Roland | ME-70 | Owner`s manual | Roland ME-70 Owner`s manual

ME-70_d2.book
1 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Gebruikershandleiding
201a
Lees zorgvuldig onderstaande hoofdstukken voordat u dit apparaat gebruikt: “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” (pagina D-18) en
“Belangrijke opmerkingen” (pagina D-19). Deze hoofdstukken bevatten belangrijke informatie over de juiste bediening van het apparaat.
Om er bovendien zeker van te zijn dat u elke functie van uw nieuwe apparaat goed begrijpt, leest u best de hele gebruikershandleiding.
De handleiding moet als handige referentie worden bewaard en voorhanden zijn.
202
220
Alle productnamen die in dit document worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve
eigenaars.
English
Copyright © 2008 BOSS CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van
BOSS CORPORATION.
Geluiden creëren ................................................................D-2
OPMERKING
duiden knoppen aan.
[WRITE]
WRITE-knop
Duidt informatie aan
waaraan u moet denken als
u de ME-70 gebruikt.
Duidt informatie aan over
een handige functie.
Handige functies ..............................................................D-12
Klanken creëren met Ease (EZ Tone) ............................................................D-12
De waarden van de bedieningselementen controleren .......................D-12
De gitaar stemmen (Stemfunctie) ................................................................. D-13
Externe voetschakelaars gebruiken.............................................................. D-13
Effecten toevoegen in het tempo van het nummer (Tap Tempo) .... D-14
Phrase Loop Play..................................................................................................D-15
De instellingen voor de bedieningsmethode maken ............................ D-15
Het expressiepedaal aanpassen .....................................D-16
Bijlagen .............................................................................D-17
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN ...............................................................D-18
Belangrijke opmerkingen .................................................................................D-19
Nederlands
De standaardinstellingen herstellen
(Factory Reset)..................................................................D-16
Português
Technologie die bestaande fysieke structuren,
materialen en dergelijke simuleert met
andere, virtuele methodes heet
“modelleertechnologie”.
COSM (Composite Object Sound Modeling) is
een technische innovatie van Roland die een
aantal van deze
geluidsmodelleertechnologieën combineert
om nog nieuwere geluiden te creëren.
Wisselen tussen de Handmatige modus en de Geheugenmodus .... D-10
Klanken opslaan (Patch Write) ........................................................................ D-10
Klanken oproepen (patches) ........................................................................... D-11
Klankinstellingen wijzigingen (Geheugenbewerkingsmodus) ..........D-11
Español
(pagina D-**)
Duidt een referentiepagina
aan.
Opslaan/Oproepen en gebruiken van klanken
(geheugenmodus)............................................................D-10
Italiano
Duidt extra informatie aan
over een functie.
COMP/FX (Compressor/Effecten) .................................................................... D-4
OD/DS (Overdrive/Distortion)........................................................................... D-5
MODULATION ......................................................................................................... D-6
DELAY ........................................................................................................................ D-7
PREAMP..................................................................................................................... D-8
NS (Ruisonderdrukker)......................................................................................... D-8
REVERB....................................................................................................................... D-9
PEDAL FX (Pedaaleffecten) ................................................................................ D-9
Français
Tekst of cijfers in
vierkante haken [ ]
De effecten gebruiken .......................................................D-4
Deutsch
Drukovereenkomsten en
pictogrammen in deze
handleiding
ME-70_d2.book
2 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Geluiden creëren
AU X ING UITAR
Aansluiten en inschakelen
Digitale
audiospeler, enz.
Gitaarversterker
Stap
1
Demp het volume
helemaal op al het
materiaal!
Stap
2
Stap
Sluit het materiaal
aan.
Stap
Voetschakelaar
(BOSS FS-6, enz.)
4
Schakel de versterker
het laatst in!
Haa
afb
app
uitg
net
3
Steek de stekker
in om de ME-70
te starten.
U kunt stereogeluid
van de AUX IN met
de uitvoer mengen.
Elektrische gitaar
Het batterijvak bevindt zich aan de onderkant.
Plaats de bijgeleverde batterijen en let erop dat ze juist gericht zijn.
OPMERKING
Plaats een aantal kranten of magazines onder de vier hoeken of aan beide zijden om schade aan knoppen en
regelaars te voorkomen als u het apparaat ondersteboven draait. U probeert ook best het apparaat in een
richting te plaatsen waarbij geen knoppen of regelaars beschadigd raken.
Wees voorzichtig als u het apparaat ondersteboven draait om te vermijden dat het valt of omvalt.
Volg de installatie-instructies voor batterijen nauwkeurig en zorg ervoor dat u de juiste polariteit gebruikt.
Combineer geen nieuwe batterijen met oude. Combineer bovendien ook geen verschillende soorten batterijen.
Verwijder de batterijen als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt.
Als een batterij heeft gelekt, gebruikt u een zacht stuk stof of een papieren handdoekje om alle restanten van het
lek uit het batterijvak te verwijderen. Plaats vervolgens nieuwe batterijen. Let erop dat er geen batterijvloeistof
op uw handen of huid terechtkomt om huidirritatie te voorkomen. Let er vooral op dat er geen batterijvloeistof in
uw ogen terechtkomt. Spoel onmiddellijk het aangetaste deel met stromend water als er batterijvloeistof in de
ogen is terechtgekomen.
Bewaar batterijen nooit samen met metalen voorwerpen zoals balpennen, halskettingen, haarspelden enz.
Stereohoofdtelefoon
Verwachte batterijduur onder voortdurend gebruik Carbon: 3,5 uur, Alkaline: 12 uur
Deze waarden varieren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden.
Als de stroomvoorziening alleen met behulp van batterijen gebeurt, verzwakt het lampje van het toestel als de batterij leeg raakt.
Vervang de batterij zo snel mogelijk.
We bevelen aan dat u de batterijen in het apparaat laat, zelfs als u de netadapter gebruikt.
Op die manier kunt u blijven spelen, zelfs als het snoer van de netadapter per ongeluk losgekoppeld wordt van het apparaat.
Let op bij het aansluiten van de ME-70 op de andere apparaten
OPMERKING
Schakel de voeding naar uw verschillende apparaten in de aangegeven volgorde in
zodra de aansluitingen zijn voltooid. Als u de apparaten in de verkeerde volgorde
inschakelt, kunnen er defecten optreden en/of kan er schade aan de luidsprekers en
andere apparaten ontstaan.
Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt
om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten te voorkomen.
Verhoog het versterkervolume alleen na inschakeling van alle aangesloten apparaten.
Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit. Het duurt even (enkele seconden)
na het opstarten voordat het apparaat normaal werkt.
Als verbindingskabels met weerstanden worden gebruikt, kan het volume van de
aangesloten apparatuur op de ingangen (AUX IN) mogelijk te laag zijn. Gebruik in dit
geval verbindingskabels zonder weerstanden.
D-2
De ME-70 heeft geen ingebouwde versterker of luidsprekers.
Om geluiden te horen hebt u een gitaarversterker nodig,
stereohoofdtelefoon of ander gelijkaardig materiaal.
Voor mono-uitvoer, sluit de kabel alleen aan op de L/MONO-aansluiting.
Om de uitvoer van de REC OUT/PHONES-aansluiting door te sturen naar
een opnameapparaat of een ander apparaat, gebruikt u een speciale
kabel (PCS-31L, enz., apart verkrijgbaar). Als u een gewone gitaarkabel
gebruikt, wordt alleen het geluid van het linkerkanaal uitgestuurd.
ME-70_d2.book
3 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Geluiden creëren
INPUTPHONESPOWER ONREC OUT
Het volume wijzigen
1. Wijzig de OUTPUT LEVEL-knop.
ar
nz.)
Netadapter PSA-reeks
(apart verkrijgbaar)
OPMERKING
Haak het netsnoer vast met de snoerhaak, zoals getoond in de
afbeelding, om onbedoelde stroomonderbreking naar het
apparaat te onderbreken (als de stekker per ongeluk wordt
uitgetrokken) en om overmatige druk op de
netadapteraansluiting te vermijden.
Het geluid kan vervormen als de OUTPUT LEVEL-knop te hoog wordt ingesteld.
Œ
Als de OUTPUT LEVEL-knop in de centrale positie staat en alle effecten zijn
uitgeschakeld, zijn invoer en uitvoer op hetzelfde niveau.
Deutsch
Het apparaat uitschakelen
1. Zet het volume helemaal dicht op alle apparaten (dit
apparaat, de versterker en de rest).
Sluit een in de handel verkrijgbare
antidiefstal-veiligheidskabel aan.
http://www.kensington.com/
2. Schakel de versterker en andere aangesloten
apparaten uit.
3. Koppel de gitaar of een ander aangesloten
instrument los van de INPUT-aansluiting op de ME-70.
Français
geluid
N met
engen.
De stroomtoevoer naar de ME-70 wordt uitgeschakeld.
gitaarversterkersimulatorGt.AMP OUTPUT
PCS-31L-kabel, enz.
(apart verkrijgbaar)
Digitale recorder, enz.
Gitaarversterker
•
Wit (L)
Zijn de aansluitingen met andere apparaten correct
gebeurd?
Controleer de aansluitingen nog eens.
•
Is het volume gedempt?
Controleer de volumeniveaus van een aangesloten versterker of
mixer.
•
Kunt u geluid horen met de hoofdtelefoon als de
hoofdtelefoon is aangesloten?
•
Is het niveau verlaagd met het expressiepedaal?
Expressiepedaal
D-3
Nederlands
Geluiden worden niet uitgevoerd als de teen van het
expressiepedaal zich in de opgerichte stand bevindt terwijl de
pedaal is ingesteld als volumepedaal (pagina D-9).
Português
Als u geluiden kunt horen, is het mogelijk dat er een kortsluiting is
in de kabel waarmee de versterker of een ander apparaat is
aangesloten of is er mogelijk een fout in de instellingen van het
externe apparaat. Controleer de aansluitingskabels en de externe
apparaten nog eens.
Español
Rood (R)
Door een stekker in de REC
OUT/PHONES-aansluiting te steken wordt de
ingebouwde gitaarversterkersimulator
automatisch geactiveerd waardoor u zelfs met een
hoofdtelefoon kunt genieten van indrukwekkende
gitaargeluiden. Hetzelfde effect wordt ook
toegepast op Gt. AMP OUTPUT op dit moment.
Als u een gitaarversterker gebruikt die is
aangesloten op Gt. AMP OUTPUT, trek dan de
stekker uit de REC OUT/PHONES-aansluiting.
Bij ongewenste resultaten, zoals geen weergave
van geluid, controleert u het volgende:
Italiano
on
Œ
English
Gebruik een adapter uit de PSA-reeks.
Het gebruik van een andere adapter kan
fouten veroorzaken.
ME-70_d2.book
4 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
De effecten gebruiken
Alle productnamen die in dit document worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars.
Deze bedrijven zijn niet aangesloten bij BOSS en hebben de BOSS ME-70 niet geautoriseerd. Hun handelsmerken worden enkel gebruikt om
de apparatuur te identificeren die de BOSS ME-70 simuleert.
COMP/FX (Compressor/Effecten)
U kunt kiezen uit een ruim gamma originele effecten, zoals effecten die de volumeniveaus gelijkstellen of het geluid uitbreiden zonder
verstoring (sustain).
fig.0140
TYPE-knop
Gebruik dit om het type compressor of effect te kiezen.
1: COMP
Dit creëert een effect dat een sustain toevoegt aan het geluid,
zonder verstoring. Het werkt ook als begrenzer om luide pieken
in het invoersignaal te onderdrukken.
2: T.WAH UP
3: T.WAH DOWN
Dit produceert een wah-effect dat overeenkomt met de
aanslagintensiteit.
4: SLOW GEAR
Dit verwijdert het aanslaggedeelte van het signaal om
vioolachtige geluiden te creëren.
5: DEFRETTER
Dit simuleert een gitaar zonder frets.
6: Single Hum
Geeft een enkelspoelelement een humbucker-geluid.
7: Hum Single
Dit geeft een humbucker een enkelspoelgeluid.
8: SOLO
Dit produceert optimaal geluid voor solo’s in combinatie met
OD/DS of PREAMP.
COMP-pedaal
Dit schakelt het effect in en uit.
TYPE
COMP
T.WAH UP/
T.WAH DOWN
Wat doen de bedieningselementen?
Dit bepaalt de sustain van
SUSTAIN
het geluid.
SENS
SENS
SLOW GEAR
DEFRETTER
SENS
LOW
Single>Hum
D-4
Dit bepaalt de
responsgevoeligheid van
het inkomende geluid.
Dit bepaalt het geluid van
de lage frequenties.
Dit bepaalt de aanhef van
het geluid.
LEVEL
TONE
Dit bepaalt het geluid
(helderheid) van de wah.
PEAK
ATTACK
TONE
Bepaalt de tijd die nodig
is om het
maximumvolume te
bereiken.
Dit bepaalt de
tooneigenschappen.
LEVEL
LEVEL
HIGH
Dit bepaalt het geluid van
de hoge frequenties.
LEVEL
LOW
Dit bepaalt het geluid van
de lage frequenties.
HIGH
Dit bepaalt het geluid van
de hoge frequenties.
LEVEL
LOW
Dit bepaalt het geluid van
de lage frequenties.
HIGH
Dit bepaalt het geluid van
de hoge frequenties.
LEVEL
Hum>Single
SOLO
Dit bepaalt de
responsgevoeligheid van
het inkomende geluid.
Dit bepaalt de
responsgevoeligheid van
het inkomende geluid.
ATTACK
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt de
intensiteit van het
wah-geluid.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
ME-70_d2.book
5 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
De effecten gebruiken
OD/DS (Overdrive/Distortion)
Deze effecten voegen een typische distortion of sustain toe.
fig.0140
TYPE-knop
Gebruik dit om het type overdrive of disortion te kiezen.
2: NATURAL
Dit is een overdrive-geluid met een natuurlijk klinkende
distortion.
3: OD-1
Dit is het geluid van de BOSS OD-1. Het creëert een zachte,
milde distortion.
4: BLUES
Dit is een unieke overdrive die getrouw de nuances van de
aanslagen reproduceert.
5: DIST
Dit is een scherpe distortion met rijke sustain.
6: CLASSIC
Dit is het geluid van een vintage stack-versterker.
7: MODERN
Dit is het geluid van een grote high-gain-versterker.
8: METAL
Dit is een distortion die de middentonen benadrukt.
9: CORE
Dit is een distortion die de middentonen dempt.
10: FUZZ
Dit is een distortion die een typische ruwe en zware sound
creëert.
Deutsch
Dit is een gain booster. Het werkt goed voor het creëren van
distortion met een COSM-voorversterker of om krachtige
zuivere tonen te creëren wanneer het alleen wordt gebruikt.
English
1: BOOST
Français
OD/DS-pedaal
Dit schakelt het effect in en uit.
TONE
Bepaalt de helderheid
van het geluid.
LEVEL
Bepaalt het
volumeniveau voor
OD/DS.
Italiano
Wat doen de bedieningselementen?
Bepaalt de intensiteit
DRIVE
van de distortion.
Español
Português
Nederlands
D-5
ME-70_d2.book
6 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
De effecten gebruiken
MODULATION
Deze effecten verbreden, moduleren en/of verschuiven de toonhoogte van het geluid.
fig.0140
TYPE-knop
Gebruik dit om het type modulatie te kiezen.
1: CHORUS
Dit effect voegt subtiele variaties toe om de toon in een bredere, dikkere en
mooiere toon om te vormen.
2: PHASER
Dit creëert een wervelende sound, met verschoven fase.
3: FLANGER
Dit creëert een modulatie-effect zoals het opstijgen en dalen van een jet-motor.
4: ROTARY
Dit effect creëert het geluid van draaiende luidsprekers.
5: UNI-V
Dit modelleert de Uni-Vibe, een effect uit het rockgeluid van de jaren ’60.
6: TREMOLO
Dit creëert een retro-effect door cyclische wijzigingen van het volumeniveau.
7: VIBRATO
Dit produceert een intens vibrato-effect dat niet met gewoon gitaarspel kan
worden verkregen.
8: HARMONIST Dit creëert harmonieën die doen denken aan dubbele gitaren.
Speel enkele noten bij het harmonie-effect.
9: OCTAVE
Dit zorgt voor meer body door een geluid toe te voegen van een octaaf lager.
MOD-pedaal
Speel alleen enkele noten bij het octaafeffect.
Dit schakelt het effect in en uit.
10: DELAY
TYPE
CHORUS
PHASER
FLANGER
ROTARY
UNI-V
TREMOLO
VIBRATO
HARMONIST
Wat doen de bedieningselementen?
Dit bepaalt de
RATE
snelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
RATE
snelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
RATE
snelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
RATE
snelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
RATE
snelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
RATE
snelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
RATE
snelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
KEY
muzieknoot van het
nummer dat wordt
gespeeld.
Dit vertraagt het geluid om een echo-effect te verkrijgen. Bij een delay-tijd
van 10 tot 990 ms (milliseconden) kunt u het als tweede delay gebruiken.
DEPTH
DEPTH
DEPTH
DEPTH
DEPTH
DEPTH
DEPTH
HARMONY
Dit bepaalt de
hoeveelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
hoeveelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
hoeveelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
hoeveelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
hoeveelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
hoeveelheid van het
effect.
Dit bepaalt de
hoeveelheid van het
effect.
Dit bepaalt de toonhoogte
van de harmonie.
E. LEVEL
RESONANCE
RESONANCE
E. LEVEL
E. LEVEL
E. LEVEL
E. LEVEL
E. LEVEL
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt de
intensiteit van het
effect.
Dit bepaalt de
intensiteit van het
effect.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Bv.
-1 octaaf
—
D. LEVEL
OCTAVE
DELAY
TIME
Dit bepaalt de delaytijd (10 tot 990 ms), in
stappen van 10 ms.
FEEDBACK
Ontstemmen
3e
+1 octaaf
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
directe geluid.
Dit bepaalt het aantal
herhalingen voor de delay.
E. LEVEL
E. LEVEL
U kunt de RATE-parameter bedienen met behulp van het expressiepedaal. Voor meer informatie, lees “Pedaaleffecten gebruiken” (pagina D-9).
D-6
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
Dit bepaalt het
volumeniveau van het
effect.
ME-70_d2.book
7 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
De effecten gebruiken
DELAY
Dit vertraagt het geluid om een echo-effect te verkrijgen. Zo voegt u meer body aan het geluid toe en kunt u complexe geluiden creëren.
fig.0140
TYPE-knop
Dit schakelt het effect in en uit.
2: 100-990ms
Dit is een delay van 1 tot 99 ms (milliseconden). Ideaal voor een
verdubbelingseffect.
3: 1000-6000ms
Deze delay heeft een delay-tijd van 100 tot 990 ms (milliseconden).
4: ANALOG
Dit is een delay van 1.000 tot 6.000 ms (milliseconden). Ideaal voor
speciale effecten.
5: MODULATE
Dit creëert een zacht analoog delay-geluid.
6: REVERSE
Dit is een delay met een aangenaam chorusachtig effect dat wordt
toegevoegd aan de delay-herhalingen.
7: CHO + DELAY
Dit creëert tegelijkertijd chorus en delay-effecten.
(De instelling voor chorus kan niet worden aangepast.)
8: MOMENTARY
Delay is alleen actief als het DELAY-pedaal wordt ingedrukt.
9: TAP
Dit bepaalt de delay-tijd door het pedaal te gebruiken.
10: PHRASE LOOP
Dit laat u uw gitaarspel opnemen en het herhaald afspelen. Dit is
handig voor live-optredens en oefensessies.
Deutsch
Gebruik dit om het type delay te kiezen.
English
1: 1-99ms
DELAY-pedaal
Dit schakelt het effect in en uit.
Wat doen de bedieningselementen?
TIME
Bv.
FEEDBACK
2ms
1-99 ms
99ms
Dit bepaalt de delay-tijd in stappen van 1 ms.
100-990 ms
Bv.
120ms
FEEDBACK
990ms
Dit bepaalt de delay-tijd in stappen van 10 ms.
TIME
1000-6000 ms
Bv.
1200ms
FEEDBACK
990ms
Dit bepaalt het aantal
herhalingen voor de
Dit bepaalt de delay-tijd (10 tot 990 ms), in stappen van delay.
10 ms.
E. LEVEL
Dit bepaalt het volumeniveau van het delaygeluid.
E. LEVEL
Dit bepaalt het volumeniveau van het delaygeluid.
E. LEVEL
Dit bepaalt het volumeniveau van het effect.
Als TYPE is ingesteld op REVERSE, past dit de balans
tussen het rechtstreekse geluid en het effectgeluid aan.
Dit bepaalt het ritme van het delay-geluid.
FEEDBACK
Dit bepaalt het aantal
herhalingen voor de
delay.
E. LEVEL
Dit bepaalt het volumeniveau van het delaygeluid.
—
PHRASE LOOP
—
E. LEVEL
Dit bepaalt het volumeniveau van de phrase
loop.
“Phrase Loop Play” (pagina D-15)
U kunt de E.LEVEL-parameter bedienen met behulp van het expressiepedaal. Voor meer informatie, lees “Pedaaleffecten gebruiken” (pagina D-9).
D-7
Nederlands
“Effecten toevoegen in het tempo van het nummer (Tap
Tempo)” (pagina D-14)
Português
Bv.
TAP
Dit bepaalt het aantal
herhalingen voor de
delay.
E. LEVEL
Dit bepaalt het volumeniveau van het delaygeluid.
Español
Bv.
120ms
Dit bepaalt het aantal
herhalingen voor de
delay.
FEEDBACK
6000ms
Dit bepaalt de delay-tijd in stappen van 100 ms.
TIME
Dit bepaalt het aantal
herhalingen voor de
delay.
Italiano
TIME
ANALOG
MODULATE
REVERSE
CHO + DELAY
MOMENTARY
Français
TYPE
In geheugenmodus (pagina D-10), gebruiken MOMENTARY-, TAP- en PHRASE
LOOP-pedaalhandelingen het pedaalnummer voor de huidige geselecteerde patch.
ME-70_d2.book
8 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
De effecten gebruiken
fig.0160
PREAMP
Dit modelleert de voorversterkerrespons. U kunt het ook als een equalizer gebruiken.
fig.0140
TYPE-knop
Gebruik dit om het type voorversterker te kiezen.
TYPE
0: OFF
Dit schakelt voorversterkermodelleren uit.
1: EQ
Dit is een vierbands parametrische equalizer.
2: CLEAN
Dit is een zuiver geluid dat vloeiend en warm is.
3: COMBO
Dit is een crunch-geluid dat aan een VOX-comboversterker doet denken.
4: TWEED
Dit is een crunch-geluid dat aan een Fender Bassman doet denken.
5: STACK
Dit is een geluid dat aan de Marshall-versterkers van de jaren ’70 doet denken.
6: LEAD STK
Dit is een high-gain lead-geluid.
7: R-FIER
Dit modelleert een Mesa/Boogie Dual Rectifier.
Wat doen de bedieningselementen?
LOW
LOW-MID
HIGH-MID
LEVEL
HIGH
Dit bepaalt het
algemene
volumeniveau.
EQ
Deze passen het volume van
de respectieve EQ-banden aan.
GAIN
CLEAN
COMBO
TWEED
STACK
LEAD STK
R-FIER
Dit bepaalt de
hoeveelheid
distortion van de
voorversterker.
Frequentie
BASS
MIDDLE
LEVEL
TREBLE
Deze passen het volume
van de respectieve
EQ-banden aan.
Dit bepaalt het
algemene
volumeniveau van de
voorversterker.
Frequentie
fig.0160
NS (Ruisonderdrukker)
Dit onderdrukt de randgeluiden en ruis die door het element van de gitaar worden opgenomen.
NS (Ruisonderdrukkerdrempel)
fig.0140
Dit past het effect aan volgens het ruisniveau. De waarde 0 schakelt de ruisonderdrukker uit.
Een hogere instelling dan nodig kan ervoor zorgen dat er geen geluid wordt weergegeven wanneer de gitaar aan een laag volume wordt bespeeld.
D-8
ME-70_d2.book
9 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
De effecten gebruiken
REVERB
Dit voegt een slepende galm toe aan het geluid.
Dit past het type galm en de hoeveelheid van het effect aan.
ROOM
Dit simuleert de galm binnen een kamer (instellingswaarde: 0. tot 49.)
HALL
Dit simuleert de galm binnen een zaal (instellingswaarde: 0. tot 49.)
Schermvoorbeeld
ROOM 12
HALL 49
De stip toont aan dat het effect
een HALL-galm is.
English
PEDAL FX (Pedaaleffecten)
Dit produceert een reeks effecten voor het expressiepedaal van het apparaat.
fig.0140
1: WAH
Dit is een wah-effect.
2: VOICE
Dit laat u geluiden creëren die een menselijke stem nabootsen.
3: +1 OCTAVE
4: -1 OCTAVE
Dit laat u doorlopend de toonhoogte variëren tot één octaaf hoger of lager dan het
oorspronkelijke geluid.
Deutsch
Gebruik dit om het type PEDAL FX te kiezen.
Français
MÉMO
Speel enkele noten.
5: MOD RATE
Dit laat u de snelheid van het MODULATION-effect bepalen.
MÉMO
6: DELAY LEV
Italiano
De RATE-knop van het MODULATION-effect bepaalt de maximumwaarde van het bereik dat met het
expressiepedaal wordt bepaald.
Dit laat u het delay-niveau bepalen als u het DELAY-effect gebruikt.
MÉMO
De E. LEVEL-knop van het DELAY-effect bepaalt de maximumwaarde van het bereik dat met het
expressiepedaal wordt bepaald.
Español
Pedaaleffecten gebruiken
PEDAL FX-lampje
Door stevig op de teen van het expressiepedaal te drukken (breng uw gewicht er een beetje op)
schakelt u tussen de functies van het expressiepedaal.
Verklaring
Uit
VOLUME-functie ingeschakeld (volumepedaal).
Aan
Het effect dat door de PEDAL FX-knop is geselecteerd, is ingeschakeld.
Português
PEDAL FX-lampje
Nederlands
D-9
ME-70_d2.book
10 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Opslaan/Oproepen en gebruiken van klanken
(geheugenmodus)
De ME-70 heeft twee hoofdbedrijfsmodi: Handmatige modus en Geheugenmodus. In Handmatige modus worden de klanken bepaald door de
feitelijke standen van de knoppen op het voorpaneel voor de verschillende effecten. In de Geheugenmodus daarentegen, kunt u
klankinstellingen opslaan om ze voor later gebruik weer op te roepen.
Patches en banken
In de Geheugenmodus vormt een combinatie (of set) van effecten
samen met een groep parameterinstellingen een “patch”.
Een groep van vier patches is een “bank” en de respectieve patches
in een bank komen overeen met de nummerpedalen.
De banken zijn georganiseerd in negen “gebruikersbanken” die vrij
beschikbaar zijn voor lezen en schrijven en negen "vooraf
ingestelde banken" die alleen leesbaar zijn.
In totaal heeft de ME-70 72 patches.
Gebruikersbank 9
Voorkeuzebank 9
Gebruikersbank 3
Voorkeuzebank 3
Gebruikersbank 2
Patch
Patch
Patch
Gebruikersbank 1
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Voorkeuzebank 2
Patch
Patch
Voorkeuzebank 1
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Patch
Deze zijn alleen-lezen.
(Ernaar schrijven is niet mogelijk.)
U kunt zonder
beperking schrijven en
lezen naar en van deze
patches.
Nummerpedalen
Wisselen tussen de Handmatige modus en de Geheugenmodus
In de Handmatige modus licht de stip onderaan rechts van
het scherm op. In de Geheugenmodus wordt het huidige
geselecteerde banknummer weergegeven.
1
1. Druk pedalen 3 en 4 tegelijkertijd in.
Handmatige modus
2. Telkens als u drukt, schakelt de ME-70 tussen
Geheugenmodus
(Gebruikersbank 1)
Geheugenmodus
(Voorkeuzebank 2)
Handmatige modus en Geheugenmodus.
Klanken opslaan (Patch Write)
Dit slaat de configuratie-instellingen op in een patch.
1. Druk op [WRITE].
De pedaallampjes knipperen.
Œ
U kunt patch-write-handelingen uitvoeren in de Handmatige modus of de
Geheugenmodus.
Œ
Door patch-write-handelingen uit te voeren, schakelt het apparaat over naar de
Geheugenmodus.
2. Kies de gebruikersbank en het patchnummer
waarop u de patch wilt opslaan.
ΠKies het gebruikersbanknummer door te drukken op BANK [
[
OPMERKING
] en
].
ΠKies het patchnummer door op een nummerpedaal te drukken (1 tot 4).
Œ
Tot u een patch-write-handeling hebt uitgevoerd, zult u door het uitschakelen
van het apparaat of het wijzigen van patches de klanken verliezen die u hebt
aangemaakt.
Œ
Door een schrijfhandeling uit te voeren, gaat een klank verloren die al op een
doelpatch was opgeslagen.
fig.0270
Pedaallampjes
Druk op [EDIT/EXIT] om de schrijfprocedure te beëindigen.
3. Druk opnieuw op [WRITE].
De toon wordt opgeslagen.
1, 3
2
2
Om een patch te kopiëren, dient u de patch op te roepen die u wilt kopiëren
(pagina D-11) en vervolgens een eenvoudige schrijfhandeling uit te voeren. U
kunt een patch kopiëren door een ander patchnummer te kiezen en het daar
op te slaan.
D-10
ME-70_d2.book
11 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Opslaan/Oproepen en gebruiken van klanken (geheugenmodus)
Klanken oproepen (patches)
Gebruik BANK [
][
schakelen tussen patches.
] en de nummerpedalen (1-4) om te
1. Druk op BANK [
][
].
Kies het banknummer waarnaar u wilt overschakelen.
Het weergegeven banknummer knippert. (Op dit moment worden de
klanken nog niet gewisseld.)
Voor het banknummer kunt u een gebruikersbank kiezen van U1 tot U9 of een
vooraf ingestelde bank van P1 tot P9.
Door nummerpedalen 1 en 2 tegelijkertijd in te drukken, wordt bankselectie
geactiveerd met behulp van pedalen 1 en 2. Nadat u een bank hebt gekozen,
kunt u de selectie bevestigen door pedaal 3 of 4 in te drukken.
2
1
Het apparaat schakelt over naar de patch in het banknummer dat u in
stap 1 koos.
English
2. Druk op een van de nummerpedalen van 1 tot 4.
Als u een patch binnen dezelfde bank kiest, kunt u stap 1 overslaan.
Deutsch
U kunt ook tussen banknummers schakelen met een voetschakelaar. Voor
meer informatie, lees “Externe voetschakelaars gebruiken” (pagina D-13).
Français
In de Geheugenmodus is het bewerken van effecten of het wijzigen
van de drempel (NS THRES) van de ruisonderdrukker niet mogelijk.
Activeer de Geheugenbewerkingsfunctie van het apparaat als u
deze wijzigingen wilt uitvoeren.
3
patch op waarvan u instellingen wilt wijzigen.
2. Druk op [EDIT/EXIT].
Het apparaat schakelt over naar de Geheugenmodus en “Ed” verschijnt
op het scherm.
Español
2, 4
1. Raadpleeg “Klanken oproepen (patches)” en roep de
Italiano
Klankinstellingen wijzigingen (Geheugenbewerkingsmodus)
3. Gebruik de bedieningselementen, pedalen en
knoppen om de toon te wijzigen.
In de Geheugenbewerkingsmodus en in de Handmatige modus
schakelen de nummerpedalen effecten in en uit en [
] en [
]
bepalen de NS THRES-parameter.
Het apparaat keert terug naar de Geheugenmodus.
5. Als u de klank waarop u wijzigingen hebt uitgevoerd,
Português
4. Druk op [EDIT/EXIT].
wilt opslaan, voert u een patch-write-handeling uit
(pagina D-10).
Tot u een patch-write-handeling hebt uitgevoerd, zult u door het uitschakelen
van het apparaat of het wijzigen van patches de klanken verliezen die u hebt
aangemaakt.
D-11
Nederlands
OPMERKING
ME-70_d2.book
12 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Handige functies
Klanken creëren met Ease (EZ Tone)
EZ Tone is een functie waarmee geluiden snel en gemakkelijk kunnen worden gecreëerd door opgeslagen parameters op te roepen voor
elk individueel type effect.
De ME-70 wordt standaard geleverd met optimale instellingen voor elk type effect, opgeslagen als EZ Tones. U kunt, als u dit wenst, een EZ
Tone bewerken en uw wijzigingen over de fabrieksinstelling opslaan. Dit laat u toe om EZ Tone te gebruiken om snel uw favoriete
instellingen voor elk type effect op te roepen.
Een EZ Tone kiezen (oproepen)
Als EZ TONE is ingeschakeld, kunt u de opgeslagen instellingen voor
een effect oproepen met de TYPE-knop.
1. Druk op [EZ TONE].
Het EZ TONE-lampje licht op.
1
2
Œ
Œ
U kunt de nummerpedalen gebruiken om de effecten in- en uit te schakelen,
waardoor u het geluid van elk effect apart kunt controleren.
Gebruik de TYPE-knop om OFF te selecteren als u PREAMP wilt uitschakelen.
2. Gebruik de TYPE-knop om de EZ Tone van een effect
te gebruiken.
Optimale effectparameters voor de gekozen TYPE-waarde worden
automatisch bepaald.
Na het kiezen van een EZ Tone kunt u de bedieningselementen van het effect
gebruiken om het geluid naar voorkeur in te stellen.
De gecreëerde klank opslaan als een EZ Tone
Als u een EZ Tone bewerkt met de bedieningselementen van een
effect, kunt u de wijzigingen opslaan.
1
3
1. Houd [EZ TONE] ingedrukt en druk op [WRITE].
De indicator voor de opslaglocatie van het effect knippert.
2
Door alleen op [WRITE] te drukken, wordt de procedure gestart om de huidige
instellingen voor alle effecten op te slaan als een patch.
2. Gebruik BANK [
] en [
kiezen dat u wilt opslaan.
] om het effect te
De selectie doorloopt de opties in deze volgorde, waarbij de huidige
keuze knippert: COMP/FX OD/DS MODULATION DELAY PREAMP alle effecten COMP/FX ...
Als u “alle effecten” selecteert, slaat u de EZ Tones voor elk effect op.
3. Druk op [WRITE].
De bewerkte EZ Tone wordt in het geheugen opgeslagen op de plaats
die door de TYPE-knop op dat moment is geselecteerd.
OPMERKING
Door op te slaan, gaat een eventuele EZ Tone, die al op de TYPE-locatie was
opgeslagen, verloren.
De waarden van de bedieningselementen controleren
Het oproepen van patches of EZ Tones kan afwijkingen veroorzaken
tussen de ingestelde parameters en de stand van de
bedieningselementen.
U kunt de feitelijke parameterwaarden weergeven op het scherm
zodat u ze kunt controleren.
D-12
1. Houd [EDIT/EXIT] ingedrukt en draai het
bedieningselement voor de waarde die u wilt
controleren.
De waarde van het bedieningselement verschijnt even op het scherm.
ME-70_d2.book
13 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Handige functies
De gitaar stemmen (Stemfunctie)
3. Speel een enkele open noot op de snaar die u wilt
stemmen.
De naam van de noot die het dichtst staat bij de toonhoogte van de
gespeelde snaar wordt op het scherm weergegeven.
( -teken)
(D)
(E)
(F)
(G)
(A)
(B)
4. Stem zodat de gewenste toonhoogte wordt
2
weergegeven en beide stemgidslampjes oplichten.
1. Druk pedalen 2 en 3 tegelijkertijd in.
English
1
(C)
Stemgids
Het stemapparaat is ingeschakeld.
2. Indien nodig kunt u de referentietoonhoogte
Als het stemapparaat is ingeschakeld, kunt u de referentietoonhoogte
wijzigen door te drukken op NS THRES/BANK [
] of [
].
Beeldscherm
35–45
Toonhoogte
435–445 (Hz)
De referentietoonhoogte verschijnt even op het scherm.
Œ
De instelling van de referentietoonhoogte wordt automatisch opgeslagen,
zodat u deze instelling niet hoeft te bepalen telkens u stemt.
Œ
De referentietoonhoogte werd standaard ingesteld op 40 (440 Hz).
Te hoog
Gestemd
(snel knipperend)
5. Om het stemapparaat uit te schakelen, drukt u op
een van de nummerpedalen van 1 tot 4.
Français
Œ
Te laag
(snel knipperend)
Deutsch
wijzigen.
Overbruggingsfunctie (BYPASS)
In de stemmodus is het uitgevoerde geluid identiek aan het
ingevoerde geluid, zonder effecten (overbrugging).
U kunt het expressiepedaal gebruiken om het volume te
bedienen.
Italiano
Externe voetschakelaars gebruiken
Modus
Handmatig
Stereo 1/4” phone-kabel
(item in de handel verkrijgbaar)
1/4” phone-kabel (mono)
(item in de handel verkrijgbaar)
PCS-31L-kabel, enz.
(apart verkrijgbaar)
OPMERKING
Zet het volume altijd lager en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen
maakt om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten te
voorkomen. Door stekkers los te koppelen of aan te sluiten tijdens het
opstarten kan het PREAMP- of REVERB-effect in- of uitgeschakeld worden.
Stel de schakelaars MODE en POLARITY in
zoals hieronder getoond als u een
FS-6-schakelaar gebruikt.
B
A
Wit
Voetschakelaar
BOSS FS-5U
(apart verkrijgbaar)
Handmatige
modus
REVERB
ON/OFF
PREAMP
ON/OFF
REVERB
ON/OFF
PREAMP
ON/OFF
PREAMP
ON/OFF
Geheugenmodus
Bank
lager
Bank
hoger
Bank
lager
Bank
hoger
Bank
hoger
D-13
Nederlands
Stel de POLARITY-schakelaar in zoals
hieronder getoond als u een
FS-5U-schakelaar gebruikt.
Rood
Voetschakelaar BOSS FS-6
(apart verkrijgbaar)
Português
Geheugen
Functie
Schakelt het PREAMP-effect in of uit
Schakelt het REVERB-effect in of uit
Banknummer hoger, banknummer lager
Español
Door een optionele voetschakelaar aan te sluiten (de BOSS FS-5U of
FS-6) kunt u de volgende handelingen uitvoeren.
ME-70_d2.book
14 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Handige functies
Effecten toevoegen in het tempo van het nummer (Tap Tempo)
Als het DELAY-effect is ingesteld op TAP kunt u het tempo van de
delay bepalen door in het tempo van een nummer op een pedaal te
drukken.
1. Stel de TYPE-knop van het DELAY-effect in op TAP.
Het pedaallampje knippert in het tempo van de huidige ingestelde
delay-tijd.
2. Stel de TIME-knop in op
Deze sectie beschrijft hoe u de handeling in Handmatige modus uitvoert. Als u
zich in de Geheugenmodus bevindt, kunt u dezelfde handeling uitvoeren door
het nummerpedaal voor de huidige geselecteerde patch te gebruiken.
fig.0180
of
.
Kies het ritme voor het delay-geluid dat wordt gecreëerd (gepunte
achtste noot of kwartnoot).
3. Druk minstens twee keer op het DELAY-pedaal in het
tempo van het nummer.
Timing
Het tempo van het delay-geluid wordt bepaald door het tempo waarin
u op het pedaal drukt. De ME-70 interpreteert elke druk op het pedaal
als een kwartnootinterval en stelt de delay in volgens de nootwaarde
die in stap 2 werd ingesteld. Het pedaallampje knippert in het tempo
dat u invoert.
Delay-geluid
TIME-knop
De modulatiesnelheid en delay-tijd instellen met de pedalen
De snelheid (frequentie) van de modulatie en de delay-tijd die u
instelt met de knoppen, kunt u ook met de pedalen instellen.
1. Gebruik de TYPE-knoppen voor de MODULATION- en
DELAY-effecten om de gewenste effectentypes te
kiezen.
Als een van de TYPE-instellingen die hieronder worden getoond, werd
geselecteerd voor het MODULATION- of DELAY-effect, kunnen de instellingen
die in dit hoofdstuk worden omschreven niet met de pedalen worden bepaald.
Effect
MODULATION
DELAY
Pedaallampjes
Œ
Œ
1
2–4
1
Deze sectie beschrijft hoe u de handeling moet uitvoeren in de Handmatige
modus. Als u zich in de Geheugenmodus bevindt, kunt u dezelfde handeling
uitvoeren door het nummerpedaal voor de huidige geselecteerde patch te
gebruiken.
U kunt alleen de delay-tijd instellen als u zich in de Geheugenmodus bevindt en
de MODULATION- en DELAY-effecten samen zijn ingeschakeld.
TYPE-waarde
HARMONIST
OCTAVE
MOMENTARY
TAP
PHRASE LOOP
Als u TAP als DELAY-effect wilt selecteren, gebruikt u de procedure in “Effecten
toevoegen in het tempo van het nummer (Tap Tempo)” om de delay-tijd in te
stellen met een pedaal.
2. Houd het MOD- of DELAY-pedaal gedurende
minstens twee seconden ingedrukt.
Twee seconden nadat u op het pedaal begint te drukken, begint het
pedaallampje te knipperen.
3. Druk minstens twee keer op het MOD- of DELAYpedaal in de snelheid die u wenst.
De snelheid van het effect wordt bepaald door de timing waarin u op
het pedaal drukt. Het pedaallampje knippert synchroon met de
modulatiesnelheid of het delay-geluid.
4. Houd opnieuw het MOD- of DELAY-pedaal ingedrukt
gedurende minstens twee seconden.
De instelling voor de snelheid is voltooid en het effect is ingeschakeld.
Het pedaallampje stopt met knipperen en blijft branden.
Na het bepalen van de instellingen kunt u met behulp van de RATE- of de TIMEknop de effect-timing deactiveren die met het pedaal werd ingesteld en de
prioriteit weer naar de knopinstelling verschuiven.
D-14
ME-70_d2.book
15 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Handige functies
Phrase Loop Play
U kunt tot 38 seconden opnemen van uw muziekspel en het
opgenomen gedeelte doorlopend laten herhalen. U kunt ook
bijkomende stukken van uw muziekspel toevoegen aan de opname
tijdens de weergave (overdubben).
Zo kunt u eenvoudig en rechtstreeks achtergrondmuziek creëren.
1. Stel de TYPE-knop van het DELAY-effect in op
PHRASE LOOP.
Het apparaat activeert de standby-stand voor opnemen en de
pedaallampjes knipperen in een vast interval.
2. Druk op het DELAY-pedaal.
De opname start zodra u het DELAY-pedaal indrukt en het
pedaallampje snel knippert.
Deze sectie beschrijft hoe u de handeling in Handmatige modus uitvoert. Als u
zich in de Geheugenmodus bevindt, kunt u dezelfde handeling uitvoeren door
het nummerpedaal voor de huidige geselecteerde patch te gebruiken.
3. Druk opnieuw op het DELAY-pedaal.
Opname stopt. Zodra de opname stopt, start de herhaalde weergave
van de opname en brandt het pedaallampje doorlopend.
4. Herhaal stappen 2 en 3 om bijkomende opnames in
English
Een trillend geluid kan ontstaan bij uiterst korte opnametijden.
te voegen (overdubben).
2,3,6
Als u de TYPE-knop van het DELAY-effect op een andere stand instelt of het
toestel uitschakelt, worden de opgenomen gegevens verwijderd.
5
5. Pas het volume van de phrase loop aan met behulp
2.
1.
van de E. LEVEL-knop van het DELAY-effect.
REC
STANDBY
6. Druk twee keer op het pedaal om de weergave te
Het apparaat keert terug naar de standby-stand voor opnemen.
6.
3.
4.
OVERDUB
Druk twee keer binnen een seconde op het DELAY-pedaal.
Œ
Aan het einde van de weergave worden de opgenomen gegevens verwijderd.
PLAY
Italiano
Pedaallampjes
Œ
4.
Aan
Uit
Español
De instellingen voor de bedieningsmethode maken
1. Druk tegelijkertijd op nummerpedalen 3 en 4 om de
Handmatige modus te activeren (pagina D-10).
2. Houd [EDIT/EXIT] ingedrukt en druk op het COMPpedaal.
3. Gebruik NS THRES/BANK [
] of [
bedieningsmethode te selecteren.
n1
Bediening
De waarde verandert onmiddellijk als aan de knop
wordt gedraaid (standaardinstelling).
De waarde verandert zodra de knop voorbij de
positie wordt gedraaid die overeenkomt met de
huidige ingestelde waarde.
4. Druk op [WRITE].
De instelling wordt opgeslagen in het geheugen.
1
4 3
D-15
Nederlands
Beeldscherm
n0
] om de
Português
Als u patches of EZ Tones oproept, weerspiegelen de parameters
mogelijk niet de echte positie van de bedieningsknoppen. U kunt
instellen hoe de parameters zich gedragen wanneer de
bedieningsknoppen in deze stand worden gezet.
2
Français
stoppen.
6.
Deutsch
1
Pedaallampjes
ME-70_d2.book
16 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
De standaardinstellingen herstellen
(Factory Reset)
U kunt de instellingen in de ME-70 (gebruikerspatch,
stemreferentietoonhoogte en knopresponsmethode (pagina D-15))
instellen op de waarden die standaard waren ingesteld.
1. Druk tegelijkertijd op nummerpedalen 3 en 4 om
over te schakelen naar de Handmatige modus
(pagina D-10).
2. Houd [EDIT/EXIT] ingedrukt en druk op het MOD-
3, 4
pedaal.
“F” verschijnt op het scherm.
3. Druk op [WRITE].
De stemgids knippert.
4. Druk opnieuw op [WRITE].
Het scherm knippert en de standaardinstellingen worden hersteld.
OPMERKING
Schakel het toestel nooit uit tijdens Factory Reset.
2
1
Het expressiepedaal aanpassen
Het expressiepedaal van de ME-70 werd standaard ingesteld voor
optimale werking. Intensief gebruik en bepaalde
gebruiksomstandigheden kunnen er echter voor zorgen dat het
pedaal afwijkt van de instelling.
Als u problemen ervaart, zoals een niet functionerende ON-/OFFschakelaar van het expressiepedaal of als het volumepedaal het
geluid niet volledig dempt, kunt u met de volgende procedure het
pedaal opnieuw instellen.
3,4,6
4
1. Druk tegelijkertijd op nummerpedalen 3 en 4 om over
te schakelen naar de Handmatige modus (pagina D10).
2. Houd [EDIT/EXIT] ingedrukt en druk op DELAY-pedaal.
Het scherm toont “Pd”, vervolgens”Up”.
3. Breng de hiel van het expressiepedaal helemaal naar
beneden, laat het pedaal vervolgens los en druk op
[WRITE].
Het scherm toont “dn”.
4. Breng de teen van het expressiepedaal helemaal
naar beneden, laat het pedaal vervolgens los en druk
op [WRITE].
Een waarde die de huidige weerstand (gevoeligheid) van de
expressiepedaalschakelaar weergeeft, verschijnt op het scherm.
Als het scherm knippert in stap 3 of 4, drukt u opnieuw op het pedaal en drukt u
vervolgens op [WRITE].
5. Gebruik NS THRES/BANK [
1
2
5
3
OPMERKING
Let er bij het gebruik van het expressiepedaal op dat uw vingers niet geklemd
raken tussen het bewegende deel en het paneel. Op plaatsen met kleine
kinderen dient een volwassene voor toezicht en begeleiding te zorgen tot het
kind in staat is om alle regels te volgen die essentieel zijn voor het veilige
gebruik van het apparaat.
D-16
] en [
] om de
weerstand (gevoeligheid) van het expressiepedaal
te wijzigen.
Hoe lager de waarde, hoe gemakkelijker de schakelaar reageert, zelfs
als deze slechts lichtjes wordt ingedrukt.
Dit wordt standaard ingesteld op “5”.
6. Druk op [WRITE].
De instelling wordt opgeslagen in het geheugen.
ME-70_d2.book
17 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Bijlagen
Lijst van vooraf ingestelde patches
De items onder “PU” in de tabel geven het type element aan dat geschikt is voor de respectieve patch.
S
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S/H
S
S
H
H
H
S
S/H
S
S
S
Œ
S = Patch die optimaal is voor enkelspoelelement
Œ
H = Patch die optimaal is voor humbucker-element
ME-70:
GUITAR MULTIPLE EFFECTS
DA
Conversie
24 bit
Samplefrequentie
Patch
44,1 kHz
36 (Gebruiker) + 36 (Voorinstelling)
Nominaal
ingangsniveau
GUITAR INPUT: -10 dBu
AUX IN: -18 dBu
Ingangsimpedantie
Gebruikershandleiding
Droge batterijen (Alkaline: LR6 (AA) type) x
6
Roland Service (Informatieblad)
Opties
Netstroomadapter: BOSS PSA-reeks
Voetschakelaar: BOSS FS-5U, FS-6
Uitgangsimpedantie 2k ohm
Beeldscherm
7 segmenten, LED van 2 cijfers
Voeding
DC 9 V
Droge batterijen (R6/LR6 (AA) type) x 6
Netadapter (BOSS PSA-reeks: apart
verkrijgbaar)
Stroomverbruik
Verwachte
batterijduur onder
voortdurend
gebruik
130 mA
Alkaline: 12 uur
Carbon: 3,5 uur
(Deze waarden variëren afhankelijk van de
werkelijke gebruiksomstandigheden.)
Afmetingen
384 (W) x 229 (D) x 74 (H) mm
15-1/8 (W) x 9-1/16 (D) x 2-15/16 (H) inch
Maximumhoogte:
384 (W) x 229 (D) x 100 (H) mm
15-1/8 (W) x 9-1/16 (D) x 3-15/16 (H) inch
Gewicht
3,5 kg, 7 lbs 12 oz (inclusief batterijen)
GUITAR INPUT: 1M ohm
AUX IN: 22k ohm
Accessoires
-10 dBu
Œ
Œ
0 dBu = 0,775 Vrms
Met het oog op productverbetering, kunnen de specificaties en/of het
uitzicht van dit toestel worden gewijzigd zonder voorafgaande
kennisgeving.
D-17
Nederlands
AD
Conversie
24-bit + AF-methode
Œ
AF-methode (adaptieve focusmethode)
Dit is een methode die eigendom is van
Roland & BOSS die de signaalruisverhouding (S/N) van de A/D- en D/Aconvertoren drastisch verbetert.
Nominaal
uitgangsniveau
Português
Specificaties
Español
S/H
S/H
S/H
S/H
H
S
S/H
S/H
S/H
S
S/H
H
H
S
S
S
H
S/H
Italiano
Ruwe distortion, goed voor achtergrond.
Distortion met goede sustain, goed voor solo’s.
Crunch-geluid geschikt voor blues.
Zuiver geluid voor arpeggio.
Metal-geluid geschikt voor riffs.
Fuzz-geluid van de jaren ’60 met UNI-V. Snelheid van UNI-V-effect kan worden gewijzigd met expressiepedaal.
Crunch-geluid, goed voor akkoorden.
Strak, zuiver geluid, goed voor slaggitaar.
Drive-geluid voor hardrock van de jaren ’70.
Metal-geluid, geschikt voor enkelspoelelementen.
Rotary-geluid van de jaren ’70. De snelheid van het ROTARY-effect kan worden gewijzigd met het expressiepedaal.
Jazz-geluid, geschikt voor nekelement.
Zacht drive-geluid voor latin rock. Hoeveelheid DELAY-effecten kan worden geregeld met het expressiepedaal.
Dit is een typisch geluid, geschikt voor progressieve rock van de jaren ’70.
Tremologeluid, goed voor surfrock van de jaren ’60.
Zuiver geluid met T.WAH voor funk.
Distortion voor metal van de jaren ’80.
Dit verhoogt de toonhoogte met een octaaf als het expressiepedaal wordt gebruikt. Het is geschikt voor muzieklijnen van enkele
noten.
Crunch-geluid met S voor solo’s.
Phaser-geluid, goed voor slaggitaar.
Drive-geluid, goed voor punkrock.
Twin-lead-distortion voor muzieklijnen van enkele noten in A mineur (C majeur).
Alternatief rock-geluid van jaren ’90.
Zuiver geluid met pedaalwah, goed voor slaggitaar.
Zacht lead-geluid voor jazz-fusion.
Dit creëert een talk box-effect als het pedaal wordt gebruikt.
Slap-back-echogeluid voor country.
Zuiver geluid voor het Liverpool-geluid van de jaren ’60.
Zware distortion in combinatie met een geluid van een octaaf lager.
Ruwe distortion met FLANGER.
Hardrock-geluid met PHASER.
Wijzigt een enkelspoelelement in een zuiver humbucker-geluid.
Deze toon is geschikt voor solo’s met PEDAL WAH en DISTORTION.
Synthesizergeluid met SLOW GEAR.
Dit is een crunch-geluid met een delay van een gepunte achtste noot. Door te drukken op de nummerpedalen wijzigt de delay-tijd.
Fretloos gitaargeluid.
Français
PU
Deutsch
5-3
5-4
6-1
6-2
6-3
6-4
7-1
7-2
7-3
7-4
8-1
8-2
8-3
8-4
9-1
9-2
9-3
9-4
Verklaring
English
Patch
Nummer
1-1
1-2
1-3
1-4
2-1
2-2
2-3
2-4
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
ME-70_d2.book
18 ページ 2009年3月9日 月曜日 午前11時9分
Bijlagen
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN.
Over aanduidingen
WAARSCHUWING en
OPGELET
Over de symbolen
Het
-symbool waarschuwt de gebruiker voor
belangrijke instructies en waarschuwingen. De
specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald
door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool
links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen
voor gevaar.
Het -symbool waarschuwt de gebruiker voor items die
nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke
handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het
pictogram binnen de cirkel aangeduid. Het symbool
links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd
mag worden.
Het -symbool wijst de gebruiker op handelingen die
moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling
die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram
binnen de cirkel aangeduid. Het symbool links geeft
aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden
getrokken.
Gebruikt voor instructies die de gebruiker
waarschuwen voor levensgevaarlijke
WAARSCHUWING risico’s of risico’s op verwondingen indien
het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
Gebruikt voor instructies die de gebruiker
waarschuwen
voor
risico’s
op
verwondingen of materiaalschade indien
het apparaat verkeerd wordt gebruikt.
OPGELET
* Materiaalschade verwijst naar schade
of negatieve effecten die veroorzaakt
worden met betrekking tot de
woning en de volledige inrichting,
alsook huisdieren.
LET STEEDS OP HET VOLGENDE
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN
WAARSCHUWING
016
•
Open het apparaat of de
netstroomadapter niet (en voer er
geen wijzigingen aan uit).
•
..............................................................
003
•
Probeer het apparaat niet te
herstellen of onderdelen ervan te
vervangen (behalve als deze
handleiding specifieke instructies
geeft om dat te doen). Laat het
onderhoud over aan uw
handelaar, het dichtstbijzijnde
Roland Service Center of een
erkende Roland-verdeler, zoals
vermeld op de pagina
“Informatie”.
•
010
•
•
Installeer het apparaat nooit op
plaatsen die
• aan extreme temperaturen
worden blootgesteld (bv.
rechtstreeks zonlicht in een
gesloten voertuig, in de buurt
van een verwarmingsleiding,
op materiaal dat warmte
produceert); of die
• nat zijn (bv. bad, wasruimte, op natte
vloeren); of die
• worden blootgesteld aan damp of rook;
of die
• worden blootgesteld aan zout; of die
• vochtig zijn; of die
• aan regen worden blootgesteld; of die
• stoffig of zanderig zijn; of die
• aan hoge trillingsniveaus en schokken
worden blootgesteld.
007
Zorg ervoor dat het apparaat
altijd horizontaal en stabiel is
geplaatst. Plaats het nooit op een
standaard die kan wankelen of op
aflopende oppervlakken.
..............................................................
013
•
..............................................................
008b
•
Gebruik alleen de opgegeven
netstroomadapter (PSA-reeks) en
controleer of het lijnvoltage van
het elektriciteitsnet overeenkomt
met het ingangsvoltage dat is
aangegeven op de
netstroomadapter. Andere
netstroomadapters gebruiken
mogelijk een andere polariteit of
zijn ontworpen voor een ander
voltage. Het gebruik van
dergelijke adapters kan resulteren
in schade, defecten of elektrische
schokken.
..............................................................
009
•
Verdraai of buig het netsnoer niet
te sterk en plaats er geen zware
voorwerpen op. Dit kan het snoer
zowel vanbinnen als vanbuiten
beschadigen en kortsluitingen
veroorzaken. Beschadigde kabels
kunnen brand of schokken
veroorzaken!
..............................................................
D-18
Schakel het toestel onmiddellijk
uit, trek de netstroomadapter uit
het stopcontact en vraag
onderhoud aan bij uw handelaar,
dichtstbijzijnde Roland Service
Center of een erkende Rolandverdeler, zoals vermeld op de
pagina "Informatie" als:
• De netstroomadapter, het netsnoer of
de stekker is beschadigd; of
• er rook of ongewone geuren uit het
toestel komen; of
• objecten of vloeistof in het apparaat zijn
terechtgekomen; of
• het apparaat aan regen werd
blootgesteld (of op een andere manier
nat is geworden); of
• het apparaat niet normaal lijkt te werken
of opmerkelijk anders functioneert.
Bij gezinnen met kleine kinderen
dient een volwassene toezicht te
houden tot het kind in staat is om
alle regels te volgen die essentieel
zijn voor het veilige gebruik van
het apparaat.
•
Schakel het apparaat uit en trek
de netstroomadapter uit het
stopcontact voordat u het
apparaat schoonmaakt (pagina D3).
U mag batterijen nooit opnieuw
opladen, opwarmen, uit elkaar
halen of in vuur of water gooien.
..............................................................
Koppel de netstroomadapter los
van het stopcontact als u bliksem
verwacht in uw omgeving.
...............................................................
•
Stel de batterij nooit bloot aan
overdreven warmte zoals
zonneschijn, brand en dergelijke.
..............................................................
111: Selectie
•
Bij verkeerd gebruik kunnen
batterijen ontploffen of lekken en
schade of letsel veroorzaken. Uit
veiligheidsoverwegingen dient u
de volgende
voorzorgsmaatregelen te lezen en
na te leven (pagina D-2).
...............................................................
OPGELET
101b
•
Het apparaat en de
netstroomadapter moeten zo
worden geplaatst dat hun locatie
of positie hun ventilatie niet
verstoort.
...............................................................
1
• Volg de installatie-instructies
voor batterijen nauwkeurig en
zorg ervoor dat u de juiste
polariteit gebruikt.
2
• Combineer geen nieuwe batterijen met
oude. Combineer bovendien ook geen
verschillende soorten batterijen.
102d
•
Neem altijd alleen de stekker van
de netstroomadapter zelf vast bij
het aansluiten op en het
loskoppelen van een stopcontact
of dit apparaat.
...............................................................
3
• Verwijder de batterijen als het apparaat
langere tijd niet zal worden gebruikt.
5
• Als een batterij heeft gelekt, gebruikt u
een zacht stuk stof of een papieren
handdoekje om alle restanten van het
lek uit het batterijvak te verwijderen.
Plaats vervolgens nieuwe batterijen. Let
erop dat er geen batterijvloeistof op uw
handen of huid terechtkomt om
huidirritatie te voorkomen. Let er vooral
op dat er geen batterijvloeistof in uw
ogen terechtkomt. Spoel onmiddellijk
het aangetaste deel met stromend
water als er batterijvloeistof in de ogen
is terechtgekomen.
103b
•
..............................................................
•
..............................................................
109b
•
012c
..............................................................
•
Dit apparaat kan, apart of in
combinatie met een versterker en
hoofdtelefoon of luidsprekers,
geluidsniveaus produceren die
permanente gehoorschade kunnen
veroorzaken. Gebruik het apparaat niet
langdurig aan een hoog volumeniveau of
aan een niveau dat oncomfortabel is. Als u
gehoorverlies of oorsuizingen ervaart,
moet u onmiddellijk stoppen met het
gebruik van het apparaat en een audioloog
raadplegen.
Koppel de netstroomadapter en
alle snoeren los van externe
apparaten voordat u het apparaat
verplaatst.
110b
..............................................................
..............................................................
004
Zorg ervoor dat er geen
voorwerpen (bv. brandbaar
materiaal, munten, spelden) of
vloeistoffen (water, frisdranken
enz.) in het apparaat
terechtkomen.
•
019
011
002c
•
WAARSCHUWING
OPGELET
108b
...............................................................
027
WAARSCHUWING
Raadpleeg uw handelaar, het
dichtstbijzijnde Roland Service
Center of een erkende Rolandverdeler, zoals vermeld op de
pagina “Informatie”, vooraleer u
het apparaat in het buitenland
gebruikt.
U moet regelmatig de
netstroomadapter loskoppelen en
schoonmaken met een droge
doek om al het stof en andere
ophopingen te verwijderen van
de polen. Trek ook de stekker uit
het stopcontact als het apparaat
langere tijd niet zal worden
gebruikt. Stofophoping tussen de
stekker en het stopcontact kan
leiden tot slechte isolatie en brand
veroorzaken.
6
• Bewaar batterijen nooit samen met
metalen voorwerpen zoals balpennen,
halskettingen, haarspelden enz.
...............................................................
104
•
Zorg ervoor dat de snoeren en
kabels niet in de war raken. Plaats
alle snoeren en kabels ook buiten
het bereik van kinderen.
...............................................................
106
•
Klim nooit op het apparaat en
plaats er geen zware voorwerpen
op.
...............................................................
107d
•
..............................................................
112
•
Gebruikte batterijen moeten
worden verwijderd in
overeenstemming met geldende
reglementen voor veilige
verwijdering die van kracht zijn in
uw regio.
..............................................................
Neem de netstroomadapter zelf of
de stekkers nooit vast met natte
handen bij het aansluiten op of
loskoppelen van een stopcontact
of dit apparaat.
...............................................................
..............................................................
014
•
Bescherm het apparaat tegen
zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
..............................................................
015
•
Laat het netsnoer van het
apparaat geen stopcontact delen
met een buitensporig aantal
andere apparaten. Wees vooral
voorzichtig met verlengkabels het totale stroomverbruik van alle
apparaten die u op de
verlengkabel hebt aangesloten
mag nooit het
maximumvermogen (watt/
ampère) voor de verlengkabel
overschrijden. Buitensporige
belasting kan de isolatie van de
kabel opwarmen en uiteindelijk
doen smelten.
..............................................................
For China
Bijlagen
Creating Sounds
AUX INGUITAR INPUTPHONESPOWER ONREC OUT
Making the Connections and Turning the Power On
Belangrijke opmerkingen
Digital Audio
Player, etc.
Guitar Amp
Footswitch
(BOSS FS-6, etc.)
Voeding:
Onderhoud
batterijgebruik
• Gebruik een zachte, droge doek of een
doek die licht bevochtigd is met water om
PSA series
• Sluit dit apparaat AC
niet aanAdaptor
op een
het apparaat dagelijks af te vegen. Gebruik
stopcontact dat tegelijkertijd door een
een doek die met een zachte, niet(sold
separately)
elektrisch apparaat
wordt gebruikt
dat
schurende zeepoplossing is bevochtigd om
401a
301
Step
1
2
Step
4
Switch on the
amp's power last!
Connect the
equipment.
302
•
DE
FR
IT
hardnekkig vuil te verwijderen. Veeg
vervolgens het apparaat grondig schoon
met een zachte, droge doek.
402
•
Gebruik geen benzine,
verdunningsmiddelen, alcohol of
oplosmiddelen om verkleuring en/of
vervorming te voorkomen.
Be sure to use a PSA
series adaptor. The use
Reparaties en
of any other adaptor
gegevens
may
cause
malfunction.
De netstroomadapter kan warm worden na
enkele uren ononderbroken gebruik. Dit is
UK
ES
PT
NL
DK
English
Turn down the
volume all the way
on all equipment!
Step
door een signaalomzetter (zoals een
koelkast, wasmachine, microgolfoven of
airconditioner) wordt bestuurd of dat een
motor bevat. Afhankelijk van de manier
waarop elektrische apparaten worden
gebruikt, kan ruis van de
stroomvoorziening defecten aan dit
apparaat of hoorbare ruis veroorzaken. Als
het niet praktisch is om een apart
stopcontact te gebruiken, plaats dan een
ruisfilter voor de stroomvoorziening tussen
dit toestel en het stopcontact.
For EU Countries
452
•
Denk eraan dat alle gegevens in het
en geen reden tot bezorgdheid.
geheugen van het apparaat verloren
To prevent normaal
the inadvertent
disruption of power to your
kunnen gaan als het apparaat voor
• Het gebruik van een netstroomadapter
unit (should
the
plug
be
pulled
out
accidentally),
and
to wordt ingezonden. Belangrijke
reparatie
wordt ten zeerste aanbevolen omdat het
avoid applying
undue
stress
the AC
adaptor jack,gegevens
anchormoeten altijd op papier worden
apparaat
behoorlijk
veelto
stroom
verbruikt.
geschreven (indien mogelijk). Tijdens
Als u liever
batterijen
gebruikt,
gebruikt
u
the power cord
using
the cord
hook,
as shown
in the
herstellingen is de nodige zorg nodig om
best alkalinebatterijen.
illustration.
gegevensverlies te vermijden. In bepaalde
NO
303a
3
304b
•
Insert the plug
to power up the
ME-70.
306b
•
gevallen echter (zoals wanneer het circuit
van het geheugen zelf mankementen
vertoont) kunnen we de gegevens
mogelijk niet herstellen en Roland erkent
geen aansprakelijkheid voor dergelijk
gegevensverlies.
Schakel alle apparaten uit voordat u dit
apparaat op andere apparaten aansluit. Op
die manier kunt u defecten en/of schade
aan luidsprekers of andere apparaten
voorkomen.
PCS-31L cable, etc.
(Sold separately)
•
Als u het apparaat gebruikt in de buurt van
eindversterkers (of andere apparatuur met
grote eindversterkers) kan er gezoem
ontstaan. Om het probleem te verhelpen
kunt u het apparaat opnieuw richten of
verder van de storingsbron plaatsen.
•
352a
Het is helaas niet altijd mogelijk om de
inhoud van de gegevens in het geheugen
van het apparaat te herstellen zodra ze
verloren zijn. Roland Corporation erkent
geen aansprakelijkheid voor dergelijk
gegevensverlies.
553
•
Draag voldoende zorg bij het gebruik van
de knoppen, schuifknoppen of andere
bedieningselementen van het apparaat en
bij het gebruik van aansluitingen en
ingangen. Ruw omgaan met de apparatuur
kan defecten veroorzaken.
SI
GR
For the U.K.
352b
IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.
BLUE:
BROWN:
NEUTRAL
LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the
terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.
The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug.
For EU Countries
This product complies with the requirements of EMC Directive 2004/108/EC.
For the USA
556
Stereo Headphones
558a
deze toestand gebruikt. Voordat u het
apparaat gebruikt, laat u het enkele uren
liggen totdat de condens volledig is
verdampt.
360
•
The ME-70 has no built-in amp or speakers. To hear sounds,
you'll need to provide a guitar amplifier, stereo headphones,
or other such equipment.
For mono output, connect the cable to just the L/MONO jack.
To send the output from the REC OUT/PHONES jack to a
recorder or the like, use a special cable (PCS-31L, etc.; sold
separately). If you use an ordinary guitar cable, only the
left-channel audio is output.
Afhankelijk van het materiaal en de
temperatuur van het oppervlak waarop u
het apparaat plaatst, kunnen de rubberen
voetstukken het oppervlak mogelijk
verkleuren of ontsieren.
U kunt een stuk vilt of stof onder de
rubberen voetstukken plaatsen om dit te
voorkomen. Zorg er in dit geval voor dat
het apparaat niet verschuift of per ongeluk
in beweging komt.
doos (inclusief opvulling) waarin het werd
geleverd als u het moet vervoeren. Anders
zult u gelijkaardige verpakkingen moeten
gebruiken.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Unauthorized changes or modification to this system can void the users authority to operate this equipment.
This equipment requires shielded interface cables in order to meet FCC class B Limit.
For Canada
562
•
Sommige kabels bevatten weerstanden.
Gebruik geen kabels met weerstanden om
aansluitingen op dit apparaat uit te voeren.
Het gebruik van dergelijke kabels kan het
geluidsniveau extreem verlagen of zelfs
onhoorbaar maken. Contacteer de
fabrikant van de kabel voor informatie over
kabelspecificaties.
NOTICE
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
AVIS
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
For C.A. US (Proposition 65)
WARNING
This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.
D-19
Nederlands
Note when connecting the ME-70 to the other devices
559a
FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT
Português
• Ruis kan ontstaan
als draadloze
Inserting
a plug
into the REC OUT/PHONES jack
communicatieapparaten, zoals gsm’s, in de
automatically
activates
the built-in guitar-amp
buurt van dit apparaat
worden gebruikt.
• Neem het aansluitstuk vast als u kabels
Dergelijke ruis kan ontstaan als een oproep
simulator,
enabling
you
to enjoy impressive
guitar
aansluit / loskoppelt
- trek nooit aan de
wordt ontvangen of gemaakt of tijdens
kabel. Op die manier vermijdt u
gesprekken.
Verplaats
dergelijke
apparaten
sound
even
with
headphones.
kortsluitingen of schade aan de inwendige
zodat ze zich op een grotere afstand van dit
elementen
van de at
kabel.
ze uit alsto
u Gt. AMP
Theapparaat
samebevinden
effectofisschakel
applied
OUTPUT
dergelijke problemen ervaart.
• Houd het volume van het apparaat op een
this
time, too.
redelijk niveau om te vermijden dat u uw
• Bij verplaatsing van een locatie naar een
buren stoort.
andere
waar de temperatuur
en/of using a guitar
When
you're
performing
ampMisschien gebruikt u liever
een hoofdtelefoon en hoeft u zich geen
vochtigheid sterk verschilt, kunnen er
zorgen te maken
connected
to(condens)
Gt. AMP
OUTPUT,
disconnect
theover uw omgeving
waterdruppels
gevormd
worden
(vooral tijdens de late uren).
in het apparaat. Er kunnen schade of
plug
from
the
REC
OUT/PHONES
jack.
defecten ontstaan als u het apparaat in
• Verpak het apparaat indien mogelijk in de
355b
E-2
LV
Español
apparaat niet in de buurt van dergelijke
ontvangers.
Expected battery life under continuous use: Carbon: 5 hours, Alkaline: 12 hours
These figures will vary depending on the actual conditions of use.
When operating on battery power only, the unit's indicator will become dim when battery power gets too low.
Replace the battery as soon as possible.
We recommend that you keep batteries installed in the unit even when you're powering it with the AC adaptor.
That way, you’ll be able to continue a performance even if the cord of the AC adaptor gets accidently disconnected from the unit.
Once the connections have been completed, turn on power to your various devices in
the order specified. By turning on devices in the wrong order, you risk causing malfunction
and/or damage to speakers and other devices.
To prevent malfunction and/or damage to speakers or other devices, always turn down the
volume, and turn off the power on all devices before making any connections.
Raise the amp volume only after turning on the power to all connected devices.
This unit is equipped with a protection circuit. A brief interval (a few seconds) after power up is
required before the unit will operate normally.
When connection cables with resistors are used, the volume level of equipment connected to
the inputs (AUX IN) may be low. If this happens, use connection cables that do not contain resistors.
EE
552
White (L)
• Dit(R)
apparaat kan radio- en
Red
televisieontvangst verstoren. Gebruik dit
SK
Italiano
When turning the unit upside-down, get a bunch of newspapers or magazines, and place them under
the four corners or at both ends to prevent damage to the buttons and controls. Also, you should try to
orient the unit so no buttons or controls get damaged.
When turning the unit upside-down, handle with care to avoid dropping it, or allowing it to fall or tip over.
Carefully follow the installation instructions for batteries, and make sure you observe the correct polarity.
Avoid using new batteries together with used ones. In addition, avoid mixing different types of batteries.
Remove the batteries whenever the unit is to remain unused for an extended period of time.
If a battery has leaked, use a soft piece of cloth or paper towel to wipe all remnants of the discharge
from the battery compartment. Then install new batteries. To avoid inflammation of the skin, make sure
that none of the battery discharge gets onto your hands or skin. Exercise the utmost caution so that
none of the discharge gets near your eyes. Immediately rinse the affected area with running water if
any of the discharge has entered the eyes.
Never keep batteries together with metallic objects such as ballpoint pens, necklaces, hairpins, etc.
Denk eraan dat de inhoud van het
geheugen onherroepelijk kan worden
gewist als gevolg van een defect of
verkeerd gebruik van het apparaat. We
raden u aan dat u geregeld belangrijke
gegevens die u in het geheugen van het
apparaat hebt opgeslagen, op papier
opschrijft om te vermijden dat u
belangrijke gegevens verliest.
Digital Recorder, etc.
351
•
CZ
551
Plaatsing
The battery compartment is located on the underside.
Insert the included batteries, taking care to orient them correctly.
PL
LT
307
•
HU
Français
Connect
a commercially available
Batterijen worden
bij het apparaat
geleverd. De levensduur
vansecurity
deze
anti-theft
cable here.
batterijen kan echter beperkt zijn
http://www.kensington.com/
aangezien ze hoofdzakelijk
voor
testdoeleinden werden gebruikt.
Extra
voorzorgsmaatregelen
You can mix stereo
audio from AUX IN
with the output.
Electric Guitar
Batterijen moeten altijd worden
geïnstalleerd of vervangen voordat u
andere apparaten aansluit. Op die manier
kunt u defecten en/of schade aan
luidsprekers of andere apparaten
voorkomen.
FI
Deutsch
Step
SE
Index
A
N
ANALOG ............................................................................................... D-7
ATTACK ................................................................................................. D-4
AUX IN .................................................................................................. D-2
NS ............................................................................................................ D-8
NS THRES .............................................................................................. D-8
B
O
BANK ................................................................................................... D-11
BYPASS ............................................................................................... D-13
OCTAVE ................................................................................................. D-6
OD ........................................................................................................... D-5
OUTPUT LEVEL .................................................................................... D-3
C
P
D
R
EQ ........................................................................................................... D-8
EZ TONE ............................................................................................. D-12
S
F
FEEDBACK ....................................................................................... D-6–7
FLANGER .............................................................................................. D-6
H
D-6
D-6
D-4
D-4
L
LEAD STK ............................................................................................. D-8
LEVEL ..................................................................................................... D-8
LOW ....................................................................................................... D-4
Printing Conventions and
icons in This Manual
Text or numerals Indicate buttons.
enclosed in
square brackets [ ] [WRITE] WRITE button
Indicates information that
you should be aware of when
using the ME-70.
SENS ....................................................................................................... D-4
Single>Hum ........................................................................................ D-4
SLOW GEAR ......................................................................................... D-4
SOLO ...................................................................................................... D-4
STACK .................................................................................................... D-8
Stemfunctie ...................................................................................... D-13
SUSTAIN ................................................................................................ D-4
Indicates supplementary
information about an
operation.
Indicates information about a
convenient operation.
Using the Effects ................................................................. E-4
COMP/FX (Compressor/Effects).........................................................................E-4
OD/DS (Overdrive/Distortion) ............................................................................E-5
MODULATION ..........................................................................................................E-6
DELAY..........................................................................................................................E-7
PREAMP ......................................................................................................................E-8
NS (Noise Suppressor) ...........................................................................................E-8
REVERB........................................................................................................................E-9
PEDAL FX (Pedal Effects) ......................................................................................E-9
Saving/Calling Up and Using Tones (Memory Mode).... E-10
Changing Between the Manual and Memory Modes............................. E-10
Saving Tones (Patch Write)............................................................................... E-10
T
T.WAH .................................................................................................... D-4
TAP .......................................................................................................... D-7
TIME .............................................................................................. D-4, D-7
TONE ...................................................................................................... D-5
TREMOLO ............................................................................................. D-6
TWEED ................................................................................................... D-8
Indicates a reference page.
(p. E-**)
Calling Up Tones (Patches)............................................................................... E-11
Changing Tone Settings (Memory Edit Mode).......................................... E-11
Convenient Functions ...................................................... E-12
Creating Tones with Ease (EZ Tone).............................................................. E-12
Checking the Values of Controls .................................................................... E-12
U
Tuning the Guitar (Tuner) ................................................................................. E-13
UNI-V ...................................................................................................... D-6
Using External Foot Switches .......................................................................... E-13
V
Applying Effects in Time with the Song Tempo (Tap Tempo)............. E-14
VIBRATO ................................................................................................ D-6
W
Write .................................................................................................... D-10
MODULATE ......................................................................................... D-7
MODULATION .................................................................................... D-6
MOMENTARY ..................................................................................... D-7
Phrase Loop Play .................................................................................................. E-15
Technology that simulates existing physical
structures, materials, and the like using
different, virtual means is called “modeling
technology.”
COSM (Composite Object Sound Modeling) is
a technical innovation from Roland that
combines a number of such sound-modeling
technologies to create even newer sounds.
Making the Settings for Control Operation................................................ E-15
Nederlands
M
Creating Sounds ................................................................. E-2
Português
HARMONIST ........................................................................................
HARMONY ...........................................................................................
HIGH ......................................................................................................
Hum>Single .......................................................................................
All product names mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
Español
GAIN ...................................................................................................... D-8
Geheugenmodus ............................................................................ D-10
gitaarversterkersimulatie ............................................................... D-3
Gt.AMP OUTPUT ................................................................................ D-3
GUITAR INPUT .................................................................................... D-2
220
Italiano
G
Copyright © 2008 BOSS CORPORATION
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of BOSS CORPORATION.
Français
E
RATE ....................................................................................................... D-6
REC OUT ................................................................................................ D-3
RESONANCE ........................................................................................ D-6
REVERB .................................................................................................. D-9
REVERSE ................................................................................................ D-7
R-FIER ..................................................................................................... D-8
ROTARY ................................................................................................. D-6
202
Deutsch
D. LEVEL ............................................................................................... D-6
DEFRETTER .......................................................................................... D-4
DELAY ............................................................................................... D-6–7
DEPTH ................................................................................................... D-6
DRIVE ..................................................................................................... D-5
DS ........................................................................................................... D-5
PEAK ....................................................................................................... D-4
PEDAL FX .............................................................................................. D-9
PHASER ................................................................................................. D-6
PHONES ................................................................................................. D-3
PHRASE LOOP ..................................................................................... D-7
POWER ON ........................................................................................... D-3
PREAMP ................................................................................................. D-8
Before using this unit, carefully read the sections entitled: “USING THE UNIT SAFELY” (p. E-18) and “Important Notes” (p. E-19). These
sections provide important information concerning the proper operation of the unit. Additionally, in order to feel assured that you have
gained a good grasp of every feature provided by your new unit, Owner’s Manual should be read in its entirety. The manual should be
saved and kept on hand as a convenient reference.
English
D-7
D-6
D-8
D-8
D-4
D-4
201a
Owner’s Manual
CHO + DELAY .....................................................................................
CHORUS ...............................................................................................
CLEAN ...................................................................................................
COMBO .................................................................................................
COMP ....................................................................................................
COMP/FX .............................................................................................
Owner's Manual
Restoring the Factory Settings (Factory Reset).............. E-16
Adjusting the Expression Pedal ...................................... E-16
Appendices ....................................................................... E-17
USING THE UNIT SAFELY.............................................................................. E-18
Important Notes.............................................................................................. E-19
G6037008R0
*
G
6
0
3
7
0
0
8
-
0
2
*
*
G
6
0
3
7
0
0
8
-
0
2
*
Download PDF