Gebruikershandleiding
Opties
PM-01
Persoonlijke drum monitor
De perfecte thuisversterker voor de HD-1
V-Drums Lite.
2
DAP-1
V-drums accessoire pakket
Essentiële accessoires voor V-drummers
• Drumkruk
• Drumstokjes
• Koptelefoon
• Stereo minikabel
TDM-1
V-Drums mat
Zekeringsmat voor de HD-1
Introductie
Drummen is voor iedereen, en de Roland HD-1 V-Drums Lite is de beste manier
om ritme en muziek aan uw leven toe te voegen!
De Roland HD-1 V-Drums Lite is voor iedereen, die wil genieten van het bespelen van een drumstel.
De HD-1 is draagbaar, duurzaam en zit boordevol professionele geluiden.
De HD-1 is perfect voor gebruik thuis, in een projectstudio of zelfs voor live gebruik.
Of u nu net begint met spelen, of als u al ervaring heeft met drummen, de HD-1 is een goede manier om
plezier te hebben in het spelen en om muzikaler te worden.
3
Inhoud
201a
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de volgende secties zorgvuldig door te lezen: ‘HET APPARAAT OP EEN VEILIGE
MANIER GEBRUIKEN’ en ‘BELANGRIJKE OPMERKINGEN’ (Installatiegids). In deze secties vindt u belangrijke informatie over het juiste gebruik
van het apparaat. Daarnaast dient deze gebruikershandleiding in zijn geheel gelezen te worden, zodat u een goed beeld krijgt van alle
mogelijkheden, die uw nieuwe apparaat te bieden heeft. Bewaar deze handleiding om er later aan te kunnen refereren.
Opties.............................................. 2
Een pad vervangen ........................ 17
Het snare vel vervangen.............................................17
Een tom pad bevestigen/verwijderen..........................18
Een tom pad verwijderen .............................18
Een tom pad bevestigen ...............................18
Introductie ....................................... 3
Inhoud ............................................. 4
Problemen oplossen....................... 19
Eigenschappen................................. 5
Drumstel elementen ..................................................... 6
Paneel en onderdeel beschrijvingen.............................. 8
Drumkit geluiden lijst ..................... 20
Voorbereidingen voor het spelen ... 10
Over MIDI ...................................... 21
Aansluitingen maken ................................................. 10
Het apparaat inschakelen .......................................... 11
De spanning van het vel op de snare aanpassen......... 12
Linkshandige ombouw................... 22
Specificaties ................................... 23
De kit bespelen .............................. 13
De stokjes vasthouden ................................. 13
Een kit selecteren ......................................... 14
Naar patronen luisteren............................... 14
Pad gevoeligheid....................................................... 15
Metronoom bewerkingen ........................................... 16
4
Notatie .......................................... 24
202
Copyright © 2007 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke
toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei wijze gereproduceerd
worden.
Eigenschappen
Geluiden
70 hogekwaliteits drum, percussie en speciale effect geluiden zijn
klaar om met de 10 verschillende drumkits bespeeld te worden.
Het is stil!
Speciaal ontworpen kick en hi-hat pedalen zijn bevestigd op de
ondersteuningspijpen, waardoor directe vibraties naar de vloer
geminimaliseerd worden.
Lichtgewicht en compact
De HD-1 neemt weinig plaats in, en door simpelweg de standaard
in te klappen, kan hij gemakkelijk getransporteerd worden.
Speel met externe audiobronnen
Op de Mix In jack kunt u externe audiobronnen aansluiten, ideaal
voor het meespelen met CD’s, MP3 spelers, etc.
Uitgangen
Twee koptelefoons kunnen gebruikt worden door ze tegelijk aan te
sluiten op de Headphone en uitgang jacks.
Zie voor meer details over drumkits ‘Over de drumkits’
(p. 15).
Simpel te gebruiken
Eenvoudig gebruik met slechts 2 draaiknoppen en 7 drukknoppen.
Ingebouwde metronoom
De ingebouwde metronoom is een belangrijke hulpmiddel bij het
oefenen.
5
Drumstel elementen
Hier staat enkele basistermen over drumstellen.
Akoestische drum
Kick (Bass drum)
De grootste trommel in de set, wordt bespeeld met een kick pedaal.
fig.DrumSet-e
Crash
Crash
Ride
Tom
Tom
Snare drum
Ride
De snaartrommel is de meest gebruikte ‘stem’ van een drumstel.
Hi-hat
Een akoestische hi-hat gebruikt 2 cymbalen op een hi-hat
standaard.
* De HD-1 gebruikt een enkele pad.
Vloer
Floor Tom
tom
Hi-Hat
Hi-hat pedaal
Door op het hi-hat pedaal te drukken, opent en sluit u de hi-hat.
Snare
Tom toms
Deze zijn normaliter bevestigd op de Bassdrum, of op aparte
standaards.
Hi-hat pedaal
6
Kick pedaal
Vloer tom (Tom 3)
Deze wordt ook soms een Bass tom genoemd. Deze tom staat op
zijn eigen poten of is op een standaard bevestigd.
Ride cymbaal
Deze wordt normaliter bevestigd op de rechterkant van de set. De
ride cymbaal is een belangrijke element bij het vasthouden van de
maat.
Crash cymbaal
Deze is kleiner dan de ride cymbaal, en wordt hoofdzakelijke
gebruikt voor accenten.
HD-1
fig.PadDescription-e
Tom 1
(T1)
Tom 2
(T2)
Crash (CR)
Ride (RD)
Hi-hat (HH)
Snare (SNR)
* De tussen haakjes staande letters zijn de aanduidingen die op de
HD-1 worden gebruikt.
Hi-Hat pedaal (HHC)
Tom 3 (T3)
Kick pedaal (KIK)
Tussen haakjes staande letters en cijfers ( ) refereren aan de labels
op de kabels.
7
Paneel en onderdeel beschrijvingen
fig.PanelDescription
fig.PanelDescription
Links
1
Rechts
8
9
6
10
11
2
3
4
7
5
1. [VOLUME] knop
Stelt het volume in (p. 11).
2. [TEMPO] knop
Voor het instellen van het tempo van de metronoom of patronen
(p. 15, p. 16).
3. [
] knop
]–[
] knoppen
Voor het selecteren van drumkits (p. 14).
5. [
] knop
Voor het selecteren van een kit variatie (p. 14).
8
Zet het apparaat aan of uit (p. 11).
7. Adapter jack
Voor het aansluiten van de stroomvoorziening (p. 10).
8. MIDI OUT aansluiting
Voor het starten en stoppen van de metronoom (p. 16).
4. [
6. POWER schakelaar
Dit maakt verbinding met een externe geluidsgenerator of
wanneer u met een externe sequencer opneemt.
9. MIX IN jack
fig.PanelDescription
Voor het aansluiten van een externe audiobron (CD of MP3
speler). Geluid dat via deze aansluiting wordt ingevoerd klinkt
via zowel de hoofd, als de koptelefoon uitgang. De balans tussen
dit geluid en dat van de HD-1 wordt bepaald door het volume
van de externe audiospeler.
12
10. OUTPUT jack
Voor het aansluiten van een optionele versterker (PM-01) of
koptelefoons.
13
11. Koptelefoon jack
Voor het aansluiten van een koptelefoon (wanneer u een
koptelefoon heeft aangesloten is de OUTPUT jack nog steeds
actief).
12. Kabelhaak
fig.cordhook
Voor het verzekeren van de kabel van de
stroomvoorziening. Dit helpt bij het voorkomen
van het wegvallen van de stroom, en verlicht de
druk op de adapter aansluiting.
13. Trigger kabelaansluiting
Dit sluit de pads op de geluidsmodule aan.
9
Voorbereidingen voor het spelen
Zie voor meer details over het in elkaar zetten van de standaard, het aparte blaadje ‘Set-up gids’.
Aansluitingen maken
Als een voorzorgsmaatregel om schade aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen, dient u de HD-1 uit te schakelen, voordat u
aansluitingen maakt.
fig.setsuzoku-e
Persoonlijke audiospeler etc.
(wanneer u met muziek wilt meespelen)
Stereo stekker
Plaats de adapter zodanig, dat het lampje
op de bovenkant zit.
Audiokabel
Stereo stekker
Lampje
Adapter
Luidspreker etc.
Koptelefoon
Verzeker de stroomkabel met de
kabelhaak, zoals wordt weergegeven in
de illustratie.
2 koptelefoons kunnen gebruikt worden door zowel de OUTPUT jack als de koptelefoon jack tegelijk te gebruiken. Perfect voor drumlessen!
10
Het apparaat inschakelen
Zodra de aansluitingen gemaakt zijn (p. 10), zet u alle apparaten
aan in de hieronder aangegeven volgorde. Als u de apparaten in
een andere volgorde inschakelt, riskeert u schade of storingen bij
de aangesloten apparaten.
fig.powerOn
1, 4
2
* Omdat de HD-1 een ingebouwd beschermingscircuit bevat, duurt
het enkele seconden voordat de HD-1 klaar is om te bespelen.
Als u geen geluid hoort
Controleer de volgende punten:
Als u een versterker/audiosysteem gebruikt
• Is de stroom ingeschakeld?
• Is het volume correct ingesteld?
• Zijn alle ingang/uitgang aansluitingen correct?
• Is de kabel misschien kapot?
Als u koptelefoons gebruikt?
Heeft u de koptelefoon correct aangesloten op de koptelefoon of de
OUTPUT jack?
1. Controleer, dat de [VOLUME] knop van de HD-1 en op
een eventueel aangesloten versterker, zo laag mogelijk
is ingesteld.
2. Zet de HD-1 aan.
3. Zet de aangesloten versterker/luidspreker aan.
4. Verhoog vervolgens het volume van beide om het
gewenste volume te bereiken.
11
De spanning van het vel op de snare aanpassen
Voordat u de Snare pad bespeelt, dient u het vel te
spannen. Als het te los zit, riskeert u problemen met het
bespelen van de pad.
• Het aanpassen van de spanning van het vel heeft geen invloed
op het geluid, zoals bij een akoestische trommel.
• De spanning dient regelmatig gecontroleerd te worden, omdat
constant gebruik de spanning kan verminderen.
• Synthetisch rubber is gebruikt op de pads en de cymbalen. Als
u last heeft van de geur van het rubber, kunt u ervoor zorgen
dat de kamer beter geventileerd is. Plaats de HD-1 NOOIT in
de buurt van een verwarming of een andersoortige bron van
hoge temperaturen.
1. Gebruik de meegeleverde sleutel, en draai elke bout in
de aangegeven volgorde zachtjes vast. Dit garandeert
een gelijke spanning en correcte reacties van de pad.
fig.Adjust-e
Losser
Vaster
6
1
4
3
2
5
2. Terwijl u de pad bespeelt, kunt u de door u gewenste
instellingen maken, zodat u het beste gevoel en de beste
reacties krijgt.
12
U kunt de sleutel gemakkelijk
kwijt op de haak van de stang.
De kit bespelen
De stokjes vasthouden
De meest gebruikte manier om de stokjes vast te houden, wordt de
‘matched grip’ genoemd, zoals hieronder weergegeven.
fig.holdingStick
(Linkerhand)
(Rechterhand)
De cymbaal pads bespelen
Bespeel ALLEEN het rubberen oppervlak. Als u het plastic gedeelte
bespeelt, produceert u wel geluid, maar kunt u de pad
beschadigen.
fig.SymbalShot-e
Pad oppervlak
13
Een kit selecteren
Naar patronen luisteren
Een drumkit bestaat uit geluiden, die aan de pads zijn toegewezen.
In sommige gevallen verandert het geluid afhankelijk van uw
speeldynamiek.
Voordat u een patroon afspeelt, verlaagt u het volume van de HD-1. Het
volume van deze patronen kan harder klinken dan wanneer u de kit
normaal bespeelt, en u wilt geen schade riskeren aan uw gehoor of
aangesloten apparatuur.
Wanneer patronen afgespeeld worden, klinkt er geen geluid wanneer u
de pads bespeelt.
1. Druk op een van de [
]-[
] knoppen en houd
deze een paar seconden ingedrukt.
Een patroon, dat deze kit gebruikt, zal worden afgespeeld.
1
1. Knoppen [
] tot [
2
]
Als u op deze knoppen drukt, roept u verschillende kits op.
2. Variatie [
]
Wanneer u op deze knop drukt, kunt u naar de verschillende kits
gaan.
Voorbeeld:
Bespeel de kit [
Druk op [
14
Als u op de [
] knop drukt, speelt het patroon van de
gekozen kit.
U kunt het tempo van het patroon met de [TEMPO] knop
veranderen.
] (akoestisch).
] en u speelt de variatie kit (Jazz).
Elk patroon wordt in zijn standaardtempo afgespeeld (zoals
ingesteld in de fabriek).
Om het tempo van het patroon te veranderen, gebruikt u de TEMPO
knop NADAT het afspelen is begonnen.
2. Het afspelen stopt als u tijdens het afspelen op een van
de kit knoppen drukt.
Over de drumkits
Hier vindt u een uitleg over de geluiden, die in de kits gebruikt
worden.
Knop
Normale set
Variatie set
1
Akoestisch
Dit is een standaard
akoestisch drumstel.
Jazz
Jazz kit die een Sizzle Ride
cymbaal bevat.
2
Power
Een rock kit met diepe
reverb, die lijkt op het geluid
van een grote concerthal.
Double Bass
Een rock kit waar het hi-hat
pedaal functioneert als
tweede Bass drum.
3
Drums & Percussion
Bevat een combinatie van
drum en percussie geluiden.
World
Bevat wereld percussie
geluiden.
4
Eletronic
Bevat geluiden van een
Roland TR-808.
Dance
Perfect voor club, house en
dansmuziek.
5
Voices
Bevat stemmen, menselijke
beat box en chorus geluiden.
Droid
Dit is een kit met speciale
effecten.
Pad gevoeligheid
De HD-1 kan ingesteld worden, zodat hij een dynamisch
speelvolume hanteert, waardoor zelfs kinderen die heel weinig
kracht hebben, goede reacties uit de drumkit kunnen krijgen.
Om de gevoeligheid van de pad en de pedalen aan te passen, doet
u het volgende:
Noot: Dit is een ‘algemene’ functie, wat inhoudt dat de
gevoeligheid van alle pads gezamenlijk verandert.
1. Houd [
] een paar seconden ingedrukt tot de knop
gaat knipperen.
2. Houd de [
] knop ingedrukt, en druk op een van de
[
]-[
] knoppen om de gevoeligheid te
veranderen. (de standaardinstelling is 3)
(de fabrieksinstelling is 3)
Knop
Zie voor meer details over de individuele geluiden in de kits de
‘Drumkit geluiden lijst’ (p. 20).
Gevoeligheid
5
Hoog volume, wanneer u erg licht speelt
4
Hoog volume, wanneer u licht speelt
3
Normaal (fabrieksinstelling)
2
Hoog volume, vereist kracht
1
Hoog volume, vereist erg veel kracht
3. Wanneer u klaar bent met het maken van de instelling,
laat u [
] los.
15
Metronoom bewerkingen
De ingebouwde metronoom is handig bij het oefenen.
Het volume van de metronoom instellen
1. Tijdens het gebruik van de metronoom drukt u op de
[
] knop en houdt u deze ingedrukt.
2. Terwijl u [
] ingedrukt houdt, drukt u op [
][
] om het volume aan te passen. Er zijn drie
niveaus: ‘zacht-medium-luid’.
3. Wanneer u tevreden bent, laat u de [
1
2
1. Druk op [
[
].
] gaat branden en de metronoom begint.
2. Draai aan de [TEMPO] knop om het tempo in te stellen.
(Bereik: 40-220 BPM)
] knop los.
Het geluid van de metronoom veranderen
1. Druk op de [
] knop en houd deze ingedrukt. terwijl
de metronoom afspeelt.
2. Terwijl u [
] ingedrukt houdt, drukt u op [
],
[
] of de [
] knop om het gewenste geluid te
selecteren.
De keuzes zijn:
4: Click
5: Cowbell
6: Maraca
3. Wanneer u tevreden bent, laat u de [
] knop los.
De bovenstaande instelling wordt door de HD-1 opgeslagen, zelfs
na het uitschakelen van het apparaat.
16
Een pad vervangen
Het snare vel vervangen
Als het nodig is om het vel van de snare te vervangen, volgt u deze
instructies.
1. Verwijder alle stembouten.
Optioneel vervangvel: MH-8 Mesh Head
2. Verwijder de rand.
fig.replace-snare-e
losser
vaster
3. Verwijder het oude vel.
Drum sleutel
4. Plaats het nieuwe vel op het omhulsel.
Stembout
5. Plaats de rand.
6. Bevestig de stembouten opnieuw, en pas de spanning
aan (p. 12).
Rand
Vel
Sensor
Rubberen gedeelte
van de rand
Omhulsel
De sensor en het kussen onder het vel zijn zeer gevoelig. Oefen
geen druk uit op deze onderdelen, anders riskeert u schade aan
de pad.
• Draai een stembout niet afzonderlijk van de rest vast. Dit kan
het onmogelijk maken om het vel correct te spannen, en kan
storingen veroorzaken.
• Door de eigenschappen van de gebruikte materialen van de
sensor, kunnen veranderingen in kamertemperatuur de
gevoeligheid van de sensor beïnvloeden.
• Het rubberen deel van het oppervlak dat u bespeelt, is
behandeld met een conserveringsmiddel om goed prestaties te
verzekeren. Dit conserveringsmiddel kan na verloop van tijd
als een witte vlek verschijnen, of kan gaan laten zien hoe de
pads bespeeld zijn tijdens het testen van het product. Dit heeft
geen invloed op de prestaties of functionaliteit van het product
en u kunt het blijven gebruiken.
17
Een tom pad bevestigen/verwijderen
Onthoud dat de pads, die ontworpen zijn voor de HD-1, niet zullen
passen op een ander merk of een andere standaard.
fig.replace-tam4-j
5. Haal de tom pad van de stang.
Een tom pad verwijderen
1. Ontkoppel de kabels van de tom en de cymbaal.
Een tom pad bevestigen
fig.replace-tam3-j
2. Gebruik een drum sleutel om
de bout te verwijderen, die de
stang van de cymbaal aan de
pijp bevestigt.
Dit is eigenlijk het verwijderingproces achterstevoren uitgevoerd. U
dient echter op te letten, wanneer u de pads aan de stang bevestigt,
dat u de groeven in de stang uitlijnt met de driehoekige uitstulpingen
van de pad. De pads kunnen in drie standen (hoeken) bevestigd
worden.
fig.replace-tam1-j
3. Verwijderd het plastic kapje
van de stang.
* Steek uw vinger niet in de stang,
wanneer het kapje verwijderd is.
fig.replace-tam2-j
4. Gebruik een drum sleutel om
de bout los te maken, die de
pad aan de stang bevestigt.
18
Tom1, Tom2
kapje
fig.tom1-2
Tom3
Problemen oplossen
Als u vermoedt dat er een storing heeft plaatsgevonden, dient u
eerst deze pagina te lezen.
Het apparaat gaat niet aan
Is de adapter correct aangesloten? (p. 10)
Geen geluid
• Controleer de volumeknop.
• Zijn alle pad kabels correct aangesloten?
Als u een versterker/audiosysteem gebruikt
• Zijn de volume instellingen en de ingang/uitgang aansluitingen
correct gemaakt?
• Als u koptelefoons gebruikt; zijn ze correct aangesloten op de
koptelefoon of OUTPUT jack?
Het geluid is te hard/zacht wanneer u
speelt
Controleer de gevoeligheid instellingen.
Er komt geen geluid uit de externe
audiobron die op de MIX IN jack is
aangesloten
• Als u een kabel met een weerstand gebruikt, vermindert dit het
volume. Gebruik kabels zonder weerstanden.
• Is de kabel kapot? Vervang hem dan.
• Is het volume goed ingesteld op de aangesloten geluidsbron?
• Zijn de instellingen van de versterker en/of andere geluidsbron
correct gemaakt?
Geluid vervormt in de koptelefoon
• Stel het volume bij.
• Functioneert de koptelefoon correct?
Om dit te controleren, dient u de koptelefoon aan te sluiten op een
andere geluidsbron.
Het outputgeluid vervormt
Verlaag het volume op de HD-1.
Of, als de aangesloten versterker een inputvolume instelling heeft,
kunt u deze bijstellen.
Een enkele slag zorgt voor twee klanken
• Controleer de bouten, die de tom pads aan de stang
bevestigen
• Controleer dat de kabels de pads niet aanraken
• Gebruik kabelhaken om de kabels goed te spannen
• Controleer dat de bewegingen van de cymbaal niet de kabel
laten bewegen.
19
Drumkit geluiden lijst
No.
20
Tom 2
Tom 3
Hi-Hat
Normal
Acoustic
Kit Name
Wood Kick
Kick
Bright Snare
Snare
Wood Tom Hi
Tom 1
Wood Tom Mid
Wood Tom Low
Heavy Hi-Hat
Pop Ride
Ride
Fast Crash
Crash
Variation
Jazz
Jazz Kick
Jazz Snare
Jazz Tom Hi
Cross Stick
Jazz Tom Low
Jazz Hi-Hat
Sizzle Ride
Fast “Tip”
Crash
Normal
Power
Heavy Kick
Rock Snare
Power Tom Hi
Power Tom Mid
Power Tom Low
Dark Hi-Hat
Medium Ride
Thin Crash
Variation
Double Bass
Heavy Kick
Rock Snare
Power Tom Hi
Rock Cowbell
Power Tom Low
Heavy Kick/
Open Hi-Hat
China/Ride
Thin Crash
Normal
Drums &
Percussion
Jazz Kick
Jazz Snare
Timbales
Conga
Djembe
Heavy Hi-Hat
Pop Ride
Splash
Variation
World
Cajon Stomp
Cajon Snare
Qujada/
Caxixi
Berimbau
Pot Drum
Pandeiro
Crasher
Agogo
Crotale
Normal
Electronic
TR-808 Kick
TR-808 Snare
Hex Tom1
Hex Tom2
Hex Tom3
House Hi-Hat
TR-808
Cowbell
DR-110
Crash
Variation
Dance
House Kick
House Snare
House Clap
Scratch
Super Low
House Hi-Hat
Reverse Ride
Space
Crash
Normal
Voices
Voice Kick
Voice Snare
Voice-Bang
Voice-Dooit
Voice-Boom
Voice Hi-Hat
Voice-Tun
VoiceHarmony
Variation
Droid
Boing Kick
Industrial
Snare
Ratchet Tom
Droid Voice
Jet Tom
Droid Hi-Hat
Ba-Da-Bit
Chemical
Crash
Over MIDI
Door een externe geluidsmodule op de MIDI OUT uitgang van de
HD-1 aan te sluiten, kunt u geluiden spelen op die externe module.
Als u de MIDI OUT op een sequencer aansluit, kunt u uw spel
opnemen.
MIDI verzendkanaal
Pad
Nootnumer,
dat geproduceerd wordt,
wanneer u
een pad
bespeelt
Nootnummer
Pad
10
x
x
x
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
x
**************
x
x
True Voice
36, 38, 42–46, 48 49, 51 x
**************
Note
Number :
O 99H, V=1–127
x 89H, V=64
x
x
Key’s
Ch’s
x
x
x
x
x
x
O
x
Foot Control*1
O (0...9)
**************
x
Cannot be changed
Prog. 1–10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
After
Touch
Snare
38
Ride
51
Pitch Bend
Tom1
48
Hi-hat (Open)
46
Control
Change
Tom2
45
Hi-hat (Dicht)
42
Prog
Change
44
2
3
Drumkit
PC
Drumkit
PC
1
Normaal
4
Variatie
6
Variatie
9
Normaal
2
Variatie
7
Normaal
3
Variatie
8
5
4
: True Number
System Exclusive
: Song Pos
System
: Song Sel
Common
: Tune
Normaal
4
Cannot be changed
Note ON
Note OFF
49
1
Cannot be changed
Velocity
Crash
Foot Close
Opmerkingen
Nootnummer
De volgende program change nummers worden verzonden
wanneer u wisselt van drumkit.
Program
Change
Default
Changed
36
43
Herkend
Basic
Channel
Kick
pedaal
Tom3
Versie : 1.00
Verzonden
Functie...
10
Positiedata wordt verzonden met een Control Change
nummer 4 (voet controller).
Hi-hat pedaal
MIDI Implementatiekaart
ELECTRONIC DRUM Model HD-1
Normaal
5
Variatie
10
System
Real Time
: Clock
: Commands
x
x
Aux
Message
: All sound off
: Reset all controllers
: Local Control
: All Notes OFF
: Active Sense
: Reset
x
x
x
x
x
x
x
x
O
x
x
x
*1 Transmits the position of the hi-hat pedal.
Notes
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
O : Ja
X : Nee
21
Linkshandige ombouw
Als u linkshandig bent, kunt u de HD-1 instellen, zodat u hem ook kunt gebruiken.
Volg deze instructies.
* U heeft twee verlengkabels van 50cm nodig.
1. Verwijder zowel de Crash en Ride kabels van de stang
van de cymbaal, en sluit de extensiekabels erop aan.
Verwissel nu de aansluitingen van deze twee kabels.
3. Verwissel de kabelaansluitingen van de Tom1 en Tom2
pads.
3. Verwissel de posities en aansluitingen van de Tom3 en
Hi-hat pads.
* Let op de hoek, wanneer u tom 3 bevestigt (p. 18).
4. Verwissel de kabelaansluitingen van de KICK en Hi-hat
CONTROL pads.
(Bekijk de set-up instructies waar nodig)
22
Specificaties
HD-1 V-Drums Lite
● Kit configuratie
Kick pedaal, Snare, Hi-hat, Hi-hat pedaal, Tom x 3, Crash, RIde
● Drumkits:
10
● Patronen:
10
● Besturing:
Drumkit knop x 5
Variation knop
Metronome knop
Volume knop
Tempo knop
● Metronoom:
Tempo (40-220)
Geluiden (3 types)
Volume (3 niveaus)
● Aansluitingen:
Output jack (Stereo tulpstekker) (* 1)
Koptelefoon jack (Stereo tulpstekker)
Mix In jack (Stereo tulpstekker)
MIDI Out aansluiting (5-pin DIN type)
Trigger kabel aansluiting (DB-25 type)
(* 1): Output Jack kan met een koptelefoon gebruikt worden.
● Output impedantie:
Output jack: 100 Ohm
Koptelefoon jack: 100 Ohm
● Stroomvoorziening
DC 9 V (AC adapter)
● Verbruik:
300 mA
● Afmetingen:
33-1/2 (B) x 22-1/16 (D) x 46-1/16 (H) inch
● Gewicht:
15 kg (zonder adapter)
● Accessoires:
Handleiding
Installatie gids
Videohandleiding (DVD)
Adapter (PSB-1U)
Trigger kabel (in de drum standaard)
Drum sleutel
Schroevendraaier
Schroeven voor geluidsmodule x 4
Schroeven voor voetpijp x 4
Roland sticker
● Opties:
Persoonlijke drum monitor: PM-01
V-Drums accessoirepakket: DAP-1
V-Drums Mat: TDM-1
* In het kader van productverbetering kunnen de specificaties en/of
het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande mededeling
veranderen.
23
Notatie
Dit is de muzieknotatie voor de 8-beat basisoefening op de DVD.
fig.gakufu-trace-2-e
Artiestenprofiel
Crash
Hi-hat
R: Rechterhand
L: Linkerhand
Woont in Nashville, TN/USA, is een auteur, producent en toerende/sessie
drummer, die speelt met topartiesten over de gehele wereld. Sinds 2004 draagt
hij bij Roland bij als V-Drums product demonstrateur.
Snare
Kick pedaal
24
DVD-prestaties/uitleg door Johnny Rabb
Johnny’s profiel:
Compositie gespeeld op de DVD:
In the House (copyright © 2007 Johnny Rabb)
Voor EU-landen
SE
UK
FI
DE
HU
FR
PL
IT
CZ
SK
ES
EE
PT
LT
NL
LV
DK
SI
NO
GR
25
Voor EU-landen
Dit product voldoet aan de voorwaarden van Europese Richtlijnen 89/336/EEC.
®