multimetru digital voltcraft vc-940 (calibrat)

multimetru digital voltcraft vc-940 (calibrat)
 MULTIMETRU DIGITAL VOLTCRAFT
VC-940 (CALIBRAT)
Cod produs: 121704 RO MANUAL DE UTILIZARE VOLTCRAFT® în România prin GERMAN ELECTRONICS
www.germanelectronics.ro Introducere Stimate client, Cumpărând produsul Voltcraft ați luat o decizie foarte bună, pentru care vă mulțumim. Acest produs este un aparat de calitate, care face parte dintr‐o familie de produse de top ce s‐au remarcat în domeniul tehnic pentru măsurători prin competență şi inovații permanente. Aparatul Voltcraft se descurcă foarte bine atât cu sarcinile simple, cât şi cu cele mai complexe, produsul oferindu‐vă o tehnologie fiabilă la un foarte bun raport preț/calitate. Suntem siguri că acest aparat vă va satisface toate nevoile personale. Domenii de aplicabilitate -
măsurători în intervalul categorie supra‐tensiune III (1000 V) şi IV (600 V) măsurarea tensiunii continue până la max. 1000 V DC măsurarea tensiunii alternative până la max. 750 V AC/AC+DC True RMS măsurarea curentului continuu şi alternativ de la 0 la 10 A (AC/AC+DC True RMS) măsurarea capacității până la 40 mF măsurarea frecvenței până la 400 MHz afişarea raportului semnal (duty cycle) în % măsurarea rezistenței până la 40 MΩ testul de continuitate (<50 Ω acustic) şi testul diodei măsurarea temperaturii de la ‐40°C până la 1000°C (cu senzor temperatură tip K) măsurarea curentului de buclă DC 4‐20 mA cu afişare în % măsurarea puterii (VC940) folosind adaptorul pentru prize inclus în colet până la 2500 W cu afişarea factorului de putere cos φ şi a puterii aparente (VA) memorie valori stocate pentru 10 valori (VC920 şi VC940) şi colector date pentru 1000 valori (VC960) transfer date prin interfața optică. Aparatul nu are voie să fie operat cu carcasa deschisă respectiv compartimentul bateriilor deschis sau dacă lipseşte capacul compartimentului bateriilor. Nu sunt permise operații de măsurare în spații umede, în aer liber sau în condiții vitrege de mediu. Prin condiții vitrege de mediu se înțelege: - umezeală sau umiditate ridicată a aerului - praf şi gaze, aburi sau solvenți inflamabili - câmpuri electrostatice şi magnetice puternice Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! Instrucțiuni de siguranță Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul. În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție! Acest produs a părăsit porțile fabricii în stare de funcționare perfectă. Pentru a păstra această stare utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță incluse în acest manual. Țineți cont de următoarele simboluri: Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea trebuie respectată întocmai. Acest aparat corespunde normelor CE şi îndeplineşte directivele europene cerute. Clasa de protecție 2 (izolație dublă sau amplificată). Categoria supra‐tensiune III pentru măsurarea instalațiilor din clădiri. Categoria supra‐tensiune IV pentru măsurarea sursei instalațiilor de joasă tensiune. Potențialul pământului www.germanelectronics.ro
2
Din motive legate de siguranță şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau modificarea arbitrară a produsului. Adresați‐vă unui specialist dacă aveți nedumeriri legate de modul de funcționare, securitatea sau conectarea aparatului Produsul nu este o jucărie, nu‐l lăsați la îndemâna copiilor. Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în cazul folosirii aparatelor electrice. În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. Înainte de măsurarea tensiunii asigurați‐vă că aparatul de măsură nu se află în intervalul de măsurători pentru curent. Tensiunea dintre o mufă a aparatului de măsură şi pământ nu are voie să depăşească 600 V DC/AC în categoria supra‐
tensiune IV respectiv 1000 V DC/AC în categoria supra‐tensiune III. Îndepărtați elementele de control de pe obiectul de măsurat înainte de schimbarea intervalului de măsură. Procedați cu precauție atunci când manevrați tensiuni alternative >25 V (AC) respectiv tensiuni continue >35 V (DC)! La aceste valori vă puteți electrocuta dacă atingeți conductorii electrici. Înainte de orice măsurare verificați dacă aparatul de măsură şi cablurile acestuia nu prezintă daune. Nu efectuați măsurători în nici un caz dacă izolația este distrusă (sfâşiată, ruptă etc.) Nu atingeți direct sau indirect conexiunile/punctele de măsurători în timpul măsurării. Pericol de electrocutare. Nu folosiți aparatul de măsură cu puțin înainte, în timpul sau la puțin timp după o furtună (trăsnet/ultra‐tensiune). Aveți grijă ca mâinile, pantofii, hainele, podeaua, circuitele şi elementele circuitelor să fie neapărat uscate. Nu folosiți aparatul în spații umede sau în condiții vitrege de mediu, respectiv în prezența prafului, a gazelor sau aburilor inflamabili. Evitați folosirea aparatului în apropierea câmpurilor magnetice şi electrico‐magnetice puternice, antenelor sau generatoarelor HF, căci în aceste condiții valorile măsurate pot fi falsificate. Folosiți numai cabluri de măsurători compatibile cu specificațiile tehnice ale aparatului. Dacă observați că aparatul nu mai poate fi operat în siguranță, deconectați‐l şi asigurați‐vă că nu mai poate fi operat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: ‐ prezintă daune evidente ‐ nu mai funcționează ‐ produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau ‐ produsul a fost transportat în condiții improprii Dacă transportați produsul dintr‐un spațiu rece într‐unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în plus în aceste condiții există şi pericolul electrocutării! De aceea lăsați aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a‐l folosi. Elementele de control 1
2
3
4
5
6
Ecran LCD cu 4000 de semne cu afişarea funcțiilor şi unităților de măsură Câmpul tastelor funcții Tasta comutare pentru funcții multiple Suport rabatabil Comutator rotativ pentru setarea funcțiilor de măsură Mufe măsurători www.germanelectronics.ro
7
8
9
10
11
12
13
Compartiment baterii Comutator pentru măsurarea AC sau AC+DC TrueRMS Interfață optică Colț stâng display Colț drept display Ecran principal Bară grafică – afişare tip diagramă 3
Descrierea produsului Multimetrul digital este echipat cu un display LCD 4 3/4 , cu rată mare de contrast ce afişează funcțiile, unitățile de măsură şi o bară grafică. Rezoluția ecranului poate fi setată de la 40.000 de semne la 4000 de semne. În acest fel creşte viteza de afişare. Suportul rabatabil din partea posterioară permite poziționarea uşor oblică a aparatului ceea ce măreşte gradul de lizibilitate al ecranului. Intervalele de măsurare sunt selectate cu ajutorul unui comutator rotativ, ce are activată funcția de selecție automată a intervalului „Auto‐range”. Selecția automată a intervalului setează întotdeauna intervalul corect de măsurători. Alte funcții suplimentare: • MIN/MAX – pentru reținerea valorii minime şi maxime • PEAK – pentru reținerea valorii de vârf • HOLD – pentru „înghețarea” unei valori măsurate • REL – pentru realizarea măsurării valorii de referință • STORE/RECALL – stocarea şi redarea diferitelor valori măsurate (VC920 şi VC940 – 10 valori măsurate / VC960 10.000 valori măsurate). • Funcția automată de închidere (auto‐power‐off) ce deconectează aparatul după scurgerea unei perioade de timp presetate, în scopul de a economisi rezervele de energie ale bateriei. • Iluminarea displayului ‐ activare/dezactivare • Interfață optică • Meniul „setup” ce permite setarea individuală a diferiților parametrii. Aparatul de măsură poate fi folosit atât în scopuri profesionale, cât şi în domenii hobby. Alimentarea este asigurată de o baterie bloc alcalină 9 V. Conținut colet •
•
•
•
•
•
•
Multimetru Baterie bloc 9 V Senzor temperatură tip K (până la max. 230°C) Cleme crocodil Cablu optic interfață RS232 CD‐ROM cu instrucțiuni privind instalarea şi software demo Manual de utilizare Suplimentar pentru VC940: Adaptor cablu măsurători pentru prize de curent. Operarea şi punerea în funcțiune Simboluri şi informații afişate pe display Măsurarea valorilor relative Selecția automată a intervalului măsurători Suprasarcină; intervalul de măsurători a fost depăşit Simbol schimbare baterii; schimbați cât mai repede bateria pentru a evita erorile în măsurare Simbol testul diodei Simbol test acustic de continuitate Simbol ceas pentru funcția închidere automată activată Simbol pentru iluminare activată a afişării Afişarea valorii măsurate ca şi diagramă Indicator pentru măsurarea valorii efective (AC sau AC+DC legat) Mărime pentru tensiune şi curent alternativ Mărime pentru tensiune şi curent continuu Milivolt (exp‐3) Volt (unitate tensiune electrică) Amper (unitate curent electric) Miliamper (exp‐3) Microamper (exp‐6) Hertz (unitate frecvență) Kilohertz (exp‐3) Megahertz (exp‐6) Ohm (unitate rezistență electrică) Kilo‐Ohm (exp‐3) Mega‐Ohm (exp‐6) Nano‐Farad (exp‐9; unitate capacitate electrică) Micro‐Farad (exp‐6) Mili‐Farad (exp‐3) Grad Celsius (unitate temperatură) Grad Fahrenheit Watt (unitate putere) Volt‐Amper (unitate putere aparentă) Cosinus phi (factor putere) Afişare procent pentru intervalul măsurători 4 mA la 20 mA sau pentru raportul semnal (duty cycle) Afişare cea mai mică valoare stocată Afişare cea mai mare valoare stocată Afişare valoare de top actuală Valoarea măsurată este „înghețată” (de ex. pentru a fi înregistrată într‐un jurnal) până ce este apăsată tasta EXIT sau multimetrul este deconectat. Depăşirea valorii de graniță minime presetate Depăşirea valorii de graniță maxime presetate Funcțiile setup pot fi setate Stocarea valorilor măsurate în colectorul de date Recall ‐ citirea memoriei pentru valorile măsurate Afişare numărul locului de stocare la stocarea valorilor măsurate Transfer date spre computer Domenii măsurători pe butonul rotativ în sensul acelor de ceasornic VC920/VC960 Aparatul de măsură este scos din funcțiune Măsurători tensiune continuă V Măsurători tensiune alternativă V Măsurători tensiune continuă mV, măsurători frecvență, afişare procentuală la măsurători duty‐cycle Măsurători rezistență, testul diodei, test acustic de continuitate Măsurători capacitate Măsurători temperatură Măsurători curent continuu şi alternativ µA Măsurători curent continuu şi alternativ mA Măsurători curent continuu şi alternativ A VC940: Aparatul de măsură este scos din funcțiune Măsurători tensiune continuă şi alternativă V Măsurători tensiune continuă mV Măsurători rezistență, testul diodei, testul acustic de continuitate Măsurători putere Măsurători capacitate Măsurători temperatură, frecvență şi afişarea procentuală la măsurători duty‐cycle www.germanelectronics.ro
5
Măsurători curent continuu şi alternativ µA Măsurători curent continuu şi alternativ mA Măsurători curent continuu şi alternativ A Taste funcții Tastele funcții permit setarea tuturor parametrilor şi funcțiilor suplimentare. Deoarece aparatul dispune de un număr mare de funcții tastele controlează mai multe funcții. Funcțiile secundare se activează prin apăsarea prelungită a tastelor (cca. 1 sec.) Pentru dezactivarea funcțiilor apăsați întotdeauna tasta EXIT. Tasta funcții Modul normal (apăsare scurtă)
Funcție secundară (țineți Funcție set‐up apăsat 1 sec.) (apăsare scurtă) RANGE / SETUP Selecția manuală a domeniului (apăsând Activează meniul set‐up
La fiecare apăsare tasta de mai multe ori se poate trece pe tastă se trece în următorul punct din manual printre domeniile măsurători – meniul set‐up pentru a trece în modul selectare automată a domeniului măsurători apăsați tasta EXIT) STORE / RECALL/ < Stochează manual valoarea măsurată Trece în modul citirea Resetarea valorilor actual în următorul loc liber de stocare memoriei alarmă low şi high HOLD / PEAK Menține pe display valoarea măsurată În sub‐displayuri sunt Schimbarea HOLD / > momentan afişată (hold); menținute valorile de top pozițiilor decimale În modul RECALL: citirea memoriei date maxime şi minime (peak pentru valorile pe interfață hold). Displayul principal alarmă low şi high În modul STORE: comută între „şterge afişează valoarea măsurată toate valorile” şi „continuă pentru actual. următorul loc liber de stocare” EXIT / LIGHT Dezactivează toate funcțiile active Activarea iluminării de fundal Ieşirea din meniul suplimentare a displayului la treapta 1. La o set‐up nouă apăsare scurtă se trece la treapta 2, iar la o nouă apăsare dezactivează iluminarea de fundal. MAXMIN / SEND / În sub‐displayuri sunt afişate valorile Diminuează valoarea Porneşte transferul datelor ‐ MAX şi MIN; Displayul principal afişează măsurate actuale. Valorile parametrului actual măsurate sunt transferate actuala valoare măsurată „online” spre interfață şi În modul RECALL: citirea manuală a astfel pot fi prelucrate ulterior locului de stocare precedent cu ajutorul software‐ului. În modul STORE: diminuează intervalul automat măsurători cu o secundă la fiecare apăsare REL / + Măsurători valoare relativă. Sub‐
Creşte valoarea displayul din stânga afişează valoarea parametrului actual măsurată efectivă, iar sub‐displayul din dreapta valoarea relativă, iar displayul principal afişează valoarea calculată în funcție de valoarea de referință. În modul RECALL: citirea următorului loc de stocare În modul STORE: creşte intervalul automat de măsurători cu o secundă la fiecare apăsare Tasta galbenă Comută în domeniul măsurători AC spre Comutator funcția TrueRMS AC+DC. AC / DC Atenție! Comutator în trepte. www.germanelectronics.ro
6
Tasta albastră Comută spre funcțiile imprimate în albastru. Reactivează multimetrul din funcția deconectare automată. Presetare (setup) Meniul set‐up permite presetarea mai multor parametrii. Intrarea în meniul set‐up se face apăsând prelungit tasta SETUP. Apăsând încă o dată tasta SETUP ajungeți la următorul sub‐punct din meniu. Tastele MAXMIN şi REL+ modifică valoarea parametrului în sens crescător (+) sau descrescător (‐) la fiecare apăsare. Tastele STORE, precum şi HOLD modifică pozițiile decimale înainte şi înapoi. Meniul set‐up are se prezintă în următoarea succesiune: Setarea valorii limită pentru nivelul inferior; la depăşirea acestei valori se aude un bip; presetare = LOW (out). Valoarea maximă – 40.000; pentru resetarea la valoarea presetată apăsați tasta STORE< (OFF) Setarea valorii limită pentru nivelul superior; la depăşirea acestei valori se aude un bip; presetare = OFF (out). Valoarea maximă 40.000; pentru resetarea la valoarea presetată apăsați tasta STORE< (OFF) Setarea în minute pentru deconectarea automată: 10/20/30/OFF. Presetare = 10 minute Setarea semnalului acustic pentru testul de continuitate: 1= bip continuu şi afişarea simbolului OFF=fără bip, simbolul clipeşte; presetare=1 Setarea perioadei de dezactivare în secunde pentru iluminarea de fundal a displayului 10/20/30/OFF; Presetare= 10 Bara grafică Modificarea afişării barei grafice 1= punctul zero este poziționat în centru (numai la DC şi temperatură) 2 = punctul zero este poziționat în marginea din stânga Presetare= 1 Pentru a stoca setările confirmați fiecare modificare a parametrilor cu tasta EXIT. Nu puteți stoca mai mulți parametrii împreună. Realizarea măsurătorilor Nu depăşiți în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare în categoria supra‐tensiune III, respectiv IV. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V Acrms sau 35 V DC. Pericol de moarte! Înainte de a începe măsurătorile verificați integralitatea cablurilor conectate urmărind posibilele tăieri, sfâşieri sau striviri. Cablurile defecte nu mai pot fi folosite. Pericol de moarte! Comutarea afişării de la 40.000 semne (counts) la 4.000 se realizează după cum urmează: La punerea în funcțiune a aparatului țineți apăsată tasta albastră. Funcția este dezactivată automat la deconectarea aparatului. Domeniul de măsurători pentru rezistență este presetat din fabricație la 4.000 semne şi nu mai poate fi modificat. a. Măsurarea tensiunii continue Pentru măsurarea tensiunii continue procedați după cum urmează: - Introduceți cablul roşu de măsurători în mufa VΩ, iar cablul negru de măsurători în mufa COM până ce acestea se aşează plan pe aparat sau mV (pentru VC940 V sau mV - Mutați comutatorul pentru selecția domeniului (5) în poziția V ). www.germanelectronics.ro
7
-
Legați cele două elemente de control cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.). Polaritatea valorii măsurate este afişată pe display principal împreună cu valoarea măsurată momentan. În sub‐displayul din stânga este afişat actualul domeniu de măsurători. Domeniul tensiune continuă V CD posedă o rezistență intrare de cca. 10 MΩ. Dacă în cazul tensiunii continue înainte de valoarea măsurată apare un minus „‐„ înseamnă că tensiunea măsurată este negativă (sau cablurile de măsurători sunt schimbate). b. Măsurarea tensiunii alternative (True‐RMS) Nu depăşiți în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare, nici chiar în cazul măsurării tensiunilor continue suprapuse (de ex. tensiune de zgomot). Max. 750 V Acrms. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V Acrms sau 35 V DC. Pericol de moarte! Pentru măsurarea tensiunii alternative procedați după cum urmează: - Introduceți cablul roşu de măsurători în mufa VΩ, iar cablul negru în mufa COM, până ce acestea stau plan pe aparat. ). - Mutați comutatorul selecție domeniu (5) pe poziția V (pentru VC940 V - Pentru VC940 trebuie să comutați la măsurarea tensiunii alternative cu ajutorul tastei albastre. Pe display apare AC True RMS. - Legați cele două elemente de control cu obiectul de măsurat (generator, circuit etc.). - Valoarea măsurată este afişată pe displayul principal. În sub‐displayul din dreapta este afişată frecvența tensiunii alternative. În sub‐displayul din stânga este afişat domeniul actual de măsurători. Domeniul măsurători tensiune alternativă V AC posedă o rezistență intrare de cca. 10 MΩ. Apăsând comutatorul galben AC+DC se poate comuta spre măsurarea valorii efective pentru tensiune continuă şi alternativă. Pe display apare AC+DC True RMS. c. Măsurarea rezistenței Asigurați‐vă că nici unul dintre elementele de măsurat (circuite, elemente ale circuitelor, obiecte de măsurat etc.) nu se află sub tensiune. Pentru măsurarea rezistenței şi testul acustic de continuitate procedați după cum urmează: - Introduceți cablul roşu în mufa VΩ, iar cablul negru în mufa COM, până ce acestea stau plan pe aparat. -
Mutați comutatorul selecție domeniu (5) pe poziția Ω Verificați continuitatea cablurilor de măsurători prin conectarea celor două elemente de control. După aceea trebuie să apară o valoare pentru rezistență de cca. 0 Ohmi Legați cele două elemente de control cu obiectul de măsurat. Rezultatul măsurătorii este afişat pe displayul principal, dacă obiectul nu are rezistență electrică mare sau nu este întrerupt. În sub‐displayul din stânga este afişat domeniul actual de măsurători. Notă! Atunci când realizați măsurarea rezistenței aveți grijă ca punctele pe care le atingeți cu elementele de control să nu fie murdare, acoperite cu ulei, lac etc. În aceste condiții rezultatul măsurătorii poate fi eronat. Dacă pe display apare OL (overload) înseamnă că ați depăşit domeniul de măsurători, respectiv circuitul de măsurat este întrerupt. www.germanelectronics.ro
8
d. Testul acustic de continuitate Procedați după cum urmează: - Introduceți cablul de măsurători în aparatul de măsură aşa după cum este descris la punctul C „Măsurarea rezistenței”. -
. Selectați Mutați comutatorul selecție domeniu (5) în poziția Ω Apăsați tasta albastră pentru a comuta la testul acustic de continuitate. Valoarea măsurată este afişată pe displayul principal (12). Drept pasaj este recunoscută o valoare măsurată <50 Ω; totodată se aude un semnal bip. Funcția bip poate fi dezactivată în meniul setări. e. Testul diodei Procedați după cum urmează: -
Introduceți cablul de măsurători în aparatul de măsură aşa după cum este descris la punctul C „Măsurarea rezistenței”. . Mutați comutatorul selecție domeniu (5) în poziția Ω Apăsați de două ori tasta albastră pentru a comuta la testul diodei. Pe display apare Verificați continuitatea cablurilor de măsurători prin conectarea celor două elemente de control. După aceea trebuie să apară o valoare pentru rezistență de cca. 0. Conectați cele două elemente de control cu obiectul de măsurat (dioda). În direcția de trecere pe ecranul principal (12) apare tensiunea de străpungere. f. Măsurarea capacității Nu depăşiți în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare. Descărcați fiecare condensator înainte de a‐l conecta cu aparatul de măsură. Dacă scurtcircuitați condensatorii pot avea loc descărcări de mare putere. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V Acrms sau 35 V DC. Nu măsurați condensatorii integrați în circuite/părți ale circuitelor. Pentru măsurarea capacității condensatorilor procedați după cum urmează: - Introduceți cablul roşu de măsurători în mufa VΏ, iar cablul negru în mufa COM, până ce acestea stau plan pe aparat. - Mutați comutatorul selecție domeniu pe poziția - Conectați cele două elemente de control cu obiectul de măsurat (condensator). Respectați polaritatea corectă în cazul condensatorilor unipolari. - Valoarea măsurată actual este afişată pe ecranul principal. În sub‐displayul din stânga este afişat domeniul actual de măsurători. Notă! Țineți cont de faptul că multimetrul are nevoie de cca. 2‐3 sec. până ce se stabilizează afişarea pe ecran. g. Măsurarea frecvenței/raport semnal în % Nu depăşiți în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V Acrms sau 35 V DC. Pentru măsurarea frecvenței procedați după cum urmează: - Introduceți cablul roşu în mufa V/Hz, iar cablul negru în mufa COM, până ce acestea stau plan pe aparat. şi apăsați o dată scurt tasta albastră. Pentru VC940 - Mutați comutatorul selecție domeniu (5) pe poziția mutați comutatorul selecție domeniu pe poziția °C, °F Hz % şi apăsați de două ori tasta albastră. Pe ecran apare Hz. - Conectați cele două elemente de control cu obiectul de măsurat (generator, circuit etc.). - Valoarea măsurată actual este afişată pe displayul principal. În sub‐displayul stâng apare domeniul actual de măsurători. - Pentru a măsura raportul semnal (Duty Cycle) apăsați din nou tasta albastră până ce pe display apare %. www.germanelectronics.ro
9
h. Măsurarea temperaturii Nu depăşiți în nici un caz valorile maxim admisibile de intrare. Nu atingeți circuitele sau elementele circuitelor atunci când acestea se află sub tensiune mai mare de 25 V Acrms sau 35 V DC. Măsurarea temperaturii poate fi realizată numai la bornele de conexiuni V°C = plus şi COM = minus şi numai cu senzori de temperatură tip K. Temperaturile se pot aplica numai pe senzor; aparatul oferă măsurători acurate numai la o temperatură a mediului înconjurător de 23°C (+/‐ 5°C). Pentru măsurarea temperaturii procedați după cum urmează: - Îndepărtați toate cablurile măsurători de pe multimetru şi mutați comutatorul selecție domeniu pe poziția °C. - Introduceți ştecherul senzorului temperatură tip K în mufele V°C şi COM respectând polaritatea corectă; displayul principal afişează temperatura în °C. În sub‐displayul stâng este afişat actualul domeniu de măsurători. - Unitatea de măsură pentru temperatură poate fi comutată de la °C la °F folosind tasta albastră. Senzorul temperatură cu cablu inclus în colet poate măsura temperaturi de max. +230°C. La multimetru pot fi conectați şi alți senzori temperatură cu mini‐ştecher folosind adaptoare corespunzătoare. i. Măsurarea curentului în intervalul µA şi mA În domeniul de măsurători µA curentul poate fi măsurat până la 4000 µA, iar în domeniul de măsurători mA până la 400 mA. Ambele domenii de măsurători sunt asigurate şi de aceea protejate contra supra‐sarcinii. În domeniul curent alternativ valoarea măsurată este o valoare efectivă reală (True RMS). Folosind comutatorul galben puteți comuta la măsurători AC+DC True RMS. Pentru măsurarea curentului µA şi mA procedați după cum urmează: - Conectați cablul negru de măsurători cu mufa COM şi cablul roşu de măsurători cu mufa µA. - Dacă vreți să măsurați curent de max. 4000 µA poziționați comutatorul selecție domeniu pe poziția µA, respectiv pentru max. 400 mA pe poziția mA. După selectarea domeniului măsurători măsurarea curentului continuu (DC) este activată automat. - Conectați cele două elemente de control în serie cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.); displayul principal afişează polaritatea valorii măsurate împreună cu valoarea măsurată actual. Pe sub‐displayul stâng se afişează domeniul de măsurători actual. - Pentru măsurarea curentului alternativ apăsați o dată tasta albastră. Pe display (1) apare AC True RMS. La măsurătorile de curent alternativ valoarea măsurată este afişată pe displayul principal (12). Pe sub‐displayul stâng apare domeniul de măsurători actual. Nu măsurați curent peste 400 mA în domeniul mA/ µA căci sare siguranța. j. Măsurarea curentului în intervalul 10 A (AC = True RMS) În acest interval este posibilă măsurarea curentului până la 10 A DC/AC. Domeniul măsurători curent este asigurat şi astfel protejat contra supra‐sarcinii. În domeniul curent alternativ valoarea măsurată este valoarea efectivă reală (True RMS). Cu ajutorul comutatorului galben puteți comuta spre măsurarea AC+DC valoare efectivă reală. Pentru măsurarea curentului 10 A procedați după cum urmează: - Conectați cablul de măsurători negru cu mufa COM şi cablul roşu cu mufa 10 A. - Mutați comutatorul selecție domeniu pe poziția A. După selecția domeniului măsurători devine automat activă măsurarea curentului continuu (DC). - Conectați cele două elemente de control în serie cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.). Displayul principal afişează polaritatea valorii măsurate împreună cu valoarea măsurată actual. Pe sub‐displayul stâng apare domeniul de măsurători actual. - Pentru măsurarea curentului alternativ apăsați o dată tasta albastră. Pe display apare AC True RMS. - Pentru măsurătorile de curent alternativ displayul principal afişează valoarea măsurată. Pe sub‐displayul drept apare frecvența curentului alternativ, pe sub‐displayul stâng domeniul de măsurători actual. www.germanelectronics.ro
10
Nu măsurați în nici un caz curent cu valori mai mari de 10 A. Măsurătorile >5 până la 10 A pot dura numai 10 s şi pot fi realizate numai în intervale de 15 min. De la 0 la 5A sunt posibile măsurătorile continue. k. Măsurarea curentului de buclă DC în procente Acest domeniu de măsurare serveşte pentru afişarea procentuală a curentului de buclă. Domeniul de măsurători se întinde de la 4 mA = 0% până la 20 mA = 100%. Pentru măsurarea curentului de buclă procedați după cum urmează: - Mutați comutatorul selecție domeniu pe poziția mA. - Conectați cablul negru de măsurători cu mufa COM şi cablul roşu cu mufa mAµA. - Apăsați de două ori tasta albastră; pe display apare LO%. - Conectați cele două elemente de operare în serie cu obiectul de măsurat (baterie, circuit etc.); curentul de buclă este afişat în procente. l. Măsurarea puterii (numai VC940) Această funcție de măsurători permite realizarea rapidă şi simplă a măsurătorilor de putere pe aparatele cu ştecher euro folosind adaptorul inclus în colet. Domeniul de măsurători se întinde de la 0 – 2500 W. Pentru măsurarea puterii procedați după cum urmează: - Mutați comutatorul selecție domeniu pe poziția W. - Conectați adaptorul (C) pentru măsurarea puterii cu multimetrul. - Introduceți ştecherul (A) adaptorului într‐o priză cu protecție (max. 250 V/AC). - Introduceți consumatorul de măsurat în priza adaptorului pentru măsurarea puterii. Aveți grijă, consumatorul trebuie să fie scos din funcțiune. - Conectați consumatorul (B). Consumul real de putere apare pe displayul principal afişat în W. Pe sub‐displayul drept apare puterea aparentă în VA, iar pe sub‐displayul stâng este afişat factorul de putere în cosΨ. - Deconectați consumatorul înainte de a‐l separa de multimetru. Nu conectați la multimetru aparate cu un consum de putere > 2500 W. Adaptorul pentru măsurarea puterii poate fi conectat numai la tensiuni alternative (190 până la max. 250 V/AC). Durata măsurătorilor: 0 până la 1150 W măsurători continue, 1150 W până la 2500 W max. 10 sec. cu pauză de 15 min. Funcția auto‐închidere Pentru a nu scurta inutil durata de viață a unei baterii aparatul are integrată funcția de auto‐închidere. Din fabricație aparatul se deconectează după 10 min. Această perioadă poate fi modificată sau chiar dezactivată în meniul setup. Aparatul se pune din nou în funcțiune apăsând tasta albastră sau acționând comutatorul. Funcția auto‐închidere este dezactivată atunci când este activată funcția „Send” (valorile măsurate actual sunt transferate spre interfață). Funcția HOLD Funcția HOLD „îngheață” valoarea măsurată momentan pentru a putea fi citită în linişte şi eventual notată într‐un raport. La testarea conductorilor asigurați‐vă că această funcție este dezactivată la începutul testului. În caz contrar valorile măsurate vor fi eronate. www.germanelectronics.ro
11
Pentru activarea funcției HOLD apăsați tasta HOLD; operația este confirmată printr‐un semnal acustic, iar pe ecran apare HOLD. Pentru a dezactiva funcția apăsați tasta EXIT sau acționați comutatorul rotativ. Funcția REL Δ Funcția REL permite măsurarea unei valori relative pentru a evita eventualele pierderi de putere, precum cele de la măsurarea rezistenței. În acest sens valoarea momentan afişată este setată pe zero. Funcția se activează apăsând tasta REL Δ, iar pe display apare „Δ“. Valoarea măsurată la care s‐a acționat tasta REL Δ este afişată ca şi valoare de referință în sub‐displayul din dreapta. În sub‐displayul din stânga apare valoarea efectivă măsurată, iar displayul principal (12) afişează diferența dintre valoarea efectivă măsurată şi valoarea relativă. Selecția automată a domeniului de măsurare este dezactivată. Pentru a dezactiva funcția REL Δ apăsați tasta EXIT. Interfața Partea posterioară a aparatului are integrată o interfață optică (9) ce permite transferul datelor spre un computer, unde pot fi prelucrate ulterior. Conexiunea cu interfața se realizează folosind cablul de date RS232 conținut în colet; acesta se leagă la o interfață COM liberă de pe PC. Opțional este disponibil un adaptor pentru interfață optică USB. Introduceți adaptorul pe sus în canelura de pe carcasa aparatului de măsură. Instalați software‐ul din colet. Respectați instrucțiunile de utilizare şi de instalare de pe CD‐ROM. Înregistrarea şi ştergerea valorilor măsurate Multimetrul digital poate stoca, în funcție de tip, 10 (VC920/VC940) sau 10.000 (VC960) de valori măsurate. Pentru a stoca valorile măsurate procedați după cum urmează: - Apăsați tasta STORE o dată cu aparatul de măsură conectat. - Cu tasta HOLD > selectați între „Şterge memoria şi reia stocarea de la început” (No.0000) sau „Începe de la următoarea poziție de stocare liberă” (de ex. No. 0005). - Apăsați din nou tasta STORE. Pe display apare STO. Pe sub‐displayul stâng este afişată perioada intervalului în secunde. - Cu tastele + şi – puteți introduce orice valoare pentru acest interval de la 1 la 256 sec. Multimetrul stochează automat valoarea măsurată actual în funcție de intervalul setat. - Dacă stocarea valorilor măsurate se face manual atunci setați perioada intervalului pe 0 (presetare). - Apăsați STORE a treia oară; se activează înregistrarea valorilor măsurate. Pe sub‐displayul din stânga apare numărul pozițiilor de stocare utilizate. Sub‐displayul din dreapta afişează valoarea stocată actual, iar displayul principal valoarea măsurată actual. - Suplimentar, în cazul stocării automate puteți realiza oricând un procedeu de stocare manuală folosind tasta STORE. Contorul cifrelor vă indică acest lucru. - Atunci când memoria este plină primele poziții de stocare sunt supra‐scrise. - Pentru a încheia stocarea apăsați tasta EXIT. Activarea valorilor măsurate stocate±(2%+20dgt) Pentru a activa valorile măsurate stocate procedați după cum urmează: - Cu aparatul conectat apăsați tasta RECALL timp de 1 sec. - Pe display apare RCL. Sub‐display din stânga afişează poziția de stocare momentană, iar sub‐displayul din dreapta numărul valorilor stocate; displayul principal afişează valoare măsurată stocată. - Apăsați tasta HOLD > pentru a trimite toate datele stocate spre interfață. Datele sunt citite automat şi pot fi prelucrate ulterior (citiți manualul de utilizare al software‐ului ce apare ca şi document PDF pe CD‐ul conținut în colet). Operația de citire se întrerupe automat după transferul tuturor datelor. - Cu tastele + şi – puteți citi oricând pe display orice poziție de stocare. - Pentru a dezactiva această funcție apăsați tasta EXIT. Înregistrare de lungă durată În scopul de a utiliza multimetrul pentru înregistrări de lungă durată funcția SEND transferă online valoarea măsurată actual spre interfață unde va fi prelucrată ulterior cu ajutorul software‐ului. www.germanelectronics.ro
12
Pentru activarea funcției SEND apăsați tasta MAXMIN/SEND timp de 1 sec. până ce pe display apare SEND. Pentru dezactivare apăsați tasta EXIT. Întreținerea, schimbarea bateriilor, schimbarea siguranței, instalarea aparatului de măsură Generalități Pentru a păstra precizia multimetrului o perioadă mai lungă de timp aparatul trebuie să fie calibrat o dată pe an. Pentru curățarea aparatului, respectiv displayului folosiți o cârpă curată, antistatică, uscată şi care nu lasă scame. Notă! Nu folosiți soluții de curățare pe bază de carbon, benzină, alcool etc. căci acestea atacă suprafața carcasei. În plus, aburii rezultați sunt explozivi şi periculoşi pentru sănătate. Nu folosiți unelte cu margini ascuțite, şurubelnițe, perii de metal etc. Verificați regulat siguranța tehnică a aparatului şi a cablurilor de măsurători pentru a descoperi eventualele daune, strivirea cablului etc. Înainte de a curăța aparatul respectați următoarele instrucțiuni de siguranță: La deschiderea capacelor sau îndepărtarea unor elemente componente pot să fie eliberate şi elemente încălzite. Înainte de curățare deconectați toate cablurile legate la aparat. Operațiile de reparație pot fi efectuate numai de către specialişti. Schimbarea bateriilor Aparatul funcționează cu o baterie bloc 9V. La prima punere în funcțiune a aparatului sau când pe display apare simbolul pentru schimbarea bateriei trebuie să introduceți o baterie nouă. Pentru instalarea/schimbarea bateriei procedați după cum urmează: - Separați multimetrul de circuitul măsurat. - Îndepărtați toate cablurile de măsurători şi adaptorul de pe aparat şi deconectați aparatul - Deşurubați cele şurubul din compartimentul bateriilor (numai un şurub!) şi trageți vertical de capacul compartimentului bateriilor. - Înlocuiți bateria consumată cu una nouă de acelaşi tip. - Închideți şi înşurubați compartimentul bateriei. Aveți grijă să nu striviți cablurile de conexiune. Nu folosiți aparatul cu carcasa deschisă. Pericol de moarte! Nu lăsați bateriile consumate în aparat, căci acestea se pot coroda şi elibera substanțe chimice, care pot dăuna aparatului şi sănătății dvs. Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate Ca şi consumator final sunteți obligat prin lege să returnați toate bateriile şi acumulatoarele uzate; acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer! Bateriile/acumulatoarele ce include substanțe dăunătoare sunt însoțite de simbolurile corespunzătoare, care indică faptul că acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. Simbolurile pentru metalele grele implicate sunt: Cd=cadmiu, Hg=mercur, Pb=plumb (simbolurile apar pe baterii/acumulatoare sub simbolul coş de gunoi). Bateriile/acumulatoarele uzate pot fi evacuate în punctele de colectare legale din regiunea sau zona în care locuiți. În acest fel participați activ la protecția mediului înconjurător. Schimbarea siguranței Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! Folosiți numai siguranțe de schimb de acelaşi tip şi cu aceleaşi valori pentru curentul nominal. Nu este permisă folosirea siguranțelor reparate sau devierea suportului siguranței. Pentru schimbarea siguranțelor separați aparatul de măsură de toate circuitele de măsurat. Îndepărtați toate cablurile măsurători şi deconectați aparatul. Desfaceți cele două picioruşe de cauciuc din partea posterioară a aparatului, îndepărtați cele patru şuruburi posterioare şi deschideți cu grijă carcasa. Siguranțele sunt acum accesibile. www.germanelectronics.ro
13
Scoateți siguranța defectă şi înlocuiți‐o cu una de acelaşi tip şi cu aceleaşi specificații pentru curentul nominal. Siguranța 1 pentru domeniul mA: 0,5 A 250 V rapidă 5x20 mm (FO,5 A 250V) Siguranța 2 pentru domeniul 10 A: 10A 250 V rapidă 5x20 mm (F10A 250V) Închideți şi înşurubați din nou carcasa. Puneți aparatul în funcțiune numai după ce carcasa este complet închisă şi înşurubată. Evacuarea Evacuați aparatul uzat conform normelor legale în vigoare. Soluționarea problemelor Acest produs este un aparat proiectat şi construit conform ultimelor realizări din domeniul tehnicii şi, totodată, este sigur în operare. Cu toate acestea pot apărea diverse probleme şi distorsiuni. Câteva informații despre felul în care puteți soluționa aceste posibile probleme: Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță! Eroare Cauză posibilă
Multimetrul nu funcționează.
Bateria este consumată? Verificați nivelul de încărcare al bateriei. Nu pot fi realizate măsurători ale Siguranța pentru domeniul mAµA sau 10A este defectă? Verificați siguranța.
curentului. Valorile măsurate nu se modifică. Funcția HOLD este activată? Acționați tasta HOLD. Orice alte operații de reparație în afara celor descrise mai sus nu pot fi efectuate decât de către personal specializat. Date tehnice şi valori toleranță măsurători Afişare: Rată măsurători: Rezistența de intrare: Simbol schimbare baterii: Semnal acustic: Baterie: Temperatura de operare: Temperatura de depozitare: Umiditate relativă: Greutate (inclusiv bateria): Dimensiuni (L x l x A) : LCD 4 ¾ poziții LCD (40.000 digits) 3 măsurători/sec. cca. 10MΩ <7,5V +/‐ 0,5V la fiecare acționare a tastelor sau la închidere baterie bloc 9V tip NEDA 1604 sau 006P 0°C până la 40°C ‐10°C până la 50°C <75%, fără condens de la 0 la 30°C <50%, fără condens de la 31 la 40°C cca. 340 g 177 x 85 x 40 (mm) Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D‐92242 Hirschau, Germania). www.germanelectronics.ro Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parțială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Voltcraft Germania. Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică în procesul de fabricație. © 2010 Voltcraft & German Electronics
www.germanelectronics.ro
14
Valori tolerantã mãsurãtori
Acuratete ± (% din citire (reading = rdg) + marja de eroare in
digits (= dgt = digits)). Acuratetea este garantata timp de 1 an
la o temperatura de +23°C, ± 5°C, si o umiditate relativa mai mica de 75%,
fara condens.
Domeniu
Domeniu mas.
Precizie
Frecventa
40.000
DC / V
4.000
Rezolutie
la 40.000
400mV
±(0,025%+10dgt)
± (0,1%+5dgt)
4V
±(0,08%+10dgt)
± 0,2%+5dgt)
0,01 mV
0,0001 V
40 V
±(0,08%+10dgt)
± 0,2%+5dgt)
0,001 V
400 V
±(0,1%+10dgt)
± (0,3%+5dgt)
0,01 V
1000 V
±(0,1%+10dgt)
± (0,3%+5dgt)
0,1 V
Protectie supratensiune: 1000 V; Rezistenta intrare: 400mV = 2,5GΩ / 4V pana la 1000V = 10 MΩ
45Hz~1kHz
±(0,5%+40dgt)
1kHz~10kHz
±(2%+40dgt)
± (0,5%+10dgt)
±(1,5%+10dgt)
10kHz~120kHz
±(6%+40dgt) (10 - 15% v. MB)
±(4%+8dgt)
120kHz~250kHz
±(10%+40dgt) (10 - 30% v. MB) ±(5%+10dgt)
±(3%+40dgt) (15 - 100% v. MB)
4V
0,0001 V
±(7%+50dgt) (30 - 100% v. MB)
250kHz~400kHz
±(15%+40dgt) (10 - 30% v. MB) ±(12%+20dgt)
±(12+50dgt) (30 - 100% v. MB)
AC / V
40 V
400 V
750 V
45Hz~1kHz
±(0,5%+40dgt)
1kHz~10kHz
±(2%+40dgt)
10kHz~20kHz
±(7%+40dgt)
20kHz~100kHz
±(8%+40dgt)
100kHz~400kHz
nespecificat
45Hz~1kHz
±(0,5%+40dgt)
1kHz~10kHz
±(6%+40dgt)
10kHz~250kHz
nespecificat
45Hz~1kHz
±(2%+40dgt)
1kHz~5kHz
±(6%+40dgt)
5kHz~10kHz
±(12%+40dgt)
Protectie supratensiune: 1000 V; Rezistenta la intrare: 10 MΩ
Precizie AC TrueRMS: 10 la 100% din domeniul de masurare
Precizie AC+DC TrueRMS: suplimantar +(1% + 30dgt)
Factor Crest max. 3
In caz de scurtcircuitare a cablurilor masuratori afisare max. 70 dgt.
0,001 V
nespecificat
0,01 V
nespecificat
0,1 V
DC/A
400 µA
±(0,25%+20dgt)
±(0,25%+10dgt)
0,01 µA
4000 µA
±(1%+20dgt)
±(1%+10dgt)
0,1 µA
40 mA
±(1%+20dgt)
±(1%+10dgt)
0,001 mA
400 mA
±(1%+20dgt)
±(1%+10dgt)
0,01 mA
10 A
±(2%+30dgt)
±(2%+20dgt)
0,001 A
Protectie supratensiune: µA/mA: 0,5A 250V siguranta rapida
10 A : 10A 250 V siguranta rapida
Durata masuratori in domeniul 10-A : 0 la 5A masurare continua
>5A la 10A max.10 sec. cu 15 min. pauza
400 µA
45Hz~1kHz
±(1%+20dgt)
±(1%+5dgt)
1kHz~10kHz
±(2%+40dgt)
±(2%+5dgt)
45Hz~1kHz
±(1%+20dgt)
±(1%+5dgt)
1kHz~10kHz
±(2%+40dgt)
±(2%+5dgt)
40 mA
45Hz~1kHz
±(1%+20dgt)
±(1%+5dgt)
1kHz~10kHz
±(2%+40dgt)
±(2%+5dgt)
400 mA
45Hz~1kHz
±(1%+20dgt)
±(1%+5dgt)
1kHz~10kHz
±(2%+40dgt)
±(2%+5dgt)
45Hz~1kHz
±(2%+20dgt)
±(1%+5dgt)
1kHz~10kHz
±(5%+40dgt)
±(2%+5dgt)
4000 µA
AC / A
10 A
0,01 µA
Widrige Umgebungsbedingungen sind:
- Nässe oder hohe Luftfeuchtigkeit,
- Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel,
- Gewitter bzw. Gewitterbedingungen wie starke elektrostatische Felder usw.
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, führt zur Beschädigung dieses Produktes, außerdem ist dies mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer
Schlag etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut
werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!
0,1 µA
0,001 mA
Einstellelemente
0,01 mA
0,001 A
Protectie supratensiune: µA/mA 0,5A 250V siguranta rapida
10 A 10A 250 V siguranta rapida
Durata masuratori in domeniul 10-A: 0 la 5A masurare continua,
>5A la 10A max.10 sec. cu 15 min. pauza
Precizie AC TrueRMS: 10 pana la 100% din domeniul de masurare
Precizie AC+DC TrueRMS: suplimentar +(1% + 30dgt)
Factor Crest max. 3
Putere
2500W
±(2%+20dgt)
±(2%+5dgt)
0,1W
400 Ω
±(0,8%+20dgt)
0,1 Ω
4 kΩ
±(0,5%+10dgt)
0,001 kΩ
40 kΩ
±(0,5%+10dgt)
0,01 kΩ
400 kΩ
±(0,5%+10dgt)
0,1 kΩ
4 MΩ
±(1%+15dgt)
0,001 MΩ
40 MΩ
±(2%+20dgt)
0,01 MΩ
Tensiune: 190 - 250 V/AC
Durata masuratori la masurarea puterii: 0 - pana la 1150 W masurare continua
> 1150 W la 2500 W max. 10 sec. cu 15 min. pauza
Ω
Protectie supratensiune: 1000 V
Rezolutie afisare 4000 semne; necomutabil
Test continuiate: semnal acustic la valori rezistenta <50 Ω
Test dioda
Capacitate
Tensiune test max. 2,8 V; Curent test ca. 1mA
±(1%+20dgt)
±(1%+10dgt)
0,001 nF
400 nF
±(1%+20dgt)
±(1%+10dgt)
0,01 nF
4 µF
±(1%+20dgt)
±(1%+10dgt)
0,0001 µF
40 µF
±(1%+20dgt)
±(1%+10dgt)
0,001 µF
400 µF
±(1%+20dgt)
±(1%+10dgt)
0,01 µF
4 mF
±(5%+20dgt)
±(5%+10dgt)
0,0001 mF
40 mF
Nicht spezifiziert
Nicht spezifiziert
0,001 mF
Protectie supratensiune: 1000 V
30
0,0001V
40 nF
1 40000-Zeichen-Flüssigkristallanzeige (LCD) mit Funktionsund Messeinheitsanzeige
2 Funktionstastenfeld
3 Umschalttaste für
Mehrfachfunktionen
4 rückseitiger Aufstellbügel
5 Drehschalter für die Einstellung
der Messfunktionen
6
7
8
9
10
11
12
13
Messbuchsen
rückseitiges Batteriefach
Umschalter für AC oder AC+DC
TrueRMS-Messung
Optische Schnittstelle
linkes Subdisplay
rechtes Subdisplay
Hauptanzeige
Bargraph-Balkenanzeige
3
Frecventa
4 kHz
±(0,1%+8dgt)
±(0,1%+5dgt)
40 kHz
±(0,1%+8dgt)
±(0,1%+5dgt)
0,0001 kHz
0,001 kHz
400 kHz
±(0,1%+8dgt)
±(0,1%+5dgt)
0,01 kHz
4 MHz
±(0,1%+8dgt)
±(0,1%+5dgt)
0,0001 MHz
40 MHz
±(0,1%+8dgt)
±(0,1%+5dgt)
0,001MHz
400 MHz
±(0,1%+8dgt)
±(0,1%+5dgt)
0,01 MHz
Protectie supratensiune: 1000 V
Sensibilitate masuratori: 10 Hz pana la 40 MHz : 200 mV
> 40 MHz nespecificat
Temperatura
-40 la +40 °C
±(3%+30dgt)
±(3%+10dgt)
+40 la +400 °C
±(1%+30dgt)
±(1%+1dgt)
+400 la +1000 °C
±2,5%
±2,5%
0,1 °C
Protectie supratensiune: 1000 V
Senzorul tip K de temperatura inclus poate masura o temperatura de max. +230 °C!
4-20 mA
Duty Cycle
±(1%+50dgt)
10Hz - 2 KHz
±(1%+5dgt)
0,01%
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement