Volledige gebruiksaanwijzing () downloaden en afdrukken

POLAR
CS500+
Gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
INHOUDSOPGAVE
1. KENNISMAKING MET UW POLAR CS500+ .................................................................................... 4
2. BEGINNEN ..........................................................................................................................
Functies van knoppen en menustructuur .....................................................................................
Basisinstellingen .................................................................................................................
Wielmaat meten ..................................................................................................................
Polar stuurhouder installeren...................................................................................................
Fietscomputer op de stuurhouder bevestigen ................................................................................
7
7
8
8
8
9
3. TRAINING........................................................................................................................... 10
Hartslagsensor dragen........................................................................................................... 10
Training starten ................................................................................................................... 10
Trainingsgegevens ............................................................................................................... 12
Ronde vastleggen................................................................................................................. 13
Functies in de pauzemodus ..................................................................................................... 14
Training stoppen .................................................................................................................. 14
Trainen met OwnZone ............................................................................................................ 15
Uw OwnZone bepalen ........................................................................................................ 15
4. NA DE TRAINING .................................................................................................................. 17
Trainingsbestand ................................................................................................................. 17
Trainingsbestanden verwijderen ............................................................................................... 18
Totalen ............................................................................................................................. 19
5. GEGEVENSOVERDRACHT ......................................................................................................... 20
6. INSTELLINGEN ..................................................................................................................... 21
Fietsinstellingen .................................................................................................................. 21
Timerinstellingen ................................................................................................................. 21
Instellingen hartslaglimieten ................................................................................................... 22
Fietsinstellingen .................................................................................................................. 22
AutoStart ........................................................................................................................ 22
Wiel ............................................................................................................................... 22
Snelheid ........................................................................................................................ 23
Trapfrequentie ................................................................................................................ 24
Vermogen ....................................................................................................................... 24
Hoogte-instellingen .............................................................................................................. 25
Horloge-instellingen ............................................................................................................. 25
Gebruikersinstellingen........................................................................................................... 25
Maximale hartslag (HRmax) ................................................................................................ 26
Hartslag in zittende houding (HRsit) ..................................................................................... 26
Algemene instellingen ........................................................................................................... 26
7. EEN NIEUWE ACCESSOIRE GEBRUIKEN ....................................................................................... 28
Nieuwe snelheidssensor programmeren.................................................................................. 28
Nieuwe trapfrequentiesensor programmeren* .......................................................................... 28
Nieuwe vermogenssensor* programmeren............................................................................... 28
8. NIEUWE HARTSLAGSENSOR GEBRUIKEN...................................................................................... 31
Nieuwe hartslagsensor aanmelden ........................................................................................ 31
9. BELANGRIJKE INFORMATIE ...................................................................................................... 32
Onderhoud ......................................................................................................................... 32
Zorgen voor uw product ...................................................................................................... 32
Service ........................................................................................................................... 32
Batterijen vervangen.......................................................................................................... 32
NEDERLANDS
Batterij van fietscomputer vervangen..................................................................................... 33
Voorzorgsmaatregelen ........................................................................................................... 35
Storing tijdens de training .................................................................................................. 35
Risico's tijdens trainen beperken.......................................................................................... 35
Technische specificaties........................................................................................................ 36
Vaak gestelde vragen ............................................................................................................ 37
Beperkte internationale garantie van Polar .................................................................................. 39
Aansprakelijkheid ................................................................................................................ 40
REGISTER .......................................................................................................................... 41
NEDERLANDS
1. KENNISMAKING MET UW POLAR CS500+
Gefeliciteerd met de aanschaf van een nieuwe Polar CS500+ fietscomputer! De fietscomputer biedt u een
alles-in-een-systeem om u bij uw training te begeleiden.
Deze gebruiksaanwijzing bevat volledige instructies om het beste uit uw fietscomputer te halen. De laatste
versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u downloaden op www.polar.com/support
[http://www.polar.com/support].
De Polar CS500+ fietscomputer levert u alle gegevens die u
nodig hebt voor het verbeteren van uw fietsprestaties en slaat
deze gegevens op voor latere analyse. Het extra grote display
waarborgt goede zichtbaarheid en afleesbaarheid van
trainingsgegevens in alle omstandigheden. Innovatieve
knoptechnologie maakt eenvoudig en veilig gebruik mogelijk,
zelfs bij hoge snelheden.
De fietscomputer kan eenvoudig aan de stuurpen of het stuur
worden bevestigd met de nieuwe dubbel vergrendelde
stuurhouder van Polar. De nieuw ontworpen metalen delen van
de stuurhouder waarborgen een stevige bevestiging van de
fietscomputer.
De comfortabele Polar H3 hartslagsensor zendt het
hartslagsignaal ECG-nauwkeurig naar de fietscomputer. De
hartslagsensor bestaat uit een band en een zender.
De Polar CS Snelheidssensor™ W.I.N.D. meet draadloos de
afgelegde afstand, uw tijd en de gemiddelde en maximale
snelheden.
4
Kennismaking met uw Polar CS500+
NEDERLANDS
Draag gegevens tussen de fietscomputer en
polarpersonaltrainer.com over met de nieuwe Polar DataLink. U
hoeft uw DataLink enkel op de USB-poort van uw computer aan
te sluiten en hij zoekt contact met uw fietscomputer met
W.I.N.D. technologie.
De webservice polarpersonaltrainer.com is speciaal ontwikkeld
om u te helpen uw trainingsdoelen te bereiken. U kunt daar:
• uw trainingsbestanden opslaan voor evaluatie op de langere
termijn
• uw vooruitgang analyseren en volgen tot in het kleinste detail,
met inbegrip van de hoogte-informatie met grafische trend
• uw trainingsintensiteit en de nodige hersteltijd analyseren met
de functie Trainingsbelasting en -herstel.
• de manier waarop u traint optimaliseren met de
trainingsprogramma's van Polar
• uw vrienden uitdagen voor een virtuele sportcompetitie en
ervaringen met andere sportliefhebbers delen
Met Polar WebSync 2.4 Software (of nieuwer) kunt u:
• gegevens tussen uw fietscomputer en
polarpersonaltrainer.com synchroniseren en uitwisselen
• de instellingen van uw fietscomputer afstemmen en het
display bijvoorbeeld met uw eigen logo personaliseren
• trainingsgeluiden, automatische ronden en herinneringen voor
drinken, eten of andere belangrijke acties tijdens het trainen
instellen
• de apparatuur (fiets) selecteren die u bij de sport gebruikt en
de beschikbare sensoren voor de apparatuur instellen
• uw fietscomputer personaliseren om de gegevens te laten
tonen die u tijdens het trainen wilt zien
De WebSync-software kunt u downloaden op
www.polarpersonaltrainer.com.
Registreer uw Polar product via http://register.polar.fi/ om te zorgen dat wij onze producten en diensten
steeds beter op uw wensen kunnen blijven afstemmen.
Ga naar http://www.polar.com/en/support/video_tutorials voor video-instructies.
Verkrijgbare Polar accessoires
Met behulp van Polar accessoires kunt u uw ervaring verrijken en een completer inzicht verkrijgen in uw
prestaties.
De
Polar CS trapfrequentiesensor™ W.I.N.D. meet draadloos uw
tijd en gemiddelde trapfrequentie, ook wel trapsnelheid
genoemd, uitgedrukt in omwentelingen per minuut.
Het Polar LOOK Kéo Power systeem meet draadloos het
geleverde vermogen, uitgedrukt in Watt en trapfrequentie.
Kennismaking met uw Polar CS500+
5
NEDERLANDS
Gegevens van alle compatibele sensoren en H3 hartslagsensor worden via de 2.4 GHz W.I.N.D. technologie van
Polar draadloos naar de fietscomputer verzonden. Daardoor wordt storing tijdens de training voorkomen.
6
Kennismaking met uw Polar CS500+
NEDERLANDS
2. BEGINNEN
Functies van knoppen en menustructuur
De fietscomputer heeft drie gebruiksvriendelijke knoppen die, afhankelijk van de gebruikssituatie,
verschillende functies hebben.
1. BACK / STOP (TERUG /
STOP)
2. OK / START / LAP / RESET
(OK / START / RONDE / RESET)
3. NEXT / SET (VOLGENDE /
INSTELLEN)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Menu verlaten
Terug naar het vorige niveau
Instellingen ongewijzigd laten
Keuzes annuleren
Ingedrukt houden om vanuit
elke modus terug te gaan naar
de tijdweergave
Ingedrukt houden in
tijdweergave om naar de
energiebesparende modus te
gaan
Drie seconden ingedrukt
houden in de
energiebesparende modus om
de fietscomputer te activeren
Keuzes bevestigen
Trainingssessie starten
Ronde vastleggen
Totaalwaarden herinstellen
Drie seconden ingedrukt
houden in de
energiebesparende modus om
de fietscomputer te activeren
•
•
•
Naar de volgende modus of
het volgende menuniveau gaan
Fiets wijzigen door in
tijdmodus de knop ingedrukt
te houden
Geselecteerde waarde wijzigen
Drie seconden ingedrukt
houden in de
energiebesparende modus om
de fietscomputer te activeren
De fietscomputer schakelt over op de energiebesparende modus (leeg display) als u gedurende vijf minuten op
geen enkele knop hebt gedrukt. U kunt de fietscomputer weer inschakelen door op een willekeurige knop te
drukken.
U kunt de knoppen
en
op twee manieren gebruiken.
Beginnen
7
NEDERLANDS
1.
Als de fietscomputer op de stuurpen of
het stuur bevestigd is, druk dan
zachtjes met de duim op de linker- of
rechterkant van de fietscomputer.
2.
Als u de fietscomputer in de hand
houdt, gebruik dan de knoppen aan de
achterzijde van de fietscomputer.
Basisinstellingen
Pas eerst de basisinstellingen aan, voordat u uw fietscomputer in gebruik neemt. Voer zo nauwkeurig
mogelijk uw gegevens in voor een juiste feedback op basis van uw prestaties.
Gebruik SET en bevestig met OK om gegevens aan te passen. De waarden veranderen sneller als u de knop
SET ingedrukt houdt.
Activeer uw fietscomputer door een willekeurige knop gedurende 3 seconden in te drukken. Basic SET
(Basisinstellingen) wordt weergegeven. Druk op START en pas de volgende gegevens aan.
1.
Time set (Tijd instellen): Selecteer 12h (12u) of 24h (24u). Kies bij 12h (12-uursnotatie) tussen AM (VM)
of PM (NM). Voer de tijd in.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Date set (Datum instellen): Voer de datum in.
Unit (Eenheid): Kies metrische (kg/cm) of Engelse (lb/ft) eenheden.
Weight (Gewicht): Voer uw gewicht in.
Height (lengte): Voer uw lengte in. Voer voor Engelse maten eerst de voeten en vervolgens de inches in.
Birthday (Geboortedatum): Voer uw geboortedatum in, dd=dag, mm=maand, yy=jaar.
Sex (Geslacht): Kies Male (Mannelijk) of Female (Vrouwelijk).
Settings DONE (Instellingen gereed) wordt weergegeven. Druk op BACK (Terug) totdat de gewenste
instelling wordt weergegeven om die instelling te wijzigen. Druk op OK om de instellingen te bevestigen.
De fietscomputer gaat naar de tijdweergave.
Wielmaat meten
Voordat u gaat fietsen, dient u de wielgrootte in te stellen in de fietscomputer. Zie Fietsinstellingen
(pagina 22) voor meer informatie.
Polar stuurhouder installeren
U kunt de stuurhouder op de stuurpen en zowel links als rechts op het stuur bevestigen.
8
Beginnen
NEDERLANDS
1.
Haal de twee tieraps door de
openingen van de stuurhouder. Als u
de stuurhouder op het stuur bevestigt,
haal de tieraps er dan in omgekeerde
richting door.
2.
Plaats het rubberen onderdeel op de
stuurhouder. Zorg dat het stevig op
zijn plaats zit.
3.
Plaats het rubberen onderdeel en de
stuurhouder op het stuur of de
stuurpen en trek de tieraps aan. Zet de
stuurhouder stevig vast. Snijd de
uitstekende delen van de tieraps af.
Ga naar http://www.polar.com/en/support/video_tutorials voor video-instructies.
Fietscomputer op de stuurhouder bevestigen
1.
Druk op de vergrendelknop en plaats
de fietscomputer op de stuurhouder.
2.
Laat de vergrendelknop los om de
fietscomputer op de stuurhouder te
bevestigen. Controleer of de
fietscomputer goed vastzit voordat u
gaat fietsen.
Om de fietscomputer los te koppelen van de stuurhouder drukt u op de vergrendelknop en neemt u de
fietscomputer los van de stuurhouder.
Ga naar http://www.polar.com/en/support/video_tutorials voor video-instructies.
Beginnen
9
NEDERLANDS
3. TRAINING
Hartslagsensor dragen
Draag de hartslagsensor om de hartslag te meten.
1.
Maak de elektroden van de band vochtig.
In veeleisende omstandigheden, bijvoorbeeld tijdens langdurige evenementen, is het raadzaam om geleidende
lotion of gel voor de elektroden te gebruiken voor een beter contact. Het is belangrijk om de hartslagsensor na
gebruik van lotion of gel zorgvuldig uit te wassen.
2.
Bevestig de zender aan de borstband.
3.
Doe de band om uw borst, net onder de borstspieren en bevestig het haakje aan de andere kant van de
band.
4.
Pas de lengte van de band aan zodat deze strak maar comfortabel zit. Zorg ervoor dat de vochtige
elektroden goed in contact komen met de huid en dat het Polar-logo op de zender rechtop in het midden
zit.
Maak de zender na elk gebruik los van de band om de levensduur van de batterij te verlengen. Door zweet en vocht
kunnen de elektroden van de borstband vochtig blijven, waardoor de hartslagsensor actief blijft. Dit verkort de
levensduur van de batterij. Zie Onderhoud (pagina 32) voor meer gedetailleerde wasinstructies.
Ga naar http://www.polar.com/en/support/video_tutorials voor video-instructies.
De Polar H3 hartslagsensor kan worden gebruikt in combinatie met kleding die ingebouwde zachte textiele
elektroden heeft. Bevochtig de elektrodegebieden van de kleding. Bevestig de hartslagsensor op de kleding, zonder
de borstband, zodat het Polar-logo van de zender rechtop staat.
Training starten
Bevestig de fietscomputer op de stuurhouder en activeer de computer door de knop
houden.
even ingedrukt te
In de tijdweergave begint de fietscomputer automatisch met het waarnemen van uw hartslag.
Het cijfer linksboven (1, 2 of 3) geeft aan welke fiets gebruikt wordt. Automatisch
wordt de fiets geselecteerd, die u tijdens de vorige training gebruikt hebt. Houd in
tijdweergave NEXT (Volgende) ingedrukt om een andere fiets te kiezen.
10
Training
NEDERLANDS
Als u de functie AutoStart geactiveerd hebt, start de fietscomputer automatisch de
registratie van de trainingssessie wanneer u begint te fietsen. Zie
Fietsinstellingen (pagina 22) voor meer informatie over AutoStart.
Als u de functie Autostart niet hebt geactiveerd, druk dan op START om de
registratie te starten.
U ziet steeds drie regels met trainingsgegevens. Druk op NEXT (Volgende) om de volgende vensters weer te
geven.
Zie Trainingsgegevens (pagina 12) voor gedetailleerde beschrijving van de weergegeven
informatie.
Afstand afgewisseld met rondeafstand (nadat u minstens één ronde hebt
afgelegd).
Snelheid
Hartslag en trapfrequentie
Gemiddelde snelheid
Snelheid
Gemiddelde hartslag en trapfrequentie
Snelheid
Stopwatch
Hartslag en trapfrequentie
Aankomsttijd
Tijd
Hartslag en trapfrequentie
Hartslaglimieten
Tijd in trainingszone
Hartslag en trapfrequentie
Calorieën
Energieverbruik per uur
Hartslag en trapfrequentie
Hoogte
Hellingsmeter
Temperatuur en trapfrequentie
Ritafstand
Snelheid / Vermogen
Hartslag en trapfrequentie
Training
11
NEDERLANDS
Houd NEXT (Volgende) ingedrukt om de fietscomputer in te stellen op automatisch door de schermen bladeren.
Schakel bladeren uit door op NEXT (Volgende) te drukken.
Trainingsgegevens
Informatie op het display
Betekenis
Hoogte
Huidige hoogte in meters / voet
Aankomsttijd
Als u instelt welke afstand u wilt afleggen, schat de fietscomputer de
aankomsttijd berekend op basis van uw snelheid. Zie
Fietsinstellingen (pagina 21) voor meer informatie.
Als de functie voor de afgelegde afstand is uitgeschakeld, wordt de
snelheid weergegeven in plaats van de aankomsttijd.
Gemiddelde hartslag
Uw gemiddelde hartslag tijdens de trainingssessie wordt weergegeven
met een symbool dat aangeeft of uw hartslag toeneemt of afneemt.
Gemiddelde snelheid
Uw gemiddelde snelheid tijdens de trainingssessie wordt weergegeven
met een symbool dat aangeeft of uw snelheid toeneemt of afneemt (Polar
CS Snelheidssensor W.I.N.D. vereist).
Trapfrequentie
Uw trapsnelheid in omwentelingen per minuut (optionele Polar CS
Trapfrequentiesensor W.I.N.D. vereist)
Calorieën
Verbruikte calorieën tot dusver. De cumulatieve calorieën worden
bijgehouden vanaf het moment dat uw hartslag wordt weergegeven.
Energieverbruik per uur
Mate van energieverbruik per uur
Afstand
Afgelegde afstand tot dusver (Polar CS Snelheidssensor W.I.N.D. vereist)
Hartslag
Uw huidige hartslag
12
Training
NEDERLANDS
Informatie op het display
Betekenis
Hartslaglimieten
Onderste en bovenste hartslaglimiet. Het hartslagsymbool schuift
afhankelijk van uw hartslag naar links of naar rechts. Als het symbool
niet zichtbaar is, valt uw hartslag buiten de limieten. Het alarm helpt u
om binnen de ingestelde limieten te blijven.
U kunt het alarm uitschakelen door in Algemene instellingen het
geluid uit te schakelen. Zie Algemene instellingen
(pagina 26)
voor meer informatie.
Hellingsmeter
Stijg-/daalhoek in percentage en graden. Een numerieke schatting van
hoe steil de stijging of afdaling is bij het fietsen. Helpt u om uw
fietsinspanningen dienovereenkomstig aan te passen.
Rondeafstand
Rondeafstand (Polar CS Snelheidssensor W.I.N.D. vereist)
Vermogen
Het geleverde vermogen, uitgedrukt in Watt (optionele Polar LOOK Kéo
Power vereist)
Snelheid
Huidige snelheid (Polar CS Snelheidssensor W.I.N.D. vereist)
Stopwatch
Totale duur van de trainingssessie tot dusver
Temperatuur
Huidige temperatuur
Tijd in zone
Tijd die u hebt getraind binnen de hartslaglimieten
Tijd
Tijd
Ritafstand
Afstand tussen punten A en B. Gebruik deze functie om de afstand tussen
twee punten op de route te meten (Polar CS snelheidssensor™ W.I.N.D.
vereist). De ritafstand kan in de pauzemodus worden gereset.
Ronde vastleggen
Sla een ronde op door op LAP (Ronde) te drukken. De volgende gegevens worden weergegeven:
Training
13
NEDERLANDS
Rondetijd geeft de verstreken tijd aan voor één ronde.
Hartslag / Rondenummer
Tussentijd is de tijd die verstreken is vanaf het begin van de trainingssessie tot het
opslaan van de laatste rondetijd.
Gemiddelde hartslag (is berekend vanaf het begin van de ronde)
Als u de functie Automatische ronde geactiveerd hebt, registreert de fietscomputer automatisch de ronden
wanneer u de ingestelde afstand bereikt. Zie Fietsinstellingen (pagina 21) voor meer informatie.
Functies in de pauzemodus
Druk op STOP om de trainingssessie te pauzeren.
In de pauzemodus kunt u:
•
Continue (Doorgaan) om de registratie van de training te hervatten.
•
Exit (Afsluiten) om de registratie te stoppen.
•
Summary (Samenvatting) voor een overzicht van de trainingsgegevens. De volgende gegevens worden
weergegeven:
•
Exe. Time (Trainingsduur): de duur van de geregistreerde trainingssessie en de gemiddelde hartslag.
•
Limits (Limieten): hartslaglimieten die tijdens de training zijn gebruikt (indien ingesteld).
•
In zone: tijd die binnen de gewenste hartslagzone is besteed.
•
Kcal/ %Fat (kcal / % vet): tijdens de trainingssessie verbruikte calorieën en het vetpercentage.
•
Speed (Snelheid): gemiddelde snelheid.
•
Cadence (Trapfrequentie): gemiddelde trapfrequentie.
•
Distance (Afstand): afgelegde afstand.
•
Ride Time (Gereden tijd): gereden tijd. Als u bijvoorbeeld stopt met fietsen zonder de registratie van de
training te beëindigen, wordt deze timer automatisch gestopt. De duur van de trainingssessie telt
echter door.
Als de functie AutoStart actief is, is de trainingsduur gelijk aan de tijd dat u daadwerkelijk hebt
gefietst. De fietscomputer start en stopt de registratie namelijk automatisch zodra u begint en stopt
met fietsen.
•
Power (Vermogen): gemiddeld vermogen.
•
Ascent (Stijging): gestegen meters/voet.
•
Altitude (Hoogte): gemiddelde hoogte.
•
Sound (Geluid) om geluiden in te stellen op Off (Uit), Soft (Zacht), Loud (Luid) of Very loud (Zeer luid).
•
Reset TRIP (Afstand opnieuw instellen) om een ritafstand opnieuw in te stellen. Bevestig met OK.
•
Auto SCROLL (Automatisch bladeren) om de automatische bladerfunctie van de computer in of uit te
schakelen.
•
Sensor SEARCH (Sensor zoeken) om te zoeken naar WearLink-, snelheids-, trapfrequentie-* en
vermogensgegevens* als het signaal door storing verdwijnt tijdens de training.
Training stoppen
Druk op STOP om de trainingssessie te pauzeren. Continue (Doorgaan) verschijnt.
Druk nogmaals op STOP.
Maak na gebruik het zender los van het elastisch bandje. Houd de hartslagsensor schoon en droog.
14
Training
NEDERLANDS
Zie Onderhoud (pagina 32) voor volledige verzorgings- en onderhoudsinstructies.
Trainen met OwnZone
Uw fietscomputer bepaalt automatisch een persoonlijke, optimale en veilige zone voor de
trainingsintensiteit: uw OwnZone. De unieke Polar OwnZone definieert uw persoonlijke trainingszone voor
aerobe training. De functie begeleidt u door een warming-up en houdt rekening met uw huidige
lichamelijke en geestelijke conditie. Bij de meeste volwassenen ligt de OwnZone tussen 65 en 85% van de
maximale hartslag.
Het luisteren naar en interpreteren van de signalen die uw lichaam tijdens lichamelijke inspanning
afgeeft, is een belangrijk onderdeel van fit worden. Warming-up routines verschillen voor verschillende
typen training, en uw lichamelijke en geestelijke conditie kan ook per dag verschillen (vanwege stress of
ziekte). Gebruik de OwnZone-functie daarom voor elke sessie, zodat de beste hartslagzone wordt gebruikt
voor dat bepaalde trainingstype op die bepaalde dag.
De OwnZone kan tijdens de warming-up in 1-5 minuten worden bepaald. De bedoeling is dat u de training
langzaam begint met een lage intensiteit en de intensiteit en de hartslag langzaam verhoogt. OwnZone is
ontwikkeld voor gezonde mensen. Bepaalde medische factoren kunnen ertoe leiden dat het bepalen van de
OwnZone op basis van hartslagvariaties niet lukt. Deze factoren zijn onder andere een hoge bloeddruk,
hartritmestoornissen en het gebruik van bepaalde medicijnen.
Voordat u uw OwnZone gaat bepalen, moet u er eerst voor zorgen dat:
• uw gebruikersinstellingen juist zijn.
• de functie OwnZone geactiveerd is. Zie Instellingen hartslaglimieten (pagina 22) voor meer
bijzonderheden. Als de OwnZone-functie ingeschakeld is, bepaalt de fietscomputer steeds automatisch de
OwnZone wanneer u begint met trainen.
Uw OwnZone bepalen
Het bepalen van uw OwnZone gebeurt in vijf fasen. Als het geluid geactiveerd is, zal een pieptoon het
einde van elke fase aangeven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Doe de hartslagsensor om volgens de instructies. Begin in de tijdmodus en druk op START .
OZ > (OwnZone) verschijnt en de bepaling van de OwnZone begint. Fiets of wandel gedurende één minuut
in een rustig tempo. Zorg ervoor dat uw hartslag tijdens deze eerste fase onder de 100 hsm / 50% van
HRmax blijft.
OZ >> Fiets of loop één minuut in een normaal tempo. Verhoog langzaam uw hartslag met ongeveer 10
hsm / 5% HRmax.
OZ >>> Fiets of loop één minuut in een vlot tempo. Verhoog langzaam uw hartslag met ongeveer 10 hsm /
5% HRmax.
OZ >>>> Fiets één minuut in een vlot tempo of jog in een laag tempo. Verhoog langzaam uw hartslag met
ongeveer 10 hsm / 5% HRmax.
OZ >>>>> Fiets of jog één minuut in een vlot tempo. Verhoog langzaam uw hartslag met ongeveer 10
hsm / 5% HRmax.
Als u twee pieptonen achtereen hoort, dan is uw OwnZone bepaald.
OwnZone Updated (OwnZone geüpdate) en de hartslagzones worden weergegeven. De zone wordt
aangegeven in hartslagen per minuut (hsm) of als een percentage van de maximale hartslag (HR%),
afhankelijk van uw instellingen.
Wanneer het bepalen van de OwnZone niet is gelukt, wordt uw vorige OwnZone gebruikt en verschijnt
OwnZone met de limieten op het display. Als de OwnZone niet eerder is bepaald, worden automatisch op
leeftijd gebaseerde limieten gebruikt.
U kunt nu doorgaan met uw trainingssessie. Probeer binnen de opgegeven hartslagzone te blijven voor een
optimaal trainingsresultaat. De bij de OwnZone-bepaling verstreken tijd wordt opgenomen in uw
trainingsregistratie.
U kunt ook de OwnZone-bepaling overslaan en de vorige OwnZone gebruiken. Druk hiervoor op STOP in
Training
15
NEDERLANDS
een willekeurige fase van het proces.
Uw OwnZone opnieuw bepalen
• Wanneer u wisselt van trainingsomgeving of -modus.
• Wanneer u weer begint met trainen na een onderbreking van een week.
• Als u nog niet van de vorige trainingssessie bent hersteld of als u zich gespannen of niet prettig voelt.
• Na het wijzigen van uw gebruikersinstellingen.
16
Training
NEDERLANDS
4. NA DE TRAINING
Trainingsbestand
In FILES (Bestanden) kunt u gedetailleerde gegevens over uw trainingssessie weergeven.
1.
Druk in de tijdmodus op NEXT (Volgende). FILES (Bestanden) wordt weergegeven.
2.
Druk op START om de volgende informatie weer te geven.
•
Datum en tijd waarop de trainingssessie is gestart.
•
Nummer van het trainingsbestand (hoe hoger het nummer, hoe recenter het bestand is).
3.
Met NEXT (Volgende) kunt u door de bestanden bladeren.
4.
Druk op OK om de in een bepaald bestand opgeslagen informatie te bekijken.
5.
Met NEXT (Volgende) kunt u door de volgende informatie bladeren.
Tekst op het display
Weergegeven gegevens
Exe. Time (Trainingsduur)
Duur van de trainingssessie.
Gemiddelde en maximale hartslag worden afwisselend weergegeven.
Limits
Bovenste en onderste hartslaglimiet die tijdens de trainingssessie zijn
gebruikt (indien ingesteld).
In Zone
Tijden die In Zone (Binnen), Above (Boven) en Below (Onder) de
hartslagzone zijn besteed worden afwisselend weergegeven.
Kcal/ % Fat (Kcal / % vet)
De verbruikte calorieën tijdens de sessie en het vetpercentage.
Afstand
Afgelegde afstand.
Snelheid
Maximale en gemiddelde snelheid.
Trapfrequentie
Gemiddelde en maximale trapfrequentie.
Vermogen
Maximale en gemiddelde vermogen.
Ride Time
Gereden tijd; als u bijvoorbeeld stopt met fietsen zonder de registratie
van de training te beëindigen, wordt de telling van de gereden tijd
automatisch gestopt. De duur van de trainingssessie telt echter door.
Als de functie AutoStart actief is, is de trainingsduur gelijk aan de tijd
dat u daadwerkelijk hebt gefietst. De fietscomputer start en stopt de
registratie namelijk automatisch zodra u begint en stopt met fietsen.
Alt./Temp (Hoogte/temperatuur)
Maximale hoogte
Temperatuur
Druk op OK om aanvullende informatie weer te geven die uit de
hoogtegegevens berekend zijn.
•
•
•
•
•
Incline (Stijging – maximale stijging wordt in graden en als
percentage weergegeven)
Decline (Daling – maximale daling wordt in graden en als
percentage weergegeven)
Altitude (Minimale hoogte)
Ascent (Stijging – gestegen meters / voet)
Descent (Daling – gedaalde meters / voet)
Na de training
17
NEDERLANDS
Tekst op het display
Weergegeven gegevens
LAPS (Ronden)
Aantal opgeslagen ronden
A. LAPS (Automatische ronden)
1.
Druk op START om de BEST LAP (Beste ronde) weer te
geven. De snelste ronde en het rondenummer worden
weergegeven.
2.
Druk op OK om de AVG. LAP (Gem. rondetijd) weer te
geven. De gemiddelde rondetijd wordt weergegeven. Druk
op OK.
3.
Blader door de ronden met NEXT (Volgende). Rechts
onderaan ziet u het rondenummer. Druk op OK om
gedetailleerde gegevens van een bepaalde ronde weer te
geven. De volgende rondegegevens worden weergegeven:
• Snelheid
• Trapfrequentie
• Afstand
• Vermogen
• Hoogte/temperatuur
• Stijging
• Daling
• Stijging
• Daling
Aantal opgeslagen ronden
1.
Druk op START om de BEST LAP (Beste ronde) weer te
geven. De snelste ronde en het rondenummer worden
weergegeven.
2.
Druk op OK om de AVG. LAP (Gem. rondetijd) weer te
geven. De gemiddelde rondetijd wordt weergegeven. Druk
op OK.
3.
Blader door de ronden met NEXT (Volgende). Rechts
onderaan ziet u het rondenummer. Druk op OK voor
gedetailleerde informatie over een bepaalde ronde. De
volgende rondegegevens worden weergegeven:
• Snelheid
• Trapfrequentie
• Afstand
• Vermogen
• Hoogte/temperatuur
• Stijging
• Daling
• Stijging
• Daling
Trainingsbestanden verwijderen
Het geheugen voor trainingsbestanden raakt vol wanneer de maximale registratietijd of het maximumaantal
bestanden is bereikt. Zie Technische specificaties (pagina 36) voor meer informatie over de limietwaarden.
Als het geheugen voor trainingsbestanden vol raakt, wordt het oudste trainingsbestand vervangen door het
nieuwste. Als u een trainingsbestand voor langere tijd wilt bewaren, draag het dan over naar de Polar
webservice op www.polarpersonaltrainer.com.. Zie Gegevensoverdracht (pagina 20) voor meer informatie.
18
Na de training
NEDERLANDS
1.
Ga naar FILES (Bestanden) om een trainingsbestand te verwijderen. Druk op NEXT (Volgende) totdat
Delete FILE (Bestand verwijderen) verschijnt. Druk op OK.
2.
Het nummer van het trainingsbestand wordt weergegeven en op welke datum en tijd de trainingssessie is
gestart.
3.
Gebruik NEXT (Volgende) om door de bestanden te bladeren. Druk op OK om een bestand te kiezen dat u
wilt verwijderen.
4.
Are You SURE? (Weet u het zeker?) wordt weergegeven. Druk op OK om het bestand te verwijderen. Druk
op BACK (Terug) totdat de tijdweergave verschijnt als u het verwijderen van het bestand wilt annuleren.
Totalen
TOTALS (Totalen) bevat cumulatieve gegevens die zijn geregistreerd tijdens alle trainingssessies sinds de
laatste reset. Gebruik de totaalwaarden als een seizoens- of maandelijks overzicht van trainingsgegevens.
De waarden worden automatisch bijgewerkt wanneer u de registratie van een trainingssessie beëindigt.
Druk in de tijdmodus op NEXT (Volgende) totdat TOTALS (Totalen) verschijnt. Druk op START . Gebruik
NEXT (Volgende) om door de volgende gegevens te bladeren.
•
Trip (Rit): cumulatieve ritafstand en de datum vanaf wanneer cumulatieve waarden zijn berekend.
•
Distance 1 (Afstand 1): cumulatieve afstand met fiets 1 en de datum vanaf wanneer cumulatieve waarden
zijn berekend.
•
Distance 2 (Afstand 2): cumulatieve afstand met fiets 2 en de datum vanaf wanneer cumulatieve waarden
zijn berekend.
•
Distance 3 (Afstand 3): cumulatieve afstand met fiets 3 en de datum vanaf wanneer cumulatieve waarden
zijn berekend.
•
Distance (Afstand): cumulatieve afstand met alle drie de fietsen en de datum vanaf wanneer cumulatieve
waarden zijn berekend.
•
Odometer (Afstandsmeter): cumulatieve afstand en de datum vanaf wanneer cumulatieve waarden zijn
berekend (kan niet worden gereset).
•
Ride Time (Gereden tijd): cumulatieve tijd dat u daadwerkelijk hebt gefietst en de datum vanaf wanneer
cumulatieve waarden zijn berekend.
•
Total Time (Totale tijd): totale duur en de datum vanaf wanneer cumulatieve waarden zijn berekend.
•
Total Kcal (Totale kcal): totale hoeveelheid calorieën en de datum vanaf wanneer cumulatieve waarden
zijn berekend.
•
Ascent (Stijging): cumulatieve stijging en de datum vanaf wanneer cumulatieve waarden zijn berekend.
•
Decent (Daling): cumulatieve daling en de datum vanaf wanneer cumulatieve waarden zijn berekend.
•
Reset ALL? (Totaalwaarden resetten): druk op START om alle totaalwaarden te resetten. Reset? ALL (Alles
resetten?) wordt weergegeven. Druk op OK. Are You SURE? (Weet u het zeker?) wordt weergegeven. Druk
op OK om het resetten te bevestigen. Druk op STOP om het resetten te annuleren.
Om een totaalwaarde te resetten selecteert u de gewenste waarde door op START te drukken. Reset?
(Resetten?) wordt weergegeven. Druk op OK. Are You SURE? (Weet u het zeker?) wordt weergegeven. Druk
op OK om het resetten te bevestigen. Druk op STOP om het resetten te annuleren.
Na de training
19
NEDERLANDS
5. GEGEVENSOVERDRACHT
Voor evaluatie op de langere termijn kunt u al uw trainingsgegevens opslaan op de webservice
polarpersonaltrainer.com. Daar kunt u de details van uw trainingsgegevens bekijken en een beter inzicht
krijgen in uw training. Met de Polar DataLink* kunt u gemakkelijk trainingsbestanden overdragen naar de
webservice.
Gegevens overdragen
1.
Registreer u op polarpersonaltrainer.com.
2.
Download en installeer de software Polar WebSync op uw computer vanaf de sectie Downloads van
polarpersonaltrainer.com.
3.
De WebSync-software wordt automatisch geactiveerd als u aan het eind van de installatie het vakje
"Launch the Polar WebSync" (Polar WebSync starten) aanvinkt.
4.
Sluit uw DataLink aan op de USB-poort van de computer en activeer uw fietscomputer door de knop
even ingedrukt te houden.
5.
Volg de procedure voor gegevensoverdracht en de instructies op uw computerscherm voor het downloaden
van gegevens met de WebSync-software. Zie de help-functie van WebSync voor nadere instructies over
gegevensoverdracht.
Volg de hiervoor genoemde stappen 4 en 5 wanneer u in de toekomst gegevens overdraagt.
Doe de hartslagsensor af voordat u gegevens gaat overdragen.
* Optionele Polar DataLink vereist.
20
Gegevensoverdracht
NEDERLANDS
6. INSTELLINGEN
Fietsinstellingen
In Fietsinstellingen kunt u de volgende functies in- en uitschakelen.
Reminder : Deze instelling wordt alleen weergegeven als u via WebSync in polarpersonaltrainer.com de
functie Reminder hebt geactiveerd. U kunt de Reminder gebruiken om aan te geven wanneer u moet eten
of drinken om door te gaan met uw training.
Target dist. (Aankomsttijd): als u instelt welke afstand u wilt afleggen, schat de fietscomputer uw
aankomsttijd op basis van uw snelheid.
A. Lap (Automatische ronde): als u de afstand voor automatische ronde instelt, registreert de fietscomputer
steeds weer de rondegegevens wanneer u deze afstand hebt afgelegd. Als u bijvoorbeeld 1 km/mi instelt,
registreert de fietscomputer elke kilometer of mijl de rondegegevens.
Selecteer Settings (Instellingen) > Cycling SET (Fiets instellen) om de fietsinstellingen weer te geven en te
wijzigen.
Weergave op display
Druk op SET om de knipperende
waarde aan te passen.
Druk op OK om de knipperende
waarde te bevestigen.
Reminder
Stel de reminder ON (Aan) / OFF
(Uit).
OK
Target dist. (Aankomsttijd)
1.
Stel de functie Aankomsttijd
ON (Aan) / OFF (Uit).
OK
2.
Stel de afstand in.
1.
Stel de functie Automatische
rond ON (Aan) / OFF (Uit).
2.
Stel de afstand in.
A. Lap (Automatische ronde)
OK
Timerinstellingen
De fietscomputer heeft twee timers die afwisselend worden weergegeven. De timers zijn actief tijdens de
trainingsregistratie.
Gebruik de timers bijvoorbeeld als hulpmiddel tijdens een intervaltraining, zodat u weet wanneer u moet
overschakelen van een intensieve naar een minder intensieve periode en andersom.
Selecteer Settings (Instellingen) > Timer SET (Timer instellen) om de timerinstellingen weer te geven en te
wijzigen.
Weergave op display
Druk op SET om de knipperende
waarde aan te passen.
Druk op OK om de knipperende
waarde te bevestigen.
Timer 1
1.
Stel de Timer 1ON (Aan) / OFF
(Uit).
OK
2.
Als u de timer inschakelt,
stel dan de minuten en
seconden in.
1.
Stel de Timer 2ON (Aan) / OFF
(Uit).
2.
Als u de timer inschakelt,
stel dan de minuten en
seconden in.
Timer 2
OK
Instellingen
21
NEDERLANDS
Instellingen hartslaglimieten
Selecteer het type hartslaglimiet in de instellingen voor hartslaglimieten.
• Handmatige limieten: u kunt een doelhartslagzone definiëren door de boven- en onderlimiet voor de
hartslag handmatig in te stellen.
• OwnZone: de fietscomputer bepaalt automatisch een persoonlijke en veilige zone voor de
trainingsintensiteit voor u. Zie Trainen met OwnZone (pagina 15) voor meer informatie over OwnZone.
• Uit: u kunt hartslaglimieten ook uitschakelen. In dat geval worden geen hartslaglimieten gebruikt tijdens
een trainingssessie en er worden geen waarden voor de hartslagzone berekend in de Samenvatting en de
Bestanden.
Selecteer Settings (Instellingen) > Limits SET (Limieten instellen) om de instellingen voor de
hartslaglimieten weer te geven en te wijzigen.
Weergave op display
Druk op SET om de
knipperende waarde aan
te passen.
Druk op OK om de waarde te
bevestigen.
HR (Hsm) / HR% MODE (Modus)
Selecteer of u uw
hartslag wilt weergeven
als aantal slagen per
minuut (hsm) of als
percentage van uw
maximale hartslag
(HR%)
OK
TYPE
Selecteer Manual
(Handmatig), OwnZone
of Off (Uit).
Druk op OK (Als u de functie
hebt uitgeschakeld of OwnZone
hebt geactiveerd gaat de
fietscomputer terug naar de
weergave Limits SET (Limieten
instellen)).
Als u Manual limits (Handmatige limieten) geselecteerd hebt, stel dan de hartslaglimieten in:
HighLimit
Stel de bovenste
hartslaglimiet in.
OK
LowLimit
Stel de onderste
hartslaglimiet in.
OK
Fietsinstellingen
U kunt drie fietsvoorkeuren instellen voor de fietscomputer.
Selecteer Settings (Instellingen) > Bike SET (Fiets instellen) om de fietsinstellingen weer te geven en te
wijzigen. Selecteer Bike (Fiets) 1 / 2 / 3.
Configureer de volgende instellingen voor de fiets. Houd in tijdweergave NEXT (Volgende) ingedrukt
voordat u gaat trainen om fiets 1, 2 of 3 te selecteren.
AutoStart
In AutoStart SET (AutoStart instellen) kunt u de AutoStart-functie ON (In-) of OFF (Uit-)schakelen.
De functie AutoStart start of stopt de trainingsregistratie automatisch wanneer u start of stopt met fietsen.
Voor de AutoStart-functie zijn de instellingen van de wielmaat en de Polar Snelheidssensor W.I.N.D.
vereist.
Wiel
In Wheel SET (Wiel instellen) kunt u de wielmaat (mm) van uw fiets instellen. Voor nauwkeurige
fietsgegevens moet de wielmaat worden ingesteld.
Op twee manieren kunt u de wielmaat van uw fiets bepalen.
Methode 1
22
Instellingen
NEDERLANDS
Meet het wiel handmatig op voor het meest nauwkeurige resultaat.
Gebruik het ventiel om het punt te markeren waar het wiel de grond raakt. Trek een lijn op de grond om
dat punt te markeren. Duw op een vlakke ondergrond uw fiets één complete omwenteling van het wiel
vooruit. Het wiel moet loodrecht op de grond staan. Trek een andere lijn op de grond op de plaats waar het
ventiel een volledige omwenteling heeft gemaakt. Meet de afstand tussen beide lijnen.
Bepaal de wielomtrek door daar 4 mm vanaf te trekken vanwege uw gewicht op de fiets. Voer deze waarde
in op de fietscomputer.
Methode 2
Zoek de diameter in inches of in ETRTO die op het wiel is afgedrukt. Vergelijk deze met de wielmaat in
millimeters in de rechterkolom van de tabel.
U kunt de wielmaat ook opvragen bij de fabrikant.
ETRTO
Wieldiameter (inches)
Instelling wielmaat (mm)
25-559
26 x 1.0
1884
23-571
650 x 23C
1909
35-559
26 x 1.50
1947
37-622
700 x 35C
1958
47-559
26 x 1.95
2022
20-622
700 x 20C
2051
52-559
26 x 2.0
2054
23-622
700 x 23C
2070
25-622
700 x 25C
2080
28-622
700 x 28
2101
32-622
700 x 32C
2126
42-622
700 x 40C
2189
47-622
700 x 47C
2220
55-622
29 x 2.2
2282
55-584
27.5 x 2.2
2124
De wielmaten in de tabel zijn richtwaarden, daar de wielmaat afhankelijk is van het wieltype en de
bandenspanning. Vanwege de variatie van de metingen, kan Polar niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun
geldigheid.
Snelheid
Stel de Polar snelheidssensor ON (Aan) / OFF (Uit) in Speed SET (Snelheid instellen).
Als u de snelheidssensor ON (Aan) inschakelt, verschijnt Speed TEACH? (Snelheid aanmelden?).
Kies STOP als uw sensor al aangemeld is.
Zie anders Een nieuwe accessoire gebruiken (pagina 28) voor meer informatie over programmeren.
Instellingen
23
NEDERLANDS
Trapfrequentie
Stel de Polar trapfrequentiesensor ON (Aan) / OFF (Uit) in Cadence SET (Trapfrequentie instellen).
Als u de trapfrequentiesensor ON (Aan) inschakelt, verschijnt Cadence TEACH? (Trapfrequentie
aanmelden?).
Kies STOP als uw sensor al aangemeld is.
Zie anders Een nieuwe accessoire gebruiken (pagina 28) voor meer informatie over programmeren.
Vermogen
Stel de Polar Power Output Sensor ON (Aan) / OFF (Uit) in Power SET (Vermogen instellen).
Als u de vermogenssensor ON (Aan) inschakelt, verschijnen de volgende instellingen. C. weight
(Kettinggewicht), C. length (Kettinglengte) en S. length (Spanlengte).
Als u het Polar LOOK Kéo Power systeem gebruikt, volg dan de onderstaande instructies.
Om het Polar LOOK Kéo Power systeem correct te laten werken, moet de fietscomputer de standaardinstellingen
gebruiken. Zelfs als u de juiste waarden voor uw fiets kent, gebruik die dan niet.
1.
C. weight (Kettinggewicht): Stel het kettinggewicht in op 304 g. Bevestig de ingestelde waarde met OK.
2.
C. length (Kettinglengte): Stel de kettinglengte in op 1473 mm. Bevestig de ingestelde waarde met OK.
3.
S. length (Spanlengte): Stel de spanlengte in op 420 mm. Bevestig de ingestelde waarde met OK.
4.
Power TEACH? (Vermogen programmeren)
Kies STOP als uw sensor al geprogrammeerd is.
Zie anders Een nieuwe accessoire gebruiken (pagina 28) voor meer informatie over programmeren.
Als u de Polar Power Output Sensor™ W.I.N.D. gebruikt, volg dan de onderstaande instructies.
1.
C. length (Kettinggewicht): Stel het kettinggewicht in gram in. Bevestig de ingestelde waarde met OK.
2.
C. length (Kettinglengte): Stel de kettinglengte in millimeters in. Bevestig de ingestelde waarde met OK.
3.
S. length (Spanlengte): Stel de spanlengte in millimeters in. Bevestig de ingestelde waarde met OK.
Voorbeelden van kettinggewichten en -lengtes (Vanwege de variatie van de metingen, kan Polar niet
verantwoordelijk worden gehouden voor hun geldigheid.)
Gewicht
Lengte
Shimano Dura-Ace CN-7700
Super narrow HG
280 g
1473 mm
Shimano Dura-Ace CN-7701
Ultegra CN-HG92, 105
HG72,105 HG73
280 g
1473 mm
Shimano Sora CN-HG50
335 g
1473 mm
Campagnolo Record 2000,
ketting voor 10 versnellingen
260 g
1473 mm
Campagnolo kettingen voor 10
versnellingen Chorus, Centaur
274 g
1473 mm
Campagnolo Veloce, Mirage en
Xenon
277 g
1473 mm
Voor precieze waarden moeten alle instellingen zo nauwkeurig mogelijk zijn. Kettinglengte en -gewicht
zijn rechtstreeks evenredig aan de vermogenswaarde. Als die bijvoorbeeld 1% fout zijn, dan is de
vermogenswaarde ook 1% fout.
Het is niet nodig om kettinglengte en -gewicht opnieuw in te voeren als schakels zijn verwijderd. Het systeem
gebruikt kettingdichtheid (gewicht/lengte). Het verwijderen van schakels uit de ketting heeft geen invloed op
de dichtheid.
24
Instellingen
NEDERLANDS
4.
Power TEACH? (Vermogen programmeren)
Kies STOP als uw sensor al geprogrammeerd is.
Zie anders Een nieuwe accessoire gebruiken (pagina 28) voor meer informatie over programmeren.
Hoogte-instellingen
Kalibreer de hoogtemeter om te zorgen dat de meting nauwkeurig blijft.
Handmatig kalibreren: stel de referentiehoogte altijd in als een betrouwbare referentie beschikbaar is,
zoals een piek of een topografische kaart, of wanneer u zich op zeeniveau bevindt.
Automatisch kalibreren: bij gebruik van automatisch kalibreren kunt u de beginhoogte bij de start van de
training altijd op dezelfde waarde instellen. Kalibreer de hoogte handmatig en schakel de automatische
kalibratie in. Van nu af aan zal deze hoogte bij aanvang van de training altijd als basishoogte worden
gebruikt bij automatische hoogtekalibratie. Als automatische kalibratie is ingeschakeld en u de
fietscomputer handmatig kalibreert, wordt deze nieuwe waarde gebruikt als een nieuwe beginhoogte voor
automatisch kalibreren.
Selecteer automatisch kalibreren als u altijd in dezelfde omgeving traint om de juiste hoogtewaarden te
waarborgen.
Selecteer Settings (Instellingen) > Altitude SET (Hoogte instellen) om de hoogte-instellingen weer te geven
en te wijzigen.
Weergave op display
Druk op SET om de knipperende
waarde aan te passen.
Druk op OK om de knipperende
waarde te bevestigen.
Hoogte
Stel de hoogte van uw huidige
locatie in.
OK
Auto calibr. (Automatisch
Stel de automatische kalibratie
ON (Aan) / OFF (Uit).
OK
kalibreren)
Horloge-instellingen
Selecteer Settings (Instellingen) > Watch SET (Horloge instellen) om de instellingen van datum en tijd weer
te geven en te wijzigen.
Weergave op display
Druk op SET om de knipperende
waarde aan te passen.
Druk op OK om de waarde te
bevestigen.
Tijd
1.
OK
2.
3.
4.
Datum
12h (12u) / 24h (24u): Stel
de 12-uurs of 24-uurs
tijdnotatie in.
AM (VM) / PM (NM): Stel AM
of PM in als u de
12-uursnotatie gebruikt.
Stel de uren in.
Stel de minuten in.
Stel de datum in.
OK
De volgorde van de
datumweergave hangt af van de
gekozen notatie (24u: dag maand - jaar / 12u: maand - dag
- jaar).
Gebruikersinstellingen
Voer de juiste gebruikersgegevens op de fietscomputer in voor een juiste feedback over uw prestaties.
Instellingen
25
NEDERLANDS
Selecteer Settings (Instellingen) > User SET (Gebruiker instellen) om de gebruikersinstellingen weer te
geven en te wijzigen.
Weergave op display
Druk op SET om de knipperende
waarde aan te passen.
Druk op OK om de waarde te
bevestigen.
WEIGHT (Gewicht) kg / lb
Stel uw gewicht in kilogrammen
of pounds in.
OK
Height (Lengte) cm / ft
Stel uw lengte in cm of ft in.
OK
Stel het aantal inches in (als u
lb/ft hebt gekozen)
Birthday (Geboortedatum)
Voer uw geboortedatum in.
OK
De volgorde van de
datumweergave hangt af van de
gekozen tijdnotatie (24u: dag maand - jaar / 12u: maand - dag
- jaar).
Stel uw maximale hartslag in als
u de waarde voor uw in het
laboratorium gemeten huidige
maximale hartslag kent. Als u
deze waarde voor het eerst
instelt, wordt standaard de
maximale hartslag weergegeven
die naar verwachting bij uw
leeftijd hoort (220–leeftijd).
HR Max
OK
Zie Maximale hartslag (HRmax)
voor meer informatie.
HR Sit
Stel de waarde voor uw hartslag
in een zittende positie in. Zie
Hartslag in zittende houding
(HRsit) voor meer informatie.
OK
Sex
Geef aan of u een man of vrouw
bent.
OK
(Geslacht): Male (Man) / Female
(Vrouw)
Maximale hartslag (HRmax)
HRmax wordt gebruikt voor schatting van het energieverbruik. HRmax is het hoogste aantal hartslagen per
minuut bij een maximale lichamelijke inspanning. HRmax is tevens handig bij het bepalen van de
trainingsintensiteit. De meest nauwkeurige manier om uw HRmax te bepalen is via een maximale
inspanningstest in een laboratorium.
Hartslag in zittende houding (HRsit)
HRsit wordt gebruikt voor schatting van het energieverbruik. HRsit is uw normale hartslag wanneer u geen
lichamelijke inspanningen verricht (zittend). U kunt de waarde voor HRsit gemakkelijk bepalen: doe de
hartslagsensor om, houd de fietscomputer in uw hand, ga zitten en voer geen lichamelijke activiteiten uit.
Druk in de tijdweergave na twee of drie minuten op OK om uw hartslag te bekijken. Deze waarde is uw
HRsit.
Algemene instellingen
Selecteer Settings (Instellingen) > General SET (Algemene instellingen) om de instellingen van geluid en
eenheden weer te geven en te wijzigen.
26
Instellingen
NEDERLANDS
Weergave op display
Druk op SET om de knipperende
waarde aan te passen.
Druk op OK om de waarde te
bevestigen.
SOUND (Geluid) Off (Uit) / Soft
(Zacht) / Loud (Luid) / Very loud
Selecteer Off (Uit) / Soft (Zacht)
/ Loud (Luid) / Very loud (Zeer
luid).
OK
Unit (Eenheid) kg/cm / lb/ft
Kies metrische (kg/cm) of
Engelse (lb/ft) eenheden.
OK
Watch face (Displayweergave)
Selecteer LOGO of DATE (Datum).
OK
(Zeer luid)
Instellingen
27
NEDERLANDS
7. EEN NIEUWE ACCESSOIRE GEBRUIKEN
Als u een nieuwe sensor aanschaft, moet deze door de fietscomputer worden geactiveerd en aangemeld.
Dit wordt programmeren genoemd en duurt slechts enkele seconden. Zo wordt gewaarborgd dat uw
fietscomputer alleen signalen van uw sensor ontvangt, waardoor u storingsvrij kunt trainen in een groep.
Als u de sensor tegelijk met de fietscomputer als set hebt aangeschaft, is de sensor al geprogrammeerd
voor samenwerking met de fietscomputer. Dan hoeft u de sensor alleen te activeren in uw fietscomputer.
Voor elke fietsinstelling kunt u een snelheids-, trapfrequentie- en vermogenssensor programmeren.
Nieuwe snelheidssensor programmeren
Kies Settings (Instellingen) > Bike SET (Fiets instellen) > Bike1/ 2 / 3 > Speed SET (Snelheid instellen) > ON
(Aan). Speed TEACH? (Snelheid aanmelden?) wordt weergegeven.
•
Zorg dat u niet in de buurt (40 meter/131 ft) van andere snelheidssensoren bent. Druk op OK om het
programmeren te bevestigen. Test drive (Test starten) wordt weergegeven. Druk op OK en draai het wiel
enkele malen rond om de sensor te activeren. Een knipperend rood licht geeft aan dat de sensor
geactiveerd is. Completed! (Voltooid!) verschijnt als het programmeren voltooid is. De fietscomputer is nu
klaar voor ontvangst van de gegevens over snelheid en afstand.
•
Als Teaching FAILED (Aanmelden mislukt) verschijnt, ontvangt de fietscomputer mogelijk het signaal van
meerdere sensoren of is de sensor niet geactiveerd. Zorg dat u niet in de buurt (40 m/131 ft) van andere
snelheidssensoren bent en druk op OK. Try again? (Nogmaals proberen?) verschijnt. Druk op OK en draai
het wiel enkele malen rond om de sensor te activeren.
•
Druk op STOP om het aanmelden te annuleren. Een eerder geprogrammeerde snelheidssensor wordt in
gebruik genomen.
Ga naar http://www.polar.com/en/polar_community/videos voor video-instructies.
Nieuwe trapfrequentiesensor programmeren*
Kies Settings (Instellingen) > Bike SET (Fiets instellen) > Bike (Fiets) 1 / 2 / 3 > Cadence SET
(Trapfrequentie instellen) > ON (Aan). Cadence TEACH? (Trapfrequentie aanmelden?) wordt weergegeven.
•
Zorg dat u niet in de buurt (40 meter/131 ft) van andere trapfrequentiesensoren bent. Druk op OK om het
programmeren te bevestigen. Test drive (Test starten) wordt weergegeven. Druk op OK en draai de trapas
enkele malen rond om de sensor te activeren. Een knipperend rood licht geeft aan dat de sensor
geactiveerd is. Completed! (Voltooid!) verschijnt als het programmeren voltooid is. De fietscomputer is nu
klaar voor ontvangst van de trapfrequentiegegevens.
•
Als Teaching FAILED (Programmeren mislukt) verschijnt, ontvangt de fietscomputer mogelijk het signaal van
meerdere sensoren of is de sensor niet geactiveerd. Zorg dat u niet in de buurt (40 m/131 ft) van andere
trapfrequentiesensoren bent en druk op OK. Try again? (Nogmaals proberen?) verschijnt. Druk op OK en
draai de trapas enkele malen rond om de sensor te activeren.
•
Druk op STOP om het aanmelden te annuleren. Een eerder geprogrammeerde trapfrequentiesensor wordt in
gebruik genomen.
Ga naar http://www.polar.com/en/polar_community/videos voor video-instructies.
Nieuwe vermogenssensor* programmeren
Selecteer Settings (Instellingen) > Bike SET (Fiets instellen) > Bike 1 / 2 / 3 (Fiets 1 / 2 / 3) > Power SET
(Vermogen instellen) > ON (Aan).
•
Als u het Polar LOOK Kéo Power systeem gebruikt, volg dan de onderstaande instructies.
Om het Polar LOOK Kéo Power systeem correct te laten werken, dient de fietscomputer de standaardinstellingen
te gebruiken. Zelfs als u de juiste waarden voor uw fiets kent, gebruik die dan niet.
•
28
C. length (Kettinglengte): Stel de kettinglengte in op 1473 mm. Bevestig de ingestelde waarde met
Een nieuwe accessoire gebruiken
NEDERLANDS
.
•
C. length (Kettinggewicht): Stel het kettinggewicht in op 304 g. Bevestig de ingestelde waarde met
OK.
•
•
S. length (Spanlengte): Stel de spanlengte in op 420 mm. Bevestig de ingestelde waarde met OK.
Als u de Polar Power Output Sensor™ W.I.N.D. gebruikt, volg dan de onderstaande instructies.
•
C. length (Kettinglengte): Stel de kettinglengte in millimeters in. Bevestig de ingestelde waarde met
OK.
•
C. length (Kettinggewicht): Stel het kettinggewicht in gram in. Bevestig de ingestelde waarde met OK.
•
S. length (Spanlengte): Stel de spanlengte in millimeters in. Meet de afstand tussen het midden van
de achternaaf en het midden van de trapas zoals de afbeelding aangeeft. Bevestig de ingestelde
waarde met OK.
Voorbeelden van kettinggewichten en -lengtes (Vanwege de variatie van de metingen, kan Polar niet
verantwoordelijk worden gehouden voor hun geldigheid.)
Gewicht
Lengte
Shimano Dura-Ace CN-7700
Super narrow HG
280 g
1473 mm
Shimano Dura-Ace CN-7701
Ultegra CN-HG92, 105
HG72,105 HG73
280 g
1473 mm
Shimano Sora CN-HG50
335 g
1473 mm
Campagnolo Record 2000,
ketting voor 10 versnellingen
260 g
1473 mm
Campagnolo kettingen voor 10
versnellingen Chorus, Centaur
274 g
1473 mm
Campagnolo Veloce, Mirage en
Xenon
277 g
1473 mm
Voor precieze waarden moeten alle instellingen zo nauwkeurig mogelijk zijn. Kettinglengte en -gewicht
zijn rechtstreeks evenredig aan de vermogenswaarde. Als die bijvoorbeeld 1% fout zijn, dan is de
waarde van het vermogen ook 1% fout.
Het is niet nodig om kettinglengte en -gewicht opnieuw in te voeren als schakels zijn verwijderd. Het
systeem gebruikt kettingdichtheid (gewicht/lengte). Het verwijderen van schakels uit de ketting heeft geen
invloed op de dichtheid.
•
Power TEACH? (Vermogen aanmelden?) wordt weergegeven.
Zorg bij het programmeren van een nieuwe sensor dat u niet in de buurt (40 m/131 ft) bent van andere
trapfrequentiesensoren. Druk op OK om het programmeren te bevestigen. Test drive (Test starten) wordt
weergegeven. Druk op OK en draai de trapas enkele malen rond om de sensor te activeren. Een knipperend
rood licht geeft aan dat de sensor geactiveerd is. Completed! (Voltooid!) verschijnt als het programmeren
voltooid is. De fietscomputer is nu klaar voor ontvangst van gegevens over het vermogen.
•
Als Teaching FAILED (Aanmelden mislukt) verschijnt, ontvangt de fietscomputer mogelijk het signaal van
meerdere sensoren of is de sensor niet geactiveerd. Zorg dat u niet in de buurt (40 m/131 ft) bent van
andere vermogenssensoren en druk op OK. Try again? (Nogmaals proberen?) verschijnt. Druk op OK en
draai de trapas enkele malen rond om de sensor te activeren.
•
Druk op STOP om het aanmelden te annuleren. De eerder geprogrammeerde vermogenssensor wordt in
Een nieuwe accessoire gebruiken
29
NEDERLANDS
gebruik genomen.
Ga naar http://www.polar.com/en/polar_community/videos voor video-instructies.
* Optionele sensor vereist.
30
Een nieuwe accessoire gebruiken
NEDERLANDS
8. NIEUWE HARTSLAGSENSOR GEBRUIKEN
Een nieuwe, afzonderlijk aangeschafte hartslagsensor moet door de fietscomputer worden geactiveerd en
hierbij aangemeld. Dit wordt programmeren genoemd en duurt slechts enkele seconden. Zo wordt
gewaarborgd dat uw fietscomputer alleen signalen van uw hartslagsensor ontvangt, waardoor u storingsvrij
kunt trainen in een groep. Als u de hartslagsensor tegelijk met de fietscomputer als set hebt aangeschaft,
is de hartslagsensor al aangemeld voor samenwerking met de fietscomputer.
Nieuwe hartslagsensor aanmelden
Doe de hartslagsensor om en zorg dat u niet in de buurt (40 m/131 ft) bent van andere hartslagsensoren.
Activeer uw fietscomputer door de knop
drie seconden ingedrukt te houden.
Zodra de fietscomputer een nieuwe hartslagsensor detecteert, wordt WearLink FOUND (WearLink gevonden),
WearLink TEACH? (WearLink aanmelden?) weergegeven.
• Druk op OK om te bevestigen. Als het programmeren gereed is, verschijnt Completed! (Voltooid!)
• Druk op STOP om het programmeren te annuleren.
Uw fietscomputer verwijst als WearLink naar de hartslagsensor.
Nieuwe hartslagsensor gebruiken
31
NEDERLANDS
9. BELANGRIJKE INFORMATIE
Onderhoud
Net als met elk ander elektronisch instrument dient u zorgvuldig om te gaan met de Polar fietscomputer.
Onderstaande aanwijzingen helpen u in overeenstemming met de garantievoorwaarden te handelen en nog
vele jaren plezier te hebben van dit product.
Zorgen voor uw product
Zender: maak na elk gebruik de zender los van de band en droog de zender af met een zachte handdoek.
Reinig de zender indien nodig met een oplossing van water en een zachte zeep. Gebruik nooit alcohol of
schuurmiddelen (bijv. staalwol of chemische reinigingsmiddelen).
Borstband: Spoel de band na elk gebruik af onder stromend water en hang hem op om te drogen. Reinig
de band zo nodig met een oplossing van water en een zachte zeep. Gebruik geen hydraterende zeep omdat
deze restanten op de band kan achterlaten. Week, strijk, stoom of bleek de band niet. Rek de band niet en
vouw de elektroden niet strak om.
Controleer het label op je borstband om te zien of hij in de wasmachine gewassen mag worden. Plaats de band of
zender nooit in de droger!
Trainingscomputer en sensoren.Houd de fietscomputer en de sensoren schoon. Voor behoud van de
waterdichtheid mogen de trainingscomputer en de sensoren niet met een hogedrukreiniger worden
gereinigd en niet in water worden gedompeld. Reinig de trainingscomputer en de sensoren met een
oplossing van zachte zeep en water en spoel ze af met schoon water. Dompel ze niet in water. Droog ze
zorgvuldig af met een zachte handdoek. Gebruik nooit alcohol of schuurmiddelen als staalwol of
chemische reinigingsmiddelen.
Bewaar de trainingscomputer en de sensoren op een droge en koele plaats. Bewaar ze niet in een vochtige
omgeving, niet-ademend materiaal (een plastic zak of een sporttas), of samen met geleidend materiaal
(een natte handdoek). De fietscomputer en compatibele sensoren zijn waterbestendig, zodat u deze in de
regen kunt gebruiken. Stel de fietscomputer niet langdurig bloot aan direct zonlicht. Laat hem
bijvoorbeeld niet in de auto liggen of op de stuurhouder zitten.
Vermijd harde schokken voor de fietscomputer en de sensoren; anders kunnen de sensoren schade
oplopen.
Service
Het is raadzaam om tijdens de garantieperiode van twee jaar de servicewerkzaamheden, behalve het
vervangen van een batterij, enkel door een erkend Polar Service Center te laten uitvoeren. De garantie
geldt niet voor schade of vervolgschade die is veroorzaakt door service die niet is goedgekeurd door Polar
Electro.
Ga naar www.polar.com/support [http://www.polar.com/support] en de lokale websites voor
contactinformatie en alle Polar Service Center adressen.
Registreer uw Polar product via http://register.polar.fi/ om te zorgen dat wij onze producten en diensten
steeds beter op uw wensen kunnen blijven afstemmen.
De gebruikersnaam voor uw Polar account is altijd uw e-mailadres. Dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord zijn
geldig voor de Polar productregistratie, polarpersonaltrainer.com, het Polar discussieforum en de registratie voor
de nieuwsbrief.
Batterijen vervangen
De CS500+ fietscomputer en de Polar H3 hartslagsensor hebben beide een verwisselbare batterij. Om zelf
de batterij te vervangen dient u nauwkeurig de instructies te volgen die vermeld zijn in het hoofdstuk
Batterij fietscomputer vervangen. Ga naar www.polar.com/en/polar_community/videos
[http://www.polar.com/en/polar_community/videos] voor video-instructies.
32
Belangrijke informatie
NEDERLANDS
De batterijen van de snelheids- en trapfrequentiesensoren kunnen niet worden vervangen. Polar heeft de
snelheids- en trapfrequentiesensoren verzegeld ter wille van een maximale mechanische levensduur en
betrouwbaarheid. De sensoren bevatten batterijen met een lange levensduur. Neem voor aanschaf van een
nieuwe sensor contact op met uw erkende Polar Service Center of dealer.
Zie de gebruiksaanwijzing van Polar LOOK Kéo Power voor instructies over het vervangen van de batterij
van het Polar LOOK Kéo Power systeem.
Batterij van fietscomputer vervangen
Als u zelf de batterijen van de fietscomputer en de hartslagsensor gaat vervangen, volg dan zorgvuldig
onderstaande instructies.
Controleer bij vervanging van de batterij of de afsluitring niet beschadigd is; anders moet u deze
vervangen door een nieuwe. Deze afsluitringen en batterijsetjes zijn verkrijgbaar bij de officiële Polar
dealer met een ruim assortiment en bij erkende Polar Service Centers. In de Verenigde Staten en Canada
zijn afsluitringen verkrijgbaar bij erkende Polar Service Centers. In de Verenigde Staten zijn de afsluitringen batterijsets ook verkrijgbaar via www.shoppolar.com [http://www.shoppolar.com]. Ga naar
www.polar.com [http://www.polar.com] om de online shoppolar-winkel voor uw land te zoeken.
1.
Open de batterijhouder door het klepje met een
muntstuk 45 graden linksom te draaien
(afbeelding 1).
2.
Verwijder het klepje door het voorzichtig op te
tillen. De batterij zit vast aan het klepje.
Verwijder de batterij. Pas op dat u de
schroefdraad van het afsluitklepje en de metalen
veer binnenin het klepje niet beschadigt.
3.
Plaats een nieuwe batterij met de positieve (+)
zijde tegen het klepje en de negatieve (-) zijde
naar de fietscomputer gericht (afbeelding 2).
4.
De afsluitende D-ring van het batterijklepje is
aan het afsluitklepje bevestigd. Vervang de
afsluitring als deze beschadigd is. Controleer
vóór het sluiten van de batterijhouder of de
afsluitring van het klepje onbeschadigd is en op
de juiste wijze in de gleuf geplaatst is. Zorg dat
het gladde oppervlak van de afsluitring tegen het
afsluitklepje zit. Anders kan de afsluitende
D-ring beschadigd raken bij het sluiten van het
batterijklepje.
5.
Zet het batterijklepje op zijn plaats en sluit het
door het klepje rechtsom te draaien (afbeelding
3). Zorg ervoor dat het afsluitklepje goed wordt
gesloten!
Ga naar http://www.polar.com/en/polar_community/videos voor video-instructies.
Belangrijke informatie
33
NEDERLANDS
Zender hartslagsensor
Batterij van de Polar H1/H2/H3 hartslagsensor
vervangen
1.
Til het batterijklepje omhoog met de klem op de
borstband.
2.
Verwijder de oude batterij uit de batterijdeksel
met een klein stokje of staafje, bijvoorbeeld een
tandenstoker. Een niet-metalen hulpmiddel heeft
de voorkeur. Wees voorzichtig om de
batterijdeksel niet te beschadigen.
3.
Plaats de batterij in de deksel met de negatieve
(-) kant naar buiten. Zorg dat de afsluitring in de
groef zit om de waterdichtheid te waarborgen
4.
Plaats het batterijklepje in de juiste positie terug
in de uitsparing van de zender en druk het
batterijklepje weer op zijn plaats. U dient een
klikgeluid te horen.
Ga naar http://www.polar.com/en/polar_community/videos voor video-instructies.
Batterij van de Polar WearLink+ hartslagsensor
vervangen
1.
2.
3.
4.
Gebruik een munt om het batterijklepje te
openen door dit linksom te draaien naar OPEN.
Plaats de batterij (CR2025) onder het klepje met
de positieve zijde (+) tegen het klepje. Zorg
ervoor dat de afsluitring in de groef zit, zodat het
omhulsel waterdicht blijft.
Druk het klepje terug in de zender.
Draai met de munt het klepje rechtsom naar
CLOSE.
Open het klepje ter wille van een lange levensduur
alleen om de batterij te vervangen en controleer of
de afsluitring niet beschadigd is; anders moet u
deze vervangen door een nieuwe.
Ga naar http://www.polar.com/en/polar_community/videos voor video-instructies.
Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Raadpleeg bij inslikken van batterijen onmiddellijk een arts. Batterijen
moeten worden opgeruimd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
Er is explosiegevaar als de batterij door het verkeerde type wordt vervangen.
Als u een nieuwe en volle batterij vastpakt, houd deze dan niet aan beide zijden tegelijk vast met metalen
of elektrisch geleidend gereedschap zoals een pincet. Dat geeft kortsluiting waardoor de batterij sneller
ontlaadt. Kortsluiting zal de batterij niet direct beschadigen, maar vermindert het batterijvermogen en de
levensduur.
34
Belangrijke informatie
NEDERLANDS
Voorzorgsmaatregelen
De Polar fietscomputer toont uw prestatie-indicatoren. Hij is bedoeld om het niveau van lichamelijke
belasting en van het herstel aan te geven tijdens en na een trainingssessie. Ook meet de fietscomputer de
snelheid en de afstand bij het fietsen met een Polar CS snelheidssensor W.I.N.D. De Polar CS
trapfrequentiesensor W.I.N.D. is bedoeld voor het meten van de trapfrequentie tijdens het fietsen. Het
Polar LOOK Kéo Power systeem is bedoeld voor het meten van het geleverde vermogen tijdens het fietsen.
Het is niet geschikt of bedoeld voor andere doeleinden.
De Polar fietscomputer dient niet te worden gebruikt voor het uitvoeren van milieumetingen waarvoor
professionele of industriële precisie vereist is. Bovendien dient het instrument niet te worden gebruikt voor
het uitvoeren van metingen tijdens onderwateractiviteiten en activiteiten in de lucht.
Storing tijdens de training
In de buurt van magnetrons en computers kan storing optreden. Ook WLAN-basisstations kunnen storing
veroorzaken bij het trainen met de CS500+. Voorkom onregelmatige metingen door uit de buurt te blijven
van mogelijke storingsbronnen.
Risico's tijdens trainen beperken
Sporten kan risico's met zich meebrengen. Voordat u begint aan een vast trainingsprogramma is het
raadzaam dat u eerst de volgende vragen betreffende uw gezondheid beantwoordt. Als u ja antwoordt op
een van deze vragen, raden wij u aan om eerst een dokter te raadplegen voordat u met een
trainingsprogramma begint.
• Hebt u de afgelopen vijf jaar niets aan sport gedaan?
• Hebt u een hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte?
• Vertoont u symptomen van een ziekte?
• Gebruikt u medicijnen voor uw bloeddruk of uw hart?
• Hebt u wel eens last van ademhalingsproblemen?
• Bent u herstellende van een zware ziekte of medische ingreep?
• Gebruikt u een pacemaker of andere geïmplanteerde elektronische apparatuur?
• Rookt u?
• Bent u zwanger?
Behalve de trainingsintensiteit, kunnen ook medicijnen voor het hart, de bloeddruk, psychische
aandoeningen, astma, luchtwegen, enz. en sommige energiedranken, alcohol en nicotine de hartslag
beïnvloeden.
Het is belangrijk om op te letten hoe uw lichaam reageert tijdens het sporten. Als u plotseling pijn of
overmatige vermoeidheid voelt tijdens het sporten, raden wij u aan te stoppen of op een lager
inspanningsniveau verder te gaan.
Opmerking! Dragen van een pacemaker is geen belemmering voor het gebruik van Polar
trainingscomputers. In theorie kunnen Polar-producten geen storing veroorzaken voor pacemakers. In de
praktijk zijn er geen rapporten die erop wijzen dat iemand ooit storing heeft ondervonden. Vanwege de
verscheidenheid aan pacemakers en andere geïmplanteerde apparaten, kunnen wij nochtans niet officieel
garanderen dat onze producten geschikt zijn voor al deze instrumenten. Als u twijfels hebt of
uitzonderlijke gevoelens ervaart tijdens het gebruik van Polar producten, raadpleeg dan uw arts of neem
contact op met de fabrikant van het elektronische apparaat om na te gaan of de veiligheid in uw geval
voldoende gewaarborgd is.
Als u overgevoelig bent voor een stof die in contact komt met de huid, of als u een allergische reactie
vermoedt vanwege het gebruik van het product, controleer dan de in de Technische specificaties
genoemde materialen. Draag ter voorkoming van huidreacties de hartslagsensor over een shirt, maar maak
het shirt onder de elektroden goed vochtig voor een probleemloze werking.
Door de combinatie van vocht en het schuren van de hartslagsensor kan deze afgeven en zwarte vlekken op
lichtkleurige kleding achterlaten. Als u zich insmeert met een anti-insectenmiddel, zorg er dan voor dat dit niet in
contact komt met de hartslagsensor.
Belangrijke informatie
35
NEDERLANDS
Technische specificaties
Fietscomputer
Levensduur batterij:
Batterijtype:
Afsluitring voor de batterij:
Gebruikstemperatuur:
Materialen fietscomputer:
Nauwkeurigheid horloge:
Nauwkeurigheid van de hartslagmeter:
Meetbereik hartslag:
Huidig snelheidsweergavebereik:
Hoogteweergavebereik:
Stijgingsresolutie:
Gemiddeld 3 jaar (als u gem. 3 uur/dag, 7 dagen/week traint)
CR 2354
D-ring 28,0 x 0,8 mm siliconen (als afsluitring niet beschadigd is, hoeft
deze bij vervangen van de batterij niet te worden vervangen)
-10 °C tot +50 °C / 14 °F tot 122 °F
PMMA-lens met harde coating aan bovenzijde, huis fietscomputer
ABS+GF/PA+GF, metalen delen van roestvrij staal (vrij van nikkel)
Beter dan ±0,5 seconden per dag bij een temperatuur van 25 °C / 77 °F.
De grootste van ±1% of 1 hsm. De definities zijn van toepassing bij
gelijkmatige omstandigheden.
15-240
0-127 km/u of 0-75 mph
–550 m tot +9000 m / –1800 ft tot +29500 ft
5 m / 20 ft
Limietwaarden fietscomputer
Maximaal aantal bestanden: 30
Maximale registratietijd:
Hartslag
144 u 20 min*
Hartslag + snelheid
78 u 03 min*
Hartslag + snelheid +
67 u 09 min*
trapfrequentie
Hartslag +
111 u 01 min*
trapfrequentie
Hartslag + snelheid +
15 u 12 min**
vermogen
Hartslag +
19 u 55 min**
trapfrequentie +
vermogen
Hartslag + snelheid +
13 u 25 min**
trapfrequentie +
vermogen
Hartslag + vermogen
24 u 04 min**
*De fietscomputer slaat de gegevens op met intervallen van 5 seconden.
**Bij gebruik van de vermogenssensor slaat de fietscomputer de gegevens op met intervallen van 1 seconde.
Maximaal aantal ronden:
99
Totale afstand:
999 999 km / 621370 mi
Totale duur:
9999 uur, 59 min. en 59 sec.
Totaal calorieën:
999.999 kcal
Totaal aantal trainingen:
9999
Totale stijging:
304.795 m / 999.980 ft
Dubbel vergrendelde stuurhouder
Materialen:
Rubberen onderdeel TPE, huis stuurhouder PA+GF, metalen delen roestvrij
staal (vrij van nikkel)
Hartslagsensor
Levensduur batterij Polar H3 hartslagsensor:
Batterijtype:
Afsluitring voor de batterij:
Gebruikstemperatuur:
Materiaal zender:
Materiaal borstband:
1600 gebruiksuren
CR2025
O-ring 20,0 x 0,90, siliconen
–10 °C tot +40 °C / 14 °F tot 104 °F
Polyamide
38% polyamide, 29% polyurethaan, 20% elasthaan, 13% polyester
De fietscomputer Polar CS500+ maakt gebruik van onder andere de volgende gepatenteerde
technologieën:
36
Belangrijke informatie
NEDERLANDS
•
OwnZone®-evaluatie voor het bepalen van persoonlijke aanbevolen hartslaglimieten voor een dag
Systeemvereisten voor Polar WebSync-software en Polar DataLink
Besturingssysteem: Microsoft Windows XP/Vista/7 of Intel Mac OS X 10.5 of later
Internetverbinding
Beschikbare USB-poort voor DataLink
De waterbestendigheid van Polar producten is getest volgens de internationale standaard IEC 60529 IPX7
(1 m, 30 min, 20 ºC). Producten worden verdeeld in vier categorieën, afhankelijk van de
waterbestendigheid. Zie de achterzijde van uw Polar product voor de waterbestendigheidscategorie en
vergelijk deze in onderstaande tabel. Deze definities zijn niet noodzakelijkerwijs van toepassing op
producten van andere fabrikanten.
Markering op de bodemplaat
Kenmerken waterbestendigheid
Waterbestendig IPX7*
Niet geschikt voor baden en zwemmen. Bestand
tegen waterspatten en regendruppels. Niet wassen
met hogedrukreiniger.
Waterbestendig**
Niet geschikt voor zwemmen. Bestand tegen
spatwater, zweet, regendruppels enz. Niet wassen
met hogedrukreiniger.
Waterbestendig 30 m/50 m**
Geschikt voor baden en zwemmen.
Waterbestendig 100 m
Geschikt voor zwemmen en snorkelen (zonder
zuurstoftanks).
* Polar CS500+ fietscomputer en Polar LOOK Kéo Power systeem
** CS snelheidssensor W.I.N.D. en CS trapfrequentiesensor W.I.N.D.
*** De Polar H3 hartslagsensor is waterbestendig tot 30 m, maar meet de hartslag niet onder water.
Vaak gestelde vragen
Wat moet ik doen als...
...het batterijsymbool en WearLink / Speed (Snelheid) / Cadence (Trapfrequentie) / Power (Vermogen)
verschijnen?
...De batterij van uw hartslagsensor of snelheids-, trapfrequentie- of vermogenssensor is bijna leeg. Zie
Onderhoud (pagina 32) voor meer informatie.
Uw fietscomputer verwijst als WearLink naar de hartslagsensor.
...ik niet weet waar ik ben in het menu?
Houd BACK (Terug) ingedrukt totdat de tijd wordt weergegeven.
...de fietscomputer de calorieën niet meet?
Het calorieverbruik wordt alleen berekend wanneer u de hartslagsensor draagt en alle
gebruikersinstellingen correct zijn ingevoerd. Zie Gebruikersinstellingen (pagina 25) voor meer informatie.
...de hartslag onregelmatig of extreem hoog wordt, of nul (00) aangeeft?
• Zorg dat de fietscomputer zich niet verder dan 40 m/131 ft van de hartslagsensor bevindt.
• Controleer of de band van de hartslagsensor niet losser is gaan zitten tijdens het trainen.
• Zorg ervoor dat de textiele elektroden in de sportkleding goed aansluiten op uw lichaam.
• Controleer of de elektroden van de hartslagsensor of de sportkleding vochtig zijn.
• Controleer of de hartslagsensor of de sportkleding schoon is.
• Zorg dat er geen andere hartslagsensor binnen 40 m/131 ft aanwezig is.
Belangrijke informatie
37
NEDERLANDS
•
•
•
Krachtige elektromagnetische signalen kunnen tot onregelmatige metingen leiden. Zie
Voorzorgsmaatregelen (pagina 35) voor meer informatie.
Als de hartslagmeting onregelmatig blijft, ondanks dat u uit de buurt bent gegaan van de storingsbron,
verlaag dan uw snelheid en controleer handmatig uw hartslag. Als de hartslag overeen lijkt te komen met
de hoge meting op het display, hebt u mogelijk last van hartritmestoornissen. De meeste gevallen van
hartritmestoornissen zijn niet ernstig, maar u kunt beter toch uw arts raadplegen.
Een hartprobleem kan uw ECG-diagram hebben veranderd. Raadpleeg in dat geval uw arts.
…een uitroepteken en WearLink wordt weergegeven en uw fietscomputer het hartslagsignaal niet kan
vinden?
• Zorg dat de fietscomputer zich niet verder dan 40 m/131 ft van de hartslagsensor bevindt.
• Controleer of de band van de hartslagsensor niet losser is gaan zitten tijdens het trainen.
• Zorg ervoor dat de textiele elektroden in de sportkleding goed aansluiten op uw lichaam.
• Controleer of de elektroden van de hartslagsensor of de sportkleding vochtig zijn.
• Controleer of de hartslagsensor en de elektroden in de sportkleding schoon en niet beschadigd zijn.
• Als de hartslagmeting niet werkt met de sportkleding, probeer het dan met een zachte borstband. Als uw
hartslag met de borstband wordt waargenomen, zit het probleem waarschijnlijk in de kleding. Neem
contact op met de kledingverkoper of -fabrikant.
• Als u alle bovenstaande handelingen hebt uitgevoerd, maar de melding nog steeds verschijnt en de
hartslagmeting niet werkt, dan is mogelijk de batterij van de hartslagsensor leeg. Zie Onderhoud
(pagina 32)
voor meer informatie…WearLink FOUND (WearLink gevonden) en WearLink TEACH? (WearLink aanmelden?)
wordt weergegeven?
Als u een nieuwe hartslagsensor als accessoire hebt gekocht, moet deze worden geactiveerd en aangemeld
bij de fietscomputer. Zie Nieuwe hartslagsensor gebruiken (pagina 31) voor meer informatie.
Als u de bij de productset behorende hartslagsensor gebruikt en deze tekst op het display verschijnt,
detecteert de fietscomputer mogelijk het signaal van een andere hartslagsensor. Controleer in dat geval of
u uw eigen hartslagsensor draagt, of de elektroden bevochtigd zijn en of de hartslagsensor niet los zit.
...een uitroepteken en Speed (Snelheid) wordt weergegeven?
Zorg ervoor dat uw snelheidssensor correct gepositioneerd is. Draai het wiel enkele malen rond om de
sensor te activeren. Het knipperende rode licht geeft aan dat de sensor geactiveerd is.
...een uitroepteken en Cadence (Trapfrequentie) wordt weergegeven?
Zorg ervoor dat uw trapfrequentiesensor correct gepositioneerd is. Draai de trapas enkele malen rond om
de sensor te activeren. Het knipperende rode licht geeft aan dat de sensor geactiveerd is.
...een uitroepteken en Power (Vermogen) wordt weergegeven?
Zorg ervoor dat uw vermogenssensor correct gepositioneerd is. Zie de gebruiksaanwijzing van de
vermogenssensor voor meer informatie.
...de hoogte blijft veranderen, zelfs als ik niet beweeg?
De fietscomputer zet de gemeten luchtdruk om in een hoogtemeting. Hierdoor kunnen wijzigingen in de
weersomstandigheden wijzigingen in de hoogtemetingen veroorzaken.
…de aangegeven hoogte onjuist is?
Uw hoogtemeter kan een onjuiste hoogte aangeven als deze blootgesteld is aan externe factoren, zoals
harde wind of airconditioning. Probeer in dat geval de hoogtemeter te kalibreren. Als de metingen
doorlopend onjuist zijn, worden de luchtdrukkanalen mogelijk geblokkeerd door vuil of stof. Stuur de
fietscomputer in dat geval op naar een Polar Service Center.
...Memory full (Geheugen vol) wordt weergegeven?
38
Belangrijke informatie
NEDERLANDS
Deze melding verschijnt tijdens de training als geen geheugenruimte beschikbaar is voor de
trainingssessie. De fietscomputer zal in dat geval het oudste trainingsbestand vervangen. Als u een
trainingsbestand voor langere tijd wilt bewaren, draag het dan over naar de Polar webservice op
www.polarpersonaltrainer.com. Verwijder het bestand daarna van de fietscomputer. Zie Trainingsbestanden
verwijderen (pagina 18) voor meer informatie.
Beperkte internationale garantie van Polar
•
•
•
•
•
•
•
•
Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de klant volgens de geldende nationale en
Europese regelgeving, noch op de rechten van de klant ten opzichte van de dealer die voortvloeien uit hun
verkoop-/aankoopovereenkomst.
Deze beperkte internationale garantie wordt verleend door Polar Electro Inc. aan klanten die dit product in
de Verenigde Staten of Canada hebben aangeschaft. Deze beperkte internationale garantie wordt verleend
door Polar Electro Oy aan klanten die dit product in andere landen hebben aangeschaft.
Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. verleent de oorspronkelijke gebruiker of koper van dit product garantie
tegen materiaal- en productiefouten gedurende twee (2) jaar na de aankoopdatum.
De kassabon van de oorspronkelijke aanschaf is uw aankoopbewijs!
De garantie geldt niet voor de batterij, normale slijtage, schade ten gevolge van onjuist of oneigenlijk
gebruik, ongevallen, het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen, onjuist onderhoud, commercieel
gebruik, gebarsten of gebroken behuizingen of displays, de armband, de elastische band en Polar kleding.
De garantie geldt niet voor schade, verlies, kosten of uitgaven die direct, indirect of incidenteel als gevolg
van of als zodanig voortvloeien uit of samenhangen met het product.
Tweedehands gekochte artikelen zijn niet gedekt door de garantie van twee (2) jaar, tenzij door plaatselijke
wetgeving anders is bepaald.
Gedurende de garantieperiode zal het product worden gerepareerd of vervangen door een van de erkende
Polar Service Centers, ongeacht het land van aankoop.
Garantie ten aanzien van enig product is beperkt tot landen waarin het product oorspronkelijk op de markt
is gebracht.
Copyright © 2013 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
gebruiksaanwijzing mag zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Polar Electro Oy in welke
vorm dan ook worden gebruikt of gereproduceerd.
De namen en logo's in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product zijn handelsmerken
van Polar Electro Oy. De namen en logo's die in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit
product met het symbool ® zijn gemarkeerd, zijn gedeponeerde handelsmerken van Polar Electro Oy.
Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation en Mac OS is een gedeponeerd
handelsmerk van Apple Inc.
Polar Electro Oy is een ISO 9001:2008 gecertificeerd bedrijf.
Dit product voldoet aan de richtlijnen 93/42/EEC, 1999/5/EC en 2011/65/EU. De desbetreffende
conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.polar.com/support [http://www.polar.com/support].
Informatie over regelgeving is beschikbaar op www.polar.com/support [http://www.polar.com/support].
Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalcontainer geeft aan dat de Polar-producten
elektronische apparaten zijn en onder de richtlijn 2002/96/EC vallen van het Europese Parlement en de
Raad van elektrische en elektronische afvalproducten (WEEE). In de producten gebruikte batterijen en
accu's vallen onder de richtlijn 2006/66/EC van het Europese Parlement en de Raad van 6 september
2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s. Deze producten en de batterijen
en accu's in Polar-producten moeten dus afzonderlijk worden opgeruimd in de EU-landen. Polar moedigt u
aan de mogelijke effecten van afval op het milieu en de gezondheid te minimaliseren, ook buiten de
Europese Unie, door u te houden aan de plaatselijke afvalverwerkingsregelgeving en, waar mogelijk,
gebruik te maken van gescheiden inzameling van elektronische apparaten en van de inzameling van
Belangrijke informatie
39
NEDERLANDS
batterijen en accu's.
Deze markering betekent dat het product beveiligd is tegen elektrische schokken.
Aansprakelijkheid
•
•
•
De inhoud van deze gebruiksaanwijzing dient uitsluitend ter informatie. De hierin beschreven producten
kunnen in verband met het voortdurende ontwikkelingsprogramma van de fabrikant zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy geeft geen garanties voor deze snel van start gids of de hierin
beschreven producten.
Op geen enkele wijze kan Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy aansprakelijk worden gesteld voor schade,
verlies, kosten en uitgaven die direct, indirect of incidenteel als gevolg of als zodanig voortvloeien uit of
samenhangen met het gebruik van dit materiaal of de hierin beschreven producten.
Dit product is beschermd door de volgende patenten:
FI 110303 B, EP 0748185, JP3831410, US6104947, DE 69532803.4-08, EP 1245184, US
7076291, HK10484
Geproduceerd door
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com [http://www.polar.com]
17942976.02 NLD
02/2013
40
Belangrijke informatie
NEDERLANDS
REGISTER
Aankomsttijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 21
Algemene instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Automatische ronde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Automatisch kalibreren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
AutoStart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Waterbestendigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Wielmaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Batterij vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Displayweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Eenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Energiebesparende modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fietscomputer op de stuurhouder bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fietsinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 22
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Gebruikersinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Geluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Handmatige limieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Handmatig kalibreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hartslagmeting starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hartslagsensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hoogte-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Horloge-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HRmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
HRsit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Instellingen hartslaglimieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Instellingen snelheidssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Instellingen trapfrequentiesensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Instellingen vermogenssensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kettinggewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kettinglengte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Knopfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nieuwe hartslagsensor aanmelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nieuwe snelheidssensor programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nieuwe trapfrequentiesensor programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Nieuwe vermogenssensor programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
OwnZone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Registratie van een trainingssessie starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Registratie van een trainingssessie stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reminder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ronde opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Spanlengte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Stuurhouder installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Technische specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Timerinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Totalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Totalenbestanden resetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Trainen met OwnZone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Trainingsbestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Trainingsbestanden verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Trainingsgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Trainingssamenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Trainingssessie pauzeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vaak gestelde vragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Verzorgingsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Register
41