Sangean | DAR-101 | Digitální MP3 záznamník DAR-101 Obj. č.: 30 53 74

Vlastnosti
Pro digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 jsou charakteristické následující vlastnosti:
Digitální MP3 záznamník DAR-101
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktivace digitálního záznamu ovládaná hlasem
Podpora mediálních formátů MP3 a WMA na SD kartě (až do 32 GB), nebo přes USB rozhraní
2 vestavěné mikrofony s vyšší citlivostí a s funkcí AGC (automatic gain control)
Nahrávání záznamu: interní mikrofon, externí mikrofon, telefon a linkový vstup
Kontrola položeného a zvednutého sluchátka pro automatický záznam telefonického rozhovoru
při spojení hovoru
Možnost použití externího stereofonního mikrofonu pro záznam stereofonního zvuku
Velký STN LCD displej s nastavitelným podsvícením
Digitální výstup S/PDIF s možností připojení dálkového ovladače
Správce výběru souborů a pohodlné ovládání menu otočným knoflíkem
3 úrovně kvality záznamu: 64 kbps / 128 kbps / 192 kbps
Ovládací prvky a připojení
Obj. č.: 30 53 74
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního MP3 záznamníku Sangean DAR 101.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste
jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
1. Reproduktor
2. LC displej
3. Vyskakovací LCD obrazovka
4. Tlačítko Menu / Esc
5. Tlačítko Enter
6. Ovladač ladění
7. Tlačítko prohlížeče souborů
8. Tlačítko Stop
9. Tlačítko pro rychlý posun vpřed
10. Play/Pause
11. Tlačítko přetáčení zpět
12. Tlačítko nahrávání
13. Ukazatel akustické špičky
14. Tlačítko On/Off
15. Repeat A-B
16. Tlačítko režimu přehrávání
17. Tlačítko pro výběr zdroje
18. Tlačítko časování nahrávání
19. Přepínač alkalických baterií a akumulátorů Alkaline/NiMH/NiCad
20. Slot pro SD kartu
21. USB konektor
30. Ovladač hlasitosti
34. Přepínač režimu telefon, záznamník, reminder
31. Ovladač úrovně nahrávání/Balance 35. Přepínač režimu telefon, záznamník, reminder
32. Mic in - pravý
36. Připojení sluchátek
33. Mic in - levý
Provoz na baterie
1. Zatlačte západky na krytu schránky baterií dolů
a kryt odstraňte.
Pokud používáte obyčejné baterie, před jejich vložením
se ubezpečte, že přepínač NiMH/NiCad/ Alkaline
(obyčejných alkalických baterií) a (nabíjecích
akumulátorů), který je umístěn uvnitř schránky pro
baterie, je v poloze Alkaline (baterie). Pokud používáte
nabíjecí akumulátory, dávejte pozor, abyste přepínač
přepnuli do polohy NiMH/NiCad (akumulátor).
2. Do prostoru ve schránce vložte čtyři baterie typu AA. Dejte pozor, aby byly všechny baterie
vloženy se správnou polaritou podle značek na zadní straně přístroje. Kryt schránky baterií
znovu uzavřete.
3. Pokud kapacita baterií klesne pod určitou úroveň, rozsvítí se indikátor slabých baterií.
Pokud uvidíte tento ukazatel, měli byste baterie co nejdříve vyměnit. Známkou toho,
že je potřebné vyměnit baterie je i snížený výkon, zkreslení a zadrhávání zvuku.
4. Jestliže nebudete přístroj po delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
22. Schránka baterií
Z ekonomických důvodů doporučujeme DAR-101 napájet, kdykoli to bude možné, napájecím
adaptérem a provoz na baterie využívat jen příležitostně, nebo v pohotovostním režimu.
DŮLEŽITÉ:
Nevystavujte baterie přílišnému teplu, např. slunečnímu světlu, ohni apod.
Po použití likvidujte baterie patřičným způsobem.
Použití adaptéru střídavého proudu
23. AC in
24. Digital out
25. Line in
26. Remote
27. Line out
28. Phone in
29. Phone in
Záznamník je dodáván s napájecím adaptérem.
1. Položte záznamník na rovný povrch.
2. Konektor napájecího adaptéru zapojte do zdířky, která je umístěna na pravé straně záznamníku.
3. Adaptér zapojte do zásuvky elektrického proudu. Kdykoli použijete adaptér, baterie se
automaticky odpojí.
Pokud se záznamník nepoužívá, vytáhněte napájecí adaptér ze zásuvky a odpojte jej od záznamníku.
DŮLEŽITÉ:
Napájecí adaptér slouží jako prostředek pro připojení záznamníku k napájení. Síťová zásuvka,
do které je adaptér připojen, musí být během provozu snadno dostupná. Aby se záznamník
úplně odpojil od napájení, musí se napájecí adaptér zcela vytáhnout ze síťové zásuvky.
Nabíjení akumulátorů
Pokud používáte k napájení akumulátory, tak snížený výkon, zkreslení a zadrhávání zvuku,
nebo blikající symbol slabých baterií na displeji jsou známkou toho, že se akumulátory musí dobít.
Akumulátory se smí nabíjet, jen když je záznamník ve vypnutém stavu. Ubezpečte se,
že přepínač typu baterií je v poloze NiMH/NiCad. Před prvním použitím akumulátory plně
nabijte. V závislosti na kapacitě nabíjecích akumulátorů to může trvat i delší dobu.
Nemíchejte dohromady staré a nové akumulátory.
Nemíchejte dohromady plně nabité a částečně vybité akumulátory.
Nepoužívejte akumulátory, které mají různou úroveň mAh.
Nepoužívejte poškozené a vyteklé akumulátory a baterie.
Nastavení data
1. Pokud je záznamník v zapnutém stavu, stiskněte tlačítko Menu.
2. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní SYSTEM SETUP
a poté stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
3. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní položka TIME & DATE
a poté stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
4. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní DATE a poté stiskněte
tlačítko Enter pro otevření nastavení.
5. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní DATE FORMAT a poté
stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení. Otáčením ladícího knoflíku
vyberte požadovaný formát data. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka
Enter a displej se vrátí k předešlému nastavení.
6. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní DATE SET a poté
stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení. Otáčením ladícího tlačítka
vyberte příslušnou číslici pro každé nastavení a pro potvrzení nastavení
a přechod k dalšímu nastavení stiskněte tlačítko Enter.
Nastavení hodin a data
Nastavení času hodin
Na záznamníku DAR-101 lze nastavit zobrazení času v 12, nebo 24 hodinovém formátu.
1. Pokud je záznamník v zapnutém stavu, stiskněte tlačítko Menu.
2. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní SYSTEM SETUP
a poté stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
3. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní položka TIME & DATE,
a poté stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení. Otáčejte ladícím
knoflíkem, dokud se nezvýrazní TIME a poté stiskněte tlačítko Enter
pro otevření nastavení.
4. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní TIME FORMAT
a poté stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení. Otáčením ladícího
knoflíku vyberte podle přání buď 12, nebo 24 hodinový formát.
Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka Enter a displej se vrátí
k předešlému nastavení.
5. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní TIME SET a poté
stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení. Pokud bliká zobrazení hodin,
otáčejte ladícím tlačítkem a vyberte příslušnou hodinu pro zobrazení na displeji.
Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko Enter.
6. Pokud bliká zobrazení minut, otáčejte ladícím tlačítkem a vyberte příslušnou minutu
pro zobrazení na displeji. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka Enter.
Pokyny k nahrávání
Nahrávání z externího zařízení
Záznamník DAR-101 lze použít s jakýmkoli audio zařízením, které je vybaveno konektorem
pro sluchátka, nebo výstupem Line out.
1. Nejdříve podržte stisknuté tlačítko ON/OFF a zapněte záznamník.
2. Ubezpečte se, že ve slotu pro SD kartu je správně vložena paměťová karta
s dostatečnou kapacitou.
3. Stereofonní audio kabel s 3,5 mm konektorem zapojte do výstupu Line Out,
nebo do zdířky pro připojení sluchátek na externím audio zařízení a do
přípojky Line in na záznamníku DAR-101.
4. Otáčením ovladače úrovně nahrávání upravte úroveň nahrávání.
Pokud je úroveň nahrávání nastavena příliš hlasitě, může docházet
ke zkreslení nahrávaného zvuku a začne blikat indikátor akustické špičky.
Otáčejte ovladačem Balance a podle potřeby upravte nastavení vyváženosti nahrávání.
5. Stiskněte a podržte tlačítko Record a záznamník začne nahrávat
z externího audio zařízení.
6. Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte tlačítko Stop.
7. Stisknete tlačítko Play/pause a záznamník začne přehrávat záznam,
který jste právě nahráli.
8. Otáčejte ovladačem hlasitosti a nastavte si hlasitost na požadovanou úroveň.
Nahrávání s časovačem
Nahrávání na záznamníku DAR-101 lze nastavit pomocí časovače,
aby se funkce nahrávání zapnula a vypnula v předem určeném čase.
1. Nejdříve podržte stisknuté tlačítko ON/OFF a zapněte záznamník.
Poté přepněte přepínač režimu na režim hudby. Podržte stisknuté tlačítko
Timer Record, aby se otevřelo nastavení.
2. Ubezpečte se, že ve slotu pro SD kartu je správně vložena paměťová karta
s dostatečnou kapacitou. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní
položka MODE a pak stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
3. Otáčením ladícího knoflíku vyberte jednu z možností ONCE (jednou), nebo
DAILY (denně) a výběr potvrďte stisknutím tlačítka Enter.
4. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní SOURCE a poté stiskněte
tlačítko Enter pro otevření nastavení. Otáčením ladícího knoflíku vyberte nahrávání
z mikrofonu, nebo z externího zdroje (Microphone - Aux in) a výběr potvrďte stisknutím
tlačítka Enter.
5. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní RECORD TIME a poté stiskněte tlačítko
Enter pro otevření nastavení. Začne blikat číslice hodiny v začátku nahrávání (START TIME).
Otáčením ladícího knoflíku vyberte požadovanou hodinu začátku nahrávání a stiskněte Enter
pro přechod na nastavení minut. Otáčením ladícího knoflíku vyberte požadovanou minutu
začátku nahrávání a pro potvrzení nastavení stiskněte Enter.
6. Začne blikat číslice hodiny ukončení nahrávání (STOP TIME). Otáčením ladícího knoflíku
vyberte požadovanou hodinu konce nahrávání a stiskněte Enter pro potvrzení nastavení.
Začne blikat číslice minuty ukončení nahrávání. Otáčením ladícího knoflíku vyberte požadovanou
minutu konce nahrávání a pro potvrzení nastavení stiskněte Enter. Nastavení časovače je
dokončeno.
Pokud jako zdroj nahrávání zvolíte mikrofon, záznamník bude automaticky
nahrávat ze vstupu Mic in, když přístroj detekuje připojení mikrofonu ke vstupům
Mic in. V opačném případě bude záznamník nahrávat z interního mikrofonu.
Záznam prostřednictvím hlasové upomínky
1. Nejdříve podržte stisknuté tlačítko ON/OFF a zapněte záznamník.
2. Přepínač režimu přepněte na režim Reminder.
3. Ubezpečte se, že ve slotu pro SD kartu je správně vložena
paměťová karta s dostatečnou kapacitou.
4. Stiskněte tlačítko Record a záznamník začne nahrávat signály,
která zachytí interní mikrofon.
5. Pokud chcete ukončit nahrávání, stiskněte tlačítko Stop.
Režim aktivace nahrávání hlasem (VAR)
1. Stiskněte tlačítko Menu pro otevření hlavní nabídky.
2. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní RECORD SETUP
a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
3. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní RECORD VAR
a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
4. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní VAR SET a stiskněte
tlačítko Enter pro otevření nastavení. Poté otáčením knoflíku ladění vyberte
ON a stiskněte tlačítko Enter pro zapnutí funkce aktivace nahrávání hlasem.
5. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní VAR SENS a stiskněte
tlačítko Enter pro otevření nastavení citlivosti funkce. Citlivost nahrávání lze
nastavit na nízkou, střední a vysokou úroveň (LOW, MID a HIGH). Nejvyšší
úroveň citlivosti (HIGH) lze použít, když je v okolí jen slabý šum pozadí
a chcete nahrávat hovor v místnosti, např. během schůzky.
1. Postupujte podle pokynů pro funkci aktivace nahrávání hlasem.
2. Podle pokynů uvedených výše v části "Záznam s časovačem" nastavte načasování záznamu.
Pokročilé nastavení nahrávání
Kompresní poměr záznamu
1. Pokud chcete nastavit kompresní poměr MP3 souborů záznamu, stiskněte nejdříve tlačítko
Menu pro otevření hlavní nabídky.
2. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní RECORD SETUP a stiskněte tlačítko Enter
pro otevření nastavení. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní REC QUALITY
a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
3. Otáčením ladícího knoflíku vyberte jednu z možností 64, 128, nebo 192 kbps a stiskněte
tlačítko Enter pro potvrzení.
Nahrávání telefonického rozhovoru
Nastavení citlivosti mikrofonu (Mic. Gain)
Součástí dodávky DAR-101 je telefonní propojovací kabel. K nahrávání telefonických
rozhovorů budete rovněž potřebovat rozdělovač telefonní linky.
Změnou úrovně Mic. Gain můžete nastavit citlivost mikrofonu v závislosti
na prostředí, ve kterém se nahrává.
1. Konec telefonního propojovacího kabelu se dvěma koncovkami zapojte
do zdířek Phone in na zadní straně záznamníku DAR-101. Rozdělovač
telefonní linky zapojte do telefonní přípojky ve zdi.
2. Kabel stávající telefonní linky zapojte spolu s volným koncem telefonního
propojovacího kabelu do rozdělovače.
3. Přepínač režimu přepněte na režim telefonu a ubezpečte se, že ve slotu
pro SD kartu je správně vložena paměťová karta s dostatečnou kapacitou.
4. Stiskněte tlačítko Menu pro otevření hlavní nabídky.
5. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní RECORD SETUP
a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
6. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní REC STANDBY a stiskněte
tlačítko Enter pro otevření nastavení. Poté otáčením knoflíku ladění vyberte
ON a stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení nastavení. Nyní je záznamník DAR-101 připraven
k nahrávání příchozích telefonických hovorů.
1. Stiskněte tlačítko Menu pro otevření hlavní nabídky.
2. Otáčením ladícího knoflíku vyberte RECORD SETUP
a stiskněte tlačítko Enter.
3. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní MIC GAIN
a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení. Otáčejte ladícím
knoflíkem a zvolte jednu z možností LOW, nebo HIGH a nastavení
potvrďte stisknutím tlačítka Enter.
7. Otáčením knoflíku ladění vyberte REC BEEP a stiskněte Enter pro otevření nastavení.
Poté otáčením knoflíku ladění vyberte ON a stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení nastavení.
Na začátek každého nahrávání telefonického hovoru se tak vloží pípnutí. Oběma účastníkům
hovoru se tak signalizuje, že je hovor nahráván, což může být vyžadováno i zákonními předpisy.
Automatické ukládání
Nahrávání hovoru bez vědomí a souhlasu jeho účastníků může být protiprávní.
Řiďte se místní právní úpravou.
Režim aktivace nahrávání hlasem s použitím časovače
Funkci aktivace nahrávání hlasem na záznamníku DAR-101 je možné použít i s nastavením
časovače. Záznamník tak lze využít pro nahrávání zvuků v místnosti v předem určeném čase.
Funkci můžete také použít pro nahrávání jednání, kterého se sami neúčastníte.
Délku nahrávání si můžete sami nastavit a nahrávání se pak automaticky
zastaví v souladu s nastavením.
1. Stiskněte tlačítko Menu pro otevření hlavní nabídky, otáčením
ladícího knoflíku vyberte RECORD SETUP a stiskněte tlačítko Enter
pro otevření nastavení.
2. Otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní REC AUTO SAVE
a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
3. Otáčejte ladícím knoflíkem a zvolte jednu z možností 30 mins, 1 hour,
2 hours, nebo vyberte NONE a funkci vypněte. Nakonec stiskněte
Enter pro potvrzení nastavení.
Provoz s dálkovým spínačem
Některá rádia jsou vybavena speciálním připojením dálkového spínače, které slouží pro přím
nahrávání z vestavěného časovače rádia. Záznamník DAR-101 může být kompatibilní s dálkovým
spínačem těchto přijímačů. Informace k správnému použití této funkce najdete v návodu k obsluze
rádia. Dálkový spínač lze použít např. u rádií Sangean ATS909, CCRadio plus, a Radio Shack DX398.
4. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní PLAY TIME a stiskněte tlačítko Enter pro otevření
nastavení. Začne blikat číslice hodiny začátku přehrávání. Otáčením knoflíku ladění nastavte
požadovanou hodinu a pro potvrzení stiskněte tlačítko Enter. Nyní začne blikat číslice minuty
začátku přehrávání. Otáčením knoflíku ladění nastavte požadovanou minutu a pro potvrzení
nastavení stiskněte tlačítko Enter.
Pokyny k přehrávání
Pro přehrávání z externího audio zařízení nejdříve vložte SD kartu
do slotu pro karty, nebo připojte USB zařízení do zdířky USB na pravé
straně záznamníku. Stisknutím tlačítka File Browser menu souborů na SD kartě,
nebo na USB zařízení.
1. Aby bylo možné prohlížet složky souborů na SD kartě, nebo v USB zařízení,
stiskněte tlačítko File Browser a otevře se kořenový adresář SD karty, resp.
USB zařízení.
2. Pro zobrazení souborů v konkrétní složce na SD kartě, nebo v USB zařízení
otáčejte ladícím knoflíkem, dokud se nezvýrazní složka souborů, a poté
tlačítkem Enter vyberte složku a zobrazí se soubory, které se v ní nachází.
3. Otáčením ladícího knoflíku přejděte na audio soubor, který chcete přehrát.
Stiskněte tlačítko Enter a na displeji se zobrazí PLAY, nebo DELETE.
Pokud chcete soubor přehrát, otáčením ladícího knoflíku vyberte PLAY
a stiskněte tlačítko Enter. Nebo můžete spustit přehrávání zvoleného
souboru přímo stisknutím tlačítka Play/pause.
4. Pro přechod na nějaké předchozí místo v audio stopě stiskněte a podržte
tlačítko Rewind a uvolněte jej, když se dosáhne požadovaný bod. Pro rychlý
posun směrem dopředu stiskněte a podržte tlačítko Fastforward a uvolněte
jej, když se dosáhne požadovaný bod. Pro přeskočení na předešlou stopu
stiskněte krátce tlačítko Rewind. Pro přeskočení na následující stopu
stiskněte krátce tlačítko Fastforward.
5. Otáčením ovladače hlasitosti nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
Časovač přehrávání
Pomocí funkce načasování přehrávání můžete na záznamníku DAR-101 nastavit určitý čas,
po jehož dosažení se automaticky spustí přehrávání audio souborů.
1. Stiskněte tlačítko Menu pro otevření hlavní nabídky.
2. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní TIMER PLAY a stiskněte tlačítko
Enter pro otevření nastavení. Znovu otáčejte ladící knoflík, dokud se
nezvýrazní PLAY SOURCE a stiskněte tlačítko Enter. Otáčením ladícího
knoflíku vyberte buď přehrávání z SD karty (SD), nebo z USB zařízení (USB)
a stiskněte tlačítko Enter.
3. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní MODE a stiskněte tlačítko Enter
pro otevření nastavení. Otáčením ladícího knoflíku vyberte buď nastavení
jednorázového přehrávání (ONCE), nebo opakování přehrávání každý den
(DAILY). Stiskněte Enter pro potvrzení nastavení, nebo zvolte OFF pro vypnutí
funkce časovaného přehrávání.
5. Poté začne blikat číslice hodiny konce přehrávání. Otáčením knoflíku ladění nastavte
požadovanou hodinu a pro potvrzení stiskněte tlačítko Enter. Nyní začne blikat číslice
minuty konce přehrávání. Otáčením knoflíku ladění nastavte požadovanou minutu
a pro potvrzení a ukončení nastavení stiskněte tlačítko Enter.
6. Časovač přehrávání je nastaven. Po dosažení nastaveného času začne záznamník
automaticky přehrávat soubory z SD karty, nebo z USB zařízení.
Režim opakovaného přehrávání
1. Opakovaným stisknutím tlačítka PlayMode vyberte jeden z režimů
opakovaného přehrávání z SD karty, nebo z USB zařízení - Repeat one
(opakovat jednou), Folder (složka), All (všechno) a Random (náhodně).
2. Na záznamníku si můžete opakovaně přehrát také určitou část audio
souboru. Zatímco se přehrává audio soubor, stiskněte tlačítko Repeat A-B
v bodě, od kterého chcete začít opakované přehrávání. Počkejte, než se
audio soubor dostane do bodu, ve kterém chcete opakované přehrávání
ukončit a znovu stiskněte tlačítko Repeat A-B. Nyní bude záznamník
bez přestání opakovaně přehrávat záznam od bodu A do bodu B.
3.
SD karta
Úspora energie
1. Stiskněte tlačítko Menu pro otevření hlavní nabídky a poté
stiskněte tlačítko Enter.
2. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní SYSTEM SETUP
a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
3. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní SD CARD a stiskněte
tlačítko Enter pro otevření nastavení.
4. Na LCD displeji se objeví celková kapacita a volné místo na SD kartě.
Zároveň se ukáže nabídka SD FORMAT. Stiskněte tlačítko Enter
a otáčejte ladícím knoflíkem, až se ukáže YES. Znovu stiskněte Enter
a SD karta se zformátuje.
Záznamník můžete nastavit, aby se automaticky vypínal po uplynutí předem
nastaveného časového úseku a šetřil tak energii.
1. Stiskněte tlačítko Menu pro otevření hlavní nabídky.
2. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní SYSTEM SETUP a stiskněte
tlačítko Enter pro otevření nastavení. Otáčejte ladící knoflík, dokud se
nezvýrazní POWER SAVING a stiskněte tlačítko Enter pro otevření
nastavení.
3. Otáčením ladícího knoflíku nastavte čas pro automatické vypnutí v
rozmezí 1, 3, 5, 10, 30 a 60 minut a nastavení potvrďte stisknutím tlačítka
Enter. Anebo stiskněte "OFF" a funkci vypněte.
Verze softwaru
Pokročilá nastavení
Kontrast a podsvícení
1. Stiskněte tlačítko Menu pro otevření hlavní nabídky.
2. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní SYSTEM SETUP a stiskněte
tlačítko Enter pro otevření nastavení. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní
DISPLAY a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
3. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní LCD CONTRAST a stiskněte
tlačítko Enter pro otevření nastavení. Otáčením ladícího knoflíku nastavte
kontrast v rozsahu 1 - 12.
4. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní LCD BRIGHTNESS a stiskněte
tlačítko Enter pro otevření nastavení. Otáčením ladícího knoflíku nastavte jas
v rozsahu 1 - 9.
1. Pokud chcete zobrazit verzi softwaru, stiskněte tlačítko Menu pro otevření
hlavní nabídky.
2. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní SYSTEM SETUP a stiskněte
tlačítko Enter. Otáčejte ladící knoflík, dokud se nezvýrazní UPDATE SERVICE
a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
3. Znovu otočte ladícím knoflíkem, aby se zvýraznila nabídka SOFTWARE
VERSION a stiskněte tlačítko Enter pro zobrazení verze softwaru
v záznamníku.
4. Pokud chcete aktualizovat softwarovou verzi z připojeného paměťového
zařízení, zvolte možnost SEARCH FOR UPDATE a stiskněte tlačítko Enter.
Záznamník aktualizuje svůj software na verzi, která je uložena v paměťovém
zařízení. Na displeji se objeví soubory s aktualizací, které se nachází
v paměťovém zařízení.
Resetování systému
Pokud váš záznamník nepracuje správně, nebo když se na displeji
zobrazují neúplné číslice, proveďte následující operaci.
1. Zapněte záznamník a stiskněte tlačítko Menu pro otevření
hlavní nabídky.
2. Otáčejte ladící knoflík, dokud se na displeji neukáže SYSTEM
SETUP a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
3. Znovu otočte ladícím knoflíkem, aby se zvýraznila nabídka
FACTORY RESET a stiskněte tlačítko Enter pro otevření nastavení.
Otočením ladícího knoflíku vyberte YES a stiskněte tlačítko Enter.
Nastavení vašeho záznamníku se vrátí na výchozí hodnoty.
Zdířka pro připojení sluchátek
Záznamník je vybaven 3,5 mm zdířkou pro připojení sluchátek, která se nachází na levé straně
předního panelu. Po připojení konektoru sluchátek se automaticky vypne interní reproduktor.
Recyklace
Digitální výstup (optický výstup)
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných
zákonných ustanovení.
Po připojení tohoto vstupu k systému Hi-Fi zesilovače, který je vybaven digitálním vstupem,
lze systém používat jako samostatné externí zařízení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Technické údaje
Napájení:
Reproduktor:
Výstupní výkon:
Zdířka připojení sluchátek:
Přípojka Line in:
4 x baterie 1,5 V (AA)
Síť: AC 9 V ~, 0,7 A
8 Ω, plný rozsah
1W
Ø 3,5 mm
Ø 3,5 mm
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do digitálního
záznamníku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí
pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Digitální záznamník nevyžaduje kromě výměny baterií žádnou údržbu. K čištění pouzdra
používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky
mohly poškodit displej a pouzdro záznamníku.
Manipulace s bateriemi a akumulátory
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Záruka
Na digitální MP3 záznamník Sangean DAR-101 poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, běžného
opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Šetřete životní prostředí!
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
VAL/4/2014
Download PDF