Sharp XL-HF302PH User manual

Sharp XL-HF302PH User manual
ROMÂNĂ
SISTEM DE COMPONENTE HI FI
MODEL
XL-HF202PH(S)
XL-HF202PH(BK)
XL-HF302PH(T)
MANUAL DE UTILIZARE
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano,and iPod touch are trademarks of
Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries. Lightning is a trademark
of Apple Inc.
● Acest sistem audio acceptă dispozitive activate NFC cu Android 4.1, Jelly Bean şi versiuni ulterioare.
● Pentru dispozitive cu versiuni Android mai vechi, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru
aplicaţia recomandată (aplicaţie).
XL-HF202-302_OM_RO.indd C-1
2013-11-08 09:27:44
XL-HF202-302_OM_RO.indd C-2
2013-11-08 09:27:45
OBSERVAŢIE SPECIALĂ
● Prin prezenta, SHARP Electronics (Europe) GmbH declară
că acest sistem de componente SHARP Hi Fi XL-HF202PH(S)/XL-HF202PH(BK)/XL-HF302PH(T) este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE. Puteţi consulta declaraţia de conformitate la adresa:
http://www.sharp.de/doc/XL-HF202PH_XL-HF302PH.pdf
● Când butonul ON/STAND-BY este setat în poziţia STANDBY, voltajul principal este prezent în unitate.
Când butonul ON/STAND-BY este setat în poziţia STANDBY, unitatea poate fi pornită de ceas sau cu ajutorul telecomenzii.
Avertisment:
Această unitate nu conţine componente care pot fi reparate
de utilizator. Nu îndepărtaţi niciodată carcasa, dacă nu sunteţi calificat în acest sens. Această unitate conţine niveluri de
tensiune periculoase. Înainte de orice fel de acţiuni de întreţinere sau în cazul neutilizării, deconectaţi unitatea din priză.
● Materialul audio-vizual protejat de drepturile de autor
nu poate fi copiat sau înregistrat fără acordul proprietarului acestor drepturi. Vezi legile locale în vigoare.
● Avertisment:
Pentru a preveni incendiile sau electrocutarea, nu
expuneţi această unitate la stropire sau udare. Nu
puneţi pe aparat obiecte umplute cu apă, cum ar fi
vazele.
● Acest produs este clasificat drept PRODUS LASER
DE CLASA 1.
● ATENŢIE
Acest produs conţine un dispozitiv laser de joasă putere.
Pentru siguranţa dvs., nu scoateţi niciun capac şi nu încercaţi să accesaţi interiorul produsului. Apelaţi la personalul calificat de service în acest sens.
Informaţii despre dispunerea deşeurilor corectă
A. Informaţii despre dispunerea deşeurilor pentru Utilizatori
(gospodării particulare)
1. În Uniunea Europeană
Atenţie: dacă doriţi să aruncaţi acest echipament, nu utilizaţi un container obişnuit pentru gunoi!
Produsele electrice şi electronice uzate trebuie tratate separat şi
conform legilor în vigoare care cer un tratament special, recuperarea
şi reciclarea echipamentului electric şi electronic uzat.
Ca urmare a implementării de către statele membre, gospodăriile
Atenţie:
particulare din statele UE pot returna echipamentul electric şi elecprodusul dvs. tronic uzat la punctele speciale de colectare fără a plăti nimic*.
În unele ţări*, distribuitorii locali colectează gratuit produsele uzate în
este marcat
schimbul achiziţionării unui produs nou similar.
cu acest
*) Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru mai multe detalii.
simbol, care Dacă echipamentul electric sau electronic uzat are baterii sau acumulatoare, vă rugăm să reciclaţi aceste elemente separat conform
înseamnă
că produsele legilor locale.
Prin dispunerea corectă a acestui produs veţi ajuta la tratarea coelectrice şi
rectă a acestui deşeu, la recuperare sau la reciclare şi astfel veţi
putea preveni potenţialele efecte negative asupra mediului şi asuelectronice
pra sănătăţii umane, efecte care pot apărea din cauza dispunerii
uzate nu
inadecvate a deşeurilor.
trebuie
2. În alte ţări din afara UE
amestecate
Dacă doriţi să aruncaţi acest produs, vă rugăm să contactaţi autocu deşeurile rităţile locale şi să întrebaţi care modalitatea corectă de eliminare
a acestui deşeu.
casnice.
Pentru Elveţia: Echipamentele electrice şi electronice uzate pot fi
Pentru aceste returnate gratuit distribuitorului, chiar dacă nu achiziţionaţi un proproduse exis- dus nou. Mai multe puncte de colectare puteţi găsi pe pagina www.
tă un sistem swico.ch or www.sens.ch.
B. Informaţii despre dispunerea deşeurilor pentru Firme
separat de
1. În Uniunea Europeană
colectare.
Dacă produsul a fost utilizat în scopuri de afaceri şi doriţi să-l aruncaţi:
Vă rugăm să contactaţi reprezentanţa SHARP, care vă va informa
despre preluarea produsului. Puteţi fi obligaţi la plata serviciului de
preluare şi reciclare. Produsele mici (şi în cantităţi mici) pot fi preluate de punctele locale de colectare.
Pentru Spania: pentru preluarea produselor uzate, vă rugăm să contactaţi sistemul de colectare stabilit sau autorităţile locale.
2. În alte ţări din afara UE
Dacă doriţi să aruncaţi acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale şi să întrebaţi care modalitatea corectă de eliminare
a acestui deşeu.
Informaţii despre reciclarea bateriei
Bateria furnizată împreună cu acest produs conţine urme de plumb.
Pentru UE: coşul pe roţi tăiat cu x indică faptul că bateriile consumate
nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer! Există un sistem
de colectare separat pentru bateriile consumate, pentru a permite
tratamentul corect şi reciclarea în concordanţă cu legislaţia. Contactaţi autoritatea locală pentru detalii despre metodele de colectare şi
reciclare.
Pentru Elveţia: bateriile consumate trebuie returnate punctului de
vânzare.
Pentru alte state non-UE: contactaţi autoritatea locală pentru metoda
corectă de aruncare a bateriilor consumate.
„Made for iPod” (Fabricat pentru iPod), „Made for iPhone” (Fabricat
pentru iPhone) şi „Made for iPad” (Fabricat pentru iPad) înseamnă
că un accesoriu electronic a fost produs pentru conectarea specifică la iPod, iPhone sau respectiv iPad şi că dezvoltatorul acestuia
confirmă întrunirea standardelor de performanţe Apple. Apple nu
îşi asumă responsabilitatea pentru utilizarea acestui dispozitiv sau
pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranţă şi legale. Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu dispozitivele iPod,
iPhone sau iPad poate influenţa performanţele wireless.
Marca textuală şi logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor
mărci de către SHARP se realizează sub licenţă. Alte mărci
înregistrate şi mărci comerciale sunt cele ale respectivilor
proprietari.
Marcajul N este o marcă comercială sau marcă înregistrată
a NFC Forum, Inc. în SUA şi în alte ţări.
XL-HF202-302_OM_RO.indd C-3
2013-11-08 09:27:45
ROMÂNĂ
● Sistem de componente Hi-Fi XL-HF202PH(S), format din XL-HF202PH(S) (unitatea principală) şi CP-HF202H (sistemul de difuzoare).
● Sistem de componente Hi-Fi XL-HF202PH(BK), format din XL-HF202PH(BK) (unitatea principală) şi CP-HF202H (sistemul de difuzoare).
● Sistem de componente Hi-Fi XL-HF302PH(T), format din XL-HF302PH(T) (unitatea principală) şi CP-HF301H (sistemul de difuzoare).
Introducere
Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat acest produs SHARP. Pentru a obţine cea mai bună performanţă a acestui produs,
citiţi cu atenţie acest manual. Acesta vă va ghida prin procesul de operare a produsului SHARP.
Observaţie specială
Furnizarea acestui produs nu echivalează cu o licenţă şi nici nu implică drepturi de distribuţie a conţinutului creat cu
ajutorul acestui produs în sisteme de radiodifuzare comerciale (canale de distribuţie terestre, prin satelit, prin cablu şi/sau
alte canale de distribuţie), în sisteme de transmisie de date în timp real (prin Internet, reţele interne şi/sau alte reţele), în
alte sisteme de distribuţie a conţinutului (aplicaţii pay-audio sau audio-on-demand şi alte asemenea) sau pe suport fizic
(discuri compacte, discuri digitale, cipuri semiconductoare, hard drive-uri, carduri de memorie şi alte asemenea). Pentru o
astfel de utilizare este necesară o licenţă independentă. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi http://mp3licensing.com.
Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 este licenţiată de Fraunhofer IIS şi Thomson.
Accesorii
Următoarele accesorii sunt incluse.
Telecomandă x 1
RRMCGA334AWZZ
Cabluri pentru
difuzoare x 2
(pentru XL-HF202PH(S) /
XL-HF202PH(BK))
Baterie de mărimea „AA”
(UM/SUM-3, R6, HP-7 sau un
model similar) x 1
Cabluri pentru
difuzoare x 2
(pentru
XL-HF302PH(T))
Suport pentru iPad x 1
Antenă FM x 1
Bandă Velcro
(tip cârlig) x 2
Etichetă NFC x 2
Bandă Velcro
(tip buclă) x 3
Imaginile imprimate în acest manual de utilizare sunt pentru modelul XL-HF202PH(S).
CUPRINS
Pagina
Informaţii generale
Precauţii ........................................................................................ 2
Dispozitive de reglare şi indicatoare ........................................ 2 - 3
Pregătire pentru utilizare
Conexiunile sistemului ................................................................. 4
Telecomandă ................................................................................ 5
Operaţiuni de bază
Controlul general .......................................................................... 5
Setarea ceasului (numai de la telecomandă) ............................... 6
Bluetooth
Conectare Bluetooth cu o atingere prin NFC .......................... 6 - 7
Ascultarea dispozitivelor activate Bluetooth ............................ 7 - 8
Open Accessory
Ascultarea la dispozitive Android™ .............................................. 9
iPod, iPhone şi iPad
Pagina
Redarea discurilor CD sau MP3 / WMA
Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3 / WMA ...............12 - 13
USB
Audiţia prin dispozitivul de stocare USB / MP3 player ............... 14
Radio
Ascultarea radioului .................................................................... 15
Configurări avansate
Utilizarea sistemului RDS (Sistemul de date radio) ............15 - 17
Funcţiile timer (contor) şi sleep (oprire programată)
(numai de la telecomandă) ..................................................17 - 18
Îmbunătăţirea sistemului dvs. ................................................... 19
Referinţe
Depanare ............................................................................19 - 21
Întreţinere ................................................................................... 21
Specificaţii ...........................................................................21 - 22
Ascultarea conţinutului de pe dispozitivele iPod, iPhone
sau iPad ............................................................................... 10 - 11
RO-1
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:1
2013-11-08 09:27:45
Precauţii
■ Informaţii generale
● Păstraţi echipamentul cu cel puţin 10 cm spaţiu liber
pe părţile laterale, superioară şi posterioară pentru
ventilare adecvată.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
● Echipamentul trebuie plasat pe o suprafaţă fermă, care
nu propagă vibraţii.
● Amplasaţi boxele la o distanţă de cel puţin 30 de cm
depărtare faţă de ecranele TV CRT pentru evitarea variaţiilor ecranului. Dacă variaţiile continuă, mutaţi boxele
mai departe de ecranul TV. Televizoarele LCD nu sunt
predispuse la aceste variaţii.
● Se recomandă păstrarea aparatului într-un loc ferit de
soare, de câmpuri magnetice puternice, de praf excesiv,
umiditate şi departe de alte echipamente electronice /
electrice (computere personale, facsimile etc.), care generează zgomot electric.
● Nu expuneţi aparatul la umiditate, la temperaturi mai
mari de 60°C sau la temperaturi extrem de scăzute.
● Dacă unitatea nu funcţionează corect, deconectaţi-o şi
reconectaţi-o din nou. Apoi porniţi unitatea.
● În cazul descărcărilor electrice, scoateţi cablul aparatului
din priză.
● Pentru a scoate cablul din priză, apucaţi de ştecher.
Trăgând de cablu se pot distruge firele interioare.
● Nu plasaţi nimic pe aparat.
● Cablul de alimentare este utilizat drept dispozitiv de
deconectare şi este permanent operabil.
● Nu îndepărtaţi stratul izolator. Pericol de electrocutare. Adresaţi-vă serviciului intern a reprezentanţei locale SHARP.
● Nu obstrucţionaţi ventilaţia prin acoperirea orificiilor de
ventilare cu obiecte precum ziare, haine, perdele etc.
● Nu plasaţi pe aparat nicio sursă de foc, cum ar fi lumânările.
● Eliminaţi cu atenţie bateriile uzate pentru a proteja mediul înconjurător.
● Acest aparat poate fi utilizat numai la temperaturi între
5°C - 35°C.
● Aparatul este destinat utilizării într-un spaţiu cu climă
moderată.
Avertisment:
Tensiunea utilizată trebuie să fie aceeaşi cu cea specificată
pe această unitate. Utilizarea unei tensiuni superioare este
periculoasă şi poate cauza un incendiu sau alt tip de accident, care cauzează pagube.
SHARP nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio deteriorare rezultată din astfel de utilizare.
■ Controlul volumului
Nivelul sunetului la o anumită setare depinde de eficienţa
boxelor, de locaţie şi de mulţi alţi factori. Se recomandă
evitarea expunerii la volum înalt, ceea ce se întâmplă
când unitatea este pornită cu volumul fixat la un nivel ridicat sau prin păstrarea continuă a sunetului la volum înalt.
Presiunea excesivă a sunetului provenit din căşti poate
afecta auzul.
Dispozitive de reglare şi indicatoare
1 2
3
6
PAIRING
7
8
4
9
10
11
5
12 13 14 15 16
■ Panou frontal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pagina
Senzor Telecomandă .........................................................5
Led contor ........................................................................18
Suport disc .......................................................................12
Staţie de andocare pentru iPod sau iPhone .................10
Buton Pairing (Asociere) ...................................................8
Controlul volumului ...........................................................5
Buton Pornire / În aşteptare ................................6, 8, 9, 17
Buton Funcţiuni ................................................8, 9, 12, 14
Terminal USB / iPad .........................................................14
Intrare Audio In.................................................................19
Pagina
11. Intrare căşti.......................................................................19
12. Buton Reglare tuner în jos, CD / USB,
salt înapoi iPod / iPhone / iPad ....................... 11, 12, 14, 15
13. Buton Reglare tuner în sus, CD / USB,
salt înainte iPod / iPhone / iPad ....................11, 12, 14, 15
14. Buton Oprire disc / USB ............................................12, 14
15. Buton Redare
sau Pauză Disc / USB / iPod / iPhone / iPad ......11, 12, 14
16. Buton Deschidere / Închidere tavă disc .........................12
RO-2
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:2
2013-11-08 09:27:45
Dispozitive de control şi indicatoare (continuare)
■ Telecomandă
1
2
18
19
20
21
3
22
23
24
25
26
4
5
6
7
8
27
28
29
9
10
11
12
13
14
15
30
31
32
33
34
35
36
37
16
38
39
17
9
1 23
4 5
17
18 19 20 21
6 7 8
22
15
10 1112 13 14 16
23 24 25 26
27 28 29
■ Sistem de boxe
1. Difuzor de tip dom,
pentru frecvenţe înalte
2. Difuzor pentru frecvenţe
joase
3. Canal bass reflex
4. Terminal difuzor
1
3
2
4
■ Grilele difuzoarelor sunt detaşabile
Asiguraţi-vă că atunci când scoateţi grilele difuzorului, nu intră nimic în contact
cu diafragmele difuzoarelor.
Pagina
Transmiţător telecomandă ....................................................... 5
Buton On / Stand-by (Pornit / În aşteptare)..............6, 8, 9, 17
Butoane numerice................................................................... 12
Buton Bass/Treble (Bass / Sunete înalte) .............................. 5
Buton X-Bass ............................................................................ 5
Buton Scanare în jos, Salt înapoi, Derulare rapidă înapoi,
Reglare timp în jos ................................................11, 12, 14, 15
7. Buton Reglare tuner în sus,
Cursor iPod înainte ........................................................... 11, 15
8. Buton Volum Mic ...................................................................... 5
9. Buton Folder ............................................................................ 13
10. Buton Reglare tuner în jos, Cursor iPod înapoi ............ 11, 15
11. Buton CD.................................................................................. 12
12. Buton USB .............................................................................. 14
13. Buton iPod ............................................................................... 10
14. Buton Afişaj iPod .................................................................... 11
15. Buton CD / USB Display (Afişaj CD / USB) ....................13, 14
16. Buton RDS ASPM ................................................................... 16
17. Buton Bluetooth ........................................................................ 8
18. Buton Open / Close (Deschidere / Închidere) ...................... 12
19. Buton Memory (Memorie) ................................................13, 15
20. Buton Clear (Ştergere)............................................................ 15
21. Buton Clock/Timer (Ceas / Contor) ...................................6, 17
22. Buton Sleep (Oprire programată).......................................... 18
23. Buton Repeat (Repetare)........................................................ 13
24. Buton Dezactivare sunet .......................................................... 5
25. Buton Random (Aleatoriu) ..................................................... 12
26. Buton Scanare în sus, Salt înainte, Derulare rapidă înainte,
Reglare timp în sus ...............................................11, 12, 14, 15
27. Buton Volum Mare .................................................................... 5
28. Buton Enter.................................................................... 6, 11, 17
29. Buton „Demo / Dimmer (Demo / Ajustare luminozitate) ... 4, 5
30. Buton Audio / Line (INPUT) (INTRARE) ............................4, 19
31. Buton Tuner (Căutare) ............................................................ 15
32. Buton Redare / Pauză iPod .................................................... 11
33. Buton Menu iPod (Meniu iPod) ............................................. 11
34. Buton Redare / Pauză CD / USB ......................................12, 14
35. Buton oprire CD / USB ....................................................12, 14
36. Buton Afişaj RDS ................................................................... 16
37. Buton RDS Display (Afişaj RDS) ........................................... 16
38. Buton Bluetooth Redare / Pauză........................................... 8
39. Buton Pairing (Asociere) Bluetooth ...................................... 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
■ Afişaj
Pagina
1. Led USB ................................................................................... 14
2. Leduri iPod .............................................................................. 10
3. Led CD...................................................................................... 12
4. Led MP3 ................................................................................... 13
5. Led WMA .................................................................................. 13
6. Led RDM (Aleatoriu) ............................................................... 12
7. Led MEM (Memorie) ................................................................ 13
8. Led repetare............................................................................. 13
9. Led redare / pauză .................................................................. 12
10. Indicator de stare scanare FM / Bluetooth ........................... 15
11. Led mod FM stereo ................................................................. 15
12. Led staţie stereo...................................................................... 15
13. Led RDS ................................................................................... 15
14. Led PTY .................................................................................... 15
15. Led TP ...................................................................................... 15
16. Led TA....................................................................................... 15
17. Led dezactivare sunet .............................................................. 5
18. Led X-bass ................................................................................. 5
19. Led titlu .................................................................................... 13
20. Led artist .................................................................................. 13
21. Led folder ................................................................................. 13
22. Led album ................................................................................ 13
23. Led fişier .................................................................................. 13
24. Led piesă.................................................................................. 13
25. Led contor zilnic...................................................................... 18
26. Led O contorizare ................................................................... 18
27. Led disc.................................................................................... 12
28. Led total ................................................................................... 13
29. Led oprire programată ........................................................... 18
RO-3
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:3
2013-11-08 09:27:45
Conexiunile sistemului
Deconectaţi cablul c.a. înainte de a face orice alte conexiuni.
Pentru a selecta funcţia LINE IN:
Apăsaţi butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (unitate principală)
sau butonul (AUDIO / LINE (INPUT) (INTRARE)) (de pe telecomandă) în mod repetat până când se afişează Line in.
Difuzorul
drept
Instalarea
antenei FM
furnizate
Note:
● Din subwoofer nu se va auzi niciun sunet fără un amplificator incorporat.
● Pre-ieşire subwoofer (semnal audio): 200 mV / 10 kOhmi la 70 Hz.
TV
Cablu audio
(nefurnizat)
Spre priza audio
de ieşire TV.
Spre
intrarea
LINE
Subwoofer disponibil
comercial (amplificator
integrat)
Spre priza de
intrare audio
Difuzorul
stâng
Roşu
Priză de perete
(c.a. 220 - 240 V
~ 50/60 Hz)
■ Mod Demonstraţie
■ Conexiune antenă
Antenă FM furnizată:
Conectaţi la priza FM 75 OHMS şi poziţionaţi-o unde este
cea mai bună recepţie.
Antenă FM externă:
Utilizaţi o antenă FM externă (cablu coaxial de 75 ohmi)
pentru recepţie îmbunătăţită. Înainte de utilizare, deconectaţi cablul antenei FM furnizate.
Notă:
Păstraţi antena la distanţă de unitate sau de cablul de alimentare cu c.a. pentru a evita preluarea zgomotului.
■ Conectarea difuzoarelor
Terminal difuzor XL-HF202
XL-HF302
terminal +
cablu roşu
cablu cu tub de izolare roşu
terminal cablu negru cablu cu tub de izolare negru
● Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 ohmi sau mai mult.
Boxele cu impedanţă mai mică pot defecta aparatul.
● Nu confundaţi canalul din dreapta cu cel din stânga. Boxa din dreapta este cea care se află în partea
dreapta când staţi cu faţa la aparat.
● Nu lăsaţi cablurile să se atingă
între ele.
● Nu puneţi şi nu lăsaţi obiecte
să cadă în canalele de bass
reflex.
● Nu vă aşezaţi pe boxe. Pericol
Incorect
de rănire.
● La prima alimentare electrică a unităţii, aceasta va
intra în modul Bluetooth în aşteptare (demonstraţie).
Se afişează mesajul „Bluetooth Stby” (Bluetooth în
aşteptare).
● Pentru a anula modul Bluetooth în aşteptare (demonstraţie), apăsaţi butonul DEMO (de pe telecomandă)
când unitatea este în modul în aşteptare. Aceasta va
intra în modul de consum scăzut de energie.
● Pentru a reveni la modul Bluetooth în aşteptare (demonstraţie), apăsaţi din nou butonul DEMO.
● În timpul stării Bluetooth în aşteptare, funcţia NFC este
activată odată ce dispozitivul dvs. atinge eticheta NFC
furnizată.
● Dacă există un dispozitiv iPod sau iPhone conectat, unitatea va începe încărcarea.
Se va afişa „Charge Mode” (Mod încărcare). Modul demonstrare este nevalid în timpul modului de încărcare.
■ Alimentarea cu c.a.
După ce toate conectări au fost efectuate corect, conectaţi
cablul c.a. la priză.
Notă:
Dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată de
timp, deconectaţi aparatul din priză.
RO-4
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:4
2013-11-08 09:27:45
Telecomandă
■ Instalarea bateriei
1 Deschideţi capacul compartimentului bateriilor.
2 Introduceţi bateria furnizată conform direcţiei indicate în com-
partimentul pentru baterie. Când introduceţi sau scoateţi bateria, împingeţi înainte terminalele (–) ale bateriei.
3 Închideţi clapa.
Note privind utilizarea:
● Înlocuiţi bateriile dacă distanţa de operare devine prea mică
sau dacă telecomanda operează cu întreruperi. Achiziţionaţi o
baterie de mărime „AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 sau similare).
● Curăţaţi periodic transmiţătorul de pe telecomandă şi senzorul
de pe aparat cu o lavetă moale.
● Expunerea senzorului aparatului la lumină puternică poate
interfera cu telecomanda. Schimbaţi iluminarea sau direcţia
aparatului dacă intervine o asemenea situaţie.
● Păstraţi telecomanda ferită de umezeală, căldură, lovituri şi
vibraţii.
■ Testaţi telecomanda
Atenţie:
● Dacă unitatea nu va fi utilizată o perioadă îndelungată de timp,
extrageţi bateriile. Aceasta va preveni eventualele defecţiuni,
care pot apărea în urma scurgerii bateriilor.
● Nu utilizaţi baterii reîncărcabile (baterii nichel-cadmiu etc.).
● Instalarea incorectă a bateriilor poate provoca defecţiuni.
● Bateriile (împachetate sau instalate) nu pot fi expuse la căldură excesivă cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.
Telecomanda poate fi utilizată pe distanţa indicată mai jos:
Senzor Telecomandă
0,2 m - 6 m
Controlul general
■ Funcţia de oprire automată
■ Pentru a porni aparatul
Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni sau opri unitatea.
■ Controlul luminozităţii
Apăsaţi butonul DEMO/DIMMER (DEMO / AJUSTARE LUMINOZITATE) (de pe telecomandă).
Dimmer 1 (Afişajul este slab luminat).
Dimmer 2 (Afişajul devine mai slab luminat).
Dimmer off (Afişajul este bine luminat).
Unitatea principală va intra în modul În aşteptare (când dispozitivul Pad, iPod sau iPhone nu este conectat: după 15 minute de
inactivitate când:
iPod: nu este conectat.
Audio / Line In: nu este detectat semnalul de intrare.
CD: În modul oprit sau când nu există un disc inserat.
USB: În modul oprit sau când nu există niciun dispozitiv de stocare.
Bluetooth: în mod pauză sau stare neconectată.
Notă:
Totuşi, dacă dispozitivul iPod sau iPhone este andocat, unitatea va începe să se încarce. Se afişează modul „Charge Mode” (Mod Încărcare).
■ Control X-Bass
■ Ajustarea volumului
Dacă opriţi şi porniţi unitatea principală cu volumul setat la nivelul
27 sau mai mult, volumul va porni de la nivelul 16 pentru a ajunge
treptat la ultimul nivel setat.
Când porniţi pentru prima data alimentarea, unitatea va intra în
modul extra bass. Apare indicatorul „X-BASS”. Pentru a dezactiva
acest mod, apăsaţi butonul X-BASS (de pe telecomandă).
■ Control Bas/Înalte
■ Controlul volumului
Rotiţi butonul de volum spre VOLUME +/– (VOLUM + / -) (pe unitatea principală) sau apăsaţi butonul VOL. +/– (de pe telecomandă) pentru a mări sau a reduce volumul.
1 Apăsaţi butonul BASS/TREBLE (BASS / SUNETE ÎNALTE)
pentru a selecta „Bass” sau „Treble”.
2 În răstimp de 5 secunde, apăsaţi butonul VOLUME (VOLUM)
(+ sau –) pentru a ajusta basul sau sunetele înalte.
■ Oprirea sunetului
Pentru a opri sonorul, apăsaţi butonul (de pe telecomandă).
Apăsaţi din nou pentru a restaura volumul.
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
■ Funcţionare
■ Buton de pornire directă pentru funcţii
Când apăsaţi unul din butoanele următoare, unitatea porneşte.
● CD, USB, iPod, BLUETOOTH, AUDIO/LINE (INPUT), TUNER,
iPod / , CD/USB / , BLUETOOTH / de pe telecomandă:
Funcţia selectată este activată.
● Butonul / de pe unitatea principală: unitatea porneşte şi
începe redarea ultimei funcţii utilizate înainte de oprire (CD,
USB, iPod, BLUETOOTH, AUDIO IN, LINE IN, TUNER).
Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCTION (FUNCŢIE) pentru a
selecta funcţia dorită.
CD
FM
FM MONO
STEREO
USB
Bluetooth Line In
Audio In
iPod
Notă:
Funcţia de protecţie protejează funcţiile setate pentru câteva ore în caz
de pană de curent sau în caz de deconectare de la curentul electric.
RO-5
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:5
2013-11-08 09:27:45
Setarea ceasului (numai de la telecomandă)
5 Pentru a seta ora, apăsaţi butonul
sau
şi apoi apăsau
o dată
saţi butonul ENTER. Apăsaţi butonul
pentru a derula în paşi de 1 oră. Ţineţi-l apăsat pentru a
derula continuu.
sau
şi apoi
6 Pentru a seta minutele, apăsaţi butonul
apăsaţi butonul ENTER. Apăsaţi butonul
sau
o
dată pentru a derula minutele în paşi de 1 minut. Ţineţi-l
apăsat pentru a derula în intervale de 5 minute.
În acest exemplu, ceasul este setat pentru a arăta ora 24 (0:00).
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi butonul CLOCK / TIMER (CEAS / CONTOR).
3 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul ENTER. Pentru a
seta ziua, apăsaţi butonul
sau
şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul sau
pentru a selecta afişajul de tip
24 ore sau de tip 12 ore şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
Se afişează modul 24 ore.
(0:00 - 23:59)
Pentru a confirma ora setată:
Apăsaţi butonul CLOCK / TIMER (CEAS / CONTOR). Ora
setată va apărea pentru 5 secunde.
Notă:
Când sursa de alimentare este reconectată sau după o
pană de curent, resetaţi ceasul.
Pentru reglarea ceasului:
Efectuaţi operaţiunea „Setarea ceasului” de la pasul 1.
Dacă „Clock (Ceasul)” nu apare în pasul 2, pasul 4 (pentru
selectarea afişajului de tip 24 ore sau 12 ore) va fi omis.
Pentru a modifica afişajul de tip 24 ore sau 12 ore:
1 Ştergeţi tot conţinutul programat. [Pentru detalii, consultaţi „Revenirea la setările de fabrică, ştergerea memoriei” de la pagina 21.]
2 Efectuaţi „Setarea ceasului” de la pasul 1 înainte.
Se afişează modul 12 ore.
(12:00 AM - 11:59 PM)
Se afişează modul 12 ore.
(0:00 AM - 11:59 PM)
Conectare Bluetooth cu o atingere prin NFC
■ Despre tehnologia NFC
Near Field Communication (NFC) este un set de standarde
pentru dispozitive (telefoane smartphone / tablete) pentru a
stabili comunicaţia radio între acestea prin atingerea unuia
cu celălalt sau prin aducerea acestora foarte aproape unul
de celălalt.
Utilizarea NFC cu acest produs simplifică metoda de asociere
a conectivităţii Bluetooth.
● Acest sistem audio acceptă dispozitive activate NFC
cu Android 4.1, Jelly Bean şi versiuni ulterioare.
Spre deosebire de altă tehnologie wireless, NFC nu
necesită descoperire sau asociere.
Atingeţi dispozitivul sursă de eticheta NFC pentru a vă
bucura imediat de conectivitate perfectă între dispozitivul dvs. inteligent şi sistemul audio.
■ Zona de detectare NFC
Locaţia zonei de detectare NFC poate varia în funcţie de
dispozitiv (smartphone / tabletă). Consultaţi manualul de
utilizare a dispozitivului pentru detalii.
● Pentru dispozitive cu versiuni Android mai vechi,
consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru
aplicaţia recomandată (aplicaţie).
e
rnir
Po etooth
u
l
B
Căutare /
scanare
Asocierea
luetooth manuală
Setare B
Con
ecta
re
Un dispozitiv sursă
audio Bluetooth
(smartphone /
tabletă).
Etichetă NFC
(în timpul modului Bluetooth în aşteptare)
RO-6
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:6
2013-11-08 09:27:45
Conectare Bluetooth cu o atingere prin NFC (continuare)
■ Configurare etichetă NFC
■ Conexiune NFC pentru redare audio
Etichetele NFC pot fi poziţionate oriunde, în funcţie de preferinţele
dvs. Benzile velcro furnizate vor ajuta la fixarea etichetelor în locul
respectiv.
Atenţie:
● Asiguraţi-vă că eticheta NFC este plasată pe o suprafaţă
plată.
Verificaţi dacă:
● Dispozitivul dvs. (smartphone / tabletă) are o funcţie NFC.
● Funcţia NFC de pe dispozitivul dvs. este activată.
● Funcţia de blocare a ecranului dispozitivului este dezactivată.
● Această unitate nu este în modul Eco.
1 Atingeţi dispozitivul de
eticheta NFC furnizată.
● Dacă alegeţi să nu utilizaţi banda velcro, nu poziţionaţi
eticheta NFC lângă o suprafaţă metalică, pentru a evita
interferenţa conexiunii în timpul etichetării.
Important:
● Eticheta NFC are un ID unic pentru fiecare set individual,
SHARP furnizează 2 etichete identice pentru comoditatea dvs.
● SHARP nu este responsabilă pentru daunele cauzate de
reinscripţionarea etichetelor.
Nu lăsaţi nicio piesă mică la îndemâna copiilor,
deoarece le pot înghiţi accidental.
1 Desprindeţi separatorul de pe banda velcro (tip buclă) şi lipiţi-l
pe suprafaţa dorită.
Etichetă NFC
2 Pe dispozitiv apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă
●
3
●
●
Separator
Bandă Velcro
(tip buclă)
2 Desprindeţi separatorul de pe banda velcro (tip cârlig) şi lipiţi-l
pe spatele etichetei NFC. Apoi plasaţi eticheta în locul dorit.
Bandă Velcro
Separator (tip cârlig)
doriţi să continuaţi cu conexiunea Bluetooth. Selectaţi <YES>
(DA).
Mesajul „connected” (conectat) apare atunci când conexiunea
este finalizată.
Redarea va începe automat. În caz contrare, apăsaţi pe redare (pe telecomandă sau dispozitivul sursă).
Sunetul se va auzi de la difuzoarele acestei unităţi prin streaming audio.
Dispozitivul dvs. şi eticheta NFC trebuie să fie la mai puţin de
10 metri de unitate.
Butoanele de funcţionare Bluetooth (doar de pe telecomandă)
Apăsaţi butonul pentru a reda sau pentru a face
o pauză.
Apăsaţi butonul pentru salt înainte.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a derula înainte.
Apăsaţi butonul pentru salt înapoi.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a derula înapoi.
Note:
● Pentru deconectare, atingeţi dispozitivul de etichetă din nou.
● Indiferent de eticheta pe care aţi utilizat-o pentru a stabili conexiunea Bluetooth cu acest produs, atingerea dispozitivului
dvs. de orice etichete NFC din nou va deconecta conexiunea
Bluetooth.
● Pentru a asculta audio prin conectivitate Bluetooth fără eticheta NFC - consultaţi „Asocierea cu alte dispozitive sursă
Bluetooth” de la pagina 8.
● Un dispozitiv activat Bluetooth necesită aproximativ 6-8 secunde (de ex. smartphone) pentru a stabili conexiunea Bluetooth cu această unitate prin NFC sau conexiune manuală.
Vedere posterioară a etichetei NFC
Ascultarea dispozitivelor activate Bluetooth
■ Bluetooth
Tehnologia wireless Bluetooth este o tehnologie radio pe distanţă
scurtă care activează comunicaţia wireless între diferite tipuri de
dispozitive digitale, precum telefon mobil sau computer. Aceasta
funcţionează pe o rază de aproximativ 10 metri (30’) fără a necesita
cabluri pentru conectarea dispozitivelor.
Această unitate acceptă următoarele:
Sistem de comunicare: specificaţie Bluetooth versiunea 2.1
Bluetooth + Enhanced Data Rate (EDR).
Profil de suport: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) şi
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
Note la utilizarea unităţii cu un telefon mobil
● Această unitate nu poate fi utilizată pentru convorbiri telefonice, chiar dacă există o conexiune Bluetooth realizată cu un
telefon mobil.
● Consultaţi manualul de utilizare furnizat cu telefonul mobil
pentru detalii despre utilizarea telefonului mobil în timpul
transmiterii sunetului utilizând o conexiune Bluetooth.
RO-7
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:7
2013-11-08 09:27:45
Ascultarea dispozitivelor activate Bluetooth (continuare)
se află aproape de sistem, se pot auzi unele întreruperi
de sunet.
■ Asocierea dispozitivelor Bluetooth
Dispozitivele Bluetooth trebuie asociate iniţial, înainte de a
putea schimba date. Odată asociate, nu este necesar să le
asociaţi din nou, decât dacă:
● asocierea este efectuată cu mai mult de 8 dispozitive. Asocierea poate fi efectuată doar cu câte un dispozitiv la un
moment dat. Această unitate poate fi asociată cu maxim
8 dispozitive. Dacă este asociat încă un dispozitiv, cel mai
vechi dispozitiv asociat va fi şters şi înlocuit cu cel nou.
● această unitate este resetată. Toate informaţiile de asociere sunt şterse la resetarea unităţii.
● informaţiile de asociere sunt şterge în timpul reasocierii etc.
Indicatori:
Indicator
Condiţie
Luminează
intermitent
Se aprinde
Nicio indicaţie
Stare Bluetooth
În mod de aşteptare sau
asociere
Conectat
Neconectat
Totuşi, starea indicării nu este afişată în timpul modului
Bluetooth în aşteptare.
■ Asocierea cu alte dispozitive sursă Bluetooth
● Distanţa de transmisie a semnalului wireless între dis-
pozitiv şi unitatea principală este de aproximativ 10 m,
dar poate varia în funcţie de mediul de funcţionare.
Dacă un perete de beton armat sau metalic se află între dispozitiv şi unitatea principală, sistemul ar putea să
nu funcţioneze deloc, deoarece semnalul wireless nu
poate pătrunde metalul.
● Dacă această unitate sau dispozitivul sursă este oprit
înainte de finalizarea conexiunii Bluetooth, asocierea
nu va fi terminată şi informaţiile de asociere nu vor fi
memorate. Repetaţi de la pasul 1 pentru a începe asocierea din nou.
● Pentru asocierea cu alte dispozitive, repetaţi paşii 1 - 5
pentru fiecare dispozitiv. Această unitate poate fi asociată cu maxim 8 dispozitive. Dacă este asociat încă un
dispozitiv, cel mai vechi dispozitiv asociat va fi şters şi
înlocuit cu cel nou.
● Odată ce un dispozitiv este îndepărtat sau şters dintr-o
listă de asociere, informaţiile de asociere pentru dispozitiv sunt şterse, de asemenea. Pentru a asculta sunetul
de pe dispozitiv din nou, acesta trebuie reasociat. Efectuaţi paşii 1 - 5 pentru a asocia dispozitivul din nou.
■ Ascultarea sunetului
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞ-
TEPTARE) pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea principală) în mod repetat sau butonul Bluetooth
(de pe telecomandă) pentru a selecta funcţia Bluetooth. „Bluetooth” apare pe afişaj.
3 Apăsaţi şi menţineţi butonul PAIRING (Asociere) timp
de 3 secunde sau mai mult. „Start Pairing” (Lansare
asociere) apare pe afişaj. Unitatea este acum în mod
asociere şi este pregătită să fie asociată cu alt dispozitiv sursă Bluetooth.
4 Efectuaţi procedura de asociere pe dispozitivul sursă
pentru a detecta această unitate. „SHARP XL-HF202”
va apărea în lista de dispozitive detectate (dacă sunt
disponibile) de pe dispozitivului sursă. (Consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului sursă pentru detalii).
Note:
● Poziţionaţi dispozitivele care vor fi asociate la o
distanţă de 1 metru (3’) între ele.
● Unele dispozitive sursă nu pot afişa liste cu dispozitivele detectate. Pentru a asocia această unitate
cu dispozitivul sursă, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului sursă pentru detalii.
5 Selectaţi „SHARP XL-HF202” din lista sursă. Dacă
este necesară introducerea codului de acces*, introduceţi „0000”.
* Codul de acces poate fi numit Cod PIN, Cheie de
acces, Număr PIN sau Parolă.
6 „Pair Complete” (Asociere finalizată) şi „Connected”
(Conectat) apare pe afişaj, odată ce unitatea este
asociată cu succes cu dispozitivul sursă. (Informaţiile
de asociere sunt memorate acum în unitate.) Unele
dispozitive sursă audio se pot conecta cu unitatea
automat după finalizarea asocierii, altfel urmaţi instrucţiunile din manualul de utilizare a dispozitivului
sursă pentru a începe conectarea.
7 Apăsaţi pe butonul de redare de pe unitatea principală, telecomandă sau dispozitivul sursă pentru a lansa
conexiunea Bluetooth.
Note:
● Dacă un dispozitiv precum un cuptor cu microunde,
placă LAN wireless, dispozitiv Bluetooth sau orice alt
dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă de 2,4 GHz
Verificaţi dacă:
● Funcţia Bluetooth a dispozitivului sursă este activată.
● Asocierea acestei unităţi cu dispozitivul sursă este finalizată.
● Unitatea este în mod conectat.
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi în butonul FUNCTION (FUNCŢIE) pentru a
selecta funcţia Bluetooth.
3 Porniţi conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul sursă
audio stereo Bluetooth.
4 Apăsaţi butonul Bluetooth / .
Note:
● Pentru diverse operaţii Bluetooth, consultaţi „Conexiune NFC pentru redare audio” de la pagina 7.
● Dacă dispozitivul sursă are o funcţie extra bass
sau egalizator, dezactivaţi-le pentru a evita distorsiunea sonoră.
Note:
● Efectuaţi conexiunea Bluetooth din nou, dacă dispozitivul
sursă nu este pornit sau funcţia Bluetooth a acestuia este
dezactivată sau în modul somn.
■ Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth
Efectuaţi oricare dintre următoarele.
– Deconectaţi conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul sursă
audio. Consultaţi manualul de utilizare furnizat cu dispozitivul.
– Opriţi dispozitivul sursă audio stereo Bluetooth.
– Opriţi această unitate.
Notă:
Volumul acestei unităţi ar putea să nu fie controlat după
preferinţă, în funcţie de dispozitiv.
■ Auto power on (Pornire automată activă)
În timpul modului Bluetooth în aşteptare, când muzica este
redată de pe dispozitiv, unitatea va porni automat, atunci
când conexiunea Bluetooth a fost configurată între unitatea
principală şi dispozitivul dvs. şi acestea rămân conectate.
Notă:
Această funcţie nu este aplicabilă în timp ce modul Demonstraţie este oprit.
RO-8
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:8
2013-11-08 09:27:45
Ascultarea la dispozitive Android™
■ Introducere: Open Accessory
Compatibilitatea cu Open Accessory permite echipamentelor USB externe (şi accesoriilor USB Android) să interacţioneze cu un dispozitiv Android într-un mod accesoriu special.
Atunci când un dispozitiv Android este în modul accesoriu,
accesoriul conectat acţionează ca gazdă USB (alimentează
magistrala şi enumeră dispozitivele) şi dispozitivul Android
funcţionează în rolul de accesoriu USB. Accesoriile USB
Android sunt proiectate special să fie ataşate la dispozitive
Android şi să fie compatibile cu protocolul Open Accessory,
care le permite să detecteze dispozitivele Android care
acceptă modul accesoriu.
■ Redare de pe dispozitivul Android
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul USB (de pe telecoman-
dă) sau butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea principală) pentru a selecta funcţia USB.
3 Conectaţi dispozitivul (Smartphone/Tabletă) la unitate.
Se va afişa „USB Media” (Suport USB) va fi afişat.
4 Apăsaţi pe butonul de redare (de pe unitatea principală, telecomandă sau dispozitivul sursă).
Note:
● Dacă dispozitivul sursă are o funcţie extra bass sau
egalizator, dezactivaţi-le. Dacă aceste funcţii sunt
activate, sunetul poate fi distorsionat.
● Apelurile recepţionate vor întrerupe redarea/aplicaţia.
● Odată ce răspundeţi la apeluri, conversaţia se poate
auzi numai prin difuzorul integrat al dispozitivului
celular. Pentru a începe conversaţia, porniţi difuzorul
dispozitivului sau deconectaţi dispozitivul.
1 Introduceţi conectorul în dispozitiv.
Dispozitiv
(Smartphone/Tabletă)
Conector
■ Pentru a deconecta dispozitivul Android
2 Conectaţi dispozitivul la unitatea principală prin conectorul USB.
1 Terminaţi aplicaţia (aplicaţiile).
2 Deconectaţi dispozitivul de la terminalul USB.
■ Diferite funcţii
Conector USB
(nu este furnizat)
Funcţionare
Piesa
următoare /
precedentă
Derulare
înainte /
înapoi
Telecomandă
Operare
Apăsaţi dacă unitatea
derulează sau dacă este
oprită.
Dacă apăsaţi butonul
în modul oprit, apăsaţi
butonul / pentru a porni
redarea piesei dorite.
Apăsaţi şi ţineţi în setarea
de derulare.
Eliberaţi butonul pentru a
relua derularea.
Note:
● Dacă este detectat un dispozitiv necompatibil, se va
afişa „Dev No Support” (Dispozitiv neacceptat).
● Comenzile (redare/pauză/salt înainte/salt înapoi) vor
funcţiona pe baza comenzilor reale ale Aplicaţiilor
(Apps) utilizate pe dispozitivele Android.
Android este o marcă comercială a Google Inc.
RO-9
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:9
2013-11-08 09:27:45
Ascultarea conţinutului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad
Fabricat pentru:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
iPad (generaţia a 4-a)
iPad mini
iPad (generaţia a 3-a)
iPad 2
iPad
iPod touch (generaţia a 5-a)
iPod touch (generaţia a 4-a)
iPod touch (generaţia a 3-a)
iPod touch (generaţia a 2-a)
iPod touch (generaţia 1)
iPod classic
iPod nano (generaţia a 7-a)
iPod nano (generaţia a 6-a)
iPod nano (generaţia a 5-a)
iPod nano (generaţia a 4-a)
iPod nano (generaţia a 3-a)
iPod nano (generaţia a 2-a)
Atenţie:
Actualizaţi dispozitivele iPod, iPhone şi iPad la cea mai recentă
versiune de software înainte de a le utiliza. Vizitaţi pagina principală Apple pentru a descărca cea mai recentă versiune.
Note:
● Terminalul de încărcare pentru iPod, iPhone şi iPad:
Condiţie
Funcţie USB
Altă funcţie (Bluetooth/CD/
Tuner/USB/iPod/Audio/Line in)
Bluetooth în aşteptare
CONECTARE
NU
USB
DA
DA
NU
■ Redarea de pe dispozitivele iPod, iPhone sau
iPad (prin intermediul terminalului USB)
DA
NU
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
● Pe ecran, poate apărea mesajul „This accessory is not made to
work with iPhone” (Aacest accesoriu nu este destinat funcţionării cu dispozitivul dvs. iPhone) sau unul similar, atunci când:
- nivelul bateriei este redus.
- dispozitivul iPhone nu este andocat corect (de ex. joacă în
suportul de andocare).
În acest caz, scoateţi şi andocaţi din nou dispozitivul iPhone.
● Ieşirea pentru căşti se dezactivează la conectarea dispozitivelor iPod, iPhone şi iPad. Aceasta este o specificaţie a produselor Apple.
■ Conectarea dispozitivelor iPod, iPhone şi
iPad (numai prin USB)
iPad
Conector
2 Aşezaţi dispozitivul iPad pe suportul aferent acestuia.
3 Conectaţi dispozitivul iPod, iPhone sau iPad la unitate cu aju-
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:10
Notă:
Butonul Stop ( ) este dezactivat în timpul redării de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad.
Notă pentru redarea iPhone:
● Sunetul se va comuta de pe iPhone pe unitatea principală
numai după terminarea procesului de autentificare, în aproximativ 10 secunde.
● Apelurile recepţionate vor întrerupe redarea.
● La răspunderea la apeluri, conversaţia se poate auzi numai
prin difuzorul integrat al dispozitivului iPhone. Pentru a începe
conversaţia, porniţi difuzorul dispozitivului iPhone sau deconectaţi dispozitivul iPhone.
Atenţie:
Deconectaţi toate accesoriile de la dispozitivele iPod sau iPhone
înainte de a le conecta la unitatea principală.
Suport pentru
iPad
Notă:
Terminalul USB nu este compatibil cu ieşirea VIDEO.
Numărul de piste
■ Conectarea dispozitivelor iPod şi iPhone
(numai andocare)
iPad
Conector USB
butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea principală)
pentru a selecta funcţia USB.
3 Conectaţi dispozitivul iPod, iPhone sau iPad la unitate. Se
afişează mesajul „USB / iPod”.
4 Apăsaţi butonul / (CD/USB / ) pentru a începe redarea.
1 Introduceţi conectorul în dispozitivul iPod, iPhone sau iPad.
torul conectorului USB.
pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul USB (de pe telecomandă) sau
Notă:
Staţia de andocare este doar pentru conectarea iPod touch
(generaţia a 5-a), iPod nano (generaţia a 7-a) şi iPhone 5.
Alte produse Apple (iPod, iPhone şi iPad) pot fi conectate prin
terminalul USB.
1 Deschideţi staţia de andocare pentru dispozitivele
iPod şi iPhone trăgând capacul în sus.
RO-10
2013-11-08 09:27:46
Ascultarea conţinutului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad (continuare)
2 Conectaţi dispozitivul dvs. iPod sau iPhone la unitate.
iPhone (jos)
■ Funcţii iPod, iPhone şi iPad
Funcţionare
iPhone
Conector Lightning
Unitatea
Telecomandă
principală
Conectare Conec- USB
/ USB
tare
Derulează
Pauză
Conector
Lightning
iPod
CD/USB
Piesa
următoare /
precedentă
Suport pentru
iPhone
■ Redarea de pe iPod sau iPhone (andocare)
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul iPod de pe telecomandă sau
butonul FUNCTION (FUNCŢIE) de pe unitatea principală
pentru a selecta funcţia iPod.
3 Introduceţi unitatea iPod sau iPhone în suportul unităţii
principale. Se va afişa mesajul „Dock Ok” (Conectare
reuşită).
4 Apăsaţi butonul / (iPod / ) pentru a începe redarea.
■ Pentru a deconecta dispozitivele iPod,
iPhone sau iPad
Este suficient să deconectaţi dispozitivele iPod sau iPhone de la staţia de andocare sau conectorul iPad de la
terminalul USB. Puteţi face această operaţie chiar şi în
timpul redării.
Derulare
înainte /
înapoi
Afişaj
____
Repetare
Amestecare
____
____
Meniu
■ Navigaţi în meniurile dispozitivelor iPod,
iPhone sau iPad
____
1 Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru a vizualiza meniul
de pe unităţile iPod, iPhone sau iPad. Apăsaţi butonul din
nou pentru a reveni la meniul anterior.
2 Utilizaţi butonul PRESET (PRESETARE) ( sau )
pentru a selecta un element din meniu, iar apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Notă:
Când navigaţi în meniul dispozitivelor iPod, iPhone sau
iPad cu telecomanda, nu folosiţi butoanele de pe dispozitivele iPod sau iPhone. Nivelul volumului se reglează apăsând butonul VOL (+ sau –) de pe unitatea principală sau
de pe telecomandă. reglajul volumului de pe dispozitivele
iPod, iPhone sau iPad nu are efect.
Enter
Cursor
înainte /
înapoi
iPod
____
____
iPod
Operare
Apăsaţi în modul
Pauză.
Apăsaţi dacă
unitatea este în
modul de redare.
Apăsaţi în modul
Redare sau Pauză.
Dacă apăsaţi
butonul în modul
Pauză, apăsaţi
butonul / pentru a
porni piesa dorită.
Apăsaţi şi ţineţi în
setarea de derulare.
Eliberaţi butonul
pentru a relua
derularea.
Apăsaţi pentru a
afişa informaţiile de
pe iPod.
Apăsaţi pentru
a activa sau
dezactiva modul
Repetare.
Apăsaţi pentru
a activa sau
dezactiva modul
Mixat.
Apăsaţi pentru a
vizualiza meniul
iPod în timpul
funcţionării
dispozitivului iPod.
Apăsaţi pentru a
confirma selecţia.
Apăsaţi pentru
a selecta meniul
iPod.
Operaţii pe dispozitivele iPod, iPhone şi iPad:
Operaţiile descrise mai jos depind în funcţie de generaţia
dispozitivelor iPod, iPhone şi iPad pe care le utilizaţi.
Sistemul este pornit:
Când unitatea principală este pornită, dispozitivele iPod,
iPhone sau iPad vor porni automat când sunt andocate
sau conectate la unitate.
Sistemul este oprit (operare în modul În aşteptare):
Când unitatea principală este în modul În aşteptare, dispozitivele iPod, iPhone sau iPad conectate vor trece automat
în modul În aşteptare.
RO-11
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:11
2013-11-08 09:27:46
Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3 / WMA
■ Diferite funcţii pentru redarea discurilor
Funcţionare
Unitatea
principală
Telecomandă
Derulează
Pauză
Stop
Piesa
următoare / precedentă
Derulare
înainte /
înapoi
■ Redare disc
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul CD de pe telecomandă sau
3
4
5
6
butonul FUNCTION (FUNCŢIE) de pe unitatea principală
pentru a selecta funcţia CD.
Apăsaţi butonul OPEN / CLOSE (DESCHIDERE / ÎNCHIDERE)
pentru a deschide compartimentul pentru discuri.
Inseraţi discul în compartimentul pentru discuri, cu eticheta
în faţă.
Apăsaţi butonul OPEN/CLOSE (DESCHIDERE / ÎNCHIDERE)
pentru a închide tava pentru discuri.
Apăsaţi butonul / (CD/USB / ) pentru a începe redarea.
Pentru a opri redarea:
● Apăsaţi butonul (CD/USB ).
Atenţie:
● Nu inseraţi două discuri în tava pentru un disc.
● Nu redaţi discuri cu forme speciale (inimă, octogon
etc.). Acestea pot cauza probleme de funcţionare.
● Nu împingeţi tava discului atunci când aceasta se mişcă.
● Dacă survine o pană de curent, aşteptaţi până la realimentarea cu energie electrică.
● Dacă în timpul funcţionării CD-ului apar interferenţe TV
sau radio, mutaţi unitatea de lângă TV sau de lângă
radio.
● Plasaţi discurile de 8 cm (3”) în mijlocul tăvii pentru
discuri.
● Datorită structurii informaţiilor de pe disc, citirea unui
disc în format MP3/WMA va dura mai mult decât cea a
unui CD normal (aproximativ 20 la 90 secunde).
Notă pentru discurile CD sau MP3/WMA:
● Discurile multi-session reînregistrabile neterminate pot
fi redate.
Operare
Apăsaţi dacă unitatea este
oprită.
Apăsaţi în modul redare.
Apăsaţi butonul /
pentru a relua redarea din
momentul în care aceasta
a fost întreruptă.
Apăsaţi dacă unitatea este
în modul de redare.
Apăsaţi dacă unitatea derulează sau dacă este oprită.
Dacă apăsaţi butonul
în modul oprit, apăsaţi
butonul / pentru a porni
redarea piesei dorite.
Apăsaţi şi ţineţi în setarea
de derulare.
Eliberaţi butonul pentru a
relua derularea.
■ Căutarea directă a pieselor
Utilizaţi butoanele numerice (de pe telecomandă) pentru
a selecta piesa dorită în timpul redării discului selectat.
● Butoanele numerice permit alegerea cifrelor până la 9.
● Pentru selectarea numărului 10 sau a unui număr mai mare,
folosiţi butonul „+10”.
A. De exemplu, pentru a alege 13
1 Apăsaţi o dată butonul „10+”.
2 Apăsaţi butonul „1”.
3 Apăsaţi butonul „3”.
Numărul piesei selectate
B. De exemplu, pentru a alege 130
1 Apăsaţi de două ori butonul „10+”.
2 Apăsaţi butonul „1”.
3 Apăsaţi butonul „3”.
4 Apăsaţi butonul „0” .
Note:
● Nu poate fi selectat un număr mai mare decât numărul
de piese.
● În timpul redării aleatorii, căutarea directă nu poate fi
utilizată.
■ Redare aleatorie
Redarea aleatorie a tuturor pieselor:
Apăsaţi butonul RANDOM (ALEATORIU) de pe telecomandă până se afişează opţiunea „Random” (Aleatoriu). Apăsaţi
butonul / (CD/USB / ).
Pentru a anula redarea aleatorie:
Apăsaţi din nou butonul RANDOM (ALEATORIU). Ledul
„RDM” va dispărea.
Note:
● Dacă apăsaţi butonul
în timpul redării aleatorii, puteţi
trece la piesa următoare, selectată de operaţiunea aleatorie. Totuşi, butonul
nu vă permite să treceţi la piesa
anterioară. Va fi localizat începutul piesei redate.
● În redarea aleatorie, unitatea va selecta şi reda piesele
automat. (Nu puteţi alege ordinea pieselor.)
RO-12
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:12
2013-11-08 09:27:46
Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3 / WMA (continuare)
■ Repetare piesă
Funcţia repetare piesă, poate repeta continuu o piesă, toate piesele sau o secvenţă programată.
Pentru repetarea unei piese:
Selectaţi piesa dorită folosind butoanele numerice.
Apăsaţi în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se
afişează opţiunea „Repeat One” (Repetare o piesă). Apăsaţi butonul / (CD/USB / ).
Pentru a repeta toate piesele:
Apăsaţi în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se
afişează opţiunea „Repeat All” (Repetare toate piesele). Apăsaţi
butonul / (CD/USB / ).
Pentru a repeta piesele dorite:
Efectuaţi paşii 1 - 5 din secţiunea „Redarea programată” din
această pagină, iar apoi apăsaţi în mod repetat butonul REPEAT
(REPETARE) până se afişează opţiunea „Repeat All” (Repetare
toate piesele).
Pentru a repeta un folder:
Când vă aflaţi în modul Folder pe (MP3/WMA), apăsaţi în mod repetat
butonul REPEAT (REPETARE) până când se afişează „Repeat
Folder” (Repetare folder). Apăsaţi butonul / (CD/USB / ).
Pentru anularea modului de repetare a piesei:
Apăsaţi repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se afişează
mesajul „Normal”, iar mesajul „ ” dispare.
Atenţie:
După repetare, asiguraţi-vă că aţi apăsat butonul
În caz contrar, discul va fi redat în continuare.
Pentru a anula setarea de redare programată:
În timpul modului stop programat, apăsaţi butonul (CD ). Unitatea va afişa „Memory Clear” (Ştergere memorie) şi întregul conţinut programat va fi şters.
Adăugarea unor piese suplimentare pentru programare:
Dacă un program a fost memorat anterior, se va afişa ledul „MEM”.
Apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE). Apoi, urmaţi paşii 2 - 3
pentru a adăuga piese.
Note:
● Când se deschide compartimentul pentru discuri, programul
se anulează automat.
● Dacă apăsaţi butonul ON / STANDBY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru ca unitatea să intre în modul oprit sau dacă
schimbaţi de pe funcţia CD pe altă funcţie, selecţia programată va fi anulată.
● În timpul operării în modul programare, redarea aleatorie nu
este posibilă.
■ Procedura de redare a unui disc MP3 /
WMA cu modul folder activat
Pentru redarea unui CD-R/RW.
1 Apăsaţi butonul CD de pe telecomandă şi inseraţi un disc
MP3/WMA. Apăsaţi butonul FOLDER şi se vor afişa informaţiile referitoare la disc.
Led MP3
Led WMA
(CD/USB ).
■ Redarea programată (CD)
Număr total de foldere
1 Când redarea este oprită apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE) de
pe telecomandă pentru a intra în modul de salvare a programării.
sau
pentru a selecta pista dorită.
2 Apăsaţi butonul
selecta folderul de redat (modul Folder este activat).
Led FOLDER
Numărul piesei selectate
rul piesei.
4 Repetaţi paşii 2 - 3 pentru alte piese. Se pot programa până la
32 de piese. Dacă doriţi să verificaţi piesele programate, apăsaţi în mod repetat butonul MEMORY (MEMORIE). Pentru a şterge piesele programate, apăsaţi butonul CLEAR (ŞTERGERE).
5 Apăsaţi butonul / (CD/USB / ) pentru a începe redarea.
Număr FOLDER
sau
.
4 Apăsaţi butonul / (CD/USB / ). Redarea va începe şi se
va afişa denumirea fişierului.
● Se vor afişa titlul, artistul şi albumul dacă acestea sunt
înregistrate pe disc.
● În cazul redării cu modul Folder activat, apăsaţi butonul
PRESET (PRESETARE) ( sau ) şi folderul dorit poate
fi selectat chiar dacă unitatea este în modul de redare /
pauză. Modul de redare / pauză va continua în timpul primei piese din folderul selectat.
● Conţinutul afişajului poate fi schimbat apăsând butonul
CD / USB DISPLAY (AFIŞAJ CD / USB).
■ Redarea programată (MP3 / WMA)
RIE) pentru a intra în modul de salvare programată.
sau ) de pe
telecomandă pentru a selecta folderul dorit.
2 Apăsaţi butonul PRESET (PRESETARE) (
Afişare denumire fişier
(de pe telecomandă) pentru
Afişare contor
Afişare album
derul şi numărul piesei.
4 Repetaţi paşii 2 – 3 pentru alte foldere / piese. Pot fi programate până la 32 de piese.
Numărul primei piese
din folder
3 Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi apăsând butonul
1 Dacă unitatea este oprită, apăsaţi butonul MEMORY (MEMO-
3 Apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE) pentru a memora fol-
Număr total de fişiere
2 Apăsaţi butonul PRESET (PRESETARE) ( sau ) pentru a
3 Apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE) pentru a salva numă-
Apoi, apăsaţi butonul
sau
a selecta piesele dorite.
Led TOTAL
Afişare folder
Afişare titlu
Afişare artist
Notă:
Dacă se afişează mesajul „Not Support” (Incompatibil), înseamnă
că este selectată opţiunea „Copyright protected WMA file” (Fişier
WMA protejat prin drepturi de autor) sau „Not supported playback
file” (Fişier de redat incompatibil).
5 Apăsaţi butonul / (CD/USB / ) pentru a începe redarea.
RO-13
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:13
2013-11-08 09:27:46
Audiţia prin dispozitivul de stocare USB / MP3 player
iPad
Notă:
Acest produs nu este compatibil cu sistemele de fişiere
MTP şi AAC de pe dispozitivele de stocare USB sau de
pe player-ele MP3.
■ Pentru a reda USB / MP3 player în modul
folder pornit / oprit
1 Apăsaţi butonul USB (de pe telecomandă) sau butonul
FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitate) în mod repetat
pentru selectarea funcţiei USB. Conectaţi la unitate dispozitivul de memorie USB care conţine fişiere în format
MP3 / WMA. Când dispozitivul de memorie USB este
conectat la unitate, se afişează informaţiile aferente
dispozitivului.
Pentru redare cu modul folder activat, urmaţi pasul 2
de mai jos.
Pentru redare cu modul folder dezactivat, urmaţi pasul
3 de mai jos.
2 Apăsaţi butonul FOLDER şi apoi butonul PRESET
(PRESETARE) ( sau ) pentru a selecta folderul pe
care doriţi să îl redaţi. Pentru a începe redarea, treceţi
la pasul 4. Pentru a modifica folderul de redat, apăsaţi
butonul PRESET (PRESETARE) ( sau ) pentru a
selecta un alt folder.
3 Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi apăsând butonul
sau
.
4 Apăsaţi butonul / (CD / USB / ) . Redarea va începe, iar denumirea fişierului va fi afişată.
● Se vor afişa titlul, artistul şi albumul dacă acestea
sunt înregistrate pe dispozitivul de memorie USB.
● Conţinutul afişajului poate fi schimbat apăsând butonul CD / USB DISPLAY (AFIŞAJ CD / USB).
Notă:
Pentru a pune pe pauză:
Apăsaţi butonul / (CD / USB / ).
■ Pentru a scoate dispozitivul de memorie USB
1 Apăsaţi butonul (CD / USB ) pentru a opri redarea.
2 Deconectaţi dispozitivul de memorie USB de la terminalul
USB.
Note:
● Compania SHARP nu este răspunzătoare pentru pierderea de date în timp ce dispozitivul de memorie USB este
conectat la sistemul audio.
● Fişierele comprimate în format MP3 şi / sau WMA pot fi
redate când conectaţi dispozitivul la terminalul USB.
● Formatul memoriei USB acceptă FAT 16 sau FAT 32.
● Compania SHARP nu poate garanta că toate dispozitivele de memorie USB vor funcţiona pe acest sistem
audio.
● Nu se recomandă utilizarea unui cablu USB pentru conectarea dispozitivelor de memorie USB la acest sistem. Utilizarea cablului USB poate afecta performanţele acestui sistem audio, iar dispozitivele iPod, iPhone
şi iPad nu sunt compatibile cu această conexiune.
● Această memorie USB nu pot fi operată prin hub-ul
USB.
● Terminalul USB din această unitate nu este destinat
pentru o conexiune la PC.
● Unitatea nu poate citi de pe un hard disk extern legat
la terminalul USB.
● Dacă datele din memoria USB au capacitate mare,
este posibil ca acestea să fie citite mai greu.
● Acest produs poate reda fişiere WMA şi MP3. Dispozitivul va detecta automat tipul de fişier redat. Dacă se
redă un fişier care nu este compatibil, se afişează mesajul „Not Support” (Incompatibil), iar fişierul va fi sărit
automat. Operaţiunea va dura câteva secunde. Dacă
apar mesaje neobişnuite pe afişaj în timpul redării fişierului nespecificat, opriţi şi reporniţi unitatea.
● Acest produs funcţionează cu dispozitivele de stocare
USB şi cu player-ele MP3. Totuşi, din diverse motive,
la unele dispozitive pot apărea probleme de compatibilitate. În aceste situaţii, opriţi şi reporniţi unitatea.
● În timpul funcţionării CD-ului, player-ul MP3 nu va fi
încărcat.
Următoarele funcţii sunt identice cu cele pentru CD:
Pagina
Diferite funcţii pentru redarea discurilor ................... 12
Căutarea directă a pieselor......................................... 12
Redare aleatorie........................................................... 12
Repetare piesă ............................................................. 13
Redarea programată (MP3 / WMA) ............................. 13
Note:
● Dacă dispozitivul de memorie USB nu este conectat, se va
afişa mesajul „USB No Media” (Fără suport media USB).
● Derularea înainte / înapoi nu este validă la redarea
unui fişier cu rată de biţi variabilă.
Note:
● Această unitate este compatibilă numai cu formatul
„MPEG-1 Audio Layer-3”. (Frecvenţa de eşantionare
este 32, 44,1, 48 kHz)
● Ordinea redării pentru fişierele MP3 poate fi diferită în
funcţie de programul utilizat pentru descărcare.
● Rata de biţi acceptată pentru formatul MP3 este între
32~320 kbps şi pentru formatul WMA este 64~160 kbps.
● Fişierele fără format MP3/WMA nu pot fi redate.
● Listele de redare nu sunt acceptate de această unitate.
● Această unitate poate afişa denumirea folderului şi a
fişierului cu până la 32 caractere.
● Numărul total de foldere citite este 999, inclusiv folderul cu fişiere neredabile. Totuşi, afişajul indică numai
folderul cu fişiere MP3/WMA.
● Timpul de redare a piesei poate fi afişat incorect dacă
se foloseşte un fişier cu o rată de biţi variabilă.
● Meta-etichetele WMA acceptă de asemenea denumirea pentru artist şi album care sunt înregistrate în fişierele WMA. Fişierele care sunt protejate de drepturile
de autor nu pot fi redate.
RO-14
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:14
2013-11-08 09:27:46
Ascultarea radioului
4 În maxim 30 de secunde, apăsaţi butonul MEMORY
(MEMORIE) pentru a memora postul respectiv. Dacă
înainte de memorarea postului, ledul „MEMORY” (MEMORIE) şi cel pentru presetarea numărului nu mai
sunt afişate, repetaţi operaţia de la pasul 2.
5 Repetaţi paşii 1 - 4 pentru setarea posturilor sau pentru a schimba presetarea unui post. Când aţi memorat
un post nou, postul memorat anterior pentru acel canal
va fi şters.
Notă:
Funcţia de protecţie protejează posturile memorate pentru
câteva ore în cazul unei pene de curent sau în cazul unei
defecţiuni pe instalaţia de curent electric.
■ Pentru a reda un post memorat
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul PRESET (PRESETARE)
( sau ) pentru a selecta postul dorit.
■ Pentru a scana posturile presetate
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul PRESET (PRESE■ Scanarea (scanarea posturilor)
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER (CĂUTARE)
(de pe telecomandă) sau butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea principală) în mod repetat pentru
a selecta modul FM Stereo sau FM Mono.
3 ● Scanare manuală:
Apăsaţi în mod repetat butonul TUNING (SCANARE)
( sau ) pentru a căuta postul dorit.
● Scanare automată:
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul TUNING (SCANARE)
( sau ). Scanarea automată va fi declanşată, iar tunerul
se va opri la primul post cu transmisie disponibilă.
Note:
● În cazul interferenţelor radio, scanarea automată se
poate opri de la sine în punctul de interferenţă.
● Scanarea automată va sări staţiile cu semnal slab.
● Pentru a opri scanarea automată, apăsaţi din nou butonul TUNING (SCANARE) ( sau ).
● Dacă este fixat un post RDS (Radio Data System), mai
întâi se va afişa frecvenţa, după care se va aprinde ledul
RDS. Denumirea postului va apărea la sfârşit.
● Scanarea completă automată poate fi obţinută pentru
staţiile RDS „ASPM”; consultaţi pagina 16.
Pentru a recepţiona o transmisie FM stereo:
● Apăsaţi butonul TUNER (CĂUTARE) pentru a selecta
modul stereo. Ledul „ST” se va afişa pe ecran. „ ” şi „ ”
vor apărea când o transmisie FM este în modul stereo.
● Dacă recepţia FM este slabă, apăsaţi butonul TUNER
(CĂUTARE) pentru a anula ledul „ST”. Recepţia se va
schimba în mono, iar sunetul va deveni mai clar.
■ Memorarea staţiilor
Puteţi memora 40 de posturi FM şi pot fi ascultate prin
apăsarea butonului (Posturi memorate).
1 Urmaţi paşii 2 - 3 din „Scanarea”.
2 Apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE).
TARE) ( sau ) până când se va aprinde numărul
postului presetat. Posturile programate vor fi căutate
secvenţial pe o durată de 5 secunde fiecare.
2 Apăsaţi din nou butonul PRESET (PRESETARE) (
sau ) când se localizează postul dorit.
■ Pentru a şterge memoria presetată
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe uni-
tatea principală) în mod repetat sau butonul TUNER
(CĂUTARE) (de pe telecomandă) pentru a selecta
funcţia Tuner.
3 În funcţia Tuner, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
CLEAR (ŞTERGERE) (de pe telecomandă) până la
afişarea opţiunii „Tuner Clear” (Ştergere tuner).
Utilizarea sistemului RDS (Sistemul
de date radio)
RDS este un serviciu de radiodifuziune oferit de un
număr din ce în ce mai mare de posturi FM. Posturile
FM emit semnale adiţionale în paralel cu semnalele
obişnuite. Emit denumirile posturilor şi informaţii despre tipul programului, de ex., sport, muzică etc.
La receptarea unui post RDS, se va afişa „RDS” şi denumirea postului.
„TP” (program pentru traficul auto) se afişează pe ecran
atunci când sunt recepţionate informaţii despre trafic şi
„TA” (anunţuri despre trafic) se afişează atunci când există
informaţii despre trafic în timp real.
„PTYI” (led PTY dinamic) se afişează în timp ce este recepţionat un post PTY dinamic.
3 În maxim 30 de secunde, apăsaţi butonul PRESET
(PRESETARE) ( sau ) pentru a selecta numărul
canalului de memorat. Salvaţi posturile în memorie, în
ordine, începând cu canalul presetat 1.
RO-15
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:15
2013-11-08 09:27:46
Utilizarea sistemului RDS (sistemul de date radio) (continuare)
■ Informaţiile furnizate prin RDS
Puteţi controla funcţia RDS utilizând numai butoanele de pe telecomandă.
De fiecare dată când apăsaţi butonul RDS DISPLAY (AFIŞAJ
RDS), afişajul se va schimba după cum urmează:
Denumirea postului (PS)
Frecvenţa
Tipul programului (PTY)
■ Observaţii pentru funcţia RDS
Textul radio (RT)
Când comutaţi pe un alt post decât unul RDS sau pe un post
RDS care are semnal slab de transmisie, afişajul se va modifica
în următoarea ordine:
No PS
No PTY
FM 98.80 MHz
No RT
Note:
● Dacă acelaşi post este transmis pe frecvenţe diferite, va fi memorată frecvenţa cea mai puternică.
● Orice post care are aceeaşi frecvenţă cu unul din memorie,
nu va fi memorat.
● Dacă memoria conţine deja 40 de posturi, scanarea va fi
oprită. Dacă doriţi să repetaţi operaţiunea ASPM, ştergeţi
memoria presetată.
● Dacă niciun post nu a fost memorat, mesajul „END” (Terminare) se va afişa timp de aprox. 4 secunde.
● Dacă semnalul RDS este foarte slab, denumirea postului nu
va fi memorată.
● Un post de radio identic poate fi memorat pe un canal diferit.
● În anumite zone sau în anumite intervale de timp, numele
posturilor pot fi diferite.
■ Utilizarea sistemului ASPM (memorarea
automată a programelor posturilor de radio)
În timpul modului ASPM, tunerul va căuta în mod automat noi
posturi RDS. Pot fi memorate maxim 40 de posturi.
1 Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER (CĂUTARE) (de pe
telecomandă) sau FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea
principală) pentru a selecta funcţia TUNER (CĂUTARE).
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul RDS ASPM.
1 La aprox. 4 secunde după ce s-a aprins ledul „ASPM”,
va porni scanarea (87,50 - 108,00 MHz).
Situaţiile de mai jos nu constituie o defecţiune a unităţii:
● „PS”, „No PS” şi denumirea unui post apar alternativ, iar unitatea nu funcţionează corect.
● Dacă un post anume nu emite corespunzător sau este în
perioada de testare, funcţia de recepţionare RDS poate să
nu funcţioneze.
● Când recepţionaţi un post RDS a cărui semnal este prea
slab, denumirea postului nu va fi afişat.
● Mesajul „No PS”, „No PTY” sau „No RT” va lumina timp de 5
secunde, după care se va afişa frecvenţa.
Observaţii pentru textul radio:
● Primele 14 caractere ale textului radio vor apărea timp de 4
secunde, după care vor fi derulate de-a lungul ecranului.
● Dacă recepţionaţi un post RDS care nu emite text radio, se
va afişa „No RT” când comutaţi pentru poziţia pentru text
radio.
● În timpul recepţionării de date pentru textul radio, unitatea
va afişa „RT”.
■ Pentru a reda posturile memorate
Pentru specificarea tipurilor de posturi programate (ştiri,
sport, program cu informaţii despre trafic etc..) şi pentru
selectarea acestora (căutare PTY):
1 Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER (CĂUTARE) (de pe
telecomandă) sau FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea
principală) pentru a selecta funcţia TUNER (CĂUTARE).
2 Apăsaţi butonul RDS PTY.
2
La găsirea unui post RDS, ecranul va afişa un moment
„RDS”, iar postul va fi memorat.
3
După scanare, numărul de posturi memorate va fi
afişat timp de 4 secunde, după care va apărea „END”
(Terminare) pentru alte 4 secunde.
Mesajele „SELECT” şi „PTY TI” se vor afişa alternativ timp de
6 secunde.
3 În maxim 6 secunde, apăsaţi butonul TUNING (SCANARE) (
sau ) pentru a selecta tipul programului.
Pentru a opri funcţia ASPM înainte de finalizare:
Apăsaţi butonul RDS ASPM în timp ce acesta scanează posturile
radio.
Posturile care sunt deja stocate în memorie, vor fi păstrate aici.
De fiecare dată când apăsaţi acest buton, se va afişa tipul programului. Dacă acest buton este ţinut apăsat mai mult de 0,5
secunde, tipul programului va fi afişat continuu.
RO-16
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:16
2013-11-08 09:27:46
Utilizarea sistemului RDS (sistemul de date radio) (continuare)
4 În timp ce tipul de program luminează intermitent (timp de 6
secunde), apăsaţi din nou butonul RDS PTY.
După ce tipul de program selectat a fost aprins timp de 2 secunde, se afişează mesajul „SEARCH” (CĂUTARE), iar operaţiunea
de căutare a postului începe.
Note:
● Dacă afişajul nu mai luminează intermitent, începeţi din nou
cu pasul 2. Dacă unitatea va găsi tipul programului dorit, numărul canalului corespunzător se va aprinde pentru 8 secunde, după care denumirea postului va rămâne aprinsă.
● Dacă doriţi să ascultaţi acelaşi tip de program pe un alt post,
apăsaţi butonul RDS PTY când numărul canalului sau denumirea postului luminează intermitent. Unitatea va căuta
următorul post.
● Dacă nu se găseşte niciun post, mesajul „NOT FOUND”
(FĂRĂ REZULTATE) se va afişa timp de 4 secunde.
Dacă selectaţi un program cu informaţii despre trafic:
Dacă selectaţi programul cu informaţii despre trafic (TP) în pasul
3, se afişează mesajul „TP”.
(Aceasta nu înseamnă că puteţi asculta informaţiile despre trafic
în acel moment.)
Când se transmit informaţii despre trafic, se afişează mesajul
„TA”.
Descrierile codurilor PTY (Tip de program), TP (Program cu
informaţii din trafic) şi TA (Anunţuri despre trafic)
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM
NONE
TP
TA
Funcţiile timer (contor) şi sleep (oprire programată) (numai de la telecomandă)
■ Contor de redare
Înainte de setarea contorului:
● Verificaţi dacă ceasul este setat corect (consultaţi pagina 6).
În caz contrar, nu puteţi utiliza funcţia contor.
● Pentru redarea contorului: conectaţi dispozitivul USB sau
inseraţi discurile sau conectaţi dispozitivul iPod care va fi
redat.
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
pentru a porni unitatea.
Contor de redare:
Unitatea porneşte şi redă sursa aleasă de dvs. (CD, TUNER,
USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN) la un timp presetat.
Această unitate are 2 tipuri de contor: O CONTORIZARE şi
CONTOR ZILNIC.
O contorizare (indicator „ ”):
Opţiunea O contorizare funcţionează numai o dată la un interval
de timp presetat.
Contor zilnic (indicator „DAILY” (ZILNIC)):
Contorul zilnic funcţionează la aceeaşi oră în fiecare zi la care a
fost setat. De exemplu, setaţi contorul ca apel de trezire în fiecare
dimineaţă.
Utilizând funcţia O contorizare şi Contor zilnic în combinaţie:
De exemplu, utilizaţi funcţia O contorizare pentru a asculta un program radio şi utilizaţi Contorul zilnic pentru a vă trezi.
1 Setaţi funcţia O temporizare şi contorul zilnic (paginile 17 18).
1 minut sau mai mult
Contor zilnic
Start
Stop
O contorizare
Start
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul CLOCK / TIMER (CEAS / CONTOR).
sau
pentru a
3 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
4
5
6
7
8
9
10
Stop
selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau „Daily” (Zilnic),
iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a
selecta opţiunea „Timer Set” (Setare contor), iar apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Pentru a selecta sursa de redare pentru contor (CD, TUNER,
sau .
USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN), apăsaţi butonul
Apăsaţi butonul ENTER.
Dacă aţi selectat tunerul radio, selectaţi un post apăsând butonul
sau , după care apăsaţi butonul ENTER. Dacă nu
a fost programat niciun post, se va afişa „No Preset” şi setarea
pentru contor va fi anulată.
Pentru a seta ziua, apăsaţi butonul
sau
şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Apăsaţi butonul ENTER pentru a seta ora. Apăsaţi butonul
sau
şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
Pentru a seta minutele, apăsaţi butonul
sau
şi apoi
apăsaţi butonul ENTER.
Setaţi ora pentru a finaliza, ca în paşii 7 şi 8 de mai sus.
Reglaţi volumul utilizând comanda VOLUME (VOLUM), iar
apoi apăsaţi butonul ENTER.
RO-17
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:17
2013-11-08 09:27:46
Funcţiile timer (contor) şi sleep (oprire programată) (numai de la
telecomandă) (continuare)
11 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a intra în modul În aşteptare. Se
aprinde ledul CONTOR.
12 Când vine ora presetată, redarea începe. Volumul va
creşte treptat până ajunge la volumul presetat. Ledul aferent contorului va lumina intermitent în timpul redării.
13 La terminarea timpului setat în contor, sistemul va intra
automat în modul În aşteptare.
O contorizare:
Contorul va fi anulat.
Contor zilnic:
Contorul funcţionează în acelaşi moment în fiecare zi
selectată. Anulaţi contorul zilnic când acesta nu este
utilizat.
Note:
● Când este efectuată redarea contorizată utilizând altă
unitate conectată la terminalul USB sau mufa AUDIO
IN, selectaţi „USB” sau „AUDIO IN” sau „LINE IN” la
pasul 5. Această unitate va porni sau va intra automat
în modul de aşteptare. Totuşi, unitatea conectată nu va
porni sau nu se va opri.
● Pentru a opri redarea contorizată, urmaţi pasul „Anularea setării contorului” din această pagină.
Verificarea setării contorului:
1 Porniţi unitatea. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul CLOCK /
TIMER (CEAS / CONTOR).
sau
pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau
„Daily” (Zilnic), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta opţiunea „Timer Call” (Apel contor), iar
apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
Anularea setării contorului:
1 Porniţi unitatea. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul CLOCK /
TIMER (CEAS / CONTOR).
sau
pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau
„Daily” (Zilnic), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta funcţia „Timer Off” (Dezactivare contor),
iar apoi apăsaţi butonul ENTER. Contorul va fi dezactivat (setarea nu va fi anulată).
■ Funcţia Sleep (Oprire programată)
Radioul, discul, dispozitivul iPod, USB, Audio In şi Line In
pot toate fi oprite în mod automat.
1 Ascultaţi pe sursa de sunet dorită.
2 Apăsaţi butonul SLEEP (OPRIRE PROGRAMATĂ).
3 În maxim 5 secunde, apăsaţi butonul numeric pentru a
seta ora (1 minut - 99 minute).
4 Se va afişa opţiunea „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ).
5 Unitatea va intra automat în modul În aşteptare după
intervalul de timp presetat. Volumul se va reduce la 1
minut înainte de terminarea operaţiunii de oprire programată.
Confirmarea timpului rămas:
1 Când este indicat modul „SLEEP” (OPRIRE PRO-
GRAMATĂ), apăsaţi butonul SLEEP (OPRIRE PROGRAMATĂ).
Anularea funcţiei de oprire programată:
Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
în timp ce „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ) este afişat.
Pentru anularea funcţiei de oprire programată fără a
seta unitatea pe modul În aşteptare, procedaţi după cum
urmează.
1 Când este indicat modul „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ), apăsaţi butonul SLEEP (OPRIRE PROGRAMATĂ).
2 În maxim 5 secunde, apăsaţi de două ori butonul
„0” până la afişarea mesajului „SLEEP 00” (OPRIRE
PROGRAMATĂ 00).
■ Utilizarea împreună a funcţiilor de
contorizare şi oprire programată
Redarea pentru funcţiile de contorizare şi oprire programată:
De exemplu, puteţi să adormiţi în timp ce ascultaţi la radio
şi să vă treziţi dimineaţa ascultând un CD.
1 Setarea Opririi programate (consultaţi paşii 1 - 5 de
mai sus).
2 Când oprirea programată este setată, configuraţi redarea contorului (paşii 2 - 9, pagina 17).
2 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
Setarea opririi
programate
Reutilizarea setării memorate a cronometrului:
Setarea contorului va fi memorată odată ce este introdusă. Pentru a reutiliza aceeaşi setare, efectuaţi următoarele
operaţiuni.
1 Porniţi unitatea. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul CLOCK /
TIMER (CEAS / CONTOR).
2 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau
„Daily” (Zilnic), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta opţiunea „Timer On” (Activare contor), iar
apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a intra în modul În aşteptare.
Setarea pentru
redarea contorizată
1-99 minute
Funcţia de oprire
programată va opera
automat
Timpul de
oprire
Timpul programat
Contorul pentru
redare a timpului de
pornire
RO-18
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:18
2013-11-08 09:27:46
Îmbunătăţirea sistemului dvs.
Depanare
Cablul de conectare nu este inclus. Achiziţionaţi un cablu
ca în desenul de mai jos.
Dacă ceva nu este în ordine cu produsul, efectuaţi următoarele verificări înainte de a suna dealerul autorizat
SHARP sau centrul de service.
■ Informaţii generale
Simptom
● Ora nu este setată
corect.
● Când apăsaţi un
buton, unitatea nu
răspunde.
Audio player
portabil etc.
● Nu se aude niciun
sunet.
Cablu audio (nelivrat)
■ Ascultarea conţinutului de pe playerele
audio portabile etc.
1 Utilizaţi un cablu pentru a conecta playerul audio portabile etc. la mufa AUDIO IN (intrare audio).
2 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.
3 Apăsaţi în mod repetat butonul AUDIO / LINE (INPUT)
(INTRARE) (de pe telecomandă) sau butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitate) pentru a selecta funcţia AUDIO IN (INTRARE AUDIO).
4 Porniţi echipamentul conectat. Dacă nivelul volumului
echipamentului conectat este prea mare, sunetul emis
poate fi distorsionat. În acest caz, reglaţi volumul dispozitivului conectat.
Notă:
Pentru a preveni interferenţele de sunet, plasaţi unitatea
departe de televizor.
■ Telecomandă
Simptom
● Telecomanda nu
funcţionează.
■ Căşti
● Nu setaţi volumul la maximum la punerea în funcţiune.
Presiunea excesivă a sunetului provenit din căşti poate afecta auzul.
● Înainte de conectarea sau deconectarea căştilor, reduceţi volumul.
● Asiguraţi-vă că diametrul prizei este de 3,5 mm (1/8”),
iar impedanţa între 16 si 50 ohm. Impedanţa recomandată este de 32 ohm.
● Conectarea căştilor deconectează automat difuzoarele.
Cauze posibile
● A intervenit o întrerupere
a curentului. Resetaţi
ceasul. (Vezi pagina 6)
● Setaţi unitatea pe modul
În aşteptare şi apoi
reporniţi-o.
● Dacă unitatea tot nu
funcţionează, resetaţi
unitatea (Consultaţi
pagina 21).
● Nivelul volumului este
setat la „Min” (Minim).
● Căştile nu sunt conectate.
● Cablurile pentru difuzoare
nu sunt conectate.
● Unitatea este prea
departe de dispozitivul
sursă audio stereo
Bluetooth.
● Unitatea nu este asociată
cu dispozitivul sursă audio
stereo Bluetooth.
Cauze posibile
● Cablul aparatului nu este
conectat la priză.
● Polaritatea bateriei este
greşită.
● Bateria este descărcată.
● Distanţa sau unghiul sunt
incorecte.
● Senzorul telecomenzii
primeşte o lumină
puternică.
■ NFC / Bluetooth
Simptom
● Nu se aude niciun
sunet.
● Sunetul Bluetooth
este întrerupt sau
distorsionat.
● Dispozitivul activat
NFC nu se poate
conecta la Bluetooth
prin eticheta NFC.
Cauze posibile
● Unitatea este prea
departe de dispozitivul
sursă audio stereo
Bluetooth.
● Unitatea nu este asociată
cu dispozitivul sursă audio
stereo Bluetooth.
● Unitatea este prea
aproape de un dispozitiv
care generează radiaţie
electromagnetică.
● Există un obstacol între
unitate şi dispozitivul
sursă audio stereo
Bluetooth.
● Unitatea principală nu
este în modul de asociere
Bluetooth. Efectuaţi
„Conexiune NFC pentru
redare audio”. (Consultaţi
pagina 7.)
RO-19
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:19
2013-11-08 09:27:46
Depanare (continuare)
■ Open Accessory
Simptom
● Nu se generează
niciun sunet.
● Dispozitivul nu se
încarcă.
■ USB
Cauze posibile
● Dispozitivul nu redă.
● Dispozitivul nu este
conectat corect la unitate.
● Cablul aparatului nu este
conectat la priză.
● Dispozitivul nu intră
complet în contact cu
terminalul USB.
■ iPod, iPhone sau iPad
Simptom
● Nu se generează
niciun sunet.
● Dispozitivul iPod,
iPhone sau iPad nu
se încarcă.
● Pe ecranul iPhone
se afişează mesajele
„This accessory
is not made to
work with iPhone”
(Aacest accesoriu
nu este fabricat
să funcţioneze cu
iPhone) sau „This
accessory is not
supported by iPhone”
(Aacest accesoriu nu
este compatibil cu
iPhone).
Cauze posibile
● Dispozitivul iPod, iPhone
sau iPad nu este redat.
● Dispozitivul iPod, iPhone
sau iPad nu este conectat
corect la unitate.
● Cablul aparatului este
conectat la priză?
● Terminalul USB nu este
compatibil cu redarea
video.
● Dispozitivul iPod, iPhone
sau iPad nu face contact
complet cu conectorul.
● Utilizarea dispozitivului
iPod (generaţia a 3-a).
● Dispozitivul iPod sau
iPhone nu este acceptat.
Consultaţi pagina 10 pentru
modelele compatibile.
● Bateria iPhone este
descărcată. Reîncărcaţi
dispozitivul iPhone.
● Dispozitivul iPhone nu este
conectat corect.
● Redarea sunetelor
este omisă sau oprită
la jumătatea unei
piese.
■ Tuner (radio)
Simptom
● Radioul generează
sunete neobişnuite.
Cauze posibile
● Aparatul este plasat
lângă un televizor sau un
calculator.
● Antena FM externă nu
este poziţionată corect.
Îndepărtaţi antena de
cablul de alimentare cu
c.a., dacă acesta se află în
apropiere.
■ Condensarea
Schimbările de temperatură, de depozitarea sau funcţionarea într-un mediu extrem de umed pot provoca condens
în interiorul cabinetului (CD etc.) sau pentru emiţătorul din
telecomandă. Condensul poate provoca funcţionarea defectuoasă a unităţii. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsaţi
unitatea să funcţioneze fără disc în aceasta, până când
redarea normală este posibilă (aprox. 1 oră). Ştergeţi condensul de pe emiţător cu o cârpă moale înainte de a utiliza
unitatea.
■ În cazul unor probleme
■ CD player
Simptom
● Nu porneşte redarea.
● Redarea se opreşte
la jumătate sau este
neadecvată.
Simptom
Cauze posibile
● Dispozitivul nu poate fi ● Există fişiere MP3 / WMA
detectat.
disponibile?
● Aţi conectat dispozitivul în
mod adecvat?
● Este un dispozitiv MTP?
● Dispozitivul conţine numai
fişiere AAC?
● Nu porneşte redarea. ● Este un fişier WMA cu
protecţie pentru drepturi
de autor?
● Este un fişier MP3 fals?
● Fişierul redat conţine rate
● Afişarea eronată a
de biţi de tipuri variate?
timpului.
● Denumirea fişierului
● Afişarea greşită a
conţine caractere din limba
denumirii fişierului.
chineză sau japoneză?
Cauze posibile
● Aţi introdus discul incorect.
● Discul nu întruneşte
standardele.
● Discul este deformat sau
zgâriat.
● Aparatul este plasat în
apropierea unor vibraţii
excesive.
● S-a utilizat un disc foarte
murdar.
● S-a format condens în
interiorul unităţii.
În cazul în care produsul este supus unei interferenţe exterioare puternice (şoc mecanic, electricitate statică excesivă, tensiune electrică anormală datorată fulgerelor etc.)
sau este utilizat incorect, se poate defecta.
În cazul unor probleme de acest tip, urmaţi instrucţiunile de mai jos:
1 Setaţi unitatea pe modul În aşteptare şi apoi reporniţi
alimentarea.
2 Dacă aparatul nu revine la operaţiunea anterioară, scoateţi aparatul din priză şi conectaţi-l din nou, iar apoi porniţi
aparatul.
Notă:
Dacă niciuna din operaţiunile de mai sus nu are efect, resetaţi memoria.
RO-20
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:20
2013-11-08 09:27:47
Depanare (continuare)
Specificaţii
■ Revenirea la setările de fabrică, ştergerea memoriei
1 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (unitate princi-
pală) sau butonul (AUDIO / LINE (INPUT) (INTRARE))
(de pe telecomandă) în mod repetat pentru a intra în
modul Audio In.
(de pe unitatea principală) o dată.
3 Apăsaţi butonul
4 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (de pe unitatea principală) până când apare „RESET” (RESETARE).
Atenţie:
Această operaţiune va şterge toate datele din memorie incluzând ceasul, contorul şi presetările tunerului.
■ Înainte de transportarea unităţii
Scoateţi toate dispozitivele conectate la unitate. Apoi, setaţi unitatea în modul de alimentare în aşteptare. Transportarea unităţii cu alte dispozitive lăsate conectate sau cu
discurile lăsate în interior poate deteriora unitatea.
■ Îngrijirea discurilor
Discurile sunt destul de rezistente la deteriorare. Totuşi,
fişierele pot fi sărite din cauza acumulării de impurităţi pe
suprafaţa discului.
● Nu marcaţi pe partea opusă celei cu eticheta a discului,
de pe care sunt citite semnalele.
● Protejaţi CD-urile de lumina directă a soarelui, de căldură şi de umezeală excesivă.
● Prindeţi discurile întotdeauna de margini. Amprentele,
impurităţile sau apa pot crea distorsiuni ale sunetului
sau săriri ale fişierelor. Discurile se curăţă cu o lavetă
moale şi uscată dinspre centru spre margini.
Ca parte a politicii de îmbunătăţire continuă, compania
SHARP îşi rezervă dreptul la schimbarea designului şi a
specificaţiilor produsului fără un anunţ prealabil. Caracteristicile de performanţă specificate, reprezintă valori nominale ale aparatelor produse. La unele aparate, pot apărea
abateri de la aceste valori.
■ Informaţii generale
Sursa de
alimentare
Consum de
curent
Dimensiuni
Greutate
Bandă de
frecvenţă
Profil Bluetooth
compatibil
Modul pornit: 52 W
Modul În aşteptare: 0,4 W (*)
Lăţime: 215 mm
Lăţime: 96 mm
Lăţime: 335 mm
2,6 kg
2,400 GHz - 2,480 GHz
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile), AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile)
Bluetooth 2.1 +EDR
( * ) Această valoare pentru consumul de energie se obţine când
modul de demonstraţie este anulat, în modul Stand-by (În
aşteptare). Consultaţi pagina 4 pentru anularea modului de
demonstraţie.
■ Amplificator
Putere la ieşire
Terminale de
ieşire
Terminalele de
intrare
Întreţinere
c.a. 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
PMPO: 200 W
MPO: 100 W (50 W + 50 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 100 W (50 W + 50 W)
(10% T.H.D.)
RMS: 66 W (33 W + 33 W)
(1% T.H.D.)
Boxe: 4 ohmi
20 Hz - 20 kHz
Pre-ieşire subwoofer (semnal
audio):
200 mV / 10 kOhmi la 70 Hz
Căşti: 16 - 50 ohmi
(recomandat: 32 ohmi)
Audio In (semnal audio):
500 mV / 47 kOhmi
Line in (intrare analogică):
500 mV / 47 kOhmi
■ Curăţarea compartimentului CD
Compartimentul necesită periodic o curăţare efectuată cu
o lavetă moale şi soluţie diluată de săpun, după care se
şterge cu o lavetă uscată.
Atenţie:
● Nu utilizaţi pentru curăţare produse chimice (benzină,
diluant etc.). Pot distruge compartimentul.
● Nu aplicaţi ulei în interiorul aparatului. Poate provoca
întreruperi.
RO-21
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:21
2013-11-08 09:27:47
Specificaţii (continuare)
■ CD player
Tip
Semnal de citire
Convertor D/A
Frecvenţa
răspunsului
Gama dinamică
■ Tuner (radio)
O singură unitate optică de citire
CD player
Fără contact, 3 raze
Pickup laser semiconductor
Convertor multi bit D/A
20 - 20.000 Hz
Lungimi de undă FM: 87,5 - 108 MHz
Presetare
40 (posturi FM)
■ Difuzor (XL-HF202PH)
Tip
90 dB (1 kHz)
■ USB (MP3 / WMA)
Interfaţa USB
Fişier acceptat
Rata de biţi
acceptată
Altele
Sistemul de
fişiere acceptat
● În conformitate cu USB 1.1
(viteză completă) / 2.0 Clasa de
stocare în masă.
● Doar pentru suport în vrac şi
protocol CBI.
● MPEG 1 Layer 3
● WMA (Non DRM)
● MP3 (32 ~ 320 kbps)
● WMA (64 ~ 160 kbps)
● Numărul total de fişiere MP3 /
WMA este 65.025.
● Numărul maxim total de foldere
este 999, INCLUSIV cel al
directorului rădăcină.
● Informaţiile de tip ID3TAG
acceptate sunt numai TITLU,
ARTIST şi ALBUM.
● Acceptă ID3TAG versiunea 1
şi 2.
● Acceptă dispozitive USB cu
Microsoft Windows / DOS / FAT
12 / FAT 16 / FAT 32.
● 2 kbiţi bloc lungime de sector.
Putere maximă
de intrare
Putere nominală
Impedanţă
Dimensiuni
Greutate
Sistem de difuzoare cu 2 ieşire
Difuzor de tip dom, pentru frecvenţe
înalte, de 2,5 cm
Woofer de 12 cm
100 W
50 W
4 ohmi
Lăţime: 148 mm
Înălţime: 262 mm
Adâncime: 203,5 mm
2,5 kg/ fiecare
■ Difuzor (XL-HF302PH)
Tip
Putere maximă
de intrare
Putere nominală
Impedanţă
Dimensiuni
Greutate
Sistem de difuzoare cu 2 ieşire
Difuzor de tip dom, pentru frecvenţe
înalte, de 2,5 cm
Difuzor pentru frecvenţe joase, de
13 cm
100 W
50 W
4 ohmi
Lăţime: 160 mm
Înălţime: 280 mm
Adâncime: 289 mm
4,2 kg/ fiecare
RO-22
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:22
2013-11-08 09:27:47
XL-HF202-302_OM_RO.indd Sek1:23
2013-11-08 09:27:47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement