Samsung | LCD TV LE22S8 | LCD TV

LCD TV
LE22S8
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su
SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Vartotojų priežiūros centro kontaktinis telefonas
Tinklalapis
Latvijas Republika
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 8007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
---------
www.samsung.ee
Vartotojo instrukcija
Prieš naudodami prietaisą,
atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir ją išsaugokite tam,
kad galėtumėte ja pasinaudoti ir ateityje.
EKRANE RODOMAS MENIU
AK EKRANAS
PAVEIKSLAS PAVEIKSLE (PIP)
TELETEKSTAS
Užregistruokite Jūsų prietaisą šiuo adresu: www.samsung.com/
global/register Įrašykite Jūsų modelį ir serijinį numerį čia, kad
galėtumėte jais pasinaudoti ateityje.
▪ Modelis _______________ ▪ Serijinis Nr. ___________
Pastovaus vaizdo rodymas gali sukelti nepataisomą žalą TV ekranui
• Nerodykite pastovaus vaizdo skystųjų kristalų panelėje daugiau nei 2 valandas, kadangi tai gali sukelti ekrano vaizdo užlaikymą. Toks atvaizdo
užlaikymas dar vadinamas “ekrano nudegimu”. Norėdami išvengti tokio atvaizdo užlaikymo ekrane, kai rodote pastovų vaizdą, sumažinkite ekrano
ryškumą ir kontrastą.
• Žiūrint LCD TV 4:3 formatu ilgą laiką, gali atsirasti rėmeliai kairėje, dešinėje ir centrinėje ekrano dalyse, kuriuos sukelia skirtingi šviesos spinduliavimai ekrane. DVD žiūrėjimas ar žaidimas žaidimų konsole gali suteikti ekranui tokį patį efektą. Gedimai, atsiradę dėl prieš tai
paminėtų priežasčių, nėra taisomi garantinio remonto.
(pict)
• Rodant pastovius vaizdus iš žaidimų ar personalinio kompiuterio ilgesnį laiką, gali atsirasti liekantys nepageidautini vaizdai ekrane. Norėdami to
išvengti, rodydami pastovius vaizdus sumažinkite ekrano ryškumą ir kontrastą.
© 2007 SAMSUNG Electronics Co., Ltd. Visos teisės saugomos.
Turinys
Televizoriaus prijungimas ir paruošimas
GARSO NUSTATYMAI
 Dalių sąrašas................................................... 2
 Stovo tvirtinimas.............................................. 2
 Sieninio laikiklio tvirtinimas............................... 2
 Valdymo skydelio peržiūra................................ 3
 Jungčių skydelio peržiūra................................. 4
 Nuotolinio valdymo peržiūra............................. 6
 Kaip įdėti maitinimo elementus į nuotolinio
valdymo pultelį................................................. 7
 Kaip įjungti ir išjungti......................................... 7
 Parengties režimo nustatymas......................... 7
 Kaip įjungti ir žiūrėti......................................... 8
 Kaip pakeisti garso standartą......................... 21
 Garso parametrų nustatymai......................... 22
 “TruSurround XT” (SRS TS XT) funkcijos
­nustaty­­­mas.................................................... 2
 Kaip prijungti ausines..................................... 23
 Kaip pasirinkti garso režimą............................ 23
 Automatinis garso nustatymas....................... 23
 Vidinio užtildymo („Internal Mute”) pasirinkimas . 24
 Antrinio vaizdo klausymasis........................... 24
 Garso nustatymų gamyklinių parametrų ­­­­­­­­­
atstatymas................................................... 25
LAIKO NUSTATYMAI
KANALŲ NUSTATYMAS
 Automatinis kanalų saugojimas...................... 9
 Rankinis kanalų saugojimas........................... 10
 Kanalų sąrašų nustatymas............................. 11
 Kaip aktyvuoti užraktą nuo vaikų (Child Lock......)...11
 Kanalų rūšiavimas......................................... 12
 Kanalų pavadinimų nustatymai...................... 12
 Vaizdo sureguliavimas................................... 13
VAIZDO NUSTATYMAS
 Vaizdo standarto keitimas.............................. 14
 Individualaus vaizdo reguliavimas.................. 14
 Kaip pakeisti spalvų toną (“Colour Tone”)......... 15
 Foninio apšvietimo aktyvavimas..................... 15
 Vaizdo detalių nustatymas.............................. 16
 Kaip pakeisti vaizdo dydį................................. 17
 Vaizdo sustabdymas..................................... 18
 Ekrano režimo pasirinkimas........................... 18
 Vaizdo nustatymų gamyklinių parametrų
atstatymas....................................................18
 Skaitmeninis triukšmo mažinimas („Digital NR“) /
Aktyvuota spalva („Active Colour“) / Skaitmeninis
vaizdo gerinimas (DNIe)................................ 19
 Funkcija “Paveikslas paveiksle” (PIP)............. 20
 HDMI tamsumo lygis..................................... 21
 Esamo laiko rodymas ir nustatymas.............. 25
 Automatinio išsijungimo nustatymas.............. 26
televizoriaus
įjungimas
ir
 Automatinis
Išjungimas................................................... 26
FUNKCIJŲ APRAŠYMAS
 Kalbos pasirinkimas...................................... 27
 Žaidimų režimo naudojimas.......................... 27
 Mėlyno
ekrano
režimo
nustatymas/
 Melodijos pasirinkimas.................................. 28
 Energijos taupymo funkcija........................... 28
 Šaltinio pasirinkimas...................................... 29
 Įvesties šaltinių pavadinimų redagavimas...... 29
Naudojimasis teletekstu
 Teletekstas................................................... 30
Kompiuterio nustatymai
 Programinės kompiuterinės įrangos nustatymas
(pagal „Windows XP“).................................... 32
 Ekrano režimai.............................................. 32
 Kompiuterio nustatymas................................ 33
 AK namų kino teatro nustatymas..................... 34
Naudojimo rekomendacijos
 “Anti-Theft Kensington’užrakto naudojimas.. 35
 Problemų sprendimas: Prieš susisiekant su
klientų aptarnavimo centru............................ 35
 Techniniai ir aplinkos duomenys................... 36
Symbolis
Paspauskite
Svarbu
Pastaba
Lietuvių – 1
Vieno paspaudimo mygtukas
Dalių sąrašas
Įsitikinkite, kad žemiau išvardintos dalys yra sukomplektuotos su LCD televizoriumi.
Jei kurios nors dalies trūksta, susisiekite su pardavėju.
Nuotolinio Maitinimo laidas Dangtis-dugnas Stovo varžtaiX 4
Stovas
Audeklas valymui
valdymo pultelis
ir maitinimo
elementai (AAA x 2)
 Vartotojo instrukcijos Garantijos kortelė
 Saugumo gidas
 Registracijos kortelės
Garantijos kortelė / Saugumo gidas / Registracijos kortelės (Prieinama ne visuose regionuose)
Priklausomai nuo modelio, gali nebūti stovo ir stovo varžtų.
Stovo tvirtinimas
1. Paguldykite TV, ekranu į minkštą audeklą arba pagalvę ant stalo.
2. Įstatykite stovą į TV skylę, esančią jo apačioje.
3. Įkiškite varžtą į parodytą skylę ir jį įsukite.
Sieninio laikiklio tvirtinimas
Sieniniai laikikliai (parduodami atskirai) leidžia
pritvirtinti televizorių prie sienos.
Norėdami išsamesnės informacijos apie tvirtinimą
prie sienos, žiūrėkite į instrukcijas, pateiktas kartu
su tvirtinimo įrenginiais.
Tvirtindami sieninį laikiklį pasikonsultuokite su
techniku.
„SAMSUNG Electronics“ neatsako už produkto
gedimą ar jūsų susižalojimą, jei nuspręsite
televizorių įrengti ir tvirtinti patys.
Netvirtinkite sienos laikiklio su įjungtu TV,
nes elektros iškrova gali sužeisti jus.
Nuimkite dangtelį ir uždenkite apatinę skylę bei
pritvirtinkite dviem varžtais.
Lietuvių – 2
Valdymo skydelio peržiūra
Prietaiso spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
1
Šaltinis („SOURCE”)
Pereina per visus galimus įvedimo
šaltinius (TV, Ext., AV, S-Video, Component, PC, HDMI). Ekrane esančiame meniu naudokite šį mygtuką kaip nuotolinio
valdymo pultelio mygtuką “ENTER”.
2
Meniu (MENU)
Paspauskite norėdami pamatyti televizoriaus ekrane esantį meniu.
3
Paspauskite norėdami sumažinti ar padidinti garsą.
Ekrane esančiame meniu, naudokite
mygtukus, kaip naudojate
ir mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pulte.
Lietuvių – 3
4
Paspauskite tam, kad pakeistumėte
kanalą.Ekrane esančiame meniu naudokite
mygtukus, kaip naudojate ir
mygtukus, esančius nuotolinio
valdymo pulte.
(Be nuotolinio valdymo pulto, galite įjungti
TV naudodami kanalų mygtukus.)
5
GARSIAKALBIAI („Speakers”)
6
(Įjungimas) („Power”)
Paspaudę įjungsite ir išjungsite
televizorių.
VEIKIMO INDIKATORIUS
Mirksi ir išsijungia, kai TV įjungtiamas ir
įsijungia, kai TV išjungiamas.
Nuotolinio valdymo jutiklis
Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į šį
jutiklį televizoriuje.
Jungčių skydelio peržiūra
Galios įvestis
Prietaiso spalva ir forma gali skirtis priklausomai nuo modelio.
Kiekvieną kartą prieš jungiant išorinius prietaisus prie TV, patikrinkite, ar maitinimas išjungtas.
Jungdami išorinį prietaisą, kištukus kiškite į tos pačios spalvos lizdą.
1
Jungiklis
EXT
2
Video o
Įvestis
Audio (L/R) o
RGB
o
Išvestis
Video + Audio (L/R)
Galima tik TV išvestis.
HDMI jungimas
- Palaiko jungtis tarp AV prietaisų, kurie turi HDMI-jungtis („Set-Top” įrenginiai), DVD
grotuvai).
- Nereikia jokių papildomų audio jungčių iš HDMI į HDMI.
Kas tai HDMI?
-“Didelio tikslumo multimedijos sąsaja“ (“High Definition Multimedia interface” ) leidžia
perduoti aukštos kokybės skaitmeninę video medžiagą ir daugelį skaitmeninių garso
kanalų (5. 1 kanalai).
- HDMI/DVI lizdas palaiko DVI jungtį su kitu įrenginiu tinkamo laido pagalba (neįtrauktas
į komplektą). Skirtumas tarp HDMI ir DVI yra tas, kad HDMI įrenginys yra mažesnis, turi
įdiegtą HDCP („High Bandwidth Digital Copy Protection“) kodavimo funkciją, ir palaiko
kelių kanalų skaitmeninį garsą.
Jums reikėtų naudoti DVI-į-HDMI laidą ar DVI-HDMI adapterį sujungimui ir “R - AUDIO - L” lizdą DVI garso išvesčiai.
- Jungdami šį prietaisą per HDMI ar DVI prie „Set Top” įrenginio, DVD grotuvo ar žaidimų
konsolės ir t.t., įsitikinkite, kad buvo teisingai prijungta prie išvesties lizdo kaip parodyta
lentelėje žemiau.
To nepaisydami, galite sulaukti vaizdo iškraipymo, vaizdo dingimo ar visiško vaizdo
nebuvimo.
Lietuvių – 4
HDMI/DVI ir komponento palaikomi režimai
HDMI/DVI 50Hz
HDMI/DVI 60Hz
Komponentas
480i
X
X
O
576i
X
X
O
480p
X
O
O
576p
O
X
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
- HDMI/DVI IN kištukas palaiko AK jungtį.
3
4
Kompiuterio prijungimas
- Prijunkite „D- Sub“ laidą (pasirenkamas) prie kompiuterio (PC IN) lizdo televizoriaus
užpakalyje, o kitą laido galą – prie kompiuterio vaizdo plokštės
- Prijunkite stereo audio laidą (pasirenkamas) prie AUDIO (PC IN) lizdo televizoriaus
užpakalyje, o kitą laido galą – prie “Audio Out” vaizdo plokštėje.
Antenos ar kabelinės televizijos prijungimas
Norint gerai matyti televizijos kanalus, signalas turi būti gaunamas iš vieno šių šaltinių:
- Lauko antenos / kabelinės televizijos tinklo / palydovinio tinklo
6
Išorinių A/V prietaisų prijungimas
- Prijunkite RCA ar S-VIDEO laidą prie reikiamo išorinio A/V prietaiso, tokio kaip VCR,
DVD ar vaizdo kameros.
- Prijunkite RCA audio laidus prie “R - AUDIO - L” jungčių galinėje televizoriaus dalyje, o
kitus laido galus prie išorinio A/V įrenginio audio jungčių.
5 televizoriaus galinėje dalyje. Kol
- Ausinės gali būti prijungtos prie ausinių išvesties ausinės yra prijungtos, nebus jokio garso iš integruotų televizoriaus garsiakalbių.
7
SKAITMENINĖ AUDIO IŠVESTIS (OPTINĖ)
- Prijunkite prie skaitmeninio audio komponento.
8
Komponentinių įrenginių prijungimas (DVD)
- Prijunkite komponento video laidus (pasirenkamus) prie komponentų jungčių (“PR”, “PB”,
“Y”) televizoriaus galinėje dalyje, o kitus laido galus prie išorinių įrenginių DTV ar DVD
atitinkamų video jungčių.
- Jei norite vienu metu sujungti priedelį DVD, pirma sujunkite priedėlį su DVD ir prijunkite
juos prie televizoriaus jungčių (“PR”, “PB”, “Y”).
- PR, PB ir Y jungtys išoriniuose įrenginiuose (DVD) kartais būna pažymėtos Y,
B-Y ir R-Y arba Y, Cb ir Cr.
- Prijunkite RCA audio laidus (pasirenkamus) prie “R - AUDIO - L” jungčių galinėje televizoriaus dalyje, o kitus laido galus prie atitinkamų DVD audio išvesties jungčių.
- Šis LCD TV rodo optimalią vaizdo rezoliuciją 720p režimu.
- Maksimali šio LCD TV vaizdo rezoliucija gaunama 1080i režimu.
9
„Kensington“ užraktas
- „Kensington“ užraktas (pasirenkamas) yra įrenginys, naudojamas pritvirtinti sistemą,
naudojant televizorių viešoje vietoje.
- Jei norite turėti užraktą, susisiekite su televizoriaus pardavėju.
- „Kensington “ užrakto vieta gali būti skirtis, priklausomai nuo modelio.
Lietuvių – 5
Nuotolinio valdymo prietaiso peržiūra
1
Televizijos budėjimo režimo
(„Standby”) mygtukas
PIP Funkcijos
14
2
Mygtukai su kanalo numeriais
3
Vieno/dviejų skaitmenų pasirinkimas
27
4
Parodo kanalų sąrašą ekrane
(”Channel List”).
28
5
Tiesiogiai parenka TV režimą
6
Garso padidinimas PIP įjungimas ar
išjungimas
29
Antro vaizdo (PIP) kanalo
pasirinkimas
Antro vaizdo (PIP) šaltinio
pasirinkimas
(Antro vaizdo (PIP) vietos
pasirinkimas
Garso sumažinimas
7
Laikinas garso išjungimas
8
Meniu rodymas ir pakeitimų
tvirtinimas
Teleteksto funkcijos
5
Išeiti iš teleteksto
8
Teleteksto rodyklė
Teleteksto sulaikymas
9
Garso režimo parinkimas.
14
10
Grįžta į prieš tai buvusį meniu
16
11
Vaizdo efektų pasirinkimas
12
Nustato ekrano šviesumą, kad
saugotų energiją
Teleteksto režimo pasirinkimas („LIST”/”FLOF”)
17
Teleteksto antrinis puslapis
20
P: Kitas teleteksto puslapis
13
Garso efektų pasirinkimas
15
SRS TS XT pasirinkimas
16
Galimo šaltinio pasirinkimas
21
Teleteksto atšaukimas
17
Prieš tai buvęs kanalas
23
Teleteksto atskleidimas
18
Automatinis išsijungimas
25
19
Tiesiogiai parenka HDMI režimą
20
P: Kitas kanalas
P: Prieš tai buvęs kanalas
21
Išeiti iš OSD
22
Žymeklio valdymas meniu
23
Skirtas peržiūrėti rodomos
transliacijos informaciją.
24
Vaizdo stabdymas
26
Vaizdo dydžio pasirinkimas
P: Prieš tai buvęs teleteksto puslapis
28
29
Alternatyviai pasirinkti
teletekstą, dvigubą (“Double”), ar mišrų (“Mix”).
Teleteksto išsaugojimas
Teleteksto dydžio pasirinkimas
9
11
24
26
Greitosios žinutės
(“Fastext”) pasirinkimas
Nuotolinio pultelio veikimui gali turėti įtakos ryški šviesa.
Šis pultelis yra ypatingas tuo, kad jis pritaikytas žmonėms su regėjimo negalia ir turi Brailio
rašto simbolius ant išjungimo, kanalų sustabdymo, leidimo/pristabdymo ir garso mygtukų.
Lietuvių – 6
Kaip įdėti maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultelį
1. Nuimkite dangtelį kaip parodyta.
2. Įdėkite 2 AAA dydžio elementus.
Nesumaišykite polių (“+” ir “–” ).
3. Uždėkite dangtelį.
Jei ilgesnį laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pultelio, išimkite elementus ir padėkite juos į sausą vėsią vietą. Nuotolinio valdymo pultelis veikia
iš maždaug 23 pėdų atstumo. (Vidutiniškai elementų užtenka 1 metams.)
Jei valdymo pultelis neveikia patikrinkite:
1. Ar televizorius įjungtas?
2. Ar nesumaišėte elementų poliškumo?
3. Ar elementai neišsekę?
4. Ar yra elektra ir ar įkištas maitinimo laidas?
5. Ar šalia nėra specialios fluorescencinės ar neoninės šviesos?
Kaip įjungti ir išjungti
Maitinimo laido įvestis yra galinėje televizoriaus dalyje.
1. Įkiškite maitinimo laidą į tinkamą sienos lizdą.
Televizoriaus priekyje turi užsidegti lemputė.
2. Paspauskite
mygtuką, esantį televizoriaus priekinėje dalyje.
Norėdami įjungti televizorių, taip pat galite paspausti įjungimo mygtuką (“POWER”)
TV mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pultelyje.
ar
Įjungę televizorių, matysite ta patį kanalą, kurį žiūrėjote prieš išjungdami.
3. Paspauskite skaičių mygtukus (0~9) ar kanalų didinimo/mažinimo
mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pultelyje arba
mygtuką, esantį dešinėje TV dalyje.
Pirmą kartą įjungę televizorių, busite paprašyti pasirinkti kalbą, kuria bus rodomas meniu.
4. Norėdami išjungti televizorių, paspauskite įjungimo/išjungimo („POWER”)
kartą.
mygtuką dar Televizoriaus įjungimas budėjimo režimu
Televizorius gali būti įjungtas budėjimo režimu (“Standby”) tam, kad būtų sumažintas
energijos vartojimas. Šis režimas naudingas, kai norite trumpam išjungti televizorių
(pvz. pietaujant).
1. Paspauskite įjungimo/išjungimo
(„POWER”) mygtuką, esantį nuotolinio valdymo
pultelyje.
Ekranas užtemsta, užsidega raudona lemputė televizoriaus priekyje.
2. Norėdami vėl įjungti televizorių, paprasčiausiai paspauskite įjungimo/išjungimo („POWER”)
skaičių mygtukus (0~9), TV mygtuką ar kanalų didinimo/mažinimo
mygtuką dar kartą.
Nepalikite televizoriaus šiame režimu ilgam laikui (pvz. kai išvažiuojate atostogauti).
Geriau atjunkite maitinimo laidą bei anteną.
Lietuvių – 7
Kaip įjungti ir žiūrėti
Kai televizorius įjungiamas pirmą kartą, automatiškai atliekami keli pagrindiniai nustatymai. Galimi šie nustatymai.
1. Paspauskite įjungimo/išjungimo (POWER)
mygtuką,
esantį nuotolinio valdymo pultelyje.
Atsiras pranešimas „Pradėti įjungimą ir žiūrėjimą“ (“Start Plug
& Play”), su OK pasirinkimu.
2. Pasirinkite norimą kalbą, spausdami arba
mygtuką. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
3. Paspauskite arba mygtukus ir pasirinkite “Parduotuvė” (“Shop” ) ar ”Namai” (“Home”),
tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Rekomenduojama nustatyti televizoriui “Namų” („Home”) režimą norint matyti geriausią
vaizdą namų aplinkoje.
“Parduotuvės” (“Shop”) režimas yra pritaikytas naudoti parduotuvėje.
Jei atsitiktinai yra nustatytas “Parduotuvės” („Shop”) režimas, norėdami grįžti prie dinaminio
(“Namų”) režimo,
paspauskite garso mygtuką, po to penkias sekundes laikykite nuspaustą meniu (MENU)
mygtuką, esantį televizoriaus šone.
4. Atsiras pranešimas „Patikrinkite antenos įvestį“ (“Check antenna input.”) su OK pasirinkimu.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Patikrinkite ar antena tinkamai prijungta.
5. Pasirinkite norimą šalį, spausdami
arba mygtukus.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
6. Atsiranda automatinio išsaugojimo (“Auto Store”) meniu, su pasirinkimu pradėti (“Start”).
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Kai visi prieinami kanalai bus išsaugoti, atsiras laiko nustatymo “Clock Set” meniu.
(Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad bet kuriuo metu sustabdytumėte
išsaugojimo funkciją.
7. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Pasirinkite mėnesį (“Month”), dieną (“Day”), metus (“Year”), valandas (“Hour”), ar minutes
(“Minute”), spausdami arba mygtuką.
Nustatykite mėnesį (“Month”), dieną (“Day”), metus (“Year”), valandas (“Hour”), ar minutes
(“Minute”), spausdami arba mygtuką.
Taip pat galite nustatyti mėnesį (“Month”), dieną (“Day”), metus (“Year”), valandas (“Hour”), ar
minutes (“Minute”), spausdami skaičių mygtukus, esančius nuotolinio valdymo pultelyje.
8. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad patvirtintumėte savo nustatymą. Pasirodys
pranešimas „Mėgaukitės žiūrėjimu” (“Enjoy your viewing”).
Pabaigę, paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Net, jei nepaspaudžiamas patvirtinimo (ENTER) mygtukas, pranešimas dings automatiškai po
kelių sekundžių.
 Kalba („Language”): Pasirinkite kalbą.
 Valstybė („Country”): Pasirinkite valstybę.
 Automatinis išsaugojimas („Auto Store”): Automatiškai suranda ir išsaugo galimus kanalus.
 Laikrodžio nustatymas („Clock Set”): Nustato laiką.
Lietuvių – 8
Jei norite atstatyti gamyklinius parametrus...
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinkutmėte nustatymus
(“Setup”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką dar kartą, kad
pasirinktumėte „Įjungti ir žiūrėti” (“Plug & Play”).
3. Pasirodys pranešimas „Pradėti įjungimą ir žiūrėjimą” (“Start
Plug & Play”).
(Žiūrėkite 8 psl.)
- Automatinis kanalų išsaugojimas
- Rankinis kanalų išsaugojimas
Automatinis kanalų išsaugojimas
Jūs galite ieškoti prieinamų dažnių (prieinamumas priklauso nuo šalies).
Automatiškai surandamų programų numeriai gali nesutapti su tikrais ar norimais
programų numeriais. Tačiau, jūs galite rankiniu būdu priskirti numerius ir pašalinti nepageidaujamus kanalus.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte kanalą (“Channel”), tada pas pauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad pasirinktumėte valstybę (“Country”).
3. Pasirinkite valstybę spausdami
arba
mygtuką.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
4. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte automatinį išsaugojimą (“Auto Store”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
5. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Televizorius pradės saugoti visus prieinamus kanalus.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką bet kuriuo metu, jei norite sustabdyti kanalų išsaugojimą ir sugrįžti į kanalų (“Channel”) meniu.
6. Kai visi prieinami kanalai bus išsaugoti, atsiras rūšiavimo (“Sort”) meniu. (Žiūrėkite 12 psl.)
Lietuvių – 9
Rankinis kanalų išsaugojimas
Galite išsaugoti iki 100 kanalų, įskaitant ir kabelinės televizijos kanalus.
Išsaugodami kanalus rankiniu būdu galite pasirinkti:
Išsaugoti ar ne kiekvieną surastą kanalą.
Priskirti kiekvienam kanalui norimą numerį.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte kanalą (“Channel”), tada pas pauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte rankinį išsaugojimą (“Manual Store”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad pasirinktumėte programą (“Programme”).
4. Norėdami priskirti tam tikrą numerį kanalui, suraskite numerį spausdami
mygtuką ir tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
arba
Taip pat galite nustatyti kanalo numerį spausdami skaičių mygtukus, esančius ant nuotolinio valdymo pultelio.
5. Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte spalvų sistemą (“Colour Sys tem”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
6. Pasirinkite reikiamą spalvų standartą spausdami
pauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
arba
mygtuką ir tada pas 7. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte garso sistemą (“Sound System”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
8. Pasirinkite reikiamą garso standartą spausdami
pauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
arba
mygtuką ir tada pas Jei garsas neįprastas ar jo visai nėra, pasirinkite kitą garso sistemą.
9. Jei žinote numerį, kuriuo norite išsaugoti kanalą, pasirinkite kanalą (“Channel”) spausdami
arba
mygtuką.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką. .. Pasirinkite C (antenos kanalas) ar S (Kabelinis kanalas) spausdami
arba mygtuką. Paspauskite
mygtuką, kad pasirinktumėte kanalą.
Pasirinkite norimą numerį spausdami
nimo (ENTER) mygtuką.
arba
mygtuką ir tada paspauskite patvirti Kanalų režimas: P (Programos režimas), C (antenos kanalo režimas), S (Kabelinio kanalo režimas)
Jūs taip pat galite nustatyti kanalo numeri, paspausdami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus.
10. Jei nežinote kanalų numerių, paspauskite
paiešką (“Search”).
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką. Ieškokite spausdami
ir tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
arba
mygtuką 11. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte išsaugoti (“Store”). Paspauskite
patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad pasirinktumėte OK.
12. Kartokite nuo 3 iki 11 punkto, kad išsaugotumėte visus kanalus.
 Programa („Programme”): Parenka programos numerį.
 Spalvų sistema („Colour System”): Nustato spalvų sistemą.
 Garso sistema („Sound System”): Nustato garso sistemą.
 (Kanalas („Channel”): Parenka kanalą.
 Paieška („Search”): Ieško kanalo pagal dažnį.
 Saugojimas („Store”): Išsaugo jūsų nustatymus
Lietuvių – 10
Kanalų sąrašų nustatymas
Jūs galite išdėstyti kanalus pagal savo pageidavimus. Jūs
lengvai galėsite ištrinti, pridėti ar užrakinti norimą kanalą.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte kanalą (“Channel”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte kanalų tvarkytoją “Channel Manager”,tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką dar kartą, kad pasirinktumėte kanalų sąrašą (“Channel List”).
4. Paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte “ ” liniją.
5. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte nepageidaujamą kanalą,tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad atšauktumėte.
6. Pakartokite 5 žingsnį kiekvienam pasirenkamam ar atšaukiamam kanalui
7. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
“ ” yra aktyvus, kai vaiko užraktas (“Child Lock”) yra
įjungtas (“On”)..
Šiuos nustatymus galite pasirinkti spausdami CHLIST
mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje
Užrakto nuo vaikų („Child Lock”) aktyvavimas
Šios funkcijos pagalba galėsite neleisti vaikams ar kitiems
pašaliniams asmenims žiūrėti tam tikrų programų, blokuodami
jų garsą ar vaizdą. Užrakto nuo vaikų nepanaikinsite mygtukais,
esančiais šoninėje televizoriaus dalyje. Šį užraktą išjungsite tik
valdymo pultu, taigi laikykite jį kuo toliau nuo vaikų.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte kanalą (“Channel”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte kanalų tvarkytoją (“Channel Manager”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
3. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte užraktą nuo vaikų (“Child Lock”), tada paspauskite patvirtinimo
(ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte įjungtą (“On”). Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
5. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte kanalų sąrašą (“Channel List”),tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
6. Paspauskite
mygtuką, kad pasirinktumėte “ ” liniją.
7. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte kanalus, kuriuos norite užrakinti, tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
8. Pakartokite šiuos 7 žingsnius kiekvienam kanalui, kurį norite užrakinti ar atrakinti.
9. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Pasirinkite įjungta (“On”) arba išjungta (“Off”) užrakinime nuo vaikų (“Child Lock”), kad lengvai įjungtumėte ar išjungtumėte kanalus, pažymėtus “ ”.
Lietuvių – 11
Kanalų rūšiavimas
Galite sukeisti dviejų kanalų numerius vietomis tam, kad:
Pakeistumėte numerius, kuriuos priskyrė automatinė paieška.
Priskirtumėte norimus numerius dažniausiai žiūrimiems kanalams
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką. Paspauskte arba mygtuką, kad pasirinktumėte kanalą (“Channel”), tada pas pauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte rūšiuoti (“Sort”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Pasirinkite numerį, kurį norite pakeisti spaudinėdami arba mygtuką. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Pasirinkto kanalo numeris ir pavadinimas yra perkeliami į dešinę pusę.
4. Paspauskite arba
mygtuką, kad perkeltumėte
į norimą poziciją ir tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
Pasirinktas kanalas yra sukeičiamas su prieš tai šioje vietoje buvusiu kanalu.
5. Pakartokite žingsnius 3 ir 4 jei norite rūšiuoti ir kitus kanalus.
6. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Kanalų pavadinimų nustatymai
Vardai kanalams bus nustatomi automatiškai, kai bus
transliuojama informacija apie jį. Šiuos pavadinimus
galima pakeisti priskiriant jiems naujus pavadinimus.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba
mygtuką, kanalą (“Channel”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte pavadinimą (“Name”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Jei reikia, pasirinkite kanalą, kurio pavadinimą norite pakeisti spausdami
arba
mygtuką. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4.
Pasirinkimo eilutė yra rodoma aplink pavadinimą.
Norėdami...
Paspauskite...
Pasirinkti raidę, numerį ar simbolį
arba
mygtuką
Pereiti prie kitos raidės
mygtuką
Grįžti prie buvusios raidės
mygtuką
Patvirtinti pavadinimą
Patvirtinimo (ENTER) mygtuką
Galimi simboliai: Raidės (A~Z) / Skaičiai (0~9) / Specialūs ženklai (tarpas, /, *, -, +)
5. Pakartokite žingsnius 3 ir 4 jei norite priskirti vardus ir
kitiems kanalams.
6. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Lietuvių – 12
Vaizdo reguliavimas
Galite patys tinkamai sureguliuoti vaizdą ekrane.
1. Naudokite skaičių mygtukus, kad tiesiogiai pereitumėte prie kanalo, kurį norite sureguliuoti.
2. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte kanalą (“Channel”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte
vaizdo reguliavimą (“Fine Tune”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite
arba
mygtuką, kad sureguliuotumėte vaizdą. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
5. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Tinkamai sureguliuoti kanalai bus pažymėti ženklu “*” dešinėje kanalo numerio pusėje. Kanalo numeris tampa raudonas.
Norėdami atšaukti reguliavimą, pasirinkite gamyklinių parametrų atstatymą (“Reset”) spausdami
arba mygtuką ir tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Lietuvių – 13
Kaip pakeisti vaizdo formatą
Galite pasirinkti vaizdo tipą, kuris jums labiausiai
tinka.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad pasirinktumėte vaizdą (“Picture”).
2. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką dar kartą, kad pasirinktumėte režimą (“Mode”).
3. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte
norimą vaizdo efektą.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
 Dinaminis („Dynamic”): Nustato didelio ryškumo
vaizdą šviesioje patalpoje.
 Standartinis („Standard”): Nustato optimalų vaizdą
įprastoje aplinkoje.
 Filmų („Movie”): Nustato vaizdą, tinkamą žiūrėti
tamsiame kambaryje.
Vaizdo (“Picture”) režimas turi būti nustatomas atskirai
kiekvienam įvesties šaltiniui.
Galite sugrąžinti gamyklinius parametrus paspaudę
“Reset”.
(Žiūrėti skyriuje “Gamyklinių parametrų atstatymas, psl 18)
Galite paspausti P.MODE
mygtuką nuotolinio valdymo
pultelyje, norėdami pasirinkti vaizdo parametrus.
Individualaus vaizdo reguliavimas
Televizoriuje yra keletas nustatymų, kurie leidžia kontroliuoti
vaizdo kokybę.
1. Norėdami nustatyti tam tikrą efektą, vadovaukitės 1-3 instrukcijomis “Kaip pakeisti vaizdo formatą”
(“Changing the Picture Standard”).
2. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte tam tikrą
elementą. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba mygtuką, kad sumažintumėte ar
padidintumėte tam tikro elemento vertę. Paspauskite patvirtinimo
(ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
 Kontrastas („Contrast”): Reguliuoja tamsumą ir šviesumą tarp objektų ir fono.
 Ryškumas („Brightness”): Reguliuoja viso ekrano ryškumą.
 Aštrumas („Sharpness”): Reguliuoja objektų kontūrus (paryškina ar sulieja).
 Spalva („Colour”): Reguliuoja spalvas, padarydamas jas šviesesnėmis ar
tamsesnėmis.
 Atspalvis („Tint”): Reguliuoja objektų spalvas, padarydamas jas labiau raudonas ar
žalias.
Nustatytos reikšmės išsaugomos atsižvelgiant į pasirinktą vaizdo („Picture“) režimą.
AK režimu, gali būti keičiami tik kontrastas (“Contrast”), šviesumas (“Brightness”) ir spalvos (“Colour”).
Atspalvio (“Tint”) funkcija prienama tik “HDMI” ir “Component” režimais.
Lietuvių – 14
Kaip pakeisti spalvų toną (“Colour Tone”)
Galite nusistatyti jums tinkamiausią spalvų toną.
1. Norėdami nustatyti tam tikrą efektą, vadovaukitės 1-3 instrukcijomis “Kaip pakeisti vaizdo formatą”
(“Changing the Picture Standard”). (14 psl.)
2. Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte spalvų toną “Colour Tone”, tada pas pauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte norimą spalvų toną. Paspauskite patvirti
nimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu
 Šaltas 2 (“Cool2”): Nustato spalvų temperatūrą
mėlynesnę negu Šaltas 1 („Cool1”) meniu.
 Šaltas 1 („Cool1”): Nustato baltiems objektams
melsvesnę spalvą.
 Normalus („Normal”): Palieka baltiems objektams baltą
spalvą.
 Šiltas 1 („Warm1”): Baltus objektus parausvina.
 Šiltas 2 (“Warm2”): Objektus paraudonina labiau nei
Šiltas 1 („Warm1”) meniu.
Nustatytos reikšmės išsaugomos atsižvelgiant į pasirinktą vaizdo („Picture“) režimą.
Jei nustatytas dinaminis (“Dynamic”) ar standartinis (“Standard”) vaizdo režimas,
negalima pasirinkti šilto 1 (“Warm1)” ir šilto 2 (“Warm2”).
Foninio apšvietimo įjungimas
Jūs galite nustatyti ekrano ryškumą, reguliuodami
skystųjų krystalų ekrano (LCD) apšvietimo ryškumą. (0~10)
1. Norėdami nustatyti tam tikrą efektą, vadovaukitės 1-3 instrukcijomis “Kaip pakeisti vaizdo formatą”
(“Changing the Picture Standard”). (14 psl.)
2. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte foninį apšvietimą (“Backlight”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba
mygtuką, kad sumažintumėte ar padidintumėte tam tikro elemento vertę.
4. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu
Nustatytos reikšmės išsaugomos atsižvelgiant į pasirinktą
vaizdo („Picture“) režimą.
Lietuvių – 15
Vaizdo detalių nustatymas
Jūs galite atlikti vaizdo detalių nustatymus.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
2. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad pasirinktumėte vaizdą (“Picture”).
3. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte deta lius nustatymus (“Detailed Settings”), tada paspauskite patvirti
nimo (ENTER) mygtuką.
4. Pasirinkite reikiamą nustatymą paspausdami arba
mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
Galimi nustatymai: tamsumo nustatymas („Black Adjust“), dinaminis kontrastas („Dynamic Contrast“), gama („Gamma“),
baltos spalvos balansas („White Balance“), vartotojo spalvų
kontrolė („My Colour Control“), kraštų paryškinimas („Edge Enhancement“), spalvų paletė („Colour Space“).
5. Atlikę tinkamus nustatymus paspauskite patvirtinimo (ENTER)
mygtuką.
6. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Kai nustatytas “Movie” ar “Standard” vaizdo režimas, galima pasirinkti detalius nustatymus.
Jei “DNIe” yra išjungtas, detalių nustatymų negalima pasirinkti kai yra nustatytas standartinis („Standard”) vaizdo režimas.
 Tamsumo nustatymas: Išjungtas/Mažas/Vidutinis/Didelis („Off/Low/Medium/High”)
Jūs galite nustatyti ekrano tamsumo lygį, norėdami sureguliuoti ekrano gylumą.
 Dinaminis kontrastas: Išjungtas/ Mažas/Vidutinis/Didelis („Off/Low/Medium/High”)
Jūs galite sureguliuoti ekrano kontrastą, kad būtų pasiektas optimalus kontrastas.
 Gama: -3 ~ +3
Jūs galite sureguliuoti vidutinį oblektų ekrane ryškumą.
Paspauskite arba
mygtuką, kol pasieksite optimalų nustatymą.
 Baltos spalvos balansas: „R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset”
Jūs galite sureguliuoti spalvų temperatūrą tam, kad gautumėte natūralias vaizdų spalvas.
„R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain”: Nustatymo reikšmės sureguliavimas atnaujins
jau sureguliuotą ekraną.
Pasirinkite reikiamą nustatymą spausdami
arba mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
Paspauskite
arba
mygtuką, kol pasieksite optimalų nustatymą.
Gamyklinių parametrų atstatymas („Reset”): Anksčiau nustatytas baltos spalvos balansas bus pakeistas gamykliniais nustatymais.
 Vartotojo spalvų kontrolė: Rožinė/Žalia/Mėlyna/Balta/Atšaukimas (“Pink/Green/Blue/White/
Reset”)
Šį nustatymą galite atlikti pagal savo pageidavimus.
Rožinė/Žalia/Mėlyna/Balta („Pink/Green/Blue/White”): Nustatymo reikšmės pakeitimas atnaujins jau
sureguliuotą ekraną.
Pasirinkite reikiamą nustatymą spausdami
arba
mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
Paspauskite
arba
mygtuką, kol pasieksite optimalų nustatymą.
Gamyklinių parametrų atstatymas („Reset”): Anksčiau nustatytas baltumo balansas bus pakeistas
gamykliniais nustatymais.
 Kraštų paryškinimas: Išjungtas/Įjungtas („Off/On”)
Jūs galite paryškinti objektų kontūrus.
 Spalvų paletė : Automatinė/Plati („Auto/Wide”)
Jūs galite nustatyti įeinančiam signalui automatinę ar plačią (Auto/Wide) spalvos atkūrimo paletę.
Lietuvių – 16
Kaip pakeisti vaizdo dydį
Galite pasirinkti norimą vaizdo dydį.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad pasirinktumėte vaizdą (“Picture”).
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte dydį (“Size”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Pasirinkite reikiamą nustatymą paspausdami arba mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
 Automatinis platumas („Auto Wide”): Vaizdo dydis
automatiškai nustatomas “16:9” formatu.
 Platus („Wide”): Automatiškai nustato “16:9” vaizdo
formatą, tinkamą DVD ar transliacijai.
 16:9: Nustato “16:9” vaizdo formatą, tinkamą DVD ar
transliacijai.
 Platus priartinimas („Wide Zoom”): Padidina vaizdą
daugiau nei iki 4:3 formato.
 Priartintas („Zoom”): Padidina 16:9 formatą į aukštį,
kad tilptų į ekraną.
 4:3: Gamyklinis nustatymas tinkamas normaliai translacijai ar video žiūrėjimui.
 Paprastas rodymas („Just Scan”): Rodo įeinančius
vaizdus tokius, kokie jie yra be jokių sumažinimų, kai
gaunami HDMI 720p,1080i, 1080p signalai.
Šias parinktis galima pasirinkti
ant nuotolinio valdymo
prietaiso esančiu mygutku
P.SIZE.
Automatinio platumo („Auto Wide”) funkcija prieinama “TV”, “Ext “, “Ext2”,
“AV”, ir “S-Video” režimais.
AK režimu (“PC”), galimi tik “16:9” ir “4:3” formatai.
Priartinimas („Zoom”) : Pasirinkite
paspausdami
arba
mygtuką
Naudokite
arba
mygtuką, kad pastumtumėte vaizdą aukštyn
ar žemyn. Pasirinkę
, naudokite
arba mygtuką, kad
padidintumėte ar sumažintumėte vaizdo dydį vertikalia kryptimi. Platus priartinimas („Wide Zoom”) : Perstumkite ekraną aukštyn ar žemyn su
mygtukais arba mygtuką, pasirinkę paspausdami
arba patvirtinimo
(ENTER) mygtuką.
Lietuvių – 17
Vaizdo sustabdymas
Paspauskite sustabdymo (STILL) mygtuką, norėdami sustabdyti vaizdą ekrane.
Paspaudę dar kartą atšauksite sustabdymą.
Ekrano režimo nustatymas
Nustatant vaizdo dydį į automatinį platumą („Auto Wide”)
16:9 pločio TV, galima nustatyti vaizdo dydį, kurį norite matyti 4:3 WSS („Wide Screen Service”) vaizdu ar nieko. Kiekviena Europos valstybė reikalauja skirtingų vaizdų dydžių, todėl
ši funkcija pagelbės pasirenkant ekrano režimą.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad pasirinktumėte vaizdą (“Picture”).
2. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte ekrano režimą (“Screen Mode”), tada paspauskite patvirtinimo
(ENTER) mygtuką.
3. Pasirinkite reikiamą nustatymą paspausdami arba
mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Galimi nustatymai: platus („Wide”), 16:9, platus priartinimas („Wide Zoom”), priartinimas („Zoom”), 4:3
 Platus („Wide”): Nustato formatą 16:10.
 16:9: Nustato formatą 16:9.
 Platus priartinimas („Wide Zoom”): Padidina vaizdą
daugiau nei iki 4:3 formato.
 Priartinimas („Zoom”): Padidina vaizdo dydį ekrane į aukštį.
 4:3: Nustato vaizdo įprastą 4:3 režimą
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Vaizdo režimas („Screen Mode”) galimas automatinio pločio
(„Auto Wide”) režimu.
Ši funkcija neveikia AK ar komponento, HDMI režimu.
Vaizdo nustatymų gamyklinių parametrų atstatymas
Galite atstatyti gamyklinius vaizdo parametrus.
1. Norėdami nustatyti tam tikrą efektą, vadovaukitės 1-3 instrukcijomis “Kaip pakeisti vaizdo formatą”
(“Changing the Picture Standard”).(14 psl.).
2. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte gamyklinių parametrų atstatymą”Reset”, tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte OK arba atšaukti (“Cancel”). Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Parametrų atstatymas bus atliktas kiekvienam vaizdo
režimui
Lietuvių – 18
Skaitmeninis triukšmo mažinimas („Digital NR”) / Aktyvuota
spalva („Active Colour”) / Skaitmeninis vaizdo gerinimas (DNIe)
Jei Jūsų televizoriaus gaunamas signalas yra silpnas, galite
aktyvuoti skaitmeninio triukšmo mažinimo („Digital Noise
Reduction“) nustatymą tam, kad pagerintumėte vaizdą
ekrane.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad pasirinktumėte vaizdą (“Picture”).
2. Pasirinkite reikiamą nustatymą paspausdami arba mygtuką, tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
Galimi nustatymai: « Digital NR », « Active Colour », « DNIe ».
3. Atlikę tinkamus nustatymus, paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
 Skaitmeninis triukšmo mažinimas: Išjungtas/Mažas/Vidutinis/Didelis/Automatinis
(„Digital NR: Off/Low/Medium/High/Auto”)
Jei gaunamas televizijos signalas yra silpnas, galite atlikti šį nustatymą tam, kad
pagerintumėte vaizdą ekrane.
Ši funkcija neveikia AK režimu.
 Aktyvi spalva: Išjungta/Įjungta („Active Colour: Off/On”)
Jei nustatysite šį parametrą, dangaus ir žolės spalvos bus stipresnės ir ryškesnės, o taip pat ir
vaizdas ekrane bus ryškesnis.
Ši funkcija neveikia AK režimu.
Ši funkcija neveikia „Movie” ir “Standard” režimais.
 Skaitmeninis vaizdo gerinimas: Išjungtas/Demo/Įjungtas („DNIe: Off/Demo/On”)
DNIe funkcija skirta tam, kad vaizdo kokybė būtų aukšta. Jei Jūs įjungiate DNIe funkciją,
galėsite matyti ją aktyvuotą ekrane. Jei pasirinksite DNIe “Demo”, matysite demonstruojamą
ekrane DNIe funckiją ir įprastus vaizdus. Naudodamiesi šia funkcija galėsite pamatyti
skirtumą tarp vaizdo kokybės.
DNIeTM („Digital Natural Image engine”)
Ši funkcija leidžia matyti geresnį, kontrastingesnį , su baltos spalvos paryškinimu,3D
triukšmo sumažinimu, ryškesnėmis detalėmis, vaizdą. Naujas vaizdo balansavimo algoritmas suteikia šviesesnius, aiškesnius, detalesnius vaizdus.. DNIeTM technologija kiekvieną
signalą pritaikys jūsų akims.
Ši funkcija neveikia AK režimu.
Ši funkcija neveikia „Movie” režimu.
Lietuvių – 19
“Paveikslo paveiksle” funkcija (PIP)
Galite žiūrėti papildomą mažesnį vaizdą ekrane (TV
programą ar video įvestį). Šiuo būdu galėsite žiūrėti kitą
televizijos programą ar stebėti video įvestį iš bet kurio prijungto įrenginio, kol žiūrite televizorių arba kitą video įvestį
1.Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymus (“Setup”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte “PIP”, tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką dar kartą. Pas pauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte įjungta (“On”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Pagrindinis vaizdas
Antrinis vaizdas
„Component”
„HDMI”
„PC”
„TV”
„Ext”
„AV”
Paspauskite PIP mygtuką nuotolinio valdymo pulte dar
kartą, kad išjungtumėte „PIP” funkciją.
4. Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte šaltinį (“Source”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER)
mygtuką. Pasirinkite antrinio vaizdo šaltinį spausdami arba mygtuką ir paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Antrasis ekranas gali rodyti įvairių šaltinių vaizdą, priklausomai nuo to, ką rodo pagrindinis vaizdas.
Galite lengvai pasirinkti šiuos nustatymus paspausdami
šaltinio (SOURCE) mygtuką, esantį nuotolinio valdymo
5. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte vieta
(“Position”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką. Pasirinkite antrinio vaizdo poziciją spausdam arba mygtuką ir tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Galite lengvai pasirinkti šiuos nustatymus paspausdami
vietos (POSITION) mygtuką, esantį nuotolinio valdymo
6. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte programą “Programme” ir tada paspauskite patvirtinimo
(ENTER) mygtuką. Pasirinkite, kurią programą norite matyti antriniame vaizde spausdami
arba
mygtuką. Pas pauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Programos (“Programme”) funkcija veikia, kai antriniame
vaizde rodomos televizijos programos.
Galite lengvai pasirinkti antrinio vaizdo kanalą paspausdami P arba P mygtuką.
7. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Galite pastebėti, kad antrasis vaizdas tampa šiek tiek nenatūralus,
kai pagrindiniame ekrane žiūrite žaidimą ar karaoke.
Šaltinis („Source”): Naudojama antrinio vaizdo šaltinio pasirinkimui.
Vieta („Position”): Naudojama antrinio vaizdo perkėlimui.
Programa („Programme”): Naudojama antrinio vaizdo pakeitimui
Lietuvių – 20
HDMI tamsumo lygis
Galite nustatyti ekrano tamsumo lygį ir sureguliuoti
ekrano gylumą.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymus (“Setup”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte HDMI tamsumo lygį (“HDMI Black Level”), tada paspauskite patvir tinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte normalų (“Normal”) ar žemą (“Low”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Ši funkcija yra aktyvuota tik kai išorinis prijungimas sujungtas su HDMI ir yra įeinantys RGB signalai.ir pieslēgta pie
Normalus („Normal”): Ekranas pasidaro šviesesnis.
Žemas („Low”): Ekranas pasidaro tamsesnis.
Garso standarto keitimas
Galite keisti specialių garso efektų tipą, kai žiūrite televizijos
transliaciją.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte garsą (“Sound”), tada pas pauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką dar kartą, kad pasirinktumėte režimą (“Mode”).
3. Pasirinkite norimą garso efektą spausdami arba mygtuką ir tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
 Standrtinis („Standard”): Parenka įprastą garso režimą.
 Muzikos („Music”): Išskiria muziką iš balsų.
 Filmo („Movie”): Gyvas ir sodrus garsas filmų peržiūrai.
 Kalbos („Speech”): Išskiria balsus iš kitų garsų.
 Individualus („Custom”): Jūsų pasirinkti parametrai.
(Žiūrėti skyrių “Garso parametrų nustatymai“ (“Adjusting
Sound Settings”)
Galite lengvai pasirinkti antrinio vaizdo kanalą paspausdami
S.MODE mygtuką, esantį nuotolinio valdymo pultelyje.
Lietuvių – 21
Garso parametrų nustatymai
Galite nusistatyti garso parametrus savo nuožiūra.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte garsą (“Sound”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte ekvalaizerį (“Equalizer”), tada paspauskite patvirtinimo
(ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte tam tikrą elementą. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite
arba
mygtuką, kad nustatytumėte norimą nustatymą.Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
5. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Jei atlikote pakeitimų garso nustatymuose, garso režimas
automatiškai taps individualus (“Custom”).
“TruSurround XT SRS TSXT“ funkcijos nustatymas
„TruSurround XT“ yra patentuota SRS technologija, kuri
išsprendžia problemas klausant 5.1 sistemos garsą per du
garsiakalbius. „TruSurround“ suteikia puikų erdvinį garsą
per bet kurią dviejų garsiakalbių sistemą, įskaitant vidinius televizoriaus garsiakalbius. Ji tinkama visoms garso
sistemoms.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte garsą (“Sound”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte SRS TS XT, tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte įjungta (“On”) arba išjungta (“Off”). Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
„TruSurround XT“, SRS ir
simboliai yra
„SRS Labs, Inc.“ prekiniai ženklai. „TruSurround XT“ technologija yra licenzijuota „SRS
Labs, Inc.”
Lietuvių – 22
Galite lengvai pasirinkti
antrinio vaizdo kanalą paspausdami SRS
mygtuką, esantį nuotolinio
valdymo pultelyje.
Kaip prijungti ausines
Galite prie televizoriaus prijungti ausines, jei žiūrėdami
televizorių nenorite trukdyti kitų žmonių.
Užpakalinė televizoriaus panelė
Kai prijungiate ausines į atitinkamą jungtį, negalite įjungti vidinio
užtildymo (“Internal Mute”), esančio garso („Sound”) meniu.
Per ilgas ir garsus ausinių klausymas gali pakenkti Jūsų klausai.
Įjungę ausines negirdėsite garso per televizoriaus garsiakalbius.
Ausinių ir televizoriaus garsas reguliuojamas skirtingai.
Garso režimo pasirinkimas
Galite pasirinkti garso režimą paspaudę mygtuką DUAL.
Kai pasirenkate režimą, jūsų pasirinkimas matomas
ekrane.
Garso tipas
(„Audio Type”)
A2
Stereo
NICAM
Stereo
(„Dual ½”)
Numatytasis
(„Default”)
Mono
Stereo
Automatiškai
Mono
pasikeičiantis
Stereo Mono („Automatic Change”)
Dual
Mono
Stereo
Dual
Dual
Dual 2
Mono
Mono Stereo
Mono Dual
Dual
(„Dual 1”)
Automatiškai
pasikeičiantis
(„Automatic Change”)
Jūs taip pat galite atlikti šiuos
nustatymus paspausdami
DUAL mygtuką ant nuotolinio
valdymo pultelio..
(„Dual 1”)
Jei stereo signalas yra silpnas ir automatiškai išsijungia, įjunkite “Mono” režimą.
Ši funkcija aktyvuojama tik skaitmeninio stereo garso režimu. Ji išjungiama mono graso
signalu.
Automatinis garso nustatymas
Kiekviena transliacijų stotis turi savo skirtingus signalus,
todėl nėra lengva sureguliuoti garsą kiekvienam kanalui.
Ši funkcija leidžia automatiškai sureguliuoti garsą, jį pritildant, kai signalas yra stiprus ar pagarsinant, kai signalas
yra silpnas.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte garsą (“Sound”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte automatinį garsą (“Auto Volume”), tada paspauskite
patvirnimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte įjungta (“On”) arba išjungta (“Off”). Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Lietuvių – 23
Vidinio užtildymo pasirinkimas
Jei norite girdėti garsą per atskirus garsiakalbius, išjunkite
vidinį stiprintuvą.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte garsą (“Sound”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER mygtuką.
2. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte vidinį užtildymą (“Internal Mute”), tada paspauskite patvirti nimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte įjungta (“On”) arba išjungta (“Off”). Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Kai vidinis užtildymas (“Internal Mute”) įjungtas (“On’),
garso (“Sound”) meniu, išskyrus garso pasirinkimą
(“Sound Select”) ( PIP režimu), negali būti reguliuojama
Antrinio vaizdo garso klausymasis
Kai įjungtas “Paveikslo paveiksle” režimas (“PIP”), galite
klausyti ir antrojo vaizdo garsą
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte garsą (“Sound”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte garso pasirinkimą (“Sound Select”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte antrinį (“Sub”). Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
 Pagrindinis („Main”) Girdimas pagrindinio vaizdo garsas.
 Antrinis („Sub”) : Girdimas antrojo vaizdo garsas
Šį nustatymą galite pasirinkti kai “PIP” režimas yra
įjungtas (“On”).
Lietuvių – 24
Garso nustatymų gamyklinių parametrų atstatymas
Kai įjungtas žaidimų režimas (“Game Mode”), aktyvuojama
garso atšaukimo (“ Reset Sound’) funkcija
(žiūrėkite 27 psl.). Pasirinkus šią funkciją, atstatomi visi
gamykliniai garso parametrai.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte garsą
(“Sound”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte
gamyklinių parametrų atstatymą (“Reset”), tada paspauskite
patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Šį nustatymą galite pasirinkti, kai įjungtas (“On”)
žaidimų režimas (“Game Mode”).
Esamo laiko nustatymas
Galite nustatyti laiką ant televizoriaus, kuris bus matomas
paspaudus mygtuką (INFO). Taip pat turite nustatyti laiką,
jei norite naudotis automatinu įjungimu ir išjungimu (“On/
Off”).
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymus (“Setup”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte laiką (“Time”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad pasirinktumėte laikrodžio nustatymą („Clock Set”).
4. Norėdami...
Paspauskite...
Pereiti prie mėnesio (Month), dienos (Day), metų
(Year), valandų (Hour) ar minučių (Minute)
arba
mygtuką.
Nustatyti mėnesį (Month), dieną (Day), metus
(Year), valandas (Hour) ar minutes (Minute)
arba
mygtuką.
Patvirtinti nustatymą
patvirtinimo (ENTER)
mygtuką.
5. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Jei ištrauksite maitinimo laidą, turėsite nustatyti laiką iš naujo.
Taip pat galite nustatyti metus, mėnėsį, dieną, valandas ir minutes spausdami skaičių mygtukus ant nuotolinio valdymo pultelio.
Lietuvių – 25
Automatinio išsijungimo nustatymas
Galite nustatyti trukmę tarp 30 ir 180 minučių, po kurios
televizorius automatiškai išsijungia.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymus (“Setup”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER)
mygtuką.
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte laiką
(“Time”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte laikmatis (“Sleep Timer”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER)
mygtuką.
4. Paspauskite arba
mygtuką, kol pasirodys norimas
laikas (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
5. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš
meniu.
Televizorius automatiškai išsijungs, kai laikmatis pasieks 0.
Automatinis televizoriaus įjungimas ir išjungimas
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymus (“Setup”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER)
mygtuką.
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte laiką
(“Time”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte
laikmatį 1 (“Timer 1”), laikmatį 2 (“Timer 2”),laikmatį 3 (“Timer
3”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
4. Paspauskite
tada paspaudę
arba
nustatykite valandas (“Hour”),
pereisite prie sekančio žingsnio.
Nustatykite kitus parametrus naudodamiesi aukščiau
aprašytu metodu.
Taip/Ne („Yes/No”)
Kartojimas
(“Repeat”)
Paspauskite arba
Pasirinkite vienkartinį (“Once”),
kasdienį (“Everyday”),
nuo pirmadienio iki penktadenio
Paspauskite arba
(“Mon-Fri”), nuo pirmadenio iki
šeštadienio (“Mon-Sat”), šeštadienio
ir sekmadienio (“Sat-Sun”)
Paspauskite arba
Nustatykite 0~100
Garsas
(“Volume”)
Programa
Pasirinkite programą
(“Programme”)
Paspauskite arba
mygtuką
mygtuką
mygtuką
mygtuką
Baigę nustatymus ir norėdami grįžti paspauskite RETURN mygtuką.
• Laikas bus rodomas kiekvieną kartą, kai paspausite INFO mygtuką.
• Jūs galite nustatyti valandas ir minutes spausdami skaičių mygtukus ant nuotolinio valdymo
pultelio.
5. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Automatinis išsijungimas
Kai nustatysite įjungta (“On”), televizorius išsijungs, jei juo nebus naudojamasi 3 valandas, po
to, kai televizoriuje buvo įjungtas laikmatis. Ši funkcija veikia tik tada, kai laikmačio režimas
įjungtas ir apsaugo nuo perkaitimo, kuris gali atsirasti, jei televizorius veikia ilgą laiką.
Lietuvių – 26
Kalbos pasirinkimas
Kai pradedate naudoti televizorių pirmą kartą, turite nustatyti kalbą, kuria bus rodomi meniu.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką, kad būtų rodomas ekrano meniu. Paspauskite arba mygtuką, kad
pasirinktumėte nustatymus (“Setup”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte kalbą
(“Language”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Pasirinkite atitinkamą kalbą spausdami
arba
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Žaidimų režimo naudojimas
Kai žaidžiate su žaidimų konsolėmis kaip „PlayStation“TM
ar „Xbox“TM, galite patirti daugiau tikroviškumo, pasirinkę
žaidimų meniu.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte
nustatymus (“Setup”), tada paspauskite patvirtini
mo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte
žaidimų režimą (“Game Mode”), tada paspauskite patvirtini mo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte įjungta (“On”) arba išjungta (“Off”). Paspauskite patvirtinimo
(ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Norėdami atjungti žaidimų konsolę ir prijungti kita išorinį
prietaisą, išjunkite žaidimų režimą nustatymų meniu.
Jei žiūrite televizoriaus meniu žaidimų režimu (“Game mode”), ekranas šiek tiek virpa.
Žaidimų režimas negalimas TV režimu.
Jei žaidimų režimas įjungtas
• Vaizdo (“Picture Mode”) režimas ir garso režimas (“Sound Mode”) yra automatiškai pakeisti
į jau nustatytus (“Custom”). Vartotojas negali pakeisti šių režimų.
• Garso režimas (“Sound Mode”) garso meniu yra neaktyvuotas. Nustatykite garsą naudodami ekvalaizerį.
• Garso gamyklinių parametrų atstatymo (“Reset Sound”) funkcija aktyvuota. Pasirinkę (“Reset”) funkciją po ekvalaizerio nustatymo atšauksite visus ekvalaizerio pakeitimus.
Lietuvių – 27
Mėlynojo ekrano nustatymas / Melodijos pasirinkimas
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymus (“Setup”), tada paspauskite patvirtinimo
(ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte mėlyną ekraną (“Blue Screen”) arba melodiją (“Melody”).
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Kai atliksite norimą nustatymą, paspauskite
patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
 Mėlynasis ekranas: Išjungtas/Įjungtas („Blue Screen:
Off/On”)Jei negaunamas joks signalas arba jis labai silpnas, mėlynas ekranas automatiškai pakeičia „triukšmingą”
ekraną. Jei norite žiūrėti prastps kokybės vaizdą, išjunkite
mėlyną ekraną.
 Melodija: Išjungta/Tyli/Vidutinio garsumo/Garsi („Melody: Off/Low/Medium/High”) Galite girdėti televizoriaus
įsijungimo/išsijungimo melodiją.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Energijos taupymo funkcija
Ši funkcija reguliuoja ekrano šviesumą taip sumažindama
energijos suvartojimą. Kai žiūrite televizorių naktį, nustatykite energijos taupymo (“Energy Saving”) režimo
reikšmę aukšta (“High”) tam, kad sumažintumėte jūsų akių
varginimą ir energijos suvartojimą.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką, kad būtų rodo mas ekrano meniu. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymus (“Setup”), tada paspauskite
patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte energi jos taupymą (“Energy Saving”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Pasirinkite reikiamą nustatymą (Išjungtas (“Off”), žemas (“Low”), vidutinis (“Medium”), aukštas (“High”) spausdami arba mygtuką. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Galite taip pat nustatyti šiuos nustatymus paspaudę
E.SAVING mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
Lietuvių – 28
Šaltinio pasirinkimas
Galite pasirinkti iš išorinių prietaisų, prijungtų prie jūsų
televizoriaus.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte
įvestį (“Input”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER)
mygtuką.
2. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką dar kartą,
kad pasirinktumėte šaltinių sąrašą (“Source List”).
Kai joks išorinis prietaisas neprijungtas prie
televizoriaus,tik “TV”, “Ext.“ yra aktyvuojami šaltinių
sąraše (“Source List”). “AV”, “S-Video”, “Component”,
“PC”,“HDMI” aktyvuojami tik tuomet, kai jie prijungti prie
televizoriaus.
3. Pasirinkite norimą prietaisą spausdami arba
mygtuką. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
Paspauskite šaltinio (“Source”) mygtuką ant nuotolinio
valdymo pultelio, norėdami peržiūrėti visus prieinamus
šaltinius. TV režimas gali būti parinktas paspaudus TV
mygtuką, skaičių mygtukus (0~9) ir P / mygtuką ant
nuotolinio valdymo pultelio.
Bet jis negali būti pasirinktas SOURCE mygtuku.
Taip pat galite žiūrėti HDMI paspaudę HDMI mygtuką
nuotolinio valdymo pulte
Papildomų įrenginių pavadinimų nustatymas
Visoms išorinių prietaisų jungtims galite sugalvoti pavadinimus, kad būtų lengviau pasirinkti šaltinius.
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte įvestį
(“Input”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
2. Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte
redaguoti pavadinimą (“Edit Name”), tada paspauskite
patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte
įrenginį, kurį norite redaguoti.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite arba
mygtuką, kad pasirinktumėte
norimą įrenginį.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
5. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš
meniu.
Lietuvių – 29
Teletekstas
Dauguma televizijos programų savo žiūrovams teikia ir
teleteksto paslaugas – įvairią tekstinę informaciją. Pagrindinis teleteksto puslapis („index“) nurodo, kaip naudotis
šia paslauga. Čia pateikiami nustatymai, leidžiantys keisti
įvairias teleteksto funkcijas, naudojant nuotolinio valdymo
pulto mygtukus, pagal individualius poreikius.
Norint, kad teleteksto pateikta informacija būtų rodoma teisingai,
kanalų priėmimas neturi keistis. Kitaip, kai kuros informacijos gali
trūkti arba kai kurie puslapiai gali būti nerodomi.
1
Išeiti (EXIT)
Išeina iš teleteksto.
2
Rodyklė („index”)
Bet kuriuo metu leidžia greitai įjungiti turinio („index“) puslapį, kai
peržiūrinėjate teletekstą.
3
(teleteksto įjungimas/derinimas („teletext on/mix“)
/
Įjungia pasirinktos programos kanalo teletekstą, jei ši programa
teikia teleteksto paslaugas. Paspaudus du kartus, rodomas
teletekstas, ir programos vaizdas.
4
Dydis („size”)
Dvigubai padidina tekstą, viršutinėje ekrano dalyje.Paspaudus dar
kartą, padidina apatinės ekrano dalies tekstą. Kad grįžtumėte į
normalų vaizdą, spauskite dar kartą.
5
Režimas („mode”)
Paspauskite, kad pasirinktumėte teleteksto režimą sąrašas/klaida
(LIST/FLOF). Jei paspausite šį mygtuka sąrašo („LIST“) režimu,
jis persijungia į sąrašo saugojimo (“List save”) režimą. Sąrašo
saugojimo režimu, galima išsaugoti puslapius naudojant (store)
mygtuką 6
(antrinis puslapis („sub-page“)
Rodo galimus antrinius puslapius.
7
(puslapis į viršų („page-up“)
Jungia kitą teleteksto puslapį.
8
(puslapis į apačią („page down”))
Naudojamas perjungti kitą teleteksto puslapį.
9
(atšaukti („cancel“)
Naudojamas rodyti televizijos programą, kai ieškoma puslapio.
10
11
(parodyti („reveal“)
Įjungia paslėptą tekstą (pvz.: atsakymus į žaidimo klausimus). Norėdami išjungti šį tekstą, spauskite
dar kartą.
Spalvoti mygtukai (raudonas/žalias/geltonas/mėlynas)
Jeigu programos kanalas transliuotojas kartu su teletekstu teikia greito teksto („FASTEXT“) funkciją,
įvairioms temoms puslapiuose yra priskirtos spalvomis. Temos gali būti pasirenkamos paspaudus
atitinkamos spalvos mygtuką. Pateiktuose temų puslapiuose taip pat gali būti spalvoto teksto temos
ar nuorodos, kurios pasirenkamos tos pačios spalvos mygtukais. Atitinkamais spalvotais mygtukais
taip pat galima pereiti į kita puslapį.
12
(sustabdymas („hold“))
Ši funkcija sustabdo puslapių judėjimą, jeigu puslapis susideda iš
kelių antrinių puslapių, ir jie keičiami automatiškai. Spauskite dar
kartą, norėdami atšaukti šią funkciją.
13
(laikyti („store“)
Įrašo teleteksto puslapius į atmintį.
Galite pakeisti teleteksto puslapius spausdami skaičių mygtukus,
esančius ant nuotolinio valdymo pulto.
Lietuvių – 30
ir
Teleteksto puslapio laukas suskirstytas į šešias dalis:
Dalis
Turinys
A
Pasirinkto puslapio numeris.
B
Transliuojamo kanalo pavadinimas.
C
Esamo puslapio numeris ir paieškos indikacijos.
D
Data ir laikas.
E
Tekstas.
F
Informacijos būsena
Greito teksto („FASTEXT“) informacija.
Teleteksto informacija dažnai yra paskirstoma tarp kelių puslapių,
rodomų eilės tvarka, kurią galima pasirinkti:
Įvedant puslapio numerį
Pasirenkant pavadinimą iš sąrašo
Pasirenkant spalvotą antraštę (FASTEXT sistema)
Paspauskite TV mygtuką, kad išeitumėte iš teleteksto režimo.
Lietuvių – 31
AK programinės įrangos nustatymai („Windows XP” aplinkoje)
„Windows“ vaizdo parametrai tipiniam kompiuteriui yra pateikti žemiau. Normalūs
vaizdo parametrai gali būti skirtingi priklausomai nuo „Windows“ versijos ir
vaizdo plokštės. Net jei jūsų vaizdo parametrai atrodo skirtingi, ta pati pagrindinė
informacija bus vienoda daugumoje atvejų. ( Jei ne, susisiekite su kompiuterio
gamintojais ar SAMSUNG pardavėju.)
1. Pirmiausia, paspauskite “Control Panel”, esančia „Windows start“ meniu.
2. Kai “Control Panel” langas atsidarys, paspauskite “Appearance and Themes”
Tada atsiras langas.
3. Kai valdymo langas atsidarys, paspauskite “Display”. Atsiras langas.
4. Eikite į “Settings” langą ekrano dialogo lange.
Tinkamas vaizdo dydis (raiška): optimalus - 1680 x 1050
Jei vaizdo valdymo lentelėje yra vertikalaus dažnio (“vertical-frequency”) nustatymas, teisinga
reikšmė yra “60” ar “60 Hz”. Kitu atveju, tiesiog paspauskite OK ir uždarykite langą.
Ekrano režimai
Ir ekrano pozicija, ir dydis keisis priklausomai nuo monitoriaus rūšies ir raiškos.
Rekomenduojamos raiškos. (Visos raiškos tarp palaikymo ribų yra tinkamos)
D-Sub įvestis
Režimas
(„Mode”)
Raiška
(„Resolution”)
H-Dažnis (kHz)
(„Horizontal
Frequency”) (kHz)
V-Dažnis (kHz)
(„Vertical)
Frequency”(Hz)
Laikrodžio piksel.
dažnis.(MHz)
(„Pixel Clock
Frequency”) (MHz)
Sinch. poliškumas
(H/V) („Sync
Polarity”)
(H/V)
V-Dažnis (kHz)
(„Vertical)
Frequency”(Hz)
Laikrodžio piksel.
dažnis.(MHz)
(„Pixel Clock
Frequency”) (MHz)
Sinch. poliškumas
(H/V) („Sync
Polarity”)
(H/V)
HDMI/DVI įvestis(„HDMI/DVI Input”)
Režimas
(„Mode”)
Raiška
(„Resolution”)
H-Dažnis (kHz)
(„Horizontal
Frequency”) (kHz)
“Interlace” režimas nepalaikomas.
Televizorius gali veikti neįprastai, jei pasirinktas nestandartinis video formatas.
Atskiras” (“Separate”) ir “Bendras” (“Composite”) režimai yra palaikomi. SOG
nėra palaikomas.
Lietuvių – 32
AK nustatymas
Šiurkštus (“Coarse”) ir puikus (“Fine”) vaizdo nustatymai (vaizdo
užraktas) („Image Lock”): Vaizdo kokybės gerinimo tikslas yra
triukšmų išėmimas ar sumažinimas. Jei triukšmo nepašalina vien
“Fine-tuning” funkcija, tada sureguliuokite šiurkštų vaizdą
(“coarse”) ir puikų („Fine“) vaizdą dar kartą. Po triukšmo
sumažinimo, perstumkite vaizdą, taip, kad jis būtų ekrano viduryje.
1. Nustatymas: Paspaudę šaltinio (SOURCE) mygtuką pasirinkite personalinio kompiuterio režimą (“PC mode“).
2. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba
mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymus (“Setup”), tada paspauskite
patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte AK (“PC”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
4. Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką, kad pasirinktumėte vaizdo užrakinimą (“Image
Lock”).
5. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte šiurkštų (“Coarse”) arba puikų (“Fine”),
tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką
6. Paspauskite
arba mygtuką, kad sureguliuotumėte ekrano kokybę.
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
7. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Vaizdo pozicijos pakeitimas (“Image Position”):
Jei vaizdas netelpa ekrane, pakeiskite vaizdo poziciją.
1. Atlikite žingsnius 1-3 iš skyriaus “Šiurkštus“ (“Coarse”) ir
„puikus“ (“Fine”) vaizdo nustatymai (vaizdo užraktas).
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte poziciją
(“Position”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite arba
mygtuką, kad sureguliuotumėte
vertikalią poziciją („Vertical-Position”).
Paspauskite
arba
mygtuką, kad sureguliuotumėte horizontalią poziciją („Horizontal-Position”). Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Automatinis AK ekrano vaizdo reguliavimas („Auto
Adjustment“):Automatinis reguliavimas leidžia nusireguliuoti pačiam televizoriaus ekranui, priklausomai nuo
ateinančio signalo. Puikaus, šiurkštaus vaizdo bei vaizdo
pozicijos reikšmės bus nustatomos automatiškai.
1. Atlikite žingsnius 1-3 iš skyriaus “Šiurkštus“ (“Coarse”) ir
„puikus“ (“Fine”) vaizdo nustatymai (vaizdo užraktas).
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte
automatinį reguliavimą (“Auto Adjustment”), tada paspauskite
patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Pirminiai vaizdo parametrai („Image reset“):
Galite atstatyti gamyklinius vaizdo parametrus
1. Atlikite žingsnius 1-3 iš skyriaus “Šiurkštus“ (“Coarse”) ir
„puikus“ (“Fine”) vaizdo nustatymai (vaizdo užraktas).
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte vaizdo
gamyklinių parametrų atstatymą (“Image Reset”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Lietuvių – 33
Namų kino AK nustatymas
Jūs galite gauti geresnės kokybės vaizdą, atlikę kompiuterio
režimo (“PC Mode”) ekrano nustatymus. Jei Jūs įjungiate
“Home Theater PC” funkciją, Jūs galite atlikti detalių nustatymus („Detail Settings”), (kai nustatytas “Standard” ar
“Movie” ekrano režimas) kaip ir kompiuterio režimu (“PC
Mode”).
1. Paspauskite meniu (MENU) mygtuką.
Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte nustatymus (“Setup”), tada paspauskite patvirtinimo (ENTER)
mygtuką.
2. Paspauskite arba mygtuką, kad pasirinktumėte AK
namų kino teatrą (“Home Theatre PC”).
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką.
3. Paspauskite
arba mygtuką, kad pasirinktumėte
išjungta (“Off”) arba įjungta (“On”).
Paspauskite patvirtinimo (ENTER) mygtuką..
4. Paspauskite išeiti (EXIT) mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.
Ši funkcija veikia tik AK režimu.
Lietuvių – 34
“Anti-Theft Kensington“ užrakto naudojimas
„Kensington“ užraktas yra įrenginys naudojamas pritvirtinti sistemą, naudojant televizorių
viešoje vietoje.Užraktas parduodamas atskirai. Išvaizda ir veikimo principas gali skirtis
nuo iliustracijos, priklausomai nuo gamintojo. Daugiau informacijos ieškokite „Kensington” užrakto vartotojo instrukcijoje.
1. Įstatykite užraktą į „Kensington“
jungtį LCD televizoriuje (1 paveikliukas ), ir pasukite užrakinimo
kryptimi (2 paveisliukas).
2. Prijunkite „Kensington“ užrakto
laidą.
3. Pritvirtinkite „Kensington“
užraktą prie stalo ar kito sunkaus
objekto
<Pasirenkama>
„Kensington“ užraktas gali būti tvirtinamas skirtingai
priklausomai nuo modelio.
Galimi gedimai: Prieš susisiekiant su klientų aptarnavimo centru
Nėra garso ar vaizdo
Normalus vaizdas, bet
jokio garso
Vaizdas juodas, o indikatoriaus lemputė mirksi
pastoviai
Jokio vaizdo arba juodas
ir baltas vaizdas
Garso ir vaizdo nesutapimas
Susiliejęs ar „sningantis“ vaizdas, iškraipytas
Nuotolinio valdymo
pultelio sutrikimai Nuo-
• Patikrinkite ar į sienos lizdą įkištas maitinimo laidas.
• Patikrinkite ar paspaudėte mygtuką televizoriaus priekyje.
• Patikrinkite vaizdo kontrastą ir ryškumą.
• Patikrinkite garsą.
• Patikrinkite garsą.
• Patikrinkite ar nepaspaustas MUTE mygtukas ant nuotolinio
pultelio.
• Patikrinkite ar išjungtas vidinis pritildymas (“Internal Mute”)
• Patikrinkite kompiuterio galią, kabelio signalą
• Televizorius naudoja savo energijos šaltinį.
• Pajudinkite pelę arba paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą.
• Nusistatykite spalvų parametrus.
• Patikrinkite ar teisingai pasirinkta transliacijų sistema.
• Suraskite elektrinį prietaisą, kuris veikia televizorių ir patraukite jį
į šalį.
• Įkiškite maitinimo laidą į kitą maitinimo lizdą.
• Patikrinkite anteną.
Taip dažniausiai nutinka dėl kambarinės antenos naudojimo.
• Pakeiskite maitinimo elementus.
• Nuvalykite priekinę pulto dalį.
• Patikrinkite maitinimo elementų lizdus.
Pasirodo
• Patikrinkite ar šaltinio laidas gerai įkištas į AK ar video šaltinius.
pranešimas”Check signal • Patikrinkite ar įjungti AK ar video šaltiniai.
cable.”
PC režimu pasirodo
• Patikrinkite maksimalią video adapterio raišką bei dažnį.
pranešimas „Nepalaiko• Palyginkite šias reikšmes su vaizdo režimo („Display Modes”)
mas režimas“(„Mode Not
Supported“).
TFT LCD ekrane yra panelė, kurią sudaro antriniai taškai (5 292 000) ,kurių gamybai taikomos
sudėtingos technologijos. Tačiau ant ekrano gali būti keletas tamsesnių ar šviesesnių pikselių.
Šie pikseliai neturės jokios įtakos televizoriaus veikimui.
Lietuvių – 35
Techniniai ir aplinkos duomenys
Modelio pavadinimas
LE22S8
Ekrano dydis (įstrižainė)
22 collas
1680 x 1050 @ 60 Hz
AK raiška („PC Resolution”)
Garsas („Sound”)
Išvestis („Output”)
3W x 2
Matmenys (PxGxA) („Dimension
(WxDxH)”)
Tik įrenginio („Body”)
Su stovu („With stand”)
615.5 x 81.2 x 403.4 mm
615.5 x 231.9 x 486.5 mm
Svoris („Weight”)
Su stovu („With stand”)
7.5 kg
Aplinka („Environmental Considerations”)
Veikimo temperatūra („Operating Temperature”)
Veikimo drėgmė („Operating Humidity”)
Saugojimo temperatūra („Storage Temperature”)
Saugojimo drėgmė(„Storage Humidity”)
10°C līdz 40°C (50°F to 104°F)
10 % to 80 %, nesikondensuojanti
-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)
5 % līdz 95 %, nesikondensuojanti
Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.
Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas.
Dėl energijos suvartojimo žr. lipduką, esantį ant įrenginio.
Lietuvių – 36
Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.
Download PDF