Asus | A730 - MyPal - Win Mobile | ASUS MyPal A730

MyPal A730W
Uživatelská příručka
E1810
První vydání V1
Listopad 2004
Copyright 2004 © ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.
Dokument ani žádná jeho část, včetně popsaných produktů a software, nesmí být kopírován,
přenášen, přepisován, překládán ani jinak šířen bez předchozího písemného souhlasu
společnosti ASUSTek COMPUTER INC. (“ASUS”), s výjimkou týkající se zálohování
dokumentace.
Záruka nebo služby nebudou rozšířeny, pokud (1) produkt je opravován či pozměněn, pokud
tato oprava nebo modifikace není autorizována písemně společnosít ASUS, nebo (2) sériové
číslo přístroje je zničeno nebo chybí.
ASUS POSKYTUJE MANUÁL TAK, JAK JE, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, ANI
PÍSEMNÉ ANI IMPLICITNÍ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENĚ NA SAMOZŘEJMOU ZÁRUKU
NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NEBUDOU ASUS, JEHO ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI NEBO AGENTI
ODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
(VČETNĚ ŠKODY ZE ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU PODNIKÁNÍ, ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ
PODNIKÁNÍ APOD.), I KDYŽ ASUS NA MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD V DŮSLEDKU
MOŽNOHO POŠKOZENÍ NEBO CHYBY V TOMTO MANUÁLU NEBO NA PRODUKTU
UPOZORŇUJE.
SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO MANUÁLU SLOUŽÍ POUZE
PRO INFORMAČNÍ ÚČELY A MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO
UPOZORNĚNÍ A NEMUSEJÍ BÝT SPOLEČNOSTÍ ASUS VYKLÁDÁNY. ASUS NEPŘEBÍRÁ
ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE V TOMTO
MANUÁLE MOHOU OBJEVIT, VČETNĚ CHYB TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTŮ A SOFTWARE V
MANUÁLU POPISOVANÝCH.
Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Windows a logo Windows jsou registrované
ochranné známky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
Státech a/nebo v dalších zemích. Produkty společnosti Microsoft jsou licencovány jako
OEM software společností Microsoft Licensing, Inc., plně patřící společnosti Microsoft
Corporation.
ii
Stručný obsah
Tato příručka obsahuje informace, které potřebujete pro efektivní
používání ASUS® MyPal A730 Pocket PC.
• Kapitola 1 - Začínáme! .............................................1-1
Tato kapitola představuje ASUS MyPal A730 Pocket PC,
vysvětluje, jak přístroj zapojit a zapnout, popisuje základní
obrazovky, které Vás seznamí s mnoha službami.
• Kapitola 2 - Naučte se základy ............................... 2-1
Tato kapitola Vás naučí základním funkcím MyPal A730.
Naučíte se, jak vkládat, hledat a organizovat informace,
nastavit přístroj a používat jednoduché vestavěné aplikace.
• Kapitola 3 - Synchronizování a vylepšení .............. 3-1
Tato kapitola popisuje, jak používat program Microsoft®
ActiveSync® pro synchronizaci přístroje se stolním
počítačem. Pro další vylepšení přístroje čtěte instrukce k
instalaci dalších aplikací z přiloženého CD.
• Kapitola 4 - ASUS Programy ................................... 4-1
Tato kapitola představuje základní programy ASUS, které jsou
součástí přístroje.
• Kapitola 5 - Microsoft Pocket Outlook .................. 5-1
Tato kapitola detailně popisuje postupy v aplikacích Microsoft
Pocket Outlook Kalendář, Kontakty, Úkoly, Poznámky a
Elektronická pošta
• Kapitola 6 - Doprovodné programy ........................ 6-1
Tato kapitola obsahuje informace o aplikacích Pocket Word,
Pocket Excel, MSM Messenger a Windows Media Player pro
Pocket PC.
iii
• Kapitola 7 - Pocket Internet Explorer .....................7-1
Tato kapitola obsahuje informace o používání aplikace
Pocket Internet Explorer, složky Mobilní oblíbené položky a
interaktivní služby AvantGo.
• Kapitola 8 - Připojte se............................................ 8-1
Tato kapitola obsahuje postupy pro připojení se k Internetu a
pro přanášení dat přes infračervené rozhraní.
• Kapitola 9 - Buetooth® ............................................ 9-1
Tato kapitola obsahuje informace o vestavěné službě
Bluetooth.
• Kapitola 10 - Používání Wi-Fi® ...............................10-1
Tato kapitola obsahuje informace o vestavěné službě Wi-Fi.
• Příloha - Upozornění ............................................... A-1
Tato část obsahuje bezpečnostní upozornění a nařízení.
iv
MyPal A730 technická specifikace
Processor
Intel® PXA270 520 MHz
operační
systém
Microsoft® Windows MobileTM 2003
Second Edition
paměť
64 MB Flash ROM
64 MB SDRAM (45 MB dostupná uživateli)
displej
3.7-palcový brilliant transflective LCD
65,536 barev, 16-bitů
VGA rozlišení 640 x 480
baterie
1100 mAh Lithium Ion (vydrží až 9 hodin)*
vestavěná záložní baterie
připojení karty
pro karty CompactFlash typ II (3.3V)
pro karty SD (3.3V) (pro karty SD a karty s
připojení
Wi-Fi® (IEEE 802.11b)
Bluetooth v1.1
infračervené spojení 115.2 Kbps
audio
konektor na stereo sluchátka 3.5mm
vestavěný mikrofon a reproduktor
kamera
vestavěná, rozlišení 1.3 megapigelů
program ASUS Camera
rozměry
117.5 mm x 72.8 mm x 16.9 mm (D x Š x V)
4.63 in. x 2.87 in. x 0.66 in. (D x Š x V)
hmotnost
170 g
rozhraním SDIO)
* Podle Microsoft Logo Test Kit - Test životnosti baterií
v
Obsah balení
Balení obsahuje různé doplňky pro Pocket PC. Po rozbalení zkontrolujte
příslušenství dle seznamu níže a ujistěte se, že jsou v pořádku. V případě
chybějících či poškozených součástí kontaktujte neprodleně svého
prodejce/distributora.
Standardní vybavení
•
•
•
•
ASUS MyPal A730
Synchronizační kolébka
USB kabel
napájecí kabel
vstup: 100V~240V
výstup: 5V 2.4A 10W
• 1100 mAh Lithium Ion baterie
• dotykové pero
• ochranný kryt
• Microsoft Companion CD
• Bonus CD
• příručka
• stručná příručka
- záruční list
Doplňkové vybavení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vi
dotykové pero
autonabíječka
skládací klávesnice
kožený ochranný kryt
cestovní USB synchronizační kabel
cestovní USB hostitelský kabel
cestovní sériový kabel
napíjecí kabel(UL/CEE/UK/SAA/CCEE)
GPS zařízení
Bluetooth GPS zařízení
doplňková baterie (1800 mAh)
Chapter 1
Začínáme!
♦
Představení MyPal .................................................1-2
Prvky na čelní straně .................................................................1-2
Prvky na zadní straně ................................................................1-4
Prvky na boční straně ................................................................1-5
Prvky na horní straně ................................................................1-6
Prvky na spodní straně ..............................................................1-6
Dotykové pero ...........................................................................1-7
Synchronizační kolébka.............................................................1-7
♦
Nastavení MyPal.....................................................1-8
Odstranění a výměna zadního krytu ..........................................1-8
Vložení a vyjmutí baterie.......................................................... 1-10
Umístění do synchronizační kolébky ....................................... 1-11
Připojení k napájecímu adaptéru............................................. 1-12
♦
Přídavná paměť ....................................................1-13
Vložení a vyjmutí DS karty ....................................................... 1-13
Vložení a vyjmutí CF karty ....................................................... 1-14
♦
Aktivace MyPal .....................................................1-15
♦
Základní obrazovky na MyPal .............................1-16
Obrazovka Dnes (Today) .......................................................... 1-16
Menu Start .............................................................................. 1-17
Příkazová lišta.......................................................................... 1-17
Rozbalovací menu ................................................................... 1-18
Začínáme!
1-1
Představení MyPal
ASUS® MyPal A730 je opravdu dobrý společník pro jakékoliv místo. Je
vybaven procesorem 520 MHz Intel® PXA270, 64 MB SDRAM a 64 MB
Flash ROM, s nainstalovaným systémem Microsoft® Windows Mobile®
2003 Second Edition a řadou užitečných programů - vše, co potřebujete,
máte ve své kapse!
Prvky na čelní straně
dioda Bloototh
indikátor zapnutí
Wi-Fi LED
LCD dotyková obrazovka
ASUS spouštěcí tlačítko
tlačítko kalendáře
tlačítko úkolů
tlačítko kontaktů
mikrofon
čtyřcestné navigační tlačítko
spouštění tlačítko
• Power LED - bliká zeleně, když se baterie nabíjí. Nepřetržite svítí,
když je baterie úplně nabitá a zařízení je připojeno ke zdroji napájení.
• Dioda Blootooth - svítí modře, když je používání Blootooth aktivní.
• Dioda Wi-Fi - svítí modře, jestliže používání WiFi je aktivní
• LCD dotyková obrazovka - umožňuje Vám zadávat, číst, posílát,
přijímat a editovat data dotykem. Podsvícení displeje je možné snížit
nebo zvýšit změnou nastavení podsvícení.
• Mikrofon - zesiluje nahrávání zvuku.
1-2
Kapitola 1
• ASUS spouštěcí tlačítko
- pokud se nacházíte na hlavní obrazovce (obrazovka Dnes), jedním
stisknutím spustíte ASUS program pro spouštění (ASUS Launcher)
-
pokud se nacházíte na hlavní obrazovce (obrazovka Dnes), jedním
stisknutím spustíte program a následným podržením několik
sekund spuštíte program pro obsluhu kamery (ASUS Camera)
-
pokud nahráváte video (v režimu ASUS Camera nahrávání), jedním
stisknutím vypnete nahrávání. Více informací k nahrávání videa
naleznete v části “Funkce nahrávání” na stránce 4-13
• Tlačítko kalendáře
- pokud se nacházíte na hlavní obrazovce (obrazovka Dnes),
jedním stisknutím spustíte program pro práci s kalendářem
- v režimu náhledu (ASUS Camera režim fotografie) jedním
stisknutím zapnete výběr fotografie a zabrazíte první dostupný
obrázek. Další obrázky získáte, pokud mačkáte tlačítko opětovně.
Funkce se vypne po zobrazení posledního dostupného obrázku.
Pro více informací týkajících se nastavení fotografií čtěte část
“Menu fotografie” na straně 4-15.
• Tlačítko kontakty
- pokud se nacházíte na hlavní obrazovce (obrazovka Dnes), jedním
stisknutím zobrazíte seznam kontaktů
- v režimu náhledu nahrávání videa (ASUS Camera photo/recorder
mode) jedním stisknutím změníte režim snímání obrazu. Režim se
mění opětovným mačkáním tlačítka. Pro více informací týkajících
se nastavení fotografií čtěte část “Menu fotografie” na straně 4-15.
• Tlačítko úkolů
- pokud se nacházíte na hlavní obrazovce (obrazovka Dnes), jedním
stisknutím zobrazíte seznam úkolů
- v režimu náhledu nahrávání videa (ASUS Camera photo/recorder
mode) jedním stisknutím změníte rozlišení snímání obrazu.
Režim se mění opětovným mačkáním tlačítka. Pro více informací
týkajících se nastavení fotografií čtěte část “Menu fotografie” na
straně 4-15.
• Čtyřcestné navigační tlačítko - funguje jako kurzorové klávesy na
klávesnici. Toto tlačítko umožňuje pohyb po programových ikonách,
složkách nebo souborech v menu rolováním nahoru, dolů, napravo
nebo nalevo.
Začínáme!
1-3
• Spouštěcí tlačítko
- jedním stisknutím spustí program, otevře složku nebo soubor
- v režimu náhledu nahrávání videa (ASUS Camera photo/recorder
mode) se jedním stisknutím zapne blesk, následným stisknutím se
blesk vypne
Prvky na zadní straně
čočka kamery
blesk kamery
reproduktor
zadní kryt
• Čočka kamery - umžňuje zaměřování a snímání fotografií a videa
předmětů
UPOZORNĚNÍ! Nedotýkejte se čočky fotoaparátu.
• Blesk kamery - poskytuje dodatečné osvětlení pro snímání videa
nebo fotografií. V rozhraní ASUS Camcoder můžete blesk zapnout
nebo vypnout. Více v kapitole 4.
• Reproduktor - umožňuje výstup varovných signálů a jiné zvukových
výstupů přístroje.
• Zadní kryt - poskytuje ochranu pro vnitřní části přístoje.
POZNÁMKA Zadní kryt je odnímatelný a umožňuje Vám vyjmout nebo
vyměnit baterii. Pro další instrukce čtěte sekci “Nastavení
MyPal” na straně 1-8.
1-4
Kapitola 1
Prvky na boční straně
levá strana
pravá strana
vypínací tlačítko
tlačítko Kamera/Poznámky/
Nahrávání
západka zadního
krytu
• Tlačítko pro vypínání a podsvícení - slouží pro zapnutí a vypnutí
přístroje, pokud tlačítko stisknete rychle. Pokud tlačítko stisknete a
několik sekund podržíte, vypnete nebo zapnete podsvícení. Vypnutí
podsvícení šetří energii baterií.
POZNÁMKA Pokud chcete zobrazit obrazovku pro nastavení zarovnání,
stisknětě tlačítko pro vypínání současně s tlačítkem úkolů.
• Tlačítko Kamera / Poznámky / Nahárvání
- pokud se nacházíte na hlavní obrazovce (obrazovka Dnes), jedním
stisknutím spustíte poznámky
- pokud se nacházíte v programu poznámky, stisknutím a podržením
zahájíte nahrávání, uvolněním nahrávání ukončíte
- v programu ASUS Camcorder jedním stisknutím sejmete jednu
fotografii v režimu (snímání fotografií) nebo zahájíte nahrávání a
dalším stisknutím nahrávání ukončíte (v režimu nahrávání videa)
• Západka zadního krytu - upevňuje zadní kryt k hlavní jednotce
POZNÁMKA Předběžným opatřením je, že jakmile odstraníte zadní kryt,
vypínací tlačítko je automaticky nedostupné. Zařízení můžete
zapnout pouze v případě, že je zadní kryt připevněný.
Začínáme!
1-5
Prvky na horní straně
konektor na sluchátka
infračevený port
otvor pro CF kartu
otvor pro SD kartu
• konektor pro sluchátka - slouží pro připojení sluchátek.
• otvor pro CF kartu - slouží pro vložení CompactFlash (CF) karty
• otvor pro SD kartu - slouží pro vložení SD paměťové karty nebo
karty s rozhraním SDIO (např. 802.11b, Bluetooth®, GPS, fotoaparát,
snímač čárového kódu, atd.)
• infračevený port - umožňuje kopírovat nebo posílat data na jiné
zařízení s infračerveným portem
Prvky na spodní straně
konektor pro synchronizační kolébku /
synchronizační kabel
dotykové pero
tlačítko reset
• konektor pro synchronizační kolébku / synchronizační kabel
- slouží pro připojení k 26 pinové zástrčce synchronizační kolébky.
Pokud nepoužíváte synchronizační kolébku, připojte 26 pinový
konektor USB synchronizační kabel pro synchroizování s počítačem
ke konektoru přímo.
• tlačítko reset - umožňuje provést měkký reset v případě, že zařízení
nefunguje správně nebo v případě zamrznutí aplikace. Pro reset
systému stiskněte tlačítko koncem dotykového pera.
POZNÁMKA Pro provedení tvrdého resetu stiskněte a držte vypínací
tlačítko a zároveň tiskněte koncem dotykového pera tlačítko
reset. Tvrdý reset obnovuje původní nastavení zařízení a
vymaže všechna data. Proto před provedením tvrdého
resetu všechna data zálohujte!
• dotykové pero - používá se pro klikání a psaní na LCD dotykovou
obrazovku
1-6
Kapitola 1
Dotykové pero
Dotykové pero funguje s Pocket PC stejně jako myš u
běžného PC. Dotykové pero používejte pro poklepání
(kliknutí) nebo tažení po LCD dotykové obrazovce, čímž
docílíte spouštění programů nebo provádění příkazů.
• Kliknutí. Jedením dotknutím obrazovky dotykovým
perem otevřete programy nebo vybíráte volby.
• Tažení. Dotknutím obrazovky a tažením přes
obrazovku vyberete text nebo obrázky. Tažením po
seznamu vyberete několik prvků.
• Kliknutí a přidržení. Pokud kliknete dotkovým
perem a následně ho podržíte na nějakém objektu,
zobrazí se Vám seznam akcí dostupných pro tento
objekt. Ze zobrazeného rozbalovacího seznamu
vyberete požadovanou akci kliknutím.
vysuňte
dotykové pero
z přihrádky
Synchronizační kolébka
Synchronizační kolébka má čtyři základní části.
• konektor pro přístroj - drží přístroj v Synchronizační kolébce a
funguje jako synchronizační rozhraní. Na spodním okdaji je otvor pro
26pinový konektor.
• držák dotykového pera - jedná se o místo pro pohodlné odložení
dotykového pera pro případ, že je přístroj umístěn v synchronizační
kolébce.
• USB konektor - slouží pro synchronizaci přístroje s Vaším počítačem.
• Konektor napájení - připojuje přístroj ke zdroji střídavého proudu.
konektor pro zařízení
USB konektor
držák dotykového pera
Konektor napájení
Začínáme!
1-7
Nastavení MyPal
Odstranění a výměna zadního krytu
Odstranění zadního krytu:
1. Najděte západku na pravé
straně zařízení a potom použijte
dotykové pero pro zatlačení
této západky směrem k ikoně
“odemčeno”.
2. Opatrně posunujte zadní kryt
směrem dolů, až je z přístroje
uvolněn.
POZNÁMKA Předběžným opatřením je, že jakmile odstraníte zadní kryt,
vypínací tlačítko je automaticky nedostupné. Zařízení můžete
zapnout pouze v případě, že je zadní kryt připevněný.
1-8
Kapitola 1
Výměna zadního krytu:
1. Opatrně posouvejte
zadní kryt ze spodní
strany zařízení. Ujistěte
se, že boční úchyty
pasují do drážek na
stranách zařízení.
Drážka
úchyty
(na vnitřní
straně)
2. Použijte dotykové pero pro
zatlačení západky směrem k
ikoně “zamčeno”.
Začínáme!
1-9
Vložení a vyjmutí baterie
POZNÁMKA Pro přístup k uložení baterie je třeba vyjmout zadní kryt. Pro
více informací čtěte část “Odstranění a výměna zadního
krytu” na straně 1-8.
Vložení baterie:
1. Dejte baterii do správné polohy
a vložte ji správnou stranou tak,
že její drážky pasují na úchyty na
pravé straně prostoru pro uložení
baterie.
2. Stisknetě levou stranu baterie pro
její úplné uložení do pouzdra.
RESET
úchyty baterie v
pouzdře
POZNÁMKA V tomto okamžiku by měla spodní hrana baterie pasovat do
spodního okraje pouzdra.
3. Zatlačte na baterii směrem vzhůru
až uslyšíte cvaknutí západky. To
značí, že je baterie umístěná na
správném místě a její kontakty
pasují na 4pinové konektory v
úložném prostoru.
kontakty baterie
uzamčená západka
baterie
POZNÁMKA Mimo externí baterii zařízení obsahuje vestavěnou záložní
20mAH baterii. Tato baterie udržuje původní nastavení
Vašeho přístroje.
1-10
Kapitola 1
Vyjmutí baterie:
1. Použijte dotykové pero pro
stlačení a odemčení západky
baterie.
2. Zatlačte na baterii směrem dolů,
čímž dojde k jejímu uvolnění z
kontaktů pozdra.
západka baterie
odemčena
3. Obraťte horní okraj baterie pro její
odstranění z pouzdra.
Umístění do synchronizační kolébky
Umístěte přístroj do synchronizační kolébky tak, jak je ukázáno na
obrázku. Opatrně přístroj vkládejte na správné místo tak, aby pasovaly
konektory.
Začínáme!
1-11
Připojení k napájecímu adaptéru
DŮLEŽITÉ
Je nutné, abyste před prvním použitím zařízení nabili
baterii.
Připojení napájecího adaptéru bez synchronizační kolébky:
1. Připojte napájecí kabel do konektoru na adaptéru na synchronizační
kabel.
2. Připojne 26pinovou zástrčku synchronizačního kabelu do 26pinového
konektoru na spodní straně přístroje.
3. Připojte napájecí kabel do uzěměné zásuvky ve zdi.
Pocket PC
RESET
2
USB synchronizační
kabel
26pinová zástrčka
adaptér pro
synchronizační
kabel
1
3
napájecí kabel
POZNÁMKA Jakmile připojíte napájecí kabel do zdroje napětí, začne
blikat zelená dioda napájení a je zahájeno nabíjení baterie.
Pro zjištění, jak zobrazit stav energie baterie, čtěte informace
na straně 2-25.
Připojení napájecího adaptéru v synchronizační kolébce:
1. Připojte napájecí
kabel ke konektoru
na zadní straně
synchronizační
kolébky.
2. Připojte zástrčku do
uzeměné zásuvky ve
zdi.
1-12
1
2
Kapitola 1
Přídavná pamět
Vaše zařízení může používat dva typy paměťových karet, které slouží jako
přídavná paměť. Zástrčka pro CF karty podporuje multimediální karty.
Zástrčka pro SD karty podporuje SD (SecureDigital) paměťové karty
a SDIO karty z různou funkčností, jako jsou 802.11b, Bluetooth, GPS,
fotoaparáty aj.
POZNÁMKA Je nutné nainstalovat SD paměťovou kartu nebo CF kartu,
pokud chcete využívat zálohovací služby ASUS.
Vložení a odstranění SD/SDIO karty
Vložení SD/SDIO karty:
1. Vložte kartu do slotu tak, že je na
horní straně cedulka (obvykle se
na ní nachází jméno výrobce) a
dole je čárový kód nebo sériové
číslo.
strana s cedulkou
POZNÁMKA SD/SDIO kartu je možné vložit pouze jedním způsobem a je
možné ji lehce zasunout do slotu, pouze pokud je vložena
správně. Nevkládejte ji proto do slotu násilím!
2. Tlačte na kartu tak dlouho, než úplně pasuje do slotu. Je-li SD karta
správně vložená, její hrana se shoduje s horní hranou přístroje. SDIO
karty mají obvykle rozšířenou část, která vyčnívá přes hranice slotu.
Vyjmutí SD/SDIO karty:
Zatlačte jemně na kartu tak, až se uvolní.
Začínáme!
1-13
Vložení a vyjmutí CF karty
Vložení CF karty:
1. Vložte 50pinovou zástrčku karty do slotu pro CF karty tak, že je na
horní straně cedulka (obvykle se na ní nachází jméno výrobce) a dole
je čárový kód nebo sériové číslo.
Strana s cedulkou
POZNÁMKA CF kartu je možné vložit pouze jedním způsobem a je
možnéji lehce zasunout do slotu, pouze pokud je vložena
správně. Nevkládejte ji proto do slotu násilím!
2. Tlačte na kartu tak dlouho, než úplně pasuje do slotu. Je-li CF karta
správně vložená, její hrana se shoduje s horní hranou přístroje.
Vyjmutí CF karty:
Jednoduše vytáhněte CF
kartu ze slotu.
1-14
Kapitola 1
Aktivace MyPal
Před používáním přístroje je třeba ho řádně nakalibrovat a aktivovat. Tento
proces zajišťuje správné nastavení v případech, že pracujete s menu.
Kalibrace a aktivace přístroje:
1. Stiskněte vypínací tlačítko
Jakmile poprvé přístroj zapnete nebo provedete
tvrdý reset, objeví se obrazovka zarovnání (Align).
vypínací
tlačítko
POZNÁMKA Pro provedení tvrdého resetu
stiskněte a držte vypínací tlačítko a
zároveň tiskněte koncem dotykového
pera tlačítko reset.
2. Poklepáním dotykovým perem na
střed křížku zahájíte proces zarovnání
obrazovky. Tento krok budete pro
správné zarovnání obrazovky opakovat
několikrát.
POZNÁMKA Pro spuštění funkce
zarovnání obrazovky
kdykoliv jindy poklepejte
ikonu , Nastavení
(Settings) a potom zvolte
Systém (System). Následně
poklepejte ikonu Obrazovka
(Screen) a nakonec Zarovnat
obrazovku (Align Screen).
4. Řiďte se instrukcemi na obrazovce,
dokud není nastavení kompletní.
5. Po dotazu nastavte Vaše časové pásmo.
6. Když se objeví obrazovka Dnes (Today),
je přístroj připraven k použití. V další části
příručky najdete informace týkajítí se této
hlavní obrazovky.
Začínáme!
1-15
Základní obrazovky na MyPal
Obrazovka Dnes (Today)
Obrazovka Dnes se v normálních případech zobrazí v okamžiku, kdy
přístroj zapnete některý den poprvé.
POZNÁMKA Když máte přístroj zapnutý a na obrazovce je zobrazen
výstup jiného programu, můžete obrazovku Dnes kdykoliv
vyvolat poklepáním na ikonu . Z nebu Start potom
poklepejte na ikonu Dnes (Today).
Jak je vidět na obrázku níže, obrazovka Dnes Vám umožňuje zběžně vidět
souhrn důležitých informací týkajících se konkrétního dne.
Klikněte pro přepnutí
se do programu
Klikněte pro nastavení nebo změnu síťového připojení
Klikněte pro změnu hlasitosti nebo úplné ztlumení zvuku
Klikněte pro zobrazení data, času
a Vaší příští schůzky
Klikněte pro změnu data a času
Zběžný pohled na Váš
denní program
Klikněte pro vytvoření
nového objektu
Kliknutím zobrazíte menu Blootooth
Kliknutím zobrazíte Wi-Fi menu
Kliknutím změníte orientaci displeje na výšku nebo na šířku
Kliknutím zobrazíte stav připojení k PC
Kliknutím na jmenované objekty na obrazovce Dnes dotykovým
peremzobrazíte detaily objektu. V Kapitole 2: “Naučte se základy” se
dozvíte, jak modifikovat aktuální úkoly nebo činnosti nebo jak přidávat
nové objekty a informace.
1-16
Kapitola 1
Menu Start
Z menu start můžete vybírat programy, provádět nastavení a zobrazovat
nápovědu. Pro zobrazení menu Start poklepejte ikonu
na horní straně
obrazovky.
Klilknutím spustíte program
Kliknutím zobrazíte dříve spuštěný program
Kliknutím zobrazíte seznam programů
Kliknutím zobrazíte menu Nastavení
Kliknutím zobrazíte témata nápovědy
Příkazová lišta
Na spodní starně obrazovky se nachází příkazová lišta. Pro vykonávání
úkolů v programech můžete použít menu a tlačítka, která jsou na ní
umístěna.
POZNÁMKA Menu a tlačítka se mění v závislosti na programu, který
používáte.
Kliknutím zvolíte
menu programu
Začínáme!
Kliknutím zvolíte
tlačítka příkazů
Kliknutím zvolíte
vstupní panel
1-17
Rozbalovací menu
Pomocí rozbalovacích menu můžete pro jednotlivé objekty snadno vybírat
akce. Pomocí menu můžete například v programu Průzkumník smazat,
kopírovat nebo přenášet objekty.
Pro přístup k rozbalovacímu menu klikněte dotykovým perem na objekt,
se kterým chcete provádět nějakou akci. Když se menu objeví, zvedněte
dotykové pero a klikněte na akci, kterou chcete provést. Pro zavření
rozbalovacího menu bez vykonání některé akce klikněte kdekoliv mimo
menu.
Kliknutím kdekoliv mimo menu ho zavřete
bez vykonání jakékoliv akce
Klikněte a přidržte, dokud se neobjeví
rozbalovací menu
Klikněte na akci, kterou chcete vykonat
POZNÁMKA Rozbalovací menu jsou dostupná rovněž ve většině ostatních
programů na vašem přístroji. Jejich položky však závisí na
tomto programu nebo aplikaci.
1-18
Kapitola 1
Kapitola 2
Naučte se základy
♦
♦
Zobrazení systémových informací ...................... 2-2
Zadávání dat .......................................................... 2-3
Vkládání textu ze vstupního panelu (Input Panel) ..................... 2-3
Psaní na displej ........................................................................ 2-6
Kreslení na obrazovku .............................................................. 2-9
Nahrávání zvukových zpráv .....................................................2-10
♦
Vyhledávání a správa informací ......................... 2-12
Používání funkce Hledej (Find) ................................................2-12
Používání Průzkumníka (File Explorer) .....................................2-13
♦
Nastavení přístroje ...............................................2-14
Změna data a času..................................................................2-15
Změna menu Start ..................................................................2-16
Změna informací o vlastníkovi .................................................2-17
Nastavení hesla .......................................................................2-18
Změna orientace obrazovky ....................................................2-19
Změna motivu obrazovky ....................................................... 2-22
Změna přiřazení tlačítek ......................................................... 2-23
Nastavení podsvícení displeje ................................................ 2-24
Změna nastavení napájení baterií........................................... 2-25
Nastavení zvuků a oznámení .................................................. 2-26
Změna nastavení audia .......................................................... 2-27
Změna nastavení provozu systému ........................................ 2-28
Změna nastavení paměti ........................................................ 2-30
♦
Používání jednoduchých aplikací ...................... 2-32
Kalkulačka (Calculator) ........................................................... 2-32
Hry (Games)............................................................................ 2-33
Program Obrázky (Pictures) ................................................... 2-36
Naučte se základy
2-1
Zobrazení systémových informací
Váš přístroj jednoduše umožňuje zobrazit přednastavené nastavení.
POZNÁMKA Informace, které vidíte na obrazovkách s informacemi o
systému, nemůžete modifikovat.
Zobrazení systémových informací:
1. Klikněte
, a následně na Nastavení
(Settings).
2. Klikněte na záložku Systém (System)
na dolní straně obrazovky Nastavení
(Settings).
3. Pro zobrazení nastavení zařízení klikněte
na ikonu Systémové informace (System
Information). Tato obrazovka se objeví
pokaždé, když kliknete na záložku
Informace o přístroji (Device Info).
4. Pro zobrazení informací o paměti přístroje klikněte na záložku Paměť
(Memory).
5. Pro zobrazení informací o bezdrátovém LAN připojení klikněte na
záložku Wireless LAN.
6. Pro zobrazení doplňujících informací o přístroji klikněte na záložku
Ostatní (Others).
2-2
Kapitola 2
Zadávání dat
Zadávat informace do Vašeho přístroje můžete některým z následujících
způsobů.
• Pro vstup textu použijte vstupní panel s využitím klávesnice nebo
programu pro rozpoznávání textu (“Letter Recognizer”).
• Pište přímo na obrazovku pomocí dotykového pera.
• Kreslete obrázky na obrazovku.
• Pro nahrání zvukové zprávy hovořte do mikrofonu.
• Pomocí programu Microsoft ActiveSync můžete synchronizovat nebo
kopírovat informace z Vašeho stolního počítače.
Vkládání textu ze vstupního panelu
Text je možné v kterékoliv aplikaci vkládat pomocí aplikace Vstupní panel
(Input Panel). Text je možné zadávat vyťukáváním jednotlivých písmen
na klávesnici zobrazené na displeji nebo vepisováním textu s využitím
programů Letter Recognizer (rozpoznávání znaků), Block Recognizer nebo
Transciber. Ve všech případech se znaky objevují jako text vypisovaný na
obrazovku.
Pro zobrazení nebo skrytí
vstupního panelu klikněte na
tlačítko vstupní panel (“Input
Panel”). Kliknutím na symbol šipky
vedle talčítka Vstupní panel se
zobrazí dostupné volby.
Vyberte způsob vstupu dat
Klikněte pro zobrazení možností vstupní metody
Klikněte pro zobrazení nebo skrytí vstupního panelu
Psaní na klávesnici:
1. Klikněte na symbol šipky vedle tlačítka Vstupní panel a vyberte
Klávesnice (Keyboard).
POZNÁMKA Pro ukázku otevřete program Poznámky (Notes).
2. Pomocí dotykového pera mačkejte pro vstup dat jednotlivé klávesy.
Naučte se základy
2-3
Dokončování slov
Píšete-li ve vstupním panelu na
klávesnici, přístroj se snaží uhodnout
právě psané slovo a ukáže ho nad
vstupním panelem. Kliknutím na
zobrazené slovo dojde k jeho vložení
do textu na aktuální pozici. Čím více
Váš přístroj používáte, tím více slov se
naučí předem uhodnout.
Změna možností týkajících se
dokončování slov:
1. Klikněte na
.
Tap here if this is the word you wish to use
2. Klikněte na Nastavení (Settings).
3. Klikněte na záložku Osobní
(Personal).
4. Klikněte na záložku Vstup (Input).
5. Klikněte na záložku Dokončování slov (Word Completion).
6. Prověďte požadované změny.
Použití aplikace Rozpoznávání
textu (Letter Recognizer):
S programem Rozpoznávání textu můžete
psát na obrazovku dotykovým perem
písmena podobně jako na papír.
1. Klikněte na šipku vedle tlačítka
Vstupního panelu, potom klikněte
na Rozpoznávání textu (Letter
Recognizer).
2. Do ráměčku napište písmeno.
Když ho napíšete, je převedeno na
tiskací písmeno, které se objeví na
obrazovce. Nápovědu a příklad použití
aplikace Rozpoznávání textu získáte
kliknutím na znak otazník vedle pole
pro psaní.
2-4
Kapitola 2
Použití aplikace Rozpoznávání bloků (Block Recognizer)
S programem Block Recognizer lze použít
pero pro vkládání znaků, které jsou podobné
těm, jež jsou používány v jiných přístrojích.
1. Klikněte na šipku vedle ikony Vstupního
panelu a označte Rozpoznávání bloků
(Block Recognizer).
2. Do políčka vepište písmeno. Vepsané
písmeno je převedené na tiskací
písmeno, které se objeví na obrazovce.
Nápovědu a příklad použití aplikace
Rozpoznávání bloků získáte kliknutím na
znak otazník vedle pole pro psaní.
Aplikace Přepisovač (Transcriber):
S aplikací Přepisovač můžete psát
dotykovým perem kdekoliv na obrazovce
podobně jako na papír. Narozdíl od
Rozpoznávání textu a Rozpoznávání
bloků můžete psát celou větu nebo další
informace. Přerušíte-li psaní, Přepisovač text
převede na tiskací písmena a vloží do textu.
1. Klikněte na šipku vedle ikony vstupního
panelu v pravém dolním rohu obrazovky
a vyberte Přepisovač.
2. Pište kdekoliv na obrazovku.
Nápovědu a příklad použití aplikace
Rozpoznávání bloků získáte kliknutím na
znak otazník v pravém dolním rohu obrazovky.
Editace napsaného textu:
1. Vyberte text, který chcete editovat, jedním z následujících způsobů:
•
táhnetě dotykovým perem přes text
•
dvakrát klikněte na vybrané slovo
•
třikát klikněte na vybraný odstavec
2. Pro vkládání nového textu klikněte na tlačítko Úpravy (Edit) na
příkazové liště a vyberte akci, nebo použijte některý z nástrojů ve
Vstupním panelu.
Naučte se základy
2-5
Psaní na displej
Ve kterékoliv aplikaci umožňující psaní – např. Poznámky (Notes), v
záložce Poznámky v Kalendáři (Calendar), Kontakty (Contacts) a Úkoly
(Tasks) – můžete použít dotykové pero a psát jím přímo na displej, stejným
způsobem jako píšete na papír. Můžete si prohlížet a formátovat napsaný
text a později je konvertovat na text.
Psaní na displej:
1. Otevřete program Poznámky (Notes).
2. Pro přepnutí se do režimu psaní klikněte na ikonu Pero (Pen). Na
displeji se objeví prázdné místo s řádky, které usnadňují vkládání textu.
3. Pište text.
Text pište sem
Klikněte na ikonu Pero a použijte dotykové pero
jako běžné pero.
POZNÁMKA Některé programy, které umožňují psaní, nemusejí mít ikonu
Pero. Je nutné přečíst si jejich dokumentaci, abyste zjistili,
jak se do režimu psaní přepnout.
2-6
Kapitola 2
Editování napsaného textu:
1. Dotkněte se displeje a přidržte dotykové pero na místě vedle textu,
který chcete vybrat, až se objeví vkládací místo.
2. Text označíte táhnutím dotykovým perem (bez zvedání) přes text.
Pokud náhodou píšete na obrazovku, klikněte na ikonu Nástroje
(Tools), potom Zpět (Undo) a zkuste celé znovu. Můžete také kliknout
na ikonu Pero pro odznačení textu a potom táhnout dotykové pero
přes obrazovku.
3. Klikněte na Editovat (Edit) na Příkazové liště a vyberte akci, nebo
použijte jeden z nástrojů na Vstupním panelu pro vložení nového textu.
Převedení vstupu na text:
• Klikněte na Nástroje (Tools) a potom na Rozpoznat (Recognize).
Výběr úrovně přiblížení:
• Klikněte na Nástroje (Tools) a z nabízených voleb vyberte přiblížení v
procentech.
Písmo je převedeno na text
Naučte se základy
2-7
Je-li konverze chybná, z nabízených alternativ vyberte jiné slovo nebo se
vraťte zpět do režimu psaní.
1. Dotkněte se a přidržte pero na chybném slově.
2. Jakmile se zobrazí rozbalovací menu, pro zobrazení možnosti výběru
alternativy klikněte na Alternativy (Alternates).
3. Klikněte na slovo, které chcece použít, nebo na psaný text v horní
části menu pro návrat k původnímu napsanému textu.
Klikněte pro návrat
k původnímu
napsanému textu.
Nebo klikněte na
slovo, které chcece
použít.
Tipy pro zvýšení úspěšnosti při rozpoznávání
textu
• Pište čitelně.
• Pište do linek a je-li třeba, dotahujte písmena pod linku. Přeškrtávejte
“t” a apostrofy pište pod horní linku tak, aby nemohly být zaměněny s
textem na vyšší lince. Interpunkční znaménka (tečky a čárky) pište nad
dolní linku.
• Pro lepší rozpoznávání textu zkuste v menu Nástroje (Tools) nastavit
lupu (Zoom) na 300%.
• Písmena jednoho slova pište blízko u sebe a nechávejte velké mezery
mezi slovy. Přístoj tak může snadno určit, kde slovo začíná a kde
končí.
• Slova s pomlčkami, cizí slova, která používají speciální znaky
(například znaménka) a některá interpunkce nemusí být
zkonvertována.
• Pokud opravíte znak poté, co bylo provedeno rozpoznávání, oprava,
kterou jste provedli, bude zohledněna při opakovaném spuštění
rozpoznávání.
2-8
Kapitola 2
Kreslení na obrazovku
Na displeji lze pomocí pera kreslit stejným způsobem jako psát text. Psaní
a kreslení se liší pouze ve způsobu vyběru a editace nakreslených objektů.
Například vybraná kresba může být zvětšena či zmenšena, zatímco text
nikoliv.
Vytvoření kresby:
1. Prvním tahem pera veďte tah minimálně přes tři linky na obrazovce.
Kolem tahu se zobrazí rámeček, ve kterém můžete kreslit.
POZNÁMKA Pokud kresba nezasáhne přes tři linky, kreslící rámeček se
neobjeví.
2. Pokračujte v kreslení. Pokud některý
z následujících tahů přesáhne mimo
rámeček, všimnete se, že se rámeček
zvětší tak, aby uzavíral všechny tahy.
Kreslící rámeček ukazuje
hranice kresby
Ikona Pero (Pen)
POZNÁMKA Při kreslení může být výhodné změnit velikost zobrazení
kresby. V menu Nástroje (Tools) vyberte požadované zvětšení.
Editace kresby:
1. Dotkněte se a podržte dotykové pero na kresbě tak dlouho, než se
objeví nástroj pro výběr. Pro výběr několika kreseb, odznačte tlačítko
Pero (Pen) a tažením označte požadované kresby.
2. Klikněte a přidržte vybranou kresbu a zvolte příkaz úpravy z
rozbalovacího menu nebo klikněte na příkaz v menu Úpravy (Edit).
3. Kresbu zvětšíte nebo zmenšíte odznačením nástroje Pero (je-li vybrán)
a roztažením výběru na požadovanou velikost.
Naučte se základy
2-9
Nahrávání zvukových zpráv
Do programu, který umožňuje psaní nebo kreslení na obrazovce, lze
jednoduše nahrávat zvukové poznámky, připomínky, telefonní čísla apod.
V programu Kalendář (Calendar), Úkoly (Tasks) a Kontakty (Contacts)
můžete nahrávky vložit prostřednictvím záložky Poznámky (Notes). V
programu Poznámky (Notes) lze pořizovat samostatné zvukové poznámky
nebo vložit zvukovou nahrávku do textové poznámky. Chcete-li vložit
nahrávku do poznámky, nejprve otevřete poznámku. Nahrávku můžete
rovněž připojit k e-mailu v poštovním programu (Inbox).
Pořízení nahrávky:
1. Klikněte na
, Programy a na Poznámky (Notes) nebo Kliknetě na
Nový (New) a Poznámka (Note).
2. Klikněte na ikonu Nahrávání (Record) z příkazové lišty Přidržte
mikrofon u zdroje zvuku.
3. Přidržte přístroj mikrofonem blízko Vašim ústům nebo zdroji zvuku.
4. Pro zahájení nahrávání klikněte na tlačítko Nahrávání (Record).
Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) nahrávání zastavíte. Uslyšíte dvě
pípnutí.
POZNÁMKA Pro zahájení nahrávání můžete také stisknout a přidržet
tlačítko Nahrávání (Record) na boční straně přístroje.
Nahrávání ukončíte uvolněním tohoto tlačítka.
Indikuje vloženou nahrávku
Klikněte zde pro začátek nahrávání
Klikněte zde pro ukončení nahrávání
Kliknutím zobrazíte nebo skryjete panel nahrávání
(Recording)
2-10
Kapitola 2
6. Nová nahrávka se objeví v seznamu
Poznámky (Notes) nebo jako vložená
nahrávka. Pro přehrání nahrávky na
ni klikněte v seznamu nebo na ikonu
reproduktoru v případě vložené nahrávky.
Změna formátu nahrávání:
1. V seznamu poznámek klikněte na ikonu
Nástroje (Tools) a Volby (Options).
2. Klikněte na Volby vstupu (Global Input
Options).
3. Pro zobrazení dostupných možností
klikněte na šipku dolů v políčku Formát
nahrávání hlasu (Voice recording format).
5. Vyberte požadovaný formát a klikněte na
OK.
POZNÁMKA Ve srovnání s ostatním nastavením, volba PCM (Pulse Code
Modulation) poskytuje mírně lepší kvalitu zvuku, ale zabírá
přibližně 50krát více paměti než nahrávky Mobile Voice.
Naučte se základy
2-11
Vyhledávání a správa informací
Funkce Hledej (Find) a Nápověda (Help) Vám umožní rychle nalézt
požadované informace.
Používání funkce Hledej (Find)
Nalezení informace:
1. Klikněte na
, a Hledej (Find)
2. Napište text, který chcete nalézt,
zvolte typ dat a stiskněte Hledej (Go)
pro začátek vyhledávání. Pro rychlé
nalezení informace, která zabírá
prostor v přístroji, vyberte Větší než 64
KB (Larger than 64 KB) v políčku Typ
(Type).
Vložte text, který chcete vyhledat
Pro vyhledávání textu klikněte zde
Nalezená témata, která
obsahují hledaný text
Použití funkce Nápověda (Help):
1. Klikněte na
, a zvolte Nápověda
(Help).
2. V seznamu témat klikněte na odkaz,
který chcete zobrazit.
2-12
Kapitola 2
Používání Průzkumníka (File Explorer)
Vyhledávání a správa souborů pomocí průzkumníka:
1. Klikněte na
2. V menu Programy (Programs) otevřete aplikaci Průzkumník (File
Explorer).
Klikněte pro zobrazení možností řazení
Vyberte způsob řazení
Připojení k síti otevřete zde
Zde klikněte pro zobrazení obsahu flash disku
nebo paměťové karty
Klikněte pro zobrazení obsahu složky Dokumenty (My Documents)
Naučte se základy
2-13
Nastavení přístroje
Přístroj si můžete přizpůsobit úpravou nastavení, používáním vestavěných
programů a nainstalováním doplňkového software.
Zobrazení dostupných voleb:
1. Klikněte na
, a potom zvolte Nastavení (Settings), zobrazí se
obrazovka Nastavení (Setting).
2. Zvolte záložku Osobní (Personal) nebo Systém (System) na spodní
straně obrazovky.
POZNÁMKA Pro zobrazení dalších ikon nastavení uchopte pohybujte
posuvníkem na pravé straně obrazovky.
2-14
Kapitola 2
Změna data a času
Změna nastavení data a času:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení (Settings) a potom záložku Systém
(System).
2. Vyberte ikonu Hodiny & Budíky (Clock & Alarms)
3. Proveďte požadované nastavení.
Zde vyberte časové pásmo
Vyberte políčko Čas (Time) a nastavte
čas klikáním na šipky nahoru a dolů
Pro zobrazení kalendáře
klikněte na šipku dolů
Změna nastavení budíku:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení (Settings) a potom záložku Systém
(System).
2. Klikněte na ikonu Hodiny & Budíky (Clock & Alarms) a Budík (Alarm).
3. Proveďte požadované nastavení.
Klikněte na den v týdnu
Klikněte a zadejte popis pro budík
Kliknutím zobrazíte hodiny a
vyberete čas budíku
Naučte se základy
2-15
Změna menu Start
Změna položek menu:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení
(Settings) a potom ikonu Menu
(Menus).
2. Zaškrtněte políčko u objektu, u
kterého chcete, aby se objevil v menu
Start.
3. Klikněte na Nové Menu (New Menu).
4. Vyberte objekty, které chcete mít
v menu Nové (nachází se v levém
dolním rohu hlavní obrazovky).
2-16
Kapitola 2
Změna informací o vlastníkovi
Změna informací o vlastníkovi:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení (Settings) a klinkěte na ikonu
Informace o vlastníkovi (Owner Information).
2. Zadejte údaje, které chcete mít zobrazeny v obrazovce Dnes (Today).
3. Přidejte další poznámky k uživateli kliknutím na záložku Poznámky
(Notes).
4. Zadejte požadovaný text.
5. Klikněte na záložku Volby (Options) a vyberte objekty, které chcete
zobrazit na obrazovce pokaždé, když přístroj zapnete. Až jste hotovi,
klikněte na OK.
Naučte se základy
2-17
Nastavení hesla
Nastavení hesla pro přístroj:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení (Settings) a klikněte na ikonu Heslo
(Password).
2. Zaškrtněte políčko Zeptat se, není-li přístroj používán (Prompt if device
unused), z dostupných voleb vyberte dobu kliknutím na šipku dolů.
3. Vyberte typ hesla - Jednoduché ze 4 číslic (Simple 4 digit) nebo
Obtížné alfanumerické (Strong alphanumeric).
4. Zadejte heslo. Pokud jste vybrali obtížné alfanumerické heslo, budete
ho muset zadat dvakrát.
5. Klikněte na záložku Nápověda (Hint)
pro vytvoření pomůcky pro případ
zapomenutí hesla.
6. Klikněte na tlačítko OK.
2-18
Kapitola 2
Změna orientace obrazovky
Změna orientace obrazovky:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení (Settings) a klikněte na záložku
Systém (System).
2. Pro zobrazení možností obrazovky klikněte na ikonu Obrazovka
(Screen).
3. Zvolte požadovanou orientaci a klikněte na OK.
Orientace na výšku
Toto nastavení
Zobrazí tuto obrazovku
Nastaví orientaci
obrazovky na výšku
nebo na šířku
POZNÁMKA Pro rychlou změnu orientace obrazovky jednoduše
v pravém dolním rohu obrazovky.
poklepejte ikonu
Naučte se základy
2-19
Orientace na šířku
Toto nastavení
Zobrazí tuto obrazovku
Orientace na šířku (pro leváky)
Toto nastavení
2-20
Zobrazí tuto obrazovku
Kapitola 2
Zapnutí volby Jemné Písmo (ClearType)
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení (Settings)
a potom záložku Systém (System).
2. Pro zobrazení voleb nastavení obrazovky
klikněte ikonu Obrazovka (Screen).
3. Klikněte na záložku Jemné Písmo (Clear
Type).
4. Zaškrtněte políčko Povolit jemné písmo
(Enable Clear Type) a klikněte na OK.
Změna velikosti textu:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení (Settings)
a potom záložku Systém (System).
2. Pro zobrazení voleb nastavení obrazovky
klikněte ikonu Obrazovka (Screen).
3. Klikněte na záložku Velikost textu (Text Size).
4. Nastavte posuvník směrem k Nejměnší
(Smallest) nebo Největší (Largest) tak,
abyste dosáhli požadované velikosti písma
POZNÁMKA Implicitně se posuvník
nachází uprostřed.
Menší text
Naučte se základy
Větší text
2-21
Změna motivu obrazovky
Změna motivu obrazovky:
1. Poklepejte
, zvolte Nastavení (Settings) a potom poklepejte ikonu
Dnes (Today).
2. Z nabízených možností vyberte požadovaný motiv nebo zašrtněte
políčko Použij tento obrázek jako pozadí (Use this picture as the
background), a klikněte na Procházet (Browse) pro výběr obrázku ze
seznamu souborů.
3. Jakmile jste hotovi, klikněte na OK.
Výběr objektů zobrazených na obrazovce Dnes (Today).
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení
(Settings) a potom klikněte na ikonu
Dnes (Today).
2. Klikněte na záložku Objekty (Items).
3. Zaškrtejte políčka u požadovaných
objektů a klikněte na OK.
2-22
Kapitola 2
Změna přiřazení tlačítek
Změna přiřazení tlačítek:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení
(Settings) a potom klikněte na ikonu
Tlačítka (Buttons).
2. Kliknutím zvolte tlačítko.
3. Kliknutím na symbol šipky dolů
zobrazíte programy, které mohou být s
tlačítkem asociovány.
4. Pro přiřazení dalších tlačítek opakujte
kroky 2 a 3.
Úprava rychlosti tlačítka Nahoru/Dolů (Up/Down):
1. Klikněte na záložku Ovládání tlačítka
nahoru/dolů (Up/Down Control).
2. Nastavte posuvníky na požadované
hodnoty.
3. Klikněte na OK.
Naučte se základy
2-23
Nastavení podsvícení displeje
Nastavení podsvícení displeje:
1. Poklepejte
, zvolte Nastavení
(Settings) a potom poklepejte záložku
Systém (System).
2. Požadovaného podsvětlení displeje
dosáhnete umístěním posuvníku na
požadované místo mezi Tmavý (Dark)
a Jasný (Bright).
3. Pro nastavení podsvícení pro případ, že je přístroj napájen baterií,
klikněte na záložku Napájení baterií (Battery Power).
4. Pro nastavení podsvícení pro případ, že je přístroj napájen ze zásuvky,
klikněte na záložku Externí napájení (External Power).
6. Klikněte na OK.
2-24
Kapitola 2
Změna nastavení napájení baterií
Změna nastavení napájení baterií:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení
(Settings) a potom klikněte na záložku
Systém (System).
2. Pro zobrazení stavu baterie klikněte na
ikonu Napájení (Power). Na obrazovce
se Vám ukáže hodnota udávající, kolik
procent energie v baterii zbývá. Údaje
na této obrazovce nemůžete změnit.
3. Pro změnu nastavení napájení baterie
pro šetření energie klikněte na ikonu
Pokročilé (Advanced).
4. Po dokončení nastavení klikněte na
OK.
Naučte se základy
2-25
Nastavení zvuků a oznámení
Váš přístroj Vás umí upozornit na věci, které musíte udělat, několika
způsoby. Například, pokud máte v kalendáři nastavenu schůzku, úkol s
požadovaným dnem splnění nebo nastavený budík, budete upozorněni
několika způsoby.
• Na obrazovce se objeví okno se zprávou.
• Přehraje se zvukový signál (sami si můžete nastavit jeho podobu).
• Na přístroji bliká světelný signál.
Nastavení zvůků a oznámení:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení
(Settings).
2. Pro zobrazení obrazovky Zvuky
(Sounds) v obrazovce Nastavení
(Settings) zvolte ikonu Zvuky a
oznámení (Sounds & Notifications).
3. Zvolte vlastnosti, které chcete povolit.
4. Pro nastavení detailů týkajících se
upozornění na různé události klikněte
na záložku Oznámení (Notifications).
5. Klikněte na OK.
2-26
Kapitola 2
Změna nastavení audia
Změna nastavení audia:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení
(Settings).
2. Pro zobrazení obrazovky pro nastavení
audia klikněte na ikonu Nastavení
audia (Audio Settings).
3. Posunutím posuvníků nastavte
hlasitost (volume), vyvážení (balance),
výšky (treble), basy (bass) a nastavení
sterea.
4. Klikněte na OK.
POZNÁMKA Pro obnovení původního
nastavení klikněte na
tlačítko Původní (Default).
Změna nastavení mikrofonu:
1. Na obrazovce pro nastavení audia
klikněte na záložku Mikrofon (MIC).
2 Tažením posuvníku nastavte hlasitost
nahrávání na nízkou nebo vysokou.
3. Citlivost mikrofonu nastavíte
zaškrtnutím políčka u Automatická
kontrola zesílení (Automatic Gain
Control (AGC)). Funkce AGC umožňuje
přizpůsobit úroveň šumu pro nahrávku
a okolí.
4. Jako vstupní zařízení můžete
zaškrtnutím příslušného políčka
nastavit buď mikrofon (MIC) nebo
sluchátka (Headset).
Naučte se základy
2-27
Změna nastavení provozu systému
Změna nastavení provozu systému:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení
(Settings).
2. Pro zobrazení režimů systému klikněte
na ikonu Nastavení systému (System
Settings).
3. Prověďte požadované změny.
Turbo režim (Turbo Mode) umožňuje
vyšší výkon procesoru. Tento režim
nastavte pro hraní her nebo přehrávání
videa. Turbo režim však zkracuje výdrž
baterie.
Stadardní režim je vyžaduje normální rychlost procesoru a
poskytuje stabilnějšá výkon. Tento režim je vhodný pro poslouchání
MP3 zvukových souborů nebo pro aplikace, které nevyžadují
vysokou rychlost procesoru.
Úsporný režim nastavuje procesor na nízkou rychlost. Tento režim
klade nízké nároky na procesor, ale prodlužuje životnost baterie.
Tento režim je vhodný pro aplikace pracující s textovými daty, jako
například Word nebo Excel.
Pro automatické nastavení napájení zaškrtněte políčko Povolit
automatický režim (Enable Automatic Mode). Tento režim
přizpůsobuje rychlost procesoru v závislosti na programu, který
právě běží.
4. Klikněte na OK.
2-28
Kapitola 2
Nastavení Automatického zapnutí přístroje:
1. Poklepejte
, následně klikněte na
Nastavení (Settings).
2. Klikněte na ikonu Nastavení systému
(System Settings) a pro zobrazení
možností automatického zapnutí
zvolte záložku Automatické zapnutí
(Wakeup).
3. Pro povolení této funkce zaškrtněte
políčko u Zapnout PDA, když je
stisknuto programové tlačítko (Turn on
PDA power when a program button
is pressed). Stisknutí jakéhokoliv
funkčního tlačítka na předním panelu
přístroj automaticky zapne.
4. Klikněte na OK.
Změna nastavení automatického spouštění:
1. Poklepejte
, zvolte Nastavení
(Settings).
2. Klikněte na ikonu Nastavení systému
(System Settings) a pro zobrazení
možností zvolte záložku Automatické
spouštení (Autorun).
3. Zaškrtněte políčka u Karta CF nebo
Karta SD, čímž určíte, ze kterého typu
karty mají být aplikace automaticky
spouštěny.
Naučte se základy
2-29
Změna nastavení USB hostitele:
1. Poklepejte
, zvolte Nastavení
(Settings).
2. Klikněte na ikonu Nastavení systému
(System Settings) a pro zobrazení
možností zvolte záložku USB hostitel
(USB Host).
3. Pro povolení nebo zakázání funkce
USB hostitel zaškrtněne příslušné
políčko.
4. Klikněte na OK.
Změna nastavení paměti
Změna nastavení paměti:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení
(Settings).
2. Pro zobrazení obrazovky s využitím
paměti klikněte na ikonu Paměť
(Memory).
3. Posuvníkem změňte přidělení paměti
pro uložení dat a pro program v
závislosti na Vašich potřebách.
4. Klikněte na OK.
2-30
Kapitola 2
Kontrola paměti paměťové karty:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení (Settings).
2. Klikněte na ikonu Paměť (Memory) a pro zobrazení informací o vybrané
paměťové kartě poklepejte záložku Paměťová karta (Storage Card).
3. Chcete-li uvolnit paměť z paměťové karty, vymažte z ní některé
soubory. Použijte pro to program Průzkumník (File Explorer). Pro více
informací čtěte stranu 2-13.
Zobrazení spuštěných programů:
1. Klikněte na
, zvolte Nastavení
(Settings).
2. Klikněte na ikonu Paměť (Memory)
a pro zobrazení seznamu právě
běžících programů poklepejte
záložku Spuštěné programy (Running
Programs).
3. Pokud chcete uvolnit systémovou
paměť zabranou běžícím programem,
zvolte konkrétní program a klikněte na
Ukončit (Stop).
Naučte se základy
2-31
Používání jednoduchých aplikací
Váš přístroj obsahuje několik jednoduchých aplikací, které jsou užitečné
pro každodenní použití.
POZNÁMKA Velké aplikace, které jsou součástí systému Microsoft®
Windows Mobile® 2003 Second Edition jsou náplní dalších
kapitol.
Přístup k aplikacím:
1. Klikněte na
, zvolte Programy
(Programs).
2. Pro spuštění konkrétní aplikace
klikněte na její ikonu.
Kalkulačka (Calculator)
Pro použití základních funkcí kalkulačky
klikněte na ikonu Kalkulátor (Claculator).
2-32
Kapitola 2
Hry (Games)
Pro zobrazení dostupných her
klikněte na ikonu Hry (Games).
Jawbreaker
Hlavním cílem je prasknutí všech bublin. Abyste toho docílili, poklepte
dvě a více spojených bublin stejné barvy. Čím více bublin najednou
prasnete, tím větší je Vaše skóre.
POZNÁMKA Detaily týkající se pravidel hřy najdete v nápovědě Vašeho
přístroje.
Hraní Jawbreaker:
1. Pro spuštění nové hry klikněte na
ikonu Jawbreaker.
Chcete-li spustit hru znova od
začátku, klikněte na Hra (Game) a
zvolte Nová hra (New Game).
Naučte se základy
2-33
2. Nastavení hry je možné provést po
kliknutí na Hra (Game) a vybrání
Možnosti (Options). Proveďte
požadované nastavení a pro návrat do
hry klikněte na OK.
3. Klikněte na Informace (Info) a zvolte
Statistika (Statistics) a můžete:
- zobrazit skóre
- nastavit orientaci obrzovky
- vymazat skóre
4. Nakonec klikněte na OK.
2-34
Kapitola 2
Solitaire
Hlavním cílem této hry je použít všechny karty z balíčku pro sestavení čtyř
nových balíčků karet ve vzestupném pořadí, začínajících esy.
POZNÁMKA Detaily týkající se pravidel hry najdete v nápovědě Vašeho
přístroje.
Hraní solitaire:
Pro spuštění nové hry klikněte na ikonu
Solitaire. Chcete-li spustit hru znova od
začátku, klikněte na Nová (New).
Nastavení hry solitaire:
1. Pro zobrazení možností hry klikněte na Nástroje (Tools). Proveďte
požadované změny.
2. Pro výběr vzhledu karet klikněte na Rubová strana (Card Back).
3. Nakonec klikněte na OK.
Naučte se základy
2-35
Program Obrázky (Pictures)
Program Obrázky (Pictures) slouží pro prohlížení obrázků ve formátu .jpg
uložené v přístroji nebo na paměťové kartě, posílání obrázků přátelům,
prohlížení sekvencí (slideshow) obrázků nebo pro nastavení obrázku jako
pozadí obrazovky Dnes (Today).
K této službě můžete hledat informace také on-line.
Používání programu Obrázky (Pictures):
1. Poklepejte
, zvolte Programy
(Programs).
2. Pro spuštění aplikace klikněte na
ikonu Obrázky (Pictures).
3. Poklepejte miniaturu obrázku, který
chcete otevřít.
4. Až se obrázek objeví na obrazovce,
použijte menu a nástroje na příkazové
liště pro editaci obrázku.
2-36
Kapitola 2
5. Pokud chcete poslat obrázek na jiný
přístroj před IR (infračervený) port,
klikněte na Nástroje (Tools) a zvolte
Odeslat obrázek (Beam Picture).
nebo
Pro odeslání obrázku elektronickou
poštou klikněte na Odeslat e-mailem...
(Send via E-mail...).
nebo
Pro nastavení obrázku jako tapety
obrazovky Dnes (Today) klikněte na
Nastavit jako tapetu Dnes...
(Set as Today Wallpaper...).
6. Pro úpravu osvětlení obrázku na
požadovanou podobu klikněte
na Upravit (Edit) a vyberte Jas a
kontrast (Brightness and Contrast).
Až jste hotovi, klikněte na Hotovo
(Done).
7. Pro změnu orientace obrázku použijte
nástroj Otočení (Rotate).
Naučte se základy
2-37
8. Pro výběr a oříznutí části obrázku zvolte nástroj Oříznutí (Crop).
9. Pro zvětšení obrázku použijte nástroj
Lupa (Zoom).
10. Pro uložení upraveného obrázku
klikněte na Nástroje (Tools) a vyberte
Uložit obrázek jako ... (Save Picture
As...).
2-38
Kapitola 2
Kapitola 3
Synchronizování a
vylepšení
♦
Microsoft® ActiveSync® ........................................ 3-2
Co je ActiveSync®?................................................................... 3-2
Instalace programu ActiveSync® na Váš počítač ...................... 3-3
♦
Synchronizace přístroje........................................ 3-6
Připojení přístroje k počítači ..................................................... 3-6
Nastavení propojení.................................................................. 3-7
Kontrola synchronizovaných informací ..................................... 3-9
Ruční zahájení synchronizace .................................................3-10
Možnosti synchronizace ..........................................................3-11
♦
Instalace dalších aplikací ................................... 3-13
Synchronizování a vylepšení
3-1
Microsoft® ActiveSync®
Co je ActiveSync®?
Microsoft ActiveSync® je jeden z nejdůležitějších vestavěných programů
v MyPal. S ním můžete synchronizovat údaje ve Vašem stolním počítači
s údaji na Vašem přístroji. Synchronizace znamená porovnání dat
uložených ve Vašem přístroji s daty na Vašem stolním počítači a provedení
oboustranných úprav s nejnovějšími informacemi.
Například:
• Díky synchronizaci můžete aktualizovat data v programu Pocket
Outlook na základě dat v programu Microsoft Outlook na Vašem
počítači.
• Můžete také synchronizovat soubory ve formátu Microsoft Word a
Microsoft Excel mezi Vaším přístrojem a stolním počítečem. Soubory
jsou také automaticky převedeny na správný formát.
POZNÁMKA Program ActiveSync implicitně neprovádí automatickou
synchronizaci všech typů informací. Můžete však využít
nastavení programu ActiveSync pro povolení nebo zakázání
synchronizace informací konkrétních typů.
Programem ActiveSync můžete také:
• Zálohovat a obnovovat data uložená v přístroji.
• Kopírovat (spíše než synchronizovat) soubory mezi přístrojem a stolním
počítačem.
• Určit, kdy se má synchronizace provádět zvolením synchronizačního
režimu. Synchronizaci tak můžete například provádět pokaždé, když
jste připojeni k počítači, nebo pouze na požádání.
• Můžete vybrat, jaký typ informací se má synchronizovat, a určit,
kolik dat je synchronizováno. Můžete například zvolit, že se mají
synchronizovat schůzky za poslední dva týdny, starší schůzky
synchronizovány nebudou.
Pro zjištení více informací o používání programu
ActiveSync:
1. Spusťte program ActiveSync na Vašem stolním počítači.
2. Z menu programu ActiveSync zvolte Nápověda (Help) a potom
Nápověda k programu ActiveSync (Microsoft ActiveSync Help).
3-2
Kapitola 3
Instalace programu ActiveSync® na Váš počítač
Program ActiveSync ja na Vašem přístroji již nainstalován. Pro možnost
synchronizace údajů mezi přístrojem a stolním počítačem musí být
ActiveSync nainstalován rovněž na stolním počítači. Program můžete
nainstalovat z přiloženého CD (Companion CD), které je součástí balení
produktu.
POZNÁMKA Před zahájením instalace programu ActiveSync se ujistěte,
že máte na Vašem stolním počítači nainstalován program
Microsoft® Outlook®. Pokud tomu tak není, nainstalujte ho
z přiloženého CD. I když máte nainstalován program Outlook
98 nebo Outlook 2000, je doporučováno přejít na Outlook
2002.
Instalace progamu ActiveSync na Váš počítač:
1. Zapněte počítač a monitor.
DŮLEŽITÉ
Nepřipojujte Vaše zařízení k počítači, dokud jste
nedokončili instalaci programu ActiveSync.
2. Vložte přiložené CD do mechaniky
Vašeho počítače. CD se automaticky
spustí, zobrazí úvodní obrazovku
a následně hlavní menu (Main
Menu), ze kterého je možné instalaci
spustit.
3. Klikněte na Začít zde (Start Here) na
hlavním menu.
Synchronizování a vylepšení
3-3
4. Před instalací programu ActiveSync
3.7.1. si přečtěte přehled (Overview),
abyste se ujistili, že provádíte instalaci
korektně.
5. Pokud nemáte nainstalován program
Outlook, nainstalujte ho nyní. Klikněte
na Instalovat Outlook 2002 (Install
Outlook 2002) a pro dokončení
instalace se řiďte instrukcemi na
obrazovce.
6. Pokud potřebujete průvodce, klikněte
na Stáhnout průvodce připojením
(Download Connection Wizard) a
přečtěte si přehled. Až jste hotovi,
vraťte se do hlavního menu (Main
Menu).
7. Klikněte na Instalovat ActiveSync
3.7.1 (Install ActiveSync 3.7.1) a potom
zvolte Instalovat (Install).
8. Až budete dotázáni, zvolte Spustit
program z aktuálního umístění (Run
this program from its current location) a
potom klikněte na OK.
nebo
Klikněte na otevřít (Open) pro spuštení
průvodce, který Vás provede celým
procesem instalace.
9. Řiďte se pokyny na následujících
obrazovkách.
3-4
Kapitola 3
Pokud již máte na počítači
nainstalován program Microsoft
ActiveSync, průvodce instalací to zjistí
a zobrazí Vám zprávu.
Pro pokračování instalace a nahrazení
programu současnou verzí klikněte na
Další (Next).
Pro zachování původní verze klikněte
na Storno (Cancel).
10. Vyčkejte, až průvodce dokončí kopírování
potřebných souborů a aktualizuje Váš
systém.
POZNÁMKA Váš kapesní počítač můžete ke stolnímu počítači připojit
ihned po instalaci programu ActiveSync. Pro další instrukce
čtěte sekci “Synchronizace přístroje” na straně 3-6.
Synchronizování a vylepšení
3-5
Synchronizace přístroje
Připojení přístroje k počítači
Připojení přístroje pomocí kolébky.
1. Vložte přístroj do kolébky.
2. Připojte 26pinovou zástrčku synchronizačního kabelu do 26pinového
konektoru na zadní straně kolébky.
3. Připojte druhý konec synchronizačního kabelu do USB portu Vašeho
počítače.
1
3
2
Připojení přístroje bez použití kolébky.
1. Připojte 26pinovou zástrčku synchronizačního kabelu do 26pinového
konektoru na spodní straně přístroje.
2. Připojte druhý konec synchronizačního kabelu do USB portu Vašeho
počítače.
Pocket PC
RESET
1
3-6
2
Kapitola 3
Nastavení propojení
Ihned po dokončení instalace se automaticky spustí průvodce vytvořením
nového propojení, který vám pomůže nastavit nové propojení a
synchronizační pravidla. V tomto okamžiku se můžete rozhodnout, jaký
typ informací budete chtít synchronizovat s Vaším počítačem.
Propojení je soubor, který Vám umožňuje synchronizovat Váš
přístroj s Vaším stolním počítačem. Tento soubor je uložen na
Vašem stolním počítači. Další soubor, který umožňuje Vašemu
počítači rozpoznat Váš přístroj je uložen přímo v přístroji.
Vytvoření propojení:
1. Když se objeví obrazovka Nové
propojejí (New Partnership),
vyberte jako typ připojení
Standardní připojení (Standard
Partnership) a stiskněte Další
(Next).
2. Na další obrazovce vyberte
Synchronizovat s PC (Synchronize
with the desktop computer) a
stiskněte Další (Next).
3. Zvolte typ informací, které chcete
synchronizovat a stiskněte Další
(Next).
nebo
Chcete-li upravit vlastnosti
synchronizovaného objektu,
označte ho a klikněte na
Nastavení (Settings).
Synchronizování a vylepšení
3-7
Například v okně Nastavení
synchronizace kalendáře
(Calendar Synchronization
Settings) můžete zvolit, jak
chcete synchronizovat infomace
o schůzkách ve Vašem přístroji s
Vaším počítačem. Potom klikněte
na OK.
4. Stiskem Dokončit (Finish)
dokončíte nastavení nového
propojení.
Jakmile dokončíte nastavení
nového propojení, program
ActiveSync automaticky zahájí
první synchronizaci mezi
přístrojem a Vaším počítačem.
Další podrobnosti hledejte v
následujících částech příručky.
3-8
Kapitola 3
Kontrola synchronizovaných informací
Po provedení první synchronizace se podívejte na programy Kalendář
(Calendar), Kontakty (Contacts) a Úkoly (Tasks). Všimnete si, že
informace z kalendáře z programu Microsoft Outlook na Vašem počítači
byly zkopírovány na Váš přístroj a že informace z Vašeho přístroje byly
zkopírovány na Váš počítač.
POZNÁMKA Pro prohlédnutí podrobností o zkopírovaných informacích
z Vašeho přístroje otevřete program Microsoft Outlook na
Vašem počítači.
Synchronizování a vylepšení
3-9
Ruční zahájení synchronizace
Poté, co jste nainstalovali program ActiveSync a provedli jste první
synchronizaci, můžete další synchronizaci spustit kdykoliv.
Ruční zahájení synchronizace:
1. Klikněte na
, zvolte Programy (Programs) a pro zobrazení
obrazovky programu ActiveSync klikněte na ikonu ActiveSync
Stav připojení
Klikněte zde pro připojení a synchronizaci
Klikněte zde pro ukončení
synchronizace
Klikněte zde pro synchronizaci přes infračervené připojení
nebo pro změnu nastavení synchronizace
2. Pro zahájení synchronizace připojte Váš přístroj k počítači a klikněte na
Synchronizovat (Sync).
Pro ukončení synchronizace klikněte na Zastavit (Stop).
POZNÁMKA Pro synchronizaci přes infračervený port nebo pro změnu
vlastností synchronizace ukončete synchronizaci s
počítačem.
Více informací o synchronizaci:
Když se nacházíte v obrazovce programu ActiveSync, klikněte na
zvolte Nápověda (Help).
3-10
a
Kapitola 3
Možnosti synchronizace
Program Microsoft ActiveSync Vám umožňuje kdykoliv nastavit vlastnosti
synchronizace. Můžete vybrat objekty, které se mají synchronizovat,
nastavtit rozvrh synchronizace a stanovit pravidla synchronizace.
Zobrazení možností synchronizace:
• Klikněte na ikonu Možnosti (Options) z okna programu ActiveSync na
Vašem počítači. nebo
• Klikněte na Nástroje (Tools) a Možnosti (Options) v menu.
Výběr objektů pro synchronizaci:
1. Zaškrtněte políčka u objektů které
chcete synchronizovat.
2. Označte zaškrtnutý objekt a pro
nastavení možností synchronizace
klikněte na Nastavení (Settings).
Například, označte Kalendář
(Calendar) a pro zobrzení Nastavení
synchronizace kalendáře (Calendar
Synchronization Settings) klikněte
na Nastavení (Settings). Upravte
dostupné možnosti a klikněte na
OK.
3. To samé můžete udělat pro ostatní
označené objekty.
POZNÁMKA U objektů, které nejsou
zaškrtnuté, nelze nastavení
vlastností provést.
4. Až jste hotovi, klikněte na OK.
Synchronizování a vylepšení
3-11
Nastavení plánu synchronizace:
1. Klikněte na záložku Plán
(Schedule).
2. Vyberte požadovaný plán
synchronizace.
3. Klikněte na OK.
Nastavení pravidel synchronizace
1. Klikněte na záložku Pravidla
(Rules).
2. Proveďte požadované nastavení s
dostupných možností.
3. Klikněte na OK.
3-12
Kapitola 3
Instalace dalších aplikací
Přiložené CD (Companion CD) obsahuje řadu užitečných aplikací. Můžete
nainstalovat některé z nich přímo z CD nebo stáhnout jiné dostupné
aplikace z Internetu.
Instalace aplikací z přiloženého CD:
1. Vložte CD do mechaniky Vašeho
počítače.
2. Klikněte na Zvýšit zkušenosti
(Enhance Your Experience) z hlavího
menu.
3. V přehledu (Overview) si přečtěte
důležité poznámky.
4. Pro zobrazení dostupných objektů
klikněte na Mobilita (Mobility).
5. Pro zobrazení programů, které můžete
na Váš přístroj nainstalovat, klikněte
na Aplikace pro kapesní PC (Pocket
PC Applications) a pro zobrazení
instalačních pokynů klikněte na
Detaily (Details).
6. Pro zobrazení dostupných objektů
klikněte na Zábava (Entertainment).
Synchronizování a vylepšení
3-13
7. Pro zobrazení zábavných programů,
které můžete nainstalovat na Váš
přístroj, klikněte na Aplikace pro
kapesní PC (Pocket PC Applications)
a pro zobrazení instalačních pokynů
klikněte na Detaily (Details).
8. Pro zobrazení zábavných programů,
které můžete nainstalovat na Váš
počítač, klikněte na Aplikace pro
stolní PC (Desktop Applications) a pro
zobrazení instalačních pokynů klikněte
na Detaily (Details).
3-14
Kapitola 3
Kapitola 4
ASUS programs
♦
ASUS kamera ........................................................ 4-2
Technická specifikace .............................................................. 4-2
ASUS videorekordér ................................................................. 4-3
Režim přehrávání .............................................................. 4-3
Menu přehrávání ............................................................... 4-4
Funkce přehrávání ............................................................ 4-6
Režim nahrávání ............................................................... 4-9
Menu nahrávání ...............................................................4-10
Funkce nahrávání ............................................................4-13
Režim fotografie ..............................................................4-15
Menu fotografie ...............................................................4-16
Funkce fotografie.............................................................4-19
Ukládání a prohlížení fotografií ....................................... 4-20
Prohlížeč fotografií ................................................................. 4-21
Funkce Prohlížeče fotografií ........................................... 4-22
Editor fotografií ...................................................................... 4-25
Funkce Editoru fotografií ................................................ 4-26
Fotoalbum ............................................................................. 4-29
♦
ASUS spoušteč programů (ASUS Launcher).... 4-30
Přístup k programu ASUS spoušteč programů ...................... 4-30
Změna jména implicitní kategorie .......................................... 4-32
Úprava existující kategorie ..................................................... 4-33
Odebrání programů z kategorie ............................................. 4-34
Přidání kategorie .................................................................... 4-34
♦
ASUS Záloha (ASUS Backup)............................. 4-35
Přístup k funkci ASUS Záloha ................................................ 4-35
Záloha všech dat .................................................................... 4-36
Zálohování dat z PIM aplikací ................................................ 4-37
Obnova všech dat ................................................................. 4-39
Obnova PIM dat ..................................................................... 4-40
♦
Program ASUS SmartKeeper............................. 4-41
Automatická záloha ................................................................ 4-41
Manuální záloha ..................................................................... 4-46
Manuální obnova systému ..................................................... 4-48
ASUS programs
4-1
ASUS kamera
ASUS kamera je program s praktickým rozhraním, který Vám umožňuje
nahrávat video skládající se ze synchronizovaného audia a digitálních
obrázků. Tím, že obsahuje integrovanou možnost přehrávání a editaci
fotografií, umožňuje tento program vytváření jednoduchého videa a
upravování obrázků přímo pod Vašimi prsty.
Spuštení ASUS kamery:
1. Klikněte na
, a zvolte Programy
(Programs).
2. Pro zobrazení hlavní obrazovky
klikněte na ASUS programy (ASUS
Programs) a zvolte ASUS kamera
(ASUS Camera).
ASUS kamera se skládá ze čtyř
aplikací:
• ASUS videokamera
• prohlížeč fotografií
• editor fotografií
• fotoalbum
Technická specifikace
4-2
Video
•
•
•
•
•
•
MPEG 4 Simple profile levels 0-3
Single video object
Velikost videa: CIF, QVGA, QQVGA, QQQVGA, QCIF
Formáty: 3gpp, AVI
128/256/384 kbps bit rate
15/25/max počet snímků
Photo
• Rozlišení: 1280*960, 640*480, 352*288,
320*240, 176*144, 160*120,
80*60 pixels
• Formáty: BMP, JPG
Audio
•
•
•
•
AMR kódování a dekódování řeči
4.7 kbps to 12.2 kbps bit rate
8 KHz rychlost vzorkování
16-bit mono
Kapitola 4
ASUS videorekordér
Pro nahrání videa se synchronizovaným zvukem
nebo pro vytváření statických obrázků spusťte
aplikaci kliknutím na ikonu ASUS videorekordér
(ASUS Camcorder). Pro prohlížení videa použijte
vestavěnou funkci přehrávání a pro prohlížení
obrázků spusťte program Prohlížeč fotografií
(Photo Viewer) nebo Fotoalbum (Photo Album).
ASUS videorekordér má tři režimy: přehrávání (playback), nahrávání
(recorder) a fotografie (photo). Implicitní je režim přehrávání.
Režim přehrávání
Zobrazovací plocha
V režimu nahrávání se posunuje
vpřed a ukazuje postup
nahrávání.
Posouváním vpravo nebo
vlevo změníte
Posouváním vpravo nebo
vlevo upravujte hlasitost.
Tlačítka funkcí přehrávání
(viz níže)
Indikuje stav kamery
Zobrazuje dosažený
čas nahrávání médií
Kliknutím zobrazíte seznam
Kliknutím zobrazíte obrazovku s
nastavením pro přehrávání/video
obrázek/fotografii
Tlačítko Prohlížeč fotografií
V režimu přehrávání (kamera vypnuta)
zde klikněte. Prohlížeč fotografií
směru hodinových ručiček
Tlačítko přehrávání
Klikněte zde pro změnu na
režim nahrávání mode nebo
režim fotografie
ASUS programs
Klikněte pro zobrazení informací o funkcích
ASUS kamery
Kliknutím zobrazíte statistické údaje přehrávání,
videa nebo fotografie
Tlačítko Fotoalbum
V režimu přehrávání (kamera vypnuta)
zde klikněte
Tlačítko otočení
Kliknutím otočíte obrázek o 90 stupňů
po nebo proti pro spuštění aplikace
Tlačítko Zastavit
Klikněte zde pro zastavení přehrávání média
Tlačítko Přehrát/Pozastavit
Klikněte pro přehrání média; při přehrávání
klikněte pro pozastavení
4-3
Menu přehrávání
Zobrazení seznamu médií:
1. Klikněte
na Seznam médií (Playlist) na příkazové liště. Zobrazí se
seznam dostupných souborů.
2. Kliknutím zvolte soubor, který chcete přehrát.
Změna nastavení seznamu skladeb:
1. Pro zobrazení možností klikněte na
Nastavení (Settings) na příkazové liště.
2. Proveďte požadované změny.
3. Klikněte na OK.
4-4
Kapitola 4
Změna implicitní složky pro seznam médií:
1. Pro změnu implicitní složky klikněte na
symbol šipky dolů na Složce seznamu
médií (Play List Folder).
Seznam Vašich složek se objeví
kdykoliv kliknete na Seznam médií
(PlayList) na příkazové liště.
2. Klikněte na OK.
Zobrazení informací o přehrávání:
1. Klikněte na Informace (Info) na
příkazové liště.
2. Klikněte na OK.
Zobrazení informací o ASUS kameře:
1. Klikněte na Nápověda (Help) na
příkazové liště.
2. Pro zobrazení další stránky posouvejte
posuvníkem na pravé straně
obrazovky.
3. Pro zavření obrazovky s informacemi
klikněte na OK.
ASUS programs
4-5
Funkce přehrávání
Zobrazení obrázku nebo fotografie:
1. V režimu přehrávání klikněte na tlačítk
(Photo Viewer).
2. V aplikaci Prohlížeč fotografií
(Photo Viewer) na hlavní obrazovce
klikněte na tlačítko Složka (Folder)
pro zobrazení seznamu dostupných
souborů .jpg nebo .bmp.
Prohlížeč fotografií
3. Klikněte na soubor, který chcete
sobrazit.
Kliknutm na šipku dolů zobrazíte
seznam dalších umístění souborů.
4. Vybraný obrázek se zobrazí na
obrazovce prohlížeče. Klikněte na
ikonu složky, chcete-li zobrazit jiné
soubory.
POZNÁMKA Pro zobrazení dalších
informací čtěte čáat “Prohlížeč
fotografií” (“Photo Viewer”) na
straně 4-19. Pro informace, jak
editovat obrázky, čtěte sekci
“Editor fotografií” (“Photo
Editor”) na straně 4-23.
4-6
Kapitola 4
Přehrávání videa:
1. Pro zobrazení náhledů dostupných
souborů ve Vašich vybraných složkách
klikněte na ikonu Fotoalbum (Photo
Album) v režimu přehrávání.
Náhled
2. Dvojitým kliknutím na náhled souboru
(formátu .3gp nebo .avi) vyberete
soubor, který chcete přehrát.
Pro zobrazení a výběr jiných formátů
souborů klikněte na Formát (Format)
na příkazové liště.
3. Kliknutím na tlačítko Přehrát/
Pozastavit (Play/Pause) přehrávání
pozastavíte. Opětovným kliknutím na
něj bude přehrávání pokračovat.
4. Po přehrání videa budou zobrazeny
náhledy dostupných souborů. Vyberte
další soubor pro přehrávání nebo
klikněte na X pro ukončení programu
Fotoalbum (Photo Album) a návrat do
reřimu přehrávání.
ASUS programs
4-7
Změna velikosti přehrávaného videa:
1. Pro zvětšení velikosti plochy videa
klikněte na obrázek videa.
2. Dalším kliknutím zvětšíte video na celou obrazovku. Poklepáním na
video v režimu celé obrazovky dojde k jeho otočení o 45 stupňů proti
směru hodinových ručiček.
3. Opětovným klikáním na obrázek videa dojde k návratu na jeho původní
velikost.
4-8
Kapitola 4
Režim nahrávání
Zobrazovací plocha
V režimu nahrávání se posunuje
vpřed a ukazuje postup
nahrávání.
Posouváním vpravo nebo
vlevo změníte jas obrázku
Posouváním vpravo nebo
vlevo upravujte hlasitost
nahrávání.
Tlačítka funkcí nahrávání
(viz níže)
Indikuje stav kamery
Zobrazuje dosažený
čas nahrávání médií
Kliknutím zobrazíte seznam
Klikněte pro zobrazení informací o
funkcích ASUS kamery
Kliknutím zobrazíte obrazovku s nastavením
pro přehrávání/video obrázek/fotografii
Kliknutím zobrazíte statistické
údaje přehrávání, videa nebo
fotografie
Kliknutím zapnete nebo vypnete blesk
Tlačítko Prohlížeč fotografií
V tomto režimu nefunguje
Tlačítko Fotoalbum
V tomto režimu nefunguje
Tlačítko změna režimu
kliknutím se přepnete do režimu
fotografie
Tlačítko Lupa
Kliknutím změníte zvětšení 1x/2x/4x
ASUS programs
Tlačítko Nahrávat
Kliknutím zahájíte nahrávání
Tlačítko Zastavit
Klikněte zde pro zastavení přehrávání média
Přehrát/Pozastavit
přehrání média; při přehrávání klikněte
pro pozastavení
4-9
Menu nahrávání
Zobrazení seznamu médií:
Klikněte
na Seznam médií
(PlayList) na příkazové liště. Zobrazí se
Vám seznam dostupných souborů z
předvolených složek.
Pokud jste přehrávali video, nebo
zobrazovali fotografie nebo slideshow,
kliknutím na symbol šipky
(Play)
spustíte naposledy prohlížený soubor.
Změna nastavení obrazu videa:
1. Pro zobrazení možností obrazu videa klikněte
na Nastavení
(Settings) na příkazové liště.
2. Proveďte požadované změny.
Zaznamenávání obrázků - Auto,
Zářící (Incandescent), Fluorescentní
(Florescent), Soumrak (Twilight),
Zamračeno (Cloudy), Slunečno
(Sunny), Noc (Night).
Speciální efekty - Normální (Normal),
Portrét (Portrait), Krajina (Scenes),
Starobylý (Ancient), Černobílý (Black &
White),
Negativní fotografie (Negative Photo),
Speciální barva - modrá (Special
Color-Blue), Speciální barva - červená
(Special Color-Red),
Speciální barva - zelená (Special Color-Green)
Pro nastavení hodnot Jas (Brightness), Kontrastu (Contrast) a
Velikosti clony (Shutter Volume) použijte posuvníky.
Pro obnovení implicitního nastavení klikněte na tlačítko Původní
(Default).
3. Klikněte na OK.
4-10
Kapitola 4
Změna nastavení automatického
filmování (auto shoot):
1. Pro zobrazení dostupných voleb
klikněte na Nastavení (Settings) na
příkazové liště a zvolte Automatické
filmování (Auto shoot).
2. Proveďte požadované změny.
Pokud zaškrtnete volbu Automaticky
ukládat video (Video Automatically
Save), budou nahrané videosoubory
automaticky uloženy
Pokud zaškrtnete volbu Automatické
nahrávání videa (Video Auto
Recording), můžete rovněž nastavovat
volby Nahrávání začít po (Recording
Start After) a Nahrávání ukončit po
(Recording Stop After). Pro nastavení
obou z těchto možností klikněte na
symbol šipky u příslušné volby.
3. Až jste hotovi, klikněte na OK.
ASUS programs
4-11
Změna nastavení souboru:
1. Pro zobrazení dostupných voleb
klikněte na Nastavení (Settings) na
příkazové liště a zvolte Nastavení
souboru (File Setting).
2. Kliknutím na symboly šipky u
jednotlivých vlastností proveďte
požadované změny. Složka se soubory
(Storage File) - sem budou implicitně
ukládány Vaše video soubory.
POZNÁMKA Pokud chcete nahrávat
delší video, vyberte složku
na paměťové kartě CF
nebo SD.
Kvalita videa (Video Quality) (KBPS) - Vysoká (High) (384), Střední
(Medium) (256), Nízká (Low) (128)
Kvalita audia (Audio Quality) (KBPS) - Vysoká (High) (12.2), Střední
(Medium) (7.4), Nízká (Low) (5.15)
Rozlišení (Resolution) (Obrazové body (Pixels)) - 80*64, 160*128,
176*144, 320*240, 352*288
Formát souboru (File Format) - AVI, 3GPP
Rychlost snímání (Capture Rate) - Normální (Normal), Vysoká (High),
Maximální (Max)
3. Jste-li hotovi, klikněte na OK.
4-12
Kapitola 4
Funkce nahrávání
Nahrávání videa:
1. Pro přepnutí se do režimu nahrávání
klikněte na tlačítko Režim (Mode).
Všimněte si, že se tlačítko Přehrávání
(Playback) změní na Nahrávání
(Recorder) a tlačítko Otočit (Rotate)
(Record) a
se změní na Nahrávat
stav kamery ukazuje Kamera zapnuto
(CAMERA ON).
2. Namiřte čočku kamery (nachází se na
zadní straně přístroje) na požadovaný
předmět.
3. Pro zahájení nahrávání klikněte na
tlačítko Nahrávat (Record).
4. Pro ukončení nahrávání klikněte na
tlačítko Zastavit (Stop).
Stav kamery
Tlačítko nahrávání
Tlačítko režimu nahrávání
Není-li dost světla, klikněte na Blesk
(Flash) na příkazové liště. Tím zapnete
blesk kamery. Ve stavovém řádku se na
chvíli objeví zpráva
“Blesk zapnut” (“Flash On”).
Možnosti blesku:
Blesk vypnut (Flash Off) - bez blesku.
Blesk zapnuto (Flash On) - blesk je vždy zapnut.
POZNÁMKA Pro přehrávání videa se vraťte do režimu přehrávání.
Na straně 4-3 v sekci “Režim přehrávání” se nacházejí
informace, jak video přehrávat.
ASUS programs
4-13
Ukládání videa:
1. Po nahrávání se zobrazí okno pro
ukládání. V levé části okna vyberte
a klikněte na složku, do které chcete
video soubor uložit.
2. Pokud si přejete změnit název video
souboru, klikněte na pole s názvem
souboru.
3. Klikněte na název souboru a táhněte
přes něho, dokud se nezvýrazní.
4. Pro zobrazení klávesnice klikněte na
ikonu na vstupním panelu.
5. Zadejte nový název video souboru,
poté stiskněte Uložit (Save). Displej
se vrátí do nahrávacího módu.
4-14
Kapitola 4
Režim fotografie
Zobrazovací plocha
V režimu nahrávání se posunuje
vpřed a ukazuje postup
nahrávání.
Posouváním vpravo nebo
vlevo změníte jas obrázku
Posouváním vpravo nebo
vlevo upravujte hlasitost
nahrávání.
Tlačítka funkcí fotografie
(viz níže)
Indikuje stav kamery
Zobrazuje dosažený
čas nahrávání médií
Kliknutím zobrazíte seznam
Klikněte pro zobrazení informací o
funkcích ASUS kamery
Kliknutím zobrazíte obrazovku s nastavením pro
přehrávání/video obrázek/fotografii
Kliknutím zobrazíte statistické
údaje přehrávání, videa nebo
fotografie
Kliknutím zapnete nebo vypnete blesk
Tlačítko Prohlížeč fotografií
V tomto režimu nefunguje
Tlačítko Fotoalbum
V tomto režimu nefunguje
Tlačítko změna režimu
kliknutím se přepnete do
režimu přehrávání
Tlačítko Lupa
Kliknutím změníte zvětšení 1x/2x/4x
Tlačítko Nahrávat
Kliknutím sejmete fotografii
Tlačítko Zastavit
Klikněte zde pro zastavení přehrávání média
Tlačítko Přehrát/Pozastavit
Klikněte pro přehrání média; při
přehrávání klikněte pro pozastavení
POZNÁMKA Při focení je ideální vzdálenost mezi fotoaparátem a foceným
objektem do 60cm do nekonečna.
ASUS programs
4-15
Menu fotografie
Zobrazení seznamu médií:
Klikněte na Seznam médií
na
příkazové liště. Zobrazí se Vám seznam
dostupných souborů z předvolených
složek.
Změna nastavení fotografie:
1. Pro zobrazení dostupných voleb
klikněte na Nastavení (Settings) na
příkazové liště.
2. Proveďte požadované změny.
Kliknutím na Původní (Default)
kdykoliv obnovíte standardní
nastavení.
3. Klikněte na OK.
4-16
Kapitola 4
Změna vlastností automatikého filmování:
1. Pro zobrazení dostupných voleb
klikněte na Nastavení (Settings) na
příkazové liště a zvolte Automatické
filmování (Auto shoot).
2. Proveďte požadované změny.
3. Klikněte na OK.
Pokud zaškrtnete volbu Speciální
nahrávání (Special Capture),
můžete rovněž nastavovat volby
Nahrávat plynule (Continuously
capture) (implicitně je zaškrtnuto)
a Automatické ukládání fotografie
POZNÁMKA V režimu Plynulé
nahrávání (Continuous
Capture) můžete
plynule zachytit 72
fotografií.
Zvolíte-li Automatické ukládání
fotografie (Photo Auto Capturing),
můžete nastavit interval, po kterém
dojde k automatickému uložení
fotografie. Dostupné možnosti se
zobrazí po kliknutí na symbol šipky
dolů.
ASUS programs
4-17
Změna nastavení souboru:
1. Pro zobrazení dostupných voleb
klikněte na Nastavení (Settings) na
příkazové liště a zvolte Nastavení
souboru (File Setting).
2. Kliknutím na symboly šipky u
jednotlivývh vlastností proveďte
požadované změny.
Složka se soubory (Storage File)
- sem budou implicitně ukládány Vaše
video soubory.
Rozlišení (Resolution) (v pixelech) 1280*960, 640*480, 352*288, 320*240,
176*144, 160*120, 80*60
Zvuk clony (Shutter Sound) - zvuk 1, 2, 3, 4.
Rámeček (Frame) - Žádný (None), Rámeček 1 až Rámeček 15;
viz obrázek níže.
3. Jste-li hotovi, klikněte na OK.
Nastavení standardního
rámečku pro fotografie:
1. Pro zobrazení dostupných voleb
klikněte na Nastavení (Settings) na
příkazové liště a zvolte Nastavení
souboru (File Setting).
2. Pro zobrazení dalších rámečků
klikněte na šipku dolů u políčka
Rámeček (Frame).
Nechcete-li umisťovat fotografie do
rámečku, vyberte Žádný (None).
3. Jste-li hotovi, klikněte na OK.
POZNÁMKA Editovat fotografie, přidávat rámečky a přidávat další efekty
můžete pomocí programu Editor fotografií (Photo Editor).
Více informací najdete na straně 4-23.
4-18
Kapitola 4
Funkce fotografie
Sejmutí obrázku:
1. Pro přepnutí se do režimu fotografie
klikněte na režim Fotografie (Photo).
Všimněte si, že se tlačítko Nahrávání
(Recorder) změní na Fotografie
(Photo) a tlačítko Otočit (Rotate)
se změní na Nahrávat
(Record) a
stav kamery ukazuje Kamera zapnuto
(CAMERA ON).
2. Namiřte čočku kamery (nachází se na
zadní straně přístroje) na požadovaný
předmět.
3. Pro sejmutí fotografie klikněte na
tlačítko Nahrávat
(Record).
Stav kamery
Tlačítko nahrávání
Tlačítko režimu fotografie
Není-li dost světla, klikněte na Blesk
(Flash) na příkazové liště. Tím zapnete
blesk kamery. Ve stavovém řádku se na
chvíli objeví zpráva “Blesk zapnut” (“Flash
On”).
Možnosti blesku:
Blesk vypnut (Flash Off) - bez blesku.
Blesk zapnuto (Flash On) - blesk je vždy zapnut.
Blesk 0,5s (Flash 0.5s) - blesk je vždy zapnut na 0,5 sekundy.
POZNÁMKA Blesk můžete zapnout nebo vypnout také stisknnutím
tlačítka Spustit (Launch) na Vašem přístroji. Na straně 1-2
najdete jeho umístění.
ASUS programs
4-19
Ukládání a prohlížení fotografií
Ukládáni fotografií:
ASUS Camera ukládá všechny pořízené fotografie do složky Mé
Dokumenty (My Documents) zařízení Pocket PC. Název souboru, který je
kombinací data pořízení a čísla sekvence, je automaticky přiřazen každé
fotografii.
Prohlédnutí obrázku:
Pro zobrazení obrázku, který jste sejmuli se vraťte se do režimu
přehrávání. Pro informace, jak obrázek prohlédnout, čtěte na straně 4-3
část “Režim přehrávání” (“Playback Mode”).
4-20
Kapitola 4
Prohlížeč fotografií
Pro spuštění aplikace a prohlížení obrázků
ve formátu .jpg a .bmp klikněte na ikonu
Prohlížeč fotografií (Photo Viewer). Obrázky
můžete prohlížet v režimu panorámování
(panning) nebo na celé obrazovce, můžete
je rovněž otáčet. Program rovněž umožňuje
vytvářet sekvence (Slide Show) několika .jpg
obrázků zobrazovaných ve specifikovaných intervalech (v
sekundách).
Zobrazovací plocha
Zobrazuje náhled vybraného souboru
Kliknutím vytvoříte sekvenci (slideshow)
Kliknutím zobrazíte
obrázek na šířku
ASUS programs
Kliknutím ukončíte prohlížeč fotografií
Kliknutím zobrazíte umístění souboru
Kliknutím zobrazíte
obrázek na výšku
4-21
Funkce Prohlížeče fotografií
Otevření souboru:
1. Pro zobrazení seznamu obrázků klikněte na tlačítko Složka
(Folder).
2. Klikněte na jméno obrázku (soubor .jpg nebo .bmp), který chcete
otevřít.
3. Pro otevření jiného souboru opět klikněte na tlačítko Složka
kliknutím na
(Exit) ukončíte aplikaci Prohlížeč fotografií.
Nalezení souborů v jiném
umístění:
1. Pro zobrazení seznamu existujících
složek klikněte na šipku dolů vedle
políčka Složka (Folder).
2. Pro zobrazení nového seznamu
souborů klikněte na jméno složky.
4-22
Kapitola 4
Zobrazení souborů určitého typu:
1. Pro zobrazení seznamu typů souborů
klikněte na symbol šipky dolů vedle
políčka Typ (Type).
2. Klikněte na jméno typu a zobrazí se
Vám seznam souborů tohoto typu.
Vytvoření sekvence (slideshow):
1. Pro zobrazení souborů, které je možno
použít, klikněte na tlačítko Sekvence
(Slideshow).
2. Klikejte na soubory (formátu .jpg nebo
.bmp), které chcete do sekvence
zahrnout. Vybrané soubory se
zobrazují v pravém sloupci.
3. Kliknutím na tlačítko Uložit
(Save)
sekvenci uložíte (ve formátu .lst).
4. Pro určení času mezi zobrzením po
sobě jdoucích snímků klikněte na
(Slide
tlačítko Interval snímků
interval). Číslo na tlačítku znamená
počet sekund. Opakovaným
poklepáním tlačítko se toto číslo mění.
ASUS programs
4-23
(Landscape) nebo Na výšku
5. Kliknutím na tlačítko Na šířku
(Portrait) určíte orientaci obrázků v sekvenci. Kliknutím na jakékoliv
tlačítko zobrazíte náhled obrázku buď na šířku nebo na výšku.
Orientace na šířku
Orientace na výšku
6. Po uložení sekvence se zobrazí
zpráva. Klikněte na OK.
4-24
Kapitola 4
Editor fotografií
Pro spuštění aplikace a úpravu obrázků
klikněte na ikonu Editor fotografií (Photo editor).
Obrázkům můžete přidat speciální efekty, jako
rozmazání (blurring), sépiová hněď (sepia),
negativ (negative), neonová záře (neon) nebo je
umístit do rámečku. Můžete také přidat text nebo
popisek, čímž se stane obrázek názornější.
Úvodní obrazovka editoru nezobrazuje žádný konkrétní soubor. Vypadá
následovně.
Zobrazovací plocha
Tlačítka editace
Kliknutím zobrazíte možnosti přiblížení
Kliknutím zobrazíte menu Lupa (Zoom)
Kliknutím zobrazíte menu Soubor (File)
POZNÁMKA Není-li na obrazovce zobrazen žádný obrázek, tlačítka
pro editaci jsou šedá a není možné na ně kliknout. Jediné
tlačítko, které je aktivní, je tlačítko
ASUS programs
(Exit).
4-25
Funkce Editoru fotografií
Otevření a editace souboru:
1. Pro zobrazení předvolené složky a
typu souborů klikněte na Soubor (File)
a zvolte Otevřít (Open).
Chcete-li zobrazit soubory v jiných
složkách, klikněte na šipku dolů
vedle políčka Složka (Folder) a z
nabídnutého seznamu vyberte
požadovanou složku.
Chcete-li pouze soubory konkrétního
typu, klikněte na šipku vedle políčka
Typ (Type) a zvolte požadovaný typ.
Objeví se nový seznam souborů.
2. Klikněte na soubor, který chcete otevřít a editovat.
Implicitně se zobrazí obrázek, který jste zvolili, tři miniatury dalších
obrázků, aktivovaná editační tlačítka na liště nástrojů, příkazová lišta a
políčko s možnostmi přiblížení.
Miniatury
Pokročilá lišta nástrojů
Základní lišta nástrojů
POZNÁMKA Chcete-li otevřít jiný soubor, klikněte na jeho miniaturu.
Pohybem posuvníku vpravo nebo vlevo zobrazíte další
miniatury.
4-26
Kapitola 4
3. Pro změnu velikosti obrázku klikněte na políčko s možnostmi přiblížení
a zvolte požadované zvětšení. Obrázek se zobrazí v požadované
velikosti.
4. Pro odstranění miniatur ostatních obrázků a prohlédnutí vybraného
souboru ve skutečné velikosti (100 %) klikněte na Nástroje (Tools) a
odznačte volbu Zobrazení miniatur (Thumbnail View).
ASUS programs
4-27
5. Kliknutím na tlačítko Rámeček
(Frame) zobrazíte všechny rámečky,
které můžete použít. Pohybem
posuvníku vpravo a vlevo zobrazíte
další rámečky.
6. Dvojitým kliknutím na ikonu rámečku
se obrázek orámuje.
7. Kliknutím tlačítka Rámeček (Frame)
opustíte režim přidání rámečku a tím
se aktivují ostatní editační tlačítka a
menu na příkazové liště.
8. Kliknutím na další editační tlačítka
můžete obrázku přidat další efekty.
POZNÁMKA Pokud chcete pracovat
s nějakým režimem
editace nebo používat
menu příkazové lišty,
musíte nejprve opustit
jiný režim editace.
9. Klikněte na Soubor (File) a zvolte
Uložit (Save).
10. Zadejte jméno (Name), vyberte
Složku (Folder), typ (Type) a umístění
(Location) upraveného obrázku.
Klikněte na OK.
11. Po dotázání zadejte velikost (Size)
obrázku a klikněte na OK.
4-28
Kapitola 4
Fotoalbum
Aplikace umožňuje zobrazení médií (ve
formátech .3gpp, .avi, .jpg, .bmp) v podobě
miniatur. Pro její spuštění klikněte na ikonu
Fotoalbum (Photo Album).
Dvojitým poklepáním
miniaturu otevřete nebo
přehrajete
Kliknutím zobrazíte podporované formáty
Kliknutím zobrazíte možnosti řazení
Výběr souborů z jiných umístění:
1. Pro zobrazení složek na Vašem přístroji
klikněte na symbol šipky dolů u
políčka Složka (Folder).
2. Zvolte složku, kde chcete soubory
hledat. Na obrazovce se zobrazí nová
skupina miniatur.
ASUS programs
4-29
ASUS spoušteč programů
(ASUS Launcher)
Tento program Vám poskytuje pohodlí při určení nejčastěji používaných
programů a jejich slouštění několika málo kliknutími.
Přístup k programu ASUS spoušteč programů
(ASUS Launcher):
1. Klikněte na
, a zvolte Programy (Programs).
2. Klikněte na ASUS Programy (ASUS Programs) a zvolte ASUS
spoušteč programů (ASUS Launcher).
POZNÁMKA Pro rychlý přístup k programu ASUS spoušteč programů
(ASUS Launcher) klikněte na tlačítko
Vašem přístroji.
úplně vlevo na
3. Pro zobrazení existujících kategorií
klikněte na Jméno (Name) na
příkazové liště.
Implicitní kategorie jsou Oblíbené
(Favorites), Menu Start (Start Menu) a
Programy (Programs).
4. Kliknutím na kategorii zobrazíte
seznam programů, které obsahuje.
Kategorie Oblíbené (Favorites)
implicitně obsahuje ikony ASUS
spoušteč programů (ASUS Launcher)
a ASUS zálohování (ASUS Backup).
4-30
Kapitola 4
5. Kliknutím na Menu Start (Start Menu) a Programy (Programs) zobrazíte
implicitní ikony pro tyto složky.
POZNÁMKA Podle toho, kterou kategorii vyberete, bude spuštena tehdy,
když příště klikněte na ikonu ASUS spoušteč programů
(ASUS Launcher).
ASUS programs
4-31
POZNÁMKA Není možné mazat implicitní kategorie. Můžete však editovat
jejich názvy a přidávat nebo odebírat programy do těchto
kategorií.
Změna jména implicitní kategorie
Změna jména implicitní kategorie:
1. Klikněte na Jméno (Name) a vyberte kategorii, jejíž jméno chcete
změnit. Například Programy (Programs).
2. Klikněte na Kategori (Category) a zvolte Změnit název (Edit Title).
3. V obrazovce Upravit aktuální kategorii (Edit Current Category) změňte
jméno.
4. Klikněte na OK.
4-32
Kapitola 4
Úprava existující kategorie
Úprava existující kategorie:
1. Klikněte na Editor a zvolte Kopírovat
do (Copy To).
2. Klikněte na Jméno (Name) a zvolte
kategorii, do které chcete zkopírovat
ikonu programu, například Programy
(Programs) nebo Menu Start (Start
Menu).
3. V obrazovce Programy (Programs)
(nebo Menu Start (Start Menu))
klikněte na ikonu, kterou chcete
zkopírovat. Například Jawbreaker.
Objeví se rozbalovací menu.
4. Zvolte cíl pro ikonu programu.
Například Oblíbené (Favorites).
5. Pro zkopírování dalších programů, které budete často spouštět,
opakujte kroky 3 a 4.
6. Když jste hotovi, pro návrat do režimu spouštění klikněte na
Kopírovat do (Copy to) a potom na Spustit (Launch).
POZNÁMKA Volba Kopírovat do (Copy To) zkopíruje ikonu zadaného
programu do požadovaného cílového místa, ale stále ji
ponechá i v původní kategorii. Pokud nechcete mít duplicitní
ikony, zvolte Přesunout do (Move To).
7. Pro zobrazení upraveného seznamu
rychlého spouštění klikněte na Jméno
(Name) a zvolte Oblíbené (Favorites).
8. Kliknutím na OK nastavíte Oblíbené
(Favorites) jako Vaši kategorii rychlého
spouštění.
Příště, když spustíte ASUS spoušteč
programů (ASUS Launcher), se Vám
zobrazí kategorie Oblíbené (favorites).
ASUS programs
4-33
Odebrání programů z kategorie
Odebrání programů z kategorie:
1. Klikněte na Editor a zvolte
Odstranit (Remove).
2. Klikněte na Jméno (Name)
a zvolte jednu z existujících
kategorií.
3. Klikněte na ikonu progamu, který
chcete odstranit. Například, na
ikonu Kalkulátoru v obrazovce
Oblíbené (Favorites). Ikona zmizí z
obrazovky, jakmila na ni kliknete.
4. Jste-li hotovi, klikněte na
Odstranit (Remove) a potom na
Spustit (Launch) pro návrat do
režimu spouštění.
5. Kliknutím na OK uložíte
provedené změny.
Přidání kategorie
Přidání kategorie:
1. Klikněte na Kategorie (Category)
a zvolte Přidat (Add). Automaticky
se přidá nová kategorie.
2. Pro zobrazení nového seznamu
kategorií klikněte na Jméno
(Name).
3. Podrobnosti ke změně jména
kategorie hledejte na straně 4-30.
4-34
Kapitola 4
ASUS Záloha (ASUS Backup)
Aplikace ASUS Záloha umožňuje provádět zálohu souborů nebo dat
obsažených v systémové paměti. Narozdíl od funkce automatická záloha
programu ASUS SmartKeeper, kdy dochází k záloze celého stavu
systému (systém a data) do jednoho záložního souboru, tato funkce
umožňuje ručně vytvořit oddělené záložní soubory pro systém a datové
soubory. Data můžete dokonce kategorizovat a umístit je do různých
složek.
Přístup k funkci ASUS Záloha
Přístup k funkci ASUS Záloha:
1. Klikněte na
a zvolte Programy
(Programs).
2. Klikněte na ASUS Programy (ASUS
Programs) a zvolte ASUS Záloha (ASUS
Backup).
Zobrazí se zpráva žádající ukončení všech programů před vlastním
spuštěním zálohování.
3. Klikněta na OK a ukončete všechny běžící programy
Ukončení běžících programů:
1. Klikněte na
a zvolte Nastavení
(Settings).
2. Klikněte na záložku Systém (System) a
zvolte ikonu Paměť (Memory).
3. Na obrazovce Paměť (Memory) zvolte
záložku Běžící programy (Running
Programs).
4. Klikněte na Ukončit vše (Stop All) a
klikněte na OK.
ASUS programs
4-35
POZNÁMKA Pro on-line instrukce, jak zálohovat a obnovovat data, se
podívejte na on-line nápovědu.
Záloha všech dat
Záloha všech dat na Vašem přístroji:
1. Vraťte se do obrzovky ASUS
Programy (ASUS Programs) a klikněte
na ikonu ASUS Záloha (ASUS
Backup).
2. Na obrazovce ASUS Záloha (ASUS
Backup) klikněte na záložku Záloha
(Backup).
3. Pro zálohování všech dat z přístroje
klikněte na tlačítko Všechna data (All
Data).
POZNÁMKA Pokud chcete uložit záložní soubor na přenosnou paměť, je
nutné vložit paměťovou kartu CF nebo SD. Jinak e možné
uložit záložní soubor na Flash Disk.
4. V obrazovce Záložní soubor (Backup
File):
• vyberte jméno (name) záložního
souboru
• vyberte složku (folder), kam bude
záložní soubor uložen (volitelné)
• vyberte paměťové médium (Flash
Disk, SD karta nebo CF karta), kam
chcete záložní soubor uložit
5. Kliknutím na OK zahájíte proces
zálohování.
4-36
Kapitola 4
6. Na obrazovce se ukazuje průběh procesu zálohování. Po jeho
skončení se zobrazí zpráva, která oznamuje, že je záloha kompletní a
ukazuje velikost záložního souboru. V případě, že se nepodaří některé
položky zazálohovat, budou jejich jména zobrazena na obrazovce.
7. Klikněte na OK.
Zálohování dat z PIM aplikací (osobní
záznamy - Kalendář, Kontakty, Úkoly
apod.).
Zálohování dat pouze z PIM
aplikací:
1. Pro zálohování pouze PIM dat klikněte
v obrazovce ASUS Záloha na tlačítko
PIM Data.
2. Zvolte paměťové médium (Flash Disk,
SD karta nebo CF karta), kam chcete
záložní soubor uložit
Kliknutím na Storno (Cancel) se vrátíte
na předchozí obrazovku.
3. Klikněte na záložku Záloha (Backup).
ASUS programs
4-37
4. Zadejte jméno záložního souboru a
složku, kam chcete soubor umístit.
Složku není nutné zadávat.
5. Zaškrtněte políčka u položek, které
chcete zálohovat. Kliknutím na Vybrat
vše (Select All) zaškrtnete všechna
políčka.
Je-li zaškrtnuto políčko Uživatelem
definované složky (User Defined
Folders), pro určení složek, které
chcete zahrnout do záložního
souboru, klikněte na Vybrat (Define).
Potom klikněte na OK.
6. Kliknutím na Začít (Start) spustíte
proces zálohování.
7. Po skončení zálohování je zobrazena
zpráva “Hotovo” (“Complete”) a
seznam zazálohovaných souborů.
8. Klikněte na OK.
4-38
Kapitola 4
Obnova všech dat
Obnova všech dat:
1. Klikněte na
a zvolte Programy (Programs).
POZNÁMKA Pokud jste záložní soubor uložili na CF nebo SD kartu,
je nutné ji před tím, než budete obnovovat data, umístit
do slotu. V opačném případě se Vám zobrazí zpráva
“Nenalezena žádná paměťová média!” (“No storage devices
are found!”)
2. Na obrazovce ASUS Programy (ASUS
Programs), klikněte na ASUS Záloha
(ASUS Backup).
Pokud jste upozorněni na ukončení
všech běžících programů, podívejte se
na stranu 4-33 pro informace, jak to
udělat.
3. Na obrazovce ASUS Záloha (ASUS
Backup) klikněte na záložku Obnovit
(Restore).
4. Zvolte Všechna data (All Data).
5. Na obrazovce záložní soubor (Backup
File):
• vyberte jméno (name) záložního
souboru (kliknutím na symbol šipky
zobrazíte seznam všech záložních
souborů, pokud existují)
• vyberte složku (folder), která
obsahuje uložený záložní soubor
(volitelné)
• vyberte paměťové médium (Flash
Disk, SD karta nebo CF karta), kam
máte záložní soubor uložen
6. Kliknutím na OK zahájíte proces
obnovy.
7. Po ukončení procesu obnovy se
objeví zpráva vyžadující reset
systému.
8. Kliknutím na OK provedete reset.
ASUS programs
4-39
Obnova PIM dat
Obnova PIM dat:
1. Na obrazovce ASUS Záloha (ASUS
Backup) klikněte na PIM data.
2. Po dotázání vyberte paměťové
médium (Flash Disk, SD karta nebo
CF karta), kam máte uložen záložní
soubor.
Kliknutím na Storno (Cancel) se
vrátíte na předchozí obrazovku.
3. Klikněte na záložku Obnovit
(Restore).
4. Vyberte jméno záložního souboru (backup file) (kliknutím
na symbol šipky dolů se zobrazí
soubor dalších záložních souborů,
jsou-li k dispozici).
5. Zaškrtněte políčka u položek,
které chcete obnovit. Pro označení
všech položek klikněte na Vybrat
vše (Select All). Pokud jste zaškrtli
políčko Uživatelem definované složky
(User Defined Folders), klikněte na
Vybrat (Define) pro vybrání složek,
které chcete obnovit. Potom klikněte
na OK.
6. Klikněte na Začít (Start) pro zahájení
obnovy.
7. Po ukončení procesu obnovy se objeví
zpráva vyžadující reset systému.
8. Kliknutím na OK provedete reset.
4-40
Kapitola 4
Program ASUS SmartKeeper
ASUS SmartKeeper umožňuje automatické zálohování nastavení systému
na připojenou CF nebo SD kartu kdykoliv se úroveň nabití baterie
dostane pod stanovenou mez. Podle nastavení je záloha provedena vždy
automaticky bez ohledu na to, zda je přístroj zapnutý nebo vypnutý,
pokud je ve slotu zasunuta CF nebo SD karta.
Automatická záloha
Požadavky na automatickou zálohu
• je povoleno používat programu SmartKeeper
• ve slotu je zasunuta CF nebo SD karta (je doporučeno mít na ní 64 MB
volného místa)
• zbývající nabití baterie v přístroji dosáhne nízké úrovně
Povolení automatické zálohy
Pro povolení automatické zálohy:
1. Klikněte na
a zvolte Nastavení (Settings).
2. Klikněte na záložku Systém (System) na spodní straně obrazovky
Nastavení (Settings).
3. Pro spuštění programu SmartKeeper klikněte na ikonu SmartKeeper.
4. Zvolte kartu pro provedení zálohy (SD nebo CF karta) a klikněte na
Použít (Apply).
5. Klikněte na záložku Automatické (Automatic).
ASUS programs
4-41
6. Pro povolení automatické zálohy na
obrazovce Automatické (Automatic)
zaškrtněte políčko Automatická
záloha systému (Automatic
system backup). Toto políčko je
implicitně zaškrtnuté. Pokud je
program SmartKeeper nastaven na
automatickou zálohu, ujistěte se, že je
CF nebo SD karta (je doporučováno
64 MB volného prostoru) umístěna ve
správném slotu.
7. Klikněte na OK.
POZNÁMKA Abyste se ujistili, že je CF nebo SD karta použitelná pro
zálohu, proveďte nejprve manuální zálohu. Více informací o ní
se nachází v části “Manuální záloha” na straně 4-44.
Jak automatická záloha pracuje
Program SmartKeeper je schopný provést automatickou zálohu, ať je
přístroj zapnutý (ON) nebo zastaven (OFF).
Je-li přístroj zapnutý (ON)
Pokud při používání přístroje dojde ke stavu, že je baterie málo nabitá,
objeví se následující zpráva: “Baterie je téměř vybitá! Zálohovat aktuální
stav systému?”
Zálohování aktuálního stavu systému znamená, že celý systém a
všechna data v paměti jsou uložena do souboru ASUSBKUP.SAV.
Pokud například editujete soubor ve formátu Excel, baterie se
dostane na nízký stav nabití a povolíte zálohu, po obnově systému
ze souboru ASUSBKUP.SAV uvidíte přesně tu stejnou obrazovku,
nastavení a konfiguraci systému, jaká byla těsně před provedením
zálohy.
4-42
Kapitola 4
Záloha aktuálního stavu systému:
Pro spuštění procesu zálohy klikněte v
okamžiku, kdy jste dotázáni, tlačítko Ano
(Yes).
Pokud nyní nechcete provádět zálohu
systému, klikněte na Ne (No).
POZNÁMKA Ujistěte se, že máte buď CF kartu nebo SD kartu zasunutou
ve slotu. Pokud kliknete na Ano (Yes) a nebudete mít ve slotu
zasunutou žádnou kartu, objeví se chybové hlášení, které
upozorní na to, že zálohu není kam uložit.
Po provedení zálohy je zobrazena
potvrzující zpráva.
ASUS programs
4-43
Je-li přístroj vypnutý (OFF)
Kdykoliv se baterie dostane do stavu nízké úrovně nabití a přístroj je ve
stavu vypnuto:
1. Program SmartKeeper systém probudí, aby bylo možné zálohu
provést.
2. Program SmartKeeper zkontroluje, zda je ve slotu připravena CF nebo
SD karta.
3. Je-li karta nalezena, program SmartKeeper zazálohuje aktuální stav
systému na kartu do souboru ASUSBKUP.SAV. Po dokončení zálohy
se přístroj automaticky uvede do režimu vypnuto.
POZNÁMKANení-li nalezena žádná karta, přístroj se automaticky vypne,
aniž by byla záloha provedena.
Když přístroj zapnete, na obrazovce se objeví jedna z následujícíxh zpráv
Systém zaznamenal stav
nízkého nabití baterie. Systém
byl automaticky zazálohován do
souboru ASUSBKUP.SAV na CF
kartu (nebo SD kartu).
Systém zaznamenal stav nízkého
nabití baterie a pokusil se provést
zálohu stavu systému 14. 6. 2004 v
10:21:27 hodin. Záloha se nezdařila,
protože nebyla připravena CF karta
(nebo SD karta).
Systém zaznamenal stav nízkého
nabití baterie a pokusil se provést
zálohu stavu systému 14. 6.
2004 v 10:21:27 hodin. Záloha se
nezdařila, protože se nezdařil
přístup k CF kartě (nebo SD kartě).
4-44
Byla-li automatická záloha
úspěšná.
Byla-li automatická záloha
neúspěšná, protože ve slotu
nebyla vložena CF nebo SD karta.
Byla-li automatická záloha
neúspěšná, protože ve slotu
byla vložena poškozená nebo
nepřístupná CF nebo SD karta.
Kapitola 4
Systém zaznamenal stav nízkého
nabití baterie a pokusil se provést
zálohu stavu systému 14. 6. 2004 v
10:21:27 hodin. Záloha se nezdařila,
protože CF kartě (nebo SD kartě)
nebylo dostatek volného prostoru.
Systém zaznamenal stav nízkého
nabití baterie a pokusil se provést
zálohu stavu systému 14. 6. 2004 v
10:21:27 hodin. Záloha se nezdařila
z důvodu systémové chyby.
ASUS programs
Byla-li automatická záloha
neúspěšná, protože na CF nebo
SD kartě nebylo dostatek volného
prostoru pro provedení zálohy
aktuálního stavu systému,
Byla-li automatická záloha
neúspěšná z důvodu systémové
chyby.
4-45
Manuální záloha
Použití manuální zálohy:
1. Klikněte na
a zvolte Nastavení
(Settings).
2. Klikněte na záložku Systém (System)
na spodní straně obrazovky Nastavení
(Settings).
3. Klikněte na ikonu SmartKeeper a
potom na záložku Manuální (Manual).
4. Pro provedení zálohy aktuálního stavu
systému na CF nebo SD kartu klikněte
na tlačítko Zálohovat systém (Back up
system).
Pokud ve slotu není vložena CF nebo
SD karta, objeví se po stistku tlačítka
chybové hlášení.
POZNÁMKA V průběhu zálohování obrazovka ztmavne a zobrazí zprávu
“Probíhá záloha” (“Backup in progress”) a je zobrazeno
celkové procento zálohovaných dat.
Po zkončení zálohy je zobrazena
zpráva říkající, že je záloha hotová.
4-46
Kapitola 4
Po skončení zálohy jsou rovněž
zobrazeny informace o souboru se
zálohou.
ASUS programs
4-47
Manuální obnova systému
Manuální obnova systému:
1. Klikněte na
a zvolte Nastavení (Settings).
2. Klikněte na záložku Systém (System) na spodní straně obrazovky
Nastavení (Settings).
3. Klikněte na ikonu SmartKeeper a potom na záložku Manuální (Manual).
4. Pro obnovu systému z CF nebo SD karty klikněte na tlačítko Obnova
systému (Restore system).
V průběhu zálohování obrazovka ztmavne
a zobrazí pouze následující údaje:
• datum souboru
• čas souboru
• celkové procento obnovených dat
File Date: 2004/06/15
File Time: 09:27/48 PM
Restore in progress: %
POZNÁMKA Po dokončení obnovy systému je zobrazena obrazovka s
informacemi o vlastníkovi. Pro návrat do stavu před zálohou
systému klikněte kamkoliv na obrazovku.
4-48
Kapitola 4
Kapitola 5
Microsoft® Pocket Outlook
♦
♦
Úvod ....................................................................... 5-2
Kalendář (Calendar) .............................................. 5-2
Vytvoření schůzky..................................................................... 5-3
Používání souhrnného náhledu ................................................ 5-4
Vytvoření žádosti o schůzku ..................................................... 5-4
♦
Kontakty (Contacts).............................................. 5-5
Vytvoření kontaktu .................................................................... 5-6
Použítí souhrnného náhledu ..................................................... 5-6
Vyhledání kontaktu ................................................................... 5-7
♦
Úkoly ...................................................................... 5-8
Vytvoření úkolu ......................................................................... 5-8
Použítí souhrnného náhledu ..................................................... 5-9
♦
Poznámky .............................................................5-10
Vytváření poznámek ................................................................5-11
♦
Elektronická pošta (Messaging) ........................ 5-12
Synchronizace e-mailových zpráv ...........................................5-12
Přímé připojení k poštovnímu serveru .....................................5-13
Čtení zpráv ve složce Doručená pošta (Inbox) ........................5-15
Vytvoření zprávy ......................................................................5-16
Správa e-mailových zpráv a složek ........................................ 5-20
Microsoft® Pocket Outlook
5-1
Úvod
Program Microsoft® Pocket Outlook zahrnuje Kalendář (Calendar),
Kontakty (Contacts), Úkoly (Tasks), Poznámky (Notes) a Poštu
(Messaging). Všechny tyto samostatné programy mohou být používány
samostatně nebo společně. Například pro odeslání e-mailu z poštovního
programu použije e-mailovou adresu uloženou v programu Kontakty
(Contacts).
Při každé synchronizaci ActiveSync® porovná všechny změny v datech na
počítači, kapesním počítači nebo na serveru a provede modifikaci dat tak,
aby všude byly nejčerstvější informace. Pro získání informací o používání
programu ActiveSync si přečtěto jeho nápovědu uloženou ve stolním
počítači.
Přepnout se do jednoho z programů ze skupiny Pocket Outlook můžete
kliknutím na .
Kalendář (Calendar)
Kalendář použijete pro plánování schůzek, včetně jednání a dalších
událostí. Vaše zchůzky můžete kontrolovat v několika pohledech (agenda,
den, týden, měsíc a rok) a jednoduše se mezi těmito pohledy přepínat
pomocí menu Zobrazit (View).
Kliknutím zobrazíte obrazovku Dnes (Today)
Pro zobrazení nebo modifikaci údajů o
schůzce klikněte zde
Kliknutím vytvoříte novou schůzku
POZNÁMKA Nastavení kalendáře lze upravit v menu Nástroje (Tools), Volby
(Options), například zde můžete nastavit jiný den v týdnu jako
počátek týdne.
5-2
Kapitola 5
Vytvoření schůzky
Vytvoření schůzky:
1. V denním nebo týdenním zobrazení kalendáře vyberte požadovaný
den a hodinu události.
2. Klikněte na Nový (New).
Kliknutím vyberete některý z přednastavených textů
Kliknutím vyberte některý z dříve
navštívených umístění
Kliknutím vyberete čas schůzky
Kliknutím vyberete datum schůzky
Kliknutím vložíte poznámku ke schůzce
3. Pomocí vstupního panelu vložte popis události (subject) a místo
konání (location). Kliknutím vyberte příslušné pole.
4. Je-li třeba, kliknutím změňte datum nebo čas konání.
5. Zadejte další potřebné informace. Pro jejich zobrazení je třeba skrýt
vstupní panel.
6. Po zapsání poznámek klikněte na záložku Poznámky (Notes). Zde
můžete psát, kreslit nebo vytvořit zvukovou poznámku.
Pro více informací čtěte část “Poznámky” (“Notes”) dále v této
kapitole.
7. Kliknutím na OK se vrátíte zpět do Kalendáře.
POZNÁMKA Zvolíte-li ve schůzce Upozorni mě (Remind me), přístroj Vás
upozorní podle nastavení provedených přes , Nastavení
(Settings), záložka Osobní (Personal) a Zvuky & upozornění
(Sounds & Notifications).
Microsoft® Pocket Outlook
5-3
Používání souhrnného náhledu
Kliknutím na schůzku v Kalendáři (Calendar) se zobrazí souhrnné
informace o schůzce. Kliknutím na Úpravy (Edit) můžete změnit údaje
schůzky.
Podrobnosti o schůzce
Poznámky/dodatečné
informace ke schůzce
Kliknutím změníte podrobnosti o schůzce
Vytvoření žádosti o schůzku
Kalendáře můžete využít k vytvoření schůzky s uživateli programu Outlook
a Pocket Outlook. Žádost o schůzku bude vytvořena automaticky a
odeslána buď při synchronizaci dat z poštovního programu (Inbox) nebo
při připojení k poštovnímu serveru.
Vytvoření schůzky:
1. Pro určení, jak chcete požadavek na schůzku odeslat, klikněte na
Nástroje (Tools) a zvolte Možnosti (Options).
2. Pokud pro přijímání a odesílání pošty používáte program ActiveSync,
zvolte ActiveSync.
Naplánování schůzky
1. Vytvořte schůzku.
2. Skryjte vstupní panel a klikněte na Účastníci (Attendees).
3. Ze seznamu e-mailových adres zadaných v Kontaktech vyberte adresy
účastníků.
Oznámení o schůzce je vytvořeno automaticky a je umístěno do složky
Pošta k odeslání (Outbox). Pro více informací o posílání a přijímácí
požadavků na schůzku čtěte nápovědu pro Kalendář (Calendar) a
poštovní program (Messaging) na Vašem přístroji.
5-4
Kapitola 5
Kontakty (Contacts)
Kontakty udržují seznam Vašich přátel a kolegů, takže můžete snadno
nalézt informace, které hledáte, ať už doma nebo na cestách. Pomocí
infračerveného portu můžete sdílet adresář s uživateli dalších kapesních
PC.
Kliknutím vyberte kategorii kontaktů,
které chcete zobrazit
Kliknutím zadáte část jména
pro rychlé hledání v seznamu
Kliknutím zobrazíte nebo můžete
upravovat podrobnosti ke kontaktu
Kliknutím zobrazíte další telefonní
čísla nebo e-mailové adresy
Kliknutím vyberete akci ke zvolenému
kontaktu
Kliknutím vyberete způsob řazení kontaktů podle jména nebo společnosti
Kliknutím vytvoříte nový kontakt
POZNÁMKA Zobrazení informací v Kontaktech můžete změnit v menu
Nástroje (Tools), Možnosti (Options).
Microsoft® Pocket Outlook
5-5
Vytvoření kontaktu
Vytvoření kontaktu:
1. Klikněte na
a zvolte Kontakty
(Contacts)
2. Pro zobrazení prázdného formuláře pro
zadání kontaktu klikněte na Nový (New).
3. Pomocí vstupního panelu zadejte jméno
a další kontaktní informace. Pro zobrazení
dalších políček listujte v seznamu.
4. Chcete-li zařadit kontakt do některé
kategorie, nalistujte a klikněte na
Kategorie (Categories) a vyberte vhodnou
položku ze seznamu kategorií. V seznamu
kontaktů je potom možné zobrazovat
kontakty podle kategorií.
5. Poznámku přidáte kliknutím na záložku Poznámky (Notes). Můžete
psát, kreslit nebo vytvořit zvukovou poznámku. Pro více informací
čtěte část “Poznámky” (“Notes”) dále v této kapitole.
6. Kliknutím na OK se vrátíte zpět do seznamu kontaktů.
Použítí souhrnného náhledu
Kliknutím na kontakt v seznamu kontaktů se zobrazí souhrnná obrazovka.
Pro změnu kontaktních informací zvolte Upravit (Edit).
Podrobnosti o kontaktu
Kliknutím zobrazíte poznámky
Kliknutím změníte informace o kontaktu
5-6
Kapitola 5
Vyhledání kontaktu
Máte čtyři možnosti, jak najít kontakt:
1. V seznamu kontaktů zadejte
v políčku pod navigační
lištou kontaktní jméno. Pro
opětovnézobrazení všech
kontaktů, vymažte text v tomto
políčku nebo klikněte na tlačítko
napravo od něj.
2. V seznamu kontaktů klikněte
na seznam kategorií (implicitně
je vybráno Všechny kontakty
(All contacts)) a zvolte typ
kontaktu, který chcete zobrazit.
Pro opětovné zobrazení všech
kontaktů zvolte Všechny kontakty
(All contacts). Pro zobrazení
kontaktu, který není zařazen do
žádné kategorie klikněte na Žádný
(None).
3. Pro zobrazeí kontaktních jmen
osob, které pracují pro určitou
firmu, v seznamu kontaktů
klikněte na Zobrazit (View), Podle
společnosti (By Company). Počet
vložených kontaktů zaměstnanců
dané firmy se zobrazí vedle názvu
firmy.
4. Klikněte na , zvolte Najít (Find),
zadejte kontaktní jméno, jako
typ zvolte Kontakts (Contacts) a
klikněte na Hledej (Go).
Microsoft® Pocket Outlook
1
2
3
4
5-7
Úkoly
V aplikaci Úkoly si udržujete přehled o tom, co máte udělat.
Kliknutím vyberete kategorii
úkolů, které chcete zobrazit
Kliknutím vyberte způsob
řazení úkolů v seznamu
Indikuje vysokou prioritu
Kliknutím zobrazíte nebo můžete
měnit podrobnosti o úkolu
Kliknutím zobrazíte nebo
rozbalovací menu s akcemi
Klikněte na akci pro úkol
Kliknutím vytvoříte nový úkol
Vytvoření úkolu
Vytvoření úkolu:
1. Klikněte na
a zvolte Úkoly
(Tasks)
2. Kliknutím na Nový (New)
zobrazíte prázdný formulář pro
zadání úkolu.
3. Pomocí vstupního panelu zadejte
popis úkolu.
4. Zadejte počáteční a konečné
datum nebo další informace
kliknutím na příslušné políčko.
Je-li otevřený vstupní panel,
musíte ho pro zobrazení všech
dostupných políček skrýt.
5-8
Kapitola 5
5. Pro přiřazení úkolu do kategorie klikněte v seznamu na Kategorie
(Categories). V seznamu úkolů si pak můžete zobrazit úkoly podle
kategorie.
6. Poznámku přidáte kliknutím na záložku Poznámky (Notes). Zde
můžete psát, kreslit nebo vytvořit zvukovou poznámku. Pro více
informací čtěte část “Poznámky” (“Notes”) dále v této kapitole.
7. Kliknutím na OK se vrátíte zpět do seznamu úkolů.
TIP
Pro rychlé vytvoření úkolu
pouze s popisem klikněte
v menu Nástroje (Tools) na
Vstupní panel (Entry Bar),
zvolte Zde vložíte nový úkol
(Tap here to add a new task) a
Vložte popis úkolu.
Použití souhrnného náhledu
Kliknutím na úkol v seznamu kontaktů se zobrazí souhrnné informace o
úkolu. Kliknutím na Upravit (Edit) změníte podrobnosti úkolu.
Podrobnosti úkolu
Kliknutím odkryjete a skryjete podrobnosti
úkolu
Poznámky/další informace k úkolu
Kliknutím úkol upravíte
Microsoft® Pocket Outlook
5-9
Poznámky
V aplikaci Poznámky rychle poznamenáte nápady, připomínky, myšlenky,
telefonní čísla. Můžete vytvořit písemnou poznámku nebo zvukovou
nahrávku. Můžete rovněž vložit zvukovou nahrávku do poznámky. Je-li
při pořizování zvukové nahrávky otevřena poznámka, zvuková nahrávka
se do ní vloží jako ikona. Je-li poznámka zobrazena, bude vytvořena jako
samostatná nahrávka.
Kliknutím změníte zpaůsob řazení seznamu
Kliknutím otevřete poznámku nebo přehrajete
nahrávku
Kliknutím a přidržením zobrazíte
rozbalovací menu s akcemi
Klikněte na akci pro položku
Klikněte pro nahrávání
Kliknutím zobrazíte nebo skryjete nahrávací lištu
Kliknutím vytvoříte novou poznákmu nebo nahrávku
Je možné změnit implicitní možnosti Poznámek včetně režimu psaní,
šablony, ukládání souborů a činnosti nahrávacího tlačítka.
Změna možností Poznámek:
1. Klikněte na , zvolte Programy
(Programs) a potom Poznámky
(Notes).
2. Pro zobrazení obrazovky s
možnostmi klikněte na Nástroje
(Tools) a zvolte Možnosti...
(Options...).
3. Proveďte požadované změny.
4. Klikněte na OK.
5-10
Kapitola 5
Vytváření poznámek
Vytvoření poznámky:
1. Klikněte na
a zvolte Poznámky (Notes).
2. Pro zobrazení prázdné poznámky klikněte na Nová (New).
3. Vytvořte poznámku psaním, kreslením, psaním na klávesnici nebo
vytvořením zvukové poznámky. Více informací o používání vstupního
panelu, psaní a kreslení na obrazovku a nahrávání najdete v kapitole 2.
Kliknutím uložíte poznámku a vrátíte
se do seznamu poznámek
Kliknutím zobrazíte nebo
skryjete vstupní panel
Po kliknutí zde můžete psát na obrazovku
Kliknutím přidáte k poznámce nahrávku
Microsoft® Pocket Outlook
5-11
Elektronická pošta (Messaging)
Program Elektronická pošta (Messaging) použijete pro posílání a přijímání
e-mailů některým z následujících způsobů:
• Synchronizací e-mailových zpráv s programem Microsoft Exchange
nebo Microsoft Outlook na Vašem stolím počítači.
• Posíláním nebo přijímáním e-mailových zpráv připojením přímo k
mailovému serveru poskytovatele internetu (ISP) nebo prostřednictvím
sítě.
Synchronizace e-mailových zpráv
E-maily můžete posílat jako jednu z částí procesu synchronizace.
Nejdříve musíte aktivovat synchronizaci pošty v programu ActiveSync.
Více informací o povolení synchronizace pošty najdete v nápovědě pro
ActiveSync na stolním PC.
Průběh synchronizace:
• E-maily jsou kopírovány ze složek programů Exchange nebo Outlook
na stolním PC do složky Doručená pošta (Inbox) v programu
ActiveSync na přístroji. Implicitně se doručí zprávy za posledních pět
dní a jen prvních 100 řádek každé zprávy.
• E-maily uložené ve složce Pošta k odeslání (Outbox) na Vašem přístroji
jsou přesunuty do programů Exchange nebo Outlook a odeslány z
těchto programů.
• E-mailové zprávy umístěné v podsložkách musí být pro přesunutí
označeny v programu ActiveSync na stolním PC.
POZNÁMKA E-mailové zprávy můžete rovněž s Vaším stolním počítačem
synchronizovat vzdáleně. Pro více informací čtěte kapitolu 8.
5-12
Kapitola 5
Přímé připojení k poštovnímu serveru
Kromě synchronizace e-mailových zpráv s Vaším stolním počítačem
můžete posílat a přijímat e-maily prostřednictvím přímého připojení
k poštovnímu serveru pomocí modemu nebo síťové karty připojené
k přístroji. Nejprve musíte nastavit vzdálené připojení k síti nebo
poskytovateli (ISP) a připojení k poštovnímu serveru. Pro více informací
čtěte kapitolu 8.
Když se připojíte k poštovnímu serveru, nové zprávy jsou staženy do
složky Doručená pošta na přístoji (Inbox), zprávy ve složce Pošta k
odeslání (Outbox) jsou odeslány a zprávy, které byly na poštovním serveru
smazány, jsou odstraněny ze složky Doručená pošta (Inbox) na přístroji.
Zprávy, které přijmete přímo z poštovního serveru, jsou spojeny spíše
s poštovním serverem než se stolním počítačem. Smažete-li zprávu na
přístroji, je také při příštím připojení smazána z poštovního serveru. Vše se
řídí nastavením provedeným v programu ActiveSync.
Můžete pracovat online (připojení) i offline (odpojeni). Pokud pracujete
online, můžete číst a odpovídat na e-maily, zatímco jste připojeni k
poštovnímu serveru. Zprávy jsou odeslány, jakmile kliknete na Odeslat
(Send), což šetří prostor ve Vašem přístroji.
Pokud pracujete offline, jekmile stáhnete hlavičky nových zpráv nebo části
zpráv, můžete se od poštovního serveru odpojit a rozhodnout se, které
zprávy stáhnete úplně. Při dalším připojení program Inbox stáhne úplné
zprávy, které jste označili pro stažení a odešle zprávy, které byly vytvořeny.
Microsoft® Pocket Outlook
5-13
Pokud se připojíte k poštovnímu serveru nebo provádíte synchronizaci
se stolním počítačem, implicitně se doručí zprávy za posledních pět dní,
jen prvních 100 řádek každé nové zprávy a přílohy menší než 100 KB.
Původní zprávy zůstávají na poštovním serveru nebo na stolním počítači.
Můžete označit zprávy, které chcete stáhnout úplně při další synchronizaci
nebo připojení k poštovnímu serveru. V seznamu zpráv klikněte a přidržte
zprávu, kterou chcete stáhnout. V rozbalovacím menu zvolte Označit
pro stažení (Mark for Download). Ikony v seznamu zpráv aplikace Inbox
ukazují stav zprávy.
Je možné nastavit volby pro nastavení služby nebo výběr možností
synchronizace. Je možné je kdykoliv změnit.
• Změna možností programu Inbox pro synchronizaci prostřednictvím
voleb programu ActiveSync. Pro více informací čtěte nápovědu
programu ActiveSync na stolním počítači.
• Změna možností pro přímé připojení k poštovnímu serveru programem
Inbox ve Vašem přístroji. Klikněte na Nástroje (Tools) a zvolte Možnosti
(Options). Na záložce Služba (Service) klikněte na službu, kterou
chcete změnit. Klikněte a držte službu, pro odstranění služby zvolte
Smazat (Delete).
5-14
Kapitola 5
Čtení zpráv ve složce Doručená pošta
(Inbox)
Doručené zprávy se objeví ve složce Doručená pošta (Inbox). Implicitně
se nejnovější zprávy objeví v horní části seznamu. Nepřečtené zprávy jsou
zobrazeny tučně.
Kliknutím vyberete službu a
složku, kterou chcete zobrazit
Kliknutím zvolíte způsob
řazení seznamu zpráv
Kliknutím zobrazíte
rozbalovací menu s akcemi
Klikněte pro připojení a pro odeslání/přijmutí zpráv
Kliknutím se připojíte k vybrané službě
Kliknutím na zprávu zobrazíte její obsah.
Kliknutím se vrátíte do seznamu
zpráv
Kliknutím smažete tuto zprávu
Kliknutím zodpovíte něbo přepošlete
tuto zprávu
Kliknutím zobrazíte následující zprávu
Kliknutím zobrazíte předchozí zprávu
Microsoft® Pocket Outlook
5-15
Vytvoření zprávy
Vytvoření zprávy:
1. Kliknutím na Nová (New) zobrazíte prázdnou novou zprávu.
Kliknutím zprávu odešlete
Zde zadejte e-mailovou adresu
Kliknutím zobrazíte nebo
skryjete celou hlavička zprávy
Zde pište text
Kliknutím zobrazíte nebo skryjete nahrávací lištu
Kliknutím zobrazíte adresář
Kliknutím vložíte přednastavené fráze
2. Do políčka Komu (To) napište a-mailovou adresu příjemce.
Adresu můžete napsat nebo vybrat jméno se seznamu kontaktů
kliknutím na tlačítko Adresář (Address Book).
Chcete-li poslat kopii zprávy dalším
příjemcům, klikněte na šipku dolů v
rožku políčka pro adresu a v záhlaví
zprávy se zobrazí políčka Kopie: (Cc:)
a Slepá kopie (Bcc:).
Hodnoty polí Komu: (To:) a Kopie:
(Cc:) jsou viditelné pro všechny
příjemce.
Adresy a poli Slepá kopie: (Bcc:) jsou
pro ostatní příjemce neviditelné.
5-16
Kapitola 5
Pro odeslání zprávy několika
příjemcům oddělte jejich adresy
středníkem. Ten je automaticky přidán
mezi e-mailové adresy v případě, že je
vybíráte ze seznamu kontaktů.
V adresáři poštovního programu se
objeví všechna jména kontaktů se
zadanými e-mailovými adresami.
3. Vytvořte zprávu.
4. Až jste se zprávou hotovi, klikněte na Odeslat (Send).
Microsoft® Pocket Outlook
5-17
Používání přednastavených zpráv
Pro vložení přednastavené nebo často
používané zprávy klikněte na Můj text
(My Text) na příkazové liště a zvolte
požadovanou zprávu.
Úprava nebo přidání přednastaveného textu
Úprava nebo přidání přednastaveného textu:
1. Pro zobrazení menu klikněte na
Nástroje (Tools) na příkazové liště.
2. Pro zobrazení seznamu
přednastavených zpráv klikněte na
Upravit můj text... (Edit My Text...).
3. Vyberte zprávu, kterou chcete upravit.
nebo
Vyberte prázdný řádek na konci
seznamu a vložte vlastní zprávu.
4. Klikněte na OK.
5-18
Kapitola 5
Uložení vytvořených zpráv
Pokud pracujete v režimu offline, zprávy
jsou ukládány do složky Pošta k odeslání
(Outbox) a budou odeslány při příštím
připojení.
Pokud si nepřejete zprávu odeslat ihned,
klikněte na OK po vytvoření zprávy, čímž
dojde k jejímu uložení do složky Koncepty
(Drafts).
Jste-li připraveni zprávu odeslat, otevřete
složku Koncepty (Drafts) a klikněte na
zprávu. Pro odeslání zprávy potom
klikněte na Odeslat (Send).
Microsoft® Pocket Outlook
5-19
Správa e-mailových zpráv a složek
Chování složek, které vytváříte, závisí na tom, zda používáte program
ActiveSync, SMS, POP3 nebo IMAP4.
• Používáte-li ActiveSync, zprávy ze složky Doručená pošta (Inbox)
v programu Outlook budou automaticky synchronizovány s Vaším
přístrojem. Přiřazením dalších složek k programu ActiveSync můžete
pro synchronizaci zvolit další složky. Složky, které vytvoříte a zprávy,
které budete přesouvat, potom budou zrcadleny na poštovním
serveru. Například přesunete-li dvě zprávy ze složky Doručená pošta
(Inbox) do složky pojmenované Rodina (Family) a adresář Rodina
(Family) je označen pro synchronizaci, poštovní server vytvoří kopii
složky Rodina (Family) a zprávy do této složky zkopíruje. Zprávy
potom můžete číst i když právě nejste u stolního počítače.
• Používáte-li SMS, zprávy jsou ukládány do složky Doručená pošta
(Inbox).
• Používáte-li protokol POP3 a přesunete-li zprávu do Vámi vytvořené
složky, je porušeno spojení mezi těmito zprávami na přístroji a jejich
kopiemi na poštovním serveru. Při dalším připojení poštovní server
zjistí, že zpráva už v adresáři Doručená pošta (Inbox) na přístroji není
a vymaže ji i z poštovního serveru. Tím se předchází duplicitnímu
výskytu zpráv. Znamená to také, že přesunutím zprávy do jiné složky
ztrácíte možnost jejího opětovného čtení z přístroje, na kterém složka
nebyla vytvořena.
• Používáte-li protokol IMAP4, všechny Vámi vytvořené složky a
přesunované zprávy se zrcadlí na poštovním serveru. Proto jsou
všechny zprávy přístupné kdykoliv, kdy se připojíte k poštovnímu
serveru, ať je to z přístroje nebo ze stolního počítače. Tato
synchronizace složek proběhne pokaždé, kdy se připojíte k
poštovnímu serveru, vytvoříte nové složky nebo přejmenujete/zrušíte
složku, jste-li připojeni.
5-20
Kapitola 5
Kapitola 6
Doprovodné programy
♦
Pocket Word .......................................................... 6-2
Vytváření dokumentů v aplikaci Pocket Word .......................... 6-2
Ukládání dokumentů Pocket Word ........................................... 6-3
Otevření existujícího dokumentu Pocket Word ......................... 6-5
Režimy zadávání informací ....................................................... 6-6
♦
Pocket Excel .......................................................... 6-9
Vytváření dokumentů v aplikaci Pocket Excel .........................6-10
Otevření existujícího dokumentu Pocket Excel .......................6-11
Ukládání dokumentu Pocket Excel..........................................6-11
Zabezpečení dokumentů ve formátu Excel .............................6-13
Tipy pro práci s aplikací Pocket Excel .....................................6-14
♦
MSN Messenger .................................................. 6-15
Přihlášení .................................................................................6-16
Práce s kontakty .....................................................................6-17
Konverzace s uživateli .............................................................6-18
♦
Windows Media Player pro Pocket PC.............. 6-19
Doprovodné programy
6-1
Doprovodné programy tvoří aplikace Microsoft Pocket Word,
MicrosoftPocket Excel, MSN Messenger, and Windows Media Player for
Pocket PC.
Pro spuštění některého z těchto programů klikněte na Programy
(Programs) v menu .
Pocket Word
Aplikace Microsoft Pocket Word spolupracuje s programem Microsoft
Word nainstalovaným na stolním PC a umožňuje snadný přístup ke
kopiím Vašich dokumentů. Na přístroji můžete vytvářet dokumenty
nové, nebo můžete zkopírovat dokument vytvořený na stolním PC na
Váš přístroj. Pravidelnou synchronizací dokumentů mezi přístrojem a
stolním počítačem zajistíte existenci aktuálních verzí dokumentů v obou
umístěních.
Program Pocket Word použijete pro vytváření dokumentů, jako jsou
dopisy, detaily schůzky nebo záznamy z výletu.
Vytváření dokumentů v aplikaci Pocket Word
Vytvoření nového dokumentu Word:
1. Pro spuštení aplikace klikněte na
a zvolte Programy (Programs)
a klikněte na ikonu Pocket Word.
Pokud již v přístroji máte uloženy
nějaké dokumenty vytvořené v
programu Microsoft Word nebo
Pocket Word, zobrazí se jejich
seznam.
POZNÁMKA Pokud pro nové dokumenty zvolíte v dialogovém okně
Možnosti (Options) šablonu, zobrazí se tato šablona včetně
přednastaveného textu a formátování.
6-2
Kapitola 6
2. Kliknutím na Nový (New) otevřete prázdný dokument._
3. Pro psaní textu použijte jakýkoliv z nástrojů ze vstupního panelu.
Kliknutím uzavřete a uložíte dokument
Text pište zde
Formátovací lišta
Kliknutím zvolíte metodu zadávání textu
Kliknnutím zobrazíte nebo skryjete vstupní panel
Kliknnutím zobrazíte nebo skryjete formátovací lištu
Ukládání dokumentů Pocket Word
Uložení dokumentu Pocket Word:
Jste-li hotovi s úpravou dokumentu, klikněte na OK.
Dokument je uložen s použitím prvního řádku jako jména souboru, pokud
nezadáte jinak. Pokud například první řádek obsahuje text Bits-n-Pieces,
tato slova se objeví v seznamu dokumentů Word.
Doprovodné programy
6-3
Nastavení možností ukládání:
1. Máte-li otevřený dokument, klikněte
na Nástroje (Tools).
2. Pro zobrazení obrazovky Uložit
jako (Save As) z rozbalovacího
menu zvolte Soubor (File) a klikněte
na Uložit dokument jako... (Save
Document As...).
3. Jméno souboru změňte jednoduše
napsáním nového jména do políčka
Jméno (Name).
4. Pro výběr složky, kam se má
dokument uložit, klikněte na symbol
šipky dolů vedle políčka Složka
(Folder).
5. Pro výběr formátu souboru klikněte na symbol šipky dolů vedle
políčka Typ (Type).
6. Kliknutím na symbol šipky dolů vedle políčka Umístění (Location)
zvolíte umístění ukládaného souboru buď v paměti přístroje nebo na
paměťové kartě, je-li dostupná.
7. Až jste hotovi, klikněte na OK.
POZNÁMKA Pokud nechcete měnit formát dokumentu, ale chcete změnit
pouze jeho jméno, složku nebo umístění, klikněte na Nástroje
(Tools) na příkazové liště a zvolte Soubor (File). Pro provedení
změn klikněte na Přejměnovat/Přesunout... (Rename/Move...)
v rozbalovacím menu.
6-4
Kapitola 6
Otevření existujícího dokumentu
Pocket Word
Pocket Word obsahuje seznam souborů uložených v přístroji. Kliknutím
na jméno souboru dokument otevřete. Pro vymazání, kopírování nebo
posílání souborů klikněte a přidržte soubor v seznamu a z rozbalovacího
menu zvolte požadovanou akci.
Kliknutím vyberete složku, kterou chcete zobrazit
Kliknutím změníte způsob řazení
seznamu
Kliknutím otevřete dokument
Kliknutím změníte vlastnosti dokumentu
Kliknutím vytvoříte nový dokument
POZNÁMKA V jednom okamžiku může být otevřen pouze jeden dokument
Pocket Word. Pokud otevřete dokument další, budete
dotázáni na uložení dokumentu prvního.
Doprovodné programy
6-5
Modes of entering information
V Pocket Wordu můžete zadávat informace ve čtyřech režimech (vkládat
text ze vstupního panelu, psát perem, kreslit nebo vložit zvukovou
nahrávku). Tyto režimy jsou zobrazeny v menu Zobrazit (View). Každý
způsob vkládání dat má svoji vlastní nástrojovou lištu, kterou můžete
schovávat a odkrývat kliknutím na tlačítko Ukázat/Skrýt (Show/Hide) na
příkazové liště.
Pokud pracujete s dokumentem Word vytvořeným na stolním počítači,
v menu Zobrazit (View) zvolte Zalomit v okně (Wrap to Window), takže
uvidíte celý dokument.
Změna vlastností přiblížení:
1. Klikněte na Zobrazit (View) a zvolte Lupa (Zoom).
2. Zvolte požadované přiblížení.
Vyšší procentní hodnotu zvolte pro vkládání textu a nižší hodnotu,
abyste viděli větší část dokumentu,.
Režim psaní na vstupním panelu
Vstupní panel použijete pro zadání textu pomocí klávesnice. Více
informací k zadávání textu tímto způsobem se nachází v kapitole 2.
Pro formátování nebo úpravu textu nejdřív potřebujete text označit.
Text můžete označit stejně jako ve Wordu s tím rozdílem, že místo myši
použijete dotykové pero (táhnete jej přes text, který chcete označit).
Hledat text v dokumentu můžete kliknutím na Úpravy (Edit) a zvolením
Najít/Nahradit (Find/Replace).
6-6
Kapitola 6
Režim psaní
V režimu psaní používáte dotykové pero k přímému psaní na obrazovku.
Pro snadnější psaní jsou zobrazeny vodící linky a přiblížení je větší, než
v režimu psaní na vstupním panelu. Pro více informací o psaní a výběru
napsaného textu čtěte kapitolu 2.
Text pište zde
Pro vložení mezery stiskněte
tlačítko Mezera (Space) a
přejeďte dotykovým perem
po obrazovce. Směr a velikost
mezery je znázorněna šipkou.
Tlačítko Mezera (Space)
Tlačítko Pero
(Pen)
Kliknutím zobrazíte nebo skryjete lištu psaní/formátování
Kliknutím zalomíte text na
obrazovce
Kliknutím zobrazíte procentní
přiblížení
Kliknutím zobrazíte menu
POZNÁMKA Pokud vedete jedním pohybem tah přes tři linky, z psaného
textu se stane kresba. Jak ji editovat se dozvíte v další
části kapitoly. Pokud je dokument ve formátu Pocket Word
převeden na dokument ve formátu Word na stolním počítači,
psaná slova jsou převedena na grafiku (metafiles).
Doprovodné programy
6-7
Režim kreslení
V režimu kreslení pro vytváření kreseb použijete dotykové pero. Pro
snadnější kreslení je zobrazena mřížka. Když po prvním tahu zvednete
dotykové pero z obrazovky, kolem kresby se vytvoří rámeček. Ten ukazuje
hranice kresby. Každý další tah, který je součástí rámečku nebo se ho
dotýká, se stává součástí kresby. Pro více informací o vytváření a výběru
kreseb čtěte kapitolu 2.
Objektu změníte velikost
tažením za body na rámečku
výběru
Kliknutím zvolíte možnosti formátování
Lišta kreslení
Kliknutím zobrazíte nebo skryjete kreslící nástroje
Kliknutím na šipku zobrazíte možnosti
Tlačítko Pero (Pen)
Režim nahrávání
Režim nahrávání umožňuje do
dokumentu zahrnout zvukovou
nahrávku. Nahrávky jsou uloženy
jako soubory ve formátu .wav. Více
informací o kreslení se nachází v
kapitole 2.
Vložená nahrávka
6-8
Kapitola 6
Pocket Excel
Aplikace Microsoft Pocket Excel spolupracuje s Microsoft Excelem
instalovaným na stolním počítači a umožňuje snadný přístup ke kopiím
těchto dokumentů. Na Vašem přístroji můžete vytvořit nový sešit
nebo můžete překopírovat soubor vytvořený na stolním počítači na
Váš přístroj. Pravidelnou synchronizací dokumentů mezi přístrojem a
stolním počítačem zajistíte existenci aktuálních verzí dokumentů v obou
umístěních.
Program Pocket Excel použijete pro vytváření sešitů, jako například
sestavy výdajů nebo záznam najetých kilometrů.
Pocket Excel obsahuje seznam souborů uložených v přístroji. Kliknutím
soubor otevřete. Pokud chcete soubor vymazat, kopírovat nebo odeslat,
přidržte soubor v seznamu souborů a zvolte požadovanou akci z
rozbalovacího menu.
Pocket Excel nabízí základní nástroje obvyklé v tabulkových editorech,
jako jsou vzorce, funkce, řazení a filtrování. Pro zobrazení panelu nástrojů
klikněte na Zobrazit (View) a zvolte Panel nástrojů (Toolbar).
Jakmile vyberete buňku nebo
zadáváte obsah buňky, obsah se
objeví zde
Tlačítko formátování
Tlačítko Automatický součet (SutoSum)
Tlačítko přiblížení
POZNÁMKA V jednom okamžiku může být otevřen pouze jeden soubor
Pocket Excel. Pokud otevřete další, budete vyzváni k uložení
prvního.
Doprovodné programy
6-9
Vytváření dokumentů v aplikaci Pocket
Excel
Vytvoření nového dokumentu
Excel:
1. Klikněte na , zvolte Programy
(Programs) a klikněte na Pocket
Excel.
2. Kliknutím na Nový (New) otevřete
prázdný dokument.
Pokud jste pro nové dokumenty v
dialogovém okně Možnosti (Options)
vybrali šablonu, otevře se šablona
s přednastaveným formátováním a
textem.
6-10
Kapitola 6
Otevření existujícího dokumentu
Pocket Excel
Pokud již v přístroji máte uloženy nějaké dokumenty vytvořené v
programu Pocket Excel, při kliknutí na ikonu Pocket Excel se zobrazí
jejich seznam.
Otevření dokumentu Pocket
Excel:
1. Pro zobrazení souborů Pocket Excel
klikněte na , zvolte Programy
(Programs) a klikněte na Pocket Excel.
2. Klikněte na soubor, který chcete
otevřít.
Ukládání dokumentu Pocket Excel
Uložení dokumentu Pocket Excel:
Jste-li hotovi s úpravou dokumentu, klikněte na OK.
Dokument je implicitně uložen pod jménem Book1, pokud nezadáte
jinak. Jméno souboru můžete změnit tak, aby bylo smysluplné. Detaily se
nacházejí v další části kapitoly.
Doprovodné programy
6-11
Specifikace ukládání:
1. Máte-li otevřený dokument, klikněte na
Nástroje (Tools) a zvolte soubor (File).
2. Pro zobrazení obrazovky Uložit jako
(Save As) z rozbalovacího menu zvolte
Uložit sešit jako... (Save Workbook As...).
3. Jméno souboru změňte jednoduše
napsáním nového jména do políčka
Jméno (Name).
4. Pro výběr složky, kam se má dokument
uložit, klikněte na symbol šipky dolů
vedle políčka Složka (Folder).
5. Pro výběr formátu souboru klikněte na
symbol šipky dolů vedle políčka Typ (Type). Dokument, který vytváříte
nebo upravujete, můžete uložit v celé řadě formátů.
6. Kliknutím na symbol šipky dolů vedle políčka Umístění (Location)
zvolíte umístění ukládaného souboru buď v paměti přístroje nebo na
paměťové kartě, je-li dostupná.
7. Až jste hotovi, klikněte na OK.
Přejmenování/přesun souboru:
1. Máte-li otevřený dokument, klikněte na
Nástroje (Tools) a zvolte soubor (File).
2. Pro zobrazení obrazovky Přejmenovat/
přesunout (Rename/Move) zvolte
ve druhém rozbalovacím seznamu
Přejmenovat/přesunout... (Rename/
Move...).
3. V políčku Jméno (Name) změňte jméno
souboru.
4. Pro výběr složky, kam se má dokument
uložit, klikněte na symbol šipky dolů
vedle políčka Složka (Folder).
5. Kliknutím na symbol šipky dolů vedle
políčka Umístění (Location) zvolíte
umístění ukládaného souboru.
6. Až jste hotovi, klikněte na OK.
6-12
Kapitola 6
Zabezpečení dokumentů ve formátu Excel
Pokud Váš sešit obsahuje citlivé nebo tajné informace, můžete ho
zabezpečit heslem.
Nastavení hesla pro sešit:
1. Otevřete sešit.
2. Pro zobrazení obrazovky
pro zadání hesla klikněte na
Nástroje (Tools) a zvolte Heslo...
(Password...).
3. Do políčka Heslo (Password)
zadejte heslo.
4. Do políčka Ověření hesla (Verify
Password) zadejte heslo ještě
jednou.
5. Klikněte na OK.
Pokud sešitu nastavíte heslo, při
každém pokusu o otevření sešitu se
objeví obrazovka požadující zadání
hesla.
Zadejte heslo a klikněte na OK.
Pokud zadáte heslo špatně, budete
na to upozorněni.
POZNÁMKA Heslo nezapoměňte! Soubor bez znalosti správného hesla
nelze otevřít.
Doprovodné programy
6-13
Tipy pro práci s aplikací Pocket Excel
Pokud pracujete s velkými tabulkami, berte v úvahu následující:
• V celoobrazovkovém režimu zobrazíte co největší část tabulky.
Klikněte na Zobrazit (View) a zvolte Celá obrazovka (Full Screen). Do
normálního zobrazení se přepnete kliknutím na Obnovit (Restore).
• Zobrazujte a skrývejte jednotlivé prvky okna. Klikněte na Zobrazit
(View) a zvolte části pro zobrazení nebo skrytí.
• Můžete ukotvit některé buňky. Nejprve vyberte buňku, kterou chcete
ukotvit, klikněte na Zobrazit (View) a Ukotvit (Freeze Panes). Můžete
například ukotvit levé horní buňky, takže při pohybu po buňkách
budete stále vidět popisky sloupců.
• Pro zobrazení různých částí tabulky můžete celou tabulku rozdělit.
Klikněte na Zobrazit (View) a zvolte Rozdělit (Split). Táhněte rámečkěm
přes buňky, které chcete oddělit. Pro odebrání oddělení buněk klikněte
na Zobrazit (View) a zvolte Odstranění rozdělení (Remove split).
• Zobrazujte a zkrývejte řádky a sloupce. Pro skrytí řádku nebo sloupce
zvolte buňku v řádku nebo sloupci, který chete skrýt. Klikněte na
Formát (Format), zvolte Řádek (Row) nebo Sloupec (Column) a klikněte
na Skrýt (Hide). Pro zobrazení skrytého řádku nebo sloupce klikněte na
Nástroje (Tools), zvolte Jdi na (Go To) a zadejte odkaz na daný řádek
nebo sloupec. Klikněte na Formát (Format), zvolte Řádek (Row) nebo
Sloupec (Column) a klikněte na Odkrýt (Unhide).
Pro více informací k používání aplikace Pocket Excel klikněte na
a zvolte Nápověda (Help).
6-14
Kapitola 6
MSN Messenger
MSN Messenger je komunikační program, který umožňuje:
• Zjistit, který uživatel ze seznamu kontaktů je právě připojený (online)
• Odesílat a přijímat zprávy
• Konverzovat se skupinou uživatelů
Použití programu MSN Messenger
Je třeba mít účet Microsoft Passport nebo e-mailový účet Microsoft
Exchange.
Pro používání služby MSN Messenger Service musíte mít Passport. Pokud
máte účet Hotmail nebo MSN, Passport již vlastníte.
Jakmile obdržíte buď Microsoft Passport nebo účet Microsoft Exchange,
můžete vytvořit vlastní účet.
Získání Microsoft Passport je možné na adrese http://www.passport.com.
Bezplatnou e-mailovou adresu Microsoft Hotmail můžete získat na adrese
http://www.hotmail.com.
Spuštění aplikace MSN
Messenger
1. Klikněte na
a zvolte Programy
(Programs).
2. Klikněte na MSN Messenger.
Doprovodné programy
6-15
Přihlášení
Přihlášení se ke službám MSN Messenger:
1. V menu klikněte na Nástroje
(Tools) a zvolte Přihlásit... (Sign
In...).
nebo
Jednoduše klikněte na Přihlásit
kliknutím zde (Tap here to sign).
2. V přihlašovací obrazovce zadejte
Vaši e-mailovou adresu a hleslo.
Kliknete na Přihlásit (Sign In).
POZNÁMKA Pokud už jste někdy použili program MSN Messenger
na stolním počítači, na Vašem přístroji se zobrazí seznam
kontaktů.
6-16
Kapitola 6
Práce s kontakty
V okně aplikace MSN Messenger se objeví jména všech uživatelů
rozdělená podle toho, zda jsou právě připojeni (Online), nebo ne (Not
Online). Z tohoto okna lze, v případě, že jste připojeni, prostřednictvím
rozbalovacího seznamu chatovat (konverzovat), poslat e-mail, zablokovat
konverzaci s některým uživatelem nebo vymazat uživatele.
Kliknutím zahájíte chat (konverzaci)
Kliknutím a podržením dotykového pera
zobrazíte rozbalovací menu
Pro zjištění, kteří uživatelé jsou připojení, bez toho, abyste byli spatřeni,
klikněte na Můj stav (My Status)
v menu Nástroje (Tools) a zvolte Hlásit se jako odpojený (Appear Offline).
Doprovodné programy
6-17
Konverzace s uživateli
Kliknutím na jméno uživatele otevřete konverzační okno. Do vstupního
pole ve spodní části obrazovky zadejte text nebo kliknutím na Můj text
(My text) vložte přednastavený text. Potom klikněte na Odeslat (Send).
Pokud chcete přizvat ke konverzaci dalšího uživatele, vyberte Přizvat
(Invite) v menu Nástroje (Tools) a klikněte na jeho jméno.
Vložte zprávu
Kliknutím zprávu odešlete
POZNÁMKA Do hlavního okna se přepnete, i bez přerušení konverzace,
stisknutím tlačítka Kontakty (Contacts). Pro návrat do
konverzačního okna vyberte jméno uživatele, se kterým
konverzujete, z menu Konverzace (Chats).
Ke zjištění, zda kontakt, se kterým konverzujete, odpovídá, podívejte se
na zprávu pod oblastí pro vkládání textu. Pro více informací o užívání
MSN Messenger, klikněte , poté klikněte na Nápověda (Help).
Zobrazení předešlé konverzace
Zde se zobrazuje stav konverzace
6-18
Kapitola 6
Windows Media Player
pro Pocket PC
S aplikací Microsoft Media Player pro Pocket PC můžete poslouchat
digitální audio nahrávky nebo prohlížet digitální video soubory uložené v
přístroji nebo v síti. Pro přepnutí se do aplikace Windows Media Player pro
Pocket PC klikněte na
a zvolte Windows Media.
Ukazatel zobrazuje
pozici v rámci skladby
Posouváním upravujete
hlasitost
Kliknutím vypnete zvuk
Kliknutím začnete přehrávat další skladbu
Kliknutím začnete přehrávat předchozí skladbu
Kliknutím přehrávání zatavíte
Kliknutím spustíte nebo pozastavíte přehrávání
Program Microsoft Windows Media Player použijete pro kopírování audio
nebo video nahrávek na Váš kapesní počítač. Můžete také přehrávat
soubory ve formátu Windows Media nebo MP3.
Pro více informací o používání programu Windows Media Player klikněte
na
a zvolte Nápověda (Help).
Doprovodné programy
6-19
6-20
Kapitola 6
Kapitola 7
Pocket Internet Explorer
♦
Úvod ........................................................................7-2
♦
Používání programu Pocket Internet Explorer ....7-2
Změna nastavení zobrazení .................................................7-3
Procházení stránek na Internetu ..........................................7-3
♦
AvantGo kanály (AvantGo Channels) ...................7-4
♦
Složka Mobilní oblíbené položky ..........................7-5
Oblíbené odkazy ..................................................................7-5
Mobilní oblíbené odkazy ......................................................7-5
Prohlížení mobilních oblíbených položek a kanálů ..............7-7
Přidávání/mazání mobilních oblíbených položek a složek ...7-8
Pocket Internet Explorer
7-1
Úvod
Program Microsoft Pocket Internet Explorer použijete pro prohlížení
webových nebo WAP stránek některým z následujících způsobů.
• V průběhu synchronizace se stolním počítačem si stáhněte oblíbené
odkazy a mobilní oblíbené odkazy, které jsou uloženy v podsložce
Mobilní oblíbené (Mobile Favorites) v progamu Internet Explorer na
stolním počítači.
• Připojte se k poskytovateli internetu (ISP) nebo k síti a procházejte
Internet. Je však nejprve třeba vytvořit připojení. Pro více informací o
vytvoření připojení čtěte kapitolu 8.
Jste-li připojení k poskytovateli nebo k síti, můžete rovněž stahovat
soubory nebo programy z Internetu nebo Intranetu.
Používání programu Pocket
Internet Explorer
Pomocí Pocket Internet Exploreru můžete i bez připojení k Internetu
prohlížet oblíbené mobilní stránky a kanály, které byly staženy do
přístroje. Můžete se také připojit k Internetu přes poskytovatele (ISP) nebo
prostřednictvím sítě.
Spuštění aplikace Pocket Internet Explorer:
1. Pro zobrazení služeb Pocket MSN
klikněte na
a zvolte Internet
Explorer.
Nové služby Pocket MSN
Klikněte pro návrat na předchozí stránku
Klikněte pro zastavení načítání nebo obnovení obsahu stránky
Kliknutím se dostanete na domovskou stránku Pocket Internet Explorer
Kliknutím zobrazíte Oblíbené (Favorites)
7-2
Kapitola 7
2. Kliknutím na tlačítko Domů
(Home) zobrazíte úvodní stránku
Pocket Internet Explorer, která
obsahuje odkazy na užitečné
webové stránky.
3. Pro přechod na konkrétní stránku
klikněte na jakékoliv webové
tlačítko.
Změna nastavení zobrazení
Změna nastavení zobrazení:
1. Pro zobrazení rozbalovacího menu
klikněte na Zobrazit (View).
2. Pro výběr možnosti zobrazení klikněte
na Uspořádání (Layout).
3. Kliknutím na Panel adresa (Address
Bar) zobrazíte panel pro webovou
adresu.
4. Zvolením položky Velikost textu (Text
Size) se zobrazí další rozbalovací
menu
Procházení stránek na Internetu
Procházení stránek na Internetu:
1. Vytvořte připojení k poskytovateli (ISP) nebo firemní síti s použitím
Připojení (Connections). Pro další podrobnosti čtěte kapitolu 8.
2. Pro připojení s možností procházení stránek proveďte jednu z
následujících akcí:
• Klikněte na tlačítko Oblíbené (Favorites) a zvolte oblíbenou stránku,
kterou chcete zobrazit.
• Klikněte na Zobrazit (View) a zvolte Panel adresa (Address Bar).
Zadejte adresu, kterou chcete zobrazit a klikněte Přejít (Go).
Pocket Internet Explorer
7-3
AvantGo kanály (AvantGo Channels)
AvantGo je volná, interaktivní služba poskytující přístup k personalizovanému obsahu tisíce oblíbených webových stránek. Do AvantGo se
můžete přihlásit přímo z Vašeho přístroje. Potom proveďte synchronizaci
se stolním počítačem nebo se připojte na Internet přímo a nahrajte obsah
stránek.
Pro více informací navštivte stránku http://avantgo.com/.
Aktivace AvantGo:
1. V aplikaci AvantGo na stolním PC
klikněte na Možnosti (Options).
2. V záložce Možnosti
Synchronizace (Sync Options)
zaškrtněte políčko AvantGo a
klikněte na OK.
ActiveSync automaticky
aktualizuje nastavení a provádí
synchronizaci s Vaším přístrojem.
POZNÁMKA Ujistěte se, že je Váš počítač připojen k Internetu.
3. Je-li synchronizace kompletní,
na obrazovce přístroje se zobrazí
domovská stránka AvantGo.
Spuštění AvantGo:
1. V aplikaci Pocket Internet Exploreru
na přístroji kliknutím na tlačítko
Oblíbené (Favorites) zobrazíte seznam
oblíbených položek.
2. Kliknutím na AvantGo kanály
(AvantGo Channels) přímo přejdete na
domovskou stránku AvantGo a uvidíte
několik nejpopulárnějších kanálů.
Přidání nebo odebrání kanálů:
Klikněte na Přidat (Add) nebo Odebrat (Remove) odkaz.
7-4
Kapitola 7
Složka Mobilní oblíbené položky
S Vaším stolním počítačem budou synchronizovány pouze položky
uložené ve složce Mobilní oblíbené (Mobile Favorites). Tato složka je
vytvořena automaticky při instalaci aplikace ActiveSync.
Oblíbené odkazy
V průběhu synchronizace se stolním počítačem je synchronizován seznam
odkazů ve složce Mobilní oblíbené (Mobile Favorites) na stolním počítači
se seznamem v aplikaci Pocket Internet Explorer v přístroji. Seznam
položek na obou počítačích je aktualizován při každé synchronizaci.
Pokud neoznačíte oblíbený odkaz jako mobilní oblíbený odkaz, do
přístroje bude uložen pouze okaz a pro prohlédnutí jeho obsahu se
budete muset připojit prostřednictvím poskytovatele (ISP) nebo sítě. Pro
více informací o synchronizaci čtěte nápovědu programu ActiveSync na
stolním počítači.
Mobilní oblíbené odkazy
Pokud na stolním počítači používáte Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo
novější, můžete do přístroje uložit mobilní oblíbené odkazy. Synchronizace
se stolním počítačem pak umožní to, že je obsah mobilních oblíbených
položek možné prohlížet i bez připojení k poskytovateli nebo ke stolnímu
počítači.
Pro rychlé vytváření mobilních oblíbených položek použijte plug-in
aplikace Internet Explorer který se instaluje společně s ActiveSync.
Pocket Internet Explorer
7-5
Vytvoření mobilní oblíbené položky:
1. V programu Internet Explorer na
Vašem stolním počítači klikněte na
Nástroje (Tools) a zvolte Vytvořit
mobilní oblíbenou položky (Create
Mobile Favorite).
2. Pro změnu jména odkazu, vložte do
položky Jméno (Name) nové jméno.
3. V políčku Aktualizovat (Update)
vyberte požadovaný plán aktualizace.
Toto nastavení je volitelné.
4. Klikněte na OK. Internet Explorer stáhne do přístroje nejnovější verzi
stránky.
5. Pokud chcete stáhnout stránky, které
jsou propojeny s mobilními oblínebými
odkazy, které jste vytvořili, pravým
tlačítkem myši v programu Internet
Explorer na stolním počítači klikněte
na mobilní oblíbenou položku a zvolte
Vlastnosti (Properties). V záložce
Stahování (Download) zvolte počet
úrovní odkazů, které chcete stahovat.
Z důvodu šetření pamětí svolte pouze
jednu úroveň.
6. Synchronizujte přístroj se stolním
počítačem. Obsah složky Mobilní oblíbené položky (Mobile Favorites)
v programu Internet Explorer je uložen na Váš přístroj.
NOTE
7-6
Pokud jste nezadali plán aktualizace v kroku 3, musíte pro
zachování aktuálnosti obsahu stránek na přístroji i stolním
počítači provádět manuální stahování obsahu stránek. Před
synchronizací s přístrojem klikněte v programu Internet
Explorer na stolním počítači na Nástroje (Tools) a zvolte
Synchronizovat (Synchronize). Uvidíte obsah, který byl
naposledy stažen na stolní počítač, v případě potřeby ho
můžete manuálně stáhnout. V aplikaci Internet Explorer
můžete do panelu nástrojů přidat tlačítko pro vytvoření
mobilní oblíbené položky. V aplikaci Internet Explorer na
stolním počítači klikněte na Zobrazit (View), zvolte Panely
nástrojů (Toolbars) a Přizpůsobit (Customize).
Kapitola 7
Šetření paměti přístroje
Mobilní oblíbené položky zabírají v přístroji paměť. Pro její úsporu:
• V nastavení oblíbených položek v možnostech programu ActiveSync
vypněte zobrazování obrázků, přehrávání zvuků nebo zabraňte
některým položkám, aby byly staženy do přístroje. Pro více informací
čtěte nápovědu programu ActiveSync (ActiveSync Help).
• Omezte počet stahovaných stránek. V programu Internet Explorer
na stolním počítači klikněte pravým tlačítkem na mobilní oblíbenou
položku, kterou chcete změnit, a zvolte Vlastnosti (Properties). Na
záložce Stahování (Download) zvolte jako počet propojených stránek,
které chcete stáhnout, hodnotu 0 nebo 1.
Prohlížení mobilních oblíbených položek a kanálů
Prohlížení mobilních oblíbených položek a kanálů:
1. Pro zobrazení seznamu oblíbených položek klikněte na
.
Klikněte na
oblíbenou položku,
kterou chcete
zobrazit
Kliknutím přidáte nebo odeberete složku nebo
oblíbený odkaz
2. Klikněte na oblíbenou stránku, kterou chcete zobrazit.
Uvidíte stránku, která byla stažena při poslední synchronizaci se
stolním počítačem. Není-li stránka v přístroji, oblíbená položka
není výrazná. Pro stažení stránky do přístroje musíte opět provést
synchronizaci se stolním počítačem nebo se pro zobrazení stránky
připojte k Internetu.
Pocket Internet Explorer
7-7
Přidávání/mazání mobilních oblíbených
položek a složek
Přidání oblíbené položky:
1. Pro zobrazení seznamu oblíbených
položek klikněte na .
2. Pro zobrazení obrazovky Oblíbené
(Favorite) klikněte na tlačítko Přidat/
Odebrat (Add/Delete).
3. Pro zobrazení obrazovky Přidat
oblíbenou položku (Add Favorite)
klikněte na tlačítko Přidat... (Add....)
4. Do políčka Jméno (Name) napište
jméno oblíbené položky.
5. Do políčka Adresa (URL) (Address
(URL)) zadejte URL adresu.
6. Z políčka Vytvořit v: (Create In:) vyberte
jméno složky, kam chcete oblíbenou
položku umístit.
7. Pro návrat do obrazovky Oblíbené
(Favorites) klikněte na Přidat (Add). Na
obrazovce se zobrazí i právě přidaná
oblíbená položka.
Smazání oblíbené položky:
1. Pro zobrazení seznamu oblíbených
položek klikněte na .
2. Pro zobrazení obrazovky Oblíbené
(Favorite) klikněte na tlačítko
Přidat/Odebrat (Add/Delete).
3. Vyberte položku, kterou chcete
odebrat, a klikněte na Smazat
(Delete).
4. Když jste dotázáni, zda chcete
oblíbenou položku trvale smazat,
klikněte na Ano (Yes).
7-8
Kapitola 7
Přidání složky:
1. Pro zobrazení seznamu oblíbených
položek klikněte na .
2. Pro zobrazení obrazovky Oblíbené
(Favorite) klikněte na tlačítko Přidat/
Odebrat (Add/Delete).
3. Klikněte na tlačítko Nová složka
(New Folder).
4. Zadejte jméno složky, kterou chcete
vytvořit.
5. Pro návrat na obrazovku Oblíbené
(Favorites) klikněte na Přidat (Add).
Na obrazovce se objeví i jméno
vytvořené složky.
Smazání složky:
1. Pro zobrazení seznamu oblíbených
položek klikněte na .
2. Pro zobrazení obrazovky Oblíbené
(Favorite) klikněte na tlačítko Přidat/
Odebrat (Add/Delete).
3. Vyberte složku, kterou chcete
odstranit a klikněte na Smazat
(Delete).
4. Když jste dotázáni, zda chcete
složku trvale smazat, klikněte na
Ano (Yes).
Pocket Internet Explorer
7-9
7-10
Kapitola 7
Kapitola 7
Pocket Internet Explorer
♦
Úvod ........................................................................7-2
♦
Používání programu Pocket Internet Explorer ....7-2
Změna nastavení zobrazení .................................................7-3
Procházení stránek na Internetu ..........................................7-3
♦
AvantGo kanály (AvantGo Channels) ...................7-4
♦
Složka Mobilní oblíbené položky ..........................7-5
Oblíbené odkazy ..................................................................7-5
Mobilní oblíbené odkazy ......................................................7-5
Prohlížení mobilních oblíbených položek a kanálů ..............7-7
Přidávání/mazání mobilních oblíbených položek a složek ...7-8
Pocket Internet Explorer
7-1
Úvod
Program Microsoft Pocket Internet Explorer použijete pro prohlížení
webových nebo WAP stránek některým z následujících způsobů.
• V průběhu synchronizace se stolním počítačem si stáhněte oblíbené
odkazy a mobilní oblíbené odkazy, které jsou uloženy v podsložce
Mobilní oblíbené (Mobile Favorites) v progamu Internet Explorer na
stolním počítači.
• Připojte se k poskytovateli internetu (ISP) nebo k síti a procházejte
Internet. Je však nejprve třeba vytvořit připojení. Pro více informací o
vytvoření připojení čtěte kapitolu 8.
Jste-li připojení k poskytovateli nebo k síti, můžete rovněž stahovat
soubory nebo programy z Internetu nebo Intranetu.
Používání programu Pocket
Internet Explorer
Pomocí Pocket Internet Exploreru můžete i bez připojení k Internetu
prohlížet oblíbené mobilní stránky a kanály, které byly staženy do
přístroje. Můžete se také připojit k Internetu přes poskytovatele (ISP) nebo
prostřednictvím sítě.
Spuštění aplikace Pocket Internet Explorer:
1. Pro zobrazení služeb Pocket MSN
klikněte na
a zvolte Internet
Explorer.
Nové služby Pocket MSN
Klikněte pro návrat na předchozí stránku
Klikněte pro zastavení načítání nebo obnovení obsahu stránky
Kliknutím se dostanete na domovskou stránku Pocket Internet Explorer
Kliknutím zobrazíte Oblíbené (Favorites)
7-2
Kapitola 7
2. Kliknutím na tlačítko Domů
(Home) zobrazíte úvodní stránku
Pocket Internet Explorer, která
obsahuje odkazy na užitečné
webové stránky.
3. Pro přechod na konkrétní stránku
klikněte na jakékoliv webové
tlačítko.
Změna nastavení zobrazení
Změna nastavení zobrazení:
1. Pro zobrazení rozbalovacího menu
klikněte na Zobrazit (View).
2. Pro výběr možnosti zobrazení klikněte
na Uspořádání (Layout).
3. Kliknutím na Panel adresa (Address
Bar) zobrazíte panel pro webovou
adresu.
4. Zvolením položky Velikost textu (Text
Size) se zobrazí další rozbalovací
menu
Procházení stránek na Internetu
Procházení stránek na Internetu:
1. Vytvořte připojení k poskytovateli (ISP) nebo firemní síti s použitím
Připojení (Connections). Pro další podrobnosti čtěte kapitolu 8.
2. Pro připojení s možností procházení stránek proveďte jednu z
následujících akcí:
• Klikněte na tlačítko Oblíbené (Favorites) a zvolte oblíbenou stránku,
kterou chcete zobrazit.
• Klikněte na Zobrazit (View) a zvolte Panel adresa (Address Bar).
Zadejte adresu, kterou chcete zobrazit a klikněte Přejít (Go).
Pocket Internet Explorer
7-3
AvantGo kanály (AvantGo Channels)
AvantGo je volná, interaktivní služba poskytující přístup k personalizovanému obsahu tisíce oblíbených webových stránek. Do AvantGo se
můžete přihlásit přímo z Vašeho přístroje. Potom proveďte synchronizaci
se stolním počítačem nebo se připojte na Internet přímo a nahrajte obsah
stránek.
Pro více informací navštivte stránku http://avantgo.com/.
Aktivace AvantGo:
1. V aplikaci AvantGo na stolním PC
klikněte na Možnosti (Options).
2. V záložce Možnosti
Synchronizace (Sync Options)
zaškrtněte políčko AvantGo a
klikněte na OK.
ActiveSync automaticky
aktualizuje nastavení a provádí
synchronizaci s Vaším přístrojem.
POZNÁMKA Ujistěte se, že je Váš počítač připojen k Internetu.
3. Je-li synchronizace kompletní,
na obrazovce přístroje se zobrazí
domovská stránka AvantGo.
Spuštění AvantGo:
1. V aplikaci Pocket Internet Exploreru
na přístroji kliknutím na tlačítko
Oblíbené (Favorites) zobrazíte seznam
oblíbených položek.
2. Kliknutím na AvantGo kanály
(AvantGo Channels) přímo přejdete na
domovskou stránku AvantGo a uvidíte
několik nejpopulárnějších kanálů.
Přidání nebo odebrání kanálů:
Klikněte na Přidat (Add) nebo Odebrat (Remove) odkaz.
7-4
Kapitola 7
Složka Mobilní oblíbené položky
S Vaším stolním počítačem budou synchronizovány pouze položky
uložené ve složce Mobilní oblíbené (Mobile Favorites). Tato složka je
vytvořena automaticky při instalaci aplikace ActiveSync.
Oblíbené odkazy
V průběhu synchronizace se stolním počítačem je synchronizován seznam
odkazů ve složce Mobilní oblíbené (Mobile Favorites) na stolním počítači
se seznamem v aplikaci Pocket Internet Explorer v přístroji. Seznam
položek na obou počítačích je aktualizován při každé synchronizaci.
Pokud neoznačíte oblíbený odkaz jako mobilní oblíbený odkaz, do
přístroje bude uložen pouze okaz a pro prohlédnutí jeho obsahu se
budete muset připojit prostřednictvím poskytovatele (ISP) nebo sítě. Pro
více informací o synchronizaci čtěte nápovědu programu ActiveSync na
stolním počítači.
Mobilní oblíbené odkazy
Pokud na stolním počítači používáte Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo
novější, můžete do přístroje uložit mobilní oblíbené odkazy. Synchronizace
se stolním počítačem pak umožní to, že je obsah mobilních oblíbených
položek možné prohlížet i bez připojení k poskytovateli nebo ke stolnímu
počítači.
Pro rychlé vytváření mobilních oblíbených položek použijte plug-in
aplikace Internet Explorer který se instaluje společně s ActiveSync.
Pocket Internet Explorer
7-5
Vytvoření mobilní oblíbené položky:
1. V programu Internet Explorer na
Vašem stolním počítači klikněte na
Nástroje (Tools) a zvolte Vytvořit
mobilní oblíbenou položky (Create
Mobile Favorite).
2. Pro změnu jména odkazu, vložte do
položky Jméno (Name) nové jméno.
3. V políčku Aktualizovat (Update)
vyberte požadovaný plán aktualizace.
Toto nastavení je volitelné.
4. Klikněte na OK. Internet Explorer stáhne do přístroje nejnovější verzi
stránky.
5. Pokud chcete stáhnout stránky, které
jsou propojeny s mobilními oblínebými
odkazy, které jste vytvořili, pravým
tlačítkem myši v programu Internet
Explorer na stolním počítači klikněte
na mobilní oblíbenou položku a zvolte
Vlastnosti (Properties). V záložce
Stahování (Download) zvolte počet
úrovní odkazů, které chcete stahovat.
Z důvodu šetření pamětí svolte pouze
jednu úroveň.
6. Synchronizujte přístroj se stolním
počítačem. Obsah složky Mobilní oblíbené položky (Mobile Favorites)
v programu Internet Explorer je uložen na Váš přístroj.
NOTE
7-6
Pokud jste nezadali plán aktualizace v kroku 3, musíte pro
zachování aktuálnosti obsahu stránek na přístroji i stolním
počítači provádět manuální stahování obsahu stránek. Před
synchronizací s přístrojem klikněte v programu Internet
Explorer na stolním počítači na Nástroje (Tools) a zvolte
Synchronizovat (Synchronize). Uvidíte obsah, který byl
naposledy stažen na stolní počítač, v případě potřeby ho
můžete manuálně stáhnout. V aplikaci Internet Explorer
můžete do panelu nástrojů přidat tlačítko pro vytvoření
mobilní oblíbené položky. V aplikaci Internet Explorer na
stolním počítači klikněte na Zobrazit (View), zvolte Panely
nástrojů (Toolbars) a Přizpůsobit (Customize).
Kapitola 7
Šetření paměti přístroje
Mobilní oblíbené položky zabírají v přístroji paměť. Pro její úsporu:
• V nastavení oblíbených položek v možnostech programu ActiveSync
vypněte zobrazování obrázků, přehrávání zvuků nebo zabraňte
některým položkám, aby byly staženy do přístroje. Pro více informací
čtěte nápovědu programu ActiveSync (ActiveSync Help).
• Omezte počet stahovaných stránek. V programu Internet Explorer
na stolním počítači klikněte pravým tlačítkem na mobilní oblíbenou
položku, kterou chcete změnit, a zvolte Vlastnosti (Properties). Na
záložce Stahování (Download) zvolte jako počet propojených stránek,
které chcete stáhnout, hodnotu 0 nebo 1.
Prohlížení mobilních oblíbených položek a kanálů
Prohlížení mobilních oblíbených položek a kanálů:
1. Pro zobrazení seznamu oblíbených položek klikněte na
.
Klikněte na
oblíbenou položku,
kterou chcete
zobrazit
Kliknutím přidáte nebo odeberete složku nebo
oblíbený odkaz
2. Klikněte na oblíbenou stránku, kterou chcete zobrazit.
Uvidíte stránku, která byla stažena při poslední synchronizaci se
stolním počítačem. Není-li stránka v přístroji, oblíbená položka
není výrazná. Pro stažení stránky do přístroje musíte opět provést
synchronizaci se stolním počítačem nebo se pro zobrazení stránky
připojte k Internetu.
Pocket Internet Explorer
7-7
Přidávání/mazání mobilních oblíbených
položek a složek
Přidání oblíbené položky:
1. Pro zobrazení seznamu oblíbených
položek klikněte na .
2. Pro zobrazení obrazovky Oblíbené
(Favorite) klikněte na tlačítko Přidat/
Odebrat (Add/Delete).
3. Pro zobrazení obrazovky Přidat
oblíbenou položku (Add Favorite)
klikněte na tlačítko Přidat... (Add....)
4. Do políčka Jméno (Name) napište
jméno oblíbené položky.
5. Do políčka Adresa (URL) (Address
(URL)) zadejte URL adresu.
6. Z políčka Vytvořit v: (Create In:) vyberte
jméno složky, kam chcete oblíbenou
položku umístit.
7. Pro návrat do obrazovky Oblíbené
(Favorites) klikněte na Přidat (Add). Na
obrazovce se zobrazí i právě přidaná
oblíbená položka.
Smazání oblíbené položky:
1. Pro zobrazení seznamu oblíbených
položek klikněte na .
2. Pro zobrazení obrazovky Oblíbené
(Favorite) klikněte na tlačítko
Přidat/Odebrat (Add/Delete).
3. Vyberte položku, kterou chcete
odebrat, a klikněte na Smazat
(Delete).
4. Když jste dotázáni, zda chcete
oblíbenou položku trvale smazat,
klikněte na Ano (Yes).
7-8
Kapitola 7
Přidání složky:
1. Pro zobrazení seznamu oblíbených
položek klikněte na .
2. Pro zobrazení obrazovky Oblíbené
(Favorite) klikněte na tlačítko Přidat/
Odebrat (Add/Delete).
3. Klikněte na tlačítko Nová složka
(New Folder).
4. Zadejte jméno složky, kterou chcete
vytvořit.
5. Pro návrat na obrazovku Oblíbené
(Favorites) klikněte na Přidat (Add).
Na obrazovce se objeví i jméno
vytvořené složky.
Smazání složky:
1. Pro zobrazení seznamu oblíbených
položek klikněte na .
2. Pro zobrazení obrazovky Oblíbené
(Favorite) klikněte na tlačítko Přidat/
Odebrat (Add/Delete).
3. Vyberte složku, kterou chcete
odstranit a klikněte na Smazat
(Delete).
4. Když jste dotázáni, zda chcete
složku trvale smazat, klikněte na
Ano (Yes).
Pocket Internet Explorer
7-9
7-10
Kapitola 7
Kapitola 8
Připojte se
♦
Úvod ....................................................................... 8-2
♦
Připojení k internetu ............................................. 8-2
♦
Připojení k podnikové síti ..................................... 8-3
♦
Vytvoření připojení ................................................ 8-3
Modemové připojení................................................................. 8-3
VPN připojení ........................................................................... 8-4
Nastavení Proxy serveru ........................................................... 8-4
Připojení pomocí síťové karty ................................................... 8-5
♦
Ukončení připojení ............................................... 8-6
♦
Nastavení WAP brány ........................................... 8-6
♦
Použití pravidel vytáčení ...................................... 8-7
♦
Infračervené (IR) spojení ..................................... 8-8
Nastavení přenosu.................................................................... 8-8
Přijímání infračervených paprsků ............................................. 8-9
Vysílání infračervených paprsků ..............................................8-10
Připojte se
8-1
Úvod
Pokud se připojíte k Internetu nebo k podnikové síti v práci, můžete
provádět takové činnosti, jakými jsou procházení webových stránek na
Internetu nebo Intranetu, posílat nebo přijímat e-maily a krátké zprávy
nebo synchronizovat informace pomocí programu ActiveSync.
Připojit se můžete s využitím modemu, bezdrátové sítě nebo síťové karty
(Ethernet). Modemové spojení se používá pro vytvoření spojení s externím
modemem nebo přes mobilní telefon prostřednictvím mobilní sítě.
Přístroj má dvě hlavní skupiny nastavení připojení: Můj ISP (My ISP)
a Moje pracovní síť (My Work Network). Nastavení Můj ISP (My ISP)
je použito pro připojení k Internetu a nastavení Moje pracovní síť (My
Work Network) se používá pro připojení k privátní síti, jakou je například
podniková síť, kterou používáte v práci. Jednoduše vyplňte nastavení a
připravte se na zahájení připojení. Pro více informací čtěte části “Připojení
k Internetu” a “Připojení k podnikové síti”.
Spojení s jiným přístrojem můžete rovněž vytvořit pomocí funkce
Infračervené spojení (IR) a Blootooth. Pro více informací čtěte část
“Infračervené spojení” dále v této kapitole a kapitolu “Kapitola 9
Blootooth”.
Připojení k Internetu
Připojení k Internetu:
1. Od správce sítě zjistěte následující informace: telefonní číslo serveru
poskytovatele, uživatelské jméno a heslo.
2. Klikněte na , zvolte Nastavení (Settings), záložku Připojení
(Connections) a klikněte na Připojení (Connections).
3. V okně Můj ISP (My ISP) klikněte na Přidat nové modemové připojení
(Add a new modem connection).
4. Vytvořte modemové připojení. Pro více informací čtěte část “Vytvoření
modemového připojení”.
5. Pro zahájení připojení spusťte požadovaný program. Například pro
procházení webových stránek spusťte program Pocket Internet
Explorer. Přístroj se pak automaticky připojí.
POZNÁMKA Pro vytvoření připojení přes síťovou kartu nebo bezdrátové
připojení, přidejte připojení pod Moje pracovní síť (My Work
Network).
8-2
Kapitola 8
Připojení k podnikové síti
1. Od správce sítě získejte následující informace: telefonní číslo serveru,
uživatelské jméno a heslo.
2. Klikněte na , zvolte Nastavení (Settings), záložku Připojení
(Connections) a klikněte na Připojení (Connections).
3. V okně Moje pracovní síť (My Work Network) nastavte připojení přes
modem, síťovou kartu, bezdrátovou síť nebo VPN připojení. Pro přesný
postup čtěte část “Vytvoření připojení”.
4. Pro zahájení připojení spusťte požadovaný program. Například pro
procházení webových stránek spusťte program Pocket Internet
Explorer. Přístroj se pak automaticky připojí.
Vytvoření připojení
Modemové připojení
Vytvoření modemového připojení:
Od poskytovatele internetového připojení (ISP) nebo správce sítě získejte
následující informace: telefonní číslo, uživatelské jméno, heslo, jméno
domény a TCP/IP nastavení.
Pokud přístroj nemá přístup k mobilní síti, vložte modemovou kartu.
1. Klikněte na , zvolte Nastavení (Settings), záložku Připojení
(Connections) a klikněte na Připojení (Connections).
2. Pro vytvoření nového připojení, ať Můj ISP (My ISP) nebo Moje
pracovní síť (My Work Network), klikněte na Přidat nové modemové
připojení (Add a new modem connection). Dále se řiďte instrukcemi
průvodce novým připojením.
3. Pro zobrazení dodatečných informací pro každou obrazovku průvodce
nebo při změně nastavení klikněte na .
POZNÁMKA Pro změnu nastavení modemového připojení, ať už Můj
ISP (My ISP) nebo Moje pracovní síť (My Work Network),
klikněte na Správa existujících připojení (Manage existing
connections). Zvolte požadované modemové připojení,
Připojte se
8-3
VPN připojení
VPN připojení (virtuální privátní síť) Vám pomáhá bezpečně se připojit k
serverům, např. do firemní sítě, prostřednictvím Internetu. Od správce sítě
zjistěte přihlašovací jméno, heslo, jméno domény, TCP/IP nastavení a doménové
jméno nebo IP adresu VPN serveru.
Vytvoření spojení k VPN serveru:
1. Klikněte na , zvolte Nastavení (Settings), záložku Připojení (Connections)
a klikněte na Připojení (Connections).
2. Pro vytvoření nového VPN připojení, klikněte v okně Moje pracovní síť
(My Work Network) na Přidat nové VPN připojení (Add a new VPN server
connection) a řiďte se instrukcemi na obrazovce.
3. Pro zobrazení dodatečných informací pro každou obrazovku průvodce nebo
při změně nastavení klikněte na
.
POZNÁMKA Pro změnu nastavení modemového připojení pro Moje pracovní
síť (My Work Network), klikněte na Správa existujících připojení
(Manage existing connections) a záložku VPN. Zvolte požadované
VPN připojení, klikněte na Nastavení (Settings) a řiďte se
instrukcemi na obrazovce.
Nastavení Proxy serveru
Pokud jste připojení k poskytovateli (ISP) nebo privátní síti, v průběhu
synchronizace by měl Váš přístroj stáhnout správné nastavení proxy z Vašeho
PC. Pokud toto nastavení na PC uloženo není, nebo je třeba ho změnit, zjistěte
od poskytovatele (ISP) nebo správce sítě jméno proxy serveru, typ serveru,
port, typ socketů používaných protokolem a uživatelské jméno a heslo.
Změna nastavení proxy serveru:
1. Klikněte na OKNO, zvolte Nastavení (Settings), záložku Připojení
(Connections) a klikněte na ikonu Připojení (Connections).
2. V kategorii Moje pracovní síť (My Work Network) klikněte na Upravit můj
proxy server (Edit my proxy server).
3. Zaškrtněte políčka u Tato síť je připojena k Internetu (This network connects
to the Internet) a Tato síť pro připojení k Internetu používá proxy server (This
network uses a proxy server to connect to the Internet).
4. Do políčka Proxy server zadejte jméno proxy serveru.
5. Pro změnu nastavení serveru a portu pro HTTP, WAP, Secure WAP a Sockety
klikněte na Pokročilé (Advanced).
6. Až jste hotovi, klikněte na OK.
8-4
Kapitola 8
Připojení pomocí síťové karty
Síťovou kartu (Ethernet) použijte pro přímé připojení k síti. Jakmile jste
jednou připojeni, můžete prohlížet obsah Internetu nebo Intranetu nebo
stahovat e-maily. Pro přístroj už nemusíte vytvářet nové připojení. Pro více
informací navštivte správce sítě. Ujistěte se, že koupíte a konfigurujete
síťovou kartu, která je kompatibilní s Vaším přístrojem.
Nastavení síťové karty:
1. Od Vašeho správce sítě získejte následující informace: uživatelské
jméno, heslo a jméno domény.
2. Vložte síťovou kartu do přístroje.
3. Při prvním vložení karty se automaticky objeví okno nastavení sítě,
takže kartu můžete nakonfigurovat. Pokud se okno neobjeví nebo
chcete-li nastavení změnit později, klikněte na , zvolte Nastavení
(Settings), záložku Připojení (Connections) a klikněte na Síťové karty
(Network Cards).
4. Pokud potřebujete zadat specifické informace o serveru, zvolte
příslušný adaptér a klikněte na Vlastnosti (Properties). Většina sítí
používá DHCP, takže byste neměli tato nastavení měnit, pokud k tomu
nebudete správcem sítě vyzváni.
5. Pokud je to nezbytné, připojte síťovou kartu k síti s využitím síťového
kabelu. Pro více informací čtěte dokumentaci dodanou společně se
síťovou kartou.
6. Pro připojení vložte síťovou kartu a začněte používat požadovaný
program. Například pro procházení webových stránek spusťte
program Pocket Internet Explorer. Přístroj se pak automaticky připojí.
Pokud používáte síťovou kartu se dvěmi sítěmi, jako jsou privátní síť v
práci a jedna síť doma pro Internet, potřebujete změnit nastavení sítě,
ke které se chcete právě připojit.
POZNÁMKA Pokud budete chtít zjistit nastavení proxy serveru a VPN
připojení, navštivte Vašeho správce sítě.
Připojte se
8-5
Ukončení připojení
• Jste-li připojení přes modem nebo VPN, klikněte na šipky v navigačním
panelu a zvolte Odpojit (Disconnect).
• Jste-li připojení přes kabel nebo synchronizační kolébku, odpojte
přístroj od kabelu nebo synchronizační kolébky.
• Jste-li připojení přes infračervené spojení, umístěte přístroj z dosahu
přístroje nebo počítače, ke kterému jste připojení.
• Jste-li připojení přes síťovou kartu (Ethernet), vyjměte kartu z přístroje.
• Jste-li připojení přes bezdrátovou síť, spojení vypněte.
Nastavení WAP brány
Pro přístup na WAPové stránky pomocí aplikace Pocket Internet Explorer
musíte přístroj nastavit pro používání WAP brány. Pro vytvoření nové
skupiny připojení k Internetu s WAP bránami proveďte následující kroky:
POZNÁMKA Některé modely přístroje nepodporují funkci prohlížení
WAPových stránek.
1. Od poskytovatele Internetu (ISP) získejte následující informace: telefonní
číslo serveru ISP, uživatelské jméno a heslo. Kontaktujte také Vašeho
poskytovatele mobilních služeb pro zjištění jména Vašeho WAP serveru a
čísla portu.
2. Klikněte na , zvolte Nastavení (Settings), záložku Připojení
(Connections) a klikněte na ikonu Připojení (Connections) a potom na
záložku Úkoly (Tasks).
3. Klikněte na Upravit můj proxy server (Edit my proxy server). Pokud proxy
server zatím není vytvořen, klikněte na Vytvořit můj proxy server (Set up
my proxy server).
4. V okně Programy, které se automaticky připojují k Internetu, by měly
používat připojení s využitím (Programs that automatically connect to the
Internet should connect using), klikněte na Nový (New) a zadejte jméno
pro ISP připojení.
5. V záložce Proxy nastavení (Proxy settings) zvolte Tato síť se připojuje k
Internetu (This network connects to the Internet) a Tato síť používá pro
připojení k Internetu proxy server (This network uses a proxy server to
connect to the Internet).
6. Je-li třeba, v políčku Proxy server zadejte jméno proxy serveru.
7. Klikněte na Pokročilé (Advanced).
8. V okně WAP zadejte Jméno serveru WAP brány (WAP gateway server
name). Zadejte také číslo portu. Nejběžněji používané číslo portu pro WAP
je 9201.
8-6
Kapitola 8
9. Vytvořte modemové připojení, viz část “Vytvoření připojení”. Pokud
je to nezbytné, nastavte pravidla vytáčení (viz část “Použití pravidel
vytáčení”).
10. Pokud přístroj nemá připojení k mobilní síti, vložte modemovou kartu.
Použití pravidel vytáčení
V závislosti na tom, kde se právě nacházíte, mohou být někdy při vytáčení
požadována dodatečná čísla. Například, pokud provádíte vytáčení z
práce, často musíte vytočit prefix 9, nebo číslo oblasti.
Aby se zabránilo vytváření nového modemového připojení pro každý
takový případ, pro jednotlivá místa nastavte pravidla vytáčení. Na přístroji
jsou již vytvořená tři místa pro potřeby vytáčení - Z domu (Home), Mobilní
(Mobile) a Z práce (Work). Můžete si také vytvořit místa vlastní. Pokud se
nemůžete připojit, přístroj Vám nabídne možnost změny místa vytáčení.
1. Klikněte na , zvolte Nastavení (Settings), záložku Připojení
(Connections), klikněte na ikonu Připojení (Connections) a potom na
záložku Pokročilé (Advanced).
2. Klikněte na Pravidla vytáčení... (Dialing rules...).
3. Klikněte na políčko vedle Použití pravidel vytáčení (Ude dialing rules).
4. Vyberte místo.
• Z domu (Home) - číslo je vytáčeno jako místní hovor bez prefixu 9
• Z práce (Work) - číslo je vytáčeno jako místní hovor s prefixem 9.
POZNÁMKA Pro vytvoření nového místa klikněte na Nový (New) a řiďte
se instrukcemi na obrazovce. Chcete-li kdykoliv zobrazit
doplňující informace, klikněte na
Připojte se
.
8-7
Infračervené (IR) spojení
Nastavení přenosu
Nastavení přenosu:
1. Klikněte na
a zvolte Nastavení
(Settings).
2. Klikněte na záložku Připojení
(Connections).
3. Pro zobrazení obrazovky Nastavení
(Settings) klikněte na ikonu IR paprsek
(Beam).
4. Implicitně se přístroj při detekci
příchozího IR přenosu dotáže na jeho
přijetí. Pokud nechcete, aby přístroj
rozpoznával nebo přijímal příchozí IR
paprsky, odznačte políčko Přijímat
všechny příchozí IR paprsky (Receive
all incoming beams).
8-8
Kapitola 8
Přijímání infračervených paprsků
Přijmutí souboru prostřednictvím infračerveného
přenosu:
1. V obrazovce nastavení přenosu klikněte na odkaz Přijímat infračervené
paprsky (Receive an infrared beam). Přístroj potom sám hledá jiné
přístroje, které používají infračervený přenos. Pokud chcete tuto
činnost přerušit, kliknete na Storno (Cancel).
2. Pokud přístroj nenašel jiný přístroj, který by vysílal, objeví se
informační zpráva. Pro zavření předchozí obrazovky klikněte na Zavřít
(Close).
2. Pokud se v dosahu objeví přístroj
posílající soubor, objeví se zpráva
se žádostí, zda si přejete soubor
přijmout. Kliknutím na Ano (Yes) bude
soubor přijat, kliknutím na Ne (No)
bude přenos zamítnut.
POZNÁMKA
Připojte se
Ujistěte se, že oba
infračervené porty jsou
na sebe namířeny, že
přenosu nic nepřekáží a
že jsou porty navzájem v
dosahu.
8-9
Vysílání infračervených paprsků
Vysílání infračervených paprsků:
1. Kliknete a přidržte dotykové pero na souboru, který chcete odeslat,
a v rozbalovacím menu klikněte na Odeslat soubor přes IR... (Beam
File...).
2. Namiřte infračervené porty na sebe a zajistěte, že přenosu nic
nepřekáží a že jsou porty navzájem v dosahu.
Pokud tomu tak není, budete na to upozorněni.
Pokud je infračervený port nalezen, objeví se zpráva, která indikuje
proces odesílání dat.
Jakmile je přenos dokončen, objeví se zpráva Hotovo (Done).
8-10
Kapitola 8
Chapter 9
Bluetooth®
♦
Představení Bluetooth® ....................................... 9-2
Bluetooth pro Windows CE (BTW-CE) ..................................... 9-2
Ikona Bluetooth ........................................................................ 9-2
♦
Nastavení Bluetooth ............................................. 9-3
Obecné ..................................................................................... 9-3
Dostupnost ............................................................................... 9-3
Přenos souborů ........................................................................ 9-4
Výměna informací ..................................................................... 9-4
Sériový port .............................................................................. 9-4
Osobní síťový server ................................................................. 9-5
Audio brána .............................................................................. 9-5
O Bluetooth .............................................................................. 9-5
♦
Správce Bluetooth ................................................ 9-6
Průvodce připojením Bluetooth................................................ 9-7
Výměna vizitek .......................................................................... 9-8
♦
Vzdálené služby .................................................... 9-9
Bezdrátový sériový port ........................................................... 9-9
Vytáčené připojení ...................................................................9-10
Průzkumník Bluetooth .............................................................9-11
Posílání dat přes Bluetooth .....................................................9-14
Vytáčení přes Bluetooth...........................................................9-15
Bluetooth osobní síť ................................................................9-16
Bluetooth®
9-1
Přestavení Bluetooth®
Bluetooth je technologie umožňující bezdrátovou komunikaci na
krátké vzdálenosti. Jí vybavená zařízení si mohou vyměňovat data na
vzdálenost až 10 m (30 stop) bez nutnosti fyzického propojení.
Na rozdíl od komunikace pomocí infračerveného portu není nutno
namířit žádné porty proti sobě, zařízení musí být pouze ve vzájemné
vzdálenosti do asi 10 m. Mohou být umístěna dokonce v různých
místnostech, stačí, aby byla ve vzájemném dosahu.
POZNÁMKA Jestliže máte problémy s použitím Bluetooth při orientaci
displeje na šířku, změňte orientaci na výšku. Více detailů
valeznete na straně 2-19.
Bluetooth® pro Windows® CE (BTW-CE)
BTW-CE je řešením, které jednoduše integruje technologii Bluetooth do
přístroje, který používá operační systém Pocket PC.
Technologie Bluetooth umožňuje Vašemu kapesnímu počítači:
•
•
•
•
•
Vyhledat ostatní přístroje s Bluetooth nacházející se v dosahu.
Zjistit, jaké služby toto zařízení poskytuje.
Připojit se, využít a odpojit se od tohoto přístroje.
Povolit nebo zakázat jednotlivé služby.
Používat bezpečnostní funkce, jako jsou autentifikace, autorizace a
šifrování.
Ikona Bluetooth
Ikona Bluetooth se nachází v pravém
dolním rohu obrazovky Dnes (Today).
Je-li Bluetooth v provozu, ikona je modrá
a LED kontrolka Bluetooth na levé straně
přístroje bliká modře .
Není-li Bluetooth v provozu, ikona je šedá s
červeným X v jejím pravém dolním rohu .
Kliknutím na ikonu se zobrazí menu, které
umožňuje:
• zapnout nebo vypnout Bluetooth
• spustit Správce Bluetooth (Bluetooth
Manager)
• změnit nastavení Bluetooth
9-2
Ikona Bluetooth
Kapitola 9
Nastavení Bluetooth
Změna Bluetooth nastavení:
1. Pro zobrazení menu Bluetooth klikněte
na v pravém dolním rohu obrazovky
Dnes (Today).
2. Klikněte na Nastavení Bluetooth
(Bluetooth Settings).
3. Pro provedení požadovaného
nastavení klikněte na některou záložku
na spodní straně okna.
Obecné
Umožňuje:
• zvolit uživatelský profil
• zjistit stav Bluetooth (zapnuto/
vypnuto)
• zapnout nebo vypnout Bluetooth
• kliknout na odkaz na Manažera
Bluetooth
Dostupnost
Umožňuje:
• nastavit jméno přístroje
• zobrazit adresu pro Bluetooth zařízení
(Bluetooth Device Address (BDA))
• vybírat vzdálené přístroje, ke kterým
se chcete připojit
• nastavit, zda chcete, aby Váš přístroj
byl viditelný pro jiná zařízení
Bluetooth®
9-3
Přenos souborů
Umožňuje upravit nastavení pro přenos
souborů a nastavit nejvyšší možnou
úroveň adresářů, které mohou být
přístupné pro ostatní přístoje.
Více informací najdete v části “Vzdálené
služby”.
Výměna informací
Umožňuje upravit nastavení služby a
nastavit implicitní vizitku.
Sériový port
Umožňuje upravit nastavení služby
a zobrazit adresy sériového portu.
Přiřazení portů nemohou být změněna.
Více informací najdete v části “Vzdálené
služby”.
9-4
Kapitola 9
Osobní síťový server
Umožňuje upravit nastavení služby pro
osobní síťový server.
Více informací najdete v části “Vzdálené
služby”.
Audio brána
Umožňuje upravit nastavení služby pro
audio bránu.
O Bluetooth
Zobrazuje informace o Bluetooth pro
Windows CE (BTW-CE) včetně verze,
autorských práv, adres webových
stránek, e-mailu technické podpory
a tlačítka Pokročilé (Advanced). Pod
tlačítkem Pokročilé (Advanced) se
skrývají informace o jednotlivých
programových modulech, které tvoří
BTW-CE.
Informace na obrazovce nelze změnit.
Bluetooth®
9-5
Správce Bluetooth
Správce Bluetooth umožňuje vytvářet, spravovat a používat
Bluetooth pro připojování ke vzdáleným přístrojům.
Spuštění správce Bluetooth:
1. Pro zobrazení menu Bluetooth klikněte
na v pravém dolním rohu obrazovky
Dnes (Today).
2. Zvolte Manažer Bluetooth (Bluetooth
Manager).
Obrazovka Moji zástupci (My Shortcuts) zobrazuje seznam
přednastavených připojení, jsou-li taková. Pro připojení k jiným přístrojům
pomocí Bluetooth klikněte na Nový > Připojit (New > Connect).
Obrazovka Aktivní připojení (Active Connections) ukazuje aktivní příchozí
a odchozí připojení.
Kliknutím nastavíte možnosti výměny vizitek
Kliknutím spustíte průvodce připojením Bluetooth
Kliknutím zobrazíte možnosti zobrazení
Kliknutím přidáte nebo odstraníte spárované přístroje
Kliknutím vytvoříte nové připojení
9-6
Kapitola 9
Průvodce připojením Bluetooth
Průvodce připojením Bluetooth Vám usnadňuje proces vytvoření
spojení se vzdálenými Bluetooth zařízeními.
Spuštění průvodce připojením Bluetooth
1. Ve Správci Bluetooth klikněte na
v
příkazové liště. Zobrazí se obrazovka
průvodce připojením Bluetooth.
2. Zvolte typ připojení, které chcete
vytvořit. Klikněte na Další (Next).
Pokud nechcete v procesu vytváření
připojení pokračovat, klikněte na
Storno (Cancel).
POZNÁMKA Pro více informací o Bluetooth čtěte online nápovědu
Bluetooth®
9-7
Výměna vizitek
Funkce Výměna vizitek umožňuje:
• zasílat vizitky vzdáleným přístrojům
• přijímat vizitky od vzdálených přístrojů
• vyměňovat vizitky s jedním nebo více vzdálenými přístroji
Spuštění obrazovky Výměna
vizitek:
1. Klikněte na
na příkazové liště
Správce Bluetooth.
2. Zvolte akci, kterou chcete provést.
POZNÁMKA Pro nastavení výměny informací klikněte na odkaz Vybrat
vizitku (Select the business card) na této obrazovce.
9-8
Kapitola 9
Vzdálené služby
Bezdrátový sériový port
Použití bezdrátového Bluetooth sériového portu je stejné jako použití
sérioového spojení pomocí fyzického kabelu. Stejně jako v případě kabelu
musíte aplikaci nakonfigurovat tak, aby sériový port mohla používat.
Konfigurace Bluetooth sériového portu:
1. Pro zobrazení menu Bluetooth
klikněte na v pravém dolním
rohu obrazovky Dnes (Today).
2. Klikněte na Nastavení Bluetooth
(Bluetooth Settings) a zvolte
záložku Sériový port (Serial Port).
3. Všimněte si, že odchozí COM
port (Outbound COM Port) má
přiřazenu hodnotu 6, a nastavte
aplikaci tak, aby data přes
Bluetooth posílala na tento port.
POZNÁMKA Více informací o nastavení odchozího COM portu pro
aplikaci najdete v dokumentaci aplikace.
4. Bluetooth sériové připojení otevřete z obrazovky Správce Bluetooth,
záložky Moji zástupci (My Shortcuts).
5. Posílejte/přijímejte data z aplikace.
Bluetooth®
9-9
Vytáčené připojení
Vytáčené připojení umožňuje připojit se ke vzdálenému počítači přes
telefonní linku. Jakmile jste jednou připojeni, můžete procházet Internetm,
kontrolovat/číst e-maily atd.
POZNÁMKA Vzdálené zařízení Bluetooth, které bude poskytovat vytáčené
připojení, by mělo mít přístup k telefonní síti, ať už klasické
nebo mobilní, a mělo by být schopno odpovědět na volání.
Přístroje, které mohou poskytovat službu vytáčeného spojení:
• Mobilní telefony podporující Bluetooth
• Stolní počítače připojené k telefonní síti podporující Bluetooth
• Bluetooth modemy
Vytvoření vytáčeného připojení:
1. Vytvořte připojení k přístroji, který bude poskytovat vytáčené připojení.
Pro více informací čtěte část “Průvodce připojením Bluetooth” na
straně 9-7.
2. Klikněte na
a zvolte Správce Bluetooth.
3. V obrazovce Moji zástupci (My Shortcuts) klikněte a přidržte zástupce
Vytáčené připojení (Dial-up Networking Connection) a z rozbalovacího
menu zvolte Připojit (Connect).
4. Na první obrazovce Bluetooth: Vytáčené připojení (Bluetooth: Dial-up
Connection) dvakrát klikněte na Nové připojení... (New Connection...)
nebo zvolte Nové připojení (New Connection) a klikněte na OK.
5. Na další obrazovce zadejte následující informace:
•
Jméno připojení
•
Kód země (pokud nastavujeme připojení do zahraničí)
•
Kód oblasti (pokud nastavujeme připojení mimo implicitní oblast)
•
Telefonní číslo, které bude vytáčeno
6. Klikněte na OK.
7. Pro dokončení procesu vytváření připojení zadejte na dalších
obrazovkách požadované informace.
8. Je-li připojení aktivní, spusťte na přístroji webový prohlížeč.
9-10
Kapitola 9
Průzkumník Bluetooth
Průzkumník Bluetooth se automaticky objeví po vytvoření spojení pro
přenos souborů.
Tato služba umožňuje provádět následující operace:
•
•
•
•
Procházet adresářovou strukturu na vzdáleném přístroji
Zobrazovat soubory a složky na vzdáleném přístroji
Vytvářet nové složky na vzdáleném přístroji
Posílat soubory, kopírovat nebo stahovat soubory ze vzdáleného
přístroje
• Mazat soubory na vzdáleném přístroji
POZNÁMKA Operace se soubory na vzdáleném přístroji jsou omezeny
konfigurací kořenového adresáře FTP a jeho podadresářů.
Průzkumník Bluetooth také umožňuje nastavit složku v přístroji, kam
budou ukládány příchozí soubory. Tuto složku můžete nastavit pro
každého ze zástupců připojení. Více informací najdete v části “Nastavení
místní složky” na straně 8-13.
Menu Průzkumníka Bluetooth
Soubor (File)
Nástroje (Tools)
Odeslat soubor... (Send a File...)
Vytvořit složku (Create a Folder)
Stáhnout (Get)
Smazat (Delete)
Nastavení místní složky (Set Local Folder)
Obnovit (Refresh)
Změna adresáře na vzdáleném přístroji:
1. Pro pohyb směrem dolů v adresářové struktuře na vzdáleném přístroji
v hlavním okně Průzkumníha Bluetooth klikněte na Nová zložka (New
Folder).
2. Pro pohyb směrem vzhůru v adresářové struktuře na vzdáleném
přístroji klikněte na symbol šipky dolů vpravo od aktuálně vybrané
složky a z rozbalovacího seznamu zvolte Nová složka (New Folder).
Bluetooth®
9-11
Tvorba složek na vzdáleném zařízení:
1. Zvolte složku, do které chcete umístit novou složku.
2. Z menu Soubor (File) klikněte na Vytvořit složku (Create Folder).
3. Na místo rozsvíceného názvu Nový soubor (New Folder) zadejte název nové
složky.
Odeslání souboru na vzdálený přístroj:
1. Pro zobrazení obrazovky Otevřít (Open) v menu Soubor (File) klikněte na
Odeslat soubor... (Send File).
Obrazovka Otebřít (Open) obsahuje následující:
Složka (Folder) - klikněte na šipku dolů a zvolte složku, která obsahuje
soubor určený k odeslání
Typ (Type) - implicitní a jediná volba je “Všechny soubory (*.*)” (“All Files (*.*)”)
Seznam souborů ve vybrané složce (A list of files in the selected folder)
- klikněte na jméno souboru, který chcete odeslat
Tlačítko Storno (Cancel) - zruší operaci posílání souboru
2. Klikněte na požadovanou operaci.
Soubor, který jste vybrali, bude po kliknutí automaticky odeslán, opětovně se
pak objeví Průzkumník Bluetooth.
Stažení souboru ze vzdáleného přístroje:
1. Zvolte složku obsahující požadovaný soubor.
2. Klikněte na soubor, který chcete stáhnout nebo zkopírovat.
3. V menu Soubor (File) klikněte na Stáhnout (Get).
nebo
Klikněte a podržte požadovaný soubor a ze zobrazeného rozbalovacího
menu vyberte Stáhnout (Get).
Soubor je zkopírován do místní složky uvedené v políčku Místní složka (Local
Folder) na spodní straně obrazovky.
Smazání souboru ze vzdáleného přístroje:
1. Klikněte na soubor, který chcete smazat.
2. V menu Soubor (File) klikněte na Smazat (Delete).
3. V potvrzujícím dialogovém okně klikněte na OK
nebo
Klikněte a přidržte požadovaný soubor a ze zobrazeného rozbalovacího
menu vyberte Smazat (Delete).
9-12
Kapitola 9
Nastavení místní složky pro příchozí soubory:
1. V menu Nástroje (Tools) klikněte na Nastavit místní složku (Set Local
Folder).
2. Pro přechod do požadované složky použijte rozbalovací menu v horní
straně obrazovky.
3. Pro návrat na hlavní obrazovku Průzkumníka Bluetooth klikněte na OK.
Políčko Místní složka (Local Folder) bude změněno na základě toho,
co bylo právě provedeno.
POZNÁMKA Informace o místní složce je propojena s aktuálně otevřeným
zástupcem a je uložena v aktivním profilu. Místní složku je
možné nastavit zvlášť pro každého zástupce připojení.
Pro aktualizování seznamu zobrazených souborů a složek na vzdáleném
přístroji jednoduše klikněte na Obnovit (Refresh) v menu Nástroje (Tools).
Bluetooth®
9-13
Posílání dat přes Bluetooth
Přes Bluetooth můžete pohodlně posílat kontakty z aplikace Pocket
Outlook, položku kalendáře a úkoly, individuálně i hromadně.
Posílání dat přes Bluetooth:
1. Klikněte na
a zvolte buď
Kontakty (Contacts), Kalendář
(Calendar) nebo Úkoly (Tasks).
2. Označte položku, kterou chcete
odeslat na vzdálený přístroj.
3. Klikněte a přidržte položku a
z rozbalovacího menu zvolte
Poslat přes Bluetooth (Send via
Bluetooth).
nebo
Na příkazové liště klikněte
na Nástroje (Tools) a zvolte
Poslat přes Bluetooth (Send via
Bluetooth).
4. Na obrazovce Výběr Bluetooth
přístroje (Select a Bluetooth
Device) klikněte na cílové
umístění a klikněte na OK.
9-14
Kapitola 9
Vytáčení přes Bluetooth
Volba výtáčení přes Bluetooth umožňuje výběr kontaktu ze seznamu
kontaktů aplikace Pocket Outlook a také vytočení kontaktního telefonního
čísla připojeným přístrojem. Pokud je ke kontaktu přidruženo více než
jedno telefonní číslo, zvolte nejprve to z nich, které chcete vytočit.
Telefonní číslo můžete před vytočením také upravit.
Vytočení přes Bluetooth:
1. V obrazovce Kontakty (Contacts) aplikace Pocket Outlook klikněte a
přidržte kontakt a zvolte Vytočit přes Bluetooth (Dial via Bluetooth).
2. Pokud je přístroj připojen k více než jednomu mobilnímu telefonu nebo
pokud nemáte telefon vybrán, klikněte na ikonu vedle Vybrat telefon
(Select a phone) a vyberte telefon, který chcete použít.
3. Vyberte číslo, které chcete vytočit a klikněte na Vytočit číslo (Dial
Number).
4. Pro upravení čísla klikněte na Upravit číso (Edit number) a proveďte
požadované změny. Pro návrat do předchozí obrazovky klikněte na
OK.
POZNÁMKA Pokud upravíte telefonní číslo, objeví se dialogové okno,
kde buď potvrdíte, nebo zamítnete požadavek na uložení
provedené změny.
5. Klikněte na Vytočit číslo (Dial Number).
Jakmile je číslo odesláno mobilnímu telefonu, spojení je ukončeno.
Jakmile mobilní telefon dokončí vytáčení, můžete ho používat běžným
způsobem.
Bluetooth®
9-15
Bluetooth osobní síť
Bluetooth osobní síť je privátní, dočasná ad-hoc síť skládající se až z osmi
přístrojů. Bluetooth osobní síť umožňuje snadnou výměnu informací, která
normálně vyžaduje TCP/IP síť. Většina komunikačních nástrojů, multiplayer her apod. jsou v prostředí Bluetooth osobní sítě plně funkční.
Bluetooth privátní sítě podléhají těm samým bezpečnostním nastavením
(dostupnost služby, autorizace, autentifikace a šifrování), které řídí ostatní
komunikaci přes Bluetooth.
Jedno zařízení s Bluetooth musí být hostitelem sítě. Ostatní zařízení
se připojují jako klienti. Hostitel může přijímat nebo zamítat požadavky
klientů na základě individuálního nastavení.
Vytvoření Bluetooth osobní sítě:
1. V Správci Bluetooth Zvolte Nový
> Připojit > Připojit se k osobní síti
(New > Connect > Join a personal
network). Klikněte na Další (Next).
2. V obrazovce průvodce zvolte Hostit
osobní síť (Host a personal network) a
klikněte na Další (Next).
3. Pokud je to vyžadováno, přidejte
do Bluetooth osobní sítě vzdálené
přístroje.
a. Klikněte na tlačítko Přidat (Add)
a zvolte přístroje, které chcete
přidat.
b. Pokud je třeba, přidejte další
přístroje. V síti může být včetně
hostitele až osm přístrojů.
4. Po přidání přístrojů klikněte pro
dokončení nastavení na OK a
uzavřete průvodce.
POZNÁMKA Přidávání přístrojů je volitelné. Při konfiguraci hostitele není
přidání přístrojů nutné. Připojení do osobní sítě jim můžete
umožnit kdykoliv později.
9-16
Kapitola 9
Připojení se k osobní síti:
1. V Správci Bluetooth Zvolte Nový
> Připojit > Připojit se k osobní
síti (New > Connect > Join a
personal network). Klikněte na
Další (Next).
2. V obrazovce průvodce zvolte
Připojit se k osobní síti (Join a
personal network) a klikněte na
Další (Next). Objeví se prohlížeč
Bluetooth.
3. Zvolte hostitele osobní sítě
a klikněte na Další (Next) pro
vytvoření připojení do osobní
sítě. Pokud je vyžadováno IP
nastavení sítě, zvolte Použít
serverem přiřazenou IP adresu
(Use server-assigned IP address)
a klikněte na OK.
Bluetooth®
9-17
9-18
Kapitola 9
Kapitola 10
Používání Wi-Fi®
♦
Představení Wi-Fi Wi-Fi® .....................................10-2
♦
Přístup ke službě Wi-Fi ........................................10-2
♦
Používání Wi-Fi .....................................................10-2
Zapnutí Wi-Fi ...........................................................................10-2
Nastavení bezdrátové sítě .......................................................10-3
Přidání bezdrátové sítě ............................................................10-4
Připojení se k síti .....................................................................10-6
♦
Informace o Wi-Fi .................................................10-7
Stav Wi-Fi (Wi-Fi Status)..........................................................10-7
Průzkum stanic (Site Survey) ...................................................10-9
IP informace ..........................................................................10-10
O Wi-Fi (About) ...................................................................... 10-11
Používání Wi-Fi®
10-1
Představení Wi-Fi®
MyPal nabízí službu Wi-Fi® (Wireless Fidelity), která umožňuje připojení
k bezdrátové lokální síti a k Internetu. Používá standard IEEE 802.11b pro
bezdrátové LAN sítě a připojuje se rychlostí až 11 Mbps k přístupovému
bodu (v režimu infrastruktury) nebo k jinému bezdrátovému zařízení (režim
Ad-hoc).
Přístup ke službě Wi-Fi
Ke službě Wi-Fi můžete snadno přistupovat pomocí ikony Wi-Fi na
obrazovce Dnes (Today). Kliknutím zobrazíte menu, které Vám umožní:
• zapnout nebo vypnout bezdrátovou
síť
• zobrazit informace týkající se Wi-Fi
• upravit Wi-Fi nastavení
POZNÁMKA Službu Bluetooth
i Wi-Fi můžete
používat zároveň.
Wireless LAN icon
Používání Wi-Fi
Zapnutí Wi-Fi
Zapnutí Wi-Fi:
1. Kliknete na ikonu
na příkazové
liště.
2. Zvolte Zapnout Wi-Fi (Turn Wi-Fi
On). Systém automaticky vyhledá
dostupné bezdrátové sítě, které se
nacházejí v dosahu.
10-2
Kapitola 10
3. Se seznamu nalezených
bezdrátových sítí zvolte tu, ke které
se chcete připojit.
4. Pro síť, ke které se chcete připojit,
zvolte buď Internet (The Internet)
nebo V práci (Work).
5. Klikněte na Připojit (Connect). Přístroj
se připojí ke zvolené síti.
Nastavení bezdrátové sítě
Nastavení bezdrátové sítě:
1. Po vybrání sítě pro připojení klikněte
místo na Připojit (Connect) na
Nastavení (Settings).
2. Klikněte na dostupné bezdrátové sítě
a proveďte požadované změny.
Pokud síť, kterou chcete nastavit, není
v seznamu, klikněte na Přidat novou...
(Add New...).
Pro více informací, jak přidat
bezdrátovou síť, čtěte následující části
kapitoly.
3. Klikněte na OK.
Používání Wi-Fi®
10-3
Nastavení síťového adaptéru:
1. Klikněte na záložku Síťové adaptéry
(Network Adapters).
2. Pro dostupné adaptéry ze seznamu
proveďte požadované změny.
3. Až jste hotovi, klikněte na OK.
4. Po změně nastavení síťového
adaptéru se objeví zpráva, která
informuje o tom, ja odebrat a znovu
nainstalovat síťovou kartu tak, aby
se projevily provedené změny. Pro
zavření okna klikněte na OK.
Přidání bezdrátové sítě
Pokud se přístroji nepodaří automaticky rozpoznat bezdrátovou síť
pro připojení, můžete síť přidat, pokud víte, jaké je její nastavení. To
si před zahájením nastavování zjistíte od Vašeho správce sítě.
Přidání bezdrátové sítě:
1. Otevřete okno Nastavení bezdrátové
sítě (Configure Wireless Network):
Nastavení
• kliknutím na
(Settings) v hlášení, že bylo
nalezeno více sítí (Multiple
Networks Detected).
nebo
• kliknutím na WIFI a zvolením
Nastavení Wi-Fi (Configure Wi-Fi).
10-4
Kapitola 10
2. V seznamu bezdrátových sítí klikněte
na Přidat novou... (Add new...).
3. Pro zadání Jména sítě (Network
name) použijte vstupní panel.
4. Jako síť, ke které se chcete připojit
přes bezdrátovou síť, vyberte
Internet (The Internet) nebo V práci
(Work).
5. Pokud se chcete připojit k jinému
bezdrátovému zařízení (režim Adhoc), zakrtněte možnost Toto je
připojení zařízení k zařízení (ad-hoc)
(This is a device-to-device (ad-hoc)
connection).
V ostatních případech pro nastavení
bezpečnosti sítě klikněte na záložku
Síťový klíč (Network Key).
3
4
5
6. Na záložce Síťový klíč (Network
Key) zvolte pro síť, kterou chcete
přidat, nastavení Autentifikace
(Authentication) a Šifrování (Data
Encryption).
POZNÁMKA Nastavení bezpečnosti
sítě zjistěte od Vašeho
správce sítě.
7. Pro provedení dalšího nastavení
bezpečnosti sítě klikněte na záložku
802.1x.
Pro přidání bezdrátové sítě klikněte na
OK.
Používání Wi-Fi®
10-5
8. Vytvořená bezdrátová síť se zobrazí v
seznamu bezdrátových sítí.
Klikněte na bezdrátovou síť, ke které
se chcete připojit.
Připojení se k síti
Připojení se k jedné z nalezených bezdrátových sítí:
1. Klikněte a podržte bezdrátovou síť a z rozbalovacího menu zvolte
Připojit (Connect).
POZNÁMKA Jiným způsobem, jak se k bezdrátové síti připojit, je dvojité
kliknutí na jméno sítě.
2. Pokud je zvolená bezdrátová síť zahrnuta v profilu, přístroj se k ní snaží
připojit automaticky bez ptaní se na dodatečné informace. V opačném
případě zadejte požadované informace o síti.
3. Po zadání požadovaných informací klikněte na OK. Bezdrátová síť je
přidána do profilu a přístroj se k ní bude snařit připojit.
10-6
Kapitola 10
Informace o Wi-Fi
Informace o Wi-Fi můžete prohlížet po
kliknutí na
a zvolením Informace o
Wi-Fi (Wi-Fi information).
POZNÁMKA Informace o Wi-Fi
můžete prohlížet,
i když přístroj není
k bezdrátové síti
připojen.
Stav Wi-Fi (Wi-Fi Status)
Tato záložka zobrazuje aktuální stav
a spojuje informace o Wi-Fi zařízení
a umožňuje opětovné vyhledání
bezdrátových sítí kliknutím na tlačítko
Znovu prohledat (Rescan).
Tlačítko Znovu prohledat (Rescan)
umožňuje vyhledat dostupné přístupové
body a bezdrátová zařízení (ad-hoc sítě)
ve Vašem umístění.
Pokud je úroveň signálu slabá, můžete
pro lepší připojení odznačením
rádiového tlačítka zahájít hledání jiného
přístupového bodu. Proces opětovného
hledání sítě může trvat několik sekund
Na další stránce naleznete popis
informací nacházejících se na záložce
Stav Wi-Fi (Wi-Fi Status).
Používání Wi-Fi®
10-7
Stav
Toto pole zobrazuje stav Wi-Fi připojení
• Připojeno (Connected) - stanice je připojena k jednomu
bezdrátovému přístroji. Tento stav rovněž zobrazuje
MAC zdresu přístroje.
• Odpojeno (Disconnected - dříve existovalo spojení, ale nebyl
obdržen signál. Připojení k adaptéru je ukončeno.
ESSID
Toto pole zobrazuje Identifikátor přístroje poskytujícího rozšířenou službu
(ESSID), ke kterému je přístroj připojen. Zobrazený text je většinou
nečitelný alfanumerický řetězec.
BSSID
Toto pole zobrazuje Identifikátor přístroje poskytujícího základní službu
(BSSID), ke kterému je přístroj připojen. V režimu ESS je to MAC adresa
přístupového bodu, ke kterému je přístroj připojen.
BSS režim
Toto pole říká, zda je přístroj připojen k přístupovému bodu (Režim
infrastruktury) nebo k dalšímu bezdrátovému zařízení (Režim Ad-hoc).
Šifrování
Toto pole říká, zda bezdrátová síť používá nebo nepoužívá šifrování dat.
Síla signálu
Toto pole zobrazuje sílu signálu mezi Wi-Fi zařízením a přístupovým
bodem (nebo dalším bezdrátovým zařízením), ke kterému je aktuálně
připojeno.
10-8
Kapitola 10
Průzkum stanic (Site Survey)
Tato záložka umožňuje hledat dostupné
bezdrátové sítě ve Vašem umístění. Pro
vyhledání dostupných sítí a zobrazení
výsledků hledání na obrazovce klikněte
na Hledat (Search).
Každá bezdrátová síť má vedle sebe pro
snadnou identifikaci zobrazenu ikonu. Ve
sloupcích jsou také zobrazeny informace
o síťovém kanálu, RSSI a BSSID. Pro více
informací se níže podívejte na tabulku s
vysvětlením významu jednotlivých ikon a
sloupců.
Tabulka s významu ikon
Ikona
Indikuje, že bezdrátová síť je
přístupový bod s vypnutým šifrováním Wired Equivalent Privacy (WEP)
přístupový bod se zapnutým šifrováním WEP
přístupový bod s vypnutým šifrováním WEP, MyPal je aktuálně
k této síti připojen
přístupový bod se zapnutým šifrováním WEP, MyPal je aktuálně
k této síti připojen
bezdrátové zařízení s vypnutým šifrováním WEP
bezdrátové zařízení se zapnutým šifrováním WEP
bezdrátové zařízení s vypnutým šifrováním WEP, MyPal je
aktuálně k této síti připojen
bezdrátové zařízení se zapnutým šifrováním WEP, MyPal
je aktuálně k této síti připojen
ESSID
Tento sloupec zobrazuje Identifikátor přístroje poskytujícího rozšířenou
službu (ESSID) nalezené bezdrátové sítě.
CH
Tento sloupec zobrazuje kanál používaný bezdrátovým zařízením.
Používání Wi-Fi®
10-9
RSSI
Tento sloupec zobrazuje Údaj o síle
signálu (RSSI) vysílaného každou
bezdrátovou sítí. Tato informace je
užitečná k rozhodnutí, ke které síti
se připojit. Tento signál je obvykle
reprezentován dBm hodnotou.
Icon
Link Quality
Excellent
Good
Fair
Poor
BSSID
Tento sloupec zobrazuje MAC adresu
přístupového bodu, nebo Identifikátor
přístroje poskytujícího základní službu
(ESSID) v režimu ad-hoc.
IP Info
Při připojení k bezdrátové síti se zobrazí
v okně s informacemi o Wi-Fi (Wi-Fi
Information) otevře záložka IP informace,
které zobrazuje údaje o IP konfiguraci
přístroje, včetně doménového jména,
domény, DNS serveru, IP adresy atd.
Tato záložka rovněž umožňuje obnovit
IP adresu, pokud bezdrátová síť používá
DHCP.
Kliknutím na tlačítko Obnovit (Renew) se
obnoví serverem přidělená IP adresa. Tato
změna systémové informace může trvat
několik sekund.
10-10
Kapitola 10
O Wi-Fi (About)
Tato stránka zobrazuje verzi obslužného
programu a ovladače pro Wi-Fi.
Pro nové informace o produktu,
technickou podporu a možnosti
stahování navštivte stránku společnosti
ASUS http://www.asus.com.
Používání Wi-Fi®
10-11
10-12
Kapitola 10
Příloha
Upozornění
♦
Upozornění Státní komise pro komunikaci (Federal
Communications Commission). .......................... A-2
♦
Prohlášení Kanadského ministerstva
pro komunikaci ..................................................... A-2
♦
UL bezpečnostní oznámení ................................. A-3
Upozornění
A-1
Upozornění Státní komise pro komunikaci (Federal
Communications Commission).
Tento přístroj splňuje požadavky Části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma
podmínkám:
1)
Přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2)
Přístroj musí přijmout jakékoliv doručené rušení, včetně rušení, které může způsobit
nepožadované operace.
Tento přístroj a jeho anténa nesmí být umístěny společně s jakoukoliv další anténou nebo
vysílačem.
Tento přístroj byl testován a shledán v souladu s omezeními pro digitální přístroje třídy B,
podle Části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou určena pro stanovení rozumné ochrany proti
škodlivému rušení v obytných prostorech. Tento přístroj vytváří, používá a může vyzařovat
energii na rádiové frekvenci a pokud není nainstalován a používán v souladu instrukcemi
výrobce, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, není zaručeno, že
se při konkrétní instalaci přístroje škodlivé rušení neobjeví. Pokud tento přístroj způsobuje
škodlivé rušení, které může být způsobeno zapnutím nebo vypnutím přístroje, rádiovému
nebo televiznímu přijímači, je doporučeno opravit chybu některým z následujících způsobů:
•
Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
•
Zvětšit vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem.
•
Připojit přístroj do zásuvky, která se nachází v jiném obvodu, než ve kterém je připojen
přijímač.
•
Pro další pomoc se obraťte na prodejce nebo zkušeného rádio/TV technika.
VAROVÁNÍ!
Použití stíněných kabelů pro připojení monitoru ke grafické kartě
je vyžadováno pro zajištění souladu s nařízeními FCC. Změny na
přístroji, které nejsou výslovně povoleny stranou zodpovědnou za
soulad s nařízeními, mohou způsobit ztrátu oprávnění uživatele
používat přístroj.
Prohlášení Kanadského ministerstva pro
komunikaci
Tento digitální přístroj nepřekračuje limity třídy B pro únik rádiového rušení, které jsou
stanoveny v Nařízeních pro rádiové rušení (Radio Interference Regulations) Kanadského
ministerstva pro komunikaci.
Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou normu ICES-003.
A-2
Příloha
UL bezpečnostní oznámení
Vyžadováno pro nařízení UL 1450 zahrnující telekomunikační (telefonní) zařízení určená pro
elektrické připojení do telekomunikační sítě, která mají vrchol hodnoty provozního napětí
vzhledem k zemi maximálně 200 V, 300 V od vrcholu k vrcholu a 105 V rms, a která jsou
připojena nebo používána v souladu s National Electrical Code (NFPA 70).
Při použití Pocket PC by měla být z důvodu nebezpečí požáru, elektrického šoku a zranění
osob vždy dodržována základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících:
•
•
•
Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, například u vany, kuchyňského dřezu, ve vlhkých
základech nebo u plaveckého bazénu.
Nepoužívejte přístroj v průběhu elektrické bouře. Existuje zde riziko elektrického šoku
od blesku.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti úniku plynu.
Vyžadováno pro nařízení UL 1642 zahrnující primární (nedobíjecí) a sekundární (dobíjecí)
lithiové baterie pro použití jako zdroje energie pro přístroje. Tyto baterie obsahují
metalické lithium, lithiobou slitinu nebo lithiové ionty a mohou obsahovat jednoduchou
elektrochemickou buňku nebo dvě a více buňky spojené sériově, paralelně nebo obojí, což
vede k přeměně chemické energie na elektrickou energii vratnou nebo nevratnou chemickou
reakcí.
•
•
Neodhazujte baterie přístroje do ohně, protože může dojít k explozi. Pro omezení tohoto
rizika čtěte kódy na bateriích obsahující speciální instrukce k likvidaci.
Pro omezení rizika zranení osob z důvodu exploze nepoužívejte napájecí adaptéry
z jiných přístrojů. Používejte pouze UL certifikované napájecí adaptéry dodávané
výrobcem nebo autorizovanými prodejci.
Vyměnitelné baterie
Pokud je přístroj vybaven vyměnitelnými bateriemi a pokud existuje riziko exploze v případě,
že jsou nahrazeny nesprávným typem baterie, řiďte se následjícím:
– pokud se baterie nachází v prostoru, kam má přístup obsluha, měl by existovat
označený konec baterie nebo instrukce v provozních a servisních návodech.
- pokud se baterie nachází kdekoliv jinde, měl by existovat označený konec baterie
nebo instrukce v servisních návodech.
Označení nebo instrukce by měly obsahovat následující nebo podobný text:
VAROVÁNÍ
RIZIKO EXPLOZE POKUD JE BATERIE NAHRAZENA
BATERIÍ NESPRÁVNÉHO TYPU.
POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU
S INSTRUKCEMI
Soulad je zkontrolován technickou inspekcí.
Zásah obsluhy pomocí nářadí
Pokud je pro přístup k prostoru, kam má přístup obsluha, potřebné nářadí, všechny ostatní
části, u kterých existuje riziko, jsou buď pomocí stejného nástroje nepřístupné, nebo jsou
označeny jako nepřístupné.
Přípustné značení pro riziko elektrického šoku je (ISO 3864, No. 5036).
Vybavení pro prostory se zakázaným přístupem
K vybavení určenému pouze pro instalaci nacházejícímu se v prostorech se zakázaným
přístupem by měly existovat instalační instrukce, které toto říkají.
Upozornění
A-3
A-4
Příloha
Download PDF