Samsung | DC161WB(i) | DVD Portatyvinė Videokamera VP-DC161 (i)/DC161 W(i)/DC161

LIETUVIŲ
DVD Portatyvinė Videokamera
VP-DC161 (i)/DC161 W(i)/DC161 WB(i)/DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)
AF
CCD
LCD
Automatinis Fokusavimas
Porinis įkrovimo įrenginys
Skystųjų kristalų ekranas
Vartotojo instrukcija
Prieš naudodamiesi įrenginiu, atidžiai perskaitykite
vartotojo instrukciją ir pasidėkite ją ateičiai.
Šis produktas atitinka 89/336 CEE, 73/23 CEE,
93/68 CEE direktyvas.
Naudokite tiktai tinkamus baterijų paketus.
Kitu atveju iškils perkaitimo, užsidegimo ar sprogimo
pavojus. „Samsung“ neatsako už problemas, kilusias
dėl netinkamų baterijų naudojimo.
DVD+ReWritable
DVD+R DL
LIETUVIŲ
Turinys
Pastabos ir saugumo instrukcijos .........6
Susipažinkite su savo DVD Videokamera 9
Pradiniai nustatymai : Sistemos meniu nustatymai 30
Laikrodžio nustatymas („Clock Set“) ...........................30
Bevielio distancinio valdymo nustatymas („Remote“)
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai) .............31
Pypsėjimo nustatymas (,,Beep Sound“) ......................32
Užrakto garso nustatymas („Shutter Sound“)
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai) ..............33
OSD Kalbos nustatymas („Language“) .......................34
Demonstracija („Demonstration“) ................................35
Savybės .........................................................................9
Naudojami diskai .........................................................10
Disko modelio aprašymas ...........................................11
Kaip naudotis DVD videokamera ................................12
Su DVD videokamera parduodami aksesuarai ...........13
Priekinės dalies kairės pusės vaizdas .........................14
Kairės pusės vaizdas ..................................................15 Pradiniai nustatymai : parodyti meniu nustatymus .36
Dešinės ir viršaus vaizdas ...........................................16
Galinės ir apatinės dalies vaizdas ...............................17 LCD Ekrano sureguliavimas (LCD Šviesus/LCD Spalvotas) ..36
Distancinio valdymo pultelis
Datos/laiko nustatymas („Date/time“) ..........................37
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai) ..............18
Pasiruošimas .........................................19
Rankinio dirželio ir lęšių dangtelio naudojimas ............19
Ličio baterijos įdiegimas ..............................................20
Ličio jonų baterijos paketo naudojimas .......................21
Prijungimas prie energijos šaltinio ...............................25
Apie opercinius režimus ..............................................26
Valdymo svirties naudojimas .......................................26
GREITOJO MENIÚ (QUICK MENU) naudojimas ........27
OSD (On Screen Display) kameros/grotuvo režimai .........28
OSD (On Screen Display) A.Kameros/A.grotuvo režimai
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai) ..............29
OSD (On Screen Display) įjungimas/išjungimas .........29
2
DVD Videokamera: prieš pradedant įrašinėti...38
Vaizdo ieškiklio naudojimas .........................................38
Įvairios įrašymo technikos ...........................................39
Disko įdėjimas ir išėmimas ..........................................40
Įrašymo režimo pasirinkimas („Rec Mode“) .................42
DVD Videokamera: Pagrindinis įrašymas .... 43
Jūsų pirmasis įrašymas ...............................................43
Įrašymas PRADEDANČIŲJŲ režimu („EASY.Q Mode“) ....44
Išorinio mikrofono naudojimas .....................................45
Pritraukimas ir nutolinimas ..........................................45
Atsiradimas ir išnykimas („FADE“) ...............................46
LIETUVIŲ
Turinys
Galinės šviesos kompensacijos režimo naudojimas („BLC“) ... 47
Spalvų naudojimas .....................................................48
LED ŠVIESOS („LED LIGHT“) naudojimas
(VP-DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai) ............................49
DVD Videokamera: Pažangesnis įrašymas ..50
Vėjo keliamo triukšmo pašalinimas („Wind Cut“) ........... 50
Užrakto greičio ir ekspozicijos nustatymas („Shutter/Exposure“) ......51
Autofokusavimas/Rankinis fokusavimas ....................... 52
Užpogramuoti automatiniai ekspozicijos režimai („Program AE“) ... 53
Baltos spalvos balanso nustatymas (,,White Balance“) ..... 55
Skaitmeninių efektų pritaikymas (,,Digital Effect“) ......... 57
16:9 pločio režimo nustatymas (,,16:9 Wide“) ............... 59
Skaitmeninio vaizdo stabilizatoriaus nustatymas (,,DIS“) .... 60
Vaizdo pritraukimas ir nutolinimas su skaitmeniniu
vaizdo mastelio nustatymu (,,Digital Zoom“) ................. 61
DVD Videokamera: Mažų vaizdų rodyklė ir grojaraštis... 62
Kas yra mažų vaizdų rodyklė? ...................................62
Kas yra grojaraštis? ....................................................62
DVD Videokamera.................................. 63
DVD Videokamera: Grojaraštis .....................69
Naujo grojaraščio sukūrimas (New Playlist) ...............69
Grojaraščio paleidimas ...............................................70
Grojaraščio trynimas (Delete) .....................................71
Scenų įdėjimas į grojaraštį (Edit Playlist-Add) ...........72
Scenų paleidimo grojaraštyje pakeitimas
(Edit Playlist-Move) ....................................................74
Scenų trynimas iš grojaraščio (Edit Playlist-Delete) ...76
Grojaraščio sekcijos trynimas
(Edit Playlist - Partial Delete) ......................................77
DVD Videokamera: Diskų tvarkymas ....... 79
Disko informacija (,,Disc Info“)....................................79
Disko pavadinimo redagavimas
(,,Disc Info-Rename“) .................................................80
Disko formatavimas (,,Disc Format“) ..........................81
Disko įforminimas (,,Disc Finalize“) ...........................82
Vaizdo atsukimas naudojantis asmeniniu
kompiuteriu su DVD diskasukiu ..................................83
Įforminto disko atsukimas DVD
grotuvu/Įrašančiu įrenginiu .........................................83
Disko neįforminimas (,,Disc Unfinalize“) .....................84
Antraštinių scenų rodymas .........................................63
Garso sureguliavimas .................................................63
Rodymo režime naudojamos įvairios funkcijos ..........64
Vaizdo mastelio keitimas atsukant įrašą (,,PB ZOOM“)....66
Antraštinių scenų trynimas (,,Delete“) ........................67
Antraštinių scenų skyriaus trynimas (,,Partilal Delete“) .... 68
3
LIETUVIŲ
Turinys
DVD Videokamera: Prijungimas ........... 85
„PictBridge™“ VP-DC163 i /DC165W i /DC165WB i tiktai .. 106
AV išjungimas/įjungimas
(VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi tiktai) .... 85
Įrašų peržiūra per televizorių ......................................... 86
Disko nukopijavimas į kasetę ......................................... 88
Tv programos ar video juostos įrašymas (nukopijavimas) į diską
(VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi tiktai) .. 89
Nuotraukų spausdinimas naudojant „PictBridge™“ ..106
Prijungimas prie spausdintuvo (,,USB Connect“)... 106
Norimų spausdinti nuotraukų skaičiaus nustatymas .... 107
Datos/laiko nuotraukoje nustatymas ............107
Spausdinimas ..............................................107
Spausdinimo atšaukimas .............................107
Videokameros skaitmeininės nuotraukos režimas (VP-DC163(i)fDC165W(i)fDC165WB(i) only .. 90
Atminties kortelės naudojimas
(,,Usable Memory Card”) (nepridedama) ...................90
Atminties kortelės funkcijos ............................90
Atminties kortelės įdėjimas ............................90
Atminties kortelės išėmimas ..........................90
Katalogų ir failų struktūra atminties kortelėje ..............91
Nuotraukos kokybės pasirinkimas (,,Photo Quality“) ....92
Failo numerio pasirinikimas (,,File No“) ......................93
Fotografavimas (JPEG) formatu į atminties kortelę ....94
Nuotraukų (JPEG) peržiūra ........................................95
Apsauga nuo atsitiktinio ištrynimio (,,Protect“) ...........97
Nuotraukų trynimas ir perkėlimas (,,Delete“) ..............98
Atminties kortelės formatavimas (,,Format“).............100
Filmų (MPEG) įrašymas į atminties kortelę ..............101
Filmų (MPEG) peržiūra atminties kortelėje ...............102
Nuotraukų įrašymas į atminties kortelę atsukant jas DVD ...... 103
Norimų spausdinti nuotraukų pažymėjimas (,,Print Mark“) ....104
4
USB Jungtis (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai) .108
USB Jungties naudojimas ........................................108
USB Įrenginių pasirinkimas (,,USB Connect“) .......... 110
DV Media PRO programos įdiegimas ...................... 111
Ulead Video studija................................................... 112
Prijungimas prie kompiuterio .................................... 113
USB kabelio atjungimas ............................... 113
Kompiuterinės kameros funkcijos naudojimas ... 114
USB srauto funkcijos naudojimas ................ 115
Keičiamo disko funkcijos naudojimas .......... 115
Priežiūra ............................................... 116
DVD Videokameros naudojimas užsienio šalyse ..... 116
LIETUVIŲ
Turinys
Gedimai ................................................117
Gedimai ................................................................... 117
Meniu elementų nustatymas ...................................122
Reikalavimai .........................................124
Rodyklė ................................................125
Energijos šaltiniai (Tik Didžiojoje Britanijoje)....126
5
LIETUVIŲ
Pastabos ir saugumo instrukcijos
Pastabo, susijusios su LCD ekrano padėties keitimu
Pasukite LCD ekraną atsargiai kaip parodyta. Persukimas
gali pažeisti vyrius, kurie jungia LCD ekraną su DVD
videokamera.
1.
2.
Pirštu atsukite LCD ekraną 90 laipsnių.
Pasukite jį geriausiu įrašymui arba peržiūrai kampu.
• Jei pasuksite LCD ekraną 180 laipsnių į lęšių pusę,
galite uždaryti LCD ekraną, nepakeisdami jo padėties.
• Tai patogu atliekant vaizdo atsukimo operacijas.
Pastaba
Atsiverskite 36 psl. LCD ekrano ryškumui ir spalvingumui sureguliuoti.
Pastabos, susijusios su LCD ekranu, vaizdo ieškikliu, lęšiais
1.
Tiesioginiai saulės spinduliai gali pažeisti LCD Ekraną, vaizdo ieškiklio vidų ar lęšius. Saulės nuotraukas
darykite tik esant nedideliam apšvietimui, tokiam, kaip prieblanda.
LCD ekranas buvo pagamintas naudojant labai
tikslias technologijas.Tačiau gali pasitaikyti mažų
taškų (raudonų, mėlynų arba žalių) LCD ekrane.
Šių taškų pasirodymas yra normalus ir neturi įtakos
vaizdų kokybei.
Neimkite DVD videokameros už vaizdo ieškiklo,
LCD ekrano ar baterijų paketo.
Per didelės jėgos naudojimas gali pažeisti vaizdo
ieškiklį.
2.
3.
4.
6
LIETUVIŲ
Pastabos ir saugumo instrukcijos
Pastabos, susijusios su disko valymu ir laikymu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nelieskite disko įrašymo pusės (spalvotosios pusės) pirštais. Pirštais apčiupinėti
ar kitomis dalelėmis užteršti diskai gali tinkamai neveikti.
Diskui valyti naudokite minkštą skudurėlį.
Valykite švelniai nuo disko vidurio į išorę. Sukimas ratu ar trynimas gali palikti
įbrėžimų disko paviršiuje, todėl diskas tinkamai neveiks.
Nenaudokite benzolo, skiediklio, detergento, alkoholio ar antistatinio skysčio disko
valymui. Tai gali sutrikdyti jo veikimą.
Paspauskite disko laikiklį viduryje tam, kad lengviau būtų išimti diską.
Diskus imkite, laikydami juos už kraštų ir centro, kad nepaliktumėte pirštų
antspaudų.
Nelankstykite ir nekaitinkite disko.
Kai nenaudojate diskų, laikykite juos vertikalioje padėtyje plastikiniuose įdėkluose.
Nelaikykite jų tiesioginiuose saulės spinduliuose, prie šildymo elementų, drėgmėje
ar dulkėse.
Tinkamas šio produkto išmetimas
(Elektrinės ir elektroninės įrangos nusidėvėjimas)
(Taikytina Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra tam tikros surinkimo sistemos)
Šis žymėjimas ant produkto ar jo intsrukcijos reiškia, kad, kai jis negali būti ilgiau naudojamas, turi būti išmetamas kartu su
kitais namų apyvokos įrenginiais. Kad išvengtumėtė žalos aplinkai ir sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atskirkite
šį produktą nuo kitų atliekų ir atiduokite perdirbti tam, kad tokios medžiagos būtų ilgiau naudojamos.Vartotojai turėtų kreiptis į
prekybininkus arba į vietinės savivaldos pareigūnus dėl šių atliekų perdirbimo. Verslininkai turėtų kreiptis į tiekėjus ir pasidomėti
terminais bei pirkimo sutarties sąlygomis. Šis produktas neturėtų būti maišomas su kitomis prekybinėmis atliekomis.
7
LIETUVIŲ
Pastabos ir saugumo intrukcijos
Pastabos, susijusios su DVD Videokamera
•
•
•
•
Nepalikite DVD videokameros, esant aukštoms temperatūroms (virš 140 °F).
Pavyzdžiui, stovėjimo aištelėje pastatytoje mašinoje esant saulės atokaitai arba tiesioginiams saulės
spinduliams.
Nesušlapinkite DVD videokameros. Saugokite ją nuo lietaus, jūros vandens ir kitos drėgmės.
DVD videokamera gali būti pažeista, jei sušlaps. Kartais gedimai, sukelti drėgmės, gali būti nepataisomi
Kartais staigūs temperatūrų pokyčiai gali pakenkti DVD videokameros vidui:
- kai nešate DVD videokamerą iš šiltų vietų į šaltas (pvz, iš pastato vidaus į lauką žiemą.);
- kai nešate DVD videokamerą iš vėsių vietų į šitas (pvz, iš pastato vidaus į lauką vasarą.).
Atjungiant aparatą nuo elektros lizdo, kištuką reikia ištraukti iš rozetės, taigi elektros tinklų kištuką galima
lengvai naudoti.
Autorių teisių įspėjimai (VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi tiktai)
Televizijos programos, video juostos, DVD pavadinimai, filmai ir kitos programos dalys gali būti saugomos
autorių teisių įstatymų. Neteisėtas jų naudojimas gali pažeisti įstatymus.
Visi prekiniai ženklai ir registruoti ženklai, paminėti šioje instrukcijoje ar kituose dokumentuose kartu su
„Samsung“ produktu, yra registruoti prekiniai ženklai ir jų teisės priklauso savininkams.
Aptarnavimas ir keičiamos dalys
•
•
•
•
•
Nebandykite šios DVD videokameros taisyti patys.
Dangtelių nuėmimas ar atidarymas gali sukelti pavojingą elektros smūgį ar kitus pavojus.
Kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.
Kai reikia pakeisti dalis, įsitikinkite, jog technikas naudoja tik tokias, kurios atitinka gamintojo originalias
detales.
Netinkami pakeitimai gali sukelti užsidegimą, elektros šoką ar kitus pavojus.
8
LIETUVIŲ
Susipažinkite su savo DVD videokamera
Savybės
•
•
•
•
•
•
•
DVD diskų videokamera
DVD-VIDEO įrašo 8cm DVD-RW/+RW/DVD-R/+R
DL(Dual Layer) diskus.
Aukštos įtampos vaizdo keitimo lęšiai
Siūlo Jums aukštos įtampos vaizdo keitimo lęšius
su 33x vaizdo keitimos lęšiais.
USB jungtis skaitmeninių vaizdų perdavimui
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Galite perkelti nuotraukas į kompiuterį, naudodami
USB jungtį be papildomos kortelės.
Fotografavimas
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Ši funkcija leidžia Jums nufotografuoti vaizdą,
kol diskas sukasi, ir išsaugoti nuotrauką atminties
kortelėje.
1200x Skaitmeninis vaizdo keitimas
Leidžia padidinti vaizdą daugiau nei 1200 kartų.
Spalvotas TFT LCD
Didelės skiriamosios gebos TFT LCD leidžia daryti
aiškias, ryškias nuotraukas bei jas tuoj
pat peržiūrėti. Taip pat 2.7 colių pločio LCD.
(VP-DC161W0)/ DC161WB(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)tiktai).
Skaitmeninis vaizdo stabilizatorius (DIS)
DIS apsaugo nuotraukos kokybę nuo rankos
virpesių bei sumažina nestabilių nuotraukų skaičių.
•
•
•
•
•
•
•
Įvairūs skaitmeniniai efektai
Skaitmeniai efektai padeda sukurti ypatingas
nuotraukas.
Galinės šviesos kompensacija (BLC)
Ši funkcija kompensuoja šviesų fotografuojamo
objekto foną.
Programa AE
Programa AE leidžia keisti užrakto greitį bei
apertūrą, priklausomai nuo scenos (nuotraukos),
kurią darote.
Videokameros skaitmeninės nuotraukos funkcija
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
- Naudodami atminties kortelę, galite lengvai
fotografuoti bei peržiūrėti nuotraukas.
- Naudodami USB jungtį, galite lengvai perkelti
nuotraukas iš atminties kortelės į kompiuterį.
Filmų įrašymas
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Ši funkcija leidžia įrašyti filmus į atminties kortelę.
Anga daugumai atminties kortelių
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Ši anga yra suderinta su atminties svirtele (Duo),
atminties svirtele PRO, MMC ir SD.
Multi OSD Kalba
Galite pasirinkti norimą OSD kalbą iš OSD sąrašo.
9
LIETUVIŲ
Susipažinkite su savo DVD videokamera
Naudojami diskai
Usable discs and logos
DVD-R/DVD-RW (8cm)
DVD+RW (8cm)
DVD+ReWritable
DVD+R DL (Dual Layer) (8cm)
DVD+R DL
Nenaudotini diskai
• Nenaudokite 12cm CD/DVD diskų.
• Nenaudotini 3 1/colių (8cm) diskai.
- CD
- CD-R
- CD-RW
- DVD-ROM
- DVD+R (Single Layer)
- DVD-RAM
- DVD-R(Dual Layer)
• Diskelis, MO, MD, ID, LD
Pastabos
• Mes neatsakome už informacijos dingimą iš disko.
• Gali nepavykti peržiūrėti diskų, įrašytų kompiuteriu ar DVD. Kai taip nutinka, pasirodo pranešimas
Netinkamas diskas („Bad Disc!“).
• Mes neatsakome už jokią žalą ar informacijos praradimą, susijusį su įrašymo funkcija ar vaizdų peržiūra
naudojant diską ar kortelę.
• Mes neatsakome ir nekompensuojame žalos, susijusios su problemomis įrašant vaizdus, įrašytos ar
redaguotos medžiagos įrašymu ir (arba) žala įrenginiui dėl netinkamo diskų naudojimo.
10
LIETUVIŲ
Susipažinkite su savo DVD videokamera
Disko modelio aprašymas
Disko tipas
DVD-R (8cm)
DVD+R DL (8cm)
–
–
VR
įrašymas)
VR (Video
(Video Recording)
Talpa
1.4G
2.6G
1.4G
Naujo disko formatavimas 41 psl
Auto
Auto
Įrašymas psl 43
O
O
O
O
O
Perrašymas
X
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
O
–
Redagavimas psl 72
X
X
O
X
X
Pakartotinas disko naudojimas po
formatavimo (,,Format“) psl. 81
X
X
O
O
O
Režimas
Atsukimas kitais DVD Grotuvais (Finalize) psl 82
Atsukimas kitais DVD įrašymo
įrenginiais psl 83
Papildomas įrašymas po neįforminimo
(,,Unfinalize“) psl 84
DVD-RW (8cm)
DVD+RW (8cm)
Video
–
1.4G
1.4G
O
O
• 0: įmanoma; X: neįmanoma; -: nereikalinga
Privalote suformatuoti diską prieš jį naudodami.
Naudodami DVD-RW diską, privalote suformatuoti jį video ar VR režime.
Naudodami DVD+RW diską, privalote suformatuoti jį.
Negarantuojame, kad galėsite peržiūrėti medžiagą visų gamintojų DVD videokameromis, DVD
grotuvais, įrašymo įrenginiais ar kompiuteriais. Norėdami įsitikinti, ar bus įmanoma peržiūrėti
medžiagą kito gamintojo įrenginiais, perskaitykite to įrenginio vartotojo instrukciją.
Diskai turi būti įforminti prieš peržiūrint juos standartiniais DVD grotuvais (įrašymo įrenginiais).
Atsiverskite12 psl. dėl įforminto disko suderinamumo detalių.
Galite peržiūrėti DVD+RW diskus DVD grotuvais (įrašymo įrenginiais) neįforminę jų.
DVD+RW diskai neturi būti įforminti (neįforminti).
Formatuojant įrašytą diską, diske esantys duomenys ištrinami, o atmintis atstatoma, todėl diską vėl galite
naudoti iš naujo.
11
LIETUVIŲ
Susipažinkite su savo DVD videokamera
Kaip paprastai naudotis DVD videokamera
Galite įrašyti bet kokį norimą vaizdą ir peržiūrėti diską DVD videokamera, dauguma DVD grotuvų ir kompiuterių
po to, kai įforminote diską.
1 žingsnis Disko įdėjimas ir formatavimas
Norimo disko pasirinkimas ir formatavimas psl 41
2 žingsnis Norimo vaizdo įrašymas
3 žingsnis Įrašytų vaizdų redagavimas
Redaguoti galite tik DVD-RW (VR režimas), psl. 72
4 žingsnis
Disko įforminimas
-
Diskai turi būti įforminti prieš peržiūrint juos
DVD grotuvais/įrašymo įrenginiais.
Galite peržiūrėti DVD+RW diskus kitais įrenginiais jų
neįforminę.
DVD videokamera, DVD grotuvu (įrašymo
5 žingsnis Peržiūra
įrenginiu) ar kompiuteriu
DVD-RW(VR režimas): galite peržiūrėti tik DVD įrašymo
įrenginiais, kurie palaiko DVD-RW VR režimą, psl. 83
12
Įforminto disko paleidimas
Disko tipas
DVD-R/+R DL
DVD-RW
režimas
Grotuvas/įrašymo įrenginys
Video
DVD grotuvas, DVD įrašymo įrenginys
DVD grotuvas, DVD įrašymo įrenginys
DVD įrašymo įrenginys, palaikantis
DVD-RW VR režimą.
VR
• Peržiūra negarantuojama visuose DVD
grotuvuose/įrašymo įrenginiuose.
Dėl suderinamumo, pasiskaitykite DVD
grotuvo/įrašymo įrenginio vartotojo
instrukciją.
• Galite peržiūrėti DVD+RW diskus kitais
DVD grotuvais/įrašymo įrenginais jų
neįforminę.
LIETUVIŲ
Susipažinkite su savo DVD videokamera
Aksesuarai, parduodami kartu su DVD videokamera
Įsitikinkite, jog toliau paminėti pagrindiniai aksesuarai yra su Jūsų DVD Videokamera.
Pagrindiniai aksesuarai
1. Ličio jonų baterijų paketas (SB-LSM80)
2. AC Energijos adapteris (AA-E8 TYPE)
3. AC Laidas
4. Multi-AV Kabelis
5. Instrukcija
6. Ličio baterijos distanciniam valdymui
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only) ir
laikrodžiui.(TIPAS: CR2025)
7. Distancinis valdymas
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai)
8. USB Kabelis
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
9. Programinės įrangos CD
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
(DV Media PRO, Ulead Video Studija)
10. Lęšių dangtelis
11. Lęšių dangtelio dirželis
12. 8cm DVD-RW Diskas
(VP-DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Papildomi aksesuarai
13. Krepšys
1. Ličio jonų baterijų
komplektas (SB-LSM80)
2. AC Energijos adapteris
(AA-E8TYPE)
3. AC laidas
4. Multi-AV kabelis
5. Instrukcija
6. Ličio baterijos
(CR2025)
7. Distancinis valdymas
8. USB kabelis
9. Programinės įrangos CD
10. Lęšių dangtelis
11. Lęšių dangtelio
dirželis
12.8cm DVD-RW
Diskas
13. Krepšys
Pastaba
Dalį aksesuarų rasite pas vietinį „Samsung“
prekybos agentą.
13
LIETUVIŲ
Susipažinkite su savo DVD Videokamera
Priekinės ir kairinės dalies vaizdas
7. GREITOJO MENIU
(QUICK MENU) mygtukas
8. Svirtelė (Aukštyn/Žemyn/
Kairėn/Dešinėn/Ge-rai (OK))
1. PRIĖJIMO
(ACCESS) Indikatorius
2. ATIDARYMO
(OPEN) Jungiklis
9. LENGVASIS (EASY.Q) Mygtukas
3. Lęšiai
10. TFT LCD Ekranas
4. LED ŠVIESA
(LED LIGHT)
(VP-DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
5. Distancinis jutiklis
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
6. Vidinis MIC
1.
2.
3.
4.
5.
PRIĖJIMO (,ACCESS) indikatorius psl 40
ATIDARYMO (OPEN) jungiklis psl 40
Lęšiai
LED ŠVIESA (LED LIGHT)
(VP-DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai) psl 49
Distancinis jutiklis
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
14
6.
7.
Vidinis MIC
GREITOJO MENIU (QUICK MENU)
Mygtukas psl 27
8. Svirtelė (Aukštyn/Žemyn/Kairėn/Dešinėn/
Gerai(OK)) psl 26
9. LENGVASIS (EASY.Q) Mygtukas psl 44
10. TFT LCD Ekranas
LIETUVIŲ
Susipažinkite su savo DVD Videokamera
Kairės pusės vaizdas
1. MENIU mygtukas
2. VAIZDAVIMO
(DISPLAY) mygtukas
7. Įkrovimo indikatorius
3. Režimo jungiklis (DISC/CARD)
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai|
8. Lizdo dangtelis
4. Įmontuotas garsiakalbis
9. USB lizdas
(VP-DC163(i|(DC165W)i|(DC16SWB(i| tiktai)
5. MF/AF/DAUGIAFUNKCINIO
PALEIDIMO (MULTI DISP.) mygtukas
10. Daugelio kabelių lizdas
6. C.NITE/LED LIGHT
(VP-DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
6. SPALVŲ PALETĖ
(COLOR NITE)
(VP-DC161 (i)/DC161 W(iXDC161 WB(iyDC163(i) tiktai)
1.
2.
3.
11. DC IN lizdas
12. GARSO (VOL) (-/+) mygtukas
13. Funkciniai mygtukai (žemiau)
MENIU Mygtukas
11. DC IN lizdas
PALEIDIMO (DISPLAY) mygtukas psl 29
12. GARSO (VOL) (-/+) mygtukas
Režimo jungiklis (DISC/CARD) (VP-DC163(i)/
13. Funkciniai mygtukai
DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
• A.Grotuvo režimas : Atminties grotuvo režimas
4. Įmontuotas garsiakalbis
<A.Grotuvo režimas>
Režimas
5. MF/AF/DAUGIAFUNKCINIO PALEIDIMO
<Grotuvo režimas> <”Camera” režīms> (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
(MULTI DISP.) Mygtukas psl 52/95
Mygtukas
Nuotrauka
Judantis vaizdas
6. C.NITE/LED LIGHT (VP-DC165W(i)/DC165WB(i)
tiktai) psl 49
Atgal
Backward
Atgalinė paieška/Praleisti
Praleisti
Search
6. Spalvos atsplavis (VP-DC161(i)/DC161W(i)/
Į priekį
Priekinė
DC161WB(i)/DC163(i) tiktai) psl 48
Priekinė paieška/Praleisti
Praleisti
paieška
7. Įkrovimo indikatorius
Peržiūra
Rodyti/Sustoti
Rodyti/Sustoti
IŠNYKTI (FADE)
8. Lizdo dangtelis
Sustoti
Sustoti
BLC
9. USB lizdas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
10. Daugelio kabelių lizdas
15
LIETUVIŲ
Susipažinkite su savo DVD Videokamera
Dešinės ir viršaus vaizdas
7. Vaizdo mastelio
keitimo svirtis
1. FOTOGRAFAVIMO (PHOTO)
mygtukas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai)
2. Fokusavimo suderinimo rankenėlė
3. Vaizdo ieškiklis
8. Disko dangtelis
4. Išorinis MIKROFONO („MIC“)
lizdas
5. Energijos jungiklis
9. Rankinis dirželis
6. Pradėti/Sustoti mygtukas
1.
2.
3.
4.
FOTOGRAFAVIMO (PHOTO) mygtukas
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai) psl 103
Fokusavimo suderinimo rankenėlė psl. 38
Vaizdo ieškiklis
Išorinis MIC lizdas
16
5.
6.
7.
8.
9.
Energijos jungiklis
(ON/OFF/ (videokamera)/
(grotuvas))
Paleisti/Sustoti mygtukas
Vaizdo mastelio keitimo svirtis
Disko dangtelis
Rankinis dirželis
LIETUVIŲ
Susipažinkite su savo DVD Videokamera
Galinės ir apatinės dalies vaizdas
3. DAUGELIO KORTELIŲ ANGA (MULTI CARD SLOT)
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
4. Baterijos atlaisvinimo svirtelė
2. Trikojo lizdas
1. Ličio baterijos dangtelis
5. Rankos dirželio kilpa
1.
2.
3.
4.
5.
Ličio baterijos dangelis
Trikojo lizdas
DAUGELIO KORTELIŲ ANGA (MULTI CARD SLOT)
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Baterijos atlaisvinimo svirtelė
Rankos dirželio kilpa
Naudotinos atminties kortelės
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
SD
MMC
Atminties kortelė
Atminties kortelė PRO
17
LIETUVIŲ
Susipažinkite su savo DVD Videokamera
Distancinio valdymo pultelis (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
1. PRADĖTI/SUSTABDYTI
(START/STOP)
2. PALEISTI (DISPLAY)
3. /(Praleisti)
4. (Sustabdyti)
5. (Paleisti/sulėtinti)
6. MENIU
8. NUOTRAUKA (PHOTO)
9. W/T (VAizdo mastelio
keitimas)
10. / (Paieška)
11. | (Lėčiau)
12. GREITASIS MENIU
(Q-MENU)
7. Aukštyn( ))/žemyn(( )/kairėn(<)/dešinėn(>)/
GERAI (OK)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PRADĖTI/SUSTABDYTI (START/STOP)
PALEISTI (DISPLAY) psl 29
/(Praleisti)
(Sustabdyti)
(Paleisti/sulėtinti)
MENIU
Aukštyn( ))/žemyn(( )/kairėn(<)/dešinėn(>)/
GERAI (OK)
18
8. NUOTRAUKA (PHOTO) psl 94
9. W/T (vaizdo mastelio keitimas) psl 45
10. / (Paieška)
11. | (Lėčiau)
12. GREITASIS MENIU (Q-MENU)
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
Rankinio dirželio ir lęšių dangtelio naudojimas
Svarbu įsitikinti, jog rankinis dirželis buvo tinkamai pritvirtintas prieš vaizdų įrašymą. Jis leidžia Jums:
- Laikyti DVD stabiliai ir patogiai.
- Paspausti Vaizdo mastelio keitimo [Zoom] mygtuką ir Pradėti/Sustabdyti [Start/Stop]
mygtuką nekeičiant rankos padėties.
Rankinis dirželis
1. Ištraukite ir atklijuokite rankinį dirželį bei jį atlaisvinkite.
Įverkite rankinį dirželį į tam skirtą kilpą.
2. Įkiškite savo ranką į rankinį dirželį ir sureguliuokite jo ilgį.
3. Užklijuokite rankinį dirželį.
1
2
3
Lęšių dangtelis
1. Prikabinkite lęšių dangtelį prie lęšių dangtelio dirželio kaip parodyta.
2. Ištraukite ir atklijuokite rankinį dirželį bei atlaisvinkite jį.
3. Prikabinkite lęšių dangtelio dirželį prie rankinio dirželio ir
sureguliuokite jį taip pat kaip ir rankinį dirželį.
4. Užklijuokite rankinį dirželį.
1
2
4
Lęšių dangtelio uždėjimas
Paspauskite abiejose lęšių dangtelio pusėse esančius mygtukus,
tada uždėkite dangtelį taip, kad jis dengtų DVD videokameros lęšius.
19
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
Ličio baterijų įdėjimas
Išorinio laikrodžio ličio baterijų įdėjimas
1.
2.
3.
4.
Nuimkite baterijų paketą nuo šoninės DVD videokameros dalies.
Atidarykite ličio baterijų dangtelį šoninėje DVD videokameros dalyje.
Įdėkite ličio baterijas į ličio baterijų laikiklį teigiamu poliumi (+) į viršų.
Nesumaišykite baterijos polių.
Uždarykite ličio baterijų dangtelį.
Ličio baterijų įdėjimas į distancinio valdymo pultelį (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
1.
2.
3.
Pasukite baterijų laikiklį prieš laikrodžio rodyklę (kaip parodyta [ ]
žymekliu), naudodami pirštus ar monetą jam atidaryti.
Baterijų laikiklis atsidaro.
Įdėkite bateriją taip, kad teigiamas (+) polius būtų nukreiptas žemyn,
ir stipriai ją paspauskite, kol išgirsite užsifiksavimo garsą.
Uždėkite baterijos laikiklį taip, kad jo ] žymeklis atitiktų [] žymę
ant distancinio valdymo pultelio, ir pasukite baterijos laikiklio dangtelį
pagal laikrodžio rodyklę jam užtvirtinti.
1
2
3
Atsargumo priemonės, susijusios su ličio baterija
1.
2.
3.
4.
Ličio baterija maitina laikrodį ir įjungia atmintį, net jeigu baterijų paketas arba AC energijos
adapteris yra išimti.
DVD videokameros ličio baterija veikia apie 6 mėnesius, esant normalioms veikimo sąlygoms.
Kai ličio baterija susilpnėja arba visiškai išsenka, datos/laiko indikatorius parodo 12:00 01 JAN.2006,
nustačius Data/Laikas („Date/Time“) į padėtį „Įjungti“ („On“). Taip nutikus, pakeiskite ličio bateriją nauja (tipas
CR2025).
Pakeitus ličio bateriją netinkama, kyla sprogimo pavojus. Pakeiskite tik tokio paties ar panašaus tipo baterija.
Įspėjimas: Laikykite ličio bateriją vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus bateriją, skubiai kreipkitės į gydytoją.
20
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
Ličio jonų baterijų paketo naudojimas
Naudokite tik SB-LSM80 arba SB-LSM160 (nepridedama)
baterijų paketą.
Baterijų paketas gali būti šiek tiek įkrautas pirkimo metu.
Ličio jonų baterijų paketo įkrovimas
1. Energiją [Power] išjunkite [Off].
2. Pritvirtinkite baterijų paketą prie DVD videokameros.
3. Prijunkite AC Energijos Adapterį prie AC laido ir įkiškite AC
laidą į rozetę sienoje.
4. Atverskite LCD ekraną ir atidarykite lizdo dangtelį.
5. Prijunkite DC kabelį prie DC IN lizdo ant DVD videokameros.
Įkrovimo indikatorius ims mirkčioti, rodydamas, jog baterija
yra įkraunama.
6. Kai baterija bus visiškai įkrauta, atjunkite baterijų paketą ir
AC energijos adapterį nuo DVD videokameros. Net išjungus
energiją, baterijų komplektas išsikraus.
Mirksėjimo laikas
Kartą per sekundę
Dukart per sekundę
Triskart per sekundę
Mirksėjimas sustoja ir nemirksi
Sekundę lieka įsijungęs, o kitą
- išsijungia
Įkrovimo lygis
Mažiau nei 50%
50% - 75%
75% -90%
90% -100%
Energijos
Power
Switch
jungiklis
5
Klaida – Dar kartą įdėkite baterijų
paketą ir prijunkite DC kabelį
<Įkrovimo indikatorius>
21
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
Įkrovimo, įrašymo laikas, priklausantis nuo baterijos tipo
•
•
•
•
Jei užverčiate LCD ekraną, jis išsijungia, o vaizdo ieškiklis įsijungia automatiškai.
Nepertraukiamas įrašymo laikas, parodytas lentelėje žemiau, yra apytikslis.
Tikslus įrašymo laikas priklauso nuo naudojimo.
Nepertraukiami įrašymo laikai instrukcijose yra apskaičiuoti, naudojant visiškai įkrautus baterijų paketus,
esant 77 °F (25 °C) temperatūrai.
Net išjungus energiją, baterijų paketas vis tiek išsikraus, jei bus paliktas pritvirtintas prie įrenginio.
Baterijos tipas
SB-LSM80
Įkrovimo laikas
Vid.1hr20min
Režimas Nepertraukiamas įrašymo laikas
SB-LSM160 (nav komplektā)
Apm. 3h
Atsukimo laikas
Režimas Nepertraukiamas įrašymo laikas
LCD ON
Atsukimo laikas
XP
Vid. 55 min
Vid. 1h 10 min
XP
Vid. 1h 45 min
Vid. 2h 15 min
SP
Vid. 1h
Vid. 1h 15 min
SP
Vid. 1h 55 min
Vid. 2h 25 min
LP
Vid. 1h 5 min
Vid. 1h 20 min
LP
Vid. 2h 5 min
Vid. 2h 35 min
Vaizdo ieškiklis
LCD ON
Vaizdo ieškiklis
LCD ON
Vaizdo ieškiklis
• Apskaičiuoti laikai yra pagrįsti modeliu VP-DC161.
Nepertraukiamo įrašymo laiko kiekiai priklauso nuo:
Baterijų paketo tipo ir talpos.
Aplinkos temperatūros.
Kaip dažnai naudojama vaizdo mastelio keitimo funkcija.
Naudojamo tipo (DVD videokamera (kamera) su LCD ekranu ir t.t.).
Rekomenduojama turėti keletą atsarginių baterijų.
22
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
Baterijos lygio parodymas
Baterijos lygio parodymas apibrėžia baterijų pakete likusios energijos kiekį.
a. visiškai įkrauta
b. 20-40% išnaudota
c. 40-80% išnaudota
d. 80-95% išnaudota (raudona)
e. Visiškai išnaudota (mirkčioja)
(DVD videokamera greitai išsijungs, greičiau pakeiskite baterijas.)
Užbaigimo (formatavimo) fukcijos neįmanomos lygiuose ‘d’ ir ‘e’.
• Baterijos lygyje ‘e’
>> indikatorius mirksi ekrane. Ekranas taps mėlynas, kai baterija bus beveik
Baterijos talpa sumažėja ir <<
visiškai išsikrovusi.
Baterijų paketo tvarkymas
•
•
•
•
•
•
Baterijų paketas turėtų būti įkrautas esant temperatūrai tarp 32 °F (0 °C) ir 104 °F (40 °C).
Baterijų paketas neturėtų būti įkraunamas kambaryje, esant žemesnei nei 32 °F (0 °C) temperatūrai.
Baterijų paketo veikimas ir talpa sumažės, jei naudosite jį žemesnėje nei 32 °F (0 °C) temperatūroje arba
paliksite aukštesnėje nei 104 °F (40 °C) temperatūroje ilgesniam laikui, net jei jis visiškai įkrautas.
Nedėkite baterijų paketo arti karščio šaltinio (pvz, ugnies arba šildytuvo).
Neardykite, nespauskite ir nekaitinkite baterijų komplekto.
Neleiskite įvykti trumpam jungimui tarp + ir - polių. Tai gali sukelti nuotėkį, įkaitimą, perkaitimą ar
užsidegimą.
23
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
Baterijų paketo priežiūra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Peržiūrėkite lentelę 22 psl. dėl apytikslio nepertraukiamo įrašymo laiko.
Įrašymo laikui įtakos turi temperatūra ir aplinkos sąlygos.
Šaltoje aplinkoje įrašymo laikas žymiai sutrumpėja.
Nepertraukiamo įrašymo laikas instrukcijose apskaičiuotas, naudojant visiškai įkrautą baterijų paketą esant
77 °F (25 ° C) temperatūrai. Likęs baterijos laikas gali skirtis nuo apytikslio nepertraukiamo įrašymo laiko,
nurodyto instrukcijose.
Keisdami baterijų paketą, naudokite tokio paties tipo baterijas, kaip pridedamos su šia videokamera ir
parduodamas „SAMSUNG“ prekybininkų.
Kai baterija tampa netinkama naudoti, kreipkitės į pardavėją.
Baterijos yra priskiriamos prie cheminių atliekų.
Prieš įrašinėdami, įsitikinkite, jog baterijų paketas yra visiškas įkrautas.
Naujas baterijų paketas nėra įkrautas. Prieš jį naudodami, turite įkrauti.
Visiškas ličio jonų baterijos išsikrovimas pažeidžia jos vidinius elementus.
Baterijų paketas gali būti laikomas nusidėvėjusiu, kai visiškai išsikrauna.
Norėdami išsaugoti baterijos energiją, laikykite DVD videokamerą išjungtą, kai jos nenaudojate.
Jei DVD videokamera yra Kameros režime („Camera Mode“) su įdėtu disku ir laikoma STBY režime bei
nenaudojama ilgiau nei 5 minutes, ji automatiškai išsijungs, kad apsaugotų bateriją nuo išsikrovimo.
Įsitikinkite, jog baterijų paketas yra tvirtai įstatytas į savo vietą.
Nemėtykite baterijų paketo, nes tai gali jį pažeisti.
24
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
Prijungimas prie energijos šaltinio
Yra du energijos šaltinio tipai, kurie gali būti prijungti prie DVD videokameros.
- AC Energijos adapteris ir AC laidas: naudojamas įrašymui patalpose.
- Baterijų paketas: naudojamas įrašymui lauke.
Buitinio energijos šaltinio naudojimas
Jei norite nesijaudinti dėl baterijos energijos, prijunkite DVD videokamerą prie buitinio energijos šaltinio. Galite
laikyti baterijų paketą pritvirtintą; baterijos energija nebus eikvojama.
1. Prijunkite AC Energijos adapterį (AA-E8 Tipo) prie
AC laido.
2. Įkiškite AC laidą į rozetę sienoje.
Kištuko ir rozetės tipai gali skirtis priklausomai nuo
gyvenamos vietovės.
Energijos
mygtukas
Power Switch
3. Atverskite LCD ekraną ir atidarykite lizdo dangtelį.
4. Prijunkite DC kabelį prie DVD videokameros DC IN lizdo.
5. Nustatykite DVD videokamerą į tam tikrą režimą, nuspausdami žemyn žalią jungiklį su energijos [Power]
jungtuku ir įjunkite [On] arba išjunkite [Off] jį.
25
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
Apie veikimo režimus
Veikimo režimai yra apibrėžiami Energijos [Power] ir Režimo [Mode] mygtuko padėčių.
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai) mygtukas.
Nustatykite Veikimo režimą, suderindami Energijos [Power] ir Režimo [Mode]
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai) jungtukus, prieš pradėdami bet kokią funkciją.
Kiekvieną kartą, nuspaudžiant energijos [Power] mygtuką žemyn, jis persijungia tarp [ (kameros)] ir
[
(Grotuvo)] režimų.
Režimo pavadinimas
<Kameros režimas> <Grotuvo režimas>
<A. kamer. režimas>
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i) tiktai)
<A.grotuvo režimas>
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i) tiktai)
Energijos[Power]
jungiklis
Režimo [Mode] jungiklis
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)tiktai)
• A.kamer.režimas : Atminties kameros režimas / A.grotuvo režimas: Atminties grotuvo režimas
Valdymo svirties naudojimas
Valdymo svirtis yra naudojama pasirinkimui atlikti bei judinti rodyklę į kairę,
į dešinę, aukštyn ir žemyn.Naudodami valdymo svirtį, galite lengvai atlikti
pasirinkimus ir judėti meniu režime.
1.
2.
3.
4.
5.
Pereikite prie ankstesnio meniu elemento /pritaikykite pasirinktą elementą (į kairę).
Pereikite prie antrinio meniu elemento/ pritaikykite pasirinktą elementą (į dešinę).
Pereikite prie žemesnio meniu elemento.
Pereikite prie aukštesnio meniu elemento.
Paspauskite, norėdami pasirinkti reikiamą elementą.
26
3
1
2
4
5
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
GREITOJO MENIU (QUICK MENU) naudojimas
GREITASIS MENIU (QUICK MENU) yra naudojamas DVD videokameros funkcijoms pasirinkti su GREITOJO MENIU [QUICK MENU] mygtuku.
GREITASIS MENIU (QUICK MENU) leidžia lengviau pasiekti dažnai naudojamus meniu elementus, nespaudžiant MENIU [MENU] mygtuko.
SU GREITUOJU MENIU (QUICK MENU) prieinamos funkcijos yra tokios:
<Kameros režimas>
DIS
Programa AE
Balt.spalv. bal.
Skaimeniniai ef.
Užraktas
Ekspozicija
Trynimas
Dalinis trynimas
<Grotuvo režimas>
Naujas grojaraštis
Trynimas
Grojaraščio redagavimas
<A.kam Režimas>
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i) tiktai)
Balt.spalv. bal.
Nuotr. kokybė
Ekspozicija
<A.Grotuvo režimas>
(VP-DC163(i)/DC16SW(i)/
DC16SWB(i) tiktai)
Trynimas
Trinti viską
Aps. Spaud.
Žymėti
Formatavimas
psl60
psl53
psl55
psl57
psl51
psl51
psl67
psl68
psl69
psl71
psl 72~77
psl55
psl92
psl51
psl98
psl99
psl97
psl 104
psl 100
1
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
DIS
Off
Program AE
White Balance
Digital Effect
Shutter
Exposure
Q.MENU Exit
3
STBY SP
-RW
30 min VR
DIS
Program AE
White Balance Outdoor
Digital Effect
Shutter
Exposure
Q.MENU Exit
4
Pavyzdžiui: Baltos spalvos balanso nustatymas
1. Paspauskite GREITOJO MENIU [QUICK MENU] mygtuką.
• Pasirodys greitasis meniu.
2. Pasukite valdymo svirtį [Joystick] aukštyn ar žemyn tam, kad pasirinktumėte baltos spalvos balansą
<White Balance>, tada ant svirties spauskite GERAI [Joystick(OK)].
3. Pasukite valdymo svirtį [Joystick] aukštyn ar žemyn tam, kad pasirinktumėte norimą režimą
(Automatinis, patalpose, lauke arba vartotojo WB), tada ant svirties spauksite GERAI [Joystick(OK)].
4. Norėdami išeiti, spauskite GREITOJO MENIU [QUICK MENU] mygtuką.
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
<Kai baltos spalvos balansas buvo
pasirinktas kameros režime>
27
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
OSD (Vaizdavimas ekrane) Kameros/Grotuvo režime
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Baterijos lygis psl 23
Rankinis fokusavimas psl 52
EASY.Q psl 44
DIS psl 60
Programa AE psl 53
Baltos spalvos režimo balansas psl 55
Skaitmeninių efektų režimas psl 57
16:9 Plotis psl 59
Užrakto greitis psl 51
Ekspozicija psl 51
Data/Laikas psl 37
Spalvų paletė psl 48-49
USB psl 110
(VP-DC163(I)/DC165W(I)/
DC165WB(i)tiktai)
Distancinis psl 31
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i)tiktai)
Vėjo pašalinimaspsl 50
BLC (Galinės šviesos
kompensacija) psl 47
LED ŠVIESA psl 49
(VP-DC165W(i)/DC165WB(i)
tiktai)
Pradinių scenų numeris
28
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Disko formatavimas psl 81
Disko tipas
Skaičiuoklis
Likęs laikas
Įrašymo režimas psl 42
Veikimo režimas
Vaizdo mastelio keitimo
pozicija psl 45
Skaitmeninė vaizdo mastelio
keitimo pozicija psl 61
PB vaizdo mastelio keitimas psl 66
Pranešimų eilutė psl 117
Garso kontrolė psl 63
AV IN psl 85
(VP-DC161I/DC161WJ/DC161WBI/DC163I/
DC165Wi/ DC165WB tiktai)
Atsukimo greitis psl 64
Pastabos
•
•
Funkcijos, nepažymėtos bus išlaikytos, kai DVD
videokamera po išjungimo bus
vėl įjungta.
OSD (vaizdavimo ekrane)
elementai, rodomi čia, yra
modelyje VP-DC163.
OSD kameros režime
23
1
2
3
4
5
6
7
8
2
6
23
22
21 20 19
STBY SP
W
0:00:00 -RW
30 min VR
T
001
No disc!
Sepia
S.1/50
20
12:00 01.JAN.2006
W
Color N. 1/25
9
16:9 Wide
18
17
16
15
14
13
12
11
10
T
OSD Grotuvo režime
28
SP
24
PB ZOOM 2.0x
0:00:00
-RW
VR
001
AV IN
25
26
No disc!
10
12:00 01.JAN.2006
27
LIETUVIŲ
Pasiruošimas
OSD (vaizdavimas ekrane) A.kameros Režime/A..Grotuvo režime (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tktai)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nuotraukos kokybė psl 92
CARD (Atminties kortelės) indikatorius
Vaizdų skaitiklis (įrašomų
nuotraukų skaičius)
Peržiūra psl 96
Apsaugos nuo ištrynimo
indikatorius psl 97
Spausdinimo žymė psl 104
Katalogo numeris – failo
numeris psl 91
Filmo failo numeris
Vaizdų skaitiklis (Dabartinis
vaizdas/Įrašomų nuotraukų
skaičius)
OSD A.Grotuvo režime
OSD A.kameros režime
3
W
T
600
8 min
8
2
5/10
4
Slide
No memory card!
No memory card!
1
20
12:00 01.JAN.2006
5
6
5
12:00 01.JAN.2006
100-0005
7
SMOV001.AVI
7
OSD (vaizdavimas ekrane) įjungimas/išjungimas
OSD įjungimas/išjungimas
Paspauskite PALEIDIMO [DISPLAY] mygtuką kairės pusės valdymo skydelyje.
• Kiekvienas mygtuko paspaudimas išjungia arba įjungia OSD funkcijas.
Datos/Laiko Įjungimas/Išjungimas
Norėdami įjungi (išjungti) datą (laiką), nueikite į meniu ir pasirinkite Datos/Laiko („Date/Time“) režimą, psl 37
29
LIETUVIŲ
Pradiniai nustatymai : Sistemos Meniu nustatymai
Laikrodžio nustatymai (“Clock Set”)
Laikrodžio nustatymas veikia kameros Režime/Grotuvo režime/A.Fotoaparato Režime/A.Grotuvo Režime
(“Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.PIayer Mode”), psl 26
Data ir laikas yra automatiškai įrašomi diske. Prieš įrašinėdami, nustatykite datą ir laiką.
4
1. Nustatykite Režimą [Mode] į DISkO [DISC] arba KORTELĖS [CARD] padėtį.
Camera Mode
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai)
►System
Clock Set
2. Nustatykite Energijos [Power] jungiklį į [ (Camera)] arba [
(Player)].
Remote
►On
3. Paspauskite MENIU [MENU] mygtuką.
Beep Sound
►On
• Pasirodys meniu sąrašas.
Language
►English
Demonstration ►On
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
Sistema <System>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Move OK Select MENU Exit
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Clock Set>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5
Camera Mode
• Bus paryškintą diena.
►System
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn esamai dienai
Clock Set
01 JAN 2006
nustatyti, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Remote
12 : 00
Beep Sound
• Bus paryškintas mėnesis.
Language
• Laikrodžiui suderinti pasirinkite metai („Year“), mėnesis („Month“),
Demonstration
diena („Day“), valanda („Hour“) arba minutės („Min“) paspausdami
[Joystick(OK)], tada pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn
Adjust OK Select MENU Exit
ir nustatykite norimas vertes.
7. Mėnesį, metus, valandas ir minutes galite nustatyti taip pat kaip ir dienas.
8
Camera Mode
8. Nustatę minutes, paspauskite [Joystick(OK)].
►System
• Pasirodys <Complete!> pranešimas.
Clock Set
01 JAN 2006
Remote
9. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
12 : 00
Pastabos
• Kai ličio baterija išsikrauna (maždaug po 6 mėnesių), data ir laikas ekrane
rodomi taip 12:00 01.JAN.2006.
• Galite nustatyti metus iki 2040.
• Jei ličio baterija nėra įdėta, tata įvesti duomenys neišliks.
30
Beep Sound
Language
Demonstration
Move
Complete!
OK Select
MENU Exit
LIETUVIŲ
Pradiniai nustatymai : Sistemos Meniu nustatymai
Distancinio valdymo pultelio nustatymai (Distancinis) (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Distancinis (“The Remote”) veikia Kameros Režime/Grotuvo režime/A.Fotoaparato Režime/A.Grotuvo
Režime (“Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.PIayer Mode”), psl 26
Distancinė (“The Remote”) funkcija leidžia įjungti arba išjjungti distancinio
4
valdymo pultelį naudojant DVD videokamerą.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] arba [CARD].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)] arba [
(Player)].
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<System>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Remote>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
įjungti <0n> arba išjungti <0ff>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
Camera Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Language
Demonstration
►On
►On
►English
►On
Move OK Select
6
Camera Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Language
Demonstration
Move
MENU Exit
Off
On
OK Select
MENU Exit
Pastaba
Jei nustatysite Distancinį (“Remote”) į padėtį išjungta (“Off”) ir bandysite jį naudoti, distancinio kontrolės
piktograma ( )) mirksės 3 sekundes LCD Ekrane ir tada pranyks.
31
LIETUVIŲ
Pradiniai nustatymai : Sistemos Meniu nustatymai
Pypsėjimo garso nustatymas (“Beep Sound”)
Pypsėjimo Garsas (“The Beep Sound”) veikia Kameros Režime/Grotuvo režime/A.Fotoaparato Režime/
A.Grotuvo Režime (“Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.PIayer Mode”), psl 26
Galite Pypsėjimo Garsą (“Beep Sound”) įjungti arba išjungti, kai įjungta, kiekvienas mygtuko paspaudimas
sukelia pypsėjimą.
4
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] arba [CARD].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)] arba [
(Player)].
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<System>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Beep Sound>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite įjungti
<0n> arba išjungti <0ff>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
Camera Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Language
Demonstration
Move OK Select
6
Camera Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Language
Demonstration
Move
32
►On
►On
►English
►On
MENU Exit
Off
On
OK Select
MENU Exit
LIETUVIŲ
Pradiniai nustatymai : Sistemos Meniu nustatymai
Užrakto graso nustatymas (“Shutter Sound”) (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Užrakto Garsas (“The Shutter Sound”) veikia tik A.Kameros Režime (“M.Cam Mode”), psl 26
Galite Užrakto Garsą (“Shutter Sound”) įjungti arba išjungti; kai įjungta, kiekvienas NUOTRAUKOS
[PHOTO] mygtuko paspaudimas sukels užrakto garsą.
4
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
M.Cam Mode
►System
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai)
Clock Set
►On
Remote
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
►On
Beep Sound
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
Shutter Sound ►On
►English
Language
• Pasirodys meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
Move OK Select MENU Exit
<System>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
6
M.Cam Mode
<Shutter Sound>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
►System
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite įjungti
Clock Set
Remote
<0n> arba išjungti <0ff>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Beep Sound
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
Off
Shutter Sound
Language
Pastaba
Jeigu pypsėjimo garsas („Beep Sound“) yra išjungtas (“Off”), užrakto garso
negirdėsite, net jei jis yra įjungtas (“On”).
Move
On
OK Select
MENU Exit
33
LIETUVIŲ
Pradiniai nustatymai : Sistemos Meniu nustatymai
OSD Kalbos nustatymas (“Language”)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kalba (“The Language”) veikia Kameros Režime/Grotuvo režime/A.Fotoaparato Režime/A.Grotuvo
Režime (“Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.PIayer Mode”), psl 26
Informacijai ekrane bei pranešimams galite pasirinti norimą kalbą.
4
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] arba [CARD].
Camera Mode
►System
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai)
Clock Set
(Player)].
Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)] arba [
Remote
►On
Beep Sound
►On
Paspauskite [MENU] mygtuką.
Language
►English
• Pasirodys meniu sąrašas.
Demonstration ►On
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
Move OK Select MENU Exit
<System>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Language>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Galimos kalbos alternatyvos yra išvardintos.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite norimą OSD kalbą,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• OSD kalba yra atkuriama Jūsų pasirinkta kalba.
Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
Pastaba
Žodis „Kalba“ (“Language”) meniu visada nurodomas angliškai (“English”).
34
LIETUVIŲ
Pradiniai nustatymai : Sistemos Meniu nustatymai
Demonstracijos peržiūra (“Demonstration”)
Demonstracijos funkcija yra galima tik Kameros Režime (“Camera Mode”), kai nėra įdėto disko į įrenginį, psl 26
Prieš pradėdami: Įsitikinkite, jog į DVD videokamerą nėra įdėto disko, psl 40
Demonstracija automatiškai rodo pagrindines funkcijas, galimas DVD videokameroje, kad jomis naudotis būtų
paprasčiau.
Demonstracija nuolat kartojasi iki tol, kol yra išjungiama.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
•
Pasirodys meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<System>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Demonstration>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite įjungti
<0n>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
7. Paspauskite [MENU] mygtuką.
•
Demonstracija bus pradėta.
8. Demonstracijai baigti, paspauskite [MENU] mygtuką.
Pastaba
Kai paspausite FADE, BLC, EASY.Q, MF/AF arba COLOR NITE mygtukus
demonstracijos metu, jos funkcija bus išjungta, o paspausto mygtuko funkcija
bus aktyvuota.
4
Camera Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Language
Demonstration
►On
►On
►English
►On
Move OK Select
6
Camera Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Language
Demonstration
Move
7
MENU Exit
Off
On
OK Select
MENU Exit
SAMSUNG Camcorder is ...
[Digital Camcorder]
Demonstration
35
LIETUVIŲ
Pradiniai nustatymai : Sistemos Meniu nustatymai
LCD Ekrano pritaikymas (LCD ryškumas/LCD spalvos)
LCD ekrano pritaikymas veikia Kameros Režime/Grotuvo režime/A.Fotoaparato Režime/A.Grotuvo Režime
(“Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.PIayer Mode”), psl 26
Jūsų DVD videokamera turi 2.5 colio (VP-DC161(i)/DC163(i) tiktai) 12.7 colių pločio (VP-DC161W0)/
DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only) spalvotą skystųjų kristalų displėjaus (LCD) ekraną, kuris leidžia
tiesiogiai peržiūrėti tai, ką įrašote ar atsukate.
Priklausomai nuo sąlygų, kuriose naudojatės savo DVD videokamerą (pavyzdžiui, patalpose ar lauke),
galite nustatyti;
LCD Šviesumą
LCD Spalvas
4
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] arba [CARD].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai)
(Player)].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)] arba [
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
•
Pasirodys meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Display>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
elementą, kurį norite suderinti (LCD Bright arba LCD Colour), tada
paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę ar į dešinę pasirinkto elemento
vertei sureguliuoti (LCD Bright arba LCD Colour), tada paspauskite
[Joystick(OK)].
Galite nustatyti vertes LCD Ryškumas <LCD Bright> arba LCD Spalvos
•
<LCD Colour> tarp <00> - <35>.
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
• LCD Ekrano pritaikymas neturį įtakos įrašomo vaizdo ryškumui ar spalvoms.
36
Camera Mode
►Display
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
►Off
Move OK Select
6
Camera Mode
►Display
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
Move OK Select
MENU Exit
15
MENU Exit
LIETUVIŲ
Pradiniai nustatymai : Sistemos Meniu nustatymai
Datos/Laiko paleidimas (“Date/Time”)
Datos/Lako funkcija veikia Kameros Režime/Grotuvo režime/A.Kameros Režime/A.Grotuvo Režime
(“Camera Mode/Player Mode/M.Cam Mode/M.PIayer Mode”), psl 26
Data ir laikas yra automatiškai įrašomi specialioje duomenų strityje diske.
4
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] arba [CARD].
Camera Mode
►Display
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai
LCD Bright
LCD Colour
(Player)].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)] arba [
Date/Time
►Off
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
- Pasirodys meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
Move OK Select MENU Exit
<Display>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
6
Camera Mode
<Date/Time>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
►Display
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
LCD Bright
LCD Colour
Datos/laiko paleidimo tipą,tada paspauskite [Joystick(OK)].
Date/Time
Off
- Datos/Laiko paleidimo tipai: išjungta <0ff>, data <Date>, laikas <Time>,
Date
data ir laikas <Date&Time>.
Time
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
Date&Time
Move
Pastabos
• Data/Laikas bus 12:00 01 JAN.2006 esant tokioms sąlygoms.
- Tuščios disko srities atsukimo metu.
- Jei diskas buvo įrašomas prieš nustatant datą/Laiką (“Date/Time”) DVD videokameroje.
- Kai ličio baterija nusilpsta arba išsikrauna.
• Prieš naudodamiesi Datos/Laiko („Date/Time“) funkcija, nustatykite laikrodį, psl 30
OK Select
MENU Exit
37
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Prieš įrašant
Vaizdo ieškiklio naudojimas
[
(Camera)] arba [
(Player)] režimuose vaizdo ieškiklis veiks, kai LCD ekranas uždarytas.
Fokusavimo sureguliavimas
Vaizdo ieškiklio vaizdo sureguliavimo mygtukas leidžia žmonėms, turintiems regėjimo sutrikimų, matyti
aiškesnius vaizdus.
1. Uždarykite LCD ekraną ir ištraukite vaizdo ieškiklį.
2. Naudokite vaizdo ieškiklio fokusavimo sureguliavimo mygtuką nuotraukai fokusuoti.
Pastaba
Ilgas žiūrėjimas į saulę ar kitą stiprų šviesos šaltinį per vaizdo ieškiklį gali būti žalingas
arba sukelti laikiną sveikatos pablogėjimą.
38
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Prieš įrašant
Įvairios įrašymo technikos
Esant kai kurioms situacijoms, skirtingos įrašymo technikos gali būti reikalingos ryškesniems vaizdams gauti.
1. Paprastasis įrašymas.
2. Žemėjantis įrašymas.
Įrašymas viršutiniu LCD Ekrano vaizdu.
3. Aukštėjantis įrašymas.
Įrašymas žiūrint į LCD ekraną iš apačios.
4. Savęs įrašymas.
Įrašymas žiūrint į LCD Ekraną iš priekio.
5. Įrašymas naudojant vaizdo ieškiklį.
Esant aplinkybėms, kai sunku naudoti LCD Ekraną,
vaizdo ieškiklis gali būti naudojamas kaip patogi
alternatyva.
1
2
3
4
Pastaba
LCD ekraną sukite atsargiai, nes per didelis pasukimas
gali pažeisti vyrių, kurie jungia LCD ekraną su DVD
videokamera, vidų.
5
39
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Prieš įrašant
Disko išėmimas ir įdėjimas
Nenaudokite jėgis įdėdami diską ar uždarydami jo dangtelį. Tai gal sukelti gedimus.
Vykstant disko užkrovimui, neatidarykite jo dangtelio.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] (VP-DC163(i)/DC165W(iyDC165WB(i) only)
ir [Power] jungiklį į [ (Camera)] LCD ekrane vaizduojamam meniu ir žinutėms
peržiūrėti.
Disko įdėjimas
1. Pastumkite [OPEN] jungiklį pagal rodyklės kryptį.
• Disko dangtelis atsidarys dalinai.
2. Kitą dangtelio dalį švelniai atidarykite ranka.
3. Įstumkite diską į tam skirtą angą, kol išgirsite trakštelėjimą.
• Įrašančioji disko pusė turi liestis su DVD videokamera.
• Nelieskite daviklio lęšių.
4. Švelniai pastumkite sritį ant disko dangtelio, pažymėtą [PUSH CLOSE], ir jį
uždarykite.
• Kai diskas įdėtas, jo buvimą parodo mirksintis [ACCESS] indikatorius.
Neišjunkite energijos tiekimo šiuo metu. Nekratykite ir nespauskite.
Tai gali sukelti gedimus.
1
3
4
Pastabos
• Patraukite rankinį dirželį taip, kad jis netrukdytų įdėti ar išimti disko.
• Disko dangtelis gali būti atidaromas, kai įrenginys yra prijungtas prie AC energijos
adapterio ar baterijų paketo, net jeigu energija išjungta.
Daviklio
lęšiai
40
Atsargiai
Šis produktas naudoja lazerį. Valdymo svirčių, taisymų ar kitų procedūrų, nei apibrėžtos
čia, naudojimas gali sukelti įvairius radiacinius sprogimus. Jei sujungimo
mechanizamas yra pažeistas, neatidarykite dangtelių ir nežiūrėkite į šio produkto vidų.
Įspėjimas
Nepažeiskite sujungimo mechanizmo.
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Prieš įrašant
Naujo disko naudojimas: Naujo disko formatavimas
Formatavimas gali būti reikalingas, jei įdedamas naujas diskas. Bus pradėtas disko atpažinimas.
DVD-R/+R DL diskams: Formatavimas prasidės automatiškai.
DVD-RW diskams: Atsiras pranešimas Diskas nesuformatuotas. Suformatuoti? <Disc is not formatted. Format?>.
Video (Video Režimas): Jei diskas baigas, galėsite jį peržiūrėti
Skirtumai tarp Video ir daugeliu DVD Grotuvų/Įrašančių įrenginių.
VR režimų
SP
VR (VR Režimas) : Galite redaguoti diską DVD videokamera, bet atsukimas
galimas tik DVD įrašymo įrenginiais, kurie palaiko VR režimą.
• Atsiverkite 12 psl apie įforminto disko suderinamumą.
Disc is not formatted.
Format?
Cancel
Video
VR
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę ar į dešinę ir pasirinkite <Video> arba <VR>,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Atsiverskite 11 psl. apie disko tipo aprašymą ir naudojimą.
• Baigus formatavimą, pasirodys pranešimas <Complete!>.
<Kai DVD-RW diskas nesuformatuotas.>
• Jei pasirinksite „Atšaukti“ (“<Cancel>”), pasirodys pranešimas <Not formatted!>. <When a DVD-RW disc is formatted.>
Formatuojant naują diską, rekomenduojama įrašyti į jį. Norint formatuoti vėliau, pasirinkite <Disc Manager> meniu, psl 81
DVD+RW diskams: Pasirodys pranešimas Formatuoti diską? Visi failai bus ištrinti <Disc format? All files will be deleted!>.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę ar į dešinę ir pasirinkite Taip <Yes>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Baigus formatavimą, pasirodys pranešimas <Complete!>.
• Jei pasirinksite Ne <No>, pranešimas Nesuformatuota <Not formatted!> pasirodys.
Formatuojant naują diską, rekomenduojama įrašyti į jį. Norint formatuoti vėliau, pasirinkite
<Disc Manager> meniu, ‘•psl 81
Disko išėmimas
1. Pastumkite [OPEN] jungiklį pagal rodyklės kryptį.
• Disko dangtelis atsidarys dalinai.
2. Kitą dangtelio dalį švelniai atidarykite ranka.
3. Išimkite diską.
• Stumdami žemyn disko veleno centrinę dalį, laikydami už kraštų, išimkite diską.
4. Švelniai pastumkite sritį ant disko dangtelio, pažymėtą [PUSH CLOSE], ir jį uždarykite.
Pastaba
Įforminimo/Formatavimo funkcijos negalimos esant
ir
baterijų lygiui.
41
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Prieš įrašant
Įrašymo režimo pasirinkimas (“Rec Mode”)
Įrašymo režimas veikia Kameros Režime ir Grotuvo Režime (“Camera Mode and Player Mode”), psl 26
Ši DVD videokamera gali filmuoti XP (papildomas paleidimas), SP (standartinis paleidimas) ir LP
(ilgasis paleidimas) režimuose.
SP režimas yra pradinis.
4
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
Camera Mode
►Record
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Rec Mode
►SP
(Player)].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)] arba [
Wind Cut
►Off
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
- Pasirodys meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Record>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Move OK Select MENU Exit
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
6
<Rec Mode>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Camera Mode
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
►Record
Rec Mode
XP
norimą įrašymo režimą (XP, SP arba LP), tada paspauskite [Joystick(OK)].
Wind Cut
SP
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
LP
• Pasirodys pasirinkto režimo piktograma.
Įrašymo laikai, pagrįsti disko tipu
DVD-RW/+RW/-R(1.4G)
DVD+R DL (2.6G)
XP
Vid. 20 min
Vid. 35 min
*SP
Vid. 30 min
Vid. 53 min
*LP
Vid. 60 min
Vid. 106 min
* Įrašomi failai yra užkoduoti Variable Bit Rate (VBR).
• Viršuje parodyti įrašymo laikai yra apytiksliai ir priklauso nuo įrašymo
aplinkos (pvz, apšvietimo sąlygų).
• VBR yra kodavimo sistema, automatiškai sureguliuojanti bitų rodiklius
pagal įrašomą vaizdą.
42
Move
7
OK Select
STBY XP
MENU Exit
0:00:00 -RW
20 min VR
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pagrindinis įrašymas
Jūsų pirmasis įrašas
1. Prijunkite energjos šaltinį prie DVD videokameros, psl 21,25 1
• (Baterijų paketas arba AC energijos adapteris)
• Įdėkite diską, psl 40
2. Nuimkite lęšių dangtelį.
3. Atverskite LCD ekraną
• Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
• Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
Įsitikinkite, kad <STBY> nustatyta.
4 5
• Įsitikinkite, jog norimas įrašyti vaizdas atsirado
LCD ekrane ar vaizdo ieškiklyje.
• Įsitikinkite, kad baterijoje liko pakankamai energijos
Jūsų norimam įrašui.
4. Pradėti įrašui paspauskite [Start/Stop] mygtuką.
• <REC*> pasirodys LCD ekrane.
Įrašymo režimas, įrašymo laikas, disko tipas, formatavimo režimas ir pradinių
scenų numeriai bus rodomi LCD ekrane.
5. Įrašui sustabdyti, paspauskite [Start/Stop] mygtuką dar kartą.
• <STBY> pasirodo LCD ekrane po mirksėjimo.
• Jei paspausite [Start/Stop] mygtuką įrašymui dar kartą, nauja pradinės
scena bus sukurta.
Pradinės scenos numeris nepasirodys STBY režime, o REC režime.
2
3
REC SP 0:00:20 -RW
30 min VR
001
Pastabos
• Antraštinių scenų rodymas psl 63
• Gali būti sukurta iki 253 antraštinių scenų DVD-R/+RW/+R DL/-RW(Video režimas) diskuose ir iki 999
DVD-RW(VR režimas).
• Išimkite Baterijų paketą, kai baigiate įrašymą, tam, kad išvengtumėte nereikalingo baterijos eikvojimo.
• Jei energijos kabelis/baterijos yra atjungiamos arba įrašymas nutraukiamas, pasirodys klaidos pranešimas
ir sistema persijungs į duomenų atkūrimo režimą.
Duomenų atkūrimo metu jokia kita funkcija negalima. Po duomenų atkūrimo sistema persijungs į STBY
režimą.
43
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pagrindinis įrašymas
Įrašymas pradedančiųjų režimu (“EASY.Q Mode”)
EASY.Q funkcija veikia tik Kameros Režime (“Camera Mode”), psl 26
EASY.Q funkcija leidia pradedantiesiems lengvai daryti gerus įrašus.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Paspaudus [EASY.Q] mygtuką, visos DVD videokameros funkcijos bus
išjungtos, ir įrašymo režimai bus perjungti į šiuos pagrindinius režimus (DIS,
AF(Auto Fokusavimas), AWB(Auto Baltos Spalvos Balnasas), AE(Auto
Ekspozicija)) Įjungta (“ON”):
•
Žodis <EASY.Q> ir DIS ( ) pasirodys ekrane tuo metu.
4. Paspauskite [Start/Stop] mygtuką įrašymui pradėti.
•
Įrašymas bus pradėtas, naudojant pagrindinius automatinius nustatymus.
5. Dar kartą paspauskite [EASY.Q] mygtuką STBY režime tam, kad EASY.Q
režimas išsijungtų.
•
EASY.Q funkcija neišsijungs įrašymo metu.
•
DVD videokamera vėl atkurs tuos nustatymus, kurie buvo prieš atyvuojant
EASY.Q režimą.
Pastabos
• EASY.Q režime kai kurios funkcijos, tokios kaip Meniu, BLC, Rankinis
fokusavimas (“Manual focus”), Spalvų paletė („Color Nite“) negalimos. Jei
norite naudoti šias funkcijas, turite pirmiausia išjungti EASY.Q režimą.
• EASY.Q režimo nustatymai paleidžiamo, kai Baterijų komplektas išimamas iš
DVD videokameros, ir turi būti atkurti, kai Baterijų komplektas pakeičiamas
nauju.
• 16:9 plotis negalimas EASY.Q režime. (VP-DC161(i)/DC163(i) tiktai)
• Skaitmeniniai efektai ir skaitmeninis vaizdo mastelio keitimas negalimas
EASY.Q režime.
44
3
3
STBY SP
4
0:00:00 -RW
30 min VR
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pagrindinis įrašymas
Išorinio mikrofono naudojimas
Prijunkite išorinį mikrofoną (nepridedamas) prie DVD videokameros išorinio mikrofono lizdo.
Tai padės įrašyti aiškesnį garsą.
Vaizdo mastelio mažinimas ir didinimas
Vaizdo mastelio keitimo funkcija veikia Kameros Režime ir A.Kameros Režime (“Camera Mode and
M.Cam Mode”), psl 26
Vaizdo mastelio keitimas yra įrašymo technika, leidžianti pakeisto objekto dydį scenoje.
Vaizdo masteli keisti galite naudodami įvairius greičius.
Naudokite šias savybes įvairiems kadrams. Per dažnas šių savybių naudojimas gali paversti nuotraukas
neprofesionaliai atrodančiomis ir kartu sumažinti baterijos naudojimo laiką.
1. Silpnai pastumkite [Zoom] svirtį laipsniškam vaizdo
mastelio keitimui, tada pajudinkite jį greitesniam keitimui.
• Vaizdo mastelio keitimas matomas OSD.
2. [T] (Telephoto) pusė: Objektas atrodo arčiau.
3. [W] (Tolimasisi kampas) pusė: Objektas atrodo toliau.
• Galite įrašyti objektą, esantį apie10mm (apie
0.5 colio) nuo objektyvo paviršiaus Tolimojoje
(‘”Wide”) padėtyje.
TELE
WIDE
45
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pagrindinis įrašymas
Atsiradimas ir išnykimas (“FADE”)
Atsiradimo ir išnykimo (“The Fade”) funkcija veikia tik
kameros Režime (“Camera Mode”), psl 26
Galite padaryti profesionalias nuotraukas, naudodami
specialius efektus, tokius kaip atsiradimas epizodo pradžioje
arba išnykimas epizodo pabaigoje.
3
Įrašymui pradėti
4
0:00:00 -RW
30 min VR
REC SP
0:00:20 -RW
30 min VR
001
REC SP
0:00:30 -RW
30 min VR
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Prieš pradėdami įrašinėti, nuspauskite [FADE] mygtuką.
5
• Nuotrauka ir garsas laipsniškai pradings (ims nykti).
4. Paspauksite [Start/Stop] mygtuką ir tuo pačiu metu atleiskite
[FADE] mygtuką.
• Įrašymas prasidės ir vaizdas bei garsas laipsniškai
atsiras (išryškės).
6
001
STBY SP
Įrašymo sustabdymas
5. Kai norite sustabdyti įrašymą, nuspauskite [FADE] mygtuką.
• Nuotrauka ir garsas laipsniškai pradings (susilpnės).
6. Kai nuotrauka pradings, paspauskite [Start/Stop] mygtuką
įrašymui sustabdyti.
STBY SP
Nuspauskite [FADE] mygtuką
a. Išnykimas
Laipsniškas pasirodymas
b.Atsiradimas
0:00:40 -RW
30 min VR
Laipsniškas išnykimas
a. Išnykimas (Vid. 4 seconds)
b.Atsiradimas (Vid. 4 seconds)
46
Atleiskite [FADE] mygtuką
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pagrindinis įrašymas
Galinio apšvietimo kompensacijos naudojimas (“BLC”)
BLC veikia Kameros Režime ir A.kamer.Režime (“Camera
Mode and M.Cam Mode”), psl 26
Galinis apšvietimas yra kai objektas tamsesnis nei pagrindas:
- Objektas yra prieš langą.
- Įrašomas žmogus dėvi baltus arba blizgius drabužius ir yra
prieš šviesų foną; žmogaus veidas yra pernelyg tamsus, kad
būtų galima aiškiai matyti jo/jos bruožus.
- Objektas yra lauke, o fonas tamsus.
- Šviesos šaltinis yra pernelyg ryškus.
- Objektas yra prieš snieguotą foną.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] arba [CARD].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
]
3. Paspauskite [BLC] mygtuką.
• Parodoma BLC piktograma (( ).
4. Norėdami išeiti iš BLC režimo, paspauskite [BLC] mygtuką dar
kartą.
• Kiekvienas [BLC] mygtuko paspaudimas perjungia režimą
taip: Normalus BLC Normalus.
<BLC išjungta>
<BLC įjungta>
3
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
Pastaba
BLC funkcija neveiks EASY.Q režime.
47
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pagrindinis įrašymas
Spalvų paletės (“Color Nite”) naudojimas
Color Nile funkcija veikia tik kameros Režime (“Camera Mode”), psl 26
Jūs galie priversti įrašytą objektą lėtai judėti, kontroliuodami užrakto greitį, arba
galite šviesų objektą tamsiose vietose padaryti ryškų neatsisakydami spalvų.
Išjunkite 16:9 pločio režimą norėdami naudotis spalvų paletės funkcija, psl 59
3
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Paspauskite [COLOR NITE]
(VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i) tiktai) arba
[C.NITE/LED LIGHT] (VP-DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai) mygtuką.
4. Kiekvieną kartą Jums paspaudus [COLOR NITE]
(VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/DC1630) tiktai) arba
[C.NITE/LED LIGHT] (VP-DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai) mygtuką, užrakto
greitis yra pakeičiamas į:
<Color N. 1/25>, <Color N. 1/13> ir išjungta.
y)
(VP-DC161 (i)/DC161 W(i)/DC161 WB(i)/DC163(i) tiktai)
<Color N. 1/25>, <Color N. 1/13>, <Color N. 1/13( )> ir išjungta.
(VP-DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Pastabos
• Kai naudojate Color Nite, vaizdai prisiima lėto judėjimo efektą.
• Naudojant Color Nite, fokusavimas lėtai prisitaiko ir balti taškeliai gali
pasirodyti ekrane, tačiau tai nėra defektas.
• Programa AE (“Program AE”), Skaitmeninis vaizdo mastelio keitimas
(“Digital Zoom”), Užraktas (“Shutter”), Ekspozicija (“Exposure”), Mosaic,
Veidrodis (“Mirror”), Emboss2, Pastel2 ar 16:9 plotis negalimi Color Nite
režime.
• Jei nustatyti DIS arba EASY.Q , Color Nite režimas bus paleistas.
48
(Tikai modeļiem VP-DC161(i)/
(VP-DC161(i)/DC161W(i)/
DC161W(i)/
DC161WB(i)/
DC161WB(i)/DC163(i)
DC163(i)) only)
3
(Tikai
modeļiem VP-DC165W(i)/
(VP-DC165W(i)/DC165WB(i)
only)
DC165WB(i))
4
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
Color N.1/25
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pagrindinis įrašymas
LED ŠVIESOS naudojimas (VP-DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
LED ŠVIESA (LED LIGHT) veikia tik kameros Režime (“Camera Mode”), psl 26
LED ŠVIESA (LED LIGHT) leidžia įrašinėto objektus tamsiose vietose.
LED ŠVIESA (LED LIGHT) gali būti naudojama tik su Spalvų paletės funkcija.
1.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
y)
Spauskite [C.NITE/LED LIGHT] mygtuką, kol pasirodys <Color N. 1/13( )>.
2.
3.
Pavojus
LED ŠVIESA (LED LIGHT) gali tapti itin karšta.
Nelieskite jos tuo metu, kai ji veikia, arba iš karto po išjungimo, nes galite rimtai
susižeisti.
•
Nedėkite DVD videokameros į krepšį iš karto po LED ŠVIESOS (LED LIGHT)
naudojimo, nes ji tampa laba karšta.
•
Nenaudokite prie degių ir sprogstančių medžiagų.
3
•
•
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
Pastaba
LED ŠVIESOS (LED LIGHT) diapozonas yra ribotas (iki to 6.6 pėdos (2m))
Color N.1/13
49
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Vėjo keliamo triukšmo šalinimas (Wind Cut)
Vėjo keliamo triukšmo šalinimo (“The Wind Cut”) funkcija veikia tik kameros
Režime (“Camera Mode”), psl 26
Naudokite šį režimą kai įrašinėjate vėjuotoje vietose, tokiose kaip paplūdimys
ar arti pastatų
Vėjo keliamo triukšmo šalinimo (“The Wind Cut”) funkcija sumažina vėjo
triukšmą ar kitus įrašymo metu kylančius triukšmus.
- Kai šis režimas įjungtas, kai kurie žemi garsai pašalinami kartu su vėjo
keliamu triukšmu.
4
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
6
<Record>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Wind Cut>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Norėdami aktyvuoti Vėjo keliamo triukšmo šalinimo (“The Wind Cut”) funkciją,
paslinkite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite Įjungti
<0n>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys Vėjo keliamo triukšmo šalinimo (“The Wind Cut”) piktograma ( ).
7
Pastaba
Įsitikinkite, jog Vėjo keliamo triukšmo šalinimo (“Wind Cut”) režimas yra išjungtas
(“Off”), kai norite, kad mikrofonas būtų itin jautrus.
50
Camera Mode
►Record
Rec Mode
Wind Cut
Move
►SP
►Off
OK Select
Camera Mode
►Record
Rec Mode
Wind Cut
Move
Off
On
OK Select
STBY SP
MENU Exit
MENU Exit
0:00:00 -RW
30 min VR
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Užrakto greičio ir ekspozicijos nustatymas (“Shutter/Exposure”)
Užrakto greičio funkcija veikia tik kameros Režime (“Camera Mode”), psl 26
Ekspozicijos funkcija veikia kameros ir A.Fotkamerosoap.Režimuose (“Camera Mode and M.Cam Mode”),psl 26
Užrakto greičio ir Ekspozicijos funkcijos gali būti nustatytos GREITAJAME MENIU (“QUICK MENU”).
1.
2.
3.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] arba [CARD]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Camera)].
3
STBY
Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
• Pasirodys GREITOJO MENIU (QUICK MENU) sąrašas.
DIS
Off
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite <Shutter> arba
Program AE
<Exposure>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
White Balance
5. Slinkite [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite <Manual>, tada paspauskite
Digital Effect
[Joystick(OK)].
Shutter
6. Slinkite [Joystick] į kairę arba į dešinę ir pasirinkite norimą užrakto greitį arba
Exposure
ekspoziciją, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Q.MENU Exit
• Užrakto greičiai gali būti <1/50>, <1/120>, <1/250>, <1/500>, <1/1000>,
<1/2000>, <1/4000> or <1/10000>.
5
STBY
• Ekspozicjos vertė gali būti tarp <00> ir <29>.
7. Norėdami išeiti, paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
DIS
• Nus rodomi pasirinkti nustatymai.
Rekomenduojamas užrakto greitis įrašinėjant
Sporto šakų tokių kaip golfas arba tenisas: 1/2000 or 1/4000
Judančių automobilių arba traukinių ar kitų transporto priemonių tokių kaip traukinukas:
1 /1000, 1/500 or 1/250
Sporto šakos tokios kaip krepšinis: 1/120
SP
0:00:00 -RW
30 min VR
SP
0:00:00 -RW
30 min VR
Program AE
White Balance
Digital Effect
Shutter
Manual
Exposure
Q.MENU Exit
Ekspozicijos vertės sureguliavimas rašant
Jei Ekspozicija nustatysite į rankinį (“Manual”) režimą, pradiniai nustatymai pasirodys 6
S.1/50
kaip vertės, sureguliuotos automatiškai pokyčiams pagal aplinkos apšvietimo sąlygas.
Ryškumą sureguliuoti galite ir naudodamiesi valdymo rankena (“Joystick”).
Pastabos
•
Jei pakeisite užrakto greitį (“Shutter Speed”) ir ekspozicijos (“Exposure”) vertę rankiniu
būdu, kai pasirinkta Programa AE, Jūsų rankiniai pakeitimai bus pritaikyti pirmiausia.
20
•
Vaizdas gali atrodyti nevienalytis, kai nustatytas didelis Užrakto Greitis (“Shutter Speed”).
•
DVD videokamera sugrįžta į automatinio užrakto ir automatinės ekspozicijos nustaymus, kai įjungiate
EASY.Q režimą.
•
Kai įrašinėjate su 1/1000 ar didesniu užrakto greičiu, įsitikinkite, jog saulė nešviečia į lęšius.
51
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Automatinis fokusavimas / Rankinis fokusavimas
Automatinis fokusavimas/Rankinis fokusavimas (“The Auto Focus/
Manual Focus”) veikia kameros Režime ir A.kameros.Režime
(“Camera Mode and M.Cam Mode”), psl 26
Daugeliu atvejų yra geriau naudoti automatinį fokusavimą, nes jis
suteikia galimybę skirti visą dėmesį kūrybinei įrašymo pusei.
Rankinis fokusavimas gali būti būtinas esant tam tikroms aplinkybėms,
kai automatiniu fokusavimu naudotis yra sudėtinga arba nepatikima.
Automatinis Fokusavimas
Jei neturite naudojimosi DVD videokamera patirties, rekomenduojame
rinktis automatinį fokusavimą.
a
b
c
d
Rankinis fokusavimas
Šiose situacijose pasieksite geresnių rezultatų, sureguliavę
fokusavimą rankiniu būdu.
a. Nuotrauka apima keletą objektų, iš kurių keli yra arčiau DVD
videokameros, kiti – toliau.
b. Žmogus yra rūke arba apsuptas sniego.
c. Esant labai spindintiems arba blizgiems paviršiams kaip automobilis.
d. Žmonės ar objektai, nuolat arba greitai judantys, tokie kaip atletas ar žmonių
minia.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] arba [CARD].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Paspauskite [MF/AF] mygtuką.
• Rankinio fokusavimo mygtukas (( )) ims mirksėti.
4. Sufokusuokite [VOL-] ir [VOL+] mygtukus.
• [VOL-] mygtuko paspaudimas fokusuosis ant išryškėjusių vaizdų, [VOL+]
mygtuko paspaudimas fokusuosis ant fono vaizdų.
5. Norėdami išeiti, paspauskite [MF/AF] mygtuką.
Pastaba
Rankinis fokusavimas (“Manual Focus”) negalimas EASY.Q režime.
52
3 4
STBY SP
Near
0:00:00 -RW
30 min VR
Far
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Užprogramuoti Automatiniai Ekspozicijos Režimai („Program AE“)
Programa AE veikia tik kameros Režime (“Camera Mode”), psl 26
Programos AE režimas leidžia sureguliuoti užrakto greičius ir apertūras taip, kad
jos tiktų skirtingoms įrašymo sąlygoms.
Jos leidžia Jums kūrybiškai įvertinti tam tikrą sritį.
•
Automatinis <Auto( )> režimas
- Automatinė pusiausvyra tarp objekto ir fono.
- Naudojamas esant normalioms sąlygoms.
- Užrakto greitis automatiškai įvairuoja nuo 1/50 iki 1/250 per sekundę,
priklausomai nuo scenos.
•
Sportinis <Sports ( )> režimas
Greitai judantiems žmonėms ar objektams įrašyti.
•
Portretinis <Portrait( ) > režimas
- Fokusavimui ant objekto fono, kai pastarasis nėra dėmesio centre.
- Šis režimas yra efektyviausias lauke.
- Užrakto greitis automatiškai įvairuoja nuo 1/50 iki 1/1000 per sekundę.
•
Prožektorių <Spotlight( ))> režimas
Tinkamam įrašymui, kai apšvietas tik objektas, o visa kita tamsoje.
•
Smėlio/Sniego <Sand/Snow ( )> režimas
Žmonių ar objektų įrašymui, kai pastarieji yra tamsesni nei fonas dėl atspindžių
nuo smėlio ar sniego.
•
Greitasis <High Speed ( )> (High Shutter Speed) režimas
t tokiems kaip golfo arba teniso žaidimuose, įrašyti.
Greitai judantiems objektams,
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
53
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Programos AE (“Program AE”) nustatymas
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
4
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys Meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Camera>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Program AE>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6
• Išvardijamos galimos alternatyvos.
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite norimą
Programos AE alternatyvą, tada paspauskite [Joystick(OK)].
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys pasirinkto režimo piktograma.
• Kai pasirinktas Automatinis <Auto> režimas, piktograma nepasirodo.
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
16:9 Wide
DIS
Digital Zoom
Move
54
7
OK Select
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
16:9 Wide
DIS
Digital Zoom
Move
Pastabos
• Galite iš karto pasiekti Programos AE funkcijas, naudodami GREITOJO
MENIU [QUICK MENU] mygtuką,’•psl 27
• Programa AE funkcijos neveiks EASY.Q režime.
►Auto
►Auto
►Off
►Off
►Off
►Off
A
Auto
Sports
Portrait
Spotlight
Sand/Snow
High Speed
OK Select
STBY SP
MENU Exit
MENU Exit
0:00:00 -RW
30 min VR
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Baltos Spalvos Balnaso nustatymas (“White Balance”)
Baltos Spalvos Balnsas (“The White Balance”) veikia kameros ir
A.KamerosRežimuose (“Camera Mode and M.Cam Mode”), ‘•psl 26
Baltos Spalvos Balnsas (“The White Balance”) yra įrašymo funkcija, kuri
padeda apsaugoti unikalią vaizdo spalvą esant bet kokioms įrašymo sąlygoms.
Galite pasirinkti tinkamiausią Baltos Spalvos balanso režimą geros kokybės
vaizdo spalvai gauti.
• Automatinis (“Auto ( )”): Šis režimas naudojamas baltos spalvos balansui 4
automatiškai kontroliuoti.
• Patalpose (“Indoor (( )”): Kontroliuoja Baltos Spalvos balansą pagal
h
patalpų aplinką.
- Esant halogeniniam ar studijos/video apšvietimui.
- Kai objektas yra vienos dominuojančios spalvos.
- Stambiu planu
• Lauke (“Outdoor ( )”): Kontroliuoja Baltos Spal\vos Balnasą pagal lauko
aplinką.
- Dienos šviesoje, ypač įrašinėjant stambiu planu ir kur objektas yra vienos 6
dominuojančios spalvos. p
• Vartotojo (“Custom WB (( ))”): Kontroliuoja Baltos Spalvos Balansą pagal
įrašymo aplinką.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] arba [CARD].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys Meniu sąrašas
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
7
<Camera>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite <White
Balance>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
norimą režimą (Auto, Indoor, Outdoor arba Custom WB), tada paspauskite
[Joystick(OK)].
• Atsiverskite 56 psl detalesniam Vartotojo (“Custom WB”) režimo nustatymui.
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys pasirinkto režimo piktograma.
• Kai pasirinktas Automatinis <Auto> režimas, jokia piktograma nepasirodys.
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
16:9 Wide
DIS
Digital Zoom
Move
OK Select
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
16:9 Wide
DIS
Digital Zoom
Move
►Auto
►Auto
►Off
►Off
►Off
►Off
MENU Exit
A
Auto
Indoor
Outdoor
Custom WB
OK Select
STBY SP
MENU Exit
0:00:00 -RW
30 min VR
55
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Vartotojo Baltos Spalvos Balanso nustatymas
Priklausomai nuo įrašymo aplinkos, galite nustatyti tokį baltos spalvos balansą,
kokio norite.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] arba [CARD].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
6
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys Meniu sąrašas
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Camera>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<White Balance>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Custom WB>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Mirksės užrašas <Set White Balance> .
7. Padėkite objektą norimoje šviesoje, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Užrašas <Set White Balance> pradings, o baltos spalvos balanso
nustatymai ims veikti.
8. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
• Vartotojo (“Custom WB”) piktograma (^) bus parodyta.
Pastabos
8
• Baltos Spalvos Balansą (“White Balance”) iš karto galite pasiekti naudodamiesi
GREITOJO MENIU [QUICK MENU] mygtuku, psl. 27
• Baltos Spalvos Balanso (“White Balance”) funkcijos neveiks EASY.Q režime.
• Įšjunkite Skaitmeninį Vaizdo Mastelio Keitimą (“Digital Zoom”) (jei būtina) tam,
kad nustatytumėte tikslesnį baltos spalvos balansą.
• Vėl atstatykite baltos spalvos balansą, jei pasikeičia apšvietimo sąlygos.
• Esant normalioms įrašymo sąlygoms lauke, Automatinio (“Auto”) režimo
nustatymas gali padėti pasiekti geresnių rezultatų.
56
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
16:9 Wide
DIS
Digital Zoom
Move
A
Auto
Indoor
Outdoor
Custom WB
OK Select
MENU Exit
Set White Balance
OK Select
MENU Exit
STBY SP
0:00:00 -RW
30 min VR
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Skaitmeninių efektų (“Digital Effect”) naudojimas
Skaitmeninių efektų (“The Digital Effect”) funkcija veikia tik Kameros
Režime (“Camera Mode”), psl 26
Skaitmeniniai efektai padeda padaryti Jūsų įrašus kūrybiškesnius.
Pasirinkite tinkamiausią Jūsų norimos įrašyti nuotraukos tipui skaitmeninį
efektą ir efektą, kurį norite sukurti.
Yra 10 Skaitmeninio Efekto režimų.
1. Meninis <Art> režimas
Šis režimas suteikia vaizdams neišbaigtumo efektą.
2. Mozaikos <Mosaic> režimas
Šis režimas suteikia vazdams mozaikos efektą.
3. Tamsiai rudas <Sepia> efektas
Šis režimas suteikia vaizdams rausvai rudą pigmentą.
4. Negatyvinis <Negative> režimas
Šis režimas sukeičia spalvas, sukurdamas negatyvo vaizdą.
5. Veidrodinis <Mirror> režimas
Naudodamas veidrodinį efektą, šis režimas perkerpa nuotrauką per
pusę.
6. Baltos ir juodos spalvų <BLK&WHT> režimas
Šis režimas padaro vaizdus juodai baltus.
7. Reljefinio ornamento1 <Emboss1> režimas
Šis režimas sukuria 3D efektą (reljefinis ornamentas).
8. Reljefinio ornamento2 <Emboss2> režimas
Šis režimas sukuria 3D efektą (reljefinis ornamentas) aplinkinėse vaizdo
srityse.
9. Pastelinis1 <Pastel1> režimas
Šis režimas suteikia blyškaus pastelinio piešinio efektą vaizdui.
10. Pastelinis2 <Pastel2> režimas
Šis režimas suteikia blyškaus pastelinio piešinio efektą aplinkinėms
vaizdo sritims.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
57
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Skaimeninių efektų pasirinkimas
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only) 4
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys Meniu sąrašas
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
Camera>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Digital Effect>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite norimą 6
Skaitmeninio Efekto alternatyvą, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Paleidimo režimas bus nustatytas į pasirinktą režmą.
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
Pastabos
• Galite Skaitmeninio efekto funkcijas pasiekti iš karto, naudodamiesi
[QUICK MENU] mygtuku,psl 27
• The Mosaic, Mirror, Emboss2 arba Pastel2 režmai negalimi, kai naudojama
DIS arba Color Nite.
• Skaimeniniai efektai negalimi, kai naudojamas EASY.Q režimas.
• Nustačius DIS, EASY.Q, Color Nite, Mosaic, Mirror, Emboss2, arba Pastel2
režimai bus išjungti.
• Skaitmeninis Vaizdo Mastelio keitimas (“Digital Zoom”) negalimas Mosaic,
Mirror, Emboss2, arba Pastel2 režimuose.
• Veidrodinis (“Mirror”) režimas negalimas 16:9 pločio režime.
(VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/
• DC165WB(i) only) Skaitmeninio efekto režimai, kiti nei Emboss2, Pastel2,
Mirror arba Mosaic, galimi, kai naudojama DIS.
58
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
16:9 Wide
DIS
Digital Zoom
Move
►Auto
►Auto
►Off
►Off
►Off
►Off
OK Select
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
16:9 Wide
DIS
Digital Zoom
Move
7
Art
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
OK Select
STBY SP
MENU Exit
MENU Exit
0:00:00 -RW
30 min VR
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
16:9 pločio režimo nustatymas (“16:9 Wide”)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
16:9 pločio funkcija veikia tik kameros Režime (“Camera Mode”), psl 26
Pasirinkite norimą įrašyti nuotrauką, kuri bus atsukama 16:9 pločio
televizoriumi.
16:9 pločio nustatymai yra pardiniai VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/
DC165WB(i) modeliuose.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
Paspauskite [MENU] mygtuką.
•
Pasirodys Meniu sąrašas
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Camera>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<16:9 Wide>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Norėdami aktyvuoti 16:9 Matmenų funkciją, slinkite [Joystick] aukštyn arba
žemyn ir pasirinkite įjungti <0n>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
•
Jei nenorite naudoti 16:9 pločio funkcijos, nustatykite <16:9 Wide>
meniu į išjungti <0ff>.
Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką
•
Paleidimo režimas bus nustatytas į pasirinktą režmą.
6
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
16:9 Wide
DIS
Digital Zoom
Move
7
Off
On
OK Select
STBY SP
MENU Exit
0:00:00 -RW
30 min VR
16:9 Wide
Pastabos
•
16:9 pločio režimas negalimas, kai naudojama DIS, EASY.Q arba Digital
Effect. (VP-DC161(i)/DC163(i) tiktai)
•
Nustačius Color Nite, 16:9 pločio režimas bus išjungtas.
(VP-DC161(i)/DC163(i) tiktai)
•
Skaimeninis Vaizdo Mastelio Keitimas (“Digital Zoom”) negalimas 16:9
pločio režime.
59
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Skaitmeninio Vaizdo Stabilizatorius (DIS)
DIS funkcija veikia tik Kameros Režime (“Camera Mode”), psl 26
DIS (Digital Image Stabilizer) yra funkcija, kuris apsaugo nuo drebėjimo ar rankos judesių, laikant DVD
videokamerą (su tam tikrais apribojimais).
Leidžia daryti daug stabilesnes nuotraukas, kai:
- Įrašinėjama su vaizdo mastelio keitimo funkcija (Jei DIS nustatyta, Digital Zoom režimas bus išjungtas.)
- Įrašomi maži objektai iš arti
4
- Įrašinėjama ir einama tuo pačiu metu
Camera Mode
- Įrašinėjama per transporto priemonės langą.
►Camera
Program AE
►Auto
White Balance ►Auto
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Digital Effect
►Off
16:9 Wide
►Off
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
DIS
►Off
Digital Zoom
►Off
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys Meniu sąrašas
Move OK Select MENU Exit
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
6
<Camera>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Camera Mode
5 Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite <DIS>,
►Camera
tada paspauskite [Joystick(OK)].
Program AE
White Balance
6. Norėdami aktyvuoti DIS funkciją, pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn
Digital Effect
arba žemyn ir pasirinkite įjungti <0n>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
16:9 Wide
- Jei nenorite naudoti DIS funkcijos, nustatykite <DIS> meniu į išjungti <0ff>.
DIS
Off
Digital Zoom
On
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
- DIS piktograma ( ) pasirodys.
Move OK Select MENU Exit
Pastabos
7
STBY SP 0:00:00 -RW
• Galite pasiekti DIS tieiogiai naudodami [QUICK MENU] mygtuką, ‘•psl 27
30 min VR
• Digital Zoom, Color Nite, Mosaic, Mirror, Emboss2 arba Pastel2 negalimi
DIS režime.
• Rekomenduojama išjungti DIS funkciją, naudojant trikojį.
• Jei naudojate DIS funkciją, nuotraukos kokybė gali pablogėti.
• EASY.Q režimas automatiškai įjungia DIS.
• 16:9 pločio režimas negalimas DIS režime. (VP-DC161(i)/DC163(i) only)
• DIS funkcija 16:9 pločio režime gali pabloginti kokybę. To nenutinka normaliame režime.
VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
60
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Pažangus įrašymas
Vaizdo mastelio mažinimas ir didinimas su Skaitmeniniu Vaizdo Mastelio Keitimu (“Digital Zoom”)
Skaimeninis vaizdo mastelio keitimas (“The Digital Zoom”) veikia tik kameros Režime (“Camera Mode”), psl 26
Didesnis nei 33x vaizdo mastelio ketimas yra gaunamas skaitmeniniu būdu, o iki 1200x derinamas su
optiniu vaizdo mastelio keitimu.
Nuotraukos kokybė gali pablogėti priklausomai nuo to, kiek daug Jūs didinate objektą.
Skaitmeninio vaizdo mastelio keitimo pasirinkimas
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys Meniu sąrašas
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Camera>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Digital Zoom>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite ir
pasirinkite norimą vaizdo mastelio keitimo vertę (išjungti (“Off”), 100x, 200x,
400x arba 1200x), tada paspauskite [Joystick(OK)].
Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
• Kai naudojate vaizdo mastelio keitimo svirtelę, vaizdo mastelio keitimo
indikatorius pasirodys ekrane.
4
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
16:9 Wide
DIS
Digital Zoom
Move
6
Pastabos
7
•
Makasimalus vaizdo mastelio keitimas gali pabloginti nuotraukos kokybę.
•
Skaitmeninis vaizdo mastelio keitimas (“Digital Zoom”) negalimas, kai
naudojama DIS, EASY.Q, Color Nite, 16:9 Wide, Mosaic, Mirror, Emboss2,
arba Pastel2.
•
Kai pasirenkama Color Nite, EASY.Q, 16:9 Wide, Mosaic, Mirror, Emboss2,
arba Pastel2, Digital Zoom režimas bus išjungtas.
(Skaitmeninis vaizdo mastelio keitimo (“Digital Zoom”) režimas bus patrauktas)
•
Kai pasirenkate DIS, Skaitmeninis vaizdo mastelio keitimo (“Digital Zoom”)
režimas bus išjungtas.
►Auto
►Auto
►Off
►Off
►Off
►Off
OK Select
Camera Mode
►Camera
Program AE
White Balance
Digital Effect
16:9 Wide
DIS
Digital Zoom
Move
Off
100x
200x
400x
1200x
OK Select
STBY SP
W
MENU Exit
T
MENU Exit
0:00:00 -RW
30 min VR
61
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Mažų vaizdų rodyklė ir grojaraštis
Kas yra mažų vaizdų rodyklė (“Thumbnail Index”)?
Esama antr.
scena Iš viso
antr.scenų
Mažų vaizdų indeksas paleidžia įrašytas daugialypes
subtitruotas scenas.
Antraštinės scenos yra sukuriamos tarp įrašymo pradžios ir
sustabdymo taškų. Kai jos ištrinamos, jų atkurti negalite.
[1/9]
Previous Page
Kas yra grojaraštis?
DVD-RW(VR mode)
Tame pačiame diske galite sukurti grojaraštį, į kurį surinksite savo
mėgstamiausias įrašytas scenas.
Galite redaguoti grojaraštį, nekeisdami origainalių įrašų.
Net ištrynus grojaraštį, originalios antraštinės scenos išliks.
Grojaraštyje gali būti užregistruoti iki 999 antraštinių scenų (skyrių).
Pavyzdys: Įrašėte kelias scenas į DVD-RW diską VR režime. Norite išsaugoti
originalius įrašus, bet taip pat norite sukurti Jūsų mėgstamiausių scenų santrauką.
Tokio atveju galite sukurti grojaraštį, pasirinkdami mėgstamiausias scenas, o
originalius įrašus palikdami neliestus.
12.JAN.2006
Antr. Scena 2
10:00
10:30
Grojaraštis
Playlist 1 1
62
30.JAN.2006
Antr. Scena 3
11:30
Antr. Scena 4
14:00
Antr. Scena 5
14:10
Antr. Scena 6
14:20
Playlist
[1/7]
Previous Page
Next Page
Esamas grojaraštis/
Iš viso grojarščių
Antraštinė scena yra sukuriama tarp įrašymo pradžios ir sustabdymo
taškų. Kartą ištrynę, Jūs nebegalite jų atkurti.
Antr. Scena 1
Next Page
Antr. Scena 7
14:30
LIETUVIŲ
DVD videokamera
Antraštinių scenų rodymas DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Įrašytos antraštinės scenos yra paleidžiamos kaip mažų vaizdų rodyklė (daugialypiai 4
vaizdai) LCD ekrane.
Norimą sceną galite greitai surasti, naudodami patogią rodyklę.
Jeigu TFT LCD ekranas užverstas, įrašinėdami galite žiūrėti per vaizdo ieškiklį.
Naudokite Atsukimo (“Playback”) mygtukus, esančius ant DVD videokameros ar
distancinio valdymo pultelio. (VP-DC163(iyDC165W(i)/DC165WB(i) tiktai) psl 64
1. Įdėkite norimą peržiūrėti diską.
2. Atverskite LCD ekraną.
3. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
5
4. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
• Mažų vaizdų rodyklė pasirodys ekrane.
• Naudokite [MENU] mygtuką LCD ekrano spalvoms ir ryškumui suderinti, psl 36
5. Naudokite valdymo svirtelę [Joystick] norimoms rodyti scenoms pasirinkti, tada
paspauskite [Joystick(OK)] ar [ ] mygtuką.
• Atsukimui sustabdyti paspauskite [(Stop)] mygtuką.
[1/9]
Previous Page
Next Page
► SP 0:00:01
-RW
VR
001
Pastaba
Atsukimo metu rodomi vaizdai gali būti trumpam sustabdyti tam, kol bus
parodytas kitas vaizdas.
Garso Sureguliavimas
DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Kai atsukimui naudojate LCD Ekraną, galite girdėti įrašytą garsą per įmontuotą
garsiakalbį.
Girdėdami garsą disko peržiūros metu, naudokite [VOL -,+] mygtukus garsui
sureguliuoti.
• Garso lygis bus parodytas LCD ekrane.
• Lygiai turi būti sureguliuoti maždaug tarp 00 ir 19.
• Jei peržiūros metu užversite LCD ekraną, negirdėsite garso iš garsiakalbio.
► SP 0:00:01
-RW
VR
001
10
63
LIETUVIŲ
DVD videokamera
Įvairios funkcijos Grotuvo Režime (“Player Mode”)
DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Šios funkcijos veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Groti (“Play”), Nuotrauka (“Still”), Sustabdyti (“Stop”), Sukti į priekį (“Fast Forward”), Atsukti (“Rewind”),
Praleisti į priekį (“Forward Skip”) ir Atbulinis Praleidimas (“Reverse Skip”) funkcijos prieinamos ir
naudojantis distancinio valdymo pulteliu. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)only)
Lėtinimo (“Slow”) funkcija prieinama tik naudojantis distancinio valdymo pulteliu.
(VP- DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Atsukti (“Playback”)/Nuotrauka (“Still)
•
•
Paspauskite [ ] mygtuką pauzei rodymo metu padaryti.
Atsukimui atnaujintik, paspauskite [ ] mygtuką.
Nuotraukos paieška (Į Priekį/Atgal (“Forward/Reverse”))
•
•
•
•
Mygtuko [/] paspaudimas vieną kartą atsukimo metu, padidins rodymo
greitį vid. X2, o dukart – vid. x16.
Kai skaičius 1 pasirodo OSD, tai reiškia X2 didesnį greitį. Skaičius 2 = X16.
Norėdami atstatyti normalų greitį, paspauskite [ ] mygtuką.
Tie patys [/] mygtukai ant distancinio valdymo mygtuko
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai)
Praleidimas į priekį (Į Priekį/Atgal (“Forward/Reverse“))
•
•
Paspauskite ir palaikykite []/[ ] mygtuką atsukimo metu.
Jei disko peržiūros metu paspausite ir palaikysite [ ] mygtuką, bus pereita prie
kitos scenos. Jei paspausite ir palaikysite [ ] mygtuką, bus pereita prie kitos scenos. Dar vienas
paspaudimas ir palaikymas reiškia perėjimą prie ankstesnės scenos pradžios. Jei paspausite ir
palaikysite [ ] mygtuką 3 sekundes nuo scenos pradžios, bus pereita prie anktesnės scenos pradžios.
Atsukama dalis
Dar kartą paspauskite Paspauskite Paspauskite Dar kartą paspauskite
ir palaikykite ir palaikykite ir palaikykite ir palaikykite mygtuką.
mygtuką. mygtuką mygtuką.
Scena 1
Atsukama dalis
Dar kartą paspauskite ir
palaikykite mygtuką.
64
Scēna 1
Scena 2
Scena 3
Paspauskite ir palaikykite Dar kartą paspauskite ir
mygtuką.
palaikykite mygtuką.
Scēna 2
Scena 3
LIETUVIŲ
DVD videokamera
Lėtas atsukimas (Į Priekį/Atgal (“Forward/Reverse”)) (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Lėtas sukimas į priekį
• Paspauskite [ |] mygtuką ant distancinio valdymo pultelio atsukimo metu.
- Norėdami sugrįžti į normalų atsukimą, paspauskite [ ] mygtuką.
65
LIETUVIŲ
DVD videokamera
Vaizdo mastelio keitimas atsukimo metu (PB ZOOM) DVD-RW/+RW/-R/+R DL
PB ZOOM veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
PB ZOOM funkcija leidžia padidinti atsukamą sceną.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
(Player)].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
• Mažų vaizdų rodyklės ekranas pasirodys.
3. Naudokite [Joystick] norimas rodyti atntraštines scenas, tada paspauskite
[Joystick(OK)] ar [ ] mygtuką.
4. Pasukite [Zoom] svirtelę į [T(Tele)] aktyvuoti PB Zoom atsukimo metu.
• Vaizdas didinamas nuo jo centro.
5. Galite padidnti nuo 2.0x iki 8.0x judindami [Zoom] svirtelę.
• Didinama 2.0x — 4.0x — 8.0x progresyviai.
4
• Parodomas vaizdo mastelio keitimo santykis.
6. Naudokite valdymo svirtelę [Joystick] ekranui pajudinti į viršų, į apačią, į dešinę
ar į kairę.
7. Norėdami atšaukti PB Zoom funkciją, pasukite [Zoom] svirtelę į [W(Wide)].
Pastabos
• Negalite naudoti PB ZOOM funkcijos nuotraukoms, įkeltoms iš išorinio video
šaltinio.
• PB ZOOM vaizdai negali būti perkelti į kompiuterį.
66
3
► SP 0:00:00
PB ZOOM 2.0x
-RW
VR
001
LIETUVIŲ
DVD videokamera
Antraštinių scenų trynimas (“Delete”) DVD -RW/+RW
Delete funkcija veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Gali būti trinamos atskiros ir visos antraštinės scenos.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
(Player)].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
• Mažų vaizdų rodyklės ekranas pasirodys.
3. Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Delete>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Select> ar <Select All>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirinkite (“Select”): Ištrinti atskiras antraštines scenas.
Norėdami ištrinti atskiras antraštines scenas, naudokite [Joystick]
norimoms trinti scenoms pasirinkti, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasirinktos scenos bus pažymėtos < >>.
• Pasirinkite Visas (“Select All”): Ištrinti visas antraštines scenas
Norėdami ištrinti visas antraštines scenas, tik paspauskite
[Joystick(OK)] po to, kai <Select All>yra pasirinkta.
Visos scenos bus pažymėtos < >>.
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų ir pasirinkite <Execute>, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas The <Delete?>.
7. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę arba į dešinę ir pasirinkite
<Yes>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Visos pasirinktos scenos bus ištrintos.
• Su jomis susijusios scenos grojaraštyje taip pat bus ištrintos.
(DVD-RW(tik VR režime))
Pastaba
Ištrintos antraštinės scenos negali būti atkurtos.
4
[1/9]
Delete
Partial Delete
Select
Q.MENU Exit
5
Delete
[1/9]
Back
Execute
Move
7
OK Select
Delete
Execute
Back
Delete?
Yes
Move
No
OK Select
67
LIETUVIŲ
DVD videokamera
Antraštinių scenų skyriaus trynimas, dalinis Trynimas (“Partial Delete”) DVD-RW(VR mode)
Partial Delete funkcija veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Antraštinė scena gali būti ištrinta dalinai.
Redagavimo funkcija veikia tik su DVD-RW (VR režimas).
Prieš įrašydami turite suformatuoti DVD-RW į VR Režimą, psl 41
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
5
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Partial Delete>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] ir pasirinkite iš mažų vaizdų rodyklės sceną,
kurią norite ištrinti dalinai, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirinkta scena bus sustabdyta, tada <Start> bus išryškinta.
Ieškokite ištrynimo pradžios taško spausdami [/] ar [ ] mygtuką.
Paspauskite [ ] mygtuką pradžios taške ekranui sustabdyti, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
9
• <End> bus išryškinta.
Paspauskite [/] ar [ ] mygtuką trynimo pabaigos taškui surasti.
Paspauskite [ ] mygtuką pabaigos taške ekranui sustabdyti, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
• <Execute> bus išryškinta.
Paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas <Delete selected part ? Please confirm.>.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę ar į dešinę ir pasirinkite <Yes>, tada 11
paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirinkta scenos dalis bus ištrinta.
• Naudokite [Joystick] pasirinkti <Back>, tada paspauskite [Joystick(OK)]
tam, kad sugrįžtumėte į mažų vaizdų rodyklės ekraną.
Pastaba
Ištrinta antraštinės scenos dalis negali būti atkurta.
68
[1/9]
Delete
Partial Delete
Q.MENU Exit
Partial Delete
001
SP 00:00:00
Start
End
Execute
Play
Pause
Partial Delete
001
00:00:15
Back
Search
SP 00:00:12 -RW
Start
End
Execute
Play
Pause
Partial Delete
001
-RW
00:00:15
Back
Search
SP 00:00:12 -RW
Delete selected part ?
Please confirm.
Yes
No
00:00:15
Start
End
Execute Back
Search
Play
Pause
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Grojaraštis
Naujo Grojaraščio sukūrimas (“New Playlist”) DVD-RW(VR mode)
Funkcija veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Redagavimo funkcija veikia tik su DVD-RW (VR režimas).
Prieš įrašydami, turite suformatuoti DVD-RW į VR Režimą, psl 41
4
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
• Mažų vaizdų rodyklės ekranas pasirodys.
3. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų tam, kad išryškintumėte mažų vaizdų
5
rodyklės ekrano piktogramą (( )), tada paslinkite [Joystick] į dešinę ir
išryškinkite grojaraščio piktogramą ( )).
• Grojaraščio scenos bus parodytos mažų vaizdų rodyklės forma.
• Mažų vaizdų rodyklės indeksas neprieinamas, kol nesukurtas Grojaraštis.
4. Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
< New Playlist >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys mažų vaizdų rodyklės ekranas.
7
6. Naudokite [Joystick] pasirinkti scenai, kurią norite sukurti, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
• Pasirinkimą atlikite tokia tvarka, kokia norite.
• Pasirinkta scena bus pažymėta <<>>.
7. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų ir pasirinkite <Add>, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
• Bus sukurtas naujas grojaraštis.
Pastabos
• Gali būti sukurta iki 99 grojaraščių.
• Iki 999 antraštinių scenų (skyrių) gali būti užregistruota grojaraštyje.
Playlist
Previous Page
Next Page
Playlist
New Playlist
Delete
Edit Playlist
Q.MENU Exit
New Playlist
Add
Previous Page
Back
Next Page
Playlist
[1/1 ]
Previous Page
Next Page
69
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Grojaraštis
Grojaraščio paleidimas
DVD-RW(VR mode)
Funkcija veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Grojaraščio scenos bus parodytos mažų vaizdų rodyklės forma LCD ekrane.
Jei LCD ekranas uždarytas, įrašymą galite stebėti per vaizdo ieškiklį.
Naudokite su Atsukimu (“Playback”) susijusius mygtukus ant DVD
videokameros ar ant distancinio valdymo pultelio.
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only) psl 64
Redagavimo funkcija veikia tik su DVD-RW (VR režimas).
Prieš įrašydami, turite suformatuoti DVD-RW į VR Režimą, psl 41
1. Įdėkite diską, kurį norite peržiūrėti.
2. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
(Player)].
3. Nustatykite [Power] jungiklį į [
• Pasirodys mažų vaizdų rodyklės ekranas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų tam, kad išryškintumėte mažų
vaizdų rodyklės ekrao piktogramą (( )), tada Pasukite valdymo svirtelę
[Joystick] į dešinę ir išryškinkite grojaraščio piktogramą ( )).
• Grojaraščio scenos bus parodytos mažų vaizdų rodyklės forma.
5. Naudokite [Joystick] ir pasirinkite grojaraštį, kurį norite peržiūrėti, tada
paspauskite [ ] mygtuką.
6. Paspauskite [VOL -,+] mygtukus garsui sureguliuoti.
• Garsą girdėsite per įmontuotą garsiakalbį.
3
[1/9]
Previous Page
4
Playlist
[1/7]
Previous Page
6
Next Page
►
10
70
Next Page
0:00:01 -RW
VR
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Grojaraštis
Grojaraščio trynimas (“Delete”)DVD-RW(VR mode)
Delete funkcija veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Galite ištrinti nenorimus grojaraščius.
Redagavimo funkcija veikia tik su DVD-RW (VR režimas).
Prieš įrašydami, turite suformatuoti DVD-RW į VR Režimą, psl. 41
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
• Pasirodys mažų vaizdų rodyklės ekranas.
3. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų tam, kad išryškintumėte mažų
vaizdų rodyklės ekrano piktogramą (( )), tada pasukite valdymo svirtelę
[Joystick] į dešinę ir išryškinkite grojaraščio piktogramą ( )).
• Grojaraščio scenos bus parodytos mažų vaizdų rodyklės forma.
4. Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
< Delete >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn arba žemyn ir pasirinkite
<Select> ar <Select All>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirinkite (“Select”): Ištrinti atskirus grojaraščius.
Norėdami ištrinti atskirus grojaraščius, naudokite [Joystick] norimiems
trinti grojaraščiams pasirinkti, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasirinktas grojaraštis bus pažymėtas < >>.
• Pasirinkite Visus (“Select All”): Ištrinti visus grojaraščius.
Norėdami ištrinti visus grojaraščius, tik paspauskite [Joystick(OK)] po to,
kai <Select All> yra pasirinkta.
Visi grojaraščiai bus pažymėti < >>.
7. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų ir pasirinkite <Execute>, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas <Delete?>.
8. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę arba į dešinę ir pasirinkite <Yes>,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Visi pasirinkti grojaraščiai bus ištrinti.
5
Playlist
[1/7]
New Playlist
Delete
Edit Playlist
Select
Q.MENU Exit
6
Delete
Playlist
[1/7]
Back
Execute
Move
7
Delete
OK Select
Playlist
Execute
Back
Delete?
Yes
Move
No
OK Select
71
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Grojaraštis
Scenų įtraukimas į grojaraštį (“Edit Playlist-Add”)
DVD-RW(VR mode)
Funkcija veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Galite įtraukti daugiau scenų į egzistuojantį grojaraštį.
Redagavimo funkcija veikia tik su DVD-RW (VR režimas).
Prieš įrašydami turite suformatuoti DVD-RW į VR Režimą, psl 41
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
(Player)].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
• Pasirodys mažų vaizdų rodyklės ekranas.
3. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų tam, kad išryškintumėte mažų vaizdų
rodyklės ekrano piktogramą (( )), tada paslinkite [Joystick] į dešinę ir
išryškinkite grojaraščio piktogramą ( )).
• Grojaraščio scenos bus parodytos mažų vaizdų rodyklės forma.
4. Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
<Edit Playlist>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Ekranas bus perjungtas į Redaguoti Grojaraštį Režimą
(“Edit Playlist mode”).
6. Naudokite [Joystick] grojaraščiui, į kurį norite įtraukti scenas, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
• Scenos atsiras Grojaraštyje.
7. Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
72
2
[1/9]
Previous Page
5
Next Page
Playlist
[1/7]
New Playlist
Delete
Edit Playlist
Q.MENU Exit
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Grojaraštis
8. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite <Add>,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys antraštinės scenos, kurios bus įdėtos į grojaraštį.
9. Naudokite [Joystick] norimoms įdėti į grojarašrį scenoms pasirinkti, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirinktos scenos bus paymėtos <<>>.
10. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų ir pasirinkite <Execute>, tada
paspauskite [Joystick(OK)]
• Pasirodys pranešimas <Want to add?>.
11. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę arba į dešinę ir pasirinkite <Yes>,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas <Now adding...> .
• Pasirinktos scenos bus įtrauktos į grojaraštį. Nauja scena bus įtraukta kaip
paskutinė.
Pastaba
Kai Greitasis Meniu (“Quick Menu”) yra rodomas ekrane, mygtuko [ ]
paspaudimas atsuka, [(Stop)] mygtuko paspaudimas rodymo metu sugrąžina į
mažus vaizdus, o greitasis meniu pradingsta.
8
Scene
Playlist
[1/7]
Back
Add
Delete
Partial Delete
Move
Q.MENU Exit
9
Edit > Add
[4/9]
Back
Execute
Previous Page
11
Next Page
Edit > Add
Back
Execute
Want to add?
Yes
Previous Page
No
Next Page
73
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Grojaraštis
Scenų rodymo tvarkos pakeitimas grojaraštyje (“Edit Playlist-Move”)
DVD-RW(VR mode)
Funkcija veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Galite pakeisti scenų rodymo tvarką grojaraštyje.
Redagavimo funkcija veikia tik su DVD-RW (VR režimas).
Prieš įrašydami, turite suformatuoti DVD-RW į VR Režimą, psl 41
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
• Pasirodys mažų vaizdų rodyklės ekranas.
2
3. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų tam, kad išryškintumėte mažų vaizdų
rodyklės ekrano piktogramą (( )), tada paslinkite [Joystick] į dešinę ir išryškinkite
grojaraščio piktogramą ( )).
• Grojaraščio scenos bus parodytos mažų vaizdų rodyklės forma.
• Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
• Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite <Edit
Playlist>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Ekranas bus perjungtas į „Redaguoti Grojaraštį“ režimą (“Edit Playlist
5
mode”).
6. Naudokite [Joystick] Grojaraščiui, kurio scenų tvarką norite pakeisti, pasirinkti,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Scenos atsiras Grojaraštyje.
7. Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
[1/9]
Previous Page
Playlist
[1/7]
New Playlist
Delete
Edit Playlist
Q.MENU Exit
74
Next Page
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Grojaraštis
8. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite < Move >,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
9. Naudokite [Joystick] scenoms, kurias norite perkelti, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
• Pasirinktos scenos bus pažymėtos <<>>.
Taip pat prie scenos atsiras grotelės.
10. Naudokite [Joystick] grotelėms perkelti prie pasirinktos scenos, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirinkta scena bus perkelta į naują poziciją.
11. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų ir pasirinkite <Execute>, tada
paspauskite [Joystick(OK)]
• Pasirodys pranešimas <Want to move?>.
12. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę arba į dešinę ir pasirinkite <Yes>,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas <Now moving...>.
• Scenas galite perkelti tiek kartų, kiek norite.
8
Scene
Playlist
[1/9]
Back
Add
Delete
Partial Delete
Move
Q.MENU Exit
9
Edit > Move
Playlist
[1/9]
Back
Execute
Previous Page
12
Next Page
Edit > Move
Playlist
Execute
Back
Want to move?
Yes
Previous Page
No
Next Page
75
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Grojaraštis
Scenų trynimas iš grojaraščio (“Edit Playlist-Delete”)
Funkcija veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Galite trinti antraštines scenas grojaraščio viduje.
Redagavimo funkcija veikia tik su DVD-RW (VR režimas).
Prieš įrašydami, turite suformatuoti DVD-RW į VR Režimą psl 41
DVD-RW(VR mode)
5
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
• Pasirodys mažų vaizdų rodyklės ekranas.
3. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų tam, kad išryškintumėte mažų vaizdų 8
rodyklės ekrano piktogramą (( )), tada paslinkite [Joystick] į dešinę ir
išryškinkite grojaraščio piktogramą ( )).
• Grojaraščio scenos bus parodytos mažų vaizdų rodyklės forma.
4. Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
<Edit Playlist>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Ekranas bus perjungtas į Redaguoti Grojaraštį Režimą (“Edit Playlist mode”).
6. Naudokite [Joystick] Grojaraščiui, kuriame yra norimos ištrinti scenos, pasirinkti, 9
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Scenos atsiras Grojaraštyje.
7. Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
8. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite < Delete >,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
9. Naudokite [Joystick] norimoms ištrinti scenoms pasirinkti, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
• Pasirinktos scenos bus pažymėtos <<>>.
11
10. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų ir pasirinkite <Execute>, tada
paspauskite [Joystick(OK)]
• Pasirodys pranešimas <Delete?>.
11. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę arba į dešinę ir pasirinkite <Yes>,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas <Now deleting...>.
• Pasirinktos scenos bus ištrintos.
76
Playlist
[1/7]
New Playlist
Delete
Edit Playlist
Q.MENU Exit
Scene
Playlist
[1/9]
Back
Add
Delete
Partial Delete
Move
Q.MENU Exit
Edit > Delete
Playlist
[1/9]
Back
Execute
Previous Page
Edit > Delete
Next Page
Playlist
Execute
Back
Delete?
Yes
Previous Page
No
Next Page
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Grojaraštis
Grojaraščio skyriaus trynimas (“Edit Playlist - Partial Delete”)
DVD-RW(VR mode)
Funkcija veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Grojaraščio scenos gali būti ištrintos dalinai.
Redagavimo funkcija veikia tik su DVD-RW (VR režimas).
Prieš įrašydami, turite suformatuoti DVD-RW į VR Režimą, psl 41
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
5
(Player)].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
• Pasirodys mažų vaizdų rodyklės ekranas.
3. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų tam, kad išryškintumėte mažų vaizdų
rodyklės ekrano piktogramą (( )), tada paslinkite [Joystick] į dešinę ir išryškinkite
grojaraščio piktogramą ( )).
• Grojaraščio scenos bus parodytos mažų vaizdų rodyklės forma.
4. Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
8
<Edit Playlist>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Ekranas bus perjungtas į „Redaguoti Grojaraštį“ Režimą (“Edit Playlist
mode”).
6. Naudokite [Joystick] pasirinkti grojaraščiui, kurio scenas norite dalinai ištrinti,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Scenos atsiras Grojaraštyje.
7. Paspauskite [QUICK MENU] mygtuką.
8. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
9
< Partial Delete >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
9. Naudokite [Joystick] norimoms ištrinti scenoms pasirinkti, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
• Pasirodys dalinio trynimo ekranas. Scena bus sustabdyta, o užrašas
„Pradėti“ <Start> išryškės.
Playlist
[1/7]
New Playlist
Delete
Edit Playlist
Q.MENU Exit
Scene
Playlist
[1/9]
Back
Add
Delete
Partial Delete
Move
Q.MENU Exit
Partial Delete
001
SP 00:00:00 -RW
Start
End
Execute
Play
Pause
00:00:13
Back
Search
77
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Grojaraštis
10. Paspauskite [/] ar [ ] trynimo pradžios taškui surasti.
11. Paspauskite [ ] mygtuką ekranui sustabdyti trynimo pradžios taške, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
• <End> bus išryškinta.
12. Paspauskite [/] ar [ ] trynimo pabaigos taškui surasti.
13. Paspauskite [Ml] mygtuką ekranui sustabdyti trynimo pabaigos taške, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
• <Execute> bus išryškinta.
14. Paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas <Delete selected part ? Please confirm.>.
15. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę arba į dešinę ir pasirinkite <Yes>,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas <Now deleting...>.
13
Partial Delete
001
SP 00:00:10 -RW
Execute
End
Start
Play
Pause
15
Partial Delete
001
SP 00:00:10 -RW
Delete selected part ?
Please confirm.
Yes
No
Execute
End
Start
Play
Pause
78
00:00:13
Back
Search
00:00:13
Back
Search
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Diskų valdymas
Disko informacija (“Disc Info”)
DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Funkcija veikia kameros Režime (”Camera Mode”) ir Grotuvo Režime
(“Player Mode”), psl 26
1.
2.
3.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only) 4
Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)] or [
(Player)].
Paspauksite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Disc Manager >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Disc Info >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys žodžiai Disko pavadinimas (<Disc Name>), Disko Tipas
5
(<Disc Type>), Disko formatavimas (<Disc Format>), Išnaudota vieta
(<Used Space>) ir Neišnaudota vieta (<Free Space>).
Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką arba [Joystick(OK)].
4.
5.
6.
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalize
Disc Unfinalize
Disc Format
Disc Info
Move
OK Select
MENU Exit
Disc lnfo
Disc Name: DVD-RW
Rename
Back
Disc Type
DVD-RW (Unfinalized)
Disc Format
VR Mode
Used Space
00:02:20
Free Space
Move
00:16:08 (SP)
OK Select
MENU Exit
79
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Diskų valdymas
Disko pavadinimo redagavimas (“Disc Info-Rename”) DVD-RW/+RW/-R/+R DL
Funkcija veikia Kameros Režime (”Camera Mode”) ir Grotuvo Režime
(“Player Mode”), psl 26
Galite patikslinti disko pavadinimą.
4
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)] arba [
(Player)].
3. Paspauksite [MENU] mygtuką.
5
• Pasirodys meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Disc Manager >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Disc Info >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę ar į dešinę ir pasirinkite
< Rename >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Disko pavadinimas atsiras ekrane.
6
7. Naudokite [Joystick] rodyklei esamam diske perkelti prie pirmo ženklo.
8. Naudokite [Joystick] rodyklei esamam diske perkelti prie <Delete>, tada
paspauskite [Joystick(OK)] esamam disko vardui ištrinti.
9. Naudokite [Joystick] norimiems ženklams ar elementams pasirinkti, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
10. Naudokite [Joystick] pasirinkti Baigta <Done>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Disko pavadinimas bus pakeistas.
10
• Naudokite [Joystick] pasirinkti Sugrižti <Back>, tada paspauskite
[Joystick(OK)] tam, kad sugrįžtumėte į disko valdymo meniu.
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalize
Disc Unfinalize
Disc Format
Disc Info
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalize
Disc Unfinalize
Disc Format
Disc Info
OK Select
Move
MENU Exit
Disc lnfo
Disc Name : DVD-RW
Rename
Back
Disc Type
DVD-RW (Unfinalized)
Disc Format
VR Mode
Used Space
00:02:20
Free Space
00:16:08 (SP)
OK Select
Move
MENU Exit
Disc Name
Disc Name : Science_
Delete
Space
Done
A
F
K
P
U
Z
B
G
L
Q
V
C
H
M
R
W
D
I
N
S
X
E
J
O
T
Y
a
f
k
p
u
z
Move
80
MENU Exit
OK Select
Move
b
g
l
q
v
c
h
m
r
w
d
i
n
s
x
e
j
o
t
y
1
6
+
!
:
@
Back
2
7
?
;
#
OK Select
3
8
*
~
“
$
4
9
/
,
(
%
5
0
^
.
)
&
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Diskų valdymas
Disko formatavimas (“Disc Format”)
DVD-RW/+RW
Funkcija veikia Kameros Režime (”Camera Mode”), ‘•psl 26
Norėdami naudoti įrašytą diską dar kartą, galite jį suformatuoti. Formatuojant visi duomenys bus ištrinti.
1.
2.
3.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Camera)].
Paspauksite [MENU] mygtuką.
•
Pasirodys meniu sąrašas.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite < Disc Manager >,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite < Disc Format >,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite Video Režimą
<Video Mode> arba VR Režimą <VR Mode>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
(DVD-RW tiktai) Režimą nustatykite pagal naudojimą.
•
Jei įdėsite DVD-RW diską, atsiras pranešimas Formatuoti diską? (Video ar VR)
<Disc format?” (Video ar VR)) Visi failai bus ištrinti! <All files will be deleted!>.
4.
5.
6.
Video Mode)
Video (Video
(Video Režimas)
VR
VR (VR Mode)
(VR Režimas)
5
Galite
diską
DVD
videokamera,
bet but
jo atsukimas
You can
editredaguoti
the disc on
a DVD
Camcorder,
playback bus
is
galimas
tik DVD
įrenginiu, palaikančiu
VR.
only possible
onįrašymo
a DVD Recorder
that supports
VRmode.
mode.
Atsiverskite 12 psl detalesniam įforminto disko suderinimui.
Jei įdėsite DVD+RW diską, pasirodys pranešimas Formatuoti diską? Visi failai bus
ištrinti! <Disc format? All files will be deleted!>.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę arba į dešinę ir pasirinkite <Yes>, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
•
Kai formatavimas bus baigtas, pasirodys pranešimas Baigta! <Complete!>.
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalize
Disc Unfinalize
Disc Format
Disc Info
Move
Jei
diskas
įformintas,
šis režimas
leidžia
jį atsukti
If the
disc buvo
has been
finalised,
it enables
the disc
to bekitais
played
DVD
įrenginiais.
back Grotuvais/Įrašymo
on other DVD Players/Recorders.
•
•
7.
4
OK Select
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalize
Disc Unfinalize
Disc Format
Disc Info
Move
6
Video Mode
VR Mode
OK Select
STBY
MENU Exit
MENU Exit
SP 00:00:00 -RW
30 min VR
Disc format? (Video)
All files will be deleted!
Yes
No
Cannot edit in camcorder.
Pastabos
ir
baterijų lygiams.
•
Įforminimo/Formatavimo funkcijos negalimos, easnt level
•
Formatavimas ištrins visą diske įrašytą Turín. Neištrinkite duomenų atsitiktiktinai.
•
Neišjunkite energijos formatavimo metu. Į diską įrašyti duomenys gali būti pažeisti.
81
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Diskų valdymas
Disko įforminimas (“Disc Finalize”) DVD-RW/-R/+R DL
Funkcija veikia Kameros Režime (”Camera Mode”), psl 26
Norint peržiūrėti DVD-RW/-R/+R DL turinį kitais DVD Grotuvais/Įrašymo Įrenginiais, privalote jį įforminti.
Atliekant šią funkciją, baterijose turėtų būti pakankamai energijos. Jei naudojamas AC energijos adapteris,
įsitikinkite, jog lizdas yra tinkamai sujungtas.
4
Energijos išjungimas užbaigimo metu gali vėliau neleisti kartoti disko.
Camera Mode
►Disc Manager
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Disc Finalize
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
Disc Unfinalize
3. Paspauksite [MENU] mygtuką.
Disc Format
• Pasirodys meniu sąrašas.
Disc Info
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Disc Manager >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Move OK Select MENU Exit
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Disc finalize >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę ir į dešinę ir pasirinkite <Finalize>, 5
Camera Mode
tada paspauskite [Joystick(OK)].
►Disc Manager
• Pasirodys pranešimas Įforminama, palaukite… <Finalizing, please wait...>.
Disc Finalize
Disc Unfinalize
Pabaigus įforminama, pasirodys pranešimas Baigta! <Complete!>.
Disc Format
Atsargiai!
Disc Info
Įforminimo metu, netrankykite ir nejudinkite DVD videokameros, nes tai gali sukelti
veikimo sutrikimus.
Move OK Select MENU Exit
Pastabos
ir
baterijų lygiams. 6
• Įforminimo/Formatavimo funkcijos negalimos, easnt level
Disc Finalize
• Įforminus diską, antrašinės scenos ar grojaraščiai negai būti trinami ar redaguojami.
Disc Name : Science
• Įforminimui reikalingas laikas gali skirtis priklausomai nuo disko tipo.
Finalize
Rename
Back
• Atsiverskite 12 psl detalesniam įforminto disko suderinimui.
Protect
Off
• Atsukimas nėra garantuojamas visais DVD grotuvais/įrašymo įrenginiais. Detalesniam
Disc Format
VR Mode
suderinamumo aprašymui, paskaitykite DVD grotuvo/įrašančio įrenginio vartotojo instrukciją.
Used Space
00:02:20
• Kai įforminamas DVD-R/+R DL diskas, negalite dar kartą į jį įrašyti DVD videokamera.
Free Space
00:16:08 (SP)
• Galite atsukti DVD+RW diskus kitais įrenginiais, jų neįforminę.
Move OK Select MENU Exit
• Negalite atlikti papildomų įrašų DVD-RW disku, neįformindami jo po to, kai buvo įformintas.
• Įforminto disko neatvers “Macintosh” programa.
82
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Diskų valdymas
Atsukimas kompiuteriu su DVD diskasukiu
DVD diskai gali būti peržiūrimi kompiuteriu su veikiančiais DVD įrenginiais (DVD diskasukiu).
1. Įjunkite kompiuterį.
PC
2. Įdekite įformintą diską į kompiuterio DVD diskasukį.
• Prasidės DVD atsukimo programinės įrangos paleidimas ir diskas bus
pradėtas rodyti.
• Jei DVD atsukimo programa nepasileidžia automatiškai, paleiskite ją,
naudodamiesi Start meniu.
Pastabos
• Naudokite DVD diskasukį, kuriam tinka 8cm diskai, ‘••psl 10
• DVD atsukimo programinė įranga turėtų būti įdiegta prieš atsukant diską.
• Video ir audio gali būti sustabdyti ar praleisti peržiūrite juos tiesiai iš DVD disko. Šiuo atveju nukopijuokite duomenis į
kietąjį diską.
• Įforminto disko neatvers “Macintosh” programa.
• DVD-RW diskas, įrašytas VR režimu, negali būti atsukamas kompiuteriu.
Įforminto disko atsukimas DVD grotuvu/įrašančiu įrenginiu
Disko atsukimas
Galite atsukti įformintus DVD-R/-RW (Video režimas)/+R DL diskus DVD grotuvais/įrašymo įrenginiais.
Atsukimas nėra garantuojamas visais DVD grotuvais/įrašymo įrenginiais. Detalesniam suderinamumo
aprašymui, paskaitykite DVD grotuvo/Reįrašančio įrenginio vartotojo instrukciją.
Dauguma DVD grotuvų/įrašančių įrenginių gali atsukti neatsuktus DVD+RW.
• Atsiverskite 12 psl detalesniam įforminto disko suderinimui.
DVD
1. Įjunkite DVD grotuvą/įrašantį įrenginį.
2. Įdėkite įformintą DVD diską į DVD grotuvo/įrašančio įrenginio angą.
• Jo peržiūra gali pradidėti automatiškai, arba paspauskite PLAY mygtuką.
• Dėl detalesnės informacijos apie DVD diskų atsukimą, atsiverskite
DVD grotuvo/įrašančio įrenginio vartotojo vadovą.
DVD-RW diskų, įrašytų VR režimu, atsukimas:
Užbaigtas DVD-RW režime VR gali būti atsuktas, naudojant DVD įrašantį
įrenginį, kuris gali rodyti VR režimo DVD-RW diskus VR režime.
83
LIETUVIŲ
DVD videokamera: Diskų valdymas
Disko neįforminimas (“Disc Unfinalize”) DVD-RW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcija veikia Kameros Režime (”Camera Mode”), psl 26
Jei DVD-RW buvo įformintas VR režime arba Video režime, tolimesniam įrašymui
galite disko neįforminti.
4
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC]. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
Paspauksite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Disc Manager >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Disc Unfinalize >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę ir į dešinę ir pasirinkite
<UnFinalize>, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas Neįforminama, palaukite...<Unfinalizing, please
wait...> Kai funkcija bus baigta, pasirodys pranešimas „Baigta“ <Complete!>.
Pastabos
ir
.
•
Įforminimo/Formatavimo funkcijos negalimos esant
•
Neįforminimo metu, netrankykite ir nejudinkite DVD videokameros, nes tai gali
sukelti veikimo sutrikimus.
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalize
Disc Unfinalize
Disc Format
Disc Info
Move
MENU Exit
Camera Mode
►Disc Manager
Disc Finalize
Disc Unfinalize
Disc Format
Disc Info
Move
6
OK Select
OK Select
MENU Exit
Disc Unfinalize
Disc Name : Science
Unfinalize
Rename
Off
Disc Format
VR Mode
Used Space
00:02:20
Free Space
Move
84
Back
Protect
00:16:08 (SP)
OK Select
MENU Exit
LIETUVIŲ
DVD videokamera: sujungimas
AV paleidimas/sustabdymas (VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi tiktai)
AV In/Out funkcija veikia tik Grotuvo Režime (”Player Mode”), psl 26
AV In/Out nustatymai leidžia įrašyti garsus iš išorinių šaltinių.
aip pat galite nusiųsti video vaizdus į išorinius įrenginius įrašams ar atsukimui.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
3. Paspauksite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Record >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< AV ln/0ut >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite < 0ut>,
<AV ln>, ar <S-Video ln >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Jei norite peržiūrėti DVD videokameros video vaizdus televizoriumi,
nustatykite <AV ln/0ut> meniu į <0ut>.
• Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
4
Player Mode
►Record
Rec Mode
AV In/out
Move
6
OK Select
Player Mode
►Record
Rec Mode
AV In/out
Move
►SP
►Out
MENU Exit
Out
AV In
S-Video In
OK Select
MENU Exit
STBY SP 0:00:10
-RW
VR
AV In
85
LIETUVIŲ
DVD videokamera: sujungimas
Įrašų žiūrėjimas televizoriumi
The Playback funkcija veikia tik Grotuvo Režime (”Player Mode”), psl 26
Atsukimas televizoriaus monitoriuje
Norint atsukti diską, televizija turi palaikyti PAL, psl 116
Rekomenduojame kaip energijos šaltinį savo DVD videokamerai naudoti AC energijos adapterį.
Prijungimas prie televizoriaus, kris turi Audio/Video įvesties lizdus
1. Prijunkite savo DVD videokamerą prie TV naudodami Multi-AV kabelį.
• Geltonas lizdas: Video
• Baltas lizdas: Audio(L)-mono
• Raudonas lizdas: Audio(R)
• Jei jungsite prie TV su vienu garsiakalbiu,
TV
geltoną lizdą prijunkite (Video) prie
televizorias video įvesties, o baltą lizdą
(Audio L) prie televizorias audio įvesties.
2. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)tiktai)
3. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
Signalo
srautas
4. Įjunkite televizorių ir nustatykite TV/VIDEO
selektorių televizoriuje į Video.
Multi-AV
kabelis
• Skaitykite TV vartotojo vadovą.
5. Paleiskite diską, psl 63
DVD videokamera
Pastabos
• Galite ant kabelio naudoti S-Video jungtį tam, kad padarytumėte gersenės kokybės nuotraukas, jei turite
S-Video jungtį savo televizoriuje.
• Net jei naudojate S-Video jungtį, turite prijungti audio kabelį.
• Jei prijungiate AV/S lizdą, išgirsite garsą iš DVD videokameros garsiakalbių.
• Jei tik mono audio įvestis prieinama televizoriuje, naudokite audio kabelį su baltu lizdu (Audio L).
86
LIETUVIŲ
DVD videokamera: sujungimas
Prijungimas prie Audio/Video įvesties lizdų neturinčio TV
Galite prijungti savo DVD videokamerą prie TV per VCR.
1. Prijunkite savo DVD videokamerą prie VCR su Multi-AV kabeliu.
• Geltonas lizdas: Video
• Baltas lizdas: Audio(L)-mono
• Raudonas lizdas: Audio(R)
VCR
2. Prijunkite TV prie VCR.
3. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)only)
(Player)].
4. Nustatykite [Power] jungiklį į [
5. Įjunkite TV ir VCR.
• Nustatykite VCR esantį įvesties selektorių į
Line.
• Pasirinkite iš anksto nustatytą kanalą savo
VCR televizoriuje.
6. Paleiskite diską, psl 63
Antenna
DVD videokamera
Signalo
srautas
Multi-AV kabelis
Pastabos
• Jei VCR turi S-Video įvesties įvadą, geresniai
kokybei pasiekti galite naudoti S-Video.
• Net jei naudojate S-Video jungtį, turite prijungti audio kabelį.
• Jei tik mono audio įvestis prieinama televizoriuje, naudokite audio kabelį su baltu lizdu (Audio L).
87
LIETUVIŲ
DVD videokamera: sujungimas
Disko kopijavimas į kasetę
Kopijavimo funkcija veikia tik Grotuvo Režime (”Player Mode”), page 26
Prijunkite DVD videokamerą prie VCR naudodami AV/S lizdą tam, kad galėtumėte dubliuoti įrašymą iš
disko į VCR juostą.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
VCR
(VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)only)
DVD videokamera
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
3. Į DVD videokamerą įdėkite diską, kurį norite nukopijuoti.
4. Į VCR įdėkite naują juostą.
5. Prijunkite DVD videokamerą prie VCR naudodami
Multi-AV kabelį.
• Prijunkite Multi-AV kabelį prie įvesties lizdo ant
Signalo
srautas
VCR.
• Geltonas lizdas: Video
“Multi-AV”
kabelis
• Baltas lizdas: Audio(L)-mono
• Raudonas lizdas: Audio(R)
6. Paspauskite įrašymo (“Record”) mygtuką ant VCR įrašymui pradėti.
7. Paleiskite diską savo DVD videokamera. Atsiverskite 63 psl. detalesniam paleidimo aprašymui.
• Paspauskite [DISPLAY] mygtuką tam, kad nebūtų paleistas OSD.
Kai kopijavimas baigtas:
Baigite įrašymą savo VCR, tada paspauskite [(Stop)] mygtuką ant DVD videokameros.
88
LIETUVIŲ
DVD videokamera: sujungimas
TV Programos ar Video kasetės įrašymas (kopijavimas) į diską (VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi tiktai)
Įrašymo (Kopijavimo) funkcija veikia tik Grotuvo Režime (”Player Mode”), psl 26
Prijunkite DVD videokamerą prie VCR ar TV naudodami AV/S lizdą tam, kad įrašytumėte TV programą ar
nukopijuotumėte video juostą į diską. Nustatykite AV In/Out prieš įrašydami (kopijuodami), psl 85
Įrašymas (kopijavimas) į diską
1. Paruoškite savo TV ar VCR.
2. Prijunkite savo DVD videokamerą prie VCR ar TV
su Multi-AV kabeliu.
• Prijunkite Multi-AV kabelį prie išvesties lizdo
ant VCR ar TV.
• Geltonas lizdas: Video
• Baltas lizdas: Audio(L)-mono
• Raudonas lizdas: Audio(R)
3. Įdėkite tuščią diską į DVD videokamerą.
• Atsiverskite 11 psl detalesniam pasirinkimo
ir formatavimo aprašymui.
TV
DVD videokamera
VCR
Signalo
srauta
“Multi-AV” kabelis
Įrašymui iš VCR
4. Įdėkite juostą, kurią norite pleistis su VCR.
• Sustabdykite paleidimo taške.
5. Pradėkite kopijavimą, paspausdami [Start/Stop] mygtuką ant DVD videokameros.
6. Paspauskite PLAY mygtuką ant VCR juostai paleisti.
Įrašymui iš TV
4. Pasirinkite TV kanalą, kurį norite įrašyti.
5. Įrašymą pradėkite paspausdami [Start/Stop] mygtuką ant DVD videokameros.
Kai įrašymas (kopijavimas) baigtas:
Paspauskite [(Stop)] mygtuką ant DVD videokameros įrašymui (kopijavimui) sustabdyti.
89
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Atminties kortelės naudojimas (“Usable Memory Card”) (nepridedama)
Atminties kortelėje laikomi ir tvarkomi Nuotraukos/Vaizdai,
įrašyti DVD videokamera.
Prieš įdėdami ar išimdami atminties kortelę, nustatykite
[Power] jukgiklį į [Off] ir atverskite LCD ekraną.
Atminties kortelės funkcijos
Nuotraukų įrašymas/peržiūra/judantys vaizdai
Vaizdų apsauga nuo atsitiktinio ištrynimo (išskyrus
Atminties kortelės Duo/MMC)
Atminties kortelės Duo/MMC neturi apsaugos kortelės.
Kai naudojate atmintties rankenos Duo/MMC,
nesuredaguokite ir neištrinkite duomenų per klaidą.
Nuotraukų/judančių vaizdų trynimas, kurie laikomi
Aminties kortelėje.
Nuotraukų žymėjimas spausdinimo informacija
Atminties kortelių formatavimas
Atminties kortelės įdėjimas
Įvadai
Įvadai
Apsaugos
ertmė
Žymė
<MMC/SD>
(Memory Stick/
Memory Stick PRO
Apsaugos
ertmė
Adapteris
Įvadai
Adapteris
<RS MMC/Mini SD>
Atminties kortelės išėmimas
Atverskite LCD ekraną.
Atidarykite atminties kortelės dangtelį.
Silpnai pastumkite Atminties kortelę į vidų, kol ji išlįs.
Ištraukite atminties kortelę iš angos ir uždarykite atminties kortelės dangtelį.
90
Adapteris
<Atminties kortelės Duo>
Atminties kortelės Duo, RS MMC ar Mini SD turėtų būti įdėtos,
naudojant adapterį (nepridedama).
1. Atverskite LCD ekraną.
2. Atidarykite atminties kortelės dangtelį.
3. Įdėkite atminties kortelę.
• Atminties kortelę įdėkite nukreiptą įvadais į viršų.
4. Įdėkite atminties kortelę į lizdą taip, kad išgirstumėte švelnų trakštelėjimą.
5. Uždarykite atminties kortelės dangtelį.
1.
2.
3.
4.
Apsaugos
ertmė
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Pastabos
Įdėdami/išimdami atminties kortelę, nenaudokite jėgos.
Neišjunkite energijos, kai įrašote, užkraunate, trinate nuotraukas ar formatuojate atminties kortelę.
Nedėkite atminties kortelės prie stiprių elektromagnetinių įrenginių.
Neleiskite metalinėms medžiagoms liestis su atminties kortelės įvadais.
Nelankstykite, nemėtykite ir nesukelkite stipraus šoko atminties kortelei.
Išėmę atminties kortelę iš DVD videokameros, laikykite ją minkštoje dėžutėje tam, kad apsaugotumėte ją nuo statinio šoko.
Dėl netinkamo naudojimo, statinės elektros, elektros trukdžių ar taisymo.
Svarbius vaizdus laikykite atskirai. “Samsung” neatsako už duomenų dindimą dėl netinkamo naudojimo.
•
DVD videokamera palaiko 2GB SD/MMC ir žemesnius. SD/MMC virš 2GB gali neįrašyti ar tinkamai pasileisti.
•
16:9 Wide režimas neprieinamas A.Kamer.Režime (“M.Cam Mode”) ir A.Grotuvo Režime (“M.PIayer Mode”).
LCD palaiko tik 4:3 režimą. (VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
•
•
•
•
•
•
•
Katalogų ir failų struktūra atminties kortelėje
Jūsų įrašytos nuotraukos išsaugomos JPEG formatu atminties kortelėje.
Jūsų įrašyti filmai yra išsaugomi MPEG4 formatu atminties kortelėje.
DCIM
Kiekvienas failas turi savo numerį, o visi failai yra priskiriami prie kokio
100 SSDVC
nors katalogo.
DCAM 0001
- Failų skaičiai nuo DCAM0001 yra paeiliui priskiriami prie įrašyto vaizdo.
DCAM 0002
..
..
- Kiekvienas katalogas yra sunumeruojamas nuo 100SSDVC ir
įrašomas į atminties kortelę.
101SSDVC
Failo vardas, nustaytas DCF (Dizaino taisyklė Fotoaparato failų sistemai).
<Filmas>
DCF yra jungiantis vaizdų failų formatas skaitmeniniams fotoaparatams:
vaizdų failai gali būti naudojami visuose skaitmeniniuose įrenginiuose, suderintuose su DCF.
<Nuotrauka>
Vaizdo formatavimas
Nuotrauka
• Vaizdai suspaudžiami JPEG (Joint Photographic Experts Group) formatu.
• Nuotraukos dydis yra 800x600.
Filmas
• Filmai suspaudžiami MPEG4 (Moving Picture Experts Group) formatu.
• Nuotraukos dydis yra 720X576.
000-0000
<A.Grotuvo Rež. >
91
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Nuotraukos kokybės pasirinkimas (“Photo Quality”)
Photo Quality veikia Grotuvo ir A.KamerosRežimuose (“Player Mode ir M.Cam Mode”), psl 26
Galite pasirinkti įaršomos nuotraukos kokybę.
4
Nuotraukos kokybės pasirinkimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC] ar [CARD].
Jei [Mode] yra nustatytas į [DISC], nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
Jei [Mode] yra nustatytas į [CARD], nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
Paspauksite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite < Memory >, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite < Photo Quality >,
tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite norimą nuotraukos
kokybę (Labai gera (“Super Fine”), Gera (“Fine”) ar Normali (“Normal”)), tada paspauskite
[Joystick(OK)].
Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodo norimos alternatyvos piktograma.
Vaizdų, kurie gli būti laaikomi atminties kortelėje, skaičius
Kokybė
<SuperFine>
<Fine>
<Normal>
128MB
Vid. 600
Vid. 790
Vid. 1270
256MB
Vid. 1200
Vid. 1580
Vid. 2540
512MB
Vid. 2400
Vid. 3150
Vid. 5070
1GB
Vid. 4960
Vid. 6520
Vid. 10490
2GB
Vid. 9740
Vid. 12800
Vid. 20000
Move
6
7
►Super Fine
►Series
OK Select
M.Cam Mode
►Memory
Photo Quality
File No.
Move
Aukščiau paminėtų vaizdų skaičius yra pagrįstas 800X600 nuotraukos dydžiu.
Pastabos
• Galite iš karto pasiekti Nuotraukos Kokybės (”Photo Quality”) funkciją,
naudodamiesi GREITOJO MENIU [QUICK MENU] mygtuku, psl 27
• Aukščiau paminėti apytiksliai skaičiai yra pagrįsti vaizdų skaičiumi, esant normalioms
įrašymo sąlygoms.
• Vaizdų skaičius, rodomas viršuje, yra paremtas normaliomis įrašymo sąlygomis.
• Atminties kortelėje gali būti laikoma iki 20,000 nuotraukų (JPEG).
92
M.Cam Mode
►Memory
Photo Quality
File No.
MENU Exit
Super Fine
Fine
Normal
OK Select
MENU Exit
790
8 min
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Failo numerio nustatymas (“File No.”)
Failo numerio nustatymas veikia tik A.Kameros Režime (“M.Cam Mode”) psl 26
Atminties kortelėje failams numeriai suteikiami tokia tvarka, kokia jie buvo įrašyti.
Failų numeriai gali būti nustatyti taip:
- <Series>: kai yra failų, naujas vaizdas bus pavadintas kaip kitas numeris sekoje.
- <Reset>: kai atminties kortelėje nėra failų, jų numeravimas pradideda nuo 0001.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
3. Paspauksite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Memory >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< File No. >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
norimą alternatyvą (Serija (“Series”) ar Vėl nustatyti (“Reset”)), tada
paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirinkta alternatyva bus parodyta.
7. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
4
M.Cam Mode
►Memory
Photo Quality
File No.
Move
6
OK Select
M.Cam Mode
►Memory
Photo Quality
File No.
Move
►Super Fine
►Series
MENU Exit
Series
Reset
OK Select
MENU Exit
93
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nuotraukų (JPEG) įkėlimas į atminties kortelę
Galite fotografuoti A.Kam. Režime (“M.Cam Mode”) ir laikyti jas atminties kortelėje. psl 26
Galite fotografuoti, naudodamiesi distancinio valdymo pulteliu. (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Audio garsas nebus įrašytas kartu su nuotrauka į atminties kortelę.
Patikrinkite apsaugos kortelės, esančios ant atminties kortelės, prieš pradėdami įrašus. Gali nepavykti įrašyti, jei
kortelė užrakinta.
1.
2.
3.
4.
Įdėkite atminties kortelę.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
Įrėminę objektą, iki galo paspauskite [PHOTO] mygtuką tam, kad nufotografuotumėte.
• Nuotrauka padaroma ir išsaugoma atminties kortelėje per kelias sekundes.
• Kitas fotografavimas šio intervalo metu negalimas.
• Fotografuojama <Photo capture> indikatorius pasirodys vaizdo išsaugojimo metu.
Pastabos
• Išsaugotas vaizdas atrodys šiek tiek didesnis nei tas, kuris rodomas LCD
fotografavimo metu.
• Atminties kortelėje nuotraukos išsaugomos 800x600 formatu.
• Nuotraukų, kurios gali būti lakomos atminties kortelėje, skaičius priklauso nuo jų
kokybės.
94
4
Photo capture
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nuotraukų (“JPEG”) peržiūra
1.
2.
Ši funkcija veikia A.Grotuvo Režime (“M.Player Mode”), psl 26
Atminties kortelėje įrašytas nuotraukas galite atsukti ir peržiūrėti.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
(Player)].
Nustatykite [Power] jungiklį į [
• Pasirodys nuotraukų mažų vaizdų rodyklė. Jei į atminties kortelę nėra įrašytų
vaizdų, pasirodys pranešimas Nėra Failo <No file!>.
3. Naudokite [Joystick] norimai nuotraukai pasirinkti, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
• Norėdami paleisti ankstesnius šešis vaizdus, paspasukite ir palaikykite []
mygtuką.
• Norėdami paleisti kitus šešis vaizdus, paspauskite [] mygtuką.
Photo
100-0001
Previous Page
[1/10]
Next Page
Vienintelio vaizdo peržiūra
1. Naudokite [Joystick] norimai nuotraukai pasirinkti, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
2. Naudokite [/] mygtukus norimai nuotraukai pasirinkti.
• Norėdami peržiūrėti kitą vaizdą: paspauskite [] mygtuką.
• Norėdami peržiūrėti ankstesnį vaizdą: paspauskite [] mygtuką.
• Nuolat spaudinėkite [] ar [] vaizdui surasti greitai.
[] ar [] mygtukų laikymas nepakeis rodomo vaizdo, bet failo numeris
pasikeis iki to laiko, kai mygtukas bus atsleistas.
Kai mygtukas bus atleistas, pasiriktas failas bus paleistas.
3. Norėdami sugrįžti į mažų vaizdų rodyklę, paspauskite [ ((MULTI DISP.)]
mygtuką.
Pastabos
• Užkrovimo laikas gali įvairuoti priklausomai nuo vaizdo dydžio.
• Bet koks didesnis vaizdas, užfiksuotas kitu įrenginiu, bus rodomas kaip mažas
vaizdas.
95
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Prezentacijai peržiūrėti
Naudokite [Joystick] norimai nuotraikai pasirinkti, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
2. Paspauskite [ (S.SHOW)] mygtuką vieno vaizdo paleidimo režime.
• Visi vaizdai bus atsukti iš eilės, kiekvienam skiriant 2-3 sekundes.
• Pasirodys užrašas Skaidrė <Slide>. Peržiūra prasidės nuo esamos
nuotraukos.
Norėdami sustabdyti peržiūrą, paspauskite [ (S.SHOW)] mygtuką dar
kartą.
1.
5/10
Slide
100-0005
96
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Apsauga nuo atsitiktinio ištrynimo (“Protect”)
Ši funkcija veikia tik A.Grotuvo Režime (“M.Player Mode”), psl 26
Galite apsaugoti svarbius vaizdus nuo atsitiktinio ištrynimo.
Jei atliekate formatavimą, visi vaizdai, įskaitant ir apsaugotus, bus ištrinti.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
• Pasirodys nuotraukų mažų vaizdų rodyklė. Jei į atminties kortelę nėra
įrašytų vaizdų, pasirodys pranešimas Nėra Failo <[
(Player)]>.
3. Naudokite [Joystick] norimiems apsaugoti vaizdams pasirinkti.
4. Paspauksite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Memory >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Protect >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
7. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< On >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys apsaugos piktograma ( )).
Pastabos
• Galite iš karto pasiekti Apsaugos (”Protect”) funkciją, naudodamiesi
GREITOJO MENIU [QUICK MENU] mygtuku, psl 27
• Apsaugoti vaizdai bus pažymeti ( )) ženklu tuo metu, kai rodomi.
• Jei įrašymo apsaugos ertmė ant atminties kortelės yra nustatyta į UŽRAKINTA
(“LOCK”), vaizdų apsaugos nustatyti negalėsite.
3
Photo
100-0001
[1/10]
Previous Page
7
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
Next Page
Off
On
OK Select
MENU Exit
Photo
100-0001
Previous Page
[1/10]
Next Page
97
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nuotraukų ir filmų trynimas (“Delete”)
1.
2.
Trynimo (“Delete”) funkcija veikia tik A.Grotuvo Režime (“M.PIayer Mode”), psl 26
Galite atminties kortelėje įrašytas nuotraukas ir filmus ištrinti.
Jei norite ištrinti apsaugotus vaizdus, pirmiausia turite išjungti jų apsaugą.
Ištrintas vaizdas negali būti atkurtas.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
(Player)].
Nustatykite [Power] jungiklį į [
• Pasirodys nuotraukų mažų vaizdų rodyklė. Jei nėra atminties kortelėje
įrašytų vaizdų, pasirodys užrašas Nėra Failo <No file!>.
3. Naudokite [Joystick] norimam ištrinti vaizdui pasirinkti.
4. Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Memory >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Delete >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas Ištrinti? (“<Delete?>”).
7. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę ar į dešinę ir paspauskite <Yes>,
tada pasirinkite [Joystick(OK)].
• Pasirinkti vaizdai bus ištrinti.
• Paspauskite [MENU] mygtuką nustatymams pabaigti.
Pastabos
•
Galite iš karto pasiekti Trynimo (”Delete”) funkciją naudodamiesi GREITOJO
MENIU [QUICK MENU] mygtuku.
•
Jei atminties kortelėje randamas klaidingas failas, bus parodytas pranešimas
Atminties kortelės nuskaitymo klaida (“Memory card read error”). Taip gali
nutikti dėl vaizdų kopijavimo iš skirtingų skaitmeninių įrenginių.
•
Atminties kortelės formatavimas ištrins joje laikomus vaizdus, psl 100
•
Norėdami ištrinti svarbias nuotraukas nuo atsitiktinio ištrynimo, įjunkite
vaizdų apsaugą, psl 97
•
Apsaugoti vaizdai negali būti ištrinti.
98
3
Photo
100-0001
[1/10]
Previous Page
6
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
7
Next Page
OK Select
MENU Exit
Photo
100-0001
[1/10]
Delete?
Yes
Previous Page
No
Next Page
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Visų vaizdų trynimas iš karto
Žingsniai nuo 1 iki 5 tokie patys, kai aprašyti 98 psl
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Delete All >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Pasirodys pranešimas Ištrinti visus? <Delete all?>.
7. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę ar į dešinę ir paspauskite <Yes>
or <No>, tada pasirinkite [Joystick(OK)].
8. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
6
Pastabos
• Galite iš karto pasiekti Trinti viską (”Delete All”) funkciją naudodamiesi
GREITOJO MENIU (“[QUICK MENU]“) mygtuku.
• Visų failų trynimas naudojantis Trinti Viską (“Delete All”) meniu gali užtrukti.
Norėdami ištrinti visus failus daug greičiau, suformatuokite atminties kortelę
po to, kai atsuksite faulus kitais atminties įrenginiais psl 100
7
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
OK Select
MENU Exit
Photo
100-0001
[1/10]
Delete all?
Yes
Previous Page
No
Next Page
99
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Atminties kortelės formatavimas (“Format”)
Formatavimo (“Format”) funkcija veikia tik A.Grotuvo Režime (“M.PIayer Mode”), page 26 4
Galite naudoti šią funkciją norėdami visiška ištrinti visus vaizdus ir pasirinkimus atminties
kortelėje, įskaitant apsaugotus vaizdus.
Formatavimo (“Format”) funkcija atkuria atminties kortelės pradinius nustatymus.
Dėmesio
Jei atliksite Formatavimo (“Format”) funkciją, visi vaizdai bus visiškai ištrinti, ir nebus
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
galima jų atkurti.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
(Player)].
Nustatykite [Power] jungiklį į [
•
Pasirodys nuotraukų mažų vaizdų rodyklė. Jei nėra atminties kortelėje įrašytų vaizdų,
pasirodys užrašas Nėra Failo <No file!>.
Paspauskite [MENU] mygtuką.
•
Pasirodys meniu sąrašas.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite < Memory >, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite < Format >, tada
paspauskite [Joystick(OK)].
•
Pasirodys pranešimas Formatuoti? Visi failai bus ištrinti <Format? All files will be
deleted!>.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į kairę ar į dešinę ir paspauskite <Yes>, tada
pasirinkite [Joystick(OK)].
•
Formatavimui pasibaigus, pasirodys pranešimas Baigta <Complete!>.
Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
Pastabos
•
•
•
•
•
•
Galite iš karto pasiekti Formatuoti (”Format”) funkciją naudodamiesi GREITOJO MENIU
[QUICK MENU] mygtuku.
Jei įjungsite Formatavimo funkciją, visos nuotraukos/filmai bus visiškai ištrinti ir jų
negalėsite atkurti.
Atminties kortelės formatavimas naudojant skirtingą įrenginį, įtakos klaidingą atminties
kortelės nuskaitymą.
Neišjunkite energijos formatavimo metu.
Atminties kortelė, turinti apsaugos ertmės nustatymu išsaugojimui, nebus suformatuota, psl 90
Neformatuokiet atminties kortelės kompiuteriu. Įdėjus atminties kortelę, formatuotą
kompiuteriu, gali atsirasti užrašas Nesuformatuota! (“Not formatted!”).
100
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
►Off
Print Mark
►All Off
Format
Move
5
MENU Exit
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
6
OK Select
OK Select
MENU Exit
Photo
100-0001
[1/10]
Format?
All files will be deleted!
Yes
No
Previous Page
Next Page
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Filmų (“MPEG”) įrašymas į atminties kortelę
Filmus įrašyti galite A.Kam.Režime (“M.Cam Mode”), psl 26
Filmus į atminties kortelę galite įrašyti su garsu.
Įrašomų filmų ekrano matmenys yra 720X576.
Filmš išsaugojimas atminties kortelėje
1.
2.
3.
4.
Įdėkite atminties kortelę.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
Nustatykite [Power] jungiklį į [ (Camera)].
Paspauskite [Start/Stop] mygtuką, filmai bus įrašomi į atminties kortelę
MPEG4 formatu.
• Nuotraukas į atminties kortelę galite įrašyti paspausdami NUOTRAUKOS
[PHOTO] mygtuką vietoj Paleisti/Sustabdyti [Start/Stop] mygtuko, psl 94
5. Įrašymui sustabdyti, paspauskite [Start/Stop] mygtuką.
Galimas įrašymo lakas atminties kortelėje
Filmas
128 MB
Vid. 8 min
256 MB
Vid. 16 min
512 MB
Vid. 32 min
1 GB
Vid. 64 min
2 GB
Vid. 120 min
4
REC 0:00:30
16 min
Pastabos
• DVD videokamera priima atminties korteles, apimančias iki 2GB.
• Jei 16MB atminties kortelė (ar mažiau), įrašymo laikas yra apribojamas iki
vienos minutės.
• Atminties kortelėje filmai yra išsaugomi *.avi (avi 1.0) formatu.
• Atminties kortelėje filmai yra mažesni ir ne tokie ryškūs, kaip diske.
• Įrašomas stereo garsas.
• DIS, Skaitmeninio vaizdo mastelio keitimo (“Digital Zoom”), Atsiradimo ir išnykimo (“Fade”), Programos
AE, Skaitmeninių efektų (“Digital Effect”), Spalvų paletės (“Color Nite”) funkcijos yra neprieinamos A.Kam.
Režime (“M.Cam Mode”).
• Įrašinėdam į atminties kortelę, neįdėkite ir neišimkite diskų, nes galite įrašyti triukšmą.
• Įrašinėdami į atminties kortelę, jos neišimkite, nes tai gali pažeisti duomenis, saugomus joje, ar netgi pačią
kortelę.
• Energijos išjungimas tuo metu, kai naudojatės atminties kortele, gali pažeisti duomenis joje.
101
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninis nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Filmų (MPEG) peržiūra Atminties kortelėje (MPEG)
Filmų atsukimo funkcija veikia tik A.Grotuvo Režime (“M.Player Mode”), psl 26
Galite peržiūrėti filmus, esančius Atminties Kortelėje. Stereo audio garsas yra atsukamas tuo pačiu metu.
Filmus geriau peržiūrėti kompiuteriu.
1.
2.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
3
(Player)].
Nustatykite [Power] jungiklį į [
• Pasirodys nuotraukų mažų vaizdų rodyklė. Jei nėra atminties kortelėje
įrašytų vaizdų, pasirodys užrašas Nėra Failo <No file!>.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] į viršų tam, kad išryškintumėte nuotraukos
piktogramą (( )), tada paslinkite į dešinę ir išryškinkite filmo piktogramą (( )).
Naudokite [Joystick] filmui, kurį norite peržiūrėti, pasirinkti, tada paspauskite
[Joystick(OK)].
• Norėdami paleisti ankstesnius šešis vaizdus, paspasukite ir palaikykite []
mygtuką.
• Norėdami paleisti kitus šešis vaizdus, paspauskite [] mygtuką.
• Galite kontroliuoti atsukimą naudodami [ ], [/] ir [(Stop)] mygtukus.
3.
4.
Movie
100-0001
Previous Page
[1/10]
Next Page
Pastabos
•
[MENU] ir [QUICK MENU] mygtukai neprieinami filmų atsukimo metu.
•
Filmų peržiūros metu gali pasitaikyti nustrūkusių ar mozaikiškų vaizdų, bet tai nėra
veikimo sutrikimas.
•
Į Jūsų videokameros atminties kortelę įrašyti filmai gali nebūti rodomi kitų
gamintojų įrenginiuose.
•
Filmai, įrašyti kita DVD videokamera, gali būti nerodomi šia DVD videokamera.
•
Norint atsukti filmus kompiuteriu, turi būti įdiegtas Video Kodekas (“Video Codec”)
(jis yra CD, kuris pridedamas prie DVD videokameros).
- Norint peržiūrėti filmus iš atminties kortelės Jūsų kompiuteriu, reikia
“Microsoft Windows Media Player 9” ar vėlesnės versijos.
- “Microsoft Windows Media Player” galite parsisiųsti visomis kalbomis iš “Microsoft” tinklalapio,
“http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp”.
•
Filmai, įrašyti į atminties kortelę, negali būti atsukami “Macintosh” opercine sistema.
102
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninės nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nuotraukų įrašymas į atminties kortelę DVD atsukimo metu
Įi funkcija veikia tik Grotuvo Režime (“Player Mode”), psl 26
Jei paspauskite [PHOTO] mygtuką DVD disko atsukimo metu, diskas sustos ir
vaizdas DVD bus išsaugotas atminties kortelėje.
1.
2.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
(Player)].
Nustatykite [Power] jungiklį į [
• Pasirodys mažų vaizdų rodyklės ekranas.
Naudokite [Joystick] pasirinkti antraštinei scenai, kurią norite peržiūrėti, tada
paspauskite [Joystick(OK)] ar [ ] mygtuką.
• Pasirinkta scena bus rodoma be perstojo.
Paspauskite [PHOTO] mygtuką.
• Nuotrauka įrašoma į atminties kortelę.
• Laiko, kurio reikia vaizdui įrašyti, metu atsukimo ekranas sustabdomas, o
OSD paleidžiamas.
3.
4.
3
[1/9]
Previous Page
Next Page
4
Pastabos
•
Nuotraukos, nukopijuotos iš DVD disko į atminties kortelę, yra išsaugomos
640x480 formatu.
•
Norimų išsaugoti vaizdų skaičius įvairuoja, priklausomai nuo vaizdo
rezoliucijos.
SP 0:00:01
-RW
VR
001
Photo capture
103
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninės nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Vaizdų žymėjimas spausdinimui (“Print Mark”)
Žymėjimo spausdinimui (“Print Mark”) veikia tik A.Grotuvo Režime, psl 26
Ši DVD videokamera palaiko DPOF (Digital Print Order Format)
spausdinimo formatą.
Galite atminties kortelėje įrašytus vaizdus spausdinti automatiškai su DPOF
palaikančiu spausdintuvu.
Žymėjimas spausdinimui galimas tik naudojant atminties kortelę.
Yra du būdai pažymėti spausdinimui.
- Šis failas <This File>: Galite pažymėti spausdinimui nuotrauką, rodomą
LCD ekrane. Galite pažymėti iki 999 nuotraukų.
- Visi failai <AII Files>: Spausdinti po 1 kopiją visų saugomų vaizdų.
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
(Player)].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
• Pasirodys nuotraukų mažų vaizdų rodyklė. Jei nėra atminties kortelėje
įrašytų vaizdų, pasirodys užrašas Nėra Failo <No file!>.
3. Naudokite [Joystick] norimai pažymėti nuotraukai surasti.
4. Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Memory >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Print Mark >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
7. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite (Visi
išjungti (“All Off”), Visi failai (“All Files”) ar Šis Failas (“This File”)), tada
paspauskite [Joystick(OK)].
8. Jei pasirinksite Šis Failas <This File>, paslinkite [Joystick] aukštyn ar
žemyn ir pasirinkite kiekį, tada paspauskite [Joystick(OK)].
9. Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
• Bus parodyta spausdinimo žymėjimo piktograma( ) ir spaudinių
skaičius.
104
3
Photo
100-0001
[1/10]
Previous Page
8
M.Player Mode
►Memory
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
9
Next Page
All Off
All Files
This File 005
OK Select
MENU Exit
Photo
100-0001
[1/10]
5
Previous Page
Next Page
LIETUVIŲ
Fotoaparato skaitmeninės nuotraukos režimas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Žymėjimo spausdinimui pašalinimas
Norėdami pašalinti visus žymėjimus spausdinimui (“Print Marks”), pasirinkite <AII Off>.
Norėdami nuimti individualaus failo žymėjimą, pasirinkite failą ir nustatykite <This File> į <000>.
Pastabos
•
Galite iš karto pasiekti Formatuoti (”Format”) funkciją, naudodamiesi GREITOJO MENIU [QUICK MENU]
mygtuku.
•
Jei žymėjimas spausdinimui yra nustatytas į Šis Failas (“This File”), galite nustatyti kopijų skaičių nuo
000 iki 999.
•
Jei žymėjimas spausdinimui yra nustatytas į Visus Failus (“All Files”), galite nustatyti kopijų skaičių į 1.
•
Visų Failų (“All Files”) pasirinkimui gali prireikti ilgesnio operacijos atlikimo laiko, priklausomai nuo vaizdų
skaičiaus.
•
DPOF palaikančių spausdintuvų galima įsigyti.
•
Naudokite prie DVD videokameros pridedamą USB kabelį.
105
LIETUVIŲ
PictBridge™ (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Nuotraukų spausdinimas naudojant “PictBridgeTM”
PictBridge funkcija veikia tik A.Grotuvo Režime (“M.Player Mode”), psl 26
Prijungdami DVD videokamerą prie spausdintuvų su PictBridge (parduodama atskirai), galite siųsti vaizdus
iš atminties kortelės į spausdintuvą, atlikdami tik kelias paprastas operacijas.
Su “PictBridge” galite tiesiogiai kontroliuot spausdintuvą iš DVD videokameros tam, kad atspausdintumėte
nuotraukas. Norėdami tiesiogiai spausdinti nuotraukas su PictBridge funkcija, turite
prijungti DVD videokamerą prie PictBridge spausdintuvo, naudodami USB kabelį.
4
Prijungimas prie spausdintuvo (USB jungtis)
1. Išjunkite spausdintuvą.
• Įjunkite DVD videokamerą nustatydami [Mode] jungiklį į [CARD].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
• Paslinkite [Joystick] norimam spausdinti vaizdui pasirinkti.
3. Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
5
4. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< System >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
5. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< USB Connect >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
6. Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Printer >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Kompiuteris <Computer>: Prijunkite prie kompiuterio.
• Spausdintuvas <Printer>: Prijunkite prie spausdintuvo
(Norėdami naudoti <Pict Bridge> funkciją, pasirinkite šį.)
8
7. Prijunkite DVD videokamerą prie spausdintuvo, naudodami pridėtą USB kabelį.
8. Įjunkite spausdintuvą.
• <Pict Bridge> meniu ekranas netrukus pasirodys.
• Rodyklė išryškins užrašą Spausdinti <Print>.
M.Player Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connect
Language
Move
MENU Exit
Computer
Printer
OK Select
M.Player Mode
►Pict Bridge
Print
Copies
Date/Time
Previous
106
OK Select
M.Player Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connect
Language
Move
►On
►On
►Computer
►English
MENU Exit
5/10
Next
LIETUVIŲ
PictBridge™ (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Spaudinių skaičiaus nustatymas
1.
2.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
2
< Copies >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir nustatykite spaudinių
skaičių, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Datos/laiko antspaudo pasirinkimo nustatymas
3.
4.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Date/time >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
datos/laiko paleidimo tipą, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Datos/laiko paleidimo tipai: Išjungta <0ff>, Data <Date>, Laikas <Time>,
Data ir laikas <Date&Time>.
Vaizdų spausdinimas
M.Player Mode
►Pict Bridge
Print
Copies
Date/Time
Previous
4
M.Player Mode
►Pict Bridge
Print
Copies
Date/Time
Pasukite valdymo svirtelę (“[Joystick]”) aukštyn ar žemyn ir pasirinkite < Print>,
tada paspauskite [Joystick(OK)], ir pasirinktų vaizdų failai bus atspausdinti.
Spausdinimo atšaukimas
Previous
5/10
001
Next
5/10
Off
Date
Time
Date&Time
Next
Norėdami atšaukti vaizdų spausdinimą, paspauskite [Joystick(OK)] mygtuką dar kartą.
Atšuakus spausdinimą, pasirodys pranešimas <Cancel>.
Pastabos
•
Datos/Laiko pasirinkimo gali nepalaikyti kai kurie spuasdintuvai. Patsitikrinkite spausdintuvo gamintoją.
Datos /Laiko meniu negali būti nustatytas, jei jo nepalaiko spausdintuvas.
•
“PictBridge™” yra registruotas “CIPA”(Camera & Imaging Products Association) prekybinis ženklas,
vaizdų perkėlimo standartas yra išplėtotas “Canon”, “Fuji”, “B”, “Olympus”, “Seiko Epson” ir “Sony”.
•
“PictBridge” palaikančius spausdintuvus galite įsisgyti.
•
Naudokite prie DVD videokameros pridedamą USB kabelį.
•
“PictBridge” tiesioginio spausdinimo (“Direct Printing”) metu savo DVD videokamerai naudokite AC
energijos adapterį.
DVD videokameros išjungimas spausdinimo metu gali pažeisti duomenis atminties kortelėje.
•
Galite spausdinti nuotraukas. Filmų spausdinimas negalimas.
•
Galite nustatyti įvairius spausdinimo pasirinkimus priklausomai nuo spausdintuvo.
Norėdami sužinoti plačiau, skaitykite spausdintuvo vartotojo vadovą.
107
LIETUVIŲ
USB sąsaja (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
USB sąsajos naudojimas
Skaitmeninių vaizdų perkėlimas naudojant USB jungtį
DVD videokamera palaiko USB 1.1 ir 2.0 standartus. (Priklauso nuo kompiuterio reikalavimų)
Atminties kortelėje įrašytą failą galite perkelti į kompiuterį per USB jungtį.
Jei norite perkelti duomenis į kompiuterį, turite įdiegti programinę įrangą (DV diskasukį, Video kodeką,
DirectX 9.0), pridedamą prie DVD videokameros.
USB jungties greitis, priklausomas nuo sistemos
Didelio greičio USB jungtis palaiko tik “Microsoft” (Windows) įrenginių diskasukiai.
• Windows 98SE/ME – Viso greičio USB
• Windows 2000 – Didelio Greičio USB sistemoje su įdiegtais Service Pack 4 ar vėlesniu.
• Windows XP- Didelio Greičio USB sistemoje su įdiegtais Service Pack 1 ar vėlesniu.
Reikalavimai sistemai
WindowsWindows
Sistema
System
Minimaliai
Rekomenduojama
Minimum
Recommended
Intel®
Pentium
600MHz Intel®
CPU
Intel®
Pentium
CPU
Intel®
Pentium
III™, III™,
600MHz
Pentium
4™ , 4™
2GHz, 2GHz
Windows®
98SE/ME
Windows®
2000/XP
OsfOperacinė
sistema Windows®
OS(Operating
System)
98SE/ME
Windows®
2000/XP
Atmintis
128MB
512MB
Memory
128MB
512MB
HDDcapacity
Talpa
1GB
more
HDD
1GB
or or
more
2GB
or ar
more
2GB
didesnė
1024
x 768
24bit Colour 1024
1024
x 768
Rezoliucija
Resolution
1024
x 768
dots dots
24bit Colour
x 768
dotsdots
24bit 24bit
Colour spalvos
USB1.1
USB2.0
USB
USB1.1
USB2.0
HighDidelio
Speed greičio
USB
•
•
USB sąsaja tarp DVD videokameros ir Mac negalima.
Operacijos nėra garantuojamos visoms viršuje paminėtoms kompiuterio aplinkoms.
108
LIETUVIŲ
USB sąsaja (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Pastabos
• Lėtesniais nei rekomenduojama kompiuteriais filmų atsukimas gali nebūti sklandus, arba video redagavimas
gali užtrukti ilgiau.
• Lėtesniais nei rekomenduojama kompiuteriais, filmų atsukimas gali praleisti rėmelius arba veikti netikėtai.
• Intel® Pentium III™ ar Pentium 4™ yra prekybiniai “Intel Corporation” ženklai.
• Windows® yra registruotas “Microsoft® Corporation” prekybinis ženklas.
• Visi kiti ženklai ir vardai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
• A.Fotoap.Režime (“M.Cam Mode”) ar A. Grotuvo Režime (“M.PIayer Mode”) pirmiausia įdėkite amenities
kortelę į DVD videokamerą, o tik poto prijunkite USB kabelį. Jei neįdedama atminties kortelė arba ji yra
nesuformatuota, kompiuteris neatpažins Jūsų DVD videokameros kaip keičiamo disko.
• USB Srautas reikalauja Video Kodeko, DV diskasukio ir DirectX 9.0.
• Jei atjungsite USB kabelį nuo kompiuterio ar DVD videokameros duomenų perkėlimo metu, jis bus
sustabdytas, o duomenys gali būti pažeisti.
• Jei jungsite USB kabelį prie kompiuterio naudodami USB HUB ar kitus įrenginius tuo pačiu metu, tai gali
sukelti trikdžius ir netinkamą veikimą. Jei taip nutinka, atjunkite visus kitus USB įrenginius ir bandykite
sujungti dar kartą.
109
LIETUVIŲ
USB sąsaja (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
USB įrenginio pasirinkimas (“USB Connect”)
USB Connect funkcija veikia tik A.Grotuvo režime (“M.PIayer Mode”), psl 26
Savo DVD videokamerą galite prijungti prie kompiuterio, naudodami USB
kabelį, ir kopijuoti filmus bei nuotraukas iš atminties kortelės arba į
spausdintuvą bei juos atspausdinti.
1.
2.
3.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD].
Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Player)].
Paspauskite [MENU] mygtuką.
• Pasirodys meniu sąrašas.
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< System >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< USB Connect >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
Pasukite valdymo svirtelę [Joystick] aukštyn ar žemyn ir pasirinkite
< Computer> or <Printer >, tada paspauskite [Joystick(OK)].
• Galite pasirinkti Komiuteris <Computer> ir naudotis DVD videokamera
kaip kompiuterio videokamera, USB Srautą ar keičiamą diską.
• Galite pasirinkti Spausdintuvas <Printer> ir naudotis “PictBridge”, psl 106
Norėdami išeiti, paspauskite [MENU] mygtuką.
4.
5.
6.
7.
4
M.Player Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connect
Language
Move
5
110
OK Select
M.Player Mode
►System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connect
Language
Move
►On
►On
►Computer
►English
MENU Exit
Computer
Printer
OK Select
MENU Exit
LIETUVIŲ
USB sąsaja (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
DV Media PRO Programos įdiegimas
Norėdami kompiuteriu atsukti filmus, įrašytus DVD videokamera, turite įdiegti DV Media PRO Program.
Prieš pradėdami!
Įjunkite kompiuterį. Išjunkite visas kitas programas.
Įdėkite pridedamą CD į CD-ROM diskasukį.
Nustatymų ekranai netrukus automatiškai pasirodys po CD įdėjimo. Jei ekranas nepasirodo, paspauskite
“Start” apatiniame kairiajame kampe ir pasirinkitet “Run” dialogo langui paleisti. Parašykite “D:\autorun.exe”
ir paspauskite ENTER jei Jūsų CD-ROM diskasukis yra pažymėtas “D:Drive”.
Diskasukio įdiegimas - DV Driver ar DirectX 9.0
DV diskasukis yra programinės įrangos diskasukis, reikalingas jungtims su kompiuteriu palaikyti.
(Jei nėra įdiegtas, kai kurios funkcijos nebus palaikomos.)
1. Nustatymų ekrane paspauskite <DV Driver>.
• Diskasukio programinė įranga įdiegiama automatiškai. Toliau minimi diskasukiai bus įdiegti:
- USB Removable disk driver (Windows 98 SE tiktai)
- USB PC-CAMERA driver
2. Diskasukio įdiegimui pabaigti, paspauskite <Confirm>.
• Windows 98 SE naudotojai turi pakartotinai paleisti “Windows”.
3. Jei <DirectX 9.0> įdiegtas, tai bus atlikta automatiškai nustačius <DV Driver>.
• Įdiegę <DirectX 9.0>, pakartotinai paleiskite kompiuterį.
• Jei <DirectX 9.0> jau yra įdiegtas, pakartotinai paleisti kompiuterio nereikia.
Pritaikymo įdiegimas - Video Kodekas
• Paspauskite ant <Video Codec> nustatymų ekrane.
<Video Codec> būtinas norint kompiuteriu peržiūrėti DVD videokamera įrašytus filmus.
111
LIETUVIŲ
USB sąsaja (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only)
Naudojimo Įdiegimas – Nuotraukų perdavimas
1. Paspauskite <Photo Express> Nustatymų ekrane.
• Tai yra nuotraukų redagavimo įrankis, kuris leidžia vartotojams jas redaguoti.
Naudojimo Įdiegimas – Sparčioji trukmė
1. Paspauskite <Quick Time> Nustatymų ekrane.
• „QuickTime“ yra “Apple” technologija, skirta filmams, garsams, animacijai, grafikai, tekstams, muzikai
ir netgi 360-laipsnių virtualios realybės (VR) scenoms tvarkyti.
Ulead Video Studija
Ulead Video Studijos nustatymas
• Įdėjus diską, nustatymo ekranas pasirodys automatiškai. Įdiegimui
pradėti, sekite instrukcijas. Ulead Video Studija yra video redagavimo
įrankis, leidžiantis vartotojams redaguoti filmų failus.
Pastabos
• Įdiekite, naudodamiesi prie DVD videokameros pridėtu programinės
įrangos CD. Negarantuojame suderinamumo skirtingoms CD versijoms.
• Nuotraukų redagavimui naudokite Photo Express.
• Filmų peržiūrai kompiuteriu, programinę įrangą įdiekite šia tvarka:
DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
• Filmų redagavimui naudokite prie šio produkto pridėtą Ulead Video
Studio.
• Norint naudotis kompiuterine kamera, reikia įdiegti DV Driver.
• Norėdami, kad DV Media Pro veiktų tinkamai, reikia įdiegti DV Driver,
Video Codec ir DirectX 9.0.
• Jei pasirodytų pranešimas “Skaitmeninis parašas nerastas” (“Digital
Signature not found”) ar panašus,
Tiesiog nekreipkite į jį dėmesio ir tęskite įdiegimą.
112
LIETUVIŲ
USB sąsaja (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Prijungimas prie kompiuterio
1. Įjunkite USB kabelį į kompiuterio USB lizdą.
2. Kitą USB kabelio galą prijunkite prie DVD
videokameros USB lizdo. (USB lizdas)
• Jei kompiuteris jau prijungtas prie DVD videokameros
USB kabeliu, gali būti naudojama tiktai [Power]
jungiklis, [Mode] jungiklis, [Zoom] rankenėlė.
USB kabelio atjungimas
Pabaigę duomenų perdavimą, turite kabelį atjungti tokiu būdu:
1. Pasirinkite keičiamo disko piktogramą ir dešinių pelės
mygtuku pasirinkite „Eject“.
2. Pasirinkite “Confirm” ir atjunkite USB kabelį, kai pasirodys „Windows Splash“ ekranas.
Pastabos
• Jei atjungsite USB kabelį nuo kompiuterio ar DVD videokameros tuo metu, kai vykdote duomenų
perdavimą, jis bus sutabdytas, o duomenys pažeisti.
• Jei prijungsite USB kabelį prie kompiuterio, naudodami USB HUB, ar paeiliui prijungsite USB kabelį prie
kitų USB įrenginių, DVD videokamera gali veikti netinkamai. Jei taip nutinka, atjunkite USB įrenginius nuo
kompiuterio ir pakartotinai prijunkite DVD videokamerą.
• Turite <USB Connect> nustatyti į <Computer> tam, kad prijungtumėte kompiuterį USB kabeliu, psl 110
113
LIETUVIŲ
USB sąsaja (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Kompiuterio kameros funkcijos naudojimas
Ši funkcija veikia tik Kameros režime („Camera Mode“), psl 26
Norint naudotis kompiuterinės kameros funkcija, turi būti įdiegta DV Driver, Video Codec ir DirectX 9.0
programos.
DVD videokamerą galite naudoti kaip kompiuterinę kamerą.
Kai prisijungiate prie internetinės svetainės, teikančios vaizdo pokalbių funkcijas, galite tam naudoti DVD
videokamerą.
Kai DVD videokamerą naudojate video konferencijoms (tokioms kaip NetMeeting), bendravimas žodžiu
gali būti neprieinamas, priklausomai nuo video konferencijos programinės įrangos. Tokiu atveju prijunkite
išorinį mikrofoną prie kompiuterio garso aparatūros lizdo.
Naudodami DVD videokamerą su kompiuteryje įdiegta Net-meeting programa, galite dalyvauti video
konferencijoje.
Kompiuterinės kameros ekrano dydis (Perduodamo video rėmelio rodiklis kompiuterinei kamerai yra
daugiausiai12.5 fps.)
- 640X480(VGA) pixels for USB 2.0 connection.
Jei kompiuteris jau prijungtas prie DVD videokameros USB kabeliu, gali būti naudojama tiktai [Power]
jungiklis, [Mode] jungiklis, [Zoom] rankenėlė.
1
1. Nustatykite [Mode] jungiklį į [DISC].
2. Nustatykite [Power] jungiklį į [
(Camera)].
3. Vieną USB kabelio galą prijunkite prie DVD videokameros USB lizdo, o kitą
galą – prie kompiuterio USB jungties.
2
114
LIETUVIŲ
USB sąsaja (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
USB Srauto funkcijos naudojimas
Ši funkcija veikia Kameros ir Grotuvo režimuose (“Camera Mode and Player Mode”), psl 26
Norint naudoti USB srautą, kompiuteryje turi būti įdiegtos DV Driver, Video Codec ir DirectX 9.0 programos.
Naudodami USB srautą, galite kompiuteriu peržiūrėti DVD videokameros videoįrašus.
Taip pat galite jį laikyti kompiuteryje kaip filmą „avi“ failo formatu.
1.
Vieną USB kabelio galą prijunkite prie DVD videokameros USB lizdo, o kitą galą – prie kompiuterio USB
jungties.
Nustatykite ir paleiskite “Windows Movie Maker” ar Ulead VIDEO Studio programinės įrangos CD.
• Detalesnei informacijai apie Ulead VIDEO Studijos naudojimą, pažiūrėkite programos Pagalbos (“Help”)
funkciją.
• „Windows Movie Maker“ yra naudojamas ME ir XP operacinėses sistemose. (C:\program files\Movie
maker\moviemk.exe)
2.
Keičiamo disko funkcijos naudojimas
Naudodami USB jungtį, galite lengvai perkelti duomenis iš atminties kortelės į kompiuterį be papildomų
kortelių.
1.
2.
Nustatykite [Mode] jungiklį į [CARD], o [Power] jungiklį nustatykite į [ (Camera)] or [
(Player)].
Vieną USB kabelio galą prijunkite prie DVD videokameros USB lizdo, o kitą galą – prie kompiuterio USB
lizdo
Norėdami įsitikinti, jog keičamas diskas tinkamai atpažintas, atverskite „Windows Explorer“ ir suraskite
keičamą diską.
3.
115
LIETUVIŲ
Aptarnavimas
DVD videokameros naudojimas užsienyje
Kiekviena šalis ar regionas turi savo elektros ir spalvų sistemas.
Prieš naudodami DVD videokamerą užsienyje, patikrinkite šiuos punktus.
Energijos šaltiniai
•
•
Galite naudoti DVD Cam videokamerą bet kurioje šalyje ar srityje su pridedamu AC energijos adapteriu tarp
100V ir 240V, 50/60 Hz.
Naudokite AC lizdo adapterį, kurį galite įsigyti, jei būtina, priklausomai nuo vietinės sienos rozetės dizaino.
Spalvų sistema
Galite peržiūrėti savo įrašus, naudodami įmontuotą LCD ekraną ir vaizdo ieškiklį.
Tačiau, norint peržiūrėti įrašus televizoriumi ar nukopijuoti juos į išorinį įrenginį, tokį, kaip video kasečių įrašymo
įrenginį (VCR)/ DVD įrašymo įrenginį / grotuvą, pastarieji turi būti suderinti su PAL sistema ir turėti tinkamus
Audio/Video lizdus. Kitu atveju Jums gali prieikti naudoti atskirą Video Formato iškodavimo įrenginį
(PAL-NTSC formato konverteris).
Su PAL sistema suderintos šalys/regionai
Australija, Austrija, Belgija, Bulgaria, Kinija, NVS, Čekija, Danija, Egiptas, Suomija, Prancūzija, Vokietija,
Graikija, Didžioji Britanija, Olandija, Hong Kongas, Vengrija, Indija, Iranas, Irakas, Kuveitas, Libija, Malaizija,
Mauricijaus salos, Norvegija, Romunija, Saudo Arabija, Singapūras, Slovakija, Ispanija, Švedija, Šveicarija,
Sirija, Tailandas, Tunisas, t.t.
Su NTSC-sistema suderintos šalys/regionai
Bahamai, Kanada, Centrinė Amerika, Japonija, Korėja, Meksika, Filipinai, Taivanas, JAV, t.t.
Pastaba
DVD videokamera įrašinėti ir peržiūrėti nuotraukas LCD ekrane galite bet kurioje pasaulio vietoje.
116
LIETUVIŲ
Gedimai
Gedimai
Prieš kreipdamiesi į „Samsung“ aptarnavimo centrą, atlikite kelis paprastus patikrinimus.
Jie gali padėti sutaupyti laiko ir nereikalingo skambučio išlaidas.
Savaiminės diagnozės vaizdavimas <Kameros/Grotuvo> Režimuose
Vaizdavimas
?
Veiksmai
Lėtas
Baterijų komplektas beveik išsikrovė.
Pakeiskite įkrauta.
Diskas pilnas (“Disc full!”)
Lėtas
Lėtas
DVD videokameroje nėra disko.
Nėra pakankamai atminties įrašymui.
Įdėkite diską.
Pakeiskite nauju disku.
Ištrinkite įrašytus vaizdus.
Blogas diskas (“Bad Disc!”)
Lėtas
DVD videokamera neatpažįsta įdėto disko.
Išimkite ir vėl įdėkite diską.
Pabandykite kitą diską. Suformatuokite
diską.(DVD-RW/+RW)
Užbaigtas diskas (“Finalized disc!”)
Lėtas
Diskas yra užbaigtas.
Norėdami įrašyti į DVD-RW diską, jo neužbaikite.
Dangtelis atidarytas (“Cover is opened!”)
Lėtas
Dangtelis atidarytas.
Uždarykite dangtelį.
Nėra disko (“No disc”!)
error
Mirksėjimas Informuoja, kad...
Įspėjimas
Jei atsiranda lašelių kondensacija, padėkite į šalį prieš naudojimąsi
•
•
•
Kas yra lašelių kondensacija?
Lašelių kondensacija atisranda, kai DVD videokamera perkeliama į vietą, kur temperatūradaug skiriasi nuo ankstesnės vietos
temperatūros.
Kitaip sakant, ore vandens garai tampa lašeliais dėl temperatūrų skirtumo ir kondensuojasi kaip lašeliai ant išorinių ar vidinių
DVD videokameros lęšių, taip pat ant refleksijos lęšių bei ant disko paviršiaus, kurie susiję su atsukimu. Kai taip nutinka, Jums
laikinai gali nepavykti pasinaudoti DVD videokameros įrašymo ar paleidimo funkcijomis.
Esant lašelių kondensacijai, DVD videokameros naudojimas gali sutrikdyti jos veiklą ar padaryti jai žalos.
Ką galiu padaryti?
Išjunkite videokamerą ir numkite baterijų komplektą bei palikite sausoje vietoje 1-2 valandoms, prieš ja naudojantis.
Kada atsiranda lašelių kondensacija?
Kai įrenginys laikomas vietoje su aukštesne temperatūra nei buvo prieš tai arba kai staigiai naudojant karštoje vietoje tai
sukels kondensaciją.
1) Kai įrašinėjate žiemą lauke, esant šaltam orui, o paskui naudojate ją viduje.
2) Kai įrašinėjate lauke, esant karštam orui iš karto po, kai buvote viduje ar mašinoje su oro kondicionieriumi.
117
LIETUVIŲ
Gedimai
Savaiminės diagnozės vaizdavimas <A.Kameros/A.Grotuvo> Režimuose (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai)
Vaizdavimas
Mirksėjimas
Nėra atminties kortelės!
Lėtas M.Cam) DVD videokameroje nėra
- (M.PIayer) atminties kortelės.
Nėra pakankamai atminties
Lėtas
įrašymui.
Įdėkite atminties kortelę.
Atminties kortelės
skaitymo klaida
Lėtas
DVD videokamera negali
atsukti.
Suformatuokite atminties kortelę arba įdėkite
atminties kortelę, įrašytą šia DVD videokamera.
Atminties kortelės
įrašymo klaida
Lėtas
DVD videokamera negali įrašti. Suformatuokite atminties kortelę arba
įdėkite naują
Nesuformatuota!
Lėtas
Reikia suformatuoti atminties
kortelę.
Suformatuokite atminties kortelę, psl 100
Nėra failo!
-
Atminties kortelėje nėra
įrašytų vaizdų.
Įrašykite naujus vaizdus.
Atminties kortelė pilna
118
Informuoja, kad-
Veiksmai
Įdėkite naują atminties kortelę.
Ištrinkite įrašytus vaizdus.
LIETUVIŲ
Gedimai
Jei šios instrukcijos neišsprendžia Jūsų problemos, kreipkitės į artimiausią „Samsung“ aptarnavimo centrą.
Požymiai
Negalite įjungti DVD
Videokameros.
Paaiškinimas/Sprendimas
• Patikrinkite Baterijų Komplektą ar AC Energijos adapterį.
• Palikote DVD videokamerą nustatytą į STBY režimą
ilgiau nei 5 minutes, jos nenaudodami. Įjunkite DVD
DVD videokamera išsijungia
videokamerą, paspauskite [Start/Stop] mygtuką.
automatiškai.
• Baterijų Komplektas visiškai išsekęs. Pakeskite jį visiškai
įkrautu.
Greitai išsikrauna.
• Temperatūra yra per žema.
• Baterijų komplektas nebuvo pilnai įkrautas.
• Baterijų komplektas visiškai išsikrovęs ir negali būti
įkrautas, todėl naudokite kitą.
• Kontrastas tarp objekto ir fono yra per didelis, kad DVD
Įrašant tamsų foną, ekrane
atsiranda vertikali juostą.
videokamera veiktų normaliai. Padarykite foną šviesų
tam, kad sumažintumėte kontrastą, arba naudokite Fono
Šviesos Kompensacijos („BLC“) funkciją įrašinėdami,
esant šviesiam fonui.
Vaizdas ieškiklyje yra
neiaškus.
• Vaizdo ieškiklio lęšiai buvo nesureguliuoti.
• Sureguliuokite vaizdo ieškiklio valdymo rankenėlę taip,
kad indikatoriai jame sueitų į centrą.
Automatinis fokusavimas
neveikia.
Išjungus energiją ir po to
ją vėl įjungus, mėlynas
ekranas pasirodo vietoj
normalaus.
• Patikrinkite rankinio fokusavimo meniu.
• Automatinis fokusavimas neveikia rankinio režime.
• Jei prijungtas DC Adapteris, atjunkite laidą, įjunkite
Energijos jungiklį, tada įjunkite dar kartą. Jei baterija
prijungta, atjunkite ją, įjunkite Energijos jungiklį, tada dar
kartą ją prijunkite.
119
LIETUVIŲ
Gedimai
Požymiai
Paaiškinimas/Sprendimas
Paspaudus [Start/Stop]
mygtuką, įrašas
nepradedamas.
• Check the [Power] switch is set to [ (Camera)].
• There is not enough free space in the disc. Replace the
disc with a new one or format the disc.
• Disc was finalised. Make the disc writable to record
additional pictures.
• DVD Camcorder is too hot. Turn off the power and cool it
down a while.
Diskas neatpažįstamas, o
disko dangtelis atsidaro.
• Diskas pažeistas. Pakeiskite nauju.
Paspaudus [ ] mygtuką,
grojimas neprasideda.
(Player)].
• Patikrinkite, ar [Power] jungiklis nustatytas į [
• Patikrinkite disko suderinamumą.
• Patikrinkite, ar diskas buvo įdėtas tinkamai, ir ar jo
įrašančioji pusė nukreipta į DVD videokamerą.
• Diskas, į kurį duomenys buvo įrašyti kitais įrenginiais,
gali veikti netinkamai šia DVD videokamera.
120
LIETUVIŲ
Gedimai
Požymiai
Paaiškinimas/Sprendimas
Atsukimo ekranas netikėtai
pertraukiamas.
• Patikrinkite, ar energijos tiekimas (Baterijos komplekto
ar AC energijos adapterio) tinkamai prijungtas ir stabilus
Negalite atsukti įrašyto
DVD-RW/+RW/-R/+R DL
disko.
• Diskas, į kurį duomenys buvo įrašyti kitais įrenginiais,
gali veikti netinkamai su šia DVD videokamera.
• DVD-RW diskas, įrašytas VR režime, negali būti
atsuktas naudojant įrašymo įrenginį, nepalaikantį VR
režimo. Plačiau apie tai skaitykite atsukimo įrenginio
vartotojo vadovo skyriuje apie suderinamumą
Negalite atsukti įrašyto
DVD-RW/+RW/-R/+R DL
disko kompiuteriu.
• Diską valykite, naudodami šluostę.
• Įforminkite diską (išskyrus DVD+RW).
[OPEN] jungiklio
paspaudimas neatidaro
disko dangtelio.
• Patikrinkite, ar energijos tiekimas (baterijos komplekto
ar AC energijos adapterio) tinkamai prijungtas ir stabilus.
• Nuimkite baterijų komplektą nuo DVD videokameros ir
vėl įdėkite
• įsitikinkite, jog Baterijų komplektas yra įkrautas
• Disko įforminimas buvo sutrikdytas, išjungiant DVD
videokamerą. Įjunkite DVD videokamerą ir išimkite diską
po įforminimo.
Negalite uždaryti disko
dangtelio.
• Įsitikinkite, jog neįsipainiojo rankinis dirželis.
• Įsitikinkite, jog diską įdėjote tinkamai.
121
LIETUVIŲ
Gedimai
Meniu elementų nustatymai
Pagrindinis
meniu
Kamera
Papildomas
meniu
Programa AE
Baltos spalvos balansas
Skaitmeninis efektas
16:9 Plotis
DIS
Skaitmeninis vaizdo mastelio keitimas
Įrašyti
Įrašymo režimas
AV In/Out •
Vėjo keliamo triukšmo šalinimas
Atmintis*
Diskų
valdymas
Vaizdavimas
Nuotraukos kokybė
Trinti
Trinti viską
Apsaugoti
Spaudinio žymė
Formatuoti
Failo numeris
Disko įforminimas
Disko neįforminimas
Disko formatavimas
Disko informacija
LCD ryškumas
LCD spalvos
Data/Laikas
Funkcijos
Programos AE Funkcijos pasirinkimas
Baltos spalvos balanso pasirinkimas
Specialaus skaitmeninio efekto nustatymas
16:9 Pločio režimo nustatymas
Skaitmeninio vaizdo stabilizavimo pasirinkimas
Skaitmeninio vaizdo mastelio keitimo pasirinkimas
Įrašymo greičio pasirinkimas
AV įvesties/išvesties pasirinkimas
Vėjo keliamo triukšmo minimalizavimas
Vaizdo kokybės pasirinkimas
Failų trynimas
Visų failų trynimas
Atsitiktinio trynimo atminties kortelėje išvengimas
Vaizdų atminties kortelėje žymėjimas spausdinimui
Atminties kortelės formatavimas
Failų numeravimo pasirinkimas
Disko įforminimas
Disko neįforminimas
Disko formatavimas
Disko informacijos suteikimas
Ryškumo tono nustatymas LCD ekranui
Spalvų tono nustatymas LCD ekranui
Datos ir laiko vaizdavimo nustatymas
•: VP-DC161i/DC161Wi/DC161WBi/DC163i/DC165Wi/DC165WBi tiktai
*: VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai
122
Galimi režimai
Kameros Grotuvo A.kam* A.Grot*
Režimas Režimas Režimas Režimas
Psl .
53
55
57
59
60
61
42
85
50
92
98
99
97
104
100
93
82
84
81
79
36
36
37
LIETUVIŲ
Gedimai
Pagrindinis
meniu
Sistema
Papildomas
meniu
Laikrodžio nustatymas
Distancinis •
Pypsėjimo garsas
Užrakto garsas*
USB jungtis*
Kalba
Demonstracija
Funkcijos
Datos – laiko nustatymas
Distancinio valdymo pultelis
Pypsėjimo garso nustatymas
Užrakto garso nustatymas
USB įrenginio nustatymas
OSD kalbos nustatymas
Demonstracija
Galimi režimai
Kameros Grotuvo A.kam* A.Grot*
Režimas Režimas Režimas Režimas
Psl
30
31
32
33
110
34
35
•: VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai
*: VP- DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) tiktai
MEMORY STICKTM
• Atminties kortelė („Memory Stick“) ir “
” yra „Sony Corporation“ prekybiniai ženklai.
• Visi kiti čia paminėti produktų pavadinimai gali būti prekybiniai ženklai arba registruoti prekybiniai
atitinkamų kompanijų ženklai.
Be to,”™” ir” ®” šiame vadove neminimi atskirai.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ leidimą.
• „Dolby“ ir dvigubo-D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekybiniai ženklai.
123
LIETUVIŲ
Reikalavimai
Modelio pavadinimas: VP-DC161(i)/DC161W(i)/DC161WB(i)/DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i)
Sistema
Video signalas
Nuotraukos suspaudimo formatas
Audio suspaudimo formatas
Įrašymo kokybė
Vaizdų įrenginys
Lęšiai
Filtro skersmuo
LCD ekranas/vaizdo ieškiklis
Dydis/taško numeris
LCD ekrano metodas
Vaizdo ieškiklis
Jungtys
Video išvestis
S-video išvestis
Audio išvestis
USB išvestis
Išorinis Mic
PAL
MPEG-2
DOLBY* DIGITAL STEREO CREATOR
XP (about 9Mbps), SP (about 6Mbps), LP (about 3Mbps)
CCD (Porinis įkrovimo įrenginys) (800k pikseliai)
F1 .6 33x(0ptical), 1200x(Digital) Elektroniniai vaizdo mastelio keitimo lęšiai
ø30
VP-DC161(i)/DC163(i): 2.5 coliai 112k VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/
DC165W(i)/DC165WB(i): 2.7 coliai 230k
TFT LCD
Spalvotas LCD
1Vp-p (75Ω nutruktas)
Y: 1Vp-p, 75Ω, C: 0. 286Vp-p, 75Ω
-7.5dBs (600Ω nutrauktas)
Mini-B tipo jungtis
ø3.5 stereo
Bendrai
Energijos šaltinis
Energijos šaltinio tipas
Energijos sunaudojimas (Įrašymas)
DC 8.4V, Ličio jonų baterijų komplektas 7.4V
Ličio jonų baterijų komplektas, Energijos tiekimas (100V-240V) 50/60Hz
5.2W (VP-DC161(i)/DC163(i), LCD/ vaizdo ieškiklis r),
5.4W (VP-DC161W(i)/DC161WB(i)/DC165W(i)/DC165WB(i), LCD/ vaizdo ieškiklis)
Veikimo temperatūra
0’~40’C (32T-104T)
-20’C~60’CKF~140T)
Laikymo temperatūra
Aukštis 51 .5 mm (2.02 coliai), Ilgis 87.5 mm (3.44 coliai), Plotis 121 .5 mm (4.78 coliai)
Išoriniai matmenys
425 g(0.936 Ib, 15.1 7 oz) (Except for Lithium Ion Battery Pack)
Svoris
Omni-krypties stereo mikrofonas
Vidinis MIC
Distancinis valdymas (VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i) only) Viduje: didesnis nei 15 m (49 ft) (tiesia linija), Lauke: apie 5 m (16.4 ft) (tiesia linija)
- Šie techniniai reikalvimai ir dizainas gali būti pakeisti be išankastinio perspėjimo.
124
LIETUVIŲ
Rodyklė
-AAF/MF ..................................................52
Aksesuarai
Apsauga .............................................97
Atminties kortelė ..................................90
AV In/Out .............................................85
-BBaltos spalvos balansas ......................55
BLC ....................................................47
-DDalinis trynimas ..............................68,77
Data/Laikas .........................................37
DIS ......................................................60
Diskai ...................................................10
Diskų valymas .......................................7
Distancinio valdymo pultelis ................18
Distancinis ...........................................31
-I-
-P-
Informacija ........................................... 79
Pavadinimas.
PB vaizdo mastelio keitimas ............... 66
Peržiūra .............................................. 35
“PictBridge” ....................................... 106
Programa AE ...................................... 53
Pypsėjimo garsas
-ĮĮforminimas .......................................... 82
Įrašymo režimas .................................. 42
-JJudėti ................................................... 74
Jungtis ................................................ 85
-KKopijavimas .................................... 88,89
-LLaikrodžio nustatymas ......................... 30
LCD .................................................... 36
LED Light ............................................. 49
Ličio jonų baterijų komplektas ............. 21
-EEASY.Q Režimas.................................44
Ekspozicija ..........................................51
Energijos šaltinis .................................25
-MMažų vaizdų rodyklė ............................ 62
Memory Stick ....................................... 90
Mikrofonas ........................................... 45
-FFailo Nr. ...............................................93
Filmai .................................................101
Formatavimas ...............................81,100
Funkciniai mygtukai .............................15
Neįforminimas...................................... 84
Nuotraukos ......................................... 95
Nuotraukų kokybė ............................... 92
-GGreitasis meniu ...................................27
Grojaraštis ...........................................62
-OOperaciniai režimai .............................. 26
OSD kalba ........................................... 34
OSD ................................................ 28,29
-N-
-RRankinis dirželis ................................ 19
Ryškumas ........................................... 46
-SSkaitmeninis efektas .......................... 57
Skaitmeninis vaizdo mastelio keitimas 61
Spalvų paletė ...................................... 48
Spausdinimo antspaudas ................. 104
-TTrinti .................................................... 76
Trynimas .................................. 67,71,98
-UUSB sąsaja ................................ 108-115
Užrakto garsas ................................... 33
Užrakto greitis ................................... 51
-VVaizdo ieškiklis ................................... 38
Vaizdo mastelio keitimas ................... 45
Valdymo svirtis.................................... 26
Vėjo keliamo triukšmo šalinimas ........ 50
125
LIETUVIŲ
Energijos Šaltiniai (tik Jungtinėje Karalystėje)
Elektros tinklo laidas ant energijos adapterio yra maitinamas suformuoto kištuko, sujungto su saugikliu.
Saugiklio vertė yra nurodyta ant kištuko smaigalio priekinės dalies, o prireikus pakeisti, turi būti naudojamas
tokių pačių rodiklių saugilis, patvirtintas BS1362.
Jei kištuko dangtelis yra nuimamas, niekada nenaudokite kištuko be jo.
Jei reikia pakeisti saugiklio dangtelį, jis turi būti tokios pačios spalvos kaip ir kištuko smaigalio priekinė dalis.
Keičiamus dangtelius galite įsigyti prekybos vietoje.
Jei įmontuotas kištukas netinka energijos lizdams Jūsų namuose arba kabelis nepakankamai ilgas, kad pasiektų
energijos lizdą, turite gauti tinkamą ir saugumo standartus atitinkantį pailgintą laidą arba kreiptis į prekybininką
pagalbos.
Jei nėra kitos galimybės, kaip tik pašalinti kištuką, nuimkite saugiklį, o tada saugiai išmeskite kištuką.
NEJUNKITE kištuko į elektros tinklą, nes kyla šoko dėl neizoliuoto laizdo pavojus.
SVARBU
Elektros tinkluose laidai yra nuspalvinti tam tikromis spalvomis pagal tokį kodą:
MĖLYNAS = NEUTRALUS
RUDAS = TURINTIS ĮTAMPĄ
Šios spalvos gali neatitikti spalvotų žymėjimų, parodančių įvadus ant Jūsų kištuko, tuomet elkitės taip:
MĖLYNAS laidas turi būti prijungtas prie įvado, pažymėto raide N, nuspalvinto MĖLYNAI ar JUODAI.
RUDAS laidas turi būti prijungtas prie įvado, pažymėto raide L, nuspalvinto RUDAI ar RAUDONAI.
Įspėjimas
Pastaba
126
Nejunkite jokio laido prie įžeminto įvado, pažymėto raide
nuspalvintu ŽALIAI ar ŽALIAI IR GELTONAI
Šis puslapis galioja tik Didžiojoje Britanijoje.
, žemės simboliu ar
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
„Samsung“ produktui nuo pirkimo datos suteikiama
dvylikos (12) mėnesių garantija, apsauganti nuo
brokuotų medžiagų ar netinkamo veikimo. Tais atvejais,
kai reikalingas garantinis aptarnavimas, turite sugrąžinti
produktą prekybininkui, pas kurį jį įsigijote. Tačiau
„Samsung“ įgalioti prekybininkai ir įgalioti aptarnavimo
centrai ir kitose Europos šalyse taikys garantines salygas. Easnt nesklandumams, galite kreiptis į
aptarnavimo centrą:
Samsung Electronics U.K. Ltd.
Unit C, Stafford Park 12
Telford, Shropshire
TF3 3BJ
The United Kingdom
Tel: 0870) 242 0303, Fax: 01952) 297617
www.samsung .com/uk
• Garantinės sąlygos
1. Garantija galioja tik tada, kai, esant garantinio
aptarnavimo poreikiui, garantinė kortelė yra
visiškai ir tinkamai užpildyta ir pateikiama su
originaliu važtaraščiu ar pardavimo blanku ar
patvirtinimu, o serijinis produkto numeris nėra
pažeistas.
2. „Samsung“ įsipareigoja tik pataisyti ar savo
nuožiūra pakeisti produktą ar brokuotą detalę.
3. Garantiniai pataisymai turi būti atliekami
„Samsung“ įgaliotų prekybininkų ar įgalioto
Aptarnavimo centro. Jokie nusiskundimai dėl ne
„Samsung“ įgaliotų prekybininkų atliktų pataisymų
nebus priimami, ir ši garantija nepadengs tokio
darbo ar jo padarytos žalos produktui.
AIRIJOS RESPUBLIKA
4. Šis produktas nelaikomas turinčiu defektų ar blogai
veikančiu dėl tos priežasties, jei jis turi būti
pritaikytas, kad atitiktų nacionalinius ar vietinius
techninius ar saugumo standartus, veikančius bet
kurioje kitoje šalyje nei toje, kuriai šis produktas
buvo sukurtas ir pagamintas. Ši garantija
nepadengs ir nebus atlyginta jokia žala nei dėl
pritaikymo, nei dėl nuostolių, kuriuos pastarasis
neatitikimas gali sukelti.
5. Ši garantija nepadengs išlaidų nei vienu iš toliau
minimų atvejų:
a) periodiški patikrinimai, aptarnavimas ir taisymas
ar detalių keitimas dėl normalaus nusidėvėjimo,
b) išlaidų, susijusiu su transportavimu, pašalinimu ar
produkto įdiegimu,
c) išlaidų, susijusių su netinkamu naudojimu, įskaitat
produkto naudojimą ne pagal paskirtį ar
neteisingu įdiegimu,
d) žalos, sukeltos apšvietimo, vandens, ugnies,
stichinių nelaimių, karo, visuotinių neramumų,
netinkamos elektros tinklų įtampos, netinkamos
ventiliacijos ar kitų priežasčių, kurios nėra
„Samsung“ galioje.
6. Ši garantija galioja kiekvienam asmeniui, kuris
garantiniu periodu legaliai įsigijo produktą.
7. Vartotojo įstatyminės teisės bet kuriuose
galiojančiuose nacionaliniuose įstatymuose,
nukreiptos prieš prekybininką ir atsirandančios dėl
pirkimo sutarties ar kokiu kitu atveju, nėra
įtakojamos šios garantijos. Nepaisant to, jog yra
nacionaliniai įstatymai, pagal šią garantiją vartotojo
teisės yra išimtinės, ir „Samsung“, jos bendrovės ir
platintojai neturėtų būti atsakingi už tiesioginę
ar svarbią netektį ar bet kokią žalą įrašams,
kompaktiniams diskams, video ar audio juostoms,
kitiems panašiems įrengimams ar medžiagoms.
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
(
<
(
LIETUVIŲ
Susisiekite su „SAMSUNG“ VISAME PASAULYJE
Je turie klausimų ar norite išreikšti savo nuomonę apie „Samsung“ produktus, susisiekite su „SAMSUNG“ klientų aptarnavimo centru.
Regionas Šalis
Šiaurės Amerika
Lotynų Amerika
Europa
CIS
Vartotojas
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Azija Okeanija
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Vidurinieji Rytai Afrika
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Aptarnavimo centras
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1800 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Tinklalapis
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
LIETUVIŲ
ŠI DVD VIDEOKAMERA YRA PAGAMINTA:
RoHS palaikymas
Mūsų produktas palaiko “Tam tikrų pavojingų medžiagų elektriniuose ir elektroniniuose įrengimuose naudojimo aprobojimą” (“The Restriction Of the use
of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”), todėl nenaudojame 6 pavojingų medžiagų- Kadmio (“Cadmium”) (Cd), Švino
(“Lead”) (Pb), Merkurio (“Mercury”) (Hg), Šešiavalenčio Chromo (“Hexavalent Chromium”) (Cr«), Poli Brominuoto Biphenilio (“Poly Brominated Biphenyls”)
(PBBs), Poli Brominuoto Diphenilio Eterių (“Poly Brominated Diphenyl Ethers “)(PBDEs)- savo produktuose.
AD68-00993J
Download PDF