®
ViewSonic
VA2232w/VA2232wm
LCD Display
Model No. : VS12910
Tartalom
Megfelelési információk .............................................................................. 1
Fontos biztonsági utasítások ...................................................................... 2
RoHS megfelelőségi nyilatkozat................................................................. 3
Jogvédelmi információ................................................................................ 4
A termék regisztrálása................................................................................ 4
Bevezetõ
A csomag tartalma...................................................................................... 5
Figyelmeztetés ........................................................................................... 5
Gyors telepítés ........................................................................................... 6
A faliállvány (opcionális) felszerelése......................................................... 7
Az LCD-kijelzõ hasznįlata
A Timing Mode (időzítési mód) beállítása .................................................. 8
OSD és Áramgomb rögzítés, beállítások ................................................... 8
A kijelző képének beállítása ....................................................................... 9
Main Menu (Főmenü) vezérlések ............................................................. 11
Egyéb informįciók
Specifikációk............................................................................................. 15
Hibaelhárítás ............................................................................................ 16
Vevőszolgálat ........................................................................................... 17
Az LCD-kijelző tisztítása........................................................................... 18
Korlátozott garancia.................................................................................. 19
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
Megfelelési információk
FCC megfelelőségi tanúsítvány
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételek
esetén használható: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Ezt a berendezést megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális eszközökre
vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. Ezeket a
határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak lakóépületekben a
káros zavarokkal szemben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják,
károsan zavarhatja a rádiótávközlést. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott
felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a rádiós és televíziós vételben
káros zavart okoz, amelyről a készülék ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a
felhasználónak meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:
• A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
• A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint
amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Figyelmeztetés: Bármilyen kamerát érintő módosítás vagy változtatás a felhasználóra
vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja maga után.
Kanada
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme ŕ la norme NMB-003 du Canada.
CE megfelelőség európai országok esetében
Az eszköz megfelel a 2004/108/EK elektromágneses zavartűrésről szóló irányelv,
valamint a 2006/95/EK kisfeszültségű berendezésekről szóló irányelv
követelményeinek.
A következő információ csak az EU tagállamokra vonatkozik.
A jobbra látható jel megfelel a 2002/96/EC (WEEE) számú Elektronikus Hulladék
és Berendezésekről szóló EUs direktívának.
A jel szerint tilos a berendezést, osztályozatlan közhulladékként kitenni, használni
kell a visszaváltási és összegyűjtési rendszereket a helyi előírások szerint. (Lásd az
ügyfélsegítő oldalt)
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
1
Fontos biztonsági utasítások
1.
Olvassa el az alábbi utasításokat!
2.
Tartsa be az alábbi utasításokat!
3.
Vegyen figyelembe minden figyelmeztető felszólítást!
4.
Kövessen minden utasítást!
5.
Ne használja a készüléket víz közelében! Figyelem: a tűz és áramütés kockázatának
csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket eső vagy nedvesség hatásának!
6.
Csak száraz ruhával tisztítsa!
7.
Egyik szellőzőnyílást se tömje be! A gyártó utasításai alapján helyezze üzembe!
8.
Hőforrások, például radiátor, hőtároló, kályha vagy egyéb hőt termelő berendezés
(erősítőket beleértve) közelében ne helyezze üzembe!
9.
Ne szegje meg a polarizált vagy a földelt hálózati csatlakozókra vonatkozó biztonsági
szabályokat! A polarizált hálózati csatlakozónak két villája van, az egyik vastagabb a
másiknál. A földelt hálózati csatlakozónak két villája és egy harmadik földelő szára is
van. A vastag villa és a harmadik földelő szár az Ön biztonságát szolgálják. Ha a
készülékhez tartozó hálózati csatlakozó nem passzol a dugaszoló aljzatba, akkor forduljon
villanyszerelőhöz segítségért a szóban forgó aljzat kicserélése érdekében!
10. Ügyeljen arra, hogy senki ne lépjen a hálózati tápkábelre, valamint, hogy a kábel ne
csípődjön be különösen a hálózati csatlakozónál és ott, ahol a kábel készülékből
kivezetődik! Gondoskodjon róla, hogy legyen a készülék közelében könnyen
hozzáférhető dugaszoló aljzat!
11. Csak a gyártó által megjelölt tartozékokat/kiegészítőket használja!
12. Csak a gyártó által megjelölt, vagy a készülékkel együtt értékesített
gurulós kocsit, állványt (akár háromlábú), konzolt vagy asztalt használja!
Ha gurulós kocsit használ, tegye meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy a
mozgatás során elkerülje a kocsi/készülék felborulását, és az abból fakadó
sérüléseket!
13. Húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a dugaszoló aljzatból, ha hosszabb ideig nem
használja a készüléket!
14. Mindennemű javítási munkát bízzon szakemberre! Javításra van szükség, ha a készülék
valamilyen módon megsérül, ha például a hálózati tápkábel vagy a hálózati csatlakozó
megsérül, ha folyadék ömlik a készülékbe, vagy tárgyak esnek rá, ha a készüléket eső
vagy nedvesség éri, ha nem működik megfelelően, vagy ha leesik.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
2
RoHS megfelelőségi nyilatkozat
Ezt a terméket az Európai Parlament és Tanács, az egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK
számú irányelvének (RoHS irányelv) megfelelve tervezték, illetve gyártották, és megfelelt az
Európai Műszaki Adaptációs Bizottsága (TAC) által közzétett maximális koncentrációértékeknek, az alábbi táblázat tanúsága szerint:
Anyag
Előírt maximális koncentráció
Tényleges koncentráció
Ólom (Pb)
0.1%
< 0.1%
Higany (Hg)
0.1%
< 0.1%
Kadmium (Cd)
0.01%
< 0.01%
Hat vegyértékű króm (Cr6+)
0.1%
< 0.1%
Polibrómozott bifenilek (PBB)
0.1%
< 0.1%
Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
0.1%
< 0.1%
Az RoHS irányelvek melléklete szerint a termékek bizonyos részegységei – a fentiek alapján –
mentességet élveznek. Ezek az alábbiak:
Példa a mentességet élvező részegységekre:
1. Higany kompakt gázkisüléses lámpákban, ahol annak mennyisége lámpánként nem haladja
meg az 5 mg-ot, illetve egyéb, az RoHS irányelvben nem kifejezetten említett lámpákban.
2. Ólom katódsugárcsövek, elektronikus részegységek és fénycsövek üvegében, illetve elektronikus alkatrészek (pl. piezoelektromos eszközök) kerámiából készült részeiben.
3. Ólom magas hőmérsékleten olvadó forrasztóanyagokban (pl. 85 vagy nagyobb tömegszázalék ólmot tartalmazó ólomötvözetek).
4. Ólom adagolóanyagként legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólmot tartalmazó acélban, legfeljebb 0,4 tömegszázalék ólmot tartalmazó alumíniumban, illetve legfeljebb 4 tömegszázalék
ólmot tartalmazó vörösréz-ötvözetként.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
3
Jogvédelmi információ
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2008. Minden jog fenntartva.
A Macintosh és a Power Macintosh az Apple Inc. regisztrált védjegyei.
A Microsoft, Windows, Windows NT és a Windows logo a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban regisztrált védjegyei.
A ViewSonic, a hárommadaras logo, az OnView, ViewMatch és a ViewMeter a ViewSonic
Corporation regisztrált védjegyei.
A VESA a Video Electronics Standards Association regisztrált védjegye. A DPMS és DDC a VESA
védjegyei.
Felelősség-elhárítás: A ViewSonic Corporation nem felelős az ebben a kiadványban előforduló
műszaki vagy szerkesztési hibákért vagy kihagyásokért, sem azokért az esetleges vagy
szükségszerűen bekövetkezett sérülésekért, melyek ennek az anyagnak a szolgáltatásaiból vagy
ennek a terméknek a teljesítményéből vagy használatából erednek.
A gyártmány tökéletesítésének folytatása érdekébe, a ViewSonic Corporation fenntartja magának a
jogot arra, hogy minden értesítés nélkül megváltoztassa a termék jellemzőit. Hasonlóképpen, jelen
dokumentumban foglalt információk is minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
A ViewSonic Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül e dokumentum egyetlen egy része sem
másolható, reprodukálható, és semmilyen eszközzel, semmilyen célból nem továbbítható.
A termék regisztrálása
Hogy megfelelhessünk jövőbeni igényeinek, és hogy minden kiegészítő termékre vonatkozó
tájékoztatást megkapjon, amint az hozzáférhető, kérjük, regisztrálja termékét az Interneten, a
www.viewsonic.com honlapon. A ViewSonic Wizard CD-ROM ezenfelül lehetővé teszi önnek a
regisztrációs űrlap kinyomtatását, amennyiben ön ezt levélben vagy telefaxon kívánja a
ViewSonichoz eljuttatni.
Az ön emlékeztetésére
A termék neve:
VA2232w/wm
ViewSonic 22” Wide LCD Display
A modell szįma:
VS12910
A dokumentum szįma:
VA2232w/wm-1_UG_HNG Rev. 1A 10-15-09
Sorszįm:
________________________________
Vįsįrlįs idõpontja:
________________________________
A termék eldobása az élettartama végén
Az ebben a termékben található lámpa ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy megfelelően, az Ön
környezetvédelmi törvényeinek megfelelően semmisítse meg azt!
A ViewSonic érdekelt az ön környezeti értékeinek a megőrzésében. Kérjük, élettartama befejeztével
megfelelő módon dobja el ezt a terméket. A újrahasznosítására vonatkozó tájékoztatásért látogasson
el webhelyeinkre:
1. AEÁ: www.viewsonic.com/pdf/RecyclePlus.pdf
2. Európa: www.viewsoniceurope.com
3. Taiwan: recycle.epa.gov.tw
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
4
Bevezető
Gratulálunk a ViewSonic® LCD-kijelző megvásárlásához.
Fontos! A jövőbeni esetleges szállítási szükségletek miatt őrizze meg az eredeti dobozt és
csomagolóanyagokat.
MEGJEGYZÉS: A „Windows” szó ebben a használati útmutatóban a következő Microsoft
operációs rendszerekre vonatkozik: Windows ‘95, Windows NT, Windows ‘98, Windows
2000, Windows Me (Millennium), Windows XP, Windows Vista és Windows 7.
A csomag tartalma
Az ön LCD-kijelző csomagjának tartalma:
• LCD kijelző
• Tápkábelek
• Audio kábel (sztereo mini-dugó, kizárólag a VA2232wm esetében)
• D-Sub kábel
• ViewSonic Wizard CD-ROM
• Gyorsindítási útmutató
MEGJEGYZÉS: A CD csomagolása tartalmazza a Gyors Indítási Utasításokat, és a CD
magába foglalja a Felhasználói Utasítások PDF file-jait és az INF/ICM megjelenítési file-okat.
Az INF fileok a Windows operációs rendszerekkel való összeférhetőséget biztosítják és az
ICM file (Kép Szín Találtatás) biztosítja a képernyő pontos színeit. A ViewSonic mindkettő
telepítését ajánlja.
Figyelmeztetés
• Üljön legalább 45 cm távolságra LCDkijelzőjétől.
• Kerülje a képernyő megérintését. A bőr
okozta zsírfoltokat nehéz eltávolítani.
• Soha ne vegye le a hátsó borítót. Az ön
LCD-kijelzője magasfeszültségű részeket
tartalmaz. Ha ezeket megérinti, súlyosan
megsérülhet.
• Kerülje az LCD-kijelző kitételét a
közvetlen napsugarak vagy más hőforrás
hatásának. A vakító fény csökkentésére
fordítsa el a napfénytől a kijelzőt.
• Mindig gondosan fogja meg az LCDkijelzőt, ha el kell mozgatnia.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
• Tegye az LCD-kijelzőt jól szellőző helyre.
Soha ne tegyen semmit az LCD-kijelzőre,
ami meggátolná a hő áramlását.
• Gondoskodjon arról, hogy az LCD-kijelző
környéke tiszta és nedvességmentes
legyen.
• Ne helyezzen kemény tárgyakat az LCDkijelzőre, a videokábelre vagy tápkábelre.
• Amennyiben füst, rendellenes zaj vagy
szokatlan szag jelentkezik, azonnal
kapcsolja ki az LCD-kijelzőt és hívja fel az
eladót vagy a ViewSonic-ot. Az LCDkijelző további használata veszélyes.
• Ne dörzsölje vagy nyomja az LCD panelt,
mert ez véglegesen károsíthatja a
képernyőt.
5
Gyors telepítés
1. Kapcsolja a tápkábelt az AC/DC
(Váltóáram/Egyenáram) adapterhez.
2. Csatlakoztassa a videokábelt
• Győződjön meg, hogy az LCD-kijelző és a
számítógép KI (OFF) van kapcsolva.
• Távolítsa el a hátsó panelt, ha szükséges.
• Az LCD-kijelzőtől kijövő videokábelt
csatlakoztassa a számítógéphez.
Macintosh felhasználók: A G3-nál régebbi
modellek egy Macintosh-adaptert igényelnek.
Csatlakoztassa az adaptert a számítógéphez és
dugja be a videokábelt az adapterbe.
A ViewSonic® Macintosh adapter
megrendeléséhez vegye fel a kapcsolatot a
ViewSonic Customer Support-tal
(Vásárlótámogató Osztály).
3. Kapcsolja BE (ON) az LCD-kijelzőt és a
számítógépet
Kapcsolja BE (ON) az LCD-kijelzőt, aztán
kapcsolja BE (ON) a számítógépet. Ezt a
sorrendet (először az LCD-kijelző, aztán a
számítógép) fontos betartani.
MEGJEGYZÉS: A Windows-felhasználók
kaphatnak olyan üzenetet, mely felkéri őket az
INF fájl telepítésére. Ezt a CD-n találja meg.
4. Helyezze a ViewSonic Wizard CD-t a
számítógép CD-meghajtójába.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ha a számítógépén nincs CD-meghajtó, nézze
meg a “Vásárlói támogatás” pontot.
• Várjon, amíg a CD-ROM önmagától
elindul.
Audio bemenet (kizárólag a
VA2232wm esetében)
AC IN
MEGJEGYZÉS: Ha a CD-ROM nem indul
el magától, kattintson kétszer a CD-ikonra a
Windows Explorerben, majd kétszer a
viewsonic.exe-re.
• Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
5. Windows felhasználók: Állítsa be az
időzítési módot (felbontás és képernyő-frissítés)
Példa: 1680 x 1050 @ 60 Hz.
A felbontás és a képernyő-frissítés
megváltoztatásához szükséges további
információkért, lásd a használati útmutató
grafikus kártyáit.
Helyezze a ViewSonic Wizard CD-t a
számítógép CD-meghajtójába.
Hogy legjobban előkészüljön minden jövőbeni
vásárlói igényének kielégítésére, nyomtassa ki
ezt a használati útmutatót és a 4. oldalon levő
“Az ön emlékeztetésére” mezőbe írja be a
sorozatszámot (lásd az LCD-kijelző
hátlapján).
Az Interneten tudja regisztrálni termékét az ön
régiójának megfelelő webhelyen. Nézze meg a
Vásárlói támogatás táblázatot ebben az
útmutatóban.
A ViewSonic® Wizard CD-ROM ezen felül
lehetővé teszi önnek a regisztrációs űrlap
kinyomtatását, amennyiben ön ezt levélben
vagy telefaxon kívánja a ViewSonic-hoz
eljuttatni.
DVI
D-Sub
Tápkábelek
Váltóáramú csatlakozó
(fali csatlakozó)
A számítógép tápkábele
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
6
A faliállvány (opcionális) felszerelése
Kizárólag UL-minősítéssel rendelkező falikonzollal használható.
A faliállvány beszerzéséhez vegye fal a kapcsolatot a ViewSonic®-kal vagy a helyi eladóval.
Kövesse a faliállvány készlettel kapott utasításokat. Hogy LCD-kijelzőjét asztalra szerelt
működésből falra szerelt működésre átállítsa, tegye a következőket:
1. lépés. Kapcsolja ki az áramot.
2. lépés. Fektesse le az LCD-kijelzőt, előlapjával valamilyen törölközőre vagy puha takaróra
téve.
3. lépés. Távolítsa el a talpat rögzítő 4 csavart.
4. lépés. Erősítse fel a VESA-kompatibilis faliállvány-készlet tartókonzolát (100 mm x 100
mm távolság), megfelelő hosszúságú csavarok használata.
5. lépés. A faliállvány-készlet útmutatásait követve, erősítse a falhoz az LCDkijelzőt.
4. lépés. 4 VESA
csavarlyuk
3. lépés. A talpat rögzítő 4
csavar
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
7
Az LCD-kijelző használata
A Timing Mode (időzítési mód) beállítása
Fontos az időzítési mód beállítása, hogy a képernyőn maximális minőségben jelenjen meg a
kép és hogy a szem megerőltetése a legkevesebb legyen. Az időzítési mód a felbontásból
(például 1680 x 1050) és a frissítési arányból (vagy függőleges frekvenciából, például 60 Hz)
áll. Miután az időzítési módot beállította, használja az OSD vezérléseket a kijelző képének a
beállítására.
A legjobb képminőség biztosításáért állítsa az LCD-kijelző időzítési módját:
VESA 1680 x 1050 @ 60Hz-re.
A Timing Mode beállításához:
1. Állítsa be a felbontást: Jobb egérgombbal kattintson a Windows-munkaasztalra > Properties > Settings > állítsa be a felbontást.
2. A frissítési arány beállítása: Útmutatásért nézze meg a grafikus kártyájának használati
útmutatóját.
FIGYELEM: A számítógépében használt grafikus kártya maximális frissítési sebességét ne
állítsa 75Hz-nél nagyobb értékre; ha nem ezt teszi, állandó károsodásnak teszi ki LCDkijelzőjét.
OSD és Áramgomb rögzítés, beállítások
• OSD rögzítés: Nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig az [1] és a felfele mutató
nyílSbillentyűket. Ha bármilyen gombot lenyom, az OSD Locked (OSD rögzítve) üzenet
néhány másodpercre megjelenik.
• OSD kiengedés: ismételten nyomja meg és tartsa 10 másodpercig lenyomva az [1] és a
felfele mutató nyílSbillentyűket.
• POWER (Áram) gomb rögzítése: Nyomja le és tartsa lenyomva 10 másodpercig az [1] és
a lefele mutató nyílTbillentyűket. Ha lenyomja az áramgombot a Power Button Locked
(Áramgomb rögzítve) üzenet néhány másodpercre megjelenik. E beállítással vagy e nélkül,
egy áramkiesés után, az ön LCD-kijelzőjének áramkapcsolója önműködően BE-kapcsol,
amikor visszaáll az áramellátás.
• POWER gomb kiengedés: ismételten nyomja meg és tartsa 10 másodpercig lenyomva az
[1] és a lefele mutató nyílTbillentyűket.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
8
A kijelző képének beállítása
A képernyőn megjelenő OSD vezérlések kijelzésére és beállítására használja az LCD előlapján
levő vezérlőgombokat. Az OSD vezérlések a következő oldal elején kerülnek
megmagyarázásra, meghatározásukat pedig a 11. oldalon található “Főmenü vezérlések”
alfejezet tartalmazza.
VA2232wm
Főmeü OSD
vezérlésekkel
Az elülső vezérlőpanelt
részletesen alább mutatjuk be
Megjeleníti a vezérlési
képernyőt a fényerősség
vezérléséhez.
Két vezérlés közötti váltásra
szolgál ugyanazon a
képernyőn.
Az analóg és digitális
csatlakozás közti váltásra
szolgáló shortcut.
Kijelzi a Főmenüt
vagy kilép a
vezérlő
képernyőből és
elmenti a
beállításokat.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
A bekapcsolt üzemmód fényjelzése
Kék = ON (bekapcsolva)
Narancs = takarékos ramfogyaszts
Készenlét Áram Be/Ki
Végiggörget a
menőopciókon és
beállítja a kijelzett
vezérlést.
Audio beallitás (T) /
kontraszt (S) .
9
VA2232w
Főmeü OSD
vezérlésekkel
Az elülső vezérlőpanelt
részletesen alább mutatjuk be
Megjeleníti a vezérlési
képernyőt a fényerősség
vezérléséhez.
Két vezérlés közötti váltásra
szolgál ugyanazon a
képernyőn.
Az analóg és digitális
csatlakozás közti váltásra
szolgáló shortcut.
Kijelzi a Főmenüt
vagy kilép a
vezérlő
képernyőből és
elmenti a
beállításokat.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
A bekapcsolt üzemmód fényjelzése
Kék = ON (bekapcsolva)
Narancs = takarékos ramfogyaszts
Készenlét Áram Be/Ki
Végiggörget a
menőopciókon és
beállítja a kijelzett
vezérlést.
Fényerő (T) /
kontraszt (S) .
10
A kijelző képének beállításához tegye a következőket:
1. A Main Menu (Főmenü) megjelenítéséhez nyomja meg az [1] gombot.
VA2232wm
VA2232w
MEGJEGYZÉS: Minden OSD menü és képernyő-beállítás önműködően eltűnik 15
másodperc után. Ezt az idő az OSD időzítési mód beállításaiban szabályozható.
2. Egy beállítani szándékozott vezérlés kiválasztásához nyomja meg azp-et vagyq-et, hogy
fel- vagy lefele görgesse a Főmenüt.
3. Miután a vezérlést kiválasztotta, nyomja meg a [2] gombot. Egy vezérlési képernyő a lentebb mutatottak közül megjelenik.
A képernyő alján levő vonal
megmondja, hogy mit tehet a
következőkben: kilép, vagy
kiválasztja a Fényesség vezérlést.
4. A vezérlés beállításához nyomja meg a felSvagy leTgombokat.
5. A beállítások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg az [1] gombot
kétszer.
A következő ötletek segíthetnek önnek a kijelző optimizálásában:
• Úgy állítsa be a számítógépe grafikus kártyáját, hogy az LCD-kijelzőre kimenő videojel
1680 x 1050 @ 60Hz legyen. (Útmutatásért tekintse meg a grafikus kártyája használati
utasításaiban a “frissítési arány megváltoztatása” részt.)
• Ha szükséges, végezzen kisebb beállításokat a H POSITION és V POSITION
használatával, amíg a képernyőn levő kép teljesen látható nem lesz. (A képernyő körüli
fekete keret alig kell, hogy elválassza a megvilágított “aktív területet” az LCD-kijelző
keretétől.)
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
11
Main Menu (Főmenü) vezérlések
A felSés leTgombok használatával állítsa be az alább felsorolt menüpontokat:
Vezérlés
Magyarázat
Auto Image Adjust (Automatikus képbeállítás) önműködően méretezi,
központosítja, és finoman állítja a videojelet, hogy kiküszöbölje a hullámokat és
a torzulásokat. Nyomja le a [2] gombot, hogy egy élesebb képet kapjon.
MEGJEGYZÉS: Az Automatikus beállítás működik a legtöbb szokványos
videokártyával. Ha ez a funkció nem működik az ön LCD-képernyőjén,
csökkentse a video frissítési arányt 60 Hz-re, és állítsa a felbontást az előre
meghatározott értékére.
Contrast (kontraszt) a háttérszín (fekete szín) és az előtér színének (fehér szín)
beállítása.
Brightness (Fényerő) a háttér fekete színének beállítása a kijelző képén.
Input Select (Bemenet kiválasztás) a bemenetek között vált, ha több mint egy
számítógép csatlakozik az LCD-kijelzőhöz.
Audio Adjust (Audio beallitás) (kizárólag a VA2232wm esetében)
Volume (Hangerő) nőveli a hangerőt, csőkkenti, a hangerőt vagy elné mitja az
audiot.
Mute (Elnemitás) ideiglenesen elcsendesiti az audio kimenetet.
Color Adjust (Színbeállítás) több színbeállítási módot nyújt: előbeállított
színhőmérsékleteket és User Color (Felhasználói színek)-t, melyek lehetővé
teszik a piros (R), zöld (G), és kék (B) színek külön-külön való beállítását. E
termék gyári beállítása 6500K (6500 Kelvin fok).
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
12
Vezérlés
Magyarázat
sRGB - az sRGB gyorsan a sznmenedzsment ipari standardjává válik, ennek
támogatása sok utóbbi változatba bele van foglalva. Ennek a beállításnak az
aktívvá tétele lehetővé teszi, hogy az LCD-kijelző pontosabban jelenítse meg a
színeket, úgy, ahogy eredetileg szándékozták. Az sRGB beállításának aktívvá
tételével a Kontraszt és Fényesség beállításai inaktívak lesznek.
9300K - Kéket ad a kijelző képéhez, hogy hidegebbé tegye a fehér színt (a
neoncső-megvilágítású legtöbb irodákban használt beállítás).
7500K - Kéket ad a kijelző képéhez, hogy hidegebbé tegye a fehér színt (a
neoncső-megvilágítású legtöbb irodákban használt beállítás).
6500K - Pirosat ad a kijelző képéhez, hogy melegebbé tegye a fehér színt és
telítettebbé a pirosat.
5000K - Pirosat ad a kijelző képéhez, hogy melegebbé tegye a fehér színt és
telítettebbé a pirosat.
User Color (Felhasználói színek): Egyéni beállítások piros (R), zöld (G) s kk
(B) sznekre.
Egy szn kivlasztsra (R, G vagy B) nyomja le a [2] billentyt.
A kivlasztott szn belltshoz nyomja le azS-et vagy azT -et.
Fontos: Ha kivlasztja a RECALL-t a Main Menu-bl amikor a termk Preset
Timing Mode-ra van belltva, a sznek a 6500 K gyri belltsra trnek vissza.
Information: megjelenti az id zemmdot (videojel bemenet), ami a szmtgp
grafikus krtyjtl, az LCD-kijelz szriaszmtl s a ViewSonic® Weblap-tl jn. Lsd a
grafikus krtya felhasznli utastsait a felbonts s a frisstsi arny (fggleges
frekvencia) tlltshoz.
MEGJEGYZÉS: VESA 1680 x 1050 @ 60Hz (ajnlott) azt jelenti, hogy a
felbonts 1680 x 1050, s a frisstsi arny 60 Hertz.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
13
Vezérlés
Magyarázat
Manual Image Adjust (Kézi képbeállítás) megjeleníti a Kézi Képbeállítás
menüt.
H./V. Position (Vízszintes/Függőleges pozíció): balra vagy jobbra és fel-le
mozgatja a képernyő képét.
H. Size (Vízszintes méret): a képernyő képének a szélességét állítja be.
Fine Tune (Finom beállítás): kiélesíti a fókuszálást a szöveg és/vagy a grafikus
karakterek egyenesbe hozása által.
MEGJEGYZÉS: Először próbálja ki az Auto Image Adjust-ot.
Sharpness (Élesség): a képernyő képének tisztaságát és fókuszálását állítja be.
Dynamic Contrast (Dinamikus kontraszt) a lehetővé teszi a felhasználónak a
kontrasztarány-javítás be-, illetve kikapcsolását.
Aspect ratio (Méretarány) A kép méretét az 4:3 és teljes képernyő
méretarányok közül lehet kiválaztani.
ECO Mode (Gazdaságos mód) kisebb energiafogyasztást tesz lehetővé a
fényerő csökkentése révén.
Standard (Normál): az alapértelmezett fényerő-beállítás.
Optimize (Optimalizálás): 25%-kal csökkenti a fényerőt.
Conserve (Takarékos): 50%-kal csökkenti a fényerőt.
Setup Menu (Beállítások menü) az alábbi menüt jeleníti meg:
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
14
Vezérlés
Magyarázat
Language Select (Nyelv): lehetővé teszi a menükben és vezérlő kijelzőkben
használt nyelv kiválasztását.
Resolution Notice (Felbontás-értesítés) lehetővé teszi ennek a kijelzésnek a
megjelenítését vagy eltüntetését.
OSD Position (OSD pozíció): lehetővé teszi a képernyőn lévő menük és
vezérlők elmozgatását.
OSD Timeout (OSD Szünet): beállítja azt az időt, ameddig a képernyőn lévő
kijelző megjelenik. Például egy "15 másodperces" beállítással, ha egy vezérlőt
nem nyomunk 15 másodpercig, a kijelző képernyő eltűnik.
OSD Background (OSD háttér): lehetővé teszi az OSD háttér be- vagy
kikapcsolását.
Auto Power Off (Automata kikapcsolás) ha engedélyezett, a kijelző
automatikusan kikapcsolódik, ha nem érzékelhető bemeneti jel 3 percig.
Memory Recall (Memória visszahívás) visszaállítja a beállításokat a gyári
beállításokra, ha a kijelző gyári Preset Timing Mode-ban (Előbeállított időzítési
üzemmód) működik, ami a jelen használati utasítások specifikációjában fel van
tüntetve.
Kivétel: Ez a vezérlés nem befolyásolja a Dinamikus kontraszt, Nyelvvel és
Áramrögzítéssel végzett változtatásokat.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
15
Egyéb információk
Specifikációk
LCD kijelző
Tipus
Színszűrő
Üvegfelület
22” (wide(széles), 22 hüvelyk ŕtlňjů teljes képterület),
TFT (Vékony Film Tranzisztor),
Active Matrix 1680 x 1050 LCD, 0.282 mm pixel sűrűség
RGB függőleges vonalazás
Tükröződésmentes
Bemeneti jel
Video szinkron
RGB analóg (0.7/1.0 Vp-p, 75 ohm) / Digitális TMDS (100 ohm)
Külön szinkron
fh:24-82 kHz, fv:50-75 Hz
Összeférhetőség
PC
Macintosh1
1680 x 1050-ig nem keresztezett
Power Macintosh 1680 x 1050-ig
Felbontás
Ajánlott és
támogatott
1680 x 1050 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60, 75 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 60, 75 Hz
1280 x 768 @ 60, 75 Hz
1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz
800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400 @ 70 Hz
640 x 480 @ 50, 60, 67, 72, 75 Hz
Áramellátás
Feszültség
100-240 VAC, 50/60 Hz (önműködő kapcsoló)
Kijelzési felület
Teljes leolvasás
473.76 mm (H) x 296.1 mm (V)
18.65” (H) x 11.66" (V)
Működtetési
Feltételek
Hőmérséklet
Páratartalom
Tengerszint fölötti
Magasság
+32°F-tól +104°F-ig (0°C tól +40°C-ig)
20%-tól 90%-ig (lecsapódás nélkül)
10.000 lábig
Működtetési
Feltételek
Hőmérséklet
Páratartalom
Tengerszint fölötti
Magasság
-4°F-tól +140°F-ig (-20°C tól +60°C-ig)
5%-tól 90%-ig (lecsapódás nélkül)
40.000 lábig
Méretek
Fizikai
510.7 mm (W) x 416.2 mm (H) x 195.4 mm (D)
20.11" (W) x 16.39" (H) x 7.69" (D)
Tömeg
Fizikai
10.36 lb (4.7 kg)
Szabályok
Fogyasztáskímélő
zemmdok
BSMI, CCC, PSB, C-Tick, KC, CE, Ergo,
Gost-R/Hygienic, Ukraine, SASO, UL/cUL, NOM,
FCC-B, ICES-B, TUV-S/UL-AR S Mark
Bekapcsolva
Kikapcsolva
38W (Szokásos) (VA2232w)
45W (Szokásos) (VA2232wm)
<0.5W
(kék LED)
(kék LED)
Előbeállított időzítési üzemmód (előbeállítva VESA® 1680 x 1050 @ 60 Hz-re)
Figyelem: Ne állítsa be a grafikus kártyáját úgy, hogy meghaladja ezeket a frissítési arányokat; mert ez tartósan
károsíthatja az LCD-kijelzőt.
1 A G3-nál régebbi számítógépek egy ViewSonic®, Macintosh adaptert igényelnek. Az adapter megrendeléséhez
vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic-kal.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
16
Hibaelhárítás
Nincs áram
• Győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb ON pozícióban van.
• Győződjön meg arról, hogy a tápkábel biztonságosan van az LCD-kijelzőhöz
csatlakoztatva.
• Kapcsoljon egy másik elektromos berendezést (például egy rádiót) az aljzatba, hogy
ellenőrizze, megfelelő-e a feszültség.
Áram van, de nincs képernyő kijelzés
• Győződjön meg arról, hogy az LCD-kijelzővel szállított videokábel szorosan csatlakozik a
számítógép hátsó részén található videokimenetel portjával. Ha a videokábel másik fele
nincs mindig az LCD-kijelzőhöz erősítve, csatlakoztassa szorosan az LCD-kijelzőhöz.
• Állítsa be a fényerősséget és a kontrasztot.
• Ha egy G3-nál régebbi Macintosh-t használ, szüksége van egy Macintosh adapterre.
Téves vagy rendellenes színek
• Ha bármelyik szín (piros, zöld vagy kék) hiányzik, ellenőrizze a videokábelt és győződjön
meg arról, hogy megfelelő módon van-e csatlakoztatva. A kábel dugaszában található laza
vagy eltörött lábacskák helytelen csatlakoztatást eredményezhetnek.
• Csatlakoztassa az LCD-kijelzőt egy másik számítógéphez.
• Ha régebbi grafikus kártyája van, vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic®-al egy nem-DDC
adapterbeszerzéséért.
A vezérlő gombok nem működnek
• Csak egy gombot nyomjon le egyszerre.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
17
Vevőszolgálat
Technikai támogatásért vagy termékszervízelésért olvassa végig az alábbi táblázatot, vagy
vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával.
MEGJEGYZÉS: szüksége lesz a termék sorozatszámára.
Land/Region Website
Telefone
E-mail
Deutschland
www.viewsoniceurope.com/ www.viewsoniceurope.com/de/
de/
support/call-desk/
service_de@viewsoniceurope.com
Österreich
www.viewsoniceurope.com/ www.viewsoniceurope.com/aus/
aus/
support/call-desk/
service_at@viewsoniceurope.com
Schweiz
(Deutsch)
www.viewsoniceurope.com/ www.viewsoniceurope.com/chde/
service_ch@viewsoniceurope.com
chde/
support/call-desk/
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
18
Az LCD-kijelző tisztítása
• GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY AZ LCD-KIJELZŐ KI VAN KAPCSOLVA
• SOHA NE SPRAY-ZE BE, ÉS NE CSEPEGTESSEN SEMMILYEN FOLYADÉKOT
• KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A HÁZRA.
A képernyő tisztításához:
1. Törölje le a képernyőt egy tiszta, puha, szöszmentes ronggyal. Ez eltávolítja a port és egyéb
részecskéket.
2. Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiségű ammóniummentes, alkoholmentes
ablaktisztítót a tiszta, puha, szöszmentes rongyra, és törölje le a képernyőt.
A ház tisztításához:
1. Használjon egy puha, száraz rongyot.
2. Ha még mindig nem tiszta, tegyen egy kis mennyiségű ammóniummentes, enyhe alkoholmentes, karcolásmentes mosószert a tiszta, puha, szöszmentes rongyra, és törölje le a
felületet.
Figyelmeztetés
• A ViewSonic® nem ajánlja semmilyen ammónium vagy alkohol alapú tisztítószer
használatát az LCDkijelzőn vagy a házán. Néhány kémiai tisztítószerről olyan
visszajelzések jöttek, hogy megkárosítják a kijelzőt és/vagy az LCD-kijelző házát.
• A ViewSonic nem vállal felelősséget semmilyen ammónium vagy alkohol alapú tisztítószer
által okozott károsodásért.
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
19
Korlátozott garancia
VIEWSONIC® LCD KIJELZÕ
A garancia a következőket fedi:
A ViewSonic garantálja, hogy termékei hibamentesek úgy az anyag szempontjából, mint az
elkészítés szempontjából is a garancia ideje alatt. Ha egy termék az anyag vagy a feldolgozás
szempontjából hibásnak bizonyul a garancia ideje alatt, a ViewSonic saját belátása szerint meg
fogja javítani, vagy ki fogja cserélni a terméket egy másik, ugyanolyan termékkel. A
cseretermék vagy alkatrész újragyártott vagy felújított részeket vagy alkatrészeket is
tartalmazhat.
Mennyi ideig érvényes a garancia:
A ViewSonic LCD-monitorokra 3 év jótállás érvényes valamennyi alkatrészre - beleértve a
fényforrást is - vonatkozóan, illetve 3 év jótállás minden szervizmunkára vonatkozóan, a
vásárlás dátumától számítva.
Kit véd a garancia:
Ez a garancia csak az első vevőre érvényes.
Mit nem fed a garancia:
1. Minden olyan terméket, amin a szériaszám meg van rongálva, módosult vagy el van
távolítva.
2. Téves működés, megrongálás, megkárosodás, ami a következőkből ered:
a. Baleset, téves felhasználás, elhanyagolás, tűz, víz, villám, vagy bármilyen más
természeti erő, engedélyezetlen termékmódosítás vagy a termékkel nyújtott használati
útasítások be nem tartása.
b. Bármilyen szállítási okokból történt megkárosodás.
c. A termék telepítése vagy eltávolítása által okozott károk.
d. A terméken kívül álló tényezők, mint például az áram ingadozása, vagy az áram elvétele.
e. A ViewSonic specifikációit be nem tartó cserealkatrészek felhasználása.
f. A természetes kopás.
g. Bármilyen más olyan ok, ami nem kapcsolódik a termékhibákhoz.
3. Bármely termék, melynek – közismert nevén – “beégett a képernyője”; ez akkor történik,
amikor a terméken hosszú időn keresztül egy állandó kép van megjelenítve.
4. Eltávolítással, beszereléssel, egyirányú szállítással, biztosítással és üzembe helyezéssel
kapcsolatos díjak.
Hogyan vegyük igénybe a szervizt:
1. A garanciaidő alatti szervizelésre vonatkozó információkért vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic Vevőszolgálatával (Lásd az ügyfélsegítő oldalt). Meg kell majd mondania a termék
szériaszámát.
2. A garancia alatti szervíz szolgáltatához szüksége lesz (a) az eredeti vásárlási nyugtára, (b) a
nevére, (c) a címére, (d) a probléma leírására és (e) a termék szériaszámára.
3. Vigye el, vagy postázza bérmentesítve a terméket az eredeti dobozában egy jogosított
ViewSonic szervizközpontba vagy a ViewSonic-hoz.
4. További információkért vagy a legközelebbi ViewSonic szervizközpont címéért vegye fel a
kapcsolatot a ViewSonickal.
4.3: ViewSonic LCD Warranty
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
Page 1 of 2
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
20
A magától értetődő garanciák határa:
Nincsenek kifejezett vagy magától értetődő garanciák, amelyek a jelenlegi leíráson túl
kiterjednének, a magától értetődő kereskedelmi, és az egy bizonyos célnak megfelelési
garanciát is beleértve.
A károsodások kiküszöbölése:
A viewsonic felelőssége a termék javításának vagy helyettesítésének határáig terjed. A
viewsonic nem lesz felelős a következőkért:
1. Más tulajdon károsítása a termék bármely hibája miatt, a meg nem felelés miatt okozott
meghibásodásokért, a termék felhasználásának elvesztéséért, idővesztésért, profitvesztésért,
üzleti lehetőség elvesztéséért, hitel elvesztéséért, üzleti kapcsolatokba való interferenciáért,
vagy más kereskedelmi veszteségért, még akkor sem, ha felhívjuk a figyelmét ezen károk
előfordulásának lehetőségére.
2. Bármilyen más károkért, függetlenül attól, hogy ezek véletlenszerűek, konzekvenciálisak
vagy egyéb jellegűek.
3. Bármilyen harmadik fél bármilyen jellegű követeléseiért a vevővel szemben.
4. Javítás, vagy a ViewSonic által nem jogosított személyek által megkísérelt javítás.
Az állami törvények hatása:
Ez a garancia jellegzetes törvényes jogokat ad önnek, és lehetséges, hogy az államtól függően
önnek egyéb jogai is vannak. Egyes államok nem engedélyezik a magától értetődő garanciákra
szabott határokat és/vagy nem engedélyezik a véletlen vagy konzekvenciális károsodások
garancia alól való kivonását, tehát a fentebbi behatárolások, lehet hogy nem vonatkoznak önre.
Az Egyesült Államokon és Kanadán kívül való eladás:
Az Egyesült Államokon és Kanadán kívül eladott ViewSonic termékek garanciájával
kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a ViewSonic-kal vagy a helyi ViewSonic
viszonteladójával.
A termk Kna terletn (Hong Kong, Maka s Tajvan kivtelvel) rvnyes garancilis idszakra a
Karbantartsi Garancianyilatkozatban foglalt felttelek vonatkoznak.
Az európai és oroszországi felhasználók a mellékelt jótállás részleteit a
www.viewsoniceurope.com weboldalom a Support/Warranty Information pont alatt találhatják
meg.
4.3: ViewSonic LCD Warranty
ViewSonic VA2232w/VA2232wm
Page 2 of 2
LCD_LW02 Rev. 1e 06-11-07
21
Download PDF
Similar pages
ViewSonic®
ViewSonic®
ViewSonic®