Yakumo PDA Alpha GPS

YAKUMO PDA ALPHA GPS
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Část A: Zapnutí a první kroky s PDA ALPHA GPS
Část B: Instalace Microsoft Activesync a lokalizace (počeštění)
Část C: Referenční příručka
Část D: Důležité informace o GPS přijímači
Část E: Nejčastější problémy
*Před prvním uvedení přístroje do provozu přečtěte pozorně prosím tento manuál. Pokud i po přečtení návodu máte problém,
pročtěte si FAQ v sekci „Technická podpora“ na stránce www.elko.cz, popřípadě zde vzneste dotaz.
Část A: Zapnutí a první kroky s PDA ALPHA GPS
Krok 1. Přepněte přepínač na zadní straně do polohy ON
(použijte pisátko). Pokud v budoucnu kdykoliv přepnete přepínač do
polohy OFF, vrátíte PDA do továrního nastavení (! Přijdete o všechna
svá data a budete muset provést znovu následující kroky !).Pokud
v PDA běžící program přestane reagovat, použijte tlačítko RESET
boční straně přístroje.
Krok 2. Zapněte PDA tlačítkem Power na boční straně přístroje
.
Krok 3. Projděte průvodcem nastavení.
.
·
Klikněte pisátkem na první úvodní obrazovku.
·
Klikněte pisátkem do středu každého křížku.
·
Klikněte pisátkem na tlačítko další (weiter nebo next).
·
Přiložte pisátko na červenou šipku na displeji a držte jej pod mírným tlakem přiložené do doby,
než se otevře sub-menu.Nyní pisátkem zvolte vyjmout (ausschneiden nebo cut).
Nyní přidržte pisátko na místě, kam ukazuje šipka.V sub-menu které se otevře zvolte vložit
(einfugen nebo paste) a následně další (weiter nebo next).
·
Pro naše časové pásmo zvolte GMT+1 Prag,Budapest.
Krok 4. Nainstalujte do vašeho počítače program Activesync z přiloženého
CD (cdrom:\MS\ACTSYNC\MAIN\setup.exe), doporučujeme však
stažení české verze Activesync ze stránek firmy Microsoft
www.microsoft.cz . Přímý odkaz naleznete ZDE.
Krok 5. Propojte PDA s PC a adaptérem.
Krok 6. Nainstalujte CZ lokalizaci dle přiloženého návodu, který jste obdrželi
spolu s vaším PDA.
Část B: Instalace Microsoft Activesync a lokalizace (počeštění)
Stažení programu Microsoft Activesync
Krok 1. Otevřete ve svém prohlížeči stánku www.microsoft.cz a zvolte odkaz
„Stáhněte si“ (pokud se rozhodnete použít program z CD, přejděte
až na instalaci programu Microsoft Activesync).
Krok 2. Do textového pole vyhledávacího rámečku vyplňte „activesync“ a
potvrďte tlačítkem „Hledat“.
Krok 3. Podle výsledků hledání zvolte nejnovější verzi programu Activesync.
Krok 4. Zvolte požadovanou jazykovou verzi a stáhněte instalační soubor
kliknutím na tlačítko „Stáhnout“.
Instalace programu Microsoft Activesync
Krok 1. Spusťte instalaci programu Activesync z CD nebo z umístění kam
jste instalační soubor stáhli a zvolte „Další“.
Krok 2. Vyberte umístění programu Activesync na vašem PC a zvolte „Další“.
Krok 3. Propojte PDA s PC pomocí návodu (viz část A) a zvolte „Další“.
Krok 4. Vyberte typ požadovaného partnerství a zvolte „Další“.
Krok 5. Po korektní synchronizaci vašeho PDA a PC se otevře program
Activesync .
Další indikací připojení je zelené logo Activesync v systémové liště
Pokud se nezdařilo připojení PDA k PC je zobrazené logo šedé
.
.
Stažení programu české lokalizace Sunnysoft Interwrite
Krok 1. Otevřete ve svém prohlížeči stánku www.sunnysoft.cz a přejděte
do sekce Download. Zvolte instalační soubor pro PDA Yakumo.
Krok 2. Potvrďte stažení zvoleného instalačního souboru.
Instalace české lokalizace Sunnysoft Interwrite
Krok 1. Spusťte instalační soubor a na úvodní obrazovce zvolte „Další“.
Krok 2. Přečtěte si informaci o produktu a zvolte „Další“.
Krok 3. Seznamte se s licenčním ujednáním
Krok 4. Nastavte instalaci požadovaných filtrů a zvolte „Další“.
Krok 5. Pokud instalujete českou lokalizaci na PDA s operačním systémem
v německém jazyce zvolte Interwrite… 8.x (GER ROM).
Pokud instalujete českou lokalizaci na PDA s operačním systémem
v anglickém jazyce zvolte Interwrite… 8.x (ENG ROM).
Krok 6. Na další obrazovce zvolte „Dokončit“.
Krok 7. Připojte PDA k PC. Spustí se program Activesync a nabídne instalaci
lokalizace do PDA.Zvolte „Ano“.
Krok 8. Potvrzením „OK“ je instalační část, která se provádí na
PC dokončena.
Krok 9. Po dokončení instalace na vašem PDA se zobrazí hláška o
dokončené instalaci. Potvrďte tlačítky „Ja“ nebo „Yes“ pro restart
systému.
Krok 10. Nyní máte nainstalovánu 30ti denní demoverzi české lokalizace.
Registraci na plnou verzi provedete pomocí návodu k lokalizaci
a aktivačního klíče, které najdete přiložené k vašemu PDA Yakumo.
Část C: Referenční příručka
(Překlad k tištěné verzi „Quick reference guide“)
Gratulujeme ke koupi YAKUMO ALPHA GPS. Tento průvodce Vám pomůže k úspěšnému
nastavení Vašeho YAKUMO ALPHA GPS a seznámí Vás s jeho základním použitím.
SDĚLENÍ:
V této příručce může být rozdílná barva krytu než je barva Vámi zakoupeného modelu.
IDENTIFIKAČNÍ KOMPONENTY
1.
Ukazatel nabíjení
2.
Sdělovací ukazatel
3.
Programová tlačítka
4.
Navigační tlačítko
5.
Mikrofon
6.
Reproduktor
7.
IR port
8.
Slot pro SD/MM kartu
9.
Pisátko
10.
Poutko pro zavěšení
11.
Zapnutí/vypnutí
12.
Nahrávací tlačítko
13.
Konektor pro sluchátka
14.
Uzamknutí baterie
15.
Reset
16.
ActiveSync konektor
17.
GPS přijímač
PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
První spuštění zahájíte přepnutím polohy přepínače uzamknutí baterie a dokončením průvodce
nastavení.
1. Při normálním použití by měl být přepínač pro uzamknutí baterie v poloze ON (dolů). Vysuňte
pisátko a použijte jej k posunutí přepínače do pozice ON (dolů).
VAROVÁNÍ:
Při práci musí být přepínač uzamknutí baterie vždy přepnut na pozici ON. Změny během
práce způsobí ztrátu dat.
2. Vaše YAKUMO se automaticky zapne a zobrazí se „uvítání“ (Welcome screen).
3. Pro spuštění „uvítacího průvodce“ se dotkněte pisátkem obrazovky a následujte instrukce
průvodce. Průvodce představuje souhrn rad zaměřených na Windows Mobile TM 2003 SW pro
kapesní PC a pomůže Vám nastavit dotekovou obrazovku a zvolit Vaše město a časovou zónu.
NABÍJENÍ BATERIE
Při prvním použití plně nabijte baterii svého YAKUMO ALPHA GPS.
1.
Zastrčte konvertor do AC adapteru.
2.
Zapojte AC adaptér do síťového napájení. Můžete také použít „rozšířené stanice“ (nepovinné).
S ROZŠIŘENOU STANICÍ (NEPOVINNÉ)
1.
Vložte YAKUMO do „rozšířené stanice“.
2.
Propojte vhodný konec AC adaptéru do „silového“ přípojky v „rozšířené stanici“.
3.
Druhý konec AC adapteru zapojte do zásuvky ve zdi.
BEZ ROZŠIŘENÉ STANICE
1.
Spojte vhodný konec ActiveSync kabelu s místem vstupu na YAKUMU
2.
Propojte vhodný konec AC adaptéru do konektoru na ActiveSync kabelu.
3.
Druhý konec AC adapteru zapojte do zásuvky ve zdi.
3. Ukazatel pro nabíjení během nabíjení svítí oranžově. Neodpojujte YAKUMO z AC adaptéru
dříve než bude baterie plně nabita, což se projeví, že ukazatel začne svítit zeleně. Ukazatel pro
nabíjení přestane svítit po odpojení z AC adaptéru.
Při prvním nabíjením baterie navrhujeme nechat baterii nabíjet 24 hodin, což nám zaručí plné
nabití baterie.
Kdykoli to bude možné, nechte YAKUMO zapojené v AC adaptéru. Udrží to baterii nabitou.
INSTALACE MICROSOFT ACTIVESYNC
Microsoft ActiveSync technologie slouží k synchronizaci informací ve Vašem stolním počítači
a/nebo Microsoft Exchange Serveru s Vaším PDA YAKUMO.
ActiveSync je již na Vašem YAKUMU nainstalován. Potřebujete nainstalovat ActiveSync jen na
Váš stolní počítač.
Postupujte podle níže uvedeného postupu:
VAROVÁNÍ:
Před instalací, si buďte jistí, že máte ve svém stolním počítači nainstalován Microsoft
Outlook. Pokud nemáte Outlook nainstalován, nebo máte starší verzi, můžete použít instalaci
z přiloženého CD.
Nepropojujte YAKUMO s Vaším stolním počítačem dříve než budete mít nainstalován
ActiveSync.
Během nového nastavení, vyberte „Synchronize with this desktop computer“ (Synchronizace
se stolním počítačem). Nevolte „Synchronize with Microsoft Mobile Information Server
and/or this desktop computer“ (Fáze s Microsoft Mobile Information Server a/nebo stolní
počítač), jestliže si nejste jisti, že Vaše společnost běží na Microsoft Mobile Information
Server 2002 nebo pozdější verzi, kontaktujte Vašeho správce sítě nebo ISP pro detailnější
informace.
1. Zapněte Váš stolní počítač.
2. Vložte CD do CD-ROMu ve Vašem stolním počítači.
3. Klikněte pisátkem na obrazovku, dostanete se do hlavní obrazovky a klikněte na START HERE
(start zde).
4. V poli START HERE klikněte na INSTALL ACTIVESYNC 3.X v levém sloupci.
5. V poli INSTALL ACTIVESYNC 3.X klikněte na políčko INSTALL, čímž se spustí instalace.
6. V poli FILE FOWNLOAD (soubor pro stažení) klikněte na políčko OPEN (otevřít), pokud Váš
operační systém je WINDOWS XP nebo klikněte na políčko RUN THIS PROGRAM FROM
ITS CURRENT LOCATION (běh programu z aktuálního umístění), pokud Váš operační systém
je WINDOWS 2000/ME/98.
7. Sledujte na obrazovce instrukce pro instalaci ActiveSync.
8. Jakmile Vás nápověda pobídne k propojení mezi Vaším YAKUMEM a stolním počítačem,
propojte vhodný konec ActiveSync kabelu do zásuvky v YAKUMU. Propoj konec USB kabelu
do USB portu ve Vašem počítači.
9. The ADD NEW HARDWARE WIZARD (průvodce pro přidání nového HW) by měl
automaticky nainstalovat USB driver. (pokud bude potřeba upřesnit umístění driveru, klikni pro
vyhledávač a vyberte driver obsahující CD).
10. Sledujte na obrazovce instrukce pro zavedení spolupráce a synchronizaci mezi Vaším
YAKUMEM a stolním počítačem.
Po Vašem prvním propojení PDA YAKUMO a stolního počítače, data uložená ve Vašem stolním
počítači jako např. kalendář, kontakty, úlohy… budou zkopírována do Vašeho PDA.
SŽIJTE SE S VAŠÍM YAKUMEM
PISÁTKO
Použijte pisátko při manévrování a výběru objektů na obrazovce. Dotknutím pisátka obrazovky se
otevřou položky a možnosti.
TODAY SCREEN
Kdykoli zapnete Vaše YAKUMO nebo oživíte po 4 hodinové neaktivitě, zobrazí se Vám
„obrazovka dneška“, na níž uvidíte důležité informace pro ten den.
START MENU
Klepněte do horního levého rohu na obrazovce, vyskočí START MENU, kde si můžete zvolit
program, otevřít program, přizpůsobit Vaše YAKUMO nebo najít pomoc.
PŘÍKAZOVÝ ŘÁDEK
Použijte příkazový řádek ve spodní části obrazovky pro vykonání úkolů v programech. Příkazový
řádek zahrnuje nabídku jmen, tlačítek a vstupního panelového tlačítka.
GPS FUNKCE
GPS funkce je zapnutá, jestliže vysunete přijímač. Jestliže je přijímač zasunut, GPS funkce je
vypnutá. GPS funkci můžete použít pouze ve spojení s dalším doplňkovým SW jako je např.
navigátor SW. Ve všech programech využívajících GPS funkce, se nastaví umístění GPS
zařízení na portu COM2 (serial port 8) a rychlost přenosu 4800 kbps.
KDE NAJÍT INFORMACE
Pro informace
Podívejte se na tento zdroj
Podrobné operační informace
Uživatelský manuál
Programy pro YAKUMO
Uživatelský manuál nebo YAKUMO online help
GPS činnost
Manuál dodávaný s GPS SW
Další programy, které mohou být nainstalovány Na přiloženém CD nebo dalším CD dodávaným
na YAKUMO
s YAKUMO GPS
Spojení a synchronizace se stolním počítačem
Uživatelský manuál nebo ActiveSync Help pro
Váš stolní počítač
Řešení problémů
Uživatelský manuál
Nejposlednější aktualizace a detailní technické „Čtení nových souborů“ v Microsoft ActiveSync,
informace
složka ve Vašem počítači nebo na přiloženém
CD.
Nejposlednější Windows Powered kapesním PC www.pocketpc.com
Část D: Důležité informace o GPS přijímači
1. GPS přijímač je zapnutý jen v případě, pokud je vyklopený.
2. S GPS přijímačem může pracovat vždy jedna aplikace.
3. Mezi oblohou (družicemi) a přijímačem musí být viditelné spojení vzdušnou čarou.
V budovách, zastřešených prostorách, tunelech, atp. nemusí být GPS signál z družic dostupný a
GPS poloha tak může být nerozeznaná. Toto nelze považovat za chybu přijímače DELTA
300GPS, neboť se jedná o vlastnost technické specifikace signálu GPS.
4. Komunikace s GPS přijímačem se nastavuje v každém programu zvlášť. Přijímač GPS se v
zařízení ALPHA GPS nachází na COM8 portu a komunikuje rychlostí 4800 kbps.
5. Přesnost lokalizace pomocí GPS přijímače závisí nejen na počtu dostupných družic, ale také
kvalitě a přesnosti programu nebo aplikace, která zpracovává data z GPS přijímače.
Část E: Nejčastější problémy
Otázka 1. : Mám dojem, že se rychlost mého PDA znatelně každý den zpomaluje.
Odpověď : Příčinou může být velké množství spuštěných aplikací, které běží na pozadí nebo
nedostatek místa v operační paměti.
Doporučujeme jeden z následujících postupů:
1. Proveďte restart PDA pomocí tlačítka RESET na boku přístroje.
2. Podívejte se do "START -> Nastavení -> Systém -> Paměť -> Spuštěné programy" zda jsou
opravdu všechny programy ukončeny. Pro lepši správu běžících programu a přepínání se mezi
nimi doporučujeme například program Wisbar Advance, který je zdarma. Stahujte zde
http://www.ce4you.cz/software/detail.asp?s=76 .
3. Odinstalujte nepotřebné aplikace pomocí "START -> Nastavení -> Systém -> Odstranit
programy"
Otázka 2. : V balení k PDA jsem nenašel podrobný manuál s návodem na ovládání vestavěných
aplikací v PDA.
Odpověď : Tuto příručku naleznete přímo ve vašem PDA v elektronické podobě. Najdete ji
pokud ťuknete pisátkem na tlačítko "START" (nebo znak vlaječky vlevo nahoře) a v zobrazené
nabídce vyberte poslední položku "Nápověda". Dole v menu pak ještě volbu "Zobraz" a dále
"Celá nápověda". Nyní se vám zobrazí seznam všech nápověd ke všem programům
nainstalovaných ve vašem PDA.
Věříme, že tento způsob distribuce manuálu je daleko praktičtější než jeho papírová podoba.
Takto máte manuál stále při sobě.
Poznámka: Pokud některá z aplikaci dodatečně instalovaných do vašeho PDA, neobsahuje
nápovědu, pak tato se nebude zobrazovat.
Všechny aplikace dodávané k PDA mají po provedení lokalizace vašeho PDA, plně lokalizovanou
nápovědu.
Otázka 3. : Jsou potřeba ovladače pro GPS k PDA ALPHAGPS? Jak nastavit GPS v PDA?
Odpověď : K funkci GPS v PDA není potřeba žádných dalších ovladačů. GPS je připravena
komunikovat s programy, které dokáží pracovat s GPS přijímačem a jsou správně nastaveny.
Nastavení komunikace s GPS se nastavuje v každém programu zvlášť.
Doporučené nastavení je:
Port: COM8
Baud: 4800
Otázka 4. : Jak mám nastavit GPS přijímač v programu SMARTMAPS?
Odpověď : V programu SMARTMAPS se provádí stejné nastavené
jako v jiných programech. V menu zvolte položku "Možnosti" a dále
"GPS Možnosti" a nastavte následovně:
1. pole: "COM8"
2. pole: "4800"
Vlastní aktivace (zapnutí/vypnutí) GPS se provádí z menu volbou
"Možnosti" a "GPS zapnout/vypnout". Na obrazovce se poté v
pravém horním rohu objeví nápis GPS s modrým stínováním (GPS
pracuje). V okamžiku kdy dojde k vypočtení a určení pozice se stín
změní na zelenou barvu.
Otázka 5. : Jak mám nastavit GPS přijímač v programu POCKET KIM?
Odpověď : V programu POCKET KIM se provádí stejné nastavené
jako v jiných programech. V menu zvolte položku "Nástroje" , dále
"Nastavení" a nastavte následovně:
Zatrhněte pole "Číst polohu z GPS"
1. pole: "COM8"
2. pole: "4800"
Otázka 6. : Jak mám nastavit GPS přijímač v programu TOMTOM NAVIGATOR?
Odpověď : V programu TOMTOM NAVIGATOR se provádí stejné
nastavené jako v jiných programech. Vzhledem k tomu, že tento
program má jiné pojmenování položek potom jej nastavte
následovně:
1. pole: "TOMTOM NAVIGATOR GPS"
2. pole: "Serial Cable on SP8:"
Následně zatrhněte čtvereček pro aktivaci komunikace s GPS.
Otázka 7. : Jak mám nastavit GPS přijímač v programu ROUTE 66 NAVIGATE?
Odpověď : V programu ROUTE 66 NAVIGATE se provádí stejné
nastavené jako v jiných programech. Vzhledem k tomu, že tento
program má jiné pojmenování položek potom jej nastavte
následovně:
Zatrhněte pole "Advanced connection settings"
1. pole: "Serial Cable on SP8:"
2. pole: "4800 BAUD"
Otázka 8. : Mám vše dobře nastaveno, ale přesto mi GPS nefunguje.
Odpověď : Pro správné používání GPS je potřeba dodržet následující podmínky:
1. Musíte mít vyklopenu anténu GPS.
2. Musí být zachována viditelná spojnice mezi nebem a přijímačem jinak GPS signál nemusí být
dostupný.
3. Musí být správně nastavena GPS v programu (port COM8, rychlost 4800).
4. Jenom jedna aplikace může přistupovat k zařízení GPS. To že jste aplikaci "uzavřeli"
tlačítkem "OK" neznamená, že jste ji opravdu ukončili. Podívejte se do "START -> Nastavení > Systém -> Paměť -> Spuštěné programy" zda jsou opravdu všechny programy ukončeny.
Pro lepši správu běžících programu a přepínání se mezi nimi doporučujeme například program
Wisbar Advance, který je zdarma. Stahujte zde
http://www.ce4you.cz/software/detail.asp?s=76 .
Otázka 9. : Při pokusu použít/zapnout GPS v programu se objeví chybové hlášení.
Odpověď : Pravděpodobně máte spuštěno nejméně ještě jednu aplikaci, která již GPS zařízení
využívá a tato aplikace je minimalizována a pracuje tzv.na pozadí.
Jenom jedna aplikace může přistupovat k zařízení GPS. To že jste aplikaci "uzavřeli" tlačitkem
"OK" neznamená, že jste ji opravdu ukončili. Podívejte se do "START -> Nastavení -> Systém > Paměť -> Spuštěné programy" zda jsou opravdu všechny programy ukončeny. Pro lepši
správu běžících programu a přepínání se mezi nimi doporučujeme například program Wisbar
Advance, který je zdarma. Stahujte zde http://www.ce4you.cz/software/detail.asp?s=76 .
Otázka 10. : Používám PDA pro navigaci v autě či turistice a mám problém s čitelnosti displeje
na přímém slunci. Jde nějak zvýšit čitelnost displeje?
Odpověď : Nastavte si větší jas displeje.
Ťuknete pisátkem na tlačítko "START" nebo znak vlaječky v levém horním rohu. Vyberte
položku "Nastavení", dále pak záložku "Systém" a položku "Podsvícení" ("Backlight" nebo
"Hintergrun"). V následující obrazovce posuňte pomocí pisátka posuvník do pravé krajní
pozice.
Jako další tip doporučujeme zkusit zvolit tzv.Noční zobrazení mapy, pokud to program
podporuje (TomTom, PocketKIM, Route66). Při tomto zobrazení se používá více kontrastních
barev a tak čitelnost může být na přímém slunci paradoxně více čitelná.
Klasické zobrazení
Noční režim
Techncká data
Samsung processor S3C2410 266 MHz
Display 3,5" transflective LCD, LED podsvícení, dotyková obrazovka
65 536 Barev
Rozlišení 240 x 320
Paměť RAM: 64 MB (není plně uživatelem použitelná)
ROM: 32 MB
Rozhraní Ir | UART
Rozřiřitelný slot USB 1.1 | SD I/O | SD-cards (SD cards up to max. 1 GB) | MM-cards |
Infrared
Zabudovaný MP3 přehrávač
Reproduktor
Mikrofon
Zabudovaný záznamník
Integrovaná GPS anténa
Dobíjecí baterie Lithium-Ion : 1000 mAh (nevyměnitelná)
Provozní doba bez aktivované GPS funkce až 8 hodin
Provozní doba s aktivovanou GPS funkcí až 5 hodin
Maximální doba uchování dat po vybití baterie: 72 hodin
Dobíjecí adaptér: Vstupní napětí 100 – 240 V AC
Dobíjecí adaptér: Výstupní hodnoty 5 V DC, 2A
Operační systém Windows® Mobile™ 2003 Software for Pocket PCs
Software E-Backup | E-Menu | E-Viewer
Rozměry 127 × 72 × 13 – 20 mm
Změna údajů vyhrazena.
Download PDF
Similar pages
Yakumo Delta 300 GPS
Video manual v češtine: http://www.youtube.com/watch?v