Zanussi | ZFC 35 SI | User manual | Zanussi ZFC 35 SI User manual

ZANUSSI
ZFC 340 WBB
ŠKRINJA ZA SMRZAVANJE
HR
KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
HU
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
RO
KULLANMA KİLAVUZU
TR
USER MANUAL
EN
NOTICE D’UTILISATION
FR
HR
Sigurnosne informacije
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte ove upute za uporabu.
One sadrže sigurnosne mjere opreza, savjete, informacije i ideje. Ako se zamrzivač koristi u skladu s napisanim uputama,
radit će pravilno i pružit će vam najveće zadovoljstvo.
Ova upozorenja su dana u interesu sigurnosti. Morate ih pažljivo pročitati prije postavljanja ili korištenja uređaja.
Zamrzivač koristite samo za spremanje smrznutih namirnica, zamrzavanje svježih namirnica i pravljenje kockica leda.
Ne jedite kockice leda ili sladoled na štapiću odmah nakon vađenja iz zamrzivača, jer mogu prouzročiti ozebline.
Ne dozvolite djeci da se igraju ili skrivaju unutar zamrzivača, jer mogu zaglaviti unutra i ugušiti se.
U zamrzivač ne spremajte staklene posude s tekućinom, jer se mogu rasprsnuti.
Pazite da zamrzivač ne stoji na kabelu napajanja.
Prije servisiranja ili čišćenja, uvijek isključite uređaj iz mrežnog napajanja ili isključite struju.
Ne koristite druge električne uređaje (kao što su uređaji za izradu sladoleda) unutar ovog uređaja.
Vaš uređaj sadrži prirodni plin neškodljiv za okoliš, izobutan (R600a). Ipak je potreban oprez, jer je izobutan zapaljiv.
Stoga je iznimno važno da se uvjerite da cijevi za prijenos rashladnog sredstva nisu oštećene.
Najvažnije je da ovu knjižicu s uputama čuvate s uređajem radi kasnijih osvrta.
Opis uređaja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ručka poklopca
Brtva
Otvor za odvodnju odleđene vode
Upravljačka ploča, Gumb termostata
Gornji rub
Ventil: lagano ponovno otvaranje poklopca
Upravljačka ploča
A.
B.
C.
D.
Zeleno svjetlo: Upaljeno je kad je uređaj uključen.
Crveno svjetlo: Upaljeno je kad temperatura u zamrzivaču nije dovoljno niska.
Žuto svjetlo: Upaljeno je kad je uključena funkcija "Super zamrzavanje".
Tipka "Super zamrzavanje": Uključuje/isključuje funkciju "Super zamrzavanje"
za velike količine svježih namirnica.
E. Gumb termostata
Postavljanje
Pričekajte najmanje 2 sata prije spajanja zamrzivača u električnu mrežu kako bi osigurali potpunu učinkovitost kruga
rashladnog sredstva.
Zamrzivač postavite u suhoj, dobro prozračenoj prostoriji. Izbjegavajte mjesta u blizini izvora topline ili na direktnom
sunčevom svjetlu.
Sobna temperatura treba odgovarati klimatskoj klasifikaciji za koju je zamrzivač konstruiran, vidi poglavlje "Tehnički
podaci".
Postavite zamrzivač vodoravno na čvrstu površinu, tako da je oslonjen na sve četiri noge.
Za optimalan rad i kako bi izbjegli oštećenja kada se poklopac otvori, ostavite barem 5 cm prostora sa stražnje strane
i 5 cm na bočnim stranama.
Prije spajanja zamrzivača u strujni krug, uvjerite se da napon odgovara naponu naznačenom u poglavlju "Tehnički
podaci" pod "Napon".
Opasnost!
Pazite da zamrzivač ne stoji na kabelu napajanja.
2
HR
Ne vadite utikač iz utičnice povlačenjem za kabel, posebice kada se zamrzivač izvlači iz svoje udubine.
Zamjenu kabela napajanja može izvršiti samo kvalificirano servisno osoblje.
Uvjerite se da utikač nije pritisnut ili oštećen stražnjom stranom zamrzivača.
Mora postojati odgovarajuće prozračivanje oko uređaja.
Sve električarske radove potrebne za postavljanje uređaja treba obaviti kvalificirani električar.
Upozorenje! Ovaj uređaj mora biti uzemljen.
Prva uporaba
Prije prve uporabe, zamrzivač treba očistiti iznutra, vidi poglavlje "Njega i čišćenje".
Spojite uređaj na električnu mrežu.
Upalit će se zeleno svjetlo.
Upalit će se i crveno svjetlo budući da temperatura u unutrašnjosti zamrzivača nije još dovoljno niska za pohranjivanje
namirnica.
Crveno svjetlo normalno će se ugasiti nakon nekoliko sati.
Hranu stavite u unutrašnjost zamrzivača kad se ugasi crveno svjetlo.
et
Uključivanje - Isključivanje
Uključivanje zamrzivača
Okrenite gumb termostata na položaj između
i
.
Isključivanje zamrzivača
Okrenite gumb termostata na položaj "Off" (Isključeno).
Svakodnevna uporaba
Podešavanje temperature
Za podešavanje temperature zamrzivača, postupite kako slijedi:
Okrenite gumb termostata u smjeru kazaljki na satu prema
za hladniju temperaturu pohranjivanja.
Okrenite gumb termostata u smjeru suprotno od kazaljki na satu prema
ja.
za manje hladnu temperaturu pohranjivan-
Funkcija "Super zamrzavanje"
Ako treba zamrznuti više od 3-4 kg svježih namirnica, zamrzivač je potrebno unaprijed ohladiti.
Najmanje 24 sata prije stavljanja svježih namirnica u zamrzivač, pritisnite tipku (D).
Uključuje se žuto svjetlo.
Stavite namirnice u zamrzivač. Ova funkcija se može deaktivirati u bilo kojem trenutku ponovnim pritiskom tipke (D).
Alarm
Ako temperatura u zamrzivaču nije dovoljno niska, će se crveno svjetlo.
Crveno svjetlo i dalje svijetli sve dok je temperatura u zamrzivaču viša od postavke termostata.
Alarm se može javiti zbog:
Stavljanja velike količine svježih namirnica.
Predugog otvaranja poklopca.
Kvara u sustavu, vidi poglavlje "Što učiniti ako...".
Košare za pohranjivanje
Košare objesite na gornji rub (X) ili postavite sklopive košare unutar
zamrzivača (Y).
Zakrenite i učvrstite ručke za ova dva položaja, kao što je prikazano na
crtežima.
Rezervne košare se mogu nabaviti kod vašeg lokalnog ovlaštenog
sevisnog centra ili sa Electrolux web stranica (ovisno o državi). Slike na
ovoj stranici prikazuju koliko se košara može staviti u različite modele zam-
3
HR
rzivača.
Otvaranje i zatvaranje poklopca
S obzirom da je poklopac opremljen čvrstom brtvom, neće se lako ponovno otvoriti odmah nakon zatvaranja.
Pričekajte nekoliko minuta prije ponovnog otvaranja poklopca. Ventil će omogućiti lakše ponovno otvaranje poklopca.
Nikada ne povlačite ručku nasilno.
Njega i čišćenje
Održavanje zamrzivača
Kada je sloj leda debljine 10-15 mm, zamrzivač je potrebno odmrznuti. Preporučujemo da zamrzivač odmrzavate kada je
u njemu malo namirnica ili kada ih nema.
Odspojite uređaj iz električne mreže.
Izvadite namirnice iz zamrzivača, zamotajte ih u novinski papir i držite ih na hladnom mjestu.
Ostavite poklopac uređaja otvoren.
Izvadite čep sa otvora za odvod odleđene vode.
Odmrznuta voda može se sakupiti u posudu. Ako je dostupna, koristite pregradu.
Unutrašnjost uređaja temeljito osušite.
Ne zaboravite postaviti čep na otvor za odvod odleđene vode.
Važno! Nikada ne koristite nož ili drugi oštri predmet za uklanjanje inja ili leda.
Čišćenje
Najbolje vrijeme za čišćenje vašeg zamrzivača je nakon odmrzavanja.
Uređaj odspojite iz električne mreže i uklonite svu neučvršćenu opremu.
Za čišćenje vašeg zamrzivača koristite vlažnu krpu. Koristite vruću vodu i blaga, sredstva za čišćenje bez mirisa.
Očistite neučvršćenu opremu, prije ponovnog stavljanja.
Važno! Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje, prašak ili aromatizirana sredstva za čišćenje vašeg zamrzivača.
Kad nije u uporabi
Odspojite uređaj iz električne mreže.
Izvadite sve namirnice iz zamrzivača.
Očistite zamrzivač kako je gore opisano.
Ostavite poklopac malo otvoren.
Korisni savjeti i natuknice
Zamrzavanje namirnica
Prije zamrzavanja, svježe namirnice moraju biti pakirane u hermetičko pakiranje otporno na vlagu kako bi se spriječilo
njihovo isušivanje.
Koristite samo svježe namirnice najbolje kvalitete.
Vruće namirnice uvijek ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu prije stavljanja u zamrzivač.
Podijelite namirnice u male porcije prije zamrzavanja; to osigurava brže zamrzavanje, i trebate odmrznuti samo količinu
koju ćete odmah potrošiti.
Pakiranja u zamrzivaču označite datumom zamrzavanja.
Svježe namirnice za zamrzavanje stavite blizu hladne strane zamrzivača, pazeći da nije u kontaktu sa zamrznutom hranom koja je već u zamrzivaču.
Zamrznute namirnice se mogu spremiti bilo gdje u zamrzivaču, ali treba ostaviti najmanje 5 mm ispod gornjeg ruba.
Ako je zamrzavanje presporo, kvaliteta zamrznutih namirnica će se pogoršavati. Količina svježih namirnica (izražena u kg)
koja se može zamrznuti u 24 sata je naznačena u poglavlju "Tehnički podaci" pod
"Kapacitet zamrzavanja"
Pohranjivanje namirnica
Za svježe zamrznute namirnice, molimo pogledajte period čuvanja u dolje
navedenoj tablici.
Za kupljene zamrznute namirnice, nikada ne prekoračujte rok trajanja.
Kada kupujete zamrznute namirnice, budite sigurni da su bile pohranjene na odgovarajućoj temperaturi. Ne kupujte
proizvode kojima je pakiranje vlažno ili oštećeno. Kupljene proizvode spremite u svoj zamrzivač što je prije moguće.
Preporučujemo korištenje izolirane vrećice za nošenje tih proizvoda kući.
4
HR
Važno! Upamtite da se potpuno ili djelomično odmrznute namirnice ne smiju ponovno zamrzavati. Ipak, jela koja su
skuhana korištenjem odmrznute hrane mogu se zamrznuti.
U slučaju nestanka električne energije ili kvara
Ne otvarajte poklopac.
Važno! Ako struje nije bilo dulje od vrijednosti navedene u poglavlju "Tehnički podaci" pod "Vrijeme čuvanja u slučaju nestanka napajanja", zamrznute namirnice se moraju brzo konzumirati ili odmah skuhati i zatim ponovno zamrznuti (nakon
hlađenja).
Što učiniti ako...
Prvo isprobajte ovdje predložena rješenja kako bi izbjegli nepotrebne troškove pozivanja servisa.
Vaš zamrzivač ne radi
Da li je kabel napajanja iskopčan?
Da li je pregorio osigurač u kućanstvu?
Da li je došlo do nestanka struje?
Da li je gumb termostata namješten na položaj "Off" (isključeno)?
Crveno svjetlo svijetli
Da li je poklopac u potpunosti zatvoren? Vidi ispod da nema smetnji.
Da li je kontrola temperature pravilno postavljena za uvjete u okolini?
Da li je zamrzivač preblizu izvoru topline?
Izgleda da motor previše radi
Da li je poklopac u potpunosti zatvoren? Vidi ispod da nema smetnji.
Da li je temperatura u prostoriji veća od normalne?
Da li je velika količina svježih namirnica upravo stavljena u zamrzivač?
Da li se poklopac često otvarao?
Da li je kontrola temperature pravilno postavljena za uvjete u okolini?
Da li je brtva poklopca oštećena ili deformirana?
Da li ima dovoljno mjesta za kruženje zraka oko zamrzivača?
Da li je uključena funkcija "Super zamrzavanje"?
Temperatura je previsoka
Da li je velika količina namirnica upravo stavljena u zamrzivač?
Da li se poklopac često otvarao?
Da li je kontrola temperature pravilno postavljena za uvjete u okolini?
Poklopac se ne može u potpunosti zatvoriti
Da li je previše leda ili paketi sprječavaju zatvaranje poklopca?
Da li paketi namirnica blokiraju poklopac?
Da li je brtva poklopca prljava ili ljepljiva?
Da li se zamrzivač ljulja ili izgleda nestabilno?
Poklopac je teško otvoriti
Da li je brtva poklopca prljava ili ljepljiva?
Da li je ventil blokiran?
Ako vam je još uvijek potrebna pomoć, molimo kontaktirajte lokalni ovlašteni servisni centar.
Servisiranje ili popravak
U slučaju kvara ili grešaka, vaš zamrzivač mora servisirati ovlašteni Electrolux servisni centar.
Važno! Ni pod kojim uvjetima ne smijete sami pokušati popraviti uređaj.
5
HR
Tehnički podaci
Model
Zapremnina (ukopno)
Zapremnina (neto)
Visina
Širina
Dubina
Težina
Potrošnja energije /24h
Kapacitet smrzavanja
Vrijeme čuvanja u slučaju
nestanka napajanja
Nazivna snaga
Napon
Klimatska klasa
litara
litara
cm
cm
cm
kg
kWh/24h
kg/24h
sati
W
V
BNI425
ZFC340WBB
404
400
87,6
132,5
66,5
56
1,152
19
31
100
230
SN-T
Klimatska klasifikacija Granične temperature okoline
SN
od +10°C do +32°C
N
od +16°C do +32°C
ST
od +18°C do +38°C
T
od +18°C do +43°C
Ovaj uređaj je izrađen u skladu sa sljedećim EU smjernicama:
73/23/EEC od 19. 02. 1973 Smjernica za niski napon
89/336/EEC od 03. 05. 1989 (uključujući dopunu smjernice 92/31/EEC - EMC
smjernica)
6
HU
Biztonsági tudnivalók
Mielőtt üzembe helyezné, és használni kezdené a berendezést, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást, amely
biztonsági óvintézkedéseket, tanácsokat, tudnivalókat és ötleteket tartalmaz. Ha a fagyasztót a leírt utasításoknak
megfelelően használja, akkor megfelelően fog működni, és az Ön legnagyobb megelégedésére fog szolgálni.
Ezeket a figyelmeztetéseket a biztonság érdekében közöljük. A készülék üzembe helyezése illetve használata előtt
figyelmesen olvassa el ezeket.
A fagyasztót csak fagyasztott élelmiszerek tárolására, friss élelmiszer fagyasztására és jégkockák készítésére használja.
A jégkockákat illetve jégkrémeket ne fogyassza azonnal a fagyasztóból való kivétel után, mert fagyási sérülést okozhatnak.
Ne engedje, hogy gyermekek a fagyasztó belsejében játszanak, vagy abban elbújjanak, mert az ajtaja rájuk záródhat,
és megfulladhatnak.
Ne tároljon folyadékkal telt üvegedényeket a fagyasztóban, mert szétrepedhetnek.
Gondoskodjon arról, hogy a fagyasztó ne álljon a hálózati kábelen.
Izzócsere vagy tisztítás, leolvasztás előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki a fali aljzatból.
A készülék belsejében ne használjon más elektromos készüléket (pl. fagylaltkészítő gépet).
A készülék környezetbarát, természetes gázt, izobutánt (R600a) tartalmaz. Azonban elővigyázatosságra van szükség,
mert az izobután tűzveszélyes. Ezért feltétlenül biztosítani kell a hűtőberendezés csővezetékeinek sérülésmentességét.
A jelen használati utasítást a készülékkel együtt feltétlenül meg kell őrizni, mert később szükség lehet rá.
A termék ismertetése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A tető fogantyúja
Tömítés
Vízelvezető csatorna
Vezérlőpanel, Termosztát gomb
Felső szél
Vákuumszelep: a tető könnyű újranyitása
Vezérlőpanel
A. Zöld jelzőfény: világít, amikor a készülék be van kapcsolva.
B. Vörös jelzőfény: világít, amikor a fagyasztó hőmérséklete nem elég alacsony.
C. Sárga jelzőfény: világít, amikor a Szuperfagyasztás (Super Freeze) funkció
működik.
D. Szuperfagyasztás (Super Freeze) gomb: Nagyobb mennyiségű friss élelmiszer
lefagyasztásához be- illetve kikapcsolja a Szuperfagyasztás funkciót.
E. Termosztát gomb
Üzembe helyezés
A hálózati feszültséghez történő csatlakoztatás előtt várjon legalább 2 órát (a készülék mozgatásakor, újbóli bekapcsolás előtt is tegyen így), így biztosítsa, hogy a hűtőkör teljes mértékben üzemkész legyen.
A fagyasztót száraz, jól szellőztetett helyiségben helyezze el. Kerülje a hőforrásokhoz közeli helyeket és a közvetlen
napfényt. Helyezze a készüléket nem fűtött vagy kevésbé fűtött helyre, ezzel jelentős energiamegtakarítást érhet el.
Fontolja meg a készülék elszigetelését a faltól vagy a padlótól abban az esetben, ha azokban hőforrást helyeztek el.
A helyiség hőmérséklete feleljen meg a klímaosztálynak, amelyre a fagyasztót tervezték. Lásd a "Műszaki adatok" című
fejezetet.
Helyezze a fagyasztót vízszintes, szilárd felületre, ahol mind a négy lába a talajra támaszkodik.
Az optimális működés és a tető nyitásakor a sérülések elkerülése érdekében a hátsó és oldalsó résznél hagyjon
legalább 5 cm-nyi hézagot.
7
HU
Mielőtt a fagyasztót az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg róla, hogy a feszültség megegyezik-e a
"Műszaki adatok" fejezetben a "Feszültség" címszó alatt szereplő feszültséggel.
A készüléket úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozó dugó a fali aljzatnál könnyen hozzáférhető legyen.
Veszély!
Gondoskodjon arról, hogy a fagyasztó ne álljon a hálózati vezetéken.
A hálózati dugót ne a kábelnél fogva húzza ki, és semmiképpen ne húzza a fagyasztót a kábelnél fogva.
Ha a hálózati csatlakozó vezeték megsérül, akkor a veszély megelőzése céljából a cserét csak a gyártóval, szervízével vagy más hasonlóan szakképzett személlyel szabad elvégeztetni.
Gondoskodjon arról, hogy a fagyasztó hátulja a hálózati kábelt ne nyomja össze és ne sértse meg.
A készülék környezetében megfelelő szellőzést kell biztosítani, az oldalsó szellőző nyílást akadálymentesen kell tartani,
lefedni, lezárni illetve eltorlaszolni tilos.
A készülék üzembe helyezéséhez szükséges bármilyen elektromos installáció munkát (pl. fali csatlakozó aljzat
kiépítése) szakképzett villanyszerelőnek kell végeznie.
Figyelmeztetés! A készülék I-es érintésvédelmi osztályú. A készülék csatlakozó dugóját csak érintésvédelemmel
ellátott (földelt) fali csatlakozó aljzatba illetve hosszabítóhoz szabad csatlakoztatni.
Első használat
Az első használat előtt a fagyasztó belsejét tisztítsa meg. Lásd az "Karbantartás és tisztítás" című fejezetet.
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
Ekkor a zöld jelzőfény kigyullad.
A vörös fény is kigyullad, mivel a fagyasztó belsejében a hőmérséklet még nem elég alacsony az élelmiszerek
tárolásához.
A vörös jelzőfény normális esetben néhány óra múlva kialszik
i
Csak akkor helyezzen élelmiszert a fagyasztóba, amikor a vörös jelzőfény már kialudt.
Be/Ki kapcsolás
A fagyasztó bekapcsolása
Fordítsa a termosztát gombját a
és
közötti helyzetbe.
A fagyasztó kikapcsolása
Fordítsa a termosztát gombját Ki (Off) állásba.
A termosztát Ki (Off) állása nem jelent feszültségmentes állapotot, ehhez ki kell húzni a hálózati csatlakozó dugót.
Figyelem! A készülék hosszabb élattartama érdekében ne kapcsolja be és ki egymás után 10 percen belül.
Napi használat
Hőmérséklet-szabályozás
A fagyasztó hőmérsékletének szabályozásához járjon el a következőképpen:
Ha hidegebb tárolási hőmérsékletet kíván beállítani, fordítsa a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező
irányba a
felé.
Kevésbé hideg tárolási hőmérséklet beállításához forgassa a termosztát gombját az óramutató járásával ellentétes
irányba, a
felé.
A hőmérséklet-beállítást használat közben ellenőrizze egy megfelelő hőmérővel, mivel a hőfokszabályzó beállítása függ
a környezeti hőmérséklettől.
Helyezzen a hűtőtér közepére egy hőmérőt, a hőfokszabályzó gombot fordítsa a
és
közötti helyzetbe, időnként
módosítson, a gomb állásán, ha a kívánt hőmérséklet eléréséhez szükséges.
Javasoljuk, hogy a fagyasztót állítsa -18 °C-ra, ami biztosítja mind a megfelelő fagyasztást, mind pedig a fagyasztott
élelmiszerek megfelelő tárolását.
A Szuperfagyasztás (Super Freeze) funkció
Ha egyszerre több mint 3-4 kg friss élelmiszert kíván lefagyasztani, a fagyasztó előhűtése szükséges.
Legalább 24 órával a friss élelmiszerek behelyezése előtt nyomja le a (D) gombot.
A sárga jelzőfény kigyullad.
Helyezze az élelmiszert a fagyasztóba. A funkció bármikor kikapcsolható a (D) gomb ismételt lenyomásával.
8
HU
Riasztás
Ha a fagyasztó hőmérséklete nem eléggé alacsony, a vörös jelzőfény kigyullad.
A vörös fény mindaddig égve marad, míg a fagyasztó hőmérséklete magasabb, mint a termosztáton beállított
hőmérséklet.
A riasztás lehetséges okai:
Nagy mennyiségű friss élelmiszer behelyezése.
A tető nyitva tartása túl hosszú ideig.
A rendszer meghibásodása. Lásd a "Mit kell tenni, ha..." című fejezetet.
Tárolókosarak
Akassza a kosarakat a fagyasztó felső szélére (X) vagy helyezze az egymásra rakható
kosarakat a fagyasztó belsejébe (Y).
Fordítsa el és rögzítse a fogantyúkat ehhez a két pozícióhoz a rajzoknak megfelelően.
További kosarak beszerezhetők a helyi szervizközponttól vagy az
Electrolux weblapján. Az illusztrációk mutatják, hány kosár helyezhető el a
különféle fagyasztó modellekben.
A tető nyitása és zárása
Mivel a tető légmentesen záró tömítéssel van ellátva, bezárás után ( a belül keletkező vákuum miatt) nem nyitható ki újra
könnyen.
Várjon néhány percig, mielőtt újra kinyitja. A tető újbóli kinyitását egy vákuumszelep könnyíti meg. Soha ne húzza a
fogantyút erőszakosan.
Amennyiben a tömítés nem működik megfelelően, azt cserélni kell.
Karbantartás és tisztítás
A fagyasztó leolvasztása
Amikor a jégréteg vastagsága eléri a 10-15 mm-t, a fagyasztót le kell olvasztani. Ajánlatos a fagyasztó leolvasztását olyankor
végezni, amikor nincs vagy csak kevés élelmiszer van benne.
Húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
Vegye ki a fagyasztott élelmiszereket a fagyasztóból, csomagolja be újságpapírba, és tartsa hideg helyen.
Hagyja nyitva a készülék tetejét.
Húzza ki a dugót a vízelvezető csatornából.
A leolvasztott vizet gyűjtse össze egy tálcán.
A fagyasztó belsejét alaposan törölje ki.
Ne felejtse el visszatenni a vízelvezető csatorna dugóját.
Fontos! A dér vagy jég eltávolítására ne használjon kést vagy más éles tárgyat. A leolvasztási folyamat meggyorsítására ne
használjon villamos melegítő eszközt (pl hajszárítót). A műanyag ráccsal fedett kompresszor-tér nem igényel tisztítást.
Tisztítás
A tisztítást a legcélszerűbb a leolvasztás után végezni.
Húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból, és vegyen ki belőle minden mozdítható tartozékot.
A fagyasztó tisztításához használjon nedves törlőkendőt. Használjon meleg vizet és enyhe, nem aromás tisztítószert.
Visszahelyezés előtt tisztítsa meg a kivett tartozékokat is.
Fontos! A fagyasztó tisztításához ne használjon erős tisztítószert, súrolóport vagy aromás tisztítószert. A műanyag ráccsal
fedett kompresszor-tér nem igényel tisztítást.
Használaton kívül helyezés
Húzza ki a készülék csatlakozóját a fali aljzatból.
Vegyen ki a fagyasztóból minden élelmiszert.
Tisztítsa ki a fagyasztót a fent leírtak szerint.
Hagyja a tetőt kissé nyitva.
9
HU
Hasznos ötletek és tippek
Ételek fagyasztása
A lefagyasztás előtt a friss élelmiszert csomagolja be lég- és vízzáró módon, a kiszáradás megakadályozására.
Csak kiváló minőségű friss élelmiszert fagyasszon le.
A meleg ételeket a fagyasztóba helyezés előtt mindig engedje szobahőmérsékletre hűlni.
Az ételt lefagyasztás előtt ossza kisebb adagokra, így a fagyasztás is gyorsabb lesz, és csak az azonnal fogyasztásra
szánt mennyiséget kell kiolvasztania.
A csomagoláson tüntesse fel a lefagyasztás dátumát.
A fagyasztásra betett ételt helyezze a fagyasztó hideg falai közelébe úgy, hogy ne érjen a már a fagyasztóban lévő
lefagyasztott élelmiszerekhez.
A lefagyasztott élelmiszert a fagyasztón belül bárhol tárolhatja, de annak felső szélénél legalább 5 mm-rel lejjebb
legyen.
Ha a fagyasztás lassan történik, a fagyasztott élelmiszer minősége romlik. Higiéniai és egészségügyi okokból törekedjen
arra, hogy a hűtési periódus a lehető legrövidebb legyen. A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszer mennyisége (kg-ban) a
"Műszaki adatok" című fejezetben, a "Fagyasztó kapacitás" címszó alatt szerepel.
Élelmiszerek tárolása
Frissen lefagyasztott élelmiszerekre vonatkozóan nézze meg a tárolási időre
vonatkozó alábbi táblázatot.
Vásárolt fagyasztott élelmiszereket soha ne tároljon a lejárati időn túl.
Fagyasztott élelmiszer vásárlása esetén győződjön meg arról, hogy azt
megfelelő hőmérsékleten tárolták-e. Ne vásároljon olyan élelmiszert, amelynek csomagolása vizes vagy sérült. A vásárolt élelmiszert a lehető leggyorsabban helyezze a fagyasztóba. Javasoljuk, hogy az ilyen élelmiszerek hazaszállításához használjon hőszigetelt zacskót.
Fontos! Ne feledje, hogy a teljesen vagy részben felengedett élelmiszert nem szabad újra lefagyasztani. A fagyasztott
élelmiszer felhasználásával készült főtt ételek azonban lefagyaszthatók.
Áramszünet vagy áramkimaradás esetén
Ne nyissa fel a tetőt.
A hálózati feszültség bármilyen okból történő kimaradása, majd visszatérése után a készüléket nem kell újra beállítani, az
előzőleg beállított értéket a készülék tárolja.
Fontos! Ha az áramszünet időtartama meghaladja a "Műszaki adatok" fejezetben a "Visszamelegedési idő"-nél megadott
időtartamot, a felengedett élelmiszereket gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni és (lehűtés után) újra
lefagyasztani.
Mit kell tenni, ha...
A szerviz indokolatlan kihívásának költségeit elkerülheti, ha először kipróbálja az itt javasolt megoldásokat.
A fagyasztó nem működik
Nincs-e kihúzva a hálózati csatlakozó?
Nem olvadt-e ki a biztosíték?
Nincs-e áramszünet?
A hőmérséklet-szabályozó nincs-e Ki (Off) állásban?
A vörös jelzőfény látható
A tető teljesen zárva van? Lásd alább.
A hőmérséklet-szabályozó a környezeti feltételeknek megfelelően van-e beállítva?
Nincs-e a fagyasztó túl közel valamilyen hőforráshoz?
A motor túl sokat működik
A tető teljesen zárva van? Lásd alább.
A helyiség hőmérséklete nem magasabb-e a szokásosnál?
Nem tett-e a fagyasztóba nagyobb mennyiségű friss élelmiszert?
Nem nyitotta-e ki mostanában a tetőt gyakran?
A hőmérséklet-szabályozó a környezeti feltételeknek megfelelően van-e beállítva?
Nem sérült vagy deformált-e a tető tömítése?
Van-e elég hely a fagyasztó körül, hogy a levegő cirkulálni tudjon?
Nem kapcsolta-e be véletlenül a Szuperfagyasztás funkciót?
10
HU
A hőmérséklet túl magas
Nem tett-e a fagyasztóba nagyobb mennyiségű friss élelmiszert?
Nem nyitotta-e ki mostanában a tetőt gyakran?
A hőmérséklet-szabályozó a környezeti feltételeknek megfelelően van-e beállítva?
Túl sok jég keletkezett
Teljesen be van-e zárva a tető? Lásd alább.
A vízelvezető csatorna dugója jól van-e bedugva?
A tető nem záródik teljesen
Nincs-e túl sok jegesedés vagy egy csomag élelmiszer, amely akadályozza a záródást?
Nem akadályozzák-e a tetőt élelmiszer csomagok?
Nem szennyezett vagy ragacsos-e a tető tömítése?
Nem billeg-e, nem áll-e instabilan a fagyasztó?
A tető nehezen nyílik
Nem szennyezett vagy ragacsos-e a tető tömítése?
Nincs-e eltömődve a vákuum szelep?
Ha még mindig segítségre van szüksége, forduljon a helyi szervizközponthoz.
Szervizelés és javítás
A készülék elromlása, meghibásodása esetén a fagyasztóládát csak hivatalos Electrolux szervizközpontban javíttassa.
Fontos! Semmilyen körülmények között ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
Műszaki adatok
Modell
Térfogat(bruttó)
Térfogat (nettó)
Magasság görgők nélkül/
görgőkkel
Szélesség
Mélység
Súly
Energia-felhasználás
/24 óras
Fagyasztó kapacitás
Visszamelegedési idő
Előírt teljesítmény
Feszültség
Klímaosztály
Klímaosztályok
SN
N
ST
T
liter
liter
BNI425
ZFC340WBB
404
400
cm
cm
cm
kg
87,6
132,5
66,5
56
kWh/24h
kg/24h
óra
Watt
Volt
1,152
19
31
100
230
SN-T
Külső hőmérsékleti határok
+10°C-tól +32°C-ig
+16°C-tól +32°C-ig
+18°C-tól +38°C-ig
+18°C-tól +43°C-ig
Ez a készülék megfelel a következő EK irányelveknek:
1973. 02. 19-i 73/23/EGK kisfeszültségű irányelv
1989. 05. 3-i 89/336/EGK irányelv (ideértve a 92/31/EGK módosító irányelvet - Elektromágneses
Kompatibilitási Irányelv)
11
PL
Utylizacja
Właściwa utylizacja urządzenia zmniejsza potencjalne zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka.
Umieszczony na zamrażarce symbol oznacza, że nie można utylizować jej tak jak odpady domowe, ale należy oddać
urządzenie do odpowiedniego punktu zbiorczego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, punktem utylizacji lub sklepem, w
którym produkt został kupiony.
Wskazówki bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalowania i eksploatacji prosimy o dokładne zapoznanie sie z niniejszą instrukcją obsługi.
Zawiera ona ostrzeżenia, wskazówki oraz wszelkie potrzebne informacje. Przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzenia i gwarantuje zadowolenie użytkownika.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, które umożliwią Państwu bezpieczne zainstalowanie i użytkowanie
zamrażarki.
Zamrażarka służy wyłącznie do przechowywania zamrożonej żywności, mrożenia świeżej żywności oraz przygotowywania kostek lodu.
Nie należy spożywać lodów i kostek lodu bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie skóry.
Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem lub chowanie się w nim, ponieważ zatrzaśnięcie w środku
grozi uduszeniem.
Nie należy zamrażać płynów w szklanych pojemnikach, ponieważ grozi to ich rozsadzeniem.
Należy sprawdzić, czy zamrażarka nie została ustawiona na kablu zasilającym.
Przed serwisowaniem lub czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć dopływ prądu.
Wewnątrz zamrażarki nie wolno używać innych urządzeń elektrycznych (np. maszynek do lodów).
Urządzenie zawiera izobutan (R600a), obojętny gaz niegroźny dla środowiska. Izobutan jest palny, co wymaga
zachowania ostrożności. Z tego względu duże znaczenie ma sprawdzanie przewodów zamrażarki pod kątem
uszkodzeń.
Należy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi, aby w razie potrzeby móc wrócić do niej w przyszłości.
Opis produktu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uchwyt pokrywy
Uszczelka
Przewód odprowadzający wodę podczas 6dmrażania
Panel sterujący, Pokrętło termostatu
Górna krawędź
Zawór: łatwe otwieranie pokrywy
Panel sterujący
A. Zielona lampka: Zapala się, gdy urządzenie jest włączone.
B. Czerwona lampka: Zapala się, gdy temperatura zamrażarki nie jest wystarczająco
niska.
C. Żółta lampka: Zapala się po włączeniu funkcji Super.
D. Przycisk Super: Włącza/wyłącza funkcję Super służącą do mrożenia dużej ilości
świeżej żywności.
E. Pokrętło termostatu
Instalacja
12
Przed podłączeniem zamrażarki do źródła prądu należy odczekać co najmniej dwie godziny, aby zapewnić pełną wydajność obwodu chłodzącego.
Zamrażarka powinna stać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie ustawiać blisko źródła ciepła ani w
miejscu narażonym na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.
Temperatura w pomieszczeniu powinna odpowiadać klasyfikacji klimatycznej zamrażarki, zob. rozdział "Dane techniczne".
Zamrażarkę należy ustawić poziomo na stabilnej powierzchni. Urządzenie powinno spoczywać na wszystkich czterech
nóżkach.
Celem zapewnienia optymalnego funkcjonowania oraz uniknięcia uszkodzeń podczas otwierania pokrywy należy z tyłu
i z boków pozostawić 5 cm odstępu.
Przed podłączeniem zamrażarki do źródła prądu należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada specyfikacjom
zawartym w części "Napięcie" w rozdziale "Dane techniczne".
PL
Uwaga!
Sprawdzić, czy zamrażarka nie została ustawiona na kablu zasilającym.
Nie wyjmować wtyczki przez ciągnięcie za kabel zasilający, zwłaszcza podczas wyciągania zamrażarki z wnęki.
Kabel zasilający może być wymieniany tytko przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Sprawdzić, czy wtyczka nie została zgnieciona lub uszkodzona przez tylną ściankę zamrażarki.
Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół urządzenia
Wszelkie prace elektryczne wymagane do zainstalowania urządzenia powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka.
Uwaga! Niniejsze urządzenie musi być uziemione.
Użycie po raz pierwszy
Przed pierwszym użyciem zamrażarkę należy umyć od wewnątrz, zob. rozdział "Obsługa i czyszczenie".
Włączyć urządzenie.
Zapali się zielona lampka.
Ponieważ temperatura wewnątrz zamrażarki nie jest wystarczająco niska do przechowywania żywności, zapali się
także czerwona lampka.
Czerwona lampka powinna zgasnąć po kilku godzinach.
Dopiero po zgaśnięciu czerwonej lampki można w zamrażarce umieścić żywność.
Przycisk włączania/wyłączania
Włączanie zamrażarki
Przekręcić pokrętło termostatu na pozycję pomiędzy
i
.
Wyłączanie zamrażarki
Przekręcić pokrętło termostatu na pozycję Off.
Codzienne użytkowanie
Ustawianie temperatury
Any ustawić temperaturę zamrażarki:
Przekręcić pokrętło termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w stronę
Przekręcić pokrętło termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w stronę
, aby obniżyć temperaturę.
, aby podwyższyć temperaturę.
Funkcja Super
Planując zamrażanie ponad 3-4 kg świeżej żywności, zamrażarkę należy wstępnie schłodzić.
Nacisnąć przycisk (D) co najmniej 24 godziny przed umieszczeniem żywności w zamrażarce.
Zapali się żółta lampka.
Umieścić żywność w zamrażarce. Funkcję Super można wyłączyć w dowolnym momencie poprzez powtórne naciśnięcie przycisku (D).
Alarm
Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki nie jest wystarczająco niska do przechowywania żywności, zapali się czerwona
lampka.
Czerwona lampka pozostanie zapalona, dopóki temperatura wewnątrz zamrażarki będzie wyższa od temperatury
ustawionej na termostacie.
Możliwe przyczyny włączenia alarmu:
Umieszczenie w zamrażarce zbyt dużej ilości żywności.
Zbyt długi czas otwarcia pokrywy.
Uszkodzenie systemu, zob. rozdział "Gdy zamrażarka nie działa prawidłowo".
Kosze do przechowywania
Zawiesić kosze na górnej krawędzi (X) lub umieścić wewnątrz zamrażarki (można ustawiać
jeden na drugim) (Y).
Przekręcić i zamocować uchwyty w wybranej pozycji, jak pokazano na ilustracjach.
Zapasowe kosze można zamówić w lokalnym punkcie serwisowym lub na stronie
internetowej firmy Electrolux (w zależności od kraju). Ilustracje na tej stronie
pokazują, ile koszy mieści się w poszczególnych modelach zamrażarki.
Otwieranie i zamykanie pokrywy
Ponieważ pokrywa jest wyposażona w uszczelkę, do jej otwarcia potrzeba nieco
wysiłku.
Przed otwarciem pokrywy odczekać kilka minut. Zawór ułatwia ponowne otwarcie pokrywy. Nie należy gwałtownie
ciągnąć za uchwyt.
13
PL
Obsługa i czyszczenie
Odmrażanie zamrażarki
Kiedy warstwa szronu osiągnie 10-15 mm grubości, zamrażarkę należy odmrozić. Najlepiej przeprowadzać tę czynność,
gdy zamrażarka jest pusta lub gdy znajduje się w niej niewiele żywności.
Odłączyć urządzenie od źródła prądu.
Wyjąć żywność z zamrażarki, owinąć w gazety i umieścić w chłodnym miejscu.
Pozostawić otwartą pokrywę zamrażarki.
Wyjąć korek z przewodu odprowadzającego wodę.
Woda z odmrażanej zamrażarki może spływać do pojemnika, jak pokazano na ilustracji. W miarę możliwości użyć przegródki.
Dokładnie osuszyć wnętrze zamrażarki.
Po zakończeniu odmrażania ponownie zatkać korkiem przewód odprowadzający wodę.
Uwaga! Do usuwania szronu nie należy używać noży ani innych ostrych narzędzi.
Czyszczenie
Najlepiej czyścić zamrażarkę po odmrożeniu.
Odłączyć urządzenie od źródła prądu.i wyjąć wszystkie ruchome akcesoria.
Umyć zamrażarkę wilgotną ściereczką przy użyciu wody i łagodnego, bezzapachowego środka czyszczącego.
Ruchome akcesoria umyć przed ponownym włożeniem.
Uwaga! Do mycia zamrażarki nie używać agresywnych środków czyszczących, proszku do szorowania ani silnie aromatyzowanych detergentów.
Dłuższe przerwy w użytkowaniu
Odłączyć urządzenie od źródła prądu.
Wyjąć całą żywność z zamrażarki.
Wyczyścić zamrażarkę jak opisano powyżej.
Pozostawić pokrywę uchyloną.
Pomocne wskazówki
Zamrażanie żywności
Przed włożeniem do zamrażarki żywność należy umieścić w szczelnych, odpornych na wilgoć opakowaniach, aby
zapobiec wysychaniu.
Do mrożenia używać wyłącznie świeżej żywności wysokiej jakości.
Przed włożeniem do zamrażarki gorącej żywności należy pozostawić ją do ostygnięcia do temperatury pokojowej.
Przed włożeniem do zamrażarki podzielić żywność na mniejsze porcje; zapewnia to szybkie mrożenie i umożliwia rozmrażanie tylko ilości do bezpośredniego spożycia.
Na opakowaniu umieścić datę zamrażania.
Świeżą żywność do zamrażania umieścić w pobliżu zimnych boków zamrażarki, tak aby nie stykała się z żywnością już
zamrożoną.
Produkty mrożone można przechowywać w dowolnym miejscu zamrażarki, co najmniej 5 mm poniżej górnej krawędzi.
Jeśli proces mrożenia przebiega zbyt wolno, jakość mrożonej żywności ulega pogorszeniu. Informacje na temat ilości
świeżej żywności (w kilogramach), którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, znajduje się w części "Zdolność mrożenia"
w rozdziale "Dane techniczne".
Przechowywanie żywności
W przypadku mrożonej świeżej żywności zob. tabela czasu przechowywania poniżej.
W przypadku zakupionej mrożonej żywności nie przekraczać daty przydatności do spożycia.
W przypadku kupowania mrożonej żywności należy zadbać o przechowywanie jej w odpowiedniej temperaturze. Nie
kupować produktów w mokrym lub uszkodzonym opakowaniu. Zakupione produkty jak najszybciej umieścić w
zamrażarce. Do transportowania żywności ze sklepu najlepiej posługiwać się izolowaną torbą.
Uwaga! Całkowicie lub częściowo rozmrożonej żywności nie wolno zamrażać ponownie. Można mrozić potrawy
przyrządzone z rozmrożonych produktów.
W przypadku przerwy w dostawie prądu
Nie otwierać pokrywy.
Uwaga! Jeśli przerwa w dostawie prądu trwa dłużej niż zaznaczono w części "Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania" w rozdziale "Dane techniczne", rozmrożoną żywność należy przeznaczyć do natychmiastowego
spożycia lub ugotować i zamrozić ponownie (po ostygnięciu).
Jeśli zamrażarka nie działa poprawnie…
Aby uniknąć wydatków związanych z wzywaniem serwisu, warto najpierw skorzystać z zamieszczonych niżej wskazówek.
Zamrażarka nie działa
Kabel zasilający jest wyjęty z gniazdka?
Domowy bezpiecznik odciął dopływ prądu?
Jest przerwa w dostawie energii elektrycznej?
Sterownik temperatury jest ustawiony w pozycji Off?
14
PL
Świeci się czerwona lampka
Pokrywa nie jest dokładnie zamknięta (zob. niżej)?
Sterownik temperatury jest nastawiony nieodpowiednio do warunków otoczenia?
Zamrażarka znajduje się zbyt blisko źródła ciepła?
Wydaje się, że silnik włącza się zbyt często
Pokrywa nie jest dokładnie zamknięta (zob. niżej)?
Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle?
Niedawno do zamrażarki włożono dużą ilość świeżej żywności?
Pokrywa jest często otwierana?
Sterownik temperatury jest nastawiony nieodpowiednio do warunków otoczenia?
Uszczelka pokrywy jest uszkodzona lub zdeformowana?
Wokół zamrażarki nie ma swobodnego dostępu powietrza?
Przypadkowo została włączona funkcja Super?
Temperatura wewnątrz zamrażarki jest zbyt wysoka
Niedawno do zamrażarki włożono dużą ilość świeżej żywności?
Pokrywa jest często otwierana?
Sterownik temperatury jest nastawiony nieodpowiednio do warunków otoczenia?
Tworzy się zbyt dużo szronu
Pokrywa nie jest dokładnie zamknięta (zob. niżej)?
Przewód odprowadzający wodę jest niedokładnie zatkany?
Pokrywa sie nie domyka
Zbyt gruba warstwa lodu uniemożliwia domknięcie pokrywy?
Opakowania z żywnością blokują pokrywę?
Uszczelka pokrywy jest brudna lub lepka?
Zamrażarka chwieje się lub wydaje się niestabilna?
Trudno otworzyć pokrywę
Uszczelka pokrywy jest brudna lub lepka?
Zawór jest zablokowany?
Jeśli po wykonaniu opisanych czynności sprawdzających nadal występują problemy, należy zwrócić się do lokalnego
punktu serwisowego.
Serwis i naprawa
W przypadku usterek lub uszkodzeń zamrażarka musi być naprawiona w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy
Electrolux.
Uwaga! Pod żadnym pozorem użytkownikowi nie wolno samodzielnie naprawiać zamrażarki.
15
PL
Dane techniczne
Model
Pojemność (brutto)
Pojemność (netto)
Wysokość
Szerokość
Głębokość
Waga
Zużycie energii /24 godz
Zdolność mrożenia
Zdolność utrzymania temperatury
w przypadku braku zasilania
Moc nominalna
Napięcie
Klasyfikacja klimatyczna
litrów
litrów
cm
cm
cm
kg
kWh/24godz
kg/24godz
godz
W
V
BNI425
ZFC340WBB
404
400
87,6
132,5
66,5
56
1,152
19
31
100
230
SN-T
Klasyfikacja klimatyczna Graniczne zakresy temperatur
SN
od +10°C do +32°C
N
od +16°C do +32°C
ST
od +18°C do +38°C
T
od +18°C do +43°C
Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE:
73/23/EEC of 19. 02. 1973 Dyrektywa o urządzeniach pod niskim napięciem
89/336/EEC of 03. 05. 1989 (w tym dyrektywa dodatkowa 92/31/EEC - dyrektywa EMC)
16
RO
Aruncarea
Asigurându-vă că acest produs este aruncat corect, puteţi preveni unele consecinţe grave pentru mediul înconjurător şi
pentru viaţa umană.
Simbolul de pe produs indică faptul că acesta nu poate fi tratat drept gunoi menajer şi, prin urmare, trebuie dus la
un centru de reciclare adecvat pentru echipamentele electrice. Pentru mai multe informaţii cu privire la reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, serviciul de salubritate sau magazinul de unde aţi cumpărat acest
produs
Măsuri de precauţie
Înainte de a instala şi de a pune în funcţiune produsul, citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni. El conţine măsuri de
siguranţă, sfaturi, informaţii şi sugestii. Dacă frigiderul este folosit în acord cu instrucţiunile scrise, el va funcţiona optim şi
vă va mulţumi pe deplin.
Aceste avertismente vă sunt oferite pentru o utilizare sigură. Trebuie să citiţi cu atenţie următoarele informaţii înainte de a
instala sau de a pune aparatul în funcţiune.
Folosiţi congelatorul doar pentru conservarea alimentelor îngheţate, congelarea alimentelor proaspete şi producerea
cuburilor de gheaţă.
Nu mâncaţi cuburi de gheaţă sau îngheţată imediat după scoaterea lor din congelator.
Nu permiteţi copiilor să se joace sau să se ascundă în interiorul aparatului, întrucât există riscul de a rămâne blocaţi.
Nu introduceţi în congelator recipiente de sticlă cu lichide, întrucât pot exploda
Asiguraţi-vă că aparatul nu a fost amplasat pe cablul de alimentare cu curent electric.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere sau de reparaţie, scoateţi ştecherul din priză sau deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.
Nu folosiţi alte aparate (precum aparatele de făcut îngheţată) în interiorul acestui produs.
Produsul dumneavoastră conţine un gaz natural, fără efecte asupra mediului înconjurător, izobutan (R600a). Totuşi,
trebuie să aveţi grijă, întrucât izobutanul este inflamabil. Este esenţial să vă asiguraţi că tuburile circuitului de răcire nu
sunt defecte.
Este foarte important să păstraţi acest manual de instrucţiuni la îndemână pentru informaţiile de care aţi putea avea nevoie
mai târziu.
Descrierea Produsului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Capacul
Etanşarea
Canal de scurgere pentru dezgheţare
Panou de control, Butonul termostatului
Muchia superioară
Supapă: pentru redeschiderea mai uşoară a capacului
Panou de control
A. Lumina verde: Semnalizează atunci când aparatul este în funcţiune.
B. Lumina roşie: Semnalizează atunci când temperatura nu este suficient de scăzută.
C. Lumina galbenă: Semnalizează că funcţia de îngheţare rapidă (Super Freeze) este
activată.
D. Butonul Super Freeze: Activează/dezactivează funcţia Super Freeze pentru cantităţi mari de alimente proaspete.
E. Butonul termostatului
Instalarea
Aşteptaţi cel puţin 2 ore înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică, pentru a lăsa timp circuitului de răcire să
devină perfect eficient.
Amplasaţi aparatul într-o cameră uscată şi bine ventilată. Instalaţi aparatul departe de sursele de căldură şi feriţi-l de
lumina directă a soarelui.
Temperatura camerei trebuie să corespundă clasificării climatice pentru care aparatul a fost proiectat, de aceea consultaţi capitolul "Date Tehnice".
Amplasaţi aparatul în poziţie perfect orizontală, stabilă, aşezat pe toate cele patru picioare.
Pentru o utilizare optimă şi pentru a evita deteriorarea la deschiderea capacului, lăsaţi un spaţiu de 5 cm de la peretele
din spate şi 5 cm de la pereţii laterali.
Înainte de a conecta aparatul la sursa de curent, verificaţi dacă tensiunea corespunde celei indicată în "Datele
tehnice", la rubrica "Tensiune".
17
RO
Atenţie!
Verificaţi ca aparatul să nu fie aşezat pe cablul de alimentare.
Nu deconectaţi de la reţeaua electrică trăgând de cablu, deconectarea se va face prin tragerea cu atenţie a ştecherului din priză.
Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de un electrician autorizat.
Verificaţi dacă ştecherul este strivit sau stricat de partea din spate a aparatului.
Locul unde este amplasat aparatul trebuie să fie bine ventilat.
Cablul de alimentare trebuie să fie înlocuit doar de un electrician autorizat.
Verificaţi dacă ştecherul este strivit sau stricat de partea din spate a aparatului.
Locul unde este amplasat aparatul trebuie să fie bine ventilat.
Orice intervenţie necesară pentru instalarea acestui aparat trebuie să fie efectuată de un electrician autorizat.
Atenţie! Aparatul trebuie să fie legat la reţeaua de împământare.
Prima utilizare
Înainte de prima utilizare, aparatul trebuie să fie curăţat în interior, consultaţi capitolul "Îngrijirea şi curăţarea".
Conectaţi-l la reţeaua electrică.
Lumina verde se va aprinde.
Lumina roşie va sta aprinsa, până când temperatura din interior va fi suficient de scăzută pentru a permite introducerea alimentelor.
Lumina roşie se va stinge după câteva ore.
Puteţi pune alimentele în interior doar după ce lumina roşie s-a stins.
Pornirea/oprirea
Pornirea congelatorului
Reglaţi butonul termostatului la o poziţie între
şi
.
Oprirea congelatorului
Reglaţi butonul termostatului pe poziţia oprit (Off).
Utilizarea de zi cu zi
Reglarea temperaturii
Pentru a regla temperatura congelatorului, procedaţi după cum urmează:
Rotiţi spre dreapta butonul termostatului
pentru o temperatură mai scăzuta.
Roriţi spre stânga butonul termostatului
pentru o temperatură mai ridicată.
Funcţia Super Freeze
Dacă o cantitate mai mare de 3-4 kg de alimente proaspete urmează să fie îngheţate, acestea necesită o răcire prealabilă.
Cu cel puţin 24 de ore înainte de a pune alimentele proaspete în congelator, apăsaţi butonul (D).
Lumina galbenă se va aprinde.
Puneţi alimentele în congelator. Această funcţie poate fi oprită oricând prin reapăsarea butonului (D).
Alarma
Dacă temperatura din congelator nu este suficient de scăzută, led-ul cu lumina roşie se va aprinde.
Lumina roşie va rămâne aprinsă atâta timp cât temperatura din congelator este mai mare decât reglajul termostatului.
Alarmarea se poate datora:
Introducerii unei mari cantităţi de alimente.
Deschiderii prelungite a capacului.
Unei defecţiuni în sistem. Pentru aceasta consultaţi capitolul "Ce faci dacă...".
Recipient de depozitare
Puneţi recipientele pe muchia de sus (X) sau amplasaţi-le pe suporturile speciale din interiorul congelatorului (Y).
Rotiţi şi fixaţi mânerele pentru aceste două poziţii, aşa cum este arătat în imagini
Recipientele de schimb pot fi obţinute de la service-ul autorizat Electrolux sau
se pot comanda pe site-ul Electrolux (în funcţie de ţară). Ilustraţiile de pe
această pagină indică cum pot fi poziţionate recipientele în funcţie de diferitele
modele ale congelatoarelor.
Deschiderea şi închiderea capacului
Întrucât capacul este prevăzut cu un sistem de etanşare, nu va putea fi deschis
cu uşurinţă imediat după ce a fost închis.
18
RO
Aşteptaţi câteva minute înainte de a redeschide capacul. O supapă vă va permite să redeschideţi capacul uşor.
Niciodată să nu trageţi cu putere de mâner.
Îngrijirea şi curăţarea
Dezgheţarea congelatorului
Când stratul de gheaţă are grosimea de 10-15 mm, congelatorul trebuie să fie dezgheţat. Vă sugerăm să-l dezgheţaţi când
este gol sau cu foarte puţine alimente în interior.
Deconectaţi aparatul de la linia de curent electric.
Îndepărtaţi conţinutul compartimentului de congelare, împachetaţi alimentele în ziare şi păstraţi-le într-un loc rece.
Lăsaţi capacul aparatului deschis.
Scoateţi dopul canalului de scurgere.
Apa dezgheţată poate fi colectată în vas aşa cum este arătat în ilustraţie. Dacă este posibil, folosiţi despărţitoarele.
Uscaţi foarte bine interiorul aparatului.
Nu uitaţi să puneţi la loc capacul canalului de scurgere.
Important! Nu folosiţi niciodată cuţite sau alte obiecte ascuţite pentru a îndepărta gheaţa.
Curăţarea
Momentul cel mai prielnic pentru a curăţa congelatorul este după dezgheţare.
Deconectaţi aparatul de la linia de curent electric şi îndepărtaţi toate accesoriile mobile.
Folosiţi o cârpă umezită pentru a curăţa interiorul. Folosiţi apă caldă şi un detergent slab, fără miros.
Curăţaţi şi accesoriile mobile, înainte de a le pune la loc.
Important! Nu folosiţi niciodată detergenţi puternici, praf de curăţat sau detergenţi cu mirosuri puternice pentru a curăţa
congelatorul
Când nu este folosit
Deconectaţi aparatul de la linia de curent electric.
Scoateţi toate alimentele din congelator.
Curăţaţi congelatorul aşa cum este descris alăturat.
Lăsaţi capacul deschis.
Sfaturi şi indicaţii utile
Congelarea alimentelor
Înainte de congelare, alimentele proaspete trebuie să fie ambalate etanş şi izolat pentru a preveni uscarea.
Folosiţi doar alimente proaspete şi de calitate înaltă.
Lăsaţi întotdeauna alimentele fierbinţi să se răcească bine înainte de a le pune în congelator.
Împărţiţi alimentele în porţii mici înainte de a le pune la congelat. Astfel nu veţi fi nevoit să dezgheţaţi cantităţi mari pentru consumul imediat.
Marcaţi pe pachetele cu alimente data congelării.
Amplasaţi alimentele proaspete aproape de părţile mai reci ale congelatorului. Asiguraţi-vă că nu intră în contract cu
alimentele îngheţate care se află în congelator.
Alimentele congelate pot fi stocate oriunde în interiorul congelatorului, însă ţineţi cont că trebuie să fie ţinute la o distanţă de minim 5 mm sub muchia de sus.
Dacă îngheţarea este prea înceată, calitatea alimentelor începe să se deterioreze. Cantitatea de alimente proaspete
(exprimată în kilograme) care poate fi îngheţată într-un interval de 24 de ore este indicată la "Date tehnice", rubrica
"Capacitatea de îngheţare".
Stocarea alimentelor
Pentru congelarea alimentelor proaspete, consultaţi tabelul pentru perioade de stocare aflat mai jos.
Pentru alimente deja îngheţate, ţineţi cont de perioada de valabilitate de pe etichete.
Când cumpăraţi alimente deja congelate, asiguraţi-vă că le puteţi păstra la temperaturile indicate pe etichete. Nu
cumpăraţi produse care au ambalajele umede sau deteriorate. Amplasaţi produsele cât mai repede cu putinţă în congelator. Vă recomandăm să folosiţi o sacoşă specială pentru transportul produselor congelate.
Important! Ţineţi cont de faptul că produsele decongelate parţial sau total nu mai pot fi recongelate. Totuşi, vasele cu
preparatele care au fost gătite din produse decongelate pot fi congelate.
În cazul unei pene de curent
Nu deschideţi capacul.
Important! Dacă alimentarea cu curent a fost întreruptă pentru o perioadă de timp mai mare decât cea indicată la "Date
Tehnice", la rubrica "Perioada de oprire", alimentele decongelate trebuie să fie consumate rapid, sau gătite şi apoi
recongelate (după răcire).
19
RO
Ce faci dacă...
Încercaţi soluţiile sugerate mai jos pentru a preveni costul unor eventuale apeluri la serviciul de depanare.
Congelatorul nu funcţionează
Este cablul de alimentare scos din priză?
Este o siguranţă arsă?
Este o pană de curent?
Este controlul temperaturii pe poziţia off (oprit)?
Lumina roşu este activ
Capacul nu este aşezat complet? Vezi dedesubt.
Este temperatura reglată corect pentru condiţiile locale?
Este aparatul prea aproape de o sursă de căldură?
Motorul pare să ruleze prea mult
Este capacul închis corespunzător? Vezi dedesubt.
Este temperatura din cameră mai mare decât normal?
Tocmai a fost adăugată o cantitate mare de alimente proaspete?
Este capacul deschis prea des?
Este temperatura reglată corect pentru condiţiile mediului înconjurător?
Este etanşarea capacului stricată sau deformată?
Este ventilaţie suficientă în jurul congelatorului?
Este funcţia Super Freeze activată accidental?
Temperatura este prea mare
Tocmai a fost adăugată o cantitate mare de alimente proaspete?
Este capacul deschis prea des?
Este temperatura reglată corect pentru condiţiile mediului înconjurător?
S-a format prea multă gheaţă
Este capacul închis complet? Vezi mai jos.
Este dopul canalului de dezgheţare pus corect?
Capacul nu se închide complet
Este un pachet prea mare care împiedică închiderea?
Pachetele de alimente blochează capacul?
Este etanşarea murdară sau lipicioasă?
Congelatorul se clatină sau pare instabil?
Capacul este dificil de deschis
Este etanşarea murdară sau lipicioasă?
Este supapa blocată?
Dacă totuşi mai aveţi nevoie de ajutor, vă rugăm să contactaţi service-ul autorizat.
Întreţinere sau reparaţie
În caz de deranjament sau defecţiune, intervenţiile la congelatorul dumneavoastră trebuie să fie efectuate de un service
autorizat Electrolux.
Important! În nici un caz nu încercaţi să-l reparaţi personal.
20
RO
Date Tehnice
Modelul
Volumul (brut)
Volumul (net)
Înălţimea
Lăţimea
Adâncimea interiorului
Greutatea
Energia consumată
/24 h
Capacitatea de congelare
Timp de oprire
Puterea nominală
Tensiunea
Clasa climatică
Litri
Litri
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/24h
kg/24h
Ore
Waţi
Volţi
BNI425
ZFC340WBB
404
400
87,6
132,5
66,5
56
1,152
19
31
100
230
SN-T
Clasificarea climatică Limitele temperaturii ambientale
SN
N
ST
T
de la +10°C până la +32°
de la +16°C până la +32°C
de la +18°C până la +38°C
de la +18°C până la +43°C
Acest aparat este în acord cu următoarele directive CE:
73/23/EEC of 19. 02. 1973 Directiva pentru joasă tensiune
89/336/EEC of 03. 05. 1989 (inclusiv Amendamentul la Directiva 92/31/EEC - EMC)
21
TR
Güvenlik Bilgileri
Cihazı kurmaya ve kullanmaya başlamadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanma
kılavuzunu güvenlik önlemleri, ipuçları, bilgiler ve öneriler içerir. Dondurucu, yazılı talimatlar doğrultusunda kullanıldığı takdirde düzgün biçimde çalışacak ve memnuniyetinizi sağlayacaktır.
Bu uyarılar güvenliğiniz içindir. Cihazı kurmadan ya da kullanmadan önce bu uyarıları dikkatlice okumanızı
tavsiye ederiz.
Dondurucuyu yalnızca dondurulmuş gıda, dondurulmuştaze gıda ve buz küplerini saklamak için kullanınız
Buz küplerini ya da meyveli çubuk dondurmaları dondurucudan çıkarır çıkarmaz yemeyiniz, don yanıklarınasebep olabilir.
Çocukların dondurucu içinde oyun oynamalarina ya da dondurucunun içine saklanmalarına engel olunuz,
içeride kapalı kalabilir ve havasızlıktan boğulabilirler.
Içerisinde sıvı bulunan cam kalıpları dondurucuda saklamayınız, patlayabilirler.
Dondurucunun elektrik kablosunun üzerinde durmadığından emin olunuz.
Bakım veya temizlik yapmadan önce daima cihazin fişini çekiniz ya da enerji kaynağının bağlantısını kesiniz.
Cihazın içerisinde başka elektrikli cihazlar (dondurma makinesi gibi) kullanmayınız.
Cihazınız çevreyle dost izobütan (R600a) doğal gazı içerir. Ancak izobütan yanıcı bir gaz olduğundan
dikkatetmek gerekir. Bu nedenle soğutucu borularının hasar görmemiş olduğundan emin olmanız son dereceönemlidir.
Bu kullanma kılavuzunun, ileride ihtiyaç duyduğunuzda kullanabilmeniz için cihazla birlikte saklanması çokönemlidir.
Ürün Tanımı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Capacul
Etanşarea
Canal de scurgere pentru dezgheşare
Panou de control, Butonul termostatului
Muchia superioarã
Supapã: pentru redeschiderea mai uşoarã a capacului
Kontrol paneli
A.
B.
C.
D.
Yeşil ışık: Cihaz çalışırken yanar.
Kırmızı ışık: Dondurucu ısısı yeterli derecede düşük olmadıgında yanar.
Sarı ışık: Süper Dondurma işlemi etkinken yanar.
Süper Dondurma düğmesi: Yüksek miktardaki taze gıdalar için
SüperDondurma işlemini etkinleştirir/devre dışı bırakır.
E. Butonul termostatului
Kurulum
Sogutucu devrenin tamamen randimanli çalişmasini saglamak için dondurucuyu güç kaynagina
baglamadanönce en az 2 saat bekleyiniz.
Dondurucuyu kuru ve iyi havalandirilan bir odada kurunuz. Kurulumun isi kaynaklarinina yakin veya güneş
işigina direkt olarak maruz kalan yerlerde yapilmasindan kaçininiz.
Oda sicakligi dondurucu için tasarlanan sogutucu siniflandirmasina uymalidir; “Teknik veriler”
bölümünebakiniz.
Dondurucuyu, dört ayagi da yere basacak, yatay bir şekilde sert bir zemine koyunuz.
Optimum çalişma ve kapak açildiginda hasarin önlenmesi için, arka duvarda ve kenarlarda en az 5 cm.’likboşluk birakiniz.
Dondurucuyu güç kaynagina baglamadan önce, voltajin “Teknik veriler” bölümündeki “Voltaj” başlikli
degerlere uydugundan emin olunuz.
22
TR
Tehlike!
Dondurucunun elektrik kablosunun üzerinde durmadığından emin olunuz.
Özellikle dondurucu bulundugu yerden dışarı çıkartılırken / taşınırken, elektrik kablosunu başını çekerek
çıkarmayınız.
Elektrik kablosu sadece eğitimli personel tarafindan değiştirilmelidir.
Elektrik fişinin, ezilmediğinden ve hasar görmediğ inden emin olunuz.
Cihaz çevresinde yeterli havalandirma olmalıdır.
Bu cihazi kurmak için gerekli olan her türlü elektrik işi eğitimli bir elektrikçi tarafindan yapılmalıdır.
Uyari! : Bu cihaz topraklanmak zorundadır.
Ilk kullanım
Dondurucuyu ilk defa kullanmadan önce içinin temizlenmesi gereklidir, "Bakım ve Temizlik" bölümüne bakınız.
Cihazın fişini prize sokunuz.
Yeşil ışık yanacaktır.
Dondurucu içerisindeki ısı yiyecek saklamak için yeterli derecede düşük olmadığından, kırmızı ışık da
yanacaktır.
Kırmızı ışığın sönmesi dogal olarak birkaç saat alacaktır.
Cihazın içerisine yalnizca kırmızı ışık söndükten sonra yiyecek koyunuz.
Açma / Kapama
Dondurucuyu açma
Termostat kontrol düğmesini
ve
arasında kalacak şekilde çeviriniz.
Dondurucuyu kapama
Termostat kontrol dügmesini „Kapalı” konumuna çeviriniz.
Günlük kullanım
Isi ayari
Dondurucu ısısını ayarlamak için aşagıda yazanları uygulayınız:
Daha soğuk bir saklama ısısı için termostat kontrol düğmesini saat yönünde çeviriniz.
Daha sıcak bir saklama ısısı için termostat kontrol düğmesini saat yönünün tersinde çeviriniz.
Süper Dondurma işlemi
Eğer 3-4 kg.'dan fazla taze gıda dondurulacak ise, dondurucunun önceden soğutulması gerekir.
Dondurucu içerisine taze gıda koymadan en az 24 saat önce (D) düğmesine basınız.
Sarı ışık yanacaktır.
Yıyeceğı dondurucuya koyunuz. Bu işlem istenildigi zaman (D) düğmesine tekrar basıldığında devre dışı
bırakılabilir.
Alarm
Dondurucu içerisindeki sicaklik yeterli derecede düsük degil ise, kirmizi isik yanacaktir.
Dondurucu içerisindeki ısı termostatın ayarlandığı ısıdan yüksek olduğu sürece kırmızı ışık yanık kalacaktır.
Şu nedenlerden ötürü alarm çalabilir:
Fazla miktarda taze gıda yerleştirilmesi.
Kapagi çok uzun süre açık bırakmak.
Sistemdeki bir hata nedeniyle, "... durumunda ne yapmalı" bölümüne bakınvz.
Saklama sepetleri
Sepetleri üst kenara (X) asiniz veya istiflenebilir sepetleri dondurucu içerisine
(Y)koyunuz.
Kulplari çizimde gösterildigi şekilde bu iki konuma göre çeviriniz ve sabitleyiniz.
Yerel Teknik Destek Merkezinizden veya Electrolux internet sitesi (ülkenizebağli olarak) üzerinden yedek sepet
temin edebilirsiniz. Bu sayfadaki çiz-imler çeşitli dondurucu modellerine kaç tane sepet konulabileceğini gös-terir.
23
TR
Kagaın açılıp kapatılması
Kapak sıkıca kapanan bir mühürle sabitlendiğinden, kapatıldıktan hemensonra tekrar kolayca açılamayacaktır.
Kapaği tekrar açmadan önce birkaç dakika bekleyiniz. Bir valf kapağın
tekrar kolayca açılabilmesini sağlaya-caktır. Asla kulbu sertçe çekmeyiniz.
Bakım ve Temizlik
Dondurucunu buzunu çözmek
Buz katmanı 10-15 mm. kalınlığa ulaştığında, dondurucunun buzu çözülmelidir. Dondurucunuzun buzlarını, içindeaz miktarda yiyecek olduğunda ya da hiç yiyecek olmadığında çözmenizi öneriyoruz.
Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
Dondurucunun içerisindekileri çıkartınız, gazete kağıtlarına sarınız ve soguk bir yerde muhafaza ediniz.
Cihazın kapağını açik bırakınız.
Tıkacı su giderinden çıkartınız.
Çözülen buzun suyu çizimde gösterildiği şekilde toplanabilir. Eğer mümkünse, bölücüyü kullanınız.
Cihazın içerisini tamamen kurulayınız.
Tıkacı su giderindeki eski yerine koymayı unutmayınız.
Önemli! Buzları temizlemek için asla bıçak ya da herhangi bir keskin alet kullanmayınız.
Temizlik
Dondurucunuzu temizlemek için en iyi zaman buzlari çözüldükten sonradir.
Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz ve boşta duran tüm aksesuarları kaldırınız.
Dondurucunuzu temizlemek için nemli bir bez kullanınız. Sıcak su ile kokusuz ve yumuşak bir deterjan kullanınız.
Boşta duran aksesuarları eski yerlerine koymadan önce temizleyiniz.
Önemli! Dondurucunuzu temizlemek için asla güçlü, çizici, tozlu veya kokulu deterjanlar kullanmayınız.
Cihazi kullanmayacaginiz zaman
Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
Tüm yiyecekleri dondurucudan çıkartınız.
Dondurucuyu yukarıda tarif edildigi şekilde temizleyiniz.
Cihazın kapagını hafıf açık bırakınız.
Yararli ipuçlar
Yiyecekleri dondurmak
Taze gidanin kurumasının engellenmesi için dondurulmadan önce hava geçirmez ve neme karşı dayanıklı bir
ambalajla paketlenmesi gerekir.
Yalnızca en kaliteli taze gıdaları kullanınız.
Sıcak yiyecekleri dondurucuya koymadan önce oda sıcaklığına erişinceye kadar soğumaya bırakınız.
Yiyecekleri dondurmadan önce küçük parçalara ayırınız; bu dondurma işleminin daha çabuk olmasını ve yalnızca anlık tüketim için gerekli / yeterli olan miktarın buzlarını çözmenizi sağlar.
Dondurucu ambalajını dondurulma tarihi ile işaretleyiniz.
Donduracağınız taze gıdayı, dondurucunun soğuk kenarlarına yerleştiriniz ve taze gıdanın dondurucudaki
diğer donmuş gıdalarla temas halinde olmadığından emin olunuz.
Donmuş gıda dondurucunun içerisinde heryerde saklanabilir ancak üst kenarın en az 5 mm. altında
muhafazaedilmelidir.
Dondurma işlemi çok yavaş olursa, dondurulacak gıdanın kalitesi bozulur. 24 saat içerisinde dondurulabilen taze
gıda miktarı (kg. olarak) "Teknik veriler" bölümündeki "Dondurma kapasitesi" başlığında gösterilmiştir.
Gida muhafazasi
Taze donmuş gıdalar için, lütfen alttaki saklama süresi tablosuna bakiniz.
Satın aldığınız donmuş gıdaların son kullanma tarihlerini asla geçirmeyiniz.
Hazır donmuş gıda satın alırken, doğru ısıda saklandiklarindan emin olunuz. Ambalajları ıslak olan ya
dahasar görmüş olan ürünleri satın almayınız. Satın aldıgınız ürünleri, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde
don-durucunuza koyunuz. Bu tür ürünleri evinize götürürken yalıtılmış bir torba kullanmanizi öneriyoruz.
Önemli! Tamamen veya kısmen çözülmüş gıdaların tekrar dondurulmaması gerektiğini unutmayınız. Ancak,
çözülmüş gıdalar kullanılarak pişirilen yemekler dondurulabilir.
24
TR
Elektrik kesintisi halinde
Kapağı açmayiniz.
Önemli! Eğer elektrik kesintisi "Teknik veriler" bölümündeki "Erteleme süresi" başlıği altında gösterilen değerdendaha uzun sürerse, buzu çözülen gıdaların hemen tüketilmesi ya da derhal pişirilerek tekrar dondurulması (soğutulduktan sonra) gerekir.
...durumunda ne yapmali?
Gereksiz bir teknik destek çağrısının getireceği maliyetten kaçınmak için ilk önce burada önerilen çözüm yollarınıdeneyiniz.
Dondurucunuzun çalışmaması
Elektrik kablosu prizden çıkmış mı?
Evdeki bir eşya sigortayı mı attırdı?
Elektrik kesintisi mi var?
Isı kontrolü „Kapalı" duruma mı ayarlı?
Kırmızı ışık yanıyor
Kapak tamamen kapanmamış mı? Altına bakınız.
Isı kontrolü çevre şartları için doğru ayarlanmış mı?
Dondurucu bir ısı kaynağına çok mu yakın?
Içerideki ışığın çalışmaması
Elektrik kablosu prizden çıkmış mı?
Ampül duya oturmamış mı veya yanmış mı?
Motorun fazla çalışıyormuş gibi görünmesi
Kapak tamamen kapanmamış mı? Altına bakınız.
Oda ısısı normalden daha mı sıcak?
Dondurucuya yüksek miktarda taze gıda mı koyuldu?
Kapak sık sık açılıyor mu?
Isı kontrolü çevre şartları için doğru ayarlanmış mı?
Kapak mührü hasar görmüş veya deforme mi olmuş?
Dondurucu etrafında yeterli hava dolaşım alanı var mı?
Süper Dondurma işlemi yanlışlıkla etkinleştirildi mı?
Isının çok yüksek olması
Dondurucuya yüksek miktarda gıda mı koyuldu?
Kapak sık sık açılıyor mu?
Isı kontrolü çevre şartları için doğru ayarlanmış mı?
Çok fazla buz oluşması
Kapak tamamen kapanmamış mı? Altına bakınız.
Su gider tıkaçı düzgün yerleştirilmiş mi?
Kapağın tamamen kapanamaması
Aşırı buzlanma ya da kapağın kapanmasını engelleyen bir paket mi var?
Yiyecek paketleri kapağı engelliyorlar mı?
Kapak mührü kirli veya yapış yapış mı?
Dondurucu sallanıyor ya da dengesiz mi görünüyor?
Kapağin zor açılması
Kapak mührü kirli veya yapış yapış mi?
Valf sıkışmış mı?
Hala yardima ihtiyaciniz varsa lütfen yerel Teknik Destek Merkezinizle irtibata geçiniz.
Bakim ve Onarim
Bozulma veya hata durumlarında, dondurucunuzun bir Electrolux Teknik Destek Merkezi yetkilisi tarafından bakıma alınması gerekir.
Önemli! Cihazı hiçbir şekilde kendiniz tamir etmeye kalkışmamalısınız.
25
TR
Teknik Veriler
Model
Hacim (brüt)
Hacim (net)
Tekerleksiz / tekerlekli yükseklik
Genişlik
Derinlik
Ağırlık
Enerji tüketimi
/ 24saat
Dondurma kapasitesi
Erteleme süresi
Sınanmış güç
Voltaj
Sogutma sınıfı
Sogutucu siniflandirmasi
SN
N
ST
T
Litre
Litre
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/24saat
kg/24saat
Saat
Watt
Volt
BNI425
ZFC340WBB
404
400
87,6
132,5
66,5
56
1,152
19
31
100
230
SN-T
Ortam sicakligi sinirlari
+10°C dereceden +32° dereceye kadar
+16°C dereceye kadar +32°C dereceye kadar
+18°C dereceye kadar +38°C dereceye kadar
+18°C dereceye kadar +43°C dereceye kadar
Bu cihaz aşağıdaki AB Yönergeleriyle uyumludur:
19.02.1973 tarih ve 73/23/EEC sayılı Düşük-Voltaj Yönergesi
03.05.1989 tarih ve 89/336/EEC sayılı Yönerge (92/31/EEC sayılı Değişiklik Yönergesi dahil
olmak üzere- EMC Yönergesi)
26
EN
Disposal
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential damaging consequences for the environment and human health.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste, but must be taken
instead to a suitable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For more detailed
information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service
or the shop where you purchased the appliance.
Safety Information
Before installing and using the appliance read this user's instruction book carefully. It contains safety precautions, hints,
information and ideas. If the freezer is used in compliance with the instructions written, it will operate properly and provide you with greatest satisfaction.
These warnings are provided in the interest of safety. You must read them carefully before installing or using the appliance.
Use the freezer only for storing frozen food, freezing fresh food and making ice cubes.
Do not eat ice cubes or ice lollies immediately after taking them out of the freezer, since they may cause frost burns.
Do not allow children to play or hide inside the freezer, since they may become trapped inside and suffocate.
Do not store glass containers with liguids in the freezer, since they may burst.
Ensure that the freezer is not resting on the power supply cable.
Before servicing or cleaning, always unplug the appliance or disconnect the power supply.
Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside the appliance.
Your appliance contains an environmentally friendly natural gas, isobuthane (R600a). Caution is required however,
since isobuthane is flammable. Therefore it is essential to ensure that the refrigerant pipelines are not damaged.
It is most important that this instruction book should be retained with the appliance for future reference.
Product Description
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lid handle
Seal
Defrost water drain
Control panel and Thermostat knob
Upper edge
Valve:easy re-opening of lid
Control panel
A. Green light: Illuminates when the appliance is on.
B. Red light: Illuminates when the freezer temperature is not sufficiently
low.
C. Yellow light: Illuminates when the Super Freeze function is activated.
D. Super Freeze button: Activates/deactivates the Super Freeze function
for large quantities for fresh food.
E. Thermostat knob
Installation
Wait at least 2 hours before connecting the freezer to the power supply to ensure the refrigerant circuit is fully efficient.
Install the freezer in a dry, well ventilated room. Avoid locations near a source of heat or in direct sunlight.
The room temperature should correspond to the climatic classification for which the freezer was designed, see chapter "Technical data".
Place the freezer horizontally on a firm surface, resting on all four feet.
For optimum operation and in order to avoid damage when the lid is opened, leave a space of at least 5 cm from the
rear wall and 5 cm at the sides.
Before connecting the freezer to the power supply, ensure that the voltage corresponds to that indicated in chapter
"Technical data" under "Voltage".
Danger!
Ensure that the freezer is not resting on the power supply cable.
27
EN
Do not remove the power supply cable by pulling on its lead, particularly when the freezer is being pulled out of its
niche.
The power supply cable may only be replaced by a qualified service personel.
Ensure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the freezer.
There must be adequate ventilation around the appliance.
Any electrical work required to install this appliance should be carried out by a qualified electrician.
Warning! This appliance must be earthed.
First use
Before first use, the freezer should be cleaned inside, see chapter "Care and cleaning".
Plug in the appliance.
The green light will come on.
The red light will also switch on since the temperature inside the freezer is not yet sufficiently low for food storage.
The red light will normally switch off after several hours.
Only place food inside the freezer once the red light has switched off.
Switch on-off
Switch on the freezer
Turn the thermostat knob to a postion between
and
.
Switch off the freezer
Turn the thermostat knob to the Off position.
Daily use
Temperature adjustment
To adjust the temperature of the freezer, proceed as follows:
Turn the thermostat knob clockwise towards
for a colder storage temperature.
Turn the thermotat knob counter-clockwise towards
for a less cold storage temperature.
Super Freeze function
If more than 3-4 kg of fresh food is to be frozen, the freezer needs to be pre-cooled.
At least 24 hours before placing fresh food in the freezer, press button (D).
The yellow light comes on.
Place the food in the freezer. This function can be de-activated any time by pressing button (D) again.
Alarm
If the freezer temperature is not sufficiently low, the red light will come on.
The red light remains on as long as the temperature in the freezer is higher than the thermostat setting.
The alarm can be due to:
Insertion of a large amount of fresh food.
Opening the lid too long.
A defect in the system, see chapter "What to do if...".
Storage baskets
Hang the baskets on the upper edge (X) or place the stackable baskets inside the freezer (Y).
Turn and fix the handles for these two positions, as shown in the drawings.
Spare baskets can be obtained from your local Service Force Centre or
from the Electrolux website (depending on country). The illustrations on
this page show how many baskets can be placed in the various freezer
models.
Opening and closing the lid
As the lid is fitted with a tightly closing seal, it will not re-open easily immediatedly after closing.
Wait a few minutes before re-opening the lid. A valve will allow the lid to be re-opened easily. Never pull the handle violently.
Care and Cleaning
Defrosting the freezer
When the ice layer is 10-15 mm thick, the freezer should be defrosted. We suggest that you defrost your freezer when
there is little or no food inside.
Disconnect the appliance from the power supply.
28
EN
Remove the contents of the freezer, wrap them in newspapers, and keep them in a cold place.
Leave the appliance lid open.
Remove the plug from the water drain.
The defrost water can be collected in a tray as shown in the drawing. If available, use the divider.
Speed up defrosting by using a scraper to detach the ice from the appliance walls.
Dry the interior of the appliance thoroughly.
Remember to replace the plug in the water drain.
Important! Never use a knife or any other sharp implement to remove frost or ice.
Cleaning
The best time to clean your freezer is after defrosting.
Disconnect the appliance from the power supply and remove all loose accessories.
Use a damp cloth to clean your freezer. Use hot water and a mild, non-aromatic detergent.
Clean the loose accessories, before replacing them again.
Important! Never use strong detergents, scouring powder or aromatic detergents to clean your freezer.
When not in use
Disconnect the appliance from the power supply.
Remove all food from the freezer.
Clean the freezer as described above.
Leave the lid slightly open.
Helpful hints and tips
Freezing food
Before freezing, fresh food must be packed in airtight and moisture-proof packaging to prevent it from drying out.
Only use fresh food of the best quality.
Always leave hot food to cool to room termperature before placing in the freezer.
Divide food into small portions before freezing; this ensures that freezing is more rapid, and that you only need to
defrost the amount needed for immediate consumption.
Mark the freezer packaging with the date of freezing.
Place fresh food for freezing close to the cold sides of the freezer, making sure that it is not in contact with the frozen
food already in the freezer.
Frozen food can be stored anywhere inside the freezer, but should be kept at least 5 mm below the upper edge.
If freezing is too slow, the quality of the food being frozen deteriorates. The amount of fresh food (expressed in kg) that
can be frozen in 24 hours is indicated in the chapter "Technical data" under "Freezing capacity".
Food storage
For fresh frozen food, please refer to the storage period table underneath.
For purchased frozen food, never exceed the expiry date.
When you buy frozen food, make sure that it has been stored at the correct temperature. Do not buy products which
have wet or damaged packaging. Place purchased products in your freezer as quickly as possible. We recommend
using an insulated bag to bring such products home with you.
Important! Remember that fully or partially defrosted food must not be re-frozen. However, dishes which have been
cooked using defrosted food may be frozen.
In the case of a power failure or breakdown
Do not open the lid.
Important! If the power has been off for longer that the value shown in the chapter "Technical data" under "Hold-over
time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then refrozen (after cooling).
What to do if...
Try the solutions suggested here first to avoid the cost of an unnecessary service call.
Your freezer will not operate
Is the power supply cord unplugged?
Has a household fuse blown?
Is there a power failure?
Is the temperature control set to the Off position?
The red light is on
Is the lid not closed completely? See underneath.
Is the temperature control set correctly for the surrounding conditions?
Is the freezer too close to a source of heat?
The motor seems to run too much
Is the lid not closed completely? See underneath.
Is the room termperature hotter than normal?
Has a large amount of fresh food just been added to the freezer?
Is the lid opened often?
Is the temperature control set correctly for the surrounding conditions?
Is the lid seal damaged or deformed?
29
EN
Is there enough air circulation space around the freezer?
Is the Super Freeze function activated accidentally?
Termperature is too warm
Has a large amount of food just been added to the freezer?
Is the lid opened often?
Is the temperature control set correctly for the surrounding conditions?
Too much ice has formed
Is the lid not closed completely? See underneath.
Is the water drainage plug correctly positioned?
The lid will not close completely
Is there excessive frost or a package preventing the lid from closing?
Are food packages blocking the lid?
Is the lid seal dirty or sticky?
Does the freezer wobble or seem unstable?
The lid is difficult to open
Is the lid seal dirty or sticky?
Is the valve blocked?
If you still need help, please contact your local Sercive Force Centre.
Service or repair
In cases of breakdown or faults, your freezer must be serviced by an authorized Electrolux Service Centre.
Important! Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself.
Technical Data
Model
Volume (gross)
Volume (net)
Height without/with roller
Width
Depth
Weight
Energy consumption/24h
Freezing capacity
Hold-over time
Rated power
Voltage
Climatic class
Climatic classification
SN
N
ST
T
Liter
Liter
Cm
Cm
Cm
Kg
kWh/24h
kg/24h
Hours
Watt
Volts
BNI 425
ZFC 340 WBB
404
400
87,6
132,5
66,5
56
1,152
19
31
100
230
SN-T
Ambient temperature limits
from +10°C to +32°C
from +16°C to +32°C
from +18°C to +38°C
from +18°C to +43°C
This appliance complies with the following EC Directives:
73/23/EEC of 19. 02. 1973 Low-Voltage Directive
89/336/EEC of 03. 05. 1989 (including Amendment Directive 92/31/EEC - EMC
Directive)
30
FR
Dépôt en tant que déchet
Si vous déposer l'appareil en tant que déchet spécial, vous évitez les éventuelles conséquences nuisibles a
l'environnement et a la santé.
Sur le produit, le symbole indique que l'appareil n'est pas de déchet ménager, mais il faut le transporter
dans un site de collecte et de traitement des déchets électroniques et électriques. Pour en savoir plus sur le
recyclage de l'appareil, contacter les autorités locales, organisation de propreté publique locale ou le magasin ou
vous avez acheté l'appareil
Informations de sécurité
Avant de mettre en service et de commencer a utiliser l'appareil, lire attentivement cette notice d'utilisation qui
vous informe sur les précautions de sécurité, donne des conseils et des idées, révele des astuces. Si vous utilisez
le congélateur conformément aux consignes prescrites, il fonctionnera correctement, et il vous servira a votre
plaisir.
Ces informations servent la sécurité. Avant l'installation et l'utilisation de l'appareil, lire attentivement ce qui suit.
N'utiliser le congélateur que pour stocker des produits alimentaires congelés, congeler des produits alimentaires frais, et produire des glaçons.
Ne pas consommer les glaçons ou les esquimaux juste apres les avoir sortis du congélateur, parce qu'ils
provoquent des engelures.
Ne pas permettre aux enfants de jouer a l'intérieur du congélateur ou de s'y cacher, parce que le couverce
peut se fermer et ils peuvent s'y asphyxier.
Ne pas stocker des bouteilles pleines de liquide dans le congélateur, parce qu'elles peuvent s'éclater.
Faire attention a ce que le congélateur ne soit pas placé sur le câble secteur.
Avant réparation ou nettoyage, sortir le câble secteur du secteur ou bien mettre l'appareil hors circuit.
Ne pas utiliser d'autres appareils électriques a l'intérieur de l'appareil (p.ex. : appareil glacier). - L'appareil
recele du gaz naturel, antipollution, notamment de l'isobutan (R600a). Tout de meme, on doit agir avec précaution, parce que l'isobutan est inflammable. C'est pourquoi il faut que la tuyauterie du congélateur soit toujours intacte. Vous devez impérativement garder la présente notice d'utilisation a côté de l'appareil, parce que
vous pourrez en avoir besoin plus tard.
La description du produit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La poignée du couvercle
Sceau
Draineur de l'eau dégivrée
Panel de contrôle, Bouton thermostat
Bord supérieur
Valve: réouverture facile du couvercle
Panel de contrôle
A. Témoin vert: fonctionne quand l'appareil marche.
B. Témoin rouge: fonctionne quand la température du congélateur n'est
pas assez basse.
C. Témoin jaune: fonctionne quand la fonction de congélation super
(Super Freeze) marche.
D. Bouton de congélation super (Super Freeze): Pour congeler une plus
grande quantité de produits alimentaires frais, il démarre ou arrete la
fonction de congélation super.
E. Bouton thermostat
Installation
Avant de se connecter sur le secteur attendre au moins 2 heures, assurer ainsi que le circuit congélateur soit
tout a fait pret a fonctionner.
Mettre en place le congélateur dans un local sec, bien aéré. Eviter les sources de chaleur et le soleil direct.
La température du local soit conforme a la classe clima du congélateur. Voir le chapitre "Descriptif technique".
Mettre le congélateur sur un sol stable et horizontal, sur lequel tous les quatre pieds de celui-ci prennent
appui.
31
FR
Pour le fonctionnement optimal et pour éviter les accidents au moment de l'ouverture du couvercle, laisser au
moins 5 cm d'écart sur le côté et le derriere.
Avant de connecter le congélateur sur le secteur électrique, vérifier que la tension est la meme que celle qui
figure dans le chapitre "Descriptif technique" dans la rubrique "Tension".
Danger!
Faire attention a ce que le congélateur ne soit pas placé sur le câble secteur.
Ne par sortir le câble secteur en tirant le câble lui-meme, et encore moins ne pas tirer le congélateur par le
câble.
Ce n'est que le technicien qui soit autorisé a changer le câble secteur.
Faire attention a ce que le derriere du congélateur ne comprime et ne blesse le câble secteur.
Il faut assurer une ventilation suffisante autour de l'appareil.
Ce n'est que le technicien d'électricité qui soit autorisé a faire les travaux nécessaires pour installer l'appareil.
Avertissement! Mettre a la masse l'appareil.
Premiere utilisation
Avant la premiere utilisation, nettoyer l'intérieur du congélateur. Voir le chapitre "Maintenance et nettoyage".
Connecter l'appareil sur le secteur électrique.
A ce moment le témoin vert s'allume.
Le témoin rouge s'allume également, parce que la température n'est pas encore assez basse a l'intérieur du
congélateur pour y placer des produits alimentaires.
Le témoin rouge s'éteint normalement dans quelques heures.
Ne placer de produits alimentaires dans le congélateur qu'apres ce que le témoin rouge s'est éteint.
Bouton On/Off
Mettre en marche le congélateur
Tourner le bouton du thermostat dans la position entre
et
.
Arreter le congélateur
Tourner le bouton du thermostat dans la position " Off ".
Utilisation journaliere
Régulation de température
Pour réguler la température du congélateur, faire comme suit:
Pour définir une température de stockage plus basse, tourner le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre, vers
.
Pour définir une température de stockage moins basse, tourner le bouton du thermostat dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, vers
.
Fonction de congélation super (Super Freeze)
Si vous désirez congeler plus de 3-4 kg de produits alimentaires frais d'un seul coup, il faut prérefroidir le congélateur.
Au moins 24 heures avant l'introduction des produits frais, poussez le bouton (D).
Le témoin jaune s'allume.
Mettre les produits alimentaires dans le congélateur. On peut arreter cette fonction a tout moment en poussant encore une fois le bouton (D).
Alarme
Si la température du congélateur n'est pas assez basse, le témoin rouge s'allume.
Le témoin rouge reste allumé jusqu'a ce que la température du congélateur soit plus haute que la température définie par le thermostat. Les raisons possibles du signal d'alarme:
Y avoir mis une grande quantité de produits frais.
Avoir tenu ouvert le couvercle trop longtemps.
Le défaut du systeme. Voir le chapitre "Qu'est-ce qu'il faut faire si...".
Paniers de stockage
Pendre les paniers au bord supérieur du congélateur (X) ou bien placer les paniers
superposables a l'intérieur du congélateur (Y).
Tourner et fixer les poignées a ces deux positions, conformément aux dessins.
32
FR
Pouvoir acheter plus de paniers de la part du service local ou sur
la page web d'Electrolux (pas dans tous les pays). Les illustrations
qui figurent sur cette page montrent combien de panier pouvezvous placer dans les différents types de congélateur.
Ouverture et fermeture du couvercle
Puisque le couvercle se ferme par un joint hermétique, apres fermeture il ne s'ouvre pas facilement.
Attendre quelques minutes avant de le réouvrir. Une valve facilite la réouverture du couvercle. Ne jamais tirer
violemment la poignée.
Maintenance et nettoyage
Dégivrage du congélateur
Quand le givre atteint une épaisseur de 10-15 mm, il faut dégivrer le congélateur. Il est conseillé de dégivrer le
congélateur quand on n'y stocke pas ou guere de produits alimentaires.
Déconnecter l'appareil.
Sortir les produits alimentaires du congélateur, les emballer dans du papier, les tenir dans un endroit froid.
Laisser ouvert le couvercle de l'appareil.
Débouchonner le draineur de l'eau.
Ramasser l'eau déglacée sur un plat, comme vous le voyez sur le dessein. S'il y en a, utiliser le sépareur.
Bien essuyer l'intérieur du congélateur.
Ne pas oublier de remettre le bouchon du draineur de l'eau dégivrée.
Important! Pour éliminer le givre ou la glace, ne pas utiliser de couteau ou d'autre outil aigu.
Nettoyage
Il est conseillé de procéder au nettoyage apres le dégivrage.
Déconnecter l'appareil, et en sortir tous les éléments amovibles.
Pour nettoyer le congélateur, utiliser un chiffon humide. Utiliser de l'eau chaude et un détersif doux, sans
arôme.
Avant de les remettre, nettoyer aussi les éléments sortis.
Important! Pour nettoyer le congélateur, ne pas utiliser de détersif fort, poudre abrasive ou détersif arômatisé.
Hors d'utilisation
Déconnecter l'appareil.
Sortir tous les produits alimentaires du congélateur.
Nettoyer le congélateur comme décrit plus haut.
Laisser le couvercle entrouvert.
Idées et astuces utiles
Congélation d'aliments
Avant congélation, emballer les produits alimentaires frais d'une façon hermétique et imperméable, pour
empecher le dessechement.
Ne congeler des produits alimentaires que de la premiere qualité.
Avant de placer des plats chauds dans le congélateur, laisser les refroidir a la température ambiante.
Avant congélation, partager les plats en petites portions, ainsi la congélation demande moins de temps, et
vous ne devez décongeler que la portion que vous allez consommer.
ndiquer la date de la congélation sur l'emballage.
Mettre les plats a congeler pres de la cloison froide du congélateur de façon qu'ils ne touchent pas les produits alimentaires congelés qui se trouvent déja dans le congélateur.
Vous pouvez stocker les produits alimentaires congelés n'importe ou dans le congélateur, mais il doit rester
au moins 5 mm entre eux et le bord supérieur du congélateur.
Si la congélation se fait lentement, la qualité des produits alimentaires congelés se détériore. La quantité (en
kg) de produits alimentaires congelable en 24 heures se trouve indiquée dans le chapitre "Descriptif technique"
dans la rubrique "Capacité de congélation".
Stockage des produits alimentaires
Pour la durée de stockage des produits alimentaires frais, regardez le tableau suivant.
Ne jamais stocker des produits alimentaires congelés achetés si le temps de préférence a consommation est
déja périmé.
A l'achat de produits alimentaires congelés, vérifier qu'ils ont été stockés a une température correcte. Ne pas
acheter de produits alimentaires dont l'emballage est humide ou endommagé. Mettre le plus vite les produits
alimentaires achetés dans le congélateur. On vous conseille d'utiliser un sac isolant pour rentrer ce type de
produits alimentaires.
33
FR
Important! Ne pas oublier qu'il n'est pas permis de recongeler les produits alimentaires entierement ou en partie décongelés. Par contre, les plats préparés a partir de produits alimentaires congelés peuvent etre congelés
En cas de rupture d'électricité
Ne pas ouvrir le couvercle.
Important! Si la durée de la rupture d'électricité dépasse le temps indiqué dans le chapitre "Descriptif technique" dans la rubrique "Temps de réchauffement", il faut vite consommer les produits alimentaires décongelés,
ou bien il faut tout de suite en préparer des plats et (apres refroidissement) les recongeler.
Qu'est-ce qu'il faut faire si...
Pour éviter les frais injustifiés du service, essayez d'abord ce qui suit.
Le congélateur ne marche pas
Est-ce que l'appareil n'est pas déconnecté?
Est-ce que le plomb a sauté?
Est-ce qu'il n'y a pas une rupture d'électricité?
Est-ce que le régulateur de température n'est pas dans une position "off"?
Le voyant rouge alarme s’allume
Est-ce que le couverce est bien fermé? Voir plus bas.
Est-ce que le régulateur de température est fixé conformément aux conditions du milieu?
Est-ce que le congélateur n'est-il pas trop pres d'une source de chaleur?
Le moteur marche trop
Est-ce que le couvercle est bien fermé? Voir plus bas.
Est-ce que la température du local n'est pas plus haute que normalement?
Est-ce que vous n'avez pas mis une quantité plus grande de produits alimentaires frais dans le congélateur?
Est-ce que vous n'ouvriez pas souvent le couvercle?
Est-ce que le régulateur de température est fixé conformément aux conditions du milieu?
Est-ce que le joint du couvercle n'est pas déformé ou endommagé?
Est-ce qu'il y a suffisamment de place autour du congélateur pour que l'air puisse circuler?
Est-ce que vous n'avez peut-etre pas activé la fonction de congélation super?
La température est trop haute
Est-ce que vous n'avez pas mis une quantité plus grande de produits alimentaires frais dans le congélateur?
Est-ce que vous n'ouvriez pas souvent le couvercle?
Est-ce que le régulateur de température est fixé conformément aux conditions du milieu?
Il y a trop de glace
Est-ce que le couvercle est bien fermé? Voir plus bas.
Est-ce que le draineur de l'eau est bien bouchonné?
Le couvercle se ferme mal
Est-ce qu'il n'y a pas trop de givre ou bien un paquet de produit alimentaire qui empeche la fermeture?
Est-ce qu'il n'y a pas de paquets de produit alimentaire qui embarrassent le couvercle?
Est-ce que le joint du couverce n'est pas pollué ou poisseux?
Est-ce que le congélateur ne boite pas, n'est pas instable?
Le couvercle s'ouvre difficilement
Est-ce que le joint du couverce n'est pas pollué ou poisseux?
Est-ce que la valve est-elle obturée ?
Si vous avez toujours besoin de l'assistance, contactez le service local.
Service et réparation
En cas de défaut, détraquement de l'appareil, ne faire réparer le congélateur que dans un service agréé par
Electrolux.
Important! N'essayez pas de réparer en aucun cas vous-meme l'appareil.
34
FR
Descriptif technique
Modèle
Volume(brut)
Volume (net)
Hauteur sans roulettes
/avec roulettes
Largeur
Profondeur
Poids
Consommation d'énergie
/24 heures
Capacité de congélation
Temps de réchauffement
Puissance nominale
Tension
Classe
Classe
SN
N
ST
T
litre
litre
BNI425
ZFC340WBB
404
400
cm
cm
cm
kg
87,6
132,5
66,5
56
kWh/24 heures
kg/24 heures
heure
Watt
Volt
1,152
19
31
100
230
SN-T
Limites de température extérieure
De +10°C à +32°C
De +16°C à +32°C
De +18°C à +38°C
De +18°C à +43°C
L'appareil est conforme aux directives CE suivantes:
Directive CEE 73/23. du 19.02.1973. sur la basse tension
Directive CEE 89/336. du 03.05.1989. (y compris la directive amendée CEE 92/31 - Directive
de Compatibilité Électromagnétique)
35
820 419 028 - 00 - 06082008
Download PDF

advertising