Samsung | RSA1WTVG | Samsung RSA1WTVG Handleiding

Over Megakeuze
Megakeuze is opgericht in 2010
en is een vergelijkingswebsite
op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is
professioneel gereviewd en
beschikt over vele specificaties
en duidelijke afbeeldingen. Zo
kunt u alle informatie inwinnen
die u nodig heeft om over te
gaan tot een goede aankoop.
Bedankt voor het downloaden
van deze handleiding.
Megakeuze Sitemap
• Home
• Beeld en Geluid
• Computer en Telefonie
• Huishoudelijk
• Keukenapparatuur
• Verzorging
Deze handleiding heeft u gedownload van Megakeuze.nl. Zoekt u meer informatie
over het desbetreffende product, bekijk dan hiernaast de sitemap van
www.megakeuze.nl.
Deze handleiding is geen eigendom van Megakeuze en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud.
RSA1W***
KOELKAST
Gebruiksaanwijzing
Nederlands
stel u de mogelijkheden voor
Dank u voor het aanschaffen van een Samsung product.
Om een betere service te krijgen,
kunt u uw product registreren bij
www.samsung.com/global/register
??? _ 1
kenmerken van uw nieuwe
koelkast
HOOFDKENMERKEN VAN UW NIEUWE KOELKAST
Uw Samsung Side-By-Side koelkast is uitgerust met vele ruimte-en energiebesparende kenmerken..
• VERBORGEN SCHARNIEREN & DEURHENDELS
De weggewerkte scharnieren en hendels zorgen voor een Neat & Stylish vooraanzicht.
• GROTE DISPENSER
Met een watertank in de deur, drinkt u gekoeld water zonder de deur te openen.
• ZWART HELDER LED-SCHERM
Met een luxe zwart venster, geniet u van het neat & clear ontwerp.
Om eenvoudig te kunnen raadplegen in de toekomst
kunt u hier het model- en serienummer opschrijven.
U kunt deze vinden aan de linkerzijkant van de
koelkast.
2_ kenmerken
Model #
Serie #
veiligheidsinformatie
VEILIGHEIDSINFORMATIE
•
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en
bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
•
Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op diverse modellen, kunnen
de eigenschappen van uw koelkast ietwat afwijken van de beschrijving in deze handleiding.
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
GEBRUIKTE WAARSCHUWINGSYMBOLEN
Geeft aan dat levensgevaar dreigt of gevaar op ernstige
WAARSCHUWING verwondingen.
Geeft aan dat de kans aanwezig is op verwondingen of materiële
VOORZICHTIG schade.
ANDERE GEBRUIKTE SYMBOLEN
Geeft aan dat u dit NIET moet doen.
Geeft aan dat u dit NIET uit elkaar moet halen.
Geeft aan dat u dit NIET moet aanraken.
Geeft aan dat u dit moet opvolgen.
Geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.
Geeft aan dat aarding noodzakelijk is om een elektrische schok te
voorkomen.
Het wordt aanbevolen dat dit onderdeel wordt behandeld door een
technicus.
Deze waarschuwingtekens zijn er om verwondingen van u en anderen te voorkomen.
Volg ze alstublieft expliciet op.
Bewaar deze handleiding na het lezen voor toekomstig gebruik.
•
•
•
•
Deze koelkast moet op de juiste wijze worden geïnstalleerd volgens de aanwijzingen in deze
handleiding, voordat het kan worden gebruikt.
Gebruik dit apparaat alleen waar het voor bedoeld is, zoals beschreven staat in deze handleiding.
Wij raden ten zeerste aan om onderhoud te laten uitvoeren door een gekwalificeerde technicus.
R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het etiket op de
compressor aan de achterkant van het apparaat en de classificatie in de koelkast om uit te
vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze koelkast.
•
•
In het geval van R600a koelvloeistof, dit gas is een natuurlijk gas met een hoge
omgevingscompatibiliteit en tevens ontvlambaar. Bij transport en installatie van het
apparaat, dient u er voor te zorgen dat geen onderdelen van het koelcircuit worden
beschadigd.
Ontsnappende koelvloeistoffen kunnen ontbranden of een oogbeschadiging
opleveren. Indien u een lek bemerkt, vermijdt dan open vuur of potentiële
ontstekingsbronnen en ventileer de ruimte waar het apparaat staat gedurende
verscheidene minuten.
veiligheidsinformatie_ 3
veiligheidsinformatie
•
WAARSCHUWING
•
•
•
•
•
Om het totstandkomen van een brandbaar luchtgasmengsel te voorkomen indien er
lekkage optreedt, moet u rekening houden met de grootte van de ruimte waarin de koelkast
staat en de hoeveelheid ontsnapt gas.
Neem nooit een apparaat in gebruik dat tekenen vertoond van beschadiging. Neem in het
geval van twijfel contact op met uw leverancier.
De kamer moet 1m3 bevatten voor elke 8g R600a koelvloeistof in de koelkast.
De hoeveelheid koelvloeistof in uw koelkast staat vermeldt op de identificatiesticker
binnenin de koelkast.
Verwerk het verpakkingsmateriaal van dit product op een milieuvriendelijke wijze.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de koelkast gaat
vervangen.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGSTEKENS
•
WAARSCHUWING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Installeer de koelkast nooit in een vochtige ruimte of op een plek waar het in contact kan
komen met water.
- Beschadigd isolatiemateriaal van elektrische onderdelen kunnen een elektrische schok
of brand veroorzaken.
Plaats de koelkast nooit in direct zonlicht en stel het evenmin bloot aan warmtebronnen
zoals ovens, verwarmingen of andere apparaten.
Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
- Indien uw koelkast niet waterpas staat, kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist
functioneert.
Sluit nooit meerdere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. De koelkast dient altijd te
worden aangesloten op een eigen stopcontact met het juiste voltage dat overeenkomt met
de identificatiesticker.
- Dit levert de beste prestaties en voorkomt tevens het overbelast raken van de
elektrische bedrading, dit zou kunnen leiden tot brand door oververhitte kabels.
Haal nooit de stekker uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Neem de stekker
stevig vast en trek deze recht uit het stopcontact.
- Beschadiging van het snoer kan leiden tot kortsluiting, brand en/of een elektrische
schok.
Zorg ervoor dat de stekker niet verwrongen of beschadigd raakt door de achterkant van de
koelkast.
Het snoer mag niet dubbel gebogen worden en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Dit kan leiden tot brand.
Laat het elektriciteitssnoer onmiddellijk repareren of vervangen door de leverancier of diens
onderhoudsdienst indien het beschadigd is.
Gebruik geen snoer dat scheuren of slijtage vertoond.
Indien het snoer beschadigd is, laat het dan onmiddellijk vervangen door de leverancier of
diens onderhoudsdienst.
Wanneer u de koelkast gaat verplaatsen, wees dan voorzichtig met het snoer.
Steek nooit de stekker in het stopcontact met vochtige handen.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de koelkast gaat schoonmaken of repareren.
Gebruik geen natte of vochtige doek wanneer u de stekker gaat schoonmaken.
Verwijder alle verontreiniging of stof van de contactpinnen van de stekker.
- U riskeert anders een brand.
Indien de koelkast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te
wachten voor u het weer aansluit.
Steek geen stekker in een stopcontact dat niet goed vast zit.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.
Het apparaat moet op zodanige wijze worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is.
4_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De koelkast moet worden geaard.
- U dient de koelkast te aarden om elektriciteitslekkage of elektrische schokken
veroorzaakt door elektriciteitsverlies te voorkomen.
• Gebruik geen gasleidingen, telefoonlijnen of andere potentiële bliksemgeleiders als aarde.
- Onjuist gebruik van een geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok.
Haal de koelkast niet uit elkaar en probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- U loopt het risico op brand, defecten en/of verwondingen.
Indien u chemicaliën ruikt of rook, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en
neem contact op met uw Samsung electronics onderhoudsdienst.
Houd ventilatieopeningen in de behuizing of de inbouwconstructies vrij van blokkeringen.
Gebruik geen mechanische hulpmiddelen om het ontdooiproces te versnellen, volg de
aanbevelingen van de leverancier.
Beschadig het koelcircuit niet.
Plaats of gebruik geen elektrische apparaten in de koelkast/vriezer, tenzij deze zijn
aanbevolen door de leverancier.
Haal voordat u de lamp(en) gaat vervangen, de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Indien u moeilijkheden ondervind bij het vervangen van de lamp neem dan contact op met
een onderhoudsdienst.
Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen of minder validen zonder supervisie, tenzij zij
instructies hebben gekregen omtrent het gebruik door degene die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Op kinderen dient te worden toegezien zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
Laat kinderen niet aan een deur hangen. Er kan anders een ernstig ongeluk worden veroorzaakt.
Raak de binnenkant van de vriezer of producten die worden bewaard in de vriezer nooit
aan met natte handen.
- Dit kan leiden tot bevriezingen.
Indien de koelkast gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit
het stopcontact.
- Beschadiging van de isolatie kan brand veroorzaken.
Plaats geen artikelen op het apparaat.
- Wanneer u de deur opent of sluit kunnen deze artikelen vallen en verwondingen of
beschadigingen veroorzaken.
WAARSCHUWINGSTEKENS
•
•
VOORZICHTIG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit product is alleen bedoeld voor opslag van voedsel in een huiselijke omgeving.
Volg altijd de bewaarschema's van de producenten.
Raadpleeg de relevante instructies
Flessen dienen stevig tezamen worden opgeslagen zodat zij niet uit de koelkast kunnen vallen.
Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.
Bewaar niet te veel voedsel in de koelkast.
- Wanneer u de deur opent kan een artikel uit de koelkast vallen en verwondingen of
beschadigingen veroorzaken.
Plaats geen glazen flessen of andere glazen voorwerpen in de vriezer.
• Wanneer de inhoud bevriest, kan het glas breken en verwondingen veroorzaken.
Spuit geen brandbare gassen in de nabijheid van de koelkast.
- Dit kan leiden tot een explosie of brand.
Spuit geen water in of buiten de koelkast.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok of brand.
Bewaar geen vluchtige of brandbare stoffen in de koelkast.
Opslag van benzeen, thinner, alcohol, ether, LPG en soortgelijke producten kunnen
explosies veroorzaken.
Indien u een langdurige vakantie heeft gepland leeg dan de koelkast en schakel deze uit.
Bevries geen artikelen die reeds compleet ontdooit zijn.
Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijke materialen of
temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
- Producten die een strikte temperatuurcontrole vereisen mogen niet worden bewaard in
de koelkast.
Plaats geen container met water op de koelkast.
- Bij vermorsen bestaat een kans op een elektrische schok of brand.
veiligheidsinformatie_ 5
veiligheidsinformatie
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ HET SCHOONMAKEN
•
•
•
•
Steek uw handen niet in het gebied onder het apparaat.
• Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
Steek nooit uw vingers in de dispenser of de vulklep.
- Het kan leiden tot verwondingen of beschadigingen.
Gebruik geen natte of vochtige doek wanneer u de stekker gaat schoonmaken, verwijder
vuil en stof van de contactpinnen van de stekker.
- U riskeert anders een brand.
Indien de koelkast is afgesloten van het elektriciteitsnet, dient u tenminste tien minuten te
wachten voor u het weer aansluit.
WAARSCHUWINGSTEKENS BIJ VERWIJDERING
•
•
•
•
Wanneer u deze koelkast wilt afvoeren, verwijder dan de deurrubbers en de klink zodat
kleine kinderen of dieren niet gevangen kunnen raken in de koelkast.
Laat de plateaus in de koelkast zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen komen.
R600a of R134a kunnen worden gebruikt als koelvloeistof. Controleer het etiket op de
compressor aan de achterkant van het apparaat en de classificatie in de koelkast om uit te
vinden welke koelvloeistof kan worden gebruikt voor deze koelkast. Wanneer dit product
brandbaar gas (Refrigerant R600a) bevat, neem dan contact op met de lokale overheid om
zorg te dragen voor een veilige verwerking van dit product.
Cyclopentaan wordt gebruikt als isolatie vulgas. De gassen in isolatie materiaal vergen een
speciale verwijderingprocedure. Neem contact op met uw lokale overheid zodat dit product
op milieuvriendelijke wijze kan worden verwijderd. Zorg ervoor dat geen van de leidingen
aan de achterkant van het apparaat beschadigd raken voordat u het gaat verwijderen.
Wanneer de leiding breekt dient u het apparaat naar buiten te verplaatsen, vanwege het
brandbare gas.
Bel in het geval van een stroomstoring het elektriciteitsbedrijf en vraag hoe lang het gaat duren.
De meeste stroomstoringen die binnen één of twee uur worden hersteld zullen de temperatuur
VOORZICHTIG van uw koelkast niet beïnvloeden.
U dient echter het aantal keren dat de deur wordt geopend tot het minimum te beperken.
Indien de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijder dan al het bevroren voedsel.
Houd bij alle deuren en deksels die voorzien zijn van sloten, de sleutels buiten het bereik van
kinderen en niet in de nabijheid van het apparaat, om zo te voorkomen dat kinderen kunnen
worden opgesloten in de koelkast.
6_ veiligheidsinformatie
veiligheidsinformatie
AANVULLENDE INFORMATIE VOOR JUIST GEBRUIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laat het apparaat 2 uur rusten voordat u het in gebruik gaat nemen.
Om de beste prestaties te verkrijgen van het product:
- Plaats geen voedsel bij de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat
omdat dit de vrije luchtcirculatie in het vriesvak kan belemmeren,
- Wikkel het voedsel goed in of plaats het in luchtdichte bewaardozen voordat u het in de
vriezer plaatst,
- Plaats geen vers bereid voedsel nabij reeds bevroren voedsel,
Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het vriesvak.
Let op de maximale bewaartijd en de uiterste houdbaarheids data op de bevroren
goederen.
Er is geen noodzaak om de koelkast uit te schakelen wanneer u tot drie weken weg gaat.
Echter, verwijder al het voedsel indien u langer dan drie weken weg blijft. Haal de stekker
uit het stopcontact, maak de koelkast schoon, spoel na en droog deze af.
De meeste stroomstoringen die binnen een of twee uur worden hersteld zullen de
temperatuur van uw koelkast niet beïnvloeden. U dient echter het aantal keren dat de deur
wordt geopend tot het minimum te beperken. Indien de stroomstoring langer dan 24 uur
duurt, verwijder dan al het bevroren voedsel.
Indien een sleutel is bijgeleverd dient deze buiten het bereik van kinderen worden bewaard
en niet in de nabijheid van het apparaat.
Het apparaat functioneert wellicht onjuist (mogelijkheid van ontdooiing van de inhoud of
een te hoge temperatuur in het vriesvak) wanneer het gedurende een langere tijd wordt
geplaatst in een temperatuur die lager is dan waarvoor de koelkast is ontworpen.
Plaats geen voedsel dat snel bederft bij lage temperaturen, zoals bananen en meloenen.
Plaats het ijsbakje in de hiertoe ontworpen plaats voor een optimale ijsproductie.
Uw apparaat blijft ijsvrij, dit betekent dat u het niet handmatig hoeft te ontdooien, dit zal
automatisch worden uitgevoerd.
De temperatuur stijging tijdens het ontdooien blijft binnen de ISO vereisten. Als u zich er
van wilt verzekeren dat de temperatuur van uw bevroren voedsel constant blijft gedurende
het ontdooien, wikkel het voedsel dan in enkele lagen papier zoals krantenpapier.
Een toename van de temperatuur van het bevroren voedsel gedurende het ontdooien kan
leiden tot een vermindering van de houdbaarheid.
veiligheidsinformatie_ 7
inhoud
HET INSTELLEN VAN UW SIDE-BY-SIDE
KOELKAST
9
9
10
13
16
Voorbereidingen voor het installeren van uw
koelkast
Het verwijderen van de deuren
Het plaatsen van de deuren
Het horizontaal plaatsen van de koelkast
HET INSTELLEN VAN UW SIDE-BY-SIDE
KOELKAST
17
Kleine aanpassingen maken aan de deuren
18
19
20
21
22
De koelkast instellen
De koelkast bedienen
Het digitale scherm
Controleer de temperatuur
Gebruik het ijsvak en de koudwaterdispenser
Plateaus en laden
Voedsel bewaren
Verwijder de vriezeraccessoires
Verwijder de koelkastaccessoires
De koelkast reinigen
De binnenlampen vervangen
Het gebruik van de deuren
17
HET GEBRUIK VAN UW SAMSUNG
SIDE-BY-SIDE KOELKAST
18
23
24
26
27
28
29
30
PROBLEMEN OPLOSSEN
31
8_ inhoud
het instellen van uw
side-by-side koelkast
VOORBEREIDINGEN VOOR HET INSTALLEREN VAN UW KOELKAST
Selecteer de beste locatie voor de koelkast
• Selecteer een locatie met eenvoudige toegang tot een waterleiding.
• Selecteer een locatie zonder direct zonlicht.
• Selecteer een locatie met een vlakke (of bijna vlakke) vloer.
• Selecteer een locatie met voldoende ruimte voor de deuren om gemakkelijk te kunnen
openen.
• Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
- Indien uw koelkast niet waterpas staat, kan het zijn dat het interne koelsysteem niet juist
functioneert.
- Gebruikte ruimte bij ingebruikname. Raadpleeg de onderstaande tekening en
afmetingen.
25mm
ten
minste
50mm
1163mm
ten minste
50mm
25mm
1546mm
•
•
Houd ruimte vrij rondom de koelkast. Dit zal het energieverbruik verminderen en uw
elektriciteitrekening lager maken.
Plaats de koelkast niet op een plek waar de temperatuur beneden de 10°C kan komen.
instellen_ 9
01 INSTELLEN
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Samsung Side-By-Side koelkast. Wij hopen dat u van de vele stateof-the-art extra's en doelmatigheden zult genieten die dit apparaat heeft te bieden.
het instellen van uw
side-by-side koelkast
HET VERWIJDEREN VAN DE DEUREN
Indien uw deuropening te smal is om de koelkast door te laten, kunt u de deuren verwijderen.
1. Verwijder de dorpel
Open de deuren van de koelkast en de vriezer, verwijder vervolgens de dorpel door de drie
schroeven tegen de klok in te draaien.
10_ instellen
het instellen van uw
side-by-side koelkast
•
Zorg ervoor dat u de deur rechtop houd, zodat u de scharnieren niet verbuigt of afbreekt.
• Plaats de deuren op een afgedekt oppervlak om krassen en beschadiging te voorkomen.
1. Terwijl de vriezerdeur gesloten is, verwijderd u het deksel 1 op het bovenste scharnier met
behulp van een schroevendraaier, scheidt dan de bedrading door deze zachtjes uit elkaar te
trekken 2 .
2
1
2. Verwijder de schroeven 3 en 4 door deze tegen de klok in te draaien en verwijder
het bovenste scharnier 5 . Wees voorzichtig zodat de deur niet op u valt wanneer u het
scharnier verwijderd.
4
3
5
3. Verwijder de deur voorzichtig van het onderste scharnier 6 door de deur rechtop te tillen 7 .
7
6
instellen_ 11
01 INSTELLEN
2. Verwijder de vriezerdeur
Een paar opmerkingen vooraf.
Verwijder de koelkastdeur
1. Terwijl de deur gesloten is, verwijderd u het bovenste scharnier 1 met behulp van een
schroevendraaier.
1
2. Verwijder de schroeven 2 en 3 door deze tegen de klok in te draaien en verwijder
het bovenste scharnier 4 . Wees voorzichtig zodat de deur niet op u valt wanneer u het
scharnier verwijderd.
2
3
4
3. Verwijder de deur voorzichtig van het onderste scharnier 5 door de deur rechtop te tillen 6
.
12_ instellen
het instellen van uw
side-by-side koelkast
HET PLAATSEN VAN DE DEUREN
Het plaatsen van de vriezerdeur
8
1. Plaats de verticale as 3 in het gat in de hoek van de
vriezerdeur 4 . Zorg ervoor dat de gaten in het scharnier
5 precies boven de gaten in de kast 6 passen en
bevestig de schroeven 7 en 8 door deze met de klok
mee te draaien.
01 INSTELLEN
Wanneer de koelkast eenmaal geplaatst is, kunt u de deuren weer bevestigen.
7
5
3
6
4
2. Sluit de bedrading aan.
3. Bevestig de klep op het bovenste
scharnier 9 en bevestig het met de
schroef 10.
10
9
instellen_ 13
HET PLAATSEN VAN DE KOELKASTDEUR
1. Plaats het gat 3 in de hoek van de deur boven de
as van het onderste scharnier 4 .
3
4
2. Plaats de verticale as 5 in het gat in de hoek van
de deur 6 . Zorg ervoor dat de gaten in het scharnier
7 precies boven de gaten in de kast 8 passen.
Bevestig de schroeven 9 en 10 door deze met de
klok mee te draaien.
3. Sluit de bedrading aan en plaats de
klep 11 op de bovenkant van het
bovenste scharnier 12 en bevestig
het met de schroef.
14_ instellen
12
11
het instellen van uw
side-by-side koelkast
Plaats de dorpel
dorpel
schroef
instellen_ 15
01 INSTELLEN
Controleer op lekkage voordat u de dorpel bevestigd.
Bevestig de dorpel door de drie schroeven met de klok mee te draaien, zoals is afgebeeld in de
afbeelding.
het instellen van uw
side-by-side koelkast
HET HORIZONTAAL PLAATSEN VAN UWKOELKAST
Nu de deuren weer bevestigd zijn op de koelkast, gaat u de koelkast waterpas plaatsen, zodat u de laatste
aanpassingen kunt maken. Wanneer de koelkast niet waterpas is geplaatst kan het moeilijk zijn om de
deuren helemaal gelijk te krijgen.
De voorkant van de koelkast is ook aanpasbaar.
Wanneer de vriezerdeur lager is dan de koelkast.
Steek een schroevendraaier met een platte kop in een ribbel van een pootje en draai deze met
de klok mee of ertegen in om de koelkast waterpas te plaatsen.
poot
schroevendraaier
Wanneer de vriezerdeur hoger is dan de koelkast.
Steek een schroevendraaier met een platte kop in een ribbel van een pootje en draai deze met
de klok mee of ertegen in om de koelkast waterpas te plaatsen.
poot
schroevendraaier
Lees de volgende paragraaf voor informatie om kleine aanpassingen aan de deur te maken.
16_ instellen
het instellen van uw
side-by-side koelkast
KLEINE AANPASSINGEN MAKEN AAN DE DEUREN
aanpassingsdeel
De werkwijze om de deuren op gelijke hoogte te brengen is voor de linker- en de rechterdeur
hetzelfde. Open de deuren en pas deze als volgt één voor één aan:
1. Draai de moer 1 van het onderste scharnier tot het de bovenkant van de bout 2 bereikt.
3 inbussleutel
2 bout
1 moer
Wanneer u de moer, 1 los draait, zorg er dan voor dat u de bijgeleverde inbussleutel 3 gebruikt
om de bout 2 tegen de klok in te draaien. Daarna kunt u de moer 1 met uw vingers verwijderen.
2. Pas het hoogteverschil aan door de bout 2 met de klok mee
draaien
.
of tegen de klok in te
3
inbussleutel
bout
2
Wanneer u met de klok meedraait
, zal de deur omhoog gaan.
3. Draai, na het aanpassen van de deuren, de moer 1 met de klok mee
totdat het
de onderkant van de bout heeft bereikt, draai daarna de bout aan met behulp van de
inbussleutel 3 om de moer 1 vast te zetten.
3
inbussleutel
2 bout
1
moer
Indien u de moer niet stevig vast zet, kan de bout los komen.
_ instellen17
01 INSTELLEN
Denk erom dat het noodzakelijk is dat de koelkas waterpas staat om de deuren gelijk te laten
aansluiten. Indien u daar hulp bij nodig hebt, raadpleeg dan de vorige paragraaf het, horizontaal
plaatsen van de koelkast.
Wanneer de vriezerdeur hoger is
dan de koelkast.
het gebruik van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
DE KOELKAST INSTELLEN
Nu uw nieuwe koelkast is geïnstalleerd bent u klaar om te genieten van de vele extra's en functies van dit
apparaat.
Door de volgende stappen uit te voeren zal uw koelkast klaar voor gebruik zijn. Indien dit niet het geval is
controleer dan de elektriciteitstoevoer of raadpleeg het gedeelte met de probleemoplosser achterin deze
handleiding. Indien u nog verdere vragen heeft kunt u contact opnemen met uw Samsung Electronics
onderhoudsdienst.
1. Plaats de koelkast op een geschikte plaats met voldoende ruimte tussen de muur en de
koelkast. Raadpleeg hiertoe de installatie-instructies in deze handleiding.
2. Wanneer de koelkast is aangesloten, controleer dan of de verlichting aan gaat wanneer
u een deur opent.
3. Stel de temperatuurregelaar in op de laagste temperatuur en wacht gedurende een uur.
De vriezer moet nu afkoelen en de motor moet rustig draaien.
4. Na het inschakelen van het apparaat zal het enige uren duren om de gewenste temperatuur
te bereiken.
Wanneer de koelkast afdoende gekoeld is kunt u uw etenswaren in de koelkast plaatsen.
18_ instellen
DE KOELKAST GEBRUIKEN
HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN
RSA1W (Vacation)
1
3
2
5
RSA1W (Power Cool)
3
1
POWER
FREEZER
TOETS
Verkort de tijd die nodig is om producten in de vriezer in te vriezen. Dit kan
handig zijn wanneer u producten wilt invriezen die snel bederven of wanneer
de temperatuur in de vriezer drastisch gestegen is (bijvoorbeeld omdat de
deur was opengelaten).
2
FREEZER
TOETS
Druk op de Freezer toets om de vriezer in te stellen op de door u gewenste
temperatuur, u kunt de temperatuur instellen tussen -14°C (8°F) en -25ºC
(-14°F).
POWER COOL
TOETS
Verkort de tijd die nodig is om producten in de koelkast te koelen. Dit kan
handig zijn wanneer u snel producten wilt koelen, of wanneer de temperatuur
in de koelkast drastisch is opgewarmd (bijvoorbeeld omdat de deur te lang
was opengelaten, of er te veel warm eten in de koelkast was geplaatst)
VACATION
TOETS
Indien u op vakantie of een zakenreis gaat of wanneer u de koelkast niet
nodig heeft druk dan op de Vacation toets. Wanneer u op de vacation toets
heeft gedrukt zal het Vacation symbool verlicht worden.
Het is belangrijk om geen voedsel in de versvoedsel afdeling te laten
en houd de deur gesloten wanneer u de Vacation functie kiest.
4
CHILD LOCK
FUNCTIE
Door gedurende 3 seconden op de Vacation toets, of gelijktijdig op de
Power Cool toets en de Fridge toets te drukken, zullen alle toetsen worden
geblokkeerd. Om deze functie uit te schakelen, drukt u opnieuw gedurende 3
seconden op deze toetsen.
5
FRIDGE TOETS
Druk op de Fridge toets om de koelkast in te stellen op de door u gewenste
temperatuur.
U kunt de temperatuur instellen tussen 1°C en 7°C (34°F en 45°F).
3
gebruik _ 19
02 GEBRUIK
4
het gebruik van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
GEBRUIK VAN HET DIGITALE SCHERM
“88” deel op de vriezer geeft de huidige vriezertemperatuur aan.
“88” deel op de koelkast geeft de huidige koelkasttemperatuur aan.
RSA1W (Vacation)
RSA1W (Power Cool)
POWER FREEZE
Dit icoon zal branden wanneer u de “Power Freeze” optie activeert.
Wanneer u het niet meer nodig heeft, druk dan opnieuw op deze toets om deze “Power Freeze”
optie uit te schakelen.
Wanneer u deze functie gebruikt neemt de energieconsumptie van de koelkast toe.
Deze functie moet ten minste 24 uur van te voren worden geactiveerd voordat u grote
hoeveelheden voedsel in het vriezergedeelte gaat plaatsen.
CHILD LOCK (KINDERSLOT)
Dit icoon zal branden wanneer u de kinderslotfunctie heeft ingeschakeld door gedurende
3 seconden gelijktijdig op de Vacation toets (of de Power Cool toets) en de Fridge toets te
drukken. Druk opnieuw gedurende 3 seconden op deze toetsen om het te deactiveren.
20_ gebruik
DE TEMPERATUUR REGELEN
De vriezertemperatuur regelen
De koelkasttemperatuur regelen
De koelkasttemperatuur kan worden ingesteld tussen 7C (46°F) en 1ºC (34°F) om aan uw
behoeften te voldoen. Druk herhaaldelijk op de Fridge toets totdat de gewenste temperatuur
wordt getoond in het temperatuurvenster.
Het temperatuur controleproces voor de koelkast werkt net zoals bij het vriezerproces.
Druk op de Fridge toets om de door u gewenste temperatuur in te stellen. Na een aantal
seconden zal de temperatuur van de koelkast richting de nieuw ingestelde temperatuur gaan.
Dit zal worden weergegeven op het digitale venster.
De temperatuur van de vriezer of de koelkast kan stijgen wanneer de deuren te vaak worden
geopend, of wanneer er een grote hoeveelheid warm of heet voedsel in wordt geplaatst.
Dit kan er toe leiden dat het digitale venster gaat knipperen. Wanneer de vriezer en de koelkast
terug zijn op hun ingestelde temperaturen zal het knipperen stoppen.
Indien het knipperen doorgaat, kan het noodzakelijk zijn om uw koelkast opnieuw in te stellen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 10 minuten en steek hem dan weer in
het stopcontact.
gebruik _ 21
02 GEBRUIK
De vriezertemperatuur kan worden ingesteld tussen -14°C (8°F) en -25ºC (-14°F) om aan uw
behoeften te voldoen. Druk herhaaldelijk op de Freezer toets totdat de gewenste temperatuur
wordt getoond in het temperatuurvenster. Denk erom dat voedsel zoals roomijs kan smelten bij
-16ºC (4°F).
Het temperatuurvenster zal opeenvolgend de temperatuur weergeven van -14°C (8°F) tot -25ºC
(-14°F). Wanneer het scherm -14ºC (8°F) heeft bereikt, zal het opnieuw beginnen bij -25ºC
(-14°F).
Vijf seconden nadat de nieuwe temperatuur is ingesteld zal het scherm de huidige temperatuur
weergeven. Dit getal zal wijzigen wanneer de vriezer de nieuwe temperatuur aan gaat nemen.
het gebruik van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
GEBRUIK HET IJSVAK EN DE KOUDWATERDISPENSER
Gebruik van het ijsvak
1. Wanneer de temperatuur van de vriezer beneden de nul graden komt, kunt u ijs maken in
het ijsvak.
2. Neem het ijsvak 1 uit de lade 2, vul het met schoon water (geen warm water), doe het vak
niet te vol, plaats het ijsvak in de lade langs de geleiders.
3. Wacht enige tijd (enkele uren) voordat het water in het ijsvak bevroren is. Indien u het ijs wilt
gebruiken, haal dan het ijsvak uit de lade.
4. Houd met beide handen de uiteinden van het vak vast en draai het om zoals is afgebeeld.
Het ijs zal loslaten en is klaar voor gebruik.
Gebruik de koudwaterdispenser
Plaats uw glas onder de opening en druk zachtjes
met uw glas tegen de hendel. Zorg ervoor dat uw
glas recht onder de opening is om te voorkomen
dat het water wegspat.
22_ gebruik
Duw
PLATEAUS EN LADEN
Vriezer
IJslade
02 GEBRUIK
Lampkap
Glazenplateau
Deurvakken
Lades
Dorpel
Koelkast
Melkproductenvak
Lampkap
Wijnrek
Watertank
Opbergvakje
Glazenplateau
Deurvakken
Groente & fruitladen
gebruik _ 23
het gebruik van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
VOEDSEL BEWAREN
Voedsel in de vriezer bewaren
De Samsung Side-By-Side koelkast is ontworpen met maximale ruimtebesparende functies
en extra's. Hier zijn enkele van de aangepaste compartimenten die wij hebben gecreëerd om
uw voedsel verser en langer te bewaren. Denk er om dat om te voorkomen dat allerlei luchtjes
in het ijs trekken, bewaard voedsel nauwgezet dient te worden ingepakt en zo luchtdicht als
mogelijk is.
Om meer ruimte te krijgen kunt u de bovenste vriezerladen verwijderen want die beïnvloeden
de thermische en mechanische eigenschappen niet. Het volume voor opslag in de vriezer is
berekend zonder deze laden te gebruiken.
24_ gebruik
Voedsel in de vriezer bewaren
PLATEAUS
Deze kunnen worden gebruikt om alle typen
bevroren etenswaren op te bewaren.
2
DEURVAKKEN
Deze kunnen worden gebruikt voor kleine
hoeveelheden bevroren voedsel.
LADEN
Deze kunnen het beste worden gebruikt voor
vlees of droog voedsel.
Verpak deze producten zorgvuldig in
bakjes, diepvriesfolie of ander geschikt
verpakkingsmateriaal.
3
02 GEBRUIK
1
Voedsel in de koelkast bewaren
4
PLATEAUS
Deze zijn ontworpen om breukbestendig te
zijn. Ze kunnen worden gebruikt voor alle
typen voedsel en dranken.
Cirkelvormige sporen op het glas zijn een
normaal fenomeen en kunnen worden
verwijderd met een vochtige doek.
5
WIJNHOUDER
Helpt wijn om de smaak te behouden door een
optimale plaats voor uw wijnfles te bieden.
6
OPBERGBAKJE
De beste plaats om eieren in te bewaren.
Plaats het opbergvakje op de plank zodat u er
gemakkelijk bij kunt.
7
FRUIT & GROENTE LADE
Gebruik deze om de versheid van uw groente
en fruit te verlengen. Het is speciaal ontworpen
om het vochtigheidsniveau in de lade te
handhaven.
8
MELKPRODUCTENVAK
Kan worden gebruikt om kleine melkproducten
zoals boter, margarine, yoghurt of kaas in te
bewaren.
9
DEURVAKKEN
Ontworpen om grote, onhandige eenheden
zoals grote flessen en bewaardozen in te
bewaren.
Flessen dienen dicht op elkaar te worden gepakt zodat zij niet kantelen en omvallen wanneer
de koelkastdeur wordt geopend.
•
WAARSCHUWING
•
Indien u van plan bent gedurende een langere tijd weg te gaan, leeg dan de koelkast en
schakel deze uit. Veeg overmatig vocht weg van de binnenkant van het apparaat en laat
de deuren open. Dit helpt de ontwikkeling van schimmels en een onaangename geur te
voorkomen.
Indien de koelkast gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit
het stopcontact.
- Beschadiging van de isolatie kan leiden tot brand.
gebruik _ 25
het gebruik van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
VERWIJDER DE VRIEZERACCESSOIRES
Het schoonmaken en herinrichten van de vriezer
gebeurt in een handomdraai.
1. Verwijder het glasplateau door het plateau
zover naar buiten te trekken als mogelijk is.
Til het plateau vervolgens omhoog en haal
het eruit.
Wanneer het plateau zelf geen haken heeft,
plaats het dan diep in de koelkast waar
VOORZICHTIG
blokken voorkomen dat het plateau uit de
koelkast kan vallen, zie afbeelding.
Haak
2. Verwijder het deurvak door het met beide handen vast
te nemen en dan voorzichtig op te tillen.
3. Verwijder de kunststoflade door deze naar buiten te
trekken en dan rustig op te tillen.
4. Verwijder het ijsvak uit de lade, til dan de
lade op en trek deze uit de vriezer.
5
Verwijder de dorpel door zowel de vriezer- als de
koelkastdeur te openen en de drie schroeven te
verwijderen. Wanneer de schroeven zijn verwijderd,
neem dan het paneel weg. Om het terug te plaatsen,
duwt u het terug in de originele positie en draai
vervolgens de drie schroeven vast.
Gebruik niet te veel kracht wanneer u de dorpel verwijderd.
Anders kan de dorpel breken en verwondingen veroorzaken.
26_ gebruik
Blok
het gebruik van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
VERWIJDER DE KOELKASTACCESSOIRES
Wanneer het plateau zelf geen haken
heeft, plaats het dan diep in de koelkast
waar blokken voorkomen dat het
plateau uit de koelkast kan vallen, zie
afbeelding.
VOORZICHTIG
02 GEBRUIK
1. Verwijder het glazen anti morsen plateau
door het naar voren te trekken tot het niet
verder kan. Til het plateau vervolgens
omhoog en haal het eruit.
Haak
Blok
2. Verwijder de groente & fruit lade door op de
inspringing aan de linker en rechter binnenkant van de
groenteladedeksel te drukken en deze naar u toe te
trekken.
Houd de lade vast met één hand, til het enigszins op
terwijl u het voorwaarts trekt en neem het uit de koelkast.
3. Verwijder de gallonhouder door deze met beide handen
vast te houden en rustig op te tillen.
4. De wijnhouder is bevestigd aan de wand van de
behuizing.
Verwijder de wijnhouder door deze beide handen vast te
houden en naar voren te trekken.
5
Duw de hendel omhoog, til de watertank omhoog en
verwijder hem dan
Voordat u accessoires gaat verwijderen, dient u eerst al het voedsel uit de weg te halen.
Indien mogelijk verwijder dan al het voedsel om de kans op ongelukken te verminderen.
gebruik _ 27
het gebruik van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
DE KOELKAST REINIGEN
Uw Samsung Side-By-Side koelkast verzorgen verlengt de levensduur van het apparaat en houdt het
geur- en kiemvrij.
HET INTERIEUR REINIGEN
Reinig de binnenkant en de accessoires met een mild
reinigingsmiddel en veeg het daarna droog met een zachte
doek. U kunt de laden en plateaus verwijderen om beter te
kunnen reinigen. Zorg ervoor dat zij droog zijn voordat u ze
weer terug plaatst.
HET EXTERIEUR REINIGEN
Reinig het digitale paneel en het scherm met een schone,
zachte doek.
Spuit water op de schoonmaakdoek in plaats van het direct
op het oppervlak van de koelkast te sproeien. Dit help met
het gelijkmatig verspreiden van het vocht op het oppervlak.
De deuren, handvatten en oppervlak van de behuizing
dienen te worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel
en daarna gedroogd met een zachte doek. Om ervoor te
zorgen dat uw apparaat er op zijn best uitziet dient het twee
keer per jaar te worden gepoetst.
Gebruik geen benzeen, thinner of Clorox™ voor reiniging.
WAARSCHUWING Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen
en u riskeert de kans op brand.
HET REINIGEN VAN DE RUBBEREN
DEURAFSLUITING
Als de rubberen deurafsluitingen vies zijn kunnen de deuren
niet goed sluiten en kan de koelkast niet goed functioneren.
Houd de deurafsluitingen vrij van gruis of vuil door de
deuren te reinigen met een mild reinigingsmiddel en een
vochtige doek. Veeg het droog met een schone, zachte
doek.
Sproei geen water op de koelkast terwijl deze is ingeschakeld, dit kan leiden tot een elektrische
VOORZICHTIG schok. Reinig de koelkast niet met benzeen, thinner of autoreinigingsmiddel vanwege de kans
op brand.
28_ gebruik
het gebruik van de SAMSUNG
side-by-side koelkast
DE BINNENLAMPEN VERVANGEN
Vervang de binnenlamp in de koelkast.
De koelkastverlichting bevind zich onder de behuizing van de leidingen.
1. Til de beschermkap op door op beide markeringen te drukken en trek het met beide handen
in de richting van de pijlen naar buiten.
2. Vervang de lamp.
3. Bevestig de beschermkap.
gebruik _ 29
02 GEBRUIK
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de interieurlamp van de koelkast gaat vervangen.
- Er bestaat anders een kans op een elektrische schok.
WAARSCHUWING Indien u moeilijkheden ondervind bij het vervangen van de lamp neem dan contact op met een
onderhoudsdienst.
Vervangende lampen voor de vriezer en de koelkast zijn verkrijgbaar bij de detailhandel.
Gebruik vervangende lampen met maximaal 40 Watt.
Vervang de binnenlamp in de vriezer.
De vriezerverlichting bevind zich aan de onderkant van de motorbehuizing.
1. Houd de lamp vast en trek met beide handen in de richting van de pijlen.
2. Vervang de lamp.
3. Bevestig de beschermkap.
HET GEBRUIK VAN DE DEUREN
De deuren van de koelkast zijn voorzien van een speciale open- en sluitfunctie om te garanderen dat de
deuren goed dicht gaan en volledig afsluiten.
Nadat de deur tot een bepaald punt is geopend, blokkeert deze en blijft open staan. Als de deur op een
kier staat voorbij de blokkering, gaat hij automatisch dicht.
30_ gebruik
problemen oplossen
PROBLEEM
De koelkast werkt
helemaal niet of koelt
niet voldoende.
OPLOSSING
•
•
•
•
De voedingswaren
in de koelkast zijn
bevroren.
•
U hoort vreemde
geluiden.
•
•
•
•
•
•
De voorste hoeken en
zijkanten van de kast
zijn warm; er treedt
condens op.
•
Er komt geen ijs uit de
dispenser.
•
•
•
Controleer of de stekker correct op het stopcontact is aangesloten.
Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een lagere
temperatuur.
Staat de koelkast in direct zonlicht of zijn er warmtebronnen in de buurt?
Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de
lucht niet goed circuleren?
Is de temperatuur op het display correct ingesteld? Probeer een hogere
temperatuur.
Is de omgevingstemperatuur te laag?
Hebt u voedingswaren met een hoog watergehalte in het koudste gedeelte
van de koelkast geplaatst? Probeer deze producten te verplaatsen naar
de warmere ruimte van de koelkast.
Controleer of het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond staat.
Staat de achterkant van de koelkast te dicht bij de muur en kan daarom de
lucht niet goed circuleren?
Is er iets achter of onder de koelkast gevallen?
U hoort een tikkend geluid van binnenuit de koelkast. Dit is normaal.
Het komt omdat verschillende onderdelen krimpen of uitzetten door de
temperatuur in de koelkast.
De warmte wordt gedeeltelijk veroorzaakt door anticondensators die zijn
geïnstalleerd in de voorste hoeken van de koelkast ter voorkoming van
condensvorming.
Is de koelkastdeur op een kier? Er kan condensvorming optreden als de
deur langere tijd open blijft staan.
Hebt u 12 uur na installatie van de waterleiding gewacht met aanzetten
van de ijsmaker?
Is de temperatuur van de vriezer te hoog? Probeer de vriezertemperatuur
te verlagen.
U hoort borrelen in de
koelkast.
•
Dit is normaal. Het borrelen wordt veroorzaakt door koelvloeistof die door
de koelkast circuleert.
Er hangt een
onaangename geur
in de
koelkast.
•
•
Is er eten gemorst?
Let erop dat sterk ruikende voedingswaren (bijvoorbeeld vis) luchtdicht
worden verpakt.
Maak uw koelkast regelmatig schoon en gooi bedorven of verdacht
voedsel weg.
De wanden van de
vriezer vriezen aan.
•
•
•
Is de ventilator geblokkeerd? Verwijder eventuele voorwerpen die de vrije
luchtdoorstroming hinderen.
Zorg dat er genoeg ruimte is tussen opgeslagen voedingswaren, zodat er
voldoende ventilatie is.
Is de vriezerdeur goed gesloten
•
•
Is er water in de watertank?
Is de watertoevoerklep beschadigd?
•
De waterdispenser
werkt niet.
probleemoplosser _ 31
Correcte afvalverwerking van dit product
(Elektrisch & elektronisch afval)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden afvalverwerking)
Nederlands
Dit symbool, dat op het product of de bijbehorende documentatie is
aangebracht, geeft aan dat dit apparaat wanneer het wordt afgedankt niet met
het gewone huisvuil meegegeven mag worden. Om mogelijke schade aan het
milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering
te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op
een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Voor meer informatie waar en hoe dit product op een milieuvriendelijke wijze
gerecycled kan worden kunt u als consument contact opnemen met de
dealer waar u het product gekocht heeft, of met de betreffende instantie in uw
woonplaats.
Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de
voorwaarden en condities van het koopcontract in acht te nemen. Dit product
mag niet met ander bedrijfsafval meegegeven worden.
32_ correcte afvalverwerking van dit product
MEMO
memo _ 33
Suggesties of vragen?
Code nr. DA68-01777L REV(0.0)
EGAKEUZE
)
Nederlands winkelplatform
Bedankt voor het bekijken van deze handleiding.
Voor meer informatie, ga naar www.megakeuze.nl
Over Megakeuze
Sitemap
Alle bedrijven
RSS feeds
Download PDF