Samsung | AQV12K Series | Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 1 2011-4

Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 1
2011-4-9 11:37:54
Kenmerken van uw nieuwe
airconditioner
Koele zomeraanbieding
Tijdens die hete, broeiende zomerdagen en lange,
rusteloze nachten is er geen betere plek om te ontsnappen
aan de hitte dan in uw eigen koele huis. Uw nieuwe
airconditioner maakt een einde aan uitputtende hete
zomerdagen en laat u uitrusten. Ontstap deze zomer aan
de hitte met uw eigen airconditioner.
Kosteneffectief Systeem
Uw nieuwe airconditioner levert niet alleen maximale
koeling in de zomer maar is tevens een effectieve
verwarmingsmethode voor in de winter dankzij het
geavanceerde “warmtepomp” systeem. Deze technologie is
tot 300% efficiënter dan elektrische verwarming waardoor
u de verbruikskosten nog verder kunt verlagen. Nu kunt u
één airconditioner het hele jaar door gebruiken.
Een Stijl die Overal past
Het elegante en harmonieuze ontwerp geeft prioriteit
aan de esthetica van uw ruimte en past goed in bij elk
interieur. Met zijn zachte kleur en afgeronde hoeken voegt
deze nieuwe airconditioner stijl toe aan elke kamer. Geniet
van wat uw airconditioner u zowel qua functie als qua
esthetica te bieden heeft.
functie
modus stelt u in staat een comfortabele
slaaptemperatuur in te stellen terwijl u energie bespaart en
een goede nachtrust krijgt.
d'light Cool-functie
De D’light Cool-functie biedt u de mogelijkheid om
de temperatuur en de luchtvochtigheid in de meest
aangename stand te houden.
SPi (Super plasma ion) functie
De SPi-functie zuivert de lucht van onaangename luchtjes,
bacteriën en pollen door opwekking van waterstof(H)
en zuurstof(O2). Het helpt u beter te ademen alsof u zich
bevindt in een omgeving met watervallen, oceaan-surf,
rivieren en bergen.
Inhoud
GEBRUIK
Veiligheidsvoorschriften ...................................................................... 3
Controle alvorens gebruik................................................................... 6
Controle van de onderdeelnamen ................................................. 7
Controle van de afstandsbediening ............................................... 8
Basisfunctie ..............................................................................................10
Luchtstroomrichting aanpassen ....................................................12
Bediening van de turbofunctie ......................................................12
modus ...........................................................................13
Actuele tijd Instellen ............................................................................14
Instellen van de On/Off timer..........................................................14
Bediening van de Smart Saver-functie .......................................16
Bediening van de SPi-functie .........................................................16
Bediening van de Auto Clean-functie .........................................17
Bediening van de d'light Cool-functie .......................................17
Bediening van de Stil-functie ..........................................................18
Reiniging van de airconditioner.....................................................19
Onderhoud van de airconditioner ................................................21
Problemen oplossen............................................................................22
INSTALLATIE
Veiligheidsvoorschriften ....................................................................24
Het kiezen van een installatieplaats .............................................25
Accessoires ...............................................................................................28
Montageplaat bevestigen ................................................................29
Aansluiten van de verbindingskabel ...........................................30
Installatie en aansluiting van de verbindingsleiding
van de binnenunit ................................................................................32
Zuiveren van de binnenunit ............................................................33
De pijp afsnijden of verlengen........................................................33
Installatie en aansluiting van de afvoerpijp van de
binnenunit................................................................................................34
De richting van e afvoerpijp veranderen ...................................35
Installatie en aansluiting van de afvoerpijp van de
buitenunit.................................................................................................36
Zuiveren van de aangesloten pijpen ...........................................36
Het uitvoeren van een gaslektest ..................................................39
Het op zijn plaats monteren van de binnenunit ....................40
Het op zijn plaats monteren van de buitenunit......................40
Eindcontrole en testloop ...................................................................41
Afzuigprocedure (bij het weghalen van het apparaat) .......41
Verlengsnoeren verbinden...............................................................42
Sub PCB installatie (optioneel)........................................................43
Het is vastgesteld dat dit product voldoet aan de Richtlijn voor Lage Spanning (2006/95/EC) en de Richtlijn Elektromagnetische
comptibiliteit (2004/108/EEC) van de EU.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(van toepassing in de Europese Gemeenschap en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel)
niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en
hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische
accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
2
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 2
2011-4-9 11:37:54
GEBRUIK
Veiligheidsvoorschriften
Lees deze handleiding grondig door alvorens het gebruik van de airconditioner, om extensieve features en functies veilig en
efficiënt te kunnen bedienen.
NEDERLANDS
De instructies in deze handleiding hebben betrekking op uiteenlopende modellen, waardoor de eigenschappen van uw
airconditioner iets kunnen afwijken van de beschrijving. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde
contactcentrum of bezoek www.samsung.com voor meer informatie.
Belangrijke veiligheidssymbolen en voorschriften:
WAARSCHUWING
OPGELET
Gevaarlijk of onveilig handelen kan ernstig persoonlijk letsel of zelfs dood tot
gevolg hebben.
Gevaarlijk of onveilig handelen kan leiden tot licht persoonlijk letsel of schade aan
eigendom.
Volg de voorschriften op.
Haal de stekker uit het
stopcontact.
NIET uitproberen.
NIET demonteren.
Zorg ervoor dat het apparaat geaard is om elektrische schokken te voorkomen.
INSTALLATIE
WAARSCHUWING
Steek de voedingskabel in een stopcontact dat voldoet aan de minimale voedingsspecificaties van het product. Sluit
geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact als de airconditioner. Gebruik verder geen verlengsnoer.
 Het sluiten van meerdere apparaten op een stopcontact, door middel van een stekkerdoos of een verlengsnoer, kan leiden tot
brand of elektrische schokken.
 Gebruik geen elektrische transformator. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
 Bij verschil in spanning, frequentie of nominale kan er brand ontstaan.
Dit product moet geïnstalleerd worden door een erkende technicus of onderhoudsbedrijf.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand, explosie, letsel, elektrische schokken of problemen met het product.
Installeer enkel de schakelaar en stroomonderbreker die bestemd zijn voor deze airconditioner.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Zet de buitenunit stevig vast, zodat de elektrische componenten niet bloot komen te liggen.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Installeer dit apparaat niet in de buurt van een verwarming of ontvlambare materiaal. Installeer dit apparaat
niet op vochtige, olieachtige of stoffige plaatsen. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht en spattend water
(regendruppels). Installeer dit apparaat niet in een ruimte waar gaslekkage mogelijk is.
 Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Bevestig de buitenunit nooit aan een hoge (buiten)muur om valgevaar te voorkomen.
 Wanneer de buitenunit valt, kan dit schade aan eigendom, letsel of zelfs dood tot gevolg hebben.
Bij gebruik van een multisysteem, kan de RJ***F*HXEA buitenunit enkel worden aangesloten op de Europese varianten
van AQV09Y*/AQV12Y*/AQV18Y*.
Dit apparaat moet op een deugdelijke wijze worden geaard. Deze mag niet geaard worden aan een plastic waterleiding,
gasleiding of telefoonlijn.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand, explosie, elektrische schokken of andere problemen met het product.
 Steek de stekker nooit in een stopcontact dat niet op de juiste wijze geaard is en zorg ervoor dat deze in overeenstemming is
met de nationale en plaatselijke regels.
INSTALLATIE
OPGELET
Positioneer het apparaat op zo’n manier dat deze vrij toegankelijk is voor de stekker.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot elektrische schokken of brand door elektrische lekkage.
Bevestig het apparaat op een vlakke en solide ondergrond, die het gewicht kan dragen.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot abnormale vibraties, geruis of problemen met het product.
Bevestig de afvoerpijp op een deugdelijke wijze zodat het water correct wordt afgevoerd.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot overstroming en eigendomsschade.
Zorg ervoor dat bij bevestiging van de buitenunit, de afvoerpijp op de juiste wijze wordt bevestigd zodat de afvoer
probleemloos verloopt.
 Het water dat tijdens het verarmingsproces, door de buitenunit, gegenereerd wordt kan overlopen en leiden tot
eigendomsschade.
Met name in de winter kan een blok ijs vallen en kan dit schade aan eigendom, letsel of zelfs dood tot gevolg hebben.
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 3
3
2011-4-9 11:37:55
Veiligheidsvoorschriften
STROOMVOORZIENING
WAARSCHUWING
Verwijder regelmatig alle vreemde voorwerpen zoals stof of water van de stekkeraansluiting en contactpunten met een
droge doek.
 Trek de stekker uit en reinig deze met een droge doek.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Steek de stekker in de juiste richting in de wandcontactdoos, zodat de kabel in de richting van de vloer loopt.
 Als u de stekker in tegenovergestelde richting steekt, kan de elektrisch bedrading in de kabel beschadigd raken en leiden tot
brand of elektrische schokken.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde onderhoudscentrum, wanneer het apparaat, de stekker of het netsnoer
beschadigd raken.
Zorg ervoor dat u de stekker goed in de wandcontactdoos steekt. Maak geen gebruik van een beschadigde stekker,
netsnoer of een losse wandcontactdoos.
 Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Trek niet aan het netsnoer bij het uittrekken van de stekker.
 Trek deze uit door aan de stekker vast te houden.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Trek of buig het netsnoer niet overmatig. Draai of knoop het netsnoer niet. Hang het snoer niet over een metalen
voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op het snoer, steek het snoer niet tussen voorwerpen en duw het snoer niet in
de ruimte achter het apparaat.
 Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
STROOMVOORZIENING
OPGELET
Onderbreek de stroomvoorziening via de stroomonderbreker, wanneer u de airconditioner voor lange tijd niet zult
gebruiken of in geval van onweer (donder en bliksem).
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand of elektrische schokken.
GEBRUIK
WAARSCHUWING
Als het apparaat is ondergelopen, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Wanneer het apparaat vreemde geluiden, brandlucht of rook produceert, dient u onmiddellijk de stekker uit te trekken
en contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand of elektrische schokken.
In het geval van een gaslek (zoals propaangas, LP gas, enz.), ontlucht onmiddellijk zonder de stekker aan te raken. Raak
het apparaat of het snoer niet aan.
 Gebruik geen ventilator.
 Een vonk kan brand of explosie tot gevolg hebben.
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde onderhoudscentrum om de airconditioner te herinstalleren.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand, elektrische schokken, waterlekkage of problemen met het product.
 De leveringsdienst is niet inbegrepen met het apparaat. Als u het product herinstalleert op een andere plaats, zullen
bijkomende montage- en installatiekosten aangerekend worden.
 Dit is voornamelijk het geval wanneer u het product wil installeren op een ongebruikelijke plaats, zoals in een industriegebied
of dicht bij zee waar het wordt blootgesteld aan zout in de lucht. Neem hiervoor contact op met uw dichtstbijzijnde
onderhoudscentrum.
4
Raak de stekker of de stroomonderbreker niet aan met natte handen.
 Dit kan leiden tot elektrische schokken.
Trek de stekker niet uit of schakel de airconditioner niet uit met behulp van de stroomonderbreker terwijl het in bedrijf is.
 Het in de wandcontactdoos steken van de stekker en het inschakelen van de airconditioner met behulp van de
stroomonderbreker, kan een vonk afgeven en leiden tot brand of elektrische schokken.
Houd alle verpakkingsmaterialen, wegens gevaar, buiten bereik van kinderen.
 Als een kind een zak over zijn hoofd trekt, kan dit lijden tot verstikking.
Steek niet uw vingers of vreemde voorwerpen in de uitlaat van de airconditioner wanneer deze in bedrijf is.
 Let er vooral op dat kinderen geen letsel oplopen door hun vingers in het apparaat te steken.
Raak de luchtstroombladen niet aan met uw vingers of handen tijdens het verwarmingsproces.
 Dit kan leiden tot brandwonden of elektrische schokken.
Steek niet uw vingers of vreemde voorwerpen in de luchtinlaat /-uitlaat van de airconditioner.
 Let er vooral op dat kinderen geen letsel oplopen door hun vingers in het apparaat te steken.
Trek niet met enorme kracht aan de airconditioner en sla er niet te hard op.
 Dit kan leiden tot brand, letsel of problemen met het product.
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 4
2011-4-9 11:37:55
GEBRUIK
WAARSCHUWING
NEDERLANDS
Plaats geen voorwerpen in de buurt van de buitenunit waarmee kinderen op het apparaat kunnen klimmen.
 Dit kan ernstige verwondingen bij kinderen veroorzaken.
Gebruik de airconditioner niet voor langere tijd in slecht geventileerde ruimte of in de buurt van zieke mensen.
 Gevaar ontstaat door gebrek aan zuurstof. Open een raam minstens eenmaal per uur.
Wanneer er bijvoorbeeld water in het apparaat is binnengedrongen, verbreek de stroomtoevoer door de stekker
eruit te trekken en de stroomonderbreker uit te schakelen. Neem tevens contact op met uw dichtstbijzijnde
onderhoudscentrum.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Probeer het apparaat niet zelf te repareren, demonteren of te modificeren.
 Gebruik geen andere zekering (zoals koper, staaldraad, enz.) dan de standaard versie.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand, letsel, elektrische schokken of problemen met het product.
GEBRUIK
OPGELET
Plaats geen voorwerpen of apparaten onder de binnenunit.
 Waterdruppels van de binnenunit kunnen leiden tot brand of eigendomsschade.
Controleer minstens eenmaal per jaar of het bevestigingsprofiel van de buitenunit niet kapot is.
 Nalatigheid hiervan kan schade aan eigendom, letsel of zelfs dood tot gevolg hebben.
De maximale stroom word voor de veiligheid gemeten volgens de IEC standaard en voor energie-efficiëntie gemeten
volgens de ISO standaard.
Ga nooit op het apparaat staan en leg er geen voorwerpen op (zoals wasgoed, brandende kaarsen, brandende
sigaretten, vaatwerk, chemicaliën, metalen voorwerpen, enz.).
 Dit kan leiden tot brand, letsel, elektrische schokken of problemen met het product.
Bedien het apparaat niet met natte handen.
 Dit kan leiden tot elektrische schokken.
Spuit geen vluchtige middelen, zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.
 Het is niet alleen schadelijk voor mensen, maar kan leiden tot brand, elektrische schokken of problemen met het product.
Drink niet van het water van de airconditioner.
 Het water kan schadelijk zijn voor mensen.
Bedien de afstandsbediening niet hardhandig en demonteer deze niet.
Raak de leidingen die met het product verbonden zijn niet aan.
 Dit kan leiden tot brandwonden of letsel.
Gebruik de airconditioner niet om precisieapparatuur, voedsel, dieren, planten en cosmetica te bewaren of voor ander
ongebruikelijk doel.
 Dit kan leiden tot eigendomsschade.
Vermijd het voor langere tijd direct blootstellen van mensen, dieren of planten aan de luchtstroom van de airconditioner.
 Dit kan mensen, dieren of planten schade toebrengen.
Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een beperkt fysiek, zintuiglijk of
mentaal vermogen. Ook is het niet geschikt voor mensen zonder kennis of ervaring met dit product, tenzij dit gebeurt
onder toezicht met instructies van degene die zorg kan dragen voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht
worden gehouden om te voorkomen dat ze niet met het apparaat spelen.
REINIGEN
WAARSCHUWING
Reinig het apparaat niet door er direct water op te spuiten. Gebruik geen benzeen, verdunner of alcohol om het
apparaat te reinigen.
 Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, brand of elektrische schokken.
Alvorens onderhoud of reiniging moet u de stekker uit het wandcontactdoos trekken en wachten totdat de ventilator
compleet is stopt.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand of elektrische schokken.
REINIGEN
OPGELET
Let bij het reinigen van het koelblokoppervlak van de buitenunit op de scherpe randen.
 Draag dikke katoenen handschoenen om snijwonden op uw vingers te vermijden.
Reinig de binnenkant van de airconditioner niet zelf.
 Neem hiervoor contact op met uw dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.
 Voor het reinigen van de interne filter wordt u verwezen naar de beschrijving in het hoofdstuk ‘Reinigen van de airconditioner’.
 Nalatigheid hiervan kan leiden tot brand of elektrische schokken.
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 5
5
2011-4-9 11:37:55
Controle alvorens gebruik
Bedieningsbereik
De onderstaande tabel geeft de temperatuur- en het luchtvochtigheidsbereik weer, voor de werking van de airconditioner.
Raadpleeg deze tabel voor efficiënt gebruik.
Modus
Binnentemperatuur
Buitentemperatuur
Vochtigheid binnen
Cooling
(Koelen)
16˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
Relatieve vochtigheid 80% of lager
Heating
(Verwarmen)
27˚C of minder
-15˚C~24˚C
-
Dry (Drogen)
16˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
-
 Er ontstaat dampvorming wanneer de airconditioner, in een hoge luchtvochtigheidsruimte, over een lange periode in de
koelmodus staat.
 Wanneer de buitentemperatuur daalt tot -5°C, neemt onder normale gebruiksomstandigheden de verwarmingscapaciteit af
met 60-70% dan de vastgestelde capaciteit.
Model : RJFHXEA
Modus
Binnentemperatuur
Cooling
(Koelen)
16˚C~32˚C
Buitentem- Vochtigheid
peratuur
binnen
In andere condities
80% of
minder
Op de binnenunit kan condensatie ontstaan met als gevolg
dat water wordt weggeblazen of deze op de grond druppelt.
Heating
27˚C of minder -15˚C~24˚C
(Verwarmen)
-
Interne beveiliging wordt ingeschakeld en de airconditioner
stopt.
Dry (Drogen)
-
Op de binnenunit kan condensatie ontstaan met als gevolg
dat water wordt weggeblazen of deze op de grond druppelt.
18˚C~32˚C
-5˚C~46˚C
-5˚C~46˚C
 De grenstemperatuur voor het inschakelen van de verwarming is 7˚C. Afhankelijk van de temperatuurconditie, neemt de
verwarmingscapaciteit af zodra de buitentemperatuur daalt onder de 0˚C.
 Wanneer de airconditioner wordt gebruikt bij een binnentemperatuur hoger dan 32˚C, werkt de koelmodus niet op volledige
capaciteit.
Onderhoud van de airconditioner
Interne beveiliging door de besturingseenheid
 De interne beveiliging treedt in werking wanneer zich een storing in de airconditioner voortdoet.
Type
Beschrijving
Anti-koudelucht
Zodra de warmtepomp in bedrijf is, schakelt de interne ventilatie uit jegens koude lucht.
Ontdooicyclus
Zodra de warmtepomp in bedrijf is, schakelt de interne ventilatie uit jegens koude lucht.
Anti-beveiliging van de
interne batterij
Wanneer de airconditioner in de Koelmodus staat, schakelt de compressor uit om de
interne batterij te beschermen.
Compressorbeveiliging
Wanneer de airconditioner wordt ingeschakeld, treedt deze niet in werking om de
buitenunit-compressor te beschermen.
OPMERKING
• W
anneerdewarmtepompindeverwarmingsmodusstaat,wordtdeontdooicyclusgeactiveerdomijsafzettingop
de buitenunit te ontdooien, die door lage temperatuur is ontstaan.
De interne ventilator wordt automatisch uitgeschakeld en herstart nadat de ontdooicyclus is voltooid.
6
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 6
2011-4-9 11:37:55
Controle van de onderdeelnamen
Afhankelijk van het model, kan uw airconditioner enigszins anders uitzien dan de illustratie hieronder.
Hoofdonderdelen
NEDERLANDS
Vochtigheidssensor
Kamertemperatuur
sensor
Luchtinlaat
Full HD-filter(onder het paneel)
Luchtstroombladen
(links en rechts)
SPi-indicator
Luchtstroombladen
(op en neer)
Display
-indicator
Afstandsbedieningontvanger
Timer-indicator
d'light Cool-indicator
7
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 7
2011-4-9 11:38:02
Controle van de afstandsbediening
• Richtdeafstandsbedieningopdeafstandsbedieningontvangervandebinnenunit.
• Wanneerudeknopvandeafstandsbedieningopdejuistewijzeindrukt,maaktdebinnenuniteenpiepgeluidenverschijnt
de overdrachtsindicator ( ) op de afstandsbediening display.
Knoppen op de afstandsbediening
 Stel de actuele tijd in alvorens de functies van de afstandsbediening te gebruiken. (Verwijzing naar pagina 14)
Afstandsbediening display
Power(Aan/Uit)
Aan-/uitzetten van de airconditioner.
Schakel de SPi-functie aan/uit
Smart Saver
Lager energiegebruik zorgt voor een
koele ruimte tussen 24°C~30°C.
Turbo
Gebruik in de auto. ventilatorsnelheid om
sneller te koelen.
Auto Clean
Zelfreinigende functie – Droog de
binnenkant van de binnenunit om vieze
geurtjes kwijt te raken.
d'light Cool
Schakel de d'light Cool-functie aan/uit
On Timer (Timer Aan)
Zet On timer aan.
Off Timer (Timer Uit)
Zet Off timer aan.
Stel één van de 5 bedrijfsmodussen in (zie
pagina’s 10~11 voor instructies).
Quiet (Stil)
Verminder het geruis dat wordt veroorzaakt
door de binnenunit tijdens bedrijf.
Air swing (Luchtschommel)
Activeer/Deactiveer de op en neerdalende
luchtstroombladen.
Fan (Ventilator)

Temp (Temperatuur) + -
Verlaag/Verhoog de temperatuur met 1°C
Mode (Modus)

SPi
Stel de luchtstroomhoeveelheid van
de airconditioner in met behulp van 4
verschillende ventilatorsnelheden: Auto(Auto)/
Low(Laag)/Medium(Medium)/High(Hoog).
Zet de
modus aan.
Set/Cancel (Instellen/Annuleren)
Annuleer de timer /
modus in.
2ndF
Op de afstandsbediening, schakelt u de
functie van de knop in.
Temp/Humi(Temp/Luchtv)
• T oonthetluchtvochtigheidsniveauendetemperatuurwaarde
gedurende 5 seconden op het scherm van de binnenunit:
- Hi : Hoog (Indien de relatieve luchtvochtigheid 70% of hoger is)
- Sd : Standaard (Indien de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 70%)
- De waarde van de kamertemperatuur wordt getoond.
Beep off(Pieptoon uit)
Door op deze knop te drukken schakelt u de pieptoon uit.
Display off(Scherm uit)
Om de schermverlichting uit te schakelen
Time set(Tijd instellen)
Om de actuele tijd in te stellen
• Z odrauopde[2 F]-knop drukt, brandt het
-indicatorlampje op de afstandsbediening. Vervolgens kunt u de
functies op de afstandsbediening wijzigen zoals hieronder vermeld.
d'light Cool  Temp/Humi(Temp/Luchtv), Auto Clean(Auto. Reinigen)  Beep off (Pieptoon Uit), good’ sleep  Display
off (Scherm uit), Timer Aan  Tijd Instelfunctie. De 2ndF-functie wordt geannuleerd als de 2ndF-knop is ingeschakeld,
wanneer u de functie onder deze knop selecteert .
nd
OPMERKING
8
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 8
2011-4-9 11:38:03
Afstandsbediening display
Bedrijfsmodusindicator
Lege batterij-indicator
Zendindicator
Luchtschommelindicator
Ventilatorsnelheidsindicator
On Timer-indicator
Off Timer-indicator
-indicator
OPGELET
NEDERLANDS
Quiet-indicator
Turbo-indicator
SPi-indicator
Smart Saver-indicator
d'light Cool-indicator
2ndF-indicator
Temperatuur indicator
Tijdsindicator
Auto (Turbo)
Laag
Medium
Hoog
• Z orgervoordatdeafstandsbedieningnietmetwaterin
aanraking komt.
Batterij vervangen
Wanneer de batterij leeg is, zal ( ) vertoond worden op het display van de afstandsbediening. Vervang de batterij zodra dit
icoontje verschijnt. De afstandsbediening heeft 2 AAA batterijen van 1,5V nodig.
Afstandsbediening bewaren
Haal de batterijen uit de afstandsbediening wanneer u deze voor lange tijd niet zult gebruiken.
Batterijen plaatsen
1. Druk op de hendel aan
de achterkant van de
afstandsbediening, zoals
aangegeven met de pijl, en
trek deze omhoog.
OPMERKING
2. Plaats er 2 AAA batterijen in.
Controleer de “+” en “-” tekens
en plaats de batterijen. Zorg
ervoor dat u de batterijen in de
juiste positie hebt geplaatst.
3. Sluit het deksel door in de oorspronkelijke
positie.
U hoort een klikgeluid wanneer het deksel
goed is gesloten.
• H
etsignaalvanelektronischestijlvolleverlichtingvanfluorescentielampenwordtmogelijknietontvangen.Ditis
bijvoorbeeldhetgevalalsdeinvertersvanfluorescentielampenopdezelfdeplaatsaanwezigzijn.
• Neemcontactopmetuwdichtstbijzijndecontactcentrum,wanneerandereelektrischeproductendoorde
afstandsbediening worden bediend.
De juiste manier om u te ontdoen van de accu
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de lege accu niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden
weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de
referentieniveaus volgens de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien u niet op de juiste wijze ontdoet van de accu, kunnen schadelijke stoffen vrij komen en schade toebrengen aan mens en milieu.
Ter bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s te
scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij een gratis inzamelingspunt bij u in de buurt.
9
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 9
2011-4-9 11:38:06
Basisfunctie
De basiswerking is een werkingsstand die kan worden geselecteerd door op de Mode (Modus) knop te drukken.
Auto (Auto)
In Auto-modus zal de airconditioner automatisch de temperatuur en ventilatorsnelheid instellen op de kamertemperatuur
die gedetecteerd wordt door de kamertemperatuursensor.
• IngevalvaneenMultisysteem(inAuto-modus)kiestdezeeentemperatuursinstellingeneengeschikte
bedrijfsmodus(KOELEN of VERWARMEN), gebaseerd op de kamertemperatuur.
Cool (Koelen)
In de koelmodus, zal de airconditioner uw kamer verkoelen. U kunt de temperatuur en ventilatorsnelheid aanpassen voor
een betere verkoeling in het warme seizoen.
• Alsdehuidigebuitentemperatuurveelhogerisdandegekozenbinnentemperatuur,dankanheteentijdjeduuromde
binnentemperatuur op de gewenste verkoeling te brengen.
• Quiet-modus(
, ) vermindert het geruis van de binnenunit in de koelmodus.
Dry (Drogen)
De airconditioner in droogmodus werkt als een ontvochtiger, door het vocht van de binnenlucht op te nemen.
De droogmodus zorgt ervoor dat de lucht fris aanvoelt in een vochtig klimaat.
Fan (Ventilator)
De ventilatormodus kan worden geselecteerd om uw kamer te ventileren. Deze is handig bij het verversen van
muffe lucht in uw kamer.
Heat(Verwarmen)
De airconditioner zorgt zowel voor verwarming en als voor verkoeling. Verwarm uw kamer met dit veelzijdig apparaat
tijdens de koude winter.
• Bijinschakelenzaldeairconditioneropwarmenenwerktdeventilatornietgeduurde3~5minuten,omkoudeluchtstroom
te voorkomen.
• Quiet-modus(
, ) vermindert het geruis van de binnenunit in de verwarmingsmodus.
• Sindsdeairconditionerdekamerverwarmtdoorwarmte-energieuitdebuitenluchttehalen,kande
verwarmingscapaciteit afnemen bij een extreem lage buitentemperatuur.
Gebruik een aanvullend verwarmingsapparaat in combinatie met de airconditioner, zodra u merkt dat de airconditioner
onvoldoende warmte oplevert.
10
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 10
2011-4-9 11:38:07
Druk op de
knop om de airconditioner aan te zetten.
Druk op de
knop om de bedrijsmodus in te stellen.
Druk op de
knop om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen.
Auto (Auto)
(Auto)
Cool (Koelen)
(Auto),
Dry (Drogen)
(Auto)
Fan (Ventilator)
Heat(Verwarmen)
Druk op de
(Laag),
(Auto),
(Laag),
(Med),
(Laag),
(Med),
(Hoog)
(Hoog)
(Med),
(Hoog)
knop om de temperatuur aan te passen.
Auto (Auto)
U kunt de gewenste temperatuur met 1°C aanpassen tussen 16°C~30°C.
Cool (Koelen)
U kunt de gewenste temperatuur met 1°C aanpassen tussen 16°C~30°C.
Dry (Drogen)
Temperatuuraanpassing is niet mogelijk.
Fan (Ventilator)
Temperatuuraanpassing is niet mogelijk.
Heat(Verwarmen)
OPMERKING
NEDERLANDS
• E lkekeerdatuopdeMode (Modus) knop drukt, zal deze wijzigen in: Auto(Auto), Cool(Koelen), Dry(Drogen),
Fan(Ventilator) en Heat(Verwarmen)
U kunt de gewenste temperatuur met 1°C aanpassen tussen 16°C~30°C.
• D
rukopdeTemp/Humi(Temp/Luchtv)-knop van de afstandsbediening om de temperatuur en de
luchtvochtigheid van een kamer te controleren.
11
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 11
2011-4-9 11:38:08
Luchtstroomrichting aanpassen
De luchtstroomrichting kan, in de door u gewenste positie, worden ingesteld.
Verticale luchtstroom
Luchtstroombladen bewegen op en neer.
Druk op de Air swing
knop op de afstandsbediening.

De air swing-indicator zal oplichten en de luchtstroombladen zullen continu op en
neer bewegen voor luchtcirculatie.

Druk nogmaals op de Air swing
constante positie te houden.
knop om de luchtstroomrichting in een
Horizontale luchtstroom
De luchtstroombladen kunnen beide kanten opdraaien.
Druk op de Air swing
knop op de afstandsbediening.

De air swing-indicator zal oplichten en de luchtstroombladen zullen continu links en
rechts bewegen voor luchtcirculatie.

Druk nogmaals op de Air swing
constante positie te houden.
OPMERKING
knop om de luchtstroomrichting in een
• H
etafstellenvandeluchtstroomrichtingisnietbeschikbaarindegood
sleep-modus, wanneer deze in de koelmodus staat. De luchtstroomrichting
kan echter wel in de good sleep-modus worden afgesteld wanneer deze in de
verwarmingsmodus staat.
Bediening van de turbofunctie
De Turbofunctie is handig bij het snel en efficiënt koelen van uw kamer.
Druk, in de koelmodus, op de Turboknop
van de afstandsbediening.

De turbo-indicator verschijnt op het display van de afstandsbediening en de functie zal
geduurde 30 minuten ingeschakeld blijven.
Annuleren Druk nogmaals op de Turbo
OPMERKING
-knop.
• D
eturbofunctieisenkelbeschikbaarindeKoelmodus.
• AlsuopdeModusknopdrukt,terwijldeturbofunctieaanstaat,zaldezefunctie
geannuleerd worden.
• Temperatuur/Ventilatorsnelheidkannietwordenaangepastwanneerudeze
functie in gebruik is.
12
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 12
2011-4-9 11:38:11
modus
Stel de actuele tijd in alvorens de good' sleep-modus te gebruiken. (Voor het instellen van de actuele tijd, wordt u verwezen
naar pagina 14.)
Voor een comfortabele nachtrust, zal de airconditioner de volgende opeenvolgende functies van de modus inschakelen: In
slaap vallen  Goede nachtrust  Ontwaken uit de
modus.
1. Druk op de
knop op de afstandsbediening.
De
indicator licht op en de Off timer-indicator knippert op het display
van de afstandsbediening.
2. Druk op de
knop om de tijd in te stellen.


U kunt de tijd instellen in units van een half uur tussen 30 minuten en 3 uur, en in
units van 1 uur tussen 3 en 12 uur.

Bedrijfstijd kan worden ingesteld van 30 minuten tot maximaal 12 uur.

De standaard bedrijfstijd is ingesteld op 8 uur.
NEDERLANDS
Als de airconditioner in de koel-/verwarmingsmodus aan staat
3. Duk op de Set/Cancel(Instellen/Annuleren) knop om te activeren.

Off timer -indicator stopt met knipperen en de gereserveerde tijd blijft 3 seconden
zichtbaar.
Daarna activeert de airconditioner in de good’sleep (Koel) modus.

Wanneer u de Instellen/Annuleren-knop niet binnen 10 seconden indrukt na het
indrukken van de
knop, keert de airconditioner terug naar de vorige
status. Controleer de Off timer-indicator en op de binnenunit.
Annuleren
Druk nogmaals op de Set/Cancel(Instellen/Annuleren)-knop
U kunt de gewenste temperatuur met 1˚C aanpassen tussen 16˚C~30˚C.
De ventilatorsnelheid zal automatisch aangepast worden volgens de
modus.
Wanneer de
-modus aan staat.
In de Koelmodus: De luchtstroomrichting wordt automatisch afgesteld.
In de Verwarmingsmodus: Afstelmogelijkheid voor de luchtstroomrichting
is beschikbaar.
Temperatuur- en ventilatorsnelheidswijzigingen in de
modus
• Inslaapvallen:Zorgtvooreenslaapverwekkendgevoeldoordetemperatuurteverlagen.
• Goedenachtrust:Ontspantuwlichaamenverhoogtenigszinsuwtemperatuur.
modus: Stelt u in staat te ontwaken in een intermitterende aangename lucht met een fris
• Ontwakenuitde
gevoel.
OPMERKING
• S telin
modus de Off timer in voor langer dan 5 uur. U zult last hebben van een verstoord slaapritme
als de
modus te kort of te lang is ingesteld. Deze staat namelijk standaard ingesteld op 8 bedrijfsuur.
• Alsde
modus voor minder dan 4 uur is ingesteld, dan zal de unit op dezelfde ingestelde tijd
uitschakelen.
Als de
modus is ingesteld voor langer dan 5 uur, dan zal deze in het laatst overgebleven uur
functioneren in de ontwakingsfase.
• Deaanbevolentemperatuuristussen25˚C~27˚Cvoorkoelenentussen21˚C~23˚Cvoorverwarmen.
13
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 13
2011-4-9 11:38:13
Actuele tijd Instellen
Stel de actuele tijd in alvorens de functies van de airconditioner te gebruiken.
1. Druk op de 2ndF-knop

2ndF-indicatorlampjes branden op het scherm van de afstandsbediening.
2. Druk op de Time Set(Tijd instel) knop om de actuele tijd in te stellen.

De AM of PM indicator zal knipperen waarna u de tijd kunt instellen door te drukken
op Temp hr. + of – knop voor de uurinstelling en Fan min.
knop voor de
minuutinstelling.


3. Druk nogmaals op de Time Set (Tijd instel)-knop om deze te activeren.
Instellen van de On/Off timer
OPGELET
Controleer de huidige tijd op de afstandsbediening alvorens het gebruik van deze functie.
• Standaardtijdopdeafstandsbedieningstaatingesteldop12AM.
• Nahetvervangenvandebatterijen,wordtdetijdteruggezetopdefabrieksinstelling.
U kunt de airconditioner zo instellen dat hij automatisch aan/uit gaat op een gewenst tijdstip.
Instellen van de On timer terwijl de airconditioner uit staat / Instellen van de Off timer terwijl de airconditioner aan staat
On timer instellen
1. Druk de On Timer/Off timer knop.

On/Off timer-indicator zal knipperen op het display van de afstandsbediening.


2. Druk op de Temp hr. + of – knop en Fan min.

knop om de tijd in te stellen.
U kunt de tijd instellen in uureenheden van 1 tot 12 uur (volgens AM/PM) en in
minuuteenheden van 1 tot 59 minuten.
14
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 14
2011-4-9 11:38:14
Off timer instellen
3. Duk op de Set/Cancel(Instellen/Annuleren) knop om te activeren.
De On timer-indicator stopt met knipperen en de gereserveerde tijd zal nog 3
seconden worden getoond.

Als u niet binnen 10 seconden na het instellen van de tijd op de Set/Cancel
(Instellen/Annuleren) knop drukt, dan zal de airconditioner terugkeren naar de
vorige modus. Controleer de On / Off timer-indicator en de
indicator op de
binnenunit.
Annuleren
NEDERLANDS

Druk nogmaals op de Set/Cancel(Instellen/Annuleren)-knop
Aanvullende opties beschikbaar in de On timer-modus
Toont de laatst ingestelde modus voordat de unit wordt uitgeschakeld.
Wijziging van de ventilatorsnelheid is niet beschikbaar.
U kunt de temperatuur wijzigen in de Auto/Koel/Verwarmingsmodus.
Gelijktijdig
afstellen van de aan
en uit timer.
OPMERKING
• A
lleendelaatsteinstellingisvantoepassingtussendeOntimer/Offtimeren
de
Off timerfuncties.
Volg dezelfde procedure voor het afstellen van de aan en uit timer.
OPMERKING
• OnenOfftimerinstellingenmoetenvanelkaarverschillen.
• DrukdeSet/Cancel(Instellen/Annuleren)-knop op de afstandsbediening in, terwijl de timercombinatie aan
staat. De On en Off timers worden beiden geanulleerd en de indicator verdwijnt.
15
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 15
2011-4-9 11:38:16
Bediening van de Smart Saver-functie
Deze functie stelt het temperatuurbereik in om energie te besparen, terwijl de Koelmodus aan staat.
Druk de Smart Saver-knop in op de afstandsbediening, terwijl de airconditioner in
de Koelmodus staat.

De Smart Saver- en de luchtschommelindicator
display van de afstandsbediening.
De luchtstroombladen bewegen op en neer.
verschijnen automatisch op het

Indien de huidige ingestelde temperatuur lager is dan 24°C, zal deze automatisch
stijgen tot 24°C.
Annuleren
OPMERKING
Druk nogmaals op de Smart Saver-knop.
• D
eSmartSaver-functieisenkelbeschikbaarindeKoelmodus.
• WanneerdeSmartSaver-functieactiefis,zalhettemperatuurbereikbegrensd
worden tussen 24°C en 30°C.
• Wanneerdegewenstetemperatuurlagerisdan24°C,datschakeltudeSmart
Saver-functie uit door nogmaals op de Smart Saver-knop te drukken.
• Temperatuur/Ventilatorsnelheidkantevenswordenaangepast(ziepag.11
voor instructies).
• AlsudeMode (Modus) knop indrukt terwijl de Smart Saver-functie aan staat,
dan zal dit de functie annuleren.
Bediening van de SPi-functie
SPi (Super plasma ion) genereert waterstof(H) en zuurstof(O2) om verontreinigde, schadelijke substanties op te vangen en
te neutraliseren. Het helpt u beter te ademen alsof u zich bevindt in een omgeving met watervallen, oceaan-surf, rivieren en
bergen.
Druk op de
knop op de afstandsbediening.

Op het scherm van de afstandsbediening gaat het
genereert de airconditioner MPI.
Annuleren
OPMERKING
Druk nogmaals op de
-indicatielampje branden en
-knop.
• D
e -functie kan worden geselecteerd ongeacht de status van de
airconditioner.
16
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 16
2011-4-9 11:38:18
Bediening van de Auto Clean-functie
De Auto Clean-functie zal de groei van schimmel voorkomen, door het vocht aan de binnenzijde van de binnenunit te
verwijderen. Activeer deze functie voor een schonere en gezondere lucht.
Druk op de Auto Clean-knop.
 De automatische reinigingsindicator verschijnt op de display van de binnenunit en de
automatische reinigingsfunctie treed in werking.
NEDERLANDS
Wanneer de airconditioner uit staat,
Als de airconditioner aan staat,
 Het automatische reinigingsindicator verschijnt op de display van de binnenunit
en de automatische reinigingsfunctie treedt in werking nadat de airconditioner is
uitgeschakeld.
 De Auto Clean tijd kan variëren, afhankelijk van de eerder gebruikte modus.
Auto(koelen), Koel, Droogmodus: ongeveer 30 minuten.
Auto(verwarmen), Verwarmen, Ventilatormodus: ongeveer 15 minuten.
Annuleren
OPMERKING
Druk nogmaals op de Auto Clean-knop.
• D
eAuto.Reiniging-indicatorverschijntalleenophetschermvandebinnenunit
als
(Reinigen).
• Wanneerdeairconditioneraanstaat,treedtdeAutoClean-functieinwerking
nadat de airconditioner is uitgeschakeld.
Bediening van de d'light Cool-functie
De sensor in de binnenunit meet niet alleen de temperatuur en de luchtvochtigheid van een kamer, maar houdt deze ook in de
meest aangename stand door de temperatuur en de ventilatorsnelheid automatisch te regelen.
Druk de d'light Cool-knop in op de afstandsbediening, terwijl de airconditioner in
de Koelmodus staat.

De d'light Cool- en de luchtschommelindicator verschijnen automatisch op het
display van de afstandsbediening.

De airconditioner stelt de ventilatorsnelheid in op auto. en past de temperatuur en
luchtvochtigheid automatisch aan.
Annuleren
OPMERKING
Druk nogmaals op de d'light Cool knop.
• D
ed'lightCool-functieisenkelbeschikbaarindeKoelmodus.
• Zodraded'lightCool-functieisgeactiveerd,wordtdetemperatuur
automatisch afgesteld en verschijnt
op het scherm van de
afstandsbediening.
• AlsudeMode (Modus) knop indrukt terwijl de d'light Cool-functie aan staat,
dan zal dit de functie annuleren.
• Bijgebruikvaneenmultisysteem,zalded'lightCool-functiealleenwerken
wanneer deze op alle in bedrijf zijnde binnenunits wordt afgesteld.
17
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 17
2011-4-9 11:38:19
Bediening van de Stil-functie
AA
U kunt het geluid van de binnenunit reduceren.
Terwijl de airconditioner in de koel-/verwarmingsmodus staat, drukt u op de Stil-knop
van de afstandsbediening.

Op het scherm van de afstandsbediening gaat het indicatielampje voor de functie
branden.

De binnenuit zal geruislozer werken.
Annuleren
OPMERKING
Druk nogmaals op de Quiet-knop.
• B ijgebruikvaneenmultisysteem,zaldeStil-functiealleenwerkenwanneer
deze op alle in bedrijf zijnde binnenunits wordt afgesteld.
18
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 18
2011-4-9 11:38:20
Reiniging van de airconditioner
De binnenunit reinigen
Veeg indien nodig het toestel af met een vochtige microvezel doel.
OPMERKING
OPGELET
NEDERLANDS

• N
eemcontactopmethetonderhoudscentrumwanneerude
warmtewisselaar van de binnenunit wilt reinigen, omdat deze
moet worden gedemonteerd.
• Aangezienhetpaneelvandebinnenunitgevoeligisvoor
krassen, moet u gebruik maken van een microvezeldoek om
het paneel te reinigen.
Wanneer u een microvezeldoek gebruikt, dient u deze
enigszins te bevochtigen en eventueel vuil te verwijderen om
krassen te vermijden.
• R einighetschermnietmeteenalkalischschoonmaakmiddel.
• Gebruikgeenzwavelzuur,zoutzuuroforganische
oplosmiddelen (zoals een verdunner, kerosine , aceton, etc.)
om de buitenzijde van het product te reinigen en plak er
geen stikkers op.
Deze kunnen namelijk het oppervlak van de airconditioner
beschadigen.
De warmtewisselaar van de buitenunit reinigen

Als stof zich verzamelt op de warmtewisselaar, kan dit het
koelingvermogen verminderen. Maak de warmtewisselaar daarom
regelmatig schoon.

Sprenkel water om het stof te verwijderen.
OPMERKING
OPGELET
• A
lsuhetmoeilijkvindtomdewarmtewisselaarvande
buitenunit reinigen, dan kunt u contact opnemen met het
onderhoudscentrum.
• W
eesvoorzichtigmetdescherperandenvandebuitenunit
van de warmtewisselaar.
Warmtewisselaar
(De afbeelding kan, afhankelijk van
het model, enigszins verschillen)
Paneel openen
Pak iedere zijde van het frontpaneel stevig vast en til deze op om te openen.
Laat daarna het paneel los. Deze positioneert zichzelf automatisch om het
paneel open te houden.

Om het paneel te sluiten, tilt u het frontpaneel een beetje op terwijl u
rustig hierop drukt en het paneel laat zakken.
19
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 19
2011-4-9 11:38:22
Reiniging van de airconditioner
Verwijderen van de Full HD-filter
Grijp the hendel en hef deze op. Vervolgens trekt u het Full HD-filter
naar u toe en schuift deze omlaag.
Full HD-filter
Reinigen van de Full HD-filter
De op schuim gebaseerde, wasbare Full HD-filter, vangt grote stofdeeltjes op uit de lucht. Het filter kan met de hand worden
gereinigd of met behulp van een stofzuiger.
Open het paneel en haal het Full HD-filter eruit.
Reinig het Full HD-filter met een stofzuiger of met een
zachte borstel. Bij zware verontreiniging, spoelt u deze
af onder stromend water.
Plaats het Full HD-filter terug in de
oorspronkelijke positie en sluit het frontpaneel.
Droog het Full HD-filter in een geventileerde ruimte.
OPMERKING
• R einighetFullHD-filteromelketweeweken.Dereinigingsperiodehangtafvanhetgebruikendegesteldheidvan
de omgevingsruimte. Reinig het filter wekelijks in een stoffige omgeving.
• WanneeruhetFullHD-filterlaatdrogenineenafgesloten(ofvochtige)ruimte,kanditluchtjesafgeven.Wanneer
deze situatie zich voordoet, dient u het filter opnieuw te reinigen en deze in een goed geventileerde ruimte te
drogen.
20
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 20
2011-4-9 11:38:24
Onderhoud van de airconditioner
Als u de airconditioner voor langere tijd niet zult gebruiken, droog dan de airconditioner om ervoor te zorgen dat deze in een
goede staat blijft.
2. Droog de interne onderdelen van de airconditioner voordat u de airconditioner weer gaat gebruiken door deze
voor 3-4 uur in de Ventilator modus te zetten. Hierdoor worden geuren verwijderd die eventueel zijn ontstaan door
vochtigheid.
NEDERLANDS
1. Droog de airconditioner zorgvuldig door deze voor 3-4 uur in Ventilator modus te zetten en de stekker eruit te halen.
Als er vocht achterblijft in de onderdelen, dan kan dit leiden tot interne schade.
Periodieke controles
Raadpleeg het volgende schema om uw airconditioner goed te onderhouden.
Type
Beschrijving
Het Full HD-filter reinigen (1)
Binnenunit
Elke 2
weken
Elke 3
maanden
Elke 4
maanden

De condensatie afvoerbak reinigen (2)

De warmtewisselaar goed reinigen (2)

De condensatie afvoerpijp reinigen (2)

De batterijen van de afstandsbediening vervangen (1)
De warmtewisselaar aan de buitenkant van de unit
reinigen (2)
Buitenunit
Eens per
jaar


De warmtewisselaar aan de binnenkant van de unit
reinigen (2)

De elektronische onderdelen reinigen met luchtjets (2)

Controleren dat alle elektronische onderdelen goed
vastzitten (2)

De ventilator reinigen (2)

Controleren dat de ventilator goed vastzit (2)

De condensatie afvoerbak reinigen (2)

 : Deze markering vereist periodieke controle van de binnen-/buitenunit, volgens de beschrijving om de airconditioner
deugdelijk te onderhouden.
OPMERKING
(1) De beschreven handelingen moeten vaker uitgevoerd worden als het installatiegebied zeer stoffig is.
(2) Deze handelingen moeten altijd uitgevoed worden door bekwaam personeel. Raadpleeg de installatiesectie van
de handleiding voor meer informatie.
21
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 21
2011-4-9 11:38:25
Problemen oplossen
U wordt verwezen naar onderstaande tabel in het geval van problemen met de airconditioner. Dit bespaart u tijd en onnodige
kosten.
PROBLEEM
OPLOSSING
De airconditioner werkt
helemaal niet.
• C
ontroleerdathetapparaataanstaatenherstartdeairconditioner.
• Zetdestroomonderbrekeraanenherstartdeairconditioner.
• ControleerdatdeOffTimernietisingesteld.HerstartdeairconditionerdoordePower
(Aan/Uit) knop in te drukken.
De temperatuur insteller
werkt niet.
• C
ontroleerdatdeDroog/Ventilator/Turbo/d'lightCoolmodusnietisgeselecteerd.Indeze
modus is de gewenste temperatuur automatisch ingesteld en kunt u de temperatuur niet
bedienen.
Er komt geen Koude/
Warme lucht uit de
airconditioner.
• C
ontroleerdatdeingesteldetemperatuurniethoger(indeKoelmodus)/lager(inde
Verwarmingsmodus) is dan de huidige temperatuur. Druk de Temp hr. + of – knop op de
afstandsbediening in, om de ingestelde temperatuur te wijzigen.
• ControleerdathetFullHD-filternietgeblokkeerdisdoorviezigheid.WanneerhetFull
HD-filter te veel stof bevat, kan de koel/verwarmingscapaciteit verminderen. Maak deze
regelmatig schoon.
• Controleerdatdebuitenunitnietbedektisdooreenobstakelofvlakbijeenobstakelis
geïnstalleerd. Haal eventueel het deksel van de airconditioner en verwijder het obstakel.
• Alsudeairconditionerwiltgebruikenindirectzonlicht,bedekdezedanmeteenkleedje.
• Controleerdatdeairconditionernietindeijsbestrijdingsmodusstaat.
Wanneer er in de winter ijs wordt gevormd of de buitentemperatuur te laag is, dan draait
de airconditioner automatisch in de ijsbestrijdingsmodus. In de ijsbestrijdingsmodus, stopt
de binnenventilator met draaien en komt de koele lucht niet vrij.
• Alsdeurenoframenopenstaan,kanditleidentotslechtekoel-ofverwarmingsprestaties.
Sluit de deuren en ramen.
• Controleerdatdeairconditionerwerdaangezet,onmiddellijknahetstoppenvanhet
koel-/verwarmingsproces. In dit geval,zal een ventilator draaien om de compressor van de
buitenunit te beschermen.
• Controleerdatdeleidinglengteniettelangis.Alsdeleidinglengtedemaximaal
toegestane lengte overschrijdt, kan de koel- en verwarmingsprestatie verminderen.
De luchtstroominstelling
werkt niet.
• C
ontroleerdatde
modus geselecteerd is. In deze modus kunt u de
luchtstroomrichting niet afstellen.
(U kunt de luchtstroomrichting afstellen wanneer de good' sleep-modus in de
verwarmingsmodus staat)
De ventilatorinstelling
werkt niet.
• C
ontroleerdatdeAuto/Droog/Turbo/
/d'light Cool modus geselecteerd is. In
deze modus, is de ventilatorsnelheid automatisch ingesteld en kunt u deze niet aanpassen.
De afstandsbediening
werkt niet.
• Controleerdatdeaccunietleegis.
• Zorgervoordatdevandeafstandsbedieningsensornietgeblokkeerdis.
• Controleerdatergeensterkeverlichtingsapparatenindebuurtvandeairconditioner
staan.Fellichtvanfluorescerendelampenofneonverlichting,kunnenelektrischegolven
onderbreken.
De Timer-functie kan niet
worden ingesteld.
• C
ontroleerdatudeSet/Cancel (Instellen/Annuleren) knop van de afstandsbediening
indrukt heeft na het instellen van de tijd.
De indicator knippert
constant.
• DrukopdePower (Aan/Uit) knop of trek de stekker uit/ Schakel de hulpvoeding uit.
Indien het lampje nog steeds knippert, neem dan contact op met het
onderhoudscentrum.
22
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 22
2011-4-9 11:38:25
OPLOSSING
Tijdens gebruik komen er
vieze geurtjes vrij.
• C
ontroleerofhetapparaatineenrookruimtestaat.Ontluchtdekamerofzetde
airconditioner in de Ventilatormodus voor 1~2 uur. (Wij gebruiken geen stinkende
componenten in de airconditioner).
• ReinighetFullHD-filteralsdezevervuildis.VervangdeGeurverdrijvendefilteralsdeze
vervuild is.
Een storing wordt
vermeld.
• A
leenfouteindicatorzoals
,
,
,
,
,
,
, Allen
knipperen,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
aop het binnenunit display verschijnt,
neemt u contact op met de dichtstbijzijnde contactcentrum.
Geruis wordt
geproduceerd.
• A
fhankelijkvanhetgebruikvandeairconditioner,kangeruishoorbaarzijnwanneerde
beweging van de koelmiddeldebietregeling verandert. Dit is normaal.
Rook komt van de
buitenunit.
• H
ethoeftgeenbrandtezijnmaarkanstoomzijn,dieindewintertijdensontdooien,inde
Verwarmingsmodus gegenereerd wordt door de warmtewisselaar van de buitenunit.
Water druppelt van de
verbindingsleiding van de
buitenunit.
• Erkanwaterontstaandoortemperatuursverschillen.Ditisnormaal.
NEDERLANDS
PROBLEEM
23
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 23
2011-4-9 11:38:26
INSTALLATIE
 In deze handleiding, vindt u mogelijk modelbenamingen beschreven in vereenvoudigde vorm zoals aangegeven in de onderstaande tabel.
Modelnamen
AQVK
AQVY
09
12
18
Inbegrepen Modellen
AQV09K,AQV12K,AQV18K
AQV09Y,AQV12Y,AQV18Y
AQV09K,AQV09Y
AQV12K,AQV12Y
AQV18K,AQV18Y
Opmerking
In series gegroepeerd.
In capaciteit gegroepeerd.
Veiligheidsvoorschriften
Volg de onderstaande voorschriften zorgvuldig op, omdat deze essentieel zijn om de veiligheid van het apparaat en uzelf te
garanderen.
•Ontkoppeltenalletijdendeairconditionervandestroomvoorzieningalvorensdezeteonderhoudenofinterne
componenten aan te raken.
•Controleerdatdeinstallatie-entestprocedureszijnuitgevoerddoorbevoegdpersoneel.
•Controleerdatdeairconditionernietopeenmakkelijktoegankelijkeplaatsisgeïnstalleerd.
Algemene informatie
 Lees de inhoud van deze gids aandachtig door alvorens de airconditioner te installeren en berg deze handleiding op een
veilige plaats voor eventuele referentie na de installatie.

Voor maximale veiligheid, moet een technicus ten alle tijden aandachtig de hier opvolgende waarschuwingen lezen.

Berg deze installatiehandleiding goed op een veilige plaats en overhandig deze aan de nieuwe eigenaar, wanneer de
airconditioner wordt verkocht of verplaatst.
Deze handleiding legt uit, hoe een binnenunit met een gescheiden systeem van twee SAMSUNG units, geïnstalleerd moet worden.
Het gebruik van andere type units met verschillende regelsystemen, kunnen de units beschadigen en de garantie ontkrachten.
De leverancier zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, ontstaan door het gebruik van niet compatibele units.


De airconditioner voldoet aan de eisen volgens de (72/23/EEC) Laagspanningsrichtlijn, de (89/336/EEC) EMC Richtlijn en de
(97/23/EEC)Richtlijn i.v.m. drukapparatuur.

De leverancier zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, ontstaan door onbevoegde wijzigingen of
door het onjuist aansluiten van elektriciteit, volgens de richtlijnen beschreven in de meegeleverde tabel “Functionele
Beperkingen”. Dit zal onmiddellijk de garantie ontkrachten.

De airconditioner mag enkel gebruikt worden voor de toepassingen waarvoor het is ontworpen: de binnenunit is niet
geschikt voor installatie in een washok.
Gebruik de units niet als deze beschadigd zijn. Wanneer zich een problemen voordoet, schakel dan de unit uit en ontkoppel
deze van de stroomvoorziening.
Neem contact op met SAMSUNG’s technische dienst als er rook uit het apparaat komt, de voedingskabel warm of
beschadigd is of als de unit extreem veel geruis produceert. Om elektrische schokken, brand of letsel te voorkomen, dient u
altijd de unit en de stroomonderbreker uit te schakelen.




Controleer regelmatig de unit, elektrische verbindingen, koelbuizen en beschermers. Deze dient enkel te worden
uitgevoerd door bevoegd personeel.
Deze unit bevat bewegende onderdelen en MOET ten alle tijden buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Probeer de unit niet zelf te repareren, te verplaatsen of te herinstalleren. Indien dit gebeurt door onbevoegd personeel,
kunnen deze handelingen leiden tot elektrische schokken of brand.

Plaats geen houders met vloeistof of andere voorwerpen op de unit.

Al het materiaal dat gebruikt is voor de fabricatie en verpakking, is recycleerbaar.

Het verpakkingsmateriaal en lege batterijen van de afstandsbediening (optioneel), moeten afgevoerd worden in
overeenstemming met de geldende wetten.
De airconditioner bevat een koelmiddel dat moet worden afgevoerd als klein chemisch afval. Wanneer de levensduur van
de airconditioner erop zit, moet deze worden afgevoerd naar een erkend centrum of teruggebracht worden naar de winkel
zodat deze op een juiste en veilig manier kan worden afgevoerd.

24
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 24
2011-4-9 11:38:26
Installatie van de unit
BELANGRIJK: Let erop dat u tijdens de installatie eerst de koelleidingen aan sluit, en daarna de elektrische bedrading.
Demonteer altijd de elektrische bedrading vóór de koelleidingen.
Als het product blijkt te zijn beschadigd, INSTALLEER DEZE NIET en rapporteer de schade onmiddellijk aan de transporteur
of leverancier (indien een technicus het materiaal bij de leverancier heeft gehaald).
 Voer na de installatie altijd een functionele test uit en geef de gebruiker advies over de bediening van de airconditioner.
Voer bij gebruik van een Multisysteem, een functionele test uit zoals beschreven in de installatiehandleiding. Deze is
meegeleverd met buitenunit.
 Gebruik de airconditioner niet in een omgeving met gevaarlijke substanties of in de nabijheid van een vuur-produceerde
uitrusting, om brand, explosie of letsel te voorkomen.
 Om letsel te voorkomen bij toevallig aanraken van de binnenunitvenilator, moet u de binnenunit op tenminste 2,5 m
boven de grond installeren.
 De airconditioner mag enkel gebruikt worden voor de toepassingen waarvoor het is ontworpen: de binnenunit is niet
geschikt voor installatie in een washok.
 Onze units moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de aangegeven ruimte, in de installatiehandleiding, om
de toegankelijkheid van routine-onderhoud en reparaties aan beide kanten te garanderen. De componenten van de unit
moeten voor iedereen toegankelijk en demonteerbaar zijn volgens de compleet geldende regels omtrent veiligheid.
Als niet naargelang de installatiehandleiding wordt gehandeld, zullen de kosten die nodig zijn om de unit te bereiken en te
repareren (in alle veiligheid, zoals vereist door de huidige geldende regelgeving) , zoals stroppen, vrachtwagens, steigers of
enig ander hefmateriaal, niet inbegrepen zijn in de garantie en zullen moeten worden doorberekend aan de eindgebruiker.
NEDERLANDS
 Inspecteer bij ontvangst het product om te verifiëren dat het niet beschadigd is geraakt tijdens transport.
Voedingsnetwerk, zekering of stroomonderbreker
 Let er altijd op dat de voeding voldoet aan de huidige veiligheidsvoorschriften. Installeer de airconditioner altijd in
overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
 Controleer altijd dat er een geschikt geaarde verbinding beschikbaar is.




Controleer dat de spanning en frequentie van de voeding voldoen aan de specificaties en dat de geïnstalleerde voeding
voldoende is om de bediening van andere huishoudelijke apparaten, verbonden met hetzelfde elektrische netwerk.
Controleer altijd dat de afsluit- en beveiligingsschakelaars op de juiste wijze zijn gedimensioneerd.
Controleer dat de airconditioner op de voeding is aangesloten, volgens het elektrisch schema in de handleiding.
Controleer altijd dat elektrische verbindingen (leidinginvoer, leidingonderdelen, beschermers,…) voldoen aan de
elektrische volgens het elektrisch schema.
Controleer altijd dat alle verbindingen voldoen aan de installatievoorwaarden van de airconditioner.
Het kiezen van een installatieplaats
Binnenunit
Waar de luchtstroom niet geblokkeerd wordt
Waar koude lucht door de hele kamer kan worden verspreid
 Installeer het hoogte- en lengteverschil van de koelingsleiding van zowel de binnenunit als de buitenunit, zoals in het
installatieschema is aangegeven
 Een muur die trillingen opvangt en sterk genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen
 Uit direct zonlicht
 Minstens 1 meter van de TV of radio (om te voorkomen dat het scherm gestoord wordt of dat er geruis ontstaat)
 Zoverwegmogelijkvanfluorescerende/gloeilampen(zodatdeafstandsbedieninggoedkanwordenbediend)
 Op een plek waar het luchtfilter eenvoudig kan worden vervangen


25
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 25
2011-4-9 11:38:27
Het kiezen van een installatieplaats
Buitenunit
Waar het niet blootgesteld wordt aan sterke wind
Op goed geventileerde en stofvrije ruimten
 Uit direct zonlicht en regen
 Waar je buren er geen last hebben van het geruis of de warme luchtstroom
 Stevige muur of steun die trillingen opvangt en sterk genoeg is om het gewicht te dragen
 Waar geen gevaar kan zijn vanwege ontvlambare gaslekkages
 Wanneer u de unit op een hoge plaats installeert, zorg ervoor dat de poten van het apparaat goed worden vastzet
 Minstens 3 meter van de TV of radio (om te voorkomen dat het scherm gestoord wordt of dat er geruis ontstaat)
 Installeer de unit horizontaal
 Een plek waar afvoerwater geen enkel probleem vormt.
 Een plek zonder planten (voornamelijk klimplanten) en waar kleine dieren geen toegang hebben.


OPGELET
• Vermijdtdevolgendeplaatsenomstoringvandeunittevoorkomen
- Waar machineolie aanwezig is
- Zoutrijke omgeving zoals kustgebieden
- Waar sulfidegas is
- Andere speciale atmosferische zones
Houd de spelingen en maximale lengtes hetzelfde als in onderstaande afbeelding, gedurende de installatie van de
airconditioner.
Bij gebruik van een multisysteem, wordt u verwezen naar de handleiding die met de buitenunit is meegeleverd.
300mm of meer
125mm
of meer
125mm of
meer
Wikkel de koelingsleidingen en afvoerpijp en
de absorberende kussen en vinyltape. Zie pag.
44 voor meer details.
U kunt de richting van de
afvoer zelf selecteren (links of
rechts).
OPGELET
600mm
minimaal
300mm
minimaal
600mm
minimaal
'L' m als maximale pijplengte en
3 m als minimale lengte (dit zal
geruis en vibratie verminderen)
' L ' meter, totaal maximale
pijplengte
300mm
minimaal
' H ' meter, totaal maximale
pijplengte
Model
09/12
18
L
15
30
H
8
15
Maak minstens één lus: dit zal geruis en vibratie verminderen
 Het uiterlijk van de unit kan, afhankelijk van het model, verschillen van de afbeelding.
26
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 26
2011-4-9 11:38:29
Ruimte-eisen voor de buitenunit
Wanneer 1 buitenunit wordt geïnstalleerd
NEDERLANDS
 Beschrijving van de afbeelding
Bovenaanzicht
Zijaanzicht
Luchtinlaat
Luchtuitlaat
Luchtinlaat
Luchtuitlaat
,
Richting van de luchtstroom.
 Wanneer de luchtuitlaat naar de
muur is toegericht
1500 of meer
300 of meer
 Wanneer de luchtuitlaat tegenover
de muur staat
(Unit : mm)
 Wanneer 3 zijden van de buitenunit
geblokkeerd worden door de muur
300 of meer

150 of meer
 Wanneer de muur de voor- en
achterkant van de buitenunit
blokkeren
300 of
meer
300 of meer
1500 of
meer
500 of meer
2000 of meer
 Het bovenste deel van de
buitenunit en de luchtuitlaat staan
tegenover de muur
1500 of meer
 Het bovenste deel van de buitenunit
en de luchtuitlaat zijn naar de muur
toe gericht
600 of meer
Wanneer meer dan 1 buitenunit wordt geïnstalleerd
(Unit : mm)
300 of meer
 Wanneer 3 zijden van de buitenunit geblokkeerd worden door de
muur
1500 of meer
 Wanneer de luchtuitlaat naar de muur is toegericht
300 of meer
600 of meer
600 of meer
600 of meer
27
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 27
2011-4-9 11:38:30
Het kiezen van een installatieplaats
 Wanneer de voor-en achterzijde van de buitenunit naar de muur zijn toe gericht
1500 of
meer
600 of
meer
3000 of
meer
3000 of
meer
500 of meer
600 of meer
300 of meer
500 of meer
600 of meer
(Unit : mm)
 Wanneer het bovenste deel van de buitenunit en
de luchtuitlaat tegenover de muur staan
1500 of
meer
300 of
meer
 Wanneer de muur de voor- en achterzijde van de buitenunits blokkeren
300 of meer
200 of
meer
• A
lsdeinstallatieopeenongeschikteplaatswordtuitgevoerd,kandeunitgeruisproducereneneenslechteffect
op het product hebben.
• DeInstallatiemoetopeenvlakoppervlakwordenuitgevoerd,opeenplaatswaarvibratiesnergenseffectop
zullen hebben.
OPGELET
Accessoires
De volgende accessoires worden geleverd met de airconditioner:
OPMERKING
• Hetaantalonderdelenstaattussenhaakjes.
Accessoires in het binnenunitpakket
Bij gebruik van een multisysteem, wordt u verwezen naar de handleiding die met de buitenunit is meegeleverd.
Montageplaat (1)
Afstandsbediening (1)
AQV (1)
Batterijen voor de
afstandsbediening (2)
Installatie- en
gebruikershandleiding (1)
Accessoires in het buitenunitpakket
Bij gebruik van een multisysteem, wordt u verwezen naar de handleiding die met de buitenunit is meegeleverd.
4- draden verbindingskabel(1)
OPMERKING
Afvoerplug (1)
Rubberen poot (4)
• D
eflensmoerenzittenbevestigdaanhetuiteindevanelkepijpvaneenverdamperofservicepoort.
Gebruik de moeren wanneer u de buizen verbindt.
• De4-dradenverbindingskabelisoptioneel.Alshetnietismeegeleverd,gebruikdandestandaardkabel.
• Deaftapplugenderubberenpootzijnenkelinbegrepenalsdeairconditionerwordtgeleverdzonderde
verbindingspijp, zoals getoond in onderstaande afbeelding.
28
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 28
2011-4-9 11:38:32
Optionele accessoires
Bij gebruik van een multisysteem, wordt u verwezen naar de handleiding die met de buitenunit is meegeleverd.
De volgende aansluittoebehoren zijn optioneel. Indien ze niet zijn bijgeleverd, moet u ervoor zorgen dat u ze koopt/haalt
alvorens installatie van de airconditioner.
Geïsoleerde
verbindingspijp,
Ø9,52mm (1)
09/12
Pijpklemmen A (3) Pijpklemmen B (3)
OPMERKING
Geïsoleerde
verbindingspijp,
Ø12,70mm (1)
18
PE T3 Schuimen
pijpisolatie (1)
Vinyltapes (2)
Afvoerplug (1)
Klinknagels (6)
M4 x 25
Tapschroeven (6)
Lengte afvoerpijp
2m (1)
Stopverf 100g (1)
Rubberen poten (4)
NEDERLANDS
Geïsoleerde
verbindingspijp,
Ø6,35mm (1)
• Alsdezetoebehorenmeegeleverdzijn,zittenzeindeonderdelendoos.
Gereedschap nodig voor de installatie
Hoofdgereedschap
•Vacuümpomp(achteruitstroompreventie)
•Momentsleutel
•Buizensnijder
•Schroevendraaier
•Moersleutel
•Manometer
•Ruimer •Boormachine
•Metaallokalisator
•Buizenbuigtang
•LMoersleutel
•libelwaterpas
•Meettape
Gereedschap voor het uitvoeren van testen
•Thermometer
•Weerstandsmeter
•Elektroscoop
Montageplaat bevestigen
U kunt de richting van de afvoerpijp kiezen, afhankelijk van waar u de binnenunit wilt installeren. U dient daarom voor het
bevestigen van de montageplaat aan een muur of raamkozijn, de positie van het gat (65mm) te bepalen. Dit gat wordt gebruikt
om de kabel, leiding en pijp erdoorheen te halen, die nodig zijn voor de verbinding van de binnenunit met de buitenunit.
Wanneer u naar de muur gericht bent, kunnen de leiding en kabel verbonden worden van:
 Richting van de pijp
•Rechts(A)
•Links(B)
•Rechteronderzijde(C)
A
B
D
D
•Rechter-oflinkerachterzijde(D)
C
1. Aan de onderzijde van de binnenunit, schuift u het  teken omhoog om de plaat te ontgrendelen.
29
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 29
2011-4-9 11:38:34
Montageplaat bevestigen
2. Bepaal de positie van de pijp en afvoerpijp, zoals getoond in de afbeelding en boor het gat met een binnendiameter
van 65mm zodat het lichtjes naar beneden afhelt.
(Unit : mm)
Pijpgat
(Ø65mm)
A
B
C
20 120 90
D
20
OPGELET
• B oorslechts1gatnahet
bepalen van de pijprichting.
D
A
Model
AQVK/Y
B
C
3. Bevestig de binnenunit.
Als u de binnenunit aan een muur bevestigt
(1) Bevestig de montageplaat aan de muur, rekening houdend met het gewicht van de
binnenunit.
OPMERKING
• A
lsudeplaataaneenbetonnenmuurbevestigt,leterdanopdatdeafstand
tussen de muur en de plaat, gevormd door het geprojecteerde anker, kleiner is
dan 20mm.
Als u de binnenunit aan een raamkozijn bevestigt
(1) Bepaal de posities van de houten staanders die aan het
raamkozijn moeten worden bevestigd.
(2) Bevestig de houten staanders aan het raamkozijn, rekening
houdend met het gewicht van de binnenunit.
(3) Bevestig de montageplaat aan de houten staanders met
behulp van tapschroeven.
OPGELET
WAARSCHUWING
Kunststof
anker
Muur
<20mm
Als u de binnenunit aan een gipsplaat bevestigt
(1) Gebruik een nagelvinder om de locatie van de
slagnagels te vinden.
(2) Bvestig de plaathanger op twee slagnagels.
• Z oeknaarandereplekkenalserminderdantweeslagnagelszijn,ofalsdeafstandtussende2slagnagelsverschilt
van de grootte van de plaathanger.
• Bevestigdemontageplaatzondertehellennaaréénkant.
• U
moeterzekervanzijndatdemuurhetgewichtvanhetproductkanweerstaan.Alsuhetproductinstalleert
waar de muur niet sterk genoeg is, dan kan de unit vallen en letsel veroorzaken.
Aansluiten van de verbindingskabel
Bij gebruik van een multisysteem, wordt u verwezen naar de handleiding die met de buitenunit is meegeleverd.
Kabelspecificatie
Model
09/12
18
Voedingskabel
Interconnectiekabel
3G,1,5mm²,H07RN-F
3G, 2,5mm² H07RN-F 2G,0,75mm²,H05RN-F
3G, 1,5mm² H07RN-F
3G, 2,5mm² H07RN-F
2G, 0,75mm² H05RN-F
Type GL
20A
25A
OPMERKING
• S luitdevoedingskabelaandeextra
stroomonderbreker. Als het aansluiten
van elke pool aan de voeding mislukt,
dient deze aan een draad verbonden te
worden met een contactopening van
≥3mm.
De kabel aansluiten
 Wanneer u de unit installeert, maak dan eerst koudemiddelaansluitingen en elektrische verbindingen.
Sluit de aircondioner aan op het aardingssysteem alvorens de elektrische verbinding te maken.
Wanneer het apparaat verwijderd wordt, ontkoppel dan eerst de elektrische kabels, dan de koudemiddelaansluitingen.
Als de buitenunit op meer dan 5m van de binnenunit staat, moet u de kabel verlengen.
De maximale lengte van de kabel is 15(09/12)/20(18) meter.
30
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 30
2011-4-9 11:38:35
1. Verleng indien nodig de verbindingskabel.
OPGELET
• G
ebruiknooittweeofmeerverschillendekabelsvoordeverlenging.
Dit kan brand veroorzaken.
2 . Open het frontrooster.
NEDERLANDS
3 . Verwijder de schroef die de connectorkap op zijn plaats houdt.
4 . Steek de verbindingskabel door de achterzijde van de binnenunit en sluit deze aan op de terminals.
(Zie hieronder afbeelding)
OPMERKING
• Elkedraadisgemarkeerdmethetovereenkomstigeterminalnummer.
5 . Steek het andere uiteind van de kabel door het 65mm gat in de muur.
6 . Sluit de connectorkap door de schroef stevig vast te draaien.
7 . Sluit het frontrooster.
8 . Verwijder de afdekkap van de terminal aan de zijkant van de buitenunit.
9. Sluit de kabels aan op de terminals zoals aangegeven in de afbeelding.
OPMERKING
• Elkedraadisgemarkeerdmethetovereenkomstigeterminalnummer.
Binnenunit
09/12/18 (485 Communicatietype)
Binnenunit
 Aardleiding
(Groen/Geel)
 Aardleiding
(Groen/Geel)
Buitenunit
Buitenunit
OPGELET
• Heteindevandekabelmoetrondzijn.
• Controleernahetaansluitenvandekabels,ofdeterminalnummersvandebinnen-/buitenunitovereenkomen.
• Schroevenvanhetterminalbloknietlosschroevenmeteenmomentsleutelvanminderdan12kgf•cm.
10. Verbind de aardleidingsconductor met de aardleidingterminals.
11. Sluit de klemmenafdekkap door stevig de schroef vast te draaien.
OPMERKING
WAARSCHUWING
• R aadpleeginRuslandenEuropa,deleveringsinstantieomdevoedingsimpedantievasttestellenvóórde
installatie.
• V
erbinddedradenstevigmetelkaarzodatzenietmakkelijkuitelkaarkunnenwordengetrokken.
(Als ze los zitten dan kunnen de draden doorbranden.)
• Verbindtdedradenvolgensdekleuurcodes,verwijzendnaarhetelektrischschema.
• Deinterconnectie-envoedingskabelmoetengekozenwordenvolgensdespecificatiesopp.34.
31
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 31
2011-4-9 11:38:38
Installatie en aansluiting van de verbindingsleiding van de binnenunit
Verbindt de binnen- en buitenunit met de bijgeleverde koperen buizen door middel van fakkelverbindingen. Gebruik alleen
geïsoleerde naadloze leiding van koeltechnische kwaliteit, (Cu DHP type volgens ISO1337), ontvet en gedesoxideerd. Deze
is geschikt voor een bedrijfsdruk van minstens 4200 kPa en voor een barstdruk van minstens 20700 kPa. Er mag onder geen
enkele voorwaarde een koperen pijp van het sanitaire type gebruik worden.
Er zijn 2 koelmiddelleidingen met verschillende diameters:
•Dekleinereisvoorhetvloeibarekoelmiddel
•Degrotereisvoorhetgasvormigekoelmiddel
Er is reeds een korte leiding aan de airconditioner gemonteerd. Mogelijk
moet u de leiding verlengen met behulp van de verbindingsleiding
(optioneel).
De aansluitprocedure voor de koelpijp varieert naargelang de
uitgangspositie van de pijp wanneer u naar de muur gericht bent:
•Rechts(A)
•Links(B)
•Onderzijde(C)
•Achter
1. Snijdt het juiste stoter stuk (A, B, C) uit aan de achterkant van de
binnenunit, tenzij u de pijp direct aansluit vanaf de achterkant.
2. Snijd de randen in een vloeiende lijn.
3. Verwijder de beschermingskappen van de buizen en sluit de
verbindingspijp aan op elke pijp. Draai de moeren eerst vast met de
handen, en dan met een momentsleutel met behulp van de volgende
momenten:
OPMERKING
B
A
C
Buitendiameter
ø6,35 mm
ø9,52 mm
ø12,70 mm
ø15,88 mm
ø19,05 mm
ø22,23 mm
Moment (kgf•cm)
140~170
250~280
380~420
440~480
990~1210
990~1210
• Alsudebuizenwiltinkortenofverlengen,bekijkdanpagina33~34.
4. Snijd de resterende schuimrubberen isolatie weg.
5. Indien nodig, buig de pijp om deze langs de bodem van de binnenunit te kunnen passen.
Steek deze vervolgens door het juiste gat.

De pijp mag niet uitsteken aan de achterzijde van de binnenunit.

De buigradius moet minimaal 100mm.
6. Steek de pijp door het gat in de muur.
7. Voor meer details over het verbinden van de buitenunit en het zuiveren van de lucht, bekijk dan pagina 36~38.
OPMERKING
OPGELET
• D
epijpzalwordengeïsoleerdendefinitiefvastgezetwordennahetbeëindigenvandeinstallatieendegaslektest;
bekijk pagina 39-40 voor meer details.
• Z etdeflensmoervastmetdemoersleutelvolgensdespecificaties.
Alsdeflensmoertestevigvastgeschroefdwordt,kandezebrekenenkoelgaslekkageveroorzaken.
• BEVESTIGDEPIJPVERBINDINGNIETTEGENDEMUUR!
Een koelleiding moet gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar zijn.
32
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 32
2011-4-9 11:38:39
Zuiveren van de binnenunit
De binnenunit wordt geleverd met edelgas (stikstof).
Alvorens de unit te installeren, controleer of er stikstofgas uit de binnenunit vloeit.
Als dit niet het geval is, INSTALLEER DE UNIT DAN NIET want dit kan duiden op lekkage in de binnenunit.

NEDERLANDS
1. Schroef alle kappen los aan het uiteind van elke pijp.
Al het edelgas komt vrij van de binnenunit.
OPMERKING
OPGELET
• O
mtevoorkomendatertijdensdeinstallatievuilofvreemde
substanties in de pijpen terecht komen, verwijdert u de kappen NIET
volledig totdat u gereed bent om de pijpen aan te sluiten.
• D
eresterendeluchtindekoelingscyclus,bevatvochtenkanstoring
van de compressor veroorzaken.
• Neemaltijdcontactopmethetonderhoudscentrumofeen
professioneel installatiebedrijf voor de installatie van het apparaat.
Pijpen
Schroef de kappen los
De pijp afsnijden of verlengen
Een pijp van 5m wordt geleverd met de airconditioner (NIET VOOR ITALIË optioneel).
De pijp kan:
•verlengdwordentot:zietabelp.26
•ingekortwordentot:ziep.26
OPGELET
Indien u een pijp nodig heeft van meer dan 5m:
• Moetudeverbindingskabelverlengen.
• Umoetkoelmiddeltoevoegenaandebuizen;anderskandebinnenunitbevriezen.
1. Zorg ervoor dat u al het nodige gereedschap hebt (pijpsnijder, ruimer, affakkelgerei en buizenhouder).
2. Indien u de pijp wilt inkorten, snijd deze met een pijpsnijder. Let hierbij op dat de snijhoek 90° blijft, met de zijkant van
de pijp (zie de onderstaande voorbeelden van juist en verkeerd gesneden hoeken).
Pijpsnij
der
Schuin
Ruw
Gebraamd
Pijp
3. Om gaslekkage te voorkomen, verwijder alle bramen aan het snijvlak van de pijp met behulp van de ruimer.
OPGELET
• R ichtdepijpnaarbenedenbijhetverwijderenvandebramenomuervanteverzekerendatergeenbramenin
de pijp terechtkomen.
4. Plaats een lensmoer enigszins in de pijp en pas de flens aan.
Buitendiameter (D)
Pijp
Flens
Diepte (A)
Flensafmeting (B)
ø6,35 mm
1,3 mm
9,0 mm
ø9,52 mm
1,8 mm
13,0 mm
ø12,70 mm
2,0 mm
16,2 mm
ø15,88 mm
2,2 mm
19,3 mm
ø19,05 mm
2,2 mm
22,5 mm
ø22,23 mm
2,2 mm
25,7 mm
33
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 33
2011-4-9 11:38:40
De pijp afsnijden of verlengen
5. Controleer of u de pijp correct hebt verbreed (zie voorbeelden van fout uitgezette pijpen hieronder).
Juist
Schuin
Beschadigd
oppervlak
Gebarsten
Ongelijke
dikte
6. Lijn de pijpen uit om ze gemakkelijk te verbinden. Schroef de flensmoeren eerst vast met de hand, dan met de
momentsleutel, met behulp van de volgende momenten:
Buitendiameter
ø6,35 mm
ø9,52 mm
ø12,70 mm
ø15,88 mm
ø19,05 mm
ø22,23 mm
Flensmoer
Binnen uitlaatpijp
OPMERKING
Verbindingspijp
Moment (kgf•cm)
140~170
250~280
380~420
440~480
990~1210
990~1210
• E xtreemaandraaienkangaslekkageveroorzaken.Inhetgevaldatdepijpmoetwordengesoldeerd,moethet
stikstof in de pijp worden geblazen (50 Pa). De verbinding moet toegankelijk en bruikbaar zijn.
7. Voor meer details over het verbinden van de buitenunit en het zuiveren van de lucht, bekijk dan pagina 36~38.
OPGELET
• Z etdeflensmoervastmetdemoersleutelvolgensdespecificaties.
Alsdeflensmoertestevigvastgeschroefdwordt,kandezebrekenenkoelgaslekkageveroorzaken.
Installatie en aansluiting van de afvoerpijp van de binnenunit
Controleer bij het installeren van de afvoerpijp voor de binnenunit, dat de condensatieafvoer voldoende is .
Wanneer u de pijp in het door de muur geboorde gat van 65mm steekt, controleer dan het volgende:
Muur
Binnenunit
Afvoerpijp
De pijp mag NIET schuin
aflopen.
5cm
minder
De pijp mag NIET worden
gebogen.
34
Houd speling van ten minste
5cm vrij tussen het uiteinde
van de afvoerpijp en de
grond.
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 34
Het uiteinde van de afvoerpijp mag
NIET onder water worden geplaatst.
Groef
Plaats het uiteinde van de
afvoerpijp NIET in een gat.
2011-4-9 11:38:41
Installatie van de afvoerpijp
1. Verbind indien nodig, de 2m afvoerpijpverlengstuk aan de afvoerpijp.
2. Als u het verlengstuk gebruikt, isoleer dan de binnenzijde ervan met een afscherming.
OPMERKING
• A
lsuhetandereafvoerpijpgatnietgebruikt,blokkeerhetdanmeteen
rubberen stop.
4. Steek de afvoerpijp onder the koelpijp, terwijl u de afvoerpijp strak
houdt.
5. Steek de afvoerpijp door het gat in de muur. Controleer dat deze
schuin naar beneden afloopt zoals afgebeeld.
OPMERKING
OPGELET
NEDERLANDS
3. Steek de afvoerpijp in 1 of 2 afvoerpijpgaten en zet daarna het uiteinde van de
afvoerpijp stevig vast met een klem.
Afvoerpijpgat
Afscherming
Afvoerpijp
Verlengstuk afvoerpijp
• D
epijpzaldefinitiefvastgezetwordennahetbeëindigenvandeinstallatieendegaslektest;bekijkpagina39-40
voor meer details.
• Z orgervoordatdeafvoerpijpindejuisterichtingwordtgeïnstalleerd.
Onjuiste installatie kan lekkage van condensatiewater tot gevolg hebben.
• Alsdeafvoerpijpineenkamerwordtaangelegd,isoleerdezedanzodatdruppelendcondensatiewaterdevloerof
de meubels niet kan beschadigen.
• BEVESTIGDEPIJPVERBINDINGNIETTEGENDEMUUR!
De afvoerpijp moet gemakkelijk toegankelijk en buikbaar zijn.
De richting van e afvoerpijp veranderen
Verander de richting alleen als dat nodig is.
1. Maak, met de tang, de rubberen dop los.
Schroefgat
Schroef
2. Maak de afvoerpijp los door eraan te trekken en naar links te draaien.
3. Steek de afvoerpijp door deze met de schroef vast te zetten in de groef van
de afvoerbak.
4. Bevestig de rubberen dop door met een schroevendraaier naar rechts te
draaien totdat deze vastzit aan het uiteinde van de groef.
5. Controleer op lekkage aan beide zijden van het afvoerrooster.
Afvoerpijp
Uitlaat afvoerbak
Rubberen dop
Giet het water in de richting van de pijl.  Richting van het afgevoerde water
OPGELET
• leteropdathetapparaatrechtopstaatwanneeruhetwatereringiet.Controleerdatergeenlekkageszijn.
Wees voorzichtig dat het water niet overloopt op de elektrische component.
35
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 35
2011-4-9 11:38:43
Installatie en aansluiting van de afvoerpijp van de buitenunit
Tijdens het opwarmen, kan zich ijs ophopen. Controleer tijdens het ontdooien dat de condensatieafvoer voldoende is. Voor
een degelijke afvoer, doe het volgende:
1. Steek de afvoertap in het afvoergat aan de onderzijde van de buitenunit.
OPGELET
• O
mtevermijdendatdeafvoertapdegrondraakt,voorzieeenopening
tussen de grond en de onderzijde van de buitenunit .
Afvoerplug
Afvoergat
Onderzijde van de buitenunit
2. Sluit de afvoerpijp aan op de afvoertap.
Afvoergat
Afvoerplug
Sneeuwbeschermende kap
3. Controleer dat de condensatieafvoer voldoende is.
OPGELET
• Instrekenmetzwaresneeuwval,kanopgestapeldesneeuwdeluchtinlaat
blokkeren.
Installeer, om dit te vermijden, een frame die hoger is dan de geschatte
sneeuwval. Installeer hieraan toe een sneeuwbeschermende kap om te
vermijden dat sneeuw zich op de buitenunit opstapelt.
Afvoerpijp
Geschatte
sneeuwval Frame
Grond
Zuiveren van de aangesloten pijpen
Bij gebruik van een multisysteem, wordt u verwezen naar de handleiding die met de buitenunit is meegeleverd.
DebuitenunitisvoorzienvanvoldoendeR410Akoelmiddel.VentileergeenR410Aindeatmosfeer:hetiseengefluoreerde
broeikasgas, besproken in het Kyoto Protocol, met een Global Warming Potential (GWP) van 1975.
U dient de lucht in de binnenunit te zuiveren en in de pijp. Als er lucht in de koelpijpen achterblijft, zal dit effect hebben op de
compressor.
Het kan leiden tot vermindering van de koelcapaciteit en storing veroorzaken. Koelmiddel voor luchtzuivering is niet geladen in
debuitenunit.Gebruikeenvacuümpompzoalsindeafbeelding.
OPGELET
• L etbijhetinstallereneropdatergeenlekkageis.Alsuhetkoelmiddelrecupereert,zorgerdanvoordatde
compressor geaard is alvorens de verbindingspijp te verwijderen. Indien de koelpijp niet juist is aangesloten en de
compressor met de dienstklep open werkt, zuigt de pijp de lucht naar binnen waardoor de druk in de koelcyclus
wordt verhoogd. Dit kan letsel of een explosie tot gevolg hebben.
1. Sluit elke verbindingspijp aan op de juiste klep op de buitenunit en zet de
flensmoer stevig vast.
2. Schroef de flensmoeren eerst vast met de hand, dan met de momentsleutel,
met behulp van de volgende momenten:
OPMERKING
WAARSCHUWING
• Extreemaandraaienkangaslekkageveroorzaken.
• Z etdeelektrischeverbindinginelkaarenlaathetsysteeminde“standbymodus”.Zethetsysteemnietaan!
Ditisnodigvooreenbeterevacuümbediening(volledigOPENstand
van het Elektronische Expansieventiel - EEV -).
36
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 36
Buitenunit
Binnenunit
Pijpzijde gas
Pijpzijde vloeistof
Buitendiameter Moment (kgf•cm)
ø6,35 mm
140~170
ø9,52 mm
250~280
ø12,70 mm
380~420
ø15,88 mm
440~480
ø19,05 mm
990~1210
ø22,23 mm
990~1210
2011-4-9 11:38:44
4. Open het ventiel van de lage rugzijde van de manometer tegen de klok in.
5. Zuiver de lucht in de aangesloten pijpen geduurde 15 minuten met de
vacuümpomp.

Let erop dat de manometer -0,1Mpa (-76cmHg) toont na ong. 10 minuten.
Deze procedure is heel belangrijk om gaslekkage te voorkomen.

Sluit het ventiel van de lage drukzijde van de manometer met de klok mee.
Manometer
Klep
Gasdienstpoort
<Lage druk>
NEDERLANDS
ende kap
3. Sluit de aanvoerpijp aan de lage drukzijde van de manometer op een
gasservicepoort, zoals afgebeeld.
 Zetdevacuümpompuit

Controleer geduurde 2 minuten dat er geen drukverandering is.

Verwijder de pijp van de lage drukzijde van de manometer.
Vloeistofdienstpoort
<Hoge duk>
Vacuüm
pomp
(Terugvloeipreventie)
6. Zet de afsluitkurk van de vloeistof- en gasdienstpoort in de open stand.
7. Monteer de klepstelmoeren en de dienstpoortkap op de klep, en zet deze
met een momentsleutel vast met een moment van 183kgf•cm.
Klepsteel
8. Controleer op gaslekkages, en let hierbij vooral op de 3-weg klepstelmoeren
en de dienstpoortkap (Zie p. 39).
klepstelmoer
A
(Gas)
B
(vloeistof)
koelmiddel bijvoegen
Voeg de hoeveelheid koelmiddel toe volgens de onderstaande tabel:
Als u een pijp van meer dan 5m gebruikt,
'A' g van koelmiddel R410A moet worden toegevoegd voor elke extra meter.
Als u een pijp van minder dan 5m gebruikt,
De zuivertijd is normaal.
Model
A
09/12
15
18
20
Zie de Onderhoudshandleiding voor meer details.
OPGELET
• D
eresterendeluchtindekoelingscyclus,bevatvochtenkanstoringvandecompressorveroorzaken.
• Neemaltijdcontactopmethetonderhoudscentrumofeenprofessioneelinstallatiebedrijfvoordeinstallatievan
het apparaat.
37
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 37
2011-4-9 11:38:45
Zuiveren van de aangesloten pijpen
Belangrijke informatieregelgeving betreffende het gebruik van koelmiddelen
DitproductbevatgefluorideerdbroeikasgasbesprokeninhetKyoto
Protocol.
Ventileer deze gassen niet in de atmosfeer.
Type koelmiddel
R410A
 GWP=Global Warming Potential
1. Gelieve in te vullen met onuitwisbare inkt,



GWP waarde
1975
Ditproductbevatgefluorideerdbroeikasgas
besproken in het Kyoto Protocol.
 koellading van het product (door de leverancier),
 aanvullende hoeveelheid koellading, ter plaatse toegevoegd
+ totale koellading. Op de label van de koellading, met het
Binnenunit
product meegeleverd.
OPMERKING
OPGELET
a. Hoeveelheid koellading in het apparaat door de leverancier:
zie het identificatieplaatje op het apparaat
b. Aanvullende koellading toegevoegd, ter plaatse
toegevoegd (zie bovenstaande informatie voor de
hoeveelheid voor het aanvullen van de koellading.)
c. Totale hoeveelheid koellading
d. Koelmiddelcilinder en manometer voor het laden

d
a
) kg
=(
=(
b
) kg

Buitenunit
+= ( ) kg
c
• H
etingevuldeetiketmoetgekleefdwordenindebuurtvanhetbijvulpuntvanhetproduct(bv.aandebinnenkant
van de deksel van de afsluiter).
Het bijvullen van het koelmiddel in vloeibare toestand met behulp van een vloeistofpijp
R410A is een gemengd type koelmiddel. Het is noodzakelijk om bij te vullen in vloeibare toestand. Wanneer u de
koelmiddelcilinder bijvult, volg dan de onderstaande instructies.
1. Controleer voor het bijvullen of de cilinder wel of geen sifon heeft.
Er zijn twee manieren om het koelmiddel bij te vullen.
Cilinder met sifon
Cilinder zonder sifon
sifon
 Vul het koelmiddel bij met de cilinder
rechtop.
OPMERKING
 Vul het koelmiddel bij met de cilinder
ondersteboven.
• A
lshetR410Akoelmiddelwordtbijgevuldmetgas,verandertdesamenstellingvanhetbijgevuldekoelmiddelen
variëren de eigenschappen van de uitrusting.
• Gebruikbijdemetingvandetoegevoegdehoeveelheidkoelmiddeleenelektronischeweegschaal.
Indien de cilinder geen sifon heeft, draai hem dan ondersteboven.
38
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 38
2011-4-9 11:38:45
Het uitvoeren van een gaslektest
Bij gebruik van een multisysteem, wordt u aangewezen op de bijgeleverde handleiding van de FJM binnenunit.
A
C
NEDERLANDS
Zorg ervoor dat u op gaslekken controleert alvorens de voltooiing van het installatieproces (door de verbindingspijp te
verbinden met de pijp tussen de binnen- en buitenunit, de kabels te isoleren, de het monteren van de binnenunit op de
montageplaat).
D
B
Om de buitenunit te controleren op gaslekken,
Controleer kleppen A en B met een lekdetector.
Om de binnenunit te controleren op gaslekken,
ControleerflensmoerenCenDmeteenlekdetector.
Lektest met stikstof (vóór het openen van de kleppen)
Omsimpelekoelmiddellekkagestedetecteren,alvorenshetvacuümtehercreërenendeR410A,tehercirculeren,ishetde
verantwoordelijkheid van de technicus om het hele systeem onder druk te zetten met stikstof (boven de 40 bar). Dit kan
met behulp van een cilinder met een drukregelaar.
Lektest met R410A (na het openen van de kleppen)
Alvorensdekleppenteopenen,voertuallestikstofuithetsysteemafencreëeruvacuümzoalsopp.36~38staat
beschreven.
Controleer na het openen van de kleppen, op lekkages met behulp van een lekdetector voor koelmiddelen.
Afzuigen (vóór het ontkoppelen van de koelmiddelverbindingenen voor reparatie, verplaatsing of verwijdering)
Afzuigen is een bewerking bedoeld om al het koelmiddel in de buitenunit te verzamelen.
Deze bewerking dient te gebeuren alvorens ontkoppeling van de koelleidingen om te vermijden dat er koelmiddel
vrijkomt in de atmosfeer.
 Sluit de vloeistofklep met een inbussleutel.
 Zet het systeem aan in de koelmodus met de ventilator op hoge snelheid.
(de compressor zal onmiddellijk starten, onder voorbehoud dat er 3 minuten verlopen zijn sinds de laatste stop).
 Sluit na 2 minuten werken, de zuigklep met dezelfde sleutel.
 Zet het systeem uit en sluit de hoofdvoeding af.
 Ontkoppel de leidingen. Bescherm na het ontkoppelen de kleppen en pijpuiteinden tegen stof.
 Er kan zich schade voordoen aan de compressor bij negatieve zuigdruk.
39
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 39
2011-4-9 11:38:46
Het op zijn plaats monteren van de binnenunit
Voer de volgende werken uit op de plaats waar voorheen de gaslektest werd gedaan.
Na het controleren op gaslekken in het systeem, isoleert u de pijpen en kabels.
Plaats dan de binnenunit op de montageplaat.
Isolatie
1. Om condensatieproblemen te vermijden, wikkelt u een gedeelte van de pijp met
schuimisolatie en laat de uiteinde van de pijpen vrij (zoals in de afbeelding).
Pijpen
2. Wikkel de pijp, verbindingskabel en afvoerpijp met vinyltape.
3. Plaats de bundel (de pijp, verbindingskabel en afvoerpijp) voorzichtig in
het onderste gedeelte van de binnenunit zodat deze niet uitsteekt aan de
achterzijde van de binnenunit.
4. Haak de binnenunit vast aan de montageplaat en beweeg deze van links
naar rechts totdat het stevig op zijn plaats zit.
OPGELET
Montageplaat
Verbindin
gspijpen
Vinyltape
Verbindingsdraden
Afvoerpijp
• L eteropdatdepijpnietbeweegtwanneerudebinnenunitopde
montageplaat monteert.
5. Wikkel de rest van de pijp met vinyltape.
6. Bevestig de pijp aan de muur met klemmen (optioneel).
Het op zijn plaats monteren van de buitenunit
1. Plaats de buitenunit zoals aangegeven op de bovenkant van de unit, zodat de
ontluchting goed verloopt.
2. Bevestig de buitenunit op gelijke hoogte met een geschikte steun, met behulp van
verankeringbouten.
3. Als de buitenunit blootgesteld is aan sterke winden, monteer er dan schermen
omheen zodat de ventilator juist kan functioneren.
OPMERKING
'X' mm
'Y' mm
Installeer de buitenunit op een vlakke ondergrond om het ontstaan van geruis en trilling te
vermijden. Dit is voornamelijk het geval als u de unit dicht bij de buren plaatst.
Als u de buitenunit op een plaats installeert met een sterke wind op een enorme hoogte,
bevestig deze dan aan een geschikte steun (muur of grond).
Rubberen poot
Model
AQVK
AQVY
RJ040/050
RJ060/070/080
X
612
612
612
660
Y
317
317
317
350
• Zetderubberenpootvastomgeruisenvibratietevoorkomen.
Buitenunit geïnstalleerd aan de muur met een
tandbeugel
• Z orgervoordatdemuursteviggenoegisomhetgewichtvan
detandbeugelendebuitenunittehouden;
• Installeerdetandbeugelzodichtmogelijkbijdekolom;
• Installeereengoedeafdichtingomruisenrestvibraties,
doorgegeven aan de muur door de buitenunit, te verminderen.
40
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 40
Ontwikkeld om restvibraties van de
buitenunit naar de tandbeugel tegen te
houden .
(niet meegeleverd bij het product)
Zacht rubber ontwikkeld om
vibraties van de beugel naar de
muur tegen te houden.
(niet meegeleverd bij het product)
2011-4-9 11:38:47
Eindcontrole en testloop
Om de installatie te beëindigen, voert u de volgende controles en tests
uit om er zeker van te zijn dat de airconditioner juist werkt.
1. Druk op de Power(Aan/Uit)


NEDERLANDS
Controleer het volgende:
•Sterktevandeinstallatieplaats
•Stevigheidvandepijpverbindingomgaslekkagestedetecteren
•Elektrischedraadverbinding
•Warmteweerstandvandepijpisolatie
•Afvoer
•Verbindingmetaardingsgeleider
•juistewerking(volgdeonderstaandestappen)
knop en controleer het volgende:
Het indicator op de binnenunit licht op.
Het luchtstroomblad opent en de ventilator wordt voorbereid.
2. Druk op de Modusknop om de Koel- of Verwarmingmodus te kiezen.


In de Koelmodus, gebruik de Temp hr. + / – knop en stel de temperatuur in op 16°C.
In de Verwarmingsmodus, gebruik de Temp hr. + / – knop en stel de temperatuur in op 30°C.
OPMERKING
• O
ngeveer3~5minutenlater,zaldebuitenunitgaanwerkenenwordtde
koele of warme lucht uitgeblazen.
• Controleerna12minutenstationairdraaiendeluchtbehandelingvande
binnenunit:
Koelmodus (controle van de binnenunit)  Inlaatlucht temp. - uitlaatlucht temp:
Van 10°K tot 12°K ( indicatieve delta T)
Verwarmingsmodus (controle van de binnenunit)  uitlaatlucht temp. - Inlaatlucht
temp :
Van 11°K tot 14°K (indicatieve delta T)
In de Verwarmingsmodus kan de motor van de binnenventilator uit blijven, om te
vermijden dat er koude lucht in de geconditioneerde ruimte vrij komt.
3. Druk op de Air swing (Luchtschommel)

knop en controleer het volgende:
De luchtstroombladen werken goed.
4. Druk op de Power(Aan/Uit)
OPMERKING
knop om de werking te stoppen.
• W
anneerudeinstallatiemetsuccesvoltooidhebt,overhandigdandezehandleidingaandegebruikerzodatdeze
het kan opbergen op een veilige plaats.
Afzuigprocedure (bij het weghalen van het apparaat)
1. Zet de airconditioner aan en kies de koelmodus om de compressor voor 3 minuten te laten werken.
2 . Open de klepkappen aan de hoge en lage drukzijde.
3 . Gebruik de L moersleutel om de klep aan de hoge drukzijde te sluiten.
4 . Sluit ongeveer 2 minuten later de klep aan de lage drukzijde.
5 . Schakel de airconditioner uit.
6 . Ontkoppel de pijpen.
41
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 41
2011-4-9 11:38:48
Verlengsnoeren verbinden
Onderdelen voorbereiden
(compressor en insulatietape moeten door een installatietechnicus worden
voorbereid.)
Gereedschap
Specificatie
Krimptang
MH-14
Aansluitkoppelstuk (mm)
20xØ7,0(HxOD)
Insulatietape
Width 18mm
Krimppijp (mm)
50xØ8.0(LxOD)
Model
1. Strip de bescherming van de rubberen verlengsnoerdraad, zoals op het plaatje is
afgebeeld.
- Van de bevestigde pijp, stript u 20 mm van de draadbescherming.
OPGELET
• N
ahetstrippenvandedraadpijp,dientudezeindekrimppijpte
steken.
(Unit : mm)
Netsnoer(meegeleverd)
20
20
20
60
120
180
Netsnoer draadpijpcondensor
20
2. Steek beide uiteinden van de netsnoerkerndraad in het aansluitkoppelstuk
Aansluitkoppelstuk
3. Bij het gebruik van een compressor: druk twee punten in elkaar, draai deze om
en druk twee andere punten in elkaar op dezelfde plaats.
- De indrukverhouding moet 8,0 zijn.
- Na het indrukken, trekt u aan beide kanten van de draden om te controleren
dat ze vastzitten.
Indr. verh.
4 Maal indrukken
5mm
4. Wikkel deze tweemaal met insulatietape, waarbij de krimppijp in het midden
van de tape gepositioneerd moet worden.
5. Verwarm de krimppijp zodat deze inkrimpt.
6. Nadat de buiscontractie voltooid is, wikkelt u het als laatste met een isolatietape.
WAARSCHUWING
Insulatietape
40mm
Krimppijp
Insulatietape
• Inhetgevalverlengingvaneenelektrischedraad,GEBRUIKGEENrondvormigeaandrukbus.
- Onvoltooide draadverbindingen kunnen leiden tot brand of elektrische schokken.
42
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 42
2011-4-9 11:38:49
Sub PCB installatie (optioneel)
Enkel voor het MultiSysteem model
(bedrade afstandsbediening, centrale afstandsbediening enz.)
1. Zet het apparaat uit en neem het voorpaneel af van de binnenunit.
NEDERLANDS
2. Neem de Afdekkap van de PCB af.
Bedek de
PCB
3. Bevestig de Sub PCB aan de rechterzijde van het framepaneel.
4. Lokaliseer de PCB-draad en sluit deze aan op de Sub-PCB, zoals op de
afbeelding is aangeduid.
Sub PCB
5. Verbindt de draad(afstandsbediening, centrale afstandsbediening enz.) met
de Sub PCB.
6. Bevestig het frontpaneel en de Bedek de PCB.
OPMERKING
• D
eSubPCBisuitgerustomtekunnenwordenbedienddoordebedradeafstandsbedieningendecentrale
afstandsbediening.
43
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 43
2011-4-9 11:38:53
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
ALBANIA
AUSTRIA
CALL
42 27 5755
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG (80111
7267864) from land line, local charge/ from
mobile, 210 6897691Cameras, Camcorders,
Televisions and Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from
landline, local network Romtelecom - local tariff
/021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
RUMANIA
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 44
OR VISIT US ONLINE AT
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2011-4-9 11:38:53
AQV09K Series
AQV12K Series
AQV18K Series
AQV09Y Series
AQV12Y Series
AQV18Y Series
Air Conditioner
user & installation manual
imagine the possibilities
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please
register your product at
www.samsung.com/register
Ne
DB98-32448A-1
Jungfrau_AQV09K&Y@@_IBIM_32437A_Ne.indd 45
2011-4-9 11:38:54
Download PDF