®
Aladin Square
gebruikershandleiding
DUIKCOMPUTER ALADIN SQUARE - ONTWORPEN DOOR
DUIKENDE TECHNICI
Welkom bij SCUBAPRO duikcomputers en dank u wel dat u heeft gekozen voor de Square.
U bent nu tijdens uw duiken verzekerd van een zeer speciale partner. In deze handleiding
maakt u kennis met de moderne technologie van SCUBAPRO en leest u meer over de
belangrijkste kenmerken en functies van de Square. Wilt u meer informatie over SCUBAPRO
duikmaterialen, bezoek dan onze website op www.scubapro.com.
WAARSCHUWING
•Voor de Square geldt een maximale duikdiepte van 120 meter.
•Zodra u dieper dan 120 meter komt, staat er -- in het veld van de diepte en werkt het decompressiealgoritme niet meer correct.
•Duiken bij een partiële zuurstofdruk van 1,6 bar (dit komt overeen met een diepte van 67 meter
wanneer u perslucht ademt) of meer is buitengewoon gevaarlijk en kan ernstig letsel of de dood
tot gevolg hebben.
Het duikinstrument Aladin Square is een persoonlijk beschermingsmiddel overeenkomstig de essentiële veiligheidseisen
van Richtlijn 89/686/EEG van de Europese Unie. Testinstantie nr. 0474, RINA SpA, gevestigd aan de Via Corsica 12,
16128 Genua, Italië heeft het product getest en goedgekeurd conform de Europese norm EN 13319:2000.
EN13319:2000 Duiktoebehoren - Dieptemeters en gecombineerde diepte- en tijdmeetinstrumenten - Functionele en
veiligheidseisen, beproevingsmethoden. Alle informatie over decompressieverplichtingen die worden weergegeven door
het instrument waarop deze norm betrekking heeft, valt expliciet buiten het bereik van deze norm.
2
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
1.
Nederlands
INHOUD
Inleiding tot de Square .......................................................................................... 6
1.0.1Knoppen ................................................................................... 6
1.0.2Weergave .................................................................................. 7
1.0.3 Hartslagmeting (optie) ............................................................... 7
1.0.4Batterij ...................................................................................... 7
1.0.5 De werking van de Square ........................................................ 8
1.0.6 Display Oppervlaktemodus ....................................................... 8
1.0.7 Teller oppervlakte-intervaltijd ..................................................... 8
1.0.8 De hoogte controleren .............................................................. 9
1.0.9 Een duik plannen ...................................................................... 9
1.0.10 Het logboek openen ............................................................... 10
1.0.11 Logboek in modus SCUBA ..................................................... 11
1.0.12 Logboek in modus Apnea ....................................................... 12
1.0.13 Logboek in modus Gauge ....................................................... 12
1.0.14 De batterijspanning controleren ............................................... 13
1.0.15Instellingen .............................................................................. 13
1.0.16 Vergrendeling van instellingen .................................................. 14
1.0.17 Het instelmenu tijd .................................................................. 15
1.0.18 De wekker zetten .................................................................... 15
1.0.19 UTC instellen ........................................................................... 16
1.0.20 De tijd instellen ........................................................................ 16
1.0.21 De 12- of 24-uursklok instellen ................................................ 16
1.0.22 De datum instellen .................................................................. 16
1.0.23 De geluidsmodus instellen (stille modi) ..................................... 17
1.0.24 Eenheden instellen .................................................................. 17
1.0.25 De duur van de displayverlichting instellen ............................... 17
1.0.26 De watercontacten uitschakelen ............................................. 18
1.0.27 Het ID-nummer bekijken ......................................................... 18
1.1 Instellingen in de duikmodus .................................................................. 19
1.2Gasinstellingen ....................................................................................... 19
1.2.1 Gas 1 instellen ........................................................................ 20
1.2.2 Gas D instellen ........................................................................ 20
1.2.3 Resettijd nitrox ........................................................................ 21
1.2.4 Reststikstoftijd resetten ........................................................... 21
1.3 Duikinstellingen ..................................................................................... 23
1.3.1 Alarm maximale duikdiepte ..................................................... 23
1.3.2 Alarm maximale duiktijd .......................................................... 23
1.3.3 Het MB-level instellen .............................................................. 23
1.3.4 De timer voor de veiligheidsstop instellen ................................ 24
1.3.5 Hartslaglimieten instellen (inspanning) ...................................... 24
1.3.6 PDI-stop instellen .................................................................... 24
1.3.7 Zout (zee-) of zoet water ......................................................... 25
1.4 Instellingen voor freediven ...................................................................... 26
1.4.1 Alarmmeldingen voor twee diepten instellen ............................ 26
1.4.2 Alarm bij toe-/afnemende diepte instellen ................................ 26
1.4.3 Alarm voor interval duiktijd instellen ......................................... 27
1.4.4 Alarm oppervlakte-interval instellen ......................................... 27
1.4.5 Alarm voor ondergrens hartslag instellen ................................. 27
1.4.6 Het alarm voor de opstijgsnelheid instellen .............................. 27
1.4.7 De dichtheid van het water instellen ........................................ 28
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
3
1.5
1.6
1.7
2.
4
Teller tijd omhoog/omlaag instellen ......................................................... 28
Algoritme selecteren ............................................................................... 28
Hartslag inschakelen .............................................................................. 29
De Square als duikcomputer .............................................................................. 29
2.1 Duiken met de Square ............................................................................ 29
2.2 Duiken op hoogte ................................................................................... 30
2.2.1 Hoogteklassen, hoogtewaarschuwing en vliegverbod na een duik..... 30
2.2.2 Hoogte en het decompressie-algoritme .................................. 31
2.2.3 Verboden hoogte .................................................................... 31
2.2.4 Decompressieduiken in bergmeren ......................................... 32
2.3 Waarschuwing 'niet duiken' na een duik ................................................. 32
2.4SOS ....................................................................................................... 32
2.4.1 Reststikstoftijd resetten .......................................................... 32
2.5 Duiken met nitrox of een ander decompressiegas .................................. 33
2.5.1 Duiken met meer dan één gasmengsel ................................... 34
2.5.1.1 Overschakelen op een ander gasmengsel tijdens de duik..... 34
2.5.1.2 Terugschakelen naar een gasmengsel met een lager
zuurstofpercentage......................................................35
2.5.1.3 Gaswissel niet uitgevoerd op de geplande diepte.........35
2.5.1.4 Te late gaswissel..........................................................35
2.5.1.5 Handmatige gaswissel op een diepte dieper dan de
MOD van het gas.........................................................35
2.5.1.6 Na een gaswissel afdalen tot een diepte dieper dan de MOD.... 35
2.6 Waarschuwingen en alarmmeldingen ..................................................... 36
2.6.1 CNS O2 = 75% ....................................................................... 36
2.6.2 Nultijd = 2 minuten .................................................................. 36
2.6.3 Overgang naar decompressieduik ........................................... 36
2.6.4 Begin levelstops ...................................................................... 36
2.6.5 L0-nultijd = 2 minuten tijdens duik met MB-level ..................... 37
2.6.6 Begin deco tijdens duik met een MB-level ............................... 37
2.6.7Opstijgsnelheid ....................................................................... 37
2.6.8MOD/ppO2 .......................................................................................................................................... 38
2.6.9 CNS O2 = 100% ..................................................................... 38
2.6.10 Overgeslagen decompressiestop ............................................ 39
2.6.11 Batterij bijna leeg ..................................................................... 39
2.7 Informatie op het display ........................................................................ 39
2.7.1 Het display tijdens de duik ...................................................... 40
2.7.2 Bladwijzers instellen ................................................................ 40
2.7.3 Timer voor de veiligheidsstop .................................................. 41
2.7.4 De displayverlichting activeren ................................................. 41
2.7.5 Duiken met MB-levels ............................................................. 41
2.7.6 Informatie op het display ......................................................... 41
2.7.7 Weergave van onderliggende L0-decompressie-informatie ...... 42
2.7.8 MB-level verlagen .................................................................... 42
2.7.9 Levelstop gemist/MB-level verlaagd ........................................ 42
2.7.10PDI-stops ................................................................................ 42
2.8Dieptemetermodus ................................................................................. 43
2.9 Modus Apnea ......................................................................................... 44
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Accessoires voor de Square. .............................................................................. 46
3.1Hartslagband ......................................................................................... 46
4.
Pc-interface van de Square ................................................................................
4.1Shark .....................................................................................................
4.2 Inleiding tot SCUBAPRO LogTRAK ........................................................
4.2.1 Duikprofielen downloaden .......................................................
4.2.2 Waarschuwingen/instellingen van de Square wijzigen en
informatie over de computer bekijken ......................................
46
46
46
47
5.
De Square verzorgen en onderhouden ..............................................................
5.1 Technische informatie .............................................................................
5.2Onderhoud .............................................................................................
5.3 De batterij van de Square vervangen ......................................................
5.4Garantie .................................................................................................
48
48
49
50
50
6.
Verklarende woordenlijst .................................................................................... 51
Nederlands
3.
48
7.Index ..........................................................................................................................
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
5
1.
INLEIDING TOT DE
SQUARE
De gebruikershandleiding van de Square is
in vijf hoofdstukken onderverdeeld.
1. Inleiding tot de Square. In dit
hoofdstuk vindt u een overzicht van de
Square computer en een beschrijving van
de modi en functies aan de oppervlakte.
2 De Square als duikcomputer. In dit
hoofdstuk worden alle instellingen en
functies van de Square als duikcomputer
beschreven. U leest alles over de
mogelijkheden van de Square en hoe u met
de duikcomputer uw veiligheid en plezier
onder water kunt vergroten.
3 Accessoires voor instrumenten. In
dit hoofdstuk wordt kort toegelicht welke
accessoires u kunt aanschaffen om onder
alle omstandigheden alles uit uw computer
te halen.
4 Pc-interface van de Square. In dit
hoofdstuk leest u hoe u de duikcomputer
aan uw eigen duiken en voorkeuren
aanpast. U vindt er hoe u instellingen
wijzigt, gegevens downloadt en het
logboek beheert.
De Square is gebaseerd op geavanceerde
technologie en houdt u tijdens uw
avonturen onder water op de hoogte
van de precieze diepte en tijd en van uw
decompressiestatus.
het gas wijzigen en de displayverlichting
activeren.
Met het oog op gebruiksgemak voor
beginnende duikers is de Square voorzien
van standaard fabrieksinstellingen, maar
een meer gevorderde gebruiker kan deze
instellingen aan zijn specifieke behoeften
aanpassen. Het wordt dan ook aanbevolen
om deze handleiding goed door te lezen
voordat u met de Square gaat duiken.
Het is belangrijk dat u alle informatie goed
begrijpt.
En dan wordt het nu tijd dat we in de
computer duiken! Wij hopen dat u veel
plezier zult beleven aan uw nieuwe
computer en dat u veel mooie duiken met
de Square zult maken.
1.0.1
Knoppen
De Square heeft één knop voor navigatie.
U kunt deze aan de linker- of rechterkant
indrukken. Zelfs met dikkere handschoenen
aan kunt u de knop met uw vinger van links
naar rechts volgen zonder het contact met
de knop te verliezen.
De linker- en rechterkant van de
navigatieknop
hebben
verschillende
functies, afhankelijk of u de knop kort
indrukt of vasthoudt (lang indrukken). In het
algemeen werkt de knop zo:
Links kort = links scrollen in het menu Links, L
Links lang = Escape “ESC”
Rechts kort =rechts scrollen in het menu Rechts, R
Rechts lang =
De instelling selecteren en
bevestigen “SEL”
Met de knoppen kunt u boven water functies
bedienen, menu's openen en instellingen
wijzigen. Tijdens de duik kunt u bladwijzers
instellen, aanvullende informatie in het
scherm van de duikcomputer oproepen,
6
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Weergave
Nederlands
1.0.2
De informatie wordt als een duikprofiel
weergegeven.
Begin van de duik
Oppervlakte
Afdaling
Veiligheids- en
decostops
Duikdiepte
Bodemtijd
Opstijging
Diverse momenten tijdens de duik, zoals
afdaling, opstijging en stops, kunnen
eenvoudig uit het profiel worden afgelezen.
1.0.3
Hartslagmeting (optie)
De firmware van de Square kan worden
geleverd zonder de mogelijkheid van
hartslagmeting. Indien dit het geval
is, negeert u dan de verwijzingen
naar de hartslagfuncties in deze
gebruikshandleiding.
1.0.4
Batterij
De Square werkt op een batterij van het
type CR2450, die verkrijgbaar is bij uw
SCUBAPRO dealer.
De Square test zodra de duikcomputer
wordt
ingeschakeld,
kort
de
batterijspanning. De status wordt alleen
getoond wanneer de batterij bijna leeg is.
Ook kunt u de status van de batterij zien
via het hoofdmenu: De batterijspanning
controleren.
FOPMERKING:
batterijspanning
Indien
de
wordt aangeduid
met LO, is de batterij nog niet leeg
maar wordt wel aangeraden om de
batterij vóór de duik te verwisselen.
Ook worden in dat geval de
displayverlichting en akoestische
alarmmeldingen uitgeschakeld.
WAARSCHUWING
Als u aan een duik begint terwijl in het display
LO staat, kan de computer tijdens de duik
uitvallen. Vervang de batterij wanneer LO in
het display wordt weergegeven, en ga daarna
pas weer duiken. Wanneer het symbool van
een duikverbod samen met de tekst 'change
battery' in het display staat, kunt u pas weer
met de Square duiken wanneer de batterij
verwisseld is.
Onder De batterijspanning controleren
leest u hoe u de batterijspanning
controleert.
WAARSCHUWING
Om de batterij te verwisselen moet het
elektronische compartiment van de Square
worden geopend. U moet bijzonder voorzichtig
zijn bij het verwisselen van de batterij en
opletten dat de duikcomputer weer waterdicht
wordt afgesloten. Gebeurt dat niet, dan zal
de duikcomputer tijdens de volgende duik
vol met water lopen en raakt uw computer
onherstelbaar beschadigd. Schade aan
de Square als gevolg van een onjuiste
batterijwissel valt niet onder de garantie. Wij
raden u aan de batterij door een Authorized
SCUBAPRO Dealer te laten vervangen.
In het hoofdstuk De batterij verwisselen
leest u hoe u de batterij vervangt.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
7
1.0.5
De werking van de Square
In onderstaand stroomdiagram wordt het hoofdmenu overzichtelijk weergegeven. De
duikfuncties worden uitvoerig beschreven onder De Square als duikcomputer.
TIJD EN DATUM
+ symbolen duikDESAT
R
R DUIK
R
(tot
/vliegverbod
L reststikstoftijd L INSTELLEN L
overzicht
(tijdens
verstreken is)
desaturatie)
ESC
SEL
Druk op SEL om
Square uit te
Oppervlakteinterval
schakelen
R
LOGBOEK L Planner
ESC
SEL
Logboekpagina's
ESC
R Batterij R
R
L controleren L Hoogtemeter L
SEL
Planner
pagina's
Instelmenu
ESC
R
ID-nummer
R
R
R MenuDuik
Tijd instellen vergrendeling
L instellen L
L
L
ESC
R
L
SEL
SEL
Duikinstellingen
ESC
SEL
Tijdinstellingen
Elke beschrijving van de Square begint in het hoofddisplay met de tijd. Dit display wordt
geopend wanneer u met een druk op de rechterkant van de knop de Square uit de
slaapmodus 'wakker maakt'. Hier worden de datum en tijd weergegeven.
Wanneer u in het tijddisplay links of
rechts op de knop drukt, kunt u door
de verschillende menu's van de Square
scrollen. Hierboven ziet u de volgorde van
de menu's. Zodra u bij een menu komt, zit
u er nog niet 'in'. U moet op de knop SEL
drukken om het menu te openen.
Na een duik kan het display eruit zien als
hieronder met de maximaal toegestane
hoogte, de reststikstoftijd en het symbool
dat een herhalingsduik niet is toegestaan
(te kort interval):
Wanneer de natte
FOPMERKING:
contacten van de Square zijn
ingeschakeld en deze vocht tussen
de contacten detecteren, schakelt
de Square automatisch over naar het
display Oppervlaktemodus.
1.0.6
Display Oppervlaktemodus
Wanneer u al een tijdje niet met de Square
heeft gedoken (geen reststikstoftijd meer),
ziet het display van de oppervlaktemodus
eruit als hieronder en worden instellingen
als de gebruiksmodus (scuba, gauge,
apnea), watertype, hartslag, MB-level en
gasmengsel weergegeven:
8
1.0.7
Teller oppervlakte-intervaltijd
Na een duik kunt u de oppervlakte-intervaltijd
controleren – u drukt in het display van de
oppervlaktemodus op SEL. De tekst Int en
een tijd worden in het display weergegeven.
De oppervlakte-intervalteller telt door totdat
de reststikstoftijd is verstreken. Daarna is dit
display niet langer beschikbaar.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
1.0.9
Nederlands
weergegeven - m&˚C, Ft&˚C, m&˚F
of Ft&˚F. Dit doet u in het menu Units
[Eenheden] in de duikmodus.
Een duik plannen
Planner
ESC
SEL
Oppervlakteinterval
1.0.8
De hoogte controleren
SEL
Diepte/tijd
ESC SEL
In het hoogtemenu wordt rechtsonder de
huidige hoogte weergegeven – deze wordt
berekend op basis van de barometerdruk.
De huidige hoogteklasse wordt rechts in
het midden getoond – deze omgevingsdruk
wordt gebruikt in de duikberekeningen.
Rechtsonder staat de huidige temperatuur.
OPMERKING: de barometerdruk
is variabel en verandert dan ook
met het weer en de atmosferische
druk op de desbetreffende hoogte.
Het duikalgoritme maakt gebruik
van hoogteklassen, die worden
afgeleid van de barometerdruk. De
hoogte is gebaseerd op de huidige
barometerdruk en is dan ook een
relatieve waarde.
De hoogte kan worden aangepast met de
knop SEL wanneer de daadwerkelijke hoogte
bekend is. De waarde van de hoogte gaat
knipperen. Druk rechts of links om de waarde
in stappen van 10 meter te veranderen. Met
een druk op SEL bevestigt u de waarde
van de hoogte. Het wijzigen van de hoogte
is niet van invloed op de hoogteklasse. In
hoofdstuk Altitude diving leest u meer
over duiken op hoogte.
OPMERKING: U kunt kiezen hoe
hoogte en temperatuur worden
F
F
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
U kunt uw volgende duik plannen op basis
van de stikstofverzadiging in uw lichaam.
De planner maakt daarbij ook gebruik van
de volgende informatie:
1.
Geselecteerd zuurstofpercentage en
geactiveerde cilinders
2.Het geselecteerde watertype
3.Het geselecteerde MB-level
4.De watertemperatuur tijdens de laatste duik
5.Het hoogtebereik
6.Weefselverzadiging op het moment van
plannen
7.Een normale inspanning van de duiker
en naleving van de voorgeschreven
opstijgsnelheid.
Wanneer u in het plannermenu op SEL
drukt, komt u direct in de planner of bij
de instelling van het oppervlakte-interval
(herhalingsduik).
OPMERKING: Wanneer de Square
in de modus Gauge [Dieptemeter] of
Apnea [Freedive] staat, is de planner
uitgeschakeld – dit wordt als 'Planner
OFF' in het menu weergegeven.
F
9
WAARSCHUWING
Indien ppO2max is ingesteld op OFF [uit], is
de maximale diepte in de planner 120 meter.
Duiken met lucht/nitrox met een hoog ppO2 is
buitengewoon gevaarlijk en kan de dood tot
gevolg hebben. Besef goed dat door blootstelling
aan een hoog ppO2 de maximaal aanbevolen
100% voor de CNS-klok wordt overschreden.
De duikplanner houdt bij de
F OPMERKING:
berekening van nultijden of decompressie-
Wanneer u al heeft gedoken en tijdens de
desaturatiefase een tweede duik wilt maken,
moet u in de planner eerst de tijd invoeren
die u aan de oppervlakte zult blijven.
Druk rechts of links om de tijd in stappen
van 15 minuten aan te passen.
Als de Square waarschuwt dat u niet mag
duiken, wordt de tijd van het duikverbod in
de context van de planning weergegeven
als aanbevolen oppervlakte-interval (afgerond naar boven op vijftien minuten).
Wanneer u het oppervlakte-interval heeft
ingevoerd of indien er geen reststikstoftijd
geldt, geeft de planner de diepte knipperend
weer. Druk rechts of links om de diepte in
stappen van 3 meter aan te passen.
De nultijd voor de desbetreffende diepte
wordt rechtsboven getoond.
De minimale diepte voor de planning is 9
meter. De planner gaat uitsluitend uit van
diepten waarbij de ingestelde maximale
ppO2 voor GAS1 niet wordt overschreden.
Indien de MOD van GAS1 ondieper is dan 9
meter, kunt u geen duiken plannen en krijgt
u de melding LO ppO2.
Het zuurstofpercentage van het gasmengsel en de maximale ppO2 worden ingesteld
in het menu SET GAS [Gas instellen] in de
duikmodus.
10
schema's rekening met alle geprogrammeerde gasmengsels die tijdens de geplande duik zullen worden gebruikt.
Druk op SEL om de duiktijd voor de geplande
diepte onderaan weer te geven. Beginpunt is de
nultijd. Druk rechts of links om de tijd in stappen
van 1 minuut aan te passen. Wanneer de nultijd
wordt overschreden, geeft de planner de diepte en
tijd van de diepste decompressiestop aan plus het
zwarte symbool DECO STOP. De MB-levelstops
(indien geselecteerd) worden op dezelfde plek
weergegeven met alleen het symbool STOP. De
totale opstijgtijd (TAT) wordt rechts in het midden
weergegeven. De totale opstijgtijd (TAT) wordt
rechts in het midden weergegeven.
Indien in het plan de CNS-blootstellingslimiet
van 75% wordt bereikt, gaat het symbool
CNS O2% knipperen en wordt de TAT-waarde
rechts in het midden vervangen.
Druk op SEL of ESC om de planner te verlaten
en terug te keren naar het hoofdmenu.
1.0.10
Het logboek openen
Duik
loggen
ESC
SEL
R Geschie- R
R
R
denis L Duik 1 L Duik 2 L Duik n L
ESC
SEL
R Duik 2
Duik 1
Tijd in L
Tijd uit
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Nederlands
Door op SEL te drukken selecteert u de
duik en komt u in een subdisplay waarop
in de modus SCUBA de begintijd en datum
van de duik worden vermeld:
U kunt belangrijke duikinformatie in het
logboek bekijken. Druk op SEL in het
logmenu om het logboek te openen.
Op de eerste pagina staat de duikhistorie.
Wanneer u rechts drukt, gaat u naar
het volgende subdisplay waar u de
oppervlakte-intervaltijd en de gemiddelde
diepte kunt bekijken.
De diepste duik die de hierboven afgebeelde
duikcomputer heeft gelogd, was op 30,8
meter. De langst gelogde duiktijd bedraagt 35
minuten. In totaal werd er met deze Square 8
uur gedoken en werden er 6 duiken gemaakt.
De geschiedenis kan niet worden gewist.
Druk rechts of links om door de duiken in
het geheugen te scrollen.
Wanneer u rechts drukt, gaat u naar het
volgende subdisplay met de gegevens van
de hartslagmeting:
1.0.11 Logboek in modus SCUBA
In de duikmodus (SCUBA) worden op
de hoofdpagina de diepte, duiktijd, het
lognummer, de samenstelling van Gas 1, de
temperatuur en eventuele symbolen zoals een
verbod voor herhalingsduiken weergegeven.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
11
1.0.12
Logboek in modus Apnea
In de freedivemodus (Apnea) staan op de
hoofdpagina de maximale diepte van de
duiksessie, de totale tijd van de duiksessie,
het lognummer, het aantal duiken in de sessie
en de maximale duiktijd tijdens de sessie.
Wanneer u rechts op de knop drukt,
gaat u naar het volgende subdisplay met
de dichtheid van het water en de laagst
gemeten hartslag tijdens de sessie:
1.0.13
Door op SEL te drukken selecteert u de
duik en komt u in een subdisplay waarop
in de modus Apnea de begintijd en datum
van de duik worden vermeld:
Wanneer u rechts op de knop drukt, gaat
u naar het volgende subdisplay waar u
de oppervlakte-intervaltijd, de maximale
opstijgsnelheid tijdens de sessie en de
watertemperatuur op het diepste punt kunt
bekijken:
12
Logboek in modus Gauge
In de dieptemetermodus (GAUGE) staan
op de hoofdpagina de diepte, duiktijd, het
lognummer en de temperatuur:
Door op SEL te drukken selecteert u de
duik en komt u in een subdisplay waarop
in de modus Gauge de begintijd en datum
van de duik worden vermeld:
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Indicatie in
Batterijspanning Functiebeperkingen
het display
batterijspanning
High
Medium
Lo
Nederlands
Wanneer u rechts drukt, komt u in het
volgende subdisplay met de oppervlaktetijd
en de gemiddelde diepte.
Nieuwe batterij
geen
Batterij in orde
geen
voor duiken
Batterij
Akoestische
bijna leeg, alarmmeldingen en
verwisselen
displayverlichting
werken niet,
duiken wordt
afgeraden
na verloop van tijd kan
FOPMERKING:
de batterijcapaciteit minder worden,
1.0.14
De batterijspanning
controleren
afhankelijk van het merk. In het
algemeen gaat de batterij minder lang
mee onder koude omstandigheden.
Als de batterijspanning zakt naar
Lo, kunt u dan ook beter - vóór de
volgende duik - de batterij verwisselen.
In het menu batterijspanning ziet u hoe vol
of leeg de CR2450-batterij is. In het geval
van een nieuwe batterij ziet u de tekst High.
De
Square
meet
regelmatig
de
batterijspanning. Ook kunt u dit display
handmatig openen door vanuit het menu
van de batterijspanning op SEL te drukken.
Het intelligente algoritme van de batterij
schakelt een aantal functies uit wanneer de
batterij bijna leeg is. In de volgende tabel
staat meer informatie over de status en
functies.
1.0.15 Instellingen
Wanneer u op SEL drukt in het menu Set
(en de instellingen niet zijn vergrendeld),
wordt er een scherm geopend waar u de
tijd kunt instellen.
Indien de instellingen wel zijn vergrendeld,
moet u eerst de pincode invoeren.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
13
Met een druk op SEL bevestigt u de
instelling.
Indien u On kiest, gaat op de volgende
pagina het eerste getal van de pincode
knipperen. Druk rechts of links om een
getal tussen 0 en 9 te selecteren. Wanneer
u op SEL drukt, wordt het eerste getal
ingesteld en gaat het volgende getal
knipperen. Nadat het derde getal is
bevestigd en u opnieuw op SEL drukt, is
de code ingesteld.
1.0.16
Vergrendeling van
instellingen
De instellingen van de Square zijn af fabriek
ingesteld voor duiken op lucht. Standaard
zijn de instellingen niet vergrendeld. Indien u
de instellingen wilt vergrendelen om bijvoorbeeld bij verhuur te voorkomen dat de waarden worden gewijzigd, kunt u in het hoofdmenu van de instellingen de vergrendeling
activeren - selecteer Code On [Code aan] en
voer de driecijferige pincode in.
Wanneer u in het instellingenmenu links op
de knop drukt, wordt Code off [Code uit]
weergegeven. Drukt u op SEL, dan gaat de
status On of Off knipperen. Druk rechts of
links om de status te wijzigen.
14
Wanneer u de batterij
FOPMERKING:
verwisselt, wordt de pincode van de
vergrendeling gereset en staat de
vergrendeling weer uit.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Nederlands
Instelmenu
ESC
Pincode
indien aan
R
ID-nummer
ESC
SEL
R
R
R MenuDuik instellen
L
L Tijd instellen L vergrendeling L
SEL
Alle
segmenten
aan
ESC
SEL
Duikinstellingen
ESC
SEL
Tijdinstellingen
SEL
Pincode
De instellingen zijn in twee hoofdcategorieën onderverdeeld - tijd en duik.
1.0.17
Het instelmenu tijd
Wanneer u in het instelmenu tijd op SEL drukt, drukt u rechts of links om naar de volgende
instellingen te gaan:
Tijd
instellen
ESC/L
SEL
R
Wekker L
1.0.18
UTC
R
L
Klok R De 12- of R Datum R Geluid R
L instellen L instellen L
instellen L 24-uursklok
instellen
De wekker zetten
Wanneer u in het menu voor de wekker (Alr)
op SEL drukt, gaat de tijd van de wekker
knipperen.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Units
R Duur dis- R WaterconL playverlichtacten
ting aan L
Druk links of rechts om door de uren te
scrollen.
Drukt u opnieuw op de knop SEL, dan gaan
de minuten knipperen en drukt u rechts of
links om de gewenste waarde te gaan.
Wanneer u op de knop SEL drukt, gaat de
status van de wekker knipperen en drukt
u rechts of links om de wekker aan- en uit
te zetten.
Wanneer u op de knop SEL drukt, worden
de instellingen bevestigd.
FOPMERKING:
duikcomputer
Wanneer
de
op stil staat, geldt
dit niet voor de wekker. Maar het
intelligente algoritme schakelt alle
waarschuwingstonen uit wanneer de
batterij bijna leeg is – "LO".
15
1.0.19
UTC instellen
Op basis van de UTC-instelling wordt de tijd
ten opzichte van de Greenwich 0-meridiaan
aangepast. Dit is een handige functie
wanneer u door verschillende tijdzones reist.
Wanneer u in het UTC-menu op SEL drukt,
gaan de uren knipperen. Door rechts of
links te drukken stelt u de UTC in op een
waarde tussen -13 en +14 uren. Wanneer u
op SEL drukt, gaan de minuten knipperen.
Druk rechts of links om deze in stappen van
15 minuten aan te passen. Met een druk op
SEL wordt de UTC-instelling opgeslagen.
1.0.20
De tijd instellen
1.0.21
Wanneer u in het instelmenu voor de tijd op
SEL drukt, gaat 24h of AM/PM knipperen.
Druk rechts of links om de modus te
wisselen. Druk op de knop SEL om de
modus te bevestigen.
Wanneer u AM/PM
FOPMERKING:
(de 12-uursklok) instelt, wordt de
datum zo weergegeven: maand.dag.
jaar. De wijziging is zichtbaar in het
hoofddisplay met tijd en datum en in
het logboek van de duikcomputer.
1.0.22
In het menu voor het instellen van de
tijd wordt de huidige tijd in het menu
weergegeven. Wanneer u op SEL drukt,
wordt de tijdinstelling geactiveerd en gaan
de uren knipperen. Druk rechts of links om
de uren te wijzigen. Drukt u op SEL, dan
gaan de minuten knipperen. U wijzigt de
waarde door rechts of links te drukken.
Druk op SEL om de nieuwe tijd in te stellen.
de seconden kunnen
FOPMERKING:
niet worden ingesteld – deze beginnen
altijd bij 0 wanneer de minuten met
SEL worden bevestigd.
16
De 12- of 24-uursklok
instellen
De datum instellen
Wanneer u in het datummenu op SEL
drukt, gaan de eerste twee getallen in het
veld van de dag of maand knipperen. U
kunt de waarde wijzigen door rechts of links
te drukken (in het geval van de 24-uurklok
staat de eerste waarde voor de dag, in de
12-uursmodus is dat de maand). Met een
druk op SEL bevestigt u de instelling en
gaan de volgende twee getallen knipperen.
Drukt u nogmaals op SEL, dan worden
deze bevestigd en gaat het jaar knipperen.
Wanneer u rechts of links drukt, verandert
u het jaar. Druk op de knop SEL om het jaar
te bevestigen.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
De geluidsmodus instellen
(stille modi)
OPMERKING: de enige uitzondering
F
in de stille modus is de wekker – deze
Nederlands
1.0.23
gaat op de ingestelde tijd af, ook
wanneer u All off heeft ingesteld.
1.0.24 Eenheden instellen
U heeft keuze uit verschillende combinaties
van eenheden voor diepte en temperatuur.
De ingestelde eenheden worden gebruikt
in de duikmodus, het logboek, de
alarminstellingen, de hoogte-instellingen, enz.
Wanneer u in het geluidsmenu op SEL
drukt, gaat één van de volgende opties
knipperen. Druk rechts of links om door de
opties te scrollen:
All on =
Alle akoestische functies zijn
ingeschakeld
Warn on = Waarschuwingen en alarmmeldingen
zijn ingeschakeld
Alr on =Alarmmeldingen zijn ingeschakeld
All of =Alle akoestische functies zijn
uitgeschakeld
Met een druk op SEL bevestigt u de instelling.
Wanneer u de modus All off (stille modus) wilt
activeren, vraagt de Square om de pincode.
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de eenheid voor diepte knipperen. Door
rechts of links te drukken kiest u meters
of feet. Wanneer u op SEL drukt, gaat de
temperatuur knipperen. Door nogmaals
rechts of links te drukken wijzigt u de
waarde in °C of °F. Met een druk op SEL
worden beide instellingen bevestigd.
1.0.25
De duur van de
displayverlichting instellen
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de duur van de displayverlichting knipperen
in het midden. Druk rechts of links om door
de waarden te scrollen:
• 4,6,8,10,15,20,25,30,40,50,60 seconden
• “--“ OFF displayverlichting uitgeschakeld
De tekst (enter to continue - Enter om door
te gaan) verschijnt en het eerste getal van
de code gaat knipperen. Wanneer u rechts
of links drukt, wijzigt u de waarde. Met een
druk op SEL wordt de waarde bevestigd en
gaat het volgende getal knipperen.
De code voor uitschakeling van het geluid
is: 313.
OPMERKING: wanneer u All off
selecteert, worden alle akoestische
alarmmeldingen en waarschuwingen
in de duikmodus uitgeschakeld. Dit
kan gevaarlijk zijn.
De geselecteerde waarde wordt bevestigd
met een druk op SEL.
F
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
17
1.0.27
1.0.26
De watercontacten
uitschakelen
Wanneer u in dit menu op de knop SEL
drukt, gaat de instelling On [aan] of Off [uit]
onderaan knipperen. Door rechts of links te
drukken schakelt u de watercontacten in of
uit. U bevestigt de instelling door nogmaals
op SEL te drukken.
FOPMERKING:
watercontacten
wanneer
u
de
uitschakelt,
kan
de starttijd van uw duik tot één
minuut worden vertraagd. Indien de
watercontacten uitgeschakeld zijn,
voorkomt u echter wel dat de Square
naar de duikmodus overschakelt
wanneer de watercontacten worden
geactiveerd door vocht in bijvoorbeeld
uw duiktas.
18
Het ID-nummer bekijken
Elke Square heeft een uniek IDnummer. Het tiencijferige nummer
staat in dit menu. Met dit nummer kunt
u uw logboek en andere communicatie
met pc/Mac beveiligen.
Wanneer u in dit scherm op SEL drukt,
worden alle segmenten van het display 3
seconden getoond, waarna het ID-nummer
verschijnt.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Nederlands
1.1 Instellingen in de duikmodus
Functies van de Square als duikcomputer aan de oppervlakte zijn onder andere het instellen
van het zuurstofpercentage voor nitroxduiken, het MB-level, diverse waarschuwingen en
persoonlijke voorkeuren.
Wanneer u in het instelmenu (indien de vergrendeling is gedeactiveerd) op SEL drukt, kunt
u scrollen naar de duikinstellingen. Hiervoor drukt u rechts of links. U bevestigt uw keuze
met SEL.
Duik instellen
ESC
R
SEL
R
Gas instellen L
ESC
SCUBA
instellen
ESC
SEL
Gasinstellingen
R
L
SEL
SCUBAinstellingen
Apnea
instellen
ESC
R
L
Teller
R
R Hartslag
L Algoritme L inschakelen L
SEL
Apneainstellingen
1.2 Gasinstellingen
Wanneer u in de duikinstellingen rechts of links drukt, kunt u scrollen naar het menu Set Gas
[Gas instellen]. Drukt u in dit menu op SEL, dan komt u in een submenu waar u het gebruikte
gas in de modus SCUBA kunt wijzigen.
GAS instellen
ESC
R
SEL
R
R
R Reststikstoftijd
Gas 1 instellen L Gas D instellen L Resettijd nitrox L
resetten L
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
19
1.2.1
Gas 1 instellen
U kunt de Square gebruiken met alle
nitroxmengsels van lucht tot pure zuurstof.
Wanneer u in dit display op SEL drukt,
gaat het zuurstofpercentage van het gas
knipperen. Druk rechts of links om door de
waarden tussen 21 en 100% te scrollen.
Wanneer u op SEL drukt, gaat de ppO2
knipperen. Druk rechts of links om door
de waarden tussen 1,00 en 1,60 bar te
scrollen. De maximale duikdiepte (MOD)
voor het gas en de geselecteerde ppO2
worden rechtsonder weergegeven.
Duiken met een ppO
FOPMERKING:
van meer dan 1,4 bar is gevaarlijk en
2
kan verlies van bewustzijn, verdrinking
en de dood tot gevolg hebben.
De ppO blijft op 1,60
FOPMERKING:
bar staan wanneer de geselecteerde
2
fractie zuurstof 80% of hoger is.
U kunt de MOD-instelling uitschakelen (in
het veld staat dan --), maar pas nadat u
de pincode 313 heeft ingevoerd. Met een
druk op SEL bevestigt u de desbetreffende
waarde.
20
1.2.2
Gas D instellen
Wanneer u van plan bent een lange
niet-decompressieduik
of
een
decompressieduik te maken en daarbij met
het oog op snellere decompressie gebruik
wilt maken van een ander mengsel, kunt u
Gas D instellen en activeren.
Standaard is Gas D uitgeschakeld en is het
veld van het percentage leeg.
De combinatie fractie en ppO2 van Gas
D moet zodanig zijn dat de MOD 3 meter
minder diep is dan die van Gas 1.
Druk op SEL in dit display. Het
zuurstofpercentage gaat knipperen. Druk
rechts of links om door de waarden te
scrollen. Wanneer u op SEL drukt, gaat
de ppO2 knipperen. Door rechts of links te
drukken selecteert u een waarde tussen
1,00 bar en 1,60 bar in stappen van 0,05
bar. Met SEL bevestigt u de instelling voor
Gas D. Deze wordt bij de volgende duik of
in het volgende duikplan toegepast.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
2
Meer informatie over
FOPMERKING:
het duiken met meerdere gassen vindt
u in het hoofdstuk Duiken met meer
dan één gasmengsel.
1.2.3
Resettijd nitrox
Indien u meestal met één gas of uitsluitend
met lucht duikt en deze instelling weer wilt
activeren nadat u een keer met nitrox of
meerdere gassen heeft gedoken, kunt u
instellen na hoeveel tijd de Square weer
wordt teruggezet naar lucht en Gas D
wordt uitgeschakeld.
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de resettijd voor nitrox knipperen. Drukt
u rechts of links, dan kunt u de resettijd
instellen tussen 1 uur en 48 uur of met -deze optie uitschakelen. Druk op de knop
SEL om de nieuwe resettijd voor nitrox in
te stellen.
1.2.4
reset in het geheugen opgeslagen. Bij de
volgende duik die wordt gelogd, wordt het
reststikstofsymbool weergegeven.
Nederlands
Gas D is uitgeschakeld
FOPMERKING:
wanneer in het veld O % -- staat.
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
On [aan] of Off [uit] knipperen. Druk rechts
of links om On of Off te selecteren. Wanneer
u Off selecteert, wordt het scherm van de
pincode geopend. Wanneer u rechts of
links drukt, kunt u de getallen wijzigen. Met
SEL bevestigt u de waarde en gaat u door
naar het volgende getal. Nadat u ook het
derde getal juist heeft ingevoerd, wordt de
reststikstoftijd weer op nul gezet.
Reststikstoftijd resetten
WAARSCHUWING
Indien de reststikstoftijd wordt gereset, is
dit van invloed op de berekeningen door de
duikcomputer. Dit kan ernstig letsel of de dood
tot gevolg hebben. Reset de reststikstoftijd niet
als daar geen goede reden voor is.
Wanneer de Square de reststikstoftijd nog
aftelt, kunnen in een aantal menu's geen
wijzigingen worden doorgevoerd. Indien u
de reststikstoftijd wilt resetten, moet u de
pincode 313 invoeren. Op deze manier
wordt voorkomen dat de reststikstoftijd
per ongeluk wordt gereset, en wordt de
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
21
1.3 Duikinstellingen
In het menu Set SCUBA kunt u een aantal duikgerelateerde instellingen aanpassen.
InstelSCUBA
ESC
SEL
R Max. diepte R
R
L Duiktijdalarm L
alarm
R
Timer voor
R
MB-level L veiligheidsstop L
1.3.2
Hartslag R
R
limieten L PDI-stop L Zout/zoet
L
water
instellen
Alarm maximale duiktijd
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de tijd knipperen. Door rechts of links
te drukken selecteert u in stappen van
5 minuten een waarde tussen 5 en 195
minuten. Drukt u opnieuw op SEL, dan
gaat de status knipperen en drukt u rechts
of links om On [aan] of Off [uit] te kiezen. U
bevestigt uw keuze met een druk op SEL.
Druk op SEL. Druk op rechts en links om
door de volgende menu's te scrollen.
1.3.1
Alarm maximale duikdiepte
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de diepte knipperen. Door rechts of links
te drukken selecteert u in stappen van 1
meter een waarde tussen 5 en 100 meter.
Drukt u opnieuw op SEL, dan gaat de
status knipperen en kunt u door rechts of
links te drukken On [aan] of Off [uit] kiezen.
U bevestigt uw keuze met een druk op SEL.
22
1.3.3
Het MB-level instellen
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
het MB-level (microbellenniveau) knipperen.
Druk rechts of links om een instelling
tussen L0 en L5 te kiezen. L5 is de meest
conservatieve instelling. U bevestigt uw
keuze met een druk op SEL.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Duiken met MB-levels.
1.3.4
De timer voor de
veiligheidsstop instellen
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de status in de onderste rij knipperen. Druk
rechts of links om de volgende opties te
kiezen:
Off = timer veiligheidsstop staat niet aan
Push =timer veiligheidsstop start aan het
eind van de duik zodra u op de
knop drukt
Auto =
de
veiligheidsstoptimer
begint
automatisch te lopen wanneer de
diepte aan het einde van de duik
onder de 5 meter komt en alle
decompressie- of MB-stops zijn
gemaakt.
Met SEL bevestigt u de instelling en gaat de
tijd knipperen. Druk rechts of links om een
waarde tussen 1 en 5 minuten te selecteren.
Druk op SEL om de tijd te bevestigen.
hangt. Druk opnieuw op de knop SEL om
beide waarden te bevestigen.
Nederlands
meer informatie over
FOPMERKING:
MB-levels vindt u in het hoofdstuk
uw duikervaring en
FOPMERKING:
conditie zijn van invloed op uw hartslag
tijdens de duik. Mogelijk moet u de
limieten bijstellen wanneer u de Square
een tijdje heeft gebruikt. Meer over de
hartslag tijdens het duiken leest u in
een boekje dat SCUBAPRO in 2012
uitbracht: Dr. Uwe Hoffmann, Dr. Tobias
Dräger, “Veiliger en beter duiken met
hartslagmeting".
OPMERKING: In het hoofdstuk
F
Hartslag inschakelen leest u hoe u
de hartslagfunctie inschakelt.
1.3.6
PDI-stop instellen
Wanneer u op SEL drukt, gaat PDIS-functie
knipperen. Druk rechts of links om deze
functie On [aan] of Off [uit] te zetten. Druk
op SEL om de instelling te bevestigen.
1.3.5
Hartslaglimieten instellen
(inspanning)
Wanneer u in dit menu op SEL drukt,
gaat de waarde High [hoog] knipperen.
Door rechts of links te drukken kunt u
deze wijzigen in een waarde tussen 140
en 220. Dit is de maximale hartslag,
bijvoorbeeld wanneer u tegen de stroming
in zwemt. Wanneer u op SEL drukt, gaat
Lo, de onderlimiet, knipperen. Door rechts
of links te drukken kunt u deze wijzigen
in een waarde tussen 60 en 120. Dit is
uw hartslag wanneer u ontspannen in het
water ligt en bijvoorbeeld aan de ankerlijn
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
23
Meer over duiken met
FOPMERKING:
PDI-stops leest u in het hoofdstuk PDIstops.
1.3.7
Zout (zee-) of zoet water
De Square meet de druk en zet deze om
naar diepte op basis van de dichtheid van
het water. Een diepte van 10 meter in zout
water is ongeveer gelijk aan 10,3 meter in
zoet water.
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de instelling Salt [zout] of Fresh [zoet] in de
onderste rij knipperen. U kunt de instelling
wijzigen door rechts of links te drukken en
uw keuze met SEL te bevestigen.
24
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Nederlands
1.4 Instellingen voor freediven
In het menu Set Apnea kunt u een aantal freedive-instellingen aanpassen.
Apnea
instellen
ESC
SEL
Alarm
R Alarm twee R Alarm toe-/ R
R
R Alarm lage R
R
Alarm
Alarm
Waterdichtheid L
afnemende L
oppervlakte- L
diepten L
duikinterval L
hartslag L opstijgsnelheid L
diepte
interval
Druk op SEL om de volgende menu's te
openen.
1.4.1
Alarmmeldingen voor twee
diepten instellen
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de eerste diepte knipperen. Druk rechts of
links om het alarm van de eerste diepte in
te stellen tussen 5 en 100 meter. Wanneer
u op SEL drukt, wordt de eerste waarde
bevestigd en gaat de diepte voor het
tweede alarm knipperen. Ook nu drukt u
weer rechts of links om de diepte tussen 5
en 100 meter in te stellen. Drukt u opnieuw
op SEL, dan gaat de status knipperen en
kunt u door rechts of links te drukken On
[aan] of Off [uit] kiezen. Met SEL bevestigt u
de instellingen.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Het eerste alarm is kort
FOPMERKING:
en dient alleen om de aandacht te
trekken, het tweede alarm houdt aan.
Wanneer u het eerste alarm dieper
instelt dan het tweede, hoort u het
eerste alarm niet omdat het tweede
aanhoudt.
1.4.2
Alarm bij toe-/afnemende
diepte instellen
Wanneer u in dit menu op SEL drukt,
gaat het alarm bij toe-/afnemende diepte
knipperen. Druk rechts of links om de
waarde van het alarm in te stellen tussen 5
en 100 meter. Wanneer u opnieuw op SEL
drukt, wordt de waarde bevestigd en gaat
de waarde in de onderste balk knipperen.
Druk opnieuw rechts of links om de richting
van dit alarm in te stellen: off [uit], dn [down omlaag], up [omhoog] of both [beide]. Met
SEL bevestigt u de instellingen.
25
1.4.3
Alarm voor interval duiktijd
instellen
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
het alarm voor interval duiktijd knipperen.
Druk rechts of links om een interval tussen
15 seconden en 10 minuten in stappen van
15 seconden in te stellen. Drukt u opnieuw
op SEL, dan gaat de status knipperen en
kunt u door rechts of links te drukken On
[aan] of Off [uit] kiezen. Met SEL bevestigt u
de instellingen.
1.4.4
Alarm voor ondergrens
hartslag instellen
Tijdens het freediven is een lage hartslag
van belang voor een laag zuurstofverbruik
en dus langere duiken. Maar een extreem
lage hartslag op diepte kan ook leiden tot
verlies van bewustzijn. Dit is gevaarlijk.
Wanneer u in dit menu op SEL drukt,
gaat het hartslagalarm knipperen. Druk
rechts of links om de waarde in te stellen
tussen 25 en 100 meter slagen per minuut.
Wanneer u op SEL drukt, gaat de functie
knipperen. Druk rechts of links om On of
Off te selecteren. Met SEL bevestigt u de
instellingen.
Alarm oppervlakte-interval
instellen
Wanneer u in dit menu op SEL drukt,
gaat de tijd van het oppervlakte-interval
knipperen. Druk rechts of links om een
interval tussen 15 seconden en 10 minuten
te selecteren. Drukt u opnieuw op SEL,
dan gaat de waarde knipperen en kunt u
door rechts of links te drukken On [aan]
of Off [uit] kiezen. Met SEL bevestigt u de
instellingen.
26
1.4.5
1.4.6
Het alarm voor de
opstijgsnelheid instellen
Wanneer u in dit menu op SEL drukt,
gaat de opstijgsnelheid knipperen. Druk
rechts of links om deze waarde in te stellen
tussen 0,1 en 5,0 meter per seconde.
Wanneer u op SEL drukt, gaat de functie
knipperen. Druk rechts of links om On of
Off te selecteren. Met SEL bevestigt u de
instellingen.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
1.4.7
De dichtheid van het water
instellen
Voor freedivers is de exacte diepte een zeer
belangrijke waarde. Voor een nauwkeurige
waarde moet u de dichtheid van het water
correct instellen. De dichtheid hangt
samen met de watertemperatuur en het
zoutgehalte.
Dichtheid van het water bij een temperatuur
van 20˚C (bij benadering):
• Het gemiddelde gewicht van zeewater is
ongeveer 1,025 kg/liter.
• Het water van de Middellandse Zee
weegt ongeveer 1,027 kg/liter.
• Het water in de Rode Zee weegt
ongeveer 1,029 kg/liter.
• Het water in de Zwarte Zee weegt
ongeveer 1,012 kg/liter.
• Het water in de Baltische Zee weegt
ongeveer 1,004 kg/liter.
• Zoet water (meer of afgraving) heeft een
dichtheid van circa 1,000 kg/liter.
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de waarde voor de dichtheid knipperen.
Druk rechts of links om de waarde in te
stellen op 1,000 en 1,050 in stappen van
0,001. Met SEL bevestigt u de instellingen.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Nederlands
1.5 Teller tijd omhoog/
omlaag instellen
Tijdens een duik doen zich vele situaties
voor waarin een eenvoudige stoptimer (los
van de duiktijd) praktisch is. Bijvoorbeeld
om een oefening niet langer te laten
duren dan gepland of tijdens een speciale
opdracht, enz.
De Square heeft in de modus SCUBA een
stoptimer, die vóór de duik in dit menu
moet worden geconfigureerd.
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de functie knipperen. Druk rechts of links
om up [omhoog], dn [omlaag] of off [uit] te
selecteren. Wanneer u op SEL drukt, gaat
de teller knipperen en drukt u rechts en links
om de teller in stappen van 5 seconden in
te stellen op een tijd tussen 5 seconden en
99 minuten en 55 seconden.
Met SEL bevestigt u de instellingen.
1.6 Algoritme selecteren
U heeft keuze uit drie gebruiksmodi:
SCUBA [duiken], Gauge [dieptemeter] en
Apnea [freediven].
Wanneer de Square een tijdje niet onder
water is geweest, ziet u dit display:
27
Aangezien in de modi Gauge en Apnea
de verzadiging van de weefsels niet
wordt berekend, kan de duikcomputer
pas 48 uur na de laatste duik in de
modus Gauge of Apnea in de modus
SCUBA worden gezet.
Na een duik in de modus SCUBA kan
de modus worden gewijzigd zodra de
reststikstoftijd is verstreken.
Onderstaande Square is in de modus
Apnea gebruikt. De beperking NO CHG
[Niet veranderen] blijft nog 47 uur van
kracht.
Indien u de modus wilt veranderen voordat
de 48 uur of de reststikstoftijd volledig is
verstreken, kunt u de reststikstoftijd in het
desbetreffende menu handmatig resetten.
Wanneer u in dit menu op SEL drukt, gaat
de modus knipperen. Druk rechts of links
om een keuze te maken tussen de modi
SCUBA, Gauge en Apnea. Druk op SEL
om de instelling te bevestigen.
1.7 Hartslag inschakelen
Wanneer u in dit menu op HR drukt, gaat
de hartslagfunctie (HR) knipperen. Druk
rechts of links om On [aan] of Off [uit] te
selecteren.
Druk op SEL om de instelling te bevestigen.
28
2.
DE SQUARE ALS
DUIKCOMPUTER
De Square is een complete duikcomputer die de decompressiestatus bij gebruik
van meerdere gassen calculeert, de opstijgsnelheid berekent en waarschuwingen
afgeeft. In het logboek is ruimte voor ongeveer 50 uur aan duikprofielen met een
registratie-interval van 4 seconden. Tijdens
de duik worden de diepte, duiktijd, decompressiestatus, watertemperatuur en nog
veel meer weergegeven. Na de duik -aan
de oppervlakte- worden de reststikstoftijd,
de duur van het vliegverbod, het oppervlakte-intervaltijd en de verboden hoogteklassen weergegeven.
2.1 Duiken met de Square
In de volgende tabel wordt een overzicht
van de knoppen en hun functie tijdens de
duik gegeven.
De Square kan worden ingesteld voor drie
duikmodi: Scuba [duiken], Apnea [freediven] en Gauge [dieptemeter]. Aangezien
de werking in elk van de drie modi kan
verschillen, verschilt ook de functie van de
knoppen.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Kort
Lang
Lang
Lang
RECHTS
modus
actie
druk
modus
actie
APNEA
SCUBA
Displayverlichting
bladwijzer
handmatig de duik stoppen
de stopwatch starten
Kort
Lang
Kort
Kort
Kort
SCUBA
SCUBA
SCUBA
SCUBA
APNEA
Lang
Kort
Lang
APNEA
GAUGE
GAUGE
weergave andere gegevens
handmatige gaswissel selecteren
geselecteerde gaswissel bevestigen
timer voor de veiligheidsstop resetten
schakelen tussen hartslag en
duiknummer van de sessie
de duik handmatig starten
weergave andere gegevens
teller gemiddelde diepte en startstoptimer resetten
2.2 Duiken op hoogte
2.2.1
Hoogteklassen,
hoogtewaarschuwing en
vliegverbod na een duik
Wanneer u zich naar hoger gelegen gebied
begeeft, is dat min of meer te vergelijken
met het begin van een opstijging tijdens een
duik: u stelt uw lichaam bloot aan een lagere
partiële stikstofdruk en geeft stikstof af. Na
een duik is de hoeveelheid stikstof in uw
lichaam hoger en als u zich op een anders
zelfs verwaarloosbare hoogte begeeft, kan
dit al voldoende aanleiding zijn voor een
decompressie-aandoening. Daarom houdt
de Square de omgevingsdruk constant in
de gaten en evalueert de computer aan
de hand daarvan de hoeveelheid stikstof
in uw lichaam en de afgifte ervan. Als de
Square een daling van de omgevingsdruk
registreert die niet samengaat met de huidige
hoeveelheid stikstof in uw lichaam, wordt er
een waarschuwing geactiveerd. U wordt zo
gewezen op een mogelijk gevaarlijke situatie.
De Square toont het vliegverbod, het
duikverbod en de hoogtewaarschuwing in de
vorm van een symbool in het hoofdscherm
van datum en tijd zolang de beperkingen van
kracht zijn. De exacte tijden zijn beschikbaar
in het scherm van de reststikstoftijd.
Dit scherm wordt alleen weergegeven na een
duik of indien de hoogte klasse is veranderd.
Het reststikstofscherm verdwijnt wanneer
de reststikstoftijd is verstreken. In dit
scherm wordt de reststikstoftijd rechtsboven
weergegeven.
De verboden hoogte (de hoogte die volgens
de berekeningen van de Square compatibel is
met uw huidige niveau van stikstofverzadiging)
wordt links boven in het reststikstofscherm
weergegeven zolang de beperking geldt.
In het scherm van de reststikstoftijd wordt het
vliegverbod linksonder weergegeven. De tijd
van het vliegverbod is de tijd dat blootstelling
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Nederlands
LINKS
druk
aan de gereduceerde druk in de cabine van
een vliegtuig een decompressie-aandoening
kan veroorzaken. Deze tijd wordt berekend
door het decompressiemodel in de computer.
Wanneer u in het scherm van de reststikstoftijd
op SEL drukt, worden het verstreken
interval sinds de laatste duik en het CNS%
weergegeven, tenzij dit inmiddels 0% is.
WAARSCHUWING
Vliegen terwijl de Square NO FLY [vliegverbod]
weergeeft, kan ernstig letsel of de dood tot
gevolg hebben.
29
2.2.2
Hoogte en het decompressie-algoritme
De atmosferische druk is niet alleen afhankelijk van de hoogte, maar ook van de
weersomstandigheden. Als u gaat duiken, moet u daar zeker rekening mee houden, want
de atmosferische druk die u omringt, is van invloed op de opname en afgifte van stikstof.
Boven een bepaalde hoogte is vanwege deze verandering in de atmosferische druk een
ander algoritme nodig voor het berekenen van de decompressie.
Het mogelijke hoogtebereik wordt in 5 klassen onderverdeeld:
Hoogte
Hoogteklasse
De hoogten van de diverse klassen
zijn
bij
benadering
omdat
de
weersomstandigheden van invloed zijn op
het omslagpunt.
WAARSCHUWING
In het geval van hoogteklasse 4 werkt de
Square alleen in de modus Gauge [dieptemeter]
(automatische overschakeling vanuit modus
SCUBA).
2.2.3
Barometrisch
omslagpunt
Modus
duikcomputer
Verboden hoogte
Als u zich naar hoger gelegen gebieden
begeeft, staat uw lichaam, net als wanneer
u na het duiken gaat vliegen, bloot aan een
lagere omgevingsdruk. De Square adviseert
u welke hoogten na een duik veilig zijn en
welke niet. Als u via een bergpas terug naar
huis rijdt, is het van belang dat u over deze
informatie beschikt.
U kunt uw huidige
FOPMERKING:
hoogteklasse en hoogte bekijken door
de hoogtemeter te activeren. In het
hoofdstuk De hoogte controleren
leest u hoe u dit doet.
De Square bewaakt
FOPMERKING:
de hoogte automatisch: de computer
registreert om de 60 seconden
de
atmosferische
druk.
Indien
een bepaalde drukterugval wordt
gemeten, gebeurt er het volgende:
de computer geeft de nieuwe
hoogteklasse aan en, indien van
toepassing, het verboden hoogtebereik;
de reststikstoftijd wordt getoond - in
dit geval betekent het een aanpassing
aan de nieuwe omgevingsdruk. Als u
tijdens deze aanpassingstijd aan een
duik begint, gaat de Square ervan uit
dat het een herhalingsduik is, omdat er
reststikstof in het lichaam aanwezig is.
30
De verboden hoogten zijn de hoogten
boven de lijn in het display van de
reststikstoftijd. In bovenstaand voorbeeld
geldt voor de duiker een maximale hoogte
van 4000 meter.
De Square geeft een hoogtewaarschuwing
af wanneer u op een hoogte komt die
volgens de Square niet samengaat met uw
huidige reststikstofniveau.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Decompressieduiken in
bergmeren
Om een optimale decompressie ook
op grotere hoogten mogelijk te maken
is de decompressiefase op 3 meter in
hoogteklassen 1, 2 en 3 onderverdeeld in
een fase op 4 meter en een fase op 2 meter.
Als de atmosferische druk lager is
dan 610 mbar (op hoogten boven de
4000 meter), voert de Square geen
decompressieberekeningen
meer
uit
(automatische overschakeling naar modus
Gauge). Ook de duikplanner is in deze
hoogteklasse niet beschikbaar.
2.3 Waarschuwing 'niet
duiken' na een duik
Als de Square een situatie met een
verhoogd risico (de kans bestaat dat zich
microbellen van eerdere duiken ophopen,
of een CNS O2 boven de 40%) registreert,
verschijnt NO DIVE in het display - u mag
niet onmiddellijk weer gaan duiken.
De geadviseerde oppervlakte-intervaltijd kan
worden gecontroleerd in de planner.
U kunt beter niet duiken zolang de
waarschuwing 'NO DIVE' in het scherm
staat. Als de waarschuwing wordt ingegeven
door de opeenhoping van microbellen (en
niet door een CNS O2 boven de 40%) en u
gaat toch duiken, heeft u kortere nultijden
of langere decompressietijden. Bovendien
kan de tijd dat de waarschuwing voor
microbellen geldt, aan het eind van de duik
aanzienlijk oplopen.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
2.4 SOS
Nederlands
2.2.4
Als u meer dan drie minuten ondieper dan
0,8 meter zit en daardoor een verplichte
decompressiestop negeert, schakelt de
Square over naar de SOS-modus. Zodra
de Square in de modus SOS staat, wordt
deze vergrendeld en functioneert hij
gedurende 24 uur niet als duikcomputer.
Als u de Square tijdens deze 24 uur
durende SOS-vergrendeling toch mee
onder water neemt, schakelt de computer
automatisch over naar de modus Gauge
[dieptemeter] en krijgt u geen informatie
over decompressie.
WAARSCHUWING
Het
negeren
van
een
verplichte
decompressiestop kan ernstig letsel of de
dood tot gevolg hebben.
Indien zich na een duik tekenen of symptomen
van een decompressie-aandoening voordoen en
de duiker laat zich niet direct behandelen, kan dit
ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
Ga niet opnieuw duiken om de symptomen van
een decompressie-aandoening te behandelen
Duik niet als de computer in de SOS-modus staat.
In het display staat dezelfde informatie als in
het geval van reststikstof, met rechtsonder
de vermelding SOS.
2.4.1
Reststikstoftijd resetten
De Square stelt u in staat de reststikstoftijd
in de computer te resetten. Alle gegevens
van verzadiging van de weefsels worden
teruggezet naar nul en de computer
beschouwt de volgende duik niet als een
herhalingsduik. Deze functie komt vooral
van pas als u de computer aan een andere
31
duiker uitleent. Hij mag in de afgelopen 48
uur niet gedoken hebben.
Hoe u de reststikstoftijd reset, wordt
uitgelegd in het hoofdstuk Gasinstellingen:
reststikstoftijd resetten.
Na het resetten van
FOPMERKING:
de reststikstoftijd kunt u onmiddellijk
weer schakelen tussen de modi
Gauge, Apnea en Scuba. Maar
aangezien in de modi Gauge en
Apnea de stikstofverzadiging van de
weefsels niet wordt gevolgd, wordt
geadviseerd het standaardinterval aan
te houden voordat u de modus wijzigt.
WAARSCHUWING:
Duiken nadat u de reststikstoftijd heeft
gereset, is buitengewoon gevaarlijk. De kans
op ernstig letsel of de dood is zeer groot. Reset
de reststikstoftijd niet tenzij u daar een goede
reden voor heeft.
FOPMERKING:
verwijdert en
Als u de batterij
vervangt, wordt de
reststikstoftijd niet gereset. De
Square slaat gegevens van de
weefselverzadiging op in niet-vluchtig
geheugen. Zolang er geen batterij in
de computer zit, wordt de berekening
van de reststikstoftijd bevroren. De
berekening wordt weer hervat waar
deze was gebleven, zodra de nieuwe
batterij is geplaatst.
2.5 Duiken met nitrox of een
ander decompressiegas
Met de term nitrox wordt verwezen naar
ademmengsels bestaande uit zuurstof en
stikstof met een zuurstofpercentage boven
de 21% (lucht). Aangezien nitrox minder
stikstof bevat dan lucht, neemt het lichaam
in vergelijking met gewone ademlucht op
dezelfde diepte minder stikstof op.
Maar de hogere concentratie zuurstof in
nitrox betekent op dezelfde diepte ook een
hogere partiële zuurstofdruk (ppO2) in het
ademmengsel. In geval van blootstelling
aan een hoge partiële zuurstofdruk kunnen
er vergiftigingsverschijnselen optreden.
32
Deze verschijnselen kunnen in twee
categorieën worden onderverdeeld:
Plotseling optredende effecten als gevolg
van een partiële zuurstofdruk boven de
1,4 bar. In dit geval is er geen verband
met de tijd die de duiker aan een hoge
partiële zuurstofdruk is blootgesteld. Bij
welke partiële zuurstofdruk de vergiftiging
zich voordoet, kan verschillen. Algemeen
wordt een limiet van 1,4 bar aanvaard; een
aantal opleidingsorganisaties hanteert een
maximale partiële zuurstofdruk van 1,6 bar.
Effecten na langdurige blootstelling aan
een partiële zuurstofdruk van meer dan
0,5 bar tijdens herhalingsduiken en/of
lange duiken. Dit kan van invloed zijn op
het centrale zenuwstelsel en kan schade
aan longen en andere vitale organen
toebrengen. Langdurige blootstelling kan
worden onderverdeeld in de ernstigere
effecten op het centrale zenuwstelsel en de
minder gevaarlijke effecten op de longen.
De Square gaat op de volgende manier
om met de effecten van een hoog ppO2 en
langdurige blootstelling:
Plotseling optredende effecten: er is op de
Square een MOD-alarm ingesteld voor de
door de gebruiker ingestelde ppO2max.
Wanneer u het zuurstofpercentage
voor de duik instelt, laat de Square u de
overeenkomstige MOD voor de ingestelde
ppO2max zien. De standaardwaarde van
de ppO2max af fabriek is 1,4 bar. Dit kunt
u wijzigen in een waarde tussen 1,0 en
1,6 bar. U kunt het alarm ook uitschakelen
(OFF). Zie het hoofdstuk Gasinstellingen
voor meer informatie over het wijzigen van
deze instelling.
Effecten na langdurige blootstelling: de
Square 'traceert' de blootstelling aan de
hand van de CNS O2-klok. De effecten
kunnen zich voordoen als de mate van
blootstelling 100% of hoger is. De Square
geeft een alarm af bij het bereiken van dit
CNS O2-percentage. De Square kan u ook
waarschuwen als het CNS O2-niveau 75%
is (zie onder CNS-alarm). De CNS O2-klok
staat los van de waarde van de ppO2max
die de gebruiker heeft ingesteld.
De CNS O2-klok stijgt als de partiële
zuurstofdruk hoger is dan 0,5 bar, en daalt
als de partiële zuurstofdruk lager is dan
0,5 bar. Dat betekent dat de CNS O2-klok
altijd daalt wanneer u aan de oppervlakte
ademhaalt. Tijdens de duik is de diepte
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
OPMERKING: het O -percentage
F
van Gas d kan uitsluitend worden
2
ingesteld op een waarde die hoger
is dan het O2-percentage van Gas 1.
Er moet in het geval van de Square
minimaal 3 meter verschil tussen
de MOD van Gas 1 en Gas d zitten.
De ppO2max-waarde kan alleen
voor Gas 1 op OFF [uit] worden
ingesteld. De maximale ppO2maxwaarde van Gas d is 1,6 bar.
Als het zuurstofpercentage 80% of
hoger is, staat de ppO2max op 1,6
bar - dit kan niet worden gewijzigd.
De MOD van Gas d is de
wisseldiepte voor dit gas. Deze
diepte gebruikt de Square als
uitgangspunt voor berekeningen,
waarschuwingen en het wisselpunt.
Als u met meer dan één gasmengsel
duikt, heeft de nitrox-resettijdfunctie
(zie hoofdstuk 2.3.5) het volgende
effect:
Gas 1 is ingesteld op 21%
Gas d is ingesteld op OFF [uit]
Duiken met meer dan één
gasmengsel
De Square is voorzien van het ZH-L8 ADT MB
PMG-algoritme. PMG staat voor Predictive
Multi Gas. Dit wil zeggen dat als u meer dan
één gasmengsel programmeert, de Square
de overschakeling op het gas met een
hoger zuurstofpercentage voorspelt op de
diepte die u heeft opgegeven. De computer
waarschuwt u continu in de vorm van een
decompressieschema waarbij rekening is
gehouden met alle gasmengsels die u heeft
geprogrammeerd. In andere woorden,
u krijgt gedurende de gehele duik credit
voor de extra gassen die u bij u heeft.
Tegelijkertijd kan de Square u laten zien wat
het decompressieschema zou zijn als u de
duik voltooit met het gasmengsel dat u op
dat moment ademt, zodat u voorbereid
bent op onvoorziene situaties.
Nederlands
WAARSCHUWING:
Duiken met twee gassen brengt een hoger
risico met zich mee dan duiken met een enkel
gas. Als u als duiker fouten maakt, kan dit
ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
Let op dat u tijdens een duik met twee
gasmengsels altijd ademt uit de cilinder waaruit
u verondersteld wordt te ademen. Als u op diepte
een mengsel met een hoog zuurstofpercentage
ademt, kan dit u fataal worden.
Markeer al uw ademautomaten en cilinders
zodat u ze nooit door elkaar kunt halen.
Voorafgaand aan iedere duik en na iedere
cilinderwissel dient u te controleren of ieder
gasmengsel is ingesteld op de juiste waarde
voor de desbetreffende cilinder.
Volg de juiste opleiding en haal het juiste brevet
voordat u met meerdere gassen gaat duiken.
Met de Square kunt u maximaal drie
gasmengsels tijdens de duik gebruiken
(uitsluitend lucht en nitrox). De twee
mengsels worden 1 en d genoemd - het
zuurstofpercentage van d moet hoger zijn
dan van 1.
Tijd
Diepte
waarop de 0,5 bar wordt bereikt afhankelijk
van het gebruikte mengsel. Bijvoorbeeld:
Lucht:
13 meter
32%:
6 meter
36%:
4 meter
2.5.1
Decogas
Bodemgas
Duiken met twee gasmengsels
2.5.1.1 O
verschakelen op een ander
gasmengsel tijdens de duik
Als u tijdens de opstijging op een diepte
komt die gelijk is aan de MOD van Gas d,
stelt de Square voor dat u overschakelt. Er
klinkt een akoestisch signaal en de tekst
gas d gaat knipperen. U heeft 30 seconden
de tijd om op dit bericht te reageren,
anders gaat de Square ervan uit dat gas
d niet wordt gebruikt, en stelt de computer
de decompressie overeenkomstig bij. Druk
op SEL om de gaswissel te bevestigen.
Begin uit de cilinder met
F OPMERKING:
het nieuwe gas te ademen voordat u
de wissel bevestigt.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
33
WAARSCHUWING:
Let altijd op dat u op het juiste gas
overschakelt. Anders kan dit ernstig letsel of
de dood tot gevolg hebben.
Zodra u de wissel heeft bevestigd, blijft de
tekst gas d in het scherm staan.
2.5.1.2 Terugschakelen naar een
gasmengsel met een lager
zuurstofpercentage
Er kan zich een situatie voordoen dat u van
Gas d naar gas 1 moet terugschakelen.
Dit gebeurt bijvoorbeeld als u dieper wilt
afdalen dan de MOD voor gas d, of als
tijdens decompressie de cilinder met gas d
leegraakt. In zo'n situatie kunt u de gaswissel
handmatig uitvoeren: druk op SEL. De tekst
gas 1 knippert. Druk op SEL om de wissel
te bevestigen. De Square laat de tekst gas
1 zien en past het decompressieschema
overeenkomstig aan.
2.5.1.3 Gaswissel niet uitgevoerd op
de geplande diepte
Indien u de wissel naar gas d niet
binnen 30 seconden bevestigt, wordt
gas d niet langer meegenomen in de
34
decompressieberekening en wordt het
decompressieschema
overeenkomstig
aangepast. De Square gaat er dan vanuit
dat u de duik met uitsluitend gas 1 voltooit.
OPMERKING: als u, nadat de Square
F
het
decompressieschema
heeft
aangepast aan de niet-uitgevoerde
gaswissel, opnieuw onder de MOD
voor gas d afdaalt, neemt de Square
Gas d opnieuw in de berekeningen op
en wordt het decompressieschema
overeenkomstig aangepast.
2.5.1.4 Te late gaswissel
U kunt een geplande gaswissel altijd nog
handmatig op een later tijdstip uitvoeren.
Druk op SEL om de procedure van de
gaswissel te starten. De Square toont de
tekst gas d en bijbehorende MOD - beide
knipperen. Zo kunt u controleren of u op
een veilig gas overschakelt. Druk op SEL
om de wissel te bevestigen. De Square
laat de tekst gas d zien zonder dat deze
knippert, en past het decompressieschema
overeenkomstig aan.
2.5.1.5 Handmatige gaswissel op
een diepte dieper dan de
MOD van het gas
In bepaalde situaties heeft u geen keuze en
moet u op een gasmengsel overschakelen
terwijl u zich dieper dan de MOD van dat
mengsel bevindt. De Square weerhoudt
u daar niet van, maar er klinkt wel direct
een MOD-alarm. Druk op SEL om de
procedure van de gaswissel te starten.
De Square toont de tekst gas d en
bijbehorende MOD - beide knipperen. Zo
kunt u controleren of u op een veilig gas
overschakelt. Druk op SEL om de wissel
te bevestigen.
2.5.1.6 Na een gaswissel afdalen
tot een diepte dieper dan de
MOD
Als u na overschakeling op gas d per
ongeluk dieper afdaalt dan de MOD voor
dat mengsel, wordt er direct een MODalarm afgegeven. U schakelt dan terug naar
gas 1 of u stijgt op tot een diepte boven de
MOD van gas d.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
u voldoende opstijgt en de nultijd weer
drie minuten bedraagt, of totdat de Square
overschakelt naar de decompressiemodus.
Nederlands
2.6 Waarschuwingen en
alarmmeldingen
De Square kan u middels waarschuwingen alarmsignalen attent maken op
mogelijk gevaarlijke situaties. U kunt de
instellingen voor deze waarschuwingen
en alarmmeldingen uitsluitend wijzigen
via de pc-interface.
WAARSCHUWING:
Een waarschuwing betekent een situatie die de
aandacht van u als duiker vereist, maar geen
acuut gevaar oplevert als u de waarschuwing
negeert. Het is aan u om te bepalen welke
waarschuwingen u wel en welke u niet wilt
activeren. Deze waarschuwingen zijn beschikbaar:
2.6.1
CNS O2 = 75%
De Square houdt uw zuurstofopname bij via
de CNS O2-klok. Zodra de berekende CNS
O2-waarde 75% is, klinkt er gedurende
12 seconden een reeks piepsignalen en
knippert de CNS O2-waarde rechtsonder.
Het knipperen houdt aan totdat de CNS
O2-waarde weer lager is dan 75%.
2.6.2
Nultijd = 2 minuten
Als u wilt voorkomen dat uw duik ongewild
verandert in een decompressieduik, kan de
Square een waarschuwing activeren als de
nultijd [no stop] twee minuten bedraagt. Dit
is van toepassing op zowel de L0-nultijd
als de MB-nultijd (zie hoofdstuk Duiken
met MB-levels voor meer informatie over
MB-levels). U kunt op deze manier aan de
opstijging beginnen voordat er sprake is
van een verplichte decompressiestop of
een MB-levelstop.
De Square geeft gedurende 12 seconden
een reeks piepsignalen af en de nultijd gaat
knipperen. Dit knipperen houdt aan totdat
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
2.6.3
Overgang naar
decompressieduik
De Square kan een waarschuwing afgeven als
de eerste verplichte decompressiestop wordt
weergegeven. Zo wordt u gewaarschuwd dat
een directe opstijging naar de oppervlakte
niet meer mogelijk is. Deze waarschuwing is
uitsluitend van toepassing als de computer is
ingesteld op L0.
De Square geeft gedurende 12 seconden
een reeks piepsignalen af en het symbool
DECO STOP gaat knipperen wanneer de
nultijd is verstreken en een verplichte (L0) stop
is vereist voordat u de oppervlakte bereikt.
2.6.4
Begin levelstops
Als u duikt met een ander microbellen
(MB)-niveau dan L0, kan de Square u
waarschuwen dat u zich niet langer binnen
de nultijdfase van het MB-level bevindt.
Onder 2.7.5 Duiken met MB-levels leest
u meer over MB-levels.
De Square geeft gedurende 12 seconden
een reeks piepsignalen af en het symbool
35
STOP gaat knipperen wanneer de
nultijdfase van het MB-level is verstreken en
een verplichte levelstop is vereist voordat u
de oppervlakte bereikt.
L0-nultijd = 2 minuten tijdens
duik met MB-level
Als u duikt met een MB-level hoger dan L0,
is de onderliggende informatie van L0 niet
direct zichtbaar op het display (maar wel
toegankelijk als extra informatie). U kunt
ervoor kiezen dat de Square u waarschuwt
als de nultijd van het onderliggende L0 2
minuten bedraagt terwijl u met een MBlevel hoger dan L0 duikt.
De Square geeft gedurende 12 seconden
een reeks piepsignalen af en het symbool
MB LVL gaat knipperen wanneer de
nultijdfase van L0 is verstreken en u met
een MB-level hoger dan L0 duikt.
in een decompressieduik terwijl u duikt met
een MB-level hoger dan L0.
De Square geeft gedurende 12 seconden
een reeks piepsignalen af en het symbool
DECO STOP gaat knipperen wanneer de
nultijdfase van L0 is verstreken en u duikt
met een MB-level hoger dan L0.
2.6.5
2.6.6
Begin deco tijdens duik met
een MB-level
Als u duikt met een MB-level hoger dan L0,
is de onderliggende informatie van L0 niet
direct zichtbaar op het display (maar wel
toegankelijk als extra informatie). U kunt
ervoor kiezen dat de Square u waarschuwt
als de duik op het punt staat te veranderen
36
Alarmmeldingen kunt u niet uitschakelen
omdat deze alleen worden afgegeven in
een situatie waarin u direct actie moet
ondernemen. Er zijn vijf soorten alarm:
WAARSCHUWING:
- In de modus Gauge [dieptemeter] staan alle
waarschuwingen en alarmmeldingen op OFF
[uit] - met uitzondering van het alarm bij een
bijna lege batterij.
- Wanneer de Square is ingesteld op SOUND OFF
[geluid uit], zijn alle akoestische alarmmeldingen
en waarschuwingen uitgeschakeld.
2.6.7
Opstijgsnelheid
Als u tijdens de duik opstijgt, neemt de
omgevingsdruk af. Stijgt u te snel op,
dan kan deze drukdaling leiden tot de
vorming van microbellen. Als u te langzaam
opstijgt, kan dit betekenen dat vanwege
de blijvende blootstelling aan een hoge
omgevingsdruk sommige of alle weefsels
stikstof opnemen. Met het oog hierop is er
een ideale opstijgsnelheid vastgesteld die
langzaam genoeg is om de vorming van
microbellen tot een minimum te beperken,
maar snel genoeg om het effect van de
voortdurende opname van stikstof in de
weefsels te minimaliseren.
Op diepte kan het lichaam een drukverlaging
zonder al te grote vorming van microbellen
beter verdragen dan in ondieper water:
de belangrijkste factor is namelijk niet de
drukdaling zelf, maar de verhouding waarin
de drukdaling tot de omgevingsdruk staat.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
DIEPTE
OPSTIJGSNELHEID
m
ft
m/min
ft/min
0
0
7
23
6
20
8
26
12
40
9
29
18
60
10
33
23
75
11
36
27
88
13
43
31
101
15
49
35
115
17
56
39
128
18
59
44
144
19
62
50
164
20
66
Wanneer de opstijgsnelheid meer dan 110%
van de ideale waarde bedraagt, wordt het
symbool SLOW [Langzaam] weergegeven.
Is de opstijgsnelheid meer dan 140%, dan
gaat het symbool SLOW knipperen.
De Square geeft ook een alarmsignaal af
indien de opstijgsnelheid hoger is dan 110%:
naarmate de ideale opstijgsnelheid hoger ligt
dan de ideale waarde, is het signaal luider.
In het geval van een snelle opstijging kan de
Square, zelfs tijdens een niet-decompressieduik,
een decompressiestop aangeven omdat het
risico van microbellen bestaat.
Als u vanaf grote diepte langzaam opstijgt,
kan dit betekenen dat er meer stikstof in
de weefsels wordt opgenomen, waardoor
de duur van de decompressie en de totale
opstijgtijd toenemen. In ondieper water kan
een langzame opstijging de duur van de
decompressie juist verkorten.
Uitzonderlijke opstijgsnelheden gedurende
langere tijd worden in het logboek
opgenomen.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
WAARSCHUWING:
Nederlands
Dat betekent dat de ideale opstijgsnelheid
in diep water hoger is dan in ondiep water.
Met het oog hierop is de ideale
opstijgsnelheid in de Square variabel: de
waarde ligt tussen 7 en 20 meter/min.
De exacte waarde per diepte staat in
onderstaande grafiek.
De ideale opstijgsnelheid mag nooit worden
overschreden. Doet u dat wel, dan kan dit leiden
tot microbellen in het slagaderlijke bloed met
mogelijk ernstig letsel of de dood tot gevolg.
Het alarm houdt aan zolang de
opstijgsnelheid 110% of meer van de ideale
opstijgsnelheid bedraagt.
2.6.8
MOD/ppO2
WAARSCHUWING:
-De MOD mag niet worden overschreden.
Als u het alarm negeert, kan dit leiden tot
zuurstofvergiftiging.
- Overschrijding van een ppO2 van 1,6 bar kan
leiden tot stuiptrekkingen met ernstig letsel
of de dood tot gevolg.
Wanneer u de MOD overschrijdt, gaat de
diepte knipperen en wordt in de onderste
balk de MOD getoond - u kunt zien in welke
mate u deze diepte overschrijdt. Er zal ook
onophoudelijk een piepsignaal te horen
zijn. De diepte blijft knipperen en het piepen
gaat door zolang u dieper dan de MOD zit.
2.6.9
CNS O2 = 100%
WAARSCHUWING:
Als de CNS-klok100% bereikt, bestaat het
gevaar van zuurstofvergiftiging. Start de
procedure om de duik te beëindigen.
De Square houdt uw zuurstofopname bij via
de CNS O2-klok. Zodra de berekende CNS
O2-waarde 100% is, klinkt er gedurende
12 seconden een reeks piepsignalen en
knippert de CNS O2-waarde rechtsonder.
Het knipperen houdt aan totdat de CNS
O2-waarde weer lager is dan 100%.
37
Het akoestische signaal wordt elke minuut
gedurende 5 seconden herhaald zolang de
waarde van de CNS O2 op of boven 100%
blijft, of tot de ppO2 onder de 0,5 bar zakt
(zie hoofdstuk Duiken met nitrox of een
ander decompressiegas voor een lijst
met diepten waarop de ppO2 gelijk is aan
0,5 bar voor enkele nitroxmengsels).
2.6.11
2.6.10
Tijdens de duik waarschuwt de Square
u wanneer de batterijbijna leeg is - in het
scherm brandt het batterijsymbool. Dit
betekent dat u de duik kunt afmaken, maar
de batterij moet vervangen zodra u terug
aan de oppervlakte bent.
Overgeslagen
decompressiestop
WAARSCHUWING:
Het
negeren
van
een
verplichte
decompressiestop kan ernstig letsel of de
dood tot gevolg hebben
Indien u in het geval van een verplichte
decostop opstijgt tot meer dan 0,5 meter
boven de diepte van de verplichte stop,
activeert de Square een alarm: de waarde
van de huidige diepte en de diepte van de
verplichte stop gaan knipperen en er klinkt
een reeks piepsignalen. Dit houdt aan
zolang u 0,5 meter of meer boven de diepte
van de verplichte stop blijft.
38
Batterij bijna leeg
WAARSCHUWING:
Begin niet aan een duik als al aan de oppervlakte
het batterijsymbool in het display knippert. De
computer kan tijdens de duik uitvallen, wat kan
leiden tot ernstig letsel of de dood.
2.7 Informatie op het display
Zodra de Square onder water is, begint de
computer met het registreren van de duik
ongeacht de status vóór onderdompeling.
Hieronder gaan we in op de informatie die
wordt weergegeven.
De duiktijd wordt weergegeven in minuten.
Als u tijdens de duik naar de oppervlakte
opstijgt, wordt de tijd aan de oppervlakte
alleen meegeteld als u binnen 5 minuten
opnieuw dieper dan 0,8 meter afdaalt. Op
deze manier kunt u zich kort oriënteren.
Aan de oppervlakte ziet u de tijd niet in
het display lopen, maar wordt deze op de
achtergrond bijgehouden. Zodra u weer
onder gaat, telt de tijd op het display door,
inclusief de tijd die u aan de oppervlakte
doorbracht. Wanneer u meer dan 5 minuten
doorbrengt op een diepte van 0,8 meter
of minder, wordt de duik als beëindigd
beschouwd, wordt het logboek afgesloten
en telt de computer de duiktijd vanaf nul
zodra u opnieuw onder water gaat.
De maximale tijd die wordt weergegeven
is 199 minuten. Zijn de duiken langer, dan
start de duiktijd weer bij 0 minuten.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Nederlands
Diepte: de diepte wordt weergegeven
in stappen van 10 cm (metrisch). Als de
diepte in feet wordt getoond, gebeurt dit
altijd in stappen van 1 foot. Op een diepte
van 0,8 meter of minder staat op het
display ---. De maximale diepte die kan
worden weergegeven is 120 meter.
Nultijd: berekend in real-time en om de 4
seconden bijgewerkt. De maximale nultijd
die wordt weergegeven is 99 minuten.
WAARSCHUWING:
Maak tijdens elke duik gedurende 3 à 5
minuten een veiligheidsstop tussen 3 en 5
meter, ook als u geen decompressiestop hoeft
te maken.
Verder worden in het midden en
rechtsonder andere informatie over de duik
getoond. Wanneer u rechts op de knop
drukt, ziet u de info in deze volgorde:
Temperatuur: De Square geeft tijdens de
duik de watertemperatuur weer en aan de
oppervlakte de luchttemperatuur. Maar de
temperatuur van de huid kan de meting
beïnvloeden wanneer de computer om de
pols wordt gedragen.
1.Diepte PDIS (indien van toepassing)
Decompressie-informatie: wanneer de
Square berekent dat een decompressiestop
verplicht is, wordt weergegeven hoe lang
en hoe diep de diepste stop moet zijn. Ook
wordt de totale opstijgtijd weergegeven. In
het geval van stops dieper dan 27 meter
en een totale opstijgtijd van meer dan 99
minuten wordt deze weergegeven als “--”.
4.O2%
Decompressie-informatie op MB L0:
als u met een ander MB-level duikt dan
MB L0, kunt u de Square zo instellen
dat de decompressie-informatie van de
onderliggende MB L0-berekening wordt
getoond. In het hoofdstuk Duiken met MBlevels leest u meer over MB-levels.
2.7.1
Het display tijdens de duik
Tijdens de duik toont de Square de huidige
diepte (linksonder) en, de verstreken
duiktijd (linksonder) en de nultijd of de
decompressie-informatie (rechtsboven).
2.Maximale diepte (alleen indien opstijging
van 1 meter wordt geregistreerd)
2.Watertemperatuur
3.Hartslag (indien geactiveerd)
a. MOD van het actieve gas (indien gas d
is ingeschakeld)
b.Indien gas 1 is geactiveerd, staat in
het midden de info voor het geval u
uitsluitend met gas 1 duikt.
c.Actief MB-level
d.Nultijd of decompressie-informatie op
L0 (in middelste rij en alleen MB-level
niet L0 is)
5.CNS-klok indien hoger dan 1%
6.Tijdstip 5 seconden lang in het midden
(temperatuur rechtsonder)
2.7.2
Bladwijzers instellen
Wanneer u de knop LIGHT ingedrukt
houdt, kunt u zo veel bladwijzers instellen
als u zelf wilt om specifieke momenten
tijdens de duik te markeren. De bladwijzers
worden opgenomen in het duikprofiel in
LogTRAK.
Indien de "stopwatch"FOPMERKING:
teller is ingeschakeld, start u deze
door de knop links lang in te drukken.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
39
2.7.3
Timer voor de veiligheidsstop
Wanneer u tijdens de duik minimaal op een
diepte van 10 meter bent geweest, start
de timer voor de veiligheidsstop op een
diepte van 5 meter automatisch of drukt u
op een knop om deze te starten, afhankelijk
van wat u heeft ingesteld. Als u dieper dan
6,5 meter komt, verdwijnt de timer en
wordt de nultijd opnieuw weergegeven.
Komt u weer op 5 meter, dan start de
timer automatisch. Zolang u minder diep
dan 6,5 meter bent en er geen sprake van
verplichte decompressiestops is, kunt u
links drukken om het aftellen handmatig
opnieuw te starten.
2.7.4
De displayverlichting
activeren
Om de displayverlichting in te schakelen
drukt u links op de knop. De
achtergrondverlichting blijft standaard 6
seconden branden, maar u kunt deze
waarde bij de duikinstellingen wijzigen.
In het hoofdstuk De duur van de
displayverlichting instellen leest u hoe
u dit doet.
F
OPMERKING: De
verlichting
is niet beschikbaar wanneer de
waarschuwing BATTERY CHANGE
[Batterijwissel] wordt gegeven.
2.7.5
Duiken met MB-levels
Microbellen zijn kleine belletjes die zich
tijdens een duik in het lichaam van een
duiker vormen en normaal gesproken
tijdens de opstijging en na de duik aan
de oppervlakte weer op natuurlijke wijze
verdwijnen. Als u binnen de nultijd duikt en
decompressiestops respecteert, wil dat niet
zeggen dat zich in de bloedcirculatie geen
40
microbellen vormen. De Square is voorzien
van een verbeterd UWATEC-algoritme met
de naam ZH-L8 ADT MB zodat de vorming
van de microbellen beperkt wordt.
Dankzij dit verbeterde algoritme, dat een
aanvulling vormt op het wereldwijd veilig
bevonden ZH-L8 ADT-algoritme, kunt u
de veiligheidsmarge vergroten en nog
conservatiever duiken. Er zijn vijf niveaus
met een grotere veiligheidsmarge (MBlevels genoemd), namelijk L1 tot en met
L5, waarbij L5 het meest conservatieve
niveau is en L1 iets conservatiever is dan
het standaard ZH-L8 ADT, dat we hier
aanduiden met L0.
Als u een MB-level tussen L1 en L5 kiest,
is het algoritme conservatiever en is er
sprake van hetzij kortere nultijden hetzij
diepere en langere decompressiestops
(in deze context levelstops genoemd) dan
in het geval van L0. Als gevolg daarvan
neemt het lichaam minder stikstof op
(kortere niet-decompressieduiken) of geeft
het meer stikstof af voordat u weer aan de
oppervlakte komt (duiken met levelstops).
In beide gevallen is het doel het aantal
microbellen die aan het eind van de duik in
het lichaam aanwezig zijn, te verlagen.
Zie het hoofdstuk Het MB-level instellen
voor meer informatie over het instellen van
het MB-level.
2.7.6
Informatie op het display
Als u duikt met een ander MB-level dan
L0, voert de Square alle berekeningen op
basis van L0 nog steeds op de achtergrond
uit. Om u te laten zien wat het verband is
tussen het ingestelde MB-level en de
onderliggende L0-berekening en hoe de
informatie wordt weergegeven, geven wij u
een voorbeeld van een duik, waarbij in de
computer een MB-level van L3 is ingesteld.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
L0-informatie op de
achtergrond
Gegevens op het display
Nultijd
Nultijd
In het display staat nultijd voor L3.
Levelstop
Nultijd
In het display staat informatie over levelstop voor
L3. Het witte symbool STOP wordt in het display
weergegeven.
Levelstop
Decompressie
In het display staat informatie over levelstop voor L3.
Behalve het witte symbool STOP wordt nu ook het
zwarte DECO-symbool weergegeven, wat betekent dat
ook voor L0 nu de decompressiestatus geldt.
2.7.7
Weergave van onderliggende
L0-decompressie-informatie
Tijdens de duik heeft de informatie die u
op het display ziet, altijd betrekking op het
actieve MB-level. Maar de onderliggende
gegevens van L0 zijn altijd beschikbaar in
één van de alternatieve informatievelden.
Als u herhaaldelijk rechts op de knop
drukt, krijgt u de informatie van L0 te zien
in plaats van de informatie van het actieve
MB-level. Na 5 seconden verschijnt de
informatie van het actieve MB-level weer op
het display. Wanneer de informatie over L0
wordt getoond, staat het symbool L0 in het
midden van het display. Zo kunt u zien wat
de maximaal mogelijke nultijd is of aan welke
decompressieverplichtingen u moet voldoen.
2.7.8
MB-level verlagen
Als u duikt met een MB-level, voert de
Square alle berekeningen met betrekking
tot L0 en alle MB-levels tussen het huidige
actieve level en L0 uit. Dit maakt het u
mogelijk om de duik met een bepaald MBlevel te beginnen, maar tijdens de duik over
te schakelen naar een minder conservatief
level: als u begint op L4, maar niet alle
verplichte L4-stops wilt maken, kunt u via
L3, L2, L1 afzakken naar L0. Alleen de
decompressiestops met betrekking tot L0
zijn verplicht en moeten altijd gerespecteerd
worden. De levelstops die door de MBlevels worden berekend, worden weliswaar
aanbevolen, maar zijn niet verplicht.
Nederlands
L3-informatie op het
display
Het is niet langer mogelijk om de duik te
beëindigen met het MB-level dat u aan
het begin van de duik heeft ingesteld. Als
de diepte van de levelstop gelijk is aan de
diepte van de decostop en u stijgt op tot
1,5 meter boven deze diepte, schakelt de
Square over naar L0.
Aan het einde van de duik wordt het actieve
(verlaagde) MB-level nog gedurende
vijf minuten nadat u aan de oppervlakte
bent gekomen, weergegeven. Na vijf
minuten schakelt de Square over naar de
oppervlaktemodus en het MB-level dat
vóór de duik is ingesteld.
2.7.10 PDI-stops
De Square is voorzien van de innovatieve
Profile Dependent Intermediate Stops, die
al eerder op andere duikcomputers van
Uwatec werden ingevoerd.
Tijdens een PDI-stop kan het belangrijkste
compartiment stikstof afgeven met
een lagere gradiënt op een diepte
die wordt berekend op basis van het
huidige profiel. Zodra een diepte wordt
geregistreerd waarop een PDI-stop wordt
geadviseerd, toont de Square onderaan
het PDIS-symbool en vervolgens de diepte
van de geadviseerde stop.
2.7.9
Levelstop gemist/MB-level
verlaagd
Als een levelstop verplicht is en u tot 1,5
meter of meer boven deze diepte opstijgt,
verlaagt de Square uw actieve MB-level
tot het eerstvolgende level dat compatibel
is met de huidige diepte. Als dit gebeurt,
wordt het nieuwe actieve MB-level
permanent op het scherm weergegeven.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
41
Wanneer u de diepte van een PDI-stop
bereikt, gaat het PDIS-symbool knipperen
en telt de teller 2 minuten af.
Eenmaal op de diepte van de PDIS moet
u binnen -0,5 en +3,0 meter van de
weergegeven PDIS-diepte blijven. Indien
u weer dieper gaat, wordt de PDIS-teller
gestopt en berekent de Square een nieuwe
PDIS-diepte.
WAARSCHUWING:
WAARSCHUWING:
Duiken in de dieptemetermodus is op eigen
risico. Na een duik in de dieptemetermodus
moet u minimaal 48 uur wachten voordat u
een decompressiecomputer gebruikt.
Als de Square aan de oppervlakte in
de modus Gauge staat, worden de
reststikstoftijd en de CNS O2%-waarde niet
weergegeven. Wel ziet u het oppervlakteinterval van maximaal 24 uur en de tijd van
het vliegverbod met een maximum van 48
uur. Tijdens de tijd dat er een vliegverbod
van toepassing is, kunt u de computer niet
overschakelen naar de computermodus.
In de modus Gauge wordt na de duik de
duiktijd linksonder weergegeven. In de
onderste rij loopt de stopwatch - vanaf het
begin van de duik of vanaf het moment
dat u de stopwatch opnieuw heeft gestart.
Rechtsonder wordt de maximale diepte
van de duik weergegeven. Na een timeout van 5 minuten schakelt het display over
naar het menu van de modus Gauge.
Zelfs als u een PDI-stop maakt, MOET u op 5 meter
een veiligheidsstop van 3 à 5 minuten maken. Een
stop van 3 à 5 minuten op 5 meter aan het eind
van de duik is nog altijd voor uzelf het beste!
2.8 Dieptemetermodus
Tijdens een duik in de modus Gauge wordt
linksonder een duiktijd weergegeven.
De stopteller staat rechtsboven en kan
worden gereset en opnieuw gestart met
een druk op de knop SEL.
Wanneer de Square in de modus Gauge
[dieptemeter] staat, worden alleen diepte,
tijd en temperatuur bewaakt, maar worden
er
geen
decompressieberekeningen
uitgevoerd. U kunt de computer alleen
in de dieptemetermodus zetten als de
reststikstoftijd volledig is verstreken. Alle
akoestische en visuele waarschuwingen
en alarmmeldingen, met uitzondering van
het alarm bij een lage batterijspanning, zijn
uitgeschakeld.
42
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Net als in de modus SCUBA drukt u rechts
op de knop als u wilt weten hoe laat het is –
de tijd blijft linksonder 5 seconden in beeld
– en om andere alternatieve informatie
onderaan te bekijken. In onderstaand
display staan de tijd (23:43) en de
gemiddelde diepte (12,8 meter).
De Square meet de diepte in de modus
Apnea om de 0,25 seconden met het oog
op een nauwkeurige registratie van de
maximale diepte. De gegevens worden elke
seconde in het logboek opgeslagen. Hoe
meer gegevens er worden opgeslagen,
des te meer geheugen is er nodig - u kunt
ongeveer 10 uur aan loggegevens in de
modus Apnea bewaren.
Nederlands
In deze modus kan de gemiddelde diepte
worden gereset. Dit doet u door de knop
ingedrukt te houden.
In deze modus kunt u de duik handmatig
starten en stopzetten met een druk op de
knop SEL in het overzichtsscherm van de
duikinstellingen. Op deze manier kunt u de
Square gebruiken voor statische freedives
- in tegenstelling tot de normale duikmodus
wordt op 0,8 meter geen nieuwe duik gestart.
Net als in de modus Gauge [dieptemeter] voert
de Square geen decompressieberekeningen
uit. U kunt de computer alleen in de modus
Apnea zetten wanneer de reststikstoftijd
volledig is verstreken.
Alternatieve informatie kan in deze volgorde
worden geselecteerd:
1.Temperatuur
2.Gemiddelde diepte
3.Maximale diepte
4.De huidige tijd linksonder (5 seconden
in plaats van de duiktijd)
In de modus Apnea wordt na de duik aan de
oppervlakte de maximale diepte linksboven
getoond en de duiktijd linksonder.
Het oppervlakte-interval wordt gedurende
15 minuten rechtsboven geteld en wanneer
daarna geen nieuwe duik volgt, schakelt de
Square over naar het overzichtsscherm
met duikinstellingen.
2.9 Modus Apnea
De Square heeft een geavanceerde modus
voor freediving - Apnea. De belangrijkste
functie is het registratie-interval die korter
is dan in de normale duikmodus. De
alarmfuncties zijn specifiek afgestemd op
freediven.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
In de modus Apnea wordt tijdens de duik
linksboven de diepte getoond, linksonder
de tijd, rechtsonder de hartslag en rechts in
het midden de opstijg-/afdaalsnelheid.
43
3.
ACCESSOIRES VOOR
DE SQUARE.
3.1 Hartslagband
De Square ontvangt het signaal van
verschillende hartslagbanden met een
lage frequentie, zoals de banden van Polar
en Scubapro. Hieronder ziet u hoe u de
hartslagband draagt.
Druk rechts op de knop om alternatieve
informatie te selecteren. De informatie staat
in deze volgorde:
1.Volgnummer van de duik
2.Hartslag (indien geactiveerd)
Stel de band zo af dat hij prettig zit maar
wel op zijn plaats blijft zitten.
De hartslagband moet direct op de huid
worden gedragen, dus onder het duikpak
wanneer u dat gebruikt.
Maak de elektroden vochtig als uw huid
droog is of als u een droogpak draagt.
U moet de hartslagmeting inschakelen op
de Square. In hoofdstuk Hartslaglimieten
instellen (inspanning) leest u hoe u dit doet.
Na de duik spoelt u de hartslagband met
zoet water af, laat u de band drogen en
bergt u deze op een droge plaats op.
Wanneer de hartslagband volledig is
afgedicht, kan de batterij niet worden
vervangen.
Wanneer u een hartslagband met een
batterijklepje gebruikt, raden wij u aan
de batterij te laten vervangen door een
Authorized SCUBAPRO Uwatec Dealer.
Lees de gebruiksaanwijzing van de
hartslagband voordat u deze gebruikt, en
controleer tot welke diepte deze gebruikt
kan worden.
44
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
PC-INTERFACE VAN
DE SQUARE
Nederlands
4.
4.1 Shark
Communicatie tussen de pc/Mac en de
Square is alleen mogelijk met behulp van
een Shark.
4.
Druk rechts op de knop om de
verbinding met de Square te
bevestigen. Wanneer het lampje op de
Shark brandt, is er verbinding.
5.Selecteer USB-apparaat Square
Extras -> Options -> download
[Tools -> Opties -> download]
De communicatie tussen de Square en
de Shark komt tot stand via de contacten
onder op de houder. Indien de water- of
veercontacten op de houder vuil zijn,
moet u deze vóór gebruik met een doekje
schoonmaken.
4.2 Inleiding tot SCUBAPRO
LogTRAK
LogTRAK is de software die communicatie
tussen de Square en een op Windows
draaiende pc of Mac OS mogelijk maakt.
Als u van deze mogelijkheden gebruik wilt
maken, moet u met behulp van de houder
communicatie tussen de pc en de Square
tot stand te brengen.
De communicatie starten:
1.Sluit de Shark op de pc aan
2.Start LogTRAK op de pc
3.Sluit de Shark op de Square aan
4.2.1
Duikprofielen downloaden
Selecteer in LogTRAK Dive -> Download
Dives [ [Duik -> Duiken downloaden] om
het logboek van de Square over te zetten
naar uw pc of Mac.
Er zijn drie weergaven, elk voor een
specifiek onderdeel van uw logboek:
Profiel waarin de gegevens van de duik
grafisch worden weergegeven.
Gegevens van de duik, waar u
bijvoorbeeld
informatie
over
uw
apparatuur of fles kunt bewerken.
Locatie - de duiklocatie wordt op een
wereldkaart weergegeven.
Boven aan het scherm kunt u de weergave
kiezen.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
45
4.2.2
Waarschuwingen/instellingen
van de Square wijzigen en
informatie over de computer
bekijken
Selecteer Extras -> Computer settings
[Tools -> Computerinstellingen] om
waarschuwingen in en uit te schakelen die
u niet via de menu's van de Square kunt
aanpassen.
In het hoofdstuk Waarschuwingen en
alarmmeldingen leest u meer over de
aanpassingen die mogelijk zijn.
U kunt ook de meeteenheden wijzigen
van het metrische stelsel naar het Engelse
stelsel en andersom. Selecteer Extras ->
Options -> measurement units [Tools ->
Opties -> meeteenheden]:
46
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
DE SQUARE
VERZORGEN EN
ONDERHOUDEN
5.1 Technische informatie
Hoogtebereik:
met decompressie: van zeeniveau tot
circa 4000 meter
zonder decompressie (dieptemetermodus) – op elke hoogte
Maximale diepte:
120 meter; resolutie is 0,1 meter tot 99,9
meter en 1 meter op diepten van 100
meter of meer. In feet is de resolutie altijd
1 foot. Nauwkeurigheid blijft binnen 2%
±0,2 meter.
Bereik decompressieberekeningen:
0,8 tot 120 meter
Klok:
quartz uurwerk, tijd, datum, weergave
van duiktijd tot 199 minuten
Percentage zuurstof:
instelbaar tussen 21% en 100%
Gebruikstemperatuur:
-10C° tot +50C°/14F° tot 122F°
Voeding:
CR2450 lithium batterij
Levensduur van de batterij:
naar schatting 2 jaar of 300 duiken, welke
zich het eerst voordoet. De daadwerkelijke
levensduur van de batterij hangt samen
met het aantal duiken per jaar, de duur
van de duiken, de watertemperatuur, het
gebruik van de displayverlichting en de
hartslag.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
5.2 Onderhoud
Nederlands
5.
De dieptemeting moet om de twee
jaar gecontroleerd worden. Dit kan een
Authorized SCUBAPRO Dealer voor u
doen. Verder heeft de Square nauwelijks
onderhoud nodig. U hoeft de computer na
de duik alleen maar goed af te spoelen met
schoon leidingwater en wanneer nodig, de
batterijen te vervangen. Ter voorkoming van
eventuele problemen met de Square geven
wij u het volgende advies zodat u jarenlang
plezier van uw computer zult hebben:
- laat de Square niet vallen en stoot hem
nergens tegenaan
- stel de Square niet bloot aan intens, direct
zonlicht
- berg de Square niet op in een luchtdichte
ruimte, zorg altijd voor ventilatie
Als er problemen zijn met de
watercontacten, reinig de Square dan met
water en een zeepoplossing en laat hem
goed drogen. Gebruik geen siliconenvet
op de watercontacten!
- Reinig de Square niet met vloeistoffen die
oplosmiddelen bevatten.
- Controleer vóór iedere duik de
batterijspanning
- Vervang de batterij zodra u wordt
gewaarschuwd dat de batterij bijna leeg is
- Lever de Square in bij een erkende
SCUBAPRO UWATEC Dealer zodra u
een foutmelding op het display krijgt.
47
5.3 De batterij van de Square
vervangen
- Beide o-ringen moeten elke keer dat
de Square wordt geopend, worden
vervangen.
WAARSCHUWING:
Wij raden u aan de batterij van de Square te
laten vervangen door een erkende SCUBAPROdealer. Dit dient uitermate zorgvuldig te gebeuren
zodat er geen water in het compartiment loopt.
De garantie dekt geen schade door het onjuist
vervangen van de batterij.
De Square slaat de gegevens van de
weefselverzadiging op in niet-vluchtig
geheugen. De informatie gaat dus niet
verloren als de batterij wordt verwisseld.
FOPMERKING:
de Square aan
Na een duik slaat
de oppervlakte de
gegevens van de weefselverzadiging
ieder uur op totdat er geen sprake
meer is van reststikstof. Als u de
batterij verwisselt, terwijl er sprake is
van reststikstoftijd, gaan de gegevens
van de weefselverzadiging niet
verloren, maar baseert de Square zich
op de laatst opgeslagen set gegevens.
Dit heeft als consequentie dat de
gegevens die na de batterijwissel
op het oppervlaktescherm worden
weergegeven
(reststikstoftijd,
oppervlakte-interval, vliegverbod en
CNS O2) kunnen verschillen van de
waarden die werden weergegeven
vlak voordat
de batterij uit de
computer werd gehaald.
- Na het vervangen van de batterij moet u
de datum en tijd instellen.
-Het batterijcompartiment van
Square heeft twee o-ringen.
48
de
5.4 Garantie
Op de Square zit twee jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten. De
garantie is uitsluitend van kracht als de
duikcomputer is gekocht bij een Authorized
SCUBAPRO Dealer. Reparatie aan c.q.
vervanging van de duikcomputer verlengt
de garantietermijn niet.
Fouten of defecten aan de computer door
onderstaande oorzaken vallen niet onder
de garantie:
- overmatige slijtage
- invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld
transportschade, schade als gevolg van
stoten en schokken, weersinvloeden of
andere natuurlijke fenomenen
- service of reparatie aan of het openen
van de computer door een persoon die
hiertoe geen toestemming heeft van de
fabrikant
-
druktesten die niet in water worden
uitgevoerd
- duikongevallen
- onjuiste plaatsing van het batterijklepje.
In landen van de Europese Unie valt de
garantie op dit product onder de Europese
wetgeving die in iedere lidstaat van de EU
van kracht is.
Indien u aanspraak maakt op garantie, dient
u het product samen met het gedateerde
bewijs van aankoop in te leveren bij een
Authorized SCUBAPRO Dealer. Kijk op
www.scubapro.com waar de dealer bij u in
de buurt zit.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
VERKLARENDE WOORDENLIJST
AVG:
Gemiddelde diepte, berekend vanaf het begin van de duik of vanaf het
moment van resetten.
CNS O2:
Zuurstofvergiftiging van het centrale zenuwstelsel [Central Nervous System].
DESAT:
Desaturatietijd of reststikstoftijd. De tijd die het lichaam nodig heeft om
de stikstof, die tijdens de duik werd opgenomen, weer af te geven.
Duiktijd:
De tijd die wordt doorgebracht dieper dan 0,8 meter.
Gas 1, Gas d
Het hoofdgas (1) en het decompressiegas (d) wanneer u gebruikmaakt
van de functie voor meerdere gassen in het ZH-L8 ADT MB PMGalgoritme.
Lokale tijd:
Het tijdstip in de lokale tijdzone.
Maximale
diepte:
De maximale diepte die tijdens de duik wordt bereikt.
MB:
Microbel. Microbellen zijn kleine belletjes die tijdens en na een duik in het
lichaam van een duiker kunnen worden opgebouwd.
MB-level:
Een van de zes gradaties of levels in het algoritme van SCUBAPRO.
MOD:
Maximale duikdiepte [Maximum Operating Depth]. De diepte waarop de
partiële zuurstofdruk (ppO2) het maximaal toegestane niveau (ppO2max)
bereikt. Als u dieper gaat dan de MOD, wordt u blootgesteld aan een
onveilig (ppO2)-niveau.
Multigas:
Verwijst naar een duik waarbij meer dan één ademgas wordt gebruikt
(lucht en/of nitrox).
Nitrox:
Een ademmengsel dat bestaat uit zuurstof en stikstof, met een
zuurstofgehalte van 22% of hoger. In deze handleiding wordt lucht
beschouwd als een speciaal soort nitrox.
NO FLY:
De tijd die u minimaal moet wachten voordat u gaat vliegen.
Nultijd:
De tijd die u op de huidige diepte kunt blijven om een directe opstijging
naar de oppervlakte zonder dat u één of meer decompressiestops moet
maken.
O2:
Zuurstof.
%O2:
Het zuurstofpercentage waarop de computer alle berekeningen baseert.
PDIS:
Profile Dependent Intermediate Stop is een extra diepe stop die door
de Square wordt geadviseerd op de diepte waar het 3de, 4de en 5de
compartiment stikstof gaan afgeven.
PMG
Predictive Multi Gas, het algoritme dat met maximaal twee
verschillende nitroxmengsels rekening kan houden bij de
decompressieberekeningen.
ppO2:
Partiële zuurstofdruk. Dit is de zuurstofdruk in het ademmengsel. Deze
druk wordt berekend aan de hand van diepte en zuurstofpercentage.
Een ppO2 boven 1,6 bar wordt als gevaarlijk beschouwd.
ppO2max:
De maximaal toegestane waarde van ppO2. Samen met het
zuurstofpercentage is deze waarde bepalend voor de MOD.
Drukken:
Een knop indrukken en direct weer loslaten.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Nederlands
6.
49
50
Ingedrukt
houden:
Een knop indrukken en één seconde vasthouden voordat u deze weer
loslaat.
INT.:
Oppervlakte-interval, de tijd vanaf het moment dat de duik wordt
afgesloten.
SOS-modus:
Het resultaat van een duik waarbij u de verplichte decompressiestops
niet heeft gerespecteerd.
Stopwatch:
Een stopwatch waarmee u bijvoorbeeld de tijdsduur van een bepaalde
fase van de duik kunt meten.
Wisseldiepte:
De diepte waarop de duiker plant over te schakelen op een mengsel
met een hoger zuurstofpercentage terwijl hij gebruikmaakt van de
multigasoptie in het ZH-L8 ADT MB PMG-algoritme.
UTC:
Universal Time Coordinated, heeft betrekking op het wijzigen van
tijdzones wanneer u op reis bent.
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
INDEX
Nederlands
7.
Displayverlichting
inschakelen
13, 17, 29, 40;
Waarschuwingen
35, 46;
Stille modus
17;
Hoogtemeter
9, 30;
Opstijgsnelheid36;
Displayverlichting
13, 17, 29, 40;
Batterij
7, 13, 38, 48;
Bladwijzers
29, 39;
Knoppen
6, 28;
Klokinstellingen15
CNS O2
32, 35, 37, 49;
Datum
8, 16;
Desaturatie49
Reststikstoftijd resetten
21, 31;
Duikplanner9;
Duiken op hoogte
29;
Vliegen na de duik
30;
Dieptemetermodus42;
Hartslagmeter
23, 26, 44;
Logboek
8, 10, 45;
Onderhoud47;
MB-levels
40, 49;
Microbellen
40, 49;
MOD
10, 37, 49;
Bergmeren31;
Waarschuwing 'niet-duiken'
31;
Nitrox
21, 32, 49;
Nitrox resetten
21;
Vliegverbod
8, 29, 42, 49;
Percentage zuurstof
32;
Partiële zuurstofdruk
32;
Pc-interface45;
PMG
33, 49;
ppO2max49;
Timer voor de veiligheidsstop
40;
LogTRAK45;
SOS-modus
31, 50;
Stopwatch
42, 50;
Oppervlakte-interval
8, 26, 50;
Technische informatie
47;
Tijdstip
8, 43;
Tijdzone49;
Eenheden17;
UTC
16, 50;
Watercontact
18, 45, 47;
Watertype24;
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
51
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
52
ALADIN SQUARE GEBRUIKERSHANDLEIDING
Download PDF
Similar pages
C520