Mitsubishi Heavy Industries | SRK25ZIX-S | SRK ZIX-S - varmepumpe fra Mitsubishi Heavy Industries

www.smk.as
Produktveiledning
Produktveiledning
FDENVA
FDENVA
SRK/SRC20-50ZIX-S
Takmontert
splitt
Air condition
Varmepumpe
Hovedkontor Oslo:
Ole Deviksvei 18
Tlf.: 23 37 93 00
Avdeling Bergen:
Conr. Mohrs vei 9C
Tlf.: 55 27 31 00
Avdeling Drammen:
Søren Lemmichsgt. 1
Tlf.: 32 25 44 00
Avdeling Trondheim:
Haakon VII gt. 19B
Tlf.: 73 84 35 00
www.smk.as
Schløsser Møller Kulde AS leverer høykvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser. Vi er stolte
av å representere Mitsubishi Heavy Industries i
Norge. Dette er et meget sterkt merkenavn kjent
for høy kvalitet og med bred range i modeller og
kapasiteter som dekker de fleste behov i markedet.
Schløsser Møller Kulde har forhandlere som etter
hvert dekker hele Norge. Forhandlerne er våre samarbeidspartnere som skal presentere våre produkter i sitt lokale marked. De skal inneha riktig kompetanse og være solid forankret i sitt nærmiljø. Det
skal være trygt å kjøpe varer og tjenester fra våre
forhandlere.
Forhandlerprodukter dekker de minste installasjoner som varme- og kjølebehov i boliger og mindre
forretningsbygg. Vi har et stort utvalg av lagerførte
produkter i Norge. Dokumentasjon og priser skal
være lett tilgjengelig på web eller i katalog.
Vi gjør jobben lettere!
Hovedkontor Oslo:
Ole Deviksvei 18
Tlf.: 23 37 93 00
Avdeling Bergen:
Conr. Mohrs vei 9C
Tlf.: 55 27 31 00
Avdeling Drammen:
Søren Lemmichsgt. 1
Tlf.: 32 25 44 00
Avdeling Trondheim:
Haakon VII gt. 19B
Tlf.: 73 84 35 00
Nyhet
SRK20-50ZIX-S
SRC20-35ZIX-S
SRC50ZIX-S
Siste generasjon luft til luft varmepumpe for veggmontering som primært er designet for bruk i boliger og som er tilpasset
norske klimaforhold.
Aggregatet kan også benyttes som kjøler på varme sommerdager.
Dette er markedets mest energieffektive luft til luft varmepumpe.
SRK-ZIX-S aggregatet består av en utedel og en innedel og leveres komplett fra fabrikken ferdig fylt med kuldemedie
R410A. Aggregatet har små dimensjoner et meget lavt lydnivå og moderne design.
Aggregatet styres med en trådløs fjernkontroll med mange programmer og innstillinger som hjelper Deg til best mulig
inneklima.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd er et ledende teknologikonsern som garanterer høy kvalitet, driftsikkerhet og trygghet for
brukerne.
Aggregatet består av:

Vifte med flere hastigheter og automatisk hastighets kontroll ut fra innstilt temperatur.

Grovfilter, allergi/enzym- og fotokatalyserende lukt filter.

Økonomiserings funksjoner.

Nattsenking

Avfukting

Vertikal og horisontal autosving

Luft scroll

Forsert varmefunksjon

Trådløs fjernkontroll for enkel inntilling av driftsprogrammer og temperatur

Selvdiagnose

3D funksjon

Auto restart etter nettutfall, starter på siste innstilte program.

24-timers ionisering.

Back-up funksjon

DC PAM inverter
Aggregatet består av 2 deler, innedel som monteres på vegg i det rommet som skal varmes eller mens utedelen
monteres på utvendig vegg eller tak. Utedelen bør monteres med en bakkeklaring på ca. 50 cm for best mulig
tilgjengelighet. Delene kobles sammen med el-kabel og kuldemedierør som vakumeres før oppstart.
Kuldeteknisk montasje må kun utføres av kvalifisert personell!
DIMENSJONER.
Innedel type: SRK20ZIX-S, 25ZIX-S, 35ZIX-S, 50ZIX-S
Utedel type: SRC20ZIX-S, 25ZIX-S, 35ZIX-S
Type: SRC50ZIX-S
FJERNKONTROLL
Knapp for viftehastighet
Indikator
beveger seg for
hvert trykk.
(Auto-High-Medium-Low)
Knapp for valg av drifts
modus.
Indikator
beveger seg for
hvert trykk.
(Auto/kjøling/varme/avfukting)
Høyeffektknapp
Knappen brukes til å veksle
mellom High power / Economy
drift.
Temperatur knapp
Brukes for å sette ønsket
temperatur. Bryteren brukes
også I forbindelse med timer
setting.
Knapp for valg av vertikal
luftretning.
Knapp for valg av
horisontal luftretning.
Off timer Knapp
Denne knappen velger Off timer
funksjon.
Timer knapp
Annullerings Knapp
Bryteren brukes for å velge ON
TIMER operasjon.
Denne knappen annullerer
ON timer, Off timer og Sleep
innstillinger.
Nattsenkning
Knappen brukes for å endre til
nattsenking.
Reset Knapp
Med denne bryteren nullstilles
Fjernkontrollen.
Bryter for rensing
Bryteren brukes for å endre
rense modus
Tid
Denne knappen brukes for å
sette tid.
Fjernkontrollens skjermbilde
Indikerer nattsenking
Indikerer On/Off timer
Lyser når denne modusen er I drift.
Lyser når denne modusen er I drift.
Temperatur indikator
Indikerer drifts modus
Viser temperatur
(Auto/kjøling/varme/avfukting)
Virker ikke I auto modus.
Timer indikator
Viser innstilt viftehastighet.
Viser tid eller timer setting tid.
Indikerer luftretning
Hi Power indikator
Horisontalt og vertikalt.
Lyser når denne modusen er I drift.
Indikerer rense operasjon
Economy indikator
Lyser når denne modusen er I drift.
Lyser når denne modusen er I drift.
Bruk av fjernkontroll
Auto funksjon
Automatisk valg av varme, kjøling, eller avfukting avhengig av satt
romtemperatur
Press Mode knappen
Flytt
merket til
Auto
Dersom ikke aggregatet starter
Trykk ON/OFF knappen
Stopp
Press ON/OFF knappen
Temperaturjustering ved Autofunksjon
Det er 6 nivåer for temperatur justering når aggregatet er i Auto
disse justeres ved bruk av
og
modus
knappen.
Bruk
knappen
Når det er litt for kjølig:
Press
knappen. For hvert trykk vil temperaturen
endres som følger:
-6, –5, ........-1, 0, +1,......+5, +6 temperaturen vil ikke
utøkes over +6. fra sett temperatur.
Når det er litt for varmt:
Press
knappen. For hvert trykk vil temperaturen
endres som følger:
-6, –5, ........-1, 0, +1,......+5, +6 temperaturen vil ikke
senkes under -6. fra sett temperatur.
Viftehastighet
Du kan endre hastighet når aggregatet opererer i varme eller kjøling.
Vifte hastighet
AUTO
HI
MED
LO
Opperasjon
Automatisk mikrocomputer
Høy kapasitet
Standard opperasjon
Effekt sparings opperasjon
Press ”FAN SPEED” knappen
Flytt
AUTO
til ønsket viftehastighet posisjon
HI
MED
LO
Varme / kjøling / avfukting operasjon
Press “MODE” knappen
Flytt
merket til ønsket opperasjon
kjøling,
varme,
avfukting
Dersom ikke aggregatet starter
Trykk ON/OFF knappen
Trykk ”TEMP” knappen
eller
knappen for
Press
ønsket temperatur.
Press ”FAN SPEED” knappen
Velg ønsket vifte kapasitet
Justering av luftretning
Press “AIRFLOW” knappen
Opp/ned til ønsket posisjon
Stopp
Sving
Press “AIRFLOW” knappen
Høyre/venstre til ønsket posisjon
Stopp
Sving
SLEEP operasjon
Press “SLEEP” knappen
Dersom man trykker knappen SLEEP når aggregatet er AV
SLEEP opperasjon starter med innstilte tid, og aggregatet vil slå
seg av etter at innstilt tid er passert.
Dersom man trykker knappen SLEEP når aggregatet er PÅ
For hvert trykk vil indikatoren endres som følger :
1H
2H
3H ……………..10H
Eksempel : Du ønsker at aggregatet skal stoppe etter 7 timer
Sett :
7H
Aggregatet vil stoppe etter 7 timer
ON-Timer operasjon
Press“ON-TIMER” knappen
ON-TIMER indikator
blinker
Press
eller
For hvert trykk på
endres som følger:
0:00 0:10 0:20
knappen
knappen, vil indikatoren
....
1:00
1:10
...
For hvert trykk på
knappen, vil indikatoren
endres som følger:
0:00 23:50 23:40.... 23:00 22:50 ..
Press ”ON-TIMER” knappen
Indikatoren lyser fast og tiden er satt
Timer lyset er på.
Operasjonen starter 5 til 60 minutter før sett tid.
Timer lyset slukker på sett tid.
OFF – TIMER operasjon
Dersom aggregatet ikke går
Press “ON/OFF” knappen
Press “OFF-TIMER” knappen
blinker
I TIMER indikator
Press
eller
For hvert trykk på
endres som følger:
0:00 0:10 0:20
knappen
knappen, vil indikatoren
....
1:00
1:10
...
For hvert trykk på
knappen, vil indikatoren
endres som følger:
0:00 23:50 23:40.... 23:00 22:50 ..
Press ”OFF-TIMER” knappen
Indikatoren lyser fast og tiden er satt
Timer lyset er på.
Aggregatet stopper på satt tid
SLEEP operasjon + ON-TIMER operasjon
Eksempel: Du bestemmer at aggregatet skal stoppe
etter 3 timer og starte kl. 08:00
3
SLEEP operasjon settes til
H
ON-TIMER opperasjon settes til
Timer lyset lyser og programmeringen er avsluttet.
Etter at SLEEP settingen er passert stopper
aggregatet.
Timer lyset er tent inntil sett tid for ON- TIMER er
passert og aggregatet starter.
PROGRAM TIMER operasjon
Eksempel: Du bestemmer at aggregatet skal stoppe
kl.22:30 og starte kl. 08:00
ON-TIMER settes til
ON-TIMER settes til
Timer lyset er tent og programmeringen er satt
Fjernkontrollens display vil endres etter opperasjons
status.
Stanset
I drift
ENDRE TID
Ny tid settes ved bruk av OFF- TIMER eller ON-Timer
knappen.
ANNULERING
Bruk CANCEL knappen
3D AUTO
Press “ON/OFF” knappen
Press “3D AUTO” knappen
Når du trykker på 3D Auto knappen lyser
3D Auto i displayet
Press “ON/OFF” knappen
for å avlutte programet, 3D Auto vil ikke
lenger lyse i displayet.
HIGH POWER/ECONOMY operasjon
Dersom aggregatet ikke går
Press “ON/OFF” knappen
Press “HI POWER/ECONO”
knappen
Aggregatet i Auto, kjøling eller varme
For hvert trykk endres indikatoren som følger
Ingen
HI POWER
ØKONOMI
NORMAL
Når aggregatet er I avfukting eller program timer
Ingen
ØKONOMI
NORMAL
CLEAN opperasjon
Rense operasjon bør foretas etter Auto, kjøling eller avfukting.
Press “CLEAN” med en penne spiss
eller lignende.
For hvert trykk endres indikatoren i displayet
som følger:
Ingen
Rensing på
Stopp



Rensing av
Press ON/OFF knappen
Rensing er ikke mulig etter varmepumpefuksjon og OFFTIMER har stoppet.
Innedelens vifte går under rense opperasjonen
RUN lampen lyser under rense operasjon
Sett riktig klokke tid
Press “ACL” knappen
Press
eller
knappen
Til displayet viser riktig tid
Press “ACL” knappen
Indikatoren skifter fra blink til fast lys.
Viftehastighet
Valg av viftehastighet har også en betydning for inverterens ytelse slik det fremgår av tabellen
Modell
Valg
Auto
Høy
Med.
Lav
Inverter
Vifte hastighet
Inverter
Vifte hastighet
Inverter
Vifte hastighet
Inverter
Vifte hastighet
SRK20ZIX-S
30 – 94 r/s
30 94 r/s
33 – 66 r/s
30-40 r/s
SRK25ZIX-S
SRK35ZIX-S
30 – 102 r/s
30-115 r/s
Avhengig av inverter hastighet.
30 – 102 r/s
30-115r/s
8. stepp fast
30 – 72 r/s
30 – 76 r/s
6. stepp fast
30 – 42 r/s
30 – 46 r/s
4. stepp fast
SRK50ZIX-S
12 – 106 r/s
12 – 106 r/s
12 – 74 r/s
12 – 42 r/s
Som det fremgår av skissen har
innedelens vifte 8 hastighets stepp.
Ved å kjøre viften i auto modus får
man størst variasjon både i luftstrøm
og inverterens ytelse, dette gir den
optimale drift både når det gjelder
komfort og økonomi.
Innedelens indikator lys
RUN lyser grønt når
aggregatet er I drift
Ved ECONOMY drift lyser
TIMER lyser gult når Timer
funksjon er I drift.
Hi POWER lyser grønt når
funksjonen er I drift.
3D lyser når 3d Auto er i
drift
On/Off bryter / reservebryter
Bryteren er plassert på innedelen, som brukes
til å slå aggregatet av og på når batteriene til
fjernkontrollen er oppbrukte eller defekt. Trykk
bryteren en gang for å starte opp aggregatet,
aggregatet vil da startes opp i automodus. Trykk
på bryteren en gang til for å stoppe aggregatet
Renere luft
Astma og allergi sykdommer er en av
vår tids mest voksende folkesykdommer,
det er derfor av stor betydning at vi får
renset inneluften og skapt et så rent og
behagelig inneklima som mulig.
Mitsubishi har tatt utfordringen på alvor
og gjort noe med problemet.
24-timers ionisering.
Klimaanleggets hoveddeler er belagt med
turmalin noe genererer negative ioner
hele døgnet, selv når anlegget er avslått
genereres det negative ioner
( 2.500 – 3.000 )
Filtersystem
Allergi rense filter.
Allergirensefilteret deaktiverer
pollen. Filteret har også en
nedbrytende effekt på bakterier,
parasitter og virus.
Lukt filter
Dette filteret holder luften frisk ved fjerning av molekyler
som forårsaker lukt i rommet. Da filterets evne til å fjerne
lukt kan gjenopprettes bare ved vasking i vann og tørking i
solen, er dette et resirkulerbart luktfilter som kan brukes
gjentatte ganger.
Lavt lydnivå.
Ved bruk av avansert
datateknologi, som normalt brukes
ved utforming av turbinblad, har
lydnivået fra innedelens vift blitt
redusert til knapt hørbare 21 dB for
SRK20-ZIX-S (målt ved kjøling).
Vedlikehold og renhold
a) Sørg for at aggregatet er avslått og at strømtilførselen er utkoblet før du begynner med rengjøring.
b) Åpne innedelen ved å trykke nederst på begge sider av luftinntaksgrillen (merket «PUSH»), dra så
grovfiltrene forsiktig ut etter håndtaket.
c) Når aggregatet er i daglig drift bør grovfiltrene rengjøres hver annen uke og ellers i begynnelsen og
slutten av hver sesong. Hvis filtrene er sterkt forurenset bør de vaskes i lunkent vann (ca. 30 oC) og
deretter tørkes grundig. Drift med skitne filtre reduserer kapasiteten, øker lydnivået og medfører
sløsing med elektrisk energi.
d) Det vaskbare fotokatalyserende filteret vaskes i lunket vann og legges i sollys for å gjenopprette
filterets funksjon, dette bør gjøres to ganger årlig.
e) Allergi- eller enzymfilter bør skiftes med visse tidsrom, avhengig av mengde pollen og annen
forurensing som finnes i inneluften. Allergifilter bør alltid skiftes etter at pollen sesongen er over.
f) Sett filtrene inn igjen, drift uten filtre vil gjøre innedelen meget skitten og kan skade den.
g) Rengjør aggregatet med en myk, tørr klut eller en støvsuger. Dersom aggregatet er sterkt nedskitnet
bruk en lett fuktet klut.
Hvorfor må luftfiltrene alltid være rene?
Dersom filtrene ikke renses, vil støv og andre urenheter i luften blokkere filtrene, med følgende
konsekvenser:
 Aggregatets effekt blir vesentlig redusert
Luftstrømmen blir redusert og varme- og kjølefunksjonen.
 Energiforbruket øker
Aggregatet bruker mer energi for å oppnå ønsket temperatur,
dermed går en del av energibesparelsen tapt.
 Luft- og luktproblemer
Urenhetene som samler seg i filtrene vil forårsake uønsket lukt.
Et urent filter vil heller ikke rense luften effektivt.
 Aggregatets lydnive blir høyere
Økt luftmotstand øker lydnivået.
Undersøkelser viser at varmepumpens energibesparelse kan bli redusert med opptil 20%
dersom filtrene er sterkt forurenset.
www.smk.as
Hovedkontor Oslo:
Ole Deviksvei 18
Tlf.: 23 37 93 00
Avdeling Bergen:
Conr. Mohrs vei 9C
Tlf.: 55 27 31 00
Avdeling Drammen:
Søren Lemmichsgt. 1
Tlf.: 32 25 44 00
Avdeling Trondheim:
Haakon VII gt. 19B
Tlf.: 73 84 35 00
Download PDF