Gebruikershandleiding - Roland Central Europe

Gebruikershandleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland CUBE-30X gitaarversterker.
Lees eerst de volgende onderdelen, voordat dit apparaat wordt gebruikt.
•BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (pagina 2)
•HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN (pagina 3-5)
•BELANGRIJKE OPMERKINGEN (pagina 5)
Daarnaast, om verzekerd te zijn dat u een goed beeld heeft van alles wat bij het
apparaat is meegeleverd en mogelijk is, moet de gebruikershandleiding helemaal
gelezen worden. Bewaar de handleiding om deze te kunnen raadplegen.
Hoofdkenmerken
• 30-watt vermogen, hoge prestaties, DSP gitaar versterker met ingebouwde 25 cm
(10 inch) speaker.
• Biedt negen verschillende COSM versterker soorten
Inbegrepen versterkers: JC CLEAN, ACOUSTIC, BLACK PANEL,
BRITISH COMBO, TWEED, CLASSIC STACK,
METAL STACK, R-FIER STACK en DYNA AMP
Composite Object Sound Modeling (COSM) is Roland’s innovatieve en krachtige
geluidsvorming technologie. COSM analyseert de vele factoren die het originele
geluid maken, zoals elektrische karakteristieken en afmetingen van het origineel,
en produceert dan een digitaal model dat hetzelfde geluid kan maken.
• Kanalen kunnen tussen CLEAN en LEAD worden geschakeld. Kanaal wisseling
kan via een optionele voetschakelaar worden gedaan.
• De CUBE-30X is uitgerust met Roland’s Power Squeezer functie. Deze functie
maakt het mogelijk om met één knop het maximale vermogen van dertig watt naar
twee watt te verminderen. Wanneer ingeschakeld, zal de Power Squeezer een
distortion van een warmlopende buizenversterker met daardoor een professioneel
geluid produceren, onafhankelijk van het volume, maar met een twee watt
vermogen is dit makkelijk te overzien.
• Tevens is en stemfunctie inbegrepen. Met deze functie kunt u uw gitaar stemmen,
wanneer het instrument op de CUBE-30X is aangesloten.
• Bevat een logisch instelbare 3-bands equalizer (Bass/Middle/Treble).
• De meegeleverde EFX bevat vier digitale effectsoorten: Chorus, Flanger, Phaser en
Tremolo. Een voetschakelaar (optioneel) kan worden gebruikt om de EFX
schakelaar aan en uit te schakelen.
• Gescheiden Delay en Reverb effecten zijn naast de EFX bijgevoegd.
• Uitgerust met RECORDING OUT ingang; handig bij het opnemen en te gebruiken
als koptelefoon uitgang.
• De versterker is uitgerust met een externe ingang, wat handig is voor het oefenen.
Gebruik deze om samen met CD spelers en MP3 spelers te spelen.
Copyright © 2006 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming
van ROLAND CORPORATION op enigerlei wijze gereproduceerd worden.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE
ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN
KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND
PERSONEEL OVER
Het symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd,
'gevaarlijk voltage' binnenin het apparaat, dat krachtig
genoeg kan zijn om een elektrische schok bij personen te
veroorzaken.
Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de
aanwezigheid
van
belangrijke
bedieningsen
onderhoudsinstructies.
INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING – Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden,
inclusief de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen serieus.
Volg alle instructies.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Maak dit apparaat alleen met een droge doek schoon.
De ventilatie openingen mogen niet geblokkeerd worden.
Installeer in overeenstemming met de instructies van de
fabrikant.
Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen,
zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere
apparaten (inclusief versterkers), die warmte produceren.
Bescherm het netsnoer, zodat er niet overheen gelopen kan
worden. Zorg dat het snoer, in het bijzonder bij de stekkers,
stopcontactdozen en op het punt, waar zij uit het apparaat
komen, niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde
aanhangsels of accessoires.
11. Gebruik het apparaat met een door de fabrikant
gespecificeerde of bij het apparaat
geleverde kar, standaard, statief, console
of tafel. Voorzichtigheid is geboden
tijdens het verplaatsen van de kar/
apparaat combinatie, zodat deze niet kan
omvallen en daardoor stuk gaat.
12. Tijdens onweer of wanneer het apparaat
gedurende een langere periode niet gebruikt zal worden,
haalt u de stekker uit het stopcontact.
13. Laat al het onderhoud aan erkend onderhoudspersoneel
over. Onderhoud is vereist, wanneer het apparaat op
enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer
of de stekker beschadigd is, er vloeistof of objecten in het
apparaat terecht zijn gekomen, als het apparaat aan regen
of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert
of is gevallen.
USING THE UNIT SAFELY
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
001
009008a
• Voordat u het apparaat in gebruik neemt, leest u
onderstaande instructies en de gebruikershandleiding.
• Zorg dat u het apparaat zodanig plaatst dat het
waterpas staat en stabiel zal blijven. Plaats het
nooit op standaards die kunnen wiebelen of op
hellende oppervlakken.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
002a
• Maak het apparaat niet open, en voer geen interne
modificaties uit.
..........................................................................................................
003
• Tracht het apparaat niet te repareren, of onderdelen in het apparaat te vervangen (behalve
wanneer daartoe specifieke instructies in de
handleiding staan.) Ga voor alle onderhoud naar uw
handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum,
of een erkende Roland distributeur, die u op de ‘Informatie’ pagina kunt vinden.
..........................................................................................................
004
• Gebruik, of berg het apparaat nooit op, op
plaatsen die:
• aan extreme temperaturen onderhevig zijn
(bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een
afgesloten voertuig, dichtbij een warmtekanaal
of bovenop warmte genererende apparatuur of die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes of
natte vloeren hebben of die
• aan regen worden blootgesteld of die
• stoffig zijn of die
• aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn.
..........................................................................................................
• Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact
van het in de gebruikershandleiding of op het
apparaat vermelde type.
..........................................................................................................
• Buig of draai het netsnoer niet overmatig, en plaats er
geen zware objecten bovenop. Hierdoor kan het snoer
beschadigen, waardoor afgebroken elementen en
kortsluiting geproduceerd kan worden. Beschadigde
snoeren betekenen een risico op brand en schokken!
..........................................................................................................
010
• Dit apparaat, op zichzelf staand of in combinatie
met een versterker en koptelefoon of luidsprekers,
kan geluidsniveaus produceren die in staat zijn
permanent gehoorsverlies te veroorzaken. Werk nooit
lange tijd achter elkaar op een hoog of oncomfortabel
volumeniveau. Wanneer u een bepaalde mate van
gehoorsverlies of een piep in de oren bemerkt, moet u het
apparaat direct uitzetten en een oorarts consulteren.
..........................................................................................................
011
• Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar
materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen
(water, frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen.
..........................................................................................................
3
WAARSCHUWING
013
• Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het
stopcontact en breng het apparaat voor
onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkend Roland
distributeur, te vinden op de “Informatie” pagina, indien:
• Het netsnoer of de stekker is beschadigd, of
• Er rook of een ongewone geur optreedt
• Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht zijn
gekomen, of
• Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op andere
wijze nat is geworden), of
• Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren of
een duidelijke verandering in werking laat zien.
..........................................................................................................
014
• In huishoudens met kleine kinderen moet een
volwassene toezicht houden, totdat het kind in
staat is de regels die essentieel zijn voor een
veilige bediening van het apparaat op te volgen.
..........................................................................................................
014
• Bescherm het apparaat tegen zware schokken.
(Laat het niet vallen!)
..........................................................................................................
015
• Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een
stopcontact, waar een buitensporig aantal andere
apparaten gebruik van maakt. Wees in het
bijzonder voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren
– de totale hoeveelheid stroom die door alle aangesloten
apparaten wordt gebruikt, mag nooit de stroom classificatie (watts/ampères) van het verlengsnoer
overschrijden. Door overmatige ladingen kan de isolatie
van het snoer verhit raken, en uiteindelijk smelten.
..........................................................................................................
016
• Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat
gebruiken, neemt u contact op met uw verkoper,
het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of
een erkend Roland distributeur. Deze zijn te vinden op
de ‘Informatie’ pagina.
WAARSCHUWING
Plaatsing
351
• Het gebruik van dit apparaat in de nabijheid van
versterkers (of andere apparatuur, die grote stroom transformatoren bevat) kan tot een brom leiden. Om dit
probleem op te heffen, verandert u de richting van dit
apparaat of zet het verder van de storingsbron weg.
• Ruis kan geproduceerd worden, wanneer draadloze
communicatie apparaten, zoals mobiele telefoons, in de
buurt van dit apparaat worden gebruikt. Dit soort ruis
kan optreden tijdens bellen of gebeld worden of tijdens
het converseren. Als u dit soort problemen ondervindt,
moet u de draadloze apparaten op meer afstand van dit
apparaat plaatsen of deze uitzetten.
• Stel dit apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het
niet bij apparaten, die warmte verspreiden, laat het niet in
een afgesloten voertuig achter, en stel het niet aan extreme
temperaturen bloot. Laat lichtbronnen die normaal dicht
in de buurt van het apparaat gebruikt worden (bijv. pianoverlichting) en spotjes niet langdurig op hetzelfde deel
van het apparaat schijnen. Door overmatige hitte kan het
apparaat vervormd raken of verkleuren.
• Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt
verplaatst, waar de temperatuur en/of vochtigheid
verschilt van de vorige locatie, kunnen binnen het
apparaat waterdruppels (condensatie) gevormd worden.
Als u het apparaat in deze staat gebruikt, kunnen schade
of storingen ontstaan. Voordat u het apparaat op de
nieuwe locatie gaat gebruiken, laat u het enige uren acclimatiseren, totdat de condensatie volledig is verdampt.
• Laat niet lange tijd rubber, vinyl of soortgelijke materialen
op het apparaat liggen. Zulke voorwerpen kunnen de
afwerkingslaag van het apparaat doen verkleuren of op
andere wijze beschadigen.
• Plak geen stickers, plakplaatjes of soortgelijke materialen
op dit instrument. Het weer verwijderen ervan kan de
afwerkingslaag beschadigen.
• De rubberen voetjes kunnen, afhankelijk van het materiaal
en de temperatuur van waar het apparaat op staat,
verkleuren of de ondergrond beschadigen.
Om dit te voorkomen kunt u een stukje vilt of stof onder
het apparaat plaatsen. Pas op, dat de versterker niet
plotseling wegglijdt of verplaatst.
..........................................................................................................
VOORZICHTIG
026
• Plaats niets wat water bevat (zoals een
bloemenvaas) op dit apparaat. Gebruik ook geen
insecticides, parfum, alcohol, nagellak, spuitbussen in de buurt van deze versterker. Haal gemorste
vloeistof direct met een droge, zachte doek weg.
..........................................................................................................
101a
• Het apparaat dient op een zodanige wijze
geplaatst te worden, dat er voldoende ventilatieruimte beschikbaar is.
..........................................................................................................
102a
• Wanneer de stekker in het stopcontact, of in dit
apparaat word gestoken, of eruit wordt gehaald,
houdt u deze altijd bij de stekker zelf vast.
..........................................................................................................
103a
• Haal de adapter regelmatig uit het stopcontact, en
maak deze met een droge doek schoon om stof en
andere opeenhopingen te verwijderen. Verwijder
de adapter ook uit het stopcontact, wanneer u het
apparaat langere tijd niet zult gebruiken. Ophoping van
stof tussen de stekker en het stopcontact kan tot verminderde isolatie leiden en brand veroorzaken.
4
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG
104
109a
• Probeer het in elkaar gewikkeld raken van
snoeren en kabels te voorkomen. Bovendien
zouden alle snoeren en kabels buiten het bereik
van kinderen geplaatst moeten worden.
..........................................................................................................
• Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, zet u
de stroom uit, en haalt u het netsnoer uit het
stopcontact.
106
110a
• Indien er onweer in uw omgeving wordt
verwacht, haalt u het netsnoer uit het stopcontact
• Ga nooit boven op dit apparaat staan, en plaats er
geen zware objecten op.
..........................................................................................................
107a
• Wanneer de stekker in het stopcontact of in dit
apparaat word gestoken of eruit wordt gehaald,
mogen uw handen nooit nat zijn.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
119
• De ventilatiegopeningen aan beide kanten van het
apparaat kunnen heet worden. Pas op, dat u zich
er niet aan brandt.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
108a
• Voordat u het apparaat gaat verplaatsen, haalt u
het netsnoer uit het stopcontact, en koppelt u de
snoeren van alle apparaten los.
..........................................................................................................
121
• Onder geen beding mag u de luidspreker of het
beschermgril verwijderen. Ok de luidspreker kan
niet door de gebruiker worden vervangen. Binnen
de versterker zijn gevaarlijk hoge voltages aanwezig.
..........................................................................................................
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
291b
Behalve de onderwerpen, die genoemd zijn onder ‘BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES’ en ‘HET APPARAAT OP
EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN ’ op pagina 2, 3 en 4 wordt aangeraden het volgende nog in acht te nemen:
Stroomvoorziening
• Sluit het apparaat niet op hetzelfde stopcontact aan als
deze ook wordt gebruikt door een apparaat met een
omvormer (zoals een koelkast, wasmachine, magnetron of
airconditioning), of door een apparaat dat een motor
bevat. Afhankelijk van hoe het elektrische toestel wordt
gebruikt, kan lawaai van de stroomtoevoer dit apparaat
schade aanbrengen of hoorbaar lawaai produceren. Als
het niet praktisch is om een gescheiden elektrische
stroomtoevoer te gebruiken, kunt u een filter tussen dit
apparaat en het stopcontact plaatsen.
• Sluit de stroom van alle apparaten af, voordat u dit
apparaat met andere apparaten verbindt. Dit helpt storing
en/of schade aan de speakers of andere onderdelen te
voorkomen.
• Ook al zijn de LED’s uitgeschakeld als de POWER
schakelaar is uitgeschakeld, betekent dit niet dat het
apparaat volledig is ontbonden van de stroombron. Als u
de stroom er helemaal af wilt halen, schakelt u eerst de
POWER schakelaar uit en haalt dan de stekker uit het
stopcontact. Zorg er daarom voor, dat het stopcontact
waarmee u dit apparaat verbindt gemakkelijk is te
bereiken.
Onderhoud
• Veeg dit apparaat met een zachte droge doek of een doek
die een klein beetje vochtig is, voor dagelijkse
schoonmaak. Gebruik een doek, bevochtigd met een mild,
niet schurend wasmiddel, om vastzittend vuil te verwijderen. Zorg ervoor, dat u hierna het apparaat met een
zachte droge doek droog maakt.
• Gebruik nooit benzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen om mogelijke verkleuring en/of vervorming te
voorkomen.
Bijkomende
voorzorgsmaatregelen
• Gebruik de knoppen, schuifjes, ingangen en stekkers met
zorg. Ruige behandeling kan tot schade leiden.
• Trek niet aan de kabel, maar aan het verbindingstuk zelf
bij het verbinden van de kabels. Op deze manier
voorkomt u kortsluiting of schade aan de interne delen
van de kabel.
• Een kleine hoeveelheid warmte zal van het apparaat
tijdens normaal gebruik vrijkomen. Dit is geen storing.
• Probeer, om verstoring van de buren te voorkomen, het
volume van het apparaat redelijk te houden. U kunt een
koptelefoon gebruiken, zodat u zich geen zorgen hoeft te
maken om diegene om u heen (vooral ’s nachts).
• Doe, indien mogelijk, dit apparaat in de doos (inclusief
opvulling), zoals geleverd, als u dit apparaat wilt
vervoeren. Anders moet u daarvoor gemaakt verpakkingsmateriaal gebruiken.
• Gebruik een kabel van Roland om verbinding te maken.
Let op het volgende, bij gebruik van een ander merk
kabel.
• Sommige kabels bevatten weerstanden. Gebruik geen
kabels die weerstanden bevatten om verbinding te
maken met dit apparaat. Het gebruik van dit soort
kabels kan ervoor zorgen, dat het volume heel zacht of
niet te horen is. Neem contact op met de fabrikant van
de kabel voor informatie over de specificaties van de
kabel.
• Doe het snoer om de snoerhaak, wanneer u dit apparaat
vervoert of stalt.
5
Paneelbeschrijvingen
Regelpaneel
fig.01-01
9
8
10
12
11
15
16
17
1
4
2
3
5
1. INPUT ingang
Sluit hierop de gitaar aan.
2. SELECT schakelaar
Schakelt tussen het CLEAN en LEAD kanaal. U kunt
zien welk kanaal is geselecteerd door de indicatie kleuren te controleren (JC CLEAN: links; LEAD: rechts).
Kanalen kunnen door gebruik te maken van optionele
BOSS FS-5U of FS-6 voetschakelaars worden geselecteerd.
3. TUNER schakelaar
Het schakellicht wordt rood, wanneer de stemfunctie
aanstaat. Het licht is uit als de stemfunctie uitstaat. Voor
meer gedetailleerde informatie kijkt u op p.8.
JC CLEAN kanaal
6
7
13 14
een helder hoog.
BRIT COMBO
Dit is gebaseerd op de Vox AC30TB, de rock versterker
verantwoordelijk voor de Merseybeat klanken uit de zestiger jaren. Dit model kan een breed scala aan geluiden
produceren, van clean tot overdrive, met verbeterde distortion en meer kracht in het laag-midden gebied, wanneer de Gain van de versterker wordt versterkt.
TWEED
Dit is gebaseerd op de vintage Tweed Fender Bassman
4x10 combo. De vier 10-inch speakers van de versterker
produceren een helder hoog-midden gebied met een
diep laag. Zijn unieke rauwe klanken maken dit een
favoriet van bluesrock gitaristen.
CLASSIC STACK
Dit is een model van Roland’s beroemde JC-120 Jazz Chorus
gitaarversterker. Het ultra clean, ultra platte geluid geeft een
gelijkmatige klank.
Dit is gebaseerd op het geluid en de response van een
Marshall JMP1987. De legendarische JMP1987 is
beroemd om zijn gelijkmatige toon; perfect voor klassieke en hardrock.
4. VOLUME knop
METAL STACK
Regelt het JC CLEAN kanaal volume.
LEAD kanaal
5. Type schakelaar
R-FIER STACK
U kunt de volgende acht instellingen selecteren. Wanneer
de stemfunctie aanstaat, kunt u dit gebruiken om de letter van de snaar, die u wilt stemmen, te selecteren (p. 8).
Dit is gebaseerd op de MESA/Boogie Rectifier; een versterker met een super hoge gain waardoor het mogelijk
is om Slash Metal, Grunge en talloze, soortgelijke klanken te produceren.
ACOUSTIC
DYNA AMP
Door het combineren van akoestische gitaar simulatie
met COSM versterkergeluid technologie, geeft dit originele versterkermodel u een dynamisch akoestisch gitaargeluid bij gebruik van een standaard elektrische gitaar.
Dit is een origineel versterker geluid waarbij de speler
een, vroeger onverkrijgbare, toon verandering kan
maken door de snaren anders aan te slaan. Zacht aanslaan produceert een transparant, clean versterkergeluid,
terwijl hard aanslaan ervoor zorgt dat u een diepe, vervormde, hoge Gain krijgt. Als het geluid eenmaal is vervormd, verandert de toon afhankelijk van de kracht die
bij het aanslaan wordt gebruikt, waardoor u er veel
gevoel in kunt leggen.
BLACK PANEL
Dit is gebaseerd op de klassieke Fender Twin Reverb
versterker, gebruikt in talloze muziek stijlen, van country tot blues, jazz en rock. Zorgt voor rijke lage tonen en
6
Dit is gebaseerd op de Peavey EVH-5150; een versterker
met een hoge gain, zodat, zelfs bij weinig volume, nog
steeds een heftige vervorming met dynamiek ontstaat.
Paneelbeschrijvingen
PHASER
Gebruik van de RECORDING OUT/PHONES ingang zorgt
voor een betere productie van het COSM geluid.
* Alle productnamen die in dit document zijn genoemd, zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun
respectieve eigenaars en zijn niet verbonden met Roland
Corporation. In deze handleiding worden deze namen gebruikt
om geluiden aan te duiden, die m.b.v. COSM technologie
gesimuleerd worden.
Dit effect voegt een variërende fase
verandering aan het geluid toe. Het
geeft het geluid een wervelend
karakter.
TREMOLO
Tremolo is een trillend effect, dat
een cyclische verandering in het
volume creëert.
6. GAIN knop
Regelt het distortion niveau van het LEAD kanaal.
7. VOLUME knop
Regelt het volume van het LEAD kanaal..
EQUALIZER
8. BASS knop
Regelt de toon kwaliteit van de lage tonen.
9. MIDDLE knop
Regelt de toon kwaliteit van de middelste tonen.
10.TREBLE knop
Regelt de toon kwaliteit van de hoge tonen.
* Omdat COSM de speciale kenmerken van een reeks bijzondere
versterkers modelleert, zal er geen geluid ontstaan als de BASS,
MIDDLE en TREBLE knoppen naar 0 zijn gedraaid, terwijl de
selectie schakelaar op BLACK PANEL of TWEED staat.
EFX (Effecten)
DELAY/REVERB
12.DELAY/REVERB knop
Draai deze knop richting DELAY (echo) of REVERB
(galm) om het effect aan te zetten. Draai de knop om het
niveau van het effect te regelen.
* De overgang van DELAY naar REVERB op het paneel is ter
referentie.
Controleer het geluid bij het regelen van de effecten.
DELAY
Draai de knop om de tijd en sterkte
van het Delay effect te veranderen.
REVERB
Draai de knop om het Reverb
niveau te regelen.
11.EFX (Effecten) knop
Draai deze knop naar chorus, flanger, phaser of tremolo
om het gewenste effect te kiezen. Draai de knop om de
sterkte van het effect te bepalen.
Het ON indicator lampje gaat aan als de EFX aanstaat en
uit als de EFX uitstaat. De EFX kan ook aan en uitgeschakeld worden als er van voetschakelaars (bijv: BOSS FS5U of FS-6) gebruik wordt gemaakt.
* De overgang van CHORUS, FLANGER, PHASER en
TREMOLO naar elkaar op het paneel is voor verwijzing.
Controleer het geluid bij het regelen van de effecten.
CHORUS
Met dit effect wordt een zweverige
klank aan het originele geluid toegevoegd. Hier wordt het geluid
breder en voller van.
FLANGER
Dit creëert een overvliegend effect,
dat een draaiend gevoel aan de
klank meegeeft.
13.POWER SQUEEZER
schakelaar
Het schakelaar lampje brandt rood als de Power Squeezer functie aanstaat. Het lampje brandt niet als de Power
Squeezer uitstaat.
Door de Power Squeezer functie aan te zetten, wordt het
vermogen van de versterker naar twee watt verlaagd.
Door deze functie aan te zetten, kan er nog steeds een
geluid worden geproduceerd, dat dezelfde toon en
balans heeft als het geluid dat wordt geproduceerd als
de versterker op maximale volume staat, maar dan met
een vermogen van twee watt. Dit zijn volumes geschikt
voor huiskamer niveau.
* De Power Squeezer functie heeft alleen nut als het inkomende
geluid vanuit de INPUT ingang komt. Het heeft geen effect op
geluiden, die via de AUX IN ingang komen.
14.AUX IN ingang
Er kan een CD speler, MP3 speler of een soortgelijk
apparaat aangesloten worden, zodat er met de gitaar
meegespeeld kan worden. Dit accepteert een stereo mini
koptelefoonstekker. Echter, de boxen en de RECORDING OUT/PHONES uitgang zijn mono.
7
Paneelbeschrijvingen
Regel het volume door de volumeknop van het aangesloten apparaat te gebruiken.
15.FOOT SW (voetschakelaar) ingang
Er kunnen voetschakelaars (bijv: BOSS FS-5U of FS-6)
worden aangesloten met behulp van een
verbindingskabel (bijv: Roland PCS-31). Zo kan er
gewisseld worden van kanaal (JC CLEAN/LEAD) en er
kunnen effecten aan of uit worden gezet.
op de dichtstbijzijnde noot van de aangeslagen snaar wordt
afgestemd.
Stemmen met ‘handmatig stemmen’
1. Druk op de TUNER knop.
2. Gebruik de Type schakelaar om te selecteren, welke
snaar er wordt gestemd. Speel dan een enkele noot op
de open snaar.
* Er komt geen geluid uit de boxen als de stemfunctie in gebruik
is.
PCS-31
rood
EFX
wit
SELECT
Polariteit schakelaar
* Als u een voetschakelaar met een mono kabel heeft verbonden,
kunt u de schakelaar alleen gebruiken om de kanalen over te
schakelen (JC CLEAN/LEAD).
16.RECORDING OUT/PHONES ingang
Bij het gebruik van de
RECORDING OUT
Gebruik mono koptelefoon tulpstekkers bij het aansluiten op deze ingang.
Het volume niveau van de RECORDING OUT kan makkelijk worden
geregeld, als het CLEAN of LEAD kanaal volume zo
staat als in het diagram rechts.
Bij het gebruik van een koptelefoon
Type schakelaar
positie
Snaar naam
6E
5A
4D
3G
2B
1E
A
Open zesde snaar
Open vijfde snaar
Open vierde snaar
Open derde snaar
Open tweede snaar
Open eerste snaar
A Open stemming: hele toon verlaging
Open stemming: halve toon verlaging
* Centrale toon: A4=440Hz
3. Stem de snaar, totdat het groene lampje brandt.
<De toon is te laag>
<De toon is te laag, maar bijna zuiver>
* Als de toon nog lager is,
knippert de indicator.
<De toon is goed>
Verbind de koptelefoon met deze ingang.
* Er komt geen geluid uit de boxen als de RECORDING OUT/
PHONE ingang in gebruik is.
17.POWER schakelaar
Deze zet de stroom aan of uit.
* Dit apparaat is uitgerust met een beschermingskringloop. Het
duurt enkele seconden, nadat de stroom is aangezet, voordat
het apparaat normaal werkt.
* Als de stroom helemaal uit moet worden gezet, moet eerst de
POWER schakelaar uitgezet worden, en trek dan de stekker uit
het stopcontact. Zie ‘Stroomvoorziening’ (p.5).
STEMMEN
Er kan gebruik gemaakt worden van ‘handmatig’ stemmen,
waarbij er na elke snaar wordt gewisseld om ze apart te
stemmen of ‘chromatisch stemmen’, waarmee automatisch
8
<De toon is te hoog, maar bijna zuiver>
*
<De toon is te hoog>
Als de toon nog hoger is,
knippert de indicator.
In ‘Chromatic Mode’ stemmen
1. Druk de TUNER knop tenminste 1 seconde in, zodat
het rode lampje gaat knipperen.
2. Speel een enkele noot op de open snaar, die u wilt
stemmen.
3. Stem de snaar, totdat het groene lampje brandt.
Aansluitingen
Zie de figuur die hieronder is afgebeeld om de CUBE-30X met andere apparaten te verbinden
fig.01-02
Opnameapparaat
Voetschakelaars
Stel de MODE en POLARITY schakelaars in,
zoals hieronder wordt getoond, bij
gebruik van een FS-6 schakelaar
B
A
FS-6
EFX
FS-5U
FS-5U
SELECT
EFX
rood
Stereo 1/4” jack
aan beide uiteinden
SELECT
FS-5U
SELECT
wit
PCS-31
CD/MP3 speler
Electrische gitaar
Het apparaat aan en
uitschakelen
Als de verbinden zijn gelegd, moeten de apparaten in specifieke volgorde aan worden gezet. Als de apparaten in de
verkeerde volgorde worden aangezet, kan er storing en/of
schade aan de luidsprekers en andere onderdelen ontstaan.
1. Zorg ervoor, dat alle volume knoppen van de CUBE30X en verbonden apparaten op 0 staan.
2. Zet alle apparaten, die verbonden zijn met de ingangen
van de CUBE-30X (INPUT ingang en AUX IN ingang),
aan.
3. Zet de CUBE-30X aan.
4. Schakel de apparaten, die aangesloten zijn op de
RECORDING OUT/PHONES ingang van de CUBE30X, aan.
5. Stel het volume van de apparaten in.
6. Voordat de apparaten uitgeschakeld mogen worden,
moeten de volumes op 0 worden gezet van de
apparaten in uw systeem. Schakel daarna de apparaten
uit in omgekeerde volgorde als dat de apparaten zijn
aangezet.
* Dit apparaat bevat een beschermingcircuit. Nadat het apparaat
is aangezet, is er een klein interval (een paar seconden) voordat
het apparaat normaal werkt. Zorg ervoor dat de volume
knoppen altijd laag staan, voordat u het apparaat aanzet om
plotseling hard geluid te voorkomen. Zelfs met de volume
knoppen helemaal op 0, hoort u misschien een beetje geluid bij
het aan en uitzetten. Dit is normaal en duidt niet op een
storing.
* Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, schakelt u eerst
de POWER schakelaar uit, en haal dan de stekker uit het
stopcontact. Zie ‘Stroomvoorziening’ (p. 5).
* Zorg dat de volume knoppen laag staan en dat de apparaten
uitgeschakeld zijn, voordat er aansluitingen worden gemaakt.
Dit om storing en/of schade aan de luidsprekers of andere
onderdelen te voorkomen.
* Zorg ervoor, dat de VOLUME knoppen voor beide kanalen op
0 staan, voordat aansluitingen worden gemaakt.
* Als kabels met weerstanden worden gebruikt, kan het volume
van de verbonden apparatuur laag zijn. Gebruik kabels zonder
weerstand, zoals die uit de Roland PCS series, als dit gebeurd.
9
Voorbeeld instellingen
Alternatieve Metal
Het perfecte geluid voor heftige, opvallende solo’s.
Selecteer de hoge Gain R-FIER versterker, gebruik dan de
Equalizer om de lage tonen te versterken.
Gebruik dit met een humbucker element in de achterste
positie. Dit resulteert in een extreem Distortion effect. Er
kan nog een lange Delay worden toegevoegd om dit te
gebruiken als een stevig Lead geluid.
SELECT : LEAD
Het toevoegen van een korte Delay resulteert in een
dubbele klank, alsof twee gitaren tegelijkertijd hetzelfde
spelen.
Space Clean
Dit is een transparant geluid met speciale effecten.
Selecteer de JC CLEAN versterker, van de Roland JC-120,
voeg dan Chorus en een lange Delay toe.
Gebruik deze instellingen met een gitaar en enkelspoel
elementen. Er wordt een fraai geluid voor arpeggio’s en
slagritmes geproduceerd.
SELECT: JC CLEAN
Afhankelijk van het gespeelde stuk kan het een mooi effect
geven door de tijd van het delay geluid langzamer te
zetten dan het tempo van het stuk dat wordt gespeeld.
Classic Rock
Dit is een jaren 70-stijl rock geluid.
Als de Gain hoger wordt gezet, resulteert dit in een
rockgeluid met veel dynamiek in alle solo’s.
Een krachtig laag is een karaktereigenschap van het
toegevoegde geluid door de oppervlakte van de
luidsprekerkast. Dus de equalizer knoppen kunnen hoger
worden gedraaid, vooral de BASS knop, dit produceert een
stevig geluid.
SELECT : LEAD
Dynamic Style
DYNA AMP is een originele versterker dat de
aanslagkracht gebruikt om de diepte van de vervorming te
veranderen.
Draai als eerste de GAIN knop zo, dat een Clean geluid
hoorbaar wordt als er zacht wordt aan geslagen en er een
Distortion hoorbaar wordt als er hard wordt aangeslagen.
SELECT : LEAD
Speel nu zachtjes arpeggio’s gemixt met hard aangeslagen
akkoorden en solo’s. Dit resulteert in een gitaargeluid met
veel dynamiek. Draai het middendeel van de equalizer
weg en verhoog het laag om een breder, meer open geluid
te creëren.
Gebruik dit in combinatie met de EFX, delay en reverb. Er
wordt een geluid gecreëerd met een groter gevoel.
10
Specificaties
CUBE-30X
● Uitgangsvermogen
30 W
● Nominaal ingangsniveau
Inkomend (JC CLEAN kanaal): -10 dBu/1Mfig.
AUX IN: -10 dBu
● Luidsprekers
25 cm (10 inch)
● Bediening
POWER schakelaar
SELECT schakelaar
TUNER schakelaar
POWER SQUEEZER schakelaar
<JC CLEAN kanaal>
VOLUME knop
<LEAD kanaal>
TYPE schakelaar (ACOUSTIC, BLACK PANEL, BRIT
COMBO, TWEED, CLASSIC STACK, R-FIER STACK)
GAIN knop
VOLUME knop
● Stroom verbruik
34 W
● Afmetingen
385 (l) x 240 (b) x 380 (h) mm
● Gewicht
9,3 kg
● Accessoires
Handleiding
● Opties
Voetschakelaar: FS-5L (BOSS)
FS-6 (BOSS)
Verbindingskabel: PCS-31
* 0 dBu = 0.775 Vrms
In het belang van productverbetering kunnen
veranderingen van de specificaties en/of het uiterlijk
van dit apparaat zonder voorafgaande mededeling
gewijzigd worden.
<EQUALIZER>
BASS knop
MIDDLE knop
TREBLE knop
<EFX>
EFX knop (CHORUS, FLANGER, PHASER,
TREMOLO)
<DELAY/REVERB>
DELAY/REVERB knop
● Indicatoren
JC CLEAN kanaal
LEAD kanaal
EFX
TUNER
POWER SQUEEZER
● Ingangen
INPUT ingang
AUX IN ingang
FOOT SW ingang (SELECT, EFX)
RECORDING OUT/PHONES ingang
● Stroomvoorziening
AC 117 V, AC 230 V of AC 240 V
11
Voor EU-Landen
Dit product voldoet aan de voorwaarden van Europese Richtlijnen EMC 89/336/EEC en LVD 73/23/EEC.
Download PDF
Similar pages
Gebruikershandleiding