Whistler | PROTECTION PRO-78SE | PDF datoteka

NAVODILA ZA
UPORABO
Dragi lastnik avto laser radar detektorja Whistler,
Za mnoge od nas je vozilo več kot le vsakodnevni prevoz lahko je
mobilna pisarna, center zabave in druženja, ali pa preprosto izraz
vaše osebnosti. Proizvodi Whistler so oblikovani tako, da vam
olajšajo vsakodnevno uporabo tehnologije zato boste čas v vašem
vozilu učinkoviteje izkoristili.
WHISTLER PRO 78SE
LASER-RADAR
DETEKTOR
Vaš novi Whistler avto laser radar detektor je skrbno oblikovan tako,
da zagotavlja naslednje značilnosti in še več:
• HIGH GAIN LENS (visoko občutljive optične leče)
• CITY MODE (mestni način vožnje) zmanjšuje motnje zaradi lažnih
alarmov
Čeprav so avto laser radar detektorji na videz komplicirani, pa so
vendarle zelo enostavni za uporabo. Da bi kar najbolje izkoristili vse
njihove zmogljivosti vam priporočamo, da skrbno preberete celotna
navodila za uporabo.
Uživajte z vašim novim Whistler avto laser radar detektorjem in
prosimo vas, da vozite varno in previdno.
Whistler Group, Inc.
P/N 260014 © 2010 The Whistler Group, Inc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. WHISTLER ZNAČILNOSTI
2. OPIS FUNKCIJ
Značilnosti PRO 78SE detektorja
Ergonomski in priročen Whistler dizajn omogoča novi nivo operativnih
zmožnosti. Posebne funkcije vključujejo:
• Tipka za hitro odstranjevanje (na sliki št. 1) omogoča hitro in
lahko odstranitev pričvrščenega detektorja.
• Zvočnik (na sliki št. 2) omogoča različne in jasne zvočne alarme
za signale tipa X, K, Ka, varnostni radar in LASER.
• Pritrditev vetrobranskega nosilca (na sliki št. 3) – v vdolbino
na sprednji strani detektorja potisnite nosilec s priseski.
• Radarska antena (na sliki št. 4) – kompaktna in visoko zmogljiva
antena, ki sprejema radarske signale.
• Sprednja laserska antena (na sliki št. 5) ima izjemno zmogljive
optične leče, ki omogočajo visoko občutljivost, ostrino in domet pri
detekciji laserskega signala.
• Zadnja laserska antena (na sliki št. 6) – integrirani optični
sistem omogoča odlično detekcijo laserskih signalov, ki prihajajo
za vašim vozilom.
• Tipka CITY za mestno vožnjo (na sliki št. 7) zmanjšuje lažne
alarme, ki so značilni za vožnjo skozi urbana naselja.
• Tipka QUIET za utišanje (na sliki št. 8) – s pritiskanjem na tipko
QUIET še preden naprava detektira signal, preklopite na
avtomatski način delovanja (Auto Quiet Mode), ki po prvem
alarmu avtomatsko zmanjša glasnost zvoka. S pritiskom na tipko
QUIET med naletom na radarske ali laserske signale, se utiša
alarm, vendar vas svetlobni alarm na displeju še naprej obvešča.
• Tipka PWR/VOL (na sliki št. 9) za vklop ali izklop naprave. S
premikom levo/desno uravnavate jakost zvoka.
• Tipka Dark (na sliki št. 10) za uravnavanje svetlosti displeja.
• Tipka MENU (na sliki št. 11) za vklop različnih funkcij.
• Modri tekstovni displej (na sliki št. 12) prikazuje vrsto in jakost
signala, ter nastavitve različnih funkcij detektorja.
• Dvojni alarmni LED (svetleče diode) periskop (na sliki št. 13)
omogoča zvišano in močno vizualno alarmiranje.
• Auto Dim (na sliki št. 14) omogoča avtomatsko zatemnjevanje
modrega displeja.
Radar Signature ID (RSID)
Laser Signature ID (LSID)
Široko pasovna zaščita-Total Band Protection TM
Modri displej -Blue Text Display
Detektira POP način-Detects POP TM Mode
360o zaščita-360o Total Perimeter Protection TM
Pravi človeški glas-Real Voice ®
Ka Max Mode
3. mestni načini vožnje-3 City Modes
Funkcija jakosti zvoka-Quiet Mode/Auto Quiet Mode
• Avtomatska zatemnitev displeja-Auto Dim
• Ostanite budni-Stay Alert TM
• Shranitev nastavitev-Setting Saver
• Varčevanje akumulatorja
-Vehicle Batery Saver TM
• Varnostno opozorilni sistem-Safety Warning System TM
• Prioriteta alarmiranja-Alert priority
Zatemnitev displeja-Dim Dark Mode
• Dvojna LED optika-Dual LED Periscopes
• 3. načini filtriranja
1
13
6
9
2
10
8
11
7
12
14
Oprema PRO 78SE: vključuje tudi notranji vetrobranski nosilec, dva
priključna kabla z varovalkami in nedrsečo podlago za armaturo.
Pogled na detektor PRO 78SE s sprednje in zadnje strani.
3. NAMESTITEV
4. DELOVANJE DETEKTORJA
3.1. Navodila za namestitev
4.1. Vklop in avto-test detektorja
• Detektor namestite čim nižje na sredini vetrobranskega stekla.
• Ne namestite ga za brisalci, raznimi okraski, metalnimi
zaščitami... Te prepreke imajo metalne površine, ki lahko omejijo
radarske in laserske žarke in zmanjšajo kritičen čas alarmiranja
(originalno homologirano zatemnjeno vetrobransko steklo ne
omejuje detekcije).
• Nekatera vetrobranska stekla imajo Instaclear ali Electriclear
premaz, ki omejuje lasersko radarska žarčenja. Pri svojem
prodajalcu vozil preverite, ali imate takšno vetrobransko steklo.
• Preprečite direkten kontakt detektorja z vetrobranskim steklom.
Da preprečite krajo detektorja ga skrijte, ko ga ne uporabljate.
3.2. Namestitev nosilca na vetrobransko steklo
• V luknje nosilca namestite priseska in gumijast odbijač.
• Nosilec s priseski pritisnite na mesto, ki ste ga izbrali.
• Če detektor ne stoji vodoravno rahlo ukrivite nosilec.
POMEMBNO: Nekatera novejša vozila imajo plastični zaščitni sloj
na notranji strani vetrobranskega stekla. Na taki vrsti površine lahko
priseski pustijo trajne sledi. Pri svojem prodajalcu vozil preverite, ali
imate takšno vetrobransko steklo. Priporočamo, da ne puščate
nosilec s priseski na direkten soncu. Da jih ne poškodujete so na
priseskih ušesca za odstranitev.
prisesek z
ušesci za
odstranitev
gumijast
odbijač
Nosilec
detektorja
Če odstranite samo detektor, se lahko na nekaterih vozilih pojavijo
mehurčki na armaturi.
3.3. Priključitev na napajanje
Za vklop ali izklop detektorja pritisnite na sredini tipke PWR/VOL. Pri
vklopu se sproži samodejni avto-test, ki potrdi delovanje zvočnih in
vizualnih alarmov. Displej prikaže naslednje po vrstnem redu:
1. WHISTLER 2. X-band 3. K-band 4. Ka-band 5. LASER
6. SR OFF 7. VOICE ON 8. POP ON 9. B SVR ON
10. FILTER 11. HIGHWAY
4.2. Učenje/Učiteljski način (Teach/Tutorial Mode)
Prikaže simuliran alarm za vsak tip signala.
• Pritisnite tipki CITY in QUIET obe naenkrat.
• Na displeju se prikaže:
• Pritisnite tipko DARK za prekinitev.
4.3. Shranitev nastavitev (Setting Saver)
Ta funkcija omogoča, da se vse vaše osebne nastavitve detektorja
shranijo v spominu detektorja tudi po izklopu, zato ga pri ponovnem
vklopu ni potrebno ponovno nastavljati.
4.4. Potrditev funkcije (Feature Engaged
Confirmation)
Vsakič ko pritisnete tipko, vam en kratek pisk potrdi vklop želene
funkcije, dva piska pa izklop te funkcije.
®
4.5. Vgrajen (Real Voice ) pravi človeški glas
Ko je izbran ta način vam pravi človeški glas govori naslednje:
1. Vrsto frekvenčnega pasu radar signala.
TM
2. Varnostna opozorila preko Safety Warning System -
SWSTM
sistema varnostnih radarjev.
3. Izbrano funkcijo oz. način delovanja detektorja.
Opomba: V določenih primerih glas ne prebere tekstovnega
sporočila.
4.6. Funkcija nastavitve glasnosti detektorja
• Vstavite tanki del (mali vtikač) priključnega električnega kabla v
vtičnico na detektorju.
• Prepričajte se, da vaša vtičnica za cigaretni vžigalnik ali druga v
vašem vozilu deluje brezhibno. Izvlecite cigaretni vžigalnik iz
vtičnice.
• Vstavite debeli del (debeli vtikač) električnega kabla (v katerem
je tudi električna varovalka) v vtičnico za cigaretni vžigalnik v
vašem vozilu.
OPOMBA: Priloženi originalni električni kabel v popolnosti
ustreza detektorju. Uporabljajte smo originalni priključni
električni kabel.
3.4. Zamenjava varovalke v debelem vtikaču
V debelem vtikaču se za kontaktom nahaja zamenljiva električna
varovalka (2A-3AG). Ko jo menjate, pazljivo odvijte kapico debelega
vtikača.
POMEMBNO: Previdno odvijte. Kontakt vsebuje vzmet zato
lahko izleti, ko razstavljate debeli vtikač. Vstavite novo varovalko,
(2A-3AG) nato vstavite kontakt z vzmetjo in privijte kapico nazaj. Pri
uporabi se lahko kapica rahlo odvije. Občasno jo pričvrstite.
kontakt
kapica
vzmet
varovalka
debeli vtikač
Previdno odvijte kapico ko menjate 2 A-3AG varovalko.
• Premaknite PWR/VOL tipko naprej za povečanje glasnosti.
• Premaknite PWR/VOL tipko nazaj proti sebi za zmanjšanje
glasnosti. Ko je glasnost nastavljena, vam 3. piski in displej
pokažejo nivo nastavitve (od 0 do 9).
4.7. Funkcija avtomatsko tiho delovanje (Auto Quiet
Mode)
Zmanjša nastavljeno jakost zvoka na nivo (1) približno 5 sekund po
detekciji radarskega signala. Alarm o novem radarskem signalu v
roku 20. sekund, bo jakost zvoka zopet nastavil na nivo (1). Ta
funkcija ne vpliva na laserske alarme.
• Pritisnite tipko QUIET (pred detekcijo radar signala), da vklopite
funkcijo »Auto Quiet«.
• Ko je funkcija »Auto Quiet« vklopljena lahko izklopite zvočni alarm
s pritiskom na tipko QUIET.
• Pritisnite tipko QUIET (ko detektor ni pod alarmom), da izklopite
funkcijo »Auto Quiet«.
4.8. Funkcija za tiho delovanje (Quiet Mode)
Izklopi zvok med alarmom in vsakim nadaljnjim alarmom v roku 20
sekund. Če se po 20. sekundah pojavi nov alarm, zaslišite približno 2
kratka piska, nato se detektor vrne v tiho delovanje.
• pritisnite tipko QUIET, da izklopite zvok.
• pritisnite tipko QUIET drugič med samim alarmom, da vklopite
standardni zvok za alarmiranje ali izklopite in ponovno vklopite
detektor.
4.9. Funkcija City / City 1 / City 2 (Mestni načini
vožnje)
Te Whistler-jeve funkcije so zasnovane tako, da reducirajo neželene
motnje iz avtomatskih vrat, alarmnih sistemov in ostalih naprav, ki
delujejo na podobnih frekvencah kot policijski radarji. Običajno te
naprave uporabljajo frekvence iz »X področja«.
• pritisnite tipko CITY da na displeju izklopite »HIGHWAY« (funkcija
za vožnjo po avtocestah) in vklopite »CITY«
• pritisnite tipko CITY še enkrat da vklopite »CITY 1« način
• pritisnite tipko CITY da vklopite »CITY 2« način
• ko četrtič pritisnete tipko CITY preklopite iz »CITY 2« zopet na
»HIGHWAY« način
V »CITY« načinu slabotni hitrostni ali varnostni radarski signali
povzročijo začetna dva alarma, nato utihne dokler signal ne postane
zelo močan. Ko moč signala narašča se pojavita še dva alarma.
»CITY 1« in »CITY 2« delujeta enako kot »HIGHWAY« s tem da
»CITY 1« zmanjša občutljivost na »X področje«, »CITY 2« pa »X
področje« popolnoma izklopi.
Opozorilo: Nekatera manjša mesta še vedno uporabljajo »X«
radarje. »CITY« načini ne izklopijo alarma za LASER pištole.
Tabela za: Način programiranja po izbiri (Option Select Mode)
Pritisnite tipko
MENU:
Displej
prikazuje
1x
S1: POWER
Za spremembo
pritisnite:
D=DARK/Q=QUIET
D ali Q
2x
S2: QUIET
D ali Q
D = ON
Q = OFF
D ali Q
3x
ADIM: ON
4x
TONE 3
5x
TEST YES
6x
X-ON
7x
K-ON
8x
Ka-MaxId
D = ON
Q = OFF
D = ON
Q = OFF
D = ON
Q = OFF
D ali Q
9x
LSR NORM
D ali Q
4.10. Funkcija HIGHWAY
10 x
SR OFF
Ta funkcija zagotavlja popolno alarmiranje vsakič, ko so zaznani
radarski (X, K, Ka, Safety (varnostni) radar) ali laserski signali in je
priporočljiva za uporabo na odprtih cestah.
11 x
VOICE ON
12 x
POP ON
13 x
B SVR ON
14 x
FILTER
D = ON
Q = OFF
D = ON
Q = OFF
D = ON
Q = OFF
D = ON
Q = OFF
D ali Q
15 x
LED BLINK
D ali Q
Izbira:
Daljinska kontrola Dim,
City, Quiet,
Funkcije napajanja
Daljinska kontrola Dim,
City, Quiet,
Funkcije napajanja
Auto Dim vklopljen
Auto Dim izklopljen
Tone 1, Tone 2, Tone 3
različni načini alarma
X, K, Ka alarmi
En pisk med vklopom
X Band
vklopljen / izklopljen
K Band
Vklopljen / izklopljen
Ka Band
(RSID, NORM, OFF,
MAX, MAXID)
LASER
(NORMAL, OFF, LSID)
SWS
TM
vklopljen / izklopljen
Real Voice® vklopljen
/ izklopljen
TM
POP
način
vklopljen / izklopljen
Varčevanje akumulatorja
vklopljen / izklopljen
Filter, Filter 1, Filter 2
Dvojni alarmni LED
periskop
(vklop, izklop, utripa)
Pritisnite PWR/VOL tipko za izhod iz načina programiranja po izbiri
(Option Select Mode).
4.11. Funkcija varčevanja akumulatorja v vozilu
(Vehicle Batery Saver
Če pozabite izklopiti detektor, se bo po 3. urah avtomatsko izklopil.
Timer se resetira, če se detektor izklopi ga sami izklopite, ali
pritisnete katerokoli tipko pred iztekom 3. ur. Detektor vas alarmira z
zvočnim in vizualnim opozorilom preden se avtomatsko izklopi.
Tekom tega opozorila lahko resetirate detektor in timer s pritiskom na
katerokoli tipko. Če se detektor avtomatsko izklopi, pritisnite
katerokoli tipko za ponovni vklop. Funkcijo lahko deaktivirate v načinu
programiranja po izbiri (Option Select Mode).
4.12. Način filtriranja signala (Filter Mode)
Lahko se zgodi, da radar detektor oddaja iste frekvence kakor
policijski radar, kar lahko povzroči lažne alarme v vašem detektorju.
Včasih lahko detektor zazna tudi signal drugega radar detektorja v
vozilu, ki se nahaja blizu vas. Whistlerjev način filtriranja signala
(Filter Mode) proučuje te signale in jih prepozna kot pravi policijski
signal, ali pa kot lažni alarm od drugega radar detektorja. Obstajajo 3
možnosti:
Filter: Omogoča normalno filtriranje
Filter 1: Omogoča poseben korak za analizo pristnosti signala.
Filter 2: Omogoča dva posebna koraka za analizo pristnosti signala.
Filter je tovarniško nastavljen in omogoča prepoznavo signalov v
večini primerov. Če vam detektor prekomerno alarmira zaradi
detektorjev v ostalih vozilih poizkusite Filter 1. Če se to nadaljuje
poizkusite Filter 2. Način filtriranja signala (Filter Mode) ne razveljavi
Highway in City nastavitve. Funkcijo lahko spreminjate v načinu
programiranja po izbiri (Option Select Mode).
4.13. Način programiranja po izbiri (Option Select
Mode)
Vstop v ta način vam omogoča nastavitev funkcij kot so izbira zvoka
(Tone select) in skrajšanje vklopa (Abbreviated Power Up
Sequence). Pritisnite tipko MENU za vstop v način programiranja po
izbiri (Option Select Mode), v roku 20 sekund morate pritisniti tipko
DARK ali QUIET drugače se ta način izklopi.
4.14. Funkcija - ostanite budni (Stay Alert)
Je zasnovana za testiranje voznikove budnosti. Za vklop te funkcije
(medtem ko detektor ne alarmira):
• Pritisnite in držite tipko CITY za približno 2. sekundi. Spustite tipko
medtem, ko zaslišite daljši pisk ali takoj zatem.
• Displej prikazuje:
V roku 30-60 sekund se zaslišita dva kratka piska. Da bi dokazal
svojo budnost mora voznik v roku 3-5 sekund pritisniti eno od
naslednjih tipk CITY, MENU ali QUIET.
Če v roku 3-5 sekund voznik pritisne eno od teh tipk, se ciklus
ponavlja. Če voznik ne reagira se sproži močan zvočni alarm, displej
pa prikaže naslednje: (pojdite počivati)
Za izklop funkcije pritisnite DARK tipko.
OPOZORILO!!! Ta funkcija NE nadomešča ustreznega potrebnega
počitka. Če ste utrujeni vozila NE smete upravljati. Po določenem
času vožnje si morate vzeti čas za počitek. Zanašanje na funkcijo
»Ostanite budni (Stay Alert)« lahko povzroči škodo na vozilu, telesne
poškodbe ali celo smrt. NIKOLI NE UPRAVLJAJTE VOZILA, ČE
STE ZASPANI.
SWS
TM
4.15. Varnostni radarji (Safety Warning System TM)
V državah kjer so nameščeni takšni oddajniki nam ta sistem prikazuje
in sporoča čez 60 tekstovnih in govornih sporočil: Ko se ta signal
detektira se sproži zvočni alarm, ki je neprekinjen, in ima podoben
zvok kot »Geigerjev števec«. Hitreje kot se izvoru radarskega signala
približujete, hitreje zvočni alarm piska.
4.16. Safety Warning System tekst na displeju
Primer: Poor - Road - Surface (Slaba cestna površina-luknje na
cesti).
TM
Opomba: Vsa področja nimajo Safety Warning System
oddajnikov
5. DELOVANJE IDENTIFIKATORJA
5.1. Delovanje RSID in LSID
Whistler ima dve novi zanimivi posebnosti, ki navdušenim voznikom
pomagata pri raspoznavanju laserserjev in Ka Band radarjev.
Ka RSID (Ka Radar Signal IDentifier) razpoznava razliko med
verjetnimi Ka radarji nasproti nepravim Ka frekvencam (možno, da je
drugi radar detektor). RSID vas nauči razlikovati med najpogostejšimi
radarji, ki delujejo na določenih policijskih frekvencah 33.8 GHz / 34.0
GHz / 34.3 GHz / 35.5 GHz. Ka alarmi , ki ne spadajo v okvir teh
frekvenc se bodo izpisali samo kot Ka.
LSID (Laser Signal IDentifier) raspoznava laserski snop – pulz na
sekundo (PPS - Pulses Per Second), ki ga oddaja laserska pištola.
LSID se lahko uporablja tudi za raspoznavo drugih oblik laserskih
izvorov kot so LACC (Laser Assisted Cruise Control – pomaga
kontrolirati vožnjo z laserjem), ki jih uporabljajo nekatera naprednejša
»high end« vozila. Če se nahajate v bližini letališča ali izvora LACC
vam bo LSID prikazoval te vrste laserskih izvorov. Za izklop prikaza
PPS pritisnite QUIET tipko med samim laserskim alarmom. Na
displeju se bo prikazala zvezdica * poleg PPS mere in izklopila
oznako ID. Vsak novo srečanje s podobnim laserskim izvorom vam
bo na displeju izpisalo LSID informacijo z dvemi hitrimi piski.
Opomba: Najpogostejše laserske PPS mere, ki se uporabljajo v ZDA
so 100 / 125 / 130 / 200 / 238 / 380Hz. Druge laserske PPS mere, ki
se uporabljajo izven ZDA vključujejo tudi 600Hz.
Opozorilo: Ne izklapljajte PPS mere, če je blizu območja poznanih
laserskih pištol.
6. NAČINI ALARMIRANJA
6.1. Alarmiranje - POP TM Mode Alerts
TM
Ker POP
radarski način uporablja enake K-band in Ka-band
TM
frekvence se bo POP
radarski način alarmiral kot normalen
radarski alarm.
6.2. Zvočni in vizualni alarmi za hitrostni radar
Ko detektor zazna X, K, Ka ali Ku radar signal, se bo na displeju
prikazala vrsta signala in njegova jakost. Zvočni alarm je neprekinjen
in ima podoben zvok kot »Geigerjev števec«. Hitreje kot zvočni alarm
piska močnejši in bližji je izvor radarskega signala.
6.3. LASER - Zvočni in vizualni alarmi
Ko detektor zazna laserski signal zvočni alarm piska neprekinjeno
minimalno 3 sekunde. Displej prikaže:
6.4. Pulzna zaščita (Pulse Protection ®)
»Pulzni radar« ali radar vklopljen na trenutke (instant-on) je veliko
težje detektirati kot navaden radar, ker je izklopljen vse dokler se ne
aktivira za meritev hitrosti ciljnega vozila.
Ko detektor zazna impulzni radarski signal zvočni alarm urgentno
zapiska neprekinjeno minimalno 3 sekunde.
Displej prikaže:
Po 3 sekundnem pulznem alarmu se nadaljuje standardni način vse
dokler je signal prisoten.
Pomembno je, da na pulzni alarm takoj reagirate, ker je opozorilni
čas na minimumu.
6.5. Prioriteta alarmiranja (Alert Priority)
Ko detektor sočasno zazna dva ali več različnih signalov je prioriteta
alarmiranja naslednja:
1. LASER
2. HITROSTNI RADAR
3. VARNOSTNI RADAR
Primer:
Če detektor zazna X-band radar in se nenadoma pojavi LASER
signal bo LASER signal imel prednost pred X-band alarmom.
6.6. Intellicord ® Ready
Z uporabo opcijskega Whistler napajalnega kabla lahko pri nekaterih
modelih upravljamo detektorjeve funkcije kot so Vklop/Izklop, City,
Dim/Dark in Quiet/Auto Quiet, s preprostim pritiskom na tipko na
napajalnem kablu. Uporabita se lahko dva načina upravljanja.
Prvi je s kratkim pritiskom, drugi pa z dolgim pritiskom na tipko.
Option Mode funkcija omogoča uporabniku programiranje različnih
načinov.
7. TOVARNIŠKA PONASTAVITEV
7.1. Ponastavitev značilnosti detektorja
Vse uporabniške nastavitve se bodo ponastavile (RESET) na
tovarniške nastavitve.
• Izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
• Pritisnete in držite tipki PWR in QUIET.
• Vtaknite napajalni kabel v detektor.
• Počakajte dva kratka piska.
• Izpustite PWR in QUIET tipki.
Detektor je sedaj tovarniško ponastavljen (RESETIRAN).
7.2. Tovarniške nastavitve so naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
®
S1: Power (za Intellicord ) VKLOP ali IZKLOP
®
S2: Quiet (za Intellicord ) način
ADIM: ON - VKLOP (Auto Dim ON - VKLOP)
HIGHWAY način
Dim/Dark način - vklopljen na polno svetlost displeja
Auto Quiet Mode OFF - IZKLOP
Safety Radar OFF - IZKLOP
Vehicle Battery Saver ON - VKLOP
Full Power Up učinek
TONE 3 način zvočnih alarmov
Vsi frekvenčni pasovi (All Bands) VKLOP
Laser VKLOP
POP VKLOP
Človeški glas (Voice) VKLOP
LED Periskop BLNK – utripanje
Filter mode – vrsta filtriranja
8. VIZUALNI UČINKI
8.1. Avtomatska zatemnitev displeja (Auto Dim)
Ta senzor omogoča preklop svetlosti displeja glede na zunanjo
svetlobo tako, da je čitljivost vedno dobra. S pritiskanjem na tipko
DARK lahko ročno nastavite svetlost displeja. Ko je detektor
izklopljen, se ne da ročno nastavljati svetlosti. V načinu programiranja
po izbiri (Option Select Mode) lahko izklopite avtomatsko zatemnitev
displeja.
8.2. Funkcija zatemnjevanja/temno (Dim/Dark Mode)
Ta omogoča postopno zmanjšanje svetosti displeja.
• Pritisnite tipko DARK, da zmanjšate stopnjo svetlosti na
»zatemnjeno« (Dim).
• Ko drugič pritisnete tipko DARK se bo displej še bolj zatemnil na
»temno« (Dark). Svetlost bo še manjša. Ta funkcija se lahko
nastavlja tudi med alarmom. V nastavitvi »temno« bo displej
potemnil dokler traja detekcija signala in še 20 sekund kasneje,
nato se vrne v nastavitev »zatemnjeno«.
• Ko tretjič pritisnete tipko DARK, se povrne najmočnejša svetlost.
8.3. Dvojni LED periskop alarm (Dual LED Alert
Periscope)
Omogoča dvojni vizualni alarm, kar zahteva dodatno pozornost. Dve
posebni utripajoči svetleči diodi (LED) omogočajo edinstven vizualni
alarm. Ta alarm se da programirati po izbiri (Option Select Mode) v:
1. utripanje za vse alarme, 2. ostane vklopljen, 3. kompleten izklop.
9. KONTROLA HITROSTI
9.1. Radarska naprava (stacionarna, mobilna)
Deluje na podlagi emitiranja radarskega signala iz oddajnika radarske
naprave, ki se nato odbije od premikajočega vozila in vrne v
sprejemnik radarske naprave. Na podlagi zamika (časovne razlike)
med oddajanjem in sprejemom radarskega signala radarska naprava
natančno pretvori zamik in izmeri hitrost vozila v km/h.
9.2. Laserska naprava – pištola
Splošno znano je, da radarske pištole ne morejo natančno izmeriti
hitrost merjenega vozila kadar vozijo v večji grupi vozil. Nasprotno,
lahko laserska pištola natančno izmeri hitrost posameznega vozila
tudi izven linije prometa.
Prednost laserskega pred radarskim signalom v smislu identifikacije
vozila je v ozkem oddajnem žarku. Oddajanje radarskega signala
lahko pokrije štiripasovno avtocesto iz oddaljenosti 300m v primerjavi
z laserskim signalom, ki z iste oddaljenosti pokriva nekaj manj kot 1
meter avtoceste. Za boljšo zaščito si zapomnite naslednje:
• Ker so glavne tarče laserskega signala registrske tablice in
žarometi lahko s namestitvijo Whistler detektorja na armaturno
ploščo, izboljšate detekcijo laserskega signala na krajših
razdaljah.
• Ne vozite preblizu vozil skozi katera ne vidite. Če vi ne vidite skozi
vozilo pred vami, ima tudi detektor malo možnosti za pravočasno
alarmiranje.
• Sprejemno področje vašega laserskega detektorja ne bo ista kot
pri radarskem detektorju. Z lasersko pištolo se običajno meri na
manjših razdaljah. Whistler laser/radar detektorji zaznavajo vse
laserske pištole, ki delujejo na laserskem žarku 905 ±10 (nm).
TM
Pro Laser
I II III ~ LT1 20-20 ~ Ultra Lyte
9.3. Drugi sistemi za detekcijo hitrosti
9.4. Funkcija POP TM Mode
TM
Ker funkcija POP
Mode deluje na obstoječih frekvencah, ni
TM
posebnega alarma za POP
radarje. Alarmi bodo prikazani kot
regularni radarski alarm.
HI TRO REŠEV ANJE MOŽNIH PROBLEM OV
Vaš Whistler detektor je oblikovan in konstruiran s pomočjo vrhunskih
strokovnjakov po zahtevanih standardih kakovosti, da vam posreduje želeno
informacijo in omogoča zanesljivo delovanje. Če ste upoštevali navodila v tem
priročniku in pravilno instalirali vaš detektor pa ne deluje pravilno, prosimo
preberite naslednja priporočila.
PROBLEM: Na displeju se nič ne vidi in ni zvoka
• Preverite varovalko v debelem vtikaču. Po potrebi jo zamenjajte(2A-3AG).
• Preverite vtičnico-varovalko v vozilu.
VTIČNICA V VOZILU MORA BITI ČISTA IN BREZHIBNA !
V Z D R Ž E V AN J E
V poletnih mesecih pazite, da detektor ne bo dalj časa izpostavljen direktni
sončni svetlobi. Priporočamo, da preden zapustite vozilo za dalj časa,
odstranite kompletno napravo s konzolo vred. Priporočamo tudi, da ne
puščate vakuumske priseske na direkten soncu brez nameščenega
detektorja. Če odstranite samo detektor, se lahko pojavijo mehurčki na vaši
armaturi. Ne čistite ga z vodo, topili, razredčili ali z abrazivnimi sredstvi za
čiščenje in poliranje. Ta sredstva lahko prodrejo skozi odprtine v notranjost,
kar lahko povzroči škodo, ali celo uničenje detektorja.
TEHNIČNI POD ATKI
Dimenzije: 12,0 cm D x 8.0 cm Š x 3.6 cm V
Teža: 176 g
Laserski signal-dolžina laserskega žarka: 905 ±10 (nm)
Radarski signal - frekvence:
~ 10.500 – 10.550 GHz (X Band)
~ 24.050 – 24.250 GHz (K Band)
~ 33.400 – 36.000 GHz (Ka Superwideband)
Poleg laserja in radarja so v uporabi še nekatere tehnike za detekcijo
hitrosti. Pri teh metodah vas ne zavaruje noben laser-radar detektor.
Te tehnike so naslednje:
• Zasledovanje - Patrolno vozilo vozi za vami in preverja hitrost
vaše vožnje.
• Preračun - Merjenje hitrosti na osnovi časa, ki je bilo potrebno
vozilu, da prevozi določeno razdaljo (kamere v tunelih,
helikopter...)
Delovna temperatura: -10˚C do +70˚C (-41 F do +158 F)
Napajanje: Napetost enosmerna 12V-15V DC. Poraba toka v
detekciji 250 mA nominalno v funkciji varčevanja akumulatorja 30 mA
nominalno.
Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.
GARANCIJSKA IZJAVA
GARANCIJSKI LIST
MassPro d.o.o., Smrjene 88a, 1291 Škofljica izjavlja:
da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v
skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku na
svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku
najkasneje v roku 45 dni od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ne bo popravljen
v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas
popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Garancija prične veljati z dnem
prodaje izdelka, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in originalnim
računom,
Stroške transporta do najbližjega pooblaščenega servisa ali do točke predaje
krije servis. Izračunajo se na osnovi računa pošte, železnice ali dostavne
službe (stroškov nadstandardnih storitev ne krijemo, izbran mora biti
najcenejši način).
da bomo stroške vračanja na željo stranke po pošti ali železnici popravljenega
ali zamenjanega izdelka zaračunali po veljavnem ceniku poštnih storitev, ali
železniški tarifi.
Garancijski rok: 12 mesecev od dneva prodaje, kar dokažete z originalnim
računom z datumom in potrjenim garancijskim listom-podpis in žig prodajalca.
Številka garancijskega lista oz. računa:.........................................................
Vrsta/Naziv izdelka: AVTO LASER-RADAR DETEKTOR Model:PRO 78SE
Garancija preneha zaradi:
neupoštevanja priloženih navodil za uporabo,
malomarnega ravnanja z izdelkom
nepravilno in nepopolno izpolnjenega garancijskega lista in/ali brez
originalnega računa
posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
poškodbe nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe,
poškodbe zaradi poplave, potresa, vlage, požara ali udarca strele,
izdelek, čigar serijske številke so spremenjene, predelane ali odstranjene.
Garancija ne velja: za varovalke, priključni kabel in vtikače, če so poškodovani
zaradi malomarnosti in nepravilne uporabe.
Čas zagotovljenega servisa: Je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in
nadomestne dele in traja 3 leta.
Serijska številka (nahaja se na dnu izdelka):…..............................................
Datum prodaje / pričetka veljavnosti garancije:
Kraj prodaje - trgovina, žig in podpis prodajalke/ca:
S E R V I S
Datum prevzema:……………………Kraj prevzema:……………………………
Vrsta okvare:………………………………………………………………………..
Izdelek popravljen:
DA
NE
Drugo:…………………………………….
PODATKI POTREBNI ZA POŠTNO POŠILJANJE
Ime in priimek kupca:………………………………………………………………
Ulica:……………………………….………………………Številka:………………
Pošta:………………………………………………………Številka:……..……….
Telefon:………………………………E-mail……………………………………….
Žig in podpis servisa:……………………………………………………………….
Pooblaščeni serviser: MassPro d.o.o., Smrjene 88a, 1291 Škofljica
Telefon: (01) 3661810 Fax: (01) 3661811 E-mail: masspro.doo@siol.net
Download PDF