Makita | HR2010 | ROTOPERCUTOR HR2010

POLIZOR UNGHIULAR
MANUAL DE UTILIZARE
2
Simboluri
Va prezentam mai jos simbolurile pentru aceasta maşină. Asiguraţi-vă că înţelegeţi semnificaţia acestora înainte de a
utiliza maşina.
- citiţi manualul de utilizare
- izolaţie dublă
– folosiţi ochelari de protecţie
Nu aruncaţi echipamentele electrice la gunoiul menajer!
În concordaţă cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind utilizarea echipamentelor
electrice si electronice şi implementarea acesteia în legislaţia naţională, echipamentul
electric uzat, a cărui durată de utilizare a expirat, trebuie colectat separat şi predat
unui centru specializat de reciclare.
Explicaţia desenelor
1. Apărătoare disc
2. Şurub
3. Levier
4. Carcasa angrenajului
5. Apăsare
6. Blocaj arbore
7. Flansa de blocare
8. Disc cu centrul deplasat
9. Flanşa interioară
10. Cheie de blocare
11. Blocaj arbore
12. Levierul întrerupătorului
13. Fante refulare aer
14. Fante aspiraţie aer
15. Rozeta de reglare a turatiei
CARACTERISTICI TEHNICE
Diametrul discului cu centrul
deplasat /Filet ax
Turaţie în gol (min-1)
Lungime totală
Greutate netă
100 mm M10
115 mm M14
125 mm M14
9560 C
9561C
9562C
11000
289 mm
1.7 kg
3
9563C
9564C
9565C
11000
299 mm
1.8 kg
9560CV
9561CV
9562CV
2800-11000
289 mm
1.7 kg
9563CV
9564CV
9565CV
2800-11000
299 mm
1.8 kg
•
•
10. Folosiţi accesoriile de absorbţie a prafului. Dacă
maşina este prevăzută cu dispozitiv de absorbţie
asiguraţi-vă că acesta este montat şi funcţionează
corespunzător.
11. Nu forţaţi cordonul de alimentare. Nu transportaţi
niciodată maşina de cordon si nu trageti de acesta
pentru scoaterea din priza. Feriţi cordonul de
alimentare de căldură, uleiuri sau muchii tăioase.
12. Asiguraţi piesele. Folosiţi un dispozitiv de strângere
sau o menghină pentru a fixa piesa. În felul acesta ea
va fi fixată mai sigur decât dacă o ţineţi cu mana şi în
plus, veţi avea ambele mâini libere pentru a manevra
maşina.
13. Evitaţi poziţiile de lucru obositoare. Aveţi grijă sa
va menţineţi in permanenţă echilibrul.
14. Întreţineţi maşina corespunzător. Păstraţi maşina
curată pentru performanţe mai bune şi creşterea
siguranţei in exploatare. Urmaţi instrucţiunile pentru
ungere şi schimbarea accesoriilor. Inspectaţi periodic
cablul de alimentare şi în caz de defecţiune contactaţi
un centru service pentru reparaţie/înlocuire. Inspectaţi
periodic cablurile prelungitoare şi înlocuiţi-le in caz
de defecţiuni. Manipulaţi maşina în condiţii uscate şi
curate, fără uleiuri şi grăsimi.
15. Decuplaţi maşina de la reţea. In caz de neutilizare,
înainte de a se trece la operaţiuni de întreţinere, sau la
schimbarea accesoriilor, etc.
16. Scoateţi cheile de scule. Înainte de a porni maşina,
asiguraţi-vă că au fost îndepărtate cheile şi alte scule
de reglare.
17. Evitaţi pornirea accidentala. Nu transportaţi maşini
conectate la reţea cu degetul pe butonul de pornire.
Asiguraţi-vă ca butonul este în poziţia “OFF” înainte
de a conecta maşina la reţea.
18. Cablul prelungitor pentru exterior. În exterior, nu
folosiţi decât cabluri prelungitoare omologate cu
marcaj corespunzător.
19. Atenţie! Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce lucraţi.
Acţionaţi cu simţul răspunderii. Nu folosiţi niciodată
maşina când sunteţi obosit.
20. Verificaţi părţile defecte ale maşinii. Periodic,
verificaţi cu grijă perfecta funcţionare a dispozitivelor
de securitate sau a pieselor uşor defectabile. Verificaţi
dacă funcţionarea pieselor în mişcare este corecta,
daca există piese care se gripeaza sau prezintă rupturi,
spărturi sau alte defecţiuni. Toate componentele
trebuie montate corect si îndeplinite toate condiţiile
de funcţionare impecabila a maşinii. Toate
dispozitivele si piesele defecte trebuie reparate sau
înlocuite de un atelier de service autorizat, dacă nu
sunt date alte instrucţiuni in cartea tehnica a maşinii.
Toate întrerupătoarele defecte trebuie înlocuite de un
service autorizat. Nu folosiţi niciodată o maşina la
care întrerupătorul nu porneşte si nu opreşte maşina
corect.
21. Atenţie ! Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi decât
accesorii si dispozitive adaptabile menţionate în
cartea tehnica a maşinii sau recomandate de fabricant.
Datorită programului continuu de cercetare şi
dezvoltare caracteristicile pot fi modificate fără o
notificare prealabilă.
Notă: Caracteristicile pot diferi în funcţie de ţară.
Destinaţia maşinii
Maşina se va folosi pentru tăierea, polizarea şi şlefuirea
metalului şi a materialelor de piatră, fără a se folosi apă.
Alimentarea
Maşina se va conecta numai la o sursă de tensiune
alternativă monofazată cu valoarea conformă cu cea înscrisă
pe plăcuţa de identificare a maşinii. Maşina este dublu
izolată conform standardelor europene şi poate fi conectată
la o priză de curent fără contact de protecţie.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Atenţie! Atunci când utilizaţi scule electrice citiţi şi
însuşiţi-vă instrucţiunile de mai jos pentru a evita
producerea de accidente. Citiţi instrucţiunile înainte
de a încerca să puneţi în funcţiune maşina şi păstraţile!
Pentru siguranţa dumneavoastră
1. Păstraţi ordinea la locul de muncă. Dezordinea
favorizează producerea de accidente.
2. Lucraţi în condiţii corespunzătoare. Nu expuneţi
maşina în ploaie. Nu folosiţi maşina în locuri cu
umiditate mare. Nu folosiţi maşina în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
3. Protejaţi-vă împotriva electrocutării. Evitaţi
contactul cu corpuri metalice (ţevi calorifere,
frigidere).
4. Nu permiteţi accesul copiilor.
Nu permiteti vizitatorilor sa aiba contact cu masina
sau cablul prelungitor.Toti vizitatorii trebuie sa stea
departe de zona de lucru.
5. După folosire puneţi maşinile într-un loc sigur.
Sculele şi accesoriile pe care nu le utilizaţi trebuie
păstrate într-un loc uscat, închis şi ferit de accesul
copiilor.
6. Nu forţaţi maşina. Folosiţi maşina în scopul şi
regimul pentru care a fost creată.
7. Folosiţi maşina potrivita operaţiilor pe care doriţi
să le executaţi. Nu utilizaţi maşini mici pentru lucrări
grele şi nici nu folosiţi accesorii supradimensionate.
Nu utilizaţi, de exemplu , un circular de mână pentru
tăierea trunchiurilor de copac.
8. Purtaţi haine corespunzătoare. Nu purtaţi haine
largi sau bijuterii. Acestea pot fi agăţate de părţile
rotative ale maşinii. Mănuşile de lucru şi
încălţămintea cu talpă antiderapantă se recomandă
atunci când lucraţi afară. Purtaţi cască de protecţie şi
părul strâns în timpul lucrului.
9. Purtaţi ochelari de protecţie şi antifoane. Folosiţi
de asemenea o masca daca lucrul produce praf.
4
17. Nu folosiţi un disc de tăiere pentru a polizare
laterală.
18. Fiţi atenţi la scânteile rezultate în urma polizării.
Ţineţi maşina în aşa fel încât scânteile să nu vă
atingă nici pe dvs., nici alte persoane sau materiale
inflamabile.
19. Aveţi grijă deoarece discul continuă să se rotească
şi după ce opriţi maşina.
20. Nu atingeţi piesa imediat după lucru; ea poate fi
supraîncălzită şi vă poate produce arsuri.
21. În timpul lucrului, plasaţi maşina în aşa fel încât
cablul de alimentare să fie întotdeauna în spatele
maşinii.
22. Dacă punctul de lucru este într-un mediu excesiv
de cald şi umed sau foarte poluat cu praf
electrostatic, utilizaţi un disjunctor (30 mA)
pentru a garanta securitatea operatorului.
23. Nu folosiţi maşina la polizarea materialelor care
conţin azbest.
24. Nu folosiţi apă sau lubrifiant pentru polizare.
25. Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie sunt curate
atunci când lucraţi în condiţii de praf. Dacă
trebuie să îndepărtaţi praful, deconectaţi mai întâi
maşina de la sursa de alimentare (folosiţi obiecte
nemetalice) şi evitaţi deteriorarea pieselor interne.
Utilizarea altor accesorii şi dispozitive decât cele
menţionate prezintă pericol de rănire.
22. Reparaţi maşina numai la un specialist. Aceasta
maşina este conforma cu reglementările in vigoare.
Toate reparaţiile trebuie făcute de un specialist şi
numai cu piese originale, altfel pot exista riscuri
pentru securitatea utilizatorului.
REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ
1. Purtaţi antifoane şi dispozitive de protecţie pentru
ochi. Este recomandat să purtaţi şi alte
echipamente personale de protecţie, cum ar fi o
mască de praf, mănuşi, cască şi şorţ, dacă este
necesar. Dacă nu sunteţi sigur, este preferabil să
purtaţi echipamentul de protecţie.
2. Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
decuplată de la reţea înainte de a lucra la ea.
3. Păstraţi dispozitivele de siguranţă la locul lor.
4. Folosiţi numai discuri cu dimensiunea corectă şi
discuri a căror viteză maximă de funcţionare este
cel puţin la fel de mare ca viteza de rotaţie în gol
înscrisă pe plăcuţa de identificare a maşinii. Când
folosiţi discuri cu centrul deplasat, asiguraţi-vă că
folosiţi numai discuri armate cu fibră de sticlă.
5. Verificaţi cu grijă ca discul să nu fie nici fisurat,
nici deteriorat înainte de utilizare. Înlocuiţi
imediat discurile fisurate sau deteriorate.
6. Respectaţi instrucţiunile producătorului pentru a
monta corect discurile. Manevraţi şi depozitaţi
discurile cu atenţie.
7. Nu folosiţi bucşe de reducţie sau adaptoare pentru
a ajusta discurile abrazive cu orificii mai mari.
8. Folosiţi doar flanşele specificate pentru această
maşină.
9. Nu deterioraţi axul, flanşa (mai cu seamă
suprafaţa de instalare) sau piuliţa de blocare. Dacă
deterioraţi aceste piese se poate deteriora discul.
10. Pentru maşinile care trebuie să fie folosite cu disc
cu orificiu filetat, asiguraţi-vă că filetul discului
are o dimensiune suficient de mare pentru a
corespunde lungimii axului.
11. Înainte de a folosi maşina pentru o piesă obişnuită,
testaţi-o la cea mai mare v iteză de tura ţie în go l
timp de cel puţin 30 de secunde într-o poziţie
sigură. Opriţi imediat maşina dacă există vibraţii
sau fulare care ar putea indica o proastă instalare
sau un disc care nu a fost bine echilibrat. Verificaţi
maşina pentru a stabili cauza.
12. Verificati daca materialul de lucru este bine fixat.
13. Ţineţi bine maşina.
14. Nu atingeţi piesele în mişcare.
15. Discul nu trebuie să intre în contact cu materialul
înainte de a fi pornit.
16. Folosiţi suprafaţa indicată a discului pentru a
efectua polizarea.
PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE
Instalarea apărătorii discului (Fig. 1 şi 2)
IMPORTANT:
Asiguraţi-vă că maşina este oprită şi scoasă din priză
înainte de a instala sau a demonta apărătoarea discului.
Trageţi levierul în direcţia indicată de săgeată după ce
slăbiţi şurubul.
Montaţi apărătoarea pe carcasă reglând partea convexă a
apărătoarei discului astfel încât să acopere partea concavă
a carcasei. Apoi rotiţi apărătoarea cu 180°. Fixaţi-o cu
şurubul după ce trageţi levierul în direcţia indicată de
săgeată pentru a funcţiona; setarea unghiului apărătoarei
se poate face cu ajutorul levierului.
Asiguraţi-vă că aţi strâns bine şurubul de fixare.
Demontarea apărătorii discului
Efectuaţi operaţiunile prezentate în ordinea inversă.
Montarea mânerului lateral (mâner auxiliar)
(Fig. 3)
Important:
Asiguraţi-vă că maşina este oprită şi deconectată de la
sursa de alimentare atunci când montaţi sau demontaţi
mânerul lateral.
Montaţi întotdeauna mânerul pe maşină înainte de
începerea lucrului. Mânerul poate fi montat pe orice parte
a maşinii, alegând-o pe cea optimă pentru poziţionarea
apărătorii. Totdeauna ţineţi maşina bine cu ambele mâini,
de mânerul lateral şi mânerul cu întrerupător.
5
• Dacă maşina funcţionează în continuu la viteză redusă
pentru o perioadă îndelungată de timp, motorul se va
supraîncărca şi se va încălzi.
• Rozeta de reglare a turatiei poate fi rotita numai între 1
şi 5. Nu forţaţi discul dincolo de valorile 5 şi 1,
deoarece este posibil să nu mai funcţioneze reglarea
turatiei.
Blocajul arborelui (fig. 4)
Apăsaţi blocajul arborelui pentru a evita rotirea axului
atunci când instalaţi sau demontaţi accesorii.
ATENŢIE:
Nu actionati niciodată blocajul arborelui atunci când axul se
află în mişcare. Puteţi deteriora maşina.
Maşinile cu funcţionare electronică sunt uşor de manevrat
deoarece beneficiază de următoarele caracteristici:
• Control constant al vitezei. Control electronic al vitezei
pentru a asigura o viteză constantă. Astfel, este posibil
să se efectueze polizări fine, deoarece viteza de rotaţie
este păstrată în permanenţă chiar şi în sarcină.
• Pornire lentă. Pornire sigură şi lentă datorită şocului
suprimat de pornire.
• Protecţie împotriva suprasarcinii. Când maşina este
folosită peste sarcina admisibilă, se va opri automat
pentru a proteja motorul şi discul. Când sarcina ajunge
din nou la nivelul admisibil, maşina poate fi pornită
automat.
Montarea sau demontarea discului abraziv cu centrul
deplasat (fig. 5 şi 6)
IMPORTANT:
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi
deconectată de la sursa de alimentare înainte de a monta sau
demonta discul.
Montaţi flanşa interioară pe arbore. Plasaţi discul pe flanşa
interioară şi înşurubaţi piuliţa de blocare pe arbore.
Pentru a strânge piuliţa acţionaţi butonul de blocare al
arborelui pentru a împiedica rotirea sa, apoi, cu ajutorul
cheii strângeţi piuliţa corespunzător spre dreapta. Pentru a
demonta discul, efectuaţi aceste proceduri în ordine inversă.
Funcţionarea întrerupătorului (Fig. 7)
ATENŢIE:
Înainte de a branşa maşina la reţeaua electrică, asiguraţi-vă
că întrerupătorul funcţionează corect şi revine în poziţia
„OFF”(oprit) atunci când este eliberat.
Utilizare (fig. 9)
ATENŢIE:
După utilizare, opriţi maşina şi aşteptaţi până ce discul se
opreşte complet înainte de a lăsa jos maşina.
Ţineţi maşina ferm cu ambele mâini. Porniţi maşina şi apoi
puneţi discul pe piesa de lucru.
În general, păstraţi un unghi de aproximativ 15°-30° între
muchia discului şi suprafaţa piesei de polizat. Când folosiţi
un disc nou, nerodat, nu polizaţi cu el în direcţia B. Riscaţi
să tăiaţi piesa. Odată ce discul a fost rodat, puteţi poliza în
ambele direcţii, Aşi B.
Pentru a porni maşina, glisaţi levierul întrerupătorului spre
poziţia „I”. Pentru funcţionarea continuă apăsaţi partea
frontală a levierului întrerupătorului apoi glisaţi-l la poziţia I
de mai sus. Întrerupătorul este blocat la această poziţie
pentru a funcţiona în continuu. Pentru a opri maşina,
levierul fiind blocat, glisaţi levierul la poziţia „O”, apăsând
partea din spate a levierului întrerupătorului.
ATENŢIE:
• nu forţaţi niciodată maşina. Greutatea maşinii aplică o
presiune suficientă. Dacă forţaţi maşina, şi aplicaţi o
presiune excesivă, puteţi sparge discul, ceea ce este
periculos.
• Utilizarea prelungită a unui disc uzat poate provoca
explozia acestuia şi deci, răniri grave.
Rozeta pentru reglarea turatiei (pentru modelele
9560CV, 9561CV, 9562Cv, 9563Cv, 9565Cv)
(Fig. 8)
Viteza de rotaţie poate fi schimbată rotind rozeta de reglare
a vitezei între 1 şi 5. Viteza mai mare se obţine atunci când
rozeta este rotita înspre 5. Viteza mai redusă se obţine
atunci când rozeta este rotita înspre 1. Consultaţi tabelul de
mai jos pentru a afla legătura dintre setările numerice de pe
rozeta şi viteza aproximativă de rotaţie.
Număr
1
2
3
4
5
ÎNTREŢINEREA
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi scoasă din
priză înainte de orice operaţie de întreţinere.
Min-1 (RPM)
2800
4000
6500
9000
11000
Reparaţii şi întreţinere (fig. 10)
Maşina şi fantele sale de ventilare pentru răcirea aerului
trebuie să fie mereu curate. Atunci când materiale străine
blochează astfel de piese, trebuie să fie îndepărtate.
Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, toate
reparaţiile şi reglajele trebuie efectuate numai la Centrele
Service Autorizate Makita.
ATENŢIE:
6
Nivelul de zgomot si vibraţii
Pentru modelele 9560C/9560CV/9561C/9561CV/9562C/9562CV
Nivelul tipic ponderat(A) al presiunii sunetului este de 83 dB (A).
Nivelul de zgomot in timpul lucrului poate depăşi 85 dB (A).
- Purtaţi antifoane. Valoarea medie a acceleraţiei vibraţiilor nu depăşeşte 4 m/s2.
Nivelul de zgomot si vibraţii
Pentru modelele 9563C/9563CV/9564C/9564CV/9565C/9565CV
Nivelul tipic ponderat(A) al presiunii sunetului este de 83 dB (A).
Nivelul de zgomot in timpul lucrului poate depăşi 85 dB (A).
- Purtaţi antifoane. Valoarea medie a acceleraţiei vibraţiilor nu depăşeşte 5 m/s2.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC
Noi declarăm pe proprie răspundere că acest produs este în conformitate cu următoarele standarde sau
documente standardizate,
HD400, EN 50144, EN55014, EN61000
Fiind în concordanţă cu Directivele Consiliului 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC
Yasuhiko Kanzaki CE 2003
Director
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
7
Bucks MK15 8JD , ANGLIA
8
GARANŢIA
PRODUSELE MAKITA SUNT GARANTATE CONFORM PREVEDERILOR LEGALE DIN
CERTIFICATUL DE GARANŢIE EMIS DE CĂTRE IMPORTATOR.
DEFECŢIUNILE DATORATE UZURII NORMALE, LOVITURILOR, SUPRASOLICITĂRII SAU
A UTILIZĂRII IMPROPRII SAU NECONFORME INSTRUCŢIUNILOR CUPRINSE ÎN
PREZENTUL MANUAL DE UTILIZARE, NU SUNT ACOPERITE DE GARANŢIE.
ÎN CAZ DE DEFECŢIUNE, NU DESFACEŢI ŞI NU DEMONTAŢI MAŞINA, TRIMITEŢI-O
ÎMPREUNĂ CU CERTIFICATUL DE GARANŢIE LA DISTRIBUITORUL DVS. SAU LA CEL
MAI APROPIAT CENTRU SERVICE MAKITA.
ATENŢIE!!!
ÎN CAZUL APARIŢIEI UNOR SIMPTOME ANORMALE ÎN FUNCŢIONAREA UZUALĂ A
MAŞINII (ZGOMOTE, VIBRAŢII, MIROS NEPLĂCUT, SCĂDEREA TURAŢIEI, ÎNCĂLZIRE
EXCESIVĂ, ETC.) SE VA ÎNCETA LUCRUL ŞI SE VA CONTACTA DE URGENŢĂ UN
SERVICE AUTORIZAT MAKITA PENTRU VERIFICARE ŞI EVENTUALA REMEDIERE A
DEFECTELOR.
CONTINUAREA LUCRULUI ÎN CONDIŢIILE DE MAI SUS, POATE DUCE LA PRODUCEREA
UNOR AVARII MAJORE, ACCIDENTE ŞI EVENTUALA ANULARE A GARANŢIEI
CORPORATIA MAKITA
3-11-8 SUMIYOSHI-CHO, ANJO, AICHI
446
JAPONIA
IMPORTATOR:
MAKITA ROMANIA SRL
Sos. Bucuresti – Urziceni nr. 31
PAVILION R, XPO MARKET DORALY
Com. AFUMATI / ILFOV
TEL: 021-3511382/3511387
FAX: 021-312.54.95
www.makita.ro
9
Download PDF