BenQ | GW2260E | pobierz

Monitor LCD
Podręcznik użytkownika
GW2260 / GW2260E
GW2260M / GW2260HM
GW2460 / GW2460HM
GW2760 / GW2760HM
Prawa autorskie
Copyright © 2012 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie,
przekazywanie, przepisywanie, zapisywanie w jakikolwiek sposób lub tłumaczenie na
jakikolwiek język lub język programowania tej publikacji, w każdej formie i jakimikolwiek
środkami elektronicznymi, mechanicznymi, magnetycznymi, optycznymi, chemicznymi,
lub innymi jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy BenQ Corporation.
Ograniczenie odpowiedzialności
Firma BenQ Corporation nie podejmuje zobowiązań prawnych, ani nie daje gwarancji,
wyrażonych lub domniemanych, w odniesieniu do zawartości niniejszego dokumentu, a
szczególnie unieważnia wszelkie gwarancje, tytuły sprzedaży, czy fakt spełniana
wymagań dla szczególnych zastosowań. Co więcej, firma BenQ Corporation zastrzega
sobie prawo do przeprowadzania aktualizacji niniejszej publikacji i wprowadzania zmian
od czasu do czasu do zawartości tej publikacji bez wymogu informowania kogokolwiek
przez BenQ Corporation o takich aktualizacjach czy zmianach.
Bezpieczeństwo zasilania
Proszę przestrzegać poniższych przepisów bezpieczeństwa, aby zapewnić najlepszą jakość obrazu i
długi czas użytkowania monitora.
• Wtyczka zasilania służy do podłączenia urządzenia do zasilania prądem zmiennym.
• Kabel zasilania służy do podłączania urządzeń do zasilania. Gniazdko zasilania
powinno znajdować się blisko wyposażenia i być łatwo dostępne.
• Ten produkt należy zasilać prądem o charakterystyce podanej na oznaczonej
etykiecie. Jeśli nie jesteś pewny co do rodzaju dostępnego zasilania, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub lokalną firmą dostarczająca prąd.
• Należy korzystać z atestowanych przewodów o parametrach równych H03VV-F lub
H05VV-F, 2G lub 3G, 0,75mm2.
Konserwacja i czyszczenie
• Czyszczenie. Zanim rozpoczniesz czyszczenie pamiętaj, żeby wyłączyć monitor z
zasilania. Oczyść powierzchnię monitora LCD przy pomocy gładkiej szmatki. Unikaj
stosowania jakichkolwiek płynów, aerozolów, czy środków do czyszczenia okien.
• Szczeliny i otwory z tyłu, lub u góry obudowy zapewniają wentylację. Nie wolno ich
blokować, ani przykrywać. Monitora nie wolno umieszczać obok, lub nad kaloryferem,
lub innym źródłem ciepła, lub w ciasnej zabudowie, jeśli nie zapewniono odpowiedniej
wentylacji.
• Nigdy nie wciskaj jakichkolwiek przedmiotów, ani nie wlewaj żadnych płynów do tego
urządzenia.
2
Naprawy
Nie podejmuj prób własnoręcznej naprawy monitora, ponieważ otwieranie lub
zdejmowanie części obudowy może wystawić cię na wpływ niebezpiecznego napięcia
lub inne ryzyko. Jeśli dojdzie do jakiegokolwiek przypadku nieodpowiedniego działania
opisanego powyżej, lub dojdzie do wypadku, np. upuszczenia urządzenia, skontaktuj
się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu, aby naprawić monitor.
BenQ ecoFACTS
BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of
its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate
vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting
international regulatory requirement and standards pertaining to environmental
management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to
incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing,
packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label
lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that
consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website
at http://csr.BenQ.com/ for more details on BenQ's environmental commitments and
achievements.
3
Spis treści
Prawa autorskie .............................................................................................. 2
Pierwsze kroki ................................................................................................. 5
Poznaj swój monitor ........................................................................................ 7
Widok z przodu ........................................................................................................... 7
Widok z tyłu................................................................................................................. 7
Porty wejściowe i wyjściowe ....................................................................................... 8
Jak zainstalować sprzęt monitora ................................................................... 9
Odłączanie stojaka podstawy .................................................................................... 13
Korzystanie z zestawu do montażu monitora (tylko wybrane modele) ..................... 15
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ .............................. 16
Instalacja monitora w nowym komputerze ................................................................ 17
Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora ................................................................ 18
Instalacja w środowisku systemów Windows 8 (tylko wybrane modele) ................... 19
Instalacja w środowisku systemów Windows 7 ......................................................... 20
Instalacja w środowisku systemów Windows Vista ................................................... 21
Dostosowywanie ustawień monitora ............................................................. 22
Panel sterowania....................................................................................................... 22
Obsługa menu podstawowego .................................................................................. 23
Optymalizacja obrazu ................................................................................................ 25
Dostosowanie przycisków skrótów............................................................................ 25
Regulacja trybu wyświetlania .................................................................................... 26
Wybieranie właściwego trybu obrazu do czytania..................................................... 26
Poruszanie się po menu głównym ................................................................ 27
Menu Wyśw. .............................................................................................................. 28
Menu Obraz .............................................................................................................. 30
Menu Obraz zaawan. ................................................................................................ 32
Menu Audio ............................................................................................................... 35
Menu System ............................................................................................................ 36
Rozwiązywanie problemów .......................................................................... 39
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) ....................................................................... 39
Potrzebujesz więcej pomocy?................................................................................... 41
4
Pierwsze kroki
Podczas odpakowywania monitora sprawdź czy otrzymałeś następujące elementy.
Jeśli ich nie ma lub są uszkodzone, proszę niezwłocznie skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.
Monitor LCD BenQ
Stojak monitora
Podstawa monitora
Instrukcja szybkiego startu
CD-ROM
Kabel zasilania
(Obraz może różnić się w zależności od
produktu dostępnego w danym
regionie.)
Pierwsze kroki
5
Przewód obrazu: D-Sub
Przewód obrazu: DVI-D
(Opcjonalne wyposażenie pomocnicze)
Przewód obrazu: HDMI
(Opcjonalne wyposażenie pomocnicze,
sprzedawane oddzielnie)
Pomyśl o przechowaniu pudła i opakowania w magazynie do wykorzystania w przyszłości, kiedy wystąpi
potrzeba transportowania monitora. Założenie opakowania piankowego jest idealnym rozwiązaniem
zabezpieczenia monitora na czas transportu.
Produkt i akcesoria należy zawsze przechowywać z dala od małych dzieci.
6
Pierwsze kroki
Poznaj swój monitor
Widok z przodu
Widok z tyłu
1.
2.
3.
4.
Przyciski sterowania
Przycisk zasilania
Przycisk zwalniania
Porty wejściowe i wyjściowe
(różnią się w zależności od
modelu, patrz „Porty
wejściowe i wyjściowe“ na
stronie 8)
5. Gniazdo blokady Kensington
1
2
3
4
5
• Powyższy diagram może odbiegać od rzeczywistości, zależnie od zakupionego modelu urządzenia.
• Obraz może różnić się w zależności od produktu dostępnego w danym regionie.
Poznaj swój monitor
7
Porty wejściowe i wyjściowe
Dostępne porty wejściowe i wyjściowe mogą się różnić w zależności od zakupionego
modelu. Sprawdź dokument Dane techniczne na dostarczonej płycie CD, aby uzyskać
szczegółowe informacje.
Modele z wejściami HDMI
1. Gniazdo wtyczki zasilacza
2. Wejście liniowe audio
3. Gniazdo słuchawkowe
1
2 3 4
5
6
Modele z dwoma typami wejść i głośnikami
4. Gniazdo HDMI
5. Gniazdo DVI-D
6. Gniazdo D-Sub
1
2 3
5
6
Modele z dwoma typami wejść
1
8
Poznaj swój monitor
5
6
Jak zainstalować sprzęt monitora
• Jeśli komputer jest włączony, przed przystąpieniem do dalszych czynności należy wyłączyć go.
Nie przyłączać monitora do zasilania ani nie włączać go, dopóki w instrukcji nie wystąpi takie
zalecenie.
• Następujące ilustracje stanowią jedynie przykład. Dostępne wtyczki wejściowe i wyjściowe mogą się
różnić w zależności od zakupionego modelu.
1. Przyłączanie podstawy monitora.
Zachować ostrożność, aby nie doszło do uszkodzenia monitora. Położenie monitora powierzchnią
ekranu na zszywacz biurowy lub myszkę spowoduje pęknięcie szkła lub uszkodzenie podłoża ekranu
ciekłokrystalicznego unieważniając gwarancję. Przesuwanie monitora po powierzchni biurka spowoduje
zarysowanie lub uszkodzenie obramowania i elementów sterujących monitora.
Należy zabezpieczyć monitor i jego ekran
przygotowując pustą płaską przestrzeń na biurku i
umieszczając na niej coś miękkiego, na przykład
worek z opakowania monitora, jako podkładkę.
Ułożyć monitor ekranem zwróconym w dół na
płaskiej, czystej, miękkiej powierzchni.
Przymocować stojak monitora do podstawy
monitora w sposób przedstawiony na ilustracji, aż
zatrzaśnie się we właściwym położeniu.
Jeśli przekątna monitora wynosi 27 cali, aby
przymocować stojak i podstawę monitora, należy
postępować zgodnie z ilustracjami po prawej stronie.
Dokręć śrubę motylkową znajdującą się u dołu
podstawy monitora, tak jak to pokazano na ilustracji.
Ustawić końcówkę ramienia stojaka w
odpowiednim położeniu w stosunku do monitora, a
następnie pchnąć ją aż do zatrzaśnięcia i
zablokowania.
Jak zainstalować sprzęt monitora
9
Spróbować odciągnąć je od siebie, aby upewnić
się, czy zostały prawidłowo zaczepione.
Ostrożnie unieść monitor, obrócić go i postawić
stojakiem na płaskiej, równej powierzchni.
W celu zminimalizowania niepożądanych odbić światła
należy odpowiednio obrócić monitor i ustawić kąt
ekranu.
2. Podłączanie przewodów obrazu
komputera PC
Nie używaj równocześnie kabla DVI-D oraz kabla
D-Sub w tym samym komputerze PC. Jedynym
przypadkiem, kiedy można wykorzystać oba kable jest
sytuacja, kiedy zostaną one przyłączone do dwóch
różnych komputerów PC wyposażonych w odpowiednie
systemy wideo.
Podłączanie przewodu z wtyczką D-Sub
Podłącz wtyczkę przewodu D-Sub (po stronie bez
filtru ferrytowego) do gniazda wideo w monitorze.
Przyłącz drugą wtyczkę przewodu (po stronie z
filtrem ferrytowym) do gniazda wideo w
komputerze.
Dokręć palcami wszystkie śruby, aby zapobiec
przypadkowemu wypadnięciu wtyczek podczas
korzystania z urządzeń.
10
Jak zainstalować sprzęt monitora
-5O ~ +20O
Albo
Podłączanie przewodu z wtyczką DVI-D
Lub
Podłącz wtyczkę przewodu DVI-D (po stronie bez
filtru ferrytowego) do gniazda wideo w monitorze.
Przyłącz drugą wtyczkę przewodu (po stronie z
filtrem ferrytowym) do gniazda wideo w
komputerze.
Dokręć palcami wszystkie śruby, aby zapobiec
przypadkowemu wypadnięciu wtyczek podczas
korzystania z urządzeń.
Podłączanie przewodu z wtyczką HDMI
Lub
Podłącz wtyk kabla HDMI do portu HDMI w
monitorze. Podłącz drugi koniec przewodu do portu
HDMI urządzenia z wyjściem cyfrowym.
Jeśli dostępna jest więcej niż jedna metoda transmisji
wideo, przed podłączeniem warto rozważyć jakość
obrazu każdego kabla wideo.
- Lepsza jakość: HDMI / DVI-D
- Dobra jakość: D-Sub
Przewody obrazu dołączone do zestawu oraz układ
gniazd przedstawiony po prawej mogą wyglądać
inaczej na właściwym urządzeniu w zależności od
regionu, w którym zostało zakupione.
3. Podłączanie przewodu audio (modele z
głośnikami).
Połącz gniazdo z tyłu monitora (wejście liniowe)
oraz gniazdo wyjścia dźwięku komputera za
pomocą przewodu audio.
Słuchawki można podłączyć do gniazda
słuchawkowego, umieszczonego obok gniazda
Line In monitora.
Jak zainstalować sprzęt monitora
11
4. Przyłączanie kabla zasilającego do
monitora.
Przyłączyć jeden koniec kabla zasilającego do
gniazda oznaczonego napisem
Doprowadzenie zasilania, znajdującego się z tyłu
monitora. Jeszcze nie przyłączać drugiego końca
kabla do gniazdka zasilania sieciowego.
5. Przyłączenie i włączenie zasilania.
Włożyć drugi koniec kabla zasilającego do
gniazdka zasilania sieciowego i włączyć.
Obraz może różnić się w zależności od produktu
dostępnego w danym regionie.
Aby włączyć monitor, naciśnij przycisk zasilania
znajdujący się na monitorze.
Włącz także komputer oraz wykonaj instrukcje
podane w rozdziale „Jak wykorzystać maksimum
możliwości monitora BenQ“ na stronie 16, aby
zainstalować oprogramowanie monitora.
Aby wydłużyć okres użytkowania produktu, zalecamy
korzystanie z funkcji zarządzania energią komputera.
12
Jak zainstalować sprzęt monitora
Odłączanie stojaka podstawy
1. Przygotowanie monitora i
odpowiedniego miejsca.
Wyłączyć monitor oraz zasilanie przed
odłączeniem kabla zasilającego. Wyłączyć
komputer przed odłączeniem kabla sygnałowego
monitora.
Należy zabezpieczyć monitor i jego ekran
przygotowując pustą płaską przestrzeń na biurku i
umieszczając na niej coś miękkiego, na przykład
worek z opakowania monitora, jako podkładkę,
przed ułożeniem monitora ekranem zwróconym w
dół na tej czystej, płaskiej, miękkiej powierzchni.
Zachować ostrożność, aby nie doszło do uszkodzenia
monitora. Położenie monitora powierzchnią ekranu na
zszywacz biurowy lub myszkę spowoduje pęknięcie
szkła lub uszkodzenie podłoża ekranu
ciekłokrystalicznego unieważniając gwarancję.
Przesuwanie monitora po powierzchni biurka
spowoduje zarysowanie lub uszkodzenie obramowania
i elementów sterujących monitora.
2. Naciśnij zatrzaski blokujące w celu
odłączenia podstawy od stojaka
monitora.
Trzymając ramię stojaka monitora jedną ręką i
wciskając zatrzask blokady w dół drugą, odłącz
podstawę monitora od ramienia stojaka.
1
2
3
Jeśli przekątna monitora wynosi 27 cali, aby odczepić
podstawę monitora, należy postępować zgodnie z
ilustracją po prawej stronie. Odkręć śrubę motylkową
znajdującą się u dołu podstawy monitora i zdemontuj
podstawę monitora, tak jak pokazano to na ilustracji.
1
2
3
Jak zainstalować sprzęt monitora
13
3. Zdemontuj stojak monitora.
Wsunąć ostro zakończony przedmiot np. wkrętak
do otworu powyżej ramienia stojaka monitora, a
następnie wcisnąć nim przycisk zwalniania
wewnątrz otworu. Następnie ściągnij stojak do tyłu
z monitora.
1
2
Przycisk zwalniania
14
Jak zainstalować sprzęt monitora
Korzystanie z zestawu do montażu monitora (tylko
wybrane modele)
Na tylnej powierzchni monitora LCD znajduje się zamocowanie standardu VESA, wzór
100 mm, pozwalające zainstalować ścienny wspornik montażowy. Przed rozpoczęciem
instalacji zestawu do montażu monitora należy dokładnie przeczytać informacje
dotyczące środków ostrożności.
Środki ostrożności
• Zainstaluj monitor wraz z zestawem do montażu monitora na ścianie o płaskiej
powierzchni.
• Upewnij się, że materiał, z którego wykonana jest ściana, jest na tyle wytrzymały, że
utrzyma ciężar monitora.
• Wyłącz monitor oraz zasilanie przed odłączeniem kabli od monitora LCD.
1. Zdemontuj stojak monitora.
Ułóż wyświetlacz ekranem w dół na czystej i
miękkiej powierzchni.
Wsunąć ostro zakończony przedmiot np. wkrętak
do otworu powyżej ramienia stojaka monitora, a
następnie wcisnąć nim przycisk zwalniania
wewnątrz otworu. Następnie ściągnij stojak do tyłu
z monitora.
1
Przycisk
zwalniania
2
2. W celu zakończenia instalacji wykonuj
polecenia zamieszczone w instrukcji
ściennego wspornika montażowego.
Jak zainstalować sprzęt monitora
15
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Aby móc w pełni skorzystać z potencjału monitora LCD BenQ należy zainstalować
dedykowane oprogramowanie sterujące dla monitora LCD BenQ, zawarte na
dołączonym do monitora dysku CD-ROM.
Warunki podłączania i instalacji monitora LCD BenQ określą, jaki proces dalszej należy
wybrać, aby pomyślnie zainstalować sterowniki programowe monitora LCD BenQ.
Warunki te dotyczą używanej wersji systemu Microsoft Windows oraz faktu, czy
komputer, do którego podłączasz monitor jest nowym komputerem (bez
zainstalowanych sterowników monitora), czy też jest to komputer w którym wcześniej
zainstalowano i używano innej wersji oprogramowania dla poprzedniego monitora.
We wszystkich przypadkach ponowne uruchomienie komputera (po podłączeniu
monitora do komputera) spowoduje automatyczne wykrycie nowego (lub innego)
sprzętu przez system Windows i uruchomi Kreatora dodawania sprzętu.
Wykonuj polecenia kreatora, aż do momentu wyboru modelu monitora. Na tym etapie
kliknij przycisk Zdysku, włóż dysk CD-ROM monitora LCD BenQ i wybierz odpowiedni
model monitora. Dodatkowe informacje oraz szczegółowe instrukcje dotyczące
instalacji automatycznej (nowego urządzenia) lub aktualizacyjnej (istniejącego
urządzenia) można znaleźć w:
• „Instalacja monitora w nowym komputerze“ na stronie 17.
• „Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora“ na stronie 18.
• Jeśli do zalogowania do Twojego systemu Windows potrzebne są nazwa użytkownika i hasło, w celu
zainstalowania oprogramowania monitora musisz zalogować się jako Administrator lub członek grupy
Administratorów. Ponadto jeśli komputer podłączony jest do sieci z zabezpieczeniami dostępu,
ustawienia sieciowe mogą uniemożliwić Ci instalację oprogramowania w danym komputerze.
• Aby sprawdzić nazwę zakupionego modelu, zapoznaj się ze specyfikacją na etykiecie z tyłu monitora.
16
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Instalacja monitora w nowym komputerze
Ta instrukcja zawiera szczegółowy opis procedury wyboru i instalacji sterownika
monitora LCD BenQ w komputerze, w którym nie instalowano dotąd żadnych
sterowników monitora. Instrukcja ta dotyczy jedynie komputera, który nie był dotąd
używany i dla którego monitor LCD BenQ jest pierwszym podłączonym monitorem.
Jeśli podłączasz monitor LCD BenQ do funkcjonującego już komputera, do którego podłączony był inny
monitor (i w którym zainstalowano sterowniki do tego monitora), pomiń te instrukcje. Zamiast tego
wykonaj instrukcje „Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora“.
1. Wykonuj instrukcje z rozdziału „Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora
BenQ“ na stronie 16.
Po uruchomieniu systemu Windows nastąpi automatyczne wykrycie nowego monitora i
uruchomienie Kreatora dodawania sprzętu. Wykonuj polecenia kreatora, aż do momentu
pojawienia się opcji Zainstaluj sterowniki urządzenia.
2. Umieść dysk CD BenQ LCD Monitor w napędzie CD komputera.
3. Zaznacz opcję Wyszukaj najlepszy sterownik dla tego urządzenia i kliknij Dalej.
4. Zaznacz opcje napędów CD-ROM (odznacz wszystkie pozostałe) i kliknij Dalej.
5. Sprawdź, czy kreator wybrał właściwą nazwę dla monitora i kliknij przycisk Dalej.
6. Kliknij Zakończ.
7. Ponownie uruchom komputer.
Aby znaleźć odpowiednie pliki sterownika dla zakupionego modelu, zapoznaj się z poniższą tabelą.
Pliki sterownika
Odpowiednie modele
GW2260
GW2260 / GW2260E / GW2260M / GW2260HM
GW2460
GW2460 / GW2460HM
GW2760
GW2760 / GW2760HM
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
17
Rozwinięcie istniejącej instalacji monitora
Ta instrukcja zawiera szczegółowy opis procedury ręcznego aktualizowania
oprogramowania monitora w komputerze z systemem Microsoft Windows. Aktualnie
trwa testowanie pod kątem zgodności z systemami operacyjnymi Windows 8,
Windows 7 i Windows Vista.
Sterownik monitora LCD BenQ może znakomicie funkcjonować z innymi wersjami systemu Windows,
jednak w momencie jego napisania firma BenQ nie przeprowadziła jeszcze testów tego sterownika w
innych wersjach systemu Windows i nie może gwarantować jego poprawnego działania w tych
systemach.
Instalacja sterownika monitora wymaga wybrania pliku z informacjami (.inf) z dysku
CD-ROM monitora LCD BenQ, odpowiedniego dla podłączonego monitora i
umożliwiającego systemowi Windows zainstalowanie odpowiadającego mu sterownika
z dysku CD. Wystarczy jedynie dać systemowi wskazówkę. Windows posiada Kreatora
aktualizacji sterowników, który automatycznie prowadzi użytkownika przez proces
wyboru plików i instalacji.
Patrz:
• „Instalacja w środowisku systemów Windows 8 (tylko wybrane modele)“ na stronie 19.
• „Instalacja w środowisku systemów Windows 7“ na stronie 20.
• „Instalacja w środowisku systemów Windows Vista“ na stronie 21.
18
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Instalacja w środowisku systemów Windows 8
(tylko wybrane modele)
1. Otwórz Właściwości ekranu.
Aby otworzyć pasek Charm (Znaczek), przesuń kursor do dolnego prawego rogu ekranu
lub naciśnij klawisze Windows + C na klawiaturze. Przejdź kolejno do Ustawienia, Panel
sterowania, Urządzenia i drukarki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę
monitora.
Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz opcję Personalizuj, Ekran,
Urządzenia i drukarki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę monitora.
2. Z menu wybierz opcję Właściwości.
3. Kliknij kartę Sprzęt.
4. Kliknij pozycję Rodzajowy monitor PnP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
5. Kliknij zakładkę Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.
6. Umieść dysk CD BenQ LCD Monitor w napędzie CD komputera.
7. W oknie Aktualizuj sterownik wybierz opcję Przeglądaj komputer w
poszukiwaniu sterownika.
8. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do następującego folderu:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napędu CD-ROM).
Litera oznaczająca napęd CD-ROM może być inna w Twoim systemie, np. ‘D:’ lub ‘E:’ lub ‘F:’ itp.
9. Wybierz prawidłową nazwę folderu swojego monitora z podanej listy sterowników i
kliknij przycisk Dalej.
Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidłowego sterownika
monitora.
10. Kliknij Zamknij.
Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu aktualizacji
sterownika.
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
19
Instalacja w środowisku systemów Windows 7
1. Otwórz Właściwości ekranu.
Przejdź kolejno do Start, Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, Urządzenia i drukarki, a
następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę monitora.
Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz opcję Personalizuj, Ekran,
Urządzenia i drukarki, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę monitora.
2. Z menu wybierz opcję Właściwości.
3. Kliknij kartę Sprzęt.
4. Kliknij pozycję Rodzajowy monitor PnP, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
5. Kliknij zakładkę Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.
6. Umieść dysk CD BenQ LCD Monitor w napędzie CD komputera.
7. W oknie Aktualizuj sterownik wybierz opcję Przeglądaj komputer w
poszukiwaniu sterownika.
8. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do następującego folderu:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napędu CD-ROM).
Litera oznaczająca napęd CD-ROM może być inna w Twoim systemie, np. ‘D:’ lub ‘E:’ lub ‘F:’ itp.
9. Wybierz prawidłową nazwę folderu swojego monitora z podanej listy sterowników i
kliknij przycisk Dalej.
Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidłowego sterownika
monitora.
10. Kliknij Zamknij.
Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu aktualizacji
sterownika.
20
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
Instalacja w środowisku systemów Windows Vista
1. Otwórz Ustawienia wyświetlania.
Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszki i wybierz pozycję Spersonalizuj z menu
podręcznego.
Wybierz Ustawienia wyświetlania w oknie Spersonalizuj wygląd i dźwięki.
Zostanie wyświetlone okno Ustawienia wyświetlania.
2. Kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.
Zostanie wyświetlone okno Właściwości: Ogólny monitor PnP.
3. Kliknij kartę Monitor oraz przycisk Właściwości.
4. Kliknij Kontynuuj w wyświetlonym oknie monitu Kontrola konta użytkownika.
5. Kliknij zakładkę Sterownik i przycisk Aktualizuj sterownik.
6. Umieść dysk CD BenQ LCD Monitor w napędzie CD komputera.
7. W oknie Aktualizuj sterownik wybierz opcję Przeglądaj komputer w
poszukiwaniu sterownika.
8. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do następującego folderu:
d:\BenQ_LCD\Driver\ (gdzie d jest oznaczeniem litery dysku dla napędu CD-ROM).
Litera oznaczająca napęd CD-ROM może być inna w Twoim systemie, np. ‘D:’ lub ‘E:’ lub ‘F:’ itp.
9. Wybierz prawidłową nazwę folderu swojego monitora z podanej listy sterowników i
kliknij przycisk Dalej.
Spowoduje to skopiowanie i zainstalowanie w komputerze prawidłowego sterownika
monitora.
10. Kliknij Zamknij.
Może pojawić się monit o ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu aktualizacji
sterownika.
Jak wykorzystać maksimum możliwości monitora BenQ
21
Dostosowywanie ustawień monitora
Panel sterowania
1
2
Nr
22
Nazwa
Opis
1.
Przyciski
sterowania
2.
Przycisk zasilania Włącza lub wyłącza zasilanie.
Dostosowywanie ustawień monitora
Umożliwiają dostęp do funkcji i elementów menu
wyświetlanych na ekranie obok każdego przycisku.
Obsługa menu podstawowego
Dostęp do wszystkich menu OSD (ekranowych) można uzyskać za pomocą przycisków
sterowania. Z menu OSD można korzystać w celu dostosowywania wszystkich
ustawień monitora.
1
2
Picture Mode
Input
Volume
Menu
Exit
4
3
Picture Mode
Input
Volume
Menu
Exit
1. Naciśnij dowolny przycisk sterowania.
2. Wyświetlone zostanie menu przycisków skrótów. Trzy pierwsze elementy
sterowania to przyciski niestandardowe przeznaczone do funkcji szczególnych.
3. Aby przejść do menu głównego, wybierz Menu.
4. W menu głównym należy postępować zgodnie z ikonami znajdującymi się obok
przycisków sterowania, aby dokonać zmiany lub zatwierdzić wybór. Aby uzyskać
więcej szczegółowych informacji na temat opcji menu, zapoznaj się z rozdziałem
„Poruszanie się po menu głównym“ na stronie 27.
Dostosowywanie ustawień monitora
23
Nr
Menu OSD w
menu
przycisków
skrótów
Ikona
OSD w
menu
głównym
Funkcja
Przycisk
niestan. 1
• Klawisz jest domyślnym skrótem klawiszowym
Tryb obrazu. Aby zmienić ustawienia domyślne,
patrz „Dostosowanie przycisków skrótów“ na
stronie 25.
• Służy do przejścia w górę/zwiększenia wartości.
Przycisk
niestan. 2
• Klawisz jest domyślnym skrótem klawiszowym
Wejście. Aby zmienić ustawienia domyślne, patrz
„Dostosowanie przycisków skrótów“ na stronie
25.
• Służy do przejścia w dół/zmniejszenia wartości.
Przycisk
niestan. 3
/
• Ten klawisz jest także domyślnym klawiszem
skrótu do regulacji głośności (modele z
głośnikami) lub jasności (modele bez głośników).
Aby zmienić ustawienia domyślne, patrz
„Dostosowanie przycisków skrótów“ na stronie
25.
• Powoduje przejście do podmenu.
• Wybiera elementy menu.
Menu
• Uruchamia menu główne.
• Powraca do poprzedniego menu.
Zakończ
Wyjście z menu ekranowego.
• OSD = On Screen Display (menu ekranowe).
Przyciski skrótów działają tylko, gdy nie jest wyświetlane menu główne. Okienka przycisków skrótów
znikają po kilku sekundach braku aktywności.
• Aby odblokować elementy sterujące OSD, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk przez 10 sekund.
24
Dostosowywanie ustawień monitora
Optymalizacja obrazu
Najprostszym sposobem uzyskania optymalnego obrazu przy analogowym sygnale
wejściowym (złącze D-Sub), jest skorzystanie z funkcji Auto. dostosowanie. Przejdź
do opcji Wyśw. i Auto. dostosowanie, aby dostosować wyświetlany właśnie obraz do
ekranu.
Po podłączeniu do monitora cyfrowego sygnału wejściowego poprzez przewód cyfrowy (DVI lub HDMI),
przycisk Auto. dostosowanie oraz funkcja automatycznej regulacji zostaną wyłączone, ponieważ
monitor będzie automatycznie wyświetlać najlepszy możliwy obraz.
Wykorzystując funkcję przycisk Auto. dostosowanie należy upewnić się, czy karta graficzna komputera
została ustawiona na rozdzielczość matrycy monitora.
Jeżeli chcesz, zawsze możesz ręcznie dostosować ustawienia geometrii ekranu,
wykorzystując elementy menu dotyczące geometrii obrazu. BenQ dostarcza program
testu ekranowego, która pomaga w ustawieniu kolorów, skali szarości i gradientu
liniowego ekranu.
1. Uruchom program testowy auto.exe z płyty CD-ROM. Możesz również użyć innego,
dowolnego obrazu, takiego jak tapeta systemu operacyjnego. Jednak zalecamy
wykorzystanie pliku auto.exe. Po uruchomieniu auto.exe pojawi się wzór testowy.
2. Aby wyświetlić menu przycisków skrótów, naciśnij dowolny przycisk sterowania.
Aby przejść do menu głównego, wybierz Menu.
3. Przejdź do opcji Wyśw. i Auto. dostosowanie.
4. Jeśli pojawiają się pionowe zakłócenia (migotanie pionowych linii podobne do
efektu kurtyny), wybierz Szer. Pasma i reguluj monitor do momentu, gdy
zakłócenia znikną.
5. Jeśli pojawią się zakłócenia poziome, wybierz opcję Faza i reguluj monitor do
momentu, gdy zakłócenia znikną.
Dostosowanie przycisków skrótów
Trzy górne przyciski sterowania (nazywane także przyciskami niestandardowymi)
działają jako klawisze skrótów, oferując bezpośredni dostęp do wstępne
zdefiniowanych funkcji. Możesz zmienić ustawienie domyślne i nadać tym przyciskom
inne funkcje.
1. Naciśnij dowolny przycisk sterowania, aby wyświetlić menu przycisków skrótów i
naciśnij Menu, aby przejść do menu głównego.
2. Przejdź do opcji System.
3. Wybierz przycisk niestandardowy, który chcesz zmienić.
4. W podmenu wybierz funkcję, którą dany przycisk ma uruchamiać. Zostanie
wyświetlony komunikat informujący o zakończeniu konfiguracji.
Dostosowywanie ustawień monitora
25
Regulacja trybu wyświetlania
Aby wyświetlić obrazy o proporcjach innych niż 16:9 i rozmiarze innym niż rozmiar
panelu zakupionego modelu, możesz dostosować tryb wyświetlania monitora.
1. Naciśnij dowolny przycisk sterowania, aby wyświetlić menu przycisków skrótów i
naciśnij Menu, aby przejść do menu głównego.
2. Przejdź do opcji Obraz zaawan. i Tryb wyświetlania.
3. Wybierz odpowiedni tryb wyświetlania. Wprowadzone ustawienie obowiązuje
natychmiast.
Wybieranie właściwego trybu obrazu do czytania
Monitor oferuje tryb obrazu odpowiedni do czytania ebooków i dokumentów.
1. Naciśnij dowolny przycisk sterowania, aby wyświetlić menu przycisków skrótów i
naciśnij Menu, aby przejść do menu głównego.
2. Przejdź do opcji Obraz zaawan. i Tryb obrazu.
3. Wybierz opcję Czytanie. Wprowadzone ustawienie obowiązuje natychmiast.
26
Dostosowywanie ustawień monitora
Poruszanie się po menu głównym
Z menu OSD (On Screen Display) można korzystać w celu dostosowywania wszystkich
ustawień monitora. Naciśnij dowolny przycisk sterowania, aby wyświetlić menu
przycisków skrótów i naciśnij Menu, aby przejść do menu głównego. Szczegóły
znaleźć można w rozdziale „Obsługa menu podstawowego“ na stronie 23.
Dostępne opcje menu mogą się różnić w zależności od źródła sygnału wejściowego,
funkcji oraz ustawień. Dostępne opcje menu będą wyszarzone. Niedostępne przyciski
będą nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikną.
Języki menu OSD mogą różnić się w przypadku produktu dostarczanego w Twoim regionie, zapoznaj
się z tematem „Język“ na stronie 37 w punkcie System i Ustaw. OSD, aby uzyskać więcej
szczegółowych informacji.
Więcej informacji dotyczących każdego menu można znaleźć na następujących
stronach:
• „Menu Wyśw.“ na stronie 28
• „Menu Obraz“ na stronie 30
• „Menu Obraz zaawan.“ na stronie 32
• „Menu Audio“ na stronie 35
• „Menu System“ na stronie 36
Poruszanie się po menu głównym
27
Menu Wyśw.
Dostępne opcje menu mogą się różnić w zależności od źródła sygnału wejściowego,
funkcji oraz ustawień. Niedostępne opcje menu będą wyszarzone. Niedostępne
przyciski będą nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikną.
Mode: Standard
Display
Auto Adjustment
Picture
Input
Picture Advanced
H. Position
Audio
V. Position
System
Pixel Clock
50
Phase
1. Z menu przycisków skrótów wybierz Menu.
2. Aby wybrać opcję Wyśw., użyj przycisków
3. Aby przejść do podmenu, wybierz
lub
.
, a następnie użyj przycisku
lub
, aby wybrać element menu.
4. Aby wprowadzić zmiany, użyj przycisku
zatwierdzić wybór.
lub
5. Aby powrócić do poprzedniego menu, wybierz
6. Aby wyjść z menu, wybierz
Element
Auto.
dostosowanie
, albo naciśnij
, aby
.
.
Funkcja
Zakres
Automatycznie optymalizuje i dostosowuje
ustawienia ekranu.
Nie dotyczy to cyfrowego sygnału wejściowego.
28
Wejście
To ustawienie należy wykorzystywać do zmiany
sygnału wejściowego odpowiedniego dla typu
stosowanego złącza kabla sygnału wizji.
• D-Sub
• DVI
• HDMI (dla
modelów z
gniazdami
HDMI)
Ustaw. poz.
Dostosowuje położenie obrazu ekranu w poziomie.
0 do 100
Poruszanie się po menu głównym
Element
Funkcja
Zakres
Ustaw. pion.
Dostosowuje położenie obrazu ekranu w pionie.
0 do 100
Szer. Pasma
0 do 100
Dostosuj częstotliwość taktowania zegara obrazu,
aby zapewnić synchronizację z analogowym
sygnałem wejściowym wizji.
Patrz również: „Optymalizacja obrazu“ na stronie 25.
Nie dotyczy to cyfrowego sygnału wejściowego.
Faza
Dostosuj fazę taktowania zegara obrazu, aby
0 do 63
zapewnić synchronizację z analogowym sygnałem
wejściowym wizji.
Patrz również: „Optymalizacja obrazu“ na stronie 25.
Nie dotyczy to cyfrowego sygnału wejściowego.
Poruszanie się po menu głównym
29
Menu Obraz
Dostępne opcje menu mogą się różnić w zależności od źródła sygnału wejściowego,
funkcji oraz ustawień. Dostępne opcje menu będą wyszarzone. Niedostępne przyciski
będą nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikną.
Mode: Standard
Display
Brightness
Normal
Picture
Contrast
Bluish
Picture Advanced
Sharpness
Reddish
Audio
Gamma
User Define
System
Color Temperature
R
50 B
G
100 100 100
Hue
Saturation
Reset Color
1. Z menu przycisków skrótów wybierz Menu.
2. Aby wybrać opcję Obraz, użyj przycisków
3. Aby przejść do podmenu, wybierz
lub
.
, a następnie użyj przycisku
lub
, aby wybrać element menu.
4. Aby wprowadzić zmiany, użyj przycisku
zatwierdzić wybór.
lub
5. Aby powrócić do poprzedniego menu, wybierz
6. Aby wyjść z menu, wybierz
Element
30
, albo naciśnij
, aby
.
.
Funkcja
Zakres
Jasność
Dostosowuje równowagę jasnych i ciemnych odcieni.
0 do 100
Kontrast
Dostosowuje wielkość różnicy pomiędzy ciemnymi i
jasnymi miejscami.
0 do 100
Ostrość
Dostosowuje czystość i widoczność krawędzi obiektów 1 do 10
obrazu.
Gamma
Reguluje sygnał luminancji. Wartość domyślna to 3
(standardowa wartość dla systemu Windows).
Poruszanie się po menu głównym
•
•
•
•
•
1
2
3
4
5
Element
Temp.
barwowa
Funkcja
Normalny
Zakres
Umożliwia oglądanie obrazu wideo lub
fotografii, wyświetlanych w naturalnych
kolorach. Jest to domyślne, fabryczne
ustawienie koloru.
Niebieskawy Powoduje zastosowanie chłodnego
zabarwienia obrazu i jest fabrycznym
wstępnie ustalonym ustawieniem
standardu białego koloru dla
komputerów PC.
Czerwonawy Powoduje zastosowanie ciepłego
zabarwienia obrazu i jest fabrycznym
wstępnie ustalonym ustawieniem
standardu białego koloru dla papieru
gazetowego.
Zdef. użytk.
Można dostosowywać mieszanie
• R (0 do 100)
czerwowego, zielonego i niebieskiego
• G (0 do 100)
koloru podstawowego w celu
• B (0 do 100)
wprowadzania zmian zabarwienia
kolorów obrazu. Przejdź do kolejno
następujących po sobie menu
R (czerwony), G (zielony) i
B (niebieski), aby zmienić ustawienia.
Zmniejszanie wartości dla jednego lub
więcej kolorów będzie powodować
zmniejszenie odpowiadającego ich
wpływu na zabarwienie kolorów obrazu.
Na przykład, w miarę zmniejszania
poziomu koloru Niebieski obraz będzie
nabierał stopniowo zabarwienia
zółtawego. Gdy jest zmniejszany
poziom zieleni, zabarwienie obrazu
będzie stawać się purpurowe.
Barwa
Regulacja stopnia odbioru kolorów.
0 do 100
Saturacja
Regulacja stopnia czystości kolorów.
0 do 100
Resetować Resetuje niestandardowe ustawienia kolorów na
kolor
domyślne wartości fabryczne.
AMA
• TAK
• NIE
Poprawia czas reakcji panelu LCD dla odcieni szarości. • WYŁĄCZ.
• Wysoka
• Premium
Poruszanie się po menu głównym
31
Menu Obraz zaawan.
Dostępne opcje menu mogą się różnić w zależności od źródła sygnału wejściowego,
funkcji oraz ustawień. Dostępne opcje menu będą wyszarzone. Niedostępne przyciski
będą nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikną.
Mode: Standard
Display
Picture Mode
Standard
Picture
Senseye Demo
Movie
Picture Advanced
Dynamic Contrast
Game
Audio
Overscan
Photo
System
Display Mode
sRGB
Color Format
Reading
HDMI RGB PC Range
Eco
User
1. Z menu przycisków skrótów wybierz Menu.
2. Aby wybrać opcję Obraz zaawan., użyj przycisków
3. Aby przejść do podmenu, wybierz
lub
.
, a następnie użyj przycisku
lub
, aby wybrać element menu.
4. Aby wprowadzić zmiany, użyj przycisku
zatwierdzić wybór.
lub
5. Aby powrócić do poprzedniego menu, wybierz
6. Aby wyjść z menu, wybierz
Element
Tryb obrazu
32
, albo naciśnij
.
.
Funkcja
Wybierz taki tryb obrazu, który najlepiej odpowiada
obrazom wyświetlanym na ekranie.
Standard
Dla podstawowych aplikacji komputera PC.
Film
Dla oglądania filmów wideo.
Gry
Do grania w gry wideo.
Zdjęcie
Dla oglądania obrazów nieruchomych.
sRGB
Dla lepszej reprezentacji dopasowania
kolorów w przypadku takich urządzeń
peryferyjnych, jak drukarki, kamery cyfrowe,
itd.
Czytanie
Do czytania ebooków lub dokumentów.
Poruszanie się po menu głównym
, aby
Zakres
Element
Demo
Funkcja
Zakres
Eko
Pozwala na zaoszczędzenie energii,
obniżając zużycie prądu przez
zastosowanie minimalnej jasności w
odniesieniu do wszystkich działających
programów.
Użytk.
Stosuje kombinację ustawień obrazu
zdefiniowaną przez użytkownika.
Wyświetla podgląd obrazów ekranu w wybranym trybie
• WŁĄCZONY
spośród opcji Tryb obrazu. Ekran zostanie podzielony na • WYŁĄCZ.
dwa okienka: w lewym okienku będzie wyświetlany obraz
w trybie Standard, natomiast prawe okienko będzie
przedstawiać obrazy w określonym trybie.
Dynamiczny Ta funkcja umożliwia automatyczne rozpoznanie
kontrast
rozłożenia barw w sygnale źródłowym i optymalne
dostosowanie kontrastu do tego sygnału.
0 do 5
Overscan
• WŁĄCZONY
• WYŁĄCZ.
Nieznacznie powiększa obraz wejściowy. Ta funkcja
pozwala ukryć nieprzyjemny efekt zakłóceń na
krawędziach obrazu, jeśli takie występują.
Funkcja dostępna wyłącznie wtedy, gdy źródłem sygnału jest
HDMI lub D-Sub (sygnał VGA przekonwertowany z
Component).
Tryb
Dzięki tej funkcji obraz o proporcjach innych niż 16:9 jest
wyświetlania wyświetlany bez zniekształceń geometrycznych.
Dostępność opcji w Tryb wyświetlania zależy od
wykorzystywanego źródła sygnału wejściowego.
Fabryczne wstępnie ustalone opcje Trybu wyświetlania zależą
od wybranego Trybu obrazu. W razie potrzeby zmień
ustawienie.
Pełny
Skalowanie obrazu wejściowego tak, że
całkowicie wypełnia ekran. Doskonałe
ustawienie do obrazu o proporcjach 16:9.
Format
obrazu
Obraz wejściowy jest wyświetlany bez
zniekształceń geometrycznych i wypełnia
maksymalny obszar ekranu.
Poruszanie się po menu głównym
33
Element
Format
koloru
Funkcja
Zakres
Określa przestrzeń kolorów (RGB lub YUV) w oparciu o
następujące wykryte sygnały wideo:
Konieczne może być ręczne ustawienie Formatu koloru, jeżeli
kolory widoczne na monitorze nie są wyświetlane prawidłowo.
Jeśli źródłem sygnału jest HDMI, nie można wybrać formatu
koloru. Innymi słowy, Format koloru jest ustawiany
automatycznie, w zależności od wejściowego sygnału wideo.
Zakres
kolorów
HDMI RGB
PC (dla
modelów z
gniazdami
HDMI)
34
RGB
• Dla źródła sygnału D-Sub (VGA) z
komputera.
• Dla źródła sygnału DVI.
YUV
Dla źródła sygnału D-Sub (Sygnał VGA
przekonwertowany z Component) z
urządzenia wideo:
Określa zakres skali kolorów. Wybierz opcję, która
odpowiada ustawieniu zakresu RGB podłączonego
urządzenia HDMI.
Poruszanie się po menu głównym
• RGB (0 do
255)
• RGB (16 do
235)
Menu Audio
Dostępne opcje menu mogą się różnić w zależności od źródła sygnału wejściowego,
funkcji oraz ustawień. Dostępne opcje menu będą wyszarzone. Niedostępne przyciski
będą nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikną.
Mode: Standard
Display
Volume
Picture
Mute
Picture Advanced
Audio Select
92
Audio
System
1. Z menu przycisków skrótów wybierz Menu.
2. Aby wybrać opcję Audio, użyj przycisków
3. Aby przejść do podmenu, wybierz
lub
.
, a następnie użyj przycisku
lub
, aby wybrać element menu.
4. Aby wprowadzić zmiany, użyj przycisku
zatwierdzić wybór.
lub
5. Aby powrócić do poprzedniego menu, wybierz
6. Aby wyjść z menu, wybierz
Element
, albo naciśnij
, aby
.
.
Funkcja
Zakres
Głośność
Regulacja głośności.
0 do 100
Wycisz
Wycisza sygnał wejściowy dźwięku.
• WŁĄCZONY
• WYŁĄCZ.
Wybór dźwięku Umożliwia ręczny wybór źródła dźwięku przez • Komp. PC
(w przypadku
użytkownika lub automatyczny.
• Dźwi. HDMI
modelów z więcej
• Auto. Detekcja
niż 2 źródłami
audio)
Poruszanie się po menu głównym
35
Menu System
Dostępne opcje menu mogą się różnić w zależności od źródła sygnału wejściowego,
funkcji oraz ustawień. Dostępne opcje menu będą wyszarzone. Niedostępne przyciski
będą nieaktywne, a odpowiednie ikony menu ekranowego znikną.
Mode: Standard
Display
OSD Settings
Language
5 Sec.
Picture
Custom Key 1
Display Time
10 Sec.
Picture Advanced
Custom Key 2
OSD Lock
15 Sec.
Audio
Custom Key 3
20 Sec.
System
DDC/CI
25 Sec.
HDMI Auto Switch
30 Sec.
Auto Power Off
Resolution Notice
1. Z menu przycisków skrótów wybierz Menu.
2. Aby wybrać opcję System, użyj przycisków
3. Aby przejść do podmenu, wybierz
lub
.
, a następnie użyj przycisku
lub
, aby wybrać element menu.
4. Aby wprowadzić zmiany, użyj przycisku
zatwierdzić wybór.
lub
5. Aby powrócić do poprzedniego menu, wybierz
6. Aby wyjść z menu, wybierz
36
Poruszanie się po menu głównym
.
, albo naciśnij
.
, aby
Element
Ustaw.
OSD
Funkcja
Język
Zakres
Umożliwia ustawienie języka wyświetlania • English
menu OSD.
• Français
• Deutsch
Opcje językowe wyświetlane w danym menu
• Italiano
OSD mogą różnić się od opcji
przedstawionych w kolumnie z prawej strony • Español
w zależności od produktu dostarczanego do
• Polski
danego regionu.
• Česky
• Magyar
• SiCG/BiH/CRO
• Română
• Nederlands
• Русский
• Svenska
• Português
• 日本語
• 繁體中文
• 简体中文
Czas
wyświetl
ania
Dostosowuje czas wyświetlania menu
OSD.
•
•
•
•
•
•
5 sek.
10 sek.
15 sek.
20 sek.
25 sek.
30 sek.
Blokada
OSD
Zapobiega przypadkowym zmianom
wszystkich ustawień monitora. Kiedy ta
funkcja jest aktywna, zostaje wyłączone
operowanie elementami sterowania OSD
oraz przyciskami skrótów.
• TAK
• NIE
Aby odblokować elementy sterujące OSD,
naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk przez
10 sekund.
Poruszanie się po menu głównym
37
Element
Funkcja
Zakres
Przycisk
niestan. 1
Ustawianie funkcji, do których dostęp uzyskuje się za
pomocą przycisku niestandardowego 1.
Przycisk
niestan. 2
Ustawianie funkcji, do których dostęp uzyskuje się za
pomocą przycisku niestandardowego 2.
Przycisk
niestan. 3
Ustawianie funkcji, do których dostęp uzyskuje się za
pomocą przycisku niestandardowego 3.
• Tryb obrazu
• Tryb
wyświetlania
• Jasność
• Kontrast
• Auto.
dostosowanie
• Głośność
• Wycisz
• Wejście
DDC/CI
Umożliwia ustawianie parametrów pracy monitora za
pomocą oprogramowania w komputerze.
• WŁĄCZONY
• WYŁĄCZ.
Interfejs DDC/CI (Display Data Channel/Command
Interface) został opracowany przez konsorcjum Video
Electronics Standards Association (VESA). Dzięki
interfejsowi DDC/CI parametry pracy monitora można
przesyłać do oprogramowania komputera i przeprowadzać
zdalną diagnostykę.
38
Auto. przeł.
HDMI
(dla
modelów z
gniazdami
HDMI)
Po włączeniu tej funkcji, gniazdo HDMI zostanie
zawarte w trybie automatycznego wyboru sygnału. W
innych przypadkach gniazdo HDMI można wybrać
wyłącznie za pomocą klawisza wyboru źródła lub
klawisza skrótu.
• WŁĄCZONY
• WYŁĄCZ.
Autom.
wył.
Zasilania
Umożliwia ustawienie czasu automatycznego
wyłączenia monitora w trybie oszczędzania energii.
•
•
•
•
Powiad. o
rozdz.
Ustawienie wyświetlania powiadomienia o zalecanej
rozdzielczości w przypadku wykrycia nowego źródła
sygnału przez monitor.
• WŁĄCZONY
• WYŁĄCZ.
Informacja
Wyświetla informację o bieżących ustawieniach
właściwości monitora.
• Wejście
• Akt. rozd.
• Opt. rozd.
(najlepsza dla
monitorów)
• Nazwa
modelu
Reset.
wszyst.
Resetuje wszystkie ustawienia trybów, kolorów i
geometrii na domyślne wartości fabryczne.
• TAK
• NIE
Poruszanie się po menu głównym
WYŁĄCZ.
10 min
20 min
30 min
Rozwiązywanie problemów
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Obraz jest rozmyty.
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze „Zmiana rozdzielczości
ekranu“ na dysku CD, i wybierz poprawną rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i
wprowadź zmiany zgodne z zaleceniami.
Jak użyłeś kabla przedłużenia VGA?
Podczas testu odłącz kabel przedłużenia. Czy teraz obraz jest ostry? Jeśli nie,
zoptymalizuj obraz wykonując zalecenia zawarte w punkcie „Zmiana częstotliwości
odświeżania ekranu“, do którego prowadzi łącze „Zmiana rozdzielczości ekranu“.
Zwykle obraz jest nieostry z powodu strat przewodzenia kabli przedłużenia. Możesz
ograniczyć te straty stosując kabel przedłużenia o lepszej jakości przewodzenia lub z
wbudowanym wzmacniaczem sygnału.
Czy obraz staje się nieostry przy rozdzielczościach niższych od standardowej
(maksymalnej)?
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze „Zmiana rozdzielczości
ekranu“ na dysku CD. Wybierz rozdzielczość standardową.
Widoczne są błędy pikseli.
Jeden lub kilka pikseli są zawsze czarne, jeden lub kilka pikseli są zawsze białe, jeden
lub kilka pikseli są zawsze czerwone, zielone, niebieskie lub innego koloru.
• Oczyść ekran LCD.
• Kilkakrotnie włącz-wyłącz zasilanie.
• Są to piksele, które są zawsze jasne lub ciemne; jest to naturalna wada,
charakterystyczna dla technologii LCD.
Obraz ma nieodpowiedni kolor.
Wydaje się być zbyt żółty, niebieski lub różowy.
Przejdź do opcji Obraz i Resetować kolor, następnie wybierz opcję TAK, aby
zresetować ustawienia kolorów na domyślne wartości fabryczne.
Jeśli obraz nadal nie wygląda poprawnie i menu ekranowe OSD również ma
nieodpowiedni kolor, oznacza to, że w sygnale brakuje jednego z trzech kolorów
podstawowych. Sprawdź złącza kabli sygnałowych. Jeśli któryś z wtyków jest
uszkodzony lub odłamany skontaktuj sie ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
Rozwiązywanie problemów
39
Nie widać żadnego obrazu.
Czy dioda na monitorze świeci się na zielono?
Jeśli dioda LED na monitorze świeci się na zielono i na ekranie widoczny jest
komunikat Poza Zasięgiem, oznacza to, że używasz trybu wyświetlania nie
obsługiwanego przez monitor - zmień ustawienia na jedne z obsługiwanych trybów.
Przeczytaj paragraf „Wstępnie ustawione tryby wyświetlania“, do którego prowadzi
łącze „Zmiana rozdzielczości ekranu“.
Na ekranie jest widoczny nikły cień pochodzący od wyświetlanego nieruchomego
obrazu.
• Uaktywnij funkcję zarządzania energią, aby umożliwić komputerowi i monitorowi
przechodzenie do trybu „uśpienia“ z niskim zużyciem energii, kiedy nie są aktywnie
wykorzystywane.
• Używaj wygaszacza ekranu, aby zapobiegać występowaniu retencji obrazu.
Czy dioda na monitorze świeci się na pomarańczowo?
Jeśli dioda LED na ekranie świeci się na pomarańczowo, aktywny jest tryb
oszczędzania energii. Wciśnij dowolny przycisk klawiatury komputera lub porusz
myszką. Jeśli to nie pomoże, sprawdź łącza kabla sygnałowego. Jeśli któryś z wtyków
jest uszkodzony lub odłamany skontaktuj sie ze sprzedawcą, aby uzyskać pomoc.
Czy dioda na monitorze wcale się nie świeci?
Sprawdź gniazdko zasilania, zewnętrze źródło zasilania i przełącznik zasilania.
Obraz jest zniekształcony, błyska lub migocze.
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze „Zmiana rozdzielczości
ekranu“ na dysku CD, następnie wybierz poprawną rozdzielczość, częstotliwość
odświeżania i wprowadź zmiany zgodne z zaleceniami.
Monitor działa w jego własnej, niezmienionej rozdzielczości, ale obraz jest wciąż
zniekształcony.
Obrazy z różnych źródeł sygnału mogą być zniekształcone lub rozciągnięte przy
ustawieniu własnej rozdzielczości monitora. Żeby obraz z każdego źródła sygnału był
wyświetlany w sposób optymalny, można ustawić odpowiednie proporcje tych źródeł
za pomocą funkcji Tryb wyświetlania. Szczegółowe informacje można znaleźć w
części „Tryb wyświetlania“ na stronie 33.
Obraz jest przesunięty w jednym kierunku.
Zapoznaj się z instrukcjami, do których prowadzi łącze „Zmiana rozdzielczości
ekranu“ na dysku CD, i wybierz poprawną rozdzielczość, częstotliwość odświeżania i
wprowadź zmiany zgodne z zaleceniami.
40
Rozwiązywanie problemów
Nie są dostępne elementy sterujące OSD.
Aby odblokować elementy sterowania OSD, kiedy menu OSD jest zablokowane,
naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk przez 10 sekund.
Z podłączonych głośników zewnętrznych nie dochodzi dźwięk (modele z głośnikami):
• Odłącz słuchawki (jeżeli są podłączone do monitora).
• Sprawdź, czy wyjście liniowe jest prawidłowo podłączone.
• Jeżeli zewnętrzne głośniki są zasilanie z portu USB, sprawdź poprawność połączeń
USB.
• Zwiększ głośność (może być wyciszona lub zbyt niska) głośników zewnętrznych.
Potrzebujesz więcej pomocy?
Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane po wypróbowaniu metod zawartych w
podręczniku, skontaktuj sie ze sprzedawcą lub prześlij do nas e-mail na adres:
Support@BenQ.com.
Rozwiązywanie problemów
41
Download PDF