Vigor 2760Vn

Vigor 2760Vn
Vigor 2760Vn
Snelstart handleiding
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................ 1
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding ............................................................................................................................ 2
LED indicatie / aansluitingen ....................................................................................................................................... 2
Verbinden van de router en het computersysteem .................................................................................................... 3
Configuratie computersystemen ................................................................................................................................. 4
Configureer uw Computer in Windows 8 / 8.1 ....................................................................................................... 4
Configureer uw Computer in Windows 7 ............................................................................................................... 5
Configureer uw Computer in Windows Vista ......................................................................................................... 6
Configuratie onder MacOS / MacOS X .................................................................................................................... 7
Benaderen van de Webconfiguratie ............................................................................................................................ 8
Configuratie WAN1 ADSL ............................................................................................................................................. 9
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom ................................................................................................................. 9
Instellingen voor ADSL via BBNED ......................................................................................................................... 11
Instellingen voor ADSL via Telfort.......................................................................................................................... 13
Instellingen voor ADSL via Tele2............................................................................................................................ 15
Instellingen voor ADSL via Belgacom/Dommel/Scarlet ........................................................................................ 17
Instellingen voor ADSL via Edpnet......................................................................................................................... 19
Configuratie WAN1 VDSL2 ......................................................................................................................................... 21
Instellingen voor VDSL2 via Unet/XS4ALL/KPN Telecom ....................................................................................... 21
Instellingen voor VDSL2 via Telfort ........................................................................................................................ 23
Instellingen voor VDSL2 via Voiceworks ................................................................................................................ 25
Instellingen voor VDSL2 via Belgacom/Edpnet/Scarlet ..........................................................................................27
Configuratie WAN2 Ethernet ..................................................................................................................................... 29
Instellingen voor Ziggo/UPC/ADSL via KPN Telecom i.c.m. KPN modem/Telenet/VOO ....................................... 29
Instellingen voor internet via PPPoE ..................................................................................................................... 31
FAQ ............................................................................................................................................................................ 33
De kleine lettertjes .................................................................................................................................................... 34
1|
Verpakkingsinhoud / Voorbereiding
Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren van de
Vigor 2760Vn, kijk op www.draytek.nl
Verpakkingsinhoud








DrayTek Vigor 2760Vn modem/router
CD-ROM met Engelstalige handleiding, firmware en hulpprogramma’s
Ethernet CAT-5 UTP kabel
RJ11 kabel
Voedingsadapter
Nederlandstalige snelstarthandleiding
Engelstalige snelstarthandleiding
2 antennes
Voorbereiding






Kijk op www.draytek.nl voor de laatste instellingen van de door u gebruikte Internet Service Provider en
de laatste firmware versies.
Gebruik de Vigor 2760Vn niet in vochtige ruimtes of bij hoge temperaturen. Stel de Vigor 2760Vn niet
langdurig bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Plaats geen apparaten op of onder de
Vigor 2760Vn.
Gebruik uitsluitend de bijgeleverde voedingsadapter voor de Vigor 2760Vn. Gebruik geen
voedingsadapters van andere apparaten. Gebruik maken van een andere voedingsadapter kan de Vigor
2760Vn ernstig beschadigen.
Open of repareer de Vigor 2760Vn niet zelf.
Plaats de Vigor 2760Vn op een stabiele ondergrond.
Houd de verpakking buiten het bereik van kinderen. Houd bij het weggooien van het product rekening
met de lokale regelgeving.
2|
LED indicatie / aansluitingen
Led indicatie
LED
Soort
Activiteit
-
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Omschrijving
Knippert langzaam wanneer er spanning op de router staat en de router normaal
functioneert. Knippert snel(ler) wanneer de router in firmware mode staat.
Indicatie led voor telefoon activiteit.
Indicatie led voor ingeschakeld WiFi accesspoint.
Brand constant wanneer er een correcte ADSL/VDSL2 lijn op is aangesloten.
Brand wanneer er een computer, NAS of switch is aangesloten.
Brand wanneer er een USB 3/4G modem, storage of een printer is aangesloten.
Brand wanneer er een USB 3/4G modem, storage of een printer is aangesloten.
Verbinden van de router en het computersysteem
-
-
Zet uw computersysteem uit.
Sluit uw computersysteem aan op één van de LAN aansluitingen.
Sluit de internetverbinding aan op de VDSL/ADSL poort of op de WAN2 (LAN4) poort, afhankelijk van het
type internetverbinding.
Sluit de voedingsadapter aan.
Zet de Vigor 2760Vn router aan.
Zet uw computersysteem aan.
De
LED gaat knipperen indien de router correct werkt.
Het indicatielampje op de LAN poort gaat branden indien de netwerkkabel correct is aangesloten tussen de
Vigor 2760Vn en het computersysteem.
Indien u als besturingssysteem heeft:
Windows 8
ga naar pagina
Windows 7
ga naar pagina
Windows Vista
ga naar pagina
MacOS / MacOS X
ga naar pagina
4
5
6
7
3|
Configuratie computersystemen
Configureer uw Computer in Windows 8 / 8.1
1. Type in het startscherm ‘configuratie’ en
selecteer/open aan de linkerkant van het scherm
‘Configuratiescherm’.
2. Rechts bovenin het configuratiescherm is een
zoekvenster ‘in configuratiescherm zoeken’
Type hier het woord: netwerkverbindingen
3. Klik op ‘netwerkverbindingen weergeven’ in de
gevonden resultaten.
4. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter met
de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen.
5. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en
klik op Eigenschappen.
6. Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
7. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
8. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar pagina 8 om verder te gaan met de configuratie.
4|
Configureer uw Computer in Windows 7
1. Ga naar Start / Configuratiescherm.
2. Rechts bovenin het configuratiescherm is een
zoekvenster ‘in configuratiescherm zoeken’
Type hier het woord: netwerkverbindingen
3. Klik op netwerkverbindingen weergeven in de
gevonden resultaten.
4. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter met
de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen.
5. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en
klik op Eigenschappen.
6. Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
7. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
8. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar pagina 8 om verder te gaan met de configuratie.
5|
Configureer uw Computer in Windows Vista
1. Ga naar Start / Configuratiescherm (in klassieke
weergave). In het configuratiescherm, dubbelklik op
Netwerkcentrum
2. Kies in het menu aan de linkerkant voor
Netwerkverbindingen beheren.
3. Klik één keer op de aangesloten netwerkadapter met
de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen.
4. Selecteer Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en
klik op Eigenschappen.
5. Selecteer Automatisch een IP-adres laten toewijzen
en Automatisch een DNS serveradres laten
toewijzen.
6. Klik OK om de configuratie te beëindigen.
7. Sluit nu alle venster met OK.
Ga nu naar pagina 8 om verder te gaan met de configuratie.
6|
Configuratie onder MacOS / MacOS X
Mac OS (8.x / 9.x)

Klik op Apple (icoon) > Regelpanelen > TCP/IP.

Onder Verbind via selecteert u Ethernet. Onder
Configureer selecteert u Via DHCP-server. Sluit
links bovenin het TCP/IP scherm. Klik op Bewaren
indien daarom gevraagd wordt. Herstart de Apple
Macintosh.
Apple MacOS X

Klik op Apple (icoon) > Systeemvoorkeuren >
Netwerk.

Selecteer bij Toon: de optie Ingebouwd Ethernet.
Selecteer onder de tab TCP/IP de optie Via DHCP.
Klik op Pas nu toe.
Ga nu naar Pagina 8 om verder te gaan met de configuratie.
7|
Benaderen van de Webconfiguratie
1.
Open uw internet browser. Typ in de adresbalk
http://192.168.1.1 Dit nummer is het standaard
IP-adres voor deze router. Druk vervolgens op
Enter.
2. Een gebruikersnaam en wachtwoord scherm zal
nu verschijnen.
Gebruikersgegevens administrator niveau:
gebruikersnaam: admin
wachtwoord: admin
Voor toegang op gebruikersniveau heeft de router
standaard geen gebruikersnaam en wachtwoord.
Klik op Login om door te gaan.
Wij raden u aan om voor het starten van de
installatie het wachtwoord te wijzigen.
Het wachtwoord kan worden aangepast in het
menu:
System Maintenance >> administrator Password
3.
Nu verschijnt er een overzichtspagina. In dit
menu is het mogelijk om de instellingen van uw
router te wijzigen.
8|
Configuratie WAN1 ADSL
Instellingen voor ADSL via KPN Telecom
De Internetverbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Multi-PVC channel
Channel 1
-
VPI
8
-
VCI
Encapsulation
Protocol
Modulation
48
VCMUX
PPPoA
Multimode
-
Username
-
Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
9|
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
 Annex-A is voor ADSL over Analoog
 Annex-B is voor ADSL over ISDN
10 |
Instellingen voor ADSL via BBNED
De Internetverbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie
MPoA/Static or Dynamic IP en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
MPoA
Enable
-
Multi-PVC channel
Channel 2
-
Encapsulation
1483 Bridged IP LLC
-
VPI
0
-
VCI
Modulation
35
Multimode
-
Selecteer de optie
Obtain an IP address automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
11 |
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
 Annex-A is voor ADSL over Analoog
 Annex-B is voor ADSL over ISDN
12 |
Instellingen voor ADSL via Telfort
De Internetverbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie
MPoA/Static or Dynamic IP en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
MPoA
Enable
-
Multi-PVC channel
Channel 2
-
Encapsulation
1483 Bridged IP LLC
-
VPI
0
-
VCI
Modulation
34
Multimode
-
Selecteer de optie
Obtain an IP address automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
13 |
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
 Annex-A is voor ADSL over Analoog
 Annex-B is voor ADSL over ISDN
14 |
Instellingen voor ADSL via Tele2
De Internetverbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Multi-PVC channel
Channel 1
-
VPI
0
-
VCI
Encapsulation
Protocol
Modulation
32
LLC/SNAP
PPPoE
Multimode
-
Username
-
Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
15 |
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
 Annex-A is voor ADSL over Analoog
 Annex-B is voor ADSL over ISDN
16 |
Instellingen voor ADSL via Belgacom/Dommel/Scarlet
De Internetverbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Multi-PVC channel
Channel 1
-
VPI
8
-
VCI
Encapsulation
Protocol
Modulation
35
VCMUX
PPPoA
Multimode
-
Username
-
Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
17 |
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
 Annex-A is voor ADSL over Analoog
 Annex-B is voor ADSL over ISDN
18 |
Instellingen voor ADSL via Edpnet
De Internetverbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Multi-PVC channel
Channel 1
-
VPI
0
-
VCI
Encapsulation
Protocol
Modulation
35
VCMUX
PPPoE
Multimode
-
Username
-
Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
19 |
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten ADSL lijn aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
Controleer of het model Vigor 2760Vn wel geschikt is voor het type ADSL op uw locatie.
 Annex-A is voor ADSL over Analoog
 Annex-B is voor ADSL over ISDN
20 |
Configuratie WAN1 VDSL2
Instellingen voor VDSL2 via Unet/XS4ALL/KPN Telecom
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General setup.
Klik onder Index op WAN1.
Verander de optie “VLAN Tag insertion” naar Enable.
Plaats bij de veld “Tag value” het getal 6
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Protocol
PPPoE
-
Username
-
Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
21 |
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten VDSL2 lijn aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
22 |
Instellingen voor VDSL2 via Telfort
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General setup.
Klik onder Index op WAN1.
Verander de optie “VLAN Tag insertion” naar Enable.
Plaats bij de veld “Tag value” het getal 34
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Protocol
PPPoE
-
Username
-
Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
23 |
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten VDSL2 lijn aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
24 |
Instellingen voor VDSL2 via Voiceworks
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General setup.
Klik onder Index op WAN1.
Verander de optie “VLAN Tag insertion” naar Enable.
Plaats bij de veld “Tag value” het getal 101
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie
MPoA/Static or Dynamic IP en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
MPoA
Enable
-
Selecteer de optie
Obtain an IP address automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
25 |
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten VDSL2 lijn aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
26 |
Instellingen voor VDSL2 via Belgacom/Edpnet/Scarlet
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> General setup.
Klik onder Index op WAN1.
Verander de optie “VLAN Tag insertion” naar Enable.
Plaats bij de veld “Tag value” het getal 10
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN1 Access Mode de optie
PPPoE/PPPoA en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE/PPPoA
Enable
-
Protocol
PPPoE
-
Username
-
Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
27 |
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN1
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje voor DSL constant? De led geeft een correct aangesloten VDSL2 lijn aan.
Zorg er voor dat de Vigor 2760Vn zo kort mogelijk in de buurt van de DSL splitter is geplaatst.
Sluit de Vigor 2760Vn direct aan op de binnenkomende telefoonlijn zonder tussenkomst van de DSL
splitter.
28 |
Configuratie WAN2 Ethernet
Instellingen voor Ziggo/UPC/ADSL via KPN Telecom i.c.m. KPN modem/Telenet/VOO
WAN2 kan alleen worden gebruikt na het uitschakelen van de WAN1 in het menu WAN>>General Setup. Na het
uitschakelen van WAN1, kan in het menu WAN>>General setup WAN2 worden ingeschakeld. LAN poort 4 wordt
WAN2.
De Internetverbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN2 Access Mode de optie Static or
Dynamic IP en klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
Static or Dynamic IP
Enable
-
Overige invulvelden aan de linkerkant mogen
leeg blijven.
-
Selecteer onder WAN IP Network settings de
optie Obtain an IP address Automatically
Klik op OK om de instellingen toe te passen.
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
29 |
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN2
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje
van de router? De led geeft een correct aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
30 |
Instellingen voor internet via PPPoE
WAN2 kan alleen worden gebruikt na het uitschakelen van de WAN1 in het menu WAN>>General Setup. Na het
uitschakelen van WAN1, kan in het menu WAN>>General setup WAN2 worden ingeschakeld. LAN poort 4 wordt
WAN2.
De Internetverbinding configureren
Kies in het hoofdmenu voor:
WAN >> Internet Access.
Selecteer bij WAN2 Access Mode de optie PPPoE en
klik op Details Page.
Neem onderstaande gegevens over in de router.
-
PPPoE Client Mode
Enable
-
Username
-
Password
Uw volledige
gebruikersnaam
Uw wachtwoord
- PPP Authentication PAP or CHAP
Klik op OK om de instellingen toe te passen
Als uw instellingen correct zijn ingevoerd zal het
scherm hiernaast verschijnen.
Selecteer de optie Using current configuration.
Klik vervolgens op OK om verder te gaan.
Klik na ongeveer 10 seconden op de Hyperlink
http://192.168.1.1:80
Nu zal het hoofdmenu van de router weer verschijnen
en zal de internetverbinding na ongeveer 1 minuut
actief zijn.
De verbinding kunt u controleren door de
onderstaande stappen te volgen.
U bent nu klaar met de configuratie van de internetverbinding.
31 |
De verbinding controleren
Kies in het hoofdmenu voor:
Online Status>>Physical Connection
De huidige status van de router verschijnt.
Als de waarden “groen” zijn weergegeven bij WAN2
geeft dit aan dat de verbinding correct is ingesteld en
actief is.
De verbinding werkt niet
Als na configuratie van uw router internet niet functioneert kunt u het volgende controleren en proberen:
-
Werkt internet wèl correct als de router niet aangesloten is?
Zijn alle kabels correct aangesloten?
Brand het indicatielampje
van de router? De led geeft een correct aangesloten modem aan.
Schakel zowel modem als router uit en start deze in dezelfde volgorde weer op.
32 |
FAQ
1.
Wat is de inlog naam en het inlog wachtwoord voor toegang tot de router?
De standaard inlog naam is admin. Standaard wachtwoord is admin. U kunt in de Router Web
Configurator onder System Maintenance > Administrator Password bij New Password en Retype New
Password een wachtwoord invoeren zodat uw Vigor 2760Vn beveiligd is.
2.
Ik ben het inlog wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?
Helaas is er geen andere mogelijkheid om toegang tot de Vigor 2760Vn te verkrijgen behalve door de
Vigor 2760Vn te resetten naar de fabrieksinstellingen. Druk met een pen of paperclip aan de achterzijde
de Factory Reset in en houd deze ingedrukt tot de
LED sneller gaat knipperen. Laat de Factory Reset
vervolgens weer los. De router dient nu weer opnieuw te worden geconfigureerd.
3.
Wat is het standaard IP-adres van de Vigor 2760Vn?
Het standaard IP-adres is 192.168.1.1 met subnet masker 255.255.255.0.
4.
De Vigor 2760Vn is onbereikbaar en de
knippert snel.
De router staat vast in firmware mode. De enige manier om de router uit firmware mode te krijgen is door
firmware naar de Vigor 2760Vn te sturen. U vindt de firmware instructies via www.draytek.nl.
5.
Waarom kan ik niet bij de Router Web Configurator?
U heeft geen of de verkeerde kabel tussen de computer en de router. Controleer of het LAN-lampje op de
router oplicht. Controleer of uw computer een IP-adres in de juiste IP-reeks heeft. Controleer of u de
router kunt pingen. Controleer of de router niet in firmware mode staat. Schakel een eventueel aanwezige
firewall toepassing uit.
6.
Ik kan niet altijd bij alle websites komen.
Controleer of er correcte DNS gegevens in de computer staan ingesteld. Niet alle Internet Service
Providers staan toe dat anderen dan hun eigen gebruikers gebruik maken van hun DNS-server. Niet
correct ingestelde DNS instellingen zijn de meest voorkomende oorzaak van dergelijke problemen. U kan
dit testen door i.p.v. een naam (b.v. www.draytek.com) een IP-adres (b.v. 85.236.48.69) in de adresregel
van uw internet browser in te vullen. Als het IP-adres wel werkt dan weet u zeker dat het een DNS
probleem is.
7.
Hoe moet ik de tweede en verdere computersystemen configureren?
Hanteer dezelfde instellingen voor het door u gebruikte besturingssysteem. De te hanteren instellingen
voor de diverse besturingssystemen vindt u vanaf pagina 4.
8.
Mag ik mijn Vigor 2760Vn uitzetten als ik deze niet gebruik?
Het is beter voor (de elektronica in) de Vigor 2760Vn om deze continu aan te laten staan. De router is
ontworpen om ingeschakeld te blijven.
9.
Waar vind ik meer informatie over de Vigor 2760Vn?
Voor een uitgebreide configuratie handleiding kijk op www.draytek.nl
33 |
De kleine lettertjes

Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om de snelstart en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting
gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Garantie
Wij garanderen dat de DrayTek Vigor routers gedurende de eerste twee jaar na aankoop, vrij zullen blijven van
defecten als het gevolg van fabricagefouten en defecte onderdelen. Bewaar uw aankoopbon of pakbon op een
veilige locatie aangezien dit het bewijs is wanneer het product is aangekocht.
Gedurende de garantieperiode en bij het overleggen van het bewijs van aankoop zal, indien het product faalt
als gevolg van slechte fabricage of falen van onderdelen, het apparaat naar onze keuze gerepareerd danwel
vervangen worden zonder dat er arbeidsloon of onderdelen in rekening zullen worden gebracht. Eventuele
vervanging zal geschieden door nieuwe of reeds gerepareerde functioneel gelijkwaardige apparaten. De
garantie is niet van toepassing indien het apparaat is gemodificeerd, misbruikt, bewerkt, beschadigd door
natuurgeweld of onder abnormale omstandigheden heeft moeten functioneren. De garantie strekt zich niet
uit tot eventuele gebundelde of gelicenceerde programmatuur van andere leveranciers. Defecten die het
gebruik van het apparaat niet significant beïnvloeden zijn uitgesloten van garantie. Indien u in aanmerking
denkt te komen voor een garantie afhandeling neem dan contact op met uw leverancier.

EC keuringen
Hierbij verklaart DrayTek Corporation dat de DrayTek Vigor routers in overeenstemming zijn met de essentiële
voorwaarden van directieve 99/5/EC.

Copyright verklaring
© 2014 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j°
het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17
Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting
Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere
compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de
uitgever te wenden.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze snelstart bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur,
noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze
uitgave.

Trademarks
Microsoft is een geregistreerd merk van Microsoft Corporation. Windows Vista, 7 en 8 zijn geregistreerde
merken van Microsoft Corporation. Andere merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaren.

Registreren
U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden per e-mail
op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen rondom de Vigor 2760Vn.
34 |
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement