Datakom | DKG-307 | Controler grup electrogen Datakom DKG 307

DKG-307 Manualul Utilizatorului
V -01.01 (22.04.2005)
DATACOM - Global Tech SRL
Tel: +40 232 22.55.93
Fax: +40 232 22.55.93
sales@tools.store.ro
http://www.tools.store.ro
DKG-307 ÎNTRERUPEREA AUTOMATĂ A REŢELEI ŞI UNITATEA DE PORNIRE DE
LA DISTANŢĂ
DATACOM














ALARME
DISPOZITIV DE ÎNREGISTRARE A PRESIUNII
ULEIULUI
TEMPERATURĂ ÎNALTĂ
PERTURBAŢIE A VITEZEI
RATEU LA PORNIRE
RATEU LA OPRIRE
SUPRASARCINĂ
TENSIUNE
NIVELUL LICHIDULUI DE RĂCIRE
BATERIE
DEFECTIUNE LA ALIMENTARE
REDRESOR
OPRIRE ÎN CAZ DE URGENŢĂ
REZERVĂ
NEVOIE DE SERVICE
DKG 307
1
CARACTERISTICI
Întreruperea automată a reţelei,
Comanda motorului,
Protecţia generatorului,
Alarme incorporate şi avertizări ,
Semnale de intrare a tensiunii trifazice a reţelei
Semnale de intrare a generatorului de tensiune trifazic
Semnale de intrare a generatorului CT trifazic
Măsurarea presiunii uleiului de motor
Măsurarea temperaturii lichidului de răcire al motorului
Măsurarea puterii active a generatorului
Măsurarea factorului de putere al generatorului
Indicatorul cererilor de întreţinere periodice
Contorul orelor de funcţionare a maşinii
Înregistrarea evenimentelor
Contoare statistice
Ceasornic de timp real pentru susţinerea bateriei
Programarea planificată funcţionării săptămânale
Parametrii de ajustare pe teren
RS-232 port serial
MS liber - Monitorizarea de la distanţă SW prin sistem Windows:
- locală, LAN, conectare IP şi la modem
- monitorizarea, descărcarea parametrilor
Afişarea LED-urilor
Deschideri analogice configurabile: 2
Deschideri digitale configurabile: 7
Relee de ieşire configurabile: 2
Număr total de relee de ieşire: 6
Capacitate de expansiune I/O
Pornirea de la distanţă disponibilă
Suplinirea căderii la pornire
Tablou de comandă frontal sigilat
Sisteme de prize cu fisă pentru înlocuirea cu uşurinţă
Costuri mici
Dimensiuni mici, (155x115x48mmm)
10. PROGRAMARE
Modul de programare se foloseşte pentru programarea temporizatoarelor, limitelor de
funcţionare şi configuraţiei unităţii.
Pentru a accesa opţiunea mod de programare, apăsaţi butonul MENIU pentru 5 secunde.
Modul de programare poate fi accesat doar dacă intrarea PROGRAM LOCK/tasta de blocare
a programului (terminalul_23) este deschisă. Dacă această intrare este legată de
GROUND/BAZĂ, modificarea valorii programului va fi scoasă din funcţie pentru a preveni
intervenţia neautorizată. Se recomandă a se ţine intrarea PROGRAM LOCK legată de
GROUND/bază.
Modul de programare nu va afecta funcţionarea subansamblului. Aşadar, pr ogramele pot fi
modificate oricând, chiar dacă generatorul este în funcţiune.
2
Când intraţi în meniul de programare, ecranul din partea superioară va afişa „PGM”. Ecranul
central va afişa numărul parametrului programului şi ecranul din partea inferioară val oarea
parametrului programului. Primul număr de program este „000”.
Prin fiecare apăsare a tastei MENIU ecranul va afişa următorul parametru de program. Ţinând
tasta MENIU apăsată numărul programelor va creşte treptat la 10. O dată ajuns la ultimul
parametru, imaginea de pe ecran revine la primul parametru. Valoarea parametrului afişat
poate fi mărită sau scăzută folosind tasta „▲” şi„▼”. Dacă aceste taste sunt ţinute apăsate ,
valoarea programului va fi mărită sau scăzută treptat la 10.
Parametrii programului sunt păstraţi în memoria permanentă şi nu sunt afectate de penele de
curent.
Pentru a ieşi din modul de programare apăsaţi una din tastele de selectare a modului. Dacă nu
se apasă nici un buton timp de 1 minut, modul de programare va fi anulat automat.
Progr
am
0
1
2
Definiţie
Transformator de curent
primar
Unitate
A
500
Transformator de curent
Virgulă zecimală
Limita de supraintensitate
Valoare
standard
0
A
500
3
Limita de supracurent
KW
350
Descriere
Aceasta este valoarea
nominală a transformatoarelor
de curent. Toate
transformatoarele trebuie să
aibă aceeaşi valoare.
Secundarul transformatorului
va fi de 5 amperi. Pentru
valori de peste 990A se va
folosi 10% din valoare.
Aceste valori vor fi afişate ca
K-amperi.(de ex. 1.85KA).
Valorile sub 100A pot fi
folosite prin înmulţirea cu 10
pentru a activa ecranul curent
cu o precizie de 0,1 A
Acest parametru stabileşte
gama de afişată de curent şi
putere activă
0:000-999
1:0.00-9.99
2:00.0-99.9
Dacă curentul depăşeşte
această limită, în intervalul
stabilit în P_024 se va
produce o alarmă de
suprasarcină. Această
informaţie trebuie încadrată în
acelaşi format ca parametrul
P_000.
Dacă puterea activă creşte
peste această limită, în
intervalul stabilit în P_024 se
va produce o alarmă de
suprasarcină. Această
informaţie trebuie încadrată în
acelaşi format ca parametrul
3
4
V
170
5
V
270
6
V
180
7
V
270
8
Alarmă de joasă
frecvenţă
Hz
30
9
Avertizare de joasă
frecvenţă
Hz
40
10
Avertizare de înaltă
tensiune
Hz
54
P_000.
Dacă una din fazele cablurilor
de distribuţie coboară sub
această limită, înseamnă că
sunt decuplate şi începe
transferul către generator pe
modul AUTO şi TEST.
Dacă una din fazele cablurilor
de distribuţie depăşeşte
această limită, înseamnă că
sunt decuplate şi începe
transferul către generator pe
modul AUTO şi TEST
Dacă una din tensiunile de
fază ale generatorului coboară
sub această limită în timpul
alimentării sarcinii, se va
produce o alarmă de
TENSIUNE şi motorul se va
opri.
Dacă una din tensiunile de
fază ale generatorului
depăşeşte sub această limită în
timpul alimentării sarcinii, se
va produce o alarmă de
TENSIUNE şi motorul se va
opri.
Dacă frecvenţa generatorului
coboară sub această limită, se
va produce o alarmă de
VITEZĂ şi motorul se va
opri. Această alarmă va fi
monitorizată după întârzierea
definită în P_023 când
motorul este în funcţiune
Dacă frecvenţa generatorului
coboară sub această limită, se
va produce o avertizare de
VITEZĂ şi motorul se va
opri. Această alarmă va fi
monitorizată după întârzierea
definită în P_023 când
motorul este în funcţiune
Dacă frecvenţa generatorului
depăşeşte această limită, se va
produce o avertizare de
VITEZĂ şi motorul se va
opri. Această alarmă va fi
monitorizată după întârzierea
definită în P_023 când
motorul este în funcţiune
4
11
Alarmă de înaltă
frecvenţă
Hz
57
Dacă frecvenţa generatorului
depăşeşte această limită, se va
produce o avertizare de
VITEZĂ şi motorul se va
opri. Această alarmă va fi
monitorizată după întârzierea
definită în P_023 când
motorul este în funcţiune
Dacă tensiunea bateriei
coboară sub această limită, se
va produce o avertizare de
BATERIE
12
Avertizare de tensiune
joasă a bateriei
V
9.0
13
Avertizare de înaltă
tensiune a bateriei
V
31.0
Dacă tensiunea bateriei urcă
peste această limită, se va
produce o avertizare de
BATERIE
14
Alarmă de înaltă tensiune
a bateriei
V
33.0
Dacă tensiunea bateriei urcă
peste această limită, se va
produce o avertizare de
BATERIE
15
Avertizare de joasă
presiune a uleiului
Bar
1.5
16
Alarmă de joasă presiune
a uleiului
Bar
1.0
Dacă presiunea uleiului
măsurată din semnalul de
intrare analogic coboară sub
această limită, se va produce o
avertizare de PRESIUNE A
ULEIULUI. Această alarmă
va fi monitorizată după
întârzierea definită în P_023
când motorul este în
funcţiune.
Dacă presiunea uleiului
măsurată din semnalul de
intrare analogic coboară sub
această limită, se va produce o
avertizare de PRESIUNE A
ULEIULUI. Această alarmă
va fi monitorizată după
întârzierea definită în P_023
când motorul este în
funcţiune.
5
17
Avertizare de înaltă
temperatură
ºC
90
18
Alarmă de înaltă
temperatură
98
19
Presiunea uleiului tip
emiţător de impulsuri
-
1
20
Emiţător de temperatură
-
1
Dacă temperatura măsurată a
lichidului de răcire din
semnalul de intrare analogic
creşte peste această limită, se
va produce o avertizare
ÎNALTĂ TEMPERATURĂ.
Dacă temperatura măsurată a
lichidului de răcire din
semnalul de intrare analogic
creşte peste această limită, se
va produce o alarmă de
ÎNALTĂ TEMPERATURĂ şi
motorul se va opri.
Acest parametru selectează
tipul de emiţător de presiune a
uleiului
0: Emiţător non standard de
impulsuri. Caracteristicile
emiţătorului sunt definite în
tabelul de utilizare parametrii
de la P_131 la P_142
1: VDO 0-7 bari (10-180
ohmi)
2: VDO 0-10 bari (280-20
ohmi)
3: DATCON 0-7 bari (240-33
ohmi)
4: DATCON 0-10 bari (24033 ohmi)
5: DATCON 0-7 bari (0-90
ohmi)
6:DATCON 0-10 bari (0-90
ohmi)
7: DATCON 0-7 (75-10
ohmi)
Acest parametru selectează
tipul de emiţător de
temperatură:
0: Caracteristicile emiţătorului
sunt definite în tabelul de
utilizare parametrii de la
P_143 la P_154
1: VDO
2: DATCON DAH tip
3: DATCON DAL tip
6
21
Tensiune de histereză
V
8
22
Temperatura de încălzire
a motorului
ºC
23
Contor Holdoff
sec
8
24
Supracurent/Contorul de
supracurent
sec
3
25
Timpul de aşteptare
înainte de alimentarea cu
combustibil
min
0
26
Contor de preîncălzire
sec
1
50
Acest parametru alimentează
cablurile de distribuţie şi
generatorul cu o caracteristică
de histereză pentru prevenirea
deciziilor defectuoase. De
exemplu, când există cabluri
de distribuţie, limita inferioară
a tensiunii cablurilor de
distribuţie va fi folosită în
conformitatea cu limita
inferioară programată în
P_004. Când cablurile de
distribuţie cad limita
inferioară va fi folosită ca
P_004+P_021. Se recomandă
stabilirea acestei valori la 8
volţi.
Dacă se impune funcţionarea
motorului fără sarcină până la
atingerea unei anumite
temperaturi, acest parametru
delimitează temperatura.
Acest parametru precizează
întârzierea după ce motorul
este pus în funcţiune şi înainte
de a fi accesată monitorizarea
greşelilor
Acesta este intervalul cuprins
între momentul când curentul
sau puterea activă depăşesc
limitele (P_002/P_003)şi
momentul când se produce
alarma de SUPRASARCINĂ
Acesta este intervalul cuprins
între defectarea cablurilor de
distribuţie şi conectarea
solenoidului de alimentare
înaintea de pornirea
generatorului. Previne
funcţionarea nedorită a
generatorului prin sarcini
susţinute de baterie.
Intervalul cuprins între
excitarea solenoidului de
alimentare şi pornirea
generatorului. Pe durata
acestui interval ieşirea releului
de PREÎNCĂLZIRE este
excitată (este definită prin
programare)
7
27
Contor de pornire
sec
6
Aceasta este durata maximă
de punere în funcţiune.
Pornirea va fi anulată automat
dacă generatorul este pus în
funcţiune înainte de contor.
28
Timpul de aşteptare între
porniri
sec
10
29
Contor de încălzire a
motorului
sec
3
30
Contor de aşteptare a
cablurilor de distribuţie
min
0.5
31
Contor de răcire
min
1.0
32
Contorul conectorului
generatorului
sec
1
33
Contorul conectorului
cablurilor de distribuţie
sec
1
Acesta este timpul de
aşteptare între două încercări
de punere în funcţiune
Intervalul necesar pentru
încălzirea urmând parametrul
P_037 al programului
Intervalul cuprins între
momentul de încadrare în
limite a tensiunilor cablurilor
de distribuţie şi conectorul
generatorului este dezactivat
Acesta este intervalul în care
generatorul funcţionează
pentru răcire până ce sarcina
este transferată la cablurile de
distribuţie.
Intervalul cuprins între
dezactivarea conectorului
cablurilor de distribuţie ţi
activarea conectorului
generatorului.
Intervalul cuprins între
dezactivarea conectorului
generatorului ţi activarea
conectorului cablurilor de
distribuţie.
34
Contor de oprire
sec
10
35
Încercări de pornire
-
3
Durata maximă de oprire a
motorului. În acest interval
ieşirea releului de oprire este
activată (dacă se stabileşte
astfel prin programare). Dacă
generatorul nu s-a oprit după
acest interval, o alarmă de
EROARE LA OPRIRE se va
produce
Numărul maxim de încercări
de pornire
8
MANUAL DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE
A GENERATORULUI CU MOTORINĂ
 Manualul de faţă conţine instrucţiun e de
funcţionare şi întreţinere
pentru toate tipurile
de generatoare diesel
 Producatorul îşi rezervă drepturile de a face
schimbări în ceea ce priveşte toate informaţiile
cuprinse în acest manual fără înştiinţare prealabilă
PREFAŢĂ
Manualul include instrucţiunile necesare pentru funcţionarea, întreţinerea pentru folosirea
generatorului pentru mulţi ani într -un mod productiv.
Dacă vreţi să folosiţi generatorul la un nivel bun de performanţă şi să îl folosiţi eficient pentru
mai mulţi ani, vă recomandăm să aplicaţi în totalitate operaţiunile explicate în special în
cadrul secţiunilor „Întreţinere” şi „Plasarea generatorului dumneavoastră”.
Nu sunt admise reparaţiile efectuate de către alte persoane decât tehnicienii de service şi
dealerii de service. Termenii de garanţie pot fi afectaţi de asemenea situaţie dacă aceste
reparaţii efectuate de persoane neautorizate au loc pe perioada garanţiei.
Vă mulţumim că aţi cumpărat produsul nostru şi sperăm să vă folosiţi de el pentru mult timp.
9
























1. INSTRUCŢIUNI DE AVERTIZARE PENTRU PROPRIETARII ŞI UTILIZATORII
GENERATOARELOR NOASTRE
1.1. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Siguranţa înainte de toate!!!
Vă rugăm să îi contactaţi pe deale rii noştri autorizaţi enumeraţi pe verso acestui manual
dacă există chestiuni pe care nu le înţelegeţi sau dacă aveţi ezitări în folosirea manualului.
Reprezentanţii noştri vă vor furniza după caz toate informaţii cerute.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie manu alul care însoţeşte generatorul
Pentru modificări aduse motorului, alternatorului, tabloului de comandă şi altor
echipamente suplimentare este necesară aprobarea producătorului. Altfel echipamentul
poate fi scos din garanţie
Nu fumaţi în timp ce alimentaţi rezervorul de combustibil
Ştergeţi urmele de motorină, ulei şi apă vărsate în orice fel şi nu lăsaţi cârpe ude în
preajmă şi să le aruncaţi după încheierea operaţiunii.
Evitaţi alimentarea rezervorului de combustibil în timp ce motorul funcţionează
Nu încercaţi să ungeţi, să curăţaţi, să efectuaţi lucrări de întreţinere sau de adaptare a
motorului în timp ce acesta se află în funcţiune
Gazele de eşapament sunt periculoase şi dăunătoare pentru oameni. Plasaţi motorul astfel
încât să preveniţi acumularea de gaze toxice
Avertizaţi-i pe cei din preajmă că acesta se află în funcţiune
Nu purtaţi haine cu mâneci care atârnă, etc. şi nu vă apropiaţi de generator în timpul
funcţionării acestuia. Palele de alice nu sunt întotdeauna la vedere.
Nu puneţi în funcţiune niciodată generatorul fără mecanismul de protecţie şi înainte de a
proteja piesele în rotaţie
Nu deschideţi capacul radiatorului când motorul este încă fierbinte. Nu turnaţi apă la
motor când acesta este în funcţiune
Nu puneţi niciodată apă de mare sau de rău precum şi alţi electroliţi sau materiale abrazive
în sistemul de răcire
Nu vă apropiaţi de baterie cu flacără deschisă căci electroliţii sunt inflamabili (de obicei
când bateria se află la încărcat). În plus, acizii folosiţi sunt periculoşi pentru pi ele şi ochi.
Grupul electrogen trebuie să fie supravegheat de către o singură persoană
Grupul electrogen trebuie întotdeauna comandat din tabloul de comandă
Adresaţi-vă medicului dacă pielea dumneavoastră a intrat în contact cu combustibili de
înaltă presiune
Motorina poate cauza alergii ale pielii în unele cazuri. Protejaţi -vă folosind în astfel de
cazuri mănuşi de protecţie sau cremă de mâini.
Pentru prevenirea accidentelor care pot fi produse prin pornirea motorului va rugăm
scoateţi cheia de contact a m otorului, decuplaţi siguranţele şi îndepărtaţi bornele de baterie
înainte de a efectua lucrările de întreţinere şi reparaţiile.
Nu folosiţi niciodată produse petroliere sau alte materiale inflamabile pentru curăţarea
componentelor. Doar substanţele de cură ţare recomandate trebuie folosite pentru
efectuarea acestor operaţiuni.
Folosiţi doar piesele recomandate de EMSA
Faceţi toate cablările electrice respectând standardele.
Folosiţi doar cabluri nedeteriorate şi bine izolate
Glicolul din antigel este toxic ş i periculos dacă se ingerează. Evitaţi contactul acestei
soluţii cu ochii sau cu pielea.
Uleiul sau apa fierbinte pot cauza arsuri ale pielii. Evitaţi contactul uleiului fierbinte cu
ochii. Asiguraţi-să că în instalaţie nu este o presiune mare înainte de a începe operaţiunile.
10












Nu inversaţi niciodată polii pozitivi şi negativi ai bateriei. Orice schimbări în acest sens
pot cauza avarii serioase ale sistemului electric. Verificaţi diagrama electrică unde se
impune.
Folosiţi cârligele de ridicare pentru a ridi ca generatorul. Verificaţi întotdeauna
echipamentele de ridicare înainte de ale folosi
Mai multe echipamente instalate pe grupul electrogen poate cauza un dezechilibru în ceea
ce priveşte centrul de greutate. E posibil să fie necesare echipamente de transp ortare
speciale pentru a asigura echilibrul şi condiţiile sigure de manipulare în timpul
transportului
Nu efectuaţi nici un fel de operaţiuni cu generatorul în timp ce acesta se află pe
echipamentul de ridicare
Generatorul nu trebuie niciodată pus în funcţ iune în incintele unde se găsesc materiale
explozibile. Echipamentele electrice nu au fost prevăzute cu staturi protectoare şi pot fi
afectate de scânteile care pot sări
Folosiţi întotdeauna combustibili anhidrii recomandaţi. Combustibilii de calitate inferioară
pot cauza avarii ale pompei de combustibil , în consecinţă putând apărea scăderi ale puterii
motorului precum şi disfuncţionalităţi rezultând din termenii care nu sunt incluşi în
garanţie
Nu folosiţi niciodată solvenţi de înaltă presiune la curăţare a motorului şi a echipamentelor.
Radiatorul furtunurile flexibile, echipamentele electrice, etc . pot fi avariate în asemenea
cazuri
Unităţi suplimentare de stingere a incendiilor pot fi instalate în preajma generatorului ca
măsură de prevenire a incendiil or chiar dacă generatorul a fost instalat într -o cameră bine
ventilată.
Dacă conectarea generatorului va fi efectuată de co mpania dumneavoastră, aceasta va fi
efectuată de către un electrician autorizat
Legarea la pământ a generatorului trebuie efectuată î n conformitate cu cerinţele.
Operaţiunile de legare la pământ cad în seama companiei cumpărătoare. Puteţi folosi
şuruburile de legare la pământ de pe şasiu
Opriţi generatorul şi luaţi precauţiile necesare astfel încât generatorul să nu fie în
funcţiune pe durata efectuării cablărilor electrice sau a altor operaţiuni după cum se
precizează mai sus.
Dacă instalaţiile sunt efectuate de compania dumneavoastră, vă rugăm folosiţi cabluri
flexibile, rezistente, izolate cu cauciuc .
1.2. INFORMAŢII PRIVIND FURNIZAREA
ŞI PLASAREA GRUPULUI
ELECTROGEN:
A. Descărcarea şi transportul la amplasamentul destinat
A1. În timpul descărcării ansamblului:
Urmaţi instrucţiunile de siguranţă de mai jos pentru siguranţa maximă pe durata
descărcării ansamblului din autovehicul:
1. Echipamentele şi cablurile ce se vor folosi pentru ridicarea generatorului trebuie să fie
de calitate
2. Cablurile de ridicare se vor prinde în lăcaşele de pe generator special destinate
3. Cablurile trebuie strânse încet pentru a se asigura integritatea componentelor sau a
cabinei generatorului.
4. Dacă se foloseşte elevatorul cu furcă , furcile trebuie să aibă o lungime potrivită pentru
a susţine ambele stinghii transversale ale şasiului în timpul ridicării.
5. Ansamblul trebuie transportat la o înălţime cât mai aproape de so l pe durata
transportului.
11
6. Baza care susţine generatorul trebuie să fie suficient de solidă pentru a o transporta.
Altfel, trebuie luate precauţiile necesare pentru a transporta greutatea asociată
7. Ansamblul va fi descărcat cât mai aproape de amplasamentul care îi este destinat.
A2. Amplasarea
Dacă descărcarea ansamblului la amplasamentul destinat prin folosirea elevatorului cu
furcă sau a macaralei nu este posibilă, vor fi folosite platforme de transport având o
capacitate adecvată pentru transportul pe distanţe scurte. În cazul în care nici acest lucru
nu este posibil, generatorul va fi aşezat pe tuburi de diametru egal care sunt mai late decât
şasiul şi va fi transportat la amplasament prin împingere în aşa fel încât să nu fie avariat.
AVERTISMENT: aceste operaţiuni pot fi realizate doar pe suprafaţă plană. Baza pe care
se va amplasa generatorul trebuie să fie netezită şi fortificată în funcţie de greutatea de
transportat.
B. INSTALAREA ŞI CONECTAREA GENERATORULUI LA UTILITĂŢI:
B1. Pregătire:
Anumite reguli trebuie implementate în timpul instalării pentru o bună performanţă a
generatorului. Ansamblul poate fi avariat sau uzat la un interval de timp mai scurt decât
normalul dacă aceste reguli nu sunt respectate. Regulile menţionate mai jos indică
principiile ce trebuie respectate în timpul instalării unui generator diesel standard. În cazul
în care aplicaţii speciale trebuie luate în considerare, vă rugăm adresaţi -vă telefonic
reprezentanţilor de service enumeraţi la sfârşitul manualului.
Următorii factori trebuie luaţi în considerare în principal deşi alegerea locaţiei pentru
generator se poate schimba de la caz la caz:
1. amplasamentul trebuie să fie uscat, fără praf, bine aerisit şi într -un loc bine iluminat
2. alimentarea cu motorină
3. situarea bazei
4. accesul facil la şi de la locul unde este amplasat utilajul
5. priză de aer corespunzătoare
6. gură de evacuare a eşapamentelor corespunzătoare
7. gură de ieşire a aerului cal corespunzătoare
8. nivelul zgomotului
9. apropierea de panoul clientului
10. protejarea legării la pământ
B2. instalarea:
În cazul în care instalarea generatorului va fi efectuată de către compania dumneavoastră,
următoarele indicaţii trebuie luate în considerare:
 locul unde este amplasat generatorul trebuie să se preteze la demontarea motorului şi
alternatorului fără pierderi de timp şi efort; şi nu trebuie să existe materiale sau obiecte
care să obstrucţioneze scoaterea acestor ansambluri.
 Cum în timp se poate impune demontarea ansamblului, nu trebuie să existe schimbări
în ceea ce priveşte lăcaşele de ridicare de pe generator
 Pompa de motorină, injectoarele filtrele de motorină trebuie plasate în locaţii
accesibile pentru a facilita schimbările şi transpiraţia aerului
 Dacă sunt repere de adaptare a ajustării pe volant, acestea trebuie să fie la vedere
 Poate fi posibil să se demonteze alte părţi ale motorului legate de apărătoarea
cilindrului, apărătoarea culbutorului şi mecanismului valvei fără a demonta motorul
 Capacul filtrului de ulei, buşonul de golire şi tija de nivel al uleiului trebui să fie
plasate în locuri accesibile
12

Capacul gâtului de umplere cu apă, scurgerea apei de ploaie trebui să fie plasate în
locuri accesibile
Legarea generatorului la utilităţi trebuie efectuată corect astfel încât să se asigure
funcţionarea corectă a generatorului. Metoda de con ectare indicată în figura 1. Sunt două
intrări de cablu pe panou. Una este intrarea cablurilor de distribuţie pentru controlarea
reţelei, iar cealaltă ieşirea la generator. Conducta principală obţinută din ieşirea de
măsurare sau panoul de compensaţie este dată destinatarului prin conectorul cablurilor de
distribuţie. Punctul care trebuie să se ia în considerare aici este faptul că generatorul este
legat la sarcină după metru.
Figura 1
B3. Aerul necesar combustiei:
Este recomandat să se folosească o temp eratură a aerului aspirat mai mică de 30 C în
combustia motorului. Temperatura continuă a aerului aspirat mai ridicată de 30 C poate duce
la scăderea puterii motorului. Valorile puterilor care vă vor fi prezentate au fost primite după
ce s-au făcut teste în condiţii standard. Dacă aerul aspirat provine inevitabil de la o sursă
fierbinte, atunci valorile puterii motorului trebuie corectate în mod corespunzător.
B3.1. Primirea aerului aspirat din afara camerei:
În unele cazuri, datorită lip sei de aer adecvat înăuntru, aerul aspirat poate fi luat din afara
camerei în care este poziţionat. În astfel de cazuri, trebuie luate în considerare următoarele
aspecte:
- Pe cât este posibil, trebuie să aveţi o sursă curată de aer aspirat
- Aveţi grijă ca aerul cald care trec e prin radiator ca şi gazele eliminate să nu fie re absorbite
- Aveţi grijă ca elemente chimice poluante să nu se amestece cu aerul aspirat
- Aveţi grijă ca intrarea aerului aspirat să nu fie blocată de apă, zăpadă, praf sau
murdărie
- Nu trebuie să existe răsuciri bruşte ale cablului
- Lungimea conductei trebuie să fie cât mai mică cu putinţă
13
-
Diametrul conductei nu trebuie să fie mai mic decât diametrul intrării aerului aspirat
Nu trebuie să existe cotituri bruşte de -a lungul cablului
Părţile componente ale conduc telor trebuie să fie netede şi curate
Dacă se folosesc furtunuri, trebuie întărite pentru a preveni micşorarea în timpul
aspirării aerului
Pe de altă parte, trebuie să aveţi grijă să păstraţi temperatura camerei sub 60 C. În caz contrar
este posibil să apară defecţiuni la echipamentul electric al motorului.
Instalarea unui ventilator pentru a trimite aer proaspăt în cameră este necesară pentru a răcori
camera în cazul în care temperatura depăşeşte 60C. Dacă există alte aparate care consumă aer
sau care generează căldură în cameră, pe lângă generator, ar trebui luate în considerare în
calcularea consumului de aer şi a temperaturii camerei.
B3.2 Eliminarea aerului aspirat din cameră
Trebuie luate următoarele măsuri pentru eliminarea aerului aspirat din camer ă:
- Trebuie să existe în cameră o cantitate suficientă de aer aspirat
- Dimensiunea dispozitivului de aspirarea a aerului nu trebuie să permită formarea
vidului în cameră. Pe lângă aerul aspirat necesar combustiei, ventilatorul motorului
elimină aer cald în afara camerei. Astfel, dispozitivul de aspirare a aerului în cameră
trebuie să fie deschis ca să fie de 1.5 ori cât radiatorul pentru a nu permite formarea
vidului în cameră.
- Dispozitivul de aspirare a aerului trebuie poziţionat astfel încât să nu fie influ enţat de
temperatura radiatorului şi a conductei de evacuare, pe cât posibil.
- Dispozitivul de aspirare a aerului trebuie poziţionat astfel încât să nu fie blocat în mod
accidental
După cum a fost menţionat mai devreme, nivelul temperaturii provenit din con ducta de
evacuare şi din alternator este important, la fel cum temperatura aerului aspirat este
importantă cu privire la randamentul motorului. De aceea, izolarea ţevilor de evacuare
poate fi o măsură de precauţie pentru a controla căldura. Dacă temperatur a aerului aspirat
a crescut până la un nivel critic, luând în consideraţie şi contribuţiile celorlalte dispozitive
care generează căldură, camera trebuie să fie ventilată în mod obligatoriu cu un ventilator.
Schema de ventilaţie a generatorului este preze ntată în Figurile 2 şi 3 pentru pivniţă şi
subsol.
B3.3 Înălţime în raport cu nivelul mării:
Pompele diesel pe ulei a motoarelor au fost ajustate pentru a da randament 100% având o
presiune a aerului de 760 mm Hg în fabrică. O scădere a puterii motorului poate surveni
pe măsură ce presiunea aerului poate prezenta variaţii în locurile cu înălţime mai mare.
(Schimbarea puterii e mai mare la motoarele cu aspiraţie naturală şi este mai mică la
motoarele turbo).
B3.4 Sistem Diesel pe ulei:
Un flux regulat şi suficient trebuie asigurat în circuitul diesel pe ulei pentru un randament
bun al motorului. De aceea, este important să se efectueze din când în când schimbări ale
filtrelor de ulei şi verificări ale furtunurilor flexibile. Rupturi şi sfărâmături ale
furtunurilor care duc uleiul la pompă pot îngreuna curgerea uleiului, ducând la un
randament redus şi întreruperi ale motorului.
Este folositoare instalarea unei valve la orificiul de evacuare a pompei de alimentare în
cazul nefuncţionării atunci când rezervo rul de ulei este ridicat la un nivel mai sus.
Pe de altă parte, trebuie să aveţi grijă ca tuburile de ulei să nu treacă prin zone
înfierbântate (aer evacuat, aer cald de-a lungul radiatorului, lumina directă a soarelui)
14
deoarece temperaturile uleiului die sel de peste 35 C pot duce la scăderea puterii
motorului.
În timpul instalării aparatului trebuie să fiţi atent să poziţionaţi gurile folosite pentru
scurgerea apei şi a resturilor din rezervor în locuri uşor accesibile şi în care pot fi uşor
demontate.
Figura 2 SCHEMA DE VENTILAŢIE A GENERATORULUI (SUBSOL)
Figura 3 SCHEMA DE VENTILAŢIE A GENERATORULUI (PIVNIŢĂ)
B3.5. Sistemul de evacuare şi de amortizare a zgomotului
Instalarea generatorului este importantă în ceea ce priveşte controlarea căldurii . Dar nu
trebuie să uităm că instalarea orientată doar spre izolarea termică va avea un efect negativ
asupra izolării fonice.
Localizarea amortizorului de zgomot de -a lungul ţevilor de evacuare este importantă din
punctul de vedere a izolării fonice. Cele mai bune rezultate se simt atunci când
amortizorul este situat aproape de orificiul de evacuare al ţevii de evacuare. Amortizorul
15
trebuie poziţionat astfel încât lungimea ţevii de evacuare să fie de 0.8 – 1.5 m după
amortizor pentru a avea cele mai bune re zultate cu privire la izolarea fonică.
În cazul în care amortizorul de sunet nu poate fi poziţionat în apro piere după cum s-a
prezentat mai sus, din motive practice, este util ca motorul să fie aşezat cât mai aproape de
orificiul de evacuare.
1.3 ASPECTE CARE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE ATUNCI CÂND
INSTALEAZĂ UN GENERATOR
Generatorul nu trebuie suprasolicitat. Suprasolicitarea va duce la scăderea voltajului, care
cauzează condiţii de funcţionare nesănătoase şi proaste ale echipamentelor din circuit.
Solicitarea echilibrată este un alt aspect important care trebuie luat în considerare. Puteţi
monitoriza situaţia pe ampermetrele care conţin trei faz e pe panoul de control.
Fazele care sunt solicitate într-un mod neechilibrat se vor încălzi şi chiar se vor arde,
consumând mai mult curent. În acest caz, şi echipamentele care sunt conectate la faza
neechilibrată vor avea de suferit. Pentru a evita aceas tă situaţie, sarcinile fazei singulare
trebuie împărţite celor trei faze în mod echilibrat.
1. ULEIURI ŞI MATERIALE ANTIGEL FOLOSITE LA DESCRIEREA
GENERATORULUI
Durata de viaţă a generatorului, după cum a fost declarată de Minister, este de 10 ani.
Generatorul a fost fabricat conform standardelor de calitate ISO 9001 şi TSE.
Generatorul EMSA este prezentat în figura de pe această pagină şi echipamentele care
compun generatorul sunt următoarele:
1. Etichete Generator
2. Motor Diesel
3. Baterie
4. Filtru de aer
5. Filtru de ulei Diesel
6. Filtru de ulei
7. Radiator
8. Alternator de sarcini
9. Buton de pornire
10. Suport anti-vibrare
11. Şasiu
12. Rezervor de combustibil
13. Alternator
14. Tablou de comandă
16
Caracteristici ale uleiului, combustibilului şi antigelului , recomandate pentru utili zare:
Combustibil:
Producătorii motoarelor diesel, recomandă utilizarea acestui ulei diesel, conform cu
standardele ASTM D-975-77-2D sau BSEN590: 1995 CLASS I.
Ulei:
Diagrama cu temperatura de vâscozitate: puteţi să verificaţi conformitatea ule iului utilizat, cu
temperaturile din zona dvs., utilizând tabelul de mai sus.
Agentul antigel a fost adăugat în fabrică. Antigelul trebuie să fie adăugat la o rată minimă de
35%, în timpul furnizării apei. Utilizarea amestecului de apă şi antigel este de m are
importanţă, atât în condiţiile de vară, cât şi în condiţiile de iarnă, în legătură cu durata de viaţă
şi cu canalele motorului dvs.
3. DIAGRAMELE ŞI INSTRUCŢIUNILE DE OPERARE
Distribuţia echilibrată a încărcării, în faze, este extrem de importantă pen tru condiţiile
sănătoase de operare ale garniturii de generator, în privinţa tipurilor de garnitură automată şi
manuală. Asigurarea echilibrării dintre faze, în limitele de toleranţă de 15%, se află în
responsabilitatea clienţilor noştri.
Efectuarea activităţilor obişnuite de întreţinere, se află, de asemenea, printre responsabilităţile
clienţilor noştri. Cazurile de întreţinere insuficientă şi disfuncţionalităţi, care apar din
neglijenţa utilizatorilor, nu vor fi luate în considerare, printre condiţiile de garanţie.
3.1. GARNITURILE DE GENERATOR AUTOMAT:
3.1.1. Panoul de control automat pentru garniturile 30 -2500 kVA:
3.1.1.1. Introducere :
A. Echipamentul automat de control :
Funcţiile dispozitivului de control :
1-2-3. Arată curenţii traşi de la fazele de generator.
Dacă se ridică peste 1000 Amperi, se va vedea un
punct după prima cifră. Trebuie să înmulţiţi valoarea,
cu o mie peste acel nivel.
2. Arată voltajul din generator sau din fazele de reţea.
Este posibil să se vizualizeze voltajul fază -fază sau
fază-neutru, prin tastarea butonului 7, arătat în
secţiunea din partea de jos.
3. Arată frecvenţa generatorului în HZ.
4. Indică temperatura motorului, presiunea la uleiul
de motor, respectiv voltajul la baterie. Aceste
funcţiuni sunt selectate prin tastar ea butonului 8.
5. Butonul de selectare faze, va oferi selectarea
voltajelor dorite, cum se menţionează în art. 4.
17
6. Butonul de selectare funcţii, va oferi selectarea funcţiilor menţionate la art. 6.
7. LED-ul generatorului se aprinde când generatorul fun cţionează. El arată că generatorul
produce electricitate.
8. LED-urile de încărcare se vor aprinde în aşa fel, încât dacă sarcina este alimentată de
generator, cel mai apropiat de garnitura de generator se va aprinde , în timp ce acela de pe
partea conductei principale se va aprinde dacă sarcina este alimentată de cuplarea la conducta
principală.
9. Există trei LED-uri verzi de conductă principală. Toate trei se aprind dacă sunt în limitele
normale. Generatorul se va activa dacă nu există alimentare de cond ucă principală la una
dintre faze, sau la toate.
10. LED-urile de operaţie descriu operaţiile efectuate pe generator, de dispozitivul de control
automat.
Contact: Arată că linia de combustibil este deschisă când motorul porneşte.
Dispozitivul de pornire: Se aprinde în timpul perioadei de pornire necesară pentru activarea
motorului. Se aprinde la finalul perioadei de pornire.
Stop: Nu este utilizat în sistemul nostru.
Stand-by: Rămâne aprins pe durata activării testării şi în timpul perioadei de răcire după ce
alimentarea de conductă principală revine.
11. LED-uri de alarmă: Aceste LED -uri se aprind în cazurile de disfuncţionalitate la stopurile
de alternator şi generator, sau la motor.
Căldura: Se aprinde dacă temperatura motorului depăşeşte limitele.
LED-ul de ulei: Se aprinde când presiunea uleiului de motor descreşte până la un nivel
periculos.
Notă: Măsura la ulei poate fi afectată dacă acest LED se aprinde în timp ce generatorul nu
funcţionează.
Frecvenţa: se aprinde când frecvenţa generatorului este sub sau peste valorile programate.
Voltajul: se aprinde când voltajul generatorului este sub sau peste valorile programate.
Dispozitivul de pornire: Se aprinde dacă generatorul nu funcţionează după 3 încercări
succesive de pornire.
Oprire de urgenţă: nu este utilizat în sistemul nostru.
Bateria: Se aprinde când voltajul bateriei creşte peste valoarea programată. Generatorul nu
funcţionează în acest caz.
Supra curent: Se aprinde când suma sarcinii depăşeşte puterea generatorului.
AVERTIZARE: Dacă vreunul dintr e LED_uri se aprinde când generatorul se opreşte, nu
operaţi setarea de generator înainte de a descoperi motivul disfuncţionalităţii.
12. Butonul de testare: Este utilizat pentru efectuarea de teste, în existenţa conductei
magistrale. Unitatea de control a utomat controlează contractanţii când generatorul este operat
de acest buton. LED-ul de deasupra acestui buton, se aprinde dacă acest buton este apăsat.
13. Auto-butonul: Când este apăsat acest buton, generatorul se schimbă pe modul de operare
automată şi LED-ul de deasupra butonului se aprinde. Generatorul porneşte automat când
alimentarea de conductă principală este tăiată dacă acest buton este apăsat; şi se opreşte când
alimentarea de conductă principală este pornită din nou.
14. Butonul de închidere: Es te utilizat pentru închiderea generatorului, în activitate.
Generatorul porneşte automat când se apasă acest buton.
Butoanele descrise în 17-21 nu vor fi utilizate de clienţi.
15. Butonul manual: Este utilizat pentru operarea manuală a generatorului. Când se utilizează
acest buton, motorul este pornit, utilizând butonul 19.
16. Butonul PGM: Este utilizat pentru programarea unităţii de control automat.
Notă: Acest buton va fi utilizat doar de către tehnicienii autorizaţi de comerciant.
17. Butonul de pornire a meniului: Acest buton este utilizat împreună cu manualul nr. 17 sau
cu butoanele nr. 18 PGM.
18
Motorul este pornit prin utilizarea acestui buton, după ce butonul manual este apăsat. Dacă
este utilizat după apăsarea butonului PGM, este utilizat în selectăr ile de meniu.
Butoanele nr. 20 şi 21 pot fi , de asemenea, utilizate în modul de meniu.
18. Butonul Stop/+: Dacă este apăsat în timp ce generatorul funcţionează. Dacă este utilizat
împreună cu butoanele de meniu şi PGM, serveşte la creşterea de valori prog ram.
Butonul M-G/-: Serveşte la scăderea valorilor de program când se apasă butoanele de meniu
şi PGM.
B. Alte dispozitive la panoul de control:
20. Lampa de avertizare încărcare: Când este aprinsă, arată că alternatorul de încărcare baterie
încarcă la nivel mic şi există o problemă.
21. Cheia de aprindere: Ajută să se activeze manual generatorul când dispozitivul de control
automat este defect.
22. Schimbătorul de terminal: Este utilizat ca selector între modul automat şi manual de
operare a generatorului. Schimbătorul de terminal a fost instalat în scopul de a controla
contractanţii prin dispozitivul de control automat sau manual, în cazul căderii acestuia. Poziţia
„1” arată modul de control automat, în timp ce poziţia „2” arată operarea manuală. Nu exist ă
transfer de energie, în poziţia „0”.
23. Orele de operare: Arată câte ore a fost operată setarea generatorului dvs.
24. Butonul pentru oprirea de urgenţă: Vă ajută să opriţi garnitura imediat, în caz de urgenţă.
Nu trebuie să fie utilizat decât pentru si tuaţiile de urgenţă. Opriţi prin apăsarea butonului, apoi
declanşaţi, întorcându-l uşor spre dreapta.
NOTĂ: Acest buton este ascuns pe cabină, dacă există.
3.1.1.2 Operarea de garnituri automate, 30 -2500 kVA
1. Operarea normală:
Garnitura dvs. a fost testată în fabrică, toate verificările au fost efectuate şi toţi parametrii de
program au fost ajustaţi la livrare. Prima operare a garniturii este efectuată de dealerii noştri
autorizaţi, după ce se fac conectările de cablu.
În modul de operare automată, înc epe automat să opereze când una dintre faze, sau toate, au
fost întrerupte, sau voltajul de la conducta principală scade sub valoarea de 180 de volţi.
Când voltajul de conductă principală este repornit, transferă sarcina către conducta principală,
se efectuează operaţia de răcire şi se opreşte.
AVERTIZARE: Întrucât garniturile sunt în modul de operare automată, ele vor fi activate
automat în condiţiile normale, când electricitatea este întreruptă fără înştiinţare.
Dacă sunteţi în postura de activare manua lă a garniturii, din vreun motiv:
1. Vă rugăm să citiţi indicaţiile pentru siguranţă. Nu activaţi garnitura dacă întâmpinaţi
condiţii neobişnuite, altele decât cele listate aici.
2. Asiguraţi-vă că nici un LED de alarmă nu este aprins pe panoul de control de pe
garnitură.
3. Verificaţi nivelurile de ulei, apă şi ulei diesel, de la motorul dvs.
4. Efectuaţi verificări vizuale ale propulsorului de motor, curele trapezoidale şi propulsor
alternator şi asiguraţi-vă că nu există situaţii neobişnuite.
5. Verificaţi dacă sunt pierderi de ulei şi apă, în vreo parte a motorului.
6. Efectuaţi verificări vizuale ale prezenţei de pete, miros şi adezivitate la contractanţi,
când se deschide panoul conector.
19
IMPORTANT: Nu atingeţi conectorul cu mâinile neprotejate.
7. Deschideţi capacul panoului de control şi verificaţi dacă sunt siguranţe ieşite. Închideţi
capacul.
8. Apăsaţi butonul pentru oprire de urgenţă. Dacă acesta este apăsat, declanşaţi butonul ,
întorcându-l uşor spre dreapta.
9. Închideţi cheia de aprindere, dacă nu este în poziţia de î nchidere.
10. Verificaţi poziţia la nr. 25, comutatorul de modificare terminal. Comutaţi -l pe poziţia
„1” dacă nu este aşa.
11. Apăsaţi butonul „AUTO”. LED -ul de deasupra butonului se va aprinde.
12. Garnitura dvs. va porni în câteva secunde şi va începe să alimenteze sistemul dvs.
2. Operarea generatorului dacă dispozitivul de control automat este defect:
Garniturile de generator EMSA au fost proiectate în aşa fel, încât pot fi activate manual
pentru cerinţele de urgenţă, când există o disfuncţie la unitatea de contr ol automat.
1.
2.
3.
4.
5.
Verificaţi primele 9 articole listate mai sus, sub titlul de activitate normală.
Întoarceţi comutatorul nr. 25 la poziţia „0”.
Inseraţi cheia de aprindere şi porniţi motorul
Întoarceţi comutatorul nr. 25 la poziţia „2”.
Când alimentarea conductei principale este repornită, aduceţi comutatorul nr. 25 mai
întâi la poziţia „0”
6. Întoarceţi cheia de aprindere spre stânga şi opriţi motorul.
7. Întoarceţi comutatorul nr. 25 din nou la poziţia „2”.
8. După terminarea situaţiei de urgenţă, apelaţi la dealerul dvs. tehnic autorizat.
Garniturile de generator trebuie să fie activate o dată pe săptămână, timp de 15 minute,
pentru lubrifiere. Procedeul se explică mai jos.
3.1.2. Panoul de control
automat al garniturilor
1025 kVA:
3.1.2.1. Introducere
A.
Dispozitivul de control
automat
Funcţiunile
dispozitivului de control
1. Indică frecvenţa
când
funcţionează
generatorul.
2. LED-ul
de
generator:
Se
aprinde
când
funcţionează
generatorul. Este
aprins
când
generatorul
deplasează
conectorul.
3. LED-ul
conductei
principale:
Se
20
aprinde când alimentarea de conductă principală este aprinsă şi se aprinde când
generatorul deplasează conectorul.
4. LED-urile de alarmă: Aceste LED -uri sunt aprinse când există o disfuncţionalitate la
motor sau la alternator şi apoi generatorul se opreşte.
a) LED-ul de la dispozitivul de pornire: Se aprinde dacă generatorul nu funcţionează
după 3 încercări succesive de pornire.
b) LED-ul de temperatură: Se aprinde dacă temperatura la motor este ridicată.
c) LED-ul de ulei: Se aprinde dacă presiunea uleiului este scăz ută.
Notă: Măsura de ulei poate fi periclitată dacă LED -ul se aprinde în timp ce generatorul nu
funcţionează.
AVERTIZARE: Dacă vreunul dintre LED -uri se aprinde când generatorul se opreşte, nu
activaţi garnitura de generator înainte de a afla motivul disf uncţionalităţii.
5. Comutatorul de selectare moduri:
6. a) poziţia AUTO: Când comutatorul este în această poziţie, generatorul începe să
funcţioneze automat când una dintre fazele de conductă principală, sau toate, se
întrerup, sau depăşesc limitele permise.
b) Poziţia ‚oprit’: Se utilizează pentru oprirea generatorului când este pe poziţia
AUTO sau TEST. Dacă comutatorul este întors în această poziţie, când alimentarea
conductei principale este pornită, generatorul nu începe să funcţioneze când
electricitatea este întreruptă.
c) Poziţia de testare: Este utilizată pentru activarea şi testarea generatorului, când
alimentarea conductei principale este pornită.
B. Alte dispozitive:
6. Ampermetrul: Indică curentul tras din fazele generatorului.
Este utilizat cu comutatorul pentru selecţia fazelor nr. 5.
7. Voltmetrul: Indică valorile de voltaj în fazele generatorului.
Este utilizat cu comutatorul pentru selecţia fazelor nr. 7.
8. Lampa de avertizare încărcare: Când este pornită, arată că alternatorul de încărcare
baterii, încarcă la un nivel scăzut şi că există o problemă.
9. Comutatorul ampermetru: Va ajută să selectaţi faza pentru care aţi dori să vedeţi
valoarea de amperi.
10. Schimbătorul de terminal: Este utilizat ca selector între modul de operare automat şi
cel manual , al generatorului. Schimbătorul de terminal a fost instalat în scopul de a
controla conectorii prin unitatea de control automat sau manual în cazul căderii sale.
Poziţia „1” arată modul de control automat , în timp ce poziţia ‚2’ arată operarea
manuală. Nu există transfer de energie în poziţia „0”.
11. Comutatorul voltmetru: vă ajută să selectaţi faza pentru care aţi dori să vedeţi valoarea
de voltaj.
12. Cheia de aprindere: Ajută să activeze manual generatorul, când dispozitivul de control
automat nu funcţionează.
13. Măsura de presiune a uleiului de motor.
14. Măsura de temperatură la apa de motor.
15. Orele de operare: Arată câte ore a fost activată garnitura de generator.
16. Butonul pentru oprirea de urgenţă: Vă ajută să opriţi garnitura imediat, în cazurile de
urgenţă. Nu trebuie să fie utilizat decât în situaţiile de urgenţă. Opriţi prin apăsarea
butonului, şi apoi declanşaţi întorcând încet spre dreapta.
3.1.2.2. Activarea garniturilor automate, 10 -25 kVA
1. Activarea normală:
21
Garnitura dvs. a fost testată în fabrică, toate ver ificările au fost efectuate şi toţi parametrii
de program au fost ajustaţi la livrare. Prima activare a garniturii este efectuată de dealerii
noştri autorizaţi după ce se fac conexiunile de cablu.
În modul de operare automat, începe automat operarea când u na dintre faze, sau toate, se
întrerup, sau voltajul conductei principale scade sub valoarea de 180 de volţi. Când
voltajul conductei principale este reactivat, transferă sarcina către conducta principală,
efectuează operaţia de răcire şi se opreşte.
AVERTIZARE: Când garniturile sunt în modul automat de operare, ele vor fi activate
automat în condiţiile normale, când electricitatea este întreruptă fără înştiinţare.
Dacă sunteţi în postura de activare manuală a garniturii, din vreun motiv:
1. Citiţi instrucţiunile de siguranţă. Nu activaţi garnitura dacă întâmpinaţi situaţii
neobişnuite, altele decât cele listate aici.
2. Asiguraţi-vă că nu este aprins nici un LED de alarmă, pe panoul garniturii.
3. Verificaţi nivelul de ulei, apă şi ulei diesel, la motorul dvs.
4. Efectuaţi verificări vizuale la propulsorul de motor, curele trapezoidale şi propulsor
alternator şi asiguraţi-vă că nu există situaţii neobişnuite.
5. Verificaţi dacă sunt pierderi de ulei şi apă, în vreo parte a motorului.
6. Efectuaţi verificări vizuale ale p rezenţei de pete, miros şi adezivitate la contractanţi,
când se deschide panoul conector.
IMPORTANT: Nu atingeţi conectorul cu mâinile neprotejate.
7. Deschideţi capacul panoului de control şi verificaţi dacă sunt siguranţe ieşite. Închideţi
capacul.
8. Verificaţi poziţia comutatorului de selecţie nr. 10. Comutaţi -l pe poziţia „1” dacă nu
este aşa.
9. Închideţi cheia de aprindere, dacă nu este în poziţia de închidere.
10. Întoarceţi comutatorul pentru selectare moduri, la dispozitivul de control automat, la
poziţia „AUTO”
11. Garnitura dvs. se va aprinde şi va începe să funcţioneze , iar generatorul LED se va
lumina. Când LED-ul este aprins constant, generatorul va trage conectorul şi garnitura
va începe să alimenteze sistemul dvs.
2. Operarea generatorului dacă dispoziti vul de control automat este defect:
Garniturile de generator EMSA au fost proiectate în aşa fel, încât pot fi activate manual
pentru cerinţele de urgenţă, când există o disfuncţie la unitatea de control automat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verificaţi primele 9 articole listate mai sus, sub titlul de activitate normală.
Întoarceţi comutatorul nr. 25 la poziţia „0”.
Inseraţi cheia de aprindere şi porniţi motorul.
Apăsaţi butonul de test.
Întoarceţi comutatorul nr. 25 la poziţia „2”.
Când alimentarea conductei principale este repornită , aduceţi comutatorul nr. 25 la
poziţia „0” mai întâi.
7. Răsuciţi comutatorul nr. 25 spre poziţia „2” din nou.
8. După ce se termină situaţia de urgenţă, apelaţi la dealerul dv. tehnic autorizat.
Garniturile de generator trebuie să fie activate o dată pe săptă mână, 15 minute, pentru
lubrifiere. Aceasta se face în modul de testare. Procedeul este explicat mai jos.
22
3. Activarea în modul de testare:
1. Verificaţi cele 10 articole listate mai sus, sub titlul de operare normală.
2. Răsuciţi comutatorul nr. 10 la poziţia „0”.
3. Comutaţi selectarea de mod, comutaţi la dispozitivul de control automat, pe poziţia
‚testare’.
4. Generatorul va începe imediat să funcţioneze.
5. După 15 minute, opriţi generatorul, răsucind la poziţia ‚oprit’.
6. Răsuciţi comutatorul nr. 10 la poziţia „1”.
7. Răsuciţi comutatorul de selectare mod, la poziţia „AUTO”.
3.2. GARNITURILE MANUALE DE GENERATOR:
A. Prezentarea panoului de control pentru garnitura manuală:
1. Butonul pentru oprirea de
urgenţă: vă ajută să opriţi garnitura
în situaţiile de urgenţă.
2. Metrul de frecvenţă: Indică
frecvenţa generatorului in Hz.
3. Ampermetrul : Indică curentul
tras din fazele generatorului.
Este utilizat cu comutatorul pentru
selecţia fazelor nr. 5.
4.Voltmetrul: Indică valorile de
voltaj în fazele generatorului.
Este utilizat cu comutatorul pentru
selecţia fazelor nr. 6.
5. Orele de operare: Arată câte ore
a fost activată garnitura de
generator.
6. Comutatorul ampermetru: Va
ajută să selectaţi faza pentru care
aţi dori să vedeţi valoarea de
amperi.
7. Comutatorul voltmetru: vă ajută
să selectaţi faza pentru care aţi dori
să vedeţi valoarea de voltaj.
8.Cheia de aprindere: Ajută să
activeze manual generatorul, când dispozitivul de control automat nu funcţionează.
9.Lampa de avertizare încărcare: Când este pornită, arată că alternatorul de încărcare baterii,
încarcă la un nivel scăzut şi că există o problemă.
10. Lampa de avertizare ulei: Când este pornită, arată că presiunea la uleiul de motor este
joasă şi că există o problemă.
11. Măsura de presiune a uleiului de motor.
12.Măsura de temperatură la apa de motor.
13.Lampa de avertizare pentru temperatură: Arată că temperatura apei de motor este ridicată
şi că există o problemă.
14. În afară de aceste dispozitive, mai există un comutator mecanic termic, fie lângă panoul de
control, fie pe un panoul separat, pentru protecţia contra situaţiilor de supraîncărcare sau de
scurtcircuit.
23
În cazul în care acest comutator este deschis, verificaţi sarcinile din circuit şi asiguraţi -vă dacă
sunt scurtcircuite.
AVERTISMENT: Garnitura dvs. se va opri imediat când lampa de avertizare pentru ulei este
aprinsă în timpul activării. Nu activaţi până când aflaţi cauza problemei. Dacă lampa pentru
avertizare sarcină este aprinsă, puteţi utiliza garnitura pentru cazurile de u rgenţă. Dar
disfuncţionalitatea trebuie să fie remediată cât mai curând posibil. Altfel, nu va fi posibil să
utilizaţi generatorul , întrucât bateria va fi descărcată.
B. Operarea garniturilor manuale:
Garnitura dvs. a fost testată în fabrică, toate verif icările au fost efectuate şi toţi parametrii
de program au fost ajustaţi la livrare. Prima activare a garniturii este efectuată de dealerii
noştri autorizaţi după ce se fac conexiunile de cablu. Puteţi urma comenzile de mai jos
pentru alte activări:
1. Citiţi instrucţiunile de siguranţă. Nu activaţi garnitura dacă întâmpinaţi situaţii
neobişnuite, altele decât cele listate aici.
2. Verificaţi nivelul de ulei, apă şi ulei diesel, la motorul dvs.
3. Efectuaţi verificări vizuale la propulsorul de motor, curele trapez oidale şi propulsor
alternator şi asiguraţi-vă că nu există situaţii neobişnuite.
4. Verificaţi dacă sunt pierderi de ulei şi apă, în vreo parte a motorului.
5. Deschideţi capacul panoului de control şi verificaţi dacă sunt siguranţe ieşite. Închideţi
capacul.
6. Răsuciţi cheia de aprindere nr. 8 spre dreapta şi aduceţi -o pe prima poziţie. Lămpile de
avertizare încărcare şi pentru ulei, se vor aprinde.
Notă: Lampa de avertizare temperatură nu trebuie să fie aprinsă. Aceasta va însemna că
există o problemă. Nu utilizaţi garnitura dvs. până când se remediază problema.
7. Activaţi garnitura , răsucind cheia de aprindere din nou spre dreapta. Verificaţi dacă
lămpile de avertizare sunt aprinse şi dacă valorile observate la etaloane sunt normale.
8. Aşteptaţi să se încălzească m otorul, câteva minute, sun temperaturile normale ale
aerului, şi cel puţin cinci minute iarna.
9. Răsuciţi cheia de aprindere, la poziţia ‚oprit’.
10. Verificaţi curentul şi voltajul la faze, utilizând comutatorul ampermetru şi voltmetru.
11. Când revine electricitatea la conducta principală, puneţi comutatorul inversor la modul
pentru conducta magistrală.
12. După ce aşteptaţi trei minute ca generatorul să se răcorească, opriţi garnitura, răsucind
cheia de aprindere spre dreapta.
4. ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIA
Generatorul constă în două secţiuni: motorul diesel şi alternatorul. Aceste două secţiuni
necesită tipuri diferite de activităţi de întreţinere.
Întreţinerea alternatorului este produsă prin utilizarea panoului de control. Situaţia voltajului
şi curentului se verifică prin etaloanele din panou. Dacă există scăderi la voltaj, se poate pune
în poziţia dinainte, utilizând un potenţiometru.
Secţiunea electrică nu necesită prea multă întreţinere, în timp ce motorul diesel necesită mai
mult. Controalele la motorul diesel su nt efectuate, pe indicatorii de temperatură, presiune şi
ulei, de pe panou. Nivelurile de ulei şi combustibil trebuie să fie controlate şi completate
continuu.
24
INDICAŢIILE PENTRU ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ
CONTROLUL ŞI ÎNTREŢINEREA CARE SE EFECTUEAZĂ ÎN T IMPUL PRIMELOR 20-40 DE ORE-SERVICE
CONTROLUL ŞI ÎNTREŢINEREA CARE SE EFECTUEAZĂ ZILNIC ŞI LA FIECARE ORĂ -OPERATOR
ACTIVITĂŢILE CARE SE EFECTUEAZĂ LA FIECARE 200 DE ORE SAU O DATĂ LA 6 LUNI -SERVICE
ACTIVITĂŢILE CARE SE EFECTUEAZĂ LA FIECARE 400 DE ORE SAU O DATĂ LA 12 LUNI-SERVICE
ACTIVITĂŢILE CARE SE EFECTUEAZĂ LA FIECARE 800 DE ORE
ACTIVITĂŢILE CARE SE EFECTUEAZĂ O DATĂ LA 1200 DE ORE -SERVICE
ACTIVITĂŢILE CARE SE EFECTUEAZĂ O DATĂ LA 2000 DE ORE -SERVICE
X
X
Verificaţi apa din radiator
X
X
Verificaţi curelele de motor
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Verificaţi filtrul de la pompa de alimentare cu combustibil şi containerul de depozitare
Verificaţi dacă există apă în filtrul din faţ
Înlocuiţi elementele de filtrare a combustibilului
Puneţi să se verifice injectoarele şi să se efectueze ajustarea de viteză relanti, de către un tehnician (sistem)
Verificaţi nivelul de ulei în carcasă
X
Verificaţi presiunea de ulei motor, la indicatoru l din panou
X
Înlocuiţi filtrul de ulei.
X
Înlocuiţi uleiul de motor
Curăţaţi sistemul de ventilare în circuit închis
Ştergerea filtrului de aer şi a prafului acumulat în manşeta de direcţie
X

în medii de operare extrem de murdare
X

într-un mediu normal de operare
X
Curăţaţi sau înlocuiţi elementele de filtrare aer
X
Curăţaţi pompa de încărcare turbo şi carcasa compresorului (service)
X
Verificaţi alternatorul, motorul dispozitivului de porn ire şi alte echipamente electrice (service)
X
X
X
X
5. DISFUNCŢIONALITĂŢI CAUZATE DE GENERATOR SAU DE UTILIZATOR
DISFUNCŢIUNE:
1- Alternatorul nu produce voltaje.
CAUZE:
a) Pierderea de caracteristici de magnetism rezidual, în bobinele - stator
- Dacă alternatorul este fără bobine agitatoare, atingeţi capetele +şi -, la o baterie uscată
9.5V, , la aceleaşi capete, la vârfurile 2 şi 3 de la terminale, timp de 5 secunde. Dacă
alternatorul are bobine agitatoare atingeţi capetele +şi – ale unei baterii uscate 9,5V,
la aceleaşi capete, la vârfurile 1 şi 4 ale terminalelor, timp de 5 secunde.
b) Există o pierdere de contact la panou şi la conexiunile de terminal..
- Deschideţi capacul panoului şi verificaţi dacă capetele de cablu şi de terminal au fost
scoase.
c) Există o discontinuitate la butonul de avertizare.
- Verificaţi toate conexiunile, în special conexiunile de la terminalul alternator.
d) Diodele rotative sunt defecte
- Testaţi diodele câte una, utilizând partea de test pentru diode, la un metru AVO , şi
înlocuiţi diodele defecte.
e) Revoluţia maşinii de acţionare este foarte mică.
- Măriţi revoluţia la maşina de acţionare , la nominal.
f) Fişa de compensator este defectă.
- Înlocuiţi fişa care nu îşi îndeplineşte funcţiunea de compensare.
DISFUNCŢIONALITATE:
2- Voltajul scade când alternatorul este încărcat.
CAUZE:
a) Fişa de compensator este defectă.
- Ajustaţi voltajul de randament la 400 V, utilizând un potenţiometru compensator în
timpul blocării. Dacă voltajul tot mai scade, chiar după aceasta reglare, apoi înlocuiţi
fişa.
b) Scădere în revoluţia maşinii de acţionare este prea mare.
– Verificaţi energia la maşina de acţionare.
c) Alternatorul este supra-încărcat.
- Nu supraîncărcaţi peste valoarea nominală.
d) Diodele rotative sunt defecte.
- Testaţi diodele, utilizând un metrou AVO şi înlocuiţi diodele defe cte.
25
DISFUNCŢIONALITATE:
3- Voltajul creşte în timp ce alternatorul se încarcă.
CAUZA:
-
a) Există motoare care se rotesc invers în ciclu.
deplasaţi capacitatea cablului, de la generator.
DISFUNCŢIONALITATE:
4- Voltajul la generator este prea mare.
CAUZE:
a) Unul dintre capetele compensatorului din faţa fazei, este defect.
Verificaţi conexiunile la terminal
b) Există o discontinuitate la potenţiometrul de reglare a voltajului.
- Verificaţi terminalele potenţiometrului.
c. Fişa compensatorului este defectă.
- Înlocuiţi fişa care nu îşi îndeplineşte funcţiunea de compensare
-
DISFUNCŢIONALITATE:
5.- Nu există alimentare de voltaj, la una sau la două faze.
CAUZE:
a) Există o discontinuitate la terminalele comutatorului de control voltaj.
- Verificaţi terminalele de comutator.
b) Există o discontinuitate la bobinele - stator
- Deschideţi capacul cutiei de terminal şi scoateţi puntea de conectare cu steluţă.
DISFUNCŢIONALITATE:
5- Bobinele sunt supraîncălzite.
CAUZE:
-
a) Generatorul a fost încărcat peste valoarea nominală.
Activaţi la valoarea nominală.
b) Există un scurtcircuit între bobine.
verificaţi dacă există scurtcircuite între bobine.
DISFUNCŢIONALITATE:
6- Există o fluctuaţie la voltajul de randament al generatorului.
CAUZE:
-
a) Fişa (regulator) nu îşi poate îndeplini funcţiunea.
Înlocuiţi fişa (regulator).
b) Există un scurtcircuit la bobine.
Deschideţi cutia de terminal şi verificaţi bobinele cu un metru AVO. Existenţa unei
diferenţe la valorile de rezistenţă vor însemna un scurtcircuit.
c) Unul sau mai multe diode de punte sunt defecte.
26
DIAGRAMA ALTERNATORULUI ŞI TABELUL DE EXPLICAŢII
27
1. Reglator automat de voltaj
2. Rotorul de avertizare
3. Conexiunea cu diodă (alimentarea la discul AC)
4. Conexiunea cu diodă (randamentul la discul AC)
5. Dioda (anod)
6. Dioda (catod)
7. (varistor)
8. Bobina-rotor principală
9. Ventilatorul
10. Partea - stator
11. Brida de transport
12. Închizătorul de ventilaţie
13. Capacul din spate
14. Statorul de avertizare
15. Carcasa de suport
16. Carcasa de suport spate
17. Brida
18. Organul de conectare la terminal
19. Terminalele la randamentul de alternator
20. Bază
21. Bază
22. Terminalul alternator de conexiune
23. Puntea neutră
24. Capacul de cutie conectare
25. Capacul de cutie conectare
26. Capacul de cutie conectare
27. Capacul de cutie conectare
28. Calota de suport spate
29. SAE/ Brachetul final
30. Închizătorul de ventilare
31. Discul de cuplare
32. Brachetul opritor,de cuplare
33. Lamela de cuplare
34. Bolţul de cuplare (şurub)
28
Download PDF