(C/F) Pentru a obține măsurători exacte, obiectul de măsurat trebuie să fie mai mare decât spotul de măsurare al termometrului cu infraroşu. Temperatura măsurată este temperatura medie a suprafeței testate. Cu cât obiectul vizat este mai mic, cu atât mai mică trebuie să fie distanța dintre el şi termometrul cu infraroşu. Mai jos aveți o diagramă care indică mărimea spotului necesară pentru măsurători precise. Diagrama este de asemenea tipărită pe aparat. Pentru rezultate precise, obiectul trebuie să fie de două ori mai mare decât mărimea spotului de măsurare. Apăsând tastele „sus”(4) şi „jos”(7) veți putea selecta unitatea de măsură a temperaturii – „°C” (grade Celsius) sau „°F”(grade Fahrenheit) – atunci când aparatul de măsură funcționează. Interfața USB pentru transferul datelor (modelele IR 1200‐50D USB şi IR 1600‐50D USB) Modelele IR 1200‐50D USB şi IR 1600‐50D USB au o interfață USB integrată pentru a transmite spre un PC datele cu temperaturile măsurate şi pentru a le stoca pe calculator. Conectați termometrul cu infraroşu la calculator urmând aceşti paşi: ‐ Activați interfața USB în modul MIN, MAX, DIF sau AVG prin apăsarea tastei pentru iluminare şi laser (8). Țineți tasta apăsată până când simbolul “USB” (25) apare pe ecran. ‐ Porniți calculatorul dvs., care trebuie să aibă un sistem de operare Windows®98 sau mai nou. ‐ Conectați mufa mini USB din partea laterală a aparatului (3) la un port USB liber al calculatorului dvs., folosind cablul inclus în pachet. ‐ Calculatorul va sesiza imediat noul dispozitiv. Instalați CD‐ul din pachet şi urmați instrucțiunile de pe ecran. Permiteți calculatorului să caute automat noul driver. ‐ După finalizarea instalării puteți activa software‐ul. ‐ Pentru dezactivare apăsați tasta pentru iluminarea de fundal şi laser (8) în modul MIN, MAX, DIF or AVG până când simbolul USB (25) dispare de pe ecran. Poziția de măsurare ideală pentru aceste termometre IR este în punctul focal al celor două lasere, pentru că acesta oferă cea mai corectă măsurătoare. La aceste aparate mărimea spotului de măsurare în punctul focal este de 25,4 mm (1 inch). Laser dublu cu focalizare Cele două lasere cu focalizare pot fi activate sau dezactivate. Apăsați tasta de măsurare (5) pentru a pune în funcțiune aparatul. Apăsați tasta pentru iluminarea de fundal şi laser După activarea interfeței USB veți putea transfera către computer valorile de contact măsurate. Folosind funcția LOCK precum şi software‐ul inclus veți putea ține o evidență pe termen lung a temperaturilor măsurate. Pentru informații suplimentare consultați meniul Help al software‐ului. Funcția de măsurare tip contact a temperaturii Pe lângă funcția de măsurare cu infraroşu, aparatul dispune şi de o funcție de măsurare a temperaturii de contact. În pachet aveți un senzor cu fir, dar la aceste aparate de măsură puteți conecta orice senzor obişnuit de temperatură de tipul K cu mini‐ştecăr. La conectarea unui senzor de temperatură tipul K cu mini‐ştecăr la mufa senzorului de temperatură tip K(2), pe ecran apare simbolul „TK” în modul de funcționare MIN,MAX, DIF 5|www.germanelectronics.ro
‐ Apăsați tasta „Mode” (6) până când unul dintre simbolurile MIN/MAX/DIF/AVG/MEMORY(23) clipeşte pe ecran. ‐ Apăsați tasta „sus”(4) sau „jos”(7) până când simbolul MEMORY clipeşte pe ecran. ‐ Confirmați apăsând tasta de măsurare (5). ‐ Selectați un loc de stocare (1‐100) cu autorul tastelor „sus”(4) şi „jos”(7) pentru a salva o valoare de temperatură IR. ‐ Efectuați o măsurare IR a temperaturii. După măsurare, este afişată valoarea temperaturii (24). Apăsați tasta pentru iluminare şi laser (8) pentru a salva temperatura măsurată la poziția de stocare selectată anterior. Valoarea de temperatură este acum stocată în poziția de stocare selectată. ‐ Pentru a selecta o nouă poziție de stocare folosiți tastele „sus”(4) şi „jos”(7). ‐ Dacă doriți să consultați valori de temperatură deja stocate folosiți tastele „sus”(4) şi „jos”(7) pentru a selecta poziția de stocare vizată. Valoarea salvată pentru temperatură va fi afişată pe ecranul secundar din dreapta(21). or AVG, atunci când aparatul este pornit. La apăsarea tastei de măsurare (5), temperatura de contact măsurată va fi afişată pe ecranul secundar din dreapta (21). Măsurarea tip contact a temperaturii se va face numai la obiecte aflate în poziția verticală şi care nu se află sub tensiune electrică. În plus, temperaturile de contact pot fi măsurate până la nivelul maxim admis de senzor. Senzorul cu fir inclus în pachet are un nivel maxim de temperatură de 150° C (maxim 10 secunde). Meniul de setări Meniul de setări vă permite să selectați, activați sau să modificați diferitele funcții ale aparatului. Ilustrația următoare este o schemă a meniului de setări. Folosiți tasta „MODE” (6) pentru a naviga prin meniu. Cu tastele „sus”(4) şi „jos”(7) veți face modificările. Dacă toate pozițiile de stocare sunt ocupate, puteți suprascrie orice poziție doriți. *funcția MEMORY este disponibilă doar la modelele IR 1200‐50 USB şi IR 1600‐50 USB Funcția min., max., diferență şi medie (MIN/MAX/DIF/AFG) ‐ Apăsați tasta de măsurare (5) pentru a porni aparatul. ‐ Țineți apăsată tasta „Mode”(6) până când unul dintre simbolurile MIN/MAX/DIF/MEMORY (23) va clipi pe ecran: MIN (aparatul va afişa în ecranul secundar din stânga(22) temperatura minimă măsurată) MAX (aparatul va afişa în ecranul secundar din stânga(22) temperatura maximă măsurată) DIF (aparatul va afişa în ecranul secundar din stânga (22) diferența dintre temperatura maximă şi minimă măsurată) AVG (dispozitivul va afişa valoarea medie a ultimei măsurări cu infraroşu. AVG‐
average (medie)) MEMORY (funcția de stocare disponibilă doar la modelele IR 1200‐50 USB şi 1600‐50 USB) Selectați funcția dorită cu butoanele „sus”(4) sau „jos”(7). Apăsați tasta de măsurare (5) pentru a confirma modificările sau apăsați tasta „Mode”(6) pentru următoarea opțiune de setări. Funcția de stocare MEMORY (doar la modelele IR 1200‐50 USB şi IR 1600‐50 USB) Modelele IR 1200‐50 USB şi IR 1600‐50 USB pot salva până la 100 valori măsurate. ‐ Apăsați tasta de măsurare (5) pentru a porni aparatul de măsură. Setarea gradului de emisivitate (EMS) Aparatul de măsură oferă funcția de reglare a emisivității. Astfel, veți putea obține valori mai exacte ale temperaturilor diferitelor materiale şi suprafețe (consultați şi „Modul de operare”). ‐ Apăsați tasta de măsurare (5) pentru a pune aparatul în funcțiune. ‐ Apăsați tasta „Mode”(6) până când simbolul pentru emisivitate (20) clipeşte pe ecran. ‐ Folosiți tastele „sus”(4) şi „jos”(7) pentru a ajusta emisivitatea la un nivel între 0,10 şi 1,00 pentru obiectul supus măsurătorii. ‐ Apăsați tasta de măsurare(5) pentru a confirma modificările sau apăsați tasta „Mode”(6) pentru următoarea opțiune de setări. ‐ Modificările dvs. vor rămâne salvate şi după scoaterea aparatului din funcțiune. Consultați tabelul de la finalul acestui manual de utilizare, după cap. Date tehnice, în care aveți listate câteva materiale obişnuite precum şi emisivitatea corespunzătoare. Multe materiale organice au un grad de emisivitate de 0,95. Din acest motiv nivelul de emisivitate setat din fabrică este 0,95. Emisivitatea unei suprafețe poate fi de asemenea determinată folosind funcția de măsurare a temperaturii prin contact. Modificați nivelul de emisivitate al termometrului în aşa fel încât valoarea măsurată (24) să corespundă valorii indicate de funcția de măsurarea prin contact. Pentru valori cât mai precise folosind funcția de măsurare a temperaturii prin contact este recomandat să folosiți un senzor special de temperatură tip K, de suprafață (trebuie achiziționat separat). Totuşi acest lucru este necesar doar în cazul unor măsurători de înaltă precizie. 6|www.germanelectronics.ro
Măsurători continue (LOCK) Aparatul de măsură dispune de funcția de măsurare continuă pentru măsurători efectuate pe o perioadă mai lungă de timp. Apăsați tasta de măsurare(5) pentru a pune aparatul în funcțiune. Apăsați tasta „Mode”(6) până când simbolul pentru măsurare continuă (16) clipeşte pe ecran. Activați funcția de măsurare continuă folosind tastele „sus”(4) şi „jos”(7) (pe ecran apare simbolul „ON”). La apăsarea tastei de măsurare (5) va fi activată funcția de măsurare continuă. Aparatul de măsură efectuează măsurători continue până când tasta de măsurare(5) este apăsată din nou. Funcția alarmă Aparatul de măsură dispune de o funcție de alarmă care vă informează atunci când valoarea măsurată nu se încadrează într‐o plajă de valori setată. Alarma declanşată este de tip sunet bip. Această funcție face din aparatul de măsură un dispozitiv eficient în controlul temperaturilor etc. Puteți seta două valori pentru alarmă (valoarea maximă şi minimă de graniță). Alarma este declanşată atunci când temperatura măsurată coboară sub valoarea minimă sau urcă peste cea maximă. Valorile de alarmă pot fi setate şi activate independent una de cealaltă. Pentru a seta şi activa alarma pentru temperatura maximă (HAL) procedați în felul următor: ‐ Apăsați tasta de măsurare (5) pentru a porni aparatul. ‐ Pentru a activa alarma pentru temperatură maximă apăsați tasta „MODE”(6), până când simbolul pentru valoarea limită maximă (29) clipeşte pe ecran, iar simbolul „ON” sau „OFF” este afişat pe ecran (punctul de meniu „HAL ON/OFF = alarma valoare maximă ON/OFF) ‐ Cu tastele „sus”(4) şi „jos”(7) puteți activa („ON”) sau dezactiva („OFF”) valoarea limită maximă pentru alarma. ‐ Apăsați tasta „MODE” (6) până când simbolurile pentru valoarea limită maximă pentru alarmă (29) şi (28) ‐ clipesc pe ecran, iar pe display este afişată o valoare de temperatură (punctul de meniu „HAL ADJUST” = ajustează alarma pentru valori maxime). ‐ Cu ajutorul tastelor „sus”(4) şi „jos”(7) puteți seta valoarea maximă de la care se va declanşa alarma atunci când temperatura măsurată depăşeşte această valoare. Valorile setate se vor păstra şi după scoaterea din funcțiune a aparatului. Pentru a seta şi activa valoarea limită minimă pentru alarmă (LAL) procedați după cum urmează: ‐ Apăsați tasta de măsurare (5) pentru a porni aparatul. ‐ Pentru a activa alarma pentru temperaturi minime, apăsați tasta „MODE”(6) până când simbolul alarmă minimă (30) clipeşte pe ecran, iar simbolul „ON” sau „OFF” este afişat pe ecran (punctul de meniu „LAL ON/OFF = alarmă pentru temperaturi minime ON/OFF) ‐ Cu ajutorul tastelor „sus”(4) şi „jos”(7) puteți activa („ON”) sau dezactiva („OFF”) valoarea minimă pentru alarmă. ‐ Apăsați tasta „MODE”(6) până când simbolurile pentru valoarea minimă alarmă ‐ (30) şi (31) – clipesc pe ecran, iar pe display apare o valoare de temperatură (punctul de meniu „LAL ADJUST” = ajustează alarma pentru temperaturi minime) ‐ Folosiți tastele „sus”(4) şi „jos”(7) pentru a introduce valoarea care va declanşa alarma de temperaturi minime, atunci când temperatura măsurată scade sub această valoare. Modificările dvs. vor rămâne salvate şi după oprirea aparatului. Selectarea °C/°F ‐ Apăsați tasta de măsurare (5) pentru a porni aparatul. ‐ Apăsați tasta „MODE”(6) până când unitatea de măsură (18) clipeşte pe ecran. ‐ Folosiți tastele „sus”(4) şi „jos”(7) pentru a alege unitatea de măsură dorită. ‐ Apăsați tasta de măsurare(5) pentru a confirma setările realizate sau apăsați tasta „Mode”(6) pentru următoarea opțiune de setări. Modificările dvs. vor rămâne salvate şi după oprirea aparatului. Curățare şi întreținere Curățarea lentilei Îndepărtați depunerile suflând uşor şi curățați mizeria mai persistentă cu o perie fină pentru lentile. Curățați suprafața folosind o bucată de material pentru curățarea lentilei sau un material curat, fin şi care nu lasă scame. Pentru a şterge urmele de degete sau de grăsime materialul poate fi uşor umezit cu apă sau lichid special de curățare a lentilelor. Nu folosiți solvenți sau lichide pe bază de acid ori alcool. Nu folosiți materiale abrazive sau care lasă scame. Nu apăsați foarte tare atunci când curățați lentila. Curățarea carcasei Pentru a curăța carcasa folosiți apă şi săpun sau un detergent mai moale. Nu folosiți agenți de curățare puternici sau solvenți. Eliminarea deşeurilor Baterii/baterii reîncărcabile Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile reîncărcabile care conțin substanțe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul că aruncarea 7|www.germanelectronics.ro
produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru respectivele substanțe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. Vă puteți debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dumneavoastră. Vă respectați astfel obligațiile legale şi contribuiți la protejarea mediului înconjurător! Eliminarea produsului uzat În scopul ocrotirii şi îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului şi al utilizării resurselor naturale cu prudență şi în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. Logo‐ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer. Date tehnice Tensiune de operare: baterie bloc 9V Timp de răspuns: 150 ms Spectru: 8‐14 nm Grad de emisivitate: ajustabil de la 0,1 la 1,00 Domeniul de măsurare prin contact: ‐50° C până la 1370° C Rezoluție temperatură: 0,1 °C/°F< 1000 °C/°F 1 °C/°F < 1000 °C/°F Dimensiunea spotului IR de măsurare: IR 1000‐30D 30:1 IR 1200‐50D USB şi IR 1600‐50D 50:1 Laser: Putere < 1mW, clasa laser 2, Lungimea de undă 630‐690 nm Temperatura de operare: de la 0 la 50 °C Domeniul de umiditate: 10‐90% RH de la ‐10 la 60°C Temperatura de depozitare: Umiditatea la depozitare: 10‐80% Masă: aprox. 330 g Dimensiuni: 220 x 52 x 138 mm Acuratețe (la o temperatură ambientală de 23‐25°C, fără a ține seama de eventuale inadvertențe de măsurare datorate senzorului) Măsurarea temperaturii prin contact (tipul K)
Domeniu măsurare temperatură Acuratețe Repetabilitate
De la – 50 la 1000 °C ± 1,5 % din valoarea măsurată +‐ 3°C ± 1,5%
De la 1000 la 1370 °C ±1,5% din valoarea măsurată +‐2°C
±1,5%
Acuratețe (la o temperatură ambientală de 23‐25°C, cu o distanță măsurată în punctul focal al celor două lasere). Domeniul de măsurare a temperaturii cu infraroşu IR 1000‐30D Domeniu temperatură Acuratețe
Repetabilitate De la ‐50 la 20°C
±3°C
±1,5°C
De la 20 la 500°C
±1% din valoarea măsurată + ±0,5% din valoarea măsurată 1°C sau ±0,5C De la 500 la 1000
±1,5%
±0,5% din valoarea măsurată sau +‐ 0,5°C Domeniul de măsurare a temperaturii cu infraroşu IR 1200‐50 USB Domeniu temperatură Acuratețe
Repetabilitate De la ‐50 la 20 °C
±3°C
±1,5°C
De la 20 la 500 °C
±1% din valoarea măsurată ±0,5% din valoarea măsurată ±1°C sau +‐ 0,5C De la 500 la 1000 °C
±1,5%
±0,5% din valoarea măsurată sau ±0,5°C De la 1000 la 1200 °C
±2%
±1% din valoarea măsurată Domeniul de măsurare a temperaturii cu infraroşu IR 1600‐50 USB Domeniu temperatură Acuratețe
Repetabilitate De la ‐50 la 20°C
±3%
±1,5%
De la 20 la 500°C
±1% din valoarea măsurată +‐ ±0,5% din valoarea măsurată 1°C sau ±0,5% De la 1000 la 1600°C
±2%
±1% din valoarea măsurată Emisivitatea diferitelor suprafețe Valorile de emisivitate din tabel sunt aproximative. Diferiți parametrii, de genul forma suprafeței sau calitatea, pot influența emisivitatea unui obiect. Suprafață Emisivitate
Suprafață
Emisivitate Asfalt 0,90 – 0,98
Vopsea
0,80 – 0,95 Beton 0,94
Vopsea mată
0,97 Gheață 0,96 – 0.98
Piele umană
0,98 Oxid de fier 0,78 – 0,82
Mortar
0,89 – 0,91 Pământ, humus
0.92 – 0,96
Hârtie
0,70 – 0,94 Gips
0,80 – 0,90
Plastic
0,85 – 0,95 Sticlă, ceramică
0,90 – 0,95
Nisip
0,90 Cauciuc 0,94
Apă
0,92 – 0,96 Materiale textile
0,90
Cărămidă
0,93 – 0,96 © Copyright 2010 Voltcraft® & German Electronics 8|www.germanelectronics.ro
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement