2 Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)

2 Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN
AUTOMÓVILES/SOLO PER L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE/ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
EN
R
Digital Media Receiver
EN
iDA-X303
DE
FR
Digital Media Receiver
iDA-X301/iDA-X301RR
ES
IT
• OWNER’S MANUAL
Please read before using this equipment.
• ANVÄNDARHANDLEDNING
Innan du använder utrustningen bör du läsa
igenom denna användarhandledning.
• BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
bitte vor Gebrauch des Gerätes.
• GEBRUIKERSHANDLEIDING
Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens
dit toestel te gebruiken.
• MODE D’EMPLOI
Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• MANUAL DE OPERACIÓN
Léalo antes de utilizar este equipo.
• INSTRUKCJA OBSŁUGI
• ISTRUZIONI PER L’USO
Si prega di leggere prima di utilizzare il
attrezzatura.
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.
1-1-8 Nishi Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan
Phone 03-5496-8231
ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.
19145 Gramercy Place, Torrance,
California 90501, U.S.A.
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.
777 Supertest Road, Toronto,
Ontario M3J 2M9, Canada
Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
Прочтите настоящее руководство перед
началом использования оборудования.
SE
NL
Prosimy zapoznać się z tą instrukcją przed
przystąpieniem do użytkowania urządzenia.
Παρακαλούμε διαβάστε το πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.
161-165 Princes Highway, Hallam
Victoria 3803, Australia
Phone 03-8787-1200
ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781
ALPINE ELECTRONICS GmbH
Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640
ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588
ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763
ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH
Leuvensesteenweg 510-B6,
1930 Zaventem, Belgium
Phone 02-725-13 15
ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord Il,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989
Designed by ALPINE Japan
68-09359Z84-B
RU
PL
GR
iDA-X303
iDA-X301/iDA-X301RR
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
HORN DISTRIBUTION S.A.
UL. KURANTÓW 34
02-873 WARSZAWA
TEL.: 0-22 331-55-55
FAX.: 0-22 331-55-00
WWW.ALPINE.COM.PL
Cantralny Serwis:
ul. Kurantów 26, 02-873 Warszawa,
tel. 22/331 55 33, [email protected]
POLSKI
Spis treści
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
Wyświetlanie tekstu nadawanego przez
stację radiową ............................................ 10
iPhone (tylko model iDA-X303 )/iPod (opcja)
Odtwarzanie .................................................. 11
Wyszukiwanie określonego
utworu/tytułu ............................................. 11
OSTRZEŻENIE ......................................... 3
Funkcja pomijania procentowego .............. 12
PRZESTROGA ......................................... 3
Funkcja pomijania alfabetycznego
(tylko iDA-X303) ...................................... 12
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ......................... 3
Przyciski strzałek dalej/wstecz .................... 12
Działanie pokrętła dwufunkcyjnego
(tylko iDA-X303)
Czynności wstępne
Pamięć miejsca wyszukiwania ..................... 13
Odtwarzanie losowe (M.I.X.) ...................... 13
Odtwarzanie losowe wszystkich
utworów ...................................................... 13
Lista akcesoriów ............................................. 6
Odtwarzanie z powtarzaniem ..................... 13
Włączanie i wyłączenie zasilania .................. 6
Zmiana wskazania ........................................ 13
Zdejmowanie i mocowanie panelu
przedniego ................................................... 6
Pierwsze włączenie systemu .......................... 6
Regulacja głośności ........................................ 6
Radio
Słuchanie radia ............................................... 7
Ręczne programowanie stacji radiowych .... 7
Automatyczne programowanie stacji ........... 7
Wybór zaprogramowanych stacji ................. 7
Funkcja wyszukiwania częstotliwości .......... 7
RDS
Ustawienie trybu odbioru RDS i odbieranie
stacji RDS .................................................... 8
Odbieranie regionalnych (lokalnych) stacji
RDS .............................................................. 8
Ustawianie trybu PI SEEK ........................... 8
Ustawianie odbioru PTY31 (audycje
alarmowe) .................................................... 9
Odbieranie informacji o ruchu
drogowym .................................................... 9
Strojenie PTY (rodzaju programu) .............. 9
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
podczas odtwarzania danych z iPod lub
słuchania radia ............................................ 9
Pierwszeństwo dla informacji ..................... 10
Pamięć USB/przenośny odtwarzacz
audio (tylko iDA-X303)/zmieniarka
(opcjonalnie)
Funkcja BANK (pamięć USB) ................... 14
Odtwarzanie .................................................. 14
Wybieranie płyty (zmieniarka) (opcja) ...... 15
Wybór jednej z kilku zmieniarek
(opcja) ........................................................ 15
Odtwarzanie z powtarzaniem ..................... 15
M.I.X. (Odtwarzanie losowe) ...................... 16
Wyszukiwanie z użyciem numeru ścieżki CD
(Tylko w przypadku zmieniarki CD) ...... 16
Wyszukiwanie określonego utworu
(pamięć USB/przenośny odtwarzacz
audio (tylko iDA-X303)) .......................... 16
Wyszukiwanie wg nazwy pliku/folderu
(Zmieniarka MP3) .................................... 17
Przełączanie między trybem szybkiego
wyszukiwania a trybem wyboru folderu
(zmieniarka MP3) (tylko iDA-X301/
iDA-X301RR) ........................................... 17
Szybkie wyszukiwanie (zmieniarka) .......... 17
Wybór żądanego folderu (tryb wyboru
folderu) (MP3/WMA/AAC) .................... 18
Zmiana wskazania ........................................ 18
Informacje o plikach MP3/WMA/AAC ..... 18
1-PL
Ustawienia dźwięku
Regulacja poziomu głośności subwoofera/
tonów niskich/tonów wysokich/balansu
(kanały lewy i prawy)/funkcja Fader
(przód-tył)/podbijanie dźwięków niskich i
wysokich/funkcja Defeat .......................... 20
Ustawienia tunera
Regulacja poziomów sygnału
źródłowego ..................................................25
Obsługa systemu IMPRINT
(opcjonalnie) (tylko iDA-X303)
ON/OFF subwoofera ................................... 20
Zmiana trybu MultEQ .................................26
Ustawianie systemu subwoofera ................. 20
Regulowanie ustawień dźwiękowych w
trybie ręcznym ...........................................26
USER PRESET .........................................27
Ustawianie kontroli poziomu głośności
tonów niskich ............................................. 21
Ustawianie poziomu głośności tonów
wysokich ..................................................... 21
Regulacja filtra górnoprzepustowego ........ 22
Obsługa zewnętrznego procesora audio .... 22
USTAWIENIA
Ustawienia złącza Bluetooth
Ustawianie połączenia Bluetooth ................ 23
Ustawienia audio (tylko w przypadku
podłączenia zewnętrznego procesora dźwięku)
Obsługa zewnętrznego procesora dźwięku
(USER PRESET) ...................................... 23
ON/OFF opcji Media Xpander .................... 23
Ustawianie opcji MX Level .......................... 23
Włączanie i wyłączanie subwoofera ............ 23
Ustawienia ogólne
Podłączanie zmieniarki MP3
(PLAY MODE) ......................................... 24
Funkcja podpowiedzi dźwiękowej (Beep)
(tylko iDA-X303) ....................................... 24
Włączanie/wyłączanie trybu wyciszenia
(INT MUTE) .............................................. 24
Ustawianie trybu AUX+ ............................... 24
Ustawianie trybu AUX+ NAME ................ 24
Ustawienia trybu AUX (V-Link) ................. 24
Ustawienia zewnętrznego wejścia cyfrowego
(DIGITAL AUX) ...................................... 24
Ustawianie opcji AUX+ Level
(AUX IN GAIN) ....................................... 24
Podłączenie do zewnętrznego wzmacniacza
(POWER IC) ............................................. 25
Demonstracja ................................................. 25
Zapisywanie ustawienia poziomu
dźwięku .......................................................27
Przywoływanie zapisanego ustawienia
poziomu dźwięku .......................................27
ON/OFF opcji Media Xpander ................27
Ustawienia korekcji dźwięku
(Factory’s EQ) (FR-EQ) .......................27
Regulacja pola dźwiękowego ...................27
Regulacja krzywej parametrycznej korekcji
dźwięku .......................................................27
Regulacja krzywej graficznej korekcji
dźwięku .......................................................28
Regulowanie korekcji czasowej ...................28
Regulacja ustawień zwrotnic (X-OVER) ....28
ON/OFF subwoofera ................................29
Ustawianie systemu subwoofera ..............29
Ustawianie fazy subwoofera .....................29
Ustawianie kanału subwoofera
(SUBW CHANNEL) ............................30
Ustawianie nachylenia charakterystyki
głośnika wysokotonowego
(TW Setup) .............................................30
Ustawianie trybu EQ ................................30
Ustawianie rodzaju filtra ..........................30
Ustawianie jednostek korekcji czasowej
(TCR) ......................................................30
Ustawianie opcji MX Level ......................30
Informacje o korekcji czasowej ...................31
Informacje o zwrotnicy .................................32
Informacje o systemie IMPRINT ...............33
Informacje
W razie trudności ..........................................34
Dane techniczne ............................................37
Ustawienia wyświetlacza
Regulacja przyciemnienia ............................. 25
Ustawienia rodzaju przewijania ................... 25
Ustawianie przewijania
(TEXT SCROLL) ..................................... 25
Ustawianie iPod
Ustawianie trybu wyszukiwania iPod .......... 25
Instalacja i podłączenia
Ostrzeżenie ............................................38
Przestroga ..............................................38
Środki ostrożności .................................38
Instalacja ........................................................39
Podłączenia ....................................................41
2-PL
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
PRZESTROGA
Tym symbolem oznaczone są ważne instrukcje.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.
OSTRZEŻENIE
Tym symbolem oznaczone są ważne instrukcje.
Niezastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
NIE WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI ODWRACAJĄCYCH
UWAGĘ OD BEZPIECZNEGO PROWADZENIA POJAZDU.
Każdą czynność wymagającą dłuższej uwagi należy wykonywać
dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Należy zatrzymać
pojazd w bezpiecznym miejscu przed podjęciem dalszych czynności.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować wypadek.
NIE NALEŻY ZWIĘKSZAĆ NATĘŻENIA DŹWIĘKU
POWYŻEJ POZIOMU, PRZY KTÓRYM NIE SŁYCHAĆ
ODGŁOSÓW DOBIEGAJĄCYCH SPOZA POJAZDU.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy
usłyszenie sygnałów takich jak: dźwięk syreny pojazdów
ratunkowych lub sygnałów ostrzegawczych (np. przy przejeździe
kolejowym) może stanowić zagrożenie i doprowadzić do wypadku.
SŁUCHANIE GŁOŚNEJ MUZYKI W SAMOCHODZIE
MOŻE TEŻ BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU.
KIERUJĄC POJAZDEM, NALEŻY JAK
NAJRZADZIEJ SPOGLĄDAĆ NA WYŚWIETLACZ.
Spoglądanie na wyświetlacz może odwracać uwagę kierowcy od
drogi przed pojazdem i być przyczyną wypadku.
NIE ROZKŁADAĆ I NIE WYKONYWAĆ
SAMODZIELNYCH MODYFIKACJI.
W przeciwnym wypadku może dojść do wypadku, pożaru lub
porażenia prądem.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM
12 V I UJEMNYM UZIEMIENIEM.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy). Niezastosowanie się do tego wymogu
może spowodować pożar lub inne wypadki.
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK ŚRUBY I WKRĘTY,
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie może spowodować poważne obrażenia ciała. W wypadku
połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
PRZY WYMIANIE BEZPIECZNIKÓW NALEŻY
PRZESTRZEGAĆ WŁAŚCIWEGO NATĘŻENIA PRĄDU.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować
pożar lub porażenie prądem.
NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I
PANELI RADIATORÓW.
W przeciwnym wypadku nieodprowadzone ciepło może
spowodować zapalenie urządzenia.
URZĄDZENIE STOSOWAĆ TYLKO W MOBILNYCH
INSTALACJACH PRĄDU 12 V.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować
pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.
W WYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub zniszczenia
urządzenia. Należy dostarczyć urządzenie do naprawy do autoryzowanego
przedstawiciela firmy Alpine lub najbliższego centrum serwisowego Alpine.
NIE ŁĄCZYĆ NOWYCH I STARYCH BATERII. PRZY WKŁADANIU
BATERII SPRAWDZIĆ WŁAŚCIWĄ POLARYZACJĘ.
Podczas wkładania baterii upewnić się, że polaryzacja jest
prawidłowa (+ lub –) i zgodna z instrukcjami. Przerwanie
izolacji lub wyciek elektrolitu z baterii może spowodować
pożar lub poważne obrażenia ciała.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Czyszczenie produktu
W regularnych odstępach czasu należy czyścić urządzenie miękką, suchą
tkaniną. W przypadku uporczywych plam należy zwilżyć materiał
wyłącznie wodą. Zastosowanie innych środków może spowodować
rozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy urządzenia.
Temperatura
Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że temperatura
wewnątrz pojazdu znajduje się w zakresie od –10°C do +60°C.
Konserwacja
W przypadku problemów z urządzeniem nie należy
dokonywać samodzielnych napraw. Należy dostarczyć
urządzenie do naprawy do autoryzowanego przedstawiciela
firmy Alpine lub najbliższego centrum serwisowego Alpine.
Miejsce instalacji
Należy upewnić się, że urządzenie nie zostanie zainstalowane
w miejscu narażonym na:
•
•
•
•
bezpośrednie działanie słońca i temperatury
wysoki poziom wilgotności i wodę
nadmierny kurz
nadmierne wibracje
Ochrona złącza USB
• Do złącza USB tego urządzenia można podłączyć wyłącznie
pamięć USB, telefon iPhone (tylko model iDA-X303),
odtwarzacz iPod (tylko model iDA-X303) i przenośny odtwarzacz
audio (tylko model iDA-X303). Inne urządzenia USB mogą
działać niepoprawnie. Rozgałęziacz USB nie jest obsługiwany.
• W przypadku korzystania ze złącza USB należy podłączyć
urządzenie USB do radioodtwarzacza za pomocą kabla
przedłużającego USB (dostępny w zestawie).
• W zależności od podłączonej pamięci USB pewne funkcje
radioodtwarzacza mogą być niedostępne lub niewykonywane.
• Rodzaje plików muzycznych odtwarzanych przez
urządzenie: MP3/WMA/AAC.
• Na panelu radioodtwarzacza mogą być wyświetlane
informacje na temat utworu (wykonawca, utwór itp.), jednak
niektóre znaki mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
3-PL
Obsługa przenośnego odtwarzacza audio (tylko iDA-X303)
PRZESTROGA
Firma Alpine nie odpowiada za utracone dane itd., nawet jeśli
utrata ma miejsce podczas korzystania z radioodtwarzacza.
Obchodzenie się z pamięcią USB
• Aby zapobiec błędom funkcjonowania i uszkodzeniom
urządzenia, należy przestrzegać następujących zasad:
dokładnie przeczytać instrukcję obsługi pamięci USB.
nie dotykać gniazda i wtyczki USB ręką i nie przykładać
przedmiotów metalowych.
nie wystawiać pamięci USB na wstrząsy.
nie wyginać, nie upuszczać, nie demontować, nie
przeprowadzać samodzielnych modyfikacji i chronić przed
zamoczeniem.
• Nie używać i nie przechowywać urządzenia USB w
miejscach:
wewnątrz samochodu, narażonych na działanie
bezpośrednich promieni słonecznych i wysokich
temperatur;
zagrożonych występowaniem dużej wilgotności lub
substancji korozyjnych.
• Pamięć USB należy podłączyć w miejscu, które nie będzie
utrudniało kierowcy prowadzenia pojazdu.
• Pamięć USB może nie funkcjonować poprawnie w
warunkach wysokiej lub niskiej temperatury.
• Należy używać wyłącznie pamięci USB z certyfikatem.
Nawet pamięć USB z certyfikatem może jednak nie działać
poprawnie, w zależności od typu i stanu technicznego.
• Funkcjonowanie pamięci USB nie jest gwarantowane.
Korzystanie z pamięci USB dozwolone jest na zasadach
określonych umową.
• W zależności od ustawień typu pamięci USB, stanu pamięci
i oprogramowania do kodowania, urządzenie może nie
odtwarzać prawidłowo muzyki lub wyświetlać
nieprawidłowe znaki.
• Za pomocą tego urządzenia nie można odtwarzać plików
zabezpieczonych przed kopiowaniem (za pomocą funkcji
DRM, Digital Rights Management). Dotyczy to również
plików w formacie WMA zabezpieczonych za pomocą
funkcji DRM oraz plików w formacie AAC zakupionych w
sklepie iTunes Store.
• Rozpoczęcie odtwarzania może być opóźnione w przypadku
pamięci USB. W przypadku szczególnych plików innych niż
muzyczne w pamięci USB opóźnienie spowodowane
odnalezieniem i odtworzeniem pliku może być znaczne.
• Urządzenie czyta pliki muzyczne w formatach „mp3”,
„wma” oraz „m4a”.
• Nie należy nadawać żadnego z powyższych rozszerzeń
plikom innym niż muzyczne. W przeciwnym wypadku pliki
nie zostaną rozpoznane jako niemuzyczne. Na skutek tego
urządzenie odtworzy dźwięk zawierający szum, który może
doprowadzić do uszkodzenia głośników i/lub wzmacniacza.
• Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej ważnych plików
na komputerze osobistym.
• Urządzenia USB nie należy odłączać w trakcie odtwarzania
muzyki. W celu uniknięcia uszkodzenia pamięci należy
zmienić źródło dźwięku na inne niż urządzenie USB i
dopiero wówczas odłączyć urządzenie USB.
4-PL
• Urządzenie może sterować działaniem przenośnego
odtwarzacza audio podłączonego za pośrednictwem interfejsu
USB. Można odtwarzać audio w formatach MP3 i WMA.
• Nie gwarantuje się prawidłowego działania przenośnego
odtwarzacza audio. Korzystanie z przenośnego odtwarzacza audio
dozwolone jest na zasadach określonych umową. Należy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi przenośnego odtwarzacza audio.
• Nie używać i nie przechowywać urządzenia USB w miejscach:
wewnątrz samochodu, narażonych na działanie
bezpośrednich promieni słonecznych i wysokich temperatur;
zagrożonych występowaniem dużej wilgotności lub
substancji korozyjnych.
• Przenośny odtwarzacz audio należy podłączyć w miejscu,
które nie będzie utrudniało kierowcy prowadzenia pojazdu.
• Przenośny odtwarzacz audio może nie działać prawidłowo w
zbyt wysokich lub zbyt niskich temperaturach.
• W zależności od ustawień typu przenośnego odtwarzacza audio, stanu
pamięci i oprogramowania do kodowania urządzenie może nie odtwarzać
prawidłowo muzyki lub może wyświetlać nieprawidłowe znaki.
• W przypadku jeśli w odtwarzaczu dostępne jest ustawienie
MSC/MTP, należy wybrać opcję MTP.
• W przypadku przenośnego odtwarzacza audio, w którym
dane są przechowywane na urządzeniu pamięci masowej
USB, odtwarzanie może okazać się niemożliwe.
• W zależności od ustawień przenośnego odtwarzacza audio może być możliwa
obsługa urządzenia pamięci masowej USB. Szczegółowe informacje na temat
ustawień zawiera Instrukcja użytkownika odtwarzacza.
• Urządzenie może odtwarzać pliki MP3/WMA synchronizowane za
pośrednictwem programu Windows Media Player (w wersji 7.1, 8,
9, 9.1, 9.2), a następnie przesyłane do odtwarzacza. Możliwe jest
odtwarzanie plików z rozszerzeniem „mp3” lub „wma”.
• Jeśli dane nie zostaną poddane synchronizacji w Windows
Media Player i zostaną przesłane w inny sposób, może nie
być możliwe prawidłowe odtworzenie plików w urządzeniu.
• Urządzenie obsługuje standard WMDRM10.
• Pliki zabezpieczone przed kopiowaniem (ochrona praw
autorskich) nie są odtwarzane.
• Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej ważnych plików na
komputerze osobistym.
• Urządzenia USB nie należy odłączać w trakcie odtwarzania muzyki. W
celu uniknięcia uszkodzenia pamięci należy zmienić źródło dźwięku na
inne niż urządzenie USB i dopiero wówczas odłączyć urządzenie USB.
• Logo Windows i Windows Media są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• iPod to znak towarowy firmy Apple Inc. zarejestrowany w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• iPhone jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
• Urządzenia elektroniczne oznaczone symbolem „Made for
iPod” zostały opracowane specjalnie z myślą o łączeniu się z
odtwarzaczem iPod, a ich producent uzyskał świadectwo
wypełniania norm wydajności firmy Apple.
• Urządzenia elektroniczne oznaczone symbolem „Works with
iPhone” zostały opracowane specjalnie z myślą o łączeniu się
z urządzeniem iPhone, a ich producent uzyskał świadectwo
wypełniania norm wydajności firmy Apple.
• Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia ani
jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami prawa.
• Nazwa i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma
Alpine Electronics, Inc. używa ich na mocy licencji. Pozostałe znaki
towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich podmiotów.
• „Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest
licencjonowana przez instytut Frauenhofer IIS i firmę Thomson”.
• „Nabycie produktu daje prawo osobie prywatnej do korzystania z niego
w celach niekomercyjnych. Nie obejmuje to prawa do cesji licencji, ani
wykorzystania produktu w sposób komercyjny (wytwarzania przychodu)
do emisji w czasie rzeczywistym (naziemnej, satelitarnej, kablowej lub za
pomocą innych mediów) poprzez Internet, sieć intranet lub innych
platform elektronicznej wymiany danych, jak choćby systemy sprzedaży
płatnych utworów muzycznych czy aplikacje audio-on-demand.
Zastosowania te wymagają niezależnej licencji. Aby uzyskać więcej
informacji na ten temat, patrz: http://www.mp3licensing.com”.
• Audyssey MultEQ XT jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Audyssey laboratories Inc.
Działanie pokrętła
dwufunkcyjnego
(tylko iDA-X303)
Inne możliwości
Nacisnąć i przekręcić pokrętło dwufunkcyjne w prawo
lub w lewo.
Po zwolnieniu pokrętło dwufunkcyjne zmienia się sposób
wyświetlania.
pokrętło dwufunkcyjne
pokrętło dwufunkcyjnego
Nacisnąć
Istnieją 2 sposoby obsługi pokrętło dwufunkcyjnego.
Sposób standardowy
Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne w prawo lub w lewo.
W zależności od sytuacji można zmieniać element lub
wyświetlacz. Po naciśnięciu i przekręceniu pokrętła
dwufunkcyjnego w prawo lub w lewo można w sposób ciągły
zmieniać elementy/ekrany.
Regulacja głośności i przewijanie list.
5-PL
Czynności wstępne
iDA-X303
(Zwalnianie) pokrętło dwufunkcyjne
• Panel przedni może być gorący przy normalnym użytkowaniu
(dotyczy to zwłaszcza końcówek złącz na wewnętrznej
powierzchni panelu przedniego). Nie oznacza to uszkodzenia.
• Aby zabezpieczyć panel przedni, należy umieścić go w etui
znajdującym się w zestawie.
Mocowanie
1
2
Włożyć prawą stronę panelu przedniego do
urządzenia głównego. Wpasować żłobek w panelu
przednim w występy urządzenia głównego.
Nacisnąć lewą stronę panelu przedniego, aż zostanie
stabilnie zablokowana w urządzeniu głównym.
SOURCE
iDA-X301/iDA-X301RR
(Zwalnianie)
Pokrętło
• Przed zamocowaniem panelu przedniego należy upewnić się, że
końcówki złącz nie są zabrudzone ani zakurzone i że między panelem
przednim i urządzeniem głównym nie znajdują się żadne obce ciała.
• Należy naciskać ostrożnie panel przedni. Trzymać panel przedni
za boki, aby przez przypadek nie nacisnąć przycisków.
Pierwsze włączenie systemu
SOURCE
Lista akcesoriów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cyfrowy odtwarzacz multimedialny.................................1
Kabel zasilający .................................................................1
Kabel USB ..........................................................................1
Przewód połączeniowy odtwarzacza iPod (tylko model iDA-X303)...... 1
Przewód połączeniowy FULL SPEEDTM (tylko model
iDA-X301/iDA-X301RR) ......................................................1
Kieszeń montażowa ..........................................................1
Etui ......................................................................................1
Gumowa osłona .................................…………………….. 1
Śruba sześciokątna ..........................…………………….. 1
Wkręt (M5x8) ......................................................................4
Instrukcja użytkownika ....................................... 1 zestaw
Przycisk RESET należy nacisnąć przy pierwszym włączeniu
urządzenia, po wymianie akumulatora w samochodzie itp.
1
2
3
Wyłączyć zasilanie urządzenia.
Nacisnąć przycisk
(Zwalnianie), aby zdjąć panel przedni.
Nacisnąć przycisk RESET końcem długopisu lub
innym ostro zakończonym przedmiotem.
Włączanie i wyłączenie zasilania
Nacisnąć przycisk
SOURCE, aby włączyć urządzenie.
• Urządzenie można włączyć, naciskając dowolny inny przycisk za wyjątkiem
przycisku
(Zwalnianie), pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303).
Ponadto w przypadku podłączenia pamięci USB/telefonu iPhone*/
odtwarzacza iPod* do portu USB urządzenie jest automatycznie włączane.
* Tylko iDA-X303.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
SOURCE przez co
najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
• Przy pierwszym włączeniu głośność jest ustawiona na poziomie 12.
Regulacja głośności
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aż zostanie
ustawiona żądana głośność.
Możliwość sterowania pilotem
Skierować nadajnik opcjonalnego pilota w kierunku czujnika
pilota zdalnego sterowania.
Zdejmowanie i mocowanie panelu przedniego
Zdejmowanie
1
2
3
Wyłączyć zasilanie urządzenia.
Nacisnąć przycisk
(Zwalnianie) na środku po
lewej stronie, aż panel przedni zostanie zwolniony.
Czujnik pilota zdalnego sterowania
Chwycić panel przedni po lewej stronie i zdjąć go.
Możliwość połączenia z modułem interfejsu zdalnego sterowania
Po połączeniu z modułem interfejsu zdalnego sterowania (opcja)
urządzeniem można sterować za pomocą samochodowego
modułu sterowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji
należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Alpine.
6-PL
3
Radio
4
iDA-X303
SOURCE
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać numer stacji.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
co najmniej 2 sekundy.
/ENTER przez
Wybrana stacja zostanie zapisana.
Na wyświetlaczu jest podawany zakres fal radiowych, numer
oraz częstotliwość zaprogramowanej stacji radiowej.
pokrętło dwufunkcyjne
• Można zaprogramować 30 stacji (6 stacji dla każdego z zakresów
fal: FM1, FM2, FM3, fale średnie (MW) i fale długie (LW)).
• Jeśli stacja jest zapisywana w pamięci, w której już znajduje się
inna stacja, zostanie ona usunięta i zastąpiona przez nową stację.
BAND/TA TUNE/A.ME
/ENTER
PRESET
Automatyczne programowanie stacji
1
iDA-X301/iDA-X301RR
SOURCE
Pokrętło
2
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk BAND/TA, aż
zostanie wyświetlony odpowiedni zakres fal
radiowych.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk TUNE/A.ME przez
co najmniej 2 sekundy.
Tuner zacznie automatycznie wyszukiwać i programować 6
stacji z silnym sygnałem w wybranym zakresie fal. Zostaną
one zaprogramowane pod numerami od 1 do 6 w kolejności
odpowiadającej sile sygnału.
Po zakończeniu automatycznego programowania tuner
włącza stację zaprogramowaną pod numerem 1.
BAND/TA
TUNE/A.ME
/ENTER
PRESET
• Jeśli nie została zaprogramowana żadna stacja, tuner powróci do
stacji wybranej przed włączeniem procedury automatycznego
programowania.
Słuchanie radia
1
2
3
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
wybrać tryb TUNER.
SOURCE, aby
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk BAND/TA, aż zostanie
wyświetlony odpowiedni zakres fal radiowych.
FM1
FM2
FM3
MW
LW
FM1
Nacisnąć przycisk TUNE/A.ME, aby wybrać tryb strojenia.
DX SEEK (tryb stacji odległych)
SEEK (tryb stacji lokalnych)
(pusty) (tryb ręczny)
DX SEEK (tryb stacji odległych)
• Trybem początkowym jest tryb stacji odległych.
Tryb stacji odległych:
Będą wyszukiwane stacje o wysokim i o niskim poziomie
sygnału (funkcja automatycznego strojenia).
Tryb stacji lokalnych:
Będą wyszukiwane wyłącznie stacje o wysokim poziomie
sygnału (funkcja automatycznego strojenia).
Tryb ręczny:
Częstotliwość jest dostrajana ręcznie w trybie krokowym
(strojenie ręczne).
4
Naciskać przycisk
żądaną stację.
Przytrzymanie przycisku
zmianę częstotliwości.
lub
2
1
2
lub
powoduje ciągłą
Wybrać zakres fal radiowych i dostroić żądaną stację
radiową, która ma być zaprogramowana w pamięci.
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk BAND/TA, aż zostanie
wyświetlony odpowiedni zakres fal radiowych.
Nacisnąć przycisk PRESET.
Zostanie wyświetlony ekran stacji.
3
4
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać stację radiową.
Nacisnąć przycisk
/ENTER.
Na wyświetlaczu jest podawany zakres fal radiowych, numer
oraz częstotliwość wybranej stacji radiowej.
Funkcja wyszukiwania częstotliwości
Można wyszukiwać stacje radiowe według ich częstotliwości.
1
, aby dostroić
Ręczne programowanie stacji radiowych
1
Wybór zaprogramowanych stacji
2
3
Aby włączyć przeszukiwania częstotliwości,
nacisnąć przycisk
/ENTER w trybie radio.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać odpowiednią częstotliwość.
Nacisnąć przycisk
/ENTER, aby odbierać
wybraną częstotliwość.
• Aby anulować, nacisnąć przycisk
w trybie wyszukiwania.
Tryb wyszukiwania zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 10 sekund
nie zostanie wykonana żadna czynność.
Nacisnąć przycisk PRESET.
Zostanie wyświetlony ekran stacji.
7-PL
Odbieranie regionalnych
(lokalnych) stacji RDS
RDS
iDA-X303
pokrętło dwufunkcyjne
FUNCTION/SETUP
1
2
Aby włączyć tryb wyboru SETUP, nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy przycisk FUNCTION/SETUP.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać tryb
TUNER, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
BT*1
AUDIO*2
TUNER
BT
/ENTER
BAND/TA
VIEW
iDA-X301/iDA-X301RR
Pokrętło
FUNCTION/SETUP
4
/ENTER
VIEW
Ustawienie trybu odbioru RDS i
odbieranie stacji RDS
RDS (Radio Data System) jest radiowym systemem transmisji
informacji z nadawaniem na fali podnośnej 57 kHz normalnej
transmisji na falach ultrakrótkich (FM). RDS umożliwia
odbieranie różnych informacji, takich jak informacje o ruchu
drogowym czy nazwa stacji, oraz automatycznie dostrajanie do
nadajnika o silniejszym sygnale nadającego ten sam program.
1
2
3
4
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP, aby włączyć
wskaźnik <F>.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb częstotliwości alternatywnych AF, a
/ENTER.
następnie nacisnąć przycisk
5
Wskaźnik <F> znika.
• Urządzeniem można sterować, gdy wskaźnik <F> jest włączony.
Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
wskaźnik <F> zostanie wyłączony.
• Jeśli opcja „Ustawianie odbioru PTY31 (audycje alarmowe)”
(patrz str. 9) jest włączona, a urządzenie odbiera sygnał PTY31
(audycja alarmowa), urządzenie automatycznie wyświetli
komunikat „ALARM” na wyświetlaczu.
8-PL
Identyfikacja programu
Nazwa stacji
Lista częstotliwości alternatywnych
Znacznik systemu informacji dla kierowców
Wiadomości drogowe
Rodzaj programu
Informacje o innych sieciach
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb RDS REGIONAL, a następnie nacisnąć
przycisk
/ENTER.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać opcję ON (Wł.) lub OFF (Wył.).
W trybie OFF urządzenie automatycznie odbiera
odpowiednią lokalną stację RDS.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez co najmniej
2 sekundy, aby przejść do trybu normalnego.
Ustawianie trybu PI SEEK
1
2
Aby włączyć tryb wyboru SETUP, nacisnąć i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk
FUNCTION/SETUP.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać tryb
/ENTER.
TUNER, a następnie nacisnąć przycisk
BT*1
AUDIO*2
TUNER
BT
GENERAL
DISPLAY
IPOD
*1 Opcja wyświetlana tylko w przypadku, gdy opcja INT MUTE
jest ustawiona na OFF i wybrany jest tryb inny niż BT AUDIO.
*2 Wyświetlanie tylko w przypadku podłączenia zewnętrznego
procesora dźwięku. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja
użytkownika zewnętrznego procesora audio.
3
4
Cyfrowe dane RDS obejmują następujące informacje:
PI
PS
AF
TP
TA
PTY
EON
IPOD
• Naciśnięcie przycisku
w trakcie wykonywania procedury
powoduje powrót do poprzedniego trybu.
• Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać opcję ON, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP, aby włączyć
tryb RDS.
DISPLAY
*1 Opcja wyświetlana tylko w przypadku, gdy opcja INT MUTE
jest ustawiona na OFF i wybrany jest tryb inny niż BT AUDIO.
*2 Wyświetlanie tylko w przypadku podłączenia zewnętrznego
procesora dźwięku. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja
użytkownika zewnętrznego procesora audio.
3
BAND/TA
GENERAL
5
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać tryb
/ENTER.
PI SEEK, a następnie nacisnąć przycisk
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać opcję ON (Wł.) lub OFF (Wył.).
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez co
najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu normalnego.
• Naciśnięcie przycisku
w trakcie wykonywania procedury
powoduje powrót do poprzedniego trybu.
• Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
Ustawianie odbioru PTY31
(audycje alarmowe)
Strojenie PTY (rodzaju programu)
1
Włączanie i wyłączanie PTY31 (audycje alarmowe).
1
2
Aby włączyć tryb wyboru SETUP, nacisnąć i przytrzymać
przez co najmniej 2 sekundy przycisk FUNCTION/SETUP.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać tryb
TUNER, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
BT*1
AUDIO*2
TUNER
BT
GENERAL
DISPLAY
IPOD
*1 Opcja wyświetlana tylko w przypadku, gdy opcja INT MUTE
jest ustawiona na OFF i wybrany jest tryb inny niż BT AUDIO.
*2 Wyświetlanie tylko w przypadku podłączenia zewnętrznego
procesora dźwięku. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja
użytkownika zewnętrznego procesora audio.
3
4
5
2
Jeśli została wybrana opcja ON, audycje alarmowe będą
odbierane niezależnie od źródła. Przy odbiorze jest
wyświetlany komunikat „ALARM”.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez co najmniej
2 sekundy, aby przejść do trybu normalnego.
Po odebraniu audycji alarmowej poziom głośności zostanie
automatycznie zmieniony na poziom zapamiętany w trybie
informacji o ruchu drogowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz „Odbieranie informacji o ruchu drogowym” na str. 9.
• Naciśnięcie przycisku
w trakcie wykonywania procedury
powoduje powrót do poprzedniego trybu.
• Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
3
4
• Jeśli siła sygnału informacji o ruchu drogowym opada poniżej
określonego poziomu, urządzenie pozostaje w trybie odbioru
przez 1 minutę. Jeżeli siła sygnału pozostaje poniżej określonego
poziomu przez dłużej niż 1 minutę, wskaźnik „TA” zaczyna migać.
• Aby nie słuchać odbieranych informacji o ruchu drogowym,
należy nacisnąć lekko przycisk BAND/TA, aby pominąć te
komunikaty. Tryb TA pozostaje włączony, aby można było
odebrać następną informację o ruchu drogowym.
• Jeśli poziom głośności został zmieniony podczas odbierania
informacji o ruchu drogowym, zmieniony poziom głośności
zostanie zapamiętany. Przy następnym odebraniu informacji o
ruchu drogowym poziom głośności zostanie automatycznie
dostosowany do zapamiętanego poziomu.
Po wybraniu rodzaju programu nacisnąć przycisk
/ENTER, aby rozpocząć wyszukiwanie stacji dla
wybranego rodzaju programu.
Jeśli nie można odbierać żadnych stacji PTY, komunikat
„NO PTY” będzie wyświetlany przez 10 sekund.
• Urządzeniem można sterować, gdy wskaźnik <F> jest włączony.
Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
wskaźnik <F> zostanie wyłączony.
Odbieranie informacji o ruchu
drogowym podczas odtwarzania
danych z iPod lub słuchania radia
1
Nacisnąć i przytrzymać przycisk BAND/TA przez co
najmniej 2 sekundy, aż zaświeci wskaźnik „TA”.
Gdy rozpoczyna się nadawanie informacji o ruchu
drogowym, urządzenie automatycznie wycisza iPod/pamięć
USB/przenośny odtwarzacz audio (tylko iDA-X303)/
zmieniarkę lub audycję radiową FM.
Gdy nadawanie informacji o ruchu drogowym kończy się,
urządzenie automatycznie powraca do odtwarzania ze źródła,
które było aktywne przed nadaniem informacji o ruchu drogowym.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk BAND/TA przez co
najmniej 2 sekundy, aż zaświeci wskaźnik „TA”.
Gdy stacja nadająca informacje o ruchu drogowym jest
dostrojona, wskaźnik „TP” świeci.
Informacje o ruchu drogowym słychać tylko wtedy, gdy są nadawane.
Jeśli informacje o ruchu drogowym nie są nadawane,
urządzenie pozostaje w trybie oczekiwania. Gdy rozpoczyna
się nadawanie informacji o ruchu drogowym, urządzenie
automatycznie je odbiera, a na wyświetlaczu zostaje
wyświetlony ekran TRF-INFO.
Po zakończeniu nadawania informacji o ruchu drogowym
urządzenie automatycznie przechodzi w tryb oczekiwania.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać żądany rodzaj programu.
Wybrany rodzaj programu miga podczas wyszukiwania i
świeci się stale po znalezieniu stacji.
Odbieranie informacji o ruchu drogowym
1
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać opcję PTY, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER, gdy urządzenie znajduje się w trybie
radia (odbiór FM).
Zostanie wyświetlony ekran stacji wyboru PTY.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb ALERT PTY31, a następnie nacisnąć
/ENTER.
przycisk
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać opcję ON (Wł.) lub OFF (Wył.).
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP, aby włączyć
wskaźnik <F>.
Gdy nie można odbierać stacji nadających informacje o
ruchu drogowym:
W trybie tuner:
Jeżeli sygnału TP nie można odebrać przez dłużej niż przez
1 minutę, wskaźnik „TA” miga.
W trybie iPod/pamięci USB/przenośnego odtwarzacza audio
(tylko iDA-X303)/zmieniarki:
Jeżeli nie można odebrać sygnału TP, stacja nadająca informacje o ruchu
drogowym na innej częstotliwości zostanie wybrana automatycznie.
• Radioodtwarzacz obsługuje funkcję EON (informacje o innych
sieciach), która umożliwia śledzenie częstotliwości
alternatywnych z listy AF. Wskaźnik „EON” świeci, gdy jest
odbierana stacja RDS EON. Jeżeli odbierana stacja nie wysyła
informacji o ruchu drogowym, radioodtwarzacz automatycznie
dostraja się do odpowiedniej stacji aktualnie nadającej
informacje o ruchu drogowym.
2
Nacisnąć i przytrzymać przycisk BAND/TA przez co
najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć tryb informacji o
ruchu drogowym.
Wskaźnik „TA” znika.
9-PL
Pierwszeństwo dla informacji
Ta funkcja umożliwia zaprogramowanie urządzenia tak, by
program z informacjami był priorytetowy. Program z informacjami
nie zostanie nigdy pominięty, ponieważ urządzenie automatycznie
nadaje priorytet programom z informacjami, jeśli są nadawane i
przerywa aktualnie odbierany program.
Ta funkcja jest dostępna, gdy urządzenie zostało ustawione w
trybie odbioru zakresów innych niż fale długie (LW) i fale średnie
(MW).
1
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP, aby włączyć
tryb funkcji, gdy urządzenie znajduje się w trybie
radia (odbiór FM).
Wskaźnik <F> świeci.
2
3
4
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać opcję NEWS, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
iPhone (tylko model iDA-X303 )/iPod (opcja)
iDA-X303
pokrętło dwufunkcyjne
FUNCTION/SETUP
SOURCE
/ENTER
/
VIEW
iDA-X301/iDA-X301RR
Pokrętło
FUNCTION/SETUP
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać opcję ON, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
Aby przejść do normalnego trybu, nacisnąć przycisk
.
Wskaźnik <F> znika.
• Urządzeniem można sterować, gdy wskaźnik <F> jest włączony.
Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
wskaźnik <F> zostanie wyłączony.
• W przypadku funkcji NEWS, inaczej niż dla funkcji TA,
głośność nie zwiększa się automatycznie.
Wyświetlanie tekstu nadawanego
przez stację radiową
Komunikaty tekstowe ze stacji radiowej mogą być wyświetlane.
Aby wybrać funkcję tekstu nadawanego przez stację
radiową podczas odbierania stacji FM w trybie radia,
należy nacisnąć przycisk VIEW.
Informacje na wyświetlaczu zmieniają się po każdym naciśnięciu
przycisku.
Jeśli istnieje PS (Nazwa stacji)
Pasmo
PS (Nazwa
stacji)
Tekst nadawany
przez stację
radiową
Pasmo
PS (Nazwa
stacji)
Jeśli nie istnieje PS (Nazwa stacji)
Pasmo
Częstotliwość
Tekst nadawany
przez stację
radiową
Pasmo
Częstotliwość
• Jeśli nie ma informacji tekstowych, które można odebrać, albo
jeśli informacja tekstowa nie może zostać prawidłowo odebrana
przez urządzenie, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „NO
TEXT”.
10-PL
SOURCE
/
/ENTER
VIEW
Do urządzenia można podłączyć tylko telefon iPhone (tylko model
iDA-X303)/odtwarzacz iPod. Po podłączeniu elementy sterujące
odtwarzacza iPod są nieaktywne.
Do niektórych urządzeń telefon iPhone (tylko model iDA-X303)/
odtwarzacz iPod można podłączać na dwa sposoby.
iDA-X303 : Telefon iPhone/odtwarzacz iPod można
podłączyć tylko do gniazda USB za pomocą
przewodu połączeniowego odtwarzacza iPod (w
zestawie, tylko model iDA-X303).
iDA-X301/
iDA-X301RR : Odtwarzacz iPod można podłączyć do gniazda
Full Speed za pomocą oryginalnego przewodu
połączeniowego ALPINE FULL SPEED™
(KCE-433iV) (w zestawie, tylko model iDA-X301/
iDA-X301RR).
• Jeśli odtwarzacz iPod jest podłączony do urządzenia iDA-X301/
iDA-X301RR, gniazdo AUX+ należy wyłączyć (OFF). Informacje na
ten temat znajdują się w części „Ustawianie trybu AUX+” na stronie 24.
• Funkcji internetowych i telefonicznych urządzeń iPod touch,
iPhone itp. można także używać po podłączeniu tych urządzeń
do produktu. Jednak używanie tych funkcji powoduje przerwanie
lub wstrzymanie odtwarzania utworów. W tym czasie nie należy
dotykać elementów sterujących urządzenia, aby nie wystąpiła
usterka.
• Po podłączeniu do tego urządzenia telefonu iPhone można
używać jako odtwarzacza iPod. Jeśli telefon iPhone jest
urządzeniem głośnomówiącym, jest potrzebny opcjonalny
interfejs INTERFEJSU Bluetooth (KCE-400BT).
• Jeśli INTERFEJS Bluetooth (KCE-400BT) i odtwarzacza iPod
zostaną podłączone jednocześnie, przed przełączeniem kluczyka
z pozycji ACC na pozycję OFF (tylko model iDA-X301/
iDA-X301RR) należy odłączyć odtwarzacza iPod od
INTERFEJSU Bluetooth (KCE-400BT).
Modele telefonów iPhone (tylko iDA-X303)/odtwarzaczy
iPod współpracujące z radioodtwarzaczem
• Radioodtwarzacza można używać z następującymi modelami
telefonów iPhone/odtwarzaczy iPod:
iPhone 3G (wersja 2.0) (tylko model iDA-X303)
iPhone (wersja 1.1.4) (tylko model iDA-X303)
iPod touch (wersja 1.0.4)
iPod classic (wersja 1.1.1)
iPod nano (3 generacja) (wersja 1.1)
iPod nano (2 generacja) (wersja 1.1.3)
iPod with video (wersja 1.2.3)
iPod nano (1 generacja) (wersja 1.3.1)
Wyszukiwanie określonego utworu/tytułu
W pamięci telefonu iPhone (tylko model iDA-X303)/odtwarzacza
iPod mogą znajdować się setki utworów. Ułożenie tych utworów w
listy odtwarzania ułatwia wyszukiwanie utworów w urządzeniu.
Opierając się na tabeli poniżej do zawężenia obszaru poszukiwań można
stosować następujące tryby wyszukiwania wg listy odtwarzania/wykonawcy/
albumu/podcastu/książki audio/gatunku/kompozytora/utworu.
• Aby dokładnie zapoznać się ze sposobem określania modelu
odtwarzacza iPod, należy przeczytać dokument firmy Apple
pt. „Identifying iPod models”, dostępny na stronie
internetowej pod adresem
http://support.apple.com/kb/HT1353
• To urządzenie nie obsługuje funkcji odtwarzania filmów z
telefonu iPhone/odtwarzacza iPod, nawet jeśli używa się
odpowiedniego przewodu wideo.
• Jeżeli radioodtwarzacz jest używany z odtwarzaczem z
oprogramowaniem iTunes w wersjach starszych niż 7,6, nie
gwarantuje się właściwego działania urządzenia.
Hierarchia 1
Hierarchia 2
Hierarchia 3
Hierarchia 4
LISTY ODTWARZANIA
(PLAYLISTS)
UTWÓR
—
—
WYKONAWCY
(ARTISTS)*
ALBUM*
UTWÓR
—
ALBUMY
(ALBUMS)*
UTWÓR
—
—
PODCASTS
ODCINEK
—
—
KSIĄŻKI AUDIO
(AUDIOBOOKS)
—
—
—
GATUNKI
(GENRES)*
WYKONAWCA*
ALBUM*
UTWÓR
KOMPOZYTORZY
(COMPOSERS)*
ALBUM*
UTWÓR
—
UTWORY
(SONGS)
—
—
—
Odtwarzanie
1
2
Aby przejść do trybu IPOD (tylko iDA-X301/
iDA-X301RR) lub USB IPOD (tylko iDA-X303),
nacisnąć przycisk
SOURCE.
Aby wybrać żądany utwór, nacisnąć przycisk
lub
.
Powrót do początku bieżącego utworu:
Nacisnąć przycisk
.
Szybkie przewijanie do tyłu w obrębie bieżącego utworu:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
.
• Można wybrać preferowany tryb wyszukiwania. Patrz
„Ustawianie trybu wyszukiwania iPod” (str. 25).
Na przykład: wyszukiwanie według nazwiska wykonawcy
Następujący przykład wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się wyszukiwanie
wg wykonawcy (ARTISTS). Do tej samej operacji można użyć innego
rodzaju wyszukiwania, jednak inna będzie wtedy hierarchia.
1
2
Przejście do początku następnego utworu:
Nacisnąć przycisk
.
Szybkie przewijanie do przodu w obrębie bieżącego utworu:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
.
3
3
Aby wstrzymać odtwarzanie (pauza), nacisnąć
przycisk
/ .
Ponowne naciśnięcie przycisku
/
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać tryb
ARTISTS, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
Zostanie włączony tryb wyszukiwania wg wykonawcy i
zostaną wyświetlone nazwy wykonawców.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać odpowiedniego wykonawcę, a następnie
nacisnąć przycisk
/ENTER.
Zostanie włączony tryb wyszukiwania wg albumu i zostaną
wyświetlone nazwy albumów.
wznawia odtwarzanie.
• Jeśli podczas podłączania telefonu iPhone (tylko model
iDA-X303)/odtwarzacza iPod do tego urządzenia jest
odtwarzany utwór, odtwarzanie będzie kontynuowane po
podłączeniu.
• Odcinek lub książka audio może się składać z kilku rozdziałów.
Aby zmienić rozdział, należy nacisnąć przycisk
lub
.
Aby włączyć tryb wyboru menu, nacisnąć przycisk
/ENTER.
4
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać
album, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
Zostanie włączony tryb wyszukiwania wg utworu i zostaną
wyświetlone nazwy utworów.
5
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać
utwór, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
Odtworzony zostaje wybrany utwór.
•
•
•
•
•
•
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
przez co najmniej 2
sekundy w trybie wyszukiwania powoduje anulowanie tego trybu.
Naciśnięcie przycisku
w trybie wyszukiwania spowoduje
powrót do poprzedniego trybu.
Jeżeli wyszukiwanie odbywa się w trybie odtwarzania M.I.X., tryb
M.I.X. zostanie anulowany.
Jeżeli w trybie wyszukiwania wg listy odtwarzania (PLAYLISTS) na
wybranej liście odtwarzania nie ma żadnych utworów, na
wyświetlaczu pokaże się komunikat „NO SONG” (brak utworów).
Jeżeli w trybie wyszukiwania podcastów (PODCASTS) w
telefonie iPhone (tylko model iDA-X303)/odtwarzaczu iPod nie
można odnaleźć danych podcastów, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „NO PODCAST” (brak podcastów).
Jeżeli w trybie wyszukiwania książek audio (AUDIOBOOKS) w
telefonie iPhone (tylko model iDA-X303)/odtwarzaczu iPod nie
można odnaleźć danych podcastów, na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „NO A-BOOK” (brak książki audio).
11-PL
• Jeżeli w trybie wyszukiwania wg listy odtwarzania zostanie wybrana
nazwa odtwarzacza iPod zapisana w pamięci telefonu iPhone (tylko
/ENTER
iDA-X303)/odtwarzacza iPod, naciśnięcie przycisku
pozwala wyszukać wszystkie utwory zapisane w pamięci telefonu
iPhone (tylko iDA-X303)/odtwarzacza iPod. Ponadto naciśnięcie i
przytrzymanie przez co najmniej dwie sekundy przycisku
/ENTER spowoduje odtworzenie wszystkich utworów w pamięci
telefonu iPhone (tylko iDA-X303)/odtwarzacza iPod.
• Jeżeli informacja tekstowa nie jest kompatybilna z radioodtwarzaczem, na
wyświetlaczu jest wyświetlany komunikat „NO SUPPORT” (obsługa niemożliwa).
• Po wybraniu opcji [ALL] w trybie wyszukiwania oznaczonym symbolem
„*”, aby odtworzyć wszystkie utwory z telefonu iPhone (tylko model
iDA-X303)/odtwarzacza iPod lub w wybranym trybie wyszukiwania, należy
/ENTER.
nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk
• Jeśli funkcja pomijania procentowego zostanie włączona w trybie
wyszukiwania, możliwe będzie szybkie wyszukanie poprzez bezpośrednie
przejście do określonego miejsca. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz „Funkcja pomijania procentowego” na str. 12.
• Jeśli w trybie wyszukiwania włączona zostanie funkcja pomijania
alfabetycznego, możliwe będzie szybkie wyszukanie wykonawcy lub
utworu w kolejności alfabetycznej. Więcej szczegółów zawiera rozdział
„Funkcja pomijania alfabetycznego (tylko iDA-X303)” na str. 12.
• Strony można przewijać, naciskając i przekręcając pokrętło
dwufunkcyjne (tylko iDA-X303).
• Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
Funkcja pomijania procentowego
Urządzenie udostępnia funkcję pomijania procentowego,
umożliwiającą skuteczne wyszukiwanie.
Użycie tej funkcji w trybie wyszukiwania pozwala na szybkie
wyszukanie wykonawcy lub utworu itp.
Jeżeli w pamięci telefonu iPhone (tylko model iDA-X303)/
odtwarzacza iPod znajduje się 100 utworów, zostają one
procentowo podzielone na 10 grup (tak jak pokazano poniżej).
Numer
utworu
Wszystkich 100 utworów
10.
utwór
%
10 %
20 %
20.
utwór
...
50.
utwór
...
80.
utwór
...
100.
utwór
Korzystanie z tej funkcji urządzenia
iDA-X301/iDA-X301RR
1
2
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP, aby włączyć
tryb wyboru procentowego.
Przekręcić pokrętło, aby wybrać żądany parametr
procentowy, następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
Funkcja pomijania procentowego powoduje przejście do
następujących wybranych ustawień 10%
20%…50%…80%…100%
10%.
Funkcja pomijania alfabetycznego
(tylko iDA-X303)
Funkcja pomijania wg wartości początkowych pozwala na przejście do
następnego numeru, symbolu lub litery, np. od A do B, od B do C.
Po przekręceniu pokrętło dwufunkcyjnego w lewo możliwe jest
również pomijanie w przeciwną stronę, np. od B do A.
1
2
Kilkakrotnie naciśnij przycisk FUNCTION/SETUP,
aby wybrać tryb pomijania alfabetycznego.
Funkcja pomijania alfabetycznego
Tryb normalnego wyszukiwania
Funkcja pomijania procentowego
Funkcja pomijania alfabetycznego
Nacisnąć i przekręcić pokrętło dwufunkcyjne.
Wyświetlana jest następna strona listy lub następny numer,
symbol lub litera.
• Po naciśnięciu i przekręceniu pokrętło dwufunkcyjnego w lewo
lub w prawo wskazanie zmienia się w sposób ciągły.
• Funkcja pomijania alfabetycznego w trybie wyszukiwania
utworu jest dostępna tylko wtedy, gdy na ekranie wyboru menu
wybrana jest opcja wyszukiwania utworu.
• Tytuły są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Można pomijać każde
kolejne 200 tytułów. Jeśli liczba tytułów jest mniejsza niż 200, wybierane
są tytuły, których nazwy rozpoczynają się na następną literę alfabetu.
Przyciski strzałek dalej/wstecz
...
...
Jeśli po wybraniu albumu przycisk
/ENTER zostanie naciśnięty i
przytrzymany w trybie wyszukiwania, album będzie odtwarzany
wielokrotnie. Aby przejść do poprzedniego lub kolejnego albumu,
należy skorzystać z przycisków strzałek dalej/wstecz.
100 %
Korzystanie z tej funkcji urządzenia iDA-X303
50 %
...
80 %
* Wartości procentowe całkowitej liczby utworów mogą być
wybierane w odstępach co 10%.
Korzystanie z tej funkcji urządzenia iDA-X303
1
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP,
aby wybrać tryb pomijania procentowego.
Funkcja pomijania alfabetycznego
Tryb normalnego wyszukiwania
2
Funkcja pomijania procentowego
Funkcja pomijania alfabetycznego
Nacisnąć i przekręcić pokrętło dwufunkcyjne.
Każdy obrót pokrętła dwufunkcyjnego w prawo powoduje
przeskok o 10%, 20% i 100% w kolejności rosnącej.
Każdy obrót pokrętła dwufunkcyjnego w lewo powoduje
przeskok o 100%, 90% i 10% w kolejności malejącej.
Przykładowe wskazanie paska przewijania (wskazanie 50%)
pasek przewijania
12-PL
Naciśnij i obróć pokrętło dwufunkcyjne w lewo.
Nastąpi powrót do poprzedniego elementu.
Naciśnij i obróć pokrętło dwufunkcyjne w prawo.
Nastąpi przejście do kolejnego elementu.
Korzystanie z tej funkcji urządzenia
iDA-X301/iDA-X301RR
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
/ENTER przez co
najmniej 2 sekundy, a następnie za pomocą pokrętła
wybrać żądaną listę odtwarzania/wykonawcę/album/
gatunek/kompozytora.
• Jeśli wyszukiwanie nie jest aktywne lub wyszukiwany jest tylko jeden
utwór lub tylko jedna książka audio, ta funkcja nie będzie aktywna.
• Podczas wyszukiwania wykonawcy możliwe jest odtwarzanie
albumów tego wykonawcy.
• Jeśli podczas wyszukiwania wykonawcy zostanie wybrany
album, za pomocą strzałek dalej/wstecz można wybierać inne
albumy tego wykonawcy przeznaczone do odtwarzania.
• Ta funkcja jest nieaktywna podczas odtwarzania losowego.
• Ta funkcja jest także dostępna w trybie USB/przenośnego
odtwarzacza audio.
Odtwarzanie losowe wszystkich
utworów
Opcja Shuffle ALL umożliwia losowe odtwarzanie wszystkich
utworów z telefonu iPhone (tylko model iDA-X303)/odtwarzacza
iPod.
1
Nacisnąć przycisk
/ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru menu.
2
Wybierając opcję SHUFFLE ALL, nacisnąć przycisk
/ENTER.
Zostanie wyświetlony wskaźnik
odtwarzane w kolejności losowej.
, a utwory będą
• Aby wyłączyć ten tryb, wybrać ustawienie OFF. Patrz
„Odtwarzanie losowe (M.I.X.)” (str. 13).
• Jeżeli wybrano opcję SHUFFLE ALL, wybrane utwory
odtwarzane w trybie wyszukiwania zostają anulowane.
Pamięć miejsca wyszukiwania
Podczas odtwarzania utworu z telefonu iPhone (tylko model
iDA-X303)/odtwarzacza iPod można szybko powrócić do ostatnio
wybranego poziomu hierarchii w trybie wyszukiwania.
Nacisnąć przycisk
.
Zostanie wyświetlona hierarchia ostatnio wybrana w trybie
wyszukiwania.
Odtwarzanie losowe (M.I.X.)
1
2
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP.
2
Nacisnąć przycisk
3
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać
/ENTER.
opcję M I X, a następnie nacisnąć przycisk
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać
tryb M I X (odtwarzanie losowe), a następnie nacisnąć
/ENTER.
przycisk
M I X ALBUM
SONG
OFF
4
1
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP.
Zostanie włączony tryb odtwarzania losowego.
3
Odtwarzanie z powtarzaniem
: Album z telefonu iPhone (tylko model
iDA-X303)/odtwarzacza iPod jest
wybierany losowo, a utwory są odtwarzane
zgodnie z kolejnością w albumie.
: W przypadku wybrania utworu w
trybie wyszukiwania wszystkie
utwory w wybranym trybie będą
odtwarzane w kolejności losowej.
: Tryb odtwarzania losowego jest
wyłączony.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać opcję REPEAT SONG, a następnie nacisnąć
/ENTER.
przycisk
OFF
4
/ENTER.
Zostanie włączony tryb powtarzania.
REPEAT SONG
: Wielokrotne odtwarzanie
pojedynczego utworu.
: Tryb powtarzania jest wyłączony.
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP.
Utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
• Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie powraca do trybu normalnego.
• Aby wyłączyć ten tryb, wybrać opcję OFF, postępując zgodnie z
powyższą procedurą.
• W trakcie odtwarzania z powtarzaniem naciśnięcie przycisków
lub
nie powoduje wybrania dodatkowych utworów.
Zmiana wskazania
Nacisnąć przycisk VIEW.
Nr utworu
Czas od rozpoczęcia
odtwarzania
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP.
Utwory będą odtwarzane w kolejności losowej.
• Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie powraca do trybu normalnego.
• Aby wyłączyć ten tryb, wybrać opcję OFF, postępując zgodnie z
powyższą procedurą.
• Funkcja losowego odtwarzania albumów/losowego odtwarzania
utworów działa tak samo, jak funkcja losowego odtwarzania
albumów/losowego odtwarzania utworów telefonu iPhone (tylko
model iDA-X303)/odtwarzacza iPod.
Zostanie wyświetlony ekran funkcji.
Nazwa utworu*1
Nazwa albumu*1
Nazwa utworu*1
Nazwa wykonawcy*1
Nr utworu
Czas od rozpoczęcia
odtwarzania
*1 TAG — informacje zawarte w znacznikach
Jeśli w znacznikach nie ma żadnych informacji, wyświetlana jest
informacja: „ARTIST”/„ALBUM”/„SONG”.
•
•
•
•
Wyświetlacz może wyświetlać wyłącznie znaki alfanumeryczne.
Maksymalna liczba znaków wynosi 128 (128 bajtów).
Niektóre znaki mogą nie być wyświetlane poprawnie.
Jeśli informacje nie są obsługiwane przez urządzenie,
wyświetlany jest komunikat „NO SUPPORT” (obsługa
niemożliwa).
13-PL
Pamięć USB/przenośny
odtwarzacz audio (tylko
iDA-X303)/zmieniarka
(opcjonalnie)
Funkcja BANK (pamięć USB)
Urządzenie udostępnia funkcję BANK umożliwiającą automatyczny
podział utworów zapisanych w pamięci USB na banki po 1 000
utworów, co ułatwia ich wyszukiwanie i odtwarzanie. W jednym banku
można zapisać maksymalnie 1 000 utworów zgodnie z kolejnością
zapisu w pamięci USB. Urządzenie może rozpoznać maksymalnie
10 banków (10 000 utworów). BANK1 (utwory od 1 do 1 000) jest
ustawiany jako domyślny. Aby rozszerzyć zakres wyszukiwania poza
pierwszy bank (1 000 utworów), wybierz inny bank, wykonując
następujące czynności.
Nr BANKU
BANK1
BANK2
iDA-X303
...
1
...
pokrętło dwufunkcyjne
FUNCTION/SETUP
Nr utworu
1~1 000
1 001~2 000
BANK10
9 001~10 000
Nacisnąć przycisk PRESET.
Zostanie wyświetlony tryb wyboru BANKU.
2
BAND/TA
SOURCE
/
/ENTER
VIEW
PRESET
3
iDA-X301/iDA-X301RR
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR).
Wybrać żądany BANK.
Strony można przewijać, naciskając i przekręcając pokrętło
dwufunkcyjne (tylko iDA-X303).
Nacisnąć przycisk
/ENTER.
W wybranym banku można wykonać dowolną operację.
Pokrętło
FUNCTION/SETUP
• Nawet jeśli pliki znajdują się w tym samym folderze, mogą one
zostać zapisane innym BANKU.
Odtwarzanie
1
2
BAND/TA
SOURCE
/
/ENTER
PRESET
VIEW
Podłączenie do urządzenia pamięci USB/przenośnego
odtwarzacza audio (tylko iDA-X303) lub zmieniarki umożliwia
odtwarzanie plików MP3/WMA/AAC.
Aby wybrać tryb USB AUDIO lub CHANGER,
SOURCE.
nacisnąć przycisk
Nacisnąć przycisk
żądany utwór (plik).
lub
, aby wybrać
Powrót do początku bieżącego utworu (pliku):
Nacisnąć przycisk
.
Szybkie przewijanie do tyłu:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
.
• Zresetowanie urządzenia w trybie USB powoduje przełączenie
ustawienia opcji ACC z OFF na ON, a podłączenie do
urządzenia przewodu USB powoduje wyświetlanie komunikatu
„BANKING” przez kilka sekund.
Przejście na początek następnego utworu (pliku):
Nacisnąć przycisk
.
Używanie funkcji banku pamięci USB
• W przypadku podłączenia przenośnego odtwarzacza audio nie
jest dostępna funkcja szybkiego przewijania do przodu/do tyłu.
1. Co to jest bank?
Bank to jednostka odpowiadająca maks. 1 000 utworów
przechowywanych w pamięci. W „bankach” gromadzi się utwory z pamięci
USB.
2. Bank pamięci — informacje
Podczas tworzenia banku pamięci na wyświetlaczu jest wyświetlany
komunikat „BANKING”. Gromadzenie utworów w banku rozpoczyna
się zawsze po podłączeniu pamięci USB lub po włączeniu urządzenia.
Tworzenie jednego banku może trwać od kilu sekund nawet do 10 minut.
Zależy to od liczby plików i folderów znajdujących się w pamięci USB.
3. Gromadzenie utworów w banku — dostępne działania
• Dostępne są funkcje wyszukiwania, takie jak wyszukiwanie
albumów i informacji zawartych w znacznikach (wyświetlanie nazw
artystów itd.). Jednak podczas gromadzenia utworów w banku
wyświetlane są inne informacje i funkcja VIEW nie jest dostępna.
• Podczas odtwarzania utworu jest dostępna standardowa funkcja
przewijania do przodu i wyboru następnego utworu.
• Podczas gromadzenia utworów w banku kolejność odtwarzania
utworów może różnić się od kolejności utworów w pamięci
USB.
14-PL
Szybkie przewijanie do przodu:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
3
.
Aby wstrzymać odtwarzanie (pauza), nacisnąć
/ .
przycisk
Ponowne naciśnięcie przycisku
/
wznawia odtwarzanie.
• Urządzenie nie odtwarza plików w formacie WMA chronionych w
systemie DRM (Digital Rights Management), plików w formacie AAC
zakupionych za pośrednictwem witryny iTunes Store oraz plików
zabezpieczonych przed kopiowaniem (ochrona praw autorskich).
• Jeżeli odtwarzany jest plik VBR (plik o zmiennej szybkości
transmisji), czas odtwarzania może być wyświetlany niepoprawnie.
• Jeśli dostępne są informacje w znacznikach, możliwe jest
wyświetlanie nazwy wykonawcy/nazwy albumu/nazwy utworu.
• Znacznik ID3/WMA
Jeżeli plik MP3/WMA/AAC ma dodane znaczniki ID3 lub
WMA, ich zawartość jest wyświetlana (np. tytuł utworu, nazwa
wykonawcy, tytuł albumu). Inne znaczniki są ignorowane.
• Jeśli informacje nie są obsługiwane przez urządzenie, wyświetlany
jest komunikat „NO SUPPORT” (obsługa niemożliwa).
• Przed odłączeniem pamięci USB należy zmienić źródło lub
wstrzymać odtwarzanie (pauza).
Wybieranie płyty (zmieniarka)
(opcja)
Do radioodtwarzacza można podłączyć (opcjonalnie) zmieniarkę
płyt CD na od 6 do 12 płyt. Zmieniarka musi być kompatybilna z
systemem Ai-NET. Jeżeli zmieniarka zostanie podłączona do
wejścia Ai-NET urządzenia, jej obsługa będzie się wówczas
odbywać za pośrednictwem tego urządzenia.
Za pomocą urządzenia KCA-410C (skrzynka przyłączowa) można
sterować kilkoma zmieniarkami.
Aby uzyskać informacje na temat wybierania zmieniarek CD,
patrz „Wybór jednej z kilku zmieniarek (opcja)” na str. 15.
Odtwarzanie z powtarzaniem
1
2
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP.
Nacisnąć przycisk
/ENTER.
Zostanie włączony tryb powtarzania.
3
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb odtwarzania z powtarzaniem.
Tryb pamięci USB:
REPEAT ONE
FOLDER
: Utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
: Wyłącznie pliki w folderze są
odtwarzane wielokrotnie.
: Tryb powtarzania jest wyłączony.
• Elementy sterujące na radioodtwarzaczu są aktywne tylko wtedy,
gdy do urządzenia podłączona jest zmieniarka.
• Sterowanie zmieniarką płyt DVD (opcja) możliwe jest zarówno z
poziomu radioodtwarzacza jak i z poziomu samej zmieniarki.
Tryb przenośnego odtwarzacza audio (tylko iDA-X303):
1
REPEAT SONG
OFF
Nacisnąć przycisk PRESET.
Zostanie wyświetlony ekran DISC CHANGE.
2
OFF
Tryb zmieniarki CD:
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać płytę.
REPEAT ONE
Strony można przewijać, naciskając i przekręcając pokrętło
dwufunkcyjne (tylko iDA-X303).
3
: Utwór jest odtwarzany wielokrotnie.
: Tryb powtarzania jest wyłączony.
Nacisnąć przycisk
FOLDER *
/ENTER.
DISC
OFF
Wybrany numer płyty pojawia się na wyświetlaczu i
rozpoczyna się odtwarzanie płyty CD/MP3/WMA/AAC.
: Wyłącznie plik jest odtwarzany
wielokrotnie.
: Wyłącznie pliki w folderze są
odtwarzane wielokrotnie.
: Płyta jest odtwarzana wielokrotnie.
: Tryb powtarzania jest wyłączony.
* Jeśli jest podłączona zmieniarka płyt CD obsługująca format MP3.
Wybór jednej z kilku zmieniarek (opcja)
Urządzenie KCA-410C (skrzynka przyłączowa) umożliwia
podłączenie dwóch zmieniarek i dwóch zewnętrznych wyjść (AUX).
1
2
Aby włączyć tryb CD CHANGER, nacisnąć przycisk
SOURCE znajdujący się na radioodtwarzaczu.
Nacisnąć przycisk BAND/TA, aby aktywować tryb
wyboru zmieniarki CD.
• Jeśli dla funkcji REPEAT DISC w trybie odtwarzania M I X
ONE zmieniarki płyt CD jest ustawiona opcja ON, tryb M.I.X.
będzie stosowany wyłącznie do bieżącej płyty.
4
5
Nacisnąć przycisk
/ENTER.
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP.
Utwór (plik) będzie odtwarzany wielokrotnie.
• Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie powraca do trybu normalnego.
• Aby wyłączyć ten tryb, wybrać opcję OFF, postępując zgodnie z
powyższą procedurą.
Tryb wyboru zmieniarki CD pozostanie przez kilka sekund
aktywny.
3
Naciskać przycisk BAND/TA, aż na wyświetlaczu
pojawi się wskaźnik żądanej zmieniarki CD.
• Więcej szczegółów o zewnętrznym wejściu (AUX) podczas
używania urządzenia KCA-410C zawiera rozdział „Ustawienia
trybu AUX (V-Link)” na str. 24.
15-PL
M.I.X. (Odtwarzanie losowe)
1
2
3
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać opcję M I X.
Nacisnąć przycisk
/ENTER.
Wyszukiwanie z użyciem numeru ścieżki
CD (Tylko w przypadku zmieniarki CD)
Utwory można wyszukiwać na podstawie numeru ścieżki.
1
2
Zostanie włączony tryb M.I.X.
4
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb odtwarzania M I X.
Tryb pamięci USB:
M I X FOLDER
ALL
OFF
: Wyłącznie pliki w folderze są
odtwarzane losowo.
: Wszystkie utwory znajdujące się w
pamięci USB (w bieżącym banku) są
odtwarzane w kolejności losowej.
: Tryb M.I.X. jest wyłączony.
Tryb przenośnego odtwarzacza audio (tylko iDA-X303):
M I X SONG
ALL
OFF
: Wyłącznie pliki w folderze są
odtwarzane losowo.
: Wszystkie utwory znajdujące się w
pamięci przenośnego odtwarzacza audio
są odtwarzane w kolejności losowej.
: Tryb M.I.X. jest wyłączony.
Tryb zmieniarki CD:
M I X ONE
FOLDER *1
ALL *2
OFF
: Wszystkie pliki na płycie są odtwarzane
w kolejności losowej, a następnie
odtwarzana jest kolejna płyta.
: Wyłącznie pliki w folderze są
odtwarzane losowo.
: Wszystkie utwory ze wszystkich
płyt CD z bieżącego magazynku
będą odtwarzane losowo.
: Tryb M.I.X. jest wyłączony.
Nacisnąć przycisk
/ENTER podczas odtwarzania.
Powoduje to przejście w tryb wyszukiwania.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać odpowiedni utwór, a następnie nacisnąć
/ENTER.
przycisk
Zostanie odtworzony wybrany utwór.
• Aby anulować, nacisnąć przycisk
w trybie wyszukiwania.
Tryb wyszukiwania zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 60 sekund
nie zostanie wykonana żadna czynność.
• Obrócenie wciśniętego pokrętło dwufunkcyjnego w lewo lub w prawo
powoduje zmianę ekranu listy. Wyświetlane są kolejne ekrany. Po
naciśnięciu i przekręceniu pokrętło dwufunkcyjnego w lewo lub w
prawo ekran listy jest przewijany w sposób ciągły (tylko iDA-X303).
• Jeżeli wyszukiwanie z użyciem numeru ścieżki CD odbywa się w trybie
odtwarzania M.I.X., następuje anulowanie trybu odtwarzania M.I.X.
Wyszukiwanie określonego utworu
(pamięć USB/przenośny
odtwarzacz audio (tylko iDA-X303))
Pamięć USB/przenośny odtwarzacz audio może zawierać setki
utworów. Dzięki wykorzystaniu informacji zawartych w znacznikach
plików i ułożeniu tych utworów w listy odtwarzania, funkcje
wyszukiwania radioodtwarzacza ułatwią odszukanie utworu.
Każda kategoria muzyczna ma własną, indywidualną hierarchię.
Opierając się na tabeli poniżej, aby zawęzić obszar poszukiwań,
można stosować następujące tryby wyszukiwania: Lista odtwarzania/
Wykonawca/Album/Gatunek/Kompozytor/Utwór/Folder/Plik.
Hierarchia 1
Hierarchia 2
Hierarchia 3
Hierarchia 4
LISTA ODTWARZANIA
(PLAYLIST)
UTWÓR
—
—
WYKONAWCA
(ARTIST)
ALBUM
UTWÓR
—
ALBUM
(ALBUM)
UTWÓR
—
—
GATUNEK
(GENRE)
WYKONAWCA
ALBUM
UTWÓR
KOMPOZYTOR
(COMPOSER)
ALBUM
UTWÓR
—
UTWÓR
(SONG)
—
—
—
FOLDER
(FOLDER)
PLIK
—
—
PLIK
(FILE)
—
—
—
*1 Jeśli jest podłączona zmieniarka płyt CD obsługująca format MP3.
*2 Jeśli jest podłączona zmieniarka płyt CD obsługująca funkcję ALL M.I.X.
• Gdy utwór jest odtwarzany losowo (M.I.X.) w trybie USB, może
on zostać ponownie odtworzony, nawet jeśli nie wszystkie utwory
z pamięci USB zostały odtworzone.
• Jeśli dla funkcji M I X ONE jest ustawiona opcja ON przy
odtwarzaniu REPEAT DISC w trybie zmieniarki płyt CD, tryb
M.I.X. będzie dotyczył wyłącznie bieżącej płyty.
5
6
Nacisnąć przycisk
/ENTER.
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP.
Utwory (pliki) będą odtwarzane w kolejności losowej.
• Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie powraca do trybu normalnego.
• Aby wyłączyć ten tryb, wybrać opcję OFF, postępując zgodnie z
powyższą procedurą.
Na przykład: wyszukiwanie według nazwiska wykonawcy
Następujący przykład wyjaśnia, w jaki sposób odbywa się
wyszukiwanie wg wykonawcy (ARTIST). Mimo różnic w hierarchii,
dla tej samej operacji można użyć innego trybu wyszukiwania.
1
2
Aby włączyć tryb wyboru wyszukiwania, nacisnąć
/ENTER.
przycisk
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać tryb
/ENTER.
ARTIST, a następnie nacisnąć przycisk
PLAYLIST
ARTIST
COMPOSER
SONG
3
16-PL
ALBUM
GENRE
FOLDER
FILE
PLAYLIST
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać odpowiedniego wykonawcę, a następnie
/ENTER.
nacisnąć przycisk
4
5
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać
/ENTER.
album, a następnie nacisnąć przycisk
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać
/ENTER.
utwór, a następnie nacisnąć przycisk
Odtworzony zostaje wybrany utwór.
• Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez co najmniej 2 sekundy
przycisku
/ENTER na każdym z poziomów hierarchii (z
wyjątkiem poziomów UTWÓR/PLIK) odtwarzane są wszystkie
utwory znajdujące się w obrębie wybranej hierarchii.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez co najmniej
2 sekundy w trybie wyszukiwania, aby anulować działanie.
• Aby przejść do poprzedniego trybu, w trybie wyszukiwania
.
nacisnąć przycisk
• Jeżeli wyszukiwanie odbywa się w trybie odtwarzania M.I.X.,
tryb M.I.X. zostanie anulowany.
• Katalog główny bez nazwy jest wyświetlany jako „ROOT”.
• W trybie wyszukiwania strony można przewijać, naciskając i
przekręcając pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303).
• Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
• Jeśli pliki wyszukiwane w trybie wyszukiwania nie zawierają
żadnych informacji zawartych w znacznikach, zostanie
wyświetlony komunikat „NO DATA” (brak danych) - ten
komunikat może zostać wyświetlony także podczas
wyszukiwania niektórych plików w zależności od ich
właściwości.
• W trybie wyszukiwania według FOLDER/FILE możliwe jest
tylko wyszukiwanie w folderach/plikach w bieżącym BANKU.
Wyszukiwanie wg nazwy pliku/
folderu (Zmieniarka MP3)
Tryb wyszukiwania według nazwy pliku
3
4
2
3
W przypadku podłączenia zmieniarki MP3 istnieje możliwość
przełączania między trybem szybkiego wyszukiwania a trybem
wyboru folderu.
1
2
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb wyszukiwania według nazwy folderu lub
według nazwy pliku, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
4
Strony można przewijać, naciskając i przekręcając pokrętło
dwufunkcyjne (tylko iDA-X303).
4
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
/ENTER przez
co najmniej 2 sekundy, aby odtworzyć pierwszy plik
w wybranym folderze.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez co najmniej
2 sekundy w trybie wyszukiwania, aby anulować działanie. Tryb
wyszukiwania zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 60 sekund nie
zostanie wykonana żadna czynność.
• Aby wyszukać pliki w trybie wyszukiwania według nazwy
folderu, należy nacisnąć przycisk
/ENTER. Można
wyszukiwać pliki w folderze.
• Nacisnąć przycisk
, aby wyłączyć tryb wyszukiwania według
nazwy folderu w kroku 3 i wybrać tryb wyszukiwania według
nazwy pliku.
• Katalog główny bez nazwy jest wyświetlany jako „ROOT”.
• Jeżeli wyszukiwanie według nazwy folderu odbywa się w trybie
odtwarzania M.I.X., następuje anulowanie trybu odtwarzania
M.I.X.
Nacisnąć przycisk FUNCTION/SETUP.
Przekręcić pokrętło, aby wybrać żądane menu
regulacji.
QUICK SEARCH:
FOLDER UP/DN:
3
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać odpowiedni folder.
/ENTER, aby odtworzyć
Przełączanie między trybem
szybkiego wyszukiwania a trybem
wyboru folderu (zmieniarka MP3)
(tylko iDA-X301/iDA-X301RR)
Podczas odtwarzania plików MP3/WMA/AAC należy
/ENTER, aby włączyć tryb
nacisnąć przycisk
wyszukiwania.
Tryb wyszukiwania według nazwy folderu
Nacisnąć przycisk
wybrany plik.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez co najmniej
2 sekundy w trybie wyszukiwania, aby anulować działanie. Tryb
wyszukiwania zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 60 sekund nie
zostanie wykonana żadna czynność.
• Nacisnąć przycisk
w trybie wyszukiwania, aby powrócić do
poprzedniego trybu.
• Jeżeli wyszukiwanie według nazwy pliku odbywa się w trybie
odtwarzania M.I.X., następuje anulowanie trybu odtwarzania M.I.X.
Nazwy folderów i plików mogą być wyszukiwane i wyświetlane
podczas odtwarzania.
1
Wybrać odpowiedni plik, przekręcając pokrętło
dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub pokrętło
(tylko iDA-X301/iDA-X301RR).
Tryb szybkiego wyszukiwania
Tryb wyboru folderu (Ustawienie
początkowe)
Nacisnąć przycisk
/ENTER.
Zostanie wyświetlony ekran ON/OFF.
Przekręcić pokrętło.
Wybrać opcję ON.
W przypadku wybrania opcji ON można korzystać z trybu
szybkiego wyszukiwania lub wyboru folderu.
5
Nacisnąć przycisk
/ENTER.
• Nie jest możliwe jednoczesne włączenie trybu szybkiego
wyszukiwania i trybu wyboru folderu.
• Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
Szybkie wyszukiwanie (zmieniarka)
Utwory (pliki) można wyszukiwać.
1
2
Aby uruchomić tryb szybkiego wyszukiwania, w
trybie zmieniarki nacisnąć i przytrzymać przez co
/ENTER.
najmniej 2 sekundy przycisk
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać
odpowiedni utwór (plik).
Wybrany utwór jest odtwarzany natychmiastowo.
• Aby anulować, nacisnąć przycisk
w trybie wyszukiwania.
Tryb wyszukiwania zostanie wyłączony, jeżeli w ciągu 10 sekund
nie zostanie wykonana żadna czynność.
• Po podłączeniu zmieniarki MP3 wybrać dla trybu szybkiego
wyszukiwania ustawienie ON. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, patrz „Przełączanie między trybem szybkiego
wyszukiwania a trybem wyboru folderu (zmieniarka MP3)
(tylko iDA-X301/iDA-X301RR)” (str. 17).
17-PL
Tryb zmieniarki CD:
Wybór żądanego folderu (tryb
wyboru folderu) (MP3/WMA/AAC)
Korzystanie z tej funkcji urządzenia iDA-X303
Nacisnąć i przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby
wybrać żądany folder.
Obrót w prawo powoduje przejście do następnego folderu.
Obrót w lewo powoduje powrót do poprzedniego folderu.
Odtwarzany jest pierwszy plik znajdujący się w wybranym
folderze.
Korzystanie z tej funkcji urządzenia
iDA-X301/iDA-X301RR
1
Nacisnąć przycisk
/ENTER przez co najmniej 2 sekundy.
Zostanie włączony tryb wyboru folderu.
2
Przekręcić pokrętło.
Obrót w prawo powoduje przejście do następnego folderu.
Obrót w lewo powoduje powrót do poprzedniego folderu.
Odtwarzany jest pierwszy plik znajdujący się w wybranym
folderze.
• Po podłączeniu zmieniarki MP3 wybrać dla trybu wyboru folderu
ustawienie ON. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz
„Przełączanie między trybem szybkiego wyszukiwania a trybem wyboru
folderu (zmieniarka MP3) (tylko iDA-X301/iDA-X301RR)” (str. 17).
• Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego (tylko
iDA-X301/iDA-X301RR).
• Pamięć USB/przenośny odtwarzacz audio (tylko iDA-X303)
Jeśli podczas odtwarzania w trybie normalnym pokrętło dwufunkcyjne
zostanie naciśnięte i obrócone przed wykonaniem operacji wyszukiwania,
aktywna stanie się funkcja wyboru folderów (FOLDER UP/DOWN). Jeśli
podczas odtwarzania w trybie normalnym pokrętło dwufunkcyjne zostanie
naciśnięte i obrócone po wykonaniu operacji wyszukiwania, aktywna stanie
się funkcja wyboru.
Zmiana wskazania
Nr płyty/Nr ścieżki
Czas od rozpoczęcia
odtwarzania
Inf. o ścieżce*2
Inf. o płycie*3
Nr płyty/Nr ścieżki
Czas od rozpoczęcia
odtwarzania
Tryb zmieniarki MP3:
Nr płyty/Nr folderu/Nr pliku
Czas od rozpoczęcia
odtwarzania
Nazwa utworu*1
Tytuł albumu*1
Nazwa folderu
Nazwa pliku
Nazwa utworu*1
Nazwa wykonawcy*1
Nr płyty/Nr folderu/Nr pliku
Czas od rozpoczęcia
odtwarzania
*1 TAG — informacje zawarte w znacznikach
Jeśli w znacznikach nie ma żadnych informacji, wyświetlana jest
informacja: „ARTIST”/„ALBUM”/„SONG”.
2
* W przypadku braku informacji o ścieżce wyświetlany jest
komunikat „T TEXT”.
*3 W przypadku braku informacji o płycie wyświetlany jest
komunikat „D TEXT”.
• Wyświetlacz może wyświetlać wyłącznie znaki alfanumeryczne.
• Maksymalna liczba znaków dla urządzenia USB i przenośnego
odtwarzacza audio wynosi 128 (128 bajtów).
• Maksymalna liczba znaków dla zmieniarki wynosi 64 (64 bajty).
• Niektóre znaki mogą nie być wyświetlane poprawnie.
• Jeśli informacje nie są obsługiwane przez urządzenie,
wyświetlany jest komunikat „NO SUPPORT” (obsługa
niemożliwa).
Informacje o plikach MP3/WMA/AAC
PRZESTROGA
Za wyjątkiem użytku prywatnego, kopiowanie danych audio
(w tym danych w formatach MP3/WMA/AAC) lub ich
dystrybucja, przekazywanie lub kopiowanie bez zezwolenia
właściciela praw autorskich, za opłatą lub bez, jest surowo
zabronione przez ustawę o prawach autorskich i traktaty
międzynarodowe.
Nacisnąć przycisk VIEW.
Tryb USB/przenośnego odtwarzacza audio (tylko iDA-X303):
Nr utworu
Czas od rozpoczęcia
odtwarzania
Nazwa utworu*1
Tytuł albumu*1
Nazwa folderu
Nazwa pliku
Nr utworu
Czas od rozpoczęcia
odtwarzania
Nazwa utworu*1
Nazwa wykonawcy*1
Co to jest MP3?
Standard MP3, którego oficjalna nazwa brzmi „MPEG-1 Audio
Layer 3”, jest standardem kompresji zalecanym przez ISO
(International Standardization Organization) oraz przez komisję
MPEG współtworzoną przez Międzynarodową Komisję
Elektroniczną (IEC).
Pliki MP3 zawierają skompresowane dane dźwiękowe.
Kodowanie MP3 może w znacznym stopniu kompresować dane
dźwiękowe, przez co wielkość plików z muzyką zmniejsza się do
około jednej dziesiątej ich wielkości początkowej. Odbywa się to
z zachowaniem jakości bliskiej jakości płyty CD. Format MP3
osiąga tak duży stopień kompresji przez usuwanie dźwięków,
które są niesłyszalne dla ludzkiego ucha lub są maskowane
przez inne dźwięki.
Co to jest AAC?
AAC jest skrótem od „Advanced Audio Coding”, jest to
podstawowy format kompresji dźwięku używany w standardach
MPEG2 lub MPEG4.
Co to jest WMA?
WMA lub „Windows Media™ Audio” jest formatem
skompresowanych danych audio.
WMA jest formatem podobnym do danych dźwiękowych MP3;
umożliwia on osiągnięcie jakości dźwięku płyty CD przy
mniejszych wielkościach plików.
18-PL
Metoda tworzenia plików MP3/WMA/AAC
Dane dźwiękowe są kompresowane za pośrednictwem
oprogramowania obsługującego formaty MP3/WMA/AAC.
Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia plików MP3/WMA/
AAC są podane w instrukcji użytkownika tego oprogramowania.
W urządzeniu można odtwarzać następujące pliki z
rozszerzeniami MP3/WMA/AAC:
MP3: „mp3”
WMA: „wma” (obsługiwana wersja 7.1, 8, 9, 9.1, 9.2)
AAC: „m4a”
Format WMA nie jest obsługiwany dla następujących plików:
Windows Media Audio Professional, Windows Media Audio 9
Voice lub Windows Media Audio 9 Pro Lossless.
W zależności od oprogramowania używanego do tworzenia
plików AAC format pliku może różnić się od rozszerzenia.
Jest obsługiwane odtwarzanie plików AAC kodowanych przez
program iTunes.
Obsługiwane częstotliwości próbkowania i szybkości transmisji
MP3
Częstotliwości
próbkowania:
Szybkość
transmisji:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz
32 - 320 kb/s
WMA
Częstotliwości
próbkowania:
Szybkość
transmisji:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz
16 - 320 kb/s
AAC
Częstotliwości
próbkowania:
Szybkość
transmisji:
Słowniczek
Szybkość transmisji
Jest to współczynnik kompresji „dźwięku” określony przy
kodowaniu. Im większa jest szybkość transmisji, tym wyższa jest
jakość dźwięku, lecz pliki również są większe.
Częstotliwość próbkowania
Ta wartość informuje, ile razy na sekundę dane są próbkowane
(nagrywane). Na przykład płyty CD z muzyką mają
częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, co oznacza, że dźwięk jest
próbkowany (nagrywany) 44 100 razy na sekundę. Im większa
jest częstotliwość próbkowania, tym jakość dźwięku jest wyższa,
lecz pliki również są większe.
Kodowanie
Konwertowanie płyt CD audio, plików WAVE (AIFF) oraz
innych plików dźwiękowych do danego formatu kompresji
dźwięku.
Znacznik
Informacje o utworze, takie jak tytuły ścieżek, nazwy
wykonawców, nazwy albumów itp. zapisane w plikach MP3/
WMA/AAC.
Katalog główny
Folder główny znajduje się w korzeniu systemu plików. Katalog
główny zawiera wszystkie foldery i pliki.
48 kHz, 44,1 kHz
8 - 576 kb/s
Urządzenie może nieprawidłowo odtwarzać dźwięk w zależności
od częstotliwości próbkowania.
Jeżeli odtwarzany jest plik VBR (plik o zmiennej szybkości
transmisji), czas odtwarzania może być wyświetlany niepoprawnie.
Znaczniki ID3/WMA
Urządzenie obsługuje znaczniki ID3 v1 i v2.2.0, v2.3.0 oraz
znaczniki WMA. Poniższe pliki nie obsługują kompresji,
kodowania, grupowania lub braku synchronizacji.
Jeżeli plik MP3/WMA/AAC zawiera znaczniki, urządzenie może
wyświetlać jego tytuł (nazwę ścieżki), nazwę wykonawcy i nazwę
albumu ID3 zawarte w znacznikach ID3/WMA.
Urządzenie może wyświetlać wyłącznie jednobajtowe znaki
alfanumeryczne oraz znaki podkreślenia. W przypadku znaków
nieobsługiwanych jest wyświetlany komunikat „NO SUPPORT”
(obsługa niemożliwa).
Jeśli dane zawierają informacje inne niż informacje zawarte w
znacznikach ID3, odtworzenie pliku audio może nie być możliwe.
Informacje zawarte w znacznikach mogą być wyświetlane
nieprawidłowo w zależności od ich zawartości.
Odtwarzanie plików MP3/WMA/AAC
Pliki MP3/WMA/AAC są przygotowywane, a następnie zapisywane w
pamięci USB. Można również synchronizować pliki MP3/WMA za
pośrednictwem programu Windows Media Player (wersja 7.1, 8, 9, 9.1,
9.2), a następnie przesłać je do przenośnego odtwarzacza audio.
W pamięci USB można zapisać do 10 000 plików/1 000 folderów
(włącznie z folderami głównymi). Odtwarzanie może być niemożliwe,
jeżeli pamieć USB/przenośny odtwarzacz audio przekracza opisane
powyżej ograniczenia.
Czas odtwarzania plików nie powinien być dłuższy niż 1 godzina.
Obsługiwane nośniki
Urządzenie może odtwarzać pliki z pamięci USB/przenośnego
odtwarzacza audio.
Systemy plików
To urządzenie obsługuje system FAT 12/16/32.
19-PL
Ustawienia dźwięku
2
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aż
zostanie ustawiona żądana głośność.
• W zależności od podłączonych urządzeń niektóre funkcje i
wskaźniki nie działają.
iDA-X303
pokrętło dwufunkcyjne
ON/OFF subwoofera
Jeśli subwoofer jest włączony, istnieje możliwość regulacji jego
mocy wyjściowej (patrz str. 20).
W przypadku urządzenia iDA-X303 poniższe ustawienie jest
możliwe tylko po podłączeniu przystawki procesor dźwięku
IMPRINT (PXA-H100).
IMPRINT
/ENTER
PRESET
iDA-X301/iDA-X301RR
Pokrętło
1
2
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk IMPRINT (tylko iDA-X303) lub
SOUND (tylko iDA-X301/iDA-X301RR) i przytrzymać przez co
najmniej 2 sekundy, aby aktywować tryb wyboru AUDIO.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać tryb
SUBW, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
SUBW
SUBW SYSTEM*
SUBW
BASS
TREBLE
HPF
* Wyświetlanie tylko po ustawieniu dla subwoofera opcji ON.
3
SOUND
/ENTER PRESET
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub
pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać opcję
/ENTER.
SUBW ON lub OFF, a następnie nacisnąć przycisk
ON
Regulacja poziomu głośności
subwoofera/tonów niskich/tonów
wysokich/balansu (kanały lewy i
prawy)/funkcja Fader (przód-tył)/
podbijanie dźwięków niskich i
wysokich/funkcja Defeat
1
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk IMPRINT (tylko iDA-X303) lub
SOUND (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać żądany tryb.
Po każdym naciśnięciu przycisku tryb zmienia się w
następujący sposób:
SUBW LV*1
BASS LV
TREBLE LV
BALANCE LV
FADER LV*2
LOUD*3
DEFEAT
VOLUME
SUBW LV*1
Subwoofer: 0 ~ +15
Poziom tonów niskich: –7 ~ +7
Poziom tonów wysokich: –7 ~ +7
Balans: –15 ~ +15
Funkcja Fader: –15 ~ +15
Podbijanie dźwięków niskich i wysokich: ON/OFF
Funkcja Defeat: ON/OFF
Głośność: 0 ~ 35
• Jeżeli w ciągu 5 sekund po wyborze trybu Subwoofer, Bass, Treble,
Balance lub Fader nie zostanie naciśnięty przycisk IMPRINT (tylko
iDA-X303) lub SOUND (tylko iDA-X301/iDA-X301RR),
urządzenie powraca automatycznie do trybu normalnego.
• Podbijanie dźwięków niskich i wysokich oznacza wzmocnienie dźwięków o
niskich i wysokich częstotliwościach przy ustawionej niskiej głośności.
Kompensuje to zmniejszenie czułości słuchu dla tonów niskich i wysokich.
Funkcja nie działa, jeżeli funkcja DEFEAT jest ustawiona w pozycji ON.
*1 Gdy tryb subwoofera jest ustawiony na OFF, poziom głośności
subwoofera nie podlega regulacji.
*2 Ustawienie przełącznika trybu 2,2-kanałowego (3WAY)/4,2-kanałowego
(FRONT/REAR/SUBW.) w przystawce procesor dźwięku IMPRINT
(PXA-H100) w położeniu trybu 2,2-kanałowego (3WAY), uniemożliwia
regulowanie trybu FADER. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja
użytkownika urządzenia PXA-H100.
3
* To ustawienie nie może zostać włączone, jeżeli jest podłączony
zewnętrzny procesor dźwięku.
20-PL
4
OFF
Aby przejść do normalnego trybu, nacisnąć przycisk
.
• Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
• Naciśnięcie przycisku
w trakcie ustawiania powoduje powrót
do poprzedniej pozycji.
Ustawianie systemu subwoofera
Po włączeniu subwoofera można wybrać opcję SYS 1 lub SYS 2,
aby uzyskać żądany efekt.
W przypadku urządzenia iDA-X303 poniższe ustawienie jest
możliwe tylko po podłączeniu przystawki procesor dźwięku
IMPRINT (PXA-H100).
1
2
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk IMPRINT (tylko
iDA-X303) lub SOUND (tylko iDA-X301/iDA-X301RR) i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy, aby
aktywować tryb wyboru AUDIO.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb SUBW SYSTEM, a następnie nacisnąć
/ENTER.
przycisk
SUBW
SUBW SYSTEM*
HPF
SUBW
BASS
TREBLE
* Wyświetlanie tylko po ustawieniu dla subwoofera opcji ON.
3
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb SUBW SYS 1 lub SUBW SYS 2, a
/ENTER.
następnie nacisnąć przycisk
SYS 1
SYS 2
SYS 1: Poziom subwoofera zmienia się zgodnie z głównym
ustawieniem głośności.
SYS 2: Poziom subwoofera zmienia się inaczej niż główne
ustawienie głośności. Na przykład nawet przy niskim
poziomie głośności subwoofer nadal jest słyszalny.
4
Aby przejść do normalnego trybu, nacisnąć przycisk
.
• Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
• Naciśnięcie przycisku
w trakcie ustawiania powoduje powrót
do poprzedniej pozycji.
• Funkcja nie działa, jeżeli dla subwoofera jest ustawiona opcja OFF.
Ustawianie kontroli poziomu
głośności tonów niskich
2
Można zmienić sposób podbijania tonów wysokich, aby utworzyć
własne preferencje brzmienia.
W przypadku urządzenia iDA-X303 poniższe ustawienie jest
możliwe tylko po podłączeniu przystawki procesor dźwięku
IMPRINT (PXA-H100).
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk IMPRINT (tylko
iDA-X303) lub SOUND (tylko iDA-X301/iDA-X301RR) i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy, aby
aktywować tryb wyboru AUDIO.
1
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb BASS Adjustment, a następnie nacisnąć
/ENTER.
przycisk
SUBW
SUBW
SUB SYSTEM*
BASS
TREBLE
*1 Regulację można również wykonać przez naciśnięcie przycisku
IMPRINT (tylko iDA-X303) lub SOUND (tylko iDA-X301/
iDA-X301RR). Patrz „Regulacja poziomu głośności subwoofera/
tonów niskich/tonów wysokich/balansu (kanały lewy i prawy)/
funkcja Fader (przód-tył)/podbijanie dźwięków niskich i
wysokich/funkcja Defeat” (str. 20).
Ustawianie poziomu głośności
tonów wysokich
Można zmienić sposób podbijania tonów niskich, aby utworzyć
własne preferencje brzmienia.
W przypadku urządzenia iDA-X303 poniższe ustawienie jest
możliwe tylko po podłączeniu przystawki procesor dźwięku
IMPRINT (PXA-H100).
1
• Funkcja nie działa, jeżeli funkcja DEFEAT jest ustawiona w
pozycji ON.
2
HPF
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk IMPRINT (tylko
iDA-X303) lub SOUND (tylko iDA-X301/iDA-X301RR) i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy, aby
aktywować tryb wyboru Audio.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb TREBLE Adjustment, a następnie
/ENTER.
nacisnąć przycisk
SUBW
SUBW SYSTEM*
SUBW
* Wyświetlanie tylko po ustawieniu dla subwoofera opcji ON.
Ustawiania poziomu głośności tonów niskich
BASS
TREBLE
HPF
* Wyświetlanie tylko po ustawieniu dla subwoofera opcji ON.
3-1* Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
1
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać żądany poziom tonów niskich (–7~+7), a
/ENTER.
następnie nacisnąć przycisk
Ustawiania poziomu głośności tonów
wysokich
3-1*2Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
Można zwiększać lub obniżać poziom głośności tonów niskich.
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać żądany poziom tonów wysokich (–7~+7), a
/ENTER.
następnie nacisnąć przycisk
Ustawianie pasma tonów niskich
3-2 Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
Można zwiększać poziom głośności tonów wysokich.
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać żądany poziom tonów niskich, a następnie
/ENTER.
nacisnąć przycisk
Ustawianie częstotliwości środkowej
tonów wysokich
3-2 Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać żądaną częstotliwość środkową tonów
/ENTER.
wysokich, a następnie nacisnąć przycisk
Poszerza lub zwęża podbijane pasmo tonów niskich.
Ustawienie szerszego zakresu powoduje podbijanie szerszego
zakresu częstotliwości powyżej i poniżej częstotliwości
centralnej. Ustawienie węższego zakresu powoduje wyłącznie
podbijania częstotliwości bliskich częstotliwości centralnej.
10,0 kHz
4
3-3 Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
200 (Hz)
60 (Hz)
80 (Hz)
Podkreśla wyświetlane zakresy częstotliwości tonów niskich.
4
Aby przejść do normalnego trybu, nacisnąć przycisk
17,5 kHz
10,0 kHz
Aby przejść do normalnego trybu, nacisnąć przycisk
.
• Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
• Naciśnięcie przycisku
w trakcie ustawiania powoduje powrót
do poprzedniej pozycji.
• Funkcja nie działa, jeżeli funkcja DEFEAT jest ustawiona w
pozycji ON.
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać żądaną częstotliwość środkową tonów
niskich, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
100 (Hz)
15,0 kHz
Podkreśla wyświetlane zakresy częstotliwości tonów wysokich.
Ustawianie częstotliwości środkowej
tonów niskich
80 (Hz)
12,5 kHz
.
• Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
• Naciśnięcie przycisku
w trakcie ustawiania powoduje powrót
do poprzedniej pozycji.
*2 Regulację można również wykonać przez naciśnięcie przycisku
IMPRINT (tylko iDA-X303) lub SOUND (tylko iDA-X301/
iDA-X301RR). Patrz „Regulacja poziomu głośności subwoofera/
tonów niskich/tonów wysokich/balansu (kanały lewy i prawy)/
funkcja Fader (przód-tył)/podbijanie dźwięków niskich i
wysokich/funkcja Defeat” (str. 20).
21-PL
Regulacja filtra
górnoprzepustowego
USTAWIENIA
Filtr górnoprzepustowy urządzenia można wyregulować zgodnie z
osobistymi upodobaniami.
W przypadku urządzenia iDA-X303 poniższe ustawienie jest
możliwe tylko po podłączeniu przystawki procesor dźwięku
IMPRINT (PXA-H100).
1
2
Menu SETUP umożliwia dowolne dostosowywanie urządzenia do
własnych preferencji i wymagań. Dokonanie żądanych zmian jest
możliwe za pośrednictwem ustawień GENERAL, DISPLAY itp.
iDA-X303
SOURCE pokrętło dwufunkcyjne FUNCTION/SETUP
Kilkakrotnie nacisnąć przycisk IMPRINT (tylko
iDA-X303) lub SOUND (tylko iDA-X301/iDA-X301RR) i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy, aby
aktywować tryb wyboru AUDIO.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać tryb HPF Adjustment, a następnie nacisnąć
/ENTER.
przycisk
SUBW
SUB SYSTEM*
SUBW
BASS
TREBLE
BAND/TA
/ENTER
iDA-X301/iDA-X301RR
HPF
SOURCE
Pokrętło
FUNCTION/SETUP
* Wyświetlanie tylko po ustawieniu dla subwoofera opcji ON.
3
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać odpowiednią częstotliwość HPF, a następnie
/ENTER.
nacisnąć przycisk
OFF
4
80 (Hz)
120 (Hz)
160 (Hz)
Aby przejść do normalnego trybu, nacisnąć przycisk
.
• Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
• Naciśnięcie przycisku
w trakcie ustawiania powoduje powrót
do poprzedniej pozycji.
• Funkcja nie działa, jeżeli funkcja DEFEAT jest ustawiona w
pozycji ON.
Obsługa zewnętrznego procesora
audio
To urządzenie umożliwia wywołanie pamięci ustawień
zewnętrznego procesora audio.
1
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku PRESET przez
co najmniej 2 sekundy uruchamia tryb zewnętrznego
procesora audio, o ile taki procesor jest podłączony.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień procesora dźwięku.
2
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać zaprogramowany numer, a następnie
/ENTER.
nacisnąć przycisk
• Informacje na temat obsługi zewnętrznego procesora audio
zawiera Instrukcja użytkownika zakupionego zewnętrznego
procesora audio.
22-PL
BAND/TA
/ENTER
Aby wybrać pozycję, która ma zostać zmieniona,
należy wykonać kroki 1–5. Szczegółowe informacje
zawierają opisy pozycji przedstawione po kroku 5.
1
2
Aby włączyć tryb wyboru SETUP, nacisnąć i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk
FUNCTION/SETUP.
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać odpowiednią pozycję, a następnie nacisnąć
/ENTER.
przycisk
BT*1
AUDIO*2
GENERAL
TUNER
BT
(np. wybrać opcję GENERAL)
DISPLAY
IPOD
*1 Opcja wyświetlana tylko w przypadku, gdy opcja INT MUTE
jest ustawiona na OFF i wybrany jest tryb inny niż BT AUDIO.
*2 Wyświetlanie tylko w przypadku podłączenia zewnętrznego
procesora dźwięku. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja
użytkownika zewnętrznego procesora audio.
3
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
wybrać odpowiednie ustawienie, a następnie
/ENTER.
nacisnąć przycisk
(np. wybrać opcję POWER IC)
BT:
BT IN
AUDIO*3:
USER PRESET*4
USER PRESET*4
MX*4
SUBW*4
MX LEVEL*5
GENERAL:
PLAY MODE
BEEP*6
INT MUTE*7
AUX+
AUX+ NAME*8
AUX
AUX NAME*8
DIGITAL AUX
9
10
D-AUX NAME*
AUX IN GAIN*
POWER IC
DEMO
PLAY MODE
DISPLAY:
DIMMER
SCROLL TYPE
TEXT SCROLL
DIMMER
IPOD:
PLAYLISTS
ARTISTS
ALBUMS
PODCASTS
AUDIOBOOKS
GENRES
COMPOSERS
SONGS
PLAYLISTS
TUNER:
FM LEVEL
PI SEEK* 13
RDS REGIONAL*11
FM LEVEL
ALERT PTY31* 12
*3 Jeśli podłączony jest procesor dźwięku IMPRINT, możliwe jest
zdefiniowanie bardziej szczegółowych ustawień audio. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Obsługa systemu
IMPRINT (opcjonalnie) (tylko iDA-X303)” (str. 26).
*4 Wyświetlanie tylko w przypadku podłączenia zewnętrznego
procesora dźwięku.
*5 Wyświetlanie tylko w przypadku ustawienia trybu MX na wartość
ON i podłączenia zewnętrznego procesora dźwięku. (lub w
przypadku podłączenia przystawki procesor dźwięku IMPRINT
(tylko iDA-X303)).
*6 Tylko iDA-X303.
7
* Wyświetlanie tylko w przypadku ustawienia funkcji BT IN
w położeniu OFF.
*8 Ustawienie jest możliwe tylko po ustawieniu trybu AUX+/AUX
w pozycji ON.
*9 Wyświetlanie tylko po ustawieniu funkcji DIGITAL AUX
w położeniu ON.
*10Wyświetlanie tylko po ustawieniu funkcji AUX+ w położeniu
ON.
*11Patrz „Odbieranie regionalnych (lokalnych) stacji RDS” (str. 8).
*12Patrz „Ustawianie odbioru PTY31 (audycje alarmowe)” (str. 9).
*13Patrz „Ustawianie trybu PI SEEK” (str. 8).
4
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby
zmienić ustawienie, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
(np. wybrać opcję POWER IC ON lub POWER IC OFF).
5
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez
2 sekundy, aby przejść do trybu normalnego.
• Naciśnięcie przycisku
w trakcie wykonywania procedury
powoduje powrót do poprzedniego trybu.
• Jeżeli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
urządzenie automatycznie powraca do trybu normalnego.
Ustawienia złącza Bluetooth
Opcję BT należy wybrać w głównym menu ustawień, w kroku 2
powyższej instrukcji.
Jeżeli do radioodtwarzacza jest podłączony opcjonalny INTERFEJS
Bluetooth (KCE-400BT), za pomocą telefonu komórkowego obsługującego
standard Bluetooth można rozmawiać w trybie głośnomówiącym.
Ustawienie należy włączyć w sytuacji, gdy do radioodtwarzacza jest
podłączony INTERFEJS Bluetooth (KCE-400BT) i jest używana funkcja
Bluetooth. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku
użytkownika opcjonalnego INTERFEJSU Bluetooth (KCE-400BT).
Opcję ADPT należy ustawić w przypadku podłączania
INTERFEJSU Bluetooth (KCE-400BT).
• Przycisku
można używać tylko w przypadku podłączenia
opcjonalnego INTERFEJSU Bluetooth (KCE-400BT).
• Po podłączeniu telefonu komórkowego obsługującego funkcję
głosowego wybierania numerów, można używać tej funkcji.
• Gdy opcja INT MUTE jest ustawiona w pozycji ON, nie można
skonfigurować ustawień Bluetooth. W przypadku podłączenia
INTERFEJSU Bluetooth (KCE-400BT) należy dla opcji INT
MUTE wybrać ustawienie OFF. Więcej informacji znajduje się w
części „Włączanie/wyłączanie trybu wyciszenia (INT MUTE)”
(strona 24).
Ustawianie połączenia Bluetooth
BT IN ADPT / BT IN OFF (Ustawienie początkowe)
Ustawienia audio (tylko w przypadku
podłączenia zewnętrznego procesora dźwięku)
Wybór opcji AUDIO następuje w menu ustawień w kroku 2.
Obsługa zewnętrznego procesora dźwięku (USER PRESET)
PRE-1 (Ustawienie początkowe) / PRE-2 / PRE-3 / PRE-4 /
PRE-5 / PRE-6
Przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub pokrętło
(tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać odpowiedni
/ENTER.
zaprogramowany numer, a następnie nacisnąć przycisk
W trybie normalnym można także wywołać pamięć ustawień
zewnętrznego procesora audio - w tym celu należy nacisnąć i
przytrzymać przycisk „PRESET” przez co najmniej 2 sekundy.
Patrz „Obsługa zewnętrznego procesora audio” na str. 22.
• Informacje na temat obsługi zewnętrznego procesora audio zawiera
Instrukcja użytkownika zakupionego zewnętrznego procesora audio.
ON/OFF opcji Media Xpander
OFF (Ustawienie początkowe) / ON
Kiedy opcja Media Xpander jest włączona i zewnętrzny procesor
audio jest podłączony, istnieje możliwość regulacji jej poziomu.
Ustawianie opcji MX Level
NON EFFECT / LEVEL 1 / LEVEL 2 / LEVEL 3
Funkcja MX (Media Xpander) zapewnia wyrazistość brzmienia głosu lub
instrumentów niezależnie od źródła muzycznego. Źródła, takie jak radio
FM, płyta CD, pamięć USB lub telefon iPhone (tylko model
iDA-X303)/odtwarzacz iPod, mogą zapewnić czyste brzmienie muzyki
nawet w samochodach, w których poziom hałasu dochodzącego z zewnątrz
jest duży. Ustawienie początkowe jest różne w zależności od źródła.
Włączanie i wyłączanie subwoofera
SUBW ON (Ustawienie początkowe) / SUBW OFF
Regulację można również wykonać przez naciśnięcie przycisku
IMPRINT* (tylko iDA-X303) lub SOUND (tylko iDA-X301/
iDA-X301RR) i przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy. Patrz
„ON/OFF subwoofera” (str. 20).
* W przypadku podłączania przystawki procesor dźwięku IMPRINT
dla urządzenia iDA-X303 nie można zmieniać ustawień ON/OFF
subwoofera przez naciśnięcie przycisku IMPRINT.
23-PL
Ustawienia ogólne
Wybór opcji ustawień ogólnych (GENERAL) następuje w
głównym menu ustawień w kroku 2.
Podłączanie zmieniarki MP3 (PLAY MODE)
CD-DA (Ustawienie początkowe) / CD-DA&MP3
Tego ustawienia należy dokonać w przypadku podłączania
zmieniarki MP3. Zmieniarka MP3 umożliwia odtwarzanie płyt CD
zawierających dane w formacie CD i MP3. W pewnych sytuacjach
(płyty CD w formacie rozszerzonym) odtwarzanie może być
jednak trudne. W takich przypadkach można wybrać odtwarzanie
tylko danych w formacie CD. Jeżeli płyta zawiera zarówno dane
CD, jak i dane MP3, odtwarzanie płyty rozpoczyna się od części z
danymi CD.
CD-DA:
CD-DA&MP3:
Możliwe jest odtwarzanie wyłącznie danych w
formacie CD.
Możliwe jest odtwarzanie zarówno danych w
formacie CD, jak i plików MP3.
• Po dokonaniu tego ustawienia należy zmienić płyty.
Funkcja podpowiedzi dźwiękowej (Beep) (tylko iDA-X303)
Ustawienia trybu AUX (V-Link)
AUX ON / AUX OFF (Ustawienie początkowe)
Sygnał dźwiękowy TV/wideo można przesyłać po podłączeniu do
tego elementu opcjonalnego przewodu Ai-NET/złącza RCA
(KCA-121B) lub złącza Versatile Link (KCA-410C).
Jeśli opcja AUX jest ustawiona w pozycji ON, możliwa jest zmiana
ustawienia opcji AUX NAME. Jeśli opcja AUX jest ustawiona na
/ENTER i wybrać wartość AUX
ON, nacisnąć przycisk
NAME, przekręcając pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), a następnie
/ENTER.
nacisnąć przycisk
Następnie przekręcać pokrętło dwufunkcyjne (tylko iDA-X303)
lub pokrętło (tylko iDA-X301/iDA-X301RR), aby wybrać
odpowiednią nazwę AUX.
Jeżeli podłączone jest złącze KCA-410C, istnieje możliwość
wyboru dwóch nazw AUX.
• Za pomocą złącza KCA-410C możliwe jest podłączenie
maksymalnie 2 urządzeń zewnętrznych z wyjściem RCA. W
SOURCE, aby
takim przypadku należy nacisnąć przycisk
wybrać tryb AUX, a następnie nacisnąć przycisk BAND/ TA, tak
aby wybrać żądane urządzenie.
BEEP ON (Ustawienie początkowe) / BEEP OFF
Po włączeniu tej funkcji naciśnięciu przycisku towarzyszy sygnał
dźwiękowy, inny dla każdego naciskanego przycisku.
Włączanie/wyłączanie trybu wyciszenia (INT MUTE)
INT MUTE ON / INT MUTE OFF (Ustawienie początkowe)
W przypadku podłączenia urządzenia z funkcją przerywania za
każdym razem, gdy z urządzenia odebrany zostanie sygnał
przerwania, sygnał audio zostanie automatycznie wyciszony.
• W przypadku wybrania ustawienia ADPT dla opcji Bluetooth
nie można ustawić trybu INT MUTE. Patrz „Ustawianie
połączenia Bluetooth” (str. 23).
• W przypadku podłączenia INTERFEJSU Bluetooth
(KCE-400BT) należy dla opcji INT MUTE wybrać ustawienie
OFF.
Ustawianie trybu AUX+
AUX+ ON / AUX+ OFF (Ustawienie początkowe)
Sygnał audio podłączonego urządzenia zewnętrznego, np.
przenośnego odtwarzacza audio, można podłączyć do gniazda Full
Speed (tylko model iDA-X301/iDA-X301RR)/gniazda Bluetooth
(tylko model iDA-X303) tego urządzenia, używając przewodu
przejściowego i tworząc w ten sposób wejście AUX IN
(KCE-237B) (opcja).
Nie można jednocześnie podłączać urządzenia zewnętrznego i
odtwarzacza iPod (tylko model iDA-X301/iDA-X301RR)/
INTERFEJSU Bluetooth (KCE-400BT).
AUX+ ON:
Opcję ON należy wybrać, gdy do radioodtwarzacza
podłączone jest urządzenie zewnętrzne. Jeżeli
naciśnięty zostanie przycisk
SOURCE oraz
wybrana zostanie opcja AUX+, źródłem dla
radioodtwarzacza jest sygnał dźwiękowy
urządzenia zewnętrznego.
AUX+ OFF: Wyłącz (OFF) po podłączeniu odtwarzacza iPod
(tylko model iDA-X301/iDA-X301RR). Po wyłączeniu
(OFF) nie można wybrać źródła AUX+.
Ustawianie trybu AUX+ NAME
AUX (Ustawienie początkowe) / TV / DVD / PORTABLE / GAME
Jeśli opcja AUX+ jest ustawiona w pozycji ON, możliwa jest
zmiana ustawienia opcji AUX+ NAME.
24-PL
Ustawienia zewnętrznego wejścia cyfrowego (DIGITAL AUX)
DIGITAL AUX ON / DIGITAL AUX OFF (Ustawienie początkowe)
W przypadku połączeniu cyfrowego procesora dźwięku
kompatybilnego z systemem ALPINE Ai-NET (PXA-H701) i
odtwarzacza DVD (DVE-5207) niekompatybilnego
z systemem Ai-NET korzystanie z 5,1-kanałowego dźwięku
surround jest możliwe po ustawieniu opcji DIGITAL AUX w
pozycji ON.
Jeśli opcja DIGITAL AUX jest ustawiona w pozycji ON, możliwa
jest zmiana ustawienia opcji D-AUX Name. Po ustawieniu opcji
/ENTER i
DIGITAL AUX w pozycji ON, nacisnąć przycisk
wybrać opcję D-AUX NAME, przekręcając pokrętło
dwufunkcyjne (tylko iDA-X303) lub pokrętło (tylko iDA-X301/
/ENTER.
iDA-X301RR), a następnie nacisnąć przycisk
• Nacisnąć przycisk
SOURCE i wybrać tryb D-AUX, a
następnie wyregulować głośność itd.
• Po dokonaniu wyboru źródła należy wyłączyć zapłon i włączyć
go z powrotem. Ustawianie przełącznika optycznego wejścia
cyfrowego zostało zakończone.
• W zależności od podłączonego procesora dźwięku sygnał
dźwiękowy odtwarzacza DVD może nadal stanowić sygnał
wyjściowy, nawet jeżeli źródło zostanie zmienione na inne. Jeżeli
sytuacja taka ma miejsce, zasilanie odtwarzacza DVD należy
ustawić w pozycji OFF.
Ustawianie opcji AUX+ Level (AUX IN GAIN)
LOW (Ustawienie początkowe) / HI
Ustawienie to można zmieniać po ustawieniu opcji ON w rozdziale
„Ustawianie trybu AUX+”.
LOW: Zmniejsza poziom zewnętrznego sygnału
wejściowego audio.
HI:
Zwiększa poziom zewnętrznego sygnału
wejściowego audio.
Podłączenie do zewnętrznego wzmacniacza (POWER IC)
ON (Ustawienie początkowe) / OFF
Jeżeli do radioodtwarzacza podłączony jest wzmacniacz
zewnętrzny, jakość dźwięku można poprawić, wyłączając zasilanie
wzmacniacza wbudowanego w radioodtwarzaczu.
POWER IC OFF: Ten tryb należy stosować, gdy sygnał ze
wzmacniacza wstępnego urządzenia jest
kierowany do wzmacniacza zewnętrznego
podłączonego do głośników. Przy takim
ustawieniu wzmacniacz wewnętrzny urządzenia
głównego nie przekazuje sygnału do głośników.
iDA-X303:
Ustawienia wyświetlacza
Wybór opcji ustawień wyświetlacza (DISPLAY) następuje w
głównym menu ustawień w kroku 2.
Regulacja przyciemnienia
MANUAL / AUTO (Ustawienie początkowe)
Wybór opcji AUTO powoduje zmniejszenie jasności oświetlenia
radioodtwarzacza po włączeniu świateł pojazdu (ON). Tryb ten jest
przydatny, jeżeli użytkownik ma wrażenie, że podświetlenie
radioodtwarzacza w nocy jest zbyt intensywne.
Ustawienia rodzaju przewijania
Głośniki
Lewy
przedni
Wzmacniacz
Prawy
przedni
Lewy
tylny
Wzmacniacz
Prawy
tylny
iDA-X301/iDA-X301RR:
Ustawianie przewijania (TEXT SCROLL)
AUTO / MANUAL (Ustawienie początkowe)
POWER IC ON: Sygnał kierowany do głośników pochodzi ze
wzmacniacza wbudowanego.
Głośniki
GŁOŚNIK
LEWY TYLNY
TYPE1: Znaki pojedynczo przewijane są od prawej do lewej
strony.
TYPE2: Słowa budowane są od lewej do prawej, po jednej
literze. Gdy wyświetlacz zapełni się, wyświetlane
informacje zostają skasowane i na wyświetlaczu w
identyczny sposób pojawia się dalsza część tekstu, aż
do wyświetlenia wszystkich słów tytułu.
Lewy
tylny
Prawy
przedni
GŁOŚNIK
PRAWY TYLNY
Użytkownik ma do wyboru dwie metody przewijania.
Należy wybrać rodzaj przewijania odpowiadający własnym
preferencjom.
Głośniki
Wzmacniacz
GŁOŚNIK
PRAWY PRZEDNI
TYPE1 / TYPE2 (Ustawienie początkowe)
Prawy
przedni
Prawy
tylny
Lewy
tylny
Istnieje możliwość ustawienia typu przewijania, np. tytuł utworu
lub nazwa pliku, na ekranie źródłowym. Jeśli na ekranie trybu
wyszukiwania jest wyświetlany tekst, ekran jest przewijany.
TEXT SCROLL AUTO:
Informacje tekstowe są przewijane
automatycznie.
TEXT SCROLL MANUAL: Informacje tekstowe wyświetlane na
pierwszym ekranie są przewijane
tylko jeden raz.
• Przewijanie może się nie odbywać w niektórych częściach wyświetlacza
lub też zawartość przewijanego tekstu może się zmieniać.
• Niezależnie od tego ustawienia, jeśli na ekranie jest wyświetlany
tekst, ekran jest przewijany.
Ustawianie iPod
Wybór opcji ustawień IPOD następuje w głównym menu ustawień
w kroku 2.
Ustawianie trybu wyszukiwania iPod
ON/OFF
GŁOŚNIK
LEWY PRZEDNI
Lewy
przedni
• Jeżeli wyjście POWER IC ustawione jest na OFF, system nie
emituje żadnego dźwięku.
Demonstracja
DEMO ON / DEMO OFF (Ustawienie początkowe)
Urządzenie udostępnia funkcję prezentacji na wyświetlaczu.
• Aby wyjść z trybu Demo, ustawić opcję DEMO OFF.
Urządzenie umożliwia przeszukiwanie zawartości telefonu iPhone (tylko
model iDA-X303)/odtwarzacza iPod w ośmiu różnych trybach.
W przypadku trybu wyszukiwania PLAYLISTS/ARTISTS/
ALBUMS/PODCASTS/AUDIOBOOKS ustawieniem
początkowym jest ON, natomiast w trybie wyszukiwania
GENRES/COMPOSERS/SONGS — OFF.
• Aby uzyskać informacje na temat trybu wyszukiwania, patrz
„Wyszukiwanie określonego utworu/tytułu” (str. 11).
Ustawienia tunera
Opcji ustawień tunera (TUNER) dokonuje się w głównym menu
ustawień w kroku 2.
Regulacja poziomów sygnału źródłowego
FM LEVEL HI (Ustawienie początkowe) / FM LEVEL LOW
Jeśli różnica poziomu głośności między iPod a radiem FM jest zbyt
duża, należy wyregulować poziom sygnału FM.
25-PL
Obsługa systemu
IMPRINT
(opcjonalnie)
(tylko iDA-X303)
Firma Alpine wprowadza rozwiązanie IMPRINT — pierwszą na
świecie technologię, która kompleksowo eliminuje występujące w
kabinie samochodu problemy akustyczne, obniżające jakość
dźwięku. Dzięki temu użytkownik będzie mógł usłyszeć dźwięk,
jaki uzyskać chciał wykonawca. Więcej informacji zawiera rozdział
„Informacje o systemie IMPRINT” (str. 33).
Jeżeli do radioodtwarzacza podłączona jest przystawka procesor
dźwięku IMPRINT (PXA-H100) (do nabycia osobno), użytkownik
może korzystać z trybu MultEQ i kontrolować ustawienia dźwięku
w sposób opisany poniżej.
pokrętło dwufunkcyjne FUNCTION/SETUP
Regulowanie ustawień
dźwiękowych w trybie ręcznym
Ustawienia dźwiękowe można zmieniać, co pozwala tworzyć
własne preferencje przy trybie MultEQ ustawionym w pozycji
MultEQ Off (Tryb ręczny).
W systemie subwoofera można jednak wybrać dla subwoofera
opcje ON/OFF, niezależnie od ustawień (ON lub OFF) dla trybu
MultEQ.
Kroki od 1 do 5 umożliwiają wybór jednego z trybów
menu dźwiękowego: tego, który ma zostać
zmodyfikowany. Szczegółowe informacje na temat
wybranego elementu podane są w odpowiednim
fragmencie poniżej.
1
2
Aby włączyć tryb wyboru SETUP, nacisnąć i
przytrzymać przez co najmniej 2 sekundy przycisk
FUNCTION/SETUP.
Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać tryb
/ENTER.
AUDIO, a następnie nacisnąć przycisk
BT*1
AUDIO
TUNER
BT
GENERAL
DISPLAY
IPOD
*1 Opcja wyświetlana tylko w przypadku, gdy opcja INT MUTE
jest ustawiona na OFF i wybrany jest tryb inny niż BT AUDIO.
3
/ENTER
IMPRINT
PRESET
USER PRESET
MX
FR-EQ
SOUND FIELD*2
SUBW
SUBW SYS*3
SUBW PHASE*3
SUBW CHANNEL*3
TW*4
EQ MODE
FILTER
TCR
MX LEVEL*5
(np. wybrać opcję SUBW)
Zmiana trybu MultEQ
Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać tryb
MultEQ, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
*2 W kroku 3, w trybie regulacji pola dźwiękowego, możliwy jest
wybór trzech elementów regulacji dźwięku (PARAMETRIC EQ/
GRAPHIC EQ, TIME CORRECTION, X-OVER). Należy
przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać żądany element,
/ENTER, aby przejść do
a następnie nacisnąć przycisk
kroku 4.
*3 Funkcje te nie są dostępne, gdy opcja Subwoofer ustawiona jest w
pozycji OFF.
*4Funkcja może być dostępna wyłącznie, jeżeli do
radioodtwarzacza podłączona jest przystawka PXA-H100
(sprzedawana osobno) oraz ustawiony jest tryb dźwięku
2,2-kanałowego (3WAY). Szczegółowe informacje zawiera
Instrukcja użytkownika urządzenia PXA-H100.
5
* Funkcja nie działa, jeżeli opcja MX jest ustawiona na wartość
OFF.
OFF (Tryb ręczny)
CURVE 1 (MultEQ-1)
CURVE 2 (MultEQ-2)
OFF (Tryb ręczny)
4
Opracowany przez firmę Audyssey Labs system MultEQ w sposób
automatyczny koryguje sygnał audio emitowany do otoczenia.
System zoptymalizowano pod względem wybranych miejsc w
samochodzie. W tym celu system MultEQ musi dokonać
pomiarów parametrów akustycznych pojazdu. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat procedury konfiguracji, należy
kontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Alpine.
1
2
3
4
Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać
żądany element, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk IMPRINT przez co
najmniej 2 sekundy.
Nacisnąć przycisk
/ENTER.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk IMPRINT przez co
najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu
normalnego.
• Wybór trybu Curve jest możliwy tylko wtedy, gdy w pamięci
zapisana jest krzywa 1 i krzywa 2.
• Podczas korzystania z trybu MultEQ następujące opcje zostają
ustawione automatycznie: MX, X-OVER, Time Correction,
Factory’s EQ, SUBW PHASE, SUBW CHANNEL, TW Setup,
EQ Mode, Filter Type, Parametric EQ oraz Graphic EQ.
Parametry te nie są ustawiane przez użytkownika.
• Funkcji MultEQ nie można używać w przypadku podłączenia
zewnętrznego procesora audio.
26-PL
Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby zmienić
ustawienie, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
(np. wybrać opcję SUBW ON lub SUBW OFF)
5
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez co
najmniej 2 sekundy, aby przejść do trybu normalnego.
• Opcje Media Xpander, Factory’s EQ, regulacja Parametric EQ/
Graphic EQ, opcja EQ Mode oraz regulacja MX Level nie są
dostępne, jeżeli opcja DEFEAT ustawiona jest w pozycji ON.
• Naciśnięcie przycisku
powoduje powrót do wcześniejszego
trybu menu dźwiękowego.
• Jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność,
tryb menu dźwiękowego zostanie wyłączony.
USER PRESET
Regulacja pola dźwiękowego
• Jeśli podłączony jest procesor dźwięku IMPRINT, możliwe jest
zdefiniowanie bardziej szczegółowych ustawień audio. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Obsługa systemu
IMPRINT (opcjonalnie) (tylko iDA-X303)” (str. 26).
Zapisywanie ustawienia poziomu dźwięku
W tym urządzeniu można zapisać maksymalnie 3 zmienione/
wprowadzone ustawienia.
Wszystkie zmienione/wprowadzone ustawienia są zapisywane w
pamięci ustawień.
1
2
Zmieniane/wprowadzane ustawienia
Strona
EQ ADJ (Parametric EQ/Graphic EQ)
str. 27 ~ str. 28
TCR
str. 28
X-OVER
str. 28
W tym trybie możliwe jest ustawienie następujących opcji:
Parametric EQ/Graphic EQ, Time Correction oraz X-Over.
Regulacja krzywej parametrycznej korekcji
dźwięku
Ustawienia korekcji dźwięku można zmienić, tak aby uzyskać
krzywą odpowiedzi dostosowaną do własnych preferencji. Aby
wyregulować krzywą parametrycznej korekcji dźwięku, jako opcję
korekcji dźwięku należy wybrać PARAMETRIC EQ. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Ustawianie trybu EQ”
(str. 30).
1
Obrócić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać numer
stacji, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk
/ENTER przez co najmniej 2 sekundy.
Obrócić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać pozycję
PROTECT YES/NO, następnie nacisnąć przycisk
/ENTER, aby zapisać wprowadzone ustawienia.
PROTECT YES (Ustawienie początkowe)
BAND1
2
PROTECT NO
• Jeżeli wybrano opcję YES, zmienione ustawienia zostaną
zabezpieczone i zapisane pod numerami stacji. Jeżeli parametr
ma zostać zapisany do zabezpieczonego numeru stacji, należy
wybrać opcję „REPLACE NO/YES”.
• Wybór opcji PROTECT NO powoduje zapisanie ustawienia.
• W trakcie wykonywania tej operacji wszystkie nastawione
ustawienia opcji Parametric EQ/Graphic EQ, Time Correction
oraz X-Over zostaną zapisane pod numerami stacji.
• Zapisane ustawienia nie zostaną skasowane nawet w przypadku
zresetowania radioodtwarzacza lub odłączenia baterii.
1
Obrócić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać numer
/ENTER.
stacji, a następnie nacisnąć przycisk
BAND3
BAND4
BAND5
BAND1
Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać
element do regulacji, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
LV
(poziom)
Q
FC
(szerokość pasma) (częstotliwość)
Regulacja częstotliwości
3-1 Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać
pasmo częstotliwości.
Pasma częstotliwości, które można poddawać regulacji:
20 Hz do 20 kHz (co 1/3 oktawy)
BAND1: 20 Hz~80 Hz (63 Hz)
BAND2: 50 Hz~200 Hz (150 Hz)
BAND3: 125 Hz~3,2 kHz (400 Hz)
BAND4: 315 Hz~8 kHz (1 kHz)
BAND5: 800 Hz~20 kHz (2,5 kHz)
Regulacja poziomu
3-2 Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby ustawić
odpowiedni poziom.
Zostaną przywołane zmienione/wprowadzone ustawienia
zapisane pod wybranym numerem.
• Ekran User Preset można także przywołać w trybie normalnym,
naciskając i przytrzymując przycisk PRESET przez co najmniej
2 sekundy.
BAND2
FC
(częstotliwość)
Przywoływanie zapisanego ustawienia poziomu dźwięku
Istnieje możliwość przywołania zapisanego ustawienia zgodnie z opisem
w punkcie „Zapisywanie ustawienia poziomu dźwięku” (str. 27).
Po ustawieniu opcji EQ ADJ (Parametric EQ) w trybie
regulacji pola dźwiękowego przekręcić pokrętło
dwufunkcyjne, aby wybrać regulację pasma, a
/ENTER.
następnie nacisnąć przycisk
Zakres regulacji: od -6 do +6 dB
Regulacja szerokości pasma (Q)
3-3 Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby ustawić
szerokość pasma (Q).
ON/OFF opcji Media Xpander
Jeśli opcja Media Xpander jest włączona, istnieje możliwość
regulacji jej poziomu (patrz str. 30).
OFF (Ustawienie początkowe)
Zakres regulacji: 1; 1,5; 3
4
Aby ustawić parametry następnego pasma,
powtórzyć kroki od 1 do 3 i w ten sposób nastawić
wszystkie pasma.
ON
Ustawienia korekcji dźwięku (Factory’s
EQ) (FR-EQ)
W radioodtwarzaczu fabrycznie wstępnie zdefiniowano
10 typowych ustawień korekcji dźwięku dla różnych źródeł dźwięku.
FLAT
POPS
ROCK
NEWS
JAZZ&BLUES
ELECTRICAL DANCE
HIPHOP&RAP
EASY LISTENING
COUNTRY
CLASSICAL
USER1
USER2
USER3
USER4
USER5
USER6
• 4 kroki nie umożliwiają nastawiania częstotliwości sąsiadujących
pasm.
• Przy nastawianiu Parametric EQ korekcji dźwięku należy
uwzględnić pasmo przenoszenia podłączonych głośników.
• Można wybrać następne pasmo, naciskając i przekręcając
pokrętło dwufunkcyjne.
• Ekran User Preset można przywołać w trybie normalnym,
naciskając i przytrzymując przycisk PRESET przez 2 sekundy.
• Wybór użytkownika od 1 do 6 pozwala na przywołanie numerów
przypisanych zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziałach
„Regulacja krzywej graficznej korekcji dźwięku” (str. 28) i
„Regulacja krzywej parametrycznej korekcji dźwięku” (str. 27).
27-PL
Regulacja krzywej graficznej korekcji dźwięku
Aby uzyskać krzywą odpowiedzi bardziej dostosowaną do
własnych preferencji, ustawienia korektora można zmieniać. Aby
wyregulować krzywą graficznej korekcji dźwięku, jako opcję
korekcji dźwięku należy wybrać GRAPHIC EQ. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, patrz „Ustawianie trybu EQ” (str. 30).
1
Po ustawieniu opcji EQ ADJ (Graphic EQ) w trybie
regulacji pola dźwiękowego przekręcić pokrętło
dwufunkcyjne, aby wybrać regulację pasma, a
/ENTER.
następnie nacisnąć przycisk
BAND1
BAND6
2
3
4
BAND2
BAND7
BAND3
BAND1
BAND4
BAND5
BAND-1 (63 Hz) / BAND-2 (150 Hz) / BAND-3 (400 Hz) /
BAND-4 (1 kHz) / BAND-5 (2,5 kHz) / BAND-6 (6,3 kHz) /
BAND-7 (17,5 kHz)
4
Ustawienie powyższych wartości sprawia, że dźwięk
każdego z głośników dociera do słuchacza w tym samym
czasie.
• Można wybrać następne pasmo, naciskając i przekręcając
pokrętło dwufunkcyjne.
• Ekran User Preset można przywołać w trybie normalnym,
naciskając i przytrzymując przycisk PRESET przez 2 sekundy.
Regulacja ustawień zwrotnic (X-OVER)
Przed przystąpieniem do wykonywania dalszych procedur należy
zapoznać się z rozdziałem „Informacje o zwrotnicy” (str. 32).
System dźwięku 2,2-kanałowego (3WAY)
1
Aby włączyć tryb ustawiania poziomu, nacisnąć
/ENTER.
przycisk
Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby ustawić
odpowiedni poziom.
Elementy podlegające ustawieniu:
LOW / MID-L / MID-H / HIGH
Aby ustawić parametry następnego pasma,
powtórzyć kroki od 1 do 3, a następnie nastawić
wszystkie pasma.
System dźwięku 2,2-kanałowego (3WAY) /
INDIVIDUAL (L/R)
• Można wybrać następne pasmo, naciskając i przekręcając
pokrętło dwufunkcyjne.
• Ekran User Preset można przywołać w trybie normalnym,
naciskając i przytrzymując przycisk PRESET przez 2 sekundy.
Przed przystąpieniem do wykonywania dalszych procedur należy
zapoznać się z rozdziałem „Informacje o korekcji czasowej”
(str. 31).
1
Po ustawieniu TIME CORRECTION w trybie regulacji
pola dźwiękowego przekręcić pokrętło
dwufunkcyjne, aby wybrać regulację pasma, a
/ENTER.
następnie nacisnąć przycisk
System dźwięku 2,2-kanałowego (3WAY)
F-L (Ustawienie
F-R
R-L
R-R
początkowe)
(śr.-prawa) (wys.-lewa ) (wys.-prawa)
(śr.-lewa)
SW-L
SW-R
F-L
(śr.-lewa)
System dźwięku 4,2-kanałowego (FRONT/REAR/
SUBW.)
F-L (Ustawienie
F-R
R-L
R-R
początkowe)
(przód-prawa) (tył-lewa) (tył-prawa)
(przód-lewa)
SW-L
SW-R
F-L
(przód-lewa)
2
3
Aby włączyć tryb wprowadzania korekcji czasowej,
/ENTER.
nacisnąć przycisk
Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby wyregulować
odległość (od 0,0 do 336,6 cm).
L = (odległość od najdalszego głośnika) – (odległość od
pozostałych głośników)
Patrz „Lista wartości korekcji czasowej” na str. 31.
28-PL
Po ustawieniu opcji X-OVER w trybie regulacji pola
dźwiękowego przekręcić pokrętło dwufunkcyjne,
aby wybrać regulację pasma, a następnie nacisnąć
/ENTER.
przycisk
System dźwięku 2,2-kanłowego (3WAY) / NORMAL
(L=R)
Zakres regulacji sygnału wyjściowego: od -6 do +6 dB
Regulowanie korekcji czasowej
Aby ustawić drugi głośnik, powtórzyć kroki 1 i 3.
Elementy podlegające ustawieniu:
LOW-L / LOW-R / MID-L-L / MID-L-R / MID-H-L /
MID-H-R / HIGH-L / HIGH-R
2
Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać
element do regulacji, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
FC
LV
(częstotliwość (poziom)
odcinania)
SLP
FC
(nachylenie) (częstotliwość)
Częstotliwość odcinania
3-1 Aby wybrać żądaną częstotliwość odcinania (punkt
przecięcia), przekręcić pokrętło dwufunkcyjne.
Pasma częstotliwości, które można poddawać regulacji:
System dźwięku 2,2-kanałowego (3WAY)
Elementy podlegające ustawieniu:
LOW / MID-L 20 Hz~200 Hz
MID-H
20 Hz~20 kHz
HIGH
(1 kHz~20 kHz)*1/(20 Hz~20 kHz)*2
*1 Jeżeli ustawiona jest opcja MAKER’S, patrz rozdział
„Ustawianie nachylenia charakterystyki głośnika
wysokotonowego (TW Setup)” (str. 30).
*2 Jeżeli ustawiona jest opcja USER’S, patrz rozdział „Ustawianie
nachylenia charakterystyki głośnika wysokotonowego (TW
Setup)” (str. 30).
Regulacja poziomu
3-2 Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby ustawić
odpowiedni poziom sygnału wyjściowego.
Zakres regulacji sygnału wyjściowego: od -12 do 0 dB
Regulowanie nachylenia
Regulowanie nachylenia
3-3 Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby ustawić
3-3 Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby ustawić
odpowiednie nachylenie.
odpowiednie nachylenie.
Regulowane nachylenie: FLAT*, 6 dB/okt., 12 dB/okt.,
18 dB/okt., 24 dB/okt.
Regulowane nachylenie: FLAT, 6 dB/okt., 12 dB/okt., 18 dB/okt.,
24 dB/okt.
* Opcję FLAT można ustawić dla nachylenia HIGH tylko w
przypadku wybrania opcji USER’S w rozdziale „Ustawianie
nachylenia charakterystyki głośnika wysokotonowego (TW
Setup)” (str. 30). W zależności od charakterystyk
częstotliwościowych głośnika przy ustawianiu nachylenia
charakterystyki w pozycji FLAT należy zachować ostrożność; w
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia głośnika. W tym
radioodtwarzaczu w przypadku ustawienia nachylenia spadku
dla głośnika wysokotonowego w pozycji FLAT, na wyświetlaczu
pojawia się komunikat.
4
Powtórzyć kroki od 1 do 3 i wyregulować pozostałe
pasma.
System dźwięku 4,2-kanałowego (FRONT/REAR/
SUBW.)
1
Po ustawieniu opcji X-OVER w trybie regulacji pola
dźwiękowego przekręcić pokrętło dwufunkcyjne,
aby wybrać regulację pasma, a następnie nacisnąć
/ENTER.
przycisk
System dźwięku 4,2-kanałowego (FRONT/REAR/
SUBW.) / NORMAL (L=R)
4
Powtórzyć kroki od 1 do 3 i wyregulować pozostałe
pasma.
• Można wybrać następne pasmo, naciskając i przekręcając
pokrętło dwufunkcyjne.
• Przy nastawianiu opcji X-OVER należy uwzględnić pasmo
przenoszenia podłączonych głośników.
• Informacje o systemie dźwięku 2,2-kanałowego (3WAY)/
4,2-kanałowego (FRONT/REAR/SUBW.)
Za pomocą przełącznika systemu dźwięku 2,2-kanałowego
(3WAY)/4,2-kanałowego (FRONT/REAR/SUBW.) na
przystawce PXA-H100 można przełączać tryby dźwięku
2,2-kanałowego (3WAY)/4,2-kanałowego (FRONT/REAR/
SUBW.). Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja
użytkownika urządzenia PXA-H100.
• Ekran User Preset można przywołać w trybie normalnym,
naciskając i przytrzymując przycisk PRESET przez 2 sekundy.
ON/OFF subwoofera
Jeśli subwoofer jest włączony, istnieje możliwość regulacji jego
mocy wyjściowej (patrz str. 20).
OFF
Elementy podlegające ustawieniu:
LOW (SUB-W) / MID (REAR) / HIGH (FRONT)
System dźwięku 4,2-kanałowego / INDIVIDUAL
(L/R)
Elementy podlegające ustawieniu:
LOW (SUB-W)-L / LOW (SUB-W)-R / MID (REAR)-L /
MID (REAR)-R / HIGH (FRONT)-L / HIGH (FRONT)-R
2
Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby wybrać
element do regulacji, a następnie nacisnąć przycisk
/ENTER.
FC
LV
SLP
FC
(częstotliwość (poziom) (nachylenie)
(częstotliwość)
odcinania)
ON (Ustawienie początkowe)
Ustawianie systemu subwoofera
Po włączeniu subwoofera można wybrać opcję SYS 1 lub SYS 2,
aby uzyskać żądany efekt.
1 (Ustawienie początkowe)
SYS 1:
SYS 2:
2
Poziom subwoofera zmienia się zgodnie z głównym
ustawieniem głośności.
Poziom subwoofera zmienia się inaczej niż główne
ustawienie głośności. Na przykład, nawet przy
niskim poziomie głośności subwoofer nadal jest
słyszalny.
Ustawianie fazy subwoofera
NORMAL (Ustawienie początkowe)
Częstotliwość odcinania
3-1 Aby wybrać żądaną częstotliwość odcinania (punkt
przecięcia), przekręcić pokrętło dwufunkcyjne.
Pasma częstotliwości, które można poddawać regulacji:
REVERSE
Fazę wyjściową subwoofera można przełączać między opcjami
SUBWOOFER NORMAL (0°) i SUBWOOFER REVERSE
(180°). Aby wyregulować poziom, należy przekręcić pokrętło
dwufunkcyjne.
System dźwięku 4,2-kanałowego (FRONT/REAR/
SUBW.)
Elementy podlegające ustawieniu:
20 Hz~200 Hz
Regulacja poziomu
3-2 Przekręcić pokrętło dwufunkcyjne, aby ustawić
odpowiedni poziom sygnału wyjściowego.
Zakres regulacji sygnału wyjściowego: od -12 do 0 dB
29-PL
Ustawianie kanału subwoofera
(SUBW CHANNEL)
Możliwe jest ustawienie dwóch trybów pracy subwoofera: stereo
albo mono. Upewnić się, że wyjście jest odpowiednie dla rodzaju
subwoofera.
STEREO (Ustawienie początkowe)
MONO
Ustawianie nachylenia charakterystyki
głośnika wysokotonowego (TW Setup)
W zależności od charakterystyk częstotliwości głośnika przy
ustawianiu nachylenia charakterystyki należy dopilnować, aby
nachylenie głośnika wysokotonowego ustawić w pozycji FLAT w
trybie dźwięku 2,2-kanałowego (3WAY) (patrz rozdział
„Regulacja ustawień zwrotnic (X-OVER)” na str. 28); w
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia głośnika.
USER’S
MAKER’S: Jako zabezpieczenie przed możliwym uszkodzeniem
głośnika, nie jest możliwe ustawienie opcji FLAT dla
nachylenia charakterystyki głośnika
wysokotonowego w trybie dźwięku 2,2-kanałowego
(3WAY).
USER’S: Ustawienie opcji FLAT w trybie dźwięku
2,2-kanałowego (3WAY) jest możliwe.
Ustawianie trybu EQ
Ustawienie pozwala wybrać 5-pasmową korekcję parametryczną
lub 7-pasmową korekcję graficzną.
PARAMETRIC (Ustawienie początkowe)
GRAPHIC
Ustawianie rodzaju filtra
NORMAL (Ustawienie początkowe)
INDIVIDUAL
NORMAL (L=R):
Lewy i prawy głośnik są wyregulowane
jednakowo.
INDIVIDUAL (L/R): Lewy i prawy głośnik są wyregulowane
indywidualnie.
Ustawianie jednostek korekcji czasowej
(TCR)
Użytkownik może zmienić jednostki (cm lub cale) korekcji
czasowej.
CM (Ustawienie początkowe)
30-PL
INCH
Funkcja MX (Media Xpander) zapewnia wyrazistość brzmienia
głosu lub instrumentów niezależnie od źródła muzycznego. ?ródła
takie jak radio FM, płyta CD, pamięć USB lub iPod, będą w stanie
zapewnić czystość brzmienia muzyki nawet w samochodach, w
których poziom hałasu dochodzącego z drogi jest wysoki.
Zmiana źródła, do którego zastosowana zostanie
funkcja Media Xpander.
STEREO: Wyjście subwoofera stereo (L/R)
MONO: Wyjście subwoofera mono
MAKER’S (Ustawienie początkowe)
Ustawianie opcji MX Level
FM (poziom MX od 1 do 3):
Średnie i wysokie częstotliwości stają się bardziej wyraźne, a
dźwięk zostaje dobrze zrównoważony na wszystkich
częstotliwościach.
CD (poziom MX od 1 do 3):
W trakcie odtwarzania tryb CD przetwarza bardzo duże ilości
danych. Funkcja MX wykorzystuje dużą ilość danych, co
pozwala uzyskać bardziej wyrazisty, czysty sygnał wyjściowy.
CMPM (poziom MX od 1 do 3):
Ta opcja koryguje informacje utracone w czasie kompresji.
W rezultacie odtwarzany dźwięk jest dobrze zrównoważony i
bliski brzmieniu oryginalnemu.
DVD (poziom MX od 1 do 3):
Płyty DVD lub Video CD zawierają duże ilości danych, takich jak
klipy muzyczne. Funkcja MX wykorzystuje te dane w celu
dokładniejszego odtwarzania dźwięku.
AUX (MX poziom 1):
Należy wybrać tryb MX (CMPM, MOVIE, lub MUSIC)
odpowiadający podłączonemu nośnikowi.
• Ustawienie początkowe funkcji MX jest różne w zależności od
źródła.
• Każde źródło muzyczne, takie jak radio FM, płyta CD oraz
MP3/WMA/AAC może używać własnego ustawienia MX.
• Na płytach zawierających zarówno pliki MP3/WMA/AAC jak i
CD-DA, gdy źródło zmienia się z „MP3/WMA/AAC no CD-DA”
lub z „CD-DA na MP3/WMA/AAC”, przełączanie trybu MX
może nieznacznie opóźnić odtwarzanie.
• Wybór opcji Non Effect powoduje ustawienie trybu MX każdego
źródła muzycznego w pozycji OFF.
• Funkcja nie działa, jeżeli funkcja DEFEAT jest ustawiona w
pozycji ON.
• Tryb MX nie jest dostępny na falach z zakresu MW i LW.
• W przypadku podłączenia procesora audio z funkcją MX
(PXA-H701 itp.) do źródła muzycznego stosowana jest obróbka
MX procesora. Ponieważ ustawienia procesora MX mogą nie
odpowiadać urządzeniu głównemu, procesor audio wymaga
regulacji. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja
użytkownika procesora audio.
• Opcja „CMPM” dotyczy plików MP3/WMA/AAC oraz iPod.
Wartości korekcji czasowej dla różnych głośników. Ustawienie
powyższych wartości sprawia, że dźwięk każdego z głośników
dociera do słuchacza w tym samym czasie.
Informacje o korekcji czasowej
W związku ze skomplikowanym rozmieszczeniem głośników odległość
między słuchaczem a głośnikami w samochodzie jest bardzo zróżnicowana.
Różnica w odległościach od głośników do słuchacza stwarza przesunięcie w
obrazie dźwiękowym i charakterystykach częstotliwościowych. Wynika to z
różnicy w czasie, w jakim dźwięk dociera do prawego i lewego ucha słuchacza.
Aby to skorygować, radioodtwarzacz potrafi opóźniać sygnał dźwiękowy
wysyłany do głośników, które znajdują się tuż obok słuchacza. Sprawia to
wrażenie, że zwiększyła się odległość dla obu głośników. W celu
zapewnienia optymalnych warunków odsłuchu słuchacz powinien
znajdować się w równej odległości między lewym a prawym głośnikiem.
Dla każdego głośnika regulacja odbywa się w krokach co 3,4 cm.
Przykład 1. Pozycja słuchania: Lewy przedni fotel
Poziom korekcji czasu lewego przedniego głośnika należy ustawić
na wysoką wartość, a poziom prawego tylnego głośnika na zero lub
bardzo małą wartość.
Lista wartości korekcji czasowej
Różnica
Różnica
Numer
Odległość Odległość Numer
Odległość Odległość
czasowa
czasowa
opóźnienia
(cm)
(cale) opóźnienia
(cm)
(cale)
(ms)
(ms)
0
0,0
0,0
0,0
51
5,1
173,4
68,3
1
0,1
3,4
1,3
52
5,2
176,8
69,7
2
0,2
6,8
2,7
53
5,3
180,2
71,0
3
0,3
10,2
4,0
54
5,4
183,6
72,4
4
0,4
13,6
5,4
55
5,5
187,0
73,7
5
0,5
17,0
6,7
56
5,6
190,4
75,0
6
0,6
20,4
8,0
57
5,7
193,8
76,4
7
0,7
23,8
9,4
58
5,8
197,2
77,7
8
0,8
27,2
10,7
59
5,9
200,6
79,1
9
0,9
30,6
12,1
60
6,0
204,0
80,4
10
1,0
34,0
13,4
61
6,1
207,4
81,7
11
1,1
37,4
14,7
62
6,2
210,8
83,1
12
1,2
40,8
16,1
63
6,3
214,2
84,4
13
1,3
44,2
17,4
64
6,4
217,6
85,8
14
1,4
47,6
18,8
65
6,5
221,0
87,1
15
1,5
51,0
20,1
66
6,6
224,4
88,4
16
1,6
54,4
21,4
67
6,7
227,8
89,8
17
1,7
57,8
22,8
68
6,8
231,2
91,1
18
1,8
61,2
24,1
69
6,9
234,6
92,5
19
1,9
64,6
25,5
70
7,0
238,0
93,8
20
2,0
68,0
26,8
71
7,1
241,4
95,1
21
2,1
71,4
28,1
72
7,2
244,8
96,5
22
2,2
74,8
29,5
73
7,3
248,2
97,8
23
2,3
78,2
30,8
74
7,4
251,6
99,2
24
2,4
81,6
32,2
75
7,5
255,0
100,5
25
2,5
85,0
33,5
76
7,6
258,4
101,8
26
2,6
88,4
34,8
77
7,7
261,8
103,2
27
2,7
91,8
36,2
78
7,8
265,2
104,5
28
2,8
95,2
37,5
79
7,9
268,6
105,9
29
2,9
98,6
38,9
80
8,0
272,0
107,2
30
3,0
102,0
40,2
81
8,1
275,4
108,5
31
3,1
105,4
41,5
82
8,2
278,8
109,9
32
3,2
108,8
42,9
83
8,3
282,2
111,2
33
3,3
112,2
44,2
84
8,4
285,6
112,6
34
3,4
115,6
45,6
85
8,5
289,0
113,9
35
3,5
119,0
46,9
86
8,6
292,4
115,2
Korekcja czasowa eliminuje różnice w czasie wymaganym do tego,
aby dźwięk dotarł do miejsca odsłuchu.
Czas lewego przedniego głośnika zostaje poprawiony o 5,1 ms, tak
że jego dźwięk dociera do pozycji odsłuchu w tym samym czasie co
dźwięk innych głośników.
36
3,6
122,4
48,2
87
8,7
295,8
116,6
37
3,7
125,8
49,6
88
8,8
299,2
117,9
38
3,8
129,2
50,9
89
8,9
302,6
119,3
39
3,9
132,6
52,3
90
9,0
306,0
120,6
Przykład 2. Pozycja słuchania: Wszystkie fotele
40
4,0
136,0
53,6
91
9,1
309,4
121,9
41
4,1
139,4
54,9
92
9,2
312,8
123,3
42
4,2
142,8
56,3
93
9,3
316,2
124,6
43
4,3
146,2
57,6
94
9,4
319,6
126,0
44
4,4
149,6
59,0
95
9,5
323,0
127,3
45
4,5
153,0
60,3
96
9,6
326,4
128,6
5,1ms
0,5m
2,25m
Dźwięk nie jest zrównoważony, ponieważ odległość między pozycją
odsłuchu a różnymi głośnikami jest rożna.
Różnica w odległości między lewym przednim głośnikiem a prawym
tylnym głośnikiem wynosi 1,75 m (68-7/8").
Na poniższym schemacie przedstawiona jest kalkulacja wartości
korekcji czasowej dla przedniego lewego głośnika.
Warunki:
Najdalszy głośnik — pozycja słuchania: 2,25 m (88-9/16")
Lewy głośnik przedni — pozycja słuchania: 0,5 m (19-11/16")
Obliczenia: L = 2,25 m – 0,5 m = 1,75 m (68-7/8")
Korekcja czasowa = 1,75 ÷ 343*1 × 1 000 = 5,1 (ms)
*1
Prędkość dźwięku: 343 m/s (765 m/h) przy 20 °C
Inaczej mówiąc, przypisanie lewemu przedniemu głośnikowi korekty
czasowej wynoszącej 5,1 ms sprawia, że słuchacz zdaje się być
położony w takiej samej odległości od obu głośników.
Poziom korekcji czasowej każdego z głośników powinien być
niemal jednakowy.
1
2
Usiąść w pozycji odsłuchu (fotel kierowcy itd.) i
mierzyć odległość (w metrach) między głową a
różnymi głośnikami.
46
4,6
156,4
61,6
97
9,7
329,8
130,0
Obliczyć różnicę między wartością korekcji
odległości do najdalszego głośnika oraz do
pozostałych głośników.
47
4,7
159,8
63,0
98
9,8
333,2
131,3
48
4,8
163,2
64,3
99
9,9
336,6
132,7
49
4,9
166,6
65,7
L = (odległość od najdalszego głośnika) – (odległość od
pozostałych głośników)
50
5,0
170,0
67,0
31-PL
Regulacja poziomu
Zakres częstotliwości wyjściowej
(0 do -12 dB)
Informacje o zwrotnicy
Zwrotnica (X-OVER):
Urządzenie wyposażono w aktywną zwrotnicę. Zwrotnica ogranicza zakres
częstotliwości przekazywanych na wyjścia. Każdy kanał jest sterowany
niezależnie. Każda para głośników odtwarza więc te częstotliwości, dla
których została zoptymalizowana podczas projektowania.
Zwrotnica reguluje filtr górnoprzepustowy (HPF) lub
dolnoprzepustowy (LPF) każdego pasma oraz nachylenie (jak
szybko filtr ogranicza wysokie i niskie częstotliwości).
Regulację powinno się przeprowadzać zgodnie z charakterystykami
odtwarzania głośników. Zależnie od modelu sieć pasywna może nie
być konieczna. W razie wątpliwości należy skontaktować się z
autoryzowanym przedstawicielem firmy Alpine.
Tryb dźwięku 4,2-kanałowego (FRONT/REAR/SUBW.)
Częstotliwość
odcinania
(co 1/3 oktawy)
HPF
LPF
Głośnik
niskotonowy
----
20 Hz 200 Hz
Tylny głośnik
wysokotonowy
20 Hz 200 Hz
----
Przedni głośnik
wysokotonowy
20 Hz 200 Hz
----
Tony niskie
Nachylenie
HPF
----
Poziom
LPF
FLAT, 6,
0 do
12, 18,
-12 dB
24 dB/okt.
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/okt.
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/okt.
----
0 do
-12 dB
----
0 do
-12 dB
Tony wysokie
(Rysunek nie przedstawia obrazu rzeczywistego)
Tryb dźwięku 2,2-kanałowego (3WAY)
Częstotliwość
odcinania
(co 1/3 oktawy)
HPF
LPF
Głośnik
niskotonowy
----
20 Hz Głośnik
średniotonowy 200 Hz
20 Hz 200 Hz
20 Hz 20 kHz
1 kHz 20 kHz,
Głośnik
wysokotonowy (20 Hz ~
20 kHz)*
----
Nachylenie
HPF
FLAT, 6,
12, 18,
24 dB/okt.
FLAT, 6,
FLAT, 6,
12, 18,
12, 18,
24 dB/okt. 24 dB/okt.
----
FLAT*
6, 12, 18,
24 dB/okt.
----
* Tylko w przypadku wyboru opcji USER’S w rozdziale
„Ustawianie nachylenia charakterystyki głośnika
wysokotonowego (TW Setup)” (str. 30).
Tony niskie
Tony średnie Tony wysokie
(Rysunek nie przedstawia obrazu rzeczywistego)
32-PL
Poziom
LPF
0 do
-12 dB
0 do
-12 dB
0 do
-12 dB
Nachylenie
FLAT
Regulowanie
nachylenia
20 Hz
(Rysunek nie przedstawia
HPF
LPF
obrazu rzeczywistego)
Częstotliwość Częstotliwoś
odcinania
odcinania
• HPF (filtr górnoprzepustowy): odcina niższe częstotliwości i
pozwala na przejście wyższych częstotliwości.
• LPF (filtr dolnoprzepustowy): odcina wyższe częstotliwości i
pozwala na przejście niższych częstotliwości.
• Nachylenie: zmiana poziomu (w dB) na zmianę częstotliwości o
jedną oktawę.
• Im wyższa wartość nachylenia, tym bardziej strome nachylenie.
• Aby ominąć filtry HP i LP, nachylenie należy ustawić na wartość
FLAT.
• Głośników wysokotonowych nie należy używać bez włączonego
filtra HPF lub ustawionego na niską częstotliwość, gdyż może to
spowodować uszkodzenie głośnika z powodu składowej niskiej
częstotliwości.
• Ustawienie częstotliwości rozgraniczającej ponad HPF i poniżej
LPF nie jest możliwe.
• Regulację powinno się przeprowadzać zgodnie z zalecanymi
częstotliwościami rozgraniczania podłączonych głośników.
Należy ustalić zalecane wartości częstotliwości rozgraniczania
głośników. Nastawienie zakresu częstotliwości poza wartości
zalecane może spowodować zniszczenie głośników.
Informacje na temat zalecanych częstotliwości rozdzielania
głośników firmy Alpine można znaleźć w odpowiedniej
Instrukcji użytkownika.
Producent radioodtwarzacza nie ponosi odpowiedzialności za
szkody lub nieprawidłowości działania głośników spowodowane
używaniem zwrotnicy poza zakresem zalecanych wartości.
Informacje o systemie IMPRINT
OMÓWIENIE SYSTEMU IMPRINT
Wymienione problemy akustyczne są na tyle poważne, że żaden
system korekcji nie był w stanie ich rozwiązać. Jak dotychczas,
ponieważ wraz z wprowadzeniem systemu IMPRINT, firma
Alpine oferuje programowo-sprzętową kombinację, która nie
tylko rozwiązuje problem, ale również polepsza scenę dźwiękową,
równowagę tonową i rozdzielczość. W dodatku wszystko to dzieje
się automatycznie, w ciągu kilku minut!
WIZJA A RZECZYWISTOŚĆ
U źródeł dobrej muzyki zawsze leży wizja wykonawcy. Po
niezliczonych godzinach prób, nagrywania i miksowania wizja ta
nabiera formy i staje się dostępna w postaci płyt, nagrań radiowych
i innych nośników. Czy jednak słyszymy to tak, jak stworzył to
wykonawca? Rzeczywistość jest taka, że niestety niemal nigdy nie
jesteśmy w stanie usłyszeć utworu, tak jak było to zamiarem
wykonawcy. Dotyczy to zwłaszcza muzyki słuchanej w
samochodzie.
Szybko dociera
do kierowcy
JAKO PRZESTRZEŃ DO ODSŁUCHU
SAMOCHODY SĄ PO PROSTU FATALNE
We wnętrzu samochodu znajduje się wiele materiałów, które
zakłócają i pogarszają jakość dźwięku. Okna na przykład
wzbudzają i odbijają wysokie częstotliwości. Fotele i materiały
wykończeniowe deski rozdzielczej zmieniają niektóre
częstotliwości. Dywaniki pochłaniają i tłumią średnie
częstotliwości. Korektory graficzne i parametryczne rozwiązują te
problemy tylko częściowo. Dodatkowo, jeżeli głośniki nie są
umieszczone w jednakowej odległości od słuchaczy, scena
dźwiękowa jest nierównomierna i niecentralna. Korekcja czasowa
jest tu niewątpliwie pomocna, jednak dotyczy tylko pojedynczego
punktu odsłuchu.
Osłony z tkanin
pochłaniają dźwięk
Dywaniki tłumią
średnie częstotliwości
Szyby
odbijają dźwięk
Deska rozdzielcza
powoduje wahania między
maksimum a minimum
Siedzenia powodują
zmianę częstotliwości
Potrzeba więcej czasu
na dotarcie do kierowcy
DLACZEGO SYSTEM IMPRINT JEST
WYJĄTKOWY
Wykorzystując technologię MultEQ, system IMPRINT
przewyższa inne systemy korekcji na pięć sposobów.
• Jest jedynym systemem, który dokonuje pomiarów całej
przestrzeni odsłuchu, uwzględniając informacje czasowe z
każdego punktu odsłuchu i wykorzystując chronioną
patentem metodę przetwarzania danych obrazujących
wszystkie fotele. Dzięki temu wszyscy pasażerowie mają
zapewnione optymalne warunki odsłuchu.
• Koryguje zarówno problemy natury czasowej jak i związanej z
częstotliwością, dzięki czemu scena dźwiękowa jest bardziej
płynna, a dźwięk jest bardziej naturalny.
• Wykorzystuje technikę dynamicznego przydzielania
częstotliwości, stosowaną do setek punktów korekcyjnych w
obszarach, w których problemy akustyczne są największe.
• Określa optymalne punkty łączenia dla zwrotnic niskich
częstotliwości.
• W ciągu kilku minut jest w stanie dostroić akustykę
pojazdu - zadanie, na które wykwalifikowani profesjonaliści
potrzebują kilku dni.
33-PL
Informacje
W razie trudności
W przypadku wystąpienia problemów należy wyłączyć zasilanie, a
następnie włączyć je ponownie. Jeżeli radioodtwarzacz nadal nie
działa poprawnie, należy przejrzeć elementy z następującej listy.
Ten przewodnik ma na celu wyodrębnienie problemu w przypadku
usterki radioodtwarzacza. Ponadto należy upewnić się, że inne
elementy systemu są właściwie podłączone, albo skonsultować się z
autoryzowanym przedstawicielem firmy Alpine.
Zagadnienia podstawowe
Urządzenie lub wyświetlacz nie działa.
• Wyłączony zapłon pojazdu.
- Jeżeli radioodtwarzacz podłączony jest w sposób zgodny z
instrukcjami, przy wyłączonym zapłonie urządzenie nie
będzie działało.
• Niewłaściwe podłączenie przewodu zasilania (czerwonego) i
przewodu akumulatora (żółtego).
- Sprawdzić podłączenia przewodu zasilania i przewodu
akumulatora.
• Przepalony bezpiecznik.
- Sprawdzić bezpiecznik radioodtwarzacza i, jeżeli zachodzi
taka potrzeba, wymienić na nowy o odpowiedniej wartości
znamionowej.
• Błąd wewnętrznego mikrokomputera spowodowany
interferencją, szumami itp.
- Używając długopisu lub innego ostro zakończonego
przedmiotu, nacisnąć przycisk RESET.
Radio
Brak możliwości odbioru stacji.
• Brak anteny lub przerwany przewód połączeniowy.
- Upewnić się, czy antena jest prawidłowo podłączona;
w razie potrzeby wymienić antenę lub przewód.
Nie można dostroić stacji w trybie wyszukiwania.
• Użytkownik znajduje się w strefie słabego sygnału.
- Należy się przekonać, czy tuner pracuje w trybie DX.
• Jeżeli użytkownik znajduje się w strefie silnego sygnału, być może
antena nie jest uziemiona lub nie jest właściwie podłączona.
- Należy sprawdzić podłączenia anteny i upewnić się, że jest
ona odpowiednio uziemiona w punkcie zamocowania.
• Antena może nie mieć odpowiedniej długości.
- Należy upewnić się, że antena została całkowicie wysunięta;
jeżeli jest złamana, należy ją wymienić na nową.
Szumy w transmisji.
• Antena nie ma odpowiedniej długości.
- Należy wysunąć ją do końca lub wymienić, jeżeli jest złamana.
• Antena jest słabo uziemiona.
- Należy sprawdzić, czy antena jest odpowiednio uziemiona
w punkcie zamocowania.
Audio
Brak dźwięku w głośnikach.
• W radioodtwarzaczu nie ma sygnału wyjściowego z
wewnętrznego wzmacniacza.
- Opcja POWER IC ustawiona jest w pozycji „ON ”(str. 25).
iPod
iPod nie odtwarza nagrań i nie wydaje żadnych dźwięków.
• iPod nie został rozpoznany.
- Należy zresetować zarówno radioodtwarzacz jak i iPod.
Patrz „Pierwsze włączenie systemu” (str. 6). Informacje o
resetowaniu iPod zawiera Instrukcja użytkownika iPod.
Wskazania dotyczące trybu iPod
(połączenie USB), (tylko iDA-X303)
CURRENT
ERROR
• Urządzenie podłączone do portu USB pobiera niewłaściwą ilość
prądu. Jeśli podłaczone urządzenie jest niezgodne lub uszkodzone,
może zostać wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie.
- Spróbuj podłączyć inny telefon iPhone/odtwarzacz iPod.
DEVICE
ERROR
• Podłączone urządzenie iPod nie jest obsługiwane przez
radioodtwarzacz.
- Należy podłączyć iPod obsługiwany przez radioodtwarzacz.
NO USB
DEVICE
• Telefon iPhone/odtwarzacz iPod nie jest podłączony.
- Należy upewnić się, że telefon iPhone/odtwarzacz iPod
został właściwie podłączony oraz że przewód nie jest
nadmiernie pozaginany.
• W telefonie iPhone/odtwarzaczu iPod nie ma utworów
muzycznych.
- Nagrania muzyczne należy pobrać do telefonu iPhone/
odtwarzacza iPod z Internetu, a następnie podłączyć
telefon/odtwarzacz do radioodtwarzacza.
NO SUPPORT
• Wprowadzone informacje tekstowe nie są obsługiwane
przez urządzenie.
- Użyj telefonu iPhone/odtwarzacza iPod z informacjami
tekstowymi obsługiwanymi przez urządzenie.
MP3/WMA/AAC
Pliki w formacie MP3, WMA lub AAC nie są odtwarzane.
• Nastąpił błąd zapisu. Niekompatybilność formatu
MP3/WMA/AAC.
- Należy upewnić się, że pliki MP3/WMA/AAC zostały
zapisane w formacie obsługiwanym przez
radioodtwarzacz. Należy zapoznać się z rozdziałem
„Informacje o plikach MP3/WMA/AAC” (str. 18-19), a
następnie ponownie nagrać pliki w formacie
obsługiwanym przez urządzenie.
34-PL
• Błąd komunikacji.
- Należy przekręcić kluczyk stacyjki do pozycji OFF, a
następnie ponownie ustawić go w pozycji ON.
- Zresetować odtwarzacz iPod.
- Sprawdź na wyświetlaczu po ponownym podłączeniu
telefonu iPhone/odtwarzacza iPod do przewodu
połączeniowego odtwarzacza iPod oraz do przewodu USB.
• Błąd spowodowany niezgodnością wersji oprogramowania
telefonu iPhone/odtwarzacza iPod z radioodtwarzaczem.
- Należy zaktualizować oprogramowanie telefonu iPhone/
odtwarzacza iPod, tak aby było ono zgodne z radioodtwarzaczem.
• W pamięci USB nie znaleziono żadnych utworów (plików).
- Po zapisaniu utworów (plików) pamięć USB należy
ponownie podłączyć do radioodtwarzacza.
UNSUPORT
3
• iPod nie został sprawdzony.
- Spróbować użyć innego iPod.
• Używana częstotliwość próbkowania/szybkość transmisji
nie jest obsługiwana przez radioodtwarzacz.
- Należy używać takiej częstotliwości próbkowania/
szybkości transmisji, która jest obsługiwana przez
radioodtwarzacz.
Wskazania dotyczące trybu iPod (połączenie
bezpośrednie), (tylko iDA-X301/iDA-X301RR)
• iPod nie jest podłączony.
- Należy się upewnić, czy iPod jest właściwie podłączony
(patrz rozdział „Podłączenia”).
Należy dopilnować, aby nadmiernie nie zginać przewodów.
• W iPod nie ma utworów muzycznych.
- Nagrania muzyczne należy pobrać do iPod z Internetu, a
następnie podłączyć iPod do radioodtwarzacza.
• Błąd komunikacji.
- Należy przekręcić kluczyk stacyjki do pozycji OFF, a
następnie ponownie ustawić go w pozycji ON.
- Zresetować odtwarzacz iPod.
- Należy sprawdzić wyświetlacz, ponownie wykonując połączenie
między iPod a radioodtwarzaczem, używając do tego przewodu
połączeniowego FULL SPEED™ (KCE-433iV).
• Błąd spowodowany wersją oprogramowania iPod, która nie
jest kompatybilna z radioodtwarzaczem.
- Należy zaktualizować oprogramowanie iPod, tak aby było
ono kompatybilne z radioodtwarzaczem.
Wskazania dotyczące pamięci USB
CURRENT
ERROR
• Na złączu USB urządzenia pojawiło się niestandardowe napięcie
(komunikat o błędzie, który może się pojawić, jeżeli do portu USB
podłączono urządzenie niekompatybilne z radioodtwarzaczem).
Błąd lub zwarcie w pamięci USB.
- Należy podłączyć inną pamięć USB Flash.
• Odtworzono plik WMA zabezpieczony przed
kopiowaniem.
- Możliwe jest tylko odtwarzanie plików, które nie są
zabezpieczone przed kopiowaniem.
NO SUPPORT
• Wprowadzone informacje tekstowe nie są rozpoznawane
przez urządzenie.
- Należy skorzystać z pamięci USB, w której zapisano
informacje tekstowe obsługiwane przez urządzenie.
Wskazania dotyczące przenośnego
odtwarzacza audio (tylko iDA-X303)
CURRENT
ERROR
• Urządzenie podłączone do portu USB pobiera niewłaściwą
ilość prądu. Jeśli podłaczone urządzenie jest niezgodne,
może zostać wyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie.
Pamięć USB Flash może być uszkodzona.
- Podjęto próbę podłączenia innego przenośnego odtwarzacza audio.
DEVICE
ERROR
• Podłączono przenośny odtwarzacz audio, który nie jest
obsługiwany przez urządzenie.
- Podjęto próbę podłączenia innego przenośnego odtwarzacza audio.
NO USB
DEVICE
• Nie podłączono przenośnego odtwarzacza audio.
- Należy upewnić się, że przenośny odtwarzacz audio został właściwie
podłączony oraz że przewód nie jest nadmiernie pozaginany.
NO SONG
DEVICE
ERROR
• W przenośnym odtwarzaczu audio nie ma utworów muzycznych.
- Należy pobrać utwory na przenośny odtwarzacz audio, a
następnie podłączyć go do urządzenia.
• Podłączone urządzenie USB nie jest obsługiwane przez radioodtwarzacz.
- Należy podłączyć urządzenie USB obsługiwane przez radioodtwarzacz.
NO SUPPORT
NO USB
DEVICE
• Nie podłączono pamięci USB.
- Należy upewnić się, że pamięć USB została właściwie
podłączona oraz że przewód nie jest nadmiernie pozaginany.
• Wprowadzone informacje tekstowe nie są obsługiwane
przez urządzenie.
- Należy skorzystać z przenośnego odtwarzacza audio, w którym
zapisano informacje tekstowe obsługiwane przez urządzenie.
35-PL
• Błąd komunikacji.
- Należy przekręcić kluczyk stacyjki do pozycji OFF, a
następnie ponownie ustawić go w pozycji ON.
- Sprawdzić stan wyświetlacza po podłączeniu przenośnego
odtwarzacza audio za pomocą kabla połączeniowego.
• Błąd spowodowany wersją oprogramowania, która nie jest
kompatybilna z urządzeniem.
- Zaktualizować wersję oprogramowania przenośnego
odtwarzacza audio.
• Przenośny odtwarzacz audio nie został sprawdzony.
- Podłączyć inny przenośny odtwarzacz audio.
Wskazania dotyczące zmieniarki CD
HI-TEMP
• Z powodu wysokiej temperatury włączony został obwód
zabezpieczający.
- Komunikat zniknie, gdy temperatura wróci do
normalnego zakresu temperatury pracy.
• Błąd w zmieniarce CD.
- Należy skonsultować się z przedstawicielem firmy Alpine.
Należy nacisnąć przycisk wysuwania magazynku i wysunąć
magazynek na zewnątrz.
Należy sprawdzić sygnalizację. Na koniec należy z
powrotem założyć magazynek.
Jeżeli nadal nie jest możliwe wyjęcie magazynku, należy
skonsultować się z przedstawicielem firmy Alpine.
• Brak możliwości wysunięcia magazynku.
- Należy nacisnąć przycisk wysuwania magazynku. Jeżeli
nadal nie jest możliwe wysunięcie magazynku, należy
skonsultować się z przedstawicielem firmy Alpine.
• Wewnątrz zmieniarki CD została płyta.
- Należy nacisnąć przycisk wysuwania, aby uruchomić
funkcję wysuwania. Gdy zmieniarka CD zakończy
operację wysuwania magazynku, do zmieniarki należy
założyć pusty magazynek na płyty, tak aby mogła do niego
trafić płyta, która została wewnątrz zmieniarki.
NO
MAGAZINE
• Do zmieniarki CD nie założono magazynku.
- Należy włożyć magazynek.
• Brak wskazanej płyty.
- Należy wybrać inną płytę.
36-PL
WYMIARY PANELU CZOŁOWEGO
Dane techniczne
SEKCJA TUNERA FM
Zakres strojenia
Czułość mono
Selektywność kanałów
naprzemiennych
87,5-108,0 MHz
0,7 μV
80 dB
Współczynnik sygnału do szumu 65 dB
Separacja stereo
35 dB
Współczynnik przechwytu
2,0 dB
170 mm
170 mm
46 mm
46 mm
28 mm
27 mm
• Z uwagi na nieustanne ulepszanie produktu, specyfikacja i
konstrukcja urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
SEKCJA TUNERA MW
Zakres strojenia
Czułość (standard IEC)
Szerokość
iDA-X303
iDA-X301/iDA-X301RR
Wysokość
iDA-X303
iDA-X301/iDA-X301RR
Głębokość
iDA-X303
iDA-X301/iDA-X301RR
531-1 602 kHz
25,1 μV/28 dB
SEKCJA TUNERA LW
Zakres strojenia
Czułość (standard IEC)
153-281 kHz
31,6 μV/30 dB
SEKCJA USB
Wymagania USB
Maksymalny pobór mocy
Klasa USB
System plików
Dekodowanie MP3
Dekodowanie WMA
Dekodowanie AAC
USB 1.1/2.0
500 mA
Pamięć masowa
FAT 12/16/32
MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
Windows Media™ Audio
Plik „.m4a” w formacie
AAC-LC
2-kanały (stereo)
5-20 000 Hz (±1 dB)
0,008% (przy 1 kHz)
Liczba kanałów
Pasmo przenoszenia*
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne
Zakres dynamiczny
95 dB (przy 1 kHz)
Współczynnik sygnału do szumu >105 dB
Separacja kanałów
85 dB (przy 1 kHz)
* Pasmo przenoszenia może się zmieniać w zależności od
oprogramowania dekodera i szybkości transmisji.
DANE OGÓLNE
Wymagane napięcie
14,4 V DC
(dopuszczalne 11-16 V)
Maksymalna moc wyjściowa
45 W × 4
Maksymalne napięcie przed wyjściem 2 V/10 k omów
Tony niskie
±14 dB przy 100 Hz
Tony wysokie
±14 dB przy 10 kHz
Waga
1,0 kg (2 funty, 3 uncje)
WYMIARY KORPUSU
Szerokość
Wysokość
Głębokość
178 mm (7")
50 mm (2")
156 mm (6-1/8")
37-PL
Instalacja i podłączenia
Przed przystąpieniem do instalacji i podłączania
urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami
zawartymi na str. 3 do 4 tej instrukcji obsługi.
Ostrzeżenie
Przestroga
WYKONANIE I PODŁĄCZENIE INSTALACJI
KABLOWEJ NALEŻY POZOSTAWIĆ SPECJALIŚCIE.
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować pożar lub
uszkodzenie urządzenia.
Wykonanie i podłączenie instalacji do tego urządzenia wymaga
specjalistycznych umiejętności technicznych i doświadczenia.
Ze względów bezpieczeństwa należy zlecić te prace
przedstawicielowi firmy, od której urządzenie zostało nabyte.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM
12 V I UJEMNYM UZIEMIENIEM.
DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOWAĆ WYSZCZEGÓLNIONE
AKCESORIA I MOCOWAĆ JE W SPOSÓB PEWNY.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy). Niezastosowanie się do tego wymogu
może spowodować pożar lub inne wypadki.
Zawsze stosować wyłącznie wyszczególnione akcesoria. Użycie
części innych niż wyszczególnione może skutkować uszkodzeniem
podzespołów wewnętrznych urządzenia lub jego niewłaściwym
zamocowaniem. W efekcie części mogą ulec poluzowaniu i
stanowić zagrożenie dla ludzi lub innych przedmiotów.
PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW NALEŻY ODŁĄCZYĆ
PRZEWÓD OD UJEMNEGO BIEGUNA AKUMULATORA.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować porażenie
prądem lub obrażenia ciała w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.
NIE WOLNO SPLATAĆ ZE SOBĄ PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH.
Nie wolno zdejmować z kabli elektrycznych izolacji w celu
doprowadzenia prądu do innych urządzeń. W przeciwnym
wypadku nastąpi przekroczenie obciążalności prądowej
przewodu, czego skutkiem będzie pożar lub porażenie prądem.
W TRAKCIE WIERCENIA UWAŻAĆ, ABY NIE
USZKODZIĆ RUR I PRZEWODÓW SAMOCHODU.
W wypadku konieczności wiercenia dziur w podwoziu należy przedsięwziąć
wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić ani nie zablokować rur,
przewodu paliwowego, baku albo instalacji elektrycznej. Niezastosowanie
odpowiednich środków ostrożności może być przyczyną pożaru.
NIE UZIEMIAĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA
POŚREDNICTWEM ŚRUB I NAKRĘTEK UKŁADU
HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.
Śruby i nakrętki wykorzystywane w układzie hamulcowym, kierowniczym
(i w innych układach mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu) jak
również baku, BEZWZGLĘDNIE nie mogą być wykorzystywane jako
elementy instalacji elektrycznej ani uziemiającej. W przeciwnym
wypadku może dojść do utraty kontroli nad pojazdem, pożaru, itp.
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK ŚRUBY I WKRĘTY,
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie może spowodować poważne obrażenia ciała. W wypadku
połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
NIE WOLNO MONTOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCU, W
KTÓRYM UTRUDNIAŁOBY ONO STEROWANIE POJAZDEM,
TAKIM JAK KIEROWNICA CZY DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW.
W przeciwnym wypadku może dojść do ograniczenia widoczności kierowcy
i/lub ograniczenia jego ruchów, a w konsekwencji do poważnego wypadku.
NIE DOPUŚCIĆ, ABY KABLE ZAPLĄTAŁY SIĘ W
PRZYLEGŁE PRZEDMIOTY.
Ułożyć wiązki i kable zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zablokowania ruchu
podczas jazdy. Kable lub wiązki blokujące ruch lub zwisające z koła kierownicy,
dźwigni zmiany biegów, pedału hamulca itp. stanowią ogromne niebezpieczeństwo.
WAŻNE
Należy zapisać numer seryjny urządzenia w przeznaczonym do
tego celu miejscu poniżej i zachować do wglądu. Numer seryjny
umieszczono lub wygrawerowano na spodzie urządzenia.
38-PL
PRZEWODY INSTALACJI NALEŻY POPROWADZIĆ
W TAKI SPOSÓB, BY NIE BYŁY ŚCIŚNIĘTE
OSTRYMI METALOWYMI KRAWĘDZIAMI.
Kable i przewody należy poprowadzić z dala od części
ruchomych (jak np. szyn siedzeń) oraz ostrych lub spiczastych
krawędzi. Zapobiegnie to ściśnięciu przewodu i uszkodzeniu
instalacji. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie przewodów
przez otwór w metalu, należy zastosować gumową przelotkę,
aby zapobiec ocieraniu się izolacji o krawędź metalu.
NIE MONTOWAĆ W MIEJSCACH O DUŻEJ WILGOTNOŚCI
LUB ZAPYLENIU.
Unikać montażu urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub zapyleniu.
Wilgoć i pył przenikają do wnętrza urządzenia i mogą powodować awarie.
Środki ostrożności
• Przed montażem radioodtwarzacza iDA-X303/iDA-X301/
iDA-X301RR należy upewnić się, że odłączono przewód od
ujemnego bieguna akumulatora. Ogranicza to ryzyko
uszkodzenia urządzenia na skutek zwarcia.
• Należy podłączyć oznaczone kolorami wyprowadzenia według
rysunku. Błędne podłączenie może spowodować nieprawidłowe
działanie lub uszkodzenie układu elektrycznego pojazdu.
• Przy podłączaniu urządzenia do układu elektrycznego samochodu
należy zwrócić uwagę na podzespoły zamontowane fabrycznie (np.
komputer pokładowy). Nie podłączać radioodtwarzacza do przewodów
tych urządzeń. Przy podłączaniu urządzenia iDA-X303/iDA-X301/
iDA-X301RR do skrzynki bezpiecznikowej należy upewnić się, że
obwód, do którego podłączony jest radioodtwarzacz, jest zasilany
prądem o odpowiednim natężeniu. W przeciwnym wypadku może dojść
do uszkodzenia urządzenia lub samochodu. W razie wątpliwości należy
skonsultować się z najbliższym przedstawicielem firmy Alpine.
• Odtwarzacz iDA-X303/iDA-X301/iDA-X301RR wykorzystuje
gniazda żeńskie typu RCA, za pomocą których podłączane są
inne urządzenia (np. wzmacniacz) wyposażone w gniazda RCA.
Podłączenie niektórych urządzeń może wymagać zastosowania
przejściówki. W takim przypadku należy skonsultować się z
autoryzowanym przedstawicielem firmy Alpine.
• Przewód ujemny (–) głośnika jest podłączany do gniazda
(–). Nie wolno podłączać lewego głośnika do gniazda
prawego głośnika (i odwrotnie) ani do nadwozia pojazdu.
NUMER SERYJNY:
DATA INSTALACJI:
INSTALACJĘ WYKONAŁ:
MIEJSCE ZAKUPU URZĄDZENIA:
Instalacja
2
Metalowa taśma montażowa
Śruba
Przestroga
Nie należy zasłaniać radiatora urządzenia, gdyż uniemożliwi
to przepływ powietrza. Jeśli radiator zostanie zasłonięty,
ciepło będzie gromadziło się wewnątrz urządzenia, co może
doprowadzić do pożaru.
Nakrętka
Nakrętka
sześciokątna (M5)
Radiator
To urządzenie
Jeżeli pojazd wyposażony jest w szynę
montażową, należy wkręcić w tylny panel
radioodtwarzacza iDA-X303/iDA-X301/
iDA-X301RR długą śrubę sześciokątną i nałożyć
na nią gumową osłonę. W wypadku braku szyny
należy przymocować urządzenie główne za
pomocą metalowej taśmy (do nabycia osobno).
Podłączyć przewody do radioodtwarzacza
iDA-X303/iDA-X301/iDA-X301RR zgodnie z
opisem zamieszczonym w rozdziale
PODŁĄCZENIA.
* Ilustracja przedstawia model iDA-X303.
Zdejmowany
panel przedni
• Śrubę * należy dobrać do odpowiedniego otworu w podwoziu
pojazdu.
3
Przestroga
Nie zdejmować panelu przedniego w trakcie instalacji
urządzenia w samochodzie.
Przy próbie założenia zdjętego panelu przedniego przed
zakończeniem instalacji może dojść do odkształcenia
podtrzymującej panel metalowej płyty.
• Urządzenie główne musi być zainstalowane pod kątem nie
większym niż 35 stopni w stosunku do płaszczyzny poziomej.
Wsunąć radioodtwarzacz iDA-X303/iDA-X301/
iDA-X301RR w deskę rozdzielczą. Po wsunięciu
urządzenia do końca należy upewnić się, że
sworznie blokujące są zsunięte w najniższe
położenie. W tym celu można popychać sworznie
śrubokrętem, jednocześnie dociskając
urządzenie główne do deski rozdzielczej. Takie
postępowanie gwarantuje pewne zamocowanie
urządzenia głównego, dzięki czemu nie wypadnie
ono z deski rozdzielczej. Zamontować panel
przedni.
Maks. 35 stopień
Sworzeń blokujący
1
Gumowa osłona
(w zestawie)
Śruba
sześciokątna
(w zestawie)
Wspornik
Kieszeń
montażowa
(w zestawie)
Deska
rozdzielcza
Płyty mocujące*
To urządzenie
Wyjmowanie urządzenia
1. Zdjąć panel przedni.
2. Za pomocą niewielkiego śrubokręta (lub innego
podobnego narzędzia) popchnąć sworznie blokujące
w położenie „górne” (patrz rysunek powyżej). Po
odblokowaniu każdego kolejnego sworznia należy
pociągnąć lekko urządzenie główne, aby zapobiec
ponownemu zablokowaniu sworznia.
Wyciągnąć urządzenie główne.
* Jeżeli kieszeń montażowa jest przymocowana zbyt luźno do
urządzenia głównego, można przygiąć płyty mocujące.
Zdjąć kieszeń montażową z urządzenia głównego
(patrz rozdział „Wyjmowanie urządzenia” na str. 39).
Wsunąć kieszeń montażową w deskę rozdzielczą i
przymocować trwale za pomocą metalowych
klamer.
39-PL
<SAMOCHODY JAPOŃSKIE>
Odłączanie iPod
Odłącz odtwarzacz iPod od przewodu połączeniowego FULL
SPEED™ (lub przewodu połączeniowego odtwarzacza iPod
(tylko model iDA-X303)).
Przednia część
obudowy
Śruby (M5 × 8)
(w zestawie)
To urządzenie
Szyna montażowa
Podłączenie iPod (do nabycia osobno)
Połączenie USB (tylko iDA-X303)
Podłącz przewód USB do telefonu iPhone (tylko model iDAX303)/odtwarzacza iPod za pomocą przewodu połączeniowego
odtwarzacza iPod.
• Po zmianie źródła na inne telefon iPhone/odtwarzacz iPod
należy odłączyć. Odłączenie telefonu iPhone/odtwarzacza iPod
podczas odtwarzania może spowodować utratę danych.
• W przypadku braku dźwięku lub nierozpoznania telefonu iPhone/odtwarzacza
iPod mimo podłączenia odtwarzacza iPod należy odłączyć telefon iPhone/
odtwarzacz iPod, a następnie podłączyć go ponownie lub zresetować.
• Telefonu iPhone/odtwarzacza iPod nie należy pozostawiać w
pojeździe na dłuższy czas. Wysoka temperatura i wilgotność
mogą spowodować trwałe uszkodzenie telefonu iPhone/
odtwarzacza iPod i uniemożliwić odtwarzanie za jego pomocą.
Podłączanie pamięci USB (do nabycia osobno)
Podłączenie pamięci USB
1. Podłączyć przewód USB do portu USB urządzenia, a
następnie zabezpieczyć połączenie, używając blokady
dołączonej do przewodu USB w sposób pokazany poniżej.
Pamięć USB (do
nabycia osobno)
To urządzenie
Kabel USB
blokada
2. Podłączyć pamięć USB do kabla USB.
Przewód połączeniowy do odtwarzacza iPod (dostępny w
zestawie, tylko iDA-X303)
To urządzenie
Złącze USB
Pamięć USB (do
nabycia osobno)
Połączenie bezpośrednie
Podłączyć złącze bezpośrednie iPod do iPod za pomocą
przewodu połączeniowego FULL SPEED™ (KCE-433iV).
Przewód (dostępny w zestawie)
Odłączanie pamięci USB
Ostrożnie wyjąć pamięć USB ze złącza kabla USB.
To urządzenie
Złącze USB
Przewód połączeniowy
FULL SPEED™
(KCE-433iV)
(w zestawie, tylko model
iDA-X301/iDA-X301RR)
Pamięć USB (do
nabycia osobno)
Przewód (dostępny w zestawie)
• Pamięć USB należy odłączać od kabla ostrożnie, ruchem na wprost.
• W przypadku braku dźwięku lub nierozpoznania pamięci USB mimo jej
podłączenia należy odłączyć pamięć USB i podłączyć ją ponownie.
• Należy zmienić źródło dźwięku na inne niż USB, a następnie
odłączyć pamięć USB. Odłączenie pamięci USB w trakcie
odtwarzania ze źródła USB może spowodować uszkodzenie danych.
• Kabel USB należy poprowadzić z dala od innych kabli.
Podłączanie przenośnego odtwarzacza audio (do
nabycia osobno, tylko iDA-X303)
Podłączanie przenośnego odtwarzacza audio
Podłączyć kabel dostarczony z przenośnym odtwarzaczem
audio do gniazda USB.
Odłączyć przenośny odtwarzacz audio.
Odłączyć kabel dostarczony z przenośnym odtwarzaczem
audio od gniazda USB.
• Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi przenośnego
odtwarzacza audio.
40-PL
Podłączenia
Antena
Złącze antenowe JASO
różowo-czarny
WYCISZENIE ODTWARZANIA
niebiesko-biały
ZDALNE WŁĄCZANIE
Złącze antenowe ISO
Do telefonu
Do wzmacniacza lub korektora
Do anteny
(czerwony)
(czarny)
(niebieski)
ZAPŁON
Do podświetlenia deski
rozdzielczej pojazdu
MASA
Stacyjka
ZASIL. ANTENA
(pomarańczowy) PRZYCIEMNIENIE
ZASILANIE
(żółty)
Głośniki
Akumulator
(zielony)
Lewy tylny
(zielono-czarny)
(biały)
Lewy przedni
(biało-czarny)
(szaro-czarny)
Prawy przedni
(szary)
(fioletowo-czarny)
Prawy tylny
(fioletowy)
lub
Do pamięci USB/przenośnego
odtwarzacza audio*2 lub
telefonu iPhone*2/
odtwarzacza iPod*2
Do odtwarzacza iPod
(tylko iDA-X301/iDA-X301RR)
Do INTERFEJSU Bluetooth
(KCE-400BT) (do nabycia osobno)
Zmieniarka CD
(do nabycia osobno)
Tylko iDA-X303
Wzmacniacz
(do nabycia osobno)
Wzmacniacz
(do nabycia osobno)
Wzmacniacz
(do nabycia osobno)
Głośniki
Lewy tylny
Prawy tylny
Lewy przedni
Prawy przedni
iDA-X303:
Głośniki niskotonowe
iDA-X301/iDA-X301RR:
Głośniki przednie lub
subwoofer*3
*1 Przełącznik systemowy znajduje się w dolnej części urządzenia.
*2 Tylko iDA-X303.
*3 Gdy subwoofer jest wyłączony (opcja OFF): dźwięk jest odtwarzany w głośnikach przednich. Gdy subwoofer jest włączony (opcja ON): dźwięk jest odtwarzany w
subwooferze. Szczegółowe informacje na temat włączania/wyłączania subwoofera (ON/OFF) można znaleźć w rozdziale „ON/OFF subwoofera” na str. 20.
41-PL
Gniazdo antenowe
We wyciszania dźwięku (różowo-czarny)
Podłączyć to wyprowadzenie do wyjścia interfejsu
dźwiękowego telefonu komórkowego, które jest zwierane do
masy po wykryciu połączenia przychodzącego.
Zdalne włączanie (niebiesko-biały)
Podłączyć to wyprowadzenie do wyprowadzenia zdalnego
włączania wzmacniacza lub procesora sygnałowego.
Wyłącznik zapłonu (stacyjka) (czerwony)
Podłączyć to wyprowadzenie do styku w skrzynce bezpieczników
pojazdu lub innego, niewykorzystanego źródła zasilania (+) 12 V
będącego pod napięciem wyłącznie po włączeniu zapłonu lub
przekręceniu stacyjki w położenie akcesoriów.
Masa (czarny)
Podłączyć to wyprowadzenie do masy w podwoziu pojazdu.
Należy upewnić się, że koniec przewodu został solidnie
zamocowany dołączoną śrubą do nieosłoniętego metalu.
Antena (niebieski)
Podłączyć do tego wyprowadzenia przewód prowadzący do
gniazda +B anteny, jeśli jest zainstalowana.
• To wyprowadzenie powinno być wykorzystywane tylko do
sterowania anteną pojazdu. Nie podłączać za jego pomocą
wzmacniacza, procesora sygnałowego itd.
Przyciemnianie (pomarańczowy)
To wyprowadzenie można podłączyć do wyprowadzenia
sygnału podświetlenia panelu przyrządów. Umożliwi to
automatyczne przyciemnianie panelu urządzenia przez
sterownik przyciemniania pojazdu.
Zasilanie (żółty)
Podłączyć to wyprowadzenie do bieguna dodatniego (+)
akumulatora pojazdu.
Złącze ISO zasilania
Złącze ISO (wyjścia głośnikowe)
Wyjście lewego tylnego głośnika (+) (zielony)
Wyjście lewego tylnego głośnika (–) (zielono-czarny)
Wyjście lewego przedniego głośnika (+) (biały)
Wyjście lewego przedniego głośnika (–) (biało-czarny)
Wyjście prawego przedniego głośnika (–) (szaro-czarny)
Wyjście prawego przedniego głośnika (+) (szary)
Wyjście prawego tylnego głośnika (–) (fioletowo-czarny)
Wyjście prawego tylnego głośnika (+) (fioletowy)
Uchwyt bezpiecznika (10A)
Złącze zasilania
Złącze Ai-NET
Podłączyć do wyjścia lub złącza wejściowego innego
urządzenia (zmieniarka CD, korektor graficzny, itp.)
wyposażonego w magistralę Ai-NET.
• Po podłączeniu DHA-S690 opcję ustawiania podłączonego urządzenia
głównego (MODEL SETUP) należy ustawić na wartość „CD CHG”.
• Nie zaleca się używania adaptera iPod (KCA-420i) z tym produktem.
Złącze sterujące interfejsu zdalnego sterowania
Umożliwia obsługę modułu interfejsu zdalnego sterowania.
Złącza wejściowe/wyjściowe RCA (tył) (tylko iDA-X303)
Można je wykorzystać jako tylne wyjściowe lub wejściowe
złącza RCA.
CZERWONY odpowiada kanałowi prawemu, BIAŁY
kanałowi lewemu.
Złącza wejściowe/wyjściowe RCA (przód) (tylko iDA-X303)
Można je wykorzystać jako przednie wyjściowe lub
wejściowe złącza RCA.
CZERWONY odpowiada kanałowi prawemu, BIAŁY kanałowi lewemu.
Złącza wyjściowe RCA (subwoofer) (tylko iDA-X303)
Złącza wyjściowe RCA (przód, subwoofer)
(tylko iDA-X301/iDA-X301RR)
CZERWONY odpowiada kanałowi prawemu, BIAŁY kanałowi lewemu.
Gniazdo Bluetooth (tylko model iDA-X303)
Podłącz do opcjonalnego INTERFEJSU Bluetooth (KCE-400BT). W celu
korzystania z telefonu komórkowego w trybie głośnomówiącym
niezbędny jest opcjonalny INTERFEJS Bluetooth (KCE-400BT).
Szczegółowe informacje na temat połączenia znajdują się w podręczniku
użytkownika interfejsu Bluetooth INTERFACE (KCE-400BT).
Możliwe jest również podłączenie urządzenia zewnętrznego (np.
przenośnego odtwarzacza) za pomocą przewodu przejściowego
(sprzedawanego oddzielnie) i utworzenia w ten sposób wejścia AUX IN
(KCE-237B).
• Patrz „Ustawianie trybu AUX+” (str. 24).
AUX+ ON: Jeśli podłączone jest urządzenie zewnętrzne.
AUX+ OFF: Po wyłączeniu (OFF) nie można wybrać źródła AUX+.
Złącze Full Speed (tylko model iDA-X301/
iDA-X301RR)
Sterowanie odtwarzaczem iPod.
Podłącz do odtwarzacza iPod lub do opcjonalnego
INTERFEJSU Bluetooth (KCE-400BT). W celu korzystania z
telefonu komórkowego w trybie głośnomówiącym niezbędny
jest opcjonalny INTERFEJS Bluetooth (KCE-400BT).
Możliwe jest również podłączenie urządzenia zewnętrznego
(np. przenośnego odtwarzacza) za pomocą przewodu
przejściowego (sprzedawanego oddzielnie) i utworzenia w
ten sposób wejścia AUX IN (KCE-237B).
• Patrz „Ustawianie trybu AUX+” (str. 24).
AUX+ ON: Jeśli podłączone jest urządzenie zewnętrzne.
AUX+ OFF: Jeśli podłączony jest odtwarzacz iPod.
Przełącznik systemowy
W przypadku podłączenia procesora lub rozdzielacza za
pośrednictwem magistrali Ai-NET należy ustawić ten przełącznik w
położeniu EXT AP. Jeżeli nie jest podłączone żadne urządzenie,
należy pozostawić przełącznik w położeniu NORM.
Tylko iDA-X303:
Po ustawieniu przełącznika w położeniu NORM złącza RCA
i
mogą służyć jako złącza wyjściowe RCA.
Po ustawieniu przełącznika w położeniu EXT AP złącza RCA
i
mogą służyć jako złącza wejściowe RCA.
• Przed każdą zmianą położenia przełącznika systemowego należy
odłączyć zasilanie od urządzenia.
Złącze USB
Podłącz do pamięci USB/przenośnego odtwarzacza audio* lub
iPhone*/iPod*. Aby korzystać z telefonu iPhone/iPod, wymagane jest
połączenie za pomocą przewodu połączeniowego odtwarzacza iPod
(tylko model iDA-X303).
* Tylko iDA-X303.
• Należy użyć dostarczonego w zestawie kabla USB. Użycie kabla USB innego
niż dostarczony w zestawie nie daje gwarancji prawidłowości działania.
• Kabel USB należy poprowadzić z dala od innych kabli.
Przewód połączeniowy FULL SPEED™ (KCE-433iV)
(w zestawie, tylko model iDA-X301/iDA-X301RR)
Przewód połączeniowy KCE-400BT (w zestawie KCE-400BT)
Przewód Ai-NET (dołączony do zmieniarki CD)
Przewód przedłużający RCA (do nabycia osobno)
Przejściówka antenowa ISO/JASO (do nabycia osobno)
W niektórych modelach samochodów niezbędne jest
zastosowanie przejściówki antenowej ISO/JASO.
Aby zminimalizować poziom zakłóceń zewnętrznych w systemie nagłośnienia samochodu:
• odtwarzacz i prowadzące od niego przewody należy instalować w odległości minimum 10 cm od instalacji elektrycznej pojazdu.
• przewody prowadzące do akumulatora powinny być poprowadzone jak najdalej od pozostałych przewodów.
• należy podłączyć uziemienie do nieizolowanego metalu (usunąć wszelkie ślady farby, zanieczyszczeń i smarów, jeśli to
konieczne) w podwoziu samochodu.
• w przypadku instalacji dodatkowego urządzenia do redukcji szumów należy podłączyć je jak najdalej od radioodtwarzacza.
w celu zapoznania się z ofertą systemów redukcji szumów należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Alpine.
• przedstawiciele firmy Alpine dysponują pełną wiedzą na temat sposobów poprawy jakości dźwięku.
42-PL
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement