Sangean | DDR-31+ | DDR-31BT

DDR-31BT
NL
Vevision 1
Inhoudsopgave
Bedieningselementen ............................................... 110-112
De alarmen annuleren .................................................... 134
Gebruik van lichtnet ........................................................ 113
Slaaptimer ....................................................................... 135
Uw radio bedienen .......................................................... 114
EQ-functie ....................................................................... 136
Een zender selecteren – DAB ......................................... 115
Bediening treble .............................................................. 137
Displaymodi – DAB ......................................................... 116
Bediening bass ............................................................... 137
Nieuwe zenders vinden - DAB ........................................ 117
Mute-functie .................................................................... 138
Secundaire diensten – DAB ............................................ 117
Achtergrondlicht dimmer van het display ........................ 138
Handmatig afstemmen – DAB ......................................... 118
Fabrieksreset .................................................................. 139
Dynamisch Bereik Bediening (DRC) – DAB ................... 119
Softwareversie ................................................................ 140
Uw radio gebruiken – FM auto-tune ................................ 120
USB-aansluiting voor software-upgrade ......................... 141
Handmatig afstemmen - FM ........................................... 120
Headphone-aansluiting ................................................... 141
Displaymodi – FM ........................................................... 121
Auxiliary-ingang .............................................................. 141
Zenders vooraf instellen - DAB en FM ............................ 122
Line Out-aansluiting ........................................................ 142
Een vooraf ingesteld station opnieuw oproepen - DAB en
FM ................................................................................... 122
Waarschuwingen ............................................................ 142
Scan gevoeligheid instelling ............................................ 123
Circuit kenmerken ........................................................... 143
Stereo-/ Mono-instelling – FM ......................................... 124
Naar Bluetooth-muziek luisteren ..................................... 125
Klok display ..................................................................... 125
De tijd en datum handmatig instellen ...................... 126-129
De alarmtijden instellen ............................................ 130-133
Het alarm stoppen ........................................................... 134
109
Specificaties .................................................................... 143
Bedieningselementen (voorkant)
NL
1. Luidspreker
2. Lichtknop
3. Band-knop
4. Pair / Auto tune-knop
5. Alarm-knop
6. LCD-display
7. Advanced / INFO-knop
8. Infrarood sensor
9. Volume-knop
10. Aan / Standby-knop
11. Afstembediening / Select-knop
12. Preset-knoppen
Voorkeurszender 2 / Backward
Voorkeurszender 3 / Play / Pause
Voorkeurszender 4 / Fastforward
110
Bedieningselementen (achterkant)
13. Telescopische antenne voor DAB+ / FM
14. USB-aansluiting voor software-upgrade
15. DC power in-aansluiting
111
16. Hoofdtelefoon-aansluiting
17. Line Out-aansluiting
18. Auxiliary-ingang
Bedieningselementen (afstandsbediening)
A. Aan / Standby-knop
B. Mute-knop
C. Preset-knop
D. Select-knop
E. Afstemmen Omlaag-knop
F. Advanced-knop
G. Pair / Auto tune-knop
H. Band / Auxiliary invoermodus-knop
I. Alarm-knop
J. Info-knop
K. EQ-knop
L. Afstemmen Omhoog-knop
M. Slaapknop
N. Volume Omhoog en Omlaag knoppen
O. Dimmer-knop
NL
Opmerking:
In de instructies in deze handleiding worden, voor de duidelijkheid, voor
het gebruik van bedieningselementen de knoppen op de afstandsbediening getoond. De knoppen op de radio die kunnen, indien gewenst,
gebruikt worden.
Opmerking:
De onderstaande bedieningsmethoden zijn zowel voor het paneel als
de bediening voor de afstandsbediening mogelijk.
1. Draaien aan de afstemknop op het paneel heeft dezelfde werking
als het drukken op de Afstemmen Omhoog en Omlaag knoppen
op de afstandsbediening.
2. Het drukken en ingedrukt houden van de Afstemknop op het paneel
heeft dezelfde werking als het indrukken van de Select-knop op de
afstandsbediening.
3. Het indrukken en ingedrukt houden van de Info-knop op het paneel
heeft dezelfde werking als het indrukken van de Advanced-knop op
de afstandsbediening.
4. Draaien aan de Volumeknop op het paneel heeft dezelfde werking als
drukken op de Volume Omhoog en Omlaag knoppen op de
afstandsbediening.
112
Gebruik van het lichtnet
1. Plaats uw wekkerradio op een vlakke ondergrond.
2. Steek het netsnoer in de aansluiting op de achterkant van uw
wekkerradio en zorg ervoor dat het snoer volledig in de aansluiting
is gedrukt.
3. Steek het andere uiteinde van de netsnoer in een stopcontact en
schakel het stopcontact in.
113
Uw radio bedienen - DAB
1. Strek de telescopische antenne op de achterkant van uw radio
volledig uit. Plaats de telescopische antenne zo verticaal mogelijk
en strek hem ofwel boven, ofwel onder de radio uit.
NL
2. Plaats de adapterstekker in de DC-aansluiting op de achterkant van
uw radio. Steek de adapter in een standaard stopcontact.
Het display zal een paar seconden “Welcome to Digital Radio” tonen
en daarna zal het display “Time is not set” tonen. (Als de radio eerder
is gebruikt, dan zal de radio proberen een radiostation met kloksignaal
te vinden. Na een korte tijd zal de huidige tijd op het display verschijnen.)
3. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
4. Tijdens het scannen zal de onderste regel van het display een balk
tonen die de voortgang van de scan aangeeft.
5. Als de radio eerder is gebruikt, dan zal het laatst gebruikte station
worden geselecteerd.
6. Het eerste station (in alfanumerieke volgorde 0...9...A....Z) zal worden
geselecteerd wanneer het scannen voltooid is.
7. Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, dan zal de eerste
zender in de zenderlijst, die tijdens het scannen is gevonden, worden
afgespeeld. Het display zal de naam van de zender tonen.
8. Als de zenderlijst na het automatisch afstemmen nog altijd leeg is,
dan zal wekkerradio “No DAB Station” tonen.
9. Als er geen signalen zijn gevonden, dan kan het nodig zijn uw radio
anders te plaatsen, voor betere ontvangst.
114
Een zender selecteren - DAB
1. De bovenste regel van het display toont de naam van de huidig
geselecteerde zender.
2. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om door de lijst
van beschikbare zenders te bladeren. Stop met het drukken op de
Afstemmen Omhoog of Afstemmen Omlaag knoppen op het moment
dat u de gewenste zender gevonden heeft.
3. Druk op de Select-knop om de zender te selecteren. Het display kan
nu “Now Tuning” tonen, terwijl uw wekkerradio de nieuwe zender vindt.
4. Pas het volume naar wens aan met behulp van de Volume Omhoog
en Omlaag knoppen.
Opmerking:
Druk als er na het selecteren van een zender geen geluid is op de Infoknop om de scrollende tekst te controleren. Als het display “Service not
available” blijft tonen dan kan het nodig zijn om uw radio te verplaatsen,
voor betere ontvangst.
115
Displaymodi – DAB
Uw wekkerradio heeft een reeks displaymodi:NL
1. Druk op de Info-knop om de verschillende modi te doorlopen.
a. Scrollende tekst
b. Signaalsterkte
c. Zendertype
d. Multiplexnaam
e. Kanaal & Frequentie
f. Bitrate & Audiotype
g. Tijd
h. Datum
Toont scrollende tekstberichten, zoals
artiest-/tracknaam, telefoonnummer etc.
Toont een grafiek die de signaalsterkte
voor het ontvangen station aangeeft.
Toont het type van de zender, bijv. Pop,
Klassiek, Nieuws etc.
Toont de naam van de DAB-multiplex
waar het huidige station toe behoort.
Toont de frequentie en het kanaal van de
huidige DAB-multiplex zender.
Toont de digitale bitrate & het audiotype
van het huidige station.
Toont de huidige tijd.
Toont de huidige datum.
116
Nieuwe stations vinden – DAB
Naar mate de tijd verstrijkt, kunnen er nieuwe stations beschikbaar zijn.
Om nieuwe stations te vinden gaat u als volgt te werk:1. Druk als de radio aan staat en in DAB-modus is op de Auto
Tune-knop. Het display zal “Scanning...” tonen en uw wekkerradio
zal een scan van de Band III DAB-kanalen uitvoeren. Wanneer er
nieuwe zenders worden gevonden, dan zal de stationteller aan de
rechterkant van het display verhoogd worden en zullen de zenders
aan de lijst die is opgeslagen in de radio worden toegevoegd.
Secundaire diensten - DAB
1. Bepaalde radiostations hebben één of meer secundaire diensten.
Als een radiostation is verbonden met een secundaire dienst, dan zal
het display “>>“ tonen naast de stationsnaam op de stationslijst.
De secundaire dienst zal dan direct na de primaire dienst verschijnen,
als u op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen met de klok
mee drukt.
2. Druk op de Select-knop om het station te selecteren.
3. Als de geselecteerde dienst afsluit, dan zal de radio opnieuw
afstemmen op het hoofdradiostation (of primaire dienst) als deze
beschikbaar is.
117
Handmatig afstemmen – DAB
Handmatig afstemmen stelt u in staat de radio af te stemmen een bepaalde DAB-frequentie. Nieuw gevonden zenders zullen worden toegevoegd aan de zenderlijst. Merk op dat DAB-stations zich bevinden in
het bereik van 5A-13F.
NL
1. Druk als de radio aan staat en in DAB-modus is op de Advanced-knop,
het display toont “Manual tune“.
2. Druk op de Select-knop om de handmatig afstem-modus te betreden.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om het gewenste
DAB-kanaal te selecteren.
4. Druk op de Select-knop om af te stemmen op de gekozen frequentie.
Als er een signaal aanwezig is, dan zal het kanaalnummer en het
eerste gedeelte van de DAB-multiplexnaam getoond worden.
Alle gevonden zenders zullen worden toegevoegd aan de opgeslagen
lijst in de radio.
5. Druk nogmaals op de Select-knop om terug te keren naar de normale
DAB-afstemmodus.
118
Dynamisch Bereik Bediening (DRC) - DAB
DRC kan zachte geluiden makkelijker hoorbaar maken, wanneer uw
radio wordt gebruikt in een lawaaiige omgeving.
Er zijn drie compressieniveaus,
• DRC off (uit): DRC is uitgeschakeld, uitzend DRC zal worden genegeerd.
• DRC high (hoog): DRC is ingesteld zoals verzonden door de uitzender.
• DRC low (laag): DRC niveau is ingesteld op 1/2 van datgene wat
de uitzender verzendt.
Als de radio aan staat en in DAB-modus is,
1. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
2. Druk op de Advanced-knop. Het display zal “Manual tune” tonen.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen tot het display
“DRC” toont.
4. Druk op de Select-knop om de instelmodus te betreden.
5. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om de gewenste
DRC-instelling te selecteren (de standaardinstelling is off (uit)).
6. Druk op de Select-knop om de instelling te bevestigen.
7. Druk op de Info-knop, het display zal terugkeren naar de normale
afstemmodus.
Opmerking:
Niet alle DAB-uitzendingen kunnen gebruik maken van de DRC-functie.
Als de uitzending geen DRC ondersteunt, dan zal de DRC-instelling op
de radio geen effect hebben.
119
Uw radio bedienen – FM auto-tune
Handmatig afstemmen – FM
1. Strek de telescopische antenne op de achterkant van uw wekkerradio
volledig uit. Plaats de antenne zo recht mogelijk en strek hem ofwel
boven, ofwel onder de radio uit.
1. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
2. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
3. Druk op de Band-knop om de FM-band te selecteren.
4. Druk op de Auto Tune-knop, het display zal scanning tonen en uw
wekkerradio zal scannen van lage naar hoge frequentie (of in de laatst
gescande richting). Het scannen zal automatisch stoppen wanneer
een station met voldoende sterkte gevonden wordt.
5. Na een paar seconden zal het display updaten. Het display zal de
frequentie van het gevonden signaal tonen. De radio zal de
zendernaam tonen als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens
aanwezig zijn.
2. Druk op de Band-knop om de FM-band te selecteren.
Strek de telescopische antenne voorzichtig volledig uit voor de beste
FM-ontvangst.
NL
3. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om af te stemmen
op een station. Met elke druk op de knop zal de frequentie omhoog
of omlaag gaan met 50 kHz.
4. Wanneer het einde van de golfband is bereikt, dan zal uw radio verder
gaan vanaf het andere uiteinde van de golfband.
5. Stel het volume naar wens in met behulp van de Volume Omhoog en
Omlaag knoppen.
6. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio uit te zetten.
6. Druk, zoals eerder, op de Auto Tune-knop om aanvullende zenders
te vinden.
7. Om de FM-band in opgaande of neerwaartse richting te scannen
(van lage naar hoge frequentie of van hoge naar lage frequentie),
dit wil zeggen met de klok mee of tegen de klok in, druk en houd de
Afstemmen Omhoog of Afstemmen Omlaag knoppen voor 0.5 seconden
ingedrukt en laat de knoppen daarna los om af te stemmen op een
station. Druk vervolgens op de Auto Tune-knop, de frequentie zal de
laatst gebruikte scanrichting volgen, naar boven of naar beneden.
8. Stel het volume naar wens in met behulp van de Volume Omhoog of
Omlaag knoppen.
9. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio uit te zetten.
120
Displaymodi – FM
In de FM-modus kan de onderste regel van het display worden ingesteld om een van de volgende opties weer te geen:1. Druk op de Info knop om de verschillende opties te doorlopen.
a. Tijd
b. Datum
c. Radiotekst (Scrollende tekst)
d. Zendertype
e. Zendernaam/Frequentie
f. Audio-modus
Toont de huidige tijd.
Toont de huidige datum.
Toont scrollende tekstberichten,
zoals artiest-/tracknaam, telefoonnummer, etc.
Toont het zendertype, bijv. Pop,
Klassiek, Nieuws, etc.
Toont de frequentie van de huidige
zender.
Het display toont Stereo of Mono.
Opmerking:
Uw wekkerradio zal op de onderste regel van het display “NO Radio
Text” tonen als er geen scrollende tekst beschikbaar is en “NO PTY” als
er geen zendertype informatie beschikbaar is.
121
Zenders vooraf instellen - DAB en FM
Er zijn 5 geheugen-presets op het paneel voor beide golfbanden.
Er zijn echter 10 geheugen-presets op de afstandsbediening voor beide
golfbanden.
Een vooraf ingesteld station opnieuw oproepen DAB en FM
1. Druk op de Aan / Standby-knop om uw radio aan te zetten.
NL
2. Selecteer de gewenste golfband door op de Band-knop te drukken.
1. Druk op de Aan / Standby-knop om de radio aan te zetten.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste zender.
3. Druk kort op de gewenste Preset-knop, uw radio zal afstemmen op
de zender die is opgeslagen in het preset-geheugen.
3. Druk en houd de gewenste preset-knop ingedrukt tot het display bijv.
“Preset 1 stored” toont. De zender zal worden opgeslagen onder de
gekozen preset-knop. Herhaal deze procedure voor de resterende
presets.
4. Zenders die zijn opgeslagen in preset-geheugens kunnen worden
overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.
122
Scan gevoeligheid instelling
Uw radio zal normaal gesproken scannen naar FM-uitzendingen die
sterk genoeg zijn om goed ontvangen te worden. Het is echter mogelijk
dat u ook wilt scannen naar zwakkere signalen, mogelijk van verder
weg gelegen uitzendmasten. Uw radio beschikt over een local / distant
(lokaal/ver) optie voor de scanfunctie op de FM-band.
1. Zet uw radio aan en selecteer de FM-band door op de Band-knop
te drukken.
2. Druk op de Advanced-knop. Het display zal “FM scan zone” tonen.
3. Druk op de Select-knop om de FM Scan Zone-instelling te openen.
4. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om te schakelen
tussen de Local (Lokaal) en Distant (Ver) opties. De Distant-optie
zorgt ervoor dat de radio ook zwakkere signalen vindt onder het
scannen.
5. Druk op de Select-knop om uw selectie te bevestigen.
De Local- of Distant-instelling wordt opgeslagen in uw radio en blijft
van kracht totdat deze veranderd wordt of een Fabrieksreset wordt
uitgevoerd.
Opmerking:
De local-instelling zorgt ervoor dat de radio zwakke signalen negeert.
123
Stereo- / Mono-instelling – FM
Uw wekkerradio zal stereo-uitzendingen in stereo afspelen (via hoofdtelefoon), zolang het ontvangen signaal van voldoende sterkte is. Echter,
wanneer een stereo-signaal zwakker wordt, dan zal het audiosignaal
slechter worden. Het kan wenselijk zijn om de radio te forceren het station in mono af te spelen om het niveau van de audio-ruis te verminderen.
NL
1. Zet uw wekkerradio aan en stem af op de gewenste FM-radiozender
door op de Band-knop te drukken.
2. Druk op de Advanced-knop. Het display zal “FM scan zone” tonen.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om “Mono
override” te selecteren en druk vervolgens op de Select-knop om het
Mono override-menu te openen. Het display zal “Override off“ tonen
als de radio nog in Auto stereo-modus is.
4. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen en druk
vervolgens op de Select-knop om de Mono override-functie aan te
zetten. De radio zal, terwijl deze instelling wordt opgeslagen, de huidige
zender afspelen in mono, ongeacht of u de hoofdtelefoon of de
luidspreker gebruikt. Mono override is een tijdelijke instelling en wordt
alleen toegepast op de huidige zender. Het wordt geannuleerd door
af te stemmen op een andere zender.
5. Druk als u onder het luisteren naar het huidige zender Mono override
wilt annuleren op de Advanced-knop en volg de bovenstaande
procedures om het Mono override-menu te openen en de optie Mono
override On (aan) te vinden . Druk op de Afstemmen Omhoog of
Omlaag knoppen om Mono override off (uit) te zetten. Druk op de
Select-knop om te bevestigen en Mono override uit te zetten.
De radio zal het huidige station als het signaal sterk genoeg is in
stereo afspelen door de hoofdtelefoon.
Opmerking:
U kunt ook rechtstreeks op de Select-knop op de afstandsbediening of
het paneel drukken om de Mono- of Stereo-modus te veranderen.
124
Naar Bluetooth-muziek luisteren
U moet uw Bluetooth-apparaat pairen met uw radio voordat u de verbinding tot stand kunt brengen en kunt starten met het afspelen/streamen
van Bluetooth-muziek met uw DDR-31BT. Pairen creëert een permanente ‘band’ waardoor twee apparaten elkaar altijd kunnen herkennen.
Uw Bluetooth-apparaat pairen
1. Druk op Band om de Bluetooth-modus te selecteren.
2. Druk op Play / Pause op het paneel of op de bediening van uw
Bluetooth- apparaat om het afspelen van Bluetooth-muziek te starten.
2. Uw DDR-31 BT zal de pair-functie automatisch activeren.
Het Bluetooth-symbool zal op het display knipperen.
3. Druk op Play/Pause
om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals
op Play / Pause om het afspelen te hervatten.
3. Activeer Bluetooth op uw apparaat (volgens de instructies in de handleiding
van het apparaat) om verbinding te maken tussen het apparaat en
uw DDR-31BT. U kunt daarna muziek van het Bluetooth-apparaat
afspelen via de DDR-31 BT.
4. Druk op
of
op de afstandsbediening om naar de volgende of
vorige track te gaan.
4. Houd PAIR/ AUTO TUNE ingedrukt om de verbinding te verbreken.
Opmerking:
a) Nadat de apparaten zijn gepaird en er verbinding is gemaakt, zullen
de apparaten deze verbinding in stand houden tot de verbinding
handmatig wordt verbroken door de gebruiker of totdat de verbinding
wordt verbroken door een reset van een van beide apparaten.
b) Uw DDR-31 BT zal automatisch verbinding maken met het apparaat
waarmee het laatst verbinding is gemaakt indien dat apparaat binnen
bereik is.
c) Het effectieve bereik tussen het dock-systeem en het gepairde apparaat
is ongeveer 10 meter (30 voet).
125
Bluetooth-muziek afspelen
1. Zodra er een verbinding is tussen uw apparaat en de DDR-31 BT,
kunt u het afspelen van Bluetooth-muziek via de DDR-31 BT starten.
d) Obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik
reduceren.
Opmerking:
Als er een oproep wordt ontvangen terwijl er Bluetooth-muziek wordt
afgespeeld, dan zal de muziek automatisch worden uitgeschakeld.
De verbinding met uw Bluetooth-apparaat verbreken
Druk op Band en schakel naar een andere modus om de Bluetooth-verbinding tussen het Bluetooth-apparaat en de DDR-31 BT te verbreken.
Klokweergave
1. Het display toont wanneer de wekkerradio in standby-modus is de
huidige tijd, datum, maand en jaar.
2. De klok zal in de Standby-modus updates ontvangen van de laatst
afgestemde zender voordat de wekkerradio in Standby-modus ging.
De klok van de radio zal automatisch de Zomer-/Wintertijd bijhouden
in Standby-modus.
De tijd en datum handmatig instellen
De DDR-31BT zal automatisch zijn klok instellen wanneer is afgestemd
op een DAB-zender of een FM-zender die de tijd uitzendt via RDS.
NL
Als de klok niet kan worden ingesteld met behulp van DAB- of FM-radio, dan moet u zelf de tijd en datum handmatig instellen voor u gebruik
kunt maken van de alarmfunctie. De tijd en datum kunnen worden ingesteld terwijl het apparaat in standby-modus is of onder het afspelen.
Volg de volgende stappen als het nodig is de tijd en datum handmatig
in te stellen:
1. Druk op de Aan / Standby-knop om uw radio aan te zetten.
2. Selecteer de gewenste golfband door op de Band-knop te drukken.
3. Druk op de Advanced-knop. Het display zal “FM scan zone” tonen.
4. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om “System”
te selecteren.
5. Druk op de Select-knop om het Time menu (tijdmenu) te openen.
6. Druk op de Select-knop om het “Set 12/24 hour“-menu (12/24-uursmenu)
te openen.
7. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om de instelling
van 12/24-uur te veranderen.
8. Druk op de Select-knop om uw selectie te bevestigen.
De 12/24-uursinstelling wordt opgeslagen in de radio.
9. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om “Set Time/
Date“ te selecteren.
10. Druk op de Select-knop om het “Set Time/Date“menu te openen.
126
11. De uurcijfers zullen op het display knipperen. Druk op de Afstemmen
Omhoog of Omlaag knoppen om de uurcijfers naar wens te veranderen.
12. Druk op de Select-knop om de uurinstelling te bevestigen.
13. De minuutcijfers zullen knipperen op het display. Druk op de
Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om de minuutcijfers naar
wens te veranderen.
14. Druk op de Select-knop om de minuutinstelling te bevestigen.
15. De dagcijfers zullen knipperen op het display. Druk op de Afstemmen
Omhoog of Omlaag knoppen tot de gewenste datum is ingesteld.
16. Druk op de Select-knop om de daginstelling te bevestigen.
17. De maand zal knipperen op het display. Druk op de Afstemmen
Omhoog of Omlaag knoppen tot de gewenste maand is ingesteld.
18. Druk op de Select-knop om de maandinstelling te bevestigen.
19. Het jaarnummer zal knipperen op het display. Druk op de Afstemmen
Omhoog of Omlaag knoppen tot het gewenste jaar is ingesteld.
127
20. Druk op de Select-knop om het jaar te bevestigen en het instellen
van de klok en datum te voltooien. De instelling van Tijd/Datum
wordt opgeslagen in de radio.
NL
21. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om naar
“Auto update” te schakelen.
22. Druk op de Select-knop om het “Auto update“-menu te openen.
23. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om van
“Auto update“-modus te veranderen. Er zijn vier “Auto update “-modi,
namelijk: Update from Any (Update van elk signaal), Update from
DAB (Update van DAB), Update from FM (Update van FM) en
No update (Geen update).
24. Druk op de Select-knop om uw selectie te bevestigen.
De Auto update-instelling wordt opgeslagen in de radio.
128
25. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om “Set date
format” (Stel datumformaat in) te selecteren.
26. Druk op de Select-knop om het “Set date format“-menu te openen.
27. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om van “Set
date format “-modus te schakelen. Er zijn twee “Set date format“-modi,
namelijk: DD-MM-YYYY en MM-DD-YYYY.
28. Druk op de Select-knop om uw selectie te bevestigen.
De datumformaat-instelling wordt opgeslagen in de radio.
29. Het display zal terug keren naar het weergeven van de vorige
gebruiksmodus.
129
De alarmtijden instellen
Uw wekkerradio heeft 2 alarmen die kunnen worden ingesteld om u te
wekken met radio of zoemeralarm. Elk alarm kan worden ingesteld om
één keer, dagelijks, op weekdagen of in de weekenden te klinken.
NL
Opmerking:
Uw wekkerradio zal het instellen van het alarm verlaten als er gedurende 10 seconden geen knoppen worden ingedrukt.
1. Het alarm kan worden ingesteld als de radio in standby-modus is of
aan staat.
2. Druk op de Alarm-knop en selecteer het “Alarm 1 Setup”- of “Alarm 2
Setup”-menu.
3. Druk op de Select-knop om het “Alarm 1 Wizard“- of “Alarm 2 Wizard“-menu
te openen.
4. De uurcijfers knipperen op het display. Druk op de Afstemmen Omhoog
of Omlaag knoppen om het uurcijfer naar wens te veranderen.
5. Druk op de Select-knop om de uurinstelling te bevestigen.
6. Het minuutcijfer zal knipperen op het display. Druk op de Afstemmen
Omhoog of Omlaag knoppen om de minuutcijfers naar wens te
veranderen.
7. Druk op de Select-knop om de minuutinstelling te bevestigen.
De alarmtijden instelling worden opgeslagen in de radio.
8. De duurcijfers zullen knipperen op het display. Druk op de Afstemmen
Omhoog of Omlaag knoppen tot de gewenste duur is ingesteld. Er zijn
vijf “Duration“ (alarmduur) opties, namelijk 15, 30, 45, 60, en 90 minuten.
130
9. Druk op de Select-knop om uw selectie te bevestigen.
De alarmduur-instelling wordt opgeslagen in de radio.
10. De broncijfers zullen op het display knipperen. Druk op de Afstemmen
Omhoog of Omlaag knoppen tot de gewenste bron is ingesteld. Er zijn
drie “Source“ (bron) opties, namelijk FM, Buzzer (Zoemer) en DAB.
11. Druk als zoemer is gekozen als alarmbron op de Select-knop om
uw selectie te bevestigen. De alarmbron-instelling wordt opgeslagen
in de radio.
12. De dagcijfers zullen knipperen op het display. Druk op de Afstemmen
Omhoog of Omlaag knoppen tot de gewenste alarmdag is ingesteld.
Er zijn vier “Alarm day“-opties, namelijk Once (Eén keer), Weekends
(Weekenden), Weekdays (Weekdagen) en Daily (Dagelijks).
•
•
•
•
Once: het alarm klinkt één keer.
Weekends: het alarm klinkt alleen in de weekenden.
Weekdays: het alarm klinkt alleen op weekdagen.
Daily: het alarm klinkt elke dag.
13. Druk op de Select-knop om uw selectie te bevestigen.
De alarmdag-instelling wordt opgeslagen in de radio.
14. Druk als DAB of FM is gekozen als alarmbron op de Select-knop
om uw selectie te bevestigen. De alarmbron-instelling wordt
opgeslagen in de radio.
15. De zendercijfers zullen knipperen op het display. Druk op de
Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen tot de gewenste zender
is ingesteld. Er zijn twee “Station“-opties, namelijk: de laatst
beluisterde zender en de vooraf ingestelde zenders (presets).
16. Druk op de Select-knop om uw selectie te bevestigen.
De alarmzender-instelling wordt opgeslagen in de radio.
Opmerking:
Als er geen vooraf ingestelde zenders (presets) zijn, dan zal het display
alleen het laatst beluisterde station tonen.
131
17. De alarmdagcijfers zullen knipperen op het display. Druk op de
Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen tot de gewenste alarmdag
is ingesteld. Er zijn vier “Alarm day“-opties, namelijk: Once, Weekends,
Weekdays en Daily.
NL
18. Druk op de Select-knop om uw selectie te bevestigen.
De alarmdag-instelling wordt opgeslagen in de radio.
19. De onderste regel van het display zal een balk tonen om het
geluidsniveau van het alarm weer te geven. Druk op de Afstemmen
Omhoog of Omlaag knoppen tot het gewenste volume is ingesteld.
Opmerking:
Het minimale geluidsniveau van het alarm is één.
20. Druk op de Select-knop om uw selectie te bevestigen.
De volume-instelling van het alarm wordt opgeslagen in de radio.
21. De alarm setupoptie zal knipperen op het display. Druk op de
Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om de alarm setupopties
naar wens in te stellen. Er zijn twee “Alarm Setup“ opties, namelijk:
On (aan) en Off (uit).
132
22. Druk op de Select-knop om de alarmsetup-instelling te bevestigen.
De setup-instelling van het alarm wordt opgeslagen in de radio.
23. Het display zal “Alarm saved” tonen en het alarmsymbool zal op
het display verschijnen, dit geeft aan dat het alarm is ingesteld.
24. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om Off (uit)
te selecteren. Het display zal “Alarm saved” tonen, maar het
alarmsymbool zal niet op het display verschijnen.
Opmerking:
Als de bovenstaande alarm-instelprocedure niet wordt afgerond, dan
zal het display “Alarm Not saved“ tonen. U moet in dit geval de bovenstaande procedure opnieuw uitvoeren.
25. Het alarm is nu ingesteld en het apparaat gaat terug naar de
voorgaande weergave. Het alarmsymbool (alarm 1 of 2) zal getoond
worden op het display.
Opmerking:
U kunt ook als de wekkerradio in standby-modus op de Alarm-knoppen
drukken en deze ingedrukt houden is om naar het “Alarm 1 Setup”- of
het “Alarm 2 Setup”-menu te gaan. Druk vervolgens op de Select-knop
om het “Alarm 1 Wizard“- of “Alarm 2 Wizard“-menu te openen, zoals
hierboven beschreven.
133
Het alarm stoppen
Druk op de Aan / Standby-knop wanneer een alarm actief is om het
alarm te stoppen (radio en zoemer).
Opmerking:
Druk wanneer het alarm actief is op een willekeurige knop (behalve
de Aan / Standby knop) om het alarm voor 5 minuten uit te schakelen
(snooze-modus).
NL
Alarmen annuleren
1. Volg de bovenstaande alarm-instelprocedures om het de alarm On
(aan) of Off (uit) opties te vinden, selecteer OFF door op de Afstemmen
Omhoog of Omlaag knoppen te drukken en druk vervolgens op de
Select-knop om de alarminstelling te annuleren.
Het alarmsymbool zal verdwijnen van het display.
Opmerking:
U kunt ook de onderstaande procedures volgen om de alarmen te annuleren.
1. Het alarm kan worden ingesteld als de radio aan of in standby staat.
2. Druk op de Alarm-knop om “Alarm 1 Setup”- of “Alarm 2 Setup”-menu
te selecteren als de radio is aangezet.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om Off te
selecteren.
4. Druk op de Select-knop om de alarminstelling off te bevestigen.
De alarminstelling wordt opgeslagen in de radio. Het display zal
“Alarm saved” tonen maar het alarmsymbool zal niet verschijnen
op het display.
Opmerking:
U kunt ook op de Alarm-knop drukken om “Alarm 1 Setup” of “Alarm 2
Setup” aan of uit te zetten wanneer de wekkerradio in standby-modus
is. Druk vervolgens op de Select-knop om het aan of uit zetten van
“Alarm 1 Setup” of “Alarm 2 Setup” te bevestigen, als uw wekkerradio in
standby-modus is.
134
Slaaptimer
Uw wekkerradio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een
vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimer kan worden ingesteld
tussen 15 en 90 minuten met stappen van 15 minuten (behalve 75 minuten). Zorg ervoor dat uw wekkerradio is ingeschakeld.
1. Druk en houd de Slaapknop ingedrukt tot de gewenste slaaptijd
verschijnt op het display. Laat de Slaapknop los.
2. Het display zal een “
ingesteld.
“ tonen, wat aangeeft dat de slaaptimer is
3. Druk op de Slaapknop om de resterende slaaptimertijd te bekijken.
4. Druk op de Aan / Standby-knop om de slaaptimer te annuleren.
Opmerking:
De Slaapknop zit alleen op de afstandsbediening. Het apparaat heeft
geen Slaapknop.
135
EQ-functie
Het geluid op uw geluidssysteem kan worden aangepast aan uw persoonlijke smaak voor het materiaal waar u naar luistert.
De DDR-31BT heeft zes vooraf ingestelde equalizermodi.
Als alternatief kunt u de treble- en bassniveaus naar wens instellen.
NL
1. Druk herhaaldelijk op de EQ-knop om de verschillende modi te
doorlopen, tot de gewenste equalizermodus op het display verschijnt.
Laat de EQ-knop los.
• Flat – er wordt geen toonmodificatie toegepast
• Jazz
• Rock
• Classic (Klassiek)
• Pop
• News (Nieuws)
• Treble – tooninstelling kan worden aangepast
• Bass – tooninstelling kan worden aangepast
Opmerking:
De EQ-knop zit alleen op de afstandsbediening. Het apparaat heeft
geen EQ-knop.
136
Bediening treble
1. Druk op de EQ-knop om de modi te doorlopen, tot “Treble” op het
display verschijnt. De huidige treble-instelling zal getoond worden op
het display.
2. Druk om de treble-instelling aan te passen op de Afstemmen Omhoog
of Omlaag knoppen, tot een gewenst niveau is bereikt.
Bediening bass
1. Druk op de EQ-knop om de modi te doorlopen, tot “Bass” op het
display verschijnt. De huidige bass-instelling zal getoond worden op
het display.
2. Druk om de bass-instelling aan te passen op de Afstemmen Omhoog
of Omlaag knoppen, tot een gewenst niveau is bereikt
3. Druk op de Select-knop om terug te gaan naar het afspeelmodus display.
Opmerking:
Druk om het effect van de treble- of bass-instellingen snel te annuleren
op de Equalizer knop tot “Flat” op de het display verschijnt. De trebleen bass-instellingen zullen worden onthouden voor de volgende keer
dat u deze wilt aanpassen.
137
Mute-functie
Druk op de Mute-knop op de afstandsbediening van uw radio, dit zal de
luidsprekers dempen.
NL
1. Druk op de Mute-knop om het geluid te dempen. Het display zal
“Volume Muted“ tonen.
2. Druk nogmaals op de Mute-knop of een van de Volumeknoppen om
het geluid te herstellen.
Achtergrondlicht dimmer van het display
1. Druk op de Lichtknop op de afstandsbediening of uw wekkerradio om
de intensiteit van het display aan te passen aan de omgevingsverlichting
in de kamer. U kunt de helderheid van de dimmer selecteren uit zeven
verschillende niveaus.
138
Fabrieksreset
Als uw radio niet meer correct functioneert of als bepaalde getallen op
het display niet getoond worden of incompleet zijn, volg dan de volgende procedures.
1. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
2. Druk op de Advanced-knop. Het display zal “Manual tune” tonen
wanneer de DDR-31BT is afgestemd op een DAB-zender.
Opmerking:
Druk op de Advanced-knop. Het display zal “FM scan zone” tonen wanneer de DDR-31BT is afgestemd op een FM-zender.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen tot het display
“System” toont.
4. Druk op de Select-knop om de instelmodus te betreden.
5. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen tot het display
“Factory reset” toont.
6. Druk op de Select-knop om het Fabrieksreset-menu te openen.
7. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om <No> of
<Yes> te kiezen.
8. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen om YES (ja) te
selecteren, druk vervolgens op de Select-knop om de reset te starten.
Het display zal “Restarting…” tonen.
9. Er zal een volledige reset worden uitgevoerd en de zenderlijst en
vooraf ingestelde zenders zullen worden gewist. Het display zal voor
een paar seconden “Welcome to Digital Radio“ tonen en daarna zullen
de klokcijfers knipperen en het display zal “Time is not set” tonen. U kunt
nieuwe instellingen instellen wanneer de fabrieksreset voltooid is.
Reset het product in het geval van storing als gevolg van elektrostatische
ontlading (heraansluiting van de stroombron kan nodig zijn) om het
normale gebruik te hervatten.
139
Softwareversie
De getoonde softwareversie kan niet worden veranderd en wordt alleen
getoond ter referentie. Zorg ervoor dat uw radio is aangezet en in DAB
of FM modus is.
NL
1. Druk op de Aan / Standby-knop om uw wekkerradio aan te zetten.
2. Druk op de Advanced-knop. Het display zal “Manual tune” tonen
wanneer de DDR-31BT is afgestemd op een DAB-zender.
Opmerking:
Druk op de Advanced-knop. Het display zal “FM scan zone” tonen wanneer de DDR-31BT is afgestemd op een FM-zender.
3. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen tot het display
“System” toont.
4. Druk op de Select-knop om de instelmodus te betreden.
5. Druk op de Afstemmen Omhoog of Omlaag knoppen tot het display
“SW version” toont.
6. Druk op de Select-knop om de softwareversie van uw wekkerradio
te tonen.
7. Druk op de Info-knop om terug te keren naar de normale radiomodus.
140
USB-aansluiting voor software-upgrade
In de toekomst kunnen er software updates voor uw radio beschikbaar
komen.
Als er software-updates beschikbaar zijn, dan kan er software en informatie over hoe uw radio up te daten gevonden worden op www.sangean.com.tw/index_tw.asp, www.sangean.nl/English, of www.sangean.
com.au.
Neem voor meer informatie contact op met ons Hoofdkantoor, door een
e-mail te sturen naar info@sangean.com.
Hoofdtelefoon aansluiting
Er zit een 3.5mm stereo Hoofdtelefoon Aansluiting op de achterkant
van uw geluidssysteem, voor het gebruik met hoofdtelefoon of oortelefoon. Een stekker plaatsen dempt de interne luidspreker automatisch.
BELANGRIJK:
Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan leiden
tot gehoorverlies.
Auxiliary Invoeraansluiting
Er zit een 3.5mm stereo Auxiliary Invoeraansluiting op de achterkant
van uw radio om het mogelijk te maken een audiosignaal te ontvangen
van een extern audio-apparaat zoals een MP3- of CD-speler.
1. Verbind een stereo- of mono audiobron (bijvoorbeeld MP3- of
CD-speler) met de Auxiliary Invoeraansluiting.
2. Druk op de Modus knop tot “AUX IN” geselecteerd is op het display.
141
3. Stel het volume op uw MP3- of CD-speler zo in dat u een adequaat
signaal heeft en gebruik daarna de Volumebediening op de radio
voor comfortabel luisteren.
Line Out aansluiting
1. Er zit een 3.5mm stereo Line Out aansluiting op de achterkant van
uw geluidssysteem om het audiosignaal te versturen naar een
externe versterker of ander audio-apparaat.
NL
Waarschuwingen
Stel dit geluidssysteem niet bloot aan water, stoom of zand.
Laat uw radio niet achter op plaatsen waar extreme warmte schade kan
veroorzaken, zoals in een in de zon geparkeerde auto, waar de warmte
van de zon kan opbouwen, ondanks dat de buitentemperatuur niet erg
hoog lijkt.
• Uw radio dient niet te worden blootgesteld aan druppels of spatten
en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen,
op het geluidssysteem geplaatst worden.
• Er wordt aanbevolen het apparaat zo te gebruiken dat er een minimale
afstand (10cm aanbevolen) naar aangrenzende voorwerpen is om
te zorgen voor goede ventilatie.
• De ventilatie van het product mag niet worden beperkt door het
apparaat of de ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen als
kranten, tafelkleden, gordijnen etc.
• Plaats geen naakte vlam, zoals een kaars, op het product.
• Er wordt aanbevolen om te voorkomen het product te gebruiken of
op te slaan in extreme temperatuur. Vermijd achterlaten van het
apparaat in auto’s, op vensterbanken, in direct zonlicht, etc.
142
Specificaties
Circuit Kenmerken
Stroomvereisten
Lichtnet:
AC 100-240 volts, 50 Hz-60 Hz DC 12V 1A alleen (switching adapter)
Luidspreker: 3”, 8 ohm
Vermogen: 7 Watt
Frequentiebereik
FM 87.5 - 108MHz
DAB 174.928 - 239.200MHz
Hoofdtelefoon-aansluiting: 3.5mm dia
Auxiliary-ingang: 3.5mm dia
Line out-aansluiting: 3.5mm dia
Antennesysteem:
FM Telescopische antenne
DAB+ Telescopische antenne
De onderneming behoudt zich het recht voor de specificaties te wijzigen zonder berichtgeving.
Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk
afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of andere voorziening voor recycling. Neem contact op
met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en
Elektronische Apparaten, AEEA).
143
Download PDF