Sharp | Manual de utilizare | XL-HF202PH(S) XL-HF202PH(BK) XL-HF302PH(T)

Add to my manuals
26 Pages

advertisement

Sharp | Manual de utilizare | XL-HF202PH(S) XL-HF202PH(BK) XL-HF302PH(T) | Manualzz

ROMÂNĂ

SISTEM DE COMPONENTE HI FI

MODEL

XL-HF202PH(S)

XL-HF202PH(BK)

XL-HF302PH(T)

MANUAL DE UTILIZARE

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,and iPod touch are trademarks of

Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

Acest sistem audio acceptă dispozitive activate NFC cu Android 4.1, Jelly Bean şi versiuni ulterioare.

Pentru dispozitive cu versiuni Android mai vechi, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru aplicaţia recomandată (aplicaţie).

OBSERVAŢIE SPECIALĂ

● Prin prezenta, SHARP Electronics (Europe) GmbH declară că acest sistem de componente SHARP Hi Fi XL-HF202P-

H(S)/XL-HF202PH(BK)/XL-HF302PH(T) este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale

Directivei 1999/5/CE. Puteţi consulta declaraţia de conformitate la adresa: http://www.sharp.de/doc/XL-HF202PH_XL-HF302PH.pdf

● Când butonul ON/STAND-BY este setat în poziţia STAND-

BY, voltajul principal este prezent în unitate.

Când butonul ON/STAND-BY este setat în poziţia STAND-

BY, unitatea poate fi pornită de ceas sau cu ajutorul telecomenzii.

Avertisment:

Această unitate nu conţine componente care pot fi reparate de utilizator. Nu îndepărtaţi niciodată carcasa, dacă nu sunteţi califi cat în acest sens. Această unitate conţine niveluri de tensiune periculoase. Înainte de orice fel de acţiuni de întreţinere sau în cazul neutilizării, deconectaţi unitatea din priză.

● Materialul audio-vizual protejat de drepturile de autor nu poate fi copiat sau înregistrat fără acordul proprietarului acestor drepturi. Vezi legile locale în vigoare.

● Avertisment:

Pentru a preveni incendiile sau electrocutarea, nu expuneţi această unitate la stropire sau udare. Nu puneţi pe aparat obiecte umplute cu apă, cum ar fi vazele.

● Acest produs este clasifi cat drept PRODUS LASER

DE CLASA 1.

● ATENŢIE

Acest produs conţine un dispozitiv laser de joasă putere.

Pentru siguranţa dvs., nu scoateţi niciun capac şi nu încercaţi să accesaţi interiorul produsului. Apelaţi la personalul califi cat de service în acest sens.

„Made for iPod” (Fabricat pentru iPod), „Made for iPhone” (Fabricat pentru iPhone) şi „Made for iPad” (Fabricat pentru iPad) înseamnă că un accesoriu electronic a fost produs pentru conectarea specifi că la iPod, iPhone sau respectiv iPad şi că dezvoltatorul acestuia confi rmă întrunirea standardelor de performanţe Apple. Apple nu

îşi asumă responsabilitatea pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranţă şi legale. Reţineţi că utilizarea acestui accesoriu cu dispozitivele iPod, iPhone sau iPad poate infl uenţa performanţele wireless.

Marca textuală şi logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către SHARP se realizează sub licenţă. Alte mărci

înregistrate şi mărci comerciale sunt cele ale respectivilor proprietari.

Marcajul N este o marcă comercială sau marcă înregistrată a NFC Forum, Inc. în SUA şi în alte ţări.

Informaţii despre dispunerea deşeurilor corectă

Atenţie: produsul dvs. este marcat cu acest simbol, care

înseamnă că produsele electrice şi electronice uzate nu trebuie amestecate cu deşeurile casnice.

Pentru aceste produse există un sistem separat de colectare.

A. Informaţii despre dispunerea deşeurilor pentru Utilizatori

(gospodării particulare)

1. În Uniunea Europeană

Atenţie: dacă doriţi să aruncaţi acest echipament, nu utilizaţi un container obişnuit pentru gunoi!

Produsele electrice şi electronice uzate trebuie tratate separat şi conform legilor în vigoare care cer un tratament special, recuperarea şi reciclarea echipamentului electric şi electronic uzat.

Ca urmare a implementării de către statele membre, gospodăriile particulare din statele UE pot returna echipamentul electric şi electronic uzat la punctele speciale de colectare fără a plăti nimic*.

În unele ţări*, distribuitorii locali colectează gratuit produsele uzate în schimbul achiziţionării unui produs nou similar.

*) Vă rugăm să contactaţi autorităţile locale pentru mai multe detalii.

Dacă echipamentul electric sau electronic uzat are baterii sau acumulatoare, vă rugăm să reciclaţi aceste elemente separat conform legilor locale.

Prin dispunerea corectă a acestui produs veţi ajuta la tratarea corectă a acestui deşeu, la recuperare sau la reciclare şi astfel veţi putea preveni potenţialele efecte negative asupra mediului şi asupra sănătăţii umane, efecte care pot apărea din cauza dispunerii inadecvate a deşeurilor.

2. În alte ţări din afara UE

Dacă doriţi să aruncaţi acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale şi să întrebaţi care modalitatea corectă de eliminare a acestui deşeu.

Pentru Elveţia: Echipamentele electrice şi electronice uzate pot fi returnate gratuit distribuitorului, chiar dacă nu achiziţionaţi un produs nou. Mai multe puncte de colectare puteţi găsi pe pagina www.

swico.ch or www.sens.ch.

B. Informaţii despre dispunerea deşeurilor pentru Firme

1. În Uniunea Europeană

Dacă produsul a fost utilizat în scopuri de afaceri şi doriţi să-l aruncaţi:

Vă rugăm să contactaţi reprezentanţa SHARP, care vă va informa despre preluarea produsului. Puteţi fi obligaţi la plata serviciului de preluare şi reciclare. Produsele mici (şi în cantităţi mici) pot fi preluate de punctele locale de colectare.

Pentru Spania: pentru preluarea produselor uzate, vă rugăm să contactaţi sistemul de colectare stabilit sau autorităţile locale.

2. În alte ţări din afara UE

Dacă doriţi să aruncaţi acest produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale şi să întrebaţi care modalitatea corectă de eliminare a acestui deşeu.

Informaţii despre reciclarea bateriei

Bateria furnizată împreună cu acest produs conţine urme de plumb.

Pentru UE: coşul pe roţi tăiat cu x indică faptul că bateriile consumate nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer! Există un sistem de colectare separat pentru bateriile consumate, pentru a permite tratamentul corect şi reciclarea în concordanţă cu legislaţia. Contactaţi autoritatea locală pentru detalii despre metodele de colectare şi reciclare.

Pentru Elveţia: bateriile consumate trebuie returnate punctului de vânzare.

Pentru alte state non-UE: contactaţi autoritatea locală pentru metoda corectă de aruncare a bateriilor consumate.

ROMÂNĂ

Sistem de componente Hi-Fi XL-HF202PH(S), format din XL-HF202PH(S) (unitatea principală) şi CP-HF202H (sistemul de difuzoare).

Sistem de componente Hi-Fi XL-HF202PH(BK), format din XL-HF202PH(BK) (unitatea principală) şi CP-HF202H (sistemul de difuzoare).

Sistem de componente Hi-Fi XL-HF302PH(T), format din XL-HF302PH(T) (unitatea principală) şi CP-HF301H (sistemul de difuzoare).

Introducere

Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat acest produs SHARP. Pentru a obţine cea mai bună performanţă a acestui produs, citiţi cu atenţie acest manual. Acesta vă va ghida prin procesul de operare a produsului SHARP.

Observaţie specială

Furnizarea acestui produs nu echivalează cu o licenţă şi nici nu implică drepturi de distribuţie a conţinutului creat cu ajutorul acestui produs în sisteme de radiodifuzare comerciale (canale de distribuţie terestre, prin satelit, prin cablu şi/sau alte canale de distribuţie), în sisteme de transmisie de date în timp real (prin Internet, reţele interne şi/sau alte reţele), în alte sisteme de distribuţie a conţinutului (aplicaţii pay-audio sau audio-on-demand şi alte asemenea) sau pe suport fi zic

(discuri compacte, discuri digitale, cipuri semiconductoare, hard drive-uri, carduri de memorie şi alte asemenea). Pentru o astfel de utilizare este necesară o licenţă independentă. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi http://mp3licensing.com.

Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 este licenţiată de Fraunhofer IIS şi Thomson.

Accesorii

Următoarele accesorii sunt incluse.

Telecomandă x 1

RRMCGA334AWZZ

Baterie de mărimea „AA”

(UM/SUM-3, R6, HP-7 sau un model similar) x 1

Suport pentru iPad x 1 Etichetă NFC x 2

Cabluri pentru difuzoare x 2

(pentru XL-HF202PH(S) /

XL-HF202PH(BK))

Cabluri pentru difuzoare x 2

(pentru

XL-HF302PH(T))

Antenă FM x 1 Bandă Velcro

(tip cârlig) x 2

Imaginile imprimate în acest manual de utilizare sunt pentru modelul XL-HF202PH(S).

Bandă Velcro

(tip buclă) x 3

CUPRINS

Pagina

Informaţii generale

Precauţii ........................................................................................ 2

Redarea discurilor CD sau MP3 / WMA

Pagina

Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3 / WMA ...............12 - 13

Dispozitive de reglare şi indicatoare ........................................ 2 - 3

Pregătire pentru utilizare

USB

Audiţia prin dispozitivul de stocare USB / MP3 player ............... 14

Conexiunile sistemului ................................................................. 4

Telecomandă ................................................................................ 5

Radio

Ascultarea radioului .................................................................... 15

Operaţiuni de bază

Controlul general .......................................................................... 5

Setarea ceasului (numai de la telecomandă) ............................... 6

Bluetooth

Confi gurări avansate

Utilizarea sistemului RDS (Sistemul de date radio) ............15 - 17

Funcţiile timer (contor) şi sleep (oprire programată)

(numai de la telecomandă) ..................................................17 - 18

Îmbunătăţirea sistemului dvs. ................................................... 19

Conectare Bluetooth cu o atingere prin NFC .......................... 6 - 7

Ascultarea dispozitivelor activate Bluetooth ............................ 7 - 8

Open Accessory

Ascultarea la dispozitive Android™ .............................................. 9 iPod, iPhone şi iPad

Ascultarea conţinutului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad ............................................................................... 10 - 11

RO-1

Referinţe

Depanare ............................................................................19 - 21

Întreţinere ................................................................................... 21

Specifi caţii ...........................................................................21 - 22

Precauţii

Informaţii generale

Păstraţi echipamentul cu cel puţin 10 cm spaţiu liber pe părţile laterale, superioară şi posterioară pentru ventilare adecvată.

10 cm 10 cm

10 cm

10 cm

Echipamentul trebuie plasat pe o suprafaţă fermă, care nu propagă vibraţii.

Amplasaţi boxele la o distanţă de cel puţin 30 de cm depărtare faţă de ecranele TV CRT pentru evitarea variaţiilor ecranului. Dacă variaţiile continuă, mutaţi boxele mai departe de ecranul TV. Televizoarele LCD nu sunt predispuse la aceste variaţii.

Se recomandă păstrarea aparatului într-un loc ferit de soare, de câmpuri magnetice puternice, de praf excesiv, umiditate şi departe de alte echipamente electronice / electrice (computere personale, facsimile etc.), care generează zgomot electric.

Nu expuneţi aparatul la umiditate, la temperaturi mai mari de 60°C sau la temperaturi extrem de scăzute.

Dacă unitatea nu funcţionează corect, deconectaţi-o şi reconectaţi-o din nou. Apoi porniţi unitatea.

În cazul descărcărilor electrice, scoateţi cablul aparatului din priză.

Pentru a scoate cablul din priză, apucaţi de ştecher.

Trăgând de cablu se pot distruge fi rele interioare.

Nu plasaţi nimic pe aparat.

Cablul de alimentare este utilizat drept dispozitiv de deconectare şi este permanent operabil.

Nu îndepărtaţi stratul izolator. Pericol de electrocutare. Adresaţi-vă serviciului intern a reprezentanţei locale SHARP.

Nu obstrucţionaţi ventilaţia prin acoperirea orifi ciilor de ventilare cu obiecte precum ziare, haine, perdele etc.

Nu plasaţi pe aparat nicio sursă de foc, cum ar fi lumânările.

Eliminaţi cu atenţie bateriile uzate pentru a proteja mediul înconjurător.

Acest aparat poate fi utilizat numai la temperaturi între

5°C - 35°C.

Aparatul este destinat utilizării într-un spaţiu cu climă moderată.

Avertisment:

Tensiunea utilizată trebuie să fi e aceeaşi cu cea specifi cată pe această unitate. Utilizarea unei tensiuni superioare este periculoasă şi poate cauza un incendiu sau alt tip de accident, care cauzează pagube.

SHARP nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio deteriorare rezultată din astfel de utilizare.

Controlul volumului

Nivelul sunetului la o anumită setare depinde de efi cienţa boxelor, de locaţie şi de mulţi alţi factori. Se recomandă evitarea expunerii la volum înalt, ceea ce se întâmplă când unitatea este pornită cu volumul fi xat la un nivel ridicat sau prin păstrarea continuă a sunetului la volum înalt.

Presiunea excesivă a sunetului provenit din căşti poate afecta auzul.

Dispozitive de reglare şi indicatoare

1 2 3 6

PAIRING

7

8

4 5

9 10 11 12 13 14 15 16

Panou frontal

1. Senzor

Pagina

Telecomandă .........................................................5

contor

3. Suport .......................................................................12

4. Staţie de andocare pentru iPod sau iPhone .................10

5. Buton Pairing (Asociere) ...................................................8

6. Controlul ...........................................................5

7. Buton Pornire / În aşteptare ................................6, 8, 9, 17

Funcţiuni ................................................8, 9, 12, 14

9. Terminal USB / iPad .........................................................14

10. Intrare Audio In .................................................................19

Pagina

11. Intrare căşti .......................................................................19

12. Buton Reglare tuner în jos, CD / USB, salt înapoi iPod / iPhone / iPad ....................... 11, 12, 14, 15

13. Buton Reglare tuner în sus, CD / USB, salt înainte iPod / iPhone / iPad ....................11, 12, 14, 15

14. Buton Oprire disc / USB ............................................12, 14

15. Buton Redare sau Pauză Disc / USB / iPod / iPhone / iPad ......11, 12, 14

16. Buton Deschidere / Închidere tavă disc .........................12

RO-2

Dispozitive de control şi indicatoare (continuare)

14

15

16

17

6

7

8

4

5

9

10

11

12

1 2 3

2

3

4 5

1

6 7 8

27

28

29

18

19

20

21

38

39

9

10 11 12 13 14

15

16

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Telecomandă

Pagina

Transmiţător telecomandă .......................................................5

Buton On / Stand-by (Pornit / În aşteptare) ..............6, 8, 9, 17

Butoane numerice ...................................................................12

Buton Bass/Treble (Bass / Sunete înalte) ..............................5

Buton X-Bass ............................................................................5

Buton Scanare în jos, Salt înapoi, Derulare rapidă înapoi,

Reglare timp în jos ................................................11, 12, 14, 15

Buton Reglare tuner în sus,

Cursor iPod înainte ........................................................... 11, 15

Buton Volum Mic ......................................................................5

Buton Folder ............................................................................13

Buton Reglare tuner în jos, Cursor iPod înapoi ............ 11, 15

Buton CD ..................................................................................12

Buton USB ..............................................................................14

Buton iPod ...............................................................................10

Buton Afi şaj iPod .................................................................... 11

Buton CD / USB Display (Afi şaj CD / USB) ....................13, 14

Buton RDS ASPM ...................................................................16

Buton Bluetooth ........................................................................8

Buton Open / Close (Deschidere / Închidere) ......................12

Buton Memory (Memorie) ................................................13, 15

Buton Clear (Ştergere)............................................................15

Buton Clock/Timer (Ceas / Contor) ...................................6, 17

Buton Sleep (Oprire programată) ..........................................18

Buton Repeat (Repetare) ........................................................13

Buton Dezactivare sunet ..........................................................5

Buton Random (Aleatoriu) .....................................................12

Buton Scanare în sus, Salt înainte, Derulare rapidă înainte,

Reglare timp în sus ...............................................11, 12, 14, 15

Buton Volum Mare ....................................................................5

Buton Enter .................................................................... 6, 11, 17

Buton „Demo / Dimmer (Demo / Ajustare luminozitate) ...4, 5

Buton Audio / Line (INPUT) (INTRARE) ............................4, 19

Buton Tuner (Căutare) ............................................................15

Buton Redare / Pauză iPod .................................................... 11

Buton Menu iPod (Meniu iPod) ............................................. 11

Buton Redare / Pauză CD / USB ......................................12, 14

Buton oprire CD / USB ....................................................12, 14

Buton Afi şaj RDS ...................................................................16

Buton RDS Display (Afi şaj RDS) ...........................................16

Buton Bluetooth Redare / Pauză...........................................8

Buton Pairing (Asociere) Bluetooth ......................................8

17

18 19 20 21

Sistem de boxe

22 23 24 25 26

1.

2.

3.

4.

Difuzor de tip dom, pentru frecvenţe înalte

Difuzor pentru frecvenţe joase

Canal bass refl ex

Terminal difuzor

1

2

Grilele difuzoarelor sunt detaşabile

Asiguraţi-vă că atunci când scoateţi grilele difuzorului, nu intră nimic în contact cu diafragmele difuzoarelor.

27 28 29

3

4

Afi şaj

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

Pagina

Led USB ...................................................................................14

Leduri iPod ..............................................................................10

Led CD ......................................................................................12

Led MP3 ...................................................................................13

Led WMA ..................................................................................13

Led RDM (Aleatoriu) ...............................................................12

Led MEM (Memorie) ................................................................13

Led repetare .............................................................................13

Led redare / pauză ..................................................................12

Indicator de stare scanare FM / Bluetooth ...........................15

Led mod FM stereo .................................................................15

Led staţie stereo......................................................................15

Led RDS ...................................................................................15

Led PTY ....................................................................................15

Led TP ......................................................................................15

Led TA.......................................................................................15

Led dezactivare sunet ..............................................................5

Led X-bass .................................................................................5

Led titlu ....................................................................................13

Led artist ..................................................................................13

Led folder .................................................................................13

Led album ................................................................................13

Led fi şier ..................................................................................13

Led piesă ..................................................................................13

Led contor zilnic......................................................................18

Led O contorizare ...................................................................18

Led disc ....................................................................................12

Led total ...................................................................................13

Led oprire programată ...........................................................18

RO-3

Conexiunile sistemului

Deconectaţi cablul c.a. înainte de a face orice alte conexiuni.

Pentru a selecta funcţia LINE IN:

Apăsaţi butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (unitate principală) sau butonul (AUDIO / LINE (INPUT) (INTRARE)) (de pe telecomandă) în mod repetat până când se afi şează Line in.

Note:

Din subwoofer nu se va auzi niciun sunet fără un amplifi cator incorporat.

Pre-ieşire subwoofer (semnal audio): 200 mV / 10 kOhmi la 70 Hz.

Difuzorul drept

TV

Cablu audio

(nefurnizat)

Subwoofer disponibil comercial (amplifi cator integrat)

Instalarea antenei FM furnizate

Spre priza audio de ieşire TV.

Spre intrarea

LINE

Spre priza de intrare audio

Difuzorul stâng

Roşu

Priză de perete

(c.a. 220 - 240 V

~ 50/60 Hz)

Conexiune antenă

Antenă FM furnizată:

Conectaţi la priza FM 75 OHMS şi poziţionaţi-o unde este cea mai bună recepţie.

Antenă FM externă:

Utilizaţi o antenă FM externă (cablu coaxial de 75 ohmi) pentru recepţie îmbunătăţită. Înainte de utilizare, deconectaţi cablul antenei FM furnizate.

Notă:

Păstraţi antena la distanţă de unitate sau de cablul de alimentare cu c.a. pentru a evita preluarea zgomotului.

Conectarea difuzoarelor

Terminal difuzor XL-HF202 terminal + cablu roşu

XL-HF302 cablu cu tub de izolare roşu terminal cablu negru cablu cu tub de izolare negru

Folosiţi boxe cu o impedanţă de 4 ohmi sau mai mult.

Boxele cu impedanţă mai mică pot defecta aparatul.

Nu confundaţi canalul din dreapta cu cel din stânga. Boxa din dreapta este cea care se afl ă în partea dreapta când staţi cu faţa la aparat.

Nu lăsaţi cablurile să se atingă

între ele.

Nu puneţi şi nu lăsaţi obiecte să cadă în canalele de bass refl ex.

Nu vă aşezaţi pe boxe. Pericol de rănire.

Incorect

Mod Demonstraţie

La prima alimentare electrică a unităţii, aceasta va intra în modul Bluetooth în aşteptare (demonstraţie).

Se afi şează mesajul „Bluetooth Stby” (Bluetooth în aşteptare).

Pentru a anula modul Bluetooth în aşteptare (demonstraţie), apăsaţi butonul DEMO (de pe telecomandă) când unitatea este în modul în aşteptare. Aceasta va intra în modul de consum scăzut de energie.

Pentru a reveni la modul Bluetooth în aşteptare (demonstraţie), apăsaţi din nou butonul DEMO.

În timpul stării Bluetooth în aşteptare, funcţia NFC este activată odată ce dispozitivul dvs. atinge eticheta NFC furnizată.

Dacă există un dispozitiv iPod sau iPhone conectat, unitatea va începe încărcarea.

Se va afi şa „Charge Mode” (Mod încărcare). Modul demonstrare este nevalid în timpul modului de încărcare.

Alimentarea cu c.a.

După ce toate conectări au fost efectuate corect, conectaţi cablul c.a. la priză.

Notă:

Dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată de timp, deconectaţi aparatul din priză.

RO-4

Telecomandă

1

2

3

Instalarea bateriei

Deschideţi capacul compartimentului bateriilor.

Introduceţi bateria furnizată conform direcţiei indicate în compartimentul pentru baterie. Când introduceţi sau scoateţi bateria, împingeţi înainte terminalele (–) ale bateriei.

Închideţi clapa.

Atenţie:

● Dacă unitatea nu va fi utilizată o perioadă îndelungată de timp, extrageţi bateriile. Aceasta va preveni eventualele defecţiuni, care pot apărea în urma scurgerii bateriilor.

Nu utilizaţi baterii reîncărcabile (baterii nichel-cadmiu etc.).

Instalarea incorectă a bateriilor poate provoca defecţiuni.

Bateriile (împachetate sau instalate) nu pot fi expuse la căldură excesivă cum ar fi soarele, focul sau altele asemenea.

Note privind utilizarea:

● Înlocuiţi bateriile dacă distanţa de operare devine prea mică

● sau dacă telecomanda operează cu întreruperi. Achiziţionaţi o baterie de mărime „AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 sau similare).

Curăţaţi periodic transmiţătorul de pe telecomandă şi senzorul de pe aparat cu o lavetă moale.

Expunerea senzorului aparatului la lumină puternică poate interfera cu telecomanda. Schimbaţi iluminarea sau direcţia aparatului dacă intervine o asemenea situaţie.

Păstraţi telecomanda ferită de umezeală, căldură, lovituri şi vibraţii.

Testaţi telecomanda

Telecomanda poate fi utilizată pe distanţa indicată mai jos:

Senzor Telecomandă

0,2 m - 6 m

Controlul general

Pentru a porni aparatul

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni sau opri unitatea.

Controlul luminozităţii

Apăsaţi butonul DEMO/DIMMER (DEMO / AJUSTARE LUMINO-

ZITATE) (de pe telecomandă).

Dimmer 1 (Afi şajul este slab luminat).

Dimmer 2

(Afi şajul devine mai slab luminat).

Dimmer off

(Afi şajul este bine luminat).

Ajustarea volumului

Dacă opriţi şi porniţi unitatea principală cu volumul setat la nivelul

27 sau mai mult, volumul va porni de la nivelul 16 pentru a ajunge treptat la ultimul nivel setat.

Controlul volumului

Rotiţi butonul de volum spre VOLUME +/– (VOLUM + / -) (pe unitatea principală) sau apăsaţi butonul VOL. +/– (de pe telecomandă) pentru a mări sau a reduce volumul.

Oprirea sunetului

Pentru a opri sonorul, apăsaţi butonul (de pe telecomandă).

Apăsaţi din nou pentru a restaura volumul.

Buton de pornire directă pentru funcţii

Când apăsaţi unul din butoanele următoare, unitatea porneşte.

● CD, USB, iPod, BLUETOOTH, AUDIO/LINE (INPUT), TUNER,

● iPod / , CD/USB / , BLUETOOTH / de pe telecomandă:

Funcţia selectată este activată.

Butonul / de pe unitatea principală: unitatea porneşte şi

începe redarea ultimei funcţii utilizate înainte de oprire (CD,

USB, iPod, BLUETOOTH, AUDIO IN, LINE IN, TUNER).

Funcţia de oprire automată

Unitatea principală va intra în modul În aşteptare (când dispozitivul Pad, iPod sau iPhone nu este conectat: după 15 minute de inactivitate când: iPod: nu este conectat.

Audio / Line In: nu este detectat semnalul de intrare.

CD: În modul oprit sau când nu există un disc inserat.

USB: În modul oprit sau când nu există niciun dispozitiv de stocare.

Bluetooth: în mod pauză sau stare neconectată.

Notă:

Totuşi, dacă dispozitivul iPod sau iPhone este andocat, unitatea va începe să se încarce. Se afi şează modul „Charge Mode” (Mod Încărcare).

Control X-Bass

Când porniţi pentru prima data alimentarea, unitatea va intra în modul extra bass. Apare indicatorul „X-BASS”. Pentru a dezactiva acest mod, apăsaţi butonul X-BASS (de pe telecomandă).

Control Bas/Înalte

1

2

Apăsaţi butonul BASS/TREBLE (BASS / SUNETE ÎNALTE) pentru a selecta „Bass” sau „Treble”.

În răstimp de 5 secunde, apăsaţi butonul VOLUME (VOLUM)

(+ sau –) pentru a ajusta basul sau sunetele înalte.

- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5 - 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5

Funcţionare

Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCTION (FUNCŢIE) pentru a selecta funcţia dorită.

CD

Bluetooth Line In

FM

STEREO

FM MONO

USB

Audio In iPod

Notă:

Funcţia de protecţie protejează funcţiile setate pentru câteva ore în caz de pană de curent sau în caz de deconectare de la curentul electric.

RO-5

Setarea ceasului (numai de la telecomandă)

În acest exemplu, ceasul este setat pentru a arăta ora 24 (0:00).

1

2

3

4

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTA-

RE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi butonul CLOCK / TIMER (CEAS / CONTOR).

În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul ENTER. Pentru a seta ziua, apăsaţi butonul sau şi apoi apăsaţi butonul ENTER.

Apăsaţi butonul sau pentru a selecta afi şajul de tip

24 ore sau de tip 12 ore şi apoi apăsaţi butonul ENTER.

Se afi şează modul 24 ore.

(0:00 - 23:59)

Se afi şează modul 12 ore.

(12:00 AM - 11:59 PM)

Se afi şează modul 12 ore.

(0:00 AM - 11:59 PM)

5

6

Pentru a seta ora, apăsaţi butonul sau şi apoi apăsaţi butonul ENTER. Apăsaţi butonul sau o dată pentru a derula în paşi de 1 oră. Ţineţi-l apăsat pentru a derula continuu.

Pentru a seta minutele, apăsaţi butonul sau şi apoi apăsaţi butonul ENTER. Apăsaţi butonul sau o dată pentru a derula minutele în paşi de 1 minut. Ţineţi-l apăsat pentru a derula în intervale de 5 minute.

Pentru a confi rma ora setată:

Apăsaţi butonul CLOCK / TIMER (CEAS / CONTOR). Ora setată va apărea pentru 5 secunde.

Notă:

Când sursa de alimentare este reconectată sau după o pană de curent, resetaţi ceasul.

Pentru reglarea ceasului:

Efectuaţi operaţiunea „Setarea ceasului” de la pasul 1.

Dacă „Clock (Ceasul)” nu apare în pasul 2, pasul 4 (pentru selectarea afi şajului de tip 24 ore sau 12 ore) va fi omis.

Pentru a modifi ca afi şajul de tip 24 ore sau 12 ore:

1

2

Ştergeţi tot conţinutul programat. [Pentru detalii, consultaţi „Revenirea la setările de fabrică, ştergerea memoriei” de la pagina 21.]

Efectuaţi „Setarea ceasului” de la pasul 1 înainte.

Conectare Bluetooth cu o atingere prin NFC

Despre tehnologia NFC

Near Field Communication (NFC) este un set de standarde pentru dispozitive (telefoane smartphone / tablete) pentru a stabili comunicaţia radio între acestea prin atingerea unuia cu celălalt sau prin aducerea acestora foarte aproape unul de celălalt.

Utilizarea NFC cu acest produs simplifi că metoda de asociere a conectivităţii Bluetooth.

Acest sistem audio acceptă dispozitive activate NFC cu Android 4.1, Jelly Bean şi versiuni ulterioare.

Pentru dispozitive cu versiuni Android mai vechi, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru aplicaţia recomandată (aplicaţie).

Spre deosebire de altă tehnologie wireless, NFC nu necesită descoperire sau asociere.

Atingeţi dispozitivul sursă de eticheta NFC pentru a vă bucura imediat de conectivitate perfectă între dispozitivul dvs. inteligent şi sistemul audio.

Zona de detectare NFC

Locaţia zonei de detectare NFC poate varia în funcţie de dispozitiv (smartphone / tabletă). Consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru detalii.

Pornire

Bluetooth

Căutare / scanare

Asocierea

Setare Blu

etooth manuală

Conectare

Un dispozitiv sursă audio Bluetooth

(smartphone / tabletă).

Etichetă NFC

(în timpul modului Bluetooth în aşteptare)

RO-6

Conectare Bluetooth cu o atingere prin NFC (continuare)

Confi gurare etichetă NFC

Etichetele NFC pot fi poziţionate oriunde, în funcţie de preferinţele dvs. Benzile velcro furnizate vor ajuta la fi xarea etichetelor în locul respectiv.

Atenţie:

● Asiguraţi-vă că eticheta NFC este plasată pe o suprafaţă

● plată.

Dacă alegeţi să nu utilizaţi banda velcro, nu poziţionaţi eticheta NFC lângă o suprafaţă metalică, pentru a evita interferenţa conexiunii în timpul etichetării.

Important:

● Eticheta NFC are un ID unic pentru fi ecare set individual,

SHARP furnizează 2 etichete identice pentru comoditatea dvs.

SHARP nu este responsabilă pentru daunele cauzate de reinscripţionarea etichetelor.

Nu lăsaţi nicio piesă mică la îndemâna copiilor, deoarece le pot înghiţi accidental.

1 Desprindeţi separatorul de pe banda velcro (tip buclă) şi lipiţi-l pe suprafaţa dorită.

Bandă Velcro

(tip buclă)

Separator

Conexiune NFC pentru redare audio

Verifi caţi dacă:

Dispozitivul dvs. (smartphone / tabletă) are o funcţie NFC.

Funcţia NFC de pe dispozitivul dvs. este activată.

Funcţia de blocare a ecranului dispozitivului este dezactivată.

Această unitate nu este în modul Eco.

1 Atingeţi dispozitivul de eticheta NFC furnizată.

2

3

Etichetă NFC

Pe dispozitiv apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă doriţi să continuaţi cu conexiunea Bluetooth. Selectaţi <YES>

(DA).

Mesajul „connected” (conectat) apare atunci când conexiunea este fi nalizată.

Redarea va începe automat. În caz contrare, apăsaţi pe redare (pe telecomandă sau dispozitivul sursă).

Sunetul se va auzi de la difuzoarele acestei unităţi prin streaming audio.

Dispozitivul dvs. şi eticheta NFC trebuie să fi e la mai puţin de

10 metri de unitate.

Butoanele de funcţionare Bluetooth (doar de pe telecomandă)

Apăsaţi butonul pentru a reda sau pentru a face o pauză.

Apăsaţi butonul pentru salt înainte.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a derula înainte.

2 Desprindeţi separatorul de pe banda velcro (tip cârlig) şi lipiţi-l pe spatele etichetei NFC. Apoi plasaţi eticheta în locul dorit.

Separator

Bandă Velcro

(tip cârlig)

Apăsaţi butonul pentru salt înapoi.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a derula înapoi.

Vedere posterioară a etichetei NFC

Note:

Pentru deconectare, atingeţi dispozitivul de etichetă din nou.

Indiferent de eticheta pe care aţi utilizat-o pentru a stabili conexiunea Bluetooth cu acest produs, atingerea dispozitivului dvs. de orice etichete NFC din nou va deconecta conexiunea

Bluetooth.

Pentru a asculta audio prin conectivitate Bluetooth fără eticheta NFC - consultaţi „Asocierea cu alte dispozitive sursă

Bluetooth de la pagina 8.

Un dispozitiv activat Bluetooth necesită aproximativ 6-8 secunde (de ex. smartphone) pentru a stabili conexiunea Blue-

tooth cu această unitate prin NFC sau conexiune manuală.

Ascultarea dispozitivelor activate Bluetooth

Bluetooth

Tehnologia wireless Bluetooth este o tehnologie radio pe distanţă scurtă care activează comunicaţia wireless între diferite tipuri de dispozitive digitale, precum telefon mobil sau computer. Aceasta funcţionează pe o rază de aproximativ 10 metri (30’) fără a necesita cabluri pentru conectarea dispozitivelor.

Această unitate acceptă următoarele:

Sistem de comunicare: specificaţie Bluetooth versiunea 2.1

Bluetooth + Enhanced Data Rate (EDR).

Profi l de suport: A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le) şi

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le)

Note la utilizarea unităţii cu un telefon mobil

● Această unitate nu poate fi utilizată pentru convorbiri telefo-

● nice, chiar dacă există o conexiune Bluetooth realizată cu un telefon mobil.

Consultaţi manualul de utilizare furnizat cu telefonul mobil pentru detalii despre utilizarea telefonului mobil în timpul transmiterii sunetului utilizând o conexiune Bluetooth.

RO-7

Ascultarea dispozitivelor activate Bluetooth (continuare)

Asocierea dispozitivelor Bluetooth

Dispozitivele Bluetooth trebuie asociate iniţial, înainte de a putea schimba date. Odată asociate, nu este necesar să le asociaţi din nou, decât dacă:

● asocierea este efectuată cu mai mult de 8 dispozitive. Aso-

● cierea poate fi efectuată doar cu câte un dispozitiv la un moment dat. Această unitate poate fi asociată cu maxim

8 dispozitive. Dacă este asociat încă un dispozitiv, cel mai vechi dispozitiv asociat va fi şters şi înlocuit cu cel nou.

această unitate este resetată. Toate informaţiile de asociere sunt şterse la resetarea unităţii.

● informaţiile de asociere sunt şterge în timpul reasocierii etc.

Indicatori:

Indicator Condiţie

Luminează intermitent

Se aprinde

Nicio indicaţie

Stare Bluetooth

În mod de aşteptare sau asociere

Conectat

Neconectat

Totuşi, starea indicării nu este afi şată în timpul modului

Bluetooth în aşteptare.

Asocierea cu alte dispozitive sursă Bluetooth

1

2

3

4

5

6

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞ-

TEPTARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea principală) în mod repetat sau butonul Bluetooth

(de pe telecomandă) pentru a selecta funcţia Blue-

tooth. „Bluetooth” apare pe afi şaj.

Apăsaţi şi menţineţi butonul PAIRING (Asociere) timp de 3 secunde sau mai mult. „Start Pairing” (Lansare asociere) apare pe afi şaj. Unitatea este acum în mod asociere şi este pregătită să fi e asociată cu alt dispozitiv sursă Bluetooth.

Efectuaţi procedura de asociere pe dispozitivul sursă pentru a detecta această unitate. „SHARP XL-HF202” va apărea în lista de dispozitive detectate (dacă sunt disponibile) de pe dispozitivului sursă. (Consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului sursă pentru detalii).

Note:

● Poziţionaţi dispozitivele care vor fi asociate la o

● distanţă de 1 metru (3’) între ele.

Unele dispozitive sursă nu pot afi şa liste cu dispozitivele detectate. Pentru a asocia această unitate cu dispozitivul sursă, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului sursă pentru detalii.

Selectaţi „SHARP XL-HF202” din lista sursă. Dacă este necesară introducerea codului de acces*, introduceţi „0000”.

* Codul de acces poate fi numit Cod PIN, Cheie de acces, Număr PIN sau Parolă.

„Pair Complete” (Asociere fi nalizată) şi „Connected”

(Conectat) apare pe afi şaj, odată ce unitatea este asociată cu succes cu dispozitivul sursă. (Informaţiile de asociere sunt memorate acum în unitate.) Unele dispozitive sursă audio se pot conecta cu unitatea automat după fi nalizarea asocierii, altfel urmaţi instrucţiunile din manualul de utilizare a dispozitivului sursă pentru a începe conectarea.

7 Apăsaţi pe butonul de redare de pe unitatea principală, telecomandă sau dispozitivul sursă pentru a lansa conexiunea Bluetooth.

Note:

● Dacă un dispozitiv precum un cuptor cu microunde, placă LAN wireless, dispozitiv Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă de 2,4 GHz

RO-8

● se afl ă aproape de sistem, se pot auzi unele întreruperi de sunet.

Distanţa de transmisie a semnalului wireless între dispozitiv şi unitatea principală este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcţie de mediul de funcţionare.

Dacă un perete de beton armat sau metalic se afl ă între dispozitiv şi unitatea principală, sistemul ar putea să nu funcţioneze deloc, deoarece semnalul wireless nu poate pătrunde metalul.

Dacă această unitate sau dispozitivul sursă este oprit

înainte de fi nalizarea conexiunii Bluetooth, asocierea nu va fi terminată şi informaţiile de asociere nu vor fi memorate. Repetaţi de la pasul 1 pentru a începe asocierea din nou.

Pentru asocierea cu alte dispozitive, repetaţi paşii 1 - 5 pentru fi ecare dispozitiv. Această unitate poate fi asociată cu maxim 8 dispozitive. Dacă este asociat încă un dispozitiv, cel mai vechi dispozitiv asociat va fi şters şi

înlocuit cu cel nou.

Odată ce un dispozitiv este îndepărtat sau şters dintr-o listă de asociere, informaţiile de asociere pentru dispozitiv sunt şterse, de asemenea. Pentru a asculta sunetul de pe dispozitiv din nou, acesta trebuie reasociat. Efectuaţi paşii 1 - 5 pentru a asocia dispozitivul din nou.

Ascultarea sunetului

Verifi caţi dacă:

Funcţia Bluetooth a dispozitivului sursă este activată.

Asocierea acestei unităţi cu dispozitivul sursă este fi nalizată.

Unitatea este în mod conectat.

1

2

3

4

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞ-

TEPTARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi în butonul FUNCTION (FUNCŢIE) pentru a selecta funcţia Bluetooth.

Porniţi conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul sursă audio stereo Bluetooth.

Apăsaţi butonul Bluetooth / .

Note:

● Pentru diverse operaţii Bluetooth, consultaţi „Co-

● nexiune NFC pentru redare audio” de la pagina 7.

Dacă dispozitivul sursă are o funcţie extra bass sau egalizator, dezactivaţi-le pentru a evita distorsiunea sonoră.

Note:

● Efectuaţi conexiunea Bluetooth din nou, dacă dispozitivul sursă nu este pornit sau funcţia Bluetooth a acestuia este dezactivată sau în modul somn.

Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth

Efectuaţi oricare dintre următoarele.

Deconectaţi conexiunea Bluetooth de pe dispozitivul sursă audio. Consultaţi manualul de utilizare furnizat cu dispozitivul.

Opriţi dispozitivul sursă audio stereo Bluetooth.

Opriţi această unitate.

Notă:

Volumul acestei unităţi ar putea să nu fi e controlat după preferinţă, în funcţie de dispozitiv.

Auto power on (Pornire automată activă)

În timpul modului Bluetooth în aşteptare, când muzica este redată de pe dispozitiv, unitatea va porni automat, atunci când conexiunea Bluetooth a fost confi gurată între unitatea principală şi dispozitivul dvs. şi acestea rămân conectate.

Notă:

Această funcţie nu este aplicabilă în timp ce modul Demonstraţie este oprit.

Ascultarea la dispozitive Android™

Introducere: Open Accessory

Compatibilitatea cu Open Accessory permite echipamentelor USB externe (şi accesoriilor USB Android) să interacţioneze cu un dispozitiv Android într-un mod accesoriu special.

Atunci când un dispozitiv Android este în modul accesoriu, accesoriul conectat acţionează ca gazdă USB (alimentează magistrala şi enumeră dispozitivele) şi dispozitivul Android funcţionează în rolul de accesoriu USB. Accesoriile USB

Android sunt proiectate special să fi e ataşate la dispozitive

Android şi să fi e compatibile cu protocolul Open Accessory, care le permite să detecteze dispozitivele Android care acceptă modul accesoriu.

1 Introduceţi conectorul în dispozitiv.

Dispozitiv

(Smartphone/Tabletă)

Conector

1

2

3

Redare de pe dispozitivul Android

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞ-

TEPTARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi în mod repetat butonul USB (de pe telecomandă) sau butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea principală) pentru a selecta funcţia USB.

Conectaţi dispozitivul (Smartphone/Tabletă) la unitate.

Se va afi şa „USB Media” (Suport USB) va fi afi şat.

4 Apăsaţi pe butonul de redare (de pe unitatea principală, telecomandă sau dispozitivul sursă).

Note:

● Dacă dispozitivul sursă are o funcţie extra bass sau

● egalizator, dezactivaţi-le. Dacă aceste funcţii sunt activate, sunetul poate fi distorsionat.

Apelurile recepţionate vor întrerupe redarea/aplicaţia.

Odată ce răspundeţi la apeluri, conversaţia se poate auzi numai prin difuzorul integrat al dispozitivului celular. Pentru a începe conversaţia, porniţi difuzorul dispozitivului sau deconectaţi dispozitivul.

2 Conectaţi dispozitivul la unitatea principală prin conectorul USB.

Conector USB

(nu este furnizat)

1

2

Pentru a deconecta dispozitivul Android

Terminaţi aplicaţia (aplicaţiile).

Deconectaţi dispozitivul de la terminalul USB.

Diferite funcţii

Funcţionare

Piesa următoare / precedentă

Derulare

înainte /

înapoi

Telecomandă Operare

Apăsaţi dacă unitatea derulează sau dacă este oprită.

Dacă apăsaţi butonul

în modul oprit, apăsaţi butonul / pentru a porni redarea piesei dorite.

Apăsaţi şi ţineţi în setarea de derulare.

Eliberaţi butonul pentru a relua derularea.

Note:

● Dacă este detectat un dispozitiv necompatibil, se va

● afi şa „Dev No Support” (Dispozitiv neacceptat).

Comenzile (redare/pauză/salt înainte/salt înapoi) vor funcţiona pe baza comenzilor reale ale Aplicaţiilor

(Apps) utilizate pe dispozitivele Android.

Android este o marcă comercială a Google Inc.

RO-9

Ascultarea conţinutului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad

Fabricat pentru: iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPhone iPad (generaţia a 4-a) iPad mini iPad (generaţia a 3-a) iPad 2 iPad iPod touch (generaţia a 5-a) iPod touch (generaţia a 4-a) iPod touch (generaţia a 3-a) iPod touch (generaţia a 2-a) iPod touch (generaţia 1) iPod classic iPod nano (generaţia a 7-a) iPod nano (generaţia a 6-a) iPod nano (generaţia a 5-a) iPod nano (generaţia a 4-a) iPod nano (generaţia a 3-a) iPod nano (generaţia a 2-a)

Atenţie:

Actualizaţi dispozitivele iPod, iPhone şi iPad la cea mai recentă versiune de software înainte de a le utiliza. Vizitaţi pagina principală Apple pentru a descărca cea mai recentă versiune.

Note:

● Terminalul de încărcare pentru iPod, iPhone şi iPad:

Condiţie

Funcţie USB

Altă funcţie (Bluetooth/CD/

Tuner/USB/iPod/Audio/Line in)

Bluetooth în aşteptare

CONECTARE

NU

DA

DA

USB

DA

NU

NU

Pe ecran, poate apărea mesajul „This accessory is not made to work with iPhone” (Aacest accesoriu nu este destinat funcţionării cu dispozitivul dvs. iPhone) sau unul similar, atunci când:

- nivelul bateriei este redus.

- dispozitivul iPhone nu este andocat corect (de ex. joacă în suportul de andocare).

În acest caz, scoateţi şi andocaţi din nou dispozitivul iPhone.

Ieşirea pentru căşti se dezactivează la conectarea dispozitivelor iPod, iPhone şi iPad. Aceasta este o specifi caţie a produselor Apple.

Conectarea dispozitivelor iPod, iPhone şi iPad (numai prin USB)

1 Introduceţi conectorul în dispozitivul iPod, iPhone sau iPad.

1

2

3

Redarea de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad (prin intermediul terminalului USB)

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi în mod repetat butonul USB (de pe telecomandă) sau butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea principală) pentru a selecta funcţia USB.

Conectaţi dispozitivul iPod, iPhone sau iPad la unitate. Se afi şează mesajul „USB / iPod”.

iPad

Conector

2 Aşezaţi dispozitivul iPad pe suportul aferent acestuia.

iPad

Suport pentru iPad

3 Conectaţi dispozitivul iPod, iPhone sau iPad la unitate cu ajutorul conectorului USB.

Conector USB

4

Numărul de piste

Apăsaţi butonul / (CD/USB / ) pentru a începe redarea.

Notă:

Butonul Stop ( ) este dezactivat în timpul redării de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad.

Notă pentru redarea iPhone:

Sunetul se va comuta de pe iPhone pe unitatea principală numai după terminarea procesului de autentifi care, în aproximativ 10 secunde.

Apelurile recepţionate vor întrerupe redarea.

La răspunderea la apeluri, conversaţia se poate auzi numai prin difuzorul integrat al dispozitivului iPhone. Pentru a începe conversaţia, porniţi difuzorul dispozitivului iPhone sau deconectaţi dispozitivul iPhone.

Conectarea dispozitivelor iPod şi iPhone

(numai andocare)

Atenţie:

Deconectaţi toate accesoriile de la dispozitivele iPod sau iPhone

înainte de a le conecta la unitatea principală.

Notă:

Staţia de andocare este doar pentru conectarea iPod touch

(generaţia a 5-a), iPod nano (generaţia a 7-a) şi iPhone 5.

Alte produse Apple (iPod, iPhone şi iPad) pot fi conectate prin terminalul USB.

1 Deschideţi staţia de andocare pentru dispozitivele iPod şi iPhone trăgând capacul în sus.

Notă:

Terminalul USB nu este compatibil cu ieşirea VIDEO.

RO-10

Ascultarea conţinutului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad (continuare)

2 Conectaţi dispozitivul dvs. iPod sau iPhone la unitate.

iPhone (jos)

iPhone

Conector Lightning

Conector

Lightning

Suport pentru iPhone

1

2

3

4

Redarea de pe iPod sau iPhone (andocare)

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi în mod repetat butonul iPod de pe telecomandă sau butonul FUNCTION (FUNCŢIE) de pe unitatea principală pentru a selecta funcţia iPod.

Introduceţi unitatea iPod sau iPhone în suportul unităţii principale. Se va afi şa mesajul „Dock Ok” (Conectare reuşită).

Apăsaţi butonul / (iPod / ) pentru a începe redarea.

Pentru a deconecta dispozitivele iPod, iPhone sau iPad

Este sufi cient să deconectaţi dispozitivele iPod sau iPhone de la staţia de andocare sau conectorul iPad de la terminalul USB. Puteţi face această operaţie chiar şi în timpul redării.

Navigaţi în meniurile dispozitivelor iPod, iPhone sau iPad

1

2

Apăsaţi butonul MENU (MENIU) pentru a vizualiza meniul de pe unităţile iPod, iPhone sau iPad. Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la meniul anterior.

Utilizaţi butonul PRESET (PRESETARE) ( sau ) pentru a selecta un element din meniu, iar apoi apăsaţi butonul ENTER.

Notă:

Când navigaţi în meniul dispozitivelor iPod, iPhone sau iPad cu telecomanda, nu folosiţi butoanele de pe dispozitivele iPod sau iPhone. Nivelul volumului se reglează apăsând butonul VOL (+ sau –) de pe unitatea principală sau de pe telecomandă. reglajul volumului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad nu are efect.

Operaţii pe dispozitivele iPod, iPhone şi iPad:

Operaţiile descrise mai jos depind în funcţie de generaţia dispozitivelor iPod, iPhone şi iPad pe care le utilizaţi.

Sistemul este pornit:

Când unitatea principală este pornită, dispozitivele iPod, iPhone sau iPad vor porni automat când sunt andocate sau conectate la unitate.

Sistemul este oprit (operare în modul În aşteptare):

Când unitatea principală este în modul În aşteptare, dispozitivele iPod, iPhone sau iPad conectate vor trece automat

în modul În aşteptare.

Funcţii iPod, iPhone şi iPad

Funcţionare

Derulează

Pauză

Piesa următoare / precedentă

Derulare

înainte /

înapoi

Afi şaj

Unitatea principală

Conectare

/ USB

Telecomandă

Conectare

USB

____

Operare iPod

CD/USB iPod

Apăsaţi în modul

Pauză.

Apăsaţi dacă unitatea este în modul de redare.

Apăsaţi în modul

Redare sau Pauză.

Dacă apăsaţi butonul în modul

Pauză, apăsaţi butonul / pentru a porni piesa dorită.

Apăsaţi şi ţineţi în setarea de derulare.

Eliberaţi butonul pentru a relua derularea.

Apăsaţi pentru a afi şa informaţiile de pe iPod.

Repetare

Amestecare

Meniu

Enter

Cursor

înainte /

înapoi

____

____

____

____

____ iPod

Apăsaţi pentru a activa sau dezactiva modul

Repetare.

Apăsaţi pentru a activa sau dezactiva modul

Mixat.

Apăsaţi pentru a vizualiza meniul iPod în timpul funcţionării dispozitivului iPod.

Apăsaţi pentru a confi rma selecţia.

Apăsaţi pentru a selecta meniul iPod.

RO-11

Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3 / WMA

Diferite funcţii pentru redarea discurilor

Funcţionare

Derulează

Unitatea principală

Telecomandă

Operare

Pauză

Stop

Apăsaţi dacă unitatea este oprită.

Apăsaţi în modul redare.

Apăsaţi butonul / pentru a relua redarea din momentul în care aceasta a fost întreruptă.

Apăsaţi dacă unitatea este

în modul de redare.

Redare disc

1

2

3

4

5

6

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi în mod repetat butonul CD de pe telecomandă sau butonul FUNCTION (FUNCŢIE) de pe unitatea principală pentru a selecta funcţia CD.

Apăsaţi butonul OPEN / CLOSE (DESCHIDERE / ÎNCHIDERE) pentru a deschide compartimentul pentru discuri.

Inseraţi discul în compartimentul pentru discuri, cu eticheta

în faţă.

Apăsaţi butonul OPEN/CLOSE (DESCHIDERE / ÎNCHIDERE) pentru a închide tava pentru discuri.

Apăsaţi butonul / (CD/USB / ) pentru a începe redarea.

Pentru a opri redarea:

● Apăsaţi butonul (CD/USB ).

Atenţie:

Nu inseraţi două discuri în tava pentru un disc.

Nu redaţi discuri cu forme speciale (inimă, octogon etc.). Acestea pot cauza probleme de funcţionare.

Nu împingeţi tava discului atunci când aceasta se mişcă.

Dacă survine o pană de curent, aşteptaţi până la realimentarea cu energie electrică.

Dacă în timpul funcţionării CD-ului apar interferenţe TV sau radio, mutaţi unitatea de lângă TV sau de lângă radio.

Plasaţi discurile de 8 cm (3”) în mijlocul tăvii pentru discuri.

Datorită structurii informaţiilor de pe disc, citirea unui disc în format MP3/WMA va dura mai mult decât cea a unui CD normal (aproximativ 20 la 90 secunde).

Notă pentru discurile CD sau MP3/WMA:

● Discurile multi-session reînregistrabile neterminate pot fi redate.

Piesa următoare / precedentă

Derulare

înainte /

înapoi

Apăsaţi dacă unitatea derulează sau dacă este oprită.

Dacă apăsaţi butonul

în modul oprit, apăsaţi butonul / pentru a porni redarea piesei dorite.

Apăsaţi şi ţineţi în setarea de derulare.

Eliberaţi butonul pentru a relua derularea.

Căutarea directă a pieselor

Utilizaţi butoanele numerice (de pe telecomandă) pentru a selecta piesa dorită în timpul redării discului selectat.

Butoanele numerice permit alegerea cifrelor până la 9.

Pentru selectarea numărului 10 sau a unui număr mai mare, folosiţi butonul „+10”.

A. De exemplu, pentru a alege 13

1

2

3

Apăsaţi o dată butonul „10+”.

Apăsaţi butonul „1”.

Apăsaţi butonul „3”.

Numărul piesei selectate

B. De exemplu, pentru a alege 130

1

2

3

4

Note:

Apăsaţi de două ori butonul „10+”.

Apăsaţi butonul „1”.

Apăsaţi butonul „3”.

Apăsaţi butonul „0” .

Nu poate fi selectat un număr mai mare decât numărul de piese.

În timpul redării aleatorii, căutarea directă nu poate fi utilizată.

Redare aleatorie

Redarea aleatorie a tuturor pieselor:

Apăsaţi butonul RANDOM (ALEATORIU) de pe telecomandă până se afi şează opţiunea „Random” (Aleatoriu). Apăsaţi butonul / (CD/USB / ).

Pentru a anula redarea aleatorie:

Apăsaţi din nou butonul RANDOM (ALEATORIU). Ledul

„RDM” va dispărea.

Note:

Dacă apăsaţi butonul în timpul redării aleatorii, puteţi trece la piesa următoare, selectată de operaţiunea aleatorie. Totuşi, butonul nu vă permite să treceţi la piesa anterioară. Va fi localizat începutul piesei redate.

În redarea aleatorie, unitatea va selecta şi reda piesele automat. (Nu puteţi alege ordinea pieselor.)

RO-12

Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3 / WMA (continuare)

Repetare piesă

Funcţia repetare piesă, poate repeta continuu o piesă, toate piesele sau o secvenţă programată.

Pentru repetarea unei piese:

Selectaţi piesa dorită folosind butoanele numerice.

Apăsaţi în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se afi şează opţiunea „Repeat One” (Repetare o piesă). Apăsaţi butonul / (CD/USB / ).

Pentru a repeta toate piesele:

Apăsaţi în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se afi şează opţiunea „Repeat All” (Repetare toate piesele). Apăsaţi butonul / (CD/USB / ).

Pentru a repeta piesele dorite:

Efectuaţi paşii 1 - 5 din secţiunea „Redarea programată” din această pagină, iar apoi apăsaţi în mod repetat butonul REPEAT

(REPETARE) până se afi şează opţiunea „Repeat All” (Repetare toate piesele).

Pentru a repeta un folder:

Când vă afl aţi în modul Folder pe (MP3/WMA), apăsaţi în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE) până când se afi şează „Repeat

Folder” (Repetare folder). Apăsaţi butonul / (CD/USB / ).

Pentru anularea modului de repetare a piesei:

Apăsaţi repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se afi şează mesajul „Normal”, iar mesajul „ ” dispare.

Pentru a anula setarea de redare programată:

În timpul modului stop programat, apăsaţi butonul (CD ). Unitatea va afi şa „Memory Clear” (Ştergere memorie) şi întregul conţinut programat va fi şters.

Adăugarea unor piese suplimentare pentru programare:

Dacă un program a fost memorat anterior, se va afi şa ledul „MEM”.

Apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE). Apoi, urmaţi paşii 2 - 3 pentru a adăuga piese.

Note:

Când se deschide compartimentul pentru discuri, programul se anulează automat.

Dacă apăsaţi butonul ON / STANDBY (PORNIT / ÎN AŞTEP-

TARE) pentru ca unitatea să intre în modul oprit sau dacă schimbaţi de pe funcţia CD pe altă funcţie, selecţia programată va fi anulată.

În timpul operării în modul programare, redarea aleatorie nu este posibilă.

Procedura de redare a unui disc MP3 /

WMA cu modul folder activat

Pentru redarea unui CD-R/RW.

1 Apăsaţi butonul CD de pe telecomandă şi inseraţi un disc

MP3/WMA. Apăsaţi butonul FOLDER şi se vor afi şa informaţiile referitoare la disc.

Led MP3

Led WMA Led TOTAL

Atenţie:

După repetare, asiguraţi-vă că aţi apăsat butonul (CD/USB ).

În caz contrar, discul va fi redat în continuare.

1

2

Redarea programată (CD)

Când redarea este oprită apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE) de pe telecomandă pentru a intra în modul de salvare a programării.

Apăsaţi butonul sau pentru a selecta pista dorită.

Număr total de foldere Număr total de fi şiere

2 Apăsaţi butonul PRESET (PRESETARE) ( sau ) pentru a selecta folderul de redat (modul Folder este activat).

Led FOLDER

3

4

5

Numărul piesei selectate

Apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE) pentru a salva numărul piesei.

Repetaţi paşii 2 - 3 pentru alte piese. Se pot programa până la

32 de piese. Dacă doriţi să verifi caţi piesele programate, apăsaţi în mod repetat butonul MEMORY (MEMORIE). Pentru a şterge piesele programate, apăsaţi butonul CLEAR (ŞTERGERE).

Apăsaţi butonul / (CD/USB / ) pentru a începe redarea.

1

2

Redarea programată (MP3 / WMA)

Dacă unitatea este oprită, apăsaţi butonul MEMORY (MEMO-

RIE) pentru a intra în modul de salvare programată.

Apăsaţi butonul PRESET (PRESETARE) ( sau ) de pe telecomandă pentru a selecta folderul dorit.

3

4

Număr FOLDER Numărul primei piese din folder

Selectaţi fi şierul pe care doriţi să îl redaţi apăsând butonul sau .

Apăsaţi butonul / (CD/USB / ). Redarea va începe şi se va afi şa denumirea fi şierului.

● Se vor afi şa titlul, artistul şi albumul dacă acestea sunt

înregistrate pe disc.

În cazul redării cu modul Folder activat, apăsaţi butonul

PRESET (PRESETARE) ( sau ) şi folderul dorit poate fi selectat chiar dacă unitatea este în modul de redare / pauză. Modul de redare / pauză va continua în timpul primei piese din folderul selectat.

Conţinutul afi şajului poate fi schimbat apăsând butonul

CD / USB DISPLAY (AFIŞAJ CD / USB).

Afi şare denumire fi şier Afi şare folder

3

4

5

Apoi, apăsaţi butonul sau (de pe telecomandă) pentru a selecta piesele dorite.

Afi şare contor

Afi şare album

Afi şare titlu

Afi şare artist

Apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE) pentru a memora folderul şi numărul piesei.

Repetaţi paşii 2 – 3 pentru alte foldere / piese. Pot fi programate până la 32 de piese.

Apăsaţi butonul / (CD/USB / ) pentru a începe redarea.

RO-13

Notă:

Dacă se afi şează mesajul „Not Support” (Incompatibil), înseamnă că este selectată opţiunea „Copyright protected WMA fi le” (Fişier

WMA protejat prin drepturi de autor) sau „Not supported playback fi le” (Fişier de redat incompatibil).

Audiţia prin dispozitivul de stocare USB / MP3 player

1

2

Notă:

Acest produs nu este compatibil cu sistemele de fi şiere

MTP şi AAC de pe dispozitivele de stocare USB sau de pe player-ele MP3.

■ iPad

Pentru a reda USB / MP3 player în modul folder pornit / oprit

Note:

Compania SHARP nu este răspunzătoare pentru pierderea de date în timp ce dispozitivul de memorie USB este conectat la sistemul audio.

Fişierele comprimate în format MP3 şi / sau WMA pot fi redate când conectaţi dispozitivul la terminalul USB.

Formatul memoriei USB acceptă FAT 16 sau FAT 32.

Compania SHARP nu poate garanta că toate dispozitivele de memorie USB vor funcţiona pe acest sistem audio.

Nu se recomandă utilizarea unui cablu USB pentru conectarea dispozitivelor de memorie USB la acest sistem. Utilizarea cablului USB poate afecta performanţele acestui sistem audio, iar dispozitivele iPod, iPhone şi iPad nu sunt compatibile cu această conexiune.

Această memorie USB nu pot fi operată prin hub-ul

USB.

Terminalul USB din această unitate nu este destinat pentru o conexiune la PC.

Unitatea nu poate citi de pe un hard disk extern legat la terminalul USB.

Dacă datele din memoria USB au capacitate mare, este posibil ca acestea să fi e citite mai greu.

Acest produs poate reda fi şiere WMA şi MP3. Dispozitivul va detecta automat tipul de fi şier redat. Dacă se redă un fi şier care nu este compatibil, se afi şează mesajul „Not Support” (Incompatibil), iar fi şierul va fi sărit automat. Operaţiunea va dura câteva secunde. Dacă apar mesaje neobişnuite pe afi şaj în timpul redării fi şierului nespecifi cat, opriţi şi reporniţi unitatea.

Acest produs funcţionează cu dispozitivele de stocare

USB şi cu player-ele MP3. Totuşi, din diverse motive, la unele dispozitive pot apărea probleme de compatibilitate. În aceste situaţii, opriţi şi reporniţi unitatea.

În timpul funcţionării CD-ului, player-ul MP3 nu va fi

încărcat.

Următoarele funcţii sunt identice cu cele pentru CD:

Pagina

Diferite funcţii pentru redarea discurilor ................... 12

Căutarea directă a pieselor......................................... 12

Redare aleatorie........................................................... 12

Repetare piesă ............................................................. 13

Redarea programată (MP3 / WMA) ............................. 13

1

2

3

4

Apăsaţi butonul USB (de pe telecomandă) sau butonul

FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitate) în mod repetat pentru selectarea funcţiei USB. Conectaţi la unitate dispozitivul de memorie USB care conţine fi şiere în format

MP3 / WMA. Când dispozitivul de memorie USB este conectat la unitate, se afi şează informaţiile aferente dispozitivului.

Pentru redare cu modul folder activat, urmaţi pasul 2 de mai jos.

Pentru redare cu modul folder dezactivat, urmaţi pasul

3 de mai jos.

Apăsaţi butonul FOLDER şi apoi butonul PRESET

(PRESETARE) ( sau ) pentru a selecta folderul pe care doriţi să îl redaţi. Pentru a începe redarea, treceţi la pasul 4. Pentru a modifi ca folderul de redat, apăsaţi butonul PRESET (PRESETARE) ( sau ) pentru a selecta un alt folder.

Selectaţi fi şierul pe care doriţi să îl redaţi apăsând butonul sau .

Apăsaţi butonul / (CD / USB / ) . Redarea va începe, iar denumirea fi şierului va fi afi şată.

● Se vor afi şa titlul, artistul şi albumul dacă acestea sunt înregistrate pe dispozitivul de memorie USB.

● Conţinutul afi şajului poate fi schimbat apăsând butonul CD / USB DISPLAY (AFIŞAJ CD / USB).

Notă:

Pentru a pune pe pauză:

Apăsaţi butonul / (CD / USB / ).

Pentru a scoate dispozitivul de memorie USB

Apăsaţi butonul (CD / USB ) pentru a opri redarea.

Deconectaţi dispozitivul de memorie USB de la terminalul

USB.

Note:

Dacă dispozitivul de memorie USB nu este conectat, se va afi şa mesajul „USB No Media” (Fără suport media USB).

Derularea înainte / înapoi nu este validă la redarea unui fi şier cu rată de biţi variabilă.

Note:

Această unitate este compatibilă numai cu formatul

„MPEG-1 Audio Layer-3”. (Frecvenţa de eşantionare este 32, 44,1, 48 kHz)

Ordinea redării pentru fi şierele MP3 poate fi diferită în funcţie de programul utilizat pentru descărcare.

Rata de biţi acceptată pentru formatul MP3 este între

32~320 kbps şi pentru formatul WMA este 64~160 kbps.

Fişierele fără format MP3/WMA nu pot fi redate.

Listele de redare nu sunt acceptate de această unitate.

Această unitate poate afi şa denumirea folderului şi a fi şierului cu până la 32 caractere.

Numărul total de foldere citite este 999, inclusiv folderul cu fi şiere neredabile. Totuşi, afi şajul indică numai folderul cu fi şiere MP3/WMA.

Timpul de redare a piesei poate fi afi şat incorect dacă se foloseşte un fi şier cu o rată de biţi variabilă.

Meta-etichetele WMA acceptă de asemenea denumirea pentru artist şi album care sunt înregistrate în fi şierele WMA. Fişierele care sunt protejate de drepturile de autor nu pot fi redate.

RO-14

Ascultarea radioului

Scanarea (scanarea posturilor)

1

2

3

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEP-

TARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER (CĂUTARE)

(de pe telecomandă) sau butonul FUNCTION (FUNC-

ŢIE) (de pe unitatea principală) în mod repetat pentru a selecta modul FM Stereo sau FM Mono.

Scanare manuală:

Apăsaţi în mod repetat butonul TUNING (SCANARE)

( sau ) pentru a căuta postul dorit.

Scanare automată:

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul TUNING (SCANARE)

( sau ). Scanarea automată va fi declanşată, iar tunerul se va opri la primul post cu transmisie disponibilă.

Note:

În cazul interferenţelor radio, scanarea automată se poate opri de la sine în punctul de interferenţă.

Scanarea automată va sări staţiile cu semnal slab.

Pentru a opri scanarea automată, apăsaţi din nou bu-

● tonul TUNING (SCANARE) ( sau ).

Dacă este fi xat un post RDS (Radio Data System), mai

întâi se va afi şa frecvenţa, după care se va aprinde ledul

RDS. Denumirea postului va apărea la sfârşit.

Scanarea completă automată poate fi obţinută pentru staţiile RDS „ASPM”; consultaţi pagina 16.

Pentru a recepţiona o transmisie FM stereo:

Apăsaţi butonul TUNER (CĂUTARE) pentru a selecta modul stereo. Ledul „ST” se va afi şa pe ecran. „ ” şi „ ” vor apărea când o transmisie FM este în modul stereo.

Dacă recepţia FM este slabă, apăsaţi butonul TUNER

(CĂUTARE) pentru a anula ledul „ST”. Recepţia se va schimba în mono, iar sunetul va deveni mai clar.

Memorarea staţiilor

Puteţi memora 40 de posturi FM şi pot fi ascultate prin apăsarea butonului (Posturi memorate).

1 Urmaţi paşii 2 - 3 din „Scanarea”.

2 Apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE).

4

5

În maxim 30 de secunde, apăsaţi butonul MEMORY

(MEMORIE) pentru a memora postul respectiv. Dacă

înainte de memorarea postului, ledul „MEMORY” (ME-

MORIE) şi cel pentru presetarea numărului nu mai sunt afi şate, repetaţi operaţia de la pasul 2.

Repetaţi paşii 1 - 4 pentru setarea posturilor sau pentru a schimba presetarea unui post. Când aţi memorat un post nou, postul memorat anterior pentru acel canal va fi şters.

Notă:

Funcţia de protecţie protejează posturile memorate pentru câteva ore în cazul unei pene de curent sau în cazul unei defecţiuni pe instalaţia de curent electric.

Pentru a reda un post memorat

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul PRESET (PRESETARE)

( sau ) pentru a selecta postul dorit.

1

2

Pentru a scana posturile presetate

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul PRESET (PRESE-

TARE) ( sau ) până când se va aprinde numărul postului presetat. Posturile programate vor fi căutate secvenţial pe o durată de 5 secunde fi ecare.

Apăsaţi din nou butonul PRESET (PRESETARE) ( sau ) când se localizează postul dorit.

1

2

3

Pentru a şterge memoria presetată

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞ-

TEPTARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea principală) în mod repetat sau butonul TUNER

(CĂUTARE) (de pe telecomandă) pentru a selecta funcţia Tuner.

În funcţia Tuner, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul

CLEAR (ŞTERGERE) (de pe telecomandă) până la afi şarea opţiunii „Tuner Clear” (Ştergere tuner).

Utilizarea sistemului RDS (Sistemul de date radio)

RDS este un serviciu de radiodifuziune oferit de un număr din ce în ce mai mare de posturi FM. Posturile

FM emit semnale adiţionale în paralel cu semnalele obişnuite. Emit denumirile posturilor şi informaţii despre tipul programului, de ex., sport, muzică etc.

La receptarea unui post RDS, se va afi şa „RDS” şi denumirea postului.

„TP” (program pentru trafi cul auto) se afi şează pe ecran atunci când sunt recepţionate informaţii despre trafi c şi

„TA” (anunţuri despre trafi c) se afi şează atunci când există informaţii despre trafi c în timp real.

„PTYI” (led PTY dinamic) se afi şează în timp ce este recepţionat un post PTY dinamic.

3 În maxim 30 de secunde, apăsaţi butonul PRESET

(PRESETARE) ( sau ) pentru a selecta numărul canalului de memorat. Salvaţi posturile în memorie, în ordine, începând cu canalul presetat 1.

RO-15

Utilizarea sistemului RDS (sistemul de date radio) (continuare)

Informaţiile furnizate prin RDS

Puteţi controla funcţia RDS utilizând numai butoanele de pe telecomandă.

De fi ecare dată când apăsaţi butonul RDS DISPLAY (AFIŞAJ

RDS), afi şajul se va schimba după cum urmează:

Denumirea postului (PS) Tipul programului (PTY)

Frecvenţa Textul radio (RT)

Când comutaţi pe un alt post decât unul RDS sau pe un post

RDS care are semnal slab de transmisie, afi şajul se va modifi ca

în următoarea ordine:

No PS

FM 98.80 MHz

No PTY

No RT

Utilizarea sistemului ASPM (memorarea automată a programelor posturilor de radio)

În timpul modului ASPM, tunerul va căuta în mod automat noi posturi RDS. Pot fi memorate maxim 40 de posturi.

1

2

Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER (CĂUTARE) (de pe telecomandă) sau FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea principală) pentru a selecta funcţia TUNER (CĂUTARE).

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul RDS ASPM.

1 La aprox. 4 secunde după ce s-a aprins ledul „ASPM”, va porni scanarea (87,50 - 108,00 MHz).

2 La găsirea unui post RDS, ecranul va afi şa un moment

„RDS”, iar postul va fi memorat.

Note:

Dacă acelaşi post este transmis pe frecvenţe diferite, va fi memorată frecvenţa cea mai puternică.

Orice post care are aceeaşi frecvenţă cu unul din memorie, nu va fi memorat.

Dacă memoria conţine deja 40 de posturi, scanarea va fi oprită. Dacă doriţi să repetaţi operaţiunea ASPM, ştergeţi memoria presetată.

Dacă niciun post nu a fost memorat, mesajul „END” (Terminare) se va afi şa timp de aprox. 4 secunde.

Dacă semnalul RDS este foarte slab, denumirea postului nu va fi memorată.

Un post de radio identic poate fi memorat pe un canal diferit.

În anumite zone sau în anumite intervale de timp, numele posturilor pot fi diferite.

Observaţii pentru funcţia RDS

Situaţiile de mai jos nu constituie o defecţiune a unităţii:

„PS”, „No PS” şi denumirea unui post apar alternativ, iar unitatea nu funcţionează corect.

Dacă un post anume nu emite corespunzător sau este în perioada de testare, funcţia de recepţionare RDS poate să

● nu funcţioneze.

Când recepţionaţi un post RDS a cărui semnal este prea slab, denumirea postului nu va fi afi şat.

Mesajul „No PS”, „No PTY” sau „No RT” va lumina timp de 5 secunde, după care se va afi şa frecvenţa.

Observaţii pentru textul radio:

Primele 14 caractere ale textului radio vor apărea timp de 4 secunde, după care vor fi derulate de-a lungul ecranului.

Dacă recepţionaţi un post RDS care nu emite text radio, se va afi şa „No RT” când comutaţi pentru poziţia pentru text radio.

În timpul recepţionării de date pentru textul radio, unitatea va afi şa „RT”.

Pentru a reda posturile memorate

Pentru specifi carea tipurilor de posturi programate (ştiri, sport, program cu informaţii despre trafi c etc..) şi pentru selectarea acestora (căutare PTY):

1

2

Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER (CĂUTARE) (de pe telecomandă) sau FUNCTION (FUNCŢIE) (de pe unitatea principală) pentru a selecta funcţia TUNER (CĂUTARE).

Apăsaţi butonul RDS PTY.

3 După scanare, numărul de posturi memorate va fi afi şat timp de 4 secunde, după care va apărea „END”

(Terminare) pentru alte 4 secunde.

Mesajele „SELECT” şi „PTY TI” se vor afi şa alternativ timp de

6 secunde.

3 În maxim 6 secunde, apăsaţi butonul TUNING (SCANARE) (

sau ) pentru a selecta tipul programului.

Pentru a opri funcţia ASPM înainte de fi nalizare:

Apăsaţi butonul RDS ASPM în timp ce acesta scanează posturile radio.

Posturile care sunt deja stocate în memorie, vor fi păstrate aici.

De fi ecare dată când apăsaţi acest buton, se va afi şa tipul programului. Dacă acest buton este ţinut apăsat mai mult de 0,5 secunde, tipul programului va fi afi şat continuu.

RO-16

Utilizarea sistemului RDS (sistemul de date radio) (continuare)

4 În timp ce tipul de program luminează intermitent (timp de 6 secunde), apăsaţi din nou butonul RDS PTY.

După ce tipul de program selectat a fost aprins timp de 2 secunde, se afi şează mesajul „SEARCH” (CĂUTARE), iar operaţiunea de căutare a postului începe.

Note:

● Dacă afi şajul nu mai luminează intermitent, începeţi din nou

● cu pasul 2. Dacă unitatea va găsi tipul programului dorit, numărul canalului corespunzător se va aprinde pentru 8 secunde, după care denumirea postului va rămâne aprinsă.

Dacă doriţi să ascultaţi acelaşi tip de program pe un alt post,

● apăsaţi butonul RDS PTY când numărul canalului sau denumirea postului luminează intermitent. Unitatea va căuta următorul post.

Dacă nu se găseşte niciun post, mesajul „NOT FOUND”

(FĂRĂ REZULTATE) se va afi şa timp de 4 secunde.

Dacă selectaţi un program cu informaţii despre trafi c:

Dacă selectaţi programul cu informaţii despre trafi c (TP) în pasul

3, se afi şează mesajul „TP”.

(Aceasta nu înseamnă că puteţi asculta informaţiile despre trafi c

în acel moment.)

Când se transmit informaţii despre trafi c, se afi şează mesajul

„TA”.

Descrierile codurilor PTY (Tip de program), TP (Program cu informaţii din trafi c) şi TA (Anunţuri despre trafi c)

NEWS

AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

LIGHT M

OTHER M

SOCIAL

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

CLASSICS LEISURE

JAZZ TP

WEATHER COUNTRY TA

FINANCE NATION M

CHILDREN OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

TEST

ALARM

NONE

Funcţiile timer (contor) şi sleep (oprire programată) (numai de la telecomandă)

Contor de redare

Înainte de setarea contorului:

Verifi caţi dacă ceasul este setat corect (consultaţi pagina 6).

În caz contrar, nu puteţi utiliza funcţia contor.

Pentru redarea contorului: conectaţi dispozitivul USB sau inseraţi discurile sau conectaţi dispozitivul iPod care va fi redat.

Contor de redare:

Unitatea porneşte şi redă sursa aleasă de dvs. (CD, TUNER,

USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN) la un timp presetat.

Această unitate are 2 tipuri de contor: O CONTORIZARE şi

CONTOR ZILNIC.

O contorizare (indicator „ ”):

Opţiunea O contorizare funcţionează numai o dată la un interval de timp presetat.

Contor zilnic (indicator „DAILY” (ZILNIC)):

Contorul zilnic funcţionează la aceeaşi oră în fi ecare zi la care a fost setat. De exemplu, setaţi contorul ca apel de trezire în fi ecare dimineaţă.

Utilizând funcţia O contorizare şi Contor zilnic în combinaţie:

De exemplu, utilizaţi funcţia O contorizare pentru a asculta un program radio şi utilizaţi Contorul zilnic pentru a vă trezi.

1 Setaţi funcţia O temporizare şi contorul zilnic (paginile 17 -

18).

1 minut sau mai mult

Contor zilnic

Start Stop

O contorizare

Start Stop

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul CLOCK / TIMER (CEAS / CONTOR).

În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul sau pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau „Daily” (Zilnic), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.

În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul sau pentru a selecta opţiunea „Timer Set” (Setare contor), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.

Pentru a selecta sursa de redare pentru contor (CD, TUNER,

USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN), apăsaţi butonul sau .

Apăsaţi butonul ENTER.

Dacă aţi selectat tunerul radio, selectaţi un post apăsând butonul sau , după care apăsaţi butonul ENTER. Dacă nu a fost programat niciun post, se va afi şa „No Preset” şi setarea pentru contor va fi anulată.

Pentru a seta ziua, apăsaţi butonul sau şi apoi apăsaţi butonul ENTER.

Apăsaţi butonul ENTER pentru a seta ora. Apăsaţi butonul sau şi apoi apăsaţi butonul ENTER.

Pentru a seta minutele, apăsaţi butonul sau şi apoi apăsaţi butonul ENTER.

Setaţi ora pentru a fi naliza, ca în paşii 7 şi 8 de mai sus.

Reglaţi volumul utilizând comanda VOLUME (VOLUM), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.

RO-17

Funcţiile timer (contor) şi sleep (oprire programată) (numai de la telecomandă) (continuare)

11 Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞ-

TEPTARE) pentru a intra în modul În aşteptare. Se aprinde ledul CONTOR.

12

13

Când vine ora presetată, redarea începe. Volumul va creşte treptat până ajunge la volumul presetat. Ledul aferent contorului va lumina intermitent în timpul redării.

La terminarea timpului setat în contor, sistemul va intra automat în modul În aşteptare.

O contorizare:

Contorul va fi anulat.

Contor zilnic:

Contorul funcţionează în acelaşi moment în fi ecare zi selectată. Anulaţi contorul zilnic când acesta nu este utilizat.

Note:

● Când este efectuată redarea contorizată utilizând altă unitate conectată la terminalul USB sau mufa AUDIO

IN, selectaţi „USB” sau „AUDIO IN” sau „LINE IN” la pasul 5. Această unitate va porni sau va intra automat

în modul de aşteptare. Totuşi, unitatea conectată nu va porni sau nu se va opri.

● Pentru a opri redarea contorizată, urmaţi pasul „Anula-

rea setării contorului” din această pagină.

Verifi carea setării contorului:

1

2

Porniţi unitatea. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul CLOCK /

TIMER (CEAS / CONTOR).

În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul sau pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau

„Daily” (Zilnic), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.

3 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul sau pentru a selecta opţiunea „Timer Call” (Apel contor), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.

Anularea setării contorului:

1 Porniţi unitatea. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul CLOCK /

TIMER (CEAS / CONTOR).

2

3

În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul sau pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau

„Daily” (Zilnic), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.

În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul sau pentru a selecta funcţia „Timer Off” (Dezactivare contor), iar apoi apăsaţi butonul ENTER. Contorul va fi dezactivat (setarea nu va fi anulată).

Reutilizarea setării memorate a cronometrului:

Setarea contorului va fi memorată odată ce este introdusă. Pentru a reutiliza aceeaşi setare, efectuaţi următoarele operaţiuni.

1

2

Porniţi unitatea. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul CLOCK /

TIMER (CEAS / CONTOR).

În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul sau pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau

„Daily” (Zilnic), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.

3

4

În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul sau pentru a selecta opţiunea „Timer On” (Activare contor), iar apoi apăsaţi butonul ENTER.

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞ-

TEPTARE) pentru a intra în modul În aşteptare.

Funcţia Sleep (Oprire programată)

1

2

3

Radioul, discul, dispozitivul iPod, USB, Audio In şi Line In pot toate fi oprite în mod automat.

4

5

Ascultaţi pe sursa de sunet dorită.

Apăsaţi butonul SLEEP (OPRIRE PROGRAMATĂ).

În maxim 5 secunde, apăsaţi butonul numeric pentru a seta ora (1 minut - 99 minute).

Se va afi şa opţiunea „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMA-

TĂ).

Unitatea va intra automat în modul În aşteptare după intervalul de timp presetat. Volumul se va reduce la 1 minut înainte de terminarea operaţiunii de oprire programată.

Confi rmarea timpului rămas:

1 Când este indicat modul „SLEEP” (OPRIRE PRO-

GRAMATĂ), apăsaţi butonul SLEEP (OPRIRE PRO-

GRAMATĂ).

Anularea funcţiei de oprire programată:

Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)

în timp ce „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ) este afi şat.

Pentru anularea funcţiei de oprire programată fără a seta unitatea pe modul În aşteptare, procedaţi după cum urmează.

1

2

Când este indicat modul „SLEEP” (OPRIRE PRO-

GRAMATĂ), apăsaţi butonul SLEEP (OPRIRE PRO-

GRAMATĂ).

În maxim 5 secunde, apăsaţi de două ori butonul

„0” până la afi şarea mesajului „SLEEP 00” (OPRIRE

PROGRAMATĂ 00).

Utilizarea împreună a funcţiilor de contorizare şi oprire programată

Redarea pentru funcţiile de contorizare şi oprire programată:

De exemplu, puteţi să adormiţi în timp ce ascultaţi la radio şi să vă treziţi dimineaţa ascultând un CD.

1

2

Setarea Opririi programate (consultaţi paşii 1 - 5 de mai sus).

Când oprirea programată este setată, confi guraţi redarea contorului (paşii 2 - 9, pagina 17).

Setarea opririi programate

Setarea pentru redarea contorizată

1-99 minute

Funcţia de oprire programată va opera automat

Timpul de oprire

Timpul programat

Contorul pentru redare a timpului de pornire

RO-18

Îmbunătăţirea sistemului dvs.

Cablul de conectare nu este inclus. Achiziţionaţi un cablu ca în desenul de mai jos.

Audio player portabil etc.

Cablu audio (nelivrat)

Ascultarea conţinutului de pe playerele audio portabile etc.

1

2

3

4

Utilizaţi un cablu pentru a conecta playerul audio portabile etc. la mufa AUDIO IN (intrare audio).

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEP-

TARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi în mod repetat butonul AUDIO / LINE (INPUT)

(INTRARE) (de pe telecomandă) sau butonul FUNC-

TION (FUNCŢIE) (de pe unitate) pentru a selecta funcţia AUDIO IN (INTRARE AUDIO).

Porniţi echipamentul conectat. Dacă nivelul volumului echipamentului conectat este prea mare, sunetul emis poate fi distorsionat. În acest caz, reglaţi volumul dispozitivului conectat.

Notă:

Pentru a preveni interferenţele de sunet, plasaţi unitatea departe de televizor.

Căşti

Nu setaţi volumul la maximum la punerea în funcţiune.

Presiunea excesivă a sunetului provenit din căşti poate afecta auzul.

Înainte de conectarea sau deconectarea căştilor, reduceţi volumul.

Asiguraţi-vă că diametrul prizei este de 3,5 mm (1/8”), iar impedanţa între 16 si 50 ohm. Impedanţa recomandată este de 32 ohm.

Conectarea căştilor deconectează automat difuzoarele.

Depanare

Dacă ceva nu este în ordine cu produsul, efectuaţi următoarele verifi cări înainte de a suna dealerul autorizat

SHARP sau centrul de service.

Informaţii generale

Simptom

Ora nu este setată corect.

● Când apăsaţi un buton, unitatea nu răspunde.

● Nu se aude niciun sunet.

Cauze posibile

A intervenit o întrerupere a curentului. Resetaţi ceasul. (Vezi pagina 6)

Setaţi unitatea pe modul

În aşteptare şi apoi reporniţi-o.

Dacă unitatea tot nu funcţionează, resetaţi unitatea (Consultaţi pagina 21).

Nivelul volumului este setat la „Min” (Minim).

Căştile nu sunt conectate.

Cablurile pentru difuzoare nu sunt conectate.

Unitatea este prea departe de dispozitivul sursă audio stereo

Bluetooth.

Unitatea nu este asociată cu dispozitivul sursă audio stereo Bluetooth.

Telecomandă

Simptom

Telecomanda nu funcţionează.

Cauze posibile

Cablul aparatului nu este conectat la priză.

Polaritatea bateriei este greşită.

Bateria este descărcată.

Distanţa sau unghiul sunt incorecte.

Senzorul telecomenzii primeşte o lumină puternică.

NFC / Bluetooth

Simptom

● Nu se aude niciun sunet.

● Sunetul Bluetooth este întrerupt sau distorsionat.

● Dispozitivul activat

NFC nu se poate conecta la Bluetooth prin eticheta NFC.

Cauze posibile

Unitatea este prea departe de dispozitivul sursă audio stereo

Bluetooth.

Unitatea nu este asociată cu dispozitivul sursă audio stereo Bluetooth.

Unitatea este prea aproape de un dispozitiv care generează radiaţie electromagnetică.

Există un obstacol între unitate şi dispozitivul sursă audio stereo

Bluetooth.

● Unitatea principală nu este în modul de asociere

Bluetooth. Efectuaţi

„Conexiune NFC pentru redare audio”. (Consultaţi pagina 7.)

RO-19

Depanare (continuare)

Open Accessory

Simptom

Nu se generează niciun sunet.

● Dispozitivul nu se

încarcă.

Cauze posibile

Dispozitivul nu redă.

Dispozitivul nu este conectat corect la unitate.

Cablul aparatului nu este conectat la priză.

● Dispozitivul nu intră complet în contact cu terminalul USB.

iPod, iPhone sau iPad

Simptom

Nu se generează niciun sunet.

Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad nu se încarcă.

● Pe ecranul iPhone se afi şează mesajele

„This accessory is not made to work with iPhone”

(Aacest accesoriu nu este fabricat să funcţioneze cu iPhone) sau „This accessory is not supported by iPhone”

(Aacest accesoriu nu este compatibil cu iPhone).

Cauze posibile

Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad nu este redat.

Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad nu este conectat corect la unitate.

Cablul aparatului este conectat la priză?

Terminalul USB nu este compatibil cu redarea video.

Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad nu face contact complet cu conectorul.

Utilizarea dispozitivului iPod (generaţia a 3-a).

Dispozitivul iPod sau iPhone nu este acceptat.

Consultaţi pagina 10 pentru modelele compatibile.

Bateria iPhone este descărcată. Reîncărcaţi dispozitivul iPhone.

Dispozitivul iPhone nu este conectat corect.

CD player

Simptom

Nu porneşte redarea.

Redarea se opreşte la jumătate sau este neadecvată.

● Redarea sunetelor este omisă sau oprită la jumătatea unei piese.

Cauze posibile

Aţi introdus discul incorect.

Discul nu întruneşte standardele.

Discul este deformat sau zgâriat.

Aparatul este plasat în apropierea unor vibraţii excesive.

S-a utilizat un disc foarte murdar.

S-a format condens în interiorul unităţii.

USB

Simptom

● Dispozitivul nu poate fi detectat.

Nu porneşte redarea.

Afi şarea eronată a timpului.

Afi şarea greşită a denumirii fi şierului.

Cauze posibile

Există fi şiere MP3 / WMA disponibile?

Aţi conectat dispozitivul în mod adecvat?

Este un dispozitiv MTP?

Dispozitivul conţine numai fi şiere AAC?

Este un fi şier WMA cu protecţie pentru drepturi de autor?

Este un fi şier MP3 fals?

Fişierul redat conţine rate de biţi de tipuri variate?

Denumirea fi şierului conţine caractere din limba chineză sau japoneză?

Tuner (radio)

Simptom

Radioul generează sunete neobişnuite.

Cauze posibile

Aparatul este plasat lângă un televizor sau un calculator.

Antena FM externă nu este poziţionată corect.

Îndepărtaţi antena de cablul de alimentare cu c.a., dacă acesta se afl ă în apropiere.

Condensarea

Schimbările de temperatură, de depozitarea sau funcţionarea într-un mediu extrem de umed pot provoca condens

în interiorul cabinetului (CD etc.) sau pentru emiţătorul din telecomandă. Condensul poate provoca funcţionarea defectuoasă a unităţii. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsaţi unitatea să funcţioneze fără disc în aceasta, până când redarea normală este posibilă (aprox. 1 oră). Ştergeţi condensul de pe emiţător cu o cârpă moale înainte de a utiliza unitatea.

În cazul unor probleme

În cazul în care produsul este supus unei interferenţe exterioare puternice (şoc mecanic, electricitate statică excesivă, tensiune electrică anormală datorată fulgerelor etc.) sau este utilizat incorect, se poate defecta.

În cazul unor probleme de acest tip, urmaţi instrucţiunile de mai jos:

1

2

Setaţi unitatea pe modul În aşteptare şi apoi reporniţi alimentarea.

Dacă aparatul nu revine la operaţiunea anterioară, scoateţi aparatul din priză şi conectaţi-l din nou, iar apoi porniţi aparatul.

Notă:

Dacă niciuna din operaţiunile de mai sus nu are efect, resetaţi memoria.

RO-20

Depanare (continuare)

1

2

3

4

Revenirea la setările de fabrică, ştergerea memoriei

Apăsaţi butonul ON / STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEP-

TARE) pentru a porni unitatea.

Apăsaţi butonul FUNCTION (FUNCŢIE) (unitate principală) sau butonul (AUDIO / LINE (INPUT) (INTRARE))

(de pe telecomandă) în mod repetat pentru a intra în modul Audio In.

Apăsaţi butonul (de pe unitatea principală) o dată.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul (de pe unitatea principală) până când apare „RESET” (RESETARE).

Atenţie:

Această operaţiune va şterge toate datele din memorie incluzând ceasul, contorul şi presetările tunerului.

Înainte de transportarea unităţii

Scoateţi toate dispozitivele conectate la unitate. Apoi, setaţi unitatea în modul de alimentare în aşteptare. Transportarea unităţii cu alte dispozitive lăsate conectate sau cu discurile lăsate în interior poate deteriora unitatea.

Îngrijirea discurilor

Discurile sunt destul de rezistente la deteriorare. Totuşi, fi şierele pot fi sărite din cauza acumulării de impurităţi pe suprafaţa discului.

Nu marcaţi pe partea opusă celei cu eticheta a discului, de pe care sunt citite semnalele.

Protejaţi CD-urile de lumina directă a soarelui, de căldură şi de umezeală excesivă.

Prindeţi discurile întotdeauna de margini. Amprentele, impurităţile sau apa pot crea distorsiuni ale sunetului sau săriri ale fi şierelor. Discurile se curăţă cu o lavetă moale şi uscată dinspre centru spre margini.

Întreţinere

Specifi caţii

Ca parte a politicii de îmbunătăţire continuă, compania

SHARP îşi rezervă dreptul la schimbarea designului şi a specifi caţiilor produsului fără un anunţ prealabil. Caracteristicile de performanţă specifi cate, reprezintă valori nominale ale aparatelor produse. La unele aparate, pot apărea abateri de la aceste valori.

Informaţii generale

Sursa de alimentare

Consum de curent

Dimensiuni c.a. 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Modul pornit: 52 W

Modul În aşteptare: 0,4 W (*)

Lăţime: 215 mm

Lăţime: 96 mm

Lăţime: 335 mm

2,6 kg

2,400 GHz - 2,480 GHz

Greutate

Bandă de frecvenţă

Profi l Bluetooth compatibil

A2DP (Advanced Audio Distribution

Profi le), AVRCP (Audio/Video

Remote Control Profi le)

Bluetooth 2.1 +EDR

( * ) Această valoare pentru consumul de energie se obţine când modul de demonstraţie este anulat, în modul Stand-by (În aşteptare). Consultaţi pagina 4 pentru anularea modului de demonstraţie.

Amplifi cator

Putere la ieşire

Terminale de ieşire

Terminalele de intrare

PMPO: 200 W

MPO: 100 W (50 W + 50 W)

(10% T.H.D.)

RMS: 100 W (50 W + 50 W)

(10% T.H.D.)

RMS: 66 W (33 W + 33 W)

(1% T.H.D.)

Boxe: 4 ohmi

20 Hz - 20 kHz

Pre-ieşire subwoofer (semnal audio):

200 mV / 10 kOhmi la 70 Hz

Căşti: 16 - 50 ohmi

(recomandat: 32 ohmi)

Audio In (semnal audio):

500 mV / 47 kOhmi

Line in (intrare analogică):

500 mV / 47 kOhmi

Curăţarea compartimentului CD

Compartimentul necesită periodic o curăţare efectuată cu o lavetă moale şi soluţie diluată de săpun, după care se şterge cu o lavetă uscată.

Atenţie:

Nu utilizaţi pentru curăţare produse chimice (benzină, diluant etc.). Pot distruge compartimentul.

Nu aplicaţi ulei în interiorul aparatului. Poate provoca

întreruperi.

RO-21

Specifi caţii (continuare)

CD player

Tip O singură unitate optică de citire

CD player

Semnal de citire Fără contact, 3 raze

Pickup laser semiconductor

Convertor D/A Convertor multi bit D/A

Frecvenţa răspunsului

20 - 20.000 Hz

Gama dinamică 90 dB (1 kHz)

USB (MP3 / WMA)

Interfaţa USB

Fişier acceptat

Rata de biţi acceptată

Altele

Sistemul de fi şiere acceptat

În conformitate cu USB 1.1

(viteză completă) / 2.0 Clasa de stocare în masă.

Doar pentru suport în vrac şi protocol CBI.

MPEG 1 Layer 3

WMA (Non DRM)

MP3 (32 ~ 320 kbps)

WMA (64 ~ 160 kbps)

Numărul total de fi şiere MP3 /

WMA este 65.025.

Numărul maxim total de foldere este 999, INCLUSIV cel al directorului rădăcină.

Informaţiile de tip ID3TAG acceptate sunt numai TITLU,

ARTIST şi ALBUM.

Acceptă ID3TAG versiunea 1 şi 2.

Acceptă dispozitive USB cu

Microsoft Windows / DOS / FAT

12 / FAT 16 / FAT 32.

2 kbiţi bloc lungime de sector.

Tuner (radio)

Lungimi de undă FM: 87,5 - 108 MHz

Presetare 40 (posturi FM)

Difuzor (XL-HF202PH)

Tip Sistem de difuzoare cu 2 ieşire

Difuzor de tip dom, pentru frecvenţe

înalte, de 2,5 cm

Woofer de 12 cm

Putere maximă de intrare

100 W

Putere nominală 50 W

Impedanţă

Dimensiuni

Greutate

4 ohmi

Lăţime: 148 mm

Înălţime: 262 mm

Adâncime: 203,5 mm

2,5 kg/ fi ecare

Difuzor (XL-HF302PH)

Tip

Greutate

Sistem de difuzoare cu 2 ieşire

Difuzor de tip dom, pentru frecvenţe

înalte, de 2,5 cm

Difuzor pentru frecvenţe joase, de

13 cm

100 W Putere maximă de intrare

Putere nominală 50 W

Impedanţă 4 ohmi

Dimensiuni Lăţime: 160 mm

Înălţime: 280 mm

Adâncime: 289 mm

4,2 kg/ fi ecare

RO-22

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement