RAIS Bionic Fire User manual

05
NORDI
57
8
LJØMÆRKN
MI
G
IN
SK
BRUGERMANUAL
USER MANUAL
BRUKERVEILEDNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
M A N U E L D ’ U T I L I S AT E U R
GEBRUIKERSHANDLEIDING
0
DE: HOLZ
FR: BOIS
Typ FCXXxFCXXx
VKF-NR:
xxxxx
BionicFir
15a B-VG
DoP - CERTIFICATE OF PPERFORMANCE (back of the user manual)
Hergestellt für / Produced for:
ATTIKA FEUER AG, Brunnmatt 16, CH-6330 Cham / RAIS A/S, Industrivej 20, DK-9900 Frederikshavn
F: Veuillez lire et observer les instructions du mode d'emploi.
Foyer à durèe de combustion limitèe, homologué pour cheminée à
connexions multiples. Utiliser seulement les combustibles recommandés.
UK: WOOD
DK: BRÆNDE
DE: Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.
Zeitbrandfeuerstätte. Nur empfohlene Brennstoffe einsetzen.
UK: Fuel types (only recommended). Follow the installation and
operating instruction manual. Intermittent operation.
DK: 86 % / DE: 86 %
UK: 86 % / FR: 86 %
DK: 4,6 kW / DE: 4,6 kW
UK: 4.6 kW / FR: 4,6 kW
NOMINEL EFFEKT / HEIZLEISTUNG /
THERMAL OUTPUT / PUISSANCE CALORIFIQUE:
VIRKNINGSGRAD / ENERGIEEFFIZIENZ /
ENERGY EFFIENCY /EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE:
DK: 166°C / DE: 166°C
UK: 166°C / FR: 166°C
RØGGASTEMPERATUR / ABGASTEMPERATUR /
FLUE GAS TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DES GAZ DE FUMÉE:
DK: Brug kun anbefalede brændsler. Følg instrukserne i
brugermanualen. Anordningen er egnet til røggassamleledning og intervalfyring.
DK: <4 mg/Nm3 / DE: <4 mg/Nm3
UK: <4 mg/Nm3 / FR: <4 mg/Nm3
STØV / STAUB /
DUST / POUSSIÈRES:
500 mm/SE BRUGERVEJLEDNING
500 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
500 mm/SEE USER MANUAL
500 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
DK:
DE:
UK:
FR:
AFSTAND TIL BRÆNDBART, MØBLERING
ABSTAND VORNE ZU BRENNBAREN MÖBELN
DISTANCE TO FURNITURE AT THE FRONT
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, DEVANT
DK: 0,024 %
DE: 0,024 % / 300 mg/Nm3
UK: 0,024 %
FR: 0,024 %
200 mm/SE BRUGERVEJLEDNING
200 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
200 mm/SEE USER MANUAL
200 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
DK:
DE:
UK:
FR:
AFSTAND TIL BRÆNDBART, SIDEVÆG
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, SEITE
DISTANCE TO COMBUSTIBLE SIDE WALL
DISTANCE ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, COTÉ
CO EMISSION
CO EMISSION IN DEN VERBRENNUNGSPRODUKTEN
EMISSION OF CO IN COMBUSTION PRODUCTS
EMISSION CO DANS LES PRODUITS COMBUSTIBLES
50 mm/SE BRUGERVEJLEDNING
50 mm/SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
50 mm/SEE USER MANUAL
50 mm/CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR
Raumheizer für feste Brennstoffe
Appliance fired by wood
Poêle pour combustibles solides
DK:
DE:
UK:
FR:
BionicFire
13
RAIS
Mærkeplade
Manufacturer’s plate
Merkeplate
Märkplät
Tyyppikilpi
Plaque signalétique Merkplaatje
AFSTAND TIL BRÆNDBART, BAGVÆG
ABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN, HINTEN
DISTANCE TO COMBUSTIBLE BACK WALL
DIST. ENTRE COMPOSANTS COMBUSTIBLES, ARRIÈRE
EN 13240:2001+A2:2004
EC.NO: 950
RAIS A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn, Danmark
Produced at:
DK - BRUGER MANUAL.............................................................. 2-22
UK - USER MANUAL................................................................ 23-47
N - BRUKERVEILEDNING......................................................... 48-67
S - BRUKSANVISNING............................................................ 68-87
FIN - KÄYTTÖOHJE.................................................................. 88-107
F - MANUEL D’UTILISATEUR............................................... 108-127
FL - GEBRUIKERSHANDLEIDING........................................... 128-147
Reservedelstegning / Spare parts / Reservdelsritning / Varosapiitokset
Dessin des pièces de rechange / Tekeningen van reserveonderdelen
10
7
9
14
6
8
12
5
24
4
21
1
20
11
22
23
16
2
13
17
15
3
19
18
FYR MILJØVENLIGT!
3 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring
- sund fornuft for både miljø og pengepung.
1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas, pindebrænde og evt.
en smule avispapir.
2. Fyr kun med lidt brænde ad gangen - det giver den bedste
forbrænding.
3. Brug kun tørt træ - det vil sige træ med en fugtighed på
15 - 22 procent.
Glasset kan ikke genbruges.
Glasset skal smides væk sammen med restaffald fra
keramik og porcelæn. Ildfast glas har højere smeltetemperatur, og kan derfor ikke genbruges.
Når du sørger for at ildfast glas ikke havner i returprodukterne, er det en hjælp som er et vigtigt
bidrag for miljøet.
Der tages forbehold for trykfejl
Ovnen er pakket i emballage som kan genbruges.
Dette skal bortskaffes i henhold til national bestemmelse vedr. bortskaffelse af affald.
Dansk
Revision:
Dato :
RAIS - manual til
2
19. august 2013
Indledning���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Garanti��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Specifikationer��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Konvektion�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Skorsten������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Installation�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Ændring af skorstenstilslutning������������������������������������������������������������������������ 8
Opstillingsafstand ved brændbar væg�������������������������������������������������������������� 9
Normal opstilling - retvinklet����������������������������������������������������������������������������� 9
Hjørneopstilling 45°��������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Opstillingsafstande ved ikke-brændbar væg�������������������������������������������������� 11
Brændsel���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Tørring og lagring���������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Ovnens virkemåde������������������������������������������������������������������������������������������������ 13
Automatisk regulering af forbrændingsluft������������������������������������������������ 13
Førstegangsoptænding�������������������������������������������������������������������������������������� 14
Optænding og påfyldning���������������������������������������������������������������������������������� 14
Kontrol������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15
Rengøring og pleje����������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Rensning af brændkammer for aske���������������������������������������������������������������� 17
Rensning af røgveje��������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Driftsforstyrrelser���������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Reservedele������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 21
Prøvningsattest (Danmark)�������������������������������������������������������������������������������� 22
3
DanskRAIS - manual til
05
NORDI
8
57
En RAIS brændeovn er mere end blot en varmekilde, den
er også udtryk for, at De lægger vægt på design og høj
kvalitet i Deres hjem.
LJØMÆRKN
MI
G
IN
Tillykke med Deres nye RAIS brændeovn.
SK
Indledning
0
For at få mest mulig fornøjelse og nytte af Deres nye brændeovn
er det vigtigt, at de gennemlæser manualen grundigt, inden brændeovnen stilles op og
tages i brug.
Af hensyn til garantien og ved alle henvendelser angående ovnen i øvrigt er det vigtigt, at
De kan oplyse ovnens produktionsnummer. Vi anbefaler derfor, at De skriver nummeret i
skemaet nedenfor. Produktionsnummeret står nederst på ovnen.
Garanti
Der ydes 5 års garanti på Deres RAIS brændeovn. Garantien omfatter dog ikke varmeisolerende materiale, glas og pakninger.
Ved enhver ændring af ovnen bortfalder garantien.
Specielt for Danmark - Nye regler for installation af brændeovne
1. januar 2008 trådte en ny bekendtgørelse for brændeovne i kraft. Hermed er der kommet nye krav til installationer af brændeovne mht. emission og dokumentation. Konsekvensen er, at fra 1. juni 2008 skal alle nyinstallerede brændeovne have en EN godkendelse samt en norsk eller tysk godkendelse.
Samtidig indføres der en prøvningsattest, der skal sikre, at kravet til emission er opfyldt.
Denne attest findes bagest i denne bruger manual, og skal underskrives af skorstensfejeren efter installation. Vær opmærksom på, at attesten skal underskrives før ibrugtagning og følge ovnen i hele dens levetid.
Navnet
er et registreret varemærke.
Dato:Forhandler:
4
ca. 180 kg
Vægt med sokkel (kg):
5,1
166°
Røggasmasseflow (g/s):
Røggastemperatur (°C):
Intermitterende drift:
<4
0,635
Partikelemission efter NS3058/3059 (g/kg):
Støvmåling efter Din+ (mg/Nm³):
0,024
CO-emission henført til 13% O2 (%)
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 215 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3- 5,5
4,6
BionicFire
Betonsokkel
45-83
3 - 5,5
4,6
BionicFire
Træsokkel
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 175 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
Påfyldning bør ske indenfor 1½ time.
-12
Min. Røgtræk (Pascal):
86
1,1
Anbefalet træmængde ved påfyldning (kg):
(Fordelt på 1-2 stk brænde à ca. 25 cm)
Virkningsgrad (%):
280-200-300
Brændkammer bredde/dybde/højde (mm):
øverste brændkammer
45-83
Opvarmningsareal (m2):
472-482-1064
3 - 5,5
Min./Max. Effekt (kW):
Ovnens bredde/dybde/højde (mm):
uden sokkel
4,6
Nominel effekt (kW):
BionicFire
Stålsokkel
Dansk
RAIS - manual til
Specifikationer
5
DanskRAIS - manual til
Konvektion
RAIS ovne er konvektionsovne. Dette bevirker, at ovnenes bag- og sidepaneler ikke bliver
overophedede. Konvektion betyder, at der opstår luftcirkulation, således at varmen
fordeles mere jævnt i hele rummet. Den kolde luft trækkes ind ved ovnens fod og op
gennem konvektionskanalen, der løber langs ovnens brændkammer. Den opvarmede luft
strømmer ud ved ovnens top, og sikrer derved cirkulation af varmt luft i rummet.
Skorsten
Skorstenen er drivkraften for at få brændeovnen til at fungere. Husk, at selv den bedste
brændeovn ikke fungerer optimalt, hvis der ikke er det fornødne og korrekte træk i skorstenen.
Skorstenen skal være så høj, at trækforholdene er i orden -14 til -18 pascal. Hvis det
anbefalede skorstenstræk ikke opnås, kan der opstå problemer med røg ud af lågen ved
fyring. Skorstenens længde, regnet fra brændeovnens top, bør ikke være kortere end 3
meter og være ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider,
bør toppen af skorstenen aldrig være lavere end tagryg eller tagets højeste punkt.
Bemærk, at der ofte er nationale og lokale bestemmelser ved hus med stråtag.
Vær også opmærksom på trækforholdene ved skorsten med 2 kerner.
Ovnen egner sig til tilslutning med røggassamleledning, men vi anbefaler at indføringerne
placeres således, at der bliver en frihøjdeforskel mellem dem på min. 250 mm.
Røgafgangsstudsen er 150 mm i diameter.
Hvis trækket er for stort, anbefales det at forsyne skorsten eller røgrør med et reguleringsspjæld. Hvis dette monteres skal man sikre et frit gennemstrømningsareal på minimum 20 cm² ved lukket regulerrings-spjæld. Det medfører at energien i brændslet ikke
udnyttes optimalt. Hvis De er i tvivl om skorstenens tilstand bør De altid kontakte skorstensfejeren.
Husk, der skal være fri adgang til renselågen.
6
Dansk
RAIS - manual til
Installation
Ovnen kan stå frit på gulv.
Det er vigtigt at ovnen bliver korrekt installeret af hensyn til både miljø og sikkerhed.
Når brændeovnen installeres, er der nogle regler som SKAL overholdes:
Ovnen skal opsættes og installeres i henhold til alle gældende nationale og lokale regler
og forordninger. Lokale myndigheder samt skorstensfejermester bør kontaktes før opstilling. RAIS anbefaler brug af kompetente installatører.
Der må ikke foretages uautoriserede ændringer af ovnen.
BEMÆRK: Inden brændeovnen må tages i brug, skal opstillingen anmeldes til den lokale
skorstensfejer.
Der skal være rigelig tilførsel af frisk luft i opstillingsrummet for at sikre en god forbrænding. Bemærk, at eventuel mekanisk udsugning som f.eks. en emhætte kan formindske
lufttilførslen. Eventuelle luftriste skal placeres således, at lufttilførslen ikke blokeres.
Ovnen har et luftforbrug på 10-20m³/t.
Gulvkonstruktionen skal kunne bære vægten af brændeovnen såvel som en eventuel
skorsten.
Installeres ovnen på brændbart gulv, skal de nationale og lokale bestemmelser overholdes
med hensyn til størrelsen af det ubrændbare underlag, der skal dække gulvet under
ovnen.
Når De vælger, hvor De vil placere Deres RAIS brændeovn, bør De tænke på varmefordelingen til de andre rum. Så får De mest mulig fornøjelse af Deres ovn. Ovnen skal
placeres i sikker afstand fra brændbart materiale.
Se mærkepladen på brændeovnen.
Ved modtagelse inspiceres ovnen for defekter.
NB!!
RAIS A/S anbefaler at ovnen installeres af en autoriseret/kompetent
Rais forhandler eller en pejsemontør anbefalet af en autoriseret Rais
forhandler.
Se www.rais.com for forhandleroversigt.
7
DanskRAIS - manual til
Ændring af skorstenstilslutning
Ovnen leveres klargjort til topafgang, men kan ændres til bagudgang på følgende måde:
Slå udslagsblanketten ud på omklædningen.
Blænddæksel og pakning tages af og sættes på
hullet i toppen - vær opmærksom på at pakningen
sidder rigtigt. Det hele skrues sammen
med de 3 M6 møtrikker.
Røgafgangsstudsen - leveres af forhandleren og holderen for øverste røgleder monteres med
3 M6x20 cylinderskruer og M6 møtrikker.
Øverste røgleder, røgvendeplade og topplade
monteres i omvendt rækkefølge
8
Dansk
RAIS - manual til
Opstillingsafstand ved brændbar væg
For at få afklaret om den væg brændeovnen skal stå ved er brændbar, kan du kontakte
din bygningsarkitekt eller de lokale bygningsmyndigheder.
Hvis gulvet er brændbart, skal ovnen placeres på ikke-brændbart materiale, såsom stålplade, glasplade, klinker eller kunstskiferplade.
Normal opstilling - retvinklet
Uisoleret røgrør
A.Møbleringsafstand (min.) 500 mm
Afstand til brændbart materiale (min.)
B. foran (gulv)
- hvor mål ikke er angivet, følges de nationale/lokale bestemmelser
C. til siden (gulv)
- hvor mål ikke er angivet, følges de nationale/lokale bestemmelser
D. bagud (væg) 80 mm
E. til side til væg 200 mm
Afstanden D er ændret til 80mm pga. håndtaget til konvektionsspjældet.



9
DanskRAIS - manual til
Hjørneopstilling 45°
Uisoleret røgrør
A.Møbleringsafstand (min.)
500 mm
Afstand til brændbart materiale (min.)
B. foran (gulv)
- hvor mål ikke er angivet, følges de nationale/lokale bestemmelser
C. til siden (gulv)
- hvor mål ikke er angivet, følges de nationale/lokale bestemmelser
D. bagud (væg)
50 mm



10
Dansk
RAIS - manual til
Opstillingsafstande ved ikke-brændbar væg
Vi anbefaler en minimumsafstand til ikke-brændbart materiale på 50mm (F) af hensyn til
rengøring. Der skal altid være mulighed for adgang til renselåge.
Bemærk - ved retvinklet opstilling skal afstanden F til bagvæg være 80mm pga. håndtaget
til konvektionsspjældet.



Brændsel
Ovnen er designet og godkendt iht. EN 13240 og NS 3058/3059 til forbrænding af kløvet,
tørt birk. Brændet skal have et vandindhold på 15-22 % og en max. længde på brændkammerets bredde minus 50-60 mm.
Det giver både løbesod, miljøgener og en dårlig brændselsøkonomi at fyre med vådt træ.
Nyfældet træ indeholder ca. 60-70 % vand, og er fuldstændig uegnet at fyre med.
De skal regne med, at nyfældet træ skal stå stakket til tørring i min. 1 år.
Træ med en diameter på mere end 100 mm bør kløves. Uanset størrelse bør træet altid
have mindst èn overflade uden bark.
11
DanskRAIS - manual til
Det er ikke tilladt at afbrænde lakeret, lamineret, imprægneret træ, træ med kunststofbelægning, malet affaldstræ, spånplade, krydsfiner, husaffald, papirbriketter og stenkul,
da det ved afbrænding udvikler ildelugtende røg, der kan være giftig.
Ved afbrænding af ovenstående og ved større fyringsmængder end anbefalet, belastes
ovnen med en større varmemængde, hvilket medfører en højere skorstenstemperatur og
en lavere virkningsgrad. Derved kan ovn og skorsten beskadiges og garantien bortfalder.
Træets brændværdi hænger meget sammen med træets fugtighed. Fugtigt træ har lav
brændværdi. Jo mere vand træet indeholder - jo mere energi bruges der på at få det til at
fordampe og denne energi går tabt.
BRUG KUN ANBEFALEDE BRÆNDSLER
Den efterfølgende tabel viser brændværdien i forskellige træsorter, der har været lagret i 2
år, og har en restfugtighed på 15-17 %.
TræsortKg tørt træ pr. m3
I forhold til bøg/eg
Avnbøg640 110%
Bøg og eg
580
100%
Ask 57098%
Ahorn540 93%
Birk 51088%
Bjergfyr480 83%
Gran390 67%
Poppel380 65%
1 kg træ giver samme varmeenergi uanset træsort. 1 kg bøg fylder blot mindre end 1 kg
gran.
Tørring og lagring
Træ kræver tid til at tørre : en korrekt lufttørring varer ca. 2 år.
Her følger nogle tips:
• Opbevar træet savet, kløvet og stablet på et luftigt, solrigt sted beskyttet mod regn
(sydsiden af huset er særdeles velegnet).
• Opbevar brændestablerne med en håndsbredde afstand, det sikrer at den gennemstrømmende luft tager fugtigheden med ud.
• Undgå at dække brændestablerne med plastik, da det hindrer fugtigheden i at komme ud.
• Det er en god idè at tage brænde ind 2-3 dage før det skal bruges.
12
Dansk
RAIS - manual til
Ovnens virkemåde
Ovnen har 2 brændkamre:
• det øverste brændkammer (ØBK) er til fyring.
• det nederste brændkammer (NBK) er til efterforbrænding og må ikke bruges til
optænding og fyring.
Dome
Efterforbrænding sørger for en god udnyttelse af
brændslets energi og en næsten fuldstændig
forbrænding af skadelige stoffer fra røgen.
Øverste
brændkammer
Efter optænding ledes luftstrømen
igennem det øverste BK til røgrøret (skorstenen).
Når ovnen opnår en vis temperatur, omdirigeres
luftstrømmen, og de stadig uforbrændte gasser
ledes fra det øverste BK til det nederste BK igennem
en åbning i bundpladen af det øverste BK (vermiculit).
Ovenpå åbningen ligger en ståldome.
Derved føres flammerne igennem domen til det nederste BK
til efterbrænding af gasserne.
Automatisk regulering af forbrændingsluft
Nederste
brændkammer
Denne ovn er forsynet med et selvstændigt og selvregulerende luftspjæld.
Derfor er der ingen spjældhåndtag.
Primærluft er den forbrændingsluft der tilsættes den primære forbrændingszone, dvs.
brændets glødelag. Denne luft, som er kold, bruges kun i optændingsfasen.
Sekundærluft er den luft, der tilsættes i gasforbrændingszonen, dvs. luft som medvirker til
forbrænding af pyrolysegasserne (forvarmet luft der bruges til rudeskyl og forbrænding).
Denne luft trækkes ind gennem spjældet og forvarmes via sidekanalerne og sendes ud
som varm skylleluft til ruden. Denne varme luft skyller ned langs ruden og holder den fri
for sod.
Når flammerne er klare gule har man en ren forbrænding.
Pilotdysene er placeret i bagplade af det øverste brændkammer. De medvirker til, at der
altid er ilt og høj temperatur i glødelaget. Det giver en hurtig opstart ved påfyldning og
reducerer risikoen for at ilden går ud.
VIGTIGT! - under optænding og fyring
Hvis askeskuffen (tilbehør) bruges, skal den sidde i bunden
af nederste brændkammer.
13
DanskRAIS - manual til
Førstegangsoptænding
VIGTIGT:
Der må kun lægges træ i det øverste brændkammer, både ved optænding og i
drift.
En forsigtig start betaler sig. Begynd med et lille bål, så brændeovnen kan tilvænnes den
høje temperatur. Dette giver den bedste start og eventuelle skader undgås.
Vær opmærksom på, at der kan fremkomme en ejendommelig, men ufarlig lugt og
røgudvikling fra ovnens overflade under den første optænding. Det er fordi maling og
materiale skal hærde, men lugten forsvinder hurtigt - sørg for kraftig udluftning, gerne
gennemtræk.
Under denne proces skal De være påpasselig med ikke at berøre de malede flader, og det
anbefales at De jævnligt åbner og lukker lågen for at forhindre lågens pakning i at klæbe
fast.
Desuden kan ovnen under opvarmning og nedkøling give såkaldte “kliklyde”, dette skyldes de store temperaturforskelle materialet udsættes for.
Brug aldrig nogen form for flydende brændstof til optænding eller for at holde ilden ved
lige. Man risikerer en eksplosion.
Når ovnen har stået ubrugt i nogen tid, brug da samme fremgangsmåde som ved førstegangsoptænding.
Optænding og påfyldning
OBS!!
Hvis airsystem er tilsluttet, skal ventil være åben.
”Top-Down” optænding (se fotos bagerst i manualen)
• Lågen åbnes og kan låses med det lille beslag i bunden af lågen.
• Start med at placere ca. 1kg træ ( f.eks. 1 stk. kløvet brændeknude) i bunden af det
øverste brændkammer foran domen tæt op ad det lille frontglas (1).
• Læg ca. 1,2kg tørt træ, kløvet til pindebrænde, løst bagved brændeknuden (2) ovenpå domen, samt 2-3 sprittabletter eller lignende.
14
Dansk
RAIS - manual til
• Bålet tændes (3) og luk den øverste konvektion af
ovnen.
• Luk lågen og sæt den på klem - håndtaget vippes.
• Når ilden har godt fat i optændingspindene (4) lukkes lågen helt i (efter ca. 5 min.).
• Når temperaturen når en vis værdi, vil spjældet omdirigere røgen. Derved opstår der
en nedadgående flamme fra det øverste BK til det nederste BK (5 - 6).
• Når de sidste flammer er slukket og der er et pænt glødelag (7), påfyldes 1-2 stk. træ
(ca. 1-1½ kg) (8). Læg træet bagerst i BK ovenpå domen! Lågen lukkes helt i.
OBS!!
Hvis bålet er brændt for langt ned (for lille et glødelag), kan der gå længere tid for at
flammerne omdirigeres til det nederste BK og dermed opnå en renere forbrænding.
Når der fyres bør røgen ud af skorstenen være næsten usynlig, blot ses en ’flimmer’ i
luften.
Når der påfyldes, skal lågen åbnes forsigtigt for at undgå røgudslag. Fyld aldrig træ på,
mens det brænder i ovnen.
RAIS anbefaler, at man påfylder 1-2 stk. træ - ca. 1-1½ kg - indenfor 1½ time (intermitterende drift).
OBS!!!
Hold ovnen under skærpet opsyn under optænding. Under anvendelse skal lågen altid
holdes lukket.
Kontrol
Tegn på at brændeovnen fyrer korrekt:
• asken er hvid
• væggene i brændkammeret er fri for sod
• træet er tilstrækkeligt tørt
15
Advarsel
DanskRAIS - manual til
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
uforbrændte røggasser.
Røggas
kan
antændes
eksplodere.
Det
skader
på
materiel
Hvis
brændet
kun
ulmer ellerog
ryger,
og der tilføres
lidt give
luft, udvikles
Røggas
kan
antændes
og
eksplodere.
Detforkan
kan
give
skaderder
påuforbrændte
materiel og
og ii
røggasser.
værste fald
fald på
på personer.
personer.
værste
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
Advarsel!!
uforbrændte røggasser.
Røggas kan antændes og eksplodere. Det kan give skader på materiel og i værste fald
personer.
Luk
Luk aldrig
aldrig helt
helt for
for lufttilførslen,
lufttilførslen, når
når der
der tændes
tændes op
op ii ovnen.
ovnen.
Hvis der
der kun
kun er
er få
få gløder
gløder tilbage,
tilbage,
Hvis
skal der
der tændes
tændes op
op forfra.
forfra. Hvis
Hvis man
man
skal
bare
lægger
brænde
på
tændes
bålet
bare lægger brænde på tændes bålet
Hvisderimod
der kunudvikles
er få gløder
tilbage,
ikke,
derimod
udvikles
der uforbrændte
uforbrændte
ikke,
der
skal
der
tændes
op
forfra.
røggasser.
røggasser.
Hvis man bare lægger brænde på,
tændes bålet ikke, derimod udvikles der
uforbrændte røggasser.
Her er
er der
der lagt
lagt træ
træ på
på et
et for
for lille
lille gløgløHer
delag, og
og der
der tilføres
tilføres for
for lidt
lidt luft
luft -- røgrøgdelag,
udvikling
begynder.
udvikling begynder.
Her er der lagt træ på et for lille
glødelag, og der tilføres for lidt luft røgudvikling begynder.
Undgå meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling
røgudvikling -Undgå
fare for
for røggaseksplosion.
røggaseksplosion.
fare
Undgå meget kraftig røgudvikling
- fare for røggaseksplosion.
Ved meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling,
røgudvikling, åbn
åbn
Ved
Ved
meget
kraftig
røgudvikling,
åbn
låge
luftspjældet helt,
helt, samt
samt eventuel
eventuel låge
låge
luftspjældet
eller
tænd
op forfra.
på
klem
eller
tænd
op
forfra.
på klem eller tænd op forfra.
16
Dansk
RAIS - manual til
Rengøring og pleje
Brændeovn og skorsten skal tilses af en skorstensfejer 1 gang om året. Ved rengøring og
pleje skal ovnen være kold.
Er glasset tilsodet:
• Rengør glasset regelmæssigt og kun når ovnen er kold
• Fugt et stykke papir eller avis, dyp det i asken og gnid på det tilsodede glas.
• Gnid efter med et stykke papir og glasset bliver rent.
• Alternativt bruges glasrens, som købes hos din RAIS forhandler.
Udvendig rengøring foretages med en tør blød klud eller en blød børste.
Rengøring af brændkammer:
Asken skrabes/skovles ud og opbevares i ikke brændbar beholder indtil den er afkølet.
Bortskaffelse af aske sker ved almindelig dagrenovation.
Askeskuffen tømmes efter behov.
HUSK!!
•
•
Tøm aldrig brændkammeret helt for aske
bålet brænder bedst ved et lille askelag.
Inden en ny fyringssæson skal skorsten og røggasforbindelsesstykket altid kontrolleres for
blokering.
Efterse ovnen udvendigt og indvendigt for skader, specielt pakninger og de varmeisolerende plader (vermiculit).
Rensning af brændkammer for aske
Fjern forsigtigt domen og det lille glas foran
brændkammeret (askestop).
Front glas
askestop
Dome
I forbindelse med rensning af øverste brændkammer kan
askeskuffen flyttes. Den placeres under det øverste brændkammer i 2 beslag.
Askeskuffe
Beslag
17
DanskRAIS - manual til
Asken kan fejes ned i askeskuffen og bortskaffes.
Placer askeskuffen i det nederste brændkammer igen.
Askeskuffen må ikke blive siddende under det
øverste brændkammer:
•
•
lågen kan ikke lukkes og kan blive beskadiget.
askeskuffen ødelægger den specielle funktion af ovnen
(efterforbrænding i nederste brændkammer).
Rensning af røgveje
Øverste brændkammer
For at få adgang til røgvejen, fjernes den øverste plade - røgvendeplade fremstillet i vermiculit.
Fjern røgvendepladen forsigtigt ved at kæntre den og dreje den så den går fri af siden.
Træk forsigtigt pladen ud.
Fjern skidt og støv, og sæt delene på plads i omvendt rækkefølge.
OBS!!
•
18
Vær forsigtig når du placerer røgvendepladen tilbage.
Dansk
RAIS - manual til
Nederste brændkammer
1. Det ene beslag til askeskuffen under
det øverste brændkammer skrues af.
(Unbraconøgle 4mm)
2. Bundpladen løftes forsigtigt ud (brug
f.eks. en bred kærvskruetrækker).
3. Sidepladen fjernes forsigtigt.
4. Den bagerste plade løftes forsigtigt ud.
5. Fjern skidt og støv, og sæt delene på
plads i omvendt rækkefølge.
OBS!!
•
Vær forsigtig når du sætter pladene på plads.
19
DanskRAIS - manual til
Driftsforstyrrelser
Røgudslag fra låge:
Kan skyldes for lavt træk i skorstenen <12Pa
• kontroller om røgrøret eller skorstenen er stoppet
• kontroller om emhætten er tændt, i givet fald sluk emhætten og åben et vindue/dør
i nærheden af ovnen i en kort periode.
Sod på glas:
Kan skyldes at brændet er for vådt.
• sørg for at ovnen varmes ordentlig op under optænding inden lågen lukkes
Ovn brænder for stærkt:
kan skyldes
• utæthed ved lågepakning
• for stort skorstenstræk >22 Pa, reguleringsspjæld bør monteres.
Ovn brænder for svagt:
kan skyldes
• for lidt brænde
• for lidt lufttilførsel til rumventilation
• manglende rensning af røgveje
• utæt skorsten
• utæthed mellem skorsten og røgrør
Ved vedvarende driftforstyrrelser anbefales det at kontakte din RAIS forhandler eller skorstensfejer.
ADVARSEL!!
Ved skorstensbrand:
• luk for alle lufttilførsler på brændeovnen hvis der er installeret en ventil ifm. en
airtilslutning udefra
• tilkald brændvæsenet
• brug aldrig vand til slukning!
• efterfølgende skal De kontakte skorstensfejeren for kontrol af ovn og skorsten.
VIGTIGT!!
• for at opnå en sikker forbrænding skal der være klare gule flammer eller klare gløder
• træet må ikke ligge og “ulme”.
20
Dansk
RAIS - manual til
Reservedele
Hvis der anvendes andre reservedele end dem som anbefalet af RAIS, bortfalder garantien
Alle udskiftelige dele kan købes som reservedele hos din RAIS forhandler.
Se følgende reservedelstegning (se bagerst i manualen).
Pos.AntalVarenr.Beskrivelse
1 18501090
2 19502200
3 11015500
4 161-00
5 18500912SV
6 18500911mon
7 18500913
8 18507010mon
9 18500127sort
1018500107sort
1129501890
1218500101sort
1318500102sort
1418500121sort
1518500122sort
1618500401
1718500402sort
181850041190
1918504101
2019505010
2119502250
2219502251
2319502252
24161-105
Låge
Skamolsæt
Pakningssæt til låge
Røgafgangsstuds 6”
Konvektionsspjælds bundplade
Konvektionsspjælds topplade
Afdækning for topafgang
Beton bagpanel
Bagpanel til stål/træsokkel
Bagpanel til betonsokkel
Lukketøj
Venstre sidepanel – beton/træsokkel
Højre sidepanel – beton/træsokkel
Venstre sidepanel - stålsokkel
Højre sidepanel - stålsokkel
Betonsokkel
Stålsokkel
Træsokkel
Reflektorplade til træsokkel
Stop for aske (glass)
Dome top
Dome bund
Flammebeskyttelse
Røgafgangsstuds 5”
21
DanskRAIS - manual til
TEST Reg.nr. 300
TEKNOLOGISK INSTITUT
Akkrediteret prøvningsorgan, DANAK-akkreditering nr. 300
Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C
Phone +45 72 20 10 00
Fax +45 72 20 10 19
Info@teknologisk.dk
PRØVNINGSATTEST
Uddrag af rapport nr. 300-ELAB-1813-EN og 300-ELAB-1813-NS Emne:
Brændeovne; BionicFire Concrete, BionicFire Wood, BionicFire Steel
Rekvirent:
Rais A/S, Industrivej 20, 9900 Frederikshavn
Procedure:
X
Prøvning efter DS/EN13240/A2:2004
X
Prøvning efter NS3058-1, NS 3058-2 og NS3059 (partikelmåling)
X
Støvmåling efter DIN plus Zertifizierungsprogramm
PRØVNINGSRESULTATER
Prøvning ved nominel ydelse iht. EN 13240 afsnit A4.7 er foretaget med brænde, og følgende
resultater blev opnået:
Nominel ydelse:
4,6 kW
CO-emission henført til 13% O2:
0,024 %
Virkningsgrad:
86 %
Røggastemperatur:
166°C
Sikkerhedsprøvning er foretaget iht. EN 13240 afsnit A4.9.2.2. Ved følgende afstande til brændbart
materiale er temperaturen mindre end 65°C over rumtemperaturen:
Afstand til sidevæg: 200 mm
Afstand til bagvæg: 50 mm
Partikelmåling iht. NS 3058 og/eller støvmåling iht. metode DIN plus:
Partikelemission efter NS 3058:
0,635 g/kg (tørstof) middelværdi (maks. 10)
Partikelemission efter NS 3058:
0,64 g/kg (tørstof) maksimalt (maks. 20)
Støvemission efter metode DIN plus:
< 4 mg/Nm³ ved 13% O2 (maks. 75)
Bemærk venligst, at de oplyste værdier er et uddrag af prøvningsrapporten. For yderligere oplysninger henvises til prøvningsrapporten, se
nummer ovenfor.
Teknologisk Institut er notificeret prøvningsorgan med ID-nr. 1235.
Århus, den 26. februar 2013
Skorstensfejerpåtegning
Jes Sig Andersen
Faglig leder På baggrund af ovennævnte partikelemission attesteres det hermed, at fyringsanlægget opfylder emissionskravene i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 1432 af 11/12/2007 vedr. regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion.
Rais-1813-BionicFire.doc



22
FIRE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY!
3 Eco-friendly advices for sensible heating
- common sense both environmentally and economically.
The oven is wrapped in packaging that is recyclable. This must be disposed of according to national
rules regarding the disposal of waste.
The glass can not be reused.
The glass should be discarded along with the residual waste from ceramics and porcelain.
Pyrex glass has a higher melting temperature and
therefore can not be reused.
If discarded you make an important positive contribution to the environment.
We cannot be held responsible for any misprints.
1. Effective lighting. Use dry brushwood, kindling and possible a piece of newspaper.
2. Light the fire with only little wood at a time - this gives the
best combustion.
3. Use only dry wood - ie wood with a humidity of 15 to 22
percent.
EnglishRAIS - manual for
Revision:
Date :
2
19th august 2013
Introduction �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Warranty��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Specifications��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
Installation instructions������������������������������������������������������������������������������������ 27
Convection������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28
Chimney������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28
Installation������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30
Change of chimney connection����������������������������������������������������������������������� 31
Installation distance in case of combustible wall��������������������������������������� 32
Normal set-up - corner setting������������������������������������������������������������������������ 33
Corner setting 45°������������������������������������������������������������������������������������������������ 34
Installation distance in case of non-combustible wall������������������������������ 35
For the Installer��������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Operating instructions���������������������������������������������������������������������������������������� 36
Fuel�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36
Drying and storage��������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Room ventilation and stoves����������������������������������������������������������������������������� 37
Stove functioning������������������������������������������������������������������������������������������������ 38
Automatic regulation of combustion air������������������������������������������������������ 38
First usage������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
Lighting and fuelling������������������������������������������������������������������������������������������ 40
Control������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 41
Cleaning and care����������������������������������������������������������������������������������������������� 43
Cleaning the combustion chamber������������������������������������������������������������������ 43
Cleaning of flue ways����������������������������������������������������������������������������������������� 44
Interruption of operation����������������������������������������������������������������������������������� 46
Spare parts������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47
24
RAIS - manual for
NORDI
8
57
A RAIS wood burning stove is more than just a heat source:
it also shows that you care about design and quality in your home.
LJØMÆRKN
MI
G
IN
Thank you for purchasing a RAIS wood burning stove.
SK
Introduction
05
English
0
To make the most of your wood burning stove it is important that
you read the manual thoroughly, before installing and using it.
In the case of warranty coverage, and for general queries regarding your wood burning
stove, it is important that you know the stove’s production number. We therefore recommend that you note down the number in the table below. The production number is
located on the back of the stove at the bottom.
Warranty
Your RAIS wood burning stove comes with a 5 year warranty. The warranty, however,
does not cover heat-insulating materials, glass and seals.
Any alterations made to the stove will void the warranty.
The name
is a registered trademark.
Date:Distributor:
25
26
166°
Smoke gas temperature (°C)
166°
5.1
<4
0.635
0.024
86
approx. 215 kg
-12
1.1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3- 5.5
4.6
Concrete socket
166°
5.1
<4
0.635
0.024
86
approx. 175 kg
-12
1.1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3 - 5.5
4.6
Wood socket
Refuelling should be undertaken within 1½ hours
5.1
Smoke gas mass flow (g/s)
Intermittent operation
<4
0.635
Particles emission acc. to NS3058/3059 (g/kg)
Dust measured acc. to Din+ (mg/Nm³)
0.024
86
CO-emission at 13% O2 wood (%)
Efficiency (%)
approx. 180 kg
-12
Min. uptake / Min. draught (Pascal)
Weight socket included (kg)
1.1
280-200-300
Combustion chamber’s width/depth/height (mm):
upper combustion chamber
Recommended amount of wood when fuelling (kg).
Distributed on 1-2 logs of wood of approx. 25 cm
472-482-1064
45-83
Heating area (m2)
Stove’s width/depth/height (mm) without socket
3 - 5.5
4.6
Min./Max. output (kW):
Nominal output (kW)
Steel socket
EnglishRAIS - manual for
Specifications
English
RAIS - manual for
Installation instructions
The following pages give instructions for the safe and proper installation of this heating
appliance in the UK. These instructions cover the basic principles of installation, although
detail may need slight modification to suit particular local site conditions. In all cases the
installation must comply with current UK Building Regulations, Local Authority Byelaws
and other specifications or regulations as they affect the installation of the stove. Please
note that it is a legal requirement under England and Wales Building Regulations that
the installation of the stove is either carried out under Local Authority Building Control
approval or is installed by a Competent Person registered with a Government approved
Competent Persons Scheme. HETAS Ltd operate such a Scheme and a listing of their Registered Competent Persons can be found on their website at www.hetas.co.uk.
It should be noted that the current Building Regulations requirements are given in Approved Document J. These requirements may also be met by adopting the relevant recommendations given in British Standards BS 8303 and BS EN 15287-1.
WARNING: Health and Safety Advice Notice
The installation of this heating appliance is governed by the Health and Safety at Work
Act 1974. It is the responsibility of the installer to ensure that all requirements of this Act
are met during the installation works. Attention is drawn in particular to the following:
Handling:
The appliance is a heavy item and adequate facilities must be available for loading, unloading and site handling.
Fire Cement:
Some types of fire cement are caustic and should not be allowed to come into contact
with the skin. Protective gloves should be worn when handling fire cement. In case of
contact with the skin wash immediately with plenty of water.
Asbestos:
This stove contains no asbestos. If there is a possibility of disturbing any asbestos in the
course of installation then please seek specialist guidance and use appropriate protective
equipment.
Metal Parts:
When installing or servicing this stove care should be taken to avoid the possibility of
personal injury.
Important Warning –Preparatory Work and Safety Checks:
• This stove must not be installed into a chimney that serves any other heating appliance.
• It’s recommended not have an extractor fan fitted in the same room as the stove as
this can cause the stove to emit fumes into the room.
• If this appliance is installed into an existing chimney, the chimney must first be swept
and examined for soundness and suitability before the appliance is installed (see also
section headed “Chimney”).
27
EnglishRAIS - manual for
Convection
RAIS stoves are convection stoves. This means that the stove’s back and side panels are
not over-heated. Convection means that there is a circulation of air, which ensures that
the heat is distributed more evenly throughout the entire room. The cold air is sucked in
at the base of the stove up through the convection channel, which runs along the stove’s
combustion chamber. The heated air pours out at the top of the stove, which ensures a
circulation of warm air throughout the room.
Chimney
The chimney is the driving force which makes the stove function. In order for the stove to
perform satisfactorily the chimney height must be sufficient to ensure the correct draught
of 14 to 18 Pa so as to clear the products of combustion and prevent problems of smoke
emanating into the room when firing.
NOTE: A chimney height of not less than 4.5 metres measured vertically from the outlet
of the stove to the top of the chimney should be satisfactory. Alternatively the calculation procedure given in BS 5854:1980 may be used as the basis for deciding whether a
particular chimney design will provide sufficient draught.
The outlet from the chimney should be above the roof of the building in accordance with
the provisions of Building Regulations Approved Document J.
If installation is into an existing chimney then it must be sound and have no cracks or
other faults which might allow fumes into the house. Older properties, especially, may
have chimney faults or the cross section may be too large i.e. more than 230 mm x 230
mm. Remedial action should be taken, if required, seeking expert advice, if necessary. If it
is found necessary to line the chimney then a flue liner suitable for solid fuel must be used
in accordance with Building Regulations Approved Document J.
Any existing chimney must be clear of obstruction and have been swept clean immediately before installation of the stove. If the stove is fitted in place of an open fire then the
chimney should be swept one month after installation to clear any soot falls which may
have occurred due to the difference in combustion between the stove and the open fire.
If there is no existing chimney then either a prefabricated block chimney in accordance
with Building Regulations Approved Document J or a twin walled insulated stainless steel
flue to BS 1856-1 can be used. These chimneys must be fitted in accordance with the
manufacturer’s instructions and Building Regulations.
A single wall metal fluepipe is suitable for connecting the stove to the chimney but is not
suitable for using for the complete chimney. The chimney and connecting fluepipe must
have a minimum diameter of 125 mm. Any bend in the chimney or connecting fluepipe
should not exceed 45°. 90°bends should not be used.
28
English
RAIS - manual for
Combustible material should not be located where the heat dissipating through the walls
of fireplaces or flues could ignite it. Therefore when installing the stove in the presence
of combustible materials due account must be taken of the guidance on the separation
of combustible material given in Building Regulations Approved Document J and also in
these stove instructions.
If it is found that there is excessive draught in the chimney then either an adjustable flue
damper or alternatively a draught stabiliser should be fitted. The adjustable flue damper
should not close off the flue entirely but should in its closed position leave a minimum
continuous opening free area of at least 20 % of the total cross sectional area of the flue
or fluepipe.
Adequate provision e.g. easily accessible soot door or doors must be provided for sweeping the chimney and connecting fluepipe.
You should also familiarise yourself with the draught conditions for chimneys with 2 flues.
The flue outlet spigot is either 150 mm (6”) in diameter, or 129 mm (5”) in diameter.
For strong draughts, the chimney or flue should be fitted with a draught stabiliser. In
which case, it is important to ensure that there is a free flow-through area of minimum
20 cm² when the regulating gate is shut. Otherwise, the fuel energy may not be used
optimally. If, at any time, you are unsure about the condition of the chimney, you should
contact a chimney sweep.
Remember that access to the access door should be kept clear.
29
EnglishRAIS - manual for
Installation
The
is a free standing stove and can be placed on various types of sockets.
When installing the wood burning stove, there are some rules which MUST be followed:
The stove must be set up and installed in accordance with all current national and local
rules and reulations. Local authorities and a chimney specialist should be contacted prior
to set up.
It is prohibited to carry out unauthorised alterations to the stove.
There must be plenty of fresh air in the room where the stove is being installed, in order
to ensure proper combustion. Note that any mechanical exhaust ventilation - e.g. an
extraction hood - may reduce the air supply. Any air grates must be placed in such a manner, that the air supply is not blocked.
The floor structure must be able to carry the weight of the wood burning stove, as well as
the weight of a chimney, if necessary.
The stove is placed on fireproof material.
When you choose where to set up your RAIS wood burning stove, you should consider
the heat distribution to the other rooms. This will enable you to get the best use out of
your stove.
The stove should be set up at a safe distance from inflammable materials.
See the manufacturer’s plate on the wood burning stove.
Upon receiving the stove must be inspected for defects.
NOTE!!
RAIS A/S recommends that the stove is installed by a qualified/
competent Rais dealer or a fireplace fitter recommended by an
authorized RAIS dealer.
See www.rais.com for dealer list.
30
English
RAIS - manual for
Change of chimney connection
The stove is delivered ready for top outlet, but may be changed to back outlet in the following way:
Strike out the knock out plate at the rear of stove.
Remove the blanking plate and the packing, and
position them in the hovle at the top. Ensure that the
packing is positioned correctly. Screw all elements
together with the three M6 nuts.
Mount the flue collar (supplied by the dealer) and
the clamp for the upper smoke conductor with three
M6x20 cylinder screws and M6 nuts.
Mount the parts in reverse order.
31
EnglishRAIS - manual for
Installation distance in case of combustible wall
To determine whether the wall next to where the stove is going to be installed is flammable, you should contact your building contractor or the local building authorities.
The hearth should be able to accommodate the weight of the stove. The chimney must
be independently supported by wall brackets or a ceiling support plate. The weight of the
stove is indicated in the brochure.
The stove should always be installed on a non-combustible hearth of a size and construction that is in accordance with the provisions of the current UK Building Regulations Approved Document J.
If the stove is to be installed on a wooden floor, it must be covered with a non-combustible material at least 12 mm thick, in accordance with UK Building Regulations Approved
Document J, to at distance of 300 mm in front of the stove and 150 mm to each side
measuring from the door of the combustion chamber.
The clearance distances to combustible material beneath, surrounding or upon the hearth
and walls adjacent to the hearth should comply with the guidance on the separation of
combustible material given in UK Building Regulations Approved Document J and also in
these stove instructions.
32
English
RAIS - manual for
Installation distance in case of combustible wall
Normal set-up - corner setting
Uninsulated flue
A.Distance to furniture (min.)
500 mm
Distance to flammable materials (min.)
B. in front (floor)
- if distances are not shown, national/local regulations are followed
C. to the side (floor) - if distances are not shown, national/local regulations are followed
D. to the rear (wall)
80 mm
E. o the side of the wall
200 mm
The distance D is changed to 80 mm due to the handle for the convection plate.



33
EnglishRAIS - manual for
Corner setting 45°
Uninsulated flue
A.Distance to furniture (min.)
500 mm
Distance to flammable materials (min.):
B. in front (floor)
- if distances are not shown, national/local regulations are followed
C. to the side (floor) - if distances are not shown, national/local regulations are followed
D. to the rear (wall)
50 mm



34
English
RAIS - manual for
Installation distance in case of non-combustible wall
We recommend a minimum distance to non-combustible material of 50 mm (F) for
cleaning considerations.
It should always be possible to access the access door.
At normal set-up - corner the distance F to back wall is 80mm due to the handle for the
convection plate.



35
EnglishRAIS - manual for
For the Installer
Finally before firing the stove for the first time a check should be made to ensure that the
assembly and stove installation has been satisfactory and that there are no leaks in any
seals in the appliance and appliance connections to the chimney.
Ensure that the appliance and chimney flue are functioning correctly before finally handing over to the user. If necessary read the later parts of this manual for guidance on care
required when first lighting.
Inform the user that the appliance has been commissioned and ready to use and give
instruction on the safe operation of the stove.
These Instructions must be left with the user and the user should be instructed to keep
them in a safe place.
Operating instructions
Please note that HETAS Ltd Appliance Approval only covers the use of dry
seasoned wood logs on this appliance. HETAS Ltd Approval does not cover
the use of other fuels either alone or mixed with the wood logs, nor does it
cover instructions for the use of other fuels.
Fuel
The stove is designed and approved in accordance with EN 13240 and NS 3058 for stoking split, dried firewood. The firewood must have a water content of 15-22% and its max.
length should be the width of the combustion chamber minus 50-60 mm.
Stoking with wet firewood causes both soot, environmental pollution and bad fuel
economy. Freshly cut wood contains approx. 50-70% water and is thoroughly unsuitable
for stoking. Count min. 1 year of storage time for newly cut wood before using.
Wood with a diameter of more than 100 mm should be split. Regardless of wood size, it
should always have at least one surface area free of bark.
We do not recommend stoking with painted, laminated or impregnated wood, wood with
a synthetic surface, painted refuse wood, chipboard, plywood, domestic waste, paper briquettes and pit coal, as this will produce malodorous smoke, which could be poisonous.
When firing with the above-mentioned items and amounts larger than those recommended, the stove is subjected to a larger amount of heat, which results in a higher chimney
temperature and lower efficiency. This can result in the stove and chimney becoming damaged and would void the warranty.
The calorific value of the firewood is closely connected to the moisture level of the firewood. Moist firewood has a low heat value. The more water the wood contains, the more
energy it takes for this water to vaporise, resulting in this energy being lost.
36
English
RAIS - manual for
ONLY USE RECOMMENDED FUELS
The following table shows the calorific value of different types of wood, which have been
stored for 2 years, and which have a residual moisture of 15-17%.
WoodKg dry wood pr. m3
compared to beech/oak
Hornbeam640
110%
Beech and oak
580
100%
Ash 57098%
Maple540 93%
Birch510 88%
Mountain pine
480
83%
Fir 39067%
Poplar380 65%
1 kg of wood yields the same heat energy irrespective of wood type. 1 kg beech merely
takes up less space than 1 kg of fir.
Drying and storage
Drying wood takes time: proper air drying takes approx. 2 years.
Here are some tips:
• Store the wood sawn, split and stacked in an airy, sunny place, which is protected
against rain (the south side of the house is particularly suitable).
• Store the firewood stacks at a hand’s breadth apart, as this ensures that the air flowing through takes the moisture with it.
• Avoid covering the firewood stacks with plastic, as this prevents the moisture from
escaping.
• It is a good idea to bring the firewood into the house 2-3 days before you need it.
Room ventilation and stoves
There must not be an extractor fan fitted in the same room as the stove as this can cause
the stove to emit smoke and fumes into the room.
The stove requires a permanent and adequate air supply in order for it to operate safely
and efficiently.
In accordance with current Building Regulations the installer may have fitted a permanent
air supply vent into the room in which the stove is installed to provide combustion air. This
air vent should not under any circumstances be shut off or sealed.
37
EnglishRAIS - manual for
Stove functioning
The stove has 2 combustion chambers:
• the upper combustion chamber (UCC) is for kindling/refuelling
• the lower combustion chamber (LCC) is for post-combustion and may not be used
for kindling and refuelling
Dome
A post-combustion provides a good usage of the
fuel energi and an almost complete combustion
of the toxic and harmful substances from Upper combustion
the smoke.
chamber (UCC)
Upon lighting the air flows through the UCC and to the flue
pipe (chimney). When the stove reaches a certain temperature,
the air flow is diverted, and the still unburned gasses is lead
from the UCC through an opening in the bottom stone plate
to the LCC. Over the opening is placed a steel dome.
Flames are thus lead through the opening to the LCC for
post-combustion of the gases.
Lower combustion
chamber (LCC)
Automatic regulation of combustion air
This stove is equipped with an independent and self-regulating air damper.
Hence there is no damper handle.
The primary air is added to the primary combustion zone, i.e. the bed of glowing embers.
This cold air is only used in the lighting stage.
Secondary air is air added in the gas combustion zone, i.e. air which contributes to the
combustion of the pyrolysis gasses (preheated air, which is used for the cleaner glass
system and combustion). This air is sucked through the damper and is pre-heated through
the side channels and then emitted as hot scavenging air onto the glass. The hot air rinses
the glass and keeps it soot-free.
A clean combustion is indicated by clear yellow flames.
The pilot nozzles are placed in the back plate of the upper combustion chamber. They
ensure that the bed of glowing embers is fed with air and therefore holds a high temperature. It provides a quick start when refuelling and reduces the risk of fire going out.
IMPORTANT! - during kindling/refuelling
If an ash pan is used, it must be placed at the bottom
of the lower combustion chamber.
38
English
RAIS - manual for
First usage
IMPORTANT:
Place wood only in the upper combustion chamber This applies for kindling and refuelling.
A careful start pays off. Start with a small fire, so that the wood burning stove can get
accustomed to the high temperature. This gives the best start and any damage is avoided.
Be aware that a strange but harmless odour and smoke concoction may emanate from
the surface of the stove, the first time you fire up. This is because the paint and materials need to harden. The odour disappears quickly, but you should check the ventilation
and draught, if possible. See also, the IMPORTANT warning notice below about persistent
fumes.
During this process you must be careful not to touch the painted surfaces, and it is recommended that you regularly open and close the door to prevent the door seal from sticking.
The stove may also produce “clicking noises” during heating and cooling, caused by the
large temperature differences which the material is subjected to.
Never use any type of liquid fuel for kindling or maintaining the fire. There is a danger of
explosion.
The stove gets very hot when in use always wear protective gloves when tending the
stove.
If the stove has not been used for a while, follow the steps as if you were using it for the
first time.
IMPORTANT - Warning Note!
Properly installed, operated and maintained this appliance will not emit fumes into the
dwelling. Occasional fumes from de-ashing and re-fuelling may occur. However, persistent
fume emission is potentially dangerous and must not be tolerated. If fume emission does
persist, the following immediate actions should be taken:
1.
2.
3.
4.
Open doors and windows to ventilate room.
Let the fire out or eject and safely dispose of fuel from the appliance.
Check for flue or chimney blockage, and clean if required.
Do not attempt to relight the fire until the cause of the fume emission has been
identified and corrected. If necessary seek expert advice.
IMPORTANT - Warning Note!
Do not use an aerosol spray on or near the stove when it is alight.
39
EnglishRAIS - manual for
IMPORTANT - Safety advice!
When using the stove in situations where children, aged and/or infirm persons are present a fireguard must be used to prevent accidental contact with the stove. The fireguard
should be manufactured in accordance with BS 8423:2002 (Replaces BS 6539).
Lighting and fuelling
NOTE: If airsystem is connected, the valve must be open.
TIPS before firing up:
Open a door or window close to the wood burning. If there is a “storm” in the stove
coming from the chimney, it is advisable to place a screwed-up piece of newspaper between the upper baffle plate and the chimney, set the paper on fire, and wait until you
hear a “rumbling” noise in the chimney. This means that there definitely is a draught in
the chimney and you avoid smoke in the room.
”Top-Down” lighting (see back of manual)
• Open the door and lock it using the small bracket at the bottom of the door.
• Start by placing 1 piece of split log - approx. 1 kilograms - at the bottom of the upper combustion chamber UCC in front of the dome close to the small front glas (1).
• Place approx. 1.2 kilograms of dry firewood, split into kindling sticks, behind the log
(2) and a couple of alcohol briquettes or similar.
• Light the fire (3) and close the upper convection
plate of the stove.
•
40
Close the door and leave it ajar by tipping the handle.
English
RAIS - manual for
• When the fire has caught the kindling (4) close the door completely (after approx. 5
min.).
• When the temperature reaches a certain value, the damper will divert the smoke.
This causes a downward flame from the upper to the lower combustion chamber
LCC (5-6).
• When the last flames are extinguished and there is a nice layer of embers (7), add
1-2 pieces wood - about 1-1 ½ kg (8). Place the wood on top of the dome at the
rear of the UCC! Close the door completely.
NOTE!
If the fire has burned down too low (too small an ember), it may take longer time for the
flames to be diverted to the LCC and thus achieve a cleaner burn.
When firing the smoke out of the chimney should be almost invisible; just a ’flicker’ in the
air is opserved.
When refueling, open the door carefully to avoid smoke escaping. Never add wood while
it is burning (flames!) in the stove.
RAIS recommends to refuel with 1-2 pieces wood - approx. 1-1 ½ kg - within 1½ hours
(intermittent operation).
ATTENTION!!!
Keep an eye on the stove when lighting. During operation the door should always remain
shut.
Control
Look for signs that indicates a correct firing in the stove:
• ash is white
• the walls of the combustion chamber is free of soot
• the wood is sufficiently dry
41
Advarsel
EnglishRAIS - manual for
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
uforbrændte røggasser.
kan
og
eksplodere.
Det
skader
If Røggas
the firewood
only burning
without flames
or isgive
smoking,
and på
toomateriel
little air is og
Røggas
kanisantændes
antændes
ogslowly
eksplodere.
Det kan
kan
give
skader
på
materiel
og ii
added,
unburned
gasses are developed.
værste
fald på
påexhaust
personer.
værste
fald
personer.
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
Warning!!
uforbrændte røggasser.
Exhaust gasses can be ignited and explode, leading to damage to material and possibly
personal injury.
Luk
Luk aldrig
aldrig helt
helt for
for lufttilførslen,
lufttilførslen, når
når der
der tændes
tændes op
op ii ovnen.
ovnen.
Hvis der
der kun
kun er
er få
få gløder
gløder tilbage,
tilbage,
Hvis
skal der
der tændes
tændes op
op forfra.
forfra. Hvis
Hvis man
man
skal
bare
lægger
brænde
på
tændes
bålet
bare lægger brænde på tændes bålet
If there
are only
a few
embers
ikke,
derimod
udvikles
der
uforbrændte
ikke,
derimod
udvikles
der
uforbrændte
remaining
you
must
light
the fire
røggasser.
røggasser.
again.
If you just add firewood the fire will not
be lit, but unburned exhaust gasses will
develop.
Her er
er der
der lagt
lagt træ
træ på
på et
et for
for lille
lille gløgløHer
delag, og
og der
der tilføres
tilføres for
for lidt
lidt luft
luft -- røgrøgdelag,
udvikling
begynder.
udvikling begynder.
Here firewood has been added to an
ember layer which is too small, and the
air flow is too small - smoke is
developed.
Undgå meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling
røgudvikling -Undgå
fare for
for røggaseksplosion.
røggaseksplosion.
fare
Avoid heavy smoke - danger of
exhaust gas explosion.
Ved meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling,
røgudvikling, åbn
åbn
Ved
In
case
of
very
heavy
smoke,
open
the
luftspjældet helt,
helt, samt
samt eventuel
eventuel låge
låge
luftspjældet
door
andeller
lighttænd
the fireop
again.
på
klem
forfra.
på klem eller tænd op forfra.
42
English
RAIS - manual for
Cleaning and care
Glass
Most woodstoves use a ceramic glass product which is resistant to heat but requires cleaning to keep its appearance.
Soot or opaque marks can easily cleaned if the marks are fresh, however If you leave the
glass dirty for any length of time the acid from the wood can etch the surface of the glass
permantley (wet unseasoned wood, soft wood such as used in the building industry, pallet
wood should be avoided).
Only clean when cold.
Use only stove glass cleaners to re-move heavy tar/ soot deposits.
All other marks can normally be removed with a damp cloth, then dry with a clean cloth
or newspaper, do not let the glass dry before applying a dry clean cloth.
With more stubborn marks i.e. opaque areas/frosting, you need put a small amount of
wood ash on a clean damp cloth. If the opaque mark/frosting doesn’t come out, contact
your dealer for a special remover.
Paint finish
The appliance has been coated with a high temperature paint which can last for years.
Do not clean with a damp cloth or any cleaning products as they can cause rust or discolouration. Only clean when cold use a brush with soft bristles or dust with a lint free cloth.
Only re-spray when necessary.
The wood burning stove and the chimney must be serviced by a chimney sweep twice a
year. During cleaning and care, the stove must be cold.
Prolonged period of non-use:
If the stove is to be left unused for a prolonged period of time then it should be given
a thorough clean to remove ash and unburned fuel residues. To enable a good flow of
air through the appliance to reduce condensation and subsequent damage, leave the air
controls fully open.
Prior to a new heating season, it should be checked that the chimney and smoke gas
connector are not blocked.
Cleaning the combustion chamber
Scrape/shovel the ash out and store it in a non-flammable
container until it has cooled down. You can dispose of ash
with your normal household waste.
Front glass
(ash stop)
REMEMBER!! Never remove all the ashes
from the combustion chamber - the wood will
burn at its best with a layer of ashes of approx.
Dome
20 mm.
Remove gently the steel dome and the small
front glass (ash stop).
43
EnglishRAIS - manual for
Regarding the cleaning of the upper combustion chamber the ash pan can be used. The
pan is placed underneath the UCC in 2 brackets.
Ash pan
Bracket
The ashes are swept on to the ash pan and disposed of.
Replace the ash pan in its position in the lower combustion
chamber again.
The ash pan must not remain under the upper
combustion chamber:
• the door cannot be closed and can be damaged
• the ash pan will damage the special function of the
stove (afterburning in the lower combustion chamber)
Cleaning of flue ways
Upper combustion chamber (UCC)
In order to acces the flue way gently remove the smoke converter plate (vermiculite) by
tilting it to one side and turning it a little slantwise.
Pull out the plate carefully.
Remove dirt and dust, and mount the parts in reverse order.
NOTE!!
Be careful when replacing the smoke converter plate.
44
English
RAIS - manual for
Lower combustion chamber (LCC)
1. One bracket for the ash pan under
neath the UCC is removed (use Allen
key 4mm).
2. The bottom plate is gently lifted out of
its position with f. ex. a wide slotted
scruedriver.
3. The side plate is gently removed.
4. The back plate is gently removed.
5. Remove dirt and dust, and mount the
parts in reverse order.
NOTE!!
•
Be careful when replacing the plates.
45
EnglishRAIS - manual for
Interruption of operation
Smoke spillage around door:
could be due to too low draught in the chimney <12Pa
• check whether the flue or chimney is blocked
• check whether the extraction hood is switched on; if it is, switch it off and open a
window/door in the proximity of the stove for a short while.
Soot on glass:
could be caused by the firewood is too wet.
• make sure that the stove is heated properly when firing up, prior to closing the door
Stove is burning too strong:
could be caused by:
• leak around the door seal
• chimney draught too large >22 Pa, draught control regulator should be installed.
Stove is burning too weakly:
could be caused by:
• too small amount firewood
• too little air supply for room ventilation
• unclean smoke channels
• leaky chimney
• leakage between chimney and flue
If your stove continues to malfunction, we recommend that you contact your RAIS distributor or chimney sweep.
WARNING!!
In case of chimney fire:
• shut off all air supply from outside (if installed) to the stove
• contact the fire department
• never attempt to put out fire with water!
• afterwards, you should ask your chimney sweeper to check the stove and chimney
IMPORTANT!!
• to ensure safe burning there must be clear yellow flames or clear embers at all times.
• the firewood should not be smouldering.
46
English
RAIS - manual for
Spare parts
If spare parts other than those recommended by RAIS are used, the warranty is voided.
All replaceable parts can be bought as spare parts from your RAIS distributor.
For reference see spare parts drawing (back of user manual).
Pos.
QuantityPart no.Description
1 18501090
2 19502200
3 11015500
4 161-00
5 18500912SV
6 18500911mon
7 18500913
8 18507010mon
9 18500127sort
1018500107sort
1129501890
1218500101sort
1318500102sort
1418500121sort
1518500122sort
1618500401
1718500402sort
181850041190
1918504101
2019505010
2119502250
2219502251
2319502252
24161-105
Glass door
Fire brick set
Seal set for glass door
Flue collar 6”
Convection bottom plate
Convection top plate
Top outlet cover
Concrete back panel
Back panel for steel/wooden socket
Back panel for concrete socket
Closing mechanism
Side panel left – concrete/wooden socket
Side panel right – concrete/wooden socket
Side panel left – steel socket
Side panel right – steel socket
Concrete socket
Steel socket
Wooden socket
Reflector plate for wooden socket
Stop for ashes (glass)
Dome top
Dome bottom
Flame guard
Flue collar 5”
47
FYR MILJØVENNLIGT!
3 miljøvennlige råd til fornuftig fyring
- sunt fornuft for både miljø og økonomisk.
Ovnen er pakket i emballasje som kan gjenvinnes.
Dette må kastes i henhold til nasjonale regler om
deponering av avfall.
Peisglass kan ikke gjenvinnes.
Peisglass skal kastes i restavfallet sammen med
keramikk og porselen. Ildfast glass kan ikke gjenvinnes. Alt av gammelt peisglass, brekkasje eller annet ubrukelig ildfast glass, må kastes i restavfallet.
Ildfast glass har høyrere smeltetemperatur, og kan
derfor ikke gjenvinnes.
Når du sørger for at ildfast glass ikke havner i returpunktene, er det en hjelp som er et viktig bidrag
for miljøet.
Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer
1. Effektiv optænding. Brug tørt kvas, pindebrænde og evt.
en smule avispapir.
2. Veden skal fyres opp litt etter litt, slik at gasser forrbrennesdet gir den beste forbrenning.
3. Bruk kun tør ved - det vil si ved med en fuktighet på 15 22 prosent.
Norsk
Revision:
Dato :
RAIS - manual for
2
19. august 2013
Innledning................................................................................................. 50
Garanti...................................................................................................... 50
Spesifikasjoner.......................................................................................... 51
Konveksjon............................................................................................... 52
Skorstein................................................................................................... 52
Installasjon.............................................................................................. 53
Endring av skorsteinstilkopling.......................................................... 54
Monteringsavstand till brennbar vegg............................................. 55
Normal montering - rettvinklet.......................................................... 55
Hjørnemontering 45°.............................................................................. 56
Monteringsavstand til ikke brennbar vegg....................................... 57
Ved.............................................................................................................. 57
Tørkning og lagring.............................................................................. 58
Ovnens virkemåde................................................................................... 59
Automatisk regulering av forbrenningsluft.................................... 59
Opptenning første gang........................................................................ 60
Opptenning og påfylling........................................................................ 60
Kontroll.................................................................................................... 61
Rengjøring og pleie................................................................................. 63
Rengjøring av forbrenningskammeret............................................... 63
Rensing af røykveier............................................................................... 64
Driftsforstyrrelser................................................................................. 66
Reservedeler............................................................................................. 67
49
RAIS - manual for
NORDI
8
57
En RAIS peisovn er mer en bare en varmekilde, den er også et
uttrykk for at du legger vekt på design og høy kvalitet i hjemmet.
LJØMÆRKN
MI
G
IN
Gratulerer med din nye svanemerkede RAIS peisovn.
SK
Innledning
05
Norsk
0
Det er viktig at du leser denne brukerveiledningen grundig før du
monterer og tar i bruk den nye ovnen din, slik at du kan få mest
mulig glede og nytte av den.
Ved alle henvendelser angående ovnen og med hensyn til garantien er det viktig at du kan
opplyse om ovnens produksjonsnummer. Derfor anbefaler vi, at du skriver inn dette nummeret i skjemaet nedenfor.
Du finner produksjonsnummer skiltet i bunn av ovnen.
Garanti
Din RAIS peisovn leveres med 5 års garanti. Denne garantien omfatter likevel ikke varmeisolerende materiale, glass og pakninger. Enhver endring av ovnen medfører bortfall av
garantien.
Navnet
er et registrert varemerke.
Dato:Forhandler:
50
1,1
-12
Anbefalt tremengde ved påfyldning (kg):
(Fordelt på 1-2 stk ved à ca. 25 cm)
Min. trekk ved driftstemp. (Pascal):
5,1
166°
Røykgasmasseflow (g/s):
Røykgastemperatur (°C):
Intermitterende drift:
<4
0,635
Partikelemisjon efter NS3058/3059 (g/kg):
Støvmåling efter Din+ (mg/Nm³):
0,024
86
CO-emisjon henført til 13% O2 (%)
Virkningsgrad (%):
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 215 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3- 5,5
4,6
BionicFire
Betong sokkel
45-83
3 - 5,5
4,6
BionicFire
Tre sokkel
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 175 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
Påfylling bør skje i løbet av 1½ time.
ca. 180 kg
280-200-300
Brennkammer bredde/dybde/høyde (mm):
øverste brændkammer
Vekt med sokkel (kg):
472-482-1064
45-83
Oppvarmningsareal (m ):
Ovnens bredde/dybde/høyde (mm):
uden sokkel
3 - 5,5
Min./Max. Effekt(kW):
2
4,6
Nominel effekt (kW):
BionicFire
Stål sokkel
Norsk
RAIS - manual for
Spesifikasjoner
51
Norsk
RAIS - manual for
Konveksjon
RAIS-ovner er konnveksjonovner. Dette betyr at ildstedet bakpanelene og sidepaneler
ikke er overopphetet. Konveksjon betyr at det oppstår luftsirkulasjon, så varmen fordeles
jevnere i hele rommet. Den kalde luften trekkes inn i bunnen av ovnen og går opp langs
ovnens brennkammer der luften varmes opp. Den oppvarmet luften strømmer så ut langs
sidene og i toppen, og sikrer derved sirkulasjon i rommet.
Skorstein
Det er skorsteinen som får peisovnen til å fungere. Selv det beste ildstedet vil fungere
dårlig hvis skorsteinen ikke er riktig dimensjonert og i god stand.
Skorsteinen skal være minimum 3 meter høy, og være i en slik stand at den gir riktig trekkforhold – -14 til -18 pascal. Hvis man ikke oppnår den anbefalte skorsteinstrekken, kan
det oppstå problemer med røykutslag ved fyring.
Vær også oppmerksom på trekkforholdene i skorsteiner med 2 løp.
Ovnen egner seg for tilslutning med røykgassamlerør. I så fall anbefaler vi, at innføringene
plasseres slik at det oppstår en fri høydeforskjell mellom dem på minimum 250 mm.
Røykstussen er 150 mm i diameter.
Hvis trekken er for stor, anbefaler vi å utstyre skorsteinen eller røykrøret med et reguleringsspjeld. Hvis du monterer et regulersspjeld, må du sørge for et fritt gjennemstrømningsareal på minimum 20 cm2 når spjeldet er lukket - hvis ikke blir ikke energien i veden
utnyttet optimalt. Hvis du er er i tvil om skorsteinens tilstand, må du kontakte skorsteinsfeieren.
Husk at det må være fri tilgang til feieluken.
52
Norsk
RAIS - manual for
Installasjon
Ovnen kan stå fritt på gulvet.
Det er viktigt at ovnen installeres korrekt av hensyn til både miljø og sikkerhet.
Når du installerer peisovnen, MÅ du overholde enkelte regler:
Monter og installer ovnen i henhold til gjeldende nasjonale regler og forskrifter. Kontakt
lokale myndigheter og feiermester før montering. RAIS anbefaler bruk av kompetente
montører.
Ikke foreta uautoriserte endringer av ovnen.
MERK: Før du tar i bruk peisovnen, skal installasjonen meldes til den lokale feieren.
Det må være god tilførsel av uteluft i det rommet der ovnen monteres for å sikre god
forbrenning. Vær oppmerksom på at eventuell mekanisk utsuging, som for eksempel en
kjøkkenvifte, kan redusere utelufttilførselen. Eventuelle lufterister skal plasseres på en slik
måte at lufttilførselen ikke blokkeres.
Ovnen har et luftforbruk 10-20 m³/time.
Gulvkonstruksjonen skal kunne bære vekten av peisovnen samt en eventuell skorstein.
Ovnen plasseres på ubrennbar plate.
Lokale og nasjonale forskrifter må overholdes med hensyn til størrelsen av det ikke-brennbare overflate som dekker bunnen av ovnen dersom ovnen skal monteres på brennbart
gulv.
Når du vurderer hvor du vil plassere din RAIS peisovn, bør du tenke på varmefordelingen
til de andre rommene, slik at du får mest mulig glede av ovnen din.
Ovnen skal plasseres i trygg avstand fra brennbart materiele.
Se merkeplaten på peisovnen.
Ved mottak inspiseres ovnen for skader.
NB!!
RAIS A/S anbefaler at ovnen installeres av kvalifisert/kompetent Rais
forhandler eller en peis installatør anbefalt av en autorisert Rais
forhandler.
Se www.rais.com for forhandleroversikt.
53
Norsk
RAIS - manual for
Endring av skorsteinstilkopling
Ovnen leveres klargjort med røykuttak på toppen.
Dette kan flyttes til bak på følgende måte:
Slå den utstansede sirkelen ut på ovnsoverfladen.
Ta av dekselet og pakningen, og plasser dem på hullet på toppen. Pass på pakningen sitter riktig. Skru
alt sammen fast med de tre M6-mutterne.
Monter røykstussen (levert av forhandleren) og holderen for øvre røykleder ved hjelp av de tre M6x20
sylinderskruer og M6-mutterne.
Monter øvre røykleder, røykvendeplate og topplate i omvendt rekkefølge.
54
Norsk
RAIS - manual for
Monteringsavstand till brennbar vegg
Hvis du ikke er sikker på om den veggen som peisovnen skal stå ved er brennbar eller
ikke, kan du kontakte en arkitekt eller de lokale bygningsmyndigheter.
Hvis gulvet er brennbart, skal ovnen monteres på ikke brennbart materiale, for eksempel
stålplate, glassplate, klinkerfliser eller kunstskiferplate.
Normal montering - rettvinklet
Uisolert røykrør
A.Møbleringsavstand (min.)
500 mm
Avstand til brenndbart materiale (min.)
B. foran (gulv)
- nasjonale og lokale bestemmelser blir fulgt der målet ikke er angitt
C. til siden (gulv)
- nasjonale og lokale bestemmelser blir fulgt der målet ikke er angitt
D. bak (vegg)
80 mm
E. til side mot vegg
200 mm
Avstanden D er endret til 80mm på grunn av håndtaket til konvektionsspjældet.
Avstand til forskriftsmessig brannmur (min.):
D. bak (vegg)
E. til side mot vegg
80 mm
100 mm



55
Norsk
RAIS - manual for
Hjørnemontering 45°
Uisolert røykrør
A.Møbleringsavstand (min.)
500 mm
Avstand til brenndbart materiale (min.)
B. foran (gulv)
- nasjonale og lokale bestemmelser blir fulgt der målet ikke er angitt
C. til siden (gulv)
- nasjonale og lokale bestemmelser blir fulgt der målet ikke er angitt
D. bak (vegg)
50 mm



56
Norsk
RAIS - manual for
Monteringsavstand til ikke brennbar vegg
Vi anbefaler en minimumsavstand til ikke brennbart materiale på 50mm (F) med tanke på
rengjøring.
Der skal alltid være mulig å komme til feieluken.
Merk - i rettvinkel montering, er avstanden F til bakveggen 80mm på grunn av håndtaket
til konvektionsspjældet.


Ved
Ovnen er konstruert og godkjent i overensstemmelse med EN 13240 og NS 3058/3059 for
brenning av kløvet, tørr bjørk. Veden skal ha en fuktighet på 15-22 prosent og en maksimal lengde tilsvarende brennkammerets bredde minus 50-60 mm.
Å fyre med våt ved resulterer i soting, miljøproblemer og dårlig fyringsøkonomi. Ved fra
nyfelte trær inneholder cirka 60-70 prosent vann og er fullstendig uegnet for vedfyring.
En god tommelfingerregel er å la ved fra nyfelte trær ligge i stabel til tørking i minst et år.
Ved med en diameter på over 100 mm bør kløves. Uansett størrelse bør ved altid ha minst
èn overflate uten bark.
57

Norsk
RAIS - manual for
Vi fraråder å fyre med lakkert, laminert eller impregnert treverk, treverk med kunststoffbelegg, malt treverk, sponplater, kryssfiner, husholdningsavfall, papirbriketter eller
steinkull, ettersom dette ved forbrenning avgir en illeluktende røyk som kan være giftig.
Hvis det fyres med materialene nevnt ovenfor eller med større vedmengder enn anbefalt,
belastes ovnen med mer varme, noe som medfører høyere skorsteinstemperatur og lavere
virkningsgrad. Ovn og skorstein kan ta skade, og garantien bortfaller.
Vedens brennverdi henger nøye sammen med treverkets fuktighet. Fuktig treverk har lav
brennverdi. Jo mer vann veden inneholder, desto mer energi går med til å få vannet til å
fordampe. Denne energien går tapt.
BRUK KUN ANBEFALT VED
Tabellen nedenfor viser brennverdien i forskjellige treslag som har vært lagret i to år og har
en restfuktighet på 15-17 prosent.
TreslagKg tørt tre per m3
I forhold til bøk/eik
Agnbøk640 110%
Bøk og eik
580
100%
Ask 57098%
Lønn540 93%
Bjørk510 88%
Buskfuru480
83%
Gran390 67%
Poppe380 65%
1 kg træ giver samme varmeenergi uanset træsort. 1 kg bøk/eik fylder blot mindre end 1
kg gran.
Tørkning og lagring
Ved trenger tid til å tørke. En korrekt lufttørking tar cirka to år.
Her er noen tips:
• Oppbevar treet kappet, kløvd og stablet på et luftig, solrikt sted beskyttet mot regn
(sørsiden av huset er spesielt velegnet).
• Plasser vedstablerne med en håndsbreddes avstand, slik at luft kan sirkulere mellom
stablerne og ta med seg fuktighet.
• Unngå å dekke vedstablerne med plast - det hindrer fuktigheten i å slippe ut.
• Det kan være lurt å ta veden i hus 2-3 dager før den skal brukes.
58
Norsk
RAIS - manual for
Ovnens virkemåde
Ovnen har to brennere:
• den øvre forbrenningskammeret (ØFK) er til fyring.
• den nedre forbrenningskammeret (NFK) er til etter forbrenning og kan ikke brukes
opptenning og påfylling
Dome
Etter forbrenning gir en god utnyttelse av veddens
energi og en nesten fullstendig forbrenning
av skadelige stoffer fra røken.
Øvre forbrenningskammer
Etter opptenning ledes luftstrømen
gjennom den øvre BK til røykrøret (skorstein).
Når ovnen oppnår en viss temperatur, omdirigeres
luftstrømmen og de fortsatt uforbrente gasser passere
fra den øvre ØFK til den nedre NFK igjennom en åpning
i bunnplaten av den øvre ØFK (vermikulitt).
Ovenpå åpning ligger en ståldome.
Flammene passerer gjennom domen til NFK for
etterforbrenning av gassene.
Nedre forbrenningskammer
Automatisk regulering av forbrenningsluft
Denne ovnen er utstyrt med et autonomt og selvregulerende trekventil.
Derfor er det ingen håndtak til trekventilen.
Primærluften er den forbrenningsluften som tilføres den primære brennsonen, det vil si til
glørne på veden. Denne luften, som er kald, brukes bare i opptenningsfasen.
Sekundærluften er luften som tilsettes i gassforbrenningssonen, det vil si luft som bidrar
til forbrenning av pyrolysegassene (forvarmet luft som brukes til rensing av innsiden på
glasset i ovnsdøren og til forbrenning). Denne luften trekkes inn gjennom spjeldet under
brennkammeret og forvarmes i sidekanalerne før den sendes ut på innsiden av glasset.
Den varme luften skyller over glasset og holder det fritt for sot.
Når flammerne er klare og gule, har man en ren forbrenning
Pilotdysene er plassert i bakplaten av øvre forbrenningskammeret. De hjelper til å sikre
at det alltid er oksygen og høy temperatur i glolag. Det gir en rask start ved påfylling og
reduserer risikoen for brann slukkes.
VIKTIG! - under opptenning og fyring
Dersom askeskuffen brukes, skal den få plass i bunnen av
det nedre forbrenningskammeret.
59
Norsk
RAIS - manual for
Opptenning første gang
VIKTIG:
Det må bare legges tre i øvre forbrenningskammeret, både for opptenning og
drift.
Det lønner seg å begynne forsiktig. Start med et lite bål, slike at peisovnen venner seg til
de høye temperaturene. Da får de en god innkjøring og unngår å skade ovnen.
Vær oppmerksom på at det kan komme en underlig lukt og røykutvikling fra ovnens overflate den første gang du tenner opp. Dette er normalt, og helt ufarlig. Lukten og røyken
oppstår når maling og materialer herder, men lukten forsvinder raskt. Sørg for kraftig
utluftning, gjerne gjennomtrekk.
Under denn prosessen må du passe på å ikke berøre de lakkerte overflaterne, og vi anbefaler å åpne og lukke ovndøren med jevne mellomrom, slik at pakningen i døren ikke
kleber seg fast.
Under oppvarming og nedkjøling kan ovnen dessuten avgi “klikkelyder”. Dette er normalt
og helt ufarlig, skyldes de store teperaturendringen materialet utsettes for.
Bruk aldri noen form for flytende brennstoff til opptenning eller for å holde ilden ved like.
Det kan føre til eksplosjon.
Når ovnen har stått ubrukt en stund, bør du gå frem som beskrevet for første gangs
opptenning.
Opptenning og påfylling
MERK!
Hvis airsystem er koblet til, må ventilen være åpen.
”Top-Down” optenning (se bilder på baksiden av brukerveiledningen)
• Døren åpnes og låses med liten brakett på bunnen av døren.
• Start med å plassere ca. 1 kg tre (f.eks 1 stk. kløvt tre knute) i bunnen av det øvre
forbrenningskammer foran dome nær den lille frontglass (1).
• Legg til ca. 1,2 kg tørr ved kløvd til opptenningsved løst bak tre knute (2) ovenpå
domen og 2-3 drivstof tabletter eller lignende.
60
Norsk
RAIS - manual for
• Tenn ilden (3) og lukk det øvre konveksjon av ovnen.
• Lukk døren og sette den på gløtt - håndtaket vippes.
• Når ilden har tak i opptenningsved (4), lukkes døren helt (etter ca. 5 min.).
• Når temperaturen når en viss verdi, vil trekventilen omdirigere røyken. Dette fører
til en nedadrettet flamme fra den øvre forbrenningskammeret (ØFK) til den nedre
forbrenningskammeret (NFK) (5-6).
• Når den siste flammen er av og det er en god glolaget (7), tilsett 1-2 stykker tre (omtrent 1-1 ½ kg) (8). Plasser tre på baksiden af ØFK på toppen av kuppelen! Luk døren
helt i.
MERK!
Hvis bålet er brændt for langt ned (for lille et glødelag), kan der gå længere tid for at
flammerne omdirigeres til det nederste BK og dermed opnå en renere forbrænding.
Når du fyrer skal ikke røyken synes, bare anes som en ”flimring” i luften.
Når du fyller på ved skal du åpne døren forsiktig slik at du unngår røykutslag. Fyll aldri på
ved så lenge det brenner godt i ildstedet.
RAIS anbefaler at du fyller 1-2 stykker. tre - ca. 1-1 ½ kg - innen 1½ timer (periodisk drift).
MERK!!!
Hold ovn under skjerpet tilsyn under opptenning.
Under drift skal ovnsdøren alltid holdes lukket.
Kontroll
Tegn på at ovnen er fyrt riktig:
•asken er hvit
•veggene i brennkammeret er fri for sot
•veden har vært tilstrekkelig tørr
61
Advarsel
Norsk
RAIS - manual for
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
uforbrændte røggasser.
Røggas
antændes
og
eksplodere.
Det
skader
på
Hvis
veden kan
kun ulmer
eller ryker
det tilføres for
luft,give
utvikles
det uforbrente
Røggas
kan
antændes
og og
eksplodere.
Detlitekan
kan
give
skader
på materiel
materiel og
og ii
røykgasser.
værste fald
fald på
på personer.
personer.
værste
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
ADVARSEL!!
uforbrændte røggasser.
Røykgass kan antennes og eksplodere. Det kan gi skader på materiell, og i verste fall på
personer.
Luk
Luk aldrig
aldrig helt
helt for
for lufttilførslen,
lufttilførslen, når
når der
der tændes
tændes op
op ii ovnen.
ovnen.
Hvis der
der kun
kun er
er få
få gløder
gløder tilbage,
tilbage,
Hvis
skal der
der tændes
tændes op
op forfra.
forfra. Hvis
Hvis man
man
skal
bare
lægger
brænde
på
tændes
bålet
bare lægger brænde på tændes bålet
Hvisderimod
det er noen
glør igjen,
skal det
ikke,
udvikles
der uforbrændte
uforbrændte
ikke,
derimod
udvikles
der
tennes opp på nytt.
røggasser.
røggasser.
Hvis man bare legger på ved, vil det ikke
ta fyr.
Derimot vil det utvikles uforbrente røykgasser.
Her er
er der
der lagt
lagt træ
træ på
på et
et for
for lille
lille gløgløHer
delag, og
og der
der tilføres
tilføres for
for lidt
lidt luft
luft -- røgrøgdelag,
udvikling
begynder.
udvikling begynder.
Her er lagt tre på et for liten glødelag,
og der tilføres for liten luft - røykutvikling
begynner.
Undgå meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling
røgudvikling -Undgå
fare for
for røggaseksplosion.
røggaseksplosion.
fare
Unngå meget kraftig røykutvikling fare for røykgaseksplosjon.
Ved meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling,
røgudvikling, åbn
åbn
Ved
Ved
mye
kraftig
røykutvikling,
åbn
luftspjældet helt,
helt, samt
samt eventuel
eventuel låge
låge
luftspjældet
døren og veden optennes igjen.
på
klem
eller
tænd
op
forfra.
på klem eller tænd op forfra.
62
Norsk
RAIS - manual for
Rengjøring og pleie
Peisovn og skorstein skal kontrolleres av en feier én gang i året. Ved rengjøring og pleie
skal ovnen være kald.
Hvis glasset er tilsotet:
• Rengjør glasset regelmessig og bare når det er kaldt, ellers brenner sot seg fast.
• Fukt et stykke papir (f.eks. avispapir), dypp det i asken, og gni på det sotete glasset.
• Gni over med et nytt papirstykke til glasset blir rent igjen.
• Alternativt kan du bruke glassrens, som du kan kjøpe hos din RAIS-forhandler.
Utvendig rengjøring av malte overflater (kald ovn!) gjøres med en tørr lofri klut eller en
myk børste.
Rengjøring av brennkammer:
Skrap/spa ut asken, og oppbevar den i en ikke brennbar beholder til den er fullstendig
avkjølt. Kald aske kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Askeskuffen tømmes efter behov.
HUSK!!
• Brennkammeret skal aldri tømmes fullstendig for aske.
• Veden brenner best med et askelag på cirka 20 mm.
Før en ny fyringssesong skal skorsteinsrør og forbindelsesrøret alltid kontrolleres for blokkering.
Inspiser ovnen innvendig og utvendig for skader, spesielt pakning og termo-isolerende
paneler (vermaculit).
Rengjøring av forbrenningskammeret
Forsiktig fjern domen og den lille glass foran
brennkammer (aske stopp).
Front glass
aske stopp
Dome
I forbindelse med rengjøring av øvre brennkammeret kan
askeskuffen flyttes. Det er plassert under den øvre forbrenningskammeret i to braketter.
Askeskuffe
Brakett
63
Norsk
RAIS - manual for
Asken kan feies ned i askeskuffen.
Plasser askeskuffen i nedre forbrenningskammeret igjen.
Askeskuffen må ikke forbli under
øvre forbrenningskammeret:
• døren lukkes ikke og kan bli skadet.
• askeskuffe ødelegger den spesielle funksjon av ovn (etter
forbrenningen i det nedre forbrenningskammeret).
Rensing af røykveier
Øvre forbrenningskammeret (ØFK)
Røykveien er lavet med en røykvendeplate i vermiculite.
Fjern røykvendeplaten ved å trække den mot deg til det er fritt for luft røret i ryggen.
Trekk forsiktig platen ut.
Fjern skitt og støv, og sett delene på plass i omvendt rekkefølge.
MERK!
Vær forsiktig med å legge platen tilbake.
64
Norsk
RAIS - manual for
Nedre forbrenningskammeret (NFK)
1. Fjern en brakett til askebeger under det 2. Bunnplaten løftes forsiktig ut (f.eks bruk
bred flat skrutrekker)
øverste brennkammer (Unbraconøkkel
4mm)
3. Fjern forsiktig sideplaten.
4. Bakplaten løftes forsiktig ut.
5. Fjern skitt og støv, og sett delene på
plass i omvendt rekkefølge.
MERK!
• Vær forsigtig når du sætter pladene på plads.
65
Norsk
RAIS - manual for
Driftsforstyrrelser
Røykutslag fra ovnsdør:
Kan skyldes for dårlig trekk i skorsteinen <12Pa
• kontroller om røykrøret eller skorsteinen er tilstoppet
• kontroller om kjøkkenviften er slått på. Slå den i så fall av, åpne vindu/dør en kort
stund.
Tilsoting av glasset i ovnsdøren:
Kan skyldes at veden er for fuktig
• sørg for at ovnen varmes ordentlig opp under optenning før du lukker ovnsdøren
Hvis det brenner for sterkt i ovnen, kan det skyldes:
• utetthet ved ovnsdørpakningen
• for stor skorsteinstrekk >22 Pa, reguleringsspjeld bør monteres.
Hvis det brenner for svakt i ovnen, kan det blant annet skyldes:
•
•
•
•
•
for lite ved
for lite tilførsel av uteluft til rommet
utilstrekkelig renhold af røykveje
utett skorstein
utettheter mellom skorstein og røykrør
Ved vedvarende driftsforstyrrelser bør du kontakte din RAIS-forhandler eller feier.
ADVARSEL!!
•
•
•
•
steng all lufttilførsel til peisovnen hvis en ventil er installert for lufttilførsel fra utsiden
ring brannvesenet
bruk ikke vann for å slukke!
efterfølgende skal du kontakte feieren for kontroll av ovn og skorstein for skader.
VIGTIGT!!
• Flammene skal være klare og gule eller glørne klare for å oppnå en sikker forbrenning.
• Veden skal ikke ligge og ulme
66
Norsk
RAIS - manual for
Reservedeler
Hvis det brukes andre reservedeler enn dem som anbefales af RAIS, bortfaller garantien.
Alle utskiftbare deler kan kjøbes som reservedeler hos din RAIS-forhandler.
Se reservedelstegning (fremst i brukerveiledningen).
Pos.AntallVarenr.Beskrivelse
1 18501090
2 19502200
3 11015500
4 161-00
5 18500912SV
6 18500911mon
7 18500913
8 18507010mon
9 18500127sort
1018500107sort
1129501890
1218500101sort
1318500102sort
1418500121sort
1518500122sort
1618500401
1718500402sort
181850041190
1918504101
2019505010
2119502250
2219502251
2319502252
24161-105
Ovnsdør
Skamolsett
Pakningssett
Røykkanal 6”
Konveksjon bunnplate
Konveksjon topplate
Avdekning for top avgang
Betong bakpanel
Bak panel til stål/tre sokkel
Bak panel til betong sokkel
Lukketøj
Venstre sidepanel – betong/tre sokkel
Høyre sidepanel – betong/tre sokkel
Venstre sidepanel - stål sokkel
Høyre sidepanel - stål sokkel
Betong sokkel
Stål sokkel
Tre sokkel
Reflektorplate til tre sokkel
Stop for aske (glass)
Dome top
Dome bunn
Flamme beskyttelse
Røykkanal 5”
67
FYR MILJØVENLIGT!
3 Eco-vänliga råd för vettig värme
- sunt förnuft för både miljön och plånboken.
1. Effektiv tänding. Använd torrt ris, pinnar och eventuellt lite
tidningpapper.
2. Elda bara med lite ved åt gången - detta ger den bästa
förbränningen.
3. Använd bara torr ved d.v.s. ved med en fukthalt på 15 – 22
procent.
Elstadsglas kan inte ätervinnas.
Elstadsglas ska kastas som restavfall tilsammans
med keramik og porslin.
Glaset kan inte återvinnas.
Glaset måste kasseras tillsammans med restavfall
från keramik och porslin. Eldfast glas har en högre
smälttemperatur, och kan därför inte återanvändas.
Når du ser till att eldfast glas inte hamnar tillsammans med återvinningen av glas, är det ett viktigt
bidrag till miljön.
Med reservation för tryckfel
Ugnen är packad i förpackning som är återvinningsbara.
Detta måste kasseras i enlighet med nationella
regler om avfallshantering.
Svensk
Revision:
Dato :
RAIS - manual til
2
19. augusti 2013
Introduktion............................................................................................ 70
Garanti...................................................................................................... 70
Specifikationer.......................................................................................... 71
Konvektion............................................................................................... 72
Skorsten.................................................................................................... 72
Installation............................................................................................... 73
Ändring av skorstensanslutning........................................................ 74
Monteringsavstånd till brännbar vägg............................................ 75
Normal montering - rätvinklad.......................................................... 75
Hörnmontering 45°................................................................................. 76
Monteringsavstand till brännsäker vägg........................................ 77
Bränsle...................................................................................................... 77
Torkning och förvaring........................................................................ 78
Kaminens funktion.................................................................................. 79
Automatisk reglering av förbränningsluft...................................... 79
Första upptändningen............................................................................ 80
Upptänding och påfyllning................................................................... 80
Kontroll.................................................................................................... 81
Rengjøring och skötsel......................................................................... 83
Tömning av aska från brännkammaren............................................ 83
Rensning av rök väg............................................................................... 84
Driftstörningar....................................................................................... 86
Reservdelar............................................................................................... 87
69
SvenskRAIS - manual til
05
NORDI
8
57
En RAIS-kamin är mer än bara en värmekälla, den är också ett
uttryck för att du lägger vikt vid design och hög kvalitet i ditt hem.
LJØMÆRKN
MI
G
IN
Gratulerar till din nya braskamin från RAIS.
SK
Introduktion
0
För att få ut mesta möjliga nytta och nöje av kaminen är det viktigt
att du läser igenom bruksanvisningen noggrant innan du installerar
och börjar använda kaminen.
Vid kontakter med oss angående garantin eller andra frågor om kaminen är det viktigt
att du kan uppge kaminens serienummer. Vi rekommenderar därför att du skriver in detta
nummer i schemat nedan. Du hittar serienumret överst i vänster sida på kaminens top.
Garanti
Du har 5 års garanti på din RAIS-kamin. Garantin omfattar inte värmeisolerande material,
glas eller packningar. Om någon ändring görs på kaminen upphör garantin att gälla.
Namnet
är ett registrerat varumärke.
Datum:Försäljare::
70
45-83
Uppvärmningsareal (m2):
5,1
166°
Rökgasflow (g/s):
Røkgastemperatur (°C):
Periodisk drift:
<4
0,635
Partikelemission efter NS3058/3059 (g/kg):
Dust mätning efter Din+ (mg/Nm³):
0,024
86
Virkningsgrad (%):
CO-emission henført til 13% O2 (%):
ca. 180 kg
-12
Min. drag (Pascal):
Vikt med sokkel (kg):
1,1
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 215 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3- 5,5
4,6
Betong sokkel
Påfyllning bör ske inom 1½ timer.
280-200-300
Rekommenderad vedmängd vid påfyllning (kg)
(Fordelat på 1-2 stk vedträn à ca. 25 cm):
Brännkammerens bredd/djup/höjd (mm):
övre brännkammaren
472-482-1064
3 - 5,5
Min./Max. Effekt(kW):
Ugnens bredd/djup/höjd (mm) uten sokkel:
utan sokkel
4,6
Nominel effekt (kW):
Stål sokkel
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 175 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3 - 5,5
4,6
Trä sokkel
Svensk
RAIS - manual til
Specifikationer
71
SvenskRAIS - manual til
Konvektion
RAIS kamin är en konvektionskamin. Konvektion betyder, att det uppstår en luftcirkulation
som gör att värmen fördelas jämnare i hela rummet. Den kalla luften sugs in vid kaminens
botten och stiger upp längs kaminens brännkammare, samtidigt som den värms upp. Den
üppvärmda luften strömmer ut längs sidorna og högst upp, och säkerställer på så sätt god
luftcirkulation i rummet.
Skorsten
Skorstenen är drivkraften som får braskaminen att fungera. Kom ihåg att även den bästa
kamin inte fungerar optimalt om inte dragvillkoren i skorstenen är tillräckliga och korrekta.
Skorstenen ska vara så hög – minst 3 meter – och i ett sådant skick att draget är mellan
-14 till -18 pascal. Om det rekommenderade skorstensdraget inte uppnås kan det uppkomma problem med rök från lågan vid eldning.
Tänk också på rådande dragförhållanden om skorstenen med 2 pipor.
Kaminen kan installeras med rökgasuppsamlingsrör, men vi rekommenderar att införingarna placeras så att det uppstår en frigång mellan dem på minst 250 mm.
Rökstutsen är 150 mm i diameter.
Om draget är för starkt rekommenderar vi att du förser skorstenen eller rökgången med
ett regleringsspjäll. Om du monterar ett sådant måste du se till att det finns en fri genomströmningsarea på minst 20 cm² när regleringsspjället är stängt, annars utnyttjas inte
energin i bränslet optimalt. Om du är tveksam angående skorstenens kondition bör du
alltid kontakta en sotare.
Tänk på att man alltid måste kunna komma åt rensluckan.
72
Svensk
RAIS - manual til
Installation
Kaminen kan stå fritt på golvet.
Det är viktigt att kaminen blir korrekt installerad av både miljö och säkerhetsskäl.
Vid installationen av braskaminen finns det några regler som MÅSTE följas:
Kaminen måste monteras och installeras med hänsyn till alla gällande nationella och lokala
regler och förordningar. Du bör kontakta de lokala myndigheterna och en sotarmästare
före installationen.RAIS rekommenderar att du använder kompetenta installatörer.
Du får inte utföra icke godkända ändringar av kaminen.
OBS: Innan du tar kaminen i bruk måste du anmäla installationen till den lokala sotaren.
Det måste finnas riklig tillgång på frisk luft i uppställningsutrymmet för att garantera god
förbränning. Observera att ett eventuellt mekaniskt utsug, t.ex. en köksfläkt, kan minska
lufttillförseln.Eventuella ventiler måste placeras så att lufttillförseln inte blockeras.
Kaminen har et luftforbruk 10-20 m3/timme.
Golvkonstruktionen ska kunna bära såväl braskaminens tyngd som en eventuell skorsten.
Kaminen måste placeras på eldfast material.
Om kaminen installeras på ett brännbart golv måste följa nationella och lokala regler avseende storleken på ett icke brännbart underlag som skall täcka golvet i ugnen
När du bestämmer var du ska placera din RAIS-kamin bör du tänka på värmefördelningen
till övriga rum. På så sätt får du största möjliga glädje av braskaminen. Kaminen måste
placeras på säkert avstånd från brännbart material.
Se märkplåten på kaminen.
Vid mottagandet kontrolleras kaminen för fel.
OBS!!
RAIS A/S rekommenderar att kaminen installeras av en auktoriserad /
kvalificerad Rais återförsäljare eller en kamin installatör rekommenderats av en auktoriserad Rais återförsäljare.
Se www.rais.com för återförsäljare översikt.
73
SvenskRAIS - manual til
Ändring av skorstensanslutning
Kaminen levereras klar för rökutgång på ovansidan, men utgången kan flyttas till baksidan
på följande sätt:
Slå ut den utstansade cirkel på kaminens utsida.
Ta bort höljet och packningen och placera dem
på hålet på ovansidan. Se till att packningen sitter
ordentligt.
Skruva ihop det hela med de 3 M6-muttrarna.
Montera rökstutsen (ligger i en påse inne i kaminen)
och hållaren för den övre rökledaren med M6x20
cylinderskruvarna og M6 muttrarna.
Montera rökledare, rökvändplatta och topplatta
i omvänd ordningsföljd.
74
Svensk
RAIS - manual til
Monteringsavstånd till brännbar vägg
Om du är osäker på om den vägg som braskaminen ska stå vid är brännbar eller inte, kan
du kontakta en byggnadsingenjör eller det lokala tekniska kontoret.
Om golvet är brännbart ska kaminen placeras ovanpå brännsäkert material, t.ex. en
stålplatta, glassplatta, klinkers eller skifferplattor.
Normal montering - rätvinklad
Oisolerad rökkanal
A.Möbleringsavstånd (min.)
500 mm
Avstånd till brännbart material (min.)
B. framför (golv)
- där målet inte är listad, följ nationella / lokala bestämmelser
C. ät sidan (golv)
- där målet inte är listad, följ nationella / lokala bestämmelser
D. bakåt (vägg)
80 mm
E. åt sidan mot vägg
200 mm
Avståndet D ändras till 80mm på grund av handtag till konvektion spjäll.



75
SvenskRAIS - manual til
Hörnmontering 45°
Oisolerad rökkanal
A.Möbleringsavstånd (min.)
500 mm
Avstånd til brännbart material (min.)
B. fremåt - golv
- där målet inte är listad, följ nationella / lokala bestämmelser
C. åt sidan - golv
- där målet inte är listad, följ nationella / lokala bestämmelser
D. bakåt - vägg
50 mm



76
Svensk
RAIS - manual til
Monteringsavstand till brännsäker vägg
Vi rekommenderar ett minimiavstånd till brandmur på 50 mm (F) med tanke på åtkommligheten för rengöring. Det måste alltid finnas tillgång till rensluckan.
OBS!-Normal montering - rätvinklad
Avståndet F bakåt (vägg) ändras till 80mm på grund av handtag till konvektion spjäll.


Bränsle
Braskaminen är konstruerad och godkänd enligt EN 13240 och NS 3058 för förbränning
av kluven, torr björk. Veden ska ha en fuktighet av 15–22 % och en maxlängd lika med
brännkammarens bredd minus 50–60 mm.
Att elda med blöt ved ger upphov till sotbildning, miljöproblem och dålig bränsleekonomi.
Nyfällt virke innehåller ca 60–70 % vatten och är helt olämpligt att elda med. En god tumregel är att nyfällt virke måste ligga staplat för torkning i minst 1 år.
Virke med en diameter på mer än 100 mm bör klyvas. Oavsett storlek bör vedträna alltid
ha en yta utan bark.
77

SvenskRAIS - manual til
Det är inte tillåtet att elda med lackerat, laminerat och impregnerat trä, trä med plastbeläggning, målat trä, spånplattor, kryssfaner, hushållsavfall, pappersbriketter och stenkol,
eftersom detta vid förbränning avger illaluktande rök som dessutom kan vara giftig.
Vid förbränning av ovanstående eller vid större vedmängder än det som rekommenderas,
belastas kaminen med en högre värme vilket medför högre skorstenstemperatur och
därmed lägre verkningsgrad. Följden kan bli att kaminen och skorstenen skadas och att
garantin blir ogiltig.
Vedens bränslevärde har ett starkt samband med träets fuktighet. Fuktigt virke har lågt
förbränningsvärde. Ju mer vatten veden innehåller, desto mer energi går det åt att förånga
vattnet – och denna energi går förlorad.
ANVÄND BARA REKOMMENDERADE BRÄNDSLEN
I nedanstående tabell visas bränslevärdet för olika träslag som lagrats i 2 år och som har
en restfuktighet på 15–17 %.
Träslag
Kg torrt tre per m3
Jämfört med bok/ek
Avenbok640 110%
Bok och ek580
100%
Ask 57098%
Lönna540 93%
Björk 51088%
Bergtall480 83%
Gran 39067%
Poppel380 65%
1 kg trä ger samma värmeenergi oavsett träslag, men 1 kg bok/ek har mindre volym än 1
kg gran.
Torkning och förvaring
Ved behöver tid för att torka. En korrekt lufttorkning tar ca 2 år.
Här är några tips:
• Förvara virket kapat, kluvet och staplat på en luftig och solig plats med skydd mot
regn (sydsidan på huset är särskilt lämplig).
• Placera vedstaplarna med en handbredds mellanrum så att luften kan cirkulera och
transportera bort fukten.
• Undvik att täcka vedstaplarna med plast eftersom det hindrar fukten från att komma
ut.
• Ta gärna in veden i huset 2–3 dagar innan den ska användas.
78
Svensk
RAIS - manual til
Kaminens funktion
Kaminen har två brännkammare:
• den övre brännkammaren (ÖBK) är för tändning.
• den nedre brännkammaren (NBK) är för efterförbränning och får inte användas för
tändning och eldning.
Kupa
Efterförbränning gör att man nyttjar bränslets energi på
ett bra sätt och får en nästan fullständig
Övre
förbränning av skadliga ämnen i röken.
brännkammaren
Efter tändning leds luftströmmen genom den övre
brännkammaren till rökröret (skorstenen). När kaminen
uppnår en viss temperatur omdirigeras luftströmmen och
de icke förbrända gaserna leds från den övre brännkammaren
till den nedre brännkammaren genom en öppning i
bottenplattan på den övre brännkammaren (vemikulit).
Ovanpå öppningen finns en stålkupa.
Därmed leds lågorna genom kupan till den nedre
brännkammaren för efterförbränning av gaserna.
Automatisk reglering av förbränningsluft
Nedre
brännkammaren
Den här kaminen är försedd med ett fristående och självreglerande luftspjäll. Därför finns
det inte något spjällhandtag.
Primärluft är den förbränningsluft som tillförs den primära förbränningszonen, dvs. eldens
glödbädd. Denna luft, som är kall, används enbart i upptändningsfasen.
Sekundärluft är den luft som tillförs i gasförbränningszonen, dvs. luft som bidrar till
förbränning av pyrolysgaserna (förvärmd luft som används till rengöring av glasrutan och
för förbränning). Denna luft sugs in genom spjället och förvärms via sidokanalerna. Luften
sköljer sedan ned längs glasrutan och håller den fri från sot.
När lågorna är klara och gula har man en ren förbränning.
Hål för pilotluft finns placerade i den bakre panelen av den övre brännkammaren. De
medverkar till att det alltid finns syre och hög temperatur i glödlagret. Det ger en snabb
start vid påfyllnad och minskar risken för att syret tar slut.
VIKTIGT – under tändning och eldning
Om asklådan används ska den sitta i botten av
den nedre brännkammaren.
79
SvenskRAIS - manual til
Första upptändningen
VIKTIGT:
Man får endast lägga vedträn i den övre brännkammaren, både vid tändning och
under drift.
Det lönar sig att börja försiktigt. Börja med en liten brasa så att kaminen får vänja sig vid
den höga temperaturen. Detta ger en bra inkörning och du undviker att skada kaminen.
Var uppmärksam på att det kan komma en egendomlig men ofarlig lukt och rökutveckling
från kaminens utsida vid den första upptändningen. Detta uppstår när målning och material härdas, men lukten försvinner snabbt. Sörj för god luftväxling, gärna korsdrag.
Under denna process ska du tänka på att inte vidröra de målade ytorna, och vi rekommenderar att du öppnar och stänger luckan med jämna mellanrum för att hindra att
packningen i luckan klibbar fast.
Dessutom kan kaminen under uppvärmning och nedkylning avge ett klickande ljud som
beror på de stora temperaturskillnaderna som materialet utsätts för.
Använd aldrig någon form av tändvätska eller liknande vid upptändningen eller för att
hålla eldden vid liv. Detta kan leda till en explosion.
När kaminen har stått oanvänd en tid, bör du gå tillväga på samma sätt som när du tänder kaminen för första gången.
Upptänding och påfyllning
OBS!!
Om Air-box är ansluten, måste ventilen vara öppen.
”Top-Down” tänding (baksidan i bruksanvisningen)
• Luckan öppnas och kan låsas med det lilla beslaget längst ned på locket.
• Börja med att placera ca. 1 kg stora vedträn (t.ex. 1 st. kluven vedkubbe) i botten av
den övre brännkammaren framför kupan nära det lilla frontglaset (1).
• Lägg ca 1,2 kg torr ved, kluven till tändstickor, löst bakom vedkubben (2) ovanpå
kupan, samt 2-3 sprittabletter eller liknande.
80
Svensk
RAIS - manual til
• Brasan tänds (3). Stäng den övre brännkammaren av
kaminen.
• Lämna luckan på glänt – vicka handtaget.
• När tändstickorna (4) har börjat brinna ska luckan stängas helt (efter ca 5 minuter).
• Vid en viss temperatur kommer spjället att omdirigera röken. Då uppstår en nedåtgående låga från den övre BK till den nedre BK (5-6).
• När de sista lågorna har slocknat och det är en fin glöd (7) lägger man in 1-2 vedträn
(ca 1-1 1/2 kg) (8). Lägg vedträna längst bak i BK ovanpå kupan. Stäng luckan helt.
OBS!!
Om brasan brinner för långt ned (för liten glödbädd) kan det ta längre tid för lågorna att
omdirigeras till den nedre BK och därmed få en renare förbränning.
När du tänder kaminen bör röken som kommer ur skorstenen vara nästan osynlig och
endast ses som ett ”flimmer” i luften.
När du fyller i, ska du öppna dörren försiktigt för att undvika röken. Fyll aldrig på, så länge
det brinner bra i ugnen.
RAIS rekommenderar att man fyller 1-2 vedträn - ca 1-1½ kg - inom 1½ timmar (intermittent drift).
OBS!!!
Hold ovnen under skærpet opsyn under optænding. Under anvendelse skal lågen altid
holdes lukket.
Kontroll
Tecken på att kaminen brinner på rätt sätt:
• askan är vit
• väggarna i brännkammaren är fria från sot
• veden är tillräckligt torr
81
Advarsel
SvenskRAIS - manual til
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
uforbrændte røggasser.
Røggas
kan
og
eksplodere.
Det
skader
på
Om
veden endast
pyr eller ryker
om lufttillförseln
integive
är tillräcklig,
det og
Røggas
kan antændes
antændes
og och
eksplodere.
Det kan
kan
give
skaderutvecklas
på materiel
materiel
og ii
oförbrända
rökgaser.
værste fald
fald på
på personer.
personer.
værste
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
VARNING!!
uforbrændte røggasser.
Rökgas kan antändas och explodera. Detta kan medföra materiella skador och i värsta fall
även personskador.
Luk
Luk aldrig
aldrig helt
helt for
for lufttilførslen,
lufttilførslen, når
når der
der tændes
tændes op
op ii ovnen.
ovnen.
Hvis der
der kun
kun er
er få
få gløder
gløder tilbage,
tilbage,
Hvis
skal der
der tændes
tændes op
op forfra.
forfra. Hvis
Hvis man
man
skal
bare
lægger
brænde
på
tændes
bålet
bare lægger brænde på tændes bålet
Om derimod
det endastudvikles
finns liteder
glöd
kvar
ikke,
uforbrændte
ikke,
derimod
udvikles
der
uforbrændte
ska man börja om från början.
røggasser.
røggasser.
Om man endast lägger på ny ved antänds inte veden, istället utvecklas det
oförbrända rökgaser.
Her er
er der
der lagt
lagt træ
træ på
på et
et for
for lille
lille gløgløHer
delag, og
og der
der tilføres
tilføres for
for lidt
lidt luft
luft -- røgrøgdelag,
udvikling
begynder.
udvikling begynder.
Här har man lagt på mer ved på en för
liten glödbädd,samtidigt tillförs inte
tillräckligt med luft - rökutvecklingen
börjar.
Undgå meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling
røgudvikling -Undgå
fare for
for røggaseksplosion.
røggaseksplosion.
fare
Undvik mycket kraftig rökutveckling risk för rökgasexplosion.
Ved meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling,
røgudvikling, åbn
åbn
Ved
Vid
mycket
kraftig
rökutveckling,
öppna
luftspjældet helt,
helt, samt
samt eventuel
eventuel låge
låge
luftspjældet
lucka eller börja om upptändningen på
på
klem
eller
tænd
op
forfra.
pånytt.
klem eller tænd op forfra.
82
Svensk
RAIS - manual til
Rengjøring och skötsel
Peisovn og skorstein skal kontrolleres av en feier én gang i året. Ved rengjøring og skötsel
skal ovnen være kald.
Om glasset er tilsotet:
• Rengör glaset regelbundet och endast när det är kallt, annars bränner soten sig fast.
• Fukt et stykke papir (f.eks. avispapir), dypp det i asken, og gni på det sotete glasset.
• Gni over med et nytt papirstykke til glasset blir rent igjen.
• Alternativt kan du bruke glassrens, som du kan kjøbe hos din RAIS-forhandler.
Utvändig rengöring av målade ytor (kall ugn!) görs med en torr luddfri trasa eller en mjuk
borste.
Rengjøring av brennkammer:
Skrap/spa ut asken, og oppbevar den i en ikke brennbar beholder til den er fullstendig
avkjølt. Kald aske kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Asklådan tömmas efter behov.
HUSK!!
• Brennkammeret skal aldri tømmes fullstendig for aske.
• Veden brenner best med et liten askelag.
Innan en ny eldningssäsong inleds ska skorsten och rökgasförbindelsestycket alltid kontrolleras så att det inte är blockerat.
Kontrollera kaminen utvändigt och invändigt så att det inte finns några skador, speciellt
packningar och de värmeisolerade plattorna (vermaculit).
Tömning av aska från brännkammaren
Avlägsna försiktigt kupan och det lilla glaset framför
kaminen (askstop)
Front glas
askstop
Kupa
I samband med rengöring av den övre brännkammaren
kan asklådan flyttas. Asklådan sitter under den övre brännkammaren i 2 beslag.
Asklådan
Beslag
83
SvenskRAIS - manual til
Askan kan sopas ned i asklådan och avyttras.
Placera sedan asklådan i den nedre brännkammaren.
Asklådan får inte lämnas under den övre
brännkammaren:
• luckan kan inte stängas och kan skadas.
• asklådan förstör kaminens speciella funktion (efterförbränning i den nedre brännkammaren)
Rensning av rök väg
Övre brännkammaren
Rök vägan består av en rökbaffelplåt i vermaculit. Behandla den forsiktigt
Ta bort rökbaffelplåt genom att föra upp det på ena sidan och vrida den något lutande.
Platta tas ut försiktigt.
Ta bort smuts och damm och och sätta delarna i omvänd ordning.
OBS!!
• Var försiktigt när du sätter platen på plats.
84
Svensk
RAIS - manual til
Nedre brännkammaren
1. Det ena beslaget till brännkammaren
under den övre brännkammaren skruvas av (Insexnyckel 4 mm).
2. Lyft försiktigt bort bottenplattan (använd t.ex. en bred spårmejsel).
3. Avlägsna försiktigt sidoplattan.
4. Den bakersta plattan lyfts försiktigt ut.
5. Avlägsna smuts och damm och sätt delarna på plats i omvänd ordningsföljd.
OBS!!
•
Var försiktigt när du sätter plattorna på plats.
85
SvenskRAIS - manual til
Driftstörningar
Rökavgång från ugnsluckan:
Kan bero på för lågt tryck i skorstenen <12 Pa
• kontrollera om rökröret eller skorstenen är tilltäppta
• kontrollera om köksfläkten är påslagen, stäng av den i så fall och öppna ett fönster
eller en dörr i närheten av kaminen en kort stund.
Sot på glaset:
Kan bero på att veden är för våt.
• se till att kaminen värms upp ordentligt under upptändningen innan du stänger
luckan
Om förbränningen i kaminen är för stark kan detta bero på:
• otätheter vid luckans packning
• draget i skorstenen är för stort > 22 Pa, regleringsspjäll bör monteras
Om förbränningen i kaminen är för svag kan detta bero på
•
•
•
•
•
för lite ved
för liten lufttillförsel till rummet
dåligt rengjorda rök vägar
otät skorsten
otäthet mellan skorsten och rökrör
Om driftstörningarna kvarstår bör du kontakta en RAIS-återförsäljare eller en sotare.
VARNING!!
Vid skorstensbrand:
• stäng av all lufttillförsel på kaminen om en ventil er installerat för lufttillförsel från
utsidan
• tillkalla brandkår
• använd aldrig vatten för att släcka!
• därnäst ska du kontakta sotaren för kontroll av kaminen och skorstenen.
VIKTIGT!!
• För att få en säker förbränning ska lågorna vara klara och gula.
• Veden ska inte ligga och pyra
86
Svensk
RAIS - manual til
Reservdelar
Användning av andra delar än de som rekommenderas av RAIS gör garantin ogiltig.
Alla utbytbara delar kan köpes som reservdelar hos en RAIS-äterförsäljare.
Se reservdelsritning for de enskilda produkter (främst i bruksanvisningen).
Pos.AntallVarenr.Beskrivning
1 18501090
2 19502200
3 11015500
4 161-00
5 18500912SV
6 18500911mon
7 18500913
8 18507010mon
9 18500127sort
1018500107sort
1129501890
1218500101sort
1318500102sort
1418500121sort
1518500122sort
1618500401
1718500402sort
181850041190
1918504101
2019505010
2119502250
2219502251
2319502252
24161-105
Glas lucka
Skamolsats
Pakningssats til lucka
Rökkanal 6”
Konvektion bottenplatta
Konvektion topplatta
Toppavgång cover
Betong bakpanel
Bakpanel for stål/trä sokkel
Bakpanel for betong sokkel
Stängningsmekanism
Sida panel vänster – betong/trä sokkel
Sida panel höger – betong/trä sokkel
Sida panel vänster – stål sokkel
Sida panel höger – stål sokkel
Betong sokkel
Stål socket
Trä sokkel
Reflektor plåt for trä sockel
Front askstop (glas)
Kupa top
Kupa botten
Flamskydd
Rökkanal 5”
87
POLTA PUITA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI!
Viisi ympäristöystävällistä neuvoa puiden polttamiseksi oikein –
hyötyä ympäristölle ja lompakolle
1. Sytyttäminen tehokkaasti. Käytä kuivia risuja ja pilkkeitä
sekä mahdollisesti hieman sanomalehtipaperia.
2. Polta vain vähän halkoja kerrallaan.
3. Käytä vain kuivia halkoja, joiden kosteus on 15 – 22
prosenttia.
TULISIJAN LASIA EI VOI KIERRÄTTÄÄ
Lasin kierrättäminen
Tulenkestävää lasia ei voi kierrättää. Kaikki vanha
tai käyttökelvoton tulenkestävä lasi on hävitettävä
kaatopaikkajätteennä.
Tulenkestävän lasin sulamislämpötila on korkea,
joten sitä ei voi kierrättää.
Teet merkittävän teon ympäristön hyväksi, kun
varmistat, että kierrätykseen toimitettavan lasin
sekaan ei joudu tulenkestävää lasia.
Emme vastaa painovirheistä.
Tulisijassa käytetty lasi on hävitettävä samalla tavalla kuin keramiikka ja posliini.
Suomenkielinen
Tilintarkastus:
Päivämäärä
:
RAIS - käyttöohje
2
19. elokuu 2013
Johdanto................................................................................................... 90
Takuu.......................................................................................................... 90
Tekniset tiedot.......................................................................................... 91
Konvektio / Kiertoilma............................................................................ 92
Hormi......................................................................................................... 92
Asennus..................................................................................................... 93
Hormiliitännän muuttaminen............................................................... 94
Etäisyys syttyvästä materiaalista....................................................... 95
Tavallinen asennus - suorakulmainen................................................ 95
Asennus kulmaan 45°............................................................................. 96
Etäisyys palamattomasta seinästä...................................................... 97
Polttoaine................................................................................................. 97
Kuivaaminen ja varastoiminen.............................................................. 98
Kamiinan toimintaperiaate..................................................................... 99
Polttoilman säätäminen automaattisesti......................................... 99
Sytyttäminen ensimmäistä kertaa..................................................... 100
Sytyttäminen ja täyttäminen ............................................................ 100
Ohjaus...................................................................................................... 101
Puhdistus ja hoito................................................................................. 103
Tulipesän puhdistaminen tuhkasta..................................................... 103
Savunpoistoputken puhdistaminen..................................................... 104
Toimintahäiröt....................................................................................... 106
Varaosat................................................................................................. 107
89
SuomenkielinenRAIS - käyttöohje
05
NORDI
8
57
RAIS-tulisija on enemmän kuin pelkkä lämmönlähde.
Se ilmaisee, että arvostat muotoilua ja korkeaa laatua kodissasi.
LJØMÆRKN
MI
G
IN
Onnea uuden RAIS-tulisijan valinnasta.
SK
Johdanto
0
Saat eniten iloa ja hyötyä uudesta tulisijastasi lukemalla tämän
käyttöohjeen perusteellisesti ennen tulisijan asentamista ja ottamista käyttöön.
Takuun hyödyntämiseksi ja muissa tulisijaa koskevissa asioissa on tärkeää, että voit ilmoittaa tulisijan valmistusnumeron. Siksi on suositeltavaa, että kirjoitat numeron alla näkyvään
kenttään.
Valmistusnumero on tulisijan taustapuolen alaosassa.
Takuu
RAIS-tulisijalla on viiden vuoden takuu. Takuu ei kuitenkaan kata lämpöeristeitä, lasia ja
tiivisteitä.
Takuu raukeaa, jos tulisijaan tehdään muutoksia.
Nimi
on rekisteröity tavaramerkki
Päivämäärä:Myyjä:
90
-12
Pienin savuimupaine
(Pascal):
5,1
166°
Savun virtaama (g/s):
Savukaasujen lämpötila (°C):
Ajoittainen käyttö:
<4
0,635
Hiukkaspäästöt NS3058/3059 (g/kg):
Pölymittaus Din+ (mg/Nm³):
0,024
86
CO-päästöt johtuvan 13% O2 (%)
Hyötysuhde (%)
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 215 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3- 5,5
4,6
Betonisokkelin
45-83
3 - 5,5
4,6
Puusokkelin
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 175 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
Pesä on täytettävä 1½ tunnin välein
ca. 180 kg
1,1
Suositeltava puu täyttömäärä (kg):
(1-2 kpl noin 25 cm:n mittaisina halkoja):
Paino jalustalla (kg):
280-200-300
Palotilan leveys / syvyys / korkeus (mm):
ylempi palotilaan
käyttölämpötilassa
472-482-1064
45-83
Lämmitettävä alue (m2):
Uunin leveys/syvyys/korkeus (mm):
ilman sokkelin
3 - 5,5
4,6
Vähintään/enintään (kW):
Nimellisteho (kW):
Terässokkelin
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje
Tekniset tiedot
91
SuomenkielinenRAIS - käyttöohje
Konvektio / Kiertoilma
RAIS-tulisija toimii konvektioperiaatteella. Tämä estää sen takaosaa ja kylkiä kuumenemasta liikaa. Konvektio saa aikaa ilmankierron, joka jakaa lämmön tasaisesi huoneisiin. Kylmä
ilma pääsee sisään tulisijan alaosasta. Ilma nousee ylös tulisijan vierestä, jolloin se lämpiää.
Lämmin ilma poistuu tulisijan sivuilta ja päältä, joten huoneessa kiertää lämmin ilma.
Hormi
Hormi saa tulisijan toimimaan. Muista, että paraskaan tulisija ei toimi ihanteellisesti, jos
hormi ei vedä.
Hormin on oltava vähintään kolme metriä korkea, ja vedon on oltava - 14 -18 pascalia. Jos
hormi ei vedä riittävästi, savu voi muodostaa ongelman ja sytyttäminen voi olla hankalaa.
Kiinnitä huomiota kaksoishormin vetoon.
Tulisija voidaan liittää kokoojahormiin, mutta on suositeltavaa asentaa liitännät siten, että
niiden välinen korkeusero on vähintään 250 mm. Asennusmääräykset voivat vaihdella
maakohtaisesti.
Savunpoistoliitännän halkaisija on 150 mm.
Jos hormi vetää liikaa, on suositeltavaa varustaa hormi tai savupiippu säätöpellillä. Jos
käytetään peltiä, sen on jäätävä avoimeksi vähintään 20 cm2 silloin, kun se on suljettu
kokonaan. Lämpöenergiaa ei tällöin hyödynnetä ihanteellisesti. Jos olet epävarma hormin
kunnosta, ota yhteys nuohoajaan.
Huomaa, että nuohousluukkuun pitää päästä käsiksi ja että nuohouksen pitää voida tehdä
esteettörmästi.
92
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje
Asennus
Yksikkö voidaan sijoittaa lattialle.
On tärkeää asentaa takka oikein ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Asennettaessa takkaa on otettava huomioon tietyt säännöt.
Takan asennuksen on täytettävä voimassaolevat kansalliset ja paikalliset määräykset. Ennen asennusta on otettava yhteys paikallisiin viranomaisiin ja nuohoojaan. RAIS suosittelee
pätevien asentajien käyttämistä.
Takkaan ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa.
HUOMAA:
Takan asentamisesta on ilmoitettava paikalliselle nuohoojalle ennen sen ottamista käyttöön.
Huoneessa, johon takka asennetaan, on oltava hyvä ilmanvaihto kunnollisen palamisen
varmistamiseksi. Huomaa, että mekaaninen ilmanvaihto, kuten liesituuletin, voi vaikeuttaa
ilmansaantia. Ilmanvaihtoaukko on sijoitettava siten, että ilmansaanti ei vaikeudu. Uunissa
on ilman kulutus 10-20m ³ / h
Lattiarakenteen on kestettävä tulisijan ja mahdollisesti myös hormin paino. Vapaasti
seisova takka asetetaan tulenkestävälle alustalle.
Asenna liesi syttyvää kerroksessa, kansallisia ja paikallisia määräyksiä noudatetaan osalta
koko palamaton pinta, joka kattaa uunin.
Kun RAIS-takan asennuspaikkaa suunnitellaan, on otettava huomioon lämmön jakautuminen muihin huoneisiin. Tällöin saat eniten hyötyä takasta. Takka on sijoitettava riittävän
kauas syttyvistä materiaaleista.
Lisätietoja on tulisijan tyyppikilvessä
Saatuaan uunin tarkastettava mahdolliset viat.
HUOMIO!!
RAIS A/S suosittaa, että takan asentaa valtuutettu ja pätevä Raisjälleenmyyjä tai Raisin valtuuttaman jälleenmyyjän suosittelema
asentaja.
Luettelo jälleenmyyjivistä on saatavana ositteesta www.rais.com
93
SuomenkielinenRAIS - käyttöohje
Hormiliitännän muuttaminen
Tulisija toimitetaan aina valmiina yläliitännällä, mutta takaosan hormiliitäntä voidaan ottaa
käyttöön toimimalla seuraavasti:
Takana oleva hormiliitännän teräslevy naputetaan
varovasti irti.
Teräslevy ja tiiviste irrotetaan ja kiinnitetäan yläosassa
olevaan aukkoon.
Varmista, että tiiviste on hyvin paikallaan.
Kiinnitä kolmen M6-mutterin avulla.
Liitosrengas (pussissa tulisijan sisällä) kiinnitetään
kolmella M6x20-sylinteri ruuvilla ja M6-muttereilla.
Ylempi savujohdin, savunkäätölevy ja yläosa
asennetaan vastakkaisessa järjestyksessä.
94
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje
Etäisyys syttyvästä materiaalista
Saat selville onko tulisijan ympäröivä materiaali syttyvää ottamalla yhteyden talon suunnittelijaan tai paikallisiin rakennusviranomaisiin.
Jos lattia on syttyvää materiaalia, takan alle on laitettava palamatonta ainetta, kuten terästai lasilevy, laatoitus tai liusketta.
Tavallinen asennus - suorakulmainen
Eristämätön
savunpoistoputki
A.Etäisyys kalusteista (vähintään)
500 mm
Etäisyys syttyvään materiaaliin (vähintään)
B. edessä (lattia)jossa tavoitteena ei ole luettelossa, noudata
kansallisia / paikallisia määräyksiä
C. sivulle (lattia)jossa tavoitteena ei ole luettelossa, noudata
kansallisia / paikallisia määräyksiä
D. takaa (seinä)
80 mm
E. sivulta seinään
200 mm
Etäisyyden D on muuttunut (80mm) takia vipu konvektion levy.



95
SuomenkielinenRAIS - käyttöohje
Asennus kulmaan 45°
Eristämätön
savunpoistoputki
A.Etäisyys kalusteista (vähintään)
500 mm
Etäisyys syttyvään materiaaliin (vähintään)
B. edessä (lattia)jossa tavoitteena ei ole luettelossa, noudata
kansallisia / paikallisia määräyksiä
C. sivulle (lattia)jossa tavoitteena ei ole luettelossa, noudata
kansallisia / paikallisia määräyksiä
D. takaa (seinä)
50 mm



96
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje
Etäisyys palamattomasta seinästä
On suositeltavaa, että vähimmäisetäisyys palamattomiin materiaaleihin on 50 mm (F) puhdistamisen vuoksi.
Puhdistusluukkuun on aina päästävä käsiksi.
Huomautus - Tavallinen asennus - suorakulmainen
Etäisyyden F on muuttunut (80mm) takia vipu konvektion levy.


Polttoaine
Tulisija on suunniteltu EN 13229 ja NS 3058 -määräysten mukaisesti kuivien halkojen polttamiseen. Halkojen kosteuspitoisuuden on oltava 15-22 %. Halkojen pituuden on oltava
tulipesän pituus miinus 50-60 mm.
Kosteiden halkojen polttaminen tuottaa nokea ja ympäristölle haitallisia aineita. Lisäksi
lämpötaloudellisuus jää huonoksi. Vastakaadettu puu sisältää kosteutta noin 60-70 %, joten se ei sovellu poltettavaksi. Halkojen on kuivuttava vähintään vuosi ennen polttamista.
Jos puun läpimitta on yli 100 mm, se on halkaistava. Koosta riippumatta haloissa on aina
oltava yksi kuoreton pinta.
97

SuomenkielinenRAIS - käyttöohje
Takoissa ei tulisi polttaa lakattua, laminnoitua, kyllästettyä, keinotekoisilla aineilla päällystettyä tai maalattua jätepuuta, lastulevyä, vaneria, talousjätteitä, paperibrikettejä eikä
kivihiiltä, sillä niitä poltettaessa muodostuu pahanhajuista savua, joka voi olla myrkyllistä.
Poltettaessa edellä mainittuja aineita tai mikäli tulipesä täytetään liian suurella puumäärällä
voi hormi kuumeta liikaa ja hyötysuhde jää huonoksi. Lisäksi tulisija ja hormi voivat vaurioitua, ja takuu voi raueta.
Puun lämpöarvo määräytyy kosteuden mukaan. Kostean puun lämpöarvo on alhainen.
Mitä enemmän kosteutta puu sisältää, sitä enemmän energiaa kuluu kosteuden poistamiseen, ja tämä eneriga menee hukkaan.
KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA POLTTOAINEITA.
Seuraavassa taulukossa kuvataan erilaisten puulajien lämpöarvo. Halkoja on kuivatettu 2
vuotta, ja jäännöskosteus on 15-17 %.
PuulajiKiloa kuivaa puuta Suhteessa
kuutiometrissäpyökkiin/tammi
Valkopyökki640
110%
Pyökki ja tammi
580
100%
Saarni570 98%
Vaahtera540
93%
Koivu510 88%
Vuorimänty480
83%
Kuusi390 67%
Poppeli380 65%
1 kg puuta tuottaa saman määrän lämpöä puulajista riippumatta. 1 kg pyökkiä mahtuu
paljon pienempään tilaan kuin 1 kg kuusipuuta.
Kuivaaminen ja varastoiminen
Polttopuiden kuivumiseen menee aikaa hyvin ilmastoidussa paikassa noin 2 vuotta.
Tässä on muutamia vihjeitä.
• Säilytä puuta sahattuna, halkaistuna ja pinottuna ilmavassa aurinkoisessa paikasa suojassa sateelta. Rakennuksen eteläseinusta soveltuu tähän tarkoitukseen erityisen
hyvin.
• Jätä halkopinojen väliin vähintään kämmenen mittainen etäisyys. Tämä varmistaa, että kiertävä ilma vie kosteuden mennessään.
• Vältä peittämästä halkopinoja muovilla. Se estää kosteutta poistumasta.
• Halot kannattaa ottaa sisään 2–3 päivää ennen niiden polttamista.
98
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje
Kamiinan toimintaperiaate
Kamiinassa on 2 tulipesää:
• Ylempi tulipesä on sytyttämistä varten.
• Alempi tulipesä on jälkipolttamista varten. Sitä ei saa käyttää sytyttämiseen.
Jälkipoltto varmistaa polttoaineen energian
hyödyntämisen. Lisäksi savun sisältämät
haitalliset aineet palavat lähes kokonaan.
Kartio
Ylempi
Sytyttämisen jälkeen ilmavirta ohjautuu
tulipesä
ylemmän tulipesän läpi savupiippuun (hormiin).
Kun kamiina saavuttaa tietyn lämpötilan, ilmavirran
ohjaus muuttuu. Palamattomat kaasut johdetaan
ylemmästä tulipesästä alempaan tulipesään, kun
ylemmän vermikuliitista valmistetun tulipesän
pohjalevyyn avautuu aukko. Aukossa on teräksinen kartio.
Liekit ohjataan kartion läpi alempaan tulipesään, jotta
kaasut jälkipoltetaan.
Polttoilman säätäminen automaattisesti
Tässä kamiinassa on itsenäisesti toimiva itseään säätävä ilmapelti.
Siksi siinä ei ole pellin kahvaa.
Alempi
tulipesä
Ensisijainen ilma on ensisijaisella paloalueella eli liekin palamisessa tarvittavaa ilmaa. Tätä
kylmää ilmaa tarvitaan vain sytytysvaiheessa.
Toissijaista ilmaa käytetään kaasujen palamisalueella. Tätä esilämmitettyä ilmaa tarvitaan
pyrolyysikaasujen palamisessa ja lasiruudun jäähdyttämisessä. Tämä ilma tulee sisään pellin ohi ja kulkee lasiruutua pitkin. Se esilämpiää sivukanavissa. Tämä lämmin ilma virtaa
alaspäin lasiruutua pitkin ja pitää sen puhtaana noesta.
Palaminen sujuu puhtaasti, kun liekit palavat kirkkaankeltaisina.
Pilottisuuttimet sijaitsevat ylemmän tulipesän takalevyssä. Niiden ansiosta liekit saavat on
aina happea ja palavat kuumina. Kamiina syttyy nopeammin, ja hapen loppumisen vaara
vähenee.
TÄRKEÄÄ! - Sytyttämisen aikana:
Jos käytetään tuhkalaatikkoa, sen tulee olla alemman
tulipesän alla.
99
SuomenkielinenRAIS - käyttöohje
Sytyttäminen ensimmäistä kertaa
TÄRKEÄÄ:
Vain ylempään tulipesään saa laittaa halkoja sytyttämiseen ja kamiinan lämmittämisen aikana.
Kannattaa aloittaa varovaisesti. Aloita sytyttämällä vain pieni tuli, jotta tulisija voi mukautua lämpötilan nousemiseen. Näin vältät vahingoittumista.
Huomaa, että ensimmäisellä sytytyskerralla tulisijan ulkopinnoista voi lähteä outoa mutta
vaaratonta hajua ja savua. Tämä johtuu maalin ja materiaalien kovettumisesta. Haju häviää
nopeasti. Tuuleta se pois mieluiten läpivedon avulla.
Maalattuhin pintoihin ei saa tällöin koskea. On suositeltavaa avata ja sulkea luukku säännöllisin väliajoin, jotta luukun tiiviste ei tartu kiinni.
Tulisijasta voi sen lämpiämisen ja jäähtymisen aikana kuulua napsahduksia. Ne aiheutuvat
materiaalien suurista lämpötilaeroista.
Älä koskaan käytä mitään nestemäistä polttoainetta sytykkeet tulen ylläpitämiseen. On
räjähdysvaara.
Kun uuni on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa, käytä samaa menettelyä kuin ensimmäisellä käyttökerralla.
Sytyttäminen ja täyttäminen
HUOMIO:
Jos air-box on liitetty, venttiili on auki.
”Ylösalaisin” sytyttäminen (käyttöohjeen takakannessa)
• Luukku avataan ja lukitaan sen alaosassa näkyvän pienen salvan avulla.
• Aloita asettamalla ylemmän tulipesän pohjalle noin 1 kg puuta, esimerkiksi 1 pölli
halkoina. Niiden tulee peittää kartio ja ulottua pieneen etulasiin saakka (1).
• Aseta kartion päälle noin 1,2 kg pieneksi pilkottua kuivaa puuta (2) ja esimerkiksi 2-3
sytytyspalaa.
100
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje
• Sytytä pilkkeet (3) ja sulje kamiinan ylin luukku.
• Jätä luukku raolleen (jätä kahva vinoon asentoon).
• Kun pilkkeet (4) ovat syttyneet, sulje luukku kokonaan (noin 5 minuutin kuluttua).
• Kun lämpötila on noussut tarpeeksi, pelti ohjaa savun kulkemaan toista reittiä. Silloin
ylimmästä tulipesästä suuntautuu liekki alempaan tulipesään (5 - 6).
• Kun liekit ovat sammuneet ja hiillos hehkuu (7), lisää noin 1-1½ kg puuta (8). Aseta
halot tulipesän takaosaan kartion päälle! Sulje luukku kokonaan.
HUOMIO!
Jos hiillos on ehtinyt hiipua, liekkien ohjaaminen alempaan tulipesään ja puhtaan palamisen alkaminen voi kestää kauan.
Kun takassa poltetaan tulta, savupiipusta tulevan savun tulee olla lähes näkymätöntä.
Savupiipun yläpuolella tulee näkyvä vain väreilevää ilmaa.
Kun lisäät takkaan halkoja, avaa ovi varovaisesti, ettei ulos pöllähdä savua. Älä lisää
halkoja, kun takassa palaa tuli.
RAIS suosittelee, että takkaan lisätään 1-2 halkoa (noin 1-1,5 kg) 3 tunnin välein.
HUOMIO!
Kun takkaa sytytetään, sitä on valvottava.
Luukun on aina oltava suljettuna käytön aikana.
Ohjaus
Merkkejä liesi palo oikein:
• tuhka on valkoista
• seinät palotilaan on vapaa noki
• puu on riittävän kuivaa
101
Advarsel
SuomenkielinenRAIS - käyttöohje
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
uforbrændte røggasser.
Røggas
kan
antændes
og
eksplodere.
Det
kan
give
skader
på
Jos
polttoaine
kytee
savuaa, ja tulee
kehittyy
Røggas
kanainoastaan
antændes
ogtai
eksplodere.
Detliian
kanvähän
giveilmaa,
skader
på materiel
materiel og
og ii
palamattomia
savukaasuja.
værste fald
fald på
på personer.
personer.
værste
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
VAROITUS!!
uforbrændte røggasser.
Savukaasu voi syttyä ja räjähtää. Se voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja ja
pahimmassa tapauksessa henkilövahinkoja.
Luk
Luk aldrig
aldrig helt
helt for
for lufttilførslen,
lufttilførslen, når
når der
der tændes
tændes op
op ii ovnen.
ovnen.
Hvis der
der kun
kun er
er få
få gløder
gløder tilbage,
tilbage,
Hvis
skal der
der tændes
tændes op
op forfra.
forfra. Hvis
Hvis man
man
skal
bare
lægger
brænde
på
tændes
bålet
bare lægger brænde på tændes bålet
Jos derimod
pesässä on
jäljelläder
vain
ikke,
derimod
udvikles
der
uforbrændte
ikke,
udvikles
uforbrændte
vähän
hehkua,
on
sytyttäminen
røggasser.
røggasser.
aloitettava alusta lähtien.
Jos puita vain laitetaan pesään, se ei
syty, vaan sen sijaan kehittyy palamattomia savukaasuja.
Her er
er der
der lagt
lagt træ
træ på
på et
et for
for lille
lille gløgløHer
delag, og
og der
der tilføres
tilføres for
for lidt
lidt luft
luft -- røgrøgdelag,
udvikling
begynder.
udvikling begynder.
Tässä kuvassa on lisätty puita liian
pienelle hehkuvalle alustalle, ja sille
tulee liian vähän ilmaa – ja savun kehitys
alkaa.
Undgå meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling
røgudvikling -Undgå
fare for
for røggaseksplosion.
røggaseksplosion.
fare
Vältä hyvin voimakasta savun kehitystä – se tuo vaaran savukaasun
Ved
meget kraftig
kraftig røgudvikling,
røgudvikling, åbn
åbn
räjähtämiselle.
Ved
meget
luftspjældet helt,
helt, samt
samt eventuel
eventuel låge
låge
luftspjældet
Kun savua kehittyy hyvin voimakkaasti,
på
klem
eller
tænd
op
forfra.
påavaa
klem
eller
tænd
op forfra.
oven
leveä
ja valoisa
uudelleen
alusta.
102
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje
Puhdistus ja hoito
Takka ja hormi on nuohottava kerran vuodessa Takan on oltava kylmä puhdistamisen ja
hoitamisen aikana.
Jos lasi nokeentuu:
• Puhdista lasi säännöllisesti ja vain sen ollessa kylmä. Muutoin noki palaa siihen kiinni.
• Kostuta paperin- tai sanomalehden palanen, kasta se tuhkaan ja hankaa nokeentunut lasi puhtaaksi.
• Hankaa lasi lopuksi puhtaaksi paperinpalalla.
• Voit myös käyttää RAIS-jälleenmyyjältä hankittavaa lasinpuhdistusainetta.
Puhdista maalatut pinnat takan ollessa kylmä kuivalla nukkaamattomalla kankaalla tai
pehmeällä harjalla.
Puhdistus palotilaan:
Tuhka Kaavi / lapio ulos ja tallennetaan palamattomaan astiaan kunnes jäähtynyt. Hävittäminen tuhka tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Tuhkalaatikkoon tyhjennetään tarvittaessa.
MUISTA!
• Älä tyhjennä tulipesää kokonaan.
• Tuli palaa parhaiten, kun tulipesän pohjalla on ohut tuhkakerros.
Ennen lämmityskauden alkamista hormi ja savukaasuliitäntä on aina tarkistettava tukosten
varalta.
Tarkista takka silmämääräisesti ulko- ja sisäpuolelta vaurioiden varalta, varsinkin tiivisteet ja
lämpöä eristävät levyt (vermikuliittia).
Tulipesän puhdistaminen tuhkasta
Irrota varovasti kartio ja pieni lasi (tuhkan pysäytin)
tulipesän edestä.
Etulasi
tuhkaa pysäkki
Kartio
Kun ylempi tulipesä puhdistetaan, tuhkalaatikko voidaan siirtää.
Se asetetaan ylemmän tulipesän alle 2 helan varaan.
Tuhkalaatikon
kannatin
103
SuomenkielinenRAIS - käyttöohje
Tuhka kerätään tuhka-astiaan ja hävitetään.
Aseta tuhka-astia takaisin alemman tulipesän alle.
Tuhka-astiaa ei saa jättää ylemmän tulipesän alle.
• Tällöin luukkua ei voi sulkea, ja se voi vaurioitua.
• Tuhkalaatikko estää kamiinaa toimimasta oikein eli
jälkipolttamisen alemmassa tulipesässä.
Savunpoistoputken puhdistaminen
Ylempi tulipesä
Poista savunkääntölevy nostamalla toista laitaa ja kääntämällä se hieman viistoon.
Ota levy ulos varovasti.
Levy on tehty vermikuliitti.
Levy poistetaan varovasti.
Lika ja pöly poistetaan, aseta ne takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMIO!
• Ole varovainen, kun laitat levyn paikalleen.
104
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje
Alempi tulipesä
1. Irrota toinen tuhka-astian kiinnikkeistä
ylemmän tulipesän alta. Käytä 4 mm:n
kuusioavainta.
2. Nosta pohjalevy ulos varovaisesti. Käytä
esimerkiksi leveää ruuvitalttaa.
3. Irrota sivulevyt varovaisesti
4. Nosta taaempi levy varovaisesti ulos.
5. Poista lika ja pöly. Asenna osat takaisin
päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMIO!
• Ole varovainen, kun asetat levyt takaisin paikoilleen.
105
SuomenkielinenRAIS - käyttöohje
Toimintahäiröt
Luukusta tulee savua:
Hormissa on liian vähäinen veto (alle 12 Pa).
• Tarkista onko hormin tai piippu on tukossa.
• Tarkista, onko liesituuletin toiminnassa. Jos on, sammuta se ja avaa lähellä tulisijaa
sijaitseva ikkuna tai ovi hetkeksi.
Lasissa on nokea:
Nokeentuminen voi johtua liian kosteista haloista
• Varmista, että tulisija lämpiää riittävästi ennen luukun sulkemista.
Jos tulisija kuumenee liikaa, syynä voi olla:
• luukun tiivisteen vuotaminen
• hormin liiallinen veto (yli 22 Pa), asenna tällöin säätöpelti.
Jos tulisija ei kuumene tarpeeksi, syynä voi olla:
•
•
•
•
•
liian pieni määrä halkoja
huoneen riittämätön ilmanvaihto
hormin puhdistuksen tarve
vuotava hormi
vuoto hormin ja savuputken liitoksessa.
Jos toimintahäiriöitä ilmenee, on suositeltavaa ottaa yhteys RAIS-jälleenmyyjään tai nuohoojaan.
VAROITUS!!
Jos syttyy nokipalo:
• Sammuta ilmantuloa takkaan, jos asennettu ilmaliitäntä ulkopuolelta
• Kutsu palokunta.
• Älä koskaan sammuta käyttämällä vettä!
• Ota jälkeenpäin yhteys nuohoojaan takan ja hormin tarkistamiseksi.
TÄRKEÄÄ!!
• Turvallinen palaminen edellyttää keltaisia liekkejä tai hehkuvaa hiillosta. Puut eivät saa vain kyteä.
106
Suomenkielinen
RAIS - käyttöohje
Varaosat
Takuu raukeaa käytettäessä muita kuin RAISin suosittelemia varaosia.
Kaikkia vaihdettavia osia voidaan ostaa varaosina RAIS-jälleenmyyjältäsi.
Kaikkien tuotteiden varaosapiirrokset ovat jäljempänä(käyttöohjeen takakannessa)
SijaintiNumeroTuotenroKuvaus
1 18501090
2 19502200
3 11015500
4 161-00
5 18500912SV
6 18500911mon
7 18500913
8 18507010mon
9 18500127sort
1018500107sort
1129501890
1218500101sort
1318500102sort
1418500121sort
1518500122sort
1618500401
1718500402sort
181850041190
1918504101
2019505010
2119502250
2219502251
2319502252
24161-105
Lasiluukku
Skamol setti
Tiivistesarja
Savunpoisto liitos 6”
Konvektiopellin pohjalevy
Konvektiopellin ylälevy
Yläosan aukon kansi
Betoninen takapaneeli
Teräs-/puusokkelin takapaneeli
Betonisokkelin takapaneeli
Salpa
Vasen sivupaneeli – betoni-/puusokkelin
Højre sidepanel – betoni-/puusokkelin
Vasen sivupaneeli - terässokkelin
Oikea sivupaneeli - terässokkelin
Betonisokkelin
Terässokkelin
Puusokkelin
Puusokkelin heijastuslevy
Tuhkaa pysäkki (lasi)
Kartio toppi
Kartio pohja
Liekki suojaus
Savunpoisto liitos 5”
107
CHAUFFEZ EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT!
3 conseils pour une combustion raisonnable et respectueuse
- une question de bon sens aussi bien pour l’environnement
que pour votre porte-monnaie
Le four est emballé dans l’emballage de récupération. L’emballage doit être emporté selon la réglementation nationale concernant l’élimination des
déchets.
Le verre ne peut pas être recyclé.
Le verre doit être jeté avec les déchets résiduels de
la céramique et de la porcelaine.
Le verre résistant à la chaleur a une température de
fusion plus élevé et ne peut donc pas être réutilisé.
Veillant à ce que le verre résistant à la chaleur ne
finisse pas parmi les produits repris, est une aide et
une contribution importante à l’environnement.
Sous réserve d’erreurs typographiques.
1. Allumage efficace. Utiliser des brindilles, du petit bois bien
sec et éventuellement un peu de papier journal.
2. Fyr kun med lidt brænde ad gangen - det giver den bedste
forbrænding.
3. N’utiliser que du bois bien sec - c’est-à-dire avec un taux
d’humidité d’environ 15 à 22 %
Français
Revision:
Date :
Manuel d’utilisateur pour les modéles
2
19. août 2013
Introduction.......................................................................................... 110
Garantie.................................................................................................. 110
Specifikationer........................................................................................ 111
Convection............................................................................................. 112
Cheminée.................................................................................................. 112
Installation............................................................................................. 113
Modification du raccord de la conduite de fumée....................... 114
Dégagements par rapport aux murs combustibles........................ 115
Installation standard - angle droit.................................................. 115
Installation d’angle 45°....................................................................... 116
Dégagements par rapport aux murs non combustibles................ 117
Bois de chauffage.................................................................................. 117
Séchage et stockage du bois.............................................................. 118
Mode de fonctionnement du poêle.................................................... 119
Réglage automatique de l’arrivée d’air de combustion................ 119
Allumage du premier feu..................................................................... 120
Allumage et remplissage..................................................................... 120
Contrôle................................................................................................. 121
Nettoyage et entretien......................................................................... 123
Nettoyage de la chambre de combustion........................................ 123
Nettoyage des conduits d’évacuation de fumée............................. 124
Diagnostic des pannes.......................................................................... 126
Pièces de rechange................................................................................ 127
109
FrançaisManuel d’utilisateur pour les modéles
05
NORDI
8
57
Un poêle à bois RAIS est bien plus qu’une simple source de
chaleur, c’est aussi un symbole de l’importance que vous
accordez à décorer votre intérieur en utilisant des produits
de qualité supérieure.
LJØMÆRKN
MI
G
IN
Félicitations pour votre nouveau poêle à bois RAIS !
SK
Introduction
0
Afin de profiter au maximum de votre nouveau poêle à bois, il est important de lire attentivement ce manuel avant d’installer et d’utiliser le poêle.
À des fins de garantie et de référence future, veuillez noter le numéro de fabrication de
votre poêle. Nous vous conseillons d’inscrire ce numéro à l’endroit prévu à cet effet situé
ici à dessous. Vous trouverez le numéro de fabrication sur le dessous de la boite de convection.
Garantie
Votre poêle RAIS vient avec une garantie de cinq ans. Cette garantie ne couvre pas les
isolants thermiques, la vitre ni les joints. Toute modification, quelle qu’elle soit, apportée
au poêle aura pour effet d’annuler la garantie.
Le nom
est une marque déposée.
Date:Distributeur:
110
5,1
166°
Flux d’effluent gazeux (g/s):
Température d’effluent gazeux (°C):
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 215 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3- 5,5
4,6
socle en béton
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 175 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3 - 5,5
4,6
socle en bois
il convient d’effectuer le remplissage sous 1½ heures
<4
Poussières mesurées suivant la norme
Din+ (mg/Nm³)
Service intermittent:
0,635
86
Degré d’efficacité (%)
Particules suivant NS3058/3059 (g/kg):
ca. 180 kg
Poids avec socle (kg):
0,024
-12
Tirage min (Pascal):
Les émissions de CO attribués aux 13% O2 (%)
1,1
280-200-300
Foyer largeur/profondeur/hauteur
foyer supérieur
Quantité de bois recommandée au remplissage
(kg) (Répartie sur 1-2 bûches de 25 cm env.)
472-482-1064
45-83
Surface de chauffage (m2):
Poêle largeur/profondeur/hauteur (mm):
sans socle
3 - 5,5
4,6
Effet min./max.(kW):
Puissance nominale (kW):
socle en acier
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles
Specifikationer
111
FrançaisManuel d’utilisateur pour les modéles
Convection
Tous les poêles RAIS sont des poêles à convection, ce qui veut dire que les parois latérales
du poêle ne deviennent jamais trop chaudes. Le principe de convection consiste à faire
entrer de l’air froid dans le système à la base du poêle et à le faire monter à travers le conduit de convection situé le long de la chambre de combustion du poêle. L’air chauffé est
libéré par le dessus du poêle, créant ainsi une rapide circulation d’air dans la pièce.
Cheminée
La cheminée est le moteur de votre poêle. Même le meilleur poêle ne fonctionnera pas de
manière optimale si le tirage correct et nécessaire de la cheminée n’est pas disponible et si
la cheminée n’est pas correctement installée.
La cheminée doit être suffisamment haute (un minimum de 3 m) pour assurer le tirage
correct de 14-18 pascals. Lorsque le tirage recommandé ne peut pas être atteint, il peut
alors arriver que de la fumée sorte par la porte du poêle pour se répandre dans la pièce au
moment où on alimente le feu.
Faites très attention au tirage si vous utilisez une cheminée à double conduit.
Les poêles RAIS sont faits pour être installés avec un raccord de fumée, mais nous recommandons de placer des insertions avec un minimum de 250 mm entre.
La buse a un diamètre de 150 mm.
Si le tirage est trop important, il est recommandé d’installer un registre régulateur dans la
cheminée ou le tuyau de fumée. Dans le cas où un registre est installé, celui-ci doit avoir
une zone de circulation d’air d’au moins 20 cm² en position fermée. Cela garantit que la
valeur énergétique du bois de chauffage est utilisée de manière optimale. Si vous avez des
questions ou des inquiétudes concernant l’état de votre cheminée, veuillez contacter votre
ramoneur ou distributeur RAIS local.
Pensez à assurer un accès facile à la porte de ramonage de la cheminée.
112
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles
Installation
Le poêle peut être installé libre.
Pour des raisons de respect de l’environnement et de sécurité, il est important que le
poêle soit correctement installé.
À l’installation du poêle certaines règles doivent IMPÉRATIVEMENT être respectées.
Le poêle doit être installé conformément aux codes et règlements de construction nationaux et locaux. De plus, nous vous recommandons de contacter les autorités locales de
même qu’un ramoneur avant l’installation.
Aucune modification non autorisée ne doit être apportée au poêle.
REMARQUE : L’installation devra être signalée au ramoneur local avant d’utiliser le poêle.
Afin d’assurer une combustion efficace, il est important que la pièce dans laquelle le poêle
va être installé soit suffisamment alimentée en air frais.
Veuillez noter qu’une ventilation mécanique, telle qu’une hotte de cuisine, peut réduire
l’alimentation d’air. Toute grilles d’air doit être située de façon que le flux d’air n’est pas
bloquée.
Le poêle a une consommation d’air de 10-20 m³/h.
Le sol doit être capable de supporter le poids du poêle, et éventuellement de la cheminée.
Si le poêle être installé sur un plancher combustible, réglementations locales et nationales
sont observées en ce qui concerne la taille de la surface non combustible qui recouvre le
plancher du poêle.
Installez votre poêle RAIS dans une pièce d’où on peut parvenir à une distribution maximale de la chaleur vers les autres pièces. Ainsi, vous obtenez le maximum de plaisir de
votre poêle. Placez votre poêle à une distance sécuritaire des matériaux combustibles.
Vérifiez l’étiquette nominative qui se trouve à l’arrière de votre poêle.
À la réception du poêle, vérifier l’absence de défauts.
ATTENTION !!
RAIS A/S recommande que l’installation soit effectuée par un distributeur autorisé/qualifié pour le montage de poêles RAIS ou un installateur recommandé par un distributeur RAIS.
Voir www.rais.com pour une liste de revendeur
113
FrançaisManuel d’utilisateur pour les modéles
Modification du raccord de la conduite de fumée
Le poêle livré est préparé pour l’évacuation des fumées par le dessus, mais cela peut être
modifié pour une évacuation des fumées par l’arrière de la manière suivante :
Défoncer le flan prédécoupé sur le revêtement du four.
Enlevez le couvercle protecteur et sa garniture puis
insérez-le dans l’orifice sur le dessus du poêle, en
vous assurant que la garniture est bien positionnée.
Fixez-le à l’aide des 3 écrous M6.
Montez l’ajutage pour le départ des fumées (que
voustrouverez dans un sachet à l’intérieur du poêle) et
le support de la chicanedu haut à l’aide de 3 vis à tête
cylindrique M6x20 et des écrous M6.
Montez la chicane du haut, le coupe-flammes et la
plaque supérieure dans l’ordre inverse.
114
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles
Dégagements par rapport aux murs combustibles
Afin de déterminer si le mur près duquel votre poêle va être placé est combustible ou non,
veuillez contacter l’architecte qui a conçu le bâtiment ou encore les autorités de la construction locales.
Dans le cas où le sol est combustible, le poêle alors doit être placé sur quelque chose de
non combustible comme une plaque d’acier, une plaque de verre, du carrelage ou encore
de la pierre.
Installation standard - angle droit
fumée non isolé
A.Dégagement (min.)
500 mm
Distance de sécurité aux matériaux combustibles (min.)
B. devant (sol)
- où le but n’est pas répertorié, suivez les réglementations
nationales / locales
C. latérale (sol)
- où le but n’est pas répertorié, suivez les réglementations
nationales / locales
D. arrière (mur)
80 mm
E. latérale (mur)
200 mm
La distance D est changé à 80mm par la poignée pour konvektionsspjældet.



115
FrançaisManuel d’utilisateur pour les modéles
Installation d’angle 45°
fumée non isolés
A.Dégagement (min.)500 mm
Distance de sécurité aux matériaux combustibles (min.)
B. devant (sol)
- où le but n’est pas répertorié, suivez les réglementations
nationales / locales
C. latérale (sol)
- où le but n’est pas répertorié, suivez les réglementations
nationales / locales
D. arrière (mur)50 mm



116
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles
Dégagements par rapport aux murs non combustibles
Nous recommandons un dégagement minimum par rapport aux matériaux non combustibles d’au moins 50 mm (F) de manière à faciliter le nettoyage.
La porte de ramonage devrait être accessible en tout temps.
Remarque - a l’installation standard - angle droit, la distance F est changé à 80mm par la
poignée pour l’églage du convection d’air..


Bois de chauffage
Votre poêle RAIS a été conçu et agréé conformément à la certification EN 13240 et NS
3058/3059 pour la combustion de bois de chauffage coupé et séché. Le bois de chauffage
ne devrait contenir que 15-22% d’eau et avoir un maximum. longueur de la largeur de la
chambre de combustion moins 50-60 mm.
Brûler du bois de chauffage humide n’est pas économique et crée de la suie en plus de
causer d’autres problèmes environnementaux. Le bois nouvellement coupé contient approximativement 60-70% d’humidité et il est par conséquent inutile de l’utiliser comme
matériau de chauffage. Le bois coupé doit être stocké pendant au moins un an avant
d’être utilisé comme combustible.
117

FrançaisManuel d’utilisateur pour les modéles
Le bois de chauffage qui a un diamètre dépassant 100 mm devrait être divisé et quelle
que soit la taille du bois, sa surface doit être dépourvue d’écorce.
N’utilisez pas de bois traité ou peint, de bois lamellé, de bois avec un recouvrement artificiel, de contreplaqué, de charbon, de briquettes en papier, ni de déchets (le plastique et
autres types de matériaux artificiels dégagent des gaz nocifs) comme combustible dans
votre poêle à bois parce que les fumées malodorantes pouvant être toxiques.
Si de tels matériaux ou une plus grande quantité de bois de chauffage que celle recommandée sont utilisés, votre poêle sera alors exposé à une trop forte chaleur, laquelle
conduira à des températures élevées dans la cheminée avec pour résultat une efficacité
réduite. De plus, votre poêle et votre cheminée pourraient tous les deux être endommagés
et votre garantie sera annulée.
La capacité du bois de chauffage à bien brûler est étroitement liée à la quantité
d’humidité présente dans le bois de chauffage. Un taux élevé d’humidité résultera en une
chaleur moins importante, car plus il y aura déau dans le bois de chauffage, plus il audra
utiliser d’énergie pour l’évaporer et cette énergie sera donc perdue.
UTILISER DU CARBURANT RECOMMANDÉ
La valeur calorifique de différents types de bois qui ont été séchés pendant deux ans et
contiennent un taux d’humidité de 15-17% est indiquée dans le tableau ci-après :
Type de boisBois sec en kg/m³Comparé au hêtre/chêne
Hêtre blanc
Hêtre et chêne Frêne Érable
Bouleau
Pin de montagne
Épinette Peuplier 640
580
570
540
510
480
390
380
110 %
100 %
98 %
93 %
88 %
83 %
67 %
65 %
Tous les types de bois chauffent de la même manière par kg ; cependant, la densité
du bois n’est pas la même. Par exemple, 1 kg de bois prend moins de place que 1 kg
d’épinette.
Séchage et stockage du bois
Le séchage et le stockage
Le bois a besoin de temps pour sécher: séchage à l’air correct prend env. 2 ans.
Voici quelques conseils:
• Stocker le bois scié, fendu et empilé dans un endroit aéré, ensoleillé protégé de la
pluie (côté sud de la maison est idéale).
• Gardez tas de bois avec la largeur d’une main en dehors, ce qui garantit que l’air
circulant dans la prise humidité avec elle.
• Évitez de recouvrir les piles de bois de chauffage avec du plastique, car elle empêche
l’humidité de s’échapper.
• C’est une bonne idée d’apporter du bois de chauffage en 2-3 jours avant que vous
en avez besoin.
118
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles
Mode de fonctionnement du poêle
Le poêle comporte deux chambres de combustion :
• La chambre de combustion supérieure (CS) pour la combustion primaire.
• La chambre inférieure (CI) pour la postcombustion qui NE doit PAS être utilisée pour
allumer ou charger le bois.
Dôme
La postcombustion permet une exploitation efficace de
l’énergie du combustible et assure la combustion quasichambre de
complète des fumées nocives et polluantes.
combustion
À l’allumage, le flux d’air est dirigé à travers la supérieure
chambre de combustion supérieure vers le tuyau
d’évacuation de la fumée (la cheminée). Lorsque le poêle
atteint une certaine température, le flux d’air, et les gaz
imbrûlés qu’il contient, sont redirigés de la chambre
supérieure vers la chambre inférieure par une ouverture
réalisée dans la plaque de fond de la chambre supérieure
(vermiculite). Au-dessus de l’ouverture repose un dôme en acier.
Les flammes sont ainsi guidées, via le dôme, dans la chambre
de postcombustion où les gaz sont brûlés.
Réglage automatique de l’arrivée d’air de combustion
chambre de combustion inférieure
Ce poêle est équipé d’un volet d’air primaire indépendant, à réglage automatique.
Le volet n’est donc pas muni d’une poignée.
L’air primaire est l’air frais permettant la combustion qui est introduit dans la zone de
combustion primaire, c’est-à-dire la couche de braises. Cet air, qui est froid, n’est utilisé
que dans la phase d’allumage.
L’air secondaire, est l’air qui est introduit dans la zone de postcombustion, c’est-à-dire l’air
qui contribue à la combustion des gaz de pyrolyse (un air chaud qui est utilisé pour lécher
les vitres et pour la combustion). Cet air est introduit par le volet et préchauffé dans les
canaux latéraux avant d’être injecté le long des vitres. Le flux d’air chaud ainsi créé lèche
la vitre et empêche la suie de s’y déposer.
Lorsque les flammes sont d’un jaune pâle, la combustion est propre.
Les tuyères de contrôle sont placées dans la plaque arrière de la chambre de combustion
primaire. Elles contribuent à maintenir la couche de braise chaude et lui assurent un apport d’oxygène permanent. Cela permet un démarrage rapide au chargement et réduit le
risque que le feu s’éteigne.
IMPORTANT ! – à l’allumage et au chargement
Si un bac à cendre est utilisé, il doit être placé au fond de la
chambre de combustion inférieure.
119
FrançaisManuel d’utilisateur pour les modéles
Allumage du premier feu
IMPORTANT :
Le bois doit être placé uniquement dans la chambre de combustion supérieure, à
l’allumage tout comme aux chargements successifs.
Commencez à utiliser votre nouveau poêle en douceur et vous en serez récompensé.
Commencez par un petit feu de sorte à habituer votre poêle aux températures élevées.
Cela lui garantira le meilleur départ possible et évitera d’éventuels dommages.
Lors de premier allumage, il se pourrait que vous détectez une odeur étrange qui provenant des effets de la chaleur sur la peinture et les matériaux. C’est normal et ce n’est que
temporaire. Assurez-vous simplement qu’il y a beaucoup d’air frais dans la pièce lorsque
vous démarrez le feu.
Durant ce processus, veuillez à ne pas toucher les surfaces peintes, et ouvrez et fermez
fréquemment la porte du poêle pour éviter que les joints de la porte ne collent.
De plus, durant la période initiale de chauffage et de refroidissement, il peut arriver que
le métal émette des bruits semblables à des cliquetis du fait d’être exposé à d’importantes
variations de température. Cela aussi est normal et ne durera pas.
N’utilisez jamais de combustible liquide quel qu’il soit pour allumer ou entretenir le feu car
il pourrait y avoir un risque d’explosion.
Lorsque le poêle n’a pas été utilisé depuis longtemps, utilisez la même approche que celle
recommandée dans le cas d’un premier feu.
Allumage et remplissage
ATTENTION !!
Si le Système d’air est connecté, la valve doit être ouverte.
Allumage dit ”de haut en bas”(voir les photos à la fin du manuel)
• La porte s’ouvre et peut être verrouillée à l’aide de la petite poignée située en bas de
la porte.
• Commencez par placer environ 1 kg de bois (par exemple 1 morceau de bûche fendue) au fond de la chambre de combustion supérieure, devant le dôme et tout près
de la petite vitre avant (1).
• Placez ensuite 1,2 kg de bois sec, bûchettes fendues, en vrac derrière la bûche (2) au
dessus du dôme, avec 2-3 blocs d’allumage ou équivalent.
120
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles
• Allumez le feu (3) et fermez la convection en haut
du poêle.
• Repoussez la porte et bloquez-la entre-ouverte en
basculant la poignée.
• Une fois que le feu a bien pris dans le bois d’allumage (4), fermez complètement la
porte (après environ 5 min).
• Lorsqu’une certaine température est atteinte, le volet d’air redirigera la fumée vers
la chambre de postcombustion. Une flamme vers le bas sera ainsi formée entre les
chambres de combustion supérieure et inférieure (5 - 6).
• Une fois les dernières flammes éteintes et une bonne couche de braise formée (7),
rechargez le poêle avec 1-2 bûches (environ 1-1½ kg) (8). Placez le bois à l’arrière de
la chambre de combustion, au dessus du dôme! Refermez complètement la porte.
ATTENTION !!
Si le feu a brûlé trop longtemps (trop peu de braises), un certain temps peut être nécessaire avant que les flammes soient orientées vers la chambre de combustion inférieure et
que la combustion devienne ainsi propre.
Lorsque le poêle est allumé, la fumée sortant de la cheminée doit être pratiquement invisible, seule une «onde» d’air chaud doit être perçue.
Pour charger le poêle, ouvrir prudemment la porte pour éviter une turbulence de fumée.
Ne jamais rajouter de bois lorsqu’il y a des flammes dans le foyer.
RAIS recommande de recharger 1-2 bûches - environ 1-1½ kg - avant 1½ heure de combustion (fonctionnement intermittent).
ATTENTION !!
Gardez le poêle sous surveillance assidue pendant l’allumage.
Pendant le fonctionnement, la porte doit toujours rester fermée.
Contrôle
Signes du bon fonctionnement du poêle:
• La cendre est blanche
• Les parois de la chambre de combustion sont exemptes de suie
• Le bois est suffisamment sec
121
Advarsel
FrançaisManuel d’utilisateur pour les modéles
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
uforbrændte røggasser.
og
eksplodere.
Det
skader
og
SiRøggas
le bois nekan
fait antændes
que brûler sans
ou fume
et ilkan
n’y give
pas suffisamment
d’air, des gaz
Røggas
kan
antændes
og flamme
eksplodere.
Det
kan
give
skader på
på materiel
materiel
og ii
deværste
fumée
non
enflammés
peuvent
se
développer.
værste fald
fald på
på personer.
personer.
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
AVERTISSEMENT!!
uforbrændte røggasser.
Le gaz fumée peut être enflammé et exploser. Cela peut faire des dommages au matériel
et, au pis, aux personnes.
Luk
Luk aldrig
aldrig helt
helt for
for lufttilførslen,
lufttilførslen, når
når der
der tændes
tændes op
op ii ovnen.
ovnen.
Hvis der
der kun
kun er
er få
få gløder
gløder tilbage,
tilbage,
Hvis
skal der
der tændes
tændes op
op forfra.
forfra. Hvis
Hvis man
man
skal
bare
lægger
brænde
på
tændes
bålet
bare lægger brænde på tændes bålet
S’il ne
reste que
quelques
ikke,
derimod
udvikles
derparticules
uforbrændte
ikke,
derimod
udvikles
der
uforbrændte
non éteintes, vous devez allumer à
røggasser.
røggasser.
nouveau.
Si on ne met que du bois, le feu ne sera
pas allumé, mais par contre des gaz de
fumée non enflammés seront développés.
Her er
er der
der lagt
lagt træ
træ på
på et
et for
for lille
lille gløgløHer
delag, og
og der
der tilføres
tilføres for
for lidt
lidt luft
luft -- røgrøgdelag,
udvikling
begynder.
udvikling begynder.
Voici on a mis du bois sur une trop petite
couche de particules non éteintes en
même temps avec une alimentation en
air trop faible – le dégagement de fumé
commence à se développer.
Undgå meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling
røgudvikling -Undgå
fare for
for røggaseksplosion.
røggaseksplosion.
fare
Évitez le dégagement de fumé très
puissant – au risque d’une explosion
Ved
meget
kraftig røgudvikling,
røgudvikling, åbn
åbn
de gaz
de fumée.
Ved
meget
kraftig
luftspjældet helt,
helt, samt
samt eventuel
eventuel låge
låge
luftspjældet
Au cas d’un dégagement de fumé très
på
klem
eller
tænd
op
forfra.
på
klem eller
tænd
op forfra.
puissant,
ouvrez
le portillon
et allumer à
nouveau.
122
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles
Nettoyage et entretien
Vous devriez faire contrôler votre cheminée ainsi que votre poêle une fois par an par un
ramoneur professionnel. Durant le nettoyage, le contrôle ou la réparation, le poêle doit
être froid. Nettoyer régulièrement le verre, et uniquement lorsqu’il est refroidi, pour éviter
que la suie n’y adhère.
Si la vitre de la porte de votre poêle est recouverte de suie,
• humectez un morceau de papier ou de journal, trempez-le dans les cendres froides et
frottez la vitre recouverte de suie.
• Utilisez ensuite un autre morceau de papier pour polir la vitre, et celle-ci sera à nouveau propre.
• Autrement, vous pouvez utiliser un produit pour nettoyer les vitres en vente chez
votre distributeur RAIS.
Le nettoyage des surfaces extérieures du poêle (à froid !) s’effectue à l’aide d’un chiffon
sec non pelucheux ou d’une brosse douce.
Nettoyage de la chambre de combustion:
Remuez les braises pour faire tomber les cendres que vous gardez dans un récipient non
combustible jusqu’à ce qu’elles aient refroidi. Les cendres peuvent ensuite être jetées avec
les ordures ordinaires.
Le tiroir à cendres doit être vidé au besoin.
N’OUBLIEZ PAS!!
• Rappelez-vous de ne JAMAIS nettoyer toutes les cendres de la chambre de combustion.
• Pour une meilleure combustion, laissez une couche d’environ 20 mm.
La cheminée et les tuyaux de fumée devraient toujours être inspectés au début d’une nouvelle saison d’utilisation du poêle pour s’assurer que le passage de l’air n’est pas obstrué.
Contrôler l’absence de dommage à l’intérieur et à l’extérieur du poêle, plus particulièrement sur les joints et plaques réfractaires (vermiculite).
Nettoyage de la chambre de combustion
Enlevez doucement le dôme et la petite
vitre à l’avant de la chambre de
combustion (butée de cendre).
vitre devant
(butée de cendre)
dôme
Pour le nettoyage de la chambre supérieure, il est possible de déplacer le bac à cendre et
de le placer sous la chambre supérieure sur deux supports.
le bac
à cendre
support
123
FrançaisManuel d’utilisateur pour les modéles
Balayez la cendre dans le bac est enlevez la.
Une fois vidé, replacez le bac à cendre dans la chambre de combustion inférieure.
Le bac à cendre ne doit pas rester sous la chambre de combustion supérieure car:
• la porte ne peut être fermée et risque d’être endommagée.
• le bac à cendre empêche le fonctionnement spécial du poêle
(la postcombustion dans la chambre inférieure).
Nettoyage des conduits d’évacuation de fumée
La chambre de combustion supérieure
Afin d’obtenir l’accès au conduit de fumée, retirez la plaque supérieure - l’inverseur de
fumée en vermiculite.
Retirez l’inverseur de fumée doucement par chavirer et de le transformer pour qu’il soit
clair du côté.
Tirez doucement sur ​​la plaque.
Enlevez saletés et poussières, puis remettez les éléments en place dans l’ordre inverse.
ATTENTION !!
• Faites attention en replaçant inverseur de fumée.
124
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles
La chambre de combustion inférieure
1. Dévissez l’un des supports du bac à
cendre sous la chambre de combustion
supérieure. (clé allen 4mm)
2. Soulevez et enlevez doucement la plaque
de fond (utilisez par exemple un large
tournevis plat).
3. Enlevez doucement la plaque latérale.
4. Soulevez avec précautions et sortez la
plaque arrière.
5. Éliminez la saleté et la suie avant de replacer les éléments dans le sens inverse.
ATTENTION !!
• Faites attention en replaçant les plaques.
125
FrançaisManuel d’utilisateur pour les modéles
Diagnostic des pannes
De la fumée s’échappe par la porte :
Il n’y a pas suffisamment de tirage dans la cheminée (<12 Pa)
• assurez-vous que la cheminée ou la conduite d’air ne sont pas obstruées
• vérifiez si la hotte de cuisine fonctionne et si c’est le cas, éteignez-la et ouvrez la
fenêtre pendant quelques instants
De la suie sur la vitre:
Le bois est trop humide
• assurez-vous que le poêle est suffisamment chauffé avant de fermer la porte
Le poêle brûle trop vite :
• le joint peut ne pas être suffisamment serré
• le tirage de la cheminée peut être trop important, >22 Pa, si c’est le cas, veuillez
installer un registre régulateur
Le poêle brûle trop lentement :
•
•
•
•
•
quantité insuffisante de bois de chauffage
alimentation en air insuffisante pour la ventilation
le conduit de fumée / système de déflecteur n’ont pas été nettoyés
la cheminée fuit
assurez-vous qu’il n’y a pas de fuite entre la cheminée et le tuyau
Si les problèmes persistent, nous vous recommandons de contacter votre ramoneur ou
votre distributeur RAIS local.
AVERTISSEMENT!!
En cas d’incendie de cheminée:
• couper toute alimentation en air sur le poêle si elle est installée une vanne
d’alimentation en air de l’extérieur
• appeler les pompiers.
• ne jamais utiliser d’eau pour éteindre le feu !
• après un incendie, il est nécessaire de contacter un ramoneur pour contrôler le poêle
et la cheminée
IMPORTANT!!
• on obtient une combustion sure, lorsqu’il y a des flammes d’un jaune clair ou des
braises claires.
• le bois ne doit pas «brûler sans flammes.
126
Français
Manuel d’utilisateur pour les modéles
Pièces de rechange
Si vous utilisez d’autres pièces de rechange que celles recommandées par RAIS, la garantie
devient caduque.
Toutes les pièces interchangeables peuvent être achetées séparément chez votre distributeur RAIS.
Consulter le schéma de pièces détachées spécifiques à chaque produit (à l’arrière du
manuel.
Ref.NombreNo.produitDescription
1 18501090
2 19502200
3 11015500
4 161-00
5 18500912SV
6 18500911mon
7 18500913
8 18507010mon
9 18500127sort
1018500107sort
1129501890
1218500101sort
1318500102sort
1418500121sort
1518500122sort
1618500401
1718500402sort
181850041190
1918504101
2019505010
2119502250
2219502251
2319502252
24161-105
Porte en verre
Lot de briques réfractaires
Garniture d’étanchéité
Conduit de fumée 6”
Plaque de fond du volet de convection
Plaque supérieure du volet de convection
Couvercle pour l’évacuation de fumée par le haut
Panneau arrière en béton
Panneau arrière pour socle en acier/bois
Panneau arrière pour socle en beton
Fermoir
Panneau latéral gauche – socle en beton/bois
Panneau latéral droit – socle en beton/bois
Panneau latéral gauche - socle en acier
Panneau latéral droit - socle en acier
Socle en beton
Socle en acier
Socle en bois
Réflecteur pour le socle en bois
Butée de cendre (vitre devant)
Le dessus du dôme
La base du dôme
Protection éclair
Conduit de fumée 5”
127
STOOK MILIEUVRIENDELIJK!
3 milieuvriendelijke adviezen voor verstandig stoken
- gezond verstand, zowel voor het milieu als
voor de portemonnee.
1. Efficiënt aanmaken. Gebruik droge twijgen, aanmaakhout
en eventueel wat krantenpapier.
2. Stook slechts met telkens een beetje brandstof, dat geeft
de beste verbranding.
3. Gebruik enkel droog hout, dat wil zeggen hout met een
vochtigheidsgraad tussen 15 en 22 procent.
Het glas kan niet worden gerecycleerd.
Het glas moet worden afgevoerd samen met keramisch materiaal en porcelein. Brandvast glas heeft
een hogere smelttemperatuur en kan dus niet worden gerecycleerd.
Zorg er voor dat geen brandvast glas is bij de ingeleverde producten . Dit is een belangrijke bijdrage
aan het leefmilieu.
Onder voorbehoud van drukfouten
De verpakking van het kachel kan worden gerecycleerd.
Ze moet worden uitgevoerd in overeenstemming
met de plaatselijke richtlijnen roind de afvoer van
afval.
Vlaams
Revision: Datum :
Gebruikershandleiding voor
2
19. augustus 2013
Inleiding................................................................................................... 130
Waarborg............................................................................................... 130
Specificaties............................................................................................. 131
Convectie................................................................................................ 132
Schoorsteen........................................................................................... 132
Installatie................................................................................................ 133
Wijziging van de schoorsteenaansluiting....................................... 134
Vrije ruimte tot brandbare wanden.................................................. 135
Normale opstelling - (rechte hoek)................................................... 135
Hoekmontage 45°.................................................................................. 136
Vrije ruimte tot niet-brandbare materialen..................................... 137
Brandhout.............................................................................................. 137
Drogen en opslaan............................................................................... 138
Werking van de kachel........................................................................ 139
Automatische regeling van de verbrandingslucht....................... 139
Eerste keer ontsteking......................................................................... 140
Aanmaken en bijvullen......................................................................... 140
Controle................................................................................................. 141
Reiniging en onderhoud....................................................................... 143
Verwijderen van as uit de stookplaats............................................. 143
Schoonmaak van de rookkanalen................................................... 144
Oplossen van problemen...................................................................... 146
Reserveonderdelen................................................................................ 147
129
VlaamsGebruikershandleiding voor
05
NORDI
8
57
Een RAIS houtkachel is meer dan zomaar een warmtebron: ze
toont aan dat u uw huis wil inrichten met perfect ontworpen
kwaliteitsproducten.
LJØMÆRKN
MI
G
IN
Gefeliciteerd met uw nieuwe RAIS houtkachel!
SK
Inleiding
0
Om het maximum te halen uit uw nieuwe houtkachel, is het belangrijk dat u deze handleiding grondig leest vóór u de kachel installeert en gebruikt.
In verband met de waarborg en latere referenties kunt u best het productienummer van
uw kachel noteren. We adviseren u het in het vakje beneden op de pagina te schrijven.
Het productienummer is onderaan aan de achter-zijde van de kachel.
Waarborg
Uw RAIS kachel krijgt vijf jaar waarborg mee. Deze waarborg geldt niet voor isolatiemateriaal, glas en pakkingen. Elke verandering aan het apparaat vervalt de waarborg.
De naam
is een geregistreerd handelsmerk.
Datum:Verkoper:
130
5,1
166°
Rookgas massa strook (g/s):
Temperatuur rookgas (°C):
Bijvullen
<4
0,635
Deeltjes naar gelang NS3058/3059 (g/kg):
Stov afgemeten ref. Din+ (mg/Nm³):
0,024
86
CO emissie toegeschreven aan13% O2 (%)
Effictiviteit(%):
ca. 180 kg
-12
Min. trek van de kachel (Pascal):
Gewicht met sokkel (kg):
1,1
Aanbevolen hoeveelheid hout (kg):
(1-2 blokken van elk 25 cm lang)
280-200-300
Breedte/diepte/hoogte stookplaats (mm):
bovenste stookplaats
45-83
Verwarmde oppervlakte (m2):
472-482-1064
3 - 5,5
Min./Max. vermogen (kW):
Breedte/diepte/hoogte kachel (mm):
zonder sokkel
4,6
Nominaal vermogen (kW):
stalen sokkel
Vul de kachel elke 1½ uur bij
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 215 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3- 5,5
4,6
betonnen sokkel
166°
5,1
<4
0,635
0,024
86
ca. 175 kg
-12
1,1
280-200-300
472-482-1064
45-83
3 - 5,5
4,6
houten sokkel
Vlaams
Gebruikershandleiding voor
Specificaties
131
VlaamsGebruikershandleiding voor
Convectie
Alle RAIS kachels zijn convectiekachels, wat betekent dat de achter- en zijkanten nooit
te heet worden. Bij convectie wordt aan de onderzijde van de kachel koude lucht in het
systeem gezogen. Deze lucht gaat dan naar boven door de convectieleiding, die naast de
verbrandingskamer ligt. De opgewarmde lucht komt vrij aan de bovenzijde van de kachel,
zodat in de ruimte een snelle luchtcirculatie ontstaat.
Schoorsteen
De schoorsteen is de motor van uw kachel. Zelfs de beste kachel zal niet goed werken
wanneer de correcte en noodzakelijke trek niet beschikbaar is en wanneer de schoorsteen
niet correct is geïnstalleerd.
De schoorsteen moet hoog genoeg zijn (minimum 3 meter) om de nodige trek van 14 18
Pascal mogelijk te maken. Als de aanbevolen trek niet wordt bereikt, kan er uit de kachel
rook in de kamer komen bij het bijvullen.
Schenk extra aandacht aan de trek als u een schoorsteen met twee rookkanalen gebruikt.
RAIS kachels zijn geschikt voor installatie met een rookverbindingsstuk, maar we raden
aan om tussenstukken te plaatsen met een onderlinge afstand van minimum 250 mm.
De aansluitkraag heeft een diameter van 150 mm.
Bij te hevige trek is de installatie van een demper op de schoorsteen of het rookkanaal aan
te bevelen. Als een demper wordt geïnstalleerd, moet hij een open ruimte van minstens
20 cm² in gesloten stand hebben. Dit zorgt ervoor dat de energie van het brandhout optimaal wordt benut. Hebt u vragen over de toestand van uw schoorsteen, contacteer dan
uw schoorsteenveger of uw RAIS dealer.
Denk eraan dat u de toegang tot de reinigingsdeur vrij laat.
132
Vlaams
Gebruikershandleiding voor
Installatie
De kachel kan vrij op de vloer staan.
Het is belangrijk dat de kachel juist geïnstalleerd wordt, zowel met het oog op het milieu
als op uw veiligheid.
De onderstaande regels moeten worden gevolgd vóór en tijdens de installatie.
De installatie van de kachel moet beantwoorden aan alle nationale en lokale regels en
voorschriften. Bovendien raden we u aan om vóór de installatie de plaatselijke overheid en
een schoorsteenveger te contacteren.
RAIS A/S raadt aan compentente RAIS kachelinstallateur te gebruiken
Onbevoegden mogen geen wijzigingen aanbrengen aan de kachel.
OPMERKING: vóór de kachel wordt gebruikt, moet u de installatie melden aan uw schoorsteenveger.
Om een efficiënte verbranding te garanderen, moet er voldoende verse luchttoevoer zijn
in de ruimte waar de kachel wordt geplaatst. Houd er rekening mee dat een mechanische
uitlaat, zoals een keukenventilator, de luchttoevoer kan beperken.
De kachel heeft een luchtverbruik van 10-20m³/uur.
De vloer moet voldoende stevig zijn om het gewicht van de kachel en eventueel de schoorsteen te dragen. Plaats de kachel op vuurvast materiaal.
Als het apparaat op brandbare vloeren is geïnstalleerd, worden de nationale en plaatselijke voorschriften nageleefd met betrekking tot de omvang van de niet-brandbare ondergrond, die de vloer van de oven dekt.
Installeer uw RAIS kachel in een ruimte van waaruit u zoveel mogelijk warmte naar andere
kamers kunt leiden. Plaats uw kachel op een veilige afstand van brandbaar materiaal.
Controleer het naamplaatje aan de achter-zijde van de kachel.
Bij ontvangst wordt de kachel gecontroleerd op defecten.
NB!!
RAIS A/S raadt aan de kachel te laten installeren door een
geautoriseerde en compentente RAIS-verkoper of door
een kachelinstallateur die door een geautoriseerde Raisverkoper is aanbevolen.
Zie www.rais.com voor verkoper overzicht.
133
VlaamsGebruikershandleiding voor
Wijziging van de schoorsteenaansluiting
De oven wordt kant en klaar geleverd met een rookuitlaat bovenaan. Deze kan op de
volgende manier veranderd worden in een achteruitlaat:
Klop de uitgestanste cirkel eruit op de bekleding van
de kachel
Verwijder het deksel en de pakking en plaats ze op
het gat bovenaan. Zorg ervoor dat de pakking op
de juiste plaats terechtkomt. Schroef alles aan elkaar
vast met de drie M6-moeren.
Monteer de rookbus (die zich in een zak in de kachel
bevindt) en de houder van de bovenste rookgeleider
met behulp van drie M6x20 cilinderschroeven en M6moeren.
Monteer de bovenste rookgeleider, de rookplaat en de
bovenplaat in omgekeerde volgorde.
134
Vlaams
Gebruikershandleiding voor
Vrije ruimte tot brandbare wanden
Contacteer uw architect of de bevoegde overheidsinstanties om te weten of de wand in
de buurt van uw kachel brandbaar is.
Als de vloer brandbaar is, moet de kachel op niet-brandbaar materiaal worden geplaatst,
zoals een stalen plaat, een glazen plaat, tegels of een stenen plaat.
Normale opstelling - (rechte hoek)
Niet-geïsoleerde rookbuis.
A. afstand tot meubelen (min.)
500 mm
Afstand tot brandbare materialen (min.)
B. vooraan (vloer)- als de afstand niet wordt vermeld, volg dan
de nationale /lokale voorschriften
C. zijkant (vloer)- als de afstand niet wordt vermeld, volg dan
de nationale /lokale voorschriften
D. achteraan (wand)
80 mm
E. zijkant tot wand
200 mm
Afstand D is 80 mm vanwege de handgreep van de convectieklep.



135
VlaamsGebruikershandleiding voor
Hoekmontage 45°
Niet-geïsoleerde rookbuis
A.Afstand tot meubelen (min.)
500 mm
Afstand tot brandbare materialen (min.)
B. vooraan (vloer)- als de afstand niet wordt vermeld, volg dan
de nationale /lokale voorschriften
C. zijkant (vloer)- als de afstand niet wordt vermeld, volg dan
de nationale /lokale voorschriften
D. achteraan (wand)
50 mm



136
Vlaams
Gebruikershandleiding voor
Vrije ruimte tot niet-brandbare materialen
We adviseren een afstand van minimum 50 mm (F) tot niet-brandbare materialen aan,
zodat u makkelijk kunt schoonmaken.
De reinigingsdeur moet altijd bereikbaar zijn.
Voor de normale opstelling:
afstand F is 80 mm vanwege de handgreep van de convectieklep.


Brandhout
Uw RAIS kachel is ontworpen en is gecertificeerd volgens EN 13240 en NS 3058/3059
voor het branden van gekliefd en gedroogd brandhout Het brandhout mag slechts 1522% water bevatten en een maximale lengte hebben van ongeveer 28 cm, of de breedte
van de stookplaats min 50-60 mm.
Nat hout verbranden is niet economisch voordelig en veroorzaakt roet en andere stoffen
die schadelijk zijn voor het milieu en ook een slechte brandstofverbruik. Vers gekapt hout
bevat 60-70% vocht en is daardoor ongeschikt als brandstof. Gekliefd hout moet minstens
twee jaar worden opgeslagen vóór het als brandstof wordt gebruikt.
Brandhout met een diameter van meer dan 100 mm moet worden gekliefd. Ongeacht de
grootte van het hout moet het oppervlak vrij zijn van schors.
137

VlaamsGebruikershandleiding voor
Gebruik geen behandeld of geverfd hout, gelamineerd hout, hout met kunststofbekleding, triplex, kolen, papieren briketten of afval (plastic en andere soorten kunststoffen
stoten schadelijke gassen uit) als brandstof voor uw RAIS houtkachel.
Gebruikt u dergelijke materialen of meer brandhout dan aanbevolen, dan wordt uw
kachel blootgesteld aan een te grote hitte. Dat zal leiden tot hoge temperaturen in de
schoorsteen en een lagere efficiëntie. Bovendien kunnen uw kachel en schoorsteen worden beschadigd, en zal uw waarborg vervallen.
Hoe goed hout brandt, hangt nauw samen met de hoeveelheid vocht die het bevat. Een
hoge vochtigheid leidt tot minder warmte: hoe meer water in het brandhout, hoe meer
energie verloren gaat om dat water te doen verdampen.
GEBRUIK ALLEEN AANBEVOLEN HOUTBRANDSTOF
De verwarmingswaarde van verschillende soorten hout die twee jaar gedroogd zijn en een
vochtgehalte hebben van 15-17% leest u af uit de onderstaande tabel.
Houtsoort
Droog hout kg/m3
In Vergelijking
met beuk/eik
Haagbeuk640
110%
Beuk en eik
580
100%
Es
57098%
Esdoorn540 93%
Berk 51088%
Bergden480 83%
Spar 39067%
Populier380 65%
Alle houtsoorten geven dezelfde warmte af per kg, maar de densiteit is niet dezelfde. Een
voorbeeld: 1 kg beuk neemt minder plaats in dan 1 kg spar.
Drogen en opslaan
Hout heeft tijd nodig om te drogen. Hout dat als brandstof wordt gebruikt, moet minstens
twee jaar drogen voor een optimale verbranding.
Hier zijn enkele tips:
• Houd hout gezaagd, gespleten en gestapeld in een luchtige, zonnige locatie beschermd tegen regen (zuidkant van het huis is ideaal).
• Laat voor een goede verluchting voldoende ruimte tussen de op elkaar gestapelde
rijen
• Dek de houtstapels niet af met plastic, want dat belet het hout om goed te drogen.
• Het is nuttig de brandhout twee of drie dagen vóór gebruik binnen in huis te leggen
138
Vlaams
Gebruikershandleiding voor
Werking van de kachel
De kachel heeft twee vuurhaarden:
• de bovenste stookplaats (BS) dient om de kachel aan te steken.
• de onderste stookplaats (OS) dient voor de naverbranding en mag niet gebruikt
worden voor aansteken en stoken.
koepel
De naverbranding zorgt voor een efficiënt gebruik van de
brandstofenergie en een bijna volledige verbranding van de
schadelijke stoffen die zich in de rook bevinden. bovenste
stookplaats
Na het aansteken wordt de luchtstroom doorheen
de bovenste stookplaats naar het rookkanaal (de schoorsteen)
geleid. Wanneer de kachel een bepaalde temperatuur bereikt,
wordt de luchtstroom omgeleid, en de nog niet verbrande
gassen worden uit de bovenste stookplaats naar de onderste
stookplaats gevoerd door een opening i de bodemplaat van de
bovenste stookplaats (vermiculiet).
Boven deze opening bevindt zich een stalen koepel.
Daardoor worden de vlammen doorheen de koepel naar de
onderste stookplaats geleid met het oog op de naverbranding
van de gassen.
onderste
stookplaats
Automatische regeling van de verbrandingslucht
Deze kachel is uitgerust met een zelfstandige en zelfregelende luchtklep. Daarom is er
geen klephandvat aanwezig.
Primaire lucht is de verbrandingslucht die naar de primaire verbrandingszone wordt toegevoerd, d.w.z. de gloeilaag van de brandstof. Deze lucht, die koud is, wordt enkel tijdens
de aansteekfase gebruikt.
Secundaire lucht is de lucht die naar de gasverbrandingszone gevoerd wordt, d.w.z. lucht
die bijdraagt tot de verbranding van de pyrolysegassen (voorverwarmde lucht die voor het
schoonmaken van de ruiten en voor verbranding gebruikt wordt). Deze lucht wordt via
de klep naar binnen gezogen en via de zijkanalen voorverwarmd, waarna hij als warme
spoellucht naar de ruit gestuurd wordt. Deze warme lucht spoelt langs de ruit naar omlaat
en houdt deze vrij van roet.
Wanneer de vlammen helder geel zijn, is er sprake van zuivere verbranding.
De geleidingsmondstukken bevinden zich in de achterplaat van de bovenste stookplaats.
Zij zorgen er mee voor dat de gloeilaag altijd zuurstof krijgt en een hoge temperatuur
behoudt. Zij zorgen voor een snelle opstart na het bijvullen en verminderen het risico op
het uitdoven van het vuur.
BELANGRIJK! - tijdens het aansteken en het stoken
Indien u de asla gebruikt, moet deze zich op de bodem van
de onderste stookplaats bevinden.
139
VlaamsGebruikershandleiding voor
Eerste keer ontsteking
BELANGRIJK:
U mag enkel hout leggen in de bovenste stookplaats, zowel bij het aansteken als
tijdens het branden.
Een voorzichtige start is de moeite waard. Begin met een klein vuur, zodat uw kachel kan
wennen aan hoge temperaturen. Dit is de beste manier om te starten en hierdoor vermijden U mogelijke schade.
De eerste paar keren kunt u een vreemde geur waarnemen, die afkomstig is van
de werking van de hitte op de verf en de materialen. Dat is normaal en het zal snel
verdwijnen. Zorg er gewoon voor dat er veel frisse lucht in de kamer is wanneer u het vuur
aansteekt.
Let erop dat u tijdens het aansteken de geverfde oppervlakken niet aanraakt. Open en sluit
de deur regelmatig om te voorkomen dat de fittingen zouden kleven.
Tijdens het eerste opwarmen en afkoelen kan het metaal wat klikgeluiden maken, omdat
het wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen. Ook die geluiden zijn
normaal en zullen verdwijnen.
Gebruik nooit vloeibare brandstof om het vuur aan te steken of aan de gang te houden,
want dit veroorzaakt ontploffingsgevaar.
Als u de kachel een tijd niet hebt gebruikt, ga dan op dezelfde manier te werk als de eerste
maal.
Aanmaken en bijvullen
OPGELET!!
Als luchtsysteem is aangesloten, de klep moet open zijn.
”Top-Down” aanmaken (achteraan in de gebruiksaanwijzing)
• U kunt het luik openen en sluiten met het kleine beslag onderaan het luik.
• Plaats om te beginnen ongeveer 1kg hout (bv. 1 gekloofd houtblok) op de bodem
van de bovenste stookplaats vóór de koepel, dichtbij de kleine voorruit (1).
• Leg ongeveer 1,2 kg droog aanmaakhout los achter het houtblok (2) bovenop de
koepel, evenals 2 tot 3 aanmaakblokjes of iets dergelijks.
140
Vlaams
Gebruikershandleiding voor
• Steek het vuur aan (3) en sluit de bovenste convectie van
de kachel.
• Sluit het luik en zet het op een kier - kantel het handvat.
• Als het aanmaakhout goed brandt (4) sluit u het deurtje volledig (na ongeveer 5
min.).
• Wanneer de temperatuur een bepaalde waarde bereikt, zal de klep de rook in een
andere richting sturen. Zo ontstaat er een neerwaartse vlam uit de bovenste stookplaats naar de onderste stookplaats (5 - 6).
• Als de laatste vlammen gedoofd zijn en er een mooie gloeilaag ligt (7), legt u er 1 à
2 stukken hout bij (ongeveer 1-1½ kg) (8). Leg het hout achteraan in de stookplaats,
bovenop de koepel! Sluit het luik volledig.
OPGELET!!
Als het vuur te veel naar beneden heeft gebrand (een te kleine gloeilaag), kan het langer
duren voordat de vlammen naar de onderste stookplaats worden omgeleid en er een
zuiverder verbranding verkregen wordt.
Als u stookt, moet de rook die uit de schoorsteen komt, bijna onzichtbaar zijn, er mag
slechts een ”flikkering” in de lucht zichtbaar zijn.
Als u de kachel bijvult, moet de deur voorzichtig geopend worden om te vermijden dat er
rook naar buiten komt. Voeg nooit hout toe terwijl de kachel nog brandt.
RAIS raadt aan 1 - 2 houtblokken (van ongeveer 1 - 1 ½ kg) per 1½ uur toe te voegen
(intermitterend bedrijf).
OPGELET!!
Hoed goed toezicht op de oven tijdens het aanmaken.
Wanneer de kachel eenmaal brandt, moet het deurtje altijd gesloten blijven.
Controle
Tekenen die erop wijzen dat de kachel correct brandt:
• de as is wit
• de wanden van de stookplaats zijn vrij van roet
• het hout is voldoende droog
141
Advarsel
VlaamsGebruikershandleiding voor
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
uforbrændte røggasser.
Røggas
kan
og
eksplodere.
Det
skader
på
materiel
Als
het brandhout
heel zachtjes
zonder vlammen
rook,
en er te
luchtog
Røggas
kan antændes
antændes
og brandt
eksplodere.
Det kan
kanofgive
give
skader
påweinig
materiel
og ii
wordt
toegevoegd,
zullen
onverbrande
uitlaatgassen
worden
ontwikkeld.
værste fald
fald på
på personer.
personer.
værste
Hvis brændet kun ulmer eller ryger, og der tilføres for lidt luft, udvikles der
WAARSCHUWING!!
uforbrændte røggasser.
Uitlaatgassen kunnen worden ontstoken en ontploft, wat leidt tot schade aan het materiaal en kan eventueel ook een persoonlijk letsel teweegbrengen.
Luk
Luk aldrig
aldrig helt
helt for
for lufttilførslen,
lufttilførslen, når
når der
der tændes
tændes op
op ii ovnen.
ovnen.
Hvis der
der kun
kun er
er få
få gløder
gløder tilbage,
tilbage,
Hvis
skal der
der tændes
tændes op
op forfra.
forfra. Hvis
Hvis man
man
skal
Als er
slechtsbrænde
een paarpå
gloeiende
bare
lægger
tændes
bålet
bare
brænde
påu tændes
kolenlægger
overblijven
moet
het vuur bålet
ikke,
derimod
udvikles der
der uforbrændte
uforbrændte
ikke,
udvikles
weerderimod
aansteken.
røggasser.
røggasser.
Als je gewoon nieuwe kolen toevoegd en
het vuur niet opnieuw aansteekt zullen
de kolen niet oplichten, maar worden er
onverbrande uitlaatgassen ontwikkeld.
Her er
er der
der lagt
lagt træ
træ på
på et
et for
for lille
lille gløgløHer
delag, og
og der
der tilføres
tilføres for
for lidt
lidt luft
luft -- røgrøgdelag,
udvikling
begynder.
udvikling
begynder.
Hier is brandhout toegevoegd aan
een gloeiend laag kolen die te klein is,
en de luchtstroom is te klein - rook is
ontwikkeld.
Undgå meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling
røgudvikling -Undgå
fare for
for røggaseksplosion.
røggaseksplosion.
fare
Vermijd zware rook - gevaar van een
uitlaatgassen explosie.
Ved meget
meget kraftig
kraftig røgudvikling,
røgudvikling, åbn
åbn
Ved
In
het
geval
van
zeer
zware
rook,
open
luftspjældet helt,
helt, samt
samt eventuel
eventuel låge
låge
luftspjældet
deur en maak het vuur opnieuw aan.
på
klem
eller
tænd
op
forfra.
på klem eller tænd op forfra.
142
Vlaams
Gebruikershandleiding voor
Reiniging en onderhoud
Laat uw schoorsteen en kachel eenmaal per jaar nakijken door een professionele
schoorsteenveger. Tijdens het schoonmaken, nakijken of herstellen moet de kachel koud
zijn.
Als er zich roet bevindt op het glas van de deur,
• bevochtig dan een stuk papier of krantenpapier, duw het even in de koude as en
wrijf ermee over het glas.
• gebruik een ander stuk papier om op te poetsen en het glas zal opnieuw schoon zijn.
• als alternatief wordt glasreiniger gebruikt, zoals verkrijgbaar bij uw RAIS dealer.
Voor de uitwendige schoonmaak van de geverfde oppervlakken (bij een koude kachel!)
gebruikt u best een droge, stofvrije doek of een zachte borstel.
De stookplaats schoonmaken
Verwijder de as en bewaar het in een niet-brandbare houder tot het is afgekoeld. Nadien
kunt u de as in de vuilnisbak gooien.
De asla moet worden geleegd als nodig is.
OPGELET!!
Denk eraan dat u
• NOOIT alle as uit de stookplaats mag verwijderen.
• Laat een laag van ongeveer 20 mm liggen voor een betere verbranding.
Bij de start van een nieuw kachel seizoen moet u de schoorsteen en de rookkanalen op
eventuele verstoppingen nakijken.
Onderzoek de binnenkant en exterieur van de kachel voor schade, in het bijzonder de
pakkingen en de warmte-isolerende platen (vermaculiet).
Verwijderen van as uit de stookplaats
Verwijder voorzichtig de koepel en de
kleine ruit vóór de stookplaats (asstop).
Front ruit
(asstop)
koepel
Met het oog op de schoonmaak van de bovenste stookplaats kan de asla verplaatst worden. Plaats hem onder de bovenste vuurhaard in 2 beslagen.
asla
beslag
143
VlaamsGebruikershandleiding voor
De as kan in de asla geveegd en verwijderd worden.
Plaats de asla weer in de onderste stookplaats.
De asla mag niet onder de bovenste stookplaats blijven:
• het deksel kan dan niet gesloten worden en kan hierdoor beschadigd raken.
• de asla verhindert de speciale functie van de kachel
(naverbranding in de onderste vuurhaard).
Schoonmaak van de rookkanalen
Bovenste stookplaats
Om de toegang tot het rookkanaal te krijgen, verwijder de bovenste plaat - de rook plaat
is gemaakt van vermiculiet.
Verwijder de rookplaat voorzichtig door hem aan een kant omhoog te kantelen en hem
een beetje opzij te draaien.
Trek de plaat voorzichtig naar buiten
Verwijder stof en vuil en zet de onderdelen terug in omgekeerde volgorde.
OPGELET!!
• Wees voorzichtig als u de platen terugzet.
144
Vlaams
Gebruikershandleiding voor
Onderste stookplaats
1. Schroef een van de beslagen van de
asla onder de bovenste vuurhaard eraf.
(inbussleutel 4mm)
2. Til de bodemplaat voorzichtig uit de
kachel (gebruik bv. een brede sleufschroevendraaier).
3. Verwijder voorzichtig de zijplaat.
4. Til de achterste plaat er voorzichtig uit.
5. Verwijder stof en vuil en zet de onderdelen
terug in omgekeerde volgorde.
OPGELET!!
• Wees voorzichtig als u de platen terugzet.
145
VlaamsGebruikershandleiding voor
Oplossen van problemen
Er ontsnapt rook uit de deur:
Er is onvoldoende trek in de schoorsteen (<12 Pa)
• kijk na of de schoorsteen of het rookkanaal verstopt is
• kijk na of de keukenventilator in gebruik is; is dat het geval, zet hem dan uit en open
even het raam
Roet op het glas:
Het hout is te vochtig
• zorg ervoor dat de kachel voldoende is opgewarmd vóór u de deur sluit
De kachel brandt te snel:
• de fitting zit misschien te los
• de trek in de schoorsteen kan te hoog zijn (>22 Pa); is dat het geval, installeer dan
een demper
De kachel brandt te langzaam:
•
•
•
•
•
te weinig brandhout
er komt onvoldoende lucht in de kachel
het rookkamersysteem is niet schoongemaakt
de schoorsteen lekt
een lek tussen schoorsteen en rookkanaal
Als de problemen blijven aanhouden, raden we u aan uw schoorsteenveger of uw RAIS
dealer te contacteren.
WAARSCHUWING!!
Bij de schoorsteenbrand:
• sluit alle luchttoevoer naar de kachel, als er een klep voor luchttoevoer van buiten is
geïnstalleerd
• contact opnemen met de brandweer
• gebruik nooit water om te blussen!
• dan moet u contact opnemen met uw schoorsteenveger om de kachel en schoorsteen te controleren.
BELANGRIJK!!!
• Om een veilige verbranding te verkrijgen, moet u zuiver gele vlammen of een zuivere
gloed hebben
• het hout mag niet liggen ”smeulen” – sluit daarom
146
Vlaams
Gebruikershandleiding voor
Reserveonderdelen
Indien u gebruik maakt van andere reserveonderdelen dan degene die RAIS aanbeveelt,
vervalt de waarborg.
Verder kunnen alle vervangbare onderdelen als reserveonderdelen bij uw RAIS-verkoper
worden aangekocht.
Zie de hierna volgende tekeningen van reserveonderdelen voor de afzonderlijke producten
(achterzijde van de gebruiksaanwijzing)
Ref.AantalProductnr.Beschrijving
1 18501090
2 19502200
3 11015500
4 161-00
5 18500912SV
6 18500911mon
7 18500913
8 18507010mon
9 18500127sort
1018500107sort
1129501890
1218500101sort
1318500102sort
1418500121sort
1518500122sort
1618500401
1718500402sort
181850041190
1918504101
2019505010
2119502250
2219502251
2319502252
24161-105
Glazen deur
Set skamol stenen
Set pakkingen voor deur
Aansluiting voor rookafvoer 6”
Bodemplaat van de convectieklep
Bovenplaat van de convectieklep
Bedekking voor bovenuitgang
Betonnen achterpaneel
Achterpaneel voor stalen/houten sokkel
Achterpaneel voor betonnen sokkel
Lukketøj
Linker zijpaneel – betonnen/houten sokkel
Rechter zijpaneel – betonnen/houten sokkel
Linker zijpaneel - stalen sokkel
Rechter zijpaneel - stalen sokkel
Betonnen sokkel
Stalen sokkel
Houten sokkel
Reflectorplaat voor houten sokkel
Front ruit (asstop)
Koepel top
Koepel bund
Vlam bescherming
Aansluiting voor rookafvoer 5”
147
1
2
3
4
5
6
7
8
RAIS
Tilbehør / Accessories / Tilbehör / Tarvikkeet / Accessoires
00065172290
Air system tilslutning bagved
Air system connection behind
Air system tilkobling bak
Air-system anslutning bakom
Air järjestelmän yhteyden takana
Raccordement du système d’air derrière
Luchtsysteem aansluiting achter
00065172390
Air system tilslutning gulv
Air system connection floor
Air system tilkobling gulvet
Air-system anslutning golv
Air järjestelmän yhteydessä lattiasta
Plancher connexion du système d’air
Luchtsysteem aansluiting vloer
Svanemærkekravene: Version 3
Svanemerkekravene:
NORDI
57
Virkningsgrad :
Partikler :
Kulilte CO :
OGC :
8
Min.
Max.
Max.
Max.
75 %
4 g/kg tre
0,136 %
120 mg/m3
Alle kriterine skal være oppfylt samtidig.
Kraven för att få Svanmärket:
Verkningsgrad :
Partiklar :
Kulilte CO :
OGC : Minst
Högst
Högst
Högst
75 %
4 g/kg ved
0,136 %
120 mg/m3
Alla kriterierna måste uppfyllas samtidigt.
Joutsenmerkin saamisen edellytykset:
Hyötysuhde :
Vähintään 75%
Hiukkaspäästöt : Enintään 4 g puukiloa
kohden
Häkää (CO) : Enintään 0,136 %
OGC :
Enintään 120 mg/m3
Kaikkien ehtojen on täytyttävä samanaikaisesti.
RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
www.rais.dk
G
IN
Alle kriterierne skal være opfyldt på en gang.
LJØMÆRKN
MI
05
Min. 75 %
Max. 4 g/kg træ
Max. 0,136 %
Max. 120 mg/m3
SK
Virkningsgrad :
Partikler :
Kulilte CO :
OGC :
0