2
RR-1050
Sliding Cover
Panneau coulissant
Schiebeabdeckung
Sportello Scorrevole
Tapa Deslizante
Het schuifjdekseltje
Glidlock
Owner’s Manual
Manuel d’utilisation
Bedienungsanleitung
Manuale di Istruzioni
Manual de Instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
AUD
CD
V1
V2
TUN
V3
TAPE
V4
EXT
AUD
CD
V5
V1
V2
V3
V4
1
2
3
ON
OFF
1
2
3
ON
OFF
4
5
6
7
8
9
4
5
6
CH
VOL
CH
VOL
7
8
9
DEVICE / INPUT
+10
0
FRQ DIRECT
X
M
MUTE
GUIDE
MENU
C
M
UP
CTR
+10
SEARCH –
FM MONO
V3
V4
2
3
ON
OFF
4
5
6
CH
VOL
7
8
9
0
X
Rotel of America
54 Concord Street
North Reading, MA 01864-2699
USA
Phone: +1 978-664-3820
Fax: +1 978-664-4109
Rotel Europe
Dale Road
Worthing, West Sussex BN11 2BH
England
Phone: +44 (0)1903 221 600
Fax: +44 (0)1903 221 525
Rotel Deutschland
Kleine Heide 12
D-33790 Halle/Westf.
Germany
Phone: +49 05201-87170
Fax: +49 05201-73370
www.rotel.com
082 OMRR-1050 123102
English • Français • Deutsch • Italiano
Español • Nederlands • Svenska
V5
M
MUTE
MENU
UP
CTR
M
OSD
TUNE PRESET
ENT
FM MONO
BAND
SEARCH –
S
EQ
DISC2
DYN
+
SEARCH+
DWN
SUB
CD
DISC1
R
SUR
DISC3
DISC4
REC
ZONE
DISC5
SUR+
2CH
PL C
PL M
5CH
7CH
PROG
RANDOM
REPEAT
DISC-
DISC+
DISPLAY
AUDIO
ANGLE
SBTITLE
ZOOM
DISP
TAPE2
PHONO
TONE
D-SLT
RESUME
REPEAT
A-B
GO TO
SLOW
SCAN
INPUT 1
DVD
PTY
INPUT 2
P-TUN
INPUT 3
TP
TV/VCR
TA
RECORD
CLEAR
LANG
POWER
/ CLONE
SEARCH –
DYN
EDIT
LEARN
PRELOAD
RESET
PAGE 1/2
RR-1050
Universal Learning Remote Control
Télécommande Universelle
Lernfähige Universalfernbedienung
Telecomando Universale Programmabile
Mando a Distancia Universal con Capacidad de Aprendizaje
Leerbare Universele Afstandsbediening
Upplärningsbar Fjärrkontroll
Character Map
Table de caractères
Zeichenübersicht
Mappa dei Caratteri
Mapa de Caracteres
De gebruikte tekens
Teckenbeskrivning
+
SEARCH+
DWN
R
SUR
DISC3
DISC4
REC
ZONE
DISC5
SUR+
2CH
PL C
PL M
5CH
7CH
PROG
RANDOM
REPEAT
DISC-
DISC+
DISPLAY
AUDIO
ANGLE
SBTITLE
ZOOM
TAPE2
PHONO
TONE
D-SLT
RESUME
REPEAT
A-B
GO TO
SLOW
SCAN
INPUT 1
DVD
PTY
INPUT 2
P-TUN
INPUT 3
TP
TV/VCR
TA
RECORD
CLEAR
LANG
/ CLONE
PAGE 1/2
GUIDE
C
DISC2
POWER
MACRO
FRQ DIRECT
M
OSD
SUB
SUR
POWER
+10
BAND
S
DISP
V2
UP
ENT
R
EXT
1
MUTE
MENU
CTR
+
SEARCH+
DWN
DEVICE / INPUT
V1
M
TUNE PRESET
EQ
TAPE
X
GUIDE
C
CD
DISC1
TUN
0
FRQ DIRECT
OSD
ENT
SUB
CD
V5
MACRO
TUNE PRESET
BAND
EXT
POWER
MACRO
S
AUD
TAPE
POWER
FM MONO
The Rotel Co. Ltd.
10-10 Shinsen-Cho
Shibuya-Ku
Tokyo 150-0045
Japan
Phone: +81 3-5458-5325
Fax: +81 3-5458-5310
TUN
DEVICE / INPUT
EDIT
LEARN
PRELOAD
RESET
3
4
RR-1050
Svenska
RR-1050
Learning Steps
Étapes de la procédure d’apprentissage
Lernschritte
Passi di Programmazione
Pasos del Proceso de Aprendizaje
De leerprocedure
Upplärningsbeskrivning
Button Layout
Répartition des touches
Tastenanordnung
Disposizione dei Tasti
Distribución de los Botones
Het toetsenoverzicht
Knapparnas placering
1
2
AUD
CD
TUN
TAPE
EXT
17
DEVICE / INPUT
V1
V2
V3
V4
1
2
3
ON
OFF
4
5
6
CH
VOL
7
8
9
+10
0
X
1. Tryck på en Enhets/Ingångs-knapp vars kommandoknappar du vill ändra benämningarna på. Tryck t.ex.
på TUNER-knappen för att ändra på benämningarna
på de knappar som är aktiverade för TUNERfunktionen.
. Texten ”EDIT?” visas i
V5
4. Tryck på UP eller DOWN-knapparna för att ändra
den blinkande bokstaven. Teckenkartan som illustreras
i början på denna bruksanvisning visar de tecken som
kan användas. Tr yck på X-knappen bland de
nummeriska knapparna för att få ett ”blank”-tecken.
POWER
5
För att ändra benämningen på en knapp:
3. Tryck på den Enhets eller Kommando-knapp som du
vill ändra benämningen på. Den aktuella
benämningen visas i displayen med den första
bokstaven blinkande.
3
4
Redigerings-knapp
2. Tryck på EDIT-knappen
displayen.
4
101
MACRO
M
MUTE
GUIDE
FRQ DIRECT
6
MENU
C
CTR
AUD
CD
V1
V2
V3
V4
1
2
3
ON
OFF
4
5
6
CH
VOL
7
8
9
OSD
BAND
SEARCH –
SEARCH+
DWN
S
DISC2
3
SUR
DISC3
DISC4
DISC5
EQ
DYN
REC
ZONE
SUR+
2CH
PL C
PL M
5CH
7CH
EXT
V5
6. Upprepa Steg 4 och 5 för att färdigställa den nya
benämningen. När en benämning är färdig centreras
den automatiskt i dipslayen. Tryck på EDIT-knappen
för att spara den nya benämningen och återgå till
normal funktion.
POWER
MACRO
+10
0
FRQ DIRECT
PROG
RANDOM
REPEAT
DISC-
DISC+
DISPLAY
AUDIO
ANGLE
SBTITLE
ZOOM
DISP
TAPE2
PHONO
TONE
D-SLT
7
RESUME
REPEAT
A-B
GO TO
SLOW
SCAN
INPUT 1
DVD
PTY
INPUT 2
P-TUN
INPUT 3
TP
TV/VCR
TA
RECORD
X
M
GUIDE
MUTE
MENU
C
A-B
GO TO
SLOW
INPUT 2
P-TUN
INPUT 3
TP
TV/VCR
TA
RECORD
CLEAR
LANG
TUNE PRESET
INPUT 1
DVD
POWER
/ CLONE
EDIT
LEARN
PRELOAD
RESET
1
PAGE 1/2
POWER
EDIT
LEARN
PRELOAD
RESET
/ CLONE
CLEAR
8
TAPE
R
SUB
CD
DISC1
2
+
ENT
TUN
DEVICE / INPUT
TUNE PRESET
FM MONO
5. Tryck på ”–” eller ”+” -knappen för komma till nästa
tecken i benämningen.
16
M
UP
LANG
OBS! Benämningar och funktioner på kommandoknapparna är beroende på vilken Enhets-knapp som är
aktiverad.
PAGE 1/2
11
9
10
13
12
15
14
Labels for CD
Noms pour CD
Tastenbeschriftungen für CD
Etichetta per CD
Etiquetas para CD
Labels voor CD
Benämningar för CD
Labels for DVD (V1)
Noms pour DVD (V1)
Tastenbeschriftungen für DVD (V1)
Etichetta per DVD (V1)
Etiquetas para DVD (V1)
Labels voor DVD (V1)
Benämningar för DVD (V1)
SUB
CD
DISC1
EQ
HINWEIS: Diese vier Schritte werden zur Programmierung der Befehlsfunktionen
genutzt. Weitere Einzelheiten zur Programmierung der Eingangsquellenauswahl
erhalten Sie unter „Programmierung“ in dieser Bedienungsanleitung.
NOTA: I quattro passi presentati sono utilizzati per programmare le funzioni di
comando. Vedi la sezione Programmazione di questo manuale per informazioni
sulla programmazione della selezione della sorgente in ingresso.
SUR
DISC2
DISC3
DISC4
DISC5
DYN
REC
ZONE
SUR+
5CH
2CH
PL C
PL M
PROG
RANDOM
REPEAT
DISC-
DISC+
DISPLAY
AUDIO
ANGLE
SBTITLE
ZOOM
7CH
DISP
TAPE2
PHONO
TONE
D-SLT
RESUME
REPEAT
A-B
GO TO
SLOW
SCAN
INPUT 1
DVD
PTY
INPUT 2
P-TUN
INPUT 3
TP
TV/VCR
TA
RECORD
EDIT
LEARN
POWER
/ CLONE
NOTE: These four steps are used to program command functions. See the
Programming section of this manual for information on how to program input
source selection.
NOTE : Ces quatre étapes sont nécessaires pour utiliser les fonctions de
programmation. Voir le paragraphe « Programmation » dans ce manuel
d’utilisation pour de plus amples informations concernant la programmation de la
sélection de la source d’entrée.
Label Sets
Jeux de noms
Tastenbeschriftungen
Set di Etichette
Grupos de Etiquetas
Het labeloverzicht
Benämning på knappar
Labels for AUD
Noms pour AUD
Tastenbeschriftungen für AUD
Etichetta per AUD
Etiquetas para AUD
Labels voor AUD
Benämningar för AUD
Labels for TV/VCR
Noms pour TV/magnétoscope
Tastenbeschriftungen für TV/Videorecorder
Etichetta per TV/VCR
Etiquetas para TV/VCR
Labels voor TV/VCR
Benämningar för TV / VCR
Upprepa Steg 1 – 6 för att byta benämning på fler knappar.
Då man håller på att byta benämning och ingen knapp
trycks inom 15 sekunder återgår RR-1050 till normal
funktion utan att spara den nya benämningen.
Extra informatie: Deze vier stappen worden gebruikt om commandofuncties te
programmeren. Zie ook het hoofdstuk “Programmeren” voor het prgrammeren van
de bronkeuzes.
OBS! Dessa fyra steg används vid programmering av knapp-funktioner. Läs mer
om programmering av ingångsväljare i senare avsnitt.
NOTA: Estos cuatro pasos se utilizan para programar órdenes de control. Para
obtener información sobre cómo programar la selección de fuentes de entrada,
diríjase a la sección del presente manual dedicada a la Programación.
OBS! Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella störningar
på radio eller TV-utrustning som orsakats av felaktig eller
obehörig modifiering på fjärrkontrollen. Sådana
modifieringar kan sätta rättigheten för användning av
enheten ur spel.
100 RR-1050
• Om ingen data tagits emot på 60 sekunder,
visas ”NO DATA” i displayen och fjärrkontrollen
återgår till normal funktion.
• Om felaktig data tagits emot, visas ”CLONE
REPT” som betyder att dataöverföringen måste
upprepas. Fjärrkontrollen kvarstår i ”CLONE REPT”läget och kan ej användas förrän dataöverföringen
lyckats.
OBS! Klonings-funktionen skall endast användas
tillsammans med en annan RR-1050. Ingen annan
fjärrkontroll skall användas.
Återställningsknapp
Om RR-1050 skulle sluta fungera, tryck på RESET-knappen
med spetsen på en kulpenna. Alla inlärda kommandon
återkommer då.
Egna benämningar
När du trycker på en knapp på RR-1050 visas namnet på
knappen i displayen. Som standard är benämningarna
samma i displayen som på knapparna. Man kan ändra
benämningarna som visas och man kan ändra även
språket.
Det finns två kompletta uppsättningar, ”sidor”, med
benämningar som är lagrade i RR-1050. Man kan växla
mella de två sidorna. Vi rekommendera att du inte ändrar
något på benämningarna i den ”första” sidan. Använd
den ”andra” sidan för egna benämningar. Detta ger dig
möjlighet att alltid återgå till ursprungliga benämningarna
när som helst.
Benämnings-sidor
För att växla från den ”första” sidan med benämningar till
den ”andra”, tryck på den nedsänkta knappen LANGPAGE 1/2-knappen med spetsen på en kulpenna. Tryck
på knappen igen för att återgå till första igen. Den valda
sidan bekräftas med texten ”PAGE 1” eller ”PAGE 2” en
kort stund i displayen.
English
5
Contents
Sliding Cover
Character Map
Button Layout
Label Sets
Learning Steps
2
2
3
3
4
Introduction ........................................ 6
Key Features
Sensible Precautions
Battery Installation
6
6
6
Navigating the RR-1050 ..................... 6
IR Emitter/Sensor
LCD Display
Light Button and Light Sensor
Sliding Cover
Device/Input Buttons
EXT Button
Basic Command Buttons
Secondary Command Buttons
Multi-Step Buttons
Special Buttons
Configuration Buttons
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
Operating the RR-1050 ....................... 9
Sending IR Commands
Sending Macro Commands
Multi-Step Button Operation
LIGHT Button
KEY TONE Button
LOW BATTERY Indicator
9
10
10
10
10
11
Programming ................................... 11
Learning Mode
Multi-Step COMMAND Button Learning
Macro Programming
Clearing Stored Commands
Preload Function
Clone Function
Reset Button
11
12
13
14
14
14
15
Custom Labels .................................. 16
Multi-language Mode
EDIT Button
16
16
6
Svenska
RR-1050
Introduction
99
Kloningsfunktion
Thank you for purchasing the RR-1050 Universal Learning
Remote Control. The RR-1050 can replace up to nine infrared remote controls, operating audio or video components from Rotel or other manufacturers.
Med kloningsfunktionen kan all programmering föras över
från en RR-1050 till en annan RR-1050. Detta gäller alla
kommandon och egna knappbenämningar. Placera de två
RR-1050 med IR-sändarna mot varandra, ”nos mot nos”
och gör följande:
Key Features
På den mottagande fjärrkontrollen:
• Simple programming using your existing remote controls to teach the RR-1050 their commands.
• Pre-programmed to operate a variety of Rotel audio/
video components. Any button can be reprogrammed
and “learn” the control signals from any other remote.
• LCD DISPLAY provides visual feedback during programming and operation, including status indicators,
and customizable labels for every command button.
• Backlighting for ease of use in dark rooms along with
optional beep whenever a button is pressed.
1. Tryck på EDIT-knappen
displayen.
. Texten ”EDIT?” visas i
. Texten
2. Tr yck på ” /CLONE”-knappen
”REC/TRX?” visas i displayen med antingen “REC“
eller ”TRX“ blinkande.
3. Om nödvändigt, tryck på knappen tills ”REC” blinkar
och tryck på ENT-knappen för att bekräfta valet. RECEIVER-indikatorn och texten ”WAITING” visas i
displayen som bekräftar att fjärrkontrollen är klar att
ta emot data.
• Twenty MACRO buttons send a sequence of up to 20
commands with the press of two buttons.
OBS! Avbryt klonings-funktionen genom att trycka på ” /
CLONE”-knappen igen istället för ENT-knappen.
Sensible Precautions
På fjärrkontrollen som skall sända data:
• The RR-1050 is rugged, but it is not indestructible. So
please don’t drop it!
1. Tryck på EDIT-knappen
displayen.
• Do not expose the RR-1050 to moisture. To clean the
RR-1050, use a soft, lint-free damp cloth. Avoid harsh
cleaning solvents.
2. Tr yck på ” /CLONE”-knappen
. Texten
”REC/TRX?” visas i displayen med antingen “REC“
eller ”TRX“ blinkande.
• Don’t try to take the RR-1050 apart. Disassembly will
void the warranty.
3. Om nödvändigt, tryck på knappen tills ”TRX” blinkar
och tryck på ENT-knappen för att bekräfta valet.
TRANSMITTER- och indikatorerna tillsammans med
texten ”SENDING” visas i displayen som bekräftar
att data skickas. Det tar ca. 10 minuter att skicka all
data.
Battery Installation
Remove the RR-1050 and the 4 AAA batteries from the
box. Turn the RR-1050 over and lift the cover off the battery compartment by compressing the release tab and lifting up. Place the four AAA batteries inside (follow the polarity illustrations on the bottom of the compartment) and
replace the cover.
Navigating the RR-1050
The RR-1050 replaces up to nine remote controls. Teaching the RR-1050 to operate your components takes just
minutes and need only be done once. See the LEARNING
section of this manual for easy to follow instructions.
Once the programming is complete, select a component
with the press of a button to turn the RR-1050 into the
remote control for your CD player, TV, or VCR.
. Texten ”EDIT?” visas i
OBS! Avbryt klonings-funktionen genom att trycka på
” /CLONE”-knappen igen istället för ENT-knappen.
När data skickas visas ”LOADING” i displayen på den
mottagande fjärrkontrollen. Efter avslutad dataöverföring,
kloning, visas ett av följande meddelande i den mottagande
RR-1050.
• Om överföringen lyckats, visas ”OK!” i
displayen och fjärrkontrollen återgår till normal
funktion.
98
English
RR-1050
5. För att skapa en tidsfördröjning efter ett kommando,
håll ned knappen i önskad tidslängd som
fördröjningen skall vara.
6. När hela makrosekvensen är inmatad tryck på LEARNknappen för att avsluta programmeringen. Texten
”MAR.OK” visas i displayen som bekräftelse på att
det är avslutat.
Den senast valda Enhets-knappen i makrot är den gällande
som RR-1050 är inställd på att styra. Om man vill att en
annan Enhets-knapp skall vara gällande efter användning
av ett Makro-kommando, så välj den knappen som sista
steget i makro-sekvensen.
Radera lagrade kommandon
CLEAR-knappen raderar inlärda kommandon från en
enskild knapp, alla kommandon på en Enhets-knapp eller
en Makro-sekvens.
1. Tryck på den nedsänkta CLEAR-knappen med spetsen
på en kulpenna. ”CLEAR?” visas i displayen.
2. Tryck på en kommando-knapp för att radera ett enskilt
kommando. Tryck på en Enhets/Ingångs-knapp i
mindre än en sekund för att radera kommandot för
enhetsval. Tryck och håll ned samma knapp för att
radera kommandot för ingångsval. Tryck på MACROknappen följt av knappen som makrot är lagrat på
för att radera makro-sekvensen. Raderingen bekräftas
med ”OK!” i displayen.
OBS! När ett programmerat kommando raderats på en
Enhets/Ingångs-knappen återgår knappen till den
fabriksprogrammerade koden.
RR-1050 lämnar automatiskt raderings-läget, ”CLEAR”, om
ingen knapp tryckts på 15 sekunder. Man kan manuellt
göra detta genom att trycka på CLEAR-knappen igen.
Fabriksinställning
Tryck på den nedsänkta PRELOAD-knappen med spetsen
på en kulpenna för att låta RR-1050 återgå till
fabriksprogrammerat tillstånd. Texten ”LOADING” visas i
displayen under tiden som fabrikskoderna återställs. När
detta är klart visas ”OK!” i displayen.
OBS! Genom att trycka på PRELOAD-knappen raderas
alla inlärda kommandon på AUD- och V1-knapparna.
Fabriksprogrammeringen återställs till Rotels receivrar,
surroundprocessorer och DVD-spelare. Var säker på
att det är detta du vill göra! Kommandon på de
andra knapparna raderas inte.
7
Here is the layout of the RR-1050:
IR Emitter/Sensor
The IR Emitter/Sensor is located in the top edge of the
RR-1050. It sends the IR commands and must be pointed
at the desired component. It also receives IR codes from
your other remote controls during the LEARNING process.
LCD Display
The LCD DISPLAY provides information including the device selected and the input you have selected. The eight
character alphanumeric display also provides simple
prompts when programming the RR-1050. These indicators and prompts are noted in the appropriate sections of
this manual.
In addition, the display shows a customizable label when
a button is pressed.
Light Button
and Light Sensor
The RR-1050 provides automatic backlighting. In a dim
room, the LIGHT SENSOR automatically turns on backlighting for 6 seconds whenever a button is pressed.
In a dim room, you can manually turn on the lighting by
pressing the LIGHT button on the side of the remote. The
lights stay on for 6 seconds and for an additional 6 seconds each time another button is pressed.
NOTE: In a bright room, the backlighting function is disabled to save battery power.
Sliding Cover
A sliding cover conceals the buttons at the bottom of the
RR-1050. These buttons provide extra command functions
used in programming and configuring the unit. Leave the
sliding cover in the UP position to simplify the RR-1050 for
general use. Slide the cover DOWN to access the additional buttons.
Device/Input Buttons
Nine buttons (AUD, CD, TUN, TAPE and V1 to V5) at the
top of the RR-1050 are used to select the device or component you will control and to select the input source for the
device you are operating. How long the button is pressed
determines whether a device is selected or an input source
is selected. For example, give the AUD button a short press
- less than one second - and the RR-1050 becomes the
remote control for your Rotel audio/video receivers or surround sound processor. Then if you give the CD button a
long press - more than one second - the CD input for the
Surround Sound processor is selected and the CD player
becomes the selected device.
8
Svenska
RR-1050
The AUD button is pre-programmed to operate Rotel audio/video receivers and surround sound processors. The
V1 button is pre-programmed to operate Rotel DVD players. All other buttons are unprogrammed and can be used
to learn the control codes of other remote controls. The
control codes of the AUD and V1 buttons can be reprogrammed for other control codes. The original control
codes for these buttons can be restored. See the Preload
Function section of this manual.
NOTE: The DEVICE/INPUT buttons are also used in programming the RR-1050 and are also available for storing and sending MACROS (automatic sequences of up to
20 learned commands).
EXT Button
The EXT button is a special input selection button for Rotel
audio/video receivers or surround sound processors. It is
used to select the six channel analog inputs when you are
playing SACD or DVD-A discs. This bypasses the
digital/analog converters in the receiver or surr ound sound
processor. After the EXT button is pressed the V1 device is
selected for operation.
Basic Command Buttons
This large group of buttons duplicates the functions on
the remote controls for your audio/video components.
Each button can store commands for nine different components, selected by pressing one of the DEVICE/INPUT
buttons (AUD, CD, TUN, TAPE and V1-V5).
When using the RR-1050, first press the DEVICE/INPUT
button for the desired component. Then, press COMMAND buttons to send the commands learned for that
component.
At the top right of this group are basic command buttons
such as Power On and Off, Volume, Channel Selection
and Muting. The Macro button is also in this group. See
the “Macro Programming” section of this manual for more
information.
At the top left of this group are twelve numeric keypad
buttons that are used to make direct track selections on a
CD or DVD player or direct channel selections on a TV,
cable decoder, satellite receiver, etc.
At the bottom right are nine buttons that duplicate the
menu functions found on a cable or satellite TV receiver
or audio/video components with an on-screen menu system. The five round buttons are used for extra functions,
such as Last Channel, Viewing Guide, etc.
At the bottom left are five rectangular buttons that duplicate the basic transport control functions (Play, Fast Forward, Pause, etc.) of a CD player, DVD player or video
tape recorder.
97
3. För att programmera ett tredje kommando tryck på
SCAN-knappen en tredje gång. ”S1-S3” visas i
displayen som bekräftar att knappen är klar för att
läras upp för ett tredje kommando. Tryck och håll ned
nästa knapp på originalfjärrkontrollen tills ”OK!” visas i displayen.
OBS! För att ändra programmeringen för ett kommando
på en multifunktions-knapp måste man börja om med det
första kommandot osv.
Programmering av Makro
Tjugo av knapparna på RR-1050 (nio enhetsknappar, EXTknappen och de nummeriska knapparna 0-9) kan lagra
Makro-kommandon (flera kommandon som skickas i ett
svep). T.ex. kan ett makro-kommando starta TVn, välja
kanal 5, starta surroundprocessor och väljer ingångskälla
till TVn. Ett makro-kommando skickas när MACROknappen trycks följt av ett tryck på den knapp som makrokommandot är lagrat på.
För att programmera ett makro måste första alla
kommandon som skall ingå i makrot finnas programmerat
i RR-1050. Makrofunktionen lär sig att skicka kommandon
i ett svep från flera olika Kommando-knappar som finns
lagrade på RR-1050.
1. Tryck på LEARN-knappen
på RR-1050. LEARNindikatorn blinkar nu i displayen.
2. Tyck på MACRO-knappen
. ”MACRO?” visas i
displayen och ”frågar” var makrot skall lagras.
3. Tryck på en av de tillgängliga MACRO-knapparna
(någon av de nio enhetsknapparna, EXT-knappen eller
de nummeriska knapparna 0-9). Ett ”M” följt av
benämningen på knappen visas en kort stund i
displayen (t.ex. ”M.0”).
4. Nu visas ”Step 1” i displayen som bekräftar att RR1050 är klar för att programmeras med det första
kommandot i makrot. Tryck på önskad kommandoknapp i den ordning som de skall skickas tills hela
sekvensen är klar. Varje tryck på en knapp bekräftas
i displayen och inväntar nästa steg.
OBS! Vid använding av Enhets/Ingångs-knapparna
i
ett makro skall de tryckas ned i mindre än en sekund om
det är en Enhet som skall väljas. Är det en Ingångskälla
skall knappen tryckas ned i mer än en sekund.
96
English
RR-1050
Att programmera en Enhets/Ingångs-knapp
eller EXT-knappen som skall välja en
ingångskälla för den enhet som skall styras:
på RR-1050. LEARN1. Tryck på LEARN-knappen
indikatorn blinkar nu i displayen.
2. Tryck och håll ned den Enhets/Ingångs-knapp
på
RR-1050 vars kommando-koder skall programmeras
tills LEARN-indikatorn slutar blinka. Benämningen på
den valda knappen visas i displayen.
3. Tryck och håll ned motsvarande knapp på den
sändande fjärrkontrollen (original fjärrkontrollen) tills
texten ”OK!” visas i displayen som bekräftar att
kommandot har lärts upp.
Upprepa Steg 2 och 3 för varje Enhets/Ingångs-knapp
som du vill programmera.
OBS! AUD-knappen kan inte programmeras för val av
ingångskälla.
Meddelanden då man programmerar RR-1050:
Om displayen visar ”ERROR”, lyckades inte
programmeringen. Försök igen.
Om displayen visar ”NO DATA”, togs det inte emot
någon IR-signal från den sändande fjärrkontrollen. Justera
placeringen av de båda fjärrkontrollerna och försök igen.
9
Secondary Command Buttons
Under the sliding cover is a group of oval buttons which
provide secondary command functions. The function of
these buttons varies depending on the device selected with
the DEVICE/INPUT buttons. See the “Label Sets” illustration.
Multi-Step Buttons
In addition to normal functions, the five buttons labeled
SCAN, PTY, P-TUN, TP and TA provide a special option –
learning up to three commands on a single button. The
first command is sent when the button is pressed once,
the second command is sent the next time the button is
pressed, and the third command is sent the third time the
button is pressed.
Special Buttons
Three rectangular buttons behind the sliding cover are
used for programming the RR-1050 and for other special
features such as the KEY TONE feature.
Configuration Buttons
Four recessed buttons behind the sliding cover are used
in configuring the unit. These buttons are recessed to prevent pressing them accidentally. Use the tip of a ballpoint
pen to press them.
Operating the RR-1050
RR-1050 lämnar programmeringsläget när en knapp inte
tryckts på 15 sekunder.
This section of the manual explains the basic operation of
the RR-1050 and most of its standard features.
Upplärning av knapp för multi-funktion
NOTE: The AUD DEVICE/INPUT button of the RR-1050
is pre-programmed with control codes for Rotel
audio/video receivers or surround sound processors. The
V1 button is pre-programmed to operate Rotel DVD players. The other DEVICE/INPUT buttons (CD, TUN, TAPE
and V2 - V5) are unprogrammed. You must use the
LEARNING function to program control codes for these
DEVICE/INPUT buttons.
De fem knapparna SCAN, PTY, P-TUN, TP och TA
har
en speciell egenskap. De läras upp till att innehålla upp till
tre olika kommandon på enda knapp. Vid första
tryckningen på knappen skickas det första kommandot,
det andra kommandot skickas vid andra tryckningen och
det tredje kommandot skickas vid tredje tryckningen.
För att programmera en multifunktions-knapp t.ex. SCANknappen :
1. Följ de fyra stegen i avsnittet ”Att programmera en
Kommando-knapp” som beskrivits tidigare för att
programmera det första kommandot för SCANknappen.
2. Tryck på SCAN-knappen en andra gång. ”S1-2”
visas nu i displayen. Tryck och håll ned nästa knapp
på originalfjärrkontrollen tills ”OK!” visas i displayen.
Sending IR Commands
Instead of putting down one remote and picking up another, you simply press a button on the RR-1050 to convert it from the remote control for your CD player to the
remote control for your TV set. Here’s how:
1. Press a DEVICE/INPUT button
to activate the command set for the desired component. For example,
press the AUD button for a Rotel audio/video receiver
or surround sound processor. The label for your selection appears in the display. The selected command
set remains active until you press a different DEVICE
button.
10
Svenska
RR-1050
2. Press any of the COMMAND
buttons to send
an IR command to the component you have selected.
The label for the COMMAND button appears in the
display. If the label “EMPTY” appears in the display,
the button has no learned command for that device.
3. To select an input source for the device you have sefor
lected press and hold a DEVICE/INPUT button
more than one second. That input source device becomes the selected device. The display shows the label for the input source selected.
NOTE: The default labels that appear in the display match
the button labels. You can customize the labels for every
DEVICE and COMMAND button.
Remember that the COMMAND buttons duplicate controls
on many different types of audio/video components. Their
function depends on the type of component selected. Make
sure that you have pressed the correct DEVICE button and
use the button labels as a guide.
95
Programmering
RR-1050 kan ersätta upp till nio fjärrkontroller, en för varje
enhetsknapp. AUD-knappen är förprogrammerad med
koder för Rotels audio/video receivrar och
surroundprocessorer. V1-knappen är förprogrammerad
med koder för Rotels DVD-spelare. De övriga Enhets/
Ingångs knapparna (CD, TUN, TAPE och V2-V5) är tomma.
Alla knappar kan omprogrammeras med nya
IR-signaler. Övriga programmeringsegenskaper såsom
makro-programmering, rensa kommandon i minnet,
”klona” kommandon från en RR-1050 till en annan och
återställning av RR-1050 kommer att beskrivas längre fram
i detta stycke.
Upplärnings-funktion
För att lära upp RR-1050 med kommandon från en annan
fjärrkontroll skall de placeras mot varandra enligt
illustrationen i början av denna bruksanvisning. IRsignalerna som skickas från den andra fjärrkontrollen måste
vara riktade mot RR-1050s IR mottagare.
Sending Macro Commands
Twenty of the buttons on the RR-1050 (the nine device buttons, the EXT button and the number buttons 0 - 9) can
store multiple command macro sequences. For example, a
sequence that turns on the TV set, selects channel 5, turns
on the surround processor, and selects the TV input. A macro
sequence is sent by pressing the MACRO button followed
by the button where the macro is stored. See the Macro
Programming section for more information.
Multi-Step Button Operation
The five buttons labelled SCAN, PTY, P-TUN, TA, TP provide a special option – the ability to program up to three
different commands. The first command is sent when the
button is pressed once, the second command is sent the
next time the button is pressed, and the third command is
sent the third time the button is pressed.
LIGHT Button
In a dark room, the RR-1050 automatically activates its
backlighting feature for 6 seconds when a button is pressed.
Press the LIGHT button to manually turn on the backlighting in a dim room. This button is disabled in a bright room.
KEY TONE Button
The RR-1050 can be configured to beep whenever a button is pressed. When this feature is activated, the indicator
appears in the display. Press the /CLONE button to
toggle this feature on or off.
Det finns två olika sätt att programmera RR-1050. Det ena
sättet används för att programmera Kommandoknapparna och det andra används för programmering av
Enhets/Ingångs-knapparna som väljer ingångskälla för den
enhet som skall styras.
Att programmera en Kommando-knapp:
1. Tryck på LEARN-knappen
på RR-1050. LEARNindikatorn blinkar nu i displayen.
2. Tryck på den Enhets/Ingångs-knapp
på RR-1050
vars kommandokoder skall programmeras (CD, V2
osv.) Benämningen på den valda knappen visas i
displayen.
3. Tryck på den Kommando-knapp
som skall
programmeras (t.ex. 4, CH UP/DOWN).
Benämningen för den Kommando-knappen visas i
displayen LEARN-indikatorn blinkar.
4. Tryck och håll ned motsvarande knapp på den
sändande fjärrkontrollen (original fjärrkontrollen) tills
texten ”OK!” visas i displayen som bekräftar att
kommandot har lärts upp.
LEARN-indikatorn återgår till att blinka när kommandot är
inlärt. Upprepa Steg 3 och 4 för varje Kommando-knapp
som du vill lära upp för den Enhetsknapp som du valt, t.ex.
CD-släden och sökfunktionen för din CD-spelare.
94
English
RR-1050
11
Skicka Makro-kommandon
LOW BATTERY Indicator
Tjugo av knapparna på RR-1050 (nio enhetsknappar, EXTknappen och de nummeriska knapparna 0-9) kan lagra
Makro-kommandon (flera kommandon som skickas i ett
svep). T.ex. kan ett makro-kommando starta TVn, välja
kanal 5, starta surroundprocessor och väljer ingångskälla
till TVn. Ett makro-kommando skickas när MACROknappen trycks följt av ett tryck på den knapp som makrokommandot är lagrat på. Se mer i avsnittet om Makroprogrammering längre fram denna bruksanvisning.
indicator appears in the display when the batteries
The
are weak and need to be replaced:
• When the indicator appears solidly in the
display, the backlighting feature is disabled to preserve battery power.
• When the indicator blinks, battery power is extremely low and the unit will lock all functions until
fresh batteries are installed.
Multifunktions-knappar, användning
De fem knappar som benämns SCAN, PTY, P-TUN, TA och
TP har en speciell egenskap. De kan ”läras upp” till att ha
tre kommandon på varje knapp. Vid första tryckningen på
knappen skickas det första kommandot, det andra
kommandot skickas vid andra tryckningen och det tredje
kommandot skickas vid tredje tryckningen.
Ljus-knapp
I ett mörkt rum aktiverar RR-1050 bakgrundsbelysning
automatiskt i 6 sekunder varje gång en knapp trycks ned.
Tryck på ljusknappen för att tända bakgrundsbelysningen
manuellt i mörka rum. Denna knapps funktion är
avaktiverad i ljusa rum.
Knappljud
RR-1050 kan aktiveras att pipa varje gång en knapp trycks.
När denna funktion är aktiverad visas symbolen ” ” i
displayen. Tryck på ” /CLONE”-knappen för att aktivera
denna funktion av eller på.
Batteri-indikator
Batteri-indikatorn
visas i displayen när batterierna är
svaga och behövs bytas ut.
• När batteri-indikatorn visas fast är
bakgrundsbelysningen avaktiverad för att upprätthålla
batteriernas funktion.
• När batteri-indikatorn blinkar är
batterikapaciteten mycket låg och fjärrkontrollen
spärrar alla funktioner tills batterierna är utbytta.
All programmering som finns i fjärrkontrollen sparas vid
batteribyte.
All programming is saved while you are changing the
batteries.
Programming
The RR-1050 replaces up to nine remote controls, one for
each of the DEVICE buttons. The AUD DEVICE/INPUT
button of the RR-1050 is pre-programmed with control
codes for Rotel audio/video receivers or surround sound
processors. The V1 button is pre-programmed to operate
Rotel DVD players. The other DEVICE/INPUT buttons (CD,
TUN, TAPE and V2 - V5) are unprogrammed. Any button in any device set can be reprogrammed
with new IR signals. Additional programming options such as special macro programming, clearing memorized commands, cloning commands from one RR-1050
to another and resetting the RR-1050 are described later
in this section.
Learning Mode
To teach the RR-1050 the commands from one of your other
remote controls, place the two remote controls end to end
as shown in the illustration at the front of this manual. The
IR signals sent by the other remote must be aimed at the IR
emitter/sensor of the RR-1050.
There are two different sets of steps used when programming the RR-1050. One set is used to program the COMMAND buttons. A shorter set of steps is used to program
DEVICE/INPUT buttons to select an input source for the
device being operated.
To program a COMMAND button:
1. Press the LEARN button
on the RR-1050. The
LEARN indicator blinks in the display.
2. Press the DEVICE/INPUT button
of the RR-1050 to
select the device (CD, V2, etc.) whose command set
you want to program. The name of that device appears in the display.
3. Press the COMMAND button
that you want to
program (4, CH UP/DOWN, etc.). The label for that
COMMAND button appears in the display and the
LEARN indicator stops blinking.
12
Svenska
RR-1050
4. Press and hold the corresponding button on the original remote until the display shows “OK!” indicating
that the command has been learned.
The LEARN indictor resumes blinking once the command
has been learned. Repeat Steps 3 and 4 for each COMMAND button you wish to program in that command set –
for example, for each transport and track selection function on your CD player.
To program a DEVICE/INPUT button or the EXT
button to select an input for the device being
operated:
93
Att använda RR-1050
Detta avsnitt av bruksanvisningen beskriver de
grundläggande funktionerna på RR-1050 och de vanligaste
egenskaperna.
OBS! AUD-knappen på RR-1050 är förprogrammerad
med koder för Rotels audio/video receiver eller
surroundprocessorer. V1-knappen är förprogrammerad för
att styra Rotels DVD-spelare. De övriga enhetsknapparna
(CD, TUN, TAPE, och V2-V5) är inte förprogrammerade.
Se mer i avsnittet om programmering hur dessa knappar
programmeras kan ”läras upp”.
on the RR-1050. The
1. Press the LEARN button
LEARN indicator blinks in the display.
Skicka IR-kommandon
2. Press and hold the DEVICE/INPUT button you want to
program until the LEARN indicator stops blinking The
label for that device appears in the display.
Istället för att lägga ner en fjärrkontroll och plocka upp en
annan, så tryck istället på en knapp på RR-1050 för att
omvandla den från att styra en CD-spelare till att styra en
TV. Gör så här:
3. Press and hold the corresponding input selection button on the original remote until the display shows
“OK!” indicating that the command has been learned.
Repeat Steps 2 and 3 for each DEVICE/INPUT button you
wish to program for input source selection.
NOTE: The AUD INPUT/DEVICE button cannot be programmed for input source selection.
While programming the RR-1050:
If the display shows an ERROR message, the
command was not successfully learned. Try again.
If the display shows a NO DATA message, no
signal was received from the original remote. Adjust the
position of the two remote controls and try again.
The RR-1050 exits the LEARN mode following 15 seconds
without pressing any buttons.
Multi-Step COMMAND Button Learning
The five buttons labeled SCAN, PTY, P-TUN, TP, TA
provide a special option – the ability to learn up to three
different commands on a single button. During operation,
the first command is sent when the button is pressed once,
the second command is sent the next time the button is
pressed, and the third command is sent the third time the
button is pressed.
1. Tr yck på en enhetsknapp
för att aktivera
fjärrkontrollen för att styra önskad komponent. T.ex.
tryck på AUD-knappen för att styra en Rotel audio/
video receiver eller en surroundprocessor. Knappens
benämning visas i displayen. Den valda
enhetsknappen är aktiv tills en annan trycks.
2. Tryck på någon av kommando-knapparna
för
att skicka en fjärrsignal till den komponent som du
valt. Benämningen för kommandoknappen visas i
displayen. Om texten ”EMPTY” visas i displayen är
knappen inte programmerad med någon funktion för
den komponenten.
3. För att välja en ingångskälla för den komponent
du har aktiverat, tryck ned en enhetsknapp
i mer
än en sekund. Den ingångskällan blir nu den valda
enheten. I displayen visas benämningen på den valda
ingångskällan.
OBS! De benämningar som visas i displayen är
programmerade vid tillverkningen. De kan ändras för varje
enhetsknapp och kommandoknapp efter egna önskemål.
Tänk på att kommandoknapparna har flera funktioner.
Funktionerna beror på vilken enhetsknapp som är
aktiverad. Kontrollera att du har valt rätt enhetsknapp för
att kommandoknapparna får rätt funktion.
92
English
RR-1050
Överst till vänster i denna grupp finns tolv nummeriska
knappar som används till att utföra direktval t.ex. låtval på
en CD-spelare, välja kanal på TVn, kabeldekoder eller
sattellit-mottagare m.m.
Längst ner till höger finns nio knappar som ersätter
menyfunktioner på t.ex. en TV eller on-screen funktioner
på en audio/video komponent. De fem runda knapparna
används för extra funktioner såsom senast vald kanal eller
översiktguide m.m.
Längst ner till vänster finns fem rektangulära knappar som
ersätter grundläggande funktioner, (Play, Pause och
snabbspola m.m.), för t.ex. CD-spelare, DVD-spelare eller
en video.
13
To program a multistep button using the SCAN button as
an example:
1. Follow the four steps under “To program a COMMAND button” in the previous section to program the
first command for the SCAN button.
2. Press the SCAN button a second time. “S1-2” shows
in the display. Press and hold the next button on the
original remote until the “OK!” confirmation appears.
3. To learn a third command, press the SCAN button a
third time. The display shows “S1-3” indicating that it
is ready to learn the third command. Press and hold
the next command button on the original remote until
the “OK!” confirmation appears.
Kommando-knappar (övriga)
Under glidlocket finns en grupp av ovala knappar som
ersätter olika funktioner beroende på vilken Enhets/Ingångs
knapp som är aktiverad. Se illustrationen på knappbenämningar, ”Label Sets”.
NOTE: To change the programming of any command for
a multistep button, it is necessary to start over beginning
with the first command.
Multifunktions-knappar
Twenty of the buttons on the RR-1050 (the nine device buttons, the EXT button and the number buttons 0 - 9) can
store multiple command macro sequences – for example,
a sequence that turns on the TV set, selects channel 5, turns
on the surround processor, and selects the TV input. A macro
sequence is sent by pressing the MACRO button followed
by the button where the macro is stored.
Förutom normala funktioner har de fem knapparna, SCAN,
PTY, P-TUN, TP och TA en specialfunktion. De kan ”läras
upp” till att ha tre kommandon på varje knapp. Vid första
tryckningen på knappen skickas det första kommandot,
det andra kommandot skickas vid andra tryckningen och
det tredje kommandot skickas vid tredje tryckningen.
Special-knappar
De tre rektangulära knapparna under glidlocket används
till att programmera RR-1050 och för specialfunktioner som
t.ex. knappljud.
Konfigurerings-knappar
Fyra nedsänkta knappar under glidlocket används till att
konfigurera fjärrkontrollen. De är nedsänkta för att
förhindra att de trycks in av misstag. Använd spetsen på
en kulpenna för att trycka ned dem.
Macro Programming
To program a macro sequence, first make sure that all of
the desired commands have already been learned by the
RR-1050 – the macro feature simply records a sequence
of individual RR-1050 button commands.
1. Press the LEARN button
appears in the display.
. The “LEARN” indicator
2. Press the MACRO button
. The LCD displays
“MACRO?” asking where to store the sequence.
3. Press one of the available macro buttons - the nine
DEVICE/INPUT buttons, the EXT button, or the 0-9
numeric buttons. An “M” followed by the name of the
button appears briefly in the display (e.g. “M.0”).
4. “Step 1” appears in the display indicating that the unit
is ready to learn the first step in the macro. Press the
desired individual commands until the entire sequence
has been performed. Each button press is confirmed in
the display followed by a prompt for the next step.
NOTE: When using the DEVICE/INPUT buttons
to select the device you want to operate press the button for less
than one second. To select an input for the device press
and hold the button for more than one second.
14
Svenska
RR-1050
5. To enter a time delay following a command, hold the
button for the desired length of the time delay.
6. When the entire macro sequence has been entered,
press the LEARN button to complete the process. A
confirmation “MAR.OK” appears in the display.
The last device selected in the macro sequence remains the
device the RR-1050 is set to operate. If you want a different device to be active after using the macro command,
select that device as the last step in the macro.
Clearing Stored Commands
The CLEAR button erases learned commands from a single
button, all of the commands under a particular DEVICE
button, or a MACRO sequence.
1. Press the recessed CLEAR button with the point of a
ball point pen. A “CLEAR?” prompt appears.
2. Press a COMMAND button to clear a single command.
Press a DEVICE/INPUT button for less than one second to clear the device selection code. Press and hold
a DEVICE/INPUT button to clear the input source selection code. Press the MACRO button and then the
button where the macro is stored to erase a MACRO
sequence. A confirmation “OK!” appears in the display.
NOTE: When a learned command is cleared from a
DEVICE/INPUT button the factory original command code
is restored.
The RR-1050 automatically leaves the CLEAR mode if no
button is pressed for 15 seconds. Manually exit by pressing the CLEAR button again.
Preload Function
Press the recessed PRELOAD button with a ballpoint pen to
restore the RR-1050 to its original factory programming.
“LOADING” appears in the display while the codes are
being restored, followed by a confirmation “OK!” when
the process is complete.
NOTE: Pressing PRELOAD erases all learned commands
for the AUD and V1 buttons. The factory programmed
codes for Rotel receivers and surround sound processors
and Rotel DVD players are restored. Be sure this is
what you want to do! The learned commands for the
other buttons are not erased.
Clone Function
The CLONE function transfers all programming, including
learned commands and custom labels, from one RR-1050
to a second RR-1050. To transfer the programming, place
two RR-1050 remote controls with their IR windows facing
each other, then proceed as follows.
91
Enhets/Ingångs-knappar
Längst upp på RR-1050 finns nio enhetsknappar (AUD,
CD, TUN, TAPE och V1-V5). Dessa knappar används för
att välja den enhet eller komponent som skall styras och
för att välja ingångskälla för denna enhet. Valet sker
beroende på hur länge knappen hålls nedtryckt. T.ex. tryck
ned AUD-knappen i mindre än en sekund. Nu är RR-1050
aktiverad för att styra din Rotel audio/video receiver eller
surroundprocessor. Om du därefter trycker på CD-knappen
i mer än en sekund så aktiveras CD-ingången på din receiver och därmed har din CD-spelare valts som
ingångskälla.
AUD-knappen är förprogrammerad till att styra Rotels audio/video receiver och surroundprocessor. V1-knappen är
förprogrammerad att styra Rotels DVD-spelare. Övriga
knappar är ”tomma” och används för att ”läras upp” av
andra fjärrkontroller. AUD-knappen och V1-knappen kan
omprogrammeras till andra funktioner och kan därefter
också återställas till de fabriksprogrammerade koderna.
Se mer om återställning längre fram i denna
bruksanvisning.
OBS! Enhets och ingångs-knapparna används även vid
programmering av RR-1050 och för att lagra och skicka
makron (skickar upp till 20 kommandon i ett makro).
EXT-knappen
EXT-knappen är en speciell ingångsväljare för Rotels audio/video receiver och surroundprocessor. Den används
när man vill aktivera den analoga sex-kanaliga ingången
vid uppspelning av SACD-skivor (Super Audio CD) eller
DVD-A skivor. Denna funktion kringår de interna D/Aomvandlarna i receivern eller surroundprocessorn. Efter
att EXT-knappen är aktiverad väljs V1-knappen för
användning av formaten ovan.
Kommando-knappar (grundfunktioner)
Denna stora grupp av knappar ersätter funktionerna på
fjärrkontrollerna för dina audio/video komponenter. Varje
knapp kan lagra kommandon för nio olika komponenter.
Dessa väljs genom att trycka på Enhets/Ingångs knapparna
(AUD, CD, TUN, TAPE och V1 - V5).
Använd RR-1050 genom att först trycka på den Enhets/
Ingångs knapp för önskad komponent. Tryck därefter på
kommandoknapparna för att sända de inlärda
kommandona till den valda komponenten.
Överst till höger i denna grupp av knappar finns
grundfunktionerna Av/På (POWER ON/OFF), Volym
(VOL), Kanalval (CH) och Ljuddämpning (MUTE). Makroknappen, (MACRO), finns också i denna grupp. Se mer
om ”Makro programmering” längre fram i denna
bruksanvisning.
90
English
RR-1050
Översikt på RR-1050
RR-1050 ersätter upp till nio olika fjärrkontroller. Att lära
upp RR-1050 till att styra dina övriga komponenter tar
endast några minuter och görs endast en gång. Se mer
om detta i avsnittet om programmering.
När programmeringen är klar är den lätt att aktivera för
den komponent som du vill styra. CD, TV eller video osv.
Beskrivning på RR-1050:
IR Sändare/Mottagare
IR Sändaren/Mottagaren är placerad längst fram på
RR-1050. Den skickar IR-kommandon, (IR = infrarött ljus),
och måste riktas mot den komponent som skall styras. Den
kan också ta emot IR koder från dina övriga fjärrkontroller
under programmeringen.
15
On the remote that will be receiving the data:
1. Press the EDIT button
display.
. “EDIT?” appears in the
2. Press the /CLONE button . A prompt “REC/TRX?”
appears with either the “REC” or “TRX” flashing.
3. If necessary, press the – button until the “REC” is flashing, and press the ENT button to confirm. The RECEIVER indication and “WAITING” show in the DISPLAY, confirming that the unit is ready to receive data.
NOTE: Cancel the clone function by pressing the
/CLONE button again, instead of the ENT button.
On the remote that will be sending the data:
1. Press the EDIT button
display.
. “EDIT?” appears in the
LCD-display
LCD-displayen ger information om vilken enhetsknapp som
är aktiverad och vilket kommando som utförs. De åtta
alfanummeriska rutorna visar också information vid
programmering av RR-1050. Dessa indikatorer och tecken
beskrivs längre fram i denna bruksanvisning.
Dessutom visar displayen de personliga benämningarna
när en knapp har tryckts.
Ljusknapp
och ljusavkännare
RR-1050 är utrustad med en automatisk
bakgrundsbelysning. I ett mörkt rum aktiverar
ljusavkännaren bakgrundsbelysningen automatiskt i 6
sekunder vid varje tillfälle en knapp trycks.
I ett mörkt rum kan även bakgrundsbelysningen aktiveras
manuellt med ljusknappen, ”LIGHT”, som är placerad på
RR-1050s sida. Bakgrundsljuset lyser i 6 sekunder och gör
så varje gång en knapp trycks.
2. Press the /CLONE button . A prompt “REC/TRX?”
appears with either the “REC” or “TRX” flashing.
3. If necessary, press the – button until the “TRX” is flashing and press the ENT button to confirm. The TRANSMITTER and indicators along with the word “SENDING” appear in the display confirming that data is
being sent. It takes 10 minutes to send all of the data.
NOTE: Cancel the clone function by pressing the
/CLONE button again, instead of the ENT button.
While the data transfer is in progress, the LOADING indicator appears in the display of the receiving unit. At the
completion of the data transfer, one of the following confirmation messages appears in the display of the receiving
RR-1050:
• If the data transfer is successful, the “OK”
prompt appears and the unit returns to normal mode.
OBS! I ljusa upplysta rum är den automatiska
bakgrundsbelysningen avaktiverad för att spara
batterierna.
• If no data is received for 60 seconds in receive mode, “NO DATA” appears in the LCD and
the unit reverts to normal operating mode.
Glidlock
• If corrupted data is received, the CLONE REPT
indicator appears advising you to repeat the transmitting procedure. The unit will remain in the CLONE
REPT mode and cannot be used until it successfully
receives the transmitted data.
Ett glidlock längst ner på RR-1050 döljer ett antal knappar.
Dessa knappar ger extra funktioner under programmering
och konfigurering av fjärrkontrollen. Låt glidlocket vara i
”stängt” läge vid normal användning.
NOTE: Do not attempt to use the CLONE function to transfer
data from any remote other than another Rotel RR-1050.
Reset Button
Should the RR-1050 stop functioning, press the RESET button with the tip of a ballpoint pen. All learned commands
will be retained.
16
Svenska
RR-1050
89
Custom Labels
Introduktion
Whenever you press a button on the RR-1050, its name
appears in the display. By default, the labels match the printed
labels for each button. You can change the label that appears when a button is pressed – to change the language or
customize the labels to match your components.
Tack för att du valde RR-1050 upplärningsbara fjärrkontroll.
RR-1050 kan ersätta upp till nio andra fjärrkontroller för
audio- och video-produkter från Rotel och andra fabrikat.
There are two complete sets (“pages”) of labels stored in
the RR-1050. You can switch between the two. We recommend that you not change the first page of labels. Use the
second page to enter custom labels. This allows you to
return to the default labels at any time.
• RR-1050 är lätt att ”lära” upp, programmera, genom
att använda de befintliga fjärrkontrollerna för att
överföra fjärrsignalerna.
Multi-language Mode
To switch from the first page of labels to the second page,
press the recessed LANG–PAGE 1/2 button with the tip of
a ballpoint pen. Press the button again to toggle back to
the first page. The new selection, either “PAGE 1” or “PAGE
2” appears briefly in the display.
EDIT Button
To change the label for a button:
1. Press a DEVICE/INPUT button to select the command
set for which you wish to change the labels. For example, press TUNER to change the labels that appear
when a button in the TUNER command set is pressed.
2. Press the EDIT button
in the display.
Egenskaper
• RR-1050 är förprogrammerad för styrning av flera
Rotelprodukter inom audio och video. Varje knapp
kan omprogrammeras med kommandon från andra
fjärrkontroller.
• En LCD-display som visar vad som sker under
programmering och användning. Den visar också
indikatorer på kommandon som används samt
benämningarna på kommando-knapparna.
• Bakgrundsbelysning som underlättar användning i
mörka rum och pipljud på knapparna varje gång de
används.
• Tjugo ”MACRO”-knappar som kan sända upp till tjugo
kommandon med endast två knapptryckningar.
Försiktighetsåtgärder
. The prompt “EDIT?” appears
• RR-1050 är robust i sin konstruktion, men inte
okrossbar. Tappa den inte!
3. Press the DEVICE/INPUT or COMMAND button you
wish to relabel. The current label appears in the display with the first letter flashing.
• Utsätt inte fjärrkontrollen för fukt. Vid rengöring av
RR-1050 skall ett mjukt och rent tygstycke användas.
Använd ej starka rengöringsmedel.
4. Press the UP or DOWN buttons to change the flashing letter, stepping through the list of characters. The
“Character Map” illustration shows the available characters. Press the “X” button on the numeric keypad to
insert a blank space in the label.
• Plocka ej isär RR-1050 i delar. Garantin gäller ej då.
5. Press the – or + button to move to the next character
in the label.
6. Repeat steps 4 and 5 to complete the new label. When
a custom label is complete it is automatically centered
in the display. Press the EDIT button to save the new
label and return to normal mode.
Repeat steps 1 – 6 for to relabel each desired button. During the labeling process, if no button is pressed for 15
seconds, the RR-1050 returns to normal mode without saving a new label.
Installation av batterier
Vänd på RR-1050. Öppna locket för batterierna genom
att trycka ned spärrarna och lyft locket uppåt. Placera de
fyra AAA-batterierna enligt polaritetsmarkeringarna i
batterifacket. Sätt tillbaka locket.
88
English
RR-1050
Innehåll
Glidlock
Teckenbeskrivning
Knapparnas placering
Knappbeskrivning
Upplärningsbeskrivning
2
2
3
3
4
Introduktion ..................................... 89
Egenskaper
Försiktighetsåtgärder
Installation av batterier
89
89
89
Översikt på RR-1050 ........................ 90
IR Sändare/Mottagare
LCD-display
Ljusknapp och ljusavkännare
Glidlock
Enhets/Ingångs-knappar
EXT-knappen
Kommando-knappar (grundfunktioner)
Kommando-knappar (övriga)
Multifunktions-knappar
Special-knappar
Konfigurerings-knappar
90
90
90
90
91
91
91
92
92
92
92
Att använda RR-1050 ....................... 93
Skicka IR-kommandon
Skicka Makro-kommandon
Multifunktions-knappar, användning
Ljus-knapp
Knappljud
Batteri-indikator
93
94
94
94
94
94
Programmering ................................ 95
Upplärnings-funktion
Upplärning av knapp för multi-funktion
Programmering av Makro
Rensa lagrade kommandon
Fabriksinställning
Kloningsfunktion
Återställningsknapp
95
96
97
98
98
99
100
Egna benämningar ......................... 100
Benämnings-sidor
Redigerings-knapp
100
101
17
NOTE: Relabeling only changes the command button
label for the DEVICE set that is active when the labeling is performed. Every command button for each device
can have its own custom label.
NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio
or TV interference caused by unauthorized modifications
to this equipment. Such modifications could void the user’s
authority to operate the equipment.
18
Nederlands
RR-1050
Sommaire
Panneau coulissant
Table de caractères
Répartition des touches
Jeux de noms
Étapes de la procédure d’apprentissage
3. Druk vervolgens op de “EDIT”toets
“EDIT?” verschijnt in het scherm.
2
2
3
3
4
Introduction ...................................... 19
Caractéristiques principales
Précautions importantes
Installation des piles
19
19
19
Prise en main de la RR-1050 ............. 20
Émetteur/récepteur IR
Afficheur LCD
Touches d’éclairage et capteur de luminosité
Panneau coulissant
Touches de sélection de source
Touche EXT
Touches des commandes de base « COMMAND »
Touches des commandes secondaires
Touches à fonctions multiples
Touches spéciales
Touches de configuration
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
Fonctionnement de la RR-1050 ......... 23
Envoi des commandes IR
Envoi des commandes Macro
Fonctionnement des touches à fonctions multiples
Touche d’éclairement LIGHT
Touche d’émission d’un bip sonore KEY TONE
Indicateur de niveau faible des piles LOW BATTERY
23
24
24
24
24
24
Programmation ................................ 25
Mode d’apprentissage
Programmation d’une touche multifonctions COMMAND
Programmation Macro
Effacement de commandes mémorisées
Fonction de préchargement de commandes
Fonction de copie « clone »
Fonction de remise à zéro RESET
25
26
27
28
29
29
30
Noms personnalisés ......................... 30
Mode multi-langues
Touche d’édition EDIT
31
31
87
. De mededeling
4. Druk op de apparaat- of commandotoets die u van
een nieuw naampje wilt voorzien. Het huidige label
verschijnt met de eerste letter knipperend in het scherm.
5. Druk op de UP of DWN toets om de knipperende letter te veranderen. Gebruik de X van het numerieke
toetsenbord voor een spatie.
6. Om het nieuwe label af te maken herhaalt u de stappen
4 en 5. Wanneer het vervaardigde label af is, komt
het vanzelf midden in het infoscherm te staan. Druk
vervolgens op “EDIT” om het nieuwe label op te slaan
en weer op normale bediening over te gaan.
Om een volgend label te veranderen drukt u op een andere
toets en herhaalt de bovenstaande zes stappen. Wanneer
u tijdens het programmeren langer dan 15 seconden geen
toets aanraakt, gaat de RR-1050 weer op normale
bediening over zonder de nieuwe gegevens te hebben
opgeslagen.
Extra informatie: Het opnieuw labelen verandert alleen
de naam voor de opdrachtset die op dat moment actief is.
Iedere commandotoets van ieder apparaat kan van een
andere naam voorzien worden.
Let op: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor voor
welke radio of TV interferentie dan ook, veroorzaakt door
ongeautoriseerde modificaties aan deze apparatuur. Zulke
modificaties kunnen de bediening van deze apparatuur in
de weg staan.
86
Français
RR-1050
Wanneer de dataverzending aan de gang is staat “LOADING” vermeld in het scherm van de ontvangende
afstandsbediening. Als het overbrengen voltooid is staat
één van de volgende mededelingen in het scherm van de
ontvangende RR 1050:
• Als het allemaal is gelukt: “O.K.”. De RR 1050
keert dan weer terug naar zijn normale doen.
• Als er gedurende het proces minstens 60
seconden geen data zijn ontvangen: “NO
DATA”. Ook dan keert de RR 1050 weer terug naar
zijn normale doen.
19
Introduction
Nous vous remercions pour l’achat de cette télécommande
universelle RR-1050. La RR-1050 peut remplacer jusqu’à
neuf télécommandes infrarouge prévues pour piloter des
appareils audio et vidéo, de marque Rotel ou des autres
marques du marché mondial.
Caractéristiques principales
• Programmation simplifiée en utilisant simplement vos
télécommandes actuelles pour apprendre leurs codes
à la RR-1050.
• Als er verstoorde data zijn ontvangen:
“CLONE REPT”. Een advies om het nog maar eens te
proberen. De RR 1050 blijft in de ontvangstfunctie tot
dat alle data goed zijn over gekomen.
• Préprogrammée pour tous les autres appareils Rotel.
N’impor te quelle touche peut toutefois être
reprogrammée et apprendre le code d’une autre
télécommande.
Extra informatie: Probeer niet data over te brengen
van andere afstandsbediening dan de RR 1050.
• Afficheur LCD vous assistant pendant la procédure
de programmation, le mode de fonctionnement en
cours, et intégrant des menus de navigation, avec noms
personnalisables pour chaque appareil commandé.
De herstelfunctietoets
Zou onverhoopt de RR 1050 stoppen met functioneren druk
dan op de RESET knop met een puntig voorwerp. Alle
geleerde commando’s blijven ongeschonden.
De afstandsbediening op maat
Wanneer u een toets indrukt op de RR 1050 verschijnt zijn
labelnaam in het infoscherm. U kunt echter de verschijnende
labelnaam naar eigen inzicht wijzigen wanneer u dat
prettig of handig vindt.
U heeft twee complete sets (pages) aan labels tot uw
beschikking. U kunt tussen de twee heen en weer schakelen.
Wij raden u aan de eerste set niet te wijzigen. Gebruik de
tweede set om naar uw hand te zetten, zodat u altijd terug
kan naar een originele set labels.
De meertalen functie
Om te wisselen van labelset/pagina: druk met een spits
voorwerp op de LANG PAGE1/2 knop. Om weer terug te
gaan naar de eerste pagina druk nogmaals op dit knopje.
De aanduiding “PAGE 1” of “PAGE 2” verschijnt kort in
het infoscherm.
• Rétroéclairage pour utilisation facile dans l’obscurité,
avec bip sonore optionnel pour confirmer la pression
sur les touches.
• Vingt touches MACRO permettent d’envoyer des
séquences de pressions sur plusieurs touches (jusqu’à
20) en appuyant simplement une fois sur une seule
touche.
• Batterie rechargeable et chargeur fournis d’origine.
• Câble série et logiciel de programmation directe de
la RR-1050 sur un ordinateur PC Windows 95/98.
Précautions importantes
• La RR-1050 est très solide, mais pas indestructible !
Maniez-la tout de même avec un minimum de
précautions…
• N’exposez pas la RR-1050 à l’humidité. Pour la
nettoyer, n’utilisez qu’un chiffon doux, propre et sec.
Évitez tous les nettoyants liquides, avec solvant ou non.
• N’essayez pas d’ouvrir le coffret de la RR-1050. Cela
annule définitivement la garantie.
Namen veranderen voor de toetsen
Installation des piles
1. Het veranderen van naam voor een toets:
Retirez la télécommande et les quatre piles de son
emballage. Retournez la RR-1050 et faites glisser le
couvercle des piles en appuyant légèrement sur la patte de
verrouillage. Insérez les quatre piles type AAA (respectez
la polarité en regardant les inscriptions « + » et « - »
gravées au fond du compartiment) et refermez le couvercle.
2. Druk op een apparaattoets om bij de commandoreeks
te geraken waarvan u de naam wenst te veranderen.
Voorbeeld: Druk op TUNER om de namen te
veranderen in het infoscherm wanneer u de
verschillende toetsen in de tunerfunctie bedient.
20
Nederlands
RR-1050
Prise en main de la RR-1050
La RR-1050 remplace jusqu’à neuf télécommandes.
L’apprentissage par la RR-1050 des codes d’autres
télécommandes ne prend que quelques minutes et ne doit
être fait qu’une seule et unique fois. Voir le paragraphe
APPRENTISSAGE et suivez ses très simples instructions.
Une fois la programmation terminée, choisissez le maillon
à télécommander par une simple pression sur une touche
correspondant à ce maillon : lecteur de CD, tuner,
magnétoscope, etc.
Voici une rapide présentation de la RR-1050 :
Émetteur/récepteur IR
L’émetteur/capteur infrarouge est placé à l’extrémité avant
de la RR-1050. C’est lui qui envoie les codes infrarouge,
et il doit donc être pointé vers l’appareil à télécommander.
Il reçoit également les codes IR des autres télécommandes,
lors de la procédure d’apprentissage de ces codes.
85
Extra informatie: Wanneer u de PRELOAD functie
gebruikt, worden ALLE geleerde commando’s voor de
toetsen “AUD” en “V1” gewist en de originele fabriekscodes
weer hersteld. Overtuig u van het feit of u dat
echt wenst!! De geleerde commando’s van de andere
toetsen worden niet gewist.
De kloonfunctie
Met de kloonfunctie kunt u de gehele programmering van
de afstandsbediening van de ene RR 1050 naar een andere
RR 1050 overbrengen. Om dat te kunnen doen legt u de
twee RR 1050 tegenover elkaar (zie pagina 5) en ga dan
als volgt te werk:
Met de afstandsbediening die de boodschappen
moet ontvangen:
1. Druk op de toets EDIT
infoscherm.
. “EDIT?” verschijnt nu in het
Afficheur LCD
2. Druk nu op de /CLONEtoets
De mededeling
“REC/TRX?” verschijnt in het scherm, met of “REC” of
“TRX” knipperend.
L’afficheur LCD donne de nombreuses informations, y
compris le maillon et l’entrée sélectionnés. Les huit
caractères alphanumériques permettent un affichage clair
durant la programmation de la RR-1050. Toutes ces indications sont expliquées dans ce manuel d’utilisation.
3. Indien nodig op de - toets drukken om “REC” te laten
knipperen en druk vervolgens op ENT. De “RECEIVER”
aanduiding en “WAITING” staan nu in het scherm
om te stellen dat de RR 1050 klaar ligt voor ontvangst.
De plus, les noms affichés peuvent être personnalisés lors
de la pression d’une touche.
Extra informatie: Wenst u de kloonfunctie te stoppen
druk dan op de /CLONE toets
i.p.v. de ENT toets.
Touches d’éclairage
luminosité
Met de afstandsbediening die de boodschappen
moet verzenden:
et capteur de
La RR-1050 est équipée d’un rétroéclairage automatique.
Dans une ambiance obscure, le capteur de luminosité
déclenche automatiquement l’allumage pendant 6 secondes
lorsqu’une touche est pressée.
Vous pouvez aussi déclencher manuellement ce
rétroéclairage en pressant la touche repérée « LIGHT » sur
le côté de la télécommande. La lumière est active pendant
6 secondes, puis à nouveau 6 secondes à chaque nouvelle
pression sur cette touche.
NOTE : dans une pièce très éclairée, cette fonction de
rétroéclairage est désactivée pour éviter l’usure inutile des
piles.
Panneau coulissant
Un couvercle coulissant masque normalement les touches
placées au bas de la RR-1050. Ces touches permettent
d’accéder à des fonctions utilisées normalement uniquement
pour la programmation et la configuration de la
télécommande. Laisser ce couvercle fermé permet de simplifier l’utilisation quotidienne de la télécommande. Faites
glisser ce couvercle pour accéder aux touches
supplémentaires.
1. Druk op de toets EDIT
infoscherm.
. “EDIT?” verschijnt nu in het
2. Druk nu op de /CLONE toets
De mededeling
“REC/TRX?” verschijnt in het scherm, met of “REC” of
“TRX” knipperend.
3. Indien nodig op de - toets drukken om “TRX” te laten
knipperen en druk vervolgens op ENT. “TRANSMITTER” met aanduiding en “SENDING” staan nu in het
scherm om te melden dat de RR 1050 de data aan
het verzenden is, een proces dat ongeveer 10 minuten
in beslag neemt.
Extra informatie: Wenst u de kloonfunctie te stoppen
druk dan op de /CLONE toets
i.p.v. de ENT toets.
84
Français
RR-1050
Extra infor matie: Wanneer u één van de
apparaattoetsen
gebruikt om een apparaat te kiezen
druk dan korter dan een seconde. Om een ingang te kiezen
voor dat apparaat druk dan langer dan een seconde.
5. Wilt u een pauze tussen de commando’s, houdt dan
de betreffende commandotoets gedurende de
gewenste tijd ingedrukt.
6. Wanneer de hele commandoreeks is ingevoerd, druk
dan op de LEARN toets om de procedure te
beëindigen. De aanduiding “MAR.O.K.” verschijnt nu
in het scherm.
Het laatste apparaat in de macro-opdracht is het apparaat
dat u direct bedienen kan. Wenst u dat dat een ander
apparaat is, dan moet u dat apparaat als laatste in uw
opdracht opnemen.
Het wissen van geprogrammeerde
commando’s
Met de toets CLEAR
kunt u de commando’s onder één
enkele toets wissen: alle commando’s onder een
apparaattoets of een commandoreeks.
1. Druk op de CLEAR toets met een puntig voorwerp.
“CLEAR?” verschijnt op het scherm.
2. Druk op een commandotoets om een enkel commando
te wissen of kor ter dan één seconde op een
apparaattoets om de keuzecommando’s voor dat
betreffende apparaat te wissen. Druk langer op deze
toets om de ingangskeuze van dat apparaat te wissen.
Druk op MACRO en vervolgens op de toets waaronder
de macro is opgeslagen om een commandoreeks te
wissen. Daarna verschijnt “O.K.!” in het scherm.
Extra informatie: Wanneer een aangeleerd commando
uit een apparaattoets is gewist, wordt deze automatisch
vervangen door de fabrieksinstelling
De RR 1050 verlaat automatisch de wisfunctie wanneer er
gedurende minstens 15 seconden geen toetsen worden
aangeraakt. Door de CLEAR toets nogmaals in te drukken
kunt u handmatig de wisfunctie verlaten.
Het herstellen van de oerfuncties
Druk op de PRELOAD toets met een puntig voorwerp om
de RR 1050 weer in zijn fabrieksstaat te krijgen “LOADING” verschijnt op het scherm terwijl de Rotel codes weer
geladen worden. “O.K.!” verschijnt in het scherm als het
proces klaar is.
21
Touches de sélection de source
Neuf touches (repérées AUD (audio), CD, TUN (tuner), TAPE
(enregistreur), et V1 à V5 (vidéo)), placées en haut de la
télécommande, sont utilisées pour sélectionner le maillon
à télécommander et pour sélectionner la source en entrée
du maillon que vous êtes en train d’utiliser. La durée de la
pression sur chaque touche détermine quel maillon est
sélectionné, ou quelle entrée est sélectionnée. Par exemple,
une brève pression sur la touche repérée AUD (brève
pression veut dire moins d’une seconde), et la RR-1050
devient la télécommande de votre ampli-tuner ou processeur
Surround audio-vidéo Rotel. Si vous pressez ensuite plus
longuement (plus d’une seconde) la touche repérée « CD »,
l’entrée CD est sélectionnée sur cet ampli-tuner ou
processeur Surround, tandis que le lecteur CD devient le
maillon sélectionné.
La touche AUD est préprogrammée pour le fonctionnement
des amplis-tuners audio-vidéo ou processeurs Surround
Rotel. La touche repérée « V1 » est elle préprogrammée
pour faire fonctionner le lecteur de DVD Rotel. Les autres
touches ne sont pas préprogrammées, et seront donc
utilisées après apprentissage des codes de contrôles de
n’importe quels autres appareils. Cela dit, les touches AUD
et V1 peuvent parfaitement être reprogrammées pour
d’autres appareils. Et ensuite, le code original de
programmation de ces deux touches peut être aisément
récupéré. Voir la fonction Préchargement de commandes,
plus loin dans ce manuel d’utilisation.
NOTE : Les touches de maillons/entrées (DEVICE/INPUT)
sont également utilisées pour la programmation de la RR1050 et également disponibles pour stocker et envoyer
des macrocommandes (séquences automatiques de
plusieurs commandes, jusqu’à 20).
Touche EXT
La touche repérée « EXT » est une touche de sélection
spéciale réservée aux amplis-tuners audio-vidéo et
processeurs Surround Rotel. Elle est utilisée pour sélectionner
l’entrée analogique six canaux de ces appareils, lorsque
vous désirez écouter des disques de type DVD-Audio ou
SACD. Elle permet de court-circuiter la Convertisseur
numérique/analogique interne des amplis-tuners et
processeurs précités. Une pression sur la touche EXT
entraîne la sélection automatique du maillon correspondant
à la touche repérée « V1 ».
Touches des commandes de base
« COMMAND »
Ce large groupe de touches permet de reprendre les
fonctions des télécommandes de vos autres maillons audio/vidéo. Chaque touche peut mettre en mémoire une
commande spécifique d’un maillon, jusqu’à neuf maillons
différents par touche, préalablement choisis en utilisant les
touches « DEVICE/INPUT » (AUD, CD, TUN, TAPE et V1 à
V5).
22
Nederlands
RR-1050
Pour utiliser correctement la RR-1050, vous devez tout
d’abord presser la touche correspondant au maillon que
vous souhaitez télécommander. Puis, une pression sur une
des touches de ce groupe « COMMAND » permet
d’envoyer le code de commande précédemment appris par
la RR-1050.
En haut à droite de ce groupe de touches se trouvent les
commandes les plus usitées, telles que la mise sous/hors
tension On/Off, le Volume, la Sélection d’un canal, et la
mise sous silence Mute. La touche Macro se trouve
également dans ce groupe. Voir plus loin le paragraphe
Programmation Macro pour de plus amples informations
à ce sujet.
83
2. Druk nu nogmaals op de SCAN toets. Er verschijnt nu
“S1-2” in het infoscherm. Houdt nu gedurende langere
tijd de volgende toets van de originele
afstandsbediening ingedrukt tot “O.K.” in het
infoscherm verschijnt.
3. Om de SCAN toets een derde commando te leren
drukt u hem voor een derde keer in. Er verschijnt nu
“S1-3” in het infoscherm: ik ben klaar om het derde
commando te ontvangen. Houdt nu gedurende langere
tijd de volgende toets van de originele
afstandsbediening ingedrukt tot OK in het scherm
verschijnt.
En haut à gauche de ce groupe se trouve un clavier
numérique composé de douze touches, qui permettent par
exemple d’entrer directement le numéro de piste pour le
lecteur de CD ou de DVD, ou bien de choisir un numéro de
présélection ou de canal sur un téléviseur, un récepteur
câble ou satellite, etc.
Extra infor matie: Wilt u een meer voudige
programmering veranderen, dan moet u altijd weer met
het eerste commando beginnen.
En bas à droite se trouvent neuf touches qui dupliquent les
fonctions du menu rencontré sur certains récepteurs câble
ou satellite, ou sur les maillons audio/vidéo dotés d’un
menu à l’écran OSD (on-screen display). Les cinq touches
rondes sont utilisées pour des fonctions complémentaires
telles que retour au dernier canal sélectionné, guide, etc.
Onder twintig van alle toetsen van de RR 1050 (de 10
apparaattoetsen, de toets “EXT” plus de numerieke toetsen)
kunnen commandoreeksen worden opgeslagen. Bij
voorbeeld één commando dat eerst uw tv aanzet,
vervolgens deze op het gewenste kanaal zet, daarna de
surroundprocessor aanzet en zijn tv-ingang kiest. Zo’n
commandoreeks wordt gegeven door eerst de toets
MACRO in te drukken en vervolgens de toets waaronder
de commandoreeks ligt opgeslagen.
En bas à gauche se trouvent cinq touches rectangulaires
qui reprennent les fonctions de base (lecture, avance ou
retour rapide, pause, etc.) concernant les mécanismes de
transport d’un lecteur de CD, de DVD ou d’un
magnétoscope.
Touches des commandes secondaires
Sous le couvercle coulissant se trouve un groupe de touches
de forme ovale qui permettent d’accéder à des fonctions
secondaires. Le rôle de ces touches varie en fonction du
maillon sélectionné par les touches du groupe
« DEVICE/INPUT » Voir l’illustration « Jeux de noms »
Touches à fonctions multiples
En plus des fonctions normales, les cinq boutons
respectivement repérés SCAN, PTY, P-TUN et TA fournissent
des options spéciales – apprendre jusqu’à trois commandes
à partir d’une seule touche. La première commande est
envoyée lorsque la touche est pressée une fois, la seconde
commande est envoyée à la pression suivante sur la même
touche, et la troisième commande est envoyée avec une
troisième pression sur la touche.
Touches spéciales
Trois touches rectangulaires derrière le panneau coulissant
sont utilisées pour la programmation de la RR-1050 et pour
d’autres fonctions particulières comme la fonction KEY
TONE (émission d’un bip sonore à chaque pression sur
une touche).
De commandoreeks programmeertoets
MACRO
Voordat u een commandoreeks kunt programmeren moet
de RR 1050 wel alles geleerd hebben van de andere
afstandsbedieningen. De MACRO opdracht is niet anders
dan een opeenvolging van achter elkaar gezette al geleerde
opdrachten.
1. Druk op de leertoets LEARN
nu in het infoscherm.
. “LEARN” verschijnt
2. Druk nu op de toets MACRO
. “MACRO?”
verschijnt nu in het scherm. Hij vraagt nu waar hij de
commandoreeks moet opslaan.
3. Druk nu op één van de macrotoetsen (de
apparaattoetsen
, de toets “EXT” of de numerieke
toetsen). Een “M” met daarachter de naam van de
toets (b.v. “M.0”) verschijnt nu in het scherm.
4. “Step 1” verschijnt nu in het scherm ten teken dat de
RR 1050 de eerste leerstap in de reeks kan ontvangen.
Druk nu op juiste volgorde alle commando’s die u
opgeslagen wilt hebben. Ieder commando wordt
bevestigd in het infoscherm gevolgd door een
geheugensteuntje.
82
Français
RR-1050
Het programmeren van een (“DEVICE/INPUT)
apparaattoets of de toets “EXT” om een ingang
te kiezen voor het apparaat dat u wil bedienen.
1. Druk op de leertoets (LEARN)
. De aanduiding
“LEARN” knippert nu in het scherm.
2. Druk net zo lang op de toets “DEVICE/INPUT” tot dat
de aanduiding “LEARN” ophoudt met knipperen. De
naamsaanduiding van het betreffende apparaat
verschijnt nu in het infoscherm.
3. Druk vervolgens net zo lang op de corresponderende
ingangstoets van de originele afstandsbediening tot
dat op het infoscherm “O.K.” staat.
Herhaal de stappen 2 en 3 voor alle apparaattoetsen die
u wenst te kunnen kiezen.
Extra informatie: De apparaattoets “AUD” kan niet
geprogrammeerd worden voor ingangskeuze.
Terwijl u de RR-1050 aan het programmeren
bent:
Als het scherm een fout laat zien (“ERROR”),
dan betekent dat, dat de boodschap niet correct ontvangen
is: probeer opnieuw.
Als het scherm “NO DATA” laat zien, dan
betekent dat, dat de boodschap niet ontvangen is:
controleer de positie van de beide afstandsbedieningen
en herhaal stap 3.
Als u tijdens het programmeren 15 seconden lang geen
toetsen aanraakt, verlaat de RR 1050 de
programmeerfunctie.
De leerfunctie van de meervoudige
programmeertoetsen
Met de toetsen gelabeld SCAN, PTY, P-TUN, TP en TA kunt
u een speciale functie aan uw afstandsbediening toevoegen:
de mogelijkheid om 3 verschillende commando’s onder één
toets te plaatsen. Het eerste commando wordt verzonden
bij het eerste indrukken, het tweede bij het tweede en het
derde commando bij het derde indrukken.
Als voorbeeld: het programmeren met gebruikmaking van
de SCAN toets.
1. Doe eerst de vier stappen uit het vorige hoofdstuk:
“Het programmeren van een commandotoets” om het
eerste commando voor de “SCAN” toets te
programmeren.
23
Touches de configuration
Quatre touches encastrées, derrière le panneau coulissant,
sont utilisées pour la configuration de la télécommande.
Leur encastrement est prévu pour éviter qu’elles ne soient
pressées accidentellement. Utilisez la pointe d’un stylo pour
les presser.
Fonctionnement de la RR-1050
Ce chapitre du manuel d’utilisation vous explique les
fonctions de base de la RR-1050, et la plupart de ses
caractéristiques standards.
NOTE : La touche « AUD » du groupe concernant les
maillons/sources DEVICE/INPUT est préprogrammée avec
les codes de contrôle des amplis-tuners audio-vidéo ou
processeurs Surround Rotel. La touche « V1 » est, elle,
préprogrammée pour fonctionner un lecteur de DVD Rotel.
Les autres touches du groupe DEVICE/INPUT (CD, TUN,
TAPE et V2 – V5) ne sont pas programmées. Vous devez
utiliser la fonction Apprentissage pour programmer des
codes de contrôle sur ces touches.
Envoi des commandes IR
Au lieu d’abandonner une télécommande pour en saisir
une autre, vous avez désormais simplement besoin de
presser une touche de votre nouvelle RR-1050 pour la transformer, par exemple, de télécommande de votre lecteur de
CD à télécommande de votre téléviseur. Voici comment :
1. Pressez une touche du groupe maillons/sources
DEVICE/INPUT
pour activer le jeu de commandes
concernant le maillon voulu. Par exemple, pressez la
touche AUD pour un ampli-tuner audio-vidéo ou un
processeur Surround Rotel. Le nom de votre sélection
apparaît dans l’afficheur. Ce jeu de commandes
restera sélectionné tant que vous ne presserez pas une
autre touche du groupe maillons/sources.
2. Pressez n’importe laquelle des touches du groupe
COMMAND
pour envoyer une commande
infrarouge au maillon que vous avez sélectionné. Le
nom de cette touche commande apparaît dans
l’afficheur. Si l’inscription « EMPTY » (« vide »)
apparaît, c’est que la touche pressée n’a pas
« appris » de commande pour le maillon concerné.
3. Pour sélectionner une source en entrée qui sera aussi
le maillon télécommandé, pressez la touche
correspondant à ce maillon et maintenez la pression
sur cette touche pendant plus d’une seconde. Cette
source choisie en entrée deviendra alors le maillon
télécommandé. L’afficheur montre alors le nom de cette
source.
NOTE : Les noms par défaut apparaissant dans l’afficheur
sont ceux que portent les touches correspondantes. Vous
pouvez personnaliser ces noms pour chaque appareil (DEVICE) et chaque fonction (COMMAND).
24
Nederlands
RR-1050
N’oubliez pas que les touches de commandes COMMAND
peuvent dupliquer les contrôles des différents types de
maillons audio et vidéo. Leur fonction dépend donc du
type de maillon contrôlé. Assurez-vous toujours d’avoir bien
choisi le bon maillon auparavant (en pressant la touche
correspondante du groupe DEVICE) et utilisez les noms de
touches comme guide.
Envoi des commandes Macro
Vingt des touches de la RR-1050 (les neuf touches des
sources DEVICE, la touche EXT et les touches du clavier
numérique 0-9) peuvent mémoriser des séquences
correspondant à plusieurs pressions sur plusieurs touches.
Par exemple, une séquence allumera le téléviseur, choisira
la chaîne 5, allumera le processeur Surround et choisira
l’entrée TV. Une telle séquence, baptisée macrocommande,
est envoyée en pressant la touche repérée « MACRO »
suivie d’une pression sur la touche où la macrocommande
a été stockée. Voir le paragraphe Programmation Macro
pour de plus amples informations à ce sujet.
Fonctionnement des touches à fonctions
multiples
Les cinq boutons repérés SCAN, PTY, P-TUN, TA, TP ont
une possibilité supplémentaire – celle de pouvoir stocker
chacun trois commandes différentes. La première
commande est envoyée lors d’une première pression sur
la touche considérée, la seconde est envoyée lors d’une
seconde pression, et la troisième avec une troisième
pression.
Touche d’éclairement LIGHT
En environnement obscur, la RR-1050 active
automatiquement sa fonction de rétroéclairage pendant
6 secondes dès qu’une touche est pressée. Vous pouvez
aussi presser la touche LIGHT pour activer le rétroéclairage
quand vous le désirez, pendant 6 secondes. Cette touche
ne fonctionne volontairement pas lorsque la lumière dans
la pièce est importante.
81
Het programmeren
De RR 1050 kan zelfs 9 afstandsbedieningen vervangen,
één voor elke apparaat (“DEVICE”)toets.Elke “DEVICE/
INPUT”toets behalve “EXT” is voorgeprogrammeerd voor
een variatie aan Rotel audio- of videoapparaten. De toets
EXT” is speciaal ingericht voor het selecteren van Rotel surround-apparatuur en AV tuner-versterkers. (Zie hiervoor
ook het hoofdstuk “De toets “EXT” elders in deze
gebruiksaanwijzing. Iedere apparaattoets in iedere
set van opdrachten is echter opnieuw te
programmeren voor nieuwe infrarood
signalen. Meer geraffineerde vormen van
programmeren, zoals macrocommando’s, het wissen van
commando’s en het klonen van commando’s van de ene
RR-1050 naar een andere worden elders in dit hoofdstuk
besproken.
De leerfunctie
Om de RR 1050 te laten leren van andere
afstandsbedieningen, legt u ze tegenover elkaar zoals op
pagina 5 staat aangegeven. De infrarood signalen die door
de andere afstandsbediening worden uitgezonden moeten
op deze wijze weer door de RR 1050 worden ontvangen.
We onderscheiden twee verschillende sets van opdrachten,
de set om commandotoetsen te programmeren en een
kortere set om de apparaat (“DEVICE/INPUT”)toetsen te
programmeren teneinde een bepaalde ingang voor een
bepaald e bron te kunnen kiezen.
Het programmeren van een commandotoets:
1. Druk op de leertoets (LEARN)
. De aanduiding
“LEARN” knippert nu in het scherm.
2. Druk nu op de apparaattoets
van het gewenste
apparaat (CD, V2 etc.). De naam van het apparaat
verschijnt nu in het scherm.
Touche d’émission d’un bip sonore KEY TONE
La RR-1050 peut être configurée pour émettre un bip sonore
à chaque pression sur une touche. Lorsque cette fonction
est activée, l’indicateur « » apparaît dans l’afficheur.
Appuyez la touche repérée « /CLONE » pour activer/
désactiver cette fonction.
Indicateur de niveau faible des piles LOW
BATTERY
L’indicateur « » apparaît dans l’afficheur lorsque le
niveau des piles devient faible, et elles doivent être
remplacées :
• Lorsque l’indicateur apparaît de manière
fixe dans l’afficheur, la fonction de rétroéclairage
est provisoirement impossible pour préserver ce qui
reste d’énergie dans les piles.
3. Druk nu op een commandotoets
welke u wenst
te programmeren (4, CH UP/DOWN etc.) De naam
van de commandotoets verschijnt nu in het infoscherm
en de LEARN indicator stopt nu met knipperen.
4. Druk nu langdurig op de corresponderende toets van
de originele afstandsbediening tot er in het infoscherm
OK staat. De RR 1050 heeft weer wat geleerd!
De LEARN indicator gaat na het OK weer knipperen.
Herhaal stappen 3 en 4 voor ieder commando dat u in
een bepaald apparaatgeheugen wilt opslaan, b.v. alle
loopfuncties en nummerkeuze van een cd-speler.
80
Français
RR-1050
Het geven van macrocommando’s
Onder twintig van alle toetsen van de RR 1050 (de 9
apparaattoetsen, de toets “EXT” plus de numerieke toetsen)
kunnen commandoreeksen worden opgeslagen. Bij
voorbeeld één commando dat eerst uw tv aanzet,
vervolgens deze op het gewenste kanaal zet, daarna de
surroundprocessor aanzet en zijn tv-ingang kiest. Zo’n
commandoreeks wordt gegeven door eerst de toets
MACRO in te drukken en vervolgens de toets waaronder
de commandoreeks ligt opgeslagen. Zie hiervoor het
hoofdstuk “De commandoreeks programmeertoets
MACRO” van deze gebruiksaanwijzing.
Het werken met de meervoudige
commandotoetsen
Met de vijf toetsen “SCAN”, “PTY”, “P-TUN”, “TA” en “TP”
kunt u een speciale functie aan uw afstandsbediening
toevoegen: de mogelijkheid om 3 verschillende
commando’s onder één toets te plaatsen. Het eerste commando wordt verzonden bij het eerste indrukken, het
tweede bij het tweede en het derde commando bij het derde
maal indrukken.
De lichtschakelaar
In een verduisterde ruimte wordt de toetsverlichting
mogelijkheid geactiveerd: zodra u een toets gebruikt gaat
gedurende 6 seconden de verlichting achter de toetsen
branden. U kunt dan ook zelf de verlichting activeren door
de verlichtingstoets
in te drukken.
De toontoets KEYTONE
U kunt de RR 1050 zo instellen dat bij iedere aanraking
van een toets er een bliepje overgaat. Wanneer deze
mogelijkheid wordt geactiveerd verschijnt “ ” in het
infoscherm. Gebruik de /CLONE toets om deze
mogelijkheid aan of uit te zetten.
De batterij indicator
Er verschijnt een doorgestreept batterijtje in het infoscherm
wanneer de batterijen verwisseld moeten worden.
• Wanneer de batterij niet knipperend in het
scherm verschijnt, wordt de verlichtingsfunctie
uitgeschakeld om de spanningsvoorziening te sparen.
• Wanneer de batterij knippert, dan is de
spanningsvoorziening tot een zeer laag peil gezakt
en zal de RR 1050 alle diensten staken tot de batterijen
vervangen zijn.
25
• Lorsque l’indicateur clignote, la réserve de
puissance des piles est extrêmement faible, et la
télécommande bloque automatiquement toutes ses
fonctions jusqu’à ce que les piles soient remplacées.
Les fonctions mémorisées et programmées par vos soins
sont préservées lorsque vous changez les piles.
Programmation
La RR-1050 remplace jusqu’à neuf télécommandes, une pour
chaque touche DEVICE correspondant à un maillon
indépendant. La touche AUD de la RR-1050 est
préprogrammée pour le fonctionnement des amplis-tuners
audio-vidéo ou processeurs Surround Rotel. La touche
repérée « V1 » est, elle, préprogrammée pour faire
fonctionner le lecteur de DVD Rotel. Les autres touches du
groupe DEVICE/INPUT (CD, TUN, TAPE et V2 - V5) ne
sont pas préprogrammées. N’importe quelle touche
de n’impor te quel maillon peut être
reprogrammée avec de nouveaux signaux
infrarouge. Des options de programmation additionnelles,
telle que la programmation de macrocommandes,
l’effacement des commandes mémorisées, la copie conforme
des commandes d’une RR-1050 sur une autre et la remise à
zéro des fonctions de la télécommande sont décrites dans
ce présent chapitre.
Mode d’apprentissage
Pour apprendre des commandes à la RR-1050, à partir
d’une autre de vos télécommandes, placez les deux
télécommandes face à face, comme montré dans
l’illustration au début de ce manuel d’utilisation. Les signaux
IR émis par cette autre télécommande doivent pouvoir être
captés par l’émetteur/récepteur de la RR-1050.
Il y a deux différents jeux de procédures utilisés pour la
programmation de la RR-1050. Le premier de ces jeux est
utilisé pour programmer les touches du groupe COMMAND. Un jeu plus court est utilisé pour programmer les
touches du groupe DEVICE, afin de sélectionner une source
pour le maillon en fonctionnement.
Pour programmer une touche du groupe
COMMAND :
1. Pressez la touche repérée LEARN
de la RR-1050.
L’indicateur « LEARN » clignote dans l’afficheur.
2. Pressez la touche du groupe DEVICE/INPUT
de la
RR-1050 pour sélectionner un maillon (CD, V2, etc.)
dont vous souhaitez programmer une commande. Le
nom de ce maillon apparaît dans l’afficheur.
3. Pressez la touche COMMAND
que vous
souhaitez programmer (4, CH UP/DOWN, etc.). Le
nom de la touche COMMAND apparaît sur l’afficheur
et l’indication « LEARN » cesse de clignoter.
26
Nederlands
RR-1050
4. Pressez et maintenez la pression sur la touche
correspondante de la télécommande d’origine du
maillon, jusqu’à ce que l’afficheur indique « OK ! »,
signifiant que la commande a bien été « apprise ».
L’indication « LEARN » continue de clignoter jusqu’à ce
que la commande ait été effectivement apprise. Répétez
les étapes 3 et 4 pour chaque touche du groupe COMMAND que vous souhaitez programmer, par exemple, pour
chaque fonction de défilement d’un lecteur de CD, puis
pour la sélection des plages du disque.
Pour programmer une touche du groupe DEVICE/INPUT ou la touche EXT pour sélectionner
une entrée sur le maillon en cours de sélection :
de la RR-1050.
1. Pressez la touche LEARN
L’indicateur « LEARN » clignote dans l’afficheur.
2. Pressez et maintenez la pression sur la touche du
groupe INPUT/DEVICE que vous souhaitez programmer jusqu’à ce que l’indication LEARN cesse de
clignoter. Le nom du maillon apparaît dans l’afficheur.
3. Pressez et maintenez la pression sur la touche de
sélection d’entrée correspondante de l’autre
télécommande jusqu’à ce que l’afficheur indique
« OK ! », lorsque la commande a bien été apprise.
Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque touche du groupe
DEVICE/INPUT que vous souhaitez programmer pour
sélection de la source d’entrée.
NOTE : la touche AUD du groupe INPUT/DEVICE ne
peut pas être programmée.
Lorsque vous programmez la RR-1050 :
Si l’afficheur indique le message « ERROR », la
commande n’a pas été correctement apprise. Essayez à
nouveau.
Si l’afficheur indique le message « NO DATA »
(PAS DE DONNÉE), aucun signal n’a été reçu depuis la
télécommande originale. Réglez la position des deux
télécommandes l’une par rapport à l’autre, et essayez de
nouveau.
La RR-1050 quitte son mode d’apprentissage LEARN 15
secondes après qu’aucune touche n’a été pressée.
Programmation d’une touche multifonctions
COMMAND
Les cinq touches repérées SCAN, PTY, P-TUN, TP, TA
propose une option spéciale – la faculté d’apprendre trois
commandes différentes pour chaque touche. Pendant le
fonctionnement, la première commande est envoyée lors
de la première pression sur la touche, la seconde lors d’une
seconde pression et la troisième avec une troisième pression
sur la touche.
79
Werken met de RR 1050
Dit hoofdstuk behandelt de basis handelingen met de RR
1050 en zijn standaard mogelijkheden.
Extra informatie: De RR 1050 is voorgeprogrammeerd
met de codes van Rotel AV tuner-versterkers en surround
apparatuur vastgelegd onder de apparaattoets “AUD”. De
toets V1 is geprogrammeerd voor Rotel dvd-spelers. Alle
andere apparaattoets geheugens zijn leeg en moeten
eventueel door uzelf middels de leerfunctie
geprogrammeerd worden.
Het geven van commando’s
In plaats van een andere afstandsbediening te pakken voor
een ander apparaat bedient u vanaf nu al uw apparaten
met de RR 1050 en wel op de onderstaande wijze:
om het
1. Druk op één van de apparaattoetsen
geheugen voor een bepaald apparaat te activeren.
Voorbeeld: druk op “AUD” voor een bepaalde Rotel
surroundprocessor of AV tuner-versterker. Het label
van uw keuze verschijnt nu in het infoscherm. Deze
door u bepaalde geheugenbank blijft actief tot een
andere apparaattoets is ingedrukt.
2. Druk nu op één van de commandotoetsen
om
een opdracht naar het door u gekozen apparaat te
sturen. Het label van het betreffende apparaat
verschijnt nu in het infoscherm. Verschijnt er “EMPTY”
in het scherm dan is deze geheugenbank nog niet
geprogrammeerd.
3. Om een ingang te kiezen voor het apparaat dat u
heeft geselecteerd, drukt u langer dan een seconde
op de gewenste apparatentoets
. Nu wordt deze
ingang van dat betreffende apparaat
de
geselecteerde ingang. Op het infoscherm wordt de
gekozen ingang getoond.
Extra informatie: De labels die verschijnen in het scherm
komen overeen met de namen op de toetsen. U kunt de
namen van de apparaat- en commandotoetsen echter zelf
wijzigen.
Onthoud dat de commandotoetsen
de toetsen op
veel verschillende apparaten dupliceren. Hun functie is
echter afhankelijk van het soort van het gekozen apparaat.
Let u er wel op dat u de juiste apparaattoets
indrukt en
goed de labels op de toetsen bekijkt.
78
Français
RR-1050
Aan de rechter bovenkant van deze groep vindt u de
basiscommando’s zoals: POWER (aan/uit), VOLUME,
CHANNEL (kanaalkeuze), MUTE (stiltetoets). De toets
“MACRO” maakt ook deel uit van deze groep. Zie hiervoor
het hoofdstuk “Het geven van Macrocommando’s” van deze
gebruiksaanwijzing.
Links boven vindt u een groep van 12 numerieke toetsen.
Deze worden gebruikt om direct een nummer te zoeken
op b.v. een cd- of dvd-schijfje of een kanaal op uw tv.
Links onder vindt u een groep van 5 rechthoekige toetsen
die de mechanische functies van een opnameapparaat
(cassettedeck, videorecorder etc.) voorstellen zoals
weergave, stop, pauze enz.
Rechts onder treft u de 9 toetsen aan van de menufuncties
van een kabel- of satellietontvanger of andere “AUD”io/
videocomponenten met een beeldschermmenu instelling.
De 5 ronde toetsen zijn voor extra functies zoals laatst
gekozen kanaal, kijkgids etc.
Onder aan links treft u vijf rechthoekige toetsen aan die de
basis commando’s voorstellen van de meeste
afspeelapparatuur (Play (afspelen), Fast Forward (snel
voorwaarts), Pause (pauze) enz.
De secundaire commandotoetsen
Achter het schuifdekseltje bevinden zich de toetsen die u
niet dagelijks nodig heeft. De functie van deze toetsen
variëert met het apparaat welke u kiest middels één van
de apparaat (““DEVICE/INPUT”/INPUT”) toetsen. Zie
hier voor de illustratie “Labeloverzicht” van deze
gebruiksaanwijzing.
De leerfunctie van de meervoudige
programmeertoetsen
Aan de normale functies hebben we nog vijf extra toetsen
toegevoegd: “SCAN”, “PTY”, “P-TUN”, “TP” en “TA”. Met
deze toetsen kunt u drie verschillende commando’s geven.
Bij de eerste druk wordt het eerste commando verzonden,
bij de tweede druk de tweede en bij de derde druk etc..
27
Pour programmer une de ces touches multifonctions,
utilisons la touche SCAN comme exemple :
1. Suivez les quatre étapes décrites au paragraphe
« Pour programmer une touche du groupe COMMAND » pour programmer la première fonction de
la touche SCAN.
2. Pressez une seconde fois la touche SCAN. L’indication
« S1-2 » apparaît dans l’afficheur. Pressez et
maintenez la pression sur la touche suivante de la
télécommande originale jusqu’à ce que le message
« OK ! » apparaisse dans l’afficheur.
3. Pour apprendre une troisième commande, pressez la
touche SCAN une troisième fois. L’afficheur indique
« S1-3 » pour préciser que la télécommande est prête
pour apprendre la troisième commande. Pressez et
maintenez la pression sur la touche suivante de la
télécommande originale jusqu’à ce que le message
de confirmation « OK ! » apparaisse dans l’afficheur.
NOTE : Pour modifier la programmation de n’importe
quelle commande d’une de ces touches multifonctions, il
est nécessaire de reprendre entièrement la programmation
de cette touche depuis sa première commande.
Programmation Macro
Vingt des touches de la RR-1050 (les neuf touches des
sources DEVICE, la touche EXT, et les touches du clavier
numérique 0-9) peuvent mémoriser des séquences de
touches dites macrocommandes, par exemple, une simple
pression sur une touche allume le téléviseur, le place sur la
chaîne 5, allume le processeur Surround et choisit sur celuici l’entrée TV. Une telle macrocommande est envoyée en
pressant tout d’abord la touche repérée « MACRO », puis
celle sur laquelle a été mémorisée la séquence.
Pour programmer une séquence macro, assurez-vous tout
d’abord que toutes les commandes comprises dans cette
macrocommande ont déjà été apprises par la RR-1050 –
la macro se contente en effet d’enregistrer une séquence
de commandes de touches individuelles de la RR-1050.
De speciale toetsen
1. Pressez la touche LEARN
apparaît dans l’afficheur.
De drie rechthoekige toetsen onder het schuifje zijn om de
RR 1050 te programmeren en voor o.a. de KEY TONE
functie.
2. Pressez la touche MACRO . L’afficheur LCD affiche
le message « MACRO ? » pour demander où
mémoriser la séquence.
De configuratietoetsen
3. Pressez une des touches acceptant les
macrocommandes - les neuf touches des sources DEVICE, la touche EXT, et les touches du clavier
numérique 0-9. La lettre « M » suivie du nom de la
touche pressée apparaît brièvement sur l’afficheur
(exemple « M.0 »).
Vier wat minder prominent aangebrachte toetsen onder
het schuifje zijn om de afstandsbediening te configureren.
Deze toetsen zijn wat verscholen aangebracht om het
abusievelijk bedienen te voorkomen. Gebruik een spits
voorwerp om de toetsen te kunnen bedienen.
. L’indication « LEARN »
28
Nederlands
RR-1050
4. L’indication « Step 1 » apparaît dans l’afficheur, pour
préciser que la télécommande attend l’apprentissage
de la première étape de la macrocommande. Pressez
les commandes individuelles voulues jusqu’à ce que
la séquence entière ait été entrée. Chaque pression
sur une touche est confirmée dans l’afficheur, suivie
par l’indication de l’attente de la commande suivante.
NOTE : Lorsque vous utilisez les touches du groupe DEVICE/INPUT
pour sélectionner le maillon que vous
souhaitez faire fonctionner, pressez la touche
correspondante pendant moins d’une seconde. Pour
sélectionner une entrée sur ce maillon, pressez la touche
de la source correspondante pendant plus d’une seconde.
5. Pour entrer un temps de retard derrière une
commande, maintenez la pression sur la touche pendant la durée nécessaire correspondant à ce délai.
6. Lorsque toute la séquence macro a été entrée, pressez
la touche LEARN pour terminer la procédure.
L’indication de confirmation « MAR.OK » apparaît
dans l’afficheur.
Le dernier maillon sélectionné dans la séquence macro reste
celui pour lequel la RR-1050 envoie les codes de
commande. Si vous désirez qu’un autre maillon soit
télécommandé après l’envoi de la séquence macro,
choisissez comme dernière étape de la séquence la sélection
de ce maillon.
77
De apparaattoetsen
Met de negen toetsen (“AUD”, CD,TUN, TAPE en V1 tot
V5) aan de bovenkant van de RR 1050 bepaalt u welk
apparaat wordt gekozen en de ingang welke u wenst te
activeren. Hoelang u een toets indrukt bepaalt zowel de
apparaatkeuze als de ingangskeuze. Voorbeeld: Druk kort
op de toets ““AUD”” (korter dan een seconde) en u kunt
met de RR 1050 uw Rotel AV tuner-versterker of
surroundprocessor gaan bedienen. Drukt u vervolgens wat
langer op de toets “CD” (langer dan een seconde) dan
wordt de ingang CD gekozen en dus de cd-speler de
geselecteerde bron.
De toets ““AUD”” is van fabriekswege ingesteld om Rotel
AV tuner-versterkers of surround processoren te bedienen
en de toets “V1” om Rotel dvd-spelers te bedienen. Alle
andere toetsen zijn vrij beschikbaar en kunnen dus gebruikt
worden om codes van vreemde afstandsbedieningen te
leren . Echter ook de afstandsbedieningscodes van ““AUD””
en “V1” kunnen voor vreemde codes geherprogrammeerd
worden. De originele codes voor deze toetsen kunnen ook
weer hersteld worden. Zie hiervoor het hoofdstuk
“Herstellen van de Oerfuncties” van deze
gebruiksaanwijzing.
Extra informatie: De apparaattoetsen worden ook bij
het programmeren van de RR 1050 gebruikt en tevens bij
het opslaan en verzenden van MACRO’s (een automatische
opeenvolging van meerdere [tot 20] geleerde commando’s).
Effacement de commandes mémorisées
La touche repérée « CLEAR » permet d’effacer les
commandes apprises pour une seule touche, toutes les
commandes pour un maillon (DEVICE) donné, ou une
séquence MACRO complète.
1. Pressez la touche encastrée repérée « CLEAR » avec
la pointe d’un stylo-bille. Le message « CLEAR ? »
apparaît.
2. Pressez une touche du groupe COMMAND pour effacer une simple commande. Pressez une touche du
groupe DEVICE/INPUT pendant moins d’une seconde
pour effacer le code de sélection d’un maillon. Pressez
et maintenez la pression sur une de ces touches DEVICE/INPUT pour effacer le code de sélection d’une
entrée. Pressez la touche MACRO puis la touche sous
laquelle la séquence macro a été mémorisée pour effacer une séquence MACRO. Une confirmation
« OK ! » apparaît dans l’afficheur.
NOTE : Lorsqu’une commande apprise est effacée à partir
d’une touche DEVICE/INPUT, le code de commande présent
en sortie d’usine est restauré.
La RR-1050 quitte automatiquement le mode d’effacement
CLEAR si aucune touche n’est pressée pendant 15 secondes.
Vous pouvez également en sortir manuellement en pressant
une seconde fois la touche CLEAR.
De EXT knop
De EXT knop is een speciale input selectie knop van Rotel
Audio/ Video of Surround Sound processoren. Deze knop
wordt gebruikt om de zes kanaals analoge input te
selecteren als u SACD of DVDA af wilt spelen. Deze ingang
gaat voorbij aan de D/A converters in de receivers of surround sound processoren. Na het indrukken van de EXT
knop is de V1 knop geselecteerd voor bediening.
De belangrijkste commandotoetsen
Deze grote groep toetsen dupliceert de functies van de
afstandsbedieningen van uw “AUD”io en video-apparatuur.
Iedere toets kan commando’s vasthouden van 9
verschillende apparaten, gekozen met één van de
apparaattoetsen (““AUD””, “CD”, “TUN”, “TAPE” en “V1
- V5” ).
Als u de RR-1050 gaat gebruiken druk dan eerst op een
apparaattoets (““DEVICE/INPUT”/INPUT”) om de
gewenste bron te kiezen. Druk dan pas op één van de
commandotoetsen ( of ) om de geleerde instructies te
verzenden.
76
Français
RR-1050
Navigeren door de RR 1050
U kunt met de RR 1050 wel zo’n negen afstandsbedieningen
vervangen. Het opvoeden van de RR 1050 neemt slechts
luttele minuten in beslag en hoeft slechts eenmaal gedaan
te worden. Zie hiervoor ook het hoofdstuk over de
LEERFUNCTIE.
Als u klaar bent met het programmeren kies dan een component om de RR 1050 te laten functioneren als
afstandsbediening voor uw “AUD”io en videoapparatuur.
Hieronder de indeling van de RR 1050.
De infraroodzender/ontvanger
De infraroodzender/ontvanger bevindt zich aan de
voorkant van de RR 1050. De RR 1050 moet dus ook altijd
op het te bedienen/programmeren apparaat gericht
worden.
Het infoscherm
Op het infoscherm kunt u zien welke ingang van welk
apparaat u heeft gekozen. Een scherm met 8 alfanumerieke
karaktertekens geeft u de nodige informatie bij het
programmeren. Deze informatie staat in de betreffende
hoofdstukken elders in de gebruiksaanwijzing.
Als extra laat het scherm een (veranderbaar) label zien bij
het indrukken een toets.
De lichttoets
en de lichtsensor
Wanneer de afstandsbediening zich in een verduisterde
kamer bevindt worden tijdens het bedienen de toetsen
automatisch 6 seconden verlicht.
U kunt de verlichting ook met de hand bedienen middels
de verlichtingstoets
aan de zijkant van de RR 1050.
Extra informatie: Om de batterijen te sparen wordt de
lichtfunctie in een goed verlichte kamer uitgeschakeld.
Het schuifdekseltje
Een schuifje verbergt de toetsen onderaan de RR 1050.
Met deze toetsen krijgt u extra functies voor het
programmeren en configureren. Laat, om de RR 1050 zo
eenvoudig mogelijk te houden, onder normale
omstandigheden het schuifje in de bovenste positie, maar
schuif het naar beneden als u de toetsen nodig heeft.
29
Fonction de préchargement de commandes
Pressez la touche encastrée repérée « PRELOAD » avec la
pointe d’un stylo-bille pour remettre la télécommande dans
le même état que celui qui était le sien en sortie d’usine.
L’indication « LOADING » apparaît dans l’afficheur, avec
tous les codes d’origine restaurés, suivis par la confirmation « OK ! », lorsque la procédure est terminée.
NOTE : Une pression sur la touche PRELOAD efface toutes
les commandes apprises pour les touches AUD et V1. La
remise à zéro comme en sortie d’usine restaure les codes
dédiés aux amplis-tuners/processeurs Surround et lecteur
de DVD Rotel. Soyez certain que c’est bien ce que vous
désirez ! Les commandes apprises pour les autres touches
ne sont pas effacées.
Fonction de copie « clone »
La fonction CLONE permet de transférer toutes les
programmations, y compris les commandes apprises et les
noms personnalisés par votre intermédiaire, depuis une
RR-1050 vers une seconde RR-1050. Pour transférer cette
programmation, placez les deux télécommandes RR-1050
avec leurs fenêtres IR face à face, puis procédez comme
suit.
Sur la télécommande qui doit recevoir les
données :
1. Pressez la touche repérée EDIT
apparaît dans l’afficheur.
. Le mot « EDIT ? »
2. Pressez la touche repérée « /CLONE »
.
L’indication « REC/TRX ? » apparaît avec le mot
« REC » ou « TRX » clignotant.
3. Si nécessaire, pressez la touche jusqu’à ce que « REC »
clignote, puis pressez la touche repérée « ENT » pour
confirmer. L’indication RECEIVER (récepteur) et
« WAITING » (attente) apparaissent dans l’afficheur,
confirmant que la télécommande est prête à recevoir
les données.
NOTE : Vous pouvez annuler cette fonction de clonage
en pressant à nouveau la touche /CLONE, au lieu de
presser la touche ENT.
Sur la télécommande qui doit envoyer les
données :
1. Pressez la touche repérée EDIT
apparaît dans l’afficheur.
. Le mot « EDIT ? »
2. Pressez la touche /CLONE . L’indication « REC/
TRX ? » apparaît avec le mot « REC » ou « TRX »
clignotant.
30
Nederlands
RR-1050
3. Si nécessaire, pressez la touche jusqu’à ce que
l’indication « TRX » clignote, puis pressez la touche
ENT pour confirmer ce choix. Les indications « TRANSMITTER » (transmission), l’icône
et le mot « SENDING » (envoi) apparaissent dans l’afficheur,
confirmant que les données sont bien envoyées vers
l’autre télécommande. Cela prend environ 10 minutes
pour l’envoi de toutes les données.
75
Inleiding
Wij danken u dat u onze leerbare universele
afstandsbediening RR 1050 heeft aangeschaft. De RR 1050
kan infrarood afstandsbedieningen van wel 10 “AUD”ioen video-apparaten vervangen, al dan niet van Rotel komaf.
De belangrijkste eigenschappen
NOTE : Vous pouvez annuler cette fonction de clonage
en pressant à nouveau la touche /CLONE, au lieu de
presser la touche ENT.
Pendant que le transfert de données est en cours, l’indication
« LOADING » (chargement) apparaît dans l’afficheur de
la télécommande qui les reçoit. À la fin de la transmission
des données, un des deux messages de confirmation
suivants apparaît sur la RR-1050 de réception :
• Si le transfert des données s’est fait avec
succès , l’indication « OK » s’affiche et la
télécommande revient à son fonctionnement normal.
• Si aucune donnée n’est transmise pendant
60 secondes en mode de réception,
l’indication « NO DATA » (pas de données) apparaît
dans l’afficheur et la télécommande revient à son
fonctionnement normal.
• Si des données corrompues sont transmises,
l’indication « CLONE REPT » (répétition du clonage)
apparaît pour vous demander de recommencer la
procédure. La télécommande reste en mode d’attente
de répétition de la transmission des données, et elle
ne peut être utilisée normalement tant que les données
ne sont pas reçues avec succès.
NOTE : Ne tentez pas d’utiliser cette fonction CLONE pour
transmettre des données d’une télécommande autre qu’une
RR-1050 vers une autre RR-1050.
• Eenvoudig te programmeren door gebruikmaking van
bestaande afstandsbedieningen om de RR 1050 te
leren.
• Hij is voorgeprogrammeerd voor de bediening van
Rotel’s surroundapparatuur en tuner-versterkers.
• Het duidelijke scherm informeert u over wat u aan het
doen bent tijdens het programmeren en bedienen, laat
u de tijd zien, de status indicators en de zelf gemaakte
labels voor iedere commandotoets.
• Verlichting achter alle toetsen voor gebruik in een
verduisterde kamer en een bliepje ter bevestiging
wanneer u een commandotoets gebruikt.
• Met de twintig macrofuncties kunt u een streng van tot
wel 20 commando’s laten uitvoeren door het indrukken
van slechts twee toetsen.
Een paar verstandige maatregelen
• We hebben de RR 1050 stevig gemaakt, maar hij is
niet onvernietigbaar. Laat hem dus niet vallen.
• Hij kan ook niet zo tegen nattigheid. Gebruik een
zachte niet pluizende doek om de RR 1050 schoon te
maken. Vermijdt ten allen tijden oplosmiddelen.
• Probeer niet de RR 1050 te openen en uit elkaar te
halen. Uw garantie vervalt dan automatisch.
Fonction de remise à zéro RESET
Si la télécommande RR-1050 ne fonctionne pas
parfaitement, pressez la touche RESET avec la pointe d’un
stylo-bille. Toutes les commandes apprises sont conservées.
Noms personnalisés
À chaque fois que vous pressez sur une touche de la RR1050, son nom apparaît dans l’afficheur. Par défaut, les
noms affichés sont les mêmes que ceux inscrits pour chaque
touche. Mais vous pouvez changer ces noms, soit pour
utiliser votre langue maternelle, soit pour les adapter aux
sources utilisées réellement.
Il y a deux jeux (« pages ») complets de noms stockés dans
la RR-1050. Vous pouvez passer de l’un à l’autre. Nous
vous recommandons de ne pas modifier le premier jeu de
noms. Utilisez la seconde page pour entrer vos noms
personnalisés. Cela vous permettra de revenir aux noms
d’origine à n’importe quel moment.
Het plaatsen van de batterijen
Haal de RR 1050 en de vier AAA batterijen uit de doos.
Leg de afstandsbediening op z’n kop en verwijder het
batterijcompartimentklepje. Plaats de vier batterijen zoals
staat aangegeven en doe het klepje weer op zijn plaats.
74
Français
RR-1050
Inhoud
Het schuifjdekseltje
De gebruikte tekens
Het toetsenoverzicht
Het labeloverzicht
De leerprocedure
Mode multi-langues
2
2
3
3
4
Inleiding ........................................... 75
De belangrijkste eigenschappen
Een paar verstandige maatregelen
Het plaatsen van de batterijen
75
75
75
Navigeren door de RR 1050 ............. 76
De infraroodzender/ontvanger
Het infoscherm
De lichttoets en de lichtsensor
Het schuifdekseltje
De apparaattoetsen
EXT Button
De belangrijkste commandotoetsen
De secundaire commandotoetsen
De leerfunctie van de meervoudige programmeertoetsen
De speciale toetsen
De configuratietoetsen
76
76
76
76
77
77
77
78
78
78
78
Werken met de RR 1050 ................... 79
Het geven van commando’s
Het geven van macrocommando’s
Het werken met de meervoudige commandotoetsen
De lichtschakelaar
De toontoets KEYTONE
De batterij indicator
79
80
80
80
80
80
Het programmeren ........................... 81
De leerfunctie
De leerfunctie van de meervoudige programmeertoetsen
De commandoreeks programmeertoets MACRO
Het wissen van geprogrammeerde commando’s
Het herstellen van de oerfuncties
De kloonfunctie
De herstelfunctietoets
81
82
83
84
84
85
86
De afstandsbediening op maat ......... 86
De meertalen functie
Namen veranderen voor de toetsen
31
86
86
Pour passer de la première page de noms à la seconde,
pressez la touche encastrée repérée « LANG-PAGE 1/2 »
avec la pointe d’un stylo-bille. Pressez à nouveau la touche pour revenir à la première page. La nouvelle sélection,
indiquée « PAGE 1 » ou « PAGE 2 », apparaît brièvement
dans l’afficheur.
Touche d’édition EDIT
Pour modifier le nom d’une touche :
1. Pressez une touche du groupe DEVICE/INPUT pour
sélectionner le jeu de commandes dont vous désirez
changer les noms. Par exemple, pressez TUNER pour
changer les noms qui apparaîtront lorsqu’une des
touches concernant le jeu de commandes du tuner sera
pressée.
2. Pressez la touche repérée « EDIT »
. L’indication
« EDIT ? » apparaît alors dans l’afficheur.
3. Pressez la touche du groupe DEVICE/INPUT ou du
groupe COMMAND dont vous souhaitez changer le
nom. Le nom en cours, pour cette touche, apparaît
dans l’afficheur, avec sa première lettre clignotante.
4. Pressez les touches UP (haut) ou DOWN (bas) pour
changer la lettre clignotante, en naviguant ainsi à
travers la liste de caractères proposés. L’illustration
« Table de caractères » vous montre tous les caractères
disponibles. Pressez la touche « X » du clavier
numérique lorsque vous désirez insérer un espace
vierge.
5. Pressez les touches « + » ou « - » pour vous déplacer
dans les lettres du nom affiché.
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour terminer la création du
nouveau nom. Lorsqu’un nom personnalisé est achevé,
il est automatiquement centré dans l’afficheur. Pressez
la touche EDIT pour sauvegarder ce nouveau nom et
retourner au mode de fonctionnement normal.
Répétez les étapes 1 – 6 pour changer le nom des touches
voulues. Pendant cette procédure, si aucune touche n’est
pressée pendant 15 secondes, la RR-1050 retourne à son
mode de fonctionnement normal sans que le nouveau nom
ne soit mémorisé.
NOTE : Le changement de nom ne s’applique qu’à la touche utilisée pour le maillon DEVICE en cours de sélection
au moment où la personnalisation des noms est en cours.
Chaque touche, pour chaque maillon, peut avoir un nom
personnalisé indépendant.
NOTE : Le fabricant n’est pas responsable des éventuelles
interférences radio ou TV causées par une modification
non autorisée de l’appareil.
32
Español
RR-1050
Inhaltsverzeichnis
Schiebeabdeckung
Zeichenübersicht
Tastenanordnung
Tastenbeschriftungen
Lernschritte
Modo Multi-idioma
2
2
3
3
4
Einleitung ......................................... 33
Wesentliche Merkmale
Vorsichtsmaßnahmen
Einlegen der Batterien
33
33
33
Produktbeschreibung ........................ 34
Infrarotsender/-empfänger
LCD-Display
Lichttaste und Lichtsensor
Schiebeabdeckung
Geräte-/Eingangswahltasten
EXT-Taste
Tasten für die grundlegenden Befehle
Weitere Befehlstasten
Mehrbefehlstasten
Sondertasten
Tasten zum Konfigurieren
34
34
34
34
35
35
35
36
36
36
36
Betrieb der RR-1050 ......................... 37
Senden von Infrarotbefehlen
Senden von Macro-Befehlen
Mehrbefehlstasten
LICHT-Taste
/CLONE-Taste
-Anzeige
37
38
38
38
38
38
Programmierung .............................. 39
Lernmodus
Programmieren der Mehrbefehlstasten
Macroprogrammierung
Löschen gespeicherter Befehle
Preload-Funktion
Clone-Funktion
Reset-Taste
39
40
41
42
42
43
44
Eingabe von Bezeichnungen .............. 44
Mehrsprachenmodus
EDIT-Taste (zur Änderung der Tastenbezeichnung)
73
44
44
Para conmutar entre la primera y la segunda página de
nombres, pulse el botón oculto LANG/PAGE 1/2 con la
punta de un bolígrafo. Pulse el botón otra vez para ir de
nuevo a la primera página. La nueva selección, sea “PAGE
1” o “PAGE 2”, aparece brevemente en el visualizador de
funciones.
Botón EDIT
Para cambiar la etiqueta (nombre) correspondiente a un
botón:
1. Pulse un botón DEVICE/INPUT para seleccionar el
conjunto de órdenes cuyos nombres desee cambiar.
Por ejemplo, pulse TUNER para cambiar las etiquetas
que aparecen cuando se pulsa un botón del juego de
órdenes de control TUNER.
2. Pulse el botón EDIT
. El requerimiento “EDIT?”
aparece en el visualizador de funciones.
3. Pulse el botón DEVICE/INPUT o COMMAND cuyo
nombre desee cambiar. El nombre actual aparece en
el visualizador de funciones con su primera letra
parpadeando.
4. Pulse el botón UP o DOWN para cambiar la letra
parpadeante saltando a través de la lista de caracteres
disponibles. La ilustración correspondiente al “Mapa
de Caracteres” muestra los caracteres disponibles.
Pulse el botón “X” del teclado numérico para insertar
un espacio en blanco en el nombre.
5. Pulse el botón – o + para desplazarse al siguiente
carácter del nombre.
6. Repita los pasos 4 y 5 para completar el nuevo
nombre. Cuando se completa un nombre
personalizado, el mismo se centra automáticamente
en el visualizador de funciones. Pulse el botón EDIT
para guardar el nuevo nombre y regresar al modo
de funcionamiento normal.
Repita los pasos 1-6 para cambiar el nombre de cualquier
botón que usted desee modificar. Durante el proceso de
cambio de nombre, el RR-1050 regresará a su modo de
funcionamiento normal sin guardar el nuevo nombre si no
se pulsa ningún botón durante 15 segundos.
NOTA: El proceso de cambio de nombre sólo modifica el
nombre del botón correspondiente al grupo DEVICE que
esté activado en el momento de llevarse a cabo dicho
proceso. Cada botón de control correspondiente a cada
dispositivo puede tener su propio nombre personalizado.
NOTA: El fabricante no se responsabiliza de cualquier
interferencia de radio o televisión causada por
modificaciones no autorizadas en los equipos
correspondientes. Tales modificaciones deberían invalidar
la autoridad del usuario para manejar dichos equipos.
72
Deutsch
RR-1050
3. En caso de que sea necesario, pulse la tecla – hasta
que “TRX” parpadee y a continuación pulse el botón
ENT para confirmarlo. Aparecerán los indicadores
TRANSMITTER y junto con la palabra “SENDING”
en el visualizador de funciones para confirmar que
los datos están siendo enviados. Se tarda un total de
10 minutos en enviar todos los datos.
NOTA: Cancele la función clone pulsando de nuevo el
botón /CLONE en vez del botón ENT.
Mientras se esté llevando a cabo la transferencia de los
datos, aparecerá el indicador luminoso LOADING en el
visualizador de funciones del mando receptor. En el
momento de completarse la transferencia de los datos,
aparecerá uno de los siguientes mensajes de confirmación
en el visualizador de funciones del RR-1050.
• Si la transferencia de los datos ha sido realizada con
éxito, aparecerá el mensaje “OK” en el visualizador
LCD y el mando regresará a su modo de
funcionamiento normal.
• Si no se reciben datos durante 60 segundos en el
modo de recepción, aparecerá “NO DATA” en el
visualizador LCD y el mando regresará a su modo de
funcionamiento normal.
• Si se reciben datos corruptos, se activará el indicador
luminoso CLONE REPT avisándole para que repita el
procedimiento de transmisión. El mando permanecerá
en el modo CLONE REPT y no podrá ser utilizado
hasta que reciba con éxito los datos transmitidos.
NOTA: No intente utilizar la función CLONE para
transferir órdenes desde cualquier otro mando a distancia
que no sea otro Rotel RR-1050.
Botón Reset (“Reinicialización”)
En caso de que el RR-1050 deje de funcionar, pulse el
botón RESET con la punta de un bolígrafo. Todas las
órdenes memorizadas se conservarán intactas.
Etiquetas (Nombres) Personalizadas
Sea cual sea el botón del RR-1050 que usted pulse, su
nombre aparecerá en el visualizador de funciones. Por
defecto, los nombres concuerdan con las etiquetas impresas
para cada botón. Si lo desea, puede cambiar los nombres
que aparecen cuando se pulsa un determinado botón (por
ejemplo para cambiar el idioma o personalizar los nombres
para que se adapten a los componentes de su equipo).
Hay dos juegos (“páginas”) completos de nombres
almacenados en el RR-1050. Usted puede conmutar entre
uno y otro. La recomendamos que no cambie la primera
página de nombres. Utilice la segunda página para
introducir nombres personalizados ya que esto le permitirá
volver en cualquier momento a los nombres por defecto
(prefijados).
33
Einleitung
Vielen Dank, dass Sie sich für die lernfähige
Universalfernbedienung RR-1050 entschieden haben. Die
RR-1050 kann bis zu neun Infrarotfernbedienungen
ersetzen. Über sie können Audio- oder Videokomponenten
von Rotel oder anderen Herstellern ferngesteuert werden.
Wesentliche Merkmale
• Die RR-1050 kann die Befehle anderer
Fernbedienungen speichern und ist über die
Originalfernbedienungen einfach zu programmieren.
• Im Werk wird die RR-1050 so programmiert, dass
eine Reihe von Rotel-Audio/Videokomponenten
ferngesteuert werden können. Alle Tasten lassen sich
umprogrammieren und „lernen“ die Befehle der
anderen Fernbedienung.
• Das LCD-Display sorgt während der Programmierung
und des Betriebs für eine visuelle Rückmeldung
(einschließlich Statusanzeigen); im Display kann die
Bezeichnung der Befehlstasten geändert werden.
• Die Beleuchtung macht einen problemlosen Einsatz der
RR-1050 auch in dunklen Räumen möglich; optional
kann ein Signalton aktiviert werden, der dann jeweils
bei Tastendruck zu hören ist.
• Zwanzig MACRO-Tasten ermöglichen nach Drücken
von zwei Tasten das Senden von bis zu 20 Befehlen.
Vorsichtsmaßnahmen
• Die RR-1050 ist zwar ausgesprochen widerstandsfähig, aber auch nicht unzerstörbar. Bitte nicht fallen
lassen!
• Die RR-1050 ist vor Feuchtigkeit zu schützen. Benutzen
Sie zum Reinigen ein weiches, fusselfreies Tuch.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
• Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse der
Fernbedienung. Durch das Öffnen erlischt Ihr
Garantieanspruch.
Einlegen der Batterien
Entnehmen Sie die RR-1050 und die beiliegenden vier
Batterien (Typ: AAA) der Verpackung. Drehen Sie die
Fernbedienung zum Einlegen der Batterien um. Auf der
Rückseite befindet sich der Batteriefachdeckel. Entfernen
Sie den Batteriefachdeckel. Legen Sie die Batterien
entsprechend der auf dem Batteriefachboden angegebenen
Polarität ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein.
34
Español
RR-1050
Produktbeschreibung
Die RR-1050 kann bis zu neun Fernbedienungen ersetzen.
Die Befehle der Originalfernbedienungen müssen nur
einmal übertragen werden. Dieser Vorgang dauert nur
wenige Minuten. Siehe auch Abschnitt „Lernmodus“ in
dieser Bedienungsanleitung.
Ist die Programmierung abgeschlossen, wählen Sie durch
Drücken einer Geräte-/Eingangswahltaste die gewünschte
Komponente aus. Jetzt können Sie beispielsweise Ihren CDPlayer, Fernseher oder Videorecorder über die RR-1050
steuern.
Die RR-1050 ist wie folgt aufgebaut:
Infrarotsender/-empfänger
Der Infrarotsender/-empfänger ist in die Frontkante der
RR-1050 integriert. Er sendet Infrarotsignale und ist dabei
direkt auf die gewünschte Komponente zu richten. Während
des PROGRAMMIERENS empfängt er die Infrarot-Codes
anderer Fernbedienungen.
LCD-Display
Das LCD-Display liefert Informationen z.B. zum
ausgewählten Gerät oder Eingang. In acht alphanumerischen Feldern erscheinen beim Programmieren der
RR-1050 einfache Stichworte. Die Statusanzeigen und
Stichworte werden in den entsprechenden Abschnitten
unten in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
Darüber hinaus kann die Bezeichnung der Tasten im
Display geändert werden.
Lichttaste
und Lichtsensor
Befindet sich die RR-1050 in einem dunklen Raum, wird
die Beleuchtung durch Tastendruck für ca. sechs Sekunden
automatisch aktiviert.
In einem dunklen Raum kann die Beleuchtung auch durch
Drücken der Lichttaste aktiviert werden. Diese Taste ist
seitlich in die Fernbedienung integriert. Mit jedem Drücken
dieser Taste wird die RR-1050 für 6 Sekunden beleuchtet.
HINWEIS: Um Batteriestrom zu sparen, ist es nicht möglich,
die Beleuchtung in einem hellen Raum zu aktivieren.
Schiebeabdeckung
Die im unteren Bereich der RR-1050 liegenden Tasten
werden durch eine Schiebeabdeckung geschützt. Diese
Tasten bieten zusätzliche Befehlsfunktionen und werden
beim Programmieren oder Konfigurieren genutzt. Lassen
Sie die Abdeckung in der OBEREN Position, um die
Bedienung der RR-1050 während des normalen Betriebs
zu erleichtern. Schieben Sie die Abdeckung nach UNTEN,
wenn Sie auf die zusätzlichen Tasten zugreifen möchten.
71
El RR-1050 abandona automáticamente el modo CLEAR
si no se pulsa ningún otro botón durante los siguientes 15
segundos. Puede salirse del mencionado modo
manualmente pulsando de nuevo el botón CLEAR.
Función Preload (“Precarga”)
Pulse el botón oculto PRELOAD con la punta de un bolígrafo
para restaurar el RR-1050 a su programación original
establecida en fábrica. Aparecerá el mensaje “LOADING”
en el visualizador de funciones mientras los códigos estén
siendo restaurados seguido de un “OK!” de confirmación
cuando el proceso esté completado.
NOTA: La pulsación de PRELOAD borra todas las órdenes
memorizadas para los botones AUD y V1. En este momento
se restaurarán todos los códigos de control programados
en fábrica para los receptores de A/V, procesadores de
sonido envolvente y reproductores de DVD Rotel.
¡Asegúrese de que esto es lo que realmente
quiere hacer! Las órdenes memorizadas
correspondientes al resto de botones no son borradas.
Función Clone (“Clonar”)
La función CLONE transfiere toda la programación,
incluyendo las órdenes memorizadas y las etiquetas
personalizadas, de un RR-1050 a un segundo RR-1050.
Para transferir la programación, coloque dos mandos a
distancia RR-1050 con sus ventanas de infrarrojos
enfrentadas y a continuación proceda como sigue:
En el mando a distancia que va a recibir los
datos:
1. Pulse el botón EDIT
. Aparece “EDIT?” en el
visualizador de funciones.
2. Pulse el botón
/CLONE
. Aparece un
requerimiento “REC/TRX?” y a la vez parpadea “REC”
o “TRX”.
3. En caso de que sea necesario, pulse la tecla – hasta
que “REC” parpadee y a continuación pulse el botón
ENT para confirmarlo. Aparecerán la indicación RECEIVER y “WAITING” en el visualizador de funciones
para confirmar que el mando está preparado para
recibir datos.
NOTA: Cancele la función clone pulsando de nuevo el
botón /CLONE en vez del botón ENT.
En el mando a distancia que va a enviar los
datos:
1. Pulse el botón EDIT
. Aparece “EDIT?” en el
visualizador de funciones.
2. Pulse el botón
/CLONE
. Aparece un
requerimiento “REC/TRX?” mientras que a la vez
“REC” o “TRX” parpadea.
70
Deutsch
RR-1050
3. Pulse uno de los botones disponibles para la
realización de macros (los nueve botones
DEVICE/INPUT, el botón EXT o los botones numéricos
0-9). En el visualizador de funciones aparecerá
brevemente una “M” seguida por el nombre del botón
(por ejemplo “M.0”).
4. Aparece “Step 1” en el visualizador de funciones
indicando que el RR-1050 está listo para memorizar
el primer paso del macro. Pulse los botones
correspondientes a las órdenes individuales hasta que
la totalidad de la secuencia haya sido completada.
La pulsación de cada botón es confirmada en el
visualizador de funciones con la solicitud del paso
siguiente.
NOTA: Cuando utilice los botones DEVICE/INPUT
para seleccionar el dispositivo que desee manejar, pulse
el botón durante menos de un segundo. Si lo que desea es
seleccionar una fuente de entrada para dicho dispositivo,
pulse y mantenga pulsado el botón durante más de un
segundo.
5. Para introducir un pequeño retardo después de una
orden, mantenga pulsado el botón durante el tiempo
de retardo deseado.
6. Cuando la totalidad de la secuencia macro haya sido
introducida, pulse el botón LEARN para completar el
proceso. En el visualizador de funciones aparecerá
“MAR.OK” para confirmarlo.
El último dispositivo seleccionado en la macrosecuencia
se mantendrá como el dispositivo preparado para ser
controlado por el RR-1050. Si desea que esté activo otro
dispositivo después de utilizar la orden macro, selecciónelo
tal y como se indica en el último paso de la macrosecuencia.
Borrado de Ordenes Memorizadas
El botón CLEAR borra órdenes memorizadas en un único
botón, así como todas las órdenes dependientes de un
botón DEVICE particular o una secuencia MACRO.
1. Pulse el botón oculto CLEAR con la punta de un
bolígrafo. Aparecerá un requerimiento “CLEAR?” en
el visualizador de funciones.
2. Pulse un botón COMMAND para borrar una orden
individual. Pulse un botón DEVICE/INPUT durante
menos de un segundo para borrar el código de
selección de dispositivo. Pulse y mantenga pulsado
durante más de un segundo un botón DEVICE/INPUT
para borrar el código de selección de fuente de
entrada. Para borrar una secuencia MACRO, pulse
el botón MACRO y a continuación el botón
correspondiente a la posición de memoria en la que
el mismo ha sido almacenado. Aparece un “OK!” de
confirmación en el visualizador de funciones.
NOTA: Cuando se borra una orden memorizada de un
botón DEVICE/INPUT, se restaura el código de control
original para el mismo establecido en fábrica.
35
Geräte-/Eingangswahltasten
Die neun Tasten AUD, CD, TUN, TAPE und V1 bis V5 im
oberen Bereich der RR-1050 legen fest, welches Gerät oder
welche Komponente Sie fernsteuern und welche
Eingangsquelle für das aktivierte Gerät genutzt wird. Ob
Sie ein Gerät oder eine Eingangsquelle auswählen, hängt
von der Länge des Tastendrucks ab. Drücken Sie z.B. kurz
– weniger als eine Sekunde – auf die AUD-Taste, kann Ihr
Rotel-Audio/Video-Receiver oder Rotel-Surround-Prozessor
über die RR-1050 ferngesteuert werden. Drücken Sie die
CD-Taste länger als eine Sekunde, wird der CD-Eingang
für den Surround-Prozessor angewählt, der CD-Player wird
als Gerät ausgewählt.
Die AUD-Taste ist so vorprogrammiert, dass Rotel-Audio/
Video-Receiver und Rotel-Surround-Prozessoren
ferngesteuert werden können. Die V1-Taste ist ab Werk für
die Fernsteuerung von Rotel-DVD-Playern vorgesehen. Alle
anderen Tasten sind nicht programmiert und können die
Steuercodes anderer Fernbedienungen lernen. Die
Steuercodes der Tasten AUD und V1 können durch andere
Steuercodes ersetzt werden. Durch Drücken der PRELOADTaste können die Steuercodes dieser beiden Tasten
problemlos in die ursprüngliche Programmierung ab Werk
zurückgesetzt werden. Siehe Abschnitt „Preload-Funktion“
in dieser Bedienungsanleitung.
HINWEIS: Die GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTEN
werden auch bei der Programmierung der RR-1050
genutzt und stehen zur Speicherung und zum Senden von
MACROS zur Verfügung (automatisches Abrufen von bis
zu 20 programmierten Befehlen).
EXT-Taste
Die EXT-Taste ist eine spezielle Eingangswahltaste für RotelAudio/Video-Receiver oder Rotel-Surround-Prozessoren.
Sie wird für die Auswahl der analogen 6-Kanal-Eingänge
bei der Wiedergabe von SACD- und DVD-A-Discs genutzt.
Dadurch werden die D/A-Wandler im Receiver oder Surround-Prozessor umgangen. Nach der EXT-Taste wird für
den Betrieb die Gerätetaste V1 gedrückt.
Tasten für die grundlegenden Befehle
Diese große Tastengruppe speichert die Funktionen der
Originalfernbedienungen von Audio/Videokomponenten.
Jede Taste kann Befehle von bis zu neun verschiedenen
Komponenten speichern. Die Auswahl erfolgt über die
entsprechende GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE (AUD,
CD, TUN, TAPE und V1-V5).
Drücken Sie bei Nutzung der RR-1050 zunächst die
GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE der entsprechenden
Komponente. Drücken Sie anschließend die
BEFEHLSTASTEN, um die für diese Komponente gelernten
Befehle zu senden.
36
Español
RR-1050
Rechts oben in dieser Tastengruppe befinden sich
Befehlstasten für die grundlegenden Funktionen wie Power
Ein/Aus, Volume, Channel Selection und Muting. Auch die
Macro-Taste gehört zu dieser Gruppe. Weitere
Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt
„Macroprogrammierung“ in dieser Bedienungsanleitung.
Links oben liegen zwölf numerische Tasten zur direkten
Auswahl eines Titels/Tracks (CD- oder DVD-Player) oder
eines Senders (Fernsehgerät, Kabeldecoder, Satelliten-Receiver usw.).
Die neun Tasten unten rechts steuern die Menüfunktionen,
die bei einem Kabel- oder Satelliten-TV-Receiver oder Audio/Videokomponenten mit On-Screen-Display zu finden
sind. Die fünf runden Tasten werden für Sonderfunktionen
genutzt (z.B. Viewing Guide).
Unten links ist eine Gruppe von fünf rechteckigen Tasten
integriert, die die Laufwerksfunktionen (Play, Pause usw.)
eines CD-Players, DVD-Players oder Videorecorders
aktivieren.
Weitere Befehlstasten
Unter der Schiebeabdeckung befindet sich eine Gruppe
von ovalen Tasten, die weitere Befehlsfunktionen zur
Verfügung stellen. Die Funktion dieser Tasten ändert sich
abhängig von dem über die GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTEN ausgewählten Gerät. Siehe Abbildung
„Tastenbeschriftungen“.
Mehrbefehlstasten
Zusätzlich zu den normalen Funktionen verfügen die fünf
mit SCAN, PTY, P-TUN, TP und TA bezeichneten Tasten
über eine spezielle Funktion – auf jeder einzelnen Taste
können bis zu drei Befehle gespeichert werden. Der erste
Befehl wird mit dem ersten Drücken, der zweite Befehl mit
dem zweiten Drücken und der dritte Befehl mit dem dritten
Drücken der Taste gesendet.
Sondertasten
Die drei rechteckigen Tasten unter der Schiebeabdeckung
werden zur Programmierung der RR-1050 und für
Sonderfunktionen wie KEY TONE genutzt.
Tasten zum Konfigurieren
Diese vier Tasten unter der Schiebeabdeckung werden zum
Konfigurieren der Einheit genutzt. Sie liegen tiefer, damit
sie nicht zufällig gedrückt werden können. Verwenden Sie
zum Drücken der Tasten die Spitze eines Kugelschreibers.
69
El RR-1050 abandona el modo LEARN 15 segundos
después de que no se efectúe ninguna pulsación.
Memorización de Botones COMMAND
Multi-Paso
Los cinco botones designados por SCAN, PTY, P-TUN, TP
proporcionan una opción especial: la capacidad
y TA
de memorizar hasta tres órdenes distintas en un único
botón. Durante el funcionamiento, la primera orden es
enviada cuando el botón es pulsado una sola vez, la
segunda cuando dicho botón es pulsado de nuevo y la
tercera cuando el mencionado botón es pulsado por tercera
vez.
Ejemplo de programación de un botón multi-paso
utilizando el botón SCAN:
1. Siga los cuatro pasos “Para programar un botón
COMMAND” de la sección anterior para memorizar
la primera orden correspondiente al botón SCAN.
2. Pulse una segunda vez el botón SCAN. Aparecerá
“S1-2” en el visualizador de funciones. Pulse y
mantenga pulsado el siguiente botón en el mando a
distancia original hasta que aparezca el “OK!” de
confirmación.
3. Para memorizar una tercera orden, pulse el botón
SCAN una tercera vez. El visualizador de funciones
muestra “S1-3” para indicar que está preparado para
memorizar la tercera orden. Pulse y mantenga pulsado
el botón correspondiente a la orden siguiente hasta
que aparezca el “OK!” de confirmación.
NOTA: Para cambiar la programación de cualquier orden
para un botón multi-paso es necesario empezar de nuevo
con la primera orden.
Programación de Macros
Veinte de los botones del RR-1050 (los nueve botones DEVICE más los botones numéricos 0 a 9) pueden almacenar
secuencias de varias órdenes o macros (como por ejemplo
una secuencia que ponga en marcha el televisor, seleccione
el canal 5, active el procesador de sonido envolvente y
seleccione la entrada del televisor). Una secuencia macro
se envía pulsando el botón MACRO seguido de aquel en
el que la misma ha sido memorizada.
Para programar una secuencia macro, asegúrese en primer
lugar de que todas las órdenes deseadas han sido ya
memorizadas en el RR-1050 puesto que la función macro
se limita simplemente a registrar una secuencia de órdenes
individuales del RR-1050.
1. Pulse el botón LEARN
. El indicador luminoso
“LEARN” aparece en el visualizador de funciones.
2. Pulse el botón MACRO
. El visualizador LCD
muestra “MACRO ?” preguntando dónde se guardará
la secuencia.
68
Deutsch
RR-1050
Para programar un botón COMMAND:
1. Pulse el botón LEARN
del RR-1050. El indicador
luminoso LEARN parpadeará en el visualizador de
funciones.
2. Pulse el botón DEVICE/INPUT
del RR-1050
correspondiente al tipo de componente apropiado
(CD, V2, etc.) cuyo juego de instrucciones de control
desea programar. El nombre de dicho dispositivo
aparece en el visualizador de funciones.
que
3. Pulse el botón COMMAND (“ORDEN”)
desee programar (4, CH UP/DOWN, etc.). El nombre
correspondiente a dicho botón COMMAND aparece
en el visualizador de funciones y el indicador luminoso
LEARN deja de parpadear.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón correspondiente
del mando a distancia original hasta que el
visualizador de funciones muestre “OK!” indicando
que la orden ha sido memorizada.
El indicador luminoso LEARN vuelve a parpadear una vez
memorizada la orden de control. Repita los Pasos 3 y 4
para cada botón COMMAND que desee programar en
ese conjunto de órdenes de control, per ejemplo para cada
función de transporte y selección de pista de su reproductor
de CD.
Para programar un botón DEVICE/INPUT o el
botón EXT con el fin de seleccionar una entrada
para el dispositivo que está siendo manejado:
1. Pulse el botón LEARN
del RR-1050. El indicador
luminoso LEARN parpadeará en el visualizador de
funciones.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón DEVICE/INPUT
que desee programar hasta que el indicador luminoso
LEARN deje de parpadear. El nombre de dicho
dispositivo aparece en el visualizador de funciones.
3. Pulse y mantenga pulsado el correspondiente botón
de selección de entrada del mando a distancia original hasta que el visualizador de funciones muestre
“OK!” indicando que la orden ha sido memorizada.
Repita los Pasos 2 y 3 para cada botón DEVICE/INPUT
que desee programar para seleccionar la fuente de
entrada.
NOTA: El botón DEVICE/INPUT AUD no se puede
programar para seleccionar la fuente de entrada.
Durante la programación del RR-1050:
Si el visualizador LCD muestra un mensaje de
ERROR, significa que la orden no ha sido memorizada
correctamente. Inténtelo de nuevo.
Si el visualizador LCD muestra un mensaje NO
DATA, significa que no se recibió ninguna señal del mando
a distancia original. Ajuste la posición de los dos mandos
y pruebe de nuevo.
37
Betrieb der RR-1050
In diesem Kapitel der Bedienungsanleitung erhalten Sie
allgemeine Informationen zum Betrieb der RR-1050 und
Erläuterungen zu den Standardfunktionen.
HINWEIS: Die AUD-GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE
der RR-1050 ist mit Steuercodes für Rotel-Audio/VideoReceiver
bzw.
Rotel-Surround-Prozessoren
vorprogrammiert. Die V1-Taste ist ab Werk so
programmiert, dass über sie Rotel-DVD-Player ferngesteuert
werden
können.
Die
übrigen
GERÄTE-/
EINGANGSWAHLTASTEN (CD, TUN, TAPE und V2 – V5)
sind nicht vorprogrammiert und erst dann funktionsbereit,
wenn die Steuercodes für diese GERÄTE-/
EINGANGSWAHLTASTEN programmiert worden sind.
Senden von Infrarotbefehlen
Die Zeiten, zu denen Sie für jedes Gerät eine separate
Fernbedienung benötigten, sind mit der RR-1050 vorbei.
Auf einfachen Tastendruck wird die RR-1050 zur
Fernbedienung für Ihren CD-Player oder Ihr Fernsehgerät.
Und so funktioniert es:
1. Drücken Sie die GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE
, um die Befehle für die gewünschte Komponente
zu aktivieren. Für einen Rotel-Surround-Prozessor
beispielsweise drücken Sie die AUD-Taste. Im Display
erscheint eine entsprechende Anzeige. Die
dazugehörigen Befehle bleiben solange aktiv, bis Sie
eine andere Gerätetaste drücken.
2. Drücken Sie eine BEFEHLSTASTE
, so senden
Sie einen Infrarotbefehl zu der von Ihnen ausgewählten
Komponente. Im Display erscheint die Bezeichnung
der entsprechenden BEFEHLSTASTE. Wird „EMPTY“
angezeigt, sind auf der Taste keine Befehle für dieses
Gerät gespeichert.
3. Um eine Eingangsquelle für das aktivierte Gerät
auszuwählen, drücken Sie eine GERÄTE-/
EINGANGSWAHLTASTE
und halten diese länger
als eine Sekunde gedrückt. Diese Eingangsquelle wird
das ausgewählte Gerät. Im Display erscheint die
Bezeichnung der ausgewählten Eingangsquelle.
HINWEIS: Als Grundeinstellung für die im Display
erscheinenden
Bezeichnungen
dienen
die
Tastenbeschriftungen. Sie können jede GERÄTE- und
BEFEHLSTASTE umbenennen.
Die BEFEHLSTASTEN kopieren die Funktionen vieler
verschiedener Typen von Audio/Videokomponenten. Ihre
Funktion hängt vom gewählten Gerätetyp ab. Stellen Sie
sicher, dass Sie die korrekte GERÄTETASTE gedrückt haben.
Richten Sie sich dabei nach den Tastenbeschriftungen.
38
Español
RR-1050
67
Senden von Macro-Befehlen
Botón KEY TONE (“TONO DE TECLA”)
Zwanzig Tasten auf der RR-1050 (die neun Gerätetasten,
die EXT-Taste und die Zifferntasten 0 – 9) können Macros
speichern – z.B. eine Reihe von Befehlen, durch die das
Fernsehgerät eingeschaltet, Kanal 5 ausgewählt, der
Surround-Prozessor eingeschaltet und der TV-Ausgang
ausgewählt wird. Ein Macro wird nach Drücken der
MACRO-Taste und durch anschließendes Drücken der Taste,
auf der das Macro gespeichert ist, gesendet. Weitere
Informationen erhalten Sie unter „Macroprogrammierung“.
El RR-1050 puede ser configurado para que emita un pitido
cada vez que se pulse uno de sus botones. Cuando se
activa esta función, aparece el indicador
en el
visualizador de funciones. Pulse el botón /CLONE para
activar o desactivar esta función.
Mehrbefehlstasten
Die fünf mit SCAN, PTY, P-TUN, TA und TP bezeichneten
Tasten verfügen über eine spezielle Funktion – die
Möglichkeit, bis zu drei verschiedene Befehle zu speichern.
Der erste Befehl wird beim ersten Drücken der jeweiligen
Taste gesendet. Beim nächsten Drücken der Taste wird der
zweite Befehl gesendet und beim dritten Drücken der dritte
Befehl.
LICHT-Taste
In einem dunklen Raum wird die Beleuchtung der RR-1050
durch Drücken einer beliebigen Taste automatisch für 6
Sekunden aktiviert. Manuell können Sie die Beleuchtung
über die LICHT-Taste einschalten. In einem hellen Raum
reagiert diese Taste nicht.
/CLONE-Taste
Die RR-1050 kann so eingestellt werden, dass Sie beim
Drücken einer Taste einen Signalton hören. Ist dieses Feature aktiviert, erscheint die Anzeige im Display. Drücken
Sie die /CLONE-Taste, um dieses Feature ein- bzw.
abzuschalten.
-Anzeige
Die
-Anzeige erscheint im Display, wenn die Batterien
schwach sind und ausgetauscht werden müssen:
• Erscheint die Anzeige dauerhaft im Display,
ist das Beleuchtungsfeature deaktiviert, um Energie zu
sparen.
• Blinkt die Anzeige, sind die Batterien extrem
schwach und die Fernbedienung reagiert erst dann
wieder, wenn neue Batterien eingesetzt worden sind.
Während des Batteriewechsels
Programmierungen gespeichert.
bleiben
alle
Indicador LOW BATTERY (“NIVEL DE LAS PILAS
BAJO”)
Cuando las pilas están agotadas y necesitan ser
en el visualizador
reemplazadas aparece el indicador
de funciones:
• Cuando el indicador aparece de manera fija
en el visualizador de funciones, la función de
retroiluminación es desactivada para preservar la
energía de las pilas.
• Cuando el indicador parpadea, el nivel de
energía de las pilas es extremadamente bajo y el
RR-1050 bloqueará todas las funciones hasta que se
instalen pilas nuevas.
Durante el proceso de cambio de las pilas se preservan
todas las programaciones que usted haya podido realizar.
Programación
El RR-1050 sustituye a un total de hasta nueve mandos a
distancia, uno para cada botón DEVICE. El botón
DEVICE/INPUT AUD del RR-1050 está preprogramado con
códigos correspondientes a receptores o procesadores de
sonido envolvente Rotel. Los códigos Rotel están
preprogramados para los botones VOLUME UP/DOWN
correspondientes a cada uno de los diez bancos de órdenes
DEVICE. El botón V1 está preprogramado para gobernar
reproductores de DVD Rotel mientras que el resto de botones
DEVICE/INPUT (CD, TUN, TAPE y V2-V5) no están
preprogramados. Cualquier botón correspondiente
a cualquier dispositivo puede reprogramarse
con nuevas señales de control por infrarrojos.
Las opciones de programación especiales, como por ejemplo
la programación de macros, el borrado de órdenes de control memorizadas, el copiado (“clonación”) de órdenes de
control de un RR-1050 a otro y la reinicialización del
RR-1050 se describen más adelante en esta misma sección.
Modo de Aprendizaje (“Learning”)
Para que el RR-1050 memorice las órdenes de uno de sus
mandos a distancia, coloque los dos mandos cara a cara
tal y como se muestra en la ilustración que figura al
principio de este manual. Las señales de infrarrojos
enviadas por el otro mando deben ser captadas por el
sensor/emisor de infrarrojos del RR-1050.
Cuando se programa el RR-1050 se pueden utilizar dos
conjuntos de pasos diferentes. Uno de ellos se utiliza para
programar las órdenes de control COMMAND mientras
que el otro, más corto, se usa para programar los botones
DEVICE/INPUT con el fin de seleccionar una fuente de
entrada para el dispositivo que está siendo utilizado
66
Deutsch
RR-1050
2. Pulse uno cualquiera de los botones COMMAND
para enviar una orden de control por infrarrojos
al componente por usted seleccionado. El nombre
correspondiente al botón COMMAND aparece en el
visualizador de funciones. Si en el visualizador de
funciones aparece el nombre “EMPTY”, significa que
el botón no ha memorizado ninguna orden para el
DEVICE seleccionado en el punto 1.
3. Para seleccionar una fuente de entrada para el
dispositivo por usted seleccionado, pulse y mantenga
pulsado durante más de un segundo un botón
DEVICE/INPUT . A partir de este momento, la fuente
de entrada se convierte en el dispositivo seleccionado.
El visualizador de funciones muestra la etiqueta
correspondiente a la fuente de entrada seleccionada.
NOTA: Los nombres por defecto que aparecen en el
visualizador de funciones concuerdan con los de los
botones. Usted puede personalizar los nombres para cada
botón DEVICE y COMMAND.
Recuerde que los botones COMMAND duplican controles
de muchos tipos de componentes de audio/vídeo
diferentes. Su función depende del tipo de componente
seleccionado. Asegúrese de haber pulsado el botón DEVICE correcto y utilice los nombres de los botones como
guía.
Envío de Macros
Veinte de los botones del RR-1050 (los nueve botones
DEVICE más los botones numéricos 0-9) pueden
almacenar varias secuencias compuestas por múltiples
órdenes (“macros”), como por ejemplo un secuencia
que ponga en marcha el televisor, seleccione el canal
5, active el procesador de sonido envolvente y
seleccione la entrada del televisor. Una secuencia
macro se envía pulsando el botón MACRO seguido
del botón correspondiente a la posición de memoria
en la que dicha secuencia ha sido almacenada.
39
Programmierung
Die RR-1050 ersetzt bis zu neun Fernbedienungen, eine pro
GERÄTETASTE. Die AUD-GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE der RR-1050 ist mit Steuercodes für Rotel-Audio/Video-Receiver und Rotel-Surround-Prozessoren belegt.
Die Taste V1 ist so vorprogrammiert, dass Rotel-DVD-Player
über sie gesteuert werden können. Die übrigen GERÄTE-/
EINGANGSWAHLTASTEN (CD, TUN, TAPE und V2 – V5)
sind nicht vorprogrammiert. Jede Taste in jedem beliebigen
Geräteset kann über neue IR-Signale umprogrammiert
werden. Zusätzliche Programmiermöglichkeiten, wie z.B.
eine spezielle Macroprogrammierung, das Löschen
gespeicherter Befehle, das Kopieren von Befehlen von einer
RR-1050 auf eine andere und das Zurücksetzen der RR-1050
werden auf den folgenden Seiten beschrieben.
Lernmodus
Um der RR-1050 die Befehle einer anderen Fernbedienung
beizubringen, legen Sie die beiden Fernbedienungen
einander gegenüber, wie in der Abbildung am Anfang
dieser Bedienungsanleitung dargestellt. Die von der
Originalfernbedienung gesendeten Infrarotsignale müssen
auf den Infrarotsender/-empfänger der RR-1050 gerichtet
werden.
Es gibt zwei unterschiedliche Schrittfolgen, die Sie beim
Programmieren der RR-1050 durchlaufen müssen. Bei der
umfangreicheren Schrittfolge geht es um das
Programmieren der BEFEHLSTASTEN. Eine kürzere
Schrittfolge wird genutzt, um die GERÄTE-/
EINGANGSWAHLTASTEN so zu programmieren, dass eine
Eingangsquelle für das aktivierte Gerät ausgewählt wird.
Programmieren einer BEFEHLSTASTE:
1. Drücken Sie die LEARN-Taste
auf der RR-1050.
Die LEARN-Anzeige blinkt im Display.
Funcionamiento del Botón Multi-Paso
Los cinco botones designados por SCAN, PTY, P-TUN, TA
y TP permiten disponer de una opción especial: la
capacidad de programar hasta tres órdenes distintas. La
primera orden es enviada cuando el botón se pulsa una
sola vez, mientras que la segunda orden es enviada cuando
el botón se pulsa una segunda vez y la tercera orden es
enviada la tercera vez que se pulsa dicho botón.
Botón LIGHT (“ILUMINACION”)
En una habitación oscura, el RR-1050 activa
automáticamente su función de retroiluminación durante
6 segundos cada vez que se pulsa un botón. Pulse el botón
LIGHT para activar manualmente la retroiluminación en
una habitación oscurecida. Este botón se desactiva en una
habitación con mucha luz.
2. Drücken Sie die GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE
auf der RR-1050, um das Gerät (CD, V2 usw.)
auszuwählen, dessen Befehle Sie programmieren
möchten. Die Bezeichnung dieses Gerätes erscheint
im Display.
3. Drücken Sie die BEFEHLSTASTE
, die Sie
programmieren möchten (4, CH UP/DOWN usw.).
Im Display erscheint die Bezeichnung der
BEFEHLSTASTE, und die LEARN-Anzeige hört auf zu
blinken.
4. Drücken Sie die entsprechende Taste auf der
Originalfernbedienung und halten Sie diese gedrückt,
bis „OK!“ anzeigt, dass der Befehl gespeichert worden
ist.
40
Español
RR-1050
Die LEARN-Anzeige fängt noch einmal an zu blinken, wenn
der Befehl programmiert ist. Wiederholen Sie die Schritte
3 und 4 für jede BEFEHLSTASTE, die Sie in diesem Befehlsset
speichern möchten – beispielsweise für jede Laufwerks- und
Titelauswahlfunktion Ihres CD-Players.
Programmieren einer GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE oder der EXT-Taste zur Auswahl
eines Eingangs für das aktivierte Gerät:
auf der RR-1050.
1. Drücken Sie die LEARN-Taste
Die LEARN-Anzeige blinkt im Display.
2. Drücken Sie die GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE
, die Sie programmieren möchten, bis die LEARNAnzeige zu blinken aufhört. Die Bezeichnung dieses
Gerätes erscheint im Display.
3. Drücken Sie die entsprechende Eingangswahltaste auf
der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt, bis
„OK!“ anzeigt, dass der Befehl gespeichert worden ist.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jede GERÄTE-/
EINGANGSWAHLTASTE, die Sie für die Eingangsquellenwahl
programmieren möchten.
65
Botones Multi-Paso
Además de permitir el acceso a funciones estándar, los
cinco botones designados por SCAN, PTY, P-TUN, TP y TA
proporcionan una opción especial: la memorización de
hasta tres órdenes de control en un único botón. La primera
orden es enviada cuando el botón se pulsa una sola vez,
mientras que la segunda orden es enviada cuando el botón
se pulsa una segunda vez y la tercera orden es enviada la
tercera vez que se pulsa dicho botón.
Botones Especiales
Se trata de seis botones rectangulares situados detrás de
la tapa deslizante que son utilizados para la programación
del RR-1050 y para ejecutar funciones especiales, como
por ejemplo la función TONO DE TECLA (“KEY TONE”).
Botones de Configuración
Se trata de cuatro botones ocultos detrás de la tapa
deslizante que son utilizados para configurar el RR-1050.
Estos botones están ubicados en pequeños nichos para
evitar su pulsación accidental. Utilice la punta de un
bolígrafo para pulsarlos.
Manejo del RR-1050
HINWEIS: Die GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE kann
nicht für die Eingangsquellenwahl programmiert werden.
Esta sección del manual explica el funcionamiento básico
del RR-1050 y la mayoría de sus funciones estándar.
Während der Programmierung der RR-1050:
NOTA: El botón DEVICE/INPUT AUD del RR-1050 está
preprogramado con los códigos de control
correspondientes a los receptores y procesadores de sonido
envolvente Rote mientras que el botón V1 está
preprogramado para controlar reproductores de DVD
Rotel. El resto de botones DEVICE/INPUT (CD, TUN, TAPE
y V1 a V5) no están programados, por lo que deberá
utilizar la función LEARNING (APRENDIZAJE) para
programar códigos de control para los mismos.
Gibt das LCD-Display eine ERROR-Meldung
(Fehler), ist der Befehl nicht erfolgreich gespeichert
worden. Versuchen Sie es noch einmal.
Erscheint im Display die Meldung „NO DATA“,
so hat die Originalfernbedienung kein Signal erhalten.
Richten Sie die beiden Fernbedienungen besser aufeinander
aus und versuchen Sie es noch einmal.
Die RR-1050 verlässt den Lernmodus, wenn 15 Sekunden
lang keine Taste gedrückt wurde.
Programmieren der Mehrbefehlstasten
Die fünf mit SCAN, PTY, P-TUN, TP und TA
gekennzeichneten Tasten verfügen über eine spezielle
Funktion – die Möglichkeit, auf einer einzigen Taste bis zu
drei Befehle zu speichern. Während des Betriebs wird der
erste Befehl gesendet, wenn die Taste einmal gedrückt wird.
Der zweite Befehl wird beim nächsten Drücken der Taste
gesendet. Der dritte Befehl wird gesendet, wenn die Taste
ein drittes Mal gedrückt wird.
Um eine Mehrbefehlstaste wie die SCAN-Taste zu
programmieren, gehen Sie wie folgt vor:
1. Folgen Sie den vier Schritten unter „Programmieren
einer BEFEHLSTASTE“ im vorherigen Abschnitt, um den
ersten Befehl für die SCAN-Taste zu programmieren.
Envío de Ordenes de Control por Rayos
Infrarrojos (IR)
En vez de dejar un mando a distancia sobre la mesa y
coger otro, le bastará con pulsar un botón del RR-1050
para convertir a este último en el mando a distancia de su
reproductor de discos compactos o su televisor. Le
explicamos a continuación cómo hacerlo:
1. Pulse un botón DEVICE/INPUT
para activar el
conjunto de órdenes correspondiente al componente
deseado. Por ejemplo, pulse el botón AUD para un
receptor o procesador de sonido envolvente Rotel. El
nombre (etiqueta) correspondiente a la selección por
usted efectuada aparece en el visualizador de
funciones. El conjunto de órdenes seleccionado
permanecerá activo hasta que usted pulse un botón
DEVICE diferente.
64
Deutsch
RR-1050
Botones Correspondientes a las Ordenes
Básicas
Este gran grupo de botones duplica las funciones presentes
en los mandos a distancia de sus componentes de audio y
vídeo. Cada botón puede almacenar órdenes pertenecientes
a nueve componentes distintos que son seleccionados
pulsando uno de los botones DEVICE/INPUT (AUD, CD,
TUN, TAPE y V1 a V5).
Cuando utilice el RR-1050, pulse en primer lugar el botón
DEVICE/INPUT correspondiente al componente deseado.
A continuación, pulse botones COMMAND para enviar
las órdenes memorizadas para dicho componente.
En la parte superior derecha de este grupo figuran botones
que realizan órdenes básicas, como por ejemplo la Puesta
en Marcha (“On”) y Desconexión (“Off”), el Control del
Nivel de Volumen, la Selección de Canales y la Activación
del Circuito de Silenciamiento. El botón Macro también
pertenece a este grupo. Para más información, diríjase a
la sección del presente manual de instrucciones dedicada
a la Programación de Macros.
En la parte superior izquierda de este grupo hay un teclado
numérico constituido por doce botones que se utilizan para
la selección directa de pistas en un Reproductor de CD o
DVD o para llevar a cabo la selección directa del canal de
un televisor, descodificador de cable, receptor de satélite,
etc.
En la parte inferior derecha hay nueve botones que
duplican las funciones de los menús habituales en un receptor de televisión por cable o satélite o en aquellos
componentes de A/V que incluyan un sistema de
visualización de menús en pantalla. Los cinco botones
redondos son utilizados para funciones extra, como por
ejemplo “Last Channel” (Ultimo Canal), “Viewing Guide”
(Guía de Visionado”), etc.
41
2. Drücken Sie die SCAN-Taste ein zweites Mal. Im Display erscheint „S1-2“. Drücken Sie die nächste Taste
auf der Originalfernbedienung und halten Sie diese
gedrückt, bis die Bestätigung „OK!“ erscheint.
3. Um einen dritten Befehl zu programmieren, drücken
Sie die SCAN-Taste ein drittes Mal. Im Display erscheint
„S1-3“ und zeigt damit an, dass nun der dritte Befehl
gelernt werden kann. Drücken Sie die nächste Taste
auf der Originalfernbedienung und halten Sie diese
gedrückt, bis die Bestätigung „OK!“ erscheint.
HINWEIS: Um die Programmierung eines Befehls einer
Mehrbefehlstaste zu ändern, muss mit der Programmierung
des ersten Befehls begonnen werden.
Macroprogrammierung
Zwanzig Tasten auf der RR-1050 (die neun Gerätetasten,
die EXT-Taste und die Zifferntasten 0 – 9) können mehrere
Befehle als Macros speichern – beispielsweise eine Reihe
von Befehlen, durch die das Fernsehgerät eingeschaltet,
Kanal 5 ausgewählt, der Surround-Prozessor eingeschaltet
und der TV-Eingang ausgewählt wird. Ein Macro wird nach
Drücken der MACRO-Taste und anschließendes Drücken
der Taste, auf der es gespeichert ist, gesendet.
Stellen Sie vor der Programmierung eines Macros sicher,
dass alle für die gewünschte Befehlsfolge erforderlichen
Befehle bereits von der RR-1050 gelernt wurden.
1. Drücken Sie die LEARN-Taste
die Anzeige „LEARN“.
. Im Display erscheint
2. Drücken Sie die MACRO-Taste
. Die LCD-Anzeige
„MACRO?“ fragt, auf welcher Taste die Befehlsfolge
gespeichert werden soll.
En la parte inferior izquierda hay un grupo de cinco
botones rectangulares que duplican las funciones de
transporte básicas (Lectura, Avance Rápido, Pausa, etc.)
correspondientes a un reproductor de CD o DVD o a un
grabador/reproductor de cinta (VCR).
3. Drücken Sie eine der verfügbaren Macro-Tasten – die
neun GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTEN, die EXTTaste oder die Zifferntasten 0 – 9. Im Display erscheint
ein „M“ gefolgt von der Tastenbezeichnung (z.B. „M.0“).
Botones Correspondientes a las Ordenes
Secundarias
4. „Step 1“ erscheint im Display und zeigt an, dass
die Fernbedienung bereit ist, den ersten Befehl des
Macros zu lernen. Drücken Sie die Befehlstasten in
der gewünschten Reihenfolge, bis das Macro
programmiert ist. Jeder Tastendruck wird im Display
bestätigt, und es folgt jeweils eine Aufforderung für
den nächsten Schritt.
Debajo de la tapa deslizante hay un grupo de botones
ovales que permiten acceder a órdenes de control
secundarias. La función de estos botones varía en función
del tipo de dispositivo seleccionado con los botones DEVICE/INPUT. Diríjase al dibujo correspondiente a los
Grupos de Etiquetas.
HINWEIS: Möchten Sie über die GERÄTE-/
EINGANGSWAHLTASTEN
das Gerät auswählen, das
Sie bedienen möchten, drücken Sie die Taste weniger als
eine Sekunde. Um einen Eingang für das Gerät
auszuwählen, drücken Sie die Taste und halten Sie länger
als eine Sekunde gedrückt.
42
Español
RR-1050
5. Um nach einem Befehl eine Zeitverzögerung
einzugeben, halten Sie die Taste für die gewünschte
Dauer der Zeitverzögerung gedrückt.
6. Sind alle Befehle für das Macro eingegeben worden,
drücken Sie die LEARN-Taste, um den Vorgang
abzuschließen. Zur Bestätigung erscheint „MAR.OK“
im Display.
Das letzte in der Macro-Sequenz ausgewählte Gerät bleibt
das Gerät, das über die RR-1050 ferngesteuert werden
kann. Soll ein anderes Gerät nach Ausführung des MacroBefehls aktiviert werden, so wählen Sie dieses Gerät als
letzten Schritt im Macro aus.
Löschen gespeicherter Befehle
Die CLEAR-Taste löscht die von einer einzelnen Taste
gelernten Befehle, alle unter einer bestimmten
GERÄTETASTE gespeicherten Befehle sowie die Befehlsfolge
eines MACROS.
1. Drücken Sie die tiefer liegende CLEAR-Taste mit einer
Kugelschreiberspitze. Es erscheint „CLEAR?“.
2. Drücken Sie eine BEFEHLSTASTE, um einen einzigen
Befehl zu löschen. Drücken Sie weniger als eine
Sekunde eine GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE, um
den Geräteauswahlcode zu löschen. Drücken Sie eine
GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE, um den
Eingangsquellenwahlcode zu löschen. Drücken Sie die
MACRO-Taste und anschließend die Taste, auf der das
Macro gespeichert ist, um ein MACRO zu löschen. Im
Display erscheint die Bestätigung „OK!“.
HINWEIS: Wird ein gelernter Befehl von einer
GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE gelöscht, wird der im
Werk programmierte Originalbefehlscode aktiviert.
Wird 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt, verlässt die
RR-1050 automatisch den CLEAR-Modus. Manuell können
Sie den CLEAR-Modus verlassen, indem Sie erneut die
CLEAR-Taste drücken.
63
Tapa Deslizante
Una tapa deslizante oculta los botones de la parte inferior
del RR-1050. Estos botones permiten controlar funciones
extra que se utilizan durante la programación y
configuración del mando. Deje la tapa deslizante en la
posición UP (“HACIA ARRIBA”) para simplificar la
utilización general del RR-1050 y en la posición DOWN
(“HACIA ABAJO”) para acceder a los botones adicionales.
Botones Device/Input
Se utilizan nueve botones (AUD, CD, TUN, TAPE y V1 a
V5) situados en la parte superior del RR-1050 para
seleccionar el dispositivo o componente que usted va a
controlar y la fuente de entrada correspondiente al
dispositivo que usted esté manejando. El tiempo que dure
la pulsación de dicho botón determina si se va a seleccionar
un dispositivo o una fuente de entrada. Por ejemplo, si
pulsa el botón AUD durante unos pocos instantes –menos
de un segundo- el RR-1050 se convierte en el mando a
distancia de su Procesador o Receptor de Sonido Envolvente
Rotel. Pulse a continuación el botón CD durante más de un
segundo y se seleccionará la entrada CD del Procesador
de Sonido Envolvente, convirtiéndose de este modo el
reproductor de discos compactos en el dispositivo
seleccionado.
El botón AUD está preprogramado para gobernar
receptores y procesadores de sonido envolvente de Rotel.
El botón V1 está preprogramado para controlar
reproductores de DVD de Rotel. El resto de botones no
están programados y pueden ser utilizados para
memorizar los códigos de control correspondientes a otros
mandos a distancia. Los códigos de control
correspondientes a los botones AUD y V1 pueden
reprogramarse para otros códigos de control. Asimismo,
los códigos de control originales de dichos botones pueden
ser restaurados. Para más información, diríjase a la sección
del presente manual dedicada a la Función Preload.
NOTA: Los botones DEVICE/INPUT también son utilizados
en la programación del RR-1050 y están igualmente
disponibles para almacenar y enviar MACROS (secuencias
automáticas de hasta 20 órdenes memorizadas).
Botón EXT
Preload-Funktion
Drücken Sie die tiefer liegende PRELOAD-Taste mit einer
Kugelschreiberspitze, um die RR-1050 auf die
Originalprogrammierung ab Werk zurückzusetzen. Im
Display erscheint „LOADING“, während die Codes wieder
programmiert werden. Ist dieser Vorgang abgeschlossen,
erscheint die Bestätigung „OK!“
HINWEIS: Durch Drücken der PRELOAD-Taste werden
alle für die AUD- und V1-Taste gelernten Befehle gelöscht.
Die im Werk programmierten Codes für Rotel-Receiver,
Rotel-Surround-Prozessoren und Rotel DVD-Player werden
wieder hergestellt. Denken Sie daran, bevor Sie die
PRELOAD-Taste nutzen! Die gelernten Befehle für die
anderen Tasten bleiben erhalten.
El botón EXT es un botón especial de selección de la fuente
de entrada para receptores y procesadores de sonido
envolvente Rotel. Se utiliza para seleccionar las entradas
analógicas de seis canales correspondientes a las señales
procedentes de reproductores de Super Audio CD
multicanal o DVD Audio, evitándose los convertidores D/A
del receptor o procesador de sonido envolvente. Una vez
pulsado el botón EXT, se selecciona el dispositivo V1 para
su manejo.
62
Deutsch
RR-1050
Navegando con el RR-1050
El RR-1050 sustituye hasta un total de nueve mandos a
distancia. El proceso de memorización de órdenes de control en el RR-1050 para que gobierne los componentes de
su equipo se lleva a cabo en unos pocos minutos y necesita
ser realizado una única vez. Diríjase a la sección de
APRENDIZAJE (“LEARNING”) del presente manual para
conocer las instrucciones pertinentes.
Una vez que la programación haya sido completada,
seleccione un componente mediante la pulsación de un
botón para convertir el RR-1050 en el mando a distancia
de su reproductor de CD, DVD, televisor o VCR.
La distribución de botones del RR-1050 es la siguiente:
Sensor/Emisor de Rayos Infrarrojos (IR)
El sensor de rayos infrarrojos (IR) está ubicado en el
contorno superior del RR-1050. Envía las órdenes de control por rayos infrarrojos y debe apuntar hacia el
componente deseado. También recibe códigos de
infrarrojos procedentes de otros mandos a distancia durante el proceso de APRENDIZAJE (“LEARNING”).
Visualizador de Funciones LCD
El VISUALIZADOR DE FUNCIONES LCD suministra
información sobre el estado del sistema, incluyendo la
entrada y el dispositivo por usted seleccionados. El
visualizador de funciones alfanumérico de ocho caracteres
también envía sencillos requerimientos de información
durante la programación del RR-1050. Estos indicadores
y requerimientos son tratados en las secciones adecuadas
del presente manual.
Además, el visualizador de funciones muestra una etiqueta
(nombre) personalizada cada vez que se pulsa un botón.
Botón
y Sensor
de Iluminación
El RR-1050 incluye retroiluminación automática. En una
habitación oscurecida, el SENSOR DE ILUMINACION
activa automáticamente la retroiluminación durante 6
segundos cada vez que se pulsa un botón.
En una habitación oscurecida, usted puede activar
manualmente la iluminación pulsando el botón LIGHT
situado en uno de los lados del mando a distancia. La luz
permanece activada durante 6 segundos y otros 6 segundos
adicionales cada vez que se pulse un botón.
NOTA: En una habitación con mucha luz, la función de
retroiluminación es desactivada para ahorrar energía de
las pilas.
43
Clone-Funktion
Mit der CLONE-Funktion werden alle programmierten
Daten (einschließlich der gelernten Befehle und
Bezeichnungen) von einer RR-1050 auf eine andere
RR-1050 übertragen. Für den Datentransfer müssen die
beiden Fernbedienungen einander gegenüber liegen und
die Infrarotfenster zueinander weisen.
Drücken Sie nun die folgenden Tasten auf der
Fernbedienung, die Signale empfängt:
1. Drücken Sie die EDIT-Taste
„EDIT?“.
. Im Display erscheint
2. Drücken Sie die /CLONE-Taste
. Es erscheint
„REC/TRX?“, wobei „REC“ oder „TRX“ blinkt.
3. Falls erforderlich, drücken Sie die Taste -, bis „REC“
blinkt. Drücken Sie zur Bestätigung die ENT-Taste. Die
RECEIVER-Anzeige und „WAITING“ erscheinen im
Display. Auf diese Weise wird bestätigt, dass die
Fernbedienung bereit ist, Daten zu empfangen.
HINWEIS: Sie verlassen die Clone-Funktion, indem Sie
anstelle der ENT-Taste erneut die /CLONE-Taste drücken.
Drücken Sie nun die folgenden Tasten auf der
Fernbedienung, die Signale sendet:
1. Drücken Sie die EDIT-Taste
„EDIT?“.
. Im Display erscheint
2. Drücken Sie die /CLONE-Taste
. Es erscheint
„REC/TRX?“, wobei „REC“ oder „TRX“ blinkt.
3. Falls erforderlich, drücken Sie die Taste -, bis „TRX“
blinkt. Drücken Sie zur Bestätigung die ENT-Taste.
TRANSMITTER und erscheinen zusammen mit dem
Wort „SENDING“ im Display. Auf diese Weise wird
bestätigt, dass die Fernbedienung Daten sendet. Es
dauert zehn Minuten, bis alle Daten gesendet sind.
HINWEIS: Sie verlassen die Clone-Funktion, indem Sie
anstelle der ENT-Taste erneut die /CLONE-Taste drücken.
Während des Datentransfers erscheint die LOADINGAnzeige im Display des Empfangsgeräts. Bei Beendigung
des Datentransfers erscheint eine der folgenden
Bestätigungsmitteilungen im Display des Empfangsgeräts:
• War der Transfer erfolgreich, erscheint „OK“
und die Fernbedienung kehrt in den normalen Modus
zurück.
• Werden
60
Sekunden
lang
im
Empfangsmodus keine Daten empfangen,
erscheint „NO DATA“ im LCD-Display und die
Fernbedienung kehrt in den normalen Betriebsmodus
zurück.
44
Español
RR-1050
• Wurden die Daten nicht ordnungsgemäß
übertragen, erscheint die Anzeige CLONE REPT
und zeigt damit an, dass der Übertragungsvorgang
wiederholt werden muss. Die Fernbedienung bleibt im
CLONE REPT-Modus und kann solange nicht genutzt
werden, bis die Datenübertragung erfolgreich
abgeschlossen ist.
Introducción
HINWEIS: Die CLONE-Funktion kann ausschließlich zur
Datenübertragung von einer Rotel-RR-1050 zu einer
anderen RR-1050 genutzt werden.
Funciones y Prestaciones Clave
Reset-Taste
Sollte die RR-1050 nicht reagieren, drücken Sie mit einer
Kugelschreiberspitze auf die RESET-Taste. Alle gelernten
Befehle bleiben dabei erhalten.
Eingabe von Bezeichnungen
Wenn Sie eine Taste auf der RR-1050 drücken, erscheint
ihre Bezeichnung im Display. Die im Werk eingegebenen
Bezeichnungen entsprechen jeweils der Tastenbeschriftung.
Sie können die im Display erscheinende Bezeichnung
ändern, um beispielsweise eine andere Sprache zu wählen
oder die Bezeichnungen an die Namen der spezifischen
Komponenten anzupassen.
Die RR-1050 verfügt über zwei komplette Sets („Seiten“)
mit gespeicherten Bezeichnungen. Wir empfehlen Ihnen,
die Bezeichnungen der ersten Seite nicht zu verändern.
Sie sollten nur die zweite Seite nutzen, um Ihre eigenen
Bezeichnungen einzugeben. Auf diese Weise können Sie
jederzeit zu den Grundbezeichnungen zurückkehren.
Mehrsprachenmodus
Um von der ersten Seite auf die zweite Seite zu schalten,
drücken Sie mit einer Kugelschreiberspitze auf die LANGPAGE 1/2-Taste. Drücken Sie die Taste erneut, wenn Sie
zur ersten Seite zurückkehren wollen. Die Angabe der neu
gewählten Seite (entweder „PAGE 1“ oder „PAGE 2“)
erscheint kurz im Display.
EDIT-Taste (zur Änderung der
Tastenbezeichnung)
Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Bezeichnung einer
Taste im Display ändern wollen:
1. Drücken Sie die GERÄTE-/EINGANGSWAHLTASTE,
um die Befehle aufzurufen, deren Bezeichnung Sie
ändern möchten. Drücken Sie z.B. die TUN-Taste,
wenn Sie die Bezeichnung einer Taste des TUNERBefehlssets im Display verändern möchten.
2. Drücken Sie die EDIT-Taste
„EDIT?“.
. Im Display erscheint
61
Gracias por adquirir el mando a Distancia Universal con
Capacidad de Aprendizaje Rotel RR-1050. El RR-1050
puede reemplazar hasta un total de nueve mandos a
distancia y controlar componentes de audio o vídeo tanto
de Rotel como de otros fabricantes.
• Fácil programación utilizando los mandos a distancia
que usted ya tenga para memorizar sus órdenes de
control en el RR-1050.
• Preprogramado para gobernar una extensa gama de
componentes audiovisuales de Rotel. Puede
reprogramarse cualquier botón para que “aprenda”
las señales de control procedentes de cualquier otro
mando a distancia.
• Un VISUALIZADOR DE FUNCIONES LCD incorporado
suministra información en tiempo real durante la
programación y funcionamiento del RR-1050,
incluyendo indicadores de estado y nombres
personalizables para cada botón.
• Retroiluminación para facilitar el manejo en
habitaciones oscuras junto con un aviso acústico
opcional para cada vez que se pulsa un botón.
• Veinte teclas MACRO envían una secuencia de hasta
20 órdenes mediante la pulsación de dos botones.
Precauciones Importantes
• El RR-1050 es robusto pero no indestructible. Por lo
tanto, le rogamos que no lo tire ni lo deje caer al
suelo.
• No exponga el RR-1050 a la humedad. Para
limpiarlo, utilice una gamuza suave libre de gasa.
Evite el uso de productos de limpieza agresivos.
• No intente desmontar el RR-1050 ya que ello
invalidará la garantía.
Instalación de las Pilas
Saque el RR-1050 y las cuatro pilas AAA de la caja del
embalaje. Gire el RR-1050 y quite la tapa del
compartimento portabaterías pulsando la lengüeta de
bloqueo y tirándola hacia arriba. Coloque las cuatro pilas
AAA en el interior del compartimento portabaterías (siga
las instrucciones de polaridad que figuran en la parte inferior del mismo) y vuelva a colocar la tapa en su lugar.
60
Deutsch
RR-1050
Contenido
Tapa Deslizante
Mapa de Caracteres
Distribución de los Botones
Grupos de Etiquetas
Pasos del Proceso de Aprendizaje
2
2
3
3
4
Introducción ...................................... 61
Funciones y Prestaciones Clave
Precauciones Importantes
Instalación de las Pilas
61
61
61
Navegando con el RR-1050 .............. 62
Sensor/Emisor de Rayos Infrarrojos (IR)
Visualizador de Funciones LCD
Botón y Sensor de Iluminación
Tapa Deslizante
Botones Device/Input
Botón EXT
Botones Correspondientes a las Ordenes Básicas
Botones Correspondientes a las Ordenes Secundarias
Botones Multi-Paso
Botones Especiales
Botones de Configuración
62
62
62
63
63
63
64
64
65
65
65
Manejo del RR-1050 ......................... 65
Envío de Ordenes de Control por Rayos Infrarrojos (IR)
Envío de Macros
Funcionamiento del Botón Multi-Paso
Botón LIGHT (“ILUMINACION”)
Botón KEY TONE (“TONO DE TECLA”)
Indicador LOW BATTERY (“NIVEL DE LAS PILAS BAJO”)
65
66
66
66
67
67
Programación ................................... 67
Modo de Aprendizaje (“Learning”)
Memorización de Botones COMMAND
Multi-Paso
Programación de Macros
Borrado de Ordenes Memorizadas
Función Preload (“Precarga”)
Función Clone (“Clonar”)
Botón Reset (“Reinicialización”)
67
69
69
70
71
71
72
Etiquetas (Nombres) Personalizadas . 72
Modo Multi-idioma
Botón EDIT
73
73
45
3. Drücken Sie die GERÄTE-/EINGANGSWAHL- oder
BEFEHLSTASTE, die Sie umbenennen möchten. Die
aktuelle Bezeichnung erscheint im Display, und der
erste Buchstabe blinkt.
4. Drücken Sie die UP- oder DOWN-Tasten, um
nacheinander die Zeichen in der Zeichenübersicht
anzuwählen und den blinkenden Buchstaben zu
ändern. Durch Drücken der „X“-Taste auf dem
Zifferntastenfeld fügen Sie einen Leerschritt in die
Bezeichnung ein.
5. Drücken Sie die Tasten - oder +, um zum nächsten
Buchstaben in der Bezeichnung zu springen.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um die neue
Bezeichnung zu vervollständigen, die sich selbst im
Display zentriert. Drücken Sie die EDIT-Taste, um die
neue Bezeichnung zu speichern und in den normalen
Modus zurückzukehren.
Wiederholen Sie die Schritte 1 – 6, wenn Sie eine beliebige
andere Taste umbenennen möchten. Wird während dieses
Vorgangs 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt, so kehrt
die RR-1050 in den normalen Modus zurück, ohne eine
neue Bezeichnung zu speichern.
HINWEIS: Durch die Umbenennung wird die Bezeichnung
der Befehlstaste nur für das GERÄT geändert, das beim
Umbenennen aktiviert ist. Jede Befehlstaste der einzelnen
Geräte kann seine eigene, ihren Wünschen entsprechende
Bezeichnung bekommen.
HINWEIS: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung
für Bild- oder Tonstörungen, die durch unsachgemäße
Veränderungen an diesem Gerät hervorgerufen werden.
46
Italiano
RR-1050
Indice
Sportello Scorrevole
Mappa dei Caratteri
Disposizione dei Tasti
Set di Etichette
Passi di Programmazione
2
2
3
3
4
Indice ............................................... 46
Introduzione ..................................... 47
Caratteristiche Principali
Precauzioni
Inserimento delle Batterie
47
47
47
Guida attraverso il RR-1050 ............. 48
Emettitore/Sensore IR
Display LCD
Tasto Retro illuminazione
Sportello scorrevole
Tasti Dispositivo/Ingresso
Tasto EXT
Tasti Comandi di Base
Tasti Comandi Secondari
Tasti Multi-Step
Tasti Speciali
Tasti di Configurazione
e Sensore Luce
48
48
48
48
49
49
49
50
50
50
50
Funzionamento del RR-1050 ............. 51
Invio dei Comandi IR
Inviare Comandi Macro
Funzionamento Tasto Multi-Step
Tasto LUCE (LIGHT)
Tasto KEY TONE
Indicatore BATTERIE SCARICHE
51
52
52
52
52
52
Programmazione .............................. 53
Modalità Apprendimento (Learning)
Programmazione del tasto di COMANDO Multi-Step
Programmazione Macro
Cancellazione dei Comandi Memorizzati
Funzione Prevaricamento (Preload)
Funzione Clone
Tasto Reset
53
54
55
56
56
57
58
Etichette Personalizzate .................... 58
Modalità Multi-lingua
Tasto EDIT
58
58
59
4. Premere i tasti SU o GIU per cambiare la lettera
lampeggiante, navigando attraverso l’elenco di
caratteri. L’illustrazione “Mappa Caratteri” vi mostra
i caratteri disponibili. Premere il tasto “X” sulla tastiera
numerica per lasciare uno spazio nell’etichetta.
5. Premere i tasti – o + per spostarvi verso il carattere
successivo dell’etichetta.
6. Ripetere i passi 4 e 5 per completare la nuova etichetta.
Una volta completata la nuova etichetta questa verrà
centrata automaticamente sul display. Premere il tasto
EDIT per salvare la nuova etichetta e ritornare alla
modalità normale.
Ripetere i passi 1-6 per rinominare ogni tasto desiderato.
Durante il processo di dominazione, se non viene premuto
nessun tasto per 15 secondi, il RR-1050 ritorna alla
modalità normale senza aver salvato la nuova etichetta.
NOTA: La rinominazione cambia solamente l’etichetta per
il tasto comando del set DISPOSITIVO che è attivo quando
viene eseguito il procedimento. Ogni tasto di comando
per ogni dispositivo può avere la sua etichetta
personalizzata.
NOTA: Il produttore non è responsabile per qualsiasi
interferenza radio o TV causata da modifiche non
autorizzate all’apparecchio. Tali modifiche potrebbero
invalidare l’autorità dell’utilizzatore nell’uso
dell’equipaggiamento.
58
Italiano
RR-1050
• Se sono stati ricevuti dati inesatti, appare
l’indicatore CLONE REPT avvisandovi di ripetere la
procedure di trasmissione. L’unità rimarrà in modalità
CLONE REPT e non può essere usata fino al
ricevimento corretto dei dati trasmessi.
NOTA: Non cercate di utilizzare la funzione CLONE per
trasferire dati da un telecomando che non sia il RR-1050
Rotel.
Tasto Reset
Nel caso il RR-1050 cessasse di funzionare, premere il
tasto RESET con la punta di una biro. Tutti i comandi appresi
verranno salvate.
Etichette Personalizzate
Con ogni pressione di un tasto sul RR-1050, il suo nome
appare sul display. Di default, i nomi corrispondono ai
nomi impressi per ogni tasto. Esiste però la possibilità di
cambiare il nome che compare sul display alla pressione
del tasto – per cambiare la lingua o personalizzare i nomi
in modo da corrispondere ai vostri componenti.
Esistono due set completi (“pagine”) di etichette (nomi)
memorizzate nel RR-1050. Potrete cambiare tra le due. Vi
raccomandiamo di non cambiare la prima pagina di
etichette. Utilizzare la seconda pagina per inserire le
etichette personalizzate. Ciò vi permette di ritornare ai nomi
di default ogni volta che desiderate.
Modalità Multi-lingua
Per passare dalla prima pagina di etichette alla seconda
pagina, premere il tasto rientrato LANG – PAGE _ con la
punta di una biro. Premere nuovamente il tasto per ritornare
di nuovo alla prima pagina. La nuova selezione, “PAGE
1” o “PAGE 2” appare brevemente sul display.
Tasto EDIT
Per cambiare l’etichetta (nome) di un tasto:
1. Premere un tasto DISPOSITIVO/INGRESSO per
selezionare il set di comandi per i quali desiderate
cambiare le etichette. Per esempio, premere TUNER
per cambiare le etichette che appaiono quando viene
premuto un tasto nel set di comandi TUNER.
2. Premere il tasto EDIT 13. La scritta “EDIT?” apparirà
sul display.
3. Premere il tasto DISPOSITIVO/INGRESSO o
COMANDO che desiderate rietichettare. L’etichetta
corrente appare sul display con la prima lettera
lampeggiante.
47
Introduzione
Grazie per aver acquistato il Telecomando Universale
Programmabile RR-1050. Il RR-1050 può sostituire fino a
nove telecomandi a raggi infrarossi, per il comando dei
componenti audio e video della Rotel o d’altri marchi.
Caratteristiche Principali
• Semplice programmazione utilizzando i vostri telecomandi
esistenti per insegnare al RR-1050 i loro comandi
• Preprogrammato per comandare vari componenti
audio/video Rotel, ogni tasto può essere
preprogrammato e può “imparare” i segnali di
controllo da un qualsiasi altro telecomando.
• Il DISPLAY LCD fornisce un feedback visivo durante
la programmazione e il funzionamento, compresi
l’indicatori di condizione, e le etichette
personalizzabili per ogni tasto di comando.
• Retroilluminazione per un più facile utilizzo in ambienti
oscurati ed un beep sonoro, escludibile, ad ogni
pressione dei tasti.
• Venti tasti MACRO inviano una sequenza di 20
comandi con la pressione di due tasti.
Precauzioni
• Il RR-1050 è robusto, ma non è indistruttibile! Pertanto
vi preghiamo di non lasciarlo cadere!
• Non esponete il RR-1050 all’umidità. Per pulire il
RR-1050, utilizzate un panno morbido, senza peli e
leggermente umido. Evitate solventi.
• Non cercate di aprire il RR-1050. L’apertura invaliderà
la garanzia.
Inserimento delle Batterie
Estrarre il RR-1050 e le 4 pile AAA dalla scatola. Girate il
RR-1050 e sollevate il coperchio dell’alloggiamento per le
pile premendo la linguetta. Collocate le quattro batterie
AAA all’interno (seguite le indicazioni della polarità sul
fondo del vano) e richiudete il coperchio.
48
Italiano
RR-1050
Guida attraverso il RR-1050
Il RR-1050 sostituisce fino a nove telecomandi. La
programmazione del RR-1050 per comandare i vostri
componenti richiede solamente pochi minuti ed è necessario
effettuarla una volta sola. Vedi la sezione APPRENDIMENTO
di questo manuale per le istruzioni di facile uso.
Una volta completata la programmazione, selezionate un
componente premendo un tasto per trasformare il RR-1050
in un telecomando per il vostro lettore CD, TV, o VCR.
57
Funzione Clone
La funzione CLONE trasferisce tutta la programmazione,
inclusi i comandi appresi e le etichette personalizzate, ad
un RR-1050 ad un altro RR-1050. per trasferire la
programmazione, disponete i due telecomandi RR-1050
con i loro finestrini IR uno di fronte all’altro e procedete nel
seguente modo:
Sul telecomando che riceverà i dati:
1. Premere il tasto EDIT
play.
. “EDIT?” apparirà sul dis-
Ecco la disposizione del RR-1050:
Emettitore/Sensore IR
L’Emettitore/Sensore a raggi infrarossi (IR) è collocato
nell’estremità superiore del RR-1050. Ha il ruolo di inviare
i comandi IR e deve essere orientato verso il componente
desiderato. Riceve anche i codici IR dagli altri telecomandi
durante il processo d’APPRENDIMENTO (LEARNING).
Display LCD
Il DISPLAY LCD fornisce informazioni, comprese quelle sul
dispositivo selezionato e l’ingresso scelto. Il display ad otto
caratteri alfanumerici fornisce anche semplici suggerimenti
durante la programmazione del RR-1050. Questi indicatori
e suggerimenti sono presentati nelle rispettive sezioni di
questo manuale.
Inoltre, il display mostra un’etichetta personalizzabile
quando è premuto un tasto.
Tasto Retro illuminazione
e Sensore Luce
Il RR-1050 dispone di una retro illuminazione automatica.
In una stanza poco illuminata, il SENSORE LUCE attiva
automaticamente la retro illuminazione per 6 secondi ogni
qualvolta è premuto un tasto.
L’illuminazione si può attivare manualmente premendo il
tasto LIGHT sul lato del telecomando. La luce rimane accesa
per 6 secondi e per ulteriori 6 secondi ogni qualvolta è
premuto un altro tasto.
NOTA: In una stanza luminosa, la funzione di
retroilluminazione viene disattivata automaticamente per
risparmiare energia.
Sportello scorrevole
Un coperchio scorrevole nasconde i tasti nella parte
inferiore del RR-1050. Questi tasti sono per le funzioni di
comando extra utilizzate nella programmazione e la
configurazione dell’unità. Lasciare il coperchio nella
posizione CHIUSO per semplificare il RR-1050 nel suo
uso comune. Fate scorrere lo sportello in basso per accedere
ai pulsanti aggiuntivi.
2. Premere il tasto
/ CLONE
. Apparirà il
messaggio “REC/TRX?” con “REC” o “TRX”
lampeggiando.
3. Se necessario, premere il tasto – fino a che “REC”inizia
a lampeggiare, e premere il tasto ENT per confermare.
I messaggi RECEIVER e “WAITING” sul display
confermano che l’unità è pronta per ricevere i dati.
NOTA: Cancellate la funzione clone premendo
nuovamente il tasto / CLONE anziché il tasto ENT.
Sul comando che invierà i dati:
1. Premete il tasto EDIT
. “EDIT?” apparirà sul display.
2. Premete il tasto di clonazione /CLONE . Apparirà
“REC / TRX?” con la prima o la seconda sigla
lampeggiante.
3. Se necessario, premete il tasto – fino a che TRX sta
lampeggiando e premete il tasto ENT per confermare.
Gli indicatori TRANSMITTER e
insieme alla parola
“SENDING” appariranno sul display per indicare che
i dati sono stati inviati. Ci vogliono 10 minuti per
inviare tutti i dati.
NOTA: Annullate la funzione di clonazione premendo
nuovamente il tasto /CLONE anziché il pulsante ENT.
Durante il processo di trasferimento dati l’indicatore
LOADING apparirà sul display dell’unità ricevente. Una
volta completato il trasferimento dati, uno dei seguenti
messaggi apparirà sul display del RR-1050 ricevente:
• Se il trasferimento dati è avvenuto con
successo, apparirà la voce “OK” e l’unità ritorna in
modalità normale.
• Se non viene ricevuto nessun dato per 60
secondi in modalità di ricezione, “NO DATA”
apparirà sul LCD e l’unità torna in modalità di
funzionamento normale.
56
Italiano
RR-1050
6. Una volta inserita l’intera sequenza macro, premere
il tasto LEARN per completare il processo. Un
messaggio di conferma “MAR.OK” apparirà sul display.
L’ultimo componente selezionato nella sequenza macro
rimane il dispositivo per il qual è stato impostata la funzione
del RR-1050. se desiderate che un altro dispositivo sia attivo
dopo l’uso del comando macro, selezionate quel
componente come ultimo passo nel macro.
Cancellazione dei Comandi Memorizzati
Il tasto CLEAR cancella tutti i comandi appresi con un
singolo tasto, tutti i comandi sotto un tasto DEVICE
particolare, oppure una sequenza MACRO.
1. Premere il tasto rientrato CLEAR con la punta di una
biro. Apparirà la scritta “CLEAR?”.
2. Premere un tasto COMANDO per cancellare un
comando singolo. Premere un tasto DISPOSITIVO/
INGRESSO per meno di un secondo per cancellare il
codice di selezione del componente. Premere e tenere premuto un tasto DISPOSITIVO/INGRESSO per
cancellare il codice della selezione sorgente in
ingresso. premere il tasto MACRO e poi il tasto dove
il macro è stato memorizzato per cancellare una
sequenza MACRO. Un messaggio di conferma “OK!”
apparirà sul display.
49
Tasti Dispositivo/Ingresso
Ci sono nove tasti (AUD, CD; TUN; TAPE e V1 a V5) nella
parte superiore del RR-1050 che vengono utilizzati per
selezionare il dispositivo o componente che controllerete e
per selezionare la sorgente in ingresso per il dispositivo che
state controllando. La durata della pressione del tasto
determina se è selezionato un dispositivo oppure una sorgente
in ingresso. Per esempio, premendo brevemente – meno di
un secondo – il tasto AUD, il RR-1050 diventa il telecomando
per i vostri sintoamplificatori audio/video o processori surround Rotel. Se premete invece a lungo il tasto CD – più di un
secondo – verrà selezionato l’ingresso CD per il processore
Surround ed il lettore CD diventa il dispositivo selezionato.
Il tasto AUD è preprogrammato per controllare i
sintoamplificatori audio/video e processori surround Rotel.
Il tasto V1 è preprogrammato per controllare i lettori DVD
Rotel. Tutti gli altri tasti non sono stati programmati e
possono essere utilizzati per apprendere i codici di controllo
di altri telecomandi. I codici di controllo per i tasti AUD e
V1 possono essere riprogrammati per altri codici di
controllo. I codici di controllo originali per questi tasti
possono essere resetati.
NOTA: Anche i tasti DISPOSITIVO/INGRESSO sono usati
nella programmazione del RR-1050 e sono anche
disponibili per memorizzare ed inviare MACROS.
(sequenze automatiche fino a 20 comandi memorizzati).
Tasto EXT
NOTA: Una volta che un comando appreso viene
cancellato da un tasto DISPOSITIVO /INGRESSO, viene
ripristinato il codice di comando originale impostato in
fabbrica.
Il RR-1050 esce automaticamente dalla modalità CLEAR
se non viene premuto nessun tasto per 15 secondi.
Manualmente si esce premendo nuovamente il tasto CLEAR.
Funzione Precaricamento (Preload)
Premere il tasto rientrato PRELOAD con la punta di una
biro per riportare il RR-1050 alla sua programmazione
originale di fabbrica. “LOADING” apparirà sul display
mentre vengono ristabiliti i codici, seguito dalla conferma
“OK!” quando il processo è completato.
NOTA: Premendo PRELOAD si cancelleranno tutti i
comandi appresi per i tasti AUD e V1. I codici programmati
in fabbrica per sintoamplificatori, processori surround, e
lettori DVD verranno ristabiliti. Assicuratevi che è
questo ciò che volete! I comandi appresi per gli altri
tasti non vengono cancellati.
Il tasto EXT è un tasto speciale per la selezione ingressi per
sintoamplificatori audio/video o processori surround Rotel.
Viene utilizzato per selezionare gli ingressi analogici a sei
canali per la riproduzione di SACD o dischi DVD-Audio.
Così verranno bypassati i convertitori digitali /analogici
dell’amplificatore o processore surround. Dopo la pressione
del tasto EXT, il dispositivo V1 è selezionato per funzionare.
Tasti Comandi di Base
Quest’ampio gruppo di tasti duplica le funzioni sui
telecomandi per i vostri componenti audio/video. Ogni
tasto può memorizzare comandi per nove componenti
diversi, selezionati premendo uno dei tasti DISPOSITIVO/
INGRESSO (AUD, CD, TUN, TAPE e V1 – V5).
Quando usate il RR-1050, premere prima il tasto
DISPOSITIVO/INGRESSO per il componente desiderato.
Poi, premere i tasti COMANDI per inviare i comandi
appresi per quel componente.
Nella parte superiore destra di questo gruppo si trovano i
tasti per i comandi di base come Power On/Off
(Accensione), Volume, Selezione Canali, e Muting. Anche
il tasto Macro si trova in questo gruppo. Vedi la sezione
“Programmazione Macro” di questo manuale per ulteriori
informazioni.
50
Italiano
RR-1050
Nella parte superiore sinistra di questo gruppo ci sono
dodici tasti numerici che sono usati per la selezione diretta
di una traccia su un lettore CD o DVD, oppure la selezione
diretta di canali di una TV, decoder TV via cavo, ricevitore
satellitare, etc.
In basso a destra ci sono nove tasti che duplicano le funzioni
menu che si trovano su un ricevitore satellitare o decoder
TV, oppure su componenti audio/video con sistema di menu
on screen. I cinque tasti rotondi sono utilizzati per funzioni
extra, come L’ultimo Canale, Guida alla Visione, etc.
In basso a sinistra ci sono cinque tasti rettangolari che
duplicano le funzioni base di trasporto (Play,
Avanzamento, Pause, etc.) di un lettore CD, un lettore DVD
o un videoregistratore.
Tasti Comandi Secondari
Sotto lo sportello glissante si trova un gruppo di tasti ovali
che ricoprono le funzioni di comando secondarie. La
funzione di questi tasti varia secondo il componente
selezionato con l’aiuto dei tasti DISPOSITIVO/INGRESSO.
Vedi l’immagine “Set Etichette”.
Tasti Multi-Step
In aggiunta alle funzioni normali, i cinque tasti
contrassegnati SCAN, PTY, P-TUN, TP e TA offrono un
opzione speciale – l’apprendimento di fino a tre comandi
su un tasto solo. Il primo comando viene inviato alla prima
pressione del tasto, il secondo comando è inviato la
prossima volta che viene premuto quel tasto, e il terzo
comando viene inviato con la terza pressione del tasto.
Tasti Speciali
I tre tasti rettangolari che si trovano dietro lo sportello glissante
sono utilizzati per la programmazione del RR-1050 e per
altre funzioni speciali come la funzione KEY TONE.
Tasti di Configurazione
I quattro tasti rientrati che si trovano dietro allo sportello
glissante sono usati nella configurazione dell’unità. Questi
tasti sono rientrati per evitare di premerli accidentalmente.
Usare la punta di una biro per premerli.
55
2. Premere il tasto SCAN una seconda volta. Sul display
comparirà “S1 – 2”. Premere e tenere premuto il tasto
successivo sul telecomando fino all’apparizione del
messaggio di conferma “OK!”.
3. Per apprendere un terzo comando, premere il tasto
SCAN una terza volta. Il display mostra “S1 - 3”
indicando che è pronta per apprendere il terzo commando. Premere e tenere premuto il tasto comando
successivo sul telecomando originale fino alla
visualizzazione della conferma “OK!”.
Programmazione Macro
Venti tra i tasti del RR-1050 (i nove tasti dispositivo, il tasto
EXT ed i tasti numerici 0-9) possono immagazzinare
sequenze macro a comandi multipli – per esempio, una
sequenza che accende la TC, seleziona il canale 5, accende
il processore surround, e seleziona l’ingresso TV. Una
sequenza macro viene inviata con la pressione del tasto
MACRO seguito dal tasto in cui è stata memorizzata la
funzione macro.
Per programmare una funzione macro, assicuratevi prima
che tutti i comandi desiderati sono stati memorizzati nel
RR-1050 – la funziona macro ricorda semplicemente una
sequenza di comandi individuali del RR-1050.
1. Premere il tasto LEARN
pare sul display.
. L’indicatore “LEARN” com-
2. Premere il tasto MACRO
. Sul display LCD compare “MACRO?” chiedendo dove memorizzare la
sequenza.
3. Premere uno dei tasti macro disponibili – i nove tasti
DISPOSITIVO/INGRESSO , il tasto EXT, oppure i tasti
numerici 0-9. Sul display appare brevemente una “M”
seguita al nome del tasto (per esempio “M.O”)
4. “Step 1” apparirà sul display indicando che l’unità è
pronta per apprendere il primo passaggio nel macro.
Premere i comandi individuali desiderati fino
all’ultimazione dell’intera sequenza. Ogni pressione
del tasto è confermata sul display seguita da un
suggerimento per il prossimo passo.
NOTA: quando utilizzate i tasti DISPOSITIVO/INGRESSO
per selezionare il dispositivo che desiderate controllare,
premere il tasto per meno di un secondo. Per selezionare
un ingresso per il rispettivo dispositivo, premere e tenere
premuto il tasto per più di un secondo.
5. Per inserire un ritardo di tempo seguendo un comando,
tenere premuto il tasto per la durata desiderata del
ritardo.
54
Italiano
RR-1050
Per programmare un tasto DISPOSITIVO/
INGRESSO o il tasto EXT per la selezione di un
ingresso per il componente controllato:
1. Premere il tasto LEARN
sul RR-1050. L’indicatore
LEARN lampeggerà sul display.
2. Premere e tenere premuto il tasto DISPOSITIVO/
INGRESSO che desiderate programmare fino a che
l’indicatore LEARN non lampeggia più. L’etichetta per
quel dispositivo apparirà sul display.
3. Premere e tenere premuto il tasto corrispondente della
selezione ingresso sul telecomando originale fino
all’apparizione della scritta “OK!” sul display, che
indica che quel commando è stato appreso
(memorizzato).
Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni tasto DISPOSITIVO/
INGRESSO che desiderate programmare per la selezione
sorgente in ingresso.
NOTA: Il tasto AUD INPUT/DEVICE non può essere
programmato per la selezione della sorgente in ingresso.
Durante la programmazione del RR-1050:
Se sul display compare il messaggio ERROR, il
commando non è stato appreso con successo. Riprovare.
Se sul display compare il messaggio NO DATA,
non è stato ricevuto nessun segnale dal telecomando
originale. Sistemate la posizione dei due telecomandi e
riprovate.
Il RR-1050 esce dalla modalità LEARN (Apprendimento)
dopo 15 secondi nei quali non è stato premuto nessun
tasto.
Programmazione del tasto di COMANDO
Multi-Step
I cinque tasti contrassegnati SCAN, PTY, P-TUN, TP, TA
mettono a disposizione un opzione speciale – la capacità
di apprendere fino a tre comandi diversi in un singolo
tasto. Durante il funzionamento, il primo comando viene
inviato con una sola pressione del tasto, il secondo
comando è inviato con la seconda pressione del tasto, e il
terzo comando è inviato alla terza pressione del tasto.
Per programmare un tasto multi-step usando il tasto SCAN
come esempio:
1. Seguire i quattro passaggi della “Programmazione
di un tasto COMANDO” nella sezione precedente per
programmare il primo comando per il tasto SCAN.
51
Funzionamento del RR-1050
Questa sezione del manuale spiega il funzionamento di
base del RR-1050 e la maggior parte delle sue funzioni
standard.
NOTA: Il tasto AUD DEVICE/INPUT del RR-1050 è
preprogrammato con codici di controllo per gli amplificatori
audio/video e processori surround Rotel. Il tasto V1 è
preprogrammato per controllare i lettori DVD Rotel. Gli
altri tasti DISPOSITIVO/INGRESSO (CD, TUN, TAPE e V2
– V5) non sono programmati. Dovrete usare la funzione
LEARNING (APPRENDIMENTO) per programmare i codici
di controllo per questi tasti DISPOSITIVO/INGRESSO.
Invio dei Comandi IR
Invece di appoggiare un telecomando per poi prenderne
un altro, premere semplicemente un tasto sul RR-1050 per
trasformarlo dal telecomando per il controllo del vostro
lettore CD in un telecomando per la vostra TV. Ecco come:
1. Premere il tasto DISPOSITIVO/INGRESSO
per
attivare il comando impostato per il componente
desiderato. Per esempio, premere il tasto AUD per un
sintoamplificatore audio/video o processore surround
Rotel. Il nome della vostra selezione apparirà sul display. L’impostazione di comando selezionata rimane
attiva fino a che non viene premuto un tasto
DISPOSITIVO diverso.
2. Premere un qualsiasi tasto COMAND
per
inviare un comando IR al componente che avete
selezionato. Il nome per il tasto COMAND appare
sul display. Se appare la scritta “EMPTY” sul display,
il tasto non contiene nessun comando per il rispettivo
dispositivo.
3. Per selezionare una sorgente in ingresso per il
dispositivo selezionato, premere e tenere premuto un
tasto DISPOSITIVO/INGRESSO
per più di un
secondo. Quel componente sorgente in ingresso
diventa il dispositivo selezionato. Il display mostra il
nome per la sorgente in ingresso selezionata.
NOTA: Le etichette (nomi) di default che appaiono sul
display corrispondono ai nomi dei tasti. Esiste la possibilità
di personalizzare i nomi per ogni tasto DISPOSITIVO e
COMANDO.
Ricordate che i tasti COMANDO duplicano i controlli su
tanti tipi diversi di componenti audio/video. La loro
funzione dipende dal tipo di componente selezionato.
Assicuratevi di aver premuto il tasto DISPOSITIVO corretto
e usate i nomi dei tasti come guida.
52
Italiano
RR-1050
Inviare Comandi Macro
Venti dei tasti del RR-1050 (i nove tasti dispositivo, il tasto
EXT ed i tasti numerici 0-9) possono memorizzare sequenze
macro a più comandi. Per esempio, una sequenza che
accende la TV, seleziona il canale 5, accende il processore
surround, e seleziona l’ingresso TV. Una sequenza macro
è inviata premendo il tasto MACRO seguito dal tasto in
cui è memorizzato il macro. Vedi la sezione
programmazione macro per ulteriori informazioni.
Funzionamento Tasto Multi-Step
I cinque tasti contrassegnati SCAN, PTY, P-TUN, TA, TP
mettono a disposizione un opzione speciale – la capacità
di programmare fino a tre comandi diversi. Il primo
comando è inviato quando il tasto viene premuto una sola
volta, il secondo comando viene inviato con la seconda
pressione del tasto, ed il terzo comando è inviato con la
terza pressione del tasto.
Tasto LUCE (LIGHT)
In una stanza buia, il RR-1050 attiva automaticamente la
sua funzione di retroilluminazione per 6 secondi con la
pressione di un tasto. Premere il tasto LIGHT per attivare
manualmente la retroilluminazione in una stanza poco
illuminata. Questo tasto viene disattivato in una stanza
luminosa.
Tasto KEY TONE
Il RR-1050 può essere configurato per emettere un suono
ogni qualvolta viene premuto un tasto. Quando questa
funzione è attiva, sul display appare l’indicatore .
Premere il tasto /CLONE per attivare o disattivare questa
funzione.
Indicatore BATTERIE SCARICHE
L’indicatore
appare sul display quando le batterie sono
deboli e hanno bisogno di essere sostituite.
• Quando l’indicatore appare fisso sul display, la funzione di retroilluminazione viene
disabilitata per risparmiare l’energia delle batterie
• Quando l’indicatore lampeggia, l’energia delle
batterie è estremamente bassa e l’unità bloccherà tutte
le funzioni fino all’installazione di nuove batterie.
Tutte le programmazioni vengono memorizzate mentre si
stanno cambiando le pile.
53
Programmazione
Il RR-1050 sostituisce fino a nove telecomandi, uno per
ogni tasto DISPOSITIVO. Il tasto AUD, selezione dispositivo,
del telecomando RR-1050 è pre-programmato per
controllare i sintoamplificatori ed i processori audio/video
Rotel. Il tasto V1 è pre-programmato per comandare i dvd
Rotel. Gli altri tasti (CD, TUN, TAPE e V2 -V5) non sono
pre-programmati, quindi e possibile programmarli secondo
le vostre richieste. Ogni tasto in ogni serie di
dispositivi può essere reprogrammato con
nuovi segnali IR. Le opzioni aggiuntive di
programmazione, come la programmazione speciale
macro, la cancellazione dei comandi memorizzati, la
clonazione dei comandi da un RR-1050 ad un altro e il
reset del RR-1050 sono descritte in seguito nella presente
sezione.
Modalità Apprendimento (Learning)
Per insegnare al RR-1050 i comandi provenienti da uno
degli altri vostri telecomandi, collocate i due telecomandi
uno di fronte all’altro come mostrato nella figura all’inizio
di questo manuale. I segnali IR inviati dall’altro telecomando
devono essere indirizzati verso il sensore/emettitore IR del
RR-1050.
Esistono due seri diverse di passi da compiere nella
programmazione del RR-1050. La prima è utilizzata per
programmare i tasti COMANDI. La serie ridotta è utilizzata
per programmare i tasti DISPOSITIVO/INGRESSO per la
selezione di una sorgente in ingresso per il componente
controllato.
Per programmare un tasto COMANDI:
1. Premere il tasto LEARN
sul RR-1050. l’indicatore
LEARN lampeggerà sul display.
2. Premere il tasto DISPOSITIVO/INGRESSO
sul
RR-1050 per selezionare il componente (CD, V2, etc)
la cui serie di comandi desiderate programmare. Il
nome di quel componente apparirà sul display.
3. Premere il tasto COMAND
che desiderate
programmare (4, CH UP/DOWN, etc.). Il nome di
quel tasto COMANDO appare sul display e
l’indicatore LEARN cesserà di lampeggiare.
4. Premere e tenere premuto il tasto corrispondente sul
telecomando originale fino a che sul display non compare la scritta “OK!”, indicando che il rispettivo
comando è stato appreso.
L’indicatore LEARN riprende a lampeggiare una volta
appreso il comando. Ripetere i passi 3 e 4 per ogni tasto
COMANDO che desiderate programmare in quella serie
di comandi – per esempio, per ogni funzione di selezione
trasporto e traccia del vostro lettore CD.