Miele | KM 6351 | Miele Hob KM 6351

Brugs- og monteringsanvisning
Glaskeramiske induktionskogeplader
Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden
opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå
skader på personer og produkt.
da - DK
M.-Nr. 07 807 890
2
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse af kogepladen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KM 6350 / KM 6351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KM 6380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KM 6382 / KM 6383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kogezonedata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Specialudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Råd om sikkerhed og advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Miljøbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Inden kogepladen tages i brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Første rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ibrugtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Induktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kogegrej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Betjeningsmåde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kogepladen tændes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Indstillingsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Opkogsautomatik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Boosterfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Varmholdningsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kogepladen slukkes og restvarmeindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Energispareråd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Minutur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Automatisk frakobling af kogezone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Samtidig brug af timerfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Lås / Børnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Stop & Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Sikkerhedsafbrydelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sikring mod overophedning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Småfejl udbedres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3
Indholdsfortegnelse
Ekstra tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Con|ctivity og Miele|home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kogepladen tilmeldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kogeplade afmeldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Råd om sikkerhed ved indbygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ramme-/facetkogeplader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Indbygningsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
KM 6350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
KM 6380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
KM 6382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Indbygning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Kogeplader til indbygning i plan med bordplade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Indbygningsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
KM 6351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
KM 6383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Indbygning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Eltilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Tilslutningsledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Tilslutningsskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Service / garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Typeskilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4
Beskrivelse af kogepladen
KM 6350 / KM 6351
ac Kogezoner med TwinBooster
bd Kogezoner med booster
e
Betjeningspanel
5
Beskrivelse af kogepladen
KM 6380
a
Kogezone med TwinBooster
bc Kogezoner med booster
d
6
Betjeningspanel
Beskrivelse af kogepladen
KM 6382 / KM 6383
ac
Kogezoner med TwinBooster
bde Kogezoner med booster
f
Betjeningspanel
7
Beskrivelse af kogepladen
Betjeningspanel
8
Beskrivelse af kogepladen
Sensortaster
a Tænd/Sluk - kogeplade
b Lås
c Indstilling af varmetrin
d Booster / TwinBooster
e Varmholdningsfunktion
f - Indstilling af tid
- Indstilling af varmetrinnet for kogezonen bagest i midten (afhængig af model)
g Stop and Go
h - Valg af timer
- Skift mellem timer-funktionerne
- Valg af en frakoblingstid (se afsnittet Automatisk frakobling af kogezone)
i Timefunktion
Kontrollamper
j Lås
k Kontrollampe til valgt kogezone, f.eks. bageste højre kogezone
l Kontrollampe for halve timer ved en minuturstid på over 99 minutter
m Restvarmeindikator
n TwinBooster
¤ trin 1
¥ trin 2
o Timerdisplay
00 til 99 = Tid i minutter
0.^ til 9^ = Tid i timer
9
Beskrivelse af kogepladen
Kogezonedata
Kogezone
KM 6350
min. - maks.
C i cm*
Varmeeffekt i watt ved 230 V**
y
18 - 28
Normal
TwinBooster, trin 1
TwinBooster, trin 2
2600
3000
3700
w
10 - 16
Normal
Booster
1400
2200
x
14 - 20 /
Normal
TwinBooster, trin 1
TwinBooster, trin 2
Normal
TwinBooster, trin 1
TwinBooster, trin 2
1850
2500
3000
2300
3000
3700
Normal
Booster
1850
3000
I alt:
7400
20 x 30
z
14 - 20
Kogezone
KM 6351
min. - maks.
C i cm*
y
16 - 23
Normal
TwinBooster, trin 1
TwinBooster, trin 2
2300
3000
3700
w
10 - 16
Normal
Booster
1400
2200
x
14 - 20 /
Normal
TwinBooster, trin 1
TwinBooster, trin 2
Normal
TwinBooster, trin 1
TwinBooster, trin 2
1850
2500
3000
2300
3000
3700
Normal
Booster
1850
3000
I alt:
7400
20 x 30
z
10
Varmeeffekt i watt ved 230 V**
14 - 20
Beskrivelse af kogepladen
Kogezone
KM 6380
min. - maks.
C i cm*
Varmeeffekt i watt ved 230 V**
f
18 - 28
Normal
TwinBooster, trin 1
TwinBooster, trin 2
2600
3000
3700
b
10 - 16
Normal
Booster
1400
2200
a
14 - 20
Normal
Booster
1850
3000
I alt:
7400
Kogezone
KM 6382 / KM 6383
min. - maks.
C i cm*
Varmeeffekt i watt ved 230 V**
y
16 - 23
Normal
TwinBooster, trin 1
TwinBooster, trin 2
2300
3000
3700
w
10 - 16
Normal
Booster
1400
1800
b
18 - 28
Normal
TwinBooster, trin 1
TwinBooster, trin 2
2400
3000
3700
x
14 - 20
Normal
Booster
1850
2900
z
14 - 20
Normal
Booster
1850
2900
I alt:
11.100
* Inden for det angivne område kan der anvendes kogegrej med enhver vilkårlig
diameter.
** Den angivne effekt kan variere afhængig af kogegrejets størrelse og materiale.
Specialudstyr
Kogeplader med symbolet < i øverste venstre hjørne er forberedt til
Miele|home-systemet (se afsnittet Ekstra tilbehør).
Miele|home-systemet kan p.t. ikke anvendes i Danmark.
11
Råd om sikkerhed og advarsler
Denne kogeplade overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både
bruger og ting.
Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden
kogepladen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om
indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på kogepladen undgås.
Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt.
Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer.
12
Råd om sikkerhed og advarsler
Retningslinjer vedrørende brugen
~ Denne kogeplade er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder.
~ Denne kogeplade er ikke beregnet til udendørs brug.
~ Brug kun kogepladen i almindelig husholdning til tilberedning og
varmholdning af mad.
Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål.
~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk
formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke
er i stand til at betjene kogepladen sikkert, må ikke anvende den
uden opsyn.
Disse personer må kun bruge kogepladen uden opsyn, hvis de er
informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og
hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
13
Råd om sikkerhed og advarsler
Børn i huset
~ Børn under 8 år skal holdes væk fra kogepladen, medmindre der
holdes konstant opsyn med dem.
~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge kogepladen uden opsyn,
hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening.
~ Børn må ikke rengøre kogepladen uden opsyn.
~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af kogepladen. Lad dem aldrig lege med kogepladen.
~ Kogepladen bliver varm under brug og er det stadig et stykke tid,
efter at den er slukket. Sørg for at holde børn væk fra kogepladen,
indtil den er afkølet så meget, at man ikke længere kan brænde sig
på den.
~ Risiko for kvælning!
Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier)
eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde.
~ Risiko for forbrænding!
Opbevar aldrig genstande, der kan være af interesse for børn, i skabe over eller bag kogepladen. Ellers kan børn fristes til at kravle op
på kogepladen.
~ Risiko for forbrænding og skoldning!
Sørg for, at børn ikke kan komme til at trække gryder og pander ned
fra kogepladen. Drej gryder og pander, så håndtagene vender til siden og ikke stikker ud over kogepladens front.
~ Anvend børnesikringen/låsen for at undgå, at børn ved et uheld
kommer til at tænde for kogepladen eller ændre på indstillingerne.
14
Råd om sikkerhed og advarsler
Teknisk sikkerhed
~ Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige
kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service.
~ En beskadiget kogeplade kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor kogepladen for synlige skader, inden den monteres.
Tag aldrig en beskadiget kogeplade i brug!
~ Kogepladens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er
etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende
sikkerhedsforanstaltning skal være i orden.
I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand.
~ De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på kogepladens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på
kogepladen. Kontroller dette før tilslutning.
I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør.
~ Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige
sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af kogepladen.
~ Brug kun kogepladen i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden.
~ Denne kogeplade må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe).
~ Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den
elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og
medføre funktionsforstyrrelser på kogepladen.
Åbn aldrig kogepladens kabinet.
15
Råd om sikkerhed og advarsler
~ Reparation af kogepladen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti.
~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele.
Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt.
~ Kogepladen er ikke beregnet til brug med et eksternt automatikur
eller et fjernbetjeningssystem.
~ Eltilslutning og udskiftning af ledningen bør kun foretages af en
autoriseret fagmand. En beskadiget ledning må kun udskiftes med
en speciel ledning af samme type. Se afsnittet Eltilslutning.
~ Kogepladen skal være afbrudt fra elnettet under vedligeholdelse
og reparation. Sørg for, at en af følgende betingelser er opfyldt:
– sikringerne i installationen er slået fra, eller
– skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller
– stikket er trukket ud (hvis der er et).
Træk ikke i ledningen på kogeplader med netstik, men i stikket,
når kogepladen skal afbrydes fra elnettet.
~ Hvis kogepladen er udstyret med et kommunikationsmodul, skal
dette også være afbrudt fra nettet ved installation, vedligeholdelse
og reparation på kogepladen.
~ Risiko for elektrisk stød!
Tag ikke kogepladen i brug i tilfælde af fejl eller brud, revner eller
ridser i den glaskeramiske plade. Sluk straks kogepladen, og afbryd
den fra nettet.
16
Råd om sikkerhed og advarsler
Den daglige brug
~ Overopvarmet olie og fedt kan selvantændes. Lad aldrig kogepladen være uden opsyn, når der anvendes olie eller fedt.
Forsøg aldrig at slukke ild i olie eller fedt med vand. Sluk kogepladen, og kvæl forsigtigt flammerne med et grydelåg eller et brandtæppe.
~ Flamber aldrig under en emhætte. Flammer kan antænde emhættens fedtfiltre.
~ Opbevar aldrig spraydåser, letantændelige flydende stoffer eller
brændbare genstande i en skuffe lige under kogepladen, da de kan
antændes ved opvarmning. Eventuelle bestikindsatser skal være af
varmebestandigt materiale.
~ Opvarm aldrig kogegrej uden indhold.
~ Anvend aldrig kogepladen til henkogning og opvarmning af mad i
lukkede dåser.
Der dannes overtryk i dåserne, hvorved de kan eksplodere.
~ Tildæk aldrig kogepladen, f.eks. med afdækningsplader, et klæ-
de eller beskyttelsesfolie.
Hvis der tændes for kogepladen ved en fejltagelse, eller hvis der er
restvarme på den, er der risiko for, at afdækningsmaterialet kan blive antændt, springe eller smelte.
~ Hvis der anvendes et elapparat (f.eks. en håndmikser) i nærhe-
den af kogepladen, skal man sørge for, at ledningen ikke kommer i
berøring med den varme kogeplade. Ledningsisoleringen kan blive
beskadiget.
17
Råd om sikkerhed og advarsler
~ Hvis kogepladen er indbygget bag en køkkenlåge, må den kun
anvendes med åben låge.
Luk først køkkenlågen, når restvarmeindikatorerne er gået ud.
~ Kogepladen bliver varm under brug og er stadig varm i nogen tid,
efter at den er slukket. Først når restvarmeindikatorerne er slukket,
er der ikke længere risiko for forbrænding.
~ Man kan brænde sig på den varme kogeplade. Beskyt altid hænderne med grillhandsker eller grydelapper under arbejdet med den
varme kogeplade. Anvend kun tørre grillhandsker eller grydelapper.
Hvis de er våde eller fugtige, øges varmeledningen, hvorved der
kan opstå forbrændinger.
~ Hvis kogepladen er tændt, hvis der tændes for den ved en fejltagelse, eller hvis der er restvarme på den, er der risiko for, at metalgenstande, der ligger på kogepladen, opvarmes.
Andre materialer kan smelte eller brænde.
Fugtige grydelåg kan suge sig fast.
Brug ikke kogepladen som fralægningsplads.
Sluk altid kogezonerne efter brug!
~ Hvis sukker, sukkerholdige madvarer, plast eller alufolie kommer
på den varme kogeplade og smelter, beskadiges den glaskeramiske plade, når den afkøles. Sluk straks kogepladen, og skrab disse
stoffer af med en glasskraber med barberblad, mens kogepladen
stadig er varm. Tag grillhandsker på.
Rengør kogezonerne med glaskeramisk kogepladerens, så snart de
er afkølet.
~ Gryder, der koger tomme, kan medføre skader på den glaskera-
miske plade. Lad ikke kogepladen være uden opsyn under brugen!
18
Råd om sikkerhed og advarsler
~ Anvend kun gryder og pander med glat bund. Gryder og pander
med ru bund kan lave ridser i den glaskeramiske plade.
~ Løft kogegrejet, når det skal flyttes på kogepladen. Hermed undgås striber på grund af slitage og ridser.
~ Salt, sukker eller sandkorn, f.eks. fra rensning af grøntsager, kan
medføre ridser, hvis de kommer ind under kogegrejets bund. Sørg
for, at kogepladen og kogegrejets bund er rene, inden kogegrejet
sættes på.
~ Sørg for, at der ikke falder genstande ned på den glaskeramiske
plade. Selv lette genstande (f.eks. en saltbøsse) kan give ridser eller
brud i den glaskeramiske plade.
~ Varme genstande på sensortasterne og displayene kan beskadige elektronikken nedenunder. Stil derfor aldrig varme gryder eller
pander på sensortasterne eller displayene.
~ På grund af induktionskogezonernes høje opvarmningshastighed
kan kogegrejets bund på meget kort tid nå selvantændelsestemperaturen for olie eller fedt. Lad ikke kogepladen være uden opsyn,
når den er tændt!
~ Opvarm aldrig fedt og olie i mere end et minut og aldrig med
boosterfunktion.
~ Kun for personer med pacemaker:
I umiddelbar nærhed af den tændte kogeplade opstår der et elektromagnetisk felt. Indvirkning på pacemakeren er dog usandsynlig.
Forespørg i tvivlstilfælde hos producenten af pacemakeren eller hos
lægen.
19
Råd om sikkerhed og advarsler
~ Magnetiserbare genstandes funktion kan blive påvirket af den
tændte kogeplades elektromagnetiske felt.
Kreditkort, lagermedier, lommeregnere osv. må derfor ikke komme i
nærheden af den tændte kogeplade.
~ Metalliske genstande, der opbevares i en skuffe under kogepla-
den, kan blive varme ved længerevarende, intensiv brug af kogepladen. Opbevar derfor ikke metalliske genstande i en skuffe lige under
kogepladen.
~ Kogepladen er udstyret med en køleblæser. Hvis der under den
indbyggede kogeplade er en skuffe, skal der være tilstrækkelig afstand mellem indholdet i skuffen og undersiden af kogepladen for at
sikre tilstrækkelig kølelufttilførsel til kogepladen.
Opbevar ikke spidse eller små genstande eller papir i skuffen, da de
kan suges ind i eller trænge igennem ventilationsgitteret og beskadige blæseren eller reducere afkølingen.
~ Anvend aldrig to kogegrej samtidigt på en kogezone, en koge-/
stegezone eller et PowerFlex-kogeområde.
Rengøring og vedligeholdelse
~ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af kogepla-
den. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning.
~ Hvis kogepladen er monteret over en ovn med pyrolysefunktion,
må den ikke bruges under pyrolyseprocessen, da dette kan udløse
kogepladens sikring mod overophedning (se pågældende afsnit).
20
Miljøbeskyttelse
Bortskaffelse af emballagen
Emballagen beskytter kogepladen mod
transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges.
Genbrug af emballagematerialerne
sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/
opsamlingssted.
Bortskaffelse af en gammel kogeplade
Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde
materialer. De indeholder imidlertid
også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed.
Hvis disse bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet eller behandles
forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor
ikke den gamle kogeplade med
husholdningsaffaldet.
Aflever i stedet for den gamle kogeplade på nærmeste opsamlingssted eller
den lokale genbrugsstation, så delene
kan blive genanvendt.
Sørg for, at den gamle kogeplade opbevares utilgængeligt for børn, indtil
den skal fjernes.
21
Inden kogepladen tages i brug
Klæb det medfølgende typeskilt ind i afsnittet Typeskilt.
Første rengøring
^ Fjern eventuelle beskyttelsesfolier og mærkater.
^ Tør kogepladen af med en fugtig klud og eftertør den, inden den tages i brug første gang.
Ibrugtagning
Kun gældende for facetslebne kogeplader (med slebet
glaskant): De første dage efter indbygningen kan der stadig være en lille synlig spalte mellem kogeplade og køkkenbordplade. Den mindskes efterhånden, når kogepladen
bruges. Kogepladens elektriske sikkerhed er dog stadig
sikret trods den lille spalte.
Når kogepladen tændes første gang, kan der forekomme en
generende lugt og eventuelt lidt damp. Dette reduceres for
hver yderligere brug og forsvinder til sidst helt.
Lugten og en evt. forekomst af damp er ikke tegn på forkert
tilslutning eller fejl på kogepladen, og det er ikke sundhedsskadeligt.
Vær opmærksom på, at opvarmningstiden på induktionskogeplader er meget kortere end på traditionelle kogeplader.
22
Induktion
Funktion
Under en induktionskogezone ligger der en induktionsspole.
Når der tændes for kogezonen, frembringer denne spole et
magnetfelt, som virker direkte på grydebunden og opvarmer
denne. Kogezonen opvarmes kun indirekte af den varme,
som gryden afgiver.
Kogezoner med induktion fungerer kun, hvis der sættes kogegrej med en magnetiserbar bund på (se afsnittet Kogegrej).
Induktionen registrerer automatisk kogegrejets størrelse, dvs.
den virker kun i det område, der er dækket af grydens bund.
Kogezonen virker ikke,
– hvis den er tændt uden kogegrej eller med uegnet kogegrej (kogegrej, som ikke har magnetiserbar bund).
– hvis diameteren på bunden af det kogegrej, der er sat på,
er for lille.
– hvis kogegrejet tages af en tændt kogezone.
I dette tilfælde blinker tallene 1 til 9 på den pågældende betjeningsskala.
Hvis der sættes egnet kogegrej på inden for 3 minutter, lyser
tallene statisk, hvorefter man kan fortsætte.
Sættes der ikke noget eller uegnet kogegrej på, slukker kogezonen eller kogepladen automatisk efter 3 minutter.
Brug ikke kogepladen som fralægningsplads; læg f.eks.
aldrig bestik eller andre metalgenstande på den. Hvis kogepladen er tændt, hvis der tændes for den ved en fejltagelse, eller hvis der er restvarme på den, er der risiko for,
at genstandene opvarmes (risiko for forbrænding).
Sluk altid kogezonerne efter brug!
23
Induktion
Lyde
Når en induktionskogeplade er i brug, kan der - afhængigt af
materiale og forarbejdning af kogegrejets bund - opstå følgende lyde i kogegrejet:
– Ved høje varmetrin kan der opstå en brummen. Denne bliver svagere eller forsvinder, hvis der skrues ned for varmen.
– I forbindelse med kogegrej, hvis bund er lavet af forskellige
materialer (f.eks. sandwichbund), kan der opstå en knitren.
– Hvis kogezoner, der er forbundet med hinanden (se afsnittet Boosterfunktion) er tændt samtidigt, og der er sat kogegrej på dem med en bund af forskellige materialer (f.eks.
sandwichbund), kan der forekomme en fløjten.
– I forbindelse med elektroniske koblingsprocesser kan der,
især på lave varmetrin, forekomme en klikken.
Kogepladen er forsynet med en køleblæser, som forlænger
elektronikkens levetid. Hvis kogepladen benyttes intensivt,
kobler køleblæseren til, og der kan høres en surren. Køleblæseren kan stadig køre, efter at der er slukket for kogepladen.
24
Induktion
Kogegrej
Velegnet er kogegrej af:
– rustfrit stål med magnetiserbar bund
– emaljeret stål
– støbejern
Ikke egnet er kogegrej af:
– rustfrit stål med ikke-magnetiserbar bund
– aluminium, kobber
– glas/keramik, stentøj
Hvis man ikke er sikker på, om en gryde eller pande er egnet
til induktion, kan man kontrollere dette ved at holde en magnet mod kogegrejets bund. Bliver magneten siddende, er kogegrejet egnet.
Bemærk venligst, at kogegrejets brugsegenskaber kan have
indflydelse på, hvor ensartet stege-/kogeresultatet bliver.
For at udnytte kogezonen optimalt vælges kogegrej af en sådan størrelse, at det passer mellem den inderste og yderste
markering af kogezonen. Er kogegrejet mindre end den
inderste markering, kan det være, at induktionen ikke virker.
Kogezonen reagerer, som om der ikke var noget kogegrej på
den.
Bemærk venligst, at det ofte er diameteren på kogegrejets
åbning, der angives. Det afgørende er imidlertid bundens diameter, der som regel er mindre.
Anbring kogegrejet på midten af koge-/stegezonen.
Hvis kogegrejet kun står delvist på koge-/stegezonen, kan
håndtagene i givet fald blive meget varme.
25
Betjening
Betjeningsmåde
Den glaskeramiske kogeplade er udstyret med elektroniske
sensortaster, der reagerer på fingerkontakt.
Når kogepladen er slukket, ses kun de påtrykte symboler til
tasterne Tænd/Sluk af kogepladen og låsen.
Hvis kogepladen tændes, lyser alle andre taster. På betjeningsskalaerne lyser 0 på lysstyrketrin 2, tallene 1 til 9 på
lysstyrketrin 1.
Hvis et varmetrin indstilles, lyser tallene 0 til inklusive de indstillede varmetrin med lysstyrketrin 2.
Hvis boosteren eller varmholdningsfunktionen er indstillet, lyser den pågældende tast på lysstyrketrin 2.
Kogepladen betjenes ved berøring af sensortasterne med en
finger. Enhver reaktion fra tasterne bekræftes med et akustisk
signal.
Betjeningspanelet skal være fri for snavs og genstande.
Ellers reagerer sensortasterne ikke, eller der kan uforsætligt blive tændt for en kogezone, ligesom der fejlagtigt kan
blive slukket for kogepladen (se afsnittet Sikkerhedsafbrydelse).
Stil aldrig varmt kogegrej på sensortasterne. Det kan beskadige elektronikken nedenunder.
26
Betjening
Kogepladen tændes
Først skal kogepladen og derefter den ønskede kogezone
tændes.
Hold altid kogepladen under opsyn, når den er i brug!
Kogepladen tændes
^ Berør tasten s.
Alle taster lyser. Hvis der ikke foretages nogen yderligere berøring, kobler kogepladen af sikkerhedsårsager fra igen efter
nogle få sekunder.
Kogezonen aktiveres
En kogezone er ikke aktiv, hvis kun 0 lyser på betjeningsskalaen. Berør 0 for at aktivere den. Alle varmetrin lyser.
Varmetrin indstilles
Standard-indstillingsområde
^ Berør tallet for den ønskede indstilling på betjeningsskalaen for den ønskede kogezone.
Udvidet indstillingsområde
(se afsnittet Indstillingsområder)
^ Berør området mellem to tal.
Hvis f.eks. varmetrinnet 7+ er valgt, lyser tallene 7 og 8 tydeligere end de øvrige tal.
Varmetrin ændres
^ Berør tallet for den ønskede indstilling på betjeningsskalaen for den ønskede kogezone.
27
Betjening
Indstillingsområder
Kogepladen er som standard programmeret med 9 varmetrin. Hvis der ønskes
mulighed for en finere indstilling af varmetrinnene, kan antallet af varmetrin udvides (se afsnittet Programmering).
Indstillingsområde
Standard
(9 varmetrin)
Udvidet
(17 varmetrin)
1-2
1 - 2+
Opvarmning af små mængder væske
Kogning af ris
3
3 - 3+
Optøning af grøntsager i blok
3
2+ til 3
Udblødning af kerner
3
2+ til 3+
Opvarmning af flydende og delvis flydende retter
Omeletter og spejlæg
Dampning af frugt
4
4 - 4+
Hævning af dejvarer
4
4 - 5+
Dampning af grøntsager, fisk
5
5
Optøning og opvarmning af dybfrostvarer
5
5 - 5+
Opkogning af større mængder, f.eks. gryderetter
Opkogning af cremer og saucer, f.eks. hollandaise
6
5+ til 6
Skånsom stegning (uden at fedtstoffet overopvarmes) af
spejlæg
6
5+ til 6+
Skånsom stegning (uden at fedtstoffet overopvarmes) af fisk,
schnitzel, medister
7
6+ til 7+
Kartoffelkager, pandekager
7
6+ til 7
Bruning af grydestege
8
8 - 8+
Kogning af større mængder vand
Opkogning
9
9
Smør smeltes
Gelatine smeltes
Angivelserne er vejledende.
Induktionsspolens effekt varierer afhængig af materiale og størrelse på kogegrejets bund. Derfor er
det muligt, at varmetrinnene kan afvige en smule for kogegrejet. De optimale indstillinger for kogegrejet konstateres ved den daglige brug.
28
Betjening
Opkogsautomatik
Når opkogsautomatikken er aktiveret, varmer kogezonen
automatisk på højeste varmetrin og skifter derefter ned til det
indstillede varmetrin = varmetrin til videre tilberedning. Opkogstiden afhænger af det valgte varmetrin til videre tilberedning (se skemaet).
Aktivering
^ Berør tallet for det ønskede varmetrin til videre tilberedning,
indtil der høres et signal, og det indstillede varmetrin til videre tilberedning begynder at blinke.
Under opkogstiden (se skemaet) blinker det indstillede varmetrin til videre tilberedning.
Ved ændring af varmetrinnet til videre tilberedning deaktiveres opkogsautomatikken.
Når antallet af varmetrin er udvidet (se afsnittet Programmering), og der er valgt et mellemtrin, blinker varmetrinnene før
og efter mellemtrinnet.
Deaktivering
Opkogsautomatikken kan frakobles inden udløb af opkogstiden.
^ Berør det indstillede varmetrin til videre tilberedning, indtil
displayet lyser konstant; eller vælg et andet varmetrin.
29
Betjening
Varmetrin til videre
tilberedning*
Opkogstid
i min. og sek. (ca.)
1
0 : 15
1+
0 : 15
2
0 : 15
2+
0 : 15
3
0 : 25
3+
0 : 25
4
0 : 50
4+
0 : 50
5
2 : 00
5+
5 : 50
6
5 : 50
6+
2 : 50
7
2 : 50
7+
2 : 50
8
2 : 50
8+
2 : 50
9
-
* Viderekogningstrinnene 1+ etc. er kun mulige, når antallet
af varmetrin er udvidet (se afsnittet Programmering).
30
Betjening
Boosterfunktion
Kogezonerne er udstyret med booster eller TwinBooster (se
beskrivelse af kogepladen).
Boosterfunktionen er en effektforstærker til hurtig opvarmning
af store mængder, f.eks. vand til pasta. Når boosteren er tilkoblet, arbejder kogezonerne i 15 minutter med ekstra høj effekt.
Boosterfunktionen kan kun anvendes på to kogezoner samtidigt: én kogezone i venstre side og én kogezone i højre side.
Hvis boosteren tilkobles, når
– der ikke er indstillet noget varmetrin, kobles der automatisk
tilbage til varmetrin 9, når boostertiden er gået, eller hvis
boosteren kobles fra tidligere.
– der er indstillet et varmetrin, kobles der automatisk tilbage
til det tidligere valgte varmetrin, når boostertiden er gået,
eller hvis boosteren kobles fra tidligere.
Hvis kogegrejet fjernes, mens boosteren er aktiveret, afbrydes boosterfunktionen. Den fortsættes, hvis kogegrejet anbringes på kogezonen igen inden for 3 minutter.
Booster-effekten kan kun opnås, ved at maks.-effekten i en
anden kogezone reduceres samtidig. Derfor er kogezonerne
som vist forbundet med hinanden to og to (tværbinding).
Eksempel:
Tilkobling af boosteren/TwinBoosteren trin 1 bevirker følgende for den forbundne kogezone:
– Opkogsautomatikken deaktiveres, hvis den er aktiveret.
– Varmetrinnet reduceres, hvis den forbundne kogezone er
indstillet på varmetrin 9.
Tilkobling af Twinboosteren trin 2 bevirker, at den forbundne
kogezone frakobles.
31
Betjening
Under boostertiden lyser tasten B og alle tallene på betjeningsskalaen med lysstyrketrin 2.
Booster tilkobles
^ Berør 0 på betjeningsskalaen for den ønskede kogezone.
^ Vælg et varmetrin.
^ Berør tasten B.
TwinBooster tilkobles
Trin 1
^ Berør 0 på betjeningsskalaen for den ønskede kogezone.
^ Vælg et varmetrin.
^ Berør tasten B.
Kontrollampen for TwinBooster trin 1 ¤ lyser.
Trin 2
^ Berør 0 på betjeningsskalaen for den ønskede kogezone.
^ Vælg et varmetrin.
^ Berør tasten B to gange.
Kontrollampen for TwinBooster trin 2 ¥ lyser.
Booster / TwinBooster frakobles
^ Berør tast B
- 1 gang (booster),
- indtil kontrollamperne slukker (TwinBooster).
eller
^ Indstil på et andet varmetrin.
32
Betjening
Varmholdningsfunktion
Alle kogezoner er udstyret med en varmholdningsfunktion.
Hvis varmholdningsfunktionen er valgt, kobler kogezonen fra
efter maks. to timers brug.
Denne varmholdningsfunktion anvendes til at holde mad
varm lige efter tilberedningen, dvs. mens den stadig er
varm. Den er ikke beregnet til genopvarmning af mad, der
er blevet kold!
Varmholdningsfunktion til-/frakobles
^ Berør tasten 2 for den ønskede kogezone.
Tips
Hold kun mad varm i kogegrej (gryde / pande). Læg låg på
kogegrejet.
Det er ikke nødvendigt at røre i maden under varmholdningen.
Tab af næringsstoffer starter ved tilberedningen af madvarerne og fortsætter, når maden holdes varm. Jo længere tid maden holdes varm, desto større er tabet af næringsstoffer. Lad
varmholdningstiden være så kort som mulig.
33
Betjening
Kogepladen slukkes og restvarmeindikator
Kogezonen slukkes
^ Berør 0 på betjeningsskalaen for den ønskede kogezone.
Tallene 1 til 9 på betjeningsskalaen slukker efter nogle sekunder. Hvis kogezonen stadig er varm, lyser restvarmeindikatoren.
Kogepladen slukkes
^ Berør tasten s.
Hermed er alle kogezoner slukket. Alle taster slukker.
Hvis der er restvarme, slukkes tallene 1 til 9 på betjeningsskalaen efter nogle sekunder. Restvarmeindikatorerne for de
kogezoner, der stadig er varme, lyser.
Bjælkerne i restvarmeindikatorerne slukker efter hinanden,
efterhånden som kogezonerne afkøles. Når den sidste bjælke
slukker, slukker også 0.
Mens restvarmeindikatorerne lyser, skal man undlade at
berøre kogezonerne eller lægge genstande, der ikke kan
tåle varme, på dem.
Risiko for brand og forbrænding!
34
Energispareråd
– Tilbered så vidt muligt altid maden i lukkede gryder eller
pander. Derved undgås unødigt varmeforbrug.
åben
lukket
– Vælg en lille gryde til små mængder. En lille gryde bruger
mindre energi end en større, mindre fyldt gryde.
– Tilbered med så lidt vand som muligt.
– Skru rettidigt ned på et lavere varmetrin efter opkogning eller bruning.
– Tilberedningstiden kan reduceres væsentligt ved anvendelse af en trykkoger.
35
Timer
Timeren kan kun aktiveres, når kogepladen er tændt.
Timeren kan anvendes til to funktioner:
– som minutur
– til automatisk frakobling af en kogezone.
Der kan indstilles en tid mellem 1 minut (01) og 9 timer (9^).
En tid op til 99 minutter indstilles og vises i minutter.
Eksempel:
Ved indstilling af en tid på over 99 minutter skal timeren omstilles til timer (h). Tiden indstilles i trin a ½ time. De halve timer vises ved en prik efter tallet.
Eksempel (2 timer og 30 min.):
h
Når den indstillede tid er gået, vises 00 i tidsdisplayet, og der
lyder et signal i nogle sekunder.
36
Timer
Minutur
Indstilling
Minutter
Eksempel: Indstilling af en tid på 15 minutter.
^ Tænd kogepladen, hvis den er slukket.
^ Berør tasten m.
Tasten m blinker. I tidsdisplayet vises 00, og det højre 0 blinker.
h
Først indstilles tierne og derefter enerne.
^ Berør tallet, der skal indstilles på tierpladsen (her 1), på betjeningsskalaen.
Tidsdisplayet skifter, 1 blinker til højre.
h
^ Berør tallet, der skal indstilles på enerpladsen (her 5), på
betjeningsskalaen.
Tidsdisplayet skifter, 1 "springer" til venstre, og til højre vises
5.
h
Efter nogle sekunder lyser tasten m konstant, og minuturstiden begynder at tælle ned.
37
Timer
Timer
Hele timer indstilles ved berøring af det pågældende tal på
betjeningsskalaen.
Halve timer indstilles ved at berøre området mellem to tal på
betjeningsskalaen.
Eksempel: Indstilling af 2 timer og 30 minutter:
^ Tænd kogepladen, hvis den er slukket.
^ Berør tasten m.
Tasten m blinker. I tidsdisplayet vises 00, og det højre 0 blinker.
h
^ Berør tasten h for at omstille displayet til timer.
h
^ Berør betjeningsskalaen mellem tallene 2 og 3.
h
Efter nogle sekunder lyser tasten m og tidsdisplayet konstant. Minuturstiden begynder at tælle ned.
38
Timer
Ændring
^ Berør tasten m.
^ Indstil den ønskede tid som beskrevet ovenfor.
Sletning
^ Berør tasten m.
^ Berør tallet 0 på betjeningsskalaen.
39
Timer
Automatisk frakobling af kogezone
Der kan foretages en tidsindstilling, så en kogezone automatisk frakobles efter en bestemt tid.
Alle kogezoner kan programmeres samtidigt.
Hvis den programmerede tid er længere end den maksimalt tilladte driftstid, frakobles kogezonen af sikkerhedsafbryderen (se afsnittet Sikkerhedsafbrydelse).
^ Indstil et varmetrin for den ønskede kogezone.
^ Berør tasten m så mange gange, at kontrollampen for kogezonen blinker.
Hvis flere kogezoner er tændt, blinker kontrollamperne i retning med uret begyndende foran til venstre.
^ Indstil den ønskede tid.
Den indstillede tid tælles ned minutvis. Den resterende tid
kan aflæses i tidsdisplayet, og den kan til enhver tid ændres.
Ønskes yderligere en kogezone frakoblet automatisk, gøres
dette på samme måde.
Er der programmeret flere frakoblingstider, vises den korteste
resttid, og kontrollampen for den pågældende kogezone blinker. De andre kontrollamper lyser konstant. For at få vist de
resttider, der kører i baggrunden, berøres tasten m så mange gange, at den ønskede kontrollampe blinker.
40
Timer
Samtidig brug af timerfunktioner
Funktionerne minutur og automatisk frakobling kan anvendes
samtidigt.
Der er programmeret en eller flere frakoblingstider, og samtidig ønskes minuturet anvendt:
Berør tasten m så mange gange, at kontrollamperne for de
programmerede kogezoner lyser konstant, og 00 vises i tidsdisplayet.
Minuturet er indstillet, og samtidig ønskes en eller flere frakoblingstider programmeret:
Berør tasten m så mange gange, at kontrollampen for den
ønskede kogezone blinker.
Kort tid efter den sidste indstilling skifter tidsdisplayet til visning af den korteste resttid.
Resttiderne, der kører i baggrunden, kan kaldes frem ved at
berøre tasten m så mange gange, at
- kontrollampen for den ønskede kogezone blinker (automatisk frakobling).
- tidsdisplayet blinker (minutur).
Idet der gås ud fra den viste korteste resttid, vælges alle tilkoblede kogezoner og minuturstiden i retning med uret.
41
Sikkerhed
Lås / Børnesikring
For at undgå at man ved en fejltagelse kommer til at tænde
kogepladen eller kogezonerne eller til at ændre en varmeindstilling, er kogepladen udstyret med en lås.
Låsen aktiveres, når kogepladen er tændt. Når den er aktiveret, kan kogepladen kun betjenes i et vist omfang:
– Kogezonernes varmetrin og timerens indstilling kan ikke
længere ændres.
– Kogezonerne, kogepladen og timeren kan kun slukkes og
derefter ikke længere tændes.
Børnesikringen aktiveres, når kogepladen er slukket. Når
den er aktiveret, kan kogepladen ikke tændes, og timeren
kan ikke betjenes.
Kogepladen er programmeret til, at børnesikringen skal aktiveres manuelt.
Programmeringen kan indstilles, så børnesikringen aktiveres
automatisk 5 minutter efter, at kogepladen er slukket, hvis låsen ikke aktiveres manuelt (se afsnittet Programmering).
Hvis en ikke tilladt sensortast berøres, mens låsen eller børnesikringen er aktiveret, vises kontrollampen og i tidsdisplayet LC i nogle sekunder.
Som standardindstilling er indstillet 3-finger-betjening. Denne indstilling kan ændres til 1-finger-betjening (se afsnittet
Programmering).
Låsen og børnesikringen deaktiveres ved strømafbrydelse.
42
Sikkerhed
Aktivering
3-finger-betjening (indstilling ved levering)
^ Berør samtidigt tasten $ og trin 0 for de to højre kogezoner, indtil kontrollampen for låsen og LC i tidsdisplayet vises.
Efter kort tid slukker kontrollampen og LC.
1-finger-betjening
^ Berør tasten $, indtil kontrollampen for låsen og LC i tidsdisplayet vises.
Efter kort tid slukker kontrollampen og LC.
Deaktivering
3-finger-betjening (indstilling ved levering)
^ Berør samtidigt tasten $ og trin 0 for de to højre kogezoner, indtil kontrollampen for låsen og LC i tidsdisplayet slukkes.
1-finger-betjening
^ Berør tasten $, indtil kontrollampen for låsen og LC i tidsdisplayet slukkes.
43
Sikkerhed
Stop & Go
Kogepladen er udstyret med en funktion, som ved aktivering
reducerer alle tændte kogezoners varmetrin til 1. Kogezonernes varmetrin og timerens indstilling kan ikke ændres, og kogepladen kan kun slukkes.
Når funktionen deaktiveres, arbejder kogezonerne videre
med den sidst indstillede varmeeffekt.
Hvis funktionen ikke deaktiveres, slukker kogepladen automatisk efter 1 time.
Ved aktivering af Stop & Go
- bliver afviklingen af en indstillet tid for automatisk
frakobling afbrudt. Ved deaktivering kører tiden videre.
- kører minuturet videre uden afbrydelse.
Aktivering
^ Berør tasten ž.
Varmeeffekten i de tændte kogezoner reduceres til
varmetrin 1.
Deaktivering
^ Berør tasten ž.
Kogezonerne arbejder videre på det sidst indstillede varmetrin.
44
Sikkerhed
Sikkerhedsafbrydelse
Hvis kogepladen er tændt for længe
Hvis en kogezone opvarmes usædvanligt længe (se skemaet) med uforandret varmeeffekt, slukkes den automatisk, og
restvarmeindikatoren for den pågældende kogezone lyser.
Når kogezonen skal anvendes igen, tændes den som normalt.
Varmetrin*
Maksimal driftstid i timer
1 / 1+
10
2 / 2+
5
3 / 3+
5
4 / 4+
4
5 / 5+
3
6 / 6+
2
7 / 7+
2
8 / 8+
2
9
1
* Varmetrinnene 1+ etc. er kun mulige, når antallet af varmetrin er udvidet (se afsnittet Programmering).
Hvis tasterne tildækkes
Hvis en eller flere taster tildækkes i mere end ca. 10 sekunder, f.eks. ved fingerkontakt, af mad, der er kogt over, eller af en genstand, slukkes kogepladen automatisk.
I tidsdisplayet blinker et F.
^ Rengør betjeningspanelet, eller fjern eventuelle genstande.
F slukker. Kogepladen kan nu anvendes igen.
45
Sikkerhed
Sikring mod overophedning
Alle induktionsspoler og kølelegemer i elektronikken er hver
især udstyret med en sikring mod overophedning. Inden induktionsspolerne eller kølelegemerne bliver for varme, aktiverer sikringen mod overophedning en af følgende sikkerhedsforanstaltninger:
Induktionsspole
– En tilkoblet boosterfunktion afbrydes.
– Det indstillede varmetrin reduceres.
– Kogezonen frakobles automatisk.
I tidsdisplayet blinker "FE" og "44" skiftevis.
Kogezonen kan tages i brug igen som normalt, når fejlmeldingen er slukket.
Kølelegeme
– En tilkoblet boosterfunktion afbrydes.
– Det indstillede varmetrin reduceres.
– Kogezonerne kobler automatisk fra.
Først når kølelegemet er tilstrækkeligt afkølet, kan de pågældende kogezoner igen bruges normalt.
Sikringen mod overophedning kan blive aktiveret, hvis
– kogegrejet opvarmes uden indhold.
– fedt eller olie opvarmes på et højt varmetrin.
– undersiden af kogepladen ikke ventileres tilstrækkeligt.
– en varm kogezone tilkobles igen efter en strømafbrydelse.
Hvis sikringen mod overophedning udløses igen, selv om årsagen er fjernet, kontaktes Miele Teknisk Service.
46
Rengøring og vedligeholdelse
,Brug aldrig et damprengøringsapparat. Dampen kan
trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning.
Rengør hele kogepladen efter hver brug, men først når den er
afkølet.
Aftør kogepladen efter hver rengøring med vand. Herved
undgås kalkpletter.
For at undgå beskadigelse af overfladerne bør følgende
rengøringsmidler undgås:
– opvaskemiddel til opvask i hånden
– soda-, alkali-, ammoniak-, syre- eller kloridholdige samt
blegende rengøringsmidler
– kalkopløsende rengøringsmidler
– plet- og rustfjernere
– rengøringsmidler med skurende virkning, f.eks. skurepulver, flydende skuremiddel og pimpsten
– rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmiddel
– opvaskemiddel til opvaskemaskiner
– grill- og ovnspray
– glasrengøringsmiddel
– hårde børster og skuresvampe (f.eks. grydesvampe) eller
brugte svampe, der indeholder rester af skuremiddel
– spidse genstande
(så tætningerne mellem glaskeramik og ramme og mellem
ramme og bordplade ikke beskadiges).
47
Rengøring og vedligeholdelse
Undlad at anvende opvaskemiddel til opvask i hånden, da
dette ikke fjerner alle urenheder og rester. Der opstår en
usynlig hinde, der medfører misfarvning af glaskeramikken.
Denne misfarvning kan ikke fjernes igen.
Rengør kogepladen regelmæssigt med et rengøringsmiddel specielt beregnet til glaskeramik.
Fjern alle større madrester med en fugtig klud og fastbrændt
snavs med en glasskraber med barberblad.
Rengør derefter kogepladen med Miele Glaskeramisk kogepladerens (se afsnittet Ekstra tilbehør) eller med et gængs
rengøringsmiddel til glaskeramik. Anvend køkkenrulle eller en
ren klud. Påfør ikke rengøringsmidlet på en varm kogeplade,
da det kan give pletter. Følg anvisningerne fra producenten
af rengøringsmidlet.
Tør til sidst kogepladen af med en våd klud, og eftertør den.
Sørg for at fjerne alle rester af rengøringsmiddel. Ved efterfølgende brug af kogepladen kan rester brænde fast og beskadige den glaskeramiske plade.
Pletter fra kalk, vand og aluminium (metallisk skinnende pletter) kan fjernes med Miele Glaskeramisk kogepladerens.
Hvis der kommer sukker, plast eller alufolie på den varme
kogeplade, skal den slukkes. Skrab straks, dvs. mens den
endnu er varm, den pågældende kogezone grundigt ren med
en glasskraber med barberblad. Advarsel: Risiko for forbrænding.
Rengør derefter kogezonen som beskrevet ovenfor, når den
er afkølet.
48
Programmering
Programmeringen af kogepladen kan ændres (se skemaet).
Flere indstillinger kan ændres efter hinanden.
Når programmeringen er kaldt frem, vises P (program) og S
(status) i tidsdisplayet; på kogeplader med 3 kogezoner er
der en ekstra visning bagest til venstre.
På betjeningsskalaerne forrest til venstre og bagest til venstre
vises programmet. Eksempel:
Program 3 = forrest til venstre 3, bagest til venstre 0
Program 14 = forrest til venstre 4, bagest til venstre 1
På betjeningsskalaen forrest til højre vises status.
Når programmeringen forlades, gennemføres en automatisk
reset. Den er gennemført, når en kontrollampe over tasten s
lyser kortvarigt.
Tænd først kogepladen, når reset er afsluttet.
Programmering kaldes frem
^ Berør tasterne s og $ samtidigt, mens kogepladen er
slukket, indtil kontrollampen for låsen blinker.
Program indstilles
^ Enernes plads indstilles ved at berøre det ønskede tal på
betjeningsskalaen forrest til venstre.
^ Tiernes plads indstilles ved at berøre det ønskede tal på
betjeningsskalaen bagest til venstre.
Status indstilles
^ Berør tallet for den ønskede indstilling på betjeningsskalaen forrest til højre.
Indstillinger gemmes
^ Berør tasten s, indtil displayene slukker.
Indstillinger gemmes ikke
^ Berør tasten $, indtil displayene slukker.
49
Programmering
Program*
P
P
P
P
P
P
P
*
0
1
2
3
4
5
6
Demonstrationsmodus og
standardindstilling
Status** Indstilling
S
0
Demonstrationsmodus aktiveret
S
1
Demonstrationsmodus deaktiveret
S
9
Gendannelse af standardindstillingerne
S
0
Frakoblet
S
1
Tilkoblet
S
0
9 varmetrin
(1, 2, 3 ... til 9)
S
1
17 varmetrin
(1, 1+, 2, 2+, 3 ... til 9)
S
0
frakoblet
S
1
lav
S
2
middel
S
3
høj
Bekræftende tone ved ak- S
tivering af sensor
S
0
frakoblet
1
lav
S
2
middel
S
3
høj
S
0
frakoblet
S
1
lav, 10 sekunder
S
2
middel, 10 sekunder
S
3
høj, 10 sekunder
S
0
Med 1 finger ved berøring af $
S
1
Med 3 fingre ved berøring af $
og trin 0 for de to højre kogezoner
Stop & Go
Antal varmetrin
Signaltone induktion ved
manglende eller uegnet
kogegrej
Signaltone timer
Lås
Ikke viste programmer er ikke programmeret.
** Standardindstillingen fra fabrikken er fremhævet med fed.
50
Programmering
Program*
P
P
P
P
P
7
8
10
15
16
Børnesikring
Status** Indstilling
S
0
Kun manuel aktivering af børnesikringen
S
1
Manuel og automatisk aktivering
af børnesikringen
S
0
frakoblet
S
1
tilkoblet
S
0
Ikke aktuel
S
1
Afmeldt
S
2
Tilmeldt
Signal, hvis berøringsfel- S
terne tildækkes
S
0
frakoblet
1
tilkoblet
Tasternes reaktionshastighed
S
0
Langsom
S
1
Normal
S
2
Hurtig
Opkogsautomatik
Miele|home
- kun Miele|home-kompatible kogeplader udstyret med kommunikationsmodul -
* Ikke viste programmer er ikke programmeret.
** Standardindstillingen fra fabrikken er fremhævet med fed.
51
Småfejl udbedres
De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man
selv kunne udbedre uden at bruge tid og penge på et servicebesøg.
Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og
fejlen skal udbedres. Men husk:
,Reparationer på elektriske produkter må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren og er ikke omfattet af Mieles garanti.
Fejl
Årsag
Kogepladen eller ko- Sikringen er defekt.
gezonerne kan ikke
tændes.
Der kan være tale om en
teknisk fejl.
Udbedring
Aktiver sikringen (min. sikring:
se typeskiltet).
Afbryd strømmen til kogepladen i ca. 1 minut ved at
– slå den pågældende sikring
fra, eller skrue smeltesikringen helt ud, eller
– slå HFI/HPFI-relæet fra.
Hvis man efter at have slået
HFI/HPFI-relæet eller sikringsgruppen til igen stadig ikke
kan tænde kogepladen, kontaktes Miele Teknisk Service.
52
Småfejl udbedres
Fejl
Årsag
Lugten forsvinder, efterhånden som kogepladen
anvendes, og vil til sidst
være helt væk.
Ved brug af den nye
kogeplade opstår der
en ubehagelig lugt eller damp.
Varmetrinnene 1 til 9
blinker.
Udbedring
Der er intet kogegrej eller
uegnet kogegrej på kogezonen.
Når kogepladen tæn- Børnesikringen er aktides, viser tidsdisplay- veret.
et i nogle sekunder
"LC".
Anvend egnet kogegrej (se
afsnittet Kogegrej).
Deaktiver børnesikringen
(se afsnittet Lås / Børnesikring).
Når kogepladen tændes, vises i nogle sekunder dE i tidsdisplayet.
Kogezonerne bliver
ikke varme.
Kogepladen er indstillet på Deaktiver demonstrationsdemonstrationsmodus.
modus (se afsnittet Programmering).
En kogezone eller
hele kogepladen frakobles automatisk.
Driftstiden for en kogezone Kogezonen kan tages i
har været for lang.
brug igen (se afsnittet Sikkerhedsafbrydelse).
Sikringen mod overophed- Se afsnittet Sikring mod
ning er udløst.
overophedning.
Boosterfunktionen afbrydes automatisk for
tidligt.
Sikringen mod overophed- Se afsnittet Sikring mod
ning er udløst.
overophedning.
Kogezonen arbejder
ikke som normalt ved
det indstillede varmetrin.
53
Småfejl udbedres
Fejl
Årsag
Varmetrinnet 9 bliver
automatisk reduceret,
når der på den forbundne kogezone ligeledes
indstilles varmetrin 9.
Ved samtidig anvendelse på varmetrin
9 ville den mulige samlede effekt blive overskredet.
Kogepladen frakobles
under brug, i tidsdisplayet blinker et F.
En eller flere taster er
tildækket, f.eks. ved
fingerkontakt, af mad,
der er kogt over, eller
af en genstand.
Rengør betjeningspanelet,
eller fjern eventuelle genstande (se afsnittet Sikkerhedsafbrydelse).
Indholdet i kogegrejet
opvarmes ikke, når opkogsautomatikken er
tilkoblet.
Der opvarmes store
mængder mad.
Lad maden koge op på højeste varmetrin, og skru derefter ned manuelt.
Kogegrejet leder varmen dårligt.
Køleblæseren arbejder Blæseren arbejder,
videre, efter at kogepla- indtil kogepladen er afden er slukket.
kølet, og kobler herefter automatisk fra.
54
Udbedring
Småfejl udbedres
Fejl
Årsag
Tasterne reagerer
Tasternes følsomhed er
overfølsomt, eller de blevet ændret.
reagerer slet ikke.
Udbedring
Sørg først for, at der ikke falder direkte lys (sollys eller
kunstigt lys) på kogepladen,
og at kogepladens omgivelser ikke er for mørke.
Sørg for, at kogepladen og tasterne ikke er tildækkede.
Fjern alt kogegrej, og rengør i
givet fald kogepladen for
madrester.
Afbryd strømforsyningen til
kogepladen i ca. 1 minut.
Kontakt Miele Teknisk Service, hvis der herefter stadig
er problemer.
I tidsdisplayet blinker
skiftevis FE og tal.
FE 44
Sikringen mod overophed- Se afsnittet Sikring mod overning er udløst.
ophedning.
FE 47
FE 48
Ventilationen er blokeret
eller defekt
Kontroller, om ventilationen er
blokeret af en genstand,
f.eks. en gaffel, og fjern genstanden. Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeldingen stadig vises.
Andre fejlmeldinger
FE..
Der er opstået en fejl i
elektronikken.
Afbryd strømforsyningen til
kogepladen i ca. 1 minut.
Kontakt Miele Teknisk Service, hvis problemet stadig er
der, når strømforsyningen
genetableres.
55
Ekstra tilbehør
Miele kan levere en række nyttigt tilbehør samt rengøringsog plejeprodukter til Miele kogeplader.
Disse produkter kan bestilles via vor online-shop:
Produkterne kan også købes hos Miele-forhandlere eller ved
telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf.
43 27 13 50.
Koge-/stegegrej
Miele tilbyder et stort udvalg af koge- og stegegrej, som både
med hensyn til funktion og størrelse er perfekt tilpasset Miele
kogepladerne.
Nærmere oplysninger om de enkelte produkter findes på
www.miele-shop.dk.
Gryder i forskellige størrelser
Sauterpande med låg
Pande med slip let-belægning
Wokpande
Gourmetfade
Plejeprodukter
Miele Glaskeramisk kogepladerens, 250 ml
Fjerner groft snavs, kalkpletter og aluminiumsrester
Mikrofiberklud
Fjerner fingeraftryk og let snavs
56
Ekstra tilbehør
Miele|home-system
I Miele{home-systemet sender de tilmeldte produkter informationer om driftstilstand til en displayenhed via strømnettet
(Powerline-teknologi).
I displayet på SuperVision-produkterne kan statusinformationer om de andre produkter vises. Kogepladens hovedtilstand
vises: Tændt, Slukket, Fejl.
Med en PC, Notebook eller iPod* / iPhone* (mobilenheder)
kan man via Miele|home-gateway i husets netværk få vist
statusinformationer om produkterne og udføre visse kommandoer.
F.eks. vises følgende oplysninger om kogepladen: Varmetrin
for hver kogezone, minuturstid og frakoblingstid for hver kogezone. Den eneste kommando, der kan udføres, er Sluk kogepladen.
* iPod og iPhone er reg. varemærker fra fa. Apple Inc.
Con{ctivity er kommunikationen mellem kogepladen og
emhætten. Emhætten styres automatisk afhængig af kogepladens driftstilstand.
Kogepladen overfører informationerne om driftstilstand til emhætten via strømnettet.
For at kunne udnytte denne mulighed skal kogepladen være
udstyret med et kommunikationsmodul.
Nærmere oplysninger om Miele|home-systemet findes på
hjemmesiden www.miele-at-home.de.
XKM 2100 KM
Kommunikationsmodul, inkl. monteringstilbehør
- til Miele kogeplader -
XGW 2000
Miele|home-gateway
Gatewayen er broen mellem produkternes Powerline-kommunikation og husets netværk.
57
Ekstra tilbehør
Miele|home
a Miele@home-kompatible produkter (eksempler)
b Kommunikationsmodul
c SuperVision-produkt
d Strømnet (Powerline)
e Miele@home-gateway
f (WLAN) router
Mulige tilslutninger
g PC, Notebook
h iPod* eller iPhone*
i Forbindelse med displayet i et netbus-system
j Mulig internetforbindelse
* iPod og iPhone er reg. varemærker fra fa. Apple Inc.
58
Ekstra tilbehør
Con|ctivity
a Kommunikationsmodul XKM 2000 DA
b Kommunikationsmodul XKM 2100 KM
c Strømnet (Powerline)
59
Con|ctivity og Miele|home
Kogepladen tilmeldes
Når kogepladen skal
– tilmeldes til Miele{home, skal tilmeldingsprocessen først
forberedes på displayenheden (se monterings- og installationsanvisningen til Miele|home)
– tilmeldes til Con|ctivity, skal emhætten først tilmeldes (se
monterings- og installationsanvisningen til Con|ctivity).
^ Berør tasterne s og $ samtidigt, mens kogepladen er
slukket, indtil kontrollampen for låsen blinker.
Når programmering er kaldt frem, viser tidsdisplayet P (program) og S (status).
På betjeningsskalaerne vises programnummeret til venstre og
den indstillede status til højre.
^ Berør tallet 1 på betjeningsskalaen bagest til venstre (program 10 indstilles).
^ Berør tallet 2 på betjeningsskalaen forrest til højre (status
2 indstilles = tilmelding).
Tilmeldingsprocessen starter, og tallet 2 blinker på betjeningsskalaen forrest til højre. Tilmeldingsprocessen varer
nogle minutter. Når den er gennemført, lyser tallet 2 konstant.
^ Berør tasten s, indtil displayene slukker, for at gemme indstillingen.
^ Fortsæt som beskrevet i monterings- og installationsanvisningen til hhv. Miele|home og Con|ctivity.
60
Con|ctivity og Miele|home
Kogeplade afmeldes
Når kogepladen skal afmeldes Miele{home, skal afmeldingsprocessen først forberedes på displayenheden (se
monterings- og installationsanvisningen til Miele|home).
^ Berør tasterne s og $ samtidigt, mens kogepladen er
slukket, indtil kontrollampen for låsen blinker.
Når programmering er kaldt frem, viser tidsdisplayet P (program) og S (status).
På betjeningsskalaerne vises programnummeret til venstre og
den indstillede status til højre.
^ Berør tallet 1 på betjeningsskalaen bagest til venstre (program 10 indstilles).
^ Berør tallet 1 på betjeningsskalaen forrest til højre (status
1 indstilles = afmelding).
Afmeldingsprocessen starter, og tallet 1 blinker på betjeningsskalaen forrest til højre. Tilmeldingsprocessen varer
nogle minutter. Når den er gennemført, lyser tallet 1 konstant.
^ Berør tasten s, indtil displayene slukker, for at gemme indstillingen.
^ Fortsæt som beskrevet i monterings- og installationsanvisningen til hhv. Miele|home og Con|ctivity.
61
Råd om sikkerhed ved indbygning
Kogepladen må kun
- monteres af en fagmand
- tilsluttes til elnettet af en installatør.
For at undgå skader på kogepladen
må den først indbygges i bordpladen, efter at eventuelle overskabe
og emhætte er monteret.
~ Køkkenbordpladens finer skal være
limet med varmebestandigt lim (100°C),
så den ikke løsner sig eller bliver misdannet.
Kantlisterne mod væggen skal være
varmebestandige.
~ Denne kogeplade må ikke anvendes
på ikke-stationære opstillingssteder
(f.eks. skibe).
~ Kogepladen må ikke indbygges
over et køle-/fryseskab, en opvaskemaskine, en vaskemaskine eller en tørretumbler.
~ Denne kogeplade må ikke indbygges over en ovn uden køleblæser.
62
~ Sørg for, at ledningen til kogepladen
efter indbygning ikke kommer i berøring
med bundpladen, og at den ikke udsættes for mekanisk belastning.
~ De sikkerhedsafstande, der er angivet på de følgende sider, skal overholdes nøje.
Alle mål er angivet i mm
Råd om sikkerhed ved indbygning
Sikkerhedsafstand foroven
Den af emhætteproducenten angivne
sikkerhedsafstand mellem kogeplade
og emhætte skal overholdes.
Hvis der ikke er angivet nogen sikkerhedsafstand for emhætten, eller hvis
der er anbragt let-antændelige genstande (f.eks. en hylde) over kogepladen, skal afstanden være min. 760 mm.
Hvis der for forskellige produkter under en emhætte, f.eks. wokbrænder
og elkogeplade, angives forskellige
sikkerhedsafstande i brugs- og
monteringsanvisningen, vælges den
største afstand.
63
Råd om sikkerhed ved indbygning
Sikkerhedsafstand til siden / bagtil
Ved indbygning af en kogeplade må
der kun på den ene side (højre eller
venstre) og bag den være skab eller
væg, der er højere end kogepladens niveau (se illustrationer).
a Mindsteafstand bagtil fra udskæringen i bordpladen til bagkanten af
bordpladen: 50 mm.
Ikke tilladt!
b Mindsteafstand til højre fra udskæringen i bordpladen til et køkkenmodul ved siden af (f.eks. et højskab) eller til en væg: 50 mm.
c Mindsteafstand til venstre fra udskæringen i bordpladen til et køkkenmodul ved siden af (f.eks. et højskab) eller til en væg: 50 mm.
Anbefales!
Anbefales ikke!
Anbefales ikke!
64
Råd om sikkerhed ved indbygning
Sikkerhedsafstand forneden
Hylde
For at sikre tilstrækkelig ventilation skal
der under kogepladen være en mindsteafstand til en ovn, hylde eller skuffe.
Det er ikke nødvendigt, men tilladt at
montere en hylde under kogepladen.
Mindsteafstanden fra underkanten af
kogepladen til
– overkanten af en ovn skal være
15 mm.
Til anbringelse af nettilslutningsledningen skal der bagved være en luftspalte
på 10 mm.
For at opnå bedre ventilation af kogepladen anbefaler vi en luftspalte på 20
mm foran.
– overkanten af en hylde skal være
15 mm.
– bunden af en skuffe skal være
75 mm.
65
Råd om sikkerhed ved indbygning
Sikkerhedsafstand ved vægbeklædning
Da visse materialer kan ændres eller ødelægges af høje temperaturer, skal nedenstående minimumsafstande mellem en evt. vægbeklædning og udskæringen i
køkkenbordpladen overholdes.
Ved en beklædning af brændbart materiale (f.eks. træ) skal afstanden e mellem
udskæringen i køkkenbordpladen og vægbeklædningen være min. 50 mm.
Ved en beklædning af ikke-brændbart materiale (f.eks. metal, natursten, keramiske fliser) skal afstanden e mellem udskæringen i køkkenbordpladen og vægbeklædningen være min. 50 mm minus beklædningens tykkelse.
Eksempel: Tykkelse på vægbeklædning 15 mm
50 mm - 15 mm = minimumsafstand 35 mm
Kogeplader til indbygning i plan
med bordplader
Ramme-/facetkogeplader
a Mur
b Vægbeklædning
Mål x = Vægbeklædningens tykkelse
c Køkkenbordplade
d Udskæring i køkkenbordplade
e Minimumsafstand
ved brændbare materialer: 50 mm
ved ikke-brændbare materialer: 50 mm - mål x
66
Råd om sikkerhed ved indbygning
Ramme-/facetkogeplader
Køkkenbordplade belagt med fliser
Tætning mellem kogeplade og køkkenbordplade
Tætningslisten under kanten på kogepladens overdel sikrer, at kogepladen
slutter helt tæt til bordpladen.
Fugerne a og det skraverede område
under kogepladens bæreflade skal
være glatte og lige, så kogepladen slutter ensartet til, og tætningslisten under
kanten på kogepladens overdel giver
tilstrækkelig tætning til bordpladen.
Der må under ingen omstændigheder foretages yderligere tætning
med tætningsmiddel (f.eks. silikone), da det ville medføre risiko for
beskadigelse af kogepladen og køkkenbordpladen ved en eventuel afmontering, f.eks. i forbindelse med
reparation.
67
Ramme-/facetkogeplader
Indbygningsmål
KM 6350
a Foran
b Indbygningshøjde
c Tilslutning til Miele|home
d Nettilslutningskasse
Nettilslutningsledningen (L=1440) medfølger løst.
68
Ramme-/facetkogeplader
KM 6380
a Foran
b Indbygningshøjde
c Tilslutning til Miele|home
d Nettilslutningskasse
Nettilslutningsledningen (L=1440) medfølger løst.
69
Ramme-/facetkogeplader
KM 6382
a Foran
b Indbygningshøjde
c Indbygningshøjde tilslutningsledning
d Nettilslutningsledning, L = 1440 mm
e Tilslutning Miele|home
Indbygningshøjde med tilslutningsledning Miele|home = 54 mm
70
Ramme-/facetkogeplader
Indbygning
Kogepladen monteres
Bordpladen forberedes
^ Før nettilslutningsledningen ned gennem udskæringen i køkkenbordpladen.
^ Foretag udskæringen i køkkenbordpladen som vist på skitsen. Sørg for
at overholde sikkerhedsafstandene
(se afsnittet Råd om sikkerhed ved
indbygning).
^ For at forhindre at træet "rejser sig" i
tilfælde af fugt, bør man på køkkenbordplader af træ forsegle skærefladerne med en speciel lak, silikonegummi eller støbeharpiks.
Sørg for, at disse materialer ikke
kommer på køkkenbordpladens
overflade.
Tætningslisten bevirker, at kogepladen bliver holdt fast i udskæringen.
Efter et stykke tid vil spalten mellem
ramme og bordplade blive mindre.
^ Anbring kogepladen i midten af udskæringen. Sørg for, at kogepladens
tætning flugter med bordpladen.
Kogepladen må under ingen omstændigheder tætnes med fugetætningsmiddel (f.eks. silikone)!
Hvis rammens tætningsliste ikke slutter rigtigt tæt til køkkenbordpladen i
hjørnerne, kan hjørneradierne, ß R4,
forsigtigt skæres lidt til med en stiksav.
^ Tilslut kogepladen.
^ Kontroller, om kogepladen fungerer
korrekt.
Nettilslutningsledning tilsluttes på
kogepladen
Nettilslutningsledningen må kun tilsluttes på kogepladen af en autoriseret installatør.
^ Tilslut nettilslutningsledningen til kogepladen i overensstemmelse med
tilslutningsskemaet (se afsnittet Eltilslutning / Tilslutningsskema).
71
Kogeplader til indbygning i plan med bordplade
Indbygningsmål
KM 6351
a Foran
b Indbygningshøjde
c Tilslutning Miele|home
d Udskæring med kant til bordplader
af natursten
e Nettilslutningskasse
Nettilslutningsledningen (L=1440) medfølger løst.
72
Udskæringsmål for bordplade i natursten: Se detailtegningerne!
Kogeplader til indbygning i plan med bordplade
KM 6383
a Foran
b Indbygningshøjde
c Indbygningshøjde nettilslutningsledning
d Udskæring med kant til bordplader
af natursten
e Nettilslutningsledning, L = 1440 mm
f Tilslutning Miele|home
indbygningshøjde med
tilslutningsledning
Miele|home = 61 mm
Udskæringsmål for bordplade i natursten: Se detailtegningerne!
73
Kogeplader til indbygning i plan med bordplade
Indbygning
En kogeplade til indbygning i plan
med bordpladen er kun egnet til
montering i natursten (granit, marmor), massivt træ og flisebelagte
bordplader.
Kogeplader, der også er egnet til
montering i glasbordplader, er mærket med en tilsvarende henvisning i
afsnittet Indbygningsmål.
Ved bordplader af andre materialer
skal producenten rådspørges, om
disse er egnet til montering af en kogeplade i plan med bordpladen.
Underskabets bredde skal min.
være lige så bred som den inderste
udskæring i bordpladen (se afsnittet
Indbygningsmål), så kogepladen er
frit tilgængelig nedefra efter indbygning og underkassen kan afmonteres i tilfælde af reparation. Hvis kogepladen ikke er frit tilgængelig efter indbygning, skal fugetætningsmidlet fjernes, så kogepladen kan
afmonteres.
74
Kogepladen
– monteres direkte i en udfræset naturstensbordplade.
– monteres med trælister i en udskæring i massivt træ, flisebelagte
bordplader og glasbordplader. Listerne medfølger ikke ved levering.
Kogeplader til indbygning i plan med bordplade
Køkkenbordplade i natursten
Udskæringen foretages i bordpladen
^ Foretag udskæringen i køkkenbordpladen som vist på illustrationen.
Sørg for at overholde sikkerhedsafstandene (se afsnittet Råd om sikkerhed ved indbygning).
Nettilslutningsledning tilsluttes på
kogepladen
Nettilslutningsledningen må kun tilsluttes på kogepladen af en autoriseret installatør.
KM 6383
^ Tilslut nettilslutningsledningen på kogepladen i overensstemmelse med
tilslutningsskemaet (se afsnittet Eltilslutning / Tilslutningsskema)
Kogepladen monteres
^ Før nettilslutningsledningen ned gennem udskæringen.
^ Læg kogepladen b i udskæringen,
og centrer den.
^ Tilslut kogepladen.
^ Kontroller, om kogepladen fungerer
korrekt.
a Køkkenbordplade
b Kogeplade
c Fuge
Da den glaskeramiske flade og udskæringen i køkkenbordpladen er
underlagt en vis tolerance, kan fugebredden c variere (fugen skal være
min. 1 mm).
^ Sprøjt temperaturbestandig silikone-fugemasse (min. 160°C) i fugen
c.
Anvend kun silikonefugemasse, der
er velegnet til natursten, og følg fugemasseproducentens anvisninger.
75
Kogeplader til indbygning i plan med bordplade
Bordplader af massivt træ / flisebelagte bordplader / glasbordplader
Udskæringen foretages i bordpladen
Da den glaskeramiske flade og udskæringen i køkkenbordpladen er
underlagt en vis tolerance, kan fugebredden c variere (fugen skal være
min. 1 mm).
^ Foretag udskæringen i køkkenbordpladen som vist på illustrationen.
Sørg for at overholde sikkerhedsafstandene (se afsnittet Råd om sikkerhed ved indbygning).
^ Monter trælisterne d 7 mm under
køkkenbordpladens øverste kant (se
skitse).
KM 6383
Nettilslutningsledning tilsluttes på
kogepladen
Nettilslutningsledningen må kun tilsluttes på kogepladen af en autoriseret installatør.
^ Tilslut nettilslutningsledningen til kogepladen i overensstemmelse med
tilslutningsskemaet (se afsnittet Eltilslutning / Tilslutningsskema)
a Køkkenbordplade
b Kogeplade
c Fuge
d Trælister 13 mm
KM 6383 = 7,5 mm
Trælisterne medfølger ikke ved levering.
76
Kogeplader til indbygning i plan med bordplade
Kogepladen monteres
^ Før nettilslutningsledningen ned gennem udskæringen.
^ Læg kogepladen b i udskæringen,
og centrer den.
^ Tilslut kogepladen.
^ Kontroller, om kogepladen fungerer
korrekt.
^ Sprøjt temperaturbestandig silikone-fugemasse (min. 160°C) i fugen
c.
Til fliser af natursten må der kun
anvendes silikonefugemasse, der er
velegnet til natursten.
Følg anvisningerne fra producenten
af silikonefugemassen.
77
Eltilslutning
Samlet effekt
Eltilslutning og udskiftning af ledningen bør kun foretages af en autoriseret elinstallatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbestemmelser.
Miele påtager sig ikke ansvar for
direkte eller indirekte skader, som
opstår på grund af fejlagtig indbygning eller forkert tilslutning.
Miele kan ikke gøres ansvarlig for
skader, som er opstået på grund af
manglende eller afbrudt jordledning
(f.eks. elektrisk stød).
Berøringssikkerheden på driftsisolerede dele skal kontrolleres efter
montering!
Se typeskiltet
Eltilslutning og sikring
Alle nødvendige tilslutningsdata fremgår af typeskiltet.
Disse oplysninger skal stemme overens
med tilslutningsbestemmelserne på opstillingsstedet.
Spænding 3N AC 230 V / 50 Hz
Tilslutningsmulighederne fremgår af tilslutningsskemaet.
Fejlstrømsrelæ
For at øge sikkerheden anbefales et
HPFI-relæ med en brydestrøm på 30
mA.
Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.
78
Eltilslutning
Afbrydere
Tilslutningsledning
Kogepladen skal kunne afbrydes på
gruppeafbryderen.
Kogepladen skal tilsluttes iht. tilslutningsskemaet med en ledning af typen
H 05 VV-F (PVC-isoleret) med et egnet
tværsnit.
Afbrydelse fra nettet
Hvis kogepladen skal afbrydes fra nettet, foretages følgende, afhængig af installation:
– Smeltesikringer
Sikringerne tages helt ud af
sikringshovederne eller skufferne,
eller:
– Automatsikring
(ledningsrelæ, min. type B eller C!)
Vippekontakt vippes fra 1 (til) til 0
(fra), eller:
– HFI/HPFI-relæ
(fejlstrømsrelæ)
Hovedkontakten vippes fra 1 (til) til 0
(fra), eller kontrolknappen aktiveres.
Efter afbrydelse sikres nettet mod
genindkobling.
Tilslutningsmulighederne fremgår af tilslutningsskemaet.
Den tilladte tilslutningsspænding og tilhørende tilslutningsværdi for den pågældende kogeplade fremgår af typeskiltet.
Udskiftning af nettilslutningsledning
En beskadiget tilslutningsledning må
kun udskiftes med en speciel ledning af
samme type (kan købes ved telefonisk
henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50).
Af sikkerhedsmæssige grunde må ledningen kun udskiftes af en Mele-tekniker eller en anden kvalificeret fagmand.
Tilslutningsdata fremgår af typeskiltet.
Jordledningen skal monteres på tilslutningen mærket -.
79
Eltilslutning
Tilslutningsskema
I Danmark tilsluttes kogepladen
2N AC 230 V / 50 Hz: KM 6350, KM 6351, KM 6380
3N AC 230 V / 50 Hz: KM 6382, KM 6383
Sikring 16 A
Danmark
80
Service / garanti
Miele Teknisk Service
– Dag til dag-service
– Landsdækkende servicenet
– Lokale teknikere
– Specielt uddannede teknikere
– Centralt dirigerede servicevogne
– Stor reservedelsbeholdning
– Originale Miele reservedele
– 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer
Miele er kendt for sin dag til dagservice
En stor fordel, da ventetiden på, at
Miele produktet igen er klar efter et
driftsstop, yderst sjældent overskrider
én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi
over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne.
Servicevognene er udstyret med et
stort udvalg af originale reservedele,
hvilket betyder, at vi har alt, hvad der
normalt skal bruges til en reparation,
med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele.
Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere,
og denne uddannelse er suppleret med
en speciel Miele uddannelse i drift,
vedligeholdelse og reparation af vore
produkter. Uddannelsen bliver løbende
fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen.
Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra
mandag til torsdag mellem kl. 8.00 og
16.00, fredag mellem 8.00 og 15.30.
Servicebestilling:
telefon
43 27 13 10
eller telefax
43 27 13 09
Eller på internettet: www.miele.dk
Mieles garanti
De efterfølgende bestemmelser om
garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende
24 mdr. fra købsdato, når der forevises
kvittering, regning eller tilsvarende,
hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes
ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.
81
Service / garanti
Mieles garanti omfatter:
Mieles garanti omfatter ikke:
Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette
formål. Fabrikations- og materialefejl,
såfremt disse fejl konstateres under
produktets normale brug.
– Fejl eller skader opstået direkte eller
indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved
reparation udført af andre end de af
Miele autoriserede teknikere.
For mindre øer, hvor færgetransport er
påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.
Mieles garanti indebærer:
For store produkter betaler Miele alle
udgifter til reservedele, arbejdsløn og
rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele
skønner det nødvendigt, at produktet
sendes til et Miele værksted, betaler
Miele alle fragtudgifter hertil. For små
produkter betaler Miele alle udgifter til
reservedele og arbejdsløn, hvorimod
fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring
af fejlen sker returnering af produktet
for
Mieles regning og risiko. Dele udskiftet
ved en sådan reparation tilhører Miele.
82
– Fejl eller skader opstået som følge af
erhvervsmæssig eller anden brug af
produkter, der er beregnet til private
husholdninger.
– Erstatning for eventuelle følgeskader,
herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet
er lovmæssigt fastlagt.
Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk Service:
Inden Miele Teknisk Service tilkaldes,
kontrolleres de fejlmuligheder, det er
muligt selv at udbedre. Såfremt kravet
om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en
defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at
have tilkaldt service.
Service / garanti
Transportskader:
Indberetning:
Skulle produktet have fået en transportskade under en transport, som køber
selv har sørget for, rettes omgående
henvendelse til den forhandler, hvor
produktet er købt.
Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående,
skal eventuelle krav i henhold til Mieles
garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til
Lov om køb:
Bestemmelserne vedrørende garanti er
gældende fra ikrafttrædelse af Lov om
køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for
den forhandler, hvor produktet er købt.
Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som ation over for forhandleren.
Miele A/S
Erhvervsvej 2, Postboks 1371
DK - 2600 Glostrup.
83
Typeskilt
Ved henvendelse til Miele Teknisk Service bedes kogepladens modelbetegnelse
og fabrikationsnummer oplyst. Begge dele er anført på vedlagte typeskilt.
Klæb det medfølgende typeskilt ind her. Kontroller venligst, at modelbetegnelsen
passer med informationerne på bagsiden af denne brugsanvisning.
84
85
86
87
KM 6350 / KM 6351
KM 6380 / KM 6382 / KM 6383
da - DK
M.-Nr. 07 807 890 / 09
Download PDF