FR-3x / FR-3xb
KOMPENDIUM
av Runar
Wold
INNHOLDSFORTEGNELSE
Innledning
....................................................................2
Hvordan velge mellom de forskjellige trekkspilltypene......3
Belgens Motstands Regulator .............................................4
Sordina ..............................................................................4
Spill Orkester-lyder i bass-seksjonen...................................5
Spill Orkester-lyder i akkordseksjonen ...............................6
Free bass modus ..................................................................6
Å spille Orkesterlyder i diskantseksjonen ...........................7
Spill Demo Låtene ...................................................................7
Spill med de forskjellige lydene .............................................8
Anslagsfølsomhet og Volumkontroll...................................8
Roterende høyttalere (Leslie Effekten)...............................8
De forskjellige ''Orkester Modus'' ....................................9
Hvordan slå av seksjoner du ikke vil høre .......................10
Transponer diskantseksjonen i oktaver .............................10
Spill Bass Med Høyre Hånd (''Bass to Treble'') ..............10
Ta kontroll over parametrene
........................................11
WRITE funksjonen (hvordan lagre parametre)...............12
Hvordan justere volumnivåene til seksjonene..................12
Musette Detuningen!
..................................................13
Hvordan justere ventilstøynivået! .....................................14
Transponering....................................................................14
Mastertune og samspill med andre ...................................15
Velg Nivå (''Output Level'') på Audio Utgangene ...........15
Innstilling av Belgens Følsomhet .....................................16
Trommelydene ....................................................................17
Hvordan lage ditt eget oppsett og lagre det ..........................17
Hvordan hente fram et lagret oppsett ...................................18
Hvordan editere et Bruker Program......................................18
Hvordan lagre Bruker Program på USB ....... ......................18
Hvordan hente fra Bruker Program fra USB minnet............18
USB og Audio Playeren .......................................................19
Spill av lydfiler ................................................................19
Hvordan vekge lydfiler for avspilling .............................19
Hvordan justere ''playback'' volum ..................................19
Valg av Knappesystem (Gjelder FR-3xb)
...............20
Midisystemet og FR-3x/FR-3xb .........................................21
Hvordan editere Midiparametrene ...................................22
Noen Aktuelle Midiparametrene ...................................22
Mere om Midi ................................................................23
Eksempler på hva Midi kan brukes til ..............................23
V-Accordion Trekkspillskole ..............................................25
Øvingsteknikk
.................................................25
Bruk registrene
.................................................26
Spill fetere akkorder i bassen ...........................................26
Hvordan lade opp Batteriene.............................................27
Roland
FR-3x/FR-3xb
Kompendium av Runar Wold
Intro:
Roland V-Accordion FR-3x/3xb utmerker seg med sitt kompakte design og gjenskaper lyden og
egenskapene til mange forskjellige belg-instrumenter fra hele verden. Hvert enkelt instruments
egenartede sound, tuning, knappestøy og ventilklapring gjenskapes autentisk og har egne parametre
for nivåkontroll. Du kan med FR-3x/FR-3xb bruke din vanlige personlige spillestil og teknikk,
mens du dekker en lang rekke forskjellige musikalske sjangere og instrumenter. Forskjellige
orkesterlyder kan spilles på diskant og bass siden samtidig med trekkspill-lydene, eller alene.
FR-3x/FR-3xb gir deg også 10 av Rolands absolutt beste Tonehjulsorgel-lyder med lesliekontroll på
diskantsiden og 7 feite trommesett som kan spilles sammen med bassen.
Ny belgtrykk-sensor elektronikk gir raskere respons , følsomhet og presisjon. Avanserte teknikker
som belg-rist, kan utføres profesjonellt. Med USB kan du spille av mp3 og wavw filer som
playback og lagre dine egne oppsett. FR-3x/FR-3xb er også verdens mest sofistikerte MIDI
kontroller, mer avansert enn noe annet keyboard instrument.
Lav vekt, innebygde høyttalere og batterier gjør at du kan ta med deg dette digitale vidunder hvor
du vil for å spille.
Denne korte innføringen er ikke ment å være en komplett manual, men et lynkurs i V-Accordion
som skal hjelpe til med å komme raskt i gang og til å bruke instrumentet best mulig.
Hvordan komme i gang!
► Sørg for strøm! Sett inn 10 oppladede oppladbare Ni-MH AA batterier eller koble til den
medfølgende strømforsyningen i [DC-IN] porten.
► Trykk på knappen merket [POWER]. Instrumentet slår seg på og du har straks et fem-
korig konsert trekkspill tilgjengelig. Du kan nå med en gang spille som på et hvilket som
helst vanlig trekkspill. I bassen er det som normalt 7 register knapper. De 10 midterste
registerknottene på diskantsiden gir tilgang til trekkspillets 14 forskjellige diskant registre ved at
knott nr. [2], [5], [6] og [9] har to forskjellige lyder knyttet til seg; a og b.
Bassoon
2a Bandon Harmon
2b Cello
Organ
5a Accord 6aTremolo Violin
5b MASTER 6bMusette
Oboe
9a Clarinet piccolo
9b Celeste
Du trykker to ganger på samme knott for å få fram b – lyden. Displayet flasher opp med tallet på
registeret du velger med eventuellt a eller b bak.
Volum - knotten kontrollere hele instrumentets volum.
Balance - knotten regulerer volum-balansen mellom bass og diskant.
Chorus - knotten regulerer chorus nivået.
Reverb - knotten regulerer mengden med romklang.
Det er bare å sette i gang å spille.
Spill noen av dine melodier. Skift registre i bass og diskant og hør hvor fantastisk bra hvert eneste
register låter. Test ut a og b lydene på registerknottene 2, 5, 6 og 9. Husk at MASTER ligger på
registerknott nr 5 som ''b-lyd''. Hør hvor krispt og dypt bassen klinger. Prøv deg fram med mye og
lite romklang og chorus. Ha det gøy!
Hvordan velge mellom de forskjellige trekkspilltypene
FR-3x/FR-3xb inneholder 21 forskjellige unike trekkspill. Hvert med 14 diskantregistre og
7 bassregistre. Disse er lagret i det Roland kaller Set og et bestemt trekkspill kan hentes fram ved å
trykke på det Set der det er lagret. Hvert trekkspills unike lyd , ''oppførsel'', tuning, knappestøy og
ventilklapring ligger lagret i hvert Set . FR-3x/FR-3xb framstår derfor som 21 komplett forskjellige
trekkspill.
FR-3x/FR-3xb inneholder 21 unike forskjellige Set og 4 åpne bruker-set der man kan legge inn
valgfrie trekkspilltyper via USB.
► Trykk raskt på den blå registerknotten med navnet [SET] og velg deretter Set ved å velge en
av de 10 registerknappene. Legg merke til fargekoden blå og navnet på settene langs den blå
linja.
25 Set er fordelt på 10 registerplasser ved at noen av registerknottene har flere Set.
Trykk flere ganger på samme registerknott for å få fram disse.
Ønsker du feks trekkspillet ''Old Paris'' for å spille musette, Trykker du først [Set] og deretter
registerknapp 5 [F-Folk] to ganger for å hente fram Set 52, Old Paris. Instrumentet ''Classic 3''
får du opp ved å trykke [Set] og deretter 4 ganger på registerknapp 1 [Classic].
Oversikt over trekkspillenes plassering i FR-3x/FR-3xb's Set.
11 Concerto
12 Classic
13 Studio
14 Classic 3
21 Jazz
22 Folk Jazz
71 Bandoneon
31 I Folk
41 D Folk
32 Ciao Roma
33 Ballroom
81 Alpine
51 F Folk
52 Old Paris
91 Diatonic Folk
92 Scottish
93 Irish
94 Celtic
95 Cajun
96 Tex Mex
61 SP Folk
U1 User 1
U2 User 2
U3 User 3
U4 User 4
Med ''SET'' knappen og Registerknappene manøvrere du deg gjennom alle de forskjellige
belg-instrumentene i FR-3x/FR-3xb.
Etter at du har valgt Set (belg-instrument), går spillet tilbake til den modus der du bruker
registerknottene til å velge mellom registreringene på det trekkspillet du nettopp har valgt.
De forskjellige etniske belg-instrumentene feks ''Irish'', ''Cajun'' etc. gjør det mulig å spille musikk
med den riktige karakteristiske lyden fra gjeldende folk og land. Fra Roland kommer det
etterhvert flere ''lands-karakteristiske'' trekkspill som kan legges inn via USB i ''User'' settene.
Belgens Motstands Regulator
Hjulet rundt Luft - knotten på bassiden
regulere motstanden i belgen og dermed hvor mye
belgen skal bevege seg når du spiller.
Belgens motstands
regulator.
Vri for å justere
belgens motstand
Luft Knapp.
Press for å
tømme restluft
SORDINA
Sordina bryteren slår av og på sordina funksjonen som simulerer effekten av at stemmene er i et
lukket tre-resonanskammer. Denne effekten gir en varmere, litt nasal og neddempet trekkspillyd.
[SORDINA] bryteren simulerer denne effekten for hele spillet.
Spill orkesterlyder i Bass Seksjonen !
''Trekkspill - grunnbassen'' i spillet kan erstattes med forskjellige orkesterbass lyder.
Det betyr at på de de radene innerst mot belgen der trekkspill - grunnbassen spilles, kan du
istedenfor trekkspill-lyden spille basslyder fra andre instrumenter som kontrabass, elbass og tuba.
► Trykk de tre nederste registrene i bassen merket [----ORCH BASS----] samtidig,
og du erstatter trekkspillgrunnbassen med en el-bass lyd.
Du er nå i ''Orchestra-bass modus''. De 7 registerknappene
på bass siden, brukes nå til å velge hvilken bass lyd du skal
bruke istedenfor trekkspill-lyden.
Se listen til høyre.
1 Acoustic
2 Bowed
3 Fingered
5 Picked
6 Tuba
7 Tuba Mix
4 Fretless
For å fjerne orkesterlyden i grunnbassen, trykk de tre nederste registerknappene
igjen og du får tilbake trekkspillgrunnbassen.
Spill Orkesterlyder i akkordseksjonen!
Standard trekkspillbass tilbyr fire forskjellige akkorder: dur, moll, septim og dim.
På V-Accordion kan akkordene også spilles med andre lyder enn trekkspill-lyden.
Du velger orkesterlyd til bass-akkordene på følgende måte:
► Trykk inn de tre midterste registrene i bassen merket [---ORCH CHORD---] samtidig,
og du erstatter trekkspill akkordene i bassen med andre instrumenter.
Du er nå ''Orchestra-Chord modus''. De 7 registerknappene
på bass siden brukes nå til å velge orkesterlyd til akkordene.
Se listen til høyre.
1 Trombone
2 Alto Sax
3 Clarinet
5 Jazz Doos
6 Ac Guitar
7 Ac Piano
4 Jazz Organ
For å fjerne orkesterlydene i akkordene, trykk på de tre midterste registerknappene igjen og du
får tilbake de vanlig trekkspill - akkordene.
“FREE BASS” MODUS
► Trykk de tre øverste registrene i bassen merket [ ---FREE BASS---] SAMTIDIG, og
velg basslyd med trekkspillbass registeret. Alle akkordene er nå erstattet av
enkelt-toner. Ved å trykke de tre midterste bassregistrene [ ---ORCH FREE BS---] mens du
er i FREE BASS modus, kan du velge orkesterlyder istedenfor akkordion lyder til å spille
melodibass med.
Trykk de tre øverste registrene [ ---FREE BASS---] på nytt for å gå ut av ''free bass'' og tilbake til
akkorder igjen.
1 Low
2 High
3 Low+High
4 Lw+HgLow
5 LwLow+Hig
6 HighLw+Hg
7 LowHigh
1 Trombone
2 Clarinet
3 Oboe
4 Flute
5 Perc Organ
6 Ac Guitar
7 Ac Piano
Å velge lyder i diskant seksjonen!
I diskantseksjonen kan du velge en av 10 orkesterlyder, eller en av 10 orgellyder, alene eller i
kombinasjon med trekkspillyden.
► Trykk den grå [ORGAN/ORCHESTRA] knotten en gang for å velge orkesterlyd og to ganger
for å velge orgellyd. Velg deretter lyd med de 10 registerknappene. [1] ~ [0]
Trykker du en tredje gang på [ORGAN/ORCHESTRA] knotten, kan du igjen velge
accordionlyder med registerknottene.
[1]
[2]
[3]
PercJazz JazzBallad Distort
[4]
Full
[5]
[6]
[7]
[8]
Overdrive Popular LightJazz Bossa
[9]
Latin
[10]
Light Latin
På stripen med fargekoden grå ser du navnet på orkesterlydene ved hver registerknott og under
ser du en linje med navnet på orgel-lydene asossiert med hvert register.
[ORGAN/ORCHESTRA] knotten har mange funksjoner.
Trykk 1 gang;
for å velge orkesterlyd
Trykk 2 ganger; for å velge Orgellyd
Trykk 3 ganger; Du er tilbake i ren trekkspill-modus og kan igjen velge trekkspillyder
med registerknottene. Se side 2.
Spill Demo låtene:
► Trykk og hold [ORGAN/ORCHESTRA] knotten til trekkspillet starter å
spille demolåtene. Bruk registerknott [1] og [2] for å flytte rundt i lista med demolåter.
Stans avspillingen ved å trykke på [ORGAN/ORCHESTRA] igjen.
Spill med de forskjellige lydene
Anslagsfølsomhet og volumkontroll:
FR-3x/FR-3xb har anslagsfølsomt keyboard i både bass og diskant.
Lydstyrken kontrolleres av hvor hardt du presser belgen, mens støy fra ventiler og knotter avhenger
av hvor hardt du trykker og hvordan tangenten slippes opp.
Noen av Orkesterlydenes volum styres av belgen, mens enkelte, som el-piano, kontrolleres av
anslagets hardhet,eller hvor raskt du trykker ned tangenten, slik som på et virkelig el-piano.
Orkesterlydene er dynamiske og forandrer ikke bare volum men også karakter når de spilles høyere.
Legg merke til hvordan lydene forandrer seg etter hvordan du spiller dem. Hardt anslag på ElPianoet gir mer vreng og diskant i lyden. Hardere press i belgen gir mere attakk og mere topp
i blåselydene og fløytelyden, nøyaktig slik disse instrumentene fungerer dynamisk i virkeligheten.
Roterende Høytallere (Leslie Effekten)
Den berømte leslie effekten, som brukes for å gi orgler den ''feite'' lyden, lages originalt av et
høyttalerkabinett med et roterende dobbelt diskanthorn og roterende retning på basshøytalerens lyd.
Innvolvert i denne effekten er lyd som kastes ut i rommet i alle retninger og en dobbelt ''doppler''
effekt. På ''Slow'' roterer diskanthornet lansomt rundt og gir den varme chorusaktige effekten som
breier ut lyden og gjør at hammond låter hammond. Basshøytaleren roterer da ikke.
På ''Fast'' roterer både bass og diskant raskt og vi får den mere ''brusende'' orgellyden.
Disse to Leslie effektene er svært viktige for orgel-lyden.
På FR-3x/FR-3xb er effekten av roterende høyttalere med på Orgellydene og du kan velge mellom
Fast og Slow . For å veksle mellom raskt og langsomt roterende høyttalere når du spiller orgel,
trykker du på det valgte orgelregisteret hver gang farten skal forandres, opp eller ned.
Legg merke til at aksellerasjonen og de-aksellerasjonen til de roterende høytttalerne også er
simulert i det man forandrer hastighet. Dette kan brukes som en effekt i seg selv, f.eks ved deaksellerasjon av høyttalernes rotasjon ved slutten av en låt.
Solo, Dual, High og Low Mode
Forskjellige måter orkester/orgel-lyd kan kombineres med trekkspilldiskanten
På diskantsiden kan du å spille enten en trekkspillyd, en orkesterlyd eller en orgellyd alene,
eller en trekkspil- lyd sammen med enten en orgellyd eller en orkesterlyd.
Det er fire forskjellige måter trekkspillyden kan kombineres med de andre lydene på.
SOLO: Bare orkesterlyden eller orgellyden
DUAL: Orkesterlyd eller orgellyd + trekkspill kommer unisont.
► Press og hold [ORGAN/ORCHESTRA] og trykk på
register 8 for å veksle mellom Dual – mode og Solo-mode.
HIGH: Ved blokk akkorder spiller orkesterlyden eller orgellyden den høyeste tonen og
trekkspill- lyden de andre tonene under denne.
Hvis du holder en tone og spiller andre lavere toner samtidig eller etterhvert, blir den
høyeste tonen spillt med den valgte orkesterlyden, mens de lavere derimot blir spillt med
trekkspilllyden. Detter er perfekt hvis du vil spille akkorder og solo stemme med
forskjellige lyder. Gjør det også mulig å spille feks tostemt med to forskjellige lyder.
LOW: Orkesterlyden spiller den laveste tonen i akkorden og trekkspill-lyden de over.
Dette er det motsatte av ''HIGH'' modus. Dette kan brukes i situasjoner der melodien (eller
mot-melodien) ligger over noten du ønsker å holde.
► Press og hold [ORGAN/ORCHESTRA] og trykk på
register 7 for å veksle mellom High - mode og
Low mode
!! For å velge kun trekkspill-lyd etter aktiviseringen av solo, dual.
High eller low Modi;
Trykk på [ORGAN/ORCHESTRA] knotten en eller to ganger til
du bare hører trekkspillet.
For å skifte orgel, trekkspill eller orkester lyd mens du er i Dual,
Solo, High eller Low modus;
Trykk [ORGAN/ORCHESTRA] og velg ny lyd.
Hvordan slå av seksjoner du ikke vil høre!
Trykk og hold et av registrene i den seksjonen du vil slå av, det er det samme hvilken av
registrene, og seksjonen mutes. For å slå på seksjonen igjen, trykk på det registeret som har den
lyden du vil høre.
Transponer diskantseksjonen i oktaver;
For å transponere 1 oktav ned;
► Trykk og hold [SET] knotten inne og trykk register nr 1.
Den seksjonen du er i transponeres 1 oktav ned. Displayet viser ''dn'' et kort øyeblikk.
For å transponere 1 oktav opp;
► Trykk og hold [SET] knotten inne og trykk register nr 2.
Den seksjonen du er i transponeres 1 oktav opp. Displayet viser ''up'' et kort øyeblikk.
Hver seksjon transponeres for seg. Trykk [Organ/Orchestra] knotten til du er i den seksjonen du vil
transponere og velg deretter transponering.
OBS!! Hvis du holder [SET] knotten inne mer enn 2 sekunder før du velger transponering med
registerknott 1 eller 2, kommer du inn i Parametermodus. Trykk da på [SET] igjen for å komme
tilbake der du var.
Spill Bass med Høyre Hånd
FR-3x/FR-3xb kan bli brukt som et rent Bass trekkspill ved at bass delen kan spilles med diskant
klaviaturet og bass sidens knotter blir inaktive.
► Trykk og hold [SET] knotten inne og trykk diskant register nr 3 [BS TO TREB].
Med registerknottene [1]~ [0] kan du nå velge mellom 7 trekkspillbasslyder og de 7
orkesterbasslydene. De 7 trekkspillbass-lydene avhenger av hvilket Set du velger. Vil du feks
spille Bandoneon - basstrekkspill, velger du set nr 7 Bandoneon som har Bandoneon
bass-stemmer i sin basseksjon. FR-3x/FR-3xb har 21 forskjellige trekkspill med sine særegne
bass-stemmer.
For å skifte til et annet Set med annen trekkspillbasslyd mens du er i [BS TO TREB] mode;
► Trykk raskt [SET] knotten og velg Set med registerknottene. Se side 3 om hvordan velge SET.
Etter å ha valgt det Set som har den ønskede basslyd, går spillet tilbake til [BS TO TREB]
modus og du kan nå bruke registerknottene til å velge basslyd igjen.
Med de 10 registerknottene velger du fra 14 basslyder. Registerknottene 1,2,6 og7 har både en a
og en b lyd. Trykk en ekstra gang på disse for å få fram b lyden. Se liste s 29 i brukermanualen.
Nå kan du starte å spille bass med høyre hånd!!
Ta Kontroll over Parametrene!
FR-3x/FR-3xber et digitalt instrument, med de enorme fordelene dette innebærer.
Mange aspekter av lyd og oppførsel til instrumenet kan justeres, forandres eller slås av og på.
Du kan dermed skreddersy trekkspillet ditt til det du måtte ønske deg.
Alle disse ''tingene'' i spillet som kan justeres, kalles parametre. Noen av parametre som vi
kan justere, eller slå helt av eller på er; Musette Detune, Master Tune, Transpose, Trommesett,
volum til alle seksjonene, ventilstøy, knappestøy, reed growl, belg følsomhet, anslagsfølsomhet,
chorus og Romklang.
Dette korte sammendraget tar ikke for seg å gå igjennom alle parametrene. De finnes i
brukermanualen. Her går det mere ut på å lære å bruke spillet, med noen utvalgte, nyttige parametre
som eksempler.
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Du er nå i Parameter modus. I Displayet vises nå navnet på enten den første parameteren på
listen over parametre eller navnet på den siste parameteren du editerte på.
I parameter modus viser displayet navnet på parameteren med en forkortelse på tre bolstaver.
Se liste side 43 i brukermanualen over alle parametrene.
► Trykk registerknott [4] for å flytte deg nedover i lista over parametre og registerknott [3] for å
flytte deg oppover den samme lista. Se bildet over. Under registerknott [3] og [4] er
''PARAM LIST'' anført i et blått felt med pil nedover under nr 4 og pil oppover under nr 3.
► Trykk registerknott [2] for å øke parameterens verdi og registerknott nr [1] for å senke den.
Se bildet over. ''VALUE'' er anført i blått felt med piler opp og ned under
registerknott [1] og [2].
For å gå ut av Parametermodus;
► I Parametermodus; Tykk raskt [SET] knotten og du er ute av Parametermodus.
Write funksjonen ; Hvordan lagre Parameter forandringer!
Mens du er i parametermodus og vil lagre en eller flere forandringer som har blitt gjort på
parametrene;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Bokstavene ''Urt'' (forkortelse for Write?) vises i displayet og forteller at FR-3x/FR-3xb
er klar til å lagre den nye settingen.
► Du velger registerknott [2] og ''YES'' i displayet for å lagre dine forandringer.
Du velger registerknott [1] og ''no '' i displayet hvis du ikke vil lagre allikevel.
► Trykk registerknott [7] ''Enter'' for å bekrefte, og gå ut av parametermodus
Viktig å huske!
FR-3x/FR-3xb 's indre hukommelse, husker alle dine settings mens instrumentet er slått på.
Mens du editere er det derfor ingen grunn til å lagre instillingene dine.
Vær imidlertid klar over at alle settinger som ikke er lagret med ''write – funksjonen''
forsvinner når instrumentet slåes av. Dette gjelder også i situasjoner der trekkspillet blir slått av
med ''Auto Power Off '' funksjonen.
Er du i situasjoner der du trenger å forandre parametre bare for øyeblikket, kan du gå ut av
parametermodus uten å lagre ved å trykke raskt på SET knotten. Når du slår av spillet, slettes
settingene og det gamle oppsettet er tilbake på plass når du slår det på igjen.
Hvordan justere volumnivåene på seksjonene!
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
► Trykk registerknott 3 eller 4 for å flytte deg gjennom lista med parametere.
I displayet ser du forkortelsene for parametrene;
''drL''
''O L''
''OGL''
''ObL''
''OCL''
''OFL''
er nivået på trommesettet ; Drum Level
er nivået på Orkester seksjonen ; Orchestra Level
er nivået på Orgel seksjonen ; Organ Level
er nivået på Orkester-bass seksjonen ; Orchestra Bass Level
er nivået på Orkester-akkordene ; Orchestra Chord Level
er nivået på Free Bass Orkester lydene ; Orchestra Free Bass Level
► Flytt deg i parameterlista med registerknottene [3] og [4] til du har rett parameter og bruk
registerknottene [1] og [2] til å sette parameterens nivå. Spill samtidig på instrumentet for å
verifisere resultatet.
Ønsker du å forlate parametermodus uten å lagre settingene permanent, trykk raskt på [Set]
knotten for å forlate parametermodus. Trekkspillets indre hukommelse husker settingene så
lenge spillet er på.
Ønsker du å lagre settingene permanent;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Bokstavene ''Urt'' (forkortelse for Write?) vises i displayet og forteller at FR-3x/FR-3xb
er klar til å lagre den nye settingen.
► Du velger registerknott [2] og ''YES'' i displayet for å lagre dine forandringer.
► Trykk registerknott [7] ''Enter'' for å bekrefte,
Musette Detuningen!
Musette Detuning er en viktig metode for å få en rikere og varmere lyd i trekkspillet.
To av 8' stemmene i spillet tunes litt ustemt i forhold til hverandre. En stemmes litt over og
en litt under. Når disse litt ustemte stemmene klinger samtidig får man en rikere lyd med flere
overtoner og en slags chorus effekt. Det er kun 8' stemmene som detunes på denne måten og
effekten er derfor bare hørbar i de registrene som har to eller tre 8' stemmer.
Bassoon
2a Bandon Harmon
2b Cello
Organ
5a Accord 6aTremolo Violin
5b MASTER 6bMusette
Oboe
9a Clarinet piccolo
9b Celeste
Hver registrering er framstill som en sirkel med tre felt. Det nederste feltet angir 16', det midterste 8'
og det øverste 4' stemmene. Det er bare registre med to eller tre 8' stemmer som påvirkes av
musette detuning. Den midterste er stemt riktig og prikken til venstre i feltet angir den stemmen
som er tunet litt under og prikken til høyre angir stemmen som tunes litt over. På bildet over ser du
derfor at kun registrene 2b, 5a, 5b, 6a , 6b,7 og 9b påvirkes av musette detuning.
► Velg det Set og det register der du vil editere musette detuningen.
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
► Trykk registerknott [3] eller [4] for å flytte deg gjennom lista med parametre til
'' dEt '' viser seg i displayet. (Forkortelse for ''Detune'')
► Velg hvilken type Musette detune du skal ha med registerknottene [1] eller [2]
Du kan velge en av de følgende 16 forskjellige musette-detuningene til et register;
0
1
2
3
4
5
6
7
ingen detune
Dry (nesten ingen)
Classic
F-Folk
American L
American H
North Eur
German L
8
9
10
11
12
13
14
15
D-Folk L
Italian L
German H
Alpine
Italian H
D-Folk H
French ( Den klassiske franske musette lyden)
Scottish
For å lagre de nye settingene;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Bokstavene ''Urt'' (forkortelse for Write?) vises i displayet og forteller at FR-3x/FR-3xb
er klar til å lagre den nye settingen.
► Du velger registerknott [2] og ''YES'' i displayet for å lagre dine forandringer.
Du velger registerknott [1] og ''no '' i displayet hvis du ikke vil lagre allikevel.
► Trykk registerknott [7] ''Enter'' for å bekrefte, og gå ut av parametermodus
Du kan gi de forskjellige registrene i et sett forskjellige musette tuninger hvis du ønsker.
Hvordan justere ventilstøynivået!
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
► Trykk registerknott 3 eller 4 for å flytte deg gjennom lista med parametere til
'' trn '' dukker opp i displayet. (Forkortelse på Treble Valve Noise)
► Velg deretter volumet på ventilstøyen med registerknottene [1] eller [2].
Du kan velge mellom; off, -40 ~ std ~ +40.
For å lagre de nye settingene;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Bokstavene ''Urt'' (forkortelse for Write?) vises i displayet og forteller at FR-3x/FR-3xb
er klar til å lagre den nye settingen.
► Du velger registerknott [2] og ''YES'' i displayet for å lagre dine forandringer.
Du velger registerknott [1] og ''no '' i displayet hvis du ikke vil lagre allikevel.
► Trykk registerknott [7] ''Enter'' for å bekrefte, og gå ut av parametermodus
Settingen for diskant ventil støyen gjelder for alle Set i hele spillet og er derfor ''Global''.
Andre støy parametre som kan editeres er Bass Button Noise; '' bbn'',
Bass Reed Growl; '' brG '' , Free Bass Button Noise; '' Fbn '' og Free bassReed Growl; '' FrG ''.
Transponering!
Transponering kan benyttes hvis du vil at trekkspillet skal spille i en annen toneart enn
den du selv spiller i.
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
► Trykk registerknott [3] eller [4] for å flytte deg gjennom lista med parametere til
'' trp '' dukker opp i displayet. (Forkortelse for Transpose)
► Velg deretter antall halvtoner lyden skal transponeres i forhold til det du selv spiller med
registerknottene [1] eller [2]. Du kan velge mellom; -6 ~ 0 ~ +5.
► Skal trekkspillet bare huske settingen midlertidig mens sesjonen pågår, gå ut av
parametermodus ved å trykke raskt på [SET] knotten.
Men vil du lagre de nye settingene permanent;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Bokstavene ''Urt'' (forkortelse for Write?) vises i displayet og forteller at FR-3x/FR-3xb
er klar til å lagre den nye settingen.
► Du velger registerknott [2] og ''YES'' i displayet for å lagre dine forandringer.
Du velger registerknott [1] og ''no '' i displayet hvis du ikke vil lagre allikevel.
► Trykk registerknott [7] ''Enter'' for å bekrefte, og gå ut av parametermodus
Hvordan justere Mastertune når du spiller sammen med andre!
FR-3x/FR-3xb er presatt til kammertonen 440,00 hz. Dette er det samme som de fleste andre
instrumenter også følger.
Men analoge trekkspill og feks toradere stemmes gjerne i 442 hz. Skal du spille sammen med andre
trekkspill, er det derfor lurt å sjekke tuningen og sette FR-3x/FR-3xb til 442 hz også.
For å forandre Mastertuningen;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
► Trykk registerknott 3 eller 4 for å flytte deg gjennom lista med parametre til
'' tUn '' dukker opp i displayet. (Forkortelse for Mastertune).
► Juster deretter tuningen registerknottene [1] og [2] til ønsket nivå.
Du kan velge mellom; (4)15,7 ~ (4)40,0 ~ (4)64,3. Skal du justere tuningen opp til
442hz fordi du skal spille med noen toradere som er stemt slik, juster nivået til displayet
viser 42,0.
► Skal trekkspillet bare huske settingen midlertidig mens sesjonen pågår, gå ut av
parametermodus ved å trykke raskt på [SET] knotten.
For å lagre de nye settingene permanent;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Bokstavene ''Urt'' (forkortelse for Write?) vises i displayet og forteller at FR-3x/FR-3xb
er klar til å lagre den nye settingen.
► Du velger registerknott [2] og ''YES'' i displayet for å lagre dine forandringer.
Du velger registerknott [1] og ''no '' i displayet hvis du ikke vil lagre allikevel.
► Trykk registerknott [7] ''Enter'' for å bekrefte, og gå ut av parametermodus
VELG NIVÅ (“OUTPUT LEVEL”) PÅ AUDIO UTGANGENE
Denne parameteren har bare mening når FR-3x/3xb er koblet til en forsterker, et
mixebord eller trådløs sender og hjelper deg å tilpasse signalnivået slik at det passer
mottakeren. I tilfeller der signalet fra FR-3x/3xb blir for sterkt for mottakeren slik at
det overstyrer eller skurrer i lyden, kan nivået fra FR-3x/3xb senkes i trinn på 6
decibel..
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
► Trykk registerknott [3] eller [4] for å flytte deg gjennom lista med parametere til
'' OLA '' (Output Level Attenuation) dukker opp i displayet.
► Velg med registerknottene [1] eller [2] en av verdiene -12, -6 , Off
► Bruk write funksjonen for å lagre settingen.
Note: Denne parameteren har ingen virkning på lyden i spillets egne høyttalere.
Innstilling av belgens følsomhet!
Lyden Kommer ut av høyttalerne i spillet . Du trenger ikke å presse mye luft igjennom og utføre
masse arbeid for å lage lyd. Derfor er FR-3x/FR-3xb mye lettere å spille på enn de tradisjonelle
spillene og belgens bevegelse kan være mye mindre.
En sensor registrerer hvor hardt du presser eller drar i belgen, og det avgjør hvor høyt du spiller.
Lydstyrken reguleres av hvor hardt belgen presses og ikke av hvor fort den dras fram og tilbake.
Ønsker du å dra belgen raskere fram og tilbake pga. gammel vane fra tradisjonelle spill kan du
regulere dette med med motstandsregulatoren rundt lufteknotten. Se side 4.
Volum-følsomheten til belgen kan justeres med parameteren ''Bellows Curve''
8 forskjellige kurver er tilgjengelig for å bestemme sammenhengen mellom belgbruk og lydvolum:
Fixed Low, Fixed Medium, Fixed High, X-Light, Light, Standard, Heavy og X-Heavy.
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
► Trykk registerknott 3 eller 4 for å flytte deg gjennom lista med parametre til
'' bLC '' dukker opp i displayet. (Forkortelse for Bellows Curve).
► Velg deretter en av settingene 1~8 med registerknottene [1] og [2] .
Nr 6, ''Standard'' er den innstillingen spillet leveres med og ligger nær opptil det du vanligvis har på
et klassisk konsertinstrument. Skift belginnstillinger og prøvespill de forskjellige
følsomhetsgradene for å finne en som passer deg. De som står med fixed foran, gir fast volum
uavhengig om du rører belgen.
For å lagre den nye settingen;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Bokstavene ''Urt'' (forkortelse for Write?) vises i displayet og forteller at FR-3x/FR-3xb
er klar til å lagre den nye settingen.
► Du velger registerknott [2] og ''YES'' i displayet for å lagre dine forandringer.
Du velger registerknott [1] og ''no '' i displayet hvis du ikke vil lagre allikevel.
► Trykk registerknott [7] ''Enter'' for å bekrefte, og gå ut av parametermodus
SPILL MED TROMMELYDER
Du kan spille med trommelyder sammen med bassen og akkordene i basseksjonen.
For å koble inn trommeseksjonen;
► Trykk og hold [ORGAN/ORCHESTRA] knotten og trykk register nr 6 '' DRUMS '' .
Du hører nå trommelyder i basseksjonen.
Displayet flasher tallet på det siste trommesettet du valgte.
For å fjerne trommelydene, trykk samme knott igjen.
For å velge trommesett;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
► Trykk registerknott 3 eller 4 for å flytte deg gjennom lista med parametre til
'' drS '' dukker opp i displayet. (Forkortelse for Drum Set).
► Velg deretter en av de 8 tilgjengelige trommesettene; 1~8 med registerknottene [1] og [2] .
For å lagre den nye settingen;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Bokstavene ''Urt'' (forkortelse for Write?) vises i displayet og forteller at FR-3x/FR-3xb
er klar til å lagre den nye settingen.
► Du velger registerknott [2] og ''YES'' i displayet for å lagre dine forandringer.
Du velger registerknott [1] og ''no '' i displayet hvis du ikke vil lagre allikevel.
► Trykk registerknott [7] ''Enter'' for å bekrefte, og gå ut av parametermodus
Hvordan lage dit eget oppsett og Lagre det!
FR-3x/FR-3xb har 10 minneplasser der du kan lagre oppsett du gjerne vil beholde for senere
bruk. FR-3x/FR-3xb's ti User Program plasser kan også lagres på USB minne i USB porten,
og du kan dermed bygge opp et stort lager med ferdige oppsett.
► Du har et oppsett med trekkspillyd, orkesterlyd, orkesterbass , akkordlyd og trommesett.
Du har også justert volumnivåene på alle seksjonene, så oppsettet låter nesten perfekt og du
vil gjerne beholde dette.
► Trykk og hold [USER PROGRAM] knotten til ''UP-'' flasher opp i displayet.
Når ''UP-'' (User Program) blinker i displayet, er FR-3x/FR-3x klar til å lagre oppsettet ditt.
► Med diskantregisteret [1] ~ [0] velger du hvilken av de 10 minneplassene du vil legge
oppsettet ditt på.
''-'' til høyre for ''UP'' forandrer seg til nummeret på den valgte minneplassen og displayet
slutter å blinke.
► Trykk raskt [USER PROGRAM] knotten igjen for å forlate user program modus.
Hvordan hente fram et lagret oppsett!
► Trykk raskt [USER PROGRAM] knotten. Ikke hold den, bare trykk raskt.
Displayet viser nå '' UP- ''.
► Med diskantregisteret [1] ~ [0] velger du hvilket av oppsettene dine du vil hente fram.
► Spill med det nye oppsettet.
Så lenge du er er i User Program Modus, kan du lynraskt skifte mellom ferdige oppsett
med de 10 registerknottene. Du kan lynraskt skifte mellom forskjellige
instrumenteringer hvis det feks kreves forskjellige lyder på vers, refreng og solo
partiet i en låt. Hele banken med de10 bruker programmene kan lagres på USB minnebrikke
i trekkspillets USB port, og du kan bygge opp et stort lager med ferdige oppsett.
Du kan ha egne oppsett for bestemte prosjekter, spillejobber eller låter.
► Trykk [USER PROGRAM] knotten igjen for å forlate User Program Modus.
Hvordan editere et bruker program!
► Hent fram det bruker programmet du vil editere.(se ''hvordan hente fram et lagret oppsett'')
► Trykk og hold [USER PROGRAM] knotten for å velge Edit Mode.
USER PRG indikatoren flasher og displayet viser registrene til oppsettets lyder.
► Forandre settingene du vil korrigere.
► Trykk og hold [USER PROGRAM] knotten for å entre write mode.
► Med diskantregisteret [1] ~ [0] velger du hvilken av de 10 minneplassene du vil legge
oppsettet ditt på. Enten det samme eller en ny plass.
► Trykk [USER PROGRAM] knotten igjen for å forlate User Program Modus.
Hvordan lagre bruker program på USB !
► Sett en USB minnepenn i USB porten. USB porten finner du nederst bak på spillet ved siden av
batteriene.
► Trykk og hold [SET] knotten og bruk registerknottene [3] eller [4] for å velge parameteren
''SAU'' (Save)
► Bruk diskantregistrene[1] eller[2] for å finne nummeret på første ledige fil i USB minnet der du
kan lagre dataene. Displayet viser navnet på den første tomme filplassen i minnet.
FR-3x/FR-3xb bruker tall som filnavn på brukerprogrammene.
► Trykk registerknott nr [7] enter og displayet viser ''Urt'' (write) og deretter ''don'' (done)
Hvorpå FR-3x/FR-3xb går tilbake til hovedsiden (Main Page) .
Hvordan hente fram Bruker program fra USB minnet!
► Trykk og hold [SET] knotten og bruk registerknottene [3] eller [4] for å velge parameteren
''UPG'' (User Program)
► Bruk diskantregistrene [1] og [2] for å velge fil nummeret på bruker programmene du vil
laste inn. (Displayet viser ''---'' istedenfor tall)
► Trykk registerknott nr [7] (ENTER) for å laste opp det valgte brukerprogram
USB og Audio Playeren !
FR-3x/FR-3xb har en USB port som sitter ved siden av batteriet på spillets bakside. Du kan
lett lagre bruker programmer, Importere nye V-Accordion Set tilpasset spesielle Accordion
lyder fra forskjellige land og oppgradere spillets software med USB flash-minne plassert her.
Før du kan spille av Mp3 eller WAV filer med playeren i FR-3x/FR-3xb, må disse legges inn
i USB minnet fra en PC eller Mac.
FR-3x/FR-3xb kan bare spille av filer lokalisert i USB minnets Root Directory!
Det betyr at alle MP3 og WAV filer du vil at FR-3x/FR-3xb skal spille av legges rett i USB
minnet på laveste nivå og ikke i mapper.
Husk FR-3x/FR-3xb leser av bare de tre første bokstavene i audiofil navnet, så navngi låtene
du vil spille av slik at du kjenner dem igjen i displayet.
Spill av lydfiler!
► Sett en USB minnepenn med lydfiler i USB porten.
► Hold nede [ORGAN/ORCHESTRA] knotten og trykk register nr [0] for å starte playback.
Avspilling av den valgte audiofil starter og displayetr viser de tre første bokstavene i
låtas navn.
► Spill sammen med playeren og du kan velge registreringer etter ønske samtidig med at
playbacken går.
For å stoppe playeren i pausemodus;
► Hold nede [ORGAN/ORCHESTRA] knotten og trykk register nr [0] igjen.
For å returnere til sangens start;
► Hold nede [ORGAN/ORCHESTRA] knotten og trykk register nr [9].
For å se sangens navn i displayet;
► Trykk registrene [9] og [0] samtidig.
Hvordan velge lydfiler for avspilling;
► Trykk og hold [SET] knotten for å entre Parameter Modus.
► Bruk registerknottene [3] eller [4] (PARAM LIST) for å velge parameter
''AUd'' (Audio Fil Navn)
► Bruk registerknottene [1] og [2] (VALUE) for å velge sang.
► Trykk [SET] knotten for å forlate Parameter Modus.
Hvordan justere playback volum!
► Trykk og hold [SET] knotten for å entre Parameter Modus.
► Bruk registerknottene [3] eller [4] (PARAM LIST) for å velge parameter
''AUL'' (Audio Level)
► Bruk registerknottene [1] og [2] (VALUE) for å velge playback nivå.
► Trykk [SET] knotten for å forlate Parameter Modus.
Valg av knappesystem!
Med denne parameteren velger du knappesystem og den har bare mening på FR-3xb.
FR-3xb's overlegne digitale fordeler gir deg hele 6 forskjellige knappesystemer å velge
mellom. Følgende typer er tilgjengelig
1
2
3
4
5
6
-
C-Griff Europe
C-Griff 2
B-Griff Bajan
B-Griff Fin
D-Griff 1
D-Griff 2
► Trykk og hold [SET] knotten for å entre Parameter Modus.
► Bruk registerknottene [3] eller [4] (PARAM LIST) for å velge parameter
''trM'' (Treble Mode. Obs; i displayet ser M ut som en omvendt U )
► Bruk registerknottene [1] og [2] (VALUE) for å velge knappesystem; 1~ 6
For å lagre den nye settingen;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Bokstavene ''Urt'' (forkortelse for Write?) vises i displayet og forteller at FR-3xb
er klar til å lagre den nye settingen.
► Du velger registerknott [2] og ''YES'' i displayet for å lagre dine forandringer.
Du velger registerknott [1] og ''no '' i displayet hvis du ikke vil lagre allikevel.
► Trykk registerknott [7] ''Enter'' for å bekrefte, og gå ut av parametermodus
Du kan skru av klaviaturets knotter og flytte sorte og hvite slik at de passer til
det valgte knappesystem. Det medfølger ekstra sorte og hvite knotter. De
hvite kommer i to typer : normale og knudrete. Knudrete brukes normalt til å
markere C tangentene.
Parameteren for Treble Mode blir ikke resatt hvis du resetter spillet med fabrikk oppsettet.
Se Full oversikt over alle knappesystemene på side 49, 50 og 51 i brukermanualen.
FR-3x/FR-3xb tilbyr også 6 forskjellige knappesystemer for Bass og Accordseksjonen
med bl.a 3 grunnbassrader, og 5 forskjellige notesystemer for Free Bass Seksjonen (melodibass).
Disse er veldig godt forklart i brukermanualen og vi henviser til trekkspilleren å studere disse
der.
MIDISYSTEMET og FR-3x/FR-3xb!
MIDI er en forkortelse for Musical Instrument Digital Interface. Allt man foretar seg på
instrumentet registreres digitalt og sendes i en kabel til mottaker, som kan være et annet instrument,
keyboard, synth eller synthmodul, sequencer, PC mm.
Når du trykker ned en tangent på FR-3x/FR-3xb, registrerer instrumentet at den bestemte tangenten
er trykket ned, hvor fort den er trykket ned og hvilken midikanal. Denne informasjonen sendes
seriellt som digitale tall mellom 1-128 ut av trekkspillet til mottager som spiller den tonen med den
informasjonen som er mottatt. Belgens bevegelse registreres som ''expression signal'' som styrer
volumnivået hos midi mottaker.
Vi skal ikke gå i detalj i midi-verdenen her, bare komme med en oversikt over enkelte ting som er
ok å vite. Se i brukermanualen for mere opplysning.
V-Accordion har uten tvil verdens beste midi! Hverken andre midi trekkspill, masterkontrollere
eller midisynther og keyboard er i nærheten av midi-mulighetene på FR-3x/3xb
Alle seksjonene i spillet sender midi uavhengig på sine egne kanaler.
Spillet har 7 seksjoner. Diskant, bass, free-bass, orchestra freebass, orch bass, orch-chord og
orchestra. De seksjonene du bruker på spillet, sender ut midi mens du spiller.
Greit å vite om midi på FR-3x/FR-3xb:
Seksjonene i spillet sender midi på følgende egne uavhengige kanaler.
Disse kan imidlertid forandres i Midi - parameter modus.
Diskant (treble)
channel 1 - 14 registerplasser
Orkester(treble)
channel 4 - 10 registerplasser
Orgel/slow rotary
channel 4 - 10 registerplasser
Orgel/Fast rotary
channel 4 - 10 registerplasser
Bass
channel 2 - 7 registerplasser
Freebass
channel 2 - 7 registerplasser
Akkordene (Chord) channel 3 - 7 registerplasser
Orkester-bass
channel 5 - 7 registerplasser
Orkester-akkord
channel 6 - 7 registerplasser
Orkester Free Bass channel 7 - 7 registerplasser
Basic Channel; channel 13
sender programchange 1 ~ 14
sender programchange 1 ~ 9,11,26,20
sender programchange 27 ~ 36
sender programchange 37 ~ 46
sender programchange 1 ~ 7
sender programchange 1 ~ 7
sender programchange 1 ~ 7
sender programchange 1 ~ 7
sender programchange 1 ~ 7
sender programchange 1 ~ 7
Når du velger et av 25 SET i diskantseksjonen sendes programchange på Basic Channel. Dette er
ment å brukes for å kunne velge Sett/multi/performance i midi-slaven du spiller på.
Set
11
12
13
14
21
22
31
32
ProgramChange
Concerto
Classic
Studio
Classic 3
Jazz
Folk Jazz
I Folk
Ciao Roma
1
2
16
34
3
33
4
14
Set
33
41
51
52
61
71
81
91
Program Change
Ballroom
D Folk
F Folk
Old Paris
Sp Folk
Bandoneon
Alpine
Diatonic Folk
8
14
6
13
7
9
10
15
Set
92
93
94
95
96
U1
U2
U3
U4
ProgramChange
Scottisch
Irish
Celtic
Cajun
Tex Mex
User 1
User 2
User 3
User 4
21
22
23
11
12
77
78
79
80
Hvordan editere midi parametrene!
For å editere midi parametrene;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
► Trykk registerknott [5] eller [6] (Midi List) for å flytte deg gjennom midi parameter lista til den
parameteren du vil editere. Parameterens vises i displayet som et sammendrag av
navnet på tre tegn.
► Sett riktig verdi på parameteren med registerknott [1] og [2] (< Value >)
For å lagre den nye settingen;
► Trykk og hold [SET] knotten inne i mer enn 2 sekunder.
Bokstavene ''Urt'' (forkortelse for Write?) vises i displayet og forteller at FR-3x/FR-3xb
er klar til å lagre den nye settingen.
► Du velger registerknott [2] og ''YES'' i displayet for å lagre dine forandringer.
Du velger registerknott [1] og ''no '' i displayet hvis du ikke vil lagre allikevel.
► Trykk registerknott [7] ''Enter'' for å bekrefte, og gå ut av parametermodus
Noen Aktuelle Midiparametre :
''MId''
Midi Out/In. FR-3x/FR-3xb enten sender eller mottar midisignal via midi kontakten
nederst på spillet. Denne parameteren lar deg definere om du skal motta eller sende
midisignal.
For hver Seksjon kan du stille inn midikanal og oktav TX. Det er 16 midikanaler eller off å velge
mellom. Oktav TX er parameteren for å sende midi i en annen oktav fra seksjonen enn den du
spiller.
''trb'' Treble TX/RX Channel; Parameteren for å sette midikanalen som diskantseksjonen
bruker for å sende(TX) og motta(RX) midisignaler. 1 ~ 16 eller off.
''trO'' Treble Octav Tx ; Parameteren for å sende midisignalet fra diskantseksjonen i en
annen oktav enn den du spiller. Du kan velge inntil +/- 3 oktaver.
Se i Midi Parameter Lista på side 57 i brukermanualen for kanal og oktav parametrene for
alle de andre seksjonene på spillet.
''brE''
Bellows TX resolution; 1 ~ 4 . Trekkspillets belg-bevegelse omgjøres til expression
signaler som sendes kontinuerlig og informerer midi mottakeren om hvor hardt du trykker i
belgen. Expression signalet sendes ufattelig mange ganger pr sekund og angir volum på
lyden som et tall mellom 0~128. Expression sendes dessuten samtidig fra alle seksjoner
som er i bruk ; diskant, bass, orkester chord etc. Hvis midi mottakeren du spiller på
viser en ''Midi buffer overflow'' melding, får den for mange signaler og expression er
helt sikkert årsaken. For å tynne ut expression signalet fra belgbruken, kan
oppløsningen forandres i 4 nivåer der nivå 1 er lavest.
''bEA'' Bellows Expression TX all;
kanalene.
Denne parameteren slår av expression signalet fra alle
Parametrene for å slå av expression signalet fra enkelt seksjoner (Midifilter): off/on
''be1'' for diskantseksjonen,
''bE2'' bass/chord/freebass accord channel,
''bE3'' Orkester/Orgel seksjonen
''bE4'' Orkester-Bass seksjonen ,
''bE5'' Orkester-Accord seksjonen
''bE6'' Orkester Free-Bass seksjonen.
Mer om MIDI;
►Note on: Sendes når en tangenten trykkes ned.
►Note off: sendes når tangenten slippes opp og gir beskjed til midi-slaven at noten ikke skal
spilles lenger.
►Octave: Transponerer note-on signalet opp eller ned inntil 3 oktaver fra det du spiller på
trekkspillet. Kan settes eksplisitt for hver seksjon i spillet.
►CC00: CC32: PC: CC00 og CC32 bestemmer ut hvilke lydbanker hos mottakereren som skal
velges. Deretter sendes PC (programchange), som velger lyd i den utvalgte lydbanken.
På dette punkt er det viktig å studere manualen til sender og mottager for å få satt riktige
verdier på parametrene.
►Velocity: ( off,1-127) Sender hvor hurtig tangenten presses ned.
►Expression (off, bellows ) Sender hvor hardt belgen presses. Brukes til å kontrollere
volum hos mottakeren (CC11)
Note on, Nore off, Octave, velocity, Expression, er midi informasjon som sendes mens du spiller,
Programchange, sendes til mottager når du trykker på det bestemte registeret, og styrer hvilken
lyd, sett eller performance som skal velges hos mottakeren av midisignalet
Trykker du på register nr [1] i diskantseksjonen, sendes ProgramChange nr 1 til mottakeren på
kanal 1 og henter fram den lyden som der ligger i program nr 1.
Poenget med midi er at du skal kontrollere andre midi instrumenter fra trekkspillet ditt. I Midi
terminologien er da trekkspillet Master og det du spiller på via midi, Slave.
Husk at Master og Slave alltid må stilles inn på samme midikanal for å virke sammen!
Spillet må være i Tx (Midi Out) modus hvis du skal sende midi fra trekkspilltangentene, og settes i
Rx (Midi In) modus når det selv skal motta midi.
Eksempler på hva MIDI kan brukes til!
► Eksempel 1
Spille på en annen synth med diskantseksjonen.
Jeg har en Roland synth, JX – 8P, som jeg vil spille på fra diskanseksjonen.
Diskantseksjonen sender midi på kanal 1. Jeg setter derfor JX-8P til å motta midi på kanal 1.
Jeg trekker en midi-kabel fra midi sokkelen på trekkspillet til ''midi inn'' kontakten på synthen.
De tangentene jeg nå trykker ned på trekkspillet, utløser tilsvarende toner på synthen.
Jeg finner en feit String lyd på synthen og tar noen akkorder på trekkspilldiskanten.
Begge lydene spilles samtidig og jeg hører en trekkspillyd som bader i en herlig string lyd.
Jeg legger passende lyder på de første 14 programplassene i synthen. Når jeg nå trykker på register
nr 1 på trekkspillet, sender dette programchange nr 1 til synthen, som henter fram lyden
i program nr 1 i sitt register slik at denne kan spilles fra accordionet. Register nr 2 sender
programchange PG 2 etc etc.
►Eksempel 2
Spille på to eksterne synther fra diskantseksjonen.
Jeg er allerede koblet til en synth som spilles fra diskantseksjonen på kanal1.
Jeg setter trekkspillet til å spille i High Modus med en sax lyd i orkesterseksjonen.
Dette er som kjent en modus der orkesterseksjonen spiller den øverste lyden i en akkord og
trekkspilllyden spiller tonene under. Men trekkspillet i diskantseksjonen er også koblet via
midi til en synth på kanal 1, så sammen med trekkspillyden spilles også lyden på synthen.
Jeg finner en synth til og setter denne til å motta midi på kanal nr 4 som er den kanalen
orkesterlyden i diskanseksjonen sender midi på. En midikabel fra den første synthens ''midi thru''
til den andre synthens ''midi inn'' kobler begge synthene til oppsettet mitt.
Når jeg nå spiller på trekkspillet , vil den første synthen på kanal 1 spille sammen med
trekkspilllyden og den andre synthen sammen med orkesterlyden.
I High Mode vil derfor den høyeste tonen spilles av både orkesterlyden og synth nr 2. og
de laveste tonen spilles av både trekkspillyden og lyden på synth nr1.
I Dual Mode spilles alle 4 lydene unisont samtidig.
I stedet for flere separate synther, kan du koble til en multitimbral synthmodul feks Roland
SonicCell . Den kan spille 16 separat lyder samtidig, en for hver midi kanal på hvert program den
har . Hvis du setter denne til å motta midi på basic channel nr 13. Kan du skifte multitimbrale
oppsett ved å sende programchange når du skifter Set i diskantseksjonen.
Alle trekkspillets seksjoner kan styre eksterne midi instrumenter enkelt ved å sette dem på
samme midikanal og koble dem til trekkspillet med en midikabel.
Det er derfor nærmest grenseløst hva du kan spille med et V-accordion.
►Eksempel 3;
Å kontrollere et digitalpiano.
Jeg har et digitalpiano med midi. Trekkspillets orkesterbass, orkester-accord og diskant seksjonen
settes til samme midikanal som digitalpianoet. Jeg kobler inn orkesterbassmodus og orkesterakkord
modus og treble modus på diskantsiden. Det kobles på en midikabel fra trekkspillet til
digitalpianoets midi inn og trekkspillets eget volum settes til null. Du kan nå spille på pianoet fra
trekkspillet og kontrollere dette fullstendig. Allt du gjør i bass og diskant med trekkspillets
anslagsfølsomme klaviatur vil komme ut av pianoet som piano lyd. Have Great Fun!!
Andre eksempler på anvendelse!
►Spille på soft-synther på en PC.
►Spille med autokomp og lyder på en ekstern modul eller et keyboard.
►Bruke trekkspillet som masterbrett eller midikontroller i band eller i et studio.Et stort antall
forskjellige synther og moduler kan kontrolleres samtidig fra FR-3x/FR-3xb.
► Recording: Koble instrumentet til en sequencer og gjør et opptak av låten i midi.
Midi kan lett editeres og alle feil og mangler kan repareres på sequenceren.
Når det låter perfekt, kan man gjøre et audio opptak ved å kjøre midistrømmen
tilbake i spillet og foreta en recording av Audiosignalet.
V-ACCORDION TREKKSPILLSKOLE
Øvingsteknikk.
Vi ønsker alle å spille best mulig på instrumentet vårt. Det er også moro å imponere litt og kanskje
''briefe'' med noen raske løp.
V-Accordion gir oss en mengde nye måter å låte bra på, men hvordan fixe de raske løpene på
vanskelige låter?
Knepet er å øve det inn slik at det går automatisk og uten feil når det spilles.
Ingen er født med spesiellt raskere fingre enn andre. Det dreier seg alltid om innøvning.
Det en kan gjøre, kan til en viss grad andre gjøre også.
Hvis man starter å øve inn et stykke og gjør feil, fordi man er utålmodig og spiller for fort i starten
på innøvningsfasen, kommer man lett i den situasjon at man øver inn feil i utgangspunktet.
Disse feilene tolker hjernen som beskjed om hvordan stykket skal spilles og lagrer informasjonen i
underbevisstheten. Etterhvert som man vil spille stykket med større fart og mere uttrykk, dukker de
innøvde feilene opp og ødelegger på samme sted i stykket hver gang. Fordi man har slurvet i
øvingsfasen, kan det bli umulig å spille stykket som man ønsker senere, og det virker altfor
vanskelig å få til.
Knepet er å spille langsomt nok i startfasen og klargjøre riktig fingersetning før man starter å
øve på å spille stykket.
Analyser hvilke toner som skal spilles og hvilke fingre som skal trykke ned hver tangent på en slik
måte at det glir lett uten konflikter. På låter som feks. Dizzie fingers er det viktig å finne ut hvor i
løpene man bytter slik at riktig finger er klar til neste tangent slik at det glir jevnt gjennom hele
låten.
Når fingersetningen er godt analysert, start å spill det hele meget langsomt. Så langsomt at det ikke
forekommer noen trykk på feil tangenter. Bruk nøyaktig samme fingersetning hver gang! Ingen
finger skal sneie en uønsket tangent. Spill det hele langsomt gang på gang på gang på gang. På den
måten programmerer du hjernen og motorikken til å spille stykket perfekt. Øk farten gradvis
etterhvert. Forekommer det problemer når farten øker litt, senk farten og korriger feilen ved å spille
det langsomt en stund til.
Etter en stund kan du tillate deg å spille det hele litt raskere, og raskere helt til ønsket fart er opnådd
og stykket låter perfekt.
Når et stykke er innøvd riktig, kan du spille det om igjen og om igjen uten feil og problemer.
Det virker som om det kommer helt automatisk, rett fra ryggmargen og du kan legge følelser og
utrykk til stykket uten å behøve å tenke på hvor hver finger skal treffe på tangentene, fordi det har
du allerede øvd inn.
Når du øver inn noe på trekkspill, øv også på å bytte register på riktig plass, og på å snu
belgens retning på rett sted slik at lyden ikke strupes av ''åndenød'' når lufttrykket blir borte i
snufasen. Her skiller man ''proffene'' fra amatørene.
Det er ingen aldersgrense for å bli god på trekkspill. Entusiasme og øving vil alltid gi framgang
uansett hvor man starter. Alle V-Accordions digitale fordeler gjør at man fort begynner å låte som
en mester, og riktig øvingsteknikk gjør en mester ennå bedre.
''Jo langsommere et stykke øves inn, desto raskere og bedre kan det spilles senere.''
Bruk registrene!
Når man spiller trekkspill, er det god skikk å ikke bruke Master registeret hele tiden. Da låter det
lett flatt, kjedelig, litt mye og slitsomt.
Spill gjerne mest på registre med litt færre stemmer. Feks Organ, bandon, accord. Disse låter litt
mykere enn masterlyden. Bruk master bare på de plassene i stykket som skal framheves mest.
FR-3x/FR-3xb låter fantastisk i alle registre. Bruk registrene mer til å skape dynamikk når du
spiller. La det bli et større spenning med silkemyke og gråtkvalte bandoneon stemmer til full
master på Concerto trekkspillet.
FR-3x/FR-3xb gjør det mulig å spille mange lyder samtidig slik at det lett kan bli et fullt lydbilde.
Da kan det faktisk låte mye kulere og bedre å velge en litt tynnere trekkspillyd enn master
lyden. Masterlyden er veldig rik på frekvenser og tar derfor lett stor plass i lydbildet.
Vi er vant til å ha en musette lyd som egentlig ikke er musette på våre tradisjonelle trekkspill.
På V-accordion får du ikke bare ekte musette med den riktige musette detuningen, men du har hele
trekkspillet til franskmennene der. Set 52 Old Paris .Så bruk alle registrene når du vil spille fransk,
ikke bare 8'' stemmen med detuningen. Lag spenning ved å bruke forskjellige registre forskjellige
steder i låta.
Spill ''fetere'' akkorder i bassen!
De forskjellige instrumentene som er tilgjengelig i bass seksjonen, både orkesterlydene i
grunnbassen, orkesterlydene i akkordene og free bass med forskjellige orkesterlyder, gjør det mulig
å spille bass og komp på mange nye måter. Free-bass gjør bass delen til en helt uavhengig manual
der allt mulig kan spilles.
Tradisjonell trekkspillbass tilbyr kun dur, moll, septim og dim som akkordalternativer, men ved å
kombinere akkorder og grunnbasser, kan nesten alle andre typer akkorder spilles.
Noen eksempler:
Cmaj7 :
C7/9 :
Cm7 :
Cm7/-5:
C6
:
C7/-9 :
Spill Em med C i grunnbassen (Em/C)
Spill Gm med C i grunnbassen (Gm/c)
Spill Eb-dur med C i grunnbassen på innerste rad i plass lavere enn Eb (Eb/c)
Spill Ebm med C i grunnbassen på innerste rad. (Ebm/C)
Spill Am med C i grunnbassen (Am/C)
Spill Gdim med C i grunnbass (Gdim/c)
Øvelse 1:
Velg Acoustic i bass seksjonen og AcGitar i akkord seksjonen.
Legg til trommesett nr 4 Latin.
Spill ''The girl from ipanema'' i bossa - takt med tenorsax-lyden i High mode,
Bruk de riktige accordene:
Fmaj7 (Am/F) – G7 – Gm7 (Bb/G) – Gb7 (Gdim/F#) - Fmaj7 (Am/F) .............
Hvordan Lade Batteriene !
FR-3x/FR-3xb lader ikke opp batteriene i spillet selv om strøm adapteren er koblet til.
Roland anbefaler å bruke kun oppladbare Ni-MH AA batterier . Disse tar du ut av spillet og lader
opp med en ekstern batterilader og setter dem inn igjen når de er ferdigladet.
En batteri ladning kan vare i nesten 5 timer.
Outtro:
Vi Takker for oppmerksomheten og gjør avslutningsvis oppmerksom på at denne manual kun
er ment som en kvikk manual for å komme igang. Det er mye som ikke er tatt med her og vi
anbefaler derfor i tillegg et nøyere studium av brukermanualen som følger med trekkspillet.
TLF
61136360
Download PDF
Similar pages
Roland FR-7/FR-5 - Gjøvik Musikkhandel
Antari Z-300
Layout 9 - Luthman