Miele | KFN 14943 SD ED | Bruks- och monteringsanvisning Kyl/frys-kombination med

Bruks- och monteringsanvisning
Kyl/frys-kombination
med NoFrost
och DynaCool
KFN 14842 SD ed/cs-1
KFN 14943 SD ed/cs-1
Bruksanvisningen ska ovillkorligen
läsas innan kyl/frys-kombinationen
installeras och tas i bruk.
Därmed undviker du personskador
och skador på kyl/frys-kombinationen.
sv - SE
M.-Nr. 09 436 910
Innehållsförteckning
Beskrivning av kyl/frys-kombinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bidra till att skona miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Säkerhetsanvisningar och varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Energispartips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Koppla in och stänga av kyl/frys-kombinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Innan kylskåpet används första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Använda kyl/frys-kombinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Koppla in kyl/frys-kombinationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Stänga av kyl/frys-kombinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Stänga av kyldelen separat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Inställningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Aktivera/avaktivera knappljud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Aktivera/avaktivera driftspärren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Om kyl/frys-kombinationen ska stå oanvänd en längre tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rätt temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
. . . i kyldelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
. . . i frysdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Temperaturdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ställa in temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Möjliga inställningsvärden för temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ändra temperaturdisplayens ljusstyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Varningssignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Temperaturlarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dörrlarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Använda snabbkylning, snabbinfrysning och DynaCool. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Snabbkylningsfunktionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Snabbinfrysningsfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DynaCool – dynamisk fläktkylning m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Förvara livsmedel i kyldelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Olika kylzoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Vad som inte är lämpligt att förvara i kyldelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Vad du bör tänka på redan när du köper dina livsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Förvara livsmedel rätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Frukt och grönsaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Livsmedel med hög proteinhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2
Innehållsförteckning
Ändra inredningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Flytta hyllplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Delbart hyllplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Flytta dörrhyllor/flaskhyllor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Löstagbar behållare med lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Flytta flaskstödet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Frysa in och förvara livsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Maximal infrysningsmängd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Vad händer när man fryser in färska livsmedel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Förvara färdig djupfryst mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Frysa in livsmedel själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Att tänka på före infrysningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Förpackningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Innan livsmedlen läggs in i frysdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Infrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Frysa in stora frysvaror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Fryskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Tina upp djupfrysta livsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Frysa in isbitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Snabbkyla dryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Använda frysklamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Automatisk avfrostning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Insida och tillbehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dörrar och sidoväggar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ventilationsöppningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Dörrarnas tätningslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Baksidan - metallgaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Aktivt kolfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Byta aktivt kolfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Hur man klarar av mindre fel själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Orsaker till ljud från kyl/frys-kombinationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Miele service och garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Garantitid och garantivillkor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Anvisningar för testinstitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Elanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3
Innehållsförteckning
Installationsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Uppställningsplats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Klimatklass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kyl/frys-kombination med medföljande väggavståndshållare. . . . . . . . . . . . . . . . 55
Uppställning av kyl/frys-kombinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Rikta kyl/frys-kombinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Stötta upp dörren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kyl/frys-kombinationens mått. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Ändra dörrupphängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Rikta kyl/frys-kombinationens dörrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Bygga in kyl/frys-kombinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4
Beskrivning av kyl/frys-kombinationen
a Touchknapp Till/Från för både kyloch frysdelen samt touchknapp
Till/Från för separat in- och frånkoppling av kyldelen
g Touchknapp för byte mellan kyl- och
frysdelen
(upptill symbol för kyldelen; nertill
symbol för frysdelen)
b Touchknapp för DynaCool (dynamisk
fläktkylning)
h Touchknapp för inställning av
temperatur (Y för varmare)
c Touchknapp för snabbkylning respektive snabbinfrysningsfunktionen
d Touchknapp för inställning av
temperatur (X för kallare)
i Touchknapp för avstängning av varningssignal
(endast synlig vid dörr- respektive
temperaturlarm)
e Kontrollampa för driftspärr
(endast synlig när driftspärren är aktiverad)
j Indikering för byte av aktivt kolfilter
(endast synlig vid uppmaning om
byte av kolfiltret)
f Temperaturdisplay för kyl- respektive
frysdelen
5
Beskrivning av kyl/frys-kombinationen
a Fläkt
b Innerbelysning
c Smör- och ostfack
d Flaskhylla
e Ägghållare/dörrhylla
f Kassett för
Active AirClean-filter
g Hyllplan
h Uppsamlingsränna och
avloppsrör för avfrostningsvatten
i Frukt- och grönsakslådor
j Flaskstöd
k Flaskhylla
l Fryslådor med
fryskalender
6
Bidra till att skona miljön
Transportförpackning
Emballaget skyddar kyl/frys-kombinationen mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn
till miljön och är därför återvinningsbara.
Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall.
Fråga din kommun om möjligheten att
lämna in transportförpackningen för
återvinning.
Hantering av uttjänad kyl/fryskombination
Elektriska och elektroniska maskiner
som tjänat ut består av material som
kan återanvändas. De innehåller dock
även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och
säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det
leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor den uttjänade kyl/frys-kombinationen i hushållsavfallet.
Lämna istället in uttjänade elektriska
och elektroniska maskiner till en återvinningsstation.
Se till att rören i kyl/frys-kombinationen
inte går sönder innan den lämnats in för
miljövänligt omhändertagande så att
köldmediet i kylkretsloppet och oljan i
kompressorn inte läcker ut.
Se till att den uttjänade kyl/frys-kombinationen förvaras barnsäkert tills den
lämnas in för omhändertagande. Se
även information i denna bruksanvisning under avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar".
7
Säkerhetsanvisningar och varningar
Denna kyl/frys-kombination uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett
felaktigt bruk kan leda till person- och sakskador.
Läs bruksanvisningen noga innan kyl/frys-kombinationen tas i
bruk. Bruksanvisningen innehåller viktig information om inbyggnad, säkerhet, användning och skötsel. Genom att läsa bruksanvisningen skyddar du dig själv och undviker skador på kyl/frys-kombinationen.
Miele tar inget ansvar för skador som orsakats av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid
eventuellt ägarbyte.
Användningsområde
~ Kyl/frys-kombinationen är avsedd att användas i privata hushåll
och i hushållsliknande miljöer. Den är inte avsedd att användas
utomhus.
~ Kyl/frys-kombinationen är endast avsedd att användas i hushåll
för kylning och förvaring av livsmedel samt för förvaring av frysta
livsmedel och infrysning av färska livsmedel samt beredning av is.
All annan användning är otillåten.
8
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Kyl/frys-kombinationen lämpar sig inte för lagring och kylning av
mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat och liknande ämnen
eller produkter. Vid sådan användning kan de lagrade sakerna/varorna skadas eller förstöras. Kyl/frys-kombinationen är inte lämpad att användas på platser där det finns risk för explosioner.
Miele ansvarar inte för skador som har uppkommit till följd av otillåten eller felaktig användning.
~ Personer som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska
förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte
är kapabla att använda kyl/frys-kombinationen på ett säkert sätt
måste hållas under uppsikt vid användningen.
De får använda den utan uppsikt endast om de fått utbildning så att
de kan använda den säkert. De som använder kyl/frys-kombinationen måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
Om det finns barn i hemmet
~ Barn under åtta år bör hållas borta från kyl/frys-kombinationen.
De får endast använda den under uppsikt.
~ Barn från åtta år och uppåt får endast använda kyl/frys-kombinationen utan uppsikt om de känner till hur man använder den på ett
säkert sätt. Om barn ska använda kyl/frys-kombinationen måste de
kunna se och förstå riskerna med att använda den på ett felaktigt
sätt.
~ Barn får inte rengöra eller underhålla kyl/frys-kombinationen utan
uppsikt.
~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av kyl/frys-
-kombinationen. Låt aldrig barn leka med kyl/frys-kombinationen.
~ Risk för kvävning! Barn som leker med förpackningsmaterialet (till
exempel plastfolie) kan linda in sig i det eller dra det över huvudet
och kvävas. Låt inte barn komma i kontakt med förpackningsmaterial.
9
Säkerhetsanvisningar och varningar
Teknisk säkerhet
~ Kontrollera kyl/frys-kombinationen med avseende på synliga yttre
skador innan den installeras. En skadad kyl/frys-kombination får under
inga omständigheter tas i drift.
En defekt kyl/frys-kombination kan utgöra en säkerhetsrisk!
~ Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele
service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika
fara för användaren.
~ Denna kyl/frys-kombination innehåller köldmediet isobutan (R600a),
en naturgas som är ofarlig ur miljösynpunkt, men brännbar. Den skadar
inte ozonskiktet och ökar inte växthuseffekten. Användningen av detta
miljöanpassade köldmedium har delvis lett till ökat driftljud. Förutom ljud
från kompressorn kan det även uppstå störande ljud i hela köldkretsloppet. Dessa effekter kan tyvärr inte undvikas. De har emellertid ingen
inverkan på kyl/frys-kombinationens prestanda.
Se till att inga delar av kylsystemet skadas under transporten eller vid
uppställningen av kyl/frys-kombinationen. Utsprutande köldmedium kan
leda till ögonskador!
Vid skador på kylsystemet:
– Undvik öppen eld eller saker som är lättantändliga.
– Dra ut kontakten
– Vädra rummet några minuter där kyl/frys-kombinationen står.
– Kontakta Miele service.
~ Ju mer köldmedium en kyl/frys-kombination innehåller, desto
större måste rummet där den står vara. Om det skulle uppstå läckage kan det i för små utrymmen bildas en lättantändlig blandning av
gas och luft.
Utrymmet måste vara minst 1 m3 per 8 g köldmedium. Mängden
köldmedium framgår av typskylten som finns inuti kyl/frys-kombinationen.
10
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Säker drift kan endast garanteras om kyl/frys-kombinationen installeras och ansluts enligt bruksanvisningen.
~ Innan kyl/frys-kombinationen installeras måste alla anslutningsdata (spänning och frekvens) på typskylten jämföras med dem som
gäller för elnätet på installationsplatsen.
Dessa data måste ovillkorligen överensstämma för att inga skador
ska uppstå på kyl/frys-kombinationen. Låt i tveksamma fall en behörig fackman kontrollera installationen.
~ Kyl/frys-kombinationens elanslutning får inte ske via grenuttag
eller förlängningskabel eftersom de inte garanterar den nödvändiga
säkerheten (det finns t ex risk för överhettning).
~ Kyl/frys-kombinationens elektriska säkerhet kan endast garante-
ras om den är ansluten till ett jordat vägguttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är uppfylld. Låt i tveksamma fall en
fackman kontrollera installationen.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av
att jordad kabel saknas eller att det har uppstått ett brott på kabeln
(t ex elektriska stötar).
~ Installations-, underhålls- och reparationsarbeten får endast utfö-
ras av en fackman.
Ej fackmässigt utförda installationer, underhållsarbeten och reparationer kan medföra allvarlig fara för användaren, för vilka tillverkaren
inte ansvarar.
~ Under den lagstadgade reklamationsfristen får reparationer endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad fackman,
annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle
uppstå fel på kyl/frys-kombinationen vid senare tillfälle.
11
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Under installationer, underhållsarbeten och reparationer måste
kyl/frys-kombinationen vara spänningsfri.
Kyl/frys-kombinationen är endast spänningsfri i något av följande
fall:
– När stickproppen är utdragen.
Dra inte i anslutningskabeln utan i stickproppen för att bryta
strömmen till kyl/frys-kombinationen.
– När huvudströmmen är avstängd.
~ Defekta delar får endast bytas ut mot originalreservdelar från
Miele. Endast vid användning av originalreservdelar garanterar tillverkaren att alla säkerhetskrav uppfylls.
~ Inbyggnad och montering av kyl/frys-kombinationen på uppställningsplatser som inte är fasta får endast utföras av en fackman om
det är säkerställt att förutsättningarna på platsen medger en säker
användning av den.
Användningsområde
~ Ta inte i frysvaror med våta händer. Händerna kan frysa fast. Risk
för skador!
~ Stoppa aldrig glass, särskilt isglass, eller isbitar som kommer
direkt ur frysen i munnen.
Den mycket låga temperaturen medför risk för att läpparna eller
tungan fryser fast vid frysgodset. Risk för skador!
~ Frys inte in upptinade eller delvis upptinade livsmedel igen. Förbruka dem så snabbt som möjligt, annars sjunker livsmedlens
näringsvärde och de förstörs. Upptinade livsmedel kan frysas in
igen sedan de har tillagats.
~ Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med antändliga
drivgaser (t ex sprayburkar) i kyl/frys-kombinationen. När termostaten kopplas in kan det uppstå gnistor. Lättantändliga ämnen kan då
explodera.
12
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Använd inga elektriska maskiner i kyl/frys-kombinationen (t ex för
att tillverka mjukglass). Det kan uppstå gnistor. Explosionsrisk!
~ Förvara flaskor med högprocentig alkohol endast upprättstående
och absolut tätt förslutna.
Explosionsrisk!
~ Förvara inte flaskor eller burkar med kolsyrehaltiga drycker eller
vätskor som kan frysa i frysdelen. Burkar och flaskor kan explodera
och orsaka personskador och skador på kyl/frys-kombinationen och
livsmedel.
~ Flaskor som har förvarats i frysdelen för snabbkylning måste tas
ut igen inom en timme. Annars kan de explodera. Risk för personoch sakskador!
~ Vid förtäring av livsmedel som förvarats för länge finns risk för
matförgiftning.
Hållbarheten beror på flera faktorer, såsom livsmedlets färskhet,
dess kvalitet och förvaringstemperatur. Följ livsmedelstillverkarens
rekommendationer när det gäller förvaring och hållbarhet.
~ Använd inga spetsiga eller vassa föremål för att:
– ta bort frost- och isskikt
– lossa isbehållare och fastfrusna livsmedelsförpackningar.
Kylslingorna kan ta skada och kyl/frys-kombinationen upphör att
vara funktionsduglig.
~ Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i kyl/frys-kombinationen för snabbare avfrostning.
Plasten skadas.
~ Använd inga sprayer eller avisningsmedel för att tina isen.
Detta kan leda till att det bildas explosiva gaser som innehåller för
plasten skadliga lösnings- eller drivmedel eller så kan de vara hälsovådliga.
13
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Behandla aldrig dörrarnas tätningslister med olja eller fett.
Tätningslisterna blir då porösa med tiden.
~ Om livsmedel som innehåller fett eller olja förvaras i kyldelen eller
i kylskåpsdörren, ska man se till att fett eller olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt med kyl/frys-kombinationens plastdelar.
Det kan uppstå spänningssprickor i plasten som kan leda till att
plasten spricker helt.
~ Se till att ventilationen i kyl/frys-kombinationen inte blockeras. Om
ventilationen blockeras ökar energiförbrukningen och skador på
kyl/frys-kombinationen kan inte uteslutas.
~ Beroende på kyl/frys-kombinationens klimatklass får vissa fast-
ställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen
framgår av typskylten på insidan av kyl/frys-kombinationen.
En lägre rumstemperatur leder till att kylaggregatet står stilla längre
perioder vilket medför att kyl/frys-kombinationen inte kan hålla den
inställda temperaturen.
~ Använd absolut inte ångrengörare för att rengöra kyl/frys-kombinationen.
Ångan kan komma åt strömförande delar och orsaka kortslutning.
14
Säkerhetsanvisningar och varningar
Hantering av uttjänad kyl/frys-kombination
~ Se till att göra dörrlåset obrukbart innan kyl/frys-kombinationen
lämnas in för återvinning.
Därmed förhindras att lekande barn råkar låsa in sig och därmed
kan utsättas för livsfara.
~ Skada inga delar av kylsystemet genom att exempelvis:
– Sticka hål på förångarens kylmedelskanaler.
– Knäcka rörledningar.
– Skrapa ytbeläggningar.
Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador.
Tillverkaren tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund
av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
15
Energispartips
Uppställning/skötsel
Normal energiförbrukning
Ökad energiförbrukning
I ventilerade rum.
I slutna, oventilerade rum.
Skyddad från direkt solljus.
I direkt solljus.
Inte bredvid en värmekälla
(element och/eller spis).
Bredvid en värmekälla (element och/eller spis).
Vid idealisk rumstemperatur
på 20 °C.
Vid hög rumstemperatur.
Täck inte över ventilationsöppningarna och rengör
dem regelbundet från
damm.
Vid övertäckta och igendammade ventilationsöppningar.
Damma av kompressor och Vid mycket damm på kommetallgaller (värmeväxlare) pressor och metallgaller
på baksidan av kyl/frys-kom- (värmeväxlare).
binationen minst en gång
om året.
Temperaturinställning
16
Kyldel 4 till 5 °C
Frysdel -18 °C
Vid lägre temperaturinställning: Ju lägre temperatur,
desto högre energiförbrukning!
Energispartips
Normal energiförbrukning
Användning
Ökad energiförbrukning
När lådorna, hyllplanen och
dörrhyllorna är placerade som
vid leverans.
Öppna dörrarna endast vid
behov och så kort tid som möjligt.
Sortera livsmedlen väl.
Att dörrarna öppnas ofta och
länge leder till kylförlust och
att varm rumsluft strömmar in.
Kyl/frys-kombinationen arbetar
för att sänka temperaturen och
kompressorn arbetar längre
tid.
Ta med en kylväska när du
handlar och placera ut livsmedlen jämnt i kyl/frys-kombinationen.
Ställ tillbaka mat som du har
tagit ut så snabbt som möjligt
innan den blir för varm.
Låt varm mat och dryck svalna
innan den ställs in i kyl/frys-kombinationen.
Varm mat och rumstempererade livsmedel för med sig
värme in i kyl/frys-kombinationen.
Kyl/frys-kombinationen arbetar
för att sänka temperaturen och
kompressorn arbetar längre
tid.
Förpacka livsmedlen väl eller
förvara dem väl övertäckta.
Avdunstning och kondensering av vätska i kyl/frys-kombinationen orsakar kylförlust.
Låt frysta livsmedel tina i kyldelen.
För att luftcirkulationen ska
vara god bör lådor och hyllplan inte vara överfyllda.
17
Koppla in och stänga av kyl/frys-kombinationen
Innan kylskåpet används
första gången
Skyddsfilm
De rostfria listerna och ramarna inuti
kylskåpet är försedda med skyddsfilm.
Rostfria kylskåp är även försedda med
skyddsfilm på utsidan.
^ Dra av skyddsfilmen först när kylskåpet
står på den plats där det ska stå.
Aktivt kolfilter (Active AirClean-filter)
^ Sätt in de medföljande aktiva kolfiltren i kassetten och sätt fast
kassetten på valfritt hyllplan i kyldelen (se avsnittet "Aktivt kolfilter").
Använda
kyl/frys-kombinationen
Du behöver endast lätt trycka på touchknapparna för att använda denna
kyl/frys-kombination.
Rengöring och skötsel
^ Stryk på ett tunt lager av det medföljande vårdande medlet för rostfritt
stål på de rostfria listerna och ramarna inuti kylskåpet direkt efter det att
skyddsfolien har avlägsnats.
^ Stryk även på ett tunt lager av det
vårdande medlet på kylskåpets yttre
sidoväggar direkt efter att du har dragit bort skyddsfilmen.
Kylskåpsdörren har ett särskilt ytskikt
som inte är så känsligt mot smuts.
Stryk inte på vårdande medel på kylskåpsdörren!
Viktigt! Mieles vårdande medel för
rostfritt stålbildar en vatten- och
smutsavvisande skyddsfilm varje
gång du använder det!
^ Rengör kylskåpets insida och dess tillbehör. Använd ljummet vatten och
torka sedan allt torrt med en trasa.
Koppla in
kyl/frys-kombinationen
Med Till/Frånknappen kopplar du in kyloch frysdelen samtidigt.
^ Tryck på touchknappen Till/Från tills
temperaturdisplayen lyser
Kyldelens display visar den aktuella
temperaturen i kyldelen.
Om temperaturen i frysdelen ligger över
0 °C, lyser endast streck i frysdelens
temperaturdisplay. Så snart temperaturen sjunker under 0 °C, visar temperaturdisplayen den aktuella temperaturen
i frysdelen.
Symbolen för frysdelen och knappen
för avstängning av varningssignalen
blinkar tills temperaturen i frysdelen är
tillräckligt låg.
Kylningen påbörjas och innerbelysningen tänds när kyldelens dörr öppnas.
18
Koppla in och stänga av kyl/frys-kombinationen
Frysklamp
Låt kyl/frys-kombinationen förkylas
några timmar så att temperaturen är
tillräckligt låg innan du lägger in livsmedel.
Lägg in livsmedlen i frysdelen först
när temperaturen är tillräckligt låg
(minst -18 °C).
Med denna touchknapp kan du växla
mellan kyl- och frysdelen.
Om du vill välja frysdelen (t ex för att
kontrollera temperaturen):
Lägg frysklampen i den översta fryslådan. Efter ca 24 timmar ger frysklampen maximal kyleffekt.
Stänga av
kyl/frys-kombinationen
^ Tryck på touchknappen Till/Från tills
alla indikeringar släcks. (Om så inte
är fallet är driftspärren inkopplad!)
Om du innan hade valt kyldelen så
kopplas kyl- och frysdelen från efter
varandra.
Innerbelysningen släcks och kylaggregatet stängs av.
Stänga av kyldelen separat
^ tryck på touchknappen för att byta
mellan kyl- och frysdelen tills symbolen för frysdelen lyser gult.
Kyldelen kan stängas av separat medan frysdelen fortfarande är inkopplad.
Denna möjlighet kan t ex användas vid
semester.
Beroende på om du valt kyl- eller frysdelen kan du:
^ Koppla in kyl/frys-kombinationen
resp. välj kyldelen.
– välja funktionen DynaCool (dynamisk
fläktkylning),
Symbolen för kyldelen lyser gult.
– välja snabbkylnings- resp. snabbinfrysningsfunktionen eller
– ändra temperaturen.
Ytterligare information finns i respektive
avsnitt.
19
Koppla in och stänga av kyl/frys-kombinationen
Inställningsläge
Vissa av kyl/frys-kombinationens inställningar kan endast utföras i inställningsläget.
^ Tryck på Till/Frånknappen tills symbolen för kyldelen släcks.
Hur du kommer till inställningsläget och
ändrar inställningar beskrivs i respektive avsnitt.
Innerbelysningen släcks och kyldelen
stängs av.
Översikt över valbara funktioner i inställningsläget:
Komma till resp. lämna inställningsläget.
Frysdelen är fortfarande inkopplad och
symbolen för frysdelen lyser.
För att koppla in kyldelen igen:
Aktivera/avaktivera knappljud
b
(se avsnittet "Koppla in och
stänga av kyl/frys-kombinationen").
Bekräfta byte av aktivt kolfilter
(se avsnittet "Aktivt kolfilter").
^ välj kyldelen så att symbolen för kyldelen lyser gult och tryck på touchknappen Till/Från tills temperaturindikeringen lyser eller
^ koppla först från kyl/frys-kombinationen och koppla sedan in den igen.
Kylningen påbörjas och innerbelysningen tänds när kyldelens dörr öppnas.
20
c
^
Aktivera/avaktivera driftspärr
u
(se avsnittet "Koppla in och
stänga av kyl/frys-kombinationen").
Ändra temperaturdisplayens
ljusstyrka
(se avsnittet "Rätt temperatur").
d
Under tiden du befinner dig i inställningsläget är dörrlarmet automatiskt
avaktiverat. Det aktiveras så snart du
stänger dörren.
Koppla in och stänga av kyl/frys-kombinationen
Aktivera/avaktivera knappljud
^ Tryck på touchknappen Till/Från.
Om du inte vill att knapptryckningarna
ska bekräftas med ett knappljud kan du
avaktivera det.
Du har nu lämnat inställningsläget.
Aktivera/avaktivera driftspärren
Med driftspärren kan kyl/frys-kombinationen spärras så att den inte kan
stängas av, av misstag.
^ Tryck och håll kvar fingret på touchknappen X.
^ Tryck och håll kvar fingret på touchknappen X.
^ Tryck sedan en gång på touchknappen Till/Från (släpp inte touchknappen X!).
^ Håll kvar fingret på touchknappen X
ytterligare 5 sekunder tills c visas i
displayen.
^ Tryck sedan en gång på touchknappen Till/Från (släpp inte touchknappen X!).
^ Tryck åter på touchknappen X upprepade gånger tills b visas i displayen.
^ Håll kvar fingret på touchknappen X
ytterligare 5 sekunder tills c visas i
displayen.
^ Tryck på touchknappen Till/Från för
att bekräfta.
^ Tryck åter på knappen X upprepade
gånger tills u visas i displayen.
^ Genom att trycka på touchknappen
X kan du nu ställa in om knappljudet
ska aktiveras eller avaktiveras:
b 0: knappljudet är avaktiverat
b 1: knappljudet är aktiverat
b –: tillbaka till menyn.
^ Tryck på touchknappen Till/Från för
att bekräfta.
Den valda inställningen lyser, den nya
inställningen som ska väljas blinkar.
^ Bekräfta den nya inställningen
genom att trycka på touchknappen
Till/Från.
^ Tryck på touchknappen X upprepade gånger tills c visas i displayen.
^ Genom att trycka på touchknappen
X kan du nu ställa in om driftspärren
ska aktiveras eller avaktiveras:
u 0: driftspärren är avaktiverad
u 1: driftspärren är aktiverad
u –: tillbaka till menyn.
Den valda inställningen lyser, den nya
inställningen som ska väljas blinkar.
^ Bekräfta den nya inställningen
genom att trycka på touchknappen
Till/Från.
21
Koppla in och stänga av kyl/frys-kombinationen
^ Tryck på touchknappen X upprepade gånger tills c visas i displayen.
^ Tryck på touchknappen Till/Från.
Du har nu lämnat inställningsläget.
När driftspärren är inkopplad lyser kontrollampan X i displayen.
Om kyl/frys-kombinationen ska
stå oanvänd en längre tid
Om kyl/frys-kombinationen inte ska användas under en längre tid:
^ Stäng av kyl/frys-kombinationen.
^ Dra ut stickproppen eller skruva ur
säkringen.
^ Rengör kyl/frys-kombinationen.
^ Låt kyl/frys-kombinationens dörrar stå
öppna en aning för att undvika dålig
lukt.
Om kyl/frys-kombinationen är avstängd en längre tid men inte är rengjord kan det bildas mögel om dörrarna är stängda.
22
Rätt temperatur
Det är mycket viktigt att livsmedlen förvaras i rätt temperatur. Normalt förstörs
livsmedel snabbt av mikroorganismer
men med rätt förvaringstemperatur kan
processen förhindras eller fördröjas.
Temperaturen påverkar mikroorganismernas tillväxttakt. Nedbrytningsprocessen av livsmedlen går långsammare
ju lägre temperaturen är.
Temperaturen i kyl/frys-kombinationen
stiger
– ju oftare dörren öppnas och ju längre
tid den står öppen
. . . i frysdelen
För infrysning och längre förvaring av
färska livsmedel måste temperaturen
vara minst -18 °C. Vid denna temperatur har tillväxten av mikroorganismer i
stort sett avstannat. Så snart temperaturen stiger till mer än -10 °C börjar
mikroorganismerna bryta ner livsmedlen vilket minskar hållbarheten. Därför
ska delvis respektive helt tinade livsmedel tillagas (kokas eller stekas) innan
de fryses in igen. De höga temperaturerna dödar de flesta mikroorganismerna.
– ju mer livsmedel som läggs in
– ju varmare livsmedlen som läggs in
är
– ju högre den omgivande rumstemperaturen är.
Beroende på kyl/frys-kombinationens
klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas.
Temperaturdisplay
Temperaturdisplayen på manöverpanelen visar temperaturen i mitten av
kyldelen och på det varmaste stället i
frysdelen vid normal drift.
. . . i kyldelen
Vi rekommenderar en temperatur på
4 °C i mitten av kyldelen.
23
Rätt temperatur
Ställa in temperatur
Du kan ställa in temperaturen i kyl- respektive frysdelen oberoende av varandra.
^ Välj kyl- eller frysdelen.
Symbolen för kyl- respektive frysdelen
lyser gult.
Ungefär 5 sekunder efter den senaste
knapptryckningen visar displayen automatiskt den verkliga temperaturen som
råder just för tillfället i mitten av kyl- respektive frysdelen.
När temperaturen har ändrats, kontrollera displayen efter cirka 6 timmar
om kyl/frys-kombinationen innehåller
lite livsmedel och efter cirka 24 timmar om kyl/frys-kombinationen är
helt fylld. Först då är den verkliga temperaturen inställd. Skulle temperaturen
vara för hög eller för låg, ställ in den på
nytt.
Möjliga inställningsvärden för
temperatur
^ Ställ nu in den önskade temperaturen
med touchknapparna.
Om du trycker på
touchknappen X sänks temperaturen
touchknappen Y höjs temperaturen.
Under tiden som temperaturen ställs in
blinkar den inställda temperaturen.
Du kan se följande i temperaturdisplayen när du trycker på touchknapparna:
– Ett knapptryck: Den senast inställda
temperaturen visas blinkande.
– För varje ytterligare knapptryck:
Temperaturen ändras i steg om 1 °C.
– Håll fingret på touchknappen: Temperaturen ändras löpande.
När den högsta respektive lägsta
temperaturen är uppnådd syns inte
touchknappen X respektive Y.
24
Temperaturen kan ställas in
– från 2 till 11 °C i kyldelen.
– från -14 till -28 °C i frysdelen.
Om den lägsta temperaturen kommer
att kunna uppnås beror på uppställningsplats och rumstemperatur. Vid
hög rumstemperatur är det inte alltid
möjligt att uppnå den lägsta temperaturen.
Rätt temperatur
Ändra temperaturdisplayens
ljusstyrka
^ Tryck på touchknappen X upprepade gånger tills c visas i displayen.
Du kan anpassa temperaturdisplayens
ljusstyrka efter ljusförhållandena i omgivningen.
^ Tryck på touchknappen Till/Från.
Du har nu lämnat inställningsläget.
^ Tryck och håll kvar fingret på touchknappen X.
^ Tryck sedan en gång på touchknappen Till/Från (släpp inte touchknappen X!).
^ Håll kvar fingret på touchknappen X
ytterligare 5 sekunder tills c visas i
displayen.
^ Tryck åter på touchknappen X upprepade gånger tills d visas i displayen.
^ Tryck på touchknappen Till/Från för
att bekräfta.
^ Genom att trycka på knappen X kan
du nu ändra temperaturdisplayens
ljusstyrka:
d 0: Maximal ljusstyrka
d 1: Reducerad ljusstyrka
d –: Tillbaka till menyn.
Den valda inställningen lyser, den nya
inställningen som ska väljas blinkar.
^ Bekräfta den nya inställningen
genom att trycka på touchknappen
Till/Från.
25
Varningssignal
Kyl/frys-kombinationen är utrustad med
ett varningssystem så att temperaturen
i den inte kan stiga obemärkt och för att
undvika energiförlust om dörrarna står
öppna.
Stänga av temperaturlarmet i
förtid
Om du skulle bli störd av varningssignalen kan du stänga av den i förtid.
Koppla in varningssystemet
Varningssystemet är automatiskt alltid
funktionsklart. Det behöver inte kopplas
in separat.
Temperaturlarm
Om temperaturen blir för hög ljuder en
varningssignal.
Varningssignalens avstängningsknapp
blinkar rött och symbolen för frysdelen
blinkar.
Ljudsignalen och den optiska signalen
aktiveras till exempel
– när det strömmar in för mycket varm
luft när livsmedlen tas ut eller placeras om
– när en större mängd livsmedel fryses
in
– vid strömavbrott.
Så snart alarmläget är över tystnar varningssignalen och indikeringarna
släcks.
26
^ Tryck på varningssignalens avstängningsknapp.
Varningssignalen tystnar.
Varningssignalens avstängningsknapp och symbolen för kyl- eller
frysdelen fortsätter att blinka tills
alarmläget är över.
Om temperaturen är varmare än
-18 °C en längre tid bör man kontrollera om livsmedlen har tinat delvis eller helt. Livsmedlen bör i så fall
förbrukas snarast.
Varningssignal
Dörrlarm
När en dörr har stått öppen längre tid
än cirka 2 minuter ljuder en varningssignal.
Avstängningsknappen för varningssignalen lyser rött och symbolen för den
dörr som är öppen blinkar.
Så snart dörren stängs tystnar varningssignalen och indikeringarna
släcks.
Stänga av dörrlarmet i förtid
Om du skulle bli störd av varningssignalen som hörs när en dörr är öppen
kan du stänga av den i förtid.
^ Tryck på avstängningsknappen för
varningssignalen.
Varningssignalen tystnar.
Avstängningsknappen för varningssignalen lyser och symbolen för den
dörr som är öppen fortsätter att
blinka tills dörren stängs.
27
Använda snabbkylning, snabbinfrysning och DynaCool
Snabbkylningsfunktionen
Med snabbkylningsfunktionen kyls kyldelen mycket snabbt ner till det kallaste
värdet (beroende på rumstemperatur).
Koppla in snabbkylningsfunktionen
Koppla från snabbkylningsfunktionen
Snabbkylningsfunktionen stängs av
automatiskt efter cirka 6 timmar. Kyldelen arbetar vidare med normal kyleffekt.
Snabbkylning rekommenderas om stora
mängder livsmedel eller dryck snabbt
ska kylas ner.
För att spara energi kan du stänga av
snabbkylningsfunktionen själv så snart
livsmedel och/eller dryck är tillräckligt
kalla.
^ Välj kyldelen.
^ Välj kyldelen.
Symbolen för kyldelen lyser gult.
Symbolen för kyldelen lyser gult.
^ Tryck på knappen för snabbkylning
så att kontrollampan lyser gult.
^ Tryck på snabbkylningsknappen så
att den endast lyser svagt gult.
Temperaturen sjunker eftersom kyldelen arbetar med högsta möjliga
kyleffekt.
28
Kylaggregatet arbetar åter med normal
effekt.
Använda snabbkylning, snabbinfrysning och DynaCool
Snabbinfrysningsfunktionen
För optimal infrysning av livsmedel
måste snabbinfrysningsfunktionen
kopplas in innan de färska livsmedlen
ska frysas in.
På detta sätt blir livsmedlen snabbare
genomfrysta och näringsvärde, vitaminer, utseende och smak bevaras.
Undantag:
– Om du lägger in redan djupfrysta
varor.
Koppla från snabbinfrysningsfunktionen
Snabbinfrysningsfunktionen stängs av
automatiskt efter cirka 30 till 65 timmar
beroende på mängden inlagda livsmedel. Kyl/frys-kombinationen arbetar
vidare med normal, energibesparande
kyleffekt.
För att spara energi kan du stänga av
snabbinfrysningsfunktionen så snart
frysdelen har uppnått en konstant temperatur på minst -18 °C.
– Om du fryser in högst 2 kg färska
livsmedel dagligen.
Koppla in snabbinfrysningsfunktionen
Snabbinfrysningsfunktionen måste
kopplas in 6 timmar innan livsmedlen
läggs in. Ska den maximala infrysningskapaciteten utnyttjas måste
snabbinfrysningsfunktionen kopplas
in 24 timmar innan livsmedlen läggs in.
^ Välj frysdelen.
Symbolen för frysdelen lyser gult.
^ Tryck på snabbinfrysningsknappen
så att den endast lyser svagt gult.
Kylaggregatet arbetar åter med normal
effekt.
^ Välj frysdelen.
Symbolen för frysdelen lyser gult.
^ Tryck på snabbinfrysningsknappen
så att kontrollampan lyser gult.
Temperaturen i frysdelen sjunker
eftersom den arbetar med högsta
möjliga kyleffekt.
29
Använda snabbkylning, snabbinfrysning och DynaCool
DynaCool – dynamisk
fläktkylning m
Utan dynamisk fläktkylning (DynaCool)
uppstår olika kylzoner i kyldelen på
grund av den naturliga luftcirkulationen
(den kalla, tunga luften sjunker neråt).
Dessa kylzoner ska användas på rätt
sätt (se avsnittet "Hur man bäst utnyttjar
kyldelen").
Om man någon gång vill lägga in en
större mängd likartade livsmedel (till
exempel för en fest), är det med hjälp
av den dynamiska fläktkylningen möjligt
att uppnå en relativt jämn temperaturfördelning i alla kyldelens zoner. På
detta sätt kyls alla livsmedel i kyldelen
ungefär lika mycket.
Temperaturen kan fortfarande regleras
via temperaturväljaren.
Eftersom energiförbrukningen ökar något när den dynamiska fläktkylningen är
inkopplad, ska denna stängas av när
kyldelen används under normala villkor.
Den dynamiska fläktkylningen bör även
kopplas in vid
Symbolen för kyldelen lyser gult.
^ Tryck på knappen för dynamisk fläktkylning så att kontrollampan lyser
gult.
Stänga av dynamisk fläktkylning
^ Välj kyldelen.
– hög rumstemperatur (från cirka
30 °C)
– hög luftfuktighet.
Koppla in dynamisk fläktkylning
^ Tryck på knappen för dynamisk fläktkylning så att kontrollampan endast
lyser svagt gult.
Fläkten stängs tillfälligt av automatiskt
när kyldelens dörr öppnas.
^ Välj kyldelen.
Symbolen för kyldelen lyser gult.
30
Förvara livsmedel i kyldelen
Olika kylzoner
Den varmaste zonen
På grund av den naturliga luftcirkulationen uppstår olika temperaturzoner i
kyldelen. Den kalla, tunga luften
sjunker. Utnyttja de olika kylzonerna för
bästa möjliga förvaring av livsmedlen.
Den varmaste zonen i kyldelen är högst
upp vid kylskåpsdörren. Här placerar
du med fördel till exempel smör och
ost. På så vis blir smöret lätt att bre och
osten behåller sin arom.
Detta är en kyl/frys-kombination med
dynamisk fläktkylning. När denna
funktion är inkopplad är temperaturen
relativt jämn i hela kyldelen. På så vis
märks knappt de olika kylzonerna.
Den kallaste zonen
Den kallaste zonen är direkt ovanför
frukt- och grönsakslådan (beroende på
modell) och mot den bakre väggen.
Använd dessa zoner för alla känsliga
livsmedel och livsmedel som förstörs
fort, som exempelvis
– fisk, kött och fågel
– korvar och färdiglagad mat
– ägg- eller gräddrätter och bakverk
med grädde
– färsk deg, kak-, pizza- och pajdeg
– färskost och andra liknande produkter
– folieförpackade grönsaker och färska
livsmedel med ett hållbarhetsdatum
som baseras på förvaring i högst
4 °C.
31
Förvara livsmedel i kyldelen
Förvara inga explosiva ämnen eller
produkter med antändliga drivgaser
(till exempel sprayburkar) i kyldelen.
Explosionsrisk!
Alkohol med hög procenthalt får endast förvaras i upprättstående väl
förslutna flaskor.
Om livsmedel som innehåller fett
eller olja förvaras i kyldelen eller i
kylskåpsdörren ska du vara mycket
noga med att se till att fett eller olja
som eventuellt rinner ut inte kommer
i kontakt med kyl/frys-kombinationens plastdelar.
Det kan uppstå spänningssprickor i
plasten som sedan kan leda till att
plasten spricker.
Livsmedel får inte komma åt kyldelens bakre vägg. De kan då frysa
fast mot den.
Förvara livsmedlen med lite mellanrum mellan varandra så att luften
kan cirkulera.
Täck inte över fläkten på baksidan.
Den är viktig för kyleffekten.
32
Vad som inte är lämpligt att
förvara i kyldelen
Vissa livsmedel lämpar sig inte för förvaring i kylskåp vid temperaturer under
5 °C eftersom de är känsliga mot kyla.
Beroende på livsmedel kan utseende,
konsistens, smak och/eller vitaminhalt
ändras om de förvaras för kallt.
Exempel på livsmedel som är känsliga
mot kyla:
– ananas, avokado, banan, granatäpple, mango, melon, papaya, passionsfrukt, citrusfrukter (som till exempel
citroner, apelsiner, mandariner och
grapefrukt)
– frukt som ska mogna
– aubergine, gurka, potatis, paprika,
tomat och zucchini
– hårdost (som till exempel parmesan).
Förvara livsmedel i kyldelen
Vad du bör tänka på redan när
du köper dina livsmedel
Den viktigaste förutsättningen för lång
förvaring är hur färska livsmedlen är när
de läggs in i kyldelen. Hur färska livsmedlen är från början har en avgörande
betydelse för hur länge de kan förvaras.
Tänk också på hållbarhetsdatum och
rätt förvaringstemperatur.
Kylkedjan bör i möjligaste mån vara
obruten. Tänk också på att inte lämna
livsmedel för länge i en varm bil.
Tips: Ta med en kylväska när du handlar och placera ut livsmedlen jämnt i
kyldelen.
Förvara livsmedel rätt
Förvara livsmedlen som regel endast
övertäckta eller förpackade. På så
sätt undviker du att livsmedlen tar åt sig
lukt, att de torkar och att eventuella
bakterier överförs mellan livsmedlen.
Detta är särskilt viktigt vid förvaring av
animaliska livsmedel.
Vid korrekt temperatur och hygien kan
livsmedlens hållbarhet förlängas
väsentligt.
Frukt och grönsaker
Frukt och grönsaker kan emellertid förvaras oförpackade i frukt- och grönsakslådorna (beroende på modell).
Livsmedel med hög proteinhalt
Tänk på att livsmedel som innehåller
mycket protein förstörs snabbare.
Det vill säga skaldjur förstörs snabbare
än fisk, och fisk förstörs snabbare än
kött.
33
Ändra inredningen
Flytta hyllplan
För att flytta det delbara hyllplanet:
Hyllplanen kan flyttas och anpassas till
matvarornas höjd.
^ Ta ut de båda glasskivorna.
^ Lyft hyllplanet något, dra det en bit
framåt, lyft det med utsparningen
över hyllhållarna och sätt sedan in
hyllplanet på valfri höjd.
Kanten längst bak på hyllplanet ska
peka uppåt så att livsmedlen inte kommer åt kyldelens bakre vägg och fryser
fast.
Hyllplanen är säkrade mot att oavsiktligt
kunna dras ut genom utdragsspärrar.
Delbart hyllplan
För att enklare kunna placera livsmedel
som behöver utrymme på höjden, till
exempel höga flaskor eller skålar, finns
ett delbart hyllplan på vilket den främre
delen av hyllan kan skjutas in under
den bakre delen.
^ Tryck lätt upp den bakre halva glasplattan.
^ Samtidigt lyfter du den främre halvan
av glasskivan i framkant och skjuter
försiktigt in den under den bakre
halvan.
34
^ Sätt fast de båda hyllhållarlisterna på
önskad höjd både på vänster och
höger sida på hyllhållarna.
^ Skjut in glasskivorna efter varandra.
Glasskivan som har en kant måste
vara längst in!
Frukt- och grönsakslådor på
hjul
Frukt- och grönsakslådor på hjul kan
dras ut helt för att lägga i eller ta ut livsmedel. Hjulplattorna kan tas ut för rengöring.
Ändra inredningen
Flytta dörrhyllor/flaskhyllor
Löstagbar behållare med lock
^ Ta ut den löstagbara behållaren uppåt ur den rostfria, flyttbara hyllbäraren.
I den löstagbara behållaren med lock
kan livsmedel förvaras och serveras.
^ Skjut den rostfria, flyttbara hyllbäraren uppåt och ta ut den rakt utåt.
^ Sätt tillbaka den rostfria hyllbäraren
på önskad plats. Se till att den sitter
fast ordentligt och är nertryckt i sidofästena.
Den löstagbara behållaren med lock
består av en djupare behållare a och
en något mindre djup behållare b båda behållarna kan sättas in i de rostfria flyttbara hyllbärarna.
När du vill använda behållaren med
lock för att servera mat:
^ En del av de rostfria hyllbärarna är
lättare att ta ut och sätta in om du tar
tag i hyllbäraren och den bakre hållaren och lyfter uppåt.
^ Sätt tillbaka den löstagbara behållaren i den rostfria hyllbäraren.
Du kan ta ut den löstagbara behållaren
helt för att lägga i eller ta ut saker.
Sedan sätter du in den igen.
På så vis kan du ta med den löstagbara
behållaren med livsmedlen till matbordet och servera livsmedlen direkt ur
denna.
^ Sätt den mindre djupa behållaren b i
den rostfria hyllbäraren och använd
den djupare behållaren som lock a.
På så vis tar du ut behållaren med lock
helt till matbordet för att servera maten.
Flytta flaskstödet
Flaskstödet kan flyttas åt höger eller åt
vänster. Med flaskstödet är flaskorna
stadigt placerade när dörren öppnas
och stängs.
Flaskstödet kan tas bort helt (till exempel för rengöring):
^ Skjut den främre delen av flaskstödet
uppåt och haka loss det.
35
Frysa in och förvara livsmedel
Maximal infrysningsmängd
Förvara färdig djupfryst mat
För att livsmedlen ska bli genomfrysta
så snabbt som möjligt får den maximala
infrysningsmängden inte överskridas.
Den maximala infrysningskapaciteten
inom 24 timmar framgår av typskylten
"Infrysningskapacitet ...kg/24 h".
Vid köp av färdig djupfryst mat, kontrollera följande redan i livsmedelsbutiken:
Den på typskylten angivna maximala infrysningskapaciteten har beräknats enligt normen DIN EN ISO 15502.
– frystemperaturen i butikens frysdisk.
Om frysdelens temperatur är varmare än -18 °C förkortas livsmedlets
hållbarhet.
Vad händer när man fryser in
färska livsmedel?
^ Vänta med att köpa djupfrysta livsmedel till sist och transportera gärna
dessa i tidningspapper eller i en kylväska.
Färska livsmedel bör frysas in så
snabbt som möjligt för att näringsvärde,
vitaminer, utseende och smak ska bevaras på bästa sätt.
Ju långsammare livsmedel blir genomfrysta, desto mer vätska läcker ut ur
livsmedelscellerna. Vätskan hamnar
utanför cellerna som då skrumpnar.
När livsmedlen sedan tinas upp kan
bara en del av vätskan tränga tillbaka in
i cellerna.
Livsmedlen förlorar på så sätt mycket
vätska. Detta visar sig i vätskeansamlingen som bildas under det tinade livsmedlet.
Om livsmedlen genomfryses snabbt
hinner inte så mycket vätska tränga ut
ur cellerna. Cellerna skrumpnar i
väsentligt mindre grad.
När livsmedlet tinas upp kan den mindre mängden vätska utanför cellerna
tränga in igen och på så sätt minska
vätskeförlusten. Detta visar sig genom
att det bara bildas en liten vätskeansamling under livsmedlet.
36
– att förpackningen inte är skadad,
– hållbarhetsdatum,
^ Lägg in de djupfrysta livsmedlen
direkt i frysdelen.
Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Tinade livsmedel
kan åter frysas in efter det att de har
tillagats (kokats eller stekts).
Frysa in och förvara livsmedel
Frysa in livsmedel själv
Använd endast färska och fullgoda livsmedel.
Att tänka på före infrysningen
– Lämpligt att frysa in är:
färskt kött, fågel, vilt, fisk, grönsaker,
örter, färsk frukt, mejeriprodukter,
bakverk, matrester, äggula, äggvita
och många färdiglagade rätter.
– Vad som inte är lämpligt att frysa
in:
vindruvor, sallad, rädisor, rättika, crème fraiche och liknande, majonnäs,
hela ägg med skal, lök, hela färska
äpplen och päron.
– För att färg, smak, arom och C-vitamin ska bibehållas bör grönsakerna
förvällas innan de fryses in. Lägg
grönsakerna portionsvis i kokande
vatten under 2–3 minuter. Ta sedan
upp grönsakerna och kyl genast av
dem i kallt vatten. Låt grönsakerna
rinna av.
– Magert kött lämpar sig bättre för infrysning än fett kött och det kan förvaras betydligt längre tid.
– Lägg gärna plastfolie mellan de köttskivor som ska frysas in. På så vis
undviker du att köttskivorna fryser
ihop till en klump.
– Krydda och salta inte färska livsmedel och förvällda grönsaker före
infrysning. Salta och krydda maträtter
endast lite grann. Vissa kryddor ändrar nämligen smakintensitet i fryst tillstånd.
– Varm mat och dryck ska svalna innan
den läggs in i frysdelen för att förhindra att redan frysta livsmedel tinar
och för att inte öka energiförbrukningen.
Förpackningar
^ Frys in livsmedlen portionsvis.
Lämpliga förpackningar:
- plastfolie
- frysslang av polyetylen
- aluminiumfolie
- frysburkar.
Olämpliga förpackningar:
- omslagspapper
- pergamentpapper
- cellofan
- soppåsar
- begagnade plastpåsar.
^ Tryck ut luften ur förpackningen.
^ Förslut förpackningen tätt med:
- gummisnoddar
- påsförslutare i plast/plastclips
- snören
- frystejp.
Fryspåsar och frysslangar av polyetylen kan även svetsas ihop med en
foliesvetsapparat.
^ Skriv på förpackningen vad den innehåller samt infrysningsdatum.
37
Frysa in och förvara livsmedel
Innan livsmedlen läggs in i frysdelen
Frysa in stora frysvaror
^ Om större mängder än två kg färska
livsmedel ska frysas in, koppla in
snabbinfrysningsfunktionen en stund
innan livsmedlen läggs in (se avsnittet "Snabbinfrysningsfunktionen").
De frysta livsmedel som redan ligger
i frysdelen får på så vis en kylreserv.
Vid infrysning av skrymmande frysgods, som till exempel kalkon eller vilt,
kan glasskivorna mellan fryslådorna tas
ut. Gör så här:
Infrysning
Livsmedlen kan läggas in var som helst
i frysdelen.
Större mängder bör läggas direkt på
glasskivorna eftersom livsmedlen djupfryses snabbast och skonsammast där.
För att göra detta tar man ut de två
översta fryslådorna.
Se till att fläktöppningen på frysdelens
bakre vägg inte täcks för när den översta fryslådan tas ut. Detta är viktigt för
en fullgod funktion!
^ ta ut de två översta fryslådorna, lyft
glasplattorna lätt och dra ut dem rakt
utåt.
Fryskalender
Fryskalendern på fryslådan visar den
normala förvaringstiden i månader för
olika typer av livsmedel som fryses in
färska.
Om förvaringstiden redan finns angiven
på varans förpackning ska den följas.
Den nedersta fryslådan ska alltid lämnas kvar i frysdelen.
Fryslådorna och de enskilda glasskivorna kan belastas med maximalt
25 kg!
^ Placera livsmedlen bredvid varandra
på botten av fryslådorna eller direkt
på glasskivorna för att livsmedlen ska
djupfrysas så snabbt som möjligt.
^ Se till att förpackningarna är torra när
de läggs in så att de inte fryser fast
eller fryser ihop.
Var noga med att ej frysta livsmedel
inte kommer i kontakt med redan
frysta livsmedel så att dessa börjar
tina.
38
2–3 månader:
kakor, glass och grytor
3–5 månader:
fisk, svamp och bröd
6–8 månader:
griskött, kalvkött och fågel
10–12 månader:
nötkött, frukt och grönsaker
Frysa in och förvara livsmedel
Tina upp djupfrysta livsmedel
Frysa in isbitar
Djupfrysta livsmedel kan du tina upp
– i mikrovågsugn
– i ugn inställd på Varmluft eller Upptining
– i rumstemperatur
– i kyldelen (kylan som frysgodset avger används för att kyla övriga livsmedel)
– i ångkokare.
Platta kött- och fiskbitar kan lätt tinade läggas i en het stekpanna.
Frukt kan tinas i rumstemperatur, antingen i förpackningen eller i en övertäckt skål.
Grönsaker kan i allmänhet läggas
direkt i sjudande vatten eller fräsas i
fett. Tillagningstiden är något kortare än
för färska grönsaker på grund av ändrad cellstruktur.
^ Fyll isbehållaren till 3/4 med vatten
och placera den på botten av en fryslåda.
^ Använd ett trubbigt föremål, till exempel ett skedskaft, för att lossa en isbehållare som frusit fast.
^ Isbitarna går lätt att plocka upp ur isbehållaren om du håller den under
rinnande vatten en kort stund.
Snabbkyla dryck
Koppla in snabbkylningsfunktionen för
att snabbkyla dryck. Om flaskor läggs i
frysdelen måste de tas ut inom en timme annars kan de explodera!
Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Tinade livsmedel
kan åter frysas in efter det att de har
tillagats (kokats eller stekts).
39
Frysa in och förvara livsmedel
Använda frysklamp
Frysklampen förhindrar en snabb temperaturökning i frysdelen vid strömavbrott.
Lägg frysklampen direkt på matvarorna
i den översta fryslådan. Efter cirka 24
timmar ger frysklampen maximal kyleffekt.
Lägg frysklampen direkt ovanpå frysvarorna i den översta fryslådan vid
strömavbrott för att längsta möjliga förvaringstid ska kunna utnyttjas.
Vid infrysning av färska livsmedel kan
frysklampen placeras mellan de redan
infrysta livsmedlen och de som ska frysas in för att de redan infrysta livsmedlen inte ska börja tina.
Frysklampen kan även användas till att
kyla mat eller dryck i kylväskor en kortare tid.
40
Automatisk avfrostning
Kyldelen
Frysdelen
Kyldelen avfrostas automatiskt.
Frysdelen är utrustad med ett NoFrost-system som gör att den avfrostas automatiskt.
När kylaggregatet är inkopplat kan det
bildas fukt och rimfrost på kyldelens
bakre vägg. Du behöver inte ta bort
fukten och rimfrosten eftersom de förångas av värmen från kylaggregatet.
Avfrostningsvattnet rinner via en uppsamlingsränna genom ett rör och ut i ett
avdunstningssystem på kyl/frys-kombinationens baksida.
Fuktigheten som uppstår sätter sig på
förångaren och tinas och förångas
automatiskt med jämna mellanrum.
Tack vare den automatiska avfrostningen är frysdelen alltid isfri. Systemet gör
att livsmedlen inte börjar tina på ytan.
Kontrollera att uppsamlingsrännan
och röret är rena så att avfrostningsvattnet alltid kan rinna ut obehindrat.
41
Rengöring och skötsel
Var noga med att det inte kommer in
vatten i elektroniken eller belysningen.
Det får inte rinna rengöringsvatten
genom avloppsröret.
För att undvika skador på kyl/frys-kombinationens ytor ska följande
medel eller föremål inte användas för
rengöring
– rengöringsmedel som innehåller
soda, ammoniak, syra eller klorid
– kalklösande rengöringsmedel
Använd inte ångrengörare. Ångan
kan komma åt strömförande delar
och orsaka kortslutning.
Typskylten på insidan av kyl/frys-kombinationen får inte avlägsnas. Uppgifterna på typskylten är viktiga vid eventuellt fel.
– skurmedel i pulver eller flytande form
– rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel
– rengöringsmedel för rostfritt stål
– diskmaskinsrengöringsmedel
– ugnsspray
– fönsterputsmedel
De rostfria dörrarna har ett särskilt
ytskikt som inte är så känsligt mot
smuts.
Stryk inte på vårdande medel för
rostfritt stål eftersom det bildas en
synlig beläggning!
Använd Mieles vårdande medel för
rostfritt stål för de rostfria ytorna (kan
köpas via Mieles reservdelsavdelning).
Det innehåller ämnen som är skonsamma för materialet och i jämförelse med rengöringsmedel för rostfritt
stål innehåller det inget polermedel.
Smuts blir enklare att ta bort och
varje gång du använder det bildas
en vatten- och smutsavvisande
skyddsfilm.
42
– hårda disksvampar och borstar som
repar
– rengöringssvampar för glaskeramiska ytor
– vassa metallskrapor!
Före rengöringen
^ Stäng av kyl/frys-kombinationen.
^ Dra ut stickproppen eller skruva ur
säkringen.
^ Ta ut livsmedlen och förvara dem på
en sval plats.
^ Ta ut alla löstagbara delar och diska
dem.
Rengöring och skötsel
^ För att rengöra flask- och dörrhyllorna
på innerdörren kan du ta ut de löstagbara behållarna ur de rostfria hyllbärarna.
För att ta ut den rostfria listen på smöroch ostfackets lock (överst på innerdörren), gör du på följande sätt:
^ Ta ut smör- och ostfacket helt.
^ Öppna fackets lock.
Den rostfria listen är spänd över
locket och måste tas loss med viss
kraft.
Insida och tillbehör
^ Rengör kyl/frys-kombinationen regelbundet, minst en gång i månaden.
Låt inte smuts få bita sig fast utan ta
bort den direkt.
För rengöring lämpar sig ljummet
vatten med lite handdiskmedel.
Följande delar kan maskindiskas:
– smördosan, ägghållaren och isbehållaren (vad som ingår är beroende på
modell)
– flask- och dörrhyllorna på innerdörren
(utom de rostfria hyllbärarna)
– smör- och ostfacket
(utom den rostfria listen).
De rostfria hyllbärarna och den rostfria listen på innerdörren tål inte maskindisk!
^ Lossa den rostfria listen på ena sidan
av lockets kant (1).
^ Tryck ut de vita plastknopparna ur ursparningarna (2).
^ Sätt fast den rostfria listen på smöroch ostfackets lock i omvänd ordning
efter rengöring.
Temperaturen på det valda diskprogrammet får maximalt vara 55 °C!
I kontakt med naturliga färgämnen
som exempelvis morot, tomat och
ketchup kan plastdelar i diskmaskinen missfärgas.
Missfärgningen påverkar inte delarnas stabilitet.
^ Rengör kyl/frys-kombinationens hyllplan och lådor för hand. Dessa delar
tål inte maskindisk!
^ Rengör uppsamlingsrännan och avloppsröret ofta med en liten pinne
eller liknande så att vattnet kan rinna
ut obehindrat.
43
Rengöring och skötsel
^ Tvätta av insidan av kyl/frys-kombinationen samt tillbehören med rent
vatten efter rengöringen och torka
sedan allt torrt med en trasa. Låt
dörrarna stå öppna en kort stund.
^ Ta bort eventuell smuts med Mieles
vårdande medel för rostfritt stål.
^ Gnid in de rostfria listerna och hyllbärarna i rostfritt med Mieles vårdande
medel för rostfritt stål varje gång du
rengör kyl/frys-kombinationen.
På så vis skyddas de rostfria ytorna
och medlet förhindrar att ytorna
snabbt blir smutsiga igen!
För rostfria kyl/frys-kombinationer
gäller dessutom:
– Dörrarna
Dörrarna är förädlade med en högvärdig ytskiktsbehandling. Den skyddar
mot smuts och underlättar rengöring.
Behandla inte dörrarna med
– Rengöringsmedel för rostfritt stål:
Ytskiktet skadas!
– Mieles vårdande medel för rostfritt
stål:
Det bildas en synlig beläggning!
– Sidoväggar
Dörrar och sidoväggar
Det bästa är att alltid avlägsna
smuts på dörrarna och sidoväggarna direkt.
Om smutsen får bita sig fast en
längre tid kan det hända att den inte
längre går att få bort och ytorna kan
missfärgas eller förändras.
Alla ytor är känsliga mot repor. Alla
ytor kan missfärgas eller förändras
om de kommer i kontakt med olämpliga rengöringsmedel.
^ Rengör ytorna med en ren trasa,
handdiskmedel och varmt vatten.
Du kan också rengöra dem med en
ren, fuktig mikrofibertrasa utan rengöringsmedel.
^ Torka sedan av allt med rent vatten
efter rengöringen och torka sedan allt
torrt med en trasa.
44
^ Ta bort eventuell smuts med Mieles
vårdande medel för rostfritt stål.
^ Stryk på Mieles vårdande medel för
rostfritt stål efter varje rengöring.
På så vis bildas en vatten- och
smutsavvisande skyddsfilm. De rostfria ytorna skyddas och en snabb
nedsmutsning av ytorna förhindras.
Rengöring och skötsel
Ventilationsöppningar
Efter rengöring
^ Rengör ventilationsöppningarna
regelbundet med en borste eller
dammsugare. Dammavlagringar ökar
energiförbrukningen.
^ Sätt tillbaka alla delar i kyldelen.
Dörrarnas tätningslister
^ Koppla in snabbinfrysningsfunktionen
så att frysdelen snabbt blir kall.
Behandla aldrig dörrarnas tätningslister med olja eller fett. De blir då
porösa med tiden.
Rengör dörrarnas tätningslister regelbundet med rent vatten och torka torrt
med en trasa.
Baksidan - metallgaller
^ Lägg livsmedlen i kyldelen.
^ Anslut kyl/frys-kombinationen igen
och koppla in den.
^ Sätt in fryslådorna med de frysta livsmedlen i frysdelen när det är tillräckligt kallt.
^ Stäng av snabbinfrysningsfunktionen
så snart frysdelens temperatur har
sjunkit till minst
-18 °C.
Metallgallret på kyl/frys-kombinationens
baksida (värmeväxlaren) måste dammas av minst en gång per år. Dammavlagringar ökar energiförbrukningen.
Se till att kablar eller andra delar inte
dras ut, viks eller skadas när gallret
rengörs.
45
Aktivt kolfilter
Uppmaningen om att du måste byta aktivt kolfilter visas cirka var 6:e månad.
När kontrollampan för byte av aktivt kolfilter lyser rött måste kolfiltren bytas ut.
Byta aktivt kolfilter
För att bekräfta filterbytet
^ tryck på indikeringen för byte av aktivt kolfilter cirka 2 sekunder.
Indikeringen för kolfilterbyte släcks och
drifttidsräknaren återställs.
Byta aktivt kolfilter vid en senare tidpunkt
Om du för tillfället inte har något nytt aktivt kolfilter kan du beställa det från
Mieles återförsäljare. Du kan även byta
aktivt kolfilter vid ett senare tillfälle.
^ Dra kolfiltrens kassett uppåt för att ta
loss den från hyllplanet i kyldelen.
Om det stör att indikeringen för byte av
aktivt kolfilter lyser rött kan du släcka
den i förtid:
^ tryck på indikeringen för byte av aktivt kolfilter cirka 2 sekunder.
Indikeringen för byte av aktivt kolfilter
släcks.
^ Ta ut de båda aktiva kolfiltren och
sätt in nya filter i kassetten med den
sida som har ett hölje neråt.
^ Sätt fast kassetten i mitten på listen
längst bak på valfritt hyllplan.
46
Aktivt kolfilter
Om du byter aktivt kolfilter vid ett senare tillfälle och indikeringen för byte av
aktivt kolfilter är släckt, måste du återställa drifttidsräknaren via inställningsläget.
^ Tryck och håll kvar fingret på touchknappen X.
^ Tryck sedan en gång på touchknappen Till/Från (släpp inte touchknappen X!).
Tips:
För livsmedel som har en mycket stark
doft (till exempel kryddstark ost)
– sätter du kassetten med de aktiva
kolfiltren på det hyllplan där dessa
livsmedel förvaras
– byter du de aktiva kolfiltren tidigare
vid behov (återställ då drifttidsräknaren)
– sätter du in ytterligare kolfilter (med
kassett) i kyldelen.
Active AirClean-filter och tillhörande
kassetter beställer du via Mieles återförsäljare eller Mieles reservdelsavdelning.
^ Håll kvar fingret på touchknappen X
ytterligare 5 sekunder tills c visas i
displayen.
^ Tryck åter på knappen X tills ^ visas i
displayen.
^ Tryck på touchknappen Till/Från för
att bekräfta.
^ Tryck så många gånger på knappen
X tills ^ 2 visas i displayen.
^ Tryck på Till/Frånknappen 2 sekunder för att bekräfta.
Driftstidsräknaren återställs.
^ Tryck på touchknappen X upprepade gånger tills c visas i displayen.
^ Tryck på touchknappen Till/Från.
Du har nu lämnat inställningsläget.
47
Hur man klarar av mindre fel själv . .
Reparationer av elektriska apparater
får endast utföras av en fackman. Ej
fackmässigt utförda reparationer kan
innebära allvarlig fara för användaren.
Vad gör man . . .
. . . om kyldelen respektive frysdelen
inte blir kall?
^ Kontrollera om respektive del är inkopplad. Temperaturdisplayen måste
lysa.
^ Kontrollera om stickproppen sitter
ordentligt i vägguttaget.
^ Kontrollera om säkringen har löst ut.
Om så skulle vara fallet, kontakta
Miele service.
. . . om frysdelens dörr inte kan öppnas flera gånger i följd?
Det är inget fel. Vakuumeffekten gör att
frysdelens dörr kan öppnas först efter
en stund utan större kraftansträngning.
. . . om det är för kallt i kyl- respektive
frysdelen?
^ Ställ in en högre temperatur.
^ Kontrollera om dörrarna är ordentligt
stängda.
^ Har en större mängd livsmedel frysts
in samtidigt?
Eftersom kylaggregatet då arbetar
väldigt länge sjunker temperaturen
automatiskt.
^ Snabbkylningsfunktionen är ännu inte
avstängd.
^ Snabbinfrysningsfunktionen är ännu
inte avstängd.
. . . om kylaggregatet arbetar allt oftare och under längre tid?
^ Kontrollera om ventilationen är blockerad av något föremål eller damm.
^ Kontrollera om metallgallret (värmeväxlaren) på baksidan av kyl/frys-kombinationen är dammigt.
^ Dörrarna har öppnats ofta eller också
har en stor mängd livsmedel nyligen
lagts in.
^ Kontrollera om dörrarna kan stängas
ordentligt.
. . . om kylaggregatet arbetar oavbrutet?
Vid litet kylbehov går kylaggregatet ner
på ett lägre varvtal för att spara energi.
Därigenom förlängs kylaggregatets
gångtid.
48
Hur man klarar av mindre fel själv . .
. . . om frysvarorna tinar eftersom det
är för varmt i frysdelen?
. . . om indikeringen för byte av aktivt
kolfilter lyser rött?
^ Är rumstemperaturen lägre än vad
kyl/frys-kombinationen är avsedd för?
^ Byt det aktiva kolfiltret.
Höj rumstemperaturen.
Kylaggregatet arbetar mer sällan när
rumstemperaturen är för låg. Det kan
därför bli för varmt i frysdelen.
. . . om livsmedlen har frusit fast?
Lossa frysvarorna med ett trubbigt föremål, till exempel ett skedskaft.
. . . om varningssignalen ljuder och
avstängningsknappen för varningssignalen blinkar?
Kyldelen eller frysdelen är för varm till
exempel på grund av att
^ dörren har öppnats ofta eller att en
stor mängd livsmedel nyligen lagts in
^ ventilationsöppningarna är blockerade.
När störningarna har åtgärdats tystnar
signalen och kontrollamporna släcks.
. . . om det lyser streck i temperaturdisplayerna?
Kontrollera temperaturdisplayen cirka 6
timmar efter att kyl/frys-kombinationen
har kopplats in. Temperaturen visas
bara när den ligger inom det visningsbara temperaturspannet.
. . . om meddelandet _F visas i temperaturdisplayen?
Beställ i förekommande fall nya aktiva
kolfilter hos Mieles återförsäljare.
. . . om nA visas i temperaturdisplayen?
Temperaturen i kyl/frys-kombinationen
har stigit för mycket de senaste dagarna eller timmarna på grund av ett
strömavbrott.
^ Tryck på varningssignalens avstängningsknapp så länge nA lyser.
I temperaturdisplayen visas den högsta temperaturen som uppnåtts i frysdelen under strömavbrottet.
Kontrollera om livsmedlen har tinat delvis eller till och med helt beroende på
hur hög temperaturen har varit. Om så
är fallet, koka eller stek livsmedlen
innan de fryses in igen.
Den högsta temperaturen visas under
cirka 1 minut. Därefter visar displayen
den verkliga temperaturen i frysdelen.
. . . om meddelandet dn visas i temperaturdisplayen?
Demonstrationsläget är aktiverat.
^ Kontakta Miele service.
. . . kyl/frys-kombinationen inte kan
stängas av?
Driftspärren är inkopplad.
Det föreligger ett fel. Kontakta Miele
service.
49
Hur man klarar av mindre fel själv . .
. . . om belysningen i kyldelen inte
längre fungerar?
^ Har kylskåpsdörren stått öppen en
längre tid? Belysningen släcks automatiskt när kylskåpsdörren har stått
öppen i cirka 15 minuter.
Om detta inte är orsaken är belysningen trasig.
^ Kontakta Miele service
LED-belysningen får endast repareras
och bytas av Miele service. Under
lampskyddet finns strömförande delar.
Risk för person- och sakskador.
Lampskyddet får inte avlägsnas!
Om lampskyddet skulle skadas eller
om det har avlägsnats på grund av
skador – iaktta stor försiktighet!
Titta inte in i laser (laserstrålning
klass 1M) med optiska instrument!
. . . om det är blött på kyldelens botten?
Avloppsröret för avfrostningsvattnet är
blockerat.
^ Rengör uppsamlingsrännan och avloppsröret.
Om felet inte kan åtgärdas med
hjälp av ovanstående anvisningar,
var god kontakta Miele service.
Öppna inte kyl/frys-kombinationens
dörrar annat än i nödfall till dess att
felet är avhjälpt. På så vis stiger inte
temperaturen i onödan.
50
Orsaker till ljud från kyl/frys-kombinationen
Helt normala
ljud
Hur uppstår de?
Brrrrr...
Brummandet kommer från motorn (kompressorn). För en kort
stund kan ljudet bli högre just när motorn kopplas in.
Blubb, blubb...
Ett bubblande, gurglande eller surrande ljud kommer från
köldmediet när det rinner genom rören.
Klick...
Ett klickande ljud hörs när termostaten kopplar in eller ur motorn.
Sssrrrrr...
I ett flerzons- eller NoFrost-skåp kan ett tyst susande ljud höras
när luftströmmarna cirkulerar i skåpets inre delar.
I en kyl/frys-kombination med vattenbehållare kan man höra
ett surrande ljud från pumpen när vattnet rinner ut ur vattenbehållaren.
Knack...
Ett knackande ljud hörs alltid när material expanderar i
kyl/frys-kombinationen.
Tänk på att det är omöjligt att helt och hållet undvika motor- och strömningsljud i
kylsystemet.
Ljud som är
Orsak
enkla att åtgärda
Klapprande,
slamrande och
klirrande ljud
Åtgärd
Kyl/frys-kombinationen står
inte plant.
Rikta kyl/frys-kombinationen
med hjälp av ett vattenpass.
Använd skruvfötterna under
kyl/frys-kombinationen eller
lägg något under.
Kyl/frys-kombinationen kommer åt andra möbler eller maskiner.
Öka avståndet mellan kyl/frys-kombinationen och möblerna
eller maskinerna ifråga.
Lådor, korgar eller hyllplan
skallrar eller kärvar.
Granska de uttagbara delarna i kyl/frys-kombinationen
och sätt tillbaka dem.
Flaskor eller skålar kommer åt Flytta dessa en aning från varvarandra.
andra.
Transportkabelhållaren hänger Ta bort kabelhållaren.
kvar på baksidan av kyl/frys-kombinationen.
51
Miele service och garanti
Om det uppstår fel som du själv inte
kan åtgärda, var god kontakta
– din återförsäljare
eller
– Miele service.
Telefonnummer står på baksidan av
bruksanvisningen.
Service behöver kyl/frys-kombinationens modellbeteckning och tillverkningsnummer. Båda dessa uppgifter finns på
typskylten på insidan av kyl/frys-kombinationen.
Garantitid och garantivillkor
Vid sidan av gällande lagstiftning tillämpas EHL:s konsumentbestämmelser.
52
Anvisningar för testinstitut
Testerna ska utföras enligt gällande
normer och riktlinjer.
Vid förberedelse och utförande ska
dessutom följande uppgifter från tillverkaren beaktas:
– placeringsritningar och
– anvisningar i bruks- och monteringsanvisningen.
53
Elanslutning
Kyl/frys-kombinationen levereras med
elkabel och stickpropp för anslutning till
50 Hz 220–240 V.
Säkringen måste vara på minst 10 A.
Anslutning får endast ske till ett jordat
uttag som är installerat enligt gällande
föreskrifter. Elanslutningen måste utföras enligt VDE 0100.
Stickproppen får inte ligga direkt
bakom kyl/frys-kombinationen. Den
måste vara lätt tillgänglig för att i nödfall
kunna dras ut snabbt.
Om kontakten efter inbyggnad inte är
tillgänglig för användaren måste anslutningen ha en åtkomlig, typgodkänd
strömbrytare. Som frånkopplingsdon
gäller en tillgänglig strömbrytare med
ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Till
detta hör LS-brytare, säkringar och
skydd (EN 60335).
Varken stickpropp eller nätkabel får
komma åt kyl/frys-kombinationens baksida eftersom stickpropp och nätkabel
då kan skadas genom vibrationer från
kyl/frys-kombinationen. Det kan orsaka
kortslutning.
Andra maskiner bör inte heller anslutas
till kontakter som finns bakom kyl/frys-kombinationen.
54
Det är inte tillåtet att ansluta kyl/frys-kombinationen via förlängningskabel
eftersom den inte garanterar tillräcklig
säkerhet (till exempel överhettningsfara).
Kyl/frys-kombinationen får inte anslutas
till en växelriktare som används vid en
autonom strömförsörjning, till exempel
via solpaneler. När man kopplar in
kyl/frys-kombinationen kan annars
säkerhetsavstängningen kopplas in på
grund av spänningstoppar. Elektroniken kan skadas.
Likaså får kyl/frys-kombinationen inte
användas med energisparkontakter
eftersom energitillförseln då reduceras
och kyl/frys-kombinationen blir för varm.
Om anslutningskabeln måste bytas ut
får detta byte endast utföras av en elektriker.
Installationsanvisning
Använd inga maskiner som avger
värme, som exempelvis miniugn,
kokplattor eller brödrost, på kyl/frys-kombinationen. De kan antändas.
Brandrisk!
Denna kyl/frys-kombination ska inte
placeras direkt bredvid
("side-by-side") ett kyl- eller frysskåp
av annan modell. Eftersom denna
kyl/frys-kombination inte är utrustad
med ett sidoväggelement kan en
placering "side-by-side" leda till kondensvattenbildning. Hör med din
återförsäljare om vad som gäller.
Uppställningsplats
Kyl/frys-kombinationen bör inte placeras direkt bredvid en spis, ett element
eller i närheten av ett fönster med direkt
solljus. Ju högre rumstemperaturen är,
desto längre tid arbetar kylaggregatet
för att uppnå önskad temperatur, vilket i
sin tur leder till ökad energiförbrukning.
Lämplig uppställningsplats är ett rum
med torr luft och goda ventilationsmöjligheter.
Beakta dessutom följande när kyl/frys-kombinationen ställs upp:
– Kontakten får inte ligga bakom
kyl/frys-kombinationen. Den måste
vara lätt tillgänglig vid nödfall.
– Stickpropp och anslutningskabel får
inte komma åt kyl/frys-kombinationens baksida eftersom den kan skadas av vibrationer från kyl/frys-kombinationen.
– Andra maskiner bör inte heller anslutas till kontakter som finns bakom
kyl/frys-kombinationen.
Viktigt! Vid hög luftfuktighet kan
kondens hamna på utsidan av
kyl/frys-kombinationen. Detta kondensvatten kan leda till korrosion.
För att förebygga kondens rekommenderas att kyl/frys-kombinationen
står i ett torrt rum med tillräcklig ventilation och/eller luftkonditionering.
När du har ställt upp kyl/frys-kombinationen, säkerställ att kyl- och frysskåpsdörrarna stängs ordentligt, att
ventilationsöppningarna inte är övertäckta och att kyl/frys-kombinationen
har ställts upp på så sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
Klimatklass
Beroende på kyl/frys-kombinationens
klimatklass får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av typskylten på insidan av kyl/frys-kombinationen.
Klimatklass
Rumstemperatur
SN
N
ST
T
+10 °C till +32 °C
+16 °C till +32 °C
+16 °C till +38 °C
+16 °C till +43 °C
En lägre rumstemperatur leder till att
kylaggregatet står stilla under längre
perioder. Detta kan leda till att temperaturen i kyl/frys-kombinationen stiger och
att de frysta livsmedlen tinar.
55
Installationsanvisning
Ventilation
Uppställning av
Luften på baksidan av kyl/frys-kombina- kyl/frys-kombinationen
tionen värms upp. För att säkerställa
nödvändig ventilation får ventilationsöppningarna inte blockeras.
Dessutom måste ventilationen regelbundet rengöras från damm.
Kyl/frys-kombination med
medföljande
väggavståndshållare
För att den deklarerade energiförbrukningen ska uppås, ska väggavståndshållarna som medföljer vissa
kyl/frys-kombinationer, användas.
Med monterade väggavståndshållare utökas kyl/frys-kombinationens
djup med ungefär 35 mm.
Det har ingen inverkan på kyl/frys-kombinationens funktion om väggavståndshållarna används eller
inte. Däremot ökar energiförbrukningen något när avståndet till väggen är mindre.
^ Avlägsna först kabelhållaren på
kyl/frys-kombinationens baksida.
^ Kontrollera att alla delar på baksidan
av kyl/frys-kombinationen kan vibrera
fritt. Böj eventuella föremål som ligger
an mot baksidan åt sidan.
^ Skjut försiktigt fram kyl/frys-kombinationen till den plats där den ska stå.
^ Ställ kyl/frys-kombinationen med
väggavståndshållarna (om de är
monterade) respektive med kyl/frys-kombinationens baksida direkt mot
väggen.
Rikta kyl/frys-kombinationen
^ Rikta kyl/frys-kombinationen med de
främre skruvfötterna med hjälp av
den medföljande gaffelnyckeln så att
den står jämnt och stadigt.
^ Montera väggavståndshållarna upptill
på höger och vänster sida på
kyl/frys-kombinationen.
56
Installationsanvisning
Stötta upp dörren
^ Skruvfoten a bör dock skruvas ut
tills den ligger an mot golvet. När den
gör det skruvar du ut skruvfoten ytterligare 90°.
57
Installationsanvisning
Kyl/frys-kombinationens mått
KFN 14842 SD ed/cs-1
KFN 14943 SD ed/cs-1
A
B
C
1860 mm
2020 mm
750 mm
750 mm
630 mm*
630 mm*
* Mått utan monterade väggavståndshållare. Om de medföljande väggavståndshållarna används utökas kyl/frys-kombinationens djup med 35 mm.
58
Ändra dörrupphängning
Kyl/frys-kombinationen levereras med
högerhängda dörrar. Ska dörrarna vara
vänsterhängda måste dörrupphängningen ändras på följande sätt:
Demontera handtagen
För att hänga om dörrarna behöver
du följande verktyg:
Omhängningen av dörrarna ska utföras av två personer.
^ När du drar i handtaget a skjuts
handtagets sidodel b bakåt.
^ Dra sidodelen b kraftigt bakåt ur
skåran.
^ Lossa de fyra skruvarna (TX15) från
fästplattan och ta bort handtaget.
^ Lossa täckplattorna på motsatt sida
och fäst dem i de nu lediga hålen där
dörrhandtaget har suttit.
59
Ändra dörrupphängning
Plocka bort livsmedlen från dörrhyllorna innan du ändrar dörrupphängningen.
Avlägsna den övre dörrdämparen
^ Öppna kyl/frys-kombinationens övre
dörr.
^ Skjut panelen a i riktning mot
kyl/frys-kombinationen och låt den
först hänga mellan dörren och
kyl/frys-kombinationen.
^ Sätt säkringen b (medföljer kyl/frys-kombinationen) på dörrdämparen c
så att den snäpper fast.
^ Lossa panelen a från dörrdämparen.
Sätt en spårskruvmejsel nerifrån i ursparningarna och lyft försiktigt av
panelen.
När säkringen är fastsatt kan länken
inte fällas ihop. Ta bort säkringen först
när du uppmanas att göra detta.
Se till att inte skada dörrens tätningslist.
Om den skadas kan det hända att
dörren inte kan stängas helt och kylningen blir då inte tillräcklig.
^ Lossa försiktigt täckskyddet från
spärrläget d upptill och nertill med
hjälp av en spårskruvmejsel.
^ Tryck ut bulten e uppåt från undersidan med hjälp av en spårskruvmejsel.
60
Ändra dörrupphängning
^ Avlägsna täckskyddet d.
Avlägsna den övre dörren
Dörrdämparen och kyl/frys-kombinationen sitter nu inte längre ihop.
^ Ta loss panelen a.
^ Skjut dämparens bygel f så långt
det går mot handtagets sida.
^ Lossa skruvarna g på dörrdämparen
och distansdelen.
^ Lyft av dörrdämparens hölje i mitten
med hjälp av en spårskruvmejsel.
^ Lyft nu av dörrdämparens hölje från
spärrläget på sidan av kyl/frys-kombinationen.
^ Lägg dörrdämparen åt sidan.
^ Skjut ut distansdelen till gångjärnssidan.
^ Lägg distansdelen åt sidan.
^ Lossa täckskyddet h genom att försiktigt sätta in en spårskruvmejsel
nerifrån i ursparningen.
^ Ta loss täckskyddet h tillsammans
med hållardelen i.
^ Lossa hållardelen i från täckskyddet h genom att skjuta den en aning
åt vänster och ta sedan bort täckskyddet rakt utåt.
^ Vrid hållardelen i 180°.
^ Sätt täckskyddet h på hållardelen i
och skjut det åt höger. Texten ska
vara läsbar.
^ Skruva loss gångjärnsdelen j, vrid
den 180° och montera den på motsatt sida. Stick eventuellt först hål för
skruvarna.
^ Ta bort det övre täckskyddet k
genom att bakifrån skjuta det framåt.
Lyft sedan upp det och ta bort det.
^ Ta bort täckskyddet l genom att lyfta det uppåt.
61
Ändra dörrupphängning
OBS! När gångjärnshållaren är borttagen är den övre dörren inte längre
säkrad!
^ Stäng den övre dörren.
Se till att inte skada dörrens tätningslist.
Om den skadas kan det hända att
dörren inte kan stängas helt och kylningen blir då inte tillräcklig.
^ Lossa skruvarna m från den övre
gångjärnshållaren n och dra gångjärnshållaren uppåt för att ta loss
den.
^ Ta försiktigt bort den övre dörren
genom att lyfta den något uppåt och
ställ den sedan åt sidan.
^ Kontrollera att gångjärnsbulten sitter
kvar i gångjärnshållaren i mitten av
kyl/frys-kombinationen. Annars sitter
den nedre dörren löst.
^ Sätt täckskyddet h tillsammans med
hållardelen i på motsatt sida.
^ Sätt täckskyddet l på motsatt sida.
Avlägsna den nedre dörrdämparen
^ Öppna den nedre dörren.
^ Skjut panelen a i riktning mot
kyl/frys-kombinationen och låt den
först hänga mellan dörren och
kyl/frys-kombinationen.
^ Sätt säkringen b (medföljer kyl/frys-kombinationen på dörrdämparen c.
När säkringen är fastsatt kan länken
inte fällas ihop. Ta bort säkringen först
när du uppmanas att göra detta.
^ Lyft försiktigt bort täckskyddet d från
sidan med hjälp av en spårskruvmejsel.
^ Luta försiktigt kyl/frys-kombinationen
en bit bakåt om det behövs med
hjälp av en till person.
^ Lossa panelen a från dörrdämparen
Ta försiktigt bort panelen uppifrån.
62
Ändra dörrupphängning
Avlägsna den nedre dörren
^ Stäng den nedre dörren.
^ Tryck ut bulten e uppåt från undersidan.
Dörrdämparen och kyl/frys-kombinationen sitter nu inte längre ihop.
^ Ta loss panelen a.
^ Dra ut gångjärnsbulten i som sitter i
mitten av kyl/frys-kombinationen uppåt.
^ Ta försiktigt bort den nedre dörren
genom att lyfta den något uppåt och
ställ den åt sidan.
^ Dra bort täckskyddet j.
^ Skruva loss gångjärnshållaren k,
vrid den 180° och skruva i den på
motsatt sida.
^ Skjut dämparens bygel f så långt
det går mot handtagets sida.
^ Lossa skruvarna g på dörrdämparen
och distansdelen.
^ Sätt tillbaka plastskyddet h vridet
180° på gångjärnshållaren k i mitten.
^ Sätt täckskyddet j på motsatt sida.
^ Lyft av dörrdämparens hölje i mitten
med hjälp av en spårskruvmejsel.
^ Lyft nu av dörrdämparens hölje från
spärrläget på sidan av kyl/frys-kombinationen.
^ Lägg dörrdämparen åt sidan.
^ Skjut ut distansdelen till gångjärnssidan.
^ Lägg distansdelen åt sidan.
63
Ändra dörrupphängning
^ Skruva loss gångjärnsdelen g från
gångjärnshållaren f, vrid den 180°
och skruva in den i hålen för gångjärnshållaren på den motsatta sidan.
^ Sätt pluggen d i det andra hålet.
^ Avlägsna täckskyddet h.
^ Skruva ut skruven i och skruva in
den i det yttersta hålet på den motsatta sidan.
^ Vrid täckskyddet h 180° och montera det på motsatt sida.
^ Avlägsna pluggen l ur gångjärnsbussningen i dörren och sätt den på
motsatt sida.
Montera den nedre dörren
^ Skruva fast gångjärnshållaren f på
motsatt sida. Använd endast de yttre
avlånga hålen. Använd inte den mittersta skruven. Endast på så sätt kan
dörren riktas via de yttre avlånga hålen vid ett senare tillfälle.
^ Viktigt! Skruva in skruvfoten c helt i
gångjärnsbulten a.
^ Sätt tillbaka hela gångjärnsbulten a
med bricka b och skruvfot c. Viktigt! Spärren på gångjärnsbulten
måste peka bakåt igen.
^ Sätt den undre dörren uppifrån på
lagerbulten a.
^ Stäng den nedre dörren.
^ Dra ut hela gångjärnsbulten uppåt a
med bricka b och skruvfot c.
^ Ta bort pluggen d.
^ Lossa skruvarna e och ta loss gångjärnshållaren f.
64
Ändra dörrupphängning
^ Sätt gångjärnsbulten i i gångjärnshållaren i mitten av kyl/frys-kombinationen k i den nedre dörren.
^ Haka fast distansdelarna på handtagssidan i spärrläget (A).
^ Haka fast dörrdämparen på sidan av
kyl/frys-kombinationen i spärrläget
(B).
Sätta in den nedre dörrdämparen
Skjut båda delarna utåt så att de
hakar fast.
^ Lossa täckskyddet a från panelen b
och sätt tillbaka det på motsatt sida
vridet 180°.
^ Skruva fast distansdelen och dörrdämparen med skruven c.
65
Ändra dörrupphängning
Montera den övre dörren
^ Sätt den övre dörren på gångjärnsbulten i mitten av kyl/frys-kombinationen i.
^ Stäng den övre dörren.
^ Häng fast panelen b på dämparens
bygel d.
^ Dra dämparens bygel d mot gångjärnshållaren och sätt in bulten e
uppifrån så att fyrkanten sitter i fördjupningen.
^ Sätt fast skyddet f så att det snäpper fast.
Kontrollera att skyddet f sitter rätt så
att dörren kan stängas utan problem
och bulten säkras.
^ Ta loss säkringen g.
^ Sätt fast panelen b uppifrån på dörrdämparen och tryck först fast den
nertill och sedan upptill.
^ Stäng den nedre dörren.
66
^ Sätt gångjärnshållaren n på motsatt
sida och fäst den med skruvarna m.
Stick eventuellt först hål för skruvarna
eller använd en skruvdragare.
^ Sätt täckskyddet k på motsatt sida.
^ Rikta dörren via de avlånga hålen i
den nedre gångjärnshållaren ut mot
kyl/frys-kombinationens hölje. Dra
sedan åt skruvarna ordentligt.
Ändra dörrupphängning
Sätta in den övre dörrdämparen
^ Lossa täckskyddet a från panelen b
och sätt tillbaka det på motsatt sida
vridet 180°.
^ Skruva fast distansdelen och dörrdämparen med skruven c.
^ Häng fast panelen b på dämparens
bygel d.
^ Haka fast distansdelarna på handtagssidan i spärrläget (A).
^ Haka fast dörrdämparen på sidan av
kyl/frys-kombinationen i spärrläget
(B).
Skjut båda delarna utåt så att de
hakar fast.
^ Skjut upp täckskyddet e från sidan
så att öppningarna för bulten f
ligger ovanpå varandra.
^ Dra dämparens bygel d mot gångjärnshållaren och sätt in bulten f
uppifrån så att fyrkanten sitter i fördjupningen.
^ Sätt fast skyddet e helt.
Kontrollera att skyddet e sitter rätt så
att dörren kan stängas utan problem
och bulten säkras.
67
Ändra dörrupphängning
^ Ta loss säkringen g.
Fästplattan c måste ligga mot dörrens
hölje på ett sätt som gör att fästplattan
ligger parallellt med kyl/frys-kombinationens yttre vägg när dörren är
stängd. Om så inte är fallet,
^ skruva in de båda förmonterade
gängstiften a med en sexkantsnyckel så långt tills fästplattan c har
en motsvarande vinkel.
^ Sätt fast panelen b uppifrån på dörrdämparen och tryck först fast den
nertill och sedan upptill.
^ Stäng den övre dörren.
Återmontera handtagen
Följande anvisningar ska ovillkorligen beaktas när handtaget sätts fast
eftersom dörrens tätningslist annars
skadas.
^ Skruva först i handtaget löst på motsatt sida med de båda främre
skruvarna b.
68
^ Dra åt alla 4 skruvarna b ordentligt.
^ Skjut in handtagets sidodel d från
kyl/frys-kombinationens sida i fästplattans skåra tills du hör att den
snäpper fast.
Se ovillkorligen till att handtagets
sidodel d inte kommer åt dörrens
tätningslist när den öppnas. Tätningslisten skadas i längden!
Om så skulle vara fallet,
^ rikta fästplattan c en gång till via
gängstiften a tills fästplattan och
handtagets sidodel d har motsvarande vinkel så att tätningen inte
kommer i kontakt med handtagets
sidodel när dörren öppnas.
Rikta kyl/frys-kombinationens dörrar
Dörrarna kan riktas mot kyl/frys-kombinationens hölje i efterhand.
Den övre dörren riktar du via de avlånga hålen i gångjärnshållaren i mitten:
För att underlätta monteringen har
kyl/frys-kombinationen avbildats med
öppen dörr på bilden.
Den nedre dörren riktar du via de yttre
avlånga hålen i den nedre gångjärnshållaren:
^ Skruva ut de tre skruvarna c en
aning.
^ Rikta dörren genom att flytta gångjärnshållaren åt vänster eller höger.
^ Dra sedan åt skruvarna c ordentligt.
^ Ta bort den mittersta skruven a från
gångjärnshållaren.
^ Skruva ut de båda yttre skruvarna b
en aning.
^ Rikta dörren genom att flytta gångjärnshållaren åt vänster eller höger.
^ Dra sedan fast skruvarna b ordentligt. Skruven a behöver inte skruvas
fast igen.
69
Bygga in kyl/frys-kombinationen
obehindrat. Kylaggregatet måste
annars arbeta mer vilket ökar energiförbrukningen.
Ventilationsöppningarna får inte
täckas för eller blockeras.
Dessutom måste de regelbundet
rengöras från damm.
Om kyl/frys-kombinationen byggs in i
en nisch med standardmått (djup max
580 mm) kan kyl/frys-kombinationen
ställas upp direkt bredvid köksskåpet.
Dörren sticker då ut 34 mm* på sidorna
och 55 mm* i mitten utanför intillstående skåp. Dörren kan därmed öppnas
och stängas utan problem.
* För kyl/frys-kombinationer med
monterade väggavståndshållare utökas kyl/frys-kombinationens djup
med ungefär 35 mm.
a Påbyggnadsskåp
b Kyl/frys-kombination
c Köksskåp
d Vägg
Kyl/frys-kombinationen kan byggas in i
en nisch. För att anpassa höjden till övriga snickeriskåp kan ett överskåp a
monteras.
För att få tillräckligt med ventilation
måste utrymmet mellan hela kyl/fryskombinationens baksida och väggen
vara minst 50 mm djupt.
Ventilationsutrymmet mellan skåpet och
taket bör vara minst 300 cm2 så att den
uppvärmda luften kan avlägsna sig
70
Vid uppställning av kyl/frys-kombinationen bredvid en vägg d måste avståndet mellan väggen d och kyl/fryskombinationen b vara cirka 55 mm.
Detta motsvarar den utstående delen
av handtaget när dörren är öppen.
71
Med reservation för ändringar / 2013
KFN 14842 SD ed/cs-1, KFN 14943 SD ed/cs-1,
M.-Nr. 09 436 910 / 01
Download PDF