Brugsanvisning Varmepumpetumbler T 8860 WP Edition 111

Brugsanvisning
Varmepumpetumbler
T 8860 WP Edition 111
da - DK
Læs venligst brugsanvisningen
inden opstilling, installation og
ibrugtagning for at undgå skader
på personer og produkt.
M.-Nr. 09 865 890
Miljøbeskyttelse
Bortskaffelse af emballagen
Energispareråd
Emballagen beskytter tørretumbleren
mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbruges.
Unødigt forlænget tørretid og forøget
energiforbrug kan undgås på følgende
måder:
Genbrug af emballagematerialerne
sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/
opsamlingssted.
Bortskaffelse af et gammelt
produkt
Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde
materialer. De indeholder imidlertid
også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed.
Hvis disse bortskaffes sammen med
husholdningsaffaldet eller behandles
forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor
ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet.
Aflever i stedet for det gamle produkt
på nærmeste opsamlingssted eller den
lokale genbrugsstation, så delene kan
blive genanvendt.
Sørg for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det
fjernes.
2
– Lad tøjet centrifugere ved højeste
centrifugeringshastighed i vaskemaskinen.
Hvis tøjet f.eks. centrifugeres ved
1600 omdr./min. i stedet for 1000
omdr./min., spares ca. 20% energi
og tid.
– Udnyt altid hele tromlens kapacitet i
det pågældende program.
Herved bruges der mindst mulig
energi set i forhold til den samlede
tøjmængde.
– Sørg for, at rumtemperaturen ikke er
for høj. Hvis der er andre varmeafgivende produkter i rummet, skal der
sørges for tilstrækkelig udluftning, eller sluk evt. de pågældende produkter.
– Rens fnugfiltrenes flader efter hver
tørring.
Indholdsfortegnelse
Miljøbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Råd om sikkerhed og advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Betjening af tørretumbleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tøjpleje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Behandlingssymboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Råd om tørring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sådan tørres tøjet korrekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kort vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ekstrafunktioner / Forvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ekstrafunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Skåne Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Summer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Forvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Programoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Programforløb ændres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Igangværende program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
- stoppes, og et andet program vælges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
- stoppes, og tøjet tages ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Forvalg ændres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tøj efterfyldes eller tages ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Resttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rengøring og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Beholderen til kondensvand tømmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Rengøringsintervaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hvornår skal fnugfiltrenes flader renses? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hvornår skal finfilteret rengøres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
Indholdsfortegnelse
Fnugfiltrenes flader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rengøring uden vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Rengøring med vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Fnugfiltrene sættes i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Finfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Udtagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Finfilteret rengøres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Klap til finfilter rengøres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Varmevekslerrummet rengøres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Genmontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tørretumbleren rengøres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Småfejl udbedres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Hvad nu hvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Kontrol- og fejlmeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Utilfredsstillende tørreresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Andre problemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Køleribber rengøres (gitter forneden til højre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Pæren udskiftes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PC-ajourføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Opstilling og tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Front. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bagside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Tørretumbleren transporteres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Opstillingssted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Indbygning under en køkkenbordplade eller i et skab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tørretumbleren justeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Før en senere transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Vaske/tørre-søjle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kondensvandet afledes eksternt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Afløbsslangen placeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Afløbsslangen monteres (hænges over en håndvask/gulvafløb) . . . . . . . . . . . 47
Særlige tilslutningsforhold, der kræver en tilbageløbsventil. . . . . . . . . . . . . . . 47
Eltilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
Indholdsfortegnelse
Forbrugsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Service / garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Elektronisk lås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Programmeringsfunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Restfugtigheden i programmet Bomuld ændres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Restfugtigheden i programmet Strygelet ændres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Antikrøl indstilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Summerens lydstyrke indstilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Standby indstilles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Memory-funktion indstilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Akustisk signal indstilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ledningsevneindstilling ændres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Yderligere tørretrin tilføjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5
Råd om sikkerhed og advarsler
~ Læs venligst brugsanvisningen grundigt.
Denne tørretumbler overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både
personer og ting.
Læs venligst brugsanvisningen, inden tørretumbleren tages i
brug. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, brug og
vedligeholdelse af tørretumbleren. Derved beskyttes personer, og
skader på tørretumbleren undgås.
Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel
senere ejer.
Retningslinjer vedrørende brugen
~ Denne tørretumbler er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på lignende opstillingssteder.
~ Denne tørretumbler er ikke beregnet til udendørs brug.
~ Anvend udelukkende tørretumbleren til husholdningsmæssige
formål og kun til tørring af tøj vasket i vand, som ifølge vaskemærket
er egnet til tørring i tørretumbler.
Det er ikke tilladt at anvende tørretumbleren til andre formål. Miele
kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af forkert brug
eller betjening.
6
Råd om sikkerhed og advarsler
~ Personer, der på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk
formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke
er i stand til at betjene tørretumbleren sikkert, må ikke anvende den
uden opsyn eller vejledning fra en ansvarlig person.
Børn i huset
~ Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af tørretumbleren,
medmindre der holdes konstant opsyn med dem.
~ Børn på 8 år eller derover må kun anvende, rengøre og vedlige-
holde tørretumbleren uden opsyn, hvis de er informeret om dens
funktioner, så de kan betjene, rengøre og vedligeholde den sikkert,
og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert håndtering.
~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af tørretumbleren. Lad dem aldrig lege med tørretumbleren.
7
Råd om sikkerhed og advarsler
Teknisk sikkerhed
~ Før opstilling kontrolleres tørretumbleren for udvendige, synlige
skader.
En beskadiget tørretumbler må ikke installeres og tages i brug.
~ Inden tilslutning bør tørretumblerens tilslutningsdata (sikring,
spænding og frekvens), der fremgår af typeskiltet, ubetinget
sammenlignes med strømtilførslen på stedet. I tvivlstilfælde bør der
rettes henvendelse til en elinstallatør.
~ Tørretumblerens elsikkerhed kan kun garanteres, når der er
etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at
denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at
installationerne i tvivlstilfælde gennemgås af en fagmand. Miele kan
ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået på grund af manglende eller beskadiget jordforbindelse.
~ Brug af sikkerhedsmæssige grunde aldrig forlængerledning (fare
for overophedning og dermed brand).
~ Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren.
~ Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre uforudselig risiko
for brugeren, og Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået
som følge heraf. Reparationer bør kun foretages af en Miele-tekniker, da eventuelle skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti.
~ Defekte dele må kun erstattes med originale Miele-reservedele.
Kun hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav,
Miele stiller til sine produkter, opfyldes.
8
Råd om sikkerhed og advarsler
~ Se venligst vejledningerne i afsnittene Opstilling og tilslutning og
Tekniske data.
~ Tilslutningsstikket skal altid være let tilgængeligt, så strømmen til
tørretumbleren nemt kan afbrydes.
~ For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel må luftspalten mellem tørre-
tumblerens underside og gulvet ikke reduceres af sokkellister, højluvede tæpper el.lign.
~ Inden for det område, tørretumblerens dør kan svinges op, må
der ikke være en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med
modsat hængsling.
Den daglige brug
~ Den maksimale fyldning er 8 kg (tørt tøj). Lavere kapaciteter i enkelte programmer fremgår af afsnittet Programoversigt.
~ Risiko for brand!
Denne tørretumbler må ikke tilsluttes en automatisk afbryder (f.eks.
et automatikur eller et elanlæg med spidsbelastningsafbryder).
Hvis tørreprogrammet afbrydes, inden afkølingsfasen er afsluttet,
kan der være risiko for, at tøjet selvantændes.
9
Råd om sikkerhed og advarsler
~ I tilfælde af fejl eller ved rengøring og vedligeholdelse afbrydes
tørretumbleren fra elnettet. Den er først fuldstændig afbrudt, når
– ledningen er trukket ud af stikkontakten,
– hovedafbryderen er slukket, eller
– skruesikringen er skruet helt ud.
~ Denne tørretumbler må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe).
~ Foretag ikke ændringer på tørretumbleren, medmindre de udtrykkeligt er godkendt af Miele.
~ Oplysninger vedrørende varmepumpe og kølemiddel:
Varmepumpeteknikken i tørretumbleren benytter et kølemiddel, der
via en kompressor bliver opvarmet og flydende; dette ledes i et lukket kredsløb gennem varmevekslerenheden, hvor kondenseringen
via den forbistrømmende tørreluft finder sted.
– Brummelyde under tørreprocessen er normale på grund af varmepumpeteknikken. Tørretumblerens funktion påvirkes ikke heraf.
– Kølemidlet er ikke brændbart og ikke eksplosivt.
– En stilstandstid er normalt ikke nødvendig, når tørretumbleren er
blevet transporteret og opstillet rigtigt (se afsnittet Opstilling og tilslutning).
Ellers skal stilstandstiden overholdes, da varmepumpen ellers kan
tage skade!
– Denne tørretumbler indeholder fluorholdige drivhusgasser, der er
omfattet af Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket.
Betegnelse: R134a
10
Råd om sikkerhed og advarsler
~ På grund af brandfare må tekstiler ikke tørres, hvis de
– ikke er vaskede.
– ikke er tilstrækkeligt rene og indeholder olie- eller fedtholdige rester (f.eks. køkken- eller kosmetikklude med rester af spiseolie,
olie, fedt eller creme).
Hvis tekstilerne ikke er tilstrækkeligt rengjorte, er der risiko for
brand ved selvantændelse, selv efter afslutning af tørreprocessen
og når tøjet er taget ud af tørretumbleren.
– indeholder brandfarlige rengøringsmidler eller rester af acetone,
alkohol, benzin, petroleum, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks,
voksfjerner eller kemikalier (f.eks. på mopper, gulvklude og aftørringsklude).
– har pletter af hårspray, neglelakfjerner eller lignende rester.
Vask derfor tekstiler med sådanne kraftige tilsmudsninger særlig
grundigt: Anvend ekstra vaskemiddel, og vælg en høj temperatur.
I tvivlstilfælde bør tekstilerne vaskes flere gange.
~ Fjern alle genstande fra lommerne (f.eks. lightere og tændstikker).
~ Advarsel: Vent med at slukke tørretumbleren, til tørreprogrammet
er afsluttet. Hvis den slukkes før, skal tøjet straks tages ud og bredes ud, så varmen kan afgives.
~ Skyllemiddel og lignende produkter skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten af midlerne.
11
Råd om sikkerhed og advarsler
~ På grund af brandfare må tekstiler eller andre produkter ikke tør-
res,
– hvis der er anvendt industrielle kemikalier, f.eks. ved kemisk rensning.
– hvis de overvejende indeholder skumgummi, gummi- eller gummilignende dele. Det kan f.eks. dreje sig om produkter af latexskumgummi, badehætter, vandtætte tekstiler, gummierede produkter
og tøjstykker eller hovedpuder med skumgummitotter.
– hvis de indeholder dunfyld og er beskadiget (f.eks. puder eller
jakker). Hvis fyldet falder ud i tørretumbleren, kan der opstå
brand.
~ I mange programmer efterfølges opvarmningsfasen af en afkølingsfase for at sikre, at tøjet ikke ødelægges af for høj temperatur
(f.eks. for at undgå selvantændelse af tøjet). Først herefter er programmet slut.
Tag altid alt tøjet ud lige efter programslut.
~ Man bør ikke støtte eller læne sig op ad døren. Tørretumbleren
kan tippe.
~ Luk døren efter brug. Derved forhindres, at
– børn kravler ind i tørretumbleren eller gemmer ting i den.
– husdyr kravler ind i tørretumbleren.
12
Råd om sikkerhed og advarsler
~ Tørretumbleren må ikke anvendes uden
– fnugfiltre eller med beskadigede fnugfiltre.
– finfilter eller med beskadiget finfilter.
Tørretumbleren kan blive tilstoppet af fnug, hvilket kan medføre beskadigelse!
~ Rens fnugfiltrenes flader efter hver tørring.
~ Fnugfiltrene og finfilteret skal tørres, hvis de er rengjort med vand.
Våde filtre kan medføre funktionsforstyrrelser!
~ Tørretumbleren må ikke opstilles i et lokale, hvor der er risiko for
frost. Selv temperaturer lige omkring frysepunktet påvirker tørretumblerens funktion. Frosset kondensvand i pumpen og i afløbsslangen
kan medføre beskadigelser.
~ Ved ekstern afledning af kondensvand skal afløbsslangen sikres
mod at glide ned, f.eks. hvis den hænges over en håndvask. Ellers
kan slangen glide ned, og det udstrømmende kondensvand kan forårsage skader.
~ Kondensvand er ikke drikkevand. Det er sundhedsskadeligt for
både mennesker og dyr.
~ Det lokale, hvor tørretumbleren er opstillet, bør altid holdes frit for
støv og fnug. Smudspartikler i den indsugede køleluft kan med tiden
tilstoppe varmeveksleren.
~ Tørretumbleren må aldrig oversprøjtes med vand.
13
Råd om sikkerhed og advarsler
Tilbehør
~ Der må kun monteres tilbehør, der udtrykkeligt er godkendt af
Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om garanti
og/eller produktansvar.
~ Miele tørretumblere og Miele vaskemaskiner kan opstilles som
vaske-/tørresøjle. Til dette formål kan der som ekstraudstyr købes et
sammenbygningsbeslag. Sammenbygningsbeslaget skal passe til
de pågældende modeller.
~ Sørg for, at Miele-soklen, der kan købes som ekstraudstyr, passer
til den pågældende tørretumbler.
, Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi
ovenstående råd om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt.
14
Betjening af tørretumbleren
Betjeningspanel
a Skåne Plus
Sarte tekstiler tørres med reduceret
mekanisk belastning.
g Kontrollamper
Se afsnittene Småfejl udbedres og
PC-ajourføring.
b Tast til tørretrin
Kontrollamper viser det valgte tørretrin i tørretrinsprogrammer. Se afsnittet "Sådan tørres tøjet korrekt".
h Start/Stop
Til start eller afbrydelse af et program.
Tasten blinker ved programvalg og
lyser efter programstart.
c Display
Se næste side.
d Forvalg
Denne tast har to funktioner:
- Valg af tid for udskydelse af start.
- Valg af tid for programmet
Varm luft.
e Summer
Akustisk signal ved programslut.
f Kontrollampe for Perfect Dry
Til alle tørretrinsprogrammer. Se næste side.
i Programvælger
Kan drejes højre eller venstre om.
Kontrollamper viser det valgte program.
j Dør
Med denne tast kan døren åbnes
uafhængigt af strømtilførsel.
k Tænd/Sluk jk
Med denne tast tændes og slukkes
tørretumbleren.
15
Betjening af tørretumbleren
I displayet vises følgende:
Resttidsprognose
– Programtid.
Den forventede programtid vises i displayet (resttidsprognose).
Følgende faktorer kan dog gøre, at programtiden ændres: Restfugtighed efter
centrifugering, tøjtype, tøjmængde,
rumtemperatur og udsving i spændingsstyrken.
Derfor tilpasser elektronikken sig løbende til den individuelle portion vasketøj,
så resttidsprognosen bliver mere nøjagtig. Resttidsprognosen kontrolleres under hele tørreforløbet, hvorved der
undertiden kan opstå tidsspring.
Ligeledes kan programmer afsluttes før
tid; dette kan f.eks. forekomme ved
særligt fine væv, ved meget lille tøjmængde, eller hvis tørretumbleren lige
har været i brug.
– Programforløb
Tørring
Kold luft
Slut.
– Kontrol- og fejlmeddelelser.
Indstillinger via displayet
– Programtid for programmet Varm luft.
– Forvalg.
Tørretumbleren kan indstilles til automatisk at starte det valgte program,
når forvalgstiden er udløbet.
– Programmeringsfunktioner.
Med programmeringsfunktionerne
kan tørretumblerens elektronik tilpasses individuelle behov. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet Programmeringfunktioner sidst i denne
brugsanvisning.
Kontrollampe Perfect Dry
Perfect Dry-systemet måler restfugtigheden i tøjet i tørretrinsprogrammerne
og sørger således for en præcis tørring.
Efter programstart beregner elektronikken programtiden (resttidsprognose).
Kontrollampen Perfect Dry blinker
imens.
Efter kort tid vises programtiden, og
kontrollampen slukker.
Når det indstillede tørretrin er nået, lyser kontrollampen Perfect Dry, indtil
programmet er slut.
Kontrollampen Perfect Dry forbliver altid
slukket i følgende tidsstyrede programmer: Uld, Varm luft og Udglatning,
skånsom.
16
Første ibrugtagning
Tørretumbleren skal opstilles og tilsluttes korrekt. Hvis transporten ikke
er foregået som beskrevet i afsnittet
Opstilling og tilslutning, skal tørretumbleren stå stille i ca. 1 time, inden den tilsluttes.
Tøjpleje
Behandlingssymboler
Tørring
q/r Normal/lav temperatur.
Denne tørretumbler tørrer temperaturskånsomt i alle programmer. Opdeling af tekstilerne i
q/r er ikke nødvendig.
s
Tåler ikke tørring i tørretumbler.
Strygning og rulning
I Meget høj temperatur.
H Høj temperatur.
G Lav temperatur.
J Tåler ikke strygning/rulning.
Råd om tørring
– Overskrid aldrig den maksimale fyldningsmængde, der fremgår af afsnittet Programoversigt.
Overfyldning giver kraftigt slid på tøjet, forringer tørreresultatet og bevirker som regel, at tøjet bliver krøllet.
– T-shirts, undertøj etc. kryber ofte (afhængig af kvalitet), første gang de
vaskes. For at undgå at de kryber
yderligere, bør de derfor ikke tørres
ved for høje temperaturer. Køb evt.
T-shirts etc. et eller to numre for
store.
– Strygelet tøj krøller mere, jo større
mængde tøj der tørres. Det gælder
især meget sarte tekstiler (f.eks.
skjorter eller bluser).
Vælg et egnet program. Reducer
eventuelt mængden, og vælg ekstrafunktionen Skåne Plus.
– Stivede tekstiler kan ligeledes tørres i
tørretumbler. For at opnå den optimale appretureffekt skal der imidlertid doseres dobbelt mængde stivelse.
– Nye, kulørte tekstiler bør vaskes separat før første tørring. De bør ikke
tørres sammen med lyst tøj, da de
kan smitte af (også på plastdele i
tørretumbleren). De kan ligeledes
fnugge på det øvrige tøj.
– Undlad at komme drivvådt tøj i tørretumbleren! Centrifuger tøjet godt i
mindst 30 sekunder efter vask.
– Jakker åbnes, så de bliver ensartet
gennemtørret.
– Ren lærred må kun tørres i tørretumbler, hvis det fremgår af behandlingssymbolet i tøjet. Lærred kan blive "hårdt".
17
Sådan tørres tøjet korrekt
Kort vejledning
De med tal (A, B, C ...) markerede
betjeningstrin kan anvendes som kort
vejledning.
A Tøjet forberedes
Før tørring i tørretumbler bør tøjet være
løsnet og sorteret efter . . .
. . . ønsket tørringsgrad,
. . . tekstiltype,
. . . størrelse,
. . . restfugtighed efter centrifugering.
På den måde opnås det bedste tørreresultat.
^ Læg tøjet i tørretumbleren. Det skal
løsnes godt, inden det lægges i.
Der bør ikke fyldes for meget tøj i
tromlen, da overfyldning kan påvirke
tørreresultatet.
Anbefalede tøjmængder fremgår af
afsnittet Programoversigt.
^ Inden døren til tørretumbleren lukkes,
skal man sørge for, at fnugfilteret er
anbragt korrekt i holderen på døren.
,Fremmedlegemer, som f.eks.
vaskebolde, fjernes fra tøjet. De kan
smelte og dermed beskadige tøjet.
– Sømme og syninger efterses, så evt.
fyld ikke kan falde ud af tøjet.
– Dyne- og hovedpudebetræk lukkes,
så der ikke kan komme små stykker
tøj ind i dem.
– Hægter etc. lukkes.
– Bælter lukkes, og bindebånd bindes.
– Bh-bøjler, der har løsnet sig, sys fast
eller fjernes.
B Tørretumbleren tændes
Tørretumbleren kan også tændes, efter
at der er lagt tøj i; der vil da ikke komme lys i tromlen (energibesparende).
^ Tryk på jk for at tænde tørretumbleren.
C Tørretumbleren fyldes
^ Tryk på Dør for at åbne døren.
18
Sørg for, at der ikke kommer tøj i
klemme, da det ellers kan blive ødelagt.
^ Smæk døren forsigtigt i, eller luk den
med et fast tryk.
Sådan tørres tøjet korrekt
D Program vælges
Tip:
I nogle programmer kan der tilføjes ekstra tørretrin (se afsnittet Programmeringsfunktioner).
Programmerne Udglatning, skånsom,
Uld, Imprægnering, Allergi Plus,
Bomuld t
– Disse programmer kan ikke ændres.
Programvarighed Varm luft vælges
^ Vælg det ønskede program.
Kontrollampen for det valgte program
lyser.
Derudover kan kontrollamper for tørretrin eller ekstrafunktioner lyse, og der
kan være vist tider.
Tørretrinsprogrammer
– Bomuld, Strygelet, Outdoor, Ekspres,
Skjorter, Denim
Kontrollampen for tasten Forvalg blinker
under indstillingen.
^ Tryk gentagne gange på Forvalg,
indtil den ønskede tid vises i displayet.
Tiden kan indstilles fra 20 minutter til
2:00 timer i trin a 10 minutter.
E Tilvalg/Forvalg vælges
^ Ekstrafunktionerne Skåne Plus, Summer, Forvalg (se afsnittet Ekstrafunktioner/Forvalg) kan vælges ved tryk
på en tast.
Antikrøl (se næste side) er stadig tilkoblet.
Men: Forvalg kan ikke vælges sammen
med programmet Varm luft.
^ Tryk en eller flere gange på tasten,
indtil kontrollampen for det ønskede
trin lyser.
I programmerne Bomuld og Ekspres
kan der vælges mellem 4 tørretrin. I de
øvrige programmer kan kun nogle af
tørretrinnene vælges, og i programmet
Allergi Plus kan tørretrinnet slet ikke
ændres.
19
Sådan tørres tøjet korrekt
F Program startes
G Programslut - Tøjet tages ud
Under programvalget blinker tasten
Start/Stop. Dette betyder, at et program
kan startes.
Når displayet viser 0 og Slut, er programmet slut. Summeren høres intervalmæssigt (hvis denne funktion er valgt).
^ Tryk på Start/Stop.
Hvis tøjet ikke tages ud straks efter afslutning af et program, drejer tromlen
rundt med bestemte intervaller (antikrøl)
i 2 timer, hvorved krølfolder i tøjet reduceres.
Antikrøl kan ikke vælges i programmet
Uld.
Tasten Start/Stop lyser.
Kontrollampen Perfect Dry blinker/lyser
kun i tørretrinsprogrammerne. Den er
altid slukket i tidsstyrede programmer
(se afsnittet Betjening af tørretumbleren).
Bemærk: Den tid, der vises i displayet,
er den forventede programtid, og den
kan ændre sig.
Denne tørretumbler har standby-funktion: Efter programslut bliver displayet
mørkt, og tasten Start/Stop blinker langsomt. Se også afsnittet Programmeringsfunktioner.
Før programslut
^ Tryk på tasten Dør.
Opvarmningsfasen efterfølges af en afkølingsfase (Kold luft lyser). Først herefter er programmet slut.
^ Åbn døren.
^ Tag tøjet ud.
Sørg for, at tromlen tømmes helt!
Eventuelle glemte tekstiler kan blive
beskadiget, hvis de tørres med næste gang.
Når tørretumbleren er tændt, og døren
er åbnet, slukker tromlebelysningen efter nogle minutter (energibesparende).
^ Tryk på jk for at slukke tørretumbleren.
^ Rens fnugfiltrene.
^ Luk døren.
^ Tøm beholderen til kondensvand.
Vi anbefaler at bortlede kondensvandet eksternt. Beholderen til kondensvand skal da ikke længere tømmes.
20
Ekstrafunktioner / Forvalg
Ekstrafunktioner
Start
Ved valg af en ekstrafunktion lyser kontrollampen for den pågældende funktion.
^ Tryk på Start/Stop.
Skåne Plus
Særligt sarte tekstiler tørres med lav
mekanisk belastning (færre tromleomdrejninger).
Programtiden forlænges.
– Kontrollampen Forvalg lyser.
– Forvalg tæller ned til programstart i
trin a 1 time indtil i0^ før programstart
og derefter i trin a 1 minut indtil programstart.
– Tromlen drejer sig kort 1 gang i timen
(for at reducere krølning).
Summer
Forvalg slettes/ændres
Tørretumbleren afgiver et akustisk signal, når programmet er slut (maks. 1
time i intervaller).
Den vedvarende advarselstone ved fejlmeddelelser er uafhængig af denne
indstilling.
^ Tryk på Start/Stop, så Forvalg slettes.
Forvalg
Med Forvalg kan programstarten udskydes fra 30 minutter til maks. 24 timer.
^ Tryk en eller flere gange på Forvalg,
indtil den ønskede tid vises i displayet.
^ Tryk på Start/Stop, så Forvalg starter
forfra.
Mere tøj lægges i
Så længe Forvalg tæller ned, kan der
stadig lægges mere tøj i:
^ Vælg et program.
^ Sluk tørretumbleren.
^ Tryk en eller flere gange på Forvalg,
indtil den ønskede tid vises i displayet.
Hvis døren åbnes, uden at tørretumbleren slukkes først, slettes Forvalg.
– Kontrollampen Forvalg blinker.
^ Luk døren, og tænd tørretumbleren.
^ Åbn døren, og læg mere tøj i.
– Indstillingen foretages i trin a 30 min.
op til i0^ og derefter i trin a 1 time.
– Hvis tasten Forvalg holdes inde, tæller tiden op til 24^.
21
Programoversigt
Ekstrafunktioner
Skåne Plus
Kan vælges i følgende program- Bomuld, Strygelet, Skjorter, Denim, Varm luft
mer:
Summer
Kan vælges i alle programmer.
Programmer
Bomuld t **
Maks. 8 kg*
Tekstilty- Normalt vådt bomuldstøj, som beskrevet under Bomuld Skabstørt.
pe
Bemærk
– Der tørres kun Skabstørt.
– Programmet Bomuld t er mht. til energiforbrug det mest effektive til tørring af normalt vådt bomuldstøj.
* Vægt på tørt tøj
Til testinstitutter:
– ** Testprogram iht. forordning 392/2012/EU vedr. energimærkning if. norm
EN 61121
– Afled kondensvandet eksternt via afløbsslangen ved programindstillingen Bomuld.
22
Programoversigt
Bomuld
Maks. 8 kg*
Ekstra tørt, Skabstørt
Tekstiltype Tekstiler, der består af et eller flere lag bomuld.
F.eks. frottéhåndklæder/badehåndklæder/badekåber, T-shirts,
undertøj, sengelinned, babytøj.
Bemærk
– Vælg Ekstra tørt til forskelligartede, tykke tekstiler, der består af
flere lag.
– T-shirts, sweatshirts, undertøj, babytøj etc. må ikke tørres på programmet Ekstra tørt. Der er risiko for, at tøjet kryber.
Strygetørt, Rulletørt
Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller lærred, f.eks. duge, sengetøj og stivede
tekstiler.
Bemærk
Rulletøj rulles sammen, indtil det skal rulles, så det forbliver fugtigt.
Strygelet
Maks. 3,5 kg*
Skabstørt, Strygetørt
Tekstiltype Strygelette tekstiler af syntetiske stoffer, bomuld eller blandingsstoffer. F.eks. pullovere, kjoler, bukser, kitler, duge.
* Vægt på tørt tøj
23
Programoversigt
Uld
Maks. 2 kg*
Tekstiltype Tekstiler af uld og uldblandinger
Bemærk
– Tekstiler af uld "løsnes" og bliver mere "lådne".
– Tekstilerne tages ud straks efter programslut.
Outdoor
Maks. 2,5 kg*
Skabstørt, Strygetørt
Tekstiltype Udendørsbeklædning af materiale, der tåler tørring i tørretumbler
Imprægnering
Maks. 2 kg*
Tekstiltype Til tørring af tørreegnede tekstiler, f.eks. mikrofibre, ski- og udendørsbeklædning, fin tyk bomuld (poplin), duge.
Bemærk
– Dette program indeholder en ekstra fikseringsfase til imprægneringen.
– Imprægnerede tekstiler må kun behandles med imprægneringsmiddel med påskriften "egnet til membrantekstiler". Disse midler
er baseret på fluorkemiske forbindelser.
– Tør aldrig tekstiler, der er imprægneret med paraffinholdige midler! Risiko for brand!
Ekspres
Maks. 3,5 kg*
Ekstra tørt, Skabstørt, Strygetørt, Rulletørt
Tekstiltype Ikke-sarte tekstiler til programmet Bomuld.
Bemærk
Kortere programtid.
Skjorter
Maks. 2 kg*
Skabstørt, Strygetørt
Tekstiltype Skjorter, skjortebluser
Denim
Skabstørt, Strygetørt
Tekstiltype Denim: Bukser, jakker, nederdele, skjorter
* Vægt på tørt tøj
24
Maks. 3 kg*
Programoversigt
Allergi Plus
Maks. 3,5 kg*
Tekstiltype Tekstiler af bomuld eller lærred, som kommer i direkte kontakt med
huden, f.eks. undertøj, babytøj, sengetøj, frottehåndklæder.
Bemærk
Der tørres med samme temperatur i længere tid (længere temperaturholdetid). Herved dræbes mikroorganismer som f.eks. kim og
husstøvmider, og allergener i vasketøjet reduceres.
Programmet må derfor ikke afbrydes, da mikroorganismer ellers
ikke dræbes.
Varm luft
Maks. 7 kg*
Tekstiltype – Eftertørring af tekstiler, der består af flere lag, som tørres uensartet, f.eks. jakker, hovedpuder og andre meget store tøjstykker.
– Tørring af enkelte stykker tøj, f.eks. badehåndklæder, badetøj og
karklude.
Bemærk
Man bør ikke vælge den længste tørretid fra starten, men prøve sig
frem for at finde den bedste tid.
Tip
Udnyt programmet Varm luft til at fjerne eller reducere uønsket lugt i
rent bomuldstøj (programtid: 1/2-1 time). Opfriskningseffekten forstærkes, hvis tøjet fugtes, inden det luftes. Hvis tøjet indeholder syntetiske stoffer, er lugtreduceringen mindre effektiv.
Udglatning, skånsom
Maks. 1 kg*
Tekstiltype – Bomuld eller lærred
– Strygelette tekstiler af bomuld, blandingsstoffer eller syntetiske
stoffer, som f.eks. bomuldsbukser, anorakker og skjorter.
– Velegnet til tørt og fugtigt tøj.
Tørt tøj glattes tidsstyret, og fugtigt tøj glattes strygetørt.
– Folder fra centrifugering i vaskemaskine reduceres.
– Tag tøjet ud straks efter programslut for at gøre strygningen nemmere.
* Vægt på tørt tøj
Bemærk
25
Programforløb ændres
Det er ikke længere muligt at vælge et
andet program (sikring mod ændring
ved en fejltagelse).
For at kunne vælge et andet program
skal det igangværende program stoppes.
Igangværende program
- stoppes, og et andet program
vælges
^ Tryk på Start/Stop.
Tøjet afkøles, hvis en vis tørretid og
tørretemperatur er nået.
Hvis der under afkølingen igen trykkes på Start/Stop, viser displayet
Slut.
^ Tryk på Tænd/Sluk jk for at slukke
tørretumbleren.
^ Tryk på Tænd/Sluk jk for at tænde
tørretumbleren.
^ Et nyt program kan nu vælges og
startes.
- stoppes, og tøjet tages ud
^ Se "Tøj efterfyldes eller tages ud"
nedenfor.
^ Sluk tørretumbleren, når døren er lukket.
26
Forvalg ændres
^ Se afsnittet Forvalg.
Tøj efterfyldes eller tages ud
^ Tryk på tasten Dør.
^ Åbn døren.
^ Der kan nu lægges mere tøj i, eller
noget af tøjet kan tages ud.
^ Luk døren.
^ Tryk på Start/Stop.
Resttid
Ændringer i programforløbet kan medføre tidsspring i displayet.
Rengøring og vedligeholdelse
Beholderen til kondensvand
tømmes
Det kondensvand, der dannes under
tørringen, opsamles i beholderen til
kondensvand.
Tøm beholderen til kondensvand efter hver tørring!
Når beholderen til kondensvand er helt
fyldt,
– afbrydes programmet
^ Tøm beholderen til kondensvand.
– lyser kontrollampen Beholder tømmes.
^ Skub beholderen til kondensvand ind
i tørretumbleren igen.
Kontrollampen slukker, når døren åbnes og lukkes, mens tørretumbleren er
tændt.
,Kondensvand må ikke drikkes!
Det kan være sundhedsskadeligt for
både mennesker og dyr.
Kondensvand kan f.eks. anvendes i
dampstrygejern eller luftrensere. Kondensvandet bør dog hældes gennem et
finfilter eller et kaffefilter. Derved bliver
helt små fnug, der måske ellers ville
kunne anrette skade, filtreret fra.
^ Træk beholderen til kondensvand ud.
^ Beholderen til kondensvand skal
bæres vandret, så der ikke løber
vand ud. Tag fat i gribepanelet og i
den anden ende af beholderen.
27
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøringsintervaller
Denne tørretumbler har et flertrins-filtersystem, som består af fnugfiltrenes flader og et finfilter.
Dette system kræver vedligeholdelse.
– Tørretumbleren må aldrig anvendes uden fnugfiltre og aldrig uden
finfilter.
Ligeledes skal gitteret nederst til
højre altid være sat i.
– Sørg for, at hverken fnugfiltrene eller finfilteret er beskadiget.
Beskadigede filtre skal straks udskiftes (ekstra tilbehør)!
,Hvis disse råd ikke overholdes:
Tørretumbleren kan blive tilstoppet
af fnug, hvorved der kan opstå en
defekt!
Hvornår skal fnugfiltrenes flader
renses?
Efter hvert programforløb!
Fnugfiltrene sidder i holderen på
døren og i døråbningen.
Disse opfanger de fnug, der løsner
sig fra tøjet under tørringen.
^ Se afsnittet Fnugfiltrenes flader.
28
Hvornår skal finfilteret rengøres?
Finfilteret skal kun rengøres, når
kontrollampen Rens filter lyser.
Finfilteret sidder bag klappen nederst
til venstre.
Dette filter opfanger finere fnug, hår
og rester af vaskemiddel, som kan
trænge gennem fnugfiltrenes flader.
^ Se afsnittet Finfilter.
Rengøring og vedligeholdelse
Fnugfiltrenes flader
Rengøringsinterval
Fnugfiltrenes flader skal renses efter
hver tørring!
Rengøring uden vand
Tip: Fnuggene kan fjernes med en støvsuger.
^ Tør eller sug fnuggene af fnugfilteret.
1 Fnugfilter
2 Tætningsliste
^ Tag fnugfilteret (1) ud af holderen på
døren.
^ Fjern de fnug, der har samlet sig i
hulrummet i døren, med en flaskerenser eller med støvsugeren.
^ Rengør tætningslisten (2) rundt om
holderen på døren med en fugtig
klud.
^ Fjern fnuggene i de to fnugfiltre i
døråbningen med fingrene eller med
en støvsuger.
^ Anbring det rengjorte fnugfilter i holderen på døren.
^ Luk døren.
29
Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring med vand
Fnugfiltrene skal desuden rengøres
med vand, hvis de er helt tilstoppede.
Fnugfiltrene sættes i
,Fnugfiltrene skal være tørre, når
de sættes i. Våde filtre kan medføre
funktionsforstyrrelser!
^ Tag fnugfilteret ud af holderen på
døren.
^ Sæt det store fnugfilter på plads i holderen på døren.
De to fnugfiltre i døråbningen kan også
tages ud:
^ Sæt fnugfiltrene i døråbningen i forneden, og tryk dem fast foroven.
^ Lås begge greb (skal gå i hak).
^ Drej grebet a på venstre og højre
fnugfilter (skal gå i hak).
^ Træk fnugfiltrene ud mod midten b
(ved at tage fat i grebet).
^ Rengør alle filtre under rindende,
varmt vand.
^ Tør fnugfiltrene forsigtigt, men grundigt af.
^ Rengør også ventilationsområdet under fnugfiltrene, f.eks. med en støvsuger.
30
Rengøring og vedligeholdelse
Finfilter
Rengøringsinterval
Finfilteret skal kun rengøres, når
kontrollampen Rens filter lyser.
Kontrollampen Rens filter slukkes:
^ Tag finfilteret ud, mens tørretumbleren er tændt, og sæt det i igen, når
det er rengjort.
^ Tag fat i grebet, og træk filteret ud.
Udtagning
På venstre side af tørretumblerens
front:
^ Træk grebet ud af filteret.
Finfilteret rengøres
^ Åbn klappen til finfilteret ved at trykke
på den (pil).
^ Vask finfilteret grundigt under rindende vand.
Klappen springer op.
^ Pres vandet kraftigt ud af finfilteret.
,Finfilteret må ikke være drivvådt,
når det sættes i igen. Der kan opstå
funktionsfejl!
^ Fjern eventuelle fnug fra grebet med
en fugtig klud.
31
Rengøring og vedligeholdelse
Klap til finfilter rengøres
Varmevekslerrummet rengøres
,Risiko for at komme til skade!
Berør aldrig køleribberne i det bageste område med hænderne. Man
kan skære sig.
,Undgå beskadigelse!
Støvsug forsigtigt med mundstykket
uden at trykke.
Ellers kan køleribberne eller stiverne
foran dem blive beskadiget!
^ Fjern eventuelle fnug med en fugtig
klud.
Sørg for, at tætningsgummiet ikke beskadiges!
I tilfælde af synlig tilsmudsning:
^ Kontroller, om køleribberne er snavsede af fnug (efterfølgende).
^ Fjern forsigtigt synlige tilsmudsninger
med støvsugeren. Brug en afstøvningsbørste eller et smalt fugemundstykke.
32
Rengøring og vedligeholdelse
Genmontering
Kun med rigtigt isat filter og lukket
fnugrumsklap er det sikret, at kondenssystemet er tæt, og at tørretumbleren kan fungere upåklageligt.
Tørretumbleren rengøres
Afbryd tørretumbleren fra elnettet.
^ Sæt filteret på grebet. Sørg for, at det
vender rigtigt.
Filteret sættes præcist på plads foran
varmeveksleren:
^ Rengør kabinettet, betjeningspanelet
og tætningslisten på holderen på
døren med en fugtig klud med et
mildt rengøringsmiddel eller sæbevand.
^ Tromlen og øvrige dele af stål kan
rengøres med et rengøringsmiddel
beregnet til rustfrit stål.
Anvend ikke rengøringsmidler med
skurende virkning, rengøringsmidler
med opløsningsmidler eller glas- eller universalrengøringsmidler, da de
kan beskadige kunststofoverflader
og andre dele.
^ Tør alt af med en blød klud.
^ Sæt grebet på de to styrestifter med
filteret forrest.
Sørg for, at den gule prik på grebet
sidder til højre.
^ Skub forsigtigt filteret ind.
^ Luk fnugrumsklappen.
33
Småfejl udbedres
Hvad nu hvis . . .
De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der måtte opstå i den daglige drift, vil man
selv kunne udbedre uden at bruge tid og penge på et servicebesøg.
Nedenstående oversigt kan være en hjælp, når årsagen til en fejl skal findes, og
fejlen skal udbedres. Men husk:
,Reparationer på de elektriske dele må kun foretages af autoriserede fagfolk. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren.
Kontrol- og fejlmeddelelser
Fejl
Årsag
0-§ lyser, og kontrollam- Låsefunktionen er aktipen Skåne Plus blinker. veret.
0 og Slut lyser, og programmet er blevet afbrudt.
Der lyder en summetone. *
Kontrollampen Tøm beholder lyser, og programmet er blevet afbrudt.
Der lyder en summetone. *
Udbedring
For at kunne benytte
tørretumbleren skal man
først frakoble den elektroniske lås (se afsnittet
Elektronisk lås).
Der er ikke tale om en fejl! Tør enkelte tøjstykker på
programmet Varm luft.
Programafbrydelse kan
forekomme i nogle programmer, når der er for
lidt eller intet tøj i tørretumbleren, eller hvis tøjet
allerede er tørt.
– Tøm beholderen til konBeholderen til kondensvand er fuld, eller der er
densvand.
knæk på afløbsslangen.
– Kontroller afløbsslangen.
* Kontrollampen slukkes: Åbn og luk døren (mens tørretumbleren er tændt).
34
Småfejl udbedres
Fejl
Årsag
Udbedring
Kontrollampen Rens Opfordring til at rengøre
filter lyser ved pro- finfilteret foran varmegramslut.
veksleren med vand.
~F~ lyser, og programstart er ikke
mulig.
Ved programslut vises blinkende bjælker: —œ–...C~–...Cœ˜....
Programmet afbrydes.
Muligvis lyder der
en summetone, og
Kold luft eller Slut
blinker.
Kontrollampen
Start/Stop blinker
langsomt, og displayet er mørkt.
– Rengør finfilteret.
– Se afsnittet Rengøring og
vedligeholdelse.
– Kontrollampen slukkes, når
finfilteret tages ud og sættes i igen, mens tørretumbleren er tændt.
Finfilteret mangler, eller
– Sæt finfilteret rigtigt i: ~F~
det er sat forkert i.
slukkes.
– Se afsnittet Rengøring og
vedligeholdelse.
Hvis finfilteret tages ud
– Sæt finfilteret i.
under en tørreproces, af- – Sluk tørretumbleren, og
brydes programmet: Kold
tænd den igen.
luft blinker.
Programmet er slut, men Man kan tage vasketøjet ud
vasketøjet afkøles stadig. og brede det ud eller lade det
blive i tørretumbleren for yderligere afkøling.
Det er ikke umiddelbart
– Sluk tørretumbleren, og
muligt at fastslå årsagen.
tænd den igen.
– Start et program.
Hvis programmet afbrydes,
og der vises en fejlmeddelelse, er der tale om en fejl. Kontakt venligst Miele Teknisk
Service.
Tørretumbleren er i
Se afsnittet Programmeringsstandby-tilstand.
funktioner - Standby indstilles
Dette er ingen fejl, men
en valgbar funktion.
Kontrollampen
Det blinkende lys angiver, Efter programstart blinker
Start/Stop blinker/ly- at et program kan startes. kontrollampen ikke længere,
ser.
men lyser konstant.
35
Småfejl udbedres
Utilfredsstillende tørreresultat
Fejl
Årsag
Udbedring
Tøjet er ikke blevet
tilstrækkelig tørt.
Der er blevet fyldt forskel– Tør efter med programlige tekstiltyper i tørretumbmet Varm luft.
leren.
– Vælg derefter et egnet
program.
Tip: I nogle af programmer- Se afsnittet Programne kan restfugtigheden til- meringsfunktioner.
passes individuelt.
Tøj eller fjerfyldte
hovedpuder får en
ubehagelig lugt ved
tørringen.
– Der har været anvendt for – Tøjvask: Anvend tilstrækkeligt vaskemiddel.
lidt vaskemiddel til tøjvask.
– Hovedpuder: Luft disse
uden for tørretumbleren.
– Fjer kan få en speciel
lugt, når de udsættes for
varme.
Der opstår statisk
Der er tendens til, at der opelektricitet på synte- står statisk elektricitet på
syntetiske stoffer.
tiske tekstiler efter
tørring.
Der er dannet fnug.
36
Under tørringen løsnes de
fnug, der hovedsagelig opstår, når man har tøjet på,
og når det vaskes. Påvirkningen i tørretumbleren er
derimod ringe.
Hvis man ved vask af tøjet
bruger skyllemiddel i sidste
hold skyllevand, opstår der
mindre statisk elektricitet
ved tørring.
De fnug, der dannes, opfanges i fnugfiltrene og kan
let fjernes (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse).
Småfejl udbedres
Andre problemer
Fejl
Tørringen
varer meget
længe eller afbrydes.
Årsag
Ventilationen er ikke tilstrækkelig. Dette kan skyldes, at tørretumbleren er
opstillet i et meget lille rum,
så rumtemperaturen stiger
meget, når tørretumbleren
er i brug.
– Fnugfiltrene og finfilteret
kan være tilstoppede af
rester af vaskemiddel,
hår og fnug.
– Køleribberne (forneden
til højre) kan være tilstoppede.
Indsugningsåbningen til køleluft (gitter nederst til højre)
er blokeret.
Fnugfiltrene og finfilteret er
sat i, mens de var våde.
Tøjet er ikke blevet centrifugeret tilstrækkeligt.
Der er fyldt for meget tøj i
tørretumbleren.
Udbedring *
Åbn en dør eller et vindue, så
rumtemperaturen ikke stiger for
meget.
– Rens fnugfiltrene og finfilteret.
– Fjern synlige fnug:
. . . Nederst til venstre, bag
klappen til varmevekslerrummet
(se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse).
. . . Fra køleribberne bag gitteret nederst til højre (se dette
afsnit).
Fjern vasketøjskurven eller andre
genstande.
Fnugfiltrene og finfilteret skal
være tørre.
Fremover skal tøjet centrifugeres
med højere omdrejningstal.
Den maksimalt tilladte tøjmængde
til de enkelte programmer bør
overholdes.
– Fremover bør alle lynlåse åbPå grund af metallynlåse
registreres tøjets fugtignes.
hedsgrad ikke nøjagtigt.
– Hvis problemet opstår igen, bør
tøj med lange lynlåse fremover
kun tørres på programmet
Varm luft.
* Sluk og tænd tørretumbleren inden programstart.
37
Småfejl udbedres
Fejl
Årsag
Der høres brummely- Kompressoren arbejder.
de.
Program kan ikke star- Det er ikke umiddelbart
tes.
muligt at fastslå årsagen.
Strømafbrydelse.
Der er ikke lys i tromlen.
38
Udbedring
Ingen. Der er tale om normale driftslyde.
– Er tørretumbleren tændt?
– Er stikket sat i?
– Er døren lukket?
– Er sikringen intakt?
– Hvis problemet ikke
umiddelbart kan løses,
er der muligvis tale om
en fejl. Kontakt Miele
Teknisk Service.
Når strømmen vender tilbage, starter det program, der
var i gang, automatisk igen.
Lyset i tromlen slukker
– Sluk tørretumbleren, og
automatisk (energibetænd den igen.
sparende).
– En defekt pære kan udskiftes: Fremgangsmåden er beskrevet sidst i
dette afsnit.
Småfejl udbedres
Køleribber rengøres (gitter
forneden til højre)
,Køleribberne skal normalt ikke
rengøres. Rengør dem kun, hvis tørretiden er uforholdsmæssig lang
som følge af meget støv og fnug i
opstillingsrummet.
,Sørg for ikke at beskadige køleribberne! Før kun støvsugermundstykket let hen over køleribberne
uden at trykke.
Åbn gitteret nederst til højre med den
medfølgende gule åbner.
^ Fjern snavs forsigtigt med støvsugeren (med afstøvningsbørste eller et
smalt fugemundstykke).
^ Sæt åbneren i midt i spalten foroven,
og løft let (pil), indtil gitteret åbner sig
foroven.
^ Tag gitteret af skråt opad.
^ Kontroller, om køleribberne er tilstoppede.
,Risiko for at komme til skade!
Berør aldrig køleribberne med hænderne. Man kan skære sig.
^ Sæt gitteret i forneden.
^ Tryk gitteret fast foroven.
39
Småfejl udbedres
Pæren udskiftes
Tørretumbleren afbrydes fra elnettet.
^ Åbn døren.
Øverst i døråbningen sidder pæreafdækningen, der kan klappes op.
Pæren skal være af samme type og
må maks. have den effekt, der er
angivet på typeskiltet og på afdækningen.
^ Udskift pæren.
^ Vip afdækningen op igen, og tryk
den på plads i begge sider.
,Sørg for, at afdækningen sidder
rigtigt. Ellers kan der trænge fugt
ind i den, hvorved der kan opstå
kortslutning.
^ Skub et stykke værktøj* ind under
pæreafdækningens kant i siden med
et let tryk.
* f.eks. en bred kærvskruetrækker
^ Med et let tryk kan man åbne afdækningen ved at dreje hånden.
Afdækningen klappes nedad.
Temperaturbestandige pærer kan købes ved telefonisk henvendelse til vor
reservedelsekspedition på
tlf. 43 27 13 50.
40
PC-ajourføring
Ajourføring af program
Tørretumbleren er udstyret med en såkaldt PC-funktion, som betyder, at den i
fremtiden kan ajourføres med den nyeste programteknik, som bliver udviklet
på Mieles fabrikker. Det kan f.eks.
være, når der udvikles nye tekstiler,
som stiller krav om en helt ny programtype.
PC-funktionen på tørretumbleren er det
værktøj, Miele-teknikeren bruger til at
ajourføre elektronikken med.
Ønsker du at blive kontaktet af Miele,
når en sådan ajourføring kan tilbydes,
skal du blot udfylde vedlagte kort og
sende det til os.
Når vi kontakter dig, vil du så få at vide,
hvilke ændringer vi kan tilbyde samt
prisen.
41
Opstilling og tilslutning
Front
a Ledning
f 4 ben, der kan reguleres
b Betjeningspanel
g Indsugningsåbning til køleluft (må
ikke blokeres af en vaskekurv eller
genstande!)
c Beholder til kondensvand (skal tømmes efter hver tørring)
d Dør
e Klap til finfilter (må ikke åbnes under
tørring)
42
h Afløbsslange til kondensvand (se
Kondensvandet afledes eksternt)
Opstilling og tilslutning
Bagside
,Ved liggende transport: Tørretumbleren må kun vippes om på
venstre side!
a Gribeområder under toppladen til
transport (pile)
b Ledning
c Afløbsslange til kondensvand
d Tilbehør til tilslutning til en vandlås
på en håndvask
Tørretumbleren transporteres
Ved transport kan man tage fat i det
stykke af toppladen, der rager ud over
tørretumbleren bagtil. Tørretumbleren
flyttes fra emballagebunden til opstillingsstedet ved at tage fat i de forreste
maskinben og i udhænget bagtil.
,Transporter tørretumbleren som
vist nedenfor.
,Hvis transporten ikke foretages
som beskrevet her, skal tørretumbleren stå stille i ca. 1 time, inden den
tilsluttes. Ellers kan varmepumpen
blive beskadiget!
43
Opstilling og tilslutning
Opstillingssted
,Inden for det område, tørretum-
blerens dør kan svinges op, må der
ikke være en dør, der kan låses, en
skydedør eller en dør med modsat
hængsling.
,Indsugningsåbningen til køleluft
på forsiden af tørretumbleren må
under ingen omstændigheder tildækkes eller blokeres, f.eks. af en
vasketøjskurv.
Ellers opstår der funktionsfejl!
Indbygning under en køkkenbordplade eller i et skab
,Advarsel - varmedannelse:
Den luft, der strømmer ud på bagsiden af tørretumbleren, skal kunne
ledes væk.
Ellers opstår der funktionsfejl!
Underbygning eller indbygning af tørretumbleren kan forlænge tørretiden.
Varmedannelse kan undgås ved
– at skrue maskinbenene ud, så der
opstår en spalte på min. 20 mm mellem gulvet og tørretumblerens underside.
,Tørretumbleren må ikke indbyg-
ges direkte ved siden af et køle-/fryseskab. Den varme luftstrøm, der
trænger ud fra tørretumblerens bagside, øger temperaturen ved køle-/fryseskabets varmeveksler, hvilket medfører, at køle-/fryseskabets
køleaggregat kører uafbrudt.
Hvis der ikke findes en anden opstillingsmulighed, skal luftsprækker
mellem tørretumbleren og køle-/fryseskabet tætnes.
,Montering/demontering af ind-
bygningssættet* må kun foretages
af en fagmand.
– Hvis toppladen fjernes, kræves et
indbygningssæt*. Toppladen skal
erstattes af en afdækningsplade,
som følger med indbygningssættet.
Montering af afdækningspladen er
på grund af elsikkerheden absolut
nødvendig.
– En monteringsanvisning er vedlagt
ombygningssættet.
– Eltilslutningen skal placeres i nærheden af tørretumbleren og være let tilgængelig.
Ved nichehøjder på:
– at fjerne et eksisterende gennemgående sokkelpanel foran tørretumbleren.
– 830-840 mm kræves længere justerbare ben*.
– at lave åbninger i skabet.
– 870-885 / 915-930 mm kræves en /
to udligningsrammer*.
* Miele ekstraudstyr
44
Opstilling og tilslutning
Tørretumbleren justeres
Før en senere transport
Hver gang tørretumbleren har været i
brug, dannes der lidt kondensvand i
området omkring pumpen. Dette kan
løbe ud, hvis tørretumbleren vippes. Før
en eventuel transport anbefales det
derfor at lade programmet Varm luft
køre i ca. 1 minut, så resterende kondensvand ledes ud i beholderen til kondensvand eller ud via afløbsslangen.
Vaske/tørre-søjle
Tørretumbleren skal stå i vater for at
kunne fungere korrekt.
Tørretumbleren kan bygges sammen
med en Miele vaskemaskine til en vaske/tørre-søjle. Hertil kræves et sammenbygningssæt* (WTV).
* Miele ekstraudstyr
,Montering af sammenbygningssættet skal foretages af en
Miele-tekniker.
^ Eventuelle ujævnheder i gulvet udlignes ved at justere benene.
,For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel må luftspalten mellem tørretumblerens underside og gulvet ikke reduceres af sokkellister, højluvede
tæpper el.lign.
45
Opstilling og tilslutning
Kondensvandet afledes
eksternt
Generelt
Det kondensvand, der dannes ved tørringen, pumpes op i beholderen til kondensvand gennem afløbsslangen på
bagsiden af tørretumbleren.
Kondensvandet kan også bortledes
eksternt via afløbsslangen. Beholderen
til kondensvand skal så ikke længere
tømmes.
Slangelængde . . . . . . . . . . . . . . 1,50 m
^ Træk afløbsslangen af studsen.
Maks. udpumpningshøjde . . . . . 1,50 m
^ Lad restvandet løbe ud i beholderen.
Maks. udpumpningslængde . . . 4,00 m
^ Rul slangen af slangespolen, og træk
den forsigtigt ud af klemholderne.
,Ved særlige tilslutningsforhold
skal der monteres en tilbageløbsventil
på tørretumbleren (se afsnittet Særlige tilslutningsforhold, der kræver en
tilbageløbsventil).
Som ekstraudstyr kan der købes
– en slangeforlængelse
– en tilbageløbsventil (monteringssæt)
til ekstern vandtilslutning.
(en slangeforlængelse medfølger).
Maks. udpumpningshøjde med tilbageløbsventil: 1,00 m
Afløbsslangen placeres
,Træk ikke i afløbsslangen, og
undgå at lave knæk på den. Ellers
kan den blive beskadiget!
^ Der er lidt restvand i slangen. Stil
derfor en beholder parat.
46
^ Læg slangen til højre eller venstre afhængig af forholdene.
Lad slangen blive i den midterste klemholder, så der ikke opstår knæk på den.
Opstilling og tilslutning
Afløbsslangen monteres (hænges
over en håndvask/gulvafløb)
Eksempel: Tilslutning til en vandlås på
en håndvask
^ Se illustrationen Front.
Afløbsslangen med tilbageløbsventil
kan monteres direkte på en speciel
vandlås.
,Sørg for, at afløbsslangen ikke
kan glide ned (f.eks. ved at binde
den fast), hvis den f.eks. hænges
over en håndvask. Ellers er der risiko for, at udstrømmende vand forårsager skader.
^ Anvend den buede holder for at undgå knæk på afløbsslangen.
Særlige tilslutningsforhold, der
kræver en tilbageløbsventil
,Ved særlige tilslutningsforhold
skal der anvendes en tilbageløbsventil (monteringssæt) til ekstern
vandtilslutning (ekstraudstyr). Ellers kan vand, der løber tilbage fra
installationen, løbe ud af tørretumbleren og forårsage skader.
^ Tag tilbehøret ud øverst på bagsiden
af tørretumbleren:
Adapteren 1 og spændbåndet 3, der
ligger bag adapteren.
Særlige tilslutningsforhold er:
– Tilslutning til vandlås på en håndvask
(se nedenfor).
– Forskellige tilslutningsmuligheder,
hvor der også er tilsluttet f.eks. en
vaske- eller en opvaskemaskine.
47
Opstilling og tilslutning
^ Monter adapteren 1 på vandlåsen
med omløbermøtrikken 2.
Som regel er håndvaskens omløbermøtrik forsynet med en skive, der
skal tages af.
^ Sæt slangeenden 4 på adapteren 1.
^ Skru spændbåndet 3 fast lige bag
omløbermøtrikken med en skruetrækker.
,Tilbageløbsventilen 5 skal mon1 Adapter
teres således, at pilen peger i flyderetning (i retning mod håndvasken). Ellers kan der ikke pumpes
ud.
2 Omløbermøtrik
3 Spændbånd
4 Slangeende
5 Tilbageløbsventil
6 Tørretumblerens afløbsslange
48
^ Stik tilbageløbsventilen 5 ind i tørretumblerens afløbsslange 6 (den skal
vende rigtigt, se pilen på tilbageløbsventilen!).
^ Fastgør tilbageløbsventilen med
spændbåndene.
Opstilling og tilslutning
Eltilslutning
Tørretumbleren leveres med et stik
godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da tørretumbleren derved ikke jordforbindes iht.
Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en
autoriseret elinstallatør. Alternativt kan
der anvendes en adapter til overgang
mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. En sådan kan købes ved
telefonisk henvendelse til vor reservedelsekspedition på tlf. 43 27 13 50
(best.nr. 9666).
Tilslutning må kun foretages til et reglementeret installeret elnet.
Af sikkerhedsmæssige grunde bør der
aldrig anvendes en forlængerledning
(risiko for brand ved overophedning).
For at øge sikkerheden anbefales et
HFI/HPFI-relæ med en brydeafstand på
30 mA.
De påkrævede tilslutningsdata er anført
på typeskiltet. Disse angivelser skal
stemme overens med strømforholdene
på opstillingsstedet.
Skal ekstrabeskyttes, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.
49
Forbrugsdata
Kapaci- Slutcentrifugeringshatet1
stighed i vaskemaskinen
Restfugtighed
Energi
Programtid
kg
omdr./min.
%
kWh
min.
Bomuld t 2
8,0
4,0
1000
1000
60
60
2,18
1,32
147
89
Bomuld Skabstørt
8,0
8,0
8,0
8,0
1200
1400
1600
1800
53
50
44
43
1,95
1,85
1,65
1,60
133
126
113
110
8,0
1000
60
2,05
140
Bomuld Strygetørt rr
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
1000
1200
1400
1600
1800
60
53
50
44
43
1,55
1,35
1,25
1,10
1,05
99
87
81
69
67
Strygelet Skabstørt
3,5
1200
40
0,60
47
Strygelet Skabstørt
+ Skåne Plus
3,5
1200
40
0,65
49
Strygelet Strygetørt
3,5
1200
40
0,50
41
Skjorter Skabstørt
+ Skåne Plus
2,0
2,0
600
600
60
60
0,70
0,75
53
59
Udglatning, skånsom
1,0
1000
60
0,35
30
Imprægnering Skabstørt
2,0
800
50
1,25
85
Denim Skabstørt
+ Skåne Plus
3,0
3,0
900
900
60
60
1,40
1,45
94
99
Ekspres Skabstørt
3,5
1000
60
1,10
75
Uld
2,0
1000
50
0,20
20
Bomuld Allergi Plus Skabstørt
3,5
1000
60
1,90
126
Bomuld Skabstørt
+ Skåne Plus
1
Vægt på tørt tøj
2
Testprogram iht. forordning 392/2012/EU til energimærkning if. norm EN 61121
Alle ikke-markerede værdier beregnet i henhold til normen EN 61121
Energiforbrug i slukket tilstand
0,10 W
Energiforbrug i ikke-slukket tilstand
3,50 W
Oplysning til testinstitutter:
– Afled kondensvandet eksternt via afløbsslangen ved programindstillingen Bomuld.
– Ved tests i henhold til EN 61121 skal man inden teststart gennemføre en tørring med 3 kg bomuldstøj efter ovennævnte norm med 70% restfugtighed i programmet Bomuld Skabstørt uden valg af
ekstrafunktioner.
Varierende tøjmængder, forskellige tekstiltyper, restfugtighed efter centrifugering, svingninger i
elnettet og de valgte ekstrafunktioner kan medføre afvigelser fra de angivne værdier.
50
Tekniske data
Højde
850 mm
Bredde
595 mm
Dybde
Dybde med åben dør
596 mm
1071 mm
Højde uden topplade
Indbygningsbredde
820 mm
600 mm
Indbygningsdybde
Kan skubbes ind under bordplade
600 mm
Ja
Mulighed for søjleopstilling
Vægt
Ja
62,5 kg
Tromlevolumen
Fyldningsmængde
111 l
1-8 kg (vægt på tørt tøj)
Kondensbeholderens kapacitet
Slangelængde
Ca. 4,2 l
1,5 m
Maks. udpumpningshøjde
Maks. udpumpningslængde
1,5 m
4m
Tilslutningsledningens længde
Tilslutningsspænding
2m
Tilslutningsværdi
Sikring
Se typeskiltet
Pærens effekt
Godkendelser
Energiforbrug
Se afsnittet Forbrugsdata
51
Service / garanti
Miele Teknisk Service
– Dag til dag-service
– Landsdækkende servicenet
– Lokale teknikere
– Specielt uddannede teknikere
– Centralt dirigerede servicevogne
– Stor reservedelsbeholdning
– Originale Miele reservedele
– 24 måneders garanti på alle fabriksnye Miele produkter og reparationer
Miele er kendt for sin dag til
dag-service
En stor fordel, da ventetiden på, at
Miele produktet igen er klar efter et
driftsstop, yderst sjældent overskrider
én dag. Dette kan vi overholde, fordi vi
over hele landet har lokalt boende teknikere, som kører rundt i centralt dirigerede servicevogne.
Servicevognene er udstyret med et
stort udvalg af originale reservedele,
hvilket betyder, at vi har alt, hvad der
normalt skal bruges til en reparation,
med fra starten. Altså ingen unødvendig ventetid eller omkostning ved fremskaffelse af reservedele.
52
Rygraden i god service er dygtige teknikere. Alle vore teknikere er elektrikere,
og denne uddannelse er suppleret med
en speciel Miele uddannelse i drift,
vedligeholdelse og reparation af vore
produkter. Uddannelsen bliver løbende
fulgt op, således at teknikerne hele tiden er på højde med udviklingen.
Miele Teknisk Service kan tilkaldes fra
mandag til torsdag mellem kl. 8.00 og
16.00, fredag mellem 8.00 og 15.30.
Servicebestilling:
telefon
43 27 13 10
eller telefax
43 27 13 09
Eller på internettet: www.miele.dk
Mieles garanti
De efterfølgende bestemmelser om
garanti omfatter udelukkende fabriksnye produkter. Garantien er gældende
24 mdr. fra købsdato, når der forevises
kvittering, regning eller tilsvarende,
hvoraf købsdato fremgår. Funktionssvigt på produkterne, der skyldes installationsmæssige forhold, dækkes
ikke af garantien. Garantien indskrænker ikke købers rettigheder if. lovgivningen over for Miele.
Service / garanti
Mieles garanti omfatter:
Mieles garanti omfatter ikke:
Fabriksnye produkter beregnet til private husholdninger og anvendt til rette
formål. Fabrikations- og materialefejl,
såfremt disse fejl konstateres under
produktets normale brug.
– Fejl eller skader opstået direkte eller
indirekte som følge af overlast, fejlbetjening, misbrug, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig indbygning, opstilling og tilslutning, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser eller ved
reparation udført af andre end de af
Miele autoriserede teknikere.
For mindre øer, hvor færgetransport er
påkrævet, Grønland og Færøerne gælder dog særlige bestemmelser.
Mieles garanti indebærer:
For store produkter betaler Miele alle
udgifter til reservedele, arbejdsløn og
rejseudgifter for tekniker. Såfremt Miele
skønner det nødvendigt, at produktet
sendes til et Miele værksted, betaler
Miele alle fragtudgifter hertil. For små
produkter betaler Miele alle udgifter til
reservedele og arbejdsløn, hvorimod
fremsendelse af produktet sker for købers regning og risiko. Efter udbedring
af fejlen sker returnering af produktet
for Mieles regning og risiko. Dele udskiftet ved en sådan reparation tilhører
Miele.
– Fejl eller skader opstået som følge af
erhvervsmæssig eller anden brug af
produkter, der er beregnet til private
husholdninger.
– Erstatning for eventuelle følgeskader,
herunder skader på andre genstande, driftstab etc., medmindre andet
er lovmæssigt fastlagt.
Uberettiget tilkaldelse af Miele Teknisk Service:
Inden Miele Teknisk Service tilkaldes,
kontrolleres de fejlmuligheder, det er
muligt selv at udbedre. Såfremt kravet
om udbedring er uberettiget, eksempelvis hvis produktets svigt skyldes en
defekt sikring eller et defekt afløb, påhviler det kunden selv at betale de omkostninger, der er forbundet med at
have tilkaldt service.
53
Service / garanti
Transportskader:
Indberetning:
Skulle produktet have fået en transportskade under en transport, som køber
selv har sørget for, rettes omgående
henvendelse til den forhandler, hvor
produktet er købt.
Ønskes fejlen ikke afhjulpet omgående,
skal eventuelle krav i henhold til Mieles
garanti sammen med den fornødne dokumentation for købsdato være indsendt skriftligt inden garantiens udløb til
Lov om køb:
Bestemmelserne vedrørende garanti er
gældende fra ikrafttrædelse af Lov om
køb år 2002. Garantien fratager ikke køber adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende over for
den forhandler, hvor produktet er købt.
Henvendelse til Miele A/S virker samtidig som reklamation over for forhandleren.
54
Miele A/S
Erhvervsvej 2, Postboks 1371
DK - 2600 Glostrup.
Elektronisk lås
og
Programmeringsfunktioner til ændring
af standardindstillinger
Tørretumbleren er ved levering således indstillet, at den arbejder effektivt ved ethvert behov.
Der er desuden mulighed for at ændre standardindstillingerne.
Tørretumblerens elektronik kan således tilpasses individuelle behov.
De særlige muligheder "Elektronisk
lås" og "Programmeringsfunktioner"
kan om ønsket benyttes - men det
kræves ikke.
55
Elektronisk lås
Låsefunktionen beskytter mod utilsigtet brug af tørretumbleren.
Låsefunktionen kan om ønsket tilkobles.
Den elektroniske lås låser tørretumblerens elektronik. Tørretumbleren kan
tændes, men der kan ikke startes et
program.
D Drej programvælgeren langsomt trin
for trin seks positioner mod uret.
De seks programlamper skal lyse efter hinanden.
Kontrollampen Skåne Plus blinker, og
nøglesymbolet 0-§ vises i displayet.
E Slip tasten Skåne Plus.
Låsefunktionen er aktiveret.
– I så fald blinker kontrollampen Skåne
Plus, og nøglesymbolet 0-§ vises i
displayet.
^ Tørretumbleren kan slukkes.
Døren låses ikke og vil derfor altid kunne åbnes.
Forudsætning:
Lås
– Døren er lukket.
Forudsætning:
^ Fremgangsmåden er den samme
som beskrevet under Lås. Foretag
trinnene A til E.
– Tørretumbleren er slukket.
– Døren er lukket.
Lås op
– Tørretumbleren er slukket.
A Tryk på tasten Skåne Plus, og hold
den inde indtil trin E.
Ved trin E blinker kontrollampen Skåne
Plus ikke længere, og nøglesymbolet
0-§ slukker.
B Tryk på tasten jk.
Låsefunktionen er frakoblet.
Kontrollampen Skjorter lyser.
C Drej programvælgeren langsomt trin
for trin tre positioner med uret.
De tre programlamper skal lyse efter
hinanden.
56
Programmeringsfunktioner
Restfugtigheden i programmet
Bomuld ændres
Denne tørretumblers elektronik er
indstillet til så effektiv og økonomisk
tørring som muligt.
Tørretrinnene i dette program kan
dog indstilles til mere tørt eller mere
fugtigt end standardindstillingerne.
Bemærk: Programmet Bomuld t forbliver uændret.
Programmering og Gem foretages
trinvist (A,B,C ...) ved hjælp af taster.
Forudsætning:
– Tørretumbleren er slukket.
– Døren er lukket.
A Tryk på Start/Stop, og hold den inde,
mens punkterne B - C udføres.
Den valgte option angives i displayet
ved hjælp af et tal, som vises skiftevis med P.
0 Højere restfugtighed.
I Standardindstilling
(kontrollampen Skjorter blinker 1x).
2 Lavere restfugtighed
(kontrollampen Skjorter blinker 2x).
D Der skiftes mellem tallene ved tryk på
Start/Stop.
E Sluk tørretumbleren.
Programmeringen er gemt. Den kan til
enhver tid ændres.
Kontrol
^ Udfør trinnene A til C.
^ Sluk tørretumbleren efter trin C.
B Tænd tørretumbleren.
Vent, indtil tasten Start/Stop lyser konstant . . .
C . . . og slip derefter Start/Stop.
– Kontrollampen Skåne Plus blinker 1x
kort.
57
Programmeringsfunktioner
Restfugtigheden i programmet
Strygelet ændres
Denne tørretumblers elektronik er
indstillet til så effektiv og økonomisk
tørring som muligt.
Tørretrinnene i dette program kan
dog indstilles til mere tørt eller mere
fugtigt end standardindstillingerne.
Programmering og Gem foretages
trinvist (A,B,C ...) ved hjælp af taster.
Den valgte option angives i displayet
ved hjælp af et tal, som vises skiftevis med P.
0 Højere restfugtighed.
I Standardindstilling
(kontrollampen Skjorter blinker 1x).
2 Lavere restfugtighed
(kontrollampen Skjorter blinker 2x).
E Der skiftes mellem tallene ved tryk på
Start/Stop.
Forudsætning:
F Sluk tørretumbleren.
– Tørretumbleren er slukket.
Programmeringen er gemt. Den kan til
enhver tid ændres.
– Døren er lukket.
A Tryk på Start/Stop, og hold den inde,
mens punkterne B - C udføres.
B Tænd tørretumbleren.
Vent, indtil tasten Start/Stop lyser konstant . . .
C . . . og slip derefter Start/Stop.
D Tryk 1x på tasten Skåne Plus.
– Kontrollampen Skåne Plus blinker 2x
kort.
58
Kontrol
^ Udfør trinnene A til D.
^ Sluk tørretumbleren efter trin D.
Programmeringsfunktioner
Antikrøl indstilles
For at undgå, at der kommer krølfolder i tøjet, hvis det ikke tages ud lige
efter programslut.
Antikrøl
– er tilkoblet ved levering. Tiden kan
reduceres, eller funktionen kan frakobles.
– er aktiv i alle programmer undtagen
Uld.
– bør altid være tilkoblet.
Programmering og Gem foretages
trinvist (A,B,C ...) ved hjælp af taster.
Den valgte option angives i displayet
ved hjælp af et tal, som vises skiftevis med P.
0 Antikrøl frakoblet.
I 1 time Antikrøl
(kontrollampen Skjorter blinker 1x)
2 Standardindstilling. 2 timer Antikrøl
(kontrollampen Skjorter blinker 2x).
E Der skiftes mellem tallene ved tryk på
Start/Stop.
F Sluk tørretumbleren.
Programmeringen er gemt. Den kan til
enhver tid ændres.
Forudsætning:
– Tørretumbleren er slukket.
– Døren er lukket.
A Tryk på Start/Stop, og hold den inde,
mens punkterne B - C udføres.
Kontrol
^ Udfør trinnene A til D.
^ Sluk tørretumbleren efter trin D.
B Tænd tørretumbleren.
Vent, indtil tasten Start/Stop lyser konstant . . .
C . . . og slip derefter Start/Stop.
D Tryk 2x på tasten Skåne Plus.
– Kontrollampen Skåne Plus blinker 3x
kort.
59
Programmeringsfunktioner
Summerens lydstyrke
indstilles
Der kan indstilles to summerlydstyrker.
Programmering og Gem foretages
trinvist (A,B,C ...) ved hjælp af taster.
Forudsætning:
Den valgte option angives i displayet
ved hjælp af et tal, som vises skiftevis med P.
0 Standardindstilling. Summerlydstyrke normal.
I Summer høj
(kontrollampen Skjorter blinker).
– Tørretumbleren er slukket.
E Der skiftes mellem tallene ved tryk på
Start/Stop.
– Døren er lukket.
F Sluk tørretumbleren.
A Tryk på Start/Stop, og hold den inde,
mens punkterne B - C udføres.
Programmeringen er gemt. Den kan til
enhver tid ændres.
B Tænd tørretumbleren.
Kontrol
Vent, indtil tasten Start/Stop lyser konstant . . .
^ Udfør trinnene A til D.
C . . . og slip derefter Start/Stop.
D Tryk 3x på tasten Skåne Plus.
– Kontrollampen Skåne Plus blinker 4x
kort.
60
^ Sluk tørretumbleren efter trin D.
Programmeringsfunktioner
Standby indstilles
Displayet og kontrollamperne slukker
efter 10 min., og kun tasten Start/Stop
blinker langsomt:
Reducering af energiforbruget.
Tørretumbleren "vækkes" af standby-tilstand
Standardindstilling. Ikke under programforløb
Som beskrevet under Tilkoblet.
Men: Displayet og kontrollamperne
slukker ikke under et igangværende
programforløb.
Frakoblet
^ Drej programvælgeren, eller tryk på
en tast. Ingen af delene har indflydelse på et igangværende program.
Display og kontrollamper slukker ikke,
når tørretumbleren er tændt.
Tilkoblet
Programmering og Gem foretages
trinvist (A,B,C ...) ved hjælp af taster.
Standby er tilkoblet, og displayet og
kontrollamperne slukker efter 10 min.:
– Hvis der ikke vælges et program, når
tørretumbleren er tændt.
^ Se næste side.
– Efter programstart.
Men: Når forvalgstiden er gået, ved
programslut eller ved afslutning af antikrølfasen tænder displayet og de pågældende kontrollamper i 10 min.
Summeren lyder (hvis den er valgt) i 10
min. ved programslut.
61
Programmeringsfunktioner
Forudsætning:
– Tørretumbleren er slukket.
– Døren er lukket.
A Tryk på Start/Stop, og hold den inde,
mens punkterne B - C udføres.
B Tænd tørretumbleren.
Vent, indtil tasten Start/Stop lyser konstant . . .
C . . . og slip derefter Start/Stop.
D Tryk 5x på tasten Skåne Plus.
– Kontrollampen Skåne Plus blinker 8x
kort.
Den valgte option angives i displayet
ved hjælp af et tal, som vises skiftevis med P.
0 Tilkoblet.
I Standardindstilling. Ikke under
programforløb
(kontrollampen Skjorter blinker 1x).
2 Frakoblet
(kontrollampen Skjorter blinker 2x).
E Der skiftes mellem tallene ved tryk på
Start/Stop.
F Sluk tørretumbleren.
Programmeringen er gemt. Den kan til
enhver tid ændres.
Kontrol
^ Udfør trinnene A til D.
^ Sluk tørretumbleren efter trin D.
62
Programmeringsfunktioner
Memory-funktion indstilles
Elektronikken gemmer et valgt program med ekstrafunktioner. Desuden
gemmes tiden i programmerne Kold
luft og Varm luft.
Ved næste tørring på samme program overtages disse indstillinger.
Indstillingerne kan bibeholdes eller
ændres ved hjælp af tasterne.
Bemærk: Programmet Bomuld t forbliver uændret.
Den valgte option angives i displayet
ved hjælp af et tal, som vises skiftevis med P.
0 Standardindstilling. Memory frakoblet.
I Memory
(kontrollampen Skjorter blinker).
E Der skiftes mellem tallene ved tryk på
Start/Stop.
F Sluk tørretumbleren.
Programmering og Gem foretages
trinvist (A,B,C ...) ved hjælp af taster.
Programmeringen er gemt. Den kan til
enhver tid ændres.
Forudsætning:
Kontrol
– Tørretumbleren er slukket.
^ Udfør trinnene A til D.
– Døren er lukket.
^ Sluk tørretumbleren efter trin D.
A Tryk på Start/Stop, og hold den inde,
mens punkterne B - C udføres.
B Tænd tørretumbleren.
Vent, indtil tasten Start/Stop lyser konstant . . .
C . . . og slip derefter Start/Stop.
D Tryk 6x på tasten Skåne Plus.
– Kontrollampen Skåne Plus blinker 9x
kort.
63
Programmeringsfunktioner
Akustisk signal indstilles
Enhver betjening bekræftes med et
akustisk signal.
Programmering og Gem foretages
trinvist (A,B,C ...) ved hjælp af taster.
Forudsætning:
– Tørretumbleren er slukket.
– Døren er lukket.
A Tryk på Start/Stop, og hold den inde,
mens punkterne B - C udføres.
B Tænd tørretumbleren.
Vent, indtil tasten Start/Stop lyser konstant . . .
C . . . og slip derefter Start/Stop.
D Tryk 7x på tasten Skåne Plus.
– Kontrollampen Skåne Plus blinker 1x
langt og 1x kort.
64
Den valgte option angives i displayet
ved hjælp af et tal, som vises skiftevis med P.
0 Standardindstilling. Akustisk signal frakoblet.
I Akustisk signal tilkoblet
(kontrollampen Skjorter blinker).
E Der skiftes mellem tallene ved tryk på
Start/Stop.
F Sluk tørretumbleren.
Programmeringen er gemt. Den kan til
enhver tid ændres.
Kontrol
^ Udfør trinnene A til D.
^ Sluk tørretumbleren efter trin D.
Programmeringsfunktioner
Ledningsevneindstilling
ændres
,Denne programmeringsfunktion
må kun anvendes, hvis restfugtigheden i tøjet registreres forkert på
grund af ekstremt blødt vand.
Betingelse
Det vand, tøjet er blevet vasket i, er
ekstremt blødt, og ledningsevnen er under 150 µS.
Det lokale vandværk kan give oplysning
om drikkevandets ledningsevne.
Denne programmeringsfunktion bør
kun aktiveres, hvis ovennævnte betingelse foreligger.
Ellers bliver tørreresultatet ikke tilfredsstillende!
Den valgte option angives i displayet
ved hjælp af et tal, som vises skiftevis med P.
0 Standardindstilling.
I Ledningsevneindstilling lav
(kontrollampen Skjorter blinker).
E Der skiftes mellem tallene ved tryk på
Start/Stop.
F Sluk tørretumbleren.
Programmeringen er gemt. Den kan til
enhver tid ændres.
Kontrol
^ Udfør trinnene A til D.
^ Sluk tørretumbleren efter trin D.
Programmering og Gem foretages
trinvist (A,B,C ...) ved hjælp af taster.
Forudsætning:
– Tørretumbleren er slukket.
– Døren er lukket.
A Tryk på Start/Stop, og hold den inde,
mens punkterne B - C udføres.
B Tænd tørretumbleren.
Vent, indtil tasten Start/Stop lyser konstant . . .
C . . . og slip derefter Start/Stop.
D Tryk 8x på tasten Skåne Plus.
– Kontrollampen Skåne Plus blinker 1x
langt og 2x kort.
65
Programmeringsfunktioner
Yderligere tørretrin tilføjes
I mange programmer kan der tilføjes
yderligere tørretrin:
Rulletørt+
(mere tørt end Rulletørt).
Let tørt
(mere tørt end Strygetørt).
Skabstørt+
(mere tørt end Skabstørt).
Denne programmeringsfunktion virker
kun i programmer, hvor der kan vælges
tørretrin.
Programmering og Gem foretages
trinvist (A,B,C ...) ved hjælp af taster.
Forudsætning:
– Tørretumbleren er slukket.
Den valgte option angives i displayet
ved hjælp af et tal, som vises skiftevis med P.
0 Standardindstilling.
I Yderligere tørretrin tilføjes
(kontrollampen Skjorter blinker).
E Der skiftes mellem tallene ved tryk på
Start/Stop.
F Sluk tørretumbleren.
Programmeringen er gemt. Den kan til
enhver tid ændres.
Kontrol
^ Udfør trinnene A til D.
^ Sluk tørretumbleren efter trin D.
– Døren er lukket.
Valg af de tilføjede tørretrin
A Tryk på Start/Stop, og hold den inde,
mens punkterne B - C udføres.
^ Vælg et program.
B Tænd tørretumbleren.
Vent, indtil tasten Start/Stop lyser konstant . . .
C . . . og slip derefter Start/Stop.
D Tryk 9x på tasten Skåne Plus.
– Kontrollampen Skåne Plus blinker 1x
langt og 3x kort.
66
^ Tryk gentagne gange på tasten for
tørretrinnet, indtil en eller to kontrollamper lyser.
– Kontrollampe Ekstra tørt og Skabstørt
= Skabstørt+
– Kontrollampe Skabstørt og Strygetørt
= Let tørt
– Kontrollampe Strygetørt og Rulletørt
= Rulletørt+
67
Miele A/S
Erhvervsvej 2
Postboks 1371
DK-2600 Glostrup
Tlf. 43 27 11 00
Hovedtelefax 43 27 11 09
Reservedelsafd. telefax 43 27 13 69
Miele Teknisk Service telefax 43 27 13 09
Internet: www.miele.dk
E-mail: info@miele.dk
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland
Ret til ændringer forbeholdes/2614
M.-Nr. 09 865 890 / 01